Sunteți pe pagina 1din 8

Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economica si Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate Compartimentul Afaceri Europene si Relatii Internationale

SURSA: www.finantare.ro www.apdrp.ro www.fonduri-ue.ro www.inforegio.ro www.madr.ro

OPORTUNITATI DE FINANTARE

Martie 2013
Nr crt Program de finantare Obiectivele programului Activitati eligibile Solicitanti eligibili Termen limita

Fonduri structurale si alte fonduri post-aderare Programe de finantare acordate de Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei sau din alte surse 1

Fondul european pentru promovarea eficacitatii energetice (EEEF)

- sa contribuie la atenuarea schimbarilor climatice; - sa atraga capitalurile private si publice in finantarea proiectelor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice; - sa atinga durabilitatea economica a fondului.

Sunt finantate proiecte pe energie durabila, in special cele care se implementeaza in mediul urban, privind: - cladirile publice si private care integreaza solutii de eficacitate energetica si energii regenerabile, inclusiv cele fondate pe utilizarea TIC; - sursele de energie regenerabila descentralizate si integrate la nivel local si in retelele electrice; - microgenerarea plecand de la sursele de energie regenerabila; - transporturile urbane verzi care contribuie la cresterea eficacitatii energetice si integrarea surselor de energie regenerabila, punand accent pe transporturile publice, vehiculele care functioneaza cu energie electrica si

Pot depune proiecte: autoritati locale si regionale, autoritati nationale, companii si IMM-uri, asociatii. Conditii de finantare Bugetul programului: 265 milioane de euro. Informatii sulimentare Uniunea Europeana Fondul european pentru promovarea eficacitatii energetice http://www.eeef.eu/

Proiectele pot fi depuse permanent.

hidrogen si reducerea emisiilor de gaz cu efect de sera; - infrastructurile locale, inclusiv iluminatul eficient al infrastructurilor publice externe precum cel al strazilor, solutiile de stocaj de electricitate, contoarele inteligente si retelele inteligente care utilizeaza din plin TIC; - tehnologiile in materie de eficacitate energetica si energii regenerabile prezentand un potential inovator si economic si utilizand cele mai bune procedee disponibile. Pentru a ajunge cat mai eficient la beneficiarii finali, EEEF poate sa intervina prin 2 tipuri de investitii: directe si prin institutiile financiare. 2

Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP)

In special, programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea si mobilitatea intre sistemele de educatie si de formare profesionala din cadrul Uniunii Europene, astfel incat acestea sa devina un model de calitate la nivel mondial.

- Comenius, Grundtvig (Formare la locul de munca) primul termen: 16 ianuarie 2013; termene ulterioare: 30 aprilie 2013, 17 septembrie 2013. - (Alocatii de studiu) Comenius: 31 ianuarie 2013. - Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig (Proiecte multilaterale, retele si masuri adiacente): 31 ianuarie 2013. - Leonardo da Vinci (Proiecte multilaterale pe tema transferului de inovare): 31 ianuarie 2013. - Leonardo da Vinci: Mobilitate (inclusiv certificatul de mobilitate Leonardo da Vinci); Erasmus: Cursuri intensive de limbi straine (EILC): 1 februarie 2013. - Programul Jean Monnet: 15 februarie

Pot solicita finantare administratiile, autoritatile locale si regionale, centrele de formare, centrele de cercetare, universitatile, scolile, sindicatele, federatiile. Informatii suplimentare: Comisia Europeana http://ec.europa.eu/education/llp/ doc848_en.htm

Intelligent Energy Europe (IEE)

sa impulsioneze eficienta energetica si folosirea rationala a resurselor energetice; sa promoveze noile resurse de energie si sa sustina diversificare energetica; sa promoveze eficienta energetica si

2013. - Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig (Parteneriate); Comenius (Parteneriatele Comenius Regio); Grundtvig (Ateliere): 21 februarie 2013. - Erasmus (Programe intensive (IP), Mobilitatea studentilor pentru studii si stagii inclusiv certificatul de stagiu Erasmus prin intermediul unui consortiu si Mobilitatea personalului misiuni de predare si formare a personalului): 8 martie 2013. - Grundtvig (Alocatii de studiu, Proiecte de voluntariat pentru persoane in varsta): 28 martie 2013. - Programul transversal (Activitatea cheie 1 vizite de studiu) primul termen: 28 martie 2013; al doilea termen: 15 octombrie 2013. - Programul transversal: toate celelalte activitati: 28 februarie 2013. Prioritatea/Programul sectorial SAVE Pot beneficia de aceste fonduri eficienta energetica 15,6 milioane euro asociatiile, autoritatile locale si regionale, centrele de cercetare, (buget indicativ): IMM-urile, universitatile. excelenta industriala in energie actiuni pentru cresterea Aplicatiile trebuie sa fie depuse competitivitatii IMM-urilor de consortii formate din cel putin 3 organizatii din cel putin 3 tari europene; comportamentul consumatorilor eligibile actiuni de sprijin privind directionarea pietei catre sisteme Maximum 75% cofinantare din si produse mai economice in totalul costurilor eligibile. energie; servicii energetice actiuni Informatii suplimentare: vizand crestera transparentei Comisia Europeana pietei si a increderii actorilor http://ec.europa.eu/energy/intelli

8 mai 2013, orele 17.00 (ora Bruxellesului). Pentru proiectele depuse in cadrul sectiunii Build Up Skills: 28 noiembrie 3

folosirea noilor surse de energie in transport.

implicati, pentru dezvoltarea gent/getting-funds/call-forpietei de servicii energetice proposals/how-toapply/index_en.htm pentru micii consumatori. Prioritatea / Programul sectorial ALTENER surse alternative de energie 12,6 milioane euro (buget indicativ):

2013 pentru Pilonul 2.

electricitate prin sursele de energie regenerabile actiuni pentru cresterea cotei de energie regenerabila in cota finala de consum energetic in Europa; bioenergie actiuni favorizand o productie crescuta si o utilizare a biomasei, biolichidelor si biogazului;

Prioritatea / Programul sectorial STEER folosirea eficienta a energiei in transport 9,6 milioane euro (buget indicativ):

eficacitate energetica in transporturi actiuni care vizeaza reducerea cererilor de transport cu autoturismul si pe calea ferata si trecerea catre modalitati de transport mai eficace; vehicule cu consum redus de energie actiuni care ajuta la directionarea pietei catre vehicule mai economice, sustinand legislatia recenta in domeniu; 4

INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a cladirilor si Leadership local pentru energie initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale 27,2 milioane euro (buget indicativ):

eficacitate energetica privind cheltuielile publice initiativa noua care raspunde la accentul pus prin Planul global de eficacitate energetica privind cheltuielile organismelor publice; leadership al energiei locale intarirea capacitatilor multiplicatorilor in raport cu planurile de actiune durabila a energiei; mobilizarea investitiilor energetice locale asistenta tehnica pentru organismele publice privind pregatirea bancara a proiectelor pe energie durabila (STEER, ALTENER, SAVE); eficacitate energetica si energii regenerabile pentru cladiri certificate de performanta energetica, renovare cu consum energetic aproape de 0 (SAVE si ALTENER); Build Up Skills (intarirea competentelor) ultima oportunitate pentru punerea in practica a platformelor nationale de calificare si foi de parcurs (Pilonul 1) si prima oportunitate de creare a programelor concrete 5

de calificare (Pilonul 2). 4

Programul LIFE+

Protectia si conservarea mediului

Protectia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea si facilitarea functionarii sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu scopul de a opri pierderea biodiversitatii, inclusiv a diversitatii resurselor genetice, in cadrul UE. Schimbari climatice: Stabilizarea concentratiei de gaze cu efect de sera la un nivel care sa impiedice incalzirea globala cu mai mult de 2 C; - Apa: Contributia la imbunatatirea calitatii apei prin elaborarea unor masuri eficiente sub aspectul costurilor pentru obtinerea unei stari ecologice bune in vederea intocmirii planurilor de gospodarire a bazinelor hidrografice; - Aer: Atingerea nivelurilor de calitate a aerului care nu duc la un impact negativ semnificativ si nu prezinta riscuri pentru sanatatea oamenilor si pentru mediu; - Sol: Protejarea si asigurarea utilizarii durabile a solului prin mentinerea functiilor solului, prevenirea amenintarilor la adresa solului, reducerea efectelor acestora si reabilitarea solurilor degradate; - Mediu urban: Contribuirea la ameliorarea performantei ecologice a zonelor urbane ale Europei; - Zgomot: Contribuirea la elaborarea si aplicarea politicii privind zgomotul ambiental; - Substante chimice: imbunatatirea, pana in 2020, a protectiei mediului si a sanatatii fata de riscurile reprezentate de

Propunerile trebuie sa fie prezentate de entitati inregistrate in statele membre ale Uniunii Europene si care sunt organisme publice si/sau private, parti implicate si institutii.

25.06.2013

1. Proiecte LIFE+ privind natura si biodiversitatea - Rata contributiei financiare a Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile. - in mod exceptional, o rata maxima de cofinantare de pana la 75 % este aplicabila propunerilor care vizeaza habitatele sau speciile prioritare reglementate de Directivele Pasari si Habitate. 2. LIFE+ Politica de mediu si guvernanta - Rata contributiei financiare a Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile. 3. LIFE+ Informare si comunicare - Rata contributiei financiare a Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile. Informatii suplimentare: Ministerul Mediului si 6

substantele chimice; - Mediu si sanatate: Crearea bazei de informatii pentru politica privind mediul si sanatatea (Planul de actiune privind mediul si sanatatea); - Resurse naturale si deseuri: Elaborarea si punerea in aplicare a unor politici menite sa asigure administrarea si utilizarea durabila a resurselor naturale si a deseurilor, imbunatatirea performantelor ecologice ale produselor, modele de productie si de consum durabile, prevenirea, recuperarea si reciclarea deseurilor; contributia la aplicarea eficienta a Strategiei tematice privind prevenirea si reciclarea deseurilor; - Paduri: Furnizarea, in special printr-o retea coordonata la nivelul UE, a unei baze concise si cuprinzatoare pentru informatii relevante in cazul politicii privind padurile in legatura cu schimbarile climatice (impactul asupra ecosistemelor forestiere, atenuare, efecte de substituire), biodiversitatea (date de referinta si suprafete impadurite protejate), incendii forestiere, starea padurii si functiile protectoare ale padurii (apa, sol si infrastructura) precum si contributia la protectia padurilor impotriva incendiilor; - Inovare: Contributia la elaborarea si demonstrarea abordarilor, a tehnologiilor, a metodelor si a instrumentelor aferente unei politici inovatoare cu scopul de a sprijini aplicarea Planului de actiune privind tehnologiile de mediu (PATM);

Schimbarilor Climatice Magda Cace Punct Focal Naional LIFE+ Manager Public Compartimentul Programe Finanate UE Direcia General Achiziii Publice i Administrativ Tel. / Fax: 021-408.95.66 E-mail: magda.cace@mmediu.ro http://www.mmediu.ro/beta/prog rame/finantate-din-fonduriexterne-nerambursabile/life/ Comisia Europeana http://ec.europa.eu/environment/l ife/contact/nationalcontact/index .htm Propunerile de proiecte trebuie validate si trimise autoritatilor nationale competente, prin intermediul eProposal, pana la 25 iunie 2013, ora 16.00 (ora locala la Bruxelles). Propunerile de proiecte trebuie inaintate, prin intermediul eProposal, autoritatii nationale din statul membru (sau din Croatia) in care 7

- Abordari strategice: Promovarea aplicarii si executarii eficace a legislatiei de mediu a Uniunii si imbunatatirea bazei de cunostinte pentru politica de mediu; ameliorarea performantelor de mediu ale IMM-urilor. Diseminarea de informatii si sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu, inclusiv prevenirea incendiilor forestiere si sprijinirea masurilor complementare, precum actiunile si campaniile de informare si comunicare, conferintele si formarea, inclusiv formarea in materie de prevenire a incendiilor forestiere.

este inregistrat beneficiarul. Propunerile vor fi apoi transmise Comisiei de catre autoritatile nationale, tot prin intermediul eProposal, pana la 5 iulie 2013, ora 23.59 (ora locala la Bruxelles).

S-ar putea să vă placă și