Sunteți pe pagina 1din 45

TEMA 1 LEGISLAIE I REGLEMENTRI TEHNICE

Legislatie specifica: a) Legea nr, 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consu!atoare de co!bustibil, cu !odificrile i co!pletrile ulterioare" b) #otr$rea %uvernului nr& ' (40/200' privind organi)area i funcionarea *nspeciei de +tat pentru ,ontrolul ,a)anelor, -ecipientelor sub .resiune i *nstalaiilor de -idicat, cu !odificrile i co!pletrile ulterioare" c) #otr$rea %uvernului nr& /20/200/ pentru !odificarea i co!pletarea #otr$rii %uvernului nr& '&(40/200' privind organi)area i funcionarea *nspeciei de +tat pentru ,ontrolul ,a)anelor, -ecipientelor sub .resiune i *nstalaiilor de -idicat, d) Legea nr& 80/2006 privind asigurarea calitii educaiei" e) 1rdonana %uvernului nr& '2//2000 privind for!area profesional a adulilor, republicat, cu !odificrile i co!pletrile ulterioare" f) #otr$rea %uvernului nr& 222/200( pentru aprobarea 3or!elor !etodologice de aplicare a prevederilor 1rdonanei %uvernului nr& '2//2000 privind for!area profesional a adulilor, cu !odificrile i co!pletrile ulterioare" g) 1rdinul co!un al 4inistrului !uncii, solidaritii sociale i fa!iliei i al 4inistrului educaiei, cercetrii i tineretului nr& (2(/2&202/200( pentru aprobarea 4etodologiei de autori)are a furni)orilor de for!are profesional, cu !odificrile i co!pletrile ulterioare" 5) 1rdinul co!un al 4inistrului !uncii, solidaritii sociale i fa!iliei i al 4inistrului educaiei, cercetrii i tineretului nr& 20'/2&22(/200( pentru aprobarea 4etodologiei certificrii for!rii profesionale a adulilor, cu !odificrile i co!pletrile ulterioare" i) 1rdinul co!un al 4inistrului !uncii, solidaritii sociale i fa!iliei i al 4inistrului educaiei cercetrii i tineretului nr& (2/(&''2/2004 privind aprobarea 3o!enclatorului calificrilor pentru care se pot organi)a progra!e finali)ate cu certificate de calificare, cu !odificrile i co!pletrile ulterioare" 6) 1rdinul *nspectorului de +tat 7ef al *+,*- nr& '40/2006 privind obligativitatea instituiilor publice i unitilor de interes public de a nu!i personal te5nic responsabil pentru supraveg5erea instalaiilor din do!eniul *+,*-, cu !odificrile i co!pletrile ulterioare" 8) 1rdinul nr& '(0 din '0 !ai 20''pentru aprobarea 4etodologiei privind autori)area operatorului responsabil cu supraveg5erea te5nic a instalaiilor/ec5ipa!entelor din do!eniul *+,*- 9 operator -+:;* *) Legea nr& 200/2004 privind recunoa terea diplo!elor si calificrilor profesionale pentru profesiile regle!entate din -o!$nia, cu !odificrile si co!pletrile ulterioare: !) 1rdinul 4inistrului !uncii, solidaritii sociale si fa!iliei nr& 00'/200( pentru dese!narea instituiei care sa recunoasc auto!at docu!entele care dovedesc calificarea dob$ndita in strintate, in afara siste!ului de nv!$nt, de ceteni ro!ani sau ceteni ai statelor !e!bre ale <niunii =uropene si ai statelor aparin$nd +paiului =cono!ic =uropean" n) 1rdonana de urgenta a %uvernului nr& 4//200/ privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furni)a servicii n -o!$nia& o) .; ,89200( ,erine te5nice privind a!plasarea9instalarea, asa!blarea,e>ploatarea, repararea, distribuia i verificarea instalaiilor de ga)e petroliere lic5efiate '

p) 1rdinul !inisterului econo!iei nr& 2'24/200/ pentru aprobarea prescripiilor te5nice .; ,- 49200/ ?@utori)area persoanelor 6uridice pentru efectuarea de lucrri la instalaii/ec5ipa!enteA i .; ,- 89200/ ?@utori)area personalului de deservire a instalaiilor/ec5ipa!entelor i acceptarea personalului au>iliar de deservireA B) 1rdinul !inistrului econo!iei, co!erului i !ediului de afaceri nr& '404/20'0 privind aprobarea prescripiei te5nice .; -' C 20'0 4aini de ridicat D!acarale, !ecanis!e de ridicat, stivuitoare, platfor!e autoridictoare i platfor!e ridictoare pentru persoane cu di)abiliti, elevatoare pentru autove5icule i !aini de ridicat de tip special) +tandarde +- *+1 4(0'9':'//4 9 *nstalatii de ridicat& ,lasificare& .artea ': %eneralitati +- *+1 4(0'92:'//4 9 *nstalatii de ridicat& ,lasificare& .artea 2: 4acarale !obile& +- *+1 4(0'9(:'//6 9 *nstalatii de ridicat& ,lasificare& .artea (: 4acarale turn +- *+1 4(0'94:'//0 9 *nstalatii de ridicat& ,lasificare& .artea 4: 4acarale cu brat +- *+1 4(0'92:'//4 9 *nstal& de ridicat& ,lasificare& .artea 2: .oduri rulante si !acarale portal +- *+1 4(02:'//8 9 *nstal& de ridicat& *ncarcari deter!inate de actiunea vantului +- *+1 4(04:'//4 9 *nstalatii de ridicat, altele decat !acaralele !obile si !acaralele plutitoare& ,onditii generale privitoare la stabilitate +- *+1 4(02:'//4 9 4acarale !obile& :erificarea stabilitatii +- *+1 4(069':'//8 9 *nstalatii de ridicat& :ocabular& .artea ': %eneralitati +- *+1 4(0692:'//8 9 *nstalatii de ridicat& :ocabular& .artea 2: 4acarale !obile +- *+1 4(069(:'//8 9 *nstalatii de ridicat& :ocabular& .artea (: 4acarale turn +- *+1 4('0:'//6 9 *nstalatii de ridicat& -eguli si !etode de ncercare +- *+1 02/69':'//4 9 .oduri rulante si !acarale& +i!boluri grafice& .artea ': %eneralitati +- *+1 0(6(:'//8 9 *nstalatii de ridicat& ,aracteristici te5nice si docu!ente de acceptare +- *+1 00229':'//6 9 *nstalatii de ridicat& 1rgane de co!anda& @!plasare si caracteristici& .artea ': .rincipii generale +- *+1 002292E@':'//6 9 *nstalatii de ridicat& 1rgane de co!anda& @!plasare si caracteristici& .artea 2: @!plasare si conditii de ba)a pt& !acarale !obile +- *+1 00229(:'/// 9 *nstalatii de ridicat& 1rgane de co!anda& @!plasare si caracteristici& .artea (: 4acarale turn +- *+1 002294:'//6 9 *nstalatii de ridicat& 1rgane de co!anda& @!plasare si caracteristici& .artea 4: 4acarale cu brat +- *+1 002292:'//6 9 *nstalatii de ridicat& 1rgane de co!anda& @!plasare si caracteristici& .artea 2: .oduri rulante si !acarale portal +- *+1 8080:'//6 9 4acarale !obile& ;a!bure si role& Fi!ensiuni +- *+1 8(06:'//4 9 *nstalatii de ridicat& .oduri rulante si !acarale portal& ;olerantele instalatiilor de ridicat si ale cailor de rulare +- *+1 82669':'//6 9 *nstalatii de ridicat& ,abine& .artea ': %eneralitati +- *+1 82669(:'//0 9 *nstalatii de ridicat& ,abine& .artea (: 4acarale turn +- *+1 826692:'//6 9 *nstalatii de ridicat& ,abine& .artea 2: .oduri rulante si !acarale portal +- *+1 868692:2000 9 *nstalatii de ridicat& .rincipii de calcul ale incercarilor si ale gruparilor de incercari& .artea 2: poduri rulante si !acarale portal +- *+1 /(0(:'//0 9 *nstalatii de ridicat si ec5ipa!ent asociat& ,onditii de e>actitate la !asurarea para!etrilor pe durata incercarilor +- *+1 /(049':'//0 9 *nstalatii de ridicat& *nfor!atii care trebuie furni)ate& .artea ': %eneralitati 2

+- *+1 /(0494:'//0 9 *nstal& de ridicat& *nfor!atii care trebuie furni)ate& .artea 4: 4acarale cu brat +- *+1 /(0492:'//0 9 *nstalatii de ridicat& *nfor!atii care trebuie furni)ate& .artea 2: .oduri rulante si !acarale portal +- *+1 //269':'//4 9 *nstalatii de ridicat& *nstruirea conductorilor& .artea ': %eneralitati +- *+1 //289':'//4 9 *nstalatii de ridicat& 4anual pentru u)ul conductorilor& .artea ': %eneralitati +- *+1 //429':'/// 9 *nstalatii de ridicat& =tic5ete de infor!are& .artea ': %eneralitati +- *+1 '02429':'/// 9 *nstalatii de ridicat& Li!itatoare si indicatoare& .artea ': %eneralitati +- *+1 ''6629':2000 9 4acarale !obile& Feter!inarea e>peri!entala a perfor!antelor !acaralelor& .artea ': sarcini de basculare si ra)e de actiune +- '/449':'/// 9 *nstal& de ridicat& ,arlige si!ple for6ate, cu ti6a& .artea ': conditii te5nice pt& !ateriale, e>ecutie si livrare& +- '/4492:'/// 9 *nst& de ridicat& ,arlige si!ple for6ate, cu ti6a& .artea 2: carlige cu ti6a neprelucrata +- '/449(:'/// 9 *nstalatii de ridicat& ,arlige si!ple for6ate, cu ti6a& .artea (: carlige cu ti6a filetata +- '/4494:'/// 9 *nstalatii de ridicat& ,arlige si!ple for6ate, cu ti6a& .artea 4: filet rotund +;@+ 284(98( 9 *nstalatii de ridicat& @ctiunea vantului +;@+ (208902 9 *nstl& de ridicat& -ole pt& cabluri de otel& Fia!etre de infasurare si profilul santului +;@+ 4246968 9 *nst& de ridicat& -oata de !anevra pt& lant calibrat cu )ale sudate, scurte& Fi!ens& +;@+ 466'98' 9 .oduri rulante& Fesc5ideri si spatii pentru cai de circulatie +;@+ 600(90/ 9 .oduri rulante& Linii de contact& .rescriptii de proiectare si e>ecutie +;@+ 6/''980 9 ,ai de rulare si opritoare pentru poduri rulante si !acarale& .rescriptii generale +;@+ 6/0/98( 9 *nstalatii de ridicat& ;a!bure pentru cabluri de otel& ,aneluri +;@+ 02269/' 9 *nstalatii de ridicat& ;rans!isii prin cablu& -eguli de calcul si prescriptii de proiectare +;@+ 0/22980 9 Lanturi industriale cu )ale sudate pentru tractiune si ridicat& Lanturi de u) general cu )ale sudate lungi& .ara!etri principali +;@+ 80'8980 9 ,onstructii pentru sustinerea cailor de rulare ale !acaralelor si podurilor rulante& .rescriptii generale +;@+ 802890( 9 *nst& de ridicat& ,arlige la!elare si!ple pt& oale de turnare& ,onditii te5n& de calit& +;@+ 8404980 9 *nstalatii de ridicat& ,arlige cu oc5i +;@+ 86(8988 9 *nstalatii de ridicat& .apuc pentru fi>area capetelor de cablu din otel +;@+ 86(/900 9 *nstalatii de ridicat& .laca pentru fi>area a>elor +;@+ /'(298( 9 *nstalatii de ridicat& =clise pentru fi>area cablurilor de otel pe ta!bur& ,onditii te5nice de calitate +;@+ /22098' 9 4acarale& 4arcare +;@+ /0/8904 9 ,arlige pentru instalatii de ridicat& ;er!inologie si si!boluri grafice +;@+ '0208980 9 *nstalatii de ridicat& Li!itatoare de sarcina si li!itatoare ale !o!entului de sarcina& ,onditii te5nice generale de calitate +;@+ '0042906 9 ,arlige pentru ridicarea containerelor +;@+ ''2/'980 9 *nstalatii de ridicat& -oti de rulare cu o bu)a de g5idare& .rofilul de rulare +;@+ ''6/498( 9 *nstalatii de ridicat& @bateri li!ita pentru di!ensiuni fara indicatii de toleranta la ele!entele de constructii !etalice sudate (

+;@+ '206(982 +;@+ '2'00984

9 *nstalatii de ridicat& ,arucioare pe doua sine& =carta!ente 9 *nstalatii de ridicat& ,arlige for6ate& ,ontrolul in e>ploatare

Legea nr. 64 din 21 martie 2008 Legea nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil repre!int reglementarea de ba! n domeniu. Legea cuprinde principiile de ba! referitoare la msurile privind funcionarea n siguran a acestor ec"ipamente i instalaii. #n continuare sunt pre!entate e$trasele relevante n conte$tul pre!entei lucrri av%nda la ba! te$tul actuali!at n ba!a actelor normative modificatoare, publicate n &onitorul 'ficial al (om%niei, )artea *, p%n la 1+ noiembrie 2008. ,rt. 1 -1. )re!enta lege stabile te cadrul legal pentru funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil. -2. /unt e$ceptate de la prevederile pre!entei legi instalaiile i ec"ipamentele prev!ute n ane$a nr. 1. 0ondiiile de funcionare n siguran a acestor instalaii i ec"ipamente se reglementea! prin legi specifice. ,rt. 2 #n scopul funcionrii n condiii de siguran, instalaiile sub presiune i instalaiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil i componentele acestora, prev!ute n ane$a nr. 2, precum i instalaiile sub presiune, instalaiile de ridicat, unele instalaii din cadrul obiectivelor nucleare, precum i componentele acestora, prev!ute n ane$a nr. 1, se supun regimului de autori!are i de verificare te"nic, potrivit prevederilor pre!entei legi. ,rt. 1 -1. *ntroducerea pe pia, punerea n funciune i2sau utili!area instalaiilor i ec"ipamentelor prev!ute la art. 2 sunt admise numai n condiiile stabilite de pre!enta lege. -2. #n situaia n care instalaiile i ec"ipamentele prev!ute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autori!are i verificare te"nic dac prin aceast cerin nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementri te"nice. ,rt. 4 -1. *nspecia de /tat pentru 0ontrolul 0a!anelor, (ecipientelor sub )resiune i *nstalaiilor de (idicat, denumit n continuare */0*(, este organul de specialitate al administraiei centrale, cu personalitate 3uridic, responsabil n numele statului pentru asigurarea msurilor de funcionare n condiii de siguran a instalaiilor i ec"ipamentelor prev!ute n ane$ele nr. 2 i 1, denumite n continuare instalaii2ec"ipamente. -2. */0*( e$ercit urmtoarele funcii4 a. de autoritate n domeniul instalaiilor2ec"ipamentelor, care asigur controlul respectrii prevederilor referitoare la condiiile de introducere pe pia i punere n funciune a instalaiilor2ec"ipamentelor, precum i urmrirea i controlul regimului de autori!are i verificarea te"nic a instalaiilor2ec"ipamentelor5 b. de reglementare, prin care se asigur elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul su de activitate. .................... ,rt. 6 -1. 7erificrile te"nice prev!ute n documentaiile te"nice i prescripiile te"nice se reali!ea! de ctre */0*( sau, dup ca!, de ctre persoanele autori!ate pentru 4

construcie, montare, instalare, punere n funciune, revi!ii, reparaii, lucrri de ntreinere, autori!are a funcionrii sau verificri te"nice n utili!are5 responsabilitile privind reali!area verificrilor te"nice i corectitudinea re!ultatelor obinute revin */0*( sau persoanelor autori!ate, dup ca!. -2. )entru verificrile te"nice stabilite n prescripiile te"nice ca fiind n competena de reali!are a */0*(, aceasta nu poate autori!a alte persoane conform prevederilor alin. -1.. .................... ,rt. 16 -1. #n aplicarea prevederilor pre!entei legi, */0*(, prin repre!entanii si, are dreptul4 a. s solicite informaii i documente de la persoanele fi!ice sau 3uridice ce construiesc, montea!, instalea!, pun n funciune, repar, ntrein, asigur reali!area revi!iilor, dein, utili!ea! i2sau comerciali!ea! instalaii2ec"ipamente5 b. de acces, cu scopul efecturii controalelor prev!ute la art. 4 alin. -2., la sediul i2sau n locul n care i desf oar activitatea persoanele fi!ice sau 3uridice ce construiesc, montea!, instalea!, pun n funciune, repar, asigur reali!area revi!iilor, ntrein, comerciali!ea!, dein i2sau utili!ea! instalaii2ec"ipamente, precum i n locurile n care sunt utili!ate instalaii2ec"ipamente, indiferent de forma de deinere a acestora. -2. )ersoanele ce dein2utili!ea! instalaii2ec"ipamente, precum i cele care desf oar activitile prev!ute la art. 8 alin. -1. au obligaia s permit accesul i s pun la dispo!iia repre!entanilor */0*( informaiile i documentele referitoare la instalaii2ec"ipamente, pe care ace tia le solicit. ....................... Anexa 1 *nstalaii i ec"ipamente e$ceptate de la prevederile pre!entei legi 1. (ecipientele pentru aer aferente instalaiilor i ec"ipamentelor de fr%nare, basculare i semnali!are, montate pe autove"icule 2. *nstalaiile i ec"ipamentele sub presiune, instalaiile i ec"ipamentele de ridicat montate pe nave 1. 0onductele de ga!e naturale de alimentare din amonte, conductele aparin%nd /istemului naional de transport al ga!elor naturale, precum i cele aparin%nd sistemelor de distribuie i instalaiilor de utili!are a ga!elor naturale 4. *nstalaiile sub presiune, instalaiile de ridicat i aparatele consumatoare de combustibil din administrarea &inisterului ,prrii Anexa 2 *nstalaii sub presiune i instalaii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil i componente ale acestora 1. 0a!ane pentru abur, pentru ap cald sau fierbinte 2. 8c"ipamente sub presiune mai mare de 0,9 bari 1. (ecipiente simple sub presiune mai mare de 0,9 bari 4. &acarale, ascensoare, elevatoare, instalaii de transport pe cablu, instalaii de ridicat pe plan nclinat, poduri rulante i alte mecanisme de ridicat 9. ,parate de ncl!it alimentate cu combustibil solid, lic"id sau ga!os 6. ,r!toare cu combustibil lic"id sau ga!os +. ,ccesorii de securitate pentru instalaiile, ec"ipamentele i aparatele prev!ute la pct. 1 i 1 : 6 8. ,paratur i instalaii de automati!are aferente instalaiilor i ec"ipamentelor prev!ute la pct. 1 : +

6. *nstalaii i ec"ipamente destinate, montate i utili!ate n cadrul parcurilor de distracii LEGEA Nr. 93 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanei Guvernu ui nr. 22!2010 pentru modi"i#area $i #omp etarea Legii nr. 64!2008 privind "un#ionarea %n #ondiii de &iguran' a in&ta aii or &ub pre&iune( in&ta aii or de ridi#at $i a aparate or #on&umatoare de #ombu&tibi 8&*;8<;4 ),(L,&8<;=L ('&><*8* )=?L*0,;@ #<4 &'<*;'(=L 'A*0*,L <(. 404 din 6 iunie 2011 )arlamentul (om%niei adopt pre!enta lege. ,(;*0'L =<*0 /e aprob 'rdonana Buvernului nr. 22 din 18 august 2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 6422008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, adoptat n temeiul art. 1 pct. *.10 din Legea nr. 11822010 privind abilitarea Buvernului de a emite ordonane i publicat n &onitorul 'ficial al (om%niei, )artea *, nr. 606 din 26 august 2010, cu urmtoarele modificri i completri4 1. La articolul *, dup punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 19, cu urmtorul cuprins4 C19. La articolul 29 alineatul -1., litera a. se modific i va avea urmtorul cuprins4 DDa. nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c. i e., art. 10 lit. a., b. i e., art. 12 lit. d., e., f. i "., art. 14 lit. c. i e., art. 16 i ale art. 16 alin. -2., cu amend de la 2.000 lei la 19.000 lei5EEC. 2. La articolul **, dup alineatul -1. se introduc dou noi alineate, alineatele -1F1. i -1F2., cu urmtorul cuprins4 C-1F1. 0<0*( nu i poate sc"imba structura acionariatului p%n la mplinirea termenului prev!ut la alin. -4.. -1F2. ;arifele percepute pentru activitile cu caracter specific prestate de 0<0*( se propun de ctre &inisterul 8conomiei, 0omerului i &ediului de ,faceri, se avi!ea! de ctre &inisterul Ainanelor )ublice i se aprob prin "otr%re a Buvernului.C 1. La articolul **, alineatul -4. se modific i va avea urmtorul cuprins4 C-4. )rescripia te"nic pentru stabilirea condiiilor i cerinelor te"nice de autori!are a persoanelor fi!ice i a persoanelor 3uridice ce efectuea! verificri te"nice n vederea autori!rii funcionrii i verificrii te"nice n utili!are la instalaiile i ec"ipamentele prev!ute n ane$a nr. 2 la Legea nr. 6422008, cu modificrile i completrile ulterioare, se aprob prin ordin al ministrului economiei, comerului i mediului de afaceri, n termen de 1 ani de la data intrrii n vigoare a legii de aprobare a pre!entei ordonane.C ,ceast lege a fost adoptat de )arlamentul (om%niei, cu respectarea prevederilor art. +9 i ale art. +6 alin. -2. din 0onstituia (om%niei, republicat. p. )(8G8H*<;8L8 0,&8(8* H8)=;,I*L'(, *',< 'L;8,< )(8G8H*<;8L8 /8<,;=L=* &*(08,:H,< B8',<@ ?ucure ti, 6 iunie 2011.

TEMA 2 NOI TIPURI DE INSTALAII/ECHIPAMENTE


MACARALELE sunt maini de ridicat compuse dintr-un schelet metalic de form, construcie i dimensiuni variabile i din unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea i deplasarea sarcinii. 4i crile efectuate de o !acara constau n general dintr9o ridicare, ur!at de o cobor$re a sarcinii" foarte frecvent, aceast !i care de deplasare a sarcinii pe vertical se co!bin cu !i carea de deplasare pe ori)ontal, astfel c sarcina agat n dispo)itivul de prindere i ridicat ntr9un anu!it punct poate fi cobor$t i lsat la sol n alt punct aflat n desc5iderea sau ra)a de aciune a !acaralei& ,onfor! Prescrip iei !ehnice "#C"R P! CR $-%&&' (Autori)area personalului de deservire a instalaiilor*echipamentelor i acceptarea personalului au+iliar de deservire, n funcie de co!ple>itatea !anevrrii i gradul de pericol pe care l pre)int n e>ploatare !acaralele, !acaragiul este autori)at pentru una din ur!toarele grupe i tipuri de !acarale:

-R.PA A:
Macarale deplasabile pe ci fr in de rulare i cele montate pe va/oane de cale ferat0 automacarale macarale pe enile

macarale autopropulsate pe pneuri

macarale remocate

macarale montate pe va/on de cale ferat

-R.PA 1:
Macarale deplasabile pe ci cu in de rulare, av2nd bra i platform rotitoare (macarale turn, macarale portic i similare, i macarale 3erric40 macarale turn macarale portic

macarale 3erric4

-R.PA C:
Macarale deplasabile pe ci cu ine de rulare (poduri rulante, macarale portal i semiportal, /rin)i rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, ar5are, strip5, for5are i similare,0 poduri rulante macarale portal

/rin)i rulante suspendate

macarale de turnare

-R.PA 3:
Macarale de tip special, care nu se includ 6n /rupele anterioare (macarale pe cablu, macarale foarfece i similare,0 macarale pe cablu

-R.PA E:
Macarale cu comand de la sol cu butoane i*sau manete, prin comand radio sau prin comand 6n infrarou

Caracteristicile tehnice principale ale macaralelor, 6n funcie de tipul lor, sunt0 '&9 sarcina no!inal, e>pri!at n 8g sau tone 2&9 !o!entul de sarcin n t!D8g!) n ca)ul !acaralelor cu bra (&9 desc5iderea, n !etri 4&9 ra)a de aciune, n !etri 2&9 ecarta!ent, n !etri 6&9 a!pata!ent, n !etri 0&9 vite)ele de ridicare, cobor$re i deplasare, n !/!in 8&9 vite)a de rotaie: rot/!in /&9 locul de co!and: 9 din cabin sau 9 de la sol '0&9 felul co!en)ii: 9 electric 9 pneu!atic 9 5idraulic

-R.PA A:
Macarale deplasabile pe ci fr in de rulare i cele montate pe va/oane de cale ferat0

".- A.!7MACARALE 8 +unt instalaii de ridicat !ontate pe asiuri de autoca!ion sau


asiuri de construcie special care se pot deplasa rapid de la un punct de lucru la altul& ,aracteristic auto!acaralelor este c deplasarea se reali)ea) prin !otorul autove5icolului& :ite)ele de deplasare prescrise sunt cuprinse ntre 40900 8!/5& 3escriere: n general, o auto!acara are ur!toarele pri principale: a& asiul b& platfor!a fi> c& dispo)itivele de calare d& platfor!a rotitoare '0

e& ec5ipa!entul de suprastructur, braul sau turnul la !acaraua c ec5ipa!ent turn" f& siste!ul de acionare Dagregate, !ecanis!e)" g& instalaii sau dispo)itive de co!and" 5& dispo)itive de siguran" i& dispo)itive de se!nali)are Doptic i acustic)" 6& cabina !acaragiului" 8& contragreutatea a& 9A#".L0 auto!acaralele cu capacitate de p$n la 20t, se folose te direct asiul acestuia iar peste aceast capacitate este necesar rigidi)area ntregului siste!& b& PLA!:7RMA :";<0 construcie !etalic sudat, !ontat pe asiu prin uruburi Dla !acaralele cu capacitate de ridicare !ic i !edie) iar la cele cu capacitate de ridicare !are se !ontea) prin sudur de asiu& .latfor!a fi>, asiul i dispo)itivele de calare constituie infrastructura macaralei& c& 3"#P7="!">ELE 3E CALARE0 n vederea !ririi stabilitii !acaralei, se folosesc dispo)itive de calare ce constau din patru picioare de spri6in a!plasate n colurile platfor!ei" cu c$t acestea sunt la distan !ai !are de centrul de rotaie al !acaralei, cu at$t se !re te stabilitatea acesteia& Fispo)itivele Dpicioarele) de calare sunt rabatabile sau telescopice n e>terior de la platfor!a fi>, acionate !anual sau cu a6utorul unei instalaii 5idraulice&

Automacara C7LE# !?&&& 6n po)i ie de transport i calat La !acarale cu bra foarte lung Dpeste 40!), stabilitatea este asigurat supli!entar de nc dou picioare !ontate pe partea din spate a platfor!ei fi>e, astfel nc$t braul se ridic/coboar la sol pe direcia a>ei longitudinale a asiului, orientate spre spate&

''

d& PLA!:7RMA R7!"!7ARE0 construcie !etalic, ce se spri6in pe platfor!a fi> prin inter!ediul unui rul!ent de presiune& .e aceast platfor! rotitoare se !ontea): - mecanisme de ac ionare, 9 echipamentul (bra sau turn, 9 instala ia de comand platfor!a rotitoare !preun cu 9 contra/reutatea aceste ele!ente for!ea) 9 i 6n unele ca)uri a/r/ate de ac ionare suprastrucrura 9 e& EC@"PAMEA!.L 3E #.PRA#!R.C!.R< (1RAB sau !.RA,0 construcie !etalic spaial sudat& 4aterialele utili)ate sunt oel carbon obi nuit sau slab aliat cu ,r i 4o, folosindu9se profile cornier, table, evi ptrate i rotunde& Graul este articulat la ba) pe supori fi>ai la platfor!a rotitoare iar n v$rf are rolele de conducere a cablului de la !ecanis!ul c$rligului& Graele telescopare se pot prelungi prin adugarea unor tronsoane inter!ediare sau prin telescopare Dbrae for!ate din dou, trei sau patru tronsoane)& =>tinderea sau retragerea tronsoanelor telescopice se reali)ea) 5idraulic cu a6utorul unor cilindri cu piston& Graele ce se prelungesc prin tronsoane inter!ediare au greuti proprii reduse i !acaralele per!it !ontarea unor brae de lungi!i foarte !ari& f. #"#!EME 3E ACB"7AARE (a/re/ate, mecanisme, principii ac ionare,0 @%-=%@;<L F= @,H*13@-= poate fi 41;1- F*=+=L sau !otor cu e>plo)ie& 4ecanis!ele auto!acaralelor sunt n general pentru e>ecutarea ur!toarelor !i cri: 9 ridicare9cobor$re c$rlig principal" 9 ridicare9cobor$re c$rlig au>iliar" 9 basculare bra" 9 basculare prelungitor Dg$t lebd) 9 rotire

4ecanis!ele auto!acaralelor cu, capacitate de ridicare !ic i !edie sunt acionate de !otorul autoca!ionului care asigur i deplasarea !acaralei, iar la auto!acaralele cu, capacitate !are de ridicare aceste !ecanis!e sunt acionate de un alt !otor !ontat pe platfor!a rotitoare&

'2

=nergia re)ultat de la !otor se poate trans!ite direct la !ecanis!e n ca)ul acionrii !ecanice sau transfor!at n alt for! de energie ca n ca)ul acionrilor electrice, 5idraulice sau co!binate& g& "A#!ALAB"" 9" 3"#P7="!">E 3E C7MAA3<0 trans!iterea co!en)ilor la siste!ul de acionare pentru funcionarea sau oprirea diverselor !ecanis!e se reali)ea) prin instalaii Ddispo)itive) de co!and& '&9 ,14=3I* 4=,@3*,= +@< 4@3<@L=: se reali)ea) prin siste!e de p$rg5ii, astfel nc$t se cuplea) sau decuplea) !ecanis!ele care trebuiesc acionate n sensurile dorite& +iste!ele de p$rg5ii sunt astfel concepute, nc$t si!ultan cu efectuarea co!en)ii se acionea) i asupra fr$nelor de pe !ecanis!ul co!andat, astfel nc$t fr$na se desc5ide sau se nc5ide dup ca), odat cu funcionarea sau oprirea !ecanis!ului respectiv& @ceste co!en)i sunt aplicate nu!ai n ca)ul acionrilor !ecanice i foarte rar, ntruc$t pre)int de)avanta6e: 9 eforturi fi)ice sporite 9 co!en)ile nu pot fi pro!pte 9 !ecanis!ele nu pot fi co!andate astfel nc$t s reali)e)e !i cri sensibile i precise 9 u)urile D6ocurile) ce se produc la articulaiile p$rg5iilor generea) nesiguran 2&9 ,14=3I* =L=,;-*,=: sunt des utili)ate n cadrul tuturor siste!elor de acionri, pre)ent$nd siguran n e>ploatare i reali)ea) co!en)ile cu pro!ptitudine la tensiuni de '2 sau 24:, ali!entarea fc$ndu9se de la baterii, sau 220: n ca)ul !acaralelor cu acionri electrice, c$nd ali!entarea se face de la generator Dcu cupla6e !agnetice care au avanta6ul trans!iterii unei !i cri de rotaie fr ocuri)& (&9 ,14=3I* .3=<4@;*,=: utili)ate n ca)ul acionrilor !ecanice 4&9 ,14=3I* #*F-@<L*,=: folosite n ca)ul acionrilor 5idraulice i uneori n ca)ul acionrilor !ecanice 2&9 ,14=3I* ,14G*3@;=: auto!acaralele cu capacitate de ridicare !are u)ea) de aceste co!en)i co!binate& ,o!en)ile 5idraulice sunt co!binate cu cele electrice, iar co!en)ile pneu!atice cu cele electrice& 5& 3"#P7="!">E 3E #"-.RAAB<0 toate auto!acaralele au dotare !ini! cu ur!toarele dispo)itive de si/uran : 9 li!itatoare fine curs ridicare c$rlige" 9 li!itatori fine curs ridicare bra" 9 li!itatori de !o!ent" 9 ntreruptor de avarie" 9 sigurane la c$rlige" 9 indicator al sarcinilor !a>i!e ad!ise corespun)toare desc5iderii braului& .e l$ng aceste dispo)itive de sigura, auto!acaralele !ai pot fi dotate cu: 9 li!itatori cobor$re bra" '(

9 9 9 9 9 9 9 9 9

bul de nivel bidirecional pentru indicarea ori)ontalitii !acaralei" opritoare cu ta!poane elastice sau cabluri ancore pentru a nu se da braul peste cap Dn ca)ul unor !acarale cu capacitate de ridicare !are)" li!itatori pentru a nu se desf ura n totalitate cablul de pe tobDacionea) c$nd r!$n ( spire)" ane!o!etru li!itatori de rotire pentru lucru nu!ai pe spate D'0 0 st$nga dreapta, ca)l !acaralei Fe!ag), c$nd se pot ridica sarcini !ai !ari fa de celelalte po)iii" dispo)itive de se!nali)are la apropierea braului de linii electrice aeriene sub tensiune" dispo)itive de li!itare a basculrii braului n do!enii reglabile Dung5i !ini! i !a>i!) ca)ul !acaralei .#" li!itatoare de rotire cu braul pe deasupra cabinei autove5icolului" li!itatoare de sarcin Dca n ca)ul !acaralelor 4FJ, -FJ, etc&)n afara li!itatorului de !o!ent&

i. 3"#P7="!">E 3E #EMAAL"=ARE0 '& @,<+;*,=: clac>oane, sonerii, clopote electrice acionate de desrventul de pe auto!acara pentru atenionare 2& 1.;*,=: l!pi 6& CA1"AA MACARA-".L."0 !anevra auto!acaralei se e>ecut de regul dintr9 o cabin a!plasat pe platfor!a rotitoare, lateral fa de bra 8& C7A!RA-RE.!A!EA0 necesar pentru asigurarea stabilitii sub sarcin, la !acaralele cu capacitate de ridicare !are, !ont$ndu9se pe partea posterioar a platfor!ei rotitoare, contragreuti& 4ri!ea i a!plasarea contragreutii nu trebuie s influiene)e negativ stabilitatea n gol&

"".- MACARALE A.!7PR7P.L#A!E8 dup siste!ul de deplasare se !part n:


9 9 MACARALE PE PAE.R" i MACARALE PE 9EA"LE&

+iste!ele de acionare, co!en)ile, !ecanis!ele, ec5ipa!entele, !i crile de e>ecuie sunt ase!ntoare auto!acaralelor& Feosebirea dintre auto!acarale i !acaralele autopropulsate const n faptul c acestea din ur! sunt !ontate pe un asiu propriu, iar energia necesar autopropulsiei este generat de acela i !otor care acionea) ntreaga !acara i care se afl !ontat pe platfor!a rotitoare& :ite)ele de deplasare de la un loc de lucru la altul sunt reduse& '4

@lte avanta6e: 9 9 9 acces relativ u or n antier unde nu sunt dru!uri a!ena6ate nu au dispo)itive de calare ad!it deplasarea cu sarcini !ari apropiate cu cele indicate de diagra!a de sarcin

""".- MACARALE M71"LE PE 9A#". 3E >A-7A 3E CALE :ERA!<8

@u funciuni, !ecanis!e i ec5ipa!ente ase!ntoare auto!acaralelor, cu deosebirea c platfor!a fi> este a e)at pe bog5iuri de deplasare pe linie ,K& Feplasarea este asigurat de un !ecanis! propriu acionat de !otorul !acaralei& +e folosesc la lucrrile de construcii de ci ferate intervenii n ca)ul avariilor la !aterialul rulant, c$t i la operaii de ncrcare9descrcare n unitile cu linii ,K&

-R.PA 1:
Macarale deplasabile pe ci cu in de rulare, av2nd bra i platform rotitoare (macarale turn, macarale portic i similare, i macarale 3erric40

". MACARALE !.RA0


Fup posibilitile de deplasare: a&9 fi> Dn fundaie) b&9 !obil, deplasabil pe cale de rulareD ine de cale ferat)

a. Macara turn M!7 C&& fi+

6 2 4

0 8 b. Macara turn M!7 C&& mobil '2

D.cruciorul de deplasare cu 4 bog5iuri, dintre care

2 sunt !otoare i asigur deplasarea %. platfor!" E. turnDfor!at din !ai !ulte tronsoane inter!ediare!etalice cu )brele)" ?. cabin de co!andDse rote te odat cu

!acaralei"

acesta)"

C. contragreutateaDce asigur stabilitatea !ac&)" F. cabluri" G. bra !acara" $. !ufl cu c$rlig&

' 4acaralele cu bra ori)ontal au o rsp$ndire larg, av$nd n vedere c$!pul !are de lucru care poate s fie deservit de !acara datorit lungi!ii !ari a braului i a nliii !ari de ridicare DL20!)& 4acaralele turn, pentru a pre)enta siguran n funcionare, se ec5ipea), dup ca), cu ur!toarele dispo)itive de siguran: 9 li!itator de sf$r it de curs ridicare9cobor$re" 9 li!itator de sf$r it de curs deplasare !acara, 9 li!itator de sf$r it de curs deplasare crucior de sarcin, 9 li!itator de sf$r it de curs la bascularea braului, 9 li!itator de sf$r it de curs la rotire, 9 li!itator de sarcin sau !o!ent al sarcinii" 9 dispo)itiv de prindere pe ine, 9 curitoare de in i piese de rea)e!" 9 ta!poane i opritoare" 9 dispo)itiv de oprire a !acaralei n ca) de v$nt Danr!o!etru)" 9 dispo)itiv de punere n giruet a braului !acaralei, 9 ilu!inat de bali)are

@3=414=;-<9 =ste inter)isa functionarea !acaralelor care lucrea)a in aer liber daca vite)a vantului depaseste valorile ad!ise D20 !/s la !acaralele portal sau '2,6 !/s la celelalte !acarale), precu! si daca te!peratura este sub 920M,&

"". MACARALE P7R!"C0


.entru !ecani)area operaiilor de transbordare a !rfurilor n porturile !ariti!e i fluviale , se utili)ea) 4@,@-@L= .1-;*,&

'6

.orticul !acaralei care per!ite sub el circulaia vagoanelor de cale ferat Duna sau dou linii), asigur$nd n acest sens gabaritul de liber trecere corespun)tor& .e picioarele porticului, sunt a!plasate bog5iurile !ecanis!ului de deplasare al !acaralei& @cionarea bog5iurilor poate fi individual la fiecare picior sau cu dou grupuri !otoare care antrenea) roile !otoare ale bog5iurilor de pe una din prile !acaralei& .e porticul !acaralei se a!plasea) i calea de rulare cu role sau cu bile Drul!ent) a !ecanis!ului de rotire precu! i lagrele de spri6in ale prii rotitoare& .artea rotitoare cuprinde coloana rotitoare, braul !acaralei, cabina de co!and, ca!era !ecanis!elor de ridicare, rotire i basculare a braului&

"". MACARALE 3ERR"CH0


+e folosesc pentru e>ecutarea lucrrilor de !ontare a podurilor rutiere sau feroviare, a 5alelor industriale, a centralelor ter!oelectrice, n cariere de !ar!ur i ntreprinderi de prelucrare a !ar!urii i n alte locuri unde sunt necesare pentru !anipularea sarcinilor, capaciti !ari de ridicare i brae lungi&

-R.PA C:
Macarale deplasabile pe ci cu ine de rulare (poduri rulante, macarale portal i semiportal, /rin)i rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, ar5are, strip5, for5are i similare,0

". P73.R" R.LAA!E0


+unt destinate !anevrrii n spaii nc5ise D5ale industriale, centrale electrice, depo)ite nc5ise) sau n aer liber, a sarcinilor n buci Dpiese i ansa!bluri !ecanice grele, ansa!bluri de construcii !etalice, bene cu !ateriale n vrac sau stivuitoare, oale cu !etal lic5id, for!e de turntorie, grin)i, prefabricate din beton)& .odurile rulante electrice cu c$rlig se construiesc, de regul, pentru sarcini Dn tone) cuprinse n ur!toarea ga! de valori no!inale: (,2" 2" 8" '2,2" '6" 20" (2" 20" 80" '00" '22" '60" 200" 220" (20&

'0

"". MACARALE P7R!AL 9" #EM"P7R!AL0


La !acaralele portal, grin)ile principale se rea)e! la a!bele capete pe c$te o perec5e de picioare a e)ate pe roi ce rulea) pe ine fi>ate pe sol&

Macara portal

La !acaralele se!iportal grin)ile principale se rea)e! la un capt pe o perec5e de picioare identice cu cele ale !acaralelor portal, iar la cellalt capt sunt ca i la podurile rulante, solidari)ate ntre ele printr9o grind de capt care se rea)e! la r$ndul su pe roi care rulea) pe inele cilor de rulare fi>ate pe st$lpii de re)isten ai unei 5ale&

Macara semiportal

-R.PA 3:
Macarale de tip special, care nu se includ 6n /rupele anterioare (macarale pe cablu, macarale foarfece i similare,0

". MACARALE PE CA1L.0


+unt instalaii de ridicat co!puse dintr9un ansa!blu de construcii !etalice i !ecanis!e, cu a6utorul cora se !anipulea) sarcini folosind cabluri de oel suspendate, de regul ntre dou turnuri, drept cale de susinere, de circulaie i tractare a unui crucior prev)ut cu c$rlig sau organ de prindere a sarcinii&

'8

-R.PA E:
Macarale cu comand de la sol cu butoane i*sau manete, prin comand radio sau prin comand 6n infrarou

PODUL RULANT

PODUL RULANT - este o macara rulant format dintr-un schelet metalic compus dintr-o construcie orizontal av nd la capete roi de rulare care se deplaseaz pe !ine de rulare paralele situate la "nlime# Pe construcia orizontal se deplaseaz mecanisme sau instalaii de ridicare propriuzise$ av nd un c mp de aciune de forma unui paralelipiped# DESCRIEREA PRILOR COMPONENTE ALE UNUI POD RULANT %&'AN()%UL D& R(D('AR&* 1rganele de prindere i dispo)itivele de legare a sarcinilor sunt: 9 !ufle cu c$rlig, 9 c$rligele, 9 graiferele, '/

9 electro!agnei de sarcin, 9 traverse, 9 cabluri i lanuri pentru legarea sarcinilor, 9 bene, cupe i buncre, 9 cle ti i papuci cu autostr$ngere, 9 oale de turnare, 9 containere& Mufla cu c2rli/0 pentru ridicarea greutilor prin inter!ediul c$rligelor, acestea Dc$rligele) se !ontea) n !ufle& Nn general, !uflele cu c$rlig se co!pun din Dfig&'): :"-.D a& c$rlig" b& traversa !uflei" c& rola sau rolele de cablu" d& scutul rolei sau rolelor e& rul!ent a>ial" f& piulia c$rligului cu siste!ul de asigurare al acestuia

e c d

Traversa une !u"#e $u $%r# &

20

Nn ca)ul utili)rii c$rligelor la!elare, n co!ponena !uflei !ai intr i o furc n care se !ontea) c$rligul prin inter!ediul unui bol %. C2rli/ele C pentru a putea s se ridice greuti, podurile sunt prev)ute prin construcie cu organe de prindere n !a6oritatea ca)urilor fiind c$rligele, care pot !anipula at$t sarcini n buci c$t i a altor sarcini n ca)ul n care se utili)ea) dispo)itivr de prindere deta abile din c$rlig Dtraverse, platfor!e, graifre, electro!agnei) care s per!it acest lucru& Clasificare: n funcie de te5nologia de e>ecuie, for!a i scopul n care sunt utili)ate, c$rligele se clasific astfel Dfig&2): - c2rli/e for5ate simple0 - c2rli/e for5ate duble0

- c2rli/e lamelare simple0 duble0

- c2rli/e lamelare

- c2rli/e lamelare pentru oale de turnare0

2'

'IG(2 ) * +ur ,e $%r# &e ,rligele for6ate se e>ecut n cinci clase de re)isten: 4, ., +, ; i :& ,lasele de re)isten sunt deter!inate de proprietile !ecanice ale !aterialului din care se e>ecut, fiecrei clase de calitate corespun)ndu9i caracteristicile !ecanice indicate n tabelul '& Tabelul 1
,lasa de re)isten a crligului 4 . + ; : -e)istena la traciune -!in 3/!!R Jgf/!!R (/0 4/0 620 080 /80 40 20 6( 80 '00 Li!ita de curgere O0,2 !in 3/!!R Jgf/!!R 240 ('0 (/0 4/0 620 24 (2 40 20 6( @lungarea la rupere 2 !in P 22 20 '6 '2 '0 -e)iliena J,< (0/2 4in daQ/c!R 0 6 6 2 2

:alorile din tabelul ' sunt valabile pentru epruvete prelevate longitudinal& -e)iliena se va deter!ina pe epruvete !btrnite artificial Da se vedea +;@+ 6004900)" ncercarea se va efectua la E20S,& 4rcile de oel indicate, cu caracter infor!ativ, sunt ur!toarele: 1L, 22" 1L, (2" 22 4o, ''" 4' 4o, ''" (4 4o ,3 '2 Doeluri !buntite)& Tn acela i standard +;@+ '/44/'906 sunt indicate condiiile te5nice de calitate pentru !ateriale, proprietile !ecanice ale acestora, precu! i condiii te5nice pentru e>ecuie, reguli pentru verificarea calitii, !etodele de verificare i ncercare i !odul de !arcare, prote6are i docu!entele de garanie& Nn vederea asigurrii unor condiii de !unc lipsite de pericol de avarii sau accidente, at$t pentru cei care deservesc !acaraua c$t i pentru cei aflai n )ona de lucru, se !ai prevd, dup ca), diverse dispo)itive de siguran n funcie de tipul !acaralei i specificul te5nologic& +igurana se !ontea) cu scopul de a !piedica ie irea accidental a organelor de legare a sarcinilor din c$rlig" scoaterea acestor organe trebuie s fie posibil nu!ai prin acionarea siguranei&

:i/.E - CIRL"- C. #"-.RAAB< '&9 siguran Dce se fi>ea) pe ti6a c$rligului)" 2&9 c$rlig" (&9 cle!" 4&9 uruburi cu piulie" 2&9 bol 22

E. -raifre. La !anipularea sarcinilor n vrac, drept organe de prindere a sarcinii, se utili)ea) graifrele& %raifrele cele !ai u)uale sunt cele de tipul pe patru fire Dra!uri de cablu), tirani i cupe& Nn variantele graifr transversal i longitudinal, cupele put$nd fi cu sau fr dini& *n afara graiferelor cu cupe !ai ave! graifere cu g5iare folosite la !anipularea unor !ateriale n siderurgie i colectarea !etalelor c$t i !anipularea unor sarcini cilindrice Dbu teni, evi, etc&)& @cionarea graiferelor se poate face prin cabluri, ca)ul general, sau prin !ecanis!e ori instalaii 5idraulice i pneu!atice& *n ca)ul acionrii prin cabluri instalaia trebuie s posede dou !ecanis!e pentru nf urarea cablului& *n fig&4 este repre)entat sc5e!a de funcionare a graifrului&

:"-. ? 8 #chema de func ionare a unui /raifr ?. Electroma/ne i de sarcin. .entru ridicarea i !anipularea tablelor, de eurilor feroase sub for! de pan sau piese !ici, precu! i, la ridicarea bilelor la !acaralele pentru spart font, se utili)ea) electro!agnei de sarcin Dfig& 2)& =lectro!agneii de sarcin sunt organe de prindere a sarcinii, n general, deta abile din crlig i sunt prin i fie direct de crligul !acaralei, fie prin inter!ediul unei traverse, n care ca) se prind !ai !uli electro!agnei, n vederea !anipulrii unor table sau profile la!inate de di!ensiuni !ari& @li!entarea cu energie electric a electro!agneilor de sarcin se face n curent continuu de la un grup propriu de redresare a curentului, !ontat pe !acara sau de la o surs de curent continuu independent de !acara& .entru cablul de ali!entare al electro!agnetului de sarcin se va prevedea un ta!bur de cablu electric care va fi sincroni)at cu ta!burul cablului de traciune a crligului, n a a fel nc$t s se asigure aceia i vite) de cobor$re sau de ridicare, at$t pentru crlig c$t i pentru cablul electric de ali!entare a electro!agnetului&

2(

.entru evitarea accidentelor datorit ntreruperii ali!entrii cu energie electric a electro!agnetului din cau)a unei defeciuni a sursei de ali!entare, !acaralele ec5ipate cu electro!agnet de sarcin vor fi prev)ute cu o baterie de acu!ulatoare care s asigure !eninerea sarcinii de ctre electro!agnet& Nn ca)ul n care acest lucru nu a fost reali)at, locul de !unc unde se lucrea) cu electro!agnet de sarcin va fi !pre6!uit cu plas de sr! pentru a !piedica intrarea persoanelor n )ona respectiv, iar u ile de acces n )on vor fi prev)ute cu contacte electrice de siguran care s deconecte)e circuitul de co!and al !acaralei n ca)ul n care sunt desc5ise& Fe ase!enea, se vor lua o serie de !suri care s asigure funcionarea sigur i lipsit de pericol a !acaralei i pentru evitarea accidentelor&

:"-. C 8 Crucior cu electroma/net C. !raverse. ;raversele sunt, n general, organe de prindere a sarcinii deta abile din crlig cu a6utorul crora se reali)ea) !anipularea unor sarcini av$nd di!ensiuni !ari, ca de e>e!plu for!e n atelierele de turntorie, ele!ente de construcii !etalice, ca)ane, etc& .rin utili)area traverselor, se reali)ea) pstrarea ec5ilibrului pieselor n ti!pul !anipulrii i totodat i utili)are !ai raional a lanurilor i cablurilor de legare Dfig& 6)&

:"-.F 8 travers detaabil din c2rli/

24

Nn ca)ul n care se ridic sarcini !ari i sunt necesare 2 !acarale n acest scop, se utili)ea) traverse, care de aceast dat sunt prinse n crligele celor dou !acarale i sarcina se prinde de travers Dfig&0) &

:"-. G 8 travers pentru ridicare cu dou macarale ;raversele se proiectea) i se construiesc n !od si!ilar cu ele!entele portante ale construciilor !etalice ale !acaralelor, respect$ndu9se acelea i prevederi& F. Cabluri i lan uri de ridicare G. Platforme. Nn ca)ul n care este necesar !anipularea unor sarcini n buci, a cror legare de crligul !acaralei este greoaie sau i!posibil se utili)ea) platfor!e, care sunt organe de prindere a sarcinii deta abile din crlig Dfig& 8 )& .latfor!ele se e>ecut din !etal sau din le!n i n general sunt prev)ute cu patru lanuri de legare reunite ntr9un oc5et care se prinde n crligul !acaralei& .latfor!ele au o larg utili)are n porturi la ncrcarea i descrcarea sacilor din vapoare&

:"-. $ 8 Platform $. AL!E !"P.R" 3E 3"#P7="!">E 3E PR"A3ERE A #ARC"A"L7R

:"-. ' 8 3ispo)itiv tip clete prindere tip pentru prindere bare rotunde

:"-. D& 8 dispo)itiv de clete

22

:"-. DD - 3ispo)itiv de prins table 6n po)i ie ori)ontal

:"-. D% 8 3ispo)itiv de prindere table 6n po)i ie vertical

:"-. DE 8 Clete pentru lin/ouri

ROLA )AU ROL&L& D& 'A,LU - rolele pentru ca+luri din oel se e-ecut din font$ pentru transmisii prin ca+lu cu acionare manual !i din oel turnat sau din oel "n construcie sudat$ la transmisiile prin ca+lu cu acionare mecanic#

TA%,UR D& 'A,LU - au rolul de a "nf!ura ca+lul sau lanul de traciune$ prin aceasta aplic ndu-se !i fora necesar "nf!urrii$ respectiv ridicrii sarcinii# Tam+urii de ca+lu au form cilindric !i rareori tronconic$ .oi la interior /e-ecutai din oel prin turnare sau din ta+l roluit !i sudat pe .eneratoare0$ prezent nd la periferie !anuri elicoidale "ntr-un sin.ur sens sau "n dou sensuri /st n.a-dreapta0n.ur strat#

Ta!-ur simplu cu !anuri $a-#u

Ta!-ur du+lu cu !anuri

' .area $a+/*u#u ,e pe tam+ur prin cleme

26

E#e$*r0+a#an $u */#+ $a-#u1 +r n dinat2

Cu+#area re,u$*0ru#u $u *a!-uru# ,e $u+#a2 , n3a*4 1#-tam+ur de ca+lu2 3#- cupla4 5#- ar+orele tam+urului2 6#- inel

sferic2 7#- +uc! cu aleza4 sferic 8n cazul "n care ca+lul se "nf!oar "n mai multe straturi tam+urul poate s nu fie canelat$ iar la mar.ini are perei laterali# Pentru o "nf!urare corect a ca+lului se prevd !i dispozitive de a!ezare /role0 ce preseaz spirile de ca+lu pe tam+ur# Diametrul tam+urului este funcie de diametrul ca+lului$ .rupa de funcionare a mecanismului$ construcia ca+lului !i modul de "nf!urare a ca+lului# Profilul !anurilor elicoidale de pe tam+ur este "n funcie de diametrul ca+lurilor$ iar lun.imea tam+urului tre+uie s asi.ure depunerea corect a ca+lului p n la ridicarea muflei "n poziia cea mai de sus /acionare limitator curs ridicare02 la co+or rea muflei "n poziia cea mai de 4os tre+uie s rm n cel puin trei spire "nf!urate pe tam+ur la fiecare capt de ca+lu# Prinderea capetelor de ca+lu pe tam+ur se poate face prin cel puin 3 cleme sau prin pan# R&DU'TOAR& 9 sunt an.rena4e montate "n carcase "nchise !i servesc la reducerea turaiei ar+orelui motor# Uneori reductoarele pot servi !i la amplificarea turaiei#

Cu+#area re,u$*0ru#u $u *a!-uru# ,e $a-#u1 +r n $u+#a2 $u -0#3ur $u $a+ s"er0 ,a#4 1# tam+ur de ca+lu2 3# cupla4 cu +oluri2 5# ar+orele tam+urului2 6# inel sferic2 7# +uc! cu aleza4 sferic2 :# +louri cu cap sferoidal

20

D()PO;(T(<&L& D& )(=URAN>? 9 cu care se echipeaz mecanismele de ridicare* limitatorul de sarcin /sau de moment al sarcinii02 - limitatoarele de sf r!it de curs ridicare-co+or re2 - si.urana la c rli.2 - limitator de fine curs translaie crucior2 - curitor !in - paracztor - opritoarele# %&'AN()%UL D& D&PLA)AR& A UNU( POD RULANT La podurile rulante a$3 0narea poate fi* - $en*ra#/ /"n care caz am+ele roi motrice de pe fiecare !in "n parte sunt acionate de acela!i mecanism printr-un a- comun02 @ : 7 6 5 3 1

A$3 0narea $en*ra#/4 1#- motor electric2 3#- cupla4 elastic /"ntre motor !i reductor02 5#- fr n /amplasat pe semicupla spre reductor02 6#- reductor2 7#- ar+ori de transmisie2 :#- cupla4ele ar+orilor de transmisie2 @#- roile motrice ale macaralei# n,e+en,en* /de capete 9 fiecare roat motric are un mecanism de acionare independent0 3 5 6
3 3 3

A$3 0narea n,e+en,en*/ 1#- motor electric2 3#- cupla4 elastic /"ntre motor !i reductor02 1 5#- fr n /amplasat pe semicupla spre reductor02 6#- reductor2 :#- cupla4ele ar+orilor de transmisie2 @#- roile motrice ale macaralei
3 3

# %OTOR &L&'TR(' 9 de acionare translaie pod /pod rulant +i.rind cu electropalan de At0este de tip A)B%-113%a-: cu rotorul "n scurtcircuit !i fr na "n.lo+at /- tensiunea nominal* 5AC<D7CEz2 - turaia nominal* 1CCC rotDmin2 puterea nominal* 3 - 3 FG0 28

RO>(L& %OTR('& D& RULAR&* - servesc la deplasarea macaralelor !i a crucioarelor

1#- Roata de rulare2 3#- A-2 5#- Pan2 6#- Rulment2 7#- 'apac2 :#- 'apac2 @#- 'arcas# =R(N;( PORTANT& 9 "n construciile metalice portante ale macaralelor$ se folosesc urmtoarele tipuri de .rinzi* .rinzi cu inim plin din profile sau .rinzi cu z+rele din profile sau evi sudate2

"

.rinzi e-pandate care au forma unor .rinzi profil "n a crei inim au fost practicate decupri de material "n forma unor he-a.oane simetrice fa de a-ul .rinzii !i e.al distanate2 .rinzi cheson din ta+le sudate

"

Asam+larea elementelor componente se face prin sudur !i !uru+uri#

a#- .rinzi cu inim plin2 +#- .rinzi cheson2 c#- .rind e-pandat

2/

TEMA 5 DESER6IREA E'ICIENT I 7N CONDIII DE SIGURAN A INSTALAIILOR/ECHIPAMENTELOR


=>ploatarea D!anevrarea) !acaralelor trebuie sa se faca in confor!itate cu prevederile prescriptiei te5nice, cu nor!ele specifice de protectia !uncii, cu instructiunile de e>ploatare specifice !acaralei respective si cu instructiunile interne elaborate de unitatea detinatoare& =ste inter)isa functionarea !acaralelor in ca)ul in care co!ponentele de securitate nu sunt in stare perfecta de functionare sau nu indeplinesc conditiile te5nice preva)ute& 4acaralele nu pot functiona daca )onele periculoase nu sunt ingradite corespun)ator sau daca organele de !asini in !iscare si ele!entele nei)olate aflate sub tensiune nu sunt preva)ute cu aparatori de protectie& =ste inter)isa blocarea intreruptoarelor si!ple sau auto!ate prin i!panare, legare sau prin orice alte !i6loace care sa le scoata de sub controlul per!anent al !acaragiului& Fe ase!enea, este inter)isa co!anda prin butoane cu autoretinere pentru actionarea !ecanis!elor de ridicare, deplasare, rotire sau basculare& =ste inter)isa folosirea !acaralelor pentru ridicarea unor sarcini !ai !ari decat sarcina !a>i!a ad!isa& 4acaralele la care sarcina este li!itata prin conditii de for!a sau de gabarit nu pot functiona daca nu sunt indeplinite conditiile respective& La !acaralele preva)ute cu !ai !ulte !ecanis!e de ridicare Dprincipal si au>iliar), care in confor!itate cu prevederile pre)entei prescriptii te5nice nu au preva)ut bloca6 electric i!potriva actionarii si!ultane a a!belor !ecanis!e, sarcina totala !anevrata nu va depasi sarcina no!inala a !acaralei& La !acaralele cu brat cu desc5idere variabila nu se vor ridica sarcini !ai !ari decat sarcinile !a>i!e ad!ise, corespun)atoare diagra!ei de sarcina& +arcinile care se ridica in !od frecvent pe santierele de constructii vor avea !arcate vi)ibil greutatea& .entru restul ca)urilor, daca !acaragiul nu cunoaste greutatea sarcinii si nici nu o poate deter!ina, va solicita conducatorului procesului te5nologic preci)area in scris a greutatii sarcinii& =ste inter)isa folosirea lanturilor la te!peraturi peste 200M,, cu e>ceptia celor utili)ate la !anipularea lingourilor la !acaralele de for6are& -idicarea unei sarcini cu a6utorul a doua !acarale, care nu sunt cuplate !ecanic si electric, se ad!ite nu!ai in !od e>ceptional in ur!atoarele conditii: 9 la nici una din !acarale sa nu se depaseasca sarcina !a>i!a ad!isa" 9 po)itia cablurilor de tractiune sa fie verticala" 9 vite)ele de ridicare sa fie aceleasi" 9 !anevrarea sa se e>ecute nu!ai sub conducerea si supraveg5erea atenta a -+:;*, autori)at de *+,*-& *n conditiile de !ai sus, sarcinile cu for!e neregulate, care nu au centrul de greutate in centrul lor geo!etric, se pot ridica si !anevra cu a6utorul a doua !acarale nu!ai daca se foloseste un dispo)itiv special construit, astfel ca sarcina sa se reparti)e)e proportional pe fiecare din cele doua !acarale& La ridicarea si transportarea tuburilor cu ga)e sub presiune Do>igen, dio>id de carbon, acetilena etc&) sau a recipientelor care contin clor, acid sulfuric si si!ilare, se vor lua !asuri speciale de protectia !uncii& ;oate !anevrele se vor e>ecuta sub supraveg5erea directa a unui cadru te5nic care raspunde de acest transport&

(0

+arcinilor !entionate !ai sus nu se vor ridica si transporta prin legare directa sau utili)andu9se electro!agneti de ridicare, ci se vor folosi suporturi sau dispo)itive speciale& :ite)a !a>i!a pentru deplasarea !acaralelor, de 20 !/!in, este per!isa in ca)ul co!en)ilor de la sol, nu!ai in conditii opti!e de deplasare ale !anevrantului Dculoare de trecere in per!anenta libere, fara cotituri bruste, de lati!e suficienta, fara denivelari bruste ale pardoselei, cu o buna vi)ibilitate a intregului ca!p de lucru etc&)& =ste inter)isa utili)area !acaralelor cu co!anda de la sol la transportul de !etal topit daca nu au fost proiectate si construite special in acest scop& =ste inter)isa functionarea !acaralelor care lucrea)a in aer liber daca vite)a vantului depaseste valorile ad!ise D20 !/s la !acaralele portal sau '2,6 !/s la celelalte !acarale), precu! si daca te!peratura este sub 920M,& Kunctionarea la te!peraturi sub 920M, este per!isa nu!ai daca !acaralele au fost construite pentru functionarea in ase!enea conditii, fiind garantate in acest sens de producator& Faca vi)ibilitatea este i!piedicata de fu!, vapori, ceata sau obiecte plasate intre !acaragiu si ca!pul de actiune al !acaralei, se vor lua !asuri pentru trans!iterea corespun)atoare a co!en)ilor la !acaragiu, fara de care !acaralele in cau)a nu pot functiona& 4acaralele preva)ute sa lucre)e calat vor functiona nu!ai in aceste conditii& +ub bratele de calare se vor ase)a ele!ente de spri6in re)istente, care sa nu se deplase)e in ti!pul efectuarii !anevrelor si care sa aiba o suprafata astfel deter!inata, in functie de natura terenului, incat sa asigure functionarea in conditii de siguranta a !acaralei& 4acaralele preva)ute sa lucre)e necalat vor functiona in conditiile preva)ute in instructiunile de e>ploatare ale producatorului& +e inter)ice functionarea !acaralelor cu brat daca in ra)a de actiune a bratului se gasesc conductoare electrice aeriene& *n astfel de situatii, conductoarele se vor indeparta, iar daca acest lucru nu este posibil se vor lua, dupa ca), !asurile necesare pentru: 9 inter)icerea intrarii !acaralei in )ona periculoasa" 9 blocarea posibilitatilor de rotire a bratului inspre )ona respectiva, asigurandu9se distanta !ini!a de ',2 ! fata de conductoarele nei)olate, respectiv ',2 ! fata de conductoarele i)olate Dpentru tensiuni pana la '&000:)& Faca este necesar sa se efectue)e lucrari in )ona de influenta a liniilor de inalta tensiune, se vor lua toate !asurile necesare pentru a se asigura ca personalul, utila6ul sau sarcina sa nu se apropie de piesele conductoare nei)olate la o distanta !ai !ica de: 9 ( !etri, pentru liniile la care tensiunea e>istenta intre doua conductoare este !ai !ica de 20000:" 9 2 !etri, pentru liniile la care tensiunea e>istenta intre doua conductoare este egala sau !ai !are de 20000 :& .entru stabilirea distantelor efective, care trebuie sa fie respectate, se va tine sea!a, pe de o parte, de toate !iscarile posibile ale pieselor conductoare nei)olate ale liniei, iar pe de alta parte de !iscarile !acaralei, datorate unor balansuri, s!ucituri, ruperii eventuale a unui ele!ent sau caderii sarcinii& 4acaralele cu brat utili)ate la lucrari ce se efectuea)a in vecinatatea )onelor de influenta a liniilor de inalta tensiune de peste 6 8:, se vor ec5ipa cu dispo)itive de se!nali)are a intrarii bratului !acaralei in )ona de influenta respectiva& 4acaralele la care dispo)itivul de se!nali)are nu poate fi adaptat, nu pot fi folosite la astfel de lucrari& *n ca)ul !ontarii unei !acarale cu brat la inalti!e, fi>area ei pe esafoda6ul de!ontabil sau pe ele!entele fi>e ale constructiei se va face nu!ai pe ba)a sc5e!ei de !onta6& *n ase!enea situatii se va asigura atat stabilitatea !acaralei prin !i6loace corespun)atoare precu! si re)istenta esafoda6ului sau ele!entelor constructiei& .entru evitarea accidentelor la !acaralele turn utili)ate pe santierele de constructii se va asigura intre po)itia li!ita superioara a sarcinii si cel !ai inalt nivel de lucru un spatiu

('

liber de !ini!u! 2 !& Faca aceasta conditie nu poate fi indeplinita, un observator a!plasat corespun)ator va fi pre)ent obligatoriu pentru a da se!nalele necesare& 4acaralele preva)ute cu electro!agnet de prindere a sarcinilor pot fi puse in functiune nu!ai dupa deli!itarea )onelor periculoase in care este inter)is accesul persoanelor si dupa prevederea de indicatoare de securitate referitoare la inter)icerea accesului in )onele respective, in conditiile preva)ute in pre)enta prescriptie te5nica& +e inter)ice transportarea sarcinilor pe deasupra oa!enilor, incaperilor locuite Di!obile, birouri etc&) sau 5alelor industriale date in functiune& +e va li!ita corespun)ator ra)a de actiune a !acaralelor astfel incat sa se i!piedice transportarea sarcinilor peste incaperile locuite sau 5alele industriale c5iar daca traseul caii de rulare nu poate evita aceste spatii& =>ploatarea unor !acarale in 5ale suprapuse se ad!ite nu!ai daca proiectantul si constructorul 5alei garantea)a ca planseele au fost calculate si construite corespun)ator& La ridicarea sau coborarea unei sarcini, care in ti!pul !anevrei se poate lovi sau agata de parti ale !acaralei sau de ele!ente situate in ra)a de actiune a !acaralei, aceasta trebuie sa fie condusa de la distanta cu a6utorul unor frang5ii sau alte !i6loace, asigurandu9se !asurile de protectia !uncii pentru personalul care e>ecuta aceasta !anevra Dinstructa6 special, interdictia stationarii in apropierea sarcinii etc&)& +e inter)ice utili)area de ele!ente rigide Dbare, parg5ii, cangi etc&) pentru conducerea sarcinii& +e e>ceptea)a incarcarea sau descarcarea !aterialelor sau obiectelor a caror !asa nu depaseste 20 8g, care pot fi conduse de la distanta cu a6utorul unor cangi de lungi!e suficienta& La !anevrarea unei sarcini aflate in apropierea unui perete, stalp, vagon, utila6 etc& nu se per!ite pre)enta persoanelor intre acestea si sarcina suspendata& inter)ice: 9 folosirea !acaralelor pentru tararea sarcinilor pe sol, de)baterea prin lovire a pieselor in turnatorii, s!ulgerea sarcinilor aderente la sol sau a altor ele!ente" 9 ridicarea sau deplasarea sarcinilor atunci cand cablul este in po)itie oblica" 9 balansarea sarcinilor pentru a le ase)a intr9un punct care nu poate fi deservit in !od nor!al de !acara" 9 deplasarea !acaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol" 9 baterea sau scoaterea penelor de la prese, ciocane, !asini de for6at etc&" 9 transportul persoanelor cu carligul !acaralei sau alte dispo)itive de prindere Dcutii, bene etc&)& 4acaralele cu brat, pe sasiu de vagon de cale ferata sau pe autove5icule pe roti sau senile, inainte de a se deplasa vor avea bratul ase)at in lungul caii pe care se efectuea)a deplasarea, cu carligul situat intr9o po)itie care sa asigure buna lui vi)ibilitate din cabina !acaragiului, de preferinta in sensul de !ers& 3u se ad!ite deplasarea acestor !acarale in acelasi ti!p cu rotirea bratului, in afara de ca)ul cand prin constructie sunt destinate sa lucre)e in ase!enea conditii& *n ase!enea situatii se va face !entiunea respectiva in instructiunile !acaralei& *n curbe si la !aca)uri vite)a de deplasare va fi redusa spre a se evita balansarea sarcinii& 4acaralele deplasabile pe cai de rulare fara sine vor fi conduse pe dru!uri a!ena6ate pentru circulatia ve5iculelor, evitandu9se ung5iurile si curbele bruste, planurile inclinate, ra!pele care pre)inta pante pronuntate, pasa6ele care pre)inta gabarite necorespun)atoare& Feplasarea pe terenuri nea!ena6ate pentru circulatie se va efectua cu respectarea prevederilor din cartea te5nica a utila6ului, acordandu9se o atentie deosebita re)istentei terenului, corespun)ator greutatii sarcinii, vite)ei de deplasare si tipului rotii sau senilei& 4acaralele actionate prin !otoare ter!ice nu vor fi utili)ate: 9 in apropierea locurilor sau in incaperi cu praf, ga)e sau vapori infla!abili, fara a fi preva)ute cu dispo)itive de protectie corespun)atoare Dparascantei, para9flacari etc&)"

(2

9 in interiorul incaperilor al caror volu! sau a caror ventilare nu sunt suficiente pentru a eli!ina pericolele pe care le pre)inta ga)ele de esapa!ent, cu e>ceptia ca)urilor in care esapa!entul este preva)ut cu dispo)itive eficace de epurare a ga)elor& Faca !ai !ulte !acarale functionea)a la niveluri diferite, se va fi>a o prioritate de !anevra si se vor lua toate !asurile necesare pentru a se evita lovirea sarcinilor sau dispo)itivelor de prindere ale acestora de !acaralele care circula la nivelurile inferioare& @celeasi reguli se aplica si atunci cand caile de rulare se intersectea)a, fiind situate la acelasi nivel Dinclusive pe sol)& *n toate ca)urile, trecerea !acaralei care are prioritate va fi se!nali)ata prin se!nale acustice sau optice& Fe ase!enea, se va stabili o prioritate de !anevra si in ca)ul !acaralelor cu brat care functionea)a conco!itent si ale caror ca!puri de actiune a bratelor se intersectea)a& +e inter)ice intersectarea ca!purilor de actiune ale bratelor cu ale contrabratelor precu! si ale contrabratelor intre ele& *n vederea evitarii producerii de accidente, datorita organi)arii necorespun)atoare a locurilor de !unca, unitatile detinatoare de !acarale vor intoc!i instructiuni interne de e>ploatare pe ba)a specificului locurilor de !unca, in care se vor preci)a: inalti!ea !a>i!a a stivelor sau a !aterialelor depo)itate, !odul de depo)itare, locurile destinate depo)itarii, obligativitatea a!ena6arii si intretinerii corespun)atoare a cailor de acces si a pardoselii, asigurarea de gabarite corespun)atoare pentru caile de transport si in general toate prevederile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a !uncii& ,aile de acces la locurile de urcare pe !acarale si la intreruptoarele liniei principale de ali!entare situate in 5ala, trebuie sa fie in per!anenta libere, neblocate prin nici un fel de obstacole& =ste inter)isa i!prastierea de nisip sau alte !ateriale pe sine in vederea preinta!pinarii patinarii la !acaralele la care acestea servesc si pentru legarea la pa!ant& =ste de ase!enea inter)isa ungerea suprafetei superioare a sinei cu lubrifiant& ,aile de rulare ale !acaralelor care se deplasea)a pe sol trebuie sa fie ase)ate pe o suprafata de rea)e! care sa pre)inte o re)istenta corespun)atoare garantarii sigurantei in functionare a !acaralelor, indiferent de natura si starea terenului& *n tot ti!pul functionarii !acaralei, caile de rulare trebuie sa ra!ana ori)ontale si cu firele paralele& ,aile de rulare vor fi prelungite pana dincolo de opritoarele finale cu o lungi!e suficienta, pentru a asigura la atingerea opritoarelor o reparti)are nor!ala pe sol a greutatii !acaralei incarcate cu sarcina !a>i!a& Lungi!ea prelungirii nu va fi in nici un ca) !ai !ica de ' !& .entru asigurarea i!potriva deplasarii !acaralelor in )one periculoase, pe sinele de rulare se vor instala opritoare& Feter!inarea punctelor in care ur!ea)a sa fie fi>ate se va stabili cu avi)ul -+:;*& Locurile de !unca in care functionea)a !acarale trebuie sa fie bine ilu!inate in tot ti!pul lucrului& Faca ilu!inatul obisnuit este insuficient sau daca prin trecerea !acaralei se produce o variatie a ilu!inatului, !acaraua trebuie sa fie in)estrata cu !i6loace proprii de ilu!inat, utili)andu9se surse de lu!ina neobositoare si convenabil diri6ate& *n cabina !acaragiului se va prevedea in !od obligatoriu un instinctor pentru incendii& .entru incarcarea instinctorului se va avea in vedere to>icitatea anu!itor produse si pericolul pe care il pre)inta utili)area lor in spatiu inc5is precu! si scopul pentru care poate fi utili)at& La !acaralele cu co!anda 5idraulica lic5idul de lucru utili)at trebuie sa9si pastre)e toate proprietatile in intervalul de te!peratura cuprins intre 920M, si E40M,, sa nu fie periculos din punct de vedere e>plo)iv, sa nu fie to>ic si sa nu duca la coro)iunea ec5ipa!entului& .e !acara se ad!it nu!ai cantitati !ici de !ateriale infla!abile sau co!bustibile de intretinere Dcarpe, bu!bac de sters, lubrifianti)& @ceste !ateriale se vor pastra e>clusiv in cutii sau vase de tabla fi>ate de constructia !acaralei si care nu vor fi niciodata depo)itate in cabina !acaragiului& ,arpele si bu!bacul de sters folosite se vor indeparta i!ediat de pe !acara& ((

=ste inter)is a se e>ecuta ungerea, curatirea, intretinerea sau repararea !acaralelor in ti!pul functionarii lor& =ste inter)isa rotirea libera a !anivelei la !acaralele actionate !anual, la coborarea sarcinilor& Fupa ter!inarea sau la intreruperea lucrului, sarcina nu trebuie sa ra!ana suspendata, in ca)uri e>ceptionale, cand nu e posibila coborarea sarcinii, se vor lua !asuri de asigurare prin ingradirea locului de sub sarcina si prevederea unor indicatoare de securitate si dupa ca) prin spri6inirea sarcinii& 3u este per!is sa se e>ecute lucrari de !ontare, verificare, !asurare etc& la sarcina care este suspendata in carlig& 1rice interventie asupra sarcinii se va face nu!ai dupa coborarea ei si desfacerea din carligul !acaralei& La urcarea sau coborarea pe scari, !acaragiul sau personalul de intretinere trebuie sa aiba !ainile libere& .entru sculele sau obiectele necesare va fi utili)ata o geanta speciala, care se poarta pe u!ar sau care se ridica sau se coboara cu a6utorul unei frang5ii& =ste inter)isa aruncarea oricarui obiect de pe !acara& La e>ploatarea !acaralelor cu actionare !anuala se vor respecta prevederile in legatura cu efortul fi)ic, inscrise in nor!ele de protectia !uncii& @ccesul pe !acara este per!is nu!ai !acaragiului si persoanelor a caror activitate se desfasoara in legatura cu instalatia respectiva D-+:;*, personalul de intretinere, revi)ii si reparatii, inspectori de specialitate etc&) si care si9au insusit in prealabil instructa6ul privind lucrul pe !acarale& <rcarea si coborarea de pe !acara se vor face nu!ai prin locurile special destinate pentru aceasta si nu!ai atunci cand !acaraua stationea)a& *n aceste locuri se vor a!plasa indicatoare de securitate cu inscriptionarea: A@ccesul per!is nu!ai persoanelor in dreptA& @ccesul pe caile de circulatie e>istente de9a lungul cailor de rulare ale !acaralelor se va face, de ase!enea, prin locurile special a!ena6ate in acest scop si nu!ai dupa ce !acaragiul a fost anuntat de persoana respectiva, iar acesta a confir!at ca a inteles ceea ce i s9a co!unicat& @ccesul la caile de rulare care nu au cai de circulatie laterale a!ena6ate se poate face nu!ai in ca)uri speciale, cu luarea unor !asuri supli!entare pentru prevenirea accidentelor si anuntarea prealabila a !acaragiilor care conduc !acaralele in )ona respectiva& ;oate locurile sau caile de acces la !acara trebuie sa aiba asigurate conditii corespun)atoare de ilu!inat& 4acaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa diri6e)e !iscarile !acaralei trebuie sa cunoasca codul de se!nali)are pentru !acarale, cu eventualele co!pletari elaborate de unitatea care le utili)ea)a& La !acaralele pe cablu, al caror loc de co!anda este a!ena6at la o !are distanta fata de locurile de !unca deservite si nu se poate asigura o intelegere corecta a co!en)ilor se vor prevedea !i6loace de teleco!unicatie Dradiotelefoane, telefoane etc&)& ,odul de se!nali)are este pre)entat in ane>a I'& ,onducerile unitatilor detinatoare si ale celor ce folosesc !acarale sunt obligate sa dispuna !asuri si sa controle)e respectarea lor, astfel ca intreg personalul i!plicat in transporturile efectuate cu !acaralele, sa fie instruit si sa cunoasca atat nor!ele de e>ploatare cat si nor!ele specifice de protectia !uncii& ,ontragreutatile !acaralelor trebuie sa fie asigurate i!potriva caderii sau iesirii necontrolate din siste!ul lor de prindere& La podurile rulante cu grin)i de capat circulabile, accesul de pe calea de rulare pe podul rulant se va face nu!ai in dreptul podestelor podului rulant& @ccesul pe platfor!e sau podeste se va efectua pe scari verticale sau inclinate& La !acaralele care circula pe sol urcarea pe !acara trebuie sa fie posibila in orice po)itie&

(4

.entru a per!ite circulatia !acaralelor fara li!itare a vite)ei si in deplina siguranta, ele!entele de constructie, utila6ele si orice alte obiecte depo)itate trebuie sa se gaseasca in afara gabaritului de libera trecere si cel !ult pana la li!ita acestuia& %abaritul de libera trecere la !acarale este repre)entat de conturul transversal li!ita in plan vertical, perpendicular pe a>a caii de rulare, in interiorul caruia nu trebuie sa intre nici o parte a constructiilor si instalatiilor fi>e& La !acaralele rotitoare, gabaritul de libera trecere este deter!inat de conturul partilor fi>e si cel re)ultat prin rotirea ele!entelor !obile aflate la distanta !a>i!a in plan, perpendicular pe a>ul de rotire& +patiul de siguranta intre gabaritul !acaralelor si gabaritul de libera trecere trebuie sa fie lasat liber& +patiile de siguranta !ini!e care trebuie sa fie asigurate sunt: 9 spatiul de siguranta superior de '00 !!" 9 spatiul de siguranta lateral de '00 !!" 9 spatiul de siguranta pe ori)ontala de 400 !!" 9 spatiul de siguranta inferior pe verticala de 200 !!& *n ca)ul pre)entei unor instalatii !ontate in ca!pul de lucru al !acaralei se ad!ite ocolirea lor prin diri6area sarcinii pe un traseu bine deter!inat prin interblocari electrice ale cursei caruciorului& 4anevrantii de !acarale, denu!iti in continuare A!acaragiiA, trebuie sa fie autori)ati de catre *+,*-& *ndatoririle !acaragiilor re)ulta din prevederile prescriptiilor te5nice *+,*-, ale instructiunilor de e>ploatare, precu! si din instructiunile interne ale unitatii detinatoare& *n e>ercitarea atributiilor sale, !acaragiul are ur!atoarele obligatii principale: 9 sa cunoasca instalatia pe care lucrea)a si nor!ele de e>ploatare ale !acaralelor, pe care sa le aplice intoc!ai" 9 sa cunoasca si sa respecte codul de se!nali)are" 9 sa nu actione)e nici un !ecanis! atat ti!p cat e>ista oa!eni pe !acara" in ca)ul in care acest lucru nu poate fi evitat Dde e>e!plu la unele lucrari de regla6 sau de intretinere), !anevrele se vor e>ecuta sub directa supraveg5ere a unei persoane dese!nate in acest scop" 9 sa ia in pri!ire si sa predea serviciul prin notare in registrul de evidenta a supraveg5erii" daca !acaraua pre)inta defecte care periclitea)a siguranta in functionare, !acaragiul va opri instalatia si va anunta pe conducatorul procesului de productie -+:;*, autori)at de *+,*-9 *3+.=,; *;" 9 sa aprinda lu!inile de bali)are Dla !acaralele care sunt dotate cu ase!enea instalatii) in ca) de vi)ibilitate redusa precu! si noaptea" 9 sa participe la lucrarile de revi)ie, intretinere si reparatie precu! si la toate verificarile care se fac la !acaraua pe care o conduce" 9 sa inter)ica accesul persoanelor straine in cabina de co!anda sau pe !acara& +arcinile principale ale !acaragiului inainte de inceperea lucrului sunt ur!atoarele: 9 sa nu se urce pe !acara in stare de oboseala sau de ebrietate" 9 sa se convinga ca linia principala de ali!entare se afla sub tensiune" in ca) ca intreruptorul general este deconectat si asigurat cu un lacat sau cu o inscriptionare averti)oare, !acaragiului nu9i este per!is sa9l conecte)e fara avi)ul -+:;* si fara a se pune de acord cu !acaragii celorlalte !acarale de pe aceeasi cale" 9 sa verifice starea caii de rulare si rigiditatea opritoarelor de la capete" la !acaralele care functionea)a in aer liber, trebuie sa verifice daca dispo)itivele de blocare pe calea de rulare au fost deblocate"

(2

9 sa instale)e auto!acaralele, !acaralele pe pneuri sau senile nu!ai pe un teren corespun)ator Dbine co!pactat, ori)ontal)" la !acaralele pentru care se prevede calarea, sa se e>ecute aceasta operatie in !od corespun)ator" 9 la urcarea pe scara de acces la cabina, sa aiba a!bele !aini libere" 9 sa verifice e>istenta lubrifiantilor in locurile de ungere, confor! indicatiilor din sc5e!a de ungere din cartea !acaralei" 9 sa verifice ca pe !acara sa nu se gaseasca obiecte ase)ate liber" 9 sa verifice starea, infasurarea si fi>area cablurilor sau lanturilor pe ta!buri, role si oc5eti" 9 sa verifice carligul si dispo)itivele de prindere a sarcinii" in ca)ul carligului sustinut pe rul!ent a>ial, trebuie sa verifice daca acesta se roteste usor sau di!potriva, in ca)ul in care se specifica astfel in cartea !acaralei, daca este blocat" 9 sa verifice e>istenta legaturii electrice la instalatiile de protectie i!potriva tensiunilor de atingere a sinelor de rulare si a intregii instalatii electrice a !acaralei" 9 sa verifice functionarea instalatiilor de se!nali)are, ilu!inat, aerisire si cli!ati)are" 9 sa verifice la !acaralele cu brat variabil buna functionare a indicatorului sarcinii !a>i!e ad!ise corespun)ator desc5iderii bratului" 9 sa verifice daca !ecanis!ele de actionare ale !acaralei functionea)a in !od sigur, lin si fara vibratii accentuate" 9 sa verifice partile co!ponente ale !acaralei, co!ponentele de securitate si indeosebi li!itatoarelor de cursa si franele !ecanis!elor" 9 sa nu puna in functiune !acaralele cu brat in i!ediata apropiere a conductoarelor electrice aeriene sau in )ona lor de influenta, decat in conditiile preva)ute in pre)enta prescriptie te5nica" 9 in ca)ul cand !acaragiul constata un defect pe care nu9l poate indeparta singur, nu va pune in functiune !acaraua ci va intrerupe curentul cu a6utorul intreruptorului general, pe care9l va asigura contra reanclansarii nedorite si va anunta seful sectiei de care apartine in scopul luarii !asurilor necesare" dupa indepartarea defectului se va face o noua verificare de catre !acaragiu" 9 in ca)ul in care !acaraua este deservita de doi sau !ai !ulti legatori de sarcina, trebuie sa se infor!e)e la conducatorul procesului de productie, inainte de a se urca pe !acara, care dintre acestia este destinat sa se!nali)e)e !iscarile necesare" 9 sa se!nali)e)e prin dispo)itivul de se!nali)are acustic, inainte de fiecare pornire sau !anevra a !acaralei& +arcinile principale ale !acaragiului in ti!pul lucrului sunt ur!atoarele: 9 sa efectue)e !anevre nu!ai pe ba)a co!en)ilor date in confor!itate cu codul de se!nali)are de catre legatorul de sarcina sau -+:;*" se!nalul de oprire va fi luat in considerare din partea oricarei alte persoane" 9 sa nu transporte sarcina deasupra oa!enilor" 9 la ridicarea sarcinilor, sa nu depaseasca sarcina no!inala sau in ca)ul !acaralelor cu brat variabil sa nu depaseasca sarcina !a>i!a ad!isa pentru desc5iderea respectiva a bratului" 9 la ridicarea unor sarcini care depasesc 20P din sarcina ad!isa, va e>ecuta in prealabil, o ridicare de proba, la inalti!ea de circa '00 !! de la sol, pentru a se convinge daca frana, cablurile si intreaga instalatie re)ista nor!al, iar sarcina este corect legata si bine ec5ilibrata" 9 la functionarea !acaralelor ec5ipate cu graifar, cu electro!agneti si in general a celor la care sarcina nu este legata de carlig, in perioadele cu te!peraturi sca)ute, sa nu se efectue)e !iscari de ridicare inainte de a verifica daca sarcina nu este aderenta la sol sau nu s9a co!pactat" 9 sa ur!areasca sa nu cada cablul de pe rola sau de pe ta!bur, de ase!enea sa nu for!e)e noduri" 9 sa nu co!ande functionarea si!ultana a doua !ecanis!e, la !acaralele la care acest lucru este inter)is" (6

9 sa nu deplase)e !acaralele cu brat avand sarcina suspendata in carlig, decat in conditiile preva)ute de constructor si inscrise in cartea !acaralei" 9 la deservirea unor !acarale care lucrea)a la niveluri diferite, ale caror cai de rulare se intersectea)a, precu! si la lucrul conco!itent cu !ai !ulte !acarale cu brat ale caror ca!puri de actionare se intersectea)a, !acaragii vor respecta prioritatea fi>ata" intre gabaritele partilor in !iscare vor pastra spatii de siguranta de cel putin 200 !! si vor se!nali)a intentia de incepere a !iscarii precu! si ca au luat cunostinta si au inteles intentia celorlalti !acaragii" 9 sa nu transporte persoane cu carligul !acaralei sau alte dispo)itive de prindere si sa nu per!ita ec5ilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane" 9 sa efectue)e !anevrele pentru deplasarile pe ori)ontala a sarcinilor astfel ca acestea sa se afle la o distanta de cel putin ' ! fata de obiectele aflate in ra)a de actiune a !acaralelor" daca la deplasarea sarcinilor pe ori)ontala se intalnesc obstacole care nu pot fi evitate prin ocolire, sarcinile vor fi ridicate deasupra lor la cel putin (00 !!" nu se ad!ite trecerea sarcinilor peste !asini unelte, tuburi de o>igen, !ateriale e>plo)ibile, ve5icule sau in general peste acele obiecte a caror deteriorare repre)inta sau poate provoca pagube sau accidente" 9 sa e>ecute !anevrarea !acaralei astfel incat sa se evite balansarea sarcinii si producerea socurilor" in acest scop, se inter)ice actionarea !ecanis!elor dintr9un sens intr9altul, fara a fi oprite in prealabil in po)itia A)eroA" !acaragiul trebuie sa prevada la e>ecutarea co!en)ilor si ti!pul necesar pentru franarea co!pleta" 9 sa e>ecute !anevrele pentru deplasarile !i6loacelor de prindere a sarcinilor Dcarlige, graifare etc&), carucioarelor si !acaralelor in astfel de li!ite incat sa nu fie necesar sa foloseasca li!itatoarele de sfarsit de cursa" 9 sa opreasca din functiune !acaraua daca se aud )go!ote anor!ale daca li!itatoarele sau franele nu actionea)a in bune conditii sau daca constata orice alt defect care poate periclita siguranta in functionare" 9 sa opreasca functionarea !acaralei daca ilu!inatul la locul de !unca este insuficient sau daca vi)ibilitatea este i!piedicata de fu!, vapori, ceata, obiecte plasate intre !acaragiu si ca!pul de actiune al !acaralei etc&, daca nu s9au luat !asuri supli!entare de siguranta Dde e>e!plu trans!iterea co!en)ilor prin inter!ediul unor persoane instruite in acest scop)" 9 sa opreasca functionarea !acaralei care lucrea)a in aer liber atunci cand vantul depaseste li!ita pana la care functionarea !acaralei este per!isa si sa o ancore)e corespun)ator" daca ancorarea se face de calea de rulare se va verifica, in prealabil, daca sina este fi>ata corespun)ator" 9 sa deconecte)e i!ediat intreruptorul principal si sa aduca i!ediat toate controlerele in po)itia A)eroA in ca)ul unei intreruperi accidentale a curentului electric de ali!entare" 9 sa nu paraseasca locul de lucru inainte de pre)entarea sc5i!bului" in ca)ul in care este obligat sa o faca, va aduce toate controlerele in po)itia A)eroA, va deconecta intreruptorul principal de ali!entare, va inc5ide cu c5eia usa cabinei sau, dupa ca), dispo)itivul care nu per!ite reconectarea intreruptorului principal, iar in ca)ul actionarii cu !otor ter!ic va opri functionarea acestuia" 9 sa nu per!ita ni!anui sa se urce pe !acara atunci cand aceasta este conectata la circuitul electric de ali!entare" 9 sa utili)e)e !aterialele si ec5ipa!entul de protectie preva)ute de nor!ativele legale in vigoare& +arcinile principale ale !acaragiului dupa ter!inarea lucrului sunt ur!atoarele: 9 sa descarce sarcina si sa ridice dispo)itivul de prindere a sarcinii Dcarligul, graifarul, traversa etc&) in po)itia cea !ai de sus, fara insa ca li!itatorul de cursa sa fie actionat" daca nu este posibila coborarea sarcinii suspendate, se va ingradi locul de sub ea si se vor instala placi averti)oare corespun)atoare pentru a se inter)ice accesul persoanelor"

(0

9 sa deplase)e !acaraua la locul stabilit pentru repaus" !acaralele care lucrea)a in e>terior se fi>ea)a pe calea de rulare fie cu clesti de prindere, fie cu dispo)itive de ancorare sau de calare, pentru a se evita deplasarea datorita unui vant puternic sau a unor trepidatii" !acaralele turn sau in general !acaralele cu brat rotitor vor fi garate ca !ai sus, insa cu !ecanis!ul de rotire a turnului sau a bratului nefranat, pentru a per!ite rotirea libera in ca) de vant Dbratul se va pune in girueta)" 9 sa aduca in po)itia de oprire Dpo)itia A)eroA) toate aparatele de co!anda" 9 sa deconecte)e intreruptorul principal aflat pe !acara" 9 sa puna in functiune ilu!inatul de bali)are, la !acaralele preva)ute cu acest siste!" 9 sa inc5ida cu c5eia usa cabinei de co!anda" la !acaralele care nu au cabina inc5isa, se va inc5ide cu lacat sau c5eie intreruptorul principal" la !acaralele cu co!anda de la sol va asigura eli!inarea posibilitatilor ca o persoana neinstruita sa efectue)e !anevre cu !acaraua De>istenta unei c5ei de contact etc&)" 9 in ca)ul cand pe calea de rulare e>ista nu!ai o singura !acara si aceasta nu !ai functionea)a in sc5i!bul ur!ator, sa deconecte)e si intreruptorul principal al liniei de ali!entare electrica si sa9l inc5ida cu lacat sau c5eie" la !acaralele care functionea)a in e>terior, ilu!inatul de bali)are trebuie sa ra!ana conectat& Nn perioada de ntreinere i reparaii a !acaralei, !acaragiul va lucra sub conducerea !aistrului de reparaii& -eglarea troliilor, scripeilor, cablurilor, ungerea i curarea se vor face nu!ai cu !acaraua oprit& Fac la e>ecutarea revi)iilor sau reparaiilor va fi necesar s se ridice ec5ipa!entul !acaralei, n acest ca), n afar de siste!ul obi nuit de fi>are se vor folosi i cele de le!n, care se vor introduce sub ec5ipa!ent& *ntroducerea !acaralelor n 5ale se face nu!ai cu !ersul nainte cu o vite) de !a>i! 2 8!/orDauto!acarale, !acarale pe pneuri, !acarale pe enile)& +e inter)ice ncercarea fr$nelor la !acarale Dauto!acarale, !acarale pe pneuri, !acarale pe enile) n interiorul cldirilor& Legarea si fi>area sarcinilor se face nu!ai de catre !uncitori instruiti in acest scop, denu!iti in continuare Alegatori de sarcinaA& Legator de sarcina poate fi orice persoana, care a i!plinit varsta de '8 ani, nu are nici o infir!itate corporala, este sanatos si a fost instruit special pentru a indeplini aceasta functie in unitatea, sectia, santierul sau sectorul care e>ploatea)a !acaraua& Legatorul de sarcina efectuea)a legarea si fi>area sarcinilor in carligul !acaralei, le ur!areste in ti!pul !anipularii, se!nali)ea)a !acaragiului !anevrele pe care trebuie sa le e>ecute si eliberea)a sarcinile dupa ase)area lor corecta la locul dorit& Legatorii de sarcina vor fi supusi unor instructa6e lunare si e>a!inari periodice anuale& Faca re)ultatele e>a!inarilor sunt corespun)atoare, unitatea eliberea)a o adeverinta care il autori)ea)a sa e>ercite functia de legator de sarcina in conditiile preva)ute in prescriptia te5nica *+,*- .; ,-89200/& @ceste adeverinte trebuie sa fie pastrate de legator asupra sa in ti!pul efectuarii serviciului& +e ad!ite ca legatorii de sarcina sa apartina unitatilor care inc5iria)a !acarale si nu celor care e>ploatea)a instalatiile respective, daca acest lucru este specificat in contractul de inc5iriere sau de prestatie de serviciu" in acest ca), in afara instructa6ului initial, legatorii de sarcina vor fi supusi unui instructa6 supli!entar pentru a cunoaste organele de legare si dispo)itivele de prindere, nor!ele specifice de protectia !uncii, precu! si procesul te5nologic specifice locului de !unca respectiv&

(8

*nstructa6ul legatorilor de sarcina se va face de catre conducatorul locului de !unca respectiv, inc5eindu9se un proces9verbal din care sa re)ulte efectuarea lui si verificarea insusirii cunostintelor necesare& Legatorul de sarcina are ur!atoarele atributii principale: 9 sa cunoasca si sa aplice regulile de verificare a organelor de legare si dispo)itivelor de prindere precu! si nor!ele si instructiunile de e>ploatare a !acaralei a caror respectare depinde de el" 9 sa cunoasca si sa aplice codul de se!nali)are, cu eventualele co!pletari ale unitatii care utili)ea)a !acarale, pentru a putea indica in orice !o!ent !acaragiului !anevrele pe care ur!ea)a sa le e>ecute" in acest scop, se va plasa in locuri din care sa poata vedea orice persoana situata in ca!pul de actiune al !acaralei" daca acest lucru nu este posibil, el va fi a6utat de alte persoane" se ad!ite si se!nali)area cu steaguri colorate sau alte !i6loace, acolo unde conditiile de lucru necesita acest lucru" in ase!enea ca)uri, codul de se!nali)are va fi elaborat de unitatea care e>ploatea)a !acaraua, iar legatorii de sarcina si !acaragiii vor fi instruiti si e>a!inati in ceea ce priveste se!nali)area pe ba)a acestui cod" 9 sa supraveg5e)e )ilnic organele de legare si dispo)itivele de prindere cu care lucrea)a, prin verificarea aspectului e>terior, inscriind in registrul de evidenta a supraveg5erii !acaralei respective constatarile sale cu privire la starea te5nica a acestora" se reco!anda ca organele de legare si dispo)itivele de prindere sa fie date in pri!ire unuia dintre legatori care va raspunde de pastrarea lor corespun)atoare" 9 sa foloseasca la legarea si transportul sarcinilor nu!ai organe sau dispo)itive inscriptionate cu sarcinile !a>i!e ad!ise, inscrise vi)ibil pe o placa sau pe un inel, si sa nu lege sarcini a caror greutate depaseste sarcina ad!isa pentru organul, dispo)itivul sau !acaraua respectiva, tinand sea!a si de inclinarea ra!urilor de cablu sau lant" 9 sa nu utili)e)e organe de legare si dispo)itive de prindere care nu sunt inscrise in evidenta unitatii, sectiei sau santierului" 9 sa aleaga !i6loace de legare corespun)atoare greutatii si for!ei sarcinii" la !acaralele cu doua !ecanis!e de ridicare, sa lege sarcina la !ecanis!ul de ridicare care corespunde sarcinii respective" 9 sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte ele!ente" 9 sa nu foloseasca organe de legare sau dispo)itive care pre)inta u)uri peste li!itele ad!ise de prescriptiile te5nice in vigoare" 9 sa suspende capatul inferior al legaturilor lungi descarcate de sarcina pe carligul !acaralei, pentru a nu !icsora spatiile libere la deplasarea !acaralei" 9 sa e>ecute corect legarea sarcinii, fara a incrucisa cablurile si lanturile la introducerea in carlig" sa se asigure ca sarcina este ec5ilibrata, iar lanturile si cablurile de legare sunt intinse si ase)ate unifor!, fara a for!a noduri si oc5iuri si fara a fi supuse rasucirii" la carligele duble, sa suspende sarcina pe a!bele desc5ideri si sa o reparti)e)e in !od egal" 9 sa inter)ica ec5ilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane" de ase!enea, sa inter)ica transportul persoanelor cu !acaralele" 9 sa tina sea!a de faptul ca lanturile care se infasoara de !ai !ulte ori in 6urul sarcinii de ridicat nu trebuie sa aiba !argini suprapuse" 9 sa nu foloseasca lanturi de legare innadite cu suruburi, avand )ale alungite sau rasucite si sa nu innoade cablurile sau lanturile de legare" 9 sa lege obiectele de lungi!e !are in cel putin doua puncte spre a evita balansarea" 9 sa e>ecute astfel legarea incat sarcina sa nu se poata deplasa, aluneca sau roti dupa ce este ridicata, iar legatura sa nu iasa din carlig" sa nu lase obiecte libere pe sarcina suspendata" 9 sa nu incarce !ateriale !arunte sau piese de volu! redus pe platfor!e sau targi care nu sunt preva)ute cu pereti laterali si care nu pre)inta suficienta siguranta i!potriva caderii sarcinii" (/

9 sa tina sea!a de faptul ca in ca)ul transportarii !aterialelor !arunte sau pieselor !ici in la)i este necesar sa nu depaseasca inalti!ea !arginii superioare a peretilor laterali" 9 sa nu lege in carligul !acaralei pac5ete de tabla, prefabricate sau alte !ateriale, daca dispo)itivul de prindere nu este preva)ut cu ele!ente care sa e>cluda caderea !aterialelor din pac5et" 9 sa asigure capetele cablurilor de legare cu cel putin trei cle!e de strangere, de !ari!e corespun)atoare dia!etrului cablului, brida filetata fiind ase)ata pe partea ter!inala a ra!urii de cablu" 9 sa prote6e)e cablurile si lanturile care vin in contact cu !uc5ii ascutite, prin aparatori de protectie !etalice Dspecial destinate acestui scop) sau din le!n tare" 9 inainte de transportarea unei sarcini, sa se!nali)e)e !acaragiului efectuarea unei ridicari de incercare, pana la inalti!ea de circa '00 !! de la sol, pentru ca !i6loacele de legare sa a6unga in po)itie intinsa si sa verifice ec5ilibrarea sarcinii" 9 sa se!nali)e)e !acaragiului !iscarile pe care trebuie sa le e>ecute cu !acaraua, ase)andu9se astfel incat sa se afle tot ti!pul in ca!pul vi)ual al !acaragiului" la !acaralele cu deplasare pe sol va verifica daca intreaga cale de rulare este libera" 9 sa ur!areasca transportul pe ori)ontala a sarcinii suspendate, !ergand in ur!a acesteia pe tot traseul si supraveg5ind ca sarcina sa nu se loveasca de obstacole si sa nu loveasca persoane" 9 sa tina sea!a de faptul ca transportarea sarcinilor pe ori)ontala precu! si a organelor de legare si dispo)itivelor de prindere Din ca)ul deplasarii !acaralei fara sarcina) trebuie sa se faca la o inalti!e de !ini!u! (00 !! si o distanta laterala de !ini!u! ' ! de obiectele incon6uratoare si sa se!nali)e)e in consecinta !acaragiului !anevrele necesare in vederea !anipularii sarcinii in conditii de siguranta" 9 sa inter)ica circulatia pe sub sarcina ridicata si sa supraveg5e)e sa nu se faca transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de !unca, daca necesitatile de productie nu i!pun aceasta" in ca) contrar, se vor indeparta in prealabil toate persoanele, la o distanta corespun)atoare" 9 la !onta6e de !asini, constructii !etalice, cladiri din panouri prefabricate etc&, legatorul de sarcina trebuie sa cunoasca si procesul de !onta6 Dsuccesiunea operatiilor de !onta6), care sa e>ecuta cu a6utorul !acaralei, pentru a se!nali)a corect !anevrele necesare" 9 sa cunoasca si sa aplice !asurile de protectia !uncii specifice locului de !unca pe care9l deserveste, in care scop, conducatorul procesului de productie respectiv ii va face un instructa6 special" 9 in situatiile cand lucrea)a plasat la inalti!e, pe platfor!e, sc5ele, plansee etc&, se va asigura confor! nor!elor de protectia !uncii" 9 sa nu efectue)e balansarea sarcinilor pentru a le ase)a intr9un punct care nu poate fi deservit in !od nor!al de !acara" 9 la stivuirea unor sarcini, sa asigure ase)area lor corecta, eventual, prin ele!ente de adaos, astfel incat sarcinile sa fie stabile si sa se poata scoate usor" se inter)ice scoaterea legaturilor de sub sarcini cu a6utorul !acaralei" 9 sa nu depo)ite)e !ateriale in stive a caror inalti!e depaseste de ',2 ori latura !ica a ba)ei" 9 sa supraveg5e)e sarcina pana ce se asigura ca aceasta este coborata si plasata corect" la ase)area pe !asini unelte a sarcinilor care au suprafete reduse de rea)e!, sa nu de)lege sarcina inainte de a fi prinsa de !asina" tot asa se va proceda si in ca)ul altor sarcini, ca de e>e!plu panouri prefabricate etc&" 9 sa nu ase)e si sa nu rea)e!e sarcinile pe peretii laterali ai vagoanelor sau re!orcilor" 9 sa nu paraseasca locul de !unca fara a9l incunostinta despre aceasta pe !acaragiu" 9 dupa ter!inarea lucrului sa depo)ite)e organele si dispo)itivele de prindere care i9au fost date in pastrare in locuri uscate, ferite de u!e)eala, de agenti coro)ivi si de posibilitati de deteriorare" cablurile, lanturile, funiile si ben)ile care se folosesc nu!ai periodic se pastrea)a agatate pe capre, in locuri ferite de inte!perii& 40

TEMA 8 A6ARII 9I ACCIDENTE

CA.=ELE A>AR""L7R 9" ACC"3EA!EL7R PR73.#E LA MACARALE


)A*+ELE A,A-..LO- /. A)).0EN1ELO,v%nd n vedere cau!ele care au contribuit efectiv la producerea avariilor i accidentelor, s:a a3uns la conclu!ia c aceste evenimente la ma inile de ridicat s:au datorat n principal urmtorilor factori4 a. avarii cu sau fr accidente umane, care au avut la ba! unele erori de proiectare, defeciuni de e$ecuie, monta3 sau reparaii ale ma inilor de ridicat5 b. avarii cu sau fr accidente umane care s:au datorat nerespectrii normelor obligatorii de e$ploatare, prev!ute n prescripiiie te"nice J colecia iscir i n cartea te"nic a instalaiilor, neefecturii revi!iilor i reparaiilor planificate sau efecturii necorespun!toare a acestor lucrri de ctre personalul de supraveg"ere, de deservire, de ntreinere i revi!ii5 negli3en i indisciplin n timpul serviciului5 folosirea de personal neinstruit i neautori!at sau cu slab pregtire profesional5 persoane care nu au respectat indicatoarele de averti!are sau instruciunile de folosire a ma inilor de ridicat, neefectuarea lucrrilor de revi!ii i reparaii planificate sau efectuarea necorespun!toare a acestor lucrri5 c. avarii cu sau fr accidente umane, care s:au datorat altor cau!e dec%t cele menionate la aliniatele a i b, sau intemperiilor -v%nt puternic n rafale cu vite! de peste 190 Km2".. Ac%nd o e$aminare a ca!urilor de avarii i accidente care au avut loc la ma inile de ridicat, n funcie de factorii menionai, a reie it c ma3oritatea acestora se datorea! nerespectrii normelor obligatorii de monta3, de e$ploatare, de ntreinere i de reparaii i n special negli3enei i indisciplinei personalului de deservire. He asemenea, anali!ele efectuate au scos n eviden c producerea avariilor i accidentelor, av%nd n vedere sectoarele economice unde au avut loc, sectoare economice care reclam folosirea unui numr nsemnat de ma ini de ridicat de diverse tipuri -n special macarale pe pneuri, pe enile i macarale turn. unde se evidenia! gravitatea abaterilor de la prevederile legale n vigoare sunt antierele de construcii:monta3. 4'

;otu i trebuie artat c avariile i accidentele care au loc la macarale i mecanisme de ridicat se menin la un nivel destul de ridicat, av%nd n vedere faptul c parcul de ma ini de ridicat pe economie a crescut n mod substanial. Hin acest motiv este necesar ca toi factorii s fie impulsionai pentru luarea unor msuri eficiente care s contribuie n mod efectiv la aciunea de prevenire a avariilor i accidentelor la ma ini de ridicat. )rintre factorii care au generat direct sau indirect producerea avariilor i accidentelor, a a cum reiese din anali!ele efectuate, se menionea!4 J subdimensionarea unor piese sau subansamble, e$ecuia necorespun!toare a unor mbinri sudate sau prin uruburi, nerespectarea proiectului i instruciunilor de monta3, oboseal prematur a materialului folosit la construcia elementelor portante5 toate acestea au avut ca efect producerea de fisuri, ruperi, deformri sau c"iar prbu iri pariale sau totale ale unor ma ini de ridicat5 J e$ecutarea cilor de rulare, la nivelul solului, cu defecte, nerespect%ndu:se prevederile proiectului ndeosebi cu privire la pregtirea terenului, ceea ce a condus la deraiere i rsturnri ale unor instalaii5 J folosirea neraional n e$ploatare a instalaiilor de ridicat, prin neefectuarea la timp a lucrrilor de ntreinere, revi!ii i reparaii, ceea ce a condus la u!uri avansate ale ec"ipamentului mecanic i electric -lagre, a$e, boluri, uruburi, contacte i conductoare electrice etc.., efectuarea unor lucrri necorespun!toare sau cu caracter de provi!orat5 J legarea i prinderea sarcinii n c%rlig prin intermediul unor cabluri, lanuri sau dispo!itive contraindicate situaiei de fapt5 acestea au favori!at cderea sarcinii la sol, deteriorarea sarcinii sau producerea de victime umane5 J efectuarea de manevre inter!ise i a unor comen!i contrar normelor de e$ploatare, t%r%rea sau ridicarea oblic a sarcinii, bascularea sarcinilor n timpul manipulrii, operaii care deseori s:au soldat cu urmri grave5 J lipsa sau nefuncionarea corect a fr%nelor mecanismelor macaralei, de ridicareJ cobor%re a sarcinii, de basculare i rotire a braului -ferodouri u!ate, reglare necorespun!toare., ceea ce a avut drept urmare scpri ale sarcinii, deteriorri ale construciei metalice i n unele situaii accidentarea unor persoane5 J lipsa sau nefuncionarea limitatoarelor de sarcin sau de moment al sarcinii, ceea ce a permis suprancrcarea ma inii de ridicat, fie din cau!a necunoa terii greutilor care erau manevrate, fie n mod intenionat din lipsa unei instalaii cu parametri mai ridicai care s permit ridicarea anumitor sarcini sau smulgerea sarcinii prinse la sol5 J folosirea de personal neinstruit i neautori!at, ceea ce a favori!at deteriorarea unor bunuri materiale, a instalaiei de ridicat n sine i n multe ca!uri c"iar accidentarea personalului respectiv. 2'&uri de prevenire a avarii or $i a##idente or Fin cele pre)entate se desprind o serie de !suri care trebuie s stea n atenia tuturor actorilor care concur la funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor de ridicat, astfel: C e>igena sporit n fa)ele de proiectare, e>ecuie i !onta6 n ceea ce prive te di!ensionarea ansa!blelor i subansa!blelor, respectarea cu strictee n e>ecuie i !onta6 a proiectelor, folosirea de !ateriale n funcie de strile de solicitare i de condiiile de lucru ale instalaiilor" C luarea de !suri te5nico9organi)atorice n e>ploatarea utila6elor n vederea respectrii actelor nor!ative i de protecia !uncii, efectuarea la ti!p i n !od corespun)tor a lucrrilor de ntreinere, revi)ii i reparaii" C ec5iparea cu toate dispo)itivele de siguran i protecie a instalaiilor de ridicat confor! prevederilor din prescripiile te5nice C ,olecia *+,*- n vigoare i !eninerea lor n perfect stare de funcionare" 42

C respectarea ntoc!ai a instruciunilor i nor!elor de e>ploatare din cartea instalaiei i a prescripiilor te5nice C ,olecia *+,*-" C pregtirea, instruirea i ree>a!inarea te5nico9profesional periodic a personalului de deservire a !a inii de ridicat de ctre deintori, confor! prevederilor prescripiilor te5nice C ,olecia *+,*- n vigoare" C for!area unor ec5ipe de electricieni i lctu i !ecanici, bine pregtii profesional, pentru efectuarea lucrrilor de ntreinerere, revi)ii i reparaii, la ti!p i de bun calitate" C anali)a, cu !ult si! de rspundere din partea factorilor responsabili, a cau)elor care au generat avariile i accidentele, stabilirea i aplicarea !surilor preventive re)ultate n ur!a anali)elor, finali)ate cu dese!narea unor responsabiliti concrete" C ur!rirea, din partea organelor responsabile din institutele de proiectare, ntreprinderile constructoare i deintoare, a !odului cu! sunt respectate prevederile din proiect, cu! sunt efectuate lucrrile de construire, !onta6 i punere n funciune, precu! i a aplicrii !surilor de siguran n e>ploartarea !a inii de ridicat& Kr a avea pretenia de a fi epui)at tratarea proble!elor legate de producerea avariilor i accidentelor la !a inile de ridicat sau enu!erarea tuturor !surilor de prevenire a acestora, din cele pre)entate, totu i, se poate trage conclu)ia c n !area lor !a6oritate i n special cele care s9au datorat personalului, pot fi reduse i c5iar eli!inate& Nn funcie de tipul instalaiei, de locul i condiiile de lucru, precu! i de co!ple>itatea acesteia, !surile !enionate !ai sus pot fi co!pletate i cu altele, care s conduc, n final, la funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor de ridicat, la prevenirea accidentelor& 4acaralele, prin energia potenial pe care o n!aga)inea) prin ridicarea sarcinilor la nli!e, pre)int un pericol deosebit n ca) de avarii, care pot duce la scparea sarcinii& .ericolul este cu at$t !ai !are cu c$t nli!ea de ridicat este !ai !are i cu c$t sarcina este !ai !are& 4a6oritatea avariilor produse la !acarale se !anifest prin defor!ri, fisurri, ruperi, prbu iri ale ele!entelor de re)isten&& ,au)ele avariilor i accidentelor sunt !ultiple, dar n general, i au originea n nerespectarea prevederilor instruciunilor te5nice *+,*- a standardelor i nor!elor de te5nica securitii !uncii D3;+)& @variile produse se soldea) cu accidente, altele fr, dar dup gravitate se !part n: u oare i grele& 20P din accidente se produce la auto!acarale& 1 parte din accidente provin nu datorit instalaiilor, ci datorit personalului& Cau)ele producerii accidentelor se 6mpart 6n patru /rupe0 a, Prima /rup repre)int cau)ele legate de personalul de e>ploatare i ntreinere i anu!e: lipsa de atenie sau nerespectarea 3;+& @ceast grup repre)int cau)ele legate de personalul de e>ploatare i ntreinere i anu!e: lipsa de atenie sau nerespectarea 3;+& @ceast grup repre)int (0P Dlocul2), pe total cele !ai !ulte fiind nt$lnite la poduri rulante, ur!ate de auto!acarale& 1 parte din ca)uri se datoresc folosirii de personal neautori)at& b, A doua /rup de cau)e: e>ploatarea neraional, se refer la suprasolicitri, e>ecutarea de !anevre neper!ise i repre)int nu!rul cel !ai !are de ca)uri 40,'P& =>ploatarea neraional nu poate fi separat de personalul de e>ploatare, grupa a doua se refer n !a6oritatea ca)urilor la avarii& c, -rupa a treia repre)int avariile produse din cau)a unor instalaii necorespun)toare Dgre eli de concepie, !aterial sau e>ecuie necorespun)toare, reparaii defectoase, defeciuni aprute n ti!p)&

4(

-e)ult c 20P, cifr destul de ridicat care scoate n eviden necesitatea !buntirii reparaiilor i ntreinerii auto!acaralelor& Nn aceast grup intr i avariile cau)ate de defecte ascunse sau feno!ene co!ple>e, cu! ar fi oboseala !aterialului& Keno!enul de oboseal se !anifest prin apariia de fisuri n )onele e>puse, fiind necesar consolidarea sau c5iar nlocuirea prilor cu fisuri de oboseal& 7i la aceast categorie cifrele cele !ai !ari se nt$lnesc la podurile rulante i auto!acarale& d, A patra /rup de cau)e: alte cau)e i co!binate, se refer la alte cau)e dec$t cele din pri!ele trei grupe&

E+ist cinci /rupe privind efectele avariilor0 a,prima /rup de efecte o repre)int rsturnri sau prbu iri care s9au considerat cele !ai periculoase D(,2P la auto!acarale)" b,A doua /rup de efecte o repre)int avariile soldate cu defor!ri, ruperi, fisuri ale ele!entelor de re)isten, de obicei la braul auto!acaralelor& c,7 /rup aparte de efecte o repre)int: ruperile de cablu, cau)ele fiind suprasolicitrile auto!acaralelor& ,ele !ai !ulte ruperi se datorea) nefuncionrii li!itatorului de sf$r it de curs i neateniei auto!acaragiului& d,Electrocutrile specifice !acaralelor turn i podurilor rulante& e,3iverse i combinate& Accidente se pot produce0 ') ca ur!are a ruperii ben)ii de la fr$na !ecanis!ului de nclinare a braului Dauto!acara), ceea ce duce la cderea braului i posibila accidentare a legtorului de sarcin& ,au)a avariei se datorea) at$t ruperii ben)ii, c$t i !odului necorespun)tor n care s9a ntreinut auto!acaraua& 2) Fatorit electrocutrii, c$nd se lucrea) n apropierea liniilor electrice sub tensiune D6 8v) v$rful !acaralei apropiindu9se de linie prin inducie, auto!acaraua este pus sub tensiune& () @varii i accidente s9au produs datorit suprasolicitrii, calrii necorespun)toare, tragerii Dt$r$rii) sarcinilor, precu! i !anevrelor neper!ise&

M<#.R" PEA!R. PRE>EA"REA A>AR""L7R 9" ACC"3EA!EL7R


Pentru prevenirea accidentelor i avariilor se impun urmtoarele msuri0 ,oncentrarea ateniei asupra supraveg5erii te5nice a !acaralelor" La e>ploatarea !acaralelor s se foloseasc nu!ai !acaragii autori)ai" + se respecte 3;+" +e vor asigura revi)ia continu i co!plet a !acaralelor" +e va ur!ri buna funcionare a dispo)itivului de siguran" +e va controla n per!anen starea cablurilor i a lanurilor i !odul de fi>are a capetelor" +e vor evita i!provi)aiile la reparaii" Nn vederea evitrii suprasolicitrilor !acaralelor acestea se vor dota cu li!itatoare de sarcin sau de !o!ent al sarcinii, iar dac nu este posibil, se vor controla sarcinile ridicate" 44

@uto!acaralele vor fi prev)ute cu un dispo)itiv contra rsturnrii peste cap a braului&

Pentru prevenirea unor avarii datorate fenomenului de oboseal se recomand0 <)inele constructoare s treac n !od obligatoriu n cartea instalaiei durata de funcionare" + se indice n cartea instalaiei prile supuse ruperii" + se ur!reasc apariia fisurilor" .rile instalaiilor unde s9au constatat nceputuri de fisuri se vor consolida s9au nlocui integral&

42