Sunteți pe pagina 1din 5

Drama unui intelectual ardelean Nicolaebalint's Blog

15.01.2010 01:12

Ac!iunile Deta"amentului Borsec Atunci cnd revolu!ia "i devoreaz# solda!ii, STUDIU DE CAZ: Silviu Bot, inspector "colar general al jude!ului Mure" dup# 1945

Drama unui intelectual ardelean


By Nicolae Balint

Cu siguran!# c# a!i citit "i recitit de fiecare dat# cu v#dit# emo!ie "i pl#cere romanul P#durea spnzura!ilor. Cu aceea"i emo!ie a!i v#zut "i rev#zut probabil excelenta ecranizare dup# romanul cu acela"i titlu unde actorii Liviu Ciulei "i Victor Rebengiuc au interpretat magistral dou# roluri de excep!ie. Dar c!i dintre dumneavostr# "tiu c# Emil Rebreanu cel care se reg#se"te par!ial n personajul Apostol Bologa din romanul men!ionat anterior a f#cut $coala militar# de ofi!eri la Trgu Mure" "i c# tot de aici, de la Trgu Mure", avea s# plece apoi pe drumul f#r# de ntoarcere al mor!ii? Mai mult chiar, a existat "i un mure"ean care l-a cunoscut foarte bine.

Cu mai bine de patruzeci de ani n urm#, n Revista de istorie "i teorie literar# editat# de Academia Romn#, cercet#torul Stancu Ilin valorifica o parte din scrisorile familiei Rebreanu din care reproducem cteva fragmente mai jos cea mai mare parte dintre acestea aflndu-se la Biblioteca Academiei. Ajunseser# acolo gra!ie d-nei Fany Rebreanu, so!ia marelui scriitor. Aceasta le donase dup# moartea so!ului ei survenit# intempestiv n anul 1944. Un fond bogat, n care se afl# "i o bun# parte din coresponden!a purtat# de Emil Rebreanu, fratele scriitorului, cu familia, dar "i cu prietena sa de suflet, Cornelia D#nil# din comuna C#tina, raionul S#rma", fiica protopopului ortodox Ieronim D#nil#. Emil Rebreanu, personaj deosebit de complex "i profund n manifest#ri "i sentimente a"a cum rezult# dealtfel "i din scrisorile sale inten!iona s# se c#s#toreasc# dup# r#zboi cu fiica protopopului cu care a purtat o intens# coresponden!#, inclusiv pe front. Cochetnd cu literatura Ca unul dintre fra!ii mai mici ai lui Liviu Rebreanu, Emil, s-a n#scut la 17 decembrie 1891, n comuna
http://nicolaebalint.wordpress.com/2009/08/28/drama-unui-intelectual-ardelean/ Page 1 of 5

Drama unui intelectual ardelean Nicolaebalint's Blog

15.01.2010 01:12

Maieru, unde tat#l lor era nv#!#tor. n timpul vacan!elor "colare, Emil s-a angajat ca notar n comunele Pata, Ilva Mic# "i Nu"fal#u. A fost nevoit s# fac# acest lucru pentru c# dup# ce Liviu trecuse mun!ii, el r#m#sese principalul sprijin al familiei, mai ales c# n 1910, tat#l lor, Vasile Rebreanu, a ie"it la pensie, iar patru ani mai trziu, b#trnul nv#!#tor a "i murit. Greul ntre!inerii familiei a c#zut atunci pe umerii s#i. nc# de foarte tn#r, Emil cocheta "i el cu scrisul. Avea ns# probleme de exprimare, a"a cum rezult# dintr-o scrisoare din 1913, trimis# la Bucure"ti fratelui s#u Liviu Rebreanu: Cu literatura nc# m# ocup "i nc# foarte mult$i eu scriu: poezii, nuvele, frnturi de teatruNu mi s-a publicat nc# nimic din pricina limbii, care cred ns# c# mi s-a mai tocmi tr#ind mai mult# vreme ntre romni. Ca "i pe fratele s#u, "i pe Emil l atr#gea mirajul Romniei fapt care rezult# dintr-o alt# scrisoare: Unica dorin!# mi-a fost nc# de acum trei ani de zile s# trec n Romnia, s# studiez "i s# scriu. Tot n acela"i an, 1913, Emil Rebreanu lucra ca ajutor de notar n comuna C#tina, raionul S#rma". Se nscrisese la Facultatea de drept din Cluj aflat pe front va continua chiar s# - "i dea examenele "i binen!eles, continua s# scrie. n comuna C#tina a cunoscut-o pe Cornelia D#nil#, fiica protopopului ortodox, Ieronim D#nil#. ndr#gostit de aceasta, va purta cu ea o vie "i interesant# coresponden!#, gra!ie c#reia avem ocazia s# -l cunoa"tem ca pe un tn#r marcat de profunde tr#iri sentimentale, dar "i de ntreb#ri existen!iale ntr-un context istoric deosebit de nc#rcat. Din p#cate s-au p#strat destul de pu!ine scrisori din perioada respectiv#. Trgu Mure!, scurtul r"gaz de dinainte de moarte n vara anului 1914, Emil Rebreanu a fost ncorporat n armata austro-ungar# "i trimis la $cola militar# de ofi!eri din Trgu Mure" (O"orhei, cum apare n scrisoare). Ce va fi sim!it oare Emil Rebreanu n plimb#rile sale prin ora"ul de pe Mure", de fapt un trg ceva mai mare. Va continua "i de aici s# corespondeze cu frumoasa Cornelia. n toamna aceluia"i an, semnele apropiatei sale plec#ri pe front, dar "i presim!irile funeste sunt tot mai evidente, fapt rezultat chiar din scrisorile pe care i le trimite Corneliei. Ast#zi ne-o venit porunc# s# ne vopsim n negru s#biile, scrie el. Va trebui probabil s# omor oameni pe care nu-i cunosc. Niciodat# nu puteam s# m# uit nici cnd t#iam vreo g#in#C#t#nie-m#g#rie. La un moment dat, a"a cum rezult# dintr-o alt# scrisoare scris# Corneliei, aflat pe peronul g#rii din Trgu Mure", Emil i rezum# alte impresii funeste: Asear# am fost "i eu de fa!# la plecarea la r#zboi a rezervi"tilor de la regimental 62To!i ace"ti solda!i erau oameni nsura!i cu nevestele lng# ei. Oare ce se petrecea n inimile lor pline parc# de amarul nmormnt#rii? ntr-adev#r, nmormntare p#rea acest trist convoi, f#r# dang#t de clopot doar Pe data de 23 martie 1915, cu sufletul de dou# ori ndoit ntre timp tat#l iubitei Cornelia i refuzase cererea n c#s#torie catalognd-o drept joac# de copii Emil Rebreanu pleac# de la Trgu Mure" pe frontul din Gali!ia. Va continua s# -i scrie Corneliei D#nil#, dar "i din acea perioad# s-au p#strat foarte pu!ine scrisori. Cele ce au urmat sunt condi!iile mor!ii sale sunt ns# bine cunoscute gra!ie romanului P#durea spnzura!ilor. Moartea lui Emil Rebreanu o va anun!a familiei Jovan Kurici, ordonan!a sa, croat de origine, care va face acest lucru prin trei scrisori succesive tocmai pentru a fi sigur c# n condi!iile instabile ale frontului, m#car una dintre ele va ajunge la destina!ie. Au ajuns ns# toate trei. Mure!eanul care l-a cunoscut pe Emil Rebreanu Vasile Horga, fost avocat "i om politic n perioada interbelic#, a avut o via!# bogat# n evenimente, cu adev#rat demn# de intriga unui roman de aventuri. Cele mai multe dintre ele l-au marcat profund "i definitiv. Marginalizat de regimul comunist dup# ce a f#cut c!iva ani de nchisoare pe considerente politice fusese membru al PNL a murit n 1977, dar a apucat s# - "i scrie memoriile, care n prezent se g#sesc la unul dintre cei doi fii ai s#i, dr, Mircea Horga "i care mi le-a pus la dispozi!ie cu mult# amabilitate. A"ternute cu grij#, dovedind o mare preocupare pentru detalii, memoriile lui Vasile Horga se dovedesc a fi ast#zi un instrument deosebit de util pentru oricine vrea s# n!eleag# atmosfera Mure"ului interbelic. Originar de lng# Teaca, din localitatea Ocni!a, Vasile Horga era n 1906 elev la Liceul romnesc din Bistri!a. A fost coleg de banc# "i de clas# cu Emil Rebreanu, fratele scriitorului Liviu Rebreanu. Dealtfel, cu Emil a legat o prietenie trainic#. Nu au apucat ns# s# termine Liceul la Bistri!a pentru c# au fost exmatricula!i. Motivul? Au citit n fa!a clasei un text de-al lui Alexandru Vaida Voievod, deputat n Parlamentul de la Budapesta. Textul a fost considerat a avea con!inut injurios "i de aici m#sura excluderii din "coal# care s-a luat mpotriva celor doi elevi. S-au desp#r!it, dar peste c!iva ani s-au rentlnit, pentru scurt timp, pe frontul din Gali!ia. Erau amndoi ofi!eri n armata austroungar#. Dup# aceea nu s-au mai rev#zut niciodat#. Emil Rebreanu a ncercat s# dezerteze la romni, dar
http://nicolaebalint.wordpress.com/2009/08/28/drama-unui-intelectual-ardelean/ Page 2 of 5

Drama unui intelectual ardelean Nicolaebalint's Blog

15.01.2010 01:12

a"a cum se "tie, a fost prins, judecat, condamnat la moarte "i executat prin spnzur#toare. Vasile Horga a reu"it ns# s# dezerteze la ru"i mpreun# cu ordonan!a sa. A stat un timp ntr-un lag#r din Rusia "i tot n Rusia l-a prins revolu!ia bol"evic#. Cu mare greutate n timp ce revolu!ia era n plin# desf#"urare a reu"it s# se rentoarc# n !ar#. S-a nrolat voluntar n armata romn# cu care dealtfel a intrat n Transilvania "i a fost primul ofi!er care a intrat n Ocni!a, localitatea sa natal#, n uniforma armatei romne. Mult mai trziu, dup# r#zboi, avea s# afle de soarta fostului s#u coleg "i prieten, Emil Rebreanu, devenit ntre timp personaj (tragic) de roman. O dram" de con!tiin#" P#durea spnzura!ilor potrivit m!rturisirii scriitorului Liviu Rebreanu a fost inspirat de dou# evenimente majore, dar care au avut un rol determinant n geneza romanului: o tragedie tr#it# "i o ntmplare conjunctural#. Tragedia, a"a cum am v#zut, era una personal#. Emil Rebreanu, fratele scriitorului, ofi!er n armata austro-ungar#, fusese condamnat "i spnzurat pentru c# ncercase s# treac# linia frontului la romni. Faptul c#, ceva mai t#rziu, scriitorul v#zuse o fotografie care reprezenta o p#dure de a c#rei copaci atrnau spnzura!i militari cehi, l-au motivat "i mai mult s# scrie romanul. Emil Rebreanu a fost cu siguran!# un personaj complex, att n via!a real# a"a cum ni se relev! el fragmentar, din scrisorile scrise de la Trgu Mure" - ct "i n transfigurarea sa literar# din romanul P#durea spnzura!ilor. Apostol Bologa, personajul romanului, este cel care mprumut# o bun# parte din nsu"irile "i tr#irile personajului real pe care l ntruchipeaz# "i pe care scriitorul Liviu Rebreanu reu"este att de magistral s# le redea. n acela"i timp, personajului romanului sugereaz# o con"tiin!# treaz#, nelini"tit#, un intelectual avid de explica!ii despre bine "i adev#r, mereu n c#utare de certitudini. n roman de fapt o evocare realist! "i obiectiv! a primului r!zboi mondial - accentul cade pe condi!ia tragic# a intelectualului ardelean silit s# lupte la un moment dat mpotriva propriului neam. Cnd via!a l pune n situa!ia s# aleag# ntre sentimentul datoriei de cet#!ean al statului austro-ungar "i apartenen!a sa la etnia romneasc#, att personajul real, ct "i personajul romanului - este unul dintre cele mai importante puncte de convergen#! ntre cele dou! personaje Emil tr#ie"te profund o dram# de con"tiin!# "i care la final l va conduce la un final tragic, dar previzibil. Nicolae BALINT

CASETA 1 Scumpa mea Nelic#, 25 august 1914 Toat# ziua m-am gndit s# - !i scriu "i att de greu mi-e s# aleg cteva cuvinte din haosul acestor gnduri "i s# "i le trimit. C#ci cui altcuiva a" putea s# -mi dezv#lui sufletul dect !ie "i numai !ieToat# ziua mpingem la tunuri "i att de mult ne obose"te! Ba luni am f#cut prostia c# am ridicat un tun "i de atunci m# dor bra!ele "i gtul "i pieptul "i inima din elDe acum n-am s# mai fac asemenea prostii "i o s# fiu mai calm, ca nici inima s# nu m# mai doar# att de des%i-a" mai scrie nc#, dar nu "tiu cumnu pot.O, dar absolut "tiu, c# odat# poate prea trziu vei n!elege pe acel Don Juan, care ve"nic te va stima "i pe care vai ! l-ai "ters att de timpuriu din "irul amintirilor tale Multe s#rut#ri de mnu!e, Rebreanu (Fragment dintr-o scrisoare trimis! de la Trgu Mure", de Emil Rebreanu, d-rei Cornelia D!nil! din comuna C!tina, raionul S!rma") CASETA 2 Nelic# scump#, O"orhei (Trgu Mure" n.r.),
Page 3 of 5

O"orhei (Trgu Mure" n.r.),

http://nicolaebalint.wordpress.com/2009/08/28/drama-unui-intelectual-ardelean/

Drama unui intelectual ardelean Nicolaebalint's Blog

15.01.2010 01:12

31 august 1914 !i scriu, nu dezn#d#jduitul de ieri, ci fericitul posesor a unei epistole demult a"teptat# "i primit# cu atta bucurie!i scriu "i nu "tiu cum s# ncep "i nu "tiu cum s# - !i scriu. Eram chiar la exerci!iul de sear# cnd mi d#duse ofi!erul scrisoarea ce mi-ai trimis. Am pus-o n buzunar necitit#Exerci!iile s-or terminat de-odat# cu coborrea amurgului frumos, cum n-am mai v#zut nc# n anul #sta. Am citit scrisoarea scump# "i att de frumos scris#, am cetit-o de attea ori!!!O jale "i o team# ne-a cuprins inimile tuturor..celor neatin"i nc#. Luna septembrie poate s-o mai petrecem aici, ns# de r#zboiu nici noi nu vom sc#paO s# vedem ce-o fi, ns# pe mine m# fr#mnt# multe presim!iri nen!elese "i att de bine "tiute. De nenum#rate ori i s#rut minile Doamnei, salut#ri calde Domnului, iar# D-tale !i s#rut mnu!a bolnav#, dac# nu s-ar fi vindecat de tot"i pe cea s#n#toas#, pentru c# mi-a fost att de drag# Emil (Fragment dintr-o scrisoare trimis! de la Trgu Mure", de Emil Rebreanu, d-rei Cornelia D!nil! din comuna C!tina, raionul S!rma") CASETA 3 La un moment dat au citit amndoi, n fa!a clasei o poezie sau cteva propozi!ii nu mai re!in exact scrise de Alexandru Vaida Voievod, care atunci era deputat n Parlamentul de la Budapesta. Cele citite de ei n fa!a clasei , au fost considerate ca injurii la adresa statului austro-ungar, drept pentru care au fost exmatricula!i din toate "colile din Ardeal. Tata "i-a schimbat prenumele din Vasile n Lazslo "i dup# un timp, reu"ind s# n"ele vigilen!a autorit#!ilor, "i-a terminat studiile la liceul din Bra"ov. Nu "tiu unde "ia continuat studiile Emil Rebreanu. Ei doi aveau s# se mai rentlneasc# pentru scurt timp, dar pentru ultima oar#, pe frontul din Gali!ia. Apoi drumurile lor s-au desp#r!it definitiv (Mure"eanul dr. Mircea Horga, despre tat!l s!u, Vasile Horga fost coleg de clas! cu Emil Rebreanu) CASETA 4 Voi muri negre"it pestePeste cte ore? Atunci l mbr#"i"eaz# groaza, din ce n ce mai s#lbatec, nghe!ndu-i sngeleToate nchipuirile min!ii se pr#bu"eau pe rnd, ca ni"te castele de c#r!i de joc, numai groaza r#mnea sfid#toare, st#pnitoare, "optindu-i n suflet un singur cuvnt, n fa!a c#ruia se sfarm# tot: moarteai venea s# plng# mereu "i nu putea. Se uit# la ceas: patru dup# -amiaz# (fragment din romanul P!durea spnzura#ilor de Liviu Rebreanu)

CASETA 5 Atunci Apostol fu mpresurat de un val de iubire izvort# parc# din r#runchii p#mntului. Ridic# ochii spre cerul !intuit cu pu!ine stele ntrziate. Crestele mun!ilor se desenau pe cer ca un fer#str#u uria" cu to!i din!ii toci!i. Drept n fa!# lucea tainic luceaf#rul, vestind r#s#ritul soarelui. Apostol "i potrivi singur "treangul, cu ochii nseta!i de lumina r#s#ritului. P#mntul i se smulse de sub picioare. "i sim!i trupul atrnnd ca o povar#. Privirile ns# i zburau, ner#bd#toare, spre str#lucirea cereasc#, n vreme ce n urechi i se stingea glasul preotului (scena execu#iei din romanul P!durea spnzura#ilor de Liviu Rebreanu)

CASETA 6 Aprecieri referitoare la romanul P#durea spnzura!ilor:

http://nicolaebalint.wordpress.com/2009/08/28/drama-unui-intelectual-ardelean/

Page 4 of 5

Drama unui intelectual ardelean Nicolaebalint's Blog

15.01.2010 01:12

Eugen Lovinescu: o proz# psihologic# n sensul analizei evolutive a unui singur caz de con"tiin!#, un studiu metodic, alimentat de fapte precise "i de coinciden!e, mpins dincolo de !es#tura logic#, n adncurile incon"tientului; George C!linescu: un roman psihologic, o monografie a incertitudinii chinuitoare; Tudor Vianu: n acest roman, Rebreanu este un analist al st#rilor de con"tiin!#, al nv#lm#"elilor de gnduri, al obsesiilor tiranice; Nicolae Manolescu: Este un roman al con"tiin!eial revela!iilor succesive "i al momentelor excep!ionale, un roman al con"tiin!ei morale Etichete Apostol Bologa, Emil Rebreanu, Liviu Rebreanu, Primul Razboi Mondial, P#durea spnzura!ilor, Stancu Ilin
Acest articol a fost scris pe august 28, 2009 la 4:54 pm "i este nscris n Uncategorized. Poti urmari orice raspuns la aceste articole prin intretinere RSS 2.0. You can leave a response, or trackback from your own site.

Las" un R"spuns
Sebastian huluban@yahoo.com

Nume (necesar) E-mail (will not be published) (necesar) Site web

Trimite comentariul

Anun!# -m# despre viitoarele comentarii ap#rute prin email. Notify me of new posts via email. Bloguie"te pe WordPress.com. Intr#ri (RSS) "i Comentarii (RSS).

http://nicolaebalint.wordpress.com/2009/08/28/drama-unui-intelectual-ardelean/

Page 5 of 5