Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECIE Unitatea de nvmnt: Student practicant:Creu Ioana Pau a Data: !"#!"#$!

%& C a'a: ( )ria curricu ar: *atematici 'i +tiinte O,iectu : -io o.ie Su,iectu /Tema: 0 iunie 1iua Internationa a a *ediu ui# 2enera itati de'pre po uare Tipu de ecie: Tran3mitere de noi cuno+tinte O,iective de re4erin/Competene 'peci4ice: 1.1 Identificarea unor grupe i specii din regnul Plantae 1.2 Stabilirea relaiei factori de mediu plante 2.1 Utilizarea de metode i mijloace adecvate explorrii /investigrii lumii vegetale 3.1 Reprezentarea structurii i funciilor sistemelor iologice pe aza modelelor !.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice iologiei "n diferite situaii de comunicare !.2 #rezentarea informaiilor folosind diverse metode de comunicare $.1 Utilizarea "n viaa cotidian a cunostinelor de iologie vegetal% O,iective operaiona e: La sfritul leciei elevii vor fi capabili: &1 'a defineasca poluarea . &2 'a cunoasca principalele tipuri de poluare. &3 'a precizeze cauzele degradarii mediului. &! 'a cunoasca masurile de prevenire si com atere a poluarii . . Strate.ia didactic: Metode i procedee didactice: observaia independent i diri!at " e#punerea" e#plicaia" $nv area prin descoperire. Mi!loace i materiale didactice: plansa" fise de lucru. %orme de organi&are: frontal" grupat i individual. 'ipuri de $nv are: receptiv(reproductiv " inteligibil " operatorie Eva uare: oral " scris " aprecieri verbale i observaia# -i, io.ra4ie1.(loarea )o ran * +iologie. ,anual pentru clasa a - a. /ditura 0eora . +ucuresti 211!2 2.-iorel 3azar. ,ariana 4icolae*3ectia forma de aza a organizarii procesului de predare* invatare*evaluare la disciplina iologie. /ditura 5rves. 21162 3.-iorel 3azar . 7,etode utilizate in predarea iologiei. /ditura 5rvens. 2118 !.9oe #artin. :oana 'tama 7 ;/ducatie pentru sanatate<*manual pentru clasele -*-: $.#rof. =r.: 5urelia 5nto>i* ;'a invatam sa traim frumos si sanatos<* /d.'(/R5 +arlad 211! ?.5urora ,i>ail.=>e. ,o>an*;+iologie<* manual pentru clasa a*-:::*a* /d. 533. 2111

SCE5)RIUL DID)CTIC

Secvena eciei

Ti mp

O,# Op#

Coninutu nvrii *etode

STR)TE2I) DID)CTIC6 *i7 oace 8orme de or.ani3are

Eva uare Tipu de invatare

O,'#

%# *omentu or.ani3atoric

$9

)fectuarea pre&enei. Preg tirea materialelor i mi!loacelor necesare pentru desf urarea activit ii *dresea&a $ntreb ri din lectia anterioara: :mportanta plantelor pentru om " si urm reste elaborarea r spunsurilor" dac realia&ea& cone#iuni $ntre noiunile discutate . I.1.Sunt importante plantele pentru om" daca da de ce+ I.2 ,ati cate(va e#emple prin care sa aratati importanta plantelor pentru om. Profesorul pre&inta eleviilor niste planse /0e&i ane#a 12 si in incura!ea&a sa spuna ce observa" si ce influenta are omul in declansarea acestora+ *nuna titlul leciei" $l scrie pe tabl :2enera itati de'pre po uare -omunica clar obiectivele pe care elevii trebuie s le cunoasc la terminarea leciei 0a incepe prin a defininii ce este poluarea " le va enuna o scurta definitie a acesteia. Poluarea esteun proces de modificare a factorilor de mediu /apa" aer si sol2 prin contaminarea lui cu diferite substante to#ice care afectea&a viata plantelor" animalelor si a omului. Pre&inta principalele medii in care se poate intalnii poluarea. Poluarea apei Surse de poluare : re&iduri petroliere 3 detergenti 3 deseuri. )fecte asupra organismelor : (efecte negative asupra culturilor 3 (mor pestii 3 (imbolnavirea oamenilor.
-onversaia de e#aminarea
individual Inteligibila .peratorie .ral *precieri verbale

$#Reactua i3area cuno+tinte or

&9

&# Captarea ateniei

09

.bservatie

Planse didactice

%rontal Individual

Inteligibila

:#)nunarea

$9

)#plicaiea

%rontal

temei 'i o,iective or


0# Pre3entarea nou ui coninut +i diri7area nvrii &!9

%rontal

4eceptiv 5 reproductiva Inteligibila

)#plicatia cu a!utorul imaginilor

%rontal *precieri verbale .bservaia sistematic %rontal

Individual .peratorie )#punerea -onversaia .bservaia -reta