Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplinele de profil REД.

:
pentru concursul de admitere în rezidenţiat la DATA:
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” în anul 2016 Pag. 1 / 5

APROBAT
la şedinţa Senatului
al USMF „Nicolae Testemiţanu”
Proces verbal nr. 4 din 30 august 2016

Disciplinele de profil
pentru concursul de admitere în rezidenţiat la
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
în anul 2016

MEDICINĂ

Anesteziologie şi reanimatologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene);


Anatomie clinică (II); Farmacologie (III); Fiziopatologie (III); Medicina internă: Pneumologie.
Alergologie (IV); Neurologie (IV); Medicina internă: Cardiologie (IV); Obstetrică (IV); Medicina
internă: Gastrologie (V); Boli chirurgicale (V); Pediatrie (V); Urgenţe medicale (VI);
Anesteziologie și reanimatologie (VI).

Cardiologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Biochimie (II);


Boli interne – semiologie (III); Farmacologie (III); Fiziopatologie (III); Neurologia (IV); Medicina
internă: Cardiologia (IV); Hematologie (IV); Medicina de familie (V); Medicina internă:
Nefrologie. Reumatologie (V); Endocrinologia (V); Psihiatrie şi pedopsihiatrie. Psihologie clinică
(VI); Urgenţe medicale (VI).

Chirurgie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Anatomie clinică


(II);Radiologie (III); Morfopatologie (III);Boli chirurgicale – semiologie (III); Fiziopatologie (III);
Boli chirurgicale (IV); Ortopedie și traumatologie (IV); Oncologie (V); Ginecologie (V); Chirurgie
pediatrică (V); Boli chirurgicale (V); Anesteziologie și reanimatologie (VI).

Geriatrie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Radiologie (III);


Boli interne – semiologie (III); Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III);
Fiziopatologie (III); Medicina internă: Pneumologie. Alergologie (IV); Neurologia (IV); Medicina
internă: Cardiologie (IV); Medicina internă: Gastrologie (V); Medicina internă: Nefrologie.
Reumatologie (V); Psihiatrie și pedopsihiatrie. Psihologia clinică (VI); Urgenţe medicale (VI).

Imagistică medicală (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Anatomie clinică
(II); Radiologie (III); Morfopatologie (III); Medicină internă: Pneumologie. Alergologie (IV); Boli
chirurgicale (IV); Ortopedie și traumatologie (IV); Neurologia (IV); Medicina internă: Cardiologie
(IV); Oncologie (V); Medicina internă: Gastrologie (V); Medicina internă: Nefrologie.
Reumatologie (V); Pediatrie (V).

Medicină de familie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Boli interne –
semiologie (III); Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III); Fiziopatologie (III);
Pediatrie: puericultură (IV); Pneumoftiziologie (IV); Obstetrica (IV); Hematologie (IV); Oncologie
(V); Medicina de familie (V); Boli infecţioase. Boli infecţioase copii (VI, media); Urgenţe medicale
(VI).
Disciplinele de profil REД.:
pentru concursul de admitere în rezidenţiat la DATA:
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” în anul 2016 Pag. 2 / 5

Medicină de laborator (13) – Biologie moleculară (I); Histologie, citologie, embriologie


(I); Genetica umană (I); Fiziologie umană (II); Biochimie (II); Microbiologie,virusologie,
imunologie (II); Boli interne – semiologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III); Fiziopatologie
(III); Hematologie (IV); Parazitologie medicală. Boli tropicale (V); Medicina de familie (V); Boli
infecţioase. Boli infecţioase copii (VI, media).

Medicină de urgenţă (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene);


Boli interne – semiologie (III); Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III);
Fiziopatologie (III); Boli chirurgicale (IV); Ortopedie și traumatologie (IV); Medicina internă:
Cardiologia (IV); Obstetrică (IV); Pediatrie (V); Boli infecţioase. Boli infecţioase copii (VI, media);
Urgenţe medicale (VI); Anesteziologie și reanimatologie (VI).

Medicină internă (13) – Radiologie (III); Boli interne – semiologie (III); Farmacologie
(III); Fiziopatologie (III); Medicina internă: Pneumologie, Alergologie (IV); Pneumoftiziologie
(IV); Medicina internă: Cardiologie (IV); Hematologie (IV); Oncologie (V); Medicina internă:
Gastrologie (V); Medicina internă: Nefrologie. Reumatologie (V); Boli infecţioase. Boli infecţioase
copii (VI, media); Urgențe medicale (VI).

Medicină legală (13) - Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Histologie, citologie,
embriologie (I); Anatomie clinică (II); Radiologie (III); Morfopatologie (III); Boli chirurgicale (IV);
Oftalmologie (IV); Ortopedie și traumatologie (IV); Obstetrică (IV); Ginecologie (V); Medicină
legală. Drept medical (V); Boli chirurgicale (V); Otorinolaringologie (V).

Morfopatologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Histologie, citologie,


embriologie (I); Anatomie clinică (II); Morfopatologie (III); Medicina internă: Pneumologie.
Alergologie (IV); Boli chirurgicale (media IV+V); Medicina internă: Cardiologie (IV); Obstetrică
(IV); Medicina internă: Gastrologie (V); Medicină legală. Drept medical (V); Medicina internă:
Nefrologie. Reumatologie (V); Pediatrie (V); Boli infecţioase. Boli infecţioase copii (VI, media).

Nefrologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Biochimie (II);


Microbiologie, virusologie, imunologie(II); Radiologie (III); Boli interne – semiologie (III);
Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III); Fiziopatologie (III); Urologie (IV);
Medicina internă: Cardiologie (IV); Ginecologie (V); Medicina internă: Nefrologie. Reumatologie
(V); Urgenţe medicale (VI).

Neonatologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Genetica umană (I);
Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III); Fiziopatologie (III); Pediatrie: puericultură
(IV); Obstetrică (IV); Chirurgie pediatrică (V); Pediatrie (V); Boli infecţioase copii (VI); Urgenţe
medicale (VI); Neonatologie (VI); Anesteziologie și reanimatologie (VI).

Neurologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Genetica umană (I);
Radiologie (III); Boli interne – semiologie (III); Farmacologie (III); Fiziopatologie (III); Pediatrie:
puericultură (IV); Neurologie (IV); Pediatrie (V); Boli infecțioase. Boli infecţioase copii (VI,
media); Psihiatrie şi pedopsihiatrie. Psihologia clinică (VI); Urgenţe medicale (VI); Reabilitare
medicală. Medicină fizică (VI).
Disciplinele de profil REД.:
pentru concursul de admitere în rezidenţiat la DATA:
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” în anul 2016 Pag. 3 / 5

Obstetrică şi ginecologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Anatomie


clinică (II); Radiologie (III); Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III); Fiziopatologie
(III); Boli chirurgicale (IV); Urologie (IV); Obstetrică (IV); Oncologie (V); Ginecologie (V);
Urgenţe medicale (VI); Neonatologie (VI).

Oftalmologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Radiologie (III); Boli
interne – semiologie (III); Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III); Fiziopatologie
(III); Oftalmogie (IV); Ortopedie și traumatologie (IV); Neurologie (IV); Boli chirurgicale (V);
Pediatrie (V); Endocrinologie (V); Urgenţe medicale (VI).

Oncologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Anatomie clinică (II);
Radiologie (III); Boli interne – semiologie (III); Morfopatologie (III); Farmacologie (III);
Boli chirurgicale – semiologie (III); Boli chirurgicale (IV); Hematologie (IV); Oncologie (V);
Ginecologie (V); Medicină de familie (V); Dermatovenerologie (VI).

Ortopedie şi traumatologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Anatomie


clinică (II); Radiologie (III); Boli interne – semiologie (III); Farmacologie (III); Boli
chirurgicale – semiologie (III); Fiziopatologie (III); Ortopedie și traumatologie (IV); Oncologie (V);
Boli chirurgicale (V); Medicină internă: Nefrologie. Reumatologie (V); Pediatrie (V); Urgenţe
medicale (VI).

Otorinolaringologie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Radiologie (III);


Boli interne – semiologie (III); Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III);
Fiziopatologie (III); Ortopedie și traumatologie (IV); Neurologie (IV); Boli chirurgicale (V);
Otorinolaringologie (V); Pediatrie (V); Endocrinologia (V); Urgenţe medicale (VI).

Pediatrie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Genetica umană (I);
Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III); Fiziopatologie (III); Pediatrie: puericultură
(IV); Hematologie (IV); Chirurgie pediatrică (V); Pediatrie (V); Endocrinologie (V); Boli
infecţioase. Boli infecţioase copii (VI, media); Urgenţe medicale (VI); Neonatologie (VI).

Pneumologie (13) – Radiologie (III); Boli interne – semiologie (III); Farmacologie (III);
Fiziopatologie (III); Medicina internă: Pneumologie, Alergologie (IV); Pneumoftiziologie (IV);
Medicina internă: Cardiologie (IV); Oncologie (V); Medicina internă: Gastrologie (V); Medicina de
familie (V); Medicina internă: Nefrologie. Reumatologie (V); Boli infecţioase. Boli infecţioase
copii (VI, media); Urgenţe medicale (VI).

Psihiatrie (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene); Bazele filosofiei medicinei
(I); Boli interne – semiologie (III); Farmacologie (III); Boli chirurgicale – semiologie (III);
Fiziopatologie (III); Neurologie (IV); Medicină legală. Drept medical (V); Medicina de familie (V);
Pediatrie (V); Psihiatrie şi pedopsihiatrie. Psihologia clinică (VI); Boli infecţioase. Boli infecţioase
copii (VI, media); Urgenţe medicale (VI).

Reabilitare și medicină fizică (13) – Anatomia omului (nota medie a 3 examene);


Biofizica (I); Fiziologie umană (II); Boli interne – semiologie (III); Boli chirurgicale – semiologie
(III); Fiziopatologie (III); Ortopedie și traumatologie (IV); Neurologie (IV); Medicina internă:
Cardiologie (IV); Medicină de familie (V); Medicină internă: Nefrologie. Reumatologie (V);
Pediatrie (V); Reabilitare medicală. Medicină fizică (VI).
Disciplinele de profil REД.:
pentru concursul de admitere în rezidenţiat la DATA:
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” în anul 2016 Pag. 4 / 5

SĂNĂTATE PUBLICĂ

Epidemologie (12) – Microbiologie, virusologie, imunologie, microbiologie sanitară (II);


Igiena generală (II); Biostatistica şi metode de cercetare (II); Medicina socială (III);
Pneumoftiziologie (V); Boli infecţioase la adulți (V); Parazitologie medicală. Bolitropicale (V);
Epidemiologia specială (V); Dermatovenerologie (V); Boli infecţioase la copii (V); Medicina de
familie (VI); Diagnosticul epidemiologic (VI).

Igienă (12) – Microbiologie, virusologie, imunologie, microbiologie sanitară (II); Igiena


generală (II); Biostatistica şi metode de cercetare (II); Igiena militară (III); Medicina socială (III);
Igiena radiaţiilor (III); Igiena mediului (IV); Igiena alimentaţiei, nutriția (IV); Boli infecţioase la
adulți (V); Igiena muncii (V); Igiena copiilor și adolescenților (V); Epidemiologia specială (V).

Microbiologie (12) – Biologie moleculară (I); Histologie, citologie, embriologie (I);


Biochimia (II); Microbiologie, virusologie, imunologie, microbiologie sanitară (II); Igiena generală
(II); Medicina socială (III); Igiena mediului (IV); Igiena alimentaţiei, nutriția (IV);
Pneumoftiziologia (V); Boli infecţioase la adulți, Boli infecţioase la copii (V, media);
Epidemiologie specială (V); Dermatovenerologia (V).

STOMATOLOGIE

Endodonție (14) – Anatomia capului şi gîtului (I); Histologie orală (II); Microbiologie,
virusologie, imunologie. Microbiologie orală (II); Propedeutica stomatologiei terapeutice (II);
Fiziopatologie (III); Morfopatologie (III); Profilaxia afecţiunilor orale (III); Radiologie
stomatologică (III); Farmacologia (III); Chirurgia oromaxilofacială (III+IV); Stomatologie
terapeutică (III+IV); Otorinolaringologie (IV); Pediatrie: Manifestări orale la copii (IV); Chirurgia
oromaxilofacială pediatrică. Ortodonţie. Pedodonţie (V).

Ortodonție (14) – Anatomia capului şi gîtului (I); Microbiologie, virusologie, imunologie.


Microbiologie orală (II); Propedeutica stomatologiei ortopedice (II); Propedeutica chirurgiei
oromaxilofaciale (II); Propedeutica stomatologiei terapeutice (II); Profilaxia afecţiunilor orale (III);
Radiologie stomatologică (III); Stomatologie ortopedică (III+IV); Farmacologie (III); Chirurgia
oromaxilofacială (III+IV); Stomatologie terapeutică (III+IV); Otorinolaringologie (IV); Pediatrie:
Manifestări orale la copii (IV); Chirurgia oromaxilofacială pediatrică. Ortodonţie. Pedodonţie (V).

Parodontologie (14) – Anatomia capului şi gîtului (I); Microbiologie, virusologie,


imunologie. Microbiologia orală (II); Propedeutica stomatologiei ortopedice (II); Propedeutica
chirurgiei oromaxilofaciale (II); Propedeutica stomatologiei terapeutice (II); Fiziopatologia (III);
Profilaxia afecţiunilor orale (III); Radiologie stomatologică (III); Stomatologie ortopedică (III+IV);
Farmacologie (III); Stomatologia terapeutică (III+IV); Dermatovenerologie. Dermatovenerologie
stomatologică (IV); Chirurgia oromaxilofacială pediatrică. Ortodonţie. Pedodonţie (V);
Propedeutica în implantologie orală. Supraprotezare pe implante (V, media).

Protetică dentară (14) – Anatomia capului şi gîtului (I); Histologie orală (II);
Microbiologie, virusologie, imunologie. Microbiologie orală (II); Propedeutica stomatologiei
ortopedice (II); Propedeutica chirurgiei oromaxilofaciale (II); Fiziopatologie (III); Profilaxia
afecţiunilor orale (III); Radiologie stomatologică (III); Stomatologie ortopedică (III+IV);
Disciplinele de profil REД.:
pentru concursul de admitere în rezidenţiat la DATA:
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” în anul 2016 Pag. 5 / 5

Chirurgia oromaxilofacială (III+IV); Stomatologie terapeutică (III+IV); Otorinolaringologie (IV);


Chirurgia oromaxilofacială pediatrică. Ortodonţie. Pedodonţie (V); Propedeutica în implantologie
orală. Supraprotezare pe implante (V).

Chirurgie dento-alveolară (14) – Anatomia omului (I); Anatomia capului şi gîtului (I);
Propedeutica chirurgiei oromaxilofaciale (II); Fiziopatologie (III); Morfopatologie (III); Radiologie
stomatologică (III); Stomatologie ortopedică (III+IV); Anatomia topografică şi chirurgia operatorie
a capului şi gîtului (III); Chirurgia oromaxilofacială (III+IV); Otorinolaringologie (IV); Neurologie.
Neurochirurgie (IV); Pediatrie: Manifestări orale la copii (IV); Farmacologia clinică stomatologică
(IV); Chirurgia oromaxilofacială pediatrică. Ortodonţie. Pedodonţie (V).

FARMACIE

Farmacie analitică (12) – Chimie analitică (II, media a două note); Chimie organică (II,
media a două note); Chimie farmaceutică (III+IV, nota medie a 3 examene); Metodele fizico-
chimice de analiză (III); Biochimie farmaceutică (III); Tehnologie farmaceutică (III+IV);
Farmacognozie (III); Farmacologie (III); Chimie toxicologică (IV); Metodologia cercetării
farmaceutice (IV); Controlul medicamentului (V); Chimie medicală (V).

Farmacie clinică (12) – Fiziologie umană (II); Microbiologie farmaceutică (II);


Fiziopatologie (III); Biochimie farmaceutică (III); Tehnologie farmaceutică (III); Farmacognozie
(III); Farmacologie (III); Farmacoterapie (IV); Chimie toxicologică (IV); Farmacotoxicologie (IV);
Farmacie socială (V); Farmacie clinică (V).

Farmacie comunitară și de spital (12) – Botanica farmaceutică (I); Fiziologie umană (II);
Fiziopatologie (III); Farmacologie (III); Farmacoterapie (IV); Management şi legislaţie
farmaceutică (IV); Marketing farmaceutic (IV); Metodologia cercetării farmaceutice (IV); Farmacie
socială (V); Biofarmacie și farmacocinetica (V); Farmacie clinica (V); Sisteme informaţionale și
asistență farmaceutică (V).

Tehnologie farmaceutică (12) – Chimie fizică (II); Chimie coloidală (II); Chimie
farmaceutică (III+IV, nota medie a 3 examene); Tehnologie farmaceutică (III+IV); Farmacognozie
(III); Farmacologie (III); Management şi legislaţie farmaceutică (IV); Metodologia cercetării
farmaceutice (IV); Controlul medicamentului (V); Farmacie socială (V); Biofarmacia şi
farmacocinetica (V); Chimie medicală (V).