Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt (84)

Denumirea disciplinei

FIZIOLOGIE Tipul de evaluare final (E / V / Anul de studiu I II C) Numrul de Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ) Ob credite Total ore din planul de Total ore de studiu Total ore pe 75 84 nvmnt individual semestru Semestrul * Titularul disciplinei Prof.Dr. Simona Mihaela Slatineanu

E2 6 159

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru Facultatea Departamentul Profilul Specializarea Medicina Stiinte Morfo-Functionale Medicina Medicina Total
84

C** 42

S -

L 42

P -

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice

Cunotine minime necesare studenilor pentru parcurgerea noiunilor de curs/stagii/lucrri practice Cunostinte primare (nivel de liceu) despre: anatomia si fiziologia organismului; structura si functiile celulei; notiuni de biochimie, biofizica (notiuni din semestrul I) Obiectivele disciplinei Obiectiv general: prin parcurgerea cursurilor si lucrarilor prcatice, studentii vor dobandi cunostinte legate de functiile normale ale organismului uman si vor fi capabili sa inteleaga in maniera integrativa procesele fiziologice, de la celula la organism, capatand astfel o baza solida pentru stiintele medicale clinice Oferta educationala a disciplinei: pregatirea teoretica a cursantilor pentru a putea asimila cunostinte, prin informatii sistematizate privind fenomenele de integrare functionala, de la celula la organism ilustrarea unor notiuni teoretice in cadrul lucrarilor practice prin prezentarea demonstrativa a unor experimente clasice (video) si diverse simulari computerizate (predominant interactive); dobandirea de catre cursanti a unor deprinderi practice privind executarea corecta a unor manevre, pe baza rigurozitatii procedurilor, dar si a intelegerii aspectelor explorate; educarea cursantilor in spiritul rigurozitatii actului medical si al intelegerii rolului determinant al

stiintelor fundamentale pentru nivelul acestuia, precum si pentru formarea lor profesionala Programa analitic a cursului Nr. ore
FIZIOLOGIE SI EXPLORARI FUNCTIONALE 42 3

CURS 1. Nivele de organizare structurala si functionala a materiei vii, de la molecule la organism; sistemele functionale ale organismului. Proprietatile fundamentale ale materiei vii. Principii de integrare functionala (mecanisme de reglare, concepte privind semnalizarea si controlul in fiziologie). Implicatii functionale ale elementelor chimice. CURS 2. Sisteme functionale ale celulei. Mecanisme de transport transmembranar. PBL: mecanisme de transport. CURS 3. Potential membranar de repaus si modificarile sale; excitabilitatea si conductibilitatea. Organizarea structural-functionala a sinapselor; modalitati de raspuns postsinaptic; clase de neuromediatori. CURS 4. Controlul functiilor celulare; comunicare intercelulara, transductia semnalelor extracelulare si semnalizare intracelulara. Tipuri de receptori membranari. CURS 5. Structura muschiului striat scheletic si organizarea sa functionala (unitate motorie, placa motorie), Proprietati mecanice ale muschiului striat scheletic. Mecanismele contractiei: excitatia, cuplarea excitatiei-contractia, mecanismul molecular al contractiei. PBL: oboseala musculara CURS 6. Contractia muschiului neted. Organizarea morfologica si functionala a sistemului nervos vegetativ. Fiziologia centrilor nervosi vegetativi: sistemul vegetativ simpatic si parasimpatic. Termoreglarea. CURS 7. Fiziologia sangelui. Plasma si elementele figurate. Hematopoeza. Fiziologia hematiilor. PBL parametri eritrocitari derivati si tipuri de anemie CURS 8. Fiziologia sangelui: apararea organismului impotriva microorganismelor; tipuri de leucocite si functiile lor, inflamatia. CURS 9. Fiziologia sangelui: tipuri de limfocite si functiile lor; anticorpi si modalitatile lor de actiune; imunitatea CURS 10. Fiziologia sangelui. Hemostaza: fiziologia plachetelor sangvine si coagularea. PBL: regulile transfuziei sangvine, grupe sangvine CURS 11. Fiziologia digestiei. Particularitati morfologice si functionale ale aparatului digestiv. Fenomene mecanice si fizice in cursul digestiei si controlul acestora CURS 12. Fiziologia digestiei.Transformari chimice ale constituentilor alimentari in cursul digestiei. Secretiile digestive si reglarea lor CURS 13. Fiziologia digestiei. Absorbtia principiilor alimentare.Reglarea aportului alimentar: foame, satietate, metabolism energetic si statusul ponderal CURS 14. Fiziologia hepatica. Rolurile ficatului: digestiv, metabolic, excretor. PBL: tipuri patogene de icter.

3 3

3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

Programa analitic lucrri practice/stagii- 42 ORE LP 1. Introducere in studiul fiziologiei; proprietati fundamentale si nivele de organizare ale materiei vii; metoda experimentala in fiziologie; principii, tipuri de experiment; modele experimentale; explorarea parametrilor functionali (culegerea, stocarea, analiza datelor) LP 2: Fiziologie celulara. Transport transmembranar- clasificare, caracteristici; osmoza: determinarea rezistentei globulare. LP 3: Fiziologie celulara. Excitabilitate si conductibilitate- studiul pe preparat neuromuscular de broasca; potentialul membranar de repaus si de actiune; viteza de conducere nervoasa; electronervograma LP 4: Fiziologie celulara. Excitabilitate si conductibilitate- electromiografie globala si de unitate motorie; cronaximetria LP 5: Fiziologie celulara. Contractia muschiului striat si neted; studiul in vitro (secusa, tetanosul, contractia izometrica si izotonica); dinamometria, ergometria oboseala musculara; infatigabilitatea relativa a nervului LP 6: Contractia muschiului neted: studiul in vitro al muschiului neted- motilitate intestinala in vitro. Sistem nervos vegetativ: reflexe vegetative cu importanta clinica LP 7: Fiziologia sangelui, functia respiratorie: plasma si elemente figurate; hematocritul, VSH, numararea hematiilor. LP 8: Fiziologia sangelui, functia respiratorie: dozarea hemoglobinei, spectroscopia sangelui, decelarea sangelui; parametri eritrocitari derivati; determinarea grupelor sangvine LP 9: Fiziologia sangelui, functia de aparare: numararea leucocitelor; formula leucocitara LP 10. Fiziologia sangelui, hemostaza: numararea trombocitelor, timpul de sangerare, timpul de coagulare, timpul de protrombina (Quick) LP 11. Digestia bucala: recoltarea salivei, mecanisme secretorii; examenul chimic al salivei; rolul digestiv si termolabilitatea ptialinei LP 12. Digestia gastrica: recoltarea sucului gastric, mecanisme secretorii, evidentierea HCl si a acidului lactic; dozarea aciditatii sucului gastric; actiunea labfermentului LP 13. Digestia intestinala: recoltarea bilei, a sucului pancreatic si a sucului intestinal; separarea si evidentierea produsilor de proteoliza gastrica si intestinala; mecanisme secretorii; dozarea amilazei pancreatice. Bila: examenul chimic al bilei, actiunea emulsionanta a bilei LP 14: Lucrare recapitulativa

3 3 3 3

3 3 3

3 3 3

Competene practice dobndite la finalul anului/semestrului 1. Determinarea hematocritului 2. Determinarea vitezei de sedimentare a sangelui 3. Numararea hematiilor 4. Dozarea hemoglobinei prin metoda Gowers-Sahli 5. Identificarea hemoglobinelor patologice (metoda spectroscopica) 6. Metode de decelare a sangelui 7. Determinarea grupelor sangvine in sistemele ABO si Rh 8. Numararea leucocitelor si formula leucocitara 9. Numararea trombocitelor 10. Determinarea timpului de sangerare 11. Determinarea timpului de coagulare 12. Determinarea timpului de protrombina 13. Dozarea aciditatii gastrice si debite secretorii 14. Evidentierea pigmentilor biliari 15. Determinarea amilazei pancreatice

La stabilirea notei finale se iau n considerare rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final): test grila proba orala si practica - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activiti (PRECIZAI) : colocviu

Ponderea n notare exprimat n procente (Total = 100%) 50% 35% 15.00% 7.50% 7.50%

Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i / sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.) examinare practica orala urmata de test grila unic

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu 0 activitile care nu sunt cerute) 3 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 8. Pregtire prezentri orale 1 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregtire lucrri de control 7 3 2 2 5 5 9. Pregtire examinare final 10. Consultaii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activiti .... 14. Alte activiti .... 20 1 0 1 0 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =50

Bibliografie obligatorie : 1. Esential in fiziologie- sub redactia Prof. Dr. Gheorghe Petrescu, vol. I, 2008 2. Esential in fiziologie- sub redactia Prof. Dr. Gheorghe Petrescu, vol. II, 2009 3. Fiziologie umana- I. Haulica, editiile 1997, 2007 4. Fiziologie umana- Celula si mediul intern- Dragomir Nicolae Serban, Ionela Lacramioara Serban, Walther Bild. Editura Pim, 2008 5. Fiziologie umana- Functii vegetative- Ionela Lacramioara Serban, Walther Bild, Dragomir Nicolae Serban. Editura Pim, 2008 6. Ghid de lucrari practice de fiziologie. Simona Mihaela Slatineanu, Costuleanu A., 1998 7. Sistemul renina-angiotensina de la experiment la clinica- Gh. Petrescu, I. Haulica, 2002 8. Fiziologie- A. Guyton, editiile in limbile romana, engleza si franceza Bibliografie suplimentar pentru materia de curs i lucrri practice Fiziologie Data completrii: Semntura coordonatorului de activitate didactic