Sunteți pe pagina 1din 28

www.cartiaz.

ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

PR. PROF. DUMITRU STNILOAE Sfntul Calinic, stareul Gheorghe i spiritualitatea ortodox integral

Sufletul mi este strmtorat de o e!iruit" team"# $er$ d s" %u&r"'es$ $(i)ul du(o' i$es$ al Sf tului Ierar( *ali i$. Ar tre!ui o 'ia+" de &er )e tru a &"si $u'i tele $are s" f"+i,e%e 'ia+a a$estui Sf t to$mai $u a &erilor. Dar $um a, )utea ati &e "l+imile ,i ad $imile lumii de & duri ,i de sim+iri dum e%eie,ti $are au um)lut fii +a a$estui Sf t# $u o mi te a$o)erit" de ti a )atimilor ,i l" +uit" de )"m t- *um a, )utea# om sufletes$# li)sit de lumi ile Du(ului# s" )"tru d $"mara lumi at" a u ei mi +i )li " de str"lu$irile or!itoare ale sla'ei lui Dum e%eu# $e u )ot fi +elese ,i t"lm"$ite de$t umai )ri )uterile Du(ului- *um a, )utea des$rie frumuse+ea su)rafires$ de !o&at" ,i de aurit" a 'e,m tului de (ar al Sf tului# $ d i$i u./ !" uies$ m"$ar $um este# a,a $um u !" uie,te u or! frumuse+ea lumi ii )e $are al+ii se siles$ s" i.o fa$" +eleas"Dar $um u )ot da d"r"t de la datoria $e este )us" asu)ra mea# m" tor$ )rimul r d tot $"tre Sf t# ru& du./ s".mi ierte dr"% eala de a m" a)ro)ia de el $a u ul str"i $u +ele&erea# ,i sa roa&e )e Atot)uter i$ul Dum e%eu s" produca in sufletele credinciosilor intelegerea inaltei lui sfinte ii# )e $are $u'i tele mele su t de)arte de a o )utea $u)ri de ,i t"lm"$i. 0i "d"1duies$ $" Milosti'ul Dum e%eu o 'a fa$e a$easta $u att mai mult# $u $t %ilele a$estea sufletele oastre s.au i 'red i$iti sa )er$ea)a $u o simtire mai fi a !o&atia de daruri si )uteri dum e%eiesti $are al$atuies$ $u)ri sul 2iseri$ii lui 3ristos. A$easta simtire e.a )rile1uit.o )re%e ta solilor 2iseri$ii Ortodo4e surori# )ri $are am )utut sesi%a i tr.u $(i) mai 'iu so!or i$itatea 2iseri$ii# $u )li atatea de daruri $e o $u)ri de. Dar e.a )rile1uit.o ,i s",i )ro$lamarea Sfi +ilor rom i# $are $o stituie u a$t de i%!u$ ire )la ul )er$e)erii du.(oMii$e,ti a )uterilor Du(ului# $are tot tim)ul se mi,$" as$u s s ul 2iseri$ii. *"$i )ro$lamarea u ui Sf t sau a mai multora# o 2iseri$" lo$al" a1u &e la $o ,tiiiiia ,i de$i Ia )er$e)erea 'alorilor de sfi +e ie reali%ate s ul ei# )ri fa)tul $" u ul sau mai mul+i di mem!rii ei ,i le.au asimilat $(i) i te&ral. De$i su,i a$tul de $a o i%are este
5

Predi$a la slu1!a de $a o i%are a Sf tului *ali i$ de la *er i$a# 67 o$tom!rie /899# )u!li$at" Biserica Ortodox

Romn :7 ;/899<# ). //98.//:6.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

u a$t de s)orit" e4)erie +" a Du(ului lu$r"tor 2iseri$". Pe l &" a$easta# a$tul de $a o i%are# $(iar da$" e al u ei 2iseri$i lo$ale# $a $a%ul de fa+"# des$o)er" i,te 'alori $omu e ale tre&ii 2iseri$i# $a roade ale Du(ului Sf t# $are u se m)arte# $i lu$rea%" u itar toat" 2iseri$a. Astfel# )ro$lamarea u ui Sf t se des$o)er" u rod al 2iseri$ii so!or i$e,ti# o $o $reti%are tr.o ou" fa+" ome eas$" a s)iritualit"+ii u i'ersale a 2iseri$ii# sau o ou" refle$tare mai str"'e%ie a $(i)ului lui 3ristos *el U ul toat" 2iseri$a# ,i mai mult sau mai )u+i ti)"rit ,i $urs de ti)"rire fie$are m"dular al 2iseri$ii. Pe de alt" )arte# )ri fa)tul $" 2iseri$a lo$al" e o )arte a 2iseri$ii E$ume i$e# sfi +e ia a$elui Sf t se $omu i$"# $u toate $omorile res)e$ti'ei 2iseri$i lo$ale# 2iseri$ii E$ume i$e ,i i tr" )atrimo iul ei &e eral. *"$i sfi +e ia e $eea $e de)",e,te &ra i+ele )e $are lumea )"m teas$" le ti)"re,te u ei de+i im)erfe$te ,i $eea $e m!o&"+e,te $u u ou ti) s)iritualitatea de 'aloare u i'ersal $re,ti " a 2iseri$ii. * d u mem!ru al 2iseri$ii mutat di 'ia+a )"m teas$" e re$u os$ut $a sf t# fie ,i umai de o 2iseri$" lo$al"# e re$u os$ut de a$ea 2iseri$" dre)t u ul $e a $or)orat )ersoa a sa# form" )ur"# 'alorile re$u os$ute de 2iseri$a u i'ersal"# $a u ul $e s.a "l+at )este &ra i+ele )use de e&oism# Dum e%eu *el Atoateiu!itor ,i )ri a$easta la trea)ta u i'er. salismului $re,ti . Tr"s"turile a$estea de s)iritualitate ortodo4" e$ume i$" ,i 'oi +a de a f")tui 'alorile tre&ii 2iseri$i a lui 3ristos# le tl im ,i la Sf tul Ierar( *ali i$. F"r" doial"# Sf tul *ali i$ a tr"it ,i el# $a ori$e Sf t tr.u a umit lo$ ,i tim)= fa)tele lui au fost r"s)u sul la a umite tre!ui +e ale a$elui lo$ ,i tim). De$i )oart" $uloarea m)re1ur"rilor $are s.au s"'r,it. Dar# tru$t ele au fost s"'r,ite de u suflet $are a !iruit ori$e 'oi +" se)aratist"# $are a 'oit s" slu1eas$" lui 3ristos ,i ori$"rui seme 3ristos# tru$t au fost. s"'r,ite $u o i te +ie u i'ersalist"# )arti$ularitatea m)re1ur"rilor $are s.au s"'r,it a$ele fa)te e ridi$at" ,i ea u i'ersal. 3ristos# modelul ostru u i'ersal# ia f"+i,"ri $o $rete# de.> termi ate de lo$uri ,i tim)uri# Sfi +ii Lui# dar a$este f"+i,"ri su t re&istrate ,i )urtate de $o ,tii +a 2iseri$ii# la r dul lor# $a 'alori u i'ersale ,i felul a$esta 2iseri$a se m!o&"+e,te e$o te it $u oi f"+i,"ri 'ii de 'aloare u i'ersal" ale lui 3ristos. ?i d seama de a$est fa)t# sl"'i d )e Sf tul *ali i$# )utem stri&a@ A2u$ur".te *er i$" ,i te 'esele,te# $" umele t"u e )ome it de &eri $eruri# deodat" $u $el $e a str"lu$it ti eB A 2u$ur".te $etate de s$au a 2u$ure,tilor# $" di ti e a r"s"rit o stea a $"rei lumi " s)ore,te str"lu$irea !ol+ii $ere,ti a tre&ii 2iseri$iB A 2u$ur".te $etate a Rm i$ului# $" ti e a lumi at u m"r&"ritar de mult )re+ al tre&ii 2iseri$ii A 0i tu# Rom ie# $are +i.ai as$u s $u smere ie )e Sfi +ii t"i# mai str"lu$itori de$t auml# )ri dum!r"'ile tale ,i )ri desi,ul $odrilor t"i# m)reu " $u )oie ile de lumi " ,i $u i%'oarele de ar&i t# salt" a$um $" ar"tat" +i s.a f"$ut u a di estimatele tale du(o' i$e,ti ai tea solilor tre&ii

2iseri$i a lui 3ristos ,i )iatr" de mult )re+B

umele t"u i tr" 'e, i$ie m)reu " $u a$east"

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Sfi +e ia Ierar(ului *ali i$# ar"tat" tre fra+ii lui 3ristos de )e melea&urile Rom iei ,i utrit" de $redi +a $ald" a )o)orului rom # a r"s"rit $a o fla$"r" ou" di 'atra s)iritualit"+ii 2iseri$ii u i'ersale# di 'ia+a de (ar ,i de iu!ire a Tru)ului tai i$ al Dom ului# di '"+"tura ,i )uterea dum e%eias$" a 2iseri$ii# al $"rei fo$ s.a tru$(i)at $ursul 'ea$urilor fl"$"rile )ilduitoare ,i $"l%itoare ale e um"ra+ilor Sfi +i# ,i $are.,i arat" do&oarea &e eral" sufletele $re,ti i lor di ori$e tim)# tr.o e)o$" mai mult# tr.alta mai )u+i # $(i) deose!it se i te sifi$ase a$east" do&oare a fo$ului dum e%eies$ di 2iseri$" sufletele $redi $io,ilor ,i mai ales ta&ma $"lu&"rilor# la sfr,itul 'ea$ului CDIII ,i $e)utul 'ea$ului CIC# )ri $ure tul )aisia . A$est $ure t re .'iorase mai ti la Sf tul Mu te ,i a)oi aduse m" "stirile Moldo'ei 'e$(ea do&oare a tr"irii isi(aste# f"$use di ru&"$iu ea lui Iisus s"'r,it" de mi te i im"# o )r&(ie de tre%ire ,i m)ros)"tare a tre&ii 'ie+i a sufletului ,i u i%'or de )utere )e tru do! direa 'irtu+ilor $re,ti e. U ul di u$e i$ii lui Paisie# ardelea ul E(eor&(e# tra s)la tase aeest du( de alt" tr"ire a 'ie+ii $re,ti e# )e lo$u r $are e afl"m# readu$ d astfel la o 'ia+" s)orit" )ustiita m" "stire *er i$a. El fusese $u Paisie la At(os# m at f"r" doial" a$olo# de dori +a de a sor!i de la i%'oarele $elei mai ade'"rate ,i )li e tr"iri a $re,ti ismului# )utere# )e tru a o o)u e# re'"rs d.o s ul )o)orului s"u# us$"$iu ii )a)is.t",e,ti# )e $are o ti dea $u sa!ie ,i ,el"$iu e +i uturile de )este mu +i *urtea m)"r"teas$" de la Die a# te+it" de r'Tia )ro%elitist" a ie%ui+ilor/. Dar tre!uie s" )re$i%"m $" stare+ul E(eor&(e# a,e% .du.se la *er i$a ,i restaur d a$i ,i a)oi la *"ld"ru,a i 'ia+a mo a(al" de o!,te# .a adus a$i $o +i utul s)iritualit"+ii )ai.sie e f"r" i$i o modifi$are. Paisie )u ea $a )u $t de )le$are al 'ie+ii du(o' i$e,ti a $omu it"+ilor sale# a,a %isa lu$rare a mi +ii. A$east" lu$rare a mi +ii $o sta a$eea $" mo a(ul )"strea%" tot tim)ul ami tire umele lui Iisus ,i $u el alu &" ori$e & d e$u'e it $are se ridi$" di i im". Mi tea tre!uie s" $aute $u a$east" ru&"$iu e lo$ul i imii ,i s"./ )"%eas$" $urat# ) " $e i ima se 'a fa$e lo$a,ul lui 3ristos ,i se 'a ar"ta )li " de lumi a Lui. Paisie so$otea $" a$est lu$ru )oate s"./ fa$" ori$e mo a(# fie el $(iar $e)"tor ale 'ie+ii du(o' i$e,ti# !a $(iar ,i u mi. rea )reo$u)at de &ri1ile 'ie+ii. Mo a(ul u tre!uie s" a,te)te s" a1u &" mai ti la o a umit" $ur"+ie de )atimi# $a s" )oat" s" )ra$ti$e ru&"$iu ea mi +ii. El ,i su,ise ideile $o a+io alului s"u# Dasile de la Poia a M"rului# $are $o sidera ,i el &re,it" )"rerea a$elora $are so$oteau $" lu$rarea mi +ii e )o. tri'it" umai 6 $elor des"'r,i+i# $are au a1u s la eli!erarea de )atimi . Paisie# urm d a$estuia# so$otea $" s",i )"strarea mi te a umelui lui Iisus e mi1lo$ul $el mai !u de a feri )e mo a( de & durile rele ,i de a sl"!i )ri a$easta $u $etul )atimile
1

E$o . D. FURTUN# Ucenicii stareului aisie !n mnstirile Cernica i Cldruani, 2u$ure,ti# /86:# ). 9F.
Prot. SERE3IE *ETFERI*OD# aisie, stareul mnstirii "eamu din #oldo$a, trad. de Patriar(ul Ni$odim# eG 6# Neam+u#

/8H7# ). 6II.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

di el. JSf ta ru&"$iu e a mi +ii# %i$e el# efe$tuat" )ri (arul lui Dum e%eu# $ur"+" omul de toate )atimile# l deam " la )"strarea $u r' " a tuturor )oru $ilor dum e%eie,ti ,i l fere,te e'"t"mat de toate s"&e+ile 'r"1ma,ului ,i de is)iteK7. Pe l &" a$easta# umele lui Iisus# de$i ,i & dul la El# )"strat e$o te it mi te# a1ut" )e om s" 'ad"# dat" $e se i'e,te# tot & dui $o trar lui Iisus# tot & dul r"u# l fa$e adi$" )e om stare s" urm"reas$" ,i s" $u oas$" tot $e se )etre$e sufletul s"u# $"$i el )lim!" tot tim)ul o lumi " )este mi,$"rile di l"u trul s"u. A$est lu$ru u./ )oate fa$e s" $el $e u +i e mereu mi te umele lui Iisus ,i & dul la El# $i sufletul lui )etre$e tu eri$. Atri!ui d a$este 'irtu+i lu$r"rii mi +ii# Paisie so$otea $" ea e mai im)orta t" de$t multele ru&"$iu i $itite sau $ tate la !iseri$"# m)reu " $u o!,tea. F"r" a s)u e de.a dre)tul mo a(ilor di $omu itatea sa $" )ot s" mai li)seas$" de la slu1!ele de o!,te di !iseri$"# a$est lu$ru re%ult" destul de lim)ede di '"+"tura sa. 2a% du.se )e a umi+i P"ri +i# Paisie $erea# m)reu " $u Dasile de la Poia a M"rului# Js" se )u " toat" &ri1a )e tru ru&"$iu ea mi +ii# ose!i d )e tru $ tare )u+i " 'reme# umai $easurile de urt# $"$i du)" $u'i tele lor# slu1!ele ,i $ t"rile !iseri$e,ti su t )use la dem " &e ere )e tru to+i $re,ti ii# iar u )e tru a$eia $are 'or s" )etrea$" t"$ereK. Se +ele&e $" de a$i )utea s" se as$" la u ii mo a(i di o!,te# mai )u+i ai ta+i du(o' i$e,te# o a umit" te di +" s)re u s)iritualism i di'idualist# s)re o eso$otire a dis$i)li ei de o!,te# o a umit" so$oti +" $" ritmul $omu e4terior al 'ie+ii de o!,te u umaide$t e$esar )e tru f")tuirea u ei ordi e l"u tri$e. As$e%a# $a metod" de lu)t" $u )atimile# )utea s".,i )iard"# de aseme ea# o$(ii u ora sem "tatea. Poate $" tot di a$east" a$$e tuare a s)iritualismului l"u tri$# oare$um eli!erat de dis$i)li a formelor e4terioare )ro'e ea ,i ideea lui Paisie des)re $omu it"+ile mo a(ale mi4te# rom o.sla'e# sau $(iar rom o.&re$o. sla'e# $are $ t"rile se e4e$utau alter ati' $ele doua sau trei lim!i. Odat" $e )ri $i)alul lu$ru era $o $e trarea fie$"rui mo a( i teriorul s"u# umai $o ta a,a de mult felul $are r"su au e4terior ru&"$iu ile ,i $ t"rile.. Era u u i'ersalism $are mer&ea m " m " $u a$$e tuarea s)iritualismului l"u . tri$# de sim+ire eli!erat" de $u'i teL 0i )oate $" di a$este dou" tr"s"turi ale 'ie+ii di $omu it"+ile lui Paisie se e4)li$" ,i $ea de.a treia@ te di +a de a $u)ri de u um"r $t mai i are de mem!ri. Dis$i)li a e4terioar" se'er" se )"strea%" mai !i e $omu it"+ile $u u um"r restr s de mem!ri# )e $ d a$olo u de )ri $i)alul lu$ru este 'ia+a s)iritual" l"u tri$"# )ot s" fie o!,te $t de mul+i mem!ri# $"$i fie$are )oate tr"i al"turi de $eilal+i 'ia+a lui i terioar". Su tem dre)t"+i+i s" s)u em $" E(eor&(e so$otea $" '"+"tura ,i or&a i%a+ia di $omu it"+ile lui Paisie era foarte )otri'it" )e tru mo a(ii )ro&resa+i 'ia+a du(o' i$eas$"# dar u att de )otri'it" ,i )e tru $e)"tori# )re$um o so$otea Paisie. Poate $" a$esta e moti'ul )e tru $are# la u mome t dat# E(eor&(e /.a )"r"sit )e Paisie $u & dul sa )le$e la Sf tul Mu te# $a s" rei tre# )re$um

so$otim# 'ia+a mo a(al" mai ate t" la dis$i)li a ,i as$e%a e4terioar"# $are .
3

Op. cit., p. 232

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

totdeau a s.a )ra$ti$at a$olo. Dar dem ul mitro)olitului Eri&orie# f"$ du./ s" re u +e la )le$area la Sf tul Mu te ,i s" refa$" *er i$a# stare+ul E(eor&(e# s"di d a$i 'ia+a di $omu it"+ile )aisie e# a a'ut &ri1" s" l"ture $ele trei tr"s"turi )ome ite. *"$i la s$urt" 'reme du)" temeierea o!,tii sale# Stare+ul E(eor&(e r duie,te@ Jmai ales trei odrasle de.ale !u "t"+ii stare+ului meu# )are.mi.se $" u 'e+i )utea &ra! a le 'edea rodi d ai$ea# i$i ale $,ti&a a,a umai )rost Msim)luN s$urt" 'reme# fii d$" i$i eu# mi,elul# .am fost &"tit a le meta(erisi# sau 'red i$ a )oru $i 'ou" s" le fa$e+i ,i s" r"mie $e'a ,i )e urma meaK. 0i iat" $um f"+i,ea%" stare+ul E(eor&(e e)uti +a de a se )ra$ti$a o!,tea sa# de mo a(ii ei $e)"tori# lu$rarea mi +ii@ JDe$i )re $ea di ti odrasl" s" o )ri$e)e+i a fi $(iar lu$rarea mi +ii# adi$" f"$lia $ea esti s" a dre)t"rii sufletului# $eea $e )o'e+ue,te )e smeritul om $"tre & ditorul rai# ,i./ fa$e stare de)li du)" m"sura 'arstii lui 3ristos# $are ,i de)arte se afl" de i,te )"tima,i $a oi. Dar" i$i '" slo!o%es$ a luat $u+it de 1u &(iere $er$ d tai a lu$ru lui# ) " $e 'e+i mai de)"rta &reutatea li)sirilor# ,i 'e+i a&o isi $"r+i s)re a1utor la me,te,u&ul ei. Pe tru $" efii d !i e is$usi+i# s" u 'i se tm)le $e'a ,i mai r"u ,i 'e+i fi de rs 'r"1ma,ilor dra$i= $"$i foarte a e'oie emeres$ $alea a$easta $ei ede%!r"$a+i )este to+i de materiile tru)uluiK. Du)" $u' tul $e %i$e@ J*" u 'a lo$ui Du(ul lui Dum e%eu oame ii a$e,tia de 'reme $e $" tru) su t# ,i umai $ele )"m te,ti $aut"K. Se 'ede a$i deose!irea et" fa+" de Paisie# $are s)u ea m)reu " $u Dasile de la Poia a M"rului@ J*u a$est ta$t al mi +ii se )oate delet i$ii $(i!%uit u umai $el des"'r,it# $i ,i ori$are ou $e)"tor ,i su)us )atimilor# )"%i du.,i i i.maK. Iar $(ei d# stare+ul E(eor&(e %i$e@ J3arul a$estor trei !u "t"+i u multora sau dat ;adi$" al lu$r"rii mi +ii# al )o.'"+uirii de orod mult ,i al m)"$iuirii lim!ilor<KH . A,adar# stare+ul E(eor&(e so$otea# s)re deose!ire de Paisie ,i de Dasile de la Poia a M"rului# $" lu$rarea mi +ii u e !i e s" $ea)" a o )ra$ti$a $i e'a ) " $e u a ai tat mult de%!r"$area de )atimi. Poate $" el era u ul di a$eia )e $are.i 'i%a Paisie $a m)otri'i du.se ideii lui des)re )uti +" $(iar ,i a $e)"torilor de a )ra$ti$a lu$rarea mi +ii. Stare+ul E(eor&(e so$otea $" $el )"tima, u se )oate $ura+i de )atimi umai )ri )"strarea mi te a umelui lui Iisus# )ro!a!il mai ti )e tru moti'ul $" a$ela u are )uterea s" +i " e$o te it mi te umele lui Iisus# al doilea )e tru fa)tul $" $(iar )ome irea umelui lui Iisus )oate de'e i )e tru el o o!i, ui +" $are s" u mai sem e mare lu$ru# $i s" se ameste$e $u o!i, ui +ele lui )"tima,e>. E(eor&(e )"%ea# a,adar# $u stri$te+e re$oma darea Sf tului *alist $are s)u e $a)itolul I al $u' tului s"u Jdes)re ru&"$iu eK# $u)ri s %ilocalie, $" umai mi tea $are s. a $ur"+it de $ele de afar" ,i ,i.a su)us $u totul sim+urile )ri 'irtutea $u fa)ta# )oate r"m e emi,$at" $a osia $ereas$" ,i )oate )ri'i ad $ul i imii# trimi+ d ea ra%ele +ele&erii# $are ri a$olo +elesurile dum e%eie,ti. JNime i s" di tre $el e$er$a+i sau di tre $ei au tre!ui +" de la)te# au%i d de a$este lu$ruri o)rite# s" u se ati &" de ele= $"$i dum e%eie,tii P"ri +i au so$otit )e $ei $e au $"utat ,i s.au sr&uit s" i tre lima ul e)"timirii ai te de

'reme# $(i) e$u'e it# $a ie,i+i di mi +iK.


4

*AS/AN *ERNI*ANUL# &storiile Sfintelor #onastiri Cernica i Cldoro'ani, 2u$ure,ti# /I:F# ). 9:.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

I s$(im!# stare+ul E(eor&(e )u ea mare )re+ )e $er$etarea eli)sit" a slu1!elor de o!,te di !iseri$"# asadar )e i $adrarea dis$i)li at" r durile o!,tei# so$oti d $a 'irtutea J$ea mai $u)ri %"toare tru $are rea%im" toat" $e)"tura s)"se iei mo a(ilorK@ su)u erea. J to$mai $a suflarea s" $i sti+i su)u ereaK# le s)u e ei $"lu&"rilor s"i. Numai f"$ d toate $u !la&oslo'e ia )o'"+uitorului o!,tei ,i )e l &" a$easta m"rturisi du.'" toate & durile ai tea du(o' i$ului# )"%i d smerita $u&etare ,i drea)ta so$oteal" ,i m)"rt",i du.'" de dois)re%e$e ori )e a # J'e+i omor# s)u e el mo a(ilor di . o!,tea sa# )re toate )atimile $ele al$"tuite )ri lim!"# )ri i im" ,i )ri sim+uri# f"$ du.'" de.a )ururea 'red i$i m)"rt",iri dum e%eie,tilor tai eK9. Stare+ul E()or&(e so$otea $" )e tru lu)ta $u )atimile e e$esar" !a%a mai lar&" a u or eforturi multilaterale# $" u a1u &e umai )"strarea mi te a umelui lui Iisus. Omul tre!uie s" se & deas$" la de%r"d"$i area fie$"rei )atimi de $are e st") it ,i s" urm"reas$" s)e$ial sl"!irea fie$"ruia )ri efortul $ores)u %"tor# a1ut du.se de sfaturile )o'"+ui.torilor $u e4)erie +" lu)ta $u su$$es m)otri'a )atimilor. *u alte $u'i te# stare+ul E(eor&(e so$otea $" la $e)utul 'ie+ii du(o' i$e,ti a$$e tul )ri $i)al tre!uie s" se )u " )e as$e%" ,i )e as$ultare# sau# du)" el# )reo$u)area de $")ete ie# $el )u+i a $e)"torilor# tre!uie s" fie lu)ta dire$t" $u )atimile# $t" 'reme Paisie )u ea a$$e tul )ri $i)al# $(iar de la $e)ut# )e $o tem)la+ie# )e u irea $u Dum e%eu ,i )e 'ederea lui lumi ". Pro)riu.%is i$i stare+ul E(eor&(e u e4$ludea )ome irea umelui lui Iisus# de$i u dis)re+uia $o tem)la+ia# )re$um i$i Paisie u eso$otea lu)ta $u )atimile )ri e'oi +ele as$eti$e. Deose!irea $o sta mai mult a$$e tul $e./ )u ea fie$are )e u a sau alta di $ele dou" la $e)utul 'ie+ii du(o' i$e,ti. Pe $ d Paisie# urm d mai mult Sf tul Simeo Noul Teolo&# $redea $" se mai )oate $e)e de.a dre)tul $u $o tem)larea# ,i a1utorul ei este $el mai (ot"rtor 'este1irea )atimilor# stare+ul E(eor&(e r"m ea fidel metodei $lasi$e# formulat" $" de *leme t Ale4a dri ul# Eri&orie al NOssei ,i Ma4im M"rturisitorul# $are m)"r+eau ur$u,ul du(o' i$es$ dou" eta)e $e u se )ot i 'ersa@ as$e%" sau f")tuire# ,i $o tem)la+ie. Stare+ul E(eor&(e r"m ea $redi $ios dem i ului dat de Sf tul Eri&orie al NOssei@ JS" u dr"% im a e ridi$a la $u&et"rile despre Dum e%eu# ai te de a e fa$e 'ia+a 'red i$" de o astfel de i dra% eala PQ *ele dou" s)iritualit"+i su t fo d ide ti$e )ri +i ta fi al" $e o urm"res$. Ele se deose!es$ mai mult )ri metod"# sau )ri )u $tul de )le$are. De altfel tot tre$utul Ortodo4iei se o!ser'" u umai deose!iri )erso ale de tem)erame t ,i )reo$u)"ri tre sf t ,i sf t# $i ,i deose!iri tre diferitele $ure te s)irituale# f"r" $a a$easta s" fa$" )e u ul mai )u+i
5

Op( cit, ). 78

6 P

&n salmos, G HH# H8P.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

ortodo4 de$t altul# $i toate red d# forme diferite# $are se $om)letea%" simfo i$# a$ela,i fo d al s)iritualit"+ii e'a &(eli$e ,i toate du$ d )e $"i )u+i diferite# la a$eea,i +i t"# a des"'r,irii omului )ri $ur"+irea de )atimi ,i )ri u irea $u Dum e%eu. Pri as$etismul ei s)iritualitatea s"dit" de stare+ul E(eor&(e la *er i$a a r"mas mai a)roa)e de s)iritualitatea at(o it" de totdeau a# )e $ d s)iritualitatea )aisia " s.a de)"rtat tr.o oare$are m"sur" de a$eea# s$(im! a r"mas mai a)roa)e de s)iritualitatea si ait". Dar fa)tul de a tr"i $o 1ura+i de lume ,i e$esitatea de a %idi ,i restaura m" "stiri a dem at )e stare+ul E(eor&(e ,i )e urma,ii lui s" dea o ate +ie ,i a$t(i.t"+ii )ra$ti$e.&os)od"re,ti# $a ,i o)erei de miloste ie# ad"u& d astfel laturi oi la s)iritualitatea at(o it". Pe de alt" )arte# )aisia ismul a )"strat o rudire mai str s" $u s)iri. tualitatea at(o it" ,i s)e$ial $u $ea si ait"# )reo$u)area mai s)orit" de $o tem)la+ie ,i l"sarea )e )la ul al doilea a )reo$u)"rilor &os)od"re,ti ,i de miloste ie. Fie$are a )"strat tr.o a umit" )ri'i +" ,i a modifi$at alta s)iritualitatea at(o it". Am )utea s)u e $" )reo$u)area )ra$ti$o. &os)od"reas$" ,i de miloste ie di s)iritualitatea $er i$a " su t mai de&ra!" o re 'iorare a u or laturi foarte str"'e$(i ale du(ului $re,ti # $are ,i.au &"sit o tru$(i)are )uter i$" 'ia+a Sf tului Ni$olae# $are e$o te it era luat $a )atro )ilduitor ,i $(emat a1utor la *er i$a# )re$um ,i 'ia+a ,i r du. ielile mo a(ale ale Sf tului Dasile $el Mare# de $are mo a(ismul rom es$ s.a str"duit s" r"m " deose!it de a)roa)e. Sf tul *ali i$ e floarea $ea mai aleas" $are a r"s"rit ,i a $res$ut solul s)iritualit"+ii $er i$a e# de%'olt d &radul su)rem $ele trei su,iri ale ei@ as$etismul# miloste ia ,i )reo$u)area )ra$ti$o.&os)od"reas$".. El ,i $e)e ur$u,ul du(o' i$es$ $u as$e%a# $u $e)utul $lasi$ al ori$"rui drum de des"'r,ire s)iritual" +eles $re,ti . El a1u &e ,i la tai i$a 'ia+" i terioar" Dum e%eu# dar ,i.a dat seama de la $e)ut $"= du)" '"+"tura P"ri +ilor# !a%a ea)"rat e$esar" a a$esteia e $ur"+irea de )atimi ,i a$easta# u se )oate o!+i e f"r" as$e%". De a$eea to+i !io&rafii lui su t i%!i+i de )uter i$ul $ara$ter as$eti$ al 'ie+ii Sf tului *ali i$. To+i au r"mas im)resio a+i de eo!i, uit de as)rele lui e'oi +e as$eti$e. $" di fra&eda 'rst" de 6F de a i# dat" $e a i trat m" "stirea *er i$a# Js.a dat )e si e# $u toat" dori +a ar%"toare# la toate e'oi +ele $ele &rele ale 'ie+ii mo a(ale# $t )u+i tim) a a1u s )e das$"lii s"i ,i i.a $o'r,it $u tot felul de fa)te l"uda!ile ,i oste i$ioaseK .: ,i Jomora tru)ul s"u $el )rea $rud $u )ostul $el mai as)ru# )e $are umai u !"r!at
Arhimandrit ANAS AS!" #A$%O&!N, &'afa (i ne)oin*ele monahale ale +rea ,u)iosului "piscop al -.mnicului Noul Se)erin, pu/licat0 de ,. "r/i1 ceanu 2n #iserica Ortodo30 -om.n0 145411455 (i reluat0 2n )olum de !con. %. $6N76$"S,6, 8.*a (i minunile "piscopului ,alinic cel Sf.nt al -.mnicu lui Noul Se)erin, ,raio)a, 1539, p. 26.
77

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

des"'r,it l )oate su)ortaK. *e'a mai tr%iu Ja $e)ut a ad"u&a e'oi +" )este e'oi +" ,i ,i.a )us o aseme ea r duial"# $a toat" s")t"m a s" u m" $e !u$ate fierte la fo$# f"r" umai )i e $u a)"# du)" a)usul soarelui# ,i de a$easta s" u se satureK. Iar J oa)tea u dormea mai mult de trei $easuri ,i a$easta u )e )at# $i )e s$au # iar %iua lu$ra $u )"ri +ii la slu1!ele $ele mai &releK. JFa+a i se &"l!e ise de mult" )ostire# ,i o$(ii i se duseser" fu dul $a)ului di )ri$i a multei )ri'e&(eri ,i a multor la$rimiKI. El "s)rea ,i lu &ea adeseori )osturile ) " Ia mar&i ea )uterilor tru)e,ti. A,a# odat"# lu d !la&oslo'e ie de la du(o' i$ul s"u# .a mai !"&at imi$ &ur" de la Dumi e$a l"satului de $ar e ) " la Pa,ti# $u e4$e)+ia u ei 1um"t"+i de )res$ur" Roia *a o ului $elui Mare. tr.o 'ar" .a m $at HF de %ile# f"r" umai seara o felie de )e)e e ,i alte )oame# $a s".,i )otoleas$" setea8 . afar" de )osturile totale $e ,i le lua adeseori# el# toat" 'ia+a# $e) d de la a ul /I6F# de$i 'reme de a)roa)e 9F de a i# .a m $at i$i $ar e# i$i )e,te# f"r" umai 'erde+uri sau le&ume# f"r" u delem # ,i de a$estea o dat" )e %i@ u t de 'a$i# !r %" ,i la)te &usta umai sm!"t" $te )u+i # $a s" !iruias$" m dria /F. &e eral# $ursul tre&ii sale 'ie+i# $u toate multele lui o$u)a+ii# J u $eta oa)tea ,i %iua 'e&(i d# )osti d ,i a!+i du.se de la toate $ele $e su t lume,ti ,i )l"$ute lumii# )e tru $" $(iar tru)ul s"u l oste ea ,i./ )ede)sea# $t toat" 'ia+a sa u s.a $ul$at $a $eilal+i oame i ti s e )at# i$i s.a de%!r"$at de (ai ele sale# $i )u+i $t som &usta# ,edea re%emat // $u mi ile sale )e u 1e+# m!r"$at# $u mi1lo$ul $i s $u o $urea lat" de )iele K. Pre+ui d as$e%a $a $e)utul ea)"rat e$esar al des"'r,irii ,i ,tii d $" umai )ri ea se o!+i e $ur"+irea de )atimi ,i i sul se $adrea%" dis$i)li a o!,tei ,i a tradi+iei# adi$" se eli!erea%" de 'oia ar!itrar" ,i de m drie# Sf tul *ali i$ a im)us.o di *er i$a ,i Fr"si ei# r dui d )ede)se as)re )e tru $ei $e u o 'or o!ser'a $u stri$te+e. 0i )e tru $" as$e%a m)odo!e,te $u deose!ire )e mo a(# a $"rui 'ia+" ri'ali%ea%" $u a &erilor f"r" )at" ,i f"r" tre!ui +e materiale# Sf tul *ali i$ a r"mas )ri 'ia+a lui de e'oi +e u mo a( $(iar ,i du)" $e a a1u s e)is$o)# $o ti u d a se m!r"$a a$eea,i (ai " &roas" de ,ia$# +i d a$ela,i )ost as)ru ,i dormi d tot a,a de )u+i . Iar la sfr,itul 'ie+ii s. a tors la a$eea,i 'ia+" de sim)lu mo a(# $(ilia m" "stirii lui de meta ie. Dar Sf tul *ali i$ u a'ea doar &ri1a e&ati'" de a.,i 'e,te1i )oftele tru)e,ti $u )ostul ,i $u )ri'e&(erea. S$o)ul lui era u umai a$ela de a de%r"d"$i a )atimile# $i ,i de a )u e lo$ul lor 'irtu+ile $o trare. Astfel# lo$ul iu+imii a de%'oltat !l de+ea# !u "tatea ,i iu!irea# iar lo$ul m driei# smere ia. La d sul se 'edea smere ia $ea mai ad $". El a'ea dra&ostea $ea ade'"rat" $"tre to+i seme ii. De a$eea# Jde 'edea )e 'reu ul s$r!it m)reu " )"timea# )e $ei !ol a'i di ale sale )uteri i m &ia# $ d se o$"ra# &r"ia de !i e# $ d se edre)t"+ea# dat" )e a$ela l miluia ,i $u $e )utea l a1utaK /6. JTo+i $"lu&"rii# !"tr i ,i ti eri# l admirau ,i./ iu!eau $u i ima $urat"# )e tru
4 5

*ASIAN *ERNI*ANUL# op( cit, ). I:.8F

Op. cit., 59151


Op( cit, ). /68

19

11 12

ANASTASIE 2ALDODIN# i)idem, ). 67.69. *ASIAN# op( cit, ). II.I8

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$" era !l d ,i smerit $u ade'"rat f"r" )refa$ere# f"r" ur" ,i 'i$le ie# su)u du.se tuturorK. JAtta era de !l d ,i smerit $u i ima# $t $redea $i e'a $" are fa+a sa u &er $eres$# $u $are 'or!e,te# dar u u om )"m tes$K/7. Pe $t de as)ru era $u si e# )e att de !u ,i !l d era $u al+ii. *u deose!ire a lu)tat Sf tul *ali i$ m)otri'a )oftei &reu de !iruit a a'u+iei# 'ie+ui d tr.o ade'"rat" re u +are la si e. Toat" 'ia+a .a a&o isit ,i . a +i ut imi$ )e tru si e. $(ilia lui de $"lu&"r u se &"sea de$t u ul$ior de a)"/H. Toat" Sia+a a um!lat tr.o (ai " &roas" $"lu&"reas$" ,i Ia tre$erea di 'ia+a a$easta .a l"sat i$i o a'ere# $t toat" $(eltuiala morm t"rii a su)ortat.T Mi isterul *ultelor. E su,i s)u e diata sa@ JN.am adu at aur ,i ar&i t# .am 'oit s" am i$i (ai e de )risos# i$i ori$e fel de lu$ruri# $i umai $ele si &ure de e'oie tru)ului# $" e$,ti&area $"lu&"reas$"# $u du(ul ,i $u lu$rul# du)" )uti +" m.am sr&uit a )"%i# e &ri1i d de si e.mi# $i )ui du.mi toat" "de1dea )urtarea de &ri1" a lui Dum e%eu... Dre)t a$eea ime ea s" u oste eas$" du)" moartea mea# $er$ d sau is$odi d ori$e fel de adu are a $(iliei mele# $" eu i$i de &ro)are i$i de )ome ire u las $e'a...# $a s" se arate $" lui Dum e%eu $red# $" mai )rimit i 'a fi lui Dum e%eu de u 'a r"m e du)" moartea mea i$i u !a # de$t de s.ar m)"r+i $ea mai mare str soare du)" mi e. 0i da$" .ar 'oi ime i $a )re mi e $el att de s"ra$ s" m" dea o!i, uitei &ro)"ri# a)oi m" ro& a$elora $are.,i adu$ ami te de moartea lor# s". mi tras$" )"$"tosul meu tru) la ori$are !iseri$" s"ra$" ,i a$olo l &" tru)uri s". / &roa)eK/9. Dar Sf tul *ali i$ .a fost li)sit# )e tru $" .a fost i stare s" $,ti&e# sau )e tru $" a fost u >risi)itor# $i )e tru $" a a'ut )rea mult" mil" de s"ra$i ,i a fost )rea o$u)at de %estrarea !iseri$ilor# $a s" +i " $e'a la si e. S"r"$ia lui total" ,i are )ri$i a miloste ia lui ere+i ut" ,i a' tul de a %idi lo$a,uri de $(i are# ,i de a Ie %estra di !el,u& $u $ele de tre!ui +" )e tru o delu &at" d"i uire. N.am )utea s)u e $" el .a $u os$ut )re+ul !u urilor materiale# dar el le.a so$otit $a mi1loa$e de $um)"rare a !u urilor $ere,ti# a,a $um le.au $u os$ut tot tre$utul 2iseri$ii sfi +ii $are au str"lu$it )ri 'irtutea miloste iei. Sf tul *ali i$ u s.a mul+umit i$i a$i umai $u latura e&ati'" a de%r"d"$i "rii )oftei e&oiste de a'u+ie# $i a s"dit ,i de%'oltat lo$ul ei 'irtutea miloste iei. *"$i umai $ d omul a ai tat de la o )atim" ) " la 'irtutea $o trar" ei ,i u s.a o)rit la starea eutr" di tre ele# a de%r"d"$i at $u ade'"rat )atima di si e# a t"m"duit $u ade'"rat firea sa de !oala e&oismului# a str"!"tut de)li de la 'ia+a $(i uit" )"$at ,i tu eri$ la 'ia+a des"'r,it" ,i feri$it" Dum e%eu# $are este lumi " ,i iu!ire. miloste ie ,i &"se,te e&oismul fr &erea total" ,i iu!irea de oame i $oro area ei. Ea e ,i $o tem)larea lui 3ristos seme i# dai ,i iu!irea lor $u fa)ta. Iu!irea $u fa)ta se tl e,te $u 'ederea ad $ime a i sului# $u 'ederea lui 3ristos. De a$eea Sf tul *ali i$ a $ulti'at miloste ia $u o osrdie eoste it". Ea e# )e l &" as)rimea 'ie+ii# a doua 'irtute de $")ete ie a lui. a$easta el de)",e,te s)iritualitatea si ait"# $are )u e a$$e tul )ri $i)al )e
13 ANASTASIE 2ALDODIN#

i)idem, ). 6P.6I

14 15

*ASIAN# op( cit, ). I8 La *ASIAN# op( cit, ). /77./7H

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

lu$rarea mi +ii# $um fa$e ,i s)iritualitatea )aisia "# dar ,i $ea at(o it"# $are se o)re,te &e eral la as$e%". Sf tul *ali i$ ,i d"dea seama $" tr"i d tre oa. me i# u tr.u mu te lo$uit umai de mo a(i# iu!irea de Dum e%eu im)u e ,i iu!irea )ra$ti$at" de oame i. El a m)"$at as$e%a# $a )reo$u)are de des"'r,irea )erso al"# $u 'irtutea so$ial" a miloste iei# do'edi d $" as$e%a u $(ide )e om $(isoarea u or )reo$u)"ri i di'idualiste# $um s.a afirmat de attea ori /P# $i !i e +eleas"# e to$mai mi1lo$ul de omorre a e&oismului# $are e )iedi$a )ri $i)al" $alea ade'"ratelor d"ruiri &e eroase ale omului. Preo$u)area de miloste ie era a,a de )uter i$" la Sf tul *ali i$# $t suferea $um)lit $ d u a'ea $u $e s" a1ute )e $ei li)si+i. 2io&raful lui# ar(ima dritul A astasie 2aldo'i # s)u e@ JEra att de milosti'# $t $ d u a'ea $e s" dea miloste ie# ,i da (ai ele de )e Prea Sfi +ia Sa ,i )l & d se ru&a de mi e e'red i$ul# $a s" $aut !a i de u de 'oi ,ti# $a s" ai!" s" dea la fra+ii lui 3ristos# )e tru $" a,a umea )reaferi$itul )e s"ra$i ,i e)uti $io,iK /:-. JPe tru ora,e a'ea liste de )ersoa e $"rora li se $u'e ea a1utorK# a' d fie$are ora, $te o )ersoa " de $redere )e tru distri!uirea a1utoarelor. Sumele $e i se d"deau )e tru ser'i$iile di'i e# de familiile st"rite# )ri 'reu )reot di )rea1ma lui# u le )rimea i$iodat" m "# $i )oru $ea res)e$ti'ului )reot $ui s" le du$" /I. Pe tru (iroto irea ti erilor )reo+i u lua imi$# $i du)" $e.i sf"tuia $u de.am" u tul# i# trimitea# d du.le !a i de drum/8-. A$east" )reo$u)are de miloste ie# ,i a1utorare se ma ifesta ( Sf tul *ali i$ ,i forma u ei a$ti'it"+i &os)od"re,ti eo!osite. Pri a$easta el $"uta s" asi&ure $o di+iile materiale )e tru 'ia+a de $redi +" a seme ilor# )e tru slu1irea lui Dum e%eu di )artea $omu it"+ilor $re,ti e# $adrul $"rora ,i do! des$ i ,ii m tuirea )erso al". El 'edea lu$rurile )ers)e$ti'a tim)ului ,i a so!or i$it"+ii# slu1it" de a,e%"mi te o!,te,ti. El 'oia s" )u " temelie trai i$" i stitu+iilor ,i 'oia s" asi&ure fu $+iu ea lor de 'iitor. El u are )ri'irea &us. tat" la $li)a )re%e t" ,i la desf"tarea s)iritual" mome ta " a i di'idului# $um le e )ro)riu firilor 'is"toare# li)sit" de for+" ro!ust" de st") ire ,i de or&a i%are a realit"+ii e4terioare# att de re%iste t" ,i de multi)l". Dar Sf tul *ali i$ folose,te a$east" for+" u )e tru a su)u e realitatea )oftelor sale# $i s)iritului# )e tru a fa$e di ea u i strume t al m tuirii oame ilor# al slu1irii lui Dum e%eu. Pu d realitatea e4terioar" slu1!a i tereselor 'e, i$e ale oame ilor# el e u e$o om al m tuirii# u &os)odar al lui Dum e%eu. El e $a u alt Solomo ,i Neemia# $a u alt Dasile $el Mare. E u Sf t %iditor de lo$a,uri !iseri$e,ti. A$easta e a treia mare 'irtute a lui. Realismul Sf tului *ali i$ se 'ede att r' a# $t ,i $a)a$itatea lui de $o stru$tor ,i or&a i%ator. Oriu de a1u &e el# r"sar 1urul lui# $u re)e%i$iu e# !iseri$i ,i a,e%"mi te )e tru 'ia+a reli&ioas". El %ide,te !iseri$i mari# lumi oase# ade'"rate $atedrale# mer& d )ri a$$e)tarea a$estui stil ,i a u ei )i$turi realiste tm)i area tim)urilor oi. Di darurile $e $ur& la el#
16

SERE3IE UARIN# *s+etism po po$rosla$no'hristians+omu uceniu, tom I# SVt. Peters!ur&# /8F:. Tre!uie s" ami tim a$i ,i de

atitudi ea e +ele&"toare a lui 2erdiae' fa+" de as$etism 17 La LUNEULES*U# op( cit, ). H9

14 15

&)idem, ). :: &)idem, ). H:.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

atrase de uria,ul lui )resti&iu s)iritual# re)ar" !iseri$a Sf tului Ni$olae de la *er i$a# %ide,te marea !iseri$" a Sf tului E(eor&(e di a$eea,i m" "stire# )e $are o m)odo!e,te $u )i$tura $e se )"strea%" ) " ast"%i# $l"de,te 1urul ei $etatea de $(ilii a,a $um o 'edem ,i a$um# %estrea%" m" "stirea $u mi1loa$e m!el,u&ate de e4iste +"# %ide,te !iseri$a m" "stirii Pas"rea# m" "stirea Fr"si ei# !iseri$a ,i )alatul e)is$o)al# m)reu " $u semi arul ,i $u ti)ar i+a de al Rm i$u Dl$ea# )re$um ,i u ,ir tre& de !iseri$i )aro(iale. Era el su,i u om )ra$ti$# )ri$e)ut tr.o mul+ime de lu$ruri dea art"# $" di ti ere+e# $a frate de m" "stire s")a $ru$iuli+e 6F # iar )la urile !iseri$ilor Sf tul E(eor&(e de la *er ir"# de la Rm i$u Dl$ea ,i de la Fr"si ei su t f"$ute de el. Mai mult $(iar# $(eierea !oi+ilor o f"$ea el su,i# $i & du.se $u ,or+ul ,i ur$ du.se )e s$(ele6/ . Dar )ra$ti$ismul a$esta u e4$ludea la Sf tul *ali i$ 'ia+a de tai "# as$u s" $u 3ristos Dum e%eu. *i# dim)otri'"# a$easta se !oltea )este toat" 'ia+a lui. delet i$irile lui se ti deau )e toate tre)tele u ei 'ie+i $om)lete@ de la $ulmile $o tem)la+iei tai elor lui Dum e%eu# ) " la am" u tele $e +i de ate ta $o du$ere a oame ilor ,i de )ro$urarea ,i !u a &os)od"rire a tuturor $elor e$esare traiului lor )"m tes$. Era a$ela,i tim) u mare ru&"tor ,i u e tre$ut or&a i%ator. Sf tul Eri&orie al NOssei s)u e $" o ia+" as$u s" $o tem)la+ia lui Dum e%eu ,i a lu$rurilor Dum e%eu# $are u se arat" fa)te !u e# e o $ tare f"r" $u'i te# iar o Sia+" $e $o st" umai fa)te !u e# f"r" $o tem)la+ia lui Dum e%eu# e o 'or!ire f"r" melodie. Dar 'ia+a $are se u es$ am dou" a$estea e o $ tare $u' t"toare# e u )salm $ tat lui Dum e%eu 66. U astfel de )salm melodios a fost 'ia+a Sf tului *ali i$. E uimitor $um $")eau ,i se armo i%au el $o tem)la+ia lumii dum e%eie,ti ,i )ri'irea ate t" la am" u tele 'ie+ii $o $rete# tre%ia $are urm"re,te & durile $ele mai su!+iri ale mi +ii ,i ate +ia $are $om!i " ,i reali%ea%" )la uri )rude te ,i )re$ise de %idire# or&a i%are ,i &os)od"rie. U itatea se reali%a )oate )ri fa)tul $" $ele de 1os le 'edea lumi a ,i su! im!oldul $elor de sus. armo ia frumoas" a ra+iu ilor di'i e Sf tul *ali i$ $o tem)la s$liema ordo at" a )la urilor $e a'ea s" le reali%e%e 1os# iar $ele de 1os sur)ri dea ra%ele lumi ii de sus. Da$" %iua s$ul)ta $ru$iuli+e sau to$mea )la uri de !iseri$i# a' tul a$esta f"+uitor ,i $(i)urile $are f")tuia a$este lu$ruri# le )rimea# $a di tr.u i%'or ese$at# di $itirile ,i ru&"$iu ea de oa)te67 . *"$i Sf tul *ali i$ a iu!it $"r+ile ,i a fost u om al ru&"$iu ii. El su,i de$lar" $" (.a a&o isit 'ia+a lui de$t Jsfi te $"r+iK ,i a &ri1it )erso al !i!liote$a m" "stirii# )e $are a %estrat.o e$o te it $u $"r+i
*ASIAN# op( Cit(, ). IP.

29

21

D. LUNEULES*U# op( cit, ). :I

22 23

&n salmos, G HH# H8P *ASIAN# op( cit, ). IP

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

%iditoare de suflet. Pe de alt" )arte# toat" 'ia+a ,i.a m)li it $u re&ularitate )ra'ila ru&"$iu ilor DE oa)te ,i $(iar $ d era &reu !ol a' )u ea )e alWii o" i.o $iteas$" $(ilia sa 6H. Dar el )etre$ea $u Dum e%eu ru&"$iu e ,i afar" de tim)ul )ra'ilei sau a sfi telor slu1!e de o!,te. Datorit" ru&"$iu ii ,i a lu)tei $u & durile# $" di ti ere+e Ja ai tat $u darul lui Dum e%eu la atta $ur"+ie a mi +ii# $t lumi a ai tea tuturor $a o ade'"rat" lumi " $ereas$"K 69. St d e$o te it de stra1" m)otri'a Jsl"!i$iu ilor tru)e,ti ,i 'r"1ma,ilor e'"%u+i $e dau lu)t" e $etat" i ima omuluiK# J$u a1utorul lui Dum e%eu a a1u s 'as $urat ,i lumi at al Sf tului Du(K 6P# $t $i e l $u o,tea# J$redea $" are fa+a 6: sa u &er $eres$ ,i u u om )"m tes$K . Multa ru&"$iu e so+it" de o sim+it" dra&oste de Dum e%eu i muiase i ima a,a m"sur"# $t o )ref"$use tr.u i%'or de la$rimi $are.i $ur&eau foarte adeseori. De multe ori & dul la Dum e%eu i )ri$i uia ade'"rate r")iri# $ursul $"rora i se des$o)ereau mari tai e ale 'ie+ii $ere,ti ,i e'e ime tele 'iitoare. I a$ele $li)e era a!se t fa+" de toate $el di 1urul s"u# iar $ d $eta e4ta%ul i )or eau di o$(i ,iroaie de la$rimi6I . U$e i$ul s"u# A astasie 2aldo'i # m"rturise,te $" era $o'r,it de mira$olul 'ie+ii lui# dar de$lar" $" Sf tul *ali i$ u ia m)"rt",it de$t u ele di tai ele 'ie+ii lui mi u ate# )e $el )e $are le )utea $u)ri de mi tea sa. JM" mi u am# %i$ea el# de o a,a 'ia+" su)ra atural"# m" mi u am mai mult )e tru $" $itisem 'ie+ile tuturor Sfi +ilor P"ri +i ,i a$um 'edeam $" ser'es$ u Sf t 'iu 'ia+". De a$eea dr"% eam de multe ori ,i./ tre!am $te $e'a des)re tai ele dum e%eie,ti# ,i d sul $eea $e $u o,tea $".mi este de folos ,i $t )utea s" $a)" mi tea mea $ea sla!" ,i tu e$at" mi des$o)erea# iar da$" ai tam $u tre!"rile mai de)arte# mi %i$ea $" u este a$um tim)ul )e tru aseme ea tre!"riK 68. *ea mai mi u at" di tre )re'estirile Sf tului *ali i$ relatat" de ar(ima dritul A astasie 2aldo'i ;,i )u!li$at" re'ista Biserica Ortodox Romn /I88< este a$eea des)re )rimul r"%!oi mo dial7F. O ma ifestare a lumii $ere,ti $are )etre$ea Sf tul *ali i$ $" de )e )"m t s.a f"$ut $u os$ut" $elor di 1urul lui# )rea1ma tre$erii sale di a$east" 'ia+". Iat" $um dese e A astasie 2aldo'i a$east" mi u at" tm)lare@ J tr.o dimi ea+"# )e $ d termi asem ru&"$iu ea de oa)te# )e tru $".i $iteam $as" toat" )ra'ila# fii d$" u )utea s" se s$oale di )at# am '"%ut m)reu " $u )"ri +ii $are erau $as"# $" iese u &lo! de lumi " $e u se )oate des$rie# de l &" Sfi +ia Sa# ,i $u to+ii de fri$" am $"%ut la )"m t= a$east" mi u at" lumi i a tre$ut )ri &eamuri ,i s.a dus dre)t $"tre r"s"rit ) " $e u s.a mai '"%ut. seara urm"toare l.am tre!at ,i i.am s)us $e am '"%ut. Prea Sfi +ia Sa s.a uitat lu & ,i $u ate +ie la mi e# a)oi mi.a %is@ Fi+i $u luare.ami te $" a$east" $as" 'i e $etat &erii ,i al+i oame i $ere,ti= adu.+i ami te de toate $te +i.am s)us
24 25 26 27 24

ANASTASIE 2ALDODIN# la LUNEULES*U# op( cit, ). 9H &)idem, ). 6P &)idem, ). 6H.6I - &)idem, ). 6I &)idem, ). 6P.

25 68 39

&)idem, ). 7I.78 &)idem, ). 9F

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

,i +i.am ar"tat 7/. Petre$ d $omu i$are tot mai fre$'e t" $u lumea e'"%ut"# Sf tul *ali i$ ,i.a )re'estit sfr,itul 'ie+ii )"m te,ti $u /7 %ile mai ai te. J* d s.au m)li it a$este %ile# s)u e A astasie 2aldo'i # s.a f"$ut s" "tos de)li # s.a s$ulat ,i s.a m!r"$at $u (ai ele de &ro)are# )e tru $" toate $elelalte le d"ruise de )oma "= s.a s)"lat si &ur )e fa+"# s.a )ie)t" at ,i e.a !i e$u' tat )e to+i $+i eram $as"= ,i $um sta )e )i$ioare s.a re%emat )e )ie)tul $"lu&"rului E(erma o# %i$ d@ XS". e 'edem feri$ire )e $ealalt" lumeL# ,i sufl d de trei ori di sfi tele sale !u%e# a r"mas re%emat de )ie)tul $"lu&"rului E(erma oK76. A sfr,it )e )i$ioare# $a u osta, )e $are i$i moartea u /.a )utut do!or la )"m t. Dar ru&"$iu ea lui# ridi$ du./ Dum e%eu# u.i des$(idea umai o$(ii mi +ii )e tru $u oa,terea 'iitorului ,i $itirea sufletele altora# $i f"$ea s" se s"l",luias$a el ,i darul dum e%eies$ al fa$erii de mi u i. *u )uterea ru&"$iu ii a i%!"'it el la /I6/ o!,tea $"lu&"rilor ,i mul+imea de !u$ure,te i refu&ia+i la *er i$a de ur&ia tur$ilor $are $o 1urau m" "stirea $u (ot"rrea de a omor )e to+i $ei di ea 77 . A astasie 2aldo'i istorise,te# $a martor o$ular# $um Sf tul a t"m"duit )ri ru&"$iu ea sa )e o femeie st") it" de du( e$urat# 'ait )ri $itirea de $"tre el a ru&"$iu ii de de%le&are a $elor mor+i# s.a )ref"$ut tr.o $li)" +"r " tru)ul e)utre%it al u ui mort 7H. Iar me,terul *osta$(e# $are a lu$rat la $l"direa 2iseri$ii *atedrale de la Rm i$# istorise,te $um Sf tul *ali i$ i.a t"m"duit )ri ru&"$iu e )e fiul s"u# !ol a' de e)ile)sie 79. De a$eea,i !oal" a t"m"duit )ri ru&"$iu e )e fii$a u ui s"tea di Muiereas$a.Dl$ea# $are se m!ol "Sise )e tru $" tre$use di &re,eal"# aler& d du)" o it"# di $olo de (otarul di tre sat ,i s$(itul Fr"si ei# la $are Sf tul *ali i$ a,e%ase o t"!li+"# o)ri d su! !lestem tre$erea femeilor s)re s$(it7P. Di toat" fii +a Sf tului *ali i$ se r"s) de,te su)rafires$ul. El era $u ade'"rat u &er tru)# u tem)lu al Du(ului Sf t# )oart" )ri $are str"!"tea $erul )e )"m t. A,a a fost sim+it $(iar de $o tem)ora ii s"i. Marele istori$ Ni$olae Ior&a l so$ote,te re)re%e tatul imei lumi $are dis)"rea )re.lu &i du.,i 'ia+a tr.o lume )e $are .o +ele&ea ,i )e $are totu,i a $om!"tut.o7:. Dar tre!uie so$otit mai de&ra!" $" Sf tul *ali i$ a +eles 'alorile )o%iti'e $e se as$u deau lumea $are r"s"rea ,i de a$eea u a $om!"tut.o# )re$um a$east" lume# la r dul ei# /.a +eles oare$um# )ri i sti $t )e el. Do'ada o a'em fa)tul $" re)re%e ta +ii ei# $um su t !oierii di $o s)ira+iile $are au )re&"tit Re'olu+ia di /IHI# sau 2ar!u 0tir!ei# sau *u%a Dod" 7I# l.au )re+uit# 'e erat# a1utat ,i l.au $(emat la $ola!orare# iar Sf tul *ali i$ a )rimit s" $ola!ore%e $u ei# %idi d ,i restaur d $u a1utorul lor u ,ir de !iseri$i ,i m" "stiri. Sf tul *ali i$ a +eles $" $o +i utul ese +ial al lumii $elei oi e
31 32 33 34 35 36

&)idem, ). 9H &)idem, ). 9H.99 *ASIAN # op( dt, ). 8P./F/ ANASTASIE 2ALDODIN# i)idem, ). H/.H6
La LUNEULES*U# op( cit,). :7 Pr. NI*OLAE POPES*U# reoi de mir adormii !n ,omnul, 2u$ure,ti /8H6# ). /8H

37

NI*OLAE IOREA# &storia Bisericii Romneti, 'oi.II#). 69/ 2ALDODIN# i)idem, ). HI.H8.

34 ANASTASIE

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

afirmarea li!ert"+ii uma e ,i a+io ale ,i o +ele&ere mai ad $" a marii 'alori a omului ,i a e&alei dre)t"+iri a fie$"ruia la !u urile 'ie+ii ,i la stima $elorlal+i. Iar tre a$est $o +i ut ,i $o +i utul aute ti$ $re,ti # )e $are l re)re%e ta ,i./ afirma el $u toat" i te sitatea# ,i d"dea seama $" u e4ist" fo d 'reo o)o%i+ie. Lu$rul a$esta )oate u i s.a des$o)erit Sf tului *ali i$ de$t $e'a mai tr%iu. A$est se s tre!uie s" ai!" fa)tul $"# de u de ) " la o 'reme el a,te)ta a ul /IH7 $a sfr,itul lumii ,i u se )utea (ot"r s" %ideas$" !iseri$a Sf tul E(eor&(e# )e la a ul /I77 )rime,te tr.o 'ede ie ,tii +area $" 'a mai tre$e mult ) " la sfr,itul lumii# de$i s" se a)u$e de $l"direa !iseri$ii. Pri a$ti'itatea lui $alitati'" ,i &os)od"reas$" e arat" $" a redes$o)erit m)reu " $u tim)urile oi )re+ul omului# dre)tul la $i stire ,i la a1utorare a omului de r d# dar )ri as$e%a ,i 'ia+a li Dum e%eu arat" $" a$east" +ele&ere a omului ,i are i%'orul $el mai ad $ tr"irea $re,ti ". Sf tul *ali i$ adu$ea di tre$ut as$e%a# dar a)ro!a lu)ta tim)urilor oi m)otri'a io!"&iei ,i ro!iei a+io ale a tre$utului# $are a$o)erea su! u o!ro$ lumi a omului. El a +eles )ri tre $ei di ti $" s)iritualitatea $re,ti " a tre$utului ,i 'aloarea omului redes$o)erit" de tim)urile oi se $er u a )e alta $a s" se $om)lete%e ,i $" u a f"r" alta sufer". F"r" doial"# si te%a de)li " tre ideile ,i formele lumii oi ,i $ele )e $are le adu$ea Sf tul *ali i$ di tre$utul $re,ti ismului u a'ea s" se f")tuias$" di tr.o dat". Tre!uia s" mai trea$" tim) ) " $ d ideile lumii oi a'eau s" se str"!at" de du(ul $re,ti ,i '"+"tura $re,ti " des)re )re+ul omului# mai mare de$t al lumii tre&i# des)re datoriile fa+" de el# sa se m!ra$e f"+i,area uma ismului moder ,i s" de'i " e'ide te re)re%e ta+ilor ideilor oi. Nu e mai )u+i ade'"rat $" )ri a$$e)tarea ideilor lumii oi ,i )ri afirmarea a$ela,i tim) a sfi +e iei aute ti$e fa+a lor# Sf tul *ali i$ a )us $e)utul a)ro)ierii s)orite de mai tr%iu. Astfel Sf tul *ali i$ e d" $(eia a$estei m)"$"ri# e arat" $(i)ul $are )utem s)ori ) " la sfi +e ie $re,ti "tatea oastr" tim)urile de a%i. El e arat" $" eli!erarea moder " a omului de $o str &erile e4terioare tre!uie s" mear &a m " m " $u o dis$i)li are ,i $u o &r"dire )e $are omul tre!uie s" ,i.o im)u " di i teriorul sau# da$" 'rea s" $reas$" $u ade'"rat ,i s" u $ad" )rad" )atimilor e&oismului# $are )ustie,te )e i di'id ,i de%or&a i%ea%" 'ia+a so$ial". Iar a$easta este as$e%a. De a$eea# da$" )e to+i Sfi +ii i sim+im a%i a)roa)e de oi# datorit" lumi ii )uter i$e ,i a$$e tului de ma4im" i te sitate $u $are sfi +e ia lor a e'ide +iat m"re+ia omului# $u att mai a)ro)iat l sim+im )e Sf tul *ali i$# datorit" fa)tului $" e arat" reiata )o%iti'" a sfi +e iei $re,ti e,ti de totdeau a ,i 'ala!ilitatea ei fa+" de lumea ou". El arat" omului de a%i $um )oate fi sf t# f"r" s" re u +e la i$i o ot" de sfi +e ie aute ti$" $re,ti "# dar ,i f"r" a se sim+i str"i tre oame ii tim)ului ostru. El e arat" )uti +e ,i modul de $omu i$are tre sfi +e ia de totdeau a ,i lumea de a%i# $u ideile ,i $u e'oile ei. El a ar"tat $a Sf tul u este u eada)tat i$i o 'reme# $" e ori$ d a$tual# ,tie s"

r"s)u d" e$esit"+ilor di ori$e tim) ,i ori$e tim) are e$esit"+i $are se t"m"duies$ )ri lea$urile sfi +e iei. El e arat" )e omul de a%i a$$esi!il sfi +e iei

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

,i )e sf t des$(is 'remii de a%i# sau 'remea de a%i des$(is" Sf tului. El e.a des$o)erit )ers)e$ti'a )o%iti'" a Sf tului asu)ra tim)urilor oi# ,i e.a ar"tat $um )ot fi sfi +ite delet i$irile ,i )este tot 'ia+a omului de a%i. *u alte $u'i te# Sf tul *ali i$ e e a)roa)e )ri lar&ul re&istru al 'irtu+ilor lui# $are se ti d de la e'oi +ele as$eti$e ,i de la $ulmile $o tem)la+iei lui Dum e%eu# )ri $are ,i.a frumuse+at $(i)ul s"u )erso al $u aurul Dum e%eirii# ) " la roadele lor )ra$ti$e ,i so$iale# ar"tate miloste ie ,i )ri$e)uta s)orire ,i &os)od"rire a !u urilor materiale ale 2iseri$ii ,i a,e%"mi telor m" "stire,ti# roade att de e$esare ,i de )re+uite tim)urile oi. El e e a)roa)e )ri modul $um a i te&rat sfi +e ia tr"irii $re,ti e multi)lele laturi ale 'ie+ii omului di tr.u tim) $are omul e soli$itat de )reo$u)"ri mai multe $a alte 'remuri# do'edi du.se $" a$east" 'ia+" i te&ral" se )oate f")tui $u toat" !o&"+ia ei de a$ti'it"+i. Sf tul *ali i$ e e a)roa)e )ri sfi +e ia lui a$ti'" dra&ostea de oame i# e e a)roa)e )ri +ele&erea tim)urilor oi $are ,i.au )us )e toate )la urile $a )ro!lem" )ri $i)al" ridi$area omului# des$o)erirea 'alorii lui# a li!ert"+ii lui# a tai ei lui 'red i$e de $el mai mare res)e$t. Sfi +e ia )ra$ti$" a Sf tului *ali i$ se mi,$" tre $ei doi )oli tre $are se re%ol'" 1ust ,i de)li satisf"$"tor trea&a )ro!lem" a omului@ tre iu!irea de oame i ,i $redi +a Dum e%eu. Omul tr"i d Dum e%eu ,i iu!i d )e seme i ,i des$o)er" toat" m"re+ia sa ,i a seme ilor s"i. Sf tul *ali i$ a reali%at sfi +e ia +eleas" de fie$are om ,i folositoare fie$"ruia. El a de%'"luit si e m"re+ia ,i frumuse+ea u a imit"+ii sim)le ,i a)ro)iate $a a lui 3ristos# dar dis)u d de a$east" $alitate )e tru $" st" $u $re,tetul as$u s "l+imile $ur"+itoare ,i fr"&e%i.toare ale lumii ta!ori$e. Pri toate a$estea $(i)ul lui du(oMii$es$ are o f"+i,are de u i'ersalism $re,ti . El e )ild" )e tru $redi $io,ii 2iseri$ii de )retuti de i ,i de ori$e i'el. *"$i a a$tuali%at si e )ote tele u i'ersale ale ome irii# de'e i d omul dum e%eit ,i iu!i d ome es$ul u i'ersal fie$are om. A$easta e $redi +ea%" $" ,i a$olo sus# fa+a Dom ului Iisus 3ristos# se roa&" )e tru $redi $io,ii de )retuti de i# sim+i du.se a)roa)e de fie$are frate al s"u tru uma itate. De a$eea $u admira+ie ,i $u iu!ire i stri&"m@ A 2u$ur".te# $el $e )ri 'ie+uirea ta )e )"m t e.ai fost )ild" de ade'"rat" 'ie+uire ome eas$"B A2u$ur".te# $el $e tr"i d tru) ai fost !u ,i $urat $a u &er $erB A2u$ur".te# $el $e ai lumi at tuturor $alea ade'"rat" a des"'r,irii ,i iu!irii de oame i $a o lumi " $ereas$"B A2u$ur".te# $ela $e $u milosti'irea ta ai fost s)ri1i ul s"ra$ilor ,i al '"du'elor ,i al orfa ilor# al fie$"rui om $are are li)s" de +ele&ere ,i a1utorB A 2u$ur".te $" au fost de fa+" la $i stirea ta Patriar(i ,i Ierar(i ai 2iseri$ii dre)t.m"ritoare de )retuti de i# m"ri d 'irtu+ile tale ,i du$ d 'estirea lor toate laturile 2iseri$ii lui 3ristosB A 2u$ur".te# $el $e $u ru&"$iu ile tale $,ti&i $a ,i odi ioar"# mila# iertarea

,i darul lui Dum e%eu )e tru $ei $e alear&" la ti eB

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

2u$ur".te# Sfi te Ierar( *ali i$B

S-ar putea să vă placă și