MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” - BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ

PROGRAMA ANALITICĂ
A CURSURILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR PRACTICE

Editura Universitară “Carol Davila “ Bucureşti 2007-2008 2008-2009

1

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” - BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ

ADEVERINŢĂ
Cetăţean _______________________________________________________ din ____________________________________________________________ În perioada ___________________________ , a urmat şi absolvit ________ ani de studiu în profilul medicină, specialitatea medicină, conform planului de învăţământ şi programei analitice anexate.

3

4 .

L.5 11 11 7 3 4 4 3 2 2 2 2 Discipline opţionale / Optional subjects 5 . hours S. credite No of credits Sem I Sem II Anul I (anul universitar 2007/2008) / 1 Year (academic year 2007/2008) Discipline obligatorii / Imposed subjects 1 2 3 4 5 Anatomie şi embriologie / Anatomy and embryology Biofizică / Biophysics Biochimie / Biochemistry Genetică / Genetics Biologie celulară şi histologie / Cell biology and histology 64C 32C 96C 32C 48C 192L 48L 96L 48L 32L 32L 24L 64S 64L 60L 7.MINISTERUL EDUCAŢIEI. crt.5 5 11 5 5 3 4 4 3 6 Fiziologie / Physiology 48C 7 Informatică medicală / Medical informatics 16C 8 Limbă engleză / English language 9 Educaţie fizică / Physical education 10 Activitate practică / Summer practice Anul II (anul universitar 2008/2009) / 2nd Year (academic year 2001/2002) Discipline obligatorii / Imposed subjects 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anatomie şi embriologie / Anatomy and embryology Biologie celulară şi histologie / Cell biology and histology Fiziologie / Physiology Bacteriologie / Microbiology Informatică medicală / Medical informatics Stiintele comportamentului uman/ Limbă engleză / English language Educaţie fizică / Physical education Activitate practică / Summer practice Neuroştiinţe / Neuroscience Medicină celulară şi moleculară / Cell and molecular medicine Biostatistică / Biostatistics Pedagogie / Pedagogy 65C 96C 96C 64C 16C 16C 14C 7C 4C 10C 128L 96L 96L 64L 32L 16L 64L 64L 60L 7L 10L 4L 5.5 5 - 7. P Nr. Denumirea disciplinei Name of the discipline rst C Total ore/ No. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ Nr.5 2 - 5.

Foliculul ovarian primar. Axul mişcării.I. Diviziuni de maturaţie. Căile de drenaj limfatic. Spermatogeneza. Istoric. Ciclul ovarian cu ciclu folicular şi ovogenetic. Canalul inghinal. (atric.ANATOMIE PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE 4 semestre (curs 128 ore. centrul de greutate. Însămânţarea. vezicula amniotică. Caracteristicile generale ale gameţilor. Secţiunea anatomică şi fiziologică. Spermiogeneza. Regiunea anterioară a cotului. Regiuni topografice. Ovulaţia. Decidualizarea mucoasei uterine Evoluţia în săptămâna a II-a Evoluţia în săptămâna a III-a Evoluţia în săptămâna VII – VIII. Derivatele foiţelor embrionare. Articulaţiile trunchiului. Celulele germinale primordiale Meioza. secundar. cordonul ombilical. Forţele care acţionează asupra corpului uman. Ovogeneza. Fecundaţia. Poligonul de susţinere. lucrări practice 320 ore) CURSURI ANUL I Semestrul I – curs . vezicula vitelină. Gastrulaţia. alantoida). Regiunea poplitee. Dezvoltarea membrelor. Clasificarea funcţională a articulaţiilor. Sarcina gemelară şi multiplă. Articulaţiile coloanei vertebrale cu craniul. Nidaţia. cartilaginoase. Palma. Reproducerea. Articulaţii costovertebrale şi sternocostale Articulaţiile membrului superior. Clasificarea articulaţiilor. Articulaţiile membrului inferior. Articulaţiile coloanei vertebrale. Anexe embrionare (placenta. Vascularizaţia glandei mamare. Segmentarea oului. Stratigrafia regiunii mamare. Limfaticele sânului. Peretele anterolateral al abdomenului. Lacuna musculară şi vasculară. Neurulaţia. Conducerea mişcărilor în articulaţii. Topografia grupelor ganglionare axilare. Tipuri de reproducere.fibroase. Pârgii osoase. Drenajul venos al glandei mamare. Spermia (noţiuni generale de structură şi funcţie). Trigonul femural.2 ore/săptămână • • • • • • • • • • • Introducere. Structura glandei mamare. Ciclul endometrial. N. Canalul carpian. Etapele embriogenezei. Generalităţi de artrologie. • • • • • 6 . Axila. matur. Obiectul anatomiei. sinoviale). Anatomie radiologică şi secţională.

biomecanică). Mezenteron. Dezvoltarea limbii. Malformaţii. Structura şi funcţia muşchilor masticatori. Dezvoltarea ficatului şi a sistemului port.curs 2 ore / săptămână • Craniul – neuro şi viscerocraniul – arhitectura funcţională a craniului. Dezvoltarea aparatului urinar. Dinţi . Septarea cloacei. • Anatomia tpografică a viscerelor toracice. Peritoneul. Structura şi rolul seroaselor. • Inervaţia cordului. Anomalii. Dezvoltarea aparatului genital feminin. Dezvoltarea căilor urinare. Anomalii în dezvoltare. Fascii de coalescenţă. Funcţiile peritoneului. Dezvoltarea hipofizei. ANUL II • Semestrul I – curs 2 ore/săptămână Formarea cavităţilor seroase ale trunchiului. derivate. Anomalii • Articulaţia temporo/mandibulară (alcătuire. • Regiuni topografice ale capului şi gâtului. Etapa indiferentă.Ligamente. Structura generală a tubului digestiv. • Dezvoltarea craniului • Dezvoltarea feţei. Anastomoze portocave viscerale şi parietale. metanefros. Structură. • • • • • • • • 7 . Malformaţii. Anatomie secţională • Anatomie radiologică şi secţională. Numerotarea dinţilor. Pungi brahiale.Omentul mare şi mic.parte pasivă. Dentiţia definitvă. Dezvoltarea aparatului genital masculin. Anomalii.Semestrul II .Etapa indiferentă. Proenteron. Forţe de masticaţie. Dezvoltarea ţesutului nodal.caractere generale. Dezvoltarea ovarului şi a căilor genitale. Vena portă. Ansa ombilicală. Periodonţiu. Tesut nodal. • Vascularizaţia cordului. Dezvoltarea organelor genitale externe. Structura dinţilor. • Faringele • Laringele • Dezvoltarea aparatului respirator.Derivate. puncte antropometrice craniene. Dezvoltarea aparatului digestiv. Dezvoltarea testiculului şi a căilor genitale masculine. Formarea diafragmei. • Aparatul masticator . Microcirculaţie. Ectomezenhim. Dezvoltarea sistemului arterial al capului şi gâtului. Anomalii. • Dezvoltarea cordului. mezonefros. Arcuri branhiale. Dentiţia deciduală. Articularea şi oculzia dinţilor. Dezvoltarea organelor genitale externe.Mezouri. Metenteron. • Regiunea brahială. Dezvoltarea pancreasului. anomalii. Malformaţii. Pronefros.

Sacrul şi coccisul. coastele. vertebrele cervicale. • Formaţia reticulată. • Anatomie radiologică şi secţională. funcţii. conexiuni. repere anatomice pentru puncţia rahidiană. vertebre de tranziţie. extralemniscal). sensibilitatea proprioceptivă. • Sistemul limbic. somnul. • Vascularizaţia encefalului. • Diencefalul: alcătuire generală.angio. vestibulară. lombare. extrapiramidale). durerea. neîncapsulaţi). talamusul. clasificarea fibrelor nervoase. dominanta emisferică. sensibilitatea de la nivelul capului şi gâtului. Lichidul cefalorahidian: formare.extero (încapsulaţi. Anatomie radiologică. Anatomie radiologică şi secţională. • Emisferele cerebrale: structura scoarţei cito. clasificare . • Structura retinei: calea vizuală. 8 .• • • • • Spaţiul retroperitoneal – subperitoneal + preperitoneal. interoceptivă.mielo. Anatomia pe viu a peretelui toracic: linii de orientare reliefuri osoase şi musculare. scapulă. humerus. aplicaţii clinice. N. arii corticale receptoare. • Căi ascendente: clasificare (sistem lemniscal. Anatomie pe viu: numărarea vertebrelor. Toracele osos. Anatomie radiologică. Vertebrele: vertebra tip. Sternul.sensibilitatea exteroceptivă. • Hipotalamusul. Claviculă. Plexuri vegetative abdomino-pelvine. Artera iliacă internă. arii vegetative. • Calea gustativă. rădăcina dorsală a nervului spinal. auditivă.ruşinos intern. numărarea coastelor pe viu. toracice. Sindroame vasculare. Semestrul II – curs 2 ore/săptămână • Receptori. Coloana vertebrală în ansamblu. • Arii de asociaţie. • Arii corticale motorii: căi descendente (piramidale. aplicaţii clinice.arhitectonică. Regiuni topografice perineale – aplicaţii practice. Vertebre particulare. LUCRĂRI PRACTICE ANUL I Semestrul I – 2 lucrări a 3 ore = 6 ore/săptămână Axe şi planuri de orientare ale corpului. • Cerebelul: structură. proprioceptori.

Anatomie pe viu: pelvimetrie internă şi externă. Formarea plexului brahial. Anatomie pe viu. humero-birondo-tricipital. Vase.muşchi. Disecţia peretelui antero-lateral al toracelui – m. Anatomie pe viu.pereţii şi orificiile canalului inghinal. topografia spaţiului intercostal. proiecţia zonelor slabe ale peretelui abdominal. vascularizaţie. Schema lui Braus. trapez. Regiunea mamară: structura glandei mamare. mm.Arnold. Pereţii axilei. Anatomia pe viu şi anatomia radiologică a membrului superior. Teci sinoviale digitocarpiene. eminenţei tenare. Mm.axilară. vase. teaca m. pelvisul osos. Disecţia regiunii antero-laterale a antebraţului . Disecţia muşchilor migraţi ai spatelui şi ai cefei – m. pentagonul Krause. patela. mm.muşchi.subclavicular. Disecţia regiunii nucale. . Anatomie pe viu. Mm. nervi. m. Regiunile topografice ale palmei. m.Radius. proiecţia vaselor epigastrice inferioare. Disecţia axilei. vase. Disecţia regiunii anterioare a braţului . Disecţia palmei. Noţiuni elementare de disecţie. conţinut. drenajul limfatic al glandei mamare. Disecţia ramurilor plexului brahial.eminenţei hipotenare. A. 9 . COLOCVIU – membrul superior Disecţia peretelui antero-lateral al abdomenului . vase. Disecţia regiunii posterioare a antebraţului şi a mâinii . vase şi nervi. Spaţiile birondotricipital. m.romboizi. mănunchiuri vasculo-nervoase secundare. Disecţia muşchilor autohtoni ai spatelui.muşchi. şanţuri.conţinutul canalului la bărbat şi la femeie. m. m. Anatomie pe viu. Anatomie pe viu. nervi. conţinut. scheletul piciorului.pectoral mic. Anatomia pe viu şi anatomia radiologică a membrului inferior. ulnă. Canalul carpian: delimitare şi conţinut. nervi. scheletul mâinii. mm. punctele slabe ale peretelui posterior: trigonul Petit. Anatomie pe viu.intercostali. Conţinutul axilei: mănunchiul vasculo-nervos principal. latissimus dorsii. nervi. Disecţia canalului inghinal .profunzi ai cefei. inervaţie. Disecţia regiunii posterioare a braţului – muşchi. mm. Disecţia regiunii scapulare – muşchi. COLOCVIU – osteologie. Femurul. Anatomia pe viu a peretelui abdominal: reliefuri musculare. nervi. Formarea şi ramurile plexului lombar. Anatomie pe viu: repere anatomice pentru anestezia n. Venele superficiale ale membrului superior. vase. serratus anterior.pectoral mare. proiecţia orificiilor inghinale superficial şi profund.drept abdominal. vase şi nervi. nervi. vase.mm. Lacuna musculară şi vascularădelimitare. levator scapulae. Tibie.dinţaţi posteriori. Repere anatomice pentru puncţia intercostală. Coxal. humero-rondo-tricipital: delimitare. fibula. Disecţia axilei. tetragonul Grynfelt.regiunii mijlocii a palmei. Anatomie pe viu.laţi ai abdomenului. limfonodulii axilari. mm. Secţiuni topografice la nivelul membrului superior.

sternocleidomastoidian. disecţia ramurilor superficiale ale acestuia. • Traheea cervicală. Disecţia a. Fosa temporală: delimitare. rr.prevertebrali. • Norma frontalis. comunicări. comunicări. Disecţia ansei hipoglosului. Disecţia regiunii antero-laterale a gambei . Disecţia regiunii posterioare a gambei. vase.tiroidiene inferioare şi a n. conţinut. conţinut.delimitare. Secţiuni topografice la nivelul membrului inferior. Disecţia simpaticului cervical. carotide externe în trigonul carotic. Disecţia regiunii dorsale a piciorului. vase. V. Oasele neuro. a. nervi. • Lama mijlocie a fasciei cervicale. Teaca vaselor femurale.tiroidiene superioare şi a n. şi a. conţinut.muşchi. Canalul adductorilor. Disecţia regiunii poplitee -topografie. N. • Norma lateralis.profunde ale plexului cervical. Anatomie pe viu. Disecţia a. Spaţiul supra. trigonul submandibular. nervi. topografie.scaleni.Disecţia mm.suprascapulară.femurală. trigonul Pirogoff. Trunchiul costo-cervical. Disecţia v. Formarea plexului cervical. • COLOCVIU CRANIU • Regiunile topografice ale gâtului. comunicări. Formarea plexului sacral. Limfonodulii inghinali superficiali şi profunzi. Fosa infratemporală: delimitare. Disecţia glandei tiroide. ggl. Fosele nazale: delimitare. disecţia rr.suprahioidieni. Glandele paratiroide.subclavii. Disecţia mm. • Disecţia regiunii supraclaviculare: v.delimitare.suprascapulare. conţinut. trigonul Beclard.vertebrală. N. a.hipoglos. Fosa pterigo-palatină: delimitare. A.ischiadic.femurală. conţinut. vase. Disecţia a. N. Disecţia a. Mm. Endobaza.Disecţia regiunii antero-mediale a coapsei. Orbita: delimitare. comunicări.supraclaviculari.faringiană ascendentă. Canalul calcaneean: delimitare. Trigonul femural.muşchi.linguale.safenă mică. Disecţia m. conţinut. Disecţia muşchiului platisima. Disecţia mm. COLOCVIU RECAPITULATIV Anatomie radiologică şi secţională Semestrul II – 2 lucrări a 3 ore = 6 / săptămână • Craniul: prezentare generală. vase. A. V.şi viscerocraniului • Exobaza. 10 . N.delimitare. conţinut Disecţia regiunii plantare . Disecţia v.jugulare externe. Trigonul omo-trapezian.muşchi.toracică internă.infrahioidieni. Anatomie pe viu.safenă mare.Lama superficială a fasciei cervicale. Anatomie pe viu. • Disecţia trunchiului tireo-cervical. Disecţia regiunii fesiere .muşchi.frenic. • Disecţia a.supraclaviculare ale plexului brahial.laringeu superior. Disecţia regiunii posterioare a coapsei . Trigonul omo-clavicular.laringeu recurent. Esofagul cervical. accesor. vase. nervi. comunicări. conţinut.muşchi. Disecţia mănunchiului vasculo-nervos al gâtului.şi infrapiriform . nervi. v.

v. ramuri. ligamentul pleural. a. • Disecţia mm. N. Sistemul vv. Anatomie radiologică. Disecţia a. Vasele temporale superficiale şi n. Timusul.carotidă internă.Facial. V. • Disecţia pulmonului şi a elementelor pediculului pulmonar. N. raporturi. aria matităţii cardiace relative. • N. Esofagul toracic. Disecţia ggl.pterigo. N. teritoriu de distribuţie. Vascularizaţia şi inervaţia foselor nazale.auriculară posterioară. • Limitele toracelui şi ale cavităţii toracice. Mediastinul: subîmpărţire.azygos. ramuri.jugulară internă. Ggl.vag.alveolar inferior şi a n. • 11 . laringelui. Simpaticul toracic.carotide externe şi a ramurilor sale în loja parotidiană. raporturi. • Disecţia mediastinului posterior. • Disecţia mediastinului mijlociu. Disecţia n. configuraţie externă. ramuri. Disecţia a.Disecţia glandei parotide. venele cave.oftalmic: constituţie neuronală.alveolară inferioară.brahiocefalice. conţinut.maxilar: constituţie neuronală.facial. A. studiul reflexiei pericardului seros. teritoriu de distribuţie.bucal. ramuri. raporturi. Disecţia elementelor spaţiului intercostal. Focare de auscultaţie. • Secţiuni topografice prin torace. raporturi. • Cord. Fosele nazale. Vascularizaţia şi inervaţia cordului. secţionarea mandibulei. teritoriu de distribuţie. pericardul fibros şi pericardul seros. Disecţia pleurei.vagi în torace. Aorta toracică. şi v. Secţionarea arcadei zigomatice. proiecţia recesurilor pleurale pe peretele toracic.mandibular: constituţie neuronală.auriculo-temporal. Proiecţia orificiilor cordului. • Regiunile topografice ale feţei. • Pleura. Împărţirea cavităţii toracice. • Regiunile pleuro-pulmonare. disecţia n. Ductul toracic.buccinator. Traheea toracică. Disecţia spaţiului laterofaringian • N.trigemen: constituţie neuronală. teritoriu de distribuţie • N. Secţiuni longitudinale şi transversale pentru studiul endofaringelui.frenic în torace.palatin. Structura peretelui toracic. V. aria matităţii cardiace absolute. A. Anatomie pe viu: proiecţia pulmonului la peretele toracic. şi n.cervical superior. Proiecţia cordului la coloana vertebrală. Proiecţia cordului şi a pericardului la peretele toracic. disecţia rr.maxilare. Nn.mimicii. • Disecţia mediastinului superior. N. • Disecţia vaselor mari de la baza inimii. Structura pulmonului. N. A. m.coarda timpanului. raporturi. vaselor şi nervilor capului şi gâtului.masticatori şi a mănunchiului vasculo-nervos maseterin. • COLOCVIU – Cap şi gât. Ramurile crosei aortice. Disecţia mm.faciale. trunchiul pulmonarelor. disecţia a. Disecţia a.lingual.superficiale ale n. muşchilor. proiecţia sinusurilor pleurale la peretele toracic. domul pleural. • Vascularizaţia şi inervaţia pulmonului. • Sistemul excitoconductor. scheletul fibros al inimii.occipitală.glosofaringian.Disecţia cordului: cavităţile inimii.

proiecţia orificiilor inghinale superficial şi profund. Limitele abdomenului. limfatice. Anatomie pe viu: proiecţia splinei. Stomacul: descriere. Anatomie pe viu: proiecţia căilor biliare. Peritoneul: împărţire. Esofagul abdominal: structură. inervaţie. Disecţia pediculului hepatic. proiecţia ombilicului. Ligamentele ficatului. M. vascularizaţie. inervaţie. Anatomie pe viu: proiecţia D1. Proiecţia hiatusurilor şi a cupolelor diafragmatice. trigonul Labbé. regiuni anatomo-topografice ale abdomenului. raporturi. Anatomie pe viu: proiecţia ficatului la peretele abdomino-toracic. omentul mare şi mic. drept abdominal. Segmentaţia splinei. raporturi. Anatomia pe viu a peretelui abdominal: reliefuri musculare. Anatomie radiologică. Duodenul: descriere . raporturi. Excursii peritoneale în plan sagital şi în plan transversal. structură. Ficatul: descriere. structură. ligamente. Ligamentele splinei. foramen bursae omentale şi foramen epiploicum (Winslow). Structură. inervaţie. vascularizaţie. Pancreasul: descriere. şanţuri. firidele parieto-colice. Regiunea celiacă: Disecţia trunchiului celiac şi a ramurilor sale. a marii şi micii curburi. vascularizaţie. inervaţie. canalul inghinal. Segmentaţia ficatului. limfatice. Ligamentele stomacului. Anatomie radiologică.mezouri. zona pancreatico-coledociană Chauffard. structură. structură. raporturi.• • COLOCVIU RECAPITULATIV – TORACE Anatomie radiologică şi secţională. Anatomie pe viu: proiecţia cardiei şi a pilorului. 12 . inervaţie. raporturi. raporturi. vascularizaţie. spaţiile supra. Formaţiuni peritoneale . vascularizaţie. limfatice. teaca m. Căi de acces în bursa omentală. structură. proiecţia vaselor epigastrice inferioare. Proiecţia feţei anterioare. D2. Proiecţia papilei duodenale mari. hiatusuri. raporturi. spaţiile mezenterico-colice. Fosetele duodenale. D3 şi a unghiului duodeno-jejunal la peretele abdominal. diafragma: structură. limfatice. Bursa omentală: studiul bursei omentale şi a prelungirilor ei. structură. Cavitatea peritoneală: împărţire. limfatice. Anatomie radiologică. vascularizaţie. limfatice. vascularizaţie. inervaţie. Splina: descriere. spaţiul semilunar Traube. inervaţie. vascularizaţie. inervaţie Anatomie pe viu: proiecţia pancreasului. inervaţie. plexul celiac. punctul cistic. Căile biliare: descriere. vascularizaţie. ANUL II Semestrul I – 2 lucrări a 3 ore = 6 ore/săptămână Peretele abdominal: structură. proiecţia zonelor slabe ale peretelui abdominal.şi inframezocolic.

Spaţiul retroperitoneal: delimitare. Anatomie radiologică. Pelvimetrie externă şi internă. inervaţie. Fosetele cecale. Anatomie pe viu: proiecţia uterului gravid la peretele abdominal. Mijloace de susţinere şi suspensie. raporturi. a bazinetului şi a pediculului renal. structură. raporturi. inervaţie. vascularizaţie. raporturi. conţinut. COLOCVIU – etajul inframezocolic şi spaţiul retroperitoneal. limfatice. Fosetele ovariene. Uterul: descriere. Ureterul: descriere.mezenterice inferioare. Ligamentele ovarului. Disecţia arterei mezenterice inferioare şi a ramurilor sale. limfatice. limfatice. limfatice. inervaţie. inervaţie. subîmpărţire. puncte dureroase apendiculare. raporturi. Anatomie pe viu: proiecţia anselor jejunoileale. inervaţie. Anatomie radiologică Colonul: descriere.cavă inferioară: formare. raporturi . limfatice. structură. limfatice. Rinichiul: descriere. raporturi. A. limfatice. raporturi. ramuri. inervaţie. raporturi. structură. flexura splenică. sigmoid: structură. structură. Disecţie. Testiculul: descriere. raporturi. Disecţia arterei mezenterice superioare şi a ramurilor sale. raporturi. inervaţie. Vezica urinară: descriere. structură. Mezenterul: descriere. inervaţie. vascularizaţie. Segmentaţia rinichiului. limfatice.iliacă externă: traiect. structură.Intestinul mezenterial: descriere. vascularizaţie. Anatomie radiologică. inervaţie. inervaţie. raporturi. flexura hepatică. Vulva: descriere. raporturi. Plexurile nervoase abdomino-pelvine: plexul mezenteric superior. Disecţie. vascularizaţie. Anatomie pe viu: proiecţia ureterului. structură. limfatice. limfatice. limfatice. Anatomie radiologică. raporturi. inervaţie. Disecţia v. raporturi. limfatice. Cecul şi apendicele vermiform: descriere. raporturi. traiect. Anatomie pe viu: proiecţia segmentelor şi flexurilor colice. Mezocolonul transvers. Rectul : structură. Anatomie radiologică. disecţia venei mezenterice superioare. colon descendent. vascularizaţie. plexul hipogastric. vascularizaţie. structură. vascularizaţie. puncte dureroase ureterale. vascularizaţie. vascularizaţie. structură. vascularizaţie. Disecţia scrotului. limfatice.colon ascendent. Tuba uterină: descriere. A. Uretra masculină şi feminină: structură. Aorta abdominală: traiect. Ovarul: descriere. disecţie. Vagina: descriere. Disecţia ureterului. raporturi. vascularizaţie. ramuri. 13 . limfatice. Căile spermatice: descriere. raporturi. Anatomie pe viu: proiecţia rinichiului. vascularizaţie. raporturi.vascularizaţie. vascularizaţie.Anatomie pe viu: proiecţia cecului şi a apendicelui. împărţire. raporturi. Glandele suprarenale: structură. Anatomie radiologică. colon transvers. plexul mezenteric inferior. Anatomie radiologică. raporturi. vascularizaţie. vascularizaţie. Disecţia pediculului renal. inervaţie. limfatice. inervaţie. structură. ramuri.iliacă internă: traiect. a unghiului ileo-cecal şi a mezenterului. inervaţie. inervaţie. structură. inervaţie. Funiculul spermatic: alcătuire. V.

fosa ischiorectală. Penisul: descriere. conexiuni Structura urechii externe. vascularizaţie. subîmpărţire. Corpul calos. vase. raporturi. Lichidul cefalo-rahidian. Perineul posterior. laterale şi anterioare. Vascularizaţia măduvei spinării. Capsula albă internă. nervi. conţinut. inervaţie. Originile aparente ale nervilor cranieni. Nervul spinal. Subtalamusul. Studiul emisferelor cerebrale pe secţiuni transversale. Hipofiza: structură. fornixul. conexiuni Configuraţia externă a diencefalului. lobi şi girusuri. Configuraţia externă a diencefalului. Substanţa albă şi cenuşie a cerebelului. Studiul măduvei spinării pe secţiuni. fascii. medii şi interne. nervi.Vezicula seminală: structură. comunicările ventriculului IV. Diafragma pelvină: muşchi. ventriculul III.laterală. limfatice. structură. Diafragma urogenitală: muşchi. Studiul bulbului rahidian pe secţiuni. inervaţie. raporturi. Arcul reflex medular. Coloanele nucleare ale trunchiului cerebral. Prostata: structură. epitalamusul. vascularizaţie. Nucleii bazali. Studiul punţii şi mezencefalului pe secţiuni. Spaţiile perineale: spaţiul perineal superficial. vascularizaţie. trunchiul cerebral şi cerebelul. Reflexe vegetative medulare. Anatomie radiologică şi secţională • • • • • • • • • • • • • • • • Semestrul II – 1 lucrare a 2 ore = 2 ore / săptămână Configuraţia externă a măduvei spinării. COLOCVIU – aparatul genital. Ventriculii laterali: circulaţia LCR. Meningele spinale. Perineul anterior la femeie. inervaţie. COLOCVIU –Măduva spinării. Anatomie radiologică şi secţională 14 . laminaţia măduvei. Studiul emisferelor cerebrale pe secţiuni frontale. vase. sinusurile durei mater. Subtalamusul. Perineul anterior la bărbat. Spaţiul pelvi-subperitoneal: delimitare. Ventriculul IV. Substanţa albă a trunchiului cerebral. comisurile albe anterioară şi posterioară. ventriculul III. epitalamusul. Structura substanţei cenuşii a măduvei spinării. disecţie. Topografia substanţei albe medulare. Substanţa albă a emisferelor cerebrale. Grupele nucleare în coarnele medulare posterioare. Hipofiza: structură. Topografie vertebro medulară şi vertebroradiculară. Şanţuri. Repere anatomie pentru puncţia rahidiană. lobulaţia vermisului şi a emisferelor cerebeloase. Vascularizaţia encefalului. spaţiul perineal profund. medială şi bazală. Meningele cerebrale. Configuraţia externă a cerebelului. Configuraţia externă a trunchiului cerebral: feţele anterolaterală şi posterioară. Configuraţia externă a emisferelor cerebrale: feţele supero. fascii. limfatice.

Strategii de coping şi strategii defensive. Reprezentări cognitive ale bolii ( Leventhal) Statutul şi rolul pacientului (Parsons). folosire neproductivă a bolii. Scala evenimentelor majore de viaţă Holmes şi Rahe: o tentativă de cuantificare a potenţialului patogen a diferitelor tipuri de agenţi stressori. disimunogene). 15 . Dinamica instalării în situaţia de bolnav („krankenkarriere”). Algoritm de diagnostic diferenţial între nevroze. psihoze şi tulburări de personalitate.PROGRAMA CURSULUI ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE DE PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII Anul I Durata cursului: 1 semestru. Particularităţi şi provocări în relaţia medic-pacient. din care 16 ore curs şi 16 ore LP PROGRAMA CURSULUI Curs 1 Psihologia sănătăţii: domeniu de interferenţă între medicină şi ştiinţele psihosociale Sănătate şî boală. Încărcătura allostatică: sindromul de neajutorare şi lipsă de speranţă (Seligman). Dinamica asumării rolului de pacient. Psihologia sănătăţii şi psihologia clinică: asemănări şi diferenţe. tipuri variate de agenţi stressori. Corelaţii active (flight/flight) sau pasive (abandon) în cursul distressului. Reacţii tipice ale pacientului la boală: regresie. Disconfortul existenţial şi psihologic asociat Definiţii ale bolii. evaziune. Corelaţii hormonale ale stressului. Demarcaţii între sănătate şi boală. Curs 2 Stress şi boală Stress: definiţie. Modele teoretice ale stressului. Rolul psihologiei clinice şi a sănătăţii: atitudini faţă de diversele tulburări comportamentale. contagiune informaţională. Modalităţi de inserţie a stressului psihic în patogeneză. Trăsături de personalitate relaţionate cu boala şi sănătatea (imunogene. Modelul bio-psiho-social (Engel) al sănătăţii şi bolii. Curs 3 Boala (I).

Curs 8 Psihoterapie (I) (partea a doua în anul II la cursul de Ştiinţele Comportamentului Uman) Definiţii. 16 . diferite tipuri de anamneză şi utilitatea lor. psihooncologie). Abordări moderne ale bolilor psihosomatice. calitatea vieţii Complianţa terapeutică: factori psihologici care o influenţează. Intervenţii psihologice în reducerea durerii (hipnoză. clasificare şi indicaţii ale psihoterapiei. bio-psiho-social). boli cardiovasculare. imagerie dirijată). Curs 7 Importanţa conceptelor adiţionale ale Psihologiei Medicale: complianţa terapeutică. Dependenţa psihologică de medicament: exemple. Specificul comunicării dintre medic şi pacient: interacţiunea cu rolul presupus al medicului. psihologic. cancer şi tuberculoză. dependenţa de medicamente. Efectul Placebo: modalităţi de exploatare a efectului Placebo în terapie.Curs 4 Boala (II). Elemente de ordin psihosocial specifice unei anamneze complete (psihosomatice). astm. efectul Placebo. Caracteristici clinico-psihologice ale durerii la diferite tipuri de bolnavi (cardiaci. Apariţia unor noi câmpuri interdisciplinare (psihoneuroimunologie. Importanţa concordanţei dintre comportamentul verbal şi cel non-verbal. Calitatea vieţii şi relaţia cu modificarea stilului de viaţă şi efectele medicamentului: echilibrul între câştiguri şi pierderi. cauze ale durerii). cauze şi consecinţe. Contribuţia factorilor psihologici în ulcer. Diferite particularităţi în bolile psihosomatice cronice. Curs 6 Corelaţii psihologice ale durerii Aspecte generale ale durerii (tipuri de durere. Boala cronică/incurabilă şi durerea. Abordarea multidimensională a Psihologiei Medicale Conceptualizarea bolii: modele (biomedical. varietatea efectelor Placebo. Probleme de comunicare şi factori conjuncturali care perturbă relaţia medic-pacient. Aspecte bioetice ale relaţiei medic-pacient. relaxare. Curs 5 Relaţia medic-pacient Comunicare: elemente verbale şi non-verbale. reumatici). factori care influenţează apariţia efectului Placebo. Aspecte sociale şi culturale ale bolii. Durerea psihogenă. psihoneuroalergologie. Rolul suportului social.

Pavlov şi alţii). Specificul chestionarelor şi testelor proiective. PROGRAMA LUCRĂRILOR PRACTICE LP1: Psihologia sănătăţii: domeniu de interferenţă între medicină şi ştiinţele psihosociale Principalele metode de cercetare în psihologia medicală: observaţia. LP2: Stress şi boală Trăsături de personalitate relaţionate cu diferite tipuri de reacţie la stress (A. Abordarea psihologică a depresiei şi a anxietăţii la nivelul reţelei de asistenţă medicală nepsihiatrică. Abordarea multidimensională a Psihologiei Medicale Tulburări şi boli psihosomatice: asemănări şi deosebiri. Evaluarea trăsăturilor imunogene de personalitate. particularităţi de aplicare în medicina de familie). indicaţii şi eficienţă).D). Disconfortul existenţial şi psihologic asociat Algoritm de abordare psihosomatică a bolnavilor. LP 4: Boala (II). muzicoterapia (definiţie. 17 . LP 3: Boala (I).C. experimentul şi testele psihologice. scala Lindemann). indicaţii şi eficienţă). baze teoretice. Programe şi strategii antidistress. baze teoretice. Psihanaliza (definiţie. Tehnici de relaxare şi hipnoză (definiţie. Terapia cognitiv-comportamentală (definiţie. Exemple (teste psihologice globale de personalitate). Modele explicative variate ale patogenezei bolilor psihosomatice (Alexander. baze teoretice. Terapii creative: art-terapia. Cannon. Chestionare de evaluare a vulnerabilităţii la stress (testul Columbia). baze teoretice. Particularităţi ale pacienţilor cronici.Psihoterapia suportivă (caractere generale. Chestionare de evaluare a stressului perceput (scala Holmes-Rahe. indicaţii şi eficienţă). indicaţii şi eficienţă). Avantaje şi dezavantaje. Principii de conlucrare cu psihologul şi psihiatrul. Chestionarul de evaluare a tipului psihocomportamental A (chestionarul Jenkins). Chestionarele Carver şi Lumpkin. Testul HAD.

Dependenţa psihologică de medicament.LP 5: Relaţia medic-pacient Modalităti de prelevare a anamnezei. Exemple de intervenţie psihologică pentru combaterea durerii. Asemănări şi diferenţe cu dependenţa de drog. Exemple de folosire a efectului Placebo în cercetare şi terapie. 18 . Scale de avaluare a durerii percepute. dependenţa de medicamente. HTA). astm. LP 7: Importanţa conceptelor adiţionale ale Psihologiei Medicale: complianţa terapeutică. Modelul Lübeck de muzicoterapie (facultativ). Descrierea principalelor tulburări de personalitate şi atitudinea pacienţilor faţă de medic şi instituţia medicală. LP 6: Corelaţii psihologice ale durerii Rolul factorilor psihologici în producerea şi intensificarea durerii. Identificarea problemelor comportamentale (chestionarul Schmiescheck. testul MMPI). Chestionarul SF-36 de evaluare a calităţii vieţii. Aplicaţii ale psihoterapiei suportive. LP 8: Psihoterapie (I) Comunicarea prin intermediul psihoterapiei (exemple). efectul Placebo. calitatea vieţii Exemple de non-complianţă terapeutică în anumite boli cronice (TBC. Comunicarea cu pacienţii dificili.

Noţiuni de informatică biologică şi tehnică. Informaţie şi entropie informaţională. determinarea experimentală a masei. Manifestări mecanice ale contracţiei musculare. Bioelectrogeneza celulară. Structura moleculară a apei în sistemele biologice. Mecanismul biofizic al contracţiei musculare. Efectele biologice ale radiaţiilor ionizante. lucrări practice 48 ore) Curs • Definirea. Fenomene de transport în soluţii. Noţiuni de rezistenţăa materialelor. Bioelectrogeneza ţesuturilor şi organelor. Procedee terapeutice bazate pe factori fizici. Mecanismul interacţiunii radiaţiilor ionizante cu materia vie. Principiul I al termodinamicii şi aplicaţiile în biologie. traducători şi biosenzori. Noţiuni de fizică a sistemelor disperse. Sistemele biologice din punct de vedere termodinamic. Elemente de radiobiologie: Dozimetria radiaţiilor ionizante. Sisteme de transmisie la distanţă a informaţiei. Tehnici utilizate în studiul macromoleculelor: Structura fizică a macromolecule-lor. Fenomene de transport prin membrana celulară. Elemente de bioacustică: Noţiuni de acustică. Prelucrarea semnalelor în cibernetică. Elemente de bioelectricitate şi bioexcitabilitate: Noţiuni de electrostatică şi electrocinetică. Fluxuri şi forţe termodinamice. formei şi dimensiunii macromoleculelor. aplicaţii în biologie. Elemente de psihofizică: Definiţia psihofizicii. Legea Weber-Fechner şi legea puterii. Măsurarea obiectivă a tăriei senzaţiilor. Imagistică medicală. Structura moleculară a apei şi a soluţiilor apoase. Efectele biologice ale radiaţiilor vizibile şi ultraviolete. aplicaţii în biologie. Modul de gândire în cibernetică. Bioluminescenţa. Biofizica recepţiei auditive. Elemente de fonaţie.BIOFIZICĂ MEDICALĂ PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE 2 semestre (curs 32 ore. Protecţia împotriva radiaţiilor ionizante. Elemente de optica biologică: Noţiuni de optică. Noţiuni de biomecanică a fluidelor. • Elemente de biomecanică: Noţiuni de mecanică. amplificarea şi înregistrarea biosemnalelor. Determinarea experimentală a proprietăţilor electrice ale macromoleculelor. Noţiuni de biocibernetică: Definiţia şi capitolele ciberneticii. Efectele biologice ale ultrasunetelor. Efectele biologice ale unor factori mecanici. Biofizica moleculară a apei şi a soluţiilor apoase: Noţiuni de fizică moleculară a lichidelor. Caracteristicile sunetului auzit. Tehnici fizice utilizate în explorarea biomedicală: Culegerea biosemnalelor. Proprietăţile mecanice ale corpurilor • • • • • • • • • • • deformabile. Relaţii doză-efect. 19 . Efectele biologice ale excitabilităţii. Mecanismele biofizice ale recepţiei vizuale. Elemente de fotobiologie: Interacţiunea radiaţiilor electromagnetice neionizante cu substanţă. Noţiuni de bioexcitabilitate. Sistemele cibernetice de comandă. Proprietăţile dioptrilor oculari. Modalităţi de codificare a proprietăţilor excitanţilor în procesul generării senzaţiei. problematica şi capitolele biofizicii. Elemente de termodinamică: Definiţia termodinamicii. Electrozi. Abstractizare şi modelare. Principiul II al termodinamicii şi semnificaţia lui în biologie.

Determinarea concentraţiei unei soluţii cu ajutorul refractometrului. Trasarea curbei spectrofotometrice a unei soluţii. determinarea dimensiunilor unor hematii. Studiul osciloscopului catodic. Studiul microscopului optic. eficacitatea ecranelor. Efectuarea unei electrocardiograme şi analiza ei cu ajutorul calculatorului electronic. Determinarea vitezei de dezintegrare a unor nuclizi radioactivi. analiza Poisson a vitezei de dezintegrare nucleară a radionuclizilor. Determinarea vâscozităţi soluţiilor.Lucrări practice – – – – – – – – – – – – – – – – Determinarea concentraţiei unei substanţe optic active cu ajutorul polarimetrului. 20 . Studiul interfeţei analog-digitale. măsurarea volumului sangvin total. Studiul transportului pasiv pe baza măsurării conductivităţii soluţiilor. Elemente de bază privind utilizarea calculatoarelor electronice. Determinarea convergenţei lentilelor. Elemente de bază privind lucrul în reţeaua de calculatoare. Sistemul de operare DOS. Înregistrarea unei audiograme. Determinarea coeficientului de tensiune superficială al soluţiilor.

Integrarea biomoleculelor în membrane şi matrix (colagenul. Coenzime (vitamine hidrosolubile: structură şi funcţii). Cinetica enzimatică: ecuaţiile Michaelis-Menten şi Lineweaver. centrul activ. elastina. cofactori enzimatici. complexe multienzimatice). hemoproteine). Proteinele plasmatice: fracţiuni obţinute prin electroforeză.Burk. Studiul enzimelor: Clasificare şi denumire. inhibitori. izoenzime). glicozaminoglicanii. Biochimie Generală Obiective Familiarizarea studenţilor cu structura principalelor clase de compuşi care intră în constituţia organismelor vii şi explicarea principiilor care stau la baza interacţiilor dintre biomolecule. Introducere asupra bazei moleculare a lumii vii (organizarea ierarhică a structurilor biologice). bazelor azotate. Reglarea activităţii enzimatice (alosterică şi covalentă). Vitamine liposolubile: structură. Corelaţii între conformaţia proteinelor. tertiara si cuaternară). factori care influenţează viteza reacţiilor enzimatice. constanta Michaelis. keratina. glucidelor. sisteme tampon). structura. funcţii. scăderea energiei de activare a reacţiilor catalizate. Structura primara şi tridimensională a proteinelor (secundara. Cursul cuprinde 4 capitole teoretice şi un modul practic: Partea teoretică: A. cu accent pe enzimologie şi principiile biologiei moleculare. Apa şi echilibrul acido-bazic (importanţa apei. capacitatea catalitică. B. Corelaţii enzime – patologie (enzime în ser. nucleotidelor şi acizilor nucleici. peptidelor. fibrinogen. rolul lor şi patologie. C. glicoproteine). Caracteristicile enzimelor şi mecanismul de acţiune (specificităţi diverse. lipidelor. Descrierea biomoleculelor: clasificarea. lucrări practice 96 ore) Sem I.BIOCHIMIE PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE 2 semestre (curs 96 ore. proteinelor. rolul şi caracteristicile lor (imunoglobuline. 21 . proprietăţile şi rolurile aminoacizilor.

D. Dezvoltarea bazelor biologiei moleculare: Structura primară (covalentă) şi conformaţia acizilor nucleici ADN şi ARN; Organizarea materialului genetic la procariote şi eucariote, arhitectura genomului eucariot; Biosinteza (replicarea) ADN, inhibitori ai replicării la procariote şi eucariote; Transcrierea şi reverstranscrierea, reglarea transcrierii genelor, prelucrări posttranscriere; Biosinteza proteinelor: codul genetic, etapele biosintezei, reglarea procesului, prelucrări posttraducere; Leziuni ale moleculelor de ADN şi mecanisme de reparare, mutaţii şi exprimarea fenotipică a acestora; Aspecte privind clonarea genelor in vivo şi in vitro, aplicaţii. Aplicaţii practice: Ilustrarea proprietăţilor biomoleculelor (glucide, lipide, acizi nucleici); Ilustrarea tehnicilor de separare şi dozare a proteinelor (electroforeză, cromatografie, spectrofotometrie, dializă); Ilustrarea tehnicilor de separare a acizilor nucleic (electroforeza); Măsurarea activităţii enzimatice (transaminaze, fosfataza alcalină, amilaza serică, acetilcolinesteraza); Determinarea parametrilor cinetici (KM, Vmax, inhibitori); pH, sisteme tampon, determinarea acidităţii sucului gastric. Sem. II Obiective Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a înţelege, din punct de vedere metabolic, mecanismele de transformare a energiei şi materiei în organismele vii. Sunt descrise căile metabolice care permit eliberarea de energie şi echivalenţi reducători, elemente care pot fi utilizate în căile de sinteză a glucidelor, lipidelor şi proteinelor. Sunt prezentate câteva exemple de adaptare a proceselor metabolice intra- sau extracelulare, la condiţiile de mediu. Se pune accent pe cunoaşterea reacţiilor chimice care formează căile metabolice, localizarea celulară a acestora, stabilirea etapelor reglatoare şi a factorilor reglatori implicaţi. Conceptele teoretice sunt explicate în cadrul şedinţelor de laborator. Cursul cuprinde 6 capitole teoretice şi un modul practic: A. Bazele energetice ale metabolismului; Metabolismul oxidativ: noţiuni de termodinamică, energia liberă de reacţie, compusi macroergici: structură, roluri, interrelatii; Căile de biosinteză a ATP; Lanţul transportorilor de electroni mitocondrial si fosforilarea oxidativă, decuplanţi şi inhibitori ai LR; Lanţuri transportoare de electroni necuplate cu fosforilarea oxidativă, mecanismul de acţiune a citocromului P450;

22

B.

C.

D.

E. F.

Specii incomplet reduse ale oxigenului: producere şi efecte, aspecte patologice, mijloace de protecţie enzimatică şi neenzimatică. Metabolismul glucidelor: Digestia şi absorbţia glucidelor; Căile de metabolizare a glucozei: glicoliza, ciclul acizilor tricarboxilici, şuntul pentozo-fosfaţilor, calea acidului glucuronic, gluconeogeneza; Biosinteza şi degradarea glicogenului: importanţa proceselor, reglare; Metabolismul galactozei si fructozei; Aspecte patologice ale metabolismului glucidelor. Metabolismul lipidelor: Digestia, absorbtia şi transportul lipidelor în organism; Degradarea şi biosinteza acizilor grasi, importanţa proceselor, reglare, aspecte patologice; Degradarea şi biosinteza acilglicerolilor, importanţa proceselor, reglare; Metabolismul corpilor cetonici: reglarea cetogenezei, importanţa proceselor; Aspecte ale metabolismului glicerofosfolipidelor şi sfingolipidelor; Metabolismul colesterolului, aspecte patologice; Lipoproteinele plasmatice: caracterizare, roluri, metabolizare, dislipidemii; Eicosanoizii: metabolizare, roluri fiziologice, mecanism de acţiune. Metabolismul aminoacizilor, proteinelor şi hemoproteinelor. Starea dinamică a proteinelor. Bilanţuri azotate; Digestia proteinelor şi absorbţia aminoacizilor, fondul de aminoacizi, aminoacizi naturali; Dezaminarea aminoacizilor şi transportul amoniacului rezultat; Biosinteza şi eliminarea ureei, importanţă, reglare; Utilizarea scheletului hidrocarbonat al aminoacizilor; Metabolismul particular al aminoacizilor, patologii; Sinteza din aminoacizi a glutationului, creatininei, aminelor, rolul acestora; Structurile şi însuşirile porfinei, porfirinelor, protoporfirinei IX şi hemului; Biosinteza şi catabolismul hemului, reglare; Aspecte patologice ale metabolismului proteinelor, aminoacizilor şi hemoproteinelor. Metabolismul nucleotidelor purinice şi pirimidinice: Biosinteza nucleotidelor purinice şi pirimidinice; Catabolismul nucleotidelor, aspecte patologice. Hormoni: Clasificare; Mecanismul de acţiune al hormonilor hidrosolubili şi liposolubili; Receptori hormonali; Metabolismul catecolaminelor şi al hormonilor tiroidieni; Hormoni peptidici şi proteici; Hormoni implicaţi în reglarea calcemiei şi glicemiei; Hormoni steroizi; Implicarea hormonilor în metabolismul glucidic, lipidic, proteic.

23

BIOLOGIE CELULARĂ PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE (2 semestre, curs 96 ore, lucrări practice 80 ore) Curs

• • • • • • • • • • • • •

Obiectul şi istoricul biologiei celulare. Organizarea generală a unei celule eucariote. Comparaţie între procariote şi eucariote. Modelele structurii membranei celulare. Organizarea moleculară a membranei. Transport membranar. Semnalizare transmembranară. Joncţiuni intercelulare. Cilii, flagelii, microvilii. Incluziunile celulare, lizozomii, peroxizomii. Mitocondria. Ribozomii, reticulul endoplasmic neted şi rugos. Aparatul Golgi. Ciclul secretor celular G. E. Palade. Matricea citoplasmatică. Citosolul. Nucleul celular: organizare generală, învelişul nuclear, nucleolul. Cromatina (cromozomii). Matricea nucleară. Ciclul celular şi diviziunea celulară. Proliferarea şi diferenţierea celulară. Lucrări practice

• • • • • • • • • • • • • • • •

Obiectul şi metodele de studiu ale biologiei celulare. Tipuri de microscoape optice. Tehnica obţinerii preparatului microscopic pentru microscopul optic. Colorarea şi coloranţii în microscopia optică. Tehnica examinării preparatului microscopic. Principalele coloraţii histologice. Forme celulare, organizarea la microscopul optic a unei celule eucariote. Principii de histochimie şi histoenzimologie. Tehnici moderne în biologia celulară: omogenarea şi fracţionarea celulară, culturi celulare, citometrie în flux. Tipuri de microscoape electronice. Tehnica obţinerii preparatului pentru micro-scopul electronic de transmisie. Membrana celulară. Joncţiuni celulare. Organizarea ultrstructurală a celulei eucariote: organite nedelimitate de membrane. Organizarea ultrastructurală a celulei eucariote: organite delimitate de membrane. Analiza morfometrică a unei imagini microscopice. Nucleul: organizare evidenţiabilă la microscopul optic. Tipuri de nuclei. Nucleul: organizare ultrastructurală. Ciclul celular. Diviziunea celulară. Proliferare şi diferenţiere celulară. Tipuri celulare întâlnite în organismul uman.

24

Ţesutul muscular neted şi ţesutul muscular cardiac. Cavitatea bucală. trompe uterine. Neuronul. Placenta. joncţiuni. Nervul periferic. Pielea şi fanerele. ganglionul spinal şi vegetativ. Pancreasul. Cooperare celulară în răspunsul imun. vagin. Organele limfatice. Mucoasa olfactivă. Aparatul excretor. Terminaţile nervoase receptoare din piele. Aparatul reproducător feminin: uter. polaritate. Hematia. trombocitul. Esofagul şi stomacul.HISTOLOGIE PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI ŞI A LUCRĂRILOR PRACTICE (1 semestru. Meningele şi plexurile coroide. Varietăţile ţesutului conjunctiv. Hematopoieza. Glandele endocrine. Aparatul reproducător masculin. Aparatul reproducător feminin: ovarul. măduva spinării. Aparatul respirator. Epiteliile de acoperire. Fibrele nervoase. scoarţa cerebeloasă şi scoarţa cerebrală. Inima. Epiteliile glandulare. neuroglia. Ficatul în căile biliare. Urechea. Matricea extracelulară. lucrări practice 48 ore) Curs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Obiectul şi istoricul histologiei. Ţesutul cartilaginos şi ţesutul osos. Ochiul. Leucocitele. Istoricul învăţământului histologic în România. 25 . Ţesutul muscular scheletic. Celulele şi fibrele ţesutului conjunctiv. Tipuri de celule epiteliale. curs 48 ore. Sistemul vascular sanguin. sinapsa. Celula epitelială: organizare generală. Intestinul subţire şi intestinul gros.

Organizarea ultrastructurală a aparatului genital feminin şi a aparatului genital masculin. Ultrastructura celulelor şi fibrelor ţesutului conjunctiv. Ultrastructura ţesuturilor epiteliale. Ficatul şi căile biliare. Aparatul excretor. Pielea şi fanerele. Glande endocrine. măduva spinării. ganglionul spinal şi ganglionul vegetativ. neted. 26 . Ultrastructura aparatului cardiovascular. Ultrastructura ţesuturilor musculare. cardiac. Inima şi sistemul vascular sanguin. Principalele tipuri de ţesuturi. Organizarea ultrastructurală a aparatului respirator şi a aparatului excretor.Ochiul şi urechea. esofagul. Celulele şi fibrele ţesutului conjunctiv (microscopie optică). Ultrastructura ţesutului nervos. Cavitatea bucală. Ţesutul epitelial de acoperire. Hematopoieza. Ţesutul cartilaginos şi ţesutul osos. scoarţa cerebeloasă şi scoarţa cerebrală. Sistemul nervos: nervul periferic. Stomacul. intestinul gros. Neuronul. Aparatul respirator. Varietăţile ţesutului conjunctiv. Identificarea elementelor figurate sanguine.Lucrări practice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Organizarea generală a unui ţesut. Meningele şi plexurile coroide. Aparatul genital masculin. Frotiul sanguin. Tehnici histologice de evidenţiere a ţesutului nervos. fibrele nervoase. Ţesutul epitelial glandular. Organe limfatice. intestinul subţire. neuroglia. Ultrastructura elementelor figurate sanguine şi a celulelor liniilor hematopoietice. Organizarea ultrastructurală a glandelor endocrine şi a aparatului digestiv. Mucoasa olfactivă. Aparatul genital feminin. Pancreasul. Ţesuturile musculare: scheletic.

compoziţie. presiuni hidrostatice. modele naturale clinice de hipo.şi hipersecreţie gastrică. compoziţie. perspective. mecanisme nervoase de reglare. – Echilibrul hidric electrolitic şi osmotic: volemia constantă. reglare. – Metode moderne de cercetare şi explorare funcţională. funcţia motorie a musculaturii netede. • Homeostazia principalelor compartimente hidrice – Apa extracelulară. hipertonice. compoziţie. – Fiziologia ca ştiinţă experimentală şi clinică: rolul experimentului.FIZIOLOGIE PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI ŞI A LUCRĂRILOR PRACTICE (3 semestre. sistemul endocrin difuz al tractului digestiv (sistemul APUD). icterul ca model de dereglare. subcompartimente. reglare. compoziţie. – Secreţia salivară: mecanisme de producere şi compoziţie. – Secreţia exocrină a pancreasului: mecanisme de producere. echilibrul aport/ eliminare. coloid-osmotice. – Posibilităţile şi limitele homeostaziei. roluri. • Fiziologia tractului alimentar – Caractere generale ale funcţiilor secretoare şi motoare: condiţii optime de activitate pentru enzimele digestive. principii de determinare. transcelulară: volume. 27 . flora saprofită echilibrată. urină). investigare experimentală şi explorare funcţională clinică (importanţa testelor dinamice). (importanţa raportului lor cu colesterolul şi lecitina). scaun. izo-. roluri. avantajele cuplării ultimei faze a digestiei cu începutul absorbţiei. hiperhidratările hipo-. hipertonice. schimburile hidro-electrolitice între compartimentele hidrice. reflexul mienteric. rolul şi semnificaţia principalelor componente componente. – Conceptul de “Mediu Intern” cu compoziţie constantă (Claude Bernard. reglare. lucrări practice 128 ore) Curs • Introducere în fiziologie – Obiectul fiziologiei ca ştiinţă a logicii vieţii cu caracter integrativ. principii de explorare funcţională. – Secreţia biliară: mecanisme de producere. pigmenţii biliari (repartiţia lor normală în sânge. izoionia. rolul mediaţiri NANC. roluri în digestie. bila hepatică / bila veziculară (comparaţie). roluri. osmotice. “Introducere în Studiul Medicinei Experimentale”. principii de explorare funcţională. rolul plexurilor intramurale. reglare. – Secreţia mucoasei intestinului subţire: mecanisme secretoare. intracelulară. mecanisme generale de transport trans . rolul obser-vaţiei clinice. Paris. acizii biliari. – Fiziologia românească: contribuţii. – Secreţia în intestinul gros: mecanisme secretoare. izotonia. reglare (factori coleretici şi anti-coleretici). curs 144 ore. roluri digestive şi extradigestive.epitelial utilizate în absorbţie. – Secreţia gastrică: mecanisme de producere şi compoziţie. reglare. rolul SNV “extrinsec”. izo-. cauze de dezechilibru: deshidratările hipo-. 1865). mecanismele “defensei autolitice” (semnificaţie clinică).

forme circulante.şi hiper tiroidismul. recţia de stress. absorbţia vitaminelor. formele circulante. funcţia de depozit. • Fiziologia metabolismului energetic. reglare.(febra. rol fiziologic. forme circulante. interacţiune cu receptorii.secreţie. absorbţia monozaharidelor. ADH. absorbţia aminoacizilor.secreţie. metab. stocare (structura funcţională a osului). Biosinteza generală a hormonilor. secreţie. activare. secreţie. rol fiziologic. Feocromocitomul. 24. motilitatea căilor biliare.(eFC). Hipo. – Glanda suprarenală. – Glanda hipofiză şi relaţiile hipotalamo-hipofizare. reglare. forme circulante. hormonii tiroidieni. Corticosuprarenala (CSR). Definiţia echilibrului. Explorarea funcţională a eFC. Tractul hipotalamo-hipofizar şi hipofiza posterioară. reglare. celelalte sedii ale absorbţiei. rolul termostatului hipotalamic. rol fiziologic. interacţiune cu receptorii. avantaje şi precauţii în utilizarea terapeutică. interacţiune cu receptorii. criterii calitative. – Reglarea endocrină a echilibrului fosfo-calcic. Lobul anterior al hipofizei: sistemul port (Gr. forme circulante. • V. etape. reglare. 28 . Medulosuprarenala (MSR). bazal. reglare. reglare. Integrarea MSR în sistemul simpato-adrenal. – Fiziologia glandei tiroide. forme circulante. bioritmurile. rol fiziologic. Rolul PTH: sinteză. Principii de investigare. Hormonii hipofizei anterioare: sinteză. Mineralocorticoizii. – Funcţia motorie a tractului alimentar: masticaţia şi deglutiţia: mecanisme.secreţie. variaţii fiziologice. sinteză. opioidele. – Valoarea energetică a principiilor alimentare (raţia alimentară): criterii cantitative.– Absorbţia: intestinul subţire ca sediu preferenţial. hipertermia exogenă. Fiziologia glandelor endocrine – Introducere în fiziologia endocrină. Principii de investigare clinică. interacţiune cu receptorii membranari şi intracelularei. Rolul calcitoninei: sinteză. interacţiune cu receptorii. – Termoreglarea: mecanisme de termodispersie şi termogeneză. Fielding). rol fiziologic. Modele experimentale şi clinice. definiţia “clasic㔺i revizuire actuală. inactivare. hipotermia). specializări morfo-funcţionale. principii de determinare. forme circulante. sinteză. neuro-hormonii hipotalamici (releasing /inhibiting). mecanisme generale de sinteză. dihidroxicholecalciferolul). mecanisme generale şi locale de reglare neuro-humorală. bilanţul energetic echilibrat – Cheltuielile de energie: cheltuieli fixe. malabsorbţia. rol fiziologic. absorbţia acizilor graşi. interacţiune cu receptorii. Vitamina D ca hormon (I. rol fiziologic. reacţia de “alarmă” (W. Orga-nizare morfo-funcţională. reglare. Popa şi U. interacţiune cu receptorii. principii de explorare funcţională. – Echilibrul foame-saţietate şi comportamentul alimentar. interacţiune cu receptorii. Şcoala română de Endocrinologie. Hormonii: clasificare. oxitocina: sinteză. reglare. Catecholaminele: sinteză. forme circulante. secreţie. cheltuieli energetice variabile. amestec şi evacuare a stomacului. depăşirea limitelor homeostaziei. termoreglarea la nou-născut. rol fiziologic. adaptarea şi aclimatizarea la valori extreme de temperatură ambiantă. forme circulante.secreţie. motilitatea intestinului gros. traductorii neuro-endocrini. Modele clinice de deficit şi exces funcţional al CSR. Glucocorticoizii: sinteză. disfuncţii motorii intestinale şi biliare. Alţi hormoni MSR. excreţie. excreţia.secreţie. limitele echilibrului. Modele clinice ale dezechibrului FC. reglare. Componentele:aportul. Sexosteroizii CSR. interacţiune cu receptorii. Cannon). mecanisme generale de reglare. absorbţia apei şi a electroliţilor. secreţie. motilitatea intestinului subţire. consecinţele unei raţii alimentare neadecvate. Principii de investigare. disfuncţii motorii în etajul superior al tractului alimentar. mecanisme de transport pentru produşii finali de digestie.

Manifestări periferice ale activităţii inimi. Derivaţiile ortogonale (frank). Rolul chemoreceptorilor periferici şi centrali. comentarii. Scurtă prezentare a celor patru programe de diferenţiere sexuală: sex cromozomial. rol fiziologic. presiune osmotică).– Pancreasul endocrin. Explorare funcţională. Ciclul cardiac. modele experimentale. Fibrinoliza. • Respiraţia – Ventilaţia pulmonară. Organizarea funcţională a insulelor Langerhans. reglare. Automatismul. Structură funcţională Hormonii steroizi şi peptidici: sinteză. simple şi complexe. – Perfuzia pulmonară. Volemia. – Funcţia de transport a gazelor respiratorii. Concluzii cu privire la homeostazia glicemică. Fonocardiograma. Pubertatea şi andropauza. Disfuncţii.secreţie. rol fiziologic. forme circulante. Variaţii fiziologice ale secreţiei: copilăria şi pubertatea. forme circulante. Derivaţiile precordiale. rol fiziologic. rol fiziologic. Derivaţiile bipolare şi unipolare. – Funcţia de apărare nespecifică celulară. reglare. Transportul O2 şi CO2. Factori ce le influenţează. semnificaţie clinică. interacţiune cu receptorii. Complianţa. Mecanismele trecerii în rezervă şi ale mobilizării sângelui.secreţie. Limfocitele. Conductibilitatea. – Funcţia de menţinere a echilibrului acido-bazic. • Sângele – Funcţiile sângelui-enumerare pe scurt. Hormonii indolici şi peptidici: sinteză. ciclul ovarian. Eritrocitele. Hematocritul. Mecanisme biologice. Deficitul anionic. – Reglarea neuro-umorală a respiraţiei. sarcina şi funcţia endocrină a placentei. interacţiune cu receptorii. Acidozele şi alcalozele. Parametrii echilibrului acido-bazic. – Electrocardiograma. Glucagonul: sinteză. Structură funcţională. – Funcţia de menţinere a echilibrului fluido-coagulant. Reflexe respiratori. sângele circulant şi stagnant. – Funcţia endocrină a gonadelor. Bucla flux-volum. forme circulante. forme circulante. interacţiune cu receptorii. Explorare funcţională. Variaţii. Aplicaţii terapeutice ale sângelui. polipeptidul pancreatic). deficitul şi excesul de insulină. sex fenotipic. Inotropismul. – Dezordini acido-bazice. progesteronul şi hormonii peptidici: sinteză. reglare.secreţie. Grupele sanguine. Vectorcardiografia. – Funcţia de apărare specifică. Derivaţiile standard. Rolul de “ceasornic” endocrin. – Sistemul excito-conductor al inimii. • Aparatul cardio-vascular – Fiziologia inimii. Mecanica ventilaţiei. Deficitul şi excesul de hormoni testiculari. Excitabilitatea. Reglarea volemiei.secreţie. Mecanisme fizico-chimice. Transfuzia. Alţi hormoni pancreatici (somatostatina. Explorare funcţională. Activitate ciclică la femeia adultă în afara sarcinii. Particularităţi. densitate. – Glanda pineală. ciclul uterin şi menstrual. Imunofiziologia.secreţie. interacţiune cu receptorii. Raportul V/Q. Pompa cardiacă. Insulina: istoricul descoperirii. interacţiune cu receptorii. sex comportamental. forme circulante. Leucocitele. vâscozitate. Reglarea Ph-ului intracelular. coordonarea hipotalamo-hpofizară: importanţa secreţiei pulsatile de Gn -RH. sinteză. rol fiziologic. – Factorii ce-l determină. Osmoreglarea. Variaţiile volemiei. Distribuţia ventilaţiei. menopauza. Muşchiul cardiac. Volume şi capacităţi pulmonare. 29 . reglare. Estrogenii. sex gonadal. – Testicolul. – Ovarul. Hemostaza. reglare. Particularităţi ale echili-brului acido-bazic în SNC. Realizări româneşti în pinealogie. – Compoziţii şi proprietăţile fizico-chimice ale sângelui (culoare. Difuziunea alveolo-capilară.

Legile fizice care guvernează circulaţia. Integrarea funcţiilor cardinale. fosforului. Lucrări practice – Compartimentele apei din organism. Dexterităţi motori. – Mecanisme de epurare renală. – Diureza. Ultrafiltrarea. Reglare. – Activitatea nervoasă superioară veghea şi somnul. sulfocianatului de potasiu. Gustul. Reabsorbţie. • Sistemul muscular – Muschiul striat scheletic. Relaţii forţă-lungime. Secusa. – Memoria. – Performanţa cardiacă. Acţiunea amilazei salivare asupra amidonului. Acţiunea 30 . Hemodinamica regională (coro-nariană. Micţiunea. Reglajul tonusului şi al posturii. Reflexele condiţionate. Secreţie. Activitatea clorhidropeptică a sucului gastric. – Fiziologia sistemului nervos vegetativ. Unitatea motorie. Mecanisme de economisire. Controlul motor voluntar. – Fiziologia tubului urinifer. cutanată. Tetanosul. Excreţia cataboloţilor azotaţi. Analiza unei electrocardiograme normale.N. Mirosul. Factorii ce o determină. Marea şi mica circulaţie. • Excreţia renală – Funcţiile rinichiului. renală). Presiunea venoasă centrală. pulmonară. Mecanismul întoarcerii venoase. Mecanismele formării urinii. Oboseala şi febra musculară. cerebrală. Credinţa. – Saliva: metode de recoltare. Neurotransmiţătorii. – Microcirculaţia. Termoreglarea. Controlul motor automat. medii şi interne. – Controlul nervos al activităţii motorii somatice. Cultu-rismul. Reglarea funcţiei renale. Factorii determinanţi. – Fiziologia vederii. Invăţarea. Activităţi specifice omului. Circulaţia arterială. în hipertrofii ale cavităţilor şi în tulburări de irigaţie coronariană. hepatică. Parametrii sistolici şi diastolici ai performanţei.Sucul gastric: metode de recoltare. – Creativitatea. Funcţia excretorie a salovei (excreţia iodului).– ECG (II). Proprietăţile neuronului. • Fiziologia sistemului nervos şi a organelor de simţ – Fiziologia generală a S. dozarea acidului clorhidric în sucul gastric. Conştiinţa. Procesele funcţionale de la nivelul ochiului. Electrocardiograma în tulburările de ritm. Hipotalamusul. Relaţii forţă-viteză. Transmiterea neuro-musculară. – Endoscopia . Mecanismul de diluţie şi concentraţie. Metode de determinare. – Circulaţia venoasă. Feed-back-ul tubulo-glomerular. Echilibrul. – Hemodinamica. Contracţiile izometrice şi izotonice. Principiul clearance. Transmiterea neuro-neuronală şi neuro-musulară. – Fiziologia auzului. de conducere. – Reglarea performanţei cardiace prin mecanisme intrinseci şi extrinseci. evidenţierea acidului clorhidric liber în sucul gastric. – Sucul gastric: punerea în evidenţă a produşilor de digestie gastrică (acţiunea enzimatică asupra proteinelor). Particularităţi regionale. punerea în evidenţă a: calciului.metodă de explorare a tubului digestiv. Căldura musculară. Insuficienţa cardiacă. – Reglarea neuro-umorală a circulaţiei sângelui. Exterocepţia. Procesele funcţionale de la nivelul urechii externe.

Influenţa nervului vag asupra cordului de broască. Grupele sanguine. Punerea în evidenţă a centrilor de automatism pe cordul de broască. Explorarea funcţiei respiratorii. Explorarea radiologică a motilităţii tubului digestiv. Timpul Quick. Explorarea hemostazei. Reacţii de recunoaştere a pigmenţilor biliari: Gmelin. Proprietăţile sângelui. EKG de efort. c) electromiograma în diagnosticul tetaniei şi al spasmofiliei. Evidenţierea acidului lactic în sucul gastric. ecografia tiroidiană. Controlul umoral al motilităţii gastrointestinale (baia de organ). Ortostatism. Explorarea radiologică a hipofizei. Timpul de sângerare. Explorarea motilităţii digestive. Studiul hemoglobinei. Influenţa ionilor şi a mediatorilor pe cordul de broască izolat pe canula Straub. Indici eritrocitari. VEMS. Trousseau.parametri ai excitabilităţii neuro-musculare.metabolismul bazal. Determinarea hematocritului. Spectroscopia hemoglobinei. Explorarea secreţiei de insulină prin: a) proba simplă a hiperglicemiei provocate. Rolul sărurilor biliare: a)emulsionarea lipidelor. Hemoliza VSH. Capilaroscopia. Explorarea efectelor periferice ale hormonilor tiroidieni . Legea inimii (Frank-Starling). Zgomotele cardiace. Probe: Clinostatism. Cristalele Teichman. Gazele respiratori. Explorarea echilibrului fosfocalcic cu rol în excitabilitatea neuro-musculară: a) semnele clinice ale hiperexcitabilităţii neuro-musculare: Chwostek. Test presor la rece. Spinalizarea broaştei. Carotidograma. Dozarea oxigenului şi a bioxidului de carbon în aerul expirat şi alveolar (aparatul Orsat). Jugulograma. Explorarea funcţională şi morfologică a tiroidei: scintigrama tiroidiană.reflexograma achileană. sistemul Rh. b) proba hiperglicemiei provocate şi dozarea radioimunologică a insulinei (RIA) = insulinemie. b) reobaza şi cronaxia . Testul fragilităţii capilare. Efectul temperaturii asupra frecvenţei cardiace. Dozarea hemoglobinei. Explorarea funcţiei biliare. Manifestări ale ciclului cardiac. Tensiunea arterială. sistemul AOB. Formula leucocitară. Timpii sistolici. Explorarea rolului ADH în echilibrul hidric. Numărătoarea de trombocite. Timpul de coagulare. Apexocardiograma. Dozarea amilazei pancreatice în urină. Fonocardiograma EKG. Rosenbach. Explorarea efectului melanocitostimulator al excesului de ACTH la broască. Explorarea efectelor periferice ale hormonilor tiroidieni . Descoperirea şi studiul cordului de broască in situ. Teste de sarcină. Determinarea volumelor pulmonare.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – labfermentului asupra proterinelor din lapte. Cardiografia directă. Determinarea debitelor ventilatorii. Manifestări ale ciclului cardiac. b)solubilizarea colesterolului. iodocaptarea tiroidiană. Numărătoarea de leucocite. Efort. albastru de metilen. Sucul pancreatic: Metode de recoltare. Weiss. Numărătoarea de hematii. Studiul prin metode clinice al presiunii venoase centrale. 31 .

Proprietăţile fizice ale urinei. 32 . Legile iradierii reflexelor medulare. Analiza arcului reflex. – Secusa şi tetanosul muşchiului striat. Explorarea analizatorului optic şi acustico-vestibular. – Laba galvanoscopică. Seminar din sânge. – Clearance de uree şi creatinină. – EEG. EMG. Curba oboselii.– Explorarea funcţiei renale. Dependenţa travaliului muşchiului scheletic de sarcina la care este supus. Proba de diluţie şi concentraţie. – Studiul echilibrului acido-bazic.

minisateliti.repararea prin mismatch.SINEs/sateliti.penetranta completa/incompleta. translationala 4)Genetica mitocondriala -caracteristicile genomului mitocondrial -ereditatea matroclina -mutatii in genomul mitocondrial+ heteoplasmie+boli (sd.expresivitate.PROGRAMA ANALITICA Disciplina Genetica (32 orecurs 48 ore lp) I)Introducere/Istoricul si impactul genetcii in medicina II)Partea fundamentala:Bazele moleculare ale geneticii 1)Acizii nucleici: -nucleotizid-nucleotid-acizi nucleici -ex de boli ereditare in metabolismul purinelor si pirimidinelor: hiperuricemia (guta).Sd.furca de replicare -repararea ADN: repararea prin excizie. Leber/sd. replicarea la procariote/eucariote.microsateliti). repararea doublestrand prin recombinarea omoloaga .ex boala Xeroderma pigmentosum -ARN 3)Genele -notiuni generale -genele si mutatiile -proprietatiile genelor:specificitate. Lesch-Nyhan 2) ADN-ul: -experimentul Griffith -componentele ADN-ului -clasificare ADN:repetitiv (secvente LINEs. polifenie/pleiotropie -codul genetic -structura genelor la eucariote -transmiterea (fluxul) informatiei genetice -reglarea expresiei genelor:pre/postranscriptionala.schema replicarii. nerepetitiv/izoforme -structuri(forme alternative ale ADN/izoformele) -replicarea (denaturare/renaturare). poligenie. Kearns–Sayre/ epilepsia mioclonica) 5)Cromozomii -histone/nonhistone -structuri cromozomiale -hetero/eucromatina -ADN in cromozomi 33 .

bloting (tehnica Southernblot pentru ADN. kariotiparea spectrala SKY III) Bazele teoretice ale geneticii: -fenotip/genotip -segregarea genotipurilor parentale -trasaturi mendeliene:legi. determinarea pozitiei site-urilor de restrictie. telofaza). Fenomenul de crossing-over.Ciclul celular:Meioza I/Meioza II (interfaza. Recombinarea genetica prin crossing-over. harti de restrictie). mecanisme. tehnica Northernblot pentru ARN.tipuri de gene implicate. Consecintele meiozei. fragmente de restrictie. cauze de nondisjunctie. FISH.activitatea telomerazei) -tehnici de evidentiere a cromozomilor: kariotipare. Schema inactivarii cromozomului X. secventiere. anafaza. Immunoblotting (Western blot)pentru proteine).mecanisme -dismorfologie si teratogeneza -genetica bolilor comune -boli monogenice -diagnostic prenatal V)Tehnici de investigatie genetica -consult si sfat genetic -genetica populatiilor -analiza ADN: PCR.-structura speciala a terminatiilor cromozomilor:Telomerele(structura generala. Nondisjuntii (definitie. segregare -ereditatea monogenica -linkage. RT-PCR. Exceptii de la inactivare. Cromatina Y (corpusculul F) 34 . replicarea telomerelor. mecanisme). Profilul inactivarii cromozomului X). Formarea gametilor (Spermatogeneza/Ovogeneza) 2)Analiza cromozomilor sexuali la om : Inactivarea cromozomului X (Cromatina X. recombinare. cartografierea ADN-ullui prin enzime de restrictie (exemple de enzime de restrictie.secventele bogate in G. profaza. efecte -genetica cancerului:definitia bolii canceroase. microarray Programa Lucrari practice Disciplina Genetica 48 ore 1)Meioza. metafaza. variabilitate -distanta genetica intre 2 loci -elemente transpozabile -analiza prin markeri genetici -distributia genelor in populatie -gemelaritatea IV)Patologie -mutatiile:clasificare.

Distributia independenta a doua caractere diferite. subgrupe A1 si A2). nulosomii. inversii. exemple clinice – Hipertricoza pavilionului urechii). Simboluri si metoda de alcatuire a unui arbore genealogic. exemple clinice – Distrofia musculara Duchenne. Segregarea genotipurilor parentale (Ereditatea autozomal dominanta/recesiva. Metode de analiza a cromozomilor (Pregatirea cromozomilor metafazici. trasaturi. cromozomi inelari. Ereditatea transmisa de cromozomul Y (criterii. neuropatia optica Leber) 35 . boli cu afectarea structurii hemoglobinelor. Ereditatea mitocondriala (criterii. ereditatea transmisa de cromozomul X. Bandarea Q. Identificarea specifica a cromozomilor metafazici). trasaturi. izocromozomi. sistemul Lewis. Erediatatea non-Mendeliana 6)Sisteme genetice erictrocitare: Hemoglobina (structura hemoglobinei. Nomenclatura cromozomilor. duplicatii. boala hemolitica a nounascutului. himerele) 8)Metoda arborelui genealogic: Definitie. Ereditatea transmisa recesiv de cromozomul X (criterii. exemple clinice – sindromul Kearns-Sayre. translocatii)/ Alte aberatii (mixoploidii) (mozaicurile. Fibroza cistica). Structura cromozomilor. Bandarea C.3)Analiza citogenetica si tehnica alcatuirii cariotipului: Introducere. trasaturi. sistemul Duffy. Sistemul RH ( antigenele Rh. Erediatea autozomal recesiva (criterii. genotipuri/fenotipuri RH. ereditatea. Sistemul grupelor sangvine ABO ( Antigene ABO. fenotipul Bombay. Segregarea trasaturilor Mendeliene. exemple clinice – Rahitism vitamino-D rezistent). tetraploidii). Numarul cromozomilor. tetrasomii/ Poliploidii: triplodii. exemple clinice – Boala Huntington. insertii. Ereditatea autozomal dominanta (criterii. trasaturi. sistemul PAE 7)Studiul aberatiilor cromozomiale: Aberatii numerice (Aneuploidii: monosomii. Aberatii structurale (deletii. exemple clinice – Galactosemia. Sindromul Marfan). Citogenetica moleculara (hibridizarea in situ) 4)Metode de bandare a cromozomilor: Bandarea G (conventionala/tehnica Leishman). trasaturi. expresia diverselor tipuri de hemoglobina. trasaturi. sindromul de X-fragil). boli cu afectarea sintezei hemoglobinelor). Boala hemolitica Rh a nou-nascutului). sinteza si controlul expresiei hemoglobinelor. Homocistinuria. Bandarea R (revers G bandare/ bandarea R prin fluorescenta folosind Acridin Orange) Bandarea T. ereditatea mitocondriala). trisomii. Bandarea NOR Bandarea DAPI 5)Transmiterea caracterelor normale sau patologice: Legile lui Mendel. Ereditatea transmisa dominant de cromozomul X (criterii. sistemul G6PD. structura lantului globinei.

Screeningul genetic.PCR . Informarea in cadrul sfatului genetic. estimarea frecventelor mutatiilor. Biopsia vilozitatilor coriale.Southern blotting . Procesul de desfasurare a sfatului genetic.constructia unei banci de ADNc .DGGE (denaturing gel gradient electrophoresis) .microarray V) Banci genomice: . a marimii genei.9)Ancheta familiala si sfatul genetic: Indicatii pentru sfatul genetic.discutii/avantaje 36 .Northern blotting .SSCP (single strand conformation polymorphism) III) Clonarea ADN si vectori: .RFLPs (restriction fragment length polymorphism) .RT-PCR II)Tehnici de analiza a polimorfismului: . migratia) Aplicatii ale legii lui Hardy-Weinberg (incarcarea genica.principiu .Dot/Spot blotting . driftul genetic/ izolatele umane. a frecventelor purtatorilor) 11)-16)Tehnici genetice: I) Analiza genelor prin tehnica de amplificare ADN: . Factori care perturba echilibrul Hardy-Weinberg (consangvinitatea. Teorema Bayes.RAPD (random amplified polymorfic DNA) .RACE:amplificarea rapida a extremitatiilor ADNc . mutatiile.descriere plasmid .transformarea (controlul genelor) in bacteri si drojdii IV) Hibridizarea ADN si ARN: .descriere YAC .secventierea ADN . selectia. Aplicatii ale analizei ADN in diagnosticul prenatal) 10)Studiul genetic al populatiilor umane: Legea Hardy-Weinberg.descriere phagemid .AFLP (amplified fragment length polymorphism) .constructia unei banci de ADN genomic . Analiza singelui fetal.electroforeza acizilor nucleici .descriere cosmid .enzime de restrictie . Screningul serului matern – bi/triplu test.clonarea moleculara . Diagnosticul prenatal al bolilor genetice (Amniocenteza.descriere bacteriofag bacteriophage .

Efectul bacteriostatic si bactericid Definitii sterilizare. a patogeniei şi a modalitatilor de diagnostic de laborator. Controlul sterilizarii prin caldura Frigul. detergenţii Substanţe care denaturează proteinele:acizii. Liofilizarea Radiaţiile. metalele grele şi sărurile acestora Substanţele oxidante. Cultivarea bacteriilor.MICROBIOLOGIE (BACTERIOLOGIE) 64 ore curs 64 ore lucrari practice Curs Semestrul I SCOPUL CURSULUI: Dobândirea noţiunilor de bază de bacteriologie si de imunologie. substante dezinfectante. Obiectul. bazele. Radiaţiile ionizante. Actiunea factorilor fizici si chimici asupra bacteriilor . Agenţii chimici Substante antiseptice. bactericide Clasificarea substantelor antimicrobiene in functie de: originea substanţelor. Ultrasunetele. Respiratie bacteriana. Structuri bacteriene facultative: cilii. alcoolii. Taxonomie bacteriana. antisepsie. efecte bacteriostatice. Prezentare generala. forma si gruparea bacteriilor. multiplicarea si moartea bacteriilor. citoplasma. tipul 37 . pilii. Congelarea. a epidemiologiei. tipuri de antiseptice/dezinfectante Substanţe cu acţiune asupra membranei citoplasmice: fenolul şi derivaţii fenolici. Functia fiecarei structuri. la modalităţile de producere a bolilor infecţioase. Căldura uscată. Coloranţii Subtante antimicrobiene: Definitie. Presiunea osmotică. Căldura umedă. Bacteriologia componenta a microbiologiei medicale . Functia fiecarei structuri. capsula. Refrigerarea. Cresterea. dezinfectie. Structuri bacteriene obligatorii: nucleul. Factorii care influenteaza cresterea bacteriilor. Curba cresterii microbiene. Introducere in studiul microbiologiei medicale. Istoricul microbiologiei medicale. Metabolismul bacterian. Ultravioletele. asepsie. Dimensiunea. a rezistenţei la antibiotice si a posibilitatilor de terapie si profilaxie. Presiunea mecanică. Principalele genuri bacteriene implicate in patologia umana Fiziologie bacteriana. sporii. invelisurile celulare. referitoare la substanţele antimicrobiene. metodele si scopul microbiologiei. Scoala de microbiologie romaneasca. Notiuni de morfologie bacteriana. Substanţe care inhibă enzimele:agenţii alchilanţi. Agenţii fizici: Căldura. OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea caracteristicilor principalelor tipuri de bacterii implicate in patologia umană.

Flora microbiana normala a corpului uman. Elementele extracromozomiale. Bacterii saprofite/comensale. Coagulaze. sistemul complement 38 . Bariere fiziologice: pielea. Apararea nespecifica :fagocitoza. Antitoxine si anatoxine Endotoxine. Streptokinaza. Toxina eritrogenă streptococică. Exemplificare. Etapele ale unei infectii bacteriene. Enterotoxina holerică. Rezistenţa bacteriilor la substanţele antimicrobiene. Transferul de material genetic şi recombinarea. Tipuri de rezistenta si definitii Rezistenţa cromozomială. la fluorochinolone. Genetica bacteriana Ereditatea bacteriană. Toxinele clostridiilor gangrenei gazoase. Strategii de combatere a emergentei rezistentei la antimicrobiene Genetica bacteriana – Bacteriofagul. rezistenţa prin modificări ale bacteriilor Rezistenţa la diferite tipuri de antimicrobiene: rezistenţa la β lactamine.tipuri si roluri Mutatiile la bacterii. invazivitate si toxigeneza. Structuri bacteriene implicate in patogenitatea speciilor/tulpinilor bacteriene. Relatii fag-bacterie. Importanţa florei bacteriene normale Pielea Tractul digestiv Tractul respirator Tractul genito-urinar Factorii care determina patogenitatea bacteriilor. patogene/parazitism. Genotip si fenotip.definire. Exotoxine. Toxina tetanică. inhibiţia sintezei proteinelor. Enterotoxina stafilococică. Aplicatii. spectrul de acţiune. inhibarea funcţiei membranei citoplasmice. Proteaze. Elemente transpozabile Relaţii microorganism-gazda. la macrolide.Rezistenţa extracromozomală Mecanisme ale rezistenţei la antibiotice: inactivarea enzimatică a antibioticelor. Definirea patogenitatii si virulentei. la tetraciclină etc.la aminoglicozide. Ciclul litic si lizogen. inhibiţia sintezei acizilor nucleici. Hemolizinele şi leucocidinele. Toxina difterică. Cromozomul bacterian. Substanţe antimicobacteriene. Enzimele extracelulare: Colagenaze. Hialuronidazele. structură chimică.acţiunii. Mecanismele de acţiune ale substanţelor antimicrobiene: inhibarea sintezei peretelui celular. Mecanisme. mucoasele. Toxinele Clostridium botulinum. Multiplicare. Plasmidele . Rezistenţa naturală (nespecifica) a organismului uman. tipuri Variabilitatea genetica bacteriană. la glicopeptide.

Implicarea in producerea infectiilor nosocomiale. Epidemiologie. sistemul mononuclear fagocitar. aplicatii Curs Semestrul al II-lea Genul Staphylococcus Caractere morfologice. Imunitatea specifica dobandita in mod pasiv sau activ. Genul Streptococcus Caractere morfologice. Clasele de imunoglobuline. Profilaxie. Tratament. Evolutia antigenelor in organism. tipuri si functii. Proprietăţi biochimice. imunogenicitate.III) si celular (IV). Raspunsul imun umoral . Bolile post streptococice. Patogenie. Profilaxie specifica. exemple. 39 . Organele centrale si periferice. Caractere biochimice şi de metabolice. Structura antigenica Clasificarea streptococilor. receptori imunitari. Caractere de cultura. Imunitatea Diagnosticul de laborator. Tipizarea fagică. Structură antigenică Caractere biochimice Epidemiologie. Tipuri de hipersensibilitate cu mecanism umoral (I. evolutie. origine. Principiu. Epidemiologie. Antigenicitate. Definitie. localizare. tipuri. Citokinele Antigenele. Sensibilitate la antibiotice. Imunitatea. functii. Hipersensibilitatea. Profilaxie Streptococcus pneumoniae Caractere morfologice. granulocitele. Structura antigenică.Inflamatia.Tratament. Patogenie. Patogenie. Evolutie. Cooperari celulare in raspunsul imun. Caractere de cultură. Caractere de cultură. Diagnosticul de laborator. utilizare in diagnosticul de laborator. Anticorpogeneza Reactii antigen-anticorp. Celulele implicate in raspunsul imun: limfocitele. Toxine şi enzime. evidentiere. Factorii de virulenţă. Definitii. Fazele procesului inflamator.structura si rol. Raspunsul imun celular. Diagnosticul de laborator.II. Imunitatea. Tratament. Sensibilitate la antibiotice. Anticorpii: structura. exemple Organizarea sistemului imun. mecanism.

Profilaxie specifica. Caractere biochimice şi de metabolism Neisseria meningitidis Caractere diferentiale. Caractere biochimice. Structura antigenică Epidemiologie. Caractere de cultură. Meningita cu E. Imunitatea Diagnosticul de laborator Tratament. enterohemoragic. Diagnostic de laborator Sensibilitate la antibiotice. Caractere de cultură. Epidemiologie. Toxine şi enzime. Profilaxie Genul Enterobacter. Structura antigenică Genul Escherichia Caractere morfologice. Structura antigenică Epidemiologie. Caractere morfologice. Patogenia gonoreei. coli : enterotoxigen. Septicemii produse de E. Epidemiologie. enteroinvaziv. Caractere biochimice. Clasificare. Caractere de cultură. Structura antigenică. Imunitate Diagnosticul de laborator Tratament. Neisseria gonorrhoeae Caractere diferenţiale.Patotipuri E. Patogenie: Infecţia urinară. Caractere de cultura. Genul Klebsiella Caractere morfologice. Coli. Infecţii digestive . coli Diagnosticul de laborator Tratament. enteroagregativ. Generalitati. Patogenia meningitei. Familia Enterobacteriaceae. Caractere biochimice. Profilaxie.Tratament. Profilaxie.Genul Enterococcus Caractere morfologice. Tribul Klebsielleae. Genul Serratia: Generalitati 40 . Structura antigenică Epidemiologie. Implicarea in infectii nosocomiale Diagnostic de laborator Sensibilitate la antibiotice. Caractere de cultura.Tratament. Patogenie. Caractere morfologice. difuzagregativ. Profilaxie Genul Neisseria Generalitati. Structura antigenica Caractere biochimice. enteropatogen. Patogenie.

Caractere morfologice. Structura antigenică. Clasificarea shigellelor Epidemiologie. Epidemiologie. Caractere de cultura. Patogenia pestei. Structura antigenică. Epidemiologie. Implicarea in infectii nosocomiale Diagnostic de laborator Sensibilitate la antibiotice. Caractere biochimice. Diagnostic de laborator. Structura antigenică. Caractere de cultura. Caractere de cultură. Yersinia pseudotuberculosis. Profilaxie. Structura antigenica Epidemiologie Patogenie. Tratament. Clasificarea salmonelelor Epidemiologie. Tratament.Tribul Proteae: Genul Proteus. . Toxine şi enzime. Structura antigenică. Genul Morganella: Generalitati Genul Salmonella Caractere morfologice. Profilaxie Genul Providencia. Diagnostic de laborator. Diagnostic de laborator. Caractere biochimice. Patogenie. Yersinia enterocolitica. Caractere de cultură. Tratament. Caractere biochimice. Caractere de cultura. Caractere biochimice.Tratament. Caractere de cultură. Diagnostic de laborator Tratament. Profilaxie Francisella tularensis Caractere morfologice. Caractere biochimice. Caractere morfologice. Patogenie: Salmoneloze minore si majore. Epidemiologie Patogenia tularemiei. Profilaxie specifica Genul Shigella Caractere morfologice. Patogenia dizenteriei bacteriene. Diagnostic de laborator Tratament 41 . Profilaxie specifica Genul Yersinia Yersinia pestis Caractere morfologice.

Genul Pasteurella Pasteurella multocida Caractere morfologice. Caractere de cultura. Caractere biochimice. Epidemiologie. Profilaxie. Patogenie. Tratament. Diagnostic de laborator Tratament Familia Vibrionaceae Genul Vibrio: Vibrio cholerae Caractere morfologice. 42 . Implicarea in producerea ulcerului gastroduodenal Diagnostic de laborator. Coli Caractere morfologice.Burkholderia pseudomallei.jejuni şi C. Structura antigenică. Profilaxie. Caractere de cultura. Burkholderia mallei Alte bacterii Gram-negative nefermentative . Caractere de cultura. Structura antigenică. C. Sensibilitatea la antibiotice.generalitati Haemophilus influenzae Caractere morfologice. Tratament. Epidemiologie Patogenie. Caractere biochimice. Genul Plesiomonas –generalitati Familia Spirilaceae. alţi vibrioni . Caractere biochimice. Toxine şi enzime. Patogenie. Toxine şi enzime. Caractere de cultură. Caractere de cultura. Tratament. Patogenie: implicarea in producerea infectiilor nosocomiale Diagnostic de laborator. Imunitate Epidemiologie. Alte specii de pseudomonade . Tratament. Toxine şi enzime. Caractere biochimice. Caractere de cultura. Caractere biochimice. Structura antigenică. Helicobacter pylori Caractere morfologice. Imunitate Epidemiologie. Epidemiologie. Profilaxie. Structura antigenică. Patogenia holerei. Genul Campylobacter. Genul Pseudomonas si alte bacterii nefermentative Pseudomonas aeruginosa Caractere morfologice. Diagnostic de laborator. Profilaxie. Genul Helicobacter. Structura antigenică. Diagnostic de laborator. Vibrio cholerae non O1.generalitati Genul Aeromonas.

Diagnostic de laborator. Caractere biochimice. Toxine şi enzime. Haemophilus aegyptius Haemophilus aprophilus. Profilaxie Genul Legionella Caractere morfologice. Caractere de cultura. Structura antigenică. Diagnostic de laborator. Profilaxie specifica. Diagnostic de laborator. Caractere biochimice. Patogenie. Epidemiologie. Caractere de cultura. Caractere de cultura. Structura antigenică. Patogenie. Caractere biochimice. Tratament. Patogenie. Tratament. Tratament.Epidemiologie. 43 . Patogenia tusei convulsive. Structura antigenică.generalitati Genul Brucella Caractere morfologice. Epidemiologie. Structura antigenică. Epidemiologie. Haemophilus parainfluenzae – generalitati Genul Bordetella Bordetella pertussis Caractere morfologice. Bordetella parapertussis. Caractere biochimice. Tratament. Diagnostic de laborator. Profilaxie. Toxine şi enzime. Patogenie. Bordetella bronchiseptica . Genul Acinetobacter Generalitati Epidemiologie.Implicarea in infectii nosocomiale Rezistenta la antibiotice Tratament.generalitati Genul Corynebacterium Corynebacterium diphteriae Caractere morfologice. Profilaxie Genul Bartonella . Caractere de cultura. Haemophilus ducreyi. Profilaxie specifica.

Toxine.Epidemiologie. Caractere biochimice. Profilaxie specifica. Diagnostic de laborator. Alte specii de Bacillus Genul Clostridium Caractere morfologice. Caractere biochimice. Patogenie. Listeria monocytogenes Caractere morfologice. Tratament. Structura antigenică. Diagnostic de laborator. Toxine şi enzime. Profilaxie. toxina. Genul Bacillus Bacillus anthracis Caractere morfologice. Diagnostic de laborator. Diagnostic de laborator. Profilaxie. Clostridium botulinum Epidemiologie. Clostridium difficile – generalitati. Profilaxie Clostridium tetani Epidemiologie. Tratament. Structura antigenică. Caractere biochimice. diagnostic de laborator 44 . Caractere de cultură. Toxine şi enzime. Alte specii de Corynebacterium cu importanţă medicala-generalitati Genul Listeria. Diagnostic de laborator. Epidemiologie. Caractere de cultura. Structura antigenică. Profilaxie. Toxine şi enzime. Toxine. Epidemiologie. Caractere morfologice. Patogenia antraxului. Caractere de cultura. Tratament. Caractere biochimice. Patogenie. Tratament. Profilaxie specifica Clostridiile gangrenei gazoase Specii. Structura antigenică. Patogenia botulismului. Patogenia tetanosului. Diagnostic de laborator. Caractere de cultura. Epidemiologie. Tratament. Patogenie. Tratament.

Structura antigenică. Epidemiologia si patogenia imbolnăvirilor cu micobacterii atipice. Caractere de cultura şi biochimice. Tratament. Genul Actinomyces Caractere morfologice. Diagnostic de laborator.generalitati Familia Actinomycetaceae. MDR TB. Imunitatea in infectia cu Treponema pallidum Epidemiologie.generalitati Genul Leptospira Caractere morfologice. Structura antigenică. Micobacterii cu creştere rapidă. 45 . Epidemiologie. Caractere biochimice. Patogenie. Patogenie. Particularităţi ale structurii chimice a micobacterilor legate de patogenitate. Tratament. Rezistenta la antibiotice a micibacteriilor. Diagnostic de laborator. Cultivabilitate. Micobacteriile scotocromogene. Patogenia sifilisului. Caractere biochimice. Mycobacterium leprae . Patogenie Diagnostic de laborator. Genul Nocardia Caractere morfologice. Tratament. Treponema pallidum Caractere morfologice. Caractere de cultura. Profilaxie Genul Borrelia Borrelia recurrentis Caractere morfologice. Structura antigenică. Micobacteriile necromogene. Genul Fusobacterium-generalitati Genul Mycobacterium Mycobacterium tuberculosis Caractere morfologice. Imunitate şi hipersensibilitate. Epidemiologie. Familia Spirochetaceae. Caractere de cultura. Structura antigenică. Diagnostic de laborator. Alte treponeme. Diagnostic de laborator. Patogenia tubrculozei. Caractere de cultură şi biochimice. Genul Treponema. Profilaxie specifica. Caractere biochimice. Alte micobacterii: Micobacteriile fotocromogene. Caractere de cultura. Profilaxie. Caractere biochimice.Bacterii anaerobe nesporulate: Genul Bacteroides.

Caractere de cultura. Imunitate. limfogranulomatoza veneriană (LGV). Profilaxie Borrelia burgdorferi Caractere morfologice. Cryptococcus. Structura antigenică Patogenie. Caractere morfologice şi ciclul de dezvoltare Caractere de cultură. Mycoplasma la gravide şi la nou-născuţi. Patogenia febrei recurente. Familia Mycoplasmataceae Caractere generale. Acţiunea factorilor fizici şi chimici Structură antigenică. Caractere biochimice. Infecţii la imunodeficienţi. Tratament. Patogenie Fungi cu importanta medicala – agenti etiologici ai infectiilor localizate/sistemice Candida. Familia Actinomycetaceae. Patogenia bolii Lyme. Masuri de prevenire NOTA: RESPONSABILITATEA PLANIFICARII SAPTAMANALE SI A INCADRARII IN ORELE ALOCATE REVIN TITULARULUI DE CURS 46 . Epidemiologie. Caractere de cultura. Patogenia. Epidemiologie. Profilaxie Genul Chlamydia Caractere generale. Tratament. Riscul de infectie. Diagnostic de laborator. Genul Nocardia Caractere morfologice.Epidemiologie. Caractere morfologice şi structură. Infecţii urogenitale. Caractere generale. Epidemiologie. Caractere de cultură. Localizari. Epidemiologie Profilaxie. Caractere de cultură şi metabolice. Bacterii implicate. Genul Actinomyces Caractere morfologice. Tratament. Structură antigenică. Patogenie. Profilaxie Familia Rickettsiaceae. Epidemiologie. Profilaxie. Structura antigenică. genitale. Aspergillus Caractere morfologice. Caractere culturale şi biochimice. infecţii pulmonare infecţiile la gravide. Patogenie: infecţiile oculare. Profilaxie Infectii intraspitalicesti: Definitie. Patogenie. Diagnostic de laborator. Caractere biochimice. Tipuri de infectii. Caractere morfologice şi culturale Acţiunea factorilor fizici şi chimici. Infecţii respiratorii.

CMB. interpretare. aplicatii. Demonstratii.Prezentare medii de cultura. Utilizarea reactiilor Ag-Ac in diagnosticul infectiilor bacteriene. Lichidul cefalo-rahidian. multitest. calitative si cantitative. Tehnici uzuale de insamantare a mediilor de cultura Caractere de cultura ale bacteriilor. co-aglutinare. Supravegherea tratamentului cu antibiotice.. biochimice si metabolice. Reactii antigen-anticorp: generalitati. tract genital. dispozitive si materiale din laborator. Clasificarea mediilor de cultura. calitative si cantitative. Tipuri de colonii/culturi. aplicatii. Diagnosticul imunologic. coloratii. Coloratia Ziehl-Neelsen. functii. Gram. Cerinte generale. Reactii Ag-Ac de aglutinare. NEB. tract digestiv. Laboratorul de microbiologie – organizare. Identificarea bacteriilor pe baza caracterelor de cultura. Masuri de protectie a muncii in laboratorul de microbiologie. Evidentierea carecterelor biochimice pe medii diferentiale. calitative si cantitative. Metoda difuzimetrica. Testarea sensibilitatii bacteriilor la antibiotice. Demonstratii. Metode de sterilizare si dezinfectie. recunosterea microscopica a principalelor bacterii implicate in patologia umana. inhibarea hem. transport si insamantare a principalelor prelevate clinice. Utilizarea mediilor cromogene. piele. Functionarea microscopului optic. Reactii Ag-Ac de precipitare in mediu lichid. Elementele descriptive ale frotiurilor realizate din prelevate clinice si culturi bacteriene. Coloratia cu albastru de metilen. Imuno. Prezentatre echipamente. producere de pigmenti. Examenul microscopic al bacteriilor (2) – Coloratii (continuare). Ziehl-Neelsen. Tehnici de recoltare. tesut subcutanat. Prelevate din tractul respirator. Controlul sterilizarii. Determinarea CMI. secretii otice. hemsi latexaglutinare. clasificare.si contraimunoforeza. coloranti.si latexaglutinarii. Medii de cultura. Diagnosticul molecular al infectiilor bacteriene generalitati. Prelevate diverse: urina. aplicatii. interpretare. Imunodifuzia radiala simpla. oftalmice Examenul microscopic al bacteriilor (1) – preparate proaspete. dobandirea cunostintelor necesare pentru diagnosticul de laborator al infectiilor bacteriene la om. E-test. Diagnosticul bacteriologic. Aglutinare directa. Tehnici elementare de lucru in laboratorul de microbiologie Diagnosticul de laborator al infectiilor bacteriene: schema generala. Reactii Ag-Ac de precipitare in gel. Tehnica executiei frotiului din produse patologice si culturi. Metode automate de determinare a sensibilitatii bacteriilor la antibiotice.Semestrul I SCOP: cunoasterea tehnicilor de laborator in microbiologie utilizate in diagnosticul infectiilor bacteriene OBIECTIVE SPECIFICE : dobandirea de cunostinte si abilitati pentru lucrul in laborator. Reactii de dubla difuzie. Determinarea NEI. hemoliza. coloratia Gram. Hemocultura. Tehnica examenului microscopic al frotiurilor colorate cu albastru de metilen. interpretare. 47 . metoda dilutiilor. Demonstratii. frotiuri.

aplicatii Reactii Ag-Ac care utilizeaza componente marcate. Toxinotipia toxinei botulinice. Antigene si seruri imune utilizate in diagnostic. seruri imune utilizate in terapie. interpretare. Reactia de fixare a complementului. Demonstratii. 48 . Vaccinuri. utilizari.Reactii Ag-Ac de seroneutralizare in vivo si in vitro. Teste de imunitate celulara. Reactii imunoenzimatice (variante). Demonstratii. cantitative si semicantitative. interpretare a reactiilor calitative. IDR la tuberculina. imunomodulatori. Radioimunoanaliza. aplicatii. Reactia ASLO. Reactii de imunofluorescenta. Biopreparate utilizate in practica medicala. reactii calitative si cantititive. principiu. imunoglobuline umane specifice. Reactia Bordet Wassermann.

Algoritmul de diagnostic. Algoritmul de diagnostic. demonstratii. gonorrhoeae). demonstratii. Salmonella. Diagnosticul de laborator al infectiilr produse de bacterii din genurile Pseudomonas.Lucrari practice Semestrul al II-lea Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de stafilococi. demonstratii. demonstratii. demonstratii. demonstrate.Diagnosticul de laborator in bolile poststreptococice. Testarea sensibilitatii la antibiotice. interpretare. Algoritmul de diagnostic. streptococi grup C. Streptococcus agalactiae. Plesiomonas.meningitidis. Implicarea in producerea infectiilor comunitare si nosocomiale. Diagnosticul direct. Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de Yersinia si Pasteurella. Diagnosticul /de laborator in febra tifoida. Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de enterobacterii : Shigella. G. Utilizarea diagnosticului molecular in diagnosticul tuberculozei. 49 . Testarea sensbilitatii la antibiotice al stafilococilor. Enterobacter. Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de Campylobacter si Helicobacter. demonstratii. Flavobacterium. Algoritmul de diagnostic. interpretare Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de streptococi (S. Diagnosticul de laborator al infectiilor urinare testarea sensibilitatii la antibiotice in infectiile urinare.diagnosticul serologic. Algoritmul de diagnostic. demonstratii. demonstratii. Algoritmul de diagnostic. Proteus. N. Algoritmul de diagnostic.pyogenes. demonstratii Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de bacterii din genul Corynebacterium. nterococcus). Acinetobacter. Sensibilitatea/rezistenta la antibiotice a micobacteriilor. Algoritmul de diagnostic. demonstratii. Bordetella. Klebsiella.coli. Testul ELEK. Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de enterobacterii : E. Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de cocii Gram negativi aerobi (N. Coprocultura. Brucella. interpretare. Implicarea stafilococilor in producerea infectiilor comunitare si nosocomiale. Algoritmul de diagnostic. interpretare Diagnosticul de laboirator al infectiilor produse de Vibrio cholerae. Streptococcus pneumoniae. F. Diagnosticul de laborator al infectiior produse de bacterii din genul Mycobacterium. Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de Haemophilus. Aeromonas. interpretare. interpretare. Testarea sensbilitatii la antibiotice al streptococilor. Algoritmul de diagnostic. Algoritmul de diagnostic.

Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de Legionella si de bacterii anaerobe nesporulate. Leptospira si Borrelia. Infectiilocalizate. NOTA: TEMATICA SAPTAMANALA A LUCRARILOR PRACTICE ESTE UNITARA IN CADRUL DISCIPLINEI. LA DATA CONVENITA IN COMUN CU STUDENTII. demonstratii. interpretare. Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de bacili Gram pozitivi anaerobi din genul Clostridium. demonstratii Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de Treponema. Algoritmul de diagnostic. Algoritmul de diagnostic. demonstratii. Algoritmul de diagnostic. 50 . Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de Rickettsia. demonstratii. Antifungigrama.Diagnosticul de laborator al infectiior produse de bacterii din genurile Listeria si Bacillus. Algoritmul de diagnostic. Chlamydia si Mycoplasma Algoritmul de diagnostic. LUCRARILE DE CONTROL OBLIGATORII SE STABILESC DE CATRE TITULARII DE CURS. Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de fungi. demonstratii. infectii sistemice. Toxinotipia.

Raţionamente. discurile compacte. curs 16 ore. lucrări practice 56 ore) Curs • Calculatoare şi evoluţia lor. Sisteme expert. Alte sisteme de operare: UNIX. Principalele operaţii matematice şi statistice într-o foaie de calcul. 51 . Volume de date. Utilizarea aplicaţiei Bodyworks. • • • • • • • • • • procesorul. Educaţie computerizată. elemente de logică vagă. Realizarea de grafice şi diagrame. Accesul în MEDLINE. Pregătirea unui document pentru trimitere prin fax. cămpuri şi înregistrări. Controlul reţelelor locale cu NetWare şi Windows for Workgroups.) Comunicaţii şi reţele de calculatoare. stilurilor şi machetelor. Structura unui tabel. Windows 3. Alte programe utilitare. unităţile de discuri.1 şi resursele sale. Ftp. imprimantele. cataloage şi fişiere pe discuri. scanerul. Foi de calcul şi aplicaţii de prelucrare. mausul. chenarelor. memoria. (Notă: Principalele aplicaţii statistice în medicină — exemplu: EpiInfo — sunt incluse în cadrul cursurilor opţionale de Biostatistică. Sisteme expert medicale.INFORMATICĂ MEDICALĂ PROGRAM ANALITICĂ A CURSULUI ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE (2 semestre. Aplicaţie: dosarul pacientului. (Opţional) Semnale fiziologice/imagistice şi prelucrarea imaginilor. Formatarea unui volum de date. Ordonarea/indexarea înregistrărilor. Comenzi DOS principale. Reţele neuronale. Aplicaţii de word processing. Aplicaţii: arhivarea. Coduri şi reprezentări ale datelor. Accesarea gazdelor Internet. Utilizarea macrourilor. Archie şi navigarea în World Wide Web. Tabele şi baze de date. informaţii. Elemente de teorie a probabilităţilor. analiza factorială şi analiza discriminării. Mesaje. Crearea unui raport. Folosirea tastelor funcţionale în Norton Commander. Codificări medicale. Crearea unei interogări şi transferul datelor selectate. Sisteme de operare. coloanelor. Tipuri de date. Calculatoare personale. Startarea unui calculator personal. componente fizice: placa de bază. Transmiterea informaţiei. Serviciile Email. Controlul paginării. Fundamente ale Inteligenţei Artificiale şi aplicaţii în ştiinţele medicale. Teorema lui Bayes. coduri şi teoria lui Shannon. paragrafelor. Introducerea şi selectarea datelor. Versiuni MS-DOS anterioare versiunii 6. Multimedia. schelete. componente. monitorul. Interfeţe grafice cu utilizatorul. Anali-zarea semnalelor biologice cu aplicaţia AcqKnowledge. Documentare computerizată. tastatura. Elemente de analiza datelor: clasificare.

Word (versiunea 6) for Windows. Reţele locale. III. Servicii Internet. Editarea. I. Excel (versiunea 5).1: Write. Word (versiunea 6) for Windows. Word (versiunea 6) for Windows. Excel (versiunea 5). Excel (versiunea 5). I.Lucrări practice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Familiarizarea cu calculatorul personal. I. Compatibilitate şi cărţi de calcul. 52 . II. Formatarea. Funcţii încastrate şi grafică. tabele. Multimedia. Tastatură. Sistemul de operare MS-DOS. Administrarea fişierelor. Informarea şi administrarea cataloagelor. Baze de date. Accesorii ale mediului Windows 3. Noţiuni generale despre sistemul de operare UNIX. rapoarte şi etichete. Macrouri şi şabloane. Baze de date. IV. Baze de date. IV. Word (versiunea 6) for Windows. I. Excel (versiunea 5). Baze de date. Reprezentări grafice. Extragerea informaţiilor statistice din tabele de date. Utilitarul Norton Commander. V. III. II. V. IV. Baze de date. grafice statistică. Accesul în MEDLINE. Comunicaţii. Formule şi operaţii de copiere. IV. Word (versiunea 6) for Windows. I. Machete. Accesorii ale mediului Windows 3. Sistemul de operare MS-DOS. Documente hipertext şi pagini Web. II. Ordonări ale înregistrărilor. monitor. Comunicaţii. Comunicaţii. Comunicaţii. II. dischetă. Inserări. III. Reorganizarea şi interogarea unei baze de date.1: Cardfile. III. Secţiuni şi tabulatoare. Comunicaţii. II. V. Crearea şi modificarea unui tabel de date.

descoperiri. Anatomie – sistemul nervos central – organele de simţ Fiziologie – aparatul cardio-vascular – aparatul digestiv – fiziologia sistemului nervos Histologie – ţesuturi – organe şi sisteme Microbiologie – coci patogeni – imunitate Biologie şi genetică – autoorganizare – adaptabilitate – sisteme genetice normale – modalităţi de transmitere ereditară a caracterelor Propedeutică – proteza Chimie organică – compuşi organici – hidrocarburi 53 . lucrări practice 128 ore) • Terminologia medicală: • Anatomie • • • • • • • • • • • • • – osteologie – miologie – viscere Biochimie Biofizică Propedeutică Chimie anorganică Botanică farmaceutică Lecţii de limbă.LIMBI MODERNE PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU LIMBA ROMÂNĂ (4 semestre. iniţiative româneşti. adaptate la specificul medi-cinei şi farmaciei: personalităţi reprezentative. cultură şi civilizaţie românească.

systems Unit 3 Position : Organs (heart. lucrări practice 128 ore) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Unit 1 The Hippocratic oath. digestion. Polite Requests Unit 2 Examination of the Patient Unit 3 Case histories Unit 4 Diseases Unit 5 Reading Scientific Papers Unit 6 Sugery and Causuality Unit 7 Recent Medical Articles Grammar: The Verb. respiration. the Tenses Sentence structure in a scientific text. the Article.PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU LIMBA ENGLEZĂ (4 semestre. "JAMA") Grammar and structures: The Noun. Doctor and Patient. The Human Body Unit 2 Description: cell tissues. muscule movement unit 5 Biochemistry and Biophysics Unit 6 Genetics Unit 7 Recent Medical Articles (from "The Lancet". scris (redactarea unui rezumat / articol coerent şi logic). "BMJ". Paragraf writing Unit 1 Bedside Manner. the Adjective Text organization Presentation skills Predarea limbii engleze se face pe baza celor 4 nivele ale limbii: citit (citire rapidă pentru identificarea şi selectarea ideilor principale). înţelegere a vorbirii (ascultarea unor texte diferite: cursuri. lungs) Unit 4 Functions: Heartbeat. Synthetic structures. vorbit (exprimarea fluentă şi coerentă mai ales prin eliminarea redundanţelor). dialog doctorpacient. bones. metabolism. prezentarea unor teme de la conferinţe) 54 . prezentări de caz.

îngrijirea dinţilor) ⇒ Propedeutică ⇒ Tehnică dentară – Pentru farmacie ⇒ Botanică (componentele medicinale. lucrări practice 128 ore) • Cultură generală şi educaţie medicală – Biografii ale unor savanţi de renume. mecanică) – Fiziologie (codul genetic. aparatul cardio-vascular. utilizarea acestora în prevenirea şi tratarea bolilor) 55 . apărarea organismului uman) – Micriobiologie (probleme generale. importanţi pentru medicină – Texte literare cu profil medical – Texte de informare generală medicală • Probleme specifice profilului medical – Anatomie (aparatul locomotor. dezvoltarea chimiei româneşti) – Biofizică (optică. aparatul uro-genital. tratament. boli genetice. izomerii.PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU LIMBA FRANCEZĂ (4 semestre. aparatul digestiv) – Biochimie (vitaminele. microbi. viruşi) – Histologie (celula şi funcţiile sale) • Probleme specifice specializării – Pentru medicină generală ⇒ Semiologia unor boli cu mare frecvenţă în perioada actuală ⇒ Medicina preventivă ale principalelor maladii ⇒ Patologie (generalităţi) – Pentru pediatrie ⇒ Boli specifice copilăriei ⇒ Îngrijirea copilului sănătos ⇒ Etica medicală în domeniul pediatriei – Pentru stomatologie ⇒ Anatomia şi patologia dentară (boli ale dinţilor.

– Declinarea substantivului. lucrări practice 128 ore) • • • • • • • • • • • • • • • • • • Beim Artz. a adjectivului – Verbe cu particula separabilă. pasivul (de mare impor-tanţă prin folosirea frecventă în limbajul de specialitate) – Propoziţia secundară. a pronumelui personal. exerciţii. discutarea şi aplicarea acestora pe taxe medicale. formarea perfectului. in der Sprechstunde Die Medikamente Das Bult Robert Koch Die Kinderheilkunde Die Hausapotheke Physik und Chemie Die Zahnheilkunde Pharmakologie und pharmazeutische Industrie Vitamine Bronchialasthma Aus meinem Leben (Schliemann) Verlauf einiger Infektionskrankheiten Augenheilkunde Vom Umgang mit Kindern uns ihren Müttern Die Ärztliche Untersuchung Auf der Krankenstation Recapitulare şi aprofundare a problemelor gramaticale.PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU LIMBA GERMANĂ (4 semestre. topica – Verbele modale • Tratarea aprofundată a problemelor gramaticale specifice limbajului de specia-litate german: – Diateza pasivă (în special infinitivul pasiv) – Atributul dezvoltat – Propoziţia relativă – Propoziţia condiţională camuflată – Infinitivul (inclusiv infinitivul pasiv) – Condiţionalul (Konjunktiv I) 56 .

. alergarea. Dezvoltarea calităţilor fizice.aruncări. Pregătire teoretică: noţiuni teoretice referitoare la exerciţiul fizic şi condiţia fizică. 8 8 9 2 2 2 1 2 2 32 32 33 57 . Probe de control.specifice ramurii de sport 4 4. pregătire tactică). lucrări practice 128 ore) ANUL I – două semestre. Ţinuta corectă.de bază şi 4 . exerciţii de compensare şi refacere 2 3. Sem. teste de verificare a 1 pregătirii fizice. 3 2. I Sem. 64 ore lucrări practice CONŢINUTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT NR. DE ORE ANUL I Sem. I. 2 7. 64 ore lucrări practice ANUL II – două semestre. Învăţarea şi perfecţionarea 8 elementelor tehnice 5.Deprinderi motrice de bază: mersul.II II 1. Aplicarea tehnicii în condiţii de solicitare maximă creată de cadrul competiţional (pentru sporturile de echipă. componente dominante în pregătirea profesională a viitorului medic.EDUCAŢIE FIZICĂ PROGRAMA ANALITICĂ (4 semestre. 8 6.forme de săritură. noţiuni de regulament – arbitraj. sportive TOTAL 32 2 2 4 4 8 3 2 3 5 8 2 2 2 5 9 ANUL II Sem.

după un sistem complex de punctaj ce include : 1) 3 teste de pregătire fizică generală pentru braţe. cu recomandarea „Cultură Fizică Medicală”.aprox. centura abdominală. EVALUARE Precizăm că aprecierea studenţilor se face cu note în semestrele II şi IV. detentă şi îndemânare…………………………. conform următorului grafic de programare prezentat mai sus. pe parcursul a patru semestre. 40%. expunerea unor noţiuni teoretice şi evaluarea studenţilor . disciplina de Cultură Fizică Medicală condusă de un cadru didactic cu specializarea Fiziokinetoterapie. obiectivele generale propuse spre realizare au elemente comune ce sunt însă tratate diferenţiat în funcţie de specificul sportului respectiv şi anul de studii. care sunt scutiţi medical. 3) Îndeplinirea cerinţelor de participare la competiţii şi frecvenţă aprox. Deoarece procesul de învăţământ se desfăşoară pe ramuri de sport fiecare disciplină îşi are propria programă analitică pe care o actualizăm anual în funcţie de condiţiile materiale. începând cu anul 2006 – 2007. Anexăm sistemul de evaluare a studenţilor în extenso.M.F. 2) 2 teste de verificare a pregătirii sportive bazate pe autodepăşire ………………aprox. 58 . 50%. în cadrul Catedrei de Educaţie Fizică şi Sport s-a înfiinţat. opţiunile studenţilor şi nivelul lor de pregătire fizică şi sportivă. Pentru realizarea refacerii şi recuperării medicale a studenţilor din echipele reprezentative a U. şi a celor din anul I şi II.B.CONŢINUTUL LECŢIILOR PRACTICE Precizăm că activitatea didactică se desfăşoară prin lecţii practice săptămânale de 120 min. 4) Examen teoretic oral din noţiunile predate în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şi sport. în anii I şi II. În volumul de timp efectuat se rezolvă activitatea practică specifică disciplinei sportive. 10%. Deşi conţinutul lecţiilor diferă de la o ramură sportivă la alta.

Reacţia concurenţilor la schimbarea preţului 5. Reacţia consumatorilor de servicii de sănătate la schimbarea preţurilor 4.4.3.3. Structura pietei serviciilor de sănătate 3. MARKETINGUL SISTEMELOR DE SĂNĂTATE 1. definirea noţiunii de marketing al sistemului de sănătate 1.2. Ce este preţul? Metode generale de calcul al preţului 4.3.. Elementele operaţionale ale marketingului sistemului de sănătate 2.1. 4. Conceptul de marketing.1. CERCETAREA DE MARKETING ÎN SERVICIILE DE SĂNĂTATE 3.1.2.3 Planificarea si controlul activităţii de marketing în serviciile de sănătate 3.2. PIAŢA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE 3. Definirea serviciului de sănătate.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE . Definire.CAROL DAVILA” BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE MARKETING ŞI TEHNOLOGIE MEDICALĂ An universitar 2008-2009 TEMATICA CURSURILOR DE MARKETING SI TEHNOLOGIE MEDICALA 1.2. Factorii luaţi în considerare la stabilirea preţului 4.1. Necesitatea abordării cercetării de marketing 3. PREŢUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE 4. 3. clasificări 2. 2. Tipuri de pieţe. abordări în definirea serviciilor.1. Conceptul de serviciu. Evoluţii conceptuale 1.2. Particularitatile pe piata serviciilor de sanatate. Obiectivele cercetării de marketing 59 . SERVICIILE DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂŢII – PARTE COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 2. Marketingul serviciului de sănătate.

PREŢUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE 5.ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU DERMATOLOGIE. Locul distribuţiei în mixul de marketing 7. Ce este preţul? Metode generale de calcul al preţului 5.3. Publicitatea – decizii importante 9.1. ORL SI OFTALMOLOGIE 60 . ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU ANALIZE MEDICALE 11. ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU EXPORARI FUNCTIONALE 10. Conţinutul şi rolul distribuţiei 7. ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU CHIRURGIE 14. PROMOVAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE.1. Canalele de distribuţie 8.2. Reacţia consumatorilor de servicii de sănătate la schimbarea preţurilor 5. Funcţiile cercetării de marketing 5.2.3. ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGIE MEDICALA DE IMAGISTICA 12. Obiectivele comunicării 7.3.1. MARKETINGUL SOCIAL 8.2.3.1. Definirea procesului de comunicare 6. POLITICA DE DISTRIBUŢIE A SERVICIILOR DE SĂNĂTATE 7. Etapele realizării unei comunicări eficiente 6. ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA 13. Reclama 8.3.2. Factorii luaţi în considerare la stabilirea preţului 5. Mixul de promovare 8. Reacţia concurenţilor la schimbarea preţului 6. ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU ELECTROKINETOTERAPIE 15.4.3. COMUNICAREA ÎN MARKETINGUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE 6.

16. Bibliografie 1. M.V.Popa.Universitara “Carol Davila”.Purcarea.Ed. 2007 7.Tehnologie si aparatura medicala.Purcarea.Universitara“Carol Davila’2008 6.Mediamira.Manea-Aparatura pentru radiologie si imagistica medicala-Ed. 2007 2.M.Ratiu-Marketingul serviciilor-Editura ProUniversitaria.M.F.Ratiu-Marketingul serviciilor de ingrijire a sanatatii-Editura Universitara “Carol Davila”.Purcarea-Lasers and their applications-Ed. Th.Udrea. V.Purcarea-Marketing strategic-Editura Millenium.2003 5. 2006 4. V.P.Th.Purcarea-Inregistrari magnetice digitale-Editura Universitara “ Carol Davila”. 2000 3. ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGIE MEDICALA SPECIALE FOLOSITE IN MEDICINA.2008 61 .V.Purcarea.

Funcţiile si rolul marketingului 2. Tehnologii si aparatura de imagistica medicala. 6.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE . Informaţiile de marketing în cercetarea pieţei serviciilor de sănătate. Organizarea activităţii de marketing şi alocarea resurselor în serviciile de sănătate 3. 7. Rezultatele aşteptate în procesul comunicării. Obiectivele marketingului sistemului de sănătate. Aplicarea metodelor de promovare a serviciilor de sanatate-proiect de minigrup.. Platforma „George Emil Palade”-proiect de minigrup 62 . Canalele de distributie pe piata serviciilor de sanatate. 8. Laserii si robotii in practica medicala.. Strategii de stabilire a preţului. Estimarea cererii pieţei serviciilor de sănătate 4. Strategii de ajustare a preţului. 5.CAROL DAVILA” BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE MARKETING ŞI TEHNOLOGIE MEDICALĂ An universitar 2008-2009 TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful