Sunteți pe pagina 1din 3

PARCUL NAIONAL RETEZAT

Magda CHIRIOIU*
Parcul Naional Retezat este situat n partea central a Munilor Retezat din Carpaii Meridionali ( ud! Hunedoara"# a$%nd o supra&a de '(!()) *a +i o altitudine cuprins ntre ,)) +i -'). /! 0l a &ost n&iinat n 1.2'# din iniiati$a +i prin e&ortul sa$anilor 0! Raco$i +i 3l! 4orza +i inclus (din 1.,)" n reeaua /ondial a rezer$aiilor 5ios&erei! Pe teritoriul su se a&l rezer$aia +tiini&ic 6e/enele# o/ologat cu categoria de protecie I a siste/ului IUCN 7 Rezer$aii cu regi/ strict! Rezer$aia 4ios&erei Retezat este pre$zut cu ad/inistraie proprie# care este organ al 8ireciei 9il$ice Hunedoara! :eritoriul Parcului este alctuit dintr;o /are $arietate de roci# de la cele /ag/atice (granodiorite"# la cele /eta/or&ice (+isturi cristaline" +i sedi/entare (calcare# gresii# conglo/erate"! <n 5azinul Haeg# &or/aiunile sedi/entare gzduiesc nu/eroase &osile reprezentati$e pentru ara noastr# din care cele /ai i/portante sunt cele de dinozaurieni# cu o specie unic gsit nu/ai aici! Prin altitudine +i /asi$itate# Munii Retezat &or/eaz o unitate /ontan re/arca5il ce do/in /asi$ele n$ecinate cu cel puin -)) / altitudine# a$%nd peste '' de $%r&uri principale care dep+esc -))) /# iar dou peste -')) / (=&! Peleaga 7 -'). /# +i =&! Ppu+a 7 -'), /"! 9tructura geologic co/ple> a dat na+tere la &or/e de relie& di$erse +i spectaculoase +i a creat /ulte /edii de $ia pentru di&erite specii de plante +i ani/ale! 3ciunea &actorilor cli/atici +i *idrici (ape# g*eari# r%uri# ng*euri etc!" de;a lungul ti/pului geologic asupra su5stratului litologic a dat na+tere la un peisa original +i co/ple>! 3st&el# pe doar (?? @/-# se /5in creste ascuite cu supra&ee netede sau larg rotun ite# coa/e cu pro&il greoi# cu cele si/ple# circuri +i $i glaciare cu $i nguste ale r%urilor ce prezint sectoare cu terase sau c*ei! Munii Retezat intr n categoria /unilor 5loc# e>pri/are tipic a relie&ului granitic /ontan# &iind deli/itat de cele dou depresiuni $ecine (Petro+ani +i Haeg" prin a5rupturi de &alie! Caracteristic este cli/atul te/perat /ontan# cu in&luene /editeraneene# /ai ales n partea de sud;$est! Pe cul/ile nalte# cli/atul este alpin# speci&ic /unilor de peste -))) / din zona te/perat! Reeaua *idrogra&ic este 5ogat +i co/ple># nglo5%nd p%raie# r%uri (tri5utare 9treiului +i Aiului Ro/%nesc"# lacuri de origine glaciar (peste 2))# cel /ai /are &iind lacul 4ucura# la altitudinea de -)(1 /# cu o supra&a de ,#. *a# iar cel /ai ad%nc 7 lacul Bnoaga# cu ad%nci/ea de -. /"# lacuri ni$ale (6roapele# 4ucurelul# :ul dintre 4razi" +i lacuri de origine carstic (:ul &r Cund# 9oar5ele"! Clora acestor /uni este e>u5erant +i destul de puin /odi&icat de inter$enia o/ului# ea reprezent%nd peste 1-)) de specii# din care 1'D sunt ende/ite carpatice# unele speci&ice nu/ai Masi$ului Retezat# iar altele declarate /onu/ente ale naturii! 3ici nt%lni/ pduri de carpen (Carpinus betulus"# gorun (Quercus petraea" +i tei (Tilia cordata"# n special pe $ersanii nsorii ai $ii R%ul Mare +i 5azinului Aiului de =est# alturi de arin ( Alnus incana +i A. glutinosa"! <n locurile /ai adpostite se n&iripeaz o $egetaie cu caracter ter/o&ilE s%nziene ( Galium kitaibelianum"# 5r5i+oara (Alyssum saxatile"# tri&oiul iepuresc (Trifolium pallidum"# rsura (Rosa gallica"# de ase/enea# pduri pure de &ag (Fagus sylvatica" sau n a/estec cu 5rad (Abies alba" sau /olid (Picea abies"!

Pite+ti

CotoE R ododendron myrt ifolium Montanul superior este caracterizat prin pduri de coni&ere# n special /olid ( Picea abies"# pin (Pinus silvestris"# z%/5ru (Pinus cembra" +i# /ai rar# zada (!arix decidua"! 9unt prezente# de ase/ena# specii de salcie cpreasc ( "alix caprea"# z/eur (Rubus idaeus"# clopoei (Campanula abietina"# $ulturica transil$an (#ieracium transsilvanicum"# iar5a ciutei ($oronicum austriacum" etc! Peste 1F)) / nt%lni/ /olidi+urile de li/it +i# /ai ales# tu&ri+urile de neapn (Pinus mugo"# s/%rdar (R ododendron myrt ifolium"# a&in (%accinium myrtillus"# /eri+or (%accinium vitis&idaea"# ienupr pitic ('uniperus sibirica"# g*inura (Gentiana punctata" etc! <n alpin nt%lni/ o $egetaie tipic de st%ncrii +i de tundr alpin# cu ur/toarele speciiE piu+ ($esc ampsia caespitosa"# piu+c uria+ (Festuca porcii"# rogoz (Carex curvula"# po+ic ((ardus stricta"# clocoti+ (R inant us alpinus"# coacza ()ruckent alia spiculifolia"# azaleea pitic (!oiseleuria procumbens"# iar5a $%ntului (Agrostis rupestris"! <n Parcul Naional Retezat e>ist nu/eroase raritiE $raba carint iaca* Pedicularis exalta* Astragalus australis* (igritella nigra* (. rubra* Arctostap yllos uva&ursi* !eontopodium alpinum* Primula alleri* +rigeron uniflorus +i# de ase/enea# nu/eroase specii ende/iceE $raba dorneri* #ieracium nigritum* $iant us kitaibelii $ar! uniadensis! O trstur distinct a &lorei o constituie $aria5ilitatea /are a genului #ieracium# dar +i a altor ende/ite carpatice ()arbarea vulgaris ssp! lepu,nica* Pedicularis baumgarteni* Centaurea pseudop rygia ssp! rete,aten,is* -xytropis neglecta* #ypoc aeris maculata $ar! carpatica* Festuca rupicola $ar! rete,atensis"# Masi$ul Retezat &iind considerat a &i centrul genetic al acestora# dar n care se &or/eaz +i n prezent noi specii! Cauna Parcului Naional Retezat este &oarte 5ogat +i di$ers! 8intre /a/i&ere a/inti/E capra neagr (Rupicapra rupicapra"# cpriorul (Capreolus capreolus"# cer5ul (Cervus elap us"# ursul (.rsus arctos"# lupul (Canis lupus"# r%sul (!ynx lynx"# /istreul ("us scrofa"# pisica sl5atic (Felis silvestris"# $e$eria ("ciurus vulgaris"# p%r+ul de alun (Glis glis"# $iezurele (/eles meles"# $idra (!utra lutra"# derul de copac (/artes martes"# ne$stuica (/ustella nivalis" etc! 9;au deter/inat 1' specii de lilieci# dintre care cele /ai i/portante# din punct de $edere ale 5iodi$eristii# suntE R inolop us ferrum&e0uinum* %esperilio murinus* Pipistrelus pigmaeus ! Psrile sunt reprezentate de o /ultitudine de specii# precu/E ac$ile (Acvila c rysaetos +i A. pomarina"# coco+ul de /unte (Tetrao urogalus"# 5u&nia ()ubo bubo"# ierunca (Tetrastes bonasia"# &lutura+ul de st%nc

(Tic odroma muraria"# lstunul (#irundo rupestris"# cor5ul de /unte (Corvus corax"# /ierla de piatr (/onticola saxatilis" +!a! Ulti/ele rapoarte se/naleaz prezena sporadic a $ulturilor ( Gyps fulvus"# ns nu este con&ir/at dac erau psri n pasa sau dac ele clocesc aici! Captul este /5ucurtor# deoarece specia a &ost declarat e>tinct n Ro/%nia +i ar constitui pre/ize 5une pentru un $iitor progra/ de reintroducere a acesteia! 3/&i5ienii nt%lnii aparin la apro>i/ati$ 1F specii de tritoni# sala/andre +i 5roa+te# din care /a oritatea se a&l pe listele europene de ocrotire a ani/alelorE Triturus cristatus* )ombina variegata* ). bombina etc! Reptilele sunt prezente prin opt specii de +erpi# /ai ales $ipera co/un (%ipera berus" +i $ipera cu corn (%. ammod ytes"! Cauna apelor este reprezentat de pe+ti# caE pstr$ul de lac ( "almo trutto lacustris 7 n /a oritatea lacurilor glaciare"# pstr$ul curcu5eu (". iridaeus s asta lordan"# lipanul (T ymallus t ymallus"! Cauna ne$erte5ratelor este# de ase/enea# 5ogat# cei /ai spectaculo+i &iind &luturii ( !epidoptera"# n 5azinul Aiului de =est e>ist%nd /ai /ulte ende/ite! 3lte arii prote ate din zonele peri&erice Retezatului suntE rezer$aiile speologice Pe+tera Beicului# Pe+tera cu Corali# Pe+tera Gura Mare# Pe+tera 4olii# rezer$aiile 5otanice de la 8ealul 4olii# Nuc+oara# Caa Catei# rezer$aiile paleontologice 9%/petru +i Custea# rezer$aia natural de tip /i>t din C*eile :aia# rezer$aiile =alea Cenei +i Par%ng! Parcul Naional Retezat constituie una dintre cele /ai i/portante ecoregiuni carpatice din punct de $edere al 5iodi$ersitii# reprezent%nd o prioritate n progra/ele de prote are a naturii din Carpai!