Sunteți pe pagina 1din 83

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCUSI" TG-JIU FACULTATEA DE TIINE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA ADMINISTRAIE PUBLICA

STATUTUL FUNCIONARILOR PUBLICI

PROF. COORDONATOR: Conf. Uni . D!. PANTELIMON MANTA STUDENT: BIVOLARU C.

TG-JIU

-"##$-

CUPRINS: CAPITOLUL I
ORIGINEA SI EVOLUIA FUNCIEI PUBLICE SECIUNEA I Evoluia reglemen arilor !u "rivire la #un!ia "u$li!a "ana in %&23 SECIUNEA A II'A Fun!ia "u$li!a in "erioa(a %&23'%&)*) SECIUNEA A III'A Fun!ia "u$li!a in "erioa(a %&)*'%&&+,,, 3 3

CAPITOLUL II NOIUNEA SI CLASIFICAREA FUNCIONARILOR PUBLICI . SECIUNEA I Noiunea (e #un!ie "u$li!a /i #un!ionar "u$li! . SECIUNEA A II'A Cla/i#i!area #un!iilor "u$li!e /i a #un!ionarilor "u$li!i00000000000000000000000000000000000%+ SECIUNEA A III'A Fun!ionarii "u$li!i (e$u ani %) CAPITOLUL III INVESTIREA FUNCIONARILOR PUBLICI SECIUNEA I In!om"a i$ili a ile #un!iei "u$li! 22 SECIUNEA A II'A S a$ilirea /i inamovi$ili a ea #un!ionarilor "u$li!i SECIUNEA A III'A Ca egorii (e #un!ionari "u$li!i 2. CAPITOLUL I2 DREPTURILE SI %N DATORIRILE FUNCIONARILOR PUBLICI.00032 SECIUNEA I Evoluarea a! ivi 3ii #un!ionarilor "u$li!i in !la/e4 gra(e /i !a egorie SECIUNEA A II'A Evaluarea a! ivi 3ii #un!ionarilor "u$li!i (e$u ani SECIUNEA A III'A 5re" urile /i in(a oririle /"e!i#i!e #un!ionarilor "u$li!i (e$u ani %1

2)

31 )2 )-

CAPITOLUL 2 RAPORTURILE JURIDICE DINTRE FUNCIONARII PUBLICI SI SERVICIILR PUBLICE. NATURA. MODIFICARE. %NCETARE $&
3

CAPITOLUL 2I R'SPUNDEREA FUNCIONARILOR PUBLICI..................................... -) SECIUNEA I R3/"un(erea (i/!i"linara a #un!ionarului "u$li!00000000000000000000000000000000000000000000000-) SECIUNEA A II'A R3/"un(erea a(mini/ ra iva a #un!ionarului "u$li! *+ SECIUNEA A III'A R3/"un(erea !ivila a #u!n ionarului "u$li!000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*% SECIUNEA A I2'A R3/"un(erea "enala a #un!ionarului "u$li!0000000000000000000000000000000000000000000000000000000*3 CAPITOLUL 2II MANAGEMENTUL FUNCIILOR PUBLICE SI AL FUNCIONARILOR PUBLICI *SECIUNEA I S#era (e a"li!are a "reve(erilor / a u ului #un!ionarilor "u$li!i000000000000.3 BIBLIO6RAFIE00000000000000000 .*

CAPITOLUL I
ORIGINEA SI EVOLUIA FUNCIEI PUBLICE SECIUNEA I Evoluia reglemen arilor !u "rivire la #un!ia "u$li!a "ana in %&23
Se!ole (e'a r7n(ul4 5omnul era !el !are #3!ea legi4 le "unea in e8e!u are (ar 9u(e!a a(e/ea /i "l7ngerile #3!u e im"o riva :o 3r7rilor (a e (e (reg3 orii /ai0 In ierar:ia (reg3 orilor (omne; i lo!ul (e #run e ii (einea marele vorni! !are r3/"un(ea (e "ro$lemele (e a(mini/ raie0 Prin re#ormele lui Con/ an in <avro!or(a (in %&.3 /'a in ro(u/ "rin!i"iul /alari=3rii #un!ionarilor4 (ar nu /'a "u u elimina veni ul (in /lu9$a4 :avae uri /i "lo!oane0 Prin Regulamen ele Organi!e /'a "ro!e(a la "rima organi=are a(mini/ ra iva a Tarii Romane; i /i <ol(ovei !are a (e/#iina /i/ emul ve!:i al (reg3 orilor /i a !rea (e"ar amen ele mini/ eriale in!a(ra e !u /lu9i ori ai / a ului4 !are4 /"re (eo/e$ire (e #un!ionarii (omne; i4 erau "l3 ii (in vi/ eria / a ului0 In (omeniul a(mini/ raiei4 !ele mai in/emna e au #o/ Legea rurala (in iunie %1*24 Legea !omunala (in 3% mar ie %1*)4 legea "rivin( !rearea !on/iliilor 9u(eene (in a!ela;i an0 Ar 0 % (in Legea !omunala "reve(e !a "toate satele, oraele (trgurile) vor forma pe viitor comune independente. La rndul

lor comunele se impart in comune rurale compuse din unul sau mai multe sate, ctune si comune urbane, adic orae si oraele ". In $a=a Con/ i uiei (in %1** !are / a$ilea in ar 0 %+4 alin0 III "rin!i"iul (u"3 !are legi /"e!iale vor (e ermina !on(iiile (e a(mi/i$ili a e /i (e inain are in #un!iile / a ului4 au #o/ a(o" a e ul erior a/ #el (e legiuiri "re!um:
+>5e!re ul "en ru / a$ilirea / a ului #un!ionarilor (in a(mini/ raia

!en rala a v3milor (in 23 ianuarie %1.2?


%>Legea rela iva la !la/i#i!area #un!ionarilor a(mini/ raiei !en rale a

#inanelor (in 2* augu/ %1.*0 Prin legea (in % iulie %&+- /'a @n!re(ina (re" ul 9u(e!3rii re/"on/a$ili 3ii a(mini/ ra ive @nal ei Curi (e Ca/a iune4 !:iar (a!a /#era !au=elor !are "u eau a rage re/"on/a$ili a ea a(mini/ ra iva era (e/ ul (e re(u/a a!e/ ea #iin( limi a iv enumera e (e lege0 In ar 0 *2 (in lege e/ e reglemen a a /i r3/"un(erea #un!ionarilor "u$li!i "en ru nere/"e! area :o 3r7rilor "ronuna e (e /e!iunea a IlI'a in !a=urile (e !on en!io/ a(mini/ ra iv4 a(mini/ ra orii #iin( "er/onal r3/"un=3 ori (e (aune !3 re "ar ea v3 3ma a0

SECIUNEA A II'A Fun!ia "u$li!a in "erioa(a %&23'%&)*


Po rivi ar 0 %+. al Con/ i uiei (in %&23 ucel vtmat in drepturile sale printr-un act administrativ de autoritate, fie printr-un act de gestiune, fie prin reaua voina a autoritilor administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept poate face cereri la instanele udectoreti pentru recunoaterea dreptului sau". Su$ im"eriul legii #un(amen ale (in %&23 in/ anele 9u(e!3 ore; i "u eau /a anule=e a! ele ilegale /i /a "ronune (aune !ivile "ana la re/ a$ilirea (re" ului v3 3ma 0

Po rivi ar 0 % (in legea (in %& iunie %&234 #un!ionarii "u$li!i erau "acei ceteni romani, fora deosebire de se!, care "ndeplinesc un serviciu public permanent la stat, ude, comuna sau la instituiile ale cror buget este supus aprobrii #arlamentului, $uvernului sau %onsiliilor &udeene sau comunale. " Se "oa e /"une !a legea "en ru S a u ul #un!ionarilor "u$li!i (in iunie %&23 era (re" ul !omun in ma erie4 in /en/ul !a la (i/"o=iiile /ale /e re!urgea a un!i !7n( nu e8i/ au (i/"o=iii /"e!iale in a! e norma ive !are reglemen au a! ivi a ea al or !a egorii (e #un!ionari0 In $a=a legii4 la 3 noiem$rie %&23 a #o/ a(o" a Regulamen ul (e a"li!are a / a u ului #un!ionarilor "u$li!i !are reglemen a in am3nunime !on(iiile (e numire in "o/ 4 r3/"un(ere (i/!i"linara4 "reg3 ire "ro#e/ionala4 (re" ul la a/igur3ri /o!iale0 Fun!ionarul "u$li! /e $u!ura (e / a$ili a e in #un!ie4 S a u ul (in %&23 reglemen 7n( (re" ul a!e/ uia (e a i /e "3/ ra lo!ul (e mun!a0 O "reve(ere a/em3n3 oare g3/im /i in Co(ul #un!ionarilor "u$li!i (in %&)+ !are in ar 0 %. alin0 )4 / a ua !a #un!ionarul inamovi$il "oa e #i inain a 4 ran/#era 4 "e(e"/i /au inlo!ui numai !u re/"e! area / ri! a a !on(iiilor "rev3=u e in legile /"e!iale (e organi=are0 SECIUNEA A III'A Fun!ia "u$li!a in "erioa(a %&)*'%&&+

S!:im$3rile "ro#un(e !are au avu lo! in via a e!onomi!a4 /o!iala4 "oli i!a4 au (e ermina ineren mo(i#i!3ri ma9ore in legi/laie /i !u a 7 mai mul in ma eria !are ne "reo!u"a4 !ea a #un!iei "u$li!e0 La 22 /e" em$rie %&)* e/ e a(o" a a legea nr0 .)* "en ru S a u ul #un!ionarilor "u$li!i !are !u"rin(ea /a/e "ar i: %0(i/"o=iii generale?

20!on(iii (e in!a(rare? 3 0 ra area in /ervi!iu? )0in(a oririle #un!ionarilor? -0(i/"o=iii /"e!iale? *0(i/"o=iii #inale /i ran=i orii0 Prin (e!re ul nr0 %21A%&)1 /'a (e/#iina !on en!io/ul a(mini/ ra iv #iin( a$roga a legea !u in!i(ena in (omeniu4 (ar /i legea "en ru organi=area !urilor a(mini/ ra ive (in %&3&0 In /"iri ul noii e"o!i4 Co(ul <un!ii (in %&-+ ra ea=3 #un!ionarul "u$li! !a "e "orice om al muncii", re" a / ergan(u'/e (eo/e$irile (in re mun!i ori /i #un!ionari !ei (in urma #iin( /i ei an renai in lu" a "en ru "lic'idarea e!ploatrii omului de ctre om " /i "ar i!i"7n( al3 uri (e aliana mun!i orea/!a' aranea/!a la !on/ ruirea or7n(uirii /o!iali/ e /i !rearea !on(iiilor re!erii la !omuni/m0 In !ea !e "rive; e !on rolul 9u(e!3 ore/! a/u"ra legali 3ii a! elor a(mini/ ra ive4 in "erioa(a %&*-'%&&+ a!e/ a avea !a #un(amen "reve(erile Con/ i uiei (in %&*- /i "e !ele ale Legii nr0 %A%&*. "rivin( 9u(e!area (e !3 re ri$unal a !ererilor !elor v3 3mai in (re" urile "rin a! e a(mini/ ra ive ilegale0 A!e/ a e/ e i/ ori!ul S a u ului #un!ionarilor "u$li!i (in Rom7nia (in %&23 /i "ana a/ 3=i4 (ar a!ea/ a nu in/eamna !a inain e (e %&23 nu a e8i/ a ni!i o reglemen are "rivi oare la #un!ionarii "u$li!i0 Im"or an a / a u ului #un!ionarilor "u$li!i e/ e (e ermina a (e rolul a!e/ ora la in(e"linirea (e !3 re /ervi!iile "u$li!e in !are /un numii4 a /ar!inilor !e le revine in ve(erea /a i/#a!erii in ere/elor generale ale /o!ie 3ii0

CAPITOLUL II
NOIUNEA SI CLASIFICAREA FUNCIONARILOR PUBLICI SECIUNEA I Noiunea (e #un!ie "u$li!a /i #un!ionar "u$li!
In r'un / a (e (re" 4 /uverani a ea / a ului /e reali=ea=3 "rin organele !elor 3 "u eri: organele "u erii legi/la ive4 e8e! ive /i 9u(e!3 ore; i0 In Con/ i uie /un reglemen a e in Ti lu III in i ula "(utoritile #ublice", organele !are e8e!u a "u erile / a ului0 A/ #el in !a"i olul I /un reglemen a e e8 e re#eri oare la Parlamen 4 in !a"i olul II la Pre;e(in ele Rom7niei4 in !a"i olul III la 6uvern4 in !a"i olul 2 la A(mini/ raia "u$li!a /i in !a"i olul 2I la Au ori a ea Bu(e!3 orea/!a0 A!e/ ea /un in#iin a e "en ru a reali=a in ere/ele generale ale /o!ie 3ii in !a(rul /uverani 3ii / a ului0 Noiunea (e #un!ie "u$li!a e/ e #olo/i a a 7 in Con/ i uie /i legi !a /i in (i#eri e al e a! e norma ive (e /alari=are "re!um /i a! e a(mini/ ra ive (e au ori a e4 (e @n#iinare4 organi=are /i #un!ionare a unor /ervi!ii "u$li!e /i regii au onome (e in ere/ "u$li!0 In i lul III al Legii %*% (in %& a"rilie 2++3 legiui orul in ar 0 2 alin0 %4 (i/"une !a ")uncia publica reprezint ansambul atribuiilor si responsabilitilor, stabilite in temeiul legii in scopul realizrii prerogativelor de putere publica de ctre administraia publica centrala si locala. Al0 24 (i/"une !a ***)uncionarul public este persoana numita, in condiiile prezentei

legi, intr-o funcie publica.. #ersoana creia i-a incetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei isi pstreaz calitatea de funcionar public, continund sa fac parte din corpul de rezerva al funcionarilor publici". A ri$uiile /i re/"on/a$ili 3ile #un!iilor "u$li!e /e / a$ile/! "rin Lege /au "e $a=a legii4 "rin a! ele (e in#iin are4 organi=are /i #un!ionare a /ervi!iilor "u$li!e 4 au ori 3i ale a(mini/ raiei "u$li!e /i in/ i uii "u$li!e /u$or(ona e a!e/ ora0 S a u ul #un!ionarilor "u$li!i /e a"li!a numai #un!ionarilor "u$li!i (in organele (e /"e!iali a e ale a(mini/ raiei "u$li!e !en rale /i lo!ale /i in/ i uiile /u$or(ona e a!e/ or organe0 In !u"rin/ul / a u ului #un!ionarilor "u$li!i /e #olo/e; e noiunea (e au ori a e in lo! (e !ea (e organ0 Con/ i uia !on/a!ra noiunea (e organ al a(mini/ raiei "u$li!e4 a/ #el "reve(e !a4000000000"alte organe de specialitate se pot organiza in subordinea $uvernului, ori a ministerelor sau ca autoriti administrative autonome". Noiunea (e #un!ionar "u$li! a #o/ (e#ini a "en ru "rima (a a in legi/laia noa/ r3 in Legea "en ru S a u ul Fun!ionarilor Pu$li!i (in %& iunie %&234 e/ e unul (in "rimele / a u e ale #un!ionarilor "u$li!i (in Euro"a !are in ar 0 % "reve(ea: "sunt funcionari publici ceteni romani fora deosebire de se!, care "ndeplinesc un serviciu public permanent la stat, ude, comuna sau la instituiile al cror buget este supus aprobrii #arlamentului, $uvernului sau consiliilor udeene sau comunale.......C A!ea/ a (e#iniie a #o/ !ri i!a a (e "ro#e/orul P0 Negule/!u %4 !a /i (e !on#0 B0 2ermeuleu24 iar "ro#e/orul Negule/!u (7n( o al a (e#iniie noiunii (e #un!ionar "u$li!4 ara a !a: "funcionarii publici sunt acei ceteni care fiind numii de autoritatea competenta si investii in mod legal cu atributele funciilor, presteaz in mod permanent o anumita activitate, ce nu este e!clusiv manuala in scop de a face sa funcioneze un serviciu public in sc'imbul unui salariu pltit periodic.......C
P0 Negule/!u4 o"0 !i 0 "ag0 -)+ + 90 2ermeuleu4 o"0 !i 0 "ag0 3)

Pro#e/orul A0 Teo(ore/!u 3 /u/inea !a: C funcionarul public este persoana care in sc'imbul unei remuneraii indeplineste sau colaboreaz in mod permanent la indeplinirea unui serviciu public, depinznd de autoritatea administrativa a statului, udeelor sau comunelor". In li era ura (e /"e!iali a e inain e (e Revoluia (in (e!em$rie %&1&4 A0 Iorgovan (e#inea #un!ionarul (e / a !a #iin( C persoana fizica care este investita in mod legal prin actul de voina unilaterala a unui organ de stat cu sarcina indep ,nirii pe un timp limitat sau nedeterminat a unei funcii de stat, in vederea realizrii competentei organului din structura cruia face parte funcia respectiva" . In !o(ul #un!ionarilor "u$i!i4 a"ro$a "rin Legea nr0 1 (in iunie %&)+4 re"u$li!a "rin Legea "en ru Co(ul Fun!ionarilor Pu$li!i (in %+ mar ie %&)% nu era (a a o (e#iniie a #un!ionarului "u$li! /i !u oa e a!e/ ea (u"3 !um "reve(ea ar 0 24 (i/"o=iiile !u"rin/e in Par ea I au #o/ a"li!a e u uror #un!ionarilor "u$li!i4 iar (i/"o=iiile !u"rin/e in Par ea a Ii'a au #o/ a"li!a e numai #un!ionarilor a(mini/ ra ivi /i #un!ionarilor (e /"e!iali a e !u unele e8!e"ii !u"rin/e in ar 0 )& /i in ar 0 %&&0 A/ #el "er/oana #i=i!a !e o!u"a in !on(iiile legii o #un!iune "u$li!a e/ e #un!ionar "u$li!4 !eeea !e ne #a!e /a (e/"rin(em urm3 oarele elemen e:
aD oa e /ervi!iile "u$li!e4 organe ale a(mini/ raiei "u$li!e !en rale /i

lo!ale4 in/ i uiile "u$li!e /i regiile au onome (e in ere/ "u$li! /un (o a e in!a (e la in#iin are !u #un!ii "u$li!e?
$D "en ru !a o "er/oana #i=i!a /a "oa 3 o!u"a o #un!ie "u$li!a e/ e

ne!e/ar !a a!ea/ a /a #ie !e 3ean roman4 !on#orm Con/ i uiei !are "reve(e !a #un!iile /i (emni 3ile "u$li!e4 !ivile4 mili are "o #i o!u"a e (e "er/oane !are au numai !e 3enie romana /i (omi!iliul in ara?
!D "en ru a #i numi #un!ionar "u$li! e/ e ne!e/ar !a "er/oana re/"e! iva

/a ai$3 v7r/ a (e !el "uin %1 ani im"lini i?


3

A )A

0 Teo(ore/!u CTra a (e (re" a(imi/ ra ivC4 "ag0 2-.0 00 Iorgovan CTra a (e (re" a(mini/ ra ivC"ag0 22)0

(D unele a! e norma ive !er !a "er/oana #i=i!a !e urmea=3 /a (evin3 #un!ionar "u$li! /a "o/e(e anumi e / u(ii /u"erioare4 /u"erioare (e /!ur a (ura a4 li!eale /au "o/ li!eale4 iar al ele !er o anumi a "reg3 ire (e /"e!iali a e !um ar #i: 9uri/ 4 e!onomi/ 4 inginer e !?
eD inve/ irea in r'o #un!ie /e #a!e "e $a=a (e !on!ur/ /au e8amen? eD "en ru a! ivi a ea (e"u/a #un!ionarul are (re" ul la un /alariu / a$ili

!on#orm legii4 "en ru a /e in re ine el /i #amilia /a?


#D "e (ura a o!u"3rii #un!iei4 #un!ionarul "u$li! are anumi e (re" uri /i

o$ligaii? :D !u e8!e"ia #un!ionarilor "u$li!i !are "o rivi legii /un inamovi$ili4 oi #un!ionarii "u$li!i /e $u!ura (e / a$ili a e0 Prin a!e/ e elemen e "u em rage !on!lu=ia !a #un!ionarul "u$li! e/ e a!ea "er/oana #i=i!a !are !u re/"e! area !on(iiilor !eru e (e lege4 a #o/ inve/ i a "rin numire in r'o #un!ie "u$li!a4 "en ru o (e/#3;urare !on ra unui /alariu4 o a! ivi a e !on inua /i ri mi!a0

SECIUNEA A II'A Cla/i#i!area #un!iilor "u$li!e /i a #un!ionarilor "u$li!i A0 CLASIFICAREA FUNCIILOR PUBLICE Cu e8!e"ia #un!iilor (e /"e!iali a e "e !are le g3/im numai la a"ara ul !elor (oua Camere ale Parlamen ului4 la A(mini/ raia Pre=i(eniala /i la 6uvern4 !elelal e #un!ii "u$li!e !u !are /un (o a e /ervi!iile "u$li!e in ara noa/ r3 /e im"ar in:
aD #un!ii (e !on(u!ere? $D #un!ii (e e8e!uie0

In C Tra a ul (e (re" a(mini/ ra ivC4 "ro#e/orul P0 Negule/!u im"ar ea #un!iile "u$li!e (u"3 (e/ inaia lor a/ #el:

%0 unele /a #a!3 a! e 9uri(i!e4 a(i!3 mani#e/ 3ri (e voina in /!o"ul "ro(u!erii (e e#e! e 9uri(i!e?
20 unele "en ru "re"ararea @n o!mirii a!e/ or a! e? 30 al ele "en ru e8e!u area a! elor 9uri(i!e /au (e!i=iilor a(mini/ ra ive /au

9u(e!3 ore; i%0 Con#orm "reve(erilor ar 0 .4 alin0 % (in Legea %*% (in %& a"rilie 2++3 #un iile "u$li!e /e !la/i#i!a (u"3 !um urmea=3:
aD #un!ii "u$li!e generale /i #un!ii "u$li!e /"e!i#i!e? $D #un!ii "u$li!e (in !la/a I4 #un!ii "u$li!e (in !la/a a Ii'a4 #un!ii "u$li!e

(in !la/a a IlI'a0 )unciile publice generale re"re=in 3 an/am$lul a ri$uiilor /i re/"on/a$ili 3ilor !u !ara! er 'general /i !omun u uror au ori 3ilor /i in/ i uiilor "u$li!e in ve(erea reali=3rii !om"e en elor generale0 )unciile publice specifice re"re=in 3 an/am$lul a ri$uiilor /i re/"on/a$ili 3ilor !u !ara! er /"e!i#i! unor au ori 3i /i in/ i uii "u$li!e4 in ve(erea reali=3rii !om"e en elor lor /"e!i#i!e0 Fun!iile "u$li!e /e im"ar in rei !la/e4 (e#ini e in ra"or !u nivelul / u(iilor ne!e/are o!u"3rii #un!iei "u$li!e4 (u"3 !um urmea=3:
aD !la/a I !u"rin(e #un!iile "u$li!e "en ru a !3ror o!u"are /e !er / u(ii

/u"erioare (e lunga (ura a4 a$/olvi e !u (i"loma (e li!ena /au e!:ivalen a?


$D !la/a a Ii'a !u"rin(e #un!iile "u$li!e "en ru a !3ror o!u"are /e !er

/ u(ii /u"erioare (e /!ur a (ura a4 a$/olvi e !u (i"loma?


!D !la/a a III'a !u"rin(e #un!ii "en ru a !3ror o!u"are /e !er / u(ii me(ii

li!eale4 a$/olvi e !u (i"loma0 Ar 0 &4 alin0 %4 "reve(ea !a: C -up nivelul atribuiilor titularului funciei publice, funciile se impart in trei categorii dup cum urmeaz. a)funcii publice corespunztoare categoriei inaltilor funcionari publici/

b)functii publice corespunzaroare categoriei funcionarilor publici de conducere/ c)functii publice corespunztoare categoriei funcionarilor publici de e!ecuie ". B0 CLASIFICAREA FUNCIONARILOR PUBLICI In Rom7nia !a in oa e arile #o/ !omuni/ e4 /e #a! e#or uri "en ru #ru! i#i!area ra(iiilor valoroa/e /i in/ aurarea unui regim !on/ i uional /i legal al #un!iei "u$li!e4 !a"a$il /a /a i/#a!3 !erinele / a ului (e (re" 0 Au orii in er$eli!i au avu in ve(ere mai mul e !ri erii (e (e erminare a (i#eri elor !a egorii (e #un!ionari "u$li!i0 Un "rim !ri eriu ii re"re=en a regimul 9uri(i! a"li!a$il4 (i/ ingar@(u'/e in re:
+>#un!ionari4 re/"e! iv "er/oane !are e8!er!i a o #un!ie "u$li!a !u

!ara! er "ermanen /i /e o"uneau unei /i uaii 9uri(i!e e8!e"ionale?


%>ageni anga9ai !are nu a"arineau !a(relor "ermanen e ale /ervi!iului

"u$li! /i !are (e/#3;urau a! ivi 3i in $a=a unui !on ra! in!:eia !u in/ i uia re/"e! iva0 Pro#e/orul N0 Negule/!u % !la/i#i!a #un!ionarii "u$li!i in ra"or !u o$ie! ivul "rin!i"al al a! ivi 3ii lor4 re/"e! iv: #un!ionari (e (e!i=iune /au (ire!iune4 !ei a#lai la !on(u!erea /i !on rolul unor #un!ionari "u$li!i4 "funcionari de prepar adune"E' !ei !are "reg3 e/! (e!i=iile a(mini/ ra ive? funcionari de e!ecutiune " 0 !ei !are le "un in "ra! i!a0 2alen in I0 Pri/a!aru2 /e o"re; e la rei !ri erii (e !la/i#i!are4 re/"e! iv: aD (u"3 nivelul / u(iilor ne!e/are #un!ionarilor "u$li!i /e im"ar in rei !a egorii ' !a egoria A ' / u(ii /u"erioare (e lunga (ura a4 a$/olvi e !u (i"loma (e li!ena? ' !a egoria B ' / u(ii /u"erioare (e /!ur a (ura a a$/olvi e !u (i"loma? ' !a egoria C'/ u(ii me(ii li!eale a$/olvi e !u (i"loma0
P0 Negule/!u4 o"0 !i 04 "ag0 --30 2alen in I0 Pri/a!aru CTra a (e (re" a(mini/ ra iv romanC
%

$D (u"3 !om"e en a: ' #un!ionari "u$li!i (e e8e!uie? ' #un!ionari "u$li!i (e !on(u!ere0 !D (u"3 !um /un : ' (e$u ani ' (e#ini ivi0 Po rivi ar 0 &4 alin0 2 (in Legea %*%A%&a"rilie 2++3 "funcionarii publici numii in funciile publice din clasele a 1i-a si a 111-a, pot ocupa numai funcii de e!ecuie, cu e!cepiile prevzute de legile speciale ". Po #i numii #un!ionari "u$li!i (e$u ani !are au e#e! ua in "erioa(a (e / a(iu "rev3=u a (e lege /i au o$inu re=ul a !ore/"un=3 or la evaluare0 Ar 0 %% "reve(e !a: "categoria inaltilor funcionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una din urmtoarele funcii publice. a) secretar general al $uvernului si secretar general ad unct al $uvernului/
$D consilier de stat/ !D secretar general si secretar general ad unct din ministere si alte organe

de specialitate ale administraiei publice centrale/


(D prefect/ eD subprefect/ #D secretar general al prefecturii, secretar general al udeului si al

municipiului 2ucureti/ g) director general din cadrul ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale". Sun #un!ionari "u$li!i (e e8e!uie (e !la/a I4 "er/oanele numi e in urm3 oarele #un!ii "u$li!e: e8"er 4 !on/ilier4 in/"e! or4 !on/ilier 9uri(i!4 au(i or0 Sun #un!ionari "u$li!i (e e8e!uie (in !la/a a Ii'a4 "er/oanele numi e in #un!ia "u$li!a (e re#eren (e /"e!iali a e0 Sun #un!ionari "u$li!i (in !la/a a III'a4 "er/oanele numi e in #un!ia "u$li!a (e re#eren 0

Fun!iile "u$li!e (e e8e!uie /un / ru! ura e "e gra(e "ro#e/ionale (u"3 !um urmea=3:
aD /u"erior4 !a nivel ma8im? $D "rin!i"al? !D a/i/ en ? (D (e$u an 0

SECIUNEA A III'A Fun!ionarii "u$li!i (e$u ani


Po rivi legii4 #un!ionarii "u$li!i (e$u ani /e im"ar in (oua !a egorii (e "er/oane /i anume: ' "er/oane !are au "romova !on!ur/ul (e in rare in !or"ul #un!ionarilor "u$li!i (e !ariera (ire! (u"3 a$/olvirea / u(iilor? ' "er/oanele !are au "romova ne!e/are numirii in r'o #un!ie (e#ini iva0 Numirea #un!ionarilor "u$li!i (e$u ani /e #a!e "rin a! ul a(mini/ ra iv emi/ (e !3 re !on(u!3 orul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e0 Pen ru a /e (e#ini iva in #un!ia "u$li!a (einu a4 #un!ionarii "u$li!i (e$u ani re$uie /a e#e! ue=e mai in ai o "erioa(a (e / agiu iar in urma evalu3rii a! ivi 3ii (e/#3;ura e in a!ea/ a "erioa(a /a #ie !on/i(erai !ore/"un=3 ori #un!iei "u$li!e re/"e! ive0 Perioa(a (e / agiu e/ e "erioa(a !arierei #un!ionarului "u$li!4 !u"rin/a in re (a a numirii !a #un!ionar "u$li! (e$u an 4 in urma "romov3rii !on!ur/ului (e in rare in !or"ul #un!ionarilor "u$li!i (e !ariera /i (a a numirii !a #un!ionar "u$li! (e$u an 0 !on!ur/ul (e in rare in !or"ul #un!ionarilor "u$li!i (e !ariera4 (ar !are nu in(e"line/! !on(iiile (e ve!:ime

Perioa(a (e / agiu are !a o$ie! iv !on#irmarea a" i u(inilor "ro#e/ionale ale #un!ionarilor "u$li!i (e$u ani in in(e"linirea a ri$uiilor /i re/"on/a$ili 3ilor unei #un!ii "u$li!e? #ormarea lor "ra! i!a4 !unoa; erea (e !3 re a!e; ia a /"e!i#i!ului a! ivi 3ii au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e in !a(rul !3reia i/i (e/#3;oar3 a! ivi a ea "re!um /i a e8igen elor a(mini/ raiei "u$li!e0 5ura a "erioa(ei (e / agiu e/ e (e %2 luni "en ru #un!ionarii (in !a egoria A4 1 luni "en ru #un!ionarii (in !a egoria B4 * luni "en ru #un!ionarii (in !a egoria C /i /e !al!ulea=3 (e la (a a numirii !a #un!ionari "u$li!i (e$u ani0 Po rivi ar 034 alin034 (in Fo 3r7rea (e 6uvern nr0 %+1-A2++%E "erioa(a (e / agiu e/ e o$liga orie /i e#e! iva !u e8!e"ia /i uailor "rev3=u e (e lege0 A/ #el "erioa(a (e / agiu "oa e #i in reru" a in urm3 oarele /i uaii:
aD /u/"en(area ra"or ului (e /ervi!iu al #un!ionarului "u$li! (e$u an ? $D a#larea a!e/ uia in !on!e(iu me(i!al "e o "erioa(a mai mare (e o luna

(e =ile !on/e!u iv0 5ura a in reru"erii "erioa(ei (e / agiu nu /e ia in !on/i(erare la !al!ulul a!e/ uia0 5u"3 in!e area mo ivelor !are au (e ermina @n reru"erea "erioa(ei (e / agiu4 #un!ionarul "u$li! (e$u an i/i !on inua a! ivi a ea "ana la a!o"erirea in egrala a a!e/ ei "erioa(e0 In "erioa(a (e / agiu a! ivi a ea #un!ionarului "u$li! (e$u an /e (e/#3;oar3 (u"3 un "rogram (e "reg3 ire a"ro$a (e !on(u!3 orul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e /i a !om"ar imen ului (e re/ur/e umane0 Prin "rogramul (e "reg3 ire /e / a$ile/! urm3 oarele o$ie! ive:
+>alo!area a (oua ore =ilni! (in im"ul normal (e lu!ru "en ru / u(iu

in(ivi(ual?
%>"lani#i!area a! ivi 3ii !e urmea=3 /a #ie (e/#3;ura a in #un!ie (e

nivelul !uno; inelor eore i!e /i (e (e"rin(erile "ra! i!e (o$7n(i e "e "ar!ur/ul "erioa(ei (e / agiu?
%

F060 nr0 %+1-A2++%4 "rivin( organi=area "erioa(ei (e / agiu4 !on(iiile (e evaluare /i regulile /"e!i#i!e a"li!a$ile #un!ionarilor "u$li!i (e$u ani4 Pu$li!a a in <O0 nr0 .%+A.'%%'2++%0

' !ur/urile (e "reg3 ire la !are re$uie /a "ar i!i"e #un!ionarul "u$li! (e$u an 0 Pe "ar!ur/ul "erioa(ei (e / agiu4 a! ivi a ea #un!ionarului "u$li! (e$u an /e (e/#3;oar3 /u$ in(rumarea unui #un!ionar "u$li! (e#ini iv (in !a(rul a!eluia;i !om"ar imen 0 @n(rum3 orul e/ e numi (e !on(u!3 orul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e la "ro"unerea !on(u!3 orului !om"ar imen ului in !are'/i (e/#3;oar3 a! ivi a ea #un!ionarul "u$li! (e$u an 4 a/ #el:
+>"en ru #un!ionarii "u$li!i (e$u ani (in !a egoria A4 va #i in(ruma or

un #un!ionar "u$li! (e#ini iv (in !a egoria A4 !la/a I /au a Ii'a?


%>"en ru #un!ionarii "u$li!i (e$u ani (in !a egoria B /au C va #i numi

in(ruma or un #un!ionar "u$li! '(in !a egoria A !la/a a Ii'a /au !a egoria B !la/a I0 In /i uaiile in !are in !a(rul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e nu e8i/ a #un!ionari "u$li!i !are in(e"line/! a!e/ e !on(iii4 in(ruma orul e/ e numi (u"3 !ri eriul ve!:imii in #un!ia "u$li!a0 Nu "oa e avea !ali a ea (e in(ruma or #un!ionarul "u$li! !are /e a#la in urm3 oarele /i uaii%: ' a #o/ /an!iona !u una (in /an!iunile (i/!i"linare "rev3=u e (e Legea %*%A%& a"rilie 2++34 !u e8!e"ia aver i/men ului /i a mu/ r3rii? ' e/ e /o 4 /oie /au ru(a "ana la gra(ul al "a rulea in!lu/iv !u #un!ionarul "u$li! (e$u an 0 @n(rum3 orul are urm3 oarele a ri$uii2: '!oor(onea=3 a! ivi a ea #un!ionarului "u$li! (e$u an "e "erioa(a e#e! u3rii / agiului? ' "ro"une mo(ali 3i (e re=olvare a lu!r3rilor re"ar i=a e #un!ionarilor (e$u ani?

% 2

A /e ve(ea ar 0 1 (i F060 nr0 %+1-A2++%0 A /e ve(ea ar 0 & (in F0 60 nr0 %+1-A2++%0

+>/u"raveg:ea=3 mo(ul (e @n(e"linire a a ri$uiilor (e /ervi!iu (e !3 re

#un!ionarul "u$li! (e$u an ?


%>"ro"une !on(u!3 orului !om"ar imen ului !ur/uri (e "er#e!ionare

"ro#e/ionala la !are re$uie /a "ar i!i"e #un!ionarul "u$li! (e$u an ? ' in o!me/ e un re#era in ve(erea evalu3rii #un!ionarului "u$li! (e$u an 0 Re#era ul3 /e in o!me/ e !u - =ile inain ea ermin3rii "erioa(ei (e / agiu /i va #i inain a !on(u!3 orului !om"ar imen ului in !are i/i (e/#3;oar3 a! ivi a ea #un!ionarul "u$li! (e$u an 0 La erminarea "erioa(ei (e / agiu4 #un!ionarul "u$li! (e$u an !om"le ea=3 ra"or ul (e / agiu) "e !are'% inain ea=a !on(u!3 orului in !are i/i (e/#3;oar3 a! ivi a ea0

3 )

Re#era ul /e in o!me/ e "o rivi mo(elului "re=en in ane8a nr0 % la F060 nr0 %+1-A2++% Ra"or ul (e / agiu /e in o!me/ e "o rivi mo(elului "re=en a in ane8a nr0 2 la F060 nr0 %+1-A2++%0

CAPITOLUL III IN2ESTIREA FUNCIONARILOR PUBLICI


Po rivi legii #un(amen ale CCon/ i uiaC #un!iile /i (emni 3ile "u$li!e4 !ivile /au mili are4 "o #i o!u"a e (e "er/oane !are au numai !e 3enia romana /i (omi!iliul in ara4 a!ea/ a !on(iie #iin( relua a /i in ar 0 )& (in Legea %*%A)& a"rilie 2++3 "rivin( unele ma/uri "en ru a/igurarea ran/"aren ei in e8er!i area (emni 3ilor "re!um /i in ar 0 *4 (in legea nr0 %11A%&&&4 "rivin( S a u ul Fun!ionarilor Pu$li!i0 Pen ru o!u"area unei #un!ii "u$li!e e/ e ne!e/ar !a?
+> %>

/a e8i/ e o #un!ie "u$li!a va!an a? /a /e organi=e=e !on!ur/ "en ru o!u"area a!elei #un!ii?

2> /a /e "ar i!i"e la !on!ur/ /i /a /e #a!3 "u$li!e re=ul a ele?

' !omi/ia (e numire /i avan/3ri /a #a!3 "ro"uneri (e numirea !on(u!3 orului (e /ervi!iu "u$li!4 "en ru emi erea or(inului /au a (i/"o=iiei (e numire in r'o #un!ie "u$li!a?
+>/a /e emi 3 or(inul /au (i/"o=iia (e numire !u "re!i=area (a ei (e la

!are "ro(u!e e#e! ul?


3>/a /e a(u!3 la !uno; ina "er/oanei numi e or(inul (e numire? %>"er/oana #i=i!a numi a /a /e "re=in e in =iua / a$ili a "rin a! ul (e

numire4 la /e(iul /ervi!iului "u$li! in !are a #o/ numi a?


)>

/a "re/ e=e 9ur3m7n ul !eru (e lege "en ru inve/ ire0

Pen ru a (eveni #un!ionar "u$li! o "er/oana re$uie /a in(e"lina/!a !on(iiile "rev3=u e (e lege4 a/ #el "o rivi ar 0 )&4 (in Legea %*%A %& a"rilie 2++34 !a"0 I24 /e! 0I "oa e o!u"a o #un!ie "u$li!a "er/oana !are in(e"line/ e urm3 oarele !on(iii:

-> *> .> 1>

are !e 3enia romana /i (omi!iliul in Rom7nia? !unoa; e lim$a romana /!ri/ /i vor$i ? are v7r/ a (e minimum %1 ani im"lini i? are !a"a!i a ea (e"lina (e e8er!iiu?

+>are o / are (e /3n3 a e !ore/"un=3 oare #un!iei "u$li!e "en ru !are

!an(i(ea=34 a e/ a a "e $a=a (e e8amen me(i!al (e /"e!iali a e?


%>in(e"line/ e !on(iiile (e / u(ii "rev3=u e (e lege "en ru #un!ia

"u$li!a?
+> nu a #o/

!on(amna a "en ru /3v7r;irea unei in#ra!iuni !on ra

umani 3ii4 !on ra / a ului /au !on ra au ori 3ii4 in#ra!iune !are ar #a!e'o in!om"a i$ila !u e8er!i area #un!iei?
%> a !7; iga !on!ur/ul /au a "romova e8amenul organi=a "en ru

o!u"area #un!iei "u$li!e0 Con#orm ar 0 -%4 alin0 % (in Legea %*%A%& a"rilie 2++3 la erminarea "erioa(ei (e / agiu4 "e $a=a re=ul a ului evalu3rii reali=a e4 #un!ionarul "u$li! (e$u an va #i:
aD numi #un!ionar "u$li! (e e8e!uie (e#ini iv in !la/a !ore/"un=3 oare

/ u(iilor a$/olvi e4 in #un!iile "u$li!e "rev3=u e la ar 0 %34 in gra(ul "ro#e/ional a/i/ en ?


$D eli$era (in #un!ia "u$li!a4 in !a=ul in !are a o$inu la evaluarea

a! ivi 3ii !ali#i!a ivul Cne!ore/"un=a orC0 Organi=area "erioa(ei (e / agiu4 !on(iiile (e evaluare "re!um /i regulile /"e!i#i!e a"li!a$ile #un!ionarilor "u$li!i (e$u ani /e / a$ile/! "rin :o 3r7rea 6uvernului4 la "ro"unerea Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i0 Numirea in #un!ii "u$li!e (e#in i ive "re!um /i in #un!ii "u$li!e (e !on(u!ere4 "rev3=u a in ar 0 -24 alin0 24 (in Legea %*%A%& a"rilie 2++34 /e #a!e (e !on(u!3 orul au ori 3ii /au in/ i uiei0 Po rivi alin0 %4 ar 0 -% (in LegEea %*%A%& a"rilie 2++34 la erminarea "erioa(ei (e / agiu "e $a=a re=ul a ului evalu3rii reali=a #un!ionarul "u$li!

(e$u an va #i numi #un!ionar "u$li! (e e8e!uie (e#ini iv in !la/a !ore/"un=3 oare / u(iilor a$/olvi e0 Con#orm (i/"o=iiilor ar i!olului -24 alin0 * (in Legea %*%A%& a"rilie 2++34 #un!ionarul "u$li! (e#in iv (e"une 9ur3m7n ul (e !re(ina in ermen (e rei =ile (e la emi erea a! ului (e numire in #un!ia "u$li!a (e#ini iva0 Con#orm alin0 - al ar 0 -14 "ro!e(ura (e (e/#3;urare a C!on!ur/ului /e / a$ile; e "rin r'o Fo 3r7re (e 6uvern4 la "ro"unerea Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i4 (u"3 !on/ul area organi=aiilor /in(i!ale ale #un!ionarilor "u$li!i4 re"re=en a ive la nivel naional0 Pen ru a "ar i!i"a la !on!ur/ul "en ru "romovarea in r'o #un!ie "u$li!a (e e8e!uie (in gra(ul "ro#e/ional "rin!i"al #un!ionarii "u$li!i re$uie /a @n(e"linea/!3 urm3 oarele !on(iii minime:
aD /a ai$e o ve!:ime minima (e 2 ani in #un!iile "u$li!e (e e8e!uie (in

gra(ul "ro#e/ional a/i/ en 4 in !la/a !ore/"un=3 oare / u(iilor a$/olvi e?


$D /a #i o$inu la evaluarea "er#orman elor "ro#e/ionale in(ivi(uale (in

ul imii 2 ani4 !el "uin !ali#i!a ivul C#oar e $ineC0 Pen ru a "ar i!i"a la !on!ur/ul "en ru "romovarea in r'o #un!ie "u$li!a (e e8e!uie (in gra(ul "ro#e/ional /u"erior4 #un!ionarii "u$li!i re$uie /a in(e"linea/!a urm3 oarele !on(iii minime:
aD /a ai$e o ve!:ime minima (e 2 ani in #un!iile "u$li!e (e e8e!uie (in

gra(ul "ro#e/ional "rin!i"al /au ) ani in #un!iile "u$li!e (e e8e!uie (in gra(ul "ro#e/ional a/i/ en 4 in !la/a !ore/"un=3 oare / u(iilor a$/olvi e0
$D /a #i o$inu la evaluarea "er#orman elor "ro#e/ionale in(ivi(uale (in

ul imii 2 ani4 !el "uin !ali#i!a ivul C#oar e $unC? !D /a in(e"linea/!a !erinele /"e!i#i!e "rev3=u e in #i/a "o/ ului0 Organi=area (e !on!ur/uri #ara a e8i/ a #un!ii "u$li!e va!an e4 a rage r3/"un(erea !elor !are le'au organi=a "en ru "agu$ele !au=a e !an(i(ailor !are au "ar i!i"a la !on!ur/ul organi=a '4 #ara a e8i/ a o #un!ie "u$li!a va!an a0

Soluionarea a!e/ ui !a= e/ e (e !om"e en a in/ anelor (e !on en!io/ a(mini/ ra iv0 Con#orm ar 0 )&4 #un!iile "u$li!e "en ru !are /e organi=ea=3 !on!ur/ "en ru in rarea in !or"ul #un!ionarilor "u$li!i /e (au "u$li!i 3ii !u 3+ (e =ile inain e (e (a a organi=3rii !on!ur/ului0 Nere/"e! area (i/"o=iiilor re#eri oare la "u$li!i a e a rage nuli a ea numirii in #un!ie a !elui !are a !7; iga !on!ur/ul0 Nuli a ea unui a/ #el (e a! "oa e #i !on e/ a a "e $a=a re!ur/ului a(mini/ ra iv graio/ /au ierar:i! nu in/a /i "e $a=a re!ur/ului !on en!io/ a a!iunii in emeia e "e "reve(erile ar 0 % alin0 % (in Legea !on en!io/ului a(mini/ ra iv nr0 2&A%&&+4 "en ru !a in !au=a nimeni nu /e "oa e !on/i(era v3 3ma in r'un (re" al /au4 re!uno/!u (e lege4 in ru'!a erele "er/oane aveau numai o vo!aie (e a "ar i!i"a la !on!ur/4 (e!i ni!i un (re" re!uno/!u (e lege0 Numai "ar i!i"area la !on!ur/ !rea=a "er/oanei #i=i!e "ar i!i"an e vo!aia (e a o!u"a #un!ia "u$li!a "en ru !are /'a organi=a !on!ur/ul /i (re" ul (e a a a!a la in/ ana (e !on en!io/ a(mini/ ra iv4 a! ul a(mini/ ra iv (e au ori a e (e numire in #un!ie in !a=ul in !are4 (e;i a o$inu me(ia !ea mai mare a #o/ numi a o al a "er/oana0 Per/oanele !are nu /'au in/!ri/ /i ni!i nu au "ar i!i"a la !on!ur/ nu au ni!i un (re" (e a !on e/ a !on!ur/ul /i re=ul a ul a!e/ uia0 In a!e/ /en/ @nal a Cur e (e Ca/aie /i Bu/ iie4 Se!ia a IlI'a "rin (e!i=ia !ivila nr0 %1&A%&%) a / a ua !a !el !are nu a #igura "rin re !an(i(aii la e8amen4 (in !au=a !a a #3!u !ererea /a (e in/!riere (u"3 ermenului u il4 nu au ni!i o !ali a e (e a (i/!u a legali a ea numirii4 !:iar (a!a numirea a #o/ #3!u a !u nere/"e! area #ormelor legale0 Numirea "er/oanelor #i=i!e in #un!ii "u$li!e va!an e /i !are au (a !on!ur/4 /e #a!e "rin a! e a(mini/ ra ive (e au ori a e !are "oar a (i#eri e (enumiri0 A/ #el4 "en ru #un!iile (e (emni a e "u$li!a in !are (enumirile /e #a! (e !3 re Parlamen ul Rom7niei4 (e Sena /i Camera 5e"u ailor0

Pen ru #un!iile (e (emni a e "u$li!a in !are numirile in #un!ie /e #a! (e !3 re Pre;e(in ele Rom7niei4 /e emi (e!re e "en ru #un!ii (e (emni a e "u$li!a in !are numirile in #un!ie /e #a! in emeiul ar 0 %- (in Legea &+A2++% "en ru organi=area /i #un!ionarea 6uvernului Rom7niei /i a mini/ erelor (e "rim' mini/ ru /e emi "o rivi ar 0 %& (in Legea %&A2++% (e!i=ii /au or(ine0 Pro#e/orul A0 Teo(ore/!u% /u/ine !a4 a! ul (e numire e/ e in reali a e4 un a! unila eral (e voina4 un a! a(mini/ ra iv (e au ori a e "rin !are / a ul in in(e e#e! ele unei /i uaii 9uri(i!e legale la o anumi a "er/oana /i !a ra"or ul 9uri(i! "e !are #un!iunea ii !on/ a a e/ e un ra"or (e (re" o$ie! iv4 legal iar nu !on ra! ual0 Pro#e/orul P0 Negule/!u ara a !a "actul de numire recunoate unui individ posibilitatea legala de a e!ercita atribuiile unei funcii publice a" i u(inea legala (e a e8er!i a in mo( em"orar #un!iunea20 A! ul (e numire al unei "er/oane #i=i!e #iin( un a! a(mini/ ra iv (e au ori a e "ro(u!e e#e! e (e regula (e la (a a la !are a #o/ a(u/a la !uno; ina "er/oanei #i=i!e numi e0 La (a a numirii "er/oana #i=i!a numi a re$uie /a /e "re=in e la "o/ 4 ne"re=en area in r'un anumi num3r (e =ile4 a(u/ la !uno; ina !elor in ere/ai4 "oa e a rage revo!area a! ului (e numire (e !3 re !el !are la emi/0 C0 Prin a! ul (e numire /e !on#er3 (e!i unei "er/oane #i=i!e4 gra(ul !are ii (a

SECIUNEA I In!om"a i$ili a ile #un!ionarilor "u$li!i


Po rivi ar 0 &* alin0 % Legea %11A%&&&4 !ali a ea (e #un!ionar "u$li! e/ e in!om"a i$ila !u ori!e al a #un!ie "u$li!a !u e8!e"ia !ali 3ii (e !a(ru

A Teo(ore/!u CTra a (e (re" a(mini/ ra ivC4 o"0 !i 0 "ag 2+-0 P0 Negule/!u4 o"04 !i 4 "ag0 -)*0

(i(a! i!4 iar !on#orm alin0 24 #un!ionarii "u$li!i nu "o (eine #un!ii in regiile au onome4 /o!ie 3i !omer!iale ori in al e uni 3i !u /!o" lu!ra iv0 Ar 0 -. (in Legea %11A%&&& (i/"une !a #un!ionarii "u$li!i4 nu "o e8er!i a la /o!ie 3i !omer!iale !u !a"i al "riva 4 a! ivi 3i !u /!o" lu!ra iv !are au leg3 ura !u a ri$uiile !el le revin (in #un!iile "u$li!e "e !are le (ein /i nu "o #i man(a ari ai unor "er/oane in !eea !e "rive; e e#e! uarea unor a! e in leg3 ura !u #un!ia "e !are o in(e"line/!0 In!om"a i$ili a ile "rive/! numai anumi e !a egorii (e #un!ionari "u$li!i4 iar "en ru re/ ul ma9ori 3ii #un!ionarilor re"re=in 3 anumi e (e"uneri /i !u oa e a!e/ ea legiui orul a in!lu/ ar 0 -1 (in Legea nr0 %11A%&&& in /e!iunea in!om"a i$ili a ilor0 A/ #el !on#orm alin0 % al ar 0 -14 #un!ionarii "u$li!i !u e8!e"ia #un!ionarilor: !ivili (in mini/ erele /i in/ i uiile !en rale "rivin( a"3rarea naionala4 or(inea "u$li!a /i /igurana naionala "o #i ale/i /au numii "en ru e8er!i area unei #un!ii (e (emni a e "u$li!a0 Pe (ura a e8er!i 3rii #un!iei (e (emni a e "u$li!a4 !u e8!e"ia !elui (e !on/ilier lo!al /au 9u(eean4 #un!ionarii "u$li!i re/"e! ivi /un /u/"en(ai (in #un!ia "u$li!a !e o (ein /i i/i "3/ rea=3 !la/a /i gra(ul avu 0 5u"3 e8"irarea man(a ului "en ru !are au #o/ ale/i /au numii4 au ori 3ile /au in/ i uiile "u$li!e in !are au #un!iona /un o$liga e /a a/igure #un!ionarilor "u$li!i #un!ia "u$li!a avu a /au una e!:ivalen a0 Perioa(a (e e8er!i are a man(a ului /e !on/i(era ve!:ime in #un!ia "u$li!a0

SECIUNEA A II'A S a$ili a ea /i inamova$ili a ea #un!ionarilor "u$li!i

Legea nr0 %11A%&&&4 "rivin( / a u ul #un!ionarilor "u$li!i nu


reglemen ea=3 !oninu ul noiunii (e / a$ili a e4 a/a !um au #3!u in ar 0 . (in legea "en ru / a u ul #un!ionarilor "u$li!i (in %&)+4 re"u$li!a !u mo(i#i!3ri in anul %&)24 !a /i ar 0 23 /i ar 0 -1 (in Legea nr0 .)*A%&)* "en ru / a u ul #un!ionarilor "u$li!i4 legiui orul re(u!7n( / a$ili a ea la un "rin!i"iu al #un!iei "u$li!e0 S a$ili a ea /i inamovi$ili a ea4 a!ea/ a la!una a legii4 "oa e (a na; ere la a$u=uri (in "ar ea !on(u!3 orilor au ori 3ilor /au in/ i uiilor "u$li!e4 /i !:iar in/ anele (e !on en!io/ a(mini/ ra iv4 !om"e en e /a /oluione=e le igiile n3/!u e (in nere/"e! area "rin!i"iului / a$ili 3ii #un!ionarilor "u$li!i4 nu vor avea in oa e !a=urile im"ul legal "en ru a(mi erea ori re/"ingerea a!iunilor !e au !a o$ie! unele a/"e! e ale / a$ili 3ii #un!ionarilor "u$li!i4 !um re=ul a (in reglemen 3rile legale !u"rin/e in Legea nr0 %11A%&&&0 S a$ili a ea re"re=in 3 in ere/ul "ra! i! "en ru $una #un!ionare a /ervi!iului "u$li!4 (e a/emenea "re=in 3 in ere/ /i "en ru #un!ionarul "u$li! !are in!a (e la o!u"area #un!iei (ore; e /a #ie a"ara (e even ualele a$u=uri ale !on(u!erii /ervi!iului4 !are /a nu "oa 3 /a'% /an!ione=e4 ori /a'% ran/#ere /au /a'% inla ure (in #un!ie (u"3 $unul "la!4 !i numai in !on(iiile legii0 Pro#0 P0 Negule/!u% in elege "rin noiunea (e / a$ili a e /i uaia 9uri(i!a a unui #un!ionar4 !are nu "oa e #i ran/#era 4 "e(e"/i /au inlo!ui 4 (e/ i ui (e!7 in !a=urile /i !u re/"e! area #ormelor / a$ili e (e legi4 iar "ro#e/orul A0 Teo(ore/!u4 a#irma !a / a$ili a ea e/ e /i uaia #un!ionarului !are nu "oa e #i ran/#era 4 "e(e"/i /au inlo!ui 4 (e!7 in !on(iiile "rev3=u e (e lege /i !a (e;i

P0 Negule/!u4 o"0 !i 04 "ag0 -.-0

#un!ionarul / a$il e/ e lega (e gra(ul #un!iei /ale el "oa e #i in/a mu a in(e"en(en (e ori!e i(ee (e "e(ea"/a in !on(iiile legii 0 A/ #el4 "o rivi ar 0 .4 alin0 %4 (in Legea "en ru S a u ul Fun!ionarilor Pu$li!i (in %&234 #un!ionarii "u$li!i (e#ini ivi (in ori!e !a egorie a#ara (e !ei !are "rin legi /"e!iale /un (e!larai inamovi$ili /e vor $u!ura (e / a$ili a e in /en/ul !a #un!ionarii "u$li!i !are /e $u!ura (e / a$ili a e nu vor "u ea #i ran/#erai4 "e(e"/ii /au inlo!ui i (e!7 in anumi e !on(iii "rev3=u e (e legile (e organi=are ale !or"urilor (in !are #a! "ar e0 Coninu ul noiunii (e / a$ili a e "reve(e in ar 0 %.4 alin0 2 (in !o(ul #un!ionarilor "u$li!i (in %&)+4 !a "funcionarul stabil nu poate fi transferat, pedepsit sau inlocuit dect in condiiile prevzute de legea de fata sau legi speciale de organizare ". In legi/laia /i (o! rina 9uri(i!a romanea/!a (inain ea !elui (e'al (oilea r3=$oi mon(ial4 / a$ili a ea garan a #un!ionarului "u$li! (re" ul (e a nu #i ran/#era 4 /an!iona /au inlo!ui (e!7 in !on(iiile legii4 iar ran/#erul in in ere/ul /ervi!iului !:iar /i in al a lo!ali a e /e "u ea #a!e /i #ara a!or(ul /au4 iar !u re/"e! area "reve(erilor egale0 "1namovibilitatea este situaia legala a unui funcionar public care fiind numit in mod legal, nu poate fi sancionat nici c'iar prin inaintare in contra voinei sale, nu poate fi inlocuit sau pus in retragere dect in cazurile si cu respectarea condiiilor si formelor stabilite de lege", a#irma "ro#0 P0 Negule/!u 0 Pro#0 A Teo(ore/!u in o"inia /a ara a !a "inamovilibitatea este situaia in care se regsete funcionarul public care nu poate fi inlocuit, suspendat sau mutat impotriva voinei sale, dect in puterea unei 'otrri date de un tribunal disciplinar determinat de lege C)0

2 3

A Teo(ore/!u4 CTra a (e (re" a(mini/ ra ivC4 "ag0 3%&0 P0 Negule/!u4 o"04 !i 04 "ag0 -&*0 ) A Teo(ore/!u4 o"04 !i 04 "ag0 -&*0

In o"inia /a4 Con#0 B0 2ermeleu a meniona !a "intr-un regim de inamovibilitate, funcionarul este c'iar stapan pe locul sau, funcionarul nu poate fi inlocuit oricnd si oricum fora nici o garanie de procedura disciplinara"3. 5ar #un!ionarul inamovi$il nu "oa e #i ran/#era in in ere/ul /ervi!iului (e!7 !u !on/im3m7n ul /au ori (i/!i"linar !a urmare a a"li!3rii in regii "ro!e(uri (i/!i"linare0 S"re (eo/e$ire (e / a$ili a e !are ne#iin( (e or(in !on/ i uionala "oa e #i /u/"en(a a "rin lege4 inamovi$ili a ea nu "oa e #i /u/"en(a a "rin lege /i !u oa e a!e/ ea in anul %&3% "rin legea (e organi=are 9u(e!3 orea/!a re!uno/!an(u'/e limi a (e v7r/ a "en ru !on/ilierii (e la @nal a Cur e (e Ca/aie /i Bu/ iie (e la .+ la *1 ani4 a(u!an(u'/e a/ #el o ; ir$ire a inamovi$ili 3ii 9u(e!3 orului0 Fiin( !on#un(a a !u /oluionarea re!ur/ului (e ne!on/ i u ionali a e a legii in ro(u/ (e !ei in ere/ai "rin 5e!i=ia Se!iilor Uni e (in 2- mai %&324 @nal a Cur e (e Ca/aie /i Bu/ iie a / a ua !a "inamovibilitatea magistrailor constituie un adevrat drept de proprietate asupra funciilor lor, si ca odat un magistrat numit inamovibil in baza unei legi, beneficiaz de garaniile si drepturile acordate de acea lege pana la sfritul carierei sale si ca daca ulterior o lege modifica condiiile de punere in retragere , aceasta lege nu se poate aplica magistrailor in funcie care au dobndit inamovibilitate in puterea legii anterioare ci numai magistrailor care vor fi numii in baza noii legi". In a#ara (e / a$ili a ea /i inamovi$ili a ea "e !are o au "o rivi legii (i#eri e !a egorii (e #un!ionari "u$li!i e8i/ a in ara noa/ r3 un #un!ionar "u$li!A(emni ar "u$li! !are /e $u!ura /i (e imuni a e !are e/ e un a ri$u al mem$rilor Parlamen ului ' /ena ori /i (e"u ai0

B0 2ermeleu4 o"04 !i 04 "ag0 %*%'%*20

SECIUNEA A III'A Ca egorii (e #un!ionari "u$li!i


In "ra! i!a e8er!i 3rii a ri$uiilor unui #un!ionar "u$li! a"ar /i unele /i uaii in !are un #un!ionar "u$li! "oa e in(e"lini in !on(iiile legii a ri$uiile al or #un!ii "u$li!e0 A/ #el4 #un!ionarii /e im"ar in:
+> %> 2> 3>

lo!ii or (e (re" ? (elegare (e a ri$uii? #un!ionar !u (elegaie? #un!ionar (e #a" 0

E/ e lo!ii or (e (re" 4 #un!ionarul "u$li! !are e/ e inve/ i in r'o #un!ie (e !on(u!ere in#erioara ierar:i!0 In li"/a i ularului #un!iei (e !on(u!ere a ri$uiile a!e/ uia /un e8er!i a e (e lo!ii orul (e (re" iar (a!a /un mai mul i4 !on(u!3 orul /ervi!iului "u$li! va (e/emna (in r7n(ul a!e/ or "er/oane !are e/ e lo!ii or (e (re" 0 In !ali a e (e lo!ii or (e (re" oa e a! ele 9uri(i!e ale a!e; ia4 emi/e in "erioa(a in !are li"/e; e (e la /ervi!iu !on(u!3 orul /ervi!iului "u$li!4 are a!eea;i vala$ili a e !a /i !um ar #i #o/ emi/e (e !on(u!3 orul /ervi!iului "u$li!0 5elegarea (e a ri$uii !on/ a in a inve/ i4 in emeiul legii un #un!ionar "u$li! (in /u$or(ine4 !u (re" ul (e a e8er!i a anumi e a ri$uii0 A/ #el "o rivi ar 0 33 (in legea nr0 .2A%&&* "rivin( #inanele "u$li!e4 mini/ erul e/ e or(ona or "rin!i"al (e !re(i e4 in !on#ormi a e !u "reve(erile ar 0 3-4 el "oa e (elega a ri$uiile !e (e!urg (in a!ea/ a !ali a e inlo!ui orului (e (re" 0 A 7 a im" !a #un!ionarii unui /ervi!iu "u$li! /e a#la in ra"or uri (e /u$or(onare4 "ana la ;e#ul /ervi!iului "u$li!4 !eea !e "o rivi legii "en ru #un!ionarul "u$li! in#erior e/ e o o$ligaie4 a;a(ar le nu va "u ea re#u=a "rimirea (elegaiei0 5ura a (eleg3rii (e a ri$uii e/ e (e regula limi a a in im" "en ru !a a "ro!e(a in al mo( ar @n/emna im"li!i o mo(i#i!are (e !3 re a!e/ a a

a ri$uiilor #un!iei "u$li!e in !are a #o/ inve/ i un #un!ionar "u$li!4 !eea !e legal nu ar "u ea #a!e0 In !a=ul (eleg3rii (e a ri$uii4 a! ele 9uri(i!e emi/e (e #un!ionarul "u$li! !are are (elegaie /i in !a(rul a ri$uiilor4 !e i'au #o/ (elega e /un emi/e in numele !elui !e i'a (a (elegaia4 iar r3/"un(erea "en ru !on/e!inele a! elor emi/e !u in!al!area legii a"arine o !elui !are a (a (elegaia4 "en ru !a el e/ e i ularul #un!iei "u$li!e (in ale !3rui a ri$uii4 !om"e en e a (elega o "ar e al ei "er/oane (e regula unui #un!ionar "u$li! ierar:i! /u"erior0 5elegaia (in (re" ul a(mini/ ra iv /e (eo/e$e; e (u"3 !um /u/ine "ro#0 A0 Teo(ore/!u "fundamental din cea de drept privat, unde partea care da delegatiune, transmise celufcare o primete un drept propriu pe care-l avea in patrimoniul sau" E0 In (re" ul a(mini/ ra iv4 (re" ul (e a #a!e un a! 9uri(i! ne#iin( un (re" "er/onal al #un!ionarului4 !i un a ri$u 4 o "u ere a #un!iunii "u$li!e !u !are e/ e inve/ i 4 (elega iunea e/ e in reali a e o /im"la a ri$uire (e !om"e en a "ermi/a (e lege in anumi e !a=uri0 A/ #el4 ni!i un #un!ionar "u$li! nu'/i "oa e (elega oa e a ri$u iunile4 !om"e en ele !e'i revin (in #un!iunea "u$li!a4 in !are a #o/ numi /au ale/ "en ru !a in r'o a/emenea /i uaie 4 un #un!ionar "u$li! ar e8er!i a al e a ri$uii4 !om"e en e !e ii revin (in #un!ia "u$li!a in !are a #o/ numi 4 /au !um ar meniona Con#0 B0 2ermeleu uun ministru, de pilda, nu-si poate delega toate atributiunile sale, fiinca ar insemna sa-l transforme pe un funcionar subaltern in ministru " . Pen ru !a (elegerea (e a ri$uii /a #ie legala e/ e ne!e/ar !a a!ea/ a:
&> %+> %%> %2>
A0 Teo(ore/!u4 o"04 !i 04 "ag0 2.20 : B0 2ermeleu4 o"04 !i 04 "ag0 %+%0

/a #ie "ermi/a (e lege? /a #ie a!or(a a unui #un!ionar "u$li! (in /u$or(ine? /a nu !u"rin(3 oa e a ri$uiile? /a #ie limi a a in im"?

' /a nu "oa 3 #i re#u=a a (e #un!ionarul "u$li!0 S"re (eo/e$ire (e #un!ionarul "u$li! !u (elegaie4 (elegarea (e a ri$uii nu are ni!i o in#luen a a/u"ra /alaria ului !elui !are a "rimi (elegarea (e a ri$uii0 Fun!ionarul !u (elegaie e/ e #un!ionarul numi in r'un /ervi!iu "u$li! "e o anumi a #un!ie "u$li!a !are a "rimi (elegaie4 a #o/ inve/ i (e le !on(u!3 orul /ervi!iului /a e8er!i e a ri$uiile al ei #un!ii "u$li!e4 (e regula una ierar:i! /u"erioara "en ru o anumi a "erioa(a (e im"4 #ie in !a(rul a!eluia;i /ervi!iu "u$li! /au a al ui /ervi!iu "u$li! (in a!ea/i lo!ali a e /au al a lo!ali a e0 Po rivi alin0 %4 al ari 12 (in Legea nr0 %11A%&&&4 a/ #el !um a #o/ mo(i#i!a "rin Or(onana a 6uvernului nr0 21)A2++%4 (elegarea /e (i/"une in in ere/ul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e in !are e/ e in!a(ra #un!ionarul "u$li!4 "e o "erioa(a (e !el mul 3+ (e =ile (ar nu mai mul (e %2+ (e =ile in r' un an0 In "erioa(a in !are un #un!ionar "u$li! are (elegaie4 a! ele 9uri(i!e emi/e (e i ularul #un!iei iar r3/"un(erea "en ru legali a ea a!e/ ora revine #un!ionarului !u (elegaie0 In !a=urile in !are #un!ia "e !are a #o/ (elega #un!ionarul "u$li! !u !on(iia /a nu #ie lo!ii or (e (re" al a!e/ uia4 are un /alariu mai mare4 #un!ionarul (elega va #i /alari=a !u a!el /alariu0 Fu! ionarul (e #a" 4 e/ e a!ea "er/oana #i=i!a !are e8er!i a in "u$li! /i in r'un lo! "u$li!4 #ara /a #ie legal inve/ i o #un!ie "u$li!a0 In o"inia Con#0 B0 2ermeleu #un!ionarul (e #a" e/ e: "acel ins care e!ercita pe o anumita perioada de timp, atribuiile unui funcionar public, "ndeplinind acte productoare de efecte uridice, dei nu este regulat investit intr-o funcie publica ". 5o! rina #ran!e=a a (e=vol a o in ere/an a eorie a #un!ionarului (e #a" 4 a!eea;i a!!e"ie #iin( im"ar a/i a /i (e /!oal3 romanea/!a in er$eli!a4 a/ #el

#un!ionarul (e #a" e/ e: "persoana carefara a fi in mod legal investita intr-o funcie publica o e!ercita de fapt, indeplinind toate prerogativele care deriva din ea inclusiv actele uridice " . Elemen ele e/eniale ale / a u ului #un!ionarului (e #a" /un :
)>

nu $ene#i!ia=3 (e o inve/ ire legala?

->"e !ale (e !on/e!ina e/ e in!om"e en /a in#a" uia/!a #a" ele /i a! ele

9uri(i!e "e !are le in(e"line/ e0 A!e/ e (oua elemen e i'au (e ermina "e au orii #ran!e=i /a e8"rime i(eea !a eoria #un!ionarului (e #a" e/ e un !ore! iv al !on/e!inelor 9uri(i!e normale ale in!om"e en ei #un!ionarului (e #a" e/ e un agen in!om"e en 4 in general el in/u/i neinve/ i /au neregula inve/ i in #un!ie4 (ar oa e a! ele /un vali(e0

S a u ul 9uri(i! al #un!ionarului (e #a"


%0 Nu are !ali a ea o#i!iala (e #un!ionar "u$li!4 el ne#iin( inve/ i in mo( legal /i in !on/e!ina nu "oa e #i !on/i(era !a #a!an( "ar e (in re #un!ionarii "u$li!i0
20 Ne#iin( #un!ionar "u$li! nu "oa e avea o$ligaii /i ni!i nu "oa e

$ene#i!ia (e (re" urile re!uno/!u e (e lege "en ru #un!ionarii "u$li!i0


30 In !a=ul in !are "rin a! ele /i #a" ele /ale "re9u(i!ia=3 erii nu va "u ea

#i anga9a a o r3/"un(ere a(mini/ ra iv "a rimoniala a /a4 !i va r3/"un(e "o rivi (re" ului !omun0
)0 Ne#iin( /u"u/ regimului #un!ionarului "u$li!4 a$a erile "e !are le

/3v7r;e; e4 nu "o a rage r3/"un(ere (i/!i"linara /"e!i#i!a #un!ionarului "u$li!0


-0 Fun!ionarul4 (e #a" nu "oa e #i Cinla ura C (in #un!ia "u$li!a "e !are

o e8er!i a #ara (re" "rin "ro!e(eele 9uri(i!e /"e!i#i!e #un!ionarilor "u$li!i4 !a


%

2erginia 2ernia/4 CS a u ul #un!ionarului "u$li!C4 E(i ura Nemira4 2+++0

(e e8em"lu: revo!area "e !on/im3m7n ul !a a!ea/ a m3/ura "re/u"une !a !el /u"u/ ei a #o/ iniial legal numi !eea !e nu e/ e !a=ul0

CAPITOLUL I2 5REPTURILE SI GN5ATORIRILE FUNCIONARILOR PUBLICI


Servi!iul "u$li! in !are /un in!a(ra i #un!ionarii "u$li!i are (re" ul /a !eara a!e/ ora: "re=en a la im" la /ervi!iu !on#orm "rogramului4 lu!r3ri (e !ali a e4 "3/ rarea /e!re ului lu!r3rilor e#e! ua e4 !om"or area !ore! a #a a (e !ei !are a"elea=3 la /ervi!iul "u$li!0 5e a/emenea #un!ionarii "u$li!i au anumi e (re" uri #a a (e /ervi!iu0 5re" urile /ervi!iului "u$li!4 "re=in 3 in a!ela;i im" o$ligaii "en ru #un!ionarii "u$li!i0 5re" urile /i o$ligaiile #un!ionarilor "u$li!i "o #i im"ar i e in (oua mari !a egorii:
aD (re" uri /i o$ligaii !u !ara! er general "e !are le au oi #un!ionarii

"u$li!i?
$D (re" uri /i o$ligaii /"e!iale "e !are le au numai anumi e !aregorii (e

#un!ionari "u$li!i0 Fun!ionarii "u$li!i au urm3 oarele (re" uri !u !ara! er general:
aD (e a avea o"inii "ro"ii? $D (e a/o!iere in organi=aii "ro#e/ionale ori in /in(i!a e? !D la greva in !on(iiile legii? (D la /alariu? eD la "romovare in #un!ii4 in !a egorii4 in !la/e /i gra(e "ro#e/ionale? #D la a9u or ma erial in !a= (e in!a"a!i a e em"orara (e mun!a? gD la !on!e(iu (e o(i:na?

:D la "en/ie4 iar in !a= (e (e!e/4 urma;ii a!e/ ora au (re" ul la "en/ie (e urma; in !on(iiile legii0 5e;i legea in er=i!e unor !a egorii (e #un!ionari "u$li!i /a #a!3 "ar e (in "ar i(e "oli i!e4 !um /un 9u(e!3 orii Curii Con/ i uionale4 Avo!a ul Po"orului4 magi/ raii4 mem$rii a! ivi ai arma ei4 "olii; i /i al e !a egorii ( #un!ionari "u$li!i / a$ili e "rin lege organi!a4 ori /e!re arii !omunelor ora;elor /i 9u(eelor !are "o rivi "reve(erilor ar 0 134 alin0 2 (in Legea a(mini/ raiei "u$li!e lo!ale nr0 2%-A2++% nu "o #i mem$rii ai unor "ar i(e "oli i!e4 a!ea/ a nu im/eamna !a #un!ionarii "u$li!i nu au (re" ul la o"inii "ro"ii0 In a!e/ /en/ /en/ ar 0 2* alin0 % (in Legea %11A%&&& (i/"une !a "dreptul la opinie al funcionarului public este garantat, iar potrivit alin. + art. +4 din Legea 5456+778 este interzisa orice discriminare intre funcionarii publici pe criterii politice, de apartenena sindicala, convingeri religioase, etnice, de se!, de orientare se!uala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura ". E8er!i area (re" ului la o"inie nu re$uie /a in#luene=e !om"or area #un!ionarului in ra"or ul lui !u "u$li!ul /i ni!i mo(ul (e re=olvare a lu!r3rilor !e'i revin (in a ri$uiile #un!iei "u$li!e "e !are o (eine0 Cu unele e8!e"ii !um /un #un!ionarii "u$li!i (in <ini/ erul A"3r3rii Naionale /i al <ini/ erului (e In erne4 !are nu /e "o organi=a in /in(i!a e4 re/ ul #un!ionarilor "u$li!i "o #a!e "ar e (in organi=aii "ro#e/ionale /i /in(i!a e "en ru a"3rarea (re" urilor /i "romovarea in ere/elor "ro#e/ionale4 e!onomi!e /i /o!iale ale #un!ionarilor "u$li!i0 A/ #el ar 0 2.4 alin0 % (in legea %3%A2++3 "reve(e !a "dreptul de asociere sindicala este garantat funcionarilor publici, cu e!cepia celor care sunt numii in categoria inaltilor funcionari publici, functionarlor publici de conducere si altor categorii de funcionari publici crora le este interzis acest drept prin statute speciale", iar alin02 "reve(e !a !ei in ere/ai "o in mo( li$er

/a in#iin e=e organi=aii /in(i!ale4 /a a(ere la ele /i /a e8er!i e ori!e man(a in !a(rul a!e/ ora0 Po rivi (i/"o=iiei alin0 34 ar 0 2. (in Legea %11A%&&&4 #un!ionarii "u$li!i /e "o a/o!ia in organi=aii "ro#e/ionale /au in al e organi=aii av7n( (re" /!o" re"re=en area in ere/elor "ro"rii4 "romovarea "reg3 irii "ro#e/ionale /i "ro e9area / a u ului lor0 5re" ul la greva e/ e a/igura #un!ionarilor "u$li!i in !on(i iile (i/"o=iiilor ar 0 21 (in Legea %3%A2++3 "o rivi !3reia "funcionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in condiiile legii, cu respectarea principiului continuitii si celeritii serviciuluipubli". In leg3 ura !u "ro$lema grevelor #un!ionarilor "u$li!i4 "ro#e/orul P0 Negule/!u #a!e rimi ere la lu!r3rile unor 9uri; i #ran!e=i "u$li!a e in anul %&%+ /i ara a !a #un!ionarii "u$li!i nu au (re" ul la greva "en ru !a:
aD /un /u"u;i legii /ervi!iului "u$li! la !are /erve/!? $D /ervi!iul "u$li! a #o/ organi=a !a /a (ea /a i/#a!ie nevoilor !ole! ive

ale guvernanilor?
!D a!e/ e nevoi /e mani#e/ a in mo( !on inuu /i o in mo( !on inuu #ara

@n reru"ere re$uie /a i/#3!u e0 5e a/emenea !on#orm ar 0 3+ (in Legea "en ru S a u ul Fun!ionarilor Pu$li!i (in anul %&234 grevele #un!ionarilor erau in er=i/e4 iar "ar i!i"anii la ele erau /an!ionai !u (e/ i uirea4 iar "o rivi ar 0 3% "contra celor care vor fi dovedii ca au uneltit si pus la cale greva, ori prsirea serviciului prin modul prevzut la art. 87 sau care prin atitudinea lor caut a impiedica mersul regulat al serviciului pe langa pedeapsa destituirii se va desc'ide o aciune publica si vinovaii vor fi condamnai la "nc'isoare de la 8 luni la + ani si la amenzi.......C0 5re" ul la /alariu e/ e un (re" !u !ara! er general al #un!ionarului "u$li!0 Salariile in(ivi(uale /un "rev3=u e in a! ul a(mini/ ra iv (e au ori a e4 (e numire0 Pe langa /alariu4 #un!ionarii "u$li!i au (re" ul la (i#eri e /"oruri4

in(emni=aii4 !om"en/3ri4 in(e83ri0 Toa e a!e/ ea im"reuna !u /alariile /i !u o$ligaiile !3 re $uge ul a/igur3rilor /o!iale (e a 7 4 al!3 uie/! #on(ul (e /alarii al /ervi!iului "u$li!0 Salariile #un!ionarilor nu /e nego!ia=34 ele #iin( meniona e in / a ele (e #un!iuni4 in limi ele "rev3=u e in $uge ul (e / a /i in $uge ele lo!ale "en ru #un!ionarii "u$li!i (in /ervi!iile "u$li!e lo!ale /i (in in/ i uiile "u$li!e (e in ere/ lo!al0 Ar 0 2& (in Legea %*%A2++3 (i/"une !a "en ru a! ivi a ea (e/#3;ura a #un!ionarii "u$li!i au (re" ul la un /alariu !om"u/ (in:
aD /alariu (e $a=a? $D /"orul "en ru ve!:ime in mun!a? !D /u"limen ul "o/ ului? (D /u"limen ul gra(ului0

Fun!ionarii "u$li!i $ene#i!ia=3 /i (e "rime /i al e (re" uri /alariale4 in !on(iiile legii0 Ei au (re" ul /a'/i "er#e!ione=e !on inuu "reg3 irea "ro#e/ionala0 Pe "erioa(a in !are #un!ionarii "u$li!i urmea=3 #orme (e "er#e!ionare "ro#e/ionala4 $ene#i!ia=3 (e (re" urile /alariale !uveni e4 in /i uaia in !are a!e/ ea /un :
aD organi=a e la iniia iva /au in in ere/ul au ori 3ii /au in/ i uiei

"u$li!e?
$D urma e la iniia iva #un!ionarului "u$li!4 !u a!or(ul !on(u!3 orului

au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e?


!D organi=a e (e In/ i u ul Na ional (e A(mini/ raie4 (e !en rele

regionale (e #ormare !on inua "en ru a(mini/ raie "u$li!a lo!ala4 in !on(iiile legii /au (e al e in/ i uii /"e!iali=a e (in / r3in3 a e0 Con!e(iul anual (e o(i:na !on/ i uie un al (re" !u !ara! er general al #un!ionalilor "u$li!i0 Con!e(iul (e o(i:na /e a!or(a !u luarea in !on/i(erare a in ere/elor $unei #un!ionari a /ervi!iului "u$li! /i !u !ele ale #un!ionarilor 4 ara /au

"en ru !a /"re (eo/e$ire (e o uni a e e!onomi!a !e "oa e #i @n!:i/a "e o "erioa(a (e o luna in !are oi /alariaii /i'au lua !on!e(iu (e o(i:na? un /ervi!iu "u$li! !are re$uie /a #un!ione=e !oninu /i ri mi! nu'/i "oa e in reru"e a! ivi a ea0 Pe langa !on!e(iul (e o(i:na #un!ionarii "u$li!i au (re" ul la !on!e(ii me(i!ale4 !on!e(ii (e ma erni a e4 !on!e(ii "en ru !re; erea /i ingri9irea !o"iilor0 Fun!ionarii "u$li!i au (re" ul la !on(iii normale (e mun!a /i igiena4 (e na ura /a le o!ro ea/!3 /3n3 a ea /i in egri a ea #i=i!a /i "/i:i!a0 Alin02 al ar 0 3(in Legea %*%A2++3 "reve(e !a "funcionarilor publici li se poate aproba, in mod e!cepional, pentru motive de sntate, sc'imbarea compartimentului in care isi desfoar activitatea. 9c'imbarea se poate face pe o funcie publica corespunztoare, daca funcionarul public in cauza este apt profesional sa "ndeplineasc noile atribuii ce ii revin ". Fun!ionarii "u$li!i $ene#i!ia=3 (e a/i/ en a me(i!ala4 "ro e=e /i me(i!amen e4 in !on(iiile legii4 legiui orul ar #i re$ui /a in!lu(3 a 7 "e ;o ia !a/ni!a !a /i "e !o"ii minori a#lai in in re inerea #un!ionarului "u$li!0 In li"/a unei a/emenea (i/"o=iii4 /oia !a/ni!a /i minorii a#lai in in re inere4 nu "o $ene#i!ia (e a/emenea (re" uri4 "en ru !a (u"3 !um e/ e re(a! a e8 ul4 el are in ve(ere numai "e #un!ionarul "u$li!%0 Fun!ionarii "u$li!i $ene#i!ia=3 in e8er!iiul a ri$uiilor lor (e "ro e!ie a legii? au ori a ea /au in/ i uia "u$li!a in !are #un!ionarul i/i (e/#3;oar3 a! ivi a ea e/ e o$liga a /a ii a/igure "ro e!ia im"o riva amenin3rilor4 violen elor4 #a" elor (e ul ra9 !3rora le'ar "u ea #i vi! ima in e8er!i area #un!iei /au in leg3 ura !u a!ea/ a0 Au ori a ea /au in/ i uia "u$li!a e/ e o$iga a /a ii (e/"3gu$ea/!3 "e #un!ionarul "u$li! in /i uaia in !are a /u#eri (in !ul"a au ori 3ii ori a in/ i uiei4 un "re9u(i!iu ma erial in im"ul in(e"linirii a ri$uiilor (e /ervi!iu0

2alen in I0 Pri/a!aru4 o"04 !i 04 "ag0 3+2'3+30

5re" ul la a!e/ e (e/"3gu$iri ia na; ere (in ra"or urile (e /ervi!iu !e /un / a$ili e in re /ervi!iul "u$li! /i #un!ionar !u @n!e"ere (e la (a a numirii in #un!ie /i (e"unerii 9ur3m7n ului (e !re(i a (e !3 re a!e/ a0 5re" urile /"e!iale ale #un!ionarilor "u$li!i4 "rev3( (re" ul (e a "rimi gra ui uni#orma (e /ervi!iu0

%n()*o!i!i+, -. -)!)-*,! /,n,!)+ )+, f.n-0ion)!.+.i 1.2+iFun!ionarii "u$li!i /un o$ligai /a'/i in(e"linea/!a !u !ore! i u(ine4 #i(eli a e /i in mo( !on; iin!io/ in(a oririle (e /ervi!iu4 /a (ea (ova(a (e re=erva in e8"rimarea o"iniilor "u$li!e4 !are nu re$uie /a in#luene=e im"ariali a ea in e8er!i area a ri$uiilor (e /ervi!iu4 /a re/"e! e "rogramul (e #un!ionare al /ervi!iului "u$li! in !are'/i (e/#3;oar3 a! ivi a ea? /a /e !on#orme=e (i/"o=iiilor (a e (e /u"eriorii ierar:i!i4 /a "3/ re=e /e!re ul lu!r3rilor "e !are le e#e! uea=3 /a nu "rimea/!3 (aruri ori al e #oloa/e "en ru e#e! uarea lu!r3rilor !e le revin (in o$ligaiile (e /ervi!iu4 /a'/i ri(i!e !oninu !ali#i!area "ro#e/ionala0 O$ligaia (e a'/i in(e"lini a ri$uiile (e /ervi!iu !u "ro#e/ionali/m4 im"ariali a e /i in !on#ormi a e !u legea4 !are re$uie !om$ina a !u o$ligaia (e #i(eli a e a$ inan(u'/e (e la ori!e #a" a !are ar "u ea a(u!e "re9u(i!ii "er/oalelor #i=i!e /au 9uri(i!e ori "re/ igiul !or"ului #un!ionarului "u$li! e/ e o o @n(a orire a #un!ionarului "u$li!0 La numirea in #un!ie "re!um /i la eli$erarea (in #un!ie4 #un!ionarii "u$li!i /un o$ligai /a "re=in e in !on(iiile legii4 !on(u!3 orului uni 3ii au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e (e!lararia (e avere0 Fun!ionarii "u$li!i au @n(a orirea (e a re=olva lu!r3rile re"ar i=a e (e !on(u!3 orii !om"ar imen ului in !are #un!ionea=30 Fun!ionarilor "u$li!i le

e/ e in er=i/ /a "rimea/!3 (ire! !ereri a !3ror re=olvare in ra in !om"e en a lor4 ori /a in ervin3 "en ru /oluionarea a!e/ ora0 Ar 0 )1 (i Legea %*%A2++3 "reve(e !a ****funcionarii publici au obligaia sa respecte "ntocmai regimul uridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

SECIUNEA I Evaluarea a! ivi 3ii #un!ionarilor "u$li!i in !la/e4 gra(e /i !a egorii Evaluarea a! ivi 3ii #un!ionarilor "u$li!i
Prin legi#erarea #un!ionarului "u$li! /i a !or"ului #un!ionarilor "u$li!i /'a reglemen a /i avan/area in !la/e4 gra(e /i !a egorii0 5a!a averea (in r'o !a egorie in#erioara in al a /u"erioara /e #a!e "e $a=a (i"lomei (e a$/olvire o$inu e /i in limi a #un!iilor "u$li!e va!an e4 !are !er al e / u(ii4 avn/area in !la/e /i gra(e /e #a!e "e $a=a evalu3rii a! ivi 3ii #un!ionarilor "u$li!i4 (u"3 re!erea unui anumi ermen0 Con#orm ar 0 -% alin0 % (in Legea %*%A2++3 evaluarea "er#orman elor "ro#e/ionale in(ivi(uale ale #un!ionarilor "u$li!i /e #a!e annual0 Po rivi ar 0 -1 alin0 2 "ro!e(ura (e evaluare are !a /!o":
aD avan/area in gra(ele (e /alari=are? $D re rogra(area in gra(ele (e /alari=are? !D "romovarea in r'o #un!ie "u$li!a /u"erioara? (D eli$erarea (in #un!ia "u$li!a? eD / a$ilirea !erinelor (e #ormare "ro#e/ionala a #un!ionarului "u$li!0

In urma evalu3rii "er#orman elor "ro#e/ionale in(ivi(uale #un!ionarului "u$li! i /e a!or(a unul (in re urm3 oarele !ali#i!a ive: Ce8!e"ionalC4 C#oar e' $unC4 C$unC4 C/a i/#3!3 orC4 Cne/a i/#a!a orC0

Evaluarea "er#orman elor "ro#e/ionale in(ivi(uale ale inal ilor #un!ionari "u$i!i /e #a!e (e !3 re o !omi/ie (e evaluare4 !om"u/a (in "er/onali 3i re!uno/!u e !a /"e!iali; i in a(mini/ raia "u$li!a4 "ro"u/e (e mini/ rul (e a(mini/ raie "u$li!a /i numi e "rin (e!i=ia "rimului mini/ ru0 <e o(ologia (e evaluare a "er#orman elor "ro#e/ionale in(ivi(uale ale #un!ionarilor "u$li!i /e a"ro$a "rin :o 3r7re a 6uvernului4 la "ro"unerea Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i4 (u"3 !on/ul area organi=aiilor /in(i!ale ale #un!ionarilor "u$li!i4 re"re=en a ive la nivel naional0

Avan/area in gra(e4 !la/e /i !a egorii


Con#orm ane8ei la i lul III al Legii %*%A2++3 ar 0 H2II4 alin0 % va #i urm3 orul: Fun!ionarii "u$li!i numii in #un!iile "u$li!e "rev3=u e (e legea %11A%&&&4 !u mo(i#i!3rile /i !om"le 3rile ul erioare4 vor #i: A0 Numii in #un!iile "u$li!e4 (a!a (e/#3;oar3 una (in a! ivi 3ile "rev3=u e la ar 0 2 alin0 3 Ia! ivi 3ile (e/#3;ura e (e #un!ionarii "u$li!i4 !are im"li!a e8er!i area "reroga ivelor (e "u ere "u$li!a /un urm3 oarele:
%0 "unerea in e8e!u are a legilor /i a !elor !elorlal e a! e norma ive? 20 ela$orarea "roie! elor (e a! e norma ive /i al or reglemen ari /"e!i#i!e

au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e4 "re!um /i a/igurarea avi=3rii a!e/ ora?
30 ela$orarea "roie! elor a / ra egilor4 a "rogramelor4 a / u(iilor "re!um

/i a (o!umen aiei "rivin( a"li!area /i e8e!u area legilor4 ne!e/are "en ru reali=area !om"e en ei au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e?
)0 !on/ilierea4 !on rolul /i au(i ul "u$li! in ern? -0 ge/ ionarea /ur/elor umane /i a re/ur/elor #inan!iare? *0 !ole! area !reanelor $uge are? .0 reali=area (e a! ivi 3i in !on#ormi a e !u / ra egia (e in#orma i=are a

a(mini/ raiei "u$li!eD0

B0 Eli$erai (in #un!iile "u$li!e (einu e4 in !a=ul in !are nu in(e"line/! !on(iiile "rev3=u e la li era a /i !on(iiile (e rein!a(rare0 A!e; ia vor #i in!a(ra i !u !on ra! in(ivi(ual (e mun!a in !on(iiile legii0 Alin0 2 "reve(e !a re@n!a(rarea in #un!ii "u$li!e !ore/"un=3 oare !a egoriei inal ilor #un!ionari "u$li!i /i !aregoriei #un!ionarilor "u$li!i (e !on(u!ere (in !a(rul #ie!3rei au ori 3i /au in/ i uii "u$li!e a/ #el: aD in limi a #un! ilor "u$li!e "rev3=u e "o rivi / ru! urii organi=a ori!e? $D !u re/"e! area !on(iiilor minime (e ve!:ime in /"e!iali a e /i a / u(iilor ne!e/are e8er!i 3rii #un!iei "u$li!e4 "rev3=u e in Legea %11A%&&&4 !u mo(i#i!3rile /i !om"le 3rile ul erioare0 Fun!ionarii "u$li!i rein!a(ra i in #un!ii "u$li!e !on#orm alin0 2 i/i "3/ rea=3 #un!iile "u$li!e (einu e4 (a!a in ermen (e ma8im 3 ani (e la in rarea in vigoare a "re=en ei legi au a$/olvi "rograme (e #ormare /"e!iali=a a /i (e "er#e!ionare in a(mini/ raia "u$li!a4 organi=a e (e In/ i u ul Na ional (e A(mini/ raie4 /au o #orma (e inva aman "o/ univer/i ar !u (ura a (e minim un an4 in ara /au / r3in3 a e4 ori au (o$7n(i un i lu ; iini#i! (e (o! or in /"e!iali a ea #un!iei "u$li!e re/"e! ive0 Fun!ionarii "u$li!i !are nu in(e"line/! !on(iiile "rev3=u e la alin0 2 "o #i rein!a(ra i4 "o rivi / u(iilor a$/olvi e in #un!ii "u$li!e (e e8e!uie4 (a!a in(e"line/! !on(iiile "rev3=u e (e "re=en a lege0 Fun!ionarii "u$li!i eli$erai (in #un!iile "u$li!e $ene#i!ia=3 (e (re" uri (in $uge ul a/igur3rilor "en ru ;oma94 in !on(iiile legii0 Fun!ionarii "u$li!i i/i menin (re" urile /alariale / a$ili e !on#orm Or(onanei (e urgen a a 6uvernului nr0 %&2A2++2 "rivin( reglemen area (re" urilor (e na ura /alariala ale #un!ionarilor "u$li!i4 "u$li!a a in <oni orul O#i!ial al Rom7niei4 Par ea I4 nr0 &)& (in 2) (e!em$rie 2++20 Fun!ionarii "u$li!i !are au a$/ovi #orme (e inva aman "o/ univer/i ar in /"e!iali a ea a(mini/ raie "u$li!a /au !are urmea=3 una (in #ormele (e inva aman meniona e le /un e!:ivalen e a!e/ e / u(ii !u "rogramele (e

#ormare /i "er#e!ionare in a(mini/ raia "u$li!a4 organi=a e (e In/ i u ul Na ional (e A(mini/ raie0 In mo( e8!e"ional4 la !on!ur/ul "en ru o!u"area #un!iei "u$li!e (e /e!re ar al !omunei "o "ar i!i"a /i "er/oane !u / u(ii /u"erioare (e al a /"e!iali a e (e!7 !ea 9uri(i!a /au a(mini/ ra iva /i !are nu in(e"line/! !on(iiile (e ve!:ime "rev3=u e (e lege0 5a!a la !on!ur/ nu /e "re=in 3 "er/oane !are in(e"line/! !on(iiile "rev3=u e (e lege4 "o !an(i(a /i "er/oane !are au / u(ii li!eale a e/ a e "rin (i"loma (e $a!alaurea 0 In a!e/ !a=4 /e va organi=a !on!ur/ "en ru o!u"area #un!iei (e /e!re ar al !omunei (e !3 re "er/oane !are in(e"line/! !on(iiile legii0 Se!re arii (e !omune !are 'nu au / u(ii /u"erioare i/i "o "3/ ra #un!ia "u$li!a4 !u o$ligaia !a in ermen (e * ani /a a$/olvea/!3 o #orma (e inva aman /u"erior (e lunga (ura a in /"e!iali a ea 9uri(i!a /au a(mni/ ra ie "u$li!a0 In #un!iile (e "re#e! /i /u$"re#e! "o #i numi e "er/oanele !are in(e"line/! !on(iiile "rev3=u e (e lege "en ru numirea !a inal #un!ionar "u$li! in!e"an( !u anul 2++*4 in mo( e;alona in $a=a Fo 3r7rii 6uvernului0 La "ro"unerea Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i4 "rin Fo 3r7rea a 6uvernului4 /e a"ro$a:
aD normele "rivin( organi=area /i (e=vol area !arierei #un!ionarilor

"u$li!i4 in ermen (e *+ (e =ile (e la (a a in r3rii in vigoare a "re=en ei legi?


$D normele "rivin( organi=area /i #un!ionarea !omi/iilor (e (i/!i"lina /i

a !omi/iilor "ari are4 in ermen (e *+ (e =ile (e la (a a in r3rii in vigoare a "re=en ei legi0

SECIUNEA II Evaluarea a! ivi 3ii #un!ionarilor "u$li!i (e$u ani


Evaluarea a! ivi 3ii #un!ionarului "u$li! (e$u an /e #a!e in ermen (e =ile (e la erminarea "erioa(ei (e / agiu (e !3 re !on(u!3 orul !om"ar imen ului in !are i/i (e/#3;oar3 a! ivi a ea0 Evaluarea a! ivi 3ii #un!ionarului "u$li! (e$u an !on/ a in a"re!ierea mo(ului (e (o$7n(ire a !uno; inelor eore i!e /i a (e"rin(erilor "ra! i!e ne!e/are "en ru in(e"linirea a ri$uiilor a#eren e unei #un!ii "u$li!e4 a !unoa; erii /"e!i#i!ului a! ivi 3ii au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e /i a e8igen elor a(mini/ raiei "u$li!e0 Cri erii (e evaluare a a! ivi 3ii #un!ionarului "u$li! (e$u an /un urm3 oarele:
aD !unoa; erea reglemen arilor /"e!i#i!e (omeniului (e a! ivi a e? $D !unoa; erea "rin!i"iilor !are guvernea=3 a(mini/ raia "u$li!a /i a

ra"or urilor a(mini/ ra ive in !a(rul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e?
!D !a"a!i a ea (e @n(e"linire a a ri$uiilor (e /ervi!iu? (D a(a" a$ili a ea /i #le8i$ili a ea in in(e"linirea a ri$uiilor (e /ervi!iu? eD raionamen ul4 re/"e! iv a" i u(inea (e a (i/ inge !ore! in re (iver/e

o"iuni in in(e"linirea a ri$uiilor (e /ervi!iu?


#D !omuni!area4 re/"e! iv u;urina in ran/mi erea i(eilor4 in /!ri/ /i

ver$al4 #luen a in /!ri/4 in!lu=7n( !a"a!i a ea (e a /e in egra in r'o e!:i"a4 (e a'/i a(u!e !on ri$uia "rin "ar i!i"area e#e! iva4 (e a /"ri9ini a! ivi a ea e!:i"ei "en ru reali=area o$ie! ivelor?
gD !on(ui a in im"ul /ervi!iului?

:D al e !ali 3i !are'% re!oman(a "en ru !ariera (e #un!ionar "u$li!0 No area !ri eriilor (e evaluare /i / a$ilire a !ali#i!a ivului (e evaluare /e #a!e (u"3 urm3 oarele reguli:

aD Cri eriile (e evaluare /e no ea=3 (e la % la -4 no a % #iin( !ea mai

mi!a4 no a - #iin( no a ma8ima0 No a e8"rima a"re!ierea in(e"linirii #ie!3rui !ri eriu (e evaluare in reali=area a ri$uiilor (e /ervi!iu0
$D Se #a!e me(ia ari me i!a a no elor a!or(a e "en ru #ie!are !ri eriu (e

evaluare /i /e o$ine o no a (e evaluare?


!D Cali#i!a ivul (e evaluare /e o$ine ran/#orm7n( no a #inala4 (u"3 !um

urmea=3: in re no a % ' 3 ne!ore/"un=a or4 in re no a 34+% ' !ore/"un=3 or0 Cali#i!a ivul !ore/"un=3 or e8"rima #a" ul !a #un!ionarul "u$li! (e$u an a #3!u (ova(a !uno; inelor eore i!e /i a (e"rin(erilor "ra! i!e ne!e/are e8er!i 3rii #un!iei "u$li!e0 Cali#i!a ivul ne!ore/"un=a or /emni#i!a #a"ul !a #un!ionarul "u$li! nu a (o$7n(i !uno; inele eore i!e /i nu are (e"rin(eri "ra! i!e e8er!i 3rii #un!iei "u$li!e0 Pen ru evaluarea a! ivi 3ii #un!ionarului "u$li! (e$u an evalua orul !om"le ea=3 !)1o!*.+ (, , )+.)!,3 4 /!o" in !are :
aD anali=ea=3 re#era ul in o!mi (e in(ruma or /i ra"or ul (e / agiu

!om"le a (e #un!ionarul "u$li! (e$u an ?


$D no ea=3 !ri eriile (e evaluare in #un!ie (e gra(ul (e in(e"linire a

a ri$uiilor (e /ervi!iu?
!D / a$ile; e !ali#i!a ivul (e evaluare? (D #a!e "ro"uneri !u "rivire la in!:eierea /au re"e area "erioa(ei (e

/ agiu0 Evalua orul !on/emnea=3 in ra"or ul (e evaluare a "erioa(ei (e / agiu urm3 oarele "ro"uneri: aD "ro"unerea "rivin( numirea #un!ionarului "u$li! (e$u an in r'o #un!ie "u$li!a?

Ra"or ul (e evaluare /e in o!me/ e (u"3 mo(elul "re=en a la ane8a nr0 3 la Fo 0 6uvernului nr0 %+1-A2++%

$D "ro"unerea (e re"e are a "erioa(ei (e / agiu in /i uaia in !are

!ali#i!a ivul (e evaluare e/ e ne!ore/"un=a or?


!D "ro"unerea (e eli$erare (in #un!ie "en ru in!om"e en a "ro#e/ionala

in !on(iiile legii4 in /i uaia in !are #un!ionarul "u$li! (e$u an a re"e a "erioa(a (e / agiu /i a o$inu un !ali#i!a iv4 ne!ore/"un=a or0 Ra"or ul (e evaluare a "erioa(ei (e / agiu /e a(u!e la !uno; ina #un!ionarului "u$li! (e$u an 4 in ermen (e 3 =ile (e la (a a !om"le 3rii0 Fun!ionarul "u$li! (e$u an nemulumi (e re=ul a ul evalu3rii "oa e !on e/ a !ali#i!a ivul (e evaluare in ermen (e 3 =ile (e la (a a lu3rii la !uno; ina4 a #un!ionarului "u$li! ierar:i! /u"erior evalua orului4 iar (a!a evalua orul e/ e un #un!ionar "u$li! (e#ini iv !u !ea mai inal a #un!ie (e !on(u!ere4 !on e/ aia /e (e"une la !on(u!3 orul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e0 Fun!ionarul "u$li! ierar:i! /u"erior evalua orului anali=ea=3 ra"or ul (e evaluare a "erioa(ei (e / agiu4 re#era ul in o!mi (e in(ruma or /i ra"or ul (e / agiu in o!mi (e #un!ionarul "u$li! (e$u an Ra"o ul (e evaluare a "erioa(ei (e / agiu "oa e #i mo(i#i!a !on#orm (e!i=iei #un!ionarului "u$li! ierar:i! /u"erior in /i uaia in !are /e !on/ a a !a a"re!ierile !on/emna e in a!ea/ a !ore/"un( reali 3ii0 Ra"or ul (e evaluare mo(i#i!a e/ e a(u/ la la !uno; ina #un!ionarului "u$li! (e$u an in ermen (e 3 =ile4 (e la (e"unerea !on e/ aiei0 Fun!ionarul "u$li! (e$u an nemulumi (e re=ul a ul !on e/ aiei /e "oa e a(re/a in/ anei (e !on en!io/ a(mini/ ra iv4 in !on(iiile legii0 Fun!ionarii "u$li!i (e$u ani !are au o$inu la evaluarea a! ivi 3ii re=ul a !ore/"un=3 or4 vor #i numii #un!ionari "u$li!i (e#ini ivi4 !la/a a IlI'a4 gra(ul 34 in !a egoria !ore/"un=3 oare nivelului (e / u(ii a$/olvi e4 in ermen (e - =ile4 "rin (e!i=ia !on(u!3 orului au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e0

Re=ul a ele evalu3rii a! ivi 3ii #un!ionarilor "u$li!i (e$u ani /e !omuini!a in ermen (e 3+ (e =ile (e la r3m7nerea lor (e#ini iva4 Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i0

SECIUNEA III 5re" urile /i @n(a oririle /"e!i#i!e #un!ionarilor "u$li!i (e$u ani
Fun!ionarul "u$li! (e$u an are (re" urile /i in(a oririle "rev3=u e (e S a u ul Fun!ionarilor Pu$li!i4 (ar au /i unele (re" uri /i in(a oriri /"e!i#i!e0 A/ #el (re" urile /"e!i#i!e /un :
+> /a #ie /"ri9ini /i in(ruma in in(e"linirea a ri$uiilor (e /ervi!iu "e

"ar!ur/ul "erioa(ei (e / agiu?


%> /a i /e a/igure im"ul ne!e/ar "reg3 irii in(ivi(uale4 in /!o"ul

(o$7n(irii !uno; inelor eore i!e /i a (e"rin(erilor "ra! i!e ne!e/are e8er!i 3rii unei #un!ii "u$li!e?
2> /a i /e a/igure4 "rin gri9a au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e a!!e/ul la

/ur/ele (e in#ormare u ile "er#e!ion3rii /ale0 Fun!ionarul "u$li! (e$u an are urm3 oarele in(a oriri /"e!i#i!e:
3> /a'/i "er#e!ione=e "reg3 irea "ro#e/ionala eore i!a /i /a'/i in/u/ea/!a

(e"rin(erile "ra! i!e ne!e/are e8er!i 3rii unei #un!ii "u$li!e?


)> /a !on/ul e "en ru reali=area lu!r3rilor re"ar i=a e "e !on(u!3 orul

!om"ar imen ului /au "e #un!ionarul "u$li! /u$ in(rumarea !3ruia i/i (e/#3;oar3 a! ivi a ea?
-> /a "ar i!i"e la #ormele (e "reg3 ire organi=a e (e au ori a ea /au

in/ i uia "u$li!a /i (e Agenia Naionala a Fun!ionarilor Pu$li!i ori al e #orme (e "er#e!ion3ri0

Fun!ionarul "u$li! (e$u an "oa e #i /an!iona (i/!i"linar in !on(iiile legii nr0 %*%A2++30 Pen ru / a$ilirea /an!iunii (i/!i"linare a"li!a$ile a!e/ uia4 !omi/ia (e (i/!i"lina ii va au(ia in mo( o$liga oriu /i "e #un!ionarul "u$li! /u$ in(rumarea !3ruia i/i (e/#3;oar3 a! ivi a ea (e$u an ul0

CAPITOLUL 2
RAPORTURILE JURIDICE DINTRE FUNCIONARUL PUBLIC SI SERVICIUL PUBLIC NATURA. MODIFICARE. %NCETARE
In re #un!ionarii "u$li!i /i /ervi!iile "u$li!e /un ra"or uri a(mini/ ra ive (e /u$or(onare #a a (e !on(u!3 orul /ervi!iului "u$li!4 iar a!ea/ a /u$or(onare in!e"e in momen ul in!a(rarii iEn #un!ia "u$li!a re/"e! iva /i ia /#7r;i la in!e area /u$or(on3rii ra"or urilor 9uri(i!e (in re #un!ionarul "u$li! /i /ervi!iu0 Com$3 7n( eoria na urii !on ra! uale a ra"or urilor (in re #un!ionarul "u$li! /i /ervi!iul "u$li! "ro#e/orul P0 Negule/!u4 ara a !a (u"3 noi "funciunea nu poate fi socotita ca avnd o natura contractuala cci, dei se cere o manifestare de voina, de acceptare din partea celui ce solicita funciunea, totui aceasta nu constituie dect una din condiiile pentru a se face numirea si ca numirea in funcie nu poate fi un contract sinalagmatic " . In a!ela;i /en/4 "ro#e/orul A0 Teo(ore/!u /u/ine !a "actul care sta la baza funciei publice este actul de numire care nu este un contract, cci spre deosebire de ceea ce se petrece in dreptul privat, unde prile dein drepturile si obligaiile lor de a face contractul "nc'eiat, adic de la acordul lor de voina, in funciune actul de numire se mrginete numai sa proclame si funcionar titular al unor drepturi si obligaii ce deriva de la lege " . In (o! rina 9uri(i!a in !el (e'al (oilea r3=$oi mon(ial /'a /u/inu in r'o o"inie !a "actul de numire este un simplu act prealabil la inc'eierea
%

P0 Negule/!u4 o"0 !i 04 "ag0 -)20

contractului individual de munca CE4 iar in r'o al a o"inie !a "pentru e!ercitarea unei funcii publice este nevoie de un act de autoritate din partea organului competent pentru investirea funcionarului cu dreptul de a indeplini actul de autoritate si a e!ercita obligaiile legate de acestea, acte de autoritate ce apar inafara contractului individual de munca ".

<o(i#i!area0
5e ermina (e na ura lor 9uri(i!a a(mini/ ra iva a a!e/ or ra"or uri /i mo(i#i!area lor /e va #a!e (u"3 "rin!i"iile !are guvernea=3 a!e/ e ra"or uri0 Prin!i"alele #orme (e mo(i#i!are a ra"or urilor (in re #un!ionarul "u$li! /i /ervi!iul "u$li! /un (in iniia iva !on(u!3 orului /ervi!iului "u$li! !are in in ere/ul /ervi!iului "u$li! "oa e (i/"une:
+> (elegarea? %> (e a;area? 2> re!erea in al a #un!ie0

A0 5elegarea Po rivi Legii 12A2++34 (elegarea /e (i/"une in in ere/ul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e in !are e/ e in!a(ra #un!ionarul "u$li!4 "e o "erioa(a (e !el mul *+ (e =ile !alen(ari/ i!e in r'un an0 Fun!ionarul "u$li! "oa e re#u=a (elegarea (a!a /e a#la in una (in urm3 oarele /i uaii: gravi(i a e4 i/i !re/ e /ingur !o"ilul minor4 / area /3n3 3ii (ove(i !u !er i#i!a me(i!al #a!e !on rain(i!a a (elegarea0 5elegarea "e o "erioa(a mai mare (e *+ (e =ile !alen(ari/ i!e in !ur/ul unui an /e "oa e (i/"une numai !u a!or(ul /!ri/ al #un!ionarului "u$li!0 <3/ura /e "oa e (i/"une "e o "erioa(a (e !el mul &+ (e =ile !alen(ari/ i!e in r' un an0 Pe im"ul (eleg3rii #un!ionarul "u$li! i/i "3/ rea=3 #un!ia "u$li!a /i /alariul4 iar au ori a ea /au in/ i uia "u$li!a !are ii (eleag3 e/ e o$liga a /a /u"or e !o/ ul in egral al ran/"or ului4 !a=3rii /i al in(emni=aiei (e (elegare0
2

A0 Teo(ore/!u4 o"0 !i 04 "ag0 2*)0

B0 5e a;area Ar 0 13 (in Legea %*%A2++3 "reve(e !a (e a;area /e (i/"une in in ere/ul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e in !are urmea=3 /a i/i (e/#3;oare a! ivi a ea #un!ionarul "u$li!4 "en ru o "erioa(a (e !el mul * luni0 In !ur/ul unui an !alen(ari/ i! un #un!ionar "u$li! "oa e #i (e a;a mai mul (e * luni numai !u a!or(ul lui /!ri/0 5e a;area /e "oa e (i/"une (oar (a!a "reg3 irea "ro#e/ionala a #un!ionarului "u$li! !ore/"un(e a ri$uiilor /i re/"on/a$ili 3ilor #un!iei "u$li!e "e !are urmea=3 /a #ie (e a;a 0 Fun!ionarul "u$li! "oa e re#u=a (e a;area (a!a /e a#la in una (in urm3 oarele /i uaii: gravi(i a ea4 i/i !re/ e /ingur !o"ilul minor4 / area /3n3 3ii (ove(i a "rin !er i#i!a me(i!al #a!e !on rain(i!a a (e a;area4 (e a;area /e #a!e in r'o lo!ali a e in !are nu i /e a/igura !on(iii !ore/"un=3 oare (e !a=are4 e/ e /ingurul in re ina or (e #amilie4 mo ive #amiliale emeini!e 9u/ i#i!a re#u=ul (e a (a !ur/ (e a;3rii0 Pe "erioa(a (e a;3rii #u!n ionarul "u$li! i/i "3/ rea=3 #un!ia "u$li!a /i /alariul0 5a!a /alariul !ore/"un=3 or #un!iei "u$li!e "e !are e/ e (e a;a e/ e mai mare4 el are (re" ul la a!e/ /alariu0 Pe im"ul (e a;3rii in al a lo!ali a e au ori a ea /au in/ i uia "u$li!a $ene#i!iara e/ e o$liga a /a'i /u"or e !o/ ul in egral al ran/"or ului4 (u/ /i in or/4 !el "uin o (a a "e luna4 al !a=3rii /i al in(emni=aiei (e (e a;are0

@n!e area ra"or urilor (e /ervi!iu


Po rivi ar 0 &+ (in Legea %*%A2++34 ra"or urile (e /ervi!iu ale #un!ionarilor "u$li!i in!e ea=a in urm3 oarele !a=uri:
aD (e (re" ? $D "rin a!or(ul "7r ilor !on/emna in /!ri/?
%

San(a g:im"u4 %0 T0 S e#ane/!u4 S0 Beligra(eanu4 6:0 <o:anu4 5re" ul mun!ii4 "ag0 23*0

!D "rin eli$erarea (in #un!ia "u$li!a? (D "rin (e/ i uire (in #un!ia "u$li!a? eD "rin (emi/ie0

Ra"or ul (e /ervi!iu @n!e ea=3 (e (re" :


aD la (a a (e!e/ului #un!ionarului "u$li!? $D la (a a r3m7nerii irevo!a$ile a :o 3r7rii 9u(e!3 ore; i (e (e!larare a

morii #un!ionarului "u$li!?


!D (a!a #un!ionarul "u$li! nu mai in(e"line/ e !on(iii "rev3=u e la ar 0

)& li era aD (D /i #D?


(D la (a a !omuni!3rii (e!i=iei (e "en/ionare "en ru limi a (e v7r/ a ori

invali(i a e a #un!ionarului "u$li!?


eD !a urmare a !on/ a 3rii a nuli 3ii a$/olu e a a! ului a(mini/ ra iv (e

numire in #un!ia "u$li!a (e la (a a la !are nuli a ea a #o/ !on/ a a a "rin :o 3r7re 9u(e!3 orea/!a (e#ini iva?
#D !7n( #un!ionarul "u$li! a #o/

!on(amna

"rin r'o :o 3r7re

9u(e!3 orea/!a (e#ini iva "rev3=u a la ar 0 )& li 0 : /au "rin !are /'a (i/"u/ a"li!area unei /an!iuni "riva ive (e li$er a e la (a a r3m7nerii (e#ini ive a :o 3r7rii (e !on(amnare?
gD !a urmare a in er=i!erii e8er!i 3rii "ro#e/iei /au a #un!iei !a m3/ura

(e /igurana ori !a "e(ea"/a !om"lemen ara (e la (a a r3m7nerii (e#ini ive a :o 3r7rii 9u(e!3 ore; i "rin !are /'a (i/"u/ in er(i!ia? :D la (a a e8"ir3rii ermenului "e !are a #o/ e8er!i a a4 !u !ara! er em"orar (e #un!ie "u$li!a0 Temeiul /"e!i#i! al in!e arii al in!e arii ra"or ului 9uri(i! (e /ervi!iu "e (ura a (e ermina a e/ e e8"irarea ermenului4 ra"or ul (e /ervi!iu in!e ea=a (e (re" nemai#iin( ne!e/ara in o!mirea ni!i unei al e #ormali 3i0 In unele !a=uri in/a4 (u"3 e8"irarea ermenului / a$ili iniial (e "ar i4 ra"or urile 9uri(i!e (e /ervi!iu !on inua in #a" 0

In /i uaia in !are in!a(rarea "e "o/ "o rivi "reve(erilor legale in!i(en e in ma erie4 /e "oa e #a!e /i #ara !on!ur/ !on inuarea in #a" a ra"or urilor 9uri(i!e (e mun!a are !a e#e! C ran/#ormareaC ra"or ului (e /ervi!iu (e (ura a (e ermina a4 in r'un nou !on ra! vali(4 "e (ura a ne(e ermina a "rin a!or(ul a!i al "7r ilor0

@n!e area ra"or ului (e /ervi!iu "rin a!o(ul "7r ilor


A/a !um in!:eierea ra"or urilor (e /ervi!iu e/ e re=ul a ul a!or(ului (e voina al "7r ilor4 in mo( !orela iv4 !on/im3m7n ul e8"rima (e "ar i "oa e #i /i !au=a in!e arii a!e/ uia0 Cara! erul !on/en/ual al ra"or ului (e /ervi!iu "re/u"une !a #orma /!ri/a a a!e/ uia "rev3=u a (e lege (e!7 o !on(iie a( "ro$a ionem /i nu a( vali(i a em0 In(i#eren (e mo(ali a ea in !are /e reali=ea=3 a!or(ul "7r ilor "en ru in!:eierea ra"or ului (e /ervi!iu4 !on/im3m7n ul re$uie /a in(e"linea/!a !on(iiile generale "rivin( in!:eierea vala$ila a ori!3rui a! 9uri(i!:
+> !on/im3m7n ul "7r ilor /a #ie /!ri/ /i e8"li!i ? %> in enia "rivin( in!e area ra"or ului (e /ervi!iu /a #ie !lara4 e8"re/a /i

#ara e!:ivo!? ' !on/im3m7n ul /a nu #ie a#e! a (e eroare4 (oi /au violen a0

Eli$erarea (in #un!ie


Po rivi / a u ului eli$erarea (in #un!ie va #i (i/"u/a in urm3 oarele /i uaii:
3> au ori a ea /au in/ i uia "u$li!a /i'a in!e a a! ivi a ea ori a #o/

mu a a in r'o lo!ali a e4 iar #un!ionarul "u$li! nu vrea /a o urme=e?


)> au ori a ea /au in/ i uia "u$li!a i/i re(u!e "er/onalul !a urmare a

reorgani=3rii a! ivi 3ii4 "rin re(u!erea "o/ ului o!u"a (e #un!ionarul "u$li!?
-> "en ru in!om"e en a "ro#e/ionala4 in !a=ul o$inerii !ali#i!a ivului

Cne/a i/#a!a orC la evaluarea "er#orman elor "ro#e/ionale in(ivi(uale?

+> !a urmare a a(mi erii !ererii (e rein egrare in #un!ia "u$li!a o!u"a a

(e #un!ionarul "u$li! a unui #un!ionar "u$li! eli$era /au (e/ i u i nelegal4 ori "en ru mo ive nein emeia e la (a a r3m7nerii (e#ini ive a :o 3r7rii 9u(e!3 ore; i (e rein egrare?
%> au ori a ea /au in/ i uia "u$li!a i/i re(u!e "er/onalul !a urmare a

reorgani=3rii4 "rin re(u!erea unor "o/ uri (e na ura !elui o!u"a (e #un!ionarul "u$li! /i a!e/ a re#u=a o#er a Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i?
2> nu mai in(e"line/ e !on(iia "rev3=u a (e ar 0 )& li 0 gD (in / a u ? 3> / area /3n3 3ii #i=i!e /au "/i:i!e a #un!ionarului "u$li! !on/ a a a

"rin (e!i=ia organelor !om"e en e (e e8"er i=a me(i!ala nu'i mai "ermi a!e/ uia /a'/i' in(e"linea/!a a ri$uiile !ore/"un=3 oare in/ i uia "u$li!a av7n( o$ligaia /a a!or(e #un!ionarului "u$li! un "reavi= (e 3+ (e =ile !alen(ari/ i!e0 @m"o riva or(inului /au a (i/"o=iiei (e eli$erare !el nemulumi /e "oa e a(re/a in/ anei (e !on en!io/ a(mini/ ra iv in ermen (e 3+ (e =ile (e la !omuni!are0 5e/ i uirea (in #un!ie Poa e #i (i/"u/a !a /an!iune (i/!i"linara in !a=ul /3v7r;irii re"e a e a unor a$a eri (i/!i"linare /au a unei a$a eri (i/!i"linare !are a avu !on/e!ine grave "re!um /i in !a=ul in !are /'a ivi un mo iv legal (e in!om"a i$ili a e4 iar #un!ionarul "u$li! nu a!ionea=3 "en ru in!e area a!e/ uia in r'un ermen (e %+ =ile !alen(ari/ i!e (e la (a a in ervenirii !a=ului (e in!om"a i$ili a e0 Termenul (e Cre"e areC "re/u"une /3v7r;irea a !el "uin (oua /an!iuni (i/!i"linare0 Si in !a=ul (e/ i uirii #un!ionarului "u$li! nemulumi /e "oa e a(re/a in/ anei (e !on en!io/ a(mini/ ra iv in ermen (e 3+ =ile0 In oa e /i uaiile (e in!e are a ra"or urilor (e /ervi!iu #un!ionarul "u$li! are o$ligaia /a "re(ea lu!rurile /i $unurile !are i'au #o/ in!re(in a e in ve(erea e8er!i 3rii a ri$uiilor (e /ervi!iu0

5emi/ia

S a u ul "reve(e !a in!e area ra"or ului 9uri(i! (e #un!ie e/ e "o/i$ila /i (in iniia iva #un!ionarului "u$li!4 "rin (emi/ie0 <ani#e/ area unila erala a voinei #un!ionarului "u$li! (e a in!e a ra"or ul 9uri(i! (e /ervi!iu e/ e /u"u/a unei /ingure !on(iii: a!eea !a "reavi=ul /a #ie inregi/ ra !u 3+ (e =ile inain e0 5re" ul (e a /oli!i a in!e area ra"or urilor (e /ervi!iu "rin (emi/ie a"arine ori!3rui #un!ionar "u$li!4 in(i#eren !a e/ e in!a(ra "e "erioa(a (e ermina a /au ne(e ermnina a0 E8!e"ie (e la a!ea/ a regula o re"re=in 3 /i uaia !elor ;!olari=ai (e au ori a ea /au in/ i uia "u$li!a /i !are au in!:eia in a!e/ /en/ un a! a(iional la ra"or ul 9uri(i! (e /ervi!iu0 5e"unerea (emi/iei4 a !ererii (e "reavi= /i !a a are (enunarea unila erala a ra"or ului (e /ervi!iu4 re"re=in 3 un a! (e#ini iv !are nu mai "oa e #i revo!a 4 re ra! a (e!7 !u a!!e" ul au ori 3ii0

CAPITOLUL 2I
R'SPUNDEREA FUNCIONARILOR PUBLICI
Po rivi ar 0 .+ (in Legea nr0 %11A%&&&4 "rivin( / a u ul #un!ionarilor "u$li!i4 in!al!area !u vinov3ie (e !3 re #un!ionarii "u$li!i a in(a oririlor (e /ervi!iu a rage r3/"un(erea (i/!i"linara4 !on ravenionala4 !ivila /au "enala (u"3 !a=0 S"re (eo/e$ire (e !elelal e / a u e ale #un!ionarilor "u$li!i !are au e8i/ a in ara no/ ra in!a (in %&23 /e in ro(u!e elemen ul (e vinov3ie "en ru in!al!area in(a oririlor (e /ervi!iu /i in a!ela;i im" reglemen ea=34 in r'o lege !are !u"rin(e norme (e (re" a(mini/ ra iv4 a 7 r3/"un(erea (i/!i"linara !a /i r3/"un(erea "enala a #un!ionarilor "u$li!i0

SECIUNEA I R3/"un(ere (i/!i"linara a #un!ionarului "u$li!


Pen ru "rima (a a in ara no/ ra4 legiui orul / a$ile; e a 7 a$a erile (i/!i"linare !a /i /an!iunile (i/!i"linare #a!an(u'le a/ #el o a"ro"iere in re a$a erile (i/!i"linare /i in#ra!iunile "rev3=u e (e Co(ul "enal /i (e legile "enale /"e!iale4 !u (eo/e$irea !a in legi/laia "enala4 la #ie!are in#ra!iune /e "reve(e /i "e(ea"/a a"li!a$ila0 Con#orm "reve(erilor alin0 24 ar 0 .+4 in!al!area !u vinov3ie (e !3 re #un!ionarii "u$li!i a in(a oririlor (e /ervi!iu !on/ i uie a$a ere (i/!i"linara /i

a rage /an!iunea (i/!i"linara a!e/ ora0 A/ #el4 "o rivi alin0 2 /e !on/i(era a$a eri (i/!i"linare urm3 oarele: )4 5n*6!7i,!,) 8i8*,9)*i-) in ,f,-*.)!,) +.-!:!i+o! A!ea/ a a$a ere (i/!i"linara ar "u ea #i !orela a !u in(a orirea "rev3=u a la ar 0 )%4 (e a in(e"lini in mo( !on; iin!io/ in(a oririle (e /ervi!iu0 24 A28,n*, n,9o*i )*, +) 8,! i-i. 5e;i e/ e !on/i(era a a$a ere (i/!i"linara4 in /e!iunea in(a oririlor #un!ionarilor "u$li!i4 nu e/ e "rev3=u a !a #iin( o in(a orire nea$/en area (e /ervi!iu0 Ea ar "u ea #i "rev3=u a in regulamen ele (e or(ine in erioara a #ie!3rui /ervi!iu "u$li!4 (ar a un!i a!ea/ a a$a ere nu mai !on/ i uie in!al!area in(a oririlor (e /ervi!iu0 -4 In*,! ,n0ii+, 8). 8*:!.in0,+, 1,n*!. 8o+.0ion)!,) .no! -,!,!i in )f)!) .n.i -)(!. +,/)+ A!ea/ a a$or(are ar "u ea #i !orela a !u in(a orirea reglemen a a in alin0 24 alin0 ).4 "o rivi !3ruia C#un!ionarilor "u$li!i le e/ e in er=i/ /a in ervin3 "en ru /oluionarea unor !ereri4 #ara "re!i=area !a a!ea/ a /a #ie /oluiona 3 in !a(rul legii /au in a#ara a!e/ eiaC0 (4 A*i*.(ini+, i!, ,n*io)8, in *i91.+ ,;,!-i*:!ii )*!i2.0ii+o! (, 8,! i-i. Nu /e "re!i=ea=3 (a!a o a/emenea a i u(ine /e mani#e/ a #a a (e /oli!i anii /ervi!iului "u$li! ori #a a (e !olegii (e /ervi!iu /au #a a (e !on(u!3 orul /ervi!iului "u$li!0 ,4 N,!,81,-*)!,) 8,-!,*.+.i 1!of,8ion)+ 8). ) -onfi(,+i)+i*)*ii +.-!:!i+o! -)!, ). .n )8,9,n,) -)!)-*,! A!ea/ a a$a ere (i/!i"linara re#le! a in(a oririle (e /ervi!iu "rev3=u e la ar 0 ))')- (in lege0
#D R,f.7.+ n,<.8*ifi-)* (, ) in(,1+ini 8)!-ini+, 8i )*!i2.0ii+, (, 8,! i-i.

A!ea/ a a$a ere /e g3/e; e in "rima "ar e a (i/"o=iiilor a ar 0 )% (in lege0


gD N,/+i<,n*) !,1,*)*) in !,7o+ )!,) +.-!:!i+o!

Con#orm ar 0 %2& (in Co(ul Penal4 "o rivi !3ruia ""nclcarea din culpa de ctre funcionarii publici a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau "ndeplinirea in mod defectuos, daca s-a cauzat o tulburare insemnata a bunului mers al unui organ ori a unei instituii de stat constituie infraciune de negli enta de serviciu si se pedepsete cu inc'isoare de la.......C 5e!i negli9en a nu "oa e #i /3v7r;i 3 !u vinov3ie !i (in r'o !u"la u;oara !u !on(iia /a nu in runea/!a elemen ele in#ra!iunii /i /an!iona e (e ar 0 2)&4 Co( Penal0 =4 M)nif,8*:!i -, -on(.- I) >*i!2i!,) ).*o!i*:0ii 8). in8*i*.0i,i 1.2+i-, (in -)!, f)-, 1)!*, f.n-0ion)!.+ 1.2+iTemeiul a!e/ ei a$a eri (i/!i"linare ii !on/ i uie ar 0 )% (in lege0 O in(a orire a/em3n3 oare (ar mai !lar e8"rima a /e g3/e; e in ar 0 %% (in Legea "en ru S a u ul Fun!ionarilor Pu$li!i (in %&234 "o rivi !3ruia "funcionarii publici sunt obligai ca prin actele vieii lor publice sau private sa nu compromit funciunea sau corpul din care fac parte. " i4 E;1!i9)!,) 8). (,8f:>.!)!,) in -)+i*)*, (, f.n-0ion)! 1.2+i- o!i in *i91.+ .n.i 1!o/!)9 (, +.-!. ) .no! o1inii 8). )-*i i*:0i -. -)!)-*,! 1o+i*i-. A!ea/ a a$a ere o in alnim in @n(a oririle reglemen a e la ar 0 )2 (in lege4 "o rivi !3ruia "funcionarii publici au obligaia ca in e!ercitarea atribuiilor ce le revin sa se abtina de la e!primarea sau manifestarea convingerilor lor politice ". <4 5n-:+-)!,) 1!, ,(,!i+o! +,/)+, !,f,!i*o)!, +) in-o91)*i2i+i*)*i+, 8i in*,!(i-0i,i 1!i in( f.n-0ion)!ii 1.2+i-i. A!ea/ a a$a ere (i/!i"linara nu "oa e #i /an!iona 3 (e!7 !u (e/ i uirea (in #un!ie0 Po rivi (i/"o=iiilor ar 0 .+4 alin0 % (in Legea nr0 %11A%&&&4 /an!iunile (i/!i"linare /un : a) Avertismentul

Legiui orul nu "re!i=ea=3 in !e !on/ a a!ea/ a /an!iune (i/!i"linara4 a/a !um a #3!u in ar 0 %32 (in Co(ul Fun!ionarilor Pu$li!i (in %&)+4 "o rivi !3ruia "avertismentul este reprobarea publica a abaterii de la datorie a funcionarului public". El /e (a (u"3 !e #un!ionarului "u$li! aver i=a i /'au !eru e8"li!aii /!ri/e iar a"oi e/ e a(u/ la !uno; ina /ervi!iului a(mini/ ra iv0 b) Mustrarea Ni!i in a!e/ !a= legiui orul nu / a$ile; e in !e !on/ a a!ea/ a /an!iune (i/!i"linara a/a !um a #3!u ar 0 %3% (in Co(ul Fun!ionarilor Pu$li!i (in %&)+4 "o rivi !3ruia "mustrarea este reprobarea scrisa a purtrii funcionarului public cu invitaia e!presa de a se indrepta in viitor ". O (e#iniie a/em3n3 oare /e g3/e; e /i in ar 0 &.4 (in Legea nr0 .)*A%&)*4 !u "re!i=area !a in a!ea/ a lege erau "rev3=u e a$a erile (i/!i"linare "en ru !are /e a"li!au /an!iunea (i/!i"linara a aver i/men ului /i a!eea a mu/ r3rii0 c) Dimminuarea drepturilor salariate cu 5-10% pe o perioada de la 1-3 luni. E/ e o /an!iune (i/!i"linara "e !are o in alnim "en ru "rima (a a in legi/laia noa/ r3 "rivin( S a u ul Fun!ionarilor Pu$li!i0 d) Suspendarea dreptului de avansare pe o perioada de la 1-3 ani. Legiui orul nu #a!e (eo/e$iri in !a=ul a!e/ ei /an!iuni (i/!i"linare in re /u/"en(area (re" ului (e a avan/a in gra( /au in !la/e !are are o reglemen are (eo/e$i a !u"rin/a in ar 0 *- "en ru !are /e !ere !a #un!ionarul "u$li! /a #ie in/!ri/ in a$elul (e avan/3ri /i ni!i (a!a "rive; e "e !ei in/!ri/i /au nein/!ri/i "e a!e/ a$el0 e) Trecerea dintr-o func ie inferioara pe o perioada de !-1" luni cu diminuarea corespun#$toare a salariului. Ni!i a!ea/ a /an!iune (i/!i"linara nu o in alnim in legi/laia romana "rivin( #un!ionarii "u$li!i4 in /!:im$ e/ e in alni a in legi/laia #ran!e=a /u$ #orma re rogra(3rii "e o "erioa(a ne(e ermina a0 f) Destituirea din func ie.

Con/ a in @n(e"3r area #un!ionarului "u$li! (in #un!ia "u$li!a in !are a #o/ numi 0 San!iunea (e/ i uirii (in #un!ie /e a"li!a a 7 "en ru in!al!area in(a oririlor (e /ervi!iu !a /i "o rivi ar 0 )&4 a un!i !7n( #un!ionarul "u$li! a #o/ !on(amna "rin r'o :o 3r7re 9u(e!3 orea/!a (e#ini iva0 5i/"o=iiile legale re#eri oare la !on/ i uirea4 !om"onen a /i a ri$uiile !omi/iilor (e (i/!i"lina /un "re=en a e in ar 0 .34 alin0 % "o rivi !3ruia "1n cadrul autoritilor sau instituiilor publice se constituie comisii de disciplina competente sa cerceteze si sa propun sanciuni aplicabile funcionarilor publici din autoritile sau instituiile respective ". Con#orm "reve(erilor alin0 24 mo(ul (e !on/ i uire a !omi/iilor (e (i/!i"lina4 !om"onen a a ri$uiilor4 mo(ul (e /e/i=are /i "ro!e(ura (e lu!ru a a!e/ ora /e vor / a$ili "rin :o 3r7re a 6uvernului4 la "ro"unerea Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i0 Comi/iile (e (i/!i"lina au rolul (e a !er!e a a$a erile (i/!i"linare /i (e a "ro"une !on(u!3 orului !om"ar imen ului ori /ervi!iului "u$li! /an!iunea a"li!a$ila0 Pro!e(ura (e a"li!are a /an!iunii (i/!i"linare /e im"ar e in - e a"e /i anume: 3. C,!-,*)!, 1!,)+)2i+). 5u"3 !um "reve(e alin0 - al ar 0 .+ ilsanciunea disciplinara nu poate fi aplicata dect dup cercetarea prealabila a faptei imputate si dup audierea funcionarului public ". Au(ierea #un!ionarului re$uie !on/emna a in /!ri/ /u$ /an!iunea nuli 3ii0 Re#u=ul #un!ionarului "u$li! (e a /e "re=en a la au(iere /au (e a /emna o (e!laraie "rivi oare la a$a erile im"u a e /e !on/emnea=3 in r'un "ro!e/'ver$al0 In a/ #el (e !a=uri /an!iunea "oa e #i a"li!a a0 Cer!e area "reala$ila o #a!e !omi/ia (e (i/!i"lina !are e/ e !om"e en a4 "o rivi ar 0.34 alin0 %4 /a e#e! ue=e !er!e area "reala$ila /i /a "ro"un3 /an!iunea a"li!a$ila0

". In(i i(.)+i7)!,) 1,(,18,i. In(ivi(uali=area "e(e"/ei e/ e "rev3=u a (e ar 0 .+4 alin0 )4 !are "reve(e "se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, "mpre urrile in care aceasta a fost svrit, gradul de vinovie si consecinele abaterii, comportarea generala in serviciu a funcionarului public, precum si de e!istenta in antecedentele acestuia a altor sanciuni disciplinare care au fost radiate in condiiile art. :; C0 (in lege nu re=ul a !u !lari a e !ine #a!e a!ea/ a in(ivi(uali=are a /an!iunii (i/!i"linare: !omi/ia (e (i/!i"lina /au !on(u!3 orul !om"ar imen ului ori al /ervi!iului "u$li! !om"e en /a a"li!e /an!iunea (i/!i"linara0 ?. A1+i-)!,) 8)n-0i.nii (i8-i1+in)!,. A"li!area /an!iunii (i/!i"linare "o rivi alin0 % al ar 0 .%4 /an!iunile (i/!i"linare "rev3=u e la ar 0 .+4 alin0 34 li 0 aD /i $D aver i/men ul /i /e "o a"li!a (ire! (e !3 re !on(u!3 orul !om"ar imen ului in !are #un!ionea=3 !el in !au=a4 iar !on#orm ar 0 .24 /an!iunile (i/!i"linare "rev3=u e la ar 0 .+4 alin0 34 li 0 !D /i #D /e a"li!a (e !3 re !on(u!3 orul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e4 la "ro"unerea !omi/iei (e (i/!i"lina0 $. Con*!o+.+ +,/)+i*:0ii 8)n-0i.nii (i8-i1+in)!, )1+i-)*,. Con#orm alin0 2 al ar 0 .%4 im"o riva /an!iunilor (i/!i"linare a"li!a e in !on(iiile "reve(erilor alin0 %4 (e !3 re !on(u!3 orul !om"ar imen ului in !are #un!ionea=3 !el in !au=a4 #un!ionarul "u$li! /e "oa e a(re/a !u !on e/ aie la !on(u!3 orul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e in ermen (e %- =ile (e la (a a !omuni!3rii /an!iunii a"li!a e !are emi "e $a=a "ro"unerii !omi/iei (e (i/!i"lina4 or(inul /au (i/"o=iia (e#ini iva0 Po rivi ar 0 .) "funcionarulpublic nemulumit de sanciunea aplicata se poate adresa instanei de contencios administrativ solicitnd anularea sau modoficarea, dup caz a ordinului ori a dispoziiei de sancionare". Pen ru

evi(enierea /i uaiei (i/!i"linare a #un!ionarului "u$li! Agenia Naionala a Fun!ionarilor Pu$li!i va eli$era un !a=ier a(mini/ ra iv4 !on#orm $a=ei (e (a e "e !are o a(mini/ rea=30 @. R)(i,!,) 8)n-0i.ni+o! (i8-i1+in)!,. San!iunile (i/!i"linare "reve(e ar 0 .-4 /e ra(ia=3 (e (re" a/ #el:
*> in ermen (e un an (e la a"li!are4 /an!iunile (i/!i"linare "rev3=u e la

ar 0 .+4 alin0 34 li 0 (D /i $D4 (a!a #un!ionarul /an!iona !u una (in a!e/ e /an!iuni4 nu au /3v7r;i o a$a ere (i/!i"linara in a!ea/ a "erioa(a0
.> In ermen (e . ani (e la e8"rimarea ermenului "en ru !are au #o/

a"li!a e /an!iunile "rev3=u e la ar 0 .+4 alin0 34 li a$a ere (i/!i"linara in a!ea/ a "erioa(a0

eD4 (a!a

#un!ionarul "u$li! /an!iona !u una (in a!e/ e nu a mai /3v7r;i o

SECIUNEA II R:81.n(,!,) )(9ini8*!)*i ) ) f.n-0ion)!.+.i 1.2+i-

Con#orm alin0 % al ar 0 .*4 r3/"un(erea a(mini/ ra ivaA!onvenionala a #un!ionarilor "u$li!i /e anga9ea=3 in !a=ul in !are a!e; ia au /3v7r;i o a$a ere a(mini/ ra iva !on ravenie in im"ul /i in leg3 ura !u /ar!inile (e /ervi!iu0 In !a=ul r3/"un(erii a(mini/ ra ive nu /e "oa e #olo/i r3/"un(erea !on ravenionala (eoare!e !on raveniile /un #a" ele "rev3=u e /i /an!iona e (e a! ele norma ive in !a(rul r3/"un(erii a(mini/ ra ive0 5e al #el ni!i legiui orul nu e/ e !on/e!ven in #olo/irea /an!iunilor (e r3/"un(ere a(mini/ ra iva ori r3/"un(ere !on ravenionala0 A/ #el4 "o rivi alin0 % al ar 0 2)4 (in Legea %1.A%&&&4 "rivin( a!!e/ul la "ro"riul (o/ar /i

(e!on/"irarea /e!uri 3ii !a "oli ie "oli i!a%4 (i/"une !a nere/"e! area4 "re=en ei legi (e !3 re al e "er/oane (e!7 !ele "rev3=u e la ar 0 2+4 a rage (ea/emenea r3/"un(erea "enala4 !ivila4 a(mini/ ra iva /au (i/!i"linara (u"3 !a=0 Con raveniile /3v7r;i e (e #un!ionarii "u$li!i in a#ara /ervi!iului /i #ara leg3 ura !u /ar!inile (e /ervi!iu nu /un /u"u/e regimului 9uri(i! al r3/"un(erii a(mini/ ra ive a #un!ionarilor "u$li!i (eoare!e4 "en ru /3v7r;irea !elorlal e !on ravenii r3/"un(e !a ori!e "er/oana #i=i!a4 "o rivi (re" ului !omun in ma erie reglemen a (e Or(onana 6uvernului nr0 2A2++%4 "rivin( regimul 9uri(i! al !on raveniilor0 Po rivi alin0 2 al ar 0 .* im"o riva "ro!e/ului'ver$al (e !on/ a are a !on raveniei /i (e a"li!are a /an!iunii #un!ionarul /e "oa e a(rea/a !u "l7ngere la 9u(e!3 oria in a !3rei !ir!um/!ri"ie i/i are /e(iul4 au ori a ea /au in/ i uia "u$li!a in !are e/ e numi #un!ionarul "u$li!0

SECIUNEA III R3/"un(erea !ivila a #un!ionarului "u$li!

Ar 0 .. (in Legea %11A%&&&4 (i/"une !a "rspunderea civila a funcionarilor publici se anga eaz.
+> pentru pagubele produse cu vinovie patrimoniului autoritii sau

instituiilor publice in care funcioneaz/


%> pentru nerestituirea in termen legal a sumelor ce i s-au acordat

necuvenit/
2> pentru daunele pltite de autoritate sau instana in calitate de

comitent unor tere persoane in temeiul unei 'otrri udectoreti definitive si irevocabile " In ar 0 .1 /un reglemen a e mo(urile (e re"arare a a!e/ or "agu$e0 A/ #el4 !on#orm alin0 % re"ararea "agu$elor a(u/e au ori 3ii /au in/ i uiei
%

Pu$li!a a in <oni orul O#i!ial al Rom7niei Par ea I4 nr0 *+3A%&&&0

"u$li!e in /i uaiile "rev3=u e (e ar 0 ..4 li 0 aD /i $D /e (i/"une (e emi erea (e !3 re !on(u!3 orul au ori 3ii ori a in/ anei "u$li!e /au a unei (i/"o=iii (e im"u are in ermen (e 3+ (e =ile (e la !on/ a area "agu$ei /au (u"3 !a= "rin a/umarea unui anga9amen (e "la a iar in /i uaia "rev3=u a la li 0 !D "e $a=a :o 3r7rii 9u(e!3 ore; i (e#ini ive /i irevo!a$ile0 @m"o riva or(inului /au (i/"o=iiei (e im"u are4 (i/"une alin0 2 #un!ionarul "u$li! in !au=a /e "oa e a(re/a in/ anei (e !on en!io/ a(mini/ ra iv4 iar "o rivi alin0 3 (re" ul !on(u!3 orului au ori 3ii /au in/ i uiei4 (e a emi e or(inul /au (i/"o=iia (e im"u are /e "re/!rie in ermen (e 3 ani (e la (a a "ro(u!erii "agu$ei0 Pro#0 50 Ale8an(re/!o ara a !a4 "pentru ca cineva sa poat fi tras la rspundere din cauza unui delict sau cvasidelict se cer urmtoarele condiii.
%D faptul trebuie sa constituie o culpa sau o greeala fie in omittendo,

fie in commitendo/
2D culpa trebuie sa fie cauza pre udiciului a crui reparare se cere/ 3D culpa trebuie sa fi cauzat o dauna materiala sau morala/ )D faptul sa fie ilicit/ -D faptul trebuie sa poat fi imputat autorului sau C0

5e!i r3/"un(erea !ivila a #un!ionarilor "u$li!i4 reglemen a a (e ar 0 .. /i .1 (in Legea nr0 %11A%&&&4 /e $a=ea=3 "e !ul"a /au "e negli9area /i numai "e vinov3ie a/a !um "reve(e in ar 0 ..4 li 0 aD0 Ar 0 2)24 (in Co(ul Penal roman (in %&3*4 (e#inea e8a! noiunea (e negli9en a in #un!ie4 in /en/ul !a4 #un!ionarul "u$li! "rin negli9en a4 ne"reve(ere !u u;urina in /u"raveg:erea /au "a=a $anilor4 valorilor4 a! elor /au ori!3ror lu!ruri !e i'au #o/ in!re(in a e in vir u ea #un!iei /ale4va #i "ri!inui /u/ ragerea /au (i/ rugerea lor !omi e (eli! ul (e negli9en a in #un!ie /i /e "e(e"/e; e !u in!:i/oare0

50 Ale8an(re/!o4 o"0 !i 04 "ag0 3&-0

Iar ar 0 .. /i .14 reglemen ea=3 r3/"un(erea !ivila a #un! ionarilor "u$li!i4 in emeia a "e /3v7r;irea (in !ul"a4 a unor (eli! e !au=a oare (e "re9u(i!ii0

SECIUNEA I2 R3/"un(erea "enala a #un!ionarului "u$li!


Con#orm (i/"o=iiilor alin0 % ar 0 .&4 r3/"un(erea #un!ionarilor "u$li!i "en ru in#ra!iunile /3v7r;i e in im"ul /ervi!iului /au in leg3 ura !u a ri$uiile #un!iei "u$li!e "e !are o o!u"a /e anga9ea=3 "o rivi legii "enale0 Anga9area r3/"un(erii "enale a #un!ionarilor "u$li!i /e #a!e:
+> "en ru in#ra!iuni /3v7r;i e in im"ul /ervi!iului? *> "en ru in#ra! iunuile /3v7r;i e in leg3 ura !u a ri$uiile #un!iei

"u$li!e "e !are o o!u"a0 R3/"un(erea "enala a #un!ionarilor "u$li!i "en ru /3v7r;irea (e in#ra!iuni re$uie anali=a a !u luare in !on/i(erare a (i/"o=iiilor legii nr0 .1A2+++ "revenirea4 (e/!o"erirea /i luare in !on/i(erare a #a" elor (e !oru"ii4 "o rivi !3rora /un in#ra!iuni (e !oru"ie4 in#ra!iuni "rev3=u e /i /an!iona e (e ar 0 %-) luare (e mi a4 ar 0 2-- (area (e mi a4 ar 02-* "rimirea (e #oloa/e ne!uveni e /i ar 0 2-. ra#i!ul (e in#luen a4 /i (e in#ra!iunile a/imila e in#ra!iunilor (e !oru"ie reglemen a e (e ar 0 %+'%34 (in Legea .1A2+++4 "re!um /i in#ra!iunile in leg3 ura !u in#ra!iunile (e !oru"ie "rev3=u e in ar 0 %.0 Toa e a!e/ e in#ra!iuni "o #i /3v7r;i e a 7 (e #un!ionarii "u$li!i !a /i (e ali #un!ionari /au "er/oane !are in(e"line/! ori e8er!i a unele #un!ii4 in/ar!inari ori e8er!i a a ri$uii (e !on rol ori "ar i!i"a la luarea unor (e!i=ii4 ori !are (ein o #un!ie (e !on(u!ere in r'un "ar i( /au in r'o #ormaiune "oli i!a4 in r'o /o!ie a e #ara /!o" lu!ra iv a/o!iaiei /au #un(aiei0

In a#ara (e #a" ele (e !oru"ie "rev3=u e /i /an!iona e (e Legea nr0 .1A2+++4 #un!ionarii "u$li!i "o /avar/i /i al e in#ra!iuni "rev3=u e (e !o(ul "enal4 !um /un :
)> (ela"i(area4 ar 0 2%-? -> a$u=ul in /ervi!iu !on ra in ere/elor "er/onale4 ar 0 2)*? *> a$u=ul in /ervi!iu !on ra in ere/elor "u$li!e4 ar 0 2)1? .> a$u=ul in /ervi!iu in #orma !ali#i!a iva4 ar 02)1? 1> negli9en a in /ervi!iu4 ar 0 2)&? &> "ur area a$u=iva4 ar 0 2-+? %+>

negli9en a in "3/ rarea /ervi!iului (e / a 4 ar 0 2-2? (e urnare (e #on(uri4 ar 0 3+20

%%> omo/iunea /e/i=3rii organelor 9uri(i!e4 ar 0 2*3? %2>

In alin0 2 /i 3 ale ar 0 .& (in Legea nr0 %*%A2++3 e/ e reglemen a a /u/"en(area (in #un!ie a unui #un!ionar "u$li! in !a=ul /3v7r;irii unei in#ra!iuni in im"ul /au /i in leg3 ura !u a ri$uiile #un!iei "u$li!e "e !are o o!u"a0 A/ #el "o rivi alin0 2 in !a=ul in !are in urma /e/i=3rii "ar!:e ului /au a organelor (e !er!e are "enala /'a (i/"u/ in!e"erea urm3ririi "enale4 !on(u!3 orul au ori 3ii /au in/ i uiei va lua m3/ura (e /u/"en(are a #un!ionarului "u$li!4 (in #un!ia "u$li!a "e !are o (eine0 Su/"en(area (in #un!ie4 o"erea=3 /i in !a(rul in !are /'a (i/"u/ in!e"erea urm3ririi "enale a/u"ra #un!ionarului "u$li! !are a /3v7r;i o in#ra!iune (e na ura /a'% #a!3 in!om"a i$il !u #un!ia "e !are o (eine0 Po rivi ar 0 .&4 alin0 )4 (a!a "ar!:e ul (i/"une /!oa erea (e /u$ urm3rire "enala ori in!e area urm3ririi "enale4 "re!um /i in !a=ul in !are in/ ana 9u(e!3 orea/!a (i/"une a!:i area /au in!e area "ro!e/ului "enal4 /u/"en(area (in #un!ie in!e ea=a0

CAPITOLUL 2II
MANAGEMENTUL FUNCIILOR PUBLICE SI AL FUNCIONARILOR PUBLICI Agenia naionala a Fun!ionarilor Pu$li!i
Po ivi alin0l al ar 02+4 "en ru !rearea /i (e=vol area unui !oi" "ro#e/ioni/ (e #un!ionari "u$li!i4 /e in#iin ea=a in /u$or(inea 6uvernului4 Agenia Naionala a Fun!ionarilor Pu$li!i %4 organ (e /"e!iali a e al a(mini/ raiei "u$li!e !en rale !u "er/onali a e 9uri(i!a4 iar "o rivi alin024 Agenia Naionala a Fun!ionarilor Pu$li!i va #i !on(u/a (e un "re;e(in e !u rang (e /e!re ar numi (e "rimul mini/ ru4 iar in alin03 e/ e meniona #a" ul !a a!ea/ a agenie e/ e @n#iina a (e !3 re $uge ul (e / a 0 Po rivi ar 02%4 alin0l (in Legea %*%A2++34 "rivin( S a u ul Fun!ionarilor Pu$li!i4 Agenia Na inonala a Fun!ionarilor Pu$li!i are urm3 oarele a ri$uii :
+> ela$orea=3 "oli i!ile /i / ra egiile "rivin( managemen ul #un!iei

"u$li!e /i al #un!ionarilor "u$li!i?


%> ela$orea=3 /i avi=ea=3 "ro"uneri (e a! e norma ive "rivin( #un!ia

J"u$li!a /i #un!ionarii "u$li!i?


2> veri#i!a mo(ul (e a"li!are a legi/laiei "rivin( #un!ia "u$li!a /i

#un!ionarii "u$li!i in !a(rul au ori 3ilor /i in/ i uiilor "u$li!e?


3> ela$orea=3 reglemen ari !omune u uror au ori ailor /i in/ i u iiloir

"u$li!e "rivin( #un!iile "u$li!e4 gra(area /i !la/i#i!area "o/ urilor?


%

In emeiul Or(onanei (e Urgen a a 6uvernului nr02&%A2+++4 "rivin( / a$ilirea (e ma/uri re#eri oare la organi=area /i #un!ionarea unor mini/ ere a #o/ a(o" a a Fo a area 6uvernului nr01A2++% "rivin( @n#iinarea4 organi=area /i #un!ionarea <ini/ erului A(mini/ raiei Pu$li!e4 "u$li!a a in <oni orul O#i!ial al Rom7niei4

%3>ela$orea=3 "ro"uneri "en ru !rearea unui /i/ em uni ar (e

/alari=are a"li!a$il u uror #un!ionarilor "u$li!i?


%)>/ a$ile; e !ri eriile "en ru evaluarea a! ivi 3ii #un!ionarilor "u$li!i?

' ela$orea=3 /i urm3re; e "unerea in a"li!are a unor "rograme (e "reg3 ire /i "er#e!ionare a #un!ionarilor "u$li!i?
+>organi=ea=3 /i/ emul (e #ormare "ro#e/ionala a #un!ionarilor "u$li!i? %>!rea=a /i a(mini/ rea=3 $a=a /a (e (a e !u"rin=7n( evi(en a #un!iilor

"u$li!e /i a #un!ionarilor "u$li!i? ' in o!me/ e ra"oar e anuale !u "rivire la managemen ul #un!iilor "u$li!e /i a #un!ionarilor "u$li!i "e !are 6uvernul le /u"une /u$ (e=$a ere Parlamen ului? ' ela$orea=3 /i urm3re; e "unerea in a"li!are a normelor (e organi=are a !on!ur/urilor "en ru o!u"area "o/ urilor in !a(rul !or"ului #un!ionarilor "u$li!i? ' !oor(onea=3 /i moni ori=ea=3 im"lemen area "reve(erilor "re=en ei legi? ' a!or(a a/i/ en a (e /"e!iali a e /i !oor(onea=3 me o(ologi! !om"ar imen ele (e re/ur/e umane (in !a(rul au ori 3ilor /au in/ i uiilor "u$li!e !en rale /i lo!ale? ' !ola$orea=3 !u organi/me /i organi=aii in ernaionale (in (omeniul managemen ului re/ur/elor umane0 Po rivi alin0 24 Agenia Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i in(e"line/ e ori!e al e a ri$uii / a$ili e (e 6uvern4 lega e (e "oli i!ile (e re/ur/e umane /i (e maangemen ul re/ur/elor umane (in !a(rul organelor /au au ori 3ilor a(mini/ ra ive "u$li!e !en rale /i lo!ale /i al in/ i uiilor "u$li!e /u$or(ona e a!e/ ora0 In alin0 % al ar 0 22 /e "reve(e !a Agenia Naionala a Fun!ionarilor Pu$li!i ine evi(en a #un!iilor "u$li!e /i a u uror #un!ionarilor "u$li!i4 iar
Par ea I nr0 %-A2++%4 "rin !are Agenia Naionala a Fun!ionarilor Pu$li!i a #o/ re!u a in /u$or(inea a!e/ ui mini/ er

"en ru reali=area a!e/ ei a ri$uii4 alin0 2 "reve(e !a "in termen de 87 de zile de la aprobarea <egulamentului de =rganizare si )uncionare a (geniei >aionale a )uncionarilor #ublici, autoritile si instituiile publice, vor transmite acesteia datele personale ale funcionarilor publici precum si funciile publice vacante". Fun!iile "u$li!e va!an e /e / a$ile/! "en ru #ie!are au ori a e /i in/ i uie "u$li!a (e !3 re !on(u!3 orul a!e/ eia ori "rin Fo 3r7re a Con/iliului Bu(eean /au4 (u"3 !a= a Con/iliului Lo!al "e $a=a a! ivi 3ilor "rev3=u e la ar 0 &4 alin0 2% /i !u avi=ul !on/ul a iv al Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i0 5a ele "er/onale ale #un!ionarilor "u$li!i /un "rev3=u e in ar 0 224 alin0 3 /i "rive/! numele /i "renumele4 (omi!iliul4 (a a na; erii4 / u(ii4 #un!ia "u$li!a "e !are o o!u"a4 ve!:imea in #un!ie "re!um /i al e #un!ii "u$li!e o!u"a e an erior4 i lurile (i(a! i!e /i ; iini#i!e4 lim$ile / r3ine !uno/!u e0 Con#orm alin0 )4 in "rima luna a #ie!3rui an /e vor ran/mi e mo(i#i!3rile in erveni e in /i uaia #u!n ionarilor0 6e/ iunea re/ur/elor umane /i a #un!iilor "u$li!e e/ e organi=a a /i reali=a a in !a(rul #ie!3rei au ori 3i /au in/ i uii "u$li!e (e !3 re un !om"ar imen /"e!iali=a in (omeniu4 !are !ola$orea=3 !u Agenia Naionala a Fun!ionarilor Pu$li!i0 Regulamen ul (e organi=are /i #un!ionare a Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i /e a"ro$a "rin :o 3r7re a 6uvernului in ermen (e 3+ (e =ile (e la "u$li!area "re=en ei legi in <oni orul O#i!ial al Rom7niei4 "ar ea I0 E/ e !eea !e /'a reali=a "rin Fo 3r7rea 6uvernului nr0 2&&A2++%4 "en ru a"ro$area regulamen ului (e reorgani=are /i #un!ionare a Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i20 Po rivi ar 0 %4 alin0 % (in Regulamen ul (e Reorgani=are /i #un!ionare a Ageniei Naionale a Fun!ionarilor Pu$li!i a"ro$a "rin Fo 3r7rea 6uvernului

% 2

In alineamen ul 2 al ar 0 & /un "rev3=u e a! ivi 3ile #ie!3rei !a egorii: A4 B /i C (e #un!ionari "u$li!i0 Pu$li!a a in <oni orul O#i!ial al Rom7niei4 Par ea I4 nr0 %)%A2++%0

nr0 2&&A2++%4 a!e/ a !a organ (e /"e!iali a e a a(mini/ raiei "u$li!e !en rale in(e"line/ e urm3 oarele a ri$uii /"e!iale: %0 In (omeniul / ra egiei /i managemen ului #un!iei "u$li!e /i al #un! ioanrilor "u$li!i: ' ela$orea=3 / ra egia /i "rin!i"iile managemen ului #un!iei "u$li!e /i al #un!ionarilor "u$li!i4 "re=en an(u'le <ini/ erului A(mini/ raiei Pu$li!e "en ru a #i in/u/i e /i /u"u/e a"ro$3rii 6uvernului?
+>#un(amen ea=34 ela$orea=3 /i /u"une /"re a"ro$are <ini/ erului

A(mini/ raiei Pu$li!e "rograme !on!re e "rivin( managemen ul #un!iei "u$li!e /i al #un!ionarilor "u$li!i?
%>ela$orea=3 / u(ii4 anali=e /i "rogno=e "rivin( (inami!a /i

/ ru! ura !or"ului #un!ionarilor "u$li!i?


2>ela$orea=3 / ra egii /i "rograme !on!re e "rivin( re!ru area4 #ormarea

/i "er#e!ionarea "ro#e/ionala a #un!ionarilor "u$li!i4 "e !are le /u"iin /"re a"ro$are <ini/ erului A(mini/ raiei Pu$li!e /i <ini/ erului E(u!aiei /i Cer!e 3rii0 20In (omeniul reglemen arii #un!iei "u$li!e /i #un!ionarilor "u$li!i:
+> ela$orea=3 "roie! e (e a! e norma ive "rivin( #un!ia "u$li!a

/i #un!ionarii "u$li!i4 "e !are le /u"unem <ini/ erului A(mini/ raiei Pu$li!e "en ru a #i in/u/i e /i "en ru a #i /u"u/e /"re a"ro$are 6uvernului?

%> anali=ea=3 /i avi=ea=3 "roie! ele (e a! e norma ive !are

!onin "reve(eri re#eri oare la #un!ia "u$li!a /i la #un!ionarii "u$li!i? ' ela$orea=3 /i "re=in 3 /"re a"ro$are <ini/ erului A(mini/ a iei Pu$li!e reglemen 3rile !omune au ori 3ilor /i in/ i uiilor "u$li!e ? ' ela$orea=3 !u avi=ul <ini/ erului <un!ii /i Soli(ari 3ii So!iale "roie! e (e a! e norma ive "en ru !rearea unui /i/ em uni ar (e /alari=are a #un!ionarilor "u$li!i?

' !oor(onea=3 /i /"ri9in3 "ro!e/ul (e a(a" are la "reve(erile legii nr0 %11A%&&&4 "rivin( S a u ul Fun!ionarilor Pu$li!i /i ale / a u elor a"ro$a e "rin legi /"e!iale0 30In (omeniul ge/ iunii (e "rograme:
+> ge/ ionea=3 "rogramele "rivin( #un!ia "u$li!a /i #un!ionarii "u$li!i4

urm3re; e in(e"linirea a!e/ ora /i "re=in 3 "erio(i! <ini/ erului A(mini/ raiei Pu$li!e4 ra"oar e "rivin( mo(ul (e (erulare a a!e/ ora?
%> ia ma/uri "en ru "la/area #un!ionarilor "u$li!i (i/"oni$ili=a i "o rivi

legii?
2> urm3re; e mo(ul (e (erulare a "rogramelor (e #ormare /i "er#e!ionare

a "reg3 irii "ro#e/ionale a #un!ionarilor "u$li!i0 )0In (omeniul re"re=en 3rii: ' re"re=in 3 au ori 3ile a(min/ ra iei "u$li!e !en rale /i lo!ale la /oli!i area <ini/ erului A(mini/ raiei Pu$li!e /au a !on/iliilor lo!ale /i 9u(eene4 in ra"or urile !u "er/oanele 9uri(i!e /i #i=i!e4 romane /i / r3ine4 in (omeniul managemen ului #un!iei "u$li!e /i al #un!ionarilor "u$li!i? ' !ola$orea=3 !u in/ i uii /i !u organi/me /imilare4 in ernaionale /au (in al e / a e?
+> nego!ia=3 !u a!or(ul /au la /oli!i area <ini/ erului A(mini/ raiei

Pu$li!e4 in!:eierea unor a!or(uri /i "roie! e (e !ola$orare in ernaionala0 -0 In (omeniul moni ori=3rii a! ivi 3ii la #un!ia "u$li!a /i la #un!ionarii "u$li!i:
%> urm3re; e /i veri#i!a a"li!area legi/laiei "rivin( #un!ia "u$li!a /i

#un!ionarii "u$li!i?
2> moni ori=ea=3 a"li!area legii nr0 %11A%&&& a Fo 3r7rilor 6uvernului

a"ro$a e in $a=a a!e/ ei legi4 "re!um /i a normelor a"ro$a e (e <ini/ erul A(mini/ raiei Pu$li!e?
3> urm3re; e /i uaia #un!iilor "u$li!e va!an e /i a!or(a /"i9in "en ru

o!u"area a!e/ ora4 "o rivi "reve(erilor legale?

' in o!me/ e ra"oar e anuale !u "rivire la managemen ul #un!iilor "u$li!e /i al #un!ionarilor "u$li!i /i gra(ul (e o!u"are al "o/ urilor0 *0 In (omeniul "ro e!iei /o!iale a #un!ionarilor "u$li!i:
*>moni ori=ea=3 mo(ul in !are /un a/igura e in !a(rul /ervi!iilor

"u$li!e4 !on(iiile normale (e mun!a "en ru #un!ionarii "u$li!i?


.>!on rolea=3 mo(ul (e re/"e! are (e !3 re !on(u!3 orii au ori 3ilor /i

in/ i uiilor "u$li!e4 a (re" urilor legale !uveni e #un!ionarilor "u$li!i0 .0 In (omeniul armoni=3rii legi/laiei !u normele Comuni 3ii Euro"ene: ' ela$orea=3 "ro"unerile (e a! e norma ive "en ru moni ori=area legi/laiei (in !a(rul #un!iei "u$li!e !u reglemen 3rile Curii Euro"ene? ' urm3re; e !a "roie! e (e a! e norma ive ela$ora e (e mini/ ere /i (e al e au ori 3i "u$li!e !en ale /i 'lo!ale0 Po rivi alin0l4 al ar 02 (in Regulamen ul a"ro$a "rin Fo 3r7rea 6uvernului nr02&&A2++%4 in e8er!i area a ri$uiilor "rev3=u e la ar 0l "(genia colaboreaz cu ministerele, cu celelalte autoriti ale administraiei publice centrale, cu autoritile administraiei publice locale, cu instituiile si cu alte persoane uridice de drept public sau privat, romane ori strine. " Con#orm alin0l4 al ar 034 Agenia organi=ea=3 /i ine la =i /i/ emul in#ormaional /i $a=a (e (a e re#eri oare la #un!iile "u$li!e /i la in regul !or" al #un!ionarilor "u$li!i0 Evi(en ele #un!ionarilor "u$li!i vor !u"rin(e numai (a e re#eri oare la numele /i "renumele a!e/ ora4 (omi!iliul4 (a a na; erii4 #un!ia "u$li!a (einu a4 ve!:ime in al e #un!ii "u$li!e4 "re!um /i ve!:imea in al e #un!ii o!u"a e an erior4 / u(ii a$/olvi e4 i lurile (i(a! i!e4 / ii i#i!e /au (e ori!e al a na ura (einu e4 lim$i / r3ine !uno/!u e /i gra(ul (e !unoa; ere al a!e/ ora0 Evi(en a in o!mi a (e Agenie re$uie /a !u"rin(3 (i/ in! "en ru #ie!are au ori a e /i in/ i uie "u$li!a4 (a e re#eri oare la : ' num3rul o al (e "o/ uri a#eren e #un!iilor "u$li!e4 / a$ili "rin a! ul (e @n#iinare /i (e#al!are a a!e/ ora "e !a egorii4 !la/e /i gru"e?

' num3rul "o/ urilor o!u"a e /i al !elor va!an e4 (e#al!area a!e/ ora in #un!ie (e na ura !om"onen elor0 In#ormaiile "rivin( #un!iile "u$li!e /i #un!ionarii "u$li!i vor #i ran/mi/e "e /u"or magne i! in #orma ul / an(ar( / a$ili (e Agenie0 Po rivi alin0l4 al ar 0)4 in e8er!i area a ri$uiilor /ale4 Agenia !ola$orea=3 (ire! !u !om"ar imen ele /"e!iali=a e in ge/ iunea re/ur/elor umane (in / ru! ura mini/ erelor /i a !elorlal e au ori 3i "u$li!e !en rale4 a "re#e! urilor (in !a(rul a"ara ului "ro"riu al !on/iliilor lo!ale /i 9u(eene0 Cola$orarea (in re Agenie /i !om"ar imen ele /"e!iali=a e in ge/ iunea re/ur/elor umane (in / ru! ura /ervi!iilor "u$li!e (e/!en rali=a e ale min/ erelor /i ale !elorlal e organe !en rale4 alin02 "reve(e !a /e reali=ea=3 "rin in erme(iul !om"ar imen elor /imilare (in / ru! ura au ori 3ilor "u$li!e ierar:i! /u"erioare4 iar in !a=ul !on/iliilor lo!ale !are nu au in / ru! ura organi=a ori!a a a"ara ului "ro"riu4 !om"ar imen e /"e!iali=a e in ge/ iunea re/ur/elor umane4 "re!um in !a=ul in/ i uiilor /u$or(ona e4 !on/iliilor lo!ale /i 9u(eene4 iar alin034 / i"ulea=3 !a !ola$orarea /e va #a!e "rin in erme(iul !om"ar imen elor organi=a e in / ru! ura a"ara ului "ro"riu al Con/iliului Bu(eean0

CO<ISIILE PARITARE
Ar 0*+0alin0l "reve(e !a in !a(rul au ori a iiilor /i in/ i uiilor "u$li!e /e !on/ i uie !omi/ii "ari are0In #un!ie (e num3rul #un!ionarilor "u$li!i (in !a(rul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e4 !omi/ia "ari ara /e "oa e !on/ i ui in !a(rul a!e/ eia /au "en ru mai mul e au ori 3i /au in/ i uii "u$li!e0 Alin02 al ar 0*+ "reve(e !a in al!3 uirea !omi/iei "ari are in ra un num3r egal (e re"re=en ani (e/emnai (e !on(u!3 orul au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e /i (e /in(i!a ul re"re=en a iv al #un!ionarilor "u$li!i0 In !a=ul in !are

/in(i!a ul nu e/ e re"re=en a iv /au #un!ionarii "u$li!i nu /un organi=ai in /in(i!a 4 re"re=en anii lor vor #i (e/emnai "rin vo ul ma9ori 3ii #un!ionarilor "u$li!i (in re/"e! iva au ori a e /au in/ i uie "u$li!a0 Alin03 "reve(e !a re"re=en anii #un!ionarilor "u$li!i in !omi/ia "ari ara "o /a #ie (e/emnai (in r7n(ul #un!ionarilor "u$li!i ale;i in organele (e !on(u!ere ale /in(i!a ului re"re=en a iv /au (in r7n(ul re"re=en an iilor "u$li!i ale;i "en ru nego!ierea a!or(urilor !u !on(u!erea au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e 0 Alin03 al "re=en ei legi /u$linia=3 #a" ul !a in !a(rul !on/ i uirii unei !omi/ii "ari are !omune "en ru mai mul e au ori 3i /au in/ i uiii "u$li!e4 a!ea/ a va #i !om"u/a (in r'un num3r egal (e re"re=en ani ai a!e/ or au ori 3i /au in/ i uii "u$li!e4 (e/emnai in !on(iiile alin0I2D0 Ar 0*% "reve(e urm3 oarele !u "rivire la !omi/iile "ari are: Alin0l ' !omi/iile "ari are /un !on/ul a e la nego!ierea (e !3 re au ori a iile /i in/ i uiile "u$li!e a a!or(urilor !u /in(i!a ele re"re=en a ive ale #un!ionarilor "u$li!i /au !u re"re=en anii a!e/ ora0 Alin02 ' !oni/iile "ari are "ar i!i"a la / a$ilirea ma/urilor (e im$una a ire a a! ivi 3ii au ori a iilor "u$li!e "en ru !are /un !on/ i ui e0 Alin03 K !omi/iile "ari are urm3re/! "ermanen reali=area a!or(urilor / a$ili e in re re"re=en a ive /au re"re=en anii #un!ionarilor "u$li!i !u au ori 3ile /au in/ i uiile "u$li!e0 Alin0) K !omi/ia "ari ara in o!me/ e ra"oar e rime/ riale !u "rivire la re/"e! area "reve(erilor a!or(urilor in!:eia e in !on(iiile legii4 "e !are le !omuni!a !on(u!erii au ori 3ii /au in/ i uiei "u$li!e4 "re!um /i !on(u!erii /in(i!a elor re"re=en a ive ale #un!ionarilor "u$li!i0

SECIUNEA I S#era (e a"li!are a "reve(erilor / a u ului #un!ionarilor "u$li!i


A 7 S a u ul (in %&234 !a /i !o(ul (in %&)+4 "reve(eau !a "rima "ar e /e a"li!a u uror #un!ionarilor "u$li!i !u e8!e"iile ar3 a e in ar 0l (in S a u /i ar 0)& (in !o(4 iar "ar ea a'II'a /e a"li!a #un!ionarilor a(mini/ raiei0 In a!e/ /en/ /e "reve(ea in ar 033 (in S a u !a (i/"o=iiile u uror #un!ionarilor "u$li!i4 a#ara (e magi/ rai4 mem$ri !or"ului (i"loma i! /i !on/ular4 (i(a! i!4 mem$rii u uror Cor"urilor e:ni!e /i (e /"e!iali a e in "rivina !3rora /e menin (i/"o=iiile rela ive (in legile lor organi=a ori!e4 "re!um /i #un!ionarilor Cor"urilor legiui oare a !3ror organi=are e/ e / a$ili a (e regulamen ul in erior al #ie!3rui Cor" legiui or0 Ar 0)1 (in !o(ul (in %&)+ e/ e mai !lar4 "rev3=7n( !a (i/"o=iiile !u"rin/e in "ar ea a'II'a C /e a"li!a #un!ionarilor a(mini/ ra ivi (e la oa e a(mini/ raiile "u$li!e (e / a 4 9u(e4 !omuna4 regii "u$li!e (e ori!e #el? a(mini/ raiile !omer!iale4 (ire!ii /"e!iale4 in/ i u e /"e!i#i!e /au (e !er!e are4 Camerele "ro#e/ionale4 Servi!iile A(un3rilor legiui oare /i in general ori!3rui /ervi!iu "u$li! "re!um /i #un!ionarilor (e /"e!iali a e !are nu #a! "ar e (in !or"urile !on/ i ui e (in legi /"e!iale0 C 5in !u"rin/ul Legii nr0 %11A%&&&4 "rivin( S a u ul #un!ionarilor "u$li!i4 re=ul a !a a!e/ /au /e a"li!a numai #un!ionarilor "u$li!i (in organeleAau ori a ile a(mini/ raiei "u$li!e /i (in in/ i uiile "u$li!e /u$or(ona e a!e/ ora !are nu au a"ro$a e "rin lege /"e!iala / a u e "ro"rii0 Po rivi "reve(erilor alin0l4 al ar 0l+% (in legea nr0 %11A%&&& C acest statut se aplica funcionarilor publici din cadrul #reedintei, %amerei -eputailor, 9enatului, %urii de %onturi, %onsiliului Legislativ, (vocatului #oporului si %onsiliului %oncurentei pana la aprobarea statutelor proprii. "

S a u ul #un!ionarilor "u$li!i /e a"li!a #un!ionarilor "u$li!i (in organele a(mini/ raiei "u$li!e !en rale4 /ervi!iile "u$li!e ale mini/ erelor /i !elorlal e organe (e /"e!iali a e ale a(mini/ raiei "u$li!e !en rale (e/!en rali=a e in 9u(ee /i in muni!i"iu Bu!ure; i4 (in "re#e! uri4 (in a"ara ul "ro"riu al Comi/iilor Bu(eene /i (in "rim3riile muni!i"ale4 or3;ene; i /i !omunale4 "re!um /i (in in/ i uiile "u$li!e /u$or(ona e a!e/ ora !are nu au / a u "ro"riu0 In li era ura (e /"e!iali a e (in ara noa/ r3 (in re !ele (oua r3=$oaie mon(iale /'a /u/inu !a / a ul4 9u(eul /au !omuna @n#iinea=3 / a$ilimen e "u$li!e4 a(i!3 a!ele /erv!ii "u$li!e a(mini/ ra ive !are /a r3/"un(3 unei u ili 3i "u$li!e4 a!e/ e / a$ilimen e "u$li!e /a ai$3 "er/onali a e 9uri(i!a4 iar #un!ionarii a!e/ or / a$ilimen e "u$li!e4 /un #un!ionarii "u$li!i%0 In a!ela;i /en/4 (ar a!um #olo/in( noiunea (e regie "u$li!a4 /'a ar3 a !a / a ul4 9u(eul /au !omuna /a i/#a! nevoile (e in ere/ general "rin /ervi!ii "u$li!e !are /un !on(u/e (e #un!ionarii "u$li!i4 iar "en ru "re/ area a!e/ or /ervi!ii !3 re "o"ulaie4 / a ul4 9u(eul /au !omuna in#iin ea=a regii "u$li!e /au regii a(mini/ ra ive20 Regii au onome (e in ere/ "u$li! #ara (eo/e$ire (e #a" ul !a /un (e in ere/ naional4 9u(eean /au !omunal4 e8er!i a a ri$uiile /i !om"e en ele unui /ervi!iu "u$li! !rea (e / a 4 9u(e /au !omuna4 "en ru a /a i/#a!e nevoile lo!ui orilor arii4 9u(eului /au !omunei !are (a!a nu ar #i /a i/#3!u e (e a!e/ e / a$ilimen e "u$li!e4 ar re$ui reali=a e (e /ervi!ii "u$li!e organi=a e /u$ #orma unor (e"ar amen e0 5i/"o=iiile alin0 2 al ar 0 - (in Legea nr0 %11A%&&&4 "o rivi !3rora "personalul din aparatul de lucru al autoritilor si instituiilor publice care efectueaz activiti de secretariat-administrative, protocol, gospodrire, intretinere-reparatii si deservire, este anga at cu contract individual de munca.

A0 Teo(ore/!u4 CTra a (e (re" a(mini/ ra ivC4 "ag0 %&2'%&)0 , P0 Negule/!u4 o"0 !i 4 "ag0 %)-0

#ersoanele care ocupa aceste funcii nu au calitatea de funcionar public si li se aplica legislaia muncii". 5e;i nu /un #un!ionari "u$li!i "rin a! ivi a ea "e !are o (e/#3;oar34 avo!arii /i no arii "u$li!i in(e"line/! un /ervi!iu "u$li! #ie in reali=area "reve(erilor alin0 % al ar 0 2) (in Con/ i uie4 "o rivi !3ruia (re" ul la a"3rare e/ e garan a 4 iar !on#orm alin0 24 in o !ur/ul "ro!e/ul "3rile au (re" ul0/a #ie a/i/ a e (e un avo!a ale/ ori numi (in o#i!iu4 #ie !a in(e"line/! a! e no ariale !are "o rivi ar 0 ) (in Legea No arilor Pu$li!i /i a A! ivi 3ii No ariale nr0 3*A%&&-34 a! ele @n(e"lini e (e no arul "u$li!4 "ur 7n( /igiliul /i /emn3 ura a!e/ uia /un (e au ori a e "u$li!a /i au #oi a "ro$an a "rev3=u a (e lege)0

B )

Pu$li!a a in <oni orul O#i!ial al Rom7niei Par ea I nr0 %%3A2++%0 2alen in I0 Pri/a!aru4 CTra a (e (re" A(mini/ ra iv RomanEC4 #i(i ura Lumina Le84 Bu!ure; i 2++24 "ag0 3**0

BIBLIOGRAFIE

CALINOIU CONSTANTA4 2ER5INAS 204 CTeoria #un!iei "u$li!e !omuni areC4 E(i ura Lumina Bu!ure; i0 IOR6O2AN ANTONIE4 CTra a (e (re" a(mini/ ra ivC4 E(i ura AII Be!L0 <AN5A CORNELIU4 ETra a (e (re" a(mini/ ra ivC4 E(i ura Le8 Bu!ure; i0 <ANTA PANTELI<ON4 CTra a (e (re" a(mini/ ra ivC4 E(i ura Ferme/0 NE6ULESCU P04 CTra a (e (re" a(mini/ ra ivC0 PRISACARU I0 2ALENTIN4 CTra a (e (re" a(mini/ ra iv romanC4 E(i ura Lumina Le8 Bu!ure; i0 TRAILESCU ANTON4 C5re" a(mini/ ra ivC4 e(iia a Ii'a4 E(i ura Pre/a Univer/i ara Romana Timi;oara0 TRAILESCU ANTON4 C5re" a(mini/ ra iv4 Tra a elemen arC4E(i ura AII Be!L0 2ER5INAS 2ER6INIA4 CS a u ul #un!ionarului "u$li!C4 E(i ura Nemira Bu!ure; i0 LE6EA NR0 %11A%&&&4 PRI2IN5 STATUTUL FUNCIONARILOR PUBLICI0 LE6EA A5<INISTRAIEI PUBLICE LOCALE NR0 2%-A2++%0 LE6EA NR0 %*%A2++3 PRI2IN5 UNELE <ASURI PENTRU ASI6URAREA TRANSPARENTEI IN EHERCITAREA 5E<NITMILOR0