Sunteți pe pagina 1din 17

NR.

Denumirea documentului de politici Instrumentele politicii


fiscale
Instrumentele politicii
bugetare
PROGRAMUL DE ACTIVITATE A
GUVERNULUI PE ANII 2005-2009
Modernizarea rii !
"#n$%area &o&or#'#i(
Pol.bug
-optimizarea cheltuielilor publice i reconsiderarea politicii sociale prin
asigurarea protec iei sociale pe baza unor m suri focalizate asupra celor mai
defavorizate categorii ale populaiei;
-consolidarea finanelor publice prin crearea sistemului informa ional integrat,
care va asigura transparen a fiscal, precum i dezvoltarea unui sistem de control
i audit intern in conformitate cu cele mai bune practici i standarde in domeniu;
-optimizarea structurii cheltuielilor publice in vederea acoperirii financiare a
prioritilor sectoriale i intersectoriale stabilite in SCERS !n acest sens,
prioritate vor avea serviciile publice cu impact ma"or asupra reducerii s rciei i
cre terii
-Va fi stabilit un control strict asupra cheltuielilor prin imbuntirea
managementului cheltuielilor, optimizarea num rului de personal, lichidarea
instituiilor cu activitate ineficient , implementarea unor noi forme (alternative de
prestare a serviciilor cu costuri mai mici, utilizarea noilor tehnologii, identificarea
unor servicii de calitate superioar.
-!inind cont de impactul direct asupra nivelului de trai, in domeniul cheltuielilor
publice, in urm torii ani, se va acorda o aten ie sporit transferurilor sociale ctre
populaie i cheltuielilor de salarizare.
- "locarea resurselor pe sectoare se va efectua in baza analizei
programelor
sectoriale de cheltuieli, cu luarea in considerare a factorilor de influen strategic
asupra dezvoltrii sectoarelor, precum i a rezervelor de eficientizare a cheltuielilor
in unele sectoare, identificate de analizele #adrului de #heltuieli pe $ermen
%ediu.
- Prioritile in alocarea resurselor intre sectoare i in cadrul sectoarelor
vor fi determinate de urmtorii factori&
'intensificarea controlului asupra cheltuielilor administrative din cadrul
instituiilor publice;
'e(tinderea pachetului de servicii medicale acordate prin intermediul asigur rilor
obligatorii de asisten medical i lrgirea categoriilor de persoane asigurate de
ctre stat;
'raionalizarea sistemului educa ional pentru sporirea eficien ei utiliz rii
resurselor, direc ionarea de aloca ii suplimentare pentru ma)orarea normelor de
alimentaie in instituiile precolare i internate, precum i pentru ma)orarea
burselor;
'asigurarea unei distribuiri optime a cheltuielilor pentru protec ia social , care
include&
- o echitate mai mare a sistemului de pensionare;
- restructurarea programelor de asisten social, accentul fiind pus pe criteriile
de selecie a beneficiarilor, inindu-se cont de venituri i nivelul srciei;
- reforma serviciilor pe piaa forei de munc;
- orientarea cheltuielilor sectorului real spre sus inerea agriculturii i dezvoltrii
rurale, infrastructurii drumurilor publice i sectorului energetic;
- modificarea volumului cheltuielilor de implementare a proiectelor
investiionale, ca urmare a finaliz rii unor proiecte sau a demar rii proiectelor
- investiionale noi, )n *on+or,i%a%e *# &riori%i'e -CER-.
Pol. Fiscal
O"ie*%i.e'e &o'i%i*ii +i$*a'e &ri.ind i,&ozi%#' &e .eni% /i *on%ri"# ii'e de
a$i0#rri $o*ia'e $)n%1
-reducerea cotei impozitului pe venit aplicabil persoanelor )uridice p in la *+
,;
*-
-reducerea cotelor minime i ma(ime ale impozitului pe venitul persoanelor
fizice, fr modificarea grilelor de impozitare anuale, de la .,, */, i 0-, la 1
,,*- , i *+ ,;
-ma)orarea scutirilor personale anuale de la 2.3- lei in 0--+ la +/-- lei;
-ma)orarea scutirilor anuale pentru persoanele intreinute de la 3-- lei in 0--+ la
*//- lei;
-e(aminarea posibilit ilor de reducere a cotei contribu iilor de asigur ri sociale
achitate de patron;
-reglementarea impozit rii persoanelor fizice care practic o activitate
profesional independent i care ob in venituri din inchirieri de bunuri mobile i
imobile, precum i a nereziden ilor care activeaz in 4epublica %oldova, prin
simplificarea modalitilor de desf urare a activit ii, inregistrare in scopuri
fiscale i declarare a veniturilor impozabile.
-5n acest sens, pentru determinarea surselor de venit ob inut de nereziden i in
4epublica %oldova, se propune implementarea unui no# ,e*ani$, de
i,&ozi%are pentru o anumit categorie de contribuabili, prin reinerea impozitului
la surs , f r declararea acestuia la momentul prezent rii declara iei privind
veniturile, in mrimede#
*+, - pentru persoanele fizice care ob in citiguri din )ocuri de noroc in mrime
total i din ac iunile de publicitate in m rimea care dep ete *- , din scutirea
personal anual , precum i pentru persoanele fizice care nu practic activitate
deintreprinztor, dar care obin venituri de la transmiterea in posesie i6sau in
folosin aproprietii mobile i imobile;
2, - pentru persoanele fizice care nu practic activitate de intreprinztor la
livrarea produciei agricole neprelucrate.
4ealizarea obiectivelor politicii fiscale privind impozitul pe venit va contribui la
e(tinderea bazei fiscale i imbuntirea administrrii fiscale.
O"ie*%i.e'e &o'i%i*ii +i$*a'e &ri.ind a**ize'e $ )n%1
-a)ustarea cotelor accizelor;
-ree(aminarea cotei compuse a accizelor la producia alcoolic tare;
-ree(aminarea cotelor accizelor la autoturisme;
-e(cluderea din lista m rfurilor supuse accizelor a licen ei pentru activitate in
domeniul )ocurilor de noroc, cu ma)orarea concomitent a ta(ei pentru licen cu
sumaaccizelor ce urmeaz a fi calculat la momentul eliber rii licen ei 7 0+,
din costullicenei.
O"ie*%i.e'e &o'i%i*ii +i$*a'e &ri.ind i,&ozi%#' &e "#n#ri'e i,o"i'iare $ )n%1
-determinarea valorii de pia a categoriilor de bunuri imobiliare potrivit $itlului
V5 85mpozitul pe bunurile imobiliare9 al #odului fiscal, fa de care impozitul pe
bunurile imobiliare va fi aplicat pe etape;
-implementarea treptat a noului sistem de impozitare asupra tuturor bunurilor
imobiliare in funcie de valoarea acestora.
-5mpozitul pe bunurile imobiliare va fi aplicat la valoarea de pia a acestora.
**
Prin*i&a'e'e o"ie*%i.e a'e &o'i%i*ii +i$*a'e &ri.ind a'%e i,&ozi%e $ )n%
-elaborarea, adoptarea i punerea in aplicare a altor titluri ale #odului fiscal,
precum i
-revizuirea prevederilor titlurilor e(istente ale #odului fiscal i a legilor pentru
punerea in aplicare a titlurilor respective.
O"ie*%i.e'e &o'i%i*ii ad,ini$%rrii +i$*a'e $)n% #r,%oare'e1
perfecionarea mecanismului de colectare a impozitelor;
evaluarea procedurilor de control fiscal i stabilirea unor reguli stricte de etic in
activitatea de control fiscal, prin cooperarea autorit ilor publice cu comunitatea
oamenilor de afaceri;
eficientizarea metodelor de control, optimizarea i coordonarea activit ilor de
control, precum i reducerea numrului acestora;
computerizarea procedurilor fiscale;
popularizarea legisla iei fiscale i educarea contribuabililor in spiritul achit rii
voluntare a obligaiilor fiscale.
$a fi aplicat un set de m suri de ameliorare a administr rii fiscale pentru
mrfurile supuse accizelor prin#
-substituirea timbrelor de acciz cu timbrele de control la produc ia alcoolic i din
tutun;
-reducerea num rului posturilor fiscale permanente la intreprinderile
productoare de alcool etilic i buturi alcoolice tari i la depozitele vamale.
Progres i
Integrare
Programul de activitate al
Guvernului Republicii Moldova
pentru anii 2008-2009
pOl.bug
-sporirea calitii vieii n regiunile rurale prin dezvoltarea asistenei medicale
primare, atragerea cadrelor medicale calificate pentru activitate n mediul
rural,
reabilitarea centrelor de sntate i dotarea acestora cu echipament necesar
i
transport sanitar;
-optimizarea reelei instituiilor de nvmnt secundar general i revizuirea
mecanismului de finanare a nvmntului secundar pentru a ine cont de
surplusul
de capaciti;
- asigurarea dezvoltrii i funcionalitii infrastructurii i a bazei didactice a
nvmntului: informatizarea sistemului de nvmnt; modernizarea
continu a
echipamentelor i dotrilor.
- creterea gradului de flexibilitate a sistemului asigurrilor
obligatorii de asisten
medical n plata contribuiilor austate la sursele de venit, sporirea
transparenei n
utilizarea i distribuia fondurilor de asigurri;
: sporirea incluziunii sociale prin eficientizarea sistemului de asisten
social spre
cheltuieli mai echitabile, bazate pe testarea veniturilor populaiei,
consolidarea
reelei de asisteni sociali i aplicarea standardelor de calitate pentru
serviciile de
asisten social;
- asigurarea unei conexiuni mai eficiente ntre oferta de for de
munc i cererea pe
piaa muncii, inclusiv reducerea ratei i duratei omaului n rndul tinerilor
prin
crearea unor locuri de munc atractive;
: dezvoltarea infrastructurii cu mbuntirea ulterioar a calitii acesteia i
integrarea
n reelele regionale de transport.
- asigurarea activitii organizatorice, administrative i financiare
a instanelor
udectoreti i utilizarea eficient i deplin a miloacelor bugetare alocate
pentru
ntreinerea i repararea sediilor acestora, precum i ameliorarea dotrii
tehnicomateriale a instanelor udectoreti;
-evaluarea eficienei utilizrii
finanelor publice prin raportarea performanelor obinute la efortul financiar
depus
pol.fisc
!ezvoltarea antreprenoriatului
a. reducerea presiunii fiscale prin optimizarea contribuiilor sociale i
implementarea
unui mecanism stimulatoriu;
-acordarea spriinului practic antreprenorilor debutani, n special celor tineri,
prin promovarea i extinderea educaiei antreprenoriale, expansiunea
serviciilor de consultan acordate ntreprinderilor mici i milocii i facilitarea
procesului de deschidere a afacerii;
- reducerea numrului i a costurilor serviciilor contra plat prestate de
autoritile
administraiei publice i reducerea poverii administrative prin simplificare
procedurilor financiare, fiscale i de raportare;
-consolidarea durabilitii financiare a organizaiilor societii civile, motivnd
cetenii, prin intermediul instrumentelor fiscale i nonfiscale, de a susine
organizaiile societii civile i contractnd organizaiile neguvernamentale
pentru
prestarea serviciilor publice n domeniile prioritare.
- dezvoltarea sistemului de achiziii publice n scopul eficientizrii
i sporirii-
credibilitii acestuia, prin promovarea transparenei i accesului
nediscriminatoriu
al tuturor potenialilor furnizori i prestatori, inclusiv prin lansarea i
realizarea
achiziiilor publice n mod electronic.
- "tragerea investitiilor prin politici fiscal stimulatorii
Pro0ra,#' de a*%i.i%a%e a' G#.ern#'#i Re&#"'i*ii Mo'do.a
In%e0rarea E#ro&ean1 Li"er%a%e2 De,o*raie2 3#n$%are(
2009-2045
Po'i%i*a "#0e%ar-+i$*a' /i 0e$%ionarea +inane'or &#"'i*e
O"ie*%i.e de 0#.ernare1
*. ;tabilizarea bugetului public naional, crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil i
meninerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil.
0. Promovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre creterea economic durabila6incluziv,
prin reducerea ponderii consumului public i ma)orarea investiiilor publice productive.
2. "sigurarea echitii <n repartizarea finanelor publice, reducerea poverii fiscale i
simplificarea sistemului de impozite i ta(e.
A*i#ni &riori%are1
negocierilor cu =ondul %onetar 5nternaional, cu alte instituii financiare
internaionale i ri donatoare pentru a obine asistena e(tern <n condiii avanta)oase
pentru finanarea deficitului bugetar i implementarea programului de recuperare
economic;
#orelarea politicilor bugetar-fiscale, monetar-creditare, valutare, investiionale i
comerciale <n scopul asigurrii dezvoltrii robuste a sistemului economico-financiar;
reducerea ponderii >ugetului Public ?aional <n P5> p<n la 2+,;
Perfecionarea sistemului de prognozare a veniturilor i cheltuielilor bugetare pentru
eliminarea practicii de modificare a bugetului anual de nenumrate ori pe parcursul
anului;
?eadmiterea blocrii plilor din buget public naional <n vederea sporirii siguranei
financiare a bugetului i pstrrii banilor contribuabililor <n circuitul lor economic;
Perfecionarea mecanismelor de administrare a $V" i accizelor, dinamizarea
procedurilor de restituire a acestora din bugetul de stat;
@tilizarea bugetului pe programe i sporirea fle(ibilitii cheltuielilor bugetare <n
conte(tul cadrului de cheltuieli pe termen mediu (2 ani la nivel central i la nivel local;
"sigurarea stabilitii, previzibilitii i transparenei politicii i procedurilor fiscale
aplicate fa de contribuabili prin adoptarea i aplicarea #odului de proceduri fiscale i a
#odului de proceduri vamale;
Avaluarea i reducerea continu a veniturilor Buasifiscale la buget, provenite din
prestarea serviciilor contra plat de ctre instituiile publice; implementarea etapei a treia
a reformei de reglementare a cadrului de afaceri (8Chilotina-29;
?eadmiterea scutirii unor ruplatnici de pli obligatorii fa de bugetul public naional,
fapt ce atenteaz la libera concuren i dezavanta)eaz agenii economici i persoanele
fizice oneste, care i-au onorat obligaiile fiscale conform legislaiei <n vigoare;
A(cluderea plilor percepute de la <ntreprinderi pentru crearea fondurilor specializate i
utilizarea unor mecanisme transparente de susinere prin subvenii;
5mplementarea generalizat a sistemului de declarare fiscal prin utilizarea tehnologiilor
informaionale (e-declaraii, astfel <nc<t cel puin 3-, din declaraii fiscale s fie depuse
prin internet;
#reterea capacitii de administrare fiscal i colectare a impozitelor i ta(elor, astfel
<nc<t ponderea veniturilor fiscale <n cadrul veniturilor bugetare totale s creasc continuu;
A(aminarea posibilitii de introducere a cotei unice la impozitul pe venitul persoanelor
fizice i )uridice;
"sigurarea eficienei, transparenei i responsabilitii <n utilizarea resurselor financiare
publice, inclusiv <n domeniul achiziiilor publice;
Drientarea mi)loacelor <ncasate din deetatizarea activelor din proprietate public spre
investiii <n infrastructura social i economic;
;tabilirea unor principii clare <n redistribuirea veniturilor de la bugetul de stat spre bugetele
unitilor teritorial-administrative, elimin<nd subiectivismul politic.
MEMORANDUMUL CU PRIVIRE LA POLITICILE ECONOMICE 6I 7INANCIARE PENTRU 2040-42
*/ ianuarie 0-*-
III8 POLITICILE PENTRU 2040
A8 Po'i%i*a "#0e%ar-+i$*a'
*2. Noi in%enion, $ red#*e, de+i*i%#' "#0e%#'#i &#"'i* 0enera' &9n 'a : &ro*en%e )n 20402
)n ,are &ar%e &rin raiona'izarea *;e'%#ie'i'or *#ren%e. D provocare principal este de a ine sub
control fondul de salarizare tot mai mare <n sectorul bugetar, care ar putea atinge o cota nepermis de
*+.2 procente din P5> <n 0-*-, <n cazul <n care politicile rmEn neschimbate. %surile enumerate mai
)os <l vor limita la **.1 procente din P5>. "l doilea obiectiv important este de a reduce cheltuielile
pentru bunuri i servicii cu circa -,1 puncte procentuale din P5>. Fi in final, noi vom reduce
subveniile mai puin prioritare pentru sectorul real cu -./ puncte procentuale din P5>. Ga partea de
venituri, noi am ma)orat impozitele indirecte pentru a obine suplimentar *.* puncte procentuale din
P5>, pe cEnd reducerea fondului de salarizare <n sectorul bugetar va duce la pierderea a -,/ puncte
procentuale din P5> comparativ cu pstrarea politicilor neschimbate. Principalele msuri de politici
sunt enumerate mai )os.
Prin*i&a'e'e ,$#ri de red#*ere a *;e'%#ie'i'or1
a. %odificarea &egii 'r()) privind salarizarea *n sistemul bugetar, pentru a modifica ma"orrile la
salarii care sunt nepermise *n condiiile actuale# (i amEnarea pEn <n 0-*0 a ma)orrii cu 0-
procente a salariilor funcionarilor publici, militarilor, colaboratorilor serviciului militar,
serviciului de securitate i organelor de ordine public; (ii reealonarea ma)orrii salariilor
anga)ailor din <nvmEnt, pentru a implementa aceast ma)orare mai gradual <n perioada
0--.-0-**; (iii amEnarea a orice fel de ma)orri salariale planificate pentru 0-*- pEn <n
0-*0-*2. "ceste msuri vor genera economii de *.H miliarde lei <n 0-*- (0.H procente din
P5>, dac politicile nu se modific.
- 3 -
b. +nghearea anga"rilor *n sectorul bugetar la 020,--- anga)ai, eliminarea funciilor permanent
vacante i reducerea fondului de salarizare planificat <n bugetul pentru 0-*- cu trei procente
din contul posturilor temporar vacante, atingEnd economii totale <n valoare de apro(imativ
/-- milioane lei (-.3 procente din P5>.
c. Continuarea implementrii planului adoptat de guvernarea precedent privind optimizarea
numrului de anga"ai *n sectorul bugetar In 0-*-, noi vom elimina cel puin /,--- uniti
de personal, ceea ce va reduce cheltuielile pentru salarizare cu aproape +- milioane lei pentru
0-*- i apro(imativ *-- milioane <n calcul anual.
d. Reducerea *n mediu cu ,- procente a alocaiilor bugetare pentru bunuri i servicii cu prioritate
"oas; pentru a evita datorii se cere de a spori controalele asupra procesului de achiziii <n
scopul de a nu admite asumarea unor anga)amente nepermise.
e. 4educerea subveniilor <n agricultur pEn la 2+- milioane lei, ceea ce este cu 2-- milioane lei (-./
procente din P5> mai puin decEt sumele alocate <n 0--..
Prin*i&a'e'e ,$#ri de $&orire a .eni%#ri'or1
f. %a"orarea cotelor accizelor la un ir de produse (inclusiv la benzin, motorin, produse din tutun,
buturi spirtoase, cosmetice, automobile de lu(, etc. pentru a le aduce mai aproape de cotele
aplicabile <n rile vecine. "ceasta va ma)ora veniturile <n 0-*- cu apro(imativ 3-- milioane
lei (-.. procente din P5>;
g. %a"orarea cotei .$/ la gazele naturale de la + la 3 procente. Pe lEng efectul simplificrii
regimului de impunere a $V" <n agricultur, bugetul va obine venituri <n valoare de
apro(imativ *2+ milioane de lei (-,0 procente din P5>;
Pentru a asigura o finanare adecvat a bugetului pentru 0-*-, solicitm utilizarea echivalentului a .+
milioane J;$ (cca *+- milioane @;J din totalul de mi)loace accesate <n cadrul aran)amentului,
sum <mprit <n primele trei trane, aa cum este indicat <n $abelul *, pentru suport bugetar.
"ceast solicitare este motivat prin lipsa accesului %oldovei la piaele internaionale de capital i
capacitatea limitat de absorbie a pieei interne de valori mobiliare de stat, care de)a se afl aproape
de nivelul de saturare, ca urmare a <mbrumuturilor considerabile pe intern <n 0--.. ?oi vom adopta,
<n calitate de msuri prealabile pentru solicitarea unui program cu =%5 - bugetul modificat pentru
0--. i bugetul pentru 0-*-, precum i amendamentele la Gegea salarizrii <n sistemul bugetar ?r.
2++. ;untem gata s implementm msuri bugetar-fiscale adiionale pentru a atinge deficitul bugetar
planificat, <n cazul <n care situaia la venituri se va deteriora sau dac finanrile nu vor fi pe msura
ateptrilor. - 1 -
*/. Pen%r# a +a*i'i%a re$%a"i'irea &oziiei "#0e%ar-+i$*a'e d#ra"i'e &e %er,en ,edi#2 noi .o,
ado&%a /i ,$#ri *are .or a.ea e+e*% d#& 20408 In mod specific,
a. Vom reintroduce impozitul pe venitul persoanelor "uridice, aplicEnd o singur cot )oas de (*-
procente pe o baz larg i uniform, cuprinzEnd toate sectoarele i regiunile. In scopul de a
nu spori povara fiscal asupra agenilor economici pEn cEnd economia se va restabili dup
perioada de criz, aceast msur va fi aplicat pentru veniturile cEtigate <ncepEnd cu 0-*0.
"nunm aceast msur acum pentru a oferi agenilor economici timp pentru a se pregti.
Vom avea nevoie de asisten tehnic din partea =%5, <n vederea stabilirii bazei fiscale <n
conformitate cu cele mai bune practici, pentru a minimiza povara asupra activitii
investiionale i a asigura tratament uniform pentru diferii ageni economici.
b. In conte(tul reformei sistemului educaional, noi vom optimiza reeaua de instituii colare, prin
reducerea cu patru a numrului coli profesionale i <nghearea <nscrierii la trei colegii
pedagogice <n 0-*- (ce urmeaz s fie <nchise <n 0-*0; mai mult ca atEt, vom promova
consolidarea autonomiei financiare a universitilor.K
Relansm Moldova
Prioritile de dezvoltare pe termen mediu
Raport pentru edina Grupului Consultativ de la Bruxelles
24 martie 2010
Descentralizarea fiscal i administrativ
Instrumentele de
politici
Reajustarea sistemului interbugetar actual din Moldova la necesitile
aprute i cererile autoritilor locale
Coordonarea i implementarea strategiei de descentralizare a
nvmntului i ajustarea funciilor la capacitatea local
Consolidarea politicilor actuale de egalizare a alocrii resurselor i
subveniilor la nivel naional i regional
Consolidarea capacitii autoritilor locale i subnaionale
!"tinderea bazei fiscale pentru autoritile administraiei publice locale i
sporirea capacitii bugetare a instituiilor
!"pansiunea parteneriatelor publicprivate la nivel municipal n stabilirea i
meninerea serviciilor publice i ajustarea cadrului e"istent la oportunitile
prezente la nivel local i subnaional
Pro0ra,#' de a*%i.i%a%e
a' G#.ern#'#i Re&#"'i*ii Mo'do.a
In%e0rarea E#ro&ean1
LI3ERTATE2
DEMOCRA<IE2
3UN=-TARE
2011-2014
A*i#ni &riori%are1
/sigurarea stabilitii bugetului public naional, crearea unui cadru
bugetar-fiscal previzibil, meninerea deficitului bugetar la un nivel
rezonabil i consoli-darea administrrii fiscale i vamale#
"rmonizarea continu a politicilor bugetar-fiscale, monetar-creditare,
valuta-re, investiionale i comerciale <n scopul asigurrii
dezvoltrii robuste a sis-temului economico-financiar;
Perfecionarea sistemului de prognozare a veniturilor i cheltuielilor
bugetare pentru eliminarea practicii de modificare a bugetului
anual de nenumrate ori pe parcursul anului, precum i
<mbuntirea procesului de elaborare a
politicilor bugetar-fiscale, prin asigurarea unui proces participativ
larg;
?eadmiterea blocrii plilor din bugetul public naional <n vederea
sporirii siguranei financiare a bugetului i pstrrii banilor
contribuabililor <n circu-itul lor economic;
5mplementarea generalizat a sistemului de declarare fiscal prin
utilizarea tehnologiilor informaionale (e-declaraii, astfel <nc<t cel
puin 3-, din de-claraiile fiscale s fie depuse prin 5nternet;
@tilizarea bugetului pe programe i sporirea fle(ibilitii cheltuielilor
bugetare <n conte(tul cadrului bugetar pe termen mediu (2 ani la
nivel central i la nivel local;
#reterea capacitii de administrare fiscal i colectare a impozitelor
i ta(e-lor, astfel <nc<t ponderea veniturilor fiscale <n cadrul
veniturilor bugetare to-tale s creasc continuu;
=ortificarea disciplinei fiscale i eliminarea impunitii, fapt ce
atenteaz la li-bera concuren i dezavanta)eaz agenii economici
i persoanele fizice oneste, care i-au onorat obligaiile fiscale
conform legislaiei <n vigoare;
Jezvoltarea parteneriatelor public-private <n eficientizarea
administrrii fisca-le <n unele sectoare supuse riscului sporit de
evaziuni fiscale;
5ntroducerea cotei unice la impozitul pe venit <n mrime de *--*0,
pentru persoanele )uridice, <ncep<nd cu anul 0-*0, cu pstrarea
facilitilor fiscale e(istente p<n la introducerea cotei zero;
;implificarea procedurilor de <nregistrare a afacerii, prin prevederea
unui tarif unic de <nregistrare;
Perfecionarea legislaiei fiscale prin clarificarea i simplificarea
normelor le-gale primare, inclusiv prin definitivarea i punerea <n
aplicare a $itlului L 8#ontribuiile sociale9 i a $itlului L5 M$a(a
vamal9 din #odul fiscal. =i-nalizarea sistematizrii legislaiei
fiscale prin elaborarea i adoptarea $itlu-lui L55 M"lte impozite i
ta(e9 din #odul fiscal;
;implificarea administrrii fiscale prin introducerea tehnologiilor
informaio-nale, 8one stop shops9, atragerea mai activ a sistemului
bancar i instru-mentelor financiare relevante de plat i
consolidarea capacitilor institui-onale ale organelor vamale i
fiscale;
5mplementarea anga)amentelor internaionale i a tratatelor bilaterale
privind
evitarea dublei impuneri, cooperrii vamale i schimbului de
informaii pen-tru contracararea fenomenelor de splare a banilor i
evaziune fiscal;
4educerea numrului de impozite i ta(e prin consolidarea acestora;
;implificarea sistemului de raportare fiscal i statistic pentru
<ntreprinderile mici i mi)locii i alte forme organizatorico-)uridice;
;implificarea i uniformizarea procedurilor de vmuire a mrfurilor
prin pre-luarea e(perienei rilor @A <n domeniu;
4acordarea cuantumului ta(elor vamale i ta(elor pentru procedurile
vamale la practica i anga)amentele asumate fa de organizaiile
internaionale la care 4epublica %oldova este parte (Drganizaia
%ondial a #omerului i Drganizaia %ondial a Vmilor i
implementarea recomandrilor @A <n domeniu;
5ntroducerea normelor i standardelor internaionale <n domeniul
vamal <n ve-derea reducerii duratei i costurilor efectiv suportate de
agenii economici pentru vmuirea mrfurilor <n vam;
4acordarea cadrului normativ naional la standardele i practicile @A
prin prisma unei abordri <n ansamblu i nediscriminatorii a
regulilor de origine i aplicrii uniforme a acestora pentru toate
companiile pe <ntreg teritoriul 4epublicii %oldova, inclusiv <n
zonele economice libere;
Dptimizarea interaciunii <n cadrul administrrii fiscale i vamale cu
scopul eficientizrii i reducerii poverii administrative i de control
asupra mediu-lui de afaceri;
#ontinuarea dialogului eficient cu instituiile financiare internaionale,
inclu-siv cu =ondul %onetar 5nternaional i rile donatoare;
#rearea unui sistem eficient de trasabilitate a documentelor de strict
eviden i a celor cu grade de protecie emise de stat, inclusiv
e(aminarea posibilit-ii crerii 5mprimeriei de ;tat.
0romovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre creterea economic
durabi-l1incluziv, prin reducerea ponderii consumului public i
ma"orarea investiiilor publice productive#
;tabilirea principiului de achitare a impozitului pe venitul persoanelor
fizice <n bugetul localitii <n care contribuabilul are reedin;
"sigurarea stabilitii, previzibilitii i transparenei politicii i
procedurilor fiscale aplicate fa de contribuabili prin adoptarea i
aplicarea #odului de
procedur fiscal i a #odului de procedur vamal;
Dptimizarea i reducerea ta(elor vamale la importul de materii prime,
materi-ale au(iliare i echipamente tehnologice i ma)orarea lor
pentru produsele finite din import, direct competitive cu cele
autohtone;
Avaluarea i reducerea continu a veniturilor Buasifiscale la buget,
provenite din prestarea serviciilor contra plat de ctre instituiile
publice; implemen-tarea etapei a treia a reformei de reglementare a
cadrului de afaceri (8Chilo-tina 29;
Perfecionarea mecanismelor de administrare a $V" i accizelor,
dinamizarea procedurilor de restituire a acestora din bugetul de
stat;
;implificarea procedurii de compensare a datoriilor fa de buget cu
suprapla-ta altor impozite, <n special <n ceea ce privete
administrarea operaiunilor de import6e(port, acoperirii $V" de
plat cu $V" ce urmeaz a fi restituit;
5mplementarea normelor legale primare pentru restituirea $V"
aferent inves-tiiilor capitale efectuate <n municipiile #hiinu i
>li, prin stabilirea unui plafon minim al $V" peste care ar fi
posibil restituirea;
%odificarea prevederilor #odului fiscal <n vederea permiterii de a
utiliza su-ma $V" posibil restituirii <n contul stingerii obligaiilor
viitoare fa de bugetul public naional;
A(aminarea posibilitilor de stimulare a retehnologizrii
<ntreprinderilor prin perfecionarea mecanismelor de aplicare a
$V";
A(cluderea plilor percepute de la <ntreprinderi pentru crearea
fondurilor specializate i utilizarea unor mecanisme transparente de
susinere prin sub-venii;
Aficientizarea acordrii subveniilor <n agricultur prin direcionarea
acestora spre domenii cu un potenial de producie cu valoare
adugat <nalt i pen-tru a spori productivitatea agriculturii i
competitivitatea produselor agrico-le;
4evizuirea sistemului de impozitare i plat a contribuiilor sociale i
medicale de ctre deintorii de patent de <ntreprinztor.
/sigurarea echitii *n repartizarea finanelor publice, reducerea
poverii fiscale i simplificarea sistemului de impozite i ta2e#
;tabilirea unor principii clare <n redistribuirea veniturilor de la bugetul
de stat spre bugetele unitilor administrativ-teritoriale, elimin<nd
subiectivismul politic. #onsolidarea politicilor actuale de egalizare
a alocrii resurselor i subveniilor;
"sigurarea eficienei, transparenei i responsabilitii <n utilizarea
resurselor financiare publice, inclusiv <n domeniul achiziiilor
publice;
4eformarea instituional a "geniei "chiziii Publice i dezvoltarea
noilor tehnici de achiziii i sporirea eficienei i asigurarea
e(ecutrii recomand-rilor @A, prin descentralizarea competenelor
i crearea organismului naio-nal independent de soluionare a
contestaiilor;
Orientarea mijloacelor ncasate din deetatizarea activelor din
proprietatea pu-blic spre investiii n infrastructura social i
economica.
Prog de actvi AL GUVERNULUI REPUBLICII
MOLDOVA
INTEGRAREA EUROPEAN:
LIBERTATE, DEMOCRA IE , BUN STARE
2013 - 2014
CHI IN U , 2013
Pol!"# $%&'!#(-)*"#l &'*!o+#('# )+#+ 'lo( ,%$l"'
O$'"!-' .' &%-'(+#(':
*. "sigurarea stabilitii bugetului public naional, crearea unui cadru bugetar-fiscal
previzibil i meninerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil.
0. Promovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre creterea economic
durabil6incluziv, prin reducerea ponderii consumului public i ma)orarea investiiilor
publice productive.
2. "sigurarea disciplinei, echitii, transparenei, simplitii i onestitii in
repartizarea finanelor publice.
/. 4educerea poverii fiscale i simplificarea sistemului de impozite i ta(e.
A" %+ ,(o(!#(':
Asigurarea stabilitii bugetului public naional, crearea unui cadru
bugetar-fiscal
previzibil, meninerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil i
consolidarea
administrrii fiscale i vamale:
-"rmonizarea continu a politicilor bugetar-fiscale, monetar-creditare,
valutare,investiionale i comerciale pentru asigurarea dezvoltrii robuste a sistemului
economicofinanciar;
-Perfecionarea sistemului de prognozare a veniturilor i a cheltuielilor bugetare pentru
eliminarea practicii de modificare a bugetului anual pe parcursul anului, precum
iimbuntirea procesului de elaborare a politicilor bugetar-fiscale prin asigurarea unui
proces participativ larg;
-A(cluderea din politica bugetar a statului a articolului privind veniturile bugetare
rezultate din amenzi i alte sanciuni aplicate businessului pentru nerespectarea legislaiei
fiscale i vamale, atit la nivel de prognoze bugetare, cit i la nivel de planuri bugetare;
-5nventarierea tuturor actelor normative i subnormative din domeniul administrrii
fiscale i aducerea lor in conformitate cu prevederile legilor;
-"sigurarea publicrii in timp real a informaiei despre veniturile i cheltuielile bugetare
i asigurarea transparenei tranzaciilor trezoreriale;
-#onsolidarea auditului public e(tern prin fortificarea rolului #urii de #onturi in calitate
de instituie suprem de audit al utilizrii finanelor publice;
-Perfecionarea mecanismului de valorificare a rezultatelor auditului public e(tern prin
definirea mai clar a procedurilor i a interaciunilor dintre #urtea de #onturi, Parlament
i Cuvern;
-?eadmiterea blocrii plilor din bugetul public naional in vederea sporirii
siguraneifinanciare a bugetului i pstrrii banilor contribuabililor in circuitul economic;
-5mplementarea generalizat a sistemului de declarare fiscal prin utilizarea tehnologiilor
informaionale (e-Jeclaraii, astfel incit cel puin 3-, dintre declaraiile fiscale s fie
depuse prin 5nternet;
- @tilizarea bugetului pe programe i sporirea fle(ibilitii cheltuielilor bugetare in
conte(tul cadrului bugetar pe termen mediu (2 ani la nivel central i local;
-#reterea capacitii de administrare fiscal i colectare a impozitelor i ta(elor, astfel
incit ponderea veniturilor fiscale in cadrul veniturilor bugetare totale s creasc continuu;
-=ortificarea disciplinei fiscale i eliminarea impunitii ce atenteaz la libera concuren
i dezavanta)eaz agenii economici i persoanele fizice oneste, care ii onoreaz
obligaiile fiscale conform legislaiei in vigoare;
-Jezvoltarea parteneriatului public-privat privind eficientizarea administrrii fiscale in
sectoarele supuse riscului sporit de evaziune fiscal;
-=inalizarea sistematizrii legislaiei fiscale prin elaborarea i adoptarea $itlului L55 8"lte
impozite i ta(e9 din #odul fiscal;
-;implificarea administrrii fiscale prin introducerea tehnologiilor informaionale, 8one
stop shops9, atragerea mai activ a sistemului bancar i instrumentelor financiare
relevante de plat, precum i consolidarea capacitilor instituionale ale organelor
vamale i fiscale;
-%a)orarea sumei garantate a depunerilor;
-Jezvoltarea capacitilor de management al riscurilor;
-5mplementarea anga)amentelor internaionale i a tratatelor bilaterale privind evitarea
dublei impuneri, revizuirea celor care sint dezavanta)oase pentru 4epublica %oldova,
intensificarea cooperrii vamale i a schimbului de informaii pentru contracararea
fenomenelor de splare a banilor i de evaziune fiscal;
-4educerea numrului de impozite i ta(e prin consolidarea acestora;
-;implificarea sistemului de raportare fiscal i statistic pentru intreprinderile mici i
mi)locii i alte forme organizatorico-)uridice;
5mplementarea ?omenclatorului #ombinat al %rfurilor 4epublicii %oldova;
-5ntroducerea normelor i standardelor internaionale in domeniul vamal in vederea
reducerii duratei i a costurilor efectiv suportate de agenii economici pentru vmuirea
mrfurilor;
-"doptarea prevederilor care ar stipula imposibilitatea aplicrii actelor normative cu
caracter intern din domeniul vamal, nefcute publice conform legislaiei in vigoare;
-"doptarea unor proceduri clare i transparente de calcul al valorii in vam a mrfurilor;
-publicarea acestor proceduri pe site-ul ;erviciului Vamal;
-4acordarea cadrului normativ naional la standardele i practicile @A printr-o abordare
de ansamblu i nediscriminatorie a regulilor de origine i prin aplicarea uniform a
acestora pentru toate companiile de pe teritoriul 4epublicii %oldova, inclusive din zonele
economice libere;
-#rearea unui sistem eficient de trasabilitate a documentelor de strict eviden i a celor
cu grade de protecie emise de stat, inclusiv e(aminarea posibilitii crerii
5mprimeriei de ;tat.
Promovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre creterea economic
durabil/incluziv, prin reducerea ponderii consumului public i majorarea
investiiilor
publice productive:
-"sigurarea elaborrii i implementrii politicilor de optimizare a cheltuielilor publice, in
paralel cu implementarea msurilor de imbuntire a administrrii fiscale;
-"sigurarea interveniilor adecvate (ale autoritilor fiscale in cadrul de reglementare
a afacerii i tratarea corect i egal a tuturor intreprinderilor;
-;tabilirea principiului de achitare a impozitului pe veniturile persoanelor fizice in
bugetul localitii in care contribuabilul ii are reedina;
-5mplementarea ;trategiei de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari i
intensificarea utilizrii soluiilor fiscale obligatorii pentru problemele cele mai frecvente;
-asigurarea stabilitii, previzibilitii i transparenei politicii i procedurilor fiscal
aplicate fa de contribuabili prin adoptarea i aplicarea #odului de procedur fiscal i a
#odului de procedur vamal;
-Dptimizarea i reducerea ta(elor vamale la importul de materii prime, material au(iliare
i echipamente tehnologice i ma)orarea lor pentru produsele finite din import, direct
competitive cu cele autohtone;
-Avaluarea i reducerea continu a veniturilor Buasifiscale la buget, provenite din
prestarea serviciilor contra plat de ctre instituiile publice;
-;implificarea procedurii de compensare a datoriilor fa de buget cu supraplata altor
impozite, in special in ceea ce privete administrarea operaiunilor de import6e(port, de
acoperire a $V" de plat cu $V" ce urmeaz a fi restituit;
-A(aminarea posibilitilor de stimulare a retehnologizrii intreprinderilor prin
perfecionarea mecanismelor de aplicare a $V";
-A(cluderea plilor percepute de la intreprinderi pentru crearea fondurilor specializate i
utilizarea unor mecanisme transparente de susinere prin subvenii;
-4evizuirea sistemului de impozitare i plat a contribuiilor sociale i medicale de ctre
deintorii de patent de intreprinztor;
-Jefinirea unui 8pachet social9 (hran, transport etc. care s fie permis spre deducere
in scopuri fiscale, i nu considerat facilitate oferit anga)ailor;
-5dentificarea i implementarea mecanismelor de pia i fiscale care prevd
responsabilizarea companiilor prin transferarea costurilor consecinelor provocate de
ctre acestea (poluarea mediului etc..
Asigurarea echitii n repartizarea finanelor publice, reducerea poverii
fiscale i
simplificarea sistemului de impozite i ta!e:
;tabilirea unor principii clare in redistribuirea veniturilor de la bugetul de stat spre
bugetele unitilor administrativ-teritoriale, eliminind subiectivismul politic;
#onsolidarea politicilor actuale de egalizare a alocrii resurselor i subveniilor;
"sigurarea eficienei, transparenei i responsabilitii in utilizarea resurselor financiare
publice, inclusiv in domeniul achiziiilor publice;
Jezvoltarea noilor tehnici de achiziii, sporirea eficienei i asigurarea e(ecutrii
recomandrilor @A prin descentralizarea competenelor i crearea organismului national
independent de soluionare a contestaiilor;
"sigurarea transparenei depline i accesului liber la intregul proces de achiziii publice i
licitaii pentru toate prile interesante, inclusiv iniierea procesului, depunerea cererilor,
gestionarea dosarelor i implementarea acestora.