Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICA DE INSTRUIRE PERIODICA IN DOMENIUL

SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SSM lunara


Programare
instruire
Documente utilizate pentru instruire
IANUARIE
2014
- Legea 319/2006 cap.I,II,III, IV,V- obligatii angajator/lucratori
- Regulament intern ; Evaluare riscuri ; Plan prevenire si protectie; Decizii
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - igiena muncii; #$% nr. &&/'((( alimentatia !e protectie
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Reguli pentru )umat
- IPSS - acor!are prim ajutor *arsuri, into+icatii, !egeraturi, -nuntare ..'
FEBRUARIE
2014
- () 10*1/2006 - manipularea manuala a maselor;Riscuri !e a)ectiuni !orsolombare
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - prev. electrocutare; /, IPSS 0 lucru la inaltime
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Plan actiune in caz !e pericol grav si iminent
- IPSS - acor!are prim ajutor *electrocutari; transport raniti,; -nuntare ..'
MARTIE
2014
- () nr+ 1+091/2006 cerin1ele minime !e securitate 2i s3n3tate pentru locul !e munca
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - acor!are / utilizare EIP; 4ormativ intern )irma
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Reguli pentru )umat
- IPSS - acor!are prim ajutor *rani, )racturi, "emoragii,; -nuntare ..'
APRILIE
2014
- Legea 319/2006- cap.IV- acci!ente !e munca bolile pro)esionale
- 5onsecinte necunoastere / nerespectare legislatie SS
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - igiena muncii; #$% nr. &&/'((( alimentatia !e protectie
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Reguli pentru )umat
- IPSS - acor!are prim ajutor *arsuri, into+icatii, !egeraturi, -nuntare ..'
MAI
2014
- () nr+ 9,1/2006 cerin1ele minime pentru semnalizarea !e securitate 2i/sau !e
s3n3tate la locul !e munc3
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - prev. electrocutare; /, IPSS 0 lucru la inaltime
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Plan actiune in caz !e pericol grav si iminent
- IPSS - acor!are prim ajutor *electrocutari; transport raniti,; -nuntare ..'
IUNIE
2014
- () 10-./2006 cerin1ele minime ptr.utilizarea EIP
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - acor!are / utilizare EIP; 4ormativ intern )irma
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Reguli pentru )umat
- IPSS - acor!are prim ajutor *rani, )racturi, "emoragii,; -nuntare ..'
S.C. LEGIO S.R.L. Ploiesti A!r%/a01
A&'#n#0ra0%r
CHELBA ION
Programare
instruire
Documente utilizate pentru instruire
IULIE
2014
- Legea 319/2006 cap.I,II,III, IV,V- obligatii angajator/lucratori
Regulament intern ; Evaluare riscuri ; Plan prevenire si protectie; Decizii
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - igiena muncii; #$% nr. &&/'((( alimentatia !e protectie
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Reguli pentru )umat
- IPSS - acor!are prim ajutor *arsuri, into+icatii, canicula, -nuntare ..'
AUGUST
2014
- () 10*1/2006 - manipularea manuala a maselor;Riscuri !e a)ectiuni !orsolombare
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / /, con!ucere autove"icule pe !rumurile publice
- IPSS - prev. electrocutare; /, IPSS 0 lucru la inaltime
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Plan actiune in caz !e pericol grav si iminent
- IPSS - acor!are prim ajutor *electrocutari; transport raniti,; -nuntare ..'
SEPTEMBRIE
2014
- () nr+ 1+091/2006 cerin1ele minime !e securitate 2i s3n3tate pentru locul !e munca
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - acor!are / utilizare EIP; 4ormativ intern )irma
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Reguli pentru )umat
- IPSS - acor!are prim ajutor *rani, )racturi, "emoragii,; -nuntare ..'
OCTOMBRIE
2014
- Legea 319/2006- cap.IV- acci!ente !e munca bolile pro)esionale
- 5onsecinte necunoastere / nerespectare legislatie SS
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - igiena muncii; #$% nr. &&/'((( alimentatia !e protectie
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Reguli pentru )umat
- IPSS - acor!are prim ajutor *arsuri, into+icatii, -nuntare ..'
NOIEMBRIE
2014
- () nr+ 9,1/2006 cerin1ele minime pentru semnalizarea !e securitate 2i/sau !e
s3n3tate la locul !e munc3
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - prev. electrocutare; /, IPSS 0 lucru la inaltime
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Plan actiune in caz !e pericol grav si iminent
- IPSS - acor!are prim ajutor *electrocutari; transport raniti,; -nuntare ..'
DECEMBRIE
2014
- () 10-./2006 cerin1ele minime ptr.utilizarea EIP
- IPSSM !e"#$#"e l%"ulu# &e 'un"a / 'eer#e
- IPSS - acor!are / utilizare EIP; 4ormativ intern )irma
- IPSS - prevenire acc. !e traseu / con!ucerea autove"iculelor pe !rumurile publice
- IPSS - PSI; )olosire stingatoare; Reguli pentru )umat
- IPSS - acor!are prim ajutor *rani, )racturi, "emoragii,; -nuntare ..'
Nota : Prezenta instruire se face periodic la toti lucratorii, conform deciziei conducerii societatii, durata
minima de instruire va fi de minim 2 ore. Conducatorul locului de munca / administratorul societatii poate decide
oricand daca este nevoie de o instruire suplimentara fata de cea prezenta.
IPSSM notate cu *se prelucreaza numai angajatilor care conduc sutovehiculele firmei sau lucreaza
la inaltime sau care au atributii in acest sens, dupa caz.
Intocmit SC ALTIB PREST SRL
Ploiesti
Serv. Extern Prevenire si
Protectie
Raducanu Gina