Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionarul subiectelor pentru examenul la disciplina

Drept Penal Partea General, examenul de licen, anul 2011


1. Noiunea, structura i importana legii penale. 2. Principiile fundamentale ale dreptului penal. 3. Interpretarea legii penale. 4. Aplicarea legii penale n spaiu. 5. Aplicarea legii penale n timp. . Noiunea de infraciune. !. Noiunea componenei de infraciune, structura i importana ei. ". #odalit$ile componenelor de infraciune. %. Noiunea o&iectului infraciunii i modalit$ile lui. 1'. (u&iectul infraciunii i condiiile lui. 11. Aciunea)inaciunea penal$ i tr$s$turile ei. 12. *aportul de cau+alitate. 13. ,onsecinele infracionale. 14. Intenia i modalit$ile ei. 15. Imprudena i modalit$ile ei. 1 . -roarea i influena sa asupra r$spunderii penale. 1!. Noiunea i formele acti.it$ii infracionale dup$ fa+ele de desf$urare. 1". Preg$tirea de infraciune. 1%. /entati.a de infraciune, condiiile i modalit$ile ei. 2'. ,ondiiile generale ale participaiei penale. 21. Autorul infraciunii. ,uautoratul. -0cesul de autor. 22. Instigarea la infraciune i condiiile ei. 23. ,omplicitatea la infraciune i condiiile ei. 24. 1ormele participaiei penale. 25. 2egitima ap$rare i condiiile ei. 2 . -0trema necesitate i condiiile ei. 2!. ,onstr3ngerea fi+ic$ sau psi4ic$. 2". 5nitatea de infraciuni i modalit$ile ei. 2%. ,oncursul de infraciuni i modalit$ile lui. 3'. *ecidi.a de infraciuni. 31. Pedeapsa penal$ i scopurile ei. 32. ,aracteristica general$ a sistemului de pedepse penale. 33. Pri.area de dreptul de a ocupa anumite funcii sau e0ercita o anumit$ acti.itate. 34. 6nc4isoarea. 7eteniunea pe .ia$. 35. ,riteriile generale de indi.iduali+are a pedepsei. 3 . ,aracteristica general$ a sistemului de circumstane atenuante i agra.ante.

3!. -fectele circumstanelor atenuante i agra.ante. 3". Aplicarea pedepsei n ca+ul unui concurs de infraciuni. 3%. Aplicarea pedepsei n ca+ul unui cumul de sentine. 4'. Aplicarea pedepsei pentru infraciunea infraciune neconsumat$ i n ca+ul recidi.ei de infraciuni. 41. Aplicarea pedepsei mai &l3nde dec3t cea pre.$+ut$ de lege. 42. 2i&erarea de r$spundere penal$ cu atragerea la r$spundere administrati.$. 43. 2i&erarea de r$spundere penal$ n leg$tur$ cu renunarea de &un$ .oie la s$.3rirea infraciunii. 44. Prescripia tragerii la r$spundere penal$. 45. ,ondamnarea cu suspendarea condiionat$ a e0ecut$rii pedepsei. 4 . 2i&erarea condiionat$ nainte de termen de pedeaps$. 4!. Am3narea e0ecut$rii pedepsei pentru femei gra.ide i femei care au copii n .3rst$ de p3n$ la " ani. 4". ,aracteristica scopul i tipurile m$surilor de siguran$. 4%. ,onfiscarea special$. 5'. (tingerea antecedentelor penale. *ea&ilitarea 8udiciar$.