Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Anul: I Nr. Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 1 2 3 4 5 6 7 Analiza matematic Chimie anorganic Chimie analitica, analiz instrumental Economie Grafica asistata de calculator Limba straina I Educatie fizica si sport I Disciplina Cod UPB.11.F.01.O.201 UPB.11.F.01.O.202 UPB.11.F.01.O.203 UPB.11.U.01.O.204 UPB.11.F.01.O.205 UPB.11.U.01.O.206 UPB.11.U.01.O.207 C 2 2 2 2 2 0 0

Semestrul: I Ore/saptamana S L 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 0 0 PC 4 5 5 4 4 2 2 Forma eval. E E E V V V V

P 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL discipline obligatorii (O) Discipline opionale (A) OPTIONAL : 1)Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala; 2) Teoria 8 probabilitatilor si statistica matematica UPB11.F.01.A.208

10

26

TOTAL discipline opionale (A) TOTAL discipline obligatorii (O) i opionale (A) TOTAL ore pe sptmn Discipline liber alese (L) 9 Statistic aplicat 10 Psihologia educaiei UPB.11.U.01.L.209 UPB.11.U.01.L.210 TOTAL discipline liber alese (L)

2 12

2 8

0 7 27

0 0

4 30

2 2 4

1 2 3

0 0 0

0 0 0

3 5 8

V E

Anul: I Nr. Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 11 Fizica 12 Chimia organic 13 14 15 16 Chimie fizic i coloidal Metode numerice Limba straina II Educatie fizica si sport II Disciplina Cod UPB.11.F.02.O.211 UPB.11.F.02.O.212 UPB.11.F.02.O.213 UPB.11.F.02.O.214 UPB.11.U.02.O.215 UPB.11.U.02.O.216 C 2 3 2 2 0 0

Semestrul: II Ore/saptamana S L 0 1 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 PC 5 6 6 5 2 2 Forma eval. E E E E V V

P 0 0 0 0 0 0

TOTAL discipline obligatorii (O) Discipline opionale (A) OPTIONAL Discipline socio umaniste /1)Politologie 2)Metode si tehnici de 17 comunicare

26

UPB.11.U.02.A.217 0 9 0 8 0 6 23 2 2 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 V E 0 0 0 26

TOTAL discipline opionale (A) TOTAL discipline obligatorii (O) i opionale (A) TOTAL ore pe sptmn Discipline liber alese (L) 18 Asigurarea proteciei consumatorului 19 Pedagogie I UPB.11.S.02.L.218 UPB.11.U.02.L.219 TOTAL discipline liber alese (L)

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Anul: II Nr. Disciplina Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 1 2 3 4 5 6 7 Chimia alimentului Elemente de inginerie mecanica Elemente de inginerie electric Operatii unitare in ind.alimentara 1 Principiile nutritiei umane Informatic aplicat Psihologia alimentaiei umane

Semestrul: I Ore/saptamana S L 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 0 2 0 PC 5 5 4 4 4 4 4 Forma eval. E E E E V V V

Cod UPB.11.F.03.O.201 UPB.11.T.03.O.202 UPB.11.T.03.O.203 UPB.11.T.03.O.204 UPB.11.T.03.O.205 UPB.11.F.03.O.206 UPB.11.U.03.O207

C 3 2 2 2 2 1 2

P 0 2 0 0 0 0 0

TOTAL discipline obligatorii (O) Discipline opionale (A)

14

30

TOTAL discipline opionale (A) TOTAL discipline obligatorii (O) i opionale (A) TOTAL ore pe sptmn Discipline liber alese (L) 8 Educaie fizic i sport III UPB.11.T.03.L.208 9 Elemente de biochimie fizic UPB.11.T.03.L.209 TOTAL discipline liber alese (L)

0 14

0 2

0 9 27

0 2

0 30

0 2 2

2 1 3

0 0 0

0 0 0

3 3 6

V V

Anul: II Nr. Disciplina Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 10 Biochimie 11 Operatii unitare in ind.alimentara 2 12 Microbiologie special 13 Principii si metode de conservare a P.A. 14 Analize senzoriale 15 Inocuitatea produselor alimentare 16 Aditivi si ingrediente in industria aliment.

Semestrul: II Ore/saptamana S L 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 2 2 2 PC 4 5 4 5 4 4 4 Forma eval. E E E V V V E

Cod UPB.11.T.04.O.210 UPB.11.T.04.O.211 UPB.11.S.04.O.212 UPB.11.S.04.O.213 UPB.11.T.04.O.214 UPB.11.T.04.O.215 UPB.11.T.04.O.216

C 2 2 2 2 2 2 2

P 0 1 0 0 0 0 0

TOTAL discipline obligatorii (O) Discipline opionale (A)

14

11

30

TOTAL discipline opionale (A) TOTAL discipline obligatorii (O) i opionale (A) TOTAL ore pe sptmn Discipline liber alese (L) 17 Didactica specialitii UPB.11.U.04.L.217 18 Utilizarea calculatorului, servicii de internet UPB.11.T.04.L.218 TOTAL discipline liber alese (L)

0 14

0 1

0 11 27

0 1

0 30

2 2 4

2 1 3

0 0 0

0 0 0

5 3 3

E V

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Anul: III Nr. Disciplina Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 1 2 3 4 5 6 7 Biotehnologii alimentare Utilaje in industria alimentara 1 Proprietati fizice ale prod. alimentare Tehnologii generale in industria alimentara Metode enzimatice si imunologice de analiza Metode spectrofotometrice de analiz a alimentelor Tehnici membranare in analiza alimentelor

Semestrul: I Ore/saptamana S L 1 2 2 2 2 2 1 1 PC 4 6 4 4 4 4 4 Forma eval. E E V E E E V

Cod UPB.11.S.05.O.201 UPB.11.S.05.O.002 UPB.11.S.05.O.203 UPB.11.S.05.O.204 UPB.11.S.05.O.205 UPB.11.S.05.O.206 UPB.11.S.05.O.207

C 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL discipline obligatorii (O) Discipline opionale (A)

14

12

30

TOTAL discipline opionale (A) TOTAL discipline obligatorii (O) i opionale (A) TOTAL ore pe sptmn Discipline liber alese (L) 8 Psihologia personalitii UPB.11.U.05.L.208 9 Comunicare educaional UPB.11.U.05.L.209 UPB.11.U.05.L.210 10 Practic pedagogic TOTAL discipline liber alese (L)

0 14

0 0

0 12 27

0 1

0 30

1 1 2

2 2 3 7

4 4 0 0 8

V V

Anul: III Nr. Disciplina Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 11 Utilaje in industria alimentara 2 Managementul calitatii in ind. aliment. 13 Metode cromatografice si electroforetice de analiza a alimentelor 14 Controlul statistic al alimentelor 15 Merceologia produselor alimentare 16 Practica 12

Semestrul: II Ore/saptamana S L 2 1 1 PC 7 4 4 4 4 3 Forma eval. E V E E E V

Cod UPB.11.S.06.O.211 UPB.11.S.06.O.212 UPB.11.S.06.O.213 UPB.11.S.06.O.214 UPB.11.S.06.O.215 UPB.11.S.06.O.216

C 4 2 2 2 2

P 1

2 2 1 1 60 ore

TOTAL discipline obligatorii (O) Discipline opionale (A) OPTIONAL : 1)A.M.C. in industria alimentara 2)Metode de control operativ in 17 protectia consumatorului UPB.11.S.06.A.217 TOTAL discipline opionale (A) TOTAL discipline obligatorii (O) i opionale (A) TOTAL ore pe sptmn Discipline liber alese (L) UPB.11.U.06.L.218 18 Practica pedagogic UPB.11.U.06.L.219 19 Evaluare final-portofoliu didactic TOTAL discipline liber alese (L)

12

26

2 2 14 0 2

2 2 10 27 3 1 0 1

4 4 30

5 1 0 0 3

V V

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Anul: IV Nr. Disciplina Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 1 Legislatia si protectia consumatorilor 2 Management 3 Igiena societatilor agroalimentare 4 Marketing 5 Ecologie si protectia mediului 6 Ambalaje si design in industria alimentara

Semestrul: I Ore/saptamana C S L P 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 PC 3 3 3 3 4 5 Forma eval. E E E V E E

Cod UPB.11.S.07.O.201 UPB.11.U.07.O.202 UPB.11.S.07.O.203 UPB.11.U.07.O.204 UPB.11.S.07.O.205 UPB.11.S.07.O.206

TOTAL discipline obligatorii (O) 12 Discipline opionale (A) OPTIONAL I 1)Ape tehnologice si ape reziduale 2)Sisteme de depoluare in 7 ind.alimentara UPB.11.S.07.A.207 2 OPTIONAL II 1)Controlul fitosanitar al alimentelor 2)Sisteme de depoluare in 8 ind.alimentara UPB.11.S.07.A.208 2 TOTAL discipline opionale (A) 4 TOTAL discipline obligatorii (O) i opionale (A) 16 TOTAL ore pe sptmn Discipline liber alese (L)

21

2 0 5 4 5 0 1 27

4 9 30

TOTAL discipline liber alese (L)

Anul: IV Nr. Disciplina Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 9 Controlul falsificarii produselor alimentare Alimente modificate genetic si cu 10 destinatie speciala Sisteme de transport si depozitare a 11 produselor agroalimentare Politici si strategii globale de securitate 12 alimentara 13 Activitate proiect licenta 14 Practica*

Semestrul: II Ore/saptamana C S L P 2 2 2 2 2 6 60 ore 2 2 1 1 PC 4 4 5 5 6 2 Forma eval. V V V V V V

Cod UPB.11.S.08. O.209 UPB.11.S.08.O.210 UPB.11.S.08.O.211 UPB.11.S.08.O.212 UPB.11.S.08.O.213 UPB.11.S.08.O.214

TOTAL discipline obligatorii (O) Discipline opionale (A) OPTIONAL 1)Controlul sanitar veterinar si siguranta alimentelor 2)Asigurarea UPB.11.S.08.A.215 15 proteciei consumatorului

26

TOTAL discipline opionale (A) 2 TOTAL discipline obligatorii (O) i opionale (A) 10 TOTAL ore pe sptmn Discipline liber alese (L) 16 Managementul resurselor umane UPB.07.U.08.L.216 2

0 2

2 7

0 7 26

4 30

TOTAL discipline liber alese (L)

S-ar putea să vă placă și