Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul 6.

CREDITUL
CUPRINS
Introducere
1. Necesitatea i apariia creditului.
2. Conceptul i unciile creditului.
!. Tr"s"turile i ele#entele creditului.
$. %or#ele i &arietatea creditului.
'. Rolul creditului (n econo#ie.
NTREBRI DE AUTOEVALUARE
1. Care este originea creditului
!. Ce re"re#int$ %eno&enul '&"ru&ut$rii 'n esen($
). Care sunt %or&ele istorice ale creditului
*. n ce const$ esen(a creditului +u,enil
-. n ce const$ esen(a creditului c$&$t$resc
.. Ce re"re#int$ c$&$t$ria
/. Ce "rocese a intensi%icat de#,oltarea c$&$t$riei
0. Ce re"re#enta ca&$ta
1. n ce const$ esen(a creditului co&ercial
12.Ce 'n(elege(i "rin #$r$%ie
11. n ce const$ esen(a creditului 3ancar
1!.n ce const$ necesitatea o3iecti,$ a creditului 'n econo&ie
1).Care sunt "articularit$(ile circula(iei ca"italului
1*.Ce re"re#int$ &i+loacele 3$ne4ti te&"orar li3ere
1-.Cu& sunt utili#ate 'ncas$rile de la reali#area "roduc(iei 'n calitate de
resurse creditare
1..Cu& este utili#at "ro%itul 'n calitate de resurs$ creditar$
1/.Cu& sunt utili#ate de%alc$rile de a&orti#are 'n calitate de resurse creditare
10.Cu& sunt utili#ate salarii 4i alte dre"turi de "ersonal 'n calitate de resurse
creditare
11.Cu& sunt utili#ate ,eniturile "u3lice 'n calitate de resurse creditare
!2.Cu& sunt utili#ate ,eniturile 3$ne4ti ale "o"ula(iei 'n calitate de resurse
creditare
!1.Care sunt sursele de constituire a resurselor creditare
!!.Cu& este inter"retat 'n literatura de s"ecialitate a cu,5ntului credit
!).Care sunt conce"(iile de 3a#$ re%eritoare la esen(a creditului
!*. n ce const$ esen(a conce"tului 6creditul ca 'ncredere7
!-.n ce const$ esen(a conce"tului 8Creditul ca %or&$ s"eci%ic$ a rela(iilor de
sc9i&37
!..n ce const$ esen(a conce"tului 8creditul ca %or&$ "articular$ a rela(iilor de
redistri3uire7
!/.Ce re"re#int$ creditul 'ntr:o a3ordare co&"le;$
!0.Care sunt %unc(iile creditului
!1. <rin ce se &ani%est$ %unc(ia de re"arti(ie a creditului
)2.Cu& se &ani%est$ %unc(ia creditului de crea(ie &onetar$
)1.="eci%ica(i "rinci"alele tr$s$turi ale creditului
)!.n ce const$ credi3ilitatea 'n cadrul rela(iei de credit
)).Ce este ra&3ursa3ilitatea
)*.Ce se 'n(elege "rin %a"tul c$ creditul are 8caracter "l$ti3il7
)-.Ce re"re#int$ garantarea
)..n ce const$ riscul de nera&3ursare 'n rela(ia de credit
)/.Ce re"re#int$ riscul de i&o3ili#are 'n rela(ia de credit
)0.Ce re"re#int$ destina(ia creditului
)1.Ce se&ni%ica(ie are "rinci"iul creditului 8acordarea la scaden($7
*2.Ce se&ni%ica(ie are "rinci"iul 8conse&narea creditului7
*1.Noti%ica(i "rinci"alele ele&ente ale creditului
*!.Cine sunt su3iec(ii creditului
*).Care este o3iectul creditului
**.Ce re"re#int$ garan(ia
*-.Ce ti"uri de garan(ii se cunosc
*..Ce re"re#int$ garan(ia real$
*/.Ce re"re#int$ garan(ia "ersonal$
*0.Ce re"re#int$ do35nda
*1.Ce re"re#int$ scaden(a creditului
-2.Ce re"re#int$ res"onsa3ilitatea su3iec(ilor
-1.Ce re"re#int$ contractul de credit
-!.<otri,it naturii econo&ice ce %or&e '&3rac$ creditul
-).n ce const$ esen(a creditului co&ercial
-*.n ce const$ deose3irea dintre creditul de ,5n#$tor 4i cel de cu&"$r$tor
--.Care sunt instru&entele care dau do,ad$ c$ e;ist$ o rela(ie de credit
co&ercial
-..Cine sunt su3iec(ii 'n creditul co&ercial
-/.Ce re"re#int$ creditul 3ancar
-0.Care sunt "artici"an(ii 'n creditul 3ancar
-1.Care este rolul creditului 3ancar
.2. Care sunt instru&entele care stau la 3a#a acord$rii creditului 3ancar
.1.Care sunt deose3irile dintre creditul 3ancar 4i cel co&ercial
!
.!.De ce se consider$ c$ creditul 3ancar este &ult &ai %le;i3il dec5t cel
co&ercial
.).Ce re"re#int$ creditul de consu&
.*.C5t de utili#at este creditul de consu& 'n Re"u3lica >oldo,a
.-.Cine sunt "artici"an(ii 'n creditul de consu&
...Ce ti"uri de credit i"otecar cunoa4te(i
./.Ce re"re#int$ creditul i"otecar rural
.0.Ce re"re#int$ creditul i"otecar ur3an
.1.Care este instru&entul care d$ do,ad$ c$ e;ist$ o rela(ie de credit i"otecar$
/2.Care sunt "artici"an(ii 'n rela(iile de credit i"otecar
/1.Ce re"re#int$ creditul o3ligatar
/!.Cine sunt "artici"an(ii creditului o3ligatar
/).Care sunt instru&entul care dau do,ad$ de e;isten(a creditului o3ligatar
/*.Ce re"re#int$ creditul "u3lic
/-.Cine sunt "artici"an(ii 'n creditul "u3lic
/..Care e rolul ad&inistra(iilor "u3lice 'n rela(iile de credit "u3lic
//.Ce ti"uri de instru&ente "ot e&ite ad&inistra(iile "u3lice de di%erit ni,el 'n
rela(iile de credit "u3lic
/0.Ce re"re#int$ creditul 3ugetar
/1.Cine sunt "artici"an(ii 'n creditul 3ugetar
02.Ce re"re#int$ creditul interna(ional
01.Cine sunt "artici"an(ii 'n creditul interna(ional
0!.<otri,it o3iectului ce ti"uri de credite se cunosc
0).Ce re"re#int$ creditul de "roduc(ie
0*.Ce re"re#int$ creditul de co&er(
0-.n %unc(ie de garantare? ce ti"uri de garantare cunoa4te(i
0..n %unc(ie de durata anga+$rii? ce ti"uri de credite se cunosc
0/.n %unc(ie de calitatea de3itorului ce credite se cunosc
00.<otri,it calit$(ii de3itorului 4i creditorului? ce ti"uri de credite se disting
01.<otri,it %or&ei de acordare? ce ti"uri de credite se disting
12.Ce re"re#int$ creditul 'n cont desco"erit
11.n ce const$ esen(a scontului co&ercial
1!.Ce re"re#int$ %actoring:ul
1).Ce re"re#int$ leasing:ul
1*.n ce const$ garan(ia 3ancar$
1-.n %unc(ie de %er&itatea scaden(ei? ce ti"uri de credite se cunosc
1..Ce re"re#int$ creditul denun(a3il
1/.Ce re"re#int$ creditul nedenun(a3il
10.<otri,it &odului de ra&3ursare? ce ti"uri de credite cunoa4te(i
11.Ce re"re#int$ creditele a&orti#a3ile
122. Ce re"re#int$ creditele nea&orti#a3ile
121. Care sunt as"ectele "rin inter&ediul c$rora se &ani%est$ rolul
creditului
)
*