Sunteți pe pagina 1din 3

D om nului G heorghe DUCA Preedinte al A cadem ici de tiine a M oldovei, C o-preedintele C om isiei m ixte m oldo-polone pentru cooperare econom ic

Stimate D om nule Preedinte, V rem item n anex scrisoarea de m ulum ire din partea Subsecretarului de Stat al M inisterului polonez al Hconomic. dl Andrzej DYCHA, n legtur cu desfurarea celei de-a IV-a reuniuni a C om isiei m ixte m oldo-polone pentru cooperare econom ic. Cu respect.

Red. Mariana Talani Tel. +48 22 6462099

^014 11:33AM FAI

@0003/0003

Traducere neoficial
M inisterul E conom iei al Republicii Polone

Subsecretar de stat
Andrzej D ycha

V arovia, 19 februarie 2014 D om nului G heorghc D uca, Preedintele prii m oldoveneti a Comisiei m oldo-polone pentru cooperare econom ic. Preedintele A cadem iei de tiine a M oldovei

Stimate Domnule Preedinte,


in s V m ulum esc D um neavoastr, precum i delegaiei care v-a nsoit, pentru angajam entul de a desfura cea de-a IV-a reuniune a C om isiei m oldo-polone pentru cooperare econom ic, care a avut loc pc 7 februarie 2014, la V arovia, Doresc s exprim convingerea mea profund c cooperarea fructuoas n cadrul Comisiei m oldo-polone a contribuit n mod sem nificativ la dezvoltarea relaiilo r econom ice dintre rile noastre. Pn n prezent, im plicarea D um neavoastr deplin n m odelarea relaiilor econom ice m oldo-polone ne ofer ncredere n continuarea iniiativelor eficiente n acest domeniu. V m ulum im pentru colaborarea existent i mizm pc dezbateri la fel de constructive la urm toarea reuniune a C om isiei, care va fi realizat la C hiinu n anul 2015.

Cu stim, Semnat
A ndrzej D ycha