Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul 3.

ESENA I FUNCIILE MONEDEI NTREBRI DE AUTOEVALUARE


1. Care sunt tratrile eseniale ale monedei? 2. Ce presupune abordarea conceptual a monedei? 3. Ce presupune abordarea funcional a monedei? 4. Ce presupune abordarea formal amonedei? 5. Numii cei mai reprezentativi cercettori care s-au expus cu privire la conceptul de moned? . Ce reprezint banul !n interpretarea vestitului economist "erman al sec. #$#-lea %arl &arx? '. Ce a remarcat celebrul economist rom(n )ictor *lvescu despre bani? +. ,n ce const viziunea cercettorului rom(n -aul .ran cu privire la bani? /. -rin ce se deosebe0te banul-marf de banul-semn? 11. Cum a evoluat banul marf? 11. ,n ce circumstane s-a desprins banul de la coninutul su material? 12. Ce form a !mbrcat banul dup pierderea valorii intrinseci a acestuia? 13. Ce a remarcat 2.&.%e3nes despre bani? 14. Ce a scris 4. *mit5 despre bani prin prisma abordrii funcionale? 15. Cum s-a expus -. *amuelson asupra banilor? 1 . Ce reprezint moneda modern? 1'. C(te funcii evideniaz economitii din curentul marxist? 1+. *pecificai cele mai reprezentative opinii cu privire la funciile monedei? 1/. C(te funcii exercit moneda modern? 21. ,n ce const esena funciei ca etalon al valorii? 21. Care e necesitatea banilor !n funcia ca etalon al valorii? 22. Cum se manifest banii !n funcia ca etalon al valorii? 23. ,n ce const esena funciei ca mi6loc de circulaie? 24. Care e forma de manifestare a banilor !n funcia ca mi6loc de circulaie? 25. ,n ce const esena funciei ca mi6loc de rezerv a valorii? 2 . Care sunt formele istorice ale banilor? 2'. Ce reprezint metalele nobile? 2+. Care sunt cele mai reprezentative instrumente de plat? 2/. *pecifica7i deosebirile dintre cambie 0i cec? 31. Ce reprezint 8arantul? 31. Care sunt formele cambiei? 32. -rin ce se deosebe0te biletul la ordin de trat? 33. Ce valoare !ntruc5ipeaz biletele la ordin 0i tratele comerciale? 34. ,n ce const esen7a cambiei financiare? 35. Ce reprezint opera7iunea de andosare a tratei 0i biletului la ordin? 3 . Ce reprezint cambia bancar? 3'. C(te participan7i sunt implica7i !n circula7ia biletului la ordin9 tratei 0i a cecului? 3+. Cine e trasul 0i care este rolul acestuia !n circula7ia instrumentelor de plat? 3/. Cine este tr"torul 0i prin ce se manifest rolul acestuia? 41. Care sunt formele cecului? 41. Ce reprezint cecul obinuit? 42. Ce reprezint cecul certificat? 43. Ce reprezint cecul barat? 44. Ce reprezint cecul de cltorie? 45. Ce reprezint cecul potal? 4 . ,n raport cu coninutul substanial-material ce tipuri de bani sunt? 4'. ,n ce const esena banilor de metal?

4+. Ce forme au !mbrcat banii de metal !n evoluia acestora? 4/. Care sunt deosebirile dintre banii de 5(rtie 0i banii de cont? 51. Ce form au !mbrcat banii de 5(rtie !n evoluia acestora? 51. Care sunt deosebirile dintre bancnote 0i banii de tezaur? 52. ,n funcie de autenticitate ce tipuri de bani cunoatei? 53. Ce reprezint banii cu valoare intrinsec? 54. Ce reprezint banii de credit? 55. Ce forme au !mbrcat banii de credit !n evoluia acestora? 5 . -otrivit rolului !n funcionarea sistemului monetar ce tipuri de bani se cunosc? 5'. -rin ce se deosebesc banii principali de cei divizionari? 5+. Ce cate"orii separate a banilor cunoatei? 5/. Ce reprezint banii fiduciari? 1. ,n ce const esena banilor de rzboi? 1. -rin ce se manifest rolul monedei !n economia contemporan? 2. Cum se manifest rolul monedei !n funcia de msur a valorii? 3. Cum se manifest rolul monedei !n funcia ca mi6loc de circulaie? 4. Cum se manifest rolul monedei !n funcia ca mi6loc de rezerv a valorii?

Glo a! ". A#$o a$o!%


:esemneaza o persoana ;"iratar-care preia o cambia de la detinatorul acesteia-"irant- prin operatiunea de "irare. 2. A#$o a!&% $ndicare pe versoul unui cec9 numele persoanei !mputernicite s !ncaseze contravaloarea cecului 3. A '&# iu#& &'o#o(i')%:ezvoltare9 cretere9 evoluie in domeniul economiei 4. A*al% act prin care cineva "aranteaz plata de la scaden a unei cambii< "ir9 "aranie. 5. A*ali t% Cel care "aranteaz plata unei cambii prin aval2< "irant< avalizator. . Bu# &'o#o(i'%obiect fizic =natural sau fcut de ctre om> sau serviciu care prin consum9 face ca utilitatea s creasc i ca urmare poate fi v(ndut pe pia la un anumit pre. '. Co#t%?iecare dintre diviziunile operaiilor contabile ale unei !ntreprinderi9 const(nd !n !nre"istrarea c5eltuielilor i a veniturilor pe o anumit perioad +. Co#t +a#'a!%Cont desc5is pe numele a doua sau mai multe persoane care au dreptul de a dispune fiecare de disponibilitatile aflate in cont9 c5iar dupa decesul unuia dintre titulari. /. Co#t 'u!&#t% un cont desc5is in cadrul unei banci de o institutie9 persoana fizica sau 6uridica care permite efectuarea unui numar de operatiuni de la pastrarea banilor la retra"erea acestora9 incasari9 plati sau transferuri. 11. Co#*&#i& o'ial)%". ,nele"ere9 !nvoial. @ 4cord9 pact !ntre dou sau mai multe state9 instituii etc. privind probleme cu caracter economic9 6uridic9 te5nic9 militar etc. 11. C!&a#)%act prin care se constat dreptul creditorului de a primi o sum de bani de la debitor. 12. D&#o(i#a!& %-roces prin care are loc taierea unui anumit numar de zerouri din moneda nationala9 realizat cu scopul intaririi monedei nationale. 13. D&*alo!i,a!& %diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. :evalorizarea poate a6uta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri. 14. E(it&#t%Care emite 5(rtii de valoare9 bancnote 15. Etalo#%&odel perfect al unei msuri-tip9 confecionat cu mare precizie i acceptat oficial spre a servi ca baz de comparaie 1 . Etalo# al p!&u!ilo!%preuri impuse de le"e printr-un etalon monetar. 1'. Etalo# au!% unitate-tip a valorilor monetare.

"-.F&#o(&# (o#&ta!% 1/. Fi$u'ia!%Care are o valoare fictiv9 convenional. 21. Fu#'i&%4ctivitate administrativ pe care o presteaz cineva !n mod re"ulat i or"anizat !ntr-o
instituie9 !n sc5imbul unui salariu< 21. Ga!a#ta!&%4 da cuiva si"urana c va avea ceva< a asi"ura =cuiva ceva>< a rspunde de valoarea9 de calitatea unui obiect. 22. Gi!%*emntur pe o cambie prin care proprietarul cambiei dispune plata sumei prevzute !n document ctre o anumit persoan i la o dat anumit 23. Li#.ou%.loc de metal sau de alia69 obinut prin turnare !n lin"otier9 care urmeaz s fie prelucrat ulterior. 24. M) u!a!&%determinare a valorii unei mrimi< 25. Op&!aiu#& $& *i!a(&#t%Aperaie contabil prin care o sum de bani se trece dintr-un cont !n altul9 fr a fi nevoie ca suma s fie vrsat !n numerar< plat fr numerar9 prin trecerea la banc a unei sume de bani din contul celui care face plata !n contul beneficiarului<

2 . /ut&!& $& 'u(p)!a!&%cantitatea de mrfuri 0i de servicii care poate fi ob7inut !n sc5imbul unei anumite sume de bani. 2'. R&'ipi )%ovad sau adeverin oficial =detaat dintr-un carnet special> prin care se confirm primirea unor acte9 tele"rame9 colete9 bani etc.9 destinate a fi expediate. 2+. S'a$&#)%Bermen de plat9 soroc< expirare a datei la care trebuie onorat o datorie9 o obli"aie 2/. Sto' $& a'ti*&%un activ circulant este ac5izitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii9 o creanta aferenta ciclurilor de exploatare9 de trezorerie sau ec5ivalente de trezorerie a caror utilitate nu este restrictionata < din aceasta cate"orie fac parte 31. T&,au!i,a!&%4 sustra"e din circuitul economic normal mi6loacele bneti aflate sub form de bani sau de valut< p. gener. a str(n"e9 a acumula bani sau obiecte de valoare 31. T!a#,a'i&%Convenie !ntre dou sau mai multe pri9 prin care se transmit anumite drepturi9 se face un sc5imb comercial 32. Valoa!& i#t!i# &')%valoare pe care o are un lucru !n c5ip absolut9 prin el !nsui.