Sunteți pe pagina 1din 40

640

Prt fix
Procent total
Venit afferent in CPP
Venit an crt
Costuri = cheltuieli in CPP
profit
Cost total estimat
Depreciere estimata

2003
6.000
30%

2004
6.000
10.000
(1300+ 1160) / 3800/10.600
4040=61%
=36%
30% x6000=1800
61% x 6000=
36% x10.000
3660
= 3600
1800 3660-1800 =
3.600
1860
1.300 1.160
3.800
500 700
3.900
1300+1160+
3800+6800=
1580 =4040
10.600
10600-10000
= 600

Al doilea contract este un contract in pierdere, unde valoarea venitului este inferioara cheltuielilor
estimate.
Aceasta conduce la recunoasterea unei ajustari pentru depreciere a imobilizarii, pentru a o adduce
la valoarea recuperabila, adica pretul de vanzare.
Lucrari in curs de executie contract 1- 1300 + 1160 =2460 activ in curs
Lucrari in curs de executie contract 2- 3800 activ in curs
depreciere activ
600
Activ net
in curs
3.200
Creanta neincasata beneficiar 1 3300-3000= 300
Scaderea valorii activelor = depreciere = cheltuiala = pierdere
Valoarea recuperabila mai mica cu 600 decat valoarea de cost, rezulta ajustare necesara.
Inseamna ca cheltui mai mult cu 600 decat urmeaza sa incase, echivalent cu o reducere a
beneficiilor economice.
641.
Val. Intrare = 20.000
durata viata -= 5 ani
amortizare liniara
imp.
50% - I an
50% - 2-5 ani
rata impozitare 30%
Var I.
Amortizare contabila liniara
Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/5 = 4.000/ an
681 = 281 4.000 anual
Cheltuiala deductibila fiscal
50% x 20.000 = 10.000 anul I
10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5
An 1

An 2

An 3

An4

An 5

Valoare contabila sfarsit an


Valoare fiscala sfarsit an
Diferenta temporara
Datorie totala imp amanat dif
x 30%
Datorie initiala imp amanat
Cheltuiala curenta (venit)
Amortizare contabila
Amortizare fiscala

16.000
10.000
6.000
1.800

12.000
7.500
4.500
1.350

8.000
5.000
3.000
900

4.000
2.500
1.500
450

0
0
0
0

1800

1350

900

450

1800
4.000
2.500

(450)
4.000
2.500

(450)
4.000
2.500

(450)
4.000
2.500

(450)
4.000
2.500

An I La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 10.000


Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 10.000
An II La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
An III La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
An IV La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
An V La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
AnVI La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
Var II.
Amortizare contabila accelerata
Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/2 = 10.000 anul I
681 = 281 10.000 anul I
- 10.000 /4 = 2.500/ an in anii 2-5
681 = 281 2.500 anul I
Cheltuiala deductibila fiscal
- 50% x 20.000 = 10.000 anul I
- 10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5
In aceasta situatie nu exista diferente intre cheltuiala inregistrata in contabilitate si cea deductibila
fiscal.
Prin urmare cheltuiala inregistrata contabil este si cea deductibila fiscal si nu exista ajustari ale
bazei impozabile.
642
Profit inainte de impozitare 40.000
Var I diferentele intre valoarea contabila si cea fiscala sunt ignorate
Profit inainte de impozitare
- 40.000
- Amortizare contabila
- 4.000
- Amortizare recunoscuta fiscal
- 10.000
Profit impozabil (40.000+4.000-10.000)
- 34.000
Impozit pe profit 34.000 x 30%
- 10.200

Profit net
Var II- metoda impozitului amanat
Profit inainte de impozitare
- Amortizare contabila
- Amortizare recunoscuta fiscal

- 23.800
- 40.000
- 4.000
- 10.000

Profit impozabil (40.000+4.000-10.000)


Impozit pe profit 34.000 x 30%
Cheltuiala cu impozitul amanat
(691 = 4418
1.800)
Profit net

- 34.000

- 10.200
- 1.800
-

22.000

643
31.10.2004
4418 - sold creditor
3.000.000
31.10.2003
Provin din diferenta amortizare si
provizioane de amortizare
In 2004
Amortizare
36.000.000
Provizioane de amortizare
41.600.000
Impozit pe profit curent 9.400.000
Rata de impunere 30%
Rezultate
Impozit/ profit =baza impozabila x 30%
Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333
Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30%
Diferenta temporara (Valoarea fiscala valoarea contabila )
la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000
In 2004 Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003) Amortizare
= Valoarea fiscala initiala 36.000.000
- Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003)
Provizioane de amortizare
= Valoarea contabila initiala 41.600.000
Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an- Valoarea contabila
sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala 36.000.000- (Valoarea contabila initiala
41.600.000)= (Valoarea fiscala initiala- Valoarea contabila initiala) (la 31.10.2003)
36.000.000 +41.600.000 =
10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000
Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000
Diferenta de inregistrat in anul in curs 4.680.000 3.000.000 =1.680.000
Rezultatul contabil este rezultatul fiscal diferenta temporara aferenta anului 2004
=31.333.333 5.600.000 =25.733.333
An 200
Diferenta temporara totala
15.600.000
Creanta totala impozit amanat
4.680.000
Creanta initiala imp amanat
3.000.000
Venit curent

1.680.000

Baza impozabila
Impozit pe profit curent
Venit cu impozitul pe profit amanat

31.333.333
9.400.000
1.680.000

4412 = 791 1.680.000


Rezultate
Impozit/ profit =baza impozabila x 30%
Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333
Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30%
Diferenta temporara (Valoarea fiscala valoarea contabila )
la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000
In 2004 Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003) Amortizare
= Valoarea fiscala initiala 36.000.000
- Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003)
Provizioane de amortizare
= Valoarea contabila initiala 41.600.000
Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an- Valoarea contabila
sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala 36.000.000- (Valoarea contabila initiala
41.600.000)= (Valoarea fiscala initiala- Valoarea contabila initiala) (la 31.10.2003)
36.000.000 +41.600.000 =
10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000
Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000
Diferenta de inregistrat in anul in curs 4.680.000 3.000.000 =1.680.000
An 200
Diferenta temporara totala
15.600.000
Creanta totala impozit amanat
4.680.000
Creanta initiala imp amanat
3.000.000
Venit curent
Baza impozabila
Impozit pe profit curent
Venit cu impozitul pe profit amanat in
anul 2004
4412 = 791 1.680.000
Nota 10- la situatiile financiare

1.680.000
31.333.333
9.400.000
1.680.000

Informaii referitoare la impozitul pe profit:


Reconcilierea dintre rezultatul exerciiului i rezultatul fiscal, aa cum este prezentat n
declaraia de impozit;
Rezultatul fiscal prezentat in declaratia de impozit este 31.333.333 u.m.
Rezultatul fiscal este egal cu rezultatul contabil + amortizarea contabila (41.600.000)amortizarea fiscala (36.000.000).
Impozit aferent rezultatului fiscal 31.333.333 x 30% =9.400.000
Cheltuiala inregistrata in contabilitate cu impozitul pe profit 9.400.000
Impozit pe profit datorat bugetului 9.400.000
Rezultatul contabil determinat ca diferenta intre toate veniturile si toate cheltuielile
inregistrate in contabilitate =25.733.333
Impozit aferent rezultatului contabil 25.733.333 x 30% =7.720.000

Diferenta dintra rezultatul contabil si cel fiscal este rezultatul unei amortizari fiscale pentru
imobilizari diferite de cea contabila. Astfel, la determinarea rezultatului contabil s-a tinut
cont de amortizarea contabila in suma de 41.600.000 u.m.. La determinarea rezultatului
fiscal s-a avut in vedere cheltuiala cu amortizarea deductibila fiscal in suma de
36.000.000.

Diferenta intre impozitul aferent rezultatului contabil si cel aferent rezultatului fiscal =
9400000-7720000= 1.680.000 corecteaza suma inregistrata in cheltuiala cu impozitul pe
profit, prin inregistrarea unei creante cu impozitul amanat si a unui venit.

Impozitul pe profit rmas de plat este cel fiscal si anume 9.400.000

644.
Emisiune 400.000 actiuni

- pret 6 2008
1.100.000

01.07.2008

Profit net atribuibil


actionarilor comuni pt anul
incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie
2.000.000
Calcul medie ponderata a nr. de actiuni in circulatie
1.600.000 x 6/12 + 2.000.000 x 6/12 = 1.800.000
rezultatul pe actiune
EPS = PROFIT NET/ MEDIE PONDERATA ACTIUNI
EPS2007 = 920.000/1.600.000 = 0.575
EPS 2008 = 1.100.000/ 1.800.000 = 0.611

2007
920.000
1.600.000

645. Emisiune gratuita 1 actiune noua la 5 actiuni existente. La 01.07.2008


Profit net atribuibil
actionarilor comuni pt anul
incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie

2008
550.000

2007
460.000

1.200.000

1.000.000

Nr. actiuni emise 1.000.000 / 5 = 200.000


Nr. actiuni de luat in calcul = 1.200.000
EPS 2007 = 460.000/1.200.000 = 0.383
EPS 2008 = 550.000/1.200.000 = 0.458
646
DS la 01.07.2008 2 actiuni noi la 4 actiuni vechi
P emisiune = 3
Pret inainte de emisiune = 6
2008
Profit net atribuibil
550.000
actionarilor comuni pt anul
incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie
1.500.000
Nr. actiuni nou emise 1.000.000/2 =500.000
Fm = Pret inainte de emisiune/ Valoare teoretica dupa emisiune

2007
460.000
1.000.000

Valoare teoretica =(1.000.000 x 6 +500.000 x 3)/1.500.000= 7.500.000/1.500.000=5


Fm =6/5 =1.2
EPS 2007 = 460.000/1.000.000 x 1.2 =0.383
EPS 2008 = 550.000/(1.000.000 x1.2 x 6/12 + 1.500.000 x 6/12) =550.000/1.350.000 = 0.407
647
Nr. actiuni = 8.000.000
Val nominala = 0.25
Val justa
=1
01.01.2002 DS in procent de = 2.000.000 actiuni noi
P emisiune = 0.50
Rezultate:
2001
2002
Profit net dupa impozitare
800.000
850.000
Emisiunea este la data de 01.01.2002, deci va fi inclus in calculul nr. de actiuni in circulatie, de la
inceputul anului.
RPA 2002 = 850.000/10.000.000 =0.085
648
- 01.04.2001 obligatiuni convertibile val. Tot. 2.500.000
dobanda de 8%/ an Dobanda totala = 2.500.000 x 8% =200.000
1 obligatiune cu val nom. 100 = (Nr. total obligatiuni = 2.500.000/100=25.000)
la 20.06.2009:
- 31.12.2006 248 actiuni
- 30.12.2007 240 actiuni
- 31.12.2008 230 actiuni
- 31.12.2009 220 actiuni
Capital social
- 1.000.000 in actiuni preferentiale- 1u.m./actiune dividend 10% - 2.000.000 in actiuni comune a 0.25 u.m / actiune = 8.000.000 actiuni
- rata impozit 45%
- rezultate
2002
2001
Profit inaintea dobanzii si
2200000
1983636
impozit
Dobanda 8%
(200.000)
(150.000)
Profit inainte de impozit
2.000.000
1.833.636
Impozit pe profit 45%
(900.000)
(825.136)
Profit net
1.100.000
1.008.500
RPA baza si diluat
In cursul anilor 2001 si 2002, detinatorii de obligatiuni nu si-au exercitat dreptul de conversie
(deoarece s-a inregistrat dobanda aferenta obligatiunilor emise).
Daca detinatorii de obligatiuni si-ar fi exercitat optiunea, efectele asupra rezultatului ar fi fost:
2002
2001
Profit inaintea dobanzii si
2200000
1983636
impozit
Dobanda 8%
0
0
Profit inainte de impozit
2.200.000
1.983.636
Impozit pe profit 45%
(990.000)
(892.636)

Profit net
1.210.000
- asupra rezultatului : nu mai aveam cheltuiala cu dobanda
impozitul pe profit ar fi fost mai mare cu Dob x 45%
Diferenta neta 2001 150.000 x (1-0.45) = 82.500
2002 200.000 x (1- 0.45) =110.000
Nr. de actiuni comune care s-ar emite 25.000 x 248 = 6.200.000
In 2001- media ponderata a nr. de actiuni = 8.000.000x 3/12 +14.200.000*9/12 =
In 2002 nr. actiuni 8.000.000+6.200.000 =14.200.000
Calcul rezultat pe actiune de baza
Indicator
2002
2001

1.091.000

Profit net raportat


Dividende preferentiale 10%
Rezultat atribuibil actionarilor comuni
Nr. actiuni comune in circulatie
RPA de baza

1.100.000
110.000
990.000
8.000.000
0.12375

1.008.500
100.850
907.650
8.000.000
0.11345

Profit net ajustat


Dividende preferentiale
Rezultat atribuibil actionarilor comuni
Nr actiuni
RPA diluat

1.210.000
121.000
990.000
14.200.000
990.000/14.200.000
=0.0697

1.091.000
109.100
907.650
12.650.000
0.071

RPA diluat :
2001 0.071 < RPA de baza 0.11345
2002 0.0697< RPA de baza 0.12375
Inseamna ca obligatiunile sunt instrumente financiare potentiale diluante.
649.
Profit net 2001
2.400.000
Media ponderata actiuni comune in circulatie
1.000.000
In 2001
actiuni
Valoarea justa medie pentru o actiune ordinara in
40
2001
Media ponderata actiuni comune cu optiuni
200.000
In 2001
actiuni
Pret de exercitare a actiunii cu optiuni pentru
30
2001
RPA de baza = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie =
= 2.400.000/ 1.000.000 =2.4
Valoarea justa medie = 40
Pret de exercitiu actiuni cu optiuni = 30
Pex < V justa , inseamna ca sunt actiuni comune potentiale diluante
Actiunile cu optiuni sunt compuse din doua emisiuni
- o emisiune de actiuni la valoarea justa 30 x 200.000/40 =150.000 actiuni emise la
valoarea justa, de piata. (200.000 actiuni la pret de 30 = 150.000 actiuni la V justa de 40) Acestea
nu sunt incluse in calcul. Nu sunt diluante; si
-o emisiune de actiuni gratuite 200.000 150.000 = 50.000 actiuni emise gratuit. Aceste
actiuni sunt incluse in calculul RPA diluat. Nu afecteaza rezultatul.
RPA diluat = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie + actiuni emise gratuit

2.400.000/ 1.000.000+ 50.000=2.285 < RPA de baza (2.4)


650.
01.01.2006 Fabricant ALFA masini
Comerciant BETA
BETA plateste - rata fixa
asigurarea
- intretinerea masinilor
la vanzare plateste pret de fabrica
masinile nevandute timp de 6 luni trebuie cumparate de BETA la pretul de fabrica.
La data bilantului
Vnzri ctre intermediari,cum ar fi distribuitori,comercianti si altii.Veniturile din
astfel de vnzri se recunosc,n general,dup transferul riscurilor si avantajelor ce
decurg din proprietatea asupra bunurilor.Totu si,n cazul n care cumprtorul
actioneaz, n fond, ca agent al vnztorului,tranzactia se va trata similar cu o vnzare
n consignatie.
Inregistrari contabile consignatie
8038 Alte valori in afara bilantului
plata ratei:
%
=
401
612
613
628
401

- valoarea la pret de fabrica a masinilor

5121

651. X vinde lui Z o cladire pt


1.000.000
valoarea de piata a cladirii este de 2.000.000
X poate rascumpara proprietatea in orice moment in urmatorii trei ani
Pret 1.000.000 plus
Suma adaugata trimestrial in functie de rata de imprumut banca +2%
Contracte de vnzare si rscumprare, prin care vnztorul fie se angajeaz s cumpere
napoi aceleasi bunuri la o dat ulterioar,fie are o optiune call de rscumprare.
Pentru un contract de vnzare si rscumprare privind un activ, altul dect un activ financiar,
termenii ntelegerii trebuie analizati pentru a stabili dac,n esent, vnztorul a transferat
riscurile si avantajele dreptului de proprietate cumprtorului si, deci, dac se recunoaste
venitul.
Tranzactii:
1. Vanzare de imobil la pret de 1.000.000
2. Primire optiune de cumparare inapoi a aceluiasi imobil la pret variabil 1.000.000 + o suma/
trimestru.
1.
411
=
758
1.000.000
5121
=
411
1.000.000
%

213

2.000.000

658
1.000.000
Activ de optiune de cumparare 1.000.000
(508)
2.
La fiecare trimestru, pretul de achizitie al imobilului creste cu suma adaugata trimestrial (daca
este 2%)
Dupa primul trimestru pretul de achizitie creste la 1.000.000+ 2% x1.000.000 =1.020.000
Pierderea de valoare a optiunii este de 1.020.000 1.000.000 = 20.000
Cheltuiala
=
Activ de optiune call (508)
20.000
658
Operatiunea de evaluare si inregistrare a reducerilor valorii optiunilor se efectueaza cel putin la
fiecare sfarsit de an si se inregistreaza in mod similar.
652
transfer titluri de creanta
ALFA transfera lui BETA. ALFA incaseaza 90% din totalul net al creantelor Mai are dreptul la o
suma viitoare, valoarea acesteia depinde de momentul platii creantelor.
La 31.12.2006 factura de 10.000.000, mai putin o creanta incerta de 300.000
ALFA
Cesiune creante:
461
= 758
9.000.000 (90% din valoarea nominala)
5121
=
461
Scoatere din evidenta creante la val. de 10.000.000
658
= 411
10.000.000
Provizion pentru creanta incerta
681
=
491
300.000
4118
=
4111
300.000
.
La stabilirea momentului n care un element satisface definitia activelor,datoriilor sau
capitalurilor proprii,trebuie acordat atentie fondului si realittii economice a acestuia, si nu
numai formei sale juridice.
Activele
Definitie
Un activ reprezint o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente
trecute si de la care se a steapt s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate.
Beneficiile economice viitoare ncorporate n active reprezint potentialul de a
contribui, direct sau indirect,la fluxul de trezorerie si echivalentele de trezorerie ctre
entitate.
Acest potential poate fi unul productiv,fiind parte a activittilor de exploatare ale entittii.
De asemenea,se poate transforma n trezorerie sau echivalente de trezorerie sau poate avea
capacitatea de a reduce ie sirile de lichiditti,cum ar fi un proces alternativ
de productie care mic soreaz costurile.
Multe active,de exemplu,creantele si propriettile imobiliare sunt asociate cu drepturi
legale,inclusiv cu dreptul de proprietate.
Dreptul de proprietate nu este esential pentru determinarea existentei unui activ. Desi capacitatea
unei entitti de a controla beneficiile este de obicei rezultatul drepturilor legale,un element poate
satisface definitia unui activ chiar si fr a exista un control legal.
Activele unei entitti rezult din tranzactii sau alte evenimente anterioare.n mod normal,
entittile obtin activele prin cumprarea sau producerea acestora,dar si alte tranzactii

Recunoasterea activelor
Un activ este recunoscut n bilant n momentul n care este probabil realizarea unui
beneficiu economic viitor de ctre entitate si activul are un cost sau o valoare care
poate fi evaluat()n mod credibil.
Un activ nu este recunoscut n bilant atunci cnd este improbabil ca ie sirea de numerar
s genereze beneficii economice pentru entitate n perioadele viitoare.n schimb,o astfel
de tranzactie va avea ca efect recunoa sterea unei cheltuieli n contul de profit si
pierdere.Acest tratament nu nseamn c scopul pentru care s-au efectuat cheltuielile a
fost altul dect obtinerea unui beneficiu economic pentru entitate sau c managementul
a fost deficitar.Singura implicatie este aceea c posibilitatea obtinerii de avantaje
economice ntr-o perioad contabil ulterioar este insuficient pentru a justifica
recunoa sterea unui activ.
Datoriile
O datorie reprezint o obligatie actual a entittii ce decurge din evenimente trecute si
prin decontarea creia se asteapt s rezulte o iesire de resurse care ncorporeaz beneficii
economice.
O caracteristic esential a unei datorii este faptul c entitatea are o obligatie actual. O
obligatie reprezint un angajament sau o responsabilitate de a actiona ntr-un anumit fel.
Legea poate impune entittii s-si respecte obligatiile,ca o consecint a unui contract sau
a unei cerinte legale.Acesta este cazul n mod normal,de exemplu,cu sumele ce trebuie pltite
pentru bunuri si servicii primite.De asemenea,obligatiile apar si din activitatea normal, din
dorinta de a mentine bune relatii de afaceri sau de a se comporta
ntr-o manier echitabil.
Trebuie fcut distinctia ntre o obligatie actual si un angajament viitor. Decizia
conducerii unei entitti de a achizitiona active n viitor nu reprezint, prin ea nssi, o obligatie
prezent.n mod normal,obligatia apare numai n momentul livrrii activului sau n momentul n
care entitatea are un acord irevocabil de cumprare a activului. n cazul din urm, natura
irevocabil a acordului nseamn c urmrile economice ale neonorrii obligatiei, de exemplu, din
cauza existentei unei penalizri substantiale aduc entitatea aproape n imposibilitatea de a
mpiedica fluxul resurselor ctre o alt parte.
Stingerea unei obligatii prezente implic, de obicei,renuntarea entittii la anumite resurse
care ncorporeaz beneficii economice,n scopul satisfacerii cererilor celeilalte prti.
Stingerea unei obligatii prezente se poate face n mai multe moduri, de exemplu, prin:
(a) plata n numerar;
(b) transferul altor active;
(c) prestarea de servicii;
(d) nlocuirea respectivei obligatii cu o alt obligatie;sau
(e) transformarea obligatiei n capitaluri proprii.
O obligatie poate fi stins si prin alte mijloace,cum ar fi renuntarea de ctre creditor la
drepturile sale.
Recunoasterea datoriilor
O datorie este recunoscut n bilant atunci cnd este probabil c o iesire de resurse,
purttoare de beneficii economice,va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si cnd
valoarea la care se va realiza aceast decontare poate fi evaluat n mod credibil.
n practic, obligatiile rezultate din contracte a cror neexecutare partial sau total este
echilibrat de o parte si de cealalt (de exemplu, datoriile pentru stocuri comandate, dar neprimite
nc) nu sunt,n general, recunoscute ca datorii n situatiile financiare.
Totusi, astfel de obligatii pot corespunde definitiei datoriilor si, n cazul n care criteriile
de recunoastere sunt ndeplinite n respectivele circumstante,acestea pot fi recunoscute.

n astfel de circumstante, recunoa sterea datoriilor implic si recunoa sterea activelor sau
cheltuielilor aferente.
Active
Un activ este recunoscut n bilant n momentul n care este probabil realizarea unui
beneficiu economic viitor de ctre entitate si activul are un cost sau o valoare care
poate fi evaluat()n mod credibil.
Clauza penalitatilor este cea care defineste modul de transmitere a riscurilor si
beneficiilor.
Penalitatile foarte mari, conduc la ideea ca societatea nu isi va permite sa comande un
numar de masini mai mare decat stie din experienta anterioara ca poate vinde. Daca le returneaza
in mai putin de trei luni plateste o penalizare de 50% din pretul masinilor, ceea ce inseamna o
pierdere f. mare.
Este putin probabil sa le returneze atat de repede si sa piarda aceasta suma. Daca le va
tine in continuare, la 4 luni deja penalitatea de returnare este de 75%, iar peste 4 luni 100%.
Adica plateste masinile la pretul intreg (100%) si le returneaza. Ar fi o decizie total neeconomica,
daca tot le plateste le cumpara pentru el.
Astfel:
1. Nu trebuie sa comande mai multe masini decat stie ca poate vinde.
2. Analizand optiunile pe care le are, este foarte probabil sa raman cu masinile,
posibilitatea de returnare este foarte mica.
3. Societatea va recunoaste activele si datoriile aferente acestor active ca fiind suma pe
care o plateste normal la achizitionare
4. Majorarea de 1% pentru fiecare luna de detinere, este de fapt o penalizare, o dobanda
perceputa de vanzator.
Operatii:
Activ
=
Datorie (cost)
Cheltuiala cu penalitati = Datorie
(1% x cost) (operatiune efectuata lunar, pana la
vanzarea masinilor)
Decizia conducerii unei entitti de a achizitiona active n viitor nu reprezint, prin ea
nssi, o obligatie prezent. n mod normal,obligatia apare numai n momentul livrrii activului
sau n momentul n care entitatea are un acord irevocabil de cumprare a activului. n cazul
din urm, natura irevocabil a acordului nseamn c urmrile economice ale neonorrii
obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizri substantiale aduc entitatea aproape n
imposibilitatea de a mpiedica fluxul resurselor ctre o alt parte.
653.
specificare
Active non-curente
Investitie in S
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului
Datorii curente
Total
Ajustari in vederea consolidarii
P detine 100% din S

P
120
100
80
300
200
60

S
80

40
300

60
160

ajustari
- 100 de la P

80
160
100

- 100 de la S

consolidat
200
0
160
360
200
60
100
360

Capital social la lui S cu titlurile lui P 100

654
SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului
Datorii curente
Total

P
120
100
80
300
200
60

S
80

40
300

60
160

ajustari
- 100 de la P

80
160
100

- 100 de la S

consolidat
200
0
160
360
200
60
100
360

P detine 100% din S la cost de 120.000


Pret de achizitie
120.000
Capitaluri proprii achizitionate 100.000
Fond comercial
20.000
La achizitie P a avut:
%
=
Numerar 120.000
Titluri
100.000
Fond comercial
20.000
In activele non- curente este inclus si fondul comercial.
Coloana consolidat = P +S + ajustari (cu minus sau cu plus)
655
Specificare
Active non-curente
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului
Datorii curente
Total

Sume
40.000
10.000
50.000
36.000
14.000
50.000

PQ achizitioneaza 100% din capitalul lui ST platind de 20.000. Valoarea de piata a unei actiuni
este de 3.2.
Valoarea justa a activelor non curente este de 48.000
Fondul comercial = Valoarea platita valoarea justa a activului net
Valoarea justa a activului net =Activ Datorii = (48.000 +10.000) 14.000 =44.000
Fond comercial 20.000 44.000 =-24.000
Fond comercial negativ de 24.000
Achizitia de titluri:
261=
%
44.000
5121
20.000
2078
24.000

Fondul comercial negativ se amortizeaza pe seama veniturilor si apare de regula numai la


consolidare.
656
Specificare
Active non-curente val. Justa 60.000
Creante amanate
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea profitului
Datorii curente
Total

Sume
50.000
12.000
18.000
80.000
60.000
20.000
80.000

Achizitie 100%
Pret platit 80.000
Fondul comercial = pret platit valoarea justa activelor nete
Activul net la valoarea justa (60.000+12.000+18.000= activ)- (20.000= datorii) = 70.000
Fd. Comercial = 80.000-70.000 = 10.000
657
31.12.2004
SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului
Datorii curente
Total

P
100
140
60
300
200
60

S
80

40
300

20
160

80
160
100
40

P achizitioneaza 100% din S la 30.06.2004. Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei
era de 30.
La data achizitiei:
Activul net al lui S = Capitaluri proprii = 100+ 30= 130
Achizitia la 140
Fd. Comercial = 140-130 =10
658.
SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea

P
100
140
60
300
200
60

S
80
80
160
100
40

profitului
Datorii curente
40
20
Total
300
160
P achizitioneaza 80% din S la 30.06.2004.
Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei era de 30.000. Inseamna ca si activele erau
cu 10.000 mai mici.
80000 actiuni la 1u.m. / actiune
- S are 100.000 u.m. a 1 u.m./ actiune, inseamna 100.000 actiuni
Fond comercial la achizitie
- Valoare justa activ net = capitaluri proprii = 100+30 =130
- Valoarea achizitionata 80% x 130 = 104
- Fond comercial = 140 104 = 36
Bilant consolidat la 30.06.2004 (cu activ curent si rezultat mai mici cu 10 fata de cele de mai
sus)
SPECIFICARE
P
S
ajustari
consolidat
Active non-curente
100
80
0
180
Investitie in S
140
- 140
0
Fond comercial
+36
36
Active curente
60
70
0
130
Total
300
150
346
Capital social
200
100
-80
200
-20
Rezultat dupa impozitarea profitului
60
30
-24
60
-6
Datorii curente
40
20
0
60
Interes minoritar
+20
26
+6
Total
300
150
346
Ajustari:
- investitia in S la valoarea de 140 se elimina cu:
- capital social la S 80% x 100 =80
- rezultat la data achizitiei 80% x 30 =24
- genereaza fond comercial de 36
80
Capital social S
= titluri
140
24 Rezultat reportat
36 Fond comercial
Este pus in evidenta Interesul minoritar :
20% x (cap social + rezultat) = 20% x 130= 26
Interes minoritar rezulta din eliminarea:
capital social la S 20% x 100 =20
- rezultat la data achizitiei 20% x 30 =6
659
SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Total

P
212.000
54.000
266.000

S
69.000
69.000

Capital social
200.000
40.000
Rezultat dupa impozitarea profitului
44.000
13.000
Datorii curente
22.000
16.000
Total
266.000
69.000
P achizitioneaza 100% din S la 01.01.2004
Rezultat la data achizitiei - 12.000
1. Fond comercial
Capitaluri proprii la data achizitiei:
Capital social + rezultat la data achizitiei = 40.000+12.000 = 52.000
Pret achizitie = 54.000
Fond comercial = 54.000 52.000 =2.000
2. ajustari
- investitia in S la valoarea de 54.000 se elimina cu:
- capital social la S 40.000
- rezultat la data achizitiei - 12.000
- genereaza fond comercial de 2.000
40.000
Capital social S
= titluri
54.000
12.000
Rezultat reportat
2.000
Fond comercial
Bilant consolidat la 31.12.2004
SPECIFICARE
P
S
ajustari
Active non-curente
212.000
69.000
0
Investitie in S
54.000
- 54.000
Fond comercial
+2.000
Total
266.000
69.000
Capital social
200.000
40.000
-40.000
Rezultat dupa impozitarea profitului
44.000
13.000
-12.000
Datorii curente
22.000
16.000
0
Total
266.000
69.000

consolidat
281.000
0
2.000
283.000
200.000
45.000
38.000
283.000

660
SPECIFICARE
P
S
Active non-curente
212.000
69.000
Investitie in S
54.000
Total
266.000
69.000
Capital social
200.000
40.000
Rezultat dupa impozitarea profitului
44.000
13.000
Datorii curente
22.000
16.000
Total
266.000
69.000
P a achizitionat 8.000 actiuni, adica 20%
Consolidarea se face prin metoda punerii in echivalenta.
Titluri la data achizitiei = 54.000
Fond comecial = 54.000 20% x 53.000 =43.400
La data de 31.12.2004
Capital social S (20%)

8.000

Rezultat net

2.400

(20%x 12.000)

Capital si rezerve

10.400

Valoarea contabila a titlurilor deinute

(10.400)

Pierderea consolidata

Drepturi asupra rezultatului exerciiului


ntreprinderii S (20% x 1.000)

200

Valoarea actual a titlurilor


%
=
10.600 264
43.600 207
SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Titluri puse in echivalenta
Fond comercial
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea profitului
Datorii curente
Total

10.600
%
263
761
P
212.000
54.000
266.000
200.000
44.000

54.000
200
Ajustari
0
- 54.000
10.600
43.600
200

22.000
266.000

22.000
266.200

661
Activele neamortizate sunt estimate la o valoare sub 10.000.
Deprecierea la S inseamna
Cheltuiala = deprecierea activelor
- 59.000
Rezultat - 12.000 la achizitie
- 1.000 59.000 = -58.000 curent
Fondul comercial este in suma de 43.600.
Ajustari
Capital social S (20%)
Rezultat net

8.000

(20%x 12.000)

2.400

Capital si rezerve

10.400

Valoarea contabila a titlurilor deinute

(10.400)

Pierderea consolidata

Drepturi asupra rezultatului exerciiului


ntreprinderii S (20% x 1.000)

200

Valoarea actual a titlurilor


%
10.600 264

Consolidat
212.000
0
10.600
43.600
266.200
200.000
44.200

10.600
%
263

54.000

43.600 207
761
200
Daca exista un indiciu conform caruia o investitie intr-o intreprindere asociata este depreciata,
pierderea aferenta proportiei detinute este alocata, mai intai, oricarui fond comercial ramas.
Pierderea din depreciere 69.000- 10.000 = 59.000
Din care participatiei detinute, 20% x 59.000 = 11.800
681
=
2907
11.800
Valoarea fondului comercial (43.600 11.800 )= 31.800
Bilan consolidat prin metoda punerii in echivalenta
SPECIFICARE
P
Ajustari
Consolidat
Active non-curente
212.000
0
212.000
Investitie in S
54.000
- 54.000
0
Titluri puse in echivalenta
10.600
10.600
Fond comercial
43.600
31.800
- 11.800
Total
266.000
254.400
Capital social
200.000
200.000
Rezultat dupa impozitarea profitului
44.000
200
32.400
11.800
Datorii curente
Total

22.000
266.000

22.000
254.400

662
SPECIFICARE
P
S
Investitie in S
38000
S cont curent
20.000
Casa si banci
20.000
46.000
ACtive nete diverse
82.000
32.000
Total
160.000
78.000
Capital social
100.000
20.000
Rezultat dupa impozitarea profitului
60.000
40.000
P cont curent
18.000
Total
160.000
78.000
P cumpara 15.000 actiuni in S la 01.01.2004 , profitul in balanta era de 24.000. Diferenta intre
cont curent P 18.000 si S 20.000 , deoarece cecul emis in suma de 2.000 nu a ajuns la P.
Ajustari
P detine 15.000 din20000 adica 75%
1. Inregistrarea la P a cecului care nu a ajuns inca reducerea datoriei lui S
511
=
267
2.000
la P in bilant vom avea la S cont curent 18.000
la casa si banca 22.000
2. Investitia in S la valoarea de 38.000 se elimina cu:
- capital social la
- 20.000 x 75% = 15.000
- rezultat la data achizitiei 24.000 x 75% = 18.000
- genereaza fond comercial de 5.000
15.000
Capital social S
= titluri
38.000
18.000
Rezultat reportat
5.000
Fond comercial
2. Eliminarea creantelor si a datoriilor reciproce

Creanta La P elimina cu datorie la S


18.000
3. Interesul minoritar
25% x 20.000 = 5.000
25% x 24.000 = 6.000
interes in profit curent
25% x (40.000 24.000) =4.000
SPECIFICARE
P
S
Investitie in S
38000
Fond comercial
S cont curent
Casa si banci
ACtive nete diverse
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea profitului

5.000
-18.000

18.000
22.000
82.000
160.000
100.000

46.000
32.000
78.000
20.000

60.000

40.000

P cont curent
Interes minoritar
Interes minoritar in rezultat curent
Total

ajustari
consolidat
- 38.000
0

18.000

-15.000
-5.000
-18.000
-6.000
-4.000
-18.000
+5000
+6.000
+4.000

160.000

78.000

663
SPECIFICARE
P
S
Investitie in S
150.000
Stocuri
24.000
10.000
ACtive nete diverse
166.000
190.000
Total
340.000
200.000
Capital social
100.000
80.000
Rezultat dupa impozitarea profitului
240.000
120.000
Total
340.000
200.000
P achizitioneaza 64.000 actiuni
La data achizitiei profit dupa repartizare erau 100.000.
S vinde lui P pt 160.000 cu adaos de 25%.
La data bilantului la P mai exista marfa in stoc de 10.000
1. Procentaj detinere:
64000/80.000= 80%
2. Fond comercial
Suma platita
150.000 Capital social 80.000 x 80%
64.000
Rezultat
100.000 x 80%
80.000
Fond comercial
6.000
3. Eliminare tranzactii reciproce
Profit inclus in stocurile de 10.000
10.000 /1.25 x 25% = 2000
Are loc reducerea valorii stocurilor de la P cu 2.000, prin inregistrarea unei pierderi
117/ P
=
371/P
2.000

5000
0
68.000
114.000
187.000
100.000
72.000
0
11.000
4.000
187.000

4. Eliminare titluri detinute la S


Investitia in S la valoarea de 150.000 se elimina cu:
- capital social la
- 80.000 x 80% = 64.000
- rezultat la data achizitiei 100.000 x 80% = 80.000
- genereaza fond comercial de 6.000
64.000
Capital social S
titluri
150.000
80.000
Rezultat reportat
6.000
Fond comercial
5. Interesul minoritar
20% x 80.000 = 16.000
20% x 100.000 = 20.000
interes in profit curent
20% x (120.000 100.000) =4.000
SPECIFICARE
P
S
ajustari
consolidat
Investitie in S

150.000

-150000

Fond comercial
Stocuri
ACtive nete diverse
Total
Capital social

24.000
166.000
340.000
100.000

10.000
190.000
200.000
80.000

Rezultat dupa impozitarea profitului

240.000

120.000

Interes minoritar
Interes minoritar in rezultat curent
Total

340.000

+6.000
-2.000
0
-64.000
-16.000
-80.000
-2.000
-20.000
-4.000
+16.000
+20.000
+4.000

200.000

664
31.01.2005
SPECIFICARE
S
ACtive nete diverse
360.000
Total
360.000
Capital social actiuni ordinare
200.000
Rezultat dupa impozitarea profitului
60.000
Cap social actiuni preferentiale
100.000
Total
360.000
P are la 31.01.2005 rezultat dupa repartizare 300.000
La 31.01.2002 P achizitioneaza 70% din capitalul in actiuni ordinare al lui S
Plateste 180.000
40% actiunile preferentiale la cost de 44.000
Rezultatul la data achizitiei al lui = 20.000
Fond comercial
Suma platita actiuni ordinare
180.000 + 44.000 =224.000 Capital social 200.000 x 70%
140.000
Rezultat
20.000 x 70%
14.000

6.000
32.000
356.000
394.000
100.000
254.000

36.000
4.000
394.000

Capital actiuni preferentiale


Fond comercial

40% x 100.000

40.000
30.000

665
Interesul minoritar
Capital actiuni comune 30% x 200.000 = 60.000
Rezultat la data achizitiei 30% x 20.000 = 6.000
Capital actiuni preferentiale 60% x 100.000= 60.000
Interes la data achizitiei = 126.000
interes in profit post achizitie 30% x (60.000 20.000) =12.000
Interes minoritar total 138.000
666
31.12.2004
SPECIFICARE

Active imobilizate la cost - amortizare

760.000

180.000 act comune in B la cost


100.000 act. Preferentiale in B la cost
Creanta la B
ACtive curente
Total
Capital social actiuni ordinare
8% actiuni preferentiale necumulate
7% capitaluri imprumutate
Rezerve reevaluare
Rezultat dupa repartizarea profitului
Datorii

370.000
110.000
20.000
400.000
1.660.000
1.000.000
100.000
300.000
260.000

450.000

287.000
737.000
240.000
160.000
80.000
60.000
132.000
65.000

Total
1.660.000
737.000
Achizitia la 30.06.2001
Procentaj de detinere 180.000/ 240.000= 75%
Procentaj achizitie actiuni preferentiale100.000/ 160.000 = 62.5%
Rezerva din reevaluare si rezultatul dupa repartizare ale lui A sunt de 24.000 si 61.000 la
data achizitiei.
Probabil e o greseala si in loc de A trebuie sa fie B.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni 370.000 + 110.000 =
480.000 Capital social 240.000 x 75%
180.000
Rezerva din reevaluare
24.000 x 75%
18.000
Rezultat
61.000 x 75 %
45.750
Capital actiuni preferentiale
62.5% x 160.000
100.000
Fond comercial
136.250
2. interes minoritar la data bilantului
Capital social 240.000 x 25%
60.000
Rezerva din reevaluare
24.000 x 25%
6.000
Rezultat
61.000 x 25 %
15.250

Capital actiuni preferentiale


37.5% x 160.000
60.000
Interes la data achizitiei
141.250
Interes post achizitie 25% (60.000- 24.000)
9.000
+
25% (132.000-61.000)
15.250
Total
post achizitie
24.250
3. Eliminare profit intern
45600/1.20 x 20% = 7.600
Pierdere grup
= stocuri grup 7.600
4. Eliminare datorii interne
Datorie B = creanta A
20.000
A creanta asupra lui B
B datorie la A
20.000
SPECIFICARE
A
B
ajustari
Active imobilizate la cost - amortizare

760.000

180.000 act comune in B la cost


100.000 act. Preferentiale in B la cost
Creanta la B
Fond comercial
ACtive curente
Total
Capital social actiuni ordinare

370.000
110.000
20.000
400.000
1.660.000
1.000.000

450.000

287.000
737.000
240.000

8% actiuni preferentiale necumulate

160.000

7% capitaluri imprumutate
Rezerve reevaluare

100.000

80.000
60.000

Rezultat dupa repartizarea profitului

300.000

132.000

Datorii
Interes minoritar

260.000

65.000

Interes minoritar post achizitie


Total

1.660.000

1.210.000

-370.000
-110.000
-20.000
+136.250
-7600

0
0
0
136.250
679.400
2.025.650
1.000.000

180.000
60.000
-100.000
-60.000
-20.000
-18.000
-6.000
-9.000
-45.750
-15.250
-15.250
-7600
0
+60.000
+60.000
+6.000
+15.250
+9.000
+15.250

737.000

Active imobilizate la cost - amortizare


Investitie in B
ACtive curente
Total

0
60.000
127.000
348.150

325.000
141.250

24.250
2.025.650

667.
La 31.12.2004
SPECIFICARE

consolidat

B
200.00

184.000

110.000
90.000
400.000

62.000
246.000

Capital social actiuni ordinare


Capital preferentiale
Rezultat dupa repartizarea profitului
Dividend obisnuit
Datorii

200.000
160.000
40.000

100.000
20.000
84.000
20.000
22.000

Total
400.000
246.000
Achizitia anterioara
Procentaj de detinere -80%
Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 24.000 la data achizitiei.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni
110.000 - 7.000 =103.000
Capital social 100.000 x 80%
80.000
Rezultat
24.000 x 80%
19.200
Fond comercial
3.800
Achizitie actiuni preferentiale 30% x 20.000= 6.000
Suma platita
7.000
Fond commercial
1.000
Total fond commercial 4.800
Ajustari
1. Eliminare titluri detinute la B
Investitia in B la valoarea de 110.000 se elimina cu:
- capital social la
- 80.000
- actiuni preferentiale
- 6.000
- rezultat la data achizitiei 19.200
- genereaza fond comercial de 4.800
80.000
Capital social S
titluri
110.000
6.000
Actiuni preferentiale
19.200
Rezultat reportat
10.800
Fond comercial
3. Depreciere fond commercial
Rezultat grup
fond commercial
4.800
4. interes minoritar la data bilantului
Capital social 100.000 x 20%
20.000
Rezultat
24.000 x 20%
4.800
Capital actiuni preferentiale
70% x 20.000
14.000
Interes la data achizitiei
38.800
Interes post achizitie 20% (84.000- 24.000)
12.000
Rezultat
= Interes post
12.000
5. Inregistrare dividende preferentiale
La B Rezultat
=
Datorie dividend
4.000
La A 30% x 4.000 = 1.200
Creanta dividend
=
Venit (rezultat)
1.200
Eliminare datorii si creante reciproce
Datorie dividend B
Creanta dividend A
1.200 preferentiale
80% x 20.000 = 16.000
Datorie dividend B
Creanta dividend A
16.000 obisnuite

SPECIFICARE

ajustari

Active imobilizate

200.000

Investitie in B
Fond comercial

110.000

ACtive curente

90.000

62.000

400.000
200.000

246.000
100.000

Total
Capital social actiuni ordinare

184.000

actiuni preferentiale

20.000

Rezultat dupa repartizarea profitului

160.000

84.000

Dividende propuse

20.000

Datorii

40.000

22.000

Interes minoritar

384.000

-110.000
+4.800
-4.800
+1.200
-1.200
-16.000

0
0

-80.000
-20.000
-6.000
-14.000
-19.200
-4.800
+1.200
-4.000
-4.800
-12.000
-16.000
+4.000
-1.200
0
+20.000
+14.000
+4.800
+12.000

Interes post achizitie


Total

400.000

668
SPECIFICARE

246.000

Active imobilizate

420.000

Investitie in B
ACtive curente
Total
Capital social actiuni ordinare
Capital preferentiale
Rezultat dupa repartizarea profitului
Dividend obisnuit
Dividend pref
Datorii
Total
Achizitia anterioara

146.000
226.200
792.200
400.000

221.200
86.800
308.000
100.000
80.000
76.000
5.000
2.800
44.200
308.000

240.000
40.000
112.200
792.200
numar

Actiuni ordinare
preferentiale

consolidat

Cost
75.000
32.000

116.000
30.000

136.000
520.000
200.000
0
200.400

6.800
62.000
38.800
12.000
520.000

146.000
Procentaj de detinere -75.000/ 100.000 = 75%
Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 40.000 la data achizitiei.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni
116.000 + 30.000 =146.000 Capital social 100.000 x 75%
75.000
Rezultat
40.000 x 75 %
30.000
Actiuni preferentiale
32.000
Fond comercial
9.000
Ajustari
1. Eliminare titluri detinute la B
Investitia in B la valoarea de 146.000 se elimina cu:
- capital social la
B
- 75.000
- actiuni preferentiale
- 32.000
- rezultat la data achizitiei 30.000
- genereaza fond comercial de 9.000
75.000
Capital social S
titluri
146.000
32 .000
Actiuni preferentiale
30.000
Rezultat reportat
9.000
Fond comercial
2. interes minoritar la data bilantului
Capital social 100.000 x 25%
25.000
Rezultat
40.000 x 25%
10.000
Capital actiuni preferentiale
80.000-32.000
48.000
Interes la data achizitiei
83.000
Interes post achizitie 25% (76.000- 40.000)
6.500
Rezultat
= Interes post
6.500
3. Inregistrare dividende la A
Dividende obisnuite
75% x 5.000 = 3.750
Creanta dividend
=
Venit (rezultat)
3.750
Dividende preferentiale
32.000/80.000 =40%
40% x 2.800 = 1.120
Creanta dividend
=
Venit (rezultat)
1.120
4 . Eliminare datorii si creante reciproce
Datorie dividend B
Creanta dividend A
1.120 Preferentiale
Datorie dividend B
Creanta dividend A
3.750 obisnuite
5. eliminare profit intern
profit = 84.000/ 1.2 x 20%
profit = 14.000
rezultat grup
=
stocuri
14.000
SPECIFICARE
A
B
ajustari
Active imobilizate

420.000

Investitie in B
Fond comercial
ACtive curente

146.000
226.200

221.200

86.800

consolidat
0

641.200

-146.000
+9.000
+3.750
+1.120

0
9.000
299.000

-3.750
-1.120
-14.000
Total
Capital social actiuni ordinare

792.200
400.000

308.000
100.000

actiuni preferentiale

80.000

Rezultat dupa repartizarea profitului

240.000

76.000

Dividende propuse obisnuit


preferential
Datorii
Interes minoritar

40.000
112.200

5.000
2.800
44.200

-75.000
-25.000
-32.000
-48.000
-30.000
-10.000
-6.500
+3.750
+1.120
-14.000
-3.750
-1.120
+25.000
+48.000
+10.000
+6.500

Interes post achizitie


Total

792.200

308.000

P
17.000
15.300
1.700
800
900

S
4.400
3.960
440
200
240

consolidat
21.400
19.260
2.140
1.000
1.140

670.
P detine 75%
Specificare
Venituri vanzari
Costul vanzarilor
Profit brut
Impozit profit
Profit net
Din care - grup 75%
- interes minotitar 25%

P
17.000
15.300
1.700
800
900

671.
Profit reportat P 4.600 si S 800
La data achizitiei profitul reportat al lui S era 200
75% x 200 = 150

S
4.400
3.960
440
200
240

0
260.370

41.250
1.680
156400
83.000
6.500
949.200

669.
P detine 100% din S
CPP la 30.11.2004
Specificare
Venituri vanzari
Costul vanzarilor
Profit brut
Impozit profit
Profit net

949.200
400.000

consolidat
21.400
19.260
2.140
1.000
1.140
855
285

La 30.11.2003 rezerva post achizitie la S era de 800 200 =600


Specificare
P
S
consolidat
Venituri vanzari
17.000
4.400
21.400
Costul vanzarilor
15.300
3.960
19.260
Profit brut
1.700
440
2.140
Impozit profit
800
200
1.000
Profit net
900
240
1.140
Din care - grup 75%
855
- interes minoritar 25%
285
Se elimina rezerva de la achizitie
800 200 = 600
Interes minoritar la achizitie 200 x 25% = 50
Interes post achizitie 600 x 25% = 150
Specificare
P
Rezultat reportat
4600

ajustari
- 50
- 150
+50
+150

800

- interes minoritar 25%

consolidat
5.200
200
5.400

672.
A detine 80% din B
B declara dividende 20.000 - pentru A 16.000
- pentru Interes minoritar 4.000
La data achizitiei rezerva lui B = 4.000
1. Interes minoritar la achizitie
20% x (2.000 +4.000) = 1.200
2. Inregistrarea dividendelor
Rezultat
=
Datorii
20.000
3. Inregistrare la A
Creanta dividende
=
venit (rezultat) 16.000
4. Eliminare datorii si creante interne
Datorie B
=
Creanta A
16.000
Efectul asupra grupului trebuie sa fie 0
5. Dividend pentru interesul minoritar = 4.000
673.
P detine 75% din S
Ajustari
1. Eliminare dividende
La A rezultat = dividend de primit de la S
La B dividende platite = rezultat
Specificare
P
Venituri vanzari
4.800
Costul vanzarilor
4.320
Profit brut
480
Venit din investitii financiare
Dividend de primit de la S
3
Profit brut
483
Impozit profit
230

S
1.600
1.440
160

ajustari

consolidat
6.400
5.760
640

160
76

-3

0
640
306

Profit net
Dividende platite
Rezultat dupa repartizare
Din care - grup 75%
- interes minoritar 25%

253
253

84
4
80

P
4.800
4.320
480

S
1.600
1.440
160

ajustari

consolidat
6.400
5.760
640

3
12
495
230
265
120
145

-3
-12

0
0
640
306
334
1
124
209
189.25
19.75

-3

334
1
333
250
83

674.
Specificare
Venituri vanzari
Costul vanzarilor
Profit brut
Venit din investitii financiare
Dividend primit de la S
Dividend de primit de la S
Profit brut
Impozit profit
Profit net
Dividende platite
Dividende de platit
Rezultat dupa repartizare
Din care - 130 +79 x 75%
- interes minoritar 79 x 25%

160
76
84
4
16
64

-3
-12

84-1-4= 79 rezultat B cu ajustari


480-230-120= 130 rezultat A cu ajustari
675.
P detine 80% capital social obisnuit
40% capital preferential
Interes minoritar
1. Eliminare dividende obisnuite platite lui P 160 x 80% = 128
2. Eliminare dividende preferentiale platite lui P 20 x 40% = 8
Specificare
S
ajustari
recalculat
Venituri vanzari
5400
5400
Costul vanzarilor
4600
4600
Profit brut
800
800
Impozit profit
280
280
Profit net
520
520
Dividende platite preferentiale
20
-8
12
Dividende platite obisnuite
160
-128
32
Rezultat dupa repartizare
340
476
Din rezultatul ramas dupa repartizare de 476 20% este interesul minoritar
476 x 20% = 95.2
676.
La 31.07.2004
Specificare
Venituri din vanzari

P
2.860

S
1.200

Costul vanzarilor
2.320
1.008
Profit din exploatare
540
192
Impozit pe profit
270
96
Profit dupa repartizare
270
96
La 01.08.2003 Rezultatele dupa repartizare au fost 1800 si 400
P achizitioneaza 75% din S la 01.03.2004.
Perioada de detinere 5 luni.
Interesul minoritar in rezultatele lui S = 96*7/12 + 96*5/12*0.25=56+10=66
CPP consolidat
Specificare
P
S
consolidat
Venituri din vanzari
2.860
1.200
4060
Costul vanzarilor
2.320
1.008
3328
Profit din exploatare
540
192
732
Impozit pe profit
270
96
366
Profit dupa repartizare
270
96
366
Aferent grupului
300
Interes minoritar
66
677.
La 01.03.2004 S a platit dividend de 24 tratat ca revenire la societate mama investitie neta
mai mica
678.
Dividendul este venit financiar
679.
ajustari
La T
Eliminare venituri din actiuni in grup cu:
- La W dividende platite3904 x 0.75 =2928
- La L dividende platite20160 x 60%
Pentru IM se retin 25% din Rezultat dupa repartizare al lui W si 40% al lui L
Specificare
T
W
L
ajustari
Venituri din vanzari
432.600 48.800 252.000
0
Costul vanzarilor
272.538 30.744 158.760
0
Profit din exploatare
160.062 18.056 93.240
Cheltuieli distributie
43.260
4.880
25.200
Venituri din actiuni in grup
15.024
-15024
Profit brut
131.826 13.176 68.040
Impozit pe profit
56.238
6.344
32.760
Profit net
75.588
6.832
35.280
Div platite
40.000
3.904
20.160
-2928
-12096
Rezultat dupa repartizare
35.588
2.928
15.120
-732
-6048
Interes minoritar in profit
+732
+6048
Profit reportat
73.456
14.152 47.880
-3538
-19152

consolidat
733400
462042
271358
73340
0
198018
95252
102676
49040
46856
6780
112798

Inters minoritar rezerva

+3538
+19152

22690

2928 x 025=732
15120*0.40= 6048
14152 x 0.25 = 3538
47880 x 0.4 = 19152
680.
Specificare
Venituri din vanzari
Costul vanzarilor
Profit din exploatare
Cheltuieli distributie
Venituri din actiuni in grup
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net
Div platite
Rezultat dupa repartizare
Interes minoritar in profit
Profit reportat anterior
Inters minoritar rezerva

A
13.912
6.216
7.696
(2.368)
280
5608
2516
3092
1600
1492

B
6.580
2.940
3.640
(1.120)
2520
1190
1330
700
630

1594

7910

ajustari
-750
-600
-280

-280
-252
630 x 0.4=252
-3164
7910*0.4=
3164

Consolidat
19742
8556
11186
3488
0
7698
3706
3992
2020
1720
252
6340
3164

1) A detine 60% din B


Si 40% actiuni preferentiale
Ajustari:
La A dividendele de 280 cu dividende platite de B 700 x 40% = 280
2)
A vinde lui B bunuri la cost de 1.000, venit 1.250 profit = 25%
La sf anului B mai are 60% din bunuri
Cost 600 la A cost la B - 600 +25% x 600 =750
A 707
750
607
=
600
Profit intern nerealizat 150
Repun Cheltuiala de 600
Elimin venit de 750
681.
682..
683..
684..
??????/758.
La inceputul exercitiului N, societatea-mama Alfa a vandut filialei Beta un utilaj:
pret de vanzare 250.000.000 lei, valoarea de achizitie a utilajului 600.000.000 lei, amortizarea

inregistrata pana in momentul vanzarii 500.000.000 lei. Utilajul se amortizeaza liniar pe o


perioada de 4 ani din momentul vanzarii catre Beta. Aceeasi durata ramasa ar fi fost si pentru
vanzator.
Amortizarea anual ce va fi nregistrat de societatea Beta: 50.000 x 20% = 10.000;
Amortizarea care ar fi trebuit sa o inregistreze anual societatea Alfa daca nu s-ar fi vandut
utilajul: 30.000 x 20% = 6.000
Reflectarea n contabilitate a operatiunilor:
- eliminarea beneficiului din vnzare i repunerea amortizrii:
121
=
%
20.000 Pret de vanzare - Valoarea
Profit i pierdere
neamortizata =
[50.000 -30.000 ]
281
10000
Amortizri
privind
imobilizrile
corporale
213
10.000 [50.000 - 40.000 ]
Instalaii tehnice, mijloace
de transport, animale i
plantatii
- corectarea amortizrii aferente anului n care s-a vndut activul:
281
=
6811
4.000
[10000 - 6.000 ]
Amortizri privind
Cheltuieli de exploatare
imobilizrile corporale
privind amortizarea
imobilizrilor
Operaiuni reflectate n contul de profit si pierdere:
- eliminarea profitului din vnzare
7583
=
%
50.000
Venituri din vnzarea
activelor si alte operaii de capital
121/ Alfa
Profit i pierdere
6583
Cheltuieli privind
activele cedate si alte
operatii de capital
- corectarea amortizrii aferente anului n care s-a vndut activul
121/
=
6811
4.000
Profit si pierdere
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea imobilizarilor
756.
757.
758
685.
Cost stoc:
- materii prime
500.000
- manopera
300.000
- amortizarea
50.000
- intretinere
70.000

20.000
30.000

costuri indirecte cu materii80.000


costuri indirecte manopera160.000
Total
=
1.160.000
686.
Cost stoc:
- costuri directe
800.000
- amortizarea
120.000
aferenta unui volum total de 600 buc activitate normala -1.000 buc
inclusa in cost 600/100 = 60% = 120000 x 60%= 72.000
-regie variabila
240.000
Total
=
1.112.000
687.
Valoare vama
25.000
Taxe vamale 2.500
Transport
3.000
Cheltuieli manipulare
100
Prime asigurare
900
Reducere comerciala
-600
Cost achizitie
30.900
Cost/ palton 30.9
Pret vanzare 70
200 paltoane
Cost 30.9
Valoare justa 70 34 = 36
Stocul este evaluat la valoarea minima de 30.9
800 paltoane
cost 30.9
valoare de vanzare 60-34= 26
stocul este evaluat la minim respective la 26
ajustare pt depreciere de (30.9-26) x 800 = 3920
688.
Cost total 462.100
1000 t principal + 300 t secundar
Cost produs = 462.100/ 1300 =355.5/t
Cost total secundar = 355.5 x 300 + 1500 = 108.138
Cost/ t = 108138 /300 =
689.
Rochii dama evaluate la cost
30
Papusi
- evaluate la VRN 36 depreciere de 4
Depreciere totala de 4 x 300 = 1200
Ghiozdane evaluate la cost
50
Cravate evaluate la VRN 90 depreciere 10
Depreciere totala de 10 x 900 = 9000
Deodorante evaluate la cost
80
690.
Total rochii matase
Cost 600*30+300*40+300*50=45000
VRN 600*34+300*36+300*52 =20400+10800+15600=46.800
Stocul nu este depreciat
Se prezinta la cost
Total stoc rochii stofa

Cost
900*100+600*80=138.000
VRN
900*90+600*82 =130.200
Stoc depreciat se prezinta la VRN se inregistreaza depreciere
681 =
391
7.800
691.
N
cost
10
Pret vanzare
12
Cheltuieli de Vanzare
4
VRN
8
N+1
Cost
10
Pret vanzare
13
Cheltuieli de Vanzare
4
VRN
9
Stocul se prezinta la minim dintre cost si valoarea realizabila neta in acest caz la VRN
=9
Pentru diferenta intre cost de 10 si VRN de 9 se inregistreaza ajustare pt depreciere
681
=
391
1
692.
N
cost
10
VRN
8
Stocul este detinut pentru productie si nu pentru vanzare
La productie Cost = 25
Pret vanzare 30
Stocul nu este depreciat se prezinta la cost = 10
693.
N
cost
10
Pret net vanzare
9
Cost inlocuire
8
La productie Cost = 25
Pret vanzare 20
Stocul va fi utilizat la productie si nu pentru vanzare. Productia este insa in pierdere inseamna
ca stocul este depreciat.
VRN = prt net de vanzare = 9
Stocul se prezinta la VRN de 9
694.
Sold initial instalatie (1)
Sold initial Amortizare contaBILA(2)
Valoare contabila initiala(3) =1-2
Sold initial amortizare fiscala(4)

Instalatie
280.000.000
114.000.000
166.000.000
228.000.000

Valoare fiscala initiala(5)= 1-4


52.000.000
Diferenta val. Ctb val fiscala (6) = 3-5
114.000.000
Val. reevaluata
325.000.000
Amortizare contabila 325.000.000/20
16.250.000/an
= 16.250.000
Diferenta intre valoarea contabila si valoarea fiscala conduce la diferenta temporara de
114.000.000.
Pentru aceasta prin aplicarea IAS 12 se poate crea o datorie cu impozitul amanat egala cu
diferenta x cota de impozit.
Din punct de vedere fiscal se va deduce amortizarea fiscala , iar in contabilitate se va
inregistra amortizarea calculata in baza valorii reevaluate si a duratei de viata estimate.
Cand valoarea fiscala va fi = 0, adica va fi integral amortizat, datoria cu impozitul se va
reduce prin reluarea acesteia pe venituri.
Valoarea bilantiera a instalatiei = val. Reevaluata- amortizare
695.
cost cladire 50.000.000
Amortizare nedeductibila, inseamna ca la profitul brut se adauga valoarea amortizarii
contabile inregistrate pt a obtinute valoarea bazei de impozitare
Profit impozabil = Venituri Cheltuieli + Amortizare
La vanzare:
Creanta
=
Venit cedare active
Val. Reziduala = 0 inseamna ca este complet amortizata
Amortizare =
Activ (Cladire)
Profit impozabil = Venituri Cheltuieli Venit vanzare cladire
696.
Activul se vinde si se impoziteaza :
- la vanzare cu 25%
- altfel cu 30%
instalatie
100.000.000
20.000.000
25.000.000
100.000.000
0
100.000.000
75.000.000
25.000.000
7.500.000

Valoare initiala (1)


Amortizare contabila (2)= 100.000.000/ 5 =20.000.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =25.000.000
Valoare reziduala contabila (4)
Valoarea amortizabila (5) =(1)-(4)
Valoare contabila (6) = valoarea initiala
Valoare fiscala sfarsit an(7) = (1) (3)
Diferenta temporara (8) =(6)-7
Datorie temporara impozit amanat (9)= 8*0.30
Sold initial
Amortizare contabila
Valoare contabila
Amortizare fiscala
Valoare fiscala
Diferenta temoporara
Datorie temporara
Datorie temporara

An 1
100.000.000
0
100.000.000
25.000.000
75.000.000
25.000.000
7.500.000
0

An2
100.000.000
0
100.000.000
25.000.000
50.000.000
50.000.000
15.000.000
7.500.000

An3
100.000.000
0
100.000.000
25.000.000
25.000.000
75.000.000
22.500.000
15.000.000

An4
100.000.000
0
0
25.000.000
0
0
0
22.500.000

initiala
Cheltuiala (Venit)
Impozit amanat crt.
Venit vanzare
Impozit la vanzare 25%

7.500.000

7.500.000

7.500.000

(22.500.000)
100.000.000
25.000.000

Pt anii 1-3
Baza impozabila = venituri- Cheltuieli amortizare fiscala
Impozit = baza impozabila x 30%
In fiecare an are loc o reducere a bazei de impozitare cu 25.000.000 fata de profitul brut
calculat contabil.
Impozit fiscal de platit mai putin cu 7.500.000*4 = - 30.000.000
Are loc deducerea cheltuielii cu amortizarea, reducerea bazei impozabile cu si
impozitarea venitului din vazare cu 25%.
La vanzare in contabilitate
Creanta
=
venit impozabil cu 25%
Cheltuiala
=
activ
100.000.000 nedeductibila
Baza impozitare = venit vanzare +alte venituri cheltuieli +100.000.000
Impozit
= 25% x venit vz + impozit +30.000.000
Pe ansamblu este doar diferenta temporara, deci in 4 ani efectul cumulat al diferentei intre
amortizarea contabila si fiscala este 0.
Impozitul final din realizarea activului este 25% x venitul din vanzare.
697.
instalatie
25.000.000
12.500.000
6.250.000
12.500.000
18.750.000
6.250.000
1.250.000

Valoare initiala (1)


Amortizare contabila (2)= 25.000.000/ 2 =12.500.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =6.250.000
Valoare contabila sfarsit an(4) = (1) (2)
Valoare fiscala sfarsit an(5) = (1) (3)
Diferenta temporara (6) =(5)-4
Creanta temporara impozit amanat (7)= 6*0.20
An 1
12.500.000

An2
12.500.000

Amortizare
contabila
Valoare contabila
12.500.000
0
Amortizare fiscala
6.250.000
6.250.000
Valoare fiscala
18.750.000
12.500.000
Diferenta
6.250.000
12.500.00
temoporara
Creanta temporara
1.250.000
2.500.000
Creanta temporara
0
1.250.000
initiala
Venit (Cheltuiala)
1.250.000
1.250.000
Impozit amanat crt.
An 1 si 2
Baza impozabila = Venit Cheltuiala +6.250.000
Impozit = impozit +1.250.000
Anii 3 si 4

An3
0

An4
0

0
6.250.000
6.250.000
6.250.000

0
6.250.000
0
0

1.250.000
2.500.000

0
1.250.000

(1.250.000)

(1.250.000)

Baza impozabila = Venit Cheltuiala -6.250.000


Impozit = impozit -1.250.000
Din punct de vedere fiscal impozitul este cel conform legislatiei fiscale. In primii doi ani se
creaza creanta pentru diferenta temporara, care este reluata in ultimii 2 ani.
4412
=
791
1250000
6918
=
4412 1.250.000
698.
Valoare initiala (1)
Amortizare contabila (2)= 80.000.000/ 5 =16.000.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =20.000.000
Valoare contabila sfarsit an(4) = (1) (2)
Valoare fiscala sfarsit an(5) = (1) (3)
Diferenta temporara (6) =(4)-5
Datorie temporara impozit amanat (7)= 6*0.25
Amortizare contabila
Valoare contabila
Amortizare fiscala
Valoare fiscala
Diferenta temoporara
Datorie temporara
Creanta temporara initiala
Cheltuiala
Impozit amanat crt.
Venit vanzare activ
- Cheltuiala desc gestiune
contabila
Profit brut contabil
+ Diferenta fiscala

An 1
16.000.000
64.000.000
20.000.000
60.000.000
4.000.000
1.000.000
0
1.000.000

cladire
80.000.000
16.000.000
20.000.000
64.000.000
60.000.000
4.000.000
1.000.000

An2
16.000.000
48.000.000
20.000.000
40.000.000
8.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
100.000.000
48.000.000
52.000.000
8.000.000

Profit impozabil
60.000.000
Impozit 40%
24.000.000
In anul 1
Cheltuiala = amortizare
16.000.000
Baza impozabila = venit cheltuiala am contabila -4.000.000
Impozit = impozit -1.000.000
In anul 2
Cheltuiala = amortizare
16.000.000
Baza impozabila =100.000.000- 48.000.000+8.000.000+alte venituri alte cheltuieli (inclusive
amortizare) 4.000.000
Impozit =24.000.000- impozit -1.000.000
699.
1
2
3

Constructii
Marfuri
Clienti

Beta
4.600
3.700
1.500

Beta v. juste
5.000
4.900
2.600

4
Furnizori
5
Total activ-furnizori 5 =1+2+3-4
Valoare platita
9.000
75% activ net = 11.500 x 75% = 8625
Fond commercial
375

1.000
8.800

1.000
11500

700.
In N-1
La F
201
=
404
12.000.000
404
=
5121
12.000.000
681
=
2801
1.200.000
La grup
Cheltuiala
= Numerar
12.000.000
Ajustari
10.800.000 Cheltuiala grup imobilizare grup
12.000.000 1.200.000
In N
La F
681
=
2801
1.200.000
imobilizarea este la 12.000.000- 2.400.000 =9.600.000 in bilant individual
La grup
In bilant grup imobilizarea este la valoarea 0
Nu exista cheltuiala cu amortizarea
Ajustari
10.800.000 rezerva grup
%
imobilizare F
12.000.000 2.400.000
rezultat crt grup 1.200.000
701.
In N-1
La F
201
=
404
12.000.000
404
=
5121
12.000.000
681
=
2801
1.200.000
in bilant apare imobilizare la 12.000.000-1.200000=10.800.000
La grup
Cheltuiala
= Numerar
12.000.000
Ajustari
10.800.000 Cheltuiala grup imobilizare grup
12.000.000 1.200.000
702.
Capital social
=
10.000.000
Reserve
=
2.000.000
Nr. actiuni
2.000
V. nominala
5.000
Valoare contabila inainte de majorare
12.000.000/ 2.000 = 6.000
Majorare capital social
=
2.000.000
400 x 5.000
Valoare contabila dupa majorare
14.000.000/ 2.000 = 7.000
DS = actiuni noi/actiuni vechi = 400/2000 =1/5 o actiune noua la 5 vechi

Paritate

6000/7000=0.85

703.
Valoare vama
2.500.000
Taxe vamale 250.000
Transport
300.000
Cheltuieli manipulare
10.000
Prime asigurare
90.000
Reducere comerciala
-60.000
Cost achizitie
3.090.000
Prt vanzare
6.000.000
Cheltuieli transport
2.000.000
Comision vanzare
800.000
Valoare neta de vanzare
3.200.000
Marfurile sunt prezentate la minim dintre cost si VRN, adica la 3.090.000
- Diferentele de curs valutar se inregistreaza pe cheltuiala atunci cand apar.
- Garantia acordata 800.000 se inregistreaza la provizioane pentru garantii acordate.
704.
Flux exploatare

Metoda indirecta
Profit brut
+amortizare
+diminuare creanta
+crestere furnizori
-cheltuieli avans
- Impozit profit

472
cheltuiala
705.
411
706.
Venit total

1.350.000
+270.000
+90.000
+120.000
-36.000
-540.000

Flux net exploatare

1.254.000

Flux finantare
Incasari obigatiuni
-dividende
Flux net

120.000
-312.000
-192.000

Flux investitii
Achizitii terenuri
Achizitii cladiri
Achizitii utilaje
Flux net
Flux total
=
numerar
=
datorii
=

%
707
472

85.000.000
76.000.000
9.000.000

20.000.000

-300.000
-450.000
-120.000
-870.000
192.000
36.000
120.000

Cost estimat
16.000.000
Pentru Perioada 1.08 31.12 N
Cost realizat
10.000.000
Venit afferent perioadei (10.000.000/16.000.000) x 20.000.000 =0.625x 20.000.000
=12.500.000
707.
Emisiune
40 mld
1 mld

%
461
169

161

41 mld

1 oblig = 1 actiune val nominala 3.000


2000 oblig x 4.100 =8.200.000 =
2000 x3.000 =6.000.000 capital social +
2.200.0
prime de conversie
Prima de conversie 1 obligatiune
4100-3000= 1100
Conversie
161
=
%
8.200.000
456
6.000.000
104
2.200.000
708
Capital social
15.000.000
Rezerve
3.000.000
Capitaluri proprii
18.000.000
Val. Nominala
=
15.000.000/15.000 =1.000
Marirea I
Conversie reserve
Capital social dupa majorare
15.000.000+
2.000.000
17.000.000
DA = actiuni gratuite/actiuni existente 2000/15000 =1/7.5
1 actiune noua la 7.5 actiuni vechi sau
2 actiuni noi la 15 actiuni vechi
Valoare contabila DA = 18.000.000/17.000.= 1059
Emisiune II
Majorare capital social 4.000 x1.000 =4.000.000
Pret de emisiune = valoare nominala
Capitaluri proprii = 18.000.000 +4.000.000 =22.000.000
Val. Ctb = 22.000.000/ 21.000 = 1047
DS 4.000 act/ 17.000 =4/17
4 actiuni noi la 17 actiuni vechi.
709. teren neamortizabil
Val. Ctb = 900.000.000
N = Val justa =
1.200.000.000
N+3 Val justa =
1.100.000.000
N
Teren = rezerva reevaluare
N+3

1200-900 = 300.000.000

Rezerva reevaluare
=
teren
1200 1100 =100.000.000
Rezerva reevaluare = 300.000.000- 100.000.000 = 200.000.000
710.
plata achizitie titluri
- 40.000 *90% = -36.000
emisiune obligatiuni
211
=
161
20.000
nu genereaza numerar imediat
vanzare imobilizare cu incasare
+32.000
plata leasing financiar
-9.000
este aferenta act de finantare
imprumut pe termen lung
este aferenta act de finantare
Flux
-4.000
711.
N
Cheltuiala Provizion litigii
N+1
Cheltuiala collaborator
Provizion litigii
=
Efect net = profit
20.000.000
712.
prt cumparare
taxe vamale
reducere
Cost achizitie

Provizion litigii

60.000.000

=
numerar
40.000.000
Venit din provizioane 60.000.000

200.000.000
=
20.000.000
=
- 4.000.000
=
216.000.000

Valoare reziduala
=
16.000.000
Valoare amortizabila =
200.000.000
Durata viata
8 ani
Amortizare anuala
200.000.000/8 = 25.000.000
N
Cheltuiala
=
Amortizare 25.000.000
Modificarea estimarii inseamna modificarea cheltuielii cu amortizarea in anul current + viitor.
N+1 reestimare durata viata
Val ctb ramasa neta
200.000.000 25.000.000 = 175.000.000
Calcul amortizare
Durata de viata = 11 ani- 1 amortizat = 10 ani ramasi
Amortizare anuala = 175.000.000/10 =17.500.000
Cheltuiala
=
Amortizare 17.500.000
713.
cost
400.000
durata viata
10 ani
amortizare anuala
=
40.000
dupa 6 ani
amortizare cumulata = 40.000. x 6 = 240.000
Valoare neta contabila 400.000 240.000 = 160.000

reevaluare cu indice 4
400.000 x 4 =1.600.000
240.000 x 4 = 960.000
Valoare neta justa = 640.000
Amortizare recalculata 640.000 / 4 ani ramasi = 160.000
Inregistrarea reevaluarii
213
=
105
(1600-400)1.200.000
105
=
281
(960-240 ) 720.000
rezerva ramasa 1200.000 720.000 = 480.000
Diferenta intre amortizarea recalculata si amortizarea initiala se transfera la rez. Reportat pe
masura amortizarii
160.000 40.000 = 120.000
Annual
Transfer asupra rezultatului reportat
105
=
117
120.000

120.000 *4 = 480.000
714.
Acordare unei ntreprind.asociate din cadrul grupului unui mprumut pe termen lung de 10.000 UM
Emitere la val.nominal a oblig.n valoare de 15.000 UM
Efectuare plat de 6.000 UM rat contract de leasing financiar
ncasare 3.000 UM dobnd aferent mprumutului pe termen acordat unei filiale
Fluxul de trezorerie din activitatea de finanare conform IAS 7 ?
FNF = - 10.000 + 15.000 6.000 + 3.000 = 2.000 UM
715.
1 nregistrarea cheltuielilor cu const.prov. 6814 = 491 13.447.000
La sf.ex.financiar N:
- client A: 23.800.000 lei (inclusiv 19% TVA) probabilitatea de ncasare: 60%
- client B: 9.000.000 lei (exclusiv 19% TVA) probabilitatea de nencasare: 20%
- client C: 5.950.000 lei (inclusiv 19% TVA) probabilitatea de ncasare: 70%
Mrimea provizion pt.depreciere creane clieni la sf.ex.financiar N ?
Calcul de provizioane pt.:
- client A: 23.800.000 O 40% = 9.520.000 lei
- client B: 9.000.000 + 9.000.000 O 19% = 10.710.000 O 20 % = 2.142.000 lei
- client C: 5.950.000 O 30% = 1.785.000 lei
Total: 9.520.000 + 2.142.000 + 1.785.000 = 13.447.000 lei