Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt 114 ore BOLI INFECTIOASE VI Semestrul I E 8 189

Tipul de evaluare final (E / V / C) Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F Numrul de Ob facultativ) credite Total ore din planul de Total ore de studiu Total ore pe 75 114 nvmnt individual semestru Titularul disciplinei PROF.DR.CARMEN MIHAELA DOROBAT

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru Total Facultatea Departamentul Profilul Specializarea MEDICINA MEDICALE2 MEDICINA MEDICINA 114 C** 42 S L P 72

Cunotine minime necesare studenilor pentru parcurgerea noiunilor de curs/stagii/lucrri practice Studenii trebuie s cunoasc noiunile fundamentale de Biochimie, Imunologie, Microbiologie medicala, Parazitologie, Fiziopatologie. Obiectivele disciplinei 1. Cunoasterea semnelor clinice in principalele boli infectioase. 2. Cunoasterea masurilor terapeutice specifice principalelor boli infectioase. 3. Prezentarea unor directii actuale privind bolile infectioase: boli infectioase emergente si reemergente, terapie antiinfectioasa.

Programa analitic a cursului


1. Boli infectioase : date generale in patologia infectioasa. Etiopatogenia bolilor infectioase -agenti etiologici: prezentarea principalilor agenti infectiosi(bacterii, virusuri, fungi) -patogenia bolilor infectioase(etapele procesului infectios, raspunsul inflamator local si sistemic, MODS). Metode de diagnostic in bolile infectioase: -diagnosticul clinic (sindromul febril , sindromul eruptiv, alte sindroame) -diagnosticul de laborator( examene bacteriologice, reactii serologice, i.d.r., examene complementare). Emergenta si reemergenta in patologia infectioasa. 2. Principii de tratament in bolile infectioase A.Tratamentul specific -seroterapia -administrarea de imunoglobuline specifice B.Tratamentul etiologic. -caracteristicile esentiale ale antibioticelor( mecanisme de actiune, farmacocinetica, efecte adverse). -principii ale antibioterapiei; -principalele clase de antibiotice (reprezentantii familiilor de antibiotice, indicatii, doze); -tratament antiviral; - tratament antifungic; C. Tratamentul patogenic. 3. Infectii streptococice. Erizipeloidul Rosenbach. Boli eruptive Rujeola. Rubeola. Varicela. Herpes zoster. Etiopatogenie, manifestari clinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential, complicatii, tratament, profilaxie. 4. Infectii respiratorii acute. Tusea convulsiva. Mononucleoza infectioasa . Oreionul. Gripa si alt viroze respiratorii.Difteria. Viroze respiratorii( altele decat gripa): etiologie, manifestari clinice, complicatii, tratament. Gripa: etiopatogenie, clinica, diagnostic de laborator, prognostic, tratament, complicatii profilaxie. Pneumonii bacteriene: etiopatogenie, manifestari clinice, diagnostic pozitv si diferential, tratament. Tusea convulsiva: etiopatogenie, manifestari clinice,examene de laborator, forme clinice, evolutie, complicatii, tratament, profilaxie. 5. Meningite bacteriene acute.Meningite virale. Meningita tuberculoasa.Meningite fungice. Meningite bacteriene acute: etiologie(in functie de varsta de diferite conditii favorizante), patogenie,tablou clinic, diagnostic de laborator, evolutie, complicatii, prognostic , diagnostic diferential, principii de tratament. Meningita meningococica, penumococica, H.influenzae, BGN, Listeria, stafilocococ, la nou-nascut, meningite postoperatorii si postraumatice. -Meningite virale: etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic de laborator, diagnostic diferential, tratament. Meningita tuberculoasa: etiopatogenie, anatomie patologica, tablou clinic, diagnostic de laborator, tratament , profilaxie. Meningite fungice: etiologie, tablou clinic, tratament.

Nr. ore
3 ore

3ore

3ore

3ore

3 ore

6. Encefalite. Poliomielita si alte enteroviroze. Tetanos. Encefalite(encefalita herpetica, encefalite arbovirale, encefalopatii spongiforme): etiopatogenie, manifestari clinice, examene paraclinice, diagnostic diferential, tratament. Poliomielita: etiopatogenie, clinica, diagnostic, tratament. Tetanosul: etiopatogenie, clinica, diagnostic de laborator , diagnostic diferential, forme clinice, evolutie, prognostic, tratament , profilaxie. 7. Sepsis. Socul septic. - definitii , etiopatogenia sepsisului, clinica, diagnostic de laborator, diagnostic pozitv si diferential, tratament, profilaxie 8. Boli infectioase cu porta de intrare digestiva.(BDA). Dizenteria.Toxiinfectii alimentare Holera. Febra tifoida. -Boala diareica acuta: etiologie, patogenie, sindromul de deshidratare, tratament -Dizenteria: etiopatogenie, clinica, complicatii, diagnostic diferential, tratament. -Toxiinfectii alimentare -Holera -Febra tifoida: etipatogenie, clinica, diagnostic de laborator, diagnostic diferential,tratament, profilaxie. 9. ZooantroponozeBotulismul.Trichineloza. Leptospiroza. Bruceloza. Rabia.B.Lyme Antrax. -Botulismul:etipatogenie, manifestari clinice, diagnostic diferential, tratament , profilaxie. -Trichineloza: etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic de laborator, diagnostic diferential, tratament, profilaxie. -Leptospiroza: etiopatogenie, clinica, diagnostic de laborator, diagnostic diferential, tratament, profilaxie. - Bruceloza: etiopatogenie, clinica, complicatii, diagnostic de laborator, diagnostic diferential, tratament, profilaxie. - B. Lyme: etiopatogenie, clinica, diagnostic de laborator si diferential. -Rabia: etiopatogenie, clinica, diagnostic de laborator,tratament, profilaxie. - Antrax: etiopatogenie, clinica, diagnostic,tratament, profilaxie. 10. Infectii cu virusurile hepatitice. -Hepatita virala A: etiopatogenie, manifestari clinice, diagnostic de laborator, forme clinice, diagnostic diferential, tratament Hepatita virala B: etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic de laborator, stadii ale infectiei cu VHB, forme clinice, prognostic, tratament, profilaxie. 11 Hepatita virala C. Alte infectii determinate de virusuri cu tropism hepatic. 12. Boli cu poarta de intrare. Rickettsioze. Malaria. Toxoplasmoza. -Rabia: etiopatogenie, manifestari clinice, diagnostic de laborator, diagnostic diferential, profilaxie -Rickettsioze: etiopatogenie, manifestari clinice, diagnostic de laborator, forme clinice, complicatii, diagnostic diferential , tratament , profilaxie. -Malaria: etiologie, patogenie manifestari clinice, diagnostic de laborator, complicatii, forme clinice, tratament, profilaxie. MODUL HIV/ SIDA 6 ore curs 13. Infectia HIV/ SIDA: etiopatogenie, tablou clinic si paraclinic.

3ore

3ore

3ore

3ore

3ore

3ore 3ore

3ore 3ore

14. Infectia HIV/ SIDA: diagnostic pozitiv, stadializare, principii de tratament.

Programa analitic lucrri practice/stagii 1.Importanta cunoasterii aspectelor epidemiologice si clinice in bolile infectioase. Foaia de observatie clinica la pacientul cu boala infectioasa. 2.Evaluarea clinica si paraclinica a pacientului cu boala infectioasa. Supravegherea bolnavilor:temperatura, puls, respiratie, TA, diureza, scaun, urina, sputa. 3. Date specifice in terapia antiinfectioasa( antibioterapie, tratament antirabic, tratament antifungic, etc.) 4.Recunoasterea semnelor clinice si paraclinice in bolile eruptive cu transmitere aerogena (rujeola, rubeola, varicela, scarlatina) -4 ore . Prezentare de caz .2 ore 5.Recunoasterea semnelor clinice ale bolilor cu modificari orofaringiene(paroditita, mononucleoza infectioasa, stomatita infectioasa)-4 ore. Prezentare de caz 2 ore 6.Recunoasterea semnelor clinice si de laborator in hepatita acuta virala(4 ore). Prezentare de caz 7.Recunoasterea semnelor clinice si de laborator in meningite ( 4 ore).Prezentare de caz ( 2 ore) 8. Recunoasterea semnelor clinice si de laborator in bolile diareice acute(4 ore). Prezentare de caz( 2 ore) 9.Sepsis- abord clinic, paraclinic, orientare terapeutica. 10. Abordarea pacientului seropozitiv. 6 ore. Prezentare de caz. 11. Recoltarea produselor biologice specifice patologiei infectioase. 12. Recoltarea , prelevarea si expedierea la laborator a sangelui. 13 .Recoltarea, prelevarea si expedierea la laborator a sputei. 14. Recoltarea, prelevarea si expedierea la laborator a urinii. 15. Recoltarea, prelevarea si expedierea la laborator exudatului faringian. 16.Recoltarea , prelevarea si expedierea la laborator hemoculturilor. 17. Recoltarea , prelevarea si expedierea la laborator a secretiilor patologice. 18.Pregatirea bolnavului pentru punctia lombara 19. Atitudinea terapeutica in socul infectios.

3ore 8 ore

3 ore 6 ore 6ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 8 ore 2 ore 2 ore 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 6 ore

Competene practice dobndite la finalul anului/semestrului - abilitate clinica in recunoasterea bolilor infectioase; - interpretarea unui buletin de analize hematologic, biochimic, bacteriologic si serologic specific bolilor infectioase. - orientare in stabilirea schemei terapeutice in bolile infectioase; La stabilirea notei finale se iau n considerare - rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final): Ponderea n notare exprimat n procente (Total = 100%)
50%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activiti (PRECIZAI) : colocviu - Lucrare scris (descriptiv ) Teste scrise semestriale, rspunsuri la lucrrile practice Examen practic

40%

10%

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu 0 activitile care nu sunt cerute) 10 1. Descifrarea i studiul notielor de 8. Pregtire prezentri orale 10 curs 10 2. Studiu dup manual, suport de curs 9. Pregtire examinare final 10 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregtire lucrri de control 10 10 0 0 0 10. Consultaii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activiti .... 14. Alte activiti .... 10 0 5 0 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 75 Bibliografie obligatorie : 1. Dorobat C, Miftode E, Luca M, Leca D, Manciuc C., Mihnea Hurmuzache. Boli infectioase. Curs pentru studenti si studii postuniversitare. Editura Tehnopress, 2011. 2. Vata Andrei, Luca C, Dorobat C.- Boli tropicale. Note de curs. Ed. Gr.T.Popa Iasi, 2012 3. Luca V. , Dorobat infectioase.Tehnopress, Iasi, 2001 C, Dorobat Ghe.-Terapia intensiva in bolile

4.

Azoicai D., Manciuc. D.C.Ghid de antibioterapie pentru practica medicala in Spitalul Clinic de Pneumoftioziologie Iasi, editia a VII-a, Editura Dan, Iasi, 2008 5. Azoicai D., Manciuc. D.C.Ghid de antibioterapie pentru practica medicala in Spitalul Clinic de Pneumoftioziologie Iasi, editia a VII-a, Editura Dan, Iasi, Bibliografie suplimentar pentru materia de curs i lucrri practice 1.Luca C.-Boli Infectioase pentru studentii la medicina generala.Ed.Tehnopress, 2007, ed.aII-a 2.Miftode E.- Boli infectioase- Editura Junimea, Iasi, 2008

Data completrii: 2012

Coordonator de activitate didactic. Prof. Dr. Carmen Dorobat