Sunteți pe pagina 1din 3

INCIDENTE N DESFURAREA PROCESULUI CIVIL Uneori, n cursul judecii, pot aprea incidente sau obstacole care tergiverseaz sau

sisteaz cursul normal al procesului civil. Aceste incidente pot fi generate de voina prilor sau mprejurri externe. Unele incidente au fost studiate anterior: cele privind compunerea i constituirea completului, apariia unei situaii de litispenden sau conexitate, etc. Continum prezentarea acestor incidente cu: Suspendarea procesului civil Perimarea procesului civil. Actele de dispoziie ale prilor Suspendarea procesului ci il !" No#iune $i %or&e !uspendarea const n oprirea temporar a cursului judecii din motive voite de pri sau independente de voina lor. !uspendarea intervine numai n condiiile i cazurile determinate de lege, n art."#" "#$ Cod de proc.civ %art.#&& #&$ 'C(C). *ormele suspendrii sunt: suspendarea voluntar+ suspendarea legal: de drept, facultativ %judectoreasc). A. Suspendarea voluntar este aceea care determin sistarea temporar activitii judiciare datorat unor mprejurri voite de pri. Conform art."#", instanta va suspenda judecata: &. cand amandoua partile o cer+ ". daca niciuna din parti nu se infatiseaza la strigarea pricinii. Cu toate acestea pricina se judeca daca reclamantul sau paratul au cerut in scris judecarea in lipsa. Aadar, aceast form a suspendrii este o aplicaie a principiului disponibilituii. ,oina prilor poate fi exprimat expres sau tacit. -ac este ndeplinit una din condiiile prevzute de art."#", instana este obligat s dispun suspendarea judecii, deoarece textul de lege este imperativ.

A. Suspendarea legal B1 suspendarea de drept Conform art."#., judecata pricinilor se suspenda de drept: &. prin moartea uneia din parti, afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in judecata a mostenitorilor+ ". prin interdictie sau punere su/ curatela a unei parti pana la numirea tutorelui sau curatorului+ .. prin moartea mandatarului uneia din parti, intamplata cu mai putin de &$ zile inainte de ziua infatisarii+ #. prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului. $. prin desc0iderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului asupra reclamantului, in temeiul unei 0otarari judecatoresti irevoca/ile. Acest caz de suspendare asigur respectarea principiului dreptului la aprare i cel al contradictorialitii. 1nstana va suspenda princina doar dup ce va verifica ndeplinirea condiiilor art."#.. 2sura poate fi evitat dac partea interesata cere introducerea motenitorilor pii decedate. Conform art."#. al.", 3*aptele aratate mai sus nu impiedica pronuntarea 0otararii, daca ele s au ivit dupa inc0iderea dez/aterilor.4 B! suspendarea "acultativ permite judectorului ca, n anumite situaii determinate de lege, s aprecieze asupra oportunitii opririi temporare a judecii,. (otrivit art."## %&), 1nstanta poate suspenda judecata: &. cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept care face o/iectul unei alte judecati+ ". cand s a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire 0otaratoare asupra 0otararii ce urmeaza sa se dea. %") !uspendarea va dainui pina cand 0otararea pronuntata in pricina care a motivat suspendarea a devenit irevoca/ila. !u/liniem c la aceste cazuri se adaug cel prevzut de art.&$$5 Cod de proc.civ. Cazurile de suspendare prevzute de art."## asigur o bun administrare a justiiei# evit$ndu%se pronunarea unor &otr$ri contradictorii. Primul caz vizeaz o c0estiune prejudicial, de a crei rezolvare ar putea depinde i soluionarea procesului a crei suspendare se cere. Al doilea caz condiioneaz suspendarea de declanarea urmririi penale pentru o infraciune care ar avea o nr6urire 0otr6toare asupra procesului civil. 'u este suficienta doar existena unor simple indicii privind sv6rirea unei infraciuni.

'" Procedura suspend(rii 'ererea de suspendare poate fi fcut de partea interesat, scris sau oral n faa instanei. (nstana se pronun asupra suspendrii prin nc&eiere care poate fi atacata cu recurs in mod separat# cu exceptia celor pronuntate in recurs. 7ecursul se poate declara cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii procesului, atat impotriva inc0eierii prin care s a dispus suspendarea, cat si impotriva inc0eierii prin care s a respins cererea de repunere pe rol a procesului.%art."##5 Cod de proc.civ.) )"ectul suspendrii este acela c n perioada respectiv nu se mai pot face acte de procedur. 8fectele suspendrii se rsfr6ng asupra tuturor prilor din proces, suspendarea av6nd un caracter indivizi/il. Conform art."#$ Cod de proc.civ.# *udecata reincepe+ &. prin cererea de redesc0idere facuta de una din parti, cand ea s a suspendat prin invoirea partilor sau prin lipsa lor+ ". prin cererea de redesc0idere, facuta cu aratarea mostenitorilor, tutorelui sau curatorului, a celui reprezentat de mandatarul defunct, a noului mandatar sau, dupa caz, a partii interesate, a administratorului judiciar sau a lic0idatorului judiciar, in cazurile prevazute de art. "#..