Sunteți pe pagina 1din 3

Lista completa acartilor din colectia Adevarul : 100 de carti pe care trebuie sa le ai in biblioteca :

1 : Notre Dame de Paris de V. Hugo aparut pe 13 noiembrie 2 ! 2 : "arile sperante #volumul 1$ de %&arles Dic'ens aparut pe 2 noiembrie 2 ! 3 : "arile sperante #volumul 2$ de %&arles Dic'ens aparut pe 2( noiembrie 2 ! ) : *n +an'eu la curtea regelui Art&ur de "ar' ,-ain. aparut pe ) decembrie 2 ! / : 0on de Liviu 1ebreanu aparut pe 11 decembrie 2 ! 2 : %artile 3unglei de 1. 4ipling aparut pe 1! decembrie 2 ! ( : *ltimul mo&ican de 5.6.%ooper aparut pe 2/ decembrie 2 ! ! : Anna 4arenina #volumul 1$ de L.,olstoi aparut pe 1 ianuarie 2 7 7 : Anna 4arenina #volumul 2$ de L.,olstoi aparut pe ! ianuarie 2 7 1 : 0van&oe de 8. 9cott aparut pe 1/ ianuarie 2 7 11 : %&emarea srtabunilor de 5ac' London aparut pe 22 ianuarie 2 7 12 : Papillon #volumul 1$ de Henri %&arriere aparut pe 27 ianuarie 2 7 13 : Papillon #volumul 2$ de Henri %&arriere aparut pe / :ebruarie 2 7 1) : %oliba unc&iului ,om de H.;.9to-e aparut pe 12 :ebruarie 2 7 1/ : <estapo de 9ven Hassel aparut pe 17 :ebr uarie 2 7 12 : Dracula de ;ram 9toc'er aparut pe 22 :ebruarie 2 7 1( : Doamna ;ovar+ de <ustave 6laubert aparut pe / martie 2 7 1! : 9&ogun # volumul 1$ de 5ames %lavell aparut pe 12 martie 2 7 17 : 9&ogun # volumul 2$ de 5ames %lavell aparut pe 17 martie 2 7 2 : 9&ogun # volumul 3$ de 5ames %lavell aparut pe 22 martie 2 7 21 : La rascruce de vanturi de =mil+ ;ronte. aparut pe 2 aprilie 2 7 22 : *ragan asupra =uropei #volumul 1$ de Vintila %orbul aparut pe 7 aprilie 2 7 23 : *ragan asupra =uropei #volumul 2$ de Vintila %orbul aparut pe 12 aprilie 2 7 2) : =nigma >tiliei de <eorge %alinescu aparut pe 23 aprilie 2 7 2/ : 9omnul de veci ? Doamna de Veci de %&andler aparut pe 3 aprilie 2 7 22 : "ara de 0oan 9lavici aparut pe ! mai 2 7 2( : 0diotul #volumul 1$ de 6iodor Dostoievs&i. aparut pe 1/ mai 2 7 2! : 0diotul #volumul 2$ de 6iodor Dostoievs&i aparut pe 21 mai 2 7 27 : "andrie si pre3udecata de 5ane Austen apar ut pe 2! mai 2 7 3 : Accidentul ? >rasul cu salcami de "i&ail 9ebastian aparut pe ) iunie 2 7 31 : Aventurile lui 9&erloc' Holmes ? "emoriile lui 9&erloc' Holmes de A.%onan Do+le 11. 2. 7 32 : 8innetou #volumul 1$ de 4arl "a+ aparut pe 1! iunie 2 7 33 : 8innetou #volumul 2$ de 4arl "a+ aparut pe 2/ iunie 2 7 3) : 8innetou #volumul 3$ de 4arl "a+ aparut pe 2 iulie 2 7 3/ : Pisica ? %asa de pe canal de <eorges 9imenon aparut pe 7 iulie 2 7 32 : %alatoriile lui <ulliver de 5o&nat&an 9-i:t aparut pe 12 iulie 2 7 3( : Decameronul #volumul 1$ de ;occaccio aparut pe 23 iulie 2 7 3! : Decameronul #volumul 2$ De ;occacio aparut pe 3 iulie 2 7 37 : %ianura pentru un suras de 1odica >3og ;rasoveanu aparut pe 2 august 2 7 ) : > calatorie spre centrul Pamantului de 5ules Verne aparut pe 13 august 2 7 )1 : 1omeo si 5ulieta ? Hamlet de 8.9&a'espeare ap arut pe 2 august 2 7 )2 : ,rei intr.o barca de 5erome 4.5erome aparut pe 2( august 2 7 )3 : Vraciul #volumul 1$ de ,adeus@ "osto-ic@ aparut pe 3 septembrie 2 7 )) : Vraciul #volumul 2$ de ,adeus@ "osto-ic@ aparut pe 1 septembrie 2 7 )/ : De.a baba oarba de Vlad "usetescu aparut pe 1( septembrie 2 7 )2 : 9pre :ar ? >rlando de Virginia 8ool: aparut pe 2) septembrie 2 7 )( : 1osu si Negru de 9tend&al aparut pe 1 octombrie 2 7 )! : 1obinson %rusoe de Daniel De:oe aparut pe ! octombrie )7 : <ol:ul :rance@ului de Dap&ne du "aurier aparut pe 1/ octombrie 2 7

/ : "ob+ Dic' #volumul 1$de Herman "elville apare pe 22 octombrie 2 7 /1 : "ob+ Dic' #volumul 2$ de Herman "elville apare pe 27 octombrie 2 7 /2 : *nde se avanta vulturii de Alistair "aclean apare pe / noiembrie 2 7 /3 : 5ane =+re de %&arlotte ;ronte apare pe 12 noiembrie 2 7 /) : Dune #volumul 1$ de 6ran' Herbert apare pe 17 noiembrie 2 7 // : Dune #volumul 2$ de 6ran' Herbert apare pe 22 noiembrie 2 7 /2 : Procesul de 6ran@ 4a:'a apare pe 3 decembrie 2 7 /( : 9ingur pe lume de Hector "alot apare pe 1 decembrie 2 7 /! : Avarul. ,artu::e. Don 5uan de "oliere apare pe 1( decembrie 2 7 /7 : %ei trei musc&etari #volumul 1$ de AL. Dumas . 2) decembrie 2 7. 2 : %ei trei musc&etari #volumul 2$ de Al. Dumas apare pe 31 decembrie 2 7 21 : Aece negri mititei. %rima din >rient =Bpres de Agat&a %&irstie ( ianuarie 2 1 . 22 : Departe de lumea de@lantuita de ,&omas Hard+ 1) ianuarie 2 1 . 23 : ;en Hur de Le- 8allace apare pe 21 ianuarie 2 1 2) : *nc&iul Vania. Pescarusul de Anton Pavlovici %e&ov apare pe 2! ianuarie 2 1 2/ : ;alciul desertaciunilor #volumul 1$ de 8.". ,&ac'era+ apare pe ) :ebruarie 2 1 22 : ;alciul desertaciunilor #volumul 2$ de 8.". ,&ac'era+ apare pe 11 :ebruarie 2 1 2(: 1obin Hood de Henr+ <ilbert apare pe 1! :ebruarie 2 1 2! : Prin :oc si sabie #volumul 1$ de Henr+' 9ien'ie-ic@ apare pe 2/ :ebruarie 2 1 27 : Prin :oc si sabie #volumul C$ de Henr+' 9ien'ie-ic@ apare pe ) martie 2 1 ( : Dama cu camelii de AleBandre Dumas :iul apare pe 11 martie 2 1 (1 : 0nsula comorii de 1obert Louis 9tevenson apare pe 1! martie 2 1 (2 : La paradisul :emeilor de =mile Aola apare pe 2/ martie 2 1 (3 : Agonie si eBta@ # volumul 1$ de 0rving 9tone apare pe 1 aprilie 2 1 () : Agonie si eBta@ # volumul 2$ de 0rving 9tone apare pe ! aprilie 2 1 (/ : >mul invi@ibil. 1a@boiul luminilor de H.<. 8ells apare pe 1/ aprilie 2 1 (2 : Nimic nou pe :rontul de Vest D %uibul visurilor de 22. ).2 1 ((. Divina %omedie E Dante Alig&ieri apare pe 27 aprilie 2 1 (!. Divina %omedie EE Dante Alig&ieri apare pe 2 mai (7. ;el.Ami <u+ de "aupassant apare pe 13 mai ! . %astelul PFlFrierului Arc&ibald 5osep& %ronin apare pe 2 mai !1. %at&erine de "edicis Honore de ;al@ac apare pe 2( mai !2. %alomnii "itologice >ctavian Paler apare pe 3 iunie !3. Peripetiile bravului soldat 9ve3' E 5aroslav Hase' apare pe 1 iunie !). Peripetiile bravului soldat 9ve3' EE 5aroslav Hase' apare pe 1( iunie !/. 0n cautarea timpului pierdut si 9-ann "arcel Proust apare pe 2) iunie !2. 6undatia E 0saac Asimov apare pe 1 iulie !(. 6undatia EE 0saac Asimov apare pe ! iulie !!. ,aras ;ulbaG"antauaGNasulGVii Ni'olai Vasilievici <ogol apare pe 1/ iulie !7. 1evolta de pe ;ount+ 9ir 5o&n ;arro- apare pe 22 iulie 7 . La rasarit de =den E 5o&n 9teinbec' apare pe 27 iulie 71. La rasarit de =den EE 5o&n 9teinbec' apare pe / august 72:,ar@an din neamul maimutelor:=.1. ;urroug&s 12 august 73:>m bogatGom sarac #vol.1 0r-in 9&a- 17 august 7):>m bogatGom sarac #vol.2 0r-in 9&a- 22 august 7/:>diseea capitanului ;lood 1a:ael 9abatini 2 septembrie 72:6aust vol.1 <oet&e 7 septembrie 7(:6aust vol.2 <oet&e 12 septembrie 7!:Numele tranda:irului *mberto =co 23 septembrie 77:Pe aripile vantului vol.1 "argaret "itc&ell 3 septembrie 1 :Pe aripile vantului vol.2 "argaret "itc&ell ( octo mbrie