Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE DE CHEMARE N JUDECAT! PENTRU NCASAREA AMENZII "I REPARAREA DAUNELOR PENTRU LIVRAREA BUNURILOR (M!RFURILOR) DE CALITATE PROAST!

Suma _______________________ lei. 200 N r. Reclamantul: Adresa: Rechizitele bancare: Prtul: ____________ Adresa: ___________ Rechizitele bancare: Conform facturii nr. ______ din ____ " _______ 200 __ prtul a livrat bunurile (marfa) n cantitate de lei. Contul prtului nr. __________ din ___ " _______ 200 __ e achitat de noi pe deplin. La recep"ionarea calitativ! a bunurilor s-a stabilit c!_______________________________ (descrierea m!rfii de calitate proast!) fapt ce se confirm! prin actul nr. ___________ din ___ " _______ 200 __ , ntocmit iparea reprezentantului __________________ , care activeaz! n baza legitima"iei (societ!"ii, altei ntreprinderi) nr. _________ din ___ " _______ 200 __ . Preten"ia naintat! de noi cu nr. ___________ din ___ "________ 200 __ prtul a respins-o (a l!sat-o f!r! r!spuns) din urm!toarele motive: ____________________________________ . Consider!m refuzul prtului de a satisface preten"ia drept nentemeiat, din urm!toarele motive: _________________________________________________________ . n baza celor expuse #i conform ______________________ , cerem incasarea de la prt n folosul nostru amend! n sum! de _______________________ lei, repararea daunelor n sum! de _____________ lei, iar n total _lei hitarea taxei de stat de _ lei. Anexe:
"! !

Judec ! toriei economice Adresa

n sum! de

cu

partic

#i

restituirea

cheltuielilor

la

ac

1. Copia preten"iei #i confirmarea expedierii ei prtului. 2. R!spunsul la preten"ie. 3. Actul de primire nr. _________ din ___ " _______ 200 __ . 4. Legitima"ia reprezentantului societ!"ii (altei ntreprinderi) nr. _________ din __ 5. 6. 7. 8. 9. 200 .

Calculul amenzii. Calculul m!rimei daunelor. Dispozi"ia de plat! a taxei de stat. Confirmarea expedierii prtului copiei cererii de chemare n judecat!. Alte documente ce confirm! cerin"a ncas!rii pe __________ foi. _________________________

Conduc!torul ntreprinderii (semn!tura)

#! !

S-ar putea să vă placă și