Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins
INTRODUCERE
COORDONATE ALE TURISMULUI INTERNAIONAL
CAPITOLUL 1
PIAA TURISTIC
1.1 Coordonate conceptuale
1.2 Coponentele p!e"e! tur!#t!ce
1.2.1 Cererea tur!#t!c$
1.2.2. O%erta tur!#t!c$
1.& 'a(a te)n!co*ater!al$
1.&.1 Cla#!%!carea un!t$"!lor de ca(are +n tur!#
1.&.2 Cla#!%!carea un!t$"!lor de al!enta"!e +n tur!#
1.&.& Cla#!%!carea un!t$"!lor de pr!!re d!n tur!#ul !nterna"!onal
CAPITOLUL 2
INDICATORII DE ANALI, A CIRCULAIEI TURISTICE
2.1 Ind!cator!! cerer!! tur!#t!ce
2.2 Ind!cator!! o%erte! tur!#t!ce
2.& Ind!cator!! e%ectelor econo!ce ale tur!#ulu!
CAPITOLUL &
POTENIALUL TURISTIC AL -APONIEI
&.1 Date .eopol!t!ce
&.1.1 A/e(are .eo.ra%!c$
&.1.2 Med!ul deo.ra%!c
&.1.& Med!ul econo!c
&.1.0 I#tor!a -apon!e!
&.1.1 In%ra#tructura
&.1.2 Med!ul pol!t!c
&.2 Cererea tur!#t!c$
&.2.1 Tur!#ul !ntern
Pagina 1 din 2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
&.2.2 Tur!#ul e!"$tor
&.2.& Tur!#ul receptor
&.& O%erta tur!#t!c$
&.&.1 Re#ur#e naturale
&.&.2 Re#ur#e antrop!ce
&.&.& Eleente de%!n!tor!!
&.&.&.1 CEREMONIA CEAIULUI
&.&.&.2 ARAN-AREA 3LORILOR 4I5E'ANA6
&.&.&.& PLIEREA 78RTIEI 4ORI9AMI6
&.&.&.0 :ESTIMENTAIA 45IMONO*UL6
&.&.0 'a(a te)n!co*ater!al$
&.&.1 3or"a de unc$ +n tur!#
&.0 Ind!cator!! act!;!t$"!! tur!#t!ce
&.0.1 Ind!cator!! cerer!! tur!#t!ce
&.0.2 Ind!cator!! o%erte! tur!#t!ce
&.0.& Ind!cator!! e%ectelor econo!ce
CAPITOLUL 0
RELAIILE TURISTICE ROM8NO*-APONE,E
0.1 Pro.rae tur!#t!ce e<!#tente pe p!a"a ro=nea#c$ cu de#t!na"!a -apon!a
0.2 Anal!(a %lu<ur!lor tur!#t!ce ro=no > ?apone(e
0.& Propuner!
0.&.1 Pro.rae tur!#t!ce pentru ro=n! +n -apon!a
0.&.2 Pro.rae tur!#t!ce pentru ?apone(! +n Ro=n!a
CONCLU,II
ANE@E
Pagina 2 din 2