Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa nr.

2
la Hotrrea Consiliului INJ
nr.5/6 din 17.05.2013
TEMATICA
concursului de admitere la Institutul Naional al Justiiei (a. 2013)
pentru proa scris! tip"#ril! $i pentru proa oral!
%&E'T CI(I)
I. 'artea *eneral!
1. &aportul +uridic ci,il-
1.1 Noiuni generale privind prile raportului juridic civil;
1.2 Coninutul raportului juridic civil;
1.3 Obiectul raportului juridic civil.
2. Actul +uridic $i repre.entarea-
2.1 Dispoziii generale cu privire la actul juridic;
2.2 Condiiile de valabilitate a actului juridic;
2.3 Actele juridice nc!eiate sub condiie;
2." Nulitatea actului juridic;
2.# $eprezentarea %i procura.
3. Termenele-
3.1 Calcularea ter&enelor;
3.2 'rescripia e(tinctiv.
/. %repturile reale-
".1 'atri&oniul;
".2 'osesiunea;
".3 'roprietatea )dispoziii generale* dob+ndirea %i ncetarea dreptului de proprietate* ncetarea
dreptului de proprietate* proprietatea co&un* aprarea dreptului de proprietate* dreptul de
vecintate,.
0. Alte drepturi reale-
#.1 -zu.ructul;
#.2 Dreptul de uz %i dreptul de abitaie;
#.3 /ervitutea;
#." /uper.icia;
#.# 0ajul )dispoziii generale* te&eiul apariiei gajului. $egistrul gajului* drepturile %i
obligaiile prilor contractului de gaj* participarea unor teri la raportul de gaj* e(ercitarea
dreptului de gaj %i ncetarea gajului,.
1. 2li#aiile-
1.1 Dispoziii co&une privind obligaiile;
1.2 'luralitatea de subiecte %i obiecte n cadrul unei obligaii;
1.3 Cesiunea de creane %i preluarea datoriei;
1." 2(ecutarea obligaiilor;
1.# 2.ectele nee(ecutrii obligaiei;
1.1 3ijloacele de garantare a e(ecutrii obligaiilor;
1.4 /tingerea obligaiilor.
3. Contractul-
4.1 Dispoziii generale cu privire la contract %i la coninutul contractului;
4.2 5nc!eierea contractului;
4.3 Contractul sinalag&atic;
4." Clauzele contractului standard;
4.# Contractul n .olosul unui ter;
4.1 6nterpretarea contractului;
4.4 $ezoluiunea* rezilierea %i revocarea contractului.
II. 'artea 4pecial!
1. Cate#oriile de oli#aii-
1.1 7+nzarea8cu&prarea;
1.2 /c!i&bul;
1.3 Donaia;
1." 5nstrinarea bunului cu condiia ntreinerii pe via;
1.# $enta;
1.1 Co&odatul;
1.4 5&pru&utul;
1.9 :ocaiunea;
1.; Arenda;
1.1< :easingul;
1.11 Antrepriza %i prestaiile de servicii;
1.12 =ransportul;
1.13 3andatul;
1.1" Ad&inistrarea .iduciar;
1.1# Co&isionul;
1.11 2(pediia;
1.14 Depozitul;
1.19 3agazinajul;
1.1; Contractul de servicii turistice;
1.2< >idejusiunea;
1.21 >ranc!isingul;
1.22 6nter&edierea;
1.23 Agentul co&ercial. Co&isionarul pro.esionist;
1.2" Contractele %i operaiunile bancare;
1.2# >actoringul;
1.21 Asigurarea;
1.24 =ranzacia;
1.29 /ocietatea civil;
1.2; Drepturile co&une;
1.3< 'ro&isiunea public de reco&pens;
1.31 ?ocuri %i pariuri;
1.32 0estiunea de a.aceri;
1.33 5&bogirea .r just cauz;
1.3" Obligaiile care nasc din cauzarea de daune.
2. %reptul succesoral-
2.1 Dispoziii generale cu privire la &o%tenire;
2.2 3o%tenirea testa&entar )dispoziii generale cu privire la &o%tenirea testa&entar; .or&a
testa&entului* &odi.icarea* revocarea sau anularea testa&entului* e(ecutarea testa&entului*
legatul,;
2.3 3o%tenirea legal )dispoziii generale cu privire la &o%tenirea legal* rezerva
succesoral,;
2." /uccesiunea vacant;
2.# $egi&ul juridic al &o%tenitorului )opiunea succesoral* responsabilitatea &o%tenitorilor
de pasivul succesoral* paza averii succesorale,;
2
2.1 Con.ir&area dreptului la &o%tenire;
2.4 'artajul averii succesorale.
3
%&E'T '&2CE45A) CI(I)
I. 'artea *eneral!
1. (i.iuni #enerale despre procesul ci,il-
1.1 Noiunea de izvor al dreptului procesual civil %i .elurile izvoarelor.
1.2 >azele )stadiile, procesului civil %i sarcinile .iecrei .aze.
1.3 >elurile de procedur n procesul civil.
1." 'rincipiile dreptului procesual civil.
1.# $aporturile procesual civile %i particularitile lor.
1.1 Co&punerea co&pletului de judecat %i incidente procesuale la co&punerea acestuia
)inco&patibilitatea* abinerea %i recuzarea,.
2. Competena #eneral! $i +urisdicional!-
2.1 Noiunea de co&peten general %i clasi.icarea ei.
2.2 Co&petena jurisdicional &aterial a judectoriilor de drept co&un.
2.3 Co&petena jurisdicional &aterial a curilor de apel de drept co&un.
2." Co&petena jurisdicional &aterial a judectoriei co&erciale de circu&scripie.
Criteriile de deli&itare dintre co&petena &aterial )general, a instanelor judectore%ti de
drept co&un %i co&petena judectoriei co&erciale.
2.# Co&petena jurisdicional teritorial general %i alternativ.
2.1 Co&petena jurisdicional teritorial e(cepional %i dup legtura preteniilor naintate.
2.4 =e&eiurile %i procedura str&utrii pricinii de la instana sesizat la o alt instan.
3. 'articipanii la procesul ci,il-
3.1'rile n procesul civil.
3.2 6ntervenienii principali %i accesorii n cadrul procesului civil.
3.3 'articiparea procurorul n procesul civil.
3." 'articiparea n procesul civil a autoritilor publice* organizaiilor %i cetenilor pentru
aprarea drepturilor altor persoane.
/. &epre.entarea +udiciar!-
".1 Noiunea de reprezentare judiciar. =e&eiurile %i .elurile reprezentrii. 'ersoanele care nu
pot .i reprezentani n judecat.
".2 5&puternicirile reprezentantului n judecat. :egalizarea calitii de reprezentant %i a
volu&ului de &puterniciri.
0. Termene $i sanciuni procesuale-
#.1 Noiunea ter&enelor de procedur %i clasi.icarea lor. Durata %i &odul de calcul al
ter&enelor de procedur. /uspendarea curgerii ter&enului de procedur. 'relungirea
ter&enului de procedur %i repunerea n ter&en.
#.2 =er&enele de judecare a pricinilor civile. $espectarea ter&enului rezonabil. Criteriile de
deter&inare a ter&enului rezonabil.
#.3 >elurile sanciunilor procesuale %i procedura aplicrii lor.
#." =e&eiurile pentru aplicarea a&enzii sau despgubirile %i procedura aplicrii )anulrii, lor.
1. C6eltuieli de +udecat!-
1.1 Noiunea %i .elurile c!eltuielilor de judecat n procesul civil. /cutirile de ta(a de stat.
A&+narea sau e%alonarea ta(ei de stat. $estituirea ta(ei de stat.
1.2 $epartizarea c!eltuielilor de judecat ntre pri %i co&pensarea lor.
3. Aciunea ci,il!-
4.1 2le&entele aciunii civile.
4.2 Clasi.icarea aciunilor civile dup scopul &aterial juridic ur&rit %i dup scopul procesual.
4.3 're&isele de e(ercitare a aciunii civile.
4." Condiiile de e(ercitare a aciunii civile.
4.# Aciunea reconvenional.
4.1 Asigurarea aciunii.
"
7. 'roaiunea $i proele-
9.1 Noiunea de obiect al probaiunii %i deter&inarea lui n pricinile concrete.
9.2 =e&eiurile degrevrii de probaiune ).apte notorii* prejudicial stabilite* recunoscute de
partea n proces,.
9.3 $epartizarea sarcinii de probaiune ntre pri )regula general de probaiune,. $olul
prezu&iilor n repartizarea sarcinii de probaiune.
9." 3ijloacele de probaiune.
9.# Noiunea %i te&eiurile pentru asigurarea probelor. 3odul de asigurare a probelor p+n la
pornirea procesului %i dup intentarea procesului.
II. 'artea 4pecial!
1. E8aminarea 9n :ond a pricinilor ci,ile-
1.1 6ntentarea procesului civil.
1.2 'regtirea pricinii pentru dezbateri judiciare.
1.3 Citaiile )n%tiinrile, judiciare.
1." Dezbaterile judiciare ale pricinii n pri&a instan.
2. %ispo.iiile primei instane-
2.1 Cuprinsul !otr+rii pri&ei instane )prile ei co&ponente,. Cerinele care se nainteaz
.a de !otr+rea pri&ei instane.
2.2 =e&eiurile %i procedura e&iterii !otr+rii supli&entare n pri&a instan.
2.3 5nc!eierile privind corectarea gre%elilor din !otr+re %i privind e(plicarea !otr+rii.
2." 2(ecutarea i&ediat a !otr+rii. >elurile %i te&eiurile e(ecutrii i&ediate a !otr+rii.
2.# 2.ectele juridice ale !otr+rii r&ase de.initive )irevocabile,.
2.1 5nc!eierile pri&ei instane de judecat. >elurile nc!eierii.
3. 4uspendarea $i am;narea procesului ci,il-
3.1 Dreptul %i obligaia instanei de a suspenda procesul.
3.2 =e&eiurile de suspendare a procesului.
3.3 $eluarea procesului.
3." =e&eiurile de a&+nare a procesului.
/. <ncetarea $i scoaterea cererii de pe rol-
".1 =e&eiurile de ncetare a procesului.
".2 'rocedura %i e.ectele ncetrii procesului.
".3 =e&eiurile scoaterii cererii de pe rol.
"." 'rocedura %i e.ectele scoaterii cererii de pe rol.
0. 'rocesele =,erale-
#.1 Obligativitatea ntoc&irii procesului8verbal.
#.2 Cuprinsul %i ntoc&irea procesului8verbal.
#.3 2(a&inarea observaiilor asupra procesului8verbal.
#." 2liberarea copiilor de pe procesul8verbal %i de pe nregistrrile audio %i@sau video.
1. 'rocedura contenciosului administrati,-
1.1 'articularitile procedurii de e(a&inare %i soluionare a pricinilor ce rezult din raporturi
juridico8publice.
1.2 'rocedura n pricinile privitor la aprarea drepturilor electorale %i a dreptului de a participa
la re.erendu& al cetenilor $epublicii 3oldova.
3. 'roceduri necontencioase-
4.1 'rocedura special.
4.2 'rocedura n ordonan.
7. Aplicarea m!surilor de protecie 9n ca.urile de ,iolen! 9n :amilie.
>. 'rocedura de declarare a insol,ailit!ii.
#
10. C!ile de atac-
1<.1 Apelul &potriva !otr+rilor pronunate n pri&a instan.
1<.2 $ecursul &potriva !otr+rilor &potriva crora nu poate .i declarat apel.
1<.3 $ecursul &potriva deciziilor date n apel.
1<." $evizuirea !otr+rilor* nc!eierilor* deciziilor irevocabile.
11. 'rocedura ci,il! cu elemente de e8traneitate-
11.1 'rocedura e(ecutrii delegaiilor judectore%ti strine.
11.2 'rocedura recunoa%terii !otr+rilor judectore%ti strine. $e.uzul de a recunoa%te %i a
e(ecuta !otr+rea judectoreasc strin.
11.3 2(ecutarea silit a !otr+rilor judectore%ti strine.
12. Contestarea 6ot!r;rilor aritrale.
13. E8ecutarea 6ot!r;rilor +udec!tore$ti.
%&E'T 'ENA)
I. 'artea *eneral!
1. Instituiile :undamentale ale dreptului penal
1.1 Noiunea de in.raciune %i trsturile eseniale ale in.raciunii. Clasi.icarea in.raciunilor.
1.2 2le&entele %i se&nele co&ponenei in.raciunii. 3odalitile co&ponenei in.raciunii.
1.3 >or&ele in.raciunii.
1." 6n.raciunea unic.
1.# 'luralitatea de in.raciuni.
1.1 Cauzele care nltur caracterul penal al .aptei.
1.4 Cali.icarea in.raciunii.
2. 'articipaia
2.1 >or&ele participaiei.
2.2 'articipanii.
3. &!spunderea penal!
3.1 Noiunea* te&eiurile %i principiile rspunderii penale.
3.2 Cauzele care nltur rspunderea penal.
3.3 :iberarea de rspundere penal.
/. 'edeapsa penal! $i indi,iduali.area pedepselor
".1 Categoriile %i li&itele generale ale pedepselor aplicate persoanelor .izice %i persoanelor
juridice )cu e(cepia autoritilor publice,.
".2 6ndividualizarea pedepselor.
".3 Circu&stanele atenuante %i agravante.
"." :iberarea de pedeaps penal.
II. 'artea 4pecial!
1. In:raciuni contra ,ieii $i s!n!t!ii persoanei.
2. In:raciuni contra liert!ii? cinstei $i demnit!ii persoanei.
3. In:raciuni pri,ind ,iaa se8ual!.
/. In:raciuni contra patrimoniului- art.191* 194* 199* 19;* 1;<* 1;1* 1;2* 1;2
1
* 1;3* 1;4 Cod
penal al $3.
0. In:raciuni contra :amiliei $i minorilor- art.2<1@1* 2<1* 2<4* 2<9* 2<; Cod penal al $3.
1. In:raciuni contra s!n!t!ii pulice $i con,ieuirii sociale- art.214* 214
1
A 214
1
* 219* 21;* 22<
Cod penal al $3.
3. In:raciuni economice- art.231 8 23;* 2"1* 2"3* 2""* 2"9* 2#1 Cod penal al $3.
7. In:raciuni 9n domeniul transporturilor- art.21"* 21"
1
* 21#* 211* 21; Cod penal al $3.
>. In:raciuni contra securit!ii pulice $i a ordinii pulice- art. 293* 294* 2;< Cod penal al $3.
1
10. In:raciuni contra +ustiiei- art.3<1* 3<9* 3<;
1
* 311* 312* 314* 319* 323 Cod penal al $3.
11. In:raciuni contra unei des:!$ur!ri a acti,it!ii 9n s:era pulic!- art.32" 8 32;* 332 Cod
penal al $3.
12. In:raciuni contra autorit!ilor pulice $i a securit!ii de stat- art.31< 8 312* 312
1
Cod penal
al $3.
%&E'T '&2CE45A) 'ENA)
I. 'artea *eneral!
1. %ispo.iii #enerale pri,ind procesul penal $i dreptul procesual penal
1.1. Consideraii generale privind procesul penal %i dreptul procesual penal.
1.2. 'rincipiile procesului penal.
2. Instanele +udec!tore$ti $i competena lor
2.1. 6nstanele judectore%ti.
2.2. Co&petena. >elurile co&petenei.
2.3. 6nco&patibilitatea %i str&utarea.
3. '!rile $i alte persoane participante la procesul penal
3.1. 'artea acuzrii.
3.2. 'artea aprrii.
3.3. $eprezentanii %i succesorii n procesul penal.
3.". Alte persoane participante la procesul penal.
/. 'roele $i mi+loacele de pro!
".1. Dispoziii generale privitoare la probatoriu %i obiectul probaiunii.
".2. 3ijloacele de prob %i procedeele probatorii.
0. M!surile procesuale de constr;n#ere
#.1. $einerea.
#.2. 3surile preventive.
#.3. Alte &suri procesuale de constr+ngere.
1. M!suri de protecie
1.1. Obligaia organului de ur&rire penal %i a instanei de judecat de a lua &suri pentru
asigurarea securitii participanilor la proces %i a altor persoane.
1.2. 3suri de protecie aplicate victi&elor violenei n .a&ilie.
3. C6estiuni patrimoniale 9n procesul penal
4.1. Aciunea civil n procesul penal.
4.2. C!eltuielile judiciare.
7. Termene procedurale $i acte procedurale comune
9.1. =er&enele procedurale.
9.2. Citarea %i co&unicarea altor acte procedurale. Cererile %i de&ersurile.
9.3. 3odi.icarea n actele procedurale* corectarea erorilor &ateriale %i nlturarea unor
o&isiuni vdite. Nulitatea actelor procedurale.
II. 'artea 4pecial!
1. 5rm!rirea penal!
1.1. Noiunea %i trsturile de.initorii ale ur&ririi penale ca .az a procesului penal.
1.2. /esizarea organului de ur&rire penal.
1.3. Co&petena organelor de ur&rire penal.
1.". 'ornirea %i des.%urarea ur&ririi penale.
1.#. Atribuiile procurorului. Controlul de ctre procuror al legalitii aciunilor %i
inaciunilor organului de ur&rire penal %i ale organului care e(ercit activitate operativ
de investigaii.
4
1.1. =er&inarea ur&ririi penale %i tri&iterea cauzei n judecat.
1.4. Controlul judiciar %i controlul procurorului ierar!ic superior asupra procedurii
prejudiciare.
1.9. 'rocedura pl+ngerii prealabile.
2. Judecata
2.1. Condiiile generale ale judecrii cauzei.
2.2. 'unerea pe rol a cauzei penale.
2.3. ?udecata n pri&a instan.
2.". Cile ordinare de atac.
2.#. Cile e(traordinare de atac.
3. 'unerea 9n e8ecutare a 6ot!r;rilor +udec!tore$ti
/. 'roceduri speciale
".1. 'rocedura n cauzele privind &inorii.
".2. 'rocedura aplicrii &surilor de constr+ngere cu caracter &edical.
".3. 'rocedura privind acordul de recunoa%tere a vinoviei.
".". 'rocedura de suspendare condiionat a ur&ririi penale %i de liberare de rspundere
penal.
".#. 'rocedura de ur&rire %i judecare a unor in.raciuni .lagrante.
".1. 'rocedura privind ur&rirea %i judecarea cauzelor privind in.raciunile sv+r%ite de
persoane juridice.
".4. 'rocedura de reparare a prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale organelor de
ur&rire penal %i ale instanelor judectore%ti.
".9. 'rocedura de restabilire a docu&entelor judiciare disprute.
".;. Asistena juridic internaional n &aterie penal.
Model de spe!
%rept ci,il = %rept procesual ci,il
N.3.* .iind grav bolnav* a eliberat o procur lui B.N.* prin care l8a &puternicit s ridice
banii de la contul su bancar* n su& de 2<<<<< lei. Aceast su& a .ost pri&it de ctre B.N.
dup 4 zile de la decesul lui N.3..
>iul decedatului* .iind unicul &o%tenitor* a cerut restituirea su&ei. N.3. a respins cerinele
&o%tenitorului legal* &otiv+nd prin .aptul c aceast su& N.3. inteniona s o trans&it lui ca
reco&pens pentru ntreinerea acestuia pe perioada de boal* .apt care poate .i con.ir&at prin
depoziiile vecinilor care au asistat la ntoc&irea procurii.
>iul decedatului a depus la biroul notarului din localitate o cerere de acceptare a succesiunii
n privina casei de locuit %i banilor. Notarul a re.uzat s elibereze certi.icat de &o%tenitor*
e(plic+ndu8i dreptul s se adreseze n instana de judecat.
1. Corect a rocedat notarul! Ar"u#enta$i rsunsul.
2. %or &i satis&cute cerin$ele #o'tenitorului le"al n ca(ul n care ele )or &i &or#ulate
ctre *.N.! Ar"u#enta$i rsunsul.
3. Indica$i &elul de rocedur du care ur#ea( a &i solu$ionat ca(ul resecti).
+. ,)iden$ia$i articularit$ile rocedurii e ac$iuni ci)ile 'i a rocedurii seciale.
5. -olu$iona$i ca(ul.
9
Model de spe!
%rept penal = %rept procesual penal
:a 1# &artie 2<13* 'oleacov i8a co&unicat lui 3aleca c are nevoie de o autorizaie de
construcie pentru a ncepe lucrrile de construcie a casei sale. 3aleca l8a asigurat pe 'oleacov c
l cunoa%te personal pe $adcenco* %e. al Direciei Ar!itectur %i -rbanis& din cadrul 'ri&riei
&un.Bli* ast.el c ar putea soluiona proble&a obinerii autorizaiei de construcie. 5n acest sens*
'oleacov i8a trans&is personal lui 3aleca 9<<< euro* dintre care* 4<<< euro erau destinai lui
$adcenco.
>iind &otivat de ctre 3aleca cu su&a de #<<< euro* $adcenco a eliberat autorizaia de
construcie.
Aceast .apt a .ost cunoscut o.ierilor Centrului Naional Anticorupie &un. Bli din
interceptrile %i nregistrrile co&unicrilor tele.onice a lui $adcenco n alt caz de e(torcare de
bani de la cet.N.C * cazul n care procesul a .ost declan%at la 11 septe&brie 2<12 prin
nregistrarea plngerii cet.N.C .n $egistrul nr.1. 'e .aptul pri&irii su&ei de #<<< euro de ctre
$adcenco de la 3aleca* n $egistrul nr.1 a .ost nregistrat raportul o.ierului de investigaie
special la 23 &artie 2<13 %i nceput ur&rirea penal pe a&bele cazuri de corupie svr%ite de
$adcenco.
1. .ncadra$i &atele ersoanelor e care le considera$i )ino)ate. Ar"u#enta$i rsunsul.
2. -e )a sc/i#0a oare ncadrarea1 dac se )a sta0ili c n realitate 2aleca nu a)ea nici o
in&luen$ asura lui 3adcenco!
3. 4eista$i erorile rocesuale co#ise de o&i$erii de ur#rire enal 'i o&i$erii de
in)esti"a$ie secial.
+. 3elata$i desre osi0ilitatea &olosirii re(ultatelor #surilor seciale de in)esti"a$ie
dintr5o cau( n alt cau( enal.

;