Sunteți pe pagina 1din 62

STELIAN TOFAN

STUDIUL NOULUI TESTAMENT


- CURS PENTRU ANUL II DE STUDIU -
- Sesiunea iunie 2013-
1
EPISTOLELE SFNTULUI APOSTOL PAVEL
- ANALIZ ISAGOGIC I TEOLOGIC -
EPISTOLA II CORINTENI
ntre epistolele pauline, ea !e a !oua "tre Corinteni e #ai #ult o scrisoare de lupt
i persuasiune apostolic !e$t o e%punere siste#ati" a unei te#e, u# este, !e pil!", ea
"tre Ro#ani sau E&eseni' Nii o alt" Epistol" a Ap' Pa(el nu are un arater at$t !e personal
)i !e inti# a II Corinteni' S&' Pa(el &olose)te aii un stil (iolent )i pasional pentru a-)i ap"ra
apostolatul *#potri(a a!(ersarilor s"i, iu!ai+an,i, !ar )i pentru a a&ir#a !epen!en,a sa
e%lusi(" !e -ristos'
A. Preliminarii isagogice
I. mprejurrile l!"ul #i $%&% '"rierii Epi'&!lei - "!re'p!($e()% S*. P%+el "u
C!ri(&e(ii
#pre.ur"rile re!at"rii )i !ata tri#iterii epistolei nu pot &i e%puse *nainte !e a se ar"ta
" te%tele !in I Cor' /, 0 )i II Cor'2, 3 )i 1, 2 on,in in&or#a,ii re&eritoare la posi3ilele srisori
pier!ute !in orespon!en,a Ap' Pa(el u orintenii' ntre3area pe are o pune ritia 3i3li"
!e speialitate este !a" sunt ele total#ente pier!ute sau tre3uie "utate, !eup$n!u-le !in
ele anonie4 Din perspeti(a aestei *ntre3"ri, orespon!en,a Ap' Pa(el u re)tinii !in
Corint onstituie o pro3le#" ontro(ersat" a Noului Testa#ent'
Ceea e pare a &i !estul !e si5ur, e &aptul " Apostolul Pa(el a tri#is 6iseriii !in
Corint el pu,in 7 srisori8
A 9 pri#a epistol" pier!ut" 9 I Cor' /, 0
6 9 I Corinteni anoni"
C 9 poate &i, la &el, o srisoare pier!ut", e%ept$n! a+ul *n are II Corinteni ap'
10-13 ar putea &i *n *ntre5i#e :sau *n parte; <scrisoarea scris cu lacrimi='
D 9 este o#pus" !up" op,iunea C, &ie !in II Corinteni 1-0, &ie !in II Corinteni 1-13'
2
Solu,ii !e&initi(e la s>e#a pre+entat" #ai sus, ritia 3i3li" *n" nu a o&erit' Ceea e
este ert *ns", e &aptul " orespon!en,a Ap'Pa(el u re)tinii !in ora)ul Corint a onstat !in
#ai #ulte srisori !e$t s-au p"strat *n anonul Noului Testa#ent'
n eea e pri(e)te *#pre.ur"rile *n are Epistola a II-a "tre Corinteni a &ost re!atat",
pro3le#a este, la &el, !estul !e ontro(ersat", !ar pot &i re#arate, totu)i, $te(a aspete 8
Dup" tri#iterea epistolei I Corinteni, Tit p"r"se)te E&esul, *n!rept$n!u-se spre Corint,
ur#$n! s" pre5"teas" )i s" or5ani+e+e oleta pentru s"raii !in Ierusali#, proietat" *n I
Corinteni 1?, 1-7' Situa,ia pe are Tit o 5"se)te la sosirea sa *n Corint este alar#ant" )i
!eep,ionant"'
Cele !ou" srisori A )i 6, preu# )i (i+ita anterioar" a lui Ti#otei, tri#is #ai *nainte
s" se in&or#e+e asupra situa,iei !e aolo, )i, pro3a3il, )i pentru or5ani+area oletei : )i a.uns
se pare !up" e o#unitatea !in Corint tri#isese o !ela5a,ie la Ap' Pa(el, *n E&es, u o
srisoare, *n are-i ereau l"#uriri asupra unor pro3le#e;, n-au a(ut re+ultatele sontate, u
e%ep,ia pro3le#elor speiale, re+ol(ate *n I Corinteni : pro3le#a 5rup"rilor reli5ioase,
inestuosul, *n&",i)area re)tinilor *n &a,a tri3unalelor p"5$ne et';'
Situa,ia era au+at" !e apari,ia unor pre!iatori iu!ai+an,i, are !ueau o lupt" !e
alo#niere la a!resa Apostolului, reu)in! s"-i &a" pe #ul,i !intre orinteni s" se *n!oias" !e
>arul, statorniia, autoritatea, !e(ota#entul )i !e !e+interesul #aterial al Ap' Pa(el &a," !e ei'
n aest onte%t, S&' Pa(el !ei!e s" plee personal la Corint pentru a l"#uri lururile,
*ntr-o (i+it" surt" :aeasta &iin! a !oua, pri#a &iin! ea a inte#eierii o#unit",ii;, !ar aspr",
nu#it" )i <vizita intermediar de lmurire= : II Cor' 2,1 )i ur#';'
Aeast" (i+it" pe are o &ae *i las" *ns" un 5ust a#ar' Apostolul re(ine la E&es,
pro#i,$n! " (a (eni !in nou la Corint pentru o (i+it" #ai lun5" : II Cor' 1,1/-1?;'
Cur$n! !up" plearea Apostolului, apare un nou ini!ent *n o#unitatea orintean"'
A!(ersarii s"i, prin autoritatea unui a)a nu#it <calomniator= :el e a ne!rept",it;, (oin! s"-l
.i5neas" pe Apostol, arun" in(eti(e !e neiertat asupra unui ueni :a!ept; al Apostolului,
are este <calomniatul= :el ne!rept",it; :II Cor' 2,/-10@ 1,12;'
Aeast" nou" situa,ie reat" a onstituit, pro3a3il, oa+ia pentru o epistol" se(er",
inter#e!iar", sris" <cu multe lacrimi= )i pe are unii ritii o nu#es <epistola aspr=8 <Cci
din mult suprare i cu inima strns de durere v-am scris cu multe lacrimi, nu ca s v
intristai, ci ca s cunoatei dragostea pe care o am cu prisosin pentru voi= :2,3 A 7'0;'
Unii e%e5e,i presupun " aeast" epistol cu lacrimi ar putea s" &ie ea &or#at" !in
pri#ele 0 apitole :II Cor'1-0;, a($n! *n (e!ere tonul al! al srierii@ al,ii *ns", sunt !e p"rere
" ea ar putea s" &ie o#pus" !in II Cor' ap' 10-13, !a" se ,ine sea#a !e tonul (iolent,
3
a3or!at !e Apostol, *n aeast" parte !e epistol", pro3a3il !up" e a&l" !e la Tit pro3le#ele
alar#ante i(ite *n 6iseria !in Corint' Briu#, orespon!en,a Ap' Pa(el u orintenii r"#$ne
o pro3le#" spinoas" a ritiii 3i3lie' Ceea e este i#portant *ns", e &aptul " Srisoarea
tri#is" a a(ut un e&et salutar :II'Cor' 1, 2-13;'
n aela)i ti#p, Apostolul Pa(el *l tri#ite )i pe Tit u #isiunea !e a lini)ti a5ita,ia
pro!us" prin apari,ia iu!ai+an,ilor, iu!ei pre+en,i pretutin!eni pe ur#ele Apostolului, #ai ales
!up" Coniliul !e la Ierusali# :anul 70-/0 !'-r';, "ut$n! s" onteste apostolatul s"u,
autoritatea )i autentiitatea E(an5>eliei pe are o propo("!uia' Nu se )tie *ns" !a" Tit era
#an!atat )i u !uerea la !estina,ie a <Srisorii u lari#i=, sau Srisoarea a &ost tri#is"
*nainte'
#pre.ur"rile !in E&es : r"soala ar5intarului Di#itrie A C' Ap' 10, 23-70 ; *l o3li5" pe
Apostol s" p"r"seas" aeast" etate u #ult *nainte !e !ata pe are )i-a propus-o :s&$r)itul
(erii anului /1 A Cini+ei#ea !e la Ierusali#;, a)a " nu-l #ai *nt$lne)te pe Tit la Troa, u#
sta3iliser" : II Cor' 2, 12-13; )i nii nu #ai a.un5e *n Corint u# *)i propusese' n aeast"
situa,ie :II Cor' 1, 2-10;, Pa(el plea" un!e(a, *n Dae!onia, un!e *l a)teapt" pe Tit, are
tre3uia s" se *ntoar" !in Corint, ur#$n! s"-l in&or#ea+e !espre re+ultatele Srisorii
inter#e!iare' Ee)tile a!use !e Tit sunt *#3uur"toare : II Cor'1, /-1?;'
Dup" aeast" *nt$lnire, Tit se re*ntoare *n Corint, pentru a-)i ontinua a,iunea le5at"
!e oleta ini,iat"'
n aeste *#pre.ur"ri, !e un!e(a !in Dae!onia )i *nainte !e a plea la Corint, *ntr-o a
treia (i+it",
1
#ai !e#ult anun,at" )i p$n" atuni a#$nat" : II' Cor' 12,17@ 13,1;, Apostolul
Pa(el srie aeast" a !oua srisoare apostoli", pro3a3il !in Filippi :!up" ei #ai #ul,i
o#entatori;, $n!(a spre '*,r#i&ul +erii %(ului -. $./r.'
B. Analiza cuprinsului Epistolei
I. S&ru"&ur% pl%(ului $!"&ri(%r %l Epi'&!lei
1
' n re+u#at, etapele orespon!en,ei u orintenii )i ale (i+itelor Apostolului la Corint, ar putea &i
ur#"toarele 8
1' prima vizit Aea a *nte#eierii 6iseriii, anul /1 !'-r': C'Ap' 12,1-12;
2. prima Epistol trimis ( pierdut
!. a ""-.a Epistol trimis ( " Cor. canonic
7' a doua vizit A ea inter#e!iar", F u *ntristare= : II'Cor' 2,1 ur#';
/' a """-a #crisoare trimis : pier!ut" 4 ;
?' a "$-a Srisoare tri#is" : II'Cor' anoni";
1' a treia vizit la Corint A !up" Fsrisoarea u lari#i=, sau !up" II Corinteni anoni" 44 -
iarna anului /?-/1 !'-r' 44 : II'Cor' 12,17@ 13,1@ C'Ap' 20, 2-3;;
7
A!res" )i salutare :1, 1-2;
Ru5"iunea !e #ul,u#ire :1, 3-11;
P%r&e% I0 9 Ap!l!1i% per'!(%l % Ap!'&!lului P%+el 23 34-. 356
1' A#$narea "l"toriei la Corint :1, 12-2, 11;
2' Slu.irea apostoli" :3, 1-?, 10;
a - %idelitatea apostolului
&- superioritatea apostolatului su 'n noua iconomie
c- su%erinele i sl&iciunile (postolului.
3' Apel la a&e,iunea orintenilor )i #$n5$ierea Apostolului prin (e)tile 3une
a!use !e Tit :?,11-1,1?;'
P%r&e% % II-%0 9 C!le"&% pe(&ru 7i'eri"% $i( Ieru'%lim 2"%p. 8-96
P%r&e% % III-%0 9 Ap!l!1ie p!lemi" 23: 3-3; 3:6
1' R"spuns la unele au+a,ii :ap' 10;
2' S&' Pa(el )i apostolii #inino)i :11, 1-12, 12;@
3' A treia (i+it" la Corint :12, 10-13, 10;'
("<eiere0 13, 11-13'
II. A(%li=% "upri('ului Epi'&!lei
). (dres i salutare ( ),)-2
n %$re' #i '%lu&%re 23 3-46 A Apostolul se pre+int" pe sine a &iin! Apostolul lui
-ristos prin (oin,a lui Du#ne+eu' Apostolatul s"u este !e ori5ine !i(in" )i (oit !e Du#ne+eu'
2. *ugciunea de mulumire (), !-))
n ru1"iu(e% $e mul)umire Apostolul *)i e%pri#" 5ratitu!inea pentru a.utorul pri#it
!e la Du#ne+eu *n #isiunea sa )i pentru &aptul " a &ost i+3"(it !intr-o 5rea pri#e.!ie *n are
s-a 5"sit *n Asia )i !in are nu #ai spera s" sape u (ia," :1,2-0;' Pro3a3il " Apostolul &ae
aii re&erire la e(eni#entul !in E&es, un!e se pare " (a &i &ost arunat la &iare, episo!
#en,ionat *n pri#a epistol"8 +ac m-am luptat, ca om, cu %iarele 'n E%es care 'mi este
%olosul, :&' I Cor'1/,32;' Aesta este #oti(ul pentru are *l lau!" pe Du#ne+eu, nu#in!u-L
<-rintele 'ndurrilor= )i <+umnezeul a toat mngierea=, el e #$n5$ie *n tot nea+ul,
ast&el a el #$n5$iat, s" poat" #$n5$ia )i pe altul : 1,3-7;' n aest onte%t, Apostolul
su3linia+" )i e&iaitatea ru5"iunilor &"ute pentru ei *n nea+ )i are este pereput" !e
ae)tia a &iin! un <!ar= :1,11;' Este i#portant !e re,inut aeast" te#"8 rugciunea - ca dar.
'
/
!. -artea " - (pologia personal a (postolului -avel (), )2-., )/
S&' Pa(el &ae la *neputul epistolei o apolo5ie a apostolatului s"u, e%pli$n! on!uita
sa e%tern" &a," !e orinteni, on!uit" are e%elea+" *n8
a mrturia contiinei
& s%inenia vieii personale8 <Cci lauda noastr aceasta este0 mrturia contiinei
noastre c am um&lat 'n lume, dar mai ales la voi, 'n s%inenie i 'n curie dumnezeasc, nu
'n 'nelepciune trupeasc... :1,12;'
n ontinuare, Ap' Pa(el arat" " )i-a s>i#3at pl%(ul +i=i&ei l% C!ri(& !in #ai #ulte
#oti(e :1,12-2,11;8
1' pentru " &usese au+at !e nestatorniie, &apt e l-a #$>nit, ar"t$n! " el nu este unul
!intre ei e Fspun )i !a, )i nu, *n aela)i ti#p=, a!i" #ani&est$n! un arater
inonse(ent :1,11;'
2' n-a (enit la Corint pentru a-i #ena.a pe orinteni !e sup"rarea sa, ne(oin! s" apar" a
un .u!e"tor aspru, i a un p"rinte iu3itor8 <1i c2em pe +umnezeu mrturie asupra
su%letului meu, c din cruare pentru voi n-am venit la Corint :1, 23;' Aest (erset
onstituie un te#ei 3i3li pentru in(oarea lui Du#ne+eu *n #"rturia a!e("rului'
3' Apostolul a onsi!erat " pentru orinteni era su&iient" o sin5ur" (i+it", pre&er$n! *n
s>i#3ul aestei "l"torii, o srisoare aprins", pe are s" le-o tri#it" :2,3-7;'
Dup" e%punerea aestor #oti(e, Apostolul, *ntr-o apolo5ie personal", (or3e)te $e
mre)i% #i e>i1e()% 'lujirii %p!'&!li"e su3liniin! $te(a arateristii ale Apostolatului
autenti :3,1- ?, 10;8
a. %idelitatea apostolilor 'n slu3ire (2,)4-!,/
&. superioritatea apostolilor 'n noua iconomie (!,.-4,/
c. su%erinele i sl&iciunile apostolilor (4,.-5,)6
d. apostolii - trimii i slu3itori ai lui +umnezeu (5,))-/,)6
n aest onte%t, S&' Pa(el arat" " el nu are ne(oie !e srisori !e reo#an!are !in
partea orintenilor *n eea e pri(e)te apostolatul s"u, a)a u#, se pare, rela#au a!(ersarii
s"i )i aeasta pentru " 6iseria !in Corint este ea #ai 3un" reo#an!are a sa, a!i" o
srisoare !es>is" pe are oriine o poate iti, srisoare sris" nu u erneal", pe ta3l" !e
piatr", i u !u>ul, pe ta&lele de carne ale inimii0 #crisoarea noastr suntei voi, scris 'n
inimile noastre...scrisoare a lui 7ristos, slu3it de noi, scris nu cu cerneal, pe ta&le de
piatr, ci cu +u2ul lui +umnezeu, pe ta&lele de carne ale inimii :3,3;'
?
n eea e pri(e)te slu.irea apostoli", S&' Pa(el arat" " el este slu.itor al Noului
Le5"#$nt, unul al Du>ului )i nu al literei :3,?;, slu.ire superioar" Ee>iului Le5"#$nt,
*nre!in,at $n!(a lui Doise'
Interpretarea li3er" a te%tului !in Ie)ire 37,33-3/, la are apostolul se re&er" aii, arat"
" iu!eii nu au &ost *n #"sur" s" *n,elea5" a!e("rul " Ee>iul Testa#ent a a.uns au# la
#o#entul *#plinirii sale :II Cor' 3,17 A sin5urul lo *n are ole,ia "r,ilor (e>iului
le5"#$nt este nu#it" !e apostol $ec2iul 8estament ;, !ar, le r"#$ne au# o ulti#" alternati("
<pentru a le cdea vlul de pe oc2i=, )i anu#e, on(ertirea la -ristos8 <"ar cnd se vor
'ntoarce ctre +omnul, vlul se va ridica :3, 1?;'
n eea e pri(e)te mi'iu(e% Ap!'&!lil!r, Ap' Pa(el arat" are sunt !ire,iile aesteia8
). propovduirea domniei lui "isus 7ristos, adic mrturisirea lui ca +omn i
+umnezeu9
2. aducerea tuturor oamenilor la cunoaterea lui +umnezeu, care a venit numai prin
"isus 7ristos, 'n care a strlucit cunotina slavei lui +umnezeu ( 4, / '
S&' Pa(el arat" " aeast" o#oar" a apostolatului este purtat" !e ei *n (ase !e lut : 7, 1
;, su3liniin! prin aeasta sl"3iiunile &irii o#ene)ti *n o#para,ie u #"re,ia puterii
propo("!uite' Dar, sl"3iiunile lor *n(e!erea+" )i #ai pre5nant puterea lui Du#ne+eu, are
lurea+" *n ei8 1i avem comoara aceasta 'n vase de lut, ca s se 'nvedereze c puterea
covritoare este a lui +umnezeu i nu de la noi= : 7, 1 ;'
n aest onte%t, Pa(el *n)ir" *n apitolul 7 o serie !e nea+uri )i pri5oane pe are le-a
*n!urat )i are l-au epui+at uneori, !ar nu l-au <nimicit=' Toate aestea n-au &"ut !e$t a
(ia,a lui -ristos s" p"trun!" #ai puterni *n ini#", on(in5ere *nt"rit" )i #ai #ult !e
ertitu!inea partiip"rii la n(ierea lui -ristos :7,1-10;' Prin aeast" partiipare la *n(iere prin
re!in,", (ia,a !u>o(nieas", are se na)te !in aeasta, se *nnoie)te #ereu, iar su&erin,ele
tre"toare sunt onsi!erate a un prelu!iu al partiip"rii !epline la su&erin,ele lui -ristos' n
aest sens, Apostolul su3linia+" p%r%$!>ul $erulrii pr!"e'ului $e+e(irii "re#&i(e ?(
/ri'&!', )i anu#e, u $t o#ul el !ina&ar" :3iolo5i; se tree, u at$t el !inl"untru
:spiritual; se *nnoie)te +i !e +i : 7,1? ;' Apostolul este on(ins " nea+ul !e au#, u)or )i
tre"tor, *i (a a!ue, #ai presus !e orie *n!oial", sla(a (e)ni", *n eruri : 7,11 ;' Aeasta
este r"splata .ert&ei re)tinului *n *naintarea lui spre partiiparea !eplin", es>atolo5i",
(e)ni", *n eruri, la (ia,a lui -ristos8 Cci tim c, dac acest cort, locuina noastr
pmnteasc, se va strica, avem zidire de la +umnezeu, cas ne%cut de mn, venic, 'n
ceruri= : /,1 ;'
1
Aeast" apolo5ie personal" atin5e punctul culminant *n pericopa 5,)):/,)6, un!e
Apostolul Pa(el nu se reo#an!" pe sine, prin &aptele sale, i prin -ristos, Cel care a murit
pentru toi i a C!rui dragoste pe toi "i st!p#nete. Cel are este *n -ristos este, *n (i+iunea
apostolului, &"ptur" nou", ele (e>i, &"$n!u-se toate noi : /,11;
n periopa /,12-10 apostolul le (or3e)te orintenilor !espre ?mp"%re% "u
@um(e=eu ar"t$n!u-le " Du#ne+eu a *#p"at pe oa#eni u Sine, prin Ciul S"u, pe Care
;-a %cut pcat pentru noi :/,21;' E%presia <;- a %cut pcat pentru noi poate &i *n,eleas"
nu#ai !a" o o#par"# u ea !in Ro#' 2,3, un!e se spune " Du#ne+eu L-a tri#is pe Iisus
'ntru asemnarea trupului pcatului, a!i", -ristos a luat !eplin, prin ntrupare, &irea
noastr" u#an", &iin! prin ea ase#enea nou", !ar a&ar" !e p"at, nu#ai a)a put$n! s" !e(in"
.ert&" pentru p"at'
A)a!ar, *n onep,ia paulin", *#p"area u Du#ne+eu este re+ultatul .ert&ei lui
-ristos, la are o#enirea poate lua parte !in plin' -ristos a #urit *n trup, se#n sensi3il al unei
lu#i p""toase, !ar a *n(iat apoi tot *n trup, !ar unul spirituali+at, se#n al puterii
!u#ne+eie)ti, prin are *ntrea5a o#enire a treut !e la (ia,a, !up" trup, la (ia,a, !up" Du>'
#p"area lui Du#ne+eu u oa#enii este asi5urat", !eoaree (ine !e la Du#ne+eu, prin .ert&a
Ciului, )i nu #er5e !e la o# spre Du#ne+eu' Dar, aeast" *#p"are, Ap'Pa(el o nu#e)te
slu3irea 'mpcrii :/,12;, eea e *nsea#n" " ei, apostolii, sunt >e#a,i s" #i.loeas"
#ereu aeast" *#p"are !intre o# )i Du#ne+eu, prin slu.irea Cu($ntului, !e aii !eur5$n!
(re!niia lor !e slu.itori ai lui Du#ne+eu, a!i" !e slu.itori ai a,iunii Lui #$ntuitoare' Din
aest punt !e (e!ere, *#p"area are arater !e act dinamic prezent, ne&iin! !oar un &apt al
treutului, &iin! per#anent atuali+at" prin lurarea apostoli"'
Apolo5ia se *n>eie prin su3linierea !in nou a &aptului " ei, apostolii, sunt slu.itorii
lui Du#ne+eu, araterul autenti al slu.irii lor #ani&est$n!u-se prin r"3!area nea+urilor )i a
*ner"rilor prin are au treut8 3"t"i, *n>isori, posturi, pri(e5>eri, osteneli ca nite
amgitori, dei iu&itori de adevr9 ca nite necunoscui, dei &ine cunoscui9 ca %iind pe
pragul morii, dei iat c trim9 ca nite pedepsii, dar nu ucii9 ca nite sraci, dar pe muli
'm&ogind9 ca unii care n-au nimic, dar pe toate le stpnesc : ?,7-10 ;'
Cererea a!resat" orintenilor !e a le &ae lo, *n ini#ile lor, este .usti&iat", *ntru$t ei,
apostolii, <n-au nedreptit pe nimeni9 n-au vtmat pe nimeni, n-au 'nelat pe nimeni= :1,2;'
Plin !e opti#is#, Apostolul *n>eie8 < < &ucur c 'n toate pot s m 'ncred 'n voi= :1, 1?;'
Insisten,a S&' Pa(el !e a (or3i !espre ei, apostolii, *)i 5"se)te #oti(a,ia *n speran,a "
prin aeasta *i (a a.uta pe orinteni s" poat" !eose3i a!e("rul !e #iniun" !in propa5an!a
iu!ai+ant", !e&a(ora3il" lor )i lur"rii apostolie'
2
4. -artea a ""-a - Colecta pentru =iserica din "erusalim (cap. >-?
Dup" aeast" pri#" parte !e apolo5ie personal", S&' Pa(el tree la un alt su3iet8
colecta iniiat 'n (2aia (Corint i <acedonia (@ilippi pentru s%inii din "erusalim. Coleta
onstituia pentru Pa(el o strate5ie #isionar", *n a "rei a,iune el (e!e un se#n al unit",ii
6iseriii re)tine )i nu o si#pl" a,iune !e a.utorare' Apostolul !orea s" arate prin aeast"
olet" " treutul !eose3it al unora )i al altora :iu!ei )i p"5$ni; nu #ai onstituie un #oti( !e
!e+3inare )i " ei nu #ai &or#au !ou" 3iserii separate )i " prin ele !ou" lu#i unite,
6iseria lui -ristos !e(enea una, !$n!u-i statut !e uniitate' C" Apostolul Pa(el i#pri#a
aestei a,iuni o pro&un!" se#ni&ia,ie !otrinar", re+ult" !in &aptul " nu o le5a !e tra!i,ia
are e%ista, )i anu#e, a iu!eii !in !iaspor" s" !ea anual o ontri3u,ie "tre te#plu, i, pentru
el, oleta ini,iat" a(ea, *n pri#ul r$n!, o pro&un!" se#ni&ia,ie elesiolo5i" )i nu#ai *n al
!oilea r$n!, una aritati("'
S&' Pa(el !e+(olt" prin aeast" ini,iati(" aritati(" o a!e("rat" teolo5ie prati",
n"sut" !in atitu!inea p"5$nilor &a," !e &ra,ii lor iu!ei, !e(eni,i *n -ristos &ra,i-*#preun"'
A)a!ar, Apostolul inten,iona s" astupe pr"pastia !intre iu!eo-re)tini )i p"5$no-re)tini,
*ner$n! s" sal(e+e unitatea 6iseriii lui -ristos *ntr-un #o#ent riti'
Coleta se pre+inta, a)a!ar, #ai #ult !e$t o oper" !e #ilostenie )i *ntra.utorare,
!e+("luin! *n" o !at" 5eniul apostoli al S&' Pa(el' n aeast" a,iune, Pa(el l"sa s" se
*n,elea5" " 6iseriile p"5$no-re)tine nu sunt !e$t o e%tensiune a 6iseriii #a#e !in
Ierusali# )i " p"5$no-re)tinii onstituiau ast&el, *#preun" u iu!eii, o parte &iin,ial" !in
Trupul lui -ristos'
E%e#plul supre# pe are Apostolul Pa(el *l !", *n !e+(oltarea aestei a,iuni, este el
al lui -ristos, Care prin s#erenia Sa )i-a #ani&estat ne#"r5inita Lui iu3ire pentru oa#eni,
prin are ne-a #$ntuit, so,$n!u-ne !in su&erin,a *n are ne-a arunat p"atul' n aest sens,
Apostolul Pa(el spune8 Cci cunoatei 2arul+omnului nostru "isus 7ristos, c El, &ogat
%iind, pentru voi a srcit, ca voi cu srcia ;ui s v 'm&ogii :2,0;' Aest e%e#plu
tre3uia i#itat !e orinteni, #ani&est$n!u-)i prati iu3irea &a," !e &ra,ii lor p"5$ni, o!inioar"
!u)#ani'
n (i+iunea Apostolului, #ilostenia este ase#"nat" u s"#$n,a, iar reolta este
propor,ional" u alitatea se#in,elor se#"nate' Ceea e este i#portant *n atul #ilosteniei
este !ra5ostea u are aeasta se &ae, eea e )i o&er" aesteia nor#a alit",ii' Nu#ai
!ra5ostea &ae s" sporeas" lurul #ilosteniei, *n aest onte%t Apostolul ar"t$n!u-le "
0
Du#ne+eu iu3e)te pe ine !" u !ra5oste )i !e 3un" (oie8 Cel ce seamn cu zgrcenie, cu
zgrcenie va i secera, iar cel ce seamn cu drnicie, cu drnicie va i secera. @iecare s
dea cum socotete cu inima sa, nu cu prere de ru sau de sil, cci +umnezeu iu&ete pe cel
care dde &un voie :0, ?-1;'
Apostolul Pa(el arat", !e ase#enea, " Du#ne+eu (a a(ea 5ri." a el e a &"ut
#ilostenie s" nu !u" lips"' n (i+iunea sa, el are &ae #ilostenie 3ene&iia+" !e 3unul
pri#it *napoi )i !atorit" ru5"iunii elui *n ne(oie8 <"ar Cel ce d smn semntorului i
pine spre mncare, v va da i va 'nmuli smna voastr i va %ace s creasc roadele
dreptii voastre, ca 'ntru toate s v 'm&ogii, spre toat drnicia....pentru c slu3irea
acestui dar nu numai c 'mplinete lipsurile s%inilor, ci prisosete prin multe mulumiri "n
$aa lui %umnezeu :0, 10-12;'
5. -artea a """-a A (pologie polemic ( )6, )-)!, )6
P%r&e% % &rei% :ap' 10-13; uprin!e o nou" apolo5ie personal", !ar, !e !ata aeasta,
a($n! un e(i!ent ton pole#i' Pro3a3il " Tit, tri#is !e Apostol pentru a !ue la *n!eplinire
oleta, a a&lat " a!(ersarii s"i )i-au re*nnoit ataurile *#potri(a Apostolului' In&or#at !e
aestea, este posi3il a Apostolul s"-)i &i reluat epistola neter#inat", o#plet$n!-o u
apitolele 10-13, *n are el *)i e%pune #$>nirea *n #o! e(i!ent, sau, *n (arianta " II Cor' 10-
13 ar &i <srisoarea u lari#i=, s" le tri#it" o nou" srisoare, !e !ata aeasta #ai surt", u
un aentuat ton pole#i'
Din in&or#a,iile lui Tit, Apostolul a *n,eles " e au+at !e sl"3iiune )i !e
nestatorniie, repro)$n!u-i-se " (or3e)te u *n!r"+neal" !oar $n! e !eparte' Pa(el r"spun!e
aestor au+a,ii, ar"t$n! " el este aela)i, *n orie situa,ie )i &er#, ori !e $te ori este ne(oie8
<Cel ce vor&ete ast%el s-i dea seama c aa cum suntem cu cuvntul prin scrisori, cnd nu
suntem de %a, tot aa suntem i cu %apta, cnd suntem de %a ()6,)). El arat" " nu este
unul !intre aeia are s"-)i soat" *n e(i!en," titlurile )i reali+"rile #isionare )i nii nu-)i
!ep")e)te atri3u,iile !a"-)i e%erit" autoritatea la Corint, *n 6iseria pe are el a *nte#eiat-o'
Atitu!inea lui e on&erit" !e un !rept pe are i-l !" slu.irea apostoli" la are a &ost >e#at
!iret !e Do#nul :10, 12-12;'
C%pi&!lul 33 ontinu" pe aela)i ton, poate >iar #ai (iolent' Apostolul se
!e+(ino(",e)te *n &a,a au+a,iilor a!use, &apt pe are *l &ae pe un ton &oarte (iolent, iar eea
e *l !eter#in" s" se .usti&ie *n aest &el e &aptul are l-a *ntristat, $n! a a&lat " 6iseria, pe
are el a *nte#eiat-o, e 5ata s" pri#eas" o alt" E(an5>elie, !e$t a sa' n aest onte%t, Pa(el
10
le arat" " el nu e u ni#i #ai pre.os !e$t aei <super-apostoli= :iu!ai+an,ii; are se
pre+int" a repre+entan,i ai 6iseriii #a#e )i pe are orintenii *i asult" prea 3uuro)i'
Pentru a ar"ta e *l !istin5e !e ae)tia, Apostolul su3linia+" $te(a arateristii8
1' !e+interesul #aterial al #isiunii sale, ar"t$n! n-a pri#it plat" !e la orinteni pentru
ati(itatea sa #isionar" :11,0;@
2' Apostolatul s"u e autenti, pri#it !iret !e la Du#ne+eu@
3' nu e u ni#i #ai pre.os !e$t eilal,i )i " Apostolatul s"u nu e u ni#i #ai pu,in
!e$t al elorlal,i, &iin! )i el e(reu !in s"#$n,a lui A(raa# a eilal,i Apostoli )i " )i
el l-a *nt$lnit pe Do#nul *n(iat : 11,22-23;@
7' pre+int" o lun5" list" !e p"ti#iri pe are el *nsu)i le-a su&erit pentru -ristos )i pe are
nu le-au su&erit aei <super-apostoli= :11, 23-33;@
/' !e)i nu e !e &olos, Apostolul se (e!e o3li5at s" !o(e!eas" autentiitatea apostolatului
s"u )i s" (or3eas" )i !e (e!eniile sale, a#intin!, *n apitolul 12, !e o e%perien,"
e%traor!inar" pe are a a(ut-o *n ur#" u 17 ani, apro%i#ati( $n!(a *ntre anii 72-77
!'-r' Atuni a &ost r"pit p$n" la al treilea er, p$n" *n pre+en,a lui Du#ne+eu )i a au+it
u(inte !e nespus, pe are nu se u(ine o#ului s" le 5r"ias"' Dar, *n &a,a aestora, nu
uit" s" #en,ione+e )i sl"3iiunea pe are o a(ea *n trup )i are *l a.uta s" nu se
#$n!reas" u re(ela,iile pri#ite' n aest sens, (or3e)te !e un <g2impe 'n trup=, !e
un <'nger al #atanei=, tri#is <s-l loveasc 'n o&raz=, a s" nu se tru&eas" :12,1;'
Dar, prin e%presia datu-mi-s-a un g2impe 'n trup= : 12, 1 ; Apostolul las" s" se
*n,elea5" " ar (or3i >iar !e o 3oal" a sa, roni", &"r" re#e!ii, !ar !e are alte te%te pauline
nu &a a#intire'
Dup" toate pro3a3ilit",ile, a)a u# se e%pri#" o 3un" parte a e%e5e,ilor, poate &i (or3a
&ie !e &e3ra #alari", o&tal#ia, #i5renele sau epilepsia, &ie !e on)tiin,a lui #ereu #ustrat" !e
a#intirea treutului s"u, &"$n!u-se alu+ie la &aptul " a pri5onit 6iseria lui Du#ne+eu )i !e
are &apt", se pare, " a!(ersarii s"i *i a!u #ereu a#inte' Pa(el spune " !e trei ori l-a ru5at
pe Do#nul s"-l *n!ep"rte+e !e la el, !ar ru5"iunea lui n-a &ost asultat" :12,2;' De e 4
Pentru a *n,ele5e " sl"3iiunile )i 3olile nu sunt *n #o! neaparat e%presia unei pe!epse, i )i
un #i.lo e(i!ent !e a-l unoa)te pe Du#ne+eu )i a-I si#,i puterea8 -entru aceasta de trei
ori am rugat pe +omnul s-l 'ndeprteze de la mine9 1i mi-a zis0 Bi este de a3uns 2arul <eu,
cci puterea &ea se des!'#rete "ntru sl!(iciune. +eci, %oarte &ucuros, m voi luda mai
ales 'ntru sl&iciunile mele, ca s locuiasc 'n mine puterea lui 7ristos...cci, cnd sunt sla&,
atunci sunt tare :12,0-10;'
11
Apolo5ia Apostolului se prelun5e)te p$n" *n (ersul 12, *n are el *)i !o(e!e)te
autentiitatea apostolatului s"u, !o(e+i are pentru orinteni erau e(i!ente8 <+ovezile mele de
(postol s-au artat la voi 'n toat r&darea, prin semne, prin minuni i prin puteri :12,12;'
n &inalul epistolei, Apostolul *)i e%pri#" tea#a !e a nu &i o3li5at la luarea !e #"suri
se(ere, $n! (a #er5e la Corint' Arat" " nu inten,ionea+" s" se poarte a un st"p$n aspru &a,"
!e ei, i a un p"rinte iu3itor &a," !e opiii s"i'
n 13,11-13, are onstituie *n>eierea epistolei, a(e# un apel la 3uurie )i pae, iar
urarea &inal" uprin!e ele3ra &or#ul" trinitar" *n are sunt in(oate Persoanele S&' Trei#i
spre a.utor >ari :13,13;'
C. Bi(liogra$ie selecti'!
I!'i* Ol%riu, Epistolele s%. (p. -avel ctre *omani, Corinteni, Calateni i E%eseni, *n R'T', E,
1011, nr' 2
C.A. 7%rre&& 82e #econd Epistle to t2e Corint2ians, NeG HorI 1013
F.F. 7ru"e, ) and 2 Corint2ians, Lon!on 1011
C. Spi"B Epitres auD Corint2iens PS6 II-2, Paris 1070
/.Lie&=m%((, (n die Eorint2er, I, II e!' a 7-a , TJ3in5en 1070
A%rl S"<elCe, 82e #econd Epistle to t2e Corint2ians, NeG HorI 10?0
A. D!Eer& A. Feuille&, "ntroduction F la =i&le, Paris 10/0
7. Di1%u> #aint -aul et ses ;ettres, Stu!ia Neotesta#entia 2, Paris-6ru5es 10?2
Ae(& /!mer ( 7eart Gpened Hide0 #tudies in "" Corint2ians, Kran! Rapi!s8 6aIer 6ooI
-ouse, 1022
@!(%l$ Gu&<rie, IeJ 8estament "ntroduction, DoGners Kro(e Illinois S'U'A, 1000
D%Fm!($ 7r!G( H!'ep< A. Fi&=mFer D!l%($ E. Iurp<F O. C%rm, "ntroducere i
comentariu la #%. #criptur, (ol' I, tra!' )i prelurare pentru li#3a ro#$n" !e Du#itru
Kro)an, T$r5u-L"pu) 200/
D%Fm!($ 7r!G( (n "ntroduction to t2e IeJ 8estament, NeG HorI 1001
J.G. Aummel Einleitung in das Ieue 8estament -ei!el3er5 1003
P<ilipp Viel<%uer Cesc2ic2te der urc2ristlic2en ;iteratur, 6erlin 1012
H!<( F. J%l+!!r$ D!F 7. Zu"C 2e$i&!ri6 Comentariu al Ioului 8estament, E!'
Dulti#e!ia, Ara! 200/
U$! S"<(elle, Einleitung in das Ieue 8estament, KLttin5en 1007
12
V%'ile G<e!r1<iu, "ntroducerea 'n #%intele Cri ale 8estamentului Iou, Cern"u,i 1020
L% 7iEle : Tra!ution oeu#enMue; , E!ition inte5rale TB6, Paris 1022 8 Intro!ution a
lNEp*tre au% Ro#ains, p'2?01
S&u$iul N!ului Te'&%me(&, Danual pentru Institutele Teolo5ie, 6uure)ti 1011, pp'117-11/'
Sil+iu I. Ne1ru)iu @%( E. I!l$!+%( Fl!ri( C!$re% Iirel% I)!%(u S&eli%( T!*%(
:oor!onator;, Cercetarea &i&lic noutestamentar romneasc A K>i! 3i3lio5ra&i - Clu.-
Napoa 2007
EPISTOLA C)TRE *ALATENI
Cu toate " este una !intre Epistolele surte ale Apostolului Pa(el, Kalateni este
onsi!erat" !e speiali)ti a &iin! una !intre ele #ai i#portante )i in&luente epistole ale sale'
ntru$t Epistolele "tre Ro#ani )i Kalateni au a te#" &un!a#ental" : 'ndreptarea prin
credin A pri#a a &ost onsi!erat" !e unii o#entatori a &in! o e%tin!ere a Epistolei "tre
Kalateni, iar a !oua a &ost nu#it" <Epistola surt" "tre Ro#ani='
n 6iseria pri#ar", pe #"sur" e se pro!uea separarea iu!ais#ului !e re)tinis#,
Epistola "tre Kalateni a ontri3uit onsi!era3il la lari&iarea aestei !esp"r,iri' Ast"+i,
Epistola "tre Kalateni este a!esea pereput" a o <Da5na Carta a li3ert",ii re)tine=, are
prola#" 5enera,iilor #o!erne a!e("rul " eli3erarea !e su3 pe!eapsa )i puterea p"atului nu
se o3,ine !e$t prin re!in,a *n Iisus -ristos )i prin >arul S"u #$ntuitor'
A. Preliminarii isagogice
I. G%l%&i% #i 1%l%&e(ii
Epistola "tre Kalateni a &ost a!resat" =isericii din Calatia, sau Kalatenilor :1,2@ 3,1;'
ntre3area are se pune este8 -e cine a vizat apostolul prin aceast adres 4 ntre3area )i
r"spunsul !at aesteia sunt unosute *n literatura !e speialitate a &or#$n! a)a-nu#ita
<pro&lem galatic=' Pro3le#a este i#portant", pentru " !e &elul *n are ea este re+ol(at",
re! speiali)tii, !epin!e #o!ul *n are se sta3iles !atele re&eritoare la ti#p, lo )i sopul
srierii'
<-ro&lema galatic= a ap"rut a punt !e !e+3atere *ntre 3i3li)ti, *n pri#ul r$n!,
!atorit" &aptului " istoria unoa)te !ou" pro(inii u nu#ele Kalatia8
13
3. *alatia +ec,e :propriu-+is";, are era o pro(inie *n entrul Asiei Dii, #"r5init"
!e alte ,"ri)oare unosute *n srierile N'T' a &iin! Pont, Capa!oia, Liaonia, Cri5ia, 6itinia'
4. *alatia Nou! :pro(inia ro#an" Kalatia;, are a luat &iin," *n anul 2/ *'-r',
uprin+$n! pe l$n5" Kalatia Ee>e )i Pisi!ia, )i p"r,i !in Liaonia, Pa#&ilia, Cri5ia, Ciliia,
Isauria' E%tensiunea pro(iniei ro#ane nu r"#$ne aeea)i, pentru ", &iin! o unitate
a!#inistrati(", *)i s>i#3" &or#a )i e%tensia 5eo5ra&i" !up" *#pre.ur"rile politie,
eono#ie )i soiale e%istente'
;ocuitorii Calatiei $ec2i au &ost 3 se#in,ii eltie !in Nor!ul Italiei are, str$#tora,i
!e ro#ani, tre Alpii, iar *n se' IE *'-r', *#preun" u $te(a se#in,ii 5alie, se streoar" !e-a
lun5ul Dun"rii )i a.un5 p$n" *n Panonia )i Iliria' Ele#entul 5ali &iin! #ai puterni *n aeast"
on(ie,uire, louitorii iau nu#ele !e 5alateni'
n anul 2>) '.7r. ae)ti 5alateni tre !in Iliria, in(a!$n! insulele 5ree)ti, iar *n 2.>
'.7r., re5ele Iicomedes al 6itiniei, er$n!u-le a.utorul *#potri(a &ratelui s"u Oipoites, are
*nera s"-i u+urpe tronul, 10'000 !e 5alati tre 6os&orul, su3 on!uerea prinipilor
;eonorios )i ;utarios' Dup" r"+3oi, nu se #ai *ntor *n Dae!onia, r"#$n$n! o a!e("rat"
pla5" pentru popoarele !in Asia Di" !atorit" e%pe!i,iilor lor !e .a& )i otropire' Aest luru
se petree p$n" $n! (ttalus " al -ergamului : 230 *'-r'; pune ap"t inursiunilor lor
!e(astatoare' n&r$n,i )i sl"3i,i *n &or,a lor r"+3oini", 5alatenii sunt ne(oi,i s" a3an!one+e
(ia,a lor no#a!" )i s" se a)e+e ast&el printre popula,ia 5rea" a ,inutului, *ntr-o re5iune
nu#it" apoi Calatia.
Prin patul !in anul )?6 '.7r. cu (ntio2 cel <are al #iriei, 5alatenii a.un5 *n on&lit
u Ro#a' Prin #oartea lui (mKntas, re5ele lor, petreut" *n anul 2/ *'-r', re5atul Kalatiei a
&ost trans&or#at !e "tre Au5ustus *n pro(inia ro#an" Kalatia, u apitala la AnPra'
Kalatii )i-au p"strat tot ti#pul o3ieiurile lor eltie preu# )i reli5ia lor, are nu era
alta !e$t (e>iul ult al !rui+ilor, u pratia unei po"in,e *n5ro+itoare' Dai t$r+iu, 5alatenii
pri#es )i *#pru#uturi !in ultul +ei,ei Ci3ella )i al lui Oeus'
n ultura lor, !atorit" in&luien,ei popoarelor !e li#3" 5rea" au ap"rut !e ti#puriu )i
ele#ente ale ulturii 5ree)ti, &a," !e are ei nu s-au ar"tat re&ratari, !ar r"#$n p$n" la
#oarte un popor r"+3oini )i !orni !e li3ertate'
;ocuitorii provinciei romane Calatia nou erau *n #a.oritate 5rei )i nu#ai *n
#inoritate 5alati'
Cre)tinis#ul, *n Kalatia Ee>e, a &ost propo("!uit !e S&' Pa(el *n "l"toria a II-a
#isionar", *ntre anii /0-/2' Captele Apostolilor a&ir#" l"#urit *n 1?,? )i 12,23 " S&' Pa(el
17
*#preun" u Sila, ueniul s"u, au propo("!uit *n Calatia, *n *#pre.ur"ri are apoi sunt
!esrise !e Apostol *n Calateni 7,13-1/'
n !ru# spre Troa, o3ieti(ul prinipal al elei !e-a !oua "l"torii #isionare,
Apostolul Pa(el inten,iona s" tra(erse+e pro(inia Cri5ia )i Kalatia Ee>e' Se *nt$#pl" *ns"
&aptul " Ap'Pa(el se *#3oln"(e)te to#ai $n! treea prin Kalatia Ee>e, &iin! ast&el ne(oit
s" poposeas" aii, *ntrerup$n!u-)i "l"toria' Aeast" *#3oln"(ire *ns" a &ost spre &olosul
5alatenilor, *ntru$t S&' Pa(el, >iar 3olna( &iin!, n-a *netat niio!at" s"-)i !es&")oare
ati(itatea #isionar", propo("!uin! elor are l-au a!"postit )i *n5ri.it'
Re+ultatul a &ost nea)teptat8 5alatenii 3ar3ari, au+in!u-l u# (or3e)te, l-au onsi!erat
<un 'nger al lui +umnezeu=' Dul,i au pri#it re)tinis#ul, 3ote+$n!u-se, ast&el " se
or5ani+ea+" aii pri#ele o#unit",i re)tine'
A !oua (i+it" a Apostolului, &"ut" 5alatenilor, !in (e>ea pro(inie Kalatia, a a(ut
lo $n!(a *n .urul anului // !'-r', *n a treia "l"torie #isonarr", !e !ata aeasta S&' Pa(el
5"sin!u-se *n !ru# spre E&es, prile. u are onstat" " re)tinis#ul prinsese r"!"ini *n
Kalatia'
n provincia roman Calatia, re)tinis#ul a &ost propo("!uit !e Ap' Pa(el )i 6arna3a
*n pri#a "l"torie #isionar", *ntre anii 7?-72 !'-r' Cu aest prile. s-au or5ani+at pri#ele
o#unit",i re)tine *n et",ile Ioniu, Antio>ia Pisi!ei, Listra, Der3e, et' Popula,ia !in aeste
et",i era #a.oritar 5rea", !ar se &"ea si#,it" pre+en,a aii )i a unor o#unit",i iu!aie,
#inoritare, !ar are opuneau o re+isten," onsi!era3il" propo("!uirii re)tinis#ului
:C'Ap'13,/0@ 17,/@ 1?,0;, &"$n! a #isiunea Apostolilor s" &ie #ult #ai !i&iil" aii, !e$t *n
(e>ea pro(inie a Kalatiei'
Pentru a !oua oar" S&' Pa(el a (i+itat, *n trea"t, aeste o#unit",i *n anul /1 !'-r'
:*neputul "l"toriei a !oua #isionare;, $n! ia u sine !in Listra >iar un ueni, pe 8imotei,
ola3oratorul s"u apropiat !in #isiunile (iitoare :C'Ap'1/, 3?-1?,?;'
Pentru a treia oar" S&' Pa(el (i+itea+" aeste ,inuturi $n! se 5"sea *n !ru# spre E&es,
*n anul // !'-r', *n ti#pul elei !e a treia "l"torii #isionare :C'Ap'12,23;'
Pro3le#a are se pune, *n aest onte%t, este !e a se sta3ili pe ine a (i+at Apostolul
Pa(el, prin Epistola a!resat" Kalatenilor8 pe re)tinii !in Kalatia Ee>e@ pe re)tinii !in
,inuturile pro(iniei ro#ane-Kalatia : Pa#&ilia, Liaonia, Pisi!ia;, 5rei !e li#3" )i ultur",
sau Apostolul Pa(el *i (i+ea+", prin Epistol", pe to,i re)tinii !in pro(inia Kalatia, at$t ea
(e>e, $t )i ea nou" 4
II. Pr!Elem% $e'&i(%&%ril!r Epi'&!lei
1/
n *nerarea !e a se !a un r"spuns pro3le#ei !estinatarilor, speiali)tii au e#is trei ipote+e8
-. Ipoteza galatic! mi.t!
Ipote+a a &ost propus" pentru pri#a !at" !e e%e5etul 5er#an 82eodor La2n, *ntr-un
o#entariu al s"u la Epistola ctre Calateni :1022;' Autorul sus,ine " Epistola "tre Kalateni
a &ost a!resat" tuturor comunitilor re)tine !in pro(inia ro#an" Kalatia, at$t ele
*nte#eiate !e Ap' Pa(el )i 6arna3a *n pri#a "l"torie #isionar" :Pa#&ilia, Pisi!ia, Liaonia;,
$t )i elor *nte#eiate *n a !oua "l"torie #isionar", nu#ai !e S&' Pa(el, *n Kalatia Ee>e'
Ar5u#ente *n spri.inul aestei ipote+e8
a' n Kalateni 7, 13-1/ e (i+at" a !oua "l"torie #isionar" a Apostolului Pa(el *n
Kalatia, !esris" *n Capte 1?, ?'
3' Kalateni 7, 13 se re&er" )i la a treia "l"torie #isionar" *n Kalatia, !esris" *n
Capte 12, 23'
n onlu+ie, !a" Kalateni 7,13 are *n (e!ere *ntrea5a e%punere !in Captele
Apostolilor 13,17-12,23, atuni ititorii-!estinatari pri#i sunt to,i re)tinii !in pro(inia
ro#an" Kalatia' Dar, sl"3iiunea ar5u#ent"rii aestei ipote+e onst" *n i#posi3ilitatea !e a se
i!enti&ia e(eni#entele !in Kalateni 7, 13 u ele !esrise *n Captele Apostolilor 13,17-2/' n
plus, Epistola presupune un 5rup o#pat !e 6iserii )i nu unele sin5ulare, !in !ou" pro(inii
!i&erite'
ntru$t ar5u#entele pro )i ontra, a!use *n spri.inul aestei ipote+e sunt
ontra!itorii, pu,ini speiali)ti #ai au *n (e!ere aeast" ipote+"'
/. Ipoteza galatic! sudic!
Repre+entan,ii aestei ipote+e sunt !e p"rere " !estinatarii epistolei sunt nu#ai
louitorii o#unit",ilor !in su!ul pro(iniei Kalatia :Pa#&ilia, Pisi!ia, Liaonia et';'
Ar5u#ente *n spri.inul ipote+ei8
a; Li#3a epistolei este 5reaa, li#3" (or3it" *n o#unit",ile su!ie ale pro(iniei
Kalatia@
3; n Kalateni 2,1-0'13, 6arna3a e a#intit a o persoan" unosut" ititorilor, ori se
)tie " el l-a *nso,it pe Apostol nu#ai *n pri#a "l"torie #isionar", *n pro(iniile a#intite@
; n Captele Apostolilor nu se a#inte)te ni#i !e *nte#eierea o#unit",ilor re)tine
!in Kalatia nor!i"@
!; Este pu,in pro3a3il a propa5an!a iu!ai+ant" s" se &i *n!reptat #ai #ult asupra
Kalatiei Nor!ie, pro(inie louit" nu#ai !e &o)ti p"5$ni, )i #ai pu,in asupra pro(iniilor
Kalatiei su!ie, un!e e%istau puternie o#unit",i iu!aie@
1?
e; n Kalateni 7,17 S&' Pa(el #"rturise)te " a &ost pri#it <ca un 'nger=, ori &aptul
aesta s-a petreut nu#ai *n Liaonia, !up" in&or#a,ia lui Lua :C' Ap'17,12;'
Ar5u#entarea pare on(in5"toare, *n aparen,", !ar anali+ate riti, ar5u#entele
*n)irate *)i pier! toate, pe r$n!, puterea !e on(in5ere'
0. Ipoteza galatic! nordic!
Ipote+a este sus,inut" !e #a.oritatea e%e5e,ilor onte#porani' Do(e+ile a!use *n spri.inul
aestei ipote+e sunt ur#"toarele8
a; o#unit",ile "rora se a!resea+" S&' Pa(el au &ost *nte#eiate *n a !oua "l"torie
#isionar" $n!, a)a u# #"rturise)te *n Kalateni 7,13, Apostolul s-a oprit, !in au+a unei
3oli, !in !ru#ul s"u spre Europa, *n Kalatia nor!i", propo("!uin! aii u sues E(an5>elia@
3; !in te%tele Kal'1,? )i 7,11-10 re+ult" " Pa(el se onsi!er" a &iin! sin5urul (estitor
al E(an5>eliei *n Kalatia' Da", totu)i, *n epistol" se (or3e)te )i !e 6arna3a, el nu este
pre+entat *n alitate !e *nso,itor per#anent al Apostolului Pa(el, i a un apostol unosut !e
ititorii epistolei )i are tre3uie s" &i au+it !e el !in pre!ia iu!ai+an,ilor, are puneau pe Petru
)i 6arna3a *n opo+i,ie u Pa(el@
; nu#ai *n #i.loul 5alatenilor !in nor! este e%plia3il !e+astruosul e)e al
propa5an!ei iu!ai+ante, &apt e nu s-ar &i putut *nt$#pla *n o#unit",ile #i%te !in su!@
!; Pa(el, are respet" no#enlatura ro#an", n-ar &i putut nu#i pe louitorii !in su!
u apelati(ul <galateni %r de minte=, *ntru$t ae)tia s-ar &i onsi!erat e%tre# !e .i5ni,i,
a($n! *n (e!ere &aptul " ei *i !ispre,uiau enor# pe 5alateni'
n onlu+ie, soluia pro&lemei *n !isu,ie, sunt !e p"rere #a.oritatea 3i3li)tilor, nu
poate &i !e$t ipoteza galatic nordic'
A)a!ar, destinatarii primi ai Epistolei "tre Kalateni sunt "!mu(i&)ile "re#&i(e $i(
G%l%&i% $e (!r$ 2G%l%&i% Ve"<e6 *nte#eiate !e Apostolul Pa(el *n a !oua "l"torie
#isionar" )i (i+itate !in nou, *n a treia "l"torie #isionar", *nainte !e srierea epistolei'
III. mprejurrile $%&% #i l!"ul '"rierii epi'&!lei
Din Kalateni 1,1 )i /,0-13 re+ult" " anu#i,i *n(","tori #inino)i, a)a-+i)ii iu!ai+an,i,
au p"truns, *n a3sen,a Apostolului, *ntre re)tinii !in Kalatia, reu)in! s" streoare *n su&letele
elor sla3i *n!oieli u pri(ire la8
- originea divin a apostolatului paulin
11
- autenticitatea Evang2eliei propovduite de -avel.
Iu!ai+an,ii a&ir#au " 5alatenii, pri#in! E(an5>elia )i 6ote+ul !e la Pa(el, nu erau
!e$t pe .u#"tate re)tini' Pentru a &i !es"($r)i,i, ei tre3uie s" pri#eas" )i le5ea #o+ai"
:iru#i+ia, s"r3"torile iu!aie A Kal'7,10;' A!(ersarii Apostolului #ai sus,ineau " Pa(el
nu i-a supus la toate aestea !oar !in si#plul #oti(ul !e a-i putea $)ti5a $t #ai u)or la
E(an5>elia sa' Dai #ult, Pa(el nii nu poate &i sootit Apostol al lui Iisus -ristos pentru "
nu L-a unosut )i nii nu L-a ur#at !iret pe D$ntuitorul'
Cine erau ae)ti iu!ai+an,i este &oarte 5reu !e sta3ilit' Nu este e%lus a ei s" &ie ei
!in Ierusali#, are-l urau pe Pa(el, #ai ales !up" Sino!ul apostoli, $n! t"ierea *#pre.ur n-a
#ai &ost i#pus" re)tinilor pro(eni,i !in r$n!ul p"5$nilor'
Nai(itatea 5alatenilor si#pli era un teren &oarte potri(it pentru ase#enea *ner"ri' Ei
nu (e!eau, *ntr-a!e("r, nii un periol *n aeptarea unor !ispo+i,ii ale le5ii #o+aie, unii
&iin! >iar 5ata s" se taie *#pre.ur )i s" respete s"r3"torile iu!aie'
Din Kalatia, eroarea putea &oarte u)or s" se r"sp$n!eas" )i la pro(iniile !in .ur, )i
ast&el, sopul (ilean al iu!ai+an,ilor !e a &ae !in re)tinis# o set" iu!ai", nu era !eparte
!e a &i atins'
C$n! s-a pro!us e%at a5ita,ia iu!ai+ant" este, la &el, !estul !e 5reu !e prei+at' Dar,
!up" toate in&or#a,iile epistolei )i ale "r,ii Captele Apostolilor, ea nu se putea pro!ue !e$t
*ntre ele !ou" "l"torii #isionare sau !up" treerea Apostolului *n !ru# spre E&es :*n a treia
"l"torie #isionar";' Pri#a posi3ilitate se i+3e)te !e o *#potri(ire8 Apostolul #"rturise)te ",
tre$n! a !oua oar" prin Kalatia :"l"toria a treia #isionar";, i-a *nt"rit pe &ra,i *n re!in,"'
Este 5reu !e re+ut )i aeptat &aptul a Apostolul Pa(el s" nu &i sesi+at )i o#3"tut erorile
i(ite *n Kalatia, *n r"sti#pul !intre ele !ou" "l"torii #isionare'
A !oua posi3ilitate pare #ai pro3a3il", !eoaree !in Captele Apostolilor 12,23 )ti# "
Pa(el *n "l"toria a treia, !up" (i+ita *n Kalatia, s-a *n!reptat spre E&es, un!e a r"#as p$n" *n
prea.#a Rusaliilor anului /1' Se pare " nu (a &i treut #ult ti#p !e la sosirea sa *n E&es )i
pri#e)te )tiri alar#ante, (enite pro3a3il printr-o !ele5a,ie sau prin unii re!inio)i 5alateni,
ata)a,i lui' Qi *n aest a+, a !oua presupunere este #ai (erosi#il", pentru " !a" ar &i (enit o
!ele5a,ie *n nu#ele o#unit",ii, Apostolul n-ar &i a(ut #oti(e s" se alar#e+e a)a !e tare,
pentru " *n aest a+ el ar &i a(ut !o(a!a " 5alatenii au sesi+at periolul are-i a#enin,a'
n aest a+, Apostolului nu i-a r"#as !e$t ulti#a (ariant", aeea !e a srie )i tri#ite
o epistol" Kalatenilor *n are s" *nere s" re+ol(e !otrinar, )i #ai pu,in #oral, pro3le#ele
respeti(e'
12
Doti(ele pentru are Pa(el nu a pleaat personal *n Kalatia, a)a u#, pro3a3il, se
i#punea, (or &i &ost ur#"toarele8
1' n-a (rut s" p"r"seas" <antierul misionar, *neput la E&es, punt strate5i pentru
uerirea lu#ii p"5$ne@
2' n-a (rut s" apar" u aspri#e :II Cor' 13,10; *n #i.loul &iilor !u>o(nie)ti )i a-i
pe!epsi pentru neasultarea lor :Kal' 3,10;'
C$t pri(e)te locul i data srierii Epistolei, aproape to,i ritiii 3i3li)ti sunt !e p"rere
" Epistola a &ost sris" *n E*e' , *n .urul anilor -K--- $./r'
n orie a+, Epistola pare s" apar,in" ti#pului *n are Apostolul a !us ea #ai intens"
lupt" *#potri(a in&luien,ei iu!ai+ante asupra pri#ilor re)tini !in o#unit",ile *nte#eiate !e
el' Este (or3a !e perioa!a *n are apar )i Epistolele I )i II Corinteni, Ro#ani )i, pro3a3il,
Cilipeni'
B. Analiza cuprinsului Epistolei
I. S&ru"&ur% pl%(ului $!"&ri(%r
A!res" )i salutare :1,1-/;
Te#a epistolei :1, ?-10;
P%r&e% I L %u&!Ei!1r%*i" - %p!l!1e&i" 2 333- 443 6
1' E(an5>elia Apostolului Pa(el : 1,11-12;
2' E(eni#ente !inaintea on(ertirii Apostolului : 1,13-17;
3' E(eni#ente !e la on(ertire : 1,1/-1?a;
7' E(eni#ente !e !up" on(ertire : 1,1?3-27;
/' Reunoa)terea )i autoritatea apostolatului s"u : 2,1-21;
P%r&e% II L $!"&ri(%r-&e!l!1i" M &#ntuirea prin credin! 2 ;3- -346
1' Ap"rarea !otrinei : 3,1-20;
a. -rin eDperiena galatenilor ( !,)-5
&. -rin eDemplul lui (vraam i e%ectul ;egii ( !,/-)2
c. -rin lucrarea lui 7ristos i scopul ;egii ( !.)!-2?
2' E%e#pli&iarea !otrinei : 7,1-31;
a. EDemplu din ;ege i apel personal ( 4,)-26
&. EDemplu &i&lic ( 4,2)-!)6
2' Ap"rarea li3ert",ii re)tine : /,1-12;
10
a. Bntoarcerea la ;ege : anularea 2arului ( 5,)-2
&. Bntoarcerea la ;ege : ro&ia omului ( 5,!
c. Bntoarcerea la ;ege : cderea din 2ar ( 5,4-)2
P%r&e% III L p%re(e&i" 2 - 3;-53:6
1' Eia,a *n Du> A 3iruin,a p"atului : /,13-2?;
2' Slu.irea re)tin" )i aspetele ei : ?,1-10;
Epil!1 L %u&!1r%* : ?, 11-12;
II. A(%li=% "upri('ului Epi'&!lei

). (dres i salutare ( ),)-5
neputul epistolei "tre Kalateni este at$t tipi, $t )i atipi' Cu toate " salutarea
inlu!e o3i)nuita i!enti&iare a autorului )i a !estinatarilor, !i#preun" u urarea, spei&i
paulin", o3i)nuita ru5"iune !e #ul,u#ire )i lau!" a!us" lui Du#ne+eu, pentru re!in,a
ititorilor s"i, lipse)te' n s>i#3, araterul a3rupt al u(intelor intro!uti(e &a repe!e
unosut ititorilor lui Pa(el, " una !in ele #ai e(i!ente preoup"ri ale sale A ap"rarea
apostolatului s"u, pus la *n!oial" !e unii a!(ersari - (a &i o te#" are ur#ea+" a &i tratat" )i *n
srisoarea pe are o a(eau *n &a,"'
A$re'% #i '%lu&%re% :1,1-/; sunt !e o sole#nitate !eose3it"' Apostolul su3linia+"
!ou" i!ei i#portante, are, !e &apt, sunt o intro!uere la partea apolo5eti"8
1' Griginea divin a apostolatului su - ar"t$n! " el nu este apostol !e la o#, nii
prin o#, i prin Iisus -ristos )i prin Du#ne+eu Tat"l :1,1;
2' -uterea mntuitoare a 3ert%ei lui 7ristos :1, 2-/;
n eea pri(e)te a !oua i!ee, S&' Pa(el arat" *ntr-un i#n litur5i :1,3-/; " puterea
#$ntuitoare a .ert&ei lui -ristos, preu# )i e&etul ei 9 s&in,enia 9 <au &ost !in (e)niie
>"r"+ite !e Du#ne+eu=' Apostolul *n,ele5e aii s&in,enia a &iin! e&etul .ert&ei #$ntuitoare )i
e%pri#at" *n preouparea re)tinilor !e a ie)i !in <acest veac viclean= : 1, 7 ;'
B3i)nuita ru5"iune !e #ul,u#ire lipse)te aii, autorul e%pri#$n!u-)i surpri+a &a," !e
nestatorniia *n re!in," )i e(an5>elie a re)tinilor 5alateni, pe are le une)te u te#a epistolei
)i are ur#ea+" a &i anun,at" *n (ersetele ur#"toare :1, ?-10 ;'
2. 8ema epistolei ( ),/-)6
20
Cre)tinilor 5alateni, are erau pe puntul !e-a a!opta e(an5>elia iu!ai+ant", Apostolul
Pa(el le atra5e aten,ia " nu este !e$t o sin5ur" Evang2elie, ea pe are el le-a propo("!uit-o
!e la *neput )i *n are este pre+ent )i lurea+" -ristos :1,1-2;' nerarea !e aeptare a unei
alte e(an5>elii este !rasti san,ionat" !e Apostol, arun$n! >iar anate#a asupra elor are
ar propo("!ui o alt" *n(","tur"8 +ar, c2iar dac noi sau 'nger din cer v-ar vesti alt
Evang2elie dect aceea pe care v-am vestit-o, - s %ie anatemaM :1,2; Din aeast" &er#"
atitu!ine a Apostolului, re+ult" lar autentiitatea E(an5>eliei sale'
!. -artea " : auto&iogra%ic - apologetic ( ),))-2,2)
n partea pri#" a Epistolei, !e nuan," auto3io5ra&i-apolo5eti", S&' Pa(el !o(e!e)te
prin #"rturii istorie inontesta3ile ori5inea !i(in" a apostolatului s"u )i a E(an5>eliei sale8
3. E+%(1<eli% pr!p!+$ui& $e el (u e'&e u(% ?(+)%& $e l% !m )i nii nu e luat"
!e la o#, i a pri#it-o !iret prin !esoperire !e la Iisus -ristos :1,11-12;' n (i+iunea
apostolului, inter(en,ia #irauloas" a lui Iisus *n (ia,a sa, on&er" autentiitate !i(in"
apostolatului )i E(an5>eliei sale' Pro3a3il " Apostolul Pa(el a(ea *n (e!ere, $n! spunea "
a pri#it E(an5>elia < prin !esoperirea lui Iisus -ristos= :1,12;, episo!ul !e pe !ru#ul
Da#asului, $t )i ti#pul )e!erii sale *n pustia Ara3iei, pre5"tin!u-se pentru #isiunea la are
a &ost >e#at )i un!e i se (a &i ar"tat !in nou Iisus -ristos, !esoperin!u-i E(an5>elia, pe are
ur#a s" o (esteas" nea#urilor'
4. Au&e(&i"i&%&e% %p!'&!l%&ului 'u e'&e m%r"%& #i $e %l&e mr&urii i'&!ri"e
pre"um8
a. Evenimente ale %ostei lui viei, 'nainte de convertire
ntr-o surt" pre+entare auto3io5ra&i", Apostolul su3linia+" $te(a aspete ale (ie,ii
)i ati(it",ii sale *nainte !e on(ertire, ar"t$n! " a &ost un &anati parti+an al le5ii #o+aie'
Ci!el aestui re+, Apostolul pri5onea )i pustia 3iseria <peste #"sur"= : 1, 13 ;' Dar, r$(na sa
pentru iu!ais# )i pentru !atinile sale p"rinte)ti, are a arateri+at aeast" parte a (ie,ii lui, a
&ost p"r"sit" to#ai !in ra,iunea " ale5erea )i >e#area lui s-au &"ut !iret !e "tre
Du#ne+eu'
&. c2emarea sa direct la apostolat, de ctre +umnezeu, 'nc din pntecele maicii
sale, avea ca scop descoperirea 'ntru sine a @iului lui +umnezeu (),)5.
Apostolul Pa(el are on)tiin,a lar" " este instru#entul lui Du#ne+eu prin are Aesta
!esoper" nea#urilor pe Ciul S"u )i E(an5>elia Sa8 ...cnd a &inevoit +umnezeu, care m-a
21
ales din pntecele mamei mele i m-a c2emat prin 2arul #u s descopere pe @iul #u 'ntru
mine... :1,1/-1?;
c. Contactul cu autoritatea &isericeasc de la "erusalim.
Dup" 3 ani !e la on(ertire, Apostolul Pa(el arat" " a &"ut pri#a sa (i+it" la
Ierusali#' Sopul (i+itei se pare " (a &i &ost aela !e a-l *nt$lni pe Apostolul Petru, "ruia
ur#a s"-i e%pun" e(eni#entele petreute u el )i s"-i e%plie #iraolul >e#"rii sale !irete
la apostolat )i " el nu #ai este el !in treut )i pe are Petru *l )tia prea 3ine8 prigonitorul i
pustiitorul =isericii lui 7ristos. Nu#ai aesta poate &i sensul u(intelor0 ...dup ! ani m-am
suit la "erusalim, ca s-l cercetez pe C2e%a i am rmas la el )5 zile... :1,12-20;'
n r"sti#pul elor 1/ +ile, $t r"#$ne la Petru, Pa(el *l *nt$lne)te )i pe Apostolul
Iao3, &ratele Do#nului' Re+ultatul *nt$lnirii a &ost po+iti( pentru Pa(el ast&el " el a &ost
aeptat !e "tre ei e erau sooti,i a &i repre+entan,i ai Apostolilor la Ierusali#, iar
apostolatul s"u este reunosut a &iin! autenti'
!' +up aceast scurt vizit la "erusalim, (p. -avel pleac 'n #iria i Cilicia, iar
coninutul propovduirii sale a %ost apreciat pozitiv de stlpii =isericii - -etru, "acov i
"oan - 'n cadrul primei edine a #inodului (postolic.
Re&eritor la re+ultatul aestei reuniuni, u pri(ire la E(an5>elia sa, Ap' Pa(el srie8
<'''Cei sooti,i *nse#na,i n-au a!"u5at ni#i la E(an5>elia #ea''''"i, Cel e a lurat prin
Petru la apostolia t"ierii *#pre.ur a lurat )i prin #ine la nea#uri' Qi unos$n! >arul e #i-a
&ost !at #ie, Iao3, Petru )i Ioan, ei sooti,i a &i stlpi #i-au !at )i #ie )i lui 6arna3a !reapta
spre unire u ei, pentru a noi s" 3ine(esti# la nea#uri, iar ei la ei t"ia,i *#pre.ur= :2, ?3' 2-
0;'
e' Bn alt 'mpre3urare, la (ntio2ia, -avel apr desc2is li&ertatea cretinismului
%a de ;egea mozaic, lund atitudine 2otrt 'mpotriva comportamentului inconsecvent al
(postolului -etru. Cura.ul s"u !e a-l *n&runta !es>is pe Petru :2, 11-17; !o(e!e)te autoritatea
)i autentiitatea apostolatului s"u, are, *n pro3le#e !e #oral", trata u Petru, a !e la Apostol
la Apostol8 +ar, cnd am vzut c ei nu calc drept, dup adevrul Evang2eliei, am zis lui
C2e%a, 'naintea tuturor0 +ac tu, care eti iudeu, trieti ca pgnii i nu ca iudeii, de ce-i
sileti pe pgni s triasc ca iudeii , : 2,17 ;'
22
La s&$r)itul p"r,ii auto3io5ra&i-apolo5eti", Apostolul pre+int", pe surt, o intro!uere
la partea !otrinar", a($n! a te#" - mntuirea prin credina 'n "isus 7ristos - )i *n are
aentuea+" trei i!ei :2,1/-21;8
a; ine&iien,a &aptelor Le5ii (e>i : 2,1? ;
3; raportul re)tinilor u &aptele Le5ii : 2,11-12 ;
; *n!reptarea (ine nu#ai prin re!in,a *n Iisus -ristos :2, 10-21;
4. -artea a ""-a : doctrinar-teologic - mntuirea prin credin (!,)-
5,)2
n partea !otrinar-teolo5i", apostolul Pa(el !e+(olt" te#a m#ntuirii prin credin!,
*n&",i)$n! eea e el nu#ea <Evang2elia mea=' ntru$t ar5u#entarea are arater !e
pole#i" u iu!ai+an,ii, te#eiurile sunt 3i3lie )i istorie8
). "ne%icacitatea ;egii $ec2iului 8estament, *n (e!erea #$ntuirii, re+ult" !in *ns")i
e.periena cretinilor galateni. Ae)tia nu prin le5e )i t"iere-*#pre.ur au pri#it Du>ul S&$nt
u 3o5atele )i i+3"(itoarele lui !aruri :3,2-/; )i are sunt ati(e *n (ia,a lor, i prin re!in,a *n
Iisus -ristos )i prin 6ote+ul re)tin8 ;egea ne-a %ost cluz spre 7ristos, pentru ca s ne
'ndreptm din credin. "ar dac a venit credina, nu mai suntem su& cluz. Cci toi sunt
%ii ai lui +umnezeu prin credina 'n 7ristos "isus' Cci, ci 'n 7ristos v-ai &otezat, 'n
7ristos v-ai i-'m&rcat :3,27-21;'
2. "ne%iciena ;egii $ec2iului 8estament re+ult" )i !in promisiunile mesianice &"ute
lui A(raa#' Apostolul a&ir#" " nu#ai ei !in re!in," sunt &iii lui A(raa# :3,1; )i au !rept la
#o)tenirea &"5"!uin,ei Lui, "i aestuia pe te#eiul re!in,ei i s-a &"ut pro#isiunea
#$ntuirii )i, nii!eu# pe te#eiul Le5ii' Di#potri(", ei e stau su3 Le5e, !ar n-au re!in,a
str"#o)ului lor A(raa#, stau su3 3leste#, pier+$n! alitatea !e #o)tenitori ai pro#isiunilor
&"ute patriar>ului lor0 Cci toi ci sunt din %aptele ;egii sunt su& &lestem, c scris este0
=lestemat este oricine nu struie 'ntru toate cele scrise 'n cartea ;egii, ca s le %ac. :3,10;'
Pro#isiunile &"ute lui A(raa# n-au &ost ni#iite prin !area Le5ii, *ntru$t Le5ea, *n
(i+iunea Apostolului Pa(el, are nu#ai rolul !e <pedagog spre 7ristos= :3, 27;' Prin (enirea
D$ntuitorului, Le5ea )i-a *n!eplinit #enirea ei, pentru " prin El s-a s&$r)it epoa sla(iei &a,"
!e porunile ei :3,21-2?;' ntruparea D$ntuitorului a a!us a !ar, ?(*iere% iar noul statut al
re)tinului, !e $iu al lui %umnezeu, se !es"($r)e)te *n el !e 1motenitor al lui %umnezeu=,
23
alitate are, *n (i+iunea Apostolului, *nsea#n" perspectiva in%init de cretere 'n asemnare
cu +umnezeu. <Do)tenirea lui Du#ne+eu= !e&ine)te, a)a!ar, !i#ensiunea epetati" a
*n&ierii re)tine'
A($n! *n (e!ere #o)tenirea li3ert",ii re)tine, Ap' Pa(el se *ntrea3", u# #ai poate
ine(a, !up" e ine(a a unosut li3ertatea #$ntuirii, s" se #ai *ntoar" la sla(ia Le5ii8
(cum 'ns, dup ce ai cunoscut pe +umnezeu, sau, mai degra&, dup ce ai %ost cunoscui
de +umnezeu, cum v 'ntoarcei iari la sti2iile cele sla&e i srace, crora iari voii s le
slu3ii ca 'nainte, :7, 0;'
!. "ne%iciena ;egii $ec2iului 8estament re+ult" )i !in "nsemnarea alegoric! a celor
doi $ii ai lui A'raam2 Ismail3 $iul scla'ei Agar i Isaac3 $iul Sarrei, preu# )i !in
alegorismul numelor Sarra i Agar' Preu# Isaa, &iul elei li3ere, este #o)tenitor, iar
Is#ael este alun5at, la &el ei are re! *n -ristos, Ciul lui Du#ne+eu, sunt #o)tenitori ai
3unurilor #esianie :7, 7-1;, iar ei ro3i,i Le5ii sunt *n!ep"rta,i !e la #$ntuire' n aest sens,
S&' Pa(el se e%pri#"8 ...(vraam a avut doi %ii0 unul din %emeia roa& i altul din %emeia
li&er. +ar, cel din cea roa& s-a nscut dup trup, iar cel din cea li&er s-a nscut prin
%gduin. Nnele ca acestea au alt 'nsemnare0 Nnul este <untele #inai, care nate spre
ro&ie : i care este (gar - , iar cea li&er este "erusalimul cel de sus, care este mama
noastr...iar noi, %railor, suntem dup "saac, %ii ai %gduinei... :7,22-31;'
n onlu+ia p"r,ii !otrinar-teolo5ie :/,1-12; Apostolul reia re+u#ati( i!eile
e%pri#ate anterior, a!res$n! re!inio)ilor 5alateni un apel la a st"rui *n li3ertatea <credinei
lucrtoare prin iu&ire= :/,?;' S&' Pa(el a(ea *n (e!ere prin e%presia <credina lucrtoare prin
iu&ire= o re!in," ati(", prin &apte )i nu !esprins" !e ele, #ani&est$n!u-se a o si#pl"
atitu!ine i+(or$t" !oar !in ra,iune'
5. -artea a """-a : parenetic ( 5, )! - /,)6
Partea pareneti" uprin!e onlu+iile pratie are se !esprin! !in ar5u#entarea
p"r,ii !o5#atie8
a; 5alatenii s" se &ereas" !e a se supune Le5ii )i !e a se l"sa a!e#eni,i !e *n(","turi
#ininoase, a s" nu piar!" #$ntuirea $)ti5at" u pre,, prin re!in,a *n -ristos : /,13-12;'
3; li3ertatea re)tinilor nu este una spre p"at, &iin!" re!in,a *n E(an5>elie se
*#potri(e)te *n!e#nurilor )i &aptelor p""toase ale trupului' n periopa /,10-2/, Apostolul
pre+int" opo+i,ia !intre trup )i &aptele lui, pe !e o parte, )i !u> )i roa!ele sale, pe !e alt" parte8
27
<"ar %aptele trupului sunt cunoscute, ca %iind unele ca acestea0 adulter, des%rnare, necurie,
inc2inare la idoli, %ermectorie, vra3&e, dez&inri ....iar cei ce %ac unele ca acestea nu vor
moteni 'mpria lui +umnezeu. "ar rodul du2ului este dragoste, &ucurie, pace, 'ndelung-
r&dare, &untate, %acere de &ine....'mpotriva unora ca acestea nu este lege='
Captele 3une, are sunt ro!ul !u>ului !e (irtute re)tin", repre+int" smna cea &un
pe are re)tinii o sea#"n" *n (e!erea reoltei es>atolo5ie :?,1-10;'
/. Epilog ( /,))-)>
Epilo5ul epistolei este sris u propria #$n" !e S&' Pa(el )i uprin!e o reapitulare
5eneral" a i!eilor &un!a#entale ale epistolei, pun$n!u-i *n" o !at" pe 5alateni *n 5ar!"
*#potri(a uneltirilor iu!ai+ante' Apostolul aentuea+" r"sti5nirea o#ului *n -ristos Iisus,
prin re!in,", aeasta *nse#n$n! aeptarea au+ei lui -ristos, are are a ro!, !o3$n!irea
&"pturii elei noi : ?,1/;'
C. Bi(liogra$ie selecti'!
V%'ile Ii<!" Epistola #%ntului -avel ctre Calateni : introducere, traducere i comentariu
: te+" !e !otorat;, 6uure)ti 1023, 212 p'
Li+iu G%l%"&i!( Iu(&e%(u, Epistola #%ntului (postol -avel ctre Calateni : comentar,
Clu. 1070, 132 p'
I!'i* Ol%riu, Epistolele #%. (p. -avel ctre *omani, Corinteni, Calateni i E%eseni, *n R'T', E,
1011, nr' 2
H!<( S&!&& 82e <essage o% Calatians DoGners Kro(e III, Inter EarsitP Press, 10?2
A. D!Eer& A. Feuille&, "ntroduction F la =i&le, Paris 10/0
@!(%l$ Gu&<rie, IeJ 8estament "ntroduction, DoGners Kro(e Illinois S'U'A, 1000
D%Fm!($ 7r!G( H!'ep< A. Fi&=mFer D!l%($ E. Iurp<F O. C%rm, "ntroducere i
comentariu la #%. #criptur, (ol' I, tra!' )i prelurare pentru li#3a ro#$n" !e Du#itru
Kro)an, T$r5u-L"pu) 200/
D%Fm!($ 7r!G( (n "ntroduction to t2e IeJ 8estament, NeG HorI 1001
H!<( F. J%l+!!r$ D!F 7. Zu"C 2 e$i&!ri6 Comentariu al Ioului 8estament, E!'
Dulti#e!ia, Ara! 200/
U$! S"<(elle, Einleitung in das Ieue 8estament, KLttin5en 1007
V%'ile G<e!r1<iu, "ntroducerea 'n #%intele Cri ale 8estamentului Iou, Cern"u,i 1020
2/
L% 7iEle : Tra!ution oeu#enMue; , E!ition inte5rale TB6, Paris 1022 8 Intro!ution a
lNEp*tre au% Ro#ains, p'2?01
S&u$iul N!ului Te'&%me(&, Danual pentru Institutele Teolo5ie, 6uure)ti 1011, pp'117-11/'
Sil+iu I. Ne1ru)iu @%( E. I!l$!+%( Fl!ri( C!$re% Iirel% I)!%(u S&eli%( T!*%(
: oor!onator;, Cercetarea &i&lic noutestamentar romneasc A K>i! 3i3lio5ra&i - Clu.-
Napoa 2007

EPISTOLA C)TRE E4ESENI
Prelimi(%rii
E&esul, apitala Asiei proonsulare, a &ost unul !intre ele #ai i#portante entre
#isionare ale Ap' Pa(el' Apostolul tree prin E&es *n a !oua "l"torie #isionar", *ntor$n!u-
se !e la Corint, )i re(ine *n a treia "l"torie #isionar", $n! (a r"#$ne aii ti#p !e 3 ani
: C'Ap' 10;'
n (eaul apostoli, E&esul purta nu#ele !e ;umen (siae, titlu pe are, !e alt&el, *l )i
#erita' A)e+area aestei et",i la Darea E5ee a reat on!i,iile unei 3une )i rapi!e *n&loriri
eono#ie, !ar &ai#a E&esului onsta, *n pri#ul r$n!, *n !i#ensiunea sa ultural" )i
reli5ioas"' Poe,i a Anareon, stoiul Oenon, -eralit )i De#orit-p"rintele ato#is#ului@
&iloso&i a Par#eni!e )i Pita5ora, sunt !oar $te(a nu#e ilustre !e et",eni ai aestei et",i,
are au !at &ai#a )i renu#ele ei' ns", supre#ul titlu !e #$n!rie al E&esului era alitatea sa !e
etate protetoare a te#plului )i statuii +ei,ei Diana-Arte#is-E&essia, pe are loalniii o
re!eau piat" !in er'
Dup" toate pro3a3ilit",ile, aeast" +ei," nu era !e*t o (ariant" a +ei,ei e5iptene, Issis'
Te#plul s"u a(ea !i#ensiuni olosale, &iin! !e 7 ori #ai #are !e$t Pant>eonul !in Atena,
a($n! 77? !e piioare lun5i#e, 220 # l",i#e )i 121 !e oloane, are spri.ineau 3ol,ile'
Constru,ia a *neput *n se' EII *'-r' )i a !urat #ai 3ine !e 200 !e ani'
Ser3"rile are se !"!eau *n instea aestei +ei,e ,ineau 2 luni )i a(eau lo *n &ieare
pri#"(ar", arateri+$n!u-se prin !es&r$u, ri!iat la ran5 !e ult' Des&r$narea era #oti(at"
reli5ios )i *nura.at" &",i) prin san!aloasele pratii ale elor $te(a sute !e (estale are se
prostituau *n >iar ininta te#plului' Co#er,ul u statuete ale +ei,ei Diana atinsese o ul#e
2?
5reu !e i#a5inat, !e aii re+ult*n! on&litul !intre Ap' Pa(el )i ar5intarul Di#itrie al E&esului
: C' Ap' 10 ;'
6iseria !in E&es a atins repe!e o *nse#nat" !e+(oltare, ast&el ", nu *nt$#pl"tor, *n
E&es s-a ,inut Sino!ul III Eu#eni :731; )i el t$l>"res :770;' Cla5elul tures i-a peetluit
)i aestei et",i, !e&initi(, !elinul'
A. Preliminarii isagogice
I. Au&!rul Epi'&!lei #i %u&e(&i"i&%&e% ei
Apostolul Pa(el s-a re&erit !e !ou" ori !iret la sine *nsu)i a autor al Epistolei8
-avel, (postol al lui "isus 7ristos, prin voina lui +umnezeu, s%inilor care sunt 'n E%es....
:1,1;@ -entru aceasta, eu -avel, 'ntemniatul lui "isus 7ristos, pentru voi pgnii= :3,1;'
Cu toate aestea, paternitatea paulin" a epistolei a &ost ontestat", #ai ales *n ulti#ul
ti#p )i *n speial !e ritia protestant"' Ast&el, o 3un" parte !intre speiali)ti sunt !e p"rere "
epistola re&let" aspete !e (oa3ular, stil )i !otrin" are sunt !i&erite !e ele pre+ente *n alte
srieri ale sale' Nii asea#"narea u Epistola "tre Coloseni nu onstituie pentru aest 5en !e
riti" 3i3li" un ar5u#ent al paulinit",ii epistolei' Su5estia aestei !ire,ii ritie este "
epistola a &ost sris" !e ine(a are nu )i-a !elinat nu#ele, !ar sus,in$n! " este Apostolul
Pa(el'
La pri#ii re)tini, teoria <pseu!oni#ului= nu este *nt$lnit"' Dai #ult, aeast" epistol"
este onsi!erat" !e #ul,i P"rin,i )i sriitori 3iserie)ti, !ar )i ritii 3i3lii #ai noi, a &iin!
<ununa= srierilor lui Pa(el' n aest sens, pare iu!at a un ueni al Apostolului Pa(el s"
ai3" o apaitate !e perep,ie teolo5i" )i spiritual" #ai #are !e$t Apostolul' Briu#,
6iseria pri#ar" :I5na,iu !e Antio>ia, Poliarp, Darion A >iar !a" o tree u nu#ele <"tre
Lao!ieeni=, Cra5#entul Duratori; a sootit !intot!eauna Epistola "tre E&eseni a apar,in$n!
Apostolului Pa(el'
P$n" la s&$r)itul se'REIII autentiitatea epistolei a &ost unani# aeptat"' n se' RIR
)i *n pri#ele !eenii ale se' RR apar pri#ele (oi are *near" s" onteste autentiitatea ei'
Toate aestea se re!u la una sin5ur", are *n5lo3ea+" ipote+a ", !e &apt, epistola ar apar,ine
unui ueni al S&' Pa(el, are a (rut s" !ea i!eilor )i 5$n!irii apostolului un #ai lar sens
elesiolo5i' Ar5u#entele *#potri(a autentiit",ii sunt8
). teologia ei prea evoluat
2. stilul la&orios al prezentrii temei
!. voca&ularul deose&it
21
4. asemnarea cu alte epistole ale I.8., 'n special cu Coloseni.
Re&eritor la pri#a o3ie,ie, ea pri(itoare la on,inutul !otrinar, se poate spune " ea
este #ai pu,in *nte#eiat"' Te#ele sau puntele !e (e!ere noi ale epistolei au le5"tur" u ri+a
!in Colose, !ar anali+ate, se poate o3ser(a u)or " ele nu !ep")es li#itele unei e(olu,ii
per&et nor#ale *n 5$n!irea Apostolului'
B3ie,iile !in punt !e (e!ere literal par *ns" #ai serioase' Stilul este, *ntr-a!e("r,
unul la3orios, u periope lun5i, suesiune !e su3stanti(e le5ate prin 5eniti( sau prepo+i,ii
: e%' 1,11'10 @ 2, 17-1/ ;, &ra+e lun5i u #ulte propo+i,ii relati(e )i partiipiale :e%' 1,3-17 @
1,1/-23 @ 2,1-10 @ 3,1-? @ 7,11-1?;, &or#$n! un ontrast u e%presiile (ii )i surte !in alte
epistole'
Dar, e%e5e,ii au o3ser(at *ns", &ra+e lun5i )i *n alte epistole, a !e e%e#plu, *n ea
"tre Ro#ani' n aest a!ru !e i!ei, tre3uie aentuat &aptul " *ns")i te#a epistolei,
!e+(oltat" !e Apostol, pretin!ea un stil #ai !eose3it' Pentru o ast&el !e te#", stilul !iatri3ei
nu #ai #er5ea' Su3ietele tratate *n epistol" i#puneau, !e la sine, o e%punere #ult #ai lar"
)i #ai siste#ati" a lor'
n eea e pri(e)te o3ie,ia re&eritoare la (oa3ular, se &ae a+ !e nu#"rul #are !e
2apaD legomena ( !/ la numr, u(inte are apar o sin5ur" !at" la un autor, *n Noul
Testa#ent' Dar, aestei o3ie,ii se poate r"spun!e prin a ar"ta " e &ires a te#ele noi s"
pretin!" ter#eni noi !e e%pri#are' A)a!ar, nii aeast" ipote+" nu se pre+int", a &iin! una
!estul !e on(in5"toare'
Re&eritor la rela,ia u alte epistole, *n speial, u ea "tre Coloseni, *ntr-a!e("r, e%ist"
o ase#"nare e(i!ent" *ntre ele !ou" epistole' Spre e%e#plu, !in ele 1// !e (ersete !in
E&eseni, #ai #ult !e o trei#e sunt paralele u Coloseni, at$t *n on,inut, $t )i *n !ispunere
te%tual", iar re&erirea la Ti>i este aproape i!enti" :E&es'?,21-2 )i Col'7,1-2;' Dar, *n iu!a
aestor ase#"n"ri e(i!ente, se poate a&ir#a &aptul " nu este (or3a !e o i#itare la3orioas" a
elei "tre Coloseni, i !oar !e e%punerea aeleea)i te#e, !ar !intr-o alt" perspeti("' Stilul
!e luru )i #o!ul !e 5$n!ire paulin poate &i o3ser(at *n E&eseni, !e la *neput )i p$n" la
s&$r)it, a &iin! #ai #ult !e$t e(i!ent'
II. mprejurrile #i $%&% '"rierii Epi'&!lei
In!ia,ii speiale, re&eritoare la *#pre.ur"rile *n are epistola a &ost sris", nu e%ist"' Se
pare " al"tuirea ei se !atorea+" aelora)i iru#stan,e *n are a &ost *nropit" Epistola "tre
22
Coloseni' Pro3a3il " Apostolul srie, #ai *nt$i, epistola "tre Coloseni, apoi, #ai srie una,
*n are a e%pus, !e !ata aeasta, &"r" nii o preoupare pole#i", i!eile pe are le su5erase
ontro(ersa u iu!eii !in Colose'
n Epistola "tre Coloseni, Ap' Pa(el onte#pl" 6iseria a &iin! Trupul lui -ristos )i
are a!un" *n sine *ntre5ul uni(ers, sau *ntrea5a rea,ie *nsu&le,it"' Pro3le#a este reluat", la
alte !i#ensiuni, *n Epistola "tre E&eseni, la are Apostolul #ai a!au5" )i te#a unirii
p"5$nilor u iu!eii *n aela)i trup, a!i" *n 6iseria lui -ristos'
A)a!ar, Epistola "tre E&eseni e%pune, #ai !e+(oltat )i #ai siste#ati, i!eile i+(or$te
!in u5etarea Apostolului *n e&ortul s"u !e re+ol(are a ri+ei !in Colose' Din aest punt !e
(e!ere, speiali)tii onsi!er" Epistola "tre E&eseni o sinte+" !e+(oltat" a epistolelor
pree!ente, Ro#ani )i, *n speial, Coloseni, repre+ent$n! ast&el apogeul gndirii pauline.
Captul " !in a#$n!ou" epistolele :Coloseni )i E&eseni; a&l"# " S&' Pa(el este
*nte#ni,at :E&es' 3,1-13@ Col' 1,27; )i " a#$n!ou" sunt !use la !estina,ie !e Ti>i, preu# )i
&aptul " a#$n!ou" sunt *nru!ite *n on,inut )i stil, on!ue la onlu+ia " a#3ele au &ost
srise *n aela)i lo )i a# *n aeea)i perioa!"8 D!m% %(ii 53-5; $./r., a!i" ti#pul pri#ei
apti(it",i ro#ane' A)a!ar, )i E&eseni tree *n ate5oria Epistolelor=apti(it",ii=, !i#preun"
u Cilipeni, Coloseni )i Cili#on'
Unii eret"tori opinea+" pentru ti#p )i lo al srierii Epistolei, perioa!a *nte#ni,"rii
*n etatea Cezareea :C'Ap'27,21; anii 5>-5?. Dar, lu$n! *n onsi!era,ie toate !atele : ti#p,
lo, stil, e(eni#ente petreute *n aeast" perioa!" et';, *nte#ni,area !in Ro#a, a ti#p )i lo
al re!at"rii Epistolei pare #ult #ai pro3a3il"'
III. @e'&i(%&%rii Epi'&!lei
Pro3le#a !estinatarilor nu a &ost #ai pu,in !isutat", !e$t ea a autentiit",ii ei' n
*nerarea !e re+ol(are a pro3le#ei !estinatarilor au &ost e#ise #ai #ulte ipote+e, !intre are
re,ine# trei, a &iin! ele #ai *nse#nate8
3. Te=% e*e'e%(
A!ep,ii te+ei respeti(e sus,in " Epistola a &ost a!resat" e&esenilor' Te+a a 5"sit pu,ini
a!ep,i *ntre speiali)ti, in(o$n!u-se, a ar5u#ent prinipal, !oar titlul pe are epistola *l are
ast"+i *n anonul Noului Testa#ent'
Titlul epistolei *ns" nu e#an" !e la Apostolul Pa(el' El i-a &ost !at !e ei are au
*nto#it ole,ia !e epistole, *n#"nun>eate *n <Corpus -aulinum=, onstituit "tre s&$r)itul
20
seolului I !'-r' sau, el #ai t$r+iu, *n pri#ul p"trar al elui !e-al !oilea seol re)tin'
Do(e+ile !e are !ispune# *n aest sens sunt nu#eroase )i autoritati(e8
a; Den,iunea n Efsw :1,1; lipse)te !inS -
4/
:papirus !in seolul III; )i lipsea )i
!in ei #ai (aloro)i o!ii 3i3lii :Eatianus )i Sinaitius;'
3; Bri5en )i S&' Easile el Dare #"rturises " *n #anusrisele (e>i, (ersetul 1 al
aestei epistole apare &"r" u(intele n Efsw, &apt !e are are uno)tin," )i Cer' Ieroni#'
; Pri#ul ar5u#ent *#potri(a aestei te+e este tonul epistolei, unul u# nu se poate
#ai i#personal, at$t !e i#personal, *n$t e 5reu !e re+ut " Apostolul Pa(el a putut a!resa o
epistol" aestei o#unit",i, *n s$nul "reia a tr"it 3 ani, pe un ton lipsit, aproape total, !e
a&e,iune' Aest &apt i-a !eter#inat pe unii o#entatori s" sus,in" " Apostolul Pa(el nu s-ar
&i *nt$lnit niio!at" u ei "rora le srie'
4. Te=% l%!$i"ee%(
A!ep,ii aestei ipote+e sus,in " Epistola ar &i &ost a!resat" lao!ieenilor' ntr-a!e("r,
*n epistola "tre Coloseni a(e# ur#"toarea #en,iune8 1i dup ce scrisoarea aceasta se va
citi de ctre voi, %acei s se citeasc i 'n =iserica ;aodiceenilor, iar pe cea din ;aodiceea s
o citii i voi :Col' 7,1?;' Din spusele S&' Pa(el reiese lar " el ar &i a!resat o epistol"
6iseriii !in Lao!ieea, !eo!at" u ea "tre Coloseni' Ti>i are uno)tin," !e ea@ #ai #ult, el
o (a &i !us, pro3a3il, la !estina,ie' n!e#nul !at olosenilor !e a &ae s>i#3 !e epistole
*nt"re)te )i #ai #ult aeast" te+"' Nu#ai " Epistola "tre Lao!ieeni nu &i5urea+" *n
<Corpus paulinum=' Da" ar &i ap"rut *n aest Corpus, u si5uran," " ea intra )i *n anonul
Noului Testa#ent'
ntre3area are se pune este8 Ce se va %i 'ntmplat cu aceast epistol ,
Parti+anii <te+ei e&esene= a&ir#" " ea s-a pier!ut' A!ep,ii te+ei unei a)a-+ise Epistole
enciclice a&ir#" " srisoarea "tre Lao!ieeni este o opie a unei epistole enilie al "rei
te%t ni s-a p"strat *n Epistola "tre E&eseni'
Teolo5ul A!ol& (on -arnaI sus,ine " epistola a &ost a!resat" ini,ial 6iseriii !in
Lao!ieea' Aeasta, "tre s&$r)itul seolului I !'-r', a !e"+ut at$t !e #ult, !in punt !e
(e!ere spiritual, " n-a(ea orespon!ent *n nii una !in 6iseriile Asiei Dii' Do(a!" *n aest
sens sunt repro)urile pe are i le &ae Do#nul *n Apoalips" 3,17-11' Cu# posesiunea unei
epistole apostolie era sootit" o (re!niie prea #are pentru ne(re!niia 6iseriii !in
Lao!ieea, aeasta a &ost !espuiat" !e pri(ile5iul !e a-i &i5ura nu#ele *n titlul ei, Epistola
&iin! atri3uit" elei #ai !e sea#" !intre titoriile pauline ale Asiei Dii, E&esul'
30
Ipote+a se 3a+ea+" pe o3ieiul *nt$lnit *n anti>itate !e a se )ter5e !in !ou#entele
o&iiale )i !e pe #onu#ente nu#ele aelora are s-au !o(e!it ne!e#ni !e sti#a o3)teas"'
Proe!eul aesta se nu#ea <damnatio memoriae= sau <erasio nominis=' 6iseria !in
Lao!ieea a putut "!ea su3 o ast&el !e os$n!" u at$t #ai #ult, u $t o pute# sooti
in!iat", &"r" e>i(o, *n sentin,a Do#nului8 <Bngerului =isericii din ;aodiceea scrie-i0 1tiu
%aptele tale9 c nu eti nici rece, nici %ier&inte. G, de ai %i rece sau %ier&inte M (st%el, %iindc
eti cldicel : nici rece, nici %ier&inte - am s te vrs din gura <ea= :Apo' 3,1?;'
Pe !e alt" parte, este !rept, " nu s-a p"strat *n tra!i,ia 6iseriii nii ea #ai sla3"
alu+ie u# " o ast&el !e os$n!" ar &i &ost apliat" 6iseriii !in Lao!ieea' Aest &apt este
e%pliat !e a!ep,ii aestei te+e prin aeea " respeti(a on!a#nare tre3uie s" se &i &"ut u
!isre,ia *n are sunt *n("luite, !e o3iei, *n istorie, opera,iile ei !ureroase' A)a!ar, aest
proe!eu a &ost apliat 6iseriii !in Lao!ieea, iar Epistolei i s-ar &i pus nu#ele et",ii
E&esului'
Ipote+a este in5enioas", !ar nu !estul !e plau+i3il", ar5u#entele ei put$n! &i toate
interpretate' C"!erea lao!ieenilor a &ost un &apt real, !ar nu !e lun5" !urat"'
Dai !e5ra3" e%e5e,ii #o!erni a!opt" o alt" ipote+", anu#e, ea a Epistolei circulare
sau enciclice.
3' Te=% epi'&!lei "ir"ul%re :enilie;
Epistola este *nru!it" *n on,inut u ea "tre Coloseni' Deoaree epistola A sus,in
a!ep,ii aestei ipote+e - nu se a!resa unei o#unit",i anu#e, i #ai #ultor 3iserii loale !in
pro(inia Asia, *n Epistol" s-a l"sat un #i spa,iu 5ol, pentru a &i pus nu#ele aelei 6iserii la
are ea ur#a s" &ie !estinat", *n ele !in ur#"' A)a!ar, nu#ele E&esului apare *n a!resa unei
Epistole, are a a(ut ini,ial un arater irular' Aest &apt este sus,inut )i !e o3ser(a,ia " Ap'
Pa(el nu a #en,ionat u nu#ele, eea e pare !estul !e urios, nii o persoan" !intr-o 6iseri"
*n are a tr"it )i a lurat ti#p !e 3 ani : C' Ap' 20,31;'
Cele !ou" ipote+e !in ur#" ar putea &i o#3inate' Ast&el, s-ar putea a&ir#a " ini,ial
Epistola a &ost una irular", *n ole,ia paulin" ea intr$n! su3 nu#ele !e ea "tre
Lao!ieeni, !ar al "rei nu#e (a &i &ost *nlouit ur$n! u n Efsw, a($n! *n (e!ere
i#portan,a ultural", eono#i" a aestei et",i, )i poate,S nu *n ulti#ul r$n!, )i !atorit"
&aptului " la E&es s-a reali+at ea #ai #are olet" pentru re)tinii !in Ierusali#, !ar )i
pentru " E&esul a &ost etatea un!e Apostolul Pa(el a ati(at el #ai #ult, !es>i+$n! aii un
a!e("rat=)antier #isionar=' La E&es, Apostolul a petreut un oareare ti#p *nainte !e
31
*ntoarerea sa *n Antio>ia !in a !oua "l"torie #isionar" :C'Ap'12,10-22;' n a treia "l"torie
#isionar" S&' Pa(el r"#$ne *n E&es ti#p !e 3 ani : C'Ap'20,31;' Apoi, tot aii s-au *nt$#plat
#ai #ulte e(eni#ente re#ara3ile !in (ia,a apostolului Pa(el, !intre are a#inti#8
- 6ote+area a !oispre+ee uenii ai lui Ioan 6ote+"torul :C' Ap' 10,1-1;
- Pre+en,a )i u($ntarea sa *n Qoala lui Tiran : C'Ap' 10,2-10;
- S"($r)irea #ai #ultor #inuni )i *nt$#plarea unor e(eni#ente iu!ate :C'Ap'
10,11-1?;
- Con(ertirea unor (r".itori :C' Ap' 10,11-20;
- R"sularea et",ii *#potri(a Apostolului la insti5area ar5intarului Di#itrie
:C'Ap' 10,23-71;
La *ntoarerea lui Pa(el *n Ierusali# !in a treia "l"torie #isionar" el )i-a luat r"#as
3un !e la pre+3iterii !in E&es )i !e la ei !in 6iseriile !i#pre.ur, *n ora)ul !e oast" A Dilet
: C'Ap' 20,13-3/;' Aeast" *nt$lnire (a &i &ost pro3a3il ulti#a : C'Ap' 20,3?-32; u ei an5a.a,i
*n propo("!uirea E(an5>eliei *n aeast" etate, !a" nu (a #ai &i (i+itat E&esul !up" e a &ost
la Ro#a : I Ti#'1,3@ 3,17;'
IV. P%r&i"ul%ri&)ile Epi'&!lei ?( r%p!r& "u C!l!'e(i #i %l&e '"rieri
p%uli(e
n eea e pri(e)te r%p!r&ul $i(&re M C!l!'e(i #i E*e'e(i A opiniile speiali)tilor sunt
!in ele #ai !i&erite' Rela,ia !intre E&eseni )i Coloseni - sus,in o 3un" parte !intre speiali)ti -
onstituie una !in eni5#ele N'T' )i la are *n" nu s-a 5"sit o solu,ie plau+i3il"' Iat" $te(e
ipote+e are pri(es raportul !intre E&eseni )i Coloseni8
1' *n aeste !ou" epistole pot &i *ntre("+ute !ou" #esa.e pe are Apostolul le-a
tri#is aproape si#ultan unor 6iserii (eine, *#pru#ut$n! !in pri#a
:Coloseni;, pentru a o o#pune pe a !oua :E&eseni;' n aest sens, E&eseni
repre+int" ulti#ul sta!iu al 5$n!irii Apostolului' S&' Pa(el, arestat la Ro#a, (a
&i tri#is su3 &or#a unei Epistole irulare supre#a sa u5etare re&eritoare la
#isterul #$ntuirii )i al 6iseriii'
2' potri(it opiniilor altor speiali)ti, !up" e Apostolul Pa(el (a &i o#pus
epistola "tre Coloseni, el a trasat sarina unui seretar, sau unui ola3orator al
s"u #ai apropiat, !e a a!resa un al !oilea #esa.' A)a s-ar e%plia paternitatea
elor !ou" te%te, preu# )i !i(er5en,ele !intre ele'
32
3' &oarte #ul,i sa(an,i sunt !e p"rere " epistola "tre E&eseni ar apar,ine unei
epoi #ai t$r+ii, aeea a unei 5enera,ii postapostolie, !ar " apare !intr-un
#e!iu pro&un! #arat !e personalitatea )i 5$n!irea Apostolului Pa(el' Spre
e%e#plu, te#e a8 #$ntuirea a !ar, poporul lui Du#ne+eu, rolul S&' Du> *n
iono#ia #$ntuirii, are apar (a5 tratate *n Coloseni, apar pre5nant *n E&eseni,
a te+e spei&i pauline'
7' Unii o#entatori a!#it >iar o in&luen," Mu#ranit" sau esenian" asupra
on,inutului Epistolei "tre E&eseni, sau una (enit" !inspre literatura
sapien,ial", are ar &i e%eritat un rol #arant asupra ate>e+ei re)tine,
spei&ie elei !e a !oua 5enera,ii !e re)tini'
Re&eritor la r%p!r&ul epi'&!lei "u %l&e '"rieri p%uli(e pot &i re#arate ur#"toarele
arateristii8
1' I#a5inea 6iseriii este #ai =uni(ersal"= !e$t *n oriare alt" epistol"' Spre
e%e#plu, *n Ro#ani 12,/ sau I Cor' 12,12-11 Trupul lui -ristos se re&er" la 6iseria loal", pe
$n!, *n E&eseni, -ristos este 6iseria uni(ersal", &iin! )i apul aesteia, iar re)tinii to,i *i
sunt #"!ulare : 7,1-1?;'
2' Ta3loul !esris este #ai #ult al unei 6iserii are re)te )i se !e+(olt" *n istorie,
!e$t aela al unei o#unit",i a&lat" *n a)teptarea i#inentei (eniri a !oua a lui -ristos : 2,21-
22@ 7,12-13;'
3' Noua perspeti(" elesiolo5i" pe are E&eseni o !es>i!e este aeea a unirii
iu!eilor u p"5$nii *ntr-un sin5ur trup, &or#$n! o 6iseri" uni(ersal"' Din aeast" perspeti(",
pare " toate pro3le#ele le5ate !e perseu,ii )i ontro(ersele iu!aie :iu!ai+an,ii; au &ost
!e&initi( re+ol(ate, a)a " sriitorul *)i poate e%pri#a toat" 3uuria sa *n lini)tea (i+iunii unirii
nea#urilor u iu!eii *n -ristos'
7' n E&eseni, *ntrea5a 6iseri" este <#ireasa lui -ristos= :/,23-32;'
/' Dotrina asupra "s"toriei :/,21-33; este #ult #ai po+iti(" )i #ai o#plet" !e$t *n
I Corinteni, un!e 5$n!irea Apostolului pare a &i in&luen,at" !e onsi!era,iile i#inentei Parusii'
Dar, nu tre3uie, totu)i, treut u (e!erea &aptul " *n I Corinteni, Pa(el se li#itea+" la a
r"spun!e pro3le#elor partiulare )i nu inten,ionea+" o e%punere o#plet" a *n(","turii !espre
"s"torie'
?' Epistola "tre E&eseni las", totu)i, uneori i#presia " autorul ei ar &i un re)tin !in
5enera,ia a !oua, are #e!itea+" la ti#pul *n are o#unitatea a pri#it pentru pri#a oar"
#esa.ul e(an5>eli )i are *n,ele5e s" (enere+e #e#oria titorilor : 2,20@ 3,/;'
33
n onlu+ie, se poate, totu)i, a&ir#a " nii una !in aeste o3ser(a,ii, luat" separat, n-
ar &i su&iient" pentru a !o(e!i paternitatea non-paulin" a epistolei "tre E&eseni'
B. Analiza cuprinsului Epistolei
I. S&ru"&ur% pl%(ului $!"&ri(%r
A!res" )i salutare :1,1-2;
Partea I 5 doctrinar! 9 Taina m#ntuirii i a Bisericii 23; - ;436
1' Planul !u#ne+eies !e #$ntuire :1,3-2,10;
a contemplat 'n el 'nsui (),!-)4
& contemplat 'n realizarea sa (),)5-2,)6
2' Unirea *ntr-un sin5ur trup a iu!eilor )i a p"5$nilor :2,11-22;
3' Desoperirea tainei :3,1-13;
7' Ru5"iune )i !o%olo5ie :3,17-21;
Partea a II6a 5 parenetic 5 moral! 7 83-6 93/: ;
1' Prinipii 5enerale :7,1-27;
2' Aplia,ii pratie :7,2/-?,20;
a. morala individual (4,25-5,5
&. relaii sociale (5,/-26
c. morala %amilial (5,2)-/,?
d. lupta du2ovniceasc (/,)6-26.
n>eierea ?, 21-27'
II. A(%li=% "upri('ului Epi'&!lei
(dres i salutare ( ),)-2
n %$re' #i '%lu&%re Apostolul se pre+int" pe sine a Apostol prin (oin," !i(in", iar
re)tinii sunt nu#i,i s&in,i, *n sens sara#ental, *n (irtutea atului 3ote+ului' n loul
ru5"iunii !e #ul,u#ire, apare un imn liturgic :1,3-17;, are (a &i &ost luat, se pare, !in ult )i
are intro!ue te#a p"r,ii !otrinare, )i anu#e, <planul !u#ne+eies !e #$ntuire='
2. 8aina mntuirii i a =isericii (),! - !,2)
37
a. Pl%(ul $um(e=eie'" $e m,(&uire "!(&empl%& ?( el ?('u#i
n (i+iunea Apostolului, aest plan !u#ne+eies !e #$ntuire se !e+(olt" *n ? etape )i
are sunt nu#ite !e Apostol 3ineu($nt"ri !u>o(nie)ti :1,3-17;8
). alegerea (v. 4
2. 'n%ierea (v. 5
!. rscumprarea (v. .
4. descoperirea planului (voii divine (v. ?.
5. c2emarea iudeilor (v. )2
/. c2emarea pgnilor (v. )!
Alegerea re)tinilor este, *n (i+iunea Apostolului, un at !e iu3ire al lui Du#ne+eu !in
(e)niie )i are o3li5" pe 3ene&iiarii lui, la o (ia," !e s&in,enie8 -recum 'ntru El ne-a i
ales, 'nainte de 'ntemeierea lumii, ca s %im s%ini i %r de pri2an 'naintea ;ui :1,7;'
Prin Iisus -ristos ale)ii !e(in &iii lui Du#ne+eu, prin "n$iere, alitate are onstituie o
alt" !i#ensiune a #ani&est"rii iu3irii lui Du#ne+eu )i are are a ,int", #$ntuirea sau
r"su#p"rarea8 <ai 'nainte rnduindu-ne, 'n a #a iu&ire, ca s ne 'n%ieze, prin "isus 7ristos,
dup &unvoina voii #ale :1,/;' A)a!ar, #oti(ul ale5erii este <pre!estinarea= !e "tre
Du#ne+eu a re)tinilor s" !e(in" Ciii Lui' Dar, <pre!estinarea=, a!i" (oia sau !orin,a lui
Du#ne+eu !in (e)niie, se re&er" #ai #ult la CE :s" !e(in";, !e$t la CINE :s" !e(in";, *n
sensul " !estinul <pre!eter#inat= al re)tinilor este !e a !e(eni TBTI &iii S"i u !repturi
!epline *n -ristos Iisus )i nu nu#ai o parte !intre ei' A)a!ar, <pre!eter#inarea !i(in"=, !e
are (or3e)te te%tul, nu on,ine *n ea ni#i !in nuan,a unei interpret"ri on&esionale, spei&i"
*n(","turii !espre pre!estina,ie !in teolo5ia protestant"'
R!scump!rarea s-a reali+at prin s$n5ele lui -ristos, ("rsat pe Crue8 Bntru El avem
rscumprarea prin ngele ;ui i iertarea pcatelor...= :1,1-2;' %escoperirea 'oii di'ine3 a
o a patra etap" a aestui plan, repre+int" re(elarea tainei, &"ut" Apostolului, !espre
supre#a,ia uni(ersal" a lui -ristos, *n are se aentuea+", *n #o! !eose3it, sopul
uni(ersalist al #$ntuirii' n aest sens, Apostolul se e%pri#"8 @cndu-ne cunoscut taina
voii #ale, dup &unvoina #a, ast%el cum 2otrse 'n #ine mai 'nainte, spre iconomia plinirii
vremurilor, ca toate s %ie cuprinse iari 'n 7ristos, cele din ceruri i cele de pe pmnt :
toate 'ntru El :1,0-10;' Aentu$n! aeast" i!ee, Apostolul arat" " *ntrea5a lu#e reat" este
pus" su3 st"p$nirea lui -ristos, &iin! reapitulat" *n Sine'
n Iisus -ristos, Israelul a &ost pus !eoparte pentru a #en,ine (ie i!eea unei lu#i
!e"+ute *n a)teptarea #$ntuirii :1,12;, i!ee su3liniat" prin e%presia <noi cei mai de
3/
dinainteU=, su3*n,ele5*n!u-se prin pronu#ele <noi=- iu!eii' A)a!ar, iu!eii nu sunt e%lu)i
!in planul lui Du#ne+eu !e #$ntuire a lu#ii' Dar, *n (i+iunea Apostolului, *n Iisus -ristos au
&ost >e#a,i )i p"5$nii s" se *#p"rt")eas" !e #$ntuirea &"5"!uit" lui Israel, i!ee su3liniat"
prin u(intele8 <i voi auzind cuvntul adevruluiO ai %ost pecetluii cu +u2ul #%nt al
%gduinei :1,13;'
E. Pl%(ul $um(e=eie'" $e m,(&uire "!(&empl%& ?( re%li=%re% '%
Dup" pre+entarea palnului !e #$ntuire onte#plat *n el *nsu)i, Apostolul tree la
!e+(oltarea aestui plan, ar"t$n! reali+area lui o#plet"' Ast&el *n 1,1/-20, Apostolul *)i
e%pri#" !orin,a a e&esenii s" sesi+e+e #"re,ia 'nelepciunii )i a puterii lui Du#ne+eu,
#ani&estat" *n n(ierea lui -ristos )i *n n"l,area Lui #ai presus !e toate !u>urile *n5ere)ti,
#ai presus !e tot Uni(ersul, &iin! &"ut ast&el Cap al 6iseriii :Trupul S"u;' n aest sens,
Apostoul Pa(el a&ir#"8 <-e aceasta :*n,elepiunea )i puterea; +umnezeu a artat-o 'n
7ristos, sculndu-; din mori i aezndu-; de-a dreapta #a, 'ntru cele cereti, mai presus
de toat domnia i stpnirea i puterea i dregtoria, nu numai 'n veacul acesta, ci i 'n cel
viitor= :1,20-21;'
E%presia <mai presus de toat domnia i stpnirea i puterea i dregtoria se
re&er" la tria!ele *n5ere)ti, peste are -ristos este Do#n pentru tot!eauna' Co#para,ia u
*n5erii *i o&er" Apostolului posi3ilitatea s" aentue+e <Do#nia= lui -ristos, *ntru$t, se pare,
un ult e%a5erat al *n5erilor putea &i si#,it, nu nu#ai *n Cri5ia :Colose;, i )i *n re5iunile !in
.ur' De &apt, apostolul reia i!eea !in oloseni, re&eritoare la supre#a,ia os#i" a lui -ristos,
pe are o !e+(olt" au# intro!u$n! ele#entul <p"5$nii -nea#urile=, (oin! s" e%pri#e ast&el
araterul uni(ersal al *norpor"rii tuturor *n Trupul S"u A 6iseria'
C"r" aeast" sesi+are !in partea ititorilor, #arat" !e a!e+iunea lor la puterea lui
Du#ne+eu, e%pri#at" *n -ristos, planul lui Du#ne+eu !e #$ntuire, oneput *n ele )ase
etape, r"#$ne pur" teorie'
n (i+iunea Apostolului Pa(el, aest plan !e #$ntuire, pe are l-a onte#plat anterior,
se reali+ea+" )i se atuali+ea+" *n 6iseri", are este, <8rupul lui 7ristos=, )i are,
uprin+$n!u-i pe to,i *n ea, !e(ine or5anul prin e%elen," are o&er" #$ntuirea prin unirea
tuturor *n -ristos8 1i toate le-a supus su& picioarele ;ui i, mai presus de toate, ;-a dat pe
El cap =isericii, care este 8rupul ;ui, 'mplinirea celui ce plinete toate 'ntru toi= :1,22-23;'
3?
6iseria *#3r",i)ea+" ast&el, (irtual, *ntrea5a lu#e unit" u -ristos *n Trupul Lui,
a!i" aea lu#e a unei o#eniri r"su#p"rate )i are toat" partiip" la re5enerarea uni(ersal" a
*ntre5ii rea,ii, su3 st"p$nirea Aeluia Care este Cap )i Do#n al ei'
Pentru a e%pri#a aeast" onep,ie 5ran!ioas", Apostolul &olose)te ter#enul
<pliroma= sau plinire, )i are e !at" *n -ristos, *n are, prin .ert&a )i *n(ierea Sa, s-a reali+at
*n!u#ne+eirea &irii Sale o#ene)ti, *n are a reapitulat *ntrea5a &ire u#an"'
Supre#a,ia lui -ristos *n planul rea,iei se *nte#eia+", *n 5$n!irea Apostolului, pe
pree%isten,a Sa !i(in", Iisus -ristos &iin! !e&init !e Apostol a )i <c2ip al 8atlui=, *n are
o!i>ne)te Du#ne+eu' El este at$t *neputul, $t )i s&$r)itul rea,iei'
Re&eritor la rela,ia -ristos-rea,ie, #enirea lui Iisus -ristos este aeea !e a reapitula
*n sine *ntre5ul uni(ers, are &or#ea+" Trupul S"u elesial sau 6iseria, la $r#a "reia el se
5"se)te *n alitate !e ap'
Din aest punt !e (e!ere, #$ntuirea nu se reali+ea+" !e$t *n Trupul lui -ristos,
6iseria sa' Coneput" ast&el 6iseria, Apostolul a.un5e la onlu+ia " ea este sin5urul or5an
!e #$ntuire uni(ersal", &iin! aesi3il" elor !ou" lu#i8 iu!ai" )i p"5$n"'
n aest onte%t, Apostolul Pa(el arat" " o!inioar", nu nu#ai p"5$nii, i )i iu!eii
aprin!eau #$nia lui Du#ne+eu :2,1-3;, !ar au#, iu3irea lui Du#ne+eu i-a a!us pe to,i la
(ia," )i i-a *#p"at u Sine, prin -ristos Cel .ert&it )i *n(iat' n aest sens, Apostolul &ae !in
nou re&erire la !i#ensiunea soteriolo5i" a <teolo5iei 6ote+ului= pentru a e%pri#a taina
*norpor"rii noastre *n -ristos0 -e noi cei ce eram mori prin greelile noastre, ne-a %cut vii
"mpreun! cu 7ristos ( sunezwopohsen t Hrist) ...i "mpreun! cu El ne-a sculat
(sungeiren) i "mpreun! ne-a aezat (sunekqisen ) 'ntru cele cereti, 'n 7ristos "isus :2,/-
?;' Se poate u)or o3ser(a u# *n e%pri#area apostolului aentul a!e pe u($ntul
<*#preun"=, are !e&ine)te lar <siner5is#ul= atului #$ntuitor, a!i", *n !es"($r)irea
noastr", totul se reali+ea+" nu#ai *#preun" u -ristos'
Prin 6ote+, re)tinul se une)te u -ristos *n 6iseri" )i ast&el partiip" !e.a la triu#&ul
eres al Do#nului s"u, prin n(iere' n epistola "tre Ro#ani, partiiparea la n(ierea lui
-ristos apare, oareu#, a realitate (iitoare' n Coloseni )i E&eseni, *ns", aeast" partiipare
este !e.a un 3un !o3$n!it8 Cci a lui %ptur 'u(&em zidii 'n 7ristos spre %apte &une...
:Col'2,12@ E&es'2,/-10;' Aeast" es,atologie realizat! "n Botez, e%pri#at" *n ter#eni a8
<ne-a %cut vii, ne-a sculat, ne-a aezat= :E&es'2,?; este tr"s"tura arateristi" a elesiolo5iei
epistolei "tre E&eseni'
31
Apostolul re+u#" apoi, *n $te(a u(inte, #area te+" a Epistolei "tre Ro#ani,
insist$n! asupra gratuitii mntuirii, *n >ar, !e la Du#ne+eu 8 <Cci 'n 2ar suntei mntuii,
prin credin, i aceasta nu e de la voi9 e 2arul lui +umnezeu=: 2,1-10;
n epistola "tre Coloseni se &ae !istin,ie *ntre 6iseri" )i Capul ei' n E&eseni
aeast" !istin,ie !ispare, Trupul lui -ristos &iin! onstituit !in to,i re)tinii, uni,i u El )i
ren"su,i la (ia,a nou" a Du>ului, prin 6ote+'
n eea e pri(e)te 'nvtura despre =iseric, a)a u# apare ea *n epistola "tre
E&eseni, se reo#an!" a &i prei+ate *te(a aspete arateristie8
n Coloseni, 6iseria *n,eleas" a Trup al lui -ristos, a a!unat *n sine !eopotri(" ele
!ou" lu#i 9 iu!ei )i p"5$ni' Te#a unirii elor !ou" lu#i :iu!ei )i p"5$ni; este pre+entat"
!rept taina planului !u#ne+eies !e #$ntuire a lu#ii'
n E&eseni, te#a este *ns" reluat" )i !e+(oltat" !in perspeti(" elesiolo5i", e%pli$n!
)i *n e onst" aeast" tain"' La *neputul epistolei, *n ulti#ele a)a-+ise stro&e ale i#nului
litur5i :1,11-17; apare !e.a i!eea >e#"rii iu!eilor )i a p"5$nilor, >e#are are repre+int"
!ou" etape ale planului !u#ne+eies8
- ea a speran,ei :ne*#plinit";
- ea a re!in,ei :plinit" *n E(an5>elie;'
Ceea e s-a s>i,at la *neput apare *n 2,11-22 *n #o! e%pliit' Desp"r,ite o!inioar",
ele !ou" lu#i s-au apropiat una !e alta, s-au *#p"at apoi u Du#ne+eu, *n s$n5ele lui
-ristos, ("rsat pe Crue, r"#$n$n! pe (ei unite, a p"r,i inte5rante ale aestui Trup'
Te#a Trupului lui -ristos, *n,eles a 6iseri" uni(ersal", este ast&el e%ploatat" !e
Apostol, *n E&eseni, *n ulti#ele ei pro&un+i#i, &apt are arat" " nu e (or3a !e o si#pl"
e%plia,ie pur #eta&ori" a trupului soial, i !e e%tin!erea Trupului in!i(i!ual al lui -ristos
*n *ntrea5a lu#e reat", pe are o a!ue *n Sine'
A)a!ar, #o!ul *n are Apostolul Pa(el *n,ele5e i#a5inea 6iseriii a Trup al lui
-ristos nu este o si#pl" #eta&or" sau o si#pl" &i5ur" !e stil, i 6iseria este e%tensiunea
trupului in!i(i!ual al lui -ristos, Cel n(iat, *n trupul S"u &ires, &ieare re)tin unit u El prin
6ote+, &or#$n! ast&el o unitate !es"($r)it"'
Totu)i, *n E&eseni, apare o !istan," *ntre trupul, are se +i!e)te pe p"#$nt )i Capul are
!iri.ea+", !in eruri, re)terea aestui trup :7,1/-1?;' n aest &el, i#a5inea aestei periope
este i#a5inea &i!el" a unirii te#poralului u (e)niia *ntr-un pre+ent es>atolo5i !e.a reali+at'
De)i poate &i sesi+at" aeast" !istan,are, ur#at" !e &aptul " *n interiorul trupului pot s" e%iste
*n" re)tini are n-au a.uns *n" la o #aturitate spiritual", totu)i unirea lor este at$t !e
32
!eplin", *n$t 6iseria apare, !e au#, nu a un si#plu trup al lui -ristos, i a pliro#a lui
-ristos, *#3r",i)$n! ast&el *ntrea5a rea,ie trans&i5urat" !e #oartea )i n(ierea Sa'
Ast&el, *n (i+iunea elesiolo5iei pauline, -ristos el n(iat apare a pri#a elul" a unui
Uni(ers re*nnoit :1,10 )i 7,27;, *n El &iin! reapitulat" *ntrea5a rea,ie : 7,27;'
". U(ire% ?(&r-u( 'i(1ur &rup % iu$eil!r #i % p1,(il!r. @e'"!perire% &%i(ei
:2,11-3,13;
Dup" a3or!area te#ei 5ratuit",ii #$ntuirii, Apostolul tree la o alt" te#", are ,ine tot
!e #$ntuirea *n -ristos, )i anu#e, ea a 'mpcrii i unirii pgnilor cu iudeii, *ntre ei, pe !e-
o parte, )i u -ristos, pe !e alt" parte' Aeast" *#p"are se reali+ea+" *n Trupul lui -ristos A
6iseria, *n are peretele el !esp"r,itor al elor !ou" lu#i :iu!ai" )i p"5$n"; a &ost surpat8
...El care a %cut din cele dou lumi una, adic a surpat peretele cel din mi3loc al
despriturii...ca pe cei doi s-i zideasc 'ntr-un singur om nou ...i s-i 'mpace cu
+umnezeu pe amndoi, unii "ntr6un singur trup, prin cruce...:2, 17-1?;'
n -ristos )i p"5$nii au !e(enit #o)tenitorii &"5"!uin,elor lui Du#ne+eu, ast&el
*#plinin!u-se pro&e,ia lui Isaia :/1,10;, itat" *n E&eseni 2,11, )i anu#e, " Iisus -ristos a
surpat peretele cel din mi3loc al despriturii, !intre iu!ei )i p"5$ni, &"$n!u-se alu+ie ast&el la
+i!ul !e la te#plu, are !esp"r,ea urtea p"5$nilor !e ea a iu!eilor' -ristos a surpat aest
perete, a3olin! pe rue st"p$nia Le5ii lui Doise, *nlouin!-o u ea a iu3irii, o&erit"
!eopotri(" elor !ou" lu#i A iu!ai" )i p"5$n" - reunite *ntr-un sin5ur B# nou'
n interiorul aestui <o# nou= ei uni,i, !in ele 2 lu#i, pri#es ali&iati(ul !e
<s&in,i= )i <asnii ai lui Du#ne+eu=8 +eci nu mai suntei strini i locuitori vremelnici, ci
suntei 'mpreun ceteni cu s%inii i casnici ai lui +umnezeu :2,10;' Aeast" lu#e nou" are
)i o (!u &emelie, zidit %iind pe temelia apostolilor i a proorocilor, piatra cea din capul
ung2iului %ind 'nsui "isus 7ristos= :2, 20;'
Captul " p"5$nii )i iu!eii &or#ea+" un sin5ur trup, 6iseria !e(ine m%re% &%i(
$e'"!peri& Apostolului, al "rei slu.itor se &ae el, prin E(an5>elia re(elat" lui *n alitate !e
Apostol al nea#urilor' ntr-o lun5" parante+" :3,2-13;, *n are Apostolul (or3e)te !e
>e#area personal" )i !e #isiunea sa *ntre nea#uri, a#inte)te )i !e !esoperirea )i on,inutul
aestei taine8 <Cci prin descoperire mi s-a dat 'n cunotin aceast tain....care 'n alte
veacuri nu s-a %cut cunoscut %iilor oamenilor, cum s-a descoperit acum s%inilor apostoli i
prooroci prin +u2ul0 anume c p!g#nii sunt "mpreun! motenitori (cu iudeii i m!dulare
30
ale aceluiai trup i "mpreun! p!rtai ai $!g!duinei, 'n 7ristos "isus, prin Evang2elie :3,3-
1;' A)a!ar, taina are i-a &ost !esoperit" apostolului onst" *n8
- p"5$nii sunt #o)tenitori ai &"5"!uin,elor *#preun" u iu!eii
- p"5$nii sunt )i ei #"!ulare ale aeluia)i Trup, !in are &a parte )i iu!eii :3,?;'
Taina aeasta, "reia el i s-a &"ut slu.itor :3,1-0; i-a &ost !esoperit" Apostolului prin
Du>ul S&$nt )i, !up" e a &ost o!inioar" asuns" )i *n5erilor, au# ea se !esoper" !eplin *n
6iseri"' Cititorilor epistolei, Apostolul le ere au# o *n,ele5ere #ai a!$n" a aestei taine,
)i, i#pliit, o #ai 3un" unoa)tere a lui -ristos, are este, !e alt&el, I+(orul Tainei :3,1?-10;'
Partea !otrinar" se *n>eie u o doDologie rugtoare :3,17-21; *n are sunt su3liniate
2 i!ei8
a; neesitatea *nt"ririi, prin Du>ul, a o#ului elui !inl"untru :3,1?;
3; neesitatea #"ririi apait",ii !e *n,ele5ere a tainei )i a unoa)terii lui -ristos8 (a
'nct, 'nrdcinai i 'ntemeiai %iind 'n iu&ire, s putei s 'nelegei 'mpreun cu toi s%inii
care este lrgimea i lungimea, adncimea i 'nlimea= :3,12; A)a!ar, potri(it onep,iei
apostolului, iu3irea este on!i,ia pri#or!ial" pentru *n,ele5erea pro&un+i#ii tainei *n toate
nuan,ele ei'
!. -artea a ""-a : parenetic-moral ( 4,)- /,26
Se,iunea pareneti" se pre+int" a o re&letare a p"r,ii !otrinare' Ea *nepe u un
apel st"ruitor al Apostolului la unitate' Ast&el, ne*n,ele5erilor !intre re)tini, S&' Pa(el le
opune unitatea re)tin", ale "rei te#eiuri le onsi!er" a &i *n nu#"r !e )apte8 un du2, un trup,
o nde3de, un +omn, o credin, un =otez, un +umnezeu i un 8at al tuturor :7,3-?;'
8rupul, !e are (or3e)te Apostolul, este 6iseria lui -ristos, iar du2ul este >arul
6iseriii@ nde3dea este #$ntuirea reali+at"@ +omn este -ristos@ credina este unia *n(","tur"
a E(an5>eliei #$ntuirii@ =otezul este taina *norpor"rii *n -ristos, i+(orul )i au+a e%isten,ei
tuturor elor reate &iin! un +umnezeu i 8at al tuturor, are este <peste toate, prin toate i
'ntru noi toi :7,?;'
Dar, *n aeast" (ia," unitar" a 6iseriii, e%ist" o multitudine de $unciuni, toate a($n!
aela)i sop8 +i!irea 6iseriii, a!i" a #"!ularelor ei A re)tinii - *n e&ortul lor sus,inut !e a
a.un5e, ast&el, la <pliroma= lui -ristos, sau la !eplin"tatea lui -ristos, a B#8 El i-a dat pe
unii s %ie apostoli, pe alii prooroci, pe alii &inevestitori, pe alii pstori i 'nvtori, spre
des!'#rirea s$inilor, la lucrul slu<irii, la zidirea trupului lui 7ristos, pn vom a3unge toi
70
la unitatea credinei i a cunoaterii @iului lui +umnezeu, la starea &r&atului desvrit, la
msura vrstei deplintii lui 7ristos= :7,11-13;' Starea !es"($r)it" a trupului lui -ristos a
B# este ea !e !up" n(iere, $n! trupul spirituali+at )i penetrat !e ener5iile Du>ului S&$nt a
!o3$n!it o alt" on!i,ie !e e%isten," A ea a unei #aterii *n!u>o(niite are transe!e
#aterialitatea &ireas" a e%isten,ei te#porare'
Apostolul e%pri#", a)a!ar, )i aentuea+" unitatea 6iseriii lui -ristos *n !i(ersitatea
&un,iunilor ei' A.un)i la aeast" stare, Apostolul Pa(el onlu+ionea+" " orie !otrin"
ereti" nu-)i #ai are puterea *n trupul lui -ristos, *ntru$t se lo(e)te !e o unitate a re!in,ei )i
a *n(","turii, are e#an" !e la Capul trupului, a!i" Iisus -ristos' n aest sens, Apostolul
Pa(el srie8 +in El, tot trupul &ine alctuit i &ine 'nc2eiat, prin toate legturile care 'i dau
trie, 'i svrete creterea... :7,17-1?;'
Ast&el, *n onte%tul unit",ii, re)tinii sunt *n!e#na,i s" p"r"seas" #o!ul (e>i !e
(ia," )i s" aepte (ia,a ea nou", !o3$n!it" *n -ristos )i reali+at" nu#ai *n unitatea Trupului
S"u A 6iseria8 # v dez&rcai %a de vieuirea voastr de mai 'nainte, de omul cel 'ec,i,
care se stric prin po%tele amgitoare...'m&rcndu-v 'n omul cel nou, care este %cut dup
c2ipul lui +umnezeu, 'n dreptatea i s%inenia adevrului :7,22-27;' A)a!ar, o#ul el nou
este pl"#"!it *n proesul &"ptuirii !rept",ii )i s&in,eniei are !eur5e !in a!e("rul #$ntuitor'
Ur#ea+" o serie !e s&aturi pri(in! viaa moral individual, entrat" pe (irtutea
iu3irii, lipsit" !e #iniun", !e &urt, !e #$nie )i !e sup"rare :7,2/-32;'
n ontinuare, sunt e%puse o serie !e preepte !e (ia," #oral-soial"8 rela,ia u
nere)tinii, !es&")urarea (ie,ii litur5ie, a elei &a#iliale, et'
I#portant !e re#arat *n aest a!ru !e *n!e#nuri )i s&aturi este periopa !espre
m!r%l% *%mili%l :/,22-33;, *n are Apostolul !e+(olt" *n(","tura !espre unitatea cstoriei
cretine'
Unirea !intre -ristos )i 6iseri" onstituie, *n (i+iunea Apostolului, i#a5inea #o!el a
unirii )i o#uniunii !intre so, )i so,ie, 3a+ate pe iu3ire' n aest a!ru !e i!ei, Apostolul
a&ir#"8 @emeile s se supun &r&ailor lor ca +omnului...precum =iserica se supune lui
7ristos, aa i %emeile &r&ailor lor 'ntru toate. =r&ailor, iu&ii pe %emeile voastre, precum
i 7ristos a iu&it =iserica i s-a dat pe #ine pentru ea...( /,22'27-2/;'
A)a!ar, rela,ia !e su3or!onare reipro" a so,ilor *n interiorul &a#iliei, tre3uie s"
!eur5" nu#ai !in aeast" realitate, 3a+at" pe aest #o!el !e o#uniune, !e per&et" unire )i
!es"($r)ire !intre -ristos )i #ireasa Sa A 6iseria' Nu#ai *n aest a!ru !e rela,ii spirituale,
ei !oi pot !es"($r)i unitatea trupului lor, !o3$n!it" *n taina "s"toriei re)tine8 <+e aceea, va
lsa omul pe tatl su i pe mama sa i se va uni cu %emeia sa i vor %i amndoi un trup=
71
:/,31;' Reo#an!area Apostolului este a aeast" unitate s" se reali+e+e nu#ai *n -ristos )i *n
6iseri"8 <8aina aceasta mare este9 iar eu zic 'n 7ristos i 'n =iseric= :/,32;'
Rela,ia !e su3or!onare !in &a#ilie, !ar are nu *nsea#n" in&erioritate, #arat" !e
e%presia - 1...$emeia s! se team! de (!r(at= ( /,33 ; este *n,eleas" !e Apostol a o re&letare a
rela,iei !intre re)tin )i Du#ne+eu, *n are pri#ul tre3uie s" &ie preoupat per#anent !e a nu-
L sup"ra pe Du#ne+eu prin (reo &apt" neon&or#" u (oia Sa' Teama $e "%re +!rEe#&e Ap.
P%+el &reEuie ?()ele%' (um%i ?( 'e('ul *ri"ii pe "%re u( Eu( "re#&i( ! %re &!& &impul
*%) $e @um(e=eu "% 'em( %l "i('&irii Lui "% (u "um+% pri( %&i&u$i(ile '%le ' 'e
?($epr&e=e $e Cre%&!rul #i Pr!(ie&!rul 'u #i %'&*el rel%)i% $e "!mu(iu(e $i(&re ei '
'e $e'&r%me. Si(1ur% *ri" ?(1$ui& ?(&r-! *%milie e'&e %#%$%r &e%m% $e "!mi&ere %
%"el!r *%p&e "%re p!& $e'&rm% u(i&%&e% ei #i ?(&u(e"% iuEire% $i( "%re %"e%'&% '-% ('"u&.
n peri"!p% 53-3: Apostolul pre+int" a!e("ratele raporturi )i rela,ii !intre p"rin,ii )i
opii, st"p$ni )i slu5i' Pa(el reia o porun" !in Dealo5, ar"t$n! " 3un"starea *n (ia,a
p"#$nteas" )i lun5i#ea +ilelor (ie,ii, ,in !e respetul !atorat p"rin,ilor'
n peri"!p% 533-3. este pre+entat" panoplia dogmatic A a!i" lupta *#potri(a
!u>urilor neurate, ar"t$n!u-se )i ar#ele are tre3uie &olosite *n aeast" lupt"' Ele sunt8
adevrul, dreptatea, pacea, pavza credinei, sa&ia +u2ului (cuvntul Evang2eliei et',
sin5urele ar#e are nu sunt on!a#nate !e nii o #oral" !in lu#e'
Epistola se *n>eie 3rus, u reo#an!area lui Ti>i )i u un *n!e#n paulin,
ase#"n"tor elui !in epistola "tre Coloseni, pri(in! a.utorul pe are re)tinii *l pot o&eri, prin
ru5"iune, elui e roste)te u($ntul a!e("rului :?, 21-27;'
C. Bi(liogra$ie selecti'!
P. 7e(!i& ;es Epitres de #aint -aul auD -2ilippiens, a -2ilemon, auD Colosiens, auD
Ep2esiens Paris 10/0
/. C!(=elm%(( +er =rie% an die Ep2eser, KLtin5en, NTD 2, 10?2
Du$!l* S"<(%"Ce(Eur1 +er =rie% an die Ep2eser EVV R, 6en+i5er un! NeuIir>ener
Eerla5 , DJssel!or& A OJri> 2003
F.F. 7ru"e, 82e Epistle to t2e Ep2esians, Lon!on 10?1
H. G(ilC%, +er Ep2eser =rie%, -T>V R-2, 1011
@!(%l$ Gu&<rie, IeJ 8estament "ntroduction, DoGners Kro(e Illinois S'U'A, 1000
72
D%Fm!($ 7r!G( H!'ep< A. Fi&=mFer D!l%($ E. Iurp<F O. C%rm, "ntroducere i
comentariu la #%. #criptur, (ol' I, tra!' )i prelurare pentru li#3a ro#$n" !e Du#itru
Kro)an, T$r5u-L"pu) 200/
D%Fm!($ 7r!G( (n "ntroduction to t2e IeJ 8estament, NeG HorI 1001
7. Di1%u> #aint -aul et ses ;ettres, Stu!ia Neotesta#entia 2, Paris-6ru5es 10?2
A. D!Eer& A. Feuille&, "ntroduction F la =i&le, Paris 10/0
H!<( F. J%l+!!r$ D!F 7. Zu"C 2 e$i&!ri6 Comentariu al Ioului 8estament, E!'
Dulti#e!ia, Ara! 200/
V%'ile G<e!r1<iu, "ntroducerea 'n #%intele Cri ale 8estamentului Iou, Cern"u,i 1020
L% 7iEle : Tra!ution oeu#enMue; , E!ition inte5rale TB6, Paris 1022 8 Intro!ution a
lNEp*tre au% Ro#ains, p'2?01
S&u$iul N!ului Te'&%me(&, Danual pentru Institutele Teolo5ie, 6uure)ti 1011, pp'117-11/'
Sil+iu I. Ne1ru)iu @%( E. I!l$!+%( Fl!ri( C!$re% Iirel% I)!%(u S&eli%( T!*%(
:oor!onator;, Cercetarea &i&lic noutestamentar romneasc A K>i! 3i3lio5ra&i - Clu.-
Napoa 2007
H. G(ilC% +as Eirc2enmodell des Ep2eser&rie%es, 6O NC 1/, 1011, pp' 1?1-127
/. IerClei( C2ristus und der Eirc2e. +ie t2eologisc2e CrundstruPtur des Ep2eser&rie%es
nac2 Ep2. 2,))-)>, 1013, S6S ??.
I$em -aulinisc2e 82eologie in der *ezeption des Eolosser-und Ep2eser&rie%es, in8 Eertelge,
E', : -ers5';, <Paulus in !en neutesta#entli>en SpWts>ri&ten=, 1021, :XD 20;, p' 2/-?0'
A Li($erm%(( =emerPungen zu den (dressaten und zum (nlass des Ep2eser&rie%es, ONY
?1, 101?, pp' 23/-2/1'
P. 7e(!i& ;ei&, 7aupt, und -leroma in den Ce%angensc2a%ts&rie%en in8 !ers', <E%e5ese un!
T>eolo5ie' Kesa##elte Au&sWt+e=, DJssel!or& 10?/, pp' 27?-210
A. V%(<!Fe ;QEpitre auD Ep2esiens et ;QEpitre auD 7e&reuD, 6i3' /0, 1012, pp'102-230'
EPISTOLA C)TRE 4ILIPENI
Prelimi(%rii
n ti#pul (ie,ii apostolului Pa(el, Cilipi era o etate i#portant" a pro(iniei ro#ane
Dae!onia :C'Ap' 1?,12;, situat *n $#pia !in estul #un,ilor Pan5ea, pe Eia ro#an" I5natia'
73
Cetatea Cilipi *)i tra5e nu#ele !e la *nte#eietoriul ei, *n anul 3/2-3/1 *'-r, Cilip al II-
lea, re5ele Dae!oniei, tat"l lui Ale%an!ru Dae!on' n (e>i#e, aest ora) s-a nu#it, #ai
*nt$i, Datos, iar apoi Vreni!es :I+(oare;, !up" nu#ele (e>ii et",i, pe ruinele "reia a &ost
+i!it aest ora)'
n anul 1?2 *'-r' etatea a.un5e su3 st"p$nire ro#an", iar *n anul 72 *'-r' !e(ine
teatrul ele3rei 3"t"lii !intre Bta(in Au5ustus )i Dar Antoniu, pe !e-o parte, )i 6rutus )i
Casius, pe !e alt" parte'
Su3 Bta(ian Au5ustus, ora)ul pri#e)te dreptul iliric sau italic, a!i" e5alitate *n
!repturi )i pri(ile5ii u apitala I#periului ro#an, eea e *nse#na, pentru louitorii lui,
sutire !e i#po+ite )i aor!area et",eniei ro#ane'
Popula,ia ora)ului Cilippi, *n (eaul apostoli, era *n #are parte os#opolit", &iin!
&or#at" !in oloni)ti ro#ani )i !in (e>ii louitori ai et",ii, !e ori5ine trao-iliri", la are se
a!"u5au )i $,i(a iu!ei' Ae)tia :iu!eii; nu reu)iser" s"-)i onstruias" o sina5o5", !e aeea,
se a!unau pentru ru5"iune, un!e(a, la #ar5inea ora)ului, pe #alul r$ului Kan5i!es'
Cla5elul tures a *n#or#$ntat aeast" etate pentru tot!eauna, ast"+i, (atra (e>iului
ora), 5"sin!u-se un!e(a la 12 I# !ep"rtare !e ora)ul Va3ala, port la Darea E5ee'
C$t pri(e)te 'ntemeierea =isericii !in Cilipi, ea este !e ori5ine apostoli" &iin!
re+ultatul operei #isionare a Ap' Pa(el, !in ea !e-a !oua "l"torie #isionar", $n!
*nte#eia+" pri#a o#unitate re)tin" pe p"#$nt european' S&' Pa(el a.un5e *n Cilippi *n ur#a
unei (e!enii a(ut" la Troa :C'Ap'1?,0-10;, *n .urul anilor /0-/1 !'-r'
A.uns *n Cilippi, Pa(el (in!e$n! o t$n"r" sla(" ale "rei puterii <!i(inatorii=
onstituiau un i+(or onsi!era3il pentru st"p$nii ei, este arestat !i#preun" u Sila, sunt 3"tu,i
)i apoi aruna,i *n *n>isoare :C'Ap' 1?,1?-27;' Un utre#ur !in ti#pul nop,ii le o&er" oa+ia
!e a e(a!a, !ar Pa(el &ae apel la statutul s"u !e civis romanus, pentru a pri#i o reparare a
a&rontului su&erit'
n ti#pul )e!erii sale la Cilipi, Apostolul i-a e(an5>eli+at pe iu!ei la <loul lor !e
ru5"iune=, aproape !e r$ul Creni!es )i a on(ertit $,i(a p"5$ni, pri#ii &iin! Li!ia,
ne5ustoreasa !e purpur" )i te#nierul, are se on(ertes )i se 3otea+" u toat" asa lor'
Zu!e$n! !up" nu#ele on(erti,ilor, 6iseria !in Cilipi tre3uie s" &i &ost o#pus", *n
#a.oritate, !in p"5$ni :Li!ia, Epa&ro!it, Sinti>i, et';' E(i!ent, )i Cilipi, a )i alte 6iserii
p"5$no-re)tine, au pri#it (i+ita unor iu!ai+an,i, are #er5eau pretutin!eni pe ur#ele lui
Pa(el, "ut$n! s"-i o#pro#it" oasteneala #isionar" :3,2;'
77
A. Preliminarii isagogice
I. Au&!rul l!"ul #i $%&% '"rierii Epi'&!lei
Cei #ai #ul,i ritii 3i3li)ti *#p"rt")es te+a paternit",ii pauline a Epistolei "tre
Cilipeni' De alt&el , *n #o! e(i!ent, lurarea !enot" &aptul " autorul ei este Ap' Pa(el' n ap'
1,1, un!e 5"si# salutarea !e *neput a Epistolei, apostolul Pa(el se nu#e)te pe sine )i pe
Ti#otei, <slu.itori ai lui Iisus -ristos=, eea e onor!" lar u toate !etaliile le5ate !e
#isiunile )i *nso,itorii Apostolului' Un e%e#plu, *n aest sens, este re&erirea la Ti#otei are
era *#preun" u Ap' Pa(el atuni $n! aesta propo("!uia E(an5>elia *n etatea Cilipi
:C'Ap'1?;' La &el, toate in&or#a,iile pe are autorul srierii le o&er" !espre sine se
ar#oni+ea+" per&et u (ia,a )i ati(itatea lui Pa(el'
n eea e pri(e)te l!"ul )i $%&% '"rierii, epistola a &ost sris" !intr-o loalitate *n are
Apostolul Pa(el se 5"sea <'n lanuri= :Cilip'1, 1' 13' 17' 11' 20;' P$n" la s&$r)itul seolului al
RIR-lea )i *neputul seolului al RR-lea, ritia 3i3li" sus,inea " prin e%presia 'n lanuri ar
tre3ui s" *n,ele5e# pri#a apti(itate ro#an"' Alu+iile are se &a la pretoriu )i la <ei !in asa
Ce+arului= :7,22; p"reau >ot"r$toare *n aeast" pri(in,"' n aest sens, Darion srisese8
<scrie&ens eis a *oma de carcere='
2
n ulti#ele !eenii ale seolului al RR-lea speiali)tii au a!us *ns" i#portante
ar5u#ente are se opuneau aestei loali+"ri, Ro#a'
Ter#enul <pretoriu= *nse#na corpul generalului, loul un!e re+i!" statul #a.or al
unei ta3ere ro#ane, !e un!e )i sensul !eri(at !e re)e!in," o&iial" a unui 5u(ernator' n aest
sens, se )tie ", )i la E&es, e%ista un pretoriu, nu nu#ai la Ro#a, *ntru$t e%ista aolo re)e!in,a
unui proonsul' <Pretorii= e%istau )i *n alte et",i *nse#nate !in a!rul I#periului ro#an'
Pe !e alt" parte, e%presia <casa Cezarului= *nse#na )i personal anga3at 'n slu3&a
Cezarului. La E&es se 5"seau, !e ase#enea, #e#3ri ai asei i#periale, are )i ei &or#au
<casa Cezarului=, preu# se 5"seau )i *n alte et",i !in i#periu' E%ist" insrip,ii, *n aest
sens, are atest" &aptul " persoane apar,in$n! &a#iliei Ce+arului erau an5a.a,i ai 3"nii
i#periale !in Asia : &isus asiatius;' Prin ur#are, <pretoriu#= :1,13; )i <asa Ce+arului=
:7,22; nu pretin!, *n #o! neesar, un onte%t !e rela,ii pur ro#an'
Din aeast" perspeti(", la *neputul seolului RR s-au propus a lo al srierii
epistolei, *n speial, 2 loalit",i *n a&ar" !e Ro#a8 Cezareea -alestinei )i E%esul'
2
' Ee+i H. A(!>, <arcion and t2e IeJ 8estament, C>ia5o 1072, p'110
7/
De apti(itatea !in Ce+areea nu poate &i (or3a, *ntru$t nu onor!" on!i,iile *n are
Apostolul a tr"it aolo, u ele !in are s-a sris epistola' De aeea, te+a respeti(" a &ost
rapi! a3an!onat"'
C$t pri(e)te apti(itatea e&esean", #a.oritatea speiali)tilor este !e aor! " E&esul
este loul !e un!e a re+ultat epistola' Pri#ul are propune aest" te+" a &ost 3i3listul -' Liso
*n anul 1000, ast"+i &iin! *#p"rt")it" !e #a.oritatea speiali)tilor' ntr-a!e("r, Apostolul a
*n!urat aii, *ntre anii //-/?, o surt", !ar &oarte 5rea apti(itate' A!ep,ii te+ei <e&esene=
in(o" $te(a ar5u#ente, *n aest sens8
1' n Captele Apostolilor, este a!e("rat, nu a(e# nii un in!iiu *n sensul " S&' Pa(el
ar &i su&erit aeast" apti(itate la E&es' Totu)i, !in II Corinteni ?,/ )i 11,23 a&l"# " S&' Pa(el
a &ost *nte#ni,at !e #ai #ulte ori, !e$t in&or#ea+" artea Captele Apostolilor' n plus, !in I
Cor' 1/,30-32 )i II Cor' 1,2-10 a&l"# !e periolele !e #oarte la are a &ost e%pus S&' Pa(el *n
Asia, preu# )i !e &aptul " el s-a lo(it la E&es !e a!(ersit",i, pe are Captele Apostolilor nu
le a#intes !elo' Aest luru presupune &aptul " S&' Lua nu se 5"sea pe atuni l$n5"
Apostol' n aest sens, #ai #ult a si5ur, in&or#a,ia !in I Cor'1/,328 <'''m-am luptat, ca om,
cu %iarele la E%es= se re&er", poate, to#ai la aeast" apti(itate'
2' Dup" Cilipeni 1,13 S&' Pa(el este *nte#ni,at <pentru 7ristos= , !ei nu i se a!u alte
au+e, *n ti#p e au+a,ia are st"tea la 3a+a apti(it",ii ro#ane era aeea !e a &i "lat o
presrip,ie a iu!eilor, intro!u$n!, *n te#plu, un p"5$n'
3' Din Cilipeni re+ult" )i &aptul " *nte#ni,area Apostolului putea s" se *n>eie u
e%eutarea lui, eea e nu este a+ul u apti(itatea ro#an"'
7' Tot !in Cilipeni a&l"# " Apostolul *nsu)i inteniona s a3ung la @ilippi *n!at"
!up" eli3erare' Cunoa)te# &aptul " &iin! la E&es, Apostolul proietase s" #ear5" la Corint,
prin Dae!onia, )i #ai )ti# " Ti#otei l-a pree!at *n aeast" "l"torie :I Cor'1?;, a.un5$n!
*naintea Apostolului la Cilippi'
/' Ar5u#entul !eisi( pentru apti(itatea e&esean", a lo al srierii, ar putea &i
nu#eroasele contacte "ntre $ilipeni i Apostolul Pa'el i pe care epistola le presupune' n
#o#entul *n are se srie epistola au a(ut lo el pu,in 7 "l"torii *ntre Cilippi )i loul un!e se
5"sea Apostolul *n>is8
a; *n pri#a "l"torie &ilipenii sunt anun,a,i " Apostolul Pa(el este *n>is@
3; *n a !oua "l"torie Epa&ro!it este tri#is !e &ilipeni la S&' Pa(el pentru a-i a!ue
!arurile lor@
; *n a!rul unei a treia "l"torii, S&' Pa(el *i anun," pe &ilipeni " Epa&ro!it s-a
*#3oln"(it 5ra( pe !ru#@
7?
!; *ntr-o alt" "l"torie, pro3a3il a IE-a, Epa&ro!it este *n)tiin,at !e 5ri.ile pe are 3oala
sa le-a 5enerat *n 6iseria &ilipean"' n plus, S&' Pa(el *l tri#ite pe Epa&ro!it la Cilippi )i onta
>iar, pe *ntoarerea lui 5ra3ni"'
n onlu+ie, aeste ontate nu s-ar &i putut reali+a, !a" ar &i &ost (or3a !e Ro#a'
Dru#ul !intre Ro#a )i Cilipi !ura el pu,in o lun", pe $n! el !intre E&es )i Cilipi !ura !oar
10 +ile'
Toate aeste ar5u#ente in(oate !e ritia #o!ern" presupun apti(itatea Apostolului
la E*e', lo !e un!e )i srie Epistola "tre Cilipeni'
?' Din punt !e (e!ere !otrinar, epistola "tre Cilipeni are orespon!en," #ult #ai
#are u #arile srisori pauline, re!atate tot *n <perioa!a e&esean"=, *n ti#pul elei !e-a treia
"l"torii #isionare, anii /7-/2, !e$t u ele ale apti(it",ii ro#ane A Coloseni )i E&eseni'
Ast&el, *n Cilipeni *nt$lni# !in a3un!en," eouri ale pro3le#elor i(ite *n Corint, iar *n!e#nul
!at &ilipenilor spre unitate :1,11-22@ 2,1/; poate s" &ie un eou al pro3le#elor u are
Apostolul s-a on&runtat *n E&es )i are *i pri(eau !oar pe re)tinii !in Corint'
1' Un ele#ent arateristi al epistolei este )i *n(","tura !espre caracterul apostolic al
vieii cretine :2,17-1?;, i!ee are apare *n paralel *n I Cor' 10 )i Ro#' 12'
2' n eea e pri(e)te es>atolo5ia, aeasta este !i&erit" !e ea !in Coloseni, un!e ea
apare !e.a reali+at", eea e nu e a+ul *n Cilipeni'
0' La toate aeste ar5u#ente se #ai a!au5" )i onstatarea " stilul, tonul, araterul
epistolei se !eose3es onsi!era3il !e epistolele "tre E&eseni, Coloseni )i Cili#on, are s-au
sris !in pri#a apti(itate ro#an"' Cilipeni se apropie &oarte #ult, *n aest sens, !e epistolele
srise *n a !oua )i a treia "l"torie #isionar"8 I-II Corinteni, Ro#ani, I-II Tesalonieni,
Kalateni'
Toate aeste ar5u#ente ple!ea+" pentru o !atare a Epistolei !in perioa!a %(il!r -5 M
-. $i( E*e'.
II. C!(&e>&ul '"rierii epi'&!lei0 m!&i+e '"!p #i u(i&%&e% ei
C$n! re)tinii !in Cilippi au a&lat !espre *nte#ni,area lui Pa(el, l-au tri#is pe
Epa&ro!it s"-i slu.eas" apostolului, a&lat *n lan,uri, !ar *n"r$n!u-l )i u lururi !e are
aesta a(ea ne(oie' n aest sens, Apostolul le srie8 ;e-am primit pe toate i am i de
prisos9 m-am 'ndestulat primind de la Epa%rodit cele pe care mi le-ai trimis... :7,12;' De
alt&el, re)tinii !in Cilipi s-au *n5ri.it !e ne(oile Apostolului )i *n alte *#pre.ur"ri8 !e !ou" ori
71
$n! Pa(el era *n Tesaloni )i o !at" $n! era *n Corint :Cilip' 7,1/-1?, &' II Cor' 11,0; Din
aest punt !e (e!ere, Epistola "tre Cilipeni ar putea &i nu#it", &oarte potri(it, o srisoare !e
#ul,u#ire, a!resat" re)tinilor !in Cilipi pentru !arurile lor 5eneroase'
Re+u#ati( spus m!&i+ul tri#iterii Epistolei este onstatarea Apostolului ", !up"
plearea sa !in Cilipi, 6iseria *n!ur"8
- dorul dup! p!rintele ei du,o'nicesc8 <-am &ucurat mult 'n +omnul, c a 'n%lorit
iari purtarea voastr de gri3 pentru mine, precum o i avei... :7,10;
- persecuiile din partea p!g#nilor 8 <@r s v 'n%ricoai 'ntru nimic de cei
potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru voi de mntuire...cci vou
%i s-a druit, pentru 7ristos, nu numai s credei 'ntru El, ci i s ptimii pentru El=
:1,22-20;
- propaganda li(ertinitilor in$luenai de epicurei8 <Cci muli, despre care v-am
vor&it adeseori, iar acum v spun plngnd, se poart ca dumani ai crucii lui 7ristos.
#%ritul acestora ete pieirea. -ntecele este dumnezeul lor, iar mrirea lor este 'ntru ruinea
lor, ca unii care au 'n gnd cele pmnteti :3,12-10;
- insinu!rile doctrinare ale iudaizanilor8 <-zii-v de ciniM -zii-v de lucrtorii
cei riM -zii-v de cei din tierea 'mpre3ur M :3,2;
- in'idia unor predicatori $a! de Apostolul Pa'el8 <Nnii, e drept, vestesc pe 7ristos
din invidie i din du2 de ceart, aii 'ns din &unvoin....unii o %ac din iu&ire..., alii, din
zavistie, vestesc pe 7ristos, nu cu gnduri curate, ci socotind s-mi sporeasc su%erina 'n
lanurile mele :1,1/-12;
- cearta din E'odia i Sinti,i0 *og pe Evdoc2ia i pe #inti2i s ai& aceleai
gnduri 'n +omnul.... :7,2-3;
- gri<a pentru s!n!tatea lui Epa$rodit pe are, se pare, o#unitatea *l tri#isese s"-l
slu.eas" pe Pa(el *n lan,uri )i are se *#3oln"(e)te 5ra(8 <(m socotit de gra&nic nevoie s
v trimit pe Epa%rodit...trimisul vostru i slu3itorul nevoilor mele...era m2nit %iindc ai auzit
c a %ost &olnav :2,2/-2?;'
S"!pul tri#iterii epistolei se pare " a &ost unul #ultiplu, !ar este str$ns le5at !e
#oti(ele srierii8
- s!6 i arate gri<a p!rinteasc! $a! de $ilipeni8 ...v port 'n inima mea, att 'n
lanurile mele, ct i 'n aprarea i 'ntrirea Evang2eliei...cci martor 'mi este +umnezeu c
v doresc pe voi toi, cu dragostea lui 7ristos "isus :1,1-2;
- "ncura<area "n su$erina lor pentru >ristos8 ...ducnd aceeai lupt pe care ai
vzut-o la mine i pe care o auzii i acum de la mine :1,22-30;
72
- st!'ilirea propagandei iudaizante :3,2-10;
- s!6 i "ntiineze despre "ns!n!toirea lui Epa$rodit2 Bntr-adevr, &olnav a %ost,
aproape pe moarte, dar +umnezeu a avut mil de el i nu numai de el, ci i de mine.. :2,21;'
Re&eritor la %u&e(&i"i&%&e% epi'&!lei aestea este #ai presus !e orie *n!oial"' C$t
pri(e)te *ns" u(i&%&e% epi'&!lei, se poate a&ir#a &aptul " !in #o#entul *n are a *neput s"
&ie stu!iat" riti, s-au ri!iat serioase *ntre3"ri asupra unit",ii sale' ntr-a!e("r, se poate
o3ser(a o s>i#3are !e ton )i su3iet la *neputul ap'3,2, !up" salut, )i iar")i *n 7,10@ apoi
tonul !in 3,2A7,3, o se,iune !e!iat" pro3le#elor iu!ai+ante, este &oarte !i&erit !e restul
Epistolei@ araterul in!epen!ent !in 7,10-20, un!e Apostolul *)i e%pri#" reuno)tin,a sa,
!up" un <salut= : 7,7-0;, i-a &"ut pe #ul,i eret"tori s" ri!ie *ntre3area8 Din e #oti( aest
&ra5#ent a &ost *#pins "tre s&$r)itul Srisorii 4 Apoi, 7,7 pare a &i ur#area natural" a lui 3,1'
Din aest #oti(, eret"torii au a.uns la onlu+ia " epistola atual" ar uprin!e el pu,in 3
srisori8
1' epi'&!l% A - %ormat din ),)-2 i 4,)6-26 A un 3ilet *n are Pa(el #ul,u#e)te
&ilipenilor pentru a.utoarele tri#ise@
2' epi'&!l% 7 - %ormat din ),!-!,) i 4,2-?.2)-2! A Srisoarea *n are Apostolul
e%pli" situa,ia sa personal", o&er" )tiri !espre Epa&ro!it )i Ti#otei )i tri#ite
instru,iunile sale o#unit",ii@
3' epi'&!l% C - %ormat din !,2 - 4,)- un surt 3ilet pentru a-i pune *n 5ar!" pe
&ilipeni asupra periolului iu!ai+ant'
Anali+ate riti aeste se5#ente se onstat" " epistola A este anterioar" elorlalte'
n eea e pri(e)te or!inea ronolo5i" )i e%tensiunea epistolelor 6 )i C se poart" *n" #ulte
!isu,ii *ntre speiali)ti'
Dintre #ultele ar5u#ente, *n a&ar" !e s>i#3"rile !e ton, pe are ritiii le a!u,
#en,ion"# !oar unul, )i anu#e, loul periopei 7,10-20' S&$ntul Apostol Pa(el #ul,u#e)te
5enero+it",ii &ilipenilor are l-au a.utat $n! era *n nea+' Dul,u#irea era &"ut" *ns" u at$ta
"l!ur", *n$t te po,i *ntre3a, !e e Apostolul n-a &"ut-o #ai repe!e' Totu)i unele alu+ii (a5i
la aeasta se pot o3ser(a )i *n partea anterioar" 1,/ )i 2,10' Briu#, pro3le#ele le5ate !e
unitatea Epistolei nu a&etea+" u ni#i anoniitatea )i paulinitatea ei'
B. Analiza cuprinsului Epistolei
I. S&ru"&ur% pl%(ului $!"&ri(%r
A!res" )i salutare :1,1-2;
70
Ru5"iunea !e #ul,u#ire :1,3-11;
C!rpul epi'&!lei 2 334-K4: 6
1- situa,ia Apostolului :1,12-2?;
2 - *n!e#nuri :1,21-2,12;
3 - Ti#otei )i Epa&ro!it :2,10-30;
7 - *n"l,i#ea unoa)terii lui Iisus -ristos )i p"+irea !e eretii :3,1-7,1;
/ - *n!e#n la pae *n 6iseri" :7,2-0;
? - #ul,u#iri pentru !arurile pri#ite :7,10-20;
Salut"ri )i 3ineu($ntarea &inal" :7,21-23;
II. A(%li=% "upri('ului Epi'&!lei
). (dres i salutare ( ),)-2
n A$re' Apostolul )i-l asoia+" pe Ti#otei *n slu.ire, pre+ent$n!u-se a &iin!
a#$n!oi <slu.itori ai lui -ristos=, iar ititorii sunt nu#i,i <s&in,i=, *n,ele5$n!u-se prin aeast"
sinta5#" ei 3ote+a,i *n -ristos, al"turi !e ae)tia &iin! episopii :preo,ii; )i !iaonii lor8
<-avel i 8imotei, slu3itori ai lui 7ristos "isus, tuturor s%inilor 'ntru 7ristos "isus, celor ce
sunt 'n @ilippi, 'mpreun cu episcopii i diaconii= :1,1;' Epistola uprin!e, a)a!ar, o #"rturie
lar" !espre e%isten,a a !ou" trepte !istinte ale preo,iei sara#entale8 preo,i )i !iaonii'
2. *ugciunea de mulumire (),!-))
n Du1"iu(e% $e mul)umire este e%pus" le5"tura inti#" !intre Apostol )i &ilipeni,
arateri+at" !e p"rt")ia o#un" la E(an5>elia lui Iisus -ristos )i !e loul pe are &ilipenii *l
au *n (ia,a apostolului, a!i" *n >iar ini#a lui8 ...v port 'n inima mea, att 'n lanurile
mele, ct i 'n aprarea i 'ntrirea Evang2eliei, pe voi toi care prtai suntei la acelai 2ar
cu mine= : 1,1;' Ru5"iunea Apostolului are *n (e!ere )i iu3irea &ilipenilor, pe are o !ore)te
sporin! *n unoa)terea )i prieperea &inalit",ii lor *n -ristos :1,10;'
!. Corpul epistolei : dimensinea 2ristologic a coninutului (),)2 -4,26
Situaia Apostolului :1,12-2?;' n aeast" periop" S&' Pa(el e%pune o#parati( A
po+iti( )i ne5ati( - #oti(ele propo("!uirii :1,12-12; )i are sunt uprinse, po+iti(, *n iu3irea
&a," !e E(an5>elia lui -ristos, sau, ne5ati(, !in #oti(ul in(i!iei &a," !e Apostol' n
ur#"toarea periop", Apostolul !esrie alitatea !e slu.itor &i!el al lui -ristos :1,20-21;, *n
are arat" " sin5urul ,el al e%isten,ei sale este -ristos, at$t *n (ia,", $t )i *n #oarte' n aest
/0
onte%t, Apostolul su3linia+" i!eea #or,ii sale, at$t *n raport u -ristos, $t )i u re)tinii
a!resan,i8 +ac 'ns a vieui 'n trup 'nseamn pentru mine s lucrez i s am road, atunci
nu tiu ce voi alege. #unt strns din dou pri0 doresc s m despart de trup i s %iu
'mpreun cu 7ristos i aceasta e cu mult mai &ine. +e alt parte 'ns, este mai de %olos
pentru voi s z&ovesc 'n trup= :1,22-27;'
A)a!ar, pentru a se uni !eplin u -ristos, Apostolul e%pri#" !orin,a sa !e a se
!esprin!e !e trup )i !e a se uni u -ristos' Pe !e alt" parte *ns", a($n! *n (e!ere rolul )i
#isiunea sa *n #i.loul &ilipenilor, el soote)te " este #ai i#portant s" +"3o(eas" *n trup'
Periopa are (or3e)te !e situa,ia Apostolului se *n>eie u on(in5erea aestuia " -ristos *l
(a a.uta s" &ie *n ur$n! l$n5" &ilipeni : 1,2?;'
n ontinuarea pre+ent"rii situa,iei !e Apostol, pri(it" !in perspeti(a (ie,ii )i a #or,ii,
ur#ea+" un i#portant imn ,ristologic :2,?-12;, *n are Pa(el e%pune *n(","tura tean!ri"
!espre po5or"#$ntul )i iono#ia #$ntuirii, prin ntruparea Ciului lui Du#ne+eu, o#3"t$n!,
*n aela)i ti#p, ere+iile i(ite )i pe a)a-+i)ii iu!eo-5nostii, are *)i &a apari,ia *n Cilipi' Dintre
ae)tia, #a.oritatea t"5"!uies !u#ne+eirea lui -ristos, iar o alt" parte, natura lui u#an"'
Ei+$n! aeste !ire,ii, i#nul on,ine trei #ari i!ei teolo5ie, *n .urul "rora se *n($rte
*ntrea5a teolo5ie paulin" !espre sensul ntrup"rii Ciului lui Du#ne+eu, Persoan" trei#i",
(e)ni" )i onsu3stan,ial" u Tat"l' Aeste trei i!ei sunt8
). preeDistena din venicie a @iului lui +umnezeu
2. consu&stanialitatea @iului cu 8atl
!. c2enoza @iului prin Bntrupare (luarea c2ipului de ro&
1' Pree>i'&e()% $i( +e#(i"ie % Fiului lui @um(e=eu
E%presia paulin" <Care 'n c2ipul lui +umnezeu %iind = : 1,?; e%pri#", pe surt,
pree%iten,a (e)ni" a Cu($ntului, *ntru$t partiipiul prcwn aentuea+" lar e%isten,a
ontinu" a su3ietului pe are-l !eter#in"'
Ca )i E(an5>elistul Ioan, Pa(el insist" asupra pree%isten,ei !in (e)niie a Ciului, are
l arat" *n alitate !e Du#ne+eu a!e("rat, &apt e%pri#at !e Apostolul prin e%presia
<Du#ne+eu &iin! *n >ip=.
Ter#enul <c2ip= : mrfe ) !ese#nea+" nu o &or#" oareare, i &or#a or5ani" *n are
esen,a sau (ia,a inti#" a unei &iin,e se #ani&est" *n a&ar"' Aentu$n! !u#ne+eirea Ciului )i
!ei, unitatea &iin,ial" a S&' Trei#i, Apostolul o#3ate prin aeast" e%presie pe iu!eo-5nostii
are, &ie " t"5"!uies &irea !u#ne+eias" a lui -ristos, &ie " l sootes #ai #i !e$t Tat"l
!up" &ire sau !e#nitate'
/1
1' C!('uE'&%()i%li&%&e% Fiului "u T%&l
Apostolul a($n! *n (e!ere sopul ur#"rit, a!au5" la pri#a i!ee )i pe ea a e5alit",ii !e
natur" a Ciului u Tat"l, prin e%presia <Care, +umnezeu %iind 'n c2ip, n- a socotit o rpire a %i
El 'ntocmai cu +umnezeu= :2,?;' A)a!ar, alitatea !e Du#ne+eu a Ciului nu *nse#na o
)tir3ire sau o r"pire a ei, *ntru$t aeasta *i era &iin,ial" Ciului, preu# Tat"lui'
Consu3stan,ialitatea Ciului u Tat"l este #arat", *n (i+iunea S&' P"rin,i, )i !e
i#portan,a e%presiei <*nto#ai u Du#ne+eu=, *n are, spune S&' Teo&ilat, Apostolul ar"ta
unitatea &iin,ei !i(ine, una prin natur", !ar !esoperit" prin iposta+e' S&' Teo&ilat a&ir#"8
<'ntocmai nu se spune niio!at" !espre o sin5ur" &a,", el pu,in *n !ou", &iin!" +ierea
<'ntocmai nu#ai u altul se soote)te a &i la &el=' -ristos este nu#it nu nu#ai c2ip )i
'ntocmai u Du#ne+eu, a!i" !eo&iin," )i e5al u Tat"l, i >iar <c2ipul lui +umnezeu= :II
Cor' 7,7; )i <strlucirea slavei ;ui :E(r'1,3;'
n o#para,ie u aeste te%te, Apostolul (oia s" arate lar " Ciul este un ipostas al
Trei#ii, Care !e,ine &iin,a !eo!at" )i *ntrea5" u Tat"l, a!i" *nto#ai u a Tat"lui nereat",
personal" )i (e)ni" )i nu *#p"rt")it" sau *nsu)it" a la s&in,ii are se *n!u#ne+eies prin >ar
)i se &a <p"rta)i !u#ne+eie)tii &iri=, u# spune Ap' Petru : II Pt' 1,7-1 ;'
2' C<e(!=% Fiului pri( (&rup%re
Apostolul arat" " Ciul <#-a deertat pe #ine, c2ip de ro& lund, %cndu-#e asemenea
oamenilor i la 'n%iare a%lndu-#e ca un om= :2,1;'
Toate aestea sunt a&ir#ate *n onte%t u eea e s-a ar"tat #ai *nainte !espre
!u#ne+eirea sa' Aeste u(inte &or#ea+" o antite+" !in ele #ai i+3itoare, are pune *n
ontrast e(i!ent #"re,ia !e#nit",ii !i(ine a Ciului u s#erenia Lui !e 3un"(oie, p$n" la a lua
>ip !e ro3, la &ire *nto#ai a )i oa#enii a&l$n!u-se, a&ar" !e p"at, &"$n!u-Se apoi
<asculttor pn la moarte i 'nc moarte pe cruce= :2,2;' Aentul a!e *n aeste (ersete pe
iono#ia *ntrup"rii, !o(e!in! prin aeasta eretiilor, are sus,in " -ristos n-a &ost o persoan"
istori", i " a a(ut un trup aparent, realitatea *ntrup"rii Sale sau a *#3r""rii !epline a &irii
u#ane'
Apostolul prei+ea+" ", preu# Ciul este Du#ne+eu a!e("rat, tot a)a este )i o#
a!e("rat, unin! *n Persoana Sa ele !ou" &iri, pe ea !u#ne+eias" - pe are o a(ea !in
(e)niie !in Tat"l )i pe ea o#eneas" - luat" !in Ceioara Daria'
E%presia <#-a deertat pe #ine, c2ip de ro& lund=, *nsea#n" pentru S&' Kri5orie
Teolo5ul <!e)ertarea !e sla("=, a!i" o *#pu,inare )i s"!ere a sa, "i plecnd din ceruri a
/2
lsat slava #a pe care o avea i aa #- a %cut om, adic este o compogorre de voie a slavei
#ale, 'ntruct, %cndu-#e om, #-a smerit de &unvoie 'n %irea divin, lipsindu-#e de slava ei
pentru un timp.
E%presia <'ntru asemnarea omului= arat" " -ristos era #ai #ult !e$t un o#' Era
alte(a !e$t un o# o3i)nuit, *ntru$t a l"sat *n ur#" !i(initatea Sa *n sensul !e a nu Se
#ani&esta *n toat" plenitu!inea Sa a Du#ne+eu, a s"-l ople)eas" pe o#, ast&el a aesta s"
nu-L poat" *n,ele5e *n u#anitatea Sa'
Aentul te%tului a!e pe !ou" i!ei e%pri#ate *n ontrast8 +umnezeirea ;ui slvit )i
Bntruparea ;ui umil, ea !in ur#" &iin! !in eternitate *n planul !i(in' Aeast" *ntrupare sau
po5or"#$ntul &"ut prin s#erita *ntrupare )i luarea >ipului !e ro3, Apostolul Pa(el o
nu#e)te <deertare='
Nu#ele !"ruit Ciului !in e%presia pentru aceea, i +umnezeu ;-a prea'nlat i "-a
druit ;ui nume, care este mai presus de orice nume, ca 'ntru numele lui "isus tot genunc2iul
s se plece, al celor cereti i al celor pmnteti i al celor de dedesu&t :2,0-11; nu este
!eernarea unui si#plu titlu, i prin u($ntul nume tre3uie s" *n,ele5e# o !e#nitate real" a
Ciului : o#par" u E&es' 1,21@ E(r' 1,7 ;' S&' Pa(el se re&er" aii la nu#ele !e Do#n
:!"rio#;, are, *n Ee>iul Testa#ent, era u($ntul *ntre3uin,at pentru e%pri#area nu#elui
ine%pri#a3il al lui Du#ne+eu nsu)i8 i s mrturiseasc toat lim&a c +omn este "isus
7ristos, 'ntru slava lui +umnezeu-8atl= :2,11;'
Ast&el, Apostolul a!ue o noutate, )i anu#e, ", <domnia lui +umnezeu= se re(elea+"
to#ai *n aest punt e%tre# al u#ilin,ei' E%pri#area <tot genunc2iul s se plece...=
aentuea+" &aptul " Ciul, a Do#n, este ri!iat !easupra Uni(ersului *ntre5 :E&es' 1,20, Col'
1,12-20;, ast&el " 5estul a!or"rii )i prea#"ririi !atorat lui Du#ne+eu :Ro#'17,11, E&es' 3,17;
ur#ea+" s" &ie a!resat, !e au#, lui Iisus -ristos, *n alitate !e Do#n )i *n Care Du#ne+eu se
re(elea+" !eplin :o#par" E&es' 1,20-21;' E%presia <a celor de dedesu&t= *nsea#n" #ai
!e5ra3" louin,a #or,ilor, !e$t a !e#onilor'
Dup" aest i#n >ristolo5i, ur#ea+" $te(a "ndemnuri are-i pri(es pe ititori )i
anu#e !e a lura u #ai #are aten,ie la #$ntuirea lor :2,12;, ar"t$n!u-le " roa!a aestui
e&ort (a &i o r"splat" neo3i)nuit", *n sensul " ei (or &i a lu#in"torii *n *ntuneriul (eaului
lor, !ar (or *nse#na )i lau!a Apostolului *n +iua Parusiei :2,1/-1?;'
n ontinuare, sunt !ate $te(a in$ormaii despre Timotei, are este asult"tor
Apostolului a un opil, preu# i despre Epa$rodit, ola3oratorul inti# )i apropiat al
Apostolului, !espre are spune " s-a *#3oln"(it, !ar, prin 5ri.a lui Du#ne+eu, este au# !in
nou s"n"tos'
/3
Re&eritor *ns" la iudaizani3 ae)tia sunt arateri+a,i aspru !e Apostol &iin! ase#ui,i
u $inii'
n eea e pri(e)te "n!limea cunoaterii lui >ristos3 sau raportul !intre Apostol )i
unoa)terea lui -ristos :3,1-21;, Pa(el pri(e)te aest raport !in trei punte !e (e!ere8
1' n &a,a lui -ristos )i a #"re,iei Sale, pe toate ele treute Apostolul le soote)te o
p%1uE :3,1-2; &a," !e eea e *nsea#n" *n"l,i#ea unoa)terii lui -ristos@
2' A.un5erea la *n"l,i#ea unoa)terii lui -ristos presupune *n (i+iunea Apostolului un
ur"u#, un !ina#is#, o epeta+", a)a u# se e%pri#" S&' P"rin,i' S&' Kri5orie !e NPssa
pri(e)te aest uru) spre -ristos a pe o per#anent" pre+en," a o#ului *n -ristos :Cil' 3,12-
17;' S&' Kri5orie !e NPssa, *n tratatul s"u +espre desvrire i virtute sau $iaa lui <oise,
pri(e)te epeta+a sau aler5area spre ,int", are *nsea#n" unoa)terea lui -ristos, a o ontinu"
#i)are asen!ent" spre treptele superioare ale plenitu!inii >arului, #i)are are se
arateri+ea+" prin eli3erarea !e pati#i :at>arsis; )i re)terea spiritual" p$n" la <($rsta
!eplin"t",ii lui -ristos= :E&es' 7,13;' A)a!ar, epeta+a *n 5$n!irea S&' P"rin,i, *n speial la
Kri5orie !e NPssa, este un proes !e *nso,ire u -ristos !e la starea >enoti", la ea ta3ori"'
n aest sens, Apostolul se e%pri#"8 <Iu c am luat rsplata, ori sunt desvrit9 !ar alerg
dup ea s o cuceresc, 'ntruct i eu am %ost cucerit de 7ristos= :3,12;'
3' R"splata aestui uru) spiritual :epeta+";, a >e#"rii !u#ne+eie)ti, spre
unoa)terea lui -ristos, *nsea#n", *n (i+iunea Apostolului, !o3$n!irea et",eniei ere)ti,
onreti+at" *ntr-un ulti# proes !e trans&i5urare, !e trans&or#are spiritual", ase#enea
trupului *n(iat al sla(ei lui -ristos'
Aeast" trans&or#are spiritual" este pri(it" !e Apostol a un re+ultat al puterii !epline
al lui -ristos, *n alitatea sa !e Do#n al Uni(ersului8 Cci cetenia noastr este 'n ceruri,
de unde i ateptm <ntuitor, pe +omnul "isus 7ristos, Care va sc2im&a la 'n%iare trupul
smereniei noastre, 'ntru asemnarea trupului slavei #ale, lucrnd cu puterea pe care o are de
a-i supune #iei toate :3,20-21;' n aeast" alitate !e Do#n al Uni(ersului, (e!e, a)a!ar,
Ap' Pa(el puterea lui Iisus !e a s>i#3a la *n&",i)are trupul s#ereniei noastre *ntru
ase#"narea trupului sla(ei Sale :3,21;'
n "%pi&!lul K sunt !ate $te(a "ndemnuri la pace "n Biseric!, u are se )i *n>eie
epistola, &iin! (i+ate *n #o! speial E(o!>ia )i Sinti>i, are sunt in(itate !e Apostol s" ai3"
aelea)i 5$n!uri *n Do#nul :7,2;'
Spre *n>eiere, Apostolul pre+int" o surt" 3io5ra&ie personal" raportat" la situa,ia
onret" a (ie,ii sale, *n are Apostolul pune aent pe ne(oia !e a &i #ul,u#i,i *n orie
situa,ie ne-a# 5"si, )tiin! " totul este !e la Du#ne+eu8 1tiu s %iu i smerit, tiu s am i de
/7
prisos9 'n orice i 'n toate m-am 'nvat s %iu i stul i %lmnd, i 'n &elug i 'n lips. Cci
toate le pot 'ntru 7ristos, Cel ce m 'm&rac 'ntru putere :7,12-13;'
Cu un '%lu& spei&i paulin, se *n>eie una !intre ele #ai !uioase epistole ale
Apostolului Pa(el'
C. Bi(liogra$ie selecti'!
F.J. 7e%re ( CommentarK on t2e Epistle to t2e -2ilippians, 6NTC, Lon!on 10/0
P.7e(!i&, ;es Epitres de #aint -aul auD -2ilippiens, a -2ilemon, auD Colossiens, auD
Ep2esiens, 6Z, e!' a II-a, Paris 10/3
U$! S"<(elle, Einleitung in das Ieue 8estament, KLttin5en 1007
D%Fm!($ 7r!G( H!'ep< A. Fi&=mFer D!l%($ E. Iurp<F O. C%rm, "ntroducere i
comentariu la #%. #criptur, (ol' I, tra!' )i prelurare pentru li#3a ro#$n" !e Du#itru
Kro)an, T$r5u-L"pu) 200/
@!(%l$ Gu&<rie, IeJ 8estament "ntroduction, DoGners Kro(e Illinois S'U'A, 1000
D%Fm!($ 7r!G( (n "ntroduction to t2e IeJ 8estament, NeG HorI 1001
7. Di1%u> #aint -aul et ses ;ettres, Stu!ia Neotesta#entia 2, Paris-6ru5es 10?2
V%'ile G<e!r1<iu, "ntroducerea 'n #%intele Cri ale 8estamentului Iou, Cern"u,i 1020
L% 7iEle : Tra!ution oeu#enMue; , E!ition inte5rale TB6, Paris 1022 8 Intro!ution a
lNEp*tre au% Ro#ains, p'2?01
I!%( Iir"e%, EDplicare la teDtul c2enotic din @ilipeni 2,5->, *n <Stu!ii Teolo5ie=, 3-7, 1022,
pp' 1/0-1?1'
S&u$iul N!ului Te'&%me(&, Danual pentru Institutele Teolo5ie, 6uure)ti 1011, pp'117-11/'
Sil+iu I. Ne1ru)iu @%( E. I!l$!+%( Fl!ri( C!$re% Iirel% I)!%(u S&eli%( T!*%(
:oor!onator;, Cercetarea &i&lic noutestamentar romneasc A K>i! 3i3lio5ra&i - Clu.-
Napoa 2007
J. S"<mi&<%l', +ie "rrle2er des -2ilipper&rie%es, *n OT>V /7, 10/1, pp'201-371
//
E'<%&!l!1i% Epi'&!lel!r I #i II Te'%l!(i"e(i
Prelimi(%rii
Tesaloniul, un i#portant ora) portuar *n 5ol&ul T>er#ai, la Darea E5ee, a &ost
&on!at *n anul 31? *'-r', l$n5" (atra unui alt ora) anti, Ter#a, nu#it ast&el !up" i+(oarele
al!e !in +on", !e "tre Cassan!ru, un 5eneral al lui Ale%an!ru el Dare' Pri#e)te aest nu#e
*n instea so,iei lui Cassan!ru, Tessalonia, sora (itre5" a lui Ale%an!ru Dae!on'
n &oarte surt ti#p, Tesaloniul !e(ine un ora) *n&loritor )i !eose3it !e prosper' Captul
s-a !atorat nu nu#ai po+i,iei sale !e a &i &ost prinipalul port #ariti# al pro(iniei
proonsulare Dae!onia, i )i a)e+"rii sale pe Eia I5natia, prinipalul !ru# o#erial, are
le5a Ro#a !e e%tre#ul Brient )i are treea prin aeast" etate, *nlesnin!u-i ast&el ontatul
!iret u ele #ai i#portante et",i ale I#periului' A)a se &ae " Tesaloniul, *n surt ti#p,
!e(ine unul !in ele #ai i#portante entre o#eriale ale (re#ii'
Pe ti#pul S&' Apostol Pa(el, ora)ul Tesaloni, a+i Saloni, era apitala pro(iniei
proonsulare Dae!onia, a($n!, a)a!ar, o po+i,ie strate5i", at$t !in punt !e (e!ere politi
$t )i #litar' n anul 72 *'-r', Tesaloniul pri#e)te !e la Bta(ian Au5ustus statutul !e ora)
li3er )i aeasta pentru " louitorii ora)ului i-au a.utat pe ei !oi :Antoniu )i Bta(ian; *n
lupta lor *#potri(a lui 6rutus )i Caius' Popula,ia ora)ului era os#opolit", #a.oritatea &iin!
&or#at" !in 5rei, !ar, *n Tesaloni, tr"iau !eopotri(" )i ro#ani, preu# )i #ul,i orientali
(eni,i !in toate ol,urile !e r"s"rit ale I#periului' Bra)ul a!"postea )i o *nse#nat" olonie !e
e(rei'
E'<%&!l!1i% nu este unia te#" teolo5i", pre+ent" *n epistole, !ar este *ns" ea #ai
i#portant"' Parusia Do#nului, *n .urul "reia se *n($rte, *n esen,", teolo5ia epistolelor,
ur#ea+" s" #ar>e+e n"!e.!ea *n inter(en,ia ulti#" a lui Du#ne+eu, Care (a a!ue o
s>i#3are total" *n (ia,a lu#ii, *n rela,iile !intre oa#eni, pe !e o parte, )i *n rela,iile aestora
u Du#ne+eu, pe !e alt" parte'
Apostolul su3linia+" 2 aspete prinipale ale aestei te#e8
1' Parusia este *neputul unei noi ere *n are re)tinii (or &i *n o#uniune u Do#nul
2' Parusia, a e(eni#ent es>atolo5i, (a &i pree!at" !e anu#ite se#ne pre#er5"toare,
are (or #ara *neputul noului (ea es>atolo5i' A)a!ar, ea nu se (a pro!ue spontan, &"r" o
posi3ilitate !e intuire a ei )i !e pre5"tire, pentru *nt$#pinarea ei, !in partea re)tinilor'
C>iar *nainte !e a intra *n tratarea te#ei prinipale, Epistola I Tesalonieni &ae alu+ie
!e / ori la Parusie, apoi, *nep$n! u 7, 13 )i p$n" la /, 11, *ntr-o periop" relati( surt",
ur#ea+" !e+(oltarea te#ei'
n aest onte%t, Apostolul Pa(el su3linia+" $te(a i!eii, are !au onturul unei
es2atologii pauline8
3. Cei %$!rmi)i ?(&ru Ii'u', a!i" ei are au #urit *n re!in,a " El este D$ntuitorul
lu#ii, +!r *i ?mpreu( "u El la a !oua Sa (enire' Aeast" re!in," este *ns" *n str$ns"
!epen!en," !e aeptarea #or,ii )i a *n(ierii lui Iisus a &iin! e(eni#ente istorie8 -entru c
de credem c "isus a murit i a 'nviat, tot aa (credem c +umnezeu, pe cei adormii 'ntru
"isus, 'i va aduce 'mpreun cu El :7,17;' A)a!ar, re!in,a *n *n(ierea lui Iisus este 3a+a
o#uniunii (e)nie u El :7,17;'
4. Pri!ri&%&e% ?(+ierii "el!r %$!rmi)i8 -entru c Bnsui +omnul, 'ntru porunc, la
glasul ar2ang2elului i 'ntru trm&ia lui +umnezeu se va pogor' din cer, i cei mori 'ntru
7ristos vor 'nvia 'nti :7,1?;' A)a!ar, trupurile elor #or,i (or *n(ia u pu,in ti#p *nainte !e
ri!iarea la er a re)tinilor a&la,i *n (ia,"' n aest onte%t, se ri!i" o *ntre3are8 Cu# (or
*n(ia trupurile elor #or,i !e #ii !e ani, sau ale elor ar)i )i a "ror enu)" a &ost arunat" *n
/?
($nt, sau ale re)tinilor are au #urit pe #are, iar trupurile lor au &ost !e(orate !e pe)tii
#"rilor et4 n(ierea elor #or,i, #ai ales *n ast&el !e *#pre.ur"ri, ri!i", *ntr-a!e("r,
pro3le#e pentru re!in,a #ultora' Poate " aesta este )i #oti(ul pentru are Ap' Pa(el ,ine s"
su3linie+e " aeast" re(ela,ie a pri#it-o !iret !e la Iisus -ristos )i " ertitu!inea *n(ierii
este la &el !e si5ur" )i a!e("rat" u# si5ur" )i a!e("rat" este re!in,a *n *n(ierea lui Iisus, a
e(eni#ent istori' Dar, u# Du#ne+eu a reat uni(ersul !in ni#i, nu#ai prin u(*nt, tot a)a
poate s" re-a!une trupurile tuturor oa#enilor, *ntr-o lip" :I Cor' 1/,3/-/2;'
n eea e pri(e)te interpretarea sunetelor #en,ionate *n aest (erset A strigt, glasul
unui ar2ang2el, trm&ia lui +umnezeu : este $t se poate !e !i&iil !e reali+at' Al ui este
stri5"tul4 Al lui Iisus *nsu)i :In'11,73;, al ar>an5>elului Di>ail :Dan'10'13@ Iu!a 0; sau al
altui *n5er4 Este (or3a !e un sunet literal !e tr$#3i,", sau Apostolul a (or3it &i5urat atuni
$n! s-a re&erit la inter(en,ia lui Du#ne+eu, prin are El (a anun,a re(enirea Ciului S"u : &' I
Cor' 1/,22; 4 Aeste trei &eno#ene pot s" &ie re&erite toate la unul )i aela)i luru, !ar
pro3a3il " ele sunt trei anun,uri separate, !ar si#ultane ale re(enirii lui -ristos' Cu toate "
a#3i5uitatea le5at" !e aeste trei aspete ale R"pirii nu poate &i eli#inat", un luru este ert8
re(enirea lui -ristos a !oua oar", pe p"#$nt, (a &i anun,a," !in er u sunet #are )i u
!ra#atis#'
;. E1%l% p%r&i"ip%re % "el!r +ii "u "ei m!r)i l% P%ru'ie 2 1+up aceea, noi cei vii,
care vom %i rmas, vom %i rpii, 'mpreun cu ei, 'n nori, ca s 'ntmpinm pe +omnul 'n
vzdu2... : 7,11;' E%pri#area Apostolului la persoana I plural A noi, cei vii A arat" lar $t !e
&e3ril" era a)teptarea Parusiei, Apostolul *nsu)i sootin!u-se unul !intre ei (ii, pe are
Parusia Do#nului *i (a surprin!e *n (ia,"' A)a!ar, *n onep,ia re)tinilor elei !e-a !oua
.u#"t",i a (eaului I re)tin, Parusia Do#nului era un e(eni#ent i#inent' I#inen,a aestui
&apt le a!uea *ns" #$n5"iere :7,12;'
K. S"<imE%re% "!($i)iei um%(e l% P%ru'i% @!m(ului. <R"pirea= !e are &ae
a#intire Apostolul nu *nsea#n" ni#i alte(a !e$t, " ei (ii, pe are Parusia Do#nului *i (a
surprin!e *n (ia,", (or &i s>i#3a,i *ntr-o lip" !in starea #aterial" a on!i,iei lor, *ntr-una
spiritual"'
-. C!mu(iu(e% "u @!m(ul ?(+i%& +% *i +e#(i"0 ... i aa pururea vom %i cu
+omnul :7,11;'
5' Re(elarea aestor a!e("ruri es>atolo5ie, Apostolul o (a &i pri#it personal, !e la
Do#nul, prin $e'"!perire $ire"&0 NCci aceasta v spunem, dup! cu'#ntul %omnului, c
noi cei vii, care vom %i rmas pn la venirea +omnului, nu vom lua 'nainte celor adormii :
7,1/;' C$n!, )i *n e *#pre.ur"ri, se (or &i petreut toate aestea, nu ni se spune'
I#portan,a aestui (erset *ns" este )i una !e ar5u#ent *n spri.inul S&' Tra!i,ii, a !oua
ale !e trans#itere a Re(ela,iei' Cu(intele pe are (ersetul le on,ine nu sunt *nre5istrate *n
nii o alt" arte a Noului Testa#ent, !ar Apostolul prei+ea+" " e u($ntul lui Du#ne+eu' Ea
&i r"#as, pro3a3il, *n Tra!i,ie' Din propo("!uirea Apostolului, tesalonienii au r"#as u
i#presia " Parusia este &oarte aproape )i " ei are !e.a #uriser" nu (or lua parte la #"rea,a
proesiune, are (a *nso,i (enirea a !oua a Do#nului' ntre3area pe are ei )i-o puneau era8
Care (a &i soarta aestora la a !oua (enire a lui Iisus4 Apostolul Pa(el le r"spun!e, ar"t$n! "
)i ei (or &i pre+en,i la Parusia Do#nului, 3a >iar se (or 3uura !e o prioritate &a," !e ei (ii,
*n sensul " cei mori vor 'nvia 'nti, ast%el c i ei vor 'ntmpina pe +omnul 'n vzdu2,
dimpreun cu cei vii, care 'ntr-o clip vor %i sc2im&ai i rpii 'n nori :&' I Tes' 7, 1?-11;'
Senariul propriu-+is al Parusiei este preluat !in apoaliptia iu!ai", iar
e(eni#entele respeti(e au &ost !esrise !e pro&e,i a purt$n! peetea uni(ersalit",ii, *n sensul
" to,i oa#enii (or partiipa la ele, i!ee pe are Ap' Pa(el )i-o *nsu)e)te pe !eplin' Ast&el,
perspeti(a !in I Tes' 7, 13 ur#' este aeea)i a )i ea !in Daniel 12,2-3 8 ei #or,i sunt
onsi!era,i [ a!or#i,i \ @ *n #o#entul Parusiei se !istin5 2 ate5orii !e oa#eni, ei (ii )i ei
#or,i, ei !in ur#" *n(iin! *n >iar ael #o#ent' n senariul paulin al Parusiei re5"si# )i
/1
ele#ente !in literatura apoalipti", u# este, spre e%e#plu, re&erin,a la [ 5lasul
ar>an5>elului \ )i la [ tr$#3i,a lui Du#ne+eu \ :I Tes' 7,1? @ &' I Cor' 1/,22;' A)teptarea
ner"3!"toare a Parusiei *l #ar>ea+" )i pe Apostol at$t !e #ult, *n$t )i el se onsi!er" a &i
printre ei (ii, are *l (or *nt$#pina pe Do#nul la a !oua Sa (enire, &apt are re+ult" !in
e%pri#area sa la persoana I plural 8 <noi, cei vii, care vom %i rmas, vom %i rpii 'mpreun
cu ei, 'n nori, ca s 'ntmpinm pe +omnul 'n vzdu2 i ast%el vom %i pururea cu +omnul :I
Tes' 7,1/;' nt$#pinarea Do#nului *n ("+!u> i#pli" i!eea re(enirii tuturor pe un p"#$nt
re*noit, un!e pururea (or &i u Do#nul : I Tes' 7, 11 ;'
Totu)i, Ap' Pa(el arat" lar *n periopa I Tes' /, 1-3 " !ata Parusiei nu poate &i
unosut", <Liua +omnului= (enin! [ aa ca un %ur, noaptea R :I Tes' /, 2;' S&' Pa(el
reunoa)te " *n pri(in,a sta3ilirii !atei Parusiei nu poate a&ir#a ni#i preis, !ar eea e
poate a&ir#a este *n!e#nul a!resat re)tinilor !e a lura *n a)a &el, *n$t s" s" nu &ie surprin)i
nepre5"ti,i, !e +iua aeea8 <+e aceea, s nu dormim ca i ceilali, ci s priveg2em i s %im
tre3i= :I Tes'/,?;' E%presia [ s nu dormim ca i ceilali R arat" lar neesitatea pri(e5>erii *n
a)teptarea aelei +ile. n aest sens, re)tinul tre3uie s" &ie un &iu al lu#inii, al +ilei, )i nu al
nop,ii )i al *ntuneriului, a!i" al i5noran,ei )i al lipsei !e tre+(ie su&leteas" :I Tes'/,/;' n
aest &el, Apostolul l"#ure)te ", una este s" a)tep,i (enirea Do#nului, *n pri(e5>ere, )i alta e
s" a&ir#i " +iua Do#nului (ine ur$n!' n aest onte%t !e i!ei, o3ieti(ul prinipal al
Epistolei a II-a "tre Tesalonieni este aela !e a-i &ae pe re)tini s" *n,elea5" " +iua
Do#nului *n" n-a sosit, !ar " (or putea unoa)te, u apro%i#a,ie, ti#pul apropierii ei, !in
se#nele are o (or pree!a' Perseu,ia !e are re)tinii tesalonieni au a(ut parte, Apostolul o
pune tot *n le5"tur" u es>atolo5ia, ast&el ", pentru a-i *nura.a, Apostolul le (or3e)te, >iar
!e la *neputul elei !e-a !oua Epistole, !espre .u!eata &inal" )i !espre r"splata (iitoare' n
(i+iunea sa, Parusia oini!e, a)a!ar, u .u!eata o3)teas", u r"spl"tirea elor !rep,i )i u
intrarea aestora *n #p"r",ia (e)ni" a lui Du#ne+eu, !ar )i u pe!epsirea elor e nu L-au
unosut )i nu s-au supus E(an5>eliei Sale8 Ca dovad a dreptei 3udeci a lui +umnezeu,
spre 'nvrednicirea voastr de 'mpria #a, pentru care i ptimii...iar vou, celor nec3ii,
s v dea odi2n, 'mpreun cu noi, la artarea +omnului "isus din cer ... : II'Tes'1,/'1;'
Ceea e este surprin+"tor e &aptul " Ap' Pa(el nu se oup" *n pri#a Epistol" !e soarta
p""to)ilor' El (or3e)te !oar !e *n(ierea elor #or,i *ntru -ristos : 7, 17'1?;' B alu+ie, totu)i,
la !estinul es>atolo5i al elor r"i apare *ns" *n alte !ou" louri ale Epistolei8 *n 1, 10, un!e
Apostolul (or3e)te !e <#$nia ea (iitoare= )i !e are Iisus -ristos, Cel *n(iat, *i (a i+3"(i pe
re!inio)ii S"i@ iar *n /,2-3, el a#inte)te !e pieirea are (a (eni pe nea)teptate, <a !urerile
peste ea *ns"rinat"=, *n <+iua Do#nului= )i !e are, ei r"i, <s"pare nu (or a(ea=' n pri#a
Epistol" "tre Tesalonieni Ap' Pa(el nu se re&er", a)a!ar, *n #o! e%pliit, la &aptul *n(ierii
p""to)ilor )i la (e)niia pe!epsei lor'
3

n (i+iunea Apostolului, la a !oua (enire )i .u!eata &inal" (or &i pe!epsite, *n speial,
2 ate5orii !e oa#eni8 ei e-L i5nor" pe Du#ne+eu :Ro#'1,12-32; )i ei e nu asult" !e
E(an5>elia lui Iisus8 Bn vpaie de %oc, osndind pe cei ce nu cunosc pe +umnezeu i pe cei
ce nu se supun Evang2eliei +omnului nostru "isus. Ei vor lua ca pedeaps pieirea venic de
la %aa +omnului i de la slava puterii ;ui :1,2;' Aeasta este ea #ai lar" a&ir#a,ie !in
epistolele pauline !espre eternitatea pe!epsei (iitoare'
n ea !e-a !oua Epistol" a!resat" Tesalonienilor, apostolul re(ine asupra
Es>atolo5iei' Inter(en,ia sa era neesar" !eoaree re)tinii tesalonieni, sau el pu,in o parte
!intre ei, su&ereau !e o !u3l" r"t"ire' Pri#a a(ea caracter teologic - ei re+$n! " Parusia
Do#nului este &oarte apropiat", iar a !oua, !eur5$n! !in pri#a, a(ea caracter practic8 #ul,i
p"r"siser" lurul, sootin! " *n perspeti(a apropiatei sosiri a Parusiei, 5ri.ile p"#$nte)ti nu
#ai a(eau nii un sens'
3
' Ee+i Easile Di>o, Es2atologia paulin, *n <Re(ista Teolo5i"=, nr' 7, 1003, p' /0'
/2
n eea e pri(e)te #o!ul *n are Iisus -ristos (a (eni a !oua oar", Apostolul Pa(el
enu#er" $te(a !intre arateristiile aestei re(eniri8
- (a &i *non.urat !e puterile *n5ere)ti@
- (a &i uprins *n ("paie !e &o
- (a a!ue r"+3unare asupra elor e nu s-au supus E(an5>eliei' Iat" u# !esrie
Apostolul aeste e(eni#ente8 ...la artarea +omnului "isus din cer, cu 'ngerii puterii #ale,
'n vpaie de %oc, osndind pe cei ce nu cunosc pe +umnezeu i pe cei ce nu se supun
Evang2elei +omnului nostru "isus. Ei vor lua ca pedeaps pieirea venic de la %aa
+omnului i de la slava puteri ;ui :II Tes' 1, 1-0;'
Coul, !e are (or3e)te Apostolul, nu (a &i unul #aterial, ni#iitor, i unul spiritual,
*n,eles #ai !e5ra3" a &iin! o ener5ie !u#ne+eias", a($n! putere !e a trans&or#a totul, *ntr-o
lip", a!i" !e a tree *ntrea5a #aterie ("+ut", *ntrea5a rea,ie, !intr-o stare #aterial",
perisa3il" a e%isten,ei ei, *ntr-una spiritual", (e)ni", nepieritoare'
Pe!eapsa !e are se (or *#p"rt")i ei e nu L-au reunout pe Do#nul, (a &i, a)a!ar,
pieirea (e)ni", are nu *nsea#n" ni#i alte(a !e$t a &i !eparte !e Do#nul :II Tes'1,0;, iar
r"splata s&in,eniei (a &i str"luirea *n (e)niie a elor e au s"($r)it-o'
Parusia (a &i pree!at" *ns" !e !ou" e(eni#ente se#ni&iati(e8 lep$%re% $e "re$i()
- h` avpostasi,a - )i apari,ia pe &a," a N!mului (ele1iuirii - o` a;nqrwpoj th/j avnomi,aj
O8 <# nu v amgeasc nimeni, 'n niciun c2ip. Cci ziua +omnului nu va sosi pn ce mai
'nti nu va veni lepdarea de credin i nu se va da pe %a omul nelegiuirii, %iul pierzrii,
-otrivnicul, 'nlndu-se mai presus de tot ce se numete +umnezeu sau e %cut pentru
'nc2inare, aa 'nct s se aeze el 'n =iserica lui +umnezeu i pe sine s se dea drept
dumnezeu : II Tes' 2, 3-7;'
A#3ele e(eni#ente sunt pre+entate !e Apostol a lur"ri ale Satanei :II Tes'2, 1-12;'
Eor3in! !espre lep"!area !e re!in,", Ap' Pa(el ur#ea+" linia unei tra!i,ii iu!aie, atestat" *n
literatura apori&" : Cartea Zu3ileelor RRIII, 17-23@ IE E+!ra E, 1-2; )i *n ea Mu#ranit"
:1Xp-a3' II, 1-?@ EIII, 10 ;' De alt&el, toat" aeast" periop" este, a stil, !e nuan,"
apoalipti", iar i!eile pre+ente *n ea sunt inspirate !in te%te (e>itesta#entare : Dan'11,3?@
Is' 17,13-17@ Ie+' 22, 2@ Is' 11,7;'
n eea e pri(e)te <o#ul nele5iuirii=, pe are Apostolul Pa(el *l #ai nu#e)te )i <&iul
pier+"rii=, <potri(niul=, <el &"r"!ele5e=, aesta este, !esi5ur, aela)i persona. pe are Ap'
Ioan *l nu#e)te <Anti>rist= : I In' 2,12'22@ 7,3@ II In'1 ;' S&' Pa(el arat", aii, " Anti>ristul
*n" nu a (enit )i, #ai #ult, >iar e%ist" ine(a, sau e(a, are ,ine pe lo taina &"r"!ele5ii :II
Tes'2, ?-1;, *#pie!i$n! #ani&estarea ei, to#ai pentru " re)tinii sunt >e#a,i spre
#$ntuire, a!i" spre !o3$n!irea sla(ei Do#nului Iisus -ristos :II Tes'2,13-17;' Este 5reu !e
spus <ine= sau <e= onstituie aest o3staol *n alea #ani&est"rii lui Anti>rist la are se
re&er" Apostolul'
n istoria e%e5e+ei aeast" e%presie a &ost interpretat" *n #o!ul el #ai !i&erit )i
a!esea urios8 Unii e%e5e,i au ("+ut *n <o#ul nele5iuirii= A I#periul ro#an sau pe unii Ce+ari
ro#ani, *n &un,ie !e atitu!inea lor &a," !e re)tini@ al,ii au ("+ut *n ea o re&erire la !i&erite
&i5uri ale literaturii apoaliptie iu!aie et' Briu#, Apostolul se pare " a(ea *n (e!ere
personi&iarea supre#" a r"ului, a &"r"!ele5ii )i a ontest"rii lui Du#ne+eu *ntr-o &iin," u#an"
real", nu *ntr-un prinipiu, *ntr-un siste# sau *ntr-o suesiune !e persoane' Nu#ai ", o ast&el
!e persoan" nu a &ost *n" i!enti&iat" pe sena istoriei'
n (i+iunea Apostolului *ns" (a ap"rea o &or,", la &el personi&iat", are (a stopa
puterea <o#ului nele5iuirii= )i pe are tesalonienii, se pare " o )tiau, !in propo("!uirea
anterioar" a Apostolului, !ar pe are el nu o i!enti&i" au#8 1i acum tii ce-l oprete, ca s
nu se arate dect la vremea lui. -entru c taina %rdelegii se i lucreaz, numai c este unul
care o ine acum pe loc, pn ce va %i dat la o parte. 1i atunci se va arta cel %r de lege, pe
care +omnul "isus 'l va ucide cu su%larea gurii #ale i-l va nimici cu strlucirea venirii #ale.
/0
"ar ivirea aceluia va %i prin lucrarea lui #atan, 'nsoit de tot %elul de puteri, de semne i de
mrturii mincinoase i de amgiri nelegiuite pentru %iii pierzrii... :2,1-10;'
Interpretarea u(*ntului UNUL este la &el !e a#3i5u" a )i ea re&eritoare la <o#ul
nele5iuirii=' Cei #ai #ul,i e%e5e,i au ("+ut *n aest <Unul= puterea Du>ului S&$nt, are se (a
#ani&esta *n (ia,a re)tinilor *ntr-o &or#" e(i!ent" !e ap"rare a lor *n &a,a &"r"!ele5ii' Briu#,
este un te%t 5reu !e interpretat, !inolo !e si#plele speula,ii e%e5etie' Unii !intre S&in,ii
P"rin,i )i teolo5i #o!erni au re+ut " o3staolul *n alea #ani&est"rii lui Anti>rist, la are se
re&er" Apostolul, ar &i I#periul Ro#an sau >iar #p"ratul Ro#an' Dup" Bsar Cull#ann,
7
ael m$non % k&tcwn !in te%t :II Tes'2,1; nu ar &i altine(a !e$t Apostolul Pa(el *nsu)i,
prooroul es>atolo5i al p"5$nilor, *nainte#er5"tor al s&$r)itului lu#ii' n ansa#3lul !esrierii
aestor e(eni#ente es>atolo5ie, are (or pre#er5e sau (or *nso,i (enirea a !oua a Do#nului
Iisus, Apostolul Pa(el a#inte)te, totu)i, !e (iitoarea lurare a lui Anti>rist, are *i (a se!ue
pe unii, !u$n!u-i la pier+are, prin se#ne )i #inunile lui #ininoase'
n lu#ina aestei (i+iuni pauline, *ntre5 nea#ul o#enes onstituie per#anentul $#p
!e lupt" !intre Du#ne+eu )i Satan, puterea elui !in ur#" #ani&est$n!u-se !eplin *n tri#isul
s"u, Anti>rist'
A)a!ar, <taina &"r"!ele5ii=este asoiat" !e Apostol lur"rii lui Anti>rist, a "rui
a,iune are a o3ieti( ontraararea operei #$ntuitoare a lui Iisus -ristos' Aeast" a,iune
!ia3oli" a lui Anti>rist (a a(ea, totu)i, li#ite' n aest sens, Ap' Pa(el (or3e)te !e un
o3staol, !e o putere are lurea+" au#, o &or," 3ine&""toare, are *near" s" ,in" aeast"
tain" a &"r"!ele5ii, pe lo :II Tes'2, ?-1;'
Carateristia !o#inant" a Es>atolo5iei pauline, pre+ent" *n !esrierea elor !ou"
Epistole a!resate tesalonienilor, este &aptul " ea este una o#plet", on,in$n! toate
ele#entele spei&ie e(eni#entelor are o arateri+ea+"8
- (enirea a !oua a Do#nului (a &i la s&$r)itul (eaurilor@
- po5or$rea Sa (a &i 5lorioas" )i se (a pro!ue la o porun", la (oea ar>an5>elului )i
*ntru sunetul tr$#3i,elor lui Du#ne+eu@
- prioritatea elor a!or#i,i, &a," !e ei (ii, *n a lua parte la e(eni#entele Parusiei@
- *n(ierea elor #or,i )i pre&aerea elor (ii, pe are Parusia *i (a surprin!e *n (ia," @
- r"pirea elor (ii la er )i *nt$#pinarea Do#nului *n ("+!u>@
- .u!eata lui Du#ne+eu (a *nso,i e(eni#entul Parusiei@
- r"splata !rep,ilor, onst$n! *n a &i u Do#nul pururea, *n #p"r",ia Sa )i pe!epsirea
elor e nu s-au supus E(an5>eliei lui Iisus, pe!eaps" are (a &i (e)ni"'
La *ntre3area pe are unii e%e5e,i )i-au pus-o, !e e Apostolul Pa(el nu (or3e)te !e$t
&oarte pu,in, *n !esrierea Es>atolo5iei, !e p"at )i !e >inul (e)ni, unii e%e5e,i
/
au r"spuns8
1' Eor3in! !e Parusie, S&' Pa(el (oia s"-i #$n5$ie pe re)tini, )i nu s"-i *ntriste+e, *n
speran,a " to,i se (or str"!ui, a prin prin asultarea !e E(an5>elie )i prin pri(e5>ere, s" ai3"
parte !e Do#nul, pentru tot!eauna'
2' Apostolul (or3e)te unor re)tini, ast&el " (a a(ea #ereu *n (e!ere !reptatea, pe
are ae)tia tre3uiau s" o *#plineas", a pe o (irtute'
3' Pe!eapsa n-a e%istat *n planul (e)ni al lui Du#ne+eu !e rea,ie a lu#ii )i a o#ului'
De aeea, Apostolul *i re+er(" !estul !e pu,in" aten,ie )i tratare' Darea re(elare a epistolelor
"tre Tesalonieni, )i i!eea nou" a teolo5iei lor, este aeea " ei adormii 'ntru "isus, a!i"
7
;e caractere esc2atologiSue du devoire missionaire et de la conscience apostoliSue de #aint -aul.
Etude sur la EatePon de "" 8es.2,/-., *n <Re(ue !N-istoire et !e P>ilosop>ie Reli5ieuses=, REI, 1030,
p' 210' Ee+i )i D' Kut>rie, 82e IeJ 8estament 82eologK, Illinois, S'U'A', 1021, p' 202'
/
A se (e!ea RaP#on! E' 6roGn, Tue sait-on du Iouveau 8estament 4 :tra!' !in en5le+" a lur"rii
<An Intro!ution to t>e NeG Testa#ent= ;, Paris 1001, p' /0/'
?0
ei pe are #oartea *i (a surprin!e re+$n! *n El )i aept$n!u-L a Du#ne+eu )i D$ntuitor,
vor %i adui 'mpreun cu El pentru venicie.
Bi(liogra$ie selecti'!
I. Comentarii i studii in Colecii
Le!( I!rri' 82e @irst and #econd Epistles to t2e 82essalonians, T>e NeG International
Co##entarP on t>e NeG Testa#ent, Kran! Rapi!s8 Y#'6' Eer!#ans Pu3lis>in5 Co', 10/0
S. Le1%''e, ;es Epitres de -aul auD 82essaloniciens, Paris, E!' Du Cer&, LeDi('
Co##entaires, 1, 1000'
7. Di1%u> #aint -aul0 ;es Epitres auD 82essaloniciens, Ce( 30, 1022'
6rue C,C :Y6C, 1022;@ Dars>all I'-' :NC6C, 1023;@ Yillia#s D'Z' :NI6C, 1002;'
II. Introduceri3 Lucr!ri
U$! S"<(elle, Einleitung in das Ieue 8estament, KLttin5en 1007
J.G. Aummel Einleitung in das Ieue 8estament -ei!el3er5 1003
D%Fm!($ 7r!G( H!'ep< A. Fi&=mFer D!l%($ E. Iurp<F O. C%rm, "ntroducere i
comentariu la #%. #criptur, (ol' I, tra!' )i prelurare pentru li#3a ro#$n" !e Du#itru
Kro)an, T$r5u-L"pu) 200/
@!(%l$ Gu&<rie, IeJ 8estament "ntroduction, DoGners Kro(e Illinois S'U'A, 1000
D%Fm!($ 7r!G( (n "ntroduction to t2e IeJ 8estament, NeG HorI 1001
7. Di1%u> #aint -aul et ses ;ettres, Stu!ia Neotesta#entia 2, Paris-6ru5es 10?2
A. D!Eer& A. Feuille&, "ntroduction F la =i&le, Paris 10/0
P<ilipp Viel<%uer Cesc2ic2te der urc2ristlic2en ;iteratur, 6erlin 1012
H!<( F. J%l+!!r$ D!F 7. Zu"C 2e$i&!ri6 Comentariu al Ioului 8estament, E!'
Dulti#e!ia, Ara! 200/
V%'ile G<e!r1<iu, "ntroducerea 'n #%intele Cri ale 8estamentului Iou, Cern"u,i 1020
L% 7iEle :Tra!ution Beu#eniMue; , E!ition inte5rale TB6, Paris 1022 8 Epitres au%
T>essaloniiens, pp' 22?3-222/'
Sil+iu I. Ne1ru)iu @%( E. I!l$!+%( Fl!ri( C!$re% Iirel% I)!%(u S&eli%( T!*%(
:oor!onator;, Cercetarea &i&lic noutestamentar romneasc A K>i! 3i3lio5ra&i - Clu.-
Napoa 2007
II. Studii i articole
H.-N Ale&&i ;Q (potre -aul et la -arousie de UesusVC2rist. ;QEsc2atologie paulinienne et ses
en3euD, 'n *#* >4, )??/, pp. )5-4).
P.-E L%(1e+i( Uesus #eigneur et lQesc2atologie. EDegese de teDtes prepauliniens *n <Stu!ia=
21, 6ru5es-Paris 10?1, pp' 127-1/3'
I$em, ;Q"ntervention de +ieu selon " 82 5,2!-24, in R'C' Collins, <T>e T>essalonian
Correspon!ene, Lou(ain, 6ET>L 21, 1000, pp' 23?-2??'
D. Ai**er, ;QEsc2atologie en 82essaloniciens dans une perspective ret2oriSue, *n R'C'
Collins, <T>e T>essalonian Correspon!ene, Lou(ain, 6ET>L 21, 1000, pp' 20?-210'
H.I.G. 7%r"l%F, Con%lict in 82essalonica=, C6X /?, 1003, pp' /12-/30'
F.F. 7ru"e, #t. -aul in <acedonia0 2. 82e 82essalonian Correspondence, 6ZRL ?2, 1020,
pp' 322-37/'
?1
D.F. C!lli(', #tudies on t2e @irst ;etter to t2e 82essalonians, 6ETL ??, Leu(en 1027'
A.H. I%l<erEe, ED2ortation in @irst 82essalonians, *n No(T 2/, 1023, pp' 232-2//'
C./. Pi((!"C, 82e #tructure o% -auline Esc2atologK, *n <E(an5elial XuarterlP= 31, 10?/,
pp' 0-20'
H. Ple+(iC, 82e 8aPing Np o% t2e @ait2%ul and t2e *esurrection o% t2e +ead in " 8essalonians
4,)!-)>, *n C6X 7?, 1027, pp'217-223'
C.A.J%(%m%Cer, (pocalKpticism at 82essalonica, *n <Neotesta#entia= 21, 1021, pp' 1-10'
V%'ile Ii<!", Es2atologia paulin, *n R'T' III ]1/^ :1003;, nr' 7, pp' /0-?2
@i!(i'ie S&%m%&!iu, Epistola a ""-a ctre 8esaloniceni : "ntroducere, traducere i
comentariu, teologia i actualitatea epistolei, lurare !e !otorat, e!itura Trinitas, Ia)i, 100?,
202 p'
I$em, Es2atologia paulin, *n <Analele Uni(ersit",ii !in Craio(a=, seria Teolo5ie,
Uni(ersitaria, Craio(a, EII :2002;, nr' 0, pp' 17-00'
?2