Sunteți pe pagina 1din 47

DATE GENERALE DESPRE

coala Sportiv Specializat Republican de Lupte


(SSR de Lupte).
Director actualNicolai !olboceanu
Director ad"unctG#eor$#e %ru&
Sediul:'un.(#i&inu) *ane"ul de atletic de pe +tr.A.Do$a ,-
Statutul: (lubul Sportiv teritorial AS! a +indicatelor.
Scurt istoric: SSR de lupte e+te o in+titu.ie de /nv.'/nt
e0tra&colar)1ondat prin #otr/rea Secritariatului (on+iliului Republican
al Sindicatelor din 2 dece'brie 3452)cu caracter +pecial.
Scopul de baz 6de 1or'are la copii a calit.ilor 'orale precu' &i la
educarea 'e+trii +portive a ace+tora)pre$tirea +portivelor de un ran$
/nalt pentru participarea la co'peti.ii Europene)*ondiale &i c#iar pentru
7ocurile 8li'pice.
coala +e conduce dup prevederile (on+titu.iei R.*.)decretele
pre&edintelui R.*. di+pozi.iile Guvernului R.*. &i de ctre Re$ula'ent.
coala acord +portivi de"a pre$ti.i la coala cu pro1il +portiv din +ectorul
!otanica)cu care &i colaboreaz /n per'anen..
Datele cu privire la di+pozi.iile $enerale) etapele de pre$tire
'ultianual) or$anizarea proce+ului de in+truire) ad'ini+trarea &colii)
direc.iile principale de activitate) +alarizarea) controlul 'edical) 1inan.area
precu' &i obli$a.iunile de 1unc.ie ale an$a"a.ilor) +uprave$#erea &i
controlul +unt evaluate /n Re$ula'entul SSR de lupte &i +tatut .
9n cadrul unit.ii e+te nevoie de di+pozi.ii privitoare la di+ciplina 'uncii &i
/n $eneral) raporturile dintre unitate +i an$a"a.ii +i) de aceea +e
/ntoc'e&te un re$ula'ent intern .
Re$ula'entul e+te nece+ar pentru +tabilirea totalit.ii de in+truc.iuni)
nor'e &i re$uli care +tabile+c &i a+i$ur ordinea &i bunul 'er+ al in+titu.iei.
8ralul antrena'entelor /n +pt'/n
$r./nceptori)avan+a.i.
Luni Mari Mercuri Joi Vineri
15:00-17:00 15:00-17:00 16:00-18:00 15:00-17:00 15:00-17:00

Componena grupei:


Nr. Numele de famile i prenumele sudenilor !nul naerii "rupa
1. !c#iru $er%iu 1&&' '01!M
'. !l(u Vialii 1&&' '1)*+,
). -elea%a !ndrei 1&&0 .1'*+,
.. -osan Vasile 1&&0 .01!M
5. "uu /%or 1&&0 .01!M
6. "udumac 0umiru 1&&0 .01!M
7. Mir1ac /lie 1&&' .01!M
8. *asa !naolie 1&&0 .01!M
&. *eli2an !ndrei 1&&1 )1'*+,
10. *opa /on 1&&' '01!M
11. *uc3 $andu 1&&1 )07$45*
1'. 63cil3 !ndrei 1&&' '07$45*
1). 6udenco 0enis 1&&0 .01!M
1.. 6usnac 0umiru 1&&1 )06$45*
15. 7meu Vasile 1&&0 .01!M
Planul individual de lucru al studentului Practicant
7iua8daa Nr.
p9d
4oninuul aci2i3ii
Vineri
1..0&.1'

1.*aricipare la conferena de repari1are a sudenilor
anului /// la pracica de anrenor :scop8o(ieci2e8cerine
c3re oformarea documenaiei8o(li%aiunile sudenilor
ec.;
Luni
17.0&.1'
1
0e f3cu cunoin3 cu anrenorul repari1a la pracic38de
familiari1a cu clu(ul spori2 i de preci1a orarul
anrenamenului spori2.
Mari
18.0&.1'
' 0e f3cu cunoin3 cu spori2ii cu care 2oi desf3ura
anrenamenele8de uia cu aenie cum anrenorul
desfasoara anrenamenul.
Mercuri
1&.0&.1'
)
0e alc3ui un comple< de e<erciii penru de12olarea
cali3ilor morice.
0e f3cu cunoin3 cu re%isru de anrenamen.
Joi
'0.0&.1'
.
0e pre%3i proiecul didacic8de a conduce parea
pre%aioare a anrenamenului spori2. 0e asisa la
anrenamenul desf3ura la %rupele de a2ansai de care
anrenorul la care sun repari1a
Vineri
'1.0&.1'
5
1.7iua de an%a=3ri unde sudenii fac '-)lupe de conrol.
'.0e pre%3i proiecul didacic penru anrenamen.
Luni
'..0&.1'
6
0e desf3ura anrenamenul cu spori2ii i de anali1a
mersul anrenamenului >mpreun3 cu anrenorul.
Mari
'5.0&.1'
7
0e perecu anrenamenul in inre%ime dup3 planul
conspec i de ras aenia la de12olarea cali3ilor
morice %enerale.
Miercuri
'6.0&.1'
8
0e perecu anrenamenul >n parcul de pe
sr.?randafirilor.
0e ras mul3 aenie la de12olarea cali3ilor morice
speciale i %enerale.
Joi
'7.0&.1'
&
0e f3cu proiecul didacic8perecerea anrenamenului8
ara%em aenia la %reelele mai fre%2en inilnie la
>ncep3ori >n e<ecuia procedeului i demonsrarea corec3
a acesuia.
Vineri
'8.0&.1'
10
$3 fiu pre1en la ora 15:00 >n sala de lup3 penru a asisa
la an%a=3rile de conrol a spori2ilor.
Luni
01.10.1'
11
0e a fi pre1en la or38de pre%ai proiecul didacic8de a
ascula i a 2i1uali1a cu aenie oae aciunele
anrenorului >n impul anrenamenului perecu8mi=loacele
i meodele uili1ae la >ncep3ori i a2ansai.
Mari
0'.10.1'
1'
0e perecu anrenamenul8de a discua cu sudenii de ce
au ales anume aces ip de lupe.0e a le oferi informaii
noi din lupe8re1ulaele ulimilor compeiii.
Miercuri
0).10.1'
1)
0e perecu =ocuri spori2e ca e<emplu fo(al i pre%3irea
fi1ic3 %eneral38o aenie deose(i3 acord3m la
coreciudinea e<ecu3rii e<erciiilor.
Joi
0..10.1'
1.
0e condus anrenamenul cu a=uorul anrenorului8de
ascula cu aenie o(ser2aiile asupra %reelilor care le
e<ecue1.
0e pre%3i proiec didacic.
Vineri
05.10.1'
15
0e asisa la lupele de conrol dinre spori2i .
Luni
08.10.1'
16
0e sudia documenaia cu pri2ire la componena
sudenilor >n %rupa >ncep3oare8e<emplu de proiec
didacic al anrenorului.
0e anali1a %reelile e<ecuae de c3re spori2e i de le
coreca.
Mari
0&.10.1'
17
0esf3urarea anrenamenului desine s33or cu oae
eapele proiecului didacic.!nali1a anrenamenului de
care anrenor plusurile si minusurile pe care le-a
o(ser2a.
Miercuri
10.10.1'
18
0e perecu un cros i fo(al >n parcul de pe
sr.?randafirilor.
0e e<ecua un comple< de e<erciii penru de12olarea
cali3ilor morice speciale.
Joi
11.10.1'
1&
0e a conduce anrenamenul8de a efecua esul de
pulsomerie a unui spori28de f3cu %raficul do13rii dup3
arenamen sa(ilirea celei mai do1ae eape a
anrenamenului.
Vineri
1'.10.1'
'0
0e a fi pre1en la ulimul anrenamen de pracic3 i de
desf3ura parea pre%3ioare a anrenamenului.
0e asisa la an%a=3rile de conrol a spori2ilor din cadrul
anrenamenului.

AGENDA
+tudentuluipracticant
7iua-daa Nd9
o
0ae despre desf3urarea aci2i3ii
Luni
17.0&.1'
1
1.!m f3cu cunoin3 cu direcorul ad=unc a seciei de lupe a
clu(ul spori2 .
'.!m cunoscu isoricul clu(ului.
'.!m afla oralul anrenamenelor la %rupa de incepaori la care
am fos repari1a.
Mari
18.0&.1'
'
1.!m 2eni la primul anrenamen
'. !nrenorii !le<ei *osolac#i i /lie 4#iroac3 mi-au f3cu
cunosin3 cu %rupa de sudeni.
).!m pri2i cum dumnealor au perecu anrenamenul.
Miercuri
1&.0&.1'
)
1.!m pre%3i nise e<.fi1ice penru ele2i deoarece in aceasa 1i
se acorda o mare aenie asupra de12olarii caliailor morice.
Joi
'0.0&.1'
. 1.!m pre%ai proecul didacic si am perecu parea pre%aioare
apoi am pri2i cum coninua sa conduca anrenorul8meodicile pe
care le ueli1ea1a in procesul de insruire.
'.!m f3cu cunoin3 cu re%isru de anrenamen.
Vineri
'1.0&.1'
5
!m anali1a i am 2i1uali1a lupele de conrolin cadrul
anrenamenului.
Luni
'..0&.1'

6
1.!m scris proiecul didacic pe care la anali1a anrenorul si mi-a
araa %reselele.
'.!m asisa la anrenamenul condus de !le<ei *osolac#i la
%rupa de a2ansai.
Mari
'5.0&.1'
7 1.!m perecu parea pre%3ioare a anrenamenului.
'. Le-am demonsra la copii un procedeu din po1iie arucarea
pese umeri cu fi<area (raului i piciorului omonim din inerior.
Miercuri
'6.0&.1'
8 1.!m =uca fo(al cu scopul o(inerii re1isenii si deprinderea
coordon3rii.
'.!m condus anrenamenul cu scopul de de12olare cali3ilor
morice de (a13.
Joi
'7.0&.1'
& 1.!m pre%3i proiecul didacic.
'.@mpreun3 cu anrenorul am depisa %reelele %enerale a
spori2ilor i am f3cu insruire de lic#idarea a lor.
Vineri
'8.0&.1'
10 1.!m condus parea pre%3ioare a anrenamenului.
'.!m asisa la o an%a=are de anrenamen.
Luni
01.10.1'
11 1.!m scris un proec didacic.
'. !m anali1a oae meodele si mi=loacele pe care anrenorul le
ueli1e1a la %rupa de incepaori.
Mari
0'.10.1'
1' 1.!m perecu parea pre%3ioare a anrenamenului8 le-am demonsra
un procedeu din po1iie i lau perfeciona pe cel preceden.
Miercuri
0).10.1'
1) 1.!m aler%a un cros >n parcul de pa sr.?randafirilor8penru a mari
capaciaea de re1isen3.
'.!m demonsra un comple< de e<. *enru de12olarea fi1ic3
armonioas3.
Joi
0..10.1'
1. 1.!m pre%ai proecul didacic8am condus anrenamenul su( conrolul
anrenorului care ma coreca la momen.
'.!m asisa la o lup3 de conrol.
Vineri
05.10.1'
15 1.!m pre%3i un proiec penru desf3urarea p3rii pre%3ioare.

Luni
08.10.1'
16 1.!m ela(ora un proec didacic.
'.!m sudia unele documene necesare penru ela(orarea caieului de
pracica.
).!m pre%3i conspecul penru 1iua urm3oare .
Mari

0&.10.1'
17 1.!m condus desine saaor anrenamenul cu oae eapele lui.
'.!m perfeciona procedeul din po1iie aruncarea cu fi<area am(elor
coapse prin aplecare.
).!m ascula ce plusuri si minusuri am a2u8pe care anrenorul mi le-a
spus.
Miercuri
10.10.1'
18 1. !m aler%a un cros penru >nc3l1ire i am =uca un fo(al penru
de12olarea re1isenei.
'. !m desf3ura un comple< de e<.pe cerc penru de12olarea
fi1ic3.
=oi
11.10.1'
1& 1.!m condus anrenamenul.
'.!m efecua esul pulsomeric.
).!m f3cu %raficul do13rii dup3 daele opinue.
Vineri
1'.10.1'
'0 1.!m asisa la an%a=3rile de conrol dinre spori2i.
'.!m da un comple< de e<erciii de rela<are.

*roiec didacic N.1
al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura >n %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : 18.0&.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1 : *erfecionarea e<. $peciale ale lup3orului
i a elemenelor acro(aice.
5(ieci2ul N ' : *erfecionarea i >nsuirea a procedeelor la sol8

+apa
i
duraa
5(ieci2e
operaion
ale
4oninuul didacic 0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia
de predare
>n23are
/ndicaii meodice
1. '. ). .. 5. 6.
/.
+apa
pre%3-
ioare
'0-'5
min.
0eprindere
a
spori2ilor
cu
elemenele
insruci2-
educai2e.
4unoaere
a
2arie3ilor
de mers de
aler%are.
0e12olare
orien3rii >n
spaiu cu
a=uorul e<.
*enru
de12olare
capaci3ilo
r morice
ale
lup3orilor.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
- >n %enufle<iuneA
->n spri%in pe m>ini i
%enunc#iA
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >napoi A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
- cu roso%olire >naineA
-cu roso%olire >napoiA
-cu roso%olire >naine inapoiA
-cu s3riur3 prin ridicarea
%enunc#ilor la piep i
roso%olire >naineA
-aceeai >napoiA
8biectivul :
+<erciii de acro(aic3
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >n >n3lime pese
'-) min
5-6 m
5-6 m
' rep.
' rep.
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei nu
mai puin
de )
repe3ri.
,ronal
demonsra
re
demonsra
re
e<plicare-
demonsra
re
4orpul drep.
-raele sus.
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep in
impul aeri13rii.
+apa
de
(a13

)5-.0
min
0e12olare
a
mulilaeral
3 a
spori2ilor
0e a
pre%ai
oae
%rupele de
muc#i
penru
anrenamen
ul spor2.
,ormarea
deprinderil
or de efor
adapare la
do13ri
fi1ice
m3rie.
@n23area8p
erfecionar
e
parenerA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul s>n%8
drepA
-r3surnare de pe spri%in cap i
m>iniA
-ronda flea%A
+< din po1iia s>nd:
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine >napoi
consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese
um3r A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
+<. speciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA
-meninerea sfoareiA
-piciorul >n lac3 >nc3l1im
ariculaia alo crural38
4omple< de e<.
- flo3riA
- e<ensii >n spinareA
- a(domene A
-facem un cerc de resa(ilireA
- piruee s>n%a8dreapaA
- receri A
8biectivul ::
-aruncare cu fi<area am(elor
coapse prin aplecareA
- aruncare cu fi<area am(elor
coapse prin aplecare cu
opunerea re1isenii A
-scoaerea din ec#ili(ru cu
)-5 min
.-6 min
5 ori
5 ori
10 ori
)9) oro
) ori
dem. )0-50
sec.
5 min
'9' min
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
*icioarele drepe.
V>rfurile >ninse8spinarea
dreap38(raele >ninse >n
fa3.
+<ensie >n spae8micare
c> mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
Vie13 ma<imal posi(il3.
+<ecu3m nr.ceru de e<.din
comple<.
+<ecu3m procedeile f3r3
opunerea re1isenei.
Le e<ecu3m corec dup3
modelul demonsra de
anrenor.

+apa
de
>nc#iee
re
10-15
min

elemenelo
r de lup3.
fi<area pri1ei de cap8(raA
-scoaerea din ec#ili(ru cu
opunerea re1iseneiA
-recere la spae prin ducere la
solA
- recere la spae prin ducere la
sol cu opunerea re1iseneiA
-lupa cu folosire procedeilor
perfecionaeA
-4erc de resa(ilireA
-!nunarea sarcinei penru
acas3.
dem. )0-50
sec.
5 min
'9' min
dem. )0-50
sec.
5 min
'9' min
' min
5punerea re1isenei la
50B .
Lupa de conrol 100 B.

*roiec didacic N.'

al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura >n %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : '0.0&.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1 : *erfecionarea a elemenelor acro(aice.
5(ieci2ul N ' : *erfecionare e#nic3 a procedeului 88do(or>re cu recere pe
su( (ra cu fi<area am(elor coapse 88.
5(ieci2ul N ) : +<erciii de conrol la %rupa a2ansa3.
+apa
i
duraa
5(ieci2e
operaional
e

4oninuul didacic
0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia de
predare >n23are
/ndicaii meodice
1 ' ) . 5 6
+apa
pre%3-
ioare
15-10
min.
0eprindere
a
sudenilor
cu
elemenele
insruci2-
educai2e.
*re%airea
spori2ilor
penru efor
inens .
0e12olare
capaci3ilo
r morice
ale
lup3orilor.
0e12olare
elasici3ii.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
-pai >ncruciai dreapaA
-aceeai spre sin%aA
- cu spaele >naine A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
-cu roso%olire >napoiA
-cu roso%olire >naine inapoiA
-cu s3riur3 prin ridicarea
%enunc#ilor la piep i
roso%olire >naineA
-aceeai >napoiA
5(ieci2ul N 1
+<erciii de acro(aic3
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
'-) min
5-6 m
5-6 m
' rep.
' rep.
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei
nu
mai puin
,ronal
demonsrar
e
demonsrar
e
e<plicare-
demonsrar
e
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
4orpul drep.
-raele sus.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em
cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep in
impul aeri13rii.
+apa
de
(a13
0e12olare
deprinderil
or
necesare >n
2ederea
ducerii
lupei.

0e
perfeciona
procedeul
da.
0e
perfeciona
procedeul
da in
siuaie de
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul s>n%8
drepA
-r3surnare de pe spri%in cap i
m>iniA
-ronda flea%A
+< din po1iia s>nd:
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine >napoi
consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese um3r A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
+<. speciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA
-meninerea sfoareiA
5(ieci2ul N.'
- ducerea la sol prin raciune
de (ra8perfecionare.
- ducerea la sol prin raciune
de (ra8 cu opunerea
re1isenei.
- ducerea la sol cu raciunea
de (ra i cap cu recerea pe
su( el.perfecionare.
- ducerea la sol cu raciunea
de (ra i cap cu recerea pe
su( el cu opunerea re1isenei.
de )
repe3ri.
)-5 min
.-6 min
) min
'r. c>e
'min
dem. )0-50
sec.
)0 sec de
resa(ilire.
'r. c>e
'min
)0 sec de
resa(ilire.
dem. )0-50
sec.
'9' min
)0 sec de
resa(ilire.
'9' min
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
*icioarele drepe.
V>rfurile >ninse8spinarea
dreap38(raele >ninse >n
fa3.
+<ensie >n spae8micare
c> mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
+<ecu3m procedeile f3r3
opunerea re1isenei.
Le e<ecu3m corec dup3
modelul demonsra de
anrenor.(r. +<ecu3 pe rind
procedeul.
5punerea re1isenei la
50B .

50-55
min
+apa
de
>nc#iee
re
10-15
min

lup3.
- do(or>re cu rcerea pe su(
(ra cu apucarea am(elor
coapse.perfecionarea.
- do(or>re cu rcerea pe su(
(ra cu apucarea am(elor
coapse cu opunerea
re1isenei.
-Lupa de anrenamen cu
folosirea procedeilor >n23ae
anerior
5(ieci2ul N.)
+<erciii de conrol >n %rupa
a2ansa3:
1.piruiee-10dreapa810 s>n%a
la 2ie13A
'.ridicarea od%on la impA
).aruncarea manec#enuluiA
..procedee e<ecuae la
e#nic3A
-!ler%are uoar3A
-!ran=area %rupeiA
-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3.
dem. )0-50
sec.
'r. c>e
'min
)0 sec de
resa(ilire.
'r. c>e
'min
) 91min
cu )0
secde
resa(ilire
.
1 rep
5-7 min
+<plicare
,ronal
+<plicare
5punerea re1isenei la
50B .
Lupa de conrol 100 B.
+<ecu3m nr.ceru de e<.din
comple<.Le >ndeplinim
corec i cu 2ie1a mari3.
0e prelucra desines33or
unele din elemene
>nsuiela anrenamen.
*roiec didacic N.)

al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura >n %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : '1.0&.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1 : *erfecionarea e#nic3 a procedeului 88aruncarea prin aplecare
cu fi<area am(elor coapse88.
5(ieci2ul N ' : Meciuri de insruire >n po1iie.
5(ieci2ul N ) : +<erciii de rela<are.
+ap
a i
dura
a
5(ieci2e
operaional
e

4oninuul didacic
0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia de
predare >n23are
/ndicaii meodice
1 ' ) . 5 6
+apa
pre%3
-
ioar
e
15-10
min.
0eprinderea
spori2ilor
cu
elemenele
insruci2-
educai2e.
*re%airea
spori2ilor
penru efor
inens .
0e12olare
capaci3ilor
morice ale
lup3orilor.
0e12olare
elasici3ii.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >naine A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
E0erci.ii de acrobatic
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul
s>n%8 drepA
-r3surnare de pe spri%in cap
i m>iniA
-ronda flea%A
E0 din pozi.ia +t/nd6
'-) min
5-6 m
5-6 m
' rep.
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei
nu
mai puin
de )
repe3ri.
,ronal
demonsrare
demonsrare
e<plicare-
demonsrare
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap
spaele drep.
4orpul drep.
-raele sus.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul
drep.
$3riura ci mai
puernic3.
!en s3 nu ain%em
cole%ii.
+<ecu3m corec
%rup3rile
(3r(ia lip3 la
piep8cu m>inele
apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep
in impul aeri13rii.
*icioarele drepe.
V>rfurile
>ninse8spinarea
dreap38(raele
>ninse >n fa3.
+<ensie >n
+apa
de
(a13

50-
55
min
0e12olare
deprinderilor
necesare >n
2ederea
ducerii
lupei.

0e12olarea
capaci3ilor
speciale.
@nc3l1irea
mulilaeral3.
*efecionare
lupei >n
po1iie.
*erfecionar
ea a
elemenului
da.
*erfecionar
e ducerii
lupei prin
ducerea >n
eroare al
ad2ersarului.
!uomai1ar
ea e<ecu3rii
procedeului.
6eali1area
e<ecu3rii
procedeului
>n condiii de
lup3 de
anrenamen.
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine
>napoi consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese um3r
A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
E0. +peciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA

5(ieci2ul N 1
-aruncarea prin aplecare
cu 1i0area a'belor coap+e.
:perfecionare.f3r3 a e<ecua
procedeul p>na la sf>ri;
-!runcare prin aplecare cu
fi<area am(elor coapse >n
micare8 perfecionare f3r3 a
finisa procedeul.Cnul alul.
- aruncarea prin aplecare cu
fi<area am(elor coapse8i
finisarea proceeului.
-*erfecionare e<ecu3rii
arunc3rii prin aplecare cu
fi<area am(elor coapse la
2ie13 ma<imal3.unul alul.
5(ieci2ul N ' : Meciuri de
insruire >n po1iie cu
e<ecuarea numai a
procedeului arunc3rii prin
aplecare cu fi<area am(elor
coapse.
8biectivul N ; :
)-5 min
.-6 min
dem. )0-50
sec.
'r. c>e
'min
'r. c>e
'min
dem. )0-50
sec.
)0 sec de
resa(ilire.
'r. c>e
'min
)0 sec de
resa(ilire.
dem. )0-50
sec.
'9' min
)0 sec de
resa(ilire.
)9' min
)0 sec de
resa(ilire.
e<plicaere-
demonsrare
e<plicaere-
demonsrare
e<plicaere-
demonsrare
e<plicaere-
demonsrare
spae8micare c> mai
rapid3.
-raele semi-
>ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine
ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele
drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
.
+<ecu3m procedeile
f3r3 opunerea
re1isenei.
Le e<ecu3m corec
dup3 modelul
demonsra de
anrenor.(r.
Lupa de
anrenamen.100B.
+apa
de
>nc#ie
ere
10-
15
min

6ela<area
re2enire de
dup3 efor.
-!ler%are >ncea3 cu
scuurarea (raelor.
-Mers cu (raele =os
e<piraie8(raele sus
inspiraie.
-/ninderi.
-!ran=area %rupeiA
-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3.
10-15
min
5-7 min
+<plicare
,ronal
+<plicare
+<ecu3m cu corpul
rela<a .Le
>ndeplinim corec.
0e prelucra
desines33or unele
din elemene >nsuie
la anrenamen.

*roiec didacic N..
al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura >n %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : '..0&.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1 :*erfec3ionare procedeului 88r3surnare prin cenurare88
5(ieci2ul N ' : *erfecionarea e#nic3 a procedeului 88aruncarea pese umeri
cu fi<area pri1ei de (ra i piciorul din inerior omonim88
5(ieci2ul N ) : +<erciii de rela<are.
+apa
i
duraa
5(ieci2e
operaion
ale

(on.inutul didactic
0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia
de predare
>n23are
/ndicaii meodice
1 ' ) . 5 6
/
+apa
pre%3-
ioare
'0-'5
min.
0eprinder
ea
spori2ilor
cu
elemenele
insruci2-
educai2e.
*re%airea
spori2ilor
penru
efor
inens .
0e12olare
capaci3il
or morice
ale
lup3orilor
.
0e12olare
elasici3ii
.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >napoi A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
-cu roso%olire >napoiA
-cu roso%olire >naine inapoiA
-cu s3riur3 prin ridicarea
%enunc#ilor la piep i
roso%olire >naineA
-aceeai >napoiA
E0erci.ii de acrobatic
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >n >n3lime pese
parenerA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul s>n%8
drepA
'-) min
5-6 m
5-6 m
' rep.
' rep
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei
nu
mai puin
de )
repe3ri.
,ronal
demonsra
re
demonsra
re
e<plicare-
demonsra
re
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
4orpul drep.
-raele sus.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em
cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep in
impul aeri13rii.
*icioarele drepe.
+apa
de
(a13

)5-.0
min
0e12olare
deprinderil
or
necesare
>n 2ederea
ducerii
lupei.

0e12olare
a
capaci3il
or
speciale.
@nc3l1irea
mulilaera
l3.
*efeciona
re ducerii
lupei >n
parer.
*erfecion
area a
elemenulu
i da.
*erfecion
are ducerii
lupei prin
ducerea >n
eroare al
ad2ersarul
ui.
!uomai1
area
e<ecu3rii
procedeulu
i.
-r3surnare de pe spri%in cap i
m>iniA
-ronda flea%A
E0 din pozi.ia +t/nd6
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine >napoi
consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese
um3r A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
E0. +peciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA

-*erfecionarea
procedeului 88r3surnare prin
cenurare cu pri1a de runc#i
(ra88.
-+<ecuarea procedeului de
mai sus cu opunerea
re1isenei.
-Lupa de perfecionare a
procedeului de mai sus.
8biectivul N , 6
-*erfecionarea e#nic3 a
procedeului 88aruncarea pese
umeri cu fi<area de (ra i
piciorul omonim din inerior88
-perfecionarea e#nicii
arunc3rii pese umeri >n
micare.
-perfecionarea e#nicii
arunc3rii pese umeri din pare
e<erioar3.
)-5 min
.-6 min
dem. )0-50
sec.
'r. c>e
'min
'r. c>e
'min
dem. )0-50
sec.
)0 sec de
resa(ilire.
'r. c>e
'min
)0 sec de
resa(ilire.
dem. )0-50
sec.
'9' min
)0 sec de
resa(ilire.
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
V>rfurile >ninse8spinarea
dreap38(raele >ninse >n
fa3.
+<ensie >n spae8micare
c> mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
+<ecu3m procedeile f3r3
opunerea re1isenei.
Le e<ecu3m corec dup3
modelul demonsra de
anrenor.(r.
Lupa de
anrenamen.100B.
+apa
de
>nc#ieer
e
10-15
min


6eali1area
e<ecu3rii
procedeulu
i >n
condiii de
lup3 de
anrename
n.
6ela<area
re2enire
de dup3
efor.
- perfecionarea e#nicii
arunc3rii pese umeri cu ieire
la spae.
- imiarea arunc3rii pese
umeri cu do((or>rea cu
>nrarea >n am(ele coapse.
5(ieci2ul N ) : +<erciii de
rela<are.
-!ler%are >ncea3 cu
scuurarea (raelor.
-Mers cu (raele =os
e<piraie8(raele sus
inspiraie.
-/ninderi.
-!ran=area %rupeiA
-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3
)9' min
)0 sec de
resa(ilire.
10-15
min
5-7 min
+<plicare
,ronal
+<plicare
+<ecu3m cu corpul rela<a
.Le >ndeplinim corec.
0e prelucra desines33or
unele din elemene >nsuie
la anrenamen.

*roiec didacic N.5
al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura in %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : '5.0&.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1 :@n23area procedeului:>nrarea >n am(ele coapse i ridicarea88
5(ieci2ul N ' : *erfecionarea e#nic3 a procedeului 88aruncarea prin
>noarcere cu fi<area pri1ei de (raul omonim din e<erior i a piciorului din
inerior 88
5(ieci2ul N ) : *erfecionarea 88ducerii la sol cu fi<area unei coapseD.
88
5(ieci2ul N . :*re%3irea fi1ic3 %eneral3.
+apa
i
duraa
5(ieci2e
operaion
ale

(on.inutul didactic
0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia
de predare
>n23are
/ndicaii meodice
1 ' ) . 5 6
/
+apa
pre%3-
ioare
'0-'5
min.
0eprinder
ea
spori2ilor
cu
elemenele
insruci2-
educai2e.
*re%airea
spori2ilor
penru
efor
inens .
0e12olar
e
capaci3il
or morice
ale
lup3orilo
r.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >naine A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
-cu roso%olire >napoiA
-cu roso%olire >naine inapoiA
-cu s3riur3 prin ridicarea
%enunc#ilor la piep i
roso%olire >naineA
-aceeai >napoiA
E0erci.ii de acrobatic
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
'-) min
5-6 m
5-6 m
' rep.
' rep
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei
nu
,ronal
demonsra
re
demonsra
ie
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
4orpul drep.
-raele sus.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lipi3 la piep in
+apa
de
(a13

)5-.0
min
0e12olar
e
elasici3i
i.
0e12olar
e
deprinderi
lor
necesare
>n 2ederea
ducerii
lupei.

0e12olar
ea
capaci3il
or
speciale.
@nc3l1irea
mulilaera
l3.
*efeciona
rea lupei
>n po1iie
*erfecion
area a
elemenul
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul s>n%8
drepA
-r3surnare de pe spri%in cap i
m>iniA
-ronda flea%A
E0 din pozi.ia +t/nd6
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine >napoi
consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese
um3r A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
E0. +peciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA
5(ieci2ul N 1 E
@n23area >nr3rii >n am(ele
coapse i ridicarea88
-*erfec3ionare procedeului
mai puin
de )
repe3ri.
)-5 min
.-6 min
) min
em. )0-50 sec.
'r. c>e
'min
e<plicare-
demonsra
re
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
impul aeri13rii.
*icioarele drepe.
V>rfurile >ninse8spinarea
dreap38(raele >ninse >n
fa3.
+<ensie >n spae8micare
c> mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
+<ecu3m procedeile f3r3
opunerea re1isenei.
Le e<ecu3m corec dup3
+apa
de
ui da.
*erfecion
are ducerii
lupei prin
ducerea >n
eroare al
ad2ersarul
ui.
!uomai1
area
e<ecu3rii
procedeul
ui.

6eali1area
e<ecu3rii
procedeul
ui >n
condiii de
lup3 de
anrename
n.
6ela<area
re2enire
de dup3
efor.
88>nrarea >n am(ele coapse i
ridicarea 88
-Lupa de anrenamen cu
folosirea procedeului
numai 88>nrarea >n am(ele
coapse i meninerea >n
po1iie periculoas3 88
5(ieci2ul N ' :
-*erfecionarea e#nic3 a
procedeului 88aruncarea prin
>noarcere cu fi<area pri1ei de
(raul omonim din e<erior i
a piciorului din inerior 88
-*erfecionarea e#nic3 a
procedeului 88aruncarea prin
>noarcere cu fi<area pri1ei de
(raul omonim din e<erior i
a piciorului din inerior cu
opunerea re1isenei.
-perfecionare procedeului E
Fducere la sol cu fi<area unei
coapseD
-lupa de anrenamen cu
folosirea la oae procedele
>n23ae.

5(ieci2ul N .
:*re%3irea fi1ic3
%eneral3.
-4omple< cu s#im( de
e<erciii >n cerc:
1.flo3riA
'.a(domeneA
).%enufle<iuniA
..arunc3ri de picioareA
5.s3riuri cu coardaA
6.r>dicare pe od%on.
-!ler%are uoar3A
-!ran=area %rupeiA
'r. c>e
'min
dem. )0-50
sec.
)0 sec de
resa(ilire.
'r. c>e
'min

)0 sec de
resa(ilire.
dem. )0-50
sec.
'9' min
)0 sec de
resa(ilire.
)9' min
)0 sec de
resa(ilire.
'9' min
)0 sec de
resa(ilire.
.min
'9'cu
iner2al
)0sec
10-15
min
e
e<plicaere-
demonsrar
e
+<plicare
+<plicare
modelul demonsra de
anrenor.(r.
Lupa de anrenamen. 50B.
Lupa de conrol 100B.
0e prelucra desines33or
unele din elemene >nsuie
la anrenamen.
Vie13 de e<ecuare
ma<imal3.
>nc#ieer
e
10-15
min

-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3.
5-7 min
,ronal


*roiec didacic N.6
al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura in %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : '7.0&.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1 : *erfecionarea e<. $peciale ale lup3orului
i a elemenelor acro(aice.
5(ieci2ul N ' :*erfecionarea >nr3rii >nr-un picior cu capul >n inerior la
piep.

+apa
i
duraa
5(ieci2e
operaion
ale
4oninuul didacic 0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia
de predare
>n23are
/ndicaii meodice
1 ' ) . 5 6
+apa
pre%3-
ioare
'0-'5
min.
0eprinder
ea
sudenilor
cu
elemenele
insruci2-
educai2e.
*re%airea
spori2ilor
penru
efor
inens .
0e12olar
e
capaci3il
or morice
ale
lup3orilo
r.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
- >n %enufle<iuneA
->n spri%in pe m>ini i
%enunc#iA
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >napoi A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA

8biectivul :
+<erciii de acro(aic3
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >n >n3lime pese
parenerA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
'-) min
5-6 m
5-6 m
5-6m
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei nu
mai puin
de )
repe3ri.
,ronal
demonsra
re
demonsra
re
e<plicare-
demonsra
re
4orpul drep.
-raele sus.
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep in
impul aeri13rii.
*icioarele drepe.
V>rfurile >ninse8spinarea
dreap38(raele >ninse >n
+apa
de
(a13

)5-.0
min
0e12olar
e
elasici3i
i.
0e12olar
e
deprinderi
lor
necesare
>n 2ederea
ducerii
lupei.

0e12olar
ea
capaci3il
or
speciale.
@nc3l1irea
mulilaera
l3.
*efeciona
re lupei >n
po1iie.
*erfecion
area a
elemenul
ui da.
*erfecion
are ducerii
lupei prin
ducerea >n
eroare al
ad2ersarul
-asi%urarea pese um3rul s>n%8
drepA
-r3surnare de pe spri%in cap i
m>iniA
-ronda flea%A
+< din po1iia s>nd:
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine >napoi
consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese
um3r A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
+<. speciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA
-meninerea sfoareiA
-piciorul >n lac3 >nc3l1im
ariculaia alo crural38
4omple< de e<.
- flo3riA
- e<ensii >n spinareA
- a(domene A
-facem un cerc de resa(ilireA
- piruee s>n%a8dreapaA
- receri A
5(ieci2ul N ' : *erfecionare
@nr3rii >nr-un picior cu capul
>n inerior la piep.
-*erfecionarea >nr3rii >nr-un
picior cu capul >n inerior la
piep cu opunerea re1isenei.
Lupa de anrenamen cu
folosire numai a procedeului
@nrare >nr-un picior cu capul
>n inerior la piep.
)-5 min
.-6 min
5 ori
5 ori
10 ori
) ori
dem. )0-50
sec.
'9' min
dem. )0-50
sec.
)0 sec rep.
'9' min
dem. )0-50
sec.
)0 sec rep.
)9' min
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
fa3.
+<ensie >n spae8micare c>
mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
Vie13 ma<imal posi(il3.
+<ecu3m nr.ceru de e<.din
comple<.
.+<ecu3m procedeile f3r3
opunerea re1isenei.
Le e<ecu3m corec dup3
modelul demonsra de
anrenor.
+apa
de
>nc#ieer
e
10-15
min

ui.
6eali1area
e<ecu3rii
procedeul
ui >n
condiii de
lup3 de
anrename
n.
6ela<area
re2enire
de dup3
efor.
-!ler%are uoar3A
-!ran=area %rupeiA
-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3.
10-15 min
+<plicare
,ronal
0e prelucra desines33or
unele din elemene >nsuie
la anrenamen.

*roiec didacic N.7
al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura in %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : '8.0&.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1 : *erfecionarea e<. $peciale ale lup3orului
i a elemenelor acro(aice.
5(ieci2ul N ' :*erfecionarea >nr3rii >nr-un picior din laeral.
+apa
i
dura
a
5(ieci2
e
operaion
ale
4oninuul didacic 0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia
de predare
>n23are
/ndicaii meodice
1 ' ) . 5 6
.
+apa
pre%3-
ioare
'0-'5
min.
0eprinder
ea
spori2ilor
cu
elemenel
e
insruci2-
educai2e.
*re%airea
spori2ilor
penru
efor
inens .
0e12olar
e
capaci3il
or morice
ale
lup3orilo
r.
0e12olar
e
elasici3i
i.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >naine A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
5(ieci2ul N 1
+<erciii de acro(aic3
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >n >n3lime pese
parenerA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul
s>n%8 drepA
-r3surnare de pe spri%in cap
'-) min
5-6 m
5-6 m
' rep.
' rep
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei nu
mai puin
de )
repe3ri.
,ronal
demonsr
are
demonsr
are
e<plicare-
demonsr
are
4orpul drep.
-raele sus.
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep in
impul aeri13rii.
*icioarele drepe.
V>rfurile >ninse8spinarea
dreap38(raele >ninse >n
fa3.
+apa
de
(a13

)5-.0
min
+apa
de
>nc#iee
0e12olar
e
deprinderi
lor
necesare
>n 2ederea
ducerii
lupei.

0e12olar
ea
capaci3il
or
speciale.
@nc3l1irea
mulilaer
al3.
*efeciona
re lupei
>n po1iie
*erfecion
area a
elemenul
ui da.
*erfecion
are ducerii
lupei prin
ducerea >n
eroare al
ad2ersarul
ui.
!uomai1
area
e<ecu3rii
procedeul
ui.
6eali1area
e<ecu3rii
procedeul
i m>iniA
-ronda flea%A
+< din po1iia s>nd:
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine
>napoi consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese um3r
A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
+<. speciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA
-meninerea sfoareiA


Gafee

- *erfecionare procedeului
88>nrare >nr.un picior din
laeral 88
-+<ecuarea procedeului
>nrare >nr-un picior din
laeral cu opunerea re
1isenei.
-,i<area pri1ei de (ra i
piciorul de aici se >ncepe
lupa la fluer.
-Lupa de anrenamen cu
aplicarea procedeul >n23a.
-Lupa de anrenamen .
)-5 min
.-6 min
5 min
dem. )0-50 sec.
'r.
c>e'min
'r. c>e
'min
dem. )0-50 sec.
)0 sec de
resa(ilire.
'r. c>e
'min

)0 sec de
resa(ilire.
dem. )0-50 sec.
'9' min
)0 sec de
resa(ilire.
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
+<ensie >n spae8micare c>
mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
Vie13 ma<imal posi(il3.
+<ecu3m nr.ceru de e<.din
comple<.
+<ecu3m procedeile f3r3
opunerea re1isenei.
Le e<ecu3m corec dup3
modelul demonsra de
anrenor.
re
10-15
min

ui >n
condiii de
lup3 de
anrename
n.
6ela<area
re2enire
de dup3
efor.
-!ler%are uoar3A
-!ran=area %rupeiA
-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3.
5-7 min
+<plicare
,ronal
0e prelucra desines33or
unele din elemene >nsuie
la anrenamen.

*roiec didacic N.8
al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura >n %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : 01.10.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1 : *erfecionarea procedeului r3surnarea cu fi<area pri1elor de
%am(3 i >ncruciarea picioarelor.
5(ieci2ul N ' : *erfecionarea procedeului aruncarea cu recereape su( (rae
i fi<area pri1elor pe am(ele picioare.
+apa
i
duraa
5(ieci2
e
operaio
nal
4oninuul
didacic
0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia
de predare
>n23are
/ndicaii meodice
1 ' ) . 5 6
+apa
pre%3-
ioare
'0-'5
min.
0eprinder
ea
spori2ilor
cu
elemenel
e
insruci2-
educai2e.
*re%airea
spori2ilor
penru
efor
inens .
0e12olar
e
capaci3il
or morice
ale
lup3orilo
r.
0e12olar
e
elasici3i
i.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >napoi A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
-cu roso%olire >napoiA
-cu roso%olire >naine inapoiA
-cu s3riur3 prin ridicarea
%enunc#ilor la piep i
roso%olire >naineA
-aceeai >napoiA
E0erci.ii de acrobatic
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >n >n3lime pese
parenerA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul
s>n%8 drepA
'-) min
5-6 m
5-6 m
' rep.
' rep
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei nu
mai puin
de )
repe3ri.
,ronal
demonsra
re
demonsra
re
e<plicare-
demonsra
re
4orpul drep.
-raele sus.
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep in
impul aeri13rii.
*icioarele drepe.
+apa
de
(a13

)5-.0
min
+apa
de
>nc#ieer
e
10-15
min

0e12olar
e
deprinderi
lor
necesare
>n 2ederea
ducerii
lupei.

0e12olar
ea
capaci3il
or
speciale.
@nc3l1irea
mulilaer
al3.
*efeciona
re ducerii
lupei >n
parer.
*erfecion
area a
elemenul
ui da.
*erfecion
are
ducerii
lupei prin
ducerea >n
eroare al
-r3surnare de pe spri%in cap
i m>iniA
-ronda flea%A
E0 din pozi.ia +t/nd6
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine
>napoi consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese um3r
A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
E0. +peciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA5(ieci2ul N 1
-*erfecionarea procedeului
r3surnarea cu fi<area pri1elor
de %am(3 i >ncruciarea
picioarelor.
-*erfecionarea procedeului
r3surnarea cu fi<area pri1elor
de %am(3 i >ncruciarea
picioarelor cu opunerea
re1isenei.
- lupa se >ncepe din po1iie
de fi<area %am(elor lupa
dup3 semnal.
5(ieci2ul N ' :
*erfecionarea procedeului
aruncarea cu recereape su(
(rae i fi<area pri1elor pe
am(ele picioare.
)-5 min
.-6 min
) min
dem. )0-50 sec.
'r.
c>e'min
'r. c>e
'min
dem. )0-50 sec.
)0 sec de
resa(ilire.
'r. c>e
'min

)0 sec de
resa(ilire.
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
+<ensie >n spae8micare
c> mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
.
+<ecu3m nr.ceru de e<.din
comple<.
.
+<ecu3m procedeile f3r3
opunerea re1isenei.
Le e<ecu3m corec dup3
modelul demonsra de
anrenor.
ad2ersarul
ui.
!uomai1
area
e<ecu3rii
procedeul
ui.

6eali1area
e<ecu3rii
procedeul
ui >n
condiii
de lup3
de
anrename
n.
6ela<area
re2enire
de dup3
efor.
-*erfecionarea procedeului
aruncarea cu recereape su(
(rae i fi<area pri1elor pe
am(ele picioare cu opunerea
re1isenei.
- e<ecuarea procedeului de
mai sus la 2ie13.
Lupa de anrenamen la cu
folosirea numai procedeului
de mai sus.
-!ler%are uoar3A
-!ran=area %rupeiA
-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3.
dem. )0-50 sec.
'9' min
)0 sec de
resa(ilire.
5-7 min
+<plicare
,ronal
0e prelucra desines33or
unele din elemene >nsuie
la anrenamen.

*roiec didacic N.&
al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura >n %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : 0'.10.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1 : *erfecionarea e<. $peciale ale lup3orului.
5(ieci2ul N ' : *erfecionarea i >nsuirea a procedeelor la sol8
5(ieci2ul N ) : *re%3irea fi1ic3 %eneral3.
+apa
i
dura
a
5(ieci2
e
operaion
ale
4oninuul didacic 0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia
de predare
>n23are
/ndicaii meodice
1. '. ). .. 5. 6.
/.
+apa
pre%3-
ioare
'0-'5
min.
0eprinder
ea copiilor
cu
elemenel
e
insruci2-
educai2e.
4unoaer
ea
2arie3ilo
r de mers
de
aler%are.
0e12olar
e
orien3rii
>n spaiu
cu a=uorul
e<.
*enru
de12olare
capaci3il
or morice
ale
lup3orilo
r.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
- >n %enufle<iuneA
->n spri%in pe m>ini i
%enunc#iA
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >napoi A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
- cu roso%olire >naineA
-cu roso%olire >napoiA
-cu roso%olire >naine inapoiA
-cu s3riur3 prin ridicarea
%enunc#ilor la piep i
roso%olire >naineA
-aceeai >napoiA
8biectivul :
+<erciii de acro(aic3
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >n >n3lime pese
parenerA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
'-) min
5-6 m
5-6 m
' rep.
' rep.
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei nu
mai puin
de )
repe3ri.
,ronal
demonsr
are
demonsr
are
e<plicare-
demonsr
are
4orpul drep.
-raele sus.
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep in
impul aeri13rii.
*icioarele drepe.
+apa
de
(a13

)5-.0

min
+apa
0e12olar
ea
mulilaer
al3 a
ele2ilor.
0e a
pre%ai
oae
%rupele de
muc#i
penru
anrename
nul
spor2.
,ormarea
deprinderi
lor de
efor
adapare
la do13ri
fi1ice
m3rie.
@n23area8
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul
s>n%8 drepA
-r3surnare de pe spri%in cap
i m>iniA
-ronda flea%A
+< din po1iia s>nd:
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine
>napoi consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese um3r
A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
+<. speciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA
-meninerea sfoareiA
-piciorul >n lac3 >nc3l1im
ariculaia alo crural38
4omple< de e<.
- flo3riA
- e<ensii >n spinareA
- a(domene A
-facem un cerc de resa(ilireA
- piruee s>n%a8dreapaA
- receri A
8biectivul ::
-r3surnarea prin p>r%#ie la
cap din am(ele p3riA
- r3surnarea prin p>r%#ie la
cap cu opunerea re1isenii A
-rasurnare prin fi<area a
(raului de p3ra cu am(eleA
-rasurnare prin fi<area a
(raului de p3ra cu opunerea
re1iseneiA
)-5 min
.-6 min
5 ori
5 ori
10 ori
)9) oro
) ori
dem. )0-50 sec.
5 min
'9' min
dem. )0-50 sec.
5 min
'9' min
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
V>rfurile >ninse8spinarea
dreap38(raele >ninse >n
fa3.
+<ensie >n spae8micare c>
mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
Vie13 ma<imal posi(il3.
+<ecu3m nr.ceru de e<.din
comple<.
+<ecu3m procedeile f3r3
opunerea re1isenei.
Le e<ecu3m corec dup3
modelul demonsra de
anrenor.
5punerea re1isenei la
50B .
de
>nc#iee
re
10-15
min

perfecion
are
elemenel
or de
lup3.
*nru
de12olare
a fi1ic3
special3
din
domeniu
de lupe.
0e
e2idenier
e
%reelelor
%enerale i
personale
ale
>nep3oril
or.
-r3surnare cu fi<area a
(raului i a coapsei dep3raeA
- r3surnare cu fi<area a
(raului i a coapsei dep3rae
cu opunerea re1iseneiA
-lupa cu folosire procedeilor
perfecionaeA
-4erc de resa(ilireA
8biectivul :::
-4omple< cu s#im( de
e<erciii >n cerc:
1.flo3riA
'.a(domeneA
).%enufle<iuniA
..arunc3ri de picioareA
5.s3riuri cu coardaA
6.r>dicare pe od%on.
-!ler%are uoar3A
-!ran=area %rupeiA
-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3.
dem. )0-50 sec.
5 min
'9' min
' min
1 rep
5-7 min
+<plicare
,ronal
+<plicare
Lupa de conrol 100 B.
+<ecu3m nr.ceru de e<.din
comple<.Le >ndeplinim
corec i cu 2ie1a mari3.
0e prelucra desines33or
unele din elemene >nsuie
la anrenamen.
*roiec didacic N.10
al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura in %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : 0..10.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere
5(ieci2ul N 1: 0e e<ecua pare pre%3ioare mai inens.
5(ieci2ul N ': !n%a=3ri de conrol.
+apa
i
dura
a
5(ieci2e
operaion
ale
4oninuul didacic 0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia
de predare
>n23are
/ndicaii meodice
1. '. ). .. 5. 6.
.
+apa
pre%3-
ioare
'0-'5
min.
0eprinder
ea
spori2ilor
cu
elemenele
insruci2-
educai2e.
4unoaer
ea
2arie3ilo
r de mers
de
aler%are.
0e12olar
e orien3rii
>n spaiu
cu a=uorul
e<.
*enru
de12olare
capaci3il
or morice
ale
lup3orilo
r.
0e12olar
ea
mulilaera
l3 a
5(ieci2ul N 1.
!ran=area %rupei :
- anunarea sarcinei
Variai de mers
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
- >n %enufle<iuneA
->n spri%in pe m>ini i
%enunc#iA
Variaii de aler%areA
-o(inui3A
-pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >napoi A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
- cu roso%olire >naineA
-cu roso%olire >napoiA
-cu roso%olire >naine inapoiA
-cu s3riur3 prin ridicarea
%enunc#ilor la piep i
roso%olire >naineA
-aceeai >napoiA
8biectivul :
+<erciii de acro(aic3
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >n >n3lime pese
parenerA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
'-) min
5-6 m
5-6 m
' rep.
' rep.
' rep.
*>n3-n
cap3ul
salelei nu
mai puin
de )
repe3ri.
,ronal
demonsra
re
demonsra
re
e<plicare-
demonsra
re
4orpul drep.
-raele sus.
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep in
impul aeri13rii.
*icioarele drepe.
V>rfurile >ninse8spinarea
dreap38(raele >ninse >n
fa3.
+<ensie >n spae8micare
+apa
de
(a13

)5-.0

min
+apa
de
>nc#ie
ere
10-15
min

ele2ilor.
0e a
pre%ai
oae
%rupele de
muc#i
penru
anrename
nul
spor2.
,ormarea
deprinderi
lor de
e<ecuarea
de efor
adapare la
do13ri
fi1ice
m3rie.
,ormmare
a
deprinderi
lor
speciale >n
2edere
ducere a
lupei.
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul s>n%8
drepA
-r3surnare de pe spri%in cap
i m>iniA
-ronda flea%A
+< din po1iia s>nd:
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine
>napoi consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese
um3r A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
+<. speciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA
-meninerea sfoareiA
-piciorul >n lac3 >nc3l1im
ariculaia alo crural38
4omple< de e<.
- flo3riA
- e<ensii >n spinareA
- a(domene A
-facem un cerc de resa(ilireA
- piruee s>n%a8dreapaA
- receri A
5(ieci2ul N ': !n%a=3ri.
!n%a=3ri de anrenamen
la sf>riul repri1e
lu3m piciorul lupa
scur3
penru punc.
)-5 min
.-6 min
)r9'min
cu )0 sec
repaos >nr
r.
)r9'min
cu )0 sec
repaos >re
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
e<plicaere-
demonsrar
e
c> mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
Vie13 ma<imal posi(il3.
+<ecu3m nr.ceru de e<.din
comple<.
Le e<ecu3m corec dup3
modelul demonsra de
anrenor.
Lupa de conrol
100 B opunere.
?o aceiai numai c3
s#im(3m ad2ersarii .
-!ran=area %rupeiA
-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3.
r.
,ronal
+<plicare
*roiec didacic N.11
0e conrol
al anrenamenului de Lupe-Li(ere
desf3ura >n %rupa de >ncep3ori
0aa desf3ur3rii : 1'.10.'01'
Locul de desf3urare : $ala de Lupe-Li(ere

5(ieci2ul N 1: *erfecionarea aciunilor e#nice >n
lupa din po1iie.
5(ieci2ul N ': Lupe de anrenamen.
5(ieci2ul N ): +<erciii de rela<are.

+ap
a i
dura
a
5(ieci2e
operaiona
le
4oninuul didacic 0o1area
eforului
fi1ic.
Meodolo%ia de
predare
>n23are
/ndicaii meodice
1 ' ) . 5 6
/
+apa
pre%3-
ioare
15-10
min.
0eprindere
a copiilor
cu
elemenele
insruci2-
educai2e.
*re%airea
spori2ilor
penru efor
inens .
0e12olare
capaci3ilo
r morice
ale
lup3orilor.
0e12olare
elasici3ii.
-!ran=area %rupei.
-6aporul.
-!nunarea sarcinei.
<aria.ii de 'er+.
-Mers pe
-pe 2>rfuriA
-pe c3lc>eA
-pe pare inerioar3A
-pe parea e<erioar3A
- semi%enufle<iuneA
<aria.ii de aler$are=
!ler%are:
-o(inui3A
-cu pai ad3u%ai dreapaA
-aceeai spre s>n%a A
- cu spaele >napoi A
- cu s3riur3 cu e<ensieA
-cu imiarea lo2iurii cu capuA
-cu s3riur3 la )60 de %rade A
-cu sc#im(area direciei de
aler%are la 180 de %radeA
-cu sariura prin ridicare
%enunc#ilor la piepA
-cu roso%olire >naineA
-cu roso%olire >napoiA
-cu roso%olire >naine inapoiA
-cu s3riur3 prin ridicarea
%enunc#ilor la piep i
roso%olire >naineA
-aceeai cu roso%olire >napoiA
E0erci.ii de acrobatic
-roso%olire >naineA
-roso%olire >napoiA
-o roso%olire >naine una
>napoiA
1-'min
1-'min
)-5min
,ronal
demonsrar
e
demonsrar
e
e<plicare-
demonsrar
e
*ri2irea >naine.
M>inile dup3 cap spaele
drep.
4orpul drep.
-raele sus.
?empou modera.
-raele sus =os.
*uin ae1a.
*ri2irea pese um3rul
drep.
$3riura ci mai puernic3.
!en s3 nu ain%em
cole%ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
+<ecu3m corec %rup3rile
(3r(ia lip3 la piep8cu
m>inele apuc3m %enunc#ii.
-3r(ia lip3 la piep in
impul aeri13rii.
//
0e12olare
deprinderil
or
necesare >n
2ederea
ducerii
lupei.

0e12olare
a
capaci3ilo
r speciale.
@nc3l1irea
mulilaeral
3.
*efecionar
e lupei >n
po1iie
*erfeciona
rea a
elemenului
da.
*erfeciona
re ducerii
lupei prin
ducerea >n
eroare al
ad2ersarulu
i.
!uomai1a
rea
e<ecu3rii
procedeului
.
6eali1area
-roso%olire >n lun%imeA
-roso%olire >n >n3lime pese
parenerA
-roso%olire >naine cu
picioarele mul dep3raA
-aceeai >napoiA
-r3surnare laeral3
dreapa8s>n%aA
-asi%urarea pese um3rul
s>n%8 drepA
-r3surnare de pe spri%in cap
i m>iniA
-ronda flea%A
E0 din pozi.ia +t/nd:
-s3riuri pe loc cu sc#im(ul
po1iiei am(elor:inaine
>napoi consecui28laeral8
de pe unul pe alul;
concomien mic3ri circulare
de (raeA
-imiarea secer3rii
:s>n%a8dreapa;A
-imiarea de1(aerii
:s>n%ul8drepul;
-imiarea arunc3rii pese um3r
A
-imiare >nr3rii >n am(ele
coapse A
E0. +peciale
-spri%in cap8m>ini8%enunc#i
>nc3l1im muc#ii %>ului.
-aceeai cu ridicare
%enunc#ilor de la saleaA
-recerea >n podeul
lup3oruluiA
-din po1ie l3s3ri >n podeA
-spri%in ae1a am(ele mul
dep3rae aplec3ri spre
s>n%ul8>naine8drepulA
Gafee
5(ieci2ul N 1: *erfecionarea
aciunilor e#nice >n lupa
din po1iie.
-perfeciorea8arunc3rii prin aplecare
cu fi<area am(elor coapse.
-*erfecionare e<ecu3rii
arunc3rii pese umeri.
-*erfecionare a procedeului
ducerea la sol cu pri1a de
(ra8cap.
5(ieci2ul N ':
)-5min
1-'min
.-5min
8-10min
'9)min
'9)min
'9)min
'9)min
'9)min
e<plicaere-
demonsrare
e<plicaere-
demonsrare
e<plicaere-
demonsrare
e<plicaere-
demonsrare
*icioarele drepe.
V>rfurile >ninse8spinarea
dreap38(raele >ninse >n
fa3.
+<ensie >n spae8micare
c> mai rapid3.
-raele semi->ndoiae.
$c#im(area po1iiei
piciorelor rapid3.
+<ecuare e<. 4u
ampliudine ma<imal3.
@naie8>napoi8>n
dreapa8s>n%a.
Mic3ri circulare.
!=un%em saleaua cu
(3r(ia8omoplaii.
*icioarele drepe8recerea
repa3 i nu (rusc3.
+<ecu3m procedeile f3r3
opunerea re1isenei.
Le e<ecu3m corec dup3
modelul demonsra de
anrenor.
+apa
de
(a13

50-55
min
///
+apa
de
>nc#ie
ere
10-15
min

e<ecu3rii
procedeului
>n condiii
de lup3 de
anrenamen
.
6ela<area
re2enire de
dup3 efor.
- Lupa de anrenamen.
5(ieci2ul N ): +<erciii
de rela<are.
-!ler%are >ncea3 cu
scuurarea (raelor.
-Mers cu (raele =os
e<piraie8(raele sus
inspiraie.
-/ninderi.
-!ran=area %rupeiA
-!nali1a lecieiA
--ilanulA
-!nunarea sarcinei pe acas3.
)9)min
15min
10min
+<plicare
,ronal
+<plicare
Lupa de
anrenamen.100B.
0e prelucra desines33or
unele din elemene >nsuie
la anrenamen.


*roocol de pulsomerie
>nocmi la anrenamenul spori2 pe daa de 1'.10.'01' >n %rupa de >ncep3ori
din cadrul G$$6 de Lupe de studentul anului IV,401 AM Vlas Igor.
Nr !ci2iaea su(iecului
cercea
?impul
m3surii
*ulsul
6 s. 1 min.
pulsului.
1.
'.
).
..
5.
6.
7.
8.
&.
10.
11.
1'.
1).
1..
15.
16.
17.
18.
1&.
'0.
'1.
''.
').
'..
'58
@naine de anrenamen.
@naine de 2ariaii
demers.
0up3 2ariaiile de mers
@naine de aler%are
0up3 aler%are
@naine de acro(aic3
0up3 acro(aic3
@naine de e<. din
po1iia s>nd
0up3 e<. din po1iia
s>nd.
@naine de e<. speciale
0up3 e<. speciale
@naine de =oc dinamic
0up3 =ocul dinamic
@naine de 5(ieci2ul /
@n impul 5(ieci2ul /
0up3 5(ieci2ul /
@naine de 5(ieci2ul //
@n impu o(ieci2ului //
0up3 o(ieci2ul //
@naine de o(ieci2ul ///
@n impul 5(ieci2ului
///
0up3 5(ieci2ul ///.
@naine de perioada de
>nc#iere
0up3 perioda de
>nc#iere.
4u 10 min
1min
) min
.min
& min
10 min
15 min
16min
'0 min
'1min
'5min
'6min
)0min
)1min
)8min
.6min
.7min
57min
6'min
6)min
70min
78min
7&min
&0min
10
11
1'
1.
'0
'5
'.
'5
'7
'.
'8
'6
'7
'.
'6
'8
'6
)0
'8
'7
'5
''
'0
15
60
66
7'
8.
1'0
150
1..
150
16'
1..
168
156
16'
1..
156
168
156
180
168
16'
150
1)'
1'0
&0
PROTOCOLUL D CRO!O"TR#R$
% LC&$$ D %!TR!%"!T L%
LUPT%'L$(R# PTRCUT# )!
*RUP% D )!CP#TOR$
+?!*
+L+
!N?6
+N!M
+N?C
LC/
4oninuul de aci2i3i al su(iecului
cerceea
?impul
cronomer3rii
la sf>riul
aciunii:min;
!ciuni
or%ani1aori
ce
6eceparea
informaiilor
:eoreice;
+<ecuarea
mic3rilor
:aciuni
morice;
5di#n3 i
aeparea
r>ndului
?impul
pierdu
5(ieciele
1 ' ) . 5 6 7 8 &
1
'
)
.
5
6
7
8
&
10
11
1'
1)
1.
15
16
17
18
1&
'0
'1
''
')
!ran=area
!nunarea sarcinei
Variaii de mers
Variaii de aler%3ri
+<erciii de acro(aic3
+<erciii >n po1iia s>nd
+<erciii speciale
Jocul dinamic
/ 5(ieci2
0emonsrare
*erfecionare
+<ecuare
// 5(ieci2
L3murire
0emonsrare
+<ecuare
+2aluare
/// 5(ieci2
!ler%are uoar3
6ela<are
@nindere
Masare
-ilanul anrenamenului
1
'
.
6
1)
15
'0
'5
)0
)1
)'
))
.7
.8
50
61
6'
6'
6)
65
68
7)
80-&0
08.0
'8'0
08)0
08)0
08'0
08.0
0850
08.0
08'0
08.0
08'0
08)0
08'0
08.0
08'0
08'0
08.0
08)0
08'0
08'0
08)0
08'0
08.0
-
-
08)0
08'0
08)0
08'0
08)0
08.0
08'0
08)0
08'0
-
08)0
0850
08'0
08'0
08)0
08'0
0810
08'0
08)0
08)0
'8)0
0810
-
18'0
)8'0
)8)0
)8.0
)8)0
.8'0
1'8'0
-
-
-
1)8.0
-
-
-
-
18.0
)8)0
0850
)850
'870
-
08.5
08'0
-
-
08.0
-
08)0
-
08'0
08.0
-
-
-
08.0
08)0
-
0850
-
-
-
-
-
'810
0810
08)0
0810
0810
0810
08'0
08)0
08'0
-
0810
08'0
08'0
-
08.0
08'0
08'0
08)0
08)0
-
08)0
08'0
0810
08'0
-
-
-
-
08'0
-
-
-
08)0
-
-
-
-
-
08'0
08'0
-
-
-
08)0
0810
-
0810
?oalul &0 min 888 78. 5587 58'5 .81 18.
0moric3H:5587I100B;9&0H61888B
0%eneral3H:8&81I100B;9&0H&)861B
Darea de +ea'
*racica de anrenor la lupe-li(ere am perecu-o >n 4lu(ul $pori2
F$peranaD8 domnul !.*osolac#i8 anrenor unde am desf3ura
pracica . Meodisul meu !.*osolac#i mi-a f3cu cunoin3 cu
%rupa de >ncep3ori cu care am i f3cu pracica.0e la >ncepu eu
f3ceam doar parea pre%3ioare a anrenamenului8iar dumnealor
coninuau anrenamenul unde eu >n caliae de o(ser2aor
asculam i m3 uiam cu aenie ce meode i mi=loace uili1ea13 la
aceasa %rupa de >ncep3ori.4u impul am a2u i eu oca1ia s3
perec >nre%ul anrenamen cu a=uorul anrenorilor8care m3
corecau8 la momen imi d3dea indicaii necesare >n procesul
didacic.@n ma=oriaea anrenamenelor uili1am mule
=ocuri8eafee i e<erciii speciali1ae >n pro(a de lup38deoarece
am primi o indicaie de la domnul *osolac#i8c3 prin =oc sau
afee copilul 2a prinde mai usor mic3rile i procedeele8lor le
ese araci282esel i mai clar asfel de meoda8aa i a fos s3
o(ser2 >n propria pracic3.
Cn momen mai dificil a fos e<plicarea a unui procedeu nou la sol
i din po1iie >n parea de (a13 a anrenamenului8demonsram cu
aenie su( supra2e%#erea i indicaiile anrenorului8 m-am ispr32i
c> de c>8unde cu a=uor8unde sin%ur asfel am deslusi meoda de
predare a procedeelor la %rupa de >ncep3ori.
!m perecu aceas3 pracic3 cu pl3cere82esel8 paru s3p3m>ni
parc3 nici n-au fos8spoi2ii erau ascul3ori 8aeni i au depus
oa3 sr3duina de a m3 ascula ceea ce poae mi-a i uura
pracica.
Cn rol imporan la a2u anrenorul >n aces3 pracic3 domnul
!le<ei *osolac#i8 care m3 coreca8 la momen imi d3dea indicaii8
meode i mi=loace care sun mai uile i unele e<emple la
momenele pori2ie din propria e<perien3 de 1eci de
ani8mulumesc dumnealui anicipa.
0aori3 acesei pracici am o(ser2a imporana i
responsa(iliaea a unui anrenor8care pracic e ca un p3rine8un
idial penru copii8spori2i8 care s3 doresc3 s3 fie aa ca el. +u cu
pl3cere a aci2a >n aces domeniu penru a cree nu anume
spori2i de performan3 ci oameni de12olai armonios8
mulilaerali i iu(iori de a r3i un mod de 2ia3 mai s3n3os.
FMens sana in corpore sanoD-Fo mine s3n3oas3 >nr-un corp
s3n3osD.
Universitatea de Stat de Educaie Fizic i Sport

Practica de specialitate
Desfurat de pe data de17.09.2012 pn pe data de1.10.2012
A ela!orat studentul pra"ti"ant#Vlas Igor gr.401 AM
Metodist#Ale$ei %ostola"&i
4#iin3u '01'