Sunteți pe pagina 1din 49

ANATOMIE CLINIC Topografic i secional

Cursul nr. 7

Pelvisul (Bazinul)
Definiie; coninut (cavitate) Pelvisul (topografic) Form: - cilindric perei - laterali - anterior reg. pubian - posterior reg. ra idian sacro-coccigian - superior - inferior !imite: - profun"ime

Plan de studiu
Pelvis #$#$ %eg. parietale %eg. viscerale &'()*'*+' P+!()',P+%),+.!

Pelvisul OSOS

&omponente - co/ale - sacrul - coccigele Forma - suprafee e/terior interioar -circumferine superioar inferioar

$uprafaa e/opelvian $uprafaa endopelvian !),)' *+%0)',!- (linia arcuat) $*%10*#'%+' $.P+%)#'%- ' P+!()$.!.) P+!()$.! 0'%+ P+!()$ 0)& (e/cavaia osoas pelvian) &','! P+!()', $*%10*#'%+' 0)2!#&)+ 345 simfi"a pubian $6 $7 $pine isc iadice D)'F%'8'0' P+!()',$*%10*#'%+' ),F+%)#'%-

Pelvimetria extern
Diametrul antero-posterior (9'.D+!#&:.+) !7 proces spinos simfi"a pubian marginea superioar 3; cm Diametrul biiliac superior 36 37 cm Diametrul transvers ma/im (bicret) 3< 3= cm Diametrul bitro anterian 53 cm

Diametrele str>mtorii superioare

D. promonto-suprapubian ?? cm D. transvers central ?3@< cm D. oblice ?3 cm Diametrele str>mtorii mijlocii D. bispinos ?? cm Diametrele circumferinei inferioare D. cocci-subpubian = cm ?3@7 cm D. biisc iadic

OBSTETRIC

D. P%#0#,*#-$.9P.9)', ung iul de A,&!),'%+ al P+!()$.!.) B; 67 Planul str>mtorii inferioare ?; ; 'C.! P+!()$.!.) 0)& Diferene $+C.'!+ ale pelvisului osos <-?; ani 9a"ine 0'!F#%0'*+ 9. &)F# $&#!)#*)& 9. $*%10*'* 9. #('!

Articulaiile pelvisului

$imfi"a pubian - disc interpubian - ligament pubian superior - ligament pubian arcuat D'%&'D' P.9)',-E 'rticulaia sacro-iliac fee auriculare lig. $acro-iliac ),*+%#$#$ 'rticulaia sacrococcigian simfi"a ligament interosos

Li a!entele pelvisului
!. $'&%#*.9+%'!+ !. $'&%#$P),'!+ 0embrana #9*.%'*#'%+ canalul obturator $cobitura circumferinei inferioare ung i subpubian sacroisc iadice F ligamente orificiile )$&G)'D)&+ (mare Hi mic) 8-.%)!+ $'&%'*+ P+!()+,+ I canalul vertebral

ANATOMIE APLICAT
FRACTURILE PELVISULUI ',*+%)#% p-cte $!'9+ (pubo-obturator) P#$*+%#-!'*+%'! artic. sacroiliace F guri sacrate p-cte %+J)$*+,*+ - '&+*'9.!+ - coloana corpurilor vertebrale Importana - P%#*+&K)' viscerelor subLacente !e"iunea ve"ica urinar uretra - #%*#$*'K).,+ - !#&#0#K)+

Re iunile parietale ale pelvisului


',* %eg. P.9)',P#$* %eg. $'&%#&#&&)8)',%eg. P.9)',%eg. $'&%#-&#&&)8)',Definitie peretele posterior al pelvisului. )mp. med. clin. - aneste"ii peridurale Loase (+P)D.%'!+) G)'* $'&%'! - abord (rect) c ir. !imite: sup.inf. sacrul Hi coccigele lat. profun"ime fascia pelvian parietal

Stratigrafie

piele plan subcutanat travee conLunctive plan musculo-aponevrotic superficial fascia toraco-lombar masa comun (erector spinal) escare plan osteoarticular sacru@ coccige@ - articulaia sacro-coccigian - artic. sacroiliac - lig. sacro-isc iadice canal sacrat sac dural $3 spaiul epidural (peridural) - 5 n. sacrai

- nn. coccigieni - . conL. grsos

plan muscular profund mm. Piramidali (piriformi) - a. sacrat median - aa. $acrate laterale vene ! M noduri iliace com. Hi interne ple/ul sacrat glomul coccigian (glanda !usc Na) plan fascial profund (f. pelvian parietal)

CA"ITATEA PEL"IAN

0. ridictori anali Diafragama F m. coccigieni pelvian %ect (post) Giatul ridictorilor (ant.) G)'*.! .%#-8+,)'*'! D)'F%'80' .%#-8+,)*'!-

PERITONE#L PARIETAL

B$ excavaia recto-vezical recesul prevezical

%$

excavaia vezico-urinar excavaia retrouterin fundul de sac Douglas

Re iunile "ISCERALE PEL"IENE

Rectul

Traiect: fle/ura sacrat fle/ura perineal Mijloace e !i"are - P%#!'P$ rectal Ampula rectal# - !oLa rectal - fascia rectal decolarea F tuHeul enuclearea - raporturi faa posterioar acces c irurgical feele laterale recesuri pararectale

C&n'i uraia INTERIOAR


plice longitudinale plice *%',$(+%$'!+ P+%0',',*+ p. O#G!%'.$&G B - P cm dr. 3 p. sup. Hi inf. stg. %ectoscopie &anula rectal STRUCTURA - P+%)*#,+. 'D(+,*)K)' - 0usculatura sfinter anal intern (e/tern) - $trat submucos - tunica mucoas

Arterele rectale

- superioare stg. F aa. sigm 'nastomo"a $QdecN - miLlocii - inferioare Venele rectale ( emororidale) 'nastomo"e porto-cave

Lim!atice curent

Iner$aia

- superior n. me"enterice inf. - miLlociu nodurile iliace interne - inferior n. ing inale superf. supero-mediale - ple/ me"enteric inf. fibre - ple/ ipogastric inf. vegetative periarteriale n. ruHinos

- fibre somatice sen"itive motorii - sfincterul e/tern In$esti%aie - radiologic - irigoscopie C#i e acces c&ir. - natural - perineal - sacrat - abdominal - mi/t

"ezica urinar(
$ituaia- adult - pelvis - copil Forma: - piramidal - v>rf

- uracul - corpul - fund - colulMuretra goal: - 5 fee anterioar posterioar inferioar margini lat. M fee !oLa ve"ical R fascia ve"ical . conL. Pelvi-subperitoneal 0iLloace de fi/are - $usinere - perineu - prostat - $uspensie - lig. ombilical median - 3 mediale pubo-ve"icale

Rap&rturi B$

f. post.

- e/cavaia ve"ico-rectal Douglas colon sigmoid anse LeLun ileale apendice f. ant. - ve"ica goal - fascia ombilico-preve"ical spaiul preve"ical %et"ius sau retropubian - ve"ica plin - fosele suprave"icale G+%,)+ - reces preve"ical M anse ileale

Acces C'IRUR(ICAL trans$e)ical pentru ve"ic prostat v>rf - peritoneu Pucia suprasimfi"ar Fund prostat ve"iculele seminale ampulele difereniale acces c irurgical P%), %+&* Feele !'*+%'!+ %ecesuri laterove"icale anse LeLun ileale Duct deferent ureterul

$tructura

- peritoneu visceral - t. fibroas - t. muscular - m. detensor ve"ical - m. sfincter ve"ical - t. submucoas - t. mucoas

(asculari"aie: a. ve"ical superioar (ombilical) inferioar (iliaca int.) F ramuri - a. ruHinoasint. - a. epigastric inf. - a. rectal miLlocie !imfatice: - noduri parave"icale I n. iliace e/terne@ interne@ comune

+/plorarea - reg. Gipogasttric (inspecie@ palpare= - rect (tuHeu) - &)$*#$&#P)' +&#8%'F)' &i de '&&+$ - laparotomie - median - transversal S (-) esc&i erea peritoneului - transuretral - tumori benigne mali%ne

#RETER ) PEL"IAN
p. pelvian $ituaie:- spaiul pelvi-subperitoneal - segment P'%)+*'! (foseta ovarian) ()$&+%'! - Tnapoia D. Def. - Tnaintea ve". sem. ant. a. uterin post. vagina

#RETRA
!imite: *ri!iciul uretral al ve"icii (orificiul intern) prostat u. prostatic u. posterioar u. membranoas diafragma uro-genital sub simfi"a pubian corpul spongios u. spongioas u. anterioar *ri!iciul e"tern (meatul urinar)

Cali*rul Cateteris! !
u. goal la miciune: poriuni

str>mtate - 6 dilatate - 5 meat urinar - eliptic- fisura vertical fosa navicular - ovoidal gland str>mtoare cilindric - lung fundul de sac al bulbului corpului spongios (recesul bulbului) uretra membranoas str>mtare cilindric dilatarea prostatic (sinusul prostatic) str>mtoarea circular orificiul intern

STR#CT#RA
t. mucoas - glanda uretral (!ittrU) t. musculoas longitudinal circular - sfincterul ve"icii (la interiorul prostatei) - sfincterul striat $fincterul .%+*%+) (Tnafara prostatei) )nervaia: vegetativ: - ple/ ipogastric superior - parasimpaticul sacrat somatic: - nervul ruHinos nervul dorsal al penisului +/plorare - palpare - tuHeu rectal - cateterism vi"ual - uretroscop

+ucte e!erente p. pelvian triung iul interdeferenial (ampula) ductul eLaculator (F d. ve"iculei seminale) $ept %+&*#-(+J)&#-P%#$*'*)& Ve)iculele seminale $ituaie spaiul pelvi-subperitoneal sept recto-ve"ico-prostatic

%ap. ant. post. lat. 9a"a

- (fund)

ve"ica urinar ampula rectal - ple/ veno ve"ico-prostatic - peritoneu - ureter (ant) P'!P'%+ prin rect

Pr&stata
$ituaia - spaiul pelvi-subperitoneal !#2' P%#$*'*)&ant. - oasele pubiene post. - sept recto-ve"ico-prostatic lat. - muHc ii ridictori anali inf. - diafragma uro-genital sup. - fundul ve"icii urinare Fascia periprostatic conine $ene S emoragii $paiul periprostatic - def.@ limite

Raporturi - e/trinseci $fincterul uretrei R semiinel preprostatic R semiinel retroprostatic sept recto-ve"ico-prostatic prin ampula rectal - palpare lat. - m. ridictori anali prelungirile anterioare ale foselor isc io-anale abces prostatic 9a"a M - 3 versani - ant. colul ve"icii - post. - ve"iculele seminale - ampulele defereniale (>rf M diafragma uro-genital

#retra pr&static(
creasta uretral coliculul seminal orif. median - utricul prostatic orf. laterale - ducte eLaculatoare F orificiile glandelor prostatice STRUCTURA !obi: laterali (3) - istm miLlocii - Tnapoia colului adenom posterior - cancer glande periuretrale mici; mucoase 6; glande tubuloalveolare $troma conLunctivo-muscular capsula proprie 'denom de prostat &'P$.!' &G)%.%8)&'!-

!imfatice

- ple/ periprostatic noduri iliace

- e/terne - interne - sacrate

+/plorarea:

tuHeu rectal puncie (e/ploratorie) biopsie transperitoneal cateterism uretral %e"ecia transuretral a adenomului de prostat &ale de '&&+$ - suprapubian transve"ical e/trave"ical e/tracapsular cale %+&*'!cale P+%),+'!-

Re iunile viscerale pelviene #retra (%)

pelvian perineal %aporturi ant. - ple/ venos ve"ical - ligamentul pubian arcuat - simfi"a pubian post. vagina lat. m. ridictori anali +/plorare: inspecie palpare tuHeu vaginal cateterism uretroscopie

mai scurte 3 poriuni

Ovarele
'ne/ele uterului (F tube F lig. largi) $ituaie - cavumul retrouterin - %+'! intraperitoneal Forma - mobilitate 0iLloace de fi/are - lig. suspensor !#09# #('%)', - lig. propriu - lig. tubo-ovarian - me"ovarul