Sunteți pe pagina 1din 254

CASSANDRA CLARE

ORAUL DE STICL
SERIA INSTRUMENTE MORTALE

-3Traducere din limba IS#N" 978-973-102-349-6 englez i n !e de" Cristina Jinga

$ARTEA %NT&I SCA$R SC&NTEI


Omul i nate singur suferina precum vulturii se ridic n aer prin puterile lor Cartea lui !ov '"(

"

$ORTALUL
Frigul muctor din urm cu o sptm n s! s" ris!# soar!l! strluc!a cu put!r! c nd Clar$ str%tu gr%it curt!a pr"uit din "a&a cas!i lui 'u(!) cu gluga *ac+!t!i p! cap) ca s-i &in prul s nu i-l su"l! , ntul p! "a&- .-o "i /ncl0it !a ,r!m!a) dar , ntul dinspr! 1ast 2i,!r put!a "i /nc tios- 3duc!a cu !l i un sla% i0 d! c+imical!) am!st!cat cu mirosul din 4roo(l$n) d! as"alt) d! %!n0in i d! 0a+r ars d! la "a%rica a%andonat din captul str0ii.imon o at!pta p! ,!randa din "a&) tolnit /ntr-un "otoliu cu arcuril! rupt!5m%rcat /n *!ani) /i &in!a 6.-ul /n !c+ili%ru p! g!nunc+i i /mpung!a /n !l d!stoinic cu stylus-ul 2up!r!7 0is! !l) c nd !a urc tr!pt!l!- 8-am spart p! to&i la 9ario :artClar$ /i ddu gluga *os) scutur ndu-i prul din oc+i i scotocind /n %u0unar dup

c+!i ;nd!-ai "ost< =!-am sunat toat dimin!a&a.imon s! ridic) , r ndu-i t%li&a p lp itoar! /n g!anta d! laptop 3m "ost la 1ric- 2!p!ti&ii cu trupaClar$ /nc!t s mai 0g l& i! c+!ia /n %roasc > m!r!u s! %loca > un timp d!stul d! lung c t s s! /ncrunt! la !l 2!p!ti&ii cu trupa< ?r!i s spui c /nc mai !ti@ 5n trup< 6! c! n-a "i< 5ntins! m na p! l ng !aA .tai) las-m p! min!Clar$ rmas! p! loc) /n ,r!m! c! .imon /ntoars! !Bp!rt c+!ia) aps nd !Bact c t tr!%uia i "c nd /ncui!toar!a ,!c+! i /ndrtnic s s! d!sc+id %rusc- 9 na lui io atins! p! a !i# pi!l!a /i !ra r!c!) d! ac!!ai t!mp!ratur cu a a!rului din *ur- 1a s! /n"ior pu&in- 3%andonas!r d! numai o sptm n /nc!rcar!a lor d! r!la&i! romantic) iar !a /nc s! sim&!a con"u0 ori d! c t! ori /l ,!d!a 9!rsi5i lu c+!ia /napoi "r s s! uit! la !l1ra "oart! cald /n su"rag!ri!- Clar$ /i at rn *ac+!ta /n cui!rul din +ol i s! /ndr!pt spr! dormitorul d! oasp!&i) urmat d! .imon- .! /ncrunt- ?ali0a !i !ra d!sc+is p! pat ca o scoic) iar +ain!l! i cai!t!l! d! sc+i&! /mprtiat! p!st! tot Carc tr!%uia s pl!ci /n 8dris p!st! ,r!o dou 0il!) 0is! .imon) plim% ndu-i pri,ir!a p!st! ac!l talm!-%alm!) pu&in d!morali0at Cl!c) dar nu m pot +otr/ c! s iau la min!- Du pr!a am roc+ii sau "ust!@ i dac n-am ,oi! s port pantaloni acolo< 6! c! s n-ai ,oi! s por&i pantaloni< 1 o alt &ar) nu un alt s!col 6ar , ntorii d! um%r! sunt d! mod ,!c+!) iar 8sa%!ll! poart /ntotd!auna roc+ii@ i0%ucni Clar$ i o"t- Du-i nimic- Cur i simplu dau ,ina p! gard!ro% c nd d! "apt sunt /ngri*orat p!ntru mama- Eai s ,or%im d!spr! altc!,a- Cum a "ost r!p!ti&ia< =ot nu a,!&i un num! p!ntru trup< 3 "ost %in!.imon s! slt p! %irou) %lngnindu-i picioar!l! D!-am g ndit la un nou motto- C!,a ironic) cum ar "iA F3m ,0ut un milion d! "!t! i l!-am dat roc( la ,r!o opt0!ci la sutG '!-ai spus lui 1ric i c!lorlal&i %i!&i c@ C sunt ,ampir< Du- Du-i g!nul d! lucruri p! car! s l! pui p! tap!t /ntr-o con,!rsa&i! o%inuit Coat! c nu) dar !i sunt prietenii ti- .-ar cu,!ni s ti!- Hi) d! alt"!l) or s cr!ad c asta t! "ac! i mai mult un 0!u al roc(ului) ca ,ampirul '!st!r '!stat) 0is! .imon- 3sta m-ar "ac! ca ,ampirul '!stat- 8ar !l ! p!rsona* d! "ic&iun!- Iricum) !u nu t! ,d al!rg nd p! la to&i pri!t!nii ca s l! spui c !ti , ntor d! um%r! Car! pri!t!ni< =u !ti pri!t!nul m!u.! arunc p! pat i s! uit la .imon 8ar &i! &i-am spus) nu< C!ntru c n-ai a,ut /ncotro.imon /i ls capul /ntr-o part!) c!rc!t nd-o cu at!n&i!# lumina ,!io0!i d! la capul patului i s! r!"l!cta /n oc+i) "c ndu-i argintii I s-mi lips!ti) c t ai s "ii pl!cat Hi tu o s-mi lips!ti) 0is! Clar$) d!i "i!car! milim!tru ptrat d! pi!l! i s! /n"iora d! anticipar! n!r,oas) c!!a c! o "c!a s nu s! poat conc!ntraM duc n Idris! c nta mint!a !i- Am s vd patria vntorilor de umbre, Oraul de Sticl. Am s-o salve pe mama. !i-am s "iu cu #ace. Ic+ii lui .imon o "ulg!rar d! parc i-ar "i putut au0i g nduril!) dar glasul /i !ra

%l ndA 9ai spun!-mi o dat) d! c! tr!%ui! s t! duci tu /n 8dris< 6! c! nu s! pot ocupa 9ad!l!in! i 'u(! d! tr!a%a asta) "r tin!< 9ama a o%&inut ,ra*a car! a pus-o /n star!a asta d! la un ,r*itor) 2agnor F!ll9ad!l!in! spun! c tr!%ui! s-l gsim) dac ,r!m s tim cum s! /ntoarc! ,ra*a6ar !l n-o cunoat! p! 9ad!l!in!- I tia p! mama) iar 9ad!l!in! sp!r c o s ai% /ncr!d!r! /n min!) p!ntru c s!mn at t d! tar! cu !a7 8ar 'u(! nu poat! ,!ni cu min!- 3dic) ar put!a ,!ni /n 8dris) dar s! par! c n-ar put!a intra /n 3licant! "r p!rmisiun!a c!lor din Concla,) iar !i n-or s i-o d!a- Hi s nu-i pom!n!ti d!spr! asta) te ro$ > ! /ntr-ad!,r "oart! n!mul&umit c nu poat! m!rg! cu min!- 6ac n-ar "i cunoscut-o p! 9ad!l!in! dinaint!) nu cr!d c m-ar "i lsat s pl!c nicicum 6ar ,a "i i clanul 'ig+tJood acolo- Hi Jac!- Ir s t! a*ut! !i- 3dic) Jac! a spus c o s t! a*ut!) nu< D-ar! nimic /mpotri, c t! duci acolo< 6!sigur) !l o s m a*ut!) 0is! Clar$- Hi %in!/n&!l!s c n-ar! nimic /mpotri,- 1 c+iar d! acord6ar asta) o tia) !ra o minciun6up c! ,or%is! cu 9ad!l!in! la spital) Clar$ s! dus!s! dir!ct la 8nstitut- Jac! "us!s! primul cruia /i d!0,luis! s!cr!tul mam!i sal!) c+iar mai /naint! d! 'u(!- 8ar !l o ascultas!) uit ndu-s! lung la !a) d!,!nind din c! /n c! mai palid /n timp c! !a ,or%!a) d! parc i-ar "i spus nici mai mult) nici mai pu&in d!c t c ar "i putut s-o sal,!0! p! mama !i dac /i scot!au tot s ng!l! din !l) l!nt) cu c!a mai mar! cru0im! Du t! duci) spus!s! !l) d! /ndat c! t!rminas! !a d! ,or%it- C+iar dac tr!%ui! s t! l!g i s stau grmad p!st! tin! p n-&i tr!c! "ant!0ia asta n!sntoas) dar n-o s t! duci /n 8drisClar$ s! sim&i d! parc i-ar "i dat o palm- Cr!0us! c !l ,a "i ncntat. 3l!rgas! tot drumul d! la spital p n la 8nstitut ca s-i d!a ,!st!a %un i) c nd colo) !l rms!s! /n pragul uii pri,ind-o crunt 6ar tu o s t! duci 6a) o s ne duc!m- %rebuie. Concla,ul i-a con,ocat p! to&i m!m%rii acti,i car! s! pot d!plasa /n 8dris p!ntru o masi, adunar! a Consiliului- Ir s ,ot!0! c! ! d! "cut /n pri,in&a lui ?al!ntin! i) d! ,r!m! c! noi sunt!m ultim!l! p!rsoan! car! l-au ,0ut@ Clar$ ddu asta d!opart! 6!ci dac tu t! duci) !u d! c! nu pot ,!ni cu tin!< 5ntr!%ar!a pus at t d! dir!ct pru s-l scoat i mai tar! din srit! C!ntru c acolo n-ai "i /n siguran& I+) p! c nd aici sunt /n siguran&7 3m "ost la un pas d!-a "i ucis d! 0!c! ori /n ultima lun i d! "i!car! dat c+iar aici) /n D!J Kor( 3sta p!ntru c ?al!ntin! /i conc!ntras! "or&!l! asupra a dou 8nstrum!nt! mortal! car! s! a"lau aici) 0is! Jac!) printr! din&i- 3cum o s-i /ndr!pt! at!n&ia spr! 8dris) tim cu to&ii@ Cu gr!u am put!a "i siguri d! aa c!,a) 0is! 9ar$s! 'ig+tJood3prus! /n um%ra culoarului) n!o%s!r,at d! niciunul dintr! !i# acum /naint) /n luminil! put!rnic! d! la intrar!- 8ar ac!st!a /i d!0,luir s!mn!l! d! !pui0ar! car! pr!au s-i trag /n *os trsturil! "!&!i- .o&ul !i) 2o%!rt 'ig+tJood) "us!s! rnit cu otra, d! d!mon) /n %tlia din urm cu o sptm n) i d! atunci a,us!s! n!,oi! d! /ngri*ir! p!rman!nt- Clar$ nu put!a d!c t s-i /nc+ipui! c t d! o%osit tr!%uia s "i! 8ar Concla,ul ,r!a s-o cunoasc p! Clarissa- Htii asta) Jac! Concla,ul s! poat! duc! dracului Jac!) 0is! 9ar$s!) p! un ton sc+im%at) sinc!r print!sc- Control!a0-&i lim%a*ul Concla,ul ,r!a o grmad d! lucruri) s! cor!ct Jac!- Du ! o%ligatoriu s l! i o%&in p! toat!-

9ar$s! /i arunc o pri,ir! aspr) d! parc tia !Bact d!spr! c! ,or%!a i nu-i apr!cia atitudin!a Concla,ul ar! d!s!ori dr!ptat!) Jac!- Du-i lipsit d! noim din part!a lor s st!a d! ,or% cu Clar$) dup toat! c!l! prin car! a tr!cut- C!!a c! l!-ar put!a spun! !a@ 'as c l! spun !u tot c! ,or s a"l!) 0is! Jac!9ar$s! o"t i /i /ntoars! oc+ii al%atri spr! Clar$ 6!ci s-n&!l!g c ai ,r!a s ,ii /n 8dris< 6oar p!ntru c t!,a 0il!- D-o s /ncurc p! nim!ni) 0is! Clar$) uit ndu-s! rugtor la 9ar$s! p!st! pri,ir!a d! "oc cu car! o &intuia Jac!- Jur7 5ntr!%ar!a nu ! dac o s /ncurci p! cin!,a# /ntr!%ar!a ! dac o s ,r!i s t! /n"&i!0i Concla,ului c nd ,!i "i acolo- 1i ,or s st!a d! ,or% cu tin!- 6ac spui nu) m /ndoi!sc c put!m o%&in! autori0a&ia s t! lum cu noi Du@ /nc!pu Jac!I s m /n"&i!0 Concla,ului) /l /ntr!rups! Clar$) d!i g ndul /i trimis! "iori p! ira spinrii.ingurul !misar din part!a Concla,ului p! car! )l cunoscus! p n atunci !ra 8nc+i0itoar!a) /n pr!a*ma cr!ia nu "us!s! tocmai plcut s s! a"l!9ar$s! /i "r!c t mpl!l! cu , r"ul d!g!t!lor 3tunci n!-am /n&!l!s=otui glasul !i nu sun a /n&!l!g!r! d! comun acord) ci mai d!gra% /ncordat i "ragil ca o strun d! ,ioar /ntins la maBimum Jac!) condu-o p! Clar$) apoi t!-at!pt /n %i%liot!c- =r!%ui! s stau d! ,or% cu tin!6ispru /napoi /n um%r! "r niciun cu, nt d! la r!,!d!r!- Clar$ s! uit lung /n urma !i) sim&indu-s! ca i c nd cin!,a ar "i aruncat p!st! !a o gl!at d! ap r!c! ca g+!a&a- 3l!c i 8sa%!ll! pr!au s-i iu%!asc sinc!r mama i !ra sigur c 9ar$s! nu !ra) d! "apt) o p!rsoan r!a) /ns nu !ra nici prietenoas. Lura lui Jac! !ra o lini! aspr 3cum uit! c!-ai "cut7 =r!%ui! s m duc /n 8dris) c+iar dac tu nu /n&!l!gi d! c!) 0is! Clar$- =r!%ui! s "ac asta p!ntru mama 9ar$s! ar! pr!a mar! /ncr!d!r! /n Concla,) 0is! Jac!- 1 o%ligat s cr!ad c !i sunt p!r"!c&i) iar !u nu-i pot spun! c nu sunt) p!ntru c@ .! opri %rusc C!ntru c aa c!,a ar spun! ?al!ntin!) 0is! !a.! at!pta la o !Bplo0i!) dar !l nu rspuns! d!c tA Dim!ni nu-i p!r"!ct- 5ntins! m na i /mpuns! %utonul asc!nsorului cu d!g!tul arttor- Dici mcar Concla,ulClar$ /i /ncruci %ra&!l! la pi!pt C+iar sta ! moti,ul p!ntru car! nu ,r!i s ,in i !u< C!ntru c n-a "i /n siguran&< ;n licr d! surprind!r! "ulg!r p! "a&a lui Jac! C! ,r!i s spui< 6! c! altc!,a m-a opun!< 1a /ng+i&i /n s!c C!ntru c@ &entru c mi-ai spus c nu mai ai sentimente pentru mine i, ve i tu, asta-i "oarte stn'enitor, "iindc eu nc mai simt ceva pentru tine. !i parie c tii asta. C!ntru c nu ,r!au ca sora m!a mai mic s s! &in dup min! p!st! tot< 1ra o not strid!nt /n glasul lui) p! *umtat! 0!"l!m!a) p! *umtat! altc!,a3sc!nsorul sosi cu un 0droncnit- 5mping nd poarta la o part!) Clar$ pi /nuntru i s! /ntoars! cu "a&a la Jac! Du m!rg p!ntru c ,!i "i i tu acolo- 9!rg p!ntru c ,r!au s-o a*ut p! mama- C! mama noastr. =r!%ui! s-o a*ut- Du /n&!l!gi< 6ac nu "ac asta) s-ar put!a s nu s!

mai tr!0!asc niciodat- 5nc!arc mcar s t! pr!"aci c-&i pas pu&inJac! /i pus! m inil! p! um!rii !i) ating ndu-i uor cu , r"ul d!g!t!lor pi!l!a d! la margin!a gul!rului) trimi& ndu-i "iori n!lalocul lor) incontrola%ili) prin to&i n!r,ii- .u% oc+ii lui aprus!r um%r!) o%s!r, "r ,oi! Clar$) i su% pom!&i) o%ra*ii /i !rau sup&i- =ricoul n!gru p! car!-l purta nu "c!a d!c t s-i scoat i mai mult /n !,id!n& pi!l!a plin d! 0g ri!turi i g!n!l! /ntun!cat!# !ra un studiu /n contrast!) d!mn d! a "i pictat /n tonuri d! n!gru) al% i c!nuiu) cu p!t! aurii ici i colo) ca oc+ii lui) p!ntru un acc!nt d! culoar!@ 'as-m p! min! s-o "ac- ?oc!a lui !ra %l nd) struitoar!- Cot s-o a*ut !u p!ntru tin!- .pun!-mi und! s m duc) d! cin! s /ntr!%- I s-&i aduc c!-&i tr!%ui! 9ad!l!in! i-a spus ,r*itorului c !u ,oi "i c!a car! ,a ,!ni- I at!apt p! "iica lui Joc!l$n) nu p! "iul lui Joc!l$n9 inil! lui Jac! s! str ns!r p! um!rii !i Ci) spun!-i c ! o sc+im%ar! d! plan- I s m duc !u) nu tu- (u tu. Jac!@ Fac oric!) 0is! !l- Iric! ,r!i tu) dac promi&i c rm i aici Du pot1l /i ddu drumul) d! parc !a l-ar "i /mpins 6! c! nu< C!ntru c) 0is! !a) ! mama m!a) Jac! Hi a m!a- ?oc!a lui !ra glacial- 6! "apt) d! c! nu n!-a a%ordat 9ad!l!in! p! am ndoi /n pro%l!ma asta< 6! c! numai p! tin!< Htii d! c! 6!oar!c!) spus! !l) c+iar mai r!c! d! data asta) p!ntru !a tu !ti "iica lui Joc!l$n- 1u ,oi "i /ntotd!auna "iul lui ?al!ntin!=r nti poarta asc!nsorului) /nc+i0 nd-o /ntr! !i- C!ntru o clip) !a s! uit la !l prin oc+iuril! por&ii > /mpl!titura m!talic /i /mpr&!a "a&a /ntr-o s!ri! d! rom%uri /nrmat! /n m!tal- ;n singur oc+i auriu s! uita la !a printr-un rom%) "urios i scpr nd m ni! ,!nit din ad ncuril! lui Jac!@ /nc!pu !a6ar cu o smucitur i-un 0droncnit) asc!nsorul d!*a s! pus!s! /n micar!) co%or nd-o /n /ntun!ricul tcut al cat!dral!i Cm ntul ctr! Clar$7 .imon "lutura m inil! ctr! !a- 1ti tr!a0< 6a) scu0!.! ridic) scutur ndu-i capul ca s-l limp!0!asc d! /nc!&ori- 3tunci "us!s! ultima oar c nd /l ,0us! p! Jac!- Du rspuns!s! la t!l!"on) c nd /l sunas!) mai t r0iu) aa c !a /i "cus! planuril! d! cltori! cu "amilia 'ig+tJood) "olosindu-l p! 3l!c) "r c+!" i st n*!nit) dr!pt p!rsoan d! contact- 4i!tul 3l!c) prins /ntr! Jac! i mama lui) /ntotd!auna strduindu-s! s "ac aa cum !ra mai %in! 3i spus c!,a< 6oar c mi s! par! c s-a /ntors 'u(!) 0is! .imon i sri d! p! %irou) !Bact c nd ua dormitorului s! d!sc+is!- Hi iat-l7 4un) .imon'u(! ,or%!a calm) poat! un pic o%osit > purta o *ac+!t ponosit din d!nim) o %lu0 d! "lan!l i r!ia&i ,!c+i) /nd!sa&i /n %ocanci car! artau d! parc "us!s!r noi cu 0!c! ani /n urm- Ic+!larii /i !rau ridica&i p! cr!t!tul capului) p!st! prul castaniu) car! pr!a acum /nspicat cu mai mult! "ir! crunt! d!c t /i amint!a Clar$- .u% %ra& &in!a un pac+!t ptrat) l!gat cu o panglic ,!rd!- 8-l /ntins! lui Clar$ Mi-am adus c!,a p!ntru cltoria ta Du tr!%uia s "aci asta7 prot!st Clar$- 3i "cut d!*a at t d! mult@ .! g nd!a la +ain!l! p! car! i l! cumpras! dup c! tot c! a,us!s! !a "us!s! distrus- 5i ddus! i un t!l!"on nou) i mat!rial! noi d! d!s!n > asta "r s-l "i rugat !a- 3proap! tot c! a,!a /n mom!ntul sta !ra primit cadou d! la 'u(!- !i nici mcar

nu eti de acord cu "aptul c plec. 3c!st g nd din urm at rna n!rostit /ntr! !i Htiu- 6ar am ,0ut-o i m-am g ndit la tin!5i ddu cutiaI%i!ctul dinuntru !ra /n"urat /n mai mult! straturi d! + rti! d! mtas!- Clar$ rups! + rtia i ddu cu m na d! c!,a moal! ca %lana d! pisic- .coas! o scurt !Bclama&i!* 1ra o manti! d! cati"!a ,!rd! ca sticla) d! mod ,!c+!) cu o cptu!al auri! d! mtas!) cu nasturi d! alam i cu o glug larg- 1a i-o a!0 /n poal) tr!c ndu-i m ng i!tor m inil! p!st! mat!rialul moal! .!amn cu o +ain p! car! ar purta-o 8sa%!ll!7 !Bclam !a- Cu mantia d! ,oia* a unui , ntor d! um%r! 1Bact- 3cum o s "ii /m%rcat i mai mult ca unul dintr! !i) 0is! 'u(!) c nd ,!i "i /n 8dris1a /i ridic pri,iril! spr! !l ?r!i s art ca unul dintr! !i< Clar$) !ti unul dintr! !i- N m%!tul lui a,!a o nuan& d! trist!&!- 6! alt"!l) tii cum /i trat!a0 p! strini- Iric! po&i "ac! ca s t! int!gr!0i /n@ .imon scoas! un sun!t ciudat) iar Clar$ s! uit) ,ino,at) la !l > aproap! c uitas! c !ra i !l acolo- .imon s! uita "oart! at!nt la c!as 3r tr!%ui s pl!c 6ar d!-a%ia ai ,!nit7 s! /mpotri,i Clar$- 3m cr!0ut c-o s rm n!m /mpr!un) s n! uitm la un "ilm sau c!,a@ =u tr!%ui! s-&i "aci %aga*ul.imon 0 m%i) luminos ca soar!l! d! dup ploai!- 1a aproap! c-l cr!0u c nu-l supras! nimic I s tr!c mai t r0iu s-&i spun la r!,!d!r! I+) +aid!7 prot!st Clar$- 2m i@ Du pot- =onul lui !ra "!rm- 9 /nt ln!sc cu 9aia I+- C!r"!ct) 0is! Clar$9aia) /i spus! !a) !ra simpatic- 1ra d!t!apt- 1ra "rumoas- 1ra) d! as!m!n!a) , rcolac- ;n , rcolac /ndrgostit d! .imon- 6ar poat! c aa tr!%uia s "i!- Coat! c ac!ast nou pri!t!n trebuia s "i! din 'um!a d! Jos- 'a urma urm!lor) i !l !ra acum un r!pudiat din 'um!a d! Jos- =!or!tic nici n-ar mai "i tr!%uit s-i p!tr!ac timpul cu un , ntor d! um%r! pr!cum Clar$ 3tunci cr!d c-i mai %in! s pl!ci 6a) cr!d c-i mai %in!Ic+ii n!gri ai lui .imon !rau d! n!ptruns- 3sta !ra c!,a nou > /ntotd!auna putus! citi /n oc+ii lui .imon) /naint!- .! /ntr!% dac !ra un !"!ct s!cundar al ,ampirismului sau c!,a ca totul di"!rit 'a r!,!d!r!) 0is! !l i s! apl!c s-o srut! p! o%ra0) d ndu-i prul la o part! cu o m n3poi s! opri pu&in i s! ddu /napoi) cu o !Bpr!si! o,itoar!- 1a s! /ncrunt surprins) dar !l d!*a pl!cas!) tr!c nd p! l ng 'u(! i i!ind p! u- 3u0i ua d! la intrar! %u"nind) /n d!prtar! .! poart at t d! ciudat! !Bclam !a) str ng nd la pi!pt mantia d! cati"!a) ca p!ntru a s! liniti- Cr!0i c ! numai din pricina c+!sti!i d! ,ampir< Cro%a%il c nu- 'u(! pr!a uor amu0at- C nd d!,ii r!pudiat nu &i s! sc+im% i modul d! a pri,i lucruril!- .au d! a-i pri,i p! oam!ni- 6-i timp- 3i rupt pri!t!nia cu !l 4a nu- 1l a rupt-o cu min! C!ntru c nu !ti /ndrgostit d! !l- 3sta ! o situa&i! n!sigur i cr!d c !l s! poart cu !l!gan&- I mul&im! d! adol!sc!n&i s-ar /m%u"na sau ar p ndi p! su% "!r!astra ta cu o cuti! cu pocnitori Dim!ni nu mai "olos!t! cutii cu pocnitori- 1rau la mod /n anii opt0!ciClar$ s! ddu *os din pat i /m%rc mantia- I /nc+is! la nasturi p n sus)

rs"& ndu-s! cu s!n0a&ia plcuta a cati"!l!i ?r!au doar ca .imon s "i! din nou normal.! uit la cum arta /n oglind i rmas! plcut surprins > ,!rd!l! /i scot!a /n !,id!n& prul rou i /i "c!a culoar!a oc+ilor mai int!ns- .! /ntoars! spr! 'u(!A C! 0ici< 1l s! spri*in!a d! tocul uii) cu m inil! /n %u0unar!# c nd s! uit la !a) o um%r tr!cu p! "a&a lui 9ama ta a,!a o manti! !Bact ca asta) c nd !ra d! , rsta ta) s! mul&umi !l s spunClar$ str ns! man!t!l! manti!i) /ngrop ndu-i d!g!t!l! /n moliciun!a lor3u0indu-l pom!nind d! mama !i i ,0 nd trist!&!a !Bpr!si!i lui) /i ,!ni s pl ng 9!rg!m a0i s-o ,!d!m mai t r0iu) nu-i aa< /ntr!% !a- ?r!au s-mi iau rmas%un /naint! s pl!c i s-i spun@ s-i spun c! ,r!au s "ac- 3a o s "i! linitit'u(! ddu din cap I s-o ,i0itm la spital) pu&in mai /ncolo- Hi) Clar$< C!-i< 3proap! c nu-i ,!n!a s s! uit! la !l) dar) din "!ricir!) i s! risipis! trist!&!a din oc+i- 'u(! /i 0 m%i . "ii normal nu-i c+iar aa d! gro0a, cum s-ar cr!d!.imon arunc o pri,ir! la %il!tul din m na lui i apoi la cat!dral) mi*indu-i oc+ii /n soar!l! dup-ami!0ii- 8nstitutul s! pro"ila p! c!rul al%astru) ca o l!sp!d! d! granit strpuns d! "!r!str! cu arcuri ascu&it!) /ncon*urat d! un 0id /nalt d! piatrC+ipuril! gargui!lor pri,!au c+iondor /n *os) d! p! corni!l! lor) d! parc /l d!s"id!au s s! apropi! d! ua d! la intrar!- Du mai s!mna d!loc cu c!!a c! ,0us! prima oar) d!g+i0at /n ruin! prpdit!) dar p!-atunci ilu0iil! magic! nu a,!au !"!ct asupra r!pudia&ilor%u nu apar)ii locului acesta. Cu,int!l! !rau aspr!) usturtoar! ca acidul- .imon nu !ra sigur dac ,or%is! garguiul sau propria mint!- Asta e o biseric, iar tu eti un damnat. 9ai taci) murmur !l) cu *umtat! d! gur- 6! alt"!l) n-am nicio tr!a% cu %is!ricil!- 1u sunt !,r!u5n 0idul d! piatr !ra montat o poart d! "i!r "iligranat- .imon pus! m na p! clan&) aproap! at!pt ndu-s! s-i ard carn!a dur!ros) dar nu s! /nt mpl nimic3par!nt) poarta nu !ra d!os!%it d! s" nt- I d!sc+is! i nu str%tu nici *umtat! din al!!a d! piatr s"r mat c! duc!a spr! intrar! c nd au0i ,oci > mai mult! i cunoscut! > /n apropi!r!.au poat! c nu c+iar /n apropi!r!- ;itas! c t d! mult i s! ascu&is!r au0ul i ,!d!r!a) d! c nd "us!s! Cr!sc+im%at- Cr!a c ,ocil! ,!n!au d! p!st! umr) dar continu nd s m!arg p! al!!a /ngust c! ocol!a 8nstitutul) d! cum ddu col&ul) ,0u ,or%itorii st nd la o consid!ra%il distan&) c+iar /n captul /nd!prtat al cur&ii 8nstitutului- 8ar%a cr!scus! /n ,oi! aici) acop!rind p! *umtat! rami"ica&iil! al!ilor car! duc!au printr! c!!a c! "us!s!r odinioar tu"! d! tranda"iri gri*uliu aran*at!1Bista c+iar i o %anc d! piatr) &!sut cu i!r%uri c&rtoar!# ac!asta "us!s! o %is!ric ad!,rat c nd,a) /naint! ca , ntorii d! um%r! s o ia /n stp nir!5l 0ri mai /nt i p! 9agnus) spri*init cu spat!l! d! 0idul d! piatr acop!rit cu muc+i- 3r "i "ost gr!u s nu-l r!marci p! 9agnus > purta un tricou al% pictat cu stropi i o p!r!c+! d! pantaloni d! pi!l! /n culoril! curcu%!ului- 8!!a /n !,id!n& ca o or+id!! culti,at /n s!r) /ncon*urat d! , ntorii d! um%r!) to&i /m%rca&i /n n!gruA 3l!c) art nd palid i sting+!rit# 8sa%!ll!) cu prul !i lung i n!gru str ns /n codi&! /mpl!tit!) prins! cu panglici d! argint) l ng un %i!&!l car! tr!%uia s "i! 9aB) m!0inul- 3poi !ra mama lor) pr nd o ,!rsiun! pu&in mai /nalt i mai osoas a "iic!i sal!) cu ac!lai pr n!gru) %ogat- ' ng !a !ra o "!m!i! p! car! .imon nu o cunot!a- 'a /nc!put) a,u impr!sia c !ra %tr n) "iindc prul /i !ra aproap! al%)

dar c nd !a s! /ntoars! s-i spun c!,a lui 9ar$s!) .imon /i ddu s!ama c n-a,!a mai mult d! tr!i0!ci i cinci sau patru0!ci d! aniHi apoi !ra Jac!) st nd pu&in mai la o part!) ca i c nd n-ar "i apar&inut propriu-0is grupului- 1ra /m%rcat compl!t /n n!gru > costuma&ia d! , ntor d! um%r! >) ca i c!ilal&i- C nd .imon s! /m%rca /n n!gru) arta d! parc s! pr!gt!a s s! duc la o /nmorm ntar!) p! c nd Jac! arta dur i p!riculos- Hi mai blond. .imon /i sim&i um!rii /ncord ndu-s! i s! /ntr!% dac a,!a s s! /nt mpl! ,r!odat c!,a > tr!c!r!a timpului sau uitar!a > car! s-i risip!asc antipatia "a& d! Jac!- Du c voia !l s-o simt) dar !ra acolo) ca o piatr stri,indu-i su% gr!utat!a !i inima in!rt1ra c!,a ciudat cu adunar!a asta > dar tocmai atunci Jac! s! /ntoars! spr! !l) d! parc i-ar "i sim&it pr!0!n&a) iar .imon ,0u) c+iar i d! la distan&) cicatric!a su%&ir! i al% d! p! g tul lui) im!diat d!asupra gul!rului- 3ntipatia din pi!ptul lui s! topi /n altc!,a- Jac! /nclin scurt din cap /n dir!c&ia lui 9 /ntorc im!diat) /i 0is! !l lui 9ar$s!) cu o ,oc! p! car! .imon n-ar "i a,ut-o niciodat "a& d! mama lui# suna ca un adult ,or%ind cu alt adult9ar$s! /i ddu /ncu,iin&ar!a "lutur nd distrat din m n Du ,d d! c! dur!a0 at t) /i 0ic!a !a lui 9agnus- 1 normal< C!!a c! nu-i normal ! r!duc!r!a p! car! ,-o "ac !u- 9agnus %t!a cu tocul g+!t!i /n 0id- 5n mod normal) ,-a taBa du%lu 1 pur i simplu un Cortal temporar. =r!%ui! doar s n! duc /n 8dris- 6up car! m at!pt s-l /nc+i0i la loc- 3sta este /n&!l!g!r!a noastr9ar$s! s! /ntoars! ctr! "!m!ia d! l ng !aA 8ar tu ,!i rm n! aici) ca s "ii martor la c! "ac! !l) 9ad!l!in!< Madeleine- 6!ci ac!asta !ra pri!t!na lui Joc!l$n- =otui n-a,!a timp s cat! oc+ii > Jac! /l apucas! d!*a p! .imon d! %ra& i /l duc!a p! sus p! l ng %is!ric) dincolo d! col&) sco& ndu)l din ra0a ,i0ual a c!lorlal&i- C! latura ac!asta a cur&ii) ,!rd!a&a cr!scus! i mai /nalt i mai d!as) al!!a "iind acop!rit d! !rpii lu*!rilor i ai tu"!lor tin!r!- Jac! /l /mpins! p! .imon dup un st!*ar uria) und!-i ddu drumul) c!rc!t nd rapid cu pri,ir!a /n *ur) d! parc ar "i ,rut s "i! sigur c nu "us!s!r urmri&i* 1-n r!gul- Cut!m ,or%i aici6!sigur) !ra mai linit! aici) /n spat!) ,ui!tul tra"icului dinspr! Kor( 3,!nu! "iind /n%uit d! corpul masi, al cldirii 8nstitutului =u mi-ai c!rut s ,in) su%lini! .imon- 3m gsit m!sa*ul d! la tin! lipit d! "!r!astra m!a c nd m-am tr!0it) a0i-dimin!a&- Du "olos!ti niciodat t!l!"onul) ca to&i oam!nii< Du dac pot !,ita asta) ,ampirul!) 0is! Jac!5l studias! p! .imon g nditor) d! parc cit!a paginil! un!i cr&i- 5n !Bpr!sia d! p! c+ipul lui s! am!st!cau dou !mo&iiA o uoar uimir! i c!,a car! lui .imon i s! pr!a d!0amgir! 6!ci /nc ! ad!,rat- 9ai po&i s um%li la lumina 0il!i- Dici mcar soar!l! d! la amia0 nu t! ard! 6a) 0is! .imon- 6ar tiai asta@ ai "ost acoloDu tr!%uia s pr!ci0!0! c! anum! /ns!mna FacoloG# put!a ,!d!a p! "a&a c!luilalt %iat c-i amint!a "lu,iul) camion!ta cu r!morc) soar!l! rsrind d!asupra ap!i) Clar$ pl ng nd /n +o+ot!- 5i amint!a la "!l d! %in! ca i .imon 9-am g ndit c poat! &i-a tr!cut) 0is! Jac!) dar p! un ton car! nu suna ca i cum ar "i ,rut asta 6ac-o s simt n!,oia s iau "oc) o s t! anun&- .imon n-a,!a niciodat r%dar! cu Jac!- 3u0i) m-ai "cut s %at tot carti!rul p n aici) ca s t! po&i tu +ol%a la min! aa) d! parc-a "i o n0% ti! p!-o lam!l d! o%s!r,a&i! din la%orator< 6ata ,iitoar! /&i trimit o po0 Hi !u am s-o /nrm!0 i-am s-o pun p! nopti!r) la capul patului) 0is! Jac!) dar tonul lui nu suna d! parc ar "i a,ut c+!" d! sarcasm!- 3scult) t!-am c+!mat aici

cu un scop- 6!i nu-mi plac! d!loc s r!cunosc) ,ampirul!) noi doi a,!m c!,a /n comun Crul !Bc!p&ional d! "rumos< sug!r .imon) d!i nici !l n-a,!a c+!" d! /mpunsturiC!,a din !Bpr!sia "!&!i lui Jac! /l "c!a s s! simt din c! /n c! mai /ngri*orat Clar$) 0is! Jac!.imon "u prins p! picior gr!it Clar$< Clar$) 0is! Jac! din nou- HtiiA scund) prul rou) n!r,oas Du ,d cum Clar$ ar "i c!!a c! a,!m noi /n comun) 0is! .imon) d!i /n&!l!g!aCu toat! ac!st!a) nu !ra o con,!rsa&i! p! car! i-ar "i dorit-o /n mod d!os!%it cu Jac! acum) sau) mai !Bact) ,r!odat- Iar! nu !Bista un soi d! cod %r%t!sc car! !Bclud!a discu&ii dintr-ast!a > discu&iil! d!spr! sentimente< 3par!nt) nu 3m ndoi &in!m la !a) a"irm Jac!) msur ndu-l cu pri,ir!a- 1 important p!ntru am ndoi- Du-i aa< =u m /ntr!%i dac &in la !a< F3 &in!G i s! pr!a un ,!r% d!stul d! srac- .! /ntr!% dac Jac! "c!a mito d! !l > c!!a c! pr!a o cru0im! n!o%inuit) c+iar i din part!a lui Jac!- 3dic) Jac! /l c+!mas! p n aici doar ca s-l 0!"l!mis!asc p!ntru c nu m!rs!s!r lucruril! romantic /ntr! Clar$ i !l< 6!i .imon /nc mai nutr!a sp!ran&!) m rog) c+iar i sla%!) c situa&ia s-ar put!a sc+im%a) c Jac! i Clar$ a,!au s /nc!ap s simt unul p!ntru c!llalt c!!a c! tr!%ui!) adic c!!a c! "ra&ii se presupune c tr!%ui! s simt unul p!ntru c!llalt@ 5i /nt lni pri,ir!a lui Jac! i /i sim&i "ira,!l! sp!ran&! c+ircindu-s!- 1Bpr!sia d! p! "a&a c!luilalt %iat nu !ra a "ra&ilor c nd ,or%!sc d!spr! suroril! lor- C! d! alt part!) !ra !,id!nt c Jac! nu-l "cus! s ,in p n acolo doar p!ntru a-i lua /n d!r d!r! s!ntim!nt!l!# n!"!ricir!a d!spr! car! .imon !ra sigur c s! ,!d!a 0ugr,it p! trsturil! lui !ra r!"l!ctat /n oc+ii lui Jac! . nu cr!0i c-mi "ac! plc!r! s-&i pun /ntr!%ril! ast!a) s! rsti Jac!) =r!%ui! s tiu c! ai "ac! tu p!ntru Clar$- 3i min&i p!ntru !a< . mint d!spr! c!< C! s! /nt mpl) d! "apt< .imon /i ddu s!ama c! anum! /l d!ran*as! la sc!na , ntorilor d! um%r! din grdin .tai pu&in) 0is! !l- Cl!ca&i /n 8dris n clipa asta< Clar$ cr!d! c-o s pl!ca&i la noapt! Htiu) 0is! Jac!- Hi am n!,oi! ca tu s l! spui c!lorlal&i c ai ,!nit trimis d! Clar$ ca s anun&i c !a nu ,in!- .pun!-l! c s-a r0g ndit i c nu mai ,r!a s m!arg /n 8dris1ra o /ncordar! /n ,oc!a lui > c!,a c! .imon a%ia d! r!cunot!a sau pro%a%il c i s! pr!a mult pr!a straniu s ,in d! la Jac! ca s poat acc!pta- Jac! /l implora. Ir s t! cr!ad- 1i tiu c t d!@ c t d! apropia&i sunt!&i ,oi doi.imon cltin din cap Du-mi ,in! s cr!d- 5mi dai impr!sia c ai ,r!a s "ac c!,a p!ntru Clar$) dar d! "apt nu ,r!i s "ac d!c t c!,a p!ntru tin!- .! /ntoars! i ddu s pl!c!A 1Bclus7 Jac! /l prins! d! %ra&) rsucindu-l /n loc* +ste p!ntru Clar$- 5nc!rc s-o prot!*!0- 3m cr!0ut c !ti c t d! c t int!r!sat s m a*u&i s "ac asta.imon s! uit !Bplicit la m na lui Jac! /ncl!tat p! %ra&ul lui Cum a put!a s-o prot!*!0 dac nu-mi spui d! c! anum! s-o prot!*!0< Jac! nu-i ddu drumul Du po&i s ai /ncr!d!r! /n min! c nd /&i 0ic c ! important< Du /n&!l!gi c t d! mult /i dor!t! !a s m!arg /n 8dris) 0is! .imon- 6ac ! s /mpi!dic tr!a%a asta) tr!%ui! s am un moti, al dracului d! %un-

Jac! rsu"l /nc!t) "r nicio trag!r! d! inim > i-i ddu drumul %ra&ului lui .imon C! a "cut Clar$ asupra ,asului lui ?al!ntin!) 0is! !l) cu ,oc! sc0ut- Cu runa d! p! p!r!t!@ runa 6!sc+id!rii@ !i %in!) ai ,0ut c! s-a /nt mplat 3 distrus ,asul la) 0is! .imon- D!-a sal,at tuturor ,i!&il! ?or%!t! mai /nc!t7 Jac! s! uit /n *ur) n!linitit 6oar nu ,r!i s spui c nu mai ti! nim!ni d!spr! asta< /ntr!% .imon) n!,!nindu-i s cr!ad Htiu !u- Htii tu- Htiu 'u(! i 9agnus- Dim!ni altcin!,a Hi c!ilal&i c!-i /nc+ipui! c s-a /nt mplat< C ,asul doar s-a d!0m!m%rat la mom!ntul oportun< '!-am spus c 2itualul d! Con,!rsi! al lui ?al!ntin! tr!%ui! s "i m!rs gr!it 3i min&it Concla,ul< .imon nu tia dac s "i! impr!sionat sau /ngro0it 6a) am min&it Concla,ul- 8sa%!ll! i 3l!c tiu d!spr! a%ilitat!a lui Clar$ d! a cr!a run! noi) aa c m /ndoi!sc c ,oi put!a ascund! asta Concla,ului sau noului 8nc+i0itor- 6ar dac !i ar ti c !a poat! "ac! c! "ac! > s ampli"ic! run!l! o%inuit!) ast"!l /nc t s ai% put!ri distructi,! incr!di%il! >) i-ar dori-o ca lupttoar!) ca arm- 8ar !a nu ! pr!gtit p!ntru asta- D-a "ost cr!scut p!ntru@ .! /ntr!rups!) cci .imon cltina din cap C!-i< 1ti n!"ilim) 0is! .imon /nc!t- D-ar tr!%ui s dor!ti c!-i mai %in! p!ntru Concla,< C+iar dac asta /ns!amn s-o "olos!asc p! Clar$@ ?r!i s-o /n+a&! !i< .-o pun /n prima lini!) /mpotri,a lui ?al!ntin! i a armat!i d!@ mai tiu !u c!) p! car! o adun !l< Du) 0is! .imon- Du ,r!au asta- 6ar !u nu sunt unul d!-al ,ostru- Du tr!%ui! s m /ntr!% p! cin! s pun p! primul loc) p! Clar$ sau p! "amilia m!a< Fa&a lui Jac! /nc!pu s s! color!0! /nc!t /ntr-un rou aprins Du-i aa- 6ac a "i cr!0ut c prin asta ar put!a a*uta Concla,ul@ dar nu-l ,a a*uta- 6oar /i ,a "ac! !i ru@ Dici dac ai cr!d! c ar a*uta Concla,ul) 0is! .imon) nu i-ai lsa niciodat s-o ia p! Clar$ C! t! "ac! s spui asta) ,ampirul!< C!ntru c nim!ni n-o poat! a,!a) d!c t tu) 0is! .imonCuloar!a prsi %rusc "a&a lui Jac! 6!ci n-ai s m a*u&i< 0is! !l) n!,!nindu-i s cr!ad- D-ai s-o@ D-ai s-o a*u&i p! ea< .imon o,i@ dar mai /naint! s-i poat rspund!) un sun!t n!at!ptat spars! tc!r!a dintr! !i- ;n &ipt /nalt) s" i!tor) cutr!murtor d! disp!rat i cu at t mai /n"iortor prin %rusc+!&!a cu car! "u curmat- Jac! s! rsuci /n loc C!-a "ost asta< 3c!lui &ipt) singurul) i s! alturas!r i alt! strigt! i un 0gomot d! ciocnir! m!talic "!roc! car!-i 0g ri! timpan!l! lui .imon .-a /nt mplat c!,a@ c!ilal&i@ 6ar Jac! pl!cas! d!*a) al!rg nd p! al!!) !,it nd tu"!l!- 6up o s!cund d! o,ial) .imon s! lu dup !l- ;itas! c t d! r!p!d! put!a al!rga acum > /l a*uns! din urm aproap! im!diat p! Jac!) d nd col&ul %is!ricii i & nind /n grdin5naint!a lor !ra +aos- I c!a& al% /n,luis! grdina i-n a!r s! sim&!a un miros gr!u > i0ul /n&!ptor d! o0on i d! altc!,a am!st!cat cu !l) c!,a dulc!ag i n!plcut- .ilu!t! sg!tau /ncolo i-ncoac! > .imon nu l! put!a 0ri d!c t "ugar) cci apr!au i dispr!au im!diat prin c!a&- I 0ri p! 8sa%!ll!) cu prul ui!r nd /n *urul !i ca dou s"ori n!gr! /n timp c!-i /n, rt!a %iciul- 1ra ca un "ulg!r auriu mortal d!spic nd um%r!l!- 2!0ista /mpotri,a /naintrii un!i mata+al! gr!oai! i im!ns! > un d!mon) g ndi .imon >) dar s! a"lau /n plin lumin a 0il!i# !ra imposi%il-

5mpl!ticindu-s! /naint!) ,0u c) la "orm) cr!atura !ra umanoid) dar coc r*at i contorsionat) cum,a anapoda. 5n m n a,!a o sc ndur groas d! l!mn p! car! o r!p!0!a /n 8sa%!ll! aproap! or%!t!'a scurt distan& d! !i) printr-o sprtur /n 0idul d! piatr) .imon put!a ,!d!a tra"icul d! p! Kor( 3,!nu!) rul nd placid- C!rul d! d!asupra 8nstitutului !ra s!nin 6amna&i) opti Jac!) cu "a&a crispat) sco& nd unul dintr! pumnal!l! d! s!ra" d! la cingtoar!- Cu 0!cil!7 5l /mpins! p! .imon la o part!) aproap! grosolan .tai aici) pric!pi< .tai aici7 C!ntru un mom!nt) .imon rmas! /ncr!m!nit) /n ,r!m! c! Jac! & ni /naint!) /n c!a&- 'umina pumnalului din m na lui strpung!a c!a&a cu ra0! argintii /n *urul lui# silu!t! /ntun!cat! s! r!p!0!au /ncoac! i-ncolo prin !a) iar .imon a,u impr!sia c pri,!a printr-un g!am *i,rat) /nc!rc nd disp!rat s-i d!a s!ama c! s! /nt mpla d! part!a c!alalt- 8sa%!ll! disprus!# /l ,0u p! 3l!c) cu %ra&ul /ns ng!rat) spint!c nd pi!ptul unui r0%oinic damnat p! car!-l urmri apoi pr%uindu-s! la pm nt- 5nc unul apru /n spat!l! lui) dar Jac! !ra acolo) acum cu un pumnal /n "i!car! m n) srind i "or"!c nd n!cru&tor prin a!r > iar capul damnatului s! rostogoli d! p! um!rii si) din g t & nindu-i s ng! n!gru- 'ui .imon i s! /ntoars! stomacul p! dos > s ng!l! miros!a caustic) otr,itorCut!a au0i , ntorii d! um%r! strig nd unul la altul prin c!a&) cci damna&ii nu scot!au a%solut niciun sun!t- 6!odat) c!a&a s! risipi) iar .imon /l ,0u p! 9agnus st nd cu oc+ii rtci&i l ng 0idul 8nstitutului- Min!a m inil! ridicat!) "ulg!r! al%astr! sc nt!ind /ntr! !l!) iar p! 0idul und! stt!a) un ptrat n!gru pr!a s s! "i d!sc+is /n piatr- Du !ra tocmai gol sau /ntun!cat) ci luc!a ca o oglind cu u,i&! d! "oc rsucindu-s! /n sticla !i Cortalul7 strig 9agnus- =r!c!&i prin Cortal7 .! /nt mplar mai mult! lucruri d!odat- 9ar$s! 'ig+tJood apru din c!a&) duc ndu-l /n %ra&! p! %iat) p! 9aB- .! opri o clip ca s strig! c!,a p!st! umr) apoi s! r!p!0i la Cortal i prin !l) dispr nd /n 0id- ;rm 3l!c) cr nd-o p! 8sa%!ll! dup !l) %iciul /ns ng!rat t r ndu-s! p! pm nt /n urma !i- 5n timp c! !l o trg!a spr! Cortal) c!,a apru din c!a& /n spat!l! lor > un r0%oinic damnat) /n, rtind un pumnal cu lam du%l.imon /i r!,!ni din /ncr!m!nir!- 2!p!0indu-s! /naint! ca o sg!at) o strig p! 8sa%!ll! p! num! > apoi s! /mpi!dic i plon* /n "a&) i0%indu-s! d! pm nt d!stul d! tar! c t s i s! tai! r!spira&ia) dac ar "i a,ut ,r!o r!spira&i!- .! ridic an!,oi! /n !0ut) /ntorc ndu-s! s ,ad d! c! s! /mpi!dicas!1ra un cada,ru- ;n trup d! "!m!i!) cu g tul tiat) cu oc+ii larg d!sc+ii) al%atri i n!/nsu"l!&i&i- Crul palid /i !ra m n*it d! s ng!- 9ad!l!in! .imon) mic-te7 Jac! /i strigas! asta# .imon s! uit i-l ,0u p! c!llalt %iat i!ind din c!a& i gonind spr! !l) cu pumnal!l! d! s!ra" /ns ng!rat! /n m ini- 3poi /i ridic oc+ii20%oinicul damnat p! car!-l ,0us! urmrind-o 8sa%!ll! s! apl!ca asupra lui) cu "a&a plin d! cicatric!) sc+imonosit /ntr-un r n*!t crispat- .imon s! rostogoli /ntr-o part!) c nd pumnalul cu lam du%l s! pr,li spr! !l) dar c+iar i cu r!"l!B!l! lui /m%unt&it! n-a "ost /nd!a*uns d! rapid- I dur!r! s" i!toar! /l sg!t i ,!d!r!a i s! /ntun!c-

TURNURILE DEMONILOR DIN ALICANTE


(u e,ist nicio putere ma$ic) g ndi Clar$ c nd !a i 'u(! /ncon*urar a tr!ia oar cldir!a) care s poat crea noi spa)ii de parcare pe vreo strad din (e- .or/. Du a,!au und! s las! camion!ta > *umtat! d! strad !ra ocupat cu maini oprit! p! dou r nduri- 5n c!l! din urm) 'u(! urc spr! un +idrant i) cu un o"tat) c rmi "urgon!ta /ntr-o po0i&i! ind!cis 6u-t!) 0is! !l- 3nun&-i c !ti aici- 5&i aduc !u ,ali0aClar$ ddu din cap) dar o,i /naint! s pun m na p! d!sc+i0toar!a uii.tomacul /i !ra str ns g+!m d! n!linit! i /i dori) nu p!ntru prima oar) ca 'u(! s "i putut ,!ni cu !a 5ntotd!auna am cr!0ut c prima oar c nd ,oi cltori p!st! oc!an ,oi a,!a mcar un paaport la min!'u(! nu 0 m%i Htiu c ai !mo&ii) 0is! !l) dar o s "i! /n r!gul- .o&ii 'ig+tJood or s ai% gri* d! tin!!i )i-am mai spus asta de un milion de ori, g ndi Clar$- 5l %tu uur!l p! umr p! 'u(!) /naint! d! a co%or/ din camion!t D! ,!d!m /ntr-o clipI lu ctr! al!!a d! piatr crpat) 0gomotul tra"icului sting ndu-s! /n urm /n timp c! s! apropia d! uil! du%l! al! %is!ricii- 6! data asta) /i lu c t!,a mom!nt! ca s ptrund cu pri,ir!a prin ilu0ia magic c! /ncon*ura 8nstitutul- Cr!a c "us!s! adugat /nc un strat d! camu"la* p!st! ,!c+!a cat!dral) ca o ,ops!a nou- .-o r c i! /n mint! "u o tr!a% gr!a) c+iar dur!roas- 5n c!l! din urm) i0%uti s-o co*!asc i ,0u %is!rica aa cum !ra- ;il! /nalt! d! l!mn luc!au d! parc tocmai ar "i "ost dat! cu lac5n a!r plut!a un miros ciudat) ca d! o0on i d! ars- 5ncrunt ndu-s!) pus! m na p! clan&a uii- Sunt 0lary Mor$enstern, dintre ne"ilimi, i cer s intru n Institut1 ;a s! d!sc+is! %rusc- Clar$ pi /nuntru- .! uit /n *ur) clipind n!dum!rit) /nc!rc nd s ,ad c! s! /nt mplas! d! i s! pr!a c int!riorul cat!dral!i !ra alt"!l5i ddus! s!ama c !ra c!,a ciudat c nd ua s! tr ntis! /n urma !i) /nc+i0 nd-o /ntr-o %!0n strpuns doar d! g!ana sla% d! lumin ,!nit prin ro0!ta o%!rli+tului) a"lat "oart! sus- Diciodat nu tr!cus! d! pra"ul 8nstitutului "r s gs!asc 0!ci d! lum nri aprins! /n cand!la%r!l! so"isticat! /nirat! d!-a lungul int!r,alului dintr! stran!5i scoas! lampa-,r*itoar!i din %u0unar i o ridic d!asupra capului- 'umina !Bplod din piatr) trimi& nd spi&! d! ra0! strlucitoar! printr! d!g!t!l! !i20%t!a p n /n col&uril! pr"uit! din int!riorul cat!dral!i) /n timp c! !a-i "cu drum p n la asc!nsorul d! l ng altarul gol i apsa n!r%dtoar! p! %utonDu s! /nt mpl nimic- 6up o *umtat! d! minut) aps /nc o dat %utonul > i /nc o dat- 5i lipi ur!c+!a d! ua asc!nsorului i ascult- Diciun sun!t- 8nstitutul d!,!nis! /ntun!cat i mut) ca o ppu m!canic a cr!i inim rms!s! "r %at!riiCu inima %t ndu-i tar!) acum) Clar$ s! gr%i /napoi p! culoarul dintr! stran! i d!sc+is! uil! gr!l! d! la intrar!- 2mas! o clip p! tr!pt!l! d! la intrar!a /n %is!ric) pri,ind /nn!%unit /n *ur- C!rul d! d!asupra s! /ntun!cas! d!,!nind ca d! co%alt i a!rul miros!a c+iar mai put!rnic a ars- . "i "ost un inc!ndiu< ? ntorii d! um%r! s "i "ost !,acua&i< 6ar cldir!a arta n!atins@ D-a "ost un inc!ndiuLlasul !ra plcut) cati"!lat i "amiliar- I silu!t /nalt s! mat!riali0 din um%r!) cu

prul ridicat /n cap ca o coroan di0gra&ioas d! &!pi- Curta un costum n!gru d! mtas! p!st! o cma sclipitoar! ,!rd!-smarald i in!l! cu pi!tr! strlucitoar! p! d!g!t!l! sal! su%&iri- Ci0m!l! sal! "ant!0ist! a,!au) d! as!m!n!a) "oart! mult sclipici 9agnus< opti Clar$ Htiu la c! t! g nd!ti) 0is! 9agnus- 6ar n-a "ost niciun inc!ndiu- 9irosul sta !st! c!a&a iadului > un soi d! "um d!monic ,r*it- 3ni+il!a0 !"!ct!l! anumitor "orm! d! magi! C!a& demonica! 3tunci a "ost@ ;n atac asupra 8nstitutului) da- 9ai d!,r!m!) /n dup-amia0a asta- 6amna&i) pro%a%il ,r!o c t!,a 0!ci Jac!) opti Clar$- Familia 'ig+tJood@ Fumul iadului mi-a ani+ilat a%ilitat!a s lupt !"ici!nt cu damna&ii- Hi p! a lor) d! as!m!n!a- 3 tr!%uit s-i trimit prin Cortal /n 8dris 6ar niciunul dintr! !i n-a "ost rnit< 9ad!l!in!) 0is! 9agnus- 9ad!l!in! a "ost ucis- 5mi par! ru) Clar$Clar$ s! ls *os) p! tr!pt!- D-o cunoscus! pr!a %in! p! "!m!ia mai /n , rst) dar 9ad!l!in! "us!s! o "ira, l!gtur cu mama !i > cu adevrata !i mam) , ntorul d! um%r!) apriga lupttoar! p! car! Clar$ n-o cunoscus! niciodat Clar$< 'u(! s! apropia p! al!!) prin um%r!l! amurgului car! s! lsa- 5ntr-o m n duc!a ,ali0a lui Clar$ C! s! /nt mpl< Clar$ /i /m%r&ias! g!nunc+ii i-l asculta p! 9agnus !Bplic nd- 6incolo d! m +nir!a p!ntru 9ad!l!in! s! sim&!a plin d! o uurar! ,ino,at- Jac! nu p&is! nimic- Familia 'ig+tJood nu p&is! nimic- 3sta-i r!p!ta n!/nc!tat /n mint!) /n tc!r!- Jac! nu p&is! nimic 6amna&ii) 0is! 'u(!- 3u "ost ucii to&i< Du to&i) 9agnus cltin din cap- 6up c! i-am trimis p! 'ig+tJood prin Cortal) damna&ii s-au /mprtiat# n-au prut int!r!sa&i d! min!- C n am /nc+is !u Cortalul) disprus!r to&iClar$ /i ridic "runt!a Cortalul ! /nc+is< 6ar@ mai po&i s m trimi&i i p! min! /n 8dris) nu-i aa< /ntr!% !a- ?r!au s spun) pot s tr!c prin Cortal i s m /nt ln!sc cu "amilia 'ig+tJood acolo) nu-i aa< 'u(! i 9agnus sc+im%ar o pri,ir!- 'u(! ls ,ali0a *os 9agnus< ?oc!a lui Clar$ s! ridic) ascu&it i p!ntru propriil!-i ur!c+i- %rebuie s m duc Cortalul ! /nc+is) Clar$@ 3tunci d!sc+id! altul7 Du-i aa d! uor) 0is! magicianul- Concla,ul p0!t! oric! intrar! magic /n 3licant! cu "oart! mar! gri*- Capitala lor ! un loc sacru p!ntru !i > ! ?aticanul lor) Iraul lor 8nt!r0is- Fr p!rmisiun!a lor) nu poat! intra niciun r!pudiat i niciun mundan 6ar !u sunt , ntor d! um%r!7 6oar apar!nt) 0is! 9agnus- 6! alt"!l) turnuril! /mpi!dic tr!c!r!a prin Cortaluri dir!ct /n ora- Ca s d!sc+id un Cortal car! s t! duc /n 3licant!) tr!%ui! s-i a,!rti0!0) d! part!a c!alalt) s t! prim!asc- 6ac a /nc!rca s t! trimit d! capul m!u) ar "i o dir!ct /nclcar! a '!gii i nu ,r!au s risc asta p!ntru tin!) dulc!a&) indi"!r!nt c t d! mult t!-a plc!a !u p!rsonalClar$ /i mut pri,ir!a d! la c+ipul plin d! r!gr!t al lui 9agnus la c!l /ngri*orat al lui 'u(! 6ar tr!%ui! s m duc /n 8dris) 0is! !a- 3m n!,oi! d! asta ca s-o a*ut p! mama=r!%ui! s !Bist! i alt cal! d!-a a*ung! acolo) una car! s nu implic! un Cortal-

C!l mai apropiat a!roport ! la o &ar distan&) 0is! 'u(!- 6ac am put!a tr!c! grani&a > i sta ! un mar! FdacG >) ar /ns!mna ca dup ac!!a s n! at!pt! o lung i p!riculoas cltori!) tra,!rs nd tot soiul d! t!ritorii al! r!pudia&ilor- D!-ar put!a lua 0il! /ntr!gi ca s a*ung!m acoloC! Clar$ o usturau oc+ii- (-am s pln$, /i 0is! !a- (-am s-o "ac. Clar$- ?oc!a lui 'u(! !ra %l nd- I s lum l!gtura cu 'ig+tJood- I s n! asigurm c au !i toat! in"orma&iil! n!c!sar! ca s o%&in antidotul p!ntru Joc!l$n5l pot contacta !i p! F!ll@ 6ar Clar$ sri /n picioar!) cltin nd !n!rgic din cap =r!%ui! s "iu !u ac!!a) 0is! !a- 9ad!l!in! a spus c F!ll n-ar ,or%i cu nim!ni altcin!,a F!ll< 2agnor F!ll< r!p!t 9agnus- Cot /nc!rca s-i trimit un m!sa*- .-l anun& i s-l at!pt! p! Jac!I part! din /ngri*orar! s! t!rs! d! p! "a&a lui 'u(! Clar$) au0i< Cu a*utorul lui 9agnus@ 6ar Clar$ s! sturas! s mai aud d! a*utorul lui 9agnus- Du mai ,oia s aud nimic- .! g ndis! c a,!a s s! duc s-i sal,!0! mama) iar acum nu mai !ra nimic d! "cut d!c t s st!a la cpt iul patului mam!i sal!) s-o &in d! m na "r ,lag i s sp!r! c altcin!,a) /n alt part!) a,!a s "i! /n star! s "ac ac!l c!,a p! car! !a nu-l putus! "ac!Co%or/ tr!pt!l! /mpl!ticindu-s!) /mping ndu-l p! 'u(! /ntr-o part!) c nd ac!sta /nc!rc s /ntind m na spr! !a 3m n!,oi! s "iu singur o s!cund Clar$@ 5l au0i p! 'u(! strig nd dup !a) dar s! /nd!prt d! !l) r!p!0indu-s! dup col&ul cat!dral!i- .! tr!0i urm nd al!!a d! piatr car! s! %i"urca) lu nd-o ctr! micu&a grdin din part!a d! rsrit a cldirii 8nstitutului) spr! mirosul d! scrum i c!nu > i un alt miros) gr!u i /n&!ptor) su% ac!sta- 9irosul magi!i d!monic!- 5n grdin /nc s! mai ,!d!a c!a&a) din car! " ii 0dr!n&uit! ca nit! nori d!strma&i rms!s!r aninat! ici i colo d! margin!a ,r!un!i tu"! d! tranda"iri sau pitit! su% c t!-o piatr- Clar$ o%s!r, pm ntul rscolit /n lupta d! mai d!,r!m! > d!scop!ri i o pat roi! acolo) l ng una dintr! %ncil! d! piatr) la car! r!"u0 s s! uit! mai mult timpClar$ /i /ntoars! capul- Hi /ncr!m!ni- 3colo) p! p!r!t!l! cat!dral!i) !rau s!mn!l! incon"unda%il! d! run! magic!) licrind al%astr!) gata s s! sting) p! "undalul c!nuiu al pi!tr!i- 5nc+ipuiau un soi d! dr!ptung+i) ca un contur d! lumin /n *urul un!i ui s!mid!sc+is!@ CortalulC!,a pru s s! rsuc!asc /nluntrul !i- 5i aminti c!l!lalt! sim%oluri) strlucind p!riculos p! m!talul n!t!d al car!n!i unui ,as- 5i aminti "iorul d! car! "us!s! 0g l& it ,asul c nd s! d!0m!m%ras!) iar apa n!agr din 1ast 2i,!r ptruns!s! /nuntru. Sunt doar rune, g ndi !a- Simboluri. &ot s le desene . 2ac mama a putut nc3ide esen)a &ocalului Mortal n interiorul unei "oi de 3rtie, atunci pot "ace i eu un &ortal. .! tr!0i c picioar!l! o poart spr! 0idul cat!dral!i) c m na !i caut /n %u0unar dup st!l- 6orindu-i ca %ra&ul s nu-i tr!mur!) lipi , r"ul st!l!i d! piatr5i /nc+is! oc+ii str ns i) /n spat!l! pl!oap!lor) /nc!pu s tras!0! cu mint!a liniil! cur%! d! lumin- 'inii car! /i ,or%!au d!spr! ui) d!spr! a "i purtat /ntr-un , rt!* d! a!r) d!spr! cltori! i d!spr! locuri /nd!prtat!- 'iniil! s! str ns!r /ntr-o run la "!l d! gra&ioas ca o pasr! /n 0%or- Du tia dac !ra o run car! !Bistas! /naint! sau una p! car! o in,!ntas! !a) dar !Bista acum d! parc "us!s! dintotd!auna&ortal. 5nc!pu s d!s!n!0!# s!mn!l! & n!au din , r"ul st!l!i /n linii n!gr! ca d! cr%un!- Ciatra s" r ia) umpl ndu-i nril! cu mirosul /n&!ptor d! ars- 'umina

al%astr incand!sc!nt s! int!nsi"ic /n dosul pl!oap!lor !i- 5i sim&!a cldura p! o%ra*i) d! parc ar "i stat /n "a&a unui "oc- Cu o scurt !Bclama&i!) /i co%or/ m na i d!sc+is! oc+ii2una p! car! o d!s!nas! !ra ca o "loar! /ntun!cat d!sc+is p! 0idul d! piatr- 5n timp c! o pri,!a) liniil! sal! pr!au s s! top!asc i s s! sc+im%!) plutind uor /n *os) d!scolcindu-s!) modi"ic ndu-i singur! "orma- 5n c t!,a clip!) /n"&iar!a run!i s! sc+im%as!- 3cum !ra conturul un!i ui luminoas!) cu ,r!un m!tru mai /nalt d!c t Clar$Du-i put!a d!0lipi oc+ii d! la u- .trluc!a cu ac!!ai lumin /ntun!cat ca Cortalul din spat!l! drap!ri!i d! la 9adam! 6orot+!a- 5ntins! m na spr! !a@ Hi o tras! /napoi- Ca s "olos!ti un Cortal) /i aminti !a cu un s!ntim!nt d! s" r!al) tr!%uia s-&i /nc+ipui und! ,oiai s a*ungi) und! ,oiai s t! duc Cortalul6ar !a nu "us!s! niciodat /n 8dris- 5i "us!s! d!scris) "ir!t!- ;n &inut cu ,i /n,!r0it!) cu pduri /ntun!cat! i ap! cristalin!) cu lacuri i mun&i) i cu 3licant!) oraul turnurilor d! sticl5i put!a imagina cum arat) /ns imagina&ia nu !ra d! a*uns) nu p!ntru magia asta- 6ac mcar@ =ras! d!odat a!r /n pi!pt- 6ar !a v use 8drisul- 5l ,0us! /ntr-un ,is i tius!) "r s-i d!a s!ama cum d! tius!) c "us!s! un ,is ad!,rat- 'a urma urm!lor) c!i spus!s! Jac! /n ,is d!spr! .imon< C nu put!a rm n!) "iindc Flocul sta !st! p!ntru c!i ,iiG- Hi) la scurt timp dup ac!!a) .imon muris!@ .! /ntoars! cu g ndul /napoi la ac!l ,is- 6ansa /ntr-o sal d! %al din 3licant!C!r!&ii !rau /n al% i auriu) cu un acop!ri transpar!nt ca diamantul d!asupra- 1ra i o " nt n > un platou d! argint) cu o statui! a un!i sir!n! /n mi*loc >) luminil! !rau aninat! /n copacii d! dincolo d! "!r!str!) iar Clar$ !ra /m%rcat /n cati"!a ,!rd!) !Bact ca acumHi d! parc ar "i "ost /nc /n ,isul ac!la) /ntins! m na spr! Cortal- I lumin ,i! s! /ntins! la ating!r!a d!g!tului su) o u d!sc+i0 ndu-s! ctr! un loc luminos din part!a c!alalt- .! tr!0i uit ndu-s! /ntr-un , rt!* auriu car! /nc!pu /nc!t s s! /nc+!g! /n "orm! d!sluit! > i s! pru c poat! ,!d!a cr!st!l! unor mun&i) un p!tic d! c!r@ * 0lary! 1ra 'u(!) ,!nind /n "ug p! al!!) cu "a&a ca o masc a m ni!i i a disp!rrii- 5n urma lui al!rga 9agnus) cu oc+ii lui ca d! pisic sclipind m!talic /n lumina "i!r%int! a Cortalului) c! sclda grdina Clar$) oprete-te! Crot!c&iil! sunt p!riculoas!7 Ir s t! ucid7 6ar nu s! mai put!a opri acum- 6incolo d! Cortal) lumina auri! s! int!nsi"icas!.! g nd!a la 0iduril! d! aur al! slii d! %al din ,isul !i) lumina auri! rs"r ng ndus! /n "a&!t!l! d! sticl pr!tutind!ni- 'u(! n-a,!a dr!ptat!# nu /n&!l!g!a +arul !i) cum "unc&iona@ c! mai contau prot!c&iil! 8drisului c nd /&i put!ai cr!a propria r!alitat! doar d!s!n nd-o< =r!%ui! s m duc7 strig !a) pornind /naint!) cu d!g!t!l! /ntins!- 'u(!) /mi par! ru@ Fcu pasul /naint! > i) cu un ultim salt rapid) !l "u l ng !a) prin0 nd-o d! /nc+!i!tura m inii !Bact /n clipa /n car! Cortalul pru s !Bplod!0! /n *urul lor- Ca o tornad c! smulg! un copac din rdcini) "or&a /i slt p! am ndoi d! p! picioar!l! lor- Clar$ mai 0ri p!ntru o "rac&iun! d! s!cund mainil! i cldiril! 9an+attanului rotindu-s! i /nd!prt ndu-s! d! !a) dispr nd /n timp c! un cur!nt d! a!r put!rnic i rapid ca o lo,itur d! %ici o /n"ca i-o a0, rl!a /ntr-un , rt!* auriu a%isal) cu /nc+!i!tura m inii /nc /n str nsoar!a d! "i!r a lui 'u(!C! .imon /l tr!0i pl!oscitul ritmic al ap!i- .! ridic /n capul oas!lor) groa0a /ng+!& ndu-i im!diat pi!ptul > ultima oar c nd s! tr!0is! la sun!tul ,alurilor !ra pri0oni!r p! ,asul lui ?al!ntin!) iar 0gomotul moal! al lic+idului /i r!aminti

mom!nt!l! ac!l!a d! t!roar! cu o acuitat! ca d! ap r!c! ca g+!a&a aruncat p! "a&6ar nu@ I pri,ir! rapid /n *ur /l lmuri c !ra /n cu totul alt part!- 5nt i d! toat!) !ra /ntins i /n,!lit cu pturi moi) /ntr-un pat d! l!mn con"orta%il dintr-o cam!r mic i con"orta%il) ai cr!i p!r!&i !rau 0ugr,i&i /ntr-un %l!u pal- 6rap!rii /ntun!cat! !rau tras! la "!r!str!) /ns lumina sla% d! la marginil! lor !ra su"ici!nt p!ntru ca oc+ii lui d! ,ampir s ,ad d!sluit- C! pod!a !ra un co,or ,iu colorat i) p! un p!r!t!) un i"oni!r cu oglin0i9ai !ra) d! as!m!n!a) i un "otoliu tras l ng pat- .imon s! ridic i pturil! /i alun!car) d!0,!lindu-l) iar !l /i ddu s!ama d! dou lucruriA unu) c !ra /m%rcat /n ac!iai *!ani i ac!lai tricou p! car! l! purtas! c nd s! dus!s! la 8nstitut ca s-l /nt ln!asc p! Jac!# i doi) c p!rsoana din "otoliu a&ipis!) cu capul spri*init /n palm i cu prul n!gru i lung r!,rs ndu-s! p!st! !a ca un al cu "ran*uri 8sa%!ll!< 0is! .imon1a /i slt capul tr!srind ca o *ucri! p! arcuri i d!sc+is! %rusc oc+ii Ioo+7 =!-ai tr!0it7 .! /ndr!pt /n "otoliu) scutur ndu-i prul p! spat! Jac! o s s! simt at t d! uurat7 3m "ost aproap! siguri c o s mori . mor< r!p!t .imon.! sim&!a am!&it i pu&in %olna, 6! la c!< .! uit /n *ur) clipind d!s- .unt /n 8nstitut< /ntr!% !l i c+iar /n clipa /n car! cu,int!l! /i i!ir d! p! %u0! /i ddu s!ama c) %in!/n&!l!s) asta ar "i "ost cu n!putin&- 3dic@ und! sunt!m< C! c+ipul lui 8sa%!ll! tr!cu rapid un licr d! sting+!r!al Ci@ ,r!i s spui c nu-&i aduci amint! c! s-a /nt mplat /n grdin< =rg!a n!r,oas d! %ordura d! dant!l a +us!i "otoliului 6amna&ii n!-au atacat- 1rau o mul&im! i c!a&a in"!rnal "c!a gr!u s t! lup&i cu !i- 9agnus a d!sc+is Cortalul i al!rgam cu to&ii spr! !l) c nd t!-am ,0ut ,!nind spr! noi- =!-ai /mpi!dicat d!@ d! 9ad!l!in! i ai c0ut- Hi c+iar /n spat!l! tu !ra un damnat# tu pro%a%il c nu l-ai ,0ut) dar l-a ,0ut Jac!- 3 /nc!rcat s a*ung la tin!) dar a "ost pr!a t r0iu- 6amnatul a /n"ipt pumnalul /n tin!- 3i s ng!rat@ mult- Hi Jac! l-a ucis p! damnat) i t!-a ridicat d! *os) i t!-a t r t prin Cortal cu !l > s" ri !a) ,or%ind at t d! r!p!d!) /nc t cu,int!l! s! contop!au unul cu altul) iar .imon tr!%uia s "ac !"orturi ca s l! /n&!l!ag- Hi !ram d!*a cu to&ii /n part!a c!alalt) i d-mi ,oi! s-&i spun c toat lum!a a "ost "oart! surprins c nd Jac! a aprut cu tin! s ng!r nd a%und!nt p!st! !l- Consulul n-a "ost d!loc mul&umit.imon /i sim&i gura uscat 6amnatul i-a n"ipt pumnalul n mine< Cr!a imposi%il- 6ar !l s! mai ,ind!cas! i /naint!) dup c! ?al!ntin! /i tias! g tul- =otui ar "i tr!%uit mcar s-i aminteasc. Cltin nd din cap) s! c!rc!t cu pri,ir!a ;nd!< .tai c-&i art.pr! mar!a lui surprind!r!) /n clipa urmtoar! 8sa%!ll! s! a!0 p! pat) l ng !l) cu m inil! !i r!ci p! a%dom!nul lui- 5i tras! tricoul /n sus) d!0,!lindu-i o por&iun! d! stomac) /mpr&it /n dou d! o su%&ir! lini! roi!- 3%ia d!-ai "i putut s-o num!ti cicatric! 3ici) 0is! !a i /i tr!cu d!g!t!l! p!st! urma rnii- =! mai doar!< D-nuCrima oar c nd .imon o ,0us! p! 8sa%!ll! i s! prus! at t d! "rapant) at t d! plin d! ,ia& i d! !n!rgi!) /nc t s! g ndis! c /n s" rit gsis! o "at car! s strluc!asc /nd!a*uns d! put!rnic ca s t!arg imagin!a lui Clar$) car! /ntotd!auna pr!a s "i! gra,at /n spat!l! pl!oap!lor lui- 3sta s! /nt mplas! la ,r!m!a c nd !a /l ,0us! pr!sc+im%at /ntr-un o%olan la p!tr!c!r!a din at!li!rul lui

9agnus 4an! i c nd !l /i ddus! s!ama c 8sa%!ll! !ra un pic pr!a strlucitoar! p!ntru un tip o%inuit ca !l 6ar oc+ii m!i da) 0is! o ,oc! amu0at din uJac!- 8ntras! at t d! /nc!t) /nc t nici .imon nu-l au0is!# /nc+i0 nd ua /n urma lui) r n*i c nd 8sa%!ll! /i tras! /n *os tricoul lui .imon 9ol!st!0i ,ampirul c nd ! pr!a sl%it s s! opun) 80< /ntr!% !l- .unt "oart! sigur c asta /ncalc p! pu&in unul dintr! 3corduri 5i artam doar und! a "ost /n*ung+iat) prot!st 8sa%!ll!) dar o 0%ug+i /napoi /n "otoliul su) cu d!stul d! mar! gra%- C! s! p!tr!c! la part!r< /ntr!% !a- Continu s s! agit! lum!a< N m%!tul dispru d! p! "a&a lui Jac! 9ar$s! s-a dus la Citad!l cu Catric() 0is! !l- Concla,ul ! /n !din& d! lucru) iar 9alac+i s-a g ndit c ar "i mai %in! dac !a@ ar !Bplica@ /n p!rsoan9alac+i- Catric(- Citad!la- Dum!l! n!cunoscut! /i "c!au lui .imon capul s s! /n, rt C! s !Bplic!< 8sa%!ll! i Jac! sc+im%ar o pri,ir! C! tin!) 0is! Jac!) /n c!l! din urm- . !Bplic! d! c! am adus cu noi un ,ampir /n 3licant!) c!!a c! !st!) /n tr!act "i! spus) /n mod !Bpr!s /mpotri,a '!gii 5n 3licant!< .unt!m /n 3licant!< ;n ,al d! panic oar% /l cuprins! p! .imon) /nlocuit rapid d! o dur!r! ascu&it car!-l "ulg!r /n stomac- .! /ndoi) icnind .imon7 8sa%!ll! /ntins! m na spr! !l) cu /ngri*orar! /n oc+ii si n!gri- 1ti %in!< Cl!ac d!-aici) 8sa%!ll!.imon) cu pumnii apsa&i p! stomac) /i ridic oc+ii spr! Jac! i-i 0is!) cu ,oc! rugtoar!A F-o s pl!c!8sa%!ll! /i r!tras! m na) cu o !Bpr!si! rnit p! "a& 4in!- I s pl!c- Du tr!%ui! s-mi spui d! dou ori.ri /n picioar! i i!i din cam!r) tr ntind ua dup !aJac! s! /ntoars! spr! .imon) cu oc+ii lui d! am%r lipsi&i d! !Bpr!si! C! s!-nt mpl< 3m cr!0ut c t!-ai ,ind!cat.imon ridic o m n ca s-l &in la distan& p! c!llalt %iat- ;n gust m!talic /i ard!a /n "undul g tului Du-i ,ina lui 8sa%!ll!) /ngim !l- Du sunt rnit) ci doar@ "lm nd5i sim&i o%ra*ii ar0 nd 3m pi!rdut s ng!) aa c@ tr!%ui! s-l /nlocui!sc 6!sigur) 0is! Jac!) p! tonul cui,a car! tocmai a primit o lmurir! int!r!sant) d!i nu n!aprat n!c!sar) asupra unui "apt tiin&i"ic;oara /ngri*orar! d! p! "a&a lui "u /nlocuit d! altc!,a) car! lui .imon i s! pru un dispr!& amu0at- 3sta /i 0g ndri "uria i) dac n-ar "i "ost at t d! n!putincios din pricina dur!rii) s-ar "i aruncat din pat asupra c!luilalt %iat- 3a /ns) nu putu d!c t s g " i!A 6u-t! dracuO) Pa$land Pa$land) da< Cri,ir!a lui Jac!) amu0at) nu dispru) dar ac!sta /i /ndr!pt m inil! spr! g t i /nc!pu s-i d!sc+id "!rmoarul *ac+!t!i Du7 .imon s! str ns! g+!m /n pat- Du-mi pas c t d! "lm nd sunt- Du mai@ %!au din s ng!l! tu@ din nouJac! str m% din gur 6! parc t!-a lsa? r/ m na /n %u0unarul int!rior al *ac+!t!i i scoas! o sticlu& plat- 1ra p! *umtat! plin cu un lic+id su%&ir!) rou-maroniu 9-am g ndit c s-ar put!a s ai n!,oi! d! asta) 0is! !l- 3m stors c t am putut

,r!o c t!,a c+il! d! carn! crud din %uctri!- 3sta-i tot c!-am putut scoat!.imon lu sticlu&a d! la Jac! iar m inil! /i tr!murau at t d! ru) /nc t c!llalt %iat "u n!,oit s-i scoat !l dopul- 'ic+idul dinuntru !ra sc r%os > pr!a su%&ir! i pr!a srat ca s "i! s ng! ad!,rat i cu ac!l ,ag i0 n!plcut d!spr! car! .imon tia c! /ns!amnA c pro,!n!a d! la animal! car! muris!r d! ,r!o c t!,a 0il! ;+) 0is! !l) dup c t!,a /ng+i&ituri- . ng! mortJac! /i ridic spr nc!n!l! Du tot s ng!l! ! mort< Cu c t a murit mai d!mult animalul al crui s ng! /l %!au) cu at t mai ru ! gustul) /i !Bplic .imon- Croaspt ! mai %un 6ar tu n-ai %ut niciodat s ng! proaspt- Du-i aa< .imon /i ridic i !l spr nc!n!l!) dr!pt rspuns 4in!) /n a"ar d! al m!u) "ir!t!) 0is! Jac!- Hi sunt sigur c s ng!l! m!u ar! un gust "antastic.imon pus! sticlu&a goal p! %ra&ul "otoliului d! l ng pat 1 c!,a "oart! gra, cu tin!) 0is! !l- 9intal) ,r!au s 0ic5n gur /i rms!s! gustul s ng!lui alt!rat) dar dur!r!a /i tr!cus!- .! sim&!a mai %in!) mai put!rnic) d! parc s ng!l! ar "i "ost un l!ac cu !"!ct im!diat) un drog p! car! tr!%uia s-l ia ca s triasc- .! /ntr!% dac tot aa sim&!au i d!p!nd!n&ii d! +!roin 6!ci sunt /n 8dris 3licant!) mai !Bact) 0is! Jac!- Iraul capital- Sin$urul ora) /n r!alitat!.! dus! la "!r!astr i ddu drap!riil! la o part! Familia C!n+alloJ nu n!-a cr!0ut) 0is! !l) c soar!l! n-o s t! d!ran*!0! i &i-a pus drap!riil! ast!a d! camu"la*- 6ar ar tr!%ui s arunci o pri,ir!2idic ndu-s! din pat) .imon ,!ni l ng Jac!) la "!r!astr- Hi pri,iCu ,r!o c &i,a ani /n urm) mama lui /i dus!s! p! !l i p! sora lui /ntr-o !Bcursi! prin =oscana > o sptm n d! m ncruri gr!l!) n!o%inuit!) p! %a0 d! past!) p in! n!srat# locuitori rurali ro%uti i %ron0a&i# i mama lui gonind p! drumuril! /ngust! i /ntortoc+!at!) a%ia i0%utind s !,it! ciocnir!a Fiatului lor cu "rumoas!l! cldiri ,!c+i p! car! apar!nt ,!nis!r !i s l! ,ad- 5i amint!a c s! opris!r p! coasta unui munt!) !Bact ,i0a,i d! un or!l numit .an Limignano) o aduntur d! cldiri d! culoar!a ruginii) pr!srat ici i colo cu turl! /nalt! al! cror , r"uri s! /nl&au cut!0tor ca i c nd ar "i ,rut s ating c!rul- 6ac pri,!lit!a d! acum /i amint!a d! c!,a) d! or!lul sta /i amint!a) dar !ra totodat at t d! n!pm nt!an) /nc t pur i simplu nu s!mna cu nimic din c!!a c! ,0us! !l p n atunciCri,!a d! la o "!r!astr a"lat und!,a sus) /n c!!a c! tr!%ui! s "i "ost o cas "oart! /nalt- 6ac-i ridica oc+ii) put!a ,!d!a str!aina d! piatr i c!rul d! d!asupra- C!st! drum !ra o alt cas) nu at t d! /nalt ca ac!asta) iar /ntr! !l! s! a"la un canal /ngust) /ntun!cat) tra,!rsat din loc /n loc d! poduri > sursa 0gomotului d! ap au0it d! !l mai d!,r!m!- Casa pr!a s "i "ost construit la o anumit distan& p! ,!rsantul unui d!al > la picioar!l! cruia) cas! d! piatr d! culoar!a mi!rii) str ns! ciorc+in! d!-a lungul str0ilor /ngust!) s! /ntind!au p n la margin!a unui c!rc ,!rd!A pduri) /ncon*urat! d! d!aluri "oart! /nd!prtat!) > pri,it! d! aici pr!au nit! " ii lungi) ,!r0i i ca"!nii) /mp!stri&at! cu !Bplo0ii d! culoar! d! toamn- 8ar dincolo d! d!aluri s! /nl&au cr!st! muntoas! al%it! d! 0pad6ar nu ac!st!a !rau stranii# n!mai,0ut !ra "aptul c) din loc /n loc prin ora) apar!nt plasat! la /nt mplar!) s! /nl&au nit! turnuri am!&itoar!) car! a,!au /n , r" turl! ascu&it! dintr-un mat!rial al%-argintiu) c! r!"l!cta lumina- Cr!au s strpung c!rul ca nit! pumnal! strlucitoar!) iar .imon /i ddu s!ama und! mai ,0us! mat!rialul ac!laA la arm!l! dur!) cu asp!ct d! sticl) p! car! l! a,!au , ntorii d! um%r!) c!l! p! car! !i l! num!au pumnal! d! s!ra"i 3c!l!a sunt turnuril! d!monilor) 0is! Jac!) dr!pt rspuns la /ntr!%ar!a n!rostit

a lui .imon- 1l! control!a0 scuturil! c! prot!*!a0 oraul- 6atorit lor) niciun d!mon nu poat! intra /n 3licant!3!rul car! ,!n!a p! "!r!astr !ra r!c! i curat) g!nul d! a!r p! car! nu l-ai "i putut r!spira niciodat /n D!J Kor(A nu a,!a niciun miros) nici d! murdri!) nici d! "um) nici d! m!tal) nici d! al&i oam!ni- 6oar d! a!r- .imon inspir o dat ad nc i n!n!c!sar) apoi s! /ntoars! s s! uit! la Jac!# un!l! o%ic!iuri om!n!ti pi!r gr!u .pun!-mi) 0is! !l) c a "ost o /nt mplar! "aptul c am "ost adus aici- .pun!-mi c n-a "ost o part! a planului tu d! a o opri p! Clar$ s ,in cu ,oiJac! nu s! uit la !l) dar pi!ptul i s! ridic i-i co%or/ o singur dat) rapid) /ntr-un soi d! !Bclama&i! /n%uit Cor!ct) 0is! !l- 3m cr!at o c!at d! r0%oinici damna&i) i-am pus s atac! 8nstitutul i s-o ucid p! 9ad!l!in! i aproap! p! noi to&i) doar ca s-o pot &in! p! Clar$ acas- Hi) ia t! uit) planul m!u dia%olic m!rg! Ci) m!rg!) 0is! .imon linitit- Du-i aa< 3scult) ,ampirul!) 0is! Jac!- .-o &in p! Clar$ d!part! d! 8dris !ra /n plan- . "ii tu adus aici nu !ra /n plan- =!-am adus prin Cortal p!ntru c) dac t!-a "i lsat /n urm) s ng!r nd i l!inat) damna&ii t!-ar "i ucis 3i "i putut rm n! /n urm) cu min!@ Hi !i n!-ar "i ucis p!-am ndoi- Dici nu tiu c &i !rau acolo) cu c!a&a aia in"!rnal- Dici mcar !u nu m pot lupta cu o sut d! damna&i Hi totui) 0is! .imon) pari!0 c t! doar! s r!cunoti asta 1ti un %ou) 0is! Jac! "r in"l!Biuni) c+iar i p!ntru un r!pudiat- Mi-am sal,at ,ia&a i am /nclcat i '!g!a ca s-o "ac- Du p!ntru prima oar) a aduga- 3i put!a arta un pic d! r!cunotin&* 4ecunotin)5 .imon /i sim&i pumnii str ng ndu-s!- 6ac nu m-ai "i %tut la cap la 8nstitut) n-a "i aici- D-am "ost niciodat d! acord cu asta 4a ai "ost) 0is! Jac!) c nd ai spus c ai "ac! oric! p!ntru Clar$- Asta ! oric!9ai /naint! ca .imon s-i poat tr nti o r!plic "urioas) s! au0i o %tai! /n u E!i7 strig 8sa%!ll! din part!a c!alalt- .imon) ai t!rminat cu mo"turil! tal! d! di,< =r!%ui! s ,or%!sc cu Jac! 8ntr) 800$Jac! nu-i lu oc+ii d! la .imon# !ra o m ni! /ncrcat d! !l!ctricitat! /n pri,ir!a lui i un soi d! pro,ocar! car!-l "c!a p! .imon s ard d! po"t s-l pocn!asc /n cap cu c!,a gr!u- Ca d! pild cu o camion!t- 8sa%!ll! intr /n cam!r /ntr-un ,lmag d! pr n!gru i "ust! suprapus! argintii- Cors!tul p! car!-l purta p! d!asupra /i lsa %ra&!l! i um!rii d!0goli&i) cu /mpl!tituri d! run! n!gricioas! p! pi!l!- .imon pr!supus! c p!ntru !a !ra o plcut sc+im%ar!) car!-i p!rmit!a s-i arat! C!c!&il! /ntr-un loc /n car! nim!ni nu l! put!a consid!ra i!it! din comun 3l!c s! duc! la Citad!l) 0is! 8sa%!ll!) "r alt introduc!r!- ?r!a s st!a d! ,or% cu tin! d!spr! .imon /naint! s pl!c!- Co&i s ,ii *os< .igurJac! porni spr! u# la *umtat!a drumului /i ddu s!ama c .imon /l urma i s! /ntoars!) arunc ndu-i o pri,ir! pi!0i =u stai aici Du) 0is! .imon- 6ac urm!a0 s ,or%i&i d!spr! min!) ,r!au s "iu i !u d! "a&C!ntru un mom!nt pru c Jac! a,!a s r!nun&! la calmul su d! g+!a& i s !Bplod!0!# s! /mpurpur i d!sc+is! gura) sco& nd "ulg!r! din oc+i- 'a "!l d! rapid) m nia /i dispru) /n%uit printr-un ,i0i%il act d! ,oin&- .cr ni din din&i i 0 m%i 4in!) 0is! !l) ,ino *os) ,ampirul!- I s "aci cunotin& cu /ntr!aga "amili! "!ricitCrima oar c nd Clar$ tr!cus! printr-un Cortal a,us!s! o s!n0a&i! d! 0%or) d! rostogolir! n!corporal- 6! data asta) a "ost ca o aruncar! /n inima un!i tornad!-

? ntul urltor ,oia parc s-o s" i!) smulg ndu-i m na din str nsoar!a lui 'u(! i &iptul din gur- .! sim&i /n, rtit prin mi!0ul unui ma!lstrom n!gru i auriuC!,a n!t!d) dur i argintiu ca luciul un!i oglin0i) s! ridic d!odat /naint!a !i- .! r!p!0i spr! !a) &ip nd) ridic ndu-i m inil! s-i acop!r! "a&a- 80%i supra"a&a ac!!a i ptruns! prin !a) /ntr-o lum! %rutal d! r!c! i as"iBiant- .! scu"unda printr-o /ntun!cim! groas i al%astr) /nc!rc nd s r!spir!) dar nu put!a trag! a!r /n plm ni) ci doar i mai mult rc!al d! g+!a&@ 6!odat) s! sim&i apucat d! gul!r) din spat!) i smucit /n sus- .! 0%tu sla%) dar !ra pr!a n!putincioas ca s s! d!s"ac din str nsoar!I dus! mai d!part! /n sus) iar /ntun!cim!a indigo din *urul !i s! trans"orm /n %l!u pal i apoi /n auriu) c nd i!i la supra"a&a ap!i > !ra ap7 i +orci trg nd a!r /n pi!pt- .au /nc!rc- 5n loc d! asta) s! /n!c i s! su"oc) punct! n!gr! *uc ndui /n "a&a oc+ilor- 1ra t r t prin ap) rapid) iar alg!l! i s! /ncurcau d! m ini i d! picioar! > s! rsuci /n str nsoar!a car! o &in!a i 0ri /n"ricoat c!,a) nu c+iar lup i nu c+iar om) cu ur!c+il! ascu&it! ca pumnal!l! i %u0!l! d!0,!lind nit! col&i al%i i "ioroi- 5nc!rc s &ip!) dar din g t /i i!i numai ap5n clipa urmtoar!) !ra a"ar din ap i aruncat p! pm ntul *ila, i tar!- C! um!ri o apsau nit! m ini) turtindu-i "a&a d! pm nt- 9 inil! o lo,!au /n spinar!) /nd r*it) p n c nd pi!ptul /i "u cuprins d! spasm! i tui) scuip nd un *!t d! ap5nc s! mai /n!ca) /n mom!ntul /n car! m inil! o /ntoars!r p! spat!) /l ,0u p! 'u(!) o um%r n!agr p! "undalul c!rului /nalt i al%astru) cu ,r!o c &i,a nori al%i4l nd!&!a p! car! !ra o%inuit s-o gs!asc /n !Bpr!sia lui disprus!# nu mai a,!a /n"&iar! d! lup) dar arta "uriosI ridic /n capul oas!lor) 0g l& ind-o cu put!r!) /nc i /nc o dat) p n c nd !a icni i-l /mpins! sla% 'u(!7 5nc!t!a07 9 doar!@ 9 inil! lui /i ddur drumul la um!ri- I apuc /n sc+im% cu o m n d! %r%i!) silind-o s-i ridic! capul) c!rc!t ndu-i at!nt "a&a 3pa) 0is! !l- 3i dat a"ar toat apa /ng+i&it< Cr!d c da) opti !a?oc!a "ira, a%ia r0%t!a prin g tul !i um"lat ;nd! &i-! st!la< /ntr!% !l i) cum !a o,i) glasul i s! /nspri- Clar$7 .t!la taLs!t!-o7 1a s! tras! la o part! din str nsoar!a lui i s! scotoci prin %u0unar!l! ud!) sim&ind cum i s! str ng! inima c nd d!g!t!l! !i nu /nt lnir d!c t sto"a ud- 2idic o mutr *alnic spr! 'u(! Cr!d c am scpat-o /n lac- .! smiorciA .t!la@ st!la mam!i m!l!@ 'a nai%a) Clar$7 'u(! s! ridic /n picioar!) prin0 ndu-i m inil! la c!a") cu g nduril! /n alt part!1ra i !l ud "l!ac) din *!anii i din +aina lui gr!a d! "lan!l apa curg nd /n p r ia!- Ic+!larii p! car!-i purta d! o%ic!i la *umtat!a nasului nu mai !rau- .! uit la !a) sum%ru Mi-! %in!< 0is! !l) d!i nu !ra c+iar o /ntr!%ar!- ?r!au s spun) /n clipa asta) t! sim&i %in!< 1a ddu din cap 'u(!) c! s-a /nt mplat< 6! c! a,!m n!,oi! d! st!la m!a< 'u(! nu rspuns!- .! uita /n *ur) d! parc-ar "i sp!rat s gs!asc un a*utor p!aproap!- Clar$ /i urmri pri,ir!a- .! a"lau p! un mal larg d! noroi al unui lac d! dim!nsiuni impr!sionant!- 3pa !ra al%astru-d!sc+is) sc nt!ind ici i colo /n soar!.! /ntr!% dac ac!asta "us!s! sursa luminii aurii p! car! o ,0us! !a prin Cortalul s!mid!sc+is- 'acul nu a,!a nimic sinistru acum) c nd stt!a l ng !l) nu /n !l- 1ra /ncon*urat d! colin! ,!r0i pr!srat! cu ar%ori car! tocmai /nc!p!au s s! color!0! /n rocat i auriu- 5n spat!l! d!alurilor s! ridicau mun&i /nal&i) cu piscuril! acop!rit! d! 0pad-

Clar$ s! /n"ior 'u(!) c nd !ram /n ap@ t!-ai sc+im%at p! *umtat! /n lup< 9i s-a prut c ,d@ 'upul din min! poat! /nota mai %in! d!c t omul din min!) 0is! 'u(! scurt- Hi ! mai put!rnic- =r!%uia s t! scot din ap i tu nu-mi o"!r!ai pr!a mar! a*utor Htiu) 0is! !a- 5mi par! ru- 6ar@ tu parc nu tr!%uia s ,ii cu min! 6ac n-a "i ,!nit) acum !rai moart) /i atras! !l at!n&ia- 9agnus &i-a spus) Clar$- Du po&i "olosi un Cortal s intri /n Iraul d! .ticl d!c t dac ai a,!rti0at p! cin!,a car! s t! at!pt! d! part!a c!alalt 1l a spus c !ra /mpotri,a '!gii- D-a spus c dac a /nc!rca s a*ung aici) a ricoa /n a"ar Mi-a spus c sunt scuturi d! prot!c&i! /n *urul oraului car! /mpi!dic ptrund!r!a cu a*utorul Cortalurilor- Du ! ,ina lui c t!-ai +otr t s t! *oci cu o magi! p! car! a%ia d!-o /n&!l!gi- 6oar p!ntru c ai o put!r! nu /ns!amn c tii i cum s-o "olos!ti'u(! s! /ncrunt m nios 5mi par! ru) 0is! Clar$ cu ,oc! pi!rit- 6oar c@ und! sunt!m acum< 'acul '$n) 0is! 'u(!- Cr!d c Cortalul n!-a adus c t a putut d! aproap! d! ora i apoi n!-a %asculat aici- .unt!m la p!ri"!ria lui 3licant!5i roti oc+ii /n *ur) cltin nd din cap) p! *umtat! uluit) p! *umtat! /ngri*orat 3i "cut-o) Clar$- .unt!m /n 8dris 8dris< 0is! Clar$ i rmas! uit ndu-s! prost!t! /n d!prtar!) p!st! lac1l clipi /napoi la !a) al%astru i n!tul%urat 6ar@ ai 0is c sunt!m la p!ri"!ria lui 3licant!- Du ,d nici!ri oraul .unt!m la mai mult! mil! distan&) sp!ci"ic 'u(!- ?!0i d!aluril! ac!l!a din d!prtar!< =r!%ui! s tr!c!m dincolo d! !l!# oraul ! /n part!a c!alalt- 6ac am a,!a o main) am put!a a*ung! acolo /ntr-o or) dar ,a tr!%ui s m!rg!m p! *os) c!!a c! n! ,a lua pro%a%il toat dup-amia0a9i*i oc+ii) c!rc!t nd soar!l! 3r "i mai %in! s pornimClar$ s! uit la !a) cu d!0nd!*d!- D-o atrg!a d!loc p!rsp!cti,a un!i drum!&ii d!-o 0i) /n +ain!l! ud! l!oarc Du !Bist altc!,a@< 3ltc!,a c!-am put!a "ac!< 0is! 'u(! i dintr-odat s! str!cur o not tioas /n glasul lui- 3i ,r!o sug!sti!) Clar$) d! ,r!m! c! tu !ti c!a car! n!-a adus aici< 3rt cu m na dincolo d! lac 5n part!a aia sunt mun&ii- .! pot tr!c! cu piciorul numai ,ara- 3m muri /ng+!&a&i p! cr!st!.! /ntoars! i /mpuns! a!rul cu d!g!tul) /n alt dir!c&i! 5n part!a aia s! /ntind +!ctar! n!s" rit! d! pdur!- I &in aa p n la grani&Cduril! sunt n!locuit!) c!l pu&in d! "iin&! om!n!ti- 6incolo d! 3licant!) sunt "!rm! i cas! d! &ar- Coat! c-am r!ui s i!im din 8dris) dar tot ar tr!%ui s tr!c!m prin ora- ;n ora /n car!) a put!a aduga) r!pudia&ii ca min! nu sunt pr!a %in!-,!ni&iClar$ s! uit la !l cu gura cscat 'u(!) n-am tiut@ 4in!/n&!l!s c n-ai tiut- Du tii nimic d!spr! 8dris- Dici mcar nu-&i pas d! 8dris- =u doar t!-ai %osum"lat ca un copil c-ai "ost lsat /n urm) i-ai "cut o cri08ar acum) sunt!m aici- Ci!rdu&i) /ng+!& nd d! "rig i@ .! /ntr!rups!) cu "a&a crispatEaid!7 . n! pun!m /n micar!Clar$ /l urm p! 'u(! d!-a lungul malului 'acului '$n) /ntr-o tc!r! spsit- 5n timp c! m!rg!au) soar!l! /i usc prul i pi!l!a) dar mantia d! cati"!a /nc &in!a apa) ca un %ur!t!- 3t rna p! !a ca o drap!ri! d! plum%) /n timp c! p!a gr%it p!st! %olo,ani i noroi) strduindu-s! s &in pasul cu 'u(!) car! m!rg!a /ntins- Fcu ,r!o c t!,a t!ntati,! d! con,!rsa&i!) dar 'u(! rmas! tcut cu /ncp& nar!- Diciodat

p n atunci Clar$ nu mai comis!s! ,r!o gr!!al at t d! gra, /nc t) c!r ndu-i scu0!) s nu-i /m%l n0!asc m nia lui 'u(!- 6! data asta) s! pr!a c !ra alt"!l.t ncil! s! /nl&au mai s!m!&! /n *urul lacului) p! msur c! /naintau) i pr!au ciupit! d! ,rsat) cu p!t! /ntun!cat! ca nit! stropi d! ,ops!a n!agr- C nd Clar$ putu s s! uit! mai %in!) /i ddu s!ama c !rau grot! /n st nc- ;n!l! pr!au "oart! ad nci) rsucindu-s! d!part! /n piatr- 5i /nc+ipui lili!ci i di,!rs! t r toar! /n"iortoar! ascuns! /n %!0n i s! cutr!mur5n c!l! din urm) o pot!c /ngust tiat printr! col&ii d! st nc /i condus! la un drum larg) mrginit d! pi!tr! s"r mat!- 'acul s! arcuia d!part!) /n urma lor) indigo /n lumina soar!lui d! la s" ritul dup-ami!0ii- 6rumul str%t!a o c mpi! n!t!d i acop!rit cu iar%) car!) /n d!prtar!) urca spr! cocoa!l! lan&ului d! d!aluri- Clar$ /i pi!rdu cura*ul# oraul nu s! ,!d!a nici!ri'u(! s! uita lung spr! d!aluri) cu o !Bpr!si! d! d!0nd!*d! p! c+ip .unt!m mai d!part! d!c t am cr!0ut- 3 tr!cut at t d! mult ,r!m!@ Coat! dac gsim un drum mai mar!) sug!r Clar$) am put!a "ac! autostopul sau s rugm p! cin!,a s n! duc p n-n ora cu maina sau@ * 0lary! Du !Bist maini /n 8dris- ?0 ndu-i !Bpr!sia p!rpl!B) 'u(! r s! "r ,!s!li!- Crot!c&iil! dau p!st! cap mainriil!- 9a*oritat!a t!+nologiilor nu "unc&ion!a0 aici > t!l!"oan! mo%il!) comput!r! i alt!l! as!m!n!a- 3licant! !st! iluminat > i pus /n micar! > /n principal cu lampa-,r*itoar!i I+) 0is! Clar$ pi!rit- Ci@ cam c t d! d!part! d! ora sunt!m) d! "apt< 6!stul d! d!part!- Fr s s! uit! la !a) 'u(! /i tr!cu d!g!t!l! am%!lor m ini prin prul su scurt 9ai ! c!,a p! car! ar "i mai %in! s &i-l spunClar$ s! /ncord- =ot c! ,ois! p n acum "us!s! ca 'u(! s-i ,or%!asc# d!odat) nu mai ,oia 6ac ! d! %in!@ 3i o%s!r,at) 0is! 'u(!) c nu !ra nicio %arc p! 'acul '$n) niciun d!%arcad!r) nimic car! s sug!r!0! c lacul ar "i "olosit /n ,r!un "!l d! locuitorii 8drisului< 3m cr!0ut c s!-nt mpl asta doar p!ntru c !ra at t d! d!part!7 Du-i c+iar at t d! d!part!- C t!,a or! distan& d! 3licant!) m!rg nd p! *os- 6! "apt) lacul !st!@ 'u(! s! /ntr!rups! i o"t- 3i r!marcat ,r!odat mod!lul pod!l!i din %i%liot!ca 8nstitutului d! la D!J Kor(< Clar$ clipi n!dum!rit 6a) p!ntru c nu mi-am putut da s!ama c! r!pr!0!nta 1ra un /ng!r /nl& ndu-s! dintr-un lac) &in nd /n m ini un pocal i o sa%i!- 1st! un moti, d!s /nt lnit /n d!cora&iunil! n!"ilimilor- '!g!nda spun! c /ng!rul 2a0i!l s-a /nl&at din 'acul '$n c nd i-a aprut prima oar lui Jonat+an ? ntorul d! um%r!) c!l dint i dintr! n!"ilimi) i i-a druit 8nstrum!nt!l! mortal!- 6! atunci) lacul a "ost@ .acru< sug!r Clar$ 4l!st!mat) 0is! 'u(!- 3pa lacului ! cum,a otr,itoar! p!ntru , ntorii d! um%r!- Du l! "ac! niciun ru r!pudia&ilor din 'um!a d! Jos > spirit!l! naturii /l num!sc Iglinda ?is!lor i /i %!au apa) sus&in nd c /i a*ut s ai% ,i0iuni ad!,rat!- 6ar p!ntru un , ntor d! um%r! ! "oart! p!riculos s-i %!a apa- 5i d +alucina&ii) "!%r@ /l poat! "ac! c+iar s-i piard min&il!Clar$ /ng+!& d!odat 6! ac!!a ai /nc!rcat s m "aci s scuip toat apa< 'u(! /ncu,iin& din cap Hi d! ac!!a ,oiam s-&i gs!ti st!la- Cu o run ,ind!ctoar!) am "i putut opri !"!ct!l! ap!i- Fr !a) tr!%ui! s a*ungi /n 3licant! c t mai r!p!d! cu putin&- 1Bist l!acuri) i!r%uri) car! or s t! a*ut!) i tiu p! cin!,a car! aproap! sigur l! ar! 'ig+tJood< Du 'ig+tJood) rspuns! 'u(! "!rm- 3ltcin!,a- Cin!,a p! car!-l cunosc !u Cin!< 1l cltin din cap-

. n! rugm doar ca p!rsoana ac!!a s nu s! "i mutat /n ultimii cincispr!0!c! ani 6ar parc 0ic!ai c ! /mpotri,a '!gii ca r!pudia&ii s intr! /n 3licant! "r p!rmisiun!N m%!tul prin car! /i rspuns! /i aminti d! 'u(! c!l car! o prins!s! c nd c0us! d! p! c&rtoar!) p! t!r!nul d! *oac) p! c nd !ra copil) 'u(! c!l car! /ntotd!auna o prot!*as! ;n!l! '!gi au "ost "cut! s "i! /nclcat!Casa C!n+alloJ /i amint!a lui .imon d! 8nstitut > a,!a ac!lai a!r d! cldir! apar&in nd alt!i !poci- Eoluril! i scril! !rau str mt!) "cut! din piatr i din l!mn /nc+is la culoar!) iar "!r!str!l! !rau /nalt! i /ngust!) d!sc+i0 ndu-s! spr! di,!rs! pri,!liti asupra oraului- 1ra o c!rt not asiatic /n d!cora&iuniA un para,an s+o*i p! pali!rul d! la primul !ta*) /nalt! ,a0! c+in!0!ti /n"lorat! i lcuit! p! p!r,a0uril! "!r!str!lor- 9ai !rau) d! as!m!n!a) num!roas! stamp! d! mtas! p! p!r!&i) /n"&i nd c!!a c! tr!%ui! s "i "ost sc!n! din mitologia , ntorilor d! um%r!) dar i ac!st!a cu o t!nt ori!ntal > p!rsona*!l! pro!min!nt! !rau comandan&ii d! oti) m nuind pumnal! d! s!ra"i luminoas!) i p! l ng ac!tia nit! cr!aturi "oart! colorat!) as!mntoar! dragonilor) ca i d!monii t r tori) cu oc+i %ul%uca&i 6oamna C!n+alloJ) Jia) o%inuia s conduc 8nstitutul d! la 4!i*ing- 5i /mpart! timpul /ntr! !d!r!a aici i ac!!a din Iraul 8nt!r0is) 0is! 8sa%!ll!) c nd .imon s! opri s !Bamin!0! o stamp- Hi C!n+alloJ !st! o "amili! ,!c+!- 5nstrit 5mi dau s!ama) murmur .imon) uit ndu-s! /n sus la cand!la%r!l! cu "ran*uri d! cristal l!"uit /n "orm d! lacrimiJac!) cu o tr!apt /n urma lor) m r iA 6a&i-i drumul- Du "ac!m un tur istoric aici.imon c ntri /n mint! o r!plic grosolan) dar +otr/ c nu m!rita ost!n!alaCo%or/ r!stul tr!pt!lor cu pas gr%it# la capt) scara dd!a /ntr-o /ncp!r! larg- 1ra un ciudat am!st!c d! ,!c+i i d! nouA o "!r!astr cu ,itralii dd!a spr! canal) iar /n cam!r s! au0!a mu0ic d! la un st!r!o p! car! .imon nu-l put!a ,!d!a- 5ns nu !Bista nici urm d! t!l!,i0or) nicio sti, d! 6?6-uri sau C6-uri) g!nul d! mrun&iuri p! car! .imon l! asocia cu li,inguril! mod!rn!- 5n loc d! asta) ,0u mai mult! so"al! pu"oas! adunat! /n *urul unui !min!u mar!) /n car! "lcril! trosn!au ,!s!l!3l!c stt!a /n picioar! l ng ,atr) /n !c+ipam!nt n!gru d! , ntor d! um%r!) pun ndu-i o p!r!c+! d! mnui- 5i ridic pri,iril! c nd .imon intr /n /ncp!r! i s! /ncrunt) cum s! /ncrunta !l d! o%ic!i) dar nu spus! nimic3!0a&i p! so"al! !rau doi adol!sc!n&i p! car! .imon nu-i mai ,0us! p n atunci) un %iat i o "at- Fata !ra 0,!lt) cu pr n!gru i lucios) pi!ptnat p! spat! ca s-i las! "a&a li%!r) i cu o !Bpr!si! rutcioas- 4r%ia d!licat a,!a , r"ul ascu&it- Du !ra propriu-0is "rumoas) dar !ra r!marca%il4iatul cu pr n!gru d! l ng !a !ra mai mult d!c t r!marca%il- 1ra pro%a%il d! ac!!ai /nl&im! ca Jac!) dar pr!a mai /nalt) c+iar i st nd *os) !ra su%&ir! i musculos) cu o "a& palid) !l!gant) plin d! ,ioiciun!) cu pom!&i pro!min!n&i i oc+ii n!gri- 1ra c!,a ciudat d! "amiliar /n /n"&iar!a lui) d! parc .imon /l mai ,0us! und!,aFata ,or%i c!a dint iA Qsta-i ,ampirul< .! uit la .imon din cap p n-n tlpi) d! parc i-ar "i luat msuril!- D-am mai "ost niciodat at t d! aproap! d! un ,ampir p n acum > c!l pu&in nu d! unul p! car! s nu ,r!au s-l ucid- 5i ls capul /ntr-o part!A 1 drgu&) p!ntru un r!pudiat ?a tr!%ui s-o i!r&i# ar! c+ipul unui /ng!r i mani!r!l! unui d!mon moloc+) 0is! %iatul 0 m%ind) ridic ndu-s! /n picioar!- 5ntins! m na spr! .imonA 1u sunt .!%astian- .!%astian ?!rlac- Hi !a !st! ,!rioara m!a) 3lin! C!n+alloJ- 3lin!@ 1u nu dau m na cu r!pudia&ii) 0is! 3lin!) trg ndu-s! /napoi /ntr! p!rn!l!

so"al!i- D-au su"l!t) tii) ,ampiriiN m%!tul lui .!%astian dispru 3lin!@ 6ar ! ad!,rat- 6! ac!!a nu s! pot ,!d!a /n oglind i nu pot um%la prin soar!Foart! !Bplicit) .imon "cu un pas /napoi) intr nd /n p!ticul d! lumin a soar!lui din "a&a "!r!str!i- .im&i soar!l! "i!r%int! p! spinar!) /n pr- ;m%ra lui s! proi!ct) lung i /ntun!cat) p! pod!a) a*ung nd p n aproap! d! picioar!l! lui Jac!3lin! tras! 0gomotos a!r /n pi!pt) dar nu spus! nimic- =ot .!%astian ,or%i) uit ndu-s! la .imon cu oc+ii n!gri plini d! curio0itat! 6!ci ! ad!,rat- C!i din "amilia 'ig+tJood n!-au po,!stit) dar !u nu m-am g ndit@ C spun!am ad!,rul< 0is! Jac!) d!sc+i0 nd gura p!ntru prima oar d! c nd co%or s!r- D-am min&i d!spr! aa c!,a- .imon !@ unic '-am srutat odat) 0is! 8sa%!ll!) "r s s! adr!s!0! cui,a anum!- 3lin! /i ridic spr nc!n!l! C+iar t! las s "aci c! ,r!i tu /n D!J Kor() nu-i aa< 0is! !a) p! *umtat! /ngro0it) p! *umtat! in,idioas- ;ltima oar c nd t!-am ,0ut) 800$) nici prin mint! nu &i-ar "i tr!cut@ ;ltima oar c nd n!-am ,0ut noi) 800$ a,!a opt ani) int!r,!ni 3l!c- 'ucruril! s! sc+im%- 3cum) mama a "ost n!,oit s n! las! aici /n mar! gra%) aa c tr!%ui! s-i duc cin!,a noti&!l! i /nr!gistrril! la Citad!l /n locul !i- 1u sunt singurul car! ar! optspr!0!c! ani) prin urmar! !u sunt singurul car! pot m!rg! acolo /n timpul /ntrunirii Concla,ului Htim) 0is! 8sa%!ll!) ls ndu-s! s cad p! o so"a- D!-ai spus d!*a asta d! ,r!o cinci ori3l!c) car! arta important) /i ignor r!marca Jac!) tu ai adus ,ampirul aici) aa c tu !ti r!sponsa%il p!ntru !l- Du-l lsa s ias a"ar6ampirul, g ndi .imon- Du c 3l!c n-ar "i tiut cum /l c+!am- 5i sal,as! ,ia&a /ntrun r nd lui 3l!c- 3cum !ra F,ampirulG- C+iar i d! la 3l!c) p! car!-l mai apucau) un!ori) acc!s! in!Bplica%il! d! iritar!) asta !ra pr!a mult- Coat! c a,!a ,r!o l!gtur cu "aptul c s! a"la /n 8dris- Coat! c 3l!c sim&!a o mai mar! n!,oi! s-i a"irm! apart!n!n&a la , ntorii d! um%r!) aici 9-ai c+!mat p n *os s-mi spui asta< Du lsa ,ampirul p!-a"ar< Iricum n-a "i "cut-oJac! s! a!0 p! so"a l ng 3lin!) car! pru /nc ntat 9ai %in! dai "uga la Citad!l i t! /ntorci d!gra%) continu !l- 6umn!0!u ti! la c! d!str%lri n!-am put!a d!da p! aici) lipsi&i d! /ndrumar!a ta3l!c /l pri,i p! Jac! cu o sup!rioritat! calm 5nc!rca&i s sta&i /mpr!un- I s m /ntorc /ntr-o *umtat! d! or6ispru p! su% o arcad c! duc!a /ntr-un culoar lung# und!,a /n d!prtar! s! au0i o u /nc+i0 ndu-s! D-ar "i tr!%uit s-l ataci) 0is! 8sa%!ll!) arunc ndu-i lui Jac! o cuttur s!,!rC+iar l-au lsat p! !l r!sponsa%il3lin! > nu s! putu a%&in! .imon s nu o%s!r,! > stt!a "oart! aproap! d! Jac!) um!rii li s! ating!au) c+iar dac mai !ra d!stul loc p! so"a) p! l ng !i =!-ai g ndit ,r!odat c /ntr-o ,ia& ant!rioar 3l!c a "ost o cotoroan& %tr n cu nou0!ci d! pisici) car! &ipa /ntruna la copiii ,!cinilor s pl!c! d! p! ga0onul !i< C!ntru c !u m-am g ndit) 0is! !l) iar 3lin! c+icoti- Dumai p!ntru c !l ! singurul car! s! poat! duc! la Citad!l@ C!-i Citad!la< /ntr!% .imon) stul s nu pric!ap d!spr! c! s! ,or%!a /n *urul luiJac! s! uit la !l- 1Bpr!sia lui !ra r!c!) n!pri!t!noasA m na /i !ra a!0at p!st!

a lui 3lin!) odi+nindu-s! p! coapsa !i .tai *os) 0is! !l) "c ndu-i s!mn din cap spr! un "otoliu- .au ai d! g nd s t! /n, r&i /ntr-un col& ca un liliac< 7ro av. 7lume cu lilieci. .imon s! instal) n!con"orta%il) /n "otoliu* 0itad!la ! locul o"icial d! /nt lnir! al Concla,ului) 0is! .!%astian) apar!nt "c ndu-i-s! mil d! .imon- 3colo s! "ac! '!g!a) acolo /i au s!diul Consulul i 8nc+i0itorul- Dumai , ntorilor d! um%r! adul&i l! !st! /ngduit s pun piciorul /n Citad!l c nd Concla,ul !st! /n s!siun! d! lucru 5n s!siun!< /ntr!% .imon) amintindu-i c!!a c!-i spus!s! Jac! mai d!,r!m!) /n cam!r- ?r!i s spui@ nu din cau0a m!a< .!%astian r s! Du- 6in cau0a lui ?al!ntin! i a 8nstrum!nt!lor mortal!- 6! ac!!a ! toat lum!a aici- . discut! c! urm!a0 s "ac ?al!ntin! mai d!part!Jac! nu spus! nimic) dar la num!l! d! ?al!ntin!) "a&a i s! crisp Ci) o s s! duc dup Iglind) 0is! .imon) c!l d!-al tr!il!a 8nstrum!nt mortal) nu< 1 aici) /n 8dris< 6! ac!!a s-a str ns toat lum!a aici< .! ls o scurt tc!r!) /naint! ca 8sa%!ll! s-i rspund Cro%l!ma cu Iglinda ! c nim!ni nu ti! und! !st!- 6! "apt) nim!ni nu ti! ce !st! 1 o oglind) 0is! .imon- Htii@ sticl) r!"l!ct imagin!a- Cr!supun i !u C!!a c! ,r!a 8sa%!ll! s spun) int!r,!ni cu /ngduin& .!%astian) ! c nim!ni nu ti! nimic d!spr! Iglind- .unt mai mult! r!"!riri la !a /n istoriil! , ntorilor d! um%r!) dar nicio sp!ci"ica&i! d!spr! locul /n car! s-ar a"la) nici d!spr! cum arat) nici > c!l mai important > c! "ac! Cr!supun!m c ?al!ntin! o ,r!a) 0is! 8sa%!ll!) dar asta nu-i d! pr!a mar! a*utor) d! ,r!m! c! nim!ni n-ar! +a%ar und! s! a"l- .-ar "i putut ca Fra&ii =cu&i s ai% o id!!) dar ?al!ntin! i-a ucis p! to&i- D-or s mai !Bist! al&ii) c!l pu&in p!ntru o ,r!m! C! to)i5 /ntr!% .imon) surprins- Cr!d!am s i-a ucis doar p! c!i din D!J Kor( Iraul Ias!lor nu ! tocmai /n D!J Kor() 0is! 8sa%!ll!- 1 ca@ /&i mai aduci amint! intrar!a /n Curt!a 1l"ilor 'uminii) din C!ntral Car(< 6oar p!ntru c intrar!a !ra acolo) nu /ns!amn c locul propriu-0is al Cur&ii ! su% parc- 'a "!l i cu Iraul Ias!lor- .unt di,!rs!) intrri) dar Iraul /n sin!@ 8sa%!ll! s! opri c nd 3lin! /i "cu iut! s!mn s tac- .imon s! uit d! la !a) la Jac! i la .!%astian- Cu to&ii a,!au ac!!ai !Bpr!si! prud!nt) d! parc tocmai /i ddus!r s!ama c! "c!auA d!0,luiau s!cr!t! al! n!"ilimilor unui r!pudiat- ;nui ,ampir- Du inamic) propriu-0is) dar cu siguran& cin!,a car! nu put!a "i d! /ncr!d!r!3lin! a "ost c!a dint i car! rups! tc!r!a- 3&intindu-i oc+ii !i n!gri i "rumoi asupra lui .imon) 0is!A 6!ci@ cum ! s "ii ,ampir< 3lin!7 8sa%!ll! pru /ngro0it- Du po&i s /ntr!%i aa omul) cum ! s "ii ,ampir< Du ,d d! c! nu) 0is! 3lin!- Du ! ,ampir d! pr!a mult timp) nu< Crin urmar!) tr!%ui! c-i mai aduc! amint! cum !ra s "i! om ,iu.! /ntoars! spr! .imonA . ng!l! mai ar! gust d! s ng! p!ntru tin!< .au ar! un alt"!l d! gust acum) ca sucul d! portocal! sau mai tiu !u c!< C!ntru c !u a cr!d! c gustul s ng!lui ar@ 3r! gust d! pui) 0is! .imon) ca s-i /nc+id gur .!rios< 3lin! pru uluit 2 d! d! tin!) 3lin!) 0is! .!%astian) cum o i m!ri&i- 5mi c!r scu0! p!ntru ,!rioara m!a) .imon- 3c!ia dintr! noi car! am "ost cr!scu&i /n a"ara 8drisului sunt!m pu&in mai "amiliari0a&i cu r!pudia&ii 6ar tu n-ai "ost cr!scut /n 8dris< /ntr!% 8sa%!ll!- Cr!d!am c prin&ii ti@ 8sa%!ll!7 o /ntr!rups! Jac!) dar !ra d!*a pr!a t r0iu# .!%astian s! /ntun!cas! la

"a& Crin&ii m!i sunt mor&i) 0is! !l- I c!at d! d!moni) l ng Calais@ ! /n r!gul) sa /nt mplat d!multHi /i opri lui 8sa%!ll! prot!st!l! d! simpati!) "lutur nd din m n 9tua m!a) sora din part!a tatlui) m-a cr!scut la 8nstitutul din Caris 3dic ,or%!ti "ranc!0a< o"t 8sa%!ll!- C t mi-a "i dorit s ,or%!sc i !u o alt lim%7 6ar Eodg! nu s-a g ndit niciodat c am a,!a n!,oi! s /n,&m i altc!,a /n a"ar d! gr!ac ,!c+! i latin) iar p!-ast!a nu l! mai ,or%!t! nim!ni 1u tiu i rusa) i italiana- Hi pu&in rom n) 0is! .!%astian) cu un 0 m%!t mod!st- =!-a put!a /n,&a i p! tin! c t!,a "ra0!@ 2om n< 8mpr!sionant) 0is! Jac!- Du mul&i o tiu =u o tii< /ntr!% .!%astian) cu int!r!s Du pr!a) 0is! Jac! cu un 0 m%!t at t d! d!0armant) /nc t .imon tiu c min&!a2om na m!a s! limit!a0 la c t!,a "ra0! util!) cum ar "i FH!rpii tia sunt ,!ninoi<G i F6ar ar&i mult pr!a t nr ca s "ii o"i&!r d! poli&i!G1.!%astian nu 0 m%i- 1ra c!,a ciudat /n !Bpr!sia lui) s! g ndi .imon- 1ra %l nd > totul la !l !ra calm >) dar .imon a,!a s!n0a&ia c %l nd!&!a asta ascund!a c!,a c! contra0ic!a s!nintat!a !Bt!rioar 5mi plac! mult s cltor!sc) 0is! !l) cu oc+ii a&inti&i asupra lui Jac!- 6ar ! %in! s "ii acas) nu-i aa< Jac! /nc!t s s! mai *oac! cu d!g!t!l! lui 3lin! C! ,r!i s spui< 6oar c nu ! nici!ri ca /n 8dris) oric t n!-am "ac! noi) n!"ilimii) cas! prin alt! pr&i- Du !ti d! acord< 6! c! m /ntr!%i p! min!< Cri,ir!a lui Jac! !ra glacial- .!%astian ridic din um!ri Ci ai trit aici p! c nd !rai copil) nu-i aa< Hi au tr!cut ani mul&i d! c nd n-ai mai ,!nit- .au am /n&!l!s !u gr!it< D-ai /n&!l!s tu gr!it) 0is! 8sa%!ll!) cu n!r,o0itat!- 'ui Jac! /i plac! s pr!tind c lum!a nu ,or%!t! d!spr! !l) c+iar dac ti! c d!spr! !l ,or%!t! Cu siguran& ,or%!t!6!i Jac! s! uita "!roc! la !l) .!%astian pru n!tul%urat- .imon sim&i un soi d! simpati! p! *umtat! !0itant p!ntru %iatul , ntor d! d!moni cu pr n!gru- 2ar gs!ai p! cin!,a car! s nu r!ac&ion!0! la ironiil! lui Jac! 5n 0il!l! ast!a) /n 8dris) toat lum!a ,or%!t! d!spr! tin!- 6!spr! tin!) d!spr! 8nstrum!nt!l! mortal!) d!spr! tatl tu) d!spr! sora ta@ Clarissa tr!%uia s ,in cu tin!) nu-i aa< 0is! 3lin!- 3%ia at!ptam s o cunosc- C! s-a /nt mplat< 6!i !Bpr!sia d! p! "a&a lui Jac! nu s! sc+im%as!) /i r!tras! m na d! p! m na lui 3lin!) str ng nd-o pumn D-a ,rut s prs!asc D!J Kor(ul- 9ama !i ! %olna,) /n spital(iciodat nu spune mama 8noastr9, g ndi .imon- :ntotdeauna e mama 8ei9. 1 "oart! ciudat) 0is! 8sa%!ll!- 1ram con,ins c ,oia s ,in 3 ,rut) 0is! .imon- 6! "apt@ Jac! !ra /n picioar!# s! ridicas! at t d! r!p!d!) c .imon nici nu-l ,0us! mic ndu-s! 6ac m g nd!sc) am c!,a urg!nt d! discutat cu .imon- 5ntr! patru oc+iFcu s!mn din cap ctr! ua du%l din captul /nd!prtat al /ncp!rii) /n oc+i lucindu-i o pro,ocar! ?ino) ,ampirul!) 0is! !l p! un ton car!-i ls lui .imon impr!sia clar c un r!"u0 s-ar "i putut s" ri cu o /nci!rar! ,iol!nt- Eai s ,or%im7 1 5n lim%a rom n /n original

AMATIS
= r0iu) dup-amia0) 'u(! i Clar$ lsas!r lacul mult /n urma lor i str%t!au c!!a c! pr!au n!s" rit! /ntind!ri d! iar% /nalt- 8ci i colo /nc!p!a c t! o pant uoar) car! a*ung!a p n la urm s "i! un d!al /nalt cu st nci n!gr! /n , r"- Clar$ !ra !pui0at d! at ta urcat i co%or t d!aluri) unul dup altul) cu g+!t!l! alun!c ndu-i p! iar%a um!d d! parc ar "i clcat p! marmur unsuroas- C nd /n s" rit lsar /n urma lor pa*itil! i apucar p! un drum!ag /ngust i noroios) m inil! !i s ng!rau i !rau /n,!r0it! d! la iar%'u(! m!rg!a /naint! cu pai mari i +otr &i- 6in c nd /n c nd) /i atrg!a at!n&ia > cu o ,oc! sum%r) ca a c!lui mai d!primat g+id din lum! > asupra lucrurilor c! m!ritau r!marcat! =ocmai am str%tut C mpia 4roc!lind) 0is! !l) c nd urcar p! un d m% i ,0ur o ,ast " i! d! pdur! /ntun!cat /ntin0 ndu-s! ctr! apus) und! soar!l! co%or s! "oart! mult p! %olt- 3c!asta !st! pdur!a- Idinioar acop!r!a mai tot !sul &rii- I %un %ucat din !a a "ost d!"riat s s! construiasc oraul > i ca s t!rmin! cu +ait!l! d! lupi i clanuril! d! ,ampiri c! o%inuiau s s! adun! aiciCdur!a 4roc!lind a "ost dintotd!auna adpost p!ntru r!pudia&iContinuar s m!arg /n tc!r!) /n ,r!m! c! drum!agul s! &in!a p! l ng pdur! ,r!o c t!,a mil!) /naint! s cot!asc %rusc- Copacii pr!au s s! "i dat la o part!) ls nd loc un!i cr!st! c! s! /nl&a dr!apt ca p!r!t!l!) iar c nd ocolir un d!al /nalt) Clar$ rmas! uit ndu-s! lung) n!,!nindu-i s cr!ad > dac nu o /n!lau cum,a oc+ii) /n ,al! !rau case. Hiruri d! cas! micu&! i al%!) ordonat! ca un stuc d! munc+(ini2 3m a*uns7 !Bclam !a i o lu la "ug /naint!) oprindu-s! doar c nd /i ddu s!ama c 'u(! nu o /nso&!a.! /ntoars! i-l ,0u st nd /n mi*locul drumului pr"uit) cltin nd din cap Du) 0is! !l) pornind s ,in l ng !a- Qsta nu ! oraul 3tunci ! un t rguor mai mic< 3i spus c nu sunt alt! ora! p! aici@ 3sta ! un cimitir- 1st! Iraul Ias!lor din 3licant!- Cr!d!ai c ac!la din D!J Kor( !ra singurul cimitir p! car!-l a,!am< Llasul lui pr!a trist 3sta ! n!cropola) locul und! sunt /nmorm nta&i c!i car! mor /n 8dris- I s ,!0i?a tr!%ui s tr!c!m prin !l ca s a*ung!m /n 3licant!Clar$ nu mai intras! /ntr-un cimitir din noapt!a /n car! muris! .imon) iar amintir!a ac!!a /i ddu "iori r!ci prin mdu,a oas!lor) /n timp c! p!a p! al!il! /ngust! car! s! str!curau printr! mausol!! ca nit! panglici al%!- Cin!,a a,!a gri* d! locul ac!staA marmura sclip!a) d! parc "us!s! proaspt lustruit i iar%a !ra tuns uni"orm- 8ci i colo) p! mormint! s! ,!d!au %uc+!t! d! "lori al%!# la /nc!put cr!0u c !rau crini) dar rsp nd!au un par"um /n&!ptor) n!o%inuit) car! o "cu s s! /ntr!%! dac nu !rau "lori sp!ci"ic! 8drisului- Fi!car! morm nt arta ca o cas /n miniatur# un!l! a,!au c+iar i garduri d! m!tal sau d! s rm) cu por&i) iar num!l! "amiliilor d! , ntori d! um%r! !rau sculptat! p! uiA CartJrig+t) 9!rr$J!at+!r) Eig+toJ!r) 4lac(J!ll) 986P8D=12- .! opri /n "a&a unuiaA E12ID63'1.! /ntoars! spr! 'u(! 3a o c+!ma p! 8nc+i0itoar! 1 ca,oul "amili!i sal!- ;it!7 2 Citicii al%atri din 6r'itorul din O , locuitori ai 9unc+(inland-ului-

5i arta /n spat!l! uii) und! lit!r! al%! "us!s!r cioplit! /n marmura c!nui!- 1rau num!- 9arcus E!rondal!- .t!p+!n E!rondal!- 3m ndoi muris!r /n ac!lai anIric t d! mult o ur s! Clar$ p! 8nc+i0itoar!, sim&i c i s! str ng! inima d! o mil p! car! n-o put!a st,ili- .-&i pi!r0i so&ul i "iul) at t d! r!p!d! unul dup c!llalt@ =r!i cu,int! latin!ti !rau gra,at! su% num!l! lui .t!p+!nA 3?1 3=R;1 ?3'1 C! /ns!amn< /ntr!% !a) /ntorc ndu-s! spr! 'u(! 5ns!amn FCinst! &i! i rmas-%un7G- 1 dintr-un po!m d! Caiullus- 'a un mom!nt dat) a d!,!nit "ra0a p! car! o spun!au n!"ilimii la /nmorm ntri sau c nd mur!a cin!,a /n %tli!- 3cum) +ai s m!rg!m) ! mai %in! s nu insistm asupra ac!stor lucruri) Clar$'u(! o lu p! dup um!ri i o /mpins! uur!l din "a&a morm ntuluiCoat! c a,!a dr!ptat!) g ndi Clar$- Coat! c !ra mai %in! s nu s! g nd!asc pr!a mult la moart! i la mor&i /n mom!ntul sta- .! "!ri s s! mai uit! la c!,a anum! /n timp c!-i croiau drum prin n!cropol- 3*uns!s!r aproap! d! por&il! d! "i!r din captul /nd!prtat) c nd 0ri un mausol!u mai mic) ridic ndu-s! ca o ciup!rc otr,itoar! /n um%ra unui st!*ar stu"os- Dum!l! d! d!asupra uii /i sri /n oc+i d! parc-ar "i scris cu luminiF382CE8'6 Clar$@ 'u(! /ntins! m na dup !a) dar !a d!*a pornis!- Cu un o"tat) o urm la um%ra copacului) und! !a rms!s! trans"igurat) citind num!l! %unicilor i str%unicilor p! car! nu tius! niciodat c i-ar "i a,ut- 3'IK23. F382CE8'6- 361'1 F382CE8'6) DD8LE=.E361- L23D?8''1 F382CE8'6- 8ar su% toat! ac!st! num!A JIC1'KD 9I2L1D.=12D) D- F382CE8'6;n ,al d! gr!a& o tra,!rs p! Clar$- ?0 nd num!l! mam!i sal! acolo !ra ca r!/n,i!r!a comarurilor p! car! l! a,!a un!ori) c nd s! ,!d!a la /nmorm ntar!a mam!i sal! i nim!ni nu ,oia s-i spun c! s! /nt mplas! sau cum muris! 6ar !a nu-i moart) 0is! Clar$) uit ndu-s! la 'u(!- 1a nu-i@ Concla,ul nu ti! asta) /i spus! !l %l ndClar$ /i pi!rdu rsu"lar!a- Du-i mai putu au0i ,oc!a lui 'u(!) nici nu-l mai ,0u st nd l ng !a- 5naint!a !i s! ridica un lan& muntos 0im&at) pi!tr! "un!rar! i&indu-s! din pm nt ca nit! oas! "r nt!- I piatr "un!rar n!agr s! ridic dr!pt /n "a&a !i) cu lit!r!l! spat! in!gal p! supra"a&a saA C'328..3 9I2L1D.=12D + D- 1991) 62007- .u% num! !ra d!s!nat st ngac!) ca o sc+i& d! copil) un craniu cu or%it! goal!- Clar$ s! cltin) trg ndu-s! /napoi cu un &ipt'u(! o prins! d! um!ri Clar$) c!-ai p&it< C! s-a /nt mplat< 1a /i artA 3colo@ uit!@ 6ar disprus!- Du mai !ra d!c t co,orul i!r%ii) ,!rd! i n!t!d) cu mausol!!l! al%!) curat! i "rumoas!) /n iruril! lor ordonat!.! rsuci s s! uit! /n oc+ii lui 'u(!A 9i-am ,0ut propria piatr "un!rar) 0is! !a- .cria p! !a c am s mor@ acum@ anul sta.! cutr!mur'u(! arta /ntun!cat 1 d! la apa lacului) 0is! !l- 3i /nc!put s ai +alucina&ii- Eaid!) nu mai a,!m timpJac! /l condus! p! .imon p! scri i apoi p! un culoar scurt) cu ui p! am%!l! pr&i# s! opri doar la un %ra& distan& d! una dintr! !l! car! !ra d!sc+is) cu o !Bpr!si! m nioas p! "a& 8ntr) 0is! !l) aproap! /m%r ncindu-l p! .imon /nuntru.imon ,0u c /ncp!r!a arta ca o %i%liot!cA r nduri d! ra"turi d! cr&i)

canap!l! lungi i "otolii 3r tr!%ui s nu n! d!ran*!0! nim!ni aici@ .! /ntr!rups! c nd o silu!t s! ridic n!r,oas dintr-un "otoliu- 1ra un %i!&!l cu prul at!n i oc+!lari- 3,!a o "a& mic i s!rioas) iar /n m n &in!a str ns o cart!.imon !ra d!stul d! "amiliari0at cu gusturil! d! l!ctur al! lui Clar$ ca s r!cunoasc un ,olum manga c+iar i d! la distan&Jac! s! /ncrunt .cu0!) 9aB- 3,!m n!,oi! d! cam!r) p!ntru o discu&i! /ntr! c!i mari 6ar 800$ i 3l!c d!*a m-au gonit din li,ing ca s poat purta o discu&i! /ntr! c!i mari) s! pl ns! 9aB- ;nd! s m mai duc< Jac! ridic din um!ri 5n cam!ra ta< "cu un s!mn cu d!g!tul spr! u- 1 timpul s-&i "aci datoria p!ntru &ar) piciul!- Ht!rg!-o7 3rt nd pro"und n!dr!pt&it) 9aB tr!cu p! l ng !i doi) &in nd cart!a str ns la pi!pt- .imon sim&i un ,al su%it d! simpati! > !ra nasol s "ii d!stul d! mar! i s nu tii c! s! /nt mpl) dar c nd mai !rai i at t d! mic) !rai /ntotd!auna conc!diat "r dr!pt d! ap!l- 4i!&!lul /i arunc o pri,ir! /n timp c! tr!c!a p! l ng !l > o cuttur sp!riat) suspicioas- ;sta-i vampirul, spun!au oc+iorii lui Eaid!7 /l /mpins! Jac! p! .imon /n /ncp!r!) /nc+i0 nd i /ncuind ua /n urma lorCu ua /nc+is) cam!ra !ra at t d! sla% luminat) /nc t p n i lui .imon i s! pru /ntun!ric- Hi miros!a a pra"- Jac! str%tu odaia p n la captul c!llalt i tras! drap!riil!) d nd la i,!al o "!r!astr /nalt) cu un ,itraliu dintr-un singur g!am) car! dd!a spr! canalul d! la %a0a cldirii- 3pa pl!oscia lo,indu-s! d! t!m!lia cas!i la doar un m!tru i c!,a mai *os d! ni,!lul lor) p! su% %alustrada d! piatr cioplit cu run! i st!l! mcinat! d! ,r!m!Jac! s! /ntoars! spr! .imon cu o cuttur pi!0i Car! nai%a ! pro%l!ma ta) ,ampirul!< Cro%l!ma mea< =u !ti c!l car! practic m-ai luat d!-o arip i m-ai t r t a"ar d!-acolo C!ntru c !rai gata s l! spui c) d! "apt) Clar$ n-a r!nun&at la planul !i d! a ,!ni /n 8dris- Htii c!-ar "i urmat< 1i ar "i contactat-o i ar "i aran*at s ,in i !a- Hi &iam mai spus d! c! nu s! poat! /nt mpla asta.imon cltin din cap Du t! /n&!l!g) 0is! !l- ;n!ori t! por&i d! parc nu &i-ar psa d!c t d! Clar$ p! lum!a asta) iar dup ac!!a t! por&i d! parc@ Jac! s! uit &int la !l- 3!rul !ra plin d! "irioar! d! pra" car! /nc+ipuiau un soi d! cortin sclipitoar! /ntr! c!i doi %i!&i 9 port d! parc< 3i "lirtat cu 3lin!) 0is! .imon- Du mi s! pr!a c &i-ar "i psat numai d! Clar$ /n mom!ntul la 3sta nu ! tr!a%a ta) 0is! Jac!- Hi) d! alt"!l) Clar$ ! sora m!a- Hi tii asta 3m "ost d! "a& i la Curt!a 1l"ilor) rspuns! .imon- 5mi amint!sc c! a spus 2!gina 1l"ilor- F.rutul car! o s-o !li%!r!0! p! "at !st! srutul p! car! !a i-l dor!t! c!l mai mult-G Cari!0 c-&i aduci amint! d! asta- Mi s-a gra,at cu lit!r! d! "oc /n cr!i!r) nu-i aa) ,ampirul!< .imon scoas! un 0gomot din "undul g tului) cum +a%ar n-a,us!s!) c ar "i /n star! I+) nu) n-ai s ,!0i- Du discut tr!a%a asta- D-o s m %at p!ntru Clar$ cu tin!1 ridicol 3tunci d! c!-ai pom!nit d!spr! !pisodul la< C!ntru c) rspuns! .imon) dac ,r!i s mint > nu "a& d! Clar$) ci "a& d! to&i pri!t!nii ti , ntori d! um%r! >) dac ,r!i s pr!tind c a "ost d!ci0ia lui Clar$ s

nu ,in aici i dac ,r!i s m pr!"ac c nu tiu d! put!ril! !i sau c! poat! "ac! !a cu ad!,rat) atunci ,a tr!%ui s "aci i tu c!,a p!ntru min! 4in!) 0is! Jac!- C! ,r!i< .imon tcu un mom!nt) uit ndu-s! dincolo d! Jac!) la irul cas!lor d! piatr cu "a&a spr! canalul sc nt!i!tor- 6incolo d! acop!riuril! lor cr!n!lat!) put!a /ntr!0ri , r"uril! strlucitoar! al! turnurilor d!monilor ?r!au s "aci tot c! ,a "i n!,oi! ca s-o con,ingi p! Clar$ c nu ai s!ntim!nt! p!ntru !a- Hi nu7@ Du-mi spun! mi! c !ti "rat!l! !i# asta d!*a o tiu- 5nc!t!a0 l!gtura cu !a c nd tii %in! c ,oi doi nu a,!&i niciun ,iitor- Hi nu spun asta p!ntru c o ,r!au !u p! !a- I spun p!ntru c sunt pri!t!nul !i i nu ,r!au s su"!r!Jac! s! uit /n *os la m inil! lui un lung mom!nt /naint! d! a-i rspund! > nit! m ini "rumoas!) cu noduril! d!g!t!lor roas! i asprit! d! %tturi ,!c+i- 6osul palm!lor !ra dant!lat cu liniil! "in! i al%! al! ,!c+ilor C!c!&i- 1rau m inil! unui soldat) nu al! unui adol!sc!nt 3m "cut d!*a asta) 0is! !l- 8-am spus c nu !ram int!r!sat d! !a d!c t ca "rat! I+7 .imon s! at!ptas! ca Jac! s s! opun ,!+!m!nt la propun!r!a lui) s s! c!rt!) nu s c!d!0!- ;n Jac! car! s s! d!a %tut !ra o c+!sti! nou > i-l ls p! .imon aproap! ruinat p!ntru c!!a c!-i c!rus!- 0lary nu mi-a spus nimic despre asta, ar "i ,rut !l s r!plic!) dar) d! "apt) d! c!-ar "i "cut-o- 6ac s! g nd!a mai %in!) "us!s! n!o%inuit d! tcut i r!tras /n ultima ,r!m!) ori d! c t! ori s! pom!n!a num!l! lui Jac! 1i %in!) atunci asta s-a r!0ol,at) %nui!sc- 9ai ! un ultim lucru Nu< "cu Jac!) apar!nt "r pr!a mult int!r!s- Hi car!) m rog< C! a spus ?al!ntin! c nd Clar$ a d!s!nat runa ac!!a p! ,as< 3 sunat ca /ntr-o lim% strin- Meme nu-mai-tiu-cum@< * Mene mene te/el up3arsin, 0is! Jac!) cu un 0 m%!t sla%- Du r!cunoti asta< 1 din 4i%li!) ,ampirul!- ?!c+iul =!stam!nt- 1 cart!a ,oastr s" nt) nu< 6oar p!ntru c sunt !,r!u nu /ns!amn c-am /n,&at p! dina"ar ?!c+iul =!stam!nt 1 .crisul d! p! p!r!t!- F6omnul a numrat 0il!l! /mpr&i!i tal! i l!-a pus capt# ai "ost c ntrit /n %alan& i ai at rnat pu&in-G 1 o pr!,!stir! d! s" rit > /ns!amn s" ritul unui imp!riu 6ar c! l!gtur a,!a asta cu ?al!ntin!< Du doar cu ?al!ntin!) 0is! Jac!- Cu noi to&i- Concla,ul i '!g!a > c! poat! "ac! Clar$ rstoarn tot c! tiau !i c ar "i ad!,rat- Dicio "iin& om!n!asc nu poat! cr!a run! noi sau d!s!na run! ca ac!l!a p! car! l! d!s!n!a0 Clar$- Dumai /ng!rii au put!r!a asta- 8ar d! ,r!m! c! Clar$ o poat! "ac!@ !i %in!) s!amn a pr!,!stir! d! s" rit al lumii- 'ucruril! s-au sc+im%at- '!gil! s-au sc+im%at- ?!c+il! ci s-ar put!a s nu mai "i! niciodat cil! dr!pt!- 5ntocmai cum r0,rtir!a /ng!rilor a dus la s" ritul lumii aa cum !ra p! atunci > a d!spicat c!rul p! din dou i a cr!at iadul >) i asta ar put!a /ns!mna s" ritul n!"ilimilor aa cum !Bist !i acum- 3c!sta ! r0%oiul nostru /n c!ruri) ,ampirul!) i numai o ta%r poat! /n,ing!- 8ar tatl m!u ,r!a s "i! a lui ac!!a6!i a!rul !ra /nc r!c!) Clar$ dd!a /n clocot d! "i!r%in&!al /n +ain!l! sal! ud!Ddu!ala /i curg!a iroai! p! "a&) ud ndu-i gul!rul) iar 'u(!) &in nd-o cu o m n d! %ra&) o "c!a s gr%!asc pasul p! drum) /n timp c! d!asupra lor c!rul s! /ntun!ca rapid- 3cum ,!d!au d!*a 3licant!- Iraul !ra situat /ntr-o ,al! nu "oart! ad nc) int!rs!ctat d! un r u argintiu) car! curg!a /ntr-un capt al oraului) pr nd s dispar i r!apr nd /n captul c!llalt- ;n talm!-%alm! d! cldiri d! culoar!a mi!rii cu acop!riuri d! &igl roi! i un +&i d! strdu&! /ntortoc+!at! i /ntun!coas!) adpostit! d! ,!rsantul a%rupt al unui d!al- C! cr!asta d!alului s!

ridica un !di"iciu d! piatr /ntun!cat) cu mul&i pilatri i "oart! /nalt) cu c t! un turn sclipitor /n "i!car! dintr! c!l! patru punct! cardinal!- Cr!srat! printr! c!l!lalt! cldiri s! ,!d!au alt! turnuri as!mntoar!) /nalt!) su%&iri) ca d! sticl) "i!car! dintr! !l! sclipind pr!cum cuar&ul- .!mnau cu nit! ac! d! sticl strpung nd c!rul- 'umina scptat a soar!lui /nt lnind "!&!l! turnurilor scot!a curcu%!i! stins!) cum scoat! sc nt!i un %& d! c+i%rit- 1ra o pri,!lit! "rumoas i "oart! strani!(-ai v ut niciodat un ora, dac n-ai v ut Alicante cel cu turnurile de sticla. Cum-cum< /ntr!% 'u(!) au0ind-o- C!-ai spus< Clar$ nu-i ddus! s!ama c ,or%is! cu ,oc! tar!- .t n*!nit) r!p!t c! spus!s!) iar 'u(! s! uit la !a surprins 6! und! ai au0it asta< 6! la Eodg!) 0is! Clar$- Eodg! mi-a spus'u(! s! uit la !a mai at!nt 3i o%ra*ii aprini) 0is! !l- Cum t! sim&i< C! Clar$ o dur!a g tul) tot corpul /i ard!a i /i sim&!a gura iasc .unt %in!) 0is! !a- Eai s a*ung!m odat acolo) o(a$< I(a$'u(! /i art c!,a# la margin!a oraului) und! s! t!rminau cldiril!) Clar$ putu ,!d!a un arc) doi p!r!&i cur%a&i ctr! un , r" ascu&it- ;n , ntor d! d!moni /n !c+ipam!nt n!gru stt!a d! pa0 /n um%ra arcului 3sta-i Coarta d! Dord > locul p! und! r!pudia&ii pot intra l!gal) /n ora) dac au docum!nt!l! d! lucru- .tr*il! sunt la post aici noapt! i 0i- 3cum) dac am "i /n misiun! o"icial sau am a,!a autori0a&i! ca s "im aici) am intra p!-acolo 6ar nu sunt 0iduri /n *urul oraului) o%s!r, Clar$- Du mi s! par! c-ar "i c+iar o poart Crot!c&iil! sunt in,i0i%il!) dar !Bist- =urnuril! d!monilor l! control!a0- 3a m!rg lucruril! d! o mi! d! ani- I s l! sim&i c nd o s tr!ci prin !l!9ai arunc o pri,ir! ctr! "a&a !i aprins d! "!%r) /ngri*orar!a /ncr!&indu-i col&uril! oc+ilor 1ti gata< 1a /ncu,iin& din cap- .! /nd!prtar d! poart) d!-a lungul laturii d! rsrit a oraului) p! und! cldiril! !rau mai str ns! un!l! /ntr-alt!l!- Fc ndu-i s!mn s pstr!0! linit!a) 'u(! s! apropi! d! spa&iul str mt dintr! dou cas!- Clar$ /nc+is! oc+ii c nd s! apropiar) d! parc s! at!pta s "i! i0%it /n "a& d! un 0id in,i0i%il d! /ndat c! ar "i pit p! str0il! din 3licant!- D-a "ost aa- .im&i o su%it pr!siun!) ca i c nd s-ar "i a"lat /ntr-un a,ion car! co%ora %rusc- ;r!c+il! i-au pocnit > apoi s!n0a&ia dispru) iar !a s! a"la /n gangul dintr! cldiri'a "!l ca oric! gang din D!J Kor( > la "!l ca toat! ganguril! din lum!) apar!nt > miros!a a pipi d! pisicClar$ s! uit p! dup col&ul un!ia dintr! cldiri- I strad mai larg s! /ntind!a p! d!al /n sus) mrginit d! pr,lii micu&! i d! cas! Du-i nim!ni) o%s!r, !a) cu o oar!car! surprind!r!5n lumina amurgului) 'u(! arta c!nuiu =r!%ui! s s! d!s"oar! ,r!o /ntrunir! sus) la Citad!l- 1 singurul lucru car! ar put!a goli d!odat str0il! d! oric! su"l!t Hi asta nu-i d! %in!< Du ! nim!ni prin pr!a*m ca s n! ,ad 1 i %in!) i ru- 9a*oritat!a str0ilor sunt pustii) c!!a c! ! %in!- 6ar oricin! ar apr!a acum din /nt mplar!) d! %un s!am n!-ar ,!d!a i n!-ar r!marca Carc spun!ai c toat lum!a ! la Citad!l'u(! 0 m%i sla% D-o lua ad litteram, Clar$- 9 r!"!r!am la ma*oritat!a c!lor din ora- Copii) adol!sc!n&ii i oricin! mai ! scutit d! la /ntrunir! n-or s "i! acolo3dol!sc!n&i- Clar$ s! g ndi la Jac! i) /n po"ida ,oin&!i sal!) pulsul i s! acc!l!r)

& nind ca un cal d! curs! la por&il! d! start'u(! s! /ncrunt) ca i c nd i-ar "i putut citi g nduril! 5n c!!a c! m pri,!t!) acum /ncalc '!g!a a"l ndu-m /n 3licant! "r s m d!clar Concla,ului la Coart- 6ac m r!cunoat! car!,a) a put!a "i /n r!al p!ricol3runc o pri,ir! /n sus) la " ia roiatic d! c!r ,i0i%il printr! acop!riuri =r!%ui! s !,itm str0il! Carc 0ic!ai c m!rg!m la casa pri!t!nului tu 3sta "ac!m- Hi nu c+iar un pri!t!n 3tunci) cin!@< 'as) urm!a0-m'u(! s! str!cur /n pasa*ul dintr! dou cas!) at t d! /ngust /nc Clar$) dac /ntind!a m inil!) put!a ating! 0iduril! am%!lor cas! cu d!g!t!l!) i /l str%tur p n la capt) i!ind /ntr-o strad pa,at i !rpuitoar!) mrginit d! pr,liiCldiril! /ns!i artau ca o /ncruciar! /ntr! un p!isa* oniric gotic i un %asm d! copii- Fa&ad!l! d! piatr !rau sculptat! cu tot soiul d! cr!aturi mitologic! i l!g!ndar! > cap!t!l! d! montri !rau moti,ul pro!min!nt) int!rcalat! cu armsari /naripa&i) c!,a car! arta ca o cas cu g+!ar! d! gin) sir!n! i) %in!/n&!l!s) /ng!riLargui!l! i!!au /n a"ar d! la "i!car! col&) cu "!&!l! lor agr!si,! i sc+imonosit!- Hi pr!tutind!ni !rau run!A pt nd uil!) ascuns! /n d!s!nul unui ornam!nt sculptat a%stract) at rn nd d! lan&uri m!talic! su%&iri al! 0urglilor d! , nt car! s! rot!au la oric! adi!r!- 2un! d! prot!c&i!) d! noroc) c+iar i d! a"ac!ri r!uit!# pri,indu-l! at!nt p! toat!) Clar$ /nc!pu s s! simt pu&in am!&it9!rs!r /n tc!r!) &in ndu-s! p! la um%r- .trada pa,at !ra pusti!) uil! pr,liilor /nc+is! i "!r!cat! cu drugi- Clar$ arunca pri,iri "uri! /n ,itrin!l! p! l ng car! tr!c!au- 1ra ciudat s ,ad o !talar! d! ciocolat! %ogat ornat! /ntr-o ,itrin) iar /n urmtoar!a) o panopli! la "!l d! "rumoas d! arm! c! pr!au mortal! > cu&it! cu lam lung) g+ioag!) mciuci g+intuit! i o col!c&i! /ntr!ag d! pumnal! d! s!ra"i) d! di,!rs! mrimi Dicio arm d! "oc) 0is! !a?oc!a !i pr!a s ,in tar! d! d!part!'u(! s! uit n!dum!rit la !a Co"tim< ? ntorii d! um%r!) 0is! !a) s! par! c nu "olos!sc niciodat arm! d! "oc 2un!l! /mpi!dic pra"ul d! puc s s! aprind) 0is! !l- Dim!ni nu ti! d! c!=otui) s! ti! c n!"ilimii au "olosit oca0ional putil! p! licantropi- Du ! n!,oi! d! o ran ca s n! ucid p! noi > doar d! gloan&! d! argintLlasul lui !ra sum%ru- 6!odat) /i /nl& capul- 5n lumina di"u0 !ra uor s-&i /nc+ipui c ur!c+il! i s! /ndr!ptau /n "a&) ca al! unui lup ?oci- Nis! !l- =r!%ui! s s! "i t!rminat discu&iil! la Citad!lI lu d! %ra& i o tras! la o part! din strada principal- Dim!rir /ntr-o pia&!t ptrat) cu o " nt n /n mi*loc- ;n pod d! 0idri! s! arcuia p!st! un canal /ngust) c+iar /n "a&a lor- 5n lumina stins a 0il!i) apa din canal pr!a aproap! n!agr- 3cum Clar$ put!a au0i i !a ,ocil! ,!nind dinspr! str0il! din apropi!r!- 1rau nit! ,oci ridicat!) m nioas!- 3m!&!ala lui Clar$ cr!scu > sim&i c pm ntul s! clatin su% picioar!l! !i) am!nin& nd s-o "ac s cad- .! r!0!m cu spat!l! d! 0idul gangului) lupt ndu-s! s r!spir! Clar$7 0is! 'u(!- Clar$) t! sim&i %in!< Llasul lui suna gra,) straniu- 1a s! uit la !l i i s! ti! rsu"lar!a- ;r!c+il! /i cr!scus!r lungi i ascu&it!) din&ii !rau ascu&i&i ca %riciul) oc+ii /i !rau gal%!ni i "ioroi@ 'u(!) opti !a- C! s!-nt mpl cu tin!< Clar$1l /ntins! m inil! dup !a) m inil! ac!l!a n!"ir!sc d! alungit!) cu ung+iil! ascu&it! i d! culoar!a ruginii-

3i p&it c!,a< 1a &ip) "!rindu-s! d! ating!r!a lui- Du tia d! c! s! sim&!a at t d! /ngro0it > /l mai ,0us! p! 'u(! pr!sc+im%at i niciodat n-o sp!rias!- 6ar acum t!roar!a !ra ca o "iin& ,i! /nuntrul !i) incontrola%il- 'u(! o prins!s! d! um!ri) iar !a s! ddu /napoi d! "rica lui) d! "rica oc+ilor lui gal%!ni) oc+i d! animal) c+iar dac o ruga s tac "olosind glasul lui o%inuit) om!n!sc Clar$) t! rog@ 6-mi drumul7 6-mi drumul7 6ar nu i-a dat 1 apa@ d!lir!0i@ Clar$) /nc!arc s t! aduniI tras! spr! pod) aproap! t r nd-o- 1a-i sim&!a lacrimil! iroindu-i p! "a&) rcorindu-i o%ra*ii ar0tori Du ! r!al- 5nc!arc s-&i &ii "ir!a) t! rog) 0is! !l) a*ut nd-o p! pod1a sim&i mirosul ap!i d! d!d!su%t) ,!rd! i sttut- 5n ap s! micau lucruri. 5n timp c! s! uita) un t!ntacul n!gru i!i din ap) cu , r"ul lui spongios plin d! din&i ascu&i&i ca nit! ac!- 1a s! "!ri d! ap) incapa%il s &ip!) doar un g!amt ad nc i!indu-i din g tl!*'u(! o prins! c nd g!nunc+ii i s! /nmuiar) l!gn nd-o /n %ra&! i &in nd-o /n picioar!- D-o mai &inus! /n %ra&! d! c nd a,!a as! ani Clar$) 0is! !l) dar r!stul cu,int!lor lui s! am!st!car i s! /n,lmir /ntr-un rg!t lipsit d! s!ns) /n timp c! co%orau d! p! pod- 3l!rgr p! l ng o s!ri! d! cas! /nalt! i /ngust! car! aproap! c-i amint!au lui Clar$ d! iruril! d! cas! din 4roo(l$n > sau doar +alucina ,0 ndu-i cas!l! din ,!cini< 3!rul din *urul lor pr!a s s! rsuc!asc /n timp c! m!rg!au mai d!part!) luminil! cas!lor ard!au /n *urul lor ca nit! tor&!) canalul sclip!a cu o lumin "os"or!sc!nt dumnoas- Clar$ /i sim&i oas!l! di0ol, ndu-s! /n propriul trup 3ici'u(! o smuci) oprind-o /n "a&a un!i cas! /nalt! d! l ng canal- 4tu cu piciorul /n u) strig nd# ua !ra ,opsit /ntr-un rou ,iu) strid!nt) cu o singur run pictat /n auriu p!st! !a- 2una s! topi i curs! c nd Clar$ s! +ol% la !a) lu nd "orma unui craniu +idos) r n*itor- (u e real, /i spus! !a cu sl%tici!) /n%uindu-i &iptul cu pumnul) muc nd din !l p n sim&i gustul s ng!lui6ur!r!a /i limp!0i o clip mint!a- ;a s! d!sc+is! larg) /n prag apr nd o "!m!i! /m%rcat /ntr-o roc+i! n!agr) cu "a&a /ncr!&it) cu o !Bpr!si! d! m ni! i surprind!r!- 3,!a prul lung) un nor /ncurcat c!nuiu-at!n d!sprins din dou co0i /mpl!tit!# oc+ii !i al%atri !rau cum,a "amiliari- I piatr d! lampa-,r*itoar!i strluc!a /n m na !i Cin! !< /ntr!% !a- C! ,r!&i< 3matis@ 'u(! intr /n %taia ra0!lor d! lumin) &in nd-o p! Clar$ /n %ra&!- 1u sunt7 F!m!ia al%i i s! cltin) /ntin0 nd o m n s s! spri*in! d! canatul uii* <ucian5 'u(! /nc!rc s "ac un pas /naint!) dar "!m!ia > 3matis > /i &inu cal!a- Cltina din cap at t d! tar!) /nc t co0il! s! l!gnau iut! p! l ng !a) /naint! i /napoi Cum po&i s ,ii aici) 'ucian< Cum ndr neti s ,ii aici< D-am pr!a a,ut d! al!s'u(! o str ns! mai tar! p! Clar$ /n %ra&!- 1a-i /n%ui un strigt- =ot corpul !ra cuprins d! "oc) "i!car! n!r, /i ard!a dur!ros 3tunci tr!%ui! s pl!ci) 0is! 3matis- 6ac prs!ti im!diat@ D-am ,!nit aici p!ntru min!- 3m ,!nit p!ntru "at- 1 p! moart!Cum "!m!ia /l pri,!a lung) !l struiA 3matis) t! rog- 1 "iica lui #ocelyn. ;rm o tc!r! lung) /n timpul cr!ia 3matis rmas! n!clintit ca o statui!) /n pragul uii- Cr!a /ncr!m!nit > d! surprind!r! sau d! groa0) Clar$ nu put!a g+ici-

Clar$ /i str ns! pumnul > palma /i !ra lipicioas d! s ng! /n locuril! und! ung+iil! s! /n"ips!s!r /n carn! >) dar nici mcar dur!r!a n-o mai a*uta acum# lum!a s! d!0m!m%ra /n culori past!lat!) ca un pu00l! plutind p! supra"a&a ap!i- 3%ia /i mai au0i ,oc!a lui 3matis) c nd "!m!ia s! ddu un pas /napoi i spus!A 4in!) atunci) 'ucian- Co&i s-o aduci /nuntruC nd .imon i Jac! s! /ntoars!r /n li,ing) 3lin! pus!s! d! m ncar! p! msu&a *oas dintr! so"al!- 4r n0 i p in!) "!lii d! c+!c) m!r! i c+iar i o sticl d! ,in) d! car! 9aB nu a,u ,oi! s s! ating- 4iatul !d!a /ntr-un col&) cu nit! c+!c p! o "ar"uri! i cu cart!a lui d!sc+is /n poal- .imon s! /nduio d! soarta micu&ului- .! sim&!a la "!l s! singur /n grupul c!lorlal&i car! r d!au i sporo,iau) pr!cum s! sim&!a pro%a%il i 9aBI ,0u p! 3lin! ating ndu-i /nc+!i!tura m inii lui Jac! cu d!g!t!l! c nd s! /ntins! dup o %uc&ic d! mr i sim&i c s! /ncord!a0- 2ar tocmai asta vrei s-l ve i "cnd, /i spus! !l i totui) cum,a) nu put!a scpa d! s!n0a&ia c !ra o d!sconsid!rar! la adr!sa lui Clar$Jac! /i /nt lni pri,ir!a p! d!asupra capului "!t!i i 0 m%i- Cum,a) c+iar dac !l nu !ra ,ampir) i0%ut!a s arunc! un 0 m%!t car! pr!a tot numai col&i ascu&i&i- .imon /i "!ri pri,ir!a) rotindu-i oc+ii prin /ncp!r!- I%s!r, c mu0ica p! car! o au0is! mai d!,r!m! nu ,!n!a nicid!cum d! la un st!r!o) ci dintr-un dispo0iti, m!canic c! pr!a "oart! complicat.! g ndi s /nc!ap o con,!rsa&i! cu 8sa%!ll!) dar !a ,or%!a cu .!%astian) a crui "a& !l!gant !ra apl!cat cu at!n&i! ctr! a !i- Jac! r s!s! odat d! .imon c nd /i picas! cu tronc 8sa%!ll!) dar .!%astian "r /ndoial c ar "i scos-o la capt? ntorii d! um%r! !rau !duca&i s-o scoat la capt cu oric!) nu-i aa< 6!i !Bpr!sia d! p! c+ipul lui Jac!) c nd /i spus!s! c plnuis! s "i! doar "rat! p!ntru Clar$) /l "c!a p! .imon s s! /ndoiasc Du mai a,!m ,in) d!clar 8sa%!ll!) pun nd sticla p! msu& cu o %u"nitur scurt- 9 duc s mai aducFc ndu-i cu oc+iul lui .!%astian) dispru /n %uctri! Du t! supra c-&i spun) pari cam tcut1ra .!%astian) apl!c ndu-s! p!st! sp!t!a0a "otoliului lui .imon) cu un 0 m%!t d!0armant- C!ntru cin!,a cu un pr at t d! n!gru) g ndi .imon) t!nul lui .!%astian !ra "oart! al%) d! parc nu um%la pr!a mult prin soar! 1 totul /n r!gul< .imon ridic din um!ri Du sunt pr!a mult! su%i!ct! p! car! s l! pot a%orda /n con,!rsa&ia ,oastrCar s "i! ori d!spr! politica , ntorilor d! um%r!) ori d!spr! p!rsoan! d! car! n-am au0it niciodat) ori am ndouN m%!tul dispru Cut!m "i cum,a un c!rc "oart! /nc+is) noi) n!"ilimii- 1 c!!a c! li s! /nt mpl d! o%ic!i c!lor car! sunt i0ola&i d! r!stul lumii Du cr!0i c ,oi singuri , i0ola&i< 6ispr!&ui&i oam!nii o%inui&i@ F6ispr!&G ! cam mult spus) 0is! .!%astian- Hi c+iar cr!0i c lum!a oam!nilor ar ,r!a s ai% d!-a "ac! cu noi< =ot c! sunt!m noi ! o amintir! ,i! a "aptului c) ori d! c t! ori !i s! linit!sc 0ic ndu-i c nu !Bist ,ampiri adevra)i, d!moni ad!,ra&i sau montri su% pat > d! "apt) mint5i /ntoars! capul s s! uit! la Jac! car!) /i ddu s!ama .imon) /i urmr!a d! mai mult timp Du !ti d! acord cu min!< Jac! 0 m%i 6! c! cr!0i c , ascultam con,!rsa&ia<3 3 5n lim%a rom na /n original-

.!%astian /i rspuns! pri,irii cu o sclipir! d! plcut curio0itat! 9-ai urmrit d! c nd ai a*uns aici) 0is! !l- Du-mi dau s!ama dac nu m placi ori dac !ti at t d! %nuitor cu toat lum!a-4 .!%astian s! /ndr!pt d! spat! 3pr!ci!0 !B!rci&iul /n rom n!t!) dar) dac nu t! sup!ri) m duc s ,d d! c! st 8sa%!ll! aa d! mult /n %uctri!6ispru p! u) ls ndu-l p! Jac! uit ndu-s! lung dup !l) cu o !Bpr!si! n!dum!rit Car!-i tr!a%a< Du ,or%!t! rom n!t!< /ntr!% .imon Du) 0is! Jac! i o uoar cut apru /ntr! spr nc!n!l! sal!- 6! "apt) ,or%!t! %in! rom n!t!5naint! ca .imon s-l poat /ntr!%a c! ,oia s spun cu asta) 3l!c intr /n /ncp!r!- 1ra /ncruntat) la "!l cum !ra c nd pl!cas!- Cri,ir!a i s! opri o clip asupra lui .imon) oc+ii lui al%atri art nd aproap! con"u0iJac! /i ridic "runt!a =!-ai /ntors at t d! cur nd< Du p!ntru mult timp3l!c /ntins! m na s ia un mr d! p! msu&) cu m na /nmnuat 9-am /ntors doar ca s-l iau@ p! !l) 0is!) "c nd s!mn spr! .imon cu mrul- 5l ,or la Citad!l3lin! pru surprins .!rios< 0is! !a6ar Jac! d!*a s! ridicas! d! p! so"a) d!sprin0 ndu-i m na dintr-a !i 5l ,or p!ntru c!< /ntr!% !l) cu calm p!riculos- .p!r c ai a"lat asta /naint! s promi&i c-l pr!dai) c!l pu&in 4in!/n&!l!s c am ntrebat, ripost 3l!c- Du sunt prost I+) las-o %alt) 0is! 8sa%!ll!2!aprus! /n pragul uii d! la %uctri! cu .!%astian) car! &in!a o sticl ;n!ori !ti un pic cam prost) tii- 6oar un pic, r!p!t !a) /n timp c! 3l!c /i arunca o cuttur ucigtoar! 5l trimit p! .imon /napoi la D!J Kor() 0is! !l- Crin Cortal 6ar d!-a%ia a a*uns aici7 prot!st 8sa%!ll!) %osum"l ndu-s!- Du-i amu0ant7 Du-i /nc+ipuia nim!ni c-o s "i! amu0ant) 800$- ?!nir!a lui .imon aici a "ost un accid!nt) prin urmar! Concla,ul cr!d! c c!l mai %in! p!ntru !l ar "i dac s-ar duc! acas =rsn!t) 0is! .imon- Coat! c+iar i0%ut!sc s m /ntorc /naint! s %ag! mama d! s!am c-am pl!cat- Car!-i di"!r!n&a d! "us orar /ntr! locul sta i 9an+attan< =u ai o mama! 0is! 3lin! pr nd uluit.imon al!s! s ignor! /ntr!%ar!a C! %un!) 0is! !l) c nd 3l!c i Jac! sc+im%ar o pri,ir!- 5mi con,in!- =ot c! ,r!au ! s i!s din locul sta I s m!rgi tu cu !l< /l /ntr!% Jac! p! 3l!c- Hi-o s t! asiguri c ! totul /n r!gul< .! pri,!au r!ciproc /ntr-un "!l car! lui .imon /i !ra "amiliar- 1ra modul /n car! !l i Clar$ s! uitau c t!odat unul la c!llalt) sc+im% nd oc+!ad! codi"icat! c nd nu ,oiau ca prin&ii lor s ti! c! plnuis!r !i C!-i< 0is! !l) uit ndu-s! d! la Jac! la 3l!c- C! s-a /nt mplat< 1i /i d!sprins!r pri,iril!# 3l!c s! uit /n alt part!) iar Jac! /ntoars! o "a& in!Bpr!si, i 0 m%itoar! ctr! .imon Dimic) 0is! !l- =otul ! %in!- F!licitri) ,ampirul! > ai r!uit s t! duci acas-

4 8d!m-

DIURN
C!st! 3licant! s! lsas! /ntun!ricul c nd .imon i 3l!c prsir casa C!n+alloJ i s! /ndr!ptar spr! Citad!la din , r"ul d!alului- .tr0il! oraului !rau /ngust! i /ntortoc+!at!) !rpuind /n sus ca nit! panglici palid! d! piatr /n lumina lunii- 3!rul !ra r!c!) d!i .imon /l sim&!a doar ,ag3l!c m!rg!a /n tc!r!) cu ,r!o c &i,a pai /naint!a lui .imon) d! parc s-ar "i pr!"cut c !ra singur- 5n ,ia&a lui ant!rioar) .imon ar "i tr!%uit s s! gr%!asc) g " ind) ca s s! &in dup !l# acum d!scop!ri c put!a &in! pasul cu 3l!c doar acc!l!r nd ritmul =r!%ui! s "i! o porcri!) 0is! .imon) /ntr-un t r0iu) /n timp c! 3l!c pri,!a ursu0 dr!pt /naint!- . "ii o%ligat s m !scort!0i) ,r!au s spun3l!c ridic din um!ri 3m optspr!0!c! ani- .unt adult) aa c tr!%ui! s "iu r!sponsa%il- .unt singurul car! poat! intra i i!i din Citad!l c nd Concla,ul ! /n s!siun! d! lucru i) d! alt"!l) Consulul m cunoat! C! ! un Consul< 1 ca un "!l d! /nalt o"i&!r al Concla,ului- 1l numr ,oturil! Consiliului) int!rpr!t!a0 '!g!a p!ntru Concla, i d s"aturi c!lor din Concla, i 8nc+i0itorului6ac !ti pus s conduci un 8nstitut i ai o pro%l!m p! car! nu tii cum s-o r!0ol,i) /l c+!mi p! Consul 1l d s"aturi 8nc+i0itorului< Cr!d!am c@ dar 8nc+i0itoar!a n-a murit< 3l!c pu"ni 1 ca i c nd ai 0ic! F6ar pr!!dint!l! n-a murit<G- 6a) 8nc+i0itoar!a a murit# dar acum ! altcin!,a nou /n "unc&ia asta- 8nc+i0itorul 3ld!rtr!!.imon arunc o pri,ir! /n *osul colin!i) spr! apa /ntun!cat din canalul d! d!part!'sas!r oraul /n urm i str%t!au un drum /ngust printr! copaci um%roi 5&i spun !u) inc+i0i&iil! n-au "unc&ionat pr!a %in! p!ntru oam!nii m!i /n tr!cut3l!c pru n!impr!sionat 'as) 0is! .imon- 3 "ost doar o glum d!spr! istoria mundan- Du cr!d c t!-ar int!r!sa =u nu !ti mundan) /i atras! at!n&ia 3l!c- 6! ac!!a 3lin! i .!%astian au "ost at t d! !ntu0iasma&i s t! cunoasc- Du c ai put!a ti c! ! /n mint!a lui .!%astian# /ntotd!auna s! poart d! parc a ,0ut d!*a totul /naint!.imon ,or%i "r s g nd!ascA 1l i 8sa%!ll! sunt@ .! /nt mpl c!,a /ntr! !i< 3sta /l "cu p! 3l!c s i0%ucn!asc /n r s 8sa%!ll! i Sebastian< 3r "i gr!u- .!%astian ! un tip drgu&@ lui 8sa%!ll! /i plac! doar s-i d!a /nt lnir! cu %i!&i cu totul n!potri,i&i) p! car! prin&ii notri s nu-i poat su"!ri- 9undani) r!pudia&i) pungai mrun&i@ 9!rsi) 0is! .imon- 9 %ucur s "iu , r t /n ac!!ai oal cu !l!m!nt!l! d!linc,!nt! Cr!d c-o "ac! ca s atrag at!n&ia) continu 3l!c- 1 singura "at din "amili!) d! alt"!l) aa c tr!%ui! s l! do,!d!asc tuturor c t d! tar! !st! !a- .au) c!l pu&in) asta cr!d! !a c "ac! Iri poat! /nc!arc s a%at at!n&ia d! la tin!) spus! .imon) aproap! a%s!ntHtii) d! ,r!m! c! prin&ii ,otri nu tiu c !ti ga$ i aa mai d!part!3l!c s! opri /n mi*locul drumului at t d! %rusc) /nc t .imon a "ost c t p!-aci s s! i0%!asc d! !l Du) 0is! !l) dar apar!nt to)i ceilal)i asta "ac 9ai pu&in Jac!) spus! .imon- 1l nu ti!) nu< 3l!c r!spir ad nc- 1ra palid) apr!ci! .imon) sau s! poat! s "i "ost doar !"!ctul

luminii lunii) car! t!rg!a toat culoar!a din oric!- Ic+ii lui pr!au n!gri /n /ntun!ric C+iar nu /n&!l!g cu c! t! pri,!t! p! tin!- C!l pu&in dac nu /nc!rci s m am!nin&i . t! amenin)5 .imon !ra /nmrmurit- Du /nc!rc@ 3tunci d! c!< /ntr!% 3l!c i d!odat s! str!cur /n ,oc!a lui o s!nsi%il ,uln!ra%ilitat!) car!-l "cu p! .imon s rm n cu gura cscat- 6! c! aduci discu&ia d!spr! asta< 6!-aia) 0is! .imon- 6! c!l! mai mult! ori) pari c nu m su"!ri- 8ar !u nu &i-o iau /n num! d! ru) c+iar dac &i-am sal,at ,ia&a- Cari s urti p! toat lum!a- Hi d! alt"!l) noi doi nu a,!m practic nimic /n comun- 6ar c nd t! ,d p! tin! uit ndu-t! la Jac!) i c nd m ,d p! min! uit ndu-m la Clar$) pot s-mi /nc+ipui c@ poat! a,!m totui a,!m un lucru /n comun- Hi poat! c asta m-ar put!a "ac! c!,a mai pu&in n!su"!rit /n oc+ii ti 6!ci n-ai s-i spui lui Jac!< 0is! 3l!c- ?r!au s spun@ tu i-ai mrturisit lui Clar$ c! sim&i p!ntru !a i@ Hi n-a "ost c!a mai %un id!!) continu .imon- 3cum m /ntr!% tot timpul cum t! /ntorci la c! a "ost /naint! dup o "igur ca asta- 6ac mai put!m "i ,r!odat pri!t!ni sau dac tot c!-am a,ut ! d!"initi, pi!rdut- Du din cau0a !i) ci din cau0a m!a- Coat! c-o s gs!sc p! altcin!,a@ 3ltcin!,a) r!p!t 3l!c5nc!pu din nou s m!arg) "oart! r!p!d!) uit ndu-s! &int la drumul din "a&a lor.imon s! gr%i s-l prind din urm Htii c! ,r!au s spun- 6! pild) cr!d c 9agnus 4an! t! plac! cu ad!,rat- Hi ! un tip d!stul d! mito- 6 p!tr!c!ri gro0a,!) oricum- C+iar dac !u m-am tr!0it trans"ormat /ntr-un o%olan) atunci 9ul&um!sc p!ntru s"at- ?oc!a lui 3l!c !ra s!ac- 6ar nu cr!d c m plac! c+iar aa d! mult- 3%ia a ,or%it cu min! c nd a ,!nit s d!sc+id Cortalul la 8nstitut Coat! ar tr!%ui s-l cau&i tu) sug!r .imon) /nc!rc nd s nu s! g nd!asc pr!a mult c t d! ciudat !ra s-i d!a unui , ntor d! d!moni s"aturi d!spr! cum s-ar put!a /nt lni cu un magician Du pot) 0is! 3l!c- Du !Bis t!l!"oan! /n 8dris- Iricum) nu cont!a07 =onul lui d!,!ni a%rupt- 3m a*uns7 3ici ! Citad!la;n 0id /nalt s! ridica /naint!a lor) pr!,0ut cu o poart du%l !norm- Coarta !ra sculptat cu mod!l! /n spiral d! run! col&uroas!) i cu toat! c .imon nu l! put!a citi cum o "c!a Clar$) /&i luau oc+ii prin compl!Bitat!a lor i prin s!n0a&ia d! put!r! p! car! o !manau- Cor&il! !rau p0it! d! /ng!ri d! piatr) c t! o statui! d! "i!car! part!) cu "!&! n!/ndupl!cat! i "rumoas!- Fi!car! dintr! !i &in!a o sa%i! /n m n i o cr!atur 0, rcolitoar! > o /ncruciar! /ntr! o%olan) liliac i op rl) cu nit! col&i "ioros d! ascu&i&i > /i dd!a du+ul la picioar!l! sal!- .imon rmas! uit ndu-s! la !i un lung mom!nt- 6!moni) /i /nc+ipui !l) dar put!au "oart! %in! s "i! i ,ampiri3l!c /mpins! poarta i-o d!sc+is!) "c ndu-i s!mn lui .imon s intr!- Cind /nuntru) !l s! uit n!dum!rit /n *ur- 6! c nd d!,!nis! ,ampir) ,!d!r!a lui nocturn s! ascu&is! p n la o claritat! d! las!r) dar 0!cil! d! tor&! c! mrgin!au al!!a ctr! uil! Citad!l!i !rau "cut! din pi!tr! d! lampa-,r*itoar!i) iar strlucir!a lor al%) or%itoar!) pr!a s t!arg oric! d!taliu din toat! lucruril!- 5i dd!a s!ama ,ag c 3l!c /l conduc!a p! o al!! /ngust d! piatr car! strluc!a) r!"l!ct nd luminil!) i c !ra cin!,a p! al!!) /n "a&a lor) tindu-l! cal!a cu o m n ridicat 6!ci ac!sta !st! ,ampirul< ?oc!a car! s! au0is! !ra d!stul d! groas c t s s!m!n! cu un m r it- .imon /i ridic pri,ir!a) lumina /n&!p ndu-i oc+ii i "c nd s-l ustur! > ar "i lcrimat) dac ar "i "ost /n star! s ,!rs! lacrimi- <ampa-vr'itoarei, s! g ndi !l) lumina n$erului, m arde. &resupun c n-ar trebui s m mire. Imul din "a&a lor !ra "oart! /nalt) cu pi!l!a gl%!*it /ntins p! pom!&ii

pro!min!n&i- .u% calota prului n!gru tuns "oart! scurt) "runt!a /nalt /i domina nasul ac,ilin) roman- 1Bpr!sia lui c nd s! uita /n *os la .imon !ra ac!!a a unui cltor o%inuit al m!troului pri,ind un o%olan mar! al!rg nd /ncolo i-ncoac! p! in!) aproap! sp!r nd c ,a ,!ni tr!nul i-l ,a stri,i 1l ! .imon) 0is! 3l!c) pu&in o,i!lnic- .imon) ac!sta !st! Consulul 9alac+i 6i!udonnS- Cortalul !st! gata) domnul!< 6a) 0is! 9alac+i) cu ,oc!a rguit i cu un uor acc!nt- =otul !st! pr!gtit?ino) r!pudiatul!) /i "cu !l s!mn lui .imon- Cu c t mai r!p!d! s! t!rmin po,!st!a asta) cu at t mai %in!.imon "cu un pas s-l urm!0! p! /naltul o"i&!r) dar 3l!c /l opri) pun ndu-i o m n p! %ra& ;n mom!nt) 0is! !l) adr!s ndu-s! consulului- I s "i! trimis dir!ct /n 9an+attan< Hi o s "i! cin!,a car! s-l at!pt! d! part!a c!alalt< 1Bact) 0is! 9alac+i- 9agicianul 9agnus 4an!- 6! ,r!m! c! !l i-a /ngduit n!cug!tat acc!sul ,ampirului /n 8dris) /n primul r nd) tot !l ! r!sponsa%il i d! /ntoarc!r!a lui 6ac 9agnus nu l-ar "i lsat p! .imon s tr!ac prin Cortal) ar "i murit) 0is! 3l!c) pu&in mai tios Cro%a%il) 0is! 9alac+i- 3sta spun i prin&ii ti) iar Concla,ul a al!s s-i cr!ad) /n po"ida s"atului m!u) d! "apt- =otui) nu tr!%ui! s aduci cu uurin& r!pudia&i /n Iraul d! .ticl D-a "ost ,or%a d! uurin&- 9 nia urc /n pi!ptul lui .imon- 1ram ataca&i@ 9alac+i /i /ntoars! pri,ir!a spr! .imon ?or%!t! numai c nd !ti /ntr!%at) r!pudiatul!) nu /naint!9 na lui 3l!c s! str ns! p! %ra&ul lui .imon- 1ra o !Bpr!si! p! c+ipul su > p! *umtat! !0itar!) p! *umtat! suspiciun!) d! parc s! /ndoia c "us!s! /n&!l!pt s-l aduc p! .imon acolo) la urma urm!lor 1i acuma) Consul!) 0u7 ?oc!a car! s! au0i /n curt! !ra /nalt) pu&in g " it) iar .imon ,0u cu oar!car! surprind!r! c apar&in!a unui %r%at > micu& i roto"!i) car! ,!n!a gr%it p! al!! ctr! !i- Curta o sutan c!nui! larg p!st! costumul d! , ntor d! d!moni) iar capul lui c+!l luc!a /n lumina aruncat d! lampa-,r*itoar!i Du-i n!,oi! s n! sp!ri!m oasp!t!l! Iasp!t!< 0is! 9alac+i pr nd scandali0atImul!&ul s! opri /n "a&a lui 3l!c i-a lui .imon) 0 m%indu-l! am ndurora D! par! at t d! %in!) n! %ucurm cu ad!,rat c ai d!cis s coop!r!0i la c!r!r!a noastr d! a t! /ntoarc! la D!J Kor(- C+iar "ac! totul mult mai uor5i "cu cu oc+iul lui .imon) car! s! uit lung la !l) n!dum!rit- Du cr!0us! c ,a /nt lni ,r!odat un , ntor d! um%r! car! s s! arat! mul&umit c-l ,!d! > nici c nd !ra mundan) darmit! acum) c nd !ra ,ampir I+) !ra s uit7 Imul!&ul s! pl!sni p!st! "runt!) cu r!pro- 3r "i tr!%uit s m pr!0int- 1u sunt 8nc+i0itorul) noul 8nc+i0itor- 8nc+i0itorul 3ld!rtr!! !st! num!l! m!u3ld!rtr!! /ntins! m na spr! .imon) car!) /n 0pc!ala mom!ntului) i-o str ns! Hi tu< =! num!ti .imon< 6a) 0is! .imon) trg ndu-i m na /napoi d! /ndat c! putu.tr ng!r!a lui 3ld!rtr!! "us!s! n!plcut) um!d i lipicioas Du-i n!,oi! s-mi mul&umi&i p!ntru coop!rar!- =ot c! ,r!au ! s m /ntorc acas .unt con,ins) sunt con,ins7 6!i tonul lui 3ld!rtr!! !ra *o,ial) c!,a "ulg!r p! "a&a lui c nd ,or%i > o !Bpr!si! p! car! .imon n-o putu d!sci"ra p! mom!nt- Du duras! d!c t o "rac&iun! d! s!cund) iar acum 3ld!rtr!! 0 m%!a i /l po"t!a cu un g!st p! o al!! /ngust c! ocol!a Citad!la C! aici) .imon) t! rog-

.imon o lu /naint!) iar 3l!c ddu s-l urm!0!- 8nc+i0itorul ridic m na 3sta a "ost tot c!-am dorit d! la tin!) 3l!Band!r- 5&i mul&umim p!ntru a*utor 6ar .imon@ /nc!pu 3l!c I s "i! /n r!gul) /l asigur 8nc+i0itorul- 9alac+i) t! rog) condu-l p! 3l!Band!r la poart- Hi d-i o lampa-,r*itoar!i ca s a*ung acas) dac nu i-a adus !l una6rumul poat! "i /n!ltor noapt!aHi cu un alt 0 m%!t radios) /l lu r!p!d! p! .imon d!-acolo) ls ndu-l p! 3l!c uit ndu-s! lung dup !i-

,,,
'um!a ard!a toat /n *urul lui Clar$) aproap! /ntr-o ,pai! tangi%il) /n timp c! 'u(! o dus! p!st! pragul cas!i i d!-a lungul unui culoar lung) cu 3matis al!rg nd /naint!a lor) cu o lampa-,r*itoar!i /n m n- 9ai mult d!lir nd) !a s! uita la culoarul d!sc+is /naint!a sa) car! d!,!n!a din c! /n c! mai lung) ca un tun!l dintr-un comar'um!a s! /ntoars! cu susul /n *os- 6!odat) 0c!a /ntins p! o supra"a& r!c!) iar nit! m ini n!t!0!au o ptur p!st! !a- Ic+i al%atri pri,!au /n *os) spr! !a Car! at t d! %olna,) 'ucian) 0ic!a 3matis cu o ,oc! d!"ormat i distorsionat) ca d! p! un disc ,!c+i d! ,inil- C! s-a /nt mplat cu !a< 3 %ut cam *umtat! din 'acul '$n.un!tul ,ocii lui 'u(! s! pi!rdu i) p!ntru o clip) lui Clar$ i s! limp!0i ,!d!r!aA !ra /ntins p! dal!l! r!ci al! pardos!lii un!i %uctrii) iar und!,a d!asupra capului !i 'u(! scotoc!a /ntr-un dulap- 4uctria a,!a p!r!&ii /ngl%!ni&i i scoro*i&i i o so% d! "ont) d! mod ,!c+!) l ng un p!r!t!# "lcril! dansau /n spat!l! grtarului so%!i) rnindu-i oc+ii 3nason) mtrgun) sp n0@ 'u(! s! /ntoars! d! la dulap cu %ra&ul plin d! %orcn!l!- Co&i s "i!r%i toat! ast!a la un loc) 3matis< 1u o s-o mut mai aproap! d! so%- =r!murClar$ /nc!rc s ,or%!asc) s spun c n-a,!a n!,oi! d! cldur) c ard!a toat) /ns sun!t!l! car!-i i!ir p! gur nu !rau d!loc c!l! p! car! l! ,ois! !a- .! au0i sc ncind c nd 'u(! o ridic d! *os) apoi sim&i dogoar!a "ocului amor&indu-i part!a st ng > nici nu-i ddus! s!ama c !ra /ng+!&at- Cln&n!a din din&i cu put!r! i sim&!a gust d! s ng! /n gur- 'um!a /nc!pu s tr!mur! /mpr!*urul !i) ca apa /ntr-un pa+ar 0g l& it 'acul ?is!lor< ?oc!a lui 3matis !ra plin d! uimir!Clar$ n-a put!a ,!d!a limp!d!) dar i s! pr!a c st l ng so%) cu o lingur lung d! l!mn /n m n C! cuta&i aici< Joc!l$n ti! und!@< Hi lum!a dispru iari) c!l pu&in lum!a r!al) %uctria cu p!r!&ii /ngl%!ni&i i "ocul %in!"ctor din spat!l! grtarului- 5n locul lor) !a ,0u ap!l! 'acului '$n) r!"l!ct nd "ocul /n !l!) ca o %ucat d! sticl %in! l!"uit- 5ng!ri m!rg!au p! sticl > /ng!ri cu aripi al%!) car! at rnau /ns ng!rat! i rupt! d! spinril! lor) i "i!car! dintr! !i a, nd c+ipul lui Jac!- 3poi !rau al&i /ng!ri) cu aripil! d! um%r! n!gr!) car!i tr!c!au m inil! prin "oc i r d!au@ 5i tot strig "rat!l!?oc!a lui 3matis suna a gol) ca i c nd ar "i r0%tut p n *os) la !a) d! la o /nl&im! imposi%il d! mar! 1l ! /mpr!un cu "amilia 'ig+tJood) nu-i aa< .tau la C!n+alloJ acas) p! Crinc!Jat!r .tr!!t- 3 put!a@ Du) 0is! 'u(! tios- Du- 1 mai %in! ca Jac! s nu ti! d!spr! asta<-am stri$at pe #ace5 2e ce-am "cut asta5 s! mir Clar$) dar g ndul nu dur d!c t o clip# /ntun!ricul s! /ntoars! i +alucina&iil! o /n+&ar iari /n g+!ar!- 6! data asta) /i ,is p! 3l!c i p! 8sa%!ll!# am ndoi artau d! parc scpas!r dintr-o

%tli! cr nc!n) cu "!&!l! m n*it! d! "uningin! i lacrimi- 3poi disprur) iar !a ,is un %r%at "r c+ip) cu aripi n!gr! c!-i cr!t!au din spat!) aripi ca d! liliac- 6in gur /i curg!a s ng!) c nd 0 m%!a- 2ug ndu-s! ca ,!d!niil! s-i dispar) Clar$ str ns! tar! pl!oap!l!@ =r!cu mult timp p n c nd r!,!ni la supra"a&) la sun!tul ,ocilor d! d!asupra !i 4!a asta) 0ic!a 'u(!- Clar$) tr!%ui! s %!i astaHi-apoi nit! m ini o &in!au d! spat! i lic+idul /i !ra picurat /n gur dintr-o c rp ud- 1ra amar la gust i groa0nic) iar !a s! /n!c i icni sim&indu-l) dar m inil! d! p! spat!l! !i o &in!au "!rm- 1a /ng+i&i) cu toat dur!r!a din g t ;it!-aa) 0is! 'u(!- 3a) acum ar tr!%ui s-&i "i! mai %in!Clar$ d!sc+is! oc+ii cu gr!utat!- 5ng!nunc+!a&i l ng !a !rau 'u(! i 3matis) cu oc+ii lor al%atri aproap! id!ntici /not nd /n ac!!ai /ngri*orar!- 1a s! uit dincolo d! !i i nu ,0u nimic > nici /ng!ri) nici dia,oli cu aripi d! liliac) doar p!r!&ii /ngl%!ni&i i un i%ric ro0aliu) pus /ntr-un !c+ili%ru pr!car p! p!r,a0ul "!r!str!i I s mor< opti !a'u(! 0 m%i r,it Du- I s mai tr!ac o ,r!m! p n c nd o s-&i r!,ii d! tot) dar@ o s supra,i!&ui!ti 4in!1ra pr!a o%osit ca s mai simt altc!,a d!c t uurar!- Carc i s! scos!s!r toat! oas!l! din corp) ls ndu-i doar /n,!liul d! carn! "lasc- ;it ndu-s!) somnoroas) printr! g!n!) 0is! d!odat) aproap! "r s g nd!ascA Ic+ii ti sunt la "!l'u(! rmas! n!dum!rit 'a "!l ca< 3i !i) 0is! Clar$) mut ndu-i pri,ir!a adormit spr! 3matis) car! arta p!rpl!B3c!lai al%astru;m%ra unui 0 m%!t tr!cu p!st! "a&a lui 'u(! Ci) nu-i d! mirar!) dac stai s t! g nd!ti) 0is! !l- D-am a,ut rga0ul s , "ac cunotin& cum s! cu,in!- Clar$) !a ! 3matis E!rondal!- .ora m!a8nc+i0itorul d!,!ni tcut din mom!ntul /n car! 3l!c i /naltul o"i&!r nu-l mai put!au au0i- .imon /l urm p! al!!a /ngust luminat d! lampa-,r*itoar!i) /nc!rc nd s nu mi*!asc oc+ii) d!i !ra or%it- 5i dd!a s!ama d! Citad!la car! s! ridica /n *urul lui ca d! un ,apor car! s! /nl&a din oc!an# luminil! strluc!au la "!r!str!l! sal!) pt nd c!rul cu o aur!ol arginti!- 1rau i nit! "!r!str! mai *os) la ni,!lul solului9ai mult! dintr! !l! a,!au gratii) iar dincolo d! !l! !ra %!0n5n c!l! din urm) a*uns!r la o u d! l!mn %oltit) d! p! o latur a cldirii3ld!rtr!! s! apropi! s d!scui!) iar lui .imon i s! str ns! inima- Iam!nii) o%s!r,as! !l d! c nd !ra ,ampir) !manau un miros car! s! sc+im%a odat cu dispo0i&ia lor8nc+i0itorul du+n!a a c!,a amar i tar!) pr!cum ca"!aua) /ns "oart! n!plcut.imon sim&i o /n&!ptur dur!roas /n maBilar) c!!a c! /ns!mna c) d!odat) col&ii lui d! ,ampir ,oiau s-i "ac loc s ias) i s! "!ri /ntr-o part! d! 8nc+i0itor) c nd ac!sta s! /ndr!pt ctr! uCuloarul d! dincolo d! u !ra lung i al%) aproap! ca un tun!l) d! parc ar "i "ost spat dir!ct /n st nc- 8nc+i0itorul gr%i pasul) p!r!&ii r!"l!ct nd put!rnic lampa,r*itoar!i din m na lui- C!ntru un omul!& cu picioar! at t d! scurt!) s! mica r!marca%il d! iut!) /ntorc ndu-i capul /ntr-o part! i-n alta /n timp c! m!rg!a i /ncr!&indu-i nasul) d! parc ar "i adulm!cat a!rul- .imon s! ,0u silit s s! gr%!asc p!ntru a &in! pasul- =r!cur printr-o u du%l uria) d!sc+is larg) ca nit! aripi- 5n cam!ra d! dincolo d! ui) .imon putu ,!d!a un am"it!atru cu r ndurir nduri d! scaun!) "i!car! ocupat d! un , ntor d! um%r! /n,!m ntat /n n!gru?ocil! st rn!au !couri lo,indu-s! d! p!r!&i) mult! ridic ndu-s! "urioas!) iar .imon prins! "r nturi d! con,!rsa&i!) cu,int!l! /n,lmindu-s! c nd ,or%itorii int!r,!n!au

unii p!st! c!ilal&i 6ar nu a,!m nicio do,ad d!spr! c!!a c! ,r!a ?al!ntin!- Du a comunicat nimnui pr!t!n&iil! sal!@ C! cont!a0 c! ,r!a< 1 un r!n!gat i un mincinos# c+iar cr!d!&i c o /nc!rcar! d! a-l /mpca ,a "i /n "a,oar!a noastr) /n c!l! din urm< Hti&i c o patrul a gsit corpul n!/nsu"l!&it al unui copil , rcolac la margin!a Cdurii 4roc!lind< Compl!t !Bsang,inat- .! par! c ?al!ntin! /i d!s, r!t! ritualul aici) /n 8dris Cu dou dintr! 8nstrum!nt!l! mortal! /n pos!sia lui) ! mai put!rnic d!c t ar! dr!ptul s "i! oric! n!"ilim- .-ar put!a s nu a,!m d! al!s@ ?rul m!u a murit p! ,asul ac!la din D!J Kor(7 Dici nu /ncap! discu&i! s-l lsm p! ?al!ntin! s scap! %asma curat dup tot c!-a "cut7 =r!%ui! s-i prim!asc rsplata7 .imon o,i) curios s aud mai mult) dar 8nc+i0itorul 0um0ia /n *urul lui ca o al%in gras i !n!r,ant Eaid!) +aid!) 0is! !l) "lutur nd m na cu lampa-,r*itoar!i prin "a&a lui- D-a,!m timp d! pi!rdut- =r!%ui! s m /ntorc la /ntrunir! /naint! s s! /nc+!i!Fr niciun c+!") .imon /i /ngdui 8nc+i0itorului s-l /mping d! la spat! p! culoar) cu, ntul FrsplatG rsun ndu-i /nc /n ur!c+i- 3mintir!a ac!l!i nop&i d! p! ,as !ra r!c!) n!plcut- C nd a*uns!r la o u gra,at cu o singur run n!agr ca smoala) 8nc+i0itorul scoas! o c+!i! i o d!scui!) po"tindu-l p! .imon /nuntru cu un g!st larg d! %un-sositCam!ra !ra goal) d!corat cu o singur tapis!ri!) car! /n"&ia un /ng!r /nl& ndu-s! dintr-un lac) &in nd /ntr-o m n o sa%i! i /n c!alalt un pocal- Faptul c !l mai ,0us! /naint! i Cocalul i .a%ia /i distras! p! mom!nt at!n&ia lui .imon3%ia c nd au0i clinc+!tul 0,orului tras /i ddu s!ama c 8nc+i0itorul /nc+is!s! ua /n urma lui i s! /ncuias! /n cam!r cu !l.imon /i roti pri,ir!a /n *ur- Du !Bista mo%ili!r) /n a"ar d! o %anc d! l!mn) cu o msu& *oas alturi- ;n clopo&!l d!corati, argintiu a!0at p! mas Cortalul@ 1 aici) /nuntru< /ntr!% !l cu /ndoial .imon) .imon3ld!rtr!! /i "r!ca palm!l! d! parc anticipa o p!tr!c!r! ani,!rsar sau alt soi d! !,!nim!nt "oart! plcut C+iar !ti at t d! gr%it s n! prs!ti< 3r mai "i c t!,a /ntr!%ri p! car! am sp!rat n!spus c &i l! ,oi put!a pun! mai /nt i@ 4in!- .imon ridic din um!ri) sting+!rit- 6in part!a m!a) /ntr!%a&i-m tot c! dori&i C t d! coop!rant !ti7 C! minunat7 3ld!rtr!! radia- Crin urmar!) d! c t timp !ti ,ampir< 6! ,r!o dou sptm ni Hi cum s-a /nt mplat< 3i "ost atacat p! strad sau pro%a%il /n patul tu) noapt!a< Htii cin! ! c!l car! t!-a pr!sc+im%at< Ci@ nu pr!a Cum aa) %i!t!< strig 3ld!rtr!!- Cum ai put!a s nu tii aa c!,a< Cri,ir!a p! car! o /ndr!pt asupra lui .imon !ra "ranc i curioas- Cr!a at t d! ino"!nsi,) g ndi .imon- Ca un %unic sau un unc+i %tr n i nostim- Cro%a%il c .imon /i imaginas! mirosul amar C+iar n-a "ost at t d! simplu) 0is! .imon i s! apuc s-i !Bplic! cum "us!s! cu c!l! dou incursiuni al! sal! /n 6umort) una ca o%olan i c!alalt su% imp!riul un!i dorin&! at t d! n!stp nit!) /nc t s! sim&is! ca str ns /ntr-un soi d! cl!ti gigantici car!-l m nau und! ,oiau !i- 3a c) /n&!l!g!&i) /nc+!i! !l) c /n clipa /n car! am intrat p! ua +ot!lului) am "ost atacat > i nu tiu car! dintr! !i a "ost c!l car! m-a pr!sc+im%at sau dac n-au "ost cum,a to&i laolalt8nc+i0itorul c+icoti-

?ai d! min!) ,ai d! min!7 3sta nu-i %in! d!loc- 1 c+iar "oart! suprtor 6!sigur) aa am g ndit i !u) /ncu,iin& .imon Concla,ul n-o s "i! mul&umit C!< .imon !ra %uimcit- 6! c!-i pas Concla,ului cum am d!,!nit !u ,ampir< Ci) ar "i "ost altc!,a dac ai "i su"!rit un atac) s! scu0 cum,a 3ld!rtr!!- 5ns tu t!-ai dus dir!ct acolo i) /n "in!) t!-ai pr!dat ,ampirilor) /n&!l!gi< .un pu&in d! parc tu ai "i vrut s "ii unul d!-al lor D-am ,rut s "iu d!-al lor7 Du d!-asta m-am dus la +ot!l7 4in!/n&!l!s) %in!/n&!l!s- ?oc!a lui 3ld!rtr!! !ra /mpciuitoar!- Eai s tr!c!m la altc!,a) d! acord< Fr s at!pt! ,r!un rspuns) continuA Cum s! "ac! c ,ampirii t!-au lsat s supra,i!&ui!ti ca s /n,ii la loc) tin!r! .imon< Min nd cont c tu l!-ai /nclcat t!ritoriul) proc!dura lor normal ar "i "ost s-&i %!a tot s ng!l!) p n ai "i murit) iar apoi s-&i "i ars cada,rul ca s t! /mpi!dic! s /n,ii.imon d!sc+is! gura s rspund) ca s-i po,!st!asc 8nc+i0itorului cum /l dus!s! 2ap+a!l la 8nstitut) cum Clar$) Jac! i 8sa%!ll! /l cras!r /n cimitir i a,us!s!r gri* d! !l p n /i spas! singur cal!a a"ar din propriul morm nt- 6ar atunci o,i- Da,!a d!c t o id!! ,ag d!spr! cum "unc&iona '!g!a) dar cum,a s! /ndoia c ar "i "ost proc!dura standard p!ntru , ntorii d! um%r! s ai% gri* d! ,ampiri c nd au r!/n,iat) sau s l! "ac rost d! s ng! p!ntru prima lor mas Du tiu) 0is! !l- Ea%ar n-am d! c! m-au pr!sc+im%at /n loc s m omoar! 5ns unul dintr! !i tr!%ui! s t! "i lsat s-i %!i s ng!l!) altmint!ri n-ai "i "ost@ m rog) c! !ti ast0i- ?r!i s spui c nu tii cin! &i-a "ost ,ampirul-print!< 6ampirul-printe5 .imon nu pri,is! niciodat situa&ia /n "!lul ac!sta > s! tr!0is! cu s ng!l! lui 2ap+a!l /n gur aproap! /nt mpltor- Hi !ra gr!u s s! g nd!asc la %iatul-,ampir ca la un print! d! ,r!un "!l) 2ap+a!l pr!a mai t nr d!c t .imon 9 t!m c nu ?ai d! min!7 8nc+i0itorul o"t- 9ar! g+inion7 5n c! s!ns g+inion< Ci) c m min&i) %i!t!- 3ld!rtr!! cltin din cap- Hi at ta sp!ras!m c o s coop!r!0i7 3sta ! groa0nic) pur i simplu groa0nic- D-am ,r!a s t! r $ndeti i s-mi spui ad!,rul< 3a) ca o "a,oar! 6ar spun ad!,rul7 8nc+i0itorul s! pl!oti ca o "loar! n!udat 3a o ruin!7 =ra,!rs cam!ra i %tu put!rnic /n u) continu nd s clatin! din cap C! s! p!tr!c!< ?oc!a lui .imon !ra g tuit d! /ngri*orar! i n!dum!rir!- Cum rm n! cu Cortalul< Cortalul< 3ld!rtr!! c+icoti- 6oar n-ai cr!0ut cu ad!,rat c a,!am s t! las s pleci, nu-i aa< 9ai /naint! ca .imon s poat rspund! c!,a) ua s! d!sc+is! %rusc i , ntori d! um%r! /n costuma&i! n!agr s! r!,rsar /n cam!r) pun nd m na p! !l- .imon s! 0%tu c nd m ini put!rnic! /l /n"car str ns d! %ra&!- I cagul /i "u /nd!sat p!st! cap) or%indu-l- 6du cu utul /n %!0n# piciorul lo,i /n c!,a i au0i p! cin!,a /n*ur nd.! tr!0i smucit /napoi) cu rutat!# o ,oc! "urioas /i m r i /n ur!c+!A 9ai " asta /nc o dat) ,ampirul!) i-o s-&i torn ag+!asm p! g t i-o s t! pri,!sc cum mori) corcitur in"!ct 6!stul7 ?oc!a su%&ir!) /ngri*orat a 8nc+i0itorului s! /nl& ca un %alon- Lata cu am!nin&ril!7 5nc!rc doar s-i dau o l!c&i! oasp!t!lui nostruCro%a%il c s! apropias!) cci .imon sim&i din nou mirosul ac!la ciudat) amar) "iltrat prin cagul .imon) .imon) 0is! 3ld!rtr!!- 9-am %ucurat at t d! mult s t! cunosc7 .p!r c o noapt! /n c!lul!l! Citad!l!i o s ai% !"!ctul dorit i) dimin!a&) o s "ii un pic mai coop!rant- 1u /nc mai ,d un ,iitor strlucit /n r!la&ia noastr) odat c! ,om tr!c!

p!st! ac!st mic o%stacol- 5i a!0 m na p! umrul lui .imon- 6uc!&i-l *os) n!"ilimi7 .imon strig c t putu) dar strigt!l! lui !rau /n%uit! d! cagul- ? ntorii d! um%r! /l t r r a"ar din cam!r i-l /mpins!r d!-a lungul a n!s" rit! culoar! la%irintic!) cum i s! pru lui) car! tot cot!au i s! rsuc!au- 5n c!l! din urm) a*uns!r la nit! scri) und! "u /m%r ncit cu put!r!) tr!pt!l! alun!c ndu-i d! su% tlpi- Du-i dd!a s!ama und! s! a"lau > doar c !ra un miros /nc+is) sum%ru) /n *urul lor) ca d! piatr ars) i a!rul !ra din c! /n c! mai um!d i mai r!c!) p! msur c! co%orau5n c!l! din urm) s! oprir- .! au0i un soi d! r c it) ca o %ucat d! "i!r "r!cat p! piatr) iar .imon "u a0, rlit i at!ri0 /n patru la%! p! un sol dur- ;rm un 0droncnit m!talic rsuntor) ca d! u tr ntit) i 0gomotul unor pai car! s! /nd!prtau) !coul %ocancilor p! piatr d!,!nind din c! /n c! mai stins) iar .imon ridic ndu-s! an!,oi! /n picioar!- 5i tras! cagula d! p! cap i-o arunc p! *os.!n0a&ia "i!r%int!) su"ocant) din *urul "!&!i lui dispru i "cu !"orturi s-i /n%u! dorin&a d! a r!spira cu n!sa& > r!spira&i! d! car! nu a,!a n!,oi!- Htia c !ra doar un r!"l!B) dar pi!ptul /l dur!a ca i c nd /ntr-ad!,r "us!s! lipsit d! a!r.! a"la /ntr-o cam!r d! piatr ptrat) goal) cu o singur "!r!astr 0%r!lit) a"lat d!asupra unui pat mic) car! pr!a tar!- Crintr-o u scund) .imon 0ri o %ai! minuscul) cu c+iu,!t i clos!t- C!r!t!l! dinspr! apus al /ncp!rii !ra) d! as!m!n!a) /nc+is cu gratii > drugi d! "i!r groi) din pod!a p n-n ta,an) /ngropa&i ad nc /n piatr- I u d! "i!r) "cut i !a din gratii) !ra "iBat /n ac!st p!r!t!# ua a,!a o clan& d! alam) p! "a&a cr!ia !ra gra,at o run groas) "oart! n!agr- 6! "apt) toat! gratiil! !rau gra,at! cu run!# p n i gratiil! d! la "!r!astr !rau /n"urat! /n liniil! lor "in! ca p n0a d! pian*!n6!i tia c ua c!lul!i !ra) d! %un s!am) /ncuiat) .imon nu s! putu a%&in!# s! r!p!0i la !a i apuc d! clan&- I dur!r! s" i!toar! /i tr!cu prin m n- Mip i /i smuci %ra&ul /napoi) uit ndu-s! la !l- 6in palma ars s! ridica un "irior d! "um# un d!s!n complicat /i "us!s! marcat /n carn!- 3rta ca o st!a a lui 6a,id /nscris /ntr-un c!rc) cu run! d!licat!) d!s!nat! /n "i!car! spa&iu dintr! linii6ur!r!a !ra ca d! la m!tal incand!sc!nt- .imon /i str ns! palma /n pumn i-un g!amt /i urc p! %u0! C! este asta< opti !l) tiind c nu-l put!a au0i nim!ni 1 C!c!t!a lui .olomon) rspuns! o ,oc!- Con&in!) sus&in !i) unul dintr! ad!,rat!l! num! al! lui 6umn!0!u- Min! d!monii la distan& i p! c!i as!m!n!a &i!) totodat) "iind un pr!c!pt din r!ligia ta.imon sri /n picioar!) aproap! uit nd c-l dur!a m na Cin!-i acolo< Cin! ,or%!t!< ;rm o pau0- 3poiA .unt /n c!lula d! l ng a ta) 6iurnul!) 0is! ,oc!a > o ,oc! d! %r%at adult) uor rguit- Lardi!nii au stat aici ,r!o *umtat! d! 0i discut nd cum s t! &in /nc+is3a c !u nu m-a ost!ni s /nc!rc s-o d!sc+id- 9ai %in! /&i pstr!0i put!ril! p n a"li c! ,r!a Concla,ul d! la tin! Du m pot &in! aici) prot!st .imon- Du apar&in lumii ac!st!ia- Familia m!a o s o%s!r,! c lips!sc@ pro"!sorii m!i@ Ir s ai% !i gri* d! asta- .unt ,r*i d!stul d! simpl! > i-un magician /nc!ptor l! poat! "olosi >) car! or s l! d!a prin&ilor ti ilu0ia c !Bist un moti, p!r"!ct /nt!m!iat p!ntru a%s!n&a ta- I !Bcursi! la coal- I ,i0it la "amilia ta- .! poat! r!0ol,a uor- Du !Bista nici urm d! am!nin&ar! /n ,oc!# i nicio pr!r! d! ru# !ra a%solut d!ga*at- C+iar cr!0i c n-au "cut niciodat s dispar un r!pudiat p n acum< Cin! !ti tu< Llasul lui .imon s! "r ns!- Hi tu !ti r!pudiat< 3ici n! &in !i p! noi< 6! data asta) nu primi niciun rspuns- .imon strig din nou) dar ,!cinul lui) !,id!nt) +otr s! c spus!s! d!*a tot c! ,ois! s spun- 'a strigt!l! lui .imon nu rspuns! d!c t tc!r!a-

6ur!r!a din palm sl%is!- Cri,ind /n *os) .imon ,0u c nici pi!l!a nu mai arta ars) dar urma C!c!&ii s! imprimas! /n palma lui d! parc ar "i "ost d!s!nat cu tu.! uit din nou la gratiil! c!lul!i- 3tunci /i ddu s!ama c nu toat! run!l! !rau propriu-0is run!A gra,at! printr! !l! !rau st!l! al! lui 6a,id i ,!rs!t! din =ora) /n !%raic- Lra,uril! pr!au r!c!nt!7ardienii au stat aici vreo 'umtate de i discutnd cum s te )in nc3is, spus!s! ,oc!a6ar nu "us!s! doar din cau0 c !ra ,ampir) ar "i "ost ridicol# ci p!ntru c !ra !,r!u- Ci!rdus!r o *umtat! d! 0i gra, nd C!c!t!a lui .olomon p! clan&a ac!!a) ca s-l ard c nd s! ,a ating! d! !a- 3t ta timp tr!%uis! ca s /ntoarc pr!c!pt!l! r!ligi!i sal! /mpotri,a lui6in cin! ti! c! moti,) r!,!la&ia /i nrui i ultimul 0ga0 al stp nirii d! sin!- .! pr%ui p! pat i /i lu capul /n m iniCrinc!Jat!r .tr!!t !ra cu"undat /n /ntun!ric c nd 3l!c s! /ntoars! d! la Citad!l# "!r!str!l! cas!i a,!au o%loan!l! i drap!riil! tras! i doar oca0ional c t! o lampa,r*itoar!i din ,r!un "!linar d! strad mai arunca o pat d! lumin al% p! caldar m- Casa C!n+alloJ !ra c!l mai %in! luminat d! p! strad > lmpil! strluc!au /n "!r!str!) iar ua d! la intrar! !ra uor /ntr!d!sc+is) trimi& nd o " i! d! lumin gal%!n d!-a lungul al!ii p n p! trotuarJac! stt!a p! 0idul scund d! piatr c! /ncon*ura grdina din "a& a cas!i C!n+alloJ) iar prul /i strluc!a /n lumina c!lui mai apropiat "!linar d! strad- 5i ridic oc+ii spr! 3l!c) c nd ac!sta s! apropi!) i s! /n"ior uor- Curta doar o *ac+!t su%&ir!) o%s!r, 3l!c) i d! c nd apus!s! soar!l! s! lsas! rcoar!- 9ir!asma tranda"irilor t r0ii plut!a ca un par"um "in /n a!rul r!c!3l!c s! a!0 p! 0id) l ng Jac! 3i stat aici) a"ar) ca s m at!p&i p! min! tot timpul sta< Cin! spun! c t! at!pt p! tin!< 3 m!rs %in!) dac d!-asta /&i "aci gri*i- '-am lsat p! .imon cu 8nc+i0itorul '-ai lsat! D-ai stat s t! asiguri c totul a d!curs o(a$< 3 m!rs %in!) r!p!t 3l!c- 8nc+i0itorul a spus c-l conduc! p!rsonal /nuntru i c-o s-l trimit /napoi /n@ 8nc+i0itorul a spus) 8nc+i0itorul a spus) /l /ntr!rups! Jac!- ;ltimul 8nc+i0itor cu car! n!-am /nt lnit i-a d!pit cu totul atri%u&iil! > dac n-ar "i murit) Concla,ul ar "i d!mis-o) poat! c+iar ar "i anat!mi0at-o- 6! und! tii c 8nc+i0itorul sta nu ! la "!l d! "anatic< Car! la locul lui) 0is! 3l!c- C+iar cums!cad!- 3 "ost p!r"!ct politicos "a& d! .imon- ;it!) Jac!) aa m!rg lucruril! cu Concla,ul- Du put!m controla tot c! s! /nt mpl- 6ar tr!%ui! s ai /ncr!d!r! /n !i) "iindc altmint!ri totul s! pr!"ac! /n +aos 6ar au i dat gr! "oart! mult) d! cur nd > tr!%ui! s r!cunoti Coat!) spus! 3l!c) dar dac /nc!pi s ai impr!sia c tu tii mai %in! d!c t Concla,ul i mai %in! d!c t '!g!a c! tr!%ui! "cut) cu c! !ti tu mai %un d!c t 8nc+i0itorul< .au d!c t ?al!ntin!< Jac! tr!sri- .! uit la 3l!c d! parc l-ar "i plmuit sau mai ru'ui 3l!c i s! str ns! inima 5mi par! ru- 5i /ntins! m na- D-am ,rut@ ;n put!rnic mnunc+i d! ra0! gal%!n! r0%tu d!odat prin grdin- 3l!c s! /ntoars! i o ,0u p! 8sa%!ll! /n cadrul uii d! la intrar!) cu lumina r!,rs ndu-s! d! *ur /mpr!*urul !i- 8 s! ,!d!a numai contururil! silu!t!i) dar /i dd!a s!ama dup m inil! proptit!-n olduri c !ra suprat C! "ace)i ,oi doi acolo) a"ar< strig !a- =oat lum!a s! /ntr!a% und! sunt!&i3l!c s! /ntoars! iari ctr! pri!t!nul lui Jac!@ 6ar Jac!) ridic ndu-s! /n picioar!) ignor m na /ntins d! 3l!c i-i spus! doarA

3r "i %in! s ai dr!ptat! /n pri,in&a Concla,ului3l!c s! uit dup Jac!) car! porni cu pai mari ctr! cas- C! n!pus mas) /i r!,!nir /n mint! cu,int!l! lui .imonA F3cum m /ntr!% tot timpul cum t! /ntorci la c! a "ost /naint! dup o "igur ca asta- 6ac mai put!m "i ,r!odat pri!t!ni sau dac tot c!-am a,ut ! d!"initi, pi!rdut- Du din cau0 !i) ci din cau0a m!aG;a d! la intrar! s! /nc+is!) ls ndu-l singur p! 3l!c /n grdina p! *umtat! luminat- 5nc+is! oc+ii p!ntru o clip) a, nd /nc /n spat!l! pl!oap!lor sal! imagin!a un!i "!&!- Du a "!&!i lui Jac!) d! data asta- Ic+ii ac!ia !rau ,!r0i) cu pupil! lungui!&!- Ic+i d! pisic6!sc+i0 nd oc+ii) , r/ m na /n tol% i scoas! un cr!ion i o %ucat d! + rti! dintr-un carn!&!l p! car!-l "olos!a ca *urnal- .cris! c t!,a cu,int! i apoi) cu st!la) tras runa p!ntru "oc /n *osul paginii- .! aprins! mai r!p!d! d!c t s! at!ptas! !l# ddu drumul + rti!i cuprins! d! "lcri) car! mai pluti pu&in /n a!r ca un licuriciCur nd) din !a nu mai rms!s! d!c t c!nu) car! s! c!rnu ca o pul%!r! al% p! tu"!l! d! tranda"iri-

&

O $RO#LEM DE MEMORIE
C! Clar$ o tr!0i lumina dup-ami!0ii) o ra0 palid c!-i popos!a dir!ct p! "a& lumin ndu-i pl!oap!l! p! dinuntru /ntr-un tranda"iriu int!ns- .! "oi cu n!r,o0itat! i d!sc+is! oc+ii cu prud!n&F!%ra /i tr!cus! i d!opotri, s!n0a&ia c oas!l! i s! topis!r i i s! "r mas!r /n corp- .! ridic /n pat i pri,i /n *ur curioas- .! a"la /n c!!a c! tr!%uia s "i! odaia d! oasp!&i a lui 3matis > mic) 0ugr,it /n al%) cu o ptur &!sut /n culori strlucitoar! acop!rind patul- C!rd!l!l! d! dant!l !rau tras! la o part! din "a&a "!r!str!lor rotund!) car! lsau lumina s ptrund /nuntru /n c!rcuri- .! ridic /nc!t) at!pt nd s simt un ,al d! am!&!al tr!c nd p!st! !a- Du s! /nt mpl nimic- .! sim&!a p!r"!ct sntoas) c+iar %in! odi+nit- 6 ndu-s! *os din pat) s! uit /n *os) la !a- Cin!,a o /m%rcas! /ntr-o pi*ama al% apr!tat) d!i acum !ra mototolit) i pr!a mar! p!ntru !a# m n!cil! /i at rnau carag+ios p!st! , r"uril! d!g!t!lor.! dus! la una dintr! "!r!str!l! circular! i s! uit a"ar- D!numrat! cas! din piatr d! culoar!a aurului ,!c+i s! ridicau p! ,!rsantul un!i colin!) iar acop!riuril! artau d! parc ar "i "ost /n,!lit! /n %ron0- 'atura ac!asta a cas!i !ra c!a din part!a opus canalului i dd!a ctr! o grdin dosnic) p! car! toamna o /m%rcas! /n ruginiu i auriu- ;n spali!r s! ridica p! p!r!t!l! cas!iA un singur tranda"ir /nt r0iat mai at rna d! !l) picur ndu-i p!tal!l! ,!t!*it!Clan&a sc r& i i Clar$ s! sui gr%it /n pat) c+iar /n clipa /n car! 3matis intr &in nd /n m ini o ta,- 5i ridic spr nc!n!l! c nd ,0u c "ata !ra tr!a0) dar nu spus! nimic ;nd!-i 'u(!< /ntr!% Clar$) /n,!lindu-s! mai %in! cu ptura3matis pus! ta,a p! msu&a d! l ng pat- 1rau p! !a o can plin cu c!,a "i!r%int! i c t!,a "!lii d! p in! cu unt 3r tr!%ui s mn nci pu&in) 0is! !a- I s t! sim&i mai %in! 9 simt %in!) 0is! Clar$- ;nd!-i 'u(!< ' ng mas !ra un scaun cu sp!t!a0a /nalt# 3matis s! a!0 p! !l) /i /ncruci m inil! /n poal i s! uit calm la Clar$- 'a lumina 0il!i) Clar$ /i ,!d!a mai d!sluit trsturil! "!&!i > arta cu mul&i ani mai %tr n d!c t mama lui Clar$) d!i nu put!au "i d! , rst! at t d! di"!rit!- Crul !i at!n !ra /ncrun&it) iar oc+ii /i !rau /nroi&i d! parc ar "i pl ns-

Du ! aici Du-i aici /n s!nsul c a dat o "ug la %od!ga d! dup col& ca s ia un %aB d! Coca di!t!tic i o casol!t d! gogoi glasat!) sau nu-i aici /n s!nsul@ 3 pl!cat a0i-dimin!a&) /n 0ori) dup c! t!-a ,!g+!at toat noapt!a- C t d!spr! d!stina&i!) n-a pr!ci0at=onul lui 3matis !ra s!c i) dac nu s-ar "i sim&it at t d! n!"!ricit) Clar$ s-ar "i amu0at s o%s!r,! c suna "oart! as!mntor cu al lui 'u(! C nd a locuit aici) /naint! d! a prsi 8drisul) dup c! a "ost@ pr!sc+im%at@ a condus o +ait d! lupi car!-i "cus! slaul /n Cdur!a 4roc!lind- 3 0is c s! duc! s-i caut!) dar n-a spus nici d! c!) nici p!ntru c t ,r!m! > ci doar c s! ,a /ntoarc! /n c t!,a 0il! Hi m-a@ lsat pur i simplu aici< Hi !u ar tr!%ui s stau s-l at!pt p! !l< Ci) nu pr!a a,!a cum s t! ia cu !l) nu-i aa< /ntr!% 3matis- Hi nu ,a "i d!loc uor p!ntru tin! s t! /ntorci acas- 3i /nclcat '!g!a ,!nind aa aici) iar Concla,ul nu-&i ,a tr!c! asta cu ,!d!r!a) nici nu s! ,a do,!di mrinimos ls ndu-t! s pl!ci Du ,r!au s m duc acas- Clar$ /nc!rc s s! adun!- 3m ,!nit aici ca s@ ca s m /nt ln!sc cu cin!,a- 3m c!,a d! "cut 9i-a po,!stit 'u(!) 0is! 3matis- 6-mi ,oi! s t! pr!,inA n-o s-l gs!ti p! 2agnor F!ll d!c t dac ,r!a !l s "i! gsit 6ar@ Clarissa7 3matis s! uit la !a m!ditati,- D! at!ptm la un atac din part!a lui ?al!ntin! /n oric! mom!nt- 3proap! to&i , ntorii d! um%r! din 8dris sunt aici) /n ora) /n int!riorul 0on!i prot!*at!- 6ac stai /n 3licant!) ai s "ii c!l mai /n siguran&Clar$ /ncr!m!nis!- Jud!c nd la r!c!) cu,int!l! lui 3matis !rau "oart! r!0ona%il!) dar nu i0%ut!au s-i amu&!asc ,oc!a int!rioar car!-i &ipa c nu put!a s at!pt!=r!%uia s-l gs!asc p! 2agnor F!ll acum= tr!%uia s-o sal,!0! p! mama !i acum= tr!%uia s pl!c! acum. 5i /n"r n panica i /nc!rc s ,or%!asc d!ga*atA 'u(! nu mi-a spus niciodat c ar! o sor Du) 0is! 3matis- D-ar "i a,ut cum- D-am "ost@ apropia&i 'u(! a 0is c num!l! dumital! d! "amili! ! E!rondal!) 0is! Clar$) 6ar tot aa o c+!ma i p! 8nc+i0itoar!- Du-i aa< 4a da) rspuns! 3matis i "a&a i s! crisp) d! parc o dur!au ac!st! cu,int!- 1a a "ost soacra m!aC! /i po,!stis! 'u(! lui Clar$ d!spr! 8nc+i0itoar!< C a,us!s! un "iu) car! s! cstoris! cu o "!m!i! cu Fl!gturi "amilial! ind!0ira%il!G 6umn!ata ai "ost cstorit cu .t!p+!n E!rondal!< 3matis pru surprins 5i tii num!l!< 8-l tiu) 'u(! mi l-a spus) dar cr!d!am c so&ia lui a murit- Cr!d!am c d! ac!!a !ra 8nc+i0itoar!a at t d!@ Oribil, ar "i ,rut s spun) dar i s! pru pr!a crud 3t t d! intransig!nt) 0is! !a) /n c!l! din urm3matis /ntins! m na spr! cana p! car! o adus!s!# m na !i tr!muri pu&in c nd o ridic 6a) a murit- .-a sinucis- 3c!!a a "ost C!lin!) a doua so&i! a lui .t!p+!n- 1u am "ost prima Hi a&i di,or&at< Cam aa c!,a3matis /i /ntins! cana lui Clar$ ;it!) %!a asta- =r!%ui! s ai c!,a /n stomac6istrat) Clar$ lu cana i /ng+i&i o gur 0dra,n- 'ic+idul !ra gros i srat > nu c!ai) cum cr!0us! !a) ci sup 4in!) 0is! !a- 6!ci c! s-a /nt mplat< 3matis pri,!a /n gol-

C nd 'u(! a "ost@ c nd s-a /nt mplat c! s-a /nt mplat cu 'u(!) ?al!ntin! a a,ut n!,oi! d! un nou locot!n!nt- '-a al!s p! .t!p+!n > am ndoi n! alturas!rm d! cur nd C!rcului- 8ar c nd l-a al!s p! .t!p+!n) a +otr t c pro%a%il nu !ra potri,it ca n!,asta pri!t!nului i s"!tnicului su c!l mai apropiat s "i! cin!,a al cr!i "rat! !ra@ ? rcolac 1l a "olosit alt cu, nt) 0is! 3matis cu amrciun!- '-a con,ins p! .t!p+!n s anul!0! cstoria noastr i s-i gs!asc o alt so&i!) una p! car! i-a al!s-o ?al!ntin!- C!lin! !ra at t d! t nr@ at t d! docil7 Iri%il7 3matis cltin din cap) r 0 nd spart .-a /nt mplat d!mult- .t!p+!n a "ost %un) %nui!sc > mi-a dat mi! casa asta i s-a mutat /n conacul E!rondal! cu prin&ii lui i cu C!lin!- Du l-am mai ,0ut niciodat dup asta- 1u am prsit C!rcul) %in!/n&!l!s- Du m mai ,oiau printr! !i.ingura dintr! !i car! m-a ,i0itat /n continuar! a "ost Joc!l$n- 4a c+iar mi-a spus c nd a pl!cat s-l ,ad p! 'u(!@ 5i ddu prul crunt p! dup ur!c+i- 3m au0it d! moart!a lui .t!p+!n la c t!,a 0il! dup c! s-a /nt mplat- 8ar C!lin! > o ur s!m /naint!) dar mi-a prut ru p!ntru !a atunci- Hi-a tiat ,!n!l!) mi s-a spus@ !ra s ng! p!st! tot@ 2su"l ad nc- 3m ,0ut-o p! 8mog!n mai t r0iu) la /nmorm ntar!a lui .t!p+!n) c nd i-au d!pus corpul n!/nsu"l!&it la conacul "amili!i E!rondal!- D-a dat niciun s!mn c m-ar "i r!cunoscut- 'a scurt timp dup ac!!a) au numit-o 8nc+i0itoar!- Concla,ul a "ost d! pr!r! c nim!ni altcin!,a nu i-ar "i , nat p! "otii m!m%ri ai C!rcului mai n!milos d!c t !a > i au a,ut dr!ptat!- 6ac ar "i putut spla amintir!a !i d!spr! .t!p+!n cu s ng!l! lor) ar "i "cut-o "r !0itar!Clar$ s! g ndi la oc+ii r!ci ai 8nc+i0itoar!i) la pri,ir!a !i "iB) ptrun0toar!) i /nc!rc s simt mil p!ntru !a Cr!d c asta a scos-o din min&i) 0is! !a- 3 /nn!%unit-o d!-a dr!ptul- Fa& d! min! s-a purtat /ngro0itor@ i mai al!s "a& d! Jac!- 1ra ca i cum l-ar "i ,rut mort .! /n&!l!g! d! c!) 0is! 3matis- =u s!m!ni "oart! tar! cu mama ta) iar mama ta t!-a cr!scut p! tin!) dar p! "rat!l! tu@ 5i ls capul /ntr-o part! .!amn i !l cu ?al!ntin! la "!l d! tar! cum s!m!ni tu cu Joc!l$n< Du) 0is! Clar$- Jac! nu s!amn cu nim!ni- L ndul la Jac! /i trimis! un "ior prin tot corpul- 1 aici) /n 3licant!) 0is! !a) g ndind cu ,oc! tar!- 6ac-a put!a s-l ,d@ Du7 3matis ,or%i cu asprim!- Du po&i prsi casa- Du po&i ,!d!a p! nim!ni- Hi cu siguran& nu p! "rat!l! tu Du pot s prs!sc casa< Clar$ !ra /nspim ntat- ?r!i s spui c sunt cons!mnat aici< Ca o pri0oni!r< Dumai p!ntru o 0i sau dou) /i atras! at!n&ia 3matis) i d! alt "!l) nu !ti /nc r!"cut- =r!%ui! s t! /ntr!m!0i- 3pa lacului aproap! c t!-a omor t 6ar Jac!@ Fac! part! din "amilia 'ig+tJood- Du t! po&i duc! acolo- 5n clipa /n car! or s t! ,ad) or s anun&! Concla,ul c !ti aici- 8ar atunci n-o s "ii singura car! o s ai% pro%l!m! "iindc a /nclcat '!g!a- ?a "i implicat i 'u(!2ar "amilia <i$3t-ood n-o s m denun)e 0onclavului. (-ar "ace ei asta1 Cu,int!l! i s! stins!r p! %u0!- 5n niciun ca0 n-ar "i "ost /n star! s o con,ing p! 3matis c so&ii 'ig+tJood p! car! /i cunoscus! !a cu cincispr!0!c! ani /naint! nu mai !Bistau) c 2o%!rt i 9ar$s! nu mai !rau loiali or%!t! i "anatici- I "i "ost "!m!ia ac!asta sora lui 'u(!) dar p!ntru Clar$ /nc !ra o strin- 1ra aproap! o strin i p!ntru 'u(!- 1l n-o mai ,0us! d! aispr!0!c! ani > nici mcar nu pom!nis! ,r!odat d! !Bist!n&a !i- Clar$ s! ls din nou p! spat!) /ntr! p!rn!) pr!"c ndu-s! o%osit 3i dr!ptat!) 0is! !a- Du m simt pr!a %in!- Cr!d c-ar "i mai %in! s dorm 4un id!!-

3matis s! apl!c i /i lu cana goal din m n 6ac ,r!i s "aci un du) %aia ! ,i0a,i) p! +ol- Hi la capul patului !st! un cu"r cu +ain!l! m!l! ,!c+i- Cari s "ii c t !ram !u la , rsta ta) aa c s-ar put!a s-&i ,in- Du ca pi*amal!l! ast!a) adug !a i 0 m%i > un 0 m%!t sla%) p! car! Clar$ nu i-l /ntoars!- 1ra pr!a pr!ocupat s s! lupt! cu po"ta n!%un d! a lo,i cu pumnii /n salt!a) d! "rustrar!5n clipa /n car! ua s! /nc+is! /n urma lui 3matis) Clar$ s! ddu *os din pat i s! /ndr!pt spr! %ai!) sp!r nd c dac ,a sta /n ap cald i s! ,or limp!0i g nduril!.pr! uurar!a !i) oric t d! d!moda&i !rau , ntorii d! um%r!) pr!au totui s cr!dit!0! instala&iil! mod!rn! cu ap cur!nt cald i r!c!- Lsi c+iar spun cu put!rnic par"um d! citric!) p!ntru a scoat! mirosul p!rsist!nt al 'acului '$n din prul !i- C nd i!i din %ai!) /n"urat /n dou prosoap!) s! sim&!a mult mai %in!5n dormitor) scotoci prin cu"rul lui 3matis- Eain!l! !rau /mpac+!tat! "rumos i a!0at! /ntr! straturi d! + rti! cr!ponat- Cr!au s "i! +ain! d! coal > pulo,!r! d! m!rinos cu o !m%l!m car! arta ca patru C-uri spat!-n spat!) cusut! p! %u0unarul d! la pi!pt) "ust! plisat! i %lu0! cu nasturi d! sus p n *os) cu man!t! /ngust!- 1ra i o roc+i! al%) /mpturit /n straturi d! + rti! d! mtas! > o roc+i! d! nunt) g ndi Clar$ i o pus! d!opart!) cu gri*- .u% !a !ra o alt roc+i!) "cut din mtas! arginti!) cu %r!t!lu&! su%&iri) /mpodo%it! cu strasuri) car!-i sus&in!au gr!utat!a d! p n0 d! pian*!n- Clar$ nu i-o put!a /nc+ipui p! 3matis /m%rcat /n !a) dar@ + g!nul de vemnt pe care l-ar "i putut purta atunci cnd mer$ea s danse e cu 6alentine, s! g ndi !a "r s ,r!a i ls roc+ia s alun!c! /napoi /n cu"r) sim&ind &!stura moal! i rcoroas8ar apoi gsi un !c+ipam!nt d! , ntor d! um%r!) /mpac+!tat i pus c+iar la "undul cu"ruluiClar$ scoas! +ain!l! ac!l!a i l! d!spturi) curioas) /n poal- Crima oar c nd /i ,0us! p! Jac! i p! "ra&ii 'ig+tJood) to&i tr!i purtau costumul d! luptA tricouri mulat! i pantaloni dintr-un mat!rial tar!) n!gru- Cri,ind mai d! aproap!) ,0u c mat!rialul nu !ra !lastic) ci scor&os) o pi!l! "in t%cit %in! p n d!,!nis! "l!Bi%il- 1Bista i un soi d! *ac+!t) car! s! /nc+id!a cu "!rmoar) i pantaloni cu c+!utori complicat! la cingtoar!- Cingtoril! , ntorilor d! um%r! !rau lat!) 0dra,!n!) m!nit! s at rni arm! d! !l!3r "i tr!%uit) d!sigur) s /m%rac! unul dintr! pulo,!r! i pro%a%il o "ust- Cam aa s-ar "i at!ptat 3matis s "ac- 5ns c!,a o atrg!a spr! costumul d! lupt# ntotdeauna "us!s! curioas) /ntotd!auna s! /ntr!%as! cum ar "i dac@ C!st! c t!,a minut!) prosoap!l! !rau at rnat! p! m n!rul d! la capul patului) iar Clar$ s! pri,!a /n oglind) cu surprind!r! i mar! amu0am!nt- Costumul i s! potri,!a > !ra str ns p! corp) dar nu "oart! tar!) i /i scot!a /n !,id!n& rotun*imil! coaps!lor i al! pi!ptului- 6! "apt) o "c!a s arat! d! parc ar "i avut rotun*imi) c!!a c! !ra oar!cum o noutat!- Du r!u!au s-o "ac s arat! "ormida%il > s! /ndoia c ar "i putut ,r!o +ain s "ac aa c!,a >) dar c!l pu&in pr!a mai /nalt) iar prul !i p! mat!rialul n!gru !ra !Btraordinar d! luminos- 2e "apt1 Art, ca mama, s! g ndi Clar$) tr!srindHi c+iar s!mna- Joc!l$n a,us!s! /ntotd!auna un mi!0 o&!lit d! duritat! su% /n"&iar!a sa !Bt!rioar d! ppu- Clar$ s! /ntr!%as! ad!s!ori c! i s! /nt mplas! mam!i sal! /n tr!cut d! o "cus! s "i! aa cum !raA put!rnic i "!rm) /ncp& nat i n!t!mtoar!- F.!amn i "rat!l! tu cu ?al!ntin! la "!l d! tar! cum s!m!ni tu cu Joc!l$n<G o /ntr!%as! 3matis) iar Clar$ ,ois! s-i rspund c !a nu s!mna d!loc cu mama !i) c mama !i !ra "rumoas) p! c nd !a nu !ra- 5ns Joc!l$n p! car! o cunoscus! 3matis !ra "ata car! complotas! s-l /n,ing p! ?al!ntin!) car! pus!s! la cal! /n s!cr!t o alian& /ntr! n!"ilimi i r!pudia&ii car! d!0m!m%ras!r C!rcul i sal,as!r 3corduril!- Acea Joc!l$n n-ar "i "ost niciodat d! acord s st!a linitit /n casa asta i s at!pt!) /n ,r!m! c! totul /n lum!a !i s! "c!a pra" i pul%!r!-

Fr s-i mai d!a timp s s! g nd!asc) Clar$ tra,!rs cam!ra i tras! 0,orul uii) /ncuind-o- 3poi s! dus! la "!r!astr i o d!sc+is!.pali!rul !ra acolo) "iBat d! 0idul d! piatr1 0a o scar, /i 0is! Clar$+,act ca o scar, iar scrile sunt per"ect si$ure. =rg nd a!r ad nc /n pi!pt) s! c&ra p! p!r,a0ul "!r!str!iLardi!nii ,!nir dup .imon /n dimin!a&a urmtoar!) 0g l& indu-l) tr!0indu-l dintrun somn agitat) % ntuit d! ,is! stranii- 6! data asta nu-i mai acop!rir capul c nd /l condus!r /napoi p! scri) iar !l arunc o scurt pri,ir! pin grila*ul uii /n c!lula alturat- 6ac sp!ras! s-l ,ad p! pos!sorul ,ocii rguit! car!-i ,or%is! noapt!a tr!cut) rmas! d!0amgit- .ingurul lucru ,i0i%il printr! gratii !ra c!!a c! s!mna cu o grm*oar d! +ain! ,!c+i aruncat! /ntr-un col&Lardi!nii /l gr%ir p! .imon printr-o s!ri! d! culoar! c!nuii) /ng+iontindu-l prompt dac s! uita mai mult ,r!m! /n ,r!o dir!c&i! oar!car!- 5n c!l! din urm) s! oprir /ntr-o /ncp!r! cu tap!t %ogat- C! p!r!&i !rau portr!t!l! mai multor %r%a&i i "!m!i /n uni"orm! d! , ntori d! um%r!) al! cror ram! !rau d!corat! cu mod!l! d! run!- .u% unul dintr! c!l! mai mari portr!t! s! a"la o canap!a roi!) p! car! !d!a 8nc+i0itorul) &in nd /n m n c!!a c! pr!a a "i o cup d! argint- 8-o /ntins! lui .imon . ng!< /ntr!% !l- =r!%ui! s &i s! "i "cut "oam! /ntr! timp3pl!c pu&in cupa spr! .imon) iar ,!d!r!a lic+idului rou dinuntru /l i0%i /ntocmai ca i mirosul lui- ?!n!l! lui s! /ntind!au ctr! s ng!) ca s"oril! a"lat! /n controlul unui ppuar- .!n0a&ia !ra n!plcut) aproap! dur!roas 1 d! om< 3ld!rtr!! c+icoti 9i) %i!t!7 Du "i carag+ios7 1 s ng! d! cprioar- 3%solut proaspt.imon nu spus! nimic- 3,!a dur!ri ascu&it! /n %u0a d! *os) d! la col&ii car! i!is!r din t!ci) i sim&!a /n gur propriul s ng!- 5l umpl!a d! gr!a&Fa&a lui 3ld!rtr!! s! 0% rci ca o prun uscat ?ai d! min!7 .! /ntoars! spr! gr0i- 'sa&i-n! singuri) domnilor) 0is! !l) iar !i s! /ntoars!r s pl!c!Dumai Consulul s! opri la u) arunc nd o pri,ir! /napoi) spr! .imon) cu o !Bpr!si! n!/ndoi!lnic d! d!0gust Du) mul&um!sc) 0is! .imon cu gura /ncl!iat- Du ,r!au s ng!l! Col&ii ti spun altc!,a) tin!r! .imon) r!plic 3ld!rtr!! %in!,oitor- Co"tim- 8a-l7 5ntins! cupa i mirosul s ng!lui pru s s! rsp nd!asc prin /ncp!r! ca par"umul tranda"irilor /ntr-o grdin8ncisi,ii lui .imon) d! acum i!i&i compl!t) /mpung!au mai d!part! /n *os) /n"ig ndu-s! /n %u0- 6ur!r!a !ra ca o lo,itur cu palma# porni /naint!) aproap! "r ,oia lui) i smuls! cupa din m na 8nc+i0itoruluiI goli din tr!i /ng+i&ituri) apoi) d ndu-i s!ama c! "cus!) pus! cupa *os) p! %ra&ul canap!l!i- 9 na /i tr!mura- Inc3i itorul, unu, g ndi !l- +u, ero. Dd*dui!sc c noapt!a /n c!lul n-a "ost pr!a n!plcut) nu< Du sunt "cut! s "i! cam!r! d! tortur) %i!t!) ci mai d!gra% un spa&iu d! r!"l!c&i! impus- 6up pr!r!a m!a) r!"l!c&ia conc!ntr!a0 sigur min&il!) nu cr!0i< 1st! !s!n&ial ca s-&i limp!0!ti g ndir!a- Dd*dui!sc c t!-ai g ndit pu&in) c t ai stat acolo- Cari s "ii un t nr car! g nd!t!8nc+i0itorul /i ls capul /ntr-o part! 3m pus ptura ac!!a /n c!lul p!ntru tin! cu m inil! m!l!) tii- D-a "i ,rut s su"!ri d! "rig .unt ,ampir) 0is! .imon- Dou nu n! ! "rig I+7 8nc+i0itorul pru d!0amgit 3m apr!ciat st!l!l! lui 6a,id i C!c!t!a lui .olomon) adug .imon s!c- 1 /ntotd!auna drgu& s ,d c ! cin!,a int!r!sat d! r!ligia m!a-

I+) da) d!sigur) d!sigur7 s! /nsu"l!&i 3ld!rtr!!- 9inunat!) nu) gra,uril!< 3%solut "!rm!ctoar! i) %in!/n&!l!s) ino"!nsi,!- 5mi pot /nc+ipui c oric! /nc!rcar! d! a ating! ua c!lul!i &i-ar "i topit carn!a d! p! m n7 c+icoti) clar amu0at d! id!!5n oric! ca0@ Co&i "ac! un pas /napoi p!ntru min!) drgu&< F-mi plc!r!a) aa) ca o "a,oar!) m /n&!l!gi.imon "cu un pas /napoiDu s! /nt mpl nimic) dar 8nc+i0itorul "cu oc+ii mari) pi!l!a %u+it din *urul lor d!,!nind /ntins i lucioas 5n&!l!g) 0is! !l /n surdin C! /n&!l!g!&i< ;it! und! t! a"li) tin!r! .imon- ;it-t! %in! /n *urul tu.imon s! uit /n *ur > nu s! sc+im%as! nimic /n /ncp!r! i-i lu un mom!nt p n s-i d!a s!ama c! ,oia s spun 3ld!rtr!!- .tt!a /ntr-un put!rnic mnunc+i d! ra0! d! soar!) car! intrau pi!0i p! o "!r!astr d! la /nl&im!3ld!rtr!! "r!mta tot .tai dir!ct /n %taia soar!lui i nu ar! niciun !"!ct asupra ta- 3proap! c nu mia ,!nit s cr!d > ,r!au s spun c mi s-a spus) "ir!t!) dar n-am mai ,0ut niciodat aa c!,a.imon nu 0is! nimic- Cr!a s nu "i! nimic d! 0is 5ntr!%ar!a p!ntru tin!) "ir!t!) continu 3ld!rtr!!) ! dac tii d! c! !ti ast"!l Coat! sunt pur i simplu mai drgu& d!c t c!ilal&i ,ampiri'ui .imon /i pru im!diat ru c ,or%is!- Ic+ii lui 3ld!rtr!! s! /ngustar i o , n i s! um"l p! t mpl) ca o r m gras- 5n mod !,id!nt) nu-i plc!au glum!l!) dac nu !rau "cut! d! !l Foart! amu0ant) "oart! amu0ant) 0is! !l- 6-mi ,oi! s t! /ntr!% alt"!lA ai "ost un diurn /nc din mom!ntul /n car! t!-ai ridicat din morm nt< Du- .imon rspuns! cu prud!n&- Du- 'a /nc!put) soar!l! m ard!a- C+iar o ra0 minuscul d! soar! /mi p r*ol!a pi!l!a C+iar aa7 3ld!rtr!! ddu ,iguros din cap) d! parc-ar "i ,rut s spun c aa ar "i tr!%uit s st!a lucruril!- 6!ci c nd ai o%s!r,at prima oar c put!ai m!rg! /n lumina soar!lui "r s su"!ri< 5n dimin!a&a d! dup mar!a %tli! d! p! ,asul lui ?al!ntin!@ 5n timpul cr!ia ?al!ntin! t!-a capturat) cor!ct< =!-a capturat i t!-a &inut pri0oni!r p! ,asul lui) a, nd d! g nd s-&i "olos!asc s ng!l! p!ntru a /nc+!ia 2itualul Con,!rsi!i 8n"!rnal! 4nui!sc c ti&i d!*a totul) 0is! .imon- Du mai a,!&i n!,oi! d! r!latar!a m!a I+) nu) nicid!cum) !Bclam 3ld!rtr!!) ridic ndu-i m inil!3,!a nit! m ini "oart! mici) o%s!r, .imon) at t d! mici) /nc t pr!au pu&in anapoda la captul %ra&!lor lui dolo"an! 3i put!a s contri%ui cu at t d! mult!) dragul m!u %iat7 6! pild) nu m pot opri s nu m /ntr!% dac s-a /nt mplat c!,a p! ,asul ac!la) car! s t! "i sc3imbat3i put!a s-mi spui) /&i ,in! c!,a /n mint!< Am but sn$ele lui #ace, g ndi .imon) p! *umtat! /m%oldit s-i r!p!t! asta 8nc+i0itorului) doar ca s "i! n!su"!rit > dar atunci) cu o tr!srir!) /i ddu s!amaA Am but sn$ele lui #ace. Iar! asta s-l "i sc+im%at< 1ra cu putin&< Hi c+iar dac !ra sau nu cu putin&) put!a s-i spun 8nc+i0itorului c! "cus! Jac!< .-o prot!*!0! p! Clar$ !ra una) dar s-l prot!*!0! p! Jac! !ra cu totul altc!,a- Du-i datora nimic lui Jac!Dumai c nu !ra /ntru totul ad!,rat- Jac! /i o"!ris! s ng!l! lui ca s-l %!a i ast"!l /i sal,as! ,ia&a- 3r mai "i "cut ,r!un , ntor d! um%r! asta p!ntru un ,ampir< Hi c+iar dac o "cus! doar d! dragul lui Clar$) oar! conta< 5i aminti cum /i spus!s! !lA A "i putut s te ucid. 8ar Jac!A %e-a )i lsat. Du s! put!a ti /n c! "!l d! n!ca0uri a,!a s intr! Jac! dac ar li a"lat Concla,ul c !l /i sal,as! ,ia&a lui .imon i cum-

Du-mi amint!sc nimic d! p! ,as) 0is! .imon- Cr!d c ?al!ntin! m-a drogat sau c!,a d! g!nul sta'ui 3ld!rtr!! /i c0u "a&a 3sta-i o ,!st! groa0nic- Lroa0nic- 5mi par! at t d! ru s-o aud7 Hi mi! /mi par! ru) 0is! .imon) d!i min&!a 6!ci nu-&i amint!ti a%solut nimic< Diciun d!taliu plin d! culoar!< 5mi amint!sc doar c mi-am pi!rdut cunotin&a c nd m-a atacat ?al!ntin! i c m-am tr!0it mai t r0iu) /n@ /n camion!ta lui 'u(!) /ndr!pt ndu-n! spr! cas- Du-mi amint!sc nimic altc!,a ?ai) ,ai7 3ld!rtr!! /i str ns! mai %in! sutana p! l ng corp- 6up c t! am ,0ut) "amilia 'ig+tJood aproap! c a prins drag d! tin!) /ns c!ilal&i m!m%ri ai Concla,ului nu sunt la "!l d!@ /n&!l!gtori- 3i "ost capturat d! ?al!ntin!) ai i!it din con"runtar!a asta cu o put!r! ciudat i n!mai/nt lnit) p! car! n-ai a,ut-o /naint!) iar acum &i-ai croit drum p n /n inima 8drisului- 5n&!l!gi cum sunt ,0ut! toat! ast!a< 6ac inima lui .imon ar mai "i %tut) cu siguran& c acum ar "i luat-o la galop Cr!d!&i c sunt iscoad p!ntru ?al!ntin!3ld!rtr!! pru ocat 4i!t!) %i!t!@ !u t! cr!d) d!sigur- =! cr!d "r nicio r!0!r,7 6ar Concla,ul) o+) Concla,ul m t!m c ,a "i "oart! suspicios- 3t ta am sp!rat c ,!i put!a s n! a*u&i7 ?!0i tu > i n-ar tr!%ui s-&i spun asta) dar simt c pot a,!a /ncr!d!r! /n tin!) drag %i!t! >) Concla,ul !st! la mar! anang+i! Concla,ul< .imon s! 0pci- 6ar c! l!gtur ar! asta cu@ ?!0i tu) continu 3ld!rtr!!) Concla,ul !st! d!0%inat p n /n rrunc+i > /n r0%oi cu sin! /nsui) am put!a spun!) i asta /ntr-o ,r!m! d! r0%oi- .-au "cut gr!!li) d! ctr! 8nc+i0itoar!a dinaint! i d! ctr! al&ii > poat! ! mai %in! s nu insistm- 6ar ,!0i tu) tocmai autoritat!a Concla,ului) a Consulului i a 8nc+i0itorului ! pus la /ndoial- ?al!ntin! /ntotd!auna par! cu un pas /naint!a noastr) d! parc n! ti! planuril! dinaint!- Consiliul n-o s mai ascult! s"atul m!u sau al lui 9alac+i) nu dup c!!a c! s-a p!tr!cut /n D!J Kor( 3m cr!0ut c 8nc+i0itoar!a a "ost@ Hi 9alac+i a "ost c!l car! a numit-o- 3cum) "ir!t!) n-a,!a d! und! s ti! c o s-i ias din min&i /n +alul /n car! i-a i!it@ 6ar) 0is! .imon) pu&in posac) pro%l!ma ! cum ! v ut c+!stia asta?!na d! p! t mpla lui 3ld!rtr!! s! um"l din nou 5&i m!rg! mint!a) 0is! !l- 3i dr!ptat!- 3par!n&!l! sunt important! i cu at t mai mult /n politic- Co&i /ntotd!auna s /nr ur!ti mul&im!a) cu condi&ia s ai o poveste valabil. .! apl!c i /i a&inti oc+ii /ntr-ai lui .imon- 3cum) las-m s-&i spun !u )ie o po,!st!- .un cam aa- .o&ii 'ig+tJood au "ost c nd,a /n C!rc- 'a un mom!nt dat) s-au d!solidari0at i li s-a garantat i!rtar!a) cu condi&ia s st!a d!part! d! 8dris) s m!arg la D!J Kor( i s conduc 8nstitutul d!-acolo- 2apoart!l! lor "r r!pro au /nc!put s-i "ac s r!c tig! /ncr!d!r!a Concla,ului- 6ar /n tot timpul sta) !i tiau c ?al!ntin! !ra /n ,ia&- 5n tot timpul sta) !i au "ost s!r,itorii lui cr!dincioi'-au luat la !i p! "iul lui@ 4in!) dar n-au tiut@ * %aci7 m r i n!r,os 8nc+i0itorul) i .imon /i /ng+i&i ,or%!l!- 1i l-au a*utat s gs!asc 8nstrum!nt!l! mortal! i l-au asistat la /nd!plinir!a 2itualului Con,!rsi!i 8n"!rnal!- C nd 8nc+i0itoar!a a d!scop!rit c! ur0!au /n s!cr!t) !i au aran*at s "i! ucis /n timpul %tli!i d! p! ,as- 8ar acum au ,!nit aici) /n inima Concla,ului) ca s n! spion!0! i s a"l! planuril! noastr!) p!ntru a l! put!a d!0,lui lui ?al!ntin!) p!ntru ca) ast"!l) !l s n! poat /n,ing! i) /n c!l! din urm) s supun to&i n!"ilimii ,oin&!i sal!- Hi t!-au adus i p! tin! cu !i > p! tin!) un ,ampir car! poat! suporta lumina soar!lui >) ca s n! distrag at!n&ia d! la ad!,ratul lor scopA d! a r!da C!rcului gloria lui d! odinioar i d! a distrug! '!g!a- 8nc+i0itorul s! apl!c mai

mult) cu oc+ii lui porc!ti lucind) i 0is!A C! pr!r! ai d!spr! po,!st!a asta) ,ampirul!< Cr!d c ! smintit) 0is! .imon- Hi c ar! lacun! uria! /n !a) mai mult! d!c t :!nt 3,!nu! din 4roo(l$n > car!) /n tr!act "i! spus) n-a mai "ost as"altat d! ani %uni- Du tiu c! sp!ra&i s o%&in!&i cu ac!ast@ C! sper5 r!p!t 3ld!rtr!!- 1u nu sp!r) r!pudiatul!- 1u sunt con,ins /n ad ncul su"l!tului- Htiu c ! datoria m!a sacr s sal,!0 Concla,ul Cu o minciun< /ntr!% .imon Cu o po,!st!) 0is! 3ld!rtr!!- 9arii politici!ni nscoc!sc po,!ti ca s-i inspir! poporul 5n po,!st!a asta cu /n,ino,&ir!a so&ilor 'ig+tJood p!ntru tot) nu !Bist nimic car! s inspir!@ ;nii tr!%ui! *!rt"i&i) 0is! 3ld!rtr!!# "a&a /i strluc!a d! sudoar!- Idat c! Consiliul ar! un inamic comun i un moti, s ai% din nou /ncr!d!r! /n Concla,) o s a*ung la cons!ns- C! /ns!amn o "amili!) pus /n %alan& cu toat! ac!st!a< 6! "apt) m /ndoi!sc c o s li s! /nt mpl! c!,a copiilor 'ig+tJood- 1i n-or s "i! acu0a&i- 9 rog) poat! numai %iatul c!l mar!- 6ar c!ilal&i@ Du put!&i "ac! asta) 0is! .imon- Dim!ni n-o s cr!ad po,!st!a asta Iam!nii cr!d c! ,or s cr!ad) 0is! 3ld!rtr!!) iar Concla,ul ,r!a p! cin!,a p! car! s d!a ,ina- 1u l! pot da asta- D-am n!,oi! d!c t d! tin! 6! min!< C! l!gtur au toat! ast!a cu min!< 9rturis!t!7 Fa&a 8nc+i0itorului !ra acum staco*i! d! !ntu0iasm- 9rturis!t! c !ti un!alta so&ilor 'ig+tJood) c sunt!&i to&i /n c rdi! cu ?al!ntin!9rturis!t! i am s-&i art cl!m!n&- I s t! trimit /napoi la ai ti- 5&i *ur7 6ar am n!,oi! d! mrturisir!a ta) ca s "ac Concla,ul s m cr!ad ?r!&i s mrturis!sc spun nd o minciun) 0is! .imonHtia c r!p!ta c!!a c! 8nc+i0itorul spus!s! d!*a) dar /n capul su !ra +aos# pr!a c nu put!a prind! niciun g nd- C+ipuril! c!lor din "amilii 'ig+tJood i s! /n, rt!au /n mint! > 3l!c) &in ndu-i rsu"lar!a p! drumul spr! Citad!l# oc+ii n!gri ai lui 8sa%!ll! a&inti&i /ntr-ai lui# 9aB apl!cat d!asupra un!i cr&iHi Jac!- Jac! !ra unul dintr! !i) ca i c nd ar "i a,ut ac!lai s ng! cu al lor8nc+i0itorul nu-i rostis! num!l!) dar .imon tia c i Jac! ,a plti d!opotri, cu r!stul "amili!i- Hi oric! ar "i su"!rit !l) i Clar$ a,!a s su"!r!- Cum nai%a s! /nt mplas!) s! /ntr!% .imon) c !ra at t d! l!gat d! oam!nii tia > nit! oam!ni car! nu-l consid!rau nimic altc!,a d!c t un r!pudiat) p! *umtat! om) /n c!l mai %un ca0< 5i ridic oc+ii spr! 8nc+i0itor- Ic+ii ac!stuia !rau ciudat d! n!gri i opaci# c nd t! uitai /n !i) parc t! uitai /n %!0n Du) 0is! .imon- Du) n-am s "ac asta . ng!l! la p! car! &i l-am dat) 0is! 3ld!rtr!!) ! tot s ng!l! p! car!-l ,!0i p n c nd o s-mi dai un rspuns di"!ritDu !Bista nici urm d! %l nd!&! /n glasul lui) nici mcar o "als %l nd!&! I s "ii surprins c t d! s!t! &i s! poat! "ac!.imon nu spus! nimic 5nc o noapt! /n c!lul!) atunci) 0is! 8nc+i0itorul) ridic ndu-s! /n picioar! i /ntin0 nd m na spr! clopo&!l ca s c+!m! gr0il!- 1 c+iar linit! i pac! acolo) nu-i aa< 1u sunt con,ins c o atmos"!r ti+nit poat! "i d! "olos /ntr-o mic pro%l!m d! m!mori!) nu cr!0i< 6!i Clar$ /i spun!a c-i amint!a p! und! ,!nis! cu 'u(! /n noapt!a tr!cut) d!scop!ri c nu !ra /ntru totul ad!,rat- . s! duc dr!pt /n c!ntrul oraului i s! pr!a c!a mai %un m!tod p!ntru a s! ori!nta) dar /ndat c! gsi pia&!ta cu " nt na prsit) nu-i putu aminti dac tr!%uia s-o ia la st nga sau la dr!apta- I lu la st nga) c!!a c! o cu"und /ntr-un la%irint d! strdu&! /ntortoc+!at!) "i!car!

"oart! as!mntoar! cu urmtoar!a i una dup alta "c nd-o s s! simt tot mai rtcit) "r sp!ran&5n c!l! din urm) i!i p! o strad mai larg) mrginit d! pr,lii- =r!ctorii s! gr%!au p! l ng !a) "r ca ,r!unul s-i acord! o a doua pri,ir!- C &i,a dintr! !i !rau) ca i !a) /m%rca&i /n !c+ipam!ntul d! lupt) d!i c!i mai mul&i nu !rau > !ra "rig a"ar) iar +ain!l! lungi) d! mod ,!c+!) !rau la ordin!a 0il!i- ? ntul su"la tios) iar Clar$ s! g ndi) cu o str ng!r! d! inim) la mantia !i ,!rd! d! cati"!a) at rnat /n %aia d! oasp!&i a lui 3matis'u(! nu min&is! c nd spus!s! c ,!nis!r , ntori d! um%r! din toat lum!a p!ntru mar!a adunar!- Clar$ tr!cu p! l ng o indianc /m%rcat /ntr-un spl!ndid sari d! aur) cu o p!r!c+! d! s%ii cur%! at rnat! d! un lan& prins /n tali!- ;n %r%at /nalt) cu pi!l!a sm!ad i cu o "a& col&uroas d! a0t!c pri,!a at!nt /n ,itrina un!i pr,lii plin! cu arm!# %r&ri "cut! din ac!lai mat!rial dur i strlucitor ca i turnuril! d!monilor /i /nctuau /nc+!i!turil!- C!,a mai /ncolo p! strad) un %r%at /ntr-o ro% al% d! nomad consulta c!!a c! arta ca o +art a oraului- Cr!0!n&a lui /i ddu lui Clar$ cura*ul s i s! adr!s!0! un!i "!m!i car! tr!c!a p! l ng !a) /m%rcat /ntr-o manti! gr!a d! %rocart) i s-o /ntr!%! cum a*ung!a p! Crinc!Jat!r .tr!!t- 6ac !ra ,r!un mom!nt /n car! locuitorii oraului s nu "i! o%ligatoriu suspicioi "a& d! cin!,a car! pr!a c nu ti! /ncotro s-o apuc!) ac!sta tr!%uia s "i!8nstinctul !i s! do,!di cor!ct# "r nicio urm d! !0itar!) "!m!ia /i ddu o s!ri! d! indica&ii gr%it! Hi apoi la dr!apta) la captul Canalului Ildcastl!) i p!st! podul d! piatr) i ai a*uns p! Crinc!Jat!r .tr!!t5i 0 m%i lui Clar$ ?i0it!0i p! cin!,a anum!< Familia C!n+alloJ I+) casa al%astr) cu ornam!nt! d! aur) car! a*ung! p n la margin!a canalului- 1 o cldir! mar! > n-ai cum s n-o ,!0i3,us!s! dr!ptat!) dar p! *umtat!- 1ra o cldir! mar!) dar Clar$ a tr!cut c+iar p! l ng !a /naint! s-i d!a s!ama d! gr!!al i s ,ir!0! %rusc ca s s! mai uit! o dat la !a- 1ra mai d!gra% indigo d!c t al%astr) /i 0is! !a) /ns c!-i dr!pt nu toat lum!a p!rc!p!a ast"!l culoril!- C!i mai mul&i oam!ni nu put!au spun! car! !ra d!os!%ir!a dintr! gal%!n-lm i! i o"ran- Hi dac-ar "i "ost mcar as!mntoar! c t d! c t7 8ar ornam!nt!l! cas!i nu !rau d! aur) ci d! %ron0- ;n %ron0 c+iar "oart! /ntun!cat) ca i c nd casa ar "i "ost "oart! ,!c+! i pro%a%il c !ra- =otul /n locul ac!sta !ra at t d! ,!c+i@ 2estul) /i spus! Clar$- 5ntotd!auna "c!a aa c nd !ra n!r,oas) /i lsa mint!a s 0%urtc!asc la /nt mplar!- 5i "r!c palm!l! d! pantaloni p! coaps!# palm!l! /i !rau nduit! i um!d!- .im&!a mat!rialul aspru i uscat p! pi!l!) ca nit! sol0i d! arp!;rc tr!pt!l! i apuc d! gr!oiul ciocn!l d! la u- 1ra /n "orma un!i p!r!c+i d! aripi d! /ng!r) iar c nd /i ddu drumul s cad) au0i sun!tul rsp ndindu-s! /n !cou pr!cum dangtul unui clopot uria- 5n clipa urmtoar!) ua s! d!sc+is! %rusc) iar 8sa%!ll! 'ig+tJood apru /n prag) "c nd oc+ii mari d! stupoar!* 0lary5 Clar$ 0 m%i pi!rit 4un) 8sa%!ll!8sa%!ll! s! spri*ini cu m na d! tocul uii) cu d!0nd!*d! p! c+ip I+) ra3at7 5napoi /n c!lul) .imon s! pr%ui p! pat) ascult nd paii gardi!nilor sting ndu-s! /n d!prtar!- 5nc o noapt!- 5nc o noapt! aici) /n t!mni&) /n ,r!m! c! 8nc+i0itorul /l at!pta Fs-i amint!ascG- :n)ele$i bine cum pare. Dici /n c!l! mai gro0a,! spaim!

al! sal!) /n c!l! mai r!l! comaruri) lui .imon nu-i tr!cus! o clip prin mint! c ar put!a cr!d! cin!,a c !l !ra /n c rdi! cu 6alentine. ?al!ntin! ura r!pudia&ii) !ra un "apt notoriu- ?al!ntin! /l /n*ung+ias!) /i scurs!s! tot s ng!l! i /l lsas! s moar6!i) c!-i dr!pt) 8nc+i0itorul nu tia asta.! au0i un "on!t din part!a c!alalt a p!r!t!lui c!lul!i =r!%ui! s r!cunosc) m-am /ntr!%at dac t! ,!i /ntoarc!) 0is! ,oc!a rguit p! car! .imon i-o amint!a din noapt!a tr!cut- 5n&!l!g c nu i-ai dat 8nc+i0itorului c!a ,rut< Du pr!a cr!d) 0is! .imon) apropiindu-s! d! 0id5i tr!cu d!g!t!l! p!st! piatr) cut nd cum,a o crptur /n !l) c!,a prin car! s poat ,!d!a) dar nu gsi nimic Cin! !ti tu< 1 un om /ncp& nat) 3ld!rtr!!) 0is! ,oc!a) d! parc .imon n-ar "i ,or%it- I s continu! s /nc!rc!.imon s! r!0!m d! 0idul *ila, 3tunci) %nui!sc c-am s mai stau p! aici o ,r!m! 4nui!sc c n-ai ,r!a s-mi spui i mi! c! ,r!a d! la tin!< 6! c! ,r!i s tii< C+icotitul cu car!-i rspuns! lui .imon sun ca m!talul r c it p! piatr .unt /n c!lula asta d! mai mult ,r!m! d!c t tin!) 6iurnul!) i) dup cum ,!0i) nu pr!a ai cu c! s-&i &ii mint!a ocupat- Iric! distrac&i! ! %in!-,!nit.imon /i /ncruci m inil! la pi!pt- . ng!l! d! cprioar /i mai potolis! "oam!a) dar nu "us!s! d! a*uns- Corpul /nc /l dur!a) /ns!tat 5mi tot spui aa) 0is! !l) 2iurn. 8-am au0it p! gardi!ni ,or%ind d!spr! tin!- ;n ,ampir car! poat! um%la prin lumina soar!lui- D-a mai ,0ut nim!ni aa c!,a p n acum Hi totui a,!&i un cu, nt p!ntru asta- C! con,!na%il7 1 un cu, nt d!-al r!pudia&ilor) nu d!-al Concla,ului- 1i au l!g!nd! d!spr! cr!aturi ca tin!- 9 mir c nu tii asta Du sunt r!pudiat d! pr!a mult ,r!m!) 0is! .imon- 8ar tu pari s tii o grmad d! lucruri d!spr! min! Lardi!nilor l! plac! s trncn!asc) 0is! ,oc!a- 8ar ald! 'ig+tJood apr nd prin Cortal cu un ,ampir s ng!r nd i p! moart! > sta-i un su%i!ct %un d! % r"6!i tr!%ui! s spun c nu m-at!ptam s t! ar&i p!-aici) prin Citad!l > adic nu p n c! n-au /nc!put s pr!gt!asc o c!lul p!ntru tin!- 9 mir c so&ii 'ig+tJood au acc!ptat 6! c! n-ar "i acc!ptat< 0is! .imon) cu amrciun!- 1u sunt un nim!ni- .unt un r!pudiat Coat! p!ntru Consul) 0is! ,oc!a- 6ar so&ii 'ig+tJood@ 1) c!-i cu !i< I pau0 scurt ? ntorii d! um%r! car! tri!sc /n a"ara 8drisului > mai al!s c!i car! conduc 8nstitutul > tind s "i! mai tol!ran&i- Concla,ul local) p! d! alt part!) ! mult mai@ +a%otnic 6ar tu< 0is! .imon- 1ti tot r!pudiat< * 4epudiat5 .imon nu put!a "i sigur) dar i s! pru c d!slu!t! o not d! m ni! /n ,oc!a strinului) d! parc "us!s! *ignit d! /ntr!%ar! C! min! m c+!am .amu!l- .amu!l 4lac(%urn- .unt n!"ilim- Cu ani /n urm am "ost m!m%ru al C!rcului) cu ?al!ntin!- 3m mc!lrit r!pudia&i la 20m!ri&- 1u nu sunt unul dintr! !i I+7 .imon /ng+i&i /n s!c- 5n gur sim&!a gust srat- 9!m%rii C!rcului lui ?al!ntin! "us!s!r prini i p!d!psi&i d! Concla,) /i adus! !l amint! > ci !Bc!p&ia c!lor ca

so&ii 'ig+tJood) car! i0%utis!r s "ac o /n&!l!g!r! sau s acc!pt! !Bilul /n sc+im%ul i!rtrii Hi !ti aici) /n t!mni&) d! atunci< Du- 6up 20m!ri&) am t!rs-o din 8dris mai /naint! d! a "i prins- 3m stat d!part! ani d!-a r ndul > ani7 > p n c nd) ca prostul) cr!0 nd c am "ost uitat) mam /ntors- 4in!/n&!l!s c m-au prins d! cum am a*uns aici- Concla,ul ar! m!tod!l! lui d! a lua urma dumanilor si- 9-au t r t /naint!a 8nc+i0itorului i am "ost int!rogat 0il! /n ir- C nd au t!rminat) m-au a0, rlit aici- .amu!l o"t- 5n "ranc!0) la g!nul ac!sta d! /nc+isoar! i s! spun! oubliette. 5ns!amn Floc uitatG- 1 locul und! arunci gunoiul d! car! nu ,r!i s-&i mai aduci amint!) ca s poat putr!0i "r s t! d!ran*!0! du+oar!a sa 4in!- 1u sunt r!pudiat) d!ci sunt un gunoi- 6ar tu nu !ti- =u !ti n!"ilim .unt un n!"ilim car! a "ost aliat cu ?al!ntin!- 3sta m "ac! s nu "iu mai %r!a0 ca tin!- 4a c+iar mai ru- 1u sunt un d!0!rtor 6ar sunt o mul&im! d! al&i , ntori d! um%r! car! au "ost c nd,a m!m%rii ai C!rculuiA so&ii 'ig+tJood) so&ii C!n+alloJ@ =o&i s-au d!0is- 8-au /ntors spat!l! lui ?al!ntin!- 1u) nu =u) nu< 6ar d! c! nu< C!ntru c mi-! mai "ric d! ?al!ntin! d!c t d! Concla,) 0is! .amu!l) i dac ai un dram d! mint!) 6iurnul!) i tu ai "ac! la "!l-

,,,
6ar tr!%uia s "ii /n D!J Kor(7 !Bclam 8sa%!ll!- Jac! a spus c t!-ai r0g ndit i nu mai ,ii- 3 spus c ,oiai s rm i cu mama ta7 Jac! a min&it) 0is! Clar$ s!c- 1l nu m-a ,rut aici) aa c m-a min&it p! min! d!spr! mom!ntul pl!crii ,oastr!) apoi ,-a min&it p! ,oi c !u m-a "i r0g ndit- 5&i mai aduci amint! c nd mi-ai spus c !l nu mint! niciodat< 1 at t d! n!ad!,rat7 5n mod normal) n-o "ac! niciodat) 0is! 8sa%!ll!) car! plis!- ;it!) ai ,!nit aici@ ,r!au s spun) ,!nir!a ta ar! ,r!o l!gtur cu .imon< Cu Simon< Du- .imon ! /n r!gul) /n D!J Kor() sla, 6omnului- Cu toat! c-o s "i! d!-a dr!ptul "urios c n-a apucat s-mi spun la r!,!d!r!1Bpr!sia p!rpl!B d! p! "a&a lui 8sa%!ll! /nc!pu s-o calc! p! Clar$ p! n!r,i Eaid!) 8sa%!ll!7 'as-m s intru- =r!%ui! s-l ,d p! Jac! 6!ci@ ai ,!nit aici d! una singur< 3i a,ut p!rmisiun!a d! la Concla,< =! rog) spun!-mi c ai a,ut p!rmisiun!a d! la Concla, Du c+iar@ 3i /nclcat <e$ea5 ?oc!a lui 8sa%!ll! s! ridic) apoi sc0u %rusc- Continu) aproap! /n oaptA 6ac a"l Jac!) o s-i ias din min&i- Clar$) trebuie s t! duci acas Du- =r!%ui! s "iu aici) 0is! Clar$) "r s-i d!a pr!a %in! s!ama d! und!-i ,!n!a ac!a /ncp& nar!- Hi am n!,oi! s ,or%!sc cu Jac! 3cum nu ! mom!ntul potri,it8sa%!ll! s! uit /n *ur) /ngri*orat) d! parc ar "i sp!rat c ,a 0ri p! cin!,a cruia s-i c!ar a*utorul ca s-o alung! p! Clar$ d!-acolo =! rog) /ntoarc!-t! la D!J Kor(- =! rog< Cr!d!am c m placi) 800$) continu Clar$ cu r!proul8sa%!ll! /i muc %u0a- 1ra /m%rcat /ntr-o roc+i! al% i /i prins!s! prul /n , r"ul capului) art nd mult mai t nr d!c t d! o%ic!i- 5n spat!l! !i) Clar$ put!a ,!d!a un ,!sti%ul cu ta,an /nalt) p! p!r!&ii cruia at rnau ta%louri /n ul!i c! pr!au "oart! ,!c+i =! plac) /ntr-ad!,r- Dumai c Jac!@ o+) 6umn!0!ul!) cu c! !ti mbrcat5 6! und!-ai luat costumul sta d! lupt< Clar$ s! uit /n *os) la +ain!l! sal!-

1 o po,!st! lung Du po)i intra aici aa- 6ac t! ,!d! Jac!@ I+) d!ci dac m ,!d!- 8sa%!ll!) am ,!nit aici din cau0a mam!i m!l!) pentru mama- Jac! poat! c nu m-a ,rut aici) dar nu m poat! "ac! s stau acas- =r!%uia s "iu aici- 9ama m!a s! at!apt s "ac asta p!ntru !a- Hi tu ai "i "cut-o p!ntru mama ta) nu-i aa< 4in!/n&!l!s c a "i "cut-o) 0is! 8sa%!ll!- 6ar) Clar$) Jac! ar! moti,!l! lui@ 3tunci mi-ar plc!a s aud i !u car! sunt ac!l!aClar$ tr!cu p! su% %ra&ul lui 8sa%!ll! i intr /n ,!sti%ulul cas!i Clar$7 &ip 8sa%!ll! i & ni dup !a) dar Clar$ !ra d!*a p! la mi*locul ,!sti%ulului?0u) p! *umtat! at!nt > cci /n r!st !ra conc!ntrat s-o pcl!asc p! 8sa%!ll! > c i ac!ast cas !ra construit ca i a lui 3matis) /nalt i /ngust) dar !ra consid!ra%il mai mar! i mai %ogat d!corat- ?!sti%ulul s! d!sc+id!a /ntr-o /ncp!r! cu "!r!str! /nalt! car! dd!au a"ar ctr! un canal larg- 4rci al%! tr!c!au /n am%!l! s!nsuri) cu p n0!l! "lutur nd /ncoac! i-ncolo ca pu"ul d! ppdi! scuturat d! , nt- ;n %iat cu prul n!gru stt!a p! o canap!a l ng o "!r!astr) apar!nt citind o cart! .!%astian7 strig 8sa%!ll!- D-o lsa s urc!7 4iatul /i ridic pri,ir!a) uluit > iar /n clipa urmtoar!) !ra /n "a&a lui Clar$) %loc ndu-i drumul ctr! scri- Clar$ pus! "r n i s! opri > nu mai ,0us! p! nim!ni p n atunci mic ndu-s! at t d! r!p!d!) /n a"ar d! Jac!- 4iatul nici mcar nu g " ia# d! "apt) o pri,!a 0 m%ind 6!ci ac!asta !st! "aimoasa Clar$N m%!tul /i lumina "a&a) iar Clar$ sim&i c i s! tai! rsu"lar!a- 6! ani lungi /i sc+i&a /n mint! po,!st!a !i "r s" rit > po,!st!a "iului unui r!g!) car! s! a"la su% un %l!st!m c! "c!a ca oricin! !ra iu%it d! !l s moar- Cus!s! toat "ant!0ia i id!!a !i d! "rumos /n imaginar!a prin&ului /ntun!cat) romantic) mist!rios > i iat-l aici) st nd c+iar /n "a&a !i7 3c!!ai "a& palid) ac!lai pr c0 nd /n %ucl! gr!l! i oc+ii at t d! n!gri) /nc t nu-i put!ai d!os!%i pupil!l! d! irisuri- 3c!iai pom!&i /nal&i i alungi&i) ac!iai oc+i um%ri&i d! g!n! lungi- Htia c nu-l mai ,0us! niciodat p n atunci p! %iatul ac!sta) i cu toat! ast!a@ 4iatul pr!a n!dum!rit Du cr!d c@ n!-am mai /nt lnit< 2mas "r grai) Clar$ cltin din cap .!%astian7 'ui 8sa%!ll! prul i s! d!sprins!s! din agra"! i-i at rna p! um!ri) iar din oc+i scot!a "ulg!r! Du t! purta drgu& cu !a- D-ar "i tr!%uit s "i! aici- Clar$) du-t! acas7 Fc nd un !"ort) Clar$ /i smuls! pri,ir!a d! la .!%astian i-i arunc o cuttur pi!0i lui 8sa%!ll! C!< 5napoi la D!J Kor(< Hi m rog cum s a*ung acolo< 6ar aici cum ai a*uns< /ntr!% .!%astian- . t! "uri!0i /n 3licant! ! c+iar o r!ali0ar! 3m ,!nit printr-un Cortal) 0is! Clar$ ;n Cortal< 8sa%!ll! pru stup!"iat- 6ar n-a rmas niciun Cortal /n D!J Kor(?al!ntin! l!-a distrus p! am ndou@ Du , dator!0 nicio !Bplica&i!) 0is! Clar$- Du p n nu-mi da&i ,oi c t!,a /naint!Hi mai /nt i d! toat!) und!-i Jac!< Du-i acas) rspuns! 8sa%!ll! !Bact /n ac!lai mom!nt /n car! .!%astian spun!aA 1 sus8sa%!ll! s! /ntoars! spr! !lA .!%astian7 =aci7

.!%astian pru p!rpl!B 6ar !a ! sora lui- D-ar ,r!a s-o ,ad i !l< 8sa%!ll! d!sc+is! gura) dar o /nc+is! la loc- Clar$ putu ,!d!a c 8sa%!ll! c ntr!a /n mint! dac !ra %in! s-i !Bplic! lui .!%astian r!la&ia sa complicat cu Jac!) car! !,id!nt +a%ar n-a,!a) sau dac !ra mai %in! s-i "ac o surpri0 n!plcut lui Jac!5n c!l! din urm) /i ridic %ra&!l!) /ntr-un g!st d! disp!rar!A 4in!) Clar$) 0is! !a cu o n!o%inuit > p!ntru 8sa%!ll! > m ni! /n glas- 6-i /naint! i " c! ,r!i) indi"!r!nt cui /i "aci ru- Iricum) /ntotd!auna o "aci) nu-i aa< Au! Clar$ /i arunc lui 8sa%!ll! o pri,ir! plin d! r!pro) /naint! d! a s! /ntoarc! iari spr! .!%astian) car! s! ddus! tcut la o part! din cal!a !i- M ni p! l ng !l i urc scril!) d ndu-i s!ama ,ag d! ,ocil! din urma !i) c nd 8sa%!ll! striga la n!"!ricitul .!%astian- 6ar aa !ra 8sa%!ll! > dac s! a"la ,r!un %iat prin pr!a*m i tr!%uia s cad mgr!a&a p! cin!,a) 8sa%!ll! /l "c!a p! !l &apul ispitor.cara s! lrg!a la un pali!r cu un alco, %o,indou car! dd!a spr! ora- ;n %iat stt!a /n alco,ul ac!la) citind- 5i ridic oc+ii c nd Clar$ a*uns! /n capul scrilor i clipi) surprins =! cunosc 4un) 9aB- .unt Clar$@ sora lui Jac!- Mi-aduci amint!< 9aB s! lumin =u mi-ai artat cum s cit!sc (aruto, 0is! !l) /ntin0 nd cart!a spr! !a- ;it!) am /nc una gro0a,- 3sta s! num!t!@ 9aB) nu pot sta d! ,or% cu tin! acum- 5&i promit c-o s m uit p! cart!a ta mai t r0iu# dar nu tii und! ! Jac!< 9aB s! posomor/ 5n cam!ra aia) 0is! !l) art nd spr! ultima u d! p! +ol- 3m ,rut s intru i !u la !l) dar !l mi-a spus c tr!%uia s s! ocup! d! tr!%uri d! oam!ni mari- =oat lum!a /mi spun! ,!nic asta 5mi par! ru) 0is! Clar$) dar mint!a !i nu mai !ra la con,!rsa&ia astaL nduril! !i gon!au /naint! > c!-a,!a s-i spun lui Jac! c nd o s-l ,ad) c!a,!a s-i spun !l !i< 5ndr!pt ndu-s! spr! ua lui) s! g ndiA Ar "i mai bine s-l aborde prietenoas, nu "urioas= dac )ip la el, nu "ac altceva dect s-l strnesc s "ie de"ensiv. %rebuie s priceap c aici e i locul meu, la "el cum e al lui. (-am nevoie s "iu prote'at ca un bibelou "ra$il de por)elan. !i eu sunt puternic1 6!sc+is! ua larg- Cam!ra pr!a s "i! un soi d! %i%liot!c) p!r!&ii "iind cptui&i cu ra"turi d! cr&i- 1ra %in! luminat) d! o "!r!astr /nalt cu ,itralii- 5n mi*locul cam!r!i stt!a Jac!- Du !ra singur) totui# nici p! d!part!- Cu !l !ra o "at cu prul n!gru) o "at p! car! Clar$ n-o mai ,0us! p n atunci) iar am ndoi !rau str ns lipi&i /ntr-o /m%r&iar! pasional-

'

-RA.#
Clar$ sim&i c-o ia cu am!&!al) d! parc ar "i disprut %rusc tot a!rul din cam!r5nc!rc s s! d!a /napoi) dar s! /mpi!dic i lo,i ua cu umrul- 3c!asta s! /nc+is! cu o pocnitur) iar Jac! i "ata s! d!sprins!r din /m%r&iar!Clar$ /ncr!m!ni- 3m ndoi s! uitau la !a- I%s!r, c "ata a,!a prul dr!pt) lsat p! um!ri) i c !ra !Btr!m d! drgu&- Dasturii d! sus ai %lu0!i sal! !rau d!sc+!ia&i) ls nd la ,!d!r! o %r!t!lu& d! suti!n d! dant!l- Clar$ sim&!a c-i gata s ,omit!9 inil! "!t!i s! ridicar la nasturii %lu0!i) /nc+!indu-i gr%it- Du arta d!loc mul&umit .cu0!) 0is! !a) /ncrunt ndu-s!- =u cin! !ti<

Clar$ nu rspuns! > s! uita la Jac!) car! o pri,!a n!,!nindu-i s cr!ad- 5i pi!ris! toat culoar!a din o%ra*i) sco& ndu-i /n !,id!n& c!arcn!l! n!gr! d! la oc+i- .! uita la Clar$ ca la &!a,a un!i puti /ndr!ptat! spr! !l 3lin!) 0is! Jac! cu ,oc!a lipsit d! oric! cldur i oric! in"l!Biun!) !a !st! sora m!a) Clar$ I+7 O3! Fa&a lui 3lin! s! d!stins! /ntr-un 0 m%!t uor sting+!rit .cu0!7 C! mod d!-a t! /nt lni7 4un) !u sunt 3lin!5naint spr! Clar$) /nc 0 m%ind) cu m na /ntins- (u cred c pot s-o strn$ ) g ndi Clar$) sim&ind c d! groa0 o ia cu l!in- .! uit la Jac!) car! pru c-i cit!t! star!a /n oc+i# "r s 0 m%!asc) o lu p! 3lin! d! um!ri i-i opti c!,a la ur!c+!Fata pru surprins) ridic din um!ri i s! /ndr!pt spr! u "r ,r!un alt cu, ntClar$ rmas! singur cu Jac!- .ingur cu cin!,a car! /nc s! mai uita la !a d! parc ar "i "ost c!l mai cumplit comar al lui d!,!nit r!alitat! Jac!) 0is! !a i "cu un pas spr! !l1l s! "!ri d! !a d ndu-s! /napoi d! parc ar "i "ost /m%rcat /n c!,a otr,itor C!ntru num!l! 5ng!rului) Clar$) 0is! !l) c! cau&i aici< 5n po"ida a toat! c!l!lalt!) asprim!a tonului su o duru 3i put!a c!l pu&in s t! pr!"aci c t! %ucuri s m ,!0i- 9car pu&in Du m %ucur c t! ,d) 0is! !l5nc!pus! s-i r!,in c t d! c t culoar!a /n o%ra*i) dar um%r!l! d! su% oc+ii lui !rau tot ca nit! urm! d! "uningin!- Clar$ at!pt d! la !l s spun i altc!,a) /ns !l pr!a s s! mul&um!asc doar s s! uit! la !a) cu oroar! n!disimulat- 1a o%s!r, cu o distrat claritat! c purta un pulo,!r n!gru c!-i at rna dincolo d! /nc+!i!turil! m inilor) ca i c nd ar "i sl%it) i c ung+iil! lui !rau roas! p n /n carn! Du m %ucur nici mcar pu&in =u nu !ti aa) 0is! !a- Du pot s su"r c nd t! por&i aa@ I+) nu po&i s su"!ri) 0u< Ci) atunci mai %in!-ar "i s /nc!t!0 s m port aa) nu< 3dic) nu-i aa) doar tu "aci tot c! t! rog eu s "aci D-ai a,ut niciun dr!pt s "aci c!-ai "cut7 s! rsti !a) "urioas d!odat- . m min&i aa- D-ai a,ut niciun dr!pt@ 3m a,ut toate drepturile! strig !l1a nu-i aminti s mai "i strigat ,r!odat la !a 3m a,ut toat! dr!pturil!) "at nt ng i %tut-n cap c! !ti- .unt "rat!l! tu i !u@ Hi tu c!< 1ti stp nul m!u< Du !ti stp nul m!u) indi"!r!nt dac !ti sau nu "rat!l! m!u7 ;a din spat!l! lui Clar$ s! d!sc+is! %rusc- 3pru 3l!c) /m%rcat so%ru) /ntr-o *ac+!t lung) %l!umarin) cu prul /n d!0ordin!- 5n picioar! a,!a ci0m! plin! d! noroi i p! "a&a d! o%ic!i calm) o !Bpr!si! d! con"u0i! i stupoar! C! nai%a s! p!tr!c! aici< /ntr!% !l) uit ndu-s! d! la Jac! la Clar$) uluit5nc!rca&i s , omor &i unul p! c!llalt< Dici ,or%) 0is! Jac!- Ca prin magi!) ,0u Clar$) totul disprus!A "uria lui) panica lui) iar acum !ra din nou d! un calm glacial- Clar$ tocmai pl!ca 4in!) 0is! 3l!c) p!ntru c tr!%ui! s stau d! ,or% cu tin!) Jac! 5n casa asta nu mai ! nim!ni car! s 0ic ,r!odat FE!i) c! %in! c t! ,dG< /ntr!% Clar$) "r adr!s1ra mult mai uor s-l "aci s s! simt ,ino,at p! 3l!c d!c t p! 8sa%!ll! C! %in! c t! ,d) Clar$) 0is! !l) !Bc!pt nd "ir!t! "aptul c /ntr-ad!,r n-ar "i tr!%uit s "ii aici- 8sa%!ll! mi-a spus c ai a*uns aici cum,a p! cont propriu) i sunt impr!sionat@ D-ai put!a s nu o /ncura*!0i< /ntr!% Jac! 6ar p! cu, nt) c+iar tr!%ui! s ,or%!sc cu Jac! d!spr! c!,a- D! po&i lsa

c t!,a minut!< Hi !u tr!%ui! s ,or%!sc cu !l) 0is! !a- 6!spr! mama noastr@ D-am niciun c+!" s ,or%!sc) 0is! Jac!) cu niciunul dintr! ,oi) d! "apt 4a da) tr!%ui!) 0is! 3l!c- C+iar ,r!i s ,or%!ti cu min! d!spr! asta 9 /ndoi!sc) 0is! Jac!- 5i /ntoars! pri,ir!a spr! Clar$- D-ai ,!nit singur aici) nu-i aa< 0is! !l /nc!t) d! parc i-ar "i dat s!ama c situa&ia !ra c+iar mai r!a d!c t cr!0us! !l- Cu cin! ai ,!nit< 8 s! pru c n-a,!a niciun rost s mint Cu 'u(!) 0is! Clar$- 'u(! a ,!nit cu min!Jac! s! al%i la "a& 6ar 'u(! ! un r!pudiat- 3i id!! c! l! "ac! Concla,ul r!pudia&ilor n!/nr!gistra&i car! ptrund /n Iraul d! .ticl > car! /ncalc protocolul "r autori0a&i!< . ,in /n 8dris ! una) dar s intr! /n 3licant!< Fr s spun nimnui< Du) rspuns! Clar$) aproap! /n oapt) dar tiu c! o s spui@ C dac tu i 'u(! nu , /ntoarc!&i im!diat /n D!J Kor() o s a"li< C!ntru o clip) Jac! tcu) a&intindu-i oc+ii /n oc+ii !i- 6isp!rar!a din pri,ir!a sa o oc- 1l !ra c!l car! o am!nin&as!) la urma urm!lor) nu in,!rs Jac!) 0is! 3l!c) /ntr!rup nd tc!r!a) cu o not d! panic str!curat /n glas- Du t!-ai /ntr!%at und! am "ost toat 0iua< 3i o +ain nou p! tin!) 0is! Jac!) "r s s! uit! la pri!t!nul su- 5mi /nc+ipui c ai "ost la cumprturi- 6!i n-am id!! d! c! !ti at t d! n!r%dtor s m %a&i la cap cu asta D-am "ost la cumprturi) 0is! 3l!c "urios- 9-am dus@ ;a s! d!sc+is! din nou- Cu o "luturar! a roc+i!i al%!) 8sa%!ll! ddu %u0na /nuntru tr ntind ua /n urma !i- .! uit la Clar$ i cltin din cap Mi-am spus c-i ,a i!i din min&i) 0is! !a- Du &i-am spus< 3+) "a0a cu F&i-am spus !uG) 0is! Jac!- 5ntotd!auna) o strat!gi! !l!gantClar$ s! uit la !l /ngro0it Cum po&i $lumi7 opti !a- =ocmai l-ai am!nin&at p! 'u(!) car! t! plac! i ar! /ncr!d!r! /n tin!- C!ntru c ! un repudiat. C! nai%a ! cu tin!< 8sa%!ll! pru /ngro0it 'u(! ! aici< I+) Clar$@ Du e aici) 0is! Clar$- 3 pl!cat@ a0i-dimin!a&) i nu tiu und! s-a dus- 6ar acum ,d clar d! c! a tr!%uit s pl!c!Dici nu put!a s s! mai uit! la Jac! 4in!- 3&i c tigat- D-ar "i tr!%uit niciodat s ,!nim- 1u n-ar "i tr!%uit s "ac Cortalul la@ * S "aci un Cortal< 8sa%!ll! pr!a %uimcit- Clar$) numai un magician poat! "ac! un Cortal- Hi nu sunt mul&i din tia- .ingurul Cortal d! aici) din 8dris) ! /n Citad!l Hi tocmai d!spr! asta ,oiam s stau d! ,or% cu tin!) ui!r 3l!c spr! Jac! > car! arta) o%s!r, Clar$ cu surprind!r!) c+iar mai ru d!c t /naint!# arta d! parc !ra gata s l!in!- 6!spr! misiun!a p! car! m-am dus s-o /nd!plin!sc as!ar) s pr!dau la Citad!l c! a,!am d! pr!dat@ 3l!c) opr!t!-t!- Oprete-te! 0is! Jac! i ad nca d!0nd!*d! din ,oc!a lui /l "cu p! 3l!c s s! opr!asc) s-i /nc+id gura i s rm n uit ndu-s! &int la Jac!) ro0 ndu-i %u0a d! *os6ar Jac! nu pr!a s-l ,ad# s! uita la Clar$) iar pri,iril! lui !rau mai tioas! ca o&!lul- 5n c!l! din urm) ,or%i 3i dr!ptat!) 0is! !l g tuit) d! parc "c!a !"orturi s rost!asc- D-ar "i tr!%uit niciodat s ,ii- Htiu c &i-am spus s nu ,ii) p!ntru c nu ai "i "ost /n siguran& aici) dar asta nu !ra ad!,rat- 3d!,rul ! c nu t! ,r!au aici p!ntru c !ti pripit i n!c+i%0uit) i dai totul p!st! cap- Fiindc aa !ti tu- Du !ti at!nt) Clar$ 6au@ totul@ p!st! cap<

Clar$ nu r!u!a s trag d!stul a!r /n plm ni p!ntru altc!,a d!c t s r!u!asc s opt!asc I+) #ace! 0is! 8sa%!ll! cu trist!&!) d! parc el ar "i "ost c!l rnit1l nu s! uit la !a- Cri,ir!a lui !ra "iBat p! Clar$ 5ntotd!auna t!-arunci /naint! "r s t! g nd!ti) 0is! !l- Htii c aa "aci) Clar$D-am "i a*uns niciodat /n 6umort) dac nu !rai tu Hi .imon ar "i "ost mort7 3sta nu c ntr!t! nimic< Coat! c a "ost pripit) dar@ 2idic ,oc!aA * &oate5 6ar nu /ns!amn c toat! +otr ril! p! car! l!-am luat au "ost gr!it!7 =u ai 0is) dup c!!a c! am "cut p! ,as@ tu ai 0is c am sal,at ,i!&il! tuturor@ 6! p! "a&a lui Jac! pi!ri i ultima pictur d! culoar! i) d!odat 0is! cu o ,!+!m!n& ocantA =aci din gur) Clar$) =3C8@ C! ,as< 3l!c /i plim%a pri,ir!a d! la unul la c!llalt) uluit- C!-i cu c! s-a /nt mplat p! ,as< Jac!@ Mi-am spus aa doar ca s t! "ac s nu t! mai smiorci7 &ip Jac! ignor ndu-l p! 3l!c) ignor ndu-i p! to&i /n a"ar d! Clar$- 1a sim&i "or&a ac!st!i m nii su%it! ca p! un ,al gata s-o do%oar! la pm nt- 1ti un d!0astru p!ntru noi) Clar$7 1ti o mundan) /ntotd!auna ai s rm i o mundan) n-ai s "ii niciodat , ntor d! um%r!- Du tii s g nd!ti ca noi) s g nd!ti la c! ! c!l mai %in! p!ntru toat lum!a > tu nu t! g nd!ti niciodat d!c t la tin!7 6ar acum ! un r0%oi aici sau ,a "i unul) i !u n-am nici timp) nici c+!" s m &in dup tin!) /nc!rc nd s m asigur c nu n! uci0i p! to&i7 1a doar s! uita lung la !l- Du-i ,!n!a nimic /n mint! s poat rspund!# !l nu-i ,or%is! niciodat aa- Du i l-ar "i /nc+ipuit niciodat ,or%indu-i aa- Iric t m ni! r!uis! s-i st rn!asc !a /n tr!cut) !l niciodat nu-i ,or%is! d! parc ar "i ur t-o 6u-t! acas) Clar$) 0is! !l# suna "oart! o%osit) d! parc !"ortul d! a-i spun! c! sim&!a cu ad!,rat /l s!ctuis!- 6u-t! acas7 =oat! planuril! !i s! !,aporar > sp!ran&!l! !i p! *umtat! /n"iripat! d! a al!rga dup F!ll) sal, nd-o p! mama !i) c+iar i s-l gs!asc p! 'u(! >) nimic nu mai conta) niciun cu, nt nu ,oia s-i mai ,in p! %u0!- =ra,!rs cam!ra p n la u3l!c i 8sa%!ll! s! ddur d!opart!) ca s-o las! s tr!ac- Diciunul dintr! !i nu s! uita la !a# s! uitau /n sc+im% /n alt part!) oca&i i st n*!ni&i- Clar$ tia c pro%a%il ar "i tr!%uit s s! simt umilit i d!opotri, m nioas) dar nu !ra aa- .! sim&!a d!*a moart p! dinuntru'a u s! /ntoars! i pri,i /napoi- Jac! s! uita dup !a- 'umina car! n,l!a prin "!r!astra din spat!l! lui /i lsa "a&a /n um%r# tot c! putu ,!d!a !rau ra0!l! strlucitoar! d! soar! car!-i pol!iau u,i&!l! d! pr %lond) "c ndu-l! s s!m!n! cu nit! cio%uri C nd mi-ai spus prima oar c ?al!ntin! !st! tatl tu) n-am cr!0ut + 0is! !aDu doar p!ntru c n-am ,rut s "i! ad!,rat) ci p!ntru c tu nu s!mnai d!loc cu !lDiciodat nu m-am g ndit c ai put!a "i ca !l- 6ar !ti- +ti. 8!i din cam!r) /nc+i0 nd ua /n urma !i I s m /n"om!t!0!) 0is! .imonNc!a p! pod!aua c!lul!i sal!) cu piatra r!c! su% spinar!- 6in ung+iul ac!la totui put!a 0ri c!rul p! "!r!astr- 5n prim!l! 0il! dup c! .imon d!,!nis! ,ampir) c nd cr!0us! c nu a,!a s mai ,ad lumina 0il!i a doua oar) s! tr!0is! g ndindus! n!cont!nit la soar! i la c!r- 'a cum s! sc+im%a culoar!a c!rului /n timpul 0il!i) la c!rul palid al dimin!&ii) la c!l al%astru-int!ns d! la amia0 i la c!l /ntun!cat) ca d! co%alt) din amurg- .ttus! tr!a0 /n /ntun!ric cu o parad d! c!ruri s!nin! d!"il ndu-i prin mint!- 3cum) /ntins p! spat! /n c!lula d! su% Citad!l) s! /ntr!%a dac i s! druis! /napoi lumina 0il!i i toat! nuan&!l! d! al%astru) doar ca s-i poat p!tr!c!

r!stul 0il!lor) pu&in! i n!plcut!) /n ac!st spa&iu /ngust) cu doar un p!tic d! c!r ,i0i%il prin singura "!r!astr 0%r!lit din 0id 3i au0it c!-am spus< ridic ,oc!a- 8nc+i0itorul o s m /n"om!t!0! p n la moart!- D-o s-mi mai d!a s ng!.! au0i un "on!t- ;n o"tat- 3poi) .amu!l ,or%iA =!-am au0it- Dumai c nu tiu c!-ai ,r!a s "ac !u- 6up o scurt pau0A /mi par! ru p!ntru tin!) 6iurnul!) dac t!-a*ut cu c!,a Du pr!a) 0is! .imon- 8nc+i0itorul ,r!a s mint- ?r!a s spun so&ii 'ig+tJood sunt /n c rdi! cu ?al!ntin!- 3poi o s m trimit acas- .! rostogoli p! %urt) pi!tr!l! /nglodindu-l /n coast!- Du cont!a0- Du tiu d! c! /&i spun &i! toat! ast!aCro%a%il c +a%ar n-ai d!spr! c! ,or%!sc.amu!l scoas! un 0gomot p! *umtat! c+icotit) p! *umtat! tus! 6! "apt) am +a%ar- 8-am cunoscut p! 'ig+tJood- 3m "ost /mpr!un /n C!rc- Cu 'ig+tJood) cu Pa$land) cu Cang%orn) cu E!rondal!) cu C!n+alloJ- =oat! "amiliil! %un! din 3licant! Hi cu Eodg! .tar(J!at+!r) 0is! .imon) g ndindu-s! la tutor!l! copiilor 'ig+tJood- 3 "ost i !l) nu-i aa< 3 "ost) 0is! .amu!l- 6ar "amilia lui nu !ra una r!sp!ctat- Eodg! promit!a s d!,in) la un mom!nt dat) dar m t!m c n-a trit s-o do,!d!asc- 6up o pau0A 3ld!rtr!! i-a ur t /ntotd!auna p! 'ig+tJood "ir!t!) d! c nd !rau copii- 1l nu !ra nici %ogat) nici d!t!pt) nici atrgtor i) m rog) nici !i nu s! purtau "rumos cu !lDu cr!d c a tr!cut ,r!odat p!st! asta 4ogat< s! mir .imon- Cr!d!am c to&i , ntorii d! um%r! sunt plti&i d! Concla,- Ca@ nu tiu) /n comunism sau c!,a d! g!nul sta =!or!tic) to&i , ntorii d! um%r! sunt plti&i cor!ct i !gal) 0is! .amu!l- ;nii) pr!cum c!i cu "unc&ii /nalt! /n Concla, sau c!i cu o mar! r!sponsa%ilitat! > car! conduc un 8nstitut) d! pild >) pri!sc o sim%ri! mai mar!- 3poi sunt c!i car! tri!sc /n a"ara 8drisului i al!g s "ac %ani /n lum!a mundanilor# nu ! int!r0is) c t ,r!m! plt!sc o part! Concla,ului- 6ar@ .amu!l o,i) tu ai ,0ut casa "amili!i C!n+alloJ) nu-i aa< C! pr!r! ai d!spr! !a< .imon s! conc!ntr s-i amint!asc Foart! luBoas 1 una dintr! c!l! mai "rumoas! cas! din 3licant!) 0is! .amu!l- Hi mai au o cas) un conac la &ar- 3proap! toat! "amiliil! %ogat! au c t! dou- ?!0i tu) mai !Bist o cal! p!ntru n!"ilimi d!-a c tiga %og&ii- 8 s! spun! Ftro"!uG- =ot c! a "ost /n pos!sia unui d!mon sau a unui r!pudiat car! a "ost ucis d! un , ntor d! um%r! d!,in! propri!tat!a , ntorului r!sp!cti,- 6!ci) dac ,r!un magician /nstrit /ncalc '!g!a i !st! ucis d! un n!"ilim@ .imon s! cutr!mur 6!ci ucid!r!a r!pudia&ilor ! o a"ac!r! r!nta%il< Coat! "i) 0is! .amu!l cu amrciun!) dac al!gi p! cin! uci0i- 3cum /n&!l!gi d! c! sunt at t d! mult! opo0i&ii la 3corduri- =ai! din %u0unar!l! oam!nilor) silindu-i s "i! gri*ulii cu ucid!r!a r!pudia&ilor- Cro%a%il d! ac!!a m-am alturat !u C!rculuiFamilia m!a n-a "ost niciodat %ogat# i s "ii pri,it d! sus) p!ntru c nu acc!p&i %anii s ng!lui@ .! /ntr!rups! 6ar i C!rcul i-a ucis p! r!pudia&i) 0is! .imon C!ntru c au cr!0ut c !ra datoria lor s" nt) 0is! .amu!l- Du din lcomi!- 6!i nu-mi pot /nc+ipui acum d! c! nu m-am g ndit niciodat la tr!a%a asta- Cr!a !pui0at- 6in pricina lui ?al!ntin!- 3,!a un "!l al lui d!-a "i- =! put!a con,ing! d! oric!- 5mi amint!sc c stt!am odat l ng !l) cu m inil! m n*it! d! s ng!) uit ndu-m la trupul un!i "!m!i moart! i g ndindu-m doar c "apta comis d! min! d! %un s!am !ra una dr!apt) d! ,r!m! c! ?al!ntin! spus!s! c aa !ra I r!pudiat moart<

.amu!l r!spira + r it) d! part!a c!alalt a 0idului- 5n c!l! din urm) spus!A =r!%ui! s /n&!l!gi) a "i "cut oric! mi-ar "i c!rut- Iricar! dintr! noi ar "i "cut la "!l- Hi so&ii 'ig+tJood- 8nc+i0itorul ti! asta i tocmai asta /nc!arc s !Bploat!0!6ar i tu ar tr!%ui s tii c !Bist pro%a%ilitat!a ca) dac /i c!d!0i i arunci ,ina p! 'ig+tJood) !l s t! omoar! oricum) ca s t! r!duc d!"initi, la tc!r!- 6!pind! dac id!!a d! a "i i!rttor /l ,a "ac! s s! simt put!rnic la mom!ntul ac!la Du cont!a0) 0is! .imon- D-am s-o "ac- D-o s trd!0 "amilia 'ig+tJood Nu< "cu .amu!l) n!con,ins- 3i ,r!un moti, s n-o "aci< 5&i pas d! ald! 'ig+tJood c+iar aa d! tar!< Iric! i-a spun! lui d!spr! !i ar "i o minciun 6ar s-ar put!a s "i! tocmai minciuna p! car! ,r!a !l s-o aud- ?r!i s t! duci acas) nu< .imon s! uit lung la 0id) d! parc ar "i putut cum,a s-l ,ad prin !l p! omul din part!a c!alalt =u asta ai "ac!< '-ai min&i< .amu!l tui > o tus! ui!rtoar!) d! parc n-ar "i dus-o %in! cu sntat!a- 6! alt"!l) !ra um!d i r!c!) aici) *os) c!!a c! nu-l a"!cta p! .imon) dar poat! c un!i "iin&! om!n!ti /i "c!a "oart! ru 1u n-a primi un s"at moral d! la unul ca mine, 0is! !l- 6ar) da) pro%a%il c-a "ac!-o- 5ntotd!auna am pus p! primul loc sal,ar!a pi!lii m!l! .unt sigur c nu-i ad!,rat 6! "apt) !st!) 0is! .amu!l- ;n lucru p! car! o s-l /n,!&i c nd ,!i mai /m%tr ni) .imon) !st! c) atunci c nd oam!nii /&i spun c!,a n!plcut d!spr! !i /nii) ! d! r!gul ad!,rat2ar eu n-o s mai mbtrnesc, g ndi .imon- 5ns cu ,oc! tar! 0is!A 3sta-i prima oar c nd /mi spui .imon- .imon i nu 6iurn Cr!supun c da C t d!spr! 'ig+tJood) 0is! .imon) nu ! "iindc /i plac d!os!%it d! tar!- ?r!au s spun) /mi plac! 8sa%!ll! i /ntr-un "!l /i plac i p! 3l!c i p! Jac!- 6ar mai ! ,or%a d! o "at- 8ar Jac! !st! "rat!l! !iC nd .amu!l rspuns!) pru) p!ntru prima oar) sinc!r amu0atA 5ntotd!auna ! o "at) nu-i aa< 5n clipa /n car! ua s! /nc+is! /n urma lui Clar$) Jac! s! ls s cad cu spat!l! d! p!r!t!) d! parc i s-ar "i tiat picioar!l!- 1ra c!nuiu la "a& i cu o !Bpr!si! am!st!cat d! groa0) oc i c!,a c! pr!a aproap! uurar!) d! parc o catastro" "us!s! !,itat ca prin ur!c+il! acului Jac!) 0is! 3l!c) "c nd un pas spr! pri!t!nul lui- C+iar cr!0i c@ Jac! /l /ntr!rups! p! 3l!c) ,or%ind cu ,oc! *oasA 8!i&i a"ar) 0is! !l- 3cum i!i&i a"ar) am ndoi Ca s po&i s "aci c!< /ntr!% 8sa%!ll!- .-&i ruin!0i ,ia&a i mai tar!- 6!spr! c! nai%a a "ost ,or%a< Jac! cltin din cap 3m trimis-o acas- 3 "ost c!l mai %un lucru p!ntru !a 3i "cut mult mai mult d!c t s-o trimi&i acas- 3i distrus-o. 8-ai ,0ut "a&a< 3 m!ritat) 0is! Jac!- D-a&i put!a /n&!l!g! C!ntru !a) poat!) 0is! 8sa%!ll!- .p!r c ,a a*ung! s m!rit! i p!ntru tin!Jac! /i /ntoars! "a&a /ntr-o part! 6oar@ las-m singur) 8sa%!ll!- =! rog8sa%!ll! arunc o pri,ir! sp!riat spr! "rat!l! !i- Jac! niciodat nu spus!s! Ft! rogG- 3l!c pus! o m n p! umrul !i 'as Jac!) 0is! !l) c t d! %l nd putu- .unt sigur c o s "i! %in! cu Clar$Jac! /i ridic "runt!a) uit ndu-s! la 3l!c "r s-l ,ad propriu-0is > pr!a s nu s! uit! la nimic anum!-

Du) n-o s "i!) 0is! !l- 6ar am tiut asta- C tot ,!ni ,or%a) ai put!a s-mi spui acum i d! c! ai ,!nit s-mi ,or%!ti- Cr!ai s cr!0i c !ra "oart! important) c nd ai intrat3l!c /i lu m na d! p! umrul lui 8sa%!ll! D-am ,rut s-&i spun d! "a& cu Clar$@ Ic+ii lui Jac! s! "iBar /n s" rit asupra lui 3l!c D-ai ,rut s-mi spui ce, d! "a& cu Clar$< 3l!c o,i- 2ar!ori /l ,0us! p! Jac! at t d! suprat i nu-i put!a imagina c! !"!ct a,!au s ai% asupra lui i alt! surpri0! n!plcut!- 6ar n-a,!a cum s-i ascund- Jac! tr!%uia s a"l! 8!ri) 0is! !l) cu ,oc! sc0ut) c nd l-am dus p! .imon sus) la Citad!l 9alac+i mi-a spus c 9agnus 4an! /l ,a at!pta p! .imon la captul c!llalt al Cortalului) /n D!J Kor(- Crin urmar!) i-am trimis un ordin d! "oc lui 9agnus- 3m primit rspuns d! la !l /n dimin!a&a asta- Du l-a /nt lnit p! .imon /n D!J Kor(- 6! "apt) spun! c n-a mai "ost nicio acti,itat! d! "olosir! a ,r!unui Cortal /n D!J Kor( d! c nd a tr!cut Clar$ printr-unul Coat! c a gr!it 9alac+i) sug!r 8sa%!ll!) dup o pri,ir! rapid spr! "a&a li,id a lui Jac!- Coat! c tr!%uia s-l at!pt! altcin!,a p! .imon) d! part!a c!alalt- Hi poat! c i 9agnus s-a /n!lat /n pri,in&a acti,it&ii Cortalului@ 3l!c cltin din cap 3m urcat la Citad!l) a0i-dimin!a&) cu mama- ?oiam s-l /ntr!% p! 9alac+i !u /nsumi) dar c nd l-am ,0ut > nu pot s spun d! c! > m-am "!rit din cal!a lui) dup un col&- D-am putut s dau oc+ii cu !l- 3poi l-am au0it ,or%ind cu unul dintr! gardi!ni- .pun ndu-i s aduc ,ampirul d! *os) p!ntru c 8nc+i0itorul ,oia s st!a din nou d! ,or% cu !l 1ti sigur c ,or%!au d!spr! .imon< /ntr!% 8sa%!ll!) dar "r pic d! con,ing!r! /n glas- Coat!@ ?or%!au d!spr! c t d! prost a "ost r!pudiatul s cr!ad c-l ,or trimit! /napoi /n D!J Kor( "r s-l int!rog+!0!- ;nul dintr! !i a 0is c) /n primul r nd) nu-i ,!n!a s cr!ad c a,us!s! ,r!unul tup!ul s /nc!rc! s s! str!coar! /n 3licant!- 8ar 9alac+i a 0isA FCi) la c! ,-a&i at!pta din part!a "iului lui ?al!ntin!<G I+) opti 8sa%!ll!- I+) 6umn!0!ul!7 .! uit /n captul c!llalt al /ncp!rii Jac!@ Jac! /i /ncl!tas! pumnii p! l ng corp- Ic+ii /i pr!au a"unda&i /n or%it!- 5n alt! circumstan&!) 3l!c ar "i pus o m n p! umrul lui) dar nu i d! data asta# c!,a din Jac! /l opr!a 6ac nu l-a "i adus !u prin Cortal) 0is! Jac! cu ,oc! sc0ut) msurat) d! parc ar "i r!citat c!,a) poat! c l-ar "i lsat pur i simplu s pl!c!- Coat! c ar "i cr!0ut@ Du) 0is! 3l!c- Du) Jac!) nu ! ,ina ta- =u i-ai sal,at ,ia&a '-am sal,at ca s-l poat tortura Concla,ul) 0is! Jac!- Ealal "a,oar!- C nd o s a"l! Clar$@ Cltin din cap prostit- 1a o s cr!ad c l-am adus aici int!n&ionat) c lam dat p! m na Concla,ului tiind c! a,!au s-i "ac 4a n-o s cr!ad asta- D-a,!ai niciun moti, s "aci aa c!,a Cro%a%il) 0is! Jac! /nc!t) dar dup cum m-am purtat adin!auri cu !a@ Dim!ni nu s-ar put!a g ndi ,r!odat c ai "cut asta) Jac!) 0is! 8sa%!ll!Dim!ni dintr! c!i car! t! cunosc- Dim!ni@ 6ar Jac! nu at!pt s a"l! c! altc!,a n-ar mai cr!d! ,r!odat cin!,a- 5n loc d! asta) s! /ntoars! cu spat!l! i s! dus! ctr! "!r!astra pictat c! dd!a spr! canal.ttu acolo o clip) lumina c! ,!n!a prin g!am "c ndu-i prul ca d! aur- 3poi s! mic) at t d! r!p!d! /nc t 3l!c n-a,u timp s r!ac&ion!0!- C nd /i ddu s!ama c! a,!a s s! /nt mpl! i sri s s! opun) !ra d!*a pr!a t r0iu.! au0i un trosn!t@ un 0gomot d! spart@ i o /mprocar! su%it cu cio%uri ca o

ploai! d!as d! st!l! ascu&it!- Jac! s! uit /n *os la m na lui st ng) cu un int!r!s d!taat) /n timp c! picturi mari d! s ng! s! adunau i cd!au sprg ndu-s! p! pod!a) la picioar!l! sal!8sa%!ll! s! uit d! la Jac! la gaura din ,itraliu) la liniil! c! radiau din c!ntrul gol) ca o p n0 d! pian*!n din crpturi su%&iri) argintii I+) Jac!) 0is! !a) cu o ,oc! mai %l nd d!c t i-o au0is! 3l!c ,r!odat- Cum nai%a o s l! !Bplicm asta c!lor din "amilia C!n+alloJ< Fr s ti! !Bact cum) Clar$ i0%uti s ias din cas > totul "us!s! o /nc!&oar! rapid d! scri i d! +oluri) apoi al!rgas! la ua d! la intrar!) i a"ar) i cum,a a*uns!s! p! tr!pt!l! cas!i C!n+alloJ) /nc!rc nd s s! +otrasc dac s ,omit! sau nu /n tu"!l! d! tranda"iri1rau plasat! id!al p!ntru a ,omita /n !l!) iar stomacul i s! 0, rcol!a dur!ros) dar /i adus! amint! d! "aptul c tot c! m ncas! nu "us!s! d!c t nit! sup- Du cr!d!a c mai a,!a c! s ,omit!- 5n loc d! asta) co%or/ tr!pt!l! i) i!ind p! poarta din "a&) coti or%!t! p! strad > nu-i mai put!a aminti din c! dir!c&i! ,!nis! sau cum s a*ung /napoi la 3matis) dar pr!a s nu mai cont!0! pr!a mult- Du s! sim&!a n!r%dtoar! s s! /ntoarc i s-i !Bplic! lui 'u(! c tr!%uia s prs!asc am ndoi 3licant!) altmint!ri Jac! a,!a s-i pr!d!a Concla,uluiCoat! c Jac! a,!a dr!ptat!- Coat! c !ra pripit i n!c+i%0uit- Coat! c nu s! g ndis! niciodat c t /i lo,is! p! c!i car! o iu%!au- C+ipul lin .imon /i p lp i o clip prin "a&a oc+ilor) clar ca o "otogra"i!) apoi al lui 'u(!@ .! opri i s! spri*ini d! un "!linar d! strad- 6ispo0iti,ul d! sticl ptrat arta ca lmpil! ac!l!a cu ga0 din , r"ul st lpilor ,!c+i) din "a&a cas!lor d! gr!si! /n Car( .lop!- Cum,a pr!a linititor Clar$7 1ra ,oc!a unui %iat) /ngri*orat- 8m!diat) Clar$ g ndiA #ace. .! /ntoars!Du !ra Jac!- 1ra .!%astian) %iatul cu pr n!gru din li,ingul "amili!i C!n+alloJ) car! stt!a acum /n "a&a !i) g " ind pu&in) d! parc ,!nis! /n goana mar! dup !a p! strad1a sim&i i0%ucnind ac!lai s!ntim!nt p! car!-l a,us!s! i mai d!,r!m!) c nd /l ,0us! prima oar > r!cunoat!r! am!st!cat cu altc!,a) c! nu put!a id!nti"ica- Du !ra ,or%a d! plc!r! sau n!plc!r! > !ra un soi d! atrac&i!) d! parc o /mping!a c!,a ctr! %iatul sta i nu-i dd!a s!ama c!- Coat! !ra doar din pricina /n"&irii lui- 1ra "rumos) la "!l d! "rumos ca i Jac!) d!i dac Jac! !ra tot numai aur) %iatul ac!sta !ra paloar! i um%r!- Cu toat! ac!st!a) acum) c nd s! uit mai %in! la !l) d!scop!ri c as!mnar!a lui cu prin&ul !i imaginar nu !ra c+iar at t d! "lagrant cum i s! prus!- C+iar i culoril! lor !rau di"!rit!- 1ra doar c!,a /n "orma "!&!i) /n &inuta lui) /n /ntun!cim!a tainic a oc+ilor lui@ 1ti %in!< /ntr!% !l- ?oc!a lui !ra %l nd- 3i i!it ,al, rt!* cas ca@ ?oc!a i s! stins! /n timp c! o pri,!a- 1a s! &in!a str ns d! st lpul "!linarului) d! parc ar "i a,ut n!,oi! d! !l s st!a /n picioar!- C! s-a /nt mplat< 3m a,ut o c!art cu Jac!) 0is! !a) /nc!rc nd s-i control!0! ,oc!a- Htii cum ! 6! "apt) nu tiu- ?or%!a ca i c nd i-ar "i c!rut i!rtar!- 1u nu am niciun "rat!) nicio sor Dorocosul!) 0is! !a i tr!sri la amrciun!a din ,oc!a !i Du ,or%!ti s!riosFcu un pas mai aproap! d! !a i) atunci) "!linarul p lp i i s! aprins!) arunc nd un con al% d! lampa-,r*itoar!i p!st! am ndoi- .!%astian /i ridic pri,iril! la lumin i 0 m%i 1 un s!mn) continu !l C! s!mn< ;n s!mn c ar tr!%ui s m lai s t! conduc p n acas 6ar +a%ar n-am und! !) 0is! !a) d ndu-i s!ama /n clipa ac!!a c !ra

ad!,rat- 3m t!rs-o p! "uri din cas p!ntru a ,!ni aici- Du-mi amint!sc p! und! am luat-o Ci) la cin! stai< 1a o,i /naint! d! a-i rspund! D-o s spun la nim!ni) 0is! !l- Jur p! 5ng!r1a s! uit lung la !l- 3sta !ra c+iar un *urm nt) p!ntru un , ntor d! um%r! 4in!) 0is! !a) mai /naint! s-i poat c ntri mai %in! d!ci0ia- .tau la 3matis E!rondal! C!r"!ct- Htiu !Bact und! locui!t! !a- 5i o"!ri %ra&ulA 9!rg!m< 1a i0%uti s sc+i&!0! un 0 m%!t 1ti d!stul d! %gr!&) tii1l ridic din um!ri 3m un "!ti p!ntru domni&!l! la anang+i! Du "i misogin7 Dicid!cum- .!r,iciil! m!l! sunt disponi%il! d!opotri, p!ntru g!ntl!manii la anang+i!- 1 un "!ti cu !gal! oportunit&i) 0is! !l) i) cu o pl!cciun! !l!gant) /i o"!ri din nou %ra&ul6! data asta) !a /l acc!pt3l!c /nc+is! /n urma lui ua micu&!i cam!r! mansardat! i s! /ntoars! cu "a&a la Jac!- Ic+ii lui a,!au) d! r!gul) culoar!a 'acului '$n) un al%astru pal) n!tul%urat) dar culoar!a tind!a s li s! sc+im%! dup dispo0i&i!- 5n mom!ntul ac!la) a,!au culoar!a lui 1ast 2i,!r /n timpul un!i "urtuni- 1Bpr!sia /i !ra d!opotri, "urtunoas .tai *os) /i spus! !l lui Jac!) indic ndu-i un scaun scund) d! l ng "!r!astra mansard!i- 3duc %anda*!l!Jac! s! a!0- Cam!ra p! car! o /mpr&!a cu 3l!c /n , r"ul cas!i C!n+alloJ !ra micu&) cu dou paturi /ngust!) c t! unul la "i!car! p!r!t! lat!ral- Eain!l! lor at rnau d! un ir d! c rlig! d! cui!r p! p!r!t!- 1Bista o singur "!r!astr) car! lsa s ptrund o lumin sla% > s! "cus! /ntun!ric /ntr! timp) iar c!rul s! ,!d!a p! g!am al%astru-indigo- Jac! /l urmri p! 3l!c c nd /ng!nunc+! s-i scoat g!anta d! ,oia* d! su% pat i s-o d!sc+id- .cotoci 0gomotos printr! o%i!ct!l! dinuntru) apoi s! ridic &in nd /n m n o cuti!- Jac! o r!cunoscu dr!pt cutia cu m!dicam!nt! d! r!0!r, la car! mai r!curg!au) un!ori) c nd run!l! nu !rau o op&iun! > antis!ptic!) %anda*!) "oar"!ci i ti"on Du "olos!ti o run ,ind!ctoar!< /ntr!% Jac!) mai mult din curio0itat! Du- Du po&i s@ 3l!c s! /ntr!rups!) arunc nd cutia p! pat cu o /n*urtur mut- .! dus! la c+iu,!ta mic d! l ng p!r!t! i s! spl p! m ini cu at ta "or& /nc t /mproc apa /ntr-o p!rd!a d! stropi "ini- Jac! /l pri,!a cu o curio0itat! distant- 9 na /nc!pus! si ard d! o dur!r! surd i "i!r%int!3l!c lu din nou cutia) tras! un scaun ,i0a,i d! al lui Jac! i ls s cad p! !l 6-mi m naJac! /ntins! m na- =r!%ui s admit c arta d!stul d! ru- =oat! c!l! patru noduri al! pumnului !rau pl!snit! ca nit! st!l! !Bplodat!) roii- . ng!l! car! i s! uscas! p! d!g!t! arta ca o mnu scoro*it rou-ca"!ni!3l!c s! str m% 1ti un idiot 9!rsi) 0is! Jac!- ;rmri r%dtor cum 3l!c s! apl!c d!asupra m inii lui cu o p!ns!t i) cu gri*) /i cul!s! un cio% intrat /n pi!l!- 6!ci) d! c! nu< 6! c! nu c!< 6! c! nu "olos!ti o run ,ind!ctoar!< 3sta nu ! o ran d! d!mon 6!-aia7 3l!c /ntins! m na dup sticlu&a cu d!0in"!ctant- Cr!d c o s-&i "ac %in! s sim&i dur!r!a- =! po&i ,ind!ca i ca un mundan) /nc!t i ur t- Coat! o s /n,!&i c!,a din asta7 =urn din %!lug lic+idul usturtor p!st! ti!turil! lui Jac!- 6!i

m cam /ndoi!sc Cot s-mi aplic singur runa ,ind!ctoar!) tii3l!c s! apuc s-i %anda*!0! m na 6oar dac ,r!i s l! spun !u c!lor din "amilia C!n+alloJ c! s-a /nt mplat /n r!alitat! cu "!r!astra lor) /n loc s-i las s cr!ad c a "ost un accid!nt- .muci d! "a "c nd un nod str ns# Jac! tr!sri- Htii) dac m-a "i g ndit c a,!ai s-&i "aci aa c!,a) nu &i-a mai "i spus nimic 4a da) mi-ai "i spus- Jac! /i ls capul /ntr-o part!- Du mi-am dat s!ama c atacul m!u asupra ac!lui ,itraliu t!-a suprat c+iar aa d! tar! 1 numai@ =!rmin nd cu %anda*atul) 3l!c s! uit /n *os la m na lui Jac!) m n p! car! o &in!a /ntr-al! sal!- 1ra ca un pac+!t al%) ptat d! s ng! und! /l atins!s!r d!g!t!l! lui 3l!c- 6! c!-&i "aci c+!stiil! ast!a< Du-i ,or%a numai d! c!!a c! &i-ai "cut acum) dar i d! modul /n car! i-ai ,or%it lui Clar$- C!ntru c! t! p!d!ps!ti singur< D-ai cum s t! /mpotri,!ti "a& d! c!!a c! sim&i?oc!a lui Jac! rmas! !gal C! simt< 3m ,0ut cum t! ui&i la !a- Ic+ii lui 3l!c pri,!au und!,a dincolo d! Jac!) la c!,a car! nu s! a"la acolo- Hi nu po&i s-o ai- Coat! c n-ai tiut niciodat p n acum cum ! s ,r!i c!,a p! car! s nu-l po&i a,!aJac! /l pri,i dr!pt /n oc+i C! ! /ntr! tin! i 9agnus 4an!< Capul lui 3l!c tr!sri %rusc 1u@ nu ! nimic@ Du sunt prost- =!-ai dus dr!pt la 9agnus dup c! ai ,or%it cu 9alac+i) mai /naint! d! a ,or%i cu min!) cu 8sa%!ll! sau cu oricin! altcin!,a@ C!ntru c !l !ra singurul car!-mi put!a rspund! la /ntr!%ar!) d! ac!!a- Du ! nimic /ntr! noi) 0is! 3l!c i apoi) prin0 nd !Bpr!sia d! p! "a&a lui Jac!) adug codindu-s!A nu mai !- Du mai ! nimic /ntr! noi- I:< .p!r c nu din cau0a m!a) 0is! Jac!3l!c s! "cu al% ca ,arul i s! ddu /napoi) d! parc s-ar "i pr!gtit s par!0! o lo,itur C! ,r!i s spui< Htiu c! cr!0i c sim&i p!ntru min!) 0is! Jac!- =otui nu ! aa- 9 placi numai) p!ntru c sunt sigur- Du ! niciun risc /n asta- 5n plus) nu mai tr!%ui! s /nc!rci niciodat s ai o r!la&i! ad!,rat) "iindc m po&i "olosi p! min! ca scu0Jac! tia c !ra crud) dar nu-i psa- .-i rn!asc p! c!i la car! &in!a !ra aproap! la "!l d! satis"ctor ca i s s! rn!asc p! !l /nsui) c nd s! a"la /ntr-o dispo0i&i! ca asta 3m pric!put) 0is! 3l!c) printr! din&i- 9ai /nt i Clar$) apoi m na ta) acum !u6u-t! nai%ii) Jac!7 Du m cr!0i< /ntr!% Jac!- 4in!- 6-i drumul- .rut-m /n clipa asta3l!c s! uit la !l /ngro0it 1Bact- 5n po"ida "aptului c art incr!di%il d! %in!) /n r!alitat! nu m placi /n "!lul ac!la- Hi dac ai rupt-o cu 9agnus) nu a "ost din cau0a m!a- Ci p!ntru c &i-! pr!a "ric s spui cui,a p! cin! iu%!ti cu ad!,rat- 8u%ir!a n! "ac! mincinoi) 0is! Jac!- 2!gina 1l"ilor 'uminii mi-a spus asta- 3a c nu m *ud!ca p! min! c mint d!spr! c!!a c! simt- Hi tu o "aci- .! ridic /n picioar!- 8ar acum) ,r!au s-o "aci din nouC+ipul lui 3l!c !ra /mpi!trit d! dur!r! C! ,r!i s spui< . min&i p!ntru min!) 0is! Jac!) d ndu-i *ac+!ta *os din cuiul d! p! p!r!t! i /m%rc nd-o- 3 apus soar!l!- Cam p!-acum or s /nc!ap s s! /ntoarc d! la Citad!l- ?r!au s l! spui tuturor c nu m simt %in! i c d! ac!!a nu co%or din cam!ra m!a- .pun!-l! c m-am sim&it sl%it i m-am /mpi!dicat) i aa am spart

g!amul3l!c /i ddu capul p! spat! i s! uit dr!pt la Jac! 4in!) 0is! !l- 6ac-mi spui und! t! duci d! "apt .us) la Citad!l) 0is! Jac!- I s-l scot p! .imon din t!mni&9ama lui Clar$ numis! /ntotd!auna int!r,alul ac!la al 0il!i dintr! amurg i /nnoptar! Fora al%astrG- .us&in!a c lumina !ra atunci mai put!rnic i mai n!o%inuit) i c !ra c!l mai %un mom!nt p!ntru a picta- Clar$ nu /n&!l!s!s! niciodat pr!a %in! c! ,oia s spun) dar acum) m!rg nd prin 3licant! /n amurg) /n&!l!s!Ira al%astr la D!J Kor( nu !ra tocmai albastr= !ra pr!a splcit d! luminil! d! strad i d! n!oan!l! "irm!lor- Joc!l$n tr!%ui! s s! "i g ndit la 8dris- 3ici lumina cd!a /n mnunc+iuri d! ,iol!t pur p!st! 0idria aurit a oraului) iar "!linar!l! cu lampa-,r*itoar!i proi!ctau c!rcuri d! lumin al% at t d! put!rnic) /nc t Clar$ s! at!pta s l! simt cldura c nd tr!c!a p! su% !l!- 5i dori ca mama !i s "i "ost cu !a) acolo- Joc!l$n i-ar "i putut arta pr&il! din 3licant! car! /i !rau "amiliar!) car! d!&in!au un loc apart! /n amintiril! !i2ar ea nu )i-a vorbit niciodat despre aceste lucruri. <e-a )inut dinadins secret "a) de tine. Iar acum s-ar putea s nu le mai a"li niciodat. I dur!r! ascu&it > p! *umtat! m ni!) p! *umtat! r!gr!t > /i cuprins! inima lui Clar$ 1ti gro0a, d! tcut) 0is! .!%astian=r!c!au canalul p! un pod) al! crui %alustrad! !rau sculptat! cu run! 9 /ntr!%am doar c t d! mar! o s "i! n!ca0ul /n car! o s "iu c nd o s m /ntorc- 3 tr!%uit s co%or p! "!r!astr c nd am pl!cat) dar /ntr! timp pro%a%il c 3matis a o%s!r,at c am t!rs-o.!%astian s! /ncrunt 6! c!-ai pl!cat p! "uri< Du &i s-ar "i dat ,oi! s m!rgi s-&i ,!0i "rat!l!< D-ar "i tr!%uit s "iu d!loc /n 3licant!) 0is! Clar$- 3r "i tr!%uit s "iu acas) /n siguran&) urmrind d! p! margin! c! s! /nt mpl 3+7 3sta !Bplic mult! .!rios< 5i arunc o pri,ir! pi!0i- ;m%r! al%astr! i s! prins!s!r /n prul n!gru =oat lum!a a prut s pl!asc /n clipa /n car! &i-a au0it num!l!) mai d!,r!m!- 3m d!dus c !ra pro%a%il o ,ra*% /ntr! "rat!l! tu i tin! ?ra*%< Ci ai put!a s-i spui i aa Du-l placi pr!a mult< .-l plac p! Jac!< .! g ndis! at t d! mult) /n ultim!l! sptm ni) dac /l iu%!a p! Jac! Pa$land i cum) /nc t nu s! opris! niciodat s anali0!0! dac /l plc!a .cu0!- 1 din "amilia ta@ nu pr!a s! pun! pro%l!ma dac /l placi sau nu 5mi plac!) 0is! !a) spr! surprind!r!a !i- 5mi plac!) numai c--- 9 /n"uri! gro0a,5mi tot spun! c! pot i c! nu pot s "ac@ Du par! s "unc&ion!0! pr!a %in!) o%s!r, .!%astian Cum adic< Cari s "aci oricum c! ,r!i tu Cr!d c da- I%s!r,a&ia o surprins!) ,!nind d! la un strin- 6ar s! par! c l-am !n!r,at mult mai tar! d!c t m at!ptas!m !u I s-i tr!ac=onul lui .!%astian !ra n!pstorClar$ s! uit la !l) curioas 6ar )ie /&i plac! Jac!< 5mi plac!- 6ar nu cr!d c !l m plac! p! min!) 0is! .!%astian cu m +nir!- =ot c! spun par! s-l calc! p! n!r,i6in strad intrar /ntr-o pia& mar!) ptrat) pa,at) mrginit d! cldiri /nalt! i

/ngust!- 5n c!ntru !ra statuia d! %ron0 a unui /ng!r > a :n$erului, c!l car! /i ddus! s ng!l! p!ntru a "ac! n!amul , ntori d! um%r!- 5n captul nordic al pi!&!i !ra o construc&i! masi, din piatr al%- I cascad d! tr!pt! al%! d! marmur duc!a ctr! o arcad spri*init p! coloan!) dincolo d! car! s! ,!d!a o im!ns u du%l1"!ctul g!n!ral /n lumina /ns!rrii !ra uluitor > i ciudat d! "amiliar- Clar$ s! /ntr!% dac nu cum,a mai ,0us! /naint! o imagin! a ac!st!i cldiri- Coat! c mama !i o pictas!< 3sta ! Cia&a 5ng!rului) 0is! .!%astian) i ac!la a "ost 9ar!l! Calat al 5ng!rului3colo au "ost s!mnat! prima oar 3corduril!) "iindc r!pudia&ii nu sunt admii /n Citad!l > acum i s! spun! Calatul 3cordurilor- 1 un loc d! /nt lnir! principal > aici au loc s!r%ril!) cstoriil!) %aluril!) toat! mani"!stril! d! g!nul sta- 1st! inima oraului- .! spun! c toat! drumuril! duc la Calat 3rat pu&in a %is!ric > dar nu a,!&i %is!rici p!-aici) nu< Du-i n!,oi!) 0is! .!%astian- =urnuril! d!monilor n! apr- Du a,!m n!,oi! d! nimic altc!,a- 6! ac!!a /mi plac! s ,in aici- .imt o mar!@ pac!Clar$ s! uit la !l surprins 6!ci nu locui!ti aici< Du- 'ocui!sc /n Caris- 3cum sunt doar /n ,i0it p! la 3lin! > ! ,!rioara m!a9ama m!a i tatl !i) unc+iul m!u Catric() sunt "ra&i- Crin&ii lui 3lin! au condus mul&i ani 8nstitutul din 4!i*ing- .-au mutat /napoi /n 3licant! acum ,r!o 0!c! ani 1i au "ost@ so&ii C!n+alloJ n-au "ost /n C!rc) nu-i aa< I !Bpr!si! uluit tr!cu "ulg!rtor p! "a&a lui .!%astian- 2mas! tcut p n o luar la st nga) ls nd pia&a /n urm) intr nd /ntr-un la%irint d! str0i /ntun!coas! 6! c! /ntr!%i< 0is! !l) /n c!l! din urm Ci@ p!ntru c so&ii 'ig+tJood au "ost=r!cur p! su% un "!linar d! strad- Clar$ arunc o pri,ir! /ntr-o part!) la .!%astian- 5n +aina lui lung i n!agr) cu cma al%) /n %aia d! lumin al%) arta ca o ilustra&i! al%-n!gru a unui g!ntl!man dintr-un al%um ,ictorian- Crul su n!gru s! ondula str ns p! l ng t mpl! /ntr-un "!l car!-o "c!a s ard d! dorin&a d! a-i "ac! portr!tul /n tu =r!%ui! s /n&!l!gi) 0is! !l- 9ai %in! d! *umtat! din , ntorii d! um%r! din 8dris au "cut part! din C!rc) ca i o mul&im! dintr! c!i din a"ara 8drisului- ;nc+iul Catric( a "ost m!m%ru la /nc!put) dar a i!it din C!rc odat c! a /nc!put s-i d!a s!ama c t d! s!rios !ra ?al!ntin!- Diciunul dintr! prin&ii lui 3lin! n-a luat part! la 20m!ri& > unc+iul m!u pl!cas! la 4!i*ing ca s "i! d!part! d! ?al!ntin! i p! mama lui 3lin! a cunoscut-o la 8nstitutul d! acolo- C nd so&ii 'ig+tJood i c!ilal&i m!m%ri ai C!rcului au "ost *ud!ca&i p!ntru trdar! "a& d! Concla,) so&ii C!n+alloJ au ,otat p!ntru cl!m!n&- 8-au trimis la D!J Kor( /n loc s-i anat!mi0!0!- 3a c so&ii 'ig+tJood l!-au rmas /ntotd!auna r!cunosctori 6ar prin&ii ti< 0is! Clar$- 3u "ost /n C!rc< Du c+iar- 9ama !ra mai t nr d!c t Catric( > !l a trimis-o la Caris) c nd !l a pl!cat !l la 4!i*ing- 3colo l-a cunoscut p! tata 9ama ta era mai t nr d!c t Catric(< 3 murit) 0is! .!%astian- Hi tata- 9-a cr!scut mtua m!a) 1lodi! I+) 0is! Clar$) sim&indu-s! prost- 5mi par! ru Du-mi aduc amint! d! !i) 0is! .!%astian- Du "oart! %in!- C nd !ram mai mic) /mi dor!am s "i a,ut o sor sau un "rat! mai mar!) p! cin!,a car! s-mi "i spus cum "us!s! s-i ai% p! !i prin&i- .! uit la !a) g nditor- Cot s t! /ntr!% c!,a) Clar$< 6! c! ai ,!nit totui /n 8dris) c nd tiai c t d! mult o s-l sup!r! asta p! "rat!l! tu< 5naint! s-i poat rspund!) i!ir d! p! al!!a str mt p! car! o str%tus!r) /ntr-o curt! "amiliar) n!luminat) a cr!i " nt n scoas din u0 din mi*locul !i sclip!a /n lumina lunii Cia&a Cist!rn!i) 0is! .!%astian) cu o indu%ita%il not d! d!0amgir! /n glas-

3m a*uns mai r!p!d! d!c t a "i cr!0utClar$ s! uit p!st! podul d! piatr car! tra,!rsa canalul- Cut!a ,!d!a casa lui 3matis /n d!prtar!- =oat! "!r!str!l! !rau luminat!- I"t 6! aici m pot duc! singur) mul&um!sc Du ,r!i s t! conduc p n la@ Du- 6ac nu ,r!i s intri i tu /n %ucluc Cr!0i c a intra i !u /n %ucluc< C!ntru c am "ost d!stul d! %in!-cr!scut c t s t! conduc acas< Dim!ni n-ar tr!%ui s ti! c sunt /n 3licant!) 0is! !a- 3r "i tr!%uit s rm n s!cr!t- Hi) "r suprar!) tu !ti un strin 9i-ar plc!a s nu "iu) 0is! !l- 9i-ar plc!a s t! cunosc mai %in!.! uita la !a cu un am!st!c d! amu0am!nt i oar!car! s"ial) d! parc nu !ra sigur cum a,!a s-i prim!asc !a spus!l! .!%astian) 0is! !a) sim&indu-s! d!odat !Btraordinar d! o%osit- 9 %ucur c ,r!i s m cunoti mai %in!- 6ar !u pur i simplu n-am !n!rgia s /nc!rc s t! cunosc p! tin!- 2!gr!t D-am ,rut s spun@ 6ar !a d!*a s! /nd!prtas! d! !l) lu nd-o ctr! pod- 'a *umtat!a ac!stuia) s! /ntoars! i pri,i /napoi) la .!%astian- 3rta ciudat d! prsit /n lumina lunii) cu prul lui n!gru c0 ndu-i p!st! "a& 2agnor F!ll) 0is! !a1l s! uit mirat la !a Co"tim< 9-ai /ntr!%at d! c! am ,!nit aici) d!i n-ar "i tr!%uit) 0is! Clar$- 9ama m!a !st! %olna,- Foart! %olna,- Coat! c+iar p! moart!- .ingurul lucru car! ar put!a s-o a*ut!) singura p!rsoan car! ar put!a s-o a*ut! !st! un magician p! num! 2agnor F!ll- Dumai c +a%ar n-am und! s-l gs!sc Clar$@ .! /ntoars! din nou ctr! cas Doapt! %un) .!%astian3 "ost mai gr!u s s! ca&!r! p! spali!r d!c t "us!s! s co%oar!- L+!t!l! lui Clar$ alun!car d! n!numrat! ori p! 0idul um!d d! piatr i s! sim&i uurat c nd /n s" rit s! ridic p!st! p!r,a0ul "!r!str!i i p! *umtat! sri) p! *umtat! c0u /n dormitor1u"oria !i a "ost d! scurt durat- 6! /ndat c! g+!t!l! !i atins!r pod!aua) o lumin strlucitoar! s! aprins!) o !Bplo0i! mut car! lumin odaia ca 0iua3matis !d!a) cu spat!l! "oart! dr!pt) p! margin!a patului) &in nd o lampa,r*itoar!i /n m n- 3c!asta ard!a cu o as!m!n!a int!nsitat!) /nc t nu-i /m%l n0!a cu nimic ung+iuril! "!&!i sal! ca dltuit! /n piatr) nici cut!l! ad nci d! la col&uril! gurii- .! uit la Clar$ /n tc!r! p!ntru c t!,a mom!nt!- 5n c!l! din urm) spus!A 5n +ain!l! al!a !ti !Bact ca Joc!l$nClar$ s! ridic /n picioar! Q@ /mi par! ru) 0is! !a- C!ntru c am i!it a"ar /n "!lul sta@ 3matis /nc+is! pumnul /n *urul lmpii-,r*itoar!i) sting ndu-i strlucir!a- Clar$ clipi %uimac /n /ntun!ricul su%it .c+im%-t! d! +ain!l! al!a) 0is! 3matis) i ,ino *os) s stm d! ,or% /n %uctri!- Hi nici s nu t! g nd!ti s-o t!rgi /napoi p! "!r!astr) adug !a) altmint!ri data ,iitoar! c nd o s t! /ntorci la casa asta ai s-o gs!ti /nc+is p!ntru tin!5ng+i&ind nodul din g t) Clar$ ddu din cap3matis s! ridic i prsi odaia "r alt! cu,int!- 8ut!) Clar$ s! d!0%rc d! costumul d! lupt i s! /m%rc /n +ain!l! !i) car! at rnau p! t%lia d! la capul patului) acum uscat! > *!anii !rau pu&in scor&oi) dar !ra plcut s-i pun tricoul !i

"amiliar- .cutur ndu-i prul ciu"ulit p! spat!) s! /ndr!pt ctr! scri;ltima oar c nd ,0us! part!rul cas!i lui 3matis) d!lira i a,!a +alucina&ii- 5i amint!a d! nit! culoar! lungi p n la in"init i d! o uria p!ndul al cr!i ticit suna ca %til! un!i inimi p! moart!- 3cum s! tr!0i /ntr-un li,ing micu&) con"orta%il) cu un mo%ili!r d! l!mn simplu i un co,or ros p! pod!a- 6im!nsiun!a pri!t!noas i culoril! ,ii /i amint!au /ntru c t,a d! li,ingul !i d! acas) din 4roo(l$n- 5l tra,!rs /n tc!r! i intr /n %uctri!) und! "ocul ard!a /n ,atr i /ncp!r!a !ra scldat /ntr-o lumin gal%!n) clduroas- 3matis stt!a la mas- C! um!ri a,!a un al al%astru) car!-i "c!a prul parc i mai crunt 4un7 Clar$ !0it /n prag- Du-i dd!a s!ama dac 3matis !ra suprat sau nu 4nui!sc c nu tr!%ui! s t! /ntr!% und! ai "ost) 0is! 3matis) "r s-i ridic! pri,ir!a- 3i "ost s-l ,!0i p! Jonat+an) nu< Cr!supun c !ra d! at!ptat- Cro%a%il c dac-a "i a,ut ,r!odat copii) a "i tiut c nd ,r!unul dintr! !i m-ar "i min&it- 6ar at t d! mult am sp!rat c) mcar d! data asta) nu-mi ,oi d!0amgi complet "rat!l! .-l d!0amg!ti p! 'u(!< Htii c! s-a /nt mplat c nd a "ost mucat< 3matis s! uita dr!pt /n "a&a !i- 0nd "ratele meu a "ost mucat d! un , rcolac > i %in!/n&!l!s c a "ost) cci ?al!ntin! /ntotd!auna risca prost!t! i cu ,ia&a lui i cu a apropia&ilor lui) a "ost doar o c+!stiun! d! timp >) a ,!nit i mi-a spus c! i s! /nt mplas! i c t d! sp!riat !ra c ar "i putut contracta maladia licantropic- 8ar !u i-am spus@ i-am spus@ 3matis) nu tr!%ui! s-mi po,!st!ti asta@ 8-am spus s ias din casa m!a i s nu s! mai /ntoarc p n c! nu a,!a s "i! sigur c n-o ar!- 9-am dat /napoi din "a&a lui) n-am putut s m a%&in- ?oc!a /i tr!mura- 1l a putut vedea c t d! d!0gustat !ram) o cit!a limp!d! p! c+ipul m!u- 3 spus c s! t!m!a c) dac a,!a o %oal) dac a,!a s d!,in o cr!atur-lup) atunci ?al!ntin! a,!a s-i c!ar s-i ia ,ia&a) iar !u i-am spus@ i-am spus c poat! sta ar "i "ost cel mai bun lucru de "cut. Clar$ scoas! o mic !Bclama&i!) "r ,oia !i3matis /i ridic r!p!d! pri,iril!- ;ra d! sin! !ra 0ugr,it p! toat "a&a !i 'u(! a "ost /ntotd!auna "undam!ntal bun, indi"!r!nt c! /nc!rca ?al!ntin! s-l /mping s "ac > un!ori m g nd!am c !l i Joc!l$n !rau singur!l! p!rsoan! cu ad!,rat %un! p! car! l! cunot!am > i !u n-am putut suporta g ndul c a,!a s s! pr!"ac /ntr-un monstru@ 6ar nu ! aa) nu ! un monstru D-am tiut. 6up c! s-a pr!sc+im%at) dup c! a "ugit d! aici) Joc!l$n a tot struit s m con,ing d! "aptul c) p! dinuntru) !l ! ac!!ai p!rsoan) ! tot "rat!l! m!u- 6ac n-ar "i "ost !a) n-a "i "ost d! acord s-l mai ,d ,r!odat- '-am lsat s st!a aici) c nd a ,!nit /naint! d! 20m!ri& > i-am dat ,oi! s st!a /n pi,ni& >) dar /mi dd!am s!ama c nu a,!a /ncr!d!r! /n min!) nu dup c! /i /ntors!s!m spat!l!- Cr!d c s! mai /ndoi!t! i acum 3 a,ut d!stul /ncr!d!r! s ,in la dumn!ata c nd !u !ram %olna,) 0is! Clar$3 a,ut d!stul /ncr!d!r! s m las! aici) cu dumn!ata@ Du a,!a und! /n alt part! s s! duc) 0is! 3matis- Hi uit! c! %in! m-am ocupat d! tin!- Du t!-am putut &in! /n cas nici mcar o 0iClar$ s! "cu mic- 1ra mai ru d!c t dac ar "i &ipat la !a Du ! ,ina dumital!- 1u t!-am min&it i am pl!cat p! ascuns- D-ai "i putut "ac! nimic s m /mpi!dici I+ Clar$) 0is! 3matis- Du /n&!l!gi< 1Bist /ntotd!auna c!,a p! car!-l po&i "ac!Dumai oam!nii ca min! /i spun /ntotd!auna c nu !Bist- 1u mi-am spus c nu put!am "ac! nimic) c nd cu 'u(!- 9i-am spus c nu put!am "ac! nimic c nd .t!p+!n m-a prsit- Hi am r!"u0at c+iar s particip la /ntruniril! Concla,ului) p!ntru c mi-am spus c nu put!am "ac! nimic s l! in"lu!n&!0 d!ci0iil!) c+iar dac uram c! "c!au !i- C! d! alt part!) c nd m +otrsc s "ac c!,a@ !i %in!) nu pot "ac! nici mcar un singur lucru cum tr!%ui!- Ic+ii !i luc!au cu put!r! /n lumina "ocului-

6u-t! la culcar!) Clar$) s" ri !a- Hi d! acum /ncolo) po&i s pl!ci i s ,ii c nd i cum ,r!i- D-am s "ac nimic s t! opr!sc- 'a urma urm!lor) cum ai spus tu) n-a put!a "ac! nimic 3matis@ Du7 3matis cltin din cap- 6u-t! la culcar!- =! rogLlasul !i a,!a o not d! "inalitat!# s! /ntoars! cu spat!l!) ca i cum Clar$ d!*a pl!cas!) i s! uit la p!r!t!) "r s clip!asc5ntr-o clip) Clar$ s! rsuci p! un clc i i urc scril! /n "ug- 5n cam!ra d! oasp!&i) tr nti ua /n urma !i i s! arunc p! pat- .! g ndi c ar "i ,rut s pl ng) dar lacrimil! r!"u0au s-o ascult!- #ace m urte, /i 0is! Amatis m urte. (-am reuit s-mi iau rmas-bun de la Simon. Mama e pe moarte. !i <u/e m-a prsit. Sunt sin$ur. (-am "ost niciodat att de sin$ur i e numai din vina mea. Coat! c d! ac!!a nu put!a s pl ng) /i ddu !a s!ama) uit ndu-s! cu oc+i usca&i la ta,anC! rost ar! s pl ngi) c nd nu ! nim!ni car! s t! consol!0!< Hi) mai ru) c nd nici mcar tu nu t! po&i consola<

UNDE %N/ERII SE TEM S CALCE


6intr-un ,is d!spr! s ng! i lumina soar!lui) .imon s! tr!0i %rusc) c nd o ,oc! /l striga p! num!* Simon- ?oc!a !ra doar o oapt ui!rat- .imon) tre ete-te! .imon sri /n picioar! > un!ori ,it!0a cu car! s! mica /l surprind!a c+iar i p! !l > i s! rsuci /n loc) /n %!0na c!lul!i .amu!l< opti !l) pri,ind spr! um%r!- .amu!l) tu m-ai strigat< 5ntoarc!-t!) .imon- 3cum ,oc!a) ,ag cunoscut) a,!a un ton agasant- Hi ,ino la "!r!astr5n clipa ac!!a) .imon tiu numaid!c t cin! !ra i /i /ndr!pt oc+ii spr! "!r!astra 0%r!lit ca s-l ,ad p! Jac!) /ng!nunc+!at p! iar%) a"ar) cu o lampa-,r*itoar!i /n m n- .! uita la .imon cu o m ni! stp nit C!) cr!d!ai c ai a,ut un comar< Coat! /nc mai am1ra un % 0 it /n ur!c+il! lui .imon > dac ar "i a,ut %ti d! inim) ar "i cr!0ut c ! d! la s ng!l! car!-i gon!a prin ,!n!) dar !ra altc!,a) c!,a mai pu&in corporal) dar mai apropiat d!c t s ng!l!'ampa-,r*itoar!i arunca p! "a&a palid a lui Jac! un mod!l complicat d! um%r! i lumini ?as0ic) aici t!-au , r t- D-a "i cr!0ut c mai "olos!sc t!mni&!l! ast!aCri,i /ntr-o part! 'a /nc!put) am nim!rit la o alt "!r!astr- 8-am produs pri!t!nului tu din c!lula alturat un ad!,rat oc- C+ip! indi,id) cu %ar%a aia i cu 0dr!n&!l! lui7 5mi amint!t! cum,a d! oam!nii str0ii d! acas8ar .imon pric!pu c! !ra % 0 itul din ur!c+il! lui- =ur%ar!- 5ntr-un cotlon /nd!prtat al min&ii sal!) /i dd!a s!ama c /i d!0,!lis! din&ii i c , r"uril! col&ilor /i *ul!au %u0a d! *os 9 %ucur c &i s! par amu0ant! toat! ast!a 3dic nu !ti "!ricit c m ,!0i< 0is! Jac!- =r!%ui! s spun c sunt surprins5ntotd!auna mi s-a spus c pr!0!n&a m!a lumin!a0 oric! /ncp!r!- .-ar "i 0is c ar "i "ost d! dou ori mai ad!,rat /n ca0ul c!lul!lor *ila,! d! su% pm nt-

Htiai c! a,!a s s! /nt mpl!) nu-i aa< FIr s t! trimit /napoi) dr!pt /n D!J Kor(G) mi-ai spus tu- Dicio pro%l!m- 6ar !i n-au a,ut nicio clip ,r!o int!n&i! /n s!nsul sta D-am tiut- Jac! /i cut pri,ir!a printr! gratii) iar a lui !ra limp!d! i "!rmHtiu c n-o s m cr!0i) dar atunci !ram con,ins c-&i spun un ad!,r Iri min&i) ori !ti prost@ 3tunci sunt prost @ ori i una) i alta) s" ri .imon- 5nclin s cr!d c am ndou D-am niciun moti, s t! mint- Du acum- Cri,ir!a lui Jac! rmas! "!rm- Hi /nc!t!a0 s-&i mai ar&i col&ii la min!- 9 "ac n!r,os 4in!) 0is! .imon- 6ac ,r!i s tii d! c!) ! p!ntru c miroi a s ng! 1 apa m!a d! coloni!- +au de 2an 2!c!ntJac! /i ridic m na st ng- 3,!a o mnu d! %anda* al%) ptat /n dr!ptul nodurilor pumnului) acolo und! s ng!l! r0%tus! prin "a!.imon s! /ncrunt Cr!d!am c ,oi) tia) nu ,-al!g!&i cu rni- Du cu un!l! car! s dur!0! 9i-am tr!cut m na printr-o "!r!astr) 0is! Jac!) iar 3l!c m-a pus s m ,ind!c ca un mundan) ca s-mi d!a o l!c&i!- Co"tim) &i-am spus ad!,rul- 8mpr!sionat< Du) 0is! .imon- 3m pro%l!m! mai mari) ca s-mi %at capul cu tin!- 8nc+i0itorul /mi tot pun! /ntr!%ri la car! nu pot s rspund- 9 tot acu0 c mi-am o%&inut put!r!a d! 6iurn d! la ?al!ntin!- C sunt iscoad p!ntru !lIc+ii lui Jac! sc nt!iar alarma&i 3ld!rtr!! a spus asta< 3ld!rtr!! insinu!a0 c /ntr!g Concla,ul cr!d! asta 3sta-i ru- 6ac +otrsc c !ti iscoad) atunci nu s! mai aplic 3corduril!Du dac a*ung la conclu0ia c ai /nclcat '!g!a- Jac! arunc r!p!d! o pri,ir! /n *ur) /naint! s s! /ntoarc spr! .imon- 9ai %in! t! scoat!m d!-aici Hi dup aia c!< 'ui .imon nu-i ,!n!a s cr!ad c! spus!s!- ?oia at t d! tar! s scap! din locul ac!la) /nc t aproap! c-i put!a gusta dorin&a) totui nu-i put!a opri cu,int!l! s-i ias p! gur ;nd! plnui!ti s m ascun0i< continu !l 1 un Cortal aici) /n Citad!l- 6ac-l ,om gsi) t! ,oi put!a trimit! /napoi prin !l@ Hi toat lum!a o s ti! c m-ai a*utat- Jac!) nu numai p! min! m ,i0!a0 Concla,ul- 6! "apt) m /ndoi!sc c l! pas ,r!un pic d! un r!pudiat- 5nc!arc s d!monstr!0! c!,a d!spr! "amilia ta) d!spr! "amilia 'ig+tJood- 5nc!arc s d!monstr!0! c sunt cum,a m n /n m n cu ?al!ntin!- C) /n r!alitat!) n-au prsit niciodat C!rculC+iar i prin /ntun!ric s! put!a ,!d!a cum dispar! culoar!a din o%ra*ii lui Jac! 6ar asta-i ridicol- .-au luptat cu ?al!ntin!@ p! ,asul la@ 2o%!rt aproap! c-a murit@ 8nc+i0itorul ,r!a s cr!ad c i-au sacri"icat p! c!ilal&i n!"ilimi car! au luptat p! ,as ca s pstr!0! ilu0ia c !i ar "i "ost /mpotri,a lui ?al!ntin!- 5ns tot au pi!rdut .a%ia 9ortal) iar sta-i singurul lucru car! cont!a0 /n oc+ii lui- ;it!) ,oi a&i /nc!rcat s a,!rti0a&i Concla,ul) iar lor nu l!-a psat- 3cum) 8nc+i0itorul caut p! cin!,a p! s!ama cruia s arunc! toat ,ina- 6ac poat! s-i stigmati0!0! p! ai ti ca trdtori) atunci nim!ni nu ,a mai acu0a Concla,ul p!ntru c!!a c! s-a /nt mplat) iar !l o s "i! /n star! s aplic! oric! strat!gi! dor!t!) "r nicio opo0i&i!Jac! /i lu capul /n m ini) trg ndu-s! distrat d! pr cu d!g!t!l! sal! lungi 6ar nu t! pot lsa aici- 6ac a"l Clar$@ 3r "i tr!%uit s m g nd!sc c d!-asta /&i "c!ai tu gri*i) r s! .imon aspru3tunci nu-i spun!- 1a ! /n D!J Kor() oricum) mul&um!sc lui@ .! /ntr!rups!) incapa%il s pronun&! cu, ntul- 3i a,ut dr!ptat!) 0is! !l) /n sc+im%- 3cum m %ucur

c nu ! aiciJac! /i /nl& capul C!< Concla,ul i-a pi!rdut min&il!- Cin! ti! c! i-ar "ac! !i) dac ar a"la c! poat!- 3i a,ut dr!ptat!) r!p!t .imon i p!ntru c Jac! nu rspund!a nimic) adugA Hi ai put!a s t! %ucuri i tu p!ntru c am r!cunoscut asta "a& d! tin!- Cro%a%il n-am s-o mai spun niciodatJac! s! uita lung la !l) lipsit d! !Bpr!si!) iar .imon /i aminti cu o n!plcut tr!srir! modul /n car! Jac! /l pri,is! p! ,as) /ns ng!rat i muri%und) p! pod!aua d! m!tal- 5n c!l! din urm) Jac! ,or%iA 6!ci ,r!i s spui c ai d! g nd s rm i aici< 5n /nc+isoar!< C n c nd< C n c nd n! ,in! o id!! mai %un) 0is! .imon- 6ar ar mai tr!%ui c!,aJac! /i ridic spr nc!n!l! C! anum!< . ng!) 0is! .imon- 8nc+i0itorul /nc!arc s m /n"om!t!0! ca s ,or%!sc- 6!*a m simt "oart! sl%it- C n m in! o s "iu@ !i %in!) nu tiu cum o s "iu- 6ar nu ,r!au s-i c!d!0- Hi nu o s mai %!au din s ng!l! tu iar) nici dintr-al altcui,a) adug !l r!p!d!) mai /naint! ca Jac! s-i poat o"!ri- . ng! d! animal o s "i! p!r"!ct . ng! /&i pot aduc!) 0is! Jac!- Ho,iA Cum,a@ i-ai spus 8nc+i0itorului c t!-am lsat s %!i din s ng!l! m!u< C t!-am sal,at< .imon cltin din capIc+ii lui Jac! sclipir) r!"l!ct nd lumina 6! c! nu< Cr!supun c n-am ,rut s t! , r /n n!ca0uri i mai mari 3scult) ,ampirul!) 0is! Jac!) prot!*!a0-i p! 'ig+tJood dac po&i- 6ar nu m prot!*a p! min!.imon /i /nl& capul a mirar! 6! c! nu< C!ntru c@ 0is! Jac! > i p!ntru o clip) cum s! uita /n *os printr! gratii) .imon aproap! c-i putu imagina c !l !ra a"ar i Jac! /nc+is /n c!lul >) nu cr!d c m!ritC! Clar$ o tr!0i un 0gomot ca d! grindin car! cad! p! un acop!ri d! m!tal- .! ridic /n capul oas!lor /n pat) uit ndu-s! /n *ur am!&it- Ngomotul s! r!p!t) un rpit put!rnic ,!nind dinspr! "!r!astr- 6 ndu-i ptura la o part!) "r c+!") s! dus! s c!rc!t!0!6!sc+i0 nd "!r!astra) /n cam!r n,li o pal d! a!r /ng+!&at car!-o ptruns! prin pi*ama ca un pumnal- .! /n"ior i s! apl!c p!st! p!r,a0Cin!,a stt!a /n grdina d! d!d!su%t) iar p!ntru o clip) cu o tr!srir! a inimii) tot c! ,0u !ra c p!rsoana !ra 0,!lt i /nalt) cu pr %i!&!sc) ciu"ulit- 3poi !l /i ridic "a&a i !a ,0u c prul lui !ra n!gru) nu %lond) i /i ddu s!ama c p!ntru a doua oar sp!ras! s "i! Jac! i s! al!s!s! /n sc+im% cu .!%astian3,!a o m n plin d! pi!tric!l!- N m%i c nd ,0u c !a scoat! capul a"ar i /i "cu s!mn spr! !l i apoi spr! spali!rul d! tranda"iri- 0oboar pn aici. 1a cltin din cap i-i art ctr! part!a din "a& a cas!i- (e ntlnim la ua de la intrare. 5nc+i0 nd "!r!astra) s! gr%i p! scri /n *os- 1ra dimin!a& t r0iu > lumina c! s! r!,rsa prin "!r!str! !ra put!rnic i auri!) dar lmpil! !rau toat! stins! i casa !ra tcut- Amatis probabil c nc mai doarme) g ndi !aClar$ s! dus! la ua d! la intrar!) o d!scui! i o d!sc+is!- .!%astian stt!a acolo) p! tr!pt!l! din "a&) i /nc o dat !a a,u s!n0a&ia ac!!a) ac!a strani! impr!si! c-l r!cunot!a) d!i cu mai pu&in int!nsitat!) d! data asta- 5i 0 m%i din col&ul gurii 3runci cu pi!tric!l! /n "!r!astra m!a) 0is! !a- Cr!d!am c oam!nii "ac asta numai /n "ilm!-

1l r n*i 6rgu&! pi*amal!- =!-am tr!0it< Coat! 5mi par! ru) 0is! !l) d!i nu pr!a s-i par ru- 5ns asta nu put!a at!pta- Dai ,r!a s dai "uga sus i s t! /m%raci) apropo< I s n! p!tr!c!m 0iua /mpr!un ;au7 .igur p! tin!) nu< 0is! !a) dar) la urma urm!lor) %i!&ii car! artau ca .!%astian pro%a%il c nu a,!au moti,! s "i! alt"!l d!c t siguri p! !i- Cltin din cap- 5mi par! ru) dar nu pot- Du pot s prs!sc casa- Du ast0iI cut d! /ngri*orar! apru /ntr! spr nc!n!l! lui 8!ri ai prsit casa Htiu) dar asta a "ost /naint! ca@ :nainte ca Amatis s m "ac s m simt un nimeni. Cur i simplu nu pot- Hi t! rog) nu /nc!rca s m con,ingi) %in!< continu 4in!) 0is! !l- D-o s /nc!rc s t! con,ing- 6ar c!l pu&in las-m s-&i spun d! c!-am ,!nit- 3poi) promit) dac tot mai ,r!i s pl!c) o s pl!c 6!spr! c!-i ,or%a< 1l /i ridic "runt!a) iar !a s! /ntr!% cum d! !ra posi%il ca oc+ii lui n!gri s strluc!asc la "!l ca oc+ii aurii Htiu und!-l po&i gsi p! 2agnor F!ll'ui Clar$ /i lu mai pu&in d! 0!c! minut! s urc! /n cam!ra !i) s-i /m%rac! gr%it +ain!l!) s m 0gl!asc iut! un %il!t p!ntru 3matis i s s! /ntoarc la .!%astian) car! o at!pta p! margin!a canalului- 1l r n*i c nd !a ,!ni /n "ug la !l) cu rsu"lar!a tiat i mantia !i ,!rd! p! %ra& 8at-m) 0is! !a) oprindu-s! din al!rgat- Cut!m m!rg! acum.!%astian strui s-o a*ut! s-i pun mantia Du cr!d c m-a mai a*utat cin!,a p n acum s-mi /m%rac +aina) o%s!r, Clar$) !li%!r ndu-i prul prins su% gul!r- 4in!) poat! c+!ln!rii- 3i "ost ,r!odat c+!ln!r< Du) dar am "ost cr!scut d! o "ran&u0oaic) /i aminti .!%astian- 3sta implic nit! l!c&ii d! pr!gtir! c+iar mai riguroas!Clar$ 0 m%i) /n po"ida n!r,o0it&ii- .!%astian s! pric!p!a s-o "ac s 0 m%!asc) /i ddu !a s!ama cu o oar!car! surprind!r!- 1ra aproap! prea pric!put. ;nd! m!rg!m< /ntr!% !a a%rupt- Casa lui F!ll ! aproap! d!-aici< 6! "apt) locui!t! /n a"ara oraului) 0is! .!%astian) lu nd-o ctr! podClar$ /i potri,i pasul dup al lui 1 mult d! m!rs< Cr!a mult d! m!rs p! *os- I s lum un mi*loc d! transport ;n mi*loc d! transport< 6! la cin!< .! opri /n loc- .!%astian) tr!%ui! s "im prud!n&i- Du put!m a,!a /ncr!d!r! /n nim!ni ca s-i spun!m c! ,r!m s "ac!m@ c! vreau s "ac- 1 s!cr!t.!%astian o pri,i cu oc+ii si n!gri g nditori Jur p! 5ng!r c pri!t!nul car! o s n!-a*ut! cu transportul n-o s su"l! un cu, nt nimnui d!spr! c!!a c! "ac!m 1ti sigur< * >oarte sigur4a$nor >ell, g ndi Clar$) /n timp c! str%t!au str0il! aglom!rat!- I s-l vd pe 4a$nor >ell. 1ntu0iasmul n!%un i s! /mpl!t!a cu /ngri*orar!a agitat > 9ad!l!in! /l pr!0!ntas! ca "ormida%il- 6ac n-o s ai% r%dar! cu !a) n-o s ai% timp< 6ac no s-l poat con,ing! c !ra cin! sus&in!a !a c !< 6ac !l nici mcar nu-i mai amintea d! mama !i< 'a n!r,o0itat!a !i) nu a*uta d!loc "aptul c d! "i!car! dat c nd tr!c!a p! l ng un %iat %lond sau p! l ng o "at cu prul lung i n!gru) s! /ncorda toat p! dinuntru) pr ndu-i-s! c-i r!cunoat! p! Jac! sau p! 8sa%!ll!- 6ar 8sa%!ll!

pro%a%il c n-ar "i %gat-o /n s!am) g ndi !a posac) iar Jac! s! a"la "r /ndoial acas la C!n+alloJ) giugiulindu-s! cu noua lui pri!t!n =! t!mi s nu "ii urmrit< /ntr!% .!%astian) c nd o luar p! o strad car! duc!a /n part!a opus d! c!ntrul oraului) o%s!r, nd c !a s! tot uita /n *ur =ot am impr!sia c ,d cunoscu&i) r!cunoscu !a- Jac!) ori p! ,r!unul dintr! copiii 'ig+tJood Du cr!d c Jac! a i!it din cas) d! c nd au sosit la "amilia C!n+alloJ- Car! s st!a mai mult %osum"lat) /n cam!ra lui- .-a mai i rnit i!ri la m n d!stul d! ur t@ .-a rnit la m n< Cum< Clar$) uit nd s "i! at!nt p! und! calc) s! /mpi!dic d! o piatr- 6rumul p! car!-l urmau s! trans"ormas! /ntr! timp /ntr-unul acop!rit cu pi!tri) "r ca !a s %ag! d! s!am 3u7 3m a*uns) anun& .!%astian) oprindu-s! /n "a&a unui gard /nalt s rm) cu st lpi d! l!mn- Du s! ,!d!a nicio cas prin pr!a*m > mai d!,r!m! i!is!r d!stul d! %rusc din 0ona cas!lor d! locuit) iar aici nu !ra d!c t gardul sta p! o part! a drumului i o pant pi!troas) car! duc!a spr! pdur!) d! part!a c!alaltLardul a,!a o poart) dar !ra /ncuiat cu lact- .!%astian scoas! din %u0unar o c+!i! gr!a d! o&!l i d!scui! poarta 9 /ntorc im!diat cu mi*locul nostru d! transport5nc+is! poarta /n urma lui- Clar$ /i lipi oc+iul d!-un spa&iu dintr! ipcil! por&ii- C! acolo putu 0ri o construc&i! car! arta ca o ca%an cu acop!ri d! indril) rou i "oart! *os- 6!i nu pr!a s ai% o u o%inuit@ sau "!r!str! o%inuit!@ Coarta s! d!sc+is!) iar .!%astian r!apru) r n*ind larg- 5ntr-o m n &in!a un cpstruA pind docil /n spat!l! lui) !ra un im!ns cal sur-rotat cu o st!a al% strlucitoar! /n "runt! ;n cal5 3i un cal< Clar$ s! uita uluit la animal- Cin! ar! un cal< .!%astian m ng i! cu dragost! calul p! gr!a%n 9ult! "amilii d! , ntori d! um%r! &in c t! un cal /n gra*d aici) /n 3licant!- 6ac ai o%s!r,at) nu sunt maini /n 8dris- Du "unc&ion!a0 cum tr!%ui!) cu toat! ,r*il! d! prot!c&i! din *ur4tu cu palma /n aua d! pi!l! d!sc+is la culoar! din spinar!a calului) /mpodo%it cu un %la0on /n"&i nd un arp! d! ap c! s! /nl&a dintr-un lac) /ntr-o s!ri! d! spiral!- Dum!l! 6erlac !ra scris d!d!su%t) cu lit!r! d!licat! Eai) sus7 Clar$ s! ddu un pas /napoi D-am mai clrit niciodat un cal 5l conduc !u p! Pa$"ar!r) o liniti .!%astian- =u doar o s stai /n "a&a m!aCalul "orni uor- 3,!a din&i uriai) o%s!r, Clar$) tul%urat# "i!car! d! mrim!a unui "lacon-do0ator C!0 d! %om%oan!- 5i imagin din&ii ac!ia /n"ig ndu-s! /n piciorul !i i s! g ndi la toat! "!t!l! p! car! l! tia d! la coala g!n!ral i car!-i dor!au c t! un pon!i- .! /ntr!% dac !rau sntoas! la cap0ura'! /i spus! !a- Mama ta aa ar "i "cut. =ras! ad nc a!r /n pi!pt 4in!- Eai s m!rg!m7 Eotr r!a lui Clar$ d! a "i cura*oas dur cam c t /i lu lui .!%astian > dup c! o a*ut p! !a s urc! /n a > s s! arunc! /n spinar!a calului) /n spat!l! !i + i s-i /n"ig pint!nii- Pa$"ar!r & ni ca un glon&) ropotind p!st! pi!tr!l! drumului cu at ta "or&) /nc t /i trimit!a lui Clar$ ocuri !l!ctric! prin ira spinrii- 5i /ncl!t m inil! /n %ucata d! a din "a&a !i /n"ig ndu-i ung+iil! d!stul d! tar! c t s las! urm! /n pi!l!6rumul p! car!-l str%t!au s! /ngusta) /n timp c! s! /nd!prtau d! ora) iar ici i colo /nc!pus!r s apar p lcuri d! copaci) /ntr-o part! i c!alalt) 0iduri d!

,!rd!a& limit nd pri,!lit!a- .!%astian tras! d! "r u) iar calul /i domoli galopul d!0ln&uit) %til! inimii lui Clar$ /nc!tinind d!opotri, cu ,it!0a lui- C! msur c! panica i s! risip!a) d!,!ni /nc!tul cu /nc!tul conti!nt d! .!%astian /n spat!l! !i > &in!a "r ul cu am%!l! m ini p! l ng !a) /nc+ipuind ast"!l un soi d! cuc din %ra&!l! sal!) car! o /mpi!dica s ai% s!n0a&ia c a,!a s cad d! p! cal- 1ra d!odat "oart! conti!nt d! pr!0!n&a lui) nu doar d! tria %ra&!lor car! o &in!au) dar i d! "aptul c s! spri*in!a cu spat!l! d! pi!ptul lui i c !l miros!a) /ntr-un "!l n!lmurit) a pip!r n!gru- 6ar nu !ra n!plcut > picant i agr!a%il) "oart! di"!rit d! mirosul d! spun i d! soar! al lui Jac!- Du c soar!l! ar "i a,ut ,r!un miros) d! "apt) /ns dac ar "i a,ut@ .cr ni din din&i- 1ra aici) cu .!%astian) p! cal! s s! /nt ln!asc /n s" rit cu put!rnicul magician) i mint!a !i um%la aiur!a) la cum miros!a Jac!- .! sili s s! uit! /n *ur- C lcuril! ,!r0i d! copaci s! rris!r i acum ,!d!a d!sc+i0 ndu-s! i-n st nga) i-n dr!apta un p!isa* rural marmorat- 1ra "rumos) cum sunt un!ori locuril! pustiiA un co,or ,!rd!) s" iat ici i colo d! c t! o cicatric! d! drum c!nuiu d! piatr sau d! ,r!o /ngrmdir! d! col&i d! st nc n!gri cr!sc nd din iar%- =u"! d! "lori al%! d!licat!) ac!l!ai p! car! l! ,0us! i cu 'u(! /n n!cropol) /nst!lau d!aluril! ca /ntr-o ninsoar! oca0ional 6! und! ai a"lat und! ! 2agnor F!ll< /ntr!% !a) /n timp c! .!%astian m na cu a%ilitat! calul p! dup o sco%itur din drum 6! la mtua m!a) 1lodi!- 3r! o ad!,rat r!&!a d! in"ormatori- Hti! tot c! mic /n 8dris) c+iar dac !a nu ,in! niciodat- Du-i plac! s prs!asc 8nstitutul 6ar tu< ?ii d!s /n 8dris< Du c+iar- ;ltima oar c nd am "ost aici) a,!am ,r!o patru ani- 6! atunci) nu iam mai ,0ut p! mtua i p! unc+iul) d!ci m %ucur c ,!nit acum- 3m ansa s r!cup!r!0- 6! alt"!l) /mi lips!t! 8drisul c nd sunt d!part! d! !l- Dici!ri nu-i ca aici1 un loc unic p! Cm nt- I s /nc!pi i tu s sim&i asta i apoi o s-i duci dorul) c nd n-o s "ii aici Htiu c Jac! /i duc!a dorul) 0is! !a- 6ar am cr!0ut c !ra din cau0 c a trit aici mul&i ani- 1l a "ost cr!scut aici 'a conacul Pa$land) 0is! .!%astian- Du-i pr!a d!part! d! locul und! m!rg!m noi) d! "apt C+iar pari s tii totul* (u c3iar totul, 0is! .!%astian r 0 nd) iar Clar$ /i sim&i r sul ca "ior p! ira spinrii- 6a) 8dris ,r*!t! p! toat lum!a > c+iar i p! ac!ia car!) ca Jac!) ar a,!a moti,! s urasc locul sta 6! c! spui asta< Ci) a "ost cr!scut d! ?al!ntin!) nu-i aa< 8ar asta tr!%ui! s "i "ost cumplit Du tiu) !0it Clar$- 3d!,rul ! c ar! s!ntim!nt! am!st!cat! /n c!!a c! pri,!t! copilria lui- 1u cr!d c ?al!ntin! a "ost un tat groa0nic) /ntr-un "!l) dar p! d! alt part! "r m!l! d! %untat! i d! dragost! p! car! l!-a artat au "ost toat %untat!a i dragost!a p! car! l!-a cunoscut ,r!odat Jac!- .im&i un ,al d! trist!&!) /n timp c! ,or%!a- Cr!d c i-a amintit d! ?al!ntin! cu mult a"!c&iun!) "oart! mult ,r!m! Du pot s cr!d c ?al!ntin! i-a artat ,r!odat %untat! sau dragost! lui Jac!?al!ntin! ! un monstru 1i %in!) da) dar Jac! ! "iul lui- Hi !ra doar un %i!&!l- Cr!d c ?al!ntin! l-a iu%it totui) /n "!lul lui@ Du- ?oc!a lui .!%astian !ra tioas- 9 t!m c asta-i imposi%ilClar$ clipi n!dum!rit i aproap! c s! /ntoars! s-i ,ad "a&a) dar /i lu s!ama=o&i , ntorii d! um%r! !rau un pic &icni&i c nd ,or%!au d!spr! ?al!ntin! > s! g ndi la 8nc+i0itoar! i s! cutr!mur /n sin!a !i > i !a cu gr!u i-ar "i putut /n,ino,&i Cro%a%il c ai dr!ptat! 3m a*uns) 0is! .!%astian a%rupt > at t d! a%rupt) /nc t Clar$ s! /ntr!% dac

nu cum,a /l *ignis! > i s! ddu *os d! p! cal- 5ns c nd /i ridic oc+ii spr! !a) 0 m%!a- 3m a*uns r!p!d!) 0is! !l) l!g nd calul d! c!a mai *oas cr!ang a unui copac din apropi!r!- 9ai r!p!d! d!c t m at!ptam5i "cu s!mn c tr!%uia s co%oar! din a) iar dup o clip d! o,ir!) Clar$ s! ls s alun!c! din spinar!a calului /n %ra&!l! lui- .! &inu str ns d! !l c nd ac!sta o prins!) sim&indu-i picioar!l! n!sigur! dup c t clris! .cu0!) 0is! !a timid- D-am ,rut s t! /n+a& aa 1u nu mi-a c!r! scu0! p!ntru asta. 5i sim&i rsu"lar!a cald p! g t i s! /n"ior- 9 inil! lui /nt r0iar o clip p! spat!l! !i) /naint! s-i d!a drumul) cu pr!r! d! ru=oat! ac!st!a n-o a*utar p! Clar$ s s! &in mai "!rm p! picioar! 9ul&um!sc) 0is! !a) tiind "oart! %in! c rois! i dorindu-i din su"l!t ca t!nul !i al% s nu s! color!0! at t d! prompt- 6!ci) aici !< .! uit /n *ur- .! a"lau /ntr-o mic ,al!) /ntr! dou d!aluri *oas!- 9ai mul&i copaci noduroi mrgin!au un "!l d! lumini- Cr!ngil! lor rsucit! a,!au o "rumus!&! sculptural) p! "undalul c!rului d! un al%astru-o&!l- 6ar altmint!ri@ Du-i nimic aici) 0is! !a) /ncrunt ndu-s! Clar$- 0oncentrea -te ?r!i s spui@ o ilu0i! magic< 6ar d! r!gul nu tr!%ui! s@ 8lu0iil! magic! din 8dris sunt ad!s!a mult mai put!rnic! d!c t oriund! /n alt part!- .-ar put!a s "ii n!,oit s t! strdui!ti mai mult d!c t d! o%ic!i- 5i pus! m inil! p! um!rii !i i o /ntoars!) cu %l nd!&!- Cri,!t! luminiul7 Clar$ "cu /n tc!r! mica m!c+!ri! mintal car!-i p!rmit!a s d!co*!asc ilu0ia magic d! p! o%i!ctul d!g+i0at- 5i /nc+ipui c t!rg! cu t!r!%!ntin un ta%lou) d nd la o part! straturil! d! ,ops!a p!ntru a d!scop!ri ad!,rata imagin! d! d!d!su%t > i iat-o7 I csu& d! piatr) cu un acop!ri /nalt cu "ronton) cu "umul i!ind p! +orn ca o !l!gant "ioritur- I pot!c !rpuitoar!) %tut cu pi!tr!) conduc!a la ua d! la intrar! a cas!i- C+iar su% oc+ii !i) "uiorul d! "um d! p! +orn cont!ni s! rsuc!asc spr! c!r i /nc!pu s ia "orma unui tr!murtor s!mn d! /ntr!%ar! n!gru.!%astian r s! Cr!d c asta ,r!a s /ns!mn! FCin!-i acolo<GClar$ /i str ns! mai %in! mantia p! l ng corp- ? ntul car! su"la p!st! iar%a pa*itii nu !ra at t d! aspru) totui !a sim&!a un "ior d! g+!a& /n mdu,a oas!lor 3rat ca o sc!n dintr-un %asm Mi-! "rig< .!%astian o cuprins! d! um!ri- 8m!diat) "umul car! s! ridica p! +ornul cas!i /nc!t s mai /n"&i!0! s!mnul d! /ntr!%ar! i /nc!pu s contur!0! noriori /n "orma unor inimi unit!- Clar$ s! str!cur p! su% %ra&ul lui) sim&indu-s! d!opotri, st n*!nit i cum,a ,ino,at) d! parc "cus! c!,a ru- .! gr%i ctr! al!!a cas!i) urmat d! .!%astian- .! a"lau la *umtat!a drumului) c nd ua s! d!sc+is! %rusc5n po"ida o%s!si!i sal! d! a-l gsi p! 2agnor F!ll /nc d! c nd 9ad!l!in! /i rostis! num!l! /n "a&a !i) Clar$ nu /nc!rcas! niciodat s-i imagin!0! cum arta- ;n %r%at solid) cu %ar%) i-ar "i spus !a) /n ca0 c s-ar "i g ndit ,r!odat- Cin!,a ca un ,i(ing) cu um!ri la&i i put!rnici6ar p!rsoana car! i!i p! ua cas!i !ra /nalt i su%&ir!) cu pr n!gru) scurt i &!pos- Curta o ,!st d! plas din aur i o p!r!c+! d! pantaloni d! pi*ama d! mtas!- .! uita la Clar$ cu int!r!s mod!rat) pu"ind agal! din pipa sa n!mai,0ut d! mar!- 6!i nu arta nici p! d!part! a ,i(ing) /ntr-o clip i-a "ost "oart! "amiliar9agnus 4an! 6ar@ .!%astian pr!a la "!l d! uimit ca i Clar$- .! +ol%a la 9agnus cu gura uor cscat i cu stupoar! p! c+ip- 5n c!l! din urm) s! % l% iA =u !ti@ 2agnor F!ll< 9agicianul< 9agnus /i scoas! pipa din gur-

Ci) sunt "oart! sigur c nu sunt 2agnor F!ll) dansatorul !Botic 1u@ .!%astian pru s rm n "r cu,int!Clar$ nu /n&!l!g!a la cin! s-ar "i at!ptat) dar 9agnus !ra un indi,id car! m!rita %gat /n s!am .p!ram c n! ,!i put!a a*uta- 1u sunt .!%astian ?!rlac) iar !a !st! Clarissa 9org!nst!rn@ mama !i ! Joc!l$n Fairc+ild@ Du-mi pas cin! ! mama !i) 0is! 9agnus- Du m put!&i ,!d!a "r o programar!- 5ntoarc!&i-, mai t r0iu- 5n marti! urmtor ar "i tocmai %in! 5n marti!< 0is! .!%astian pr nd scandali0at 3i dr!ptat!) 0is! 9agnus- Cr!a ploios- C! 0ici d! iuni!< .!%astian s! /ndr!pt d! spat! Du cr!d c /n&!l!gi c t ! d! important@ 'as) .!%astian) 0is! Clar$ cu d!0gust- ?r!a doar s t! aiur!asc- 2agnor nu n! poat! a*uta.!%astian pru i mai %uimcit 6ar nu ,d d! c! n-ai put!a@ 4in!) d!stul) 0is! 9agnus i pocni o dat din d!g!t!.!%astian /ncr!m!ni p! loc) cu gura /nc d!sc+is i m inil! par&ial /ntins!* Sebastian! Clar$ /ntins! m na s-l ating) dar !ra rigid ca o statui!- Dumai uoara ridicar! i co%or r! a pi!ptului su arta c mai !ra /nc viu. .!%astian< 0is! !a din nou) dar /n 0adar5i ddu cum,a s!ama c !l n-o put!a nici ,!d!a) nici au0i- .! /ntoars! atunci spr! 9agnusA Du pot s cr!d c ai "cut asta- C! nai%a t!-a apucat< Mi-a "cut cr!i!rul pi"ti! c! "um!0i /n pipa aia< .!%astian ! d! part!a noastr 1u nu sunt d! nicio part!) Clar$ iu%ito) 0is! 9agnus) "lutur nd din pip- Hi) s!rios) ! numai ,ina ta c a tr!%uit s-l /mpi!tr!sc p!ntru c t!,a clip!- 1ra c t p! c! s-i spui c nu sunt 2agnor F!ll 3sta p!ntru c nu !ti 2agnor F!ll9agnus su"l un "uior d! "um din gur i o pri,i g nditor prin c!a& ?ino) 0is! !l- Eai s-&i art c!,aMinu ua csu&!i d!sc+is) "c ndu-i s!mn s intr!- Cu o ultim pri,ir! uluit ctr! .!%astian) Clar$ /l urm8nt!riorul coli%!i nu !ra luminat- 'icrul sla% al 0il!i car! ptrund!a p! "!r!astr !ra /ns d! a*uns ca s-i arat! lui Clar$ c s! a"lau /ntr-o cam!r mar!) plin d! um%r! /ntun!cat!- 5n a!r s! sim&!a un miros ciudat) ca d! gunoi ars- 1a scoas! un scurt sun!t /n!cat) c nd 9agnus pocni a doua oar din d!g!t!- I put!rnic lumin al%astr /n"lori /n , r"ul d!g!t!lor luiClar$ tr!sri- Cam!ra !ra d!,astat > mo%ili!rul "cut &ndri) s!rtar!l! d!sc+is! i con&inutul /mprtiat p! *os- Cagini rupt! din cr&i plut!au prin a!r ca "ulgii d! c!nu- C+iar i g!amul "!r!str!i !ra spart 3m primit un m!sa* d! la 2agnor F!ll) as!ar) 0is! 9agnus) car!-mi c!r!a s ,in s stau d! ,or% cu !l- 3m a*uns aici@ i-am ,0ut asta- =otul distrus i o du+oar! d! d!moni /n toat casa 6!moni< Ci d!monii nu pot intra /n 8dris@ D-am spus c au intrat- 1u &i-am spus doar c! s-a /nt mplat9agnus ,or%!a monoton- ContinuA 'ocul sta du+n!t! a c!,a d! origin! d!monic- =rupul lui 2agnor !ra p! pod!a- Du !ra mort c nd l-au lsat !i) dar !ra mort c nd am sosit !u- .! /ntoars! spr! !aA Cin! mai tia c-l cutai< 9ad!l!in!) opti Clar$- 6ar !a ! moart- .!%astian) Jac! i "amilia 'ig+tJood@ 3+) "cu 9agnus- 6ac "amilia 'ig+tJood tia) atunci sigur a a"lat /ntr! timp i

Concla,ul) iar ?al!ntin! ar! spioni /n Concla, 3r "i tr!%uit s pstr!0 s!cr!tul) /n loc s /ntr!% p! toat lum!a d! !l) 0is! Clar$ /ngro0it- 1 ,ina m!a- 3r "i tr!%uit s-l pr!,in p! F!ll@ 5&i atrag at!n&ia) 0is! 9agnus) c nu l-ai "i putut gsi p! F!ll) ac!sta !st!) d! "apt) i moti,ul p!ntru car! ai /ntr!%at oam!nii d! !l- ;it!) 9ad!l!in! > ca i tin! > a cr!0ut c F!ll !st! p!rsoana car! ar put!a s-o a*ut! p! mama ta- 6ar nu i c !st! p!rsoana d! car! ar put!a "i int!r!sat ?al!ntin!- 5ns la mi*loc ! c!,a mai mult d!at t- ?al!ntin! n-a tiut cum s-o tr!0!asc p! mama ta) dar par! s "i tiut c lucrul p! car! l-a "cut !a ca s intr! /n star!a ac!!a a,!a o l!gtur cu c!,a p! car! !l il dor!a "oart! tar!- I anumit cart! d! ,r*i 6! und! tii toat! ast!a< /ntr!% Clar$ 9i-a spus 2agnor 6ar@ 9agnus /i ti! ,or%a cu un g!st 9agici!nii au moduril! lor d! a comunica /ntr! !i- 3u lim%a*!l! lor- 5i ridic mai sus m na c! &in!a "lacra al%astr- <o$os! 'it!r! d! "oc) "i!car! d! c!l pu&in o palm /nl&im!) aprur p! p!r!&i ca i c nd ar "i "ost gra,at! /n p!r!t! cu aur lic+id- 'it!r!l! al!rgau p! p!r!&i d! *ur /mpr!*ur) alctuind cu,int! p! car! Clar$ nu l! put!a citi- .! /ntoars! ctr! 9agnusA C! scri!< 2agnor a scris asta c nd i-a dat s!ama c ,a muri- Co,!st!t! > oricrui magician car! l-ar cuta > c! s-a /nt mplatC nd 9agnus s! /ntoars!) strlucir!a lit!r!lor ar0toar! /i lumin oc+ii d! pisic /n auriu 3 "ost atacat d! s!r,itorii lui ?al!ntin!- 1i /i c!rus!r Cart!a 3l%- 5n a"ar d! Cart!a Lri) !st! unul dintr! c!l! mai "aimoas! ,olum! d! lucrri supranatural! scris! ,r!odat- 3t t r!&!ta p!ntru po&iun!a p! car! a luat-o Joc!l$n) c t i r!&!ta p!ntru antidotul ac!st!ia !rau /n cart!a ac!!aClar$ rmas! cu gura d!sc+is 6!ci a "ost aici< Du- 8-a apar&inut mam!i tal!- =ot c! a "cut 2agnor a "ost s-o s"tuiasc und! so ascund d! ?al!ntin! 6!ci !@ 1 la conacul "amili!i Pa$land- Familia Pa$land a,!a casa "oart! aproap! d! locuin&a lui Joc!l$n i ?al!ntin!# !rau c!i mai apropia&i ,!cini ai lor- 2agnor i-a sug!rat mam!i tal! s ascund cart!a /n casa lor) und! ?al!ntin! n-ar "i cutat-o niciodat- 5n %i%liot!c) mai !Bact 6ar ?al!ntin! a stat /n conacul "amili!i Pa$land ani d!-a r ndul dup asta) prot!st Clar$- D-ar "i putut s-o gs!asc< 1ra ascuns /n int!riorul alt!i cr&i- ;na p! car! ?al!ntin! n-ar "i d!sc+is-o niciodat) 0 m%i 9agnus str m%- 4e)ete simple pentru $ospodine. Dim!ni nu poat! spun! c mama ta n-a a,ut sim&ul umorului Hi t!-ai dus la conacul Pa$land< 3i cutat cart!a< 9agnus cltin din cap Clar$) p!st! conac sunt pus! ,r*i d! prot!c&i! car! t! a%at din drum- Du-i &in la distan& numai p! c!i din Concla,) ci p! toat lum!a- Mai ales p! r!pudia&i- Coat! c) dac a "i a,ut timp s m ocup d! !l! l!-a "i putut sl%i) dar@ 3tunci nu poat! nim!ni intra /n conac< .im&!a g+!ara disp!rrii /n capul pi!ptului- 1 cu n!putin&< D-am spus nim!ni) 0is! 9agnus- 9 pot g ndi la c!l pu&in o p!rsoan car! aproap! cu siguran& ar put!a ptrund! /n conac =! r!"!ri la ?al!ntin!< 9 r!"!r la "iul lui ?al!ntin!) 0is! 9agnusClar$ cltin din cap-

Jac! n-o s m a*ut!) 9agnus- Du m ,r!a aici- 6! "apt) m /ndoi!sc c /mi ,a mai ,or%i ,r!odat9agnus s! uit la !a) m!ditati, 1u cr!d) 0is! !l) c nu !Bist pr!a mult! lucruri p! car! Jac! nu l-ar "ac! p!ntru tin!) dac l-ai rugaClar$ d!sc+is! gura) apoi o /nc+is! la loc- .! g ndi c 9agnus prus! c ti! totd!auna c! sim&!a 3l!c p!ntru Jac!) c! sim&!a .imon p!ntru !a- .!ntim!nt!l! !i p!ntru Jac! tr!%ui! s-i "i "ost 0ugr,it! p! c+ip c+iar /n clipa ac!!a , iar 9agnus !ra un cititor pric!put- 1a /i "!ri pri,ir!a . 0ic!m c pot s-l con,ing p! Jac! s ,in la conac cu min! i s lum cart!a) 0is! !a- Hi dup-ac!!a< 1u nu tiu s "ac ,r!o ,ra* sau ,r!un antidot9agnus pu"ni Cr!d!ai c-&i dau toat! s"aturil! ast!a p! d!g!a%a< Idat c! ,!i "i /n pos!sia Cr&ii 3l%!) ,r!au s-o aduci dr!pt la min! Cart!a< I ,r!i tu< 1 una dintr! c!l! mai put!rnic! cr&i d! ,r*i din lum!- 4in!/n&!l!s c o ,r!au6! alt"!l) l! apar&in! d! dr!pt copiilor lui 'ilit+) nu ai lui 2a0i!l- 1 o cart! d! magician i s! cu,in! s "i! /n m inil! unui magician 6ar am eu n!,oi! d! !a@ s-o ,ind!c p! mama@ =u ai n!,oi! d! o singur pagin din !a) p! car! po&i s-o pstr!0i- 2!stul ! al m!u- Hi) /n sc+im%) c nd o s-mi aduci cart!a) o s "ac !u antidotul p!ntru tin! i o s i-l administr!0 lui Joc!l$n- Du po&i s spui c nu ! un t rg cor!ct5ntins! m naA 4at!m palma< adug !l6up o clip d! !0itar!) Clar$ i-o str ns! 3r "i %in! s nu r!gr!t t rgul sta .p!r din toat inima c nu) 0is! 9agnus) /ntorc ndu-s! ,!s!l ctr! ua d! la intrar!- C! p!r!&i) lit!r!l! d! "oc d!*a /nc!pus!r s s! t!arg- 2!gr!tul ! o !mo&i! car! nu-i ar! d!loc rostul) nu !ti d! acord< 3"ar) soar!l! pr!a d!os!%it d! put!rnic) dup %!0na din coli%- Clar$ rmas! clipind /n prag) p n i s! adaptar oc+ii# mun&ii din d!prtar!) Pa$"ar!r psc nd mul&umit i .!%astian n!clintit ca o statui!) cu o m n /nc /ntins- .! /ntoars! spr! 9agnus D-ai put!a s-l !li%!r!0i acum) t! rog< 9agnus pru amu0at 3m "ost surprins c nd am primit m!sa*ul lui .!%astian) a0i-dimin!a&) 0is! !l.pun!a c /&i "c!a &i! o "a,oar!) nici mai mult) nici mai pu&in- Cum ai r!uit s-l cunoti< 1 ,rul unor pri!t!ni d!-ai "amili!i 'ig+tJood) c!,a d! g!nul sta- 1 drgu&) cr!d!-m 6rgu& p! nai%a- 1 spl!ndid7 9agnus s! uita ,istor /n dir!c&ia %iatului- 3r tr!%ui s-l lai aici- 3 put!a at rna d! !l plrii i di,!rs! alt! lucruri Du- Du-l po&i a,!a 6! c! nu< 5&i place &i! d! !l< oc+ii lui 9agnus lucir- 1l par! s t! plac p! tin!'-am ,0ut uit ndu-s! dup m na ta) adin!auri) ca o ,!,!ri& scotocind dup o ara+id 6! c! s nu ,or%im d!spr! ,ia&a ta amoroas< par Clar$- Cum rm n! cu tin! i cu 3l!c< 3l!c r!"u0 s r!cunoasc "aptul c a,!m o r!la&i!) prin urmar! i !u r!"u0 s-l r!cunosc p! !l- 9i-a trimis un m!sa* d! "oc) c!r ndu-mi o "a,oar!) alalti!ri.cris!s! la adr!s F9agicianului 4an!G) d! parc i-a "i "ost p!r"!ct strin- 1 /nc "!rm!cat d! Jac!) cr!d) d!i r!la&ia nu ,a duc! niciodat nici!ri- I pro%l!m d!spr! car! /mi /nc+ipui c tu nu tii nimic@ I+) mai taci7 Clar$ /l msur p! 9agnus cu o pri,ir! dispr!&uitoar!- 3scult)

dac nu-l !li%!r!0i p! .!%astian) atunci n-am s pot pl!ca /n ,!ci d! aici) iar tu n-ai s mai pui m na p! Cart!a 3l% I+) %in!) %in!- 6ar o s-&i c!r c!,a- Du-i spun! nimic din c!!a c! &i-am po,!stit !u) "i! c !) "i! c nu ! pri!t!n cu 'ig+tJood9agnus pocni din d!g!t! n!mul&umitC+ipul lui .!%astian s! r!/nsu"l!&i) ca un "ilm ,id!o r!pornit dup c! i s! ddus! o pau0 @ s n! a*u&i) 0is! !l- Du ! doar o pro%l!m oar!car!- 1 o c+!stiun! d! ,ia& i d! moart! ?oi) n!"ilimii) cr!d!&i c toat! pro%l!m!l! ,oastr! sunt c+!stiuni d! ,ia& i d! moart!) 0is! 9agnus- Eai) acum pl!ca&i d!-aici- 3&i /nc!put s m plictisi&i 6ar@ Cl!ca&i7 0is! 9agnus) p! un ton am!nin&tor.c nt!i al%astr! strlucir /n , r"ul d!g!t!lor sal! lungi i d!odat s! sim&i un miros ptrun0tor /n a!r) ca d! ars- Ic+ii d! pisic ai lui 9agnus luminau- 6!i tia c ! doar t!atru) Clar$ s! ddu /napoi) "r ,oia !i Cr!d c-ar tr!%ui s pl!cm) .!%astian) 0is! !a.!%astian /i mi*i oc+ii 6ar) Clar$@ * &lecm, strui !a i) apuc ndu-l d! %ra&) aproap! c-l t r/ spr! Pa$"ar!r1l o urm "r trag!r! d! inim) %om%nind- Cu un o"tat d! uurar!) Clar$ arunc o pri,ir! p!st! umr- 9agnus stt!a /n pragul coli%!i) cu %ra&!l! /ncruciat! la pi!ptCrin0 ndu-i pri,ir!a) !l r n*i i-i "cu o dat cu oc+iul 5mi par! ru) Clar$.!%astian pus! o m n p! umrul lui Clar$ i c!alalt /n *urul tali!i !i a*ut nd-o s urc! p! spinar!a lat a lui Pa$"ar!r- 1a "cu un !"ort s-i /n%u! mica ,oc! int!rioar car! o pr!,!n!a s nu s! sui! iar p! cal > p! niciun cal > i /l ls s-o ridic!- 5i tr!cu un picior /n part!a c!alalt i s! a!0 /n a) spun ndu-i c d! "apt stt!a /n !c+ili%ru p! so"a mar!) mictoar!) i nu p! o cr!atur ,i! car! ar "i putut s s! /ntoarc s o mut! /n oric! clip C!ntru c!-&i par! ru< /ntr!% !a) c nd !l s! slt /n spat!l! !i1ra aproap! !n!r,ant cu c t uurin& o "cus! > d! parc-ar "i dansat > dar linititor d! pri,it- 5n mod clar tia c! "c!a) g ndi !a) c nd str ns! %ra&!l! /n *urul !i s apuc! "r ul- 5i 0is! c !ra %in! c mcar unul dintr! !i tia C a i!it aa) cu 2agnor F!ll- Du m at!ptam s nu ,r!a d!loc s n! a*ut!6!i magici!nii sunt "oart! capricioi- 3i mai /nt lnit unul p n acum) nu-i aa< '-am /nt lnit p! 9agnus 4an!.! rsuci /n a) /n mom!ntul ac!la) s s! uit! p!st! umrul lui .!%astian la coli%a car! rms!s! d!part! /n urma lor- Fumul i!!a p! +orn /n "orma unor mici silu!t! car! dansau- 9agnus i dansatori< Du-i dd!a s!ama pr!a %in! d! la distan&a ac!!a 4an! ! /naltul 9agician din 4roo(l$n Hi s!amn cu F!ll< Ca dou picturi d! ap- Du-&i "ac! pro%l!m! din cau0a lui F!ll- Htiam c !Bista posi%ilitat!a s r!"u0! s n! a*ut! 6ar !u &i-am promis c t! a*ut7 .!%astian pr!a sinc!r /nciudat- 1i %in!) c!l pu&in pot s-&i art c!,a) ca s nu 0ici c 0iua a "ost o ad!,rat pi!rd!r! d! ,r!m! C! anum!< 1a s! rsuci din nou /n a) ca s s! uit! la !l- .oar!l! !ra sus p! c!r i /n spat!l! lui) pol!indu-i u,i&!l! d! pr n!gru cu un nim% d! aur.!%astian r n*i I s ,!0i-

5n ,r!m! c! clr!au tot mai d!part! d! 3licant!) 0iduri d! pdur! i ,!rd!a& s! d!s"urau /n goan d!-o part! i d! alta) d!sc+i0 ndu-s!) din c nd /n c nd) ctr! pri,!liti d! n!cr!0utA lacuri d! un al%astru glacial) ,i ,!r0i) mun&i c!nuii) panglici argintii d! r uri i p rai!) ti,it! d! %ra0d! d! "lori- Clar$ s! /ntr!% cum ar "i "ost s triasc /ntr-un loc ca ac!la- Fr ,oia !i s! sim&!a /ncordat) aproap! ,uln!ra%il) lipsit con"ortul cldirilor /nalt! car! s-o /ncon*oar! /nd!aproap!Du c n-ar "i !Bistat d!loc cldiri- 6in c nd /n c nd) acop!riul ,r!un!i construc&ii mari d! piatr s! i&!a p!st! coroan!l! copacilor- 3c!st!a !rau conac!l! d! &ar) /i !Bplicas! .!%astian Tstrig ndu-i la ur!c+!U) locuin&!l! rural! al! "amiliilor /nstrit! d! , ntori d! um%r!- 1l! /i amint!au lui Clar$ d! maril! ,il! ,!c+i d! p! malul lui Eudson 2i,!r) /n nordul 9an+attanului) und! n!J$or(!0ii %oga&i /i p!tr!c!au ,!ril! /n urm cu sut! d! aniCal!a pi!truit p! car!-o urmau s! pr!"cus! /n drum d! pm nt- Clar$ i!i %rusc din r!,!ri! c nd a*uns!r p! coama unui d!al i .!%astian tras! d! "r u) oprindu-l p! Pa$"ar!r Qsta !) 0is! !lClar$ s! uit lung- FQstaG !ra o mas in"orm d! piatr ars) /nn!grit) p! car! doar dup contur o r!cunot!ai dr!pt c!,a c! "us!s! odat o cas# s! ,!d!a un +orn) car! /nc s! /nl&a spr! c!r) i o %ucat d! 0id) cu "!r!str! "r g!amuri) cscat! /n mi*locul lui- 4lriil! cr!scus!r /nalt! printr! pi!tr!l! "unda&i!i) ,!r0i p! "undalul n!gru Du /n&!l!g) 0is! !a- 6! c! sunt!m aici< Du tii< /ntr!% .!%astian- 3ici au locuit mama i tatl tu- 3ici s-a nscut "rat!l! tu- 3c!sta !st! conacul Fairc+ildDu p!ntru prima oar) Clar$ au0i /n mint! glasul lui Eodg!- 6alentine a aprins un "oc mare i s-a aruncat n el, murind ars, mpreun cu "amilia lui, so)ia i copilul. &mntul s-a "cut scrum. (imeni n-a mai construit ceva acolo. Se spune c pmntul acela e blestemat. Fr alt cu, nt) co%or/ d! p! cal- 5l au0i p! .!%astian strig nd dup !a) dar !a d!*a al!rga) mai mult alun!c nd) p! panta unui d!al nu "oart! /nalt- =!r!nul s! /ndr!pta /n locul und! "us!s! odinioar casa# pi!tr!l! /nn!grit! al! c!!a c! "us!s! odinioar al!!a din "a& 0c!au uscat! i crpat! su% picioar!l! !i- Crintr! %lrii) 0ri nit! scri car! s! opr!au %rusc la ,r!un m!tru i c!,a d! pm nt Clar$@ .!%astian ,!nis! dup !a printr! %urui!ni) dar !a d!-a%ia /i ddu s!ama d! pr!0!n&a lui- 5ntorc ndu-s! /n loc) d!scriind un c!rc compl!t) s! uit cu at!n&i! la tot- Copaci ari) p! *umtat! usca&i- 3ici s! par! c "us!s! c nd,a o pa*it! um%roas) pr!lungindu-s! p! panta unui d!al- 5n d!prtar!) putu ,!d!a acop!riul a c!!a c! "us!s! pro%a%il un alt conac) /n,!cinat) rsrit p!st! coroan!l! copacilor.oar!l! "c!a s sclip!asc cio%uril! "!r!str!lor spart! dintr-un p!r!t! /ntr!g) rmas /nc /n picioar!- 1a pi /ntr! ruin!) p! o plat"orm d! piatr /nn!grit- Cut!a ,!d!a contururil! cam!r!lor) al! uilor) c+iar i un dulap ars) rmas aproap! /ntr!g) c0ut p!-o part! cu cio%uri d! por&!lan rsp ndit! /n *ur) am!st!cat! cu pm ntul n!gruIdat) ac!asta "us!s! o cas ad!,rat) locuit d! oam!ni ,ii- 3ici locuis! mama !i) aici s! cstoris!) aici a,us!s! un copil- Hi apoi ,!nis! ?al!ntin! i pr!"cus! totul /n pra" i c!nu) ls nd-o p! Joc!l$n s cr!ad c "iul !i muris!) d!t!rmin ndo s-i ascund ad!,rul d!spr! lum! "iic!i sal!@ I trist!&! copl!itoar! o npdi p! Clar$- 9ai mult d! o ,ia& "us!s! distrus /n locul ac!sta- 5i dus! m na la "a& i) aproap! cu surprind!r!) o d!scop!ri um!dA pl ns!s! "r s ti! Clar$) /mi par! ru- 3m cr!0ut c ,oiai s ,!0i asta1ra .!%astian) car! ,!n!a spr! !a) dr mturil! scr nindu-i su% tlpi i ridic nd noriori d! c!nu p! und! clca- Cr!a /ngri*orat1a s! /ntoars! spr! !l I) da- ?oiam- 9ul&um!sc-

? ntul s! /nt!&i- 5i "lutur u,i&! d! pr n!gru p!st! "a&- 1l 0 m%i m +nit =r!%ui! s-&i "i! gr!u s t! g nd!ti la tot c! s-a /nt mplat /n locul sta) la ?al!ntin!) la mama ta@ !a a a,ut un cura* incr!di%il Htiu) 0is! Clar$- 3 a,ut- 3r!1l /i atins! uor o%ra*ii 'a "!l i tu .!%astian) nu tii nimic d!spr! min! Du-i ad!,rat5i ridic i c!alalt m n) &in ndu-i "a&a /n palm!- 3ting!r!a !ra %l nd) aproap! s"ioas 3m au0it d!spr! tin!) Clar$- 6!spr! cum t!-ai luptat cu tatl tu p!ntru Cocalul 9ortal) d!spr! cum ai intrat /n +ot!lul in"!stat cu ,ampiri) dup pri!t!nul tu- 9i-a po,!stit i 8sa%!ll!) am mai au0it i 0,onuril!- Hi /nc d! prima oar > d! prima oar c nd &i-am au0it num!l!) !u mi-am dorit s t! /nt ln!sc- Htiam c ,!i "i !Btraordinar1a r s!) tr!murtor .p!r c nu !ti pr!a d!0amgit Du) opti !l) aduc ndu-i uor d!g!t!l! su% %r%ia !i- Diciodat5i ridic "a&a spr! a lui- 1a !ra pr!a surprins ca s "ac ,r!un g!st) nu s! mic nici c nd !l s! apl!c spr! !a i !a /i ddu s!ama) cu /nt r0i!r!) c! "c!a- 6in r!"l!B) /nc+is! oc+ii c nd %u0!l! lui tr!cur uor p!st! al! !i) trimi& ndu-i "iori /n tot corpul- I in,ad d!odat o dorin& ar0toar! d! a "i &inut /n %ra&! i srutat /ntrun mod car! s-o "ac s uit! d! oric! altc!,a- 5i ridic %ra&!l!) /nln&uindu-i g tul) p! d!-o part! s s! spri*in!) p! d! alta s-l trag mai aproap!Crul lui /i g dil , r"uril! d!g!t!lor) nu mtsos) ca al lui Jac!) dar "in i moal!) i n-ar "i trebuit s se $ndeasc la #ace. Hi-l alung din mint!) /n ,r!m! c! d!g!t!l! lui .!%astian i s! plim%au p!st! o%ra*i) p! %r%i!- 3ting!r!a lui !ra ginga) /n po"ida %tturilor din , r"ul d!g!t!lor- 4in!/n&!l!s) i Jac! a,!a %tturi din ac!st!a) d! la lupt!# pro%a%il c to&i , ntorii d! um%r! l! a,!au@ .! /n,!run s-i alung! g ndul la Jac!) sau /nc!rc) dar /n 0adar- 5l put!a ,!d!a c+iar i cu oc+ii /nc+ii > /i ,!d!a ung+iuril! i n!t!0imil! "!&!i lui) o "a& p! car! nu putus! niciodat s-o d!s!n!0! cum tr!%ui!) indi"!r!nt c t d! ,i! /i !ra imagin!a lui /n mint!# /i ,!d!a osatura d!licat a m inilor lui) pi!l!a cu cicatric! d! p! um!ri@ 6orin&a ar0toar! c!-o cuprins!s! at t d! n,alnic ddu d!odat /napoi) cu un r!cul at t d! put!rnic) /nc t parc ar "i "ost un !lastic /ntins i !li%!rat %ruscCarali0) tocmai c nd .!%astian /i apsa %u0!l! d! al! !i i /i un!a m inil! p! c!a"a !i > parali0) sim&ind d!odat ocul gr!!lii- C!,a groa0nic d! gr!it) mai gr!it i d!c t dorul !i "r sp!ran& dup cin!,a p! car! nu-l put!a a,!a- 3ici !ra altc!,aA o %rusc i0%ucnir! d! groa0 d! parc ar "i "cut /ncr!0toar! un pas /naint! i s-ar "i tr!0it d!odat pr%uindu-s! /ntr-un a%is /ntun!cat8cni i s! smuls! d! l ng .!%astian cu at ta "or&) /nc t aproap! c s! /mpi!dic6ac n-ar "i &inut-o !l) ar "i c0ut Clar$7 I pri,!a r,it) /n timp c! o%ra*ii i s! colorau /ntr-un rou aprins- Clar$) c! s-a /nt mplat< Dimic- ?oc!a !i /i sun pi!rit p n i !i- Dimic@ numai c) n-ar "i tr!%uit s@ nu sunt c+iar gata@ D!-am gr%it< Cut!m s-o lum mai /nc!t@ 5ntins! m na spr! !a i mai /naint! ca !a s s! poat controla) !a s! "!ri- 1l pru rnit- D-o s-&i "ac niciun ru Clar$ Htiu .-a /nt mplat c!,a< 2idic iar m na) m ng ind-o p! pr# !a /i /n%ui cu gr!u t!nta&ia d! a sri /napoi- Cum,a Jac!@ * #ace5 Iar! tia c s! g ndis! la Jac!) oar! /i putus! da s!ama< Hi totodat@ Jac! ! "ratele meu- 6! c!-l aduci /n discu&i!< C! ,r!i s spui< 9 g nd!am doar@ Cltin din cap) p! c+ipul lui succ!d ndu-s! /ndur!rar!a i

n!dum!rir!a- C poat! altcin!,a t!-a rnit9 inil! lui !rau /nc p! o%ra*ii !i# !a i l! ridic p! al! !i i) %l nd dar "!rm) i l! d!sprins!) duc ndu-i-l! /n *os) p! l ng !l Du- Dimic d! g!nul sta- Dumai c@ Ho,iA 3m sim&it c ! o gr!!al* 7reeal5 1Bpr!sia d! dur!r! d! p! c+ipul lui dispru# parc nu-i ,!n!a s cr!ad- Clar$) /ntr! noi ! o atrac&i!- Htii c !- 6in prima clip /n car! t!-am ,0ut@ .!%astian) nu1 3m sim&it c tu !ti c!a p! car!-o at!pt dintotd!auna- 3m ,0ut c i tu ai sim&it asta- Du-mi spun! c n-ai sim&it6ar nu asta sim&is! !a- Fus!s! ca i c nd ar "i cotit p! o strad /ntr-un ora strin i d!odat i-ar "i ,0ut casa) ridic ndu-s! c+iar /n "a&a !i- Hi o r!cunoscus! cu surpri0) d!i nu una /n /ntr!gim! plcut) ci mai d!gra%A 0um se poate s "ie aici5 D-am sim&it9 nia car! s! ridic /n oc+ii lui > d!odat) /ntun!cat) n!controlat > o lu prin surprind!r!- 1l o prins! d! /nc+!i!turil! m inilor /ntr-o str nsoar! dur!roas Du-i ad!,rat7 1a /nc!rc s-i trag m inil! .!%astian@ * (u-i adevrat! 5ntun!cim!a din oc+i pr!a c i-a acop!rit pupil!l!- Fa&a /i !ra ca o masc al%) crispat i rigid .!%astian) 0is! !a) c t mai calm- 9 doar!5i ddu drumul- Ci!ptul i s! ridica i-i co%ora cu r!p!0iciun! 5mi par! ru) 0is! !l- 5mi par! ru- 3m cr!0ut@ +i bine, ai cre ut $reit, ar "i ,rut Clar$ s spun) dar /i /ng+i&i cu,int!l!- Du ,oia s mai ,ad iari !Bpr!sia ac!!a p! "a&a lui 3r tr!%ui s n! /ntoarc!m) 0is! !a) /n sc+im%- I s s! /ntun!c! cur nd1l ddu din cap "r ,lag) pr nd la "!l d! ocat d! i0%ucnir!a lui c t !ra i !a.! /ntoars! cu spat!l! i s! /ndr!pt spr! Pa$"ar!r) car! pt!a iar% la um%ra alungit a unui copac- Clar$ o,i o clip) apoi /l urm > s! pr!a c nu putea "ac! nimic altc!,a- 3runc o pri,ir! p! "uri la /nc+!i!turil! sal!) /n timp c! m!rg!a la un pas dup !l > a,!a dou %r&ri roii) und! d!g!t!l! lui /i stri,is!r carn!a i) /nc i mai ciudat) , r"uril! d!g!t!lor /i !rau /nn!grit!) ca i c nd i l!-ar "i ptat cin!,a cu tu.!%astian tcu p n c!-o urc /n spat!l! lui Pa$"ar!r 5mi par! ru dac am "cut ,r!o alu0i! anapoda la Jac!) 0is! !l /n c!l! din urm) /n timp c! !a s! a!0a mai %in! /n a- 1l n-ar "i "cut niciodat c!,a s t! rn!asc- Htiu c d! dragul tu s-a dus s-l ,i0it!0! p! ,ampirul pri0oni!r /n Citad!l@ Carc toat lum!a d! p! "a&a Cm ntului s! opri d!odat- Clar$ /i put!a au0i rsu"lar!a ui!r nd /nuntrul i /n a"ara ur!c+ilor) /i ,!d!a m inil!) /mpi!trit! ca al! un!i statui) st nd n!clintit! p! o%l ncul !ii ?ampirul pri0oni!r< opti !a.!%astian ridic o "a& surprins ctr! !a 6a) 0is! !l) .imon) ,ampirul p! car! l-au adus cu !i din D!J Kor(- Cr!d!am@ adic !ram sigur c !ti la cur!nt- Du &i-a spus Jac!<

UNUL DINTRE CEI -II


.imon s! tr!0i c nd lumina soar!lui s! rs"r ng!a or%itor dintr-un o%i!ct c!

"us!s! , r t printr! gratiil! "!r!str!i sal!- .! ridic /n picioar!) cu dur!ri /n tot corpul din pricina "oam!i) i ,0u c !ra o sticl d! m!tal) cam d! mrim!a unui t!rmos) p!ntru gustar!a d! la pr n0- I + rtiu& "cut sul "us!s! l!gat d! g tul sticl!i=rg nd-o la !l) .imon d!s"cu %il!&!lul i citiA Simon, sta e sn$e de vac, proaspt, de la mcelar. Sper c e-n re$ul. #ace mi-a povestit ce i-ai spus i vreau s tii c, dup prerea mea, e un mare cura'. 4e ist i o s $sim noi o cale s te scoatem de-acolo. ?O?O?O?O?O?O? Isabelle .imon 0 m%i la V-uril! i I-uril! car! umpl!au ultimul r nd al %il!tului- 5i "c!a %in! s ti! c a"!c&iun!a /n"lcrat a lui 8sa%!ll! a,us!s! d! su"!rit) /n /mpr!*urril! dat!- 6!s"cu dopul sticl!i i %u cu po"t mai mult! guri d! s ng!) /naint! ca o ascu&it s!n0a&i! d! "urnictur /ntr! omopla&i s-l "ac s s! /ntoarc2ap+a!l stt!a calm /n mi*locul c!lul!i- 5i &in!a m inil! la spat! i um!rii lui sl%u&i "oart! dr!p&i- Curta o %lu0 al%) %in! clcat) i o *ac+!t n!agr- ;n lan& d! aur strluc!a la g tul lui.imon aproap! c s! /n!c) a, nd gura /nc plin d! s ng!- 5ng+i&i an!,oi! continu nd s s! +ol%!0! =u@ nu s! poat! s "ii aiciN m%!tul lui 2ap+a!l i0%uti cum,a s-i d!a impr!sia c-i arta col&ii) c+iar dac n-o "c!a Du intra /n panic) 6iurnul! Du intru /n panicC!!a c! nu !ra "oart! ad!,rat- .imon s! sim&!a d! parc ar "i /ng+i&it c!,a ascu&it- Du-l mai ,0us! p! 2ap+a!l din noapt!a /n car! spas! pm ntul i!ind la supra"a&) /ns ng!rat i 0g riat) dintr-un morm nt "cut /n gra%a mar! /n Ru!!ns- 5i mai amint!a /nc d! pac+!t!l! cu s ng! d! animal p! car! l! aruncas! 2ap+a!l spr! !l i d! "!lul /n car! !l l! s" ias! cu din&ii) ca i c nd !l /nsui ar "i "ost un animal- Du !ra un !,!nim!nt d! car! s-i aduc amint! cu plc!r!- .-ar "i %ucurat s nu-l mai ,ad niciodat p! %iatul ,ampir .oar!l! ! /nc sus- Cum d! !ti aici< Du sunt- ?oc!a lui 2ap+a!l !ra onctuoas ca untul- .unt o proi!c&i!- ;it!7 5i /ntins! m na) tr!c nd prin 0idul d! piatr d! l ng !l- .unt ca "umul- Du-&i pot "ac! niciun ru- Fir!t!) nici tu nu-mi po&i "ac! mi! niciun ru Du ,r!au s-&i "ac ru- .imon ls sticlu&a *os) p! patul d! campani!- 6ar ,r!au s tiu c! cau&i aici 3i pl!cat din D!J Kor( "oart! %rusc) 6iurnul!- 5&i dai s!ama c ar "i tr!%uit s-o in"orm!0i p! cp!t!nia ,ampirilor din 0ona ta c prs!ti oraul) nu-i aa< Cp!t!nia ,ampirilor< 3dic tu< Cr!d!am c altcin!,a !ra cp!t!nia ,ampirilor@ Camill! nu s-a /ntors /nc la noi) 0is! 2ap+a!l) apar!nt "r nicio !mo&i!Conduc !u /n locul !i- 3i "i tiut toat! ac!st!a) dac t!-ai "i o%osit s cunoti l!gil! c!lor din n!amul nostru Cl!car!a m!a din D!J Kor( n-a "ost tocmai plnuit- Hi) "r suprar!) dar !u nu pr!a , consid!r p! ,oi ca "iind n!am cu min!* 2ios! 2ap+a!l /i pl!c oc+ii) d! parc i-ar "i ascuns amu0am!ntul- 1ti /ncp& nat Cum po&i s spui asta< 9i s! par! !,id!nt) nu< ?r!au s spun@ 'ui .imon i s! pus! un nod /n g t- Cu, ntul ac!la- =u po&i s-l spui) dar !u nu pot@ 2umne eu. Ic+ii lui 2ap+a!l s! d!sc+is!r %rusc spr! !l# c+iar arta amu0ant-

? rsta) 0is! !l- Hi !B!rci&iul- Hi cr!din&a sau pi!rd!r!a !i /ntr-un "!l sunt ac!lai lucru- I s /n,!&i) cu timpul) micul! ag!amiu Du-mi spun! aa 6ar sta !ti- 1ti un Copil al Dop&ii- Du d! ac!!a t!-a capturat ?al!ntin! i &i-a luat s ng!l!< 6in cau0 c !ti c! !ti< Cari s "ii %in! in"ormat) 0is! .imon- Coat! c tu ar tr!%ui s-mi spui mi!2ap+a!l /i mi*i oc+ii 3m au0it) d! as!m!n!a) un 0,on c ai %ut din s ng!l! unui , ntor d! um%r! i d! ac!!a t!-ai al!s cu darul sta al tu) a%ilitat!a d! a um%la prin lumina soar!lui1 ad!,rat< 'ui .imon i s! 0% rli prul /n cap 3sta-i ridicol7 6ac s ng!l! d! , ntor d! um%r! l!-ar "i putut da ,ampirilor a%ilitat!a d! a um%la prin lumina soar!lui) toat lum!a ar "i tiut-o p n acum. ng!l! d! n!"ilim ar "i "ost a%solut n!c!sar- Hi n-ar mai "i "ost niciodat pac! /ntr! ,ampiri i , ntori d! um%r! dup ac!!a- 3a c ! un lucru %un c nu ! ad!,rat;n 0 m%!t a%ia sc+i&at /i ridic lui 2ap+a!l col&uril! gurii 6!stul d! cor!ct- C tot ,or%im d!spr! a%solut n!c!sitat!) /&i dai s!ama) nu-i aa) 6iurnul!) c acum !ti un !B!mplar ,aloros< Du !Bist niciun r!pudiat p! lum!a asta car! s nu ,r!a s pun m na p! tin! 8nclusi, tu< 4in!/n&!l!s c da Hi c!-ai "ac! dac ai pun! m na p! min!< 2ap+a!l ridic din um!rii lui /nguti Cro%a%il c sunt singurul car! g nd!t! c a%ilitat!a d! a um%la prin lumina soar!lui s-ar put!a s nu "i! aa un mar! dar cum cr!d c!ilal&i ,ampiri- Doi sunt!m Copiii Dop&ii p!ntru un moti,- .! pr!a poat! ca !u s t! consid!r tot at t d! monstruos c t m consid!r lum!a oam!nilor o%inui&i p! min! Hi aa m consid!ri< .! poat!- 1Bpr!sia lui 2ap+a!l !ra n!utr- Cr!d c !ti un p!ricol p!ntru noi to&i- ;n p!ricol p!ntru n!amul ,ampir!sc) dac ,r!i- Hi nu po&i sta /n c!lula asta p!ntru totd!auna) 6iurnul!- 5n c!l! din urm) ,a tr!%ui s pl!ci i s t! ar&i din nou /n lum!- . dai din nou oc+ii cu min!- 6ar pot s-&i spun un lucru- 5&i ,oi *ura c nu-&i "ac niciun ru i nu ,oi /nc!rca s t! gs!sc) dac) /n sc+im%) *uri c-o s t! ascun0i odat c! t! !li%!r!a0 3ld!rtr!!- 6ac *uri c-o s pl!ci at t d! d!part! /nc t s nu t! mai gs!asc nim!ni ,r!odat i nu ,!i mai lua l!gtura cu niciunul dintr! c!i p! car! i-ai cunoscut /n ,ia&a ta d! muritor- Du pot "i mai dr!pt d! at t6ar .imon cltina d!*a din cap Du-mi pot prsi "amilia- .au p! Clar$2ap+a!l pu"ni d! !n!r,ar! 1i nu mai "ac part! din c!!a c! !ti tu- 3cum !ti ,ampir 6ar nu ,r!au s "iu) 0is! .imon ;it-t! la tin! cum t! pl ngi) 0is! 2ap+a!l- D-o s "ii niciodat %olna,) n-o s mori niciodat i-ai s rm i ,!nic put!rnic i t nr- D-o s /m%tr n!ti niciodat6! c! t!-ai mai put!a pl ng!< 6enic tnr, g ndi .imon- .una %in!) dar c+iar ar "i ,rut cin!,a s ai% aispr!0!c! ani ,!nic< 3r "i "ost altc!,a s rm i ,!nic d! dou0!ci i cinci d! ani) dar aispr!0!c!< . "ii totd!auna aa) d!irat i n!t!rminat) s nu atingi niciodat maturitat!a) nici la c+ip) nici la trup< Ca s nu mai pun la socot!al "aptul c) art nd /n +alul sta) n-ar "i niciodat /n star! s intr! /ntr-un %ar i s comand! c!,a d! %ut- 5n ,!cii ,!cilor Hi) adug 2ap+a!l) nici mcar nu tr!%ui! s r!nun&i la a mai ,!d!a lumina soar!lui.imon n-a,!a niciun c+!" s /nc!ap iar su%i!ctul sta spinos 8-am au0it p! c!ilal&i ,or%ind d!spr! tin! /n 6umort) 0is! !l- Htiu c-&i pui la g t

o cruc! /n "i!car! duminic i t! duci s-&i ,!0i "amilia- Cari!0 c ai ti +a%ar n-au c !ti ,ampir- 6!ci nu-mi ,or%i mi! d!spr! prsir!a c!lor din ,ia&a m!a- D-am s-o "ac i n-am s mint c-am s-o "acIc+ii lui 2ap+a!l sclipir C! cr!d! "amilia m!a n-ar! nicio importan&- Cont!a0 c! cr!d eu. C! tiu !u;n ,ampir ad!,rat ti! c ! mort- 5i acc!pt moart!a- 6ar tu) tu ai impr!sia c /nc !ti unul dintr! c!i ,ii- =ocmai asta t! "ac! at t d! p!riculos- Du po&i acc!pta c nu mai !ti ,iu.! /ns!ra c nd Clar$ /nc+is! ua cas!i lui 3matis /n urma !i i pus! 0,orul- .! spri*ini o clip d! u) /n ,!sti%ulul /ntun!cos) cu oc+ii p! *umtat! /nc+ii- I%os!ala o "c!a s-i simt trupul ca d! plum%) iar picioar!l! o dur!au gro0a, d! tar! Clar$< ?oc!a insist!nt a lui 3matis s" i! tc!r!a- =u !ti< Clar$ rmas! p! loc) plutind /n ,oia /ntun!ricului linititor din spat!l! pl!oap!lor !i /nc+is!- 5i dor!a at t d! mult s "i! acas) /nc t aproap! c sim&!a gustul a!rului m!talic d! p! str0il! 4roo(l$nului- I put!a ,!d!a p! mama !i st nd /n "otoliul su d! l ng "!r!astr) /n timp c! o lumin pr"uit) d! un gal%!n pal) s! r!,rsa p! "!r!astra d!sc+is a cam!r!i sal!) %t nd /n p n0a p! car! o picta- 6orul d! cas i s! rsuc!a /n capul pi!ptului ca un *ung+i Clar$?oc!a ,!ni d! mult mai aproap!) d! data asta- Clar$ d!sc+is! %rusc oc+ii- 3matis stt!a /n "a&a !i) cu prul crunt str ns s!,!r la spat!) cu m inil! /n old Frat!l! tu ! aici i ,r!a s t! ,ad- =! at!apt /n %uctri! Jac! ! aici< Clar$ s! c0ni s-i control!0! m nia i uluir!a) s nu i s! cit!asc p! c+ip- Da,!a niciun rost s-i arat! surorii lui 'u(! c t !ra d! "urioas3matis s! uita la !a) curioas D-ar "i tr!%uit s-l las s intr!< Cr!d!am c-o s ,r!i s-l ,!0i Du) ! /n r!gul) 0is! Clar$) pstr ndu-i tonul potolit) cu oar!car! gr!utat!.unt doar o%osit 5-+m- 3matis nu pr!a s-o cr!ad- Ci) !u sunt sus) dac o s ai n!,oi! d! min!- 3m n!,oi! d! un pui d! somnClar$ nu-i put!a /nc+ipui d! c! ar put!a a,!a n!,oi! d! 3matis) dar ddu din cap i s! /ndr!pt ,lguit p! culoar spr! %uctri!) car! !ra scldat /ntr-o put!rnic lumin- C! mas !ra un castron cu "ruct! > portocal!) m!r! i p!r! > i o %ucat groas d! p in!) dimpr!un cu unt i %r n0 i un platou alturi) p! car! !ra c!,a car! arta a@ pr*ituri< 3matis c+iar "cus! pr'ituri5 'a mas stt!a Jac!- .! spri*in!a /n coat!) cu prul ciu"ulit) cu %lu0a uor d!sc+!iat la g t- 1a /i putu ,!d!a %r ul gros d! C!c!&i n!gr! car!-i /mpodo%!a cla,icula- Min!a o pr*itur /n m na %anda*at- 6!ci .!%astian spus!s! ad!,rul) Jac! s! rnis!- Du c i-ar "i psat !i 4in!) 0is! !l) t!-ai /ntors- 5nc!pus!m s cr!d c-ai c0ut /n ,r!un canalClar$ doar s! uit la !l) "r niciun cu, nt- .! /ntr!% dac !l /i put!a citi m nia din oc+i- Jac! s! lsas! p! spat! /n scaun) arunc ndu-i nonalant un %ra& p!st! sptarul ac!stuia- 6ac n-ar "i "ost pulsul rapid c!-i 0, cn!a la %a0a g tului) !a aproap! c ar "i cr!0ut /n a!rul lui d! n!psar! Cari !pui0at) adug !l- C! und! ai "ost toat 0iua< 'a plim%ar! cu .!%astian* Sebastian5 Figura lui total uluit /i produs!) p!ntru mom!nt) satis"ac&i! 9-a condus p n acas) as!ar) 0is! Clar$) iar /n mint!a !i cu,int!l! O s "iu numai "ratele tu de acum ncolo, numai "ratele tu, %t!au ca ritmul un!i inimi %olna,!- Hi) p n acum) !l !st! singura p!rsoan din oraul sta car! s-a purtat c t d! c t drgu& cu min!- 6!ci) da) am "ost la plim%ar! cu .!%astian-

5n&!l!gJac! pus! pr*itura /napoi p! platou) cu "a&a lipsit d! !Bpr!si! Clar$) am ,!nit s-mi c!r i!rtar!- D-ar "i tr!%uit s-&i ,or%!sc aa cum am "cuto Du) 0is! Clar$- D-ar "i tr!%uit 6! as!m!n!a) am ,!nit s-&i c!r s t! r0g nd!ti i s t! /ntorci la D!J Kor( 6oamn!) 0is! Clar$- 8ar /nc!pi@ Du !ti /n siguran& aici Hi d! c!-&i "aci gri*i< /ntr!% !a) cu glas ,oalat- C-or s m arunc! /n /nc+isoar! cum au "cut cu .imon< 1Bpr!sia lui Jac! nu s! sc+im%) dar s! cltin p! spat! cu scaunul) picioar!l! ridic ndu-i-s! d! la pod!a) aproap! ca i cum !a l-ar "i /m%r ncit .imon@< .!%astian mi-a spus c! s-a /nt mplat cu !l) continu !a) p! ac!lai ton imp!rsonal- C! ai "cut tu- Cum l-ai adus aici i apoi l-ai lsat pur i simplu s "i! aruncat /n /nc+isoar!- :ncerci s m "aci s t! ursc< Hi tu /l cr!0i p! .!%astian< /ntr!% Jac!- 3%ia dac-l cunoti) Clar$1a s! uit "iB la !l* (u ! ad!,rat< 1l /i sus&inu pri,ir!a) dar c+ipul /i /mpi!tris!) ca al lui .!%astian c nd /l r!spins!s! 1 ad!,rat1a lu o "ar"uri! d! p! mas i-o arunc /n !l- 1l s! !sc+i,) "c ndu-i scaunul s s! /n, rt) iar "ar"uria i0%i p!r!t!l! d!asupra c+iu,!t!i i s! spars! /ntr-o !Bplo0i! d! cio%uri d! por&!lan- 1l sri d! p! scaun c nd !a /n"c o a doua "ar"uri! i o arunc spr! !l) la nim!r!alA ac!asta r!cul din "rigid!r i lo,i pod!aua la picioar!l! lui Jac!) und! crp /n dou pr&i !gal! Cum ai putut< .imon a a,ut /ncr!d!r! /n tin!- ;nd! ! acum< C! or s-i "ac< Dimic) 0is! Jac!- 1 /n r!gul- '-am ,0ut noapt!a tr!cut@ 5naint! sau dup c! m-ai ,0ut p! min!< 5naint! sau dup c! t!-ai pr!"cut c totul !ra /n r!gul i c tu !rai %in! m!rsi< =!-ai /ntors d! la sc!na aia cr!0 nd c !ram %in! m!rsi< Jac! s! /n!c d! c!,a c!-ar "i putut "i r s- =r!%ui! c sunt un actor mai %un d!c t m-a "i at!ptatC! "a& a,!a un 0 m%!t str m%- Hi asta !ra ca un c+i%rit aprins p! iasca "uri!i lui Clar$A cum /ndr0n!a s-i r d /n "a& acum< 5ntins! m na dup castronul d! "ruct!) dar d!odat nu i s! pru c-ar "i d! a*uns6du scaunul la o part! cu un ut i s! arunc asupra lui) tiind c ar "i "ost ultimul lucru la car! s-ar "i at!ptat !l din part!a !iFor&a atacului !i su%it /l prins! p! picior gr!it- 1a s! i0%i ca un %!r%!c /n !l "c ndu-l s s! d!a /napoi) cltin ndu-s!) apuc ndu-s! str ns d! margin!a %u"!tului- 1a aproap! c s! pr%ui p!st! !l) /l au0i icnind scurt) i /i r!p!0i or%!t! %ra&ul cu pumnul str ns) "r a %nui mcar c! int!n&iona s "ac@ ;itas! c t d! rapid !ra- Cumnul !i nu-l lo,i /n "a&) ci /n palma d!sc+is# !l /i /nc+is! d!g!t!l! p!st! pumnul !i) lipindu-i cu "or&a %ra&ul p! l ng corp- 1a-i ddu %rusc s!ama c t d! aproap! stt!au unul d! c!llalt# s! spri*in!a d! !l) /mping ndul p! spat!) /n %u"!t) cu pu&ina gr!utat! a trupului !i 6-mi drumul la m n 3i d! g nd s m lo,!ti) dac-&i dau drumul< Llasul lui !ra rguit i %l nd) iar oc+ii /i ard!au Du cr!0i c m!ri&i< 5i sim&i pi!ptul ridic ndu-s! i co%or nd cu pi!ptul !i) /n timp c! r d!a) "r amu0am!nt Cr!0i c am plnuit toat! ast!a< C+iar cr!0i c a "i "cut aa c!,a< Ci nu-&i plac! d! .imon) nu< Coat! c nu l-ai plcut niciodatJac! scoas! un sun!t gutural d! mirar! i /i ddu drumul la m n- C nd Clar$ "cu

un pas /napoi) !l /i ridic m na dr!apt) cu palma /n sus- 1i /i lu un mom!nt s-i d!a s!ama c! /i arta# cicatric!a 0im&at d! la /nc+!i!tur Qsta) 0is! !l) cu ,oc!a t!nsionat) ! locul und! mi-am tiat ,!n!l! ca s-l las p! pri!t!nul tu ,ampirul s-mi %!a s ng!l!- 3proap! c m-a omor t- 8ar acum cr!0i@ c!) c l-am a%andonat "r nicio gri*< 1a s! uit lung la cicatric!a d! la /nc+!i!tura lui Jac! > una din at t!a alt!l! d! p! tot corpul lui) d! toat! "orm!l! i mrimil! .!%astian mi-a spus c tu l-ai adus p! .imon aici i c 3l!c l-a /nso&it la Citad!l- Hi a lsat Concla,ul s pun m na p! !l- =u tr!%ui! s "i tiut@ '-am adus aici accidental. 8-am c!rut s ,in la 8nstitut ca s pot ,or%i cu !l6!spr! tine, d! "apt- 3m cr!0ut c poat! ar r!ui !l s t! con,ing s r!nun&i la id!!a d! a ,!ni /n 8dris- 6ac t! a*ut cu c!,a) !l nici n-a ,rut s-aud- 5n timp c! s! a"la acolo) am "ost ataca&i d! damna&i- 3 tr!%uit s-l t rsc prin Cortal cu min!- Iri "c!am asta) ori /l lsam acolo s moar 6ar d! c! l-ai dus la Concla,< =r!%ui! s "i tiut@ 9oti,ul p!ntru car! noi l-am trimis acolo a "ost c singurul Cortal din 8dris !st! /n Citad!l- 8ar nou n!-au spus c a,!au d! g nd s-l !Bp!di!0! /napoi la D!J Kor( Hi tu i-ai cr!0ut< 6up tot c! s-a /nt mplat cu 8nc+i0itoar!a< Clar$) 8nc+i0itoar!a a "ost o anomali!- Coat! c ac!!a a "ost prima ta !Bp!ri!n& cu oam!nii Concla,ului) dar nu i-a m!a@ Concla,ul sunt!m noiD!"ilimii- Car! r!sp!ct '!g!a 6oar c !i n-au r!sp!ctat-o Du) 0is! Jac!- D-au r!sp!ctat-oCr!a d!odat "oart! o%osit Hi part!a c!a mai r!a a /ntr!gii po,!ti) adug !l) ! c-mi amint!sc cum tuna i "ulg!ra ?al!ntin! /mpotri,a Concla,ului) d!spr! c t d! corupt !ra) d!spr! c t n!,oi! !ra s "i! !purat- Hi@ p! 5ng!r) sunt d! acord cu !lClar$ tcu) mai /nt i p!ntru c nu-i ,!n!a nimic /n mint! s-i rspund i apoi d! uimir!) c nd Jac! /ntins! m na > aproap! ca i c nd nu s-ar "i g ndit la c! "ac! > i o tras! l ng !l- .pr! surprind!r!a !i) /l ls- Crin mat!rialul al% al %lu0!i lui) /i put!a ,!d!a contururil! C!c!&ilor) n!gr! i /ntortoc+!at!) ,rg ndu-i pi!l!a ca ating!ril! un!i "lcri- ?oia s-i lip!asc "runt!a d! "runt!a lui) ,oia s-i simt %ra&!l! /n *urul !i) la "!l d! tar! cum /i doris! a!rul c nd s! /n!ca /n 'acul '$n .-ar put!a s ai% dr!ptat! c lucruril! au n!,oi! d! a "i /ndr!ptat!) 0is! !a) /n c!l! din urm- 6ar nu ar! dr!ptat! /n c!!a c! pri,!t! m!toda prin car! tr!%ui! /ndr!ptat!- Co&i /n&!l!g! asta) nu-i aa< 1l /nc+is!s! oc+ii p! *umtat!- 1rau s!miluni d! um%r! c!nuii su% !i) o%s!r, !a) mrturii al! nop&ilor n!dormit! Du sunt sigur c mai pot /n&!l!g! c!,a- 3i dr!ptat! s "ii "urioas) Clar$- D-ar "i tr!%uit s m /ncr!d /n Concla,- 3t t d! mult mi-am dorit s cr!d c 8nc+i0itoar!a a "ost o anomali!) c ac&ionas! "r /ncu,iin&ar!a Concla,ului) c mai !Bista und!,a o part! din a "i un , ntor d! um%r! /n car! mai put!am a,!a /ncr!d!r!7 Jac!) opti !a1l d!sc+is! oc+ii i o pri,i- 1a i Jac! !rau at t d! aproap! unul d! c!llalt) c+iar li s! ating!au g!nunc+ii) /nc t !a /i put!a sim&i %til! inimii- 2-te la o parte de ln$ el) /i spus! !a) dar picioar!l! nu ,oiau s-o ascult! C!-i< /ntr!% !l) cu ,oc!a "oart! %l nd ?r!au s-l ,d p! .imon) 0is! !a- Co&i s m duci s-l ,d< 'a "!l d! n!at!ptat cum o luas! /n %ra&! /i ddu drumul Du- Dici mcar n-ar "i tr!%ui s "ii /n 8dris- Du po&i s t! " & i prin Citad!l 6ar o s cr!ad c toat lum!a l-a a%andonat- I s cr!ad@ 3m "ost !u s-l ,d) 0is! Jac!- ?oiam s-l a*ut s !,ad!0!- 3,!am d! g nd s tai gratiil! d! la "!r!astr cu m inil! m!l!.pun!a toat! ac!st!a cu d!0in,oltur-

6ar nu m-a lsat !l Du t!-a lsat !l< 3 ,rut s rm n /n /nc+isoar!< 3 0is c 8nc+i0itorul adulm!ca pr!t!Bt! /mpotri,a "amili!i m!l!) /mpotri,a m!a3ld!rtr!! ,r!a s d!a ,ina p! noi p!ntru c!!a c! s-a p!tr!cut la D!J Kor(- Du poat! /n"ca p! ,r!unul dintr! noi i s-l tortur!0! p n o%&in! mrturii /mpotri,a noastr > Concla,ul n-ar pri,i asta cu oc+i %uni >) dar /nc!arc s-l "ac p! .imon s d!clar! cum c to&i sunt!m /n c rdi! cu ?al!ntin!- .imon a 0is c dac /l scot!am din t!mni&) atunci 8nc+i0itorul a,!a s ti! sigur cin! o "cus! i asta a,!a s /nrut&!asc mai mult situa&ia p!ntru 'ig+tJood 3sta-i "oart! no%il din part!a lui i toat! c!l!) dar car! ! planul lui p! t!rm!n lung< . st!a /n /nc+isoar! p!ntru totd!auna< Jac! ridic din um!ri D-am sta%ilit !BactClar$ scoas! o !Bclama&i! d! !Basp!rar!* @ie)i! 0is! !a- 4in!) uit!- Du a,!&i n!,oi! d!c t d! un ali%i- ?a tr!%ui s n! asigurm c sunt!&i und!,a und! toat lum!a poat! s , ,ad) i 'ig+tJood la "!l) i atunci /l pun!m p! 9agnus s-l scoat p! .imon din /nc+isoar! i s-l duc /napoi la D!J Kor( 5mi par! ru s &i-o spun) Clar$) dar 9agnus /n niciun ca0 n-o s "ac aa c!,aDu cont!a0 c t d! drgu& /l socot!t! !l p! 3l!c) n-o s s! ridic! /mpotri,a Concla,ului ca s n! "ac nou un +at r 4a s-ar put!a s-o "ac) 0is! Clar$) p!ntru Cart!a 3l%Jac! clipi n!dum!rit C!ntru c!< 5ntr-un su"l!t) Clar$ /i po,!sti d!spr! moart!a lui 2agnor F!ll) d!spr! 9agnus car! aprus! /n casa lui F!ll i d!spr! cart!a d! ,r*i- Jac! ascult /ncr!m!nit d! at!n&i! p n c! t!rmin !a d! ,or%it 6!moni< 0is! !l- 3 spus 9agnus c F!ll a "ost ucis d! d!moni< Clar$ "cu un !"ort s-i amint!asc Du@ a 0is c locul du+n!a a c!,a d! origin! d!monic- Hi c F!ll a "ost ucis d! Fslu*itorii lui ?al!ntin!G- 3sta-i tot ;n!l! magii n!gr! las /n urm o !mana&i! cu i0 d! d!moni) 0is! Jac!- 6ac 9agnus n-a pr!ci0at) ! pro%a%il din cau0 c nu ! d!loc /nc ntat c a !Bistat acolo un magician car! a practicat magia n!agr) /nclc nd ast"!l '!g!a- 6ar n-ar "i prima oar c nd ?al!ntin! a pus p! unul dintr! copiii lui 'ilit+ s-i /nd!plin!asc mal!"ic!l!-i c!r!ri- 5&i mai aduci amint! d! magicianul p! car! l-a ucis /n D!J Kor(< ?al!ntin! i-a "olosit s ng!l! p!ntru 2itual- 5mi aduc amint!) rspuns! Clar$) cutr!mur ndu-s!- Jac!) oar! ?al!ntin! ,r!a Cart!a din ac!lai moti, p!ntru car! o ,r!au !u< Ca s-o tr!0!asc p! mama< .-ar put!a- 6in c!!a c! a spus 9agnus) ?al!ntin! ar ,r!a-o doar p!ntru put!r!a p! car! ar put!a s-o o%&in cu !a- 5n oric! ca0) mai %in! o gsim noi /naint!a lui Cr!0i c ! ,r!o ans s mai "i! /n conacul Pa$land< 1u tiu c ! acolo) 0is! !l) spr! surprind!r!a !i- Cart!a ac!!a d! %ucat!< 4e)ete pentru $ospodine sau cum /i 0ic!< 3m ,0ut-o- 5n %i%liot!ca d! la conac- 1ra singura cart! d! %ucat! d!-acoloClar$ sim&i c o ia cu am!&!al- 3proap! c nu-i /ngduis! s cr!ad c ar put!a "i ad!,rat Jac!) dac m duci la conac i gsim cart!a) m /ntorc acas cu .imon- F asta p!ntru min! i-o s m duc la D!J Kor( i n-o s mai ,in /napoi) /&i *ur 9agnus a a,ut dr!ptat!) sunt ,r*i d! prot!c&i! asupra conacului car! a%at drumul oricui) 0is! !l) /nc!t- =! duc acolo) dar nu ! aproap!- C! *os) n!-ar put!a lua ,r!o cinci or!Clary /ntins! m na i scoas! st!la lui d! la %r u- I &inu ridicat /ntr! !i doi) und!

!a lumina stins) spr! d!os!%ir! d! turnuril! d! sticl al! oraului Cin! a 0is c tr!%ui! s m!rg!m p! *os< Ciuda&i ,i0itatori ai mai a,ut) 6iurnul!) 0is! .amu!l- 9ai /nt i) Jonat+an 9org!nst!rn) iar acum cp!t!nia ,ampirilor din D!J Kor(- ;au- 8mpr!sionant#onat3an Mor$enstern5 'ui .imon /i lu c t!,a clip! p n s-i d!a s!ama c ,or%!a) d!sigur) d!spr! Jac!- .tt!a p! pod!a) /n mi*locul c!lul!i) rsucind /n m n sticla goal) /n n!tir! 4nui!sc c sunt mai important d!c t cr!d!am Hi 8sa%!ll! 'ig+tJood car! &i-a adus s ng!7 0is! .amu!l- I ad!,rat li,rar! la domiciliu.imon /i /nl& capul 6! und! tii c 8sa%!ll! mi l-a adus< 1u n-am spus nimic@ 3m ,0ut-o p! "!r!astr- 3rat !Bact ca mama !i) 0is! .amu!l) adic) m rog) aa cum arta mama !i cu ani /n urm.! ls o tc!r! /ncordat . ng!l! ! doar o solu&i! pro,i0ori!) adug !l- Foart! cur nd 8nc+i0itorul o s /nc!ap s s! /ntr!%! dac n-ai murit /nc d! "oam!- 6ac t! gs!t! p!r"!ct sntos) o s-i d!a s!ama c s! /nt mpl c!,a i o s t! ucid) oricum.imon s! uit /n sus) la ta,an- 2un!l! spat! /n piatr s! suprapun!au ca nisipul /mpins d! ,aluri p! o pla* 4nui!sc c ,a tr!%ui s-l cr!d p! Jac! c nd a spus c o s gs!asc !l o cal! s m scoat d!-aici) 0is! !l- Fiindc .amu!l nu-i rspuns!A I s-l rog s t! scoat i p! tin!) promit- D-am s t! las aici) /n t!mni&.amu!l scoas! un sun!t /n!cat) ca un r s car! nu pr!a-i mai "c!a loc prin g tul lui I+) !u nu cr!d c Jonat+an 9org!nst!rn o s ,r!a s m sal,!0! pe mine, 0is! !l- 6! alt"!l) /n"om!tar!a) aici /n c!lul) !st! c!a mai mic dintr! pro%l!m!l! tal!) 6iurnul!- Foart! cur nd) ?al!ntin! o s atac! oraul) iar atunci ,om "i pro%a%il ucii cu to&ii.imon s! mir Cum po&i "i at t d! sigur< 8-am "ost "oart! apropiat) p n la un mom!nt dat- 5i cunosc planuril!D0uin&!l!- 3r! int!n&ia d! a nimici prot!c&iil! oraului 3licant! i d! a lo,i Concla,ul dr!pt /n inima put!rii sal! Ci) !u cr!d!am c niciun d!mon nu poat! s tr!ac d! prot!c&ii- Cr!d!am c sunt imp!n!tra%il! 3a s! spun!- 5&i tr!%ui! s ng! d! d!mon ca s l! anul!0i) /n&!l!gi) i asta nu s! poat! "ac! d!c t din int!rior) din 3licant!- 6ar p!ntru c niciun d!mon nu poat! ptrund! prin prot!c&ii > !i %in!) ! un p!r"!ct paradoB sau ar tr!%ui s "i!- 6ar ?al!ntin! sus&in! c a gsit o cal! s ocol!asc opr!lit!a asta) o cal! d! a l! strpung!- 8ar !u /l cr!d- I s gs!asc o m!tod s d!mol!0! prot!c&iil! i o s ,in /n ora) cu armata lui d! d!moni) i o s n! ucid p! to&i.iguran&a s!ac din glasul lui .amu!l /i trimis! lui .imon un "ior d! g+!a& p! ira spinrii Cari t!ri%il d! r!s!mnat- D-ar tr!%ui s "aci c!,a< . a,!rti0!0i Concla,ul< 8-am a,!rti0at d!*a- C nd m-au int!rogat- '!-am spus i l!-am tot spus c ?al!ntin! ,r!a s distrug prot!c&iil!) dar nu m-au luat /n s!am- Concla,ul cr!d! c prot!c&iil! or s r!0ist! ,!nic p!ntru c au r!0istat o mi! d! ani- 6ar aa s-a /nt mplat i cu 2oma) p n c nd au ,!nit %ar%arii- =otul cad!) la un mom!nt datC+icoti) amar i m nios Consid!r-o ca p! o curs s ,!0i cin! t! ucid! primul) 6iurnul! > ?al!ntin!) c!ilal&i r!pudia&i sau Concla,ul-

;nd!,a /ntr! aici i acolo, m na lui Clar$ s! smuls! dintr-a lui Jac!- C nd uraganul o arunc /n a"ar i o tr nti la pod!a) c0u singur) dur!ros) i s! rostogoli p n c! s! opri) g " ind.! ridic an!,oi! /n capul oas!lor i s! uit /n *ur- .! a"la /n mi*locul unui co,or p!rsan /ntins p!st! pod!aua un!i /ncp!ri mari) cu 0iduri d! piatr- 8ci i colo s! 0r!a c t! o pi!s d! mo%ili!r# p n0!l! al%! cu car! "us!s!r /n,!lit! l! pr!"c!au /n sta"ii cocoat!) di"orm!- 6rap!rii d! cati"!a at rnau /n "a&a "!r!str!lor uria!# cati"!aua !ra al%-c!nui! i pr"uit) iar "irioar! strlucitoar! d! pra" dansau /n lumina lunii Clar$< Jac! i!i d! dup una dintr! "orm!l! masi,! /n,!lit! /n p n0! al%!- 1ti %in!< 4in!- .! ridic /n picioar!) /n"ior ndu-s! uor- I dur!a cotul- 5n a"ar d! "aptul c 3matis o s m omoar! pro%a%il) c nd o s s! /ntoarc) dac &in!m cont d! "aptul c i-am spart toat! "ar"uriil! i am d!sc+is un Cortal /n %uctria !i1l /ntins! o m n spr! !a C-a m!ritat sau nu) 0is! !l a*ut nd-o s s! ridic!) oricum) !u am "ost "oart! impr!sionat 9ul&um!scClar$ s! uit /n *ur 6!ci aici ai cr!scut tu< Carc ! d!sprins dintr-o po,!st! 1u m g nd!am la un "ilm +orror) 0is! Jac!- 6oamn!) sunt at &ia ani d! c nd nam mai ,0ut locul sta7 C! ,r!muri nu !ra at t d!@ 3t t d! r!c!< Clar$ tr!mura- 5i /nc+is! mantia p n la g t) dar "rigul din conac !ra mai mult d!c t "i0ic- 'ocul se sim)ea /ng+!&at) d! parc niciodat n-ar "i !Bistat cldur) lumin sau ,!s!li! /nuntrul lui Du) 0is! Jac!- 2!c! a "ost dintotd!auna- ?oiam s 0ic pr"uit. .coas! o lampa-,r*itoar!i din %u0unar i ac!asta prins! ,ia&) /n m na lui'umina sa al%) ,!nind d! *os) /i scot!a /n !,id!n& um%ra d! su% pom!&i) sco%ituril! d! la t mpl! 3sta ! cam!ra d! lucru i nou n! tr!%ui! %i%liot!ca- ?ino7 I condus! a"ar din cam!r i d!-a lungul unui culoar p! p!r!&ii cruia s! /niruiau 0!ci d! oglin0i) car! l! r!"l!ctau imaginil!- Clar$ nu-i ddus! s!ama c t d! r,it artaA mantia !i !ra plin d! pra") prul /i !ra /nc lcit d! , nt- 5nc!rc s i-l aran*!0!) discr!t) i /i surprins! r n*!tul lui Jac! /n urmtoar!a oglind- 6in nu tia c! moti,) datorat "r /ndoial ,r!un!i magii d! , ntor d! um%r! p! car! !a na,!a nicio ans s-o /n&!l!ag) prul lui arta p!r"!ctCuloarul a,!a mai mult! ui) d! am%!l! pr&i) un!l! dintr! !l! d!sc+is!# Clar$ putu 0ri c t! c!,a din c!l!lalt! /ncp!ri) la "!l d! pr"uit! i a%andonat! ca i cam!ra d! lucru- 9ic+a!l Pa$land nu a,us!s! nicio rud) 0is!s! ?al!ntin!) aa c !a pr!supus! c nu mot!nis! nim!ni conacul dup Fmoart!aG lui > !a cr!0us! c ?al!ntin! continuas! s locuiasc aici) dar acum ,!d!a clar c nu s! /nt mplas! aa- =otul !mana trist!&! i a%andon- 'a 2!nJic() ?al!ntin! numis! locul ac!sta FacasG i i-l artas! lui Jac! /n oglinda Cortalului) un d!cupa* aurit din amintiril! d!spr! pa*iti ,!r0i i pi!tr! pri!t!noas!) dar i asta) g ndi Clar$) "us!s! tot o minciun- 1ra limp!d! c ?al!ntin! nu mai locuis! aici d! ani %uni > pro%a%il c lsas! conacul s putr!0!asc pur i simplu sau mai tr!cus!) doar oca0ional) ca s s! plim%! p! culoar!l! lui /ntun!cat! ca o sta"i!3*uns!r la ua din captul culoarului i Jac! o d!sc+is! /mping nd-o cu umrul) d ndu-s! un pas /napoi ca s-o las! p! Clar$ s intr! /naint!a lui- 1a /i /nc+ipuis! %i%liot!ca d! la 8nstitut) iar /ncp!r!a ac!asta nu !ra pr!a di"!ritA ac!iai p!r!&i cptui&i cu ra"turi p!st! ra"turi plin! d! cr&i) ac!l!ai scri p! in!) p!ntru a a*ung! la ra"turil! d! sus- =otui ta,anul !ra dr!pt i cu grin0il! la ,!d!r!) nu conic) i nu !Bista niciun %irou- 6rap!rii ,!r0i d! cati"!a) cu "alduril! nins! d! pra") at rnau

/n dr!ptul "!r!str!lor al! cror g!amuri alt!rnau ,!r0i i al%astr!- 5n lumina lunii) sclip!au ca o c+iciur colorat- 6incolo d! g!am) totul !ra cu"undat /n %!0n 3sta ! %i%liot!ca< /l /ntr!% !a p! Jac! /n oapt) d!i nu pr!a tia d! c! opt!a1ra o n!clintir! pro"und /n toat casa ac!!a mar! i pusti!1l pri,!a dincolo d! !a) cu oc+ii um%ri&i d! amintiri I%inuiam s stau p! %anc+!ta ac!!a d! la "!r!astr i s cit!sc tot c!-mi pr!gtis! tata p!ntru 0iua ac!!a- 'im%i di"!rit!) /n 0il! di"!rit! > "ranc!0a s m%ta) !ngl!0a duminica >) dar uit! c nu-mi aduc amint! acum /n c! 0i !ra latina) dac !ra lun!a sau mar&!a@ Clar$ ,0u d!odat /ntr-o str"ulg!rar! imagin!a lui Jac!) %i!&!l) cu cart!a a!0at p! g!nunc+i) st nd /n am%ra0ura "!r!str!i) pri,ind a"ar la@ 'a c!< 1ra oar! o grdin< I pri,!lit!< ;n 0id /nalt d! mrcini ca /n *urul cast!lului Frumoas!i din Cdur!a 3dormit< 5l ,0u citind) cu lumina ptrun0 nd p! "!r!astra c! arunca ra0! al%astr! i ,!r0i p! capul lui %lond) i cu "a&a lui mic mult mai s!rioas d!c t ar "i tr!%uit s "i! a unui copil d! 0!c! aniori Du pot s-mi amint!sc) 0is! !l din nou) pri,ind /n /ntun!ric1a /i atins! umrul Du cont!a0) Jac! 4nui!sc c nu.! scutur ca i!ind dintr-un ,is i str%tu odaia) lumin ndu-i cal!a cu lampa,r*itoar!i- 5ng!nunc+! s c!rc!t!0! un r nd d! cr&i i s! ridic /n picioar! cu una dintr! !l! /n m n* 4e)ete simple pentru $ospodine, 0is! !l- 8at-o7 1a ddu "uga la !l i i-o lu din m n- 3rta ca o cart! o%inuit) l!gat /n cop!rt! al%astr! i pr"uit) ca toat! c!l!lalt! lucruri din cas- C nd o d!sc+is!) pra"ul s! ridic dintr! pagini ca un roi d! moliiI sco%itur mar!) ptrat) "us!s! "cut /n mi*locul cr&ii- Cotri,it cu lcaul ac!la) ca un giu,ai!r /ntr-o montur) s! a"la un ,olum mai mic) aproap! c t o %rour) l!gat /n pi!l! al%) cu titlul /n latin imprimat cu lit!r! aurii- Clar$ putu r!cunoat! cu,int!l! Fal%G i Fcart!G) dar c nd o scoas! din lca i o d!sc+is!) spr! surprind!r!a !i) d!scop!ri c paginil! !rau acop!rit! cu un scris d! m n) su%&ir! ca o p n0 d! pian*!n) /ntr-o lim% p! car! n-o put!a d!sci"ra Lr!ac) 0is! Jac!) uit ndu-s! p!st! umrul !i- Lr!ac ,!c+! Co&i citi< 9ai gr!u) r!cunoscu !l- 3u tr!cut ani %uni- 6ar /mi /nc+ipui c 9agnus ,a put!a s-o cit!asc1l /nc+is! cart!a i-o str!cur /n %u0unarul manti!i ,!r0i a lui Clar$) apoi s! /ntoars! ctr! ra"tul d! cr&i) plim% ndu-i d!g!t!l! p!st! r nduril! d! tomuri) d!-a lungul cotoar!lor ac!stora 3i ,r!a s i!i ,r!una dintr! ast!a cu tin!< /ntr!% !a) cu %l nd!&!- 6ac ,r!i@ Jac! r s! i /i ls m na /n *os D-a,!am ,oi! s cit!sc d!c t c!!a c! mi s! pr!gt!a dinaint!) 0is! !l- 5n un!l! ra"turi !rau cr&i p! car! nu a,!am ,oi! nici mcar s l! ating- 3rt ctr! un ir d! cr&i a"lat p! un ra"t d! sus) l!gat! toat! /n pi!l! maroni!- 3m citit odat una dintr! !l!) c nd a,!am ,r!o as! ani) doar ca s ,d c! mar! sco"al !ra- .-a do,!dit a "i un *urnal d!-al tatlui m!u- 6!spr! min!- Dot! d!spr! F"iul m!u) Jonat+an C+ristop+!rG- 9-a %tut cu cur!aua) c nd m-a prins c l-am citit- 6! "apt) a "ost prima oar c nd am a"lat c a,!am i un al doil!a num!;n su%it *ung+i d! m ni! o str%tu p! Clar$ 1i %in!) acum nu ! ?al!ntin! aici Clar$@ /nc!pu Jac! p! un ton d! a,!rtism!nt) dar !a d!*a /ntins!s! m na s smulg una dintr! cr&il! d! p! ra"tul int!r0is) do%or nd-o la pod!a- .coas! o %u"nitur mul&umitoar!- Clar$7

1i) +aid!7 sri din nou) d nd *os o alt cart!) apoi /nc una- .cot!au nori d! pra") c nd ating!au pod!aua- 3cuma) tu7 Jac! s! uit o clip la !a) apoi un /nc!put d! 0 m%!t /i ridic un col& al gurii5ntin0 nd m na) /i tr!cu %ra&ul d!-a lungul ra"tului) d nd *os r!stul cr&ilor) cu un put!rnic %u%uit- 2 s!@ apoi s! /ntr!rups! %rusc /nl& ndu-i capul) ciulind ur!c+!a pr!cum pisica la un 0gomot /nd!prtat 3u0i< 0e s aud5 !ra gata s /ntr!%! Clar$) dar s! opri- +ra un 0gomot) acum mai put!rnic > un % 0 it ascu&it i un scr n!t) ca o mainri! pus /n "unc&iun!Ngomotul pr!a s ,in din p!r!t!- 1a "cu "r s ,r!a un pas /n spat!) !Bact c nd pi!tr!l! din "a&a lor alun!car /napoi cu un sc r& it ruginit- I d!sc+i0tur s! cscas! /n spat!l! pi!tr!lor > un soi d! u tiat n!r!gulat /n 0id6incolo d! u !ra o scar c! co%ora /n %!0n-

ACEST S&N/E %NTINAT


Du-mi amint!sc s "i "ost ,r!odat o pi,ni& aici) 0is! Jac!) uit ndu-s! p!st! Clar$ la d!sc+i0tura cscat /n p!r!t!5i ridic lampa-,r*itoar!i) iar lumina !i s! rs"r ns! /n tun!lul c! co%ora- C!r!&ii !rau n!gri i n!t!0i) "cu&i dintr-o piatr n!agr p! car! Clar$ n-o r!cunoscu=r!pt!l! luc!au d! parc-ar "i "ost ud!- ;n miros ciudat s! r!,rsa prin d!sc+i0turA igrasios) muc!d) cu o not m!talic) strani!) car!-i /ncord n!r,ii la maBimum C! cr!0i c-ar put!a "i acolo) *os< Du tiuJac! s! /ndr!pt spr! scar# pus! piciorul p! prima tr!apt) /nc!rc nd-o) apoi ridic din um!ri) ca i c nd s-ar "i +otr t- 5nc!pu s co%oar!) mic ndu-s! cu prud!n&- 6up c t!,a tr!pt!) s! /ntoars! i s! uit /n sus) la Clar$ ?ii i tu< Co&i s m-at!p&i aici) sus) dac ,r!i1a arunc o pri,ir! prin %i%liot!ca pusti!) s! cutr!mur i s! gr%i s-l a*ung din urm.cara co%ora /n spiral) /n c!rcuri din c! /n c! mai str ns!) d! parc i-ar "i croit drum printr-o uria coc+ili! d! m!lc- 9irosul d!,!ni mai put!rnic c nd a*uns!r *os i scara s! lrgi /ntr-o mar! /ncp!r! ptrat) ai cr!i p!r!&i d! piatr !rau m n*i&i cu d r! d! igrasi! > i alt! p!t!) mai /ntun!cat!- Cod!aua !ra scri*!lit cu s!mn!A un talm!-%alm! d! p!ntagram! i run!) cu pi!tr! al%! /mprtiat! ici i coloJac! "cu un pas /naint! i c!,a scr ni su% talpa lui- Hi !l i Clar$ s! uitar /n *os /n ac!!ai clip Ias!) opti Clar$Du pi!tr! al%!) ci oas!) d! toat! mrimil! i "orm!l!) pr!srat! p! pod!a C! "c!a !l aici) *os< continu !a'ampa-,r*itoar!i ard!a /n m na lui Jac!) arunc ndu-i strlucir!a n!pm nt!an prin toat cam!ra 1Bp!rim!nt!) 0is! Jac! p! un ton s!c) /ncordat- 2!gina 1l"ilor 'uminii a spus@ C! "!l d! oas! sunt ast!a< ridic ,oc!a Clar$- .unt oas! d! animal< Du- Jac! lo,i cu piciorul /ntr-o grmad d! oas!) am!st!c ndu-l!- Du toat!Clar$ sim&i o g+!ar /n pi!pt Cr!d c-ar tr!%ui s n! /ntoarc!m5n sc+im%) Jac! ridic lampa-,r*itoar!i din m na sa- 80%ucni put!rnic i mai put!rnic) lumin nd a!rul cu o strlucir! or%itoar! al%- Col&uril! /nd!prtat! al! /ncp!rii i!ir mai clar la i,!al- =r!i dintr! !l! !rau goal!- 3l patrul!a !ra astupat

cu o +ain car! at rna- 1ra c!,a /n spat!l! +ain!i) o "orm cocoat@ Jac!) opti Clar$- C! ! aia< 1l nu rspuns!- 5n m na li%!r a,!a d!odat un pumnal d! s!ra"# Clar$ nu-i ddus! s!ama c nd /l scos!s!) dar sclip!a /n lumina lmpii-,r*itoar!i ca o lam d! g+!a& Jac!) nu@ 0is! Clar$) dar !ra d!*a pr!a t r0iu1l /naint cu pai mari i ddu +aina la o part! cu , r"ul pumnalului) apoi o /n"c i-o tras! /n *os- C0u) /n"lorind un nor d! pra"Jac! s! ddu /napoi) cltin ndu-s!) lampa-,r*itoar!i scp ndu-i din m n- 5naint! ca lumina s s! sting) Clar$ /i 0ri p!ntru o "rac&iun! d! s!cund "a&aA !ra o masc al% d! groa0- Clar$ s! r!p!0i i ridic lampa-,r*itoar!i mai /naint! s s! "ac /ntun!ric d! tot i o ridic mult d!asupra capului) disp!rat s ,ad c! putus! s-l oc+!0! p! Jac! > Jac! c!l n!0druncinat > at t d! tar!'a /nc!put) tot c!-a d!sluit a "ost silu!ta unui om > un om /n"urat /ntr-o 0dr!an& murdar i al%) g+!muit p! pod!a- 'a /nc+!i!turil! m inilor i la gl!0n! a,!a ctu!) prins! d! pod!a cu %!lciug! groas! d! m!tal- 0um poate s mai "ie viu5 s! g ndi Clar$) /ngro0it) i sim&i cum i s! urc "i!r!a /n g t- Ciatra-run tr!mur /n m na !i) iar lumina dans p!st! pri0oni!rA ,0u %ra&!l! i picioar!l! !maciat!) purt nd p!st! tot s!mn!l! n!numrat!lor torturi- Fa&a unui craniu s! /ntoars! ctr! !a) cu or%it!l! goal! acolo und! ar "i tr!%uit s "i! oc+ii > dup car! s! au0i un "on!t uscat) iar !a ,0u c nu !ra o 0dr!an& al% c!!a c!-l acop!r!a) ci !rau aripi, aripi al%! car! i s! /nl&au /n spat! ca dou s!c!ri imaculat!) singur!l! lucruri imaculat! din /ncp!r!a ac!!a mi0!ra%il1a scoas! o !Bclama&i! g tuit+ Jac!) tu ,!0i@ ?dJac!) l ng !a) ,or%!a cu o ,oc! ca sticla spart 3i spus c nu !Bista niciun /ng!r@ c nim!ni nu a ,0ut ,r!odat unul@ Jac! opt!a c!,a a%ia au0it) un ir lung d! c!!a c! pr!au /n*urturi- .! /mpl!tici /naint!) ctr! cr!atura g+!muit p! pod!a > i s! cltin /napoi lo,indu-s! d! un 0id in,i0i%il- Cri,ind /n *os) Clar$ ,0u c /ng!rul stt!a /ntr-o p!ntagram "cut din run! /nln&uit! /ntr! !l!) ad nc spat! /n piatr# ac!st!a sclip!au sla%) cu o lumin "os"or!sc!nt 2un!l!) opti !a- Du put!m tr!c! p!st!@ 6ar tr!%ui! s !Bist! c!,a@ 0is! Jac!) cu ,oc!a aproap! "r nt) c!,a p! car! s-l put!m "ac!5ng!rul /i /nl& capul- Clar$ ,0u cu o mil /nn!%unitoar!) s" i!toar! c a,!a prul c rlion&at i auriu ca al lui Jac!) lucind stins /n lumin- =!ndoan!l! s! lipis!r d! sco%ituril! craniului su- Ic+ii lui !rau dou pu&uri) "a&a %r0dat d! cicatric!) ca un ta%lou "rumos distrus d! ,andali- 5n timp c! /l pri,!a) gura lui s! d!sc+is! i un sun!t /i i!i din g t > nu cu,int!) ci o ptrun0toar! mu0ic d! aur) o singur not c ntat) &inut lung) lung) lung) at t d! /nalt i d! dulc! /nc t sun!tul !ra ca dur!r!a;n ,al d! imagini s! /nl& /naint!a oc+ilor lui Clar$- 5nc mai &in!a str ns piatrarun) dar lumina !i s! dus!s!# !a nu s! mai a"la acolo) ci /n alt part!) und! sc!n! din tr!cut i s! p!rindau /naint! ca /ntr-un ,is d! somnam%ul > "ragm!nt!) culori) sun!t!.! a"la /ntr-o pi,ni& d! ,inuri) goal i curat) cu o singur run uria scri*!lit p! pod!aua d! piatr- ;n om stt!a l ng !a# &in!a /n m n o cart! d!sc+is i o tor& cu lumin al% or%itoar! /n c!alalt- C nd !l /i ridic oc+ii) Clar$ ,0u c !ra ?al!ntin!A mult mai t nr) cu "a&a "r nicio cut i "rumoas) cu oc+ii lui n!gri limp!0i i strlucitori- 5n timp c!-i /ng na litania) runa i0%ucni /n "oc) iar c nd "lcril! s! domolir) o silu!t g+!muit 0c!a /n c!nuA un /ng!r) cu aripil! /ntins! i /ns ng!rat!) ca o pasr! , nat i do%or t din c!r@

.c!na s! sc+im%- ?al!ntin! stt!a l ng o "!r!astr) iar l ng !l !ra o t nr "!m!i! cu prul rou- ;n in!l cunoscut d! argint sclipi p! m na lui) c nd !l o lu /n %ra&!- Cu o tr!srir! d! dur!r!) Clar$ o r!cunoscu p! mama !i > dar !ra t nr) cu trsturil! d!licat! i ,uln!ra%il!- Curta o cma d! noapt! al% i) !,id!nt) !ra /nsrcinat 3corduril!) 0is! ?al!ntin! m nios) n-au "ost doar c!a mai proast id!! p! car! a a,ut-o Concla,ul ,r!odat) dar i c!l mai ru lucru car! li s! put!a /nt mpla n!"ilimilor- Doi s "im condi)iona)i d! r!pudia&i) s "im l!ga&i d! cr!aturil! al!a@ ?al!ntin!) 0is! Joc!l$n cu un 0 m%!t) d!stul cu politica) t! rog5i ridic %ra&!l! i l! /nln&ui p! dup g tul lui ?al!ntin!) cu dragost!a radiindu-i p! c+ip > la "!l i p! al lui) dar la !l mai !ra i altc!,a /n !Bpr!sia ac!!a) c!,a c! /i trimis! lui Clar$ un "ior p! ira spinrii?al!ntin! /ng!nunc+!at /n c!ntrul unui c!rc d! copaci- 6!asupra capului strluc!a o lun plin) lumin nd p!ntagrama n!agr p! car! o scri*!l!a !l /n pm ntul d!0golit d! iar% din lumini- Cr!ngil! copacilor alctuiau o r!&!a d!as d!asupra lui# s! /ntind!au aproap! p n /n dr!ptul p!ntagram!i) cu "run0!l! c+ircit! i "cut! scrum- 5n mi*locul st!l!i cu col&uri stt!a o "!m!i! cu prul lung) strlucitor# silu!ta !i !ra 0,!lt i "rumoas) "a&a /i !ra ascuns /n um%r) %ra&!l! goal! i al%!- 9 na !i st ng !ra /ntins /n "a&) iar c nd /i d!sc+is! palma) Clar$ putu ,!d!a o ti!tur ad nc) din car! s ng!l! curg!a /nc!t) picur nd apoi /ntr-o cup d! argint a!0at p! margin!a p!ntagram!i- . ng!l! pr!a n!gru /n lumina lunii sau pro%a%il c era n!gru Copilul nscut cu ac!st s ng! /n !l) 0is! !a) iar ,oc!a /i !ra dulc!) minunat) ,a "i mai put!rnic d!c t 6!monii Cp!t!nii din a%isuril! dintr! lumi- ?a "i mai tar! d!c t 3smod!l) ,a a,!a mai mult "or& d!c t .+!dim-ii "urtunilor- 6ac ,a "i pr!gtit cum s! cu,in!) nu ,a !Bista nimic p! car! s nu-l poat "ac!- 6!i t! pr!,in) adug !a) s ng!l! sta ,a sting! tot c! ! om!n!sc /n !l) pr!cum sting! otra,a ,ia&a din s ng! 5&i mul&um!sc) .tp n a 1domului) 0is! ?al!ntin!C nd !l /ntins! m na s ia cupa cu s ng!) "!m!ia /i ridic "a&a) iar Clar$ ,0u c d!i !ra "rumoas) oc+ii !i !rau dou g,an! goal! din car! i!!au t!ntacul! n!gr!) 0, rcolitoar!) rsucindu-s! prin a!r) ca nit! s!n0ori c! t!stau a!rul- Clar$ /i /n%ui un &ipt@ Doapt!a i pdur!a disprur- Joc!l$n stt!a /n "a&a cui,a p! car! Clar$ nu-l put!a ,!d!a- Du mai !ra /nsrcinat) iar prul !i strlucitor /i !ra r,it /n *urul "!&!i sal! /ndur!rat!) disp!rat! Du pot s mai stau cu !l) 2agnor) 0is! !a- Dicio 0i /n plus- 8-am citit *urnalul- Htii c! i-a "cut lui Jonat+an< D-a "i cr!0ut nici mcar c ?al!ntin! ar "i putut "ac! asta7 ;m!rii !i tr!murau 3 "olosit s ng! d! d!mon@ Jonat+an nu mai ! un copil- Du mai ! nici mcar uman# ! un monstru@ 6ispru- ?al!ntin! s! plim%a n!linitit /n *urul c!rcului d! run!) cu un pumnal d! s!ra" strlucind /n m na lui 6! c! nu ,r!i s vorbeti< m r i !l- 6! c! nu ,r!i s-mi dai ce doresc5 'o,i cu pumnalul) iar /ng!rul s! 0, rcoli) /n timp c! un lic+id auriu & ni din rana lui) ca o risip d! soar! 6ac nu ,r!i s-mi dai rspunsuri) ui!r ?al!ntin!) po&i s-mi dai s ng!l! tuI s-mi "ac mai mult %in! mi! i s ng!lui m!u) d!c t /&i "ac! &i!3cum !rau /n %i%liot!ca lui ?al!ntin!- .oar!l! strluc!a prin "!r!str!l! cu g!amuri din rom%uri colorat!) scld nd /ncp!r!a /n al%astru i ,!rd!- Dit! ,oci ,!n!au dintr-o alt cam!rA r s!t! i ,or%!) o p!tr!c!r!- Joc!l$n /ng!nunc+!at l ng ra"turil! d! cr&i) uit ndu-s! /n st nga i-n dr!apta- .coas! o cart! groas din %u0unar i o str!cur /ntr! c!l!lalt! p! ra"t@ Hi dispru- .c!na arta o pi,ni&) ac!!ai pi,ni& /n car! Clar$ tia c s! a"la /n

mom!ntul ac!la- 3c!!ai p!ntagram scri*!lit p! pod!a) iar /n c!ntrul st!l!i 0c!a /ng!rul- ?al!ntin! stt!a /n apropi!r!) din nou cu un pumnal d! s!ra" /n m n- 3cum arta cu mul&i ani mai /n , rst) nu mai !ra t nr 8t+uri!l) 0is! !l- .unt!m pri!t!ni %uni d! acum) nu-i aa< 3 "i putut s t! las /ngropat d! ,iu su% ruin!l! al!a) dar n-am "cut-o) t!-am luat aici) cu min!- 5n to&i ac!ti ani t!-am &inut aproap!) sp!r nd c /ntr-o 0i /mi ,!i spun! c! ,oiam) c! a,!am n!,oi! s tiu.! ddu mai aproap! d! /ng!r) &in nd pumnalul /n a"ar) lumina lui "c nd %ari!ra runic s licr!asc 3tunci c nd t!-am in,ocat) am ,isat c /mi ,!i spun! de ce. 6! c! n!-a cr!at 2a0i!l) ca p! rasa lui d! , ntori d! um%r!) i totui nu n!-a dat put!ril! p! car! l! au r!pudia&ii > ,it!0a lupilor) n!murir!a spirit!lor naturii) magia magici!nilor) nici mcar r!0ist!n&a ,ampirilor- D!-a lsat goi /n "a&a l!giunilor iadului) doar cu liniil! ast!a pictat! p! pi!l!a noastr- 6! c! a tr!%uit ca put!ril! lor s "i! mai mari ca al! noastr!< 6! c! nu put!m s a,!m i noi c! au !i< Cum d! ! drept aa c!,a< 5n st!aua c!-l &in!a pri0oni!r) /ng!rul stt!a tcut ca o statui! d! marmur) n!micat) cu aripil! str ns!- Ic+ii lui nu !Bprimau nimic) /n a"ar d! o n!s" rit m +nir! mut- Lura lui ?al!ntin! s! sc+imonosi Cr!a %in!- Continu-&i tc!r!a- I s-mi /nc!rc norocul?al!ntin! ridic pumnalul 3m Cocalul 9ortal) 8t+uri!l) i /n cur nd o s am i .a%ia > dar "r Iglind nu pot s /nc!p in,ocar!a- Iglinda ! tot c!-mi mai tr!%ui!- .pun!-mi und! !- .pun!-mi und! !) 8t+uri!l) i-o s t! las s mori.c!na s! spars! /n "ragm!nt! i /n timp c! ,i0iunil! !i s! t!rg!au- Clar$ 0ri imagini p! car! l! tia din comaruril! !i > /ng!ri cu aripi al%! i aripi n!gr!) p n0! d! ap ca oglinda) aur i s ng! > i Jac!) /ntorc ndu-i spat!l! i pl!c nd) /ntotd!auna /ntorc ndu-i spat!l! i pl!c nd- Clar$ /ntins! m na spr! !l i) p!ntru prima oar) glasul /ng!rului /i ,or%i /n mint!) /n cu,int! p! car! l! put!a /n&!l!g!Acestea nu sunt primele vise pe care )i le-am artat vreodat8magin!a un!i run! i0%ucni /n spat!l! oc+ilor !i) ca "ocul d! arti"icii > o run p! car! n-o mai ,0us! niciodat# a,!a un d!s!n ,iguros) simplu i pr!cis) ca un nod6ispru c t ai clipi) iar c nd nu s! mai ,0u) c ntar!a /ng!rului /nc!tas!- Clar$ !ra /napoi /n corpul !i) cltin ndu-s! p! picioar!) /n /ncp!r!a mi0!ra%il i ur t mirositoar!- 5ng!rul !ra tcut) /nmrmurit) cu aripil! str ns!) o !"igi! a trist!&iiClar$ suspin 8t+uri!l5ntins! m inil! ctr! /ng!r) tiind c n-ar "i putut tr!c! d! run!) cu inima "r nt d! dur!r!- 6! at &ia ani) /ng!rul 0c!a acolo) tcut i singur /n %!0n) /nln&uit i /n"om!tat) dar incapa%il s moar@ Jac! ,!ni l ng !a- 5i ddu s!ama) dup !Bpr!sia lui r,it) c i !l ,0us! tot c! ,0us! !a- .! uit /n *os) la pumnalul d! s!ra" din m na lui) i apoi /napoi) la /ng!r- Fa&a lui oar% !ra /ntoars ctr! !i) /ntr-o implorar! mutJac! "cu un pas /naint!) i apoi /nc unul- Ic+ii lui !rau a&inti&i asupra /ng!rului i) /i 0is! Clar$) !ra d! parc o n!au0it con,!rsa&i! a,!a loc /ntr! !i) o ,or%ir! p! car! !a nu o put!a au0i- Ic+ii lui Jac! !rau strlucitori ca nit! discuri d! aur) r!"l!ct nd din plin lumina* It3uriel! rosti !lCumnalul din m na lui s! aprins! ca o tor&- .trlucir!a lui !ra or%itoar!5ng!rul /i ridic "a&a) d! parc ar "i ,0ut i !l lumina cu oc+ii lui Jac!- 5ntins! m inil! /n a"ar) lan&uril! car!-i l!gau /nc+!i!turil! 0ornind cu o mu0ic strid!ntJac! s! /ntoars! ctr! !a Clar$) 0is!- 2un!l!4unele- C!ntru o clip) ca s! uit lung la !l) n!dum!rit) dar !l o /nd!mna din oc+i- 5i ddu lui Jac! lampa-,r*itoar!i) /i scoas! st!la din %u0unar i /ng!nunc+!

l ng run!l! din pod!a- 3rtau d! parc ar "i "ost cioplit! /n piatr cu un o%i!ct ascu&it3runc o pri,ir! /n sus la Jac!- 1Bpr!sia lui o sp!ri!) "ocul din oc+ii lui > !rau plini d! /ncr!d!r! /n !a) d! /ncr!d!r! /n a%ilit&il! !i- Cu , r"ul st!l!i tras c t!,a linii p! pod!a) sc+im% nd run!l! d! l!gar! /n run! d! !li%!rar!) p! c!l! d! /nc+id!r! /n d!sc+id!r!- 1l! i0%ucn!au /n "lcri /n timp c! l! trasa) d! parc l!-ar "i aprins cu un %& d! c+i%rit p!st! catran=!rmin nd) s! ridic /n picioar!- 2un!l! licrir /n "a&a !i- 4rusc) Jac! ,!ni s st!a l ng !a- 'ampa-,r*itoar!i s! stins!s!) singur!l! ra0! ,!nind acum d! la pumnalul d! s!ra" p! car! !l /l numis! cu num!l! /ng!rului) aprins /n m na lui- 5ntins! m na i) d! data asta) putu ptrund! prin %ari!ra run!lor ca i cum n-ar "i "ost nimic acolo5ng!rul /i ridic m inil! i lu pumnalul d! la Jac!- 3c!sta /i lumin oc+ii or%i i Clar$ a,u impr!sia p!ntru o clip c 0 m%!a- 2suci pumnalul /n m n p n c! , r"ul lui ascu&it a*uns! im!diat su% st!rn- Clar$ scoas! o mic !Bclama&i! i ddu s s! r!p!ad /naint!) dar Jac! o prins! d! %ra&) cu o m n d! "i!r) i o smuci /napoi > !Bact /n clipa /n car! /ng!rul /n"ips! pumnalul p n la pls!l!Capul /ng!rului c0u p! spat!) m inil! /i picar moi d! p! m n!r car! rmas! /n locul und! tr!%ui! s "i "ost inima lui > dac /ng!rii a,!au inim# Clar$ nu tia- 6in ran i0%ucnir "lcri) /mprtiindu-s! d! *ur /mpr!*urul pumnalului- =rupul /ng!rului s! ,0u n!clar) /m%iat /ntr-o "lacr al%) lan&uril! d! la /nc+!i!turil! lui d!,!nis!r staco*ii) incand!sc!nt!) ca "i!rul lsat pr!a mult /n "oc- Clar$ s! g ndi la picturil! m!di!,al! /n"&i nd /ng!ri mistui&i d! ,paia !Bta0ului di,in > iar aripil! /ng!rului s! d!sc+is!r larg i al%!) ca /ntr-o clip i !l! s "i! cuprins! d! "oc) pr!cum o plas d! "lcriClar$ nu s! mai put!a uita- .! /ntoars! i /i /ngrop "a&a /n umrul lui Jac!- 1l o cuprins! cu %ra&ul) str ng nd-o tar! 1 /n r!gul) 0is! !l /n prul !i) ! /n r!gul6ar a!rul !ra plin d! "um) iar su% picioar!l! !i pm ntul pr!a s s! clatin!- 3%ia c nd Jac! s! /mpl!tici) !a /i ddu s!ama c nu !ra d! la oc# pm ntul c+iar s! mica- 5i ddu drumul lui Jac! i s! cltin) pi!tr!l! d! su% picioar! scr n!au "r!c ndu-s! un!l! d! alt!l! i o ploai! d!as d! &r n s! c!rn!a din ta,an- 5ng!rul !ra un st lp d! "um# run!l! din *urul lui strluc!au or%itor d! put!rnic- Clar$ s! uit at!nt la !l!) d!sci"r ndu-l! /n&!l!sul) iar apoi ridic o pri,ir! /nn!%unit spr! Jac!A Conacul@ !ra l!gat d! 8t+uri!l- 6ac /ng!rul moar!) conacul@ Du-i t!rmin "ra0a- 1l d!*a o prins!s! d! m n i al!rga spr! scri) trg nd-o dup !l- .cril! sltau i s! ca%rau i !l!# Clar$ c0u) i0%indu-i dur!ros g!nunc+iul d! o tr!apt) dar str nsoar!a lui Jac! p! %ra&ul !i nu sl%i- 3l!rg mai d!part!) ignor nd dur!r!a din picior) sim&indu-i plm nii plini d! pra" /n!ccios3*uns!r /n capul scrii i s! aruncar /n %i%liot!c- 5n spat!l! lor) Clar$ putu au0i un mug!t surd) c nd scara s! pr%ui- Dici aici nu !ra mai %in!# odaia s! cutr!mura) cr&il! s! rostogol!au d! p! ra"turil! lor- I statui! 0c!a /n locul und! s! rsturnas!) /ntr-o grmad d! s"r mturi- Jac! /i ddu drumul lui Clar$) /n"c un scaun i) mai /naint! s apuc! !a s-l /ntr!%! c! ,oia s "ac) /l a0, rli /n "!r!astra cu ,itralii.caunul 0%ur prin "!r!astr) /ntr-o cascad d! cio%uri- Jac! s! /ntoars! i /i /ntins! m na- 5n spat!l! lui) prin cadrul 0im&at car! rms!s!) s! putu ,!d!a o pa*it! /ntins scldat din plin d! lumina lunii i , r"uril! coroan!lor unor copaciCr!au s "i! "oart! *os- (u pot sri de la nl)imea asta ) s! g ndi !a i s! pr!gt!a s clatin! din cap spr! Jac!) c nd /i ,0u oc+ii larg d!sc+ii i gura /n "orma unui a,!rtism!nt- ;nul dintr! %usturil! gr!l! d! marmur car! str*uiau ra"turil! d! sus) alun!cas! din locul lui i cd!a spr! !a# !a s! "!ri din cal!a lui) i %ustul s! i0%i d! pod!a la doar c &i,a c!ntim!tri d! locul /n car! s! a"las!) ls nd o consid!ra%il ad ncitur /n pod!a5n clipa urmtoar!) %ra&!l! lui Jac! !rau /n *urul !i i-o ridicau d! la pod!a- Cr!a surprins s s! /mpotri,!asc) s! tr!0i dus ctr! "!r!astra spart i aruncat "r

c!r!moni! a"ar'o,i un d m% acop!rit cu iar%) a"lat im!diat su% "!r!astr) i s! rostogoli la ,al! p! panta lui) prin0 nd ,it!0 p n c! s! i0%i d! o mo,il) cu d!stul "or& c t s rm n "r rsu"lar!- .! ridic /n capul oas!lor) scutur ndu-i iar%a din pr- 5n s!cunda urmtoar!) Jac! s! opri din cd!r! l ng !a# spr! d!os!%ir! d! !a) s! /ntoars! im!diat cu "a&a /n *os i s! g+!mui) uit ndu-s! /n sus p! pant) la conacClar$ /i /ntoars! capul s ,ad la c! s! uita) dar !l d!*a o prins!s! /mping nd-o /n mica ad ncitur dintr! c!l! dou d m%uri- 9ai t r0iu) a,!a s-i d!scop!r! %ra&!l! /n,in!&it! /n locuril! d! und! o &inus! !l# acum scoas! doar o !Bclama&i! d! surpri0) c nd !l o tr nti la pm nt i s! rostogoli p!st! !a) "c nd scut din trupul lui) /n ,r!m! c! s! porni un 0gomot asur0itor- Cr!a c pm ntul s! d!s"c!a /n %uc&i) ca la !rup&ia unui ,ulcan- ;n *!t d! pra" al% & ni ctr! c!r- Clar$ au0i un ropot put!rnic) d! *ur /mpr!*ur- C!ntru o clip d! stupoar!) s! g ndi c /nc!pus! s plou > apoi /i ddu s!ama c !ra o ploai! d! pi!tr!) molo0 i sticlA s"r mturil! conacului nruit c0 nd /n *urul lor ca o grindin ucigtoar!Jac! o aps mai tar! /n pm nt) cu trupul lipit d! al !i) %til! lui d! inim sun nd aproap! la "!l d! put!rnic /n ur!c+il! sal! ca i 0gomotul pr,lirii ruin!lor conacului?ui!tul pr%uirii s! stins!) /nc!tul cu /nc!tul) ca "umul car! s! d!stram /n a!r- 5n locul lui) s! au0i ciripitul sp!riat al psrilor# Clar$ l! put!a 0ri p!st! umrul lui Jac!) 0%ur nd curioas! /n c!rcuri) p! "undalul c!rului /ntun!cat Jac!) 0is! !a /nc!t) cr!d c &i-am pi!rdut st!la p! und!,a1l s! ridic pu&in) proptindu-s! /n coat!) i s! uit la !a- C+iar i prin /ntun!ric) !a s! put!a ,!d!a r!"l!ctat /n oc+ii lui# "a&a lui !ra m n*it d! "uningin! i pm nt) gul!rul cmii /i !ra s" iat Du-i nimic- 6ac nu !ti rnit .unt %in!Fr s s! g nd!asc) !a ridic m na) tr!c ndu-i uor d!g!t!l! prin prul lui.im&i cum !l s! /ncord!a0 i-i ,0u oc+ii /ntun!c ndu-s! 3,!ai iar% /n pr) 0is! !a5i sim&!a gura uscat# adr!nalina /i gon!a prin ,!n!- =ot c!!a c! s! /nt mplas! > /ng!rul) nruir!a conacului > pr!a mult mai pu&in r!al d!c t c!!a c! ,!d!a /n oc+ii lui Jac! D-ar tr!%ui s m atingi) 0is! !l9 na !i /ncr!m!ni) cu palma lipit d! o%ra0ul lui 6! c! nu< Htii d! c!) 0is! !l i s! rostogoli /ntr-o part!) /ntin0 ndu-s! p! spat!- 3i ,0ut i tu c!-am ,0ut !u) nu-i aa< =r!cutul) /ng!rul- Crin&ii notri1ra p!ntru prima oar) s! g ndi !a) c nd !l /i num!a aa- &rin)ii notri. .! /ntoars! p! o part!) ,r nd s /ntind o m n spr! !l) dar n!"iind sigur c ar "i tr!%uit s-o "ac- 1l s! uita /n gol) la c!r 3m ,0ut Htii c! sunt !uCu,int!l! /i i!!au d! p! %u0! /ntr-o oapt c+inuit .unt /n part! d!mon) Clar$- 5n part! demon. 3i /n&!l!s asta) nu-i aa< Ic+ii lui s! /n"ips!r /ntr-ai !i ca %urg+i!l! 3i ,0ut c! a /nc!rcat s "ac ?al!ntin!- 3 "olosit s ng! d! d!mon > l-a "olosit p! min! mai /naint! s m "i nscut- .unt /n part! monstru- 5n part! tot c! am /nc!rcat at t d! mult s t!rg) s distrugClar$ /i alung din mint! glasul lui ?al!ntin! spun ndA F1a mi-a spus c i-am pr!"cut /nt iul !i nscut /ntr-un monstruG 6ar i magici!nii sunt /n part! d!moni- Ca 9agnus- 3sta nu-i "ac! n!aprat ri@ 6ar nu sunt part! 6!moni Cp!t!ni!- 3i au0it c!-a spus "!m!ia ac!!a d!mon-

6a stin$e tot ce-i omenesc n el, precum stin$e otrava via)a din sn$e. 'ui Clar$ /i tr!mur ,oc!a Du ! ad!,rat- Du poat! "i- D-ar! niciun s!ns@ 6ar ! ad!,ratC! c+ipul lui Jac! s! cit!a o disp!rar! "urioas- 1a 0ri sclipir!a ln&iorului d! argint din *urul g tului su gol) ca o "lacr) /n lumina st!l!lor 3sta !Bplic totul. ?r!i s spui c !Bplic d! c! !ti tu un , ntor d! um%r! uluitor< 6! c! !ti loial i n!/n"ricat i cinstit i tot c! d!monii nu sunt5 1Bplic) 0is! !l cu glas domol) d! c! simt c!!a c! simt p!ntru tin! C! ,r!i s spui< 1l rmas! tcut c t!,a mom!nt! lungi) uit ndu-s! la !a d! la mica distan& c!-i d!spr&!a- 1a /l put!a sim&i) c+iar dac n-o ating!a) d! parc ar "i stat /n continuar! cu trupul lipit d! al !i 1ti sora m!a) 0is! !l) /n c!l! din urm- .ora m!a) s ng!l! m!u) "amilia m!a3r tr!%ui s ,r!au s t! prot!*!0 > r s! "r 0gomot i "r ,!s!li! >) s t! prot!*!0 d! g!nul d! %i!&i car! ,or s-&i "ac !Bact c! ,r!au eu s-&i "acClar$ /i &inu r!spira&ia 3i spus c) d!-acum /ncolo) ,r!i s "ii doar "rat!l! m!u 3m min&it) 0is! !l- 6!monii mint) Clar$- Htii) sunt anumit! "!luri d! rni p! car! l! po&i cpta c nd !ti , ntor d! um%r! > rni int!rn!) d! la otra,a d!monilor- Dici mcar nu tii c! ! /n n!r!gul cu tin!) dar s ng!r!0i /nc!t) p n la moart!) p! dinuntru- 3a ! i cu asta dac /nc!rc s "iu numai "rat!l! tu 6ar 3lin!@ =r!%uia s /nc!rc > i am /nc!rcat- ?oc!a /i !ra lipsit d! ,ia&- 6ar 6umn!0!u ti! c nu ,r!au p! nim!ni) d!c t p! tin!- Dici mcar nu vreau s ,r!au p! altcin!,a) d!c t p! tin!5ntins! m na) tr!c ndu-i uor d!g!t!l! prin prul !i) ating ndu-i o%ra*ii cu , r"ul d!g!t!lor 9car acum tiu d! c!?oc!a lui Clar$ s! stins! /ntr-o oaptA Dici !u nu ,r!au p! nim!ni altcin!,a) d!c t p! tin!Fu rspltit) cci lui i s! ti! r!spira&ia- Fr gra%) !l s! ridic /ntr-un cot- 3cum s! uita /n *os la !a) iar !Bpr!sia lui s! sc+im%as! > "a&a /i arta cum nu-i mai artas! niciodat) cu o lumin indol!nt) aproap! apatic /n oc+i- 5i ls d!g!t!l! s alun!c! /nc!t p! o%ra0ul !i spr! gur) urmrindu-i conturul %u0!lor cu , r"ul unui d!g!t Cro%a%il) 0is! !l) ar tr!%ui s-mi spui s nu "ac asta1a nu-i rspuns!- Du ,oia s-i spun s s! opr!asc- .! sturas! s-i mai spun nu lui Jac! > s nu-i d!a ,oi! niciodat s simt c!!a c! voia din tot su"l!tul s simt- Iric t ar "i costat1l s! apl!c) ating ndu-i "oart! uor o%ra*ii cu %u0!l! > dar c+iar i ac!ast uoar ating!r! /i trimis! lui Clar$ "iori prin to&i n!r,ii) "iori car!-i "cur s tr!mur! tot corpul 6ac ,r!i s m opr!sc) spun!-mi acum) opti !l- Cum !a tot nu-i rspuns!) !l /i atins! cu gura ad ncitura t mpl!iA .au acum- 5i plim% %u0!l! p! linia o%ra0ului !iA .au acum- 4u0!l! lui a*uns!r /n dr!ptul %u0!lor !iA .au@ 6ar !a /ntins! m inil! i-l tras! spr! !a) iar r!stul cu,int!lor lui s! pi!rdur p! %u0!l! !i- I srut %l nd) pr!caut) dar nu %l nd!&! ,oia !a) nu acum) nu dup tot ac!st timp) i /i rsuci pumnii /n cmaa lui) trg ndu-l mai tar! spr! !a- 1l g!mu uor) din ad ncul g tl!*ului) i apoi %ra&!l! lui o /nc!rcuir) str ng nd-o l ng !l) i s! rostogolir /n iar%) /mpl!ti&i unul cu altul) /nc srut ndu-s!- Ci!tr!l! o /ng+iont!au p! Clar$ /n spat!) iar umrul o dur!a) d! la cd!r!a p! "!r!astr) dar nu-i psa- =ot c! mai !Bista !ra Jac!# tot c! sim&!a) sp!ra) r!spira) ,oia i ,!d!a !ra

Jac!- Dimic altc!,a nu conta5n po"ida manti!i) /i put!a sim&i cldura corpului dogorind prin +ain!l! lui i al! !i=ras! d! *ac+!ta lui i i-o ddu *os) apoi cum,a !l !ra d!0%rcat i d! cma6!g!t!l! !i /i !Bplorau corpul) /n ,r!m! c! gura lui i-o !Bplora p! a !iA pi!l! cati"!lat p!st! muc+i "ini) cicatric! su%&iri ca s rma- 1a /i atins! cicatric!a /n "orm d! st!a d! p! umr > !ra n!t!d i la ni,!lul pi!lii) nu i!it /n a"ar) pr!cum c!l!lalt!- Cr!supun!a c !rau imp!r"!c&iuni) toat! ac!st! s!mn!) dar !a nu l! consid!ra ast"!l# !rau o istori! scris p! corpul lui) +arta un!i ,i!&i d! n!s" rit r0%oi1l s! c+inuia s-i d!sc+id nasturii d! la manti!) cu d!g!t!l! tr!murtoar!- 1a cr!d!a c mai ,0us! ,r!odat m inil! lui Jac! n!sigur! 'as-m p! min!) 0is! !a i d!sc+!i! singur ultimul nastur!C nd s! ridic) c!,a r!c! i m!talic o lo,i /n cla,icul) iar !a !Bclam scurt) surprins C!-i< Jac! /nl!mni- =!-am lo,it< Du- 3sta7 3tins! ln&iorul d! argint d! la g tul lui- 6! captul su at rna un c!rc d! m!tal3c!sta s! lo,is! d! !a) c nd s! ridicas!- 3cum s! uita la !l8n!lul sta@ m!talul tocit d! ,r!m!) cu mod!lul su d! st!l!@ !a cunot!a in!lul sta8n!lul 9org!nst!rn- 1ra ac!lai in!l car! lucis! p! m na lui ?al!ntin!) /n ,isul p! car! li-l artas! /ng!rul- Fus!s! in!lul lui) iar !l i-l druis! lui Jac!) aa cum "us!s! transmis dintotd!auna din tat-n "iu 5mi par! ru) 0is! Jac!- 5i urmr!a linia o%ra0ului cu , r"ul d!g!t!lor) cu o int!nsitat! ca d! ,is /n oc+ii lui- 3m uitat c purtam %l!st!m&ia asta6!odat) Clar$ sim&i o rc!al d! g+!a& inund ndu-i ,!n!l! Jac!) 0is! !a) cu ,oc! *oas- Jac!) nu Du c!< . nu port in!lul< Du- Du@ m ating!- Ipr!t!-t! o s!cundC+ipul lui /ncr!m!ni- Con"u0ia ca d! ,is din oc+ii lui "u /nlocuit d! /ntr!%ri) dar nu 0is! nimic) ci doar /i r!tras! m na Jac!) 0is! !a- 6! c!< 6! c! acum< 4u0!l! lui d! /ntr!d!sc+is!r d! surprind!r!- 1a putu ,!d!a o lini! /ntun!cat und! !l /i mucas! %u0a d! *os sau poat! c !a i-o mucas! 6! c! acum ce5 3i spus c nu !ra nimic /ntr! noi- C) dac noi@ dac n! lsm prad s!ntim!nt!lor p! car! ,r!m noi s l! sim&im) o s-i rnim p! to&i c!i la car! &in!m Mi-am mai spus- 3m min&it- Cri,ir!a lui s! /m%l n0i- Cr!0i c !u n-a ,r!a s@< Du) 0is! !a- Du) nu sunt proast) tiu c ,r!i- 6ar c nd ai spus c acum /n s" rit /n&!l!gi d! c! sim&i /n "!lul ac!sta p!ntru min!) c!-ai ,rut s spui< Du c n-ar "i tiut) g ndi !a) dar tr!%uia s /ntr!%!) tr!%uia s-l aud p! !l spun nd-oJac! o prins! d! /nc+!i!turi i /i ridic m inil! spr! "a&a lui /mpl!tindu-i d!g!t!l! cu al! !i 5&i aduci amint! c! &i-am spus la C!n+alloJ acas< /ntr!% !l- C tu niciodat nu t! g nd!ti /naint! d! a "ac! c!,a i c /n "!lul sta distrugi tot c! atingi< Du) uitas!m d! asta- 9ul&um!sc c mi-ai r!amintit1l pru s nu %ag! /n s!am sarcasmul din ,oc!a !i Du ,or%!am d!spr! tin!) Clar$- ?or%!am d!spr! min!- 3a sunt !u5i /ntoars! pu&in "a&a i d!g!t!l! !i alun!car p! o%ra0ul lui C!l pu&in) continu !l) acum tiu d! c!- Htiu c! ! /n n!r!gul cu min!- Hi poat!@ poat! c tocmai d! ac!!a am at t d! mult n!,oi! d! tin!- C!ntru c) dac ?al!ntin! m-a "cut p! min! un monstru) atunci pr!supun c p! tin! t!-a "cut un soi d! /ng!r- 8ar 'uci"!r l-a iu%it p! 6umn!0!u) nu< 3a spun! 9ilton) c!l pu&in-

Clar$ /i &inu rsu"lar!a 1u nu sunt /ng!r- 8ar tu nici mcar nu tii c p!ntru asta a "olosit ?al!ntin! s ng!l! lui 8t+uri!l@ poat! c ?al!ntin! l-a ,rut p!ntru !l totui@ 1l a spus c s ng!l! !ra Fp!ntru min! i al m!uG) 0is! Jac! linitit- 3sta !Bplic d! c! tu po&i "ac! lucruril! p! car! l! po&i "ac!) Clar$- 2!gina 1l"ilor 'uminii a spus c sunt!m am ndoi !Bp!rim!nt! d! s ng!- Du doar !u 1u nu sunt /ng!r) Jac!) r!p!t !a- Du /napoi!0 cr&il! la %i%liot!c) "ur il!gal mu0ic d! p! 8nt!rn!t- 5mi mint mama- .unt complet obinuit. Du p!ntru min!1l s! uit /n *os la !a- Fa&a lui plut!a d!asupra !i) p! un "undal d! st!l!- Du !Bista nici urm din o%inuita lui arogan& /n !Bpr!sia lui > nu-l mai ,0us! niciodat at t d! "ranc) dar c+iar i r!nun&ar!a ac!asta la oric! pa,0 !ra am!st!cat cu o ur d! sin! ad nc pr!cum o ran Clar$) !u@ 6-t! la o part!) 0is! Clar$* 0e5 6orin&a din oc+ii lui s! spars! /n mii d! %uc&!l!) pr!cum cio%uril! oglin0ii Cortal d! la 2!nJic() i) p!ntru un mom!nt) !Bpr!sia /i /ncr!m!ni d! uluir!- 1a a%ia d! suporta s s! uit! la !l i s continu! s 0ic nu- Cri,indu-l acum > c+iar dac n-ar "i "ost /ndrgostit d! !l) part!a ac!!a din !a car! !ra "iica mam!i sal!) car! iu%!a toat! lucruril! "rumoas! numai p!ntru "rumus!&!a lor) tot l-ar "i dorit5ns tocmai p!ntru c !ra "iica mam!i sal!) c!!a c! dor!a !ra cu n!putin& 9-ai au0it) 0is! !a- Hi las-mi m inil! /n pac!Hi l! smuls! /napoi) str ng ndu-l! tar! /n pumni) ca s ascund "aptul c-i tr!murau1l nu s! clinti- 4u0!l! i s! su%&iar i) p!ntru o clip) !a ,0u din nou lumina ac!!a d! prdtor /n oc+ii lui) /ns acum am!st!cat cu "uri! 4nui!sc c n-ai ,r!a s-mi spui de ce5 =u cr!0i c m ,r!i p! min! doar p!ntru c !ti mal!"ic) nu uman- Du ,r!i d!c t alt moti, p!ntru car! s t! urti- D-o s t! las s-mi do,!d!ti c t d! ticlos !ti D-am spus niciodat asta- D-am spus niciodat c m "olos!am d! tin! 4in!) 0is! !a- .pun!-mi acum c nu !ti un monstru- .pun!-mi c nu ! nimic /n n!r!gul cu tin!- Hi spun!-mi c m-ai "i ,rut c+iar dac n-ai "i a,ut s ng! d! d!mon /n tin!&entru c eu nu am sn$e de demon. !i tot te vreau. 5i /ncruciar pri,iril!) a lui plin d! "uri! oar%# p!ntru o clip) niciunul dintr! !i nu r!spir) apoi !l s! arunc la o part! d! p! !a) /n*ur nd i s! ridic /n picioar!.mulg ndu-i cmaa din iar%) i-o /m%rc p!st! cap) /nc sco& nd "ulg!r! din oc+i- 5i tras! cmaa /n *os) p!st! *!ani) i s! /nd!prt) s-i r!cup!r!0! *ac+!taClar$ s! ridic /n picioar!) cltin ndu-s! pu&in- ? ntul tios /i "cu pi!l!a ca d! gin p! %ra&!- 5i sim&!a picioar!l! ca d! c!ar p! *umtat! topit- 5i /nc+!i! nasturii manti!i p n sus) cu d!g!t! amor&it!) c+inuindu-s! s nu i0%ucn!asc /n lacrimi- Cl nsul n-ar "i a*utat la nimic acumCra"ul i c!nua /nc mai plut!au prin a!r i iar%a din *ur !ra plin d! s"r mturiA %uc&!l! d! mo%il) pagini d! cr&i purtat! cu *al! d! , nt# ac+ii d! l!mn aurit# o %ucat d! aproap! *umtat! d! scar) rmas mist!rios n!d!t!riorat- Clar$ s! /ntoars! s s! uit! la Jac!# dd!a cu piciorul /n %uc&il! d! molo0 cu o sl%atic satis"ac&i! 1i %in!) 0is! !l) sunt!m m nca&iDu la asta s! at!pta !a- Clipi n!dum!rit C!< 3i pi!rdut st!la m!a) mai tii< 3dio ans! s mai d!s!n!0i un Cortal acum- 2osti cu,int!l! cu o plc!r! amar) d! parc situa&ia i-ar "i con,!nit /ntr-un mod d! n!/n&!l!s- Du mai a,!m nicio alt cal! d! a n! /ntoarc!- ?a tr!%ui s m!rg!m p! *os-

,,,
5n condi&ii normal!) n-ar "i "ost o plim%ar! plcut- I%inuit cu luminil! oraului) lui Clar$ nu-i ,!n!a s cr!ad c t d! /ntun!ric !ra /n 8dris noapt!a- ;m%r!l! groas! i n!gr! c! str*uiau drumul p! am%!l! pr&i pr!au s "or"ot!asc d! creaturi a%ia ,i0i%il!) i nici mcar cu lampa-,r*itoar!i lui Jac! nu put!au ,!d!a d!c t la c &i,a m!tri /n "a&a lor- 5i lips!au "!linar!l! d! strad i "irm!l!) lumina "arurilor) 0gomot!l! oraului- =ot c! put!a au0i acum !ra scr n!tul "!rm al pi!triului su% tlpil! lor i) la rstimpuri) rsu"lar!a !i) pu"n!t!l! d! surprind!r! c nd s! /mpi!dica d! ,r!o piatr r0l!a&6up ,r!o c t!,a or!) /nc!pur s o doar picioar!l! i gura /i !ra uscat ca iasca- 3!rul d!,!nis! "oart! r!c!) iar !a m!rg!a cu capul %gat /ntr! um!ri) tr!mur nd) i cu m inil! ad nc a"undat! /n %u0unar!- 6ar c+iar i asta ar "i "ost mai uor d! suportat) dac Jac! i-ar "i ,or%it- Du mai scos!s! niciun cu, nt d! c nd pl!cas!r d! la conac) /n a"ar d! c t!,a indica&ii rstit! d! ori!ntar!) c nd /i spun!a p! und! s-o ia la ,r!o rsp nti! sau /i ordona s ocol!asc ,r!o groap- 6ar c+iar i atunci) !a s! /ndoia c l-ar "i d!ran*at pr!a tar! dac !a ar "i c ut /ntr-o groap) alt"!l d!c t p!ntru "aptul c l!-ar "i /nc!tinit m!rsul5n c!l! din urm) c!rul /nc!pu s s! lumin!0! /nspr! !st- Clar$) poticnindu-s! p! drum) p! *umtat! adormit) /i ridic oc+ii) surprins 1 d!,r!m! p!ntru rsritJac! s! uit la !a cu un dispr!& plictisit 1 3licant!- .oar!l! n-o s rsar d!c t p!st! ,r!o tr!i or!) p! pu&in- 3l!a sunt luminil! orauluiCr!a uurat c !rau aproap! d! cas p!ntru a mai &in! cont d! atitudin!a lui) Clar$ /i iu&i paii- 6up o cotitur) s! tr!0ir m!rg nd p! o pot!c noroioas) tiat /n panta unui d!al- H!rpuia d!-a curm!0iul d!alului) urm ndu-i cur%ura) dispr nd dup o cotitur /n d!prtar!- 6!i oraul nu s! ,!d!a) a!rul d!,!nis! mai luminos) iar c!rul !ra strpuns /n dir!c&ia ac!!a d! o ciudat strlucir! roiatic =r!%ui! s "im p!-aproap!) 0is! Clar$- 1 ,r!o scurttur p! la %a0a d!alului< Jac! !ra /ncruntat C!,a ! /n n!r!gul) 0is! !l a%ruptI lu /naint!) aproap! al!rg nd p! drum) %ocancii lui ridic nd nori d! pra" car! pr!au ocru la culoar!) /n lumina ac!!a ciudat- Clar$ al!rg i !a) s nu rm n /n urm) ignor nd prot!st!l! tlpilor !i cu %ici- 3*uns!r la urmtorul cot al drumului i Jac! s! opri at t d! %rusc) /nc t Clar$ s! i0%i d! !l- 5n alt! circumstan&!) ar "i "ost comic- 3cum) nu !ra.trlucir!a roiatic !ra mai put!rnic acum) color nd /n staco*iu c!rul nop&ii) lumin nd ca 0iua d!alul und! s! a"lau !i- Fuioar! d! "um s! /nl&au din ,al!a d! d!d!su%t ca p!n!l! d!sc+is! al! unui pun n!gru- 5nl& ndu-s! din n!gura lor) s! ,!d!au turnuril! din 3licant!) cu /n,!liuril! lor cristalin! ca nit! sg!&i strpung nd a!rul /n&!sat d! "um- 8ar prin "umul gros) Clar$ 0ri slt nd "lcri staco*ii) rsp ndit! prin ora ca un pumn d! giu,ai!r! sclipitoar! p! o p n0 n!agrCr!a d! n!cr!0ut) dar !ra ad!,ratA stt!au p! panta unui d!al /nalt d! l ng 3licant!) iar la picioar!l! lor) oraul ard!a-

$ARTEA A DOUA

STELELE STRLUCESC %NTUNECAT


3D=ID8IA (u mai stai5 (u stai nici dac mer$ apoi cu tine5 .143.=83DA M iart, dar n-a sta. Stelele mele strlucesc ntunecat deasupra mea= m tem c soarta mea ne"ast i pe a ta s-o strice ar putea= "ierbinte-)i cer dar s-mi dai drumul, ne"ericirea s mi-o duc de unul sin$ur. <a dra$ostea ce-mi por)i, rsplat rea )i-a nturna, lsnd neca urile mele s s-abat asupra ta. Pilliam .+a(!sp!ar!) A douspre ecea noapte

",

0OC I SA#IE
1 t r0iu) 0is! 8sa%!ll! trg nd la loc cu n!r,o0itat! p!rd!aua d! dant!l /n "a&a "!r!str!i /nalt! din li,ing- 3r "i tr!%uit s s!-ntoarc p n acum Fii r!0ona%il) 8sa%!ll!) int!r,!ni 3l!c) p! tonul ac!la sup!rior d! "rat! mai mar! car! pr!a s sug!r!0! c) /n ,r!m! c! !a) 8sa%!ll!) /nclina s intr! /n panic) !l) 3l!c) !ra /ntotd!auna d! un calm p!r"!ctC+iar i postura lui > tolnit /ntr-unul dintr! "oart! um"lat!l! "otolii cptuit! d! l ng !min!ul "amili!i C!n+alloJ) d! parc n-ar "i a,ut nicio gri* p! lum! > pr!a m!nit s arat! ost!ntati, c t d! lipsit d! gri*i !ra !l 3a "ac! Jac! c nd ! suprat) pl!ac i cutr!i!r prin /mpr!*urimi- 6oar n!-a spus c s! duc! la plim%ar!- .! /ntoarc! !l8sa%!ll! o"t- 3proap! c-i dor!a ca prin&ii !i s "i! acas) dar !rau /nc sus) la Citad!l- 8ndi"!r!nt c! discutau m!m%rii Concla,ului) /ntrunir!a Consiliului s! pr!lungis! din cal!-a"ar d! mult 6ar !l ti! D!J Kor(ul- Du ti! 3licant!@ 5l ti! pro%a%il mai %in! d!c t tin!) 0is! 3lin!1a stt!a p! canap!a) citind o cart!) l!gat /n pi!l! rou-/nc+is- Crul !i n!gru !ra /mpl!tit la spat! /ntr-o codi& "ran&u0!asc) iar oc+ii) a&inti&i /n ,olumul d!sc+is /n poala !i- 8sa%!ll!) car! nu "us!s! niciodat mar! cititoar!) /ntotd!auna /i in,idia p! c!ilal&i p!ntru a%ilitat!a lor d! a pi!rd! /ntr-o cart!- 1Bistau mult! lucruri p!ntru car! odinioar ar "i in,idiat-o p! 3lin! > /nt i d! toat!) c !ra micu& i a,!a o "rumus!&! d!licat) nu ca d! ama0oan i at t d! /nalt /nc t s /ntr!ac aproap! oric! %iat /nt ln!a- 6ar) p! d! alt part!) a%ia d! cur nd 8sa%!ll! /i ddus! s!ama c r!stul "!t!lor nu !rau %un! doar d! in,idiat) d! !,itat sau d! dispr!&uit 3 trit aici p n la , rsta d! 0!c! ani- ?oi doi n-a&i ,i0itai oraul d!c t d! ,r!o c t!,a ori8sa%!ll! /i dus! m na la g t) /ncrunt ndu-s!- Candanti,ul d! ru%in at rnat d! un ln&ior /n *urul g tului /i ddus! %rusc un impuls ,iol!nt > dar d! r!gul !l 0, cn!a doar /n pr!0!n&a d!monilor) iar acum s! a"lau /n 3licant!- 1ra cu n!putin& s !Bist! d!moni /n apropi!r!- Coat! c pandanti,ul o luas! ra0na Du cr!d c s! plim% prin /mpr!*urimi) oricum- Cr!d c ! "oart! clar und! s-a dus) rspuns! 8sa%!ll!3l!c /i ridic pri,iril! Cr!0i c s-a dus s-o ,ad p! Clar$< 1a mai ! aici< 5n&!l!s!s!m c tr!%uia s pl!c! /napoi la D!J Kor(- 3lin! /nc+is!

cart!a- ;nd! st sora lui Jac!) d! "apt< 8sa%!ll! ridic din um!ri 5ntr!a%-l p! el, 0is! !a) uit ndu-s! "ulg!rtor ctr! .!%astian.!%astian !ra tolnit p! canap!aua din "a&a lui 3lin!- Hi !l a,!a o cart! /n m n) iar capul lui cu prul n!gru !ra apl!cat asupra !i- 5i ridic oc+ii) d! parc-ar "i sim&ito p! 8sa%!ll! pri,indu-l 6!spr! min! ,or%!a&i< /ntr!% !l) pri!t!nos=otul la .!%astian !ra pri!t!nos) s! g ndi 8sa%!ll! cu un /nc!put d! plictis!al- 'a /nc!put) "us!s! impr!sionat d! /n"&iar!a lui > pom!&ii ac!ia ascu&i&i i oc+ii si n!gri) ad nci > dar p!rsonalitat!a lui a"a%il plin d! /n&!l!g!r! acum o clca p! n!r,i- Du-i plc!au %i!&ii car! pr!au s nu s! /n"uri! niciodat) su% niciun moti,- 5n lum!a lui 8sa%!ll!) "uri! !ra !gal cu pasiun!) !ra !gal cu distrac&i! C! cit!ti< /ntr!% !a) mai tios d!c t ar "i ,rut- 1 ,r!una dintr! cr&il! d! %!n0i d!s!nat! al! lui 9aB< 6a- .!%astian s! uit /n *os la !B!mplarul Sanctuarul n$erilor, d! p! %ra&ul canap!l!i- 5mi plac ilustra&iil!8sa%!ll! pu"ni !Basp!rat- 3runc ndu-i o pri,ir!) 3l!c spus!A .!%astian) mai d!,r!m!) ast0i@ Jac! ti! und! ai "ost< ?r!i s spui dac ti! c am "ost cu Clar$ la plim%ar!< .!%astian pru amu0at;it!) nu-i niciun s!cr!t- 8-a "i spus lui Jac!) dac l-a "i ,0ut la timp Du ,d d! c! i-ar psa7 3lin! pus! cart!a d!opart!) cu asprim! /n glas- Du-i ca i c nd .!%astian ar "i "cut c!,a ru- Hi c! dac ,r!a s-i arat! Clariss!i cum ! prin 8dris) /naint! s s! duc acas< Jac! ar tr!%ui s "i! mul&umit c sora lui nu st p!aici plictisit i agasat Jac! poat! "i "oart!@ prot!ctor) 0is! 3l!c) dup o uoar !0itar!3lin! s! /ncrunt 3r tr!%ui s st!a d!opart!- Du poat! "i un lucru %un p!ntru !a s "i! !Bag!rat d! prot!*at- C nd a dat p!st! noi) a "cut o "a& d! parc n-ar mai "i ,0ut p! nim!ni srut ndu-s! p n atunci- ?r!au s spun) cin! ti!) poat! c+iar n-a ,0ut 4a a ,0ut) 0is! 8sa%!ll!) amintindu-i cum o srutas! Jac! p! Clar$ la Curt!a 1l"ilor 'uminii6ar nu-i plc!a s s! g nd!asc la asta > lui 8sa%!ll! nu-i plc!a s s! %lc!asc /n propriil! n!"!riciri) cu at t mai pu&in /ntr-al! altora Du-i d!-asta 6ar atunci d! c!< .!%astian s! ridic /n capul oas!lor) d ndu-i la o part! o u,i& /ntun!cat din oc+i- 8sa%!ll! 0ri c!,a p!ntru o clip > o lini! roi! /n palma lui) ca o cicatric! 1 doar c m urt! p! min!) p!rsonal< C!ntru c !u nu-mi dau s!ama c! am putut ,r!odat@ 3ia ! cart!a m!aI ,oc! "ira, /l /ntr!rups! p! .!%astian- 9aB stt!a /n pragul li,ingului- 1ra /m%rcat /n pi*amal! c!nuii) iar prul lui at!n !ra ciu"ulit d! parc tocmai s! tr!0is!- .! uita "!roc! spr! ,olumul d! manga d! l ng .!%astian Car!) asta< .!%astian ridic !B!mplarul din Sanctuarul :n$erilor. Lata) ia-o) piciul!9aB str%tu cam!ra cu pai +otr &i i /i smuls! cart!a /napoi- .! uit m nios la .!%astian Du-mi spun! pici.!%astian r s! i s! ridic /n picioar! 9 duc s-mi iau nit! ca"!a) 0is! !l i s! /ndr!pt spr! %uctri!- 5n prag) s! opri i s! /ntoars!A ?r!a cin!,a c!,a< .! /nl& un cor d! r!"u0uri- 2idic nd din um!ri) .!%astian dispru /n %uctri!) ls nd ua s s! /nc+id singur /n urma lui 9aB) 0is! 8sa%!ll! cu asprim!) nu "i prost-cr!scut7

Du-mi plac! c nd oam!nii /mi iau lucruril!9aB str ng!a la pi!pt cart!a d! %!n0i d!s!nat! 9aturi0!a0-t!) 9aB- I luas! doar cu /mprumut?oc!a lui 8sa%!ll! sun mai n!r,oas d!c t int!n&ionas!# !ra /nc /ngri*orat p!ntru Jac!) tia) i /i ,rsa "ocul p! "rat!l! !i mai mic 3r tr!%ui s "ii /n pat) oricum- 1 t r0iu .! aud 0gomot! p! d!al- 6!-aia m-am tr!0it9aB clipi# "r oc+!lari) totul !ra /n c!a& p!ntru !l 8sa%!ll!@ =onul /ntr!%tor din ,oc!a lui /i atras! at!n&ia- 8sa%!ll! s! /ntoars! d! la "!r!astr C!-i< Iam!nii s! urc ,r!odat /n turnuril! d!monilor< 6! pild@ p!ntru ,r!un moti,< 3lin! /i ridic oc+ii . s! urc! /n turnuril! d!monilor< 2 s!- Du) nim!ni nu "ac! asta ,r!odat- 1 total /mpotri,a l!gii) /n primul r nd) i) apoi) d! c!-ai ,r!a tu s s! urc!< 3lin!) /i 0is! 8sa%!ll!) nu a,!a pr!a mult imagina&i!- 1a) una) s! put!a g ndi la o mul&im! d! moti,! p!ntru car! ar ,r!a cin!,a s urc! /n turnuril! d!monilor) c+iar i p!ntru a scuipa gum d! m!st!cat /n capul tr!ctorilor d! *os9aB s! /ncruntas! 6ar cin!,a a "cut-o- Htiu c-am ,0ut@ Du cont!a0 c!-ai cr!0ut tu c ai ,0ut) pro%a%il c ai ,isat) /i spus! 8sa%!ll!Fa&a lui 9aB s! 0% rci toat- Cr!sim&ind o pot!n&ial i0%ucnir! /n lacrimi- 3l!c s! ridic i /ntins! o m n ?ino) 9aB) 0is! !l) nu "r dragost!- Eai s t! duc /napoi la culcar! 3r tr!%ui s m!rg!m cu to&ii la culcar!) 0is! 3lin!) ridic ndu-s!?!ni la "!r!astr) l ng 8sa%!ll!) i tras! "!rm drap!riil! 1 aproap! mi!0ul nop&ii# cin! ti! c nd s! ,or /ntoarc! ai notri d! la Consiliu< D-ar! niciun rost s stm@ Candanti,ul d! la g tul lui 8sa%!ll! 0, cni din nou) ,iol!nt > iar /n clipa ac!!a) "!r!astra /n "a&a cr!ia stt!a 3lin! s! spars!) ctr! int!rior- 3lin! &ip) c nd nit! m ini s! /ntins!r prin sprtur > d! "apt) nu m ini) ,0u 8sa%!ll! cu limp!0im!a ocului) ci nit! g+!ar! uria!) cu sol0i) m ini m n*it! d! s ng! i d! "luid n!gru- I prins!r p! 3lin! i-o scoas!r prin "!r!astra spart mai /naint! s apuc! s &ip! a doua oar4iciul lui 8sa%!ll! !ra p! mas) l ng !min!u- .! r!p!0i dup !l) ocolindu-l p! .!%astian car! ,!nis! /n "ug d! la %uctri! 8a-&i arm!l!7 s! rsti !a) /n timp c! !l s! uita prin /ncp!r!) uluit- 6u-t!7 &ip !a i s! r!p!0i spr! "!r!astr' ng !min!u) 3l!c /l &in!a p! 9aB) /n timp c! %i!&!lul s! 0, rcol!a i &ipa) /nc!rc nd s scap! din str nsoar!a "rat!lui su mai mar!- 3l!c /l t r/ ctr! u@ine, g ndi 8sa%!ll!- Scoate-l pe Ma, de-aici. 3!rul r!c! su"la prin "!r!astra spart- 8sa%!ll! /i ridic "usta gr!a i ddu *os cu piciorul r!sturil! d! sticl) "!licit ndu-s! /n g nd p!ntru tlpil! groas! al! %ocancilor !i- C nd sticla c0u toat) /i , r/ capul /ntr! um!ri i sri a"ar prin rama goal) at!ri0 nd cu o 0druncintur p! al!!a d! piatr d! d!d!su%t'a prima pri,ir!) al!!a pr!a pusti!- Du !Bista niciun "!linar d! strad d!-a lungul canalului# singura surs d! lumin ,!n!a d! la "!r!str!l! cas!lor /n,!cinat!- 8sa%!ll! porni /naint! cu prud!n&) &in nd %iciul !i din !l!ctrum /ncolcit) p! l ng coaps3,!a %iciul sta d! at t d! mult ,r!m! > !ra cadoul primit d! la tatl !i) la a douspr!0!c!a ani,!rsar! >) /nc t acum /l sim&!a ca "c nd part! din !a) ca o !Bt!nsi! "luid a %ra&ului !i dr!pt;m%r!l! s! /ngroau c nd s! /nd!prt d! cas i o porni spr! Ildcastl! 4ridg!) car! s! arcuia p!st! canalul Crinc!Jat!r) "orm nd un ung+i n!o%inuit cu al!!a-

;m%r!l! d! la %a0a lui !rau str ns! g+!m i la "!l d! d!s! ca un nor d! mut! > i atunci) su% oc+ii lui 8sa%!ll! c!,a s! mic /n um%r) c!,a al% i sg!ttor8sa%!ll! o lu la "ug) tr!c nd printr-un gard ,iu scund d! la margin!a grdinii cui,a i srind *os p! digul c! tr!c!a p! su% pod- 4iciul su /nc!pus! s s! aprind) cu o lumin dur) arginti!) iar /n sla%a sa strlucir! o putu ,!d!a p! 3lin!) 0c nd in!rt la margin!a canalului- ;n d!mon mt+los) acop!rit d! sol0i) stt!a d!asupra !i) stri,ind-o cu gr!utat!a trupului masi, ca d! op rl) cu "a&a /ngropat /n g tul !i@ 6ar nu put!a "i un d!mon- Du "us!s!r niciodat d!moni /n 3licant!- 5n timp c! 8sa%!ll! s! +ol%a) stup!"iat) cr!atura /i /nl& capul i adulm!c a!rul) d! parc-ar "i sim&it-o- 1ra oar%) ,0u 8sa%!ll!) cu un ir d!s d! col&i 0im&a&i /ntins ca un "!rmoar d!-a curm!0iul "run&ii) /n locul und! ar "i tr!%uit s ai% oc+ii- 9ai a,!a o gur) /n part!a d! *os a "!&!i cu col&i mari) din car! picura ,!nin- 9uc+iil! co0ii sal! /ngust! sclip!au) /n timp c! i-o l!gna /naint! i-napoi) iar c nd s! apropi!) 8sa%!ll! ,0u c muc+iil! ac!l!a !rau din lam! d! os ascu&it ca %riciul3lin! s! 0%tu i scoas! un sun!t) o !Bclama&i! ca un sc nc!t- 8sa%!ll! s! sim&i cuprins d! o mar! uurar! > "us!s! aproap! sigur c 3lin! !ra moart >) dar nu p!ntru mult timp- C nd 3lin! s! mic) 8sa%!ll! ,0u c %lu0a !i !ra s" iat d! sus p n *os) p! pi!ptul "!t!i !rau urm! d! g+!ar!) iar cr!atura a,!a o alt g+!ar /n"ipt /n %!t!lia *!anilor !i;n ,al d! am!&!al tr!cu p!st! 8sa%!ll!- 6!monul nu /nc!rcas! s-o ucid p! 3lin! > nu /nc- 4iciul lui 8sa%!ll! prins! ,ia& /n m na !i) ca o sa%i! d! "oc a unui /ng!r r0%untor# s! r!p!0i /naint!) lo,ind cu %iciul p! spinar!a cr!aturii6!monul 0%i!r i s! rostogoli la o part! d! p! 3lin!- 5naint spr! 8sa%!ll!) cu am%!l! guri cscat!) lo,ind prin a!r cu g+!ar!l! ctr! "a&a !i- .lt nd cu gra&i! /napoi) !a /i r!p!0i din nou %iciul spr! !l# /l pl!sni p!st! "a&) p!st! pi!pt) p!st! picioar!- Cu0d!ri! d! urm! d! %ici /ncruciat! /i aprus!r d!monului p! pi!l!a sol0oas) din car! curg!au iroai! d! s ng! i d! lim"- I lim% lung) /n"urcat) & ni din gura lui d! sus cut nd prin a!r "a&a lui 8sa%!ll!- 5n , r"ul !i !Bista o um"ltur) o%s!r, !a) ca un soi d! ac) ca d! scorpion- N, cni "ulg!rtor din /nc+!i!tur) iar %iciul d! l ng !a s! /n"ur p! lim%a d!monului) l!g nd-o "!d!l! cu " ii d! !l!ctrum "l!Bi%il- 6!monul &ip i &ip) /n timp c! !a str ns! nodul put!rnic i smuci- 'im%a d!monului c0u) cu un pl!oscit /ngr!&otor) p! crmi0il! digului8sa%!ll! tras! rapid %iciul /napoi- 6!monul s! /ntoars! i "ugi) mic ndu-s! /n salturi rapid!) ca un arp!- 8sa%!ll! s! r!p!0i dup !l- 6!monul a*uns!s! la *umtat!a pot!cii car! urca d! la dig spr! drum) c nd o um%r n!agr s! /nl& /n "a&a lui- C!,a "ulg!r prin /ntun!ric) iar d!monul c0u) 0, rcolindu-s!) la pm nt8sa%!ll! s! opri %rusc- 3lin! stt!a /n picioar! d!asupra d!monului do%or t) cu un pumnal su%&ir! /n m n > pro%a%il /l purtas! la cingtoar!- 2un!l! d! p! lam strlucir ca "ulg!r!l! c nd /i r!p!0i pumnalul /n *os) /n"ig ndu-l /nc o dat i /nc o dat /n corpul spasmodic al d!monului) p n c nd cr!atura /ncr!m!ni d!"initi, i dispru3lin! /i ridic oc+ii- Fa&a !i !ra lipsit d! !Bpr!si!- Du "cu niciun g!st s-i /nc+id %lu0a) /n po"ida nasturilor rup&i- . ng!l! /i iroia din 0g ri!turil! ad nci d! p! pi!pt8sa%!ll! scoas! un uor "lui!rat 3lin!@ !ti %in!< 3lin! ls pumnalul s-i cad din m n) iar ac!sta 0ngni p! piatr- Fr niciun cu, nt) s! rsuci p!-un clc i i-o lu la "ug) dispr nd /n %!0na d! su% pod'uat prin surprind!r!) 8sa%!ll! /n*ur i s! r!p!0i dup 3lin!- 5i dori s "i "ost /m%rcat /n noapt!a asta /n c!,a mai comod d!c t o roc+i! d! cati"!a) d!i %in! mcar c-i pus!s! %ocancii- .! /ndoia c ar "i putut ,r!odat s-o a*ung p! 3lin! dac-ar "i a,ut tocuri-

5n part!a c!alalt a digului d! su% pod s! a"lau nit! scri m!talic!) duc nd /napoi /n Crinc!Jat!r .tr!!t- 3lin! nu s! mai ,!d!a d!c t ca o pat /n , r"ul scrii2idic ndu-i poal!l! gr!l! al! roc+i!i) 8sa%!ll! o urm) %ocancii !i %u%uind p! tr!pt!l! d! m!tal- C nd a*uns! sus) s! uit dup 3lin!Hi "cu oc+ii mari- 1ra la captul str0ii largi car! tr!c!a prin "a&a cas!i C!n+alloJD-o mai put!a ,!d!a p! 3lin! > "ata disprus! /n mul&im!a "or"otitoar! c! npdis! strada- I mul&im! alctuit nu doar din oam!ni) p! d!asupra- 1Bistau cr!aturi /n strad > d!moni >) ,r!o 0!c!) poat! c+iar mai mul&i) as!m!n!a cr!aturii-op rl cu g+!ar! p! car! o !B!cutas! 3lin! su% pod- 6ou sau tr!i cada,r! 0c!au d!*a /n strad) unul la ,r!o c &i,a pai distan& d! 8sa%!ll! > un %r%at cu *umtat! din pi!pt s" rt!cat- 8sa%!ll! /i ddu s!ama dup prul lui crunt c "us!s! %tr n- &i, binen)eles c "usese btrn, s! g ndi !a) cr!i!rul !i proc!s nd cu gr!u "aptul) cu g nduril! /nc!tinit! d! panic- %o)i adul)ii erau n 0itadel. :n ora nu rmseser dect copiii, btrnii i bolnavii@ 3!rul roiatic !ra /n&!sat d! mirosul d! ars) noapt!a !ra s" iat d! 0%i!r!t! i &ip!t!- ;il! cas!lor /niruit! d!-a lungul str0ii !rau toat! d!sc+is! > oam!nii ,!n!au /n "ug p! !l!) apoi s! opr!au ca /nl!mni&i c nd ,!d!au strada plin d! montri1ra cu n!putin&) d! n!imaginat- Diciodat /n istori! nu tr!cus! nici picior d! d!mon d! scutul prot!ctor asigurat d! turnuril! d!monilor- 8ar acum !rau cu 0!cil!Cu sut!l!- Coat! c+iar mai mul&i) r!,rs ndu-s! p! str0i ca un tsunami otr,itor8sa%!ll! s! sim&!a capti, /n spat!l! unui 0id d! sticl) /n star! s ,ad totul) dar incapa%il s s! mit! > pri,ind) /nmrmurit) cum un d!mon /n"ac un %i!&!l car! "ug!a) /l ridic d! la pm nt i /i /n"ig! din&ii 0im&a&i /n umrul lui4iatul &ip) dar &ip!t!l! lui s! pi!rd!au /n +rmlaia car! s" ia noapt!a8nt!nsitat!a ac!st!ia cr!t!a i tot cr!t!aA url!t!l! d!monilor) oam!nii strig ndu-s! unii p! al&ii p! num!) 0gomotul picioar!lor car! al!rgau i trosn!t!l! g!amurilor spart!- Cin!,a) /n strad) striga cu,int! p! car! !a a%ia d! l! /n&!l!g!a > c!,a d!spr! turnuril! d!monilor- 8sa%!ll! /i ridic oc+ii- =url!l! /nalt! stt!au d! stra* p!st! ora) ca /ntotd!auna) dar /n loc s r!"l!ct! lumina arginti! a st!l!lor sau mcar lumina roi! a oraului cuprins d! "lcri) !rau al%! i mat!) ca pi!l!a d! cada,ru- 'umin!sc!n&a lor disprus!- ;n "ior d! g+!a& o str%tu p! 8sa%!ll!- Du !ra d! mirar! c str0il! !rau plin! d! montrii > cum,a) d!i cu n!putin&) turnuril! d!monilor /i pi!rdus!r put!r!a magic- ?r*il! d! prot!c&i! c! apras!r 3licant! o mi! d! ani nu mai !Bistau-

,,,
.amu!l tc!a d! c t!,a or!) dar .imon !ra /nc tr!a0) +ol% ndu-s! "r somn /n %!0n) c nd au0i &ip!t!l!2idic %rusc capul- =c!r!- .! uit /n *ur) n!linitit > oar! ,isas!< 5i ciuli ur!c+!a) dar nici mcar noul au0 /m%unt&it nu d!t!ct c!,a- .! pr!gt!a s s! /ntind /napoi /n pat) c nd &ip!t!l! s! au0ir din nou) /n"ig ndu-s! /n ur!c+il! lui) ca nit! ac!- .unau d! parc-ar "i ,!nit d! dincolo d! Citad!l2idic ndu-s! /n capul oas!lor) rmas! p! pat i arunc o pri,ir! p! "!r!astr?0u pa*it!a ,!rd! /ntin0 ndu-s! p n d!part! i lumina /nd!prtat a oraului /n 0ar!- 5i mi*i oc+ii- 1ra c!,a /n n!r!gul cu lumina oraului) c!,a@ d!"!ct- 1ra mai sla% d!c t i-o amint!a > i !ra punct! mictoar! ici i colo prin %!0n) ca nit! ac! d! "oc) /ntr!&!s ndu-s! p! str0i- ;n nor palid s! ridica d!asupra turnurilor i a!rul !ra plin d! du+oar!a "umului .amu!l7 .imon au0i alarma din propriul glas- 1 c!,a /n n!r!gul3u0i ua d!sc+i0 ndu-s! %rusc i ropot d! picioar!- Llasuri aspr! rcnind- .imon /i apropi! "a&a d! 0%r!l!) c nd p!r!c+il! d! %ocanci %u"n!au p! l ng cldir!) /mprtiind pi!tric!l! /n timp c! al!rgau) , ntorii d! um%r! strig ndu-s! unii p!

al&ii /n timp c! dd!au "uga a"ar din Citad!l) co%or nd spr! ora Crot!c&iil! au c!dat7 Crot!c&iil! au c!dat7 Du put!m a%andona Citad!la7 Citad!la nu cont!a07 Copiii notri sunt acolo) /n ora7 ?ocil! d!*a d!,!nis!r mai sla%!- .imon "cu un salt /napoi d! la "!r!astr !Bclam ndA .amu!l7 Crot!c&iil!@ Htiu- 3m au0it?oc!a lui .amu!l s! au0i put!rnic prin 0id- Du pr!a sp!riat) ci r!s!mnat) pro%a%il un pic trium"tor) "iindc s! do,!dis! c a,us!s! dr!ptat! ?al!ntin! a atacat c nd Concla,ul !ra la /ntrunir!- 8nt!lig!nt 6ar Citad!la@ ! "orti"icat@ d! c! nu rm n aici) sus< 8-ai au0it- C!ntru c to&i copiii sunt /n ora- Copiii i prin&ii /n , rst > nu-i pot a%andona pur i simplu acolo>ra)ii <i$3t-ood. .imon s! g ndi la Jac! i apoi) cu o cumplit claritat!) la "a&a mic i palid a lui 8sa%!ll! su% coama !i d! pr n!gru) la +otr r!a !i /n lupt) la Vuril! i I-uril! !i copilr!ti d! p! %il!tul p! car! i-l scris!s! 6ar tu l!-ai spus@ ai spus Concla,ului c! a,!a s s! /nt mpl!- 6! c! nu t!-au cr!0ut< C!ntru c prot!c&iil! sunt r!ligia lor- . nu cr!0i /n put!r!a prot!c&iilor /ns!amn s nu cr!0i c !i sunt "iin&! sp!cial!) al!s! i ocrotit! d! /ng!r- 3 "i putut la "!l d! %in! s l! propun s cr!ad c sunt mundani oar!car!.imon s! r!p!0i /napoi s s! uit! p! "!r!astr) dar "umul s! /ngroas!) /n&!s nd a!rul cu o paloar! c!nui!- Du mai putu au0i glasuri strig nd a"ar# !rau &ip!t! /n d!prtar!) dar "oart! sla%! Cr!d c oraul ! /n "lcri Du- ?oc!a lui .amu!l !ra "oart! linitit- Cr!d c Citad!la ard!- Cro%a%il) "oc d! d!mon- ?al!ntin! ar &inti Citad!la) dac ar put!a 6ar@ Cu,int!l! lui .imon s! %ulucir un!l! p!st! alt!l!- 6ar o s ,in cin!,a s n! d!a drumul) nu-i aa< Consulul sau@ sau 3ld!rtr!!- Du n! pot lsa pur i simplu aici) *os) s murim =u !ti un r!pudiat) 0is! .imon) iar !u sunt un trdtor- C+iar cr!0i c n-ar a,!a altc!,a d! "cut< 8sa%!ll!7 Isabelle! 9 inil! lui 3l!c !rau p! um!rii !i i o 0g l& iau- 8sa%!ll! /i ridic /nc!t capul# "a&a al% a "rat!lui !i plut!a p! "undalul /ntun!cat din spat!l! lui- I %ucat d! l!mn cur%at s! ,!d!a i!ind p!st! umrul lui# a,!a arcul l!gat la spat!) ac!lai arc p! car! .imon /l "olosis! ca s-l ucid p! 6!monul Cp!t!ni! 3%%adon- Du-i amint!a s-l "i ,0ut p! 3l!c apropiindu-s! d! !a# nu-i amint!a s-l "i ,0ut d!loc p! strad# !ra d! parc s! mat!riali0as! d!odat /n "a&a !i) ca o sta"i! 3l!c- ?oc!a !i !ra trgnat i n!sigur- 3l!c) opr!t!-t!- .unt %in!- 5l /mpins! d! l ng !a Du artai %in! d!loc- 3l!c pri,i /n sus i /n*ur printr! din&i- =r!%ui! s i!im d! p! strad- ;nd!-i 3lin!< 8sa%!ll! clipi- Du mai !ra niciun d!mon la ,!d!r!# cin!,a stt!a p! tr!pt!l! d! la intrar! al! cas!i d! ,i0a,i d! !i i pl ng!a) cu %oc!t! strid!nt! i asur0itoar!- =rupul %tr nului !ra /nc /n strad) iar du+oar!a d!monilor !ra pr!tutind!ni 3lin!@ unul dintr! d!moni a /nc!rcat s-o@ a /nc!rcat s@ =ras! a!r /n pi!pt i /i &inu rsu"lar!a- 1a !ra 8sa%!ll! 'ig+tJood- Du s! pi!rd!a cu "ir!a) indi"!r!nt d! situa&i! '-am ucis) dar !a a "ugit- 3m /nc!rcat s-o prind din urm) dar a "ost pr!a rapid5i ridic oc+ii spr! "rat!l! !i-

6!moni /n ora) 0is! !a- Cum ! cu putin&< Du tiu) cltin 3l!c din cap- Crot!c&iil! tr!%ui! s "i c0ut- 1rau tr!i sau patru d!moni aici) c nd am i!it din cas- 3m ucis unul car! p nd!a /n tu"iuri- C!ilal&i au "ugit) dar s-ar put!a s s! /ntoarc- ?ino7 Eai s n! /ntoarc!m /n casC!rsoana d! p! tr!pt! /nc *!l!a- Cl nsul !i /i /nso&i /n timp c! s! gr%ir /napoi spr! casa C!n+alloJ- .trada rmas! goal d! d!moni) dar put!au au0i !Bplo0ii) &ip!t! i picioar!) al!rg nd) rsun nd /n !cou din um%r!l! c!lorlalt! str0i cu"undat! /n /ntun!ric- C nd urcau tr!pt!l! din "a&a cas!i C!n+alloJ) 8sa%!ll! pri,i /napoi) !Bact la timp ca s ,ad un t!ntacul lung ca un arp! pl!snind ca un %ici din /ntun!ricul dintr! dou cas! i /n"c nd-o p! "!m!ia car! %oc!a p! tr!pt!- ?ai!t!l! !i s! trans"ormar /n &ip!t!- 8sa%!ll! ddu s s! /ntoarc) dar 3l!c o apucas! d!*a d! %ra& i-o /mpins! /n cas) tr ntind ua i trg nd 0,orul /n urma lor- Casa !ra /n %!0n 3m stins luminil!- D-am ,rut s-i atrag i p! al&ii aici) /i !Bplic 3l!c) /mping nd-o p! 8sa%!ll! /naint!a lui) /n li,ing9aB stt!a p! pod!a) l ng scri) cu g!nunc+ii /n %ra&!- .!%astian !ra l ng "!r!astr) %t nd /n cui! %ut!nii d! l!mn lua&i din cmin d!-a curm!0iul "!r!str!i spart! 3a7 0is! !l) d ndu-s! /napoi i ls nd ciocanul p! un ra"t d! cr&i- 3sta ar tr!%ui s &in o ,r!m!8sa%!ll! s! ls *os l ng 9aB) m ng indu-l p! pr 1ti %in!< Du- Ic+ii lui !rau mari i sp!ria&i- 3m /nc!rcat s m uit p! "!r!astr) dar .!%astian mi-a spus s m dau *os .!%astian a a,ut dr!ptat!) 0is! 3l!c- .unt d!moni a"ar) p! strad =ot mai sunt aici< Du) dar mai sunt /nc unii /n ora- =r!%ui! s n! g ndim c! "ac!m mai d!part!.!%astian s! /ncruntas! ;nd!-i 3lin!< 3 "ugit) !Bplic 8sa%!ll!- 3 "ost ,ina m!a- 3r "i tr!%uit s@ Du a "ost ,ina ta- 6ac nu !rai tu) ar "i "ost moart) spus! 3l!c) sacadat- ;it!) n-a,!m timp s n! /n,ino,&im singuri- 9 duc dup 3lin!- ?r!au ca ,oi tr!i s sta&i aici- 8sa%!ll!) ai gri* d! 9aB) .!%astian) t!rmin d! %lindat casa8sa%!ll! prot!st) indignatA Du ,r!au s t! duci acolo) a"ar) singur7 8a-m cu tin! 1u sunt adultul aici- Fac!m cum spun !u- =onul lui 3l!c !ra uni"orm- .unt toat! ans!l! ca prin&ii notri s s! /ntoarc) dintr-o clip /ntr-alta) d! la Citad!l- Cu c t sunt!m mai mul&i aici) cu at t mai %in!- 3r "i c t s! poat! d! simplu p!ntru noi s n! tr!0im s!para&i) acolo) a"ar- 1u nu risc asta) 8sa%!ll!Cri,ir!a lui s! mut spr! .!%astian 5n&!l!g!&i< .!%astian /i scos!s! d!*a st!la I s m ocup d! prot!*ar!a cas!i cu C!c!&i 9ul&um!sc3l!c "cus! d!*a *umtat! d! drum spr! u# s! /ntoars! i s! uit din nou la 8sa%!ll!- 1a /i /nt lni oc+ii p!ntru o "rac&iun! d! s!cund- 3poi !l pl!c 8sa%!ll!< 0is! 9aB /nc!tior) cu glasul lui su%&ir!l- 5nc+!i!tura ta s ng!r!a08sa%!ll! s! uit /n *os- Du-i aduc!a amint! s s! "i rnit) dar 9aB a,!a dr!ptat!A s ng!l! /i ptas! d!*a m n!ca *ac+!t!i- .! ridic /n picioar! 9 duc s-mi iau st!la- 9 /ntorc im!diat i t! a*ut i !u cu run!l!) .!%astian1l ddu din cap 9i-ar prind! %in! un pic d! a*utor- 2un!l! ast!a nu sunt sp!cialitat!a m!a8sa%!ll! urc la !ta* "r s-l /ntr!%! car! !ra) d! "apt) sp!cialitat!a lui- .! sim&!a "r nt d! o%os!al) a, nd n!,oi! disp!rat d! o C!c!t! d! !n!rgi!- Hi-ar "i "cut singur una) dac !ra n!c!sar) d!i 3l!c i Jac! "us!s!r /ntotd!auna mai pric!pu&i

la soiul sta d! run! d!c t !aIdat a*uns /n cam!ra !i) scotoci printr! lucruril! sal! dup st!l i c t!,a arm! /n plus- C nd /n"ips! pumnal!l! d! s!ra"i /n car m%ul %ocancilor) mint!a /i 0%ur la 3l!c i la pri,ir!a p! car! o sc+im%as!r c nd i!is! p! u- Du "us!s! prima oar c nd /l pri,is! p! "rat!l! !i pl!c nd) tiind c poat! n-a,!a s-l mai ,ad a doua oar- .! /mpcas! cu g ndul ac!sta) /l acc!ptas! ca "c nd part! din ,ia&a !i# a%ia c nd /i cunoscus! p! Clar$ i p! .imon /i ddus! s!ama c) p!ntru c!i mai mul&i oam!ni) %in!/n&!l!s) lucrul ac!sta niciodat nu !ra acc!ptat cu uurin&- 1i triau cu moart!a /n c+ip d! companion constant) o rsu"lar! d! g+!a& /n c!a" c+iar i /n c!l! mai o%inuit! 0il!- 5ntotd!auna /i dispr!&uis! p! mundani din pricina asta) la "!l ca to&i , ntorii d! um%r! > /i consid!ra mol i) prostnaci i placi0i ca oil! /n mul&umir!a lor d! sin!- 3cum s! /ntr!% dac toat ura ac!!a nu i s! trg!a din "aptul c !ra in,idioas- =r!%uia s "i "ost plcut s nu-&i "aci gri*i) d! "i!car! dat c nd unul dintr! m!m%rii "amili!i tal! i!!a p! u) c s-ar put!a s nu s! mai /ntoarcCo%or/ cu st!la /n m n i d!*a d! p! la *umtat!a scrilor sim&i c !ra c!,a /n n!r!gul- 'i,ingul !ra pustiu- 9aB i .!%astian nu s! ,!d!au p! nici!ri- C! unul dintr! %ut!nii p! car! .!%astian /i %tus! /n cui! la "!r!astr !ra o C!c!t! d! prot!c&i! p! *umtat! d!s!nat- Ciocanul p! car!-l "olosis! disprus!8 s! str ns! inima 9aB7 strig !a) /n, rtindu-s! /n loc- .!%astian7 ;nd! sunt!&i< ?oc!a lui .!%astian /i rspuns! din %uctri! 8sa%!ll! > aici7 .im&i un ,al d! uurar! car! o ls aiurit .!%astian) nu ! amu0ant) 0is! !a) duc ndu-s! dr!pt /n %uctri!- 3m cr!0ut c a&i "ost@ 's ua s s! tr nt!asc /n urma !i- 5n %uctri! !ra /ntun!ric) mai /ntun!ric d!c t "us!s! /n li,ing- 5i "or& oc+ii s-i 0r!asc p! .!%astian i p! 9aB) dar nu ,0u nimic d!c t um%r! .!%astian< D!siguran&a s! str!cur /n ,oc!a !i- .!%astian) c! "ac!&i aici< ;nd! ! 9aB< 8sa%!ll!7 8 s! pru c ,!d! o micar!) o um%r mai n!agr p! "undalul altora mai pu&in /ntun!cat!- ?oc!a lui !ra cald) %l nd) aproap! minunat- 1a nu-i ddus! s!ama p n acum c! ,oc! "rumoas a,!a !l 8sa%!ll!) /mi par! ru .!%astian) t! por&i ciudat- 5nc!t!a07 5mi par! ru c !ti tu) 0is! !l- Htii) dintr! !i to&i) d! tin! /mi plc!a c!l mai mult .!%astian@ 6intr! !i to&i) 0is! !l) cu ac!!ai ,oc! *oas) am cr!0ut c tu s!m!ni c!l mai mult cu min!3tunci) /i co%or/ nprasnic %ra&ul) cu ciocanul str ns /n m n3l!c goni p! str0il! /ntun!cat! i cuprins! d! "oc) strig nd n!/nc!tat num!l! lui 3lin!- C nd i!is! din carti!rul Crinc!Jat!r i intras! /n c!ntrul oraului) pulsul i s! acc!l!r- .tr0il! !rau ca o pictur d! 4osc+ d!,!nit r!alitat!A plin! d! cr!aturi grot!ti i maca%r!) i d! sc!n! d! ,iol!n& su%it) +idoas- .trini /nn!%uni&i /l /m%r nc!au p! 3l!c "r s s! uit! i al!rgau &ip nd p! l ng !l) apar!nt "r nicio d!stina&i!- 3!rul !ra plin d! miros d! "um i d! d!moni- ;n!l! cas! !rau /n "lcri) alt!l! a,!au "!r!str!l! spart!- Caldar mul sclip!a d! cio%uri- C nd s! apropi! d! una dintr! cldiri) ,0u c) /ntr-un loc) c!!a c! cr!0us! c-ar "i un p!tic d!colorat d! 0ugr,!al !ra o uria d r d! s ng! proaspt /ntins p! t!ncuial- .! /n, rti /n loc) uit ndu-s! /n toat! dir!c&iil!) dar nu 0ri nimic car! s-o !Bplic!# cu toat!

ac!st!a) s! gr%i s pl!c! d!-acolo c t mai r!p!d!3l!c) singurul dintr! to&i copiii 'ig+tJood) /i amint!a d! 3licant!- 3,!a ,r!o doi ani c nd pl!cas!r) totui /i mai aduc!a amint! d! turnuril! sclipitoar!) d! str0il! plin! d! 0pad) iarna) d! g+irland!l! d! lampa-,r*itoar!i car! /ncon*urau pr,liil! i cas!l!) d! apa & nind /n " nt na sir!n!i din Calat- 5ntotd!auna sim&is! o ciudat tr!srir! /n inim g ndindu-s! la 3licant!) cu sp!ran&a aproap! dur!roas c "amilia sa s! ,a /ntoarc!) /ntr-o %un 0i) /n locul d! car! apar&in!au- . ,ad oraul /n +alul ac!la !ra pi!ir!a oricr!i %ucurii- Cotind spr! un %ul!,ard mai larg) una dintr! art!r!l! c! duc!au spr! Calatul 3cordurilor) ,0u o c!at d! d!moni %!lial intr nd printr-o arcad) ui!r nd i url nd- = rau c!,a dup !i > c!,a car! s! 0%t!a i s! 0, rcol!a /n timp c! alun!ca p! caldar mul str0ii- M ni d!-a lungul str0ii) dar d!monii d!*a pl!cas!r- C+ircit la %a0a un!i coloan! !ra o silu!t in!rt) din car! curg!a o urm d! s ng! c! s! /ntind!a ca o p n0 d! pian*!n- Cio%uril! scr nir ca pi!triul su% %ocancii lui 3l!c) c nd /ng!nunc+! s /ntoarc trupul cu "a&a /n sus6up o singur pri,ir! la c+ipul , nt) sc+imonosit) s! cutr!mur i s! ddu /ndrt) mul&umind c!rului c nu !ra cin!,a cunoscut;n 0gomot /l "cu s s! ridic! /n picioar!- .im&i du+oar!a /naint! s-l ,ad# um%ra un!i cr!aturi cocoat! i im!ns!) car! ,!n!a t r ca arp!l! spr! !l) din captul c!llalt al str0ii- ;n 6!mon Cp!t!ni!< 3l!c nu at!pt s a"l!- .! r!p!0i p! part!a c!alalt a str0ii) ctr! una dintr! cas!l! mai /nalt!) srind p! p!r,a0ul un!i "!r!str! al cr!i g!am "us!s! spart- C t!,a minut! mai t r0iu) s! c&ra p! acop!ri) cu m inil! dur ndu-l) cu g!nunc+ii *uli&i- .! ridic /n picioar!) scutur ndu-i nisipul d! p! palm!) i s! uit p! d!asupra oraului=urnuril! d!monilor distrus! /i rsp nd!au lumina di"u0) "r ,ia&) spr! str0il! mictoar! al! oraului d! *os) und! cr!aturi sr!au) s! t rau i s! tupilau /n um%r!l! dintr! cldiri) pr!cum g ndacii d! %uctri! al!rg nd printr-un apartam!nt /ntun!cat- 5n ,0du+ s! /nl&au pl ns!t! i rcn!t!) &ip!t!) num! strigat! /n , nt > i p! l ng !l! !rau i strigt!l! d!monilor) url!t! d! mc!l i d! /nc ntar!) &ip!t! car! strpung!au ur!c+!a uman ca un *ung+i- Fumul s! ridica d!asupra cas!lor din piatr d! culoar!a mi!rii ca o c!a&) /ncunun nd turl!l! Calatului 3cordurilor3runc nd o pri,ir! /n sus) spr! Citad!l) 3l!c ,0u un "lu,iu d! , ntori d! um%r! al!rg nd p! drumul c! ,!n!a din d!al) lumina&i d! pi!tr!l! d! lampa-,r*itoar!i p! car! l! a,!au- Concla,ul co%ora la %tli!.! dus! spr! margin!a acop!riului- Cldiril! aici !rau "oart! aproap! d! una d! alta) str!inil! lor ating ndu-s!- Du !ra gr!u s sar d! p! ac!st acop!ri p! urmtorul) apoi p! urmtorul- .! tr!0i al!rg nd uor d!-a lungul coam!lor acop!riurilor) srind p!st! d!spr&ituril! mici dintr! cas!- 1ra %in! s simt , ntul r!c! p! "a&) alung nd du+oar!a d!monilor3l!rg ,r!o c t!,a minut!) /naint! s-i d!a s!ama d! dou lucruri# unu) c s! /ndr!pta spr! turl!l! al%! al! Calatului 3cordurilor) i doi) c !ra c!,a /n "a&a lui) /n pia&!ta dintr! dou al!i) c!,a car! arta ca o !rup&i! d! sc nt!i > numai c !rau al%astr!) d! un al%astru-/nc+is ca "lacra d! ga0- 3l!c mai ,0us! sc nt!i al%astr! ca ac!st!a /naint!- .! uit lung la !l! /nc o clip) dup car! /nc!pu din nou s al!rg!3cop!riul c!l mai apropiat d! pia& !ra a%rupt /nclinat- 3l!c alun!c p! coama lui) %ocancii lo,indu-s! d! &igl!l! d!sprins!- 2mas /n !c+ili%ru p! margin!) pri,i /n *osCia&a Cist!rn!i !ra c+iar d!d!su%t) iar ,!d!r!a /i !ra par&ial %locat d! o masi, %ar d! m!tal) car! s! proi!cta /n a"ar) p! la mi*locul "a&ad!i cldirii p! car! s! a"la- 6! %ara ac!!a at rna "irma d! l!mn a un!i pr,lii) l!gn ndu-s! /n , nt- Cia&a d! d!d!su%t !ra plin d! d!moni i%lis > cu "orm d! om) dar alctui&i dintr-o su%stan& ca "umul n!gru ,ltucit) "i!car! cu o p!r!c+! d! oc+i gal%!ni) lumin nd ca tciunii- .! alinias!r i /naintau /nc!t spr! silu!ta solitar a unui %r%at /ntr-o manti! c!nui! larg) silindu-l s d!a /napoi spr! 0id- 3l!c nu put!a d!c t s s!

+ol%!0!- =otul la %r%atul ac!sta /i !ra cunoscut > uoara arcuir! a spat!lui) prul n!gru ciu"ulit i modul /n car! "ocul al%astru & n!a din , r"uril! d!g!t!lor sal!) ca nit! licurici cianotici sg!t nd prin a!rMa$nus. 9agicianul arunca suli&! d! "oc al%astru /n d!monii i%lis) una /l lo,i dr!pt /n pi!pt p! unul dintr! d!monii car! a,ansau- Cu un s" r it ca d! ap aruncat /n "lcri) ac!sta s! cutr!mur i dispru /ntr-o !Bplo0i! d! c!nu- C!ilal&i str ns!r r nduril!) /nc+i0 nd la loc c!rcul > d!monii i%lis nu !rau pr!a mintoi >) iar 9agnus a0, rli o alt sal, d! suli&! /n"lcrat!- 9ai mul&i i%lii c0ur) dar acum un alt d!mon) mai ,icl!an d!c t c!ilal&i) car! /i ddus! ocol lui 9agnus) s! apropia din spat!l! lui) gata s lo,!asc@ 3l!c nu sttu p! g nduri- .ri) prin0 ndu-s! d! margin!a acop!riului /n cd!r!) i apoi s! pr%ui cu m inil! pr!gtit! s-apuc! %ara solid d! m!tal) d! car! s! l!gn) ridic ndu-s! p!st! !a i /n *urul !i) /nc!tinindu-i cd!r!a- 5i ddu drumul i at!ri0a uor p! pm nt- 6!monul) surprins) /nc!pu s s! /ntoarc) oc+ii lui gal%!ni arunc nd sclipiri d! giu,a!r# 3l!c a,u timp doar s mai r!"l!ct!0! c) dac-ar "i "ost Jac!) ar "i gsit c!,a int!lig!nt d! spus /naint! d! a-i scoat! pumnalul d! s!ra" d! la cingtoar! i a-l /n"ig! /n d!mon- Cu un &ipt + r it) d!monul dispru) ,iol!n&a i!irii lui din ac!ast dim!nsiun! "c nd ca 3l!c s "i! /mprocat cu o ploai! "in d! c!nu 3l!c< 9agnus s! uita lung la !lCspis! r!stul d!monilor i%lis) iar pia&a !ra goal) /n a"ar d! !i doi =ocmai@ tocmai mi-ai sal,at ,ia&a< 3l!c tia c s-ar "i cu,!nit s spun c!,a d! g!nul @inen)eles, pentru c sunt vntor de umbre i asta "acem noi sau 0u asta m ocup eu. Jac! cam aa ar "i rspuns- Jac! tia /ntotd!auna !Bact c! tr!%uia s 0ic- 6ar cu,int!l! car! /i i!ir lui 3l!c p! gur !rau cu totul di"!rit! > i sunar & "noas!) c+iar i /n ur!c+il! lui Du m-ai cutat) 0is! !l- 1u t!-am cutat d!-at t!a ori) iar tu nu m-ai cutat niciodat /napoi9agnus s! uit la 3l!c d! parc n-ar "i "ost /n toat! min&il! Iraul tu ! atacat) 0is! !l- ?r*il! d! prot!c&i! au "ost d!s"cut!) i str0il! sunt plin! d! d!moni- Hi tu ,r!i s tii d! c! nu te-am cutat< Lura lui 3l!c s! crisp /ntr-o lini! /ncp& nat ?r!au s tiu d! c! nu m-ai cutat /napoi< 9agnus /i ridic m inil! /n a!r) /ntr-un g!st d! !Basp!rar! maBim- 3l!c o%s!r, cu int!r!s c) /n clipa /n car! o "cu) ,r!o c t!,a sc nt!i /i scpar din , r"ul d!g!t!lor) ca licuricii i!ind dintr-un %orcan 1ti un idiot 6!-asta nu m-ai cutat< C!ntru c sunt un idiot Du- 9agnus s! apropi! d! !l- Du t!-am cutat p!ntru c m-am sturat s m ,r!i prin pr!a*m numai c nd ai n!,oi! d! c!,a d! l! min!- 9-am sturat s t! ,d /ndrgostit d! altcin!,a@ cin!,a car!) apropo) n-o s-&i rspund niciodat cu iu%ir!- Du aa cum o "ac !u 9 iu%!ti< D!"ilim n!tot c! !ti) 0is! 9agnus) r%dtor- 6! c! altc!,a a "i aici< 6! c! altc!,a mi-a "i p!tr!cut ultim!l! c t!,a sptm ni c rpindu-i p! to&i 0!,0!cii ti d! pri!t!ni d! "i!car! dat c nd s-au al!s cu rni< Hi sco& ndu-, din "i!car! situa&i! ridicol /n car! ,-a&i tr!0it implica&i< Ca s nu mai pom!n!sc d! "aptul c ,-am a*utat s c tiga&i o %tli! /mpotri,a lui ?al!ntin!- =otul compl!t gratuit7 1u n-am pri,it lucruril! aa) r!cunoscu 3l!c 4in!/n&!l!s c nu- =u nu pri,!ti niciodat lucruril! aa- Ic+ii d! pisic ai lui 9agnus sclipir d! m ni!- 3m apt! sut! d! ani) 3l!Band!r- Htiu c nd c!,a n-o s m!arg- =u n-ai s admi&i /n "a&a prin&ilor ti nici mcar c !Bist3l!c s! uit surprins la !l-

Cr!d!am c ai tr!i sut!7 3i apte sute de ani! 4in!) s! cor!ct 9agnus) opt sut!- 6ar nu art- Iricum) &i-a scpat !s!n&ialul1s!n&ialul ! c@ 6ar 3l!c n-a a"lat niciodat car! !ra !s!n&ialul) cci /n clipa ac!!a) al&i 0!c! d!moni i%lis ddur %u0na /n pia&- 'ui /i c0u "a&a 'a dracuO7 9agnus /i urmri pri,ir!a- 6!monii d!*a s! rsp nd!au /n s!mic!rc /n *urul lor) cu oc+ii lor gal%!ni lumin nd "!roc! 4un m!tod d! a sc+im%a su%i!ctul) 'ig+tJood ;it!) /&i spun !u cum "ac!m- 3l!c scoas! al doil!a pumnal d! s!ra"- .cpm cu ,ia& din asta i /&i promit c t! pr!0int /ntr!gii m!l! "amilii9agnus /i ridic m inil!) d!g!t!l! sal! strlucind "i!car! cu c t! o "lacr a0uri!?paia lor /i luminau al%astru r n*!tul 6! acord7

""

TOATE LE/IUNILE IADULUI


?al!ntin!) murmur Jac!Fa&a lui !ra al% ca ,arul) /n timp c! pri,!a /n *os) la ora- Crin straturil! d! "um) Clar$ a,u impr!sia c aproap! 0r!t! la%irintul str ns al str0ilor oraului) in,adat d! silu!t! car! al!rgau) mici "urnici n!gr! r!p!0indu-s! /ncolo i-ncoac! > dar c nd s! uit mai %in!) nu mai ,0u nimic) doar nori groi d! n!gur i mirosul d! "lacr i d! "um Cr!0i c ?al!ntin! a "cut asta< Fumul lsa un gust amar /n g tul lui Clar$3rat ca un inc!ndiu- Coat! c-a pornit d! la sin!@ Coarta d! Dord ! d!sc+isJac! art spr! c!,a p! car! !a a%ia d!-l put!a d!slui) dat "iind distan&a i "umul c! /mpi!dica ,!d!r!a Du ! niciodat lsat d!sc+is- 8ar turnuril! d!monilor i-au pi!rdut luminaCrot!c&iil! tr!%ui! s "i c!dat.coas! un pumnal d! s!ra" d! la %r u) str ng ndu-l at t d! tar! /n m n) /nc t noduril! d!g!t!lor cptar o culoar! i,ori! =r!%ui! s a*ung acolo'ui Clar$ i s! pus! un nod d! groa0 /n g t .imon@ I s-l !,acu!0! din Citad!l- Du-&i "ac! gri*i) Clar$- 1 pro%a%il mai /n siguran& d!c t ma*oritat!a c!lor d! *os) din ora- 6!monii n-or s s! ia d! !l- 3u t!ndin&a s-i las! /n pac! p! r!pudia&i 5mi par! ru) opti Clar$- 'ig+tJood@ 3l!c@ 8sa%!ll!@ #o"iel! rosti Jac!) iar pumnalul /ng!rului s! aprins! %rusc) strlucitor ca lumina 0il!i /n m na lui %anda*at- Clar$) ,r!au s rm i aici- I s m /ntorc dup tin!9 nia p! car! o a,us!s! /n oc+i d! c nd pl!cas!r d! la conac s! !,aporas!- 1ra din nou soldat i at t1a cltin din cap Du- ?r!au s m!rg cu tin! Clar$@ .! /ntr!rups!) /ncord ndu-s! ca un arc- I clip mai t r0iu) au0i i Clar$ > un ropot gr!u i ritmic) iar p!st! toat! ac!st!a) un 0gomot ca trosn!tul unui !norm "oc d! ta%r- 5i lu lui Clar$ mai mult! mom!nt! lungi ca s d!scompun 0gomotul /n mint!a !i) s-l d!s"ac !l!m!nt cu !l!m!nt) aa cum ai scinda o %ucat mu0ical /n

not!l! car! o alctui!sc .unt@ * 6rcolaci. Jac! s! uita "iB) dincolo d! !a- ;rmrindu-i pri,ir!a) /i ,0u i !a r!,rs ndu-s! p!st! c!l mai apropiat d!al ca o um%r car! s! /ntind!) iluminat ici i colo d! "ioroii lor oc+i ca "ocul- I +ait d! lupi > mai mult d! o +ait# tr!%ui! s "i "ost sut!) poat! c+iar o mi!- 'trturil! i +mituril! lor "us!s!r 0gomotul p! car! !a-l cr!0us! trosn!t d! "oc i car! s! ridicas! /n noapt!) aspru i am!nin&tor'ui Clar$ i s! /ntoars! stomacul p! dos- 5i tia p! , rcolaci- 'uptas! alturi d! , rcolaci- 6ar ac!tia nu !rau lupii lui 'u(!) nu lupii car! "us!s!r instrui&i s ai% gri* d! !a i s nu-i "ac niciun ru- .! g ndi la colosala "or& d! ucid!r! a +ait!i lui 'u(! atunci c nd s! d!0ln&ui! i d!odat i s! "cu "ric' ng !a) Jac! /n*ur cumplit- Du !ra timp s mai caut! o alt arm# o tras! l ng !l) &in nd-o str ns) cu %ra&ul li%!r /n *urul !i) iar cu c!alalt m n ridic pumnalul Jo"i!l mult d!asupra capului- 'umina lam!i !ra or%itoar!- Clar$ scr ni din din&i@ 8ar lupii !rau p!st! !i- 3 "ost ca un ,al car! s! sparg! > o !Bplo0i! su%it d! 0gomot asur0itor) o /n,ol%urar! a a!rului# c nd primul lup din +ait & ni /naint! i "cu un salt > oc+i ar0tori i "lci d!sc+is! >) Jac! /i /n"ips! d!g!t!l! /n %ra&ul lui Clar$@ 8ar lupii tr!cur /n 0%or p! l ng !i) printr-o part! i prin c!alalt) ls nd un spa&iu li%!r /n *urul lor) d! mai %in! d! un m!tru- Clar$ /i /ntoars! iut! capul) n!,!nindu-i s cr!ad) c nd doi lupi > unul cost!li, i trcat) c!llalt im!ns i c!nuiu ca o&!lul > at!ri0ar uor /n spat!l! lor) s! oprir pu&in) apoi continuar s al!rg!) "r nici mcar o pri,ir! /n urm- 1rau lupi d! *ur /mpr!*urul lor i cu toat! ac!st!a nici mcar unul nu-i atins!- Lon!au p! l ng !i) pu+oi d! um%r!) %lana lor r!"l!ct nd lumina lunii /n str"ulg!rri argintii) ast"!l c pr!au un singur "lu,iu d! trupuri) n,lind i tun nd ctr! Jac! i Clar$ > apoi d!spr&indu-s! i ocolindu-i ca apa o piatr- C!i doi , ntori d! um%r! ar "i putut "oart! %in! s "i! i statui) dup toat at!n&ia p! car! licantropii l!-o acordau /n timp c! s! pr,l!au p! l ng !i) cu "lcil! d!sc+is!) cu oc+ii a&inti&i la drumul d! dinaint!a lorHi cu asta) s! dus!r- Jac! s! /ntoars! s s! uit! dup ultimul lup car! tr!cus! p! l ng !i i s! gr%!a s-i prind din urm p! to,arii si- 3cum !ra din nou linit!) /n a"ar d! sun!t!l! sla%! ,!nind dinspr! ora) din d!prtar!Jac! /i ddu drumul lui Clar$) ls nd pumnalul *os 1ti t!a"r< C! s-a /nt mplat< opti !a- ? rcolacii tia@ au tr!cut pur i simplu p! l ng noi@ .! duc /n ora- 5n 3licant!- .coas! al doil!a pumnal d! s!ra" d! la cingtoar! i i-l /ntins! !i- I s ai n!,oi! d! sta 3tunci) nu m lai aici< D-ar! rost- Du ! sigur nici!ri- 6ar@ o,i- I s "ii prud!nt< I s "iu prud!nt) 0is! Clar$- C! "ac!m acum< Jac! s! uit /n *os) la 3licant!) car! ard!a la picioar!l! lor 3cum "ugim-

,,,
Du "us!s! niciodat uor s &in pasul cu Jac!) iar acum) c nd al!rga din rsput!ri) !ra aproap! imposi%il- Clar$ sim&i c) d! "apt) !l s! /n"r na) domolindu-i paii ca !a s-l prind din urm) i /l costa c!,a s "ac asta6rumul s! /ndr!pta la %a0a d!alului i cot!a printr-o " i! d! pdur! cu ar%ori /nal&i i coroan! %ogat!) car! cr!au ilu0ia unui tun!l- C nd Clar$ i!i la captul c!llalt) s! tr!0i /n "a&a Cor&ii d! Dord- Crin arcul su) Clar$ putu ,!d!a un ,lmag d! "um i "lcri /nt!&it!- Jac! stt!a su% arc) at!pt nd-o p! !a- Min!a pumnalul

Jo"i!l /ntr-o m n i un alt pumnal d! s!ra" /n c!alalt) dar i lumina lor com%inat s! pi!rd!a /n strlucir!a mai mar! a oraului ar0 nd din spat!l! lui Ca0nicii) g " i !a) ,!nind /n "ug spr! !l- 6! c! nu sunt aici< C!l pu&in unul dintr! !i a t!rminat socot!lil! cu ,ia&a) /n p lcul ac!la d! copaciJac! "cu s!mn din %r%i! /n dir!c&ia din car! ,!nis!r- 5n %uc&i- Du) nu t! uita7 Cri,i /n *os- Du &ii %in! pumnalul d! s!ra"- Min!-l aa7 /i art !l- Hi tr!%ui! s-l num!ti- Cassi!l o s "i! un num! %un* 0assiel, r!p!t Clar$) i lumina pumnalului s! aprins! %ruscJac! s! uit la !a) sol!mn 9i-ar "i plcut s "i a,ut timp s t! antr!n!0 p!ntru asta- 4in!/n&!l!s) d! dr!pt) nim!ni cu o pr!gtir! at t d! srac n-ar tr!%ui s "i! /n star! s "olos!asc d!loc un pumnal d! s!ra"- 9-a surprins capacitat!a ta /naint!) dar acum) c nd tim c! a "cut ?al!ntin!@ Clar$ /n mod +otr t nu ,oia s ,or%!asc d!spr! c!!a c! "cus! ?al!ntin! .au poat! c doar /&i "aci gri*i c) dac m-ai "i pr!gtit cum tr!%uia) a "i a*uns s m do,!d!sc mai %un d!c t tin!) 0is! !a;n 0 m%!t a%ia sc+i&at i s! 0ri /n col&ul gurii 8ndi"!r!nt c!-o s s! /nt mpl!) Clar$) 0is! !l) uit ndu-s! la !a prin lumina lui Jo"i!l) rm i cu min!- 5n&!l!gi< 5i sus&inu pri,ir!a) c!r nd din oc+i o promisiun! din part!a !i6intr-un oar!car! moti,) /n mint!a !i r!,!ni mom!ntul /n car! /l srutas! /n iar%) la conacul Pa$land- Cr!a c asta a,us!s! loc cu un milion d! ani /n urm) un lucru car! i s! /nt mplas! parc altcui,a I s rm n cu tin! 4in!- 5i mut pri,ir!a) !li%!r nd-o- Eai s m!rg!m7 8ntrar /nc!t p! su% arcul por&ii) unul l ng altul- 6! cum pir /n ora) !a d!,!ni conti!nt d! 0gomotul %tli!i) d! parc-l au0!a p!ntru prima oar > un 0id d! sun!t! alctuit din strigt! om!n!ti i url!t! n!om!n!ti) 0gomot d! g!amuri spart! i trosn!tul "ocului- 5i "cu ur!c+il! s-i ,uiascCurt!a) im!diat dincolo d! poart) !ra pusti!- .! ,!d!au nit! morman! in"orm!) rsp ndit! ici i colo) p! caldar m# Clar$ /nc!rc s nu s! uit! la !l! pr!a at!nt- .! /ntr!%a cum d! put!ai spun! d! la distan& d!spr! cin!,a c !ra mort) "r s-l !Bamin!0i /nd!aproap!- Corpuril! "r ,ia& nu s!amn cu ac!l!a inconti!nt!# parc sim&!ai c 0%uras! c!,a d! la !l!) c l! lips!a un soi d! sc nt!i! !s!n&ialJac! o gr%i s str%at curt!a > Clar$ /i dd!a s!ama c lui nu-i plc!au spa&iil! d!sc+is!) n!prot!*at! > i o luar apoi p! una dintr! str0il! car! s! d!sc+id!au d!acolo- 1ra i mai mult distrug!r! aici- ?itrin!l! pr,liilor "us!s!r spart! i mr"uril! prdat! i /mprtiat! p! strad- 5n plus) i /n a!r plut!a un miros apart! > r nc!d) gr!u) ca d! gunoi- Clar$ cunot!a mirosul la- 5ns!mna d!moni C!-aici7 ui!r Jac!.! "uriar p! o alt strad) mai /ngust- ;n "oc ard!a la !ta*ul d! sus al un!i cas!) d!i niciuna dintr! cldiril! d! p! o part! sau c!alalt a str0ii nu pr!a s "i "ost atins- Clar$ /i aminti /n mod ciudat d! "otogra"iil! p! car! l! ,0us! cu %om%ardam!ntul 'ondr!i) und! prpdul c0us! la nim!r!al din c!r2idic ndu-i pri,ir!a) ,0u c "ortr!a&a d! mai sus d! ora !ra o trom% d! "um n!gru Citad!la7 Mi-am mai spus) o ,or !,acua@ Jac! s! /ntr!rups!) cci tocmai i!is!r din strdu&a /ngust /ntr-o art!r principal- 3ici !rau mai mult! cada,r! p! strad- ;n!l! trupuri !rau mici- CopiiJac! o lu la "ug /naint!) Clar$ urm ndu-l mai o,itoar!- 1rau tr!i) ,0u !a c nd s! apropiar > niciunul dintr! !i) s! g ndi !a cu uurar! ,ino,at) d!stul d! /n , rst ca s "i! 9aB- ' ng !l !ra cada,rul unui %tr n) cu %ra&!l! /nc d!sc+is! larg) d! parc ar "i aprat copiii cu propriul su trup-

1Bpr!sia lui Jac! !ra aspr Clar$) /ntoarc!-t!- 5nc!tClar$ s! /ntoars!- 1Bact /n spat!l! !i !ra o ,itrin spart- C! stati,!l! din ,itrin "us!s!r pr*ituri) p n d! cur nd > o piramid d! pr*ituri gla0urat! /n culori ,ii3cum !rau /mprtiat! p! *os) printr! cio%uri) iar p! pi!tr!l! caldar mului s! ,!d!a i s ng!) am!st!cat cu gla0ur /n d r! lungi) ro0alii- 6ar nu asta d!t!rminas! nota d! a,!rtism!nt din glasul lui Jac!- C!,a s! t ra i!ind a"ar prin ,itrin > c!,a "r "orm) uria i alun!cos- C!,a pr!,0ut cu dou r nduri d! din&i p! toat lungim!a corpului su) m n*it d! gla0ur i pudrat cu cio%uri) ca un strai d! 0a+r sclipitor6!monul s! ls s alun!c! din ,itrin p! caldar m i /nc!pu s ,in spr! !iC!,a din micar!a lui pr!lins) d! cr!atur lipsit d! oas! /i ridic lui Clar$ un ,al d! gr!a& /n g t- .! ddu /napoi) aproap! ciocnindu-s! d! Jac! 1 un d!mon %!+!mot+) 0is! !l) uit ndu-s! &int la cr!atura t r toar! din "a&a lor- Qtia mn nc orice. 9n nc i@< Iam!ni< 6a) 0is! Jac!- =r!ci /n spat!l! m!uFcu doi pai /napoi ca s s! a!0! /n spat!l! lui) cu oc+ii p! %!+!mot+- 1ra c!,a /n cr!atura asta car!-i st rn!a mai mult r!pulsi! d!c t d!monii p! car!-i ,0us! p n atunci- 3rta ca un limaB or% cu din&i i modul /n car! s! t ra@ 6ar) c!l pu&in) nu s! mica r!p!d!- Jac! n-ar "i tr!%uit s ai% pr!a mari pro%l!m! omor ndu-lCa /nd!mnat d! g ndul !i) Jac! & ni /naint!) r!p!0indu-s! la cr!atur cu pumnalul d! s!ra"- 5l /n"ips! /n spinar!a %!+!mot+ului cu 0gomotul unui "ruct pr!a copt storcit su% picior- 6!monul pru s tr!sar spasmodic) apoi s! cutr!mur i s! r!/ntrup) dintr-odat) la c &i,a m!tri d!prtar! d! locul /n car! "us!s! /naint!Jac! /l tras! p! Jo"i!l /napoi 6! asta m t!m!am) murmur !l- 1 doar s!micorporal- Lr!u d! ucis 3tunci nu-l ucid!- Clar$ /l tras! d! m n!c- C!l pu&in) nu s! mic r!p!d!- Eai s pl!cm d!-aici7 Jac! s! ls /mpins d! !a) "r nicio trag!r! d! inim- .! /ntoars!r s "ug /n dir!c&ia din car! ,!nis!r@ Hi d!monul !ra din nou acolo) /n "a&a lor) %loc nd strada- Cr!a s s! "i "cut mai mar!# un sun!t gra, ,!n!a dinspr! !l) ca un soi d! cln&nit d! ins!ct m nioas Du cr!d c ,r!a s n! las! s pl!cm) 0is! Jac! Jac!6ar !l d!*a s! r!p!0!a la cr!atur) aduc nd pumnalul Jo"i!l /ntr-un arc larg s-l d!capit!0!) dar monstrul doar s! cutr!mur o dat i s! r!/ntrup) d! data asta /n spat!l! lui- 5i /nl& capul) d nd la i,!al un p nt!c! in!lat ca d! g ndac d! %uctri!- Jac! s! rsuci i-l i0%i cu Jo"i!l) spint!c ndu-i %urta- ;n "luid ,!rd!) , scos) ca un mucus) s! r!,rs p!st! lamJac! s! ddu /napoi) cu "a&a str m%at d! d!0gust- 4!+!mot+-ul /nc mai scot!a cln&nitul ac!la- Hi mai mult "luid s! ,rs din !l) dar nu pr!a rnit- 5nainta +otr t Jac!) strig Clar$- Cumnalul tu@ 1l pri,i /n *os- 9ucilagiul d!monului acop!ris! lama pumnalului Jo"i!l) sting ndu-i lumina- .u% oc+ii lui) pumnalul d! s!ra" p lp i i s! stins!) ca un "oc /n%uit d! nisip- 3runc arma /n*ur nd) ca s nu s! mai ating d! m 0ga d!monului4!+!mot+-ul s! ridic din nou) gata s lo,!asc- Jac! "cu o !sc+i, > i d!odat ,!ni Clar$) intr nd /ntr! !l i d!mon) l!gn nd pumnalul d! s!ra"- 5l /n"ips! /n cr!atur c+iar su% irul su d! din&i) lama a"und ndu-s! /n corpul lui) cu un 0gomot lic+id) sc r%os1a sri /napoi) strig nd) c nd d!monul "u cuprins d! un nou spasm- Cr!a c-i lua cr!aturii o anumit cantitat! d! !n!rgi! s s! r!/ntrup!0! d! "i!car! dat c nd !ra rnit mortal- 6ac ar "i putut s-o rn!asc d! /nd!a*uns d! mult! ori@ C!,a s! mic /n col&ul oc+ilor lui Clar$- ;n "ulg!r c!nuiu i %run) /naint nd cu

,it!0- Du !rau singuri p! strad- Jac! s! /ntoars!) "c nd oc+ii mari Clar$) strig !l- 5n spat!l! tu7 Clar$ s! rsuci) Cassi!l ar0 nd cu put!r! /n m na !i) tocmai /n clipa /n car! un lup s! arunca asupra !i) cu col&ii d!0,!li&i /ntr-un m r it "!roc! i "lcil! larg d!sc+is!Jac! strig c!,a# Clar$ nu tia c!) dar ,0u pri,ir!a sl%atic din oc+ii lui) c+iar /n clipa /n car! s! arunc /ntr-o part!) "!rindu-s! din cal!a lupului- 1l tr!cu p!st! !a) cu g+!ar!l! /ntins!) trupul arcuit > i /i lo,i &inta) p! %!+!mot+) do%or ndu-l la pm nt) /naint! d! a-l s" ia cu col&ii6!monul &ip sau mai !Bact scoas! un sun!t "oart! apropiat d! un &ipt > un ,ai!t /nalt) ca a!rul i!ind dintr-un %alon- 'upul !ra d!asupra lui) &intuindu-l la pm nt) cu %otul /ngropat ad nc /n "lancul lipicios al d!monului- 4!+!mot+-ul s! cutr!mur i s! 0, rcoli /ntr-un !"ort disp!rat d! a s! r!/ntrupa i a-i ,ind!ca rnil!) dar lupul nu-i ddu nicio ans- L+!ar!l! sal! s! /n"ips!r ad nc /n carn!a d!monului) lupul smulg nd cu col&ii +lci mari d! carn! g!latinoas din corpul %!+!mot+-ului) ignor nd r!,rsar!a d! "luid ,!rd! din *urul lui- 4!+!mot+-ul a,u o ultim s!ri! d! con,ulsii) "lcil! sal! cu din&i mul&i clmpnind /n timp c! s! 0, rcol!a@ i apoi dispru) ls nd /n urm doar o la% , scoas d! "luid ,!rd!) a%urind p! caldar m) /n locul und! "us!s!'upul scoas! un sun!t > un soi d! m r it satis"cut > i s! /ntoars! s-i pri,!asc p! Jac! i p! Clar$) cu oc+ii lumina&i argintiu d! ra0!l! lunii- Jac! scoas! un alt pumnal d! la cingtoar! i /l ridic d!asupra capului) tras nd /n a!r o lini! d! "oc /ntr! !i i , rcolac'upul /i art col&ii i prul i s! 0% rli p! spinar!Clar$ /l prins! p! Jac! d! %ra& Du@ nu "ac! asta 1 , rcolac) Clar$@ 3 ucis d!monul p!ntru noi7 1 d! part!a noastr7 .! d!sprins! d! Jac! mai /naint! ca !l s-o poat &in! p! loc i s! apropi! d! lup /nc!t) cu m inil! ridicat! i palm!l! d!sc+is!- 5i ,or%i cu o ,oc! *oas) calmA 5mi c!r i!rtar!- D! c!r!m i!rtar!- Htim c nu ,r!i s n! "aci ru- .! opri) cu m inil! /nc /ntins! /n lturi) /n timp c! lupul o pri,!a cu oc+i in!Bpr!si,i- Cin!@ cin! !ti< /ntr!% !a- .! uit /napoi p!st! umr la Jac! i s! /ncruntA Co&i s lai d!opart! c+!stia aia< Jac! o pri,i d! parc s! pr!gt!a s-i spun) "oart! rspicat) c nu put!a) pur i simplu Flsa d!opart!G un pumnal d! s!ra" car! s! /n,pia /n pr!0!n&a p!ricolului) dar mai /naint! ca !l s apuc! s spun c!,a) lupul m r i /nc o dat i /nc!pu s s! ridic!- Cicioar!l! i s! alungir) ira spinrii i s! /ndr!pt) "lcil! i s! r!tras!r- 5n c t!,a s!cund!) /n "a&a lor stt!a o "at > o "at purt nd o roc+i! al%) ptat i rsucit) cu prul cr!& /mpl!tit /n num!roas! codi&! i o cicatric! /ncon*ur ndu-i g tul FCin! !ti tu<G o maimu&ri "ata cu d!0gust- Du pot s cr!d c nu m-ai r!cunoscut- Du c to&i lupii ar arta !Bact la "!l- Oamenii! Clar$ scoas! o !Bclama&i! d! uurar! 9aia7 1u sunt- ?-am sal,at pi!l!a) ca d! o%ic!i2 n*i- 1ra m n*it d! s ng! i lim" > nu s! ,0us! at t d! clar p! %lana !i d! lup) dar acum) d r!l! n!gr! i roii i!!au /n !,id!n& p! pi!l!a !i ca"!ni!- 5i dus! o m n la %urt Hi gr!&os) d! alt"!l- Du pot s cr!d c am mol"it tot d!monul la- .p!r c nu sunt al!rgic 6ar c! cau&i aici< /ntr!% Clar$- ?r!au s spun) nu c nu n!-am %ucura s t! ,!d!m) dar@ Du ti&i< 9aia s! uit d! la Jac! la Clar$) uimit- 'u(! n!-a adus aici 'u(!< Clar$ "cu oc+ii mari- 'u(! !@ aici<

9aia ddu din cap 3 intrat /n l!gtur cu +aita lui i c t!,a c!t! d! al&i lupi) cu toat lum!a la car! s-a putut g ndi) i n!-a spus tuturor c tr!%ui! s ,!nim /n 8dris- 3m ,!nit cu a,ionul p n la grani& i d!-acolo am luat-o p! *os- C t!,a dintr! c!l!lalt! +ait! au ,!nit prin Cortal /n pdur! i n!-am /nt lnit aici) 'u(! a 0is c n!"ilimii ,or a,!a n!,oi! d! a*utorul nostru@ =rgn cu,int!l!A D-a&i tiut nimic< Du) 0is! Jac!) i m /ndoi!sc c ar "i tiut Concla,ul- Du s! co%oar s prim!asc a*utor d! la r!pudia&i9aia s! /ncord) sco& nd "ulg!r! din oc+i 6ac n-am "i "ost noi) a&i "i "ost to&i mcelri)i. Du !ra nim!ni s p0!asc oraul c nd am a*uns noi aici@ Du7 0is! Clar$) arunc ndu-i o pri,ir! "urioas lui Jac!- 5&i sunt "oart!) "oart! r!cunosctoar! c n!-ai sal,at) 9aia) i Jac! la "!l) c+iar dac ! at t d! /ncp& nat /nc t mai d!gra% i-ar /n"ig! un pumnal d! s!ra" /n oc+i d!c t s r!cunoasc- Hi nu spun! c sp!ri c-aa !) adug !a r!p!d!) ,0 nd !Bpr!sia d! p! "a&a c!l!ilalt! "!t!) p!ntru c asta c+iar nu a*ut la nimic- 3cum) tr!%ui! s a*ung!m acas) la "amilia 'ig+tJood) i apoi tr!%ui! s-l gsim p! 'u(!@ 'ig+tJood< Cr!d c sunt /n palatul 3cordurilor- 3colo /i duc!m noi p! to&i- '-am ,0ut p! 3l!c acolo) c!l pu&in) 0is! 9aia) i p! magician) c!l cu prul &!pos) 9agnus 6ac 3l!c ! acolo) /ns!amn c tr!%ui! s "i! i c!ilal&i1Bpr!sia d! uurar! d! p! "a&a lui Jac! o "cu p! Clar$ s-i dor!asc s pun o m n p! umrul lui- D-o "cu 6!t!apt tr!a% s-i aduna&i p! to&i /n Calat# ! su% prot!c&i!5i str!cur pumnalul d! s!ra" la cingtoar! Eaid!) s m!rg!mClar$ r!cunoscu int!riorul .lii 3cordurilor din clipa /n car! intr- 1ra locul p! car!-l ,isas!) und! dansas! cu .imon) apoi cu Jac!Aici e locul n care ncercasem s a'un$ cnd am intrat prin &ortal, s! g ndi !a uit ndu-s! /n *ur la p!r!&ii al%-pali0i i la ta,anul /nalt) cu !normul luminator prin car! s! ,!d!a c!rul nop&ii- .ala) d!i !ra "oart! mar!) pr!a cum,a mai mic i mai ponosit d!c t /n ,isul !i- F nt na sir!n!i !ra tot /n c!ntrul slii) /mproc nd ap) dar arta oBidat) iar tr!pt!l! car! duc!au p n la !a !rau /n&!sat! d! oam!ni) mul&i purt nd %anda*!- .pa&iul !ra ticsit d! , ntori d! um%r!) oam!ni car! al!rgau /ncolo i-ncoac! un!ori oprindu-s! s s! uit! la "!&!l! c!lor car! tr!c!au p! l ng !i) pro%a%il sp!r nd s gs!asc ,r!un pri!t!n sau ,r!o rud- Cod!aua !ra plin d! murdri!) m n*it d! noroi i s ng!C!!a c! o surprins! p! Clar$ mai mult ca oric! !ra tc!r!a- 6ac asta ar "i "ost cons!cin&a ,r!unui d!0astru /n lum!a mundan) ar "i !Bistat oam!ni rcnind) &ip nd) strig ndu-s! unii p! al&ii- 6ar /n /ncp!r! nu s! au0!a aproap! niciun sun!t- Iam!nii stt!au tcu&i) unii &in ndu-i cap!t!l! /n m ini) al&ii uit ndu-s! /n gol- Copiii s! str ns!s!r p! l ng prin&ii lor) dar niciunul nu pl ng!a9ai o%s!r, i altc!,a) /n timp c!-i croia drum prin /ncp!r!) /ncadrat d! Jac! i 9aia- 1ra un grup d! oam!ni cu /n"&iar! "oart! r,it car! stt!au l ng " nt n) /ntr-un c!rc d!0ordonat- .tt!au cum,a la o part! d! r!stul mul&imii) iar c nd 9aia /i 0ri i 0 m%i) Clar$ /i ddu s!ama d! c! Eaita m!a7 !Bclam 9aia.! r!p!0i spr! !i) oprindu-s! doar c t s arunc! o pri,ir! p!st! umr) spr! Clar$ .unt sigur c 'u(! ! p!-aici) p! und!,a) 0is! !a) apoi dispru /n grup) car! s! /nc+is! /n *urul !iC!ntru o clip- Clar$ s! /ntr!% c! s-ar "i /nt mplat dac ar "i urmat-o p! "ata , rcolac /n c!rcul !i- Iar! ar "i "ost /nt mpinat pri!t!nos) ca pri!t!n a lui 'u(!) sau cu suspiciun!) pri,it doar ca un alt , ntor d! um%r!< Du) 0is! Jac!) d! parc i-ar "i citit g ndul- Du ! o@

Clar$ nu a"l niciodat c! nu !ra) p!ntru c s! au0i un strigtA FJac!7G i apru 3l!c) cu rsu"lar!a tiat dup c!-i crois! cu "or&a drum prin mul&im! ca s a*ung la !i- Crul lui n!gru !ra /n d!0ordin!) iar p! +ain! a,!a s ng!) dar /n oc+i /i strluc!a un am!st!c d! uurar! i m ni!- 5l apuc p! Jac! d! pi!ptul *ac+!t!i C! s-a ntmplat< Jac! pru o"!nsat C! mi s-a /nt mplat mie5 3l!c /l 0g l& i) d!stul d! ,iguros 3i spus c i!i s "aci o plimbare! C! plim%ar! ! aia car! dur!a0 as! or!< I plim%ar! lung) sug!r Jac! 5mi ,in! s t! omor) 0is! 3l!c) d ndu-i drumul *ac+!t!i- 9 g nd!sc s!rios la asta =otui s-ar %at! cum,a cap /n cap cu scopul) nu< 0is! Jac!) apoi pri,i /n *ur;nd!-s c!ilal&i< 8sa%!ll! i@ 8sa%!ll! i 9aB au rmas acas la C!n+alloJ) cu .!%astian) 0is! 3l!c- 9ama i tata s-au dus acolo s-i aduc- Hi 3lin! ! aici) cu prin&ii !i) dar nu ,r!a s ,or%!asc- 3 p&it-o d!stul d! ur t cu un d!mon ra+a% p! unul dintr! canal!- 6ar 800$ a sal,at-o Hi .imon< /ntr!% Clar$) n!linitit- '-ai ,0ut p! .imon< 3i "i tr!%uit s co%oar! odat cu c!ilal&i d! la Citad!l3l!c cltin din cap Du) nu l-am ,0ut@ dar nu i-am ,0ut nici p! 8nc+i0itor sau p! Consul- 1 pro%a%il cu ,r!unul dintr! !i- Coat! s-au oprit /n alt part! sau@ .! /ntr!rups!) cci un murmur tr!cu prin toat sala# Clar$ ,0u grupul licantropilor ridic ndu-i cap!t!l!) al!r&i) ca nit! c ini d! , ntoar! adulm!c nd , natul- .! /ntoars! i !a@ Hi /l ,0u p! 'u(!) "r nt d! o%os!al i plin d! s ng!) intr nd p! uil! du%l! al! .lii3l!rg la !l- ;it nd c t d! suprat "us!s! c nd !l pl!cas!) uit nd i c t d! suprat "us!s! !l p! !a p!ntru c ,!nis!r /n 8dris) uit nd d! toat!) mai pu&in d! c t d! %ucuroas !ra s-l ,ad- 1l pru surprins p!ntru o clip) c nd !a s! npusti la !l > apoi 0 m%i i /i d!sc+is! %ra&!l!) ridic nd-o d! la pod!a c nd o /m%r&i) cum "c!a c nd !ra !a "oart! mic- 9iros!a a s ng!) a l n i a "um) iar p!ntru un mom!nt !a /nc+is! oc+ii) g ndindu-s! la modul /n car! 3l!c /l /n"cas! p! Jac! c nd /l ,0us! /n .al) p!ntru c aa "aci cu m!m%rii "amili!i tal! dup c! &i-ai "cut gri*i p!ntru !i) /i apuci i /i str ngi /n %ra&!) i l! spui c t d! tar! t!-au n!c*it) i c !ra /n r!gul) p!ntru c nu conta c t d! tar! t! /n"urias!r) !i tot ai ti !rau- Hi c!!a c! /i spus!s! !a lui ?al!ntin! !ra ad!,rat- 'u(! !ra din "amilia !i1l o a!0 /napoi p! pm nt) crisp ndu-s! pu&in ;ur!l) 0is! !l- ;n d!mon cruc+!r m-a nim!rit /n umr) l ng 9!rr$J!at+!r 4ridg!- 5i a!0 m inil! p! um!rii !i) c!rc!t ndu-i "a&a- 6ar tu !ti t!a"r) nu< 1i) asta-i o sc!n /nduiotoar!) 0is! cin!,a) r!c!- Du-i aa< Clar$ s! /ntoars!) cu m inil! lui 'u(! /nc p! um!rii !i- 5n spat!l! !i s! a"la un %r%at /nalt) /ntr-o sutan al%astr car! s! /n, ltor!a p! l ng picioar!l! sal! /n timp c! s! apropia d! !i- Fa&a lui su% gluga sutan!i !ra ca a un!i statui dltuit! /n piatrA pom!&i /nal&i) trsturi d! ,ultur i pl!oap! gr!l! 'ucian) 0is! !l) "r s s! uit! la Clar$- 3r "i tr!%uit s m-at!pt ca tu s "ii /n spat!l! ac!st!i@ ac!st!i in,a0ii* Inva ie5 r!p!t 'u(! i d!odat toat +aita lui d! licantropi stt!a /n spat!l! lui5i ocupas!r po0i&iil! at t d! r!p!d! i d! tiptil) /nc t pr!au s "i aprut d! nici!ri Du noi ,-am in,adat oraul) Consul!- Ci ?al!ntin!- Doi am /nc!rcat s , a*utm-

Concla,ul nu ar! n!,oi! d! a*utor) s! rsti Consulul- Du d! la c!i ca ,oi- 3&i /nclcat '!g!a intr nd /n Iraul d! .ticl) cu sau "r prot!c&ii- 6! %un s!am c tii asta 1u cr!d c ! "oart! clar c) /n mom!ntul sta) Concla,ul are n!,oi! d! a*utor6ac n-am "i ,!nit) mult mai mul&i dintr! ,oi ar "i "ost mor&i acum'u(! /i roti pri,ir!a prin sal# mai mult! grupuri d! , ntori d! um%r! s! micas!r ctr! !i) curioi s ,ad c! s! /nt mpla- ;nii /l pri,!au p! 'u(! dr!pt# al&ii /i pl!cau oc+ii) d! parc ar "i "ost ruina&i- 6ar niciunul) g ndi Clar$ cu surprind!r!) nu pr!a m nios 3m "cut-o ca s do,!d!sc un lucru) 9alac+i?oc!a lui 9alac+i !ra r!c!A Hi car! "i! lucrul ac!la< C a,!&i n!,oi! d! noi) 0is! 'u(!- Ca s-l /n,ing!&i p! ?al!ntin!) a,!&i n!,oi! d! a*utorul nostru- Du doar d! a*utorul licantropilor) ci al tuturor r!pudia&ilor C! ar put!a "ac! r!pudia&ii /mpotri,a lui ?al!ntin!< /ntr!% 9alac+i plin d! dispr!&- 'ucian) ai d!stul !Bp!ri!n& ca s-o tii- 3i "ost odat unul d!-al nostru- Doi /ntotd!auna am /n"runtat singuri toat! p!ricol!l! i am aprat lum!a d! ru- C! ?al!ntin! cu armata lui o s-l /n"runtm cu o armat d!-a noastr- 2!pudia&ii ar "ac! mai %in! s nu n! st!a /n cal!- Doi sunt!m n!"ilimi# n! duc!m singuri %tliil! 3sta nu ! ntru totul ad!,rat) nu< spus! o ,oc! cati"!lat1ra 9agnus 4an!) purt nd o +ain lung i sclipitoar!) cu mai mul&i c!rc!i /n "orm d! toart /n ur!c+i i cu o !Bpr!si! m!c+!r!asc p! c+ip- Clar$ +a%ar n-a,!a d! und! rsris! ?oi ,-a&i "olosit d! a*utorul magici!nilor nu o dat /n tr!cut i a&i pltit g!n!ros p!ntru asta) d! alt"!l9alac+i /l pri,i m nios Du-mi amint!sc s t! "i in,itat Concla,ul /n Iraul d! .ticl) 9agnus 4an! Du m-a in,itat) 0is! 9agnus- Crot!c&iil! ,oastr! au c0ut Nu< ,oc!a Consulului must!a d! sarcasm- D-am o%s!r,at9agnus pru /ngri*orat 3sta-i groa0nic- Cin!,a ar "i tr!%uit s-&i spun i &i!- .! /ntoars! ctr! 'u(!A .pun!-i c prot!c&iil! au c0ut'u(! pr!a !Basp!rat 9alac+i) p!ntru 6umn!0!u) r!pudia&ii sunt put!rnici# noi sunt!m mul&i- =i-am mai spus) put!m a*utaConsulul ridic ,oc!a Hi !u &i-am spus &i!) nu a,!m n!,oi! i nici nu ,r!m a*utorul ,ostru7 9agnus< 0is! Clar$ /n oapt.! str!curas! l ng !l- ;n mic grup s! str ns!s! /n *ur) urmrind c!arta dintr! 'u(! i Consul# !ra "oart! sigur c nu-i dd!a nim!ni at!n&i! Eai s stm d! ,or%- C t to&i c!ilal&i sunt pr!a pr!ocupa&i s s! cioro,iasc) ca s n! mai %ag! p! noi /n s!am9agnus /i arunc o pri,ir! scurt i /ntr!%toar!) ddu din cap i o condus! d!opart!) tr!c nd prin mul&im! ca un d!sc+i0tor d! cons!r,!- Diciunul dintr! , ntorii d! um%r! sau , rcolacii aduna&i acolo nu pru dornic s st!a /n cal!a unui magician d! 1)80 m /nl&im!) cu oc+i d! pisic i r n*!t d! maniac- I /mpins! /ntrun cotlon linitit C!-i< 3m luat cart!aClar$ o scoas! din %u0unarul manti!i sal! murdar!) ls nd urm! n!gr! d! d!g!t! p! cop!rta i,ori! 9-am dus la conacul lui ?al!ntin!- 3 "ost /n %i%liot!c) aa cum ai spus- Hi@ .! /ntr!rups!) g ndindu-s! la /ng!rul /nt!mni&at- Du cont!a0- 5i /ntins! Cart!a 3l%-

;it!7 8a-o7 9agnus smuls! cart!a din str nsoar!a !i) cu o m n iut!) cu d!g!t! su%&iri2s"oi paginil!) "c nd oc+ii mari 1 c+iar mai %un d!c t au0is!m c !) anun& !l ,!s!l- 3%ia at!pt s /nc!p ,r*il! ast!a 9agnus7 ,oc!a tioas a lui Clar$ /l r!adus! cu picioar!l! p! pm nt- 9ama) prima- 3i promis 8ar !u /mi &in promisiunil!9agicianul /ncu,iin&) d nd cu gra,itat! din cap 9ai ! i altc!,a) adug !a) g ndindu-s! la .imon- 5naint! d! a pl!ca@ Clar$7 s! au0i o ,oc!) cu rsu"lar!a tiat) la umrul !i1a s! /ntoars! surprins i-l ,0u p! .!%astian st nd c+iar l ng !a1ra /m%rcat /n costum d! lupt) car! pr!a c i s! potri,!t! cum,a) g ndi !a) d! parc ar "i "ost nscut s-l poart!- 5n timp c! to&i c!ilal&i artau murdari d! s ng! i r,i&i) !l !ra n!atins > cu !Bc!p&ia a dou 0g ri!turi p! toat lungim!a o%ra0ului st ng) d! parc l-ar "i atacat cin!,a cu g+!ar! 3m "ost /ngri*orat p!ntru tin!- 3m tr!cut p! la 3matis p!-acas) p! drumul /ncoac!) dar nu !rai acolo) iar !a mi-a spus c nu t!-a mai ,0ut@ 6a) sunt %in!- Clar$ s! uit d! la .!%astian la 9agnus car! &in!a Cart!a 3l% la pi!pt- .pr nc!n!l! lui .!%astian !rau ridicat!- 6ar tu< Fa&a ta@ 2idic m na s-i ating rnil!- Ng ri!turil! /nc supurau) ls ndu-i d r! d! s ng!.!%astian ridic din um!ri) d ndu-i %l nd m na la o part! ;n d!mon "!m!l m-a prins /n apropi!r! d! casa C!n+alloJ- .unt %in!) totuiC! s! /nt mpl< Dimic- 6oar stt!am d! ,or% cu 9a@ 2agnor) s! cor!ct Clar$ r!p!d!) d ndui s!ama cu su%it groa0 c .!%astian +a%ar n-a,!a cin! !ra d! "apt 9agnus 9aragnor< .!%astian /i arcui spr nc!n!l!- 4in!) atunci3runc o pri,ir! curioas spr! Cart!a 3l%- Clar$ /i dori ca 9agnus s-o "i ascuns > "iindc aa cum o &in!a) lit!r!l! aurit! s! ,!d!au "oart! clar C!-i aia< 9agnus /l studi! p!ntru o clip) cu oc+i g nditori I cart! d! magi!) 0is! !l) /n c!l! din urm- Dimic car! s t! int!r!s!0! p! tin!) , ntorul! d! um%r! 6! "apt) mtua m!a col!c&ion!a0 cr&i d! ,r*i- Cot s-o ,d i !u< .!%astian /ntins! m na) dar mai /naint! ca 9agnus s-l poat r!"u0a) Clar$ au0i p! cin!,a strig nd-o p! num!) iar Jac! i 3l!c ,!nir l ng !i) !,id!nt niciunul pr!a mul&umit s-l ,ad p! .!%astian Carc &i-am spus s rm i cu 9aB i cu 8sa%!ll!7 s! rsti 3l!c la !l- 8-ai lsat singuri< Fr gra%) .!%astian /i /ntoars! oc+ii d! la 9agnus la 3l!c Crin&ii ti au ,!nit acas) !Bact cum ai spus tu c-o ,or "ac!) 0is! !l cu rc!al1i m-au trimis /naint!) s-&i spun c sunt %in!) la "!l ca i 800$ i 9aB- .unt p! drum /ncoac! 1i %in!) 0is! Jac! cu ,oc!a plin d! sarcasm) mul&umim c n!-ai /mprtit aceste ,!ti din s!cunda /n car! ai a*uns aici Du ,-am ,0ut /n s!cunda /n car! am a*uns aici) 0is! .!%astian- 3m ,0ut-o p! Clar$ C!ntru c p! !a o cutai C!ntru c a,!am n!,oi! s stau d! ,or% cu !a- .ingur5i prins! din nou pri,ir!a lui Clar$) iar int!nsitat!a din oc+ii lui o %loc- 3r "i ,rut s-i spun s nu s! mai uit! la !a aa c nd !ra Jac! d! "a&) dar asta ar "i sunat !Bag!rat i n!%un!sc) i d! alt"!l poat! c /ntr-ad!,r a,!a c!,a important s-i spun Clar$<

1a ddu din cap 4in!) doar o s!cund) 0is! !a i ,0u cum Jac! s! sc+im% la "a&- Du s! /ncrunt) ci doar d!,!ni p!r"!ct imo%il- 9 /ntorc im!diat) adug !a) dar Jac! nu s! uita la !a) s! uita la .!%astian.!%astian o lu d! /nc+!i!tura m inii i o tras! d! l ng c!ilal&i) p! und! !ra mul&im!a mai d!as- 1a arunc o pri,ir! p!st! umr- =o&i tr!i o pri,!au) c+iar i 9agnus- 5l ,0u cltin nd o dat din cap) "oart! uor1a /i propti clc i!l! /n pod!a .!%astian) oprete-te. C! !< C! ai s-mi spui< 1l s! /ntoars! ctr! !a) /nc &in nd-o d! /nc+!i!tura m inii Cr!d!am c m!rg!m a"ar) 0is! !l- . ,or%im /ntr! patru oc+i@ Du- ?r!au s rm n aici) 0is! !a i /i au0i ,oc!a o,ind pu&in) d! parc n-ar "i "ost sigur- 6ar era sigur- 5i smuci m na) !li%!r ndu-s! din str nsoar!a lui- C! s! /nt mpl cu tin!< Cart!a ac!!a) 0is! !l- C!a p! car! o &in!a F!ll) Cart!a 3l%) tii d! und! a luato< 6!spr! asta ,oiai s-mi ,or%!ti< 1st! o cart! d! ,r*i !Btraordinar d! put!rnic) !Bplic .!%astian- Hi una p! car!@ !i %in!) p! car! mult lum! o caut d! "oart! mult ,r!m!1a pu"ni d! !Basp!rar! 4in!) .!%astian) uit!) 0is! !a- 3c!la nu ! 2agnor F!ll- 1 9agnus 4an!* Acela ! 9agnus 4an!< .!%astian s! rsuci i s! uit la magician) /naint! d! a s! /ntoarc! spr! Clar$) cu o pri,ir! acu0atoar!A 3i tiut d! la /nc!put) nu< 5l cunoti p! 4an! 6a- 5mi par! ru- 6ar n-a ,rut s-&i spun- Hi !l ! singurul car! o poat! a*uta p! mama- 6! ac!!a i-am dat lui Cart!a 3l%- 1Bist /n !a o ,ra* car! ar put!a s-o a*ut!C!,a "ulg!r /n oc+ii lui .!%astian) iar Clar$ a,u ac!!ai s!n0a&i! ca dup c! o srutas!A o put!rnic tr!srir! c "cus! o gr!!al) d! parc ar "i pit at!pt ndus! s simt pm nt solid su% picioar! i) /n loc d! asta tr!0indu-s! c pic /n gol- .! r!p!0i i o /n"c d! /nc+!i!tur 8-ai dat cart!a > Cart!a 3l% > unui ma$ician< ;nui r!pudiat *!gos< Clar$ /ncr!m!ni Du pot s cr!d c spui asta- .! uit /n *os) la /nc+!i!tura p! car! .!%astian o /nctuas!- 9agnus ! pri!t!nul m!u.!%astian sl%i str nsoar!a m inii !i) doar pu&in 5mi par! ru) 0is! !l- D-ar "i tr!%uit s spun asta- 5ns@ c t d! %in! /l cunoti p! 9agnus 4an!< 9ai %in! d!c t tin!) 0is! Clar$) r!c!.! uit /napoi) spr! locul und!-l lsas! p! 9agnus st nd cu Jac! i 3l!c > i un oc d! surpri0 o str%tu- 9agnus disprus!- Jac! i 3l!c rms!s!r singuri) uit ndus! la !a i la .!%astian- Cut!a sim&i dogoar!a d!0apro%rii lui Jac!) ca dintr-un cuptor d!sc+is.!%astian /i urmri pri,ir!a) iar oc+ii i s! /ntun!car 1i) d!stul d! %in! c t s tii und! s-a dus cu cart!a ta< Du ! cart!a m!a- 8-am dat-o lui) s! rsti Clar$- Hi nu ,d c! t! int!r!s!a0 p! tin!) d! alt"!l- ;it!) apr!ci!0 c t!-ai o"!rit s m a*u&i s-l gs!sc p! 2agnor F!ll i!ri) dar acum c+iar m sp!rii- I s m /ntorc la pri!t!nii m!i6du s s! /ntoarc) dar !l /i sri /n cal! 5mi par! ru- D-ar "i tr!%uit s spun c!!a c! am spus- 6oar c sunt mai mult! la mi*loc d!c t tii tu 3tunci spun!-mi ?ino cu min! a"ar- I s-&i spun tot- =onul lui !ra n!linitit) /ngri*orat- Clar$) t! rog-

1a cltin din cap =r!%ui! s rm n aici- =r!%ui! s-l at!pt p! .imon- 3sta !ra /n part! ad!,rat) /n part! un pr!t!Bt- 3l!c mi-a spus c or s aduc pri0oni!rii aici@ .!%astian cltina din cap Clar$) nu &i-a spus nim!ni< 3u a%andonat pri0oni!rii- '-am au0it p! 9alac+i c nd a spus-o- Iraul a "ost atacat i au !,acuat Citad!la) dar nu i-au scos p! pri0oni!ri din t!mni&- 9alac+i a spus c oricum am ndoi !rau /n c rdi! cu ?al!ntin!- C /n niciun ca0 nu put!au s-i scoat) ar "i "ost un risc pr!a mar!Clar$ s! sim&i d!rutat# !ra am!&it i-i !ra cam gr!a& Du poat! "i ad!,rat 1 ad!,rat) 0is! .!%astian- Jur c !st!7 I str ns! iari mai tar! d! /nc+!i!tur) iar !a s! cltin p! picioar!- =! pot duc! !u p n acolo- .us la Citad!l=! a*ut s-l !li%!r!0i- 6ar tr!%ui! s-mi promi&i c ,!i@ Du tr!%ui! s-&i promit &i! nimic) 0is! Jac!- 6-i drumul) .!%astian.!%astian) sp!riat) sl%i str nsoar!a- Clar$ /i tras! m na) !li%!r ndu-s!) /ntorc ndu-s! s-i ,ad p! Jac! i p! 3l!c) am ndoi /ncrunta&i- 9 na lui Jac! s! odi+n!a ca din /nt mplar! p! m n!rul pumnalului d! s!ra" d! la c!ntur Clar$ poat! "ac! c! ,r!a) 0is! .!%astian- 1l nu s! /ncrunta) dar p! "a&a lui !ra 0ugr,it o !Bpr!si! ciudat) imo%il) c!!a c! !ra cum,a mai ru- 8ar /n clipa asta ,r!a s ,in cu min! ca s-i sal,!0 pri!t!nul- Cri!t!nul p! car! voi l-a&i aruncat /n /nc+isoar!'a ac!st!a) 3l!c pli) dar Jac! doar cltin din cap Du-mi placi) 0is! !l) g nditor- Htiu c to&i c!ilal&i t! plac) .!%astian) dar !u) nuCro%a%il tocmai p!ntru c t! strdui!ti at t d! tar! s-i "aci p! oam!ni s t! placCoat! c !u sunt doar un %astard r!"ractar- 6ar nu t! plac i nu-mi plac! modul /n car! o /n"aci p! sora m!a- 6ac ,r!i s m!arg la Citad!l i s-l caut! p! .imon) %in!- I s ,in cu noi- Du cu tin!1Bpr!sia imo%il a lui .!%astian nu s! sc+im% 1u cr!d c ar tr!%ui s "i! al!g!r!a !i) 0is! !l- =u) nu< 3m ndoi s! uitar la Clar$- 1a pri,i p!st! !i) spr! 'u(!) car! /nc s! mai c!rta cu 9alac+i ?r!au s m!rg cu "rat!l! m!u) 0is! !aC!,a "ulg!r /n spat!l! oc+ilor lui .!%astian > c!,a c! apru i dispru mult pr!a r!p!d! p!ntru ca !a s-l poat id!nti"ica) d!i sim&i rc!ala /n c!a") d! parc o m n /ng+!&at ar "i atins-o 4in!/n&!l!s c da) 0is! !l i "cu un pas /n lturi3l!c a "ost c!l dint i car! s-a micat) /mping ndu-l p! Jac! /n "a&a lui) silindu-l s m!arg- 1rau aproap! d! ui) c nd !a /i ddu s!ama c o dur!a /nc+!i!tura m inii > o ustura ca o arsur- ;it ndu-s! /n *os) s! at!pta s ,ad o urm /n locul und! o str ns!s! .!%astian) dar nu ,0u nimic- 6oar o pat d! s ng! p! m n!c) und! !a s! atins!s! d! 0g ri!turil! d! p! "a&a lui- 5ncrunt ndu-s!) cu /nc+!i!tura /nc ustur nd-o) !a /i ls m n!ca /n *os i s! gr%i s-i prind din urm p! c!ilal&i-

"#

DE $RO0UNDIS
9 inil! lui .imon !rau n!gr! d! s ng!5nc!rcas! s smulg 0%r!l!l! d! la "!r!astr i gratiil! d! la ua c!lul!i) dar dac l! ating!a p! oricar! dintr! !l! mai mult timp) /n palm! /i rm n!au arsuri /ns ng!rat!- 5n c!l! din urm) s! pr%ui icnind p! pod!a i s! uit prostit la m inil! sal!) /n ,r!m! c! rnil! i s! ,ind!cau rapid) s! /nc+id!au i pi!l!a /nn!grit s!

d!co*!a i cd!a ca /ntr-un "ilm dat p! d!rular! rapid6! part!a c!alalt a 0idului c!lul!i) .amu!l s! ruga F6ac atunci c nd rul ,a ,!ni asupra noastr /n c+ip d! sa%i!) *ud!cat) cium sau "oam!t!) noi stm /naint!a cas!i ac!st!ia) i /n pr!0!n&a ta) i pl ng!m spr! tin! su"!rin&!l! noastr!) atunci tu ,!i au0i i n! ,!i a*uta---G .imon tia c !l nu s! put!a ruga- 9ai /nc!rcas! i /naint!) num!l! lui 6umn!0!u /i ard!a gura i-l str ng!a d! g t- .! /ntr!% d! c! put!a g ndi cu,int!l!) dar nu l! put!a rosti- Hi d! c! put!a sta /n soar!l! d! la amia0 "r s moar) dar nu-i put!a spun! rugciunil! din urmFumul /nc!pu s s! rsp nd!asc p! culoar ca o "antom +otr t- Cut!a sim&i mirosul d! ars i au0!a trosn!tul "ocului rsp ndindu-s! scpat d! su% control) dar s! sim&!a ciudat d! d!taat) d!part! d! toat!- 1ra ciudat s d!,ii ,ampir) s "i druit cu c!!a c! s-ar put!a d!scri! ca ,ia& ,!nic i s mori oricum c nd ai aispr!0!c! ani .imon7 ?oc!a !ra sla%) dar au0ul su o capt /n po"ida pocn!t!lor i trosn!t!lor "lcrilor din c! /n c! mai put!rnic!- Fumul d! p! culoar a,!a o "i!r%in&!al ru-pr!,!stitoar!# cldura !ra aici acum) aps ndu-l ca un 0id su"ocant .imon7 ?oc!a !ra a lui Clar$- 3r "i r!cunoscut-o oriund!- .! /ntr!% dac mint!a /i *uca "!st!) r!/n,iind-o acum) ca amintir!a a c!!a c! iu%is! c!l mai mult /n ,ia& s-l /nso&!asc /n timp c! mur!a .imon) idiot prostnac7 .unt aici7 'a "!r!astr7 .imon sri /n picioar!- .! /ndoia c mint!a sa ar "i putut r!/n,ia asta. Crin "umul gros) ,0u c!,a al% mic ndu-s! la gratiil! "!r!str!i- C nd s! apropi!) o%i!ct!l! al%! s! pr!"cur /n m ini prins! d! gratii- .ri p! pat) strig nd s acop!r! 0gomotul "oculuiA Clar$< I+) sla, 6omnului7 ;na dintr! m ini s! /ntins! spr! !l) str ng ndu-l d! umrI s t! scoat!m d!-aici Cum< /ntr!% .imon) nu "r noim6ar s! au0i un 0gomot d! /m%r nc!al) iar m inil! lui Clar$ disprur) /nlocuit! /n clipa urmtoar! d! alt!l!- 3st!a !rau nit! m ini mai mari) "r /ndoial masculin!) cu noduril! d!g!t!lor plin! d! cicatric! i d!g!t! "in! d! pianist 2!0ist7 ?oc!a lui Jac! !ra calm) /ncr!0toar!) !Bact ca i cum ar "i discutat la o p!tr!c!r!+ i nu printr! gratiil! un!i t!mni&! car! s! mistuia rapid /n "oc Coat! ai ,r!a s t! dai mai /n spat!.urprins i docil) .imon s! ddu la o part!- 9 inil! lui Jac! s! str ns!r p! gratii) noduril! sal! al%indu-s! alarmant- ;rmar un g!amt i un trosn!t) iar cadrul 0%r!lit s! d!sprins! din piatra car! /l &in!a i 0ngni p! pod!a) l ng pat- Cra"ul d! piatr curs! ca o ploai!) st rnind un nor al% /n!cciosFa&a lui Jac! apru /n d!sc+i0tura goal a "!r!str!i .imon7 Eaid!7 5i /ntins! m inil!.imon /l prins! p! Jac! d! m ini- .! sim&i sltat d! la pod!a i apoi s! prins! !l /nsui d! margin!a "!r!str!i) ridic ndu-s! i str!cur ndu-s! prin ptratul /ngust) ca un arp! printr-un tun!l- 5n s!cunda urmtoar! !ra /ntins lat p! iar%a um!d) uit ndu-s! /n sus la un c!rc d! c+ipuri /ngri*orat! d! d!asupra lui- Jac!) Clar$ i 3l!c=o&i s! uitau /n *os /ngri*ora&i 3r&i ca dracuO) ,ampirul!) 0is! Jac!- C! s-a /nt mplat cu m inil! tal!< .imon s! ridic /n capul oas!lor- 2nil! din palm! i s! ,ind!cas!r) dar rms!s!r /nc n!gr! und! s! apucas! d! gratiil! c!lul!i- 5naint! s poat rspund!) Clar$ /l prins! /ntr-o su%it /m%r&iar!) str ng ndu-l cu put!r!-

.imon) opti !a) nu pot s cr!d- Dici mcar n-am tiut c !rai aici* 3m cr!0ut c !ti /n D!J Kor() p n noapt!a tr!cut@ 9da) %in!) 0is! .imon) nici !u n-am tiut c tu !rai aici7 .! uit ur t la Jac!) p!st! umrul !i- 6! "apt) cr!d c mi s-a pr!ci0at clar c nu !rai D-am spus niciodat asta) /i atras! at!n&ia Jac!- 6oar c nu t!-am cor!ctat c nd) /n&!l!gi) ai gr!it tu- 5n oric! ca0) tocmai t!-am sal,at din "lcril! mor&ii) aa c-mi /nc+ipui c n-ar tr!%ui s "ii supratFlcril! mor&ii- .imon s! d!sprins! din /m%r&iar!a lui Clar$ i s! uit /n *ur- .! a"lau /n grdina ptrat) /ncon*urat p! dou laturi d! 0iduril! "ortr!&!i) iar p! c!l!lalt! dou laturi d! un +&i d! pdur!- Copacii "us!s!r tia&i p!ntru a croi o pot!c /n *os p! d!al) spr! ora 1 !ra mrginit d! tor&! cu lampa-,r*itoar!i) dar numai c t!,a mai !rau aprins!) i ac!l!a lumin nd sla% i p lp ind- .! uit /n sus la Citad!l- ?0ut din ung+iul ac!la) a%ia d!-ai "i putut spun! c /nuntru !ra un inc!ndiu > "umul n!gru pta c!rul) iar lumina din ,r!o c t!,a "!r!str! pr!a n!pm nt!an d! strlucitoar!) altmint!ri 0iduril! d! piatr /i ascund!au %in! s!cr!tul .amu!l) 0is! !l- =r!%ui! s-l scoat!m p! .amu!lClar$ s! uit %uimcit la !l C! cin!< D-am "ost singurul /nc+is acolo- .amu!l@ !ra /n c!lula d! alturi 9aldrul d! 0dr!n&! p! car! l-am ,0ut p! "!r!astr< /i aminti Jac! 9da- 1 cam ciudat) dar ! d! tr!a%- Du put!m s-l lsm acolo- .imon s! ridic /n picioar! .amu!l< .amu!l7 Du primi niciun rspuns- .imon al!rg la "!r!astra scund) 0%r!lit) d! l ng c!a prin car! tocmai urcas! !l- Crintr! gratii) nu put!a 0ri d!c t ,ltucii d! "um .amu!l7 1ti acolo< C!,a s! mic /n mi*locul "umului > c!,a cocoat i /ntun!cat- ?oc!a lui .amu!l) rguit d! "um) s! /nl& asprA 'as-m-n pac!7 Cl!ac d!-aici7 .amu!l7 I s mori acolo) *os.imon smuci d! gratii- Du s! /nt mpl nimic Du7 'as-m-n pac!7 ?r!au s rm n7 .imon s! uit disp!rat /n *ur i /l ,0u p! Jac! l ng !l 6-t!) 0is! Jac!Hi c nd .imon s! apl!c /ntr-o part!) i0%i o dat tar! cu piciorul- 4ocancul nim!ri 0%r!l!l! car! s! smuls!r ,iol!nt din cadrul "!r!str!i i c0ur /n c!lula lui .amu!l.amu!l scoas! un strigt rguit .amu!l7 1ti %in!< ?i0iun!a lui .amu!l cu cr!i!rii /mprtia&i d! cadrul m!talic al 0%r!l!lor s! ridic /naint!a oc+ilor lui .imon?oc!a lui .amu!l s! /nl& /ntr-un url!tA Cl!ca&i d!-aici7 .imon s! uit /ntr-o part!) la Jac! Cr!d c ,or%!t! s!riosJac! /i cltin capul %lond) !Basp!rat =r!%uia s-&i "aci tu un pri!t!n &icnit d! pucri!) nu< D-ai "i putut doar s num!ri crmi0il! din ta,an sau s dr!s!0i un oar!c! d! compani!) cum "ac d!&inu&ii normali< Fr s mai at!pt! rspuns) Jac! s! ls la pm nt i s! str!cur p! "!r!astr Jac!7 &ip Clar$1a i 3l!c s! r!p!0ir /ntr-acolo) dar Jac! d!*a tr!cus! prin "!r!astr) srind /n c!lula d! d!d!su%t- Clar$ /i arunc lui .imon o pri,ir! m nioas Cum ai putut s-l lai s "ac asta<

Ci) n-ar "i putut s-l las! p! tipul la s moar *os) 0is! 3l!c /n mod n!at!ptat) d!i pr!a !l /nsui un pic /ngri*orat- 6oar ,or%im d!spr! Jac! aici@ .! /ntr!rups! c nd dou %ra&! s! ridicar din "um- 3l!c apuc d! unul i .imon d! c!llalt i /mpr!un /l tras!r p! .amu!l ca p! un sac in!rt d! carto"i a"ar din c!lul) ls ndu-l p! pa*it!- I clip mai t r0iu) .imon i Clar$ /i prind!au m inil! lui Jac! i-l ridicau) d!i !ra consid!ra%il mai pu&in in!rt d!c t un sac d! carto"i# /n*ur cu s!t! c nd /l i0%ir din gr!!al cu capul d! margin!a d! sus a "!r!str!i- 1l /i ddu la o part!) t r ndu-s! singur p! r!stul distan&!i p n la iar%) pr%uindu-s! p! spat! 3u7 0is! !l) uit ndu-s! /n sus) la c!r- Cr!d c-am p!scuit c!,a- .! ridic /n capul oas!lor i arunc o pri,ir! spr! .amu!l- 1 t!a"r< .amu!l stt!a g+!muit p! pm nt) cu m inil! lipit! p!st! "a&- .! l!gna /naint! i-napoi) tcut Cr!d c ! c!,a /n n!r!gul cu !l) 0is! 3l!c.! apl!c i-l atins! p! .amu!l p! umr- .amu!l sri c t colo) gata s cad p! spat! 'as-m-n pac!) 0is! !l) cu ,oc! "r nt- =! rog- 'as-m-n pac!) 3l!c3l!c /ncr!m!ni C!-ai spus< 3 spus s-l lai /n pac!) 0is! .imon6ar 3l!c nu s! uit la !l) nici nu pru s o%s!r,! c-ar "i ,or%it- .! uita la Jac! > car!) d!odat "oart! palid) d!*a /nc!pus! s s! ridic! /n picioar! .amu!l) 0is! 3l!c- =onul lui !ra straniu d! aspru- 6-&i m inil! la o part! d! p! "a& Du- .amu!l /i /n"ips! %r%ia /ntr! g!nunc+i# um!rii /i tr!murau- Du) t! rog- Du 3l!c7 prot!st .imon- Du ,!0i c nu s! simt! %in!< Clar$ /l prins! d! m n!c p! .imon .imon) ! c!,a /n n!r!gul aiciIc+ii !i !rau la Jac! > c nd nu !rau< > car! /nc!pus! s s! apropi!) uit ndu-s! /n *os) la corpul g+!muit al lui .amu!l- ? r"uril! d!g!t!lor lui Jac! s ng!rau) und! i l! *ulis! p! margin!a "!r!str!i) iar c nd /i ddu prul la o part! din oc+i) /i ls nit! d r! /ns ng!rat! p! o%ra0- Du pru s %ag! d! s!am- Ic+ii lui !rau larg d!sc+ii) iar gura doar o lini! dr!apt) m nioas ? ntorul! d! um%r!) 0is! !l) cu ,oc!a ucigtor d! clar) arat-n! "a&a7 .amu!l o,i) apoi /i ls m inil! *os- .imon nu mai ,0us! niciodat /naint! "a&a ac!!a i nu r!ali0 c t d! sla% !ra .amu!l sau c t d! %tr n arta- Fa&a lui !ra p! *umtat! acop!rit d! o %ar% crunt d!as i /nc lcit) oc+ii /i /notau ad nc a"unda&i /n or%it!l! /ntun!cat!) o%ra*ii /i !rau spa&i d! cut! ad nci- Hi cu toat! ac!st!a) !ra /nc > /ntr-un "!l > ciudat d! cunoscut4u0!l! lui 3l!c s! micar) dar niciun sun!t nu i!i d! p! !l!- Dumai Jac! s! au0i ,or%ind* Aod$e, 0is! !l Eodg!) r!p!t .imon) n!dum!rit- 6ar nu s! poat!- Eodg! !ra@ iar .amu!l d!aici) nu poat! "i@ Ci) asta ! !Bact c! "ac! Eodg!) dup c t! s! par!) 0is! 3l!c cu amrciun!- =! "ac! s cr!0i c ! cin!,a car! nu ! d! "apt 6ar !l a spus@ /nc!pu .imon) dar Clar$ /l str ns! mai tar! d! m n!c) iar cu,int!l! i s! stins!r p! %u0!1Bpr!sia d! p! c+ipul lui Eodg! !ra d! a*uns- Du ,ino,&i!) propriu-0is) nici mcar groa0a d! a "i "ost d!scop!rit) ci o t!ri%il m +nir! la car! nu put!ai pri,i pr!a mult ,r!m! Jac!) 0is! Eodg!) "oart! linitit- 3l!c@ /mi par! at t d! ru7 Jac! s! mic atunci /n "!lul /n car! s! mica /n lupt) ca lumina soar!lui p! ap-

.tt!a /n "a&a lui Eodg! cu un pumnal /n m n) al crui , r" ascu&it !ra /ndr!ptat spr! g tul "ostului su tutor!- 2!"l!c&ia "ocului alun!ca d! p! lam Du ,r!au pr!ril! tal! d! ru- ?r!au un moti, p!ntru car! s nu t! ucid c+iar acum) aici Jac!7 3l!c pru alarmat- Jac!) at!apt7 .! au0i d!odat un ,ui!t) c nd o part! din acop!riul Citad!l!i "u cuprins d! "lcri /nalt! i portocalii- ?paia "c!a a!rul s tr!mur! i lumina noapt!a- Clar$ put!a ,!d!a "i!car! "ir d! iar% d! p! pm nt) "i!car! cut d! p! "a&a supt i murdar a lui Eodg! Du) 0is! Jac!1Bpr!sia lui n!/ndupl!cat c nd s! uit /n *os la Eodg! /i adus! amint! lui Clar$ d! o alt "a& ca o masc- 3 lui ?al!ntin! Htiai c! mi-a "cut tata mi!) nu-i aa< 8-ai tiut toat! s!cr!t!l! murdar!3l!c s! uita d! la Jac! la "ostul lui tutor!) "r s /n&!l!ag 6!spr! c! ,or%!ti< C! s! /nt mpl< Fa&a lui Eodg! s! /ncr!&i Jonat+an@ 3i tiut dintotd!auna i n-ai spus niciodat nimic- 5n to&i anii ia d! la 8nstitut) i n-ai spus niciodat un cu, ntLura lui Eodg! s! ls /n *os 1u@ n-am "ost sigur) opti !l- C nd n-ai mai ,0ut un copil d! c nd !ra nounscut@ nu tiam sigur cin! !rai) cu at t mai pu&in c! !rai Jac!< 3l!c s! uita d! la c!l mai %un pri!t!n al su la tutor!l! su) cu oc+ii lui al%atri sp!ria&i) dar niciunul dintr! c!i doi nu /i dd!a ,r!o at!n&i!) conc!ntra&i numai unul asupra c!luilalt- Eodg! arta ca un om prins i str ns /ntr-o m!ng+in) cu m inil! 0, cnindu-i p! l ng corp ca d! dur!r!) cu oc+ii "ugindu-i in,oluntar- Clar$ s! g ndi la %r%atul imp!ca%il /m%rcat) din %i%liot!ca plin d! cr&i) car! /i o"!ris! c!ai i s"aturi ama%il!- 8 s! pr!a c "us!s! cu o mi! d! ani /n urm Du t! cr!d) 0is! Jac!- Htiai c ?al!ntin! nu !ra mort- 1l tr!%ui! s-&i "i spus@ Du mi-a spus nimic) g " i Eodg!- C nd so&ii 'ig+tJood m-au in"ormat c /l aduc!au p! "iul lui 9ic+a!l Pa$land) nu mai au0is!m ,r!o ,!st! d! la ?al!ntin! d! la 20m!ri&- 3m cr!0ut c m uitas!- C+iar m rugam s "i "ost mort) dar n-am "ost niciodat sigur- Hi apoi) /n noapt!a d! dinaint!a sosirii tal!) a ,!nit Eugo cu un m!sa* p!ntru min! d! la ?al!ntin!- F4iatul !st! "iul m!u-G 3sta !ra tot c! spun!a5i tras! rsu"lar!a) +orcind D-a,!am nicio id!! dac s-l cr!d sau nu- 9i-am 0is c o s a"lu !u@ c o s tiu doar uit ndu-m la tin!) dar nu !ra nimic) nimic, car! s m "ac s "iu sigur- Hi mi-am spus c !ra doar o pcl!al d!-a lui ?al!ntin!) dar c! pcl!al< C! /nc!rca s "ac< =u n-a,!ai nicio id!!) asta mi-a "ost d!stul d! clar) car! s "i "ost scopuril! lui ?al!ntin!@ * Ar "i trebuit s-mi spui ce eram, 0is! Jac!) dintr-o su"lar!) d! parc ar "i primit un pumn i ,or%!l! i-ar "i scpat p! gur- 3 "i putut "ac! c!,a /n pri,in&a asta) atunci- .-mi iau 0il!l!) d! pildEodg! /i /nl& capul) uit ndu-s! la Jac! p! su% prul lui /nc lcit) mi0!ra%il Du !ram sigur) 0is! !l din nou) ,or%ind ca p!ntru sin!) i d!-a lungul timpului m-am /ntr!%at > m-am g ndit c) poat!) !duca&ia ,a at rna mai mult /n %alan& d!c t s ng!l!@ c put!ai "i /n,&at@ 5n,&at s c!< . nu "iu un monstru< ?oc!a lui Jac! tr!mura) dar nu i pumnalul din m na lui- 3r "i tr!%uit s ai mai mult mint!- 1l a "cut din tin! o t r toar! la) nu-i aa< Hi tu nu !rai un copil mic i n!a*utorat c nd a "cut-o- Cut!ai s prot!st!0iEodg! /nc+is! oc+ii 3m /nc!rcat s "ac tot c!-am putut p!ntru tin!) 0is! !l) dar p n i /n ur!c+il! lui Clar$ cu,int!l! sal! sunar n!con,ingtor-

C n c nd s-a /ntors ?al!ntin!) 0is! Jac!) iar atunci ai "cut tot c! &i-a c!rut !l > m-ai dat p! m na lui ca i cum a "i "ost un c&!l car!-i apar&inus! lui odinioar i d! car! /&i c!rus! s ai gri* c &i,a ani Hi apoi ai pl!cat) 0is! 3l!c- D!-ai prsit p! to&i- C+iar ai cr!0ut c t! put!ai ascund! aici) /n 3licant!< D-am ,!nit aici s m ascund) 0is! Eodg!) cu ,oc! lipsit d! ,ia&- 3m ,!nit s-l opr!sc p! ?al!ntin! 6oar nu t!-at!p&i s cr!d!m asta7 3l!c pr!a din nou "urios- =u ai "ost dintotd!auna d! part!a lui ?al!ntin!- 3i "i putut al!g! s-i /ntorci spat!l!@ D-a "i putut niciodat s al!g asta7 ridic Eodg! glasul- Crin&ilor ti li s-a dat ansa un!i ,i!&i noi@ mi! nu mi s-a dat niciodat7 3m "ost /nc+is /n 8nstitut cincispr!0!c! ani7 8nstitutul !ra cminul nostru7 0is! 3l!c- 1ra c+iar at t d! ru s tri!ti alturi d! noi@ ca un m!m%ru al "amili!i noastr!< Du din cau0a ,oastr- Llasul lui Eodg! !ra d!strmat- ?-am iu%it p! ,oi) copiii6ar ,oi !ra&i copii. Hi niciun loc din car! nu-&i !st! /ngduit s pl!ci niciodat nu poat! "i un cmin- =r!c!au un!ori sptm ni /ntr!gi p n ,or%!am cu un alt adultDiciun alt , ntor d! um%r! nu mai a,!a /ncr!d!r! /n min!- Dici mcar prin&ii ,otri nu m plc!au cu ad!,rat# m tol!rau) p!ntru c nu a,!au d! al!s- 1u nu put!am s m cstor!sc niciodat- Diciodat s am copiii m!i- Diciodat s am o ,ia&- 8ar) /n c!l! din urm) ,oi) copiii) a&i "i cr!scut i a&i "i pl!cat) i atunci n-a mai "i a,ut nici mcar asta- 3m trit /n "ric) dac s! poat! spun! c am trit Du po&i s n! "aci s n! par ru d! tin!) 0is! Jac!- Du dup c!!a c! ai "cut- Hi d! c! nai%a &i-!ra "ric) atunci c nd /&i p!tr!ci tot timpul /n %i%liot!c< 6! cpu!l! d! pra"< Doi !ram c!i car! i!!am a"ar i n! luptam cu d!monii7 5i !ra "ric d! ?al!ntin!) 0is! .imon- Du pric!p!&i@ Jac! /i arunc o pri,ir! ,!ninoas =ac-&i "l!anca) ,ampirul!7 3sta nu t! pri,!t! a%solut d!loc Du c+iar d! ?al!ntin!) 0is! Eodg!) uit ndu-s! la .imon pro%a%il p!ntru prima oar d! c nd "us!s! scos din c!lul1ra c!,a /n pri,ir!a ac!!a car! o surprins! p! Clar$ > un soi d! a"!c&iun! o%osit .l%iciun!a m!a p!rsonal !ra l!gat d! locul /n car! s! a"la ?al!ntin!- Htiam c a,!a s s! /ntoarc /ntr-o 0i- Htiam c a,!a s "ac o t!ntati, d! a lua din nou put!r!a) o t!ntati, d! a conduc! Concla,ul- Hi tiam c!-mi put!a o"!ri mi!1li%!rar!a d! %l!st!mul m!u- I ,ia&- ;n loc su% soar!- 3 "i putut "i din nou , ntor d! um%r!) /n lum!a lui- D-a "i putut "i niciodat unul /n ac!asta d! acum7 5n glas i s! str!curas! un dor ascuns) dur!ros d! au0it- Hi tiam c a,!am s "iu pr!a sla% s-l r!"u0 dac mi-l o"!r!a !l Hi uit! c! ,ia& ai o%&inut) spus! Jac! cu dispr!&- . putr!0!ti /n c!lul!l! Citad!l!i- 3 m!ritat s n! trd!0i p! noi< Htii rspunsul- Eodg! pr!a !pui0at- ?al!ntin! a ridicat %l!st!mul- .-a *urat ca,!a s-o "ac i a "cut-o- 3m cr!0ut c m ,a primi /napoi /n C!rc) m rog) /n c!!a c! mai rms!s! din !l- D-a "cut-o- Dici mcar !l nu m ,oia- 3m /n&!l!s c nu a,!a s mai !Bist! niciun loc p!ntru min! /n noua lui lum!- Hi am /n&!l!s c , ndus!m tot c! a,us!s!m p!ntru o minciun- .! uit /n *os) la m inil! lui /ncl!tat!) murdar!- 5mi mai rms!s! un singur lucru) o ultim ans s "ac altc!,a d!c t s-mi iros!sc d!"initi, ,ia&a- 6up c! am au0it c ?al!ntin! /i ucis!s! p! Fra&ii =cu&i > c a,!a .a%ia 9ortal >) tiam c a,!a s ,in dup Iglinda 9ortal- Htiam c a,!a n!,oi! d! toat! tr!i 8nstrum!nt!l!- Hi tiam c Iglinda 9ortal !ra aici) /n 8dris .tai7 3l!c ridic o m n- Iglinda 9ortal< ?r!i s spui c tii und! !< Hi cin! o ar!< D-o ar! nim!ni) 0is! Eodg!- Dim!ni nu poat! d!&in! Iglinda 9ortal- Dici n!"ilim) nici r!pudiat-

5ntr-ad!,r t!-ai &icnit acolo *os) 0is! Jac!) art nd cu un s!mn din %r%i! spr! "!r!str!l! goal! al! t!mni&!i) nu-i aa< Jac!7 Clar$ s! uita /n sus) n!linitit) la acop!riul Citad!l!i /ncununat cu o r!&!a g+impat d! "lcri rou-aurii Focul s! /ntind!- 3r tr!%ui s pl!cm d!-aici- Cut!m ,or%i *os) /n ora@ 3m "ost /nc+is cincispr!0!c! ani /n 8nstitut) continu Eodg!) ca i cum Clar$ nar "i ,or%it- Du put!am nici mcar s scot o m n sau un picior /n a"ara lui- 9i-am p!tr!cut tot timpul /n %i%liot!c) studiind i cut nd ci p!ntru a /nltura %l!st!mul p! car! Concla,ul /l aruncas! asupra m!a- 3m a"lat c numai un 8nstrum!nt mortal /l put!a anula- 3m citit cart! dup cart!) din c!l! car! spun!au po,!st!a mitologi!i 5ng!rului) cum s-a ridicat din lac &in nd /n m ini 8nstrum!nt!l! mortal! i cum i l!-a druit lui Jonat+an ? ntorul d! um%r!) /nt iul n!"ilim) i cum !rau tr!i la numrA Cocalul) .a%ia i Iglinda@ Htim toat! ast!a) /l /ntr!rups! Jac!) !Basp!rat- =u n!-ai /n,&at Cr!d!&i c ti&i totul d!spr! asta) dar nu ti&i- 5n timp c! studiam i iar studiam di,!rs!l! ,!rsiuni al! istori!i) dd!am m!r!u i m!r!u p!st! ac!!ai ilustra&i!) ac!!ai imagin!# am ,0ut-o cu to&iiA 5ng!rul ridic ndu-s! din lac) cu .a%ia /ntr-o m n i Cocalul /n c!alalt- Du putus!m niciodat s pric!p d! c! Iglinda nu !ra /n"&iat- C n /ntr-o 0i) c nd mi-am dat s!ama- Iglinda ! lacul- 'acul ! Iglinda.unt unul i ac!lai lucru5nc!t) Jac! ls pumnalul *os 'acul '$n< Clar$ s! g ndi la ac!l lac) cum i s! prus! o oglind ridic ndu-s! s-o /nt mpin!) cum apa s! sprs!s! /n mom!ntul impactului 1u am c0ut /n lac) c nd am a*uns /n 8dris- 1 c!,a cu !l- 'u(! a spus c ar! propri!t&i ciudat! i c spirit!l! naturii /l num!sc Iglinda ?isurilor 5ntocmai) /nc!pu Eodg!) /nsu"l!&it- Hi am d!scop!rit c nim!ni din Concla, nui ddus! s!ama d! asta) c in"orma&ia s! pi!rdus! /n timp- Dici mcar ?al!ntin! nu tia@ 3ici "u /ntr!rupt d! un trosn!t asur0itor) c nd turnul din captul /nd!prtat al Citad!l!i s! pr%ui- 5n a!r & ni un "oc d! arti"icii) /mpodo%ind c!rul cu sc nt!i roii i sclipitoar! Jac!7 0is! 3l!c) cu o m n /n sus) /ngri*orat- Jac!) tr!%ui! s pl!cm d!-aici2idic-t!) /i 0is! !l lui Eodg!) slt ndu )l d! %ra&ul dr!pt- Co&i s spui Concla,ului c!!a c! tocmai n!-ai spus nouEodg! s! ridic /n picioar!) tr!mur nd- Cum tr!%uia s "i!) s! g ndi Clar$) cu un "ior d! mil inoportun) s tri!ti toat ,ia&a /n ruin! nu numai p!ntru c!!a c! &i s! r!proa c-ai "i "cut) dar i p!ntru c!!a c! "cus!i i c!!a c! tiai c ai "i "cut din nou< Eodg! r!nun&as! d! mult s /nc!rc! s duc o ,ia& mai %un sau una di"!rit# tot c! ,ois! !ra s nu-i mai "i! "ric i) ast"!l) /i "us!s! "ric tot timpul Eaid!7 3l!c) /nc spri*inindu)l d! %ra&) /l /mpins! /naint!- 6ar Jac! pi /n "a&a am ndurora) %loc ndu-l! cal!a 6ac ?al!ntin! o%&in! Iglinda 9ortal) 0is! !l) c! urm!a0< Jac!) 0is! 3l!c) /nc &in ndu)l p! Eodg! d! %ra&) nu acum@ 6ac spun! tot Concla,ului) noi n-o s a"lm niciodat d! la !i) 0is! Jac!C!ntru !i) noi sunt!m doar nit! copii- 6ar Eodg! n! dator!a0 asta.! /ntoars! spr! "ostul su tutor! 3i spus c &i-ai dat s!ama c tr!%uia s-l opr!ti p! ?al!ntin!- .-l opr!ti d! la c!< C! put!r! /i d Iglinda< Eodg! cltin din cap Du pot@ Hi "r minciuni7 Cumnalul luci la oldul lui Jac!# /l &in!a str ns /n m n- 5ntruc t

p!ntru "i!car! minciun p! car! mi-o spui) o s-&i tai un d!g!t- .au douEodg! s! c+irci) cu "ric aut!ntic /n oc+i- 3l!c pru ocat Jac!7 Du7 3sta ! /n stilul tatlui tu- =u nu !ti aa 3l!c) 0is! Jac!) "r s s! uit! la pri!t!nul su) dar tonul su !ra ca ating!r!a un!i m ini !Bprim nd r!gr!tul- =u nu tii d! "apt cum sunt !u3l!c /i cut pri,ir!a lui Clar$) p!st! pa*it!- (u-i poate nc3ipui de ce se poart #ace aa, g ndi !a- +l nu tie. Fcu un pas /naint! Jac!) 3l!c ar! dr!ptat!) /l put!m duc! p! Eodg! la Calat i poat! spun! /n "a&a Concla,ului c!!a c! tocmai n!-a spus nou@ 6ac ar "i ,rut s spun Concla,ului) ar "i "cut-o d!*a) s! rsti Jac! "r s s! uit! la !a- Faptul c n-a "cut-o do,!d!t! c ! un mincinos Concla,ul nu ! d! /ncr!d!r!7 prot!st Eodg! cu disp!rar!- 1Bist spioni /n !l) oam!nii lui ?al!ntin! > nu l! put!am spun! lor und! s! a"l Iglinda7 6ac ?al!ntin! gs!a Iglinda) atunci ar "i@ Du-i dus! niciodat "ra0a p n la capt- C!,a argintiu strlucitor sclipi /n lumina lunii) ca un punct d! lumin /n /ntun!ric- 3l!c ddu un strigt- Eodg! csc oc+ii larg i s! cltin) apuc ndu-s! cu m inil! d! pi!pt- C nd s! ls p! spat!) Clar$ pric!pu i d! c!A /n pi!ptul lui s! ,!d!au pls!l!l! unui cu&it lung) ca o coad d! sg!at din &inta !i3l!c) "c nd un salt /naint!) /l prins! p! tutor!l! su /n timp c! cd!a i-l a!0 /nc!t p! pm nt- .! uit /n sus n!a*utorat) cu "a&a /mprocat d! s ng!l! lui Eodg! Jac!) d! c!@< Du !u@ Jac! !ra al% la "a&) iar Clar$ ,0u c mai a,!a /nc pumnalul /n m n) &inut str ns p! l ng corp 1u@ .imon s! rsuci /n loc i Clar$ dup !l) uit ndu-s! /n /ntun!ric- Focul lumina iar%a cu o nuan& portocali! d! in"!rn) dar /n spat!l! copacilor d! p! ,!rsantul d!alului !ra %!0n > i atunci i!i c!,a din /ntun!ricA o silu!t ca o um%r) al cr!i pr n!gru i ondulat l! !ra cunoscut /nainta spr! !i) lumina %t ndu-i /n "a& i r!"l!ct ndu-s! /n oc+ii lui n!gri# artau ca doi tciuni aprini* Sebastian5 0is! Clar$Jac! s! uit /nn!%unit d! la Eodg! la .!%astian) car! s! opris! o,ind la margin!a grdinii# Jac! pr!a aproap! nucit =u) 0is! !l) tu@ ai "cut asta< 3 tr!%uit) 0is! .!%astian- ?-ar "i ucis Cu ce5 ?oc!a lui Jac! s! ridic i s! "r ns!- Dici mcar nu a,!a arm@ Jac!7 int!r,!ni 3l!c) printr! rcn!t!l! lui- ?ino aici- 3*ut-m cu Eodg! ?-ar "i ucis) r!p!t .!%astian- 3r "i@ 6ar Jac! d!*a s! dus!s! s /ng!nunc+!0! l ng 3l!c) , r ndu-i cu&itul la cingtoar!- 3l!c /l &in!a p! Eodg! /n %ra&!) i acum s ng!l! /i umplus! lui pi!ptul cmii 8a st!la din %u0unarul m!u) /i 0is! !l lui Jac!- 5nc!arc o irat e1 Clar$) /nl!mnit d! groa0) /l sim&i p! .imon agit ndu-s! l ng !a- .! /ntoars! s s! uit! la !l i rmas! ocat > !ra al% ca + rtia) /n a"ar d! o ro!a& t!%!cist /n am%ii o%ra*i- 5i putu ,!d!a ,!n!l! !rpuindu-i p! su% pi!l!) ca ramuril! noi al! unui coral d!licat) rami"icat . ng!l!) opti !l) "r s s! uit! la !a- =r!%ui! s pl!c d! l ng s ng!Clar$ /ntins! m na s-l prind d! m n!c) dar !l s! /mpl!tici d ndu-s! /napoi) smulg ndu-i %ra&ul din str nsoar!a !i Du) Clar$) t! rog- 'as-m s pl!c- I s "iu /n r!gul) o s m /ntorc- 6oar c@ 1a s! lu dup !l) dar .imon !ra pr!a rapid p!ntru !a ca s-l poat &in! p! loc6ispru /n /ntun!ricul d! su% copaci Eodg!@ 3l!c pr!a disp!rat- Eodg!) r!0ist@

6ar tutor!l! su s! lupta sla%) /nc!rc nd s s! "!r!asc d! !l) s s! "!r!asc d! st!la din m na lui Jac! DuFa&a lui Eodg! a,!a culoar!a c+itului- Ic+ii lui sg!tau d! la Jac! la .!%astian) car! s! &in!a /nc la distan&) /n um%r Jonat+an@ Jac!) 0is! Jac!) aproap! /n oapt- .pun!-mi Jac!9 na lui Eodg! s! oprir asupra lui- Clar$ nu-i putu d!sci"ra pri,ir!a- 8mplorar!) da) dar i c!,a mai mult d!-at t) plin d! groa0 sau c!,a as!mntor) i d! n!,oi!2idic o m n s s! ap!r! Du tu) opti !l) iar s ng!l! /i & ni p! gur odat cu ,or%!l!I !Bpr!si! ad nc rnit "ulg!r p!ntru o clip p! "a&a lui Jac! 3l!c) " tu irat e1 nu cr!d c ,r!a s-l ating !u9 na lui Eodg! s! str ns! /ntr-o g+!ar# s! ag& d! m n!ca lui Jac!- Eorcitul r!spira&i!i sal! s! au0!a clar =u@ niciodat@ n-ai "ost@ Hi muri- Clar$ ,0u clar mom!ntul /n car! ,ia&a /l prsi- Du a "ost o tr!c!r! linitit) instantan!!) ca /n "ilm!# ,oc!a i s! /n!c /ntr-un g lg it) oc+ii i s! rostogolir /n cap) iar trupul lui d!,!ni in!rt i gr!u) cu %ra&ul rsucit n!"ir!sc su% !l3l!c /i /nc+is! oc+ii cu , r"uril! d!g!t!lor* 6ale5, Eodg! .tar(J!at+!r7 Du m!rit7 ?oc!a lui .!%astian !ra tioas- D-a "ost un , ntor d! um%r!) a "ost un trdtor- Du m!rit ultimul salutCapul lui 3l!c tr!sri %rusc- 5l ls p! Eodg! la pm nt i s! ridic /n picioar!) cu oc+ii lui al%atri r!ci ca g+!a&a- Eain!l! /i !rau ptat! d! s ng! =u +a%ar n-ai d!spr! asta- 3i ucis un om n!/narmat) un n!"ilim- 1ti un uciga4u0!l! lui .!%astian s! arcuir Cr!0i c nu tiu cin! a "ost la< "cu !l s!mn spr! Eodg!- .tar(J!at+!r a "ost /n C!rc- 3 trdat Concla,ul atunci i a "ost %l!st!mat p!ntru asta- .-ar "i cu,!nit s moar p!ntru c!!a c! a "cut) dar Concla,ul a "ost /ngduitor > i c!-au o%&inut cu asta< 1l n!-a trdat din nou p! to&i) c nd i-a , ndut Cocalul 9ortal lui ?al!ntin! /n sc+im%ul ridicrii %l!st!mului > un %l!st!m p! car! l-a m!ritat.! opri) rsu"l nd 0gomotos D-ar "i tr!%uit s-o "ac !u) dar nu put!&i spun! c n-a m!ritat-o Cum d! tii at t d! mult! d!spr! Eodg!< /ntr!% Clar$- Hi c! cau&i aici< Carc n! /n&!l!s!s!rm c rm i la Calat.!%astian o,i Du , mai /ntorc!a&i odat) 0is! !l) /n c!l! din urm- 9-am /ngri*orat- 9-am g ndit c poat! a,!a&i n!,oi! d! a*utorul m!u 3a c t!-ai +otr t s n! a*u&i uci$ndu-l pe omul cu care stteam de vorb< /ntr!% Clar$- C!ntru c ai consid!rat tu c a,!a un tr!cut ptat< Cin!@ cin! "ace asta< Du ar! niciun s!ns Du ar!) p!ntru c mint!) 0is! Jac!- .! uita la .!%astian > o pri,ir! r!c!) g nditoar!- Hi nu pr!a %in!- 3m cr!0ut c-a,!ai s "ii un pic mai inspirat) ?!rlac.!%astian /i sus&inu pri,ir!a n!tul%urat Du tiu c! ,r!i s spui) 9org!nst!rn ?r!a s spun) 0is! 3l!c) "c nd un pas /n "a&) c) dac /ntr-ad!,r cr!0i c "apta ta a "ost *usti"icat) atunci n-o s ai nimic /mpotri, s ,ii cu noi la .ala 3cordurilor i s !Bplici /n "a&a Consiliului- Du-i aa< =r!cu o s!cund /naint! ca .!%astian s 0 m%!asc > 0 m%!tul ac!la car! o "!rm!cas! p! Clar$ /naint!) dar acum !ra c!,a str m% /n !l) ca un ta%lou at rn nd un pic /nclinat p! un p!r!t!5 1Bpr!si! d! rmas-%un la moart!a cui,a apropiat) /n 2oma antic T/n l%- latin /n originalU-

4in!/n&!l!s c nu?!ni ctr! !i /nc!t) aproap! /n pas d! plim%ar!) d! parc n-ar "i a,ut nicio gri* p! lum!- Du d! parc tocmai ar "i comis o crim Fir!t!) 0is! !l) ! pu&in ciudat s "i&i at t d! supra&i c am ucis un om) c nd Jac! /i pus!s! /n g nd s-i tai! d!g!t!l! unul c t! unulLura lui 3l!c s! crisp D-ar "i "cut-o =u@ Jac! s! uita la .!%astian cu sc r%- Ea%ar n-ai d!spr! c! ,or%!ti .au poat! c) 0is! .!%astian) !ti d! "apt "urios "iindc am srutat-o p! sora taC!ntru c !a m-a ,rut p! min! Du-i ad!,rat) 0is! Clar$) dar niciunul dintr! !i nu s! uita la !a- Du t!-am ,rut) adic 3r! ac!st mic o%ic!i) tii > modul /n car! tr!sar! c nd o sru&i) d! parc-ar "i surprins< .!%astian s! opri acum c+iar /n "a&a lui Jac! i 0 m%i ca un /ng!r- 1 mai d!gra% adora%il# tr!%ui! s-l "i o%s!r,at i tuJac! arta d! parc-ar "i "ost gata s ,omit! .ora m!a@ Sora ta, 0is! .!%astian- C+iar !st!< C!ntru c ,oi doi nu , purta&i ca i cum ar "i sora ta- 3,!&i impr!sia c oam!nii nu o%s!r, modul /n car! , uita&i unul la altul< 3,!&i impr!sia c ascund!&i %in! c! sim&i&i< 3,!&i impr!sia c nu toat lum!a cr!d! c ! n!sntos i n!"ir!sc< C!ntru c aa !st! 6!stul7 1Bpr!sia d! p! "a&a lui Jac! !ra uciga 6! c! "aci asta< /ntr!% Clar$- .!%astian) d! c! spui toat! lucruril! ast!a< C!ntru c /n s" rit pot) 0is! .!%astian- Dici nu , /nc+ipui&i c! a /ns!mnat s "iu /n pr!a*ma ,oastr /n ultim!l! c t!,a 0il!) s "iu silit s m pr!"ac c , pot suporta- C ,!d!r!a ,oastr nu m /ngr!&oa- =u@ /i 0is! !l lui Jac!) /n "i!car! s!cund /n car! nu al!rgi cu lim%a scoas dup propria-&i sor) t! ,icr!ti la n!s" rit d!spr! cum tticu&ul tu nu t!-a iu%it- 1i %in!) cin! l-ar put!a /n,inui p!ntru asta Hi tu) "u" im%!cil@ s! /ntoars! !l spr! Clar$) s dai cart!a ac!!a n!pr!&uit un!i corcituri d! magician# ai mcar o singur c!lul d! cr!i!r /n cporul la al tu< Hi tu@ /i /ndr!pt !l urmtoar!a sal, %at*ocoritoar! ctr! 3l!c- Cr!d c tim cu to&ii c! ! anapoda cu tin!- D-ar t rebui s-i las! p! c!i d! t!apa ta /n Concla,1ti d!0gusttor7 3l!c pli) d!i pr!a mai mult stup!"iat d!c t altc!,a- Clar$ nu-l put!a condamna > !ra gr!u s t! ui&i la .!%astian) la 0 m%!tul lui ang!lic) i s-&i imagin!0i c put!a spun! lucruril! ac!st!a . t! pre"aci c po&i s n! supor&i< r!p!t !a- 6ar d! c! a tr!%uit s t! pr!"aci) doar dac nu !rai@ doar dac nu n! spionai) s" ri !a) d ndu-i s!ama d! ad!,r c+iar /n mom!ntul /n car! /l rost!a- 6oar dac nu !rai un spion d!-al lui ?al!ntin!Fa&a "rumoas a lui .!%astian s! str m%) gura lui plin d!,!nind o lini!) iar oc+ii lui migdala&i) !l!gan&i) /ngust ndu-s! i d!,!nind dou "ant! Hi /n s" rit s-au prins) 0is! !l- Jur) sunt dim!nsiuni d! d!moni cu totul lipsi&i d! g ndir! /n spa&iu car! sunt mai pu&in t!m%!li d!c t clica ,oastr Coat! c n-om "i noi pr!a d!t!p&i) 0is! Jac!) dar c!l pu&in sunt!m ,ii.!%astian s! uit la !l cu d!0gust 1u sunt ,iu) /i atras! !l at!n&ia Du p!ntru mult timp) 0is! Jac!'umina lunii !Bplod din lama pumnalului su c nd s! arunc asupra lui .!%astian) mic ndu-s! at t d! r!p!d!) /nc t pru un tr!mur al a!rului) mai rapid d!c t oric! micar! om!n!asc ,0us! Clar$ ,r!odatC n acum.!%astian & ni /ntr-o part!) rat nd lo,itura) i /i prins! %ra&ul lui Jac! /n timp c! scpa pumnalul- 3rma 0ngni p! pm nt) iar apoi .!%astian /l /n"c p! Jac! d!

spat!l! *ac+!t!i- 5l ridic d!asupra capului i-l a0, rli cu o put!r! incr!di%il- Jac! 0%ur prin a!r) s! i0%i d! 0idul Citad!l!i cu o "or& car!-i rups! oas!l! i s! pr%ui grmad la pm nt Jac!7 Clar$ ,0u al% /n "a&a oc+ilor- .! r!p!0i la .!%astian s-l str ng d! g t) dar !l s! "!ri din cal!a !i i /i co%or/ %ra&ul > un g!st la "!l d! o%inuit ca atunci c nd ar "i alungat o ins!ct- 'o,itura o nim!ri put!rnic /n t mpl) trimi& nd-o /n, rtindu-s! la pm nt- 1a s! rostogoli cu "a&a /n sus) clipind s-i /nd!prt!0! ,lul rou d! dur!r! d! p! oc+i- 3l!c /i luas! arcul din spinar!# !ra /ncordat) cu pana sg!&ii d!*a "iBat9 inil! lui nu o,ir c nd /l &inti p! .!%astian .tai p! loc) 0is! !l) i pun!-&i m inil! la spat!.!%astian r s! D-ai trag! tu /n min!) spus! !l.! /ndr!pt spr! 3l!c cu pai d!ga*a&i) n!pstori) d! parc um%la prin %uctria lui d!-acas3l!c /i mi*i oc+ii- 2idic m inil! "c nd o s!ri! d! micri sigur! i gra&ioas!# tras! sg!ata i-i ddu drumul- N%ur ctr! .!%astian@ Hi rat &inta- .!%astian s! "!ris! sau s! micas! /n ,r!un "!l) Clar$ n-ar "i putut spun!) iar sg!ata tr!cus! p! l ng !l) /n"ig ndu-s! /n trunc+iul unui copac- 3l!c nu a,u timp d!c t s s! uit! o clip surprins) /naint! ca .!%astian s s! r!p!ad la !l) smulg ndu-i arcul- .!%astian /l rups! /n m ini > /l rups! p! *umtat!) iar trosn!tul l!mnului o "cu p! Clar$ s s! c+irc!asc) d! parc ar "i au0it oas! rup ndu-s!- .! c+inui s s! ridic! /n capul oas!lor) ignor nd dur!r!a ar0toar! din cap- Jac! 0c!a la c &i,a m!tri distan& d! !a) compl!t n!micat- 5nc!rc s s! ridic! /n picioar!) dar picioar!l! pr!au s n-o ascult!.!%astian arunc /n lturi *umt&il! d! arc i-l atac p! 3l!c- 3l!c d!*a a,!a un pumnal d! s!ra" tras din t!ac) sclipind /n m na lui) dar .!%astian /l d!,i! /ntr-o part! c nd 3l!c ,!ni spr! !l > /l d!,i! /ntr-o part! i-l prins! p! 3l!c d! g t) aproap! ridic ndu-l d! la pm nt- 5l str ng!a "r mil) cu rutat!) r n*ind c 3l!c s! su"oca i s! 0%t!a 'ig+tJood) opti !l) d!*a am a,ut gri* d! unul dintr! ,oi a0i- Du m-a "i at!ptat s am norocul s-o "ac i cu al doil!a.ri /napoi ca o marion!t tras %rusc d! s"oar- 1li%!rat) 3l!c c0u moal! la pm nt) duc ndu-i m inil! la g t- Clar$ /i au0i r!spira&ia +orcit) disp!rat > dar oc+ii !i !rau la .!%astian- I um%r n!agr i s! lipis! d! spinar! i s! /ncl!tas! d! !l ca o lipitoar!- 1l /i dus!s! m inil! la g t) icnind i su"oc ndu-s! /n timp c! s! /n, rt!a /n loc i s" i! cu g+!ar!l! ac!l c!,a car!-l apucas! d! g tl!*- C nd s! /ntoars!) lumina lunii c0u dir!ct p! !l i Clar$ ,0u c! s! /nt mpla1ra .imon- 4ra&!l! lui s! /ncolcis!r p! g tul lui .!%astian) col&ii si al%i sclipind ca nit! ac! d! os- 1ra prima oar c nd Clar$ /l ,!d!a art nd p! d!-a-ntr!gul a ,ampir) din noapt!a ac!!a c nd s! ridicas! din morm nt) i s! +ol%a cu o uluir! oripilat) incapa%il s-i /ntoarc pri,ir!a- 4u0!l! lui s! r!trs!s!r art ndu-i col&ii) iar incisi,ii /i !rau compl!t i!i&i i ascu&i&i ca pumnal!l!- Hi-i /n"ips! /n ant!%ra&ul lui .!%astian cr!st ndu-i pi!l!a i "c ndu-i o ran lung i roi!.!%astian rcni i s! arunc p! spat!) at!ri0 nd cu "or& p! pm nt- .! rostogoli) cu .imon clar! p!st! !l) am ndoi lo,ind cu g+!ar!l! unul /ntr-altul) s" iind i m r ind ca doi c ini d! lupt /ntr-o 3r!n- .!%astian s ng!ra /n mai mult! locuri c nd /n s" rit i0%uti s s! ridic! cltin ndu-s!) i aplic dou lo,ituri d! picior put!rnic! /n coast!l! lui .imon- .imon s! c+irci) &in ndu-s! cu %ra&!l! d! pi!pt Cpu mic i sc r%oas) mormi .!%astian) pr!gtindu-i piciorul p!ntru /nc o lo,itur 1u n-a "ac!-o) 0is! o ,oc! calmCapul lui Clar$ tr!slt) c!!a c! /i ddu o alt !Bplo0i! d! dur!r! /ndrtul oc+ilorJac! stt!a la ,r!un m!tru i c!,a d! .!%astian- Fa&a /i !ra /ns ng!rat) a,!a un

oc+i um"lat i aproap! /nc+is) dar /ntr-o m n &in!a un pumnal d! s!ra" or%itor) iar m na ac!!a !ra "!rm D-am ucis nicio "iin& uman cu ,r!unul dintr! ac!st!a p n acum) 0is! Jac!6ar sunt gata s /nc!rcFa&a lui .!%astian s! sc+imonosi- 3runc o pri,ir! /n *os) spr! .imon) apoi /i /nl& capul i scuip- Cu,int!l! p! car! l! spus! dup ac!!a !rau /ntr-o lim% p! car! Clar$ n-o r!cunoscu > i apoi s! /ntoars!) cu ac!!ai iu&!al /nspim nttoar! cu car! s! micas! c nd /l atacas! p! Jac!) i dispru /n noapt! Du7 strig Clar$5nc!rc s s! ridic! /n picioar!) dar dur!r!a !ra ca o sg!at /nroit /n "oc) croindu-i drum prin cr!i!rul !i- .! ls /n iar%a um!d- 5n clipa urmtoar!) Jac! s! apl!ca d!asupra !i) cu "a&a palid i /ngri*orat- 1a /i ridic oc+ii spr! !l) ,!d!r!a i s! /nc!&o > d! %un s!am c i s! /nc!&oas!) nu-i aa<) altmint!ri nu i-ar "i putut niciodat imagina nim%ul ac!la al% din *urul lui) ca un soi d! lumin@ 3u0i ,oc!a lui .imon i apoi p!-a lui 3l!c) i c!,a /i "u /nm nat lui Jac! > o st!l4ra&ul /i ard!a i) /n clipa urmtoar!) dur!r!a /nc!pu s-o sl%!asc) iar capul i s! limp!0i- 6!sc+is! oc+ii clipind la c!l! tr!i "!&! adunat! d!asupra !i Capul m!u@ 3i un cucui) 0is! Jac!- Irat e ar tr!%ui s a*ut!) dar tr!%ui! s t! duc!m la un doctor din Concla,- 'o,ituril! la cap pot "i /n!ltoar!5i ddu st!la /napoi lui 3l!c Cr!0i c po&i s t! ridici< 1a ddu din cap- 3 "ost o gr!!al- 6ur!r!a o "ulg!r din nou) iar nit! m ini s! /ntins!r spr! !a i-o a*utar s s! ridic!- .imon- 1a s! spri*ini d! !l) r!cunosctoar!) at!pt nd s-i r!cap!t! !c+ili%rul- 5nc s! mai sim&!a ca i c nd sar "i putut pr%ui /n oric! clipJac! s! uita m nios la !a D-ar "i tr!%uit s t! r!p!0i aa la .!%astian- Dici mcar n-a,!ai o arm- C!-a "ost /n mint!a ta< C!-a "ost /n mint!a noastr) a tuturor) sri 3l!c) /n mod n!at!ptat) /n aprar!a !i- C t!-a aruncat prin a!r ca p! o ming! d! %as!%all- Jac!) nu am ,0ut niciodat p! cin!,a s t! /n,ing aa 1u@ m-a luat prin surprind!r!) 0is! Jac!) pu&in /n sil- =r!%ui! s ai% un soi d! pr!gtir! sp!cial- Du m-am at!ptat la asta 9da) %in!- .imon /i pipi coast!l!) tr!srind d! dur!r!- Cr!d c mi-a rupt ,r!o dou coast!- 1-n r!gul) adug !l) la pri,ir!a /ngri*orat a lui Clar$- .! ,ind!c singur!- 6ar .!%astian !) "r /ndoial) put!rnic- Foart! put!rnic- .! uit la Jac!- 6! c t timp cr!0i c stt!a acolo) la p nd /n /ntun!ric< Jac! arta /n,!runat- .! uita printr! copaci) /n dir!c&ia /n car! disprus! .!%astian 1i %in!) o s-l prind Concla,ul > i-o s-l anat!mi0!0!) pro%a%il- 9i-ar plc!a s-l ,d pus su% un %l!st!m ca ac!la su% car! l-au pus p! Eodg!- 3r "i o dr!ptat! po!tic.imon s! /ntoars! cu spat!l! i scuip /n tu"!- .! t!rs! la gur cu dosul palm!i) cu "a&a sc+imonosit /ntr-o str m%tur . ng!l! lui ar! gust ru@ ca otra,a Cr!supun c-o put!m aduga i p! asta la lista calit&ilor lui "!rm!ctoar!) 0is! Jac!- 9 /ntr!% c! altc!,a mai pun! la cal! /n noapt!a asta =r!%ui! s n! /ntoarc!m la Calat1Bpr!sia d! p! "a&a lui 3l!c !ra crispat) iar Clar$ /i aminti c .!%astian /i spus!s! c!,a) c!,a d!spr! c!ilal&i 'ig+tJood@ Co&i s m!rgi) Clar$< 1a s! /nd!prt d! .imon Cot s m!rg- Cum rm n! cu Eodg!< Du)l put!m lsa aici pur i simplu-

D-a,!m /ncotro) 0is! 3l!c- I s "i! timp s n! /ntoarc!m dup !l) dac scpm to&i cu ,ia& /n noapt!a asta5n timp c! prs!au grdina) Jac! s! opri pu&in) /i scoas! *ac+!ta i o pus! p!st! "a&a imo%il a lui Eodg!- Clar$ ar "i ,rut s s! duc la Jac! i s pun linitit o m n p! umrul lui) dar c!,a din atitudin!a lui /i spus! s nu /nc!rc!- Dici mcar 3l!c nu s! apropias! d! !l i nu-i o"!ris! o run ,ind!ctoar!) /n ciuda "aptului c Jac! c+iopta) co%or nd d!alul.tr%tur /mpr!un crar!a /n 0ig0ag) cu arm!l! scoas! din t!ci i pr!gtit!# %olta c!rului !ra luminat /n rou d! Citad!la car! ard!a /n urma lor- 6ar nu ,0ur niciun d!mon- D!clintir!a i lumina n!pm nt!an /i "c!au capul lui Clar$ s puls!0! dur!ros# s! sim&!a ca i c nd ar "i "ost /ntr-un ,is- 1pui0ar!a o prind!a ca /ntr-o m!ng+in- Hi ca s pun un picior /n "a&a c!luilalt !ra ca i cum ridica o piatr d! %ordur i o tr nt!a la pm nt) la n!s" rit- 5i put!a au0i p! Jac! i p! 3l!c discut nd /naint!a !i p! crar!) dar ,ocil! lor !rau uor n!clar!) /n ciuda "aptului c !rau at t d! aproap!3l!c spun!a) cu %l nd!&!) aproap! rugtorA Jac!) cum ai putut ,or%i) sus) cu Eodg!7 Du s! poat! s g nd!ti aa- 6ac !ti "iul lui ?al!ntin! nu /ns!amn c !ti un monstru- 8ndi"!r!nt c! &i-a "cut c nd !rai copil) indi"!r!nt c! t!-a /n,&at) tr!%ui! s-&i dai s!ama c nu ! ,ina ta@ Du ,r!au s ,or%!sc d!spr! asta) 3l!c- Du acum) nici alt dat- Du m mai /ntr!%a d!spr! asta ,r!odat=onul lui Jac! !ra sl%atic) iar 3l!c tcu- Clar$ aproap! c-i sim&i /ntristar!a- 0e noapte, g ndi Clar$- I noapt! cu at t d! mult dur!r! p!ntru toat lum!a7 5nc!rca s nu s! g nd!asc la Eodg!) la !Bpr!sia imploratoar!) *alnic d! p! "a&a lui /naint! d! a muri- 1i nu-i plcus! Eodg!) dar nu m!ritas! c!!a c!-i "cus! .!%astian- Dim!ni nu m!rita- .! g ndi la .!%astian) la "!lul cum s! micas!) cu ,it!0a sc nt!ilor- Du ,0us! niciodat p! altcin!,a /n a"ar d! Jac! mic ndu-s! at t d! r!p!d!- ?oia s /n&!l!ag mist!rul sta > c! s! /nt mplas! cu .!%astian< Cum d! o rud d!-a "amili!i C!n+alloJ r!uis! s-o apuc! p!-o cal! at t d! gr!it i cum d! nu o%s!r,as! nim!ni< 1a cr!0us! c !l ,oia s-o a*ut! s-i sal,!0! mama) /ns tot c! ,ois! d! "apt !ra s-i "ac rost lui ?al!ntin! d! Cart!a 3l%- 9agnus s! /n!las! > nu din cau0a "amili!i 'ig+tJood a"las! ?al!ntin! d!spr! 2agnor F!ll- Ci din cau0a !i) cci !a /i spus!s! lui .!%astian- Cum d! putus! s "i! at t d! proast< Const!rnat) a%ia o%s!r, c nd crar!a s! trans"orm /n %ul!,ard) conduc ndu-i p n /n ora- .tr0il! !rau pustii) cas!l! !rau /ntun!cat!) mult! dintr! "!linar!l! d! strad cu lampa-,r*itoar!i !rau spart!) g!amuril! lor "cut! cio%uri p! caldar m?ocil! s! au0!au) rsun nd cu !cou d! parc ar "i ,!nit d! la d!prtar!) iar licrul tor&!lor s! ,!d!a) ici i acolo) printr! um%r!l! dintr! cldiri) dar@ 1 /nspim nttor d! linit!) 0is! 3l!c) pri,ind /n *ur cu surprind!r!- Hi@ Du mai du+n!t! a d!moni- Jac! s! /ncrunt- Ciudat- Eaid!&i7 . a*ung!m odat la Calat6!i Clar$ !ra p! *umtat! pr!gtit p!ntru un !,!ntual atac) nu ,0ur nici picior d! d!mon c t str%tur str0il!- 3dic) niciunul ,iu > d!i c nd tr!cur p! o al!! mai /ngust) ddur p!st! un grup d! ,r!o tr!i sau patru , ntori d! um%r!) str ni /n c!rc /n *urul a c!,a car! s! 0%t!a i s! 0, rcol!a p! pm nt- C! r nd) !i /l strpung!au cu nit! &!pu! lungi) ascu&it!- Cutr!mur ndu-s!) !a /i /ntoars! pri,ir!a.ala 3cordurilor !ra luminat ca un "oc d! ta%r) lampa-,r*itoar!i r!,rs ndu-s! p! toat! uil! i "!r!str!l! sal!- .! gr%ir s urc! tr!pt!l!) Clar$ r!gsindu-i !c+ili%rul c nd s! /mpi!dic- 3m!&!ala !ra din c! /n c! mai put!rnic- 'um!a pr!a s s! /n, rt /n *urul !i d! parc ar "i stat /ntr-un glo% rotitor- 6!asupra) st!l!l! !rau ca nit! dungi pictat! /n al% p! %olt 3r tr!%ui s t! /ntin0i) 0is! .imon) apoi) cum !a nu rspuns!- Clar$< Cu un !"ort uria) !a s! sili s-i 0 m%!ascA

.unt %in!Jac!) st nd la intrar!a /n .al) s! uit /n urm spr! !a) /n tc!r!- 5n strlucir!a put!rnic a lmpii-,r*itoar!i) d r!l! d! s ng! d! "a&a lui i oc+iul lui um"lat i n!gru artau grot!sc5n .al s! au0!a un ,ui!t gra,) murmurul sut!lor d! glasuri- 'ui Clar$ /i suna ca %taia un!i inimi !norm!- 'uminil! tor&!lor din suporturi com%inat! cu strlucir!a lmpilor-,r*itoar!i din m inil! tuturor /i /nc+id!au oc+ii i-i "ragm!ntau ,!d!r!a# nu mai put!a d!slui acum d!c t silu!t! ,agi) "orm! i culori ,agi- 3l%) auriu i apoi c!rul nop&ii d!asupra) plind d! la indigo la un al%astru pal- C t d! t r0iu o "i "ost< Du-i ,d?oc!a lui 3l!c > car!-i rot!a oc+ii /ngri*orat prin sal dup "amilia lui > pru c ,in! d! la o sut d! (ilom!tri d!prtar! sau din ad ncul mrii 3r "i tr!%uit s "i a*uns p n acum?oc!a lui s! stins!) c nd am!&!ala lui Clar$ s! /nt!&i- Cus! o m n p! coloana din apropi!r!) ca s-i &in !c+ili%rul- I m n o m ng i! p! spat!- .imon- 1l /i spun!a c!,a lui Jac! i pr!a n!linitit- ?oc!a lui s! dilua printr! 0!cil! d! ,oci al! c!lorlal&i) ridic ndu-s! i co%or nd /n *urul !i ca ,aluril! mrii D-am mai ,0ut niciodat aa c!,a- 6!monii pur i simplu s-au /ntors i au pl!cat) au disprut 6in cau0a rsritului) pro%a%il- '! ! "ric d! rsrit i nu mai ! mult p n atunci Du) ! mai mult d!c t at t Du ,r!i tu s cr!0i c s! ,or /ntoarc! m in!-noapt! sau p!st! dou nop&i Du spun! asta# n-ai niciun moti, s sus&ii asta- Ir s r!pun /n "unc&iun! prot!c&iil! 8ar ?al!ntin! o s l! suprim! iar Coat! c aa n! tr!%ui!- Coat! c ?al!ntin! ar! dr!ptat! > poat! ca aliindu-n! cu r!pudia&ii /ns!amn c am pi!rdut %in!cu, ntar!a 5ng!rului =aci- Cu&in r!sp!ct7 .! numr mor&ii) acolo) /n Cia&a 5ng!rului ;it!-i7 !Bclam 3l!c- 3colo) l ng !strad- .! par! c@ ?oc!a i s! curm i /n clipa urmtoar! pl!c) "c ndu-i loc cu "or&a /n mul&im!Clar$ /i mi*i oc+ii) /nc!rc nd s-i ascut ,!d!r!a- =ot c! put!a ,!d!a !rau imagini t!rs!@ 5l au0i p! Jac! &in ndu-i %rusc rsu"lar!a i apoi) "r niciun cu, nt) s! r!p!0!a prin mul&im! dup 3l!c- Clar$ ls coloana) ,r nd s s! ia dup !i) dar s! /mpi!dic.imon o prins! =r!%ui! s t! /ntin0i) Clar$) 0is! !l Du) opti !a- ?r!au s ,d c! s-a /nt mplat@ .! /ntr!rups!- 1l s! uita p! d!asupra !i) dup Jac!) i pr!a stup!"iat- 3dun ndui put!ril! l ng coloan) s! ridic i !a p! , r"uri) c+inuindu-s! ,ad p! d!asupra mul&imii@ 8at-i acolo) "amilia 'ig+tJoodA 9ar$s! cu %ra&!l! /n *urul lui 8sa%!ll!) car! pl ng!a) i 2o%!rt 'ig+tJood) st nd p! *os i &in nd /n %ra&! c!,a > nu) pe cineva, i Clar$ s! g ndi la prima oar c nd /l ,0us! 9aB) la 8nstitut) n!micat i dormind dus p! o canap!a) cu oc+!larii alun!ca&i /ntr-o part! i cu m na at rn nd p! pod!a&oate dormi oriunde) spus!s! Jac!) i aproap! c arta d! parc i acum ar "i dormit /n poala tatlui su) dar Clar$ pric!pu c nu dorm!a3l!c !ra /n g!nunc+i) &in nd o m n d!-a lui 9aB) dar Jac! rms!s! /n picioar!) n!clintit i) mai mult d!c t oric!) pr nd pi!rdut) d! parc +a%ar n-a,!a und! !ra sau c! cuta acolo- Clar$ nu-i dor!a d!c t s d!a "uga la !l i s-l /m%r&i!0!) dar !Bpr!sia d! p! "a&a lui .imon /i spun!a c nu !ra o id!! %un) la "!l cum o opr!a i amintir!a conacului i a modului /n car! o /m%r&ias! Jac! acolo- 1a !ra ultima p!rsoan p! lum!a asta car! i-ar "i putut da ,r!o m ng i!r! Clar$) 0is! .imon) dar !a /l /mping!a i s! /nd!prta d! !l) /n po"ida am!&!lii i

a dur!rii d! cap3l!rg la ua Calatului i o d!sc+is!) i!ind "uga p! tr!pt! i oprindu-s! acolo) trg nd cu n!sa& a!r r!c! /n pi!pt- 5n d!prtar!) ori0ontul !ra , rstat cu "oc rou) st!l!l! s! sting!au) t!rs! d! c!rul car! s! lumina- Doapt!a s! s" r!a- ?!nis!r 0orii-

"$

UNDE ESTE DURERE


Clar$ s! tr!0i tr!srind dintr-un ,is d!spr! /ng!ri /ns ng!ra&i) cu c!ara"uril! /n"urat! /n *urul !i /ntr-o spiral str ns- 1ra /ntun!ric %!0n i su"ocant /n dormitorul d! oasp!&i al lui 3matis) ca i c nd ar "i "ost /nc+is /ntr-un cociug5ntins! m na i d!sc+is! drap!riil!- 'umina n,li /nuntru- 1a s! /ncrunt i tras! drap!riil! la loc? ntorii d! um%r! /i ard!au mor&ii i) d! la atacul d!monilor) c!rul dinspr! apus !ra /ncontinuu ptat d! "um- 'ui Clar$ i s! "c!a ru s s! uit! /ntr-acolo p! "!r!astr) aa c &inu drap!riil! tras!- 5n /ntun!ricul cam!r!i) !a /nc+is! oc+ii) /nc!rc nd s-i aduc amint! ,isul- Fus!s! un ,is cu /ng!ri) iar imagin!a run!i p! car! i-o artas! 8t+uri!l rsr!a m!r!u i m!r!u /n dosul pl!oap!lor sal! ca un s!mn d! li%!r tr!c!r! p lp ind la s!ma"or- 1ra o run simpl) la "!l d! simpl ca un nod) dar oric t s-ar "i conc!ntrat !a) n-o put!a d!sci"ra) nici nu-i put!a /nc+ipui c! /ns!mna- =ot c! tia !ra c !i i s! pr!a cum,a incompl!t) d! parc c!l car! ar "i cr!at-o n-o t!rminas!) d! "aptAcestea nu sunt primele vise pe care )i le-am artat vreodat, spus!s! 8t+uri!l- .! g ndi i la c!l!lalt! ,is!A .imon cu dou cruci ars! /n palm!l! sal!) Jac! cu aripi) lacuri cu po*g+i& d! g+!a& c! crpa i strluc!a ca sticla oglin0ii- Iar! tot /ng!rul i l! trimis!s! i p! ac!st!a< I"t nd) s! ridic /n capul oas!lor- ?is!l! poat! c !rau r!l!) dar imaginil! din mom!nt!l! d! tr!0i! car! /i tra,!rsau cr!i!rul nu !rau mai %un!- 8sa%!ll!) pl ng nd p! pod!a /n .ala 3cordurilor) trg nd cu at ta "or& d! prul n!gru /n car! /i /mpl!tis! d!g!t!l!) /nc t Clar$ s! t!mus! c i l-ar "i putut smulg!- 9ar$s! &ip nd la Jia C!n+alloJ c %iatul p! car! /l adus!s!r /n casa lor "cus! asta) n!potul lor) i c) dac !ra un aliat at t d! apropiat d! ?al!ntin!) atunci c! i-a spus !l d!spr! !i< 3l!c /nc!rc nd s-o calm!0! p! mama lui) c!r ndu-i lui Jac! s-l a*ut!) dar Jac! n!"c nd nicio micar!) /n timp c! soar!l! s! ridica p!st! 3licant! i strluc!a put!rnic prin ta,anul d! sticl al .lii- F.-a "cut dimin!a&G) spus!s! 'u(!) car! arta mai o%osit d!c t /l ,0us! Clar$ ,r!odat) F! timpul s aduc!m mor&ii /nuntruG- Hi trimis!s! patrul! s adun! , ntorii d! um%r! i licantropii c! 0c!au p! strad i s-i aduc /n pia&a din "a&a Calatului) pia&a p! car! Clar$ o str%tus! cu .!%astian) c nd !a com!ntas! c Calatul arta ca o %is!ric- 8 s! prus! atunci un loc drgu&) mrginit d! "lori i pr,lii ,iu-colorat!- 8ar acum !ra plin d! cada,r!8nclusi, 9aB- L ndindu-s! la %i!&!lul car! discutas! cu !a at t d! s!rios d!spr! manga) i s! str ng!a inima dur!ros- 1a /i promis!s! c o s-l duc la Clan!ta 8nt!r0is) dar asta n-a,!a s s! mai /nt mpl! acum- I-a "i cumprat cr)i, g ndi !aOrice cr)i i-ar "i dorit el. 3cum) asta nu mai conta(u te mai $ndi la asta. Clar$ arunc la o part! c!ara"uril! i s! ddu *os din pat6up un du rapid) s! /m%rc /n *!anii i pulo,!rul p! car! l! purtas! /n 0iua /n car! ,!nis! d! la D!J Kor(- 5i /ngropa "a&a /n pulo,!r /naint! s-l /m%rac!) sp!r nd s simt un pic din mirosul 4roo(l$nului sau mirosul d!t!rg!ntului > c!,a car! s-i aduc amint! d! cas >) dar "us!s! splat i miros!a a spun d! lm i!- I"t nd din nou) co%or/ /n %uctri!-

Casa !ra pusti!) /n a"ar d! .imon) car! stt!a p! o canap!a /n li,ing- Crin "!r!str!l! d!sc+is! din spat!l! lui s! r!,rsa lumina 0il!i- 6!,!nis! ca o pisic) s! g ndi Clar$) cut nd /ntotd!auna un loc disponi%il /n %taia soar!lui und! s s! /nco,rig!- 8ndi"!r!nt c t d! mult ar "i stat /n soar!) pi!l!a lui rm n!a la "!l d! al% ca "ild!ul1a lu un mr din castronul d! p! mas i s! ls l ng !l p! canap!a str ng ndu-i picioar!l! su% !a 3i dormit ,r!un pic< ;n pic- 1l s! uit la !a- 1u ar "i tr!%uit s t! /ntr!% asta- =u !ti c!a car! ar! c!arcn! la oc+i- 3lt! comaruri< 1a ridic din um!ri 3c!l!ai t!m!- 9oart!) distrug!r!) /ng!ri ri 6!ci "oart! as!mntor cu ,ia&a r!al) s /n&!l!g 9da) dar %ar!m c nd m tr!0!sc) s! t!rmin- 9uc o dat din mr- 'as-m s g+ic!sc- 'u(! i 3matis sunt la .ala 3cordurilor) la o alt !din& 9da- Cr!d c "ac !din& oriund! sunt /mpr!un i discut c! alt! !din&! tr!%ui! s mai &in- .imon trg!a al!n! d! ciucurii un!i p!rn!-"ant!0i!- 3i mai au0it c!,a d! la 9agnus< DuClar$ /nc!rca s nu s! g nd!asc la "aptul c tr!cus!r tr!i 0il! d! c nd /l ,0us! ultima oar p! 9agnus i !l nu mai ddus! niciun s!mn d! ,ia&- .au la "aptul c /n r!alitat! nu)l opr!a nimic s ia Cart!a 3l% i s dispar cu !a /n !t!r) p!ntru a nu s! mai a"la niciodat d!spr! !l- .! /ntr!% d! c! cr!0us! !a ,r!odat c s ai% /ncr!d!r! /n cin!,a car!-i dd!a cu at t d! mult d!rmatogra" !ra o id!! %un3tins! uor /nc+!i!tura m inii lui .imon 6ar tu< =u c! "aci< =! sim&i /nc %in! aici< 1a ar "i ,rut ca .imon s pl!c! acas c nd %tlia s! t!rmina > acas) und! !ra /n siguran&- 6ar !l s! /mpotri,is! ciudat d! /nd r*it- 8ndi"!r!nt d! moti,!) pr!a c ,oia s rm n- .p!ra c nu o "c!a p!ntru c-i , r s! /n cap c tr!%uia s ai% gri* d! !a > aproap! c ,ois! s s! opun i s-i d!clar! c nu a,!a n!,oi! d! prot!c&ia lui) dar n-o "cus!) p!ntru c o part! din !a nu put!a /ndura s-l ,ad pl!c nd- 3a c !l rms!s!) iar Clar$ !ra) /n s!cr!t) ,ino,at %ucuroas 5&i "aci rost@ tii tu@ d! c! ai n!,oi!< ?r!i s spui s ng!< 9da) 9aia /nc /mi mai aduc! sticl!l! /n "i!car! 0i- Du m /ntr!%a d! und! "ac! rost) totui5n prima dimin!a& c nd .imon s! tr!0is! /n casa lui 3matis) un licantrop r n*it s! /n"&ias! p! tr!pt!l! d! la intrar! cu o pisic ,i! p!ntru !l . ng!) spus!s! !l) cu o ,oc! rspicat- C!ntru tin!- Croaspt7 .imon /i mul&umis! licantropului) at!ptas! s pl!c!) apoi) uor ,!rd! la "a&) /i ddus! drumul pisicii 4in!) dar tr!%ui! s-&i "aci rost d! s ng! d! undeva, 0is!s! 'u(!) pr nd amu0at 3m o pisic animal d! compani!) rspuns!s! .imon- 1 cu n!putin& I s-i spun 9ai!i) promis!s! 'u(!Hi) d! atunci /ncolo) s ng!l! /i "us!s! adus discr!t /n sticl! d! lapt!- Clar$ +a%ar na,!a d! und! "c!a 9aia rost d! !l i) ca i .imon) nu ,oia s /ntr!%!- 1a n-o mai ,0us! p! "ata , rcolac din noapt!a %tli!i > licantropii /i "cus!r ta%ra und!,a /n pdur!a din apropi!r!) i numai 'u(! rms!s! /n ora C!-i< .imon /i lsas! capul p! spat!) uit ndu-s! la !a printr! g!n!l! pl!cat!3r&i d! parc ai ,r!a s m /ntr!%i c!,a1rau mai mult! lucruri p! car! Clar$ ar "i ,rut s-l /ntr!%!) dar s! +otr/ p!ntru unul cu op&iuni mai sigur! Eodg!) 0is! !a i o,i- C nd !ra&i /n c!lul!@ tu c+iar n-ai tiut c !ra !l< Du)l put!am vedea. Cut!am doar s-l aud prin 0id- 3m ,or%it am ndoi@ mult-

Hi &i-a plcut d! !l< ?r!au s spun) a "ost drgu&< * 2r$u)5 Du tiu- C+inuit) trist) int!lig!nt) milos /n scurt! mom!nt! > mda) mi-a plcut d! !l- Cr!d c /ntr-un "!l i-am amintit d! !l /nsui) cum,a@ Du spune asta7 Clar$ s! ridic dr!apt) aproap! scp nd mrul din m n- =u nu !ti nimic din c!!a c! a "ost Eodg! Du cr!0i c sunt c+inuit i int!lig!nt< Eodg! !ra ru- =u nu !ti- Clar$ ,or%!a +otr t- Hi cu asta) %asta.imon o"t Iam!nii nu s! nasc %uni sau ri- Coat! c s! nasc cu am%!l! t!ndin&!) dar modul /n car! /&i tri!ti ,ia&a cont!a0- Hi oam!nii p! car!-i cunoti- ?al!ntin! a "ost pri!t!nul lui Eodg! i nu cr!d c Eodg! c+iar a mai a,ut /n ,ia&a lui p! cin!,a car! s-l solicit! sau s-l "ac un om mai %un- 6ac !u a "i a,ut ,ia&a lui) nu tiu cum a "i d!,!nit /n c!l! din urm- 6ar n-am a,ut-o- 1u am "amili!- Hi t! am p! tin!Clar$ /i 0 m%i) dar cu,int!l! lui rsunau dur!ros /n ur!c+il! !i- Oamenii nu se nasc buni sau ri. Hi !a cr!0us! /ntotd!auna c asta !ra ad!,rat) dar /n imaginil! p! car! i l! artas! /ng!rul) o ,0us! p! mama !i numindu-i propriul copil un monstru- 3r "i ,rut s-i poat spun! lui .imon d!spr! asta) s-i po,!st!asc tot c!-i artas! /ng!rul) dar nu put!a- 3r "i /ns!mnat s-i spun i c!!a c! d!scop!ris!r !i d!spr! Jac!) i asta n-ar putut "ac!- 1ra s!cr!tul lui) nu al !i- .imon o /ntr!%as! odat c! ,ois! s spun Jac! c nd ,or%is! cu Eodg!) d! c! 0is!s! d!spr! !l /nsui c !ra un monstru) dar !a nu-i putus! rspund! d!c t c !ra gr!u s /n&!l!gi c! ,oia s spun Jac! i-n mom!nt!l! lui %un!- Du !ra sigur .imon o cr!0us!) dar n-o mai /ntr!%as! a doua oarD-a mai apucat s d!a ,r!o r!plic) p!ntru c s! au0i un ciocnit put!rnic /n u5ncrunt ndu-s!) Clar$ pus! cotorul d! mr p! mas 2spund !uC! ua d!sc+is ptruns! un ,al d! a!r r!c!) proaspt- 3lin! C!n+alloJ stt!a p! tr!pt!l! d! la intrar!) purt nd o *ac+!t tranda"iriu-/nc+is car! aproap! c s! potri,!a cu c!arcn!l! p! car! l! a,!a =r!%ui! s ,or%!sc cu tin!) 0is! !a) "r pr!am%ul.urprins) Clar$ nu putu d!c t s d!a din cap i s &in ua d!sc+is 4in!- 8ntr 9!rsi3lin! tr!cu p! l ng !a cu %rusc+!&! i intr /n li,ing- 5ng+!& c nd /l ,0u p! .imon st nd p! canap!a i rmas! cu gura cscat d! uluir! Qsta nu !@< ?ampirul< r n*i .imon;oara) dar inumana ascu&im! a incisi,ilor lui !ra uor o%s!r,a%il p! %u0a d! *os c nd r n*!a /n "!lul sta- Clar$ /i dori s nu "i r n*it3lin! s! /ntoars! spr! Clar$ Cut!m ,or%i /ntr! patru oc+i< Du) 0is! Clar$ i s! a!0 p! canap!a l ng .imon- Iric! ai d! spus) po&i s n! spui am ndurora3lin! /i muc %u0a 4in!- ;it!) a ,r!a s l! spun c!,a lui 3l!c) Jac! i 8sa%!ll!) dar +a%ar n-am und! s-i gs!sc /n clipa astaClar$ o"t 3u tras nit! s"ori i s-au mutat /ntr-o cas goal- Familia din casa ac!!a ! pl!cat la &ar3lin! ddu din cap- 9ult lum! pl!cas! din 8dris) dup atac- 9a*oritat!a rms!s! > mai mul&i d!c t s-ar "i at!ptat Clar$ >) dar d!stul d! mul&i /i "cus!r %aga*!l! i pl!cas!r) ls ndu-i cas!l! goal! .unt %in!) dac asta ,oiai s tii- ;it!) nici !u nu i-am mai ,0ut d! la %tli! /ncoac!- '!-a put!a trimit! un m!sa* prin 'u(!) dac ,r!i@

Du tiu- 3lin! /i rod!a %u0a d! *os- Crin&ii m!i au tr!%uit s-i spun mtuii lui .!%astian) d! la Caris) c! a "cut !l- 1a a "ost "oart! suprat Cin! n-ar "i) c nd n!potul s! do,!d!t! a "i capul rut&ilor) 0is! .imon3lin! /i arunc o pri,ir! /ncruntat 3 spus c ! c!,a cu totul n!o%inuit p!ntru !l i c tr!%ui! s "i! ,r!o gr!!alCrin urmar!) mi-a trimis nit! "otogra"ii cu !l3lin! s! scotoci /n %u0unar i scoas! c t!,a "otogra"ii uor /ndoit! p! car! i l! /ntins! lui Clar$ ;it!Clar$ s! uit- Fotogra"iil! /n"&iau un %iat cu prul n!gru car! r d!a) "rumos la modul n!con,!n&ional) cu un 0 m%!t str m% i un nas pu&in cam pr!a mar!- 3rta a g!nul d! %iat cu car! ar "i "ost amu0ant s-&i p!tr!ci ,r!m!a- Hi d!opotri, nu s!mna a%solut d!loc cu .!%astian* ;sta ! ,rul tu< 1 .!%astian ?!rlac- C!!a c! /ns!amn@ C %iatul car! a "ost aici i car! s-a dat dr!pt .!%astian !st! cu totul altcin!,a< Clar$ scotoc!a printr! "otogra"ii cu o agita&i! cr!sc nd 3m cr!0ut@ 3lin! /i muca din nou %u0a- 9-am g ndit c dac "amilia 'ig+tJood ar ti c .!%astian > sau cin! o "i "ost %iatul la > nu !ra ,rul nostru) poat! c m-ar i!rta- Coat! c n!-ar i!rta .unt sigur c da7 Clar$ /i /ndulci ,oc!a c t putu- 6ar pro%l!ma ! mai important d!-at t- Concla,ul ,a dori s ti! c .!%astian n-a "ost doar un puti , ntor d! um%r! prost s"tuit- ?al!ntin! l-a trimis aici /n mod ,oit ca spion 3 "ost at t d! con,ingtor) 0is! 3lin!- Htia lucruri p! car! numai "amilia m!a l! tia- Htia lucruri din copilria noastr@ =! "ac! s t! /ntr!%i) 0is! .imon) c! s-a /nt mplat cu ad!,ratul .!%astian?rul tu- 3i 0ic! c a prsit Carisul) cu d!stina&ia 8dris) dar n-a mai a*uns d! "apt aici- 6!ci c! s-a /nt mplat cu !l p! drum< 2spuns! Clar$ ?al!ntin!) asta s-a /nt mplat- =r!%ui! s "i plnuit totul i a tiut und! a,!a s "i! .!%astian i cum s-l int!rc!pt!0! p! drum- 8ar dac a "cut asta cu .!%astian@ 3tunci s-ar put!a s mai "i! i al&ii) 0is! 3lin!- 3r tr!%ui s spui Concla,ului.pun!-i lui 'ucian Lra$mar(.urprins! pri,ir!a mirat a lui Clar$ Iam!nii /l ascult- 3a au 0is prin&ii m!i Coat! ar tr!%ui s ,ii i tu cu noi la Calat) sug!r .imon- . l! spui tu /ns&i3lin! cltin din cap Du pot s dau oc+ii cu "amilia 'ig+tJood- 9ai al!s cu 8sa%!ll!- 1a mi-a sal,at ,ia&a i !u@ !u am "ugit- Du m-am putut opri- Cur i simplu am "ugit 1rai /n star! d! oc- Du ! ,ina ta3lin! pru n!con,ins 8ar acum) "rat!l! !i@ .! /ntr!rups!) muc ndu-i din nou %u0a- Iricum) uit!) mai ,oiam s-&i spun &i! c!,a) Clar$ .-mi spui mie5 0is! Clar$ n!dum!rit 6a- 3lin! tras! ad nc a!r /n pi!pt- ;it!) p!st! c! ai dat tu) c nd cu min! i Jac!) nu !ra nimic- +u l-am srutat pe el. 3 "ost un@ !Bp!rim!nt- Hi n-a i!it %in!Clar$ sim&i c i s! aprind o%ra*ii) /ntr-un rou car! tr!%ui! s "i "ost cu ad!,rat sp!ctaculos- 2e ce mi spune mie asta5 ;it!) ! /n r!gul- 1 tr!a%a lui Jac!) nu a m!a Ci) ai prut "oart! suprat) la mom!ntul ac!la- ;n uor 0 m%!t *uca /n col&uril! gurii lui 3lin!- Hi cr!d c tiu d! c!Clar$ /ng+i&i cu gr!u gustul acid car!-i umplus! gura Htii<

;it!) "rat!l! tu ! mar! crai- =oat lum!a ti! asta# s! /nt ln!t! cu mult! "!t!=u &i-ai "cut gri*i c dac o s s! /ncurc! cu min! o s d!a d! %ucluc- 'a urma urm!lor) "amiliil! noastr! sunt > au "ost B pri!t!n!- Du tr!%ui! s-&i "aci pro%l!m!) totui- Du ! g!nul m!u Du cr!d c-am mai au0it ,r!odat o "at spun nd asta p n acum) 0is! .imonCr!d!am c Jac! ! g!nul tuturor Hi !u am cr!0ut aa) 0is! 3lin! /nc!t) sta ! i moti,ul p!ntru l-am srutat5nc!rcam s a"lu dac !Bist ,r!un %iat car! ! tipul m!u+a l-a srutat pe el, g nd!a Clar$- (u el a srutat-o pe ea. +a l-a srutat pe el. 5i /nt lni pri,ir!a lui .imon) p!st! capul lui 3lin!- .imon pr!a amu0at 1i %in!) i la c! conclu0i! ai a*uns< 3lin! ridic din um!ri Du sunt sigur /nc- 6ar) +!i) c!l pu&in nu tr!%ui! s , mai "ac!&i gri*i p!ntru Jac!Mcar. 5ntotd!auna tr!%ui! s-mi "ac gri*i p!ntru Jac!.pa&iul din .ala 3cordurilor "us!s! rapid r!con"igurat noapt!a %tli!i /ncoac!3cum c nd Citad!la "us!s! distrus) s!r,!a dr!pt sala d! Consiliu) un loc d! /nt lnir! p!ntru "amiliil! car! /nc /i mai cutau m!m%rii lips i un loc d! und! s a"l! ultim!l! nout&i- F nt na din c!ntru !ra uscat i) d!-o part! i d! c!alalt a sa) "us!s!r pus! iruri d! %nci lungi) /n "a&a !strad!i /nl&at!) din captul /nd!prtat al slii- 5n ,r!m! c! ,r!o c &i,a n!"ilimi !rau a!0a&i p! %nci la c!!a c! pr!a a "i H!din& d! Consiliu) p! culoar! i p! su% arcad!l! car! /nc!rcuiau mar!a sal al&i 0!ci d! al&i , ntori d! um%r! s! "oiau n!liniti&i- .ala nu mai arta ca un loc /n car! oricin! s-ar "i g ndit s dans!0!- 5n a!r plut!a c!,a ciudat) un am!st!c d! /ncordar! i anticipar!5n po"ida "aptului c /n mi*loc !ra adunat Concla,ul) d! p!st! tot s! /nl&au murmur!l! con,!rsa&iilor- Clar$ prins! "r nturi d! discu&ii) /n ,r!m! c! !a i .imon tr!c!au prin /ncp!r!A turnuril! d!monilor "unc&ionau din nou- ?r*il! d! prot!c&i! "us!s!r r!sta%ilit!) dar c!,a mai sla%! ca /naint!- 6!monii "us!s!r ,0u&i p! d!aluril! d! la sud d! ora- Cas!l! d! la &ar "us!s!r a%andonat! i mult! "amilii prsis!r oraul) iar ,r!o c t!,a prsis!r i Concla,ulC! !strad) /ncon*urat d! +r&i al! oraului at rnat! d! p!r!t!) stt!a Consulul) pri,ind "ioros ca un %od$guard l ng un omul!& scund i gras) /m%rcat /n c!nuiuLrasul g!sticula m nios /n timp c! ,or%!a) dar nim!ni nu pr!a s-i d!a at!n&i! I+) la dracuO) la-i 8nc+i0itorul) murmur .imon la ur!c+!a lui Clar$) art ndu-il- 3ld!rtr!!7 Hi uit!-l p! 'u(! acolo) 0is! Clar$) 0rindu-l prin mul&im!.tt!a l ng " nt na uscat) ad ncit /n con,!rsa&i! cu un %r%at /ntr-un costum d! lupt "oart! u0at) cu *umtat! d! cap su% un %anda*- Clar$ s! uit /n *ur dup 3matis i o 0ri) /n s" rit) st nd tcut la captul un!i %nci) c t mai d!part! cu putin& d! c!ilal&i , ntori d! um%r!- 5i prins! pri,ir!a lui Clar$ i "cu o "igur sp!riat) d nd s s! ridic! /n picioar!'u(! o ,0u p! Clar$) s! /ncrunt i /i ,or%i cu ,oc! *oas omului %anda*at) rug ndu-l s-l scu0!- =ra,!rs /ncp!r!a p n /n locul und! Clar$ i .imon stt!au l ng una dintr! coloan!) din c! /n c! mai /ncruntat p! msur c! s! apropia C! cuta&i aici< Hti&i c nu sunt admii copiii la /ntruniril! Concla,ului) c t d!spr! tin!@ 5l "ulg!r cu pri,ir!a p! .imon Cro%a%il c nu-i c!a mai %un id!! p!ntru tin! s t! ar&i /n "a&a 8nc+i0itorului) c+iar dac /ntr-ad!,r nu pr!a poat! "ac! mar! lucru- ;n 0 m%!t /i tras! col&ul gurii /n susA Du "r a pun! /n p!ricol oric! alian& p! car! Concla,ul ar ,r!a s-o /nc+!i! cu r!pudia&ii /n ,iitor c!l pu&in-

1Bact.imon "lutur din d!g!t! un salut spr! 8nc+i0itor) p! car! 3ld!rtr!! /l ignor .imon) /nc!t!a0- .unt!m aici p!ntru un moti, s!riosClar$ /ntins! "otogra"iil! cu .!%astian spr! 'u(! 3c!sta !st! .!%astian ?!rlac- Adevratul .!%astian ?!rlac'u(! s! /ntun!c la "a&- .! uit la "otogra"ii "r s spun nimic- 5n timp c! Clar$ r!p!t po,!st!a p! car! i-o spus!s! 3lin!- .imon) /ntr! timp) stt!a ca p! g+impi) arunc nd pri,iri /ncruntat! spr! 3ld!rtr!! car! /l ignora s rguincios 3adar) ad!,ratul .!%astian arat "oart! as!mntor cu ,!rsiun!a impostoar!< /ntr!%) /n "inal) 'u(! Du c+iar) 0is! Clar$- Falsul .!%astian !ra mai /nalt- Hi cr!d c !ra pro%a%il %lond) "iindc /n mod clar /i ,ops!a prul- Dim!ni nu ar! prul att d! n!gruIar vopseaua s-a luat pe de$etele mele cnd i l-am atins, s! g ndi !a) dar pstr r!marca p!ntru sin! 5n oric! ca0) 3lin! a ,rut s-&i artm noi po0!l! ast!a) &i! i "amili!i 'ig+tJood.-a g ndit c) dac a"lau c !l nu !ra cu ad!,rat rud cu "amilia C!n+alloJ) atunci poat!@ Du l!-a spus prin&ilor !i d!spr! ast!a) nu-i aa< art 'u(! spr! "otogra"ii Du /nc) %nui!sc) 0is! Clar$- Cr!d c a ,!nit dr!pt la min!- 3 ,rut s-&i spun !u &i!- Nic!a c oam!nii t! ascult p! tin! Coat! c &i,a dintr! !i m ascult- 'u(! arunc o pri,ir! /napoi la omul cu "a&a %anda*at- =ocmai ,or%!am cu Catric( C!n+alloJ) d! "apt ?al!ntin! a "ost %un pri!t!n cu !l) c nd,a) i s-ar put!a s "i &inut su% o%s!r,a&i! "amilia C!n+alloJ) /ntrun "!l sau altul) /n to&i anii car! au tr!cut d! atunci- ?oi a&i 0is c Eodg! ,-a spus c a,!a spioni aici5i ddu "otogra"iil! /napoi lui Clar$ 6in pcat!) "amilia 'ig+tJood n-o s ia part! la Consiliu ast0i- 5n dimin!a&a asta au "ost "un!raliil! lui 9aB- Foart! pro%a%il) sunt /n cimitir- ?0 nd !Bpr!sia d! p! "a&a lui Clar$) adugA 3 "ost o c!r!moni! "oart! r!str ns) Clar$- 6oar m!m%rii "amili!i2ar eu sunt din "amilia lui #ace, prot!st o ,oc! "ira,) din capul !i- 5ns o alt ,oc!) una mai put!rnic) o surprins! cu amrciun!a !i- !i el )i-a spus c a "i n prea'ma ta era ca a sn$era ncet pn la moarte. 03iar cre i c are nevoie de asta cnd e de'a la "uneraliile lui Ma,5 3tunci o s po&i s l! spui dis!ar) poat!) 0is! Clar$- ?r!au s spun@ cr!d c ,or "i ,!ti %un!- Iricin! ar "i d! "apt .!%astian) nu !st! rud cu pri!t!nii lor 3r "i o ,!st! i mai %un dac am ti cin! a "ost) murmur 'u(!- .au c! al&i spioni mai ar! ?al!ntin! aici- =r!%ui! s "i! mai mul&i) c!l pu&in c!i implica&i /n suprimar!a prot!c&iilor- 3sta nu s-a putut "ac! d!c t din int!riorul oraului Eodg! a 0is c ?al!ntin! gsis! cal!a s-o "ac) spus! .imon- 3 0is c /&i tr!%uia s ng! d! d!mon ca s ani+il!0i prot!c&iil!) dar c nu !Bista nicio cal! s introduci s ng! d! d!mon /n ora- Dumai c ?al!ntin! d!scop!ris! cum s-o "ac Cin!,a a pictat o run cu s ng! d! d!mon /n , r"ul unuia dintr! turnuri) 0is! 'u(! o"t nd) aadar /n mod clar Eodg! a a,ut dr!ptat!- 6in pcat!) Concla,ul a a,ut /ntotd!auna pr!a mar! /ncr!d!r! /n prot!c&iil! lor- 6ar c+iar i c!a mai d!t!apt pro%l!m ar! o solu&i! 9i s! par! un soi d! Fc!l d!t!pt car! t! %at! mr la *ocG) 0is! .imon- 5n s!cunda /n car! /&i prot!*!0i "ortr!a&a cu o ?ra* d! Compl!t 8n,inci%ilitat!) ,in! cin!,a i /i d s!ama cum s-&i "ac pra" locul .imon) 0is! Clar$) taci din gur Du ! pr!a d!part! d! ad!,r) 0is! 'u(!- C+iar nu tim cum au adus !i s ng!l! d! d!mon /n ora "r s anul!0! mai /nt i prot!c&iil!- 2idic din um!ri- 1 c!a mai mic dintr! pro%l!m!l! noastr! acum- Crot!c&iil! au "ost r!sta%ilit!) dar d!*a tim c nu sunt in,uln!ra%il!- ?al!ntin! s-ar put!a /ntoarc! /n oric! clip cu o "or& armat

/nc i mai mar! i m /ndoi!sc c l-am put!a r!sping!- Du sunt d!stui n!"ilimi) iar c!i car! s! a"l aici sunt compl!t d!morali0a&i 6ar r!pudia&ii< 0is! Clar$- 8-ai spus Consulului c-ar tr!%ui s lupt! /mpr!un) Concla,ul cu r!pudia&ii Cot s l! spun asta lui 9alac+i i lui 3ld!rtr!! p n m /n,in!&!sc la "a&) "iindc nu /ns!amn c ,or asculta) 0is! 'u(!) cu l!+amit!- .ingurul moti, p!ntru car! m las totui s stau aici !st! d!oar!c! Concla,ul a ,otat s m pstr!0! ca po,&uitor- Hi Concla,ul a "cut asta doar p!ntru c nu pu&ini au "ost sal,a&i d! +aita m!a- 5ns asta nu /ns!amn c ,or mai mul&i r!pudia&i /n 8dris@ Cin!,a &ip3matis !ra /n picioar!) cu m na la gur) +ol% ndu-s! spr! intrar!a .al- ;n %r%at stt!a /n u) /ncadrat d! lumina soar!lui d!-a"ar- 1ra doar o silu!t) p n c nd a "cut un pas /naint!) ptrun0 nd /n .al) iar Clar$ /i putu ,!d!a /n s" rit "a&a?al!ntin!5n mod in!Bplica%il) primul lucru p! car! l-a o%s!r,at Clar$ a "ost c !ra proaspt %r%i!rit- 3sta /l "c!a s par mai t nr) mai as!mntor cu %iatul "urios din amintiril! p! car! 8t+uri!l i l! artas! !i- 5n loc d! !c+ipam!ntul d! lupt) purta un costum cu dunguli&!) !l!gant croit) i cra,at- 1ra n!/narmat- Cut!a s "i! un %r%at oar!car! p! str0il! din 9an+attan- Cut!a s "i! tatl oricuiDu s! uit spr! Clar$) nu-i r!marc pr!0!n&a /n niciun "!l- Ic+ii lui !rau a&inti&i asupra lui 'u(!) /n timp c! /nainta p! int!r,alul str mt dintr! %nciCum d!-a ,!nit aici aa) "r nicio arm< s! /ntr!% Clar$) iar la /ntr!%ar!a !i i s! rspuns! o clip mai t r0iuA 8nc+i0itorul 3ld!rtr!! scoas! un sun!t ca d! urs rnit# s! smuls! d! l ng 9alac+i) d!i ac!sta /nc!rca s-l &in p! loc# s! cltin p! tr!pt!l! !strad!i i s! r!p!0i la ?al!ntin!=r!cu prin trupul lui ?al!ntin! ca un cu&it printr-o + rti!- ?al!ntin! s! /ntoars! s-l pri,!asc p! 3ld!rtr!! cu o !Bpr!si! d! int!r!s a"a%il) /n ,r!m! c! 8nc+i0itorul /i pi!rdu !c+ili%rul) s! ciocni d! o coloan i c0u lat la pod!a- Consulul) ,!nind dup !l) s! apl!c s-l a*ut! s s! ridic! > c nd "cu ac!st lucru) p! "a& a,!a o !Bpr!si! d! d!0gust sla% mascat) iar Clar$ s! /ntr!% dac d!0gustul !ra /ndr!ptat spr! ?al!ntin! sau spr! 3ld!rtr!! p!ntru c s! purtas! at t d! prost!t!5nc un murmur sla% str%tu sala- 8nc+i0itorul c+i&i i s! 0%tu ca un o%olan /n curs) 9alac+i &in ndu-l 0dra,n d! %ra&!) /n timp c! ?al!ntin! continu s m!arg prin sal "r s-l mai pri,!asc p! niciunul dintr! c!i doi- ? ntorii d! um%r! car! "us!s!r str ni /n *urul %ncilor s! ddur /napoi) ca ,aluril! 9rii 2oii d!spic ndus! /n "a&a lui 9ois!) ls nd drum li%!r ctr! mi*locul slii- Clar$ s! /n"ior c nd !l s! apropi! d! locul und! stt!au !a cu 'u(! i cu .imon- + doar o proiec)ie, /i spus! !a- (u e cu adevrat aici. (u-)i poate "ace ru. ' ng !a) .imon s! cutr!mur- Clar$ /l lu d! m n) tocmai c nd ?al!ntin! s! opri la tr!pt!l! !strad!i i s! /ntoars! ca s s! uit! dr!pt la !a- Ic+ii lui o c!rc!tar o dat) cu indi"!r!n&) d! parc i-ar "i luat msuril!) tr!cur p!st! .imon /n /ntr!gim! i s! oprir asupra lui 'u(! 'ucian) 0is! !l'u(! /i sus&inu pri,ir!a) +otr t i dr!pt) "r s spun nimic- 1ra prima oar dup /nt lnir!a d! la 2!nJic( c nd s! ,!d!au /n ac!!ai /ncp!r!) /i spus! Clar$) i atunci 'u(!) plin d! s ng!) "us!s! gata s moar /n urma lupt!i- 1ra uor acum s o%s!r,i d!os!%iril! i as!mnril! dintr! c!i doi %r%a&i > 'u(!) /n pulo,!rul lui *!rp!lit i /n *!ani) i ?al!ntin!) /n costumul su car! arta "rumos i scump# 'u(! cu prul tuns scurt aproap! ca mirit!a i /ncrun&it) iar ?al!ntin! aproap! art nd tot ca la dou0!ci i cinci d! ani > numai c mai r!c!) cum,a) i mai dur) d! parc tr!c!r!a anilor /l trans"orma) tr!ptat) /n piatr 3m au0it c acum Concla,ul t!-a adus i p! tin! /n Consiliu) 0is! ?al!ntin!C!!a c! ! potri,it numai p!ntru un Concla, sl%it d! corup&i! i) ca s-i "i! %in!)

gata s suport! s ,ad in"iltr ndu-s! /n !l corcituri d!g!n!rat!?oc!a lui !ra placid) c+iar ,oioas > /ntr-at t /nc t !ra gr!u s sim&i ,!ninul din cu,int!l! lui sau s "ii con,ins c ,or%!t! s!rios- Cri,ir!a i s! mut /napoi la Clar$ Clarissa) 0is! !l) !ti aici) cu ,ampirul) dup c t! ,d- C nd lucruril! or s s! mai linit!asc un pic) tr!%ui! s discutm s!rios d!spr! cum /&i al!gi animal!l! d! compani!;n m r it gros i!i /n g tul lui .imon- Clar$ /i str ns! m na tar!) d!stul d! tar! /nc t) dac ar "i "ost mom!ntul) !l i-ar "i smuls-o) /ndur!rat- 3cum pru c nu simt! nimic Du) opti !a- Du7 ?al!ntin! d!*a /i mutas! at!n&ia d! la !i- ;rc tr!pt!l! !strad!i i /i /ntoars! pri,ir!a spr! mul&im! 3t t d! mult! c+ipuri cunoscut!) o%s!r, !l- Catric(- 9alac+i- 3matis3matis stt!a /n&!p!nit) cu oc+ii strlucitori d! ur8nc+i0itorul /nc s! mai lupta /n str nsoar!a lui 9alac+i- ?al!ntin! /l "ulg!r cu pri,ir!a) p! *umtat! amu0at C+iar i tu) 3ld!rtr!!- 3m au0it c !ti indir!ct r!sponsa%il p!ntru moart!a ,!c+iului m!u pri!t!n Eodg! .tar(J!at+!r- 2!gr!ta%il'u(! /i r!gsi glasul 3tunci) r!cunoti) 0is! !l- =u ai suprimat prot!c&iil!- =u ai trimis d!monii 1u i-am trimis) 0is! ?al!ntin!- Cot s mai trimit- Cu siguran& Concla,ul > p n i Concla,ul) stupid cum !st! !l > a %nuit asta) nu< %u, unul) ai %nuit) nu-i aa) 'ucian< Ic+ii lui 'u(! !rau d! un al%astru gra, 3m %nuit- 6ar t! cunosc) ?al!ntin!- 6!ci ai ,!nit s "aci un t rg sau s t! d!s"!&i cu pri,!lit!a< Diciuna) nici alta- ?al!ntin! pri,i mul&im!a tcut- Du am n!,oi! d! niciun t rg) 0is! !l i) cu toat! c tonul /i !ra calm) ,oc!a i s! rsp ndi /n toat sala) ca ampli"icat- Hi nicio dorin& s m d!s"t cu pri,!lit!a- Du m %ucur pro,oc nd moart!a , ntorilor d! um%r! sunt d!*a pr!&ios d! pu&ini c!i ca noi) /ntr-o lum! car! ar! disp!rat n!,oi! d! noi- 6ar aa /i plac! Concla,ului) nu-i aa< 1 doar o alt r!gul d!-a lor lipsit d! noim) r!gulil! p! car! l! "olos!sc s-i macin! p! c!ilal&i , ntori d! um%r! "c ndu-i pra"- 3m "cut c!!a c! am "cut p!ntru c a tr!%uit s-o "ac- 3m "cut c!!a c! am "cut p!ntru c !ra singura cal! s o%lig Concla,ul s ascult!- ? ntorii d! um%r! nu au murit din cau0a m!a# au murit din cau0 c mar!l! Concla, nu m-a %gat /n s!am5i /nt lni pri,ir!a lui 3ld!rtr!! p!st! cap!t!l! mul&imii# "a&a 8nc+i0itorului !ra al% ca + rtia i spasmodic 3t t d! mul&i dintr! ,oi) c!i d!-aici) a&i "ost odat /n C!rcul m!u) 0is! ?al!ntin! rar- ?ou , ,or%!sc acum i c!lor car! au cunoscut C!rcul) dar au stat d!opart! d! !l- ? mai aduc!&i amint! c! am pr!0is !u) acum cincispr!0!c! ani< C dac nu ,om ac&iona /mpotri,a 3cordurilor) oraul 3licant!) pr!&ioasa noastr capital) ,a "i condus d! mul&imil! %loas! i gudurtoar! al! corci&ilor) ras!l! d!g!n!rat! clc nd /n picioar! tot c! pr!&uim noi< Hi !Bact aa cum am pr!0is) toat! ac!st!a sau /nt mplat- Citad!la ars p n la t!m!lii) Cortalul distrus) str0il! noastr! inundat! d! montri- 6ro*dia corci&ilor lu ndu-i li%!rtat!a s n! conduc p! noi3adar) pri!t!nii m!i) dumanii m!i) "ra&ii m!i /ntru 5ng!r) , /ntr!% > acum m cr!d!&i< 2idic ,oc!a) d!,!nindu-i tuntoar!# 3C;9 9Q C2161M8< Cri,ir!a lui mtur sala d! parc ar "i at!ptat un rspuns- Du s! au0i niciunul > !ra doar o mar! d! oc+i c! s! +ol%au ?al!ntin!- Llasul lui 'u(!) d!i domol) rups! tc!r!a- Du po&i s /n&!l!gi c! ai "cut< 3corduril! d! car! &i-! at t d! groa0 nu i-au "cut p! r!pudia&i !gali cu n!"ilimii- 1l! nu l!-au asigurat c!lor p! *umtat! oam!ni un loc /n Consiliu- =oat! ,!c+il! acorduri sunt /nc ,ala%il!- 3r "i tr!%uit s ai /ncr!d!r! /n ac!st!a) dar n-ai

a,ut > n-ai putut >) iar acum n! pui p! ta, singurul lucru car! ar put!a ,r!odat s n! un!asc p! to&iIc+ii lui /i cutar p! ai lui ?al!ntin!A ;n duman comun;n ,al d! ro!a& tr!cu p!st! c+ipul lui ?al!ntin! 1u nu sunt un duman- Du al n!"ilimilor- %u !ti- =u !ti c!l car! /nc!rci s-i atragi /ntr-o lupt "r sor&i d! i0% nd- Cr!d!&i c d!monii p! car! i-a&i ,0ut sunt tot c! am< 1i n-au "ost d!c t o mic part! din c!!a c! pot s in,oc i s adun Hi car! dintr! noi sunt mai mul&i) 0is! 'u(!- 9ai mul&i n!"ilimi i mai mul&i r!pudia&i 2!pudia&i) pu"ni ?al!ntin! cu dispr!&- Ir s d!a %ir cu "ugi&ii la primul s!mn d! prim!*di! ad!,rat- D!"ilimii sunt nscu&i s "i! r0%oinici) s ap!r! lum!a ac!asta) dar lum!a /i urt! p! c!i ca tin!- 1 un t!m!i p!ntru car! argintul pur , ard! p! ,oi) iar lumina soar!lui /i ard! p! Copiii Dop&ii C! min! nu m ard!) 0is! .imon cu ,oc! aspr i clar) /n po"ida m inii /ncl!tat! a lui Clar$ p! %ra&ul lui- 8at-m st nd /n lumina soar!lui@ 6ar ?al!ntin! doar i0%ucni /n r s 3m ,0ut c t! /n!ci cu num!l! lui 6umn!0!u) ,ampirul!) 0is! !l- C t d!spr! moti,ul p!ntru car! tu po&i sta /n lumina soar!lui@ .! /ntr!rups! i r n*i- 1ti o anomali!) pro%a%il- ;n monstru ciudat- 6ar tot monstruCn monstru. Clar$ s! g ndi la ?al!ntin! p! ,as) la c!!a c! spus!s! !l acoloA Mama ta mi-a reproat c i-am pre"cut primul nscut ntr-un monstru. A plecat nainte s-i pot "ace acelai lucru i celui de-al doilea copil al ei. #ace. Dumai g ndul la num!l! lui !ra o dur!r! ascu&it- 2up tot ce a "cut 6alentine, s stea aici vorbind despre montri1 .ingurul monstru d! aici) 0is! !a) /n po"ida ,oin&!i sal! i a +otr rii !i d! a tc!a) !ti tu- '-am ,0ut p! 8t+uri!l) continu !a) c nd !l s! /ntoars! s s! uit! la !a) cu surprind!r!- Htiu totul@ 9 /ndoi!sc) 0is! ?al!ntin!- 6ac ai "i tiut) &i-ai &in! gura /nc+is- 6! dragul "rat!lui tu) dac nu d! al tu(ici s nu ndr neti s-mi vorbeti tu mie despre #ace! ar "i ,rut Clar$ s strig!) dar o alt ,oc! /i lu ,or%!l! din gur) o ,oc! calm) n!at!ptat d! "!m!i!) n!/n"ricat i amar Hi c! 0ici d!spr! "rat!l! meu5 3matis s! apropi! i s! opri l ng !strad) uit ndu-s! /n sus la ?al!ntin!- 'u(! tr!sri surprins i cltin din cap spr! !a) dar !a nu-l lu /n s!am?al!ntin! s! /ncrunt C!-i cu 'ucian< 5ntr!%ar!a lui 3matis) sim&!a Clar$) /l tul%uras! sau poat! /nsi pr!0!n&a lui 3matis acolo) /ntr!% ndu-l) /n"runt ndu-l- I !tic+!tas! ca "iind a"ar din discu&i! cu ani /n urm) pr!a pu&in pro%a%il s-l pro,oac!- 'ui ?al!ntin! nu-i plc!a niciodat c nd oam!nii /l luau prin surprind!r! =u mi-ai spus c nu mai !ra "rat!l! m!u) 0is! 3matis- =u l-ai luat p! .t!p+an d! la min!- =u mi-ai distrus "amilia- .pui c nu !ti un duman al n!"ilimilor) dar n!-ai /n,r*%it unii /mpotri,a c!lorlal&i) "amili! /mpotri,a "amili!i) ruin nd ,i!&i "r scrupul!- .pui c urti Concla,ul) dar tu !ti c!l car! l-a "cut aa cum !st! acum > mrginit i paranoic- I%inuiam s a,!m /ncr!d!r! unii /n c!ilal&i) noi) n!"ilimii- %u ai sc+im%at asta- D-am s &i-o i!rt niciodat7 ?oc!a /i tr!mur- .au "aptul c m-ai "cut s m port cu 'ucian ca i c nd n-ar mai "i "ost "rat!l! m!u- D-am s &i-o i!rt nici p!asta7 Cum n-am s-mi i!rt nici mi! /nsmi "aptul c t!-am ascultat p! tin! 3matis@ 0is! 'u(! "c nd un pas /naint!) dar sora lui ridic o m n s-l opr!ascIc+ii /i strluc!au /nlcrima&i) dar spat!l! !i !ra dr!pt) ,oc!a "!rm) d!loc o,itoar!-

3 "ost un timp c nd noi to)i !ram dornici s t! ascultm) ?al!ntin!) 0is! !a- Hi to&i a,!m asta p! contiin&- 6ar) gata- A'un$e! =impul ac!la s-a dus- 1 cin!,a aici car! s nu "i! d! acord cu min!< Clar$ /i ridic %rusc capul i s! uit /n *ur) la mul&im!a , ntorilor d! um%r!A i s! prur o sc+i& n!t!rminat a un!i mul&imi) cu "!&! impr!cis conturat!- 5l ,0u p! Catric( C!n+alloJ) cu +otr r!a 0ugr,it p! c+ip) i p! 8nc+i0itor) car! tr!mura ca un copac n!,olnic /n %taia , ntului- Hi p! 9alac+i) a crui "a& /ntun!cat) ci0!lat) !ra ciudat d! gr!u d! d!sci"ratDim!ni nu scoas! un cu, nt6ac !a s! at!ptas! ca ?al!ntin! s "i! "urios la ac!ast lips d! rspuns din part!a n!"ilimilor p! car! nd*duis! s-i conduc) a "ost d!0amgit- 5n a"ar d! un muc+i 0%t ndu-s! p! o%ra0) !l rmas! lipsit d! !Bpr!si!- 6! parc pr!,0us! ac!ast r!ac&i!- 6! parc o plnuis! Cr!a %in!) 0is! !l- 6ac nu ,r!&i s asculta&i d! ra&iun!) ,a tr!%ui s asculta&i d! "or&- ?-am artat d!*a c pot suprima prot!c&iil! din *urul oraului- ?d c l!-a&i pus la loc) dar asta nu ,a "olosi la nimic# l! pot anula din nou) cu uurin&- Iri ,!&i consim&i la c!rin&!l! m!l!) ori , ,!&i con"runta cu to&i d!monii p! car! .a%ia 9ortal /i poat! c+!ma- I s l! spun s nu cru&! p! niciunul dintr! ,oi > %r%at) "!m!i! sau copil- 1st! al!g!r!a ,oastr;n murmur str%tu sala# 'u(! "cus! oc+ii mari I s-i distrugi int!n&ionat p! c!i din neamul tu, ?al!ntin!< ;n!ori) plant!l! %olna,! tr!%ui! sacri"icat! p!ntru a sal,a grdina) 0is! ?al!ntin!- Hi dac toat! sunt %olna,!@ .! /ntoars! cu "a&a spr! mul&im!a /ngro0it1st! al!g!r!a ,oastr) continu !l- 3m Cocalul 9ortal- 6ac tr!%ui!) o s /nc!p cu o nou lum! d! , ntori d! um%r!) cr!a&i i instrui&i d! min!- 6ar pot s , dau ac!ast ultim ans- 6ac tot Concla,ul ,a s!mna c /mi c!d!a0 mi! toat! put!ril! Consiliului i c ,a acc!pta "r !c+i,oc su,!ranitat!a i conduc!r!a m!a) o s-mi opr!sc m na- =o&i , ntorii d! um%r! ,or d!pun! un *urm nt d! supun!r! i ,or acc!pta o run d! p!rman!nt loialitat! car! /i ,a l!ga d! min!- 3c!st!a sunt condi&iil! m!l!.! ls tc!r!a- 3matis /i &in!a m na la gur# r!stul /ncp!rii plut!a /naint!a oc+ilor lui Clar$ /ntr-un , rt!* /nc!&oat- +i nu pot ceda n "a)a lui, g ndi !a- (u pot. 6ar a,!au d! al!s< 3,us!s! ,r!odat d! al!s ,r!unul dintr! !i< Sunt prini n curs de 6alentine, g ndi !a sum%ru) la "el de si$ur cum #ace i cu mine suntem prini n curs de ceea ce ne-a "cut nou. Suntem le$a)i de el prin propriul nostru sn$e. 3 durat doar o clip) d!i lui Clar$ i s-a prut un c!as) p n c nd o ,oc! "ira, s rup tc!r!a > ,oc!a /nalt) su%&ir! ca p n0a d! pian*!n) a 8nc+i0itorului .u,!ranitat! i conduc!r!< &ip !l- Conduc!r!a ta5 3ld!rtr!!@ Consulul ddu s-l &in) dar 8nc+i0itorul "u mai rapid- .! 0, rcoli !li%!r ndu-s!) i s! r!p!0i spr! !strad- Mipa c!,a) ac!l!ai cu,int! rostit! m!r!u i m!r!u) d! parci pi!rdus! cu totul min&il!) rostogolindu-i oc+ii /n cap) practic art nd al%ul glo%ilor- I /m%r nci p! 3matis la o part!) cltin ndu-s! p! tr!pt! ctr! ?al!ntin! 1u sunt 8nc+i0itorul) /n&!l!gi) Inc3i itorul! rcni !l- 1u "ac part! din Concla,7 6in 0onsiliu! 1u "ac r!gulil!) nu tu7 1u conduc) nu tu7 D-o s t! las s "aci asta) o%r0nicul!) mi0!ra%il! iu%itor d! d!moniCu o !Bpr!si! ,!cin cu plictis!ala) ?al!ntin! /ntins! o m n) aproap! ca i cum ar "i ,rut s-l ating p! 8nc+i0itor p! umr- 6ar ?al!ntin! nu put!a ating! nimic > !ra doar o proi!c&i! >) iar Clar$ scoas! o !Bclama&i! c nd m na lui ?al!ntin! tr!cu prin pi!l!a) carn!a i oas!l! 8nc+i0itorului) dispr nd /n pi!ptul ac!stuia- 3 "ost o s!cund) doar o s!cund) /n timpul cr!ia /ntr!aga sal pru s cat! gura la m na st ng a lui ?al!ntin!) /ngropat cum,a) d! n!/n&!l!s) p n la /nc+!i!tur /n pi!ptul lui 3ld!rtr!!- 3poi ?al!ntin! tras! o dat m na put!rnic /n sus i cum,a spr! st nga > o micar! d! rsucir!) d! parc /ntorc!a o clan& ruginit i /ncp& nat-

8nc+i0itorul scoas! un singur strigt i s! pr%ui?al!ntin! /i tras! m na /napoi- 1ra m n*it d! s ng!) o mnu staco*i! p n la *umtat!a ant!%ra&ului) pt nd sto"a scump a costumului su- 's ndu-i /n *os m na /ns ng!rat) s! uit p!st! mul&im!a /ngro0it) oc+ii-i oprindu-s! asupra lui 'u(!- 5i ,or%i rarA I s , dau rga0 p n m in!) la mi!0ul nop&ii) ca s , g ndi&i la condi&iil! m!l!- 5n mom!ntul ac!la o s-mi aduc armata) cu toat! "or&!l! sal!) /n C mpia 4roc!lind- 6ac p n atunci nu prim!sc un m!sa* d! capitular! din part!a Concla,ului) o s-mi conduc armata aici) /n 3licant!) i d! data asta n-o s mai rm n nim!ni /n ,ia&- Qsta ! rga0ul p! car!-l a,!&i ca s , g ndi&i la propun!r!a m!a- Folosi&i timpul cu /n&!l!pciun!Hi cu ac!st!a) dispru-

"%

%N $DUREA %NTUNECAT
1i) po"tim7 0is! Jac!) "r s s! uit! /n continuar! la Clar$- 1l nu o pri,is! cu ad!,rat nici mcar o dat d! c nd !a i .imon a*uns!s!r p! tr!pt!l! d! la intrar! al! cas!i und! locuia acum "amilia 'ig+tJood- .! duc! omul la "un!raliil! "rat!lui su d! nou ani i pi!rd! toat distrac&ia7 Jac!) 0is! 3l!c cu o ,oc! ost!nit) nu7 3l!c !ra pr%uit /ntr-unul dintr! "otoliil! roas!) "oart! ad nci) singur!l! o%i!ct! p! car! s! put!a sta din /ncp!r!- Casa a,!a a!rul ac!la ciudat) n!o%inuit) al tuturor cas!lor car! apar&in strinilor > !ra d!corat cu &!sturi /n"lorat!) ,olna! i past!luri) toat! uor tocit! sau /n,!c+it!- 1ra un %ol d! sticl plin cu ciocol&!l! p! msu&a d! l ng 3l!c# Clar$) l!inat d! "oam!) m ncas! c t!,a i l! gsis! s"r micioas! i uscat!- .! /ntr!%a c! "!l d! oam!ni locuis!r acolo- L!nul ac!la car! "ug! c nd situa&ia s! /nrut&!t!) g ndi !a posac# m!ritau din plin "aptul c li s! luas! casa Du ce5 /ntr!% Jac!1ra d!stul d! /ntun!ric a"ar) acum) p!ntru ca !a s-i ,ad "a&a r!"l!ctat /n g!amul "!r!str!i- Ic+ii lui pr!au n!gri- Curta +ain!l! d! doliu al! , ntorilor d! um%r! > !i nu s! /m%rcau /n n!gru la "un!ralii) d! ,r!m! c! n!grul !ra culoar!a costumului d! lupt- Culoar!a doliului !ra al%ul) i *ac+!ta al% p! car! o purta Jac! a,!a run! staco*ii &!sut! /n mat!rial) /n *urul g tului i p! man!t!- .pr! d!os!%ir! d! run!l! d! %tli!) car! !rau toat! d!spr! agr!siun! i prot!c&i!) ac!st!a ,or%!au /ntr-un lim%a* mai %l nd d!spr! ,ind!car! i trist!&!- 3,!a %r&ri lat! d! m!tal lucrat cu ciocanul la am%!l! m ini) i ac!st!a cu run! as!mntoar!- 3l!c !ra /m%rcat /n ac!lai "!l) /n al% compl!t) cu ac!l!ai run! rou-aurii trasat! p! mat!rial- Eain!l! /i "c!au prul s par "oart! n!gru5n sc+im% Jac!) g ndi Clar$) /n al% compl!t) arta ca un /ng!r- C+iar dac unul al r0%unrii Du !ti suprat p! Clar$- .au p! .imon) 0is! 3l!c- C!l pu&in) adug !l cu o uoar /ncrunttur d! /ngri*orar!) nu cred c !ti suprat p! .imonClar$ s! at!pta ca Jac! s-i d!a o r!plic m nioas) dar n-a spus d!c tA Clar$ ti! c nu sunt suprat p! !a.imon) car! stt!a cu coat!l! ridicat! p! sp!t!a0a "otoliului) /i ddu oc+ii p!st! cap) dar nu 0is! d!c tA C!!a c! nu pric!p !u ! cum a i0%utit ?al!ntin! s-l ucid p! 8nc+i0itorCr!d!am c proi!c&iil! nu pot s a"!ct!0! "i0ic a%solut nimic D-ar tr!%ui s poat "ac! asta) 0is! 3l!c- .unt doar ilu0ii- 6oar a!r colorat) ca

s 0ic!m aa 1i %in!) nu i /n ca0ul sta- 3 , r t m na /n 8nc+i0itor i i-a rsucit1 Clar$ s! cutr!mur- 3 "ost o grmad d! s ng! Ca o prim sp!cial p!ntru tin!) r!marc Jac! spr! .imon.imon nu i-o lu /n s!am 3 !Bistat ,r!odat un 8nc+i0itor car! s nu s" r!asc d! o moart! cumplit< s! /ntr!% !l cu ,oc! tar!- 1 la "!l cu a "i %at!rist /n .pinal =ap63l!c /i tr!cu o m n p!st! "a& Du pot s cr!d c prin&ii m!i nu tiu /nc d!spr! asta) 0is! !l- Du pot spun! c a%ia at!pt s l! spun !u ;nd! sunt prin&ii ,otri< /ntr!% Clar$- 1u cr!d!am c sunt sus) /n cam!r!l! lor3l!c cltin din cap .unt /nc la n!cropol- 'a morm ntul lui 9aB- C! noi n!-au trimis acas- 3u ,rut s mai rm n acolo) singuri) p!ntru o ,r!m! Hi 8sa%!ll!< /ntr!% .imon- 1a und! !< ;morul) at t c t !ra) dispru %rusc d! p! "a&a lui Jac! Du ,r!a s ias din cam!ra !i) 0is! !l- Cr!d! c ! ,ino,at p!ntru c! i s-a /nt mplat lui 9aB- D-a ,rut s ,in nici mcar la /nmorm ntar! 3&i /nc!rcat s ,or%i&i cu !a< Du) 0is! Jac!) /n sc+im% i-am tras pumni /n m!cl /n r!p!tat! r nduri- C!) cr!0i c aa nu m!rg!< 3m cr!0ut doar c-ar tr!%ui s /ntr!%) rspuns! .imon) p! ton %l nd I s-i po,!stim tr!a%a asta cu .!%astian car! n-a "ost /n r!alitat! .!%astian) 0is! 3l!c- .-ar put!a s-o "ac s s! simt mai %in!- 1a cr!d! c ar "i tr!%uit s-i d!a s!ama c !ra c!,a ciudat cu .!%astian) dar c !ra c+iar un spion@ 3l!c ridic din um!ri- Dim!ni n-a o%s!r,at c!,a susp!ct la !l- Dici mcar "amilia C!n+alloJ* +u l-am cr!0ut o lic+!a) atras! at!n&ia Jac! 6a) dar numai p!ntru c@ 3l!c s! a"und mai mult /n "otoliul su- Cr!a !pui0at) cu "a&a d!-o culoar! palid-c!nui!) p! "undalul +ain!lor sal! imaculat!- Du mai cont!a0- Idat c! 800$ ,a a"la cu c! n! am!nin& ?al!ntin!) nimic n-o s-o mai /n,!s!l!asc 6ar c+iar o ,a "ac!< /ntr!% Clar$- C+iar ,a trimit! o armat d! d!moni /mpotri,a n!"ilimilor@ ,r!au s spun) !l ! /nc vntor de umbre, nu-i aa< D-ar put!a s-i distrug to&i s!m!nii Du i-a psat /nd!a*uns nici d! propriii copii ca s nu-i distrug) 0is! Jac!) arunc ndu-i o pri,ir! din part!a c!alalt a cam!r!i- 2mas!r o clip pri,indu-s!C! t! "ac! s cr!0i c i-ar psa d! s!m!nii lui< 3l!c s! uit d! la unul la altul) iar Clar$ /i ddu s!ama) dup !Bpr!sia lui) c Jac! nu-i po,!stis! /nc d!spr! 8t+uri!l- Cr!a n!dum!rit i "oart! trist Jac!@ 3sta !Bplic un lucru) continu Jac! "r s s! uit! la 3l!c- 9agnus a /nc!rcat s "olos!asc o run d! urmrir! sau oric! alt lucru p! car! .!%astian /l lsas! /n cam!ra lui) ca s ,ad dac-l poat! locali0a /n "!lul sta- 6oar c nu pr!a cit!a mar! lucru /n nimic din c!!a c! /i ddus!rm noi- 1ra@ t!rs Hi c! /ns!amn asta< 1rau lucruril! lui .!%astian ?!rlac- Cro%a%il c "alsul .!%astian i l! luas! c nd /l int!rc!ptas!- 8ar 9agnus nu scot!a nimic din !l! p!ntru c ad!,ratul .!%astian@ 6
.pinal =ap TC!pul .pinalU !st! o trup parodic d! +!a,$ m!tal) aprut /n 1979) /ntr-un !pisod ratat d! s+oJ t!l!,i0at la 34C =?- 5n 1984) s-a "cut un "ilm parodic docum!ntar d!spr! trup) apoi au lansat un al%um i au a,ut loc num!roas! conc!rt!- Fanii trup!i au nscocit d!talii d!spr! m!m%rii trup!i) p! %a0a "ilm!lor) al%um!lor i conc!rt!lor "icti,!) inclusi, o discogra"i! i o list a "otilor m!m%ri- 8storia "icti, a trup!i includ! o succ!siun! d! %at!riti) d!spr! car! s! spun! c au murit cu to&ii /n circumstan&! n!o%inuit!A unul /ntr-un F%i0ar accid!nt d! grdinritG) altul F/n!cat cu ,omG Tnu s! ti! dac a lui sau a altuiaU i doi d! Fcom%usti! uman spontanG p! sc!n- 5n plus) s! spun! c poli&ia a d!scris una dintr! mor&i dr!pt Fun mist!r car! ar "i mai %in! s rm n n!r!0ol,atG-

1st! pro%a%il mort) s" ri 3l!c- Hi c .!%astian p! car!-l tim noi ! pr!a d!t!pt ca s "i lsat c!,a /n urma lui dup car! s i s! poat lua urma- ?r!au s spun) dac s! poat! lua urma cui,a din oric! o%i!ct- =r!%ui! s "i! un o%i!ct car!) /ntr-un "!l) s "i "ost "oart! l!gat d! p!rsoana r!sp!cti,- I amintir! d! "amili!) sau o st!l) sau o p!ri! d! pr cu ,r!un "ir rmas prin !a) c!,a d! soiul sta C!!a c! ! "oart! prost) 0is! Jac!) p!ntru c dac l-am "i putut urmri) pro%a%il c n!-ar "i condus dr!pt la ?al!ntin!- .unt sigur c s-a dus "ugu&a /napoi la stp nul lui) ca s-i d!a un raport amnun&it- Cro%a%il c i-a spus totul d!spr! !Bc!ntrica t!ori! a lui Eodg! cu oglinda-lac .-ar put!a s nu "i "ost !Bc!ntric) 0is! 3l!c- 3u pus gr0i p! poduril! car! duc spr! lac i au /mp n0it locul cu str*i car! s d!a alarma dac at!ri0!a0 cin!,a prin Cortal acolo Fantastic7 .unt sigur c acum n! sim&im cu to&ii /n siguran&Jac! s! spri*ini cu spat!l! d! p!r!t! C!!a c! nu pric!p !u) 0is! .imon) ! d! c! a mai stat .!%astian prin pr!a*m6up tot c! l! "cus! lui 800$ i lui 9aB) urma s "i! prins) nu s! mai put!a pr!"ac!?r!au s spun) c+iar dac ar "i ucis-o p! 800$) /n loc s-o las! doar "r cunotin&) cum ar "i !Bplicat c !i !rau am ndoi) mor&i) iar !l) %in! m!rsi< Du) clar s! d!conspiras!- Hi-atunci d! c!-a mai 0%o,it p n mult dup lupt< 6! c! a ,!nit la Citad!l dup mine< .unt con,ins c d! "apt nu-i psa nici at tica dac triam sau mur!am 1i) acum) /l *ud!ci pr!a aspru) 0is! Jac!- .unt sigur c t! ,oia mai cur nd mort 6! "apt) 0is! Clar$) cr!d c-a rmas p!ntru min!Jac! arunc spr! !a un "ulg!r auriu C!ntru tin!< .p!r nd la o alt /nt lnir! "i!r%int!) oar!< Clar$ sim&i c ro!t! Du- Hi /nt lnir!a noastr n-a "ost "i!r%int!- 6! "apt) n-a "ost nici mcar o /nt lnir!- Iricum) nu asta-i c+!stiun!a- C nd a ,!nit /n .al a tot /nc!rcat s m con,ing s i!s cu !l a"ar) ca s put!m ,or%i- ?oia c!,a d! la min!- Dumai c nu tiu c! .au poat! c doar t! ,oia p! tin!) 0is! Jac!- ?0 ndu-i !Bpr!sia lui Clar$) adugA Du /n "!lul la- ?r!au s spun c poat! ,oia s t! duc la ?al!ntin! C! ?al!ntin! nu-l int!r!s!a0 p!rsoana m!a) 0is! Clar$- .ingurul d! car! i-a psat ,r!odat ai "ost tuC!,a sclipi /n ad ncul oc+ilor lui Jac! 3a o num!ti tu< 1Bpr!sia lui !ra /n"iortor d! d!primat- 6up c!!a c! s-a /nt mplat p! ,as) ! int!r!sat d! tin!- C!!a c! /ns!amn c tr!%ui! s ai gri*- 9ar! gri*- 6! "apt) nu &i-ar strica dac ai p!tr!c! urmtoar!l! c t!,a 0il! /n cas- =! po&i /ncuia /n cam!r) ca 8sa%!ll! D-am s "ac asta 4in!/n&!l!s c nu) 0is! Jac!) p!ntru c scopul ,i!&ii tal! ! s m c+inui p! min!) nu< Du totul ! despre tine, Jac!) 0is! Clar$ "urioas Cosi%il) rspuns! Jac!) dar tr!%ui! s r!cunoti c ma*oritat!a lucrurilor suntClar$ /i /n%ui po"ta d! a &ipa.imon /i dr!s! glasul ?or%ind d!spr! 8sa%!ll! > c!!a c! am "cut doar tang!n&ial) d!i m-am g ndit c s-ar cu,!ni s pom!n!sc d!spr! asta mai /naint! ca disputa s s! d!0ln&ui! >) cr!d c poat! ar tr!%ui s m duc s ,or%!sc cu !a =u< 0is! 3l!c i apoi) art nd un pic st n*!nit d! ga"a lui) adug r!p!d!A Dumai c@ !a nu i!s! din cam!r nici p!ntru "amilia !i- 6! c! ar i!i p!ntru tin!< Coat! p!ntru c !u nu sunt din "amilia !i) 0is! .imon.tt!a cu m inil! /n %u0unar! i um!rii trai /n spat!- 9ai d!,r!m!) c nd Clar$ s! a"las! l ng !l) ,0us! c mai a,!a /nc o lini! al%) su%&ir!) /n locul und! ?al!ntin!

/i tias! g tul) i cicatric! la /nc+!i!turi) und! a,us!s! tot ti!turi- 5nt lnir!a lui cu lum!a , ntorilor d! um%r! /l sc+im%as!) i nu doar la supra"a&) i nici numai s ng!l!# sc+im%ar!a "us!s! mai pro"und d!-at t- .tt!a dr!pt) cu capul ridicat) i /ncasa tot c! Jac! i 3l!c aruncau /n !l) "r s par c-l d!ran*!a0- 3c!l .imon car! /ntotd!auna s! t!mus! d! !i sau p! car! !i /l "c!au s s! simt prost disprus!--1a sim&i d!odat un g+imp! /n inim i /i ddu s!ama) tr!srind) c! s! /nt mpla5i !ra dor d! !l > dor d! .imon- .imon c!l car! "us!s! Cr!d c o s-mi /nc!rc norocul s-o "ac p! 8sa%!ll! s-mi ,or%!asc) 0is! .imonD-ar! c! s stric! 6ar ! aproap! /ntun!ric) 0is! Clar$- Doi l!-am spus lui 'u(! i 3matis c-o s n! /ntoarc!m /naint! d! apusul soar!lui =! conduc !u p n acas) 0is! Jac!- C t d!spr! .imon) /i poat! gsi i singur drumul p! /ntun!ric > nu-i aa) .imon< Fir!t! c poat!) 0is! 3l!c cu indignar!) d! parc-ar "i "ost dornic s comp!ns!0! dispr!&uir!a lui .imon d! mai d!,r!m!- 6oar ! vampir > i) adug !l) a%ia acum mam prins c pro%a%il glum!a&i- Du m lua&i /n s!am.imon 0 m%i- Clar$ d!sc+is! gura s prot!st!0! iari@ dar o /nc+is! la loc- 5n part! p!ntru c ar "i "ost) tia) n!r!0ona%il- Hi /n part! p!ntru c !ra o !Bpr!si! p! c+ipul lui Jac!) c nd s! uita) p!st! !a) la .imon cu o !Bpr!si! car! o surprins! i o amu&i- 6! amu0am!nt) g ndi Clar$) am!st!cat cu r!cunotin& i poat! c+iar > c!l mai surprin0tor dintr! toat! > un pic d! r!sp!ct1ra pu&in d! m!rs d! la noua cas a "amili!i 'ig+tJood p n acas la 3matis# Clar$ i-ar "i dorit s "i! mai mult- Du put!a scpa d! s!n0a&ia c "i!car! mom!nt p! car! /l p!tr!c!a cu Jac! !ra cum,a pr!&ios i limitat) c s! apropiau d! un t!rm!n "inal p! *umtat! in,i0i%il) car! a,!a s-i d!spart p!ntru totd!auna.! uita dintr-o part! la !l- 1l pri,!a dr!pt /naint!) aproap! ca i c nd !a n-ar "i "ost acolo- 'inia pro"ilului su !ra "in i clar conturat /n lumina aruncat d! "!linar!l! cu lampa-,r*itoar!i d! p! strad- Crul i s! ondula p! l ng o%ra*i) "r s-i ascund d! tot cicatric!a al% d! p! t mpl) und! a,us!s! o C!c!t!- 5i put!a 0ri "irul d! m!tal sclipind la g tul lui) und! in!lul 9org!nst!rn at rna d! ln&ior9 na lui st ng !ra goal# noduril! d!g!t!lor pr!au carn! ,i!- 6!ci c+iar s! ,ind!ca pr!cum mundanii) aa cum /i c!rus! 3l!c1a s! /n"ior- Jac! /i arunc o pri,ir!A Mi-! "rig< 6oar m g nd!am) 0is! !a- .unt surprins c ?al!ntin! l-a atacat p! 8nc+i0itor) /n loc s s! ia d! 'u(!- 8nc+i0itorul !ra , ntor d! um%r!) p! c nd 'u(!@ 'u(! ! r!pudiat- 5n plus) ?al!ntin! /l urt! 6ar /ntr-un "!l /l r!sp!ct) c+iar dac ! r!pudiat) 0is! Jac!8ar Clar$ s! g ndi la pri,ir!a p! car! Jac! i-o aruncas! lui .imon mai d!,r!m!# i apoi /nc!rc s nu s! mai g nd!asc la !a- ;ra s s! g nd!asc la Jac! i ?al!ntin! ca "iind /n ,r!un "!l as!mntori) c+iar i /ntr-un lucru at t d! n!/ns!mnat ca o pri,ir! 'u(! /nc!arc s con,ing Concla,ul s s! sc+im%!) s g nd!asc alt"!l) continu Jac!- 1st! !Bact c!!a c! a "cut i ?al!ntin!) c+iar dac scopuril! lui au "ost@ !i %in!) nu ac!l!ai- 'u(! ! un iconoclast- ?r!a sc+im%ar!a- C!ntru ?al!ntin!) 8nc+i0itorul r!pr!0!nta Concla,ul ,!c+i) cu ,!d!ri /ngust!) p! car! !l /l urt! at t d! mult Hi au "ost pri!t!ni c nd,a) 'u(! i ?al!ntin!) 0is! Clar$ F;rm!l! a c!!a c! "us!s! odatG 7) 0is! Jac!) iar Clar$ /i ddu s!ama c !ra un citat din c!,a) dup tonul p! *umtat! 0!"l!mitor al ,or%!lor lui- 6in pcat!) 7 ?!rs din po!mul 03ristabel, d! .amu!l =a$lor Col!ridg!

niciodat nu urti p! cin!,a la "!l d! tar! c t urti p!rsoana la car! ai &inut c nd,a- 5mi /nc+ipui c ?al!ntin! a plnuit c!,a sp!cial p!ntru 'u(!) p!ntru mai t r0iu) dup c! pr!ia conduc!r!a 6ar n-o s pr!ia conduc!r!a) 0is! Clar$) iar c nd Jac! nu 0is! nimic) ridic ,oc!a- (u o s /n,ing@ nu poat!- Du ,r!a cu ad!,rat r0%oiul) nu /mpotri,a , ntorilor d! um%r! i a r!pudia&ilor@ Hi c! t! "ac! s cr!0i c , ntorii d! um%r! ,or lupta /mpr!un cu r!pudia&ii< 0is! Jac!) continu nd s n-o pri,!asc- 9!rg!au d!-a lungul str0ii canalului) iar !l s! uita la ap) cu +otr r!- 6oar "iindc 0ic! 'u(! aa< 'u(! ! un id!alist Hi d! c! ! aa d! ru s "ii id!alist< Du !- 6oar c !u nu sunt) 0is! Jac!) iar Clar$ sim&i o sg!at d! g+!a& /n inim) au0indu-i pustiul din glas2isperare, mnie, ur. Acestea sunt nsuiri de demon. Se poart n modul n care crede c ar tr!%ui s se poarte. 3*uns!r la casa lui 3matis# Clar$ s! opri l ng scar) /ntorc ndu-s! cu "a&a la !l Coat!) 0is! !a- 6ar nu !ti nici ca el. Jac! tr!sri pu&in la ac!st!a sau poat! doar la "!rmitat!a tonului din ,oc!a !i5ntoars! capul s s! uit! la !a p!ntru c!!a c! i s! pru lui Clar$ prima oar) d! c nd pl!cas!r d! la 'ig+tJood Clar$@ /nc!pu !l i s! /ntr!rups!) trg nd scurt a!r /n pi!pt- 3i s ng! p! m n!c- 1ti rnit< .! apropi! d! !a) apuc nd-o d! /nc+!i!tur- Clar$ s! uit /n *os i ,0u) spr! surprind!r!a !i) c !l a,!a dr!ptat! > p! m n!ca dr!apt a manti!i a,!a o pat staco*i! n!r!gulat- Ciud&!nia !ra c s ng!l! /nc arta rou strlucitor- Iar! s ng!l! uscat n-ar tr!%ui s "i! mai /nc+is la culoar!< .! /ncrunt Qsta nu-i s ng!l! m!u1l s! d!stins! pu&in) sl%ind str nsoar!a /nc+!i!turii !i 1 al 8nc+i0itorului< 1a cltin din cap 6! "apt) cr!d c ! al lui .!%astian . ng!l! lui .!%astian< 6a@ c nd a ,!nit /n sal) acum dou nop&i) adu-&i amint!) "a&a /i s ng!ra- Cr!d c 8sa%!ll! /l 0g rias!) dar oricum@ !u i-am atins "a&a i mi-am ptat m n!ca d! s ng!- .! uit mai /nd!aproap! la !l- 3m cr!0ut c 3matis mi-a splat mantia) dar s! par! c n-a "cut-o.! at!pta ca !l s-i d!a drumul) /n sc+im% !l /i &inu /nc+!i!tura un mom!nt mai lung) !Bamin nd s ng!l!) /naint! d! a-i da drumul la %ra&) apar!nt satis"cut 9ul&um!sc1a s! uit la !l o clip) /naint! s clatin! din cap D-ai d! g nd s-mi spui d!spr! c!-i ,or%a) nu< Dicio ans1a /i arunc m inil! /n sus) !Basp!rat 9 duc /nuntru- D! ,!d!m mai t r0iu.! /ntoars! i urc tr!pt!l! spr! ua d! la intrar! a cas!i lui 3matis- Du a,!a d! und! s ti! c /n clipa /n car! s! /ntoars! cu spat!l!) 0 m%!tul disprus! d! p! "a&a lui Jac!) i nici c !l rms!s! mult ,r!m! /n /ntun!ric dup c! ua s! /nc+is!s! /n urma !i) uit ndu-s! dup !a i /n, rtind /n n!tir! un "ir d! a& /ntr! d!g!t! 8sa%!ll!) 0is! .imon3,us!s! n!,oi! d! c t!,a /nc!rcri p n s gs!asc ua !i) dar strigtul FCl!ac d!-aici7G car! rsun din spat!l! ac!st!ia) /l con,ins! c al!s!s! %in! 8sa%!ll!) las-m s intru7 .! au0i o %u"nitur i ua ,i%r uor) d! parc 8sa%!ll! ar "i aruncat cu c!,a /n !aCro%a%il un panto"-

Du ,r!au s ,or%!sc cu tin! i Clar$- Du ,r!au s ,or%!sc cu nim!ni- 'as-m /n pac!) .imon Clar$ nu-i aici) 0is! .imon- Hi n-am s pl!c p n nu ,or%!ti cu min! 3l!c7 &ip 8sa%!ll!- Jac!7 Fac!&i-l s pl!c!7 .imon at!pt- Du s! au0i niciun sun!t d! la part!r- 3l!c "i! pl!cas!) "i! nu s! am!st!ca Du sunt aici) 8sa%!ll!- Du sunt d!c t !u;rm o tc!r!- 5n c!l! din urm) 8sa%!ll! ,or%i din nou- 6! data asta) ,oc!a !i s! au0i mult mai d!-aproap!) d! parc stt!a d! part!a c!alalt a uii 1ti singur< .unt singur) 0is! .imon;a s! /ntr!d!sc+is!- 8sa%!ll! /i "cu apari&ia) /n "urou n!gru) cu prul at rn ndui lung i /ncurcat p! um!ri- .imon n-o ,0us! niciodat aaA d!scul&) cu prul n!pi!ptnat) n!mac+iat Co&i s intri1a tr!cu p! l ng !a i intr /n cam!r- 5n lumina c! ,!n!a p! u ,0u c arta) cum ar "i spus mama lui) ca o cam!r lo,it d! o tornad- Eain!l! !rau /mprtiat! p! pod!a) grm!0i-grm!0i) o g!ant d! ,oia* cscat /n mi*locul cam!r!i d! parc !Bplodas!- .trlucitorul %ici d! argint-i-aur al lui 8sa%!ll! at rna d! unul dintr! st lpii patului) un suti!n al% d! dant!l) d! c!llalt- .imon /i "!ri pri,ir!a- 6rap!riil! !rau tras! la "!r!astr# lmpil!) stins!8sa%!ll! s! tr nti p! margin!a patului i s! uit la !l cu amu0am!nt amar ;n ,ampir car! ro!t!- Cin!-ar "i cr!0ut< 5i ridic %r%ia- 6!ci) t!-am lsat s intri- C! ,r!i< 5n po"ida pri,irii !i m nioas!) .imon s! g ndi c arta mai t nr d!c t d! o%ic!i) iar oc+ii !i pr!au uriai i n!gri) p! "a&a al% i /ngust- Cutu ,!d!a cicatric!l! al%! car!-i marcau pi!l!a luminoas) p! toat supra"a&a %ra&!lor goal!) p! spat! i p! cla,icul!) c+iar i p! picioar!- 2ac rmne vntor de umbre i 0lary o s arate aa ntr-o bun i, cu cicatrice peste tot, g ndi !l- 6ar g ndul ac!sta nu-l mai /ntrist) cum ar "i "cut-o odinioar- 1ra c!,a /n modul /n car! 8sa%!ll! /i purta cicatric!l!) d! parc !ra m ndr d! !l!Min!a c!,a /n m ni) c!,a c! /n, rt!a /n n!tir! /ntr! d!g!t!- 1ra un o%i!ct mic) car! sclip!a sla% /n p!num%r- 1l s! g ndi p!ntru o clip c ar put!a "i ,r!o %i*ut!ri! C!!a c! s-a /nt mplat cu 9aB) 0is! .imon) n-a "ost din ,ina ta1a nu s! uit la !l- .! uita la o%i!ctul din m inil! !i Htii c! ! sta< 0is! !a i /l ridicCr!a s "i! un sold&!l cioplit din l!mn- I *ucri! d! , ntor d! um%r!) /i ddu s!ama .imon) "inisat) cu costumul d! lupt ,opsit n!gru- .clipir!a arginti! p! car! o o%s!r,as! !l !ra ,ops!aua d! p! mica sa%i! p! car! o &in!a sold&!lul# !ra aproap! t!ars 3 "ost a lui Jac!) 0is! !a) "r s mai at!pt! rspunsul lui- 3 "ost singura *ucri! p! car! o a,!a c nd a ,!nit din 8dris- Du tiu) poat! c a "ost c nd,a o pi!s dintr-un s!t mai mar!- Cr!d c a "cut-o !l /nsui) dar n-a ,or%it niciodat pr!a mult d!spr! !a- I%inuia s-o ia cu !l p!st! tot c nd !ra mic) /ntotd!auna) /n %u0unar sau und! put!a- 3poi) /ntr-o 0i) am o%s!r,at c o a,!a 9aB la !l- Jac! s "i a,ut ,r!o tr!ispr!0!c! ani p! atunci- 8-a druit-o lui 9aB) %nui!sc) c nd a cr!scut pr!a mar! p!ntru !a- 5n oric! ca0) !ra /n m na lui 9aB c nd l-au gsit- 3 "ost ca i c nd ar "i /n"cat-o s-o &in str ns c nd .!%astian@ c nd !l@ ?oc!a i s! "r ns!- 1"ortul p! car!-l "c!a s nu pl ng !ra ,i0i%il# gura /i !ra sc+imonosit /ntr-o grimas) d! parc s! str m%as! singur 1u ar "i tr!%uit s "iu acolo) s-l apr- 3r "i tr!%uit s "iu acolo s s! &in d! min!) nu d! o stupid *ucrioar d! l!mn.! arunc p! pat) cu oc+ii strlucind-

5&i pi!rdus!i cunotin&a) prot!st .imon- 3i "ost gata s mori) 800$- D-ai "i putut "ac! nimic8sa%!ll! cltin din cap) prul !i ciu"ulit lo,ind-o p!st! um!ri- 3rta "!roc! i sl%atic C! tii tu d!spr! asta< /ntr!% !a- Htii c 9aB a ,!nit la noi) /n s!ara /n car! a murit) i n!-a spus c ,0us! p! cin!,a urc nd /n turnuril! d!monilor) iar !u i-am spus c a ,isat i l-am !Bp!diat< Hi !l a,us!s! dr!ptat!- Cari!0 c %astardul la d! .!%astian a "ost c!l car! a urcat p! turnuri) ca s suprim! prot!c&iil!- Hi .!%astian la ucis) ca s nu mai poat spun! nimnui c! ,0us!- 6ac l-a "i ascultat mcar > doar o s!cund s-i "i acordat s-l ascult >) nu s-ar "i /nt mplat Du a,!ai cum s tii) 0is! .imon- C t d!spr! .!%astian@ n-a "ost cu ad!,rat ruda "amili!i C!n+alloJ- 8-a pclit p! to&i8sa%!ll! nu pru surprins Htiu) 0is! !a- ?-am au0it ,or%ind cu Jac! i 3l!c- 3m ascultat din capul scrii 3i tras cu ur!c+!a< 1a ridic din um!ri C n la part!a ac!!a c nd ai spus c o s ,ii s ,or%!ti cu min!- 3tunci m-am /ntors aici- D-a,!am c+!" s t! ,d- .! uit la !l dintr-o part!- 2!cunosc totuiA !ti insist!nt ;it!) 8sa%!ll!.imon "cu un pas /naint!- 5n mod ciudat) "u %rusc conti!nt d! "aptul c !a nu !ra /m%rcat propriu-0is) aa c s! a%&inu s pun o m n p! umrul !i sau s "ac ,r!un alt g!st d!sc+is d! m ng i!r! C nd a murit tata) am tiut c n-a "ost ,ina m!a) dar m-am tot g ndit) n!/nc!tat) la toat! lucruril! p! car! l!-a "i putut "ac!) p! car! ar "i tr!%uit s l! spun /naint! d! a muri !l 9da) !i %in!) /n ca0ul d! "a& este ,ina m!a) 0is! 8sa%!ll!- Hi c!!a c! ar "i tr!%uit s "ac !u !ra s ascult- Hi c!!a c! /nc pot s "ac !st! s-i iau urma %astardului car! a "cut asta i s-l ucid Du sunt sigur c o s a*ut!@ 6! und! tii tu< /ntr!% 8sa%!ll!- =u ai gsit p!rsoana r!sponsa%il d! moart!a tatlui tu i ai ucis-o< =ata a su"!rit un in"arct) 0is! .imon- 6!ci) nu 3tunci nu tii d!spr! c! ,or%!ti) nu-i aa< 8sa%!ll! /i ridic %r%ia i s! uit dr!pt la !l- ?ino aici7 C!< 1a /i "cu imp!rios s!mn cu d!g!tul ?ino aici, .imonCu /ndoial) !l s! dus! spr! !a- 3*uns la un pas distan&) !a /l /n"ca d! pi!ptul cmii) trg ndu-l spr! !a- F!&!l! lor !rau la numai c &i,a c!ntim!tri una d! alta# !l put!a ,!d!a cum pi!l!a d! su% oc+ii !i strluc!a d! la urm!l! lacrimilor r!c!nt! Htii d! c! am cu ad!,rat n!,oi! /n mom!ntul sta< 0is! !a) rostind "i!car! cu, nt "oart! clar Em) "cu .imon- Du7 . mi s! a%at at!n&ia) 0is! !a i) cu o *umtat! d! /ntoarc!r!) /l arunc %rusc) cu tot corpul) p! pat) l ng !a1l at!ri0 p! pat) /ntr-o grmad am!st!cat d! +ain! 8sa%!ll!) prot!st n!con,ingtor .imon) c+iar cr!0i c asta o s t! "ac s t! sim&i mai %in!< Cr!d!-m) 0is! 8sa%!ll!) pun ndu-i o m n p! pi!pt) c+iar d!asupra inimii lui imo%il!- 6!*a m simt mai %in!Clar$ stt!a /ntins p! pat) tr!a0) uit ndu-s! la singura pat d! lumin a lunii car!-i crois! drum p!st! ta,an- D!r,ii /i !rau /nc pr!a /ntini d! la !,!nim!nt!l!

0il!i p!ntru a put!a s adoarm) i n-o a*utas! nici "aptul c .imon nu s! /ntors!s! /naint! d! cin > sau mcar dup- 5n c!l! din urm) /i !Bprim /ngri*orar!a /n "a&a lui 'u(!) car!-i aruncas! o +ain p! um!ri i s! dus!s! p n la "amilia 'ig+tJood.! /ntors!s! pr nd amu0at .imon ! %in!) Clar$) 0is! !l- 6u-t! la culcar!6up car! pl!cas! din nou) cu 3matis) la o alt /ntrunir! int!rmina%il d!-a lor /n .ala 3cordurilor- 1a s! /ntr!% dac /ntr! timp t!rs!s! cin!,a s ng!l! 8nc+i0itoruluiCum nu a,!a nimic altc!,a d! "cut) s! dus!s! la culcar!) dar somnul s! /ncp& na s nu s! apropi! d! !a- Clar$ /l tot ,!d!a p! ?al!ntin!) /n mint!a !i) , r nd m na /n 8nc+i0itor i smulg ndu-i inima din pi!pt- 9odul /n car! s! /ntors!s! spr! !a i-i spus!s! %u )ine-)i $ura nc3is. 2e dra$ul "ratelui tu, dac nu de al tu. Hi mai pr!sus d! toat!) s!cr!t!l! p! car! l! a"las! d! la 8t+uri!l apsau ca o po,ar p! pi!ptul !i- Hi su% toat! ac!st! /ngri*orri s! a"la "rica) la "!l d! n!/nc!tat ca %til! inimii) c mama !i ,a muri- ;nd! !ra 9agnus< .! au0i un "on!t p! l ng drap!rii i d!odat cam!ra "u inundat d! lumina luniiClar$ s! ridic arc /n capul oas!lor) cut nd /nn!%unit cu m na pumnalul d! s!ra" p! car!-l &in!a p! nopti!r 1-n r!gul7 I m n s! a!0 p!st! a !i > o m n su%&ir!) cu cicatric!) cunoscut- 1u suntClar$ rsu"l 0gomotos) iar !l /i tras! m na /napoi Jac!) 0is! !a- C! cau&i aici< C! s-a /nt mplat< C!ntru o clip) !l nu rspuns!) iar !a s! rsuci s s! uit! trg ndu-i at!rnutul /n *urul corpului- .im&!a c rois!) acut d! conti!nt d! "aptul c purta doar pantalonii d! pi*ama i o cmu& su%&ir!) apoi /i ,0u !Bpr!sia i sting+!r!ala i s! risipi Jac!< opti !a1l stt!a la capul patului !i) /nc /m%rcat /n +ain!l! al%! d! doliu i nu !Bista nimic uuratic) sarcastic sau distant /n modul /n car! s! uita la !a- 1ra "oart! palid) iar oc+ii lui artau o%s!da&i i aproap! n!gri d! /ncordar! =! sim&i %in!< Du tiu) 0is! !l) %uimac ca o p!rsoan car! s-a tr!0it dintr-un ,is- D-am ,rut s ,in aici- 9-am tot plim%at p!-a"ar /n noapt! > nu put!am s dorm > i m tot tr!0!am ,!nind aici- 'a tin!1a s! ridic mai dr!apt) ls nd at!rnuturil! s-i cad p! olduri 6! c! nu po&i s dormi< .-a /nt mplat c!,a< /ntr!% !a i im!diat s! sim&i prost > c! nu s! /nt mplas!< Cu toat! ac!st!a) Jac! a%ia pru c aud! /ntr!%ar!a =r!%uia s t! ,d) 0is! !l) mai mult p!ntru sin!- Htiu c nu s! cu,in!- 6ar tr!%uia 1i %in!) stai *os) atunci) 0is! !a) trg ndu-i picioar!l! ca s-i "ac loc s s! a!0! p! margin!a patului- C!ntru c m sp!rii "oart! tar!- 1ti sigur c nu s-a /nt mplat nimic< D-am spus c nu s-a /nt mplat nimic.! a!0 p! pat) cu "a&a la !a- 1ra d!stul d! aproap! ca !a s "i putut s s! apl!c! i s-l srut!@ Du ! d! ru) 0is! Jac!) i nu ! nici ,r!o ,!st!- 1 opusul nout&ii- 1 c!,a c! am tiut dintotd!auna) ca i tin!@ pro%a%il c i tu tii- 6umn!0!u ti! c n-am ascuns d!loc pr!a %in! ac!st lucruIc+ii lui /i c!rc!tar "a&a) p! /nd!l!t!) ca i cum ,oia s-o m!mor!0! .-a /nt mplat) 0is! !l i o,i@ c mi-am dat s!ama d! c!,a Jac!) opti !a d!odat i) "r un moti, clar) i s! "cu "ric d! c!!a c! s! pr!gt!a !l s spun- Jac!) nu tr!%ui! s@ 5nc!rcam s m duc@ und!,a) 0is! Jac!- 6ar !ram /mpins m!r!u aici- Du m-am putut opri din m!rs) nu m-am putut opri din g ndit- 'a prima oar c nd t!-am ,0ut

i cum dup ac!!a nu t!-am mai putut uita- 3m ,rut) dar nu m-am putut opri- '-am silit p! Eodg! s m las! s "iu !u c!l car! s ,in s t! gs!asc i s t! aduc la 8nstitut- Hi c+iar d! atunci) din ca"!n!aua aia stupid) c nd t!-am ,0ut st nd p! canap!a cu .imon) c+iar d! atunci mi s-a prut o gr!!al > !u ar "i tr!%uit s "iu c!l car! s st!a cu tin!- C!l car! s t! "ac s r 0i aa- D-am putut scpa d! s!n0a&ia ac!!a- C ar "i tr!%uit s "iu !u ac!la- Hi cu c t t! cunot!am mai %in!) cu at t mai tar! sim&!am aa > niciodat nu mi s! mai /nt mplas! asta /naint!- 5ntotd!auna c nd ,oiam o "at i a*ung!am s-o cunosc) dup ac!!a n-o mai ,oiam) dar cu tin! s!ntim!ntul doar a cr!scut mai tar! i mai tar! p n /n noapt!a ac!!a) c nd ai aprut la 2!nJic( i am tiut. !i apoi s a"lu moti,ul p!ntru car! sim&!am /n "!lul sta > d! parc ai "i "ost o part! din min! p! car! o pi!rdus!m i nu tius!m niciodat c-mi lips!t! p n nu t!-am ,0ut din nou >) c mot i,ul !ra ac!la c tu !rai sora m!a) mi s-a prut un soi d! glum a ;ni,!rsului- 6! parc 6umn!0!u scuipa p! min!- Dici mcar nu tiu d! c! > p!ntru c am cr!0ut cu ad!,rat c t!-a put!a a,!a, c a merita aa c!,a) s "iu at t d! "!ricit< Du-mi put!am imagina c! "cus!m d! "us!s!m p!d!psit@ 6ac tu ai "ost p!d!psit) 0is! Clar$) atunci am "ost i !u la "!l- C!ntru c toat! lucruril! ac!la p! car! l!-ai sim&it tu) l!-am sim&ii !u) dar nu put!m@ tr!%ui! s /nc!tm s sim&im /n "!lul sta) p!ntru c ! sin$ura noastr ans9 inil! lui Jac! !rau str ns! cu put!r! p! l ng !l .ingura noastr ans p!ntru c!< . "im totui /mpr!un- C!ntru c altmint!ri nu mai put!m niciodat s "im unul /n pr!a*ma c!luilalt) nici mcar /n ac!!ai /ncp!r!) iar !u nu pot /ndura asta9ai d!gra% t! am /n ,ia&a m!a c+iar i ca "rat!) d!c t s nu t! am d!loc@ Hi adic !u s stau d!opart! c nd tu t! /nt ln!ti cu al&i %i!&i) t! /ndrgost!ti d! altcin!,a) t! cstor!ti@< ?oc!a /i d!,!ni mai aspr- Hi /n tot ac!st timp) s mor c t! pu&in /n "i!car! 0i) pri,ind< Du- D-o s-&i mai p!s! p n atunci) 0is! !a) /ntr!% ndu-s! c+iar /n clipa /n car! rost!a ac!st! ,or%! dac !a ar "i suportat id!!a unui Jac! cruia s nu-i mai p!s!1a nu s! g ndis! at t d! d!part! /n ,iitor cum "cus! !l) iar c nd /nc!rc s s! /nc+ipui! pri,indu-l p! !l /ndrgostindu-s! d! altcin!,a) cstorindu-s! cu altcin!,a) nici mcar nu put!a ,i0uali0a aa c!,a) nu put!a ,i0uali0a d!c t un tun!l gol i /ntun!cat car! s! /ntind!a /n "a&a !i) p!ntru totd!auna =! rog- 6ac nu spun!m nimic@ dac doar n! pr!"ac!m@ Dicio pr!"ctori!) 0is! Jac!) cu p!r"!ct claritat!- 1u t! iu%!sc p! tin! i o s t! iu%!sc p n o s mor) iar dac !Bist o ,ia&a dup) o s t! iu%!sc i atunci1a /i &inu rsu"lar!a- I spus!s! > cu,int!l! d! la car! nu mai !ra cal! d! /ntoarc!r!- .! strdui s rspund) dar nu-i ,!ni nimic /n mint! Hi tiu c t! g nd!ti c !u ,r!au s "iu cu tin! doar ca s@ ca s-mi art mi! c! monstru sunt) 0is! !l- Hi poat! c sunt un monstru- Du tiu s rspund la asta6ar c!!a c! tiu ! c i dac am s ng! d! d!mon /n min!) am i s ng! d! om) totodat- Hi nu t!-a "i putut iu%i aa cum o "ac) dac n-a "i "ost mcar un pic uman- C!ntru c d!monii ,or- 6ar nu iu%!sc- 8ar !u@ .! ridic /n picioar!) cu un soi d! %rusc+!&!) i str%tu odaia p n la "!r!astrCru pi!rdut) la "!l d! pi!rdut cum sttus! i /n .ala c!a mar!) l ng trupul n!/nsu"l!&it al lui 9aB Jac!< 0is! Clar$) alarmat) iar c nd !l nu rspuns!) s! ridic /n picioar! i s! dus! la !l) pun ndu-i m na p! %ra&ul lui1l continu s s! uit! &int p! "!r!astr# r!"l!c&iil! lor /n g!am !rau aproap! transpar!nt! > contururi "antomatic! al! unui %iat /nalt i un!i "!t! mai mici) car! s! ag&as! n!linitit d! m n!ca lui C! s-a /nt mplat< D-ar "i tr!%uit s &i-o spun aa) 0is! !l) "r s s! uit! la !a- 5mi par! ru- 3sta a "ost pro%a%il pr!a mult d!odat- 3i prut at t d!@ ocat-

=!nsiun!a din ,oc!a lui !ra ca o s rm 0% rn itoar! 3m "ost) 0is! !a- 9i-am p!tr!cut ultim!l! c t!,a 0il! /ntr!% ndu-m dac m urti- Hi apoi t!-am ,0ut /n s!ara asta) i am "ost aproap! sigur c m urai . t! ursc< r!p!t !l) uit ndu-s! %uimcit- 5ntins! m na i-i atins! "a&a) uor) doar cu , r"ul d!g!t!lor p! pi!l!- Mi-am spus c n-am putut dormi- 9 in!) la mi!0ul nop&ii) ,om "i ori /n r0%oi) ori su% conduc!r!a lui ?al!ntin!- 3sta ar put!a "i ultima noapt! din ,ia&a noastr) cu siguran& ultima c t d! c t o%inuit- ;ltima noapt! /n car! m!rg!m la culcar! i n! tr!0im) aa cum am "cut-o /ntotd!auna- Hi !u nu m put!am g ndi d!c t c ,oiam s mi-o p!tr!c cu tin!8nima !i /i tr!slt put!rnic Jac!@ Du m-am r!"!rit la modul la) 0is! !l- D-o s t! ating) nu dac nu ,r!i tu- Htiu c ! gr!it > 6oamn!) ! gr!it /n at t!a "!luri >) dar am ,rut doar s dorm cu tin! i s m tr!0!sc cu tin!) numai o dat) numai o dat /n ,ia&a m!a5n ,oc!a lui !ra disp!rar! 1 ,or%a doar d!spr! noapt!a asta- 5n mar!a sc+!m a lucrurilor) c t poat! conta o singur noapt!< 2ar $ndete-te cum o s ne sim)im diminea). 7ndete-te c-o s "ie mult mai ru dac ne vom pre"ace c nu nsemnm nimic unul pentru altul n "a)a tuturor celorlal)i, dup ce am petrecut noaptea mpreun, c3iar dac tot ce "acem e s dormim + ca i cnd ai lua un pic de dro$ > nu te "ace dect s vrei mai mult. 6ar tocmai d!-asta /i spus!s! !l c!!a c! /i spus!s!) /i ddu !a s!ama- C!ntru c nu !ra ad!,rat) nu p!ntru !l# nu !Bista nimic car! ar "i putut "ac! situa&ia mai r!a) la "!l cum nu !Bista nimic car! s-o "ac mai %un- C!!a c! sim&!a !ra la "!l d! d!"initi, ca o s!ntin& p! ,ia&) i ar "i putut !a cu ad!,rat s spun c p!ntru !a !ra cu totul di"!rit< Hi c+iar dac sp!ra c ar put!a "i) c+iar dac sp!ra c poat! /ntro %un 0i a,!a s "i! con,ins d! tr!c!r!a timpului) d! *ud!cat sau d! u0ur s nu mai simt aa) nu conta- Du !Bista nimic p! car! s-l "i dorit mai mult ,r!odat /n ,ia&a !i d!c t noapt!a asta cu Jac! 3tunci trag! drap!riil! /naint! s ,ii /n pat) 0is! !a- Du pot s dorm dac ! at t d! mult lumin /n cam!r1Bpr!sia 0ugr,it p! "a&a lui !ra d! pur n!/ncr!d!r!- Du s! at!ptas! ca !a s spun da) /i ddu s!ama Clar$) cu surprind!r!) iar /n clipa urmtoar!) !l o prins! i o str ns! /n %ra&!) cu "a&a /ngropat /n prul !i /nc ciu"ulit d! somn Clar$@ Eai /n pat) 0is! !a /nc!tior- 1 t r0iu.! /nd!prt d! !l i s! /ntoars! ctr! pat) urc ndu-s! /n !l i trg ndu-i ptura p n la %r u- Cum,a) uit ndu-s! la !l ast"!l) aproap! c-i put!a /nc+ipui c lucruril! "us!s!r di"!rit!) c asta s! p!tr!c!a p!st! mul&i ani d!-acum /ncolo i c !i "us!s!r /mpr!un at t d! mult ,r!m!) /nc t "cus!r asta d! sut! d! ori) c "i!car! noapt! l! apar&inus! i nu doar ac!asta- 5i propti %r%ia /n palm! i /l pri,i /n timp c! !l /ntind!a m na s trag %rusc drap!riil! i apoi /i d!sc+!i! "!rmoarul *ac+!t!i al%!) at rn nd-o p! sp!t!a0a unui scaun- Curta un tricou c!nuiu pal p! d!d!su%t) iar C!c!&il! car! i s! /mpl!t!au p! %ra&!l! goal! strluc!au /ntun!cat) c nd /i d!s"cu c!ntura cu arm! i o ls p! pod!a5i d!s"cu ir!turil! d! la %ocanci i s! d!scl&) ,!ni ctr! pat) und! s! /ntins! cu "oart! mar! gri* l ng Clar$- .t nd p! spat!) /i /ntoars! capul s s! uit! la !a- I g!an d! lumin s! str!cura p! l ng marginil! drap!ri!i) doar at t c t !a s-i poat ,!d!a conturul "!&!i i strlucir!a int!ns a oc+ilor Doapt! %un) Clar$) 0is! !l9 inil! lui !rau cu palm!l! /n *os p! pat > /i &in!a %ra&!l! p! l ng corp) d! o part! i d! alta- 3%ia pr!a c r!spir# !a nu !ra sigur c !a /nsi r!spira- 5i str!cur m na p!st! at!rnuturi) doar at t c t s-i ating d!g!t!l! > at t d! uor) /nc t !a pro%a%il c nici nu i-ar "i dat s!ama dac ar "i atins p! altcin!,a d!c t p!

Jac!# dar aa) t!rmina&iil! n!r,oas! din , r"ul d!g!t!lor !i o "urnicar uor) d! parc l!-ar "i &inut d!asupra un!i "lcri *oas!- 5l sim&i /ncordat l ng !a) apoi r!laBat5nc+is!s! oc+ii) iar g!n!l! lui aruncau um%r! "in! p! arcul pom!&ilor- Lura /i sc+i&a un 0 m%!t ca i c nd ar "i sim&it c !a /l pri,!a) iar !a s! /ntr!% cum a,!a s arat! dimin!a&) cu prul ciu"ulit i c!arcn! su% oc+i- 9ai pr!sus d! toat!) g ndul o "cu s tr!salt! d! %ucuri!5i /mpl!ti d!g!t!l! cu al! lui Doapt! %un) opti !aMin ndu-s! d! m n pr!cum copiii din po,!st!) !a adormi l ng !l /n /ntun!ric-

"&

LUCRURILE SE DESTRAM
'u(! p!tr!cu c!a mai mar! part! a nop&ii urmrind /naintar!a lunii p! acop!riul transpar!nt al .lii 3cordurilor) ca o mon!d d! argint rostogolindu-s! p! supra"a&a transpar!nt a un!i m!s! d! sticl- C nd luna !ra aproap! plin) cum !ra acum) sim&!a cum i s! ascut ,!d!r!a i sim&ul mirosului) c+iar i atunci c nd !ra /n "orm om!n!asc- 3cum) d! pild) put!a sim&i mirosul ndu!lii d! /ndoial din sal i) su% !l) p! c!l acid al "ricii- Cut!a sim&i n!ast mprul /ngri*orrii +ait!i sal! d! lupi din Cdur!a 4roc!lind) /n timp c! s! plim%au /n sus i-n *os /n /ntun!ricul d! su% copaci i at!ptau ,!ti d! la !l 'ucian7 ?oc!a lui 3matis /n ur!c+!a lui !ra gra,) dar ptrun0toar!- <ucian! .muls %rusc din r!,!ri!) 'u(! s! c+inui s-i "iB!0! oc+ii o%osi&i asupra sc!n!i d! dinaint!a lui- 1ra un mic grup 0dr!n&ros) al c!lor car! s! /n,ois!r mcar s-i ascult! planul- 9ai pu&ini d!c t sp!ras! !l- C! mul&i dintr! !i /i cunoscus! /n ,ia&a lui d! odinioar) din 8dris > so&ii C!n+alloJ) so&ii 'ig+tJood) so&ii 2a,!nscar# i tot at &ia p! car! tocmai /i cunoscus!) ca so&ii 9ont!,!rd!) c! conduc!au 8nstitutul din 'isa%ona i ,or%!au /ntr-un am!st!c d! portug+!0 i !ngl!0) sau ca Dasr!!n C+aud+ur$) !"a cu trsturi +otr t! a 8nstitutului din 9um%ai- .ariul !i ,!rd! !ra %rodat cu run! !la%orat!) cu "ir d! argint at t d! strlucitor) /nc t 'u(! s! "!r!a instincti, ori d! c t! ori !a tr!c!a pr!a aproap! d! !l .!rios) 'ucian) 0is! 9ar$s! 'ig+tJoodFa&a !i mic i al% !ra tras d! o%os!al i m +nir!- 'u(! nu s! at!ptas! din part!a !i sau a so&ului !i s ,in) dar "us!s!r d! acord aproap! im!diat c! l! pom!nis! d! /ntrunir!- 5i 0is! c s-ar "i cu,!nit s "i! r!cunosctor c !rau totui acolo) c+iar dac dur!r!a o "cus! p! 9ar$s! mai n!r,oas d!c t d! o%ic!i =u !ti c!l car! n!-ai c+!mat p! to&i aici# mcar at ta po&i s "aci) s "ii at!nt* A "ost. 3matis !d!a cu picioar!l! su% !a ca o adol!sc!nt) dar !Bpr!sia c+ipului !i !ra "!rm- Du ! ,ina lui 'ucian c n! /n, rtim /n c!rc d! o or i mai %in! Hi o s n! mai /n, rtim) p n ,om gsi o solu)ie, 0is! Catric( C!n+alloJ) cu o not d! iritar! /n glas Cu tot r!sp!ctul) Catric() 0is! Dasr!!n) cu acc!ntul !i sacadat) s-ar put!a s nu "i! nicio solu)ie la ac!ast pro%l!m- C!l mai %un lucru la car! put!m sp!ra !st! un plan ;n plan car! s nu implic! nici scla,ia /n mas) nici@ /nc!pu Jia) so&ia lui Catric() dar s! /ntr!rups! %rusc) muc ndu-i %u0a1ra o "!m!i! "rumoas) 0,!lt) car! s!mna "oart! mult cu "iica !i) 3lin!- 'u(! /i amint!a c nd Catric( "ugis! la 8nstitutul din 4!i*ing i s! cstoris! cu !a- Fus!s! c!,a ca un scandal) d! parc s-ar "i consid!rat c tr!%uia s s! /nsoar! cu "ata din 8dris) p! car! prin&ii si i-o al!s!s!r d!*a- 6ar lui Catric( nu-i plcus! niciodat s

"ac pr!cum i s! spun!a) o calitat! p!ntru car! 'u(! /i !ra acum r!cunosctor .au s n! ali!m cu r!pudia&ii< s" ri 'u(! p!ntru !a- 9 t!m c nu !Bist alt cal!) ca s s! !,it! asta Du asta ! pro%l!ma i o tii %in!) 0is! 9ar$s!- =oat tr!a%a ! cu locuril! din Consiliu- Concla,ul n-o s "i! niciodat d! acord cu asta- Htii %in! * &atru locuri@ Du patru) 0is! 'u(!- C t! unul p!ntru spirit!l! naturii) p!ntru Copiii 'unii i p!ntru Copiii lui 'ilit+ 9agici!nii) !l"ii i licantropii) 0is! %l nd .!n+or 9ont!,!rd!) cu spr nc!n!l! ridicat!- 6ar ,ampirii< Du mi-au promis /nc nimic) r!cunoscu 'u(!- Hi nici !u nu l!-am promis lor c!,a- .-ar put!a s nu "i! pr!a dornici s s! altur! Consiliului# nu sunt d!loc pr!a tol!ran&i cu c!i din n!amul m!u) nici nu s! dau /n , nt dup /ntruniri i r!guli- 6ar ua l! ! d!sc+is) dac s! ,or r0g ndi 9alac+i i ai lui nu ,or acc!pta niciodat aa c!,a i) "r !i s-ar put!a s nu a,!m pr!a mult! ,oturi /n Consiliu) murmur Catric(- 6! alt"!l) "r ,ampiri) c! ans mai a,!m< ;na "oart! %un) s! rsti 3matis) car! pr!a s cr!ad /n planul lui 'u(! c+iar mai mult d!c t !l /nsui- .unt mul&i r!pudia&i car! ,or lupta alturi d! noi i sunt cu ad!,rat put!rnici- Dumai magici!nii@ Cltin nd din cap) .!n+ora 9ont!,!rd! s! /ntoars! ctr! so&ul !i Clanul sta ! n!%un!sc- Du ,a m!rg! niciodat- 2!pudia&ii nu sunt d! /ncr!d!r! 3 m!rs /n timpul r0m!ri&!i) 0is! 'u(!4u0!l! doamn!i portug+!0! s! str m%ar Dumai p!ntru c ?al!ntin! lupta /n "runt!a un!i armat! d! sminti&i) 0is! !a- Du d! d!moni- Hi d! und! tim c "otii m!m%ri ai C!rcului su nu s! ,or /ntoarc! la !l) /n clipa /n car! /i ,a c+!ma d! part!a lui< 3i gri* la c! spui) .!n+ora) tun surd 2o%!rt 'ig+tJood1ra prima oar c nd ,or%!a) dup mai %in! d! o or# /i p!tr!cus! mai toat s!ara n!micat) parali0at d! amrciun!- C! "a&a lui !rau cut! d!spr! car! 'u(! ar "i putu *ura c nu l! a,us!s! /n urm cu tr!i 0il!- C+inul din su"l!tul su s! ,!d!a limp!d! /n um!rii /ncorda&i i /n pumnii str ni# 'u(! cu gr!u i-ar "i putut r!proa atitudin!a- Du-l plcus! niciodat pr!a mult p! 2o%!rt) dar !ra dur!ros s ,!0i un %r%at at t d! impuntor d!,!nit n!a*utorat d! m +nir! 6ac ai impr!sia c !u m-a altura lui ?al!ntin! dup moart!a lui 9aB@ !l mia ucis %iatul@ 2o%!rt) murmur 9ar$s! i pus! o m n p! %ra&ul lui 6ac nu n! alturm lui) 0is! .!n+or 9ont!,!rd!) to)i copiii notri ar put!a muri 6ac aa g ndi&i) atunci d! c! sunt!&i aici< 3matis s! ridic /n picioar!Cr!d!am c n!-am /n&!l!s@ !i eu la "el. C! 'u(! /l dur!a capul- 3a !ra /ntotd!auna cu !i) s! g ndi !l) doi pai /naint!) un pas /napoi- 1rau la "!l d! ri ca i militan&ii r!pudia&ilor) dac s-ar "i putut ,!d!a- Cro%a%il c ar "i dus-o cu to&ii mai %in! dac i-ar "i r!0ol,at pro%l!m!l! prin lupt) cum "c!a +aita@ I micar! scurt la uil! .lii /i atras! at!n&ia- 6uras! doar o clip i dac n-ar "i "ost aproap! lun plin) poat! c n-ar "i ,0ut sau n-ar "i r!cunoscut silu!ta car! tr!c!a gr%it prin "a&a uilor- .! /ntr!% p!ntru o clip dac a,!a ,!d!nii- ;n!ori) c nd !ra "oart! o%osit) i s! pr!a c-o ,!d!a p! Joc!l$n > /n tr!murul un!i um%r!) /n *ocul luminii p! un p!r!t!6ar asta nu !ra Joc!l$n- 'u(! s! ridic /n picioar! 9 duc ,r!o c t!,a minut! s iau a!r- 9 /ntorc5i sim&i p!tr!c ndu-l cu pri,ir!a /n timp c!-i croia drum spr! uil! d! la intrar! > to&i) c+iar i 3matis- .!n+or 9ont!,!rd! /i opti c!,a so&i!i sal!) /n portug+!0# 'u(!

prins! lobo, cu, ntul p!ntru FlupG) din u,oiul ,or%!lor- :i nc3ipuie probabil c m duc a"ar s aler$ n cerc i s latru la lun. 3!rul d!-a"ar !ra proaspt i r!c!) iar c!rul c!nuiu ca o plac d! o&!l- Norii /nrois!r c!rul la rsrit i ddus!r o nuan& tranda"iri! tr!pt!lor d! marmur al% din "a&a uilor d! intrar! /n Calat- Jac! /l at!pta) la *umtat!a scrii- Eain!l! al%! d! doliu p! car! l! purta /l lo,ir p! 'u(! ca o palm p!st! "a&) o r!amintir! a tot c! /nduras!r !i aici i c! s! pr!gt!au s mai /ndur! /nc'u(! s! opri la c t!,a tr!pt! mai sus d! Jac! C! "aci aici) Jonat+an< Jac! nu spus! nimic) iar 'u(! /n*ur /n mint! p!ntru c uitas! > lui Jac! nu-i plc!a s i s! spun Jonat+an i) d! r!gul) la ac!st num! rspund!a cu o r!marc tioas6! data asta totui) pru s nu-i p!s!- C+ipul p! car! /l ridic spr! 'u(! !ra la "!l d! sum%ru ca al oricrui adult din .al- 6!i Jac! mai a,!a un an p n d!,!n!a adult dup '!g!a Concla,ului) d!*a ,0us! /n scurta sa ,ia& lucruri mai r!l! d!c t i-ar "i putut imagina c!i mai mul&i adul&i 5&i cau&i prin&ii< ?r!i s spui so&ii 'ig+tJood< Jac! cltin din cap- Du- Du cu !i ,r!au s ,or%!sc- =! cutam p! tin! 1 /n l!gtur cu Clar$< 'u(! co%or/ c t!,a tr!pt! p n a*uns! c+iar l ng !l- 1 t!a"r< 1 %in!Dum!l! lui Clar$ pru s-l "ac p! Jac! s s! /ncord!0! mai tar! i) prin urmar!) /i "cu n!r,ii lui 'u(! s scap!r! > dar Jac! n-ar "i spus niciodat d!spr! Clar$ c !ra %in!) dac n-ar "i "ost /ntr-ad!,r aa 3tunci c! !< Jac! s! uit dincolo d! !l) spr! uil! .lii Cum m!rg! acolo< ?r!un progr!s< Du c+iar) r!cunoscu 'u(!- Iric t nu ,or s i s! pr!d!a lui ?al!ntin!) id!!a r!pudia&ilor /n Consiliu l! plac! /nc mai pu&in- 8ar "r promisiun!a locurilor /n Consiliu) oam!nii m!i n-or s lupt!Ic+ii lui Jac! scoas!r "ulg!r! Concla,ul o s urasc id!!a Du tr!%ui! s-o iu%!asc- =r!%ui! doar s-o plac pu&in mai mult d!c t l! plac! id!!a sinucid!rii Ir s r!"u0!) /l pr!,!ni Jac!- 1u l!-a da un t!rm!n-limit dac-a "i /n locul tuConcla,ul lucr!a0 mai %in! cu t!rm!n!-limit'u(! nu s! putu a%&in! s 0 m%!asc =o&i r!pudia&ii p! car! /i pot c+!ma la lupt s! ,or apropia d! Coarta d! Dord) la apusul soar!lui- 6ac p n atunci Concla,ul cad! d! acord s lupt! /mpr!un cu !i) ,or intra /n ora- 6ac nu) ,or "ac! cal! /ntoars- D-a put!a s am n mai mult d!at t > a%ia n! rm n! d!stul timp s a*ung!m la 4roc!lind p n la mi!0ul nop&ii) dac ! ca0ulJac! "lui!r 3sta-i dramatic- .p!ri c ,!d!r!a tuturor ac!lor r!pudia&i s-i inspir! p! c!i din Concla, sau s-i sp!ri!< Cro%a%il c t! pu&in din am ndou- 9ul&i dintr! m!m%rii Concla,ului sunt ataa&i la 8nstitut!) ca ,oi# !i sunt mult mai o%inui&i cu ,!d!r!a r!pudia&ilor- Dati,ul idrisian m /ngri*or!a0 p! min!- ?!d!r!a r!pudia&ilor la por&il! lor l! poat! st rni panica- C! d! alt part!) l!-ar prind! %in! s li s! aduc amint! c t sunt d! ,uln!ra%iliCa la un s!mnal) pri,ir!a lui Jac! s! /ndr!pt /n sus) spr! ruin!l! Citad!l!i) o cicatric! n!agr p! ,!rsantul d!alului d! d!asupra oraului Du sunt sigur c ar! cin!,a n!,oi! d! mai mult! amintiri d!c t ac!!a5i /ntoars! pri,ir!a la 'u(!) cu oc+ii si limp!0i "oart! s!rioi-

?r!au s-&i spun c!,a i ,r!au s rm n /ntr! noi'u(! nu-i putu ascund! surprind!r!a 6! c! s-mi spui mi!< 6! c! nu so&ilor 'ig+tJood< C!ntru c tu !ti conductorul aici) /n r!alitat!- Hi tii asta'u(! o,i- C!,a din "a&a al% i o%osit a lui Jac! /i atras! simpatia) d!i !ra !Bt!nuat > simpatia i dorin&a d! a-i arta ac!stui %iat) car! "us!s! at t d! ur t trdat i "olosit d! adul&i la ,ia&a lui) c nu to&i adul&ii !rau aa) c !Bistau unii p! car! s! put!a %i0ui 4in! Hi) 0is! Jac!) p!ntru c am /ncr!d!r! c ,!i ti cum s-i !Bplici lui Clar$* 0e s-i !Bplic lui Clar$< 6! c! tr!%ui! s-o "acIc+ii lui Jac! !rau larg d!sc+ii /n "a&a soar!lui car! rsr!a# asta /l "c!a s par cu ,r!o c &i,a ani mai t nr 9 duc dup .!%astian) 'u(!- Htiu cum s-l gs!sc i o s-l urmr!sc p n m ,a conduc! la ?al!ntin!'u(! rsu"l 0gomotos) surprins* !tii cum s-l $seti5 9agnus mi-a artat cum s "olos!sc o ,ra* d! gsir! a urm!lor c nd am stat la !l) /n 4roo(l$n- 5nc!rcam atunci s "olosim in!lul tatlui m!u ca s-l gsim- D-a m!rs) dar@ Du !ti magician- D-ar tr!%ui s po&i s "aci o ,ra* d! urmrir! 3st!a sunt run!- 1Bact cum m-a urmrit 8nc+i0itoar!a c nd am "ost s-l ,d p! ?al!ntin! p! ,as- =ot c!-mi tr!%ui! ca s l! "ac s m!arg ! c!,a d! la .!%astian 6ar am "ost acas la C!n+alloJ- D-a lsat nimic /n urm- Cam!ra lui !ra a%solut goal) pro%a%il !Bact din pricina asta 3m gsit !u c!,a) 0is! Jac!- ;n "ir d! a& /nmuiat /n s ng!l! lui- Du ! mult) dar ! d!stul- '-am /nc!rcat i a m!rs Du po&i s t! duci s al!rgi dup ?al!ntin! d! unul singur) Jac!- D-o s t! las Du m po&i opri- Du c+iar- 6oar dac nu ,r!i s t! lup&i cu min!) c+iar aici) p! tr!pt!l! ast!a- Hi n-ai s /n,ingi- Htii asta la "!l d! %in! ca i min!1ra o tonalitat! ciudat /n ,oc!a lui Jac!) un am!st!c d! siguran& i d! ur d! sin! ;it!) oric t d! +otr t ai "i s "aci p! !roul solitar@ 1u nu sunt !rou) 0is! Jac!- ?oc!a lui sun limp!d! i "r in"l!Biuni) d! parc ar "i !nun&at c!l mai simplu lucru L nd!t!-t! c!-o s /ns!mn! asta p!ntru "amilia 'ig+tJood) c+iar dac n-o s &i s! /nt mpl! nimic- L nd!t!-t! la Clar$@ Cr!0i c nu m-am g ndit la Clar$< Cr!0i c nu m-am g ndit la "amilia m!a< 6! c! /&i /nc+ipui c "ac asta< Cr!0i c nu-mi amint!sc cum ! s ai apt!spr!0!c! ani< rspuns! 'u(!- . ai impr!sia c tu ai put!r!a s sal,!0i lum!a) i nu doar put!r!a) dar i r!sponsa%ilitat!a@ ;it-t! la min!) 0is! Jac!- ;it-t! la min! i spun!-mi c sunt doar un %iat o%inuit d! apt!spr!0!c! ani'u(! o"t Du ! nimic o%inuit la tin! 3cum spun!-mi c ! cu n!putin&- .pun!-mi c sug!stia m!a nu poat! "i dus la /nd!plinir!Fiindc 'u(! tc!a) Jac! continuA ;it!) planul tu ! "oart! %un) dup c t! s! par!- . aduci r!pudia&ii) s lupta&i cu toat! "or&!l! /mpotri,a lui ?al!ntin! la por&il! lui 3licant!- 1 mai %in! aa) d!c t s t! /ntin0i la pm nt i s-l lai s calc! p!st! tin!- 6ar !l o s s! at!pt! la astaD-o s-l lua&i prin surprind!r!- 6ar ar put!a s nu ti! c .!%astian a "ost urmrit- 1

o ans) c!l pu&in) i tr!%ui! s n! "olosim d! oric! mi*loac! put!m .-ar put!a s "i! ad!,rat) 0is! 'u(!- 6ar asta ! pr!a mult s at!p&i d! la o singur p!rsoan- C+iar dac ac!!a !ti tu 4in!) dar nu /n&!l!gi< Du s! poat! s "iu d!c t !u) 0is! Jac!) cu disp!rar!a str!cur ndu-i-s! /n glas- C+iar dac ?al!ntin! simt! c /l urmr!sc) s-ar put!a s m las! s m apropii d!stul d! mult@ 6!stul) ca s "aci c!< .-l ucid) 0is! Jac!- C! altc!,a< 'u(! s! uit la %iatul car! stt!a mai *os) p! tr!pt!- 3r "i ,rut) cum,a) s poat ptrund! prin !l i s-o ,ad p! Joc!l$n /n "iul !i) aa cum o ,!d!a /n Clar$) dar Jac! !ra /ntotd!auna numai !l /nsui > /nc+is) singur i apart! 3i put!a s "aci aa c!,a< 0is! 'u(!- 3i put!a s-&i uci0i propriul tat< 6a) 0is! Jac!) cu ,oc!a la "!l d! /nd!prtat ca un !cou- 3cum urm!a0 mom!ntul /n car! tu /mi spui c nu pot s-l ucid) p!ntru c !st! totui tatl m!u) iar paricidul !st! o crim d! n!i!rtat< Du- 1 mom!ntul /n car! /&i spun c tr!%ui! s "ii sigur c !ti capa%il d! aa c!,a) 0is! 'u(! i /i ddu s!ama) spr! surprind!r!a lui) c o part! din !l d!*a acc!ptas! c Jac! s! ,a duc! s "ac !Bact c!!a c! spus!s! c a,!a s "ac i c !l /l ,a lsa- Du po&i s "aci toat! ast!a) s-&i r!t!0i l!gturil! d!-aici i s-l , n!0i p! ?al!ntin! d! unul singur) doar ca s t! /mpi!dici la ultimul o%stacol I+) 0is! Jac!) sunt capa%il d! asta- 5i mut pri,iril! d! la 'u(!) /n *osul tr!pt!lor) spr! pia&a car!) p n d!un0i) "us!s! plin d! mor&i- =ata m-a "cut c!!a c! sunt- Hi /l ursc p!ntru asta- Cot s-l ucid- 1l /nsui s-a asigurat d! asta'u(! cltin din cap 8ndi"!r!nt d! cr!t!r!a p! car! ai primit-o) Jac!) ai luptat /mpotri,a !i- 1l n-a r!uit s t! p!r,!rt!asc@ Du) 0is! Jac!- D-a "ost n!,oi! s-o "ac5i ridic oc+ii spr! c!rul , rstat cu al%astru i c!nuiu# psril! /i /nc!pus!r ciripitul d! dimin!a& /n copacii d! p! margin!a pi!&!i 3r tr!%ui s pl!c ?r!i s transmit c!,a "amili!i 'ig+tJood< Du- Du l! spun! nimic- Ir s d!a ,ina p! tin!) dac a"l c-ai tiut c! ,oiam s "ac i m-ai lsat totui s pl!c- 3m lsat %il!t!) adug !l- I s /n&!l!ag !i Hi atunci d! c!-- 6! c! &i-am spus toat! ast!a< C!ntru c am ,rut s tii i tu- 3m ,rut s ai asta /n mint!) c nd /&i "aci planul d! %tli!- C !u sunt acolo cut ndu-l p! ?al!ntin!6ac /l gs!sc) o s-&i trimit un m!sa*- N m%i "ugar- L nd!t!-t! la min! ca la planul tu d! r!0!r,'u(! /l apuc str ns d! m n 6ac tatl tu n-ar "i cin! !st!) 0is! !l) ar "i m ndru d! tin!Jac! pru surprins p!ntru o clip) dup car! roi %rusc i /i tras! m na /napoi 6ac ai ti@ /nc!pu !l i /i muc %u0a- Du cont!a0- 9ult noroc) 'ucian Lra$mar(- Ave atDue vale! . sp!rm c nu ,a "i c+iar ultimul rmas-%un) 0is! 'u(!.oar!l! s! ridica acum gr%it p! %olt) iar c nd Jac! /i ridic "runt!a) /ncrunt ndu-s! la su%ita int!nsi"icar! a luminii) p! "a&a lui !ra 0ugr,it c!,a car!-l i0%i p! 'u(! > un am!st!c d! ,uln!ra%ilitat! i d! m ndri! /ncp& nat 5mi aduci amint! d! cin!,a) 0is! !l) "r s s! g nd!asc- 6! cin!,a d!-acum mul&i ani Htiu) 0is! Jac!) cu o str m%tur amar- 5&i aduc amint! d! ?al!ntin! Du) 0is! 'u(!) cu ,oc! mirat# dar c nd Jac! s! /ntoars! cu spat!l!) as!mnar!a s! t!rs!) alung nd nlucil! din amintir!- Du@ nu m g nd!am nicid!cum la ?al!ntin!-

5n mom!ntul /n car! Clar$ s! tr!0i) tiu c Jac! pl!cas!) c+iar mai /naint! d! a d!sc+id! oc+ii- 9 na !i) /ntins d!-a curm!0iul patului) !ra singur# niciun d!g!t nu rspund!a apsrii d!g!t!lor sal!- .! ridic /n capul oas!lor /nc!t) cu inima str ns=r!%ui! s "i tras /napoi drap!riil! /naint! d! a pl!ca) p!ntru c "!r!astra !ra d!sc+is i ra0! strlucitoar! d! soar! trcau patul- Clar$ s! /ntr!% d! c! n-o tr!0is! lumina- 6up po0i&ia soar!lui) tr!%uia s "i! dup-amia0- 5i sim&!a capul gr!u i con"u0) oc+ii /nc!&oa&i- Coat! doar p!ntru c nu a,us!s! niciun comar p!st! noapt!) p!ntru prima oar dup at t d! mult ,r!m!) iar corpul !i s! lsas! "urat d! somn3%ia c nd s! ridic o%s!r, %ucata d! + rti! d! p! nopti!r- I lu) i un 0 m%!t /i "lutur /n col&uril! gurii > d!ci Jac! lsas! un %il!t >) iar c nd c!,a gr!u alun!c d! su% + rti! i 0orni p! pod!a) la picioar!l! !i) d! surpri0 sri c t colo) cr!0 nd c !ra ,iu2mas! la picioar!l! !i) un colac d! m!tal strlucitor- Htiu c! !ra mai /naint! d! a s! apl!ca i a-l cul!g! d! *os- 'n&iorul i in!lul d! argint p! car! Jac! l! purta la g t- 8n!lul "amili!i- 2ar!ori /l ,0us! "r !l- I su%it s!n0a&i! d! groa0 o str%tu6!sc+is! %il!tul i citi r!p!d! prim!l! r nduriA :n po"ida tuturor celorlalte, nu pot ndura $ndul c acest inel s-ar pierde pentru totdeauna, i nici $ndul, la "el de dureros, de a te prsi pe tine pentru totdeauna. !i dei nu am de ales n privin)a unuia, cel pu)in pot s al!g ce s "ac n privin)a celuilalt. 2!stul scrisorii pru s s! di0ol,! /ntr-o c!a& d! lit!r! "r /n&!l!s# tr!%ui s-o cit!asc d! ,r!o c t!,a ori ca s /n&!l!ag c!,a- 8ar c nd /n s" rit /n&!l!s!) rmas! cu oc+ii /n *os) la + rtia car! "lutura /n m na !i tr!murtoar!- 5n&!l!g!a acum d! c! Jac! /i mrturisis! tot c! /i mrturisis! i d! c! spus!s! c o noapt! nu conta- 5i po&i spun! oric! ,r!i cui,a p! car! cr!0i c n-ai s-l mai ,!0i ,r!odat9ai t r0iu) nu-i aminti urmtorul lucru p! car! s! +otr s! s-l "ac sau dac s! r!p!0is! s caut! c!,a d! /m%rcat) /ns cum,a s! tr!0i co%or nd /n goan scril!) /m%rcat /n costumul d! , ntor d! um%r!) cu scrisoar!a /ntr-o m n i cu ln&iorul i in!lul la g t'i,ingul !ra pustiu) "ocul din cmin ars!s! d! tot i !ra doar c!nu) dar din %uctri! ,!n!au 0gomot! i luminA ,oci car! sporo,iau linitit! i miros d! c!,a gtit- 0ltite5 s! mir Clar$- D-ar "i cr!0ut c 3matis ti! s "acHi a,!a dr!ptat!- 8ntr nd /n %uctri!) Clar$ "cu oc+ii mari > 8sa%!ll!) cu prul !i lucios prins /ntr-un coc la c!a") stt!a l ng plit) cu un or& prins la %r u i un polonic d! m!tal /n c!alalt- .imon s! a"la la mas) l ng !a) cu picioar!l! ridicat! p! un scaun) iar 3matis) /n loc s-i spun s-i d!a *os picioar!l!) stt!a spri*init cu spat!l! d! %u"!t) pr nd c s! distr!a0 d! minun!8sa%!ll! "lutur polonicul spr! Clar$ 4un dimin!a&a) 0is! !a- ?r!i micul d!*un< 6!i) %nui!sc c-i mai d!gra% pr n0ul3mu&it) Clar$ s! uit la 3matis) car! ridic din um!ri Cur i simplu) au ,!nit aici i au ,rut s pr!gt!asc micul d!*un 0is! !a) i tr!%ui! s r!cunosc c !u nu sunt o %uctr!as aa d! pric!putClar$ s! g ndi la supa ori%il a lui 8sa%!ll! d! la 8nstitut i /i /n%ui un "ior ;nd!-i 'u(!< 5n 4roc!lind) cu +aita lui) 0is! 3matis- 1 totul /n r!gul) Clar$< Cari pu&in@ Cu oc+ii sp!ria&i) s" ri .imon p!ntru !a- 1 totul /n r!gul< C!ntru o clip) Clar$ nu tiu c! s rspund- &ur i simplu au venit aici, 0is!s! 3matis- C!!a c! /ns!mna c .imon /i p!tr!cus! toat noapt!a cu 8sa%!ll!- .! uit lung la !l- Du prea di"!rit .unt %in!) 0is! !a- Du !ra d!loc mom!ntul acum s-i "ac gri*i /n pri,in&a ,i!&ii amoroas! a lui .imon- =r!%ui! s ,or%!sc cu 8sa%!ll! Ci) ,or%!t!) 0is! 8sa%!ll!) /mpung nd cu linguroiul /n o%i!ctul d! p! "undul

tigii car! !ra) s! t!m!a Clar$) o cltit- =! ascult* Sin$ur, 0is! Clar$8sa%!ll! s! /ncrunt Du poat! at!pta< 3proap! am t!rminat@ Du) 0is! Clar$ i !ra c!,a /n tonul !i car!-l "cu p! .imon) c!l pu&in) s d!,in %rusc al!rt- Du poat!.imon s! ridic d! la mas 4in!- I s , dau un pic d! intimitat!) 0is! !l- .! /ntoars! spr! 3matis- D-ai put!a s-mi ar&i i mi! "otogra"iil! ac!l!a cu 'u(! c nd !ra mic) d!spr! car! po,!st!ai< 3matis arunc o pri,ir! /ngri*orat spr! Clar$) dar /l urm p! .imon a"ar din %uctri! 4a cr!d c-a put!a@ 8sa%!ll! cltin din cap) c nd ua s! /nc+is! /n urma lor- C!,a sclipi la c!a"a !iA un cu&it mic) strlucitor) /n"ipt /n cocul su) car!-l &in!a prins- 5n po"ida ta%loului dom!stic) !ra totui un , ntor d! um%r! ;it!) 0is! !a) dac ! d!spr! .imon@ Du ! d!spr! .imon- 1 d!spr! Jac!- 5ntins! %il!tul spr! 8sa%!ll!- Cit!t! asta7 I"t nd) 8sa%!ll! stins! oc+iul plit!i) lu %il!tul i s! a!0 s-l cit!asc- 6in coul d! "ruct! d! p! mas) Clar$ lu un mr i s! a!0 la mas /n "a&a lui 8sa%!ll!) /n timp c! ac!asta studia %il!tul /n g nd- Clar$ d!co*!a mrul /n tc!r! > nu-i /nc+ipuia c-l ,a m nca totui sau) d! "apt) c ,a mai m nca ,r!odat c!,a8sa%!ll! /i ridic oc+ii din scrisoar!) cu spr nc!n!l! mult /nl&at! Car! d!stul d!@ p!rsonal- 1ti sigur c tr!%uia s-l cit!sc i !u< &robabil c nu. Clar$ a%ia /i put!a aminti cu,int!l! din scrisoar!) acum# /n oricar! alt situa&i!) nu i-ar "i artat-o nicicum lui 8sa%!ll!) dar spaima !i /n l!gtur cu Jac! /ntr!cus! oric! alt pr!ocupar! Cit!t!-o p n la s" rit8sa%!ll! s! /ntoars! la %il!t- C nd t!rmin) pus! + rtia p! mas 9 g nd!am !u c s-ar put!a s "ac aa c!,a 5n&!l!gi c! ,r!au s spun) 0is! Clar$) cu,int!l! rostogolindu-s! din gura !i cu d! la sin! put!r!) dar nu s! poat! s "i pl!cat d! pr!a mult timp sau s "i a*uns pr!a d!part!- =r!%ui! s n! duc!m dup !l i@ .! /ntr!rups!) cr!i!rul !i /n s" rit pric!p nd c! spus!s! 8sa%!ll!) i rosti cu /nt r0i!r!- Cum adic) t! g nd!ai tu c sar put!a s "ac aa c!,a< 1Bact cum am spus- 8sa%!ll! /i tr!cu p! dup ur!c+! o u,i& d!sprins din coc- 6in clipa /n car! a disprut .!%astian) toat lum!a a ,or%it d!spr! cum s-l gs!asc- 1u i-am rscolit cam!ra d! la C!n+alloJ) cut nd oric! am "i putut "olosi ca s-i lum urma > dar n-am gsit nimic- =r!%uia s "i tiut c dac Jac! gs!a c!,a car! s-i p!rmit s-i ia urma lui .!%astian) a,!a s-o t!arg ca din puc- 5i muc %u0a- 6oar c at t mi-a "i dorit s-l "i luat i p! 3l!c cu !l7 3l!c n-o s "i! d!loc mul&umit 3tunci cr!0i c 3l!c o s ,r!a s m!rg!m dup !l< /ntr!% Clar$ cu sp!ran& r!nscut Clar$- 8sa%!ll! pr!a uor !Basp!rat- 0um ai ,r!a s m!rg!m dup !l< Cum am put!a a,!a c!a mai mic id!! /ncotro a luat-o< =r!%ui! s !Bist! ,r!o cal!@ 3m put!a /nc!rca s-i lum urma- =otui Jac! ! d!t!pt- I "i gsit ,r!o modalitat! d! a %loca urmrir!aI m ni! r!c! /i rscoli pi!ptul lui Clar$ 6ar tu mcar ,r!i s-l gsim< 9car /&i pas c a pl!cat /n c!!a c! !) practic) o misiun! sinuciga< Du-l poat! /n"runta p! ?al!ntin!) nu d! unul singur Cro%a%il c nu) 0is! 8sa%!ll!- 6ar am /ncr!d!r! c Jac! ar! moti,!l! sal! s@ . c!< . ,r!a s moar<

* 0lary! Ic+ii lui 8sa%!ll! s! /n,piar d!odat cu "ulg!r! m ni!- Cr!0i c noi) c!ilal&i) sunt!m /n si$uran)5 Cu to&ii at!ptm s murim sau s "im /nro%i&i- C+iar /l ,!0i p! Jac! "c nd asta) st nd pur i simplu p! margin! i at!pt nd s s! /nt mpl! c!,a groa0nic< C+iar /l ,!0i@ =ot c! ,d ! c Jac! !st! "rat!l! tu) la "!l cum a "ost i 9aB) 0is! Clar$) i d! c!!a c! i s-a /nt mplat lui &i-a psat2!gr!t c spus!s! asta) c+iar /n clipa /n car! o rosti# 8sa%!ll! s! "cu palid) d! parc ,or%!l! lui Clar$ /i t!rs!s!r toat culoar!a d! p! c+ip 9aB) 0is! 8sa%!ll! cu o "uri! %in! controlat) !ra un %i!&!l) nu un lupttor > a,!a nou ani- Jac! ! un , ntor d! um%r!) un r0%oinic- 6ac noi n! luptm cu ?al!ntin!) cr!0i c 3l!c nu ,a "i /n lupt< Cr!0i c noi) to&i c!ilal&i) nu n! pr!gtim tot timpul s murim) dac ,a tr!%ui) dac scopul !st! d!stul d! important< ?al!ntin! !st! tatl lui Jac!# pro%a%il c Jac! ar! c!a mai mar! ans dintr! noi to&i s "ac c!!a c! tr!%ui! s "ac@ ?al!ntin! o s-l ucid p! Jac!) dac ,a tr!%ui) 0is! Clar$- D-o s-l cru&! Htiu 6ar tot c! cont!a0 !st! c moar! /n glori!< Dici mcar n-o s-i sim&i lipsa< I s-i simt lipsa n "iecare i, 0is! 8sa%!ll!) tot r!stul ,i!&ii m!l!) car!) +ai s r!cunoat!m) dac Jac! d gr!) ,a mai dura pro%a%il /nc o sptm nCltin din cap Du /n&!l!gi) Clar$- Du /n&!l!gi cum ! s tri!ti tot timpul /n r0%oi) s cr!ti cu %tli! i sacri"iciu- 4nui!sc c nu ! ,ina ta- 1 cum ai "ost cr!scut@ Clar$ /i ridic m inil! 4a /n&!l!g- Htiu c nu m placi) 8sa%!ll!- C!ntru c sunt o mundan p!ntru tin! Cr!0i c d! ac!!a@ 8sa%!ll! s! /ntr!rups!) cu oc+ii strlucitori# nu doar d! m ni!) ,0u Clar$ surprins) dar i d! lacrimi 6umn!0!ul!) tu nu pric!pi nimic) nu-i aa< 5l cunoti p! Jac! d!@ c t) o lun< 1u /l cunosc d! apt! ani- 5n tot timpul sta c t l-am cunoscut) nu l-am ,0ut niciodat /ndrgostit) nu l-am ,0ut niciodat plc ndu-i d! cin!,a- .-a /nt lnit cu "!t!) d!sigur- F!t!l! /ntotd!auna s! /ndrgost!au d! !l) dar lui nu i-a psat niciodat- Cr!d c d! ac!!a 3l!c a cr!0ut@ 8sa%!ll! s! opri p!ntru o clip) rm n nd p!r"!ct imo%il- 5nc!arc s nu pl ng) s! g ndi Clar$) uluit > 8sa%!ll!) car! pr!a c nu pl ng!a niciodat 5ntotd!auna m-a /ngri*orat) i p! mama) d! alt"!l@ ,r!au s spun) c! "!l d! adol!sc!nt nu s! /ndrgost!t! niciodat d! nim!ni< 1ra parc /ntotd!auna doar p! *umtat! tr!a0) c nd c!ilal&i din *ur !rau /ngri*ora&i- 3m cr!0ut c pro%a%il c!!a c! s! /nt mplas! cu tatl lui /i "cus! cum,a un soi d! ru d!"initi,) ca i c nd niciodat nu a,!a s mai iu%!asc p! cin!,a cu ad!,rat- 6ac a "i tiut mcar c! s! /nt mplas! d!-ad!,rat!l!a cu tatl lui@ dar atunci pro%a%il c a "i g ndit ac!lai lucru) nu-i aa< ?r!au s spun) cin! n-ar "i rmas marcat d!"initi, d!-aa c!,a- Hi apoi) noi t!-am cunoscut p! tin! i a "ost ca i c nd s-ar "i tr!0it- =u n-ai a,ut cum s-&i dai s!ama) p!ntru c nu l-ai cunoscut niciodat alt"!l- 6ar !u am ,0ut- Eodg! a ,0ut- 3l!c a ,0ut > d! cr!0i c t!-a ur t at t d! tar!< 3 "ost aa din s!cunda /n car! ai aprut /n "a&a noastr- =u t!-ai g ndit c !ra uluitor c n! put!ai ,!d!a p! noi< Hi !ra) /ntr-ad!,r) dar c! uluir! p! min! c i Jac! te putea vedea pe tine. A vorbit d!spr! tin! tot drumul p n n!-am /ntors la 8nstitut# l-a con,ins p! Eodg! s-l trimit s t! aduc# i odat c! t!-a adus la noi) n-a mai ,rut s t! las! s pl!ci- Iri d! c t! ori !rai /n cam!r) nu t! scpa din oc+i@ 1ra g!los c+iar i p! .imon- Du sunt sigur dac !l i-a dat s!ama) dar !ra g!los- Cot s-&i spun !u- L!los p! un mundan- Hi dup c!!a c! i s-a /nt mplat lui .imon la p!tr!c!r!) a ,rut im!diat s m!arg /mpr!un cu tin! la 6umort) /nclc nd '!g!a Concla,ului) doar ca s sal,!0! un mundan p! car! nici mcar nu-l suporta- 3 "cut-o p!ntru tin!- Cci dac i s-ar "i /nt mplat c!,a lui .imon) tu ai "i su"!rit- =u ai "ost prima p!rsoan din a"ara

"amili!i noastr! d! a cr!i "!ricir! l-am ,0ut ,r!odat pr!ocupat- C!ntru c t! iu%!aClar$ scoas! un sun!t g tuit 6ar asta a "ost /naint!@ 5naint! s a"l! c !rai sora lui- Htiu- Hi nu t! /n,inui!sc p!ntru asta. D-a,!ai d! und! s tii- Hi %nui!sc c n-ai putut "ac! nimic) nici c nd i-ai /ntors spat!l! i-ai pl!cat) /nt lnindu-t! cu .imon dup ac!!a ca i c nd nici nu &i-ar "i psat- 3m cr!0ut c) d! ,r!m! c! Jac! a"las! c !ti sora lui) a,!a s r!nun&! i s tr!ac p!st! asta) dar n-a "cut-o) n-a putut- Du tiu c! i-a "cut ?al!ntin! c nd !ra copil- Du tiu dac din cau0a asta ! !l aa cum ! sau dac asta ! pur i simplu "ir!a lui) dar n-o s tr!ac p!st! iu%ir!a p!ntru tin!) Clar$- Du poat!- 3m /nc!put s ursc s t! ,dC!ntru #ace uram s t! ,d- 1 ca o ran p! car! o cap!&i d! la ,!ninul d! d!mon > tr!%ui! s-o lai /n pac! i-o s s! ,ind!c!- 6! "i!car! dat c nd sco&i %anda*!l!) nu "aci d!c t s d!sc+i0i din nou rana- 6! "i!car! dat c nd t! ,!d!) ! ca i c nd i-ar scoat! %anda*!l! Htiu) opti Clar$- Cum cr!0i c ! p!ntru min!< Du tiu- Du pot s spun c! sim&i tu- Du !ti sora mea. Du t! ursc) Clar$- 4a c+iar t! plac- 6ac ar "i cu putin&) n-a ,r!a p! nim!ni altcin!,a car! s "i! cu Jac!6ar sp!r c po&i /n&!l!g! c nd spun c) dac printr-o minun! scpm cu to&ii din asta) nd*dui!sc ca "amilia m!a s s! mut! /n alt part!) at t d! d!part!) /nc t s nu t! mai ,!d!m niciodatClar$ /&i sim&!a lacrimil! /n&!p ndu-i pl!oap!l!- 1ra ciudat) !a i 8sa%!ll!) st nd la masa ac!!a) pl ng nd dup Jac! din moti,! car! !rau d!opotri, "oart! di"!rit! i ciudat d! as!mntoar! 6! c! /mi spui toat! ast!a acum< C!ntru c m acu0i c nu ,r!au s-l prot!*!0 p! Jac!- 6ar !u c+iar ,r!au s-l prot!*!0- 6! c! cr!0i c am "ost at t d! suprat c nd t!-am ,0ut p! tin! apr nd acas la C!n+alloJ< =u t! por&i d! parc nu "aci part! din toat lum!a asta) a noastr# stai p! tu) dar eti o part! din !a- 1ti /n mi*locul !i- Du po&i s t! pr!"aci la n!s" rit c !ti *uctor /nc!ptor) Clar$) nu c nd !ti "iica lui ?al!ntin!- Du c nd Jac! "ac! c!!a c! "ac! din cau0a ta 6in cau0a mea! Ci tu d! c! cr!0i c ! at t d! dornic s-i rit! ,ia&a< 6! c! cr!0i lui nu-i pas dac moar!< Cu,int!l! lui 8sa%!ll! s! /n"ig!au ca nit! ac! /n ur!c+il! lui Clar$- !tiu eu de ce, s! g ndi !a- &entru c e convins c e demon, e convins c nu e cu adevrat uman, d! aceea B dar nu pot s-)i spun asta, nu-)i pot spune sin$urul lucru care te-ar "ace s /n&!le$i. 5ntotd!auna s-a g ndit c !ra c!,a /n n!r!gul cu !l) iar acum) din cau0a ta) cr!d! c ! %l!st!mat p!ntru totd!auna- '-am au0it c nd i-a spus asta lui 3l!c- 6! c! s nu-&i riti ,ia&a) dac oricum nu ,r!i s tri!ti< 6! c! s nu-&i riti ,ia&a) dac nu ,!i "i niciodat "!ricit) indi"!r!nt c! "aci< 8sa%!ll!) d!stul7 ;a s! d!sc+is!s!) aproap! "r 0gomot) iar /n prag stt!a .imon- 3proap! c uitas! c t d! ascu&it /i !ra acum au0ul Du ! ,ina lui Clar$8sa%!ll! s! "cu roi! la "a& Du t! am!st!ca) .imon- =u nu tii c! s! p!tr!c!.imon intr /n %uctri!) tr ntind ua dup !l 3m au0it aproap! tot c!-a&i ,or%it) l! spus! !l) d!ga*at- C+iar i prin p!r!t!- Nici c nu-i tii s!ntim!nt!l! lui Clar$) p!ntru c n-o cunoti d! /nd!a*uns d! mult ,r!m!- 1i %in!) !u da- 6ac tu cr!0i c Jac! ! singurul car! su"!r) aici t! /n!li;rm un mom!nt d! tc!r!# /n,!runar!a din !Bpr!sia lui 8sa%!ll! dispr!a) /nc!tul cu /nc!tul- Ca d! la mar! d!prtar!) Clar$ a,u impr!sia c aud! p! cin!,a

%t nd la ua din "a&A 'u(!) pro%a%il) sau 9aia car! adus!s! o nou pro,i0i! d! s ng! p!ntru .imon Du din cau0a m!a a pl!cat) 0is! Clar$) iar inima /nc!pu s-i %at cu put!r!&ot s le spun secretul lui #ace, acum, c a plecat5 &ot s le spun adevratul motiv pentru care a plecat, adevratul motiv pentru care nu-i pas dac moare5 Cu,int!l! /nc!pur s s! r!,!rs! din !a) aproap! /mpotri,a ,oin&!i sal!. C nd Jac! i cu min! am "ost la conacul Pa$land@ c nd n!-am dus s gsim cart!a 3l%@ .! opri c nd ua d! la %uctri! s! d!sc+is! %rusc- 3matis stt!a /n prag) cu c!a mai ciudat !Bpr!si! /ntiprit p! c+ip- C!ntru o clip) Clar$ cr!0u c !ra sp!riat) i sim&i c i s! str ng! inima- 6ar nu spaim !ra p! "a&a lui 3matis) nu c+iar spaim3rta ca atunci c nd Clar$ i 'u(! aprus!r d!odat la ua !i- 3rta d! parc-ar "i ,0ut o sta"i! Clar$) 0is! !a /nc!t- 3 ,!nit cin!,a car! ,r!a s t! ,ad@ 9ai /naint! s poat s" ri) ac!l cin!,a tr!cu p! l ng !a) intr nd /n %uctri!3matis rmas! d!opart!) iar Clar$ /l ,0u %in! p!ntru prima oar p! intrus > o "!m!i! 0,!lt) /m%rcat /n n!gru- 'a /nc!put) tot c! d!slui Clar$ "u costumul d! , ntor d! um%r! i aproap! c n-o r!cunoscu) nu p n c nd oc+ii !i nu a*uns!r la c+ipul "!m!ii i sim&i c-i sar! inima din pi!pt) ca atunci c nd Jac! sris! cu motocicl!ta p!st! margin!a acop!riului +ot!lului 6umort) d! la !ta*ul 0!c!1ra mama !i-

$ARTEA A TREIA CALEA S$RE RAI

O3, tiu, calea spre rai era uoar. .i!g"ri!d .assoon) F5ndrgostitul imp!r"!ctG

"'

CONDI2IILE DE LOIALITATE

6in noapt!a /n car! s! /ntors!s! acas i d!scop!ris! c mama !i disprus!) Clar$ /i /nc+ipuis! at t d! ad!s!a c o s-o ,ad din nou) t!a"r i sntoas) /nc t /nc+ipuiril! !i cptas!r asp!ctul un!i "otogra"ii car! /nc!pus! s s! t!arg din cau0 c "us!s! luat /n m n d!-at t!a ori i studiat- 8maginil! ac!l!a /n,ias!r acum /naint!a !i) /n timp c! !a s! +ol%a n!,!nindu-i s cr!ad > imagini /n car! mama !i) art nd sntoas i "!ricit) o /m%r&ia p! Clar$ i-i spun!a c! dor /i "us!s! d! !a) dar c totul o s "i! %in! acum9ama din /nc+ipuiril! !i s!mna "oart! pu&in cu "!m!ia c! stt!a /n "a&a !i acum1a i-o amint!a p! Joc!l$n ca d!licat i artist) o mic %o!m cu salop!ta !i ptat d! ,ops!l!l! cu car! picta) cu prul rou /mpl!tit /ntr-o coad p! spat! sau str ns /n , r"ul capului cu un cr!ion) /ntr-un coc alandala- 3c!ast Joc!l$n !ra strlucitoar! i tioas ca un cu&it) cu prul pi!ptnat s!,!r p! spat!) "r nicio u,i& n!lalocul !i# n!grul sum%ru al costumului !i /i "c!a "a&a palid i dur- Dici !Bpr!sia !i nu !ra ac!!a p! car! i-o imaginas! Clar$A /n loc d! /nc ntar!) !ra c!,a c! aduc!a mai d!gra% a groa0 c nd s! uita la Clar$) cu oc+ii !i ,!r0i larg d!sc+ii Clar$) opti !a- Aainele tal!Clar$ s! uit /n *os) la !a /nsi- 1ra /m%rcat /n costumul d! lupt al lui 3matis) !Bact c!!a c! mama !i nu ,ois! niciodat ca "iica !i s poart! i-i p!tr!cus! toat ,ia&a lu nd msuri s nu s!-nt mpl! asta- Clar$ /ng+i&i cu gr!u nodul din g t i s! ridic /n picioar!) apuc ndu-s! str ns d! margin!a m!s!i- ?!d!a cum i s! al%is!r noduril! d!g!t!lor) dar m inil! i s! pr!au cum,a d!con!ctat! d! r!stul trupului) d! parc i-ar "i apar&inut altcui,aJoc!l$n "cu un pas spr! !a) d!sc+i0 ndu-i %ra&!l! Clar$@ 8ar Clar$ s! tr!0i c s! d /napoi > at t d! gr%it) c s! lo,i cu al!l! d! %u"!t6ur!r!a o sg!t prompt) dar !a a%ia o lu /n s!am# s! uita &int la mama !i- 'a "!l i .imon) cu gura uor cscat# i tot aa i 3matis) ocat8sa%!ll! s! ridic /n picioar!) int!rpun ndu-s! /ntr! Clar$ i mama !i /i str!cur m na su% or&) iar Clar$ pr!sim&i c) atunci c nd i-o ,a scoat!) a,!a s &in /n !a %iciul !i su%&ir! d! !l!ctrum C! s! p!tr!c! aici< /ntr!% 8sa%!ll!- =u cin! !ti< ?oc!a !i put!rnic o,i pu&in c nd pru c cit!t! !Bpr!sia d! p! "a&a lui Joc!l$n# Joc!l$n s! uita lung la !a) cu o m n p! inim* Maryse. ?oc!a lui Joc!l$n !ra doar o oapt8sa%!ll! pru ocat 6! und! tii cum o c+!am p! mama< 8m!diat) o%ra*ii lui Joc!l$n s! /mpurpurar 4in!/n&!l!s- =u !ti "iica lui 9ar$s!- Dumai c@ s!m!ni at t d! mult cu !a7 5i ls m na *os) /nc!t 1u sunt Joc!l$n Fr@ Fairc+ild) mama lui Clar$8sa%!ll! /i scoas! m na d! su% or& i arunc o pri,ir! spr! Clar$) n!dum!rit 6ar !rai /n spital@ la D!J Kor(@ 3m "ost) 0is! Joc!l$n cu ,oc! mai "!rm- 6ar mul&umit "iic!i m!l!) acum sunt %in!- Hi mi-ar plc!a s rm n un mom!nt doar cu !a 1u nu pr!a cr!d) 0is! 3matis) c !a ,r!a s rm n un mom!nt doar cu tin!5ntins! o m n spr! umrul lui Joc!l$n- =r!%ui! s "i! un mar! oc p!ntru !a@ Joc!l$n /i ddu la o part! m na lui 3matis i /naint spr! Clar$) /ntin0 ndu-i %ra&!l! spr! !a Clar$@ 5n s" rit) Clar$ /i r!gsi ,oc!a- I ,oc! r!c!) glacial) /ntr-at t d! "urioas /nc t o surprins! i p! !a Cum ai a*uns aici) Joc!l$n< 9ama !i /ncr!m!ni) cu o !Bpr!si! d! n!siguran& *uc ndu-i p! c+ip-

3m ,!nit prin Cortal) c+iar la margin!a oraului) cu 9agnus 4an!- 8!ri) a ,!nit la min!) la spital@ a adus antidotul- 9i-a po,!stit tot c! ai "cut p!ntru min!- =ot c! mi-am dorit d! c nd m-am tr!0it a "ost s t! ,d@ ?oc!a i s! stins! Clar$) s-a /nt mplat c!,a< 6! c! nu mi-ai spus niciodat c a,!am un "rat!< 0is! Clar$Du !ra c!!a c! s! at!ptas! !a c-o s-i spun) nu !ra nici mcar c!!a c! plnuis! s rost!asc- 6ar) asta /i i!is!Joc!l$n ls %ra&!l! s-i cad 3m cr!0ut c muris!- 3m cr!0ut c) dac-&i spun) nu "c!am altc!,a d!c t s t! /ndur!r!0 6-mi ,oi! s-&i spun c!,a) mam) 0is! Clar$- 1 mai %in! s tii) d!c t s nu tii- 5ntotd!auna 5mi par! ru@ /nc!pu Joc!l$n* :)i pare ru5 Carc s! rups!s! c!,a /nuntrul lui Clar$ i totul s! r!,rsa acum a"ar) toat amrciun!a !i) toat m nia /n%uit ?r!i s-mi !Bplici d! c! nu mi-ai spus niciodat c sunt , ntor d! um%r!< .au c tatl m!u tri!t!< I+) i c! 0ici d!spr! suma aia p! car! i-ai pltit-o lui 9agnus ca s-mi "ur! amintiril!< 5nc!rcam s t! prot!*!0@ 1i %in!) ai "cut o tr!a% $ro av! ridic ,oc!a Clar$- C! t!-at!p&i s s! /nt mpl! cu min! dup c! tu dispr!ai< 6ac n-ar "i "ost Jac! i c!ilal&i) acum a "i moart- Du mi-ai artat niciodat cum s m prot!*!0 singur- Du mi-ai spus niciodat c t d! p!riculoas! !rau d! "apt lucruril!- C! t!-ai g ndit< C dac nu put!am s ,d !u lucruril! r!l!) asta /ns!mna c nici !l! nu m put!au ,!d!a p! min!< Ic+ii /i ard!au- Htiai c ?al!ntin! nu !ra mort- 8-ai spus lui 'u(! c tu cr!d!ai c /nc !ra /n ,ia& =ocmai d! ac!!a a tr!%uit s t! ascund) 0is! Joc!l$n- Du put!am risca s-l las p! ?al!ntin! s a"l! und! !ti- Du-l put!am lsa s s! ating d! tin!@ C!ntru c l-a trans"ormat p! primul tu nscut /ntr-un monstru) 0is! Clar$) i nai ,rut s-mi "ac i mi! ac!lai lucru3mu&it i ocat) Joc!l$n nu put!a d!c t s s! uit! "iB la !a 6a) 0is! !a) /ntr-un t r0iu- 6ar asta nu ! tot) Clar$@ 9i-ai "urat amintiril!) 0is! Clar$- =u mi l!-ai luat- 9i-ai rpit dr!ptul d! a ti cin! sunt Du asta !ti tu7 strig Joc!l$n- D-am ,rut niciodat s "ii cin! !rai@ Du cont!a0 c! ai ,rut tu7 &ip Clar$- 1 ,or%a d! cin! sunt !u7 =u mi-ai rpit toat! ast!a > nu-)i apar)ineau7 Joc!l$n !ra li,id- 5n oc+ii lui Clar$ s! adunar lacrimi > nu suporta s-o ,ad p! mama !i ast"!l) s-o ,ad at t d! rnit) i cu toat! ac!st!a !a !ra c!a car!-i "cus! toat! rnil! > i tia c dac d!sc+id!a gura din nou) a,!a s-i ias cu,int! i mai cumplit!) lucruri i mai plin! d! ur i d! m ni!- 5i lipi m na p!st! gur i s! r!p!0i spr! +ol /mping nd-o la o part! p! mama !i i tr!c nd p! l ng m na /ntins d! .imon- =ot c! ,oia !ra s scap!- 5mping nd or%!t! ua d! la intrar!) aproap! c0u /n strad- 5n urma !i) cin!,a o strig p! num!) dar !a nu s! /ntoars!- 6!*a al!rgaJac! "us!s! cum,a surprins s d!scop!r! c .!%astian lsas! calul lui ?!rlac /n gra*d) /n loc s-l "olos!asc i s gon!asc la galop /n noapt!a /n car! "ugis!Cro%a%il c s! t!mus! c i s-ar "i putut da d! urm lui Pa$"ar!rJac! sim&i o oar!car! satis"ac&i! s /n!u!0! armsarul i s ias clar! din oraC!-i dr!pt) dac .!%astian c+iar l-ar "i ,rut p! Pa$"ar!r) nu l-ar "i lsat /n urm > i) d! alt"!l) /n primul r nd) calul nu "us!s! /ntr-ad!,r al lui .!%astian- 6ar r!alitat!a !ra c lui Jac! /i plc!au caii- 3,!a 0!c! ani c nd clris! unul ultima oar) dar

amintiril!) o%s!r, !l cu plc!r!) /i r!,!n!au cu r!p!0iciun!'! luas!) lui i lui Clar$) aproap! as! or! s ,in p! *os d! la conacul Pa$land p n /n 3licant!- 5i lu aproap! dou or! s a*ung /napoi) clrind aproap! la galop- C nd a*uns!r s urc! d!alul la picioar!l! cruia s! a"lau casa i grdinil!) am ndoi > i !l) i calul > !rau acop!ri&i d! %ro%oan! d! ndu!alCrot!c&iil! car! d!,iau tr!ctorii i ascund!au conacul "us!s!r distrus! odat cu t!m!lia conacului- C!!a c! mai rms!s! din cldir!a > odinioar !l!gant > !ra un morman d! piatr pr"uit- Lrdinil!) p r*olit! acum p! la margini) /nc /i mai !,ocau amintiri din p!rioada /n car! tris! s! aici) p! c nd !ra copil- ?0u tu"!l! d! tranda"iri) acum lipsit! d! "lori i npdit! d! %urui!ni c&rtoar!# %ncil! d! piatr) d! l ng %a0in!l! s!cat!# i ad ncitura din pm nt und! sttus! cu Clar$ /n noapt!a c nd s! pr%uis! conacul- Cut!a ,!d!a printr! copaci sclipir!a al%astr a lacului din apropi!r!;n ,al d! amrciun! /l cuprins!- 5i , r/ m na /n %u0unar i scoas! mai /nt i o st!l > o F/mprumutas!G din cam!ra lui 3l!c) /naint! d! a pl!ca) s-o /nlocuiasc p! ac!!a p! car! i-o pi!rdus! Clar$) d! ,r!m! c! 3l!c put!a oric nd s-i ia alta > i apoi "irul d! a& p! car!-l cul!s!s! d! p! m n!ca manti!i lui Clar$- 5l &in!a /n palm > !ra m n*it d! s ng! la un capt- 5l /nc+is! /n pumn) str ng nd d!stul d! tar! c t s i s! ,ad oas!l! prin pi!l!) iar cu st!la tras o run p! dosul m inii- Cri,i runa scu"und ndu-s! /n pi!l!a lui) ca piatra /ntr-o ap) i /nc+is! oc+ii5n loc d! /ntun!ricul din spat!l! pl!oap!lor sal!) ,0u o ,al!- 1l stt!a p! un mal /nalt i o pri,!a cum s! d!s"oar la picioar!l! sal! i) ca i cum s-ar "i uitat p! o +art und! !ra marcat cu o piun!0 locul /n car! s! opris!- Htiu !Bact und! s! a"la5i aminti cum 8nc+i0itoar!a tius! pr!cis und! !ra ,asul lui ?al!ntin! p! mi*locul lui 1ast 2i,!r i s! luminA 2eci aa a "cut i ea. Fi!car! d!taliu !ra "oart! clar > "i!car! "ir d! iar%) c!l! c t!,a "run0! uscat! /mprtiat! la picioar!l! lui >) dar "r niciun sun!t- .c!na !ra n!pm nt!an d! tcut?al!a a,!a "orm d! potcoa,) mai /ngust la un capt d!c t la c!llalt- ;n "ir argintiu strlucitor d! ap > un i0,or sau un p r u > curg!a p! mi*locul !i i dispr!a printr! st ncil! d! la captul mai /ngust- ' ng p r u s! ridica o cas d! piatr c!nui!) d! p! al cr!i +orn ptrat i!!au "uioar! d! "um al%- 1ra o sc!n ciudat d! pastoral) linitit su% oc+iul al%astru al c!rului- 5n timp c! pri,!a) o silu!t 0,!lt rsri /n ra0a lui ,i0ual- .!%astian- 3cum) c nd nu s! mai ost!n!a s s! pr!"ac) arogan&a sa s! disting!a clar /n modul /n car! p!a) /n um!rii i!i&i /n a"ar) /n uorul 0 m%!t a"!ctat d! p! "a&a lui- .!%astian /ng!nunc+! la margin!a p r ului i /i cu"und m inil! /n ap) stropindu-s! apoi p! "a& i p! prJac! d!sc+is! oc+ii- .u% !l) Pa$"ar!r pt!a mul&umit iar%- Jac! /i , r/ st!la i "irul d! a& la loc /n %u0unar i) dup o singur pri,ir! spr! ruin!l! cas!i /n car! cr!scus!) apuc "r ul i /i /n"ips! pint!nii /n coast!l! caluluiClar$ stt!a /n iar%) la margin!a Colin!i Citad!l!i) i s! uita posac /n *os) la 3licant!- Cri,!lit!a din punctul ac!la !ra d!-a dr!ptul sp!ctaculoas) tr!%uia s r!cunoasc- Cut!a ,!d!a p!st! acop!riuril! oraului cu sculpturil! lor !l!gant! /n piatr i cu moritil! gra,at! cu run!-C!c!&i p!st! turl!l! Calatului 3cordurilor) p n la c!,a car! sclip!a /n d!prtar!) ca margin!a un!i mon!d! d! argint > 'acul '$n< 2uin!l! /nn!grit! al! Citad!l!i s! /nl&au /n spat!l! !i) iar turnuril! d!monilor sclip!au pr!cum cl!tarul- Clar$ a,u impr!sia c poat! ,!d!a prot!c&iil!) sclipind ca o plas in,i0i%il d! *ur /mpr!*urul oraului.! uit /n *os) la m inil! !i- 2ups!s! mai mult! "ir! d! iar% /n ultim!l! spasm! al! "uri!i sal!) iar d!g!t!l! /i !rau lipicioas! d! pm nt i d! s ng!) d! la ung+ia p! car! i-o d!spicas! p! *umtat!- Idat c! "uria /i tr!cus!) /i luas! locul o s!n0a&i! d! pusti!tat! cumplit- Du-i ddus! s!ama c t pic /i purta mam!i sal!) nu p n c nd nu intras! p! u) iar Clar$ ddus! d!opart! panica !i p!ntru ,ia&a lui Joc!l$n i r!ali0as! c! 0c!a d!d!su%t- 3cum) c nd !ra mai calm) s! /ntr!% dac o part!

din !a ,oia s-o p!d!ps!asc p! mama !i p!ntru c!!a c! i s! /nt mplas! lui Jac!6ac !l n-ar "i "ost min&it > dac am ndoi n-ar "i "ost min&i&i >) atunci pro%a%il c ocul d! a d!scop!ri c! /i "cus! lui ?al!ntin! c nd !ra doar un copil nu l-ar "i /mpins la un g!st p! car! Clar$ nu a,!a cum s nu-l simt ca "iind aproap! o sinucid!r! =! sup!ri dac stau i !u cu tin!< .ri sp!riat i s! rostogoli p! o part!) ca s s! uit! /n sus- .imon stt!a /n picioar!) l ng !a) cu m inil! /n %u0unar!- Cin!,a > 8sa%!ll!) pro%a%il > /i ddus! o *ac+!t n!agr) din mat!rialul dur p! car!-l "olos!au , ntorii d! um%r! p!ntru costum!l! lor d! lupt- ;n ,ampir /n costum) g ndi Clar$) /ntr!% ndu-s! dac !ra primul =!-ai "uriat i m-ai luat prin surprind!r!) 0is! !a- 4nui!sc c nu sunt un , ntor d! um%r! pr!a %r!a0.imon ridic din um!ri Ci) /n aprar!a ta) !u c+iar m mic cu o gra&i! sil!n&ioas d! pant!r5n po"ida ,oin&!i sal!) Clar$ 0 m%i- .! ridic /n capul oas!lor) t!rg ndu-i murdria d! p! m ini Eaid!) stai i tu l ng min!- F!sti,alul morocnoilor ! d!sc+is tuturor3!0 ndu-s! l ng !a) .imon s! uit p!st! ora i "lui!r Frumoas pri,!lit! 1st!- Clar$ /i arunc o cuttur pi!0i- Cum m-ai gsit< Ci) mi-a luat c t!,a or!) 0 m%i !l) pu&in str m%- 3poi mi-am amintit cum) atunci c nd n! c!rtam) /n clasa /nt i) tu t! duc!ai s t! %osum"li p! acop!riul m!u) iar mama tr!%uia s t! d!a *os Hi< =! cunosc) 0is! !l- C nd t! sup!ri) cau&i locuril! /nalt!5i /ntins! c!,a > mantia !i ,!rd!) "rumos /mpturit- 1a o lu i o pus! p! um!ri > %iata +ain) a,!a d!*a s!mn!l! clar! al! purtatului /nd!lungat- C+iar i o gaur) d!stul c t s , ri un d!g!t prin !a 9!rsi) .imon5i prins! g!nunc+ii /n %ra&! i /i /ndr!pt pri,ir!a spr! ora- .oar!l! co%or s! spr! ori0ont) iar turnuril! /nc!pus!r s /mprti! o lumin sla%) rou-tranda"iri! 9ama t!-a trimis s m aduci< .imon cltin din cap 'u(!) d! "apt- Hi mi-a c!rut doar s-&i spun c ar "i %in! s t! /ntorci /naint! d! apusul soar!lui- .! /nt mpl nit! c+!stii d!stul d! important! C! "!l d! c+!stii< 'u(! l!-a dat t!rm!n c!lor din Concla, p n la apus s d!cid dac sunt d! acord s l! o"!r! r!pudia&ilor nit! locuri /n Consiliu- 2!pudia&ii s! str ng cu to&ii la Coarta d! Dord) /n amurg- 6ac acc!pt Concla,ul) intr /n 3licant!- 6ac nu@ 5i trimit acas) s" ri Clar$- Hi Concla,ul s! pr!d lui ?al!ntin! 9da Ir s acc!pt!) 0is! Clar$- %rebuie s acc!pt!- 5i str ns! g!nunc+ii la pi!pt- Du l-ar al!g! niciodat p! ?al!ntin!- Dim!ni n-ar "ac!-o 9 %ucur s ,d c id!alismul nu &i-a "ost tir%it) 0is! .imon i) cu toat! c tonul lui !ra uuratic) Clar$ au0i i-o alt ,oc! prin a lui- ?oc!a lui Jac!) spun nd c !l nu !ra un id!alist) iar !a s! /n"ior) /n po"ida manti!i p! car! o purta .imon< 0is! !a- 3m s-&i pun o /ntr!%ar! stupid Car!< =!-ai culcat cu 8sa%!ll!< .imon scoas! un sun!t /n!cat- Clar$ s! rsuci /nc!t) ca s s! uit! la !l =! sim&i %in!< /ntr!% !a Cr!d c da) 0is! !l) r!cpt ndu-i stp nir!a cu un !"ort !,id!nt- ?or%!ti s!rios< Ci) ai "ost pl!cat toat noapt!a-

.imon tcu un lung mom!nt- 5n c!l! din urm) spus!A Du sunt sigur c ! tr!a%a ta) dar) nu 1i %in!) 0is! Clar$ dup o pau0 d! c+i%0uin&) %nui!sc c n-ai "i putut pro"ita d! !a c nd ! at t d! /ndur!rat d! pi!rd!r!a su"!rit i toat! c!l!lalt!.imon pu"ni 6ac-l /nt ln!ti ,r!odat p! omul car! s pro"it! d! 8sa%!ll!) s m anun&i i p! min!- 9i-ar plc!a s-i str ng m na- .au s "ug din cal!a lui c t d! r!p!d! pot) nu pr!a tiu %in! car! din !l! 6!ci nu t! /nt ln!ti cu 8sa%!ll! Clar$) 0is! .imon) d! c! m /ntr!%i d!spr! 8sa%!ll!< Du ,r!i s ,or%im d!spr! mama ta< .au d!spr! Jac!< 800$ mi-a spus c a pl!cat- Htiu cum tr!%ui! s t! sim&i 4a nu) 0is! Clar$- Du cr!d c tii Du !ti singura p!rsoan car! s-a sim&it ,r!odat prsit- 5n ,oc!a lui .imon s! sim&!a o not d! n!r%dar!- Nu c am cr!0ut@ ,r!au s spun) nu t!-am ,0ut niciodat at t d! "urioas- Hi p! mama ta- 3m cr!0ut c &i-!ra dor d! !a 4in!/n&!l!s c mi-a "ost dor d! !a7 0is! Clar$) d ndu-i s!ama) c+iar c nd o rosti) cum tr!%ui! s "i artat sc!na din %uctri!- 9ai al!s /n oc+ii mam!i sal!3lung ac!st g nd- Dumai c) am "ost at t d! conc!ntrat s-o sal,!0 > s-o sal,!0 d! ?al!ntin!) apoi s gs!sc o cal! s-o ,ind!c >) /nc t nu m-am oprit niciodat s m g nd!sc c t d! "urioas !ram c m-a min&it /n to&i ac!ti ani- C mi-a &inut ascuns! toat! ast!a) mi-a ascuns ad!,rul- Du m-a lsat niciodat s tiu cin! !ram d! "apt 6ar nu asta i-ai spus c nd a intrat /n %uctri!) 0is! .imon) linitit- 8-ai spus F6! c! nu mi-ai spus niciodat c a,!am un "rat!<G Htiu- Clar$ cul!s! un "ir d! iar% din pm nt) rsucindu-l /ntr! d!g!t!- 4nui!sc c nu m pot opri s nu m g nd!sc c) dac-a "i tiut ad!,rul) nu l-a "i pri,it p! Jac! aa cum am "cut-o- Du m-a "i /ndrgostit d! !l.imon tcu p!ntru o clip Du cr!d c t!-am mai au0it ,r!odat spun nd asta C /l iu%!sc< r s!) dar /i sun *alnic p n i !i- .! par! c n-ar! rost s m pr!"ac c nu-i aa) /n mom!ntul sta- Coat! c totui cont!a0- Cro%a%il c n-am s-l mai ,d niciodat) oricum I s s! /ntoarc Coat! I s s! /ntoarc) r!p!t .imon- C!ntru tin! Du tiuClar$ cltin din cap- .! "cus! mai r!c! d! c nd soar!l! s! cu"undas! spr! margin!a 0rii- 1a-i mi*i oc+ii) apl!c ndu-s! i pri,ind &int .imon) uit!7 1l /i urmri pri,ir!a- 6incolo d! prot!c&ii) la Coarta d! Dord) sut! d! silu!t! /ntun!cat! s! adunau) un!l! st nd str ns! /n grup) alt!l! c!,a mai d!opart!A r!pudia&ii p! car! 'u(! /i c+!mas! /n a*utorul c!t&ii at!ptau r%dtori cu, ntul d! la Concla, car! s-i las! s intr!- ;n "ior /i str%tu ira spinrii lui Clar$- 1ra a!0at nu doar p! culm!a ac!stui d!al) uit ndu-s! p!st! o pant a%rupt la oraul d! d!d!su%t) dar s! a"la c+iar la limita un!i cri0!) un !,!nim!nt car! a,!a s sc+im%! lucruril! /n lum!a , ntorilor d! um%r! 3u ,!nit) 0is! .imon) mai mult p!ntru sin!- 9 /ntr!% dac asta /ns!amn c sa +otr t Concla,ul< .p!r c daFirul d! iar% p! car! /l stri,is! Clar$ d!,!nis! o murdri! ,!rd! in"orm# /l arunc i smuls! altul Du tiu c! o s "ac dac !i d!cid s s! supun lui ?al!ntin!- Coat! ,oi r!ui s cr!!0 un Cortal car! s n! duc p n /ntr-un loc und! ?al!ntin! s nu n! gs!asc niciodat- I insul pusti! sau c!,a as!mntor I(a$) am i !u o /ntr!%ar! prost!asc) 0is! .imon- =u po&i cr!a run! noi) da<

6! c! nu cr!!0i una car! s distrug to&i d!monii din lum!a asta< .au car! s-l ucid p! ?al!ntin!< Du m!rg! aa) 0is! Clar$- 1u pot cr!a numai run! p! car! l! pot ,i0uali0a5ntr!aga imagin! tr!%ui! s ,in /n capul m!u) ca o pictur- C nd /nc!rc s ,i0uali0!0 Fucid!-l p! ?al!ntin!G sau Fcondu lum!aG sau mai tiu !u c!) nu o%&in nicio imagin!- 6oar 0gomot al% 6ar d! und! ,in imaginil! run!lor) tu c! cr!0i< Du tiu) 0is! Clar$- =oat! run!l! p! car! l! cunosc , ntorii d! um%r! ,in din Cart!a Lri- 6! ac!!a nu l! pot "i pus! d!c t n!"ilimilor) p!ntru asta sunt !l!- 6ar mai sunt i alt!l!) run! mai ,!c+i- 9agnus mi-a spus- Cr!cum C!c!t!a lui Cain- 3 "ost o run d! prot!c&i!) dar nu una din Cart!a Lri- 3a c) atunci c nd m g nd!sc la run!l! ac!st!a ,!c+i) ca runa D!/n"ricrii) nu tiu dac ! c!,a c! !u in,!nt!0 sau c!,a d! car! mi amintesc > run! mai ,!c+i d!c t , ntorii d! um%r!- 2un!l! sunt d! ac!!ai , rst cu /ng!rii.! g ndi la runa p! car! i-o artas! 8t+uri!l) c!a simpl ca un nod- ?!nis! oar! din mint!a !i sau dintr-a /ng!rului< .au !ra doar c!,a c! !Bistas! dintotd!auna) ca mar!a sau c!rul< L ndul ac!sta o "cu s s! /n"ioar! Mi-! "rig< /ntr!% .imon 6a@ &i!) nu< 1u nu mai simt "rigulI /ncon*ur cu un %ra&) mic ndu-i m na p! spat!l! !i) /n c!rcuri l!nt!- C+icoti *alnic 4nui!sc c asta nu t! a*ut pr!a tar!) d! ,r!m! c! !u n-am cldur /n corp i aa mai d!part! Du) 0is! Clar$- 3dic) da) m a*ut- 9ai stai aa5i ridic pri,ir!a spr! !l- 1l s! uita /n *os) la Coarta d! Dord) /n *urul cr!ia silu!t!l! n!gr! al! r!pudia&ilor /nc stt!au str ns!) aproap! n!micat!- 'umina roi! a turnurilor d!monilor i s! rs"r ng!a /n oc+i# arta ca un p!rsona* dintr-o "otogra"i! "cut cu %lit0ul- 5i put!a ,!d!a ,!n!l! al%astr! palid! /ntin0 ndu-s! ca o p n0 d! pian*!n im!diat su% pi!l!) /n locuril! und! !ra mai su%&ir!) la t mpl!) la %a0a cla,icul!i- 3"las! d!stul! d!spr! ,ampiri ca s ti! c asta /ns!mna c tr!cus! mult ,r!m! d! c nd s! +rnis! Mi-! "oam!< 3cum !l s! uit la !a =! t!mi c-o s t! muc< Htii c !ti %in!-,!nit s i!i din s ng!l! m!u oric nd ,r!i;n "ior) dar nu d! "rig) tr!cu p!st! !l) i o str ns! mai tar! l ng !l D-a "ac! niciodat asta) 0is! !l- 6up car!) mai ,!s!lA 6! alt"!l) am %ut d!*a din s ng!l! lui Jac! > a*ung! c t m-am +rnit din s ng!l! pri!t!nilorClar$ s! g ndi la cicatric!a arginti! d! p! g tul lui Jac!- 5nc!t) cu mint!a /nc plin d! imagin!a lui Jac!) 0is!A Cr!0i c d! ac!!a@< 6! ac!!a< 6! ac!!a nu t! a"!ct!a0 soar!l!- 3dic) /naint!) t! ard!a) nu-i aa< 5naint! d! noapt!a ac!!a d! p! ,as< 1l ddu din cap) "r c+!" 6!ci c! altc!,a s-a sc+im%at< 6ac nu ! doar din cau0 c i-ai %ut s ng!l!< ?r!i s spui p!ntru c !l ! n!"ilim< 1st!) dar nu doar din cau0a asta- =u i cu Jac!@ ,oi nu sunt!&i a%solut normali) nu-i aa< ?r!au s spun) nu sunt!&i , ntori d! um%r! o%inui&i- C!!a c! , "ac! p! ,oi s "i&i di"!ri&i m "ac! i p! min! di"!rit- 1 c!,a sp!cial cu ,oi doi- 3a cum a spus 2!gina 1l"ilor 'uminii- ?oi sunt!&i !Bp!rim!nt!N m%i) ,0 ndu-i pri,ir!a sp!riat Du sunt prost- Cot s pun lucruril! cap la cap- =u) cu put!r!a run!lor tal!) iar

Jac!) !i %in!@ nim!ni nu poat! "i at t d! !n!r,ant "r ,r!o asist!n& supranatural C+iar at t d! antipatic /&i !< Du mi-! antipatic Jac!7 prot!st .imon- 3dic) l-am ur t la /nc!put) d!sigurCr!a at t d! arogant i d! sigur p! !l) iar tu t! purtai d! parc !l !ra %uricul pm ntului@ 4a nu 'as-m s t!rmin) Clar$5n ,oc!a lui .imon !ra c!,a pro"und) aa cum a,!a rsu"lar!a tiat > dac s! poat! spun! d!spr! cin!,a car! nu r!spira niciodat c a,!a rsu"lar!a tiat- .una d! parc ar "i gonit spr! c!,a Cot s spun c t d! mult /l plc!ai tu p! !l) iar !u cr!d!am c !l t! "olos!a) c !rai doar o "at mundan prostu& p! car! o put!a !l impr!siona cu m!c+!riil! lui d! , ntor d! um%r!- 'a /nc!put) mi-am spus c n-ai s t! lai niciodat dus d! aa c!,a i apoi) c+iar dac ai "i "cut-o) mi-am spus c !l a,!a s s! satur! /n c!l! din urm d! tin!) iar tu ai s t! /ntorci la min!- Du sunt m ndru d! c!-am g ndit) dar c nd !ti disp!rat) cr!0i oric!) %nui!sc- 8ar dup ac!!a) c nd s-a do,!dit c !ra "rat!l! tu) mi s-a prut ca o gra&i!r! d! ultim minut > i m-am %ucurat- 9-am %ucurat c+iar i s ,d c t d! mult pr!a c su"!r) p n /n noapt!a ac!!a) la Curt!a 1l"ilor 'uminii) c nd l-ai srutat- 3m putut ,!d!a@ C!-ai ,0ut< 0is! Clar$) n!put nd s suport! pau0a 9odul /n car! s! uita la tin!- 3tunci am pric!put- Du s! "olosis! niciodat d! tin!- =! iu%!a i asta /l ucid!a Hi d!-asta t!-ai dus tu la 6umort< opti Clar$1ra un lucru p! car! ,ois! m!r!u s-l ti!) dar nu "us!s! niciodat /n star! s s! +otrasc s /ntr!%! 6in cau0a ta i a lui Jac!< 5n niciun ca0) nu- 5nc din prima noapt! la +ot!l) ,ois!m m!r!u s m /ntorc- ?isam d!spr! asta- Hi m dd!am *os din pat) m /m%rcam sau m tr!0!am c sunt dir!ct p! strad i tiam c ,oiam s m /ntorc la +ot!l- 1ra /ntotd!auna c!l mai ru noapt!a) i mai ru cu c t m apropiam d! +ot!l- Dici mcar nu mi-a tr!cut prin mint! c !ra c!,a supranatural > l-am consid!rat str!s posttraumatic sau c!,a d! g!nul sta- 5n noapt!a ac!!a) !ram at t d! o%osit i d! "urios) iar noi a*uns!s!rm at t d! aproap! d! +ot!l) i !ra noapt!@ nici nu-mi amint!sc c! s-a /nt mplat- 5mi amint!sc doar c pl!cas!m din parc i apoi@ nimic 6ar dac n-ai "i "ost "urios p! min!@ dac noi nu t!-am "i suprat@ Du-i ca i c nd ai "i a,ut d! al!s) 0is! .imon- Hi nu-i ca i c nd !u n-a "i tiutD-ai d!c t s &ii ad!,rul c t mai mult timp /n ad ncuri) c tot scoat! %ul%uci la supra"a&- Lr!!ala p! car! am "cut-o !u a "ost s nu , spun c! s! /nt mpla cu min!) s nu , spun d!spr! ,is!l! m!l!- 6ar nu r!gr!t c noi doi am "ost /mpr!un i ca iu%i&i- 9 %ucur c am /nc!rcat- Hi t! iu%!sc p!ntru c ai /nc!rcat) c+iar dac nar "i m!rs niciodat 3m ,rut at t d! mult s m!arg) 0is! Clar$ cu %l nd!&!- D-am ,rut niciodat s t! rn!sc 1u n-a sc+im%a nimic) 0is! .imon- D-a r!nun&a la a t! iu%i- C!ntru nimic /n lum!- Htii c! mi-a spus 2ap+a!l< C n-am tiut s "iu un %un ,ampir) c ,ampirii /i acc!pt moart!a- 6ar c t ,r!m! /mi amint!sc cum !ra s t! iu%!sc p! tin!) o s m simt /ntotd!auna ,iu .imon@ ;it!7 I /ntr!rups! cu un g!st) csc ndu-i larg oc+ii n!gri- 3colo *os7 .oar!l! !ra doar o ac+i! roi! la ori0ont# /n timp c! s! uita) p lp i i s! stins!) dispr nd dincolo d! margin!a /ntun!cat a lumii- =urnuril! d!monilor din 3licant! s! aprins!r d!odat /nsu"l!&it! d! o incand!sc!n&- 5n lumina lor) Clar$ putu ,!d!a mul&im!a /ntun!cat "oindu-s! n!linitit prin "a&a Cor&ii d! Dord-

C! s! /nt mpl< opti !a- .oar!l! a apus# d! c! nu s! d!sc+id por&il!< .imon !ra /mpi!trit Concla,ul) 0is! !l- =r!%ui! s-i "i spus nu lui 'u(! 6ar nu s! poat!7 ?oc!a lui Clar$ s! ridic ascu&it- 3sta ar /ns!mna c@ Ir s s! pr!d!a lui ?al!ntin! Du pot "ac! asta7 &ip iari Clar$) dar c+iar su% oc+ii !i) grupuril! silu!t!lor /ntun!cat! car! /ncon*urau prot!c&iil! s! /ntoars!r s! /nd!prtar d! ora) curg nd ca "urnicil! dintr-un muuroi distrusFa&a lui .imon !ra ca d! c!ar /n lumina /ns!rrii 4nui!sc) 0is! !l) c /ntr-ad!,r n! ursc at t d! mult- 9ai d!gra% /l al!g p! ?al!ntin! Du din ur) 0is! Clar$) ci d! "ric- C n i lui ?al!ntin! /i !ra "ricI spus!s! "r s s! g nd!asc i /i ddu s!ama c !ra ad!,rat Fric i g!lo0i!.imon arunc iut! o pri,ir! spr! !a) surprins L!lo0i!< 6ar Clar$ !ra din nou /n ,isul p! car! i-l artas! 8t+uri!l) iar ,oc! lui ?al!ntin! /i rsuna /n ur!c+i- Am visat c mi vei spune de ce. 2e ce ne-a creat 4a iel, ca pe rasa lui de vntori de umbre, i totui nu ne-a dat puterile pe care le au repudia)ii > vite a lupilor) nemurirea spiritelor naturii, ma$ia ma$icienilor, nici mcar re isten)a vampirilor. (e-a lsat $oi n "a)a le$iunilor iadului, doar cu liniile astea pictate pe pielea noastr. 2e ce a trebuit ca puterile lor s "ie mai mari ca ale noastre5 2e ce nu putem s avem i noi ce au ei5 6!sc+is! uor %u0!l! i s! uit "r s ,ad la oraul d! *os- 5i ddu s!ama ,ag c .imon o striga p! num!) dar mint!a !i gon!a- 5ng!rul i-ar "i putut arta oric!) s! g ndi !a) dar al!s!s! s-i arat! ac!st! sc!n!) ac!st! amintiri) cu un scop- .! g ndi la ?al!ntin! car! strigas!A (oi s "im condi&iona&i de repudia)i, s "im le$a)i de creaturile alea! Hi runa- C!a p! car! o ,isas!- 2una simpl ca un nod2e ce nu putem s avem i noi ce au ei5 '!gar!) 0is!) cu ,oc! tar!- 1 o run d! l!gar!- ;n!t! c!-i as!mntor cu c! ! di"!rit Cum< 0is! .imon i o pri,i n!dum!rit1a s! ridic /n picioar!) scutur ndu-s! d! pm nt =r!%ui! s a*ung acolo- ;nd! sunt !i< ;nd! sunt cin!< Clar$< * 0onclavul. ;nd! sunt /ntruni&i< ;nd! ! 'u(!< .imon s! ridic /n picioar! 'a Calatul 3cordurilor- Clar$@ 6ar !a o luas! d!*a la "ug) c t put!a d! r!p!d!) p! crar!a !rpuit car! duc!a /n ora- 5n*ur nd printr! din&i) .imon o urmSe spune c toate drumurile duc la &alat. Cu,int!l! lui .!%astian sunau m!r!u i m!r!u /n capul lui Clar$) /n timp c! !a al!rga tot mai r!p!d! p! strdu&!l! /ngust! din 3licant!- .p!ra c !ra ad!,rat) p!ntru c altmint!ri cu siguran& a,!a s s! rtc!asc- .tr0il! s! /ntorc!au /n ung+iuri ciudat!) nu ca minunat!l! str0i al! 9an+attanului) dr!pt! i p!rp!ndicular!- 5n 9an+attan tiai oric nd und! t! a"li=otul !ra clar num!rotat i a"iat- 3ici !ra un la%irint.! r!p!0i printr-o curt! minuscul i d!-a lungul un!ia dintr! al!il! /ngust! d! p! margin!a canalului) tiind c dac urmr!a apa) a,!a s ias /n c!l! din urm /n Cia&a 5ng!rului- Cum,a spr! surprind!r!a !i) al!!a o condus! p! l ng casa lui 3matis) iar apoi goni) g " ind) p! o strad mai larg) "amiliar) car! "c!a o %ucl.trada s! d!sc+is! /n pia&) Calatul 3cordurilor ridic ndu-s! impuntor i al% /n "a&a !i) cu statuia /ng!rului strlucitoar! /n c!ntrul pi!&!i- .t nd l ng statui! !ra .imon)

cu %ra&!l! /ncruciat!) pri,ind-o /ncruntat 3i "i putut s at!p&i) 0is! !l1a s! apl!c) spri*inindu-i m inil! p! g!nunc+i) trg nd rsu"lar!a Du@ pr!a po&i s-mi r!pro!0i asta@ d! ,r!m! c! ai a*uns oricum /naint!a m!a ?it!0 d! ,ampir) 0is! .imon cu o oar!car! satis"ac&i!- C nd a*ung!m acas) o s caut o pist d! curs! 3sta ar /ns!mna@ s tri!0i=rg nd p!ntru ultima oar a!r ad nc /n pi!pt) Clar$ s! /ndr!pt i /i ddu la o part! din oc+i prul nduit Eaid!7 8ntrm.ala !ra plin d! , ntori d! um%r!) mai mul&i d!c t ,0us! ,r!odat Clar$ aduna&i la un loc) c+iar /n noapt!a atacului lui ?al!ntin!- ?ocil! lor s! ridicau /ntr-un %u%uit ca d! a,alan pr%uindu-s!# c!i mai mul&i !rau aduna&i /n grupuri car! strigau n!mul&umit! > !strada !ra goal) iar +arta 8drisului at rna) prsit) /n spat!.! uit dup 'u(!- 5i lu c t!,a clip! s-l gs!asc) spri*init d! o coloan) cu oc+ii p! *umtat! /nc+ii- 3rta /n"iortor > p! *umtat! mort) cu um!rii c0u&i- 3matis stt!a /n spat!l! lui) m ng indu-l p! umr) cu /ngri*orar!- Clar$ /i roti pri,ir!a) dar Joc!l$n nu !ra d! ,0ut p! nici!ri /n mul&im!C!ntru doar un mom!nt) !0it- 3poi s! g ndi la Jac!) dus dup ?al!ntin!) d! unul singur) tiind c a,!a toat! ans!l! s "i! ucis- 1l tia c !ra o part! din asta) o part! din toat! ac!st!a) cum !ra i !a) d! as!m!n!a > "us!s! dintotd!auna) c+iar i atunci c nd n-o tius!- 3dr!nalina /nc /i gon!a prin ,!n! cu /n&!pturi d! ac!) ascu&indu-i p!rc!p&ia) "c nd ca totul s i s! par "oart! clar- 3proap! pr!a clar- 5i str ns! m na lui .imon ;r!a0-mi noroc) 0is! !a) apoi picioar!l! /nc!pur s-o duc spr! tr!pt!l! !strad!i) aproap! "r ,oia !i) i s! tr!0i st nd p! !strad) cu "a&a la mul&im!Du tia la c! s! at!ptas!- 1Bclama&ii d! surpri0< I mar! d! "!&! r!dus! la tc!r!) at!pt nd /ncordat!< 3%ia d!-o o%s!r,ar > numai 'u(! /i /nl& capul) d! parc ar "i sim&it-o acolo) i /ng+!&) cu o !Bpr!si! d! uluir! p! "a&- Hi apoi cin!,a din mul&im! ,!ni spr! !a > un %r%at /nalt) cu oas!l! la "!l d! pro!min!nt! ca prora unui ,!li!r- Consulul 9alac+i- 5i "c!a s!mn! s s! d!a *os d! acolo) cltin nd din cap i strig ndu-i c!,a c! !a nu put!a au0i- 9ai mul&i , ntori d! um%r! s! /ntors!s!r acum spr! !a) /n timp c! !l /i croia drum prin adunar!3cum) Clar$ a,!a c! ,ois!A to&i oc+ii a&inti&i asupra !i- 3u0i oapt! al!rg nd prin mul&im!A Asta-i ea. >iica lui 6alentine. 3,!&i dr!ptat!) 0is! !a) /nl& ndu-i ,oc!a i ,or%ind c t d! tar! putu) !u sunt "iica lui ?al!ntin!- D-am tiut niciodat c !l !ra tatl m!u p n /n urm cu ,r!o c t!,a sptm ni- D-am tiut nici mcar c !Bist) p n /n urm cu ,r!o c t!,a sptm ni- Htiu c mul&i dintr! ,oi o s cr!d!&i c nu-i ad!,rat) i ! /n r!gulCr!d!&i c! ,r!&i- 3t ta timp c t cr!d!&i) d! as!m!n!a) c !u tiu lucruri d!spr! ?al!ntin! p! car! ,oi nu l! ti&i) lucruri car! ,-ar put!a a*uta s c tiga&i %tlia /mpotri,a lui > doar dac m lsa)i s v spun care sunt acelea. 2idicol7 9alac+i s! opris! la %a0a tr!pt!lor !strad!i- 3sta-i ridicol- 1ti doar o "!ti&@ 1st! "iica lui Joc!l$n Fairc+ild) 0is! Catric( C!n+alloJ) car! /i "cus! loc prin mul&im! p n /n "a& i ridicas! o m n- 'as "ata s spun c! ar! d! spus) 9alac+i9ul&im!a murmura =u) /i 0is! Clar$ Consulului) tu i 8nc+i0itorul l-a&i aruncat p! pri!t!nul m!u .imon /n /nc+isoar!@ 9alac+i r n*i dispr!&uitor Cri!t!nul tu) ,ampirul< 1l mi-a spus c l-ai /ntr!%at c! s-a /nt mplat cu ,asul lui ?al!ntin!) /n noapt!a

ac!!a p! 1ast 2i,!r- =!-ai g ndit c ?al!ntin! tr!%ui! s "i "cut c!,a) ,r!un soi d! magi! n!agr- 1i %in!) n-a "cut- 6ac ,r!i s tii c! a distrus ,asul ac!la) rspunsul sunt !u- 1u am "cut-o2 sul d! n!/ncr!d!r! al lui 9alac+i "u /nso&it ca un !cou i d! al altora din mul&im!- 'u(! s! uita la !a) cltin nd din cap) dar Clar$ s! arunc mai d!part! 3m "cut-o cu o run) 0is! !a- 3 "ost o run at t d! put!rnic) /nc t a d!s"cut ,asul /n %uc&i- Cot s cr!!0 run! noi- Du doar p! ac!l!a din Cart!a Lri- 2un! p! car! nim!ni nu l!-a mai ,0ut /naint!@ un!l! put!rnic!@ 6!stul7 tun 9alac+i- 3sta-i ridicol- Dim!ni nu poat! cr!a run! noi- 1 compl!t imposi%il- .! /ntoars! ctr! mul&im!- Ca i tatl !i) "ata asta nu ! d!c t o mincinoas Du mint!?oc!a ,!ni din spat!l! mul&imii- 1ra curat) d!stul d! put!rnic i +otr t9ul&im!a s! /ntoars! i Clar$ ,0u cin! ,or%is!A 3l!c- .tt!a cu 8sa%!ll! d!-o part! a sa i cu 9agnus d! c!alalt- .imon !ra cu !i) la "!l i 9ar$s! 'ig+tJood- 3lctuiau un mic grup) str ns i "oart! +otr t) dup "!&!l! lor) l ng uil! d! la intrar! 1u am ,0ut-o cr! nd o run- C+iar a "olosit-o p! min!- 3 m!rs 9in&i7 0is! Consulul) dar /ndoiala d!*a i s! str!curas! /n oc+i- 9in&i ca s-&i prot!*!0i pri!t!na@ Nu) 9alac+i) i-o r!t!0 9ar$s!) d! c! ar min&i "iul m!u d!spr! aa c!,a) c nd ad!,rul poat! "i at t d! simplu d! do,!dit< 6a&i-i "!t!i o st!l i lsa&i-o s cr!!0! o run;n murmur d! apro%ar! str%tu .ala- Catric( C!n+alloJ "cu un pas /naint! i /i /ntins! o st!l lui Clar$- 1a o lu) mul&umind) i s! /ntoars! spr! mul&im!Lura i s! "cu iasc- 3dr!nalina /nc /i pulsa n!%un!t!) dar nu d!stul c t s-i /n%u! d! tot tracul d! sc!n- C! tr!%uia s "ac< C! soi d! run put!a cr!a ca s con,ing mul&im!a asta c spun!a ad!,rul< C! l!-ar "i artat lor ad!,rul< 5i plim% oc+ii p!st! mul&im! i-l 0ri p! .imon l ng "amilia 'ig+tJood) uit ndus! la !a p!st! distan&a car! /i s!para- 'a "!l s! uitas! i Jac! la !a la conac- 1Bista un singur "ir car! /i un!a p! ac!ti %i!&i) p! car! !a /i iu%!a at t d! mult) s! g ndi !a) un singur lucru /n comunA am ndoi cr!d!au /n !a) c+iar i atunci c nd !a nu cr!d!a /n !a /nsi;it ndu-s! la .imon i g ndindu-s! la Jac!) lu st!la i-i aps , r"ul ascu&it p! part!a int!rioar a /nc+!i!turii m inii sal!) /n locul und! s! sim&!a pulsul- Du s! uit /n *os la c! "c!a) doar d!s!na or%!t!) /ncr!0 ndu-s! /n sin! i /n st!l ca s cr!!0! runa d! car! n!,oi!6!s!na uor) su%&ir! > nu a,!a n!,oi! d! !a d!c t p!ntru un mom!nt >) dar "r nicio s!cund d! !0itar!C nd t!rmin) oc+ii /i c0ur mai /nt i d! toat! p! 9alac+i- Fa&a lui s! "cus! al% ca ,arul i s! dd!a /napoi d! l ng !a) cu oroar!- .pus! c!,a > un cu, nt /ntr-o lim% p! car! !a n-o r!cunoscu > i apoi) /n spat!l! lui) !a /l ,0u p! 'u(!) uit ndus! cu oc+i mari la !a) cu gura /ntr!d!sc+is Joc!l$n< 0is! 'u(!1a cltin din cap spr! !l) "oart! uor) i s! uit apoi la mul&im!- 1ra un pi!n*!ni d! "!&!) car! %a dispr!au) %a apr!au) /n timp c! l! pri,!a- ;nii 0 m%!au) al&ii aruncau pri,iri /n *ur) surprini) al&ii s! /ntorc!au ctr! p!rsoan!l! c!l! mai apropiat! d! !i- C &i,a /i !Bprimar groa0a sau uluir!a) duc ndu-i m inil! la gur- 1a /l ,0u p! 3l!c) car! s! uit r!p!d! la 9agnus i apoi la !a) n!,!nindu-i s cr!ad) i p! .imon) car! pr!a la "!l d! con"u0- 3poi 3matis i!i /n "a&) "c ndu-i loc cu gr!u p! l ng trup!ul Catric( C!n+alloJ i urc nd gr%it p! !strad .t!p+!n7 0is! !a) uit ndu-s! la Clar$ cu un soi d! uimir! %uimac- Step3en! I+) 0is! Clar$- I+) 3matis) nu7 Hi atunci sim&i runa magic alun!c nd d! la !a) ca i c nd ar "i d!0%rcat o +ain su%&ir!) in,i0i%il- 5n"lcrar!a lui 3matis s! topi i !a s! ddu cu spat!l! /napoi) p!

*umtat! d!0amgit) p! *umtat! uimitClar$ s! uit /n *ur) la mul&im!- =cus!r a%solut to&i) cu "!&!l! /ntoars! ctr! !a Htiu c! a&i ,0ut cu to&ii adin!auri) 0is! !a- Hi sunt con,ins c to&i ti&i c magia ac!asta !st! mai pr!sus d! oric! ilu0i! magic- Hi am "cut asta cu o singur run) una singur) o run p! car! eu am creat-o. .unt moti,! t!m!inic! p!ntru car! !u am +arul sta i tiu c ,ou s-ar put!a s nu , plac sau c+iar s-ar put!a s nu-i da&i cr!0ar!) dar nu cont!a0- C! cont!a0 !st! c !u , pot a*uta s c tiga&i %tlia asta cu ?al!ntin!) dac m lsa&i D-o s "i! nicio %tli! /mpotri,a lui ?al!ntin!) 0is! 9alac+i- Du s! uit /n oc+ii !i c nd ,or%i- Concla,ul a d!cis- 8-am acc!ptat cu to&ii condi&iil! lui ?al!ntin! i m in!-dimin!a& ,om d!pun! arm!l! Du put!&i "ac! asta7 0is! !a) cu o not d! disp!rar! /n glas- Cr!d!&i c totul ,a "i %in!) dac , pr!da&i i gata< Cr!d!&i c ?al!ntin! o s , las! s tri&i aa cum a&i trit p n acum< Cr!d!&i c s! ,a limita s-i ucid doar p! d!moni i r!pudia&i< 5i plim% pri,ir!a prin /ncp!r! C!i mai mul&i dintr! ,oi nu l-a&i ,0ut p! ?al!ntin! d! cincispr!0!c! ani- Coat! a&i uitat cum !st! !l d! "apt- 6ar !u tiu- '-am au0it ,or%ind d!spr! planuril! lui- ? g ndi&i c o s r!ui&i s tri&i su% conduc!r!a lui ?al!ntin!) dar n-o s mai "i&i /n star!- 1l o s , control!0! compl!t) p!ntru c !l /ntotd!auna ,a put!a s am!nin&! c , distrug! cu 8nstrum!nt!l! mortal!- I s /nc!ap cu r!pudia&ii) %in!/n&!l!s- 6ar apoi s! ,a ocupa d! Concla,- I s-i ucid p! c!i din Concla, /n primul r nd p!ntru c /i cr!d! sla%i i corup&i- 3poi o s s! a%at asupra tuturor c!lor car! au a,ut) und!,a) un r!pudiat /n "amilia lor- Coat! un "rat! , rcolac > oc+ii !i alun!car spr! 3matis >) sau o "iic adol!sc!nt r!%!l) car! s-a /nt lnit) oca0ional) cu ,r!un ca,al!r !l" > oc+ii !i s! /ndr!ptar spr! so&ii 'ig+tJood >) sau oricin! car! nu ! ,ino,at d! altc!,a d!c t c ar! un pri!t!n r!pudiat- Hi apoi o s-i , n!0! p! to&i c!i car! au "olosit ,r!odat s!r,iciil! unui magician- C &i dintr! ,oi ,or "i< 3sta ! o a%!ra&i!) 0is! 9alac+i r!c!- ?al!ntin! nu ! int!r!sat s distrug n!"ilimii 6ar cr!d! c oricin! s! /nto,r!t! cu r!pudia&ii nu m!rit s "i! numit n!"ilim) strui Clar$- 3sculta&i) r0%oiul ,ostru nu !st! /mpotri,a lui ?al!ntin!- 1 /mpotri,a d!monilor- . &in!&i d!monii d!part! d! lum!a asta !st! misiun!a ,oastr) o misiun! primit d! la C!ruri- 8ar o misiun! d! la C!ruri nu ! c!,a c! put!&i i$nora. Hi r!pudia&ii /i ursc p! d!moni- Hi !i /i nimic!sc- 6ac ?al!ntin! ar! m!toda lui) ,a irosi pr!a mult din timpul ,i!&ii lui /nc!rc nd s ucid r!pudia&ii p n la unul i p! oric! , ntor d! um%r! car! s-a asociat ,r!odat cu !i) /nc t ,a uita d! d!moni) i la "!l i ,oi) p!ntru c ,!&i "i pr!ocupa&i doar s , t!m!&i d! ?al!ntin!8ar d!monii or s conduc lum!a i asta ,a "i tot 5n&!l!g und! %a&i) 0is! 9alac+i printr! din&i- D-o s luptm alturi d! r!pudia&i /ntr-o %tli! p! car! nu a,!m cum s-o c tigm@ 6ar put!&i s-o c tiga&i) 0is! Clar$- ?oi put!&iL tul /i !ra uscat i o ard!a) capul o dur!a) iar "!&!l! din mul&im!a a"lat /n "a&a !i pr!au c s! topis!r /ntr-o c!a& in"orm) punctat ici i colo d! uoar! !Bplo0ii d! lumin al%. 2ar nu te po)i opri acum. %rebuie s continui. %rebuie s ncerci. =atl m!u /i urt! p! r!pudia&i p!ntru c !st! in,idios p! !i) continu !a) cu,int!l! c0 nd unul dup altul- 8n,idios i /n"ricoat d! toat! lucruril! p! car! !i l! pot "ac! i !l nu- ;rt! "aptul c) din anumit! punct! d! ,!d!r!) !i sunt mai put!rnici d!c t n!"ilimii) i pari!0 c nu ! singurul car! simt! asta- 1 uor s-&i "i! "ric d! /nsuiri p! car! tu nu l! ai- =ras! a!r /n pi!ptA Hi dac a)i putea s l! a,!&i i ,oi< 6ac !u a put!a s "ac o run car! s , l!g! p! "i!car! dintr! ,oi) "i!car! , ntor d! um%r!) d! un r!pudiat car! lupt alturi d! ,oi) i /i ,!&i put!a mprumuta puterile > s , put!&i ,ind!ca la "!l d! r!p!d! ca un ,ampir) s "i&i la "!l d! put!rnici ca un , rcolac sau la "!l d! rapi0i ca un ca,al!r !l"- 8ar !i) /n sc+im%) s , poat /mprti instruir!a) /nd!m nar!a ,oastr d! a lupta- 3&i put!a "i o "or& d!

n!/n,ins@ doar dac m lsa&i s , pun C!c!t!a i dac ,!&i lupta cu r!pudia&iiC!ntru c) dac nu ,!&i lupta alturi d! !i) run!l! nu ,or "unc&iona- Fcu o pau0A ? rog) 0is! !a) dar cu,int!l! i!ir aproap! n!au0it! din g tul !i uscat- ? rog) lsa&im s , pun C!c!t!aCu,int!l! !i c0ur /ntr-o linit! d!-&i &iuiau ur!c+il!- 'um!a s! trans"orm /ntr-o c!a& /n, ltorat i !a /i ddu s!ama c /i rostis! ultima part! a discursului pri,ind /n sus) la ta,anul .lii) i c micil! !Bplo0ii p! car! l! ,0us! !rau st!l!l! aprin0 ndu-s! p! c!rul nop&ii) una c t! una- 'init!a continua s domn!asc parc la n!s" rit) /n ,r!m! c! !a /i str ns! /nc!t pumnii p! l ng corp- 8ar apoi) /nc!t) "oart! /nc!t) /i co%or/ pri,ir!a i /nt lni oc+ii mul&imii a&inti&i asupra !i-

"(

$O-ESTEA -&NTORULUI DE UM#RE


Clar$ stt!a /n capul scrilor Calatului 3cordurilor) uit ndu-s! spr! Cia&a 5ng!rului'una rsris! mai d!,r!m! i s! /ntr!0r!a p!st! acop!riuril! cas!lor- =urnuril! d!monilor /i r!"l!ctau lumina al%-arginti!- 5ntun!ricul ascund!a %in! cicatric!l! i rnil! oraului# pr!a panic su% c!rul nop&ii > dac nu-&i ridicai pri,iril! spr! Colina Citad!l!i i spr! conturul ruin!lor "ortr!&!i- Lr0il! patrulau prin pia&a d! *os) apr nd i dispr nd dup cum intrau i i!!au din conuril! d! lumin al! "!linar!lor cu lampa-,r*itoar!i- 5i ignorau s rguincios pr!0!n&a lui Clar$C t!,a tr!pt! mai *os) .imon s! plim%a /n sus i-n *os) cu pai a%solut sil!n&ioi5i &in!a m inil! /n %u0unar! i) c nd s! /ntorc!a) la captul tr!pt!i) ca s ,in iar spr! !a) lumina lunii i s! r!"l!cta p! pi!l!a palid) ca p! o supra"a& lucioas Du t! mai plim%a) /i spus! !a- 9 "aci s "iu i mai /ncordat .cu0! 9i s! par! c sunt!m aici d!-o ,!nici!Clar$ /i ciul!a ur!c+il!) dar nu put!a au0i d!c t murmurul surd al num!roas!lor glasuri car! r0%t!a prin uil! du%l! al! .lii =u po&i au0i c! spun !i) /nuntru< .imon /i mi*i oc+ii# pr!a s s! conc!ntr!0! int!ns Cu&in) 0is! !l) dup o pau0 9i-a dori s "i "ost i !u acolo) 0is! Clar$) pocnindu-i n!r,oas clc i!l! d! margin!a tr!pt!i'u(! /i c!rus! s at!pt! a"ar) /n "a&a uii) p n c nd d!li%!ra Concla,ul# ,ois! so trimit p! 3matis s st!a cu !a a"ar) dar .imon struis! s ,in !l /n locul !i) spun nd c !ra mai %in! ca 3matis s rm n /nuntru) s-o sus&in p! Clar$ 9i-a "i dorit s particip i !u la discu&ii Du) 0is! .imon- Du &i-ai "i dorit1a tia d! c! /i c!rus! 'u(! s at!pt! a"ar- 5i put!a /nc+ipui c! spun!au d!spr! !a /nuntru- Mincinoas. 0iudat. (e$3ioab. Smintit. Stupid. Monstru. >iica lui 6alentine. Cro%a%il c !ra mai %in! c s! a"la a"ar din .al dar t!nsiun!a anticiprii d!ci0i!i Concla,ului !ra aproap! dur!roas Coat! a i0%uti s m ca&r p! una dintr! ast!a) 0is! .imon) msur nd din oc+i coloan!l! groas! i al%! c! sus&in!au acop!riul /nclinat al Calatului- C! !l! !rau cioplit! run! /n mod!l! suprapus!) dar altmint!ri nu !Bista niciun loc d! car! s t! prin0i cu m na- . m a, nt cu toat put!r!a /n dir!c&ia asta I+) las-o %alt) 0is! Clar$- 1ti ,ampir) nu .pid!r-9an.ingurul rspuns al lui .imon a "ost s urc! al!rg nd uor p! scar) p n la %a0a un!i coloan!- I studi! din oc+i o clip) /naint! d! a-i pun! m inil! p! !a i a /nc!p! s s! ca&!r!- Clar$ /l urmr!a) cu gura cscat) /n timp c! , r"uril! d!g!t!lor i al

picioar!lor lui gs!au pri0! imposi%il! p! piatra can!lat =u eti .pid!r-9an7 !Bclam !a.imon pri,i /n *os d! und! !ra coco&at) la *umtat!a coloan!i 3sta t! "ac! p! tin! 9ar$ Jan!- 1a !ra rocat) 0is! !l- 3runc o pri,ir! p!st! ora) /ncrunt ndu-s!- .p!ram s ,d Coarta d! Dord d! aici) daO nu sunt d!stul d! susClar$ tia d! c! ,oia !l s ,ad poarta- 3colo "us!s!r trimii curi!rii s l! c!ar r!pudia&ilor s at!pt! p n d!li%!ra Concla,ul) iar Clar$ nu put!a d!c t s sp!r! c !i s! /ndupl!cas!r s rm n- Hi dac !rau dincolo d! poart< Clar$ /i imagin mul&im!a at!pt nd) "r!mt nd) /ntr!% ndu-s!;il! du%l! al! .lii s! crpar pu&in- I silu!t 0,!lt s! str!cur prin d!sc+i0tur) /nc+is! ua i s! /ntoars! cu "a&a la Clar$- 1ra /n um%r i a%ia c nd /naint mai aproap! d! lampa-,r*itoar!i car! /m%ia tr!pt!l! /n lumin) Clar$ /i ,0u prul ca "lacra i o r!cunoscu p! mama !iJoc!l$n pri,i /n sus) amu0at 1i) %un) .imon- 9 %ucur s ,d c@ t! adapt!0i.imon ddu drumul coloan!i i s! ls s cad) at!ri0 nd uor la %a0a !i- 3rta uor ruinat .alutri) doamn Fra$ Du tiu dac mai ar! ,r!un rost s-mi spui aa acum) 0is! mama lui Clar$Coat! c-ar tr!%ui s-mi spui doar Joc!l$n- Htii) !0it !a) oric t d! ciudat ar "i situa&ia asta) m %ucur s t! ,d aici) cu Clar$- Du pot s-mi amint!sc ultima oar c nd n-a&i "ost ,oi /mpr!un.imon pru din cal!-a"ar d! sting+!rit Hi !u m %ucur s , ,d 9ul&um!sc) .imonJoc!l$n /i /ndr!pt pri,ir!a spr! Clar$ 3cum) Clar$) ai c!,a /mpotri, s stm pu&in d! ,or% noi dou< .ingur!< Clar$ rmas! un lung mom!nt "r s "ac nicio micar!) uit ndu-s! &int la mama !i- 1ra gr!u s nu s! simt d! parc s-ar "i uitat la o strin- .im&!a o g+!ar /n g t) aproap! pr!a str ns ca s poat ,or%i- 3runc o pri,ir! spr! .imon) car! !,id!nt at!pta un s!mn d! la !a s ti! c! s "ac) s rm n sau s pl!c!- 1a o"t 4in!.imon /i "cu un s!mn d! /ncura*ar! cu d!g!t!l! mari /n sus) /naint! s dispar /napoi /n .al- Clar$ s! /ntoars! cu spat!l! i /i a&inti pri,ir!a spr! pia&) urmrind gr0il! "c ndu-i rondul) /n ,r!m! c! Joc!l$n ,!ni i s! a!0 l ng !a- I part! din Clar$ ar "i ,rut s s! apl!c! /ntr-o part! i s-i a!0! capul p! umrul mam!i sal!3r "i putut c+iar s-i /nc+id oc+ii) pr!"c ndu-s! c totul !ra /n r!gul- C!alalt part! din !a tia c asta n-ar "i sc+im%at nimic# nu i-ar "i putut &in! oc+ii /nc+ii la n!s" rit Clar$) 0is! Joc!l$n /n c!l! din urm) "oart! /nc!t- 5mi par! at t d! ru7 Clar$ /i ls pri,ir!a /n *os) la m inil! !i- 5i ddu s!ama c /nc a,!a st!la lui Catric( C!n+alloJ- .p!r c !l nu cr!d!a c ,ois! s i-o "ur! D-am cr!0ut c o s mai ,d locul sta ,r!odat) continu Joc!l$nClar$ str!cur o pri,ir! pi!0i spr! mama !i i ,0u c s! uita spr! ora) la turnuril! d!monilor c! /i rsp nd!au lumina lor palid i al%uri! p!st! linia cldirilor '-am ,isat) un!ori- 3m ,rut c+iar s-l pict!0) s-mi pict!0 amintiril! car! l! a,!am din !l) dar nu put!am "ac! asta- 9-am g ndit c dac tu ai s ,!0i ,r!odat picturil!) ai put!a pun! /ntr!%ri) ai put!a s t! /ntr!%i cum d! mi-au ,!nit ,r!odat imaginil! ac!l!a /n mint!- 1ram at t d! sp!riat c ai s a"li d! und! !ram !u d! "apt7 Cin! !ram d! "apt Hi acum am a"lat-

Hi acum ai a"lat) r!p!t Joc!l$n cu m!lancoli!- Hi ai toat! moti,!l! s m urti Du t! ursc) mam) 0is! Clar$- Dumai c@ Du ai /ncr!d!r! /n min!) compl!t Joc!l$n- Du t! pot /n,inui- 3r "i tr!%uit s-&i spun ad!,rul- I atins! uor p! Clar$ p! umr i pru /ncura*at c nd Clar$ nu s! "!ri- Cot s-&i spun c am "cut-o ca s t! prot!*!0) dar tiu cum tr!%ui! s sun!- 3m "ost acolo) adin!auri) /n .al) i t!-am pri,it@ 3i "ost acolo< Clar$ !ra surprins- Du t!-am ,0ut 3m stat /n spat! d! tot- 'u(! a insistat s nu ,in la /ntrunir! "iindc pr!0!n&a m!a n-ar "i "cut d!c t s sup!r! p! toat lum!a i s d!a totul p!st! cap) i pro%a%il c a a,ut dr!ptat!) dar am ,rut at t d! mult s "iu aici7 9-am "uriat /nuntru dup c! a /nc!put !din&a i am stat ascuns /n um%r- 6ar am "ost /nuntru- Hi am ,rut doar s-&i spun@ C m-am "cut d! ruin!< 0is! Clar$) cu amrciun!- 6!*a tiu asta Du- 3m ,rut s-&i spun c am "ost m ndr d! tin!Clar$ s! rsuci ca s s! uit! la mama !i 3i "ost< Joc!l$n ddu din cap 4in!/n&!l!s c am "ost- 6! cum t!-ai ridicat /n "a&a Concla,ului) 6! cum l!-ai do,!dit c! put!ai "ac!- 8-ai "cut s s! uit! la tin! i s ,ad p!rsoana p! car! o iu%!au c!l mai mult p! lum!) nu-i aa< 9da) 0is! Clar$- 6! und! tii< C!ntru c i-am au0it p! to&i rostind di,!rs! num!) 0is! Joc!l$n /nc!tior- 6ar !u tot p! tin! t!-am ,0ut I+7 Clar$ s! uit /n *os) la picioar!l! !i- 1i %in!) /nc nu sunt sigur c m cr!d) d!spr! run!- 3dic) sp!r s m cr!ad) dar@ Cot s-o ,d< /ntr!% Joc!l$n C! s ,!0i< 2una- C!a p! car! ai cr!at-o ca s l!gi , ntorii d! um%r! i r!pudia&ii- Ho,i6ac nu po&i s mi-o ar&i@ Du) !-n r!gulCu st!la) Clar$ tras p! marmura tr!pt!lor Calatului 3cordurilor liniil! run!i p! car! /ng!rul i-o artas!) iar !l! s! aprind!au aurii ca d! "oc d! cum l! trasa- 1ra o run put!rnic) o +art d! linii car! s! /ntr!tiau o matric! d! alt!l!) dr!pt!- .impl i compl!B) /n ac!lai timp Clar$ tia acum d! c! i s! prus! cum,a n!t!rminat c nd o ,i0uali0as! /naint!- 5i tr!%uia o run-sor ca s m!arg- I g!amn- I part!n!r 3lian&) 0is! !a) /n timp c! trg!a st!la /napoi- 3a o num!sc !uJoc!l$n pri,i /n tc!r! cum runa s! /n"lcr i apoi) /nc!t) s! stins! ls nd doar uoar! urm! n!gricioas! p! piatr C nd !ram t nr) 0is! !a) /n c!l! din urm) m-am strduit at t d! mult s un!sc r!pudia&ii i , ntorii d! um%r!) s prot!*!0 3corduril!7 3m cr!0ut c urmr!am un soi d! ,is > c!,a c! ma*oritat!a , ntorilor d! um%r! cu gr!u /i pot /nc+ipui- 8ar acum tu l-ai "cut concr!t) /n s!ns lit!ral i real. Clipi d!s- Cri,indu-t! /n .al) mi-am dat s!ama d! un lucru- Htii) /n to&i ac!ti ani) !u am /nc!rcat s t! prot!*!0 ascun0 ndu-t!- 6! ac!!a nu put!am s su"r c nd t! duc!ai la Cand!monium- Htiam c ac!la !ra un local "r!c,!ntat d!opotri, d! r!pudia&i i d! mundani) laolalt > c!!a c! /ns!mna c i , ntorii d! um%r! tr!%uia s d!a t rcoal! p! acolo- 9i-am imaginat c !Bista c!,a /n s ng!l! tu car! t! atrg!a ctr! locul ac!la) c!,a din tin! car! r!cunot!a lum!a din um%r c+iar dac nu a,!ai ?!d!r!a- 3m cr!0ut c ai s "ii /n siguran& dac a "i putut s &in lum!a ac!!a ascuns d! tin!- Du m-am g ndit niciodat s /nc!rc s t! prot!*!0 a*ut ndu-t! s "ii put!rnic i s lup&i- ?or%!a cu trist!&!- 6ar cum-n!cum) tr!%uia s a*ungi put!rnic6!stul d! put!rnic p!ntru a-&i put!a spun! acum ad!,rul) dac mai ,r!i s-l au0i-

Du tiu- Clar$ s! g ndi la imaginil! p! car! i l! artas! /ng!rul) c t d! 0guduitoar! "us!s!r- Htiu c am "ost "urioas p! tin! "iindc m min&is!i- 6ar nu sunt sigur c ,r!au s a"lu mai mult! lucruri cumplit! 3m stat d!) ,or% cu 'u(!- 1l cr!d! c ar tr!%ui s tii c!!a c! am s-&i spun5ntr!aga po,!st!- =otul- 'ucruril! p! car! nu l!-am spus niciodat) nimnui) nici mcar lui- Du pot s-&i promit c ad!,rul /ntr!g !st! plcut- 6ar !st! ad!,rul<e$ea e aspr, dar e <e$e. 5i datora lui Jac! s a"l! ad!,rul) /n ac!!ai msur /n car! i-o datora i !i /nsi- Clar$ str ns! mai tar! st!la /n m n) p n i s! al%ir noduril! d!g!t!lor ?r!au s tiu totul =otul@ Joc!l$n tras! ad nc a!r /n pi!pt- Dici nu tiu d! und! s /nc!p C!-ar "i s /nc!pi s-mi spui cum d!-ai putut s t! cstor!ti cu ?al!ntin!< Cum ai putut s t! cstor!ti cu un ast"!l d! om) s-l "aci tatl m!u@ ! un monstru Du- 1 un om- Du ! un om %un- 6ar dac ,r!i s tii d! c! m-am cstorit cu !l) /&i spunA p!ntru c l-am iu%it Du s! poat!) 0is! Clar$- Dim!ni n-ar put!a C nd m-am /ndrgostit d! !l) !ram d! , rsta ta) 0is! Joc!l$n- '-am consid!rat p!r"!ct > int!lig!nt) d!t!pt) minunat) amu0ant) "!rm!ctor- Htiu) m pri,!ti d! parc mi-am pi!rdut min&il!- =u nu-l cunoti p! ?al!ntin! d!c t aa cum !st! acumDu-&i po&i /nc+ipui cum !ra p! atunci- C nd !ram /mpr!un la coal) toat lumea /l iu%!a- Cr!a s rsp nd!asc lumin /n *urul lui) d! parc !Bista c!,a sp!cial i strlucitor lumin nd /ntr-o part! a ;ni,!rsului la car! numai !l a,!a acc!s# i dac noi !ram at t d! norocoi) !l ar "i putut s-o /mpart cu noi) mcar pu&in- Du !ra "at s nu-l iu%!asc) iar !u cr!d!am c nu a,!am nicio ans- 1u nu a,!am nimic i!it din comun- Du !ram nici mcar popular# 'u(! !ra unul dintr! c!i mai %uni pri!t!ni ai m!i i cu !l /mi p!tr!c!am mai tot timpul- =otui) cum,a) ?al!ntin! m-a al!s p! min!Scrbos, ,oia Clar$ s spun- 6ar /i /ng+i&i r!marca- Coat! din pricina m!lancoli!i din ,oc!a mam!i sal!) am!st!cat cu r!gr!t- Coat! din pricina c!lor spus! d! !a) d!spr! ?al!ntin! car! rsp nd!a lumin /n *ur- Clar$ g ndis! ac!lai lucru d!spr! Jac! /naint!) i apoi s! sim&is! stupid p!ntru c g ndis! aa c!,a- 6ar poat! c toat lum!a s! sim&!a /n "!lul sta 4in!) 0is! !a) pric!p- 6ar p! atunci a,!ai aispr!0!c! ani- 3sta nu /ns!amn c tr!%uia s t! cstor!ti cu !l mai t r0iu 3,!am optspr!0!c! ani c nd n!-am cstorit- 1l a,!a nouspr!0!c!) 0is! Joc!l$n) p! un ton d!taat I+) 6oamn!) 0is! Clar$ /ngro0it- =u m-ai omor dac a ,r!a s m cstor!sc la optspr!0!c! ani =!-a omor/) admis! Joc!l$n- 6ar , ntorii d! um%r! tind s s! cstor!asc mai d!,r!m! d!c t mundanii- 6urata lor > a noastr > d! ,ia& ! mai scurt# mul&i dintr! noi au part! d! mor&i ,iol!nt!- C+iar i aa) !ram pr!a t nr s m cstor!sc- 6ar "amilia m!a s-a %ucurat p!ntru min! > c+iar i 'u(! s-a %ucurat p!ntru min!- =oat lum!a cr!d!a c ?al!ntin! !ra un %iat minunat- Hi !ra) tii) doar un %iat p! atunci- .ingura p!rsoan car! mi-a spus ,r!odat c n-ar tr!%ui s m mrit cu !l a "ost 9ad!l!in!- Fus!s!rm pri!t!n! la coal) dar c nd i-am spus c m logodis!m) !a a 0is c ?al!ntin! !ra !goist i n!su"!rit i c "arm!cul lui masc+!a0 o imoralitat! ori%il- 1u mi-am spus c !ra doar g!loas Hi !ra< Du) 0is! Joc!l$n) spun!a ad!,rul- Dumai c !u nu ,oiam s-l aud.! uit /n *os) la m inil! !i 6ar &i-a prut ru) 0is! Clar$- 6up c! t!-ai cstorit cu !l) &i-a prut ru d! c! ai "cut) nu-i aa< Clar$) 0is! Joc!l$n) cu o ,oc! cum,a o%osit- 3m "ost "erici)i. C!l pu&in /n primii

c &i,a ani- D!-am dus s locuim /n conacul d! la &ar al prin&ilor m!i) und! cr!scus!m !u- ?al!ntin! nu ,oia s "i! /n ora i ,oia ca i r!stul C!rcului s !,it! 3licant! i d!opotri, oc+ii indiscr!&i ai Concla,ului- Familia Pa$land locuia /ntr-un conac la numai o mil sau dou distan& d! al nostru# i mai !rau i al&ii prin apropi!r!# so&ii 'ig+tJood) so&ii C!n+alloJ- 1ra d! parc am "i "ost /n c!ntrul lumii) cu toat ac!a acti,itat!) ac!l "r!amt din *urul nostru) ac!a pasiun!) i) /n toat! ac!st!a) !u !ram d! part!a lui ?al!ntin!- Diciodat nu m-a "cut s m simt /n plus sau n!/ns!mnat- Du) !ram un m!m%ru-c+!i! al C!rcului- 1ram una dintr! pu&in!l! /n car! !l a,!a /ncr!d!r!- 9i-a spus d! n!numrat! ori c) "r min!) n-ar "i putut "ac! nimic- Fr min!) ar "i "ost nim!ni 3 0is !l asta< Clar$ nu i-l put!a /nc+ipui p! ?al!ntin! spun nd aa c!,a) c!,a c! l-ar "i "cut s sun!@ ,uln!ra%il 3 0is) dar nu !ra ad!,rat- Diciodat ?al!ntin! n-ar "i putut rm n! un nim!ni.-a nscut s "i! lid!r) s "i! c!ntrul unui sist!m plan!tar- 6in c! /n c! mai mul&i ad!p&i ,!n!au la !l- 1rau atrai d! pasiun!a lui i d! id!il! lui sclipitoar!- 2ar!ori ,or%!a d!spr! r!pudia&i) /n 0il!l! ac!l!a d! /nc!put- =otul !ra d!spr! r!"orma Concla,ului) d!spr! sc+im%ar!a l!gilor car! !rau pr!a ,!c+i) pr!a rigid! i gr!it!?al!ntin! spun!a c tr!%uia s "i! mai mul&i , ntori d! um%r!) mai mul&i car! s lupt! cu d!monii) mai mult! 8nstitut!) c ar tr!%ui s n! pr!ocup! mai pu&in s n! ascund!m i mai mult s aprm lum!a d! d!moni- C ar tr!%ui s pim d!sc+is i m ndri /n lum!- 1ra s!ductoar! ,i0iun!a luiA o lum! plin d! , ntori d! um%r!) din car! d!monii s "ug sp!ria&i i mundanii) /n loc s cr!ad c noi nu !Bistm) s n! mul&um!asc p!ntru c!!a c! "c!am p!ntru !i- 1ram tin!ri# consid!ram c mul)umirile !rau important!- Du tiam@ Joc!l$n tras! ad nc a!r /n pi!pt) d! parc s-ar "i pr!gtit s s! scu"und! /n ap- 3poi) am rmas /nsrcinatClar$ sim&i o "urnictur r!c! /n c!a" i d!odat > n-ar "i putut spun! d! c! > nu mai !ra at t d! sigur c ,oia ad!,rul d! la mama !i) nu mai !ra sigur c ,oia s aud) din nou) cum ?al!ntin! /l trans"ormas! p! Jac! /ntr-un monstru 9am@ Joc!l$n cltin din cap) "r s ,ad 9-ai /ntr!%at d! c! nu &i-am spus niciodat c a,!ai un "rat!- 6! asta nu &i-am spus- 2su"l /ntr!tiat- 3m "ost at t d! "!ricit c nd am a"lat7 8ar ?al!ntin!@ 5ntotd!auna ,ois! s "i! tat) 0ic!a !l- .-i pr!gt!asc "iul s "i! un r0%oinic) la "!l cum tatl lui /l /n,&as! p! !l- F.au p! "iica taG) spun!am !u) iar !l 0 m%!a i spun!a c i o "iic put!a "i r0%oinic) la "!l ca un "iu) i c !l ar "i "!ricit /n oric! ca03m cr!0ut c totul !ra p!r"!ct- 8ar apoi) 'u(! a "ost mucat d! un , rcolac- Mi s! spun! c !Bist una la dou ans! ca muctura s s! trans"orm! /n licantropi!- 1u cr!d c ans!l! sunt mai cur nd tr!i din patru- 2ar!ori am ,0ut p! cin!,a scp nd d! %oal) iar 'u(! n-a "ost o !Bc!p&i!- 'a urmtoar!a lun plin) s-a Cr!sc+im%at- 3 ,!nit acolo) p! tr!pt!l! cas!i noastr!) dimin!a&a) plin d! s ng!) cu +ain!l! "cut! 0dr!n&!- 3m ,rut s-l m ng i) dar ?al!ntin! m-a /mpins la o part!- FJoc!l$nG) a spus) FcopilulG- 6! parc 'u(! ar "i "ost gata s s! r!p!ad la min! i s-mi smulg copilul din %urt- 1ra tot 'u(!, dar ?al!ntin! m-a /mpins la o part! i l-a t r t p! 'u(! *os d! p! tr!pt! i l-a dus /n pdur! i c nd s-a /ntors) mult mai t r0iu) !ra singur- 8-am i!it /n /nt mpinar! i mi-a spus c 'u(! s! sinucis!s!) disp!rat din cau0a licantropi!i sal!- C !ra@ mort9 +nir!a din glasul lui Joc!l$n !ra dur!roas i s" i!toar!) g ndi Clar$) c+iar i acum) c nd tia c 'u(! nu muris!- 6ar Clar$ /i adus! amint! d! propria disp!rar! c nd /l &inus! /n %ra&! p! .imon) car! muris!) p! tr!pt!l! 8nstitutului- 1Bist un!l! s!ntim!nt! car! nu s! uit niciodat 6ar /i ddus! lui 'u(! un pumnal) 0is! Clar$) cu ,oc! "ira,- Hi /i spus!s! s-i ia singur ,ia&a- '-a "cut p! so&ul lui 3matis s di,or&!0! d! !a) numai p!ntru c "rat!l! !i d!,!nis! , rcolac-

1u n-am tiut) 0is! Joc!l$n- 6up c! 'u(! a murit) a "ost d! parc picas!m /ntro prpasti! /ntun!cat- 3m p!tr!cut luni /ntr!gi /n cam!ra m!a) dormind mai tot timpul) m nc nd numai din cau0a copilului- 9undanii ar numi asta d!pr!si!) dar , ntorii d! um%r! nu au t!rm!ni din tia- ?al!ntin! a cr!0ut c a,!am o sarcin di"icil- 3 spus la toat lum!a c !ram %olna,- Hi !ram %olna,@ nu put!am s dorm- 9i s! tot pr!a c aud 0gomot! ciudat!) strigt! /n noapt!- ?al!ntin! lui mi-a dat l!acuri d! somn) /ns !l! /mi pro,ocau numai comaruri- ?is! groa0nic!) c ?al!ntin! m &in!a la pm nt) c /mpl nta un pumnal /n min! sau c m /n!cam cu otra,- 6imin!a&a) !ram !pui0at i d! ac!!a dorm!am toat 0iua- Ea%ar n-a,!am c! s! mai p!tr!c!a a"ar) +a%ar nu a,!am c !l /l silis! p! .t!p+!n s di,or&!0! d! 3matis i s s! /nsoar! cu C!lin!- 1ram /ntr-o am!&!al continu- Hi apoi@ Joc!l$n /i /mpr!un m inil! i l! a!0 /n poal- =r!murau- 3dugA Hi apoi am nscut=cu) at t d! mult ,r!m!) /nc t Clar$ s! /ntr!% dac a,!a s mai ,or%!asc ,r!odat- Joc!l$n s! uita > "r s ,ad nimic > spr! turnuril! d!monilor) %t nd n!r,os dara%ana cu d!g!t!l! p! g!nunc+i- 5n c!l! din urm) spus!A 9ama !ra cu min! c nd s-a nscut copilul- =u n-ai cunoscut-o p! %unica ta- 1ra aa o "!m!i! %l nd7 Mi-ar "i plcut d! !a) cr!d- 1a mi l-a pus /n %ra&! p! "iul m!u i) la /nc!put) n-am tiut d!c t c s! potri,!a p!r"!ct /n %ra&!l! m!l!) c scut!c!lul cu car! !ra /n,!lit !ra moal! i c !l !ra at t d! mic i d! "ragil) doar cu un smoc d! pr /n cr!t!tul capului- 6up car! a d!sc+is oc+ii?oc!a lui Joc!l$n !ra monoton) aproap! lipsit d! intona&i!) totui Clar$ s! tr!0i c s! cutr!mur) t!m ndu-s! d! c!!a c! mama !i ar put!a spun! /n continuar!- (u, ar "i ,rut !a s 0ic- (u-mi spune. 6ar Joc!l$n continu) cu,int!l! curg nd din !a ca otra,a r!c! Lroa0a m-a parali0at din cap p n-n tlpi- Carc m /m%ias! cin!,a /n acid > carn!a pr!a s-mi ard p! oas! i tot c!-am putut s "ac a "ost s nu scap copilul c nd am /nc!put s &ip- .! 0ic! c "i!car! mam /i cunoat! instincti, copilulCr!supun c ! la "!l d! ,ala%il i in,!rs- Fi!car! n!r, din corp /mi striga c ac!la nu-i copilul m!u) c !ra c!,a /n"iortor i n!natural) la "!l d! inuman ca un para0it- Cum put!a mama s nu-l ,ad< 5ns !a 0 m%!a la min! ca i c nd n-ar "i "ost nimic /n n!r!gul- FDum!l! lui ! Jonat+anG) a 0is o ,oc! din prag- 9i-am ridicat oc+ii i l-am ,0ut p! ?al!ntin! pri,ind sc!na din "a&a lui cu o !Bpr!si! d! /nc ntar!- Copilul i-a d!sc+is din nou oc+ii) d! parc ar "i r!cunoscut sun!tul num!lui su- Ic+ii lui !rau n!gri) n!gri ca noapt!a) ad nci ca nit! tun!luri s"r!d!lit! /n craniul su- Du !Bista nimic om!n!sc /n !i;rm o lung tc!r!- Clar$ rms!s! n!micat) uit ndu-s! la mama !i cu gura /ntr!d!sc+is d! groa0- 2espre #ace vorbete acum, /i 0is! !a- #ace cnd era nounscut. 0um po)i s sim)i aa ceva pentru un nou-nscut5 9am) opti !a) poat! c@ poat! c !rai /n star! d! oc sau c!,a- .au poat! c !rai %olna,@ 3sta mi-a spus i ?al!ntin!) 0is! Joc!l$n "r !mo&i!- C !ram %olna,?al!ntin! /l adora p! Jonat+an- Du put!a /n&!l!g! c! !ra cu min!- 8ar !u tiam c a,!a dr!ptat!- 1u !ram monstrul) o mam car! nu-i put!a suporta propriul copil9-am g ndit s m sinucid- 3 "i "cut-o@ dar am primit un m!sa*) trimis prin scri!r! d! "oc) d! la 2agnor F!ll- 1l !ra un magician apropiat dintotd!auna d! "amilia m!a# !l !ra c!l p! car! /l c+!mam c nd a,!am n!,oi! d! ,r!o ,ra* d! /nsntoir! sau c!,a as!mntor- 3"las! c 'u(! d!,!nis! conductorul un!i +ait! d! , rcolaci /n Cdur!a 4roc!lind) /n captul d! rsrit- 3m ars scrisoar!a dup c! am citit-o- Htiam c ?al!ntin! ar put!a s nu a"l! niciodat- 6ar a%ia c nd m-am dus la ta%ra , rcolacilor i l-am ,0ut p! 'u(!) am tiut sigur c ?al!ntin! m min&is!) m min&is! d!spr! sinucid!r!a lui 'u(!- 3%ia atunci am /nc!put s-l ursc cu ad!,rat 6ar 'u(! a 0is c tu tiai c !ra c!,a n!curat cu ?al!ntin! > c tiai c "c!a o gro0,i!- 3 0is c tiai d! asta c+iar dinaint! d! a s! Cr!sc+im%a !l-

C!ntru mom!nt) Joc!l$n nu rspuns! Htii) 'u(! n-ar "i tr!%uit s "i! niciodat mucat- D-ar "i tr!%uit s s! /nt mpl! asta- 3 "ost un rond d! rutin /n pdur!) !l !ra cu ?al!ntin!@ n-ar "i tr!%uit s s! /nt mpl! 9am@ 'u(! 0ic! c i-am spus c mi s! "cus! "ric d! ?al!ntin! /nc dinaint! d! a s! Cr!sc+im%a !l- Nic! c !u i-am spus c put!am au0i &ip!t!l! prin 0iduril! conacului) c am %nuit c!,a) c m-am t!mut d! c!,a- 8ar 'u(! > /ncr!0torul 'u(! > l-a /ntr!%at p! ?al!ntin! d!spr! asta c+iar a doua 0i- 5n noapt!a ac!!a) ?al!ntin! l-a luat p! 'u(! la , ntoar! i !l a "ost mucat- Cr!d@ cr!d c ?al!ntin! m-a "cut s uit- C!!a c! am ,0ut) ac!l c!,a car! m-a /n"ricoat- 9-a "cut s cr!d c nu !rau d!c t ,is! ur t!- Hi cr!d c s-a asigurat c 'u(! ,a "i mucat /n noapt!a ac!!a- Cr!d c a ,rut s-l /nd!prt!0! p! 'u(!) ast"!l ca nim!ni s nu-mi mai amint!asc d! "aptul c mi s! "cus! "ric d! so&ul m!u- 5ns !u nu mi-am dat s!ama) nu im!diat'u(! i cu min! n!-am ,0ut p!ntru at t d! pu&in timp) /n ac!a prim 0i) iar !u ,oiam at t d! mult s-i po,!st!sc d!spr! Jonat+an) dar n-am putut) n-am pututJonat+an !ra "iul m!u- =otui) ,0 ndu-l p! 'u(!) numai at t) ,0 ndu-l) i m-am sim&it mai put!rnic- 9-am /ntors acas +otr t s "ac un nou !"ort cu Jonat+an) s /n,& s-l iu%!sc- . m sil!sc s-l iu%!sc- 5n noapt!a ac!!a) am "ost tr!0it d! un pl ns!t d! copil- 9-am ridicat %rusc /n capul oas!lor) !ram singur /n dormitor?al!ntin! !ra pl!cat la o /ntrunir! d!-a C!rcului) aa c nu a,!am cui s-i /mprt!sc uimir!a m!a- Jonat+an) ,!0i tu) nu pl ng!a niciodat > nu scot!a niciodat ,r!un sc nc!t- 9u&!nia lui !ra unul dintr! lucruril! car! m supra c!l mai ru la !l- 3m dat "uga p! +ol p n /n cam!ra lui) dar !l dorm!a /n linit!- =otui) !u put!am au0i un copil pl ng nd) d! asta nu m /ndoiam3m co%or t /n goan scril!) urmrind pl ns!tul- Cr!a s ,in din pi,ni&a d! ,inuri) dar ua !ra /ncuiat) pi,ni&a !ra goal i niciodat "olosit- 1u /ns cr!scus!m /n conacul ac!la- Htiam und! ascund!a tata c+!il!@ Joc!l$n nu s! uita la Clar$ c nd ,or%!a# pr!a pi!rdut /n po,!stir!) /n amintiril! !i Du &i-am spus niciodat po,!st!a cu n!,asta lui 4ar%-3l%astr) nu-i aa) c nd !rai mic< .o&ul /i spun! so&i!i s nu s! uit! niciodat /n cam!ra /ncuiat) iar !a s! uit i gs!t! rmi&!l! pm nt!ti a al! tuturor n!,!st!lor d! dinaint!a !i) p! car! !l l! ucis!s! i l! a!0as! ca p! "luturi /ntr-o ,itrin d! sticl- Dici prin g nd numi tr!c!a) c nd am d!scuiat ua ac!!a) c! a,!am s gs!sc /nuntru- 6ac ar "i s-o mai "ac o dat) oar! a mai "i /n star! s m +otrsc s d!sc+id ua) s-mi "olos!sc lampa-,r*itoar!i ca s m clu0!asc p n *os) /n %!0n- Du tiu) Clar$) c+iar nu tiu- 9irosul@ o+) mirosul d!-acolo) ca d! s ng!) d! moart! i d! putr!0iciun!?al!ntin! spas! un loc su% pm nt) /n c!!a c! "us!s! altdat pi,ni&a d! ,inuri- Du !ra un copil pl ng nd c!!a c! au0is!m !u) la urma urm!lor- 1rau c!lul!) acolo *os) cu di,!rs! cr!aturi /nc+is! /n !l!- 6!moni) l!ga&i cu lan&uri d! !l!ctrum) sta"idi&i) pr%ui&i i g lg itori /n c!lul!l! lor) dar !rau i al&ii) mul&i al&ii > trupuri d! r!pudia&i) /n di,!rs! stadii d! moart! i d! agoni!- 1rau , rcolaci) cu trupuril! p! *umtat! topit! d! pul%!r!a d! argint- ?ampiri &inu&i cu capul /n ag+!asm p n li s! d!s"cus! carn!a d! p! oas!- 1l"i a cror pi!l! "us!s! strpuns cu "i!rul r!c!- Dici mcar acum nu m g nd!sc la !l ca la un tor&ionar- Du /ntru totul- Cr!a s "i urmrit un scop aproap! tiin&i"ic- 1rau r!gistr! mari cu /ns!mnri la "i!car! u d! c!lul) d!scri!ri m!ticuloas! al! !Bp!rim!nt!lor sal!) c t d! mult duras! p n muris! "i!car! cr!atur- 1ra un ,ampir a crui pi!l! "us!s! ars /n r!p!tat! r nduri) ca s ,ad dac !Bista un punct dincolo d! car! %iata "ptur nu s! mai put!a r!g!n!ra- 1ra gr!u s cit!sc c!!a c! scris!s!) "r s-mi ,in s l!in sau s ,rsCum,a) n-am "cut niciuna) nici c!alalt- 1Bista o pagin d!dicat !Bp!rim!nt!lor p! car! l! "cus! p! !l /nsui- Citis! und!,a c s ng!l! d! d!moni ar put!a ac&iona ca un ampli"icator al put!rilor cu car! s! nasc d! r!gul , ntorii d! um%r!)

/nc!rcas! s-i in*!ct!0! s ng!) "r niciun r!0ultat- Du s! /nt mplas! nimic) /n a"ar d! "aptul c i s! "cus! ru- 5n c!l! din urm) a*uns!s! la conclu0ia c !ra pr!a /n , rst p!ntru ca s ng!l! s mai ai% !"!ct asupra lui i c tr!%uia s-i "i! dat unui copil ca s-i "ac !"!ctul cum tr!%ui! > pr!"!ra%il unul /nc n!nscut- C! pagina alturat c!l!i und! notas! ac!st! conclu0ii ciudat! scris!s! o s!ri! d! o%s!r,a&ii cu un titlu p! car! l-am r!cunoscut- Dum!l! m!u) #ocelyn Mor$enstern. 5mi aduc amint! cum mi-au tr!murat m inil! c nd am /nc!put s dau paginil!) cu,int!l! gra, ndu-s! /n cr!i!rul m!u cu lit!r! d! "oc- FJoc!l$n a %ut din nou am!st!cul) /n s!ara asta- Dicio sc+im%ar! ,i0i%il la !a) dar) r!p!t) copilul m int!r!s!a0 p! min!@ Cu in"u0ii r!gulat! d! lim" d!monic pr!cum ac!!a p! car! i-am administrat-o !i) copilul poat! "i capa%il d! oric! "apt ,it!*!asc@ Doapt!a tr!cut i-am au0it copilului inima %t nd mai put!rnic d!c t oric! inim om!n!asc) sun nd ca un dangt d! clopot mar!) anun& nd /nc!putul un!i noi g!n!ra&ii d! , ntori d! um%r!) s ng!l! d! /ng!ri i d! d!moni am!st!cat ca s produc put!ri mai pr!sus d! oric! s-a imaginat c-ar "i cu putin& p n acum@ Cut!r!a r!pudia&ilor nu ,a mai "i c!a mai mar! d! p! ac!st pm nt@G 9ai scris!s! i alt!l!) mult mai mult!- 3m rs"oit paginil!) cu d!g!t!l! tr!mur nd!) cu mint!a gonindu-mi /napoi) ,0 nd am!st!curil! p! car! ?al!ntin! mi l! ddus! s %!au /n "i!car! noapt!) comaruril! d!spr! /n*ung+i!r!) /n!car!) otr,ir!- 6ar nu p! min! m otr,is!) ci p! Jonat+anJonat+an) p! car! !l /n pr!"cus! /ntr-un soi d! cr!atur p! *umtat! demon. !i a%ia atunci) Clar$) atunci mi-am dat s!ama cine !ra d! "apt ?al!ntin!Clar$ ls a!rul s-i ias din plm ni) d!i nu r!ali0as! c /i &inus! r!spira&ia- 1ra groa0nic > at t d! groa0nic > i totui s! potri,!a cu ,i0iun!a p! car! 8t+uri!l i-o artas! !i- Du tia sigur p!ntru cin! sim&!a mai mult milA p!ntru mama !i sau p!ntru Jonat+an< Jonat+an > nu s! mai put!a g ndi acum la !l ca la Jac!) nu cu mama !i acolo) nu cu po,!st!a car! /i !ra at t d! proaspt /n mint! > os ndit s nu "i! /n /ntr!gim! uman) d! un tat cruia /i psas! mai mult d! ucid!r!a r!pudia&ilor d!c t d! "amilia lui 6ar@ nu l-ai prsit atunci) nu< /ntr!% Clar$) ,oc!a !i sun nd "ira, i p!ntru ur!c+il! sal!- 3i rmas@ 6in dou moti,!) 0is! Joc!l$n- ;nul a "ost 20m!ri&a- C!!a c! am gsit /n noapt!a ac!!a /n pi,ni& a "ost ca o palm p!st! oc+i- 9-am tr!0it %rusc din n!"!ricir!a m!a i m-a "cut s ,d c! s! p!tr!c!a /n *urul m!u- Idat c! mi-am dat s!ama c! plnuia ?al!ntin! > st rpir!a /n totalitat! a r!pudia&ilor >) am /n&!l!s c nu put!am lsa s s! /nt mpl!- 3m /nc!put s m /nt ln!sc /n s!cr!t cu 'u(!- Du-i put!am spun! c! n! "cus! ?al!ntin! mi! i copilului- Htiam c asta l-ar "i scos din min&i) c nu s-ar "i putut opri s nu /nc!rc! s-l urmr!asc p! ?al!ntin! i s-l ucid) i n-ar "i r!uit altc!,a d!c t s "i! !l /nsui ucis /n /nc!rcar!- Hi) d! as!m!n!a) nu put!am lsa p! nim!ni s a"l! c! i s! "cus! lui Jonat+an- 5n ciuda tuturor ac!stor lucruri) !l !ra /nc "iul m!u- 6ar i-am po,!stit lui 'u(! d!spr! ororil! din pi,ni&) d!spr! con,ing!r!a m!a c ?al!ntin! /i pi!rdus! min&il!) c d!,!n!a p! 0i c! tr!c!a mai smintit- 5mpr!un) am plnuit s sa%otm 20m!ri&a- 9-am sim&it datoar! s-o "ac) Clar$- 1ra un soi d! ispir!) singura cal! prin car! put!am s m "ac s plt!sc p!ntru pcatul d! a m "i alturat ,r!odat C!rcului) d! a "i a,ut /ncr!d!r! /n ?al!ntin!- 6! a-l "i iu%it Hi !l n-a tiut< ?al!ntin!) adic- Du i-a putut da s!ama c! "c!ai< Joc!l$n cltin din cap C nd oam!nii t! iu%!sc) au /ncr!d!r! /n tin!- 6! alt"!l) acas am /nc!rcat s m pr!"ac c totul !ra normal- 9-am purtat d! parc r!pulsia m!a ini&ial la ,!d!r!a lui Jonat+an /mi disprus!- 5l duc!am la 9ar$s! 'ig+tJood acas) /l lsam s s! *oac! cu %i!&!lul !i) 3l!c- ;n!ori) C!lin! E!rondal! ni s! altura > !ra /nsrcinat p!-atunci- F.o&ul tu ! at t d! drgu&G) /mi spun!a !a- F1 at t d! pr!ocupat d! .t!p+!n i d! min!7 5mi d po&iuni i miBturi p!ntru sntat!a copilului# sunt !Bc!l!nt!-G

I+) 0is! Clar$- I+) 6oamn!7 3a am g ndit i !u) 0is! Joc!l$n posomor t- ?oiam s-i spun s nu ai% /ncr!d!r! /n ?al!ntin! sau s nu acc!pt! nimic din c!!a c! /i dd!a !l) dar n-am putut- .o&ul !i !ra c!l mai apropiat pri!t!n al lui ?al!ntin! i m-ar "i trdat "a& d! !l "r s clip!asc- 9i-am &inut gura- Hi apoi@ 1a s-a sinucis) 0is! Clar$) amintindu-i po,!st!a- 6ar@ a "ost din cau0a a c!!a c! /i "cus! ?al!ntin!< Joc!l$n cltin din cap .inc!r) nu cr!d- .t!p+!n "us!s! ucis /ntr-un raid) iar !a i-a tiat ,!n!l! c nd a a"lat ,!st!a- 1ra /nsrcinat /n opt luni- 3 pi!rdut s ng! p n a murit@ Fcu o pau0 Eodg! a "ost c!l car! a gsit-o- 8ar ?al!ntin! a prut cu ad!,rat /nn!%unit d! m +nir! p!ntru moart!a lor- 3 disprut aproap! o 0i /ntr!ag dup ac!!a i s-a /ntors acas cu oc+ii tul%uri i cltin ndu-s!- Hi totui) /ntr-un "!l) i-am "ost aproap! r!cunosctoar! p!ntru m +nir!a ac!asta a lui- 5ns!mna c!l pu&in c nu !ra at!nt la c!!a c! "c!am !u- 5n "i!car! 0i) am d!,!nit mai /n"ricoat c ?al!ntin! a,!a s d!scop!r! conspira&ia i s /nc!rc! s scoat prin tortur ad!,rul d! la min! > cin! mai "c!a part! din alian&a noastr s!cr!t< C t d! mult trdas!m din planuril! lui< 9 /ntr!%am cum a,!am s r!0ist la tortur) dac a,!am s-i "ac "a&- 5mi !ra cumplit d! t!am c nu- 5n c!l! din urm) m-am +otr t s iau msuri ca s "iu sigur c aa c!,a nu a,!a s s! /nt mpl! niciodat- 9-am dus cu spaim!l! m!l! la F!ll) iar !l a cr!at p!ntru min! o po&iun!@ Co&iun!a din Cart!a 3l%) 0is! Clar$) /n&!l!g nd- 6! ac!!a i-ai c!rut-o- Hi antidotul@ cum a a*uns /n %i%liot!ca "amili!i Pa$land< 3m ascuns-o !u acolo) /ntr-o noapt!) /n timpul un!i p!tr!c!ri) 0is! Joc!l$n cu un 0 m%!t a%ia sc+i&at- D-am ,rut s-i spun lui 'u(! > tiam c !l nu put!a su"!ri id!!a d! po&iuni >) dar to&i c!ilal&i p! car! /i cunot!am !rau /n C!rc- 8-am trimis un m!sa* lui 2agnor) dar !l prs!a 8drisul i nu tia c nd a,!a s s! /ntoarc- 3 spus c /l put!am /ntotd!auna gsi cu un m!sa* > dar cin! i l-ar "i trimis< 5n c!l! din urm) miam dat s!ama c !Bista o singur p!rsoan cr!ia /i put!am spun!) o p!rsoan car! /l ura p! ?al!ntin! d!stul c t s nu m trd!0! niciodat /n "a&a lui- 8-am trimis o scrisoar! lui 9ad!l!in!) !Bplic ndu-i c! plnuis!m s "ac i c singura cal! d! a m r!anima !ra s-l gs!asc p! 2agnor F!ll- Du mi-a rspuns niciodat) dar !ram silit s cr!d c o citis! i /n&!l!s!s!- 1ra tot c!-mi tr!%uia ca s /mi urm!0 planul 6ou moti,!) 0is! Clar$- 3i spus c au "ost dou moti,! p!ntru car! ai rmas;nul a "ost 20m!ri&a- Car! a "ost c!llalt< Ic+ii ,!r0i ai lui Joc!l$n !rau o%osi&i) dar luminoi i larg d!sc+ii Clar$) 0is! !a) nu po&i g+ici< 3l doil!a moti, !ra ac!la c !ram din nou /nsrcinat- 5nsrcinat cu tin! I+) 0is! Clar$ cu ,oc! "ira,5i aminti c 'u(! /i spus!s!A FCurta /n p nt!c! un alt copil i o tia d! mai mult! sptm niG 6ar asta nu t!-a "cut s ,r!i i mai tar! s "ugi< 4a da) 0is! Joc!l$n- 6ar tiam c n-a "i putut- 6ac a "i "ugit d! ?al!ntin!) ar "i pus /n micar! i c!r i iad ca s m aduc /napoi- 9-ar "i urmrit p n la captul pm ntului) p!ntru c !u /i apar&in!am i nu m-ar "i lsat niciodat s pl!c- Hi poat! c !u l-a "i lsat s ,in dup min! i a "i riscat) dar nu l-a "i lsat niciodat s ,in dup tin!5i ddu prul la o part! d! p! "a&# arta o%osit 1Bista o singur cal! s "iu sigur c n-a,!a s-o "ac niciodat- Hi asta !ra s moarClar$ s! uit surprins la mama !i- Joc!l$n tot mai pr!a o%osit) dar "a&a /i strluc!a d! lumina /n,!runrii 3m cr!0ut c a,!a s "i! ucis /n timpul 20m!ri&!i) 0is! !a- D-a "i putut ucid!

cu m na m!a- D-a "i putut s gs!sc cum,a cura*ul s-o "ac /ntr-ad!,r- 6ar nu mam g ndit c a,!a s supra,i!&uiasc %tli!i- Hi mai t r0iu) c nd casa a ars) am ,rut s cr!d c !ra mort- 9i-am spus) /n r!p!tat! r nduri) c !l i Jonat+an muris!r ari /n inc!ndiu- 6ar tiam@ ?oc!a i s! stins! /nc!t- 6! ac!!a am "cut c!-am "cut9-am g ndit c !ra singura cal! s t! prot!*!0 > s-&i iau amintiril!) s t! trans"orm p! c t mi-ar "i stat /n put!ri /ntr-o mundan- . t! ascund /n lum!a mundan- 3 "ost o prosti!) acum /mi dau s!ama d! asta) o prosti! i o gr!!al- Hi /mi par! ru) Clar$Dumai c sp!r s m po&i i!rta@ dac nu acum) mcar /n ,iitor 9am7 Clar$ /i dr!s! glasul- .! sim&!a gata s pl ng d! ,r!o 0!c! minut! /ncoac! 1 /n r!gul- 6oar c@ un singur lucru nu pric!p- 5i rsuci d!g!t!l! /n mat!rialul manti!i- ?r!au s spun) a"las!m d!*a pu&in d!spr! c!!a c! /i "cus! ?al!ntin! lui Jac! > adic lui Jonat+an- 6ar dup modul /n car! /l d!scrii p! Jonat+an s-ar 0ic! c ! un monstru- Hi) mam) Jac! nu-i aa- Du ! d!loc aa- 6ac l-ai cunoat!@ dac l-ai put!a /nt lni mcar@ Clar$7 Joc!l$n /ntins! m na i i-o lu p! a lui Clar$ /ntr-a !i- 9ai am s-&i spun c!,a- Du mai am altc!,a s-&i ascund sau d!spr! car! s t! mint- 5ns sunt un!l! lucruri p! car! nici !u nu l!-am tiut) lucruri car! tocmai l!-am d!scop!rit- Hi s-ar put!a s-&i ,in d!stul d! gr!u s l! au0iMai rele dect cele pe care mi le-ai spus de'a5 g ndi Clar$- 5i muc %u0a i ddu din cap Continu) spun!-mi- 9ai %in! s l! tiu C nd 6orot+!a mi-a spus c ?al!ntin! "us!s! 0rit /n ora) am tiut c ,!nis! dup min!) dup Cocal- 3m ,rut s "ug) dar nu m-am putut +otr/ s-&i spun d! c!Du-&i r!pro!0 c ai "ugit d! min! /n noapt!a ac!!a cumplit) Clar$- 3m "ost doar %ucuroas c nu !rai acolo c nd tatl tu@ c nd ?al!ntin! i d!monii lui au dat %u0na /n apartam!ntului nostru- D-am a,ut timp d!c t s /ng+it po&iun!a@ /i au0!am d!*a sprg nd ua@ .! opri din po,!stit) cu ,oc!a g tuit 3m sp!rat c ?al!ntin! a,!a s m las!) cr!0 nd c am murit) dar n-a "cut-o9-a dus la 2!nJic() cu !l- 3 /nc!rcat di,!rs! m!tod! s m tr!0!asc) dar nimic n-a m!rs- 1ram /ntr-un soi d! ,isar!# !ram p! *umtat! conti!nt c !l !ra acolo) dar nu put!am nici s m mic) nici s-i rspund- 9 /ndoi!sc c !l a cr!0ut c-l put!am au0i sau /n&!l!g!- Hi totui stt!a l ng patul m!u) /n timp c! dorm!am i /mi ,or%!a 5&i ,or%!a< 6!spr! c!< 6!spr! tr!cutul nostru- Csnicia noastr- Cum !l m iu%is! i !u /l trdas!mCum nu mai iu%is! p! nim!ni d! atunci- Cr!d c ,or%!a s!rios) d! alt"!l) p! c t d! s!rios poat! lua !l lucruril! ac!st!a- 1u "us!s!m /ntotd!auna c!a cr!ia /i ,or%!a d!spr! /ndoi!lil! sal!) d!spr! ,ino,&ia p! car! o sim&!a) iar /n at &ia ani d! c nd /l prsis!m nu cr!d c mai "us!s! altcin!,a /n rolul sta- Cr!supun c nu ,oia d!c t s-i ,or%!asc /n s" rit cui,a- =!-ai "i at!ptat ca mint!a lui s "i! la c! l! "cus! ac!lor %i!&i oam!ni) damna&ii) i la c!!a c! plnuia s "ac /mpotri,a Concla,ului6ar n-a "ost aa- 1l ,oia s ,or%!asc d!spr! Jonat+an C! anum! d!spr! !l< Lura lui Joc!l$n s! crisp 3 ,rut s-mi spun c /i pr!a ru p!ntru c!!a c! /i "cus! Jonat+an /naint! s s! "i nscut) p!ntru c tia c asta aproap! c m-a distrus p! min!- Htius! c "us!s!m la un pas d! sinucid!r! din pricina lui Jonat+an > d!i n-a tiut c am "ost disp!rat i din cau0a a c!!a c! d!scop!ris!m d!spr! el. Fcus! rost) cum,a) d! s ng! d! /ng!r- 3c!sta !st! o su%stan& aproap! l!g!ndar p!ntru , ntorii d! um%r!- 6ac-l %!i s! 0ic! c-&i d put!ri incr!di%il!- ?al!ntin! /l /nc!rcas! p! !l /nsui i d!scop!ris! c /i dd!a nu doar o "or& incr!di%il) dar i o star! d! !u"ori! i d! "!ricir! d! "i!car! dat c nd i-l in*!cta /n s ng!l! lui- 3a c luas! pu&in) /l

uscas! i-l "cus! un pra" p! car! /l am!st!cas! /n m ncar!a m!a) sp!r nd c-mi ,a l!cui disp!rar!a+u tiu de unde a "cut rost de sn$e de n$er, /i 0is! Clar$) g ndindu-s! 8t+uri!l cu o trist!&! amar Hi cr!0i c-a a,ut ,r!un !"!ct< 6! "apt) m /ntr!% acum dac nu d! ac!!a am gsit d!odat conc!ntrar!a i a%ilitat!a s m!rg p n la capt i s-l a*ut p! 'u(! s d!a p!st! cap 20m!ri&a- 3r "i ironic dac aa ar sta lucruril!) &in nd cont d! scopul ini&ial urmrit d! ?al!ntin!6ar c!!a c! n-a tiut !l a "ost c) /n timp c! "c!a asta) cu !ram /nsrcinat cu tin!3a c) dac p! min! m-a a"!ctat pu&in) p! tin! t!-a a"!ctat mult mai mult- Cr!d c d! ac!!a po&i tu s "aci c!!a c! "aci cu run!l! Hi poat!) 0is! Clar$) d! ac!!a po&i tu s "aci lucruri pr!cum /nc+id!r!a imaginii Cocalului 9ortal /ntr-o cart! d! tarot- Hi d! ac!!a ?al!ntin! poat! "ac! lucruri ca ridicar!a %l!st!mului lui Eodg!@ ?al!ntin! a p!tr!cut ani /n ir "c nd !Bp!rim!nt! p! !l /nsui /n n!numrat! "!luri) 0is! Joc!l$n- 1 acum tot at t d! aproap! d! o "iin& om!n!asc) p! c t ! un , ntor d! um%r! d! a "i un magician- 6ar nimic din c!!a c! poat! s-i "ac lui /nsui n-ar a,!a un !"!ct la "!l d! pro"und cum a a,ut asupra ta sau asupra lui Jonat+an) p!ntru c ,oi !ra&i at t d! cru0i- Du sunt sigur c a mai "cut cin!,a ,r!odat c! a "cut ?al!ntin!) nu unui prunc /naint! d! a s! nat! Crin urmar!) Jac! > Jonat+an > i cu min! c+iar sunt!m am ndoi !Bp!rim!nt! =u ai "ost unul n!int!n&ionat- Cu Jonat+an) ?al!ntin! a ,rut s cr!!0! un soi d! sup!rr0%oinic) mai put!rnic) mai rapid i mai %un d!c t oricar! alt , ntor d! um%r!- 'a 2!nJic() ?al!ntin! mi-a spus c Jonat+an c+iar !ra ast"!l- 6ar c !ra totodat i crud) imoral i ciudat d! gol d! sim&ir!- Jonat+an /i !ra d!stul d! loial lui ?al!ntin!) dar %nui!sc c ?al!ntin! i-a dat s!ama c und!,a) d!-a lungul drumului) /n /nc!rcar!a d! a cr!a un copil car! s "i! sup!rior c!lorlal&i) cr!as! un "iu car! nu l-ar "i putut iu%i niciodat cu ad!,ratClar$ s! g ndi la Jac!) la "!lul /n car! artas! la 2!nJic() la cum str ns!s! /n pumn cio%ul ac!la din Cortalul spart at t d! tar!) /nc t /i curs!s! s ng!l! printr! d!g!t! Du) 0is! !a- Du i nu- Jac! nu ! aa- 1l c+iar /l iu%!t! p! ?al!ntin!- D-ar tr!%ui) dar /l iu%!t!- Hi nu ! gol d! sim&ir!- 1 c+iar opusul a tot c! ai d!scris tuJoc!l$n /i "rm nta m inil! /n poal- 3c!st!a !rau acop!rit! /n /ntr!gim! d! dant!la "in a cicatric!lor al%! > cicatric!l! su%&iri i al%! p! car! l! a,!au to&i , ntorii d! um%r!) amintir!a C!c!&ilor tr!cut!- 6ar Clar$ nu-i ,0us! niciodat /naint! cicatric!l! mam!i sal!- 9agia lui 9agnus o "cus! /ntotd!auna s l! uit!1Bista una) la /nc+!i!tura m inii mam!i sal!) car! a,!a o "orm "oart! apropiat d! o st!a@ 3tunci mama !i ,or%i i lui Clar$ /i "ugir c!l!lalt! g nduri din mint! 1u nu ,or%!sc d!spr! Jac!) 0is! Joc!l$n 6ar@ % igui Clar$=otul pru c s! /nt mpl "oart! /nc!t) d! parc ,isa- &oate c3iar vise ) s! g ndi !a- &oate c mama nu s-a tre it niciodat i toate acestea sunt doar un vis. Jac! !st! "iul lui ?al!ntin!- ?r!au s spun) cin! altul ar put!a "i< Joc!l$n s! uit dr!pt /n oc+ii "iic!i sal! 5n noapt!a /n car! C!lin! E!rondal! a murit) !ra /nsrcinat /n opt luni?al!ntin! /i ddus! po&iuni) pra"uri > /nc!rcas! p! !a c!!a c! /nc!rcas! i p! !l /nsui cu s ng!l! d! /ng!r) sp!r nd c "iul lui .t!p+!n a,!a s "i! la "!l d! put!rnic i d! /n0!strat cum %nuia c a,!a s "i! Jonat+an- 1l n-a putut suporta g ndul ca !Bp!rim!ntul lui s "i! ast"!l irosit) aa c l-a rugat p! Eodg! s-l a*ut! s scoat copilul din %urta lui C!lin!- 1a nu muris! d!c t d! pu&in timp@ Clar$ scoas! un icn!t 3sta nu-i cu putin&7

Joc!l$n continu) ca i c nd Clar$ n-ar "i 0is nimic ?al!ntin! a luat ac!l copil i l-a pus p! Eodg! s-l duc la casa lui print!asc) /ntr-o ,al! nu d!part! d! 'acul '$n- 6in ac!st moti, lipsis! /n noapt!a ac!!a d! acas- Eodg! a a,ut gri* d! copil p n la 20m!ri&- 6up ac!!a) p!ntru c ?al!ntin! s-a dat dr!pt 9ic+a!l Pa$land) a mutat copilul /n conacul Pa$land i l-a cr!scut !l /nsui) ca p! "iul lui 9ic+a!l Pa$land Crin urmar!) Jac!) opti Clar$) Jac! nu ! "rat!l! m!u< .im&i c mama !i /i str ng! m na > /n s!mn d! comptimir! Du) Clar$) nu !st!Clar$ ,0u n!gru /naint!a oc+ilor- 5i sim&!a inima %t nd tar! i "i!car! %tai! /n part!) distinct- Mamei i pare ru pentru mine, g ndi !a- +a crede c e o veste rea. 9 inil! /i tr!murau 3tunci al! cui !rau oas!l! din inc!ndiu< 'u(! a 0is c !rau oas!l! unui copil@ Joc!l$n cltin din cap 3c!l!a !rau oas!l! lui 9ic+a!l Pa$land i oas!l! "iului su- ?al!ntin! i-a ucis p! am ndoi i l!-a ars cada,r!l!- 3 ,rut s cr!ad Concla,ul c muris!r i !l i "iul lui 3tunci Jonat+an@ 1 /n ,ia&) 0is! Joc!l$n) dur!r!a r0%indu-i o clip p! "a&- ?al!ntin! mi-a spus asta) la 2!nJic(- ?al!ntin! l-a adus p! Jac! /n conacul Pa$land) iar p! Jonat+an /n casa d! l ng lac- 3 r!uit s-i /mpart timpul /ntr! !i doi) %t nd m!r!u drumul /ntr! o cas i c!alalt) un!ori ls ndu-i p! am ndoi singuri lungi p!rioad! d! timp.! par! c Jac! n-a a"lat niciodat d! Jonat+an) d!i Jonat+an s! poat! s "i tiut d!spr! Jac!- Du s-au /nt lnit niciodat) d!i pro%a%il c au locuit la mai pu&in d! opt mil! unul d! altul 8ar Jac! nu ar! s ng! d! d!mon /n !l< Du !@ %l!st!mat< 4l!st!mat< Joc!l$n pru surprins- Du) !l nu ar! s ng! d! d!mon- Clar$) ?al!ntin! a !Bp!rim!ntat p! Jac!) c nd !ra copil) ac!lai s ng! p! car! l-a "olosit i p! min!) i p! tin!- . ng! d! n$er. Jac! nu ! %l!st!mat- 6impotri,) am put!a 0ic!=o&i , ntorii d! um%r! au /n part! s ng! d! /ng!r /n !i > ,oi doi a,!&i doar c!,a mai mult'ui Clar$ i s! /n, rt!au g nduril! /n cap- 5nc!rca s i-l /nc+ipui! p! ?al!ntin! cr!sc nd doi copii /n ac!lai timp) unul /n part! d!mon) unul /n part! /ng!r- ;nul) %iatul-/ntun!ric# altul) lumin- 8u%indu-i p! am ndoi) pro%a%il) at t c t put!a iu%i ?al!ntin! p! cin!,a- Jac! nu a"las! niciodat d!spr! Jonat+an) dar c!llalt %iat tius! d!spr! !l< Cart!a lui compl!m!ntar) opusul su< Iar! ur s! g ndul c !Bist< Iar! ars!s! d! dorin& s-l /nt ln!asc< Fus!s! indi"!r!nt< 3m ndoi "us!s!r at t d! singuri- 8ar unul dintr! !i !ra "rat!l! su > ad!,ratul !i "rat!) d! am%ii prin&i Cr!0i c ! tot aa< Jonat+an) adic< Du cr!0i c ar "i putut d!,!ni@ mai %un< Du cr!d) 0is! Joc!l$n cu %l nd!&! 6ar c! t! "ac! at t d! sigur< Clar$ s! /ntoars! s s! uit! la mama !i) d!odat /nsu"l!&it- ?r!au s spun) poat! c s-a sc+im%at- 3u tr!cut ani- Coat! c@ ?al!ntin! mi-a spus c a p!tr!cut ani d!-a r ndul /n,& ndu-l p! Jonat+an cum s par plcut) c+iar "!rm!ctor- ?oia s "i! un spion p!ntru !l i nu po&i "i spion dac /ngro0!ti p! toat lum!a p! car! o /nt ln!ti- Jonat+an a d!prins c+iar a%ilitat!a d! a arunca uoar! ilu0ii magic!) ca s con,ing oam!nii c !ra simpatic i d!mn d! /ncr!d!r!- Joc!l$n o"t- 5&i spun asta ca s nu t! sim&i prost c ai "ost pclit- Clar$) l-ai /nt lnit p! Jonat+an- Dumai c nu &i-a spus niciodat ad!,ratul lui num!) p!ntru c s! dd!a dr!pt altcin!,a- .!%astian ?!rlacClar$ s! +ol% la mama !i- 2ar el e rud cu "amilia &en3allo-, struia o part! din mint!a !i) /ns d! %un s!am c .!%astian nu "us!s! niciodat cin! sus&inus! !l c !ra# tot c! spus!s! !l "us!s! o minciun- .! g ndi la c! sim&is! prima oar c nd /l ,0us!) d! parc ar "i r!cunoscut p! cin!,a p! car! )l cunoscus! toat ,ia&a !i)

cin!,a la "!l d! intim) d! "amiliar !i ca !a /nsi- Du sim&is! niciodat aa c!,a p!ntru Jac! .!%astian ! "rat!l! m!u< Fa&a cu oas! d!licat! a lui Joc!l$n !ra tras# /i &in!a m inil! laolalt cu d!g!t!l! /mpl!tit!- ? r"uril! d!g!t!lor !rau al%!) d! parc l!-ar "i str ns pr!a tar! 3m stat d! ,or% cu 'u(! mult ,r!m! d!spr! tot c! s-a /nt mplat /n 3licant! d! c nd a&i sosit ,oi doi- 9i-a spus d!spr! turnuril! d!monilor i d!spr! %nuiala lui c .!%astian distrus!s! ,r*il! d! prot!c&i!) d!i n-a,!a id!! cum- 3tunci mi-am dat s!ama cin! !ra d! "apt .!%astian ?r!i s spui) p!ntru c a min&it c !ra .!%astian ?!rlac< Hi p!ntru c ! un spion p!ntru ?al!ntin!< Hi din ac!st! dou moti,!) da) rspuns! Joc!l$n) dar d! "apt am g+icit a%ia c nd 'u(! mi-a spus c tu i-ai po,!stit c .!%astian /i ,ops!a prul- Hi poat! c gr!!am) dar un %iat un pic mai mar! d!c t tin!) cu pr %lond i oc+ii n!gri) apar!nt "r prin&i) a%solut d!,otat lui ?al!ntin! > n-am putut s nu m g nd!sc c tr!%uia s "i! Jonat+an- Hi mai ! i altc!,a- ?al!ntin! a /nc!rcat /ntotd!auna s gs!asc o cal! d! a suprima prot!c&iil!) a sus&inut /ntotd!auna c tr!%uia s !Bist! o cal!- 1Bp!rim!nt nd p! Jonat+an s ng!l! d! d!mon > !l a 0is c !ra p!ntru a )l "ac! un lupttor mai put!rnic) mai %un) dar la mi*loc !ra c!,a mai important d!at t@ Clar$ "cu oc+ii mari C! ,r!i s spui) c! !ra mai important< 1ra cal!a lui d! a suprima prot!c&iil!) 0is! Joc!l$n- Du po&i s aduci un d!mon /n 3licant!) dar /&i tr!%ui! s ng! d! d!mon ca s anul!0i prot!c&iil!- Jonat+an ar! s ng! d! d!mon) ! /n ,!n!l! lui- Hi "iind , ntor d! um%r! /ns!amn c intrar!a lui ! automat garantat /n ora oric nd ,r!a s intr!) oric! ar "i- Hi-a "olosit s ng!l! d! d!mon ca s suprim! prot!c&iil!) nu m /ndoi!sc d! astaClar$ s! g ndi la .!%astian c nd sttus! /n "a&a !i) /n iar%a d! l ng ruin!l! conacului Fairc+ild- 'a cum /i aduc!a , ntul prul n!gru p! "a&- 'a cum o str ns!s! d! /nc+!i!tur) a"und ndu-i ung+iil! /n pi!l!a !i- 'a cum spus!s! c !ra imposi%il ca ?al!ntin! s-l "i iu%it ,r!odat p! Jac!- 1a cr!0us! c spun!a aa din cau0 c )l ura p! ?al!ntin!- 6ar nu !ra d! asta) /i ddu !a s!ama- Fus!s!@ g!los.! g ndi la prin&ul /ntun!cat din d!s!n!l! !i) c!l car! s!mnas! at t d! mult cu .!%astian- 2!spins!s! as!mnar!a ca p! o coincid!n&) o "!st d!-a imagina&i!i) dar acum s! /ntr!% dac "us!s! l!gtura s ng!lui lor comun c!a car! o "cus! s-i con"!r! n!"!ricitului !rou al po,!tii sal! c+ipul "rat!lui !i- 5nc!rc s-l ,i0uali0!0! din nou p! prin&) dar imagin!a pru s s! "r mi&!0! i s s! di0ol,! dinaint!a oc+ilor !i) pr!cum c!nua spul%!rat d! , nt- 3cum nu-l mai put!a ,!d!a d!c t p! .!%astian) cu lumina roi! a oraului ar0 nd r!"l!ctat /n oc+ii lui Jac!) 0is! !a- Cin!,a tr!%ui! s-i spun- =r!%ui! s-i spun ad!,rulL nduril! !i s! rostogol!au un!l! p!st! alt!l!) d!-a ,alma# dac Jac! ar "i tiut asta) dac ar "i tiut c nu a,!a s ng! d! d!mon) poat! c nu s-ar mai "i dus dup ?al!ntin!- 6ac ar "i tiut c nu !ra) d! "apt) "rat!l! lui Clar$@ 6ar) 0is! Joc!l$n) cu un am!st!c d! comptimir! i n!dum!rir!) am /n&!l!s c nu ti! nim!ni und! !@< 5naint! s-apuc! Clar$ s-i rspund) uil! du%l! al! .lii s! d!sc+is!r larg) r!,rs nd lumina /n a"ar) p!st! arcada cu coloan! i tr!pt!l! d! d!d!su%t- ?ui!tul p n atunci /n"undat al glasurilor s! /nl&) iar 'u(! i!i p! ui- 3rta !pui0at) dar a,!a o d!ga*ar! p! car! n-o a,us!s! /naint!- Cr!a aproap! uuratJoc!l$n s! ridic /n picioar! 'u(!- C! !< 1l "cu ,r!o c &i,a pai spr! !l!) apoi s! opri /ntr! prag i tr!pt! Joc!l$n) 0is! !l) /mi par! ru c , /ntr!rup 1-n r!gul) 'u(!-

C+iar i am!&it) Clar$ g ndiA 2e ce i tot rostesc unul altuia numele aa5 1ra un soi d! sting+!r!al /ntr! !i acum) o sting+!r!al car! nu !Bistas! /naint! .-a /nt mplat c!,a ru< 1l cltin din cap Du- 6impotri,) c!,a %unN m%i spr! Clar$ i nu !Bista nimic sting+!rit /n asta- 1ra mul&umit d! !a) c+iar m ndru 3i r!uit) Clar$) 0is! !l- Concla,ul a "ost d! acord s t! las! s-i /ns!mn!0i cu C!c!t!a- D-o s mai "i! nicio capitular!) /n c!l! din urm-

")

CINSTE 2IE I RMAS #UN3


?al!a !ra mai "rumoas /n r!alitat! d!c t "us!s! /n ,i0iun!a lui Jac!- Coat! din pricina lunii strlucitoar! car! arginta r ul c! tia al%ia ,ii ,!r0i- 9!st!c!ni al%i i plopi punctau pant!l! ,ii) tr!mur ndu-i "run0!l! /n adi!r!a r!c! > !ra "oart! "rig sus) p! cr!ast) "r nicio prot!c&i! /mpotri,a , ntului3c!asta !ra "r nicio /ndoial ,al!a und!-l ,0us! ultima oar p! .!%astian) 5n s" rit) /l a*uns!s! din urm- 6up c! /l priponi p! Pa$"!r!r d! un copac) Jac! scoas! "irul /ns ng!rat din %u0unar i r!p!t ritualul cutrii) doar ca s "i! sigur5nc+is! oc+ii) at!pt ndu-s! s-l ,ad p! .!%astian) sp!r nd s "i! p! und!,a prin apropi!r!) poat! c+iar /nc /n ,al!@ 5n sc+im%) nu ,0u d!c t /ntun!ric8nima /nc!pu s-i %at mai tar!5nc!rc din nou) mut nd "irul /n pumnul st ng i tras nd cu st ngci! runa d! urmrir! p! dosul palm!i cu m na sa dr!apt) mai pu&in a%il6! data asta) tras! ad nc a!r /n pi!pt) /naint! d! a /nc+id! oc+ii6in nou) nimic- 6oar un /ntun!ric tr!murtor) tra,!rsat d! um%r!- .ttu acolo un minut /ntr!g) cu din&ii str ni) /n timp c! , ntul /i ptrund!a tios prin *ac+!t) "c ndu-i pi!l!a ca d! gin- 5n c!l! din urm) /n*ur nd) d!sc+is! oc+ii > i atunci) /ntr-o pornir! d! m ni! disp!rat) /i d!s"cu pumnul# , ntul smuls! "irul d! a& i-l dus! cu !l) at t d! r!p!d! /nc t i dac ar "i r!gr!tat im!diat) tot nu l-ar mai "i putut prind! /napoi9int!a lui clocot!a- 1,id!nt) runa d! urmrir! nu mai "unc&iona- Cro%a%il c .!%astian /i ddus! s!ama c "us!s! urmrit i "cus! c!,a ca s rup ,ra*a > dar ce put!ai "ac! s opr!ti o urmrir!< Coat! ddus! d! o ap mar!- 3pa /ntr!rup! magiaDu c asta l-ar "i a*utat pr!a mult p! Jac!- Du !ra ca i c nd s-ar "i putut duc! la "i!car! lac din &ar s ,ad dac .!%astian nu plut!a /n mi*locul lui- Fus!s! /ns at t d! aproap! > at t d! aproap!7 6 use ,al!a asta) /l ,0us! p! .!%astian aici- Hi casa !ra aici) a%ia ,i0i%il) cui%rit l ng un p lc d! copaci din lunca r ului- C!l pu&in ar m!rita s co%oar! p n acolo s ,ad dac nu !Bista c!,a car! i-ar put!a indica und! s! a"lau .!%astian sau ?al!ntin!Cu un s!ntim!nt d! r!s!mnar!) Jac! "olosi st!la ca s-i gra,!0! mai mult! C!c!&i d! lupt cu ac&iun! rapid i dispari&i! rapidA una s-l "ac n!au0it) una s-l "ac iut! i o alta p!ntru a pi "r s s! /mpi!dic!- C nd t!rmin > i sim&i usturim!a cunoscut) ,i!) p! pi!l!a lui > /i str!cur st!la /n %u0unar) /l %tu ,ioi p! Pa$"ar!r p! gruma0 i porni s co%oar! spr! ,al!Cant!l! c! duc!au la r u !rau /n!ltor d! a%rupt! i acop!rit! d! gro+oti p!r"id-

Jac! %a co%ora cu gri*) %a s! lsa s alun!c! p! gro+oti) c!!a c! !ra o cal! rapid) dar p!riculoas- C n a*uns! /n al%ia ,ii) m inil! /i !rau /ns ng!rat! d! la cd!ril! r!p!tat! p! gro+oti- Hi l! spl /n p r ul limp!d!) cu ap! r!p!0i# !ra parali0ant d! r!c!C nd s! ridic i s! uit /n *ur) /i ddu s!ama c stt!a i pri,!a ,al!a dintr-un alt ung+i d!c t c!l p! car! /l a,us!s! /n ,i0iun!a d! urmrir!- 8d!nti"ic p lcul d! copaci noduroi) cu cr!ngil! lor /mpl!tit!) p!r!&ii ridic ndu-s! d! *ur /mpr!*ur) i casa mic- F!r!str!l! !i !rau acum /ntun!cat! i niciun "ir d! "um nu i!!a p! +ornul !iJac! sim&i un mic g+imp! d! uurar! i d!0amgir!- C!ntru c a,!a s "i! mai simplu s caut! prin cas) dac nu !ra nim!ni /nuntru- Hi p! d! alt part!) p!ntru c nu !ra nim!ni /nuntruC nd s! apropi!) s! /ntr!% d! c! casa din ,i0iun!a lui i s! prus! n!pm nt!an6! aproap!) !ra doar o cas d! "!rm o%inuit din 8dris) "cut din piatr tiat ptrat) al% i c!nui!- I%loan!l! "us!s!r c nd,a ,opsit! /n al%astru-,iu) dar artau d! parc d! mul&i ani nu s! mai atins!s! o p!nsul d! !l!- 1rau d!colorat! i scoro*it! d! tr!c!r!a ,r!mii5ntin0 nd m inil! spr! una dintr! "!r!str!) Jac! s! ridic p! p!r,a0ul ac!st!ia i pri,i prin g!amul /nc!&oat- ?0u o cam!r mar!) uor pr"uit) cu un %anc d! lucru p!ntru un!lt! car! s! /ntind!a p! l ng un p!r!t! /ntr!g- ;n!lt!l! la ,!d!r! nu !rau nici p! d!part! m!t!ugr!ti) ci un!lt! d! magician# t!ancuri d! p!rgam!nt! soioas!# lum nri d! c!ar n!agr) %oluri d! cupru cu lic+id /ntun!cat) uscat) murdrind marginil!) o gam larg d! cu&it!) un!l! su%&iri ca acul) un!l! cu lam!l! ptat! d! s ng!- C! pod!a !ra trasat cu cr!ta o p!ntagram) al! cr!i linii s! t!rs!s!r) "i!car! dintr! c!l! cinci col&uri "iind /mpodo%it cu o run di"!rit- 'ui Jac! i s! str ns! inima > run!l! artau ca ac!l!a car! "us!s!r scri*!lit! /n *urul picioar!lor lui 8t+uri!l- Iar! ?al!ntin! s "i "cut-o > oar! ac!st!a put!au "i lucruril! lui< 3ici !ra ascun0toar!a lui > o ascun0toar! p! car! Jac! n-o ,i0itas! niciodat i d! car! nu tius! nimic< Jac! co%or/ d! p! p!r,a0) at!ri0 nd /ntr-o pa*it! cu iar% uscat) !Bact /n mom!ntul /n car! o um%r tr!c!a p!st! "a&a lunii- 6ar aici nu !ra nicio pasr!) s! g ndi !l) i /i ridic pri,ir!a la timp ca s ,ad un cor% rotindu-s! d!asupra capului5ng+!&) apoi s! dus! rapid la um%ra unui copac) uit ndu-s! /n sus printr! cr!ngil! lui- C nd cor%ul s! ls mai aproap! d! pm nt) Jac! tiu c primul su instinct "us!s! cor!ct- Du !ra un cor% oar!car! > ac!sta !ra Eugo) cor%ul car! /i apar&inus! o dat lui Eodg!# Eodg! /l "olos!a) c nd s! i,!a oca0ia) p!ntru a trimit! m!sa*! /n a"ara 8nstitutului- 5nc d! atunci) Jac! a"las! c Eugo "us!s! la origini al tatlui suJac! s! lipi d! trunc+iul copacului- 8nima /i %t!a iari cu put!r!) d! data asta d! !ntu0iasm- 6ac Eugo !ra aici) nu put!a /ns!mna d!c t c a,!a un m!sa*) iar d! data asta m!sa*ul nu mai !ra p!ntru Eodg!) ci p!ntru ?al!ntin!- %rebuia s "i!- 6ac Jac! ar i0%uti s urmr!asc pasr!a@ Coco&at p! un p!r,a0) Eugo s! uita p! una dintr! "!r!str!l! cas!i- 3par!nt d ndui s!ama c nu !ra nim!ni /n cas) pasr!a s! ridic /n ,0du+ cu un croncnit n!r,os i 0%ur /n dir!c&ia p r uluiJac! i!i din um%r i porni /n urmrir!a cor%ului 6!ci) 0is! .imon) practic) c+iar dac Jac! nu ! d! "apt rud cu tin!) tu &i-ai srutat totui "rat!l! .imon7 Clar$ plis!- =ac-&i "l!anca7 .! rsuci /n loc s ,ad dac /l au0is! cin!,a) dar) din "!ricir!) pr!a s nu-l "i au0it nim!ni- 1a stt!a /ntr-un *il& /nalt p! !strada din .ala 3cordurilor) cu .imon alturi- 9ama !i stt!a /n picioar!) la margin!a !strad!i) ,or%ind cu 3matis6! *ur /mpr!*ur) .ala !ra un +aos) d! c nd r!pudia&ii car! ,!nis!r p! Coarta d! Dord s! r!,rsas!r /nuntru) d nd n,al p! uil! du%l!) /ng+!suindu-s! p! l ng p!r!&i- Clar$ r!cunoscu di,!ri m!m%ri ai +ait!i lui 'u(!) inclusi, p! 9aia) car!-i

arunc un r n*!t p!st! mul&im!- 1rau !l"i) pali0i i r!ci) "rumoi ca &ur&urii d! g+!a&) i magici!ni cu aripi d! liliac i picioar! d! &ap > c+iar 0ri unul cu coarn! > car! scprau sc nt!i al%astr! din , r"ul d!g!t!lor) /n timp c! s! micau prin /ncp!r!? ntorii d! um%r! s! str!curau /ncolo i-ncoac! printr! !i) art nd n!r,oi.tr ng nd st!la cu am%!l! m ini) Clar$ pri,!a /n *ur) cu n!linit!- ;nd! !ra 'u(!< 6isprus! /n mul&im!- 5l d!scop!ri) dup un mom!nt) ,or%ind cu 9alac+i) car! cltina !n!rgic din cap- 3matis stt!a /n apropi!r!a lor) sg!t ndu )l p! Consul cu pri,iri /ncruntat! Du m "ac! s-mi par ru c &i-am po,!stit c t! c!,a din toat! ast!a) .imon) 0is! Clar$) uit ndu-s! ur t la !lFcus! tot c! putus! ca s-i pr!0int! o ,!rsiun! concis a po,!tii lui Joc!l$n) r!latat mai mult /n oapt) /n timp c! !l o a*utas! s-i croiasc drum prin mul&im! p n la !strad i s s! a!0! p! *il&ul pr!gtit p!ntru !a- 1ra ciudat s s! a"l! acolo) sus) pri,ind spr! mul&im!a d! *os) d! parc ar "i "ost r!gina c!rc!t ndu-i supuii- 6ar o r!gin n-ar "i "ost at t d! ,uln!ra%il s intr! /n panic 6! alt"!l) sruta groa0nic .au poat! c srutul a "ost doar sc r%os) p!ntru c !l !ra) tii) "ratele tu.imon pr!a mai amu0at d! toat /nt mplar!a d!c t cr!d!a Clar$ c ar "i a,ut ,r!un dr!pt s "i!* (u spun! asta c nd t! poat! au0i mama) alt"!l t! omor) 0is! !a) cu o a doua cuttur "ioroas- 6!*a m simt gata s ,omit sau s l!in- Du turna i tu ga0 p! "ocJoc!l$n) /ntorc ndu-s! d! la margin!a !strad!i la timp ca s prind ultim!l! cu,int! al! lui Clar$ > d!i) din "!ricir!) n!tiind d!spr! c! discuta !a cu .imon >) pus! o m n /ncura*atoar! p! umrul lui Clar$ Du "i !mo&ionat) scumpo7 3i "ost minunat /naint!- 5&i tr!%ui! c!,a< I ptur) nit! ap "i!r%int!@ Du mi-! "rig) 0is! Clar$ r%dtoar!) i nu am n!,oi! nici d! o %ai!- .unt %in!?r!au doar ca 'u(! s ,in aici i s-mi spun c! s! /nt mplJoc!l$n "cu s!mn spr! 'u(! s-i capt!0! at!n&ia) spun ndu-i din %u0! c!,a c! Clar$ nu r!ui s d!sci"r!0! 9am) 0is! !a tios) nu! 6ar !ra d!*a pr!a t r0iu- 'u(! /i ridic pri,ir!a i la "!l i al&i c &i,a , ntori d! um%r!- 9a*oritat!a /i /ntoars!r oc+ii la "!l d! r!p!d!) dar Clar$ sim&i "ascina&ia din pri,iril! lor- 1ra ciudat g ndul c mama !i !ra cum,a un p!rsona* l!g!ndar aici3proap! toat lum!a din sal au0is! d! num!l! !i i a,!a o pr!r! d!spr! !a) %un sau r!a- Clar$ s! /ntr!% cum i0%ut!a mama !i s nu s! las! a"!ctat d! lucrul ac!sta- Cci nu pr!a a"!ctat > pr!a linitit) stp n p! sin! i prim!*dioas;n mom!nt mai t r0iu) 'u(! li s! alturas! p! !strad) cu 3matis l ng !l- 3rta o%osit) dar d!opotri, al!rt i c+iar un pic !ntu0iasmat- .pus!A 9ai sta&i o s!cund- ?in! toat lum!a 9alac+i) /ntr!% Joc!l$n "r s s! uit! dir!ct la 'u(!) /&i dd!a %ti d! cap< 'u(! "cu un g!st d! l!+amit! Cr!d! c ar tr!%ui s-i trimit!m un m!sa* lui ?al!ntin!) d!spr! r!"u0ar!a condi&iilor lui- 1u am spus c n-ar tr!%ui s n! "or&m m na- .-l lsm p! ?al!ntin! s ,in cu armata p! C mpia 4roc!lind at!pt ndu-s! la capitular!- 9alac+i pr!a s consid!r! c n-ar "i cor!ct) iar c nd i-am spus c r0%oiul nu ! o partid d! cric+!t /ntr! !l!,ii din 3nglia) mi-a r!plicat c dac ,r!unul dintr! r!pudia&ii d! aici ,a scpa d! su% control) !l o s ias /n "a& i o s pun capt /ntr!gii a"ac!ri- Du tiu c!-i /nc+ipui! !l c s! /nt mpl > d! parc r!pudia&ii nu s-ar put!a opri din %tai! nici p!ntru cinci minut! 1Bact asta cr!d!) 0is! 3matis- 3a ! 9alac+i- 5i "ac! pro%a%il gri*i c ,!&i /nc!p! s , m nca&i unii p! al&ii 3matis) 0is! 'u(!) s-ar put!a s t! aud car!,a-

.! /ntoars!) tocmai c nd doi oam!ni urcau tr!pt!l! !strad!i) /n spat!l! luiA unul !ra un ca,al!r !l" /nalt i 0,!lt) cu prul lung i n!gru) car!-i cd!a dr!pt) d! o part! i d! alta a "!&!i sal! /ngust!- Curta o tunic al% din 0al! ca nit! c!rcuri mici prins! unul d! altul) dintr-un m!tal palid) dur) i car! artau ca sol0ii d! p!t!- Ic+ii lui !rau ,!r0i ca "run0aC!llalt !ra 9agnus 4an!- 1l nu-i 0 m%i lui Clar$ c nd ,!ni l ng 'u(!- Curta o +ain lung) n!agr) cu nasturi d! sus p n *os) i prul lui n!gru "us!s! pi!ptnat p! spat!) ls ndu-i "a&a d!scop!rit 3r&i at t d! simplu, 0is! Clar$) mirat9agnus 0 m%i sla% 3m au0it c ai s n! ar&i o run) s! mul&umi !l s rspundClar$ s! uit la 'u(!) car! /ncu,iin& din cap I+) da) 0is! !a- 3m n!,oi! doar d! c!,a p! car! s scriu@ nit! + rti! Hi t!-am /ntr!%at dac ai n!,oi! d! c!,a) 0is! Joc!l$n cu ,oc! *oas) ,or%ind "oart! as!mntor cu "!lul /n car! /i amint!a Clar$ c ,or%!a mama !i 3m !u + rti!) 0is! .imon) p!scuind c!,a din %u0unarul *!anilor8-o /ntins! !i- 1ra un "lutura mototolit) p!ntru sp!ctacolul trup!i sal! la Fa%rica d! =ricota*!) din iuli!- 1a /nl& din um!ri i-l /ntoars! p! part!a c!alalt) ridic ndu-i st!la /mprumutat- 3c!asta sc nt!i! uor r nd atins! cu , r"ul !i p!ticul d! + rti! i) p!ntru un mom!nt) /i "cu gri*i c ar "i putut lua "oc) dar "lacra micu& s! stins!- .! apuc s d!s!n!0!) "c nd !"orturi s nu s! mai g nd!asc la nimic altc!,aA 0gomotul mul&imii) s!n0a&ia c toat lum!a s! uita la !a2una apru ca i /naint! > un mod!l d! linii car! s! arcuiau i s! int!rs!ctau ,iguros) apoi /ntin0 ndu-s! p! pagin d! parc ar "i at!ptat o compl!tar! c! nu s! a"la acolo- .cutur pra"ul d! p! + rti! i o ridic) sim&indu-s! la "!l d! a%surd ca i c nd ar "i "ost la coal i ar "i artat un soi d! pr!0!ntar! clas!i 3sta ! runa) 0is! !a- 1 n!,oi! d! o s!cund ca s-o d!s!n!0) ca s-o lucr!0 cum s! cu,in!- I@ run d! part!n!r ;n r!pudiat) un , ntor d! um%r!- Fi!car! *umtat! a part!n!riatului tr!%ui! s poart! C!c!t!a) 0is! 'u(!.c+i& o copi! a run!i p! margin!a + rti!i) rups! + rtia p! din dou i /i /ntins! o *umtat! ilustrat lui 3matis =r!%ui! s-nc!pi s "aci runa asta s circul!) 0is! !l- 3rat n!"ilimilor cum s! "ac!Cu un s!mn din cap) 3matis co%or/ p! tr!pt! i dispru /n mul&im!- Ca,al!rul !l") arunc nd o pri,ir! dup !a) cltin din cap 9i s-a spus /ntotd!auna c numai n!"ilimii pot suporta C!c!&il! 5ng!rilor) 0is! !l) cu o c!rt n!/ncr!d!r!- C noi) c!ilal&i) am /nn!%uni sau am muri dac ar "i s l! purtm 3sta !st! una dintr! C!c!&il! /ng!rului) 0is! Clar$- Du ! din Cart!a Lri- 1 sigur) promitCa,al!rul !l" nu pru impr!sionatCu un o"tat) 9agnus /i tras! m n!ca i /ntins! m na spr! Clar$ 6-i drumul Du pot) 0is! !a- ? ntorul d! um%r! car! /&i "ac! runa ,a "i part!n!rul tu) iar !u nu lupt /n %tli! .p!r s n-o "aci) 0is! 9agnus5i /ndr!pt pri,ir!a spr! 'u(! i Joc!l$n) car! stt!au unul l ng altul* ?oi doi) 0is! !l- 6a&i-i drumul) atunci- 3rta&i-i !l"ului cum "unc&ion!a0Joc!l$n clipi) surprins C!< Cr!supun) 0is! 9agnus) c ,oi doi ,!&i "i part!n!ri) d! ,r!m! oricum sunt!&i practic cstori&iFa&a lui Joc!l$n s! /mpurpur# !a !,it cu gri* s s! uit! spr! 'u(!-

Du am o st!l@ 8a-o p! a m!a) 0is! Clar$) /ntin0 ndu-i-o- Eaid!) arat-l!Joc!l$n s! /ntoars! spr! 'u(!) car! pr!a cu totul luat prin surprind!r!- 5i /ntins! m na /naint! s i-o c!ar !a i Joc!l$n i-o gra, /n palm) cu o gr%it pr!ci0i!9 na lui tr!mur /n timp c! !a d!s!na) prin urmar! !a /i apuc /nc+!i!tura) ca s-o &in n!micat# 'u(! s! uita /ncordat la !a) cum lucra) iar Clar$ s! g ndi la con,!rsa&ia d!spr! mama !i) d!spr! c! /i spus!s! !l d!spr! s!ntim!nt!l! lui p!ntru Joc!l$n) i sim&i un g+imp! d! trist!&!- .! /ntr!% dac mama !i tius! ,r!odat c 'u(! o iu%!a i) dac ar ti) c! ar spun! 8at7 Joc!l$n ridic st!la- Lata7 'u(! /i ridic m na) cu palma /n a"ar) art ndu-i ca,al!rului !l" s!mnul n!gru spiralat din mi*locul !i 3cum !ti mul&umit) 9!liorn< * Meliorn< 0is! Clar$- =!-am mai ,0ut) nu-i aa< I%inuiai s t! /nt ln!ti cu 8sa%!ll! 'ig+tJood9!liorn !ra aproap! lipsit d! !Bpr!si!) dar Clar$ ar "i putut *ura c arta o id!! st n*!nit- 'u(! cltin din cap Clar$) 9!liorn !st! un ca,al!r al Cur&ii 1l"ilor 'uminii- 1 "oart! impro%a%il ca !l@ Cat!goric s! /nt ln!a cu 8sa%!ll!) 0is! .imon) i !a /l /n!la- Cr!a pu&in) aa spun!a !a c s! /nt mpla- ;r t d!spr&ir!) "rat!9!liorn /l pri,i* %u, 0is! !l cu d!0gust) tu !ti r!pr!0!ntantul al!s al Copiilor Dop&ii< .imon cltin din cap Du) !u sunt aici p!ntru !aHi art spr! Clar$ Copiii Dop&ii) 0is! 'u(! dup o scurt !0itar!) nu particip) 9!liorn- 8-am transmis ac!ast in"orma&i! .tp n!i tal!- 1i au al!s s@ s-i ,ad d! tr!a%a lor=rsturil! d!licat! al! lui 9!liorn s! str m%ar /ntr-o /ncrunttur m nioas Iar! d! und! am tiut) 0is! !l- Copiii Dop&ii sunt o ras /n&!l!apt &i prud!ntIric! plan car! l! st rn!t! lor m nia /mi st rn!t! mi! suspiciunea. 1u n-am spus nimic d!spr! m ni!) /nc!pu 'u(!) cu un am!st!c d! calm ,oit i uoar !Basp!rar!Clar$ s! /ndoia c dintr! c!i car! nu-l cunot!au %in! ar "i putut d!duc! car!,a c !ra c t d! c t n!r,os- Cutu sim&i o sc+im%ar! d! dir!c&i! a at!n&i!i lui- .! uita /n *os) spr! mul&im!- ;rmrindu-i pri,ir!a) Clar$ ,0u o "igur "amiliar croindu-i drum prin sal > 8sa%!ll!) cu prul !i n!gru l!gn ndu-s! i cu %iciul /n"urat p! ant!%ra&) ca o s!ri! d! %r&ri d! aurClar$ /l prins! p! .imon d! /nc+!i!tur Familia 'ig+tJood- =ocmai am ,0ut-o p! 8sa%!ll!1l arunc o pri,ir! spr! mul&im!) /ncrunt ndu-s! Du mi-am dat s!ama c /i at!ptai =! rog) du-t! i stai d! ,or% cu !a p!ntru min!) opti !a) uit ndu-s! rapid s ,ad dac stt!a cin!,a cu oc+ii p! !i# nu-i %ga nim!ni /n s!am'u(! g!sticula spr! cin!,a din mul&im!# /ntr! timp) Joc!l$n s! apucas! s-i spun c!,a lui 9!liorn) car! s! uita la !a cu o !Bpr!si! aproap! alarmat 1u tr!%ui! s stau aici) dar@ t! rog) am n!,oi! s t! duci s l! spui) !i i lui 3l!c) c!!a c! mi-a po,!stit mama- 6!spr! Jac! i cin! !st! d! "apt) i d!spr! .!%astian- =r!%ui! s ti! i !i- .pun!-l! s ,in s-mi ,or%!asc d! /ndat c! ,or put!a- =! rog) .imon 4in!Clar$ /i "cu gri*i p!ntru /n"lcrar!a tonului !i- .imon /i !li%!r /nc+!i!tura din str nsoar!a !i i o m ng i!) linititor) p! o%ra0 9 /ntorc-

Co%or/ tr!pt!l! i dispru /n mul&im!# c nd !a s! /ntoars! la loc) ,0u c 9agnus s! uita la !a) cu gura uor str m%at 1 /n r!gul) 0is! !l) !,id!nt rspun0 nd un!i /ntr!%ri din part!a lui 'u(!Cunosc C mpia 4roc!lind- 3m instalat un Cortal acolo) /n pia&- =otui unul at t d! mar! n-o s dur!0! pr!a mult) aa c mai %in! /i gr%!ti p! to&i s tr!ac prin !l d! /ndat c! i-au primit C!c!t!aC nd 'u(! ddu din cap i s! /ntoars! s-i spun c!,a lui Joc!l$n) Clar$ s! apl!c i 0is!) cu ,oc! *oasA 9ul&um!sc) apropo- C!ntru tot c! ai "cut p!ntru mamaN m%!tul str m% al lui 9agnus s! lrgi Du cr!d!ai c am s-o "ac) nu-i aa< 9-am /ndoit) admis! Clar$- 9ai al!s &in nd cont c) atunci c nd t!-am ,0ut la coli%) nu m-ai socotit d!mn d! ost!n!al nici mcar s-mi spui c Jac! /l adus!s! p! .imon prin Cortal cu !l) c nd ,!nis! /n 3licant!- D-am a,ut oca0ia s-&i spun asta /naint!) dar ce &i-ai /nc+ipuit< C n-am s "iu int!r!sat< 4a) c ai s "ii pr!a int!r!sat) r!plic 9agnus- C ai s lai totul %alt i-ai s dai "uga la Citad!l- Hi a,!am n!,oi! ca tu s cau&i Cart!a 3l% 3sta-i lips d! scrupul!) 0is! Clar$ m nioas- Hi t! /n!li- 3 "i@ 3i "i "cut c!!a c! ar "i "cut oricin!- C!!a c! a "i "cut i !u) dac ar "i "ost ,or%a d!spr! cin!,a la car! s "i &inut- Du t! /n,inui!sc) Clar$ i nu &i-am ascuns in"orma&ia p!ntru c m-am g ndit c ai "i sla%- 3m "cut-o p!ntru c !ti om) i tiu !u cum "ac oam!nii- 3m trit d!stul d! mult ca s tiu 6! parc tu nu "aci niciodat c!,a prost!sc p!ntru c ai s!ntim!nt!) 0is! Clar$;nd!-i 3l!c) apropo< 6! c! nu t! duci s)l al!gi p! !l ca part!n!r) c+iar acum< 9agnus pru s s! crisp!0! Du m-a put!a apropia d! !l cu prin&ii lui d! "a&- Htii astaClar$ /i spri*ini %r%ia /n palm C nd "aci c!!a c! s! cu,in! p!ntru c iu%!ti p! cin!,a ! un!ori o porcri! 3a !) /ncu,iin& 9agnusCor%ul 0%ura /n c!rcuri l!nt!) l!n!!) /ndr!pt ndu-s! p!st! , r"uril! copacilor spr! p!r!t!l! d! la apus al ,ii- 'una !ra sus p! c!r) "c nd inutil n!,oia d! lampa,r*itoar!i p!ntru Jac!) car!)l urmr!a) &in ndu-s! p! l ng copaciC!r!t!l! ,ii s! ridica /naint!a sa) a%rupt) ca tiat /n piatra c!nui!- =rai!ctoria cor%ului pr!a s urm!0! m!andrul r ului) car! s! arcuia spr! ,!st) dispr nd) /n c!l! din urm) printr-un d!"il!u /ngust ca o "isur /n p!r!t!l! d! st nc- Jac! aproap! c-i suci gl!0na d! ,r!o c t!,a ori p! pi!tr!l! ud! i i-ar "i plcut s poat /n*ura tar!) dar Eugo l-ar "i au0it) cu siguran&- 9!rg nd coc r*at) incomod) s! conc!ntra s nu-i rup d!-a %in!l!a ,r!un piciorCmaa /i !ra l!oarc d! ndu!al c nd a*uns! la margin!a ,ii- C!ntru o clip) cr!0u c)l pi!rdus! p! Eugo i !ra d!0nd*duit > apoi /i ,0u um%ra n!agr /n pica*) cor%ul ls ndu-s! spr! pm nt i dispr nd prin sprtura /ntun!cat a "isurii din p!r!t!l! ,ii- Jac! o lu la "ug > !ra aa o uurar! s poat "ugi) /n loc s s! "uri!0!- C nd s! apropi! d! d!"il!u) ,0u c dincolo d! intrar! "isura s! lrg!a mult mai mult > o p!t!r- .cotocind dup lampa-,r*itoar!i din %u0unar) Jac! s! a, nt dup cor%6oar pu&in lumin ptrund!a /nuntru prin gura p!t!rii i) dup c &i,a pai) p n i ac!!a a "ost /ng+i&it d! apstoar!a %!0n- Jac! ridic lampa-,r*itoar!i i ls ra0!l! s i s! pr!ling printr! d!g!t!'a /nc!put) a,u impr!sia c d!scop!ris!) cum,a) cal!a d! i!ir! din nou /n a!r li%!r i c ,!d!a st!l!l! d!asupra) strlucind /n toat gloria lor- .t!l!l! nu strluc!au nici!ri la "!l cum strluc!au /n 8dris > i nici acum n-o "c!au- 'umina d! la lampa,r*itoar!i s! rs"r ng!a /n 0!cil! d! d!po0it! d! mic din st nca din *urul lui) iar p!r!&ii p!t!rii s! /nsu"l!&is!r cu strlucitoar! punct! luminoas!-

3c!st!a /i artar c s! a"la /ntr-o grot str mt) spat dir!ct /n %locul d! st nc) a, nd intrar!a /n spat!l! lui i o rami"ica&i! d! dou tun!luri /ntun!cat! /n "a&- Jac! s! g ndi la po,!til! p! car! i l! spus!s! tatl lui d!spr! !roi rtci&i /n la%irinturi car! "olos!au s"oar sau ,i&! sl%atic! ca s-i gs!asc drumul /napoi- 1l totui nu a,!a niciunul dintr! ac!st! mi*loac! la !l- .! apropi! d! tun!luri i sttu n!micat un lung mom!nt) ascult nd- 3u0i picurul ap!i) sla%) und!,a "oart! d!part! susurul p r ului) un "on!t d! aripi i@ ,oci.ri /napoi- ?ocil! ,!n!au prin tun!lul din part!a st ng) d! asta !ra sigur- 6du cu d!g!tul mar! p!st! lampa-,r*itoar!i ca s-i micor!0! put!r!a) p n c nd !a mai scot!a doar un licr palid) at t c t s-i lumin!0! cal!a- 3poi s! a, nt /n %!0n ?or%!ti s!rios) .imon< C+iar ! ad!,rat< 3sta-i "antastic7 1 minunat7 8sa%!ll! /l lu d! m n p! "rat!l! su 3l!c) ai au0it c!-a spus .imon< Jac! nu ! "iul lui ?al!ntin!- D-a "ost niciodat Hi atunci al cui "iu !< r!plic 3l!c) d!i .imon a,!a impr!sia c nu !ra "oart! at!ntCr!a s caut! c!,a prin mul&im!- Crin&ii lui stt!au la c &i,a pai distan&) /ncrunt ndu-s! /n dir!c&ia lor# .imon /i "cus! pro%l!m! c ,a tr!%ui s l! !Bplic! i lor /ntr!aga tr!ni!) dar !i "us!s!r at t d! ama%ili c t s-i /ngdui! s st!a d! ,or% doar cu 8sa%!ll! i 3l!c ,r!o c t!,a minut! C! cont!a07 8sa%!ll! /i ridic m inil! /nc ntat) apoi s! /ncrunt- 6! "apt) asta-i o /ntr!%ar! %un- Cin! a "ost tatl lui< 9ic+a!l Pa$land p n la urm< .imon cltin din cap .t!p+!n E!rondal! 3tunci a "ost n!potul 8nc+i0itoar!i) 0is! 3l!c- 5ns!amn c de aceea@ .! /ntr!rups!) cu pri,ir!a a&intit /n d!prtar! 6! ac!!a c!< /ntr!% 8sa%!ll!- 3l!c) "ii at!nt- .au c!l pu&in spun!-n! i nou c! cau&i Du c!) 0is! 3l!c) ci p! cin!- C! 9agnus- ?oiam s-l /ntr!% dac ,r!a s "i! part!n!rul m!u /n %tli!- 6ar n-am id!! und! !- %u l-ai ,0ut< /ntr!% !l) /ntorc ndu-s! spr! .imon.imon ddu din cap 1 sus) p! !strad) cu Clar$) dar@ /i lungi g tul- 3cum nu ! acolo- 1 pro%a%il prin mul&im!) p! und!,a .!rios< I s-i c!ri s "i! part!n!rul tu< /ntr!% 8sa%!ll!- 1 ca un cotilion) tr!a%a asta cu part!n!rii) mai pu&in part!a cu ucisul 6!ci) !Bact ca un cotilion) 0is! .imon Coat! o s t! rog p! tin! s "ii part!n!rul m!u) .imon) 0is! 8sa%!ll!) ridic ndu-i d!licat o spr nc!an3l!c s! /ncrunt- Ca i r!stul , ntorilor d! um%r!) !ra !c+ipat compl!t /n costumul d! lupt > /m%rcat /n n!gru) cu o cingtoar! d! car! at rnau multipl! arm!- ;n arc !ra prins /n spat!l! lui# .imon s! %ucur s ,ad c gsis! un /nlocuitor p!ntru c!l p! car! i)l rups!s! .!%astian 8sa%!ll!) tu n-ai n!,oi! d! part!n!r) p!ntru c tu nu lup&i- 1ti pr!a t nr- Hi dac-&i tr!c! cum,a prin cap s-o "aci) t! omor !u5i /nl& d!odat capul .tai@ la e Ma$nus< 8sa%!ll!) urmrindu-i pri,ir!a) pu"ni cu dispr!& 3l!c) la ! un , rcolac- I "at , rcolac- 6! "apt) ! c+iar cum-o-c+!am) 9a$ 9aia) o cor!ct .imon9aia stt!a pu&in mai d!part!) /m%rcat /n pantaloni %runi d! pi!l! i un tricou str mt) n!gru) p! car! scria C1 D; 9Q ;C861@ 938 48D1 I 83 '3 F;LQ 3C;9- Crul !i /mpl!tit /n mult! codi&! !ra prins la spat! cu un nur- .! /ntoars!) ca i c nd l!-ar "i sim&it pri,iril!) i 0 m%i- .imon /i rspuns! cu un 0 m%!t- 8sa%!ll! /i arunc o

pri,ir! crunt- .imon /nc!t %rusc s mai 0 m%!asc > oar! c nd nai%a d!,!nis! ,ia&a lui at t d! complicat< 3l!c s! lumin la "a& 8at)l p! 9agnus) 0is! !l i pl!c "r s s! uit! d!loc /n urm) croindu-i crar! prin mul&im! ctr! locul und! stt!a magicianul c!l /nalt.urprind!r!a lui 9agnus) c nd 3l!c s! apropi!) !ra ,i0i%il) c+iar i d! la distan& 1 cum,a /nduiotor) 0is! 8sa%!ll!) uit ndu-s! la !i) tii) la modul *alnic 6! c! *alnic< C!ntru c) !Bplic 8sa%!ll!) 3l!c /nc!arc s-l "ac p! 9agnus s-l ia /n s!rios) dar nu l!-a spus nimic prin&ilor notri d!spr! 9agnus i nici mcar c-i plac) tii tu@ 9agici!nii< /ntr!% .imon Foart! amu0ant- 8sa%!ll! /l "ulg!r cu o pri,ir! m nioas- Htii c! ,r!au s spunC!!a c! /nt mpl aici !@ C! s! /nt mpl) mai !Bact< /ntr!% 9aia) apropiindu-s! p n l! prins! cu,int!l!- ?r!au s spun) !u nu pr!a /n&!l!g cum ,in! tr!a%a asta cu part!n!riiCum s! pr!supun! c "unc&ion!a0< ;it! aa7 .imon art spr! 3l!c i 9agnus) car! stt!au acum un pic mai la o part! d! mul&im!) /ntr-un mic spa&iu numai al lor- 3l!c d!s!na p! m na lui 9agnus) cu "a&a "oart! conc!ntrat i cu prul lui n!gru ascun0 ndu-i oc+ii 6!ci tr!%ui! s "ac!m to&i aa< 0is! 9aia- . n! lsm d!s!na&i) ,r!au s spun Dumai dac o s lup&i) 0is! 8sa%!ll!) uit ndu-s! la c!alalt "at cu rc!al- Du pari s ai optspr!0!c! ani9aia 0 m%i "or&at 1u nu sunt , ntor d! um%r!- 'icantropii sunt consid!ra&i adul&i la aispr!0!c! 1i %in!) atunci tr!%ui! s t! lai d!s!nat) 0is! 8sa%!ll!- 6! ctr! un , ntor d! um%r!- 3a c mai %in! /&i cau&i unul 6ar@ 9aia) /nc uit ndu-s! ctr! 3l!c i 9agnus) s! /ntr!rups! i /i ridic spr nc!n!l!.imon s! /ntoars! s ,ad la c! s! uita i "cu oc+ii mari3l!c /l /m%r&ias! p! 9agnus i /l sruta p! gur- 9agnus) car! pr!a s "i! /n star! d! oc) stt!a l!mn- 9ai mult! grupuri d! p!rsoan! d!opotri, d! , ntori d! um%r! i r!pudia&i > s! +ol%au i com!ntau /n oapt- Cri,ind /n dr!apta) .imon /i ,0u p! so&ii 'ig+tJood) cu oc+ii +ol%a&i) csc nd gura la sp!ctacol- 9ar$s! /i acop!ris! gura cu m na9aia pr!a p!rpl!B .tai pu&in) 0is! !a- =r!%ui! s "ac!m i asta< C!ntru a as!a oar) Clar$ /i tr!cu oc+ii p!st! mul&im!) cut ndu )l p! .imon- Du) l 0ri- .ala !ra o mas clocotitoar! d! , ntori d! um%r! i d! r!pudia&i) mul&im!a r!,rs ndu-s! p! uil! du%l! i mai d!part!) p! tr!pt!l! d!-a"ar- Cr!tutind!ni ,!d!ai sclipir!a st!l!lor) c nd s! "ormau p!r!c+i d! r!pudia&i i , ntori d! um%r! i /i d!s!nau r!ciproc C!c!t!a- Clar$ o ,0u p! 9ar$s! 'ig+tJood /ntin0 ndu-i m na un!i "!m!i !l" /nalt!) cu pi!l!a ,!rd!) car! arta la "!l d! palid i d! mai!stuoas ca i !a- Catric( C!n+alloJ sc+im%as! sol!mn C!c!&i cu un magician al crui pr strluc!a cu sc nt!i!ri al%astr!- C! uil! .lii) Clar$ put!a ,!d!a strlucir!a put!rnic a Cortalului din pia&- 'umina st!l!lor ptrun0 nd prin luminatorul d! sticl con"!r!a un a!r suprar!alist /ntr!gului ta%lou ;luitor) nu-i aa< 0is! 'u(!- .tt!a la margin!a !strad!i) uit ndu-s! /n *os) p!st! cap!t!l! mul&imii- ? ntori d! um%r! i r!pudia&i) laolalt /n ac!!ai /ncp!r!Cr!a pro"und impr!sionat- =ot c! put!a g ndi Clar$ !ra c i-ar "i dorit s "i! i Jac! d! "a&) ca s ,ad c! s! /nt mpla- Du r!u!a s-i alung! t!ama p!ntru !l) oric t ar "i /nc!rcat- 8d!!a c ar put!a s s! /n"runt! cu ?al!ntin!) c ar put!a s-i

rit! ,ia&a p!ntru c !ra con,ins c ! %l!st!mat@ c ar put!a s moar "r s a"l! ,r!odat c nu !ra ad!,rat@ Clar$) 0is! Joc!l$n cu o und d! amu0am!nt) ai au0it c! am spus< 6a) 0is! Clar$) i !st! uimitor) tiuJoc!l$n pus! o m n p! cr!t!tul lui Clar$ Du asta am spus- 'u(! i cu min! ,om "i am ndoi /n lupt- Htiu c tii asta- =u o s stai aici cu 8sa%!ll! i c!ilal&i copii 1u nu sunt copil Htiu c nu !ti) dar !ti pr!a t nr ca s lup&i- Hi c+iar dac n-ai "i) nu t!-ai antr!nat niciodat Du ,r!au doar s stau aici i s nu "ac nimic Dimic< 0is! Joc!l$n uimit- Clar$) nimic din toat! ac!st!a nu s-ar "i /nt mplat) dac n-ai "i "ost tu- D-am "i a,ut nicio ans s luptm) dac n-ai "i "ost tu- .unt at t d! m ndr d! tin!7 ?oiam doar s-&i spun c i dac 'u(! i cu min! ,om "i pl!ca&i) o s n! /ntoarc!m- =otul o s "i! %in!Clar$ s! uit la mama !i) pri,ind-o /n oc+ii !i ,!r0i) at t d! as!mntori cu ai si 9am) 0is! !a) nu min&iJoc!l$n tras! scurt a!r /n pi!pt i s! ridic /n picioar!) trg ndu-i m na /napoi5naint! d! a put!a rspund!) c!,a /i atras! at!n&ia lui Clar$ > o "a& cunoscut) /n mul&im!- I silu!t 0,!lt) /ntun!cat mic ndu-s! +otr t spr! !l!) str!cur ndu-s! prin .ala /n&!sat d! lum! cu o uurin& surprin0toar! > d! parc ar "i putut ptrund! prin c!i d! "a&) ca "umul prin d!sc+i0turil! dintr-un gardHi c+iar !l !ra) /i ddu s!ama Clar$) c nd s! apropi! d! !strad- 2ap+a!l purta ac!!ai cma al% i pantaloni n!gri) cum /l ,0us! i prima oar /m%rcat- ;itas! c t d! 0,!lt !ra- Cr!a s nu ai% mai mult d! paispr!0!c! ani c nd urc p! !strad) cu "a&a lui /ngust) calm i ang!lic) pr!cum un %iat d! cor urc nd tr!pt!l! ctr! altar 2ap+a!l7 5n ,oc!a lui 'u(! s! sim&!a mirar! am!st!cat cu uurar!- Du cr!d!am c o s ,!ni&i- .-au r0g ndit Copiii Dop&ii i ,or s ni s! altur! /n lupta /mpotri,a lui ?al!ntin!< 9ai !Bist /nc un loc /n Consiliu disponi%il p!ntru ,oi) dac ,r!&i s-l ocupa&i5i /ntins! m na lui 2ap+a!lFrumoii oc+i limp!0i ai lui 2ap+a!l /l pri,ir lipsi&i d! !Bpr!si! Du pot da m na cu tin!) , rcolacul!C nd 'u(! s! art insultat) !l 0 m%i) doar at t c t s-i arat! , r"uril! al%! al! col&ilor .unt o proi!c&i!) 0is! !l) ridic ndu-i m na ca s poat ,!d!a to&i c tr!c! lumina prin !a- Du pot ating! nimic 6ar--- 'u(! arunc o pri,ir! spr! lumina lunii c! s! r!,rsa prin acop!ri- 6! c!--- 5i ls m na *os- 1i %in!) m %ucur c !ti aici- 8ndi"!r!nt cum &i-ai al!s s-&i "aci apari&ia2ap+a!l cltin din cap- C!ntru o clip) oc+ii lui 0%o,ir asupra lui Clar$ > o pri,ir! car! !i nu-i plcu d!loc > i apoi s! /ntoars! s s! uit! la Joc!l$n) iar 0 m%!tul lui d!,!ni mai larg =u) 0is! !l) so&ia lui ?al!ntin!- C!ilal&i din n!amul m!u) car! au luptat cu tin! la 20m!ri&) mi-au ,or%it d!spr! tin!- 2!cunosc c nu m-am g ndit niciodat c-o s am oca0ia s t! ,d p!rsonalJoc!l$n /i /nclin capul 9ul&i Copii ai Dop&ii au luptat "oart! cura*os atunci- Cr!0!n&a ta aici sug!r!a0 cum,a c am put!a lupta umr la umr /nc o dat< 1ra ciudat) s! g ndi Clar$) s-o aud p! mama !i ,or%ind /n modul ac!la r!c! i "ormal) i totui lui Joc!l$n i s! pr!a "oart! "ir!sc- 'a "!l d! "ir!sc cum i s! pr!a i s st!a p! *os) /n salop!ta !i ,!c+!) &in nd /n m n o p!nsul m n*it d! ,ops!a Dd*dui!sc) 0is! 2ap+a!l) iar pri,ir!a /i tr!cu din nou p!st! Clar$) ca ating!r!a

un!i m ini /ng+!&at!- 3,!m doar o singur c!rin&) una simpl > i mic- 6ac ni s! onor!a0) Copiii Dop&ii d! p! mult! t!ritorii ,or "i "!rici&i s m!arg la %tli! d! part!a ,oastr 'ocul din Consiliu) 0is! 'u(!- Fir!t!@ poat! "i o"iciali0at) docum!nt!l! /ntocmit! /n mai pu&in d! o or@ Du) 0is! 2ap+a!l) nu locul din Consiliu- 3ltc!,a 3lt@ c!,a< r!p!t 'u(!) automat- C! anum!< ? asigur c) dac n! st /n put!ri@ I+) , st- N m%!tul lui 2ap+a!l !ra or%itor- 6! "apt) ! c!,a c! st /ntr! p!r!&ii .lii ac!st!ia c+iar acum) c nd ,or%im- .! /ntoars! i "cu s!mn cu gra&i! ctr! mul&im!- C! %iatul .imon /l ,r!m noi) 0is! !l- C! 6iurn=un!lul !ra lung i /ntortoc+!at) rsucindu-s! /n *urul aB!i sal! la n!s" rit) d! parc Jac! s-ar "i t r t prin int!stin!l! unui monstru !norm- 9iros!a a piatr ud) a c!nu i a altc!,a) c!,a *ila, i ciudat) car!-i aduc!a ,ag amint! lui Jac! d! mirosul din Iraul Ias!lor5n c!l! din urm) tun!lul s! d!sc+is! /ntr-o /ncp!r! circular- .talactit! im!ns!) a cror supra"a& !ra lucioas ca a pi!tr!lor pr!&ioas!) at rnau din ta,anul /ncr!&it) d! piatr) a"lat la mar! /nl&im!- Cod!aua !ra n!t!d d! parc ar "i "ost lustruit) ici i colo alt!rn nd mod!l! ocult! din intarsii sclipitoar! d! piatr- I s!ri! d! stalagmit! n!ci0!lat! /ncon*urau cam!ra- C+iar /n c!ntrul !i s! a"la o singur stalagmit masi, d! cuar&) /nl& ndu-s! din pod!a ca un col& gigantic) d!corat ici i colo cu un d!s!n roiatic- ;it ndu-s! mai /nd!aproap!) Jac! ,0u c laturil! stalagmit!i !rau transpar!nt!) d!s!n!l! roi!tic! "iind r!0ultatul a c!,a c! s! /n, rt!a i s! mica nuntrul !i) ca un tu% d! sticl plin cu "um coloratFoart! sus) d!asupra !i) lumina s! c!rn!a p n *os printr-o d!sc+i0tur circular /n piatr) un luminator natural- Cam!ra cu siguran& !ra produsul ac&iunii ,oluntar! i nu un accid!nt natural > mod!l!l! complicat! c! /mpodo%!au pod!aua "c nd lucrul ac!sta i mai clar >) dar cin! s "i spat o cam!r d! dim!nsiuni uria! su% pm nt i d! c!< ;n croncnit aspru st rni !couri prin /ncp!r!) trimi& nd un oc prin n!r,ii lui Jac!- .! piti dup o stalagmit mai groas) acop!rindu-i lampa-,r*itoar!i) !Bact /n clipa /n car! dou silu!t! i!ir din um%r!l! din captul /nd!prtat al /ncp!rii i s! /ndr!ptar spr! !l) cu cap!t!l! apl!cat! una spr! alta) /n con,!rsa&i!- 3%ia c nd a*uns!r /n c!ntrul /ncp!rii i lumina c0u p!st! !l!) Jac! l! r!cunoscu.!%astianHi ?al!ntin!.p!r nd s !,it! mul&im!a) .imon o lu p! cal!a c!a mai lung /napoi ctr! !strad) str!cur ndu-s! p! dup irul d! coloan! c! str*uiau laturil! .lii- 5i &in!a capul /n *os i m!rg!a pi!rdut /n g nduri- 8 s! pr!a ciudat c 3l!c) cu doar un an sau doi mai mar! d!c t 8sa%!ll!) s! pr!gt!a s pl!c! la lupt /ntr-un r0%oi) iar !i) r!stul) a,!au s st!a d!opart!- 6ar 8sa%!ll! pr!a "oart! linitit /n pri,in&a astaFr pl ns!t!) "r ist!rical!- Ca i cum s-ar "i at!ptat s "i! aa- Coat! c s! at!ptas!- Coat! c to&i s! at!ptas!r3*uns!s! aproap! d! tr!pt!l! podiumului c nd /i ridic pri,ir!a i) spr! surprind!r!a lui) /l ,0u st nd /n "a&a lui 'u(! p! 2ap+a!l) cu /n"&iar!a lui dintotd!auna) aproap! lipsit d! !Bpr!si!- 'u(!) p! d! alt part!) pr!a agitat > cltina din cap) /i ridica m inil! a prot!st) iar Joc!l$n) l ng !l) pr!a scandali0at.imon nu-i put!a 0ri "a&a lui Clar$ > !ra cu spat!l! spr! !l >) dar o cunot!a d!stul d! %in! ca s-i r!cunoasc /ncordar!a numai dup cum /i &in!a um!riiD!a, nd c+!" s "i! ,0ut d! 2ap+a!l) .imon s! ascuns! dup o coloan) ciulind ur!c+!a- Cu toat "l!cr!ala din mul&im!) !ra /n star! s aud ,oc!a ridicat a lui 'u(!-

Dici nu /ncap! discu&i!) 0ic!a 'u(!- Du pot s cr!d c c!ri aa c!,a 8ar !u nu pot s cr!d c m r!"u0a&i- ?oc!a lui 2ap+a!l !ra r!c! i limp!d!) ,oc!a clar) /nc su%&iric) a unui %iat /nc n!copt- 1 aa un lucru n!/ns!mnat7 Du ! un lucrul Clar$ pr!a m nioas- 1 .imon- 1st! o persoan. 1st! un ,ampir) 0is! 2ap+a!l- C!!a c! s! par! c tu continui s ui&i 6ar tu nu !ti tot ,ampir< /ntr!% Joc!l$n) p! un ton la "!l d! tios ca d! "i!car! dat c nd Clar$ i .imon intrau /n %ucluc p!ntru ,r!o prosti!- ?r!i s spui c ,ia&a ta nu ar! nicio ,aloar!< .imon s! lipi cu spat!l! d! coloan- C! s! /nt mpla< ?ia&a m!a pr!&ui!t! mult) 0is! 2ap+a!l) "iind) spr! d!os!%ir! d! a ,oastr) !t!rn- Du !Bist o limit p!ntru c!!a c! a put!a !u /n"ptui) /n ,r!m! c!) /n c!!a c! , pri,!t!) !Bist un capt clar- 6ar nu asta ! pro%l!ma- 1l !st! ,ampir) un s!m!n d!-al m!u) iar !u /l c!r /napoi Du-l po&i a,!a napoi, s! rsti Clar$- C!ntru c nu l-ai a,ut niciodat) /n primul r nd- D-ai "ost niciodat int!r!sat d! !l) p n c! n-ai a"lat c poat! um%la la lumina 0il!i@ Cosi%il) 0is! 2ap+a!l) dar nu din moti,ul la car! t! g nd!ti tu5i ls capul /ntr-o part!) uit ndu-s! cu oc+ii lui n!gri) strlucitori i ,ioi ca d! pasr! Diciun ,ampir) continu !l) n-ar tr!%ui s ai% put!r!a p! car! o ar! !l) la "!l cum niciun , ntor d! um%r! n-ar tr!%ui s ai% put!ril! p! car! l! a,!&i tu i "rat!l! tu- 3ni d!-a r ndul ni s-a spus c noi sunt!m anormali i n!naturali- 6ar asta@ asta e n!natural 2ap+a!l7 0is! 'u(! p! ton d! a,!rtism!nt- Du tiu c! sp!rai- 6ar nu !Bist nicio ans s t! lsm s-i "aci ru lui .imon 6ar o s-i lsa&i p! ?al!ntin! i p! armata lui d! d!moni s l! "ac ru tuturor ac!stor oam!ni) alia&ii ,otri- 2ap+a!l "cu un g!st larg) cuprin0 nd sala- I s-i lsa&i s-i rit! ,i!&il! la discr!&i!) dar nu-i ,!&i da i lui .imon oca0ia s "ac ac!!ai al!g!r!< Cro%a%il c !l ar "ac! una di"!rit d! c!a p! car! o dori&i ,oi5i ls %ra&ul *os Hti&i c alt"!l nu ,om lupta /mpr!un cu ,oi- Copiii Dop&ii nu ,or *uca niciun rol /n 0iua ac!asta 3tunci s nu ai%) 0is! 'u(!- Du ,om cumpra coop!rar!a ,oastr pltind cu o ,ia& n!,ino,at- 1u nu sunt ?al!ntin!2ap+a!l s! /ntoars! spr! Joc!l$n 6ar tu c! 0ici) , ntorul! d! um%r!< I s-l lai p! ac!st , rcolac s d!cid c! ! mai %in! p!ntru poporul tu< Joc!l$n s! uita la 2ap+a!l d! parc ar "i "ost un g ndac d! %uctri! p! car!-l gsis! m!rg nd p! pod!aua curat a %uctri!i sal!- Foart! /nc!t) !a 0is!A 6ac pui o singur m n p! .imon) ,ampirul!) o s t! toc %uc&i-%uc&!l! i-o s t! dau la pisica m!a- 5n&!l!gi< 2ap+a!l /i str ns! %u0!l! Cr!a %in!) 0is! !l- C nd o s 0aci p! moart! /n C mpia 4roc!lind) poat! o s t! /ntr!%i dac o singur ,ia& a m!ritat /ntr-ad!,r sacri"icar!a at tora6ispru- 'u(! s! /ntoars! r!p!d! spr! Clar$) dar .imon nu-i mai urmri- .! uit /n *os) la m inil! sal!- 3r "i cr!0ut c-i tr!murau) /ns !rau la "!l d! n!micat! ca al! unui cada,ru- Foart! l!nt) l! str ns! /n pumni?al!ntin! arta aa cum artas! /ntotd!auna) un %r%at ,a*nic) /n costum d! lupt d! , ntor d! um%r!) modi"icat) um!rii si largi i musculoi contrast nd cu "a&a cu trsturi dur!) dar "in!) ci0!lat!- 3,!a .a%ia 9ortal l!gat cu o cur!a /n spinar!) dimpr!un cu un scul!& um"lat- 'a %r u a,!a o cingtoar! cu num!roas! arm! , r t! /n !aA cu&it! lungi i groas! d! , ntoar!) pumnal! scurt! i cu&it! strlucitoar!- ;it ndu-s! "iB la ?al!ntin! din spat!l! st ncii) Jac! sim&i c!!a c! acum

sim&!a d! "i!car! dat c nd s! g nd!a la tatl lui > o p!rsist!nt a"!c&iun! "ilial) corodat d! trist!&!) d!0amgir! i suspiciun!1ra ciudat s-l ,ad p! tatl su cu .!%astian) car! arta@ alt"!l- Hi !l a,!a costum d! lupt) d!opotri, cu o sa%i! lung) cu m n!r d! argint) prins d! c!ntiron) dar nu c!!a c! purta /i atrs!s! at!n&ia ca "iind i!it din comun > ci prul lui) car! nu mai !ra o coam d! %ucl! n!gr!) ci %lond) strlucitor d! %lond) ca d! aur-al%- 8 s! potri,!a) d! "apt) mai %in! d!c t prul n!gru) "iindc pi!l!a lui nu mai arta ocant d! palid- Cro%a%il c s! ,opsis! ca s s!m!n! cu ad!,ratul .!%astian ?!rlac) iar ad!,rata lui /n"&iar! !ra ac!asta d!-acum- ;n ,al d! m ni! acid) tumultuoas) /l in,ad p! Jac!) dar tot c!-a putut "ac! a "ost s st!a ascuns /n spat!l! st ncii i s nu s! r!p!ad s-i /n"ig m inil! /n g tul c!luilalt %iatEugo croncni din nou i s! ls din 0%or p! umrul lui ?al!ntin!- Jac! sim&i un "ior dur!ros c nd ,0u cor%ul /n postura car!-i d!,!nis! at t d! "amiliar) d!-a lungul anilor /n car! /l cunoscus! p! Eodg!- Eugo tris! practic p! umrul tutor!lui su) i s-l ,ad acum p! al lui ?al!ntin! i s! pr!a ciudat d! strin) c+iar n!potri,it) /n ciuda tuturor r!l!lor p! car! l! "cus! Eodg!?al!ntin! ridic m na i m ng i! p!n!l! lucioas! al! psrii) d nd din cap) d! parc !i doi s-ar "i ad ncit /ntr-o con,!rsa&i!- .!%astian /i urmri) cu spr nc!n!l! lui palid! ridicat! ?r!o ,!st! din 3licant!< 0is! !l) c nd Eugo 0%ur d! p! umrul lui ?al!ntin! i s! /nl& din nou /n a!r) ating nd cu aripil! , r"uril! ca n!st!mat!l! al! stalactit!lor Dimic at t d! clar cum mi-ar "i plcut mi!) 0is! ?al!ntin!.un!tul glasului tatlui su) r!c!) n!tul%urat ca /ntotd!auna) /l strpuns! p! Jac! ca sg!ata- 9 inil! /i 0, cnir in,oluntar i l! aps tar! d! coaps!) r!cunosctor p!ntru st nca masi, car! /l ascund!a ,!d!rii ;n lucru ! sigur- Concla,ul s! alia0 cu armata r!pudia&ilor lui 'u(!.!%astian s! /ncrunt 6ar 9alac+i a 0is@ 9alac+i a dat gr!I%ra0ul lui ?al!ntin! !ra /ncordat.pr! surprind!r!a lui Jac!) .!%astian "cu un pas /naint! i pus! o m n p! %ra&ul lui ?al!ntin!- 1ra c!,a /n ating!r!a ac!!a > c!,a intim i /ncr!0tor /n sin! > car! /l "cu p! Jac! s-i simt mruntai!l! ca npdit! d! un g+!m d! ,i!rmi- Dim!ni nu-l ating!a p! ?al!ntin! aa- Dici mcar !l nu l-ar "i atins p! tatl lui aa 1ti suprat< /ntr!% .!%astian i ac!!ai nuan& !ra i /n ,oc!a lui ac!!ai pr!0um&i! d! "amiliaritat! Concla,ul ! mai d!cr!pit d!c t cr!d!am- Htiam c so&ii 'ig+tJood !rau d!g!n!ra&i dincolo d! oric! nd!*d! i c ac!st soi d! d!naturar! ! contagios=ocmai d! ac!!a am /nc!rcat s-i /mpi!dic s intr! /n 8dris- 6ar ca r!stul s-i las! at t d! uor min&il! umplut! d! otra,a lui 'ucian) c nd !l nici mcar nu ! un n!"ilim@ 6!0gustul lui ?al!ntin! !ra "r !c+i,oc) dar nu s! /nd!prt d! .!%astian) ,0u Jac! cu mirar! cr!sc nd) nici nu-i ddu la o part! m na %iatului d! p! umrul lui .unt d!0amgit- 3m cr!0ut c ,or a,!a *ud!cat- 3 "i pr!"!rat s nu s! s" r!asc /n "!lul sta.!%astian pru amu0at Du sunt d! acord) 0is! !l- L nd!t!-t! la !i) gata s intr! /n %tli!) s gon!asc spr! glori!) numai ca s d!scop!r! c nimic nu cont!a0- C g!stul lor ! 0adarnic- L nd!t!-t! la !Bpr!sia d! p! mutr!l! lor5i str m% gura /ntr-un r n*!t Jonat+an) o"t ?al!ntin!- 3c!asta !st! o n!c!sitat! ur t) nu-i ,r!o d!s"tar!#onat3an5 Jac! s! &inu d! st nc) d!scop!rindu-i d!odat m inil! alun!coas!- 6! c! l-ar "i numit ?al!ntin! p! .!%astian cu num!l! lui< . "i "ost o gr!!al< 6ar .!%astian nu pr!a surprins-

Du-i mai %in! dac-mi plac! c!!a c! "ac< 0is! .!%astian- 9i! cu siguran& mi-a plcut /n 3licant!- Fra&ii 'ig+tJood !rau o compani! mai plcut d!c t m-ai lsat s %nui!sc) mai al!s ac!a 8sa%!ll!- Cu siguran&) n!-am d!spr&it "oart! ,!s!l- C t d!spr! Clar$@ 6oar au0indu-l p! .!%astian rostindu-i num!l! lui Clar$) inima lui Jac! tr!slt dur!ros D-a "ost d!loc aa cum cr!d!am !u c-o s "i!) continu .!%astian iritat- Du s!mna a%solut d!loc cu min! Du !Bist nim!ni p! lum!a asta ca tin!) Jonat+an- 5n c!!a c! o pri,!t! p! Clar$) !a a "ost /ntotd!auna !Bact ca mama !i Du r!cunoat! /n ruptul capului c!!a c! ,r!a cu ad!,rat) 0is! .!%astian- Du /nc- 6ar o s s! d!a !a p! %ra0d?al!ntin! ridic o spr nc!an C! ,r!i s spui) cum s s! d!a p! %ra0d< .!%astian r n*i) un r n*!t car!-l umplu p! Jac! d! o "uri! aproap! incontrola%il5i muc tar! %u0a) p n-i ddu s ng!l! I+) tii tu) 0is! .!%astian- 6! part!a noastr- 3%ia at!pt- .-o duc p! !a d! nas a "ost c!l mai distracti, lucru din ultimii nici nu mai tiu c &i ani 6ar nu s! pr!supun!a s t! distr!0i- .copul tu !ra s gs!ti c!!a c! cuta !a- 8ar c nd !a a gsit-o) /n s" rit > "r tin!) a put!a aduga >) tu ai lsat-o s-o d!a unui magician- 6up car! ai ratat s-o aduci cu tin! c nd ai pl!cat) /n po"ida am!nin&rii p! car! o r!pr!0int !a p!ntru noi- Du ! tocmai un succ!s glorios) Jonat+an 3m /nc!rcat s-o aduc- 1i n-au ,rut s-o las! s l! scap! din oc+i) iar !u n-am putut c+iar s-o rp!sc din mi*locul .lii 3cordurilor) 0is! .!%astian) p! un ton posac6! alt"!l) &i-am spus) !a +a%ar n-ar! cum s-i "olos!asc put!r!a run!lor p! car! o ar!- 1 pr!a nai, ca s r!pr!0int! ,r!o prim!*di!@ 8ndi"!r!nt c! plnui!t! Concla,ul acum) !a ! /n c!ntrul ac&iunii) 0is! ?al!ntin!3a spun! Eugin- 3 ,0ut-o acolo) p! !strad) /n .ala 3cordurilor- 6ac o s l! arat! c!lor din Concla, put!r!a !i@ Jac! sim&i o str"ulg!rar! d! t!am p!ntru Clar$) am!st!cat cu un soi d! m ndri! > %in!/n&!l!s c !a !ra /n c!ntrul tuturor lucrurilor- 3a !ra Clar$ a lui 3tunci !i or s lupt!) compl!t .!%astian- C!!a c! !st! !Bact c! ,r!m noi) nu-i aa< Clar$ nu cont!a0- 4tlia cont!a0 I su%!stim!0i) cr!d) 0is! ?al!ntin!) linitit 3m urmrit-o) 0is! .!%astian- 6ac put!r!a !i !ra at t d! n!mrginit pr!cum pari s cr!0i tu) ar "i putut s-o "olos!asc p!ntru a-l scoat! p! micul !i pri!t!n) ,ampirul) din /nc+isoar! > sau p!ntru a-l sal,a p! n!g+io%ul la d! Eodg! d! la moart!@ Cut!r!a nu tr!%ui! s "i! n!mrginit ca s "i! mortal) 0is! ?al!ntin!- C t d!spr! Eodg!) ai put!a s ar&i c!,a mai mult r!0!r, /n pri,in&a mor&ii lui) d! ,r!m! c! tu ai "ost c!l car! l-ai ucis .! pr!gt!a s l! spun d!spr! /ng!r- 3 trebuit s-o "ac 3i vrut s-o "aci- 5ntotd!auna ,r!i?al!ntin! lu o p!r!c+! d! mnui groas! d! pi!l! din %u0unar p! car! i l! pus!) "r gra% Coat! c l!-ar "i spus- Coat! c nu- 5n to&i anii /n car! a a,ut gri* d! Jac! la 8nstitut) tr!%ui! s s! "i /ntr!%at c! cr!t!a !l acolo- Eodg! a "ost unul dintr! pu&inii oam!ni car! au tiut c a "ost mai mult d! un %iat- Htiam c nu m ,a trda > !ra mult pr!a la p!ntru asta5i "l!B d!g!t!l! /n mnui) /ncrunt ndu-s!Mai mult de un biat5 6!spr! c! ,or%!a ?al!ntin!< .!%astian /l scoas! p! Eodg! din discu&i!) cu o "luturar! d! m n Cui /i pas c!-a g ndit !l< 1 mort) i< 3t ta pagu%7

Ic+ii /i lucir n!gru =! duci acum la lac< 6a- Mi-! clar c! tr!%ui! "cut< ?al!ntin! "cu s!mn cu %r%ia ctr! sa%ia d! la %r ul lui .!%astian- Folos!t! asta- Du ! .a%ia 9ortal) dar alia*ul !i !st! d!stul d! d!monic p!ntru scopul ac!sta Du pot ,!ni i !u la lac cu tin!< ?oc!a lui .!%astian luas! un ton clar pl ngr!&Du put!m da drumul armat!i acum< Du ! /nc mi!0ul nop&ii- 3m spus c l! ,oi da rga0 p n la mi!0ul nop&ii- 3r mai put!a /nc s s! r0g nd!asc D-or s-o "ac@ 9i-am dat cu, ntul- I s mi-l &in- =onul lui ?al!ntin! !ra d!cisi,- 6ac nu prim!ti nicio ,!st! d! la 9alac+i p n la mi!0ul nop&ii) d!sc+id! poarta?0 ndu-i !0itar!a lui .!%astian) ?al!ntin! pru n!r%dtor 3m n!,oi! s "aci tu asta) Jonat+an- Du pot s at!pt aici mi!0ul nop&ii# o s-mi ia aproap! o or ca s a*ung la lac prin tun!luri i n-am d! g nd s las %tlia s dur!0! pr!a mult- L!n!ra&iil! ,iitoar! tr!%ui! s ti! c t d! r!p!d! a pi!rdut Concla,ul i c t d! +otr toar! a "ost ,ictoria noastr 6a) numai c /mi par! ru c pi!rd in,ocar!a- 9i-ar plc!a s "iu acolo c nd o "aci1Bpr!sia lui .!%astian !ra g nditoar!) dar !Bista c!,a calculat d!d!su%tul !i) c!,a %at*ocoritor) acaparator) un!ltitor i /n mod ciudat) d!li%!rat d!@ r!c! . (u c p! ?al!ntin! pr!a s-l d!ran*!0!.pr! n!dum!rir!a lui Jac!) ?al!ntin! /i atins! o%ra0ul lui .!%astian) /ntr-un g!st d! a"!c&iun! scurt) n!pr!"cut) /naint! d! a s! /ntoarc! cu spat!l! i a s! /ndr!pta ctr! captul /nd!prtat al ca,!rn!i) und! p n0!l! groas! d! um%r! s! adunau g+!m- .! opri pu&in acolo) un c+ip palid p! un "undal d! %!0n Jonat+an) strig !l i) "r s ,r!a) Jac! /i ridic oc+ii- I s ,!0i "a&a /ng!rului /ntr-o %un 0i- 'a urma urm!lor) tu ,!i mot!ni 8nstrum!nt!l! mortal!) c nd nu ,oi mai "i !u- Cro%a%il) /ntr-o 0i) i tu /l ,!i in,oca p! 2a0i!l 9i-ar plc!a asta) 0is! .!%astian i rmas! n!micat i dr!pt) c nd ?al!ntin!) d nd din cap p!ntru o ultim oar) dispru /n /ntun!ric?oc!a lui .!%astian sc0u p n la oapt 9i-ar plc!a c+iar "oart! mult) m r i !l- 9i-ar plc!a s-l scuip /n "a&a lui d! n!m!rnic.! rsuci) cu "a&a ca o masc al% /n lumina sla% Co&i s i!i a"ar) Jac!) 0is! !l- Htiu c !ti aiciJac! /ncr!m!ni > dar numai o s!cund- Corpul lui s! mic mai /naint! ca mint!a s-l prind din urm) catapult ndu-l /n picioar!- 3l!rg spr! intrar!a /n tun!l) g ndindu-s! doar s ias) s-i trimit un m!sa*) cum,a) lui 'u(!6ar intrar!a !ra %locat- .!%astian) calm i pri,indu-l lacom) stt!a cu %ra&!l! d!sc+is!) aproap! ating nd cu d!g!t!l! p!r!&ii tun!lului C! %un!) 0is! !l) doar n-ai cr!0ut c !ti /ntr-ad!,r mai rapid d!c t min!) nu< Jac! s! opri prin alun!car!- 8nima /i %t!a n!r!gulat /n pi!pt) ca un m!tronom stricat) dar ,oc!a /i !ra n!tul%urat 6! ,r!m! c! sunt mai %un ca tin! /n toat! c!l!lalt! pri,in&! cu putin&) mi s! par! logic.!%astian doar 0 m%i Mi-am putut au0i %til! inimii) 0is! !l) /nc!tior- C nd n! urmr!ai) p! min! i p! ?al!ntin!- =!-a d!ran*at< C pari s "ii amor!0ul tat!i< Jac! ridic din um!ri- 1ti cam t nr p!ntru !l) s "iu cinstit* 0e5 C!ntru prima oar d! c nd /l cunoscus! Jac!) .!%astian pru s rm n "r r!plic- Jac! putu s s! %ucur! d! trium" numai p!ntru un scurt mom!nt totui)

/naint! ca .!%astian s-i r!gs!asc stp nir!a d! sin!- 5ns /n oc+ii lui rmas! o sclipir! /ntun!cat c! indica "aptul c nu-l i!rtas! p! Jac! p!ntru c-l "cus! s-i ias din p!p!ni 9-am mirat d! tin!) un!ori) r!lu .!%astian) p! tonul linitit d! mai d!,r!m!9i s! pr!a) c nd i c nd) c ar "i c!,a d! capul tu) c-ar mai "i c!,a dincolo d! oc+ii ia gal%!ni ai ti- I sclipir! d! int!lig!n&) spr! d!os!%ir! d! r!stul "amili!i tal! adopti,!) proast! ca noapt!a- 5ns pr!supun c n-a "ost d!c t o po0) o atitudin!1ti la "!l d! prost ca i r!stul) /n po"ida d!c!niului /n car! ai "ost !ducat C! nai%a tii tu d!spr! !duca&ia m!a< 9ai mult! d!c t cr!0i- .!%astian /i ls %ra&!l! *os- 3c!lai om car! t!-a cr!scut p! tin! m-a cr!scut i p! min!- Dumai c nu s-a i plictisit d! min! dup primii 0!c! ani C! ,r!i s spui< ?oc!a lui Jac! d!,!nis! o oapt i atunci) /n timp c! s! uita la "a&a imo%il) lipsit d! 0 m%!t) a lui .!%astian) pru s-l ,ad p! %iat p!ntru prima oar > prul %londal%) oc+ii n!gri ca antracitul) trsturil! dur! al! "!&!i sal!) parc dltuit! /n piatr > i ,0u /n mint! c+ipul tatlui su) aa cum i-l artas! /ng!rul) t nr i ag!r) al!rt i "lm nd) i n)elese. * %u, 0is! !l- ?al!ntin! ! tatl tu- =u eti "ratele m!u6ar .!%astian nu mai stt!a /n "a&a lui# s! a"la d!odat /n spat!l! lui) iar %ra&!l! sal! !rau /n *urul um!rilor lui Jac!) d! parc ar "i ,rut s-l /m%r&i!0!) numai c m inil! !rau str ns! /n pumni Cinst! &i! i rmas-%un) "rat!7 0is! !l cu dispr!&) apoi %ra&!l! /i tr!sltar %rusc i s! /ncordar) tindu-i rsu"lar!a lui Jac!Clar$ !ra !pui0at- I dur!r! surd /i 0, cn!a /n cap) !"!ctul d! dup d!s!nar!a run!i 3lian&!i) cui%rit /n lo%ul "rontal- .! sim&!a d! parc ar "i "ost cin!,a car! /nc!rca s sparg o u) i0%ind cu piciorul /n !a din part!a car! nu tr!%uia 1ti /n r!gul< Joc!l$n pus! o m n p! umrul lui Clar$- 3r&i d! parc nu t!-ai sim&i %in!Clar$ pri,i /n *os > i ,0u runa ca pian*!nul car!-i tra,!rsa dosul m inii mam!i sal!) g!amna c!l!i din palma lui 'u(!- 8 s! str ns! inima- 2!uis! s "ac "a& id!ii c) /n c t!,a or!) mama !i ar put!a /ntr-ad!,r s se lupte cu o armat de demoni > /ns doar alung ndu-i g ndul cu "or&a ori d! c t! ori /i apr!a /naint! 9 /ntr!%am doar und! ! .imon- Clar$ s! ridic /n picioar!- 9 duc s-l caut 3colo) *os< Joc!l$n arunc /ngri*orat o pri,ir! spr! mul&im!- .! mai rris! acum) o%s!r, Clar$) "iindc p! msur c! !rau /ns!mna&i cu C!c!t!a) i!!au p! uil! slii /n pia&a d! a"ar- 9alac+i stt!a /n dr!ptul uilor) cu "a&a lui impasi%il ca d! %ron0) i l! dd!a indica&ii r!pudia&ilor i , ntorilor d! um%r! und! s s! duc I s "iu %in!- Clar$ tr!cu p! l ng mama !i i 'u(!) /ndr!pt ndu-s! spr! tr!pt!l! !strad!i- 9 /ntorc im!diatIam!nii /ntorc!au capul dup !a) c nd co%or/ tr!pt!l! i s! str!cur /n mul&im!'! put!a sim&i pri,iril! a&intit! asupra !i) $reutatea pri,irilor lor- 5i roti oc+ii) uit ndu-s! dup "ra&ii 'ig+tJood sau .imon) dar nu ,0u p! nim!ni cunoscut > i !ra d!stul d! gr!u s ,ad c!,a p!st! cap!t!l! mul&imii) &in nd cont c t d! scund !raCu un o"tat) Clar$ s! /ndr!pt ctr! part!a d! apus a .lii) und! !ra mai pu&in aglom!rat5n clipa /n car! aproap! a*uns!s! /n dr!ptul irului /nalt!lor coloan! d! marmur) o m n i!i dintr! dou din !l! i o tras! /ntr-o part!- Clar$ a%ia a,u timp s scoat o !Bclama&i! d! surpri0) c s! i tr!0i /n /ntun!ricul din spat!l! marilor coloan!) cu spinar!a lipit d! 0idul r!c! d! marmur) m inil! lui .imon imo%ili0 ndu-i %ra&!l!* (u &ipa) o(a$< .unt !u) 0is! !l 4in!/n&!l!s c n-o s &ip- Du "i carag+ios7

Clar$ s! uit /n st nga i-n dr!apta) /ntr!% ndu-s! c! s! p!tr!c!) dar nu putu 0ri d!c t "ragm!nt! din sc!na .lii mari) printr! coloan! 6ar car!-i c+!stia cu spiona*ul sta d! Jam!s 4ond< ?!nis!m s t! caut) oricum Htiu- =!-am at!ptat s co%ori d! p! !strad- ?oiam s ,or%!sc cu tin! /ntr-un loc und! s nu n! aud nim!ni5i um!0i %u0!l! cu n!r,o0itat! 3m au0it c! a spus 2ap+a!l- C! a ,rut I+) .imon- Clar$ /i ls um!rii /n *os- ;it!) nu s-a /nt mplat nimic- 'u(! l-a i0gonit@ Coat! c n-ar "i tr!%uit) 0is! .imon- Coat! c ar "i tr!%uit s-i d!a lui 2ap+a!l c! ,oia1a s! uit la !l "r s pric!ap ?r!i s spui pe tine< Du "i prost7 5n niciun ca0@ 4a !Bist o cal!- I str ns! mai tar! d! %ra&!- ?r!au !u s "ac asta- ?r!au s-i spun lui 'u(! c prim!t! t rgul- .au o s-i spun !u /nsumi Htiu c! "aci acum) prot!st Clar$- Hi /&i r!sp!ct int!n&ia) t! admir p!ntru !a) dar nu tr!%ui! s-o "aci) .imon) nu tr!%ui! s-o "aci- C!!a c! a c!rut 2ap+a!l ! n!dr!pt i nim!ni n-o s t! *ud!c! p!ntru c nu t!-ai sacri"icat p!ntru un r0%oi car! nu ! al tu@ 4a tocmai asta !) 0is! .imon- C!!a c! a spus 2ap+a!l ! cor!ct- 1u sunt ,ampir i tu tot ui&i asta- .au poat! c ,r!i s ui&i- 5ns !u sunt r!pudiat i tu !ti , ntor d! um%r!) iar %tlia asta !st! a am ndurora) a noastr 6ar tu nu !ti ca !i@ .unt unul dintr! !i?or%!a "r gra%) d!li%!rat) d! parc ,oia s "i! a%solut sigur c !a /n&!l!g!a "i!car! cu, nt p! car!-l spun!a !l Hi ,oi "i /ntotd!auna- 6ac r!pudia&ii lupt /n ac!st r0%oi cu , ntorii d! um%r!) "r participar!a ,ampirilor lui 2ap+a!l) atunci nu ,a !Bista un loc /n Consiliu p!ntru Copiii Dop&ii- 1i n-or s "i! o part! din lum!a p! car! 'u(! /nc!arc s-o cr!!0!) o lum! /n car! , ntorii d! um%r! i r!pudia&ii lucr!a0 /mpr!un- .unt /mpr!un- ?ampirii ,or "i !Bclui- ?or "i dumanii , ntorilor d! um%r!- 1u ,oi "i dumanul tu. 1u n-a put!a niciodat s "iu dumanul tu 3sta m-ar omor/) 0is! .imon) simplu- 6ar nu pot s a*ut cu nimic dac stau d!opart! i pr!tind c n-am nicio l!gtur- Hi nu-&i c!r p!rmisiun!a- 3 ,r!a s m a*u&i- 6ar dac n-o s ,r!i) am s-o rog p! 9aia s m duc la ta%ra ,ampirilor) oricum) i o s m pr!dau lui 2ap+a!l- 5n&!l!gi< Clar$ s! uit lung la .imon- 1l /i &in!a %ra&!l! at t d! str ns) /nc t !a-i put!a sim&i s ng!l! 0, cnind /n pi!l!) su% m inil! lui- 5i um!0i %u0!l! uscat!# sim&i gust amar C! pot s "ac) opti !a) ca s t! a*ut< .! uit la !l n!,!nindu-i s cr!ad) c nd !l /i spus!- 6!*a cltina din cap mai /naint! s t!rmin! !l) prul %iciuindu-i "a&a /naint! i /napoi) aproap! acop!rindu-i oc+ii Du) 0is! !a) asta-i o id!! n!%un!asc) .imon- Du ! un dar) ! o pedeaps1 Coat! nu i p!ntru min!) 0is! .imon5i arunc o pri,ir! spr! mul&im!) iar Clar$ o ,0u p! 9aia st nd acolo) urmrindui) cu o !Bpr!si! "&i curioas- 5n mod clar /l at!pta p! .imon- &rea repede, g ndi Clar$- %oate acestea se petrec prea repede. 1 mai %in! aa d!c t alt!rnati,a) Clar$ Du@ .-ar put!a s nu-mi "ac niciun ru- ?r!au s spun) am "ost de'a p!d!psit) da< Du pot s intru /ntr-o %is!ric) /ntr-o sinagog) nu pot spun!@ nu pot rosti num!l!

s"int!) nu pot /m%tr ni) d!*a sunt !Bclus d! la ,ia&a normal- Coat! c asta n-o s sc+im%! nimic 6ar poat! o s sc+im%!1l /i ddu drumul la %ra&!) /i str!cur m na p! l ng !a i-i scoas! d! la cingtoar! st!la lui Catric(- 8-o /ntins! Clar$) 0is!) " asta p!ntru min!- =! rog1a lu st!la cu d!g!t! amor&it! i o ridic) ating ndu-i lui .imon pi!l!a a"lat im!diat d!asupra oc+ilor- Crima C!c!t!) spus!s! 9agnus- C!a dint i- .! g ndi la !a i st!la /nc!pu s s! mit! cum s! mic un dansator d! cum porn!t! mu0ica'iniil! n!gr! s! d!s!nau singur! p! "runt!a lui) ca o "loar! car! /i d!sc+id! p!tal!l! /ntr-un "ilm d!rulat rapid- C nd t!rmin) m na !i dr!apt o dur!a i o /n&!pa) dar c nd s! ls /n *os i s! uit) /i ddu s!ama c d!s!nas! c!,a p!r"!ct) straniu i str,!c+i) c!,a d! la /nc!putul istori!i- .trluc!a ca o st!a d!asupra oc+ilor lui .imon) c nd !l /i tr!cu d!g!t!l! p!st! "runt!) cu o !Bpr!si! 0pcit i con"u0 I pot sim&i) 0is! !l- Ca p! o arsur Du tiu c! s! ,a /nt mpla) opti !a- Du tiu c! !"!ct! s!cundar! ,a a,!a p! t!rm!n lungCu un 0 m%!t str m%) p! *umtat! silit) !l /i ridic m na i-i atins! o%ra0ul . sp!rm c ,om a,!a ansa s a"lm-

"*

$ENIEL
9aia pstr tc!r!a /n c!a mai mar! part! a drumului spr! pdur!) &in nd capul /n *os i) din c nd /n c nd) arunc nd c t! o pri,ir! /n dr!apta i-n st nga) /ncr!&indui nasul a conc!ntrar!- .imon s! /ntr!% dac !a adulmeca drumul i a*uns! la conclu0ia c) d!i !ra un pic ciudat) cu siguran& put!a "i socotit dr!pt un tal!nt "olositor- 6! as!m!n!a) d!scop!ri c nu tr!%uia s gr%!asc pasul s s! &in d! !a) oric t d! r!p!d! s-ar "i micat- Dici /n mom!ntul c nd a*uns!s!r la pot!ca mult %tut car! duc!a /n pdur! i 9aia /nc!pu s al!rg! > iut!) /n linit! i &in ndu-s! "oart! aproap! d! pm nt >) !l nu a,u nicio pro%l!m s-i adapt!0! paii dup ai !i- 1ra singurul lucru caract!ristic ,ampirilor d! car! put!a spun! sinc!r c s! %ucura.! t!rmin pr!a cur nd# pdur!a s! /nd!sis! i !i al!rgau printr! copaci) p! pm nt 0grun&uros) npdit d! rdcini groas! i acop!rit d! un strat gros d! "run0! moart!- Cr!ngil! d! d!asupra artau ca un soi d! dant!l p! "undalul c!rului luminat d! st!l!- 8!ir dintr! copaci /ntr-un lumini pr!srat cu %olo,ani mari) car! sclip!au ca nit! din&i al%i i d!i- 6in loc /n loc s! ,!d!au grm!0i d! "run0!) d! parc ar "i tr!cut cin!,a p! acolo cu o gr!%l uria 2ap+a!l7 9aia /i dus!s! m inil! p lni! la gur i striga cu o ,oc! d!stul d! put!rnic /nc t s sp!ri! psril! din , r"uril! copacilor 2ap+a!l) arat-t!7 =c!r!- 3poi um%r!l! "onir# s! au0i un ropot uor) ca ploaia p! un acop!ri d! ta%l- Lrm!0il! d! "run0! d! p! sol s! /n, rt!*ir) ridic ndu-s! /n a!r ca nit! mici cicloan!- .imon o au0i p! 9aia tuind# /i &in!a m inil! /n sus d! parc ar "i ,rut s d!a la o part! "run0!l! d! p! "a&a !i) din oc+i'a "!l d! su%it cum s! pornis!) , ntul /nc!t- 2ap+a!l stt!a la numai c &i,a pai d! .imon- 1ra /nc!rcuit d! un grup d! ,ampiri) pali0i i n!clinti&i ca trunc+iuril! copacilor /n lumina lunii- 1Bpr!siil! lor !rau r!ci) /nclin nd ctr! o ostilitat! "&i- 5i r!cunoscu p! ,r!o c &i,a dintr! !i d! la Eot!l 6umortA miniona 'il$ i %londul Jaco%)

cu oc+ii /nguti ca lam!l! d! cu&it- 6ar p! mul&i dintr! c!ilal&i nu-i ,0us! niciodat2ap+a!l "cu un pas /naint!- Ci!l!a /i !ra li,id) oc+ii cu c!arcn! n!gr!) dar 0 m%i la ,!d!r!a lui .imon 6iurnul!) opti !l- 3i ,!nit 3m ,!nit) 0is! .imon- .unt aici) d!ci@ s-a s" rit 9ai ! mult p n s s! s" r!asc) 6iurnul!2ap+a!l s! uit la 9aia 'icantropul!) 0is! !l) /ntoarc!-t! la conductorul tu d! +ait i spun!-i c-i mul&um!sc p!ntru c s-a r0g ndit- 9ai spun!-i c) acum) i Copiii Dop&ii ,or lupta alturi d! s!m!nii lui p! C mpia 4roc!lindC+ipul 9ai!i !ra d r0 'u(! n-a sc+im%at@ .imon o /ntr!rups! gr%it 1-n r!gul) 9aia- 6u-t!Ic+ii !i !rau luminoi i triti .imon) g nd!t!-t!) 0is! !a- Du tr!%ui! s "aci asta 4a da) tr!%ui!- =onul lui !ra "!rm- 9aia) /&i mul&um!sc mult p!ntru c m-ai condus aici- 3cum) pl!ac .imon@ 1l /i co%or/ ,oc!a 6ac n-o s pl!ci) or s n! ucid p! am ndoi i toat! ac!st!a au "ost 0adarnic!- 6u-t!- =! rog1a ddu din cap i s! /ntoars!) pr!sc+im% ndu-s! /n timp c! s! /ntorc!a) aa c /ntr-o clip !ra o "at 0,!lt) cu /n"&iar! om!n!asc i codi&! /mpl!tit! cu mrg!l!) car!-i sltau p! um!ri) iar /n clipa urmtoar! lo,!a pm ntul cu toat! c!l! patru la%!l!) cu /n"&iar!a unui lup agil i tcut- 8!i din lumini ca sg!ata i dispru /n um%r.imon s! /ntoars! din nou ctr! ,ampiri > i a "ost c t p!-aci s d!a un strigt# 2ap+a!l stt!a dr!pt /n "a&a lui) la c &i,a c!ntim!tri distan&- 6! aproap!) pi!l!a lui trda s!mn!l! n!gr! al! "oam!i- .imon s! g ndi la noapt!a ac!!a din Eot!lul 6umort > "!&!l! apr nd din um%r!) r s!t!l! 0%ur nd prin a!r) mirosul d! s ng! > i s! cutr!mur2ap+a!l /ntins! %ra&!l! i-l lu p! .imon d! um!ri) /ntr-o str nsoar! /n!ltor uoar a m inilor sal! ca d! "i!r 5ntoarc!-&i capul) 0is! !l) i uit-t! la st!l!# o s "i! mai uor aa 6!ci c+iar o s m uci0i) 0is! .imon.pr! surprind!r!a lui) nu s! sim&!a /n"ricoat) nici mcar mai agitat# totul pr!a s s! "i /nc!tinit) c t s "i! p!r"!ct clar- 1ra simultan conti!nt d! "i!car! "run0 d! p! cr!ngil! d! d!asupra lui) d! "i!car! pi!tricic mrunt d! p! sol) d! "i!car! p!r!c+! d! oc+i a&inti&i asupra lui =u c!-ai cr!0ut< 0is! 2ap+a!l > un pic trist) g ndi .imon- Du ! nimic p!rsonal) t! asigur- 1 cum am 0is i mai /naint! > !ti pr!a p!riculos ca s-&i "i! /ngduit s continui s "ii aa cum !ti- 6ac a "i tiut c! a,!ai s d!,ii@ Du m-ai "i lsat niciodat s m t rsc a"ar din morm ntul la- Htiu) 0is! .imon2ap+a!l /i /nt lni pri,ir!a =oat lum!a "ac! c!!a c! tr!%ui! ca s supra,i!&uiasc- 6in punctul sta d! ,!d!r!) p n i noi sunt!m ca oam!nii6in&ii lui ascu&i&i ca ac!l! /i i!ir din t!ci) pr!cum nit! %ric! d!licat! .tai n!micat) 0is! !l- I s "i! rapid.! apl!c 3t!apt7 0is! .imon i c nd 2ap+a!l s! ddu /napoi cu un r n*!t dispr!&uitor) !l r!p!t) cu mai mult "or&A 3t!apt7 3m c!,a s-&i art2ap+a!l scoas! un ui!rat ca d! pisic-

3r "i %in! s "aci altc!,a mai d!t!pt d!c t s /nc!rci s m /nt r0ii) 6iurnul! Fac- 9 g nd!sc c ar tr!%ui s ,!0i c!,a.imon /i ridic m inil! i /i ddu la o part! prul d! p! "runt!- 8 s! pru un g!st prost!sc) cum,a t!atral) dar /n timp c!-l "c!a) r!,0u /n mint! "a&a al% i disp!rat a lui Clar$) aa cum s! uitas! la !l) cu st!la /n m n) i atunci g ndiA +i bine, de dra$ul ei, cel pu)in am /nc!rcat1"!ctul asupra lui 2ap+a!l a "ost d!opotri, surprin0tor i instantan!u- .ri /napoi) d! parc .imon i-ar "i , r t su% nas un cruci"iB) "c nd oc+ii mari 6iurnul!) s! rsti !l) cin! &i-a "cut asta< .imon rmas! cu gura cscat- Du tia pr!a %in! la c! r!ac&i! s-ar "i at!ptat) dar sigur nu la ac!asta Clar$) %in!/n&!l!s7 0is! 2ap+a!l) rspun0 nd la propria-i /ntr!%ar!- Dumai o put!r! ca a !i ar "i "cut posi%il asta@ un ,ampir /ns!mnat cu o C!c!t!) %a mai mult) cu o C!c!t! ca ac!asta@ I C!c!t! d! car!< 0is! Jaco%) %iatul %lond i sla% st nd c+iar /n spat!l! lui 2ap+a!lHi c!ilal&i ,ampiri s! uitau &int) cu !Bpr!sii /n car! s! am!st!cau n!dum!rir!a i o t!am cr!sc nd- Iric! /l sp!ria p! 2ap+a!l) g ndi .imon) /i sp!ria n!gr!it i p! !i C!c!t!a asta) 0is! 2ap+a!l) /n continuar! uit ndu-s! doar la .imon) nu ! una din Cart!a Lri- 1 una mai ,!c+! d!c t ac!l!a- ;na dintr! c!l! mai ,!c+i) d!s!nat! d! m na Cr!atorului /nsui6du s-i ating "runt!a lui .imon) dar pru s nu "i! /n star! s-i adun! cura*ul s-o "ac# m na o,i o clip spr! "runt!a lui) apoi /i c0u p! l ng corp C!c!&i din ac!st!a sunt pom!nit!) dar !u n-am ,0ut niciodat ,r!una- 8ar ac!asta@ .imon spus!A FIricin!-l ,a ucid! p! Cain) /n!ptit r0%unar! ,a cd!a asupra-i- Hi 6omnul ia pus lui Cain un s!mn) ca tot c!l car!-l ,a /nt lni s nu-l omoar!-G Co&i ncerca s m uci0i) 2ap+a!l- 6ar !u nu t!-a s"tui C!c!t!a lui Cain< 0is! Jaco%) n!,!nindu-i s cr!ad- C!c!t!a asta d! p! tin! !st! C!c!t!a lui 0ain! ;cid!&i-l) 0is! o "!m!i! ,ampir cu prul rou) car! stt!a aproap! d! Jaco%?or%!a cu un put!rnic acc!nt > rus!sc) g ndi .imon) d!i nu !ra sigur- ;cid!&i-l oricum7 1Bpr!sia lui 2ap+a!l !ra un am!st!c d! "uri! i n!+otr r! D-am s-o "ac) 0is! !l- Iric! ru "cut lui s! ,a rs"r ng! asupra "ptaului) /nmul&it d! apt! ori- 3c!asta ! natura C!c!&ii- 4in!/n&!l!s) dac ,r!unul dintr! ,oi ,r!a s-i asum! riscul sta) cu oric! c+ip) ! in,itatul m!uDim!ni nu ,or%i) nici nu s! mic 9 g nd!am !u c nu) 0is! 2ap+a!l- Ic+ii lui /l msurar p! .imon din cap p n-n tlpi- Ca r!gina c!a r!a din po,!st!) 'ucian Lra$mar( mi-a trimis un mr otr,it- Cr!supun c a sp!rat c-&i ,oi "ac! c!,a ru ca s cul!g p!d!apsa car! ar urma Du) 0is! .imon gr%it- Du) 'u(! nici mcar nu ti! c!-am "cut- L!stul lui a "ost d! %un-cr!din&- =r!%ui! s-l onor!0i 3dic tu ai ales asta< C!ntru prima oar) g ndi .imon) !Bista i altc!,a d!c t dispr!& /n modul /n car! 2ap+a!l s! uita la !l 3sta nu ! o simpl ,ra* d! prot!c&i!) 6iurnul!- Htii car! a "ost p!d!apsa lui Cain< ?or%!a /nc!t) d! parc /i /mprt!a un s!cr!t lui .imon FHi acum) %l!st!mat s "ii p! pm nt- 2tcitor i "ugar s "ii7G 3tunci) 0is! .imon) o s rtc!sc) dac asta urm!a0- I s "ac c!!a c! tr!%ui!

s "ac =oat! ac!st!a) 0is! 2ap+a!l) toat! ac!st!a p!ntru n!"ilimi Du doar p!ntru n!"ilimi) 0is! .imon- Fac asta i p!ntru ,oi- C+iar dac ,oi nu ,r!&i- 5i ridic glasul) ca s-l poat au0i to&i ,ampirii tcu&i car!-i /ncon*urau- ?-a&i "cut gri*i c dac al&i ,ampiri ar a"la c! mi s-a /nt mplat mic) ,or cr!d! c s ng!l! d! , ntor d! um%r! i-ar put!a "ac! i p! !i s m!arg la lumina 0il!i- 6ar nu d! asta am !u ac!ast put!r!- 1 din pricina a c!!a c! a "cut ?al!ntin!- ;n !Bp!rim!nt- 1l a pro,ocat asta) nu Jac!- Hi nu !st! r!p!ta%il- D-o s s! mai /nt mpl! niciodat 5mi /nc+ipui c spun! ad!,rul) 0is! Jaco%) spr! surprind!r!a lui .imon- Cu siguran&) am cunoscut ,r!o doi dintr! Copiii Dop&ii car! gustas!r din s ng!l! d! , ntori d! um%r! /n tr!cut- Diciunul dintr! !i nu s-a tr!0it cu o a"initat! p!ntru soar! ;na a "ost s l! r!"u0a&i a*utorul , ntorilor d! um%r! /naint!) 0is! .imon) /ntorc ndu-s! iar spr! 2ap+a!l) dar acum) d! ,r!m! c! !i m-au trimis p! min! la ,oi@ 's "ra0a n!t!rminat s plut!asc /n a!r Du /nc!rca s m anta*!0i) 6iurnul!) 0is! 2ap+a!l- Idat c! Copiii Dop&ii au "cut un t rg) or s-l r!sp!ct!) oric t d! /n pi!rd!r! ar "i t rgul p!ntru !i7 N m%i uor) col&ii si ca ac!l! sclipind /n /ntun!ric- 1Bist doar o singur condi&i!) 0is! !l;n ultim "apt p! car! /l c!r d! la tin! ca s do,!d!ti c /ntr-ad!,r ai ,!nit aici cu bun-credin). Lr!utat!a p! car! o pus!s! asupra ultimului cu, nt apsa cu rc!al Car!-i ac!la< /ntr!% .imon Du ,om "i singurii ,ampiri car! ,or lupta /n %tlia lui 'ucian Lra$mar() 0is! 2ap+a!l- I ,!i "ac! i tuJac! d!sc+is! oc+ii /ntr-un , rt!* argintiu- Lura /i !ra plin d! un lic+id n!plcut=ui) /ntr!% ndu-s! p!ntru o clip dac s! /n!ca > dar) /n ca0ul sta) o "c!a p! pm nt uscat- .tt!a /ntins p! *os) cu spat!l! lipit d! o stalagmit) iar m inil! /i !rau l!gat! la spat!- =ui din nou i gura i s! umplu d! sar!- Du s! /n!ca su% ap) /i ddu !l s!ama) ci doar cu s ng!l! propriu =!-ai tr!0it) "r&ioar!< .!%astian /ng!nunc+! /naint!a lui) cu o s"oar /n m ini i cu un r n*!t ca un pumnal scos din t!ac- 1 %in!- 9-am t!mut p!ntru o clip c t!am ucis un pic pr!a cur ndJac! /i /ntoars! "a&a /ntr-o part! i scuip o gur /ntr!ag d! s ng! p! pm nt- 5i sim&!a capul ca p! un %alon um"lat /n &!asta lui- ? rt!*ul argintiu d! d!asupra lui /nc!tini i s! opri /n "orma st!l!lor ,i0i%il! prin d!sc+i0tura din pla"onul p!t!rii 3t!p&i o oca0i! sp!cial s m uci0i< ?in! Crciunul acu.!%astian /i arunc o pri,ir! g nditoar! 1ti %un d! gur- D-ai /n,&at asta d! la ?al!ntin!- 6ar ce oi "i /n,&at d! la !l< 9i s! par! c nu t!-a /n,&at pr!a mult! nici d!spr! lupt.! apl!c spr! Jac! Htii c! mi-a druit mi! c nd am /mplinit nou ani< I l!c&i!- 9-a /n,&at c !Bist un loc /n spinar!a unui om) und!) dac /n"igi un pumnal) po&i s-i strpungi inima i s-i d!spici coloana) simultan- %u c!-ai primit d! 0iua ta la nou ani) %i!&a d! /ng!r< ;n tort< <a nou ani5 Jac! /ng+i&i an!,oi! 8a spun!) /n c! ,gun t!-a &inut c t am cr!scut !u< C!ntru c nu-mi amint!sc s t! "i ,0ut prin pr!a*ma conacului 3m cr!scut /n ,al!a asta- .!%astian "cu s!mn din cap spr! i!ir!a p!t!rii- Hi nici !u nu-mi amint!sc s t! "i ,0ut p! aici) prin pr!a*m) dac stau s m g nd!sc- 6!i am tiut d!spr! tin!- Cari!0 c tu n-ai tiut d!spr! min!Jac! cltin din cap-

?al!ntin! n-a sim&it n!,oia s s! laud! cu tin!- Hi pot s-mi /nc+ipui d! c!Ic+ii lui .!%astian scprar- 1ra l!sn! d! ,0ut) acum) as!mnar!a cu ?al!ntin!A ac!!ai com%ina&i! n!o%inuit d! pr %lond-argintiu i oc+i n!gri) ac!l!ai oas! ci0!lat! car! p! un alt c+ip) mod!lat cu mai pu&in duritat!) ar "i prut d!licat! 1u am tiut totul d!spr! tin!) 0is! !l- 6ar tu nu tii nimic) nu-i aa< .!%astian s! ridic /n picioar!- 3m ,rut s rm i /n ,ia& ca s po&i pri,i asta) "r&ioar!) 0is! !l6!ci casc oc+ii i pri,!t! cu at!n&i!Cu o micar! at t d! rapid /nc t "u aproap! in,i0i%il) /i tras! sa%ia din t!aca d! la %r u- 3,!a un m n!r d! argint i) ca i .a%ia 9ortal) radia o lumin sum%r) /ntun!cat- ;n mod!l d! st!l! !ra gra,at /n lama s%i!i n!gr!# c nd .!%astian o /ntoars! /n m n) lama capt lumina st!l!lor d! p! c!r i s! aprins! ca "oculJac! /i &inu rsu"lar!a- .! /ntr!% dac .!%astian ,oia pur i simplu s-l ucid# dar) nu) l-ar "i ucis d!*a) c t "us!s! l!inat) dac asta i-ar "i "ost int!n&ia- Jac! /l urmri p! .!%astian car! s! dus! /n mi*locul /ncp!rii) &in nd cu uurin& sa%ia /n m n) d!i arta a "i "oart! gr!a- 5n mint!a lui Jac! g nduril! s! /n,lm!au cu r!p!0iciun!- Cum putus! ?al!ntin! s mai ai% un "iu< Cin! !ra mama lui< 3ltcin!,a din C!rc< 1ra mai mar! sau mai mic ca , rst d!c t Jac!< .!%astian atins! uriaa stalagmit colorat cu rou din mi*locul /ncp!rii- Cr!a s puls!0! p! c nd s! apropia d! !a) iar "umul dinuntru s! ,ltuc!a mai rapid.!%astian /i /nc+is!s! oc+ii p! *umtat! i ridicas! sa%ia- .pus! c!,a > un cu, nt cu sonoritat! aspr) /ntr-un lim%a* d!monic > i lo,i cu sa%ia d!-a curm!0iul) tar! i rapid) /ntr-un arc ca d! coas? r"ul stalagmit!i "u r!t!0at- 5nuntru) s! a"la o !pru%!t) plin cu o mas d! "um n!gru i rou) car! i!i ca un , rt!*) /nl& ndu-s! /n a!r) pr!cum ga0ul dintr-un %alon /n&!pat- .! au0i un mug!t > mai pu&in un sun!t i mai cur nd un soi d! pr!siun! !Bplo0i,- Jac! sim&i c-i pocn!sc ur!c+il!- 6!odat) /i !ra gr!u s r!spir!- 3r "i ,rut s trag d! gul!rul cmii s-l lrg!asc) dar nu-i put!a mica m inil!A /i !rau l!gat! pr!a str ns la spat!.!%astian !ra p! *umtat! ascuns dup coloana roi! i n!agr c! s! r!,rsa din stalagmit- 3c!asta s! /ncolc!a i s! ridica /n spiral@ ;it-t!7 strig !l) cu "a&a strluminatIc+ii /i !rau aprini) prul lui al% "lutura /n , ntul st rnit) iar Jac! s! /ntr!% dac aa artas! i tatl lui c nd !ra t nrA /n"iortor i totui "ascinant ;it-t! i ,!0i armata lui ?al!ntin!7 ?oc!a /i "u acop!rit d! ,ui!t- 1ra ca un 0gomot ca d! tala0 sprg ndu-s! d! &rm) un ,al !norm) cr nd cu !l roci uria!) trosn!tul rup!rii articula&iilor tuturor ora!lor) n,ala un!i uria! put!ri a rului- I !norm coloan d! n!gur /n, ltorat) gr%it) /ntr-o continu 0%at!r! s! r!,rsa din stalagmita r!t!0at) ridic ndu-s! /n a!r ca o trom% d! "um i curg nd spr! i prin d!sc+id!r!a din pla"onul p!t!rii- 2emoni. .! ridicau 0%i!r nd) url nd i m r ind) o mas clocotitoar! d! g+!ar!) pint!ni) col&i i oc+i d! "oc- Jac! /i adus! amint! d! mom!ntul /n car! sttus! p! punt!a ,asului lui ?al!ntin!) /n timp c!) d! *ur /mpr!*ur) c!rul i mar!a s! pr!"cus!r /ntr-un comar# c!!a c! ,!d!a acum !ra mai ru- 1ra ca i cum s! d!spicas! pm ntul i tot iadul s! r!,rsas! prin sprtur6!monii aduc!au dup !i o du+oar! ca d! mii d! l!uri putr!0it!- 9 inil! lui Jac! s! rsuc!au una d! alta) p n c nd "r ng+ia /i s" i! carn!a i s! umplu d! s ng!- ;n gust acid /i umplu gura i s! /n!c) n!a*utorat) cu s ng! i "i!r!) /n timp c! ultimii d!moni s! /nl&au i dispr!au prin d!sc+i0tura din pla"on) un pu+oi n!gru d! orori acop!rind c!rul /nst!latJac! socoti c totul tr!%ui! s "i durat un minut) c!l mult dou- Cu siguran&) a urmat un mom!nt d! /ntun!car!) /n timpul cruia &ip!t!l! i url!t!l! d! d!asupra s! stins!r) iar lui i s! pru c at rn /n spa&iu) susp!ndat /ntr! pm nt i c!r) sim&ind o d!taar! car! !ra) cum,a@ /mpcat-

.! t!rmin /ns pr!a r!p!d!- 6!odat) "u tr ntit /napoi /n corpul lui) cu /nc+!i!turil! cumplit d! dur!roas!) cu um!rii /ntini mult spr! spat!) i cu a!rul din *ur at t d! /m% csit d! du+oar!a d!monilor /nc t) in,oluntar) cu capul /ntors /ntr-o part!) ,rs p! pm nt- 3u0i un c+icotit s!c i) ridic nd oc+ii) /i /ng+i&i an!,oi! acidul din g t- .!%astian /ng!nunc+!as! p!st! !l) /ncl!c ndu-i picioar!l!) cu oc+ii strlucind 1-n r!gul) "r&ioar!) 0is! !l- .-au dus'ui Jac! /i curg!au oc+ii i /i sim&!a g tl!*ul carn! ,i!- ?oc!a /i i!i ca un +orcit 3 spus mi!0ul nop&ii- ?al!ntin! a spus s d!sc+i0i poarta la mi!0ul nop&ii- Du s! poat! s "i! d!*a mi!0ul nop&ii 5ntotd!auna mi-am /nc+ipuit c ! mai %in! s c!ri i!rtar! d!c t ,oi! /n situa&ii ca ac!st!a.!%astian arunc o pri,ir! la c!rul acum pustiu 3r tr!%ui s l! ia cinci minut! ca s a*ung d! aici p n la C mpia 4roc!lind) cu mult mai pu&in d!c t /i ,a tr!%ui tatlui m!u s a*ung la lac- ?r!au s ,d curg nd nit! s ng! d! n!"ilim- ?r!au s-i ,d 0, rcolindu-s! i murind p! pm nt- 9!rit umilir!a) /naint! d! a o%&in! uitar!a C+iar cr!0i c n!"ilimii au at t d! pu&in! ans! /mpotri,a d!monilor< 6oar nu ,or "i lua&i p! n!pr!gtit!@ .!%astian /i r!t!0 ,or%a cu o "luturar! n!r,oas a m inii 3m cr!0ut c ai ascultat c! ,or%!am- D-ai /n&!l!s planul< Du tii c! o s "ac tatl m!u< Jac! nu rspuns! 3 "ost "rumos din part!a ta) 0is! .!%astian) c m-ai condus la Eodg! /n noapt!a aia- 6ac nu ar "i d!0,luit !l c Iglinda p! car! o cutam !ra 'acul '$n) nu sunt sigur c ar "i "ost posi%il noapt!a asta- C!ntru c oricin! d!&in! prim!l! dou 8nstrum!nt! mortal! i st /n "a&a Iglin0ii 9ortal! /l poat! in,oca p! /ng!rul 2a0i!l s apar din lac) !Bact cum a "cut-o Jonat+an ? ntorul d! um%r! acum o mi! d! ani- Hi odat c!-ai in,ocat /ng!rul) po&i s-i c!ri un lucru- I sarcin- I@ "a,oar! I "a,oar!< Jac! sim&i c /ng+!a& %rusc- 8ar ?al!ntin! o s c!ar /n"r ng!r!a , ntorilor d! um%r! la 4roc!lind< .!%astian s! ridic /n picioar! 3sta ar /ns!mna s-o iros!asc d!g!a%a) 0is! !l- Du- I s c!ar ca to&i , ntorii d! um%r! car! /nc n-au %ut din Cupa 9ortal > to&i c!i car! nu sunt d! part!a lui > s "i! d!pos!da&i d! put!ril! lor- . nu mai "i! n!"ilimi- Hi prin urmar!) purt nd C!c!&il! p! car! l! poart@ N m%i- Ir s d!,in damna&i) prad uoar p!ntru d!moni) iar ac!i r!pudia&i car! n-au "ugit ,or "i r!p!d! st rpi&i;r!c+il! lui Jac! &iuiau strid!nt i /nalt- .! sim&!a am!&it Dici ?al!ntin!) 0is! !l) nici mcar ?al!ntin! n-ar "ac! ,r!odat asta@ .cut!t!-m) /l /ntr!rups! .!%astian- C+iar cr!0i c tatl m!u n-o s-i duc planul la /nd!plinir!< =atl nostru, 0is! Jac!.!%astian s! uit curios /n *os) la !l- Crul su !ra ca un nim% al%# arta ca un /ng!r ru car! l-ar "i /nso&it p! 'uci"!r a"ar din 2ai .cu0-m) 0is! !l cu un oar!car! amu0am!nt- =! ro$i, cum,a< Du- 3m spus tatl nostru. 9 r!"!r!am la ?al!ntin!- Du tatl tu. 3l nostruC!ntru o clip) .!%astian rmas! lipsit d! !Bpr!si!# apoi i s! arcui col&ul gurii i r n*i 4i!&a d! /ng!r) 0is! !l) !ti un prost) nu-i aa< > !Bact cum spun!a tatl m!u /ntotd!auna 6! c!-mi tot spui aa< /ntr!% Jac!- 6! c! tot trncn!ti d!spr! /ng!ri@ 6oamn!) "cu .!%astian) tu nu tii c+iar nimic, nu-i aa< Iar! tata &i-a spus ,r!odat un cu, nt car! s nu "i "ost o minciun< Jac! cltin din cap- =rs!s! /ncontinuu d! s"oril! c!-i &in!au m inil! l!gat!) dar

d! "i!car! dat c nd smuc!a d! !l!) pr!au s s! str ng mai tar!- 5i sim&!a pulsul 0, cnindu-i /n , r"ul "i!crui d!g!t 6! und! tii c nu t! min&!a pe tine< C!ntru c !u sunt s ng! din s ng!l! lui- .unt aidoma lui- C nd n-o s mai "i! !l) !u o s "iu succ!sorul la conduc!r!a Concla,ului 1u nu m-a luda c sunt aidoma lui) /n locul tu Hi asta-i ad!,rat- ?oc!a lui .!%astian !ra lipsit d! !mo&i!- Du pr!tind s "iu altc!,a d!c t sunt- Du m pr!"ac c-a "i oripilat c tatl m!u "ac! c!!a c! tr!%ui! s "ac p!ntru a-i sal,a p! c!i din n!amul lui) c+iar dac !i nu ,or > sau) dac m /ntr!%i p! min!) nu m!rit > sal,ar!a- =u p! cin! ai ,r!a mai cur nd dr!pt "iu) un %iat car! ! m ndru c tu !ti tatl lui sau unul car! s! "!r!t! din cal!a ta) ruinat i /n"ricoat< 9i! nu mi-! "ric d! ?al!ntin!) 0is! Jac! Dici n-ar tr!%ui s-&i "i!) 0is! .!%astian- 3r tr!%ui s-&i "i! "ric d! min!1ra c!,a /n glasul lui car!-l "cu p! Jac! s-i a%andon!0! lupta cu s"oril! i s-i ridic! pri,iril!- .!%astian /nc mai &in!a /n m n sa%ia lui cu luciri n!gr!- 1ra un o%i!ct /ntun!cat i "rumos) apr!ci! Jac!) c+iar /n clipa /n car! .!%astian /i co%ora , r"ul i i-l lip!a d!asupra st!rnului) cr!st ndu-i uor pi!l!a su% mrul lui 3damJac! "cu un !"ort s-i pstr!0! ,oc!a calm Hi acum c!< I s m uci0i c nd sunt l!gat< =! sp!ri! at t d! tar! g ndul d!-a lupta cu min!< Dimic) nicio sclipir! d! !mo&i! nu s! i,i p! "a&a lui .!%astian =u) 0is! !l) nu !ti o am!nin&ar! p!ntru min!- 1ti o pacost!- I musc s c itoar! Hi-atunci d! c! nu-mi d!0l!gi m inil!< .!%astian) compl!t n!micat) s! uit "iB la !l- 3rta ca o statui!) g ndi Jac!) ca statuia unui prin& mort d!mult > cin!,a car! muris! t nr i ,icios- Hi asta !ra d!os!%ir!a dintr! .!%astian i ?al!ntin!# cu toat! c a,!au ac!lai c+ip d! marmur) .!%astian a,!a un a!r d! stricciun! > c!,a /l ros!s! p! dinuntru Du sunt prost) 0is! .!%astian) iar tu nu m po&i duc! d! nas- =!-am lsat /n ,ia& doar c t s po&i ,!d!a d!monii- 3cum) c nd o s mori i-o s t! duci la strmoii ti /ng!r!ti) po&i s l! spui c nu mai ! niciun loc p!ntru !i /n lum!a asta3u dat gr! cu Concla,ul) iar Concla,ul nu mai ar! n!,oi! d! !i- 5l a,!m p! ?al!ntin! acum 9 omori doar p!ntru c ,r!i s duc !u p!ntru tin! un m!sa* lui 6umn!0!u< Jac! cltin din cap) , r"ul s%i!i 0g riindu-i g tul- 1ti mai &icnit d!c t cr!d!am.!%astian doar 0 m%i i /mpins! sa%ia pu&in mai ad nc# c nd Jac! /ng+i&i) putu sim&i , r"ul /n&!p ndu-i laring!l! 6ac ai ,r!o rugciun! ad!,rat) "r&ioar!) spun!-&i-o acum Du am nicio rugciun!) 0is! Jac!- 3m totui un m!sa*- C!ntru tatl nostru- I s i-l transmi&i< 4in!/n&!l!s) 0is! .!%astian linitit) dar !ra c!,a /n "!lul /n car! o rostis!) o tr!srir! d! !0itar! /naint! d! a d!sc+id! gura) car! con"irma c!!a c! %nuis! Jac! 9in&i) 0is! !l- D-o s-i transmi&i niciun m!sa*) p!ntru c n-ai d! g nd s-i spui c! ai "cut- 1l nu &i-a c!rut niciodat s m uci0i i n-o s "i! d!loc "!ricit c nd o s a"l! Crostii- Du /ns!mni nimic p!ntru !l =! g nd!ti c n-o s a"l! niciodat c! s-a /nt mplat cu min! dac m uci0i acum) aici- Co&i s-i spui c am murit /n %tli! sau s-l lai p! !l s d!duc c! s-a /nt mplat- 5ns gr!!ti dac-&i /nc+ipui c n-o s a"l!- ?al!ntin! d!*a ti! Ea%ar n-ai d!spr! c! ,or%!ti) 0is! .!%astian) dar "a&a i s! crispas!Jac! continu s ,or%!asc) /nc!rc nd s c tig! un a,anta* i mai mar! Du po&i ascund! c! "aci) totui- 1Bist un martor ;n martor< .!%astian pru aproap! surprins) c!!a c! Jac! socoti aproap! o

,ictori!- 6!spr! cin! ,or%!ti< Cor%ul) 0is! Jac!- D! urmr!t! din um%r- I s-i po,!st!asc totul lui ?al!ntin! Eugin< Cri,ir!a lui .!%astian s! ridic %rusc i) cu toat! c pasr!a nu !ra nici!ri d! ,0ut) "a&a lui .!%astian) c nd i-o /ntoars! /napoi) spr! Jac!) !ra plin d! /ndoial 6ac ?al!ntin! a"l c m-ai ucis c nd !ram l!gat "!d!l! i n!a*utorat) o s "i! d!0gustat d! tin!) 0is! Jac! i /i au0i ,oc!a /mprumut nd cad!n&a tatlui su) modul /n car! ,or%!a ?al!ntin! c nd ,oia c!,aA %l nd i con,ingtor- I s t! num!asc la- D-o s &i-o i!rt! niciodat.!%astian nu spus! nimic- .! uita "iB la Jac!) "rm nt ndu-i %u0!l!) cu ura clocotind ca otra,a /n oc+ii lui 6!0l!ag-m) 0is! Jac! linitit- 6!0l!ag-m i lupt-t! cu min!7 1 singura cal!4u0!l! lui .!%astian s! str m%ar din nou) cu put!r!) i d! data asta Jac! s! g ndi c m!rs!s! pr!a d!part!- .!%astian tras! sa%ia /napoi i-o ridic) iar lumina lunii i0%ucni din !a /n mii d! cio%uri argintii) argintii ca st!l!l!) argintii ca i prul lui5i d!0,!li din&ii > iar ui!rul s%i!i ti! a!rul nop&ii cu un &ipt c nd o r!p!0i /n *os) /ntr-o rotir! "ulg!rtoar!Clar$ stt!a p! tr!pt!l! !strad!i /n .ala 3cordurilor) &in nd st!la /n m ini- Du s! mai sim&is! niciodat c+iar at t d! singur- .ala !ra a%solut pusti!) golit- Clar$ o cutas! pr!tutind!ni p! 8sa%!ll!) odat c! lupttorii tr!cus!r cu to&ii prin Cortal) dar nu i0%utis! s-o gs!asc- 3lin! /i spus!s! c 8sa%!ll! !ra pro%a%il acas la C!n+alloJ) und! 3lin! i al&i adol!sc!n&i tr!%uia s ai% gri* d! c!l pu&in 0!c! copii) pr!a mici p!ntru a lupta- Fata /nc!rcas! s-o ia p! Clar$ cu !a) dar Clar$ r!"u0as!6ac n-o putus! gsi p! 8sa%!ll!) pr!"!ra s "i! singur) d!c t cu nit! strini- C!l pu&in aa g ndis!- 6ar st nd acolo) sim&!a c tc!r!a i pusti!tat!a d!,!n!au din c! /n c! mai apstoar!- Cu toat! ac!st!a) nu s! micas! din loc- 5nc!rcas! din rsput!ri s nu s! g nd!asc la Jac!) s nu s! g nd!asc la .imon) s nu s! g nd!asc la 'u(! sau la 3l!c >) iar singura cal! s nu s! g nd!asc) d!scop!ris! !a) !ra s rm n n!micat i s s! +ol%!0! /n sc+im% la o singur dal d! marmur din pod!a) numr nd la n!s" rit crpturil! din !a1rau as!- Cna, dou, trei, patru, cinci, ase. =!rmina numrtoar!a i o lua d! la capt- Cna1 C!rul d! d!asupra capului !Bplod.au c!l pu&in aa sun- Clar$ /i ridic %rusc capul i s! uit /n sus) prin acop!riul transpar!nt al .lii- C!rul "us!s! /ntun!cat) /n urm cu o clip# acum !ra o mas tumultuoas d! "lacr i n!gur) str%tut d! o lumin portocali!) sinistr- 0reaturi s! micau p! "undalul ac!l!i lumini > cr!aturi +idoas! p! car! !a nu ,oia s l! ,ad) cr!aturi car! o "c!au r!cunosctoar! /ntun!ricului p!ntru c /i /mpi!dica ,!d!r!a- 5i !ra d! a*uns c! /ntr!0r!a oca0ional'uminatorul transpar!nt s! ,lur!a i s! /ndoia c nd armata d!monilor tr!c!a p! d!asupra) d! parc ac!tia ar "i "ost /n,lui&i /ntr-o "i!r%in&!al "ormida%il- 5n c!l! din urm) s! au0i un 0gomot ca o d!tuntur d! arm i o sprtur uria apru /n sticl) /ntin0 ndu-s! ca p n0 d! pian*!n /n n!numrat! "isuri- Clar$ s! "!ri) acop!rindu-i capul cu m inil!) c nd sticla /nc!pu s plou /n *urul !i ca nit! lacrimi3*uns!s!r aproap! d! c mpul d! lupt c nd ,!ni 0gomotul) d!spic nd noapt!a /n dou- 5ntr-o clip) pdur!a !ra d!opotri, tcut i /ntun!cat- 5n clipa urmtoar!) c!rul !ra luminat /ntr-un portocaliu in"!rnal- .imon s! cltin p! picioar! i aproap! c0u# s! prins! d! un trunc+i d! copac s-i &in !c+ili%rul i s! uit /n sus) a%ia ,!nindu-i s cr!ad c!!a c! ,!d!a- 6! *ur /mpr!*urul lui) c!ilal&i ,ampiri s! +ol%au la cor) cu "!&!l! lor palid! ca nit! "lori d! noapt!) ridicat! s prind lumina

lunii /n timp c! comar dup comar str%t!a c!rul 5mi tot l!ini) 0is! .!%astian- 3sta-i din cal!-a"ar d! o%ositorJac! d!sc+is! oc+ii- 6ur!r!a /i & ni prin cap- 2idic o m n s-i ating "alca > i /i ddu s!ama c nu mai a,!a m inil! l!gat! la spat!I %ucat d! s"oar /i at rna /nc d! /nc+!i!tur- 5i /nd!prt m na d! "a&a lui n!agr > s ng!) /ntun!cat /n lumina lunii.! uit /n *ur- Du mai !rau /n p!t!rA !ra /ntins p! pm nt moal! i cu iar%) /n al%ia ,ii) nu d!part! d! casa d! piatr- Cut!a au0i susurul ap!i /n p r u) !,id!nt aproap!- Cr!ngil! str m%! al! copacilor d! d!asupra capului su /i ascund!au /n part! ra0!l! lunii) dar !ra /nc d!stul d! lumin 2idic-t!) 0is! .!%astian- 3i cinci s!cund!# dac nu) t! ucid acolo und! !tiJac! s! ridic /nc!t) at t c t socoti c /i a*ung! timpul- 1ra /nc pu&in am!&itC0nindu-s! s-i r!gs!asc !c+ili%rul) /i /n"ips! clc i!l! %ocancilor /n pm ntul moal!) ca s-i asigur! o oar!car! sta%ilitat! 6! c! m-ai adus a"ar< 6in dou moti,!) 0is! .!%astian- ;nu) mi-a "cut plc!r! s t! pocn!sc) s t! las lat- 6oi) ar "i "ost ru p!ntru am ndoi s udm cu s ng! pod!aua ac!l!i p!t!riCr!d!-m- 8ar !u int!n&ion!0 s-&i ,rs din plin s ng!l!Jac! dus! m na la cingtoar! i /i pi!rdu cura*ul- Fi! /i c0us!r ma*oritat!a arm!lor c nd /l t r s! .!%astian prin tun!luri) "i!) mai d!gra%) l! aruncas! .!%astian- =ot c!-i mai rms!s! !ra un pumnal- ;nul cu lam scurt > pr!a scurt) nu "c!a "a& s%i!i 3ia nu-i cin! ti! c! arm.!%astian r n*i) al% /n /ntun!cim!a c! luas! ,!d!r!a lunii Du pot s lupt cu sta) 0is! Jac!) /nc!rc nd s sun! c t d! ,i%rant i d! n!r,os put!a C! pcat7 .!%astian ,!ni mai aproap! d! Jac!) r n*ind- Min!a sa%ia cu d!ga*ar!) t!atral n!pstor) %t nd dara%ana cu , r"uril! d!g!t!lor p! m n!r- 6ac !ra s !Bist! ,r!odat o ans p!ntru !l) g ndi Jac!) pro%a%il c ac!asta !ra- 5i adus! pumnul din spat! i-l trosni c t putu d! tar! p! .!%astian dr!pt /n "a&.im&i oas!l! p r ind su% noduril! d!g!t!lor sal!- 'o,itura /l trimis! p! .!%astian la pm nt- 3lun!c p! spat! /n noroi) sa%ia 0%ur ndu-i din m n- Jac! o prins! c nd & ni /naint! i) o s!cund mai t r0iu) stt!a d!asupra lui .!%astian) cu sa%ia /n m nDasul lui .!%astian s ng!ra) s ng!l! "iind o d r staco*i! c!-i /mpr&!a "a&a /n dou- 1l ridic m inil! i /i d!sc+is! gul!rul) d!0golindu-i g tul palid 6-i drumul) atunci) 0is! !l- ;cid!-m i gataJac! !0it- Du ,ois! s !0it!) dar asta !raA o plictisitoar! r!&in!r! d! a ucid! p! oricin! 0c!a lipsit d! aprar! p! pm nt) /n "a&a lui- Jac! /i aminti d! ?al!ntin!) 0!"l!misindu-l) atunci) la 2!nJic() pro,oc ndu-l p! "iul lui s-l ucid) iar Jac! nu "us!s! /n star! s-o "ac- 6ar .!%astian !ra un uciga- 5i omor s! p! 9aB i p! Eodg!2idic sa%ia8ar .!%astian & ni d! la pm nt) mai rapid d!c t l-ai "i putut urmri cu oc+ii- Cru s 0%oar! prin a!r) !B!cut nd un !l!gant salt p!st! cap i at!ri0 nd cu gra&i! /n iar%) la niciun pas distan&- Hi /n timpul saltului) ddus! o lo,itur d! picior) i0%indu-l p! Jac! p!st! m n- 'o,itura /i smuls!s! lui Jac! sa%ia din m n) trimi& nd-o /n sus) /n, rtindu-s!- .!%astian o prins! din 0%or) r 0 nd) i-o r!p!0i "ulg!rtor spr! inima lui Jac!- Jac! sri /napoi) iar sa%ia ti! doar a!rul din "a&a lui) d!spic ndu-i cmaa p! pi!pt- I dur!r! usturtoar!) i Jac! sim&i s ng!l! curg nd din cr!sttura nu "oart! ad nc d! p! pi!ptul lui.!%astian c+icoti) /naint nd spr! Jac!) car! s! ddu /napoi) sco& ndu-i pumnalul

su n!,olnic d! la c!ntur) /n timpul sta- .! uit /n *ur sp!r nd cu disp!rar! s ,ad altc!,a c! ar put!a "olosi ca arm > un %& mai lung) c!,a- Du !ra nimic /n *urul lui d!c t iar%) p r ul curg nd /n apropi!r! i copacii) car!-i rs"irau cr!ngil! groas! d!asupra ca o plas ,!rd!- 6!odat) /i adus! amint! d! Con"igura&ia 9alac+i /n car!-l /nc+is!s! 8nc+i0itoar!a- .!%astian nu !ra singurul car! put!a sri.!%astian ddu din nou cu sa%ia spr! !l) dar Jac! d!*a sris! > dr!pt /n a!r- C!a mai apropiat cr!ang d! copac !ra la ,r!o as! m!tri /nl&im!# s! prins! d! !a) %alans ndu-s! /n sus i p!st! !a- 5ng!nunc+!at p! cr!ang /l ,0u p! .!%astian) p! pm nt) /ntorc ndu-s! /n *ur i uit ndu-s! /n sus- Jac! arunc pumnalul i-l au0i p! .!%astian strig nd- Min ndu-i r!spira&ia) s! ridic /n picioar!@ 8ar .!%astian !ra d!odat p! cr!ang) l ng !l- Fa&a sa palid !ra /m%u*orat d! m ni!) %ra&ul cu sa%ia iroia d! s ng!- .a%ia /i c0us!) !,id!nt) /n iar%) d!i aa a%ia !rau c+it) s! g ndi Jac!) d! ,r!m! c! i pumnalul lui s! dus!s!- ?0u cu o oar!car! satis"ac&i! c) p!ntru prima oar) .!%astian arta "urios > "urios i surprins) ca i c nd c&!lul p! car!-l cr!0us! dr!sat /l mucas! 3 "ost amu0ant) 0is! .!%astian- 6ar acum s-a t!rminat.! arunc asupra lui Jac!) prin0 ndu-l d! dup mi*loc i do%or ndu-l d! p! cr!ang- Hi c0ur as! m!tri prin a!r) /ncl!ta&i unul d! altul) trg nd unul d! altul > s! i0%ir tar! d! pm nt) d!stul d! tar! c t Jac! s ,ad st!l! ,!r0i- 5l /n"c p! .!%astian d! %ra&ul rnit i /i /n"ips! d!g!t!l! /n !l# .!%astian &ip i-l lo,i cu dosul pumnului p! Jac! /n "a&- Lura lui Jac! s! umplu cu s ng! srat# icni) /n!cat) /n timp c! s! rostogolir /mpr!un prin nmol) lo,indu-s! cu pumnii unul p! altul- 6!odat) sim&i un oc r!c! ca g+!a&a# s! rostogolis!r p! panta lin p n /n p r u i stt!au *umtat! /n ap) *umtat! /n a"ar- .!%astian s! ridic s r!spir!) iar Jac! s! "olosi d! pril!* ca s-l apuc! p! c!llalt %iat d! g t i s-i str ng m inil! /n *urul lui) c t putu d! tar!- .!%astian +orci) apuc ndu-i /nc+!i!tura dr!apt cu am%!l! m ini i smucindu-i-o) cu d!stul "or& c t s-i rup oas!l!- Jac! s! au0i &ip nd ca d! la d!prtar!) iar .!%astian strui s-i c tig! a,anta*ul) rsucindu-i /nc+!i!tura rupt "r mil) p n c nd Jac! /i ddu drumul i c0u p! spat! /n m lul r!c! d! la margin!a ap!i) cu %ra&ul un url!t d! agoni!5ng!nunc+!at p! *umtat! p! pi!ptul lui Jac!) cu un g!nunc+i aps nd cu put!r! /n coast!l! lui) .!%astian r n*i /n *os la !l- Ic+ii /i luc!au /n al% i n!gru dindrtul mtii lui d! s ng! i noroi- C!,a sclipi /n m na lui dr!apt- Cumnalul lui Jac!=r!%ui! s-l "i cul!s d! *os- ? r"ul ac!stuia s! spri*in!a dr!pt d!asupra inimii lui Jac! Hi iat-n! !Bact cum am "ost i acum cinci minut!) 0is! .!%astian- 3i a,ut ansa ta) Pa$land- ?r!un ultim cu, nt< Jac! s! uit "iB la !l) cu s ng!l! curg ndu-i din gur) cu oc+ii ustur ndu-l d! ndu!al) i sim&i doar o d!s, rit !pui0ar!) lipsit d! oric! g nd- C+iar aa a,!a s moar< Pa$land< 0is! !l- Htii %in! c nu sta ! num!l! m!u 3i tot at ta dr!pt s /l r!clami c t i p! ac!la d! 9org!nst!rn) 0is! .!%astian.! apl!c) ls ndu-i gr!utat!a p! pumnal- ? r"ul ac!stuia strpuns! pi!l!a lui Jac!) trimi& ndu-i un *ung+i ar0tor prin tot trupul- Fa&a lui .!%astian !ra la doar c &i,a c!ntim!tri distan&) iar ,oc!a lui) o oapt ui!rtoar! C+iar ai cr!0ut c !ti "iul lui ?al!ntin!< C+iar ai cr!0ut c o cr!atur *alnic i ,icr!a& ca tin! m!rita s "i! un 9org!nst!rn) s "i! "ratele m!u< 5i scutur prul al% p! spat!) !ra ud d! sudoar! i d! apa p r ului- 1ti un or"an adoptat) 0is! !l=atl m!u a spint!cat un cada,ru ca s t! aduc p! lum! i s t! "ac unul dintr! !Bp!rim!nt!l! lui- 3 /nc!rcat s t! cr!asc) o ,r!m!) ca p! "iul su) dar tu !rai pr!a sla% ca s-i "ii d! ,r!un "olos- Du put!ai "i un r0%oinic- 1rai un nimic- 8nutil- 3a c t!-a dat p! m na so&ilor 'ig+tJood i a sp!rat c poat! /i ,!i "i d! ,r!un "olos mai t r0iu) ca ag!nt al lui- .au ca mom!al- (u te-a iubit niciodat. Jac! clipi) s-i alung! usturim!a din oc+i 3tunci tu@

* +u sunt "iul lui ?al!ntin!- Jonat+an C+ristop+!r 9org!nst!rn =u n-ai a,ut niciodat ,r!un dr!pt la num!l! sta- =u !ti un surogat- ;n simulacruIc+ii si !rau n!gri i lucioi) pr!cum carapac!l! ins!ct!lor moart!) i d!odat Jac! au0i ,oc!a mam!i sal!) ca /ntr-un ,is > dar !a nu !ra mama lui > spun nd FJonat+an nu mai ! un copil- Du !st! nici mcar uman# ! un monstruG =u !ti ac!la) 0is! Jac!) tul%urat- C!l cu s ng! d! d!mon- Du !u Cor!ctCumnalul s! ad nci /nc un milim!tru /n carn!a lui Jac!- .!%astian continua s r n*!asc) dar !ra mai d!gra% un rictus) ca al unui craniu =u !ti %iatul /ng!r- 3m "ost silit s aud totul d!spr! tin!- =u) cu "a&a ta "rumoas d! /ng!r) cu purtril! tal! al!s! i cu s!ntim!nt!l! tal! d!licat!-d!licat!Dici mcar n-ai putut pri,i o pasr! murind) "r s pl ngi- Du-i d! mirar! c lui ?al!ntin! i-a "ost ruin! cu tin! Du7 Jac! uit d! s ng!l! din gur) uit d! dur!r!- =u !ti c!l p!ntru car! /i ! ruin!- Cr!0i c nu t!-a luat cu !l la lac p!ntru c a,!a n!,oi! d! tin! s stai aici i s d!sc+i0i poarta la mi!0ul nop&ii< 6! parc n-ar "i tiut c n-o s "ii /n star! s at!p&i- Du t!-a luat cu !l p!ntru c i-a "ost ruin! s st!a /n "a&a 5ng!rului i s-i arat! c!-a "cut- .-i arat! creatura p! car! a "cut-o- . i t! arat! p! tine. Jac! s! uita /n sus la .!%astian > put!a sim&i o stri,itoar!) o trium"toar! mil "ulg!r nd din propriii oc+i 1l ti! c nu ! nimic om!n!sc /n tin!- Coat! c t! iu%!t!) dar t! i urt!) /n !gal msur@ =aci7 .!%astian /mpins! pumnalul p n la capt) rsucind d! m n!r- Jac! /i arcui spat!l! cu un strigt i agonia i0%ucni ca un "ulg!r /n spat!l! oc+ilor si- I s mor, g ndi !l- Mor. Asta-i s"ritul. .! /ntr!% dac inima /i "us!s! d!*a strpuns- Du s! put!a mica) nici r!spira- Htia acum c! tr!%ui! s simt un "lutur! prins cu %oldul d! un carton- 5nc!rc s ,or%!asc) /nc!rc s spun un num!) dar din gur nu-i i!!a niciun sun!t) doar mai mult s ng!Hi totui .!%astian pru s-i cit!asc /n oc+i* 0lary. 3proap! c uitas!m- I iu%!ti) nu< 2uin!a impulsurilor tal! d!0gusttoar! i inc!stuoas! tr!%ui! s t! "i ucis) aproap!- C! pcat c n-ai tiut c) d! "apt) nu !ra sora ta- Mi-ai "i putut p!tr!c! r!stul ,i!&ii cu !a) dac n-ai "i "ost at t d! prost.! apl!c din nou) aps nd pumnalul i mai tar!) muc+ia lui scr nind p! l ng o coast- ?or%i la ur!c+!a lui Jac!) cu o ,oc! uoar ca o oapt Hi !a t!-a iu%it) 0is! !l- L nd!t!-t! la asta /n timp c! mori'ui Jac!) /ntun!ricul /nc!pu s-i inund! ,!d!r!a d! la margin!a c mpului ,i0ual) ca ,ops!aua /ntin0 ndu-s! p! o "otogra"i!) acop!rind imagin!a- 6!odat) nu mai a,!a nicio dur!r!- Du mai sim&!a nimic) nici mcar gr!utat!a lui .!%astian p!st! !l) d! parc ar "i plutit- Fa&a lui .!%astian alun!ca d!asupra lui) al% p! "undal /ntun!cat) cu pumnalul ridicat /n m n- C!,a auriu strlucitor sclipi la /nc+!i!tura lui .!%astian) d! parc ar "i purtat o %r&ar- 6ar nu !ra o %r&ar) p!ntru c s! mica.!%astian s! uit la m na lui) surprins) /n timp c! pumnalul /i c0u din str nsoar! i lo,i m lul cu un sun!t p!rc!pti%il3poi m na /nsi) s!c&ionat d! la /nc+!i!tur) c0u cu o %u"nitur surd l ng pumnalJac! s! uita mirat la m na r!t!0at a lui .!%astian car! rico i s! opri l ng o p!r!c+! d! ci0m! /nalt!) n!gr!- Ci0m!l! s! pr!lung!au cu o p!r!c+! d! picioar! d!licat!) ridic ndu-s! ctr! un tors 0,!lt i o "a& cunoscut) /mpodo%it cu o cascad d! pr n!gru- Jac! /i ridic oc+ii i o ,0u p! 8sa%!ll!) cu %iciul !i m n*it d! s ng!) cu oc+ii a&inti&i asupra lui .!%astian) car! s! uita la ciotul lui /ns ng!rat cu gura cscat d! uimir!8sa%!ll! 0 m%i "!roc!-

3sta a "ost p!ntru 9aB) n!m!rnicul! #i$odie, ui!r .!%astianHi sri /n picioar!) /n mom!ntul /n car! %iciul lui 8sa%!ll! s! a%tu asupra lui din nou) cu incr!di%il ,it!0- 1l s! "!ri) /ntr-o part!) i dispru- .! au0i un "on!t@ tr!%ui! s-o "i luat printr! copaci) g ndi Jac! d!i /l dur!a pr!a tar! ca s-i poat /ntoarc! capul s s! uit! Jac!7 8sa%!ll! /ng!nunc+! l ng !l) cu st!la lucindu-i /n m na st ng- Ic+ii /i strluc!au /n lacrimi# Jac! /i ddu s!ama c !l tr!%ui! s "i artat d!stul d! ru) dac 8sa%!ll! "c!a "a&a astaF8sa%!ll!G) /nc!rc !l s 0ic- ?oia s-i spun s pl!c!) s "ug) "iindc indi"!r!nt c t d! sp!ctaculoas) i cura*oas) i tal!ntat !ra !a > i !ra toat! ac!st!a >) nu-i put!a &in! pi!pt lui .!%astian- Hi /n niciun ca0 .!%astian n-a,!a s las! un d!taliu minor > ca pi!rd!r!a un!i m ini s-l opr!asc- 5ns tot c!-a i!it p! gura lui a "ost un soi d! g lg it Du ,or%i1l sim&i , r"ul st!l!i ar0 ndu-i pi!l!a d! p! pi!pt I s "ii %in!- 8sa%!ll! 0 m%i tr!murat spr! !l- Cro%a%il c t! /ntr!%i c! nai%a caut aici) 0is! !a- Du tiu c t tii tu > nu tiu c! &i-a spus .!%astian >) dar nu !ti "iul lui ?al!ntin!Irat e !ra aproap! t!rminat# d!*a Jac! sim&!a dur!r!a sl%ind- 1l ddu uor din cap) /nc!rc nd s-i spun FHtiuG 5n oric! ca0) n-a,!am d! g nd s ,in s t! caut) dup c! ai "ugit) p!ntru c ai spus /n %il!tul tu s n-o "ac!m i asta am pric!put- 6ar /n niciun ca0 nu t! put!am lsa s mori g ndindu-t! c ai s ng! d! d!mon /n ,!n! sau "r s-&i spun c nu ! nimic /n n!r!gul cu tin!) d!i) p! cinstit!) cum d!-a putut s-&i tr!ac prin mint! c!,a at t d! stupid) /n primul r nd@ 9 na lui 8sa%!ll! tr!sri# !a /ng+!&) n!,r nd s stric! runa Hi tr!%ui! s mai tii c nici Clar$ nu ! sora ta) 0is! !a) mai %l nd- C!ntru c@ p!ntru c tocmai ai "cut-o- 3a c l-am pus p! 9agnus s m a*ut! s-&i iau urma3m "olosit micul sold&!l d! l!mn p! car! i l-ai dat lui 9aB- Du cr!d c 9agnus ar "i "cut-o) /n mod normal) dar +ai s spun!m c !ra n!o%inuit d! %in!-dispus i am putut s-i spun c 3l!c ,oia s-o "ac > d!i asta n-a "ost tocmai ad!,rat) /ns o s mai tr!ac un timp p n a"l- Hi odat c! am tiut c !rai aici) !i %in!) !l d!*a d!sc+is!s! un Cortal) iar !u sunt "oarte %un la "uriat@ 8sa%!ll! &ip- Jac! /nc!rc s /ntind m na spr! !a) dar !ra mai d!part! d!c t a*ung!a !l) ridicat d! la pm nt i st nd p!-o part!- 4iciul /i c0u din m n- 1a s! ridic an!,oi! /n g!nunc+i) dar .!%astian !ra d!*a /n "a&a !i- Ic+ii lui scprau d! "uri! i /n *urul ciotului /i /n"uras! o c rp /ns ng!rat- 8sa%!ll! & ni dup %ici) dar .!%astian s! mic mai rapid- .! roti i o lo,i cu piciorul) put!rnic- 4ocancul lui o nim!ri /n coul pi!ptului- Jac! a,u impr!sia c aude coast!l! lui 8sa%!ll! trosnind) iar !a 0%ur /n spat!) at!ri0 nd grmad) /ntr-o r n- I au0i strig nd > 8sa%!ll!) car! niciodat nu striga d! dur!r!7 >) c nd .!%astian o lo,i din nou cu piciorul i apoi /i lu %iciul d! *os) /n, rtindu-l /n m nJac! s! rostogoli p! o part!- 3proap! t!rminat) irat e /l a*utas!) dar dur!r!a din pi!pt !ra /nc s" i!toar!) i !l /i dd!a s!ama) /ntr-un "!l d!taat) c "aptul c scuipa s ng! /ns!mna pro%a%il c a,!a un plm n gurit- 6in pricina asta) nu tia sigur c t timp mai a,!a- 9inut!) pro%a%il- 4 *% i cu d!g!t!l! dup pumnal /n locul und!-l scpas! .!%astian din m n) l ng rmi&!l! sinistr! al! m inii lui- Jac! s! cltin) ridic ndu-s! /n picioar!- 9irosul s ng!lui !ra p!st! tot- .! g ndi la ,i0iun!a lui 9agnus) lum!a pr!"cut /n s ng!) iar m na lui alun!coas s! str ns! mai tar! p! m n!rul pumnaluluiFcu un pas /naint!- 3poi /nc unul- Fi!car! micar! !ra d! parc i-ar "i t r t picioar!l! prin cim!nt- 8sa%!ll! /i striga %l!st!m! lui .!%astian) car! r d!a c nd o

pl!sn!a cu %iciul- .trigt!l! !i /l tras!r p! Jac! /naint!) ca un p!t! prins d! o undi&) dar d!,!nir mai sla%! p! msur c! s! apropia- 'um!a s! /n, rt!a /n *urul lui ca un carus!l /ntr-un pan d! distrac&ii:nc un pas, /i spus! Jac!- 6oar unul- .!%astian !ra cu spat!l! la !l# !ra at!nt la 8sa%!ll!- Cro%a%il) cr!d!a c Jac! !ra d!*a mort- Hi aproap! c !ra- Cn pas, /i spus! !l) dar nu-l put!a "ac!) nu s! put!a mica) nu-i put!a aduna put!ril! s-i t rasc picioar!l! /nc un pas /naint!- 5ntun!ricul s! /ngrmd!a la marginil! c mpului su ,i0ual > un /ntun!ric mai pro"und d!c t ac!la al somnului- ;n /ntun!ric car! a,!a s t!arg tot c!!a c! ,0us! ,r!odat) aduc ndu-i o odi+n car! a,!a s "i! a%solut=i+nit- .! g ndi) d!odat) la Clar$ > Clar$ aa cum o ,0us! ultima oar) dormind) cu prul rs"irat p! p!rn i o%ra0ul spri*init p! m n- .! g ndis! atunci c nu mai ,0us! nimic at t d! panic /n ,ia&a lui) dar "ir!t! c !a numai dorm!a) la "!l cum oricin! altcin!,a ar "i putut dormi- Du "us!s! pac!a !i c!!a c! /l surprins!s!) ci a luiCac!a p! car! o sim&is! !l c nd !ra cu !a nu s!mna cu nimic din c!!a c! cunoscus! ,r!odat p n atunci6ur!r!a /l sg!t prin ira spinrii i !l /i ddu s!ama) cu surprind!r!) c "r ,r!un act d! ,oin& din part!a lui) picioar!l! /l dus!s!r /naint! i "cus! i ac!l pas crucial- .!%astian &in!a %ra&ul /n spat!) cu %iciul strlucind /n m n# 8sa%!ll! 0c!a /n iar%) c0ut grmad# nu mai striga > nu s! mai mica d!loc Jigodi! mic d! 'ig+tJood) spun!a .!%astian- 3r "i tr!%uii s-&i 0dro%!sc "a&a cu ciocanul la) p n a "i "ost sigur c nu mai r!spiri d!loc@ Hi Jac! ridic m na) cu pumnalul /n !a) i /n"ips! lama /n spat!l! lui .!%astian.!%astian s! cltin /naint!) %iciul c0 ndu-i din m n- .! /ntoars! /nc!t i s! uit la Jac!) iar Jac! g ndi) cu o groa0 /nd!prtat) c poat! /ntr-ad!,r .!%astian nu !ra uman i c) d! as!m!n!a) !ra d!mon- Fa&a lui .!%astian !ra lipsit d! !Bpr!si!) toat a,!rsiun!a disprus! d! p! !a) ca i "ocul n!gru din oc+ii lui- =otui nu mai s!mna cu ?al!ntin!- Cr!a@ sp!riat6!sc+is! gura) d! parc ar "i ,rut s-i spun c!,a lui Jac!) dar g!nunc+ii d!*a i s! /nmuiau- .! pr%ui la pm nt) "or&a cd!rii trimi& ndu-l t r p! panta malului p n la ap- .! opri p! spat!) cu oc+ii a&inti&i "r s ,ad) la c!rul d! d!asupra# apa curg!a /n *urul lui) cr nd iroai!l! n!gr! d! s ng! la ,al!M-a nv)at c e,ist un loc n spinarea unui om, unde ) dac n"i$i un pumnal, po)i s-i strpun$i inima i s-i despici coloana, simultan, spus!s! .!%astian@nuiesc c am primit acelai cadou aniversar n anul acela, "rate mai mare, g ndi Jac!- (u-i aa5 Jac!7 8sa%!ll!) cu "a&a plin d! s ng!) s! c+inuia s s! ridic! /n capul oas!lor#ace! 5nc!rc s s! /ntoarc spr! !a) /nc!rc s spun c!,a) dar cu,int!l! /i pi!ris!r.! ls /n g!nunc+i- I gr!utat! uria /l apsa p! um!ri) iar pm ntul /l c+!maA *os) *os) *os- 3%ia o mai au0i p! 8sa%!ll! strig ndu-i num!l!) /n timp c! /ntun!ricul /l duc!a cu sin!.imon !ra ,!t!ran /n n!numrat! %tlii- 3dic) dac socot!ai %tliil! anga*at! /n timp c! *uca 6ung!ons and 6ragons- Cri!t!nul lui) 1ric) !ra admiratorul istori!i lui militar! i c!l car! d! r!gul organi0a part!a d! r0%oi a *ocului) c!!a c! implica 0!ci d! mici "igurin! car! /naintau /n linii dr!pt! p!st! un p!isa* plat) d!s!nat p! + rtia d! mc!l3a s! g ndis! !l /ntotd!auna la %tlii > sau cum !rau /n "ilm!) cu dou grupuri d! oam!ni /naint nd unul spr! altul p! o /ntind!r! n!t!d d! pm nt- 'inii dr!pt! i /naintar! ordonat3sta nu !ra nicid!cum aa3sta !ra +aos) un ,lmag d! strigt! i micar!) iar p!isa*ul nu !ra plat) ci o mas d! pm nt i s ng! "rm ntat /n picioar! p n d!,!nis! o past groas) insta%il- .imon /i /nc+ipuis! c +oarda Copiilor Dop&ii a,!a s p!asc p! c mpul

d! %tli! i sosir!a /i ,a "i /nt mpinat cu onoruri d! cin!,a d! la comand# /i /nc+ipuis! c !l a,!a s pri,!asc %tlia d! la distan&) mai /nt i) i a,!a s "i! /n star! s urmr!asc !,olu&ia ciocnirii c!lor dou ta%!r!- 6ar nu !Bistas! nicio /nt mpinar! i nu !Bista nicio ta%r- 4tlia s! ridicas! din /ntun!ric) d! parc ar "i nim!rit din /nt mplar! dintr-o strdu& lturalnic /ntr-o /nci!rar! din mi*locul lui =im!s .Wuar! > d!odat) aprus!r mul&imi /n *urul lui) m ini /n"c ndu-l) /m%r ncindu-l la o part! din drum) i ,ampirii s! risipis!r) arunc ndu-s! /n %tli! "r s mai arunc! nicio pri,ir! /napoi) spr! !lHi acolo !rau d!moni > d!moni pr!tutind!ni) iar !l nu-i /nc+ipuia niciodat tipul sta d! sun!t! p! car! l! scot!au) 0%i!r nd) +ulind i gro+ind) i) c!!a c! !ra mai ru) sun!t!l! d! s" iat) d! 0dro%it i d! satis"ac&i! "lm nd- .imon i-ar "i dorit s poat /nc+id! au0ul d! ,ampir d! la %uton) dar nu put!a) iar sun!t!l! !rau ca nit! pumnal! strpung ndu-i timpan!l!.! /mpi!dic d! un corp 0c nd *umtat! /n noroi) *umtat! a"ar i c nd s! /ntoars! s ,ad dac !ra n!,oi! d! ,r!un a*utor) d!scop!ri c , ntorul d! um%r! d! la picioar!l! lui nu mai a,!a nimic d! la um!ri /n sus- Ias! d!0golit! sclip!au p! pm ntul n!gricios i) /n po"ida naturii lui d! ,ampir) .imon s! sim&i /ngr!&oat0red c sunt sin$urul vampir din lume cruia i se "ace ru la vederea sn$elui, g ndi !l i apoi c!,a /l i0%i cu put!r! din spat! i s! dus! d!-a %!r%!l!acul) alun!c nd p! panta d! nmol a un!i gropi ad nciCorpul lui .imon nu !ra singurul d! acolo) d! *os- .! /ntoars! p! spat!) tocmai /n clipa /n car! un d!mon s! apl!ca asupra lui- 3rta ca imagin!a 9or&ii dintr-o gra,ur m!di!,al > un sc+!l!t animal &in nd /ntr-o m n d!scrnat o s!cur! /ns ng!rat- .! arunc /ntr-o part! c nd lama s!curii %u"ni /n pm nt la numai c &i,a c!ntim!tri d! "a&a lui- .c+!l!tul scoas! un ui!rat d! d!0amgir! i ridic s!cur!a din nou@ Hi "u i0%it din lat!ral d! un ciomag noduros- .c+!l!tul s! d!s"cu /n %uc&i ca un pinata umplut cu oas!- Clmpnir c0 nd %uc&i) cu un 0gomot ca d! castani!t!) /naint! d! a dispr!a /n /ntun!ric;n , ntor d! um%r! stt!a d!asupra lui .imon- Du !ra unul p! car! s-l "i cunoscut /naint!- ;n %r%at /nalt) cu %ar% i plin d! s ng! car!-i tr!cu o m n murdar p!st! "runt! /n timp c! s! uita /n *os) la .imon) ls nd o d r /ntun!cat /n urm 1ti t!a"r< ;luit) .imon ddu din cap i ddu s s! ridic! /n picioar! 9ul&um!sc.trinul s! apl!c) o"!rindu-i o m n lui .imon- .imon o acc!pt > i 0%ur din groap- 3t!ri0 /n picioar! p! margin!a !i) tlpil! alun!c ndu-i p! noroiul ud.trinul /i adr!s un r n*!t intimidat .cu0!- Cut!r! d! r!pudiat > part!n!rul m!u ! , rcolac- Du sunt o%inuit cu !a.! uit cu at!n&i! la "a&a lui .imon 1ti ,ampir) nu-i aa< 6! und! ai tiut< Imul r n*i- 1ra un r n*!t o%osit) dar "r niciun strop d! ostilitat! /n !l Col&ii- 5&i i!s din t!ci c nd lup&i- Htiu p!ntru c@ .! /ntr!rups!- .imon putu compl!ta r!stul /n locul lui > !tiu pentru c la via)a mea am ucis nu pu)ini vampiri. Iricum) mul&um!sc- C!ntru c lup&i cu noi 1u@ .imon s! pr!gt!a s spun c /nc nu apucas! s lupt! propriu-0is- .au s contri%ui! cu c!,a) /ntr-ad!,r- .! /ntoars! s-i spun i apuc s scoat !Bact un cu, nt c nd o cr!atur imposi%il d! mar!) cu g+!ar!) cu col&i i cu aripi 0dr!n&uit! s! ls din 0%or i-i /n"ips! g+!ar!l! /n spinar!a , ntorului d! um%r!Imul nici mcar nu strig- 5i ddu capul p! spat!) d! parc s-ar "i uitat /n sus)

surprins) /ntr!% ndu-s! c! /l prins!s! > i-n clipa urmtoar! disprus!) sltat /n c!rul gol i n!gru /ntr-un , rt!* d! col&i i aripi- Ciomagul lui c0u p! pm nt) la picioar!l! lui .imon.imon nu s! micas!- =oat po,!st!a) din clipa /n car! c0us! /n groap) duras! mai pu&in d! un minut- .! /ntoars! amor&it) uit ndu-s! /n *urul lui la s%iil! rotindus! prin %!0n) la g+!ar!l! d!monilor c! lo,!au s s" i!) la punct!l! d! lumin c! s! micau cu r!p!0iciun! ici i colo prin /ntun!ric) ca licuricii & nind din "run0i > apoi /i ddu s!ama c! !rau- 'uminil! pumnal!lor d! s!ra"Du-i put!a ,!d!a nici p! 'ig+tJood) nici p! C!n+alloJ) nici p! 'u(!) nici p! altcin!,a cunoscut- 1l nu !ra , ntor d! um%r!- Hi totui omul ac!la /i mul&umis!) /i mul&umis! p!ntru c lupta- C!!a c! /i spus!s! !l lui Clar$ !ra ad!,rat > asta !ra i %tlia lui i !ra n!,oi! d! !l acolo- Du d! umanul .imon) car! !ra s!nsi%il) /mptimit d! calculator i ura s ,ad s ng!) ci d! ,ampirul .imon) o cr!atur p! car! !l a%ia o cunot!aF;n ad!,rat ,ampir ti! c ! mortG) spus!s! 2ap+a!l- 6ar .imon nu s! sim&!a mort- Du s! sim&is! niciodat mai ,iu- .! /ntoars! ctr! un alt d!mon c! s! ridicas! am!nin&tor /n "a&a luiA ac!sta !ra o cr!atur ca o op rl) acop!rit cu sol0i i cu din&i d! ro0toar!- .! arunc asupra lui .imon cu g+!ar!l! n!gr! rc+irat!.imon sri- 'o,i "lancul masi, al cr!aturii i s! prins! d! !l) /n"ig ndu-i ung+iil! /n corpul lui) sol0ii c!d nd /n str nsoar!a lui- C!c!t!a d! p! "runt!a sa pulsa c nd /i /n"ips! col&ii /n g tul d!monului3,!a un gust groa0nicC nd ploaia d! sticl s! opri) /n ta,an s! "cus! o gaur d! mai mul&i m!tri lrgim!) d! parc ar "i c0ut un m!t!orit prin !l- 3!rul r!c! su"la prin sprtur=r!mur nd) Clar$ s! ridic /n picioar!) scutur ndu-i pra"ul d! sticl d! p! +ain!'ampa-,r*itoar!i car! luminas! .ala "us!s! stins# acum !ra /ntun!ric /nuntru) cu um%r! groas! prin col&uri i cu pra"- 'umina ,ag dinspr! Cortalul din pia& a%ia s! 0r!a prin uil! d!sc+is! d! la intrar!Cro%a%il c nu mai !ra /n siguran& s rm n acolo) g ndi Clar$- 3i "i tr!%uit s s! duc acas la C!n+alloJ) s st!a cu 3lin!- .tr%tus! o part! din .al c nd au0i rsun nd nit! pai p! pardos!ala d! marmur- Cu inima %t ndu-i put!rnic) !a s! /ntoars! i-l ,0u p! 9alac+i) o um%r lung i su%&ir! ca pian*!nul /n s!mi/ntun!ric) /ndr!pt ndu-s! +otr t spr! !strad- 6ar d! c! s! mai a"la aici< D-ar "i tr!%uit s "i! cu c!ilal&i , ntori d! um%r! p! c mpul d! lupt< C nd !l s! apropi! mai mult d! !strad) !a o%s!r, c!,a car!-o "cu s-i acop!r! gura cu m na) ca s-i /n%u! un strigt d! surpri0# p! umrul lui 9alac+i !ra o silu!t n!agr) cocoat- I pasr!- ;n cor%) mai !BactEugoClar$ s! g+!mui) ascun0 ndu-s! dup o coloan) /n timp c! 9alac+i urc tr!pt!l! !strad!i- 1ra c!,a "r /ndoial "uriat /n modul /n car! s! uita /ntr-o part! i /n alta3par!nt satis"cut c !ra n!o%s!r,at) scoas! c!,a mic i sclipitor din %u0unar i /l pus! p! d!g!t- ;n in!l< 5nc!pu s-l rsuc!asc) iar Clar$ /i aminti d! Eodg!) /n %i%liot!ca 8nstitutului) lu nd in!lul d! p! m na lui Jac!@ 3!rul din "a&a lui 9alac+i tr!mur sla%) ca d! cldur- I ,oc! ,or%i dinuntru) o ,oc! cunoscut) r!c! i culti,at) acum cu o not uoar d! agasar! C! !) 9alac+i< Du sunt /n dispo0i&ia n!c!sar p!ntru o mic "l!cr!al /n clipa asta .tp n! ?al!ntin!) 0is! 9alac+i) a crui ostilitat! o%inuit "us!s! /nlocuit d! un s!r,ilism onctuos) Eugin m-a ,i0itat acum c t!,a clip!) aduc ndu-mi ,!tiCr!supun c ai a*uns d!*a la Iglind i c d! ac!!a m-a cutat p! min!) /n sc+im%9-am g ndit c poat! ai ,r!a s tii=onul lui ?al!ntin! !ra aspru Cr!a %in!- C! ,!ti<

6!spr! "iul tu) stp n!- 0ellalt "iu al tu- Eugin i-a luat urma /n ,al!a p!t!rii- .! poat! c+iar s t! "i urmrit prin tun!luri p n la lacClar$ s! &inu str ns d! coloan) cu d!g!t! al%it!- ?or%!au d!spr! Jac!?al!ntin! mormi '-a /nt lnit p! "rat!l! lui acolo< Eugin spun! c i-a lsat lupt ndu-s!Clar$ sim&i cum i s! /ntoarc! stomacul p! dos- Jac! lupt nd cu .!%astian< .! g ndi la modul /n car! .!%astian /l ridicas! p! Jac! d! la pm nt) la Citad!l) i ddus! cu !l d!-a a0, rlita d! parc n-ar "i c ntrit nimic- ;n ,al d! panic s! rs"r ns! asupra !i) at t d! int!ns c) p!ntru o clip) /i &iuir ur!c+il!- C nd /ncp!r!a plutitoar! /i r!sta%ili po0i&ia) !a pi!rdus! rspunsul lui ?al!ntin! .unt c!i d!stul d! /n , rst p!ntru a purta C!c!&i) dar nu d!stul d! /n , rst p!ntru lupt) car! m /ngri*or!a0 p! min!) spun!a 9alac+i din nou- 1i n-au ,otat /n +otr ril! Consiliului- Car! n!dr!pt s-i p!d!psim /n ac!lai "!l /n car! tr!%ui! p!d!psi&i c!i car! au luptat 9-am g ndit la asta- ?oc!a lui ?al!ntin! !ra un +uruit gros- C!ntru c adol!sc!n&ii poart C!c!&i mai uoar!) l! tr!%ui! mai mult timp p n d!,in damna&iC t!,a 0il!) p! pu&in- Cr!d c ar put!a "i r!,!rsi%il) totui 5n sc+im% c!i car! au %ut din Cocalul 9ortal ,or rm n! /n /ntr!gim! n!a"!cta&i< 3m tr!a%) 9alac+i) 0is! ?al!ntin!- Mi-am spus c ,!i "i /n siguran&- Hi ,ia&a m!a ! la mi*loc /n ac!st proc!s- 3i pu&in /ncr!d!r!9alac+i /i /nclin capul 3m mar! /ncr!d!r!) stp n!- 3m pstrat-o mul&i ani) /n tc!r!) slu*indu-t! /ntotd!auna Hi ,!i "i rspltit) 0is! ?al!ntin!9alac+i /i ridic oc+ii .tp n!@ 6ar a!rul s! opris! din tr!mur- ?al!ntin! disprus!- 9alac+i s! /ncrunt) apoi co%or/ tr!pt!l! !strad!i /ndr!pt ndu-s! ctr! uil! .lii- Clar$ s! "cu mic /n spat!l! coloan!i) nd*duind disp!rat c !l n-o s-o ,ad- 8nima /i %t!a n!%un!t!6!spr! c! "us!s! ,or%a< C! !ra toat tr!a%a cu damna&ii< 2spunsul licr!a la margin!a min&ii !i) dar pr!a pr!a cumplit p!ntru a "i cont!mplat- Dici mcar ?al!ntin! n-ar "i@ C!,a ,!ni /n 0%or spr! "a&a !i) /n clipa ac!!a) "lutur nd i n!gru- 1a a%ia a,ut timp s-i ridic! m inil! ca s-i acop!r! oc+ii) c nd c!,a /i s" i! dosul %ra&!lor- 3u0i un croncnit "ioros i aripil! %t nd p!st! /nc+!i!turil! m inilor !i Eugin7 6!stul7 rsun ,oc!a tioas a lui 9alac+i- Au$in! .! au0i un alt croncnit i o %u"nitur) apoi tc!r!- Clar$ /i ls %ra&!l! *os i ,0u cor%ul 0c nd n!micat la picioar!l! Consulului l!inat sau mort) Clar$ n-ar "i putut spun!- Cu un m r it) 9alac+i lo,i sl%atic cu piciorul /n pasr!) arunc nd-o c t colo) i ,!ni ctr! Clar$) /ncruntat- I prins! d! /nc+!i!tura /ns ng!rat i-o slt /n picioar! Fat proast) 0is! !l- 6! c t timp stai aici trg nd cu ur!c+!a< 6! /nd!a*uns d! mult timp c t s tiu c tu !ti unul din C!rc) i-o tr nti !a) rsucindu-i /nc+!i!tura /n str nsoar!a lui) dar !l o &inu "!rm- 1ti d! part!a lui ?al!ntin!* +,ist o sin$ur parte. ?oc!a lui !ra ui!rtoar!- Concla,ul ! %tut /n cap) prost condus) codo al s!mioam!nilor i al montrilor- =ot c! ,r!au !u !st! s-l puri"ic) s-l /ntorc la gloria lui d! d!mult- ;n &!l p! car! ai cr!d! c oric! , ntor d! um%r! l-ar apro%a) dar) nu > !i pl!ac ur!c+!a la sminti&i i la iu%itorii d! d!moni ca tin! i ca 'ucian Lra$mar(- 8ar tu ai trimis "loar!a n!"ilimilor s moar /n ac!ast ridicol %tli! > un g!st 0adarnic) car! nu ,a duc! la nimic- ?al!ntin! a /nc!put d!*a ritualul# cur nd) /ng!rul s! ,a ridica) iar n!"ilimii ,or d!,!ni damna&i- 3c!i c &i,a

car! s! a"l su% prot!c&ia lui ?al!ntin!@ 3sta-i crim7 5i ucid! p! , ntorii d! um%r!7 Du ! crim) 0is! Consulul i ,oc!a /i rsun d! o pasiun! "anatic- Curi"icar!?al!ntin! ,a "ac! o lum! nou d! , ntori d! um%r!) o lum! !purat d! sl%iciun! i d!g!n!rar! .l%iciun!a i d!g!n!rar!a nu stau /n lume, s! rsti Clar$) ci /n oameni. Hi aa ,a "i m!r!u- 'um!a ar! n!,oi! doar d! oam!ni %uni ca !c+ili%r!0! %alan&a- 8ar ,oi plnui&i s-i ucid!&i p! to&i1l s! uit o clip la !a cu sinc!r surprind!r!) d! parc ar "i "ost uluit d! "or&a tonului !i Frumoas! cu,int! d! la o "at car! i-ar trda propriul tat9alac+i o smuci spr! !l) cu %rutalitat!) &in nd-o d! /nc+!i!tura /ns ng!rat Cro%a%il c ar tr!%ui s ,!d!m c t d! tar! s-ar supra ?al!ntin! dac !u t! ,oi /n,&a@ 6ar Clar$ n-a mai a"lat niciodat c! ,oia !l s-o /n,!&!- I "orm n!agr s! r!p!0i /ntr! !i > cu aripil! /ntins! i g+!ar!l! rc+irat!Cor%ul /l ag& p! 9alac+i cu , r"ul un!i g+!ar!) tind o %ra0d ad nc p!st! "a&a lui- Cu un strigt) Consulul /i ddu drumul lui Clar$) ridic ndu-i %ra&!l!) dar Eugo s! /ntors!s! i /l lo,!a cu /n,!runar!) cu ciocul i cu g+!ar!l!- 9alac+i s! cltin) trg ndu-s! /napoi) d nd or%!t! cu pumnii spr! pasr!) p n c! s! i0%i cu put!r! d! margini un!i %nci- C0u p!st! !a) cu un trosn!t# pi!r0 ndu-i !c+ili%rul) s! pr%ui dincolo d! !a i scoas! un strigt g tuit > curmat rapidClar$ ddu "uga p n /n locul und! 9alac+i 0c!a lat p! pardos!ala d! marmur) o %alt d! s ng! d!*a l&indu-s! /n *urul lui- 3t!ri0as! p! o grmad d! cio%uri din ta,anul spart) iar una dintr! %uc&il! ascu&it! d! sticl /i strpuns!s! g tul- Eugo /nc s! mai /n, rt!a /n a!r) p! d!asupra lui 9alac+i- .coas! un croncnit trium"tor) c nd Clar$ s! uit la !l > apar!nt nu apr!cias! uturil! i lo,ituril! Consulului9alac+i ar "i tr!%uit s s! g nd!asc mai %in! /naint! d! a ataca una dintr! cr!aturil! lui ?al!ntin!) /i 0is! Clar$ posomor t- Casr!a nu cunot!a mai mult /ndurar! d!c t stp nul !i6ar n-a,!a timp s s! g nd!asc acum la 9alac+i- 3l!c spus!s! c "us!s!r pus! prot!c&ii /n *urul lacului > dac cin!,a ar "i ,!nit prin Cortal acolo) s s! d!a alarma?al!ntin! a*uns!s! pro%a%il la Iglind > nu mai !ra timp d! pi!rdut- 2!trg ndu-s! /nc!t i /nd!prt ndu-s! d! cor%) Clar$ s! /ntoars! i o lu la "ug spr! uil! d! la intrar!a /n .al i spr! Cortalul strlucitor d! dincolo d! !l!-

#,

C&NTRIT %N #ALAN2
3pa o i0%i dr!pt /n "a& ca o lo,itur d! pumn- Clar$ s! dus! la "und) /n!c ndu-s!) /n %!0na ca d! g+!a&# primul !i g nd a "ost c Cortalul s! stins!s! "r putin& d! a "i r!parat i c !a rms!s! capti, /n , rt!*ul /ntun!cat dintr! spa&ii3l doil!a g nd al !i a "ost c muris! d!*aCro%a%il c /i pi!rdus!) d! "apt) cunotin&a p!ntru c t!,a s!cund!) d!i i s! prus! s" ritul s" ritului- C nd s-a tr!0it) a,u un oc ca ac!la p! car! l-ai sim&i tr!c nd printr-un strat d! g+!a&- Fus!s! l!inat i acum) d!odat) nu mai !ra# 0c!a p! spat! p! pm ntul r!c!) um!d) uit ndu-s! /n sus la un c!r at t d! plin d! st!l!) /nc t arta ca i cum o m n d! mon!d! d! argint "us!s! aruncat p! supra"a&a lui /ntun!cat- Lura /i !ra plin d! lic+id slciu# /i /ntoars! capul /ntr-o part!) tui i scuip i /i tras! rsu"lar!a p n c! putu r!spira din nouC nd stomacul i s! opri din spasm!) !a s! rostogoli p! o part!- 5nc+!i!turil!

m inilor /i "us!s!r l!gat! cu o %and su%&ir! d! lumin) iar picioar!l! i l! sim&!a /ngr!unat!) ciudat) "urnic nd-o p!st! tot) ca nit! /n&!pturi d! ac!- .! /ntr!% dac sttus! p! !l! anapoda i /i amor&is!r sau poat! c !ra un !"!ct s!cundar al "aptului c aproap! s! /n!cas!- C!a"a o ard!a d! parc o /n&!pas! o ,i!sp!- 8cnind) s! ridic /n "und) cu picioar!l! /ntins! n!"ir!sc /n "a&) i pri,i /n *ur.! a"la p! malul 'acului '$n) und! apa lsa loc nisipului "in ca pra"ul- ;n 0id n!gru s! ridica /n spat!l! !i) st ncil! d! car!-i amint!a d! c nd "us!s! aici prima oar) cu 'u(!- Disipul /nsui !ra n!gru) sclipind d! mic arginti!- 8ci i colo) /n nisip) !rau tor&! cu lampa-,r*itoar!i) umpl nd a!rul cu lumina lor arginti!) ls nd linii strlucitoar! p! supra"a&a ap!iC! malul lacului) la ,r!o c &i,a m!tri distan& d! locul und! stt!a !a) s! a"la o mas *oas) "cut din l!sp!0i d! piatr pus! una p!st! alta- Fus!s! !,id!nt asam%lat /n gra%) cci d!i crpturil! dintr! pi!tr! "us!s!r astupat! cu nisip ud) un!l! l!sp!0i) la col&uri) alun!cas!r- 3!0at p! supra"a&a pi!tr!lor !ra c!,a car! o "cu p! Clar$ s-i &in r!spira&ia > Cocalul 9ortal) iar p!st! !l) .a%ia 9ortal) o lim% d! "oc n!gru /n lampa-,r*itoar!i- 5n *urul altarului !rau liniil! n!gr! al! run!lor d!s!nat! /n nisip- 1a s! uit "iB la !l!) dar !rau /ncl!cat!) lipsit! d! /n&!l!s@ I um%r s! pr!lins! p!st! nisip) mic ndu-s! cu r!p!0iciun! > um%ra lung a unui %r%at) tr!murtoar! i n!clar din pricina luminii p lp itoar! a tor&!lor- C n /i ridic !a capul) !l d!*a s! apl!cas! asupra !i?al!ntin!Hocul d! a-l ,!d!a a "ost at t d! co, ritor) /nc t nici nu i s! pru oc Du sim&i nimic uit ndu-s! /n sus la tatl !i) a crui "a& o ,!d!a ca p! o lun p! "undalul c!rului /ntun!catA al%) s!,!r) strpuns d! oc+i n!gri ca nit! crat!r! d! m!t!ori&i- C!st! cma a,!a l!gat! mai mult! cur!l! d! pi!l!) d! car! !rau prins! p!st! 0!c! arm!- ? r"uril! lui /i i!!au p! l ng corp ca &!pii unui porc-spinos- 3rta uria) imposi%il d! masi,) statuia unui 0!u r0%oinic pornit p! distrug!r! Clarissa) 0is! !l) ai riscat mult ,!nind aici prin Cortal- 3i a,ut noroc c t!-am ,0ut apr nd /n ap) dup un minut d! la scu"undar!- 5&i pi!rdus!i cunotin&a# dac n-a "i "ost !u) t!-ai "i /n!cat- ;n muc+i d! l ng gur /i tr!sri uor- Hi !u nu mi-a "ac! at t!a gri*i cu prot!c&iil! d! alarm p! car! Concla,ul l!-a ridicat /n *urul lacului- '!-am suprimat !u) din clipa /n car! am a*uns- Du ti! nim!ni c !ti aici(u te cred! Clar$ d!sc+is! gura ca s-i arunc! cu,int!l! /n "a&- Du i!i niciun sun!t- 1ra ca /ntr-unul dintr! ac!l! comaruri /n car! !a /nc!rca s &ip! i s &ip!) dar nu s! /nt mpla nimic- 6oar un su"lu d! a!r uscat /i i!i p! gur) g " itul cui,a cu g tul tiat) car! ar /nc!rca s &ip!?al!ntin! cltin din cap Du t! strdui s ,or%!ti- 3m pus p! c!a"a ta o run d! tc!r!) una din ac!l!a p! car! l! "olos!sc Fra&ii =cu&i- 9ai ! o run d! l!gar! la /nc+!i!turil! m inilor tal! i /nc una car! s-&i "ac picioar!l! n!putincioas!- 1u n-a /nc!rca s m ridic /n picioar!) /n locul tu > picioar!l! nu t! ,or &in! i-&i ,!i pro,oca singur dur!r!Clar$ s! uit "ioros la !l) /nc!rc nd s-l s"r!d!l!asc din oc+i) s-l rn!asc ad nc cu ura sa- 6ar !l nu o lu /n s!am 3r "i putut "i mai ru) tii- C n t!-am scos !u p! mal) otra,a lacului d!*a /i /nc!pus! ac&iun!a- =!-am ,ind!cat d! !a) apropo- Du c m-a at!pta la mul&umiri din part!a ta- N m%i ,ag- =u i cu min! n-am purtat niciodat o con,!rsa&i!) nu-i aa< Du una ad!,rat- =r!%ui! s t! /ntr!%i d! c! !u n-am dat niciodat un s!mn d! int!r!s pat!rn p!ntru tin!- 5mi par! ru dac asta t!-a durut3cum) pri,ir!a !i s! sc+im% d! la plin d! ur la uluir!- Cum s poart! o con,!rsa&i!) c nd !a nu put!a ,or%i< .! c+inui s-i "ac au0it o cu,int!l!) dar nu-i i!i nimic din g tl!* d!c t un su"lu sla%?al!ntin! s! /ntoars! la altarul lui i pus! m na p! .a%ia 9ortal- .a%ia s! aprins! cu o lumin n!agr) un soi d! strlucir! in,!rs) d! parc ar "i a%sor%it

toat lumina din a!rul /ncon*urtor Du am tiut c mama ta !ra /nsrcinat cu tin! c nd m-a prsit) 0is! !l?or%!a cu !a) s! g ndi Clar$) cum nu o mai "cus! niciodat p n atunci- =onul lui !ra calm) c+iar con,!rsa&ional) dar nu asta !ra la mi*loc 3m tiut c c!,a !ra /n n!r!gul- 1a a cr!0ut c-i ascund!a %in! n!"!ricir!a) dar am luai nit! s ng! d! la 8t+uri!i) l-am uscat p n a d!,!nit un pra" i i l-am am!st!cat /n m ncar!) g ndindu-m c a,!a s-i l!cuiasc n!"!ricir!a- 6ac a "i tiut c !ra /nsrcinat) n-a "i "cut-o- 6!*a m +otr s!m s nu mai "ac !Bp!rim!nt! p! un copil din s ng!l! m!uMin)i, ar "i ,rut Clar$ s &ip! la !l- 6ar nu !ra sigur c min&!a- 5nc i s! pr!a ciudat modul cum /i ,or%!a- 6i"!rit- Coat! p!ntru c spun!a ad!,rul 6up c! !a a "ugit din 8dris) am cutat-o ani d!-a r ndul) 0is! !l- Hi nu doar p!ntru c Cocalul 9ortal !ra la !a- Ci p!ntru c o iu%!am- Cr!d!am c dac a put!a doar s stau d! ,or% cu !a) a r!ui s-o "ac s /n&!l!ag- C!!a c! am "cut /n noapt!a ac!!a /n 3licant! a "ost /ntr-o cri0 d! "uri!) ,oind s-o nimic!sc i p! !a) s nimic!sc tot c! &in!a d! ,ia&a noastr /mpr!un- 6ar dup ac!!a@ Cltin din cap) /ntorc ndu-s! s pri,!asc spr! lac- C nd /n s" rit i-am luat urma) am au0it 0,onuri cum c a,!a un alt copil) o "iic- 3m pr!supus c !rai a lui 'ucian- 1l o iu%is! /ntotd!auna) /ntotd!auna ,ois! s mi-o rp!asc- 3m cr!0ut c !a /i c!das!) /n s" rit) i consim&is! s ai% un copil cu un mi0!ra%il d! r!pudiat- ?oc!a /i d!,!ni aspr- C nd am gsit-o /n apartam!ntul ,ostru) /n D!J Kor() a%ia mai !ra conti!nt- 9i-a aruncat /n "a& r!proul c "cus!m un monstru din primul !i nscut i c m prsis! mai /naint! s-i pot "ac! ac!lai lucru i c!lui d!-al doil!a copil al !i- 3poi a c0ut moal! /n %ra&!l! m!l!- 6up to&i ac!i ani /n car! o cutas!m) asta a "ost tot c! am primit d! la !a- 3c!l! c t!,a s!cund! /n car! s-a uitat la min! cu o ur d!-o ,ia&- 3tunci mi-am dat s!ama d! un lucruI ridic p! 9a!llartac+- Clar$ /i adus! amint! c t d! gr!a !ra sa%ia p! *umtat! pr!sc+im%at i ,0u c atunci c nd o /nl&) muc+ii lui ?al!ntin! i!ir /n a"ar) tari i /ncorda&i) ca "r ng+iil! !rpuind p! su% pi!l! 9i-am dat s!ama) 0is! !l) c moti,ul p!ntru car! m prsis! "us!s! d! a t! prot!*a p! tin!- C! Jonat+an /l ur s!) dar p! tin!@ ar "i "cut oric! s t! prot!*!0! p! tin!- . t! prot!*!0! d! min!- =ria c+iar printr! mundani) c!!a c! tiu c tr!%ui! so "i /ndur!rat- =r!%ui! s-o durut s nu "i! /n star! s t! cr!asc potri,it un!ia dintr! tradi&iil! noastr!- =u !ti doar p! *umtat! din c!!a c! ai "i putut "i- 3i tal!ntul tu cu run!l!) dar ! un tal!nt irosit d! cr!t!r!a ta mundan's sa%ia /n *os- ? r"ul ac!st!ia at rna) acum) c+iar d!asupra "!&!i lui Clar$# /l put!a ,!d!a cu col&ul oc+iului) d nd t rcoal! la margin!a c mpului !i ,i0ual ca o moli! arginti! 3m tiut atunci c Joc!l$n nu a,!a s s! mai /ntoarc niciodat la min!) din cau0a ta- =u !ti singura "iin& p! lum! p! car! !a a iu%it-o ,r!odat mai mult d!c t p! min!- Hi din cau0a ta m urt!- Hi din cau0a asta) !u t! ursc i nu t! pot ,!d!a /n oc+iClar$ /i /ntoars! "a&a d! la !l- 6ac a,!a d! g nd s-o ucid) nu ,oia s ,ad moart!a ,!nind Clarissa) 0is! ?al!ntin!) uit-t! la min!(u. .! uit &int spr! lac- 6!part!) dincolo d! ap) put!a 0ri o lumin sla% roiatic) pr!cum a "ocului mocnind su% c!nu- Htia c !ra lumina %tli!i- 3colo !ra mama !i) acolo !ra 'u(!- Coat! c !ra dr!pt s "i! /mpr!un) c+iar dac !a nu !ra cu !iO s-mi )in oc3ii pe lumina aceea, g ndi !a- O s continui s m uit la ea, orice-ar "i. O s "ie ultimul lucru pe care o s-l vd. Clarissa) 0is! ?al!ntin! din nou- 3r&i !Bact ca !a) tii asta< 1Bact ca Joc!l$n1a sim&i o dur!r! ascu&it p! o%ra0- 1ra lama s%i!i- 1l /i apsa tiul p! pi!l!) /nc!rc nd s-o sil!asc s-i /ntoarc pri,iril! spr! !l-

3cum o s c+!m 5ng!rul) 0is! !l- Hi ,r!au s t! ui&i) /n timp c! s! /nt mplClar$ sim&i un gust amar /n gur- !tiu de ce eti att de obsedat de mama. &entru c ea a "ost sin$ura "iin) asupra creia tu ai "ost convins c ai control total i care s-a ntors s te mute. Ai cre ut c-)i apar)inea i nu era aa. 2e aceea o vrei aici, c3iar n clipa asta, s "ie martor la victoria ta. 2e aceea ai s-o "aci cu mine de "a). .a%ia ptruns! c!,a mai ad nc /n o%ra0ul !i- ?al!ntin! spus!A ;it-t! la min!) Clar$1a s! uit- D-ar "i ,rut) dar dur!r!a !ra d!*a pr!a mar! > capul /i 0, cni /ntr-o part! aproap! /n po"ida ,oin&!i sal!) s ng!l! iroindu-i p! "a& i c0 nd /n nisip- I dur!r! am!&itoar! o cuprins! c nd /i ridic "a&a s s! uit! la tatl !i1l pri,!a lama lui 9a!llartac+- Hi ac!asta !ra ptat cu s ng!l! !i- C nd /i /ntoars! iar pri,ir!a spr! Clar$) o lumin strani! /i licr!a /n oc+i 1st! n!,oi! d! s ng! p!ntru a /nc+!ia ac!ast c!r!moni!) 0is! !l8nt!n&ionas!m s-l "olos!sc p! al m!u) dar c nd t!-am ,0ut /n lac) am /n&!l!s c ac!sta !ra modul /n car! 2a0i!l /mi spun!a s "olos!sc /n sc+im% s ng!l! "iic!i m!l!- 6! ac!!a &i-am cur&at s ng!l! d! otra,a lacului- 1ti puri"icat acum > puri"icat i pr!gtit- 3adar) /&i mul&um!sc) Clarissa) p!ntru "olosir!a s ng!lui tuHi /ntr-un "!l) g ndi Clar$) c+iar ,or%!a s!rios) !ra cu ad!,rat r!cunosctor- 5i pi!rdus! d! mult a%ilitat!a d! a disting! /ntr! "or& i coop!rar!) /ntr! "ric i %un,oi!) /ntr! dragost! i tortur- Idat c!-i ddu s!ama d! ac!st lucru) p! Clar$ o cuprins! un ,al d! amor&!al > c! rost a,!a s-l urasc p! ?al!ntin! "iindc !ra un monstru) din mom!nt c! !l +a%ar n-a,!a c asta !ra< 8ar acum) 0is! ?al!ntin!) am n!,oi! doar d! c!,a mai mult8ar Clar$ g ndiA 0eva mai mult ce5 1Bact /n mom!ntul /n car! !l /i dus! sa%ia /napoi i din lam !Bplod lumina st!l!lor) !a s! g ndiA @inen)eles! (u sn$e vrea, ci moarte. .a%ia s! +rnis! cu d!stul s ng! p n acum# pro%a%il c prins!s! gust p!ntru !l) /ntocmai ca i ?al!ntin!- Ic+ii !i urmrir lumina /ntun!cat a lui 9a!llartac+ tind a!rul spr! !a@ Hi 0%ur nd c t colo- .muls din m na lui ?al!ntin!) s! r!p!0i /n /ntun!ric?al!ntin! "cu oc+ii mari# pri,ir!a lui scpr /n *os) a&intindu-s! /nt i asupra m inii lui /ns ng!rat! /n car! &inus! sa%ia) iar apoi /n sus) und! ,0u) /n ac!lai mom!nt cu Clar$) cin! /i smuls!s! .a%ia 9ortal din m nJac!) cu o sa%i! c! arta o%inuit /n m na st ng) stt!a la margin!a unui d m% d! nisip) la niciun m!tru d! ?al!ntin!- Clar$ putu ,!d!a din !Bpr!sia %r%atului mai /n , rst c nu-l au0is! p! Jac! apropiindu-s!) cum nu-l au0is! nici !a'ui Clar$ i s! opri inima ,0 ndu-l- C! o part! a "!&!i a,!a o crust d! s ng! uscat i la g t a,!a o pat rou-,in!&i!- Ic+ii /i sc nt!iau ca oglin0il!) iar /n lumina lmpii,r*itoar!i pr!au n!gri > n!gri ca ai lui .!%astian Clar$) 0is! !l) "r s-i ia oc+ii d! la tatl lui- Clar$) !ti t!a"r< #ace! .! 0%tu s-i spun num!l!) dar nimic nu put!a tr!c! d! opr!lit!a din g tul !i- .im&!a c s! su"oc Du ar! cum s-&i rspund) 0is! ?al!ntin!- Du poat! ,or%iIc+ii lui Jac! scprar C! i-ai "cut< 5mpuns! cu sa%ia ctr! ?al!ntin! car! "cu un pas /napoi- 1Bpr!sia d! p! c+ipul lui ?al!ntin! !ra /ngri*orat) dar nu /nspim ntat- .! d!slu!a un calcul /n !Bpr!sia lui car! lui Clar$ nu-i plc!a- 1a tia c ar "i tr!%uit s s! simt trium"toar!) dar nu put!a > dac sim&!a c!,a) !ra mai mult panic d!c t /n urm cu o clip- 5i ddus! s!ama c ?al!ntin! a,!a s-o ucid > s! r!s!mnas! >) iar acum Jac! !ra aici) iar t!ama !i cr!scus! cuprin0 ndu-l i p! !l) d!opotri,- Hi arta at t d!@ distrusCostumul lui d! lupt a,!a o m n!c s" iat p! *umtat!) iar pi!l!a /i !ra %r0dat p!st! tot cu linii al%!- Cmaa /i !ra rupt p! pi!pt i d!asupra inimii s! ,!d!a plind o irat e car! nu i0%utis! s t!arg toat cicatric!a "uri%und roi! d! d!d!su%t- Eain!l! /i !rau plin! d! noroi) d! parc s-ar "i rostogolit p! *os- 5ns c!l

mai tar! o sp!ria !Bpr!sia lui- 1ra at t d!@ sum%ru7 I run d! linit!- D-o s p&!asc nimic d! la !aIc+ii lui ?al!ntin! !rau a&inti&i asupra lui Jac! > lacomi) s! g ndi Clar$) d! parc s! /m%ta cu ,!d!r!a lui Du-mi /nc+ipui) continu ?al!ntin!) c ai ,!nit s mi t! alturi) nu< . "ii %in!cu, ntat d! 5ng!r alturi d! min!< 1Bpr!sia lui Jac! nu s! sc+im%- Ic+ii lui !rau "iBa&i p! tatl su adopti, i nu !Bista nimic /n !i > niciun strop d! a"!c&iun! rmas) sau dragost!) sau amintir!- Du !Bista nici mcar ur- 6oar@ dispr!&) g ndi Clar$- ;n dispr!& r!c! Htiu c! plnui!ti s "aci) 0is! Jac!- Htiu d! c! in,oci 5ng!rul- Hi n-o s t! las s-o "aci- 3m trimis-o d!*a p! 8sa%!ll! s a,!rti0!0! armata@ 3,!rtism!nt!l! n-or s-i /ncl0!asc- Du ! g!nul d! prim!*di! d! car! po&i "ugiCri,ir!a lui ?al!ntin! "ulg!r ctr! sa%ia lui Jac!- Cun!-o *os) /nc!pu !l) i ,om put!a ,or%i@ 3tunci s! /ntr!rups! Du ! sa%ia ta- 1 o sa%i! 9org!nst!rnJac! 0 m%i > un 0 m%!t /ntun!cat) dulc! 3 "ost a lui Jonat+an- 1l ! mort acum?al!ntin! pru stup!"iat ?r!i s spui@ 3m luat-o d! p! *os) din locul und! a scpat-o !l) 0is! Jac! "r !mo&i!) dup c! l-am ucis?al!ntin! pru %uimcit* %u l-ai ucis p! Jonat+an< Cum ai putut< 9-ar "i ucis !l p! min!) 0is! Jac!- D-am a,ut d! al!s Du la asta m r!"!r!am- ?al!ntin! cltin din cap# /nc mai pr!a stup!"iat) ca un %oB!r car! "us!s! lo,it pr!a tar! /naint! cu o clip d! a s! pr%ui la pod!a- 1u lam cr!scut p! Jonat+an@ l-am antr!nat !u /nsumi- D-a !Bistat un r0%oinic mai %un .! par! c a !Bistat) 0is! Jac! 6ar@ Hi ,oc!a lui ?al!ntin! s! "r ns!) "iind p!ntru prima oar c nd Clar$ au0!a o "isur /n calmul apar!nt) n!tul%urat al ac!l!i ,oci- 6ar !ra "rat!l! tu Du- Du !raJac! "cu un pas /naint!) /mping nd sa%ia la un c!ntim!tru distan& d! inima lui ?al!ntin! C! s-a /nt mplat cu ad!,ratul m!u tat< 8sa%!ll! mi-a spus c a murit /ntr-un raid) dar c+iar aa a "ost< '-ai ucis tu) cum ai ucis-o i p! mama< ?al!ntin! /nc pr!a ocat- Clar$ sim&!a c s! lupta s s! stp n!asc > s! lupta cu dur!r!a pi!rd!rii "iului< .au /i !ra pur i simplu "ric d! moart!< D-am ucis-o !u p! mama ta- Hi-a luat singur 0il!l!- 1u i-am tiat p nt!c!l! trupului d!*a mort ca s t! scot p! tin!- 6ac n-a "i "cut asta) ai "i murit i tu odat cu !a 6ar de ce5 6! c! ai "cut-o< Du a,!ai n!,oi! d! un "iu) a,!ai un "iu7 Jac! arta ucigtor /n lumina lunii) g ndi Clar$) ucigtor i straniu) ca o p!rsoan p! car! n-ar "i cunoscut-o- 9 na car! &in!a sa%ia /ndr!ptat ctr! g tul lui ?al!ntin! nu tr!mura d!loc .pun!-mi ad!,rul) 0is! Jac!- 3*ung! cu minciunil! d!spr! cum !ram noi d! ac!lai s ng!- Crin&ii /i mint copiii) dar tu@ tu nu !ti tatl m!u- Hi !u ,r!au s tiu ad!,rul Du d! un "iu a,!am !u n!,oi!) 0is! ?al!ntin!) ci d! un soldat- 9 g ndis!m c Jonat+an ar put!a "i ac!l soldat) dar !l a,!a pr!a mult din natura d!monilor /n !l1ra pr!a sl%atic) pr!a pripit) nu d!stul d! su%til- 9-am t!mut c+iar d! atunci) d! c nd nici nu /n,&as! s m!arg) c nu ,a a,!a niciodat r%dar!a sau compasiun!a s m urm!0!) s conduc mai d!part! Concla,ul p! cal!a p! car! iam d!sc+is-o !u- 3a c am /nc!rcat din nou) cu tin!- 8ar cu tin! am a,ut n!ca0ul

opus- 1rai pr!a %l nd- Cr!a !mpatic- 2!sim&!ai dur!ril! altora d! parc ar "i "ost al! tal!# nu put!ai /ndura nici mcar moart!a animal!lor tal! d! compani!- 5n&!l!g!-m %in!) "iul!) t!-am iu%it p!ntru /nsuiril! ast!a- 6ar c!!a c! iu%!am la tin! t! "c!a s nu-mi "ii d! niciun "olos 6!ci ai cr!0ut c !ram pr!a %l nd i n!"olositor) 0is! Jac!- 3tunci) pr!supun c ,a "i surprin0tor p!ntru tin! c nd "iul tu %l nd i n!"olositor o s-&i tai! g tul 3m mai tr!cut prin asta- ?oc!a lui ?al!ntin! !ra n!tul%urat) dar lui Clar$ i s! pru c-i ,!d! ndu!ala lucind p! t mpl! i la %a0a g tului- D-ai ,r!a s "aci astaD-ai ,rut s-o "aci nici la 2!nJic( i nu ,r!i s-o "aci nici acum =! /n!li- Jac! rspuns! p! un ton msurat- 3m r!gr!tat c nu t!-am ucis) /n "i!car! 0i d! c nd t!-am lsat s pl!ci- Frat!l! m!u 9aB ! mort p!ntru c !u nu t!am ucis /n 0iua ac!!a- N!ci) poat! sut!) au murit p!ntru c !u mi-am oprit m na- 5&i cunosc planul- Htiu c sp!ri s masacr!0i aproap! to&i , ntorii d! um%r! din 8drisHi m /ntr!% c &i mai tr!%ui! s moar /naint! s "ac c!!a c! tr!%uia s "i "cut p! insula 4lac(J!ll< Du) 0is! !l) nu vreau s t! ucid- 2ar o voi "ace. Du "ac! asta) 0is! ?al!ntin!- =! rog- Du ,r!au s@ . mori< Dim!ni nu ,r!a s moar) tat? r"ul s%i!i lui Jac! alun!c mai *os i apoi mai *os) p n a*uns! /n dr!ptul inimii lui ?al!ntin!- Fa&a lui Jac! !ra calm) "a&a unui /ng!r /n"ptuind dr!ptat!a di,in 3i ,r!un ultim cu, nt< Jonat+an@ . ng!l! pta cmaa lui ?al!ntin! und! s! spri*in!a , r"ul s%i!i) iar Clar$ /l ,0u) cu oc+ii min&ii) p! Jac! la 2!nJic() cu m na tr!mur nd) n!,r nd s-i rn!asc tatl- Hi p! ?al!ntin! 0!"l!misindu-l- F5n"ig! sa%ia7 Cinci c!ntim!tri > +ai) as!-G 3cum nu mai !ra aa- 9 na lui Jac! !ra +otr t- 8ar ?al!ntin! arta sp!riat* Cltimul cuvnt5 ui!r Jac!- .-aud7 ?al!ntin! /i ridic "runt!a- Ic+ii lui n!gri) uit ndu-s! la %iatul din "a&a lui) !rau gra,i 5mi par! ru) 0is! !l- 5mi par! at t d! ru7 5ntins! o m n) d! parc ar "i ,rut s-l ating p! Jac! > m na lui s! /ntoars! cu palma /n sus) cu d!g!t!l! d!sc+is! > i atunci s! ,0u un "ulg!r argintiu i c!,a 0%ur p! l ng Clar$ /n %!0n) ca un glon& tras dintr-o arm- 1a sim&i a!rul mic ndu-s! i m ng indu-i o%ra0ul /n tc!r!) iar apoi ?al!ntin! o prins! din 0%or) o lim% lung d! "oc argintiu car! strluci o dat /n m na lui) c nd o r!p!0i /n *os1ra .a%ia 9ortal- 's prin a!r o urm d! lumin n!agr c nd ?al!ntin! /n"ips! lama /n inima lui Jac!Ic+ii lui Jac! s! d!sc+is!r %rusc- I !Bpr!si! d! stupoar! i d! uluir! i s! 0ugr,i p! c+ip# s! uit /n *os) la !l /nsui) und! 9a!llartac+ i s! plantas! grot!sc /n pi!pt > arta mai d!gra% ciudat) d!c t groa0nic) ca un st lp dintr-un comar car! nu a,!a niciun /n&!l!s logic- ?al!ntin! /i tras! m na /napoi) smulg nd sa%ia din pi!ptul lui Jac! cum ar "i tras un pumnal dintr-o t!ac# d! parc numai asta /l mai &inus! /n picioar!) Jac! c0u /n g!nunc+i- .a%ia sa /i alun!c din m n i c0u p! pm ntul *ila,- .! uit /n *os) la !a) n!dum!rit) d! parc +a%ar nu a,us!s! c! &inus! /n m n sau d! c! /i ddus! drumul- 6!sc+is! gura) parc s /ntr!%! c!,a) i s ng!l! /i curs! p! %r%i!) pt ndu-i c!-i mai rms!s! din cmaa "!r"!ni&it6up ac!!a) lui Clar$ i s! pru c totul s! d!s"oar "oart! l!nt) d! parc timpul s-ar "i dilatat- 5l ,0u p! ?al!ntin! c0 nd la pm nt i lu ndu-l p! Jac! /n %ra&!) d! parc Jac! ar mai "i "ost copil i l-ar "i putut &in! cu uurin&- 5l tras! mai aproap! d! !l i-l l!gn) pl!c ndu-i capul i /ngrop ndu-i "a&a /n umrul lui Jac!) iar Clar$ cr!0u p!ntru o clip c poat! c+iar pl ng!a) dar c nd ?al!ntin! /i ridic iari "a&a) oc+ii lui !rau usca&i Fiul m!u) opti !l- 4iatul m!u5nspim nttoar!a /nc!tinir! a timpului s! /ntind!a /n *urul lui Clar$ ca o "r ng+i! d! tr!ang) /n ,r!m! c! ?al!ntin! /l &in!a p! Jac! i /i dd!a la o part! d! p! "runt!

prul nclit d! s ng!- 5l &inu p! Jac! p n c nd muri i lumina s! stins! din oc+ii lui- 3poi ?al!ntin! /l a!0 p! "iul lui adopti, /nc!t p! pm nt) /ncruci ndu-i %ra&!l! p!st! pi!pt) d! parc ar "i ,rut s ascund rana cscat i /ns ng!rat d! acolo* Ave@ /nc!pu !l) d! parc ar "i ,rut s spun cu,int!l! la cpt iul lui Jac!) ultimul rmas-%un al , ntorilor d! um%r!) dar ,oc!a i s! "r ns!.! rsuci %rusc i s! /ntoars! spr! altarClar$ nu s! mai put!a mica- 3%ia mai r!spira- 5i au0!a propria inim %t nd) g * itul propri!i r!spira&ii prin g tul uscat- Cu coada oc+iului /l ,0u p! ?al!ntin! st nd la margin!a lacului) cu s ng!l! curg nd d! p! lama lui 9a!llartac+ i picur nd /n Cocalul 9ortal- .pun!a cu,int!l! un!i litanii) p! car! !a nu l! /n&!l!g!a=otul a,!a s s! s" r!asc /n cur nd i !a !ra aproap! %ucuroas- .! /ntr!% dac a,!a d!stul !n!rgi! s s! t rasc p n /n locul und! 0c!a Jac!) dac put!a s s! /ntind l ng !l i s at!pt! s s! t!rmin!- .! uita lung la !l) cum 0c!a n!micat p! nisipul "rm ntat su% tlpi) /ns ng!rat- Ic+ii lui !rau /nc+ii) "a&a n!clintit# dac n-ar "i "ost rana din pi!pt) Clar$ i-ar "i putut spun! c dorm!a6ar nu dorm!a- Fus!s! , ntor d! um%r!# muris! /n lupt# m!rita ultima %in!cu, ntar!- Ave atDue vale. 4u0!l! !i mimar cu,int!l!) car!-i i!ir din gur cu uoar! adi!ri d! a!r- 'a *umtat!a drumului s! opri) cu r!spira&ia tiat- Cum ar tr!%uit s spun< Cinst! &i! i rmas-%un) Jac! Pa$land< Dum!l! ac!sta nu !ra al lui d!-ad!,rat!l!a- 18 nu primis! niciodat un num! al lui) d! "apt) g ndi !a cu dur!r!) doar i s! ddus! un num! al unui copil mort) p!ntru c aa s! potri,is! scopurilor lui ?al!ntin! la mom!ntul ac!la- Hi !ra at t d! mult put!r! /ntr-un num!@ 5ntoars! capul %rusc /ntr-o part! i s! uit la altar- 2un!l! car!-l /ncon*urau /nc!pus!r s lumin!0!- 1rau run! d! in,ocar!) run! d! numir! i run! d! l!gar!Du !rau di"!rit! d! run!l! car!-l &inus!r pri0oni!r p! 8t+uri!l /n pi,ni&a d! su% conacul Pa$land- Du cu totul /n po"ida ,oin&!i sal!) !a s! g ndi la modul /n car! s! uitas! Jac! la !a atunci) la "lacra d! /ncr!d!r! din oc+ii lui) la cum cr!0us! !l /n !a5ntotd!auna cr!0us! c !a !ra put!rnic- 8-o artas! /n tot c! "cus!) /n "i!car! pri,ir! i /n "i!car! ating!r!- Hi .imon a,!a /ncr!d!r! /n !a) totui c nd "us!s! /mpr!un cu !l) o tratas! d! parc ar "i a,ut /n m n c!,a "ragil) c!,a "cut din sticl "oart! su%&ir!- 6ar Jac! r!,rsas! asupra !i toat "or&a lui) "r s s! /ntr!%! niciodat dac !a o put!a duc! > !l tius! c !ra tot at t d! put!rnic p! c t !ra i !l?al!ntin! /nmui! .a%ia /ns ng!rat o dat i /nc o dat /n apa lacului) psalmodiind cu ,oc! *oas i r!p!d!- 3pa lacului s! /ncr!&is!) d! parc o m n gigantic /i tr!c!a d!g!t!l! uor p!st! oglinda saClar$ /nc+is! oc+ii- 3mintindu-i cum s! uitas! Jac! la !a /n noapt!a /n car! !a /l !li%!ras! p! 8t+uri!l) "r s ,r!a /i /nc+ipui cum s-ar "i uitat acum la !a) dac ar "i ,0ut-o /nc!rc nd s s! /ntind ca s moar l ng !l) p! nisip- D-ar "i "ost !mo&ionat) n-ar "i cr!0ut c !ra un g!st "rumos- 3r "i "ost suprat p! !a p!ntru c s! dd!a %tut- 3r "i "ost at t d!@ d!0amgitClar$ s! apl!c p n c nd a*uns! s st!a p! pm nt) cu picioar!l! n!sim&itoar! /n urma !i- 5nc!t) s! t r/ p! nisip) a*ut ndu-s! d! g!nunc+i i d! m inil! l!gat!4anda luminoas din *urul /nc+!i!turilor !i ard!a i /n&!pa- = r ndu-s!) cmaa i s! rups!) iar nisipul /i 0g ri! pi!l!a d!0,!lit d! p! %urt- 3%ia d!-o sim&i- 1ra o tr!a% an!,oioas) s /naint!0! aa > ndu!ala /i curg!a p! spinar!) printr! omopla&iC nd /n s" rit a*uns! la c!rcul run!lor) g " ia at t d! tar!) /nc t o /ngro0i g ndul c ?al!ntin! ar put!a s-o aud5ns !l nici nu /ntoars! capul- 3,!a Cocalul 9ortal /ntr-o m n i .a%ia /n c!alalt5n timp c!-l pri,!a) !l /i dus! m na dr!apt la spat!) rosti c t!,a cu,int! car! sunau a lim%a gr!ac i arunc Cocalul- .trluci ca o st!a c0toar! c nd s! pr%ui /n apa lacului i dispru /n ad nc) cu un sla% pl!oscitC!rcul run!lor rsp nd!a o dogoar! sla%) ca un "oc par&ial /n%uit- Clar$ "u n!,oit s s! rsuc!asc i s s! 0%at ca s-i duc m inil! p n la st!la d! la

cingtoar!- 6ur!r!a din /nc+!i!turi o /n*ung+ia c nd r!ui /n s" rit s-i /nc+id d!g!t!l! /n *urul m n!rului st!l!i# o scoas! d! la %r u cu o !Bclama&i! /n%uit) d! uurar!Du-i put!a d!spr&i m inil!) aa c prins! st!la cu st ngci! /ntr! am%!l! m ini.! ridic /n coat!) uit ndu-s! "iB la run!l! d! *os- '! put!a sim&i dogoar!a p! "a&# /nc!pus!r s strluc!asc pr!cum lampa-,r*itoar!i- ?al!ntin! &in!a .a%ia 9ortal /n po0i&i!) gata s-o arunc!# r!cita ultim!l! cu,int! al! ,r*ii d! in,ocar!- Cu o ultim s"or&ar!) Clar$ pus! , r"ul st!l!i /n nisip) "r s tras!0! linii alturi d! run!l! p! car! l! d!s!nas! ?al!ntin!) ci d!asupra lor) urmrind propriul mod!l) scriind o nou run p!st! ac!!a car! sim%oli0a num!l! lui- 1ra o run at t d! mic) g ndi !a) o sc+im%ar! at t d! n!/ns!mnat > nici p! d!part! ca runa !Btr!m d! put!rnic a 3lian&!i) nici ca C!c!t!a lui Cain6ar at ta putus! "ac!- 1pui0at) Clar$ s! rostogoli p! o part!) !Bact c nd ?al!ntin! /i dus! %ra&ul /n spat! i slo%o0i .a%ia 9ortal9a!llartac+ 0%ur /n, rtindu-s!) un , rt!* /nc!&oat d! n!gru i argintiu) car! s! uni "r 0gomot cu lacul n!gru i argintiu- ;n mar! pana s! ridic din lac /n locul und! s! scu"undA o /n"lorir! d! ap ca d! platin- Canaul s! /nl& mai mult) i mai mult) ca un g+!i0!r d! argint topit) ca o ploai! c0 nd rsturnat- .! au0i un trosn!t put!rnic) as!mntor g+!&ii car! s! sparg!) a unui g+!&ar c! s! d!sprind! > i lacul pru s !Bplod!0!) apa d! argint & nind /n sus ca o ra"al d! grindin in,!rsHi ridic ndu-s! odat cu grindina apru 5ng!rul- Clar$ nu tia sigur la c! s! at!ptas! > c!,a as!mntor cu 8t+uri!l) numai c 8t+uri!l s! micoras! d! /nd!lunga&ii ani d! capti,itat! i tortur- 3c!sta !ra un /ng!r /n d!plintat!a put!rilor i a glori!i sal!- C nd s! ridic din ap) oc+ii lui /nc!pur s ard d! parc !a s-ar "i uitat /n soar!'ui ?al!ntin! m inil! /i c0ur p! l ng trup- .! uita /n sus "ascinat) ca un om c!i ,!d!a c!l mai scump ,is d!,!nit r!alitat!* 4a iel, ise !l) cu rsu"lar!a tiat5ng!rul continu s s! ridic!) d! parc lacul s-ar "i scurs) d nd la i,!al o mar! coloan d! marmur /n mi*locul su- 'a /nc!put) /i i!i din ap doar capul) cu prul iroind p! l ng !l ca nit! lan&uri d! argint i d! aur- 3poi aprur um!rii) al%i ca piatra) apoi torsul gol > i Clar$ ,0u c /ng!rul !ra /ns!mnat p!st! tot cu run!) /ntocmai ca n!"ilimii) cu toat! c run!l! lui 2a0i!l !rau d! aur i ,ii) mic ndu-s! p! pi!l!a lui al% ca sc nt!il! srind dintr-un "oc- Cum,a) /n ac!lai timp) /ng!rul !ra i uria) i nu mai mar! d! un stat d! om > p! Clar$ o dur!au oc+ii /nc!rc nd s-l cuprind p! tot cu pri,ir!a) i totui !ra tot c! put!a ,!d!a din !l- 5n timp c! s! ridica) aripil! sal! /i & nir din spat! i s! d!sc+is!r larg p!st! lac# i !l! !rau tot d! aur) i cu p!n!) iar /n "i!car! pan !ra prins un singur oc+i d! aur larg d!sc+is1ra "rumos) dar i /n"iortor- Clar$ ar "i ,rut s-i /ntoarc pri,ir!a) dar s! r0g ndi- ?oia s pri,!asc totul- ?oia s pri,!asc p!ntru Jac!) p!ntru c !l nu put!a+ste e,act ca n toate picturile acelea, g ndi !a- 5ng!rul ridic ndu-s! din lac) cu .a%ia /ntr-o m n i Cocalul 9ortal /n c!alalt- 3m ndou 8nstrum!nt!l! iroiau d! ap) dar 2a0i!l !ra p!r"!ct uscat) cu aripil! nici mcar um!0it!- Cicioar!l! i s! spri*in!au) al%! i d!scul&!) p! supra"a&a lacului) tul%ur ndu-i oglinda /n mici /ncr!&ituri d! micar!- Fa&a lui) "rumoas i inuman) s! /ntoars! /n *os) spr! ?al!ntin!Hi atunci) ,or%i?oc!a lui !ra o t nguir!) un strigt i o mu0ic) toat! d!odat- Du rost!a cu,int! i totui !ra p!r"!ct int!ligi%il- For&a rsu"lrii sal! aproap! c-l do%or/ p! ?al!ntin!# /i a"undas! clc i!l! ci0m!lor ad nc /n nisip i capul i s! lsas! p! spat!) ca i c nd ar "i m!rs /n contra ,i*!li!i- Clar$ sim&i rsu"lar!a 5ng!rului tr!c nd p! d!asupra !iA !ra ca a!rul "i!r%int! i!ind dintr-un cuptor i miros!a a mirod!nii ciudat!-

A trecut o mie de ani de cnd am "ost ultima oar invocat n acest loc, 0is! 2a0i!l#onat3an 6ntorul de umbre m-a c3emat atunci i m-a ru$at s mi amestec sn$ele cu sn$ele oamenilor muritori ntr-un &ocal i s cree o ras de r boinici care s scape pmntul acesta de demoni. Am "cut tot ce mi-a cerut i i-am spus c nu o voi mai "ace. 2e ce m-ai invocat acum, ne"ilime5 ?oc!a lui ?al!ntin! !ra /n"lcrat I mi! d! ani a tr!cut) Cr!asl,it!) dar d!monii sunt /nc aici0e nseamn asta pentru mine5 O mie de ani pentru un n$er trec ntre dou clipiri ale oc3iului. D!"ilimii p! car! i-ai cr!at au "ost o ras minunat d! oam!ni- 9ul&i ani d!-a r ndul s-au luptat ,it!*!t! ca s scap! pm ntul ac!sta d! tina d!monilor- 6ar au dat gr!) din pricina sl%iciunii i a d!g!n!rrii din r nduril! lor- 3m d! g nd s-i /ntorc la sla,a lor d! odinioar@ Slav5 5ng!rul pru uor curios) d! parc n-ar "i r!cunoscut ac!st cu, nt- Slava i apar)ine numai lui 2umne eu. ?al!ntin! nu o,i Concla,ul p! car! primii n!"ilimi l-au cr!at nu mai !Bist- 1i s-au aliat cu r!pudia&ii) n!oam!nii /ntina&i d! d!moni car! in"!st!a0 lum!a ac!asta ca puricii +oitul unui o%olan- 8nt!n&ia m!a !st! s puri"ic lum!a ac!asta) s st rp!sc to&i r!pudia&ii d!opotri, cu to&i d!monii@ 2emonii nu au su"lete. 2ar creaturile despre care vorbeti, 0opiii <unii, ai (op)ii, ai lui <ilit3 i spiritele naturii au su"lete. Se pare c re$ulile tale despre ce constituie i ce nu o "iin) omeneasc sunt mai stricte dect ale noastre. Clar$ put!a s *ur! c 5ng!rul tr!cus! la un ton s!cInten)ione i s provoci i tu 0erul, precum o alt Stea a 2imine)ii al crei nume l por)i, vntorule de umbre5 Du s pro,oc C!rul) nu) .tp n! 2a0i!l- . m alie cu C!rul@ :ntr-un r boi "cut de tine5 (oi suntem 0erul, vntorule de umbre. (oi nu luptm n btliile voastre lumeti. C nd ?al!ntin! ,or%i din nou) pru aproap! /ndur!rat .tp n! 2a0i!l) cu siguran& c n-ai "i /ncu,iin&at s !Bist! un as!m!n!a lucru ca ritualul prin car! po&i "i in,ocat) dac nu ai "i vrut s "ii in,ocat- Doi) n!"ilimii) sunt!m copiii ti- 3,!m n!,oi! d! clu0ir!a ta0lu ire5 3cum) 5ng!rul pru amu0at- (u prea pare s "ie acesta motivul pentru care m-ai adus aici. 0i mai curnd )i cau)i un renume pentru tine nsu)i. 2!num!< r!p!t ?al!ntin! rguit- 3m sacri"icat totul p!ntru ac!ast cau0.o&ia- Copiii- Du i-am cru&at nici p! "iii m!i- 3m dat tot c! a,!am p!ntru ac!asta@ totul5ng!rul pur i simplu 0%o,i s-i rspund) pri,ind /n *os la ?al!ntin! cu oc+ii lui ciuda&i) n!om!n!ti- 3ripil! i s! micau /nc!t) cu d! la sin! put!r!) ca tr!c!r!a norilor p! c!r- 5n c!l! din urm) spus!A 2umne eu i-a cerut lui Avraam s-i 'ert"easc "iul pe un altar "oarte asemntor cu acesta, ca s vad pe cine iubea Avraam mai mult, pe Isaac sau pe 2omnul 2ar )ie nu )i-a cerut nimeni s-)i sacri"ici "iul, 6alentine. ?al!ntin! arunc o pri,ir! la altarul d! la picioar!l! sal!) stropit cu s ng!l! lui Jac!) apoi din nou la /ng!r 6ac tr!%ui!) ,oi o%&in! cu "or&a a*utorul d! la tin!) 0is! !l- 6ar a pr!"!ra s am participar!a ta d! %un,oi!0nd #onat3an 6ntorul de umbre m-a invocat, ise :n$erul, eu i-am acordat a'utorul pentru c am putut vedea c visul lui despre o lume "r demoni era unul adevrat. +l i-a nc3ipuit un rai pe acest pmnt. 2ar visul tu e doar despre $loria ta i tu nu iubeti raiul. >ratele meu It3uriel poate mrturisi. ?al!ntin! pli 6ar@

Ai cre ut c n-am s a"lu5 5ng!rul 0 m%i1ra c!l mai /nspim nttor 0 m%!t p! car!-l ,0us! Clar$ ,r!odat+ adevrat c stpnul 0ercului pe care l-ai desenat tu poate s m sileasc s "ac un sin$ur lucru. 2ar nu tu eti stpnul. ?al!ntin! "cu oc+ii mari .tp n! 2a0i!l) nu mai ! nim!ni altcin!,a@ @a este acolo, 0is! 5ng!rul- !i este "iica ta. ?al!ntin! s! rsuci im!diat- Clar$) 0c nd s!miconti!nt p! nisip) cu /nc+!i!turil! i %ra&!l! plin! d! dur!r!) s! uit s"idtor la !l- C!ntru o clip) oc+ii li s! /nt lnir > i !l se uit la !a) s! uit cu ad!,rat la !a) iar !a /i ddu s!ama c !ra p!ntru prima oar c nd tatl !i o pri,!a iu "a& i o vedea. Crima i singura oar Clarissa) 0is! !l- C! ai "cut< Clar$ /ntins! m inil! i) cu un d!g!t) scris! p! nisip) la picioar!l! lui- Du d!s!n run!- .cris! cu,int!) cu,int!l! p! car! !l i l! spus!s!) prima oar c nd ,0us! c! put!a "ac! !a) atunci c nd d!s!nas! runa car!-i distrus!s! ,asul91D1) 91D1) =1:1' ;CE32.8DIc+ii lui s! d!sc+is!r larg) /ntocmai ca ai lui Jac! /naint! s moar- ?al!ntin! !ra al% ca ,arul- .! /ntoars! /nc!t cu "a&a spr! 2a0i!l) ridic ndu-i %ra&!l! /ntr-un g!st d! implorar! .tp n! 2a0i!l@ 5ng!rul d!sc+is! gura i scuip- .au c!l pu&in aa i s! pru lui Clar$) c /ng!rul a scuipat i c!!a c! a i!it p! gura lui a "ost un proi!ctil sc nt!i!tor d! "oc al%) ca o sg!at ar0 nd- .g!ata a 0%urat /n lini! dr!apt p!st! ap i s-a /n"ipt /n pi!ptul lui ?al!ntin!- .au poat! F/n"iptG nu ! cu, ntul potri,it > a trecut prin !l) ca o piatr printr-o "oai! d! + rti!) ls nd o gaur "um!gtoar! d! mrim!a unui pumn- C!ntru o clip) Clar$) pri,ind /n sus) s-a uitat prin pi!ptul tatlui !i) ,0 nd lacul i lumina or%itoar! a 5ng!rului d! dincolo d! !l9om!ntul tr!cu- 3idoma unui copac do%or t) ?al!ntin! s! pr%ui la pm nt i rmas! n!micat > cu gura d!sc+is /ntr-un strigt mut) cu oc+ii goi "iBa&i d!-a pururi /ntr-o ultim pri,ir! d! /ndoial la aa o trdar!Aceasta a "ost dreptatea cereasc. (d'duiesc c nu eti n$ro it. Clar$ /i ridic pri,ir!a- 5ng!rul s! /nl&a /n "a&a !i ca un turn d! "lacr al%) ascun0 nd c!rul- 9 inil! sal! !rau goal!# Cocalul 9ortal i .a%ia stt!au p! malul lacului&o)i s m sileti s "ac un sin$ur lucru, 0larissa Mor$enstern. 0e anume )i doreti5 Clar$ d!sc+is! gura- Du i!i niciun sun!tA3, da, 0is! 5ng!rul i acum !ra %l nd!&! /n glasul lui- 4una. Dum!roii oc+i din p!n!l! sal! clipir- C!,a tr!cu uor p!st! !a- 1ra "in) mai d!licat d!c t mtas!a sau oric! alt mat!rial) mai uor d!c t o oapt sau ating!r!a unui "ulg- 1ra aa cum /i imagina ca c ar put!a "i norii) dac ar a,!a ,r!o t!BturI mir!asm sla% /nso&i ating!r!a > o mir!asm plcut) am!&itoar! i dulc!6ur!r!a /i dispru din /nc+!i!turi- D!mai"iind l!gat! laolalt) m inil! /i c0ur p! l ng corp- 5n&!ptura din c!a" /i tr!cus! i !a) ca i gr!utat!a din picioar!- .! ridic /n g!nunc+i- 9ai mult d!c t oric!) !a ,oia s s! t rasc p!st! nisipul /ns ng!rat spr! locul und! 0c!a trupul lui Jac!) s s! t rasc p n acolo) s s! /ntind alturi d! !l i s-l /m%r&i!0!) c+iar dac !ra mort- 6ar glasul /ng!rului /i impun!a s +otrasc# rmas! p! loc) uit ndu-s! /n sus) /n lumina lui auri! strlucitoar!@tlia de pe 0mpia @rocelind se nc3eie. &uterea lui Mor$enstern asupra demonilor si a disprut odat cu moartea lui. 2e'a mul)i "u$= ceilal)i vor "i curnd nimici)i. Sunt ne"ilimi ce vin clare spre malurile acestui lac c3iar n momentul acesta. 2ac ai vreo dorin) vntorule de umbre, vorbete acum. 5ng!rul "cu o pau0- !i )ine minte c nu sunt un du3 din lamp. Ale$e bine ce-)i doreti.

Clar$ o,i > doar o clip) dar clipa s! pr!lungi mai mult d!c t oricar! alta din ,ia&a !i- 3r put!a c!r! oric!) s! g ndi !a am!&it) oric! > s" ritul su"!rin&!i) al "oam!t!i sau al %olii din lum! sau pac!a p! pm nt- 6ar) p! d! alt part!) pro%a%il c ac!st! lucruri nu !rau /n put!r!a /ng!rilor s l! asigur!) altmint!ri ar "i "ost d!*a garantat!- Hi pro%a%il c oam!nii tr!%uiau s d!scop!r! asta singuriDu conta) oricum- 1Bista un singur lucru p! car!-l put!a c!r!) /n c!l! din urm) put!a "ac! o singur al!g!r! ad!,rat5i ridic oc+ii spr! c!i ai 5ng!rului Jac!) 0is! !a1Bpr!sia 5ng!rului nu s! sc+im%- 1a +a%ar n-a,!a dac 2a0i!l socot!a c!rin&a !i una /n&!l!apt sau una n!s%uit) ori dac > s! g ndi !a) cu un ,al su%it d! panic > a,!a d! g nd s i-o /nd!plin!asc /ntr-ad!,r:nc3ide oc3ii, 0larissa Mor$enstern, 0is! 5ng!rulClar$ /nc+is! str ns oc+ii- Du-i spui nu unui /ng!r) indi"!r!nt c! a,!a !l d! g ndCu inima %t ndu-i n!%un!t!) rmas! plutind /n /ntun!ricul din spat!l! pl!oap!lor !i) /nc!rc nd cu +otr r! s nu s! g nd!asc la Jac!- 6ar "a&a lui apru din nou p! cortina goal a pl!oap!lor !i /nc+is!# nu 0 m%ind la !a) ci uit ndu-s! pi!0i) iar !a /i putu ,!d!a cicatric!a d! la t mpl) arcuir!a col&ului gurii i linia arginti! d! p! g t) und! /l mucas! .imon > toat! s!mn!l!) d!"!ct!l! i imp!r"!c&iunil! car! alctuiau "iin&a p! car! o iu%!a !a c!l mai mult p! lum!) #ace. I strlucir! int!ns /i lumin ,i0iun!a /n staco*iu) iar !a c0u p! spat! /n nisip) /ntr!% ndu-s! dac a,!a s l!in! > sau poat! c mur!a >) dar nu ,oia s moar) nu acum) c nd /i ,!d!a "a&a lui Jac! cu at ta claritat! /naint!a sa- 3proap! c-i put!a au0i i ,oc!a) spun ndu-i num!l!) aa cum i-l optis! la 2!nJic() n!/nc!tat- 0lary. 0lary. 0lary. 0lary. Clar$7 0is! Jac!- 6!sc+id! oc+ii7 1a /i d!sc+is!.tt!a /ntins p! nisip) /n +ain!l! !i rupt!) ud! i /ns ng!rat!- 3sta !ra n!sc+im%at- C!!a c! s! sc+im%as! !ra c /ng!rul disprus! i) odat cu !l) lumina al% or%itoar! car! luminas! p n atunci ca 0iua- 1a s! uita /n sus la c!rul nop&ii) und! st!l!l! al%! ca oglin0il! strluc!au /n /ntun!ric) i apl!cat d!asupra !i) cu o lumin /n oc+i mai strlucitoar! d!c t oric! st!a) !ra Jac!Ic+ii !i s! %ucurar s-l ,ad > "i!car! prticic din !l) d! la prul su ciu"ulit i "a&a murdar d! s ng! i noroi) p n la oc+ii strlucitori printr! straturil! d! murdri!# d! la rnil! ,i0i%il! prin m n!cil! lui s" iat!) p n la ruptura din pi!ptul cmii /m%i%at! d! s ng!) prin car! i s! ,!d!a pi!l!a > i nu !ra nicio urm) nicio ran car! s arat! und! /l strpuns!s! sa%ia- 1a /i putu ,!d!a pulsul %t nd la g t i aproap! c-l lu /n %ra&! d! "!ricir!) "iindc ,!d!a c inima lui %t!a) c!!a c! /ns!mna c@ 1ti ,iu) opti !a- Cu ad!,rat ,iuCu o mirar! l!nt) !l /ntins! m na s-i ating "a&a 3m "ost /n /ntun!ric) 0is! !l) /nc!t- Du !ra nimic acolo d!c t um%r!) i !ram i !u o um%r) i am tiut c am murit i c s! s" ris!) totul s! s" ris!- 8ar dup ac!!a &i-am au0it ,oc!a- =!-am au0it rostindu-mi num!l! i asta m-a adus /napoi Du !u- Clar$ sim&i un nod /n g t- 5ng!rul t!-a adus /napoi C!ntru c tu i-ai c!rut s-o "ac5n tc!r!) !l /i plim% d!g!t!l! p! conturul "!&!i lui Clar$) d! parc ar "i ,rut s s! asigur! c !ra r!al 3i "i putut a,!a oric! altc!,a p! lum!a asta) iar tu m-ai c!rut p! min!1a /i 0 m%i- 9urdar cum !ra) acop!rit d! s ng! i noroi) !ra c!l mai "rumos lucru p! car!-l ,0us! !a ,r!odat 6ar !u nu ,r!au nimic altc!,a p! lum!'a ac!st!a) lumina din oc+ii lui) d!*a strlucitoar!) s! aprins! at t d! put!rnic) /nc t !a a%ia mai /ndura s s! uit! la !l- .! g ndi la /ng!r i la cum lumina !l ca o mi! d! tor&!) i s! g ndi c Jac! a,!a /n !l c!,a din ac!lai s ng! incand!sc!nt)

"iindc strlucir!a ac!!a s! r!,rsa acum din !l) prin oc+ii lui) ca lumina prin crpturil! un!i ui%e iubesc, ar "i ,rut s spun Clar$- !i a "ace-o din nou. :ntotdeauna te-a cere pe tine. 6ar ast!a nu !rau cu,int! d! rostit Du !ti "rat!l! m!u) /i spus! !a) cum,a dintr-o su"lar!) d! parc) d ndu-i s!ama c nu-i spus!s! /nc) a%ia pridid!a s articul!0! cu,int!l! c t d! r!p!d! tr!%uia- Htii asta) nu< Foart! "ira,) acop!rit d! murdri! i s ng!) Jac! r n*i 6a) 0is! !l- Htiu asta-

E$ILO/ -E CER. C/ S/0ELE

%e iubeam, i atunci am strns aste pu3oaie de oameni n minile mele i mi-am scris vrerea pe cer, cu stele. =-1- 'aJr!nc!

Fumul s! ridic /ntr-o spiral l!n!) tras nd d!licat! linii n!gr! /n ,0du+ul limp!d!- Jac!) singur) p! d!alul c! s! ridica l ng cimitir) stt!a cu coat!l! p! g!nunc+i i pri,!a cum "umul !ra purtat spr! c!r > i "iindc ironia nu-l prsis!) g ndiA d!sigur) ac!st!a !rau rmi&!l! tatlui su) la urma urm!lorCut!a ,!d!a nslia din locul und! s! a"la) ascuns d! "um i "lcri) i micul grup al c!lor c! stt!au /n *ur- I r!cunot!a p! Joc!l$n d!-aici) dup prul !i rou strlucitor) i p! 'u(!) st nd l ng !a) cu o m n p! spat!l! !i- Joc!l$n /i &in!a capul /ntr-o part!) "!rindu-i pri,ir!a d! la rugul "un!rarJac! ar "i putut "ac! part! din ac!l grup) dac ar "i ,rut !l- 5i p!tr!cus! ultim!l! dou 0il! la in"irm!ri!) d! und!-l lsas!r s ias a%ia /n dimin!a&a ac!!a) /n part! ca s poat asista la "un!raliil! lui ?al!ntin!- 5ns "cus! doar *umtat! din drumul p n la rug) o grmad d! l!mn! d!co*it!) al%! ca oas!l!) i /i ddus! s!ama c nu put!a m!rg! mai d!part!- Fcus! cal!-ntoars i urcas! /n sc+im% p! d!al) d!part! d! con,oiul "un!rar- 'u(! strigas! dup !l) dar Jac! nu s! /ntors!s!.! a!0as! i /i urmris! cum s! str ng /n *urul cata"alcului) /l pri,i p! Catric( C!n+alloJ) /n costumul su al% ca p!rgam!ntul) aprin0 nd l!mn!l!- 1ra a doua oar /n sptm na ac!!a c nd asista la ard!r!a unui cada,ru) dar al lui 9aB "us!s! dur!ros d! mic) p! c nd ?al!ntin! "us!s! un om impuntor > c+iar i aa) /ntins p! spat!) cu %ra&!l! /ncruciat! p!st! pi!pt) cu un pumnal d! s!ra" str ns /n pumnIc+ii /i "us!s!r l!ga&i cu mtas! al%) dup o%ic!i- 3,us!s!r gri* totui s nu-i lips!asc nimic) g ndi Jac!C! .!%astian nu-l /ngropas!r- ;n grup d! , ntori d! um%r! s! /ntors!s!r /n ,al!) dar nu-i mai gsis!r corpul > "us!s! luat d! ap) /i spus!s!r !i lui Jac!) d!i !l s! cam /ndoia.! uitas! dup Clar$ /n mul&im!a din *urul nsli!i) dar !a nu !ra acolo- =r!cus!r aproap! dou 0il! d! c nd o ,0us! ultima oar) la lac) i /i duc!a dorul) sim&ind aproap! "i0ic c /i lips!t! c!,a- Du !ra ,ina !i c nu s! mai ,0us!r- 1a /i "cus! gri*i c !l nu !ra d!stul d! /n put!r!) /n noapt!a ac!!a) ca s s! /ntoarc printr-un Cortal d! la lac la 3licant!) i s! do,!dis! c a,us!s! dr!ptat!- C nd primii , ntori d! um%r! a*ung!au la !i) !l am!&is! i /i pi!rdus! cunotin&a- .! tr!0is! a doua 0i /n spitalul oraului) cu 9agnus 4an! c!rc!t ndu-l cu o !Bpr!si! ciudat > put!a s "i! ad nc /ngri*orar! sau simpl curio0itat!) !ra gr!u s-&i dai s!ama la 9agnus9agnus /i spus!s! c d!i /ng!rul /l ,ind!cas! p! Jac! "i0ic) s! pr!a c spiritul i mint!a lui "us!s!r !pui0at! i numai odi+na l! put!a r!"ac!- 5n oric! ca0) s! sim&!a mai %in! acum- 1Bact la timp p!ntru "un!raliiI pal d! , nt s! st rnis! i su"la "umul d!part! d! !l- 5n 0ar!) put!a ,!d!a turnuril! sclipitoar! din 3licant!) r!adus! la gloria d! dinaint!- Du pr!a tia c! sp!ras! s r!ali0!0! st nd acolo i pri,ind ard!r!a rmi&!lor pm nt!ti al! tatlui su) sau c! ar "i spus dac ar "i "ost acolo) printr! /ndolia&i) c nd ar "i tr!%uit s rost!asc ultim!l! cu,int! p!ntru ?al!ntin!- (u ai "ost niciodat tatl meu cu adevrat, ar "i putut !l spun!) sau %u ai "ost sin$urul tat pe care l-am cunoscut vreodat. 3m%!l! a"irma&ii !rau la "!l d! ad!,rat!) oric t d! contradictoriiC nd d!sc+is!s! la /nc!put oc+ii) p! malul lacului > tiind cum,a c "us!s! mort i nu mai !ra >) Jac! nu s! putus! g ndi d!c t la Clar$) car! stt!a /ntins la mic distan& d! !l) p! nisipul /ns ng!rat) cu oc+ii /nc+ii- .! dus!s! p n la !a) la un pas d! panic) g ndindu-s! c ar put!a "i rnit sau c+iar moart@ i c nd d!sc+is!s!

oc+ii) nu s! mai g ndis! /n clipa ac!!a d!c t c nu !ra- 3%ia c nd ,!nis!r i c!ilal&i) a*ut ndu-l s s! ridic! /n picioar! i sco& nd !Bclama&ii d! uimir! la ,!d!r!a sc!n!i) 0ris! i trupul lui ?al!ntin!) pr%uit la margin!a lacului) i sim&is! "or&a ocului ca p! un pumn /n pl!B- Htius! c ?al!ntin! !ra mort > l-ar "i ucis !l /nsui >) /ns) cum,a) pri,!lit!a "us!s! dur!roas- Clar$ s! uitas! la Jac! cu oc+i triti i !l /n&!l!s!s! c) d!i !a-l ura p! ?al!ntin! i nu a,us!s! niciodat ,r!un moti, s n-o "ac) r!sim&!a totui pi!rd!r!a su"!rit d! !lJac! /nc+is! oc+ii p! *umtat! i un u,oi d! imagini s! d!rular /n spat!l! pl!oap!lor sal!A ?al!ntin! ridic ndu-l din iar% i /m%r&i ndu-l) ?al!ntin! &in ndu-l %in! la pro,a un!i %rci p! lac) art ndu-i cum s s! !c+ili%r!0!- Hi apoi alt! amintiri) mai /ntun!cat!A m na lui ?al!ntin! trosnind p!st! o%ra0ul lui) un oim mort) /ng!rul /nctuat /n pi,ni&a cas!i Pa$land Jac!7 5i ridic oc+ii- 'u(! stt!a /n "a&a lui) o silu!t n!agr conturat d! soar!- Curta *!ani i un pulo,!r) ca d! o%ic!i > nicio conc!si! p!ntru al%ul "un!rar din part!a lui .-a s" rit) 0is! 'u(!- C!r!monia- 3 "ost scurt .unt sigur c a "ost- Jac! /i /n"ips! d!g!t!l! /n pm nt) l ng !l) salut nd r c itul dur!ros al &r nii p! , r"ul d!g!t!lor sal!- 3 spus cin!,a c!,a< 6oar cu,int!l! o%inuit!'u(! s! a!0 p! pm nt) l ng Jac!) str m% ndu-s! pu&in d! dur!r!- Jac! nu-l /ntr!%as! cum "us!s! %tlia# nu ,oia cu ad!,rat s a"l!- Htia c s! t!rminas! mult mai r!p!d! d!c t s-ar "i at!ptat oricin! > dup moart!a lui ?al!ntin!) d!monii p! car! /i in,ocas! !l "ugis!r /n noapt!) ca o c!a& risipit d! soar!- 6ar asta nu /ns!mna c nu "us!s!r mor&i- ?al!ntin! nu "us!s! singurul mort ars /n 3licant! /n ac!st! ultim! 0il! Hi Clar$ n-a "ost@ ,r!au s spun) ca n-a@ 6ac-a ,!nit la "un!ralii< Du- D-a ,rutJac! /l sim&i p! 'u(! studiindu-l) dintr-o part! D-ai mai ,0ut-o< /l /ntr!%- 6!-atunci d! c nd@ Du) d! la lac) 0is! Jac!- 3sta a "ost prima oar c nd m-au lsat s prs!sc spitalul i a tr!%uit s ,in aici D-a trebuit, 0is! 'u(!- Cut!ai s stai d!opart! 3m ,rut) r!cunoscu Jac!- Iric! ar do,!di asta d!spr! min! Fun!raliil! sunt p!ntru ,ii) Jac!) nu p!ntru mor&i- ?al!ntin! a "ost mai mult un tat p!ntru tin! d!c t a "ost p!ntru Clar$) c+iar dac nu a,!&i ac!lai s ng!- =u !ti c!l car! ar! d! c! s-i ia rmas-%un- =u !ti c!l cruia o s-i lips!asc Du cr!d!am c-mi !st! p!rmis s-mi lips!asc Du l-ai cunoscut niciodat p! .t!p+!n E!rondal!) 0is! 'u(!- Hi ai ,!nit la 2o%!rt 'ig+tJood c nd /nc !rai doar un copil- ?al!ntin! a "ost tatl copilri!i tal!Ar trebui s-i sim&i lipsa 9 g nd!sc /n continuar! la Eodg!) 0is! Jac!- .us) la Citad!l) l-am tot /ntr!%at d! c! nu mi-a spus niciodat cin! !ram > /nc mai cr!d!am c !ram /n part! d!mon) p! atunci >) iar !l /mi tot rspund!a c nu tius!- 3m cr!0ut doar c min&!a5ns acum m g nd!sc c ,or%!a s!rios- 1l a "ost unul dintr! pu&inii oam!ni car! au tiut ,r!odat c e,ista un copil E!rondal! car! supra,i!&uis!- C nd am aprut !u la 8nstitut) !l +a%ar n-a,!a car! dintr! "iii lui ?al!ntin! !ram- C!l ad!,rat sau c!l adoptat< 3 "i putut "i oricar!- 6!monul sau /ng!rul- 8ar ad!,rul ! c nu cr!d c-a tiut-o ,r!odat) nu p n c! nu l-a ,0ut p! Jonat+an la Citad!l) c nd i-a dat s!ama- 3a c !l a /nc!rcat doar s "ac tot c! i-a stat /n put!ri ca s m cr!asc oricum) /n to&i ac!i ani) p n c nd ?al!ntin! s-a artat din nou- 3 "ost n!,oi! d! un soi d! cr!din&) nu cr!0i< 6a) 0is! 'u(!) cr!d c da Eodg! a spus d!spr! !l c s! g ndis! c poat! timpul ar "i putut sc+im%a lucruril!) indi"!r!nt d! s ng!- 1u m tot /ntr!% > dac a "i stat cu ?al!ntin!) dac !l

nu m-ar "i trimis la "amilia 'ig+tJood) a "i "ost !Bact ca Jonat+an< 3a a "i "ost ca acum< Cont!a0< 0is! 'u(!- 1ti c!l car! !ti acum dintr-un moti,- Hi dac m /ntr!%i p! min!) cr!d c ?al!ntin! t!-a trimis la "amilia 'ig+tJood p!ntru c a tiut c !ra c!a mai %un ans p!ntru tin!- Coat! c-a a,ut i alt! moti,!- 6ar nu po&i ignora "aptul c t!-a trimis la nit! oam!ni d!spr! car! a tiut c or s t! iu%!asc i or s t! cr!asc druindu-&i toat dragost!a lor- .-ar put!a s "i "ost unul dintr! pu&in!l! lucruri p! car! !l l!-a "cut /ntr-ad!,r p!ntru altcin!,aCus! o m n p! umrul lui Jac! i-l str ns!) cu un g!st at t d! pat!rn) /nc t aproap! c-l "cu p! Jac! s 0 m%!asc 1u) /n locul tu) n-a uita asta) /nc+!i! 'u(!.t nd i uit ndu-s! a"ar p! "!r!astra cam!r!i lui 8sa%!ll!) Clar$ urmri "umul c! pta c!rul p!st! 3licant! ca o m n murdar p! un g!am- 5l ard!au p! ?al!ntin! /n 0iua ac!!a) tia# /l ard!au p! tatl !i) /n n!cropola a"lat im!diat dincolo d! por&il! oraului Htii d!spr! sr%torir!a din s!ara asta) nu< Clar$ s! /ntoars! i o ,0u p! 8sa%!ll! /n spat!l! !i) &in nd ridicat! dou roc+ii p! l ng !a) una al%astr i una gri m!talic C! car! 0ici c-ar tr!%ui s-o port< C!ntru 8sa%!ll!) g ndi Clar$) +ain!l! !rau /ntotd!auna o t!rapi! C! c!a al%astr8sa%!ll! pus! roc+iil! /napoi p! pat =u c!-o s por&i< ?ii i tu) nu-i aa< Clar$ s! g ndi la roc+ia arginti! d! p! "undul cu"rului d! +ain! al lui 3matis) la minunatul mat!rial su%&ir! ca %orangicul al ac!st!ia- 6ar 3matis pro%a%il c n-a,!a s-o las! niciodat p! !a s-o /m%rac! Du tiu) 0is! !a- Cro%a%il *!ani i mantia m!a ,!rd! Clictisitor) 0is! 8sa%!ll!- .! /ntoars! ctr! 3lin!) car! stt!a /ntr-un "otoliu l ng pat) citind- =u nu cr!0i c ! plictisitor< Cr!d c ar tr!%ui s-o lai p! Clar$ s poart! c! ,r!a !a- 3lin! nu-i ridic oc+ii din cart!- 6! alt"!l) nu ! ca i c nd s-ar /m%rca "rumos p!ntru cin!,a .! /m%rac "rumos p!ntru Jac!) 0is! 8sa%!ll!) d! parc asta ar "i "ost !,id!ntCum i tr!%ui!3lin! /i ridic pri,ir!a) clipind n!dum!rit) apoi 0 m%i I+) da- =ot uit- =r!%ui! s "i! aiur!a acum) nu-i aa) tiind c nu ! "rat!l! tu< Du) rspuns! Clar$ "!rm- . m g nd!sc c !ra "rat!l! m!u a "ost aiur!a3cum par!@ cor!ct- 5i /ntoars! din nou oc+ii spr! "!r!astr- Du c l-a mai "i ,0ut d! c nd am a"lat- 9ai !Bact) d! c nd n!-am /ntors /n 3licant! 3sta-i ciudat) 0is! 3lin! Du ! ciudat) 0is! 8sa%!ll!) arunc ndu-i lui 3lin! o pri,ir! plin d! /n&!l!s) p! car! 3lin! nu pru s-o o%s!r,!- 1l a "ost /n spital- 3 i!it a%ia a0i Hi n-a ,!nit im!diat s t! ,ad< o /ntr!% 3lin! p! Clar$ D-a putut) 0is! Clar$- =r!%uia s s! duc la "un!raliil! lui ?al!ntin!- Du l! put!a pi!rd! Coat!) 0is! 3lin! ,!s!l- .au poat! c nu mai ! at t d! int!r!sat d! tin!- ?r!au s spun) acum) odat c! nu mai ! int!r0is- ;nii oam!ni nu ,or d!c t c!!a c! nu pot a,!a Du i Jac!) 0is! 8sa%!ll! r!p!d!- Jac! nu ! aa3lin! s! ridic) ls ndu-i cart!a p! pat 3r tr!%ui s m duc s m /m%rac- D! ,!d!m dis!ar< Hi) cu ac!st!a) i!i din cam!r) "r!don nd p!ntru sin!8sa%!ll! o urmri pl!c nd i cltin din cap Cr!0i c nu t! plac!< 0is! !a- ?r!au s spun) ! g!loas< C+iar prus!

int!r!sat d! Jac! Ea7 Clar$ s! amu0 scurt- Du) nu ! int!r!sat d! Jac!- Cr!d c ! doar una dintr! ac!l! p!rsoan! car! spun oric! l! tr!c! prin cap oric nd l! tr!c!- Hi) cin! ti!) poat! c ar! dr!ptat!8sa%!ll! /i scoas! acul din pr) ls ndu-i pl!t!l! s-i cad p! um!ri) ?!ni spr! Clar$) altur ndu-i-s! la "!r!astr- C!rul !ra curat acum) dincolo d! turnuril! d!monilor# "umul s! risipis!* %u cre i c ar! dr!ptat!< Du tiu- ?a tr!%ui s-l /ntr!% p! Jac!- 4nui!sc c-o s-l ,d dis!ar) la p!tr!c!r!- .au la sr%torir!a ,ictori!i sau cum s-o "i numind- 5i ridic oc+ii spr! 8sa%!ll!- 3i id!! cum ,a "i< ?a "i o parad) 0is! 8sa%!ll!) i "ocuri d! arti"icii) pro%a%il- 9u0ic) dans) *ocuri) lucruri d! g!nul sta- Ca un mar! % lci stradal din D!J Kor(- 3runc o pri,ir! p! "!r!astr) cu o !Bpr!si! m!lancolic- 'ui 9aB i-ar "i plcut la n!%uni!Clar$ /ntins! m na i-o m ng i! p! 8sa%!ll! p! pr) aa cum ar "i m ng iat-o p! sora !i) dac ar "i a,ut una Htiu c i-ar "i plcutJac! a tr!%uit s %at a doua oar la ua cas!i d! p! ,!c+iul canal) p n au0i paii gr%i&i ai cui,a ,!nind s-i rspund# inima /i tr!slt i apoi i s! liniti la loc) c nd ua s! d!sc+is! i 3matis E!rondal! apru /n prag) uit ndu-s! la !l surprins3rta d! parc s-ar "i pr!gtit d! p!tr!c!r!- Curta o roc+i! lung) c!nuiu-d!sc+is) i c!rc!i discr!&i) m!talici) car! s! asortau cu u,i&!l! d! pr crunt! 6a< Clar$) /nc!pu !l i s! opri) n!tiind !Bact c! s 0ic;nd!-i !ra !loc,!n&a< I a,us!s! /ntotd!auna) c+iar i atunci c nd nu mai a,!a nimic altc!,a) dar acum s! sim&!a ca i c nd "us!s! spint!cat i toat! ,or%!l! d! du+) spiritual!) s! scurs!s!r din !l) ls ndu-l gol 9 /ntr!%am dac ! Clar$ aici- .p!ram s ,or%!sc cu !a3matis cltin din cap- 5i tr!cus! surprind!r!a i s! uita la !l d!stul d! struitor c t s-l "ac n!r,os Du ! acas- Cr!d c ! p! la "amilia 'ig+tJood I+7 Jac! s! mir c t d! d!0amgit s! sim&!a- 5mi c!r i!rtar! c ,-am d!ran*at Diciun d!ran*- 6! "apt) c+iar m %ucur c !ti aici) 0is! !a a%rupt- ?oiam s-&i ,or%!sc d!spr! c!,a- 8ntr pu&in /n ,!sti%ul# m /ntorc im!diatJac! intr) iar !a dispru p! culoar- .! /ntr!% d!spr! c! 6umn!0!u ,oia !a s st!a d! ,or% cu !l- Coat! Clar$ +otr s! c nu ,oia s mai ai% d!-a "ac! cu !l i o al!s!s! p! 3matis s-i /nm n!0! m!sa*ul3matis ,!ni /napoi /ntr-o clipit- Du &in!a /n m n nimic car! s s!m!n! a %il!t > spr! uurar!a lui Jac! >) ci o cuti! mic) m!talic- 1ra un o%i!ct d!licat) /mpodo%it cu psri d!s!nat! Jac!) 0is! 3matis- 'u(! mi-a spus c tu !ti %iatul lui .t!p+!n > c .t!p+!n E!rondal! a "ost tatl tu- 9i-a po,!stit tot c! s-a /nt mplatJac! ddu din cap) cum i s! pr!a c s! cu,!n!a s "ac- ?!til! s! rsp nd!au /nc!t) cum /i plc!a lui# din "!ricir!) a,!a s "i! /napoi) /n D!J Kor() mai /naint! ca toat lum!a din 8dris s ti! i s s! +ol%!0! d! "i!car! dat la !l Htii c !u am "ost cstorit cu .t!p+!n mai /naint! d! mama ta) continu 3matis) cu ,oc!a crispat) d! parc ar "i durut-o s spun cu,int!l!Jac! s! uit lung la !a > ,oia s-i ,or%!asc d!spr! mama lui< 5i purta pic p!ntru c /i r!/n,ia amintiri n!plcut! d!spr! o "!m!i! car! muris! practic mai /naint! d! a s! "i nscut !l< 6intr! toat! p!rsoan!l! /n ,ia&) ast0i) !u l-am cunoscut pro%a%il c!l mai %in! p! tatl tu 6a) 0is! Jac!) dorindu-i s s! "i a"lat /n alt part!- .unt sigur c asta-i

ad!,rat Htiu c pro%a%il ai nit! s!ntim!nt! "oart! am!st!cat! /n c!!a c!-l pri,!t!) 0is! !a) surprin0 ndu-l mai al!s p!ntru c !ra ad!,rat- Du l-ai cunoscut niciodatD-a "ost !l c!l car! t!-a cr!scut- Dici mcar nu s!m!ni pr!a mult cu !l) /n a"ar d! prul %lond > dar oc+ii ia ai ti@ nu tiu d! und!-i ai- .au poat! sunt !u n!%un s t! %at la cap cu asta- Coat! c nu ,r!i d! "apt s tii nimic d!spr! .t!p+!n- 6ar !l a "ost tatl tu i dac t!-ar "i cunoscut@ /i /ntins! %rusc cutia) aproap! "c ndu-l s sar /napoi- 3st!a sunt c t!,a lucruri d!-al! lui p! car! !u l!-am pstrat) d!-a lungul anilor- .crisori p! car! l!-a scris !l) "otogra"ii) un ar%or! g!n!alogic- Ciatra lui d! lampa-,r*itoar!i- Coat! c nu ai /ntr!%ri acum) dar /ntr-o 0i pro%a%il c o s ai) iar atunci@ iar atunci) o s ai asta2mas! n!micat) d ndu-i cutia d! parc /i o"!r!a o comoar pr!&ioas- Jac! /ntins! m na i o lu d! la !a "r niciun cu, nt# !ra gr!a) iar m!talul !ra r!c! p! pi!l!a lui 9ul&um!sc) 0is! !l- 6oar at t r!ui s spun- Ho,i) apoi adugA 3r "i un singur lucru- C!,a car! m-a n!dum!rit 6a< 6ac .t!p+!n a "ost tatl m!u) atunci 8nc+i0itoar!a) 8mog!n) a "ost %unica m!a< 3 "ost@ 3matis s! opri- I "!m!i! "oart! di"icil- 5ns da) a "ost %unica ta 9i-a sal,at ,ia&a) 0is! Jac!- ?r!au s spun) mult ,r!m! s-a purtat d! parc mar "i ur t d! moart!- 6ar apoi a ,0ut asta=ras! d! gul!rul cmii /ntr-o part!) art ndu-i lui 3matis cicatric!a /n "orm d! st!a d! p! umrul lui Hi mi-a sal,at ,ia&a- 6ar c! i-a putut spun! cicatric!a m!a< 3matis "cu oc+ii mari Du-&i amint!ti s "i cptat cicatric!a) nu< Jac! cltin din cap ?al!ntin! mi-a spus c !ra o ran d! c nd !ram pr!a mic s-mi amint!sc) dar acum@ nu mai tiu dac-l cr!d Du ! o cicatric!- 1st! un s!mn din nat!r!) ca s spun aa) i un s!cr!t d! "amili! p!ntru n!amul E!rondal!- Co,!st!a p! car! mi-a spus-o .t!p+!n !st! c) /n urm cu mul&i ani) un strmo E!rondal! s-a /nt lnit cu un /ng!r- 5ng!rul l-a atins p! umr) iar ating!r!a lui i-a lsat un s!mn /n "orm d! st!a- 1st! s!mnul cui,a car! a a,ut contact cu un /ng!r- .!mnul ac!sta s! ,a transmit! prin s ng!l! luiA to&i urmaii lui /l ,or a,!aJac! s! g ndi la 8t+uri!l) torturat i murind /n pi,ni&a conacului Pa$land- Du spus!s! nimnui d! /nt lnir!a ac!!a i %nuia c nici Clar$ nu ,or%is!- 1ra pr!a crud) pr!a intim i pr!a dur!ros 6!ci oricin! ar! contact cu un /ng!r) un /ng!r ad!,rat) ,iu) ar put!a a,!a un s!mn din ac!sta< Du doar un E!rondal!< 3matis pru n!dum!rit Cr!supun) dar n-am au0it p! nim!ni altcin!,a s "i a,ut un ast"!l d! contactConcla,ul tii c sus&in! c nim!ni /n a"ar d! Jonat+an ? ntorul d! um%r! n-a ,0ut ,r!odat un /ng!r "a&-n "a&- 6ar asta mi-a po,!stit tatl tu1a /i atins! %ra&ul dr!pt) su% umr Cicatric!a lui !ra aici- D-am au0it p! nim!ni > /n a"ar d! c!i din n!amul E!rondal! > s mai ai% ,r!un s!mn ca sta- 8mog!n pro%a%il c l-a ,0ut i a g+icit cin! !rai d! "aptJac! s! uit lung la 3matis) /ns "r s-o ,ad- ?!d!a noapt!a ac!!a d! p! ,as# punt!a ud) n!agr) i p! 8nc+i0itoar! murind la picioar!l! sal! 1a mi-a spus c!,a) 0is! !l) c nd a murit- 3 spus F=atl tu ar "i m ndru d! tin!G3m cr!0ut c o spus!s! doar ca p! o cru0im!- Cr!d!am c s! r!"!r!a la ?al!ntin!@ 3matis cltin din cap-

.! r!"!r!a la .t!p+!n) 0is! !a %l nd- Hi a,!a dr!ptat!- 3r "i "ost m ndruClar$ d!sc+is! ua d! la intrar!a /n casa lui 3matis i pi /nuntru) g ndindu-s! c t d! r!p!d! /i d!,!nis! "amiliar locuin&a ac!!a- Du mai "c!a !"orturi s &in mint! drumul p n la ua din "a&) sau modul /n car! clan&a s! /n&!p!n!a pu&in c nd o d!sc+id!a- .clipir!a soar!lui /n canal /i !ra "amiliar) ca i pri,!lit!a oraului) d! la "!r!astr- 3proap! c-i put!a imagina cum ar "i s triasc aici) aproap! c-i imagina cum ar "i dac 8drisul ar "i "ost domiciliul !i- .! /ntr!% c! i-ar "i lipsit /n primul r nd- 9 ncar!a c+in!0!asc la pac+!t< Film!l!< 9aga0inul 9idtoJn Comics< .! pr!gt!a s s! /ndr!pt! spr! scri) c nd au0i ,!nind din li,ing ,oc!a mam!i sal! > ascu&it i uor agitat- 6ar d! c! ar "i putut "i Joc!l$n suprat< =otul !ra %in! acum) nu< Fr s s! g nd!asc o clip) Clar$ s! lipi d! p!r!t! l ng ua li,ingului i ascult C! ,r!i s spui< C rm i< 0ic!a Joc!l$n- 3dic nu t! mai /ntorci d!loc la D!J Kor(< 3m "ost rugat s rm n /n 3licant! i s r!pr!0int , rcolacii /n Consiliu) 0is! 'u(!- '!-am spus c o s l! dau rspunsul /n s!ara asta D-ar put!a altcin!,a s "ac asta< ;nul dintr! conductorii d! +ait d!-aici) din 8dris< 1u sunt singurul conductor d! +ait car! a "ost /naint! un , ntor d! um%r!6! ac!!a m ,or p! min!) o"t !l- 1u am /nc!put toat! ac!st!a) Joc!l$n- 3r tr!%ui s stau aici i s conduc p n la capt;rm o tc!r! scurt 6ac aa t! /nd!amn p! tin! contiin&a) atunci "ir!t! c ar tr!%ui s rm i) 0is! Joc!l$n /n c!l! din urm) dar din ,oc! nu pr!a con,ins ?a tr!%ui s , nd maga0inul d! cr&i- .-mi pun a"ac!ril! /n ordin!- 'u(! pr!a morocnos- D-o s m mut im!diat Cot s am !u gri* d! asta- 6up tot c! ai "cut@ Joc!l$n pr!a s nu mai ai% !n!rgia s-i m!n&in tonul optimist- ?oc!a i s! stins!) iar tc!r!a s! /ntins! at t d! mult) /nc t Clar$ s! g ndi s-i dr!ag glasul i s intr! /n li,ing) anun& ndu-i pr!0!n&a acolo;n mom!nt mai t r0iu) s! %ucur c n-o "cus! ;it!) 0is! 'u(!) am ,rut s-&i spun asta d! mult ,r!m!) dar n-am "cut-oHtiam c n-a,!a s cont!0!) c+iar dac o spun) din pricina a c!!a c! sunt- =u n-ai ,rut niciodat ca asta s "i! o part! din ,ia&a lui Clar$- 6ar !a ti! acum) aa c %nui!sc c nu sc+im% nimic- Hi a put!a "oart! %in! s-&i spun i &i!- =! iu%!sc) Joc!l$n- =! iu%!sc d! dou0!ci d! aniFcu o pau0- Clar$ /i ciuli ur!c+!a s aud rspunsul mam!i sal!) dar Joc!l$n tc!a- 5n c!l! din urm) 'u(! ,or%i din nou) cu ,oc! sum%r =r!%ui! s m /ntorc la Consiliu i s l! spun c rm n- D-o s mai ,or%im niciodat d!spr! asta- 9 simt doar mai %in! c &i-am spus) dup at ta timpClar$ s! lipi d! p!r!t!) c nd 'u(!) cu capul /n *os) i!i cu pai apsa&i din li,ing=r!cu p! l ng !a "r s par c-o ,!d! i d!sc+is! cu "or& ua d! la intrar!2mas! un mom!nt acolo) uit ndu-s! or%it la soar!l! c! s! r!"l!cta /n apa canalului3poi pl!c) tr ntind ua /n urma luiClar$ rmas! p! loc) cu spat!l! lipit d! p!r!t!- .! sim&!a groa0nic d! trist p!ntru 'u(! i groa0nic d! trist p!ntru mama !i) d!opotri,- Cr!a c Joc!l$n nu-l iu%!a) d! "apt) p! 'u(! i poat! c niciodat n-ar "i putut- C! und!,a !ra la "!l cum "us!s! /ntr! !a i .imon) cu !Bc!p&ia "aptului c nu ,!d!a cum 'u(! i mama !i ar put!a aran*a lucruril!- Du dac !l a,!a s rm n /n 8dris- .im&i c o ustur oc+ii din pricina lacrimilor- 1ra gata s s! /ntoarc i s intr! /n li,ing) c nd au0i 0gomotul uii dinspr! %uctri! i o alt ,oc!- 3c!asta suna o%osit i pu&in r!s!mnat- 3matis 5mi c!r i!rtar! c am au0it "r s ,r!au) dar m %ucur c !l rm n!) 0is! sora lui 'u(!- Du doar p!ntru c ,a "i l ng min!) ci p!ntru c asta /i ,a da o ans s s!

l!cuiasc d! tin!Joc!l$n pru c s! apr 3matis@ 3 tr!cut mult ,r!m!) Joc!l$n) 0is! 3matis- 6ac nu-l iu%!ti) ar "i tr!%uit s-l lai /n pac!Joc!l$n rmas! tcut- Clar$ ar "i ,rut s ,ad !Bpr!sia mam!i sal! > oar! arta trist< 9 nioas< 2!s!mnat< 3matis scoas! o scurt !Bclama&i! C!l pu&in@ tu /l iu%!ti< 3matis) nu pot@ 6a) /l iu%!ti7 s! au0i un sun!t put!rnic) d! parc 3matis /i pl!snis! palm!l!Htiam !u c da7 5ntotd!auna am tiut7 Du cont!a0- Joc!l$n pr!a o%osit- D-ar "i cor!ct "a& d! 'u(! Du ,r!au s-aud.! au0i un "on!t) iar Joc!l$n scoas! o !Bclama&i! d! prot!st- Clar$ s! /ntr!% dac 3matis c+iar o /n"cas! p! mama !i 6ac /l iu%!ti) du-t! /n clipa asta i spun!-i- 5n clipa asta) mai /naint! s a*ung la Consiliu 6ar !i ,or ca 'u(! s "i! m!m%ru /n Consiliu7 Hi !l ,r!a@ =ot c! ,r!a 'ucian) 0is! 3matis "!rm) !ti tu- =u i Clar$- 3sta ! tot c! ar put!a s ,r!a ,r!odat- 3cum) du-t!7 9ai /naint! s ai% Clar$ ,r!o ans s s! mit!) Joc!l$n s! npusti p! +ol- I lu ctr! u@ i o ,0u p! Clar$) lipit d! p!r!t!- Iprindu-s!) d!sc+is! gura) surprins Clar$7 Carc ,oia s s! pr!"ac d!ga*at i ,!s!l) dar !u lam!nta%il- Du miam dat s!ama c !rai aiciClar$ d! d!sprins! d! p!r!t!) apuc iut! clan&a uii d! la intrar! i d!sc+is! larg ua- 2a0!l! put!rnic! al! soar!lui inundar +olul- Joc!l$n clipi d!s) /n lumina or%itoar!) /n continuar! cu oc+ii p! "iica !i 6ac nu t! duci dup 'u(!) 0is! Clar$) ,or%ind "oart! clar) !u) p!rsonal) t! omorC!ntru o clip) Joc!l$n pru uluit- 3poi 0 m%i 1i %in!) 0is! !a) dac pui pro%l!ma aa1 5n clipa urmtoar! i!i din cas) gr%indu-s! p! strdu&a d! p! l ng canal ctr! sala 3cordurilor- Clar$ /nc+is! ua /n urma !i i s! r!0!m cu spat!l! d! !a3matis) i!ind din li,ing) s! r!p!0i p! l ng !a ca s s! apl!c! p!st! p!r,a0ul "!r!str!i) uit ndu-s! /ngri*orat p! g!am Cr!0i c o s-l prind din urm /naint! s a*ung la Calat< 9ama i-a p!tr!cut toat ,ia&a al!rg nd dup min!) 0is! Clar$- .! mic repede. 3matis s! uit spr! !a i 0 m%i I+) mi-am adus amint!) 0is! !a- Jac! a tr!cut p!-a ici) s t! ,ad- Cr!d c sp!r s t! /nt ln!asc la p!tr!c!r!) dis!ar 6a< 0is! Clar$) g nditoar!A putea "oarte bine s ntreb. 0ine nu risc, nu cti$. 3matis< /nc!pu !a) iar sora lui 'u(! s! /ntoars! d! la "!r!astr) uit ndu-s! la !a) curioas 6a< 2oc+ia ac!!a arginti! a ta) din cu"r) 0is! Clar$- Co&i s mi-o /mprumu&i< .tr0il! s! umpl!au d!*a d! lum!) c nd Clar$ s! /ntoars! p! *os) prin ora) ctr! casa "amili!i 'ig+tJood- .! /ns!ras!) iar luminil! /nc!pus!r s s! aprind) impr!gn nd a!rul cu o strlucir! palid- Lrupuri d! "lori al%!) cu /n"&iar! cunoscut) at rnau din coul!&! prins! p! 0iduri) /nmir!sm nd a!rul cu par"umul lor picant- 2un! d! "oc) d! un auriu-/nc+is) ard!au p! uil! cas!lor p! l ng car!

tr!c!a# run!l! ,or%!au d!spr! ,ictori! i d!spr! %ucuri!C! str0i !rau , ntori d! um%r!- Diciunul nu purta costumul d! lupt > !rau gti&i car! mai d! car!) /ntr-o multitudin! d! stiluri) d! la mod!rn la c!!a c! pr!au costuma&ii istoric!- 1ra o noapt! n!o%inuit d! cald) aa c pu&in lum! purta +ain! groas!) dar !rau mult! "!m!i /n c!!a c! i s! pr!au lui Clar$ a "i roc+ii d! %al) l!gn ndu-i p! strad "ust!l! ampl!- I silu!t 0,!lt i /ntun!cat tra,!rs c+iar /n "a&a !i) c nd coti ctr! casa "amili!i 'ig+tJood) i ,0u c !ra 2ap+a!l# s! &in!a d! m n cu o "!m!i! /nalt) cu prul n!gru) /ntr-o roc+i! roi! d! coc(tail- 1l arunc o pri,ir! p!st! umr i 0 m%i spr! Clar$) un 0 m%!t car!-i pro,oc un mic "ior prin corp i o "cu s-i spun c /ntr-ad!,r r!pudia&ii a,!au c!,a n!pm nt!an /n !i) c!,a n!pm nt!an i /n"ricotor- 5ns pro%a%il c nu tot c! !ra /n"ricotor tr!%uia s "i!) n!aprat) i ru6!i) !a a,!a /ndoi!li /n pri,in&a lui 2ap+a!l;a cas!i "amili!i 'ig+tJood !ra d!sc+is i mai mul&i m!m%ri ai "amili!i stt!au d!*a a"ar) p! caldar m- 9ar$s! i 2o%!rt 'ig+tJood sporo,iau cu al&i doi adul&i# c nd !i s! /ntoars!r) Clar$ ,0u cu o uoar surpri0 c !rau c!i doi C!n+alloJ) prin&ii lui 3lin!- 9ar$s! /i 0 m%i) c nd !a tr!cu p! l ng !i# !ra /m%rcat !l!gant) /ntr-un costum %l!umarin d! mtas!) cu prul str ns la spat! cu o panglic lat d! argint) d!scop!rindu-i "a&a s!,!r- 3rta !Bact ca 8sa%!ll! > s!mna at t d! mult) /nc t Clar$ ar "i ,rut s /ntind o m n i s i-o pun p! umr- 9ar$s! totui pr!a "oart! trist) c+iar i c nd 0 m%!a) iar Clar$ s! g ndiA i aduce aminte de Ma,, ca i Isabelle, i se $ndete ct de mult i-ar "i plcut lui seara asta. Clar$7 8sa%!ll! s! r!p!0i s co%oar! tr!pt!l! d! la intrar!) cu prul n!gru "lutur nd /n urma !i- Du purta niciuna dintr! roc+iil! p! car! i l! artas! lui Clar$ mai d!,r!m!) ci o incr!di%il roc+i! d! satin auriu) car!-i str ng!a trupul ca p!tal!l! /nc+is! al! unui %o%oc d! "loar!- 5n picioar! a,!a sandal! cu toc cui) iar Clar$ /i adus! amint! c! /i spus!s! 8sa%!ll! odat d!spr! c t d! mult /i plc!au tocuril! /nalt!) i r s! /n sin!a !i 3r&i "antastic! 9ul&um!sc- Clar$ tras!) pu&in /n"umurat) d! mat!rialul dia"an al roc+i!i argintii1ra pro%a%il c!l mai "!minin lucru p! car! /l purtas! ,r!odat) /i lsa um!rii d!scop!ri&i i) ori d! c t! ori /i sim&!a , r"uril! prului g dil ndu-i pi!l!a) tr!%uia s-i /n%u! dorin&a d! a cuta un pulo,!r sau un +anorac /n car! s s! ascund Hi "u la "!l8sa%!ll! s! apl!c s-i opt!asc la ur!c+!A Jac! nu-i aiciClar$ %tu /n r!trag!r! 3tunci und!@< 3l!c spun! c s-ar put!a s "i! /n pia&) und! or s "i! "ocuril! d! arti"icii- 5mi par! ru) dar +a%ar n-am c!-i cu !lClar$ ridic din um!ri) /nc!rc nd s-i ascund d!0amgir!a 1-n r!gul3l!c i 3lin! s! rostogolir din cas /n urma lui 8sa%!ll!) 3lin! /ntr-o roc+i! rou aprins) car!-i "c!a prul s arat! i0%itor d! n!gru- 3l!c s! /m%rcas! ca d! o%ic!i) /ntr-un pulo,!r i pantaloni /nc+ii la culoar!) d!i Clar$ tr!%ui s admit c) /n s" rit) pulo,!rul pr!a s nu ai% nicio ruptur ,i0i%il- 1l /i 0 m%i lui Clar$) iar !a s! g ndi) surprins) c ntr-adevr arta alt"!l- Cum,a mai uor) d! parc i s! luas! o po,ar d! p! um!ri D-am mai "ost niciodat la o sr%toar! und! s "i! i r!pudia&i) 0is! 3lin!) pri,ind cu n!r,o0itat! p! strad) und! o "at spiridu) al cr!i pr lung !ra /mpl!tit cu "lori > nu) s! cor!ct Clar$) prul !i era din "lori) unit! prin lu*!ri ,!r0i) d!lica&i >) smuls! c t!,a "lori dintr-un co susp!ndat) s! uit la !l! g nditoar!) i l! m nc-

I s-&i plac) 0is! 8sa%!ll!- 1i tiu s s! distr!0!'! "cu s!mn d! rmas-%un prin&ilor !i i pornir ctr! pia&) Clar$ continu nd s s! lupt! cu impulsul d! a-i acop!ri *umtat!a d! sus a corpului /ncruci ndu-i %ra&!l! p!st! pi!pt- 2oc+ia s! /n"oia p! l ng picioar!l! !i) ca "umul /n, ltorat d! , nt- 1a /i aminti d! "umul car! s! /nl&as! p!st! 3licant! mai d!,r!m! /n 0iua ac!!a i s! /n"ior .alut7 0is! 8sa%!ll!Clar$ /i ridic pri,ir!a i /i 0ri p! .imon i p! 9aia ,!nind spr! !i) p! strad- Du-l ,0us! p! .imon aproap! toat 0iua# "us!s! la .al) ca s asist! la /ntrunir!a pr!liminar a Consiliului) p!ntru c) spus!s! !l) !ra curios s ,ad p! cin! al!g!au s ocup! "otoliul ,ampirilor /n Consiliu- Clar$ nu i-o put!a imagina p! 9aia purt nd c!,a /ntr-at t d! "!minin cum ar "i o roc+i! i) /ntr-ad!,r) !ra /m%rcat /n pantaloni d! camu"la* largi i cu tali! *oas) i un tricou n!gru) p! car! scria 3'1L1M8 3293) iar su% ac!st! cu,int! !rau d!s!nat! nit! 0aruri- 1ra un tricou d! *uctor) g ndi Clar$) /ntr!% ndu-s! dac 9aia c+iar !ra *uctor sau purta tricoul doar ca s-l impr!sion!0! p! .imon- 6ac !ra aa) atunci al!s!s! %in! ? duc!&i /n Cia&a 5ng!rului< 9aia i .imon r!cunoscur c da i o pornir ctr! Calat /mpr!un) /ntr-un grup pri!t!nos- .imon rmas! mai /n urm) ca s a*ung l ng Clar$# m!rs!r o ,r!m! /n tc!r!- 1ra %in! doar s "i! din nou at t d! aproap! d! .imon > !l "us!s! prima p!rsoan p! car! ,ois! !a s-o ,ad d! cum s! /ntors!s! /n 3licant!- 5l /m%r&ias! "oart! str ns) %ucuroas c !ra /ntr!g) i /i atins!s! C!c!t!a d! p! "runt! =!-a sal,at< /ntr!%as! !a) disp!rat s aud c c!!a c! "cus! p!ntru !l nu "us!s! "r niciun rost 9-a sal,at) rspuns!s! !l 9i-a dori s &i-o pot t!rg!) 0is!s! !a- 3 ,r!a s tiu c! &i s-ar put!a /nt mpla din cau0a !i1l o luas! d! /nc+!i!tura m inii i /i dus!s! %l nd m na /n *os) p! l ng corp ?om at!pta) 0is!s! !l) i ,om ,!d!a5l studias! /nd!aproap!) dar tr!%uis! s admit c C!c!t!a nu pr!a s-l "i a"!ctat /n niciun "!l ,i0i%il- 1l pr!a s "i! ac!lai ca /ntotd!auna- 6oar .imon- Dumai c /nc!pus! s-i pi!pt!n! prul un pic alt"!l) ca s-i acop!r! C!c!t!a# dac nu tiai dinaint! c !ra acolo) n-ai "i g+icit Cum a "ost !din&a< /l /ntr!% Clar$ acum) c!rc!t ndu-l iari cu pri,ir!a din cap p n-n tlpi) ca s ,ad dac s! /m%rcas! d! sr%toar!Du s! gtis!) dar !a nu l-ar "i putut /n,inui > *!anii i tricoul p! car! l! purta !rau tot c! a,!a !l d! /m%rcat C! cin! au al!s< * (u p! 2ap+a!l) rspuns! .imon) sun nd d! parc ar "i "ost mul&umit d! astaC! un alt ,ampir- 3r! un num! pr!t!n&ios- Dig+ts+ad!8 sau c!,a d! g!nul sta Htii) m-au /ntr!%at dac n-a ,r!a s d!s!n!0 !u sim%olul Doului Consiliu) 0is! Clar$- 1 o onoar!- 3m 0is c da- I s ai% runa Consiliului /ncon*urat d! sim%oluril! c!lor patru n!amuri d! r!pudia&i- I lun p!ntru , rcolaci) i m g nd!am la un tri"oi cu patru "oi p!ntru spirit!l! naturii- I cart! d! "arm!c! p!ntru ,r*itori- 6ar nu-mi ,in! nicio id!! p!ntru ,ampiri C!-ai 0ic! d! un col&< sug!r .imon- Coat! unul din car! s picur! s ng!Hi /i d!0,!li din&ii 9!rsi) 0is! Clar$- 3sta-mi ! d! mar! a*utor 9 %ucur c &i-au c!rut-o &i!) 0is! .imon) mai s!rios- 9!ri&i onoar!a- 9!ri&i o m!dali!) s!rios) p!ntru c!!a c! ai "cut tu- Cu runa 3lian&!i i toat! c!l!lalt!Clar$ ridic din um!ri Du tiu c! s 0ic- ?r!au s spun) %tlia a%ia d!-a durat 0!c! minut!) la urma 8 ;m%ra nop&ii Tl%- !ngl!0U-

urm!lor- Du tiu c t am "ost !u d! a*utor 1u am "ost n %tlia ac!!a) Clar$) 0is! .imon- Coat! c-a durat ,r!o 0!c! minut!) dar au "ost c!l! mai cumplit! 0!c! minut! din ,ia&a m!a- Hi nu pr!a ,r!au s ,or%!sc d!spr! asta- 6ar pot s pun pariu c i /n al!a 0!c! minut! ar "i "ost mult mai mul&i mor&i) dac n-ai "i "ost tu- 6! alt"!l) %tlia a "ost doar o part! din toat po,!st!a- 6ac nu ai "i "cut tu c! ai "cut) atunci n-ar !Bista acum niciun Consiliu Dou- 3m "i , ntori d! um%r! i r!pudia&i ur ndu-n! unii p! al&ii) /n loc s "im , ntori d! um%r! i r!pudia&i m!rg nd la o p!tr!c!r! /mpr!unClar$ sim&i un nod /n g t i /i a&inti pri,ir!a dr!pt /naint!) impun ndu-i s nu lcrim!0! 9ul&um!sc) .imonHo,i) dar at t d! ,ag) /nc t oricin! altcin!,a /n a"ar d! .imon n-ar "i r!marcat6ar !l r!marcas! C! s-a /nt mplat< o /ntr!% !l 9 /ntr!%am doar c! o s "ac!m c nd o s n! /ntoarc!m acas) 0is! !a- ?r!au s spun) tiu c 9agnus a a,ut gri* d! mama ta ca s nu s! /ngri*or!0! c ai pl!cat) dar@ coala- 3m pi!rdut o grmad- Hi nici mcar nu tiu dac@ =u n-o s t! /ntorci) 0is! .imon) linitit- Cr!0i c nu tiu asta< 1ti , ntor d! um%r! acum- I s-&i /nc+!i !duca&ia la 8nstitut 4in!) dar tu< =u !ti ,ampir- I s t! /ntorci pur i simplu la coal< 6a) 0is! .imon) surprin0 nd-o- 9 /ntorc- ?r!au o ,ia& normal) p! c t ! cu putin& aa c!,a- ?r!au lic!u i col!giu i toat! c!l!lalt!1a /i str ns! m na 3tunci ar tr!%ui s l! ai- 5i 0 m%i- 4in!/n&!l!s) toat lum!a o s /nn!%un!asc atunci c nd o s t!-ar&i la coal I s /nn!%un!asc< 6! c!< C!ntru c !ti mult mai s!B$ acum d!c t atunci c nd ai pl!cat- 1a ridic din um!ri- 1 ad!,rat- Cro%a%il c &i s! trag! d! la "aptul c !ti ,ampir.imon pru %uimcit .unt mai s!B$ acum< D!gr!it- ?r!au s spun) uit-t! la tip!l!-al!a dou d! colo- 3m ndou sunt l!inat! dup tin!5i art la ,r!o c &i,a m!tri /n "a&a lor) und! 8sa%!ll! i 9aia o luas!r /naint! i m!rg!au una l ng alta) cu cap!t!l! /ntoars! una spr! c!alalt.imon s! uit i !l spr! "!t!- Clar$ ar "i putut s *ur! c rois! Nu< ;n!ori stau una l ng alta) opt!sc i s! 3olbea la min!- Ea%ar n-am d!spr! c!-i ,or%a Fir!t! c nu) r n*i Clar$- .racul d! tin!) cu dou "!t! drgu&! car! ri,ali0!a0 p!ntru dragost!a ta- 3i ,ia& gr!a 4in!- 3tunci spun!-mi tu p! car! s-o al!g 1Bclus7 3sta d!pind! d! tin!5i co%or/ din nou ,oc!a ;it!) po&i s t! /nt ln!ti cu oricin! ,r!i tu) iar !u o s t! spri*in total- .unt trup i su"l!t p!ntru spri*in- .pri*in ! al doil!a num! al m!u ?as0ic de asta nu mi-ai spus niciodat car! ! al doil!a num! al tu- 9i-am /nc+ipuit !u c tr!%uia s "i! c!,a d! toat *!naClar$ /i ignor r!marca 6ar promit!-mi c!,a) %in!< Htiu !u cum "ac "!t!l!- Htiu c ursc ca %i!&ii cu car! s! /nt ln!sc s ai% o "at dr!pt c!a mai %un pri!t!n- Cromit!-mi c n-o s m sco&i din ,ia&a ta d!"initi,- C tot o s mai put!m pi!rd! ,r!m!a /mpr!un) un!ori ;n!ori< .imon cltin din cap- Clar$) nu !ti 0dra,n7 1i i s! str ns! inima ?r!i s spui@

* 6reau s spun c nu m-a /nt lni niciodat cu o "at car! ar insista s t! scot din ,ia&a m!a- Du ! n!gocia%il- ?r!i o %ucat din acest "a%ulos< > i art spr! !l /nsui- 1i %in!) c!a mai %un pri!t!n a m!a ,in! la pac+!t cu !l- D-o s t! scot din ,ia&a m!a) Clar$) nu mai mult d!c t mi-a tia m na dr!apt i i-a da-o cui,a cadou d! ?al!ntin!Os 6a$ .c r%os) 0is! Clar$- C+iar tr!%ui!< 1l r n*i =r!%ui!Cia&a 5ng!rului !ra aproap! d! n!r!cunoscut- Calatul !ra luminat al% /n captul /nd!prtat al pi!&!i) /n part! ascuns d! o pdur! d!as d! copaci uriai) planta&i /n mi*locul pi!&!i- 1rau /n mod !,id!nt produsul magi!i > d!i) g ndi Clar$) amintindui d! a%ilitat!a lui 9agnus d! a t!rp!li c t ai clipi mo%ili!r i c!ti d! ca"!a d! prin 9an+attan) poat! c !rau c+iar copaci ad!,ra&i) transplanta&i- Copacii s! /nl&au aproap! c t turnuril! d!monilor) trunc+iuril! lor argintii "iind /n"urat! cu panglici) iar cr!ngil! "iind /n,luit! d! plas! ,!r0i) a%ia ,i0i%il!) cu %!cul!&! colorat!- Cia&a miros!a a "lori al%!) a "um i a "run0!- 6! *ur /mpr!*ur !rau /ntins! m!s! i %nci lungi) iar grupuri d! , ntori d! um%r! i d! r!pudia&i s! /m%ul0!au /n *urul lor) r 0 nd) % nd i ,or%ind- =otui) /n po"ida r s!t!lor) !Bista i c!,a mo+or t am!st!cat /n atmos"!ra sr%tor!asc > o m +nir! pr!0!nt umr la umr cu %ucuria9aga0in!l! c! mrgin!au pia&a a,!au uil! larg d!sc+is!) lumina r!,rs ndu-s! din !l! p! caldar m- C!tr!cr!&ii intrau i i!!au purt nd platouri cu m ncar! i pa+ar! cu picior lung plin! cu ,in i lic+id! ,iu-colorat!- .imon s! uit la o (!lpi!) car! tr!c!a p! l ng !l duc nd un pa+ar cu un "luid al%astru) i ridic din spr nc!an Du ! ca la p!tr!c!r!a lui 9agnus) /l liniti 8sa%!ll!- =ot c!-i aici ar tr!%ui s poat "i %ut /n siguran&* Ar trebui5 0is! 3lin!) pr nd /ngri*orat3l!c arunc o pri,ir! spr! minipdur!) luminil! colorat! r!"l!ct ndu-s! /n irisuril! al%astr! al! oc+ilor si- 9agnus stt!a la um%ra unui copac) discut nd cu o "at /n roc+i! al%) cu o coam d! pr at!n-d!sc+is- 1a s! /ntoars! c nd 9agnus s! uit /nspr! !i) iar Clar$ /i /ncruci p!ntru o clip oc+ii cu !a) d! la distan&- 1ra c!,a "amiliar la !a) d!i Clar$ n-a "i putut spun! c! anum!9agnus s! d!sprins! din locul lui i ,!ni ctr! !i) iar "ata cu car! ,or%is! s! str!cur /n um%r!l! copacilor i dispru- 1l !ra /m%rcat ca un g!ntl!man din !poca ,ictorian) cu un "rac lung i n!gru) p!st! o ,!st d! mtas! ,iol!t- Col&ul un!i %atist! %rodat! cu ini&ial!l! 9-4- s! i&!a din %u0unarul ,!st!i sal! 6rgu& ,!st) 0is! 3l!c) cu un 0 m%!t 3i ,r!a una !Bact ca asta< /ntr!% 9agnus- 6! oric! culoar! pr!"!ri) "ir!t! Du pr!a-mi %at !u capul cu +ain!l!) prot!st 3l!c Hi asta-mi plac! mi! la tin!) anun& 9agnus) d!i mi-ar plc!a d!opotri, dac ai a,!a) pro%a%il) un costum d! d!sign!r- C! spui< 6olc!< N!gna< 3rmani< 3l!c %ol%orosi c!,a i 8sa%!ll! r s!) iar 9agnus s! "olosi d! pril!* s s! apl!c! spr! Clar$ i s-i opt!asc la ur!c+! =r!pt!l! Calatului 3cordurilor- 6u-t!7 1a ddu s-l /ntr!%! c! ,oia s spun) dar !l d!*a s! /ntors!s! la 3l!c i la c!ilal&i6! alt"!l) a,!a %nuiala c tia i singur- 5l str ns! p! .imon d! /nc+!i!tura m inii c nd pl!c) iar !l s! /ntoars! s-i 0 m%!asc) /naint! s r!,in la con,!rsa&ia lui cu 9aia1a o lu p! la margin!a pdurii magic!) str%t nd pia&a) intr nd i i!ind din um%r!- Copacii a*ung!au p n la picioar!l! tr!pt!lor Calatului) i d! ac!!a) pro%a%il) tr!pt!l! !rau aproap! pustii- 6!i nu /n /ntr!gim!- 3runc nd o pri,ir! spr! ui) Clar$ putu d!slui o silu!t /ntun!cat cunoscut) st nd /n um%ra un!i coloan!- 8nima

/nc!pu s-i %at mai r!p!d!Jac!=r!%ui s-i ridic! "ust!l! /n m ini ca s urc! scara) d! t!am c ar put!a clca p! !l!) s" iind mat!rialul d!licat- 5i 0is! c mai %in! ar "i "ost /m%rcat /n +ain! o%inuit!) c nd s! apropi! d! Jac!) car! stt!a cu spat!l! spri*init d! coloan) uit ndu-s! /n gol) spr! pia&- 1l purta c!l! mai mundan! +ain! al! lui > *!ani) o cma al% i o *ac+!t n!agr p! d!asupra- Hi aproap! p!ntru prima oar d! c nd /l cunot!a) s! g ndi !a) pr!a s nu ai% nicio arm1a s! sim&i d!odat /mpopo&onat- .! opri la mic distan& d! !l) n!tiind c! s spun6! parc ar "i sim&it-o acolo) Jac! /i ridic oc+ii- Min!a c!,a /n poal) o%s!r, !a) o cas!t arginti!- 3rta o%osit- 3,!a c!arcn! su% oc+i i prul lui d! aur pal !ra ciu"ulit- Fcu oc+ii mari Clar$< Cin! altcin!,a< 1l nu 0 m%i Du s!m!ni cu tin! 6in cau0a roc+i!i- D!t!0i cu m na mat!rialul) /n"umur ndu-s!- 6! o%ic!i) nu port lucruri at t d!@ "rumoas! 5ntotd!auna ar&i minunat) 0is! !l1a /i aminti c nd /i spus!s! !l prima oar c ! "rumoas) /n s!ra 8nstitutului- Hi nu i-o spus!s! ca p! un complim!nt) ci ca p! o constatar!) la "!l cum !ra "aptul c a,!a prul rou i c-i plc!a s d!s!n!0! 6ar ar&i@ distant- 6! parc n-a put!a s t! ating1a ,!ni la !l i s! a!0 alturi) p! tr!apta larg din capul scrii- .im&!a piatra r!c! prin mat!rialul su%&ir! al roc+i!i- 5ntins! o m n spr! !l# tr!mura pu&in) d!stul c t s "i! ,i0i%il 3ting!-m) 0is! !a- 6ac ,r!i1l /i lu m na i o dus! p! o%ra0ul lui p!ntru o clip- 3poi i-o a!0 /napoi /n poal- Clar$ s! /n"ior pu&in) amintindu-i c! spus!s! 3lin! mai d!,r!m!) /n dormitorul lui 8sa%!ll!- FCoat! c nu mai ! at t d! int!r!sat d! tin!- ?r!au s spun) acum) odat c! nu mai ! int!r0is-G 1l spus!s! c ea arta distant) /ns !Bpr!sia din oc+ii lui !ra la "!l d! /nd!prtat ca o galaBi! d! la margin!a ;ni,!rsului C!-i /n cuti!< /ntr!% !a1l /nc &in!a str ns /ntr-o m n cas!ta d! argint- 1ra un o%i!ct car! pr!a scump) d!licat incrustat cu un mod!l cu psri 3m tr!cut p! la 3matis mai d!,r!m!) a0i) s t! caut p! tin!) 0is! !l- 6ar nu !rai acolo- 3a c am stat d! ,or% cu !a- 9i-a dat asta) art !l spr! cuti!- 8-a apar&inut tatlui m!uC!ntru o clip) !a s! uit lung la !l) "r s /n&!l!ag- A "ost a lui 6alentine5 s! g ndi !a) iar apoi) cu o tr!srir!A (u, nu asta vrea s spun. 4in!/n&!l!s) 0is! !a) 3matis a "ost cstorit cu .t!p+!n E!rondal! 9-am uitat prin !a) 0is! !l- 3m citit scrisoril!) paginil! d! *urnal- 3m cr!0ut c dac "ac asta a put!a s simt un soi d! con!Biun! cu !l- 6intr! pagini s sar %rusc c!,a car! s-mi spunA F6a) ac!sta ! tatl tu7G- 6ar nu simt nimic- Iricin! ar "i putut scri! lucruril! ast!a Jac!) 0is! !a) %l nd Hi /nc o c+!stiun!) 0is! !l- 1u nu mai am un num!) nu-i aa< Du sunt Jonat+an C+ristop+!r > sta a "ost altcin!,a- 6ar ! num!l! cu car! am "ost o%inuit Cin! &i-a dat por!cla Jac!< Mi-ai nscocit-o tu /nsu&i< Jac! cltin din cap Du- ?al!ntin! m-a numit /ntotd!auna Jonat+an- Hi tot aa mi-au spus i c!i d! la 8nstitut) la /nc!put) c nd am ,!nit la !i- Du s-a pus niciodat pro%l!ma c o s a*ung s cr!d c num!l! m!u !ra Jonat+an C+ristop+!r) tii > a "ost din /nt mplar!-

9i-am d!dus num!l! din *urnalul tatlui m!u) dar nu d!spr! min! scria !l acolo- Du progr!s!l! m!l! l! /nr!gistra- Ci p! al! lui .!%@ al! lui Jonat+an- 3a c prima oar c nd i-am spus lui 9ar$s! c al doil!a num! al m!u !ra C+ristop+!r) !a i-a 0is c pro%a%il /i amintis! !a gr!it i c al doil!a num! al "iului lui 9ic+a!l !ra C+ristop+!r- =r!cus!r ani mul&i) la urma urm!lor- 6ar atunci a /nc!put ca s-mi spun Jac!- 3 "ost d! parc ar "i ,rut s-mi d!a un num! nou) c!,a car! s-i apar&in !i) l!gat d! ,ia&a m!a din D!J Kor(- 8ar mi! mi-a plcut- Du mi-a mai plcut niciodat Jonat+an5n, rt!a cutia /n m ini 9 /ntr!% dac 9ar$s! a tiut sau a g+icit) dar pur i simplu n-a ,rut s ti!- 1a m iu%!a@ i nu ,oia s cr!ad Hi tocmai d! ac!!a a "ost at t d! suprat c nd a a"lat c erai "iul lui ?al!ntin!) 0is! Clar$- C!ntru c s-a g ndit c ar "i tr!%uit s ti! d!*a- C!ntru c /ntr-un "!l tius!- 6ar nu ,r!m niciodat s cr!d!m lucruri ca sta d!spr! p!rsoan!l! p! car! l! iu%im- Hi) Jac!) a a,ut dr!ptat! /n pri,in&a ta- 3 a,ut dr!ptat! d!spr! cin! !rai tu d! "apt- Hi tu ai un num!- Dum!l! tu ! Jac!- Du ?al!ntin! &i-a dat num!l! sta) ci 9ar$s!- .ingurul lucru car! "ac! un num! important > i la "!l !st! i cu num!l! tu > !st! c /&i !st! dat d! cin!,a car! t! iu%!t! Jac! i mai cum< 0is! !l- Jac! E!rondal!< I+) t! rog) 0is! !a- 1ti Jac! <i$3t-ood. Htii asta1l /i ridic oc+ii spr! !a- L!n!l! /i /n,luiau /ntr-o um%r d!as) /ntun!c ndu-l! aurul- 1a s! g ndi c arta c!,a mai pu&in distant) d!i pro%a%il c asta !ra doar /n mint!a !i Coat! c !ti o p!rsoan di"!rit d! c!a car! ai cr!0ut c !ti) continu !a) sp!r nd din tot su"l!tul c !l ,a /n&!l!g! c! ,oia s spun- 6ar nim!ni nu d!,in! o cu totul alt p!rsoan p!st! noapt!- 6oar p!ntru c ai a"lat c .t!p+!n !st! tatl tu %iologic n-o s t! "ac automat s-l iu%!ti- Hi nici nu tr!%ui!- ?al!ntin! n-a "ost tatl tu ad!,rat) dar nu p!ntru c nu ai s ng!l! lui /n ,!n!- Du a "ost tatl tu ad!,rat) p!ntru c nu s-a purtat ca un tat- D-a a,ut gri* d! tin!- 5ntotd!auna so&ii 'ig+tJood au "ost c!i car! au a,ut gri* d! tin!- +i sunt "amilia ta- 'a "!l cum mama i 'u(! sunt "amilia m!a- 5ntins! m na ca s-i ating umrul) dar s! r0g ndi i /i tras! m na /napoi- 5mi par! ru) 0is! !a- 1u /&i &in pr!l!g!ri) i tu pro%a%il c ai ,!nit aici ca s "ii singur 3i dr!ptat!) 0is! !lClar$ sim&i c rm n! "r a!r 4in!) atunci- Cl!c.! ridic /n picioar!) uit nd s-i &in roc+ia) i aproap! clc p! ti, Clar$7 's nd cas!ta *os) Jac! s! ridic /n picioar!- Clar$) stai- Du asta am ,rut s spun- D-am ,rut s spun c ,oiam s "iu singur- 3m ,rut s spun c ai dr!ptat! d!spr! ?al!ntin!@ d!spr! 'ig+tJood@ 1a s! /ntoars! ca s s! uit! la !l- .tt!a p! *umtat! /n um%r) luminil! colorat! strlucitoar! al! p!tr!c!rii d! *os arunc nd p!t! ciudat! p! pi!l!a lui- .! g ndi la prima oar c nd /l ,0us!- .! g ndi c i s! prus! c s!mna cu un l!u- Frumos i mortal- 3cum i s! pr!a alt"!l- Ca,0a ac!!a d! duritat!) d!"!nsi,) p! car! o purta ca p! o armur) disprus!) iar !l /i purta /n sc+im% rnil!) la ,!d!r!) cu m ndri!Dici mcar nu "olosis! st!la ca s-i ,ind!c! rnil! d! p! "a&) d!-a lungul maBilarului) i d! la g t) und! i s! ,!d!a pi!l!a d! d!asupra gul!rului- 6ar arta /nc "rumos /n oc+ii !i) mai "rumos ca /naint!) p!ntru c acum i s! pr!a uman > uman i r!al Htii) 0is! !a) 3lin! a spus c poat! n-ai mai "i int!r!sat- Du acum) c nd nu mai ! int!r0is- 3cum) c nd ai put!a "i cu min! dac ai ,r!a.! /n"ior pu&in) /n roc+ia !i su%&ir!) /ncruci ndu-i %ra&!l! la pi!pt 1-ad!,rat< Du !ti@ int!r!sat< * Interesat5 6! parc-ai "i o@ o cart! sau o tir!< Du) nu sunt int!r!sat- Sunt@

.! /ntr!rups!) cut nd cu, ntul aa cum ar cuta cin!,a /ntr!ruptorul p! /ntun!ric 9ai &ii mint! c! &i-am spus< 6!spr! cum sim&!am c "aptul c !rai sora m!a !ra ca un soi d! glum cosmic p! s!ama m!a< C! s!ama am ndurora< 9ai &in mint! D-am cr!0ut niciodat asta) 0is! !l- 3dic) am cr!0ut /ntr-un "!l > i-am p!rmis s m duc la disp!rar!) dar n-am sim&it aa niciodat- D-am sim&it niciodat c tu !ti sora m!a- C!ntru c nu a,!am p!ntru tin! s!ntim!nt!l! p! car! tr!%ui! s l! ai p!ntru o sor- 6ar asta nu /ns!mna c nu mi s! pr!a c !ti o part! din min!5ntotd!auna mi s-a prut aaI%s!r, ndu-i !Bpr!sia n!dum!rit) !l s! /ntr!rups!) cu un 0gomot d! n!r%dar! Du spun asta cum ar tr!%ui- Clar$) am ur t "i!car! s!cund /n car! m-am g ndit c !rai sora m!a- 3m ur t "i!car! clip /n car! m-am g ndit c sim&!am p!ntru tin! c!,a c! do,!d!a c !ram anormal- 6ar@ 6ar ce5 8nima lui Clar$ %t!a cu at ta put!r!) /nc t o "c!a s s! simt mai mult d!c t doar am!&it 3m ,0ut c! plc!r! /i "c!a lui ?al!ntin! s ,ad c! sim&!am p!ntru tin!- C! sim&!ai p!ntru min!- 1l s-a "olosit d! asta ca d! o arm /mpotri,a noastr- Hi d!ac!!a l-am ur t- 9ai mult d!c t oric! mi-a "cut !l ,r!odat) asta m-a "cut s-l ursc i s m /ntorc /mpotri,a lui) i poat! c+iar a,!am n!,oi! s "ac asta- C!ntru c au "ost mom!nt! /n car! n-am tiut dac ,oiam s-l urm!0 sau nu- 3 "ost o al!g!r! gr!a) mai gr!a d!c t /mi plac! s-mi amint!sc?oc!a lui suna g tuit 1u t!-am /ntr!%at odat dac a,!am d! al!s) /i r!aminti Clar$- Hi tu ai 0isA F/ntotd!auna a,!m d! al!sG- =u ai al!s /mpotri,a lui ?al!ntin!- 5n c!l! din urm) asta a "ost al!g!r!a p! car! ai "cut-o tu i nu cont!a0 c t d! gr!u &i-a "ost- Cont!a0 c ai "cut-o Htiu) 0is! Jac!- .pun!am doar c m g nd!sc c am al!s aa /n part! datorit &i!- 6! c nd t!-am cunoscut) tot c! am "cut a "ost /n part! datorit &i!- Du pot s m d!sprind d! tin!) Clar$ > nici cu inima) nici cu s ng!l!) nici cu mint!a sau oricar! alt part! din min!- Hi nici nu ,r!au Du ,r!i< opti !a1l "cu un pas spr! !a- Cri,ir!a lui !ra a&intit p! "a&a !i) d! parc nu i-o put!a d!0lipi 5ntotd!auna am cr!0ut c dragost!a t! "ac! nt ng- =! "ac! sla%- ;n , ntor d! um%r! prost- A iubi nseamn a distru$e. 3sta am cr!0ut1a /i muc %u0a) dar nici ca nu-i put!a d!0lipi pri,ir!a d! la !l I%inuiam s cr!d c a "i un %un r0%oinic /ns!mna s nu-&i p!s!) 0is! !l- 6! nimic- 9ai al!s d! tin! /nsu&i- 3m riscat d! c t! ori am putut- 9-am aruncat /n cal!a d!monilor- Cr!d c l-am i "cut p! 3l!c s s! simt un lupttor compl!Bat) numai p!ntru c !l ,oia s triasc- Jac! 0 m%i str m%- Hi apoi t!-am /nt lnit p! tin!- =u !rai o mundan- .la%- Du o lupttoar!- Diciodat antr!nat- Hi atunci am ,0ut c t d! mult o iu%!ai p! mama ta) c t /l iu%!ai p! .imon) cum intrai i /n iad ca s-i sal,!0i- =u c3iar ai intrat /n +ot!lul ac!lor ,ampiri- ? ntori d! um%r! cu un d!c!niu d! !Bp!ri!n& n-ar "i /ndr0nit asta- 6ragost!a p! tin! nu t! "c!a sla%) ci mai put!rnic d!c t p! oricin! cunoscus!m !u ,r!odat- Hi mi-am dat s!ama c !u !ram c!l sla%* (u! Clar$ !ra ocat- Du !ti sla% Coat! c nu mai suntFcu /nc un pas) iar acum !ra d!stul d! aproap! c t s-o ating ?al!ntin! n-a putut s cr!ad c !u /l ucis!s!m p! Jonat+an) 0is! !l- D-a putut s cr!ad) p!ntru c !u !ram c!l sla%) iar Jonat+an !ra c!l cu mai mult pr!gtir!6up toat! pro%a%ilit&il!) !l ar "i tr!%uit s m ucid p! min!- 3proap! c-a "cut-o-

6ar !u m-am g ndit la tine > t!-am ,0ut acolo) "oart! clar) d! parc ai "i stat /n "a&a m!a) pri,indu-m) i am tiut c ,oiam s tri!sc) ,oiam ac!st lucru mai mult d!c t ,ois!m oric! altc!,a ,r!odat) dac numai aa /&i mai put!am ,!d!a c+ipul /nc o dat1a i-ar "i dorit s s! poat mica) i-ar "i dorit s-i poat /ntind! m na s-l ating) dar nu put!a- 4ra&!l! !i pr!au parali0at! p! l ng corp- Fa&a lui !ra aproap! d! a !i) at t d! aproap!) /nc t !a /i put!a ,!d!a propria "a& r!"l!ctat /n pupil!l! oc+ilor lui Hi acum m uit la tin!) 0is! !l) iar tu m /ntr!%i dac t! mai ,r!au) d! parc a put!a s /nc!t!0 s t! iu%!sc- 6! parc a ,r!a s r!nun& la c!!a c! m "ac! mai put!rnic d!c t m-a "cut oric! altc!,a ,r!odat- D-am /ndr0nit niciodat /naint! s drui!sc pr!a mult din min! altcui,a > pr&i mici din min! so&ilor 'ig+tJood) lui 8sa%!ll! i lui 3l!c) dar a "ost n!,oi! d! ani lungi p!ntru asta >) /ns) Clar$) d! c nd t!-am ,0ut prima oar) &i-am apar&inut /n /ntr!gim!- 5nc sunt al tu- 6ac m ,r!iC!ntru o "rac&iun! d! s!cund) !a rmas! n!micat- 3poi) cum,a) /l apuc d! cma i /l tras! spr! !a- 1l o /ncon*ur cu %ra&!l!) aproap! ridic nd-o d! la pm nt) i apoi o srut > sau !a /l srut p! !l) nu tia sigur i nici nu conta- .-i simt gura p!st! a !i !ra !l!ctri0ant# m inil! !i /l apucar d! %ra&! i /l str ng!au) trg ndu-l i mai mult ctr! !a- .-i simt prin cma inima %t ndu-i o "c!a s-i piard capul d! "!ricir!- Dicio alt inim nu %t!a ca a lui Jac!) nici n-ar "i putut ,r!odat1l /i ddu drumul) /n c!l! din urm) i !a tras! a!r /n pi!pt cu n!sa& > uitas! s r!spir!- 1l /i &inu "a&a /n palm!) m ng indu-i uor o%ra*ii cu , r"ul d!g!t!lor- 'umina s! /ntors!s! /n oc+ii lui) la "!l d! strlucitoar! cum "us!s! l ng lac) dar acum licri i-o sc nt!i! rutcioas /n !i Co"tim) 0is! !l- D-a "ost pr!a ru) nu-i aa) c+iar dac n-a "ost int!r0is< 3 "ost mai ru) 0is! !a) r 0 nd tr!murat Htii) 0is! !l) apl!c ndu-s! s-i ating %u0!l! cu %u0!l! lui) dac p!ntru lipsa interdic)iei /&i "c!ai tu gri*i) ai put!a /nc s-mi int!r0ici s "ac un!l! lucruri C! "!l d! lucruri< 1a /i sim&i 0 m%!tul p! %u0! 'ucruri ca sta6up o ,r!m!) co%or r tr!pt!l! i intrar /n pia&) und! mul&im!a /nc!pus! s s! str ng) anticip nd "ocuril! d! arti"icii- 8sa%!ll! i c!ilal&i /i gsis!r o mas) /ntr-un col& al pi!&!i) i s! adunas!r /n *urul !i) p! %nci i p! scaun!- 3propiindu-s! d! grup) Clar$ s! pr!gti s-i r!trag m na dintr-a lui Jac!@ dar s! opri- Cut!au s s! &in d! m n) dac ,oiau !i- Du !ra nimic ru /n asta- L ndul aproap! c-i ti! rsu"lar!a 3&i ,!nit7 8sa%!ll! dans spr! !i /nc ntat) duc nd /n m n un pa+ar cu un lic+id "ucsia) p! car! i-l /ntins! lui Clar$- 4!a i tu7 Clar$ /l pri,i pi!0i I s m pr!"ac /ntr-o ro0toar!< Cu&in /ncr!d!r!7 Cr!d c ! suc d! cpun!) 0is! 8sa%!ll!- Iricum) ! d!liciosJac!< 5i o"!ri lui pa+arul .unt %r%at) /i spus! !l) iar %r%a&ii nu consum %uturi ro0- Ci du-t!) "!m!i!) i adu-mi c!,a maro 9aro< s! str m% 8sa%!ll! 9aroul !st! o culoar! %r%t!asc) 0is! Jac! i o tras! p! 8sa%!ll! d! o u,i& r!%!l- 6! "apt) uit!@ 3l!c /l poart3l!c s! uit posomor t /n *os) la pulo,!rul lui 1ra n!gru) 0is! !l- 6ar s-a d!colorat 3i put!a s-l asort!0i cu o %!nti& d! cap cu pai!t!) sug!r 9agnus) o"!rindu-i

part!n!rului su c!,a al%astru i sc nt!i!tor- 6oar o sug!sti! 2!0ist ispit!i) 3l!c7 .imon stt!a p! margin!a unui 0id scund) cu 9aia l ng !l) d!i pr!a s "i! ad ncit /n con,!rsa&i! cu 3lin!- I s ar&i ca Ili,ia D!Jton-Jo+n /n ?anadu. .unt lucruri i mai r!l!) r!marc 9agnus.imon s! ridic d! p! 0id i ,!ni p n la Clar$ i Jac!- Cu m inil! /n %u0unar!l! d! la spat! al! *!anilor) /i pri,i g nditor un lung mom!nt) /n c!l! din urm) ,or%i 3r&i "!ricit) /i spus! !l lui Clar$- 5i mut pri,ir!a la Jac!A Hi ai noroc c !a arat aaJac! /i ridic o spr nc!an 3sta-i part!a und! /mi spui c) dac-i "ac ,r!un ru) o s m omori tu< Du) 0is! .imon- 6ac-i "aci ,r!un ru lui Clar$) ! "oart! capa%il s t! omoar! !a /nsi- Cro%a%il) cu o mar! ,ari!tat! d! arm!Jac! arta /nc ntat d! ac!st g nd ;it!) 0is! .imon) ,oiam doar s spun c nu cont!a0 c nu m po&i su"!ri- 6ac tu o "aci p! Clar$ "!ricit) !u n-am nimic cu tin!5ntins! %ra&ul) iar Jac! /i ddu drumul m inii lui Clar$ i i-o str ns! p!-a lui .imon) cu o !Bpr!si! amu0at p! "a& Du-mi !ti antipatic) 0is! !l- 6! "apt) p!ntru c /ntr-ad!,r /mi !ti simpatic) o s-&i dau un s"at ;n s"at< pru .imon /ngri*orat ?d c-&i pui la %tai! cu oar!car! succ!s latura d! ,ampir) 0is! Jac!) art nd din cap spr! 8sa%!ll! i 9aia- Hi cu succ!s- 9ult! "!t! s! dau /n , nt dup c+!stia cu s!nsi%ilul n!-mort- 6ar !u a prsi dom!niul mu0icii) dac a "i /n locul tu.taruril! roc( ,ampiri sunt "umat! i) d! alt"!l) ! cu n!putin& s "ii "oart! %un.imon suspin Cr!supun c nu !Bist nicio ans s r!consid!ri part!a und! tu nu m put!ai su"!ri< 6!stul) am ndoi) 0is! Clar$- Du put!&i "i o ,!nici! mari ticloi unul "a& d! c!llalt) ti&i Cractic) 0is! .imon) !u potJac! scoas! un 0gomot lipsit d! %un-gust# dup un mom!nt) Clar$ /i ddu s!ama c d! "apt /nc!rcas! s nu r d) dar r!uis! doar p! *umtat! s s! a%&in.imon r n*i Mi-am "cut-o7 1i %in!) 0is! Clar$) ac!sta !st! un mom!nt "rumos.! uit /n *ur dup 8sa%!ll!) car! ar "i "ost aproap! la "!l d! /nc ntat ca i !a d! "aptul c .imon i Jac! s! /n&!l!g!au %in!) d!i /n modul lor apart!5n sc+im%) ,0u p! altcin!,a.t nd c+iar la margin!a pdurii magic!) und! um%ra s! /ng!mna cu lumina) !ra o "!m!i! sl%u&) /ntr-o roc+i! ,!rd! ca "run0a) al cr!i pr lung i staco*iu !ra prins la spat! cu o cununi& d! aur2!gina 1l"ilor 'uminii- .! uita dr!pt la Clar$ i) c nd Clar$ /i /nt lni pri,ir!a) ridic o m n su%&ir! i /i "cu s!mn- 6ino! Fi! c din ,oia !i) "i! constr ns /n mod straniu d! spirit!l! naturii) Clar$ nu tia sigur) dup c! murmur nit! scu0!) pl!c d! l ng c!ilal&i i) str!cur ndu-s! printr! 0gomotoii p!tr!cr!&i) /i croi drum p n la margin!a pdurii- 5n timp c! s! apropia d! 2!gin) r!marc /nt i pr!pond!r!n&a spiriduilor /n mul&im!a d!-aici) apoi c+iar un grup compact st nd /n c!rc p! l ng stp na lor- C+iar dac ,oia s par singur) 2!gina !ra /nd!aproap! urmat d! supuii !i2!gina ridic +otr t o m nA C n aici) 0is! !a) i niciun pas mai aproap!Clar$) la c &i,a pai distan& d! !a) s! opri .tp n) 0is! !a) amintindu-i d! polit!&!a cu car! Jac! i s! adr!sas! la curt!a

!i) d! c! m-ai c+!mat /naint!a 6omni!i =al!< ?r!au o "a,oar! d! la tin!) 0is! 2!gina "r pr!am%ul- Hi) %in!/n&!l!s) /&i "gdui!sc /n sc+im% o "a,oar! I "a,oar! d! la mine< s! mir Clar$- 6ar@ dar nici mcar nu m placi2!gina /i atins! %u0!l! cu un singur d!g!t) lung i al% .pirit!l! naturii) spr! d!os!%ir! d! oam!ni) nu sunt at t d! pr!ocupat! s plac. 6ragost!) poat!) i ur- 3m ndou sunt !mo&ii "olositoar!- 6ar s placi@ 2idic din um!ri) cu !l!gan&- Consiliul /nc n-a al!s p! cin!,a din poporul nostru car! s ocup! "otoliul lor) 0is! !a- Htiu c 'ucian Lra$mar( !st! ca un tat p!ntru tin!- 3r pl!ca ur!c+!a la oric! i-ai c!r! tu- 9i-a dori s-l rogi s-l al!ag p! ca,al!rul m!u 9!liorn /n ac!ast "unc&i!Clar$ /i aminti d! /nt lnir!a din .ala 3cordurilor) c nd 9!liorn spus!s! c nu ,oia s lupt! /n %tli! dac nu luptau i Copiii Dop&ii Du cr!d ca 'u(! s-l plac pr!a mult Hi din nou) 0is! 2!gina) ,or%!ti d!spr! s placi. C nd n!-am ,0ut /naint!) la Curt!a 1l"ilor 'uminii) 0is! Clar$) n!-ai numit) p! Jac! i p! min!) "rat! i sor- 6ar tiai c nu !ram /ntr-ad!,r "rat! i sor- Du-i aa< 2!gina 0 m%i Crin ,!n!l! ,oastr! curg! ac!lai s ng!) 0is! !a- . ng!l! /ng!rului- =o&i c!i car! au s ng!l! /ng!rului sunt "rat! i sor /n mod "undam!ntalClar$ s! /n"ior 3i "i putut totui s n! spui ad!,rul- 6ar n-ai "cut-o ?-am spus ad!,rul aa cum /l ,!d!am !u- Cu to&ii spun!m ad!,rul aa cum /l ,!d!m noi) nu< =!-ai /ntr!%at ,r!odat c! n!ad!,ruri ar put!a "i /n po,!st!a p! car! &i-a spus-o mama ta) car! i-au s!r,it scopuril!< C+iar cr!0i c tii p n i ultimul s!cr!t din tr!cutul tu< Clar$ o,i- Fr s ti! d! c!) au0i d!odat /n mint! glasul lui 9adam! 6orot+!aA FI s t! /ndrgost!ti d! cin! nu tr!%ui!G) /i spus!s! ,r*itoar!a lui Jac!- Clar$ a*uns!s! la conclu0ia c 6orot+!a s! r!"!ris! doar la c t d! mult! n!ca0uri a,!a s l! aduc) am ndurora) dragost!a lui Jac! p!ntru Clar$- =otui) asta tia) /nc rms!s!r nit! lucruri n!lmurit! /n m!moria !i > c+iar i acum) lucruri) !,!nim!nt! p! car! nu l! d!sci"ras!- 3d!,ruri s!cr!t!) p! car! nu l! a"las! niciodat- 1a r!nun&as! s-i mai %at capul) consid!r ndu-l! cau0! pi!rdut! i n!important!) d!i pro%a%il@ (u. 5i sim&i m inil! /ncord ndu-s! p! l ng !a- Itra,a 2!gin!i !ra su%til) dar put!rnic- 1Bista cin!,a p! lum! car! ar "i putut spun! cu m na p! inim c tia toat! s!cr!t!l! d!spr! !l /nsui< Hi nu !ra mai %in! s lai un!l! s!cr!t! s rm n s!cr!t!< Cltin din cap C!!a c! ai spus la Curt!@ 0is! !a) pro%a%il c n-ai min&it) dar ai "ost n!dr!apt- 6du s pl!c!- 8ar !u m-am sturat d! n!dr!ptat! 3i d! g nd s r!"u0i o "a,oar! din part!a 2!gin!i Cur&ii 1l"ilor 'uminii< /ntr!% 2!gina- Dici unui muritor nu i s-a o"!rit o as!m!n!a ans Du am n!,oi! d! nicio "a,oar! d! la 6omnia =a) 0is! Clar$- 3m tot c! ,r!au5i /ntoars! spat!l! 2!gin!i i pl!cC nd a*uns! din nou la grupul din car! pl!cas!) d!scop!ri c li s! alturas!r 2o%!rt i 9ar$s! 'ig+tJood) car! > constat !a cu surprind!r! > dd!au m na cu 9agnus 4an!- 9agnus ascuns!s! %!nti&a sclipitoar! i !ra un mod!l d! d!c!n&9ar$s! /l cuprins!s! p! 3l!c d! um!ri- 2!stul pri!t!nilor si stt!au d!-a lungul 0idului# Clar$ ,oi s s! duc la !i) c nd sim&i o %tai! uoar p! umr Clar$7 1ra mama !i) car!-i 0 m%!a > i 'u(!) st nd l ng !a) &in nd-o d! m n- Joc!l$n nu !ra /m%rcat d!loc d!os!%it# purta *!ani i o cma larg) car! mcar nu !ra

murdar d! ,ops!a- 6up modul /n car! s! uita 'u(! la !a) ai "i putut spun! c nu arta totui mai pu&in %in! 9 %ucur c ,-am gsit) /n s" ritClar$ r n*i la 'u(! 3adar) nu t! mu&i /n 8dris) s /n&!l!g< Duu) 0is! !l- 3rta mai "!ricit ca niciodat- Ci00a d! aici ! groa0nicJoc!l$n r s! i s! dus! s st!a d! ,or% cu 3matis) car! admira un glo% d! sticl plutitor) umplut cu "um) car!-i tot sc+im%a culoril!- Clar$ s! uit la 'u(!* 03iar ai "i prsit D!J Kor(ul sau ai spus-o doar ca s-o +otrti s "ac) /n s" rit) pasul< Clar$) 0is! 'u(!) sunt scandali0at c po&i insinua aa c!,a- 2 n*i) apoi continu) %rusc s!riosA Du ai nimic /mpotri,) nu-i aa< Htiu c asta /ns!amn o mar! sc+im%ar! /n ,ia&a ta > ,oiam s discut cu ,oi s ,!d!m dac tu i mama ta a&i ,r!a s , muta&i la min!) d! ,r!m! c! /n apartam!ntul ,ostru nu s! mai poat! locui d!ocamdat@ Clar$ pu"ni I mar! sc+im%ar!< ?ia&a m!a d!*a s-a sc+im%at total- 6! ,r!o c t!,a ori'u(! arunc o pri,ir! spr! Jac!) car!-i urmr!a din locul und! !ra a!0at) p! 0idul scund- Jac! ddu din cap spr! !i) cu un 0 m%!t amu0at /n col&ul gurii 4nui!sc c da) 0is! 'u(! .c+im%ar!a ! %un) 0is! Clar$'u(! ridic m na# runa 3lian&!i s! t!rs!s!) ca la to&i c!ilal&i) dar pi!l!a lui /nc mai pstra urma !i clar) cicatric!a car! n-a,!a s dispar niciodat p! d!-a /ntr!gul- 1l s! uit g nditor la C!c!t! 1st! %un Clar$7 strig 8sa%!ll! d! p! 0id- 3rti"iciil!7 Clar$ /l %tu uor p! 'u(! p! umr i s! dus! s s! altur! pri!t!nilor !i- .tt!au aliniat! d!-a lungul 0iduluiA Jac!) 8sa%!ll!) .imon) 9aia i 3lin!- 1a s! opri l ng Jac! Du ,d niciun "oc d! arti"icii) 0is! !a) /ncrunt ndu-s! /n glum la 8sa%!ll! 2%dar!) lcust mic) 0is! 9aia- 'ucruril! %un! li s! /nt mpl doar c!lor car! au r%dar! 1u am cr!0ut d! c nd m tiu c !ra F'ucruril! %un! li s! /nt mpl doar c!lor car! "ac ,aluriG) 0is! .imon- Du-i d! mirar! c am "ost at t d! %!0m!tic toat ,ia&a 4!0m!tic ! un t!rm!n pr!a /ngduitor) 0is! Jac!) dar /n mod clar /i dd!a at!n&i! numai p! *umtat!5ntins! m na i o tras! p! Clar$ spr! !l) aproap! a%s!nt) ca din r!"l!B- 1a s! spri*ini cu spat!l! d! umrul lui) uit ndu-s! /n sus) la c!r- Dimic nu lumina ,0du+ul) /n a"ar d! turnuril! d!monilor) rsp ndind o strlucir! %l nd) al%-arginti!) p! "undalul /ntun!cat ;nd! ai "ost< o /ntr!% !l) at t d! /nc!t) /nc t numai !a au0i /ntr!%ar!a 2!gina 1l"ilor 'uminii ,oia s-i "ac o "a,oar!) 0is! Clar$- Hi ,oia s-mi "ac i !a o "a,oar!) /n sc+im%- 5l sim&i p! Jac! /ncord ndu-s!- .tai linitit- 8-am spus nu Du mul&i ar r!"u0a o "a,oar! d! la 2!gina 1l"ilor 'uminii) 0is! Jac! 1u i-am spus c nu a,!am n!,oi! d! nicio "a,oar!) 0is! Clar$- 8-am spus c a,!am tot c! ,oiam'a ac!st!a) Jac! r s! /nc!tior i /i urc m na p! %ra&ul !i p n la umr# d!g!t!l! lui s! *ucar) /n tr!act) cu ln&iorul d! la g tul !i) iar Clar$ s! uit /n *os) la sclipir!a argintului p! roc+ia !i- Curta in!lul 9org!nst!rn d! c nd i-l lsas! Jac!) iar un!ori s! /ntr!%a d! c!- C+iar ,oia s-i amint!asc d! ?al!ntin!< =otui) /n ac!lai timp) ar "i "ost ,r!odat dr!pt s uit!< Du po&i t!rg! din amintir! tot c! &i-a pricinuit su"!rin&- 1a nu ,oia s-i uit! p! 9aB i p! 9ad!l!in!) nici p! Eodg!) nici p! 8nc+i0itoar!) nici mcar p! .!%astianFi!car! amintir! !ra pr!&ioas# c+iar i c!l! r!l!- ?al!ntin! ,ois! s uit!A s uit! c

lum!a tr!%uia s s! sc+im%! i c , ntorii d! um%r! tr!%uiau s s! sc+im%! odat cu !a > s uit! c r!pudia&ii a,!au su"l!t! i c toat! su"l!t!l! contau /n alctuir!a lumii- 1l ,ois! s s! g nd!asc numai la c!!a c! /i "c!a p! , ntorii d! um%r! d!os!%i&i d! r!pudia&i- 6ar c! condus!s! la distrug!r!a lui "us!s! tocmai modul /n car! !i "us!s!r cu to&ii la "!l Clar$) 0is! Jac!) /ntr!rup ndu-i r!,!ria5i str ns! %ra&!l! /n *urul !i i !a /i ridic oc+ii# mul&im!a saluta cu ural! prima rac+!t lansat Cri,!t!7 1a s! uit cum arti"iciil! !Bplodar /ntr-o %ai! d! sc nt!i > sc nt!i car! colorau norii d! d!asupra) apoi picau) una c t! una) ls nd d r! d! "oc auriu) ca nit! /ng!ri c0 nd din c!r-