Sunteți pe pagina 1din 1

*el > SC PRETTY Str. ?islea LOOK Seaca STYLE nr. jud.

SRL Prahova Adresa Cod :iscal > Sat > RO ?islea, Com. Scorteni &r. de inre<istrare> J.. . &r. $ata .

IMPUTERNICIRE
Subsemnatul .......................................... domiciliat posesor a C.I seria nr. ., eliberat de . , la data de .., cod numeric personal .. n calitate de Administrator al SC PRETTY LOOK STYLE SRL cu sediul in ., jud. Prahova, nmatriculata la ORC sub nr. J..... ........ ....... , av!nd RO ............................... mputernicesc prin pre"enta pe R#$%CA&% 'I&A domiciliat n P(OI)S*I, str.+)R,)I nr. - posesor a C.I seria P. nr. /00102 eliberat de SPC()P P(OI)S*I la data de 2345/425/3 cod numeric personal 267/221213518 pentru a m9 repre"enta n :a;a oric9ror persoane :i"ice si juridice, precum si n :ata autorit9;ilor publice si judec9toresti n vederea sus;inerii si ap9r9rii drepturilor si intereselor mele, put!nd lua, dupa libera sa apreciere, orice m9suri n le<atur9 cu ndeplinirea tuturor actelor de administrare, conservare si dispo"i;ie, privind activitatea :irmei, s9 pl9teasc9 orice sum9 de bani datorat9, at!t ca impo"ite si ta=e, c!t si cu orice alt titlu.

Administrator