Sunteți pe pagina 1din 13

RNDUIALA AGHESMEI CEI MARI La Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

Dup ce va zice preotul rugciunea amvonului, ieim la ru, sau la locul unde este gtit apa, mergnd naintea preotului cu sfenice i cu cadelnia, i cntm acest : tropar de 4 ori, gl. 8

Glasul Domnului peste ape strig grin ! "eni#i e lua#i u$ul %n#elep&iunii' u$ul temerii e Dumnezeu' al lui Hristos Celui &e s(au artat)
Aceste tropare cte 2 ori:

Astzi se s*in#e+te *irea apelor +i se esparte Ior anul' +i %+i %ntoar&e &urgerea apelor sale' "z%n pe Stp%nul ,otez%n u(se) Ca un om ai "enit la r%u' Hristoase mprate' +i -e(ai ne"oit s ai ,otez e la ro,' Bunule' in m%inile Mergtorului nainte' pentru p&atele noastre Iu,itorule e oameni) Sla"))) .i a&um)))' gl)/ Ctre glasul Celui &e striga %n pustie! gti#i &alea Domnului! "enit(ai' Doamne' lu%n &$ip e ro,' ,otez &er%n ' Cel &e nu +tii e p&at' "zutu(-e(au apele +i s(au temut) Cutremuratu(s(a Mergtorul nainte +i au strigat' grin ! &um "a lumina s*e+ni&ul pe lumin0 Cum %+i "a pune m%na ro,ul pe Stp%nul0 S*in#e+te(m pe mine +i apele' M%ntuitorule' Cel &e ai ri i&at p&atul lumii) i stnd lng vasul cu ap, ndat zice diaconul! n#elep&iune) !iteul! Din prooro&ia lui Isaia &itire A+a grie+te Domnul! s se "eseleas& pustia &ea %nsetat' s se ,u&ure pustia' +i s %n*loreas& &a &rinul) .i s %n&ol#eas& +i toate s se "eseleas&! +i se "or "eseli pustiile Ior anului' +i sla"a Li"anului s(au at ei' +i &instea Carmilului! +i noro ul meu "a "e ea sla"a Domnului +i %nl#imea lui Dumnezeu) ntri#i("' m%ine sla,e' +i genun&$i sl,noage " m%ng%ia#i) .i zi&e#i &elor sla,i e inim! %ntri#i(" +i nu " teme#i! iat' Dumnezeul nostru &u 1u e&at "a rsplti' A&ela "a "eni +i ne "a m%ntui pe noi) Atun&i se "or es&$i e o&$ii or,ilor' +i ure&$ile surzilor "or auzi) Atun&i "a sri +&$iopul &a &er,ul' +i se "a %n repta lim,a g%nga"ilor' & s(a "rsat %n pustie ap' +i "ale %n pm%nt %nsetat) .i "or *i &ele *r e ap ,l#i' +i %n pm%ntul &el us&at iz"oare e ap "or *i' a&olo "a *i "eselia psrilor +i +i lo&a+ul sirenelor' +i trestie +i ,alt) A&olo "a *i &ale &urat' +i &ale s*%nt se "a &$ema! +i nu "a tre&e a&olo ne&urat' ni&i "a *i a&olo &ale spur&at' &ei risipi#i "or merge pe %nsa' +i nu "or rt&i) .i nu "a *i a&olo leu +i *iar &umplit nu se "a sui pe %nsa' ni&i se "a a*la a&olo! &i "or merge pe %nsa &ei iz,"i#i +i ale+i e Domnul' +i se "or %ntoar&e +i "or "eni %n Sion &u "eselie +i &u ,u&urie +i "eselie "e+ni& peste &apul lor! lau a +i ,u&uria +i "eselia %i "a a1unge pe %n+ii' +i "a *ugi urerea' s&%r,a +i suspinarea) Din prorocia lui "saia citire: A+a grie+te Domnul! &ei %nsetat#i merge#i la ap +i &%#i nu a"e#i argint'

merg%n &umpra#i +i m%n&a#i +i ,e#i *r e argint +i *r pre# "in +i grsime) 2entru &e pre#ui#i argintul' nu %ntru p%ini +i osteneala "oastr nu %ntru sa#0

As&ulta#i(m pe Mine' +i "e#i m%n&a &ele ,une +i se "a es*ta %ntru ,unt#i su*letul "ostru ) Lua#i aminte &u ure&$ile "oastre +i urma#i &ilor Mele! As&ulta#i(m pe mine +i "a *i "iu %ntru ,unt#i su*letul "ostru) .i "oi pune "ou lege "e+ni&' &ele s*inte ale lui Da"i &re in&ioase) Iat mrturia %ntru neamuri l(am at pe D%nsul Domn' +i porun&itor neamurilor) Iat neamurile' &are nu te +tiau pe -ine' te "or &$ema! +i noroa ele' &are nu -e &uno+teau pe -ine' la -ine "or alerga' pentru Domnul Dumnezeul -u' +i pentru s*%ntul lui Israil' & -e(am mrit pe -ine! &uta#i pe Dumnezeu' +i a&(L "e#i a*la pe D%nsul' s(L &$ema#i! +i a& se "a apropia e "oi' s(+i lase &el ne&re in&ios &ile sale +i omul &el *r e lege s*aturile sale' +i s " %ntoar&e#i la Domnul Dumnezeul "ostru' +i " "e#i milui' & mult "a ierta p&atele "oastre) C nu sunt s*aturile Mele &a s*aturile "oastre! ni&i &ile Mele &a &ile "ostre' grie+te Domnul! &i %n &e &$ip este eparte &erul e la pm%nt' a+a sunt eparte &ile Mele e &ile "oastre +i &ugetele "oastre e &ugetul Meu) C pre&um se pogoar ploaia sau zpa a in &er' +i nu se mai %ntoar&e a&olo' p%n &%n a ap pm%ntul +i ro e+te' +i rsare' +i sm%n# semntorului +i p%ine e m%n&are) A+a "a *i &u"%ntul Meu' &arele "a ie+i in gura Mea' +i nu se "a %ntoar&e la Mine e+ert' p%n &%n "a plini toate &%te am "oit' +i "oi *a&e &u spor &ile Mele +i porun&ile Mele) C %ntru "eselie "e#i ie+i' +i %ntru ,u&urie " "e#i %n"#a! & mun#ii +i ealurile "or sta' a+tept%n u(" pe "oi %ntru ,u&urie' +i toate lemnele #arinei "or ,ate &u ramurile) .i %n lo&ul s&aiului se "a %nl#a &$iparis' +i %n lo&ul urzi&ii "a &re+te mursina' +i "a *i Domnul numit %ntru semn "e+ni&' +i nu "a lipsi) Din prorocia lui "saia citire: A+a grie+te Domnul! s&oate#i apa &u "eselie in iz"oarele m%ntuirii +i ,e#i %n ziua a&eea! mrturisi#i(" Domnului' +i &$ema#i numele Lui' spune#i %ntru neamuri mrirea Lui! a u&e#i(" aminte' & %nalt este numele Lui) C%nta#i numele Domnului' & lu&ruri %nalte au *&ut! "esti#i a&estea peste tot pm%ntul! ,u&ura#i(" +i " "eseli#i' &ei &e lo&ui#i %n Sion' & s(au %nl#at s*%ntul lui Israil %n mi1lo&ul -u) Diaconul! n#elep&iune) !iteul: 2ro&$imen' gl) 3 Domnul este luminarea mea +i M%ntuitorul meu' e &ine m "oi teme0 Sti$! Domnul este s&utitorul "ie#ii mele e &ine m "oi %n*ri&o+a0 Din &artea &ea &tre Corinteni a s*%ntului apostol 2a"el &itire! 4ra#ilor' nu "oies& s nu +ti#i "oi' & prin#ii no+tri to#i su, nor au *ost +i to#i prin mare au tre&ut! +i to#i prin Moisi s(au ,otezat' %n nor +i %n mare +i to#i a&eea+i m%n&are u$o"n&ieas& au m%n&at +i to#i a&eea+i ,utur u$o"ni&eas& au ,ut! & au ,ut in piatra &ea u$o"ni&eas& &are urma! iar piatra era Hristos) Aliluia' gl) 5 Sti$! glasul Domnului peste ape' Dumnezeul sla"ei au tunat' Domnul

peste ape multe) Din s*%nta E"ang$elie &ea e la Mar&u &itire! n "remea a&eea' "enit(au Iisus in Nazaretul Galileii' +i s(au ,otezat e

la Ioan %n Ior an) .i %n at ie+in in ap' au "zut &erurile es&$ise' +i u$ul &a un porum, pogor%n u(se peste D%nsul) .i glas s(au *&ut in &eruri! -u e+ti 4iul meu Cel iu,it' %ntru Carele ,ine am "oit) Dia&onul! Cu pa&e Domnului s ne rugm 2entru pa&ea e sus' +i pentru m%ntuirea su*letelor noastre' Domnului s ne rugm 2entru pa&ea a toat lumea' +i ,un starea s*intelor lui Dumnezeu ,iseri&i' +i pentru unirea tuturor Domnului s ne rugm 2entru s*%nta Biseri&a a&easta' pentru #ara a&easta pentru satul a&esta +i pentru toate satele +i ora+ele +i pentru &ei &e &u &re in# +i &u e"la"ie' +i &u *ri& e Dumnezeu intr %ntr(%nsa Domnului s ne rugm) 2entru 2rea*eri&itul 2atrir$ Ale6ei al Mos&o"ei +i al %ntregii Rusii' +i pentru naltpreas*in#itul 7la imir Mitropolitul C$i+inului +i a toat Mol o"a' +i pentru &instita preo#ime +i &ea %ntru Hristos ia&onime' pentru tot &lerul +i poporul Domnului s ne rugm 2entru s*%nt lo&a+ul a&esta +i pentru toate ora+ele +i satele' +i pentru &ei &e &u &re in# "ie#uies& %ntr(%nsele Domnului s ne rugm) 2entru ,un %nto&mirea "z u$urilor +i pentru %m,el+ugarea roa elor pm%ntului +i pentru "remuri pa+ni&e Domnului s ne rugm 2entru &ei &e %nnoat +i &ltores&' pentru &ei ,olna"i' pentru &ei &e se ostenes&' pentru &ei ro,i#i' +i pentru m%ntuirea lor Domnului s ne rugm 2entru &a s se s*in#eas& apa a&easta' &u puterea' &u lu&rarea +i &u "enirea S*%ntului Du$ Domnului s ne rugm 2entru &a s se pogoare spre apa a&easta lu&rarera &ea &ur#itoare a -rimei &ei mai presus e *iin# Domnului s ne rugm 2entru &a s se ruias& a&esteia arul iz,"irii +i ,ine&u"%ntarea Ior anului' &u puterea +i &u lu&rarea +i &u "enirea S*%ntului Du$ Domnului s ne rugm 2entru &a s se z ro,eas& satana su, pi&ioarele noastre %n gra,' +i s se risipeas& tot s*atul "i&lean' &arele se porne+te aupra noastr Domnului s ne rugm 2entru &a s ne s&oat pe noi Domnul Dumnezeul nostru e toat "r1m+ia' +i ispita &are ne st nou %mpotri"' +i s ne *a& "re ni&i ,unt#ilor &elor *g uite Domnului s ne rugm 2entru &a s ne luminm noi &u lumina &uno+tin#ei +i a ,unei &re in#e' prin "enirea S*%ntului Du$ Domnului s ne rugm

2entru &a s trimit Domnul Dumnezeu ,lagoslo"enia Io anului +i s se s*in#eas& apa a&easta Domnului s ne rugm) 2entru &a s se *a& a&easta ar e s*in#ire +i &ur#enie p&atelor

spre tm uirea su*letului +i a trupului spre tot *olosul e tre,uin# Domnului s ne rugm) 2entru &a s *ie apa a&easta &ur#itoare spre "ia#a e "e&i Domnului s ne rugm 2entru &a s se arate a&easta izgonitoare e toat ,%ntuiala "r1ma+ilor &elor "zu#i +i ne"zu#i Domnului s ne rugm 2entru &ei &e o "or lua +i o "or primi spre s*in#enia &aselor Domnului s ne rugm 2entru &a s *ie a&easta spre &ur#irea su*letelor +i a trupurilor tuturor &elor &e o "or lua &u &re in# +i "or gusta intr(%nsa Domnului s ne rugm 2entru &a s ne %n"re ni&im noi s ne umplem e s*in#enie prin gustarea apei a&esteia &u artarea &ea ne"zut a S*%ntului Du$' Domnului s ne rugm 2entru &a s au Domnul Dumnezeu glasul rug&iunii noastre' al &elor p&to+i +i s ne miluias& pe noi Domnului s ne rugm 2entru &a s ne iz,"im noi e tot ne&azul' urgia' prime1 ia +i ne"oia Domnului s ne rugm Apr' m%ntuie+te' miluie+te +i ne pze+te pe noi Dumnezeule &u arul -u) 2e 2reas*%nta Curata 2rea,ine&u"%ntata sl"ita Stp%na noastr e Dumnezeu Ns&toare +i pururea 4e&ioara Maria &u to#i s*in#ii' pomenin (o pe noi %n+ine +i unii pe al#ii +i toat "ia#a noastr lui Hristos Dumnezeu s o m) 2reotul sau Dia&onul se roag %n tain!8 Doamne' Iisuse Hristoase 4iule(Unule Ns&ut' &arele e+ti %n s%nul -atlui Dumnezeului &el a e"rat' iz"orul "ie#ii +i al nemuririi! Lumina &ea in Lumin' &are ai "enit %n lume s o luminezi pe %nsa' lumineaz g%n ul nostru &u Du$ul -u &el S*%nt' +i ne prime+te pe noi' &are a u&em 9ie sla" +i ,un mul#umit pentru lu&rurile -ale &ele in "e&i mari +i minunate' +i pentru m%ntuitoarea -a r%n uial &ea in "e&ii &ei mai e pe urm' %ntru &are -e(ai %m,r&at %ntru ameste&area &ea neputin&ioas +i sra& a nostr) .i -e(ai smerit %ntru msurile &ele e ro,' mpratul tuturor' %n& +i a -e ,oteza %n Ior an e m%na ro,ului ai su*erit! Ca s*in#in *irea apelor Cela &e e+ti *r e p&ate' s ne *a&i nou &ale la na+terea e a oua' &ea prin ap +i prin Du$' +i s ne %ntor&i pe noi la slo,ozirea &ea int%i' ale &ruia -aine Dumnezeie+ti pomenirea prznuin ne rugm 9ie' Stp%ne' Iu,itorule e oameni' strope+te +i peste noi ne"re ni&ii ro,ii -i up *g uin#a -a &ea umnezeias& ap &urat' arul milosti"irii tale' &a &ererea noastr a p&to+ilor peste apa a&easta s *ie ,ine primit ,unt#ii tale +i ,lagoslo"enia -a printr( %nsa nou +i tot &re in&iosului noro ului -u' s se ruias& spre sla"a

s*%ntului +i %n&$inatului -u nume) C 9ie se &u"ine toat sla"a' &instea +i %n&$in&iunea' %mpreun &u Cel *r e %n&eput al -u 2rinte +i &u

2reas*%ntul +i ,unul +i e "ia# 4&torul Du$ul -u' a&um +i pururea +i %n "e&ii "e&ilor) Amin) 2reotul! Mare e+ti Doamne' +i minunate sunt lu&rurile tale' +i ni&i un &u"%nt nu este estul spre lau a minunilor -ale) : e trei ori: C -u &u "oia -a toate le(ai a us intru ne*iin# %ntru *iin# &u puterea -a 9ii %mpreun *ptura +i &u purtarea -a e gri1 &$i"ernise+ti lumea) -u in patru sti$ii ai a+ezat *ptura' &u patru "remi ai %n&ununat &rugul anului) De -ine se &utremur puterile %ngere+ti! pe -ine -e lau soarele' pe -ine -e sl"e+te luna' 9ie se &u&eres& stelele; pe -ine -e as&ult lumina; e -ine se %ngrozes& a %n&urile; 9ie slu1es& iz"oarele) -u ai %ntins &erul &a o piele' -u ai %ntrit pm%ntul peste ape' -u ai %ngr it marea &u nisip' -u spre su*lare ai re"rsat "z u$ul) 2uterile %ngerilor 9ie slu1es& +i &etele ar$ang$elilor 9ie se %n&$in! Heru"imii &ei &u o&$i mul#i +i Sera*imii &ei &u &%te +ase aripi %mpre1ur st%n +i z,ur%n ' e *ri&a sla"ei -ale &ei neapropiate se a&opr) C -u Dumnezeu *iin ne$otr%t' *r e %n&eput +i negrit' ai "enit pe pm%nt &$ip e ro, lu%n ' %ntru asemnarea omeneas& *&%n u(-e! & n(ai su*erit' Stp%ne' pentru milosti"irea milei -ale a "e ea neamul omenes& mun&in u(se e ia"olul' &i ai "enit +i ne(ai m%ntuit pe noi) Mrturisim ,untatea' "estim mila' nu tinuim *a&erea -a e ,ine! neamurile *irii noasrtre le(ai slo,ozit' p%nte&ele 4e&ioarei L(ai s*in#it &u na+terea -a' toat *ptura -e lau pe -ine Cela &e -e(ai artat) C -u' Dumnezeul nostru' pe pm%nt -e(ai artat' +i &u oamenii %mpreun ai petre&ut) -u +i repegiunile Ior anului le(ai s*in#it in &er trimi#%n Du$ul -u &el S*%nt +i &apetele ,alaurilor le(ai s*in#it &are se as&un a&olo le(ai z ro,it) i sti#ul acesta: -u %nsu#i ar Iu,itorule e oameni mprate' "ino +i a&um prin "enirea S*%ntului -u Du$ +i s*in#e+te apa a&easta) : se zice de $ ori% .i(i ei ar e iz,"ire +i ,lagoslo"enia Ior anului; *(o pe %nsa iz"or e nestri&&iune' ar e s*in#enie' ezlegare e p&ate' "in e&are e ,oale' ra&ilor pier ere' e puterile &ele proti"ni&e nea1uns' e puterea %ngereas& plin! &a to#i &ei &e se "or stropi +i "or gusta intr( %nsa' s o ai, spre &ur#irea su*letelor +i a trupurilor' spre "in e&area patimilor' spre s*in#irea &aselor' spre tot *olosul e tre,uin#) C -u e+ti Dumnezeul nostru' Carele pe "remea lui Noie &u ap ai %nne&at p&atul) -u e+ti Dumnezeul nostru' Cela &e ai slo,ozit neamul e"reies& in ro,ia lui 4araon' prin mare +i prin Moisi) -u e+ti Dumnezeul nostru' Cela &e &u ap +i &u *o& prin Ilie ai iz,"it pe Israil e rt&irea lui Baal) nsu#i +i a&um' Stp%ne' s*in#e+te apa a&easta &u Du$ul -u &el S*%nt) % se zice de $ ori% D tuturor &elor &e se "or atinge e %nsa +i o "or gusta' +i se "or

stropi &u %nsa' s*in#ire sntate' &ur#enie +i ,lagoslo"enie) .i m%ntuie+te Doamne pe 2rea*eri&itul 2atriar$ al Mos&o"ei +i a %ntregii Rusii pe nnaltpreos*in#itul Mitropolitul 7la imir al

C$i+inului +i %ntregii Mol o"e e Dumnezeu pzit 9ara noastr +i ro,ii lui Dumnezeu <aici pomeneti nume dac sunt= +i(i pze+te pe %n+ii su, a&operem%ntul -u %n pa&e' supune su, pi&ioarele lor pe tot "r1ma+ul +i lupttorul' ruie+te lor toate &ererile &ele &tre m%ntuire +i "ia# "e+ni&! &a +i e toate sti$iile' +i e oameni +i e %ngeri' +i e to#i &ei "zu#i +i ne"zu#i' s se sl"eas& numele -u &el preas*%nt &u -atl +i &u S*%ntul Du$' a&um +i pururea +i %n "e&ii "e&ilor) Amin) &reotul: 2a&e tuturor) 'trana! .i u$ului tu) Diaconul: Capetele "oastre Domnului s le ple&a#i) 'trana: 9ie' Doamne) &reotul plecndu(se se roag: 2lea& Doamne ure&$ea -a +i ne auzi pe noi' Cela &e ai primit a -e ,oteza %n Ior an' +i ai s*in#it apele! +i ne ,lagoslo"e+te pe noi pe to#i' &are prin ple&area grumazului nostru %n&$ipum %n&$ipuirea ro,iei) .i ne %n"re ni&e+te pe noi a ne umplea e s*in#enia -a' prin %mprt+irea apei a&esteia' +i s ni se *a& nou' Doamne' spre sntatea su*letului +i a trupului) C -u e+ti s*in#irea noastr +i 9ie sla"' +i mul#umit' +i %n&$in&iune %nl#m' %mpreun &u &el *r e %n&eput al -u 2rinte +i &u 2reas*%ntul +i Bunul +i e "ia# 4&torul -u Du$' a&um +i pururea +i %n "e&ii "e&ilor) 'trana: Amin) Dup aceea preotul )lagoslovind apa n c#ipul crucii cu cinstita !ruce o afund pe dnsa drept n ap, i o scoate iind(o cu amndou minile, *aici sun i toate clopotele ca la sf.liturg#ie de trei ori o dat cu cntreii+ i cntnd acest tropar gl. , n Ior an ,otez%n u(-e -u' Doamne' %n&$inarea -reimii s(a artat) C galsul printelui a mrturisit 9ie' 4iu iu,it pe -ine numin u(-e' +i Du$ul %n &$ip e porum, a a e"erit %ntrirea &u"%ntului) Cel &e -e(ai artat' Hristoase Dumnezeule' +i lumea ai luminat' sla" 9ie) !ntreii tot aceeai cntnd, preotul a doua oar nsemneaz apa cu sfnta !ruce. i se cnt tot acest tropar a treia oar, n care vreme preotul, iari )lagoslovete apa cu !rucea. i lund preotul ap sfinit n vas, se ntoarce cu faa la apus, iind n mna stng !rucea, iar n dreapta )usuiocul. i vine mai nti stareul, i srut cinstita !ruce, i(- stropeet preotul pe fa cu )usuiocul plin cu ap sfinit. Asemeni vin preoii dup cinul lor. !u aa rnduial i toi fraii. i se cnt acest tropar: n Ior an ,otez%n u(-e -u' Doamne. *de multe ori pn se stropesc toi fraii cu ap sfinit. i ndat intrm n .iseric, cntnd gl. /0 S &%ntm' &re in&io+ii' sla"a *a&erii e ,ine a lui Dumnezeu &ea pentru noi! & *&%n u(se om pentru p&atul nostru' pentru &ur#irea noastr se &ur#e+te %n Ior an' Unul Cel &urat +i nestri&&ios' s*in#in u(m pe mine +i apele' +i z ro,in &apetele ,alaurilor %n ap) De&i s lum ap &u "eselie' *ra#ilor! & arul u$ului ne"zut' se &elor &e iau &u &re in# e laHristos

Dumnezeu' +i M%ntuitorul su*letelor noastre)Apoi! 4ie numele Domnului ,ine&u"%ntat e a&um +i p%n(n "ea&) :De > ori: .i psalmul! Bine "oi &u"%nta pe Domnul %n toat "remea)<se citete la alte

)iserici se practic s fie citit dup 1atl nostru+ .i mai %nt%i gust%n ag$iasma' lu%m e la preot ana*ora) .i se *a&e otpustul es"%r+it! Cela &e %n Ior an e la Ioan ai "oit a se ,oteza pentru m%ntuirea noasr' Hristos a e"rartul Dumnezeul nostru' pentru rug&iunile 2rea&uratei Mai&ii Sale' +i ale tuturor s*in#ilor' s ne miluias& +i s ne m%ntuias& pe noi &a un Bun +i e oameni Iu,itor) 2n 3iua de .otezul Domnului se &omenesc mai marii .isericii' ctitorii i toi )inecredincioii cretini i se cnt! MUL9I ANI -R?EASC?

S-ar putea să vă placă și