Sunteți pe pagina 1din 5

CRP I

LUNI 8 10 12 14 16 18 MARI 8 10 12 14 16 18 MIERCURI 8 10 12 14 16 JOI 18 8 10 12 14 16 18 VINERI 8 10 12 14 16 18

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 5

204 Tehnici de comunicare oral i scris n lb. francez L. Reus 208 Tehnici de comunicare n lb. francez L. Reus Amf. Blcescu TEHNICI DE C !"NIC#RE $CRI$%& RED#CT#RE# TE'TEL R $(ECI#LI)#TE *c+ . ,lnescu 205 Tehnici de comunicare oral i scris n lb. en-lez R. .hen/ulescu 205 Tehnici de comunicare oral i scris n lb. en-lez R. .hen/ulescu 204 Limba en-lez *facul0a0i1+ R. .hen/ulescu

Comunicare media0ic 2. (erciun Lab.

Lab. Comunicare media0ic 2. (erciun 204 Limba francez *facul0a0i1+ L. Reus Amf. Blcescu I$T RI# C !"NIC%RII *c+ !. Dinu

Amf. Blcescu I$T RI# C"LT"RII 3I # !ENT#LIT%4IL R *c+ C. ,o-dan

211 R(& is0orie i con0e50 #. $rbu Amf. Odobescu DIN#!IC# LI!,II R !6NE #CT"#LE *c+ #. Ichim

IC! C. ,o-dan 118 118 Is0oria comunicrii 8. sman IC! C. ,o-dan 208

Lab. Com. media 72. (erciun

208 Is0oria com. 8. sman Amf. Blcescu REL#4II (",LICE& I$T RIE 3I C NTE'T *c+ L. !esina 211 R(& is0orie i con0e50 #. $rbu

CRP II
LUNI 8 10 12 14 16 18 MARI 8 10 12 14 16 18 MIERCURI 8 10 12 14 16 18 JOI 8 10 12 14 16 18 8 10 12

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 5

(ra-ma0ic lin-1is0ic . ,lnescu 211

211 (ra-ma0ic lin-1is0ic 7 . ,lnescu

Amf. Blcescu (R#.!#TIC% LIN.2I$TIC% *c+ . ,lnescu

Amf. Blcescu !e0ode i s0ra0e-ii de R( R. !oise 117 !e0ode i s0ra0e-ii de R( R. !oise

305 8"ND#!ENTELE C !"NIC%RII INTERC"LT"R#LE *c+ $. ,aru0cieff Amf. Blcescu (RINCI(II DE $E!I TIC% # C"LT"RII *c+ !. $9iridon 305 RIENT%RI #CT"#LE :N #NTR ( L .I# C"LT"R#L% *c+ #l. frim Amf. Blcescu !ET DE DE $T"DI" #L (IE4EI *c+ N. (er9elea

$emio0ic 8. sman 305 305 #n0ro9olo-ie C. ,o-dan $emio0ic 8. sman 310 310 #n0ro9olo-ie C. ,o-dan Com9ozi/ie i re9rezen0are audio71izual *facul0a0i1+ 2. (erciun Lab.

VINERI

312 Limb francez *facul0a0i1+ L. Reus ; 310 Limb en-lez *facul0a0i1+ !. #dscli/ei Comunicare< R( =i mass7media Comunicare< R( =i #7! Teodorescu mass7 Lab. media #7! Teodorescu Amf. Odobescu Amf. Blcescu !ET DE 3I $TR#TE.II DE R( *c+ #. Ro-o>inaru $is0eme in0e-ra0e informa0ice *facul0a0i1+ !. Dumi0rache Lab.

14 16 18

CRP III
LUNI 8 10 12 14 16 18 MARI 8 10 12 14 16

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 5

GRUPA 6

Amf. Blcescu ($IH L .I# C !"NIC%RII INTER(ER$ N#LE *c+ $. ,aru0cieff Amf. Blcescu DRE(T C !"NIT#R *c+ #. 8uerea Com. i men0ali0a0e 9os0modern 8. sman Amf. Odobescu Amf. Odobescu R( cor9ora0is0e #. #n0on Com. i men0ali0a0e 9os0modern 8. sman 118 118 R( cor9ora0is0e #. #n0on

18 MIERCURI 8 10 12 14 16 18 8 10 12 14 16 18 VINERI 8 10 JOI

307 Limb francez *facul0a0i1+ L. Reus

307 Limba en-lez *facul0a0i1+ D. 2asiliu

Amf. Blcescu C !"NIC#RE 3I !ENT#LIT#TE ( $T! DERN% *c+ #l. Crciun 408 $TR#TE.II (",LICIT#RE *c+ #l. Crciun

117 ETIC% 3I DE NT L .IE *c+ 7 R. ,lbie 308 R( n 0urism i os9i0ali0a0e *facul0a0i1+ ..Ha-iu 408 INTR D"CERE :N I!#. L .IE *c+ L. !esina 117 In0roducere n ima-olo-ie L. !esina 117 In0roducere n ima-olo-ie L. !esina

12 14 16

117 R( C R( R#TI$TE *c+ #. Ro-o>inaru

18

Masterat MCRP Anu I


LUNI

14 16 18

117 E0ica informrii 9ublice C.8. (o9escu

MARI

14 16 18
305 Tendin/e n R( con0em9orane #. Ro-o>inaru

MIERCURI

14 16 18 14 16 18
310 !odele i 9rac0ici ac0uale n comunicarea media0ic !. $9iridon 211 (oli0ici i ins0i0u/ii euro9ene #. 8uerea 307 !e0odolo-ia cerce0rii 0iin/ifice #l. frim 211 #n0ro9olo-ia comunicrii #l. frim 208 Teorii ale in0erac/iunii comunica0i1e !. Dinu

VINERI

JOI

14 16 18

Masterat MCRP Anu II


LUNI

14 16 18
312 Tehnici de comunicare n "niunea Euro9ean .. $uru-iu 408 (lanificare s0ra0e-ic i lo-is0ica e1enimen0elor *s0udii de caz+ .. Ha-iu 208 E5erci/ii de advocacy n influen/area 9oli0icilor 9ublice D. (ascal 204 Cor9ora0e iden0i0?< brandin- i noile 0ehnolo-ii #l Crciun Lab. Comunicare 1izual L. !esina

MARI MIERCURI JOI

14 16 18 14 16 18 14 16 18

208 !ar@e0in- R( 9en0ru 0Ar-uri i e59ozi/ii 2. E9s0ein 307 Res9onsabili0a0e social cor9ora0i1 i corporate affairs .. Lazr

VINERI

14 16 18

Masterat CEP Anu I


LUNI

Masterat CEP Anu II


LUNI

14 16 18

118 !e0ode de cerce0are n mar@e0in- i 9ublici0a0e *c+ 2. !arinescu 311 !e0ode de cerce0are n mar@e0in- i 9ublici0a0e *a0elier+ 2. !arinescu 311 Comunicare in0e-ra0 de mar@e0in- #. Ro-o>inaru 205 Ra9or0uri n0re com9onen0ele enun/ului 9ublici0ar C. (o9escu 312 Is0oria i 0eoria 9ublici0/ii #l. Crciun Lab. Teorii ale ima-inii i a9lica/ii L. !esina

14 16 18
205 $0ra0e-ii ale comunicrii 1izuale n 9ublici0a0e C. (o9escu

MARI

MARI

14 16 18

14 16 18

314 2alen/e es0e0ice ale 9ublici0/ii !. Dinu 311 !edia 9lannin- i bu?in- *a0elier+ 2. Croi0oru

MIERCURI

MIERCURI

14 16 18

14 16 18 14 16 18
310 Emo/ii i sensibili0/i n 9ublici0a0e #l. frim 204 !ana-emen0ul a-en/iilor de 9ublici0a0e #l. Crciun 307 Co9?Bri0in- #l. Crciun Cat. (ublici0a0e n 9oli0ic a9lica/ii $. 8a0i

JOI

14 16 18
310 ,azele comunicrii es0e0ice !. Dinu

VINERI

JOI

14 16 18

14 16 18

VINERI