Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA 2

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII


2013
Estimari

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

2015

2016

Program

Cod indicator

CUI: 4244792

Cod rand

MUNICIPIUL SUCEAVA

TOTAL VENITURI

00.01

7.180.601

2.380.467

2.401.493

1.199.277

1.199.364

8.983.000

9.340.000

9.670.000

I. VENITURI CURENTE

00.02

6.980.601

2.330.467

2.251.493

1.199.277

1.199.364

8.769.000

9.118.000

9.440.000

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

6.980.601

2.330.467

2.251.493

1.199.277

1.199.364

8.769.000

9.118.000

9.440.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

136.393

45.681

36.810

23.830

30.072

87.000

90.000

93.000

Venituri din proprietate

30.10

136.393

45.681

36.810

23.830

30.072

87.000

90.000

93.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

136.393

45.681

36.810

23.830

30.072

87.000

90.000

93.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

6.844.208

2.284.786

2.214.683

1.175.447

1.169.292

8.682.000

9.028.000

9.347.000

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10

6.843.517

2.284.095

2.214.683

1.175.447

1.169.292

8.680.000

9.026.000

9.345.000

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

1.642.152

574.562

480.300

452.347

134.943

2.557.000

2.432.000

2.519.000

Venituri din prestari de servicii

10

33.10.08

5.000

2.000

1.000

1.000

1.000

5.000

6.000

6.000

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si


cantine

11

33.10.14

4.721.365

1.566.429

1.557.483

644.200

953.253

5.500.000

5.714.000

5.914.000

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie


sau anexa

12

33.10.16

110.000

50.000

40.000

12.000

8.000

114.000

119.000

123.000

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie


profesionala, specializare si perfectionare

13

33.10.17

53.000

1.000

37.000

10.000

5.000

241.000

482.000

500.000

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

14

33.10.50

312.000

90.104

98.900

55.900

67.096

263.000

273.000

283.000

Diverse venituri

15

36.10

691

691

Alte venituri

16

36.10.50

691

691

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

17

37.10

2.000

2.000

2.000

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea


sectiunii de dezvoltare a bugetului local

18

37.10.03

-121.500

-45.000

-62.000

-14.500

-119.000

-125.000

-131.000

Varsaminte din sectiunea de functionare

19

37.10.04

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

Alte transferuri voluntare

20

37.10.50

2.000

2.000

2.000

IV. SUBVENTII

21

00.12

200.000

50.000

150.000

214.000

222.000

230.000

Subventii de la alte administratii

22

43.10

200.000

50.000

150.000

214.000

222.000

230.000

Subventii pentru institutii publice

23

43.10.09

200.000

50.000

150.000

214.000

222.000

230.000

TOTAL CHELTUIELI

24

49.10

2.939.286

2.401.493

1.199.277

1.199.364

8.983.000

9.340.000

9.670.000

DENUMIREA INDICATORILOR

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE


DEZVOLTARE

Pag. 1 / 12

7.739.420

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

2015

2016

Program

Cod indicator

Cod rand

Estimari

CHELTUIELI CURENTE

25

01

7.617.920

2.894.286

2.339.493

1.184.777

1.199.364

8.864.000

9.215.000

9.539.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

26

10

1.110.824

372.972

402.605

326.802

8.445

1.371.000

1.424.000

1.480.000

Cheltuieli salariale in bani

27

10.01

869.590

295.970

311.740

255.120

6.760

Salarii de baza

28

10.01.01

274.108

96.029

117.500

54.154

6.425

Sporuri pentru conditii de munca

29

10.01.05

3.005

890

890

890

335

fond aferent platii cu ora

30

10.01.11

468.000

158.000

170.000

140.000

Indemnizatii de delegare

31

10.01.13

4.800

4.800

Alte drepturi salariale in bani

32

10.01.30

119.677

36.251

23.350

60.076

Contributii

33

10.03

241.234

77.002

90.865

71.682

1.685

Contributii de asigurari sociale de stat

34

10.03.01

179.799

57.847

66.924

53.756

1.272

Contributii de asigurari de somaj

35

10.03.02

4.910

1.320

2.180

1.380

30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

36

10.03.03

45.297

14.507

16.976

13.485

329

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


profesionale

37

10.03.04

3.319

858

1.629

826

Contributii pentru concedii si indemnizatii

38

10.03.06

7.909

2.470

3.156

2.235

48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39

20

6.501.096

2.519.314

1.934.888

856.975

1.189.919

7.470.000

7.767.000

8.034.000

Bunuri si servicii

40

20.01

1.265.054

535.708

347.460

198.530

183.356

Furnituri de birou

41

20.01.01

68.929

29.629

19.700

8.650

10.950

Materiale pentru curatenie

42

20.01.02

135.800

44.600

34.600

33.400

23.200

Incalzit, iluminat si forta motrica

43

20.01.03

150.039

86.139

37.400

15.500

11.000

Apa, canal si salubritate

44

20.01.04

31.500

9.000

14.500

2.500

5.500

Carburanti si lubrifianti

45

20.01.05

34.911

19.411

4.000

9.800

1.700

Piese de schimb

46

20.01.06

24.400

9.300

8.000

3.800

3.300

Transport

47

20.01.07

2.600

900

900

400

400

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

48

20.01.08

77.200

24.100

19.700

18.700

14.700

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

49

20.01.09

371.258

152.612

116.600

37.050

64.996

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

50

20.01.30

368.417

160.017

92.060

68.730

47.610

Reparatii curente

51

20.02

342.210

169.257

84.000

56.243

32.710

Hrana

52

20.03

4.230.307

1.554.031

1.298.278

495.445

882.553

Hrana pentru oameni

53

20.03.01

4.230.307

1.554.031

1.298.278

495.445

882.553

Medicamente si materiale sanitare

54

20.04

9.270

2.970

3.300

2.000

1.000

Medicamente

55

20.04.01

5.500

2.000

1.500

1.500

500

Materiale sanitare

56

20.04.02

3.770

970

1.800

500

500

Bunuri de natura obiectelor de inventar

57

20.05

233.680

91.523

65.300

48.057

28.800

DENUMIREA INDICATORILOR

Pag. 2 / 12

2016

2015

2014

Trim IV

Trim III

Trim II

Trim I

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Program

Cod indicator

Cod rand

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

Uniforme si echipament

58

20.05.01

4.228

2.228

1.000

1.000

Lenjerie si accesorii de pat

59

20.05.03

31.000

10.000

16.000

2.000

3.000

Alte obiecte de inventar

60

20.05.30

198.452

79.295

48.300

45.057

25.800

Deplasari, detasari, transferari

61

20.06

19.950

10.050

5.500

3.200

1.200

Deplasari interne, detasari, transferari

62

20.06.01

19.950

10.050

5.500

3.200

1.200

Materiale de laborator

63

20.09

1.600

1.500

100

Carti, publicatii si materiale documentare

64

20.11

31.000

10.100

12.300

6.300

2.300

consultanta si expertiza

65

20.12

24.000

4.500

18.200

1.300

Pregatire profesionala

66

20.13

19.000

8.500

7.000

2.000

1.500

Protectia muncii

67

20.14

23.300

10.800

6.200

3.800

2.500

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

68

20.25

2.000

1.000

1.000

Alte cheltuieli

69

20.30

299.725

120.375

86.350

39.000

54.000

Reclama si publicitate

70

20.30.01

2.500

1.000

500

1.000

Prime de asigurare non-viata

71

20.30.03

12.000

5.000

3.000

3.000

1.000

Chirii

72

20.30.04

38.500

10.000

10.500

4.500

13.500

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

73

20.30.30

246.725

104.375

72.350

30.500

39.500

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

74

57

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

23.000

24.000

25.000

Asigurari sociale

75

57.01

Ajutoare sociale

76

57.02

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

Ajutoare sociale in natura

77

57.02.02

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

78

70

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

79

71

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

Active fixe

80

71.01

121.500

45.000

62.000

14.500

Constructii

81

71.01.01

10.000

10.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

82

71.01.03

57.000

25.000

32.000

Alte active fixe

83

71.01.30

54.500

20.000

20.000

14.500

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

84

64.10

7.709.243

2.909.109

2.401.493

1.199.277

1.199.364

8.983.000

9.340.000

9.670.000

Invatamant

85

65.10

7.709.243

2.909.109

2.401.493

1.199.277

1.199.364

8.983.000

9.340.000

9.670.000

CHELTUIELI CURENTE

86

01

7.587.743

2.864.109

2.339.493

1.184.777

1.199.364

8.864.000

9.215.000

9.539.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

87

10

1.110.824

372.972

402.605

326.802

8.445

1.371.000

1.424.000

1.480.000

Cheltuieli salariale in bani

88

10.01

869.590

295.970

311.740

255.120

6.760

Salarii de baza

89

10.01.01

274.108

96.029

117.500

54.154

6.425

Pag. 3 / 12

2016

2015

2014

Trim IV

Trim III

Trim II

Trim I

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Program

Cod indicator

Cod rand

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

Sporuri pentru conditii de munca

90

10.01.05

3.005

890

890

890

335

fond aferent platii cu ora

91

10.01.11

468.000

158.000

170.000

140.000

Indemnizatii de delegare

92

10.01.13

4.800

4.800

Alte drepturi salariale in bani

93

10.01.30

119.677

36.251

23.350

60.076

Contributii

94

10.03

241.234

77.002

90.865

71.682

1.685

Contributii de asigurari sociale de stat

95

10.03.01

179.799

57.847

66.924

53.756

1.272

Contributii de asigurari de somaj

96

10.03.02

4.910

1.320

2.180

1.380

30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

97

10.03.03

45.297

14.507

16.976

13.485

329

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


profesionale

98

10.03.04

3.319

858

1.629

826

Contributii pentru concedii si indemnizatii

99

10.03.06

7.909

2.470

3.156

2.235

48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100

20

6.470.919

2.489.137

1.934.888

856.975

1.189.919

7.470.000

7.767.000

8.034.000

Bunuri si servicii

101

20.01

1.234.877

505.531

347.460

198.530

183.356

Furnituri de birou

102

20.01.01

68.929

29.629

19.700

8.650

10.950

Materiale pentru curatenie

103

20.01.02

135.800

44.600

34.600

33.400

23.200

Incalzit, iluminat si forta motrica

104

20.01.03

150.039

86.139

37.400

15.500

11.000

Apa, canal si salubritate

105

20.01.04

31.500

9.000

14.500

2.500

5.500

Carburanti si lubrifianti

106

20.01.05

34.911

19.411

4.000

9.800

1.700

Piese de schimb

107

20.01.06

24.400

9.300

8.000

3.800

3.300

Transport

108

20.01.07

2.600

900

900

400

400

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

109

20.01.08

77.200

24.100

19.700

18.700

14.700

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

110

20.01.09

341.081

122.435

116.600

37.050

64.996

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

111

20.01.30

368.417

160.017

92.060

68.730

47.610

Reparatii curente

112

20.02

342.210

169.257

84.000

56.243

32.710

Hrana

113

20.03

4.230.307

1.554.031

1.298.278

495.445

882.553

Hrana pentru oameni

114

20.03.01

4.230.307

1.554.031

1.298.278

495.445

882.553

Medicamente si materiale sanitare

115

20.04

9.270

2.970

3.300

2.000

1.000

Medicamente

116

20.04.01

5.500

2.000

1.500

1.500

500

Materiale sanitare

117

20.04.02

3.770

970

1.800

500

500

Bunuri de natura obiectelor de inventar

118

20.05

233.680

91.523

65.300

48.057

28.800

Uniforme si echipament

119

20.05.01

4.228

2.228

1.000

1.000

Lenjerie si accesorii de pat

120

20.05.03

31.000

10.000

16.000

2.000

3.000

Alte obiecte de inventar

121

20.05.30

198.452

79.295

48.300

45.057

25.800

Deplasari, detasari, transferari

122

20.06

19.950

10.050

5.500

3.200

1.200

Pag. 4 / 12

2016

2015

2014

Trim IV

Trim III

Trim II

Trim I

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Program

Cod indicator

Cod rand

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

Deplasari interne, detasari, transferari

123

20.06.01

19.950

10.050

5.500

3.200

1.200

Materiale de laborator

124

20.09

1.600

1.500

100

Carti, publicatii si materiale documentare

125

20.11

31.000

10.100

12.300

6.300

2.300

consultanta si expertiza

126

20.12

24.000

4.500

18.200

1.300

Pregatire profesionala

127

20.13

19.000

8.500

7.000

2.000

1.500

Protectia muncii

128

20.14

23.300

10.800

6.200

3.800

2.500

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

129

20.25

2.000

1.000

1.000

Alte cheltuieli

130

20.30

299.725

120.375

86.350

39.000

54.000

Reclama si publicitate

131

20.30.01

2.500

1.000

500

1.000

Prime de asigurare non-viata

132

20.30.03

12.000

5.000

3.000

3.000

1.000

Chirii

133

20.30.04

38.500

10.000

10.500

4.500

13.500

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

134

20.30.30

246.725

104.375

72.350

30.500

39.500

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

135

57

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

23.000

24.000

25.000

Asigurari sociale

136

57.01

Ajutoare sociale

137

57.02

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

Ajutoare sociale in natura

138

57.02.02

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

139

70

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

140

71

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

Active fixe

141

71.01

121.500

45.000

62.000

14.500

Constructii

142

71.01.01

10.000

10.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

143

71.01.03

57.000

25.000

32.000

Alte active fixe

144

71.01.30

54.500

20.000

20.000

14.500

Invatamant prescolar si primar

145

65.10.03

1.776.244

639.991

585.000

295.000

256.253

1.923.000

2.004.000

2.070.000

Invatamant prescolar

146

65.10.03.01

1.776.244

639.991

585.000

295.000

256.253

1.923.000

2.004.000

2.070.000

Invatamant primar

147

65.10.03.02

Invatamant secundar

148

65.10.04

4.643.428

1.837.168

1.356.793

535.256

914.211

5.448.306

5.645.836

5.844.500

Invatamant secundar inferior

149

65.10.04.01

278.411

101.144

63.610

53.556

60.101

331.506

367.000

383.000

Invatamant secundar superior

150

65.10.04.02

4.365.017

1.736.024

1.293.183

481.700

854.110

5.116.800

5.278.836

5.461.500

Invatamant postliceal

151

65.10.05

1.289.571

431.950

459.700

369.021

28.900

1.611.694

1.690.164

1.755.500

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,


LOCUINTE, MEDIU SI APE

152

69.10

30.177

30.177

Din total capitol

Pag. 5 / 12

2016

2015

2014

Trim IV

Trim III

Trim II

Trim I

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Program

Cod indicator

Cod rand

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

153

70.10

30.177

30.177

CHELTUIELI CURENTE

154

01

30.177

30.177

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

155

20

30.177

30.177

Bunuri si servicii

156

20.01

30.177

30.177

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

157

20.01.09

30.177

30.177

CHELTUIELI DE CAPITAL

158

70

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii


comunale

159

70.10.50

30.177

30.177

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

160

96.10

REZERVE

161

97.10

EXCEDENT

162

98.10

DEFICIT

163

99.10

558.819

558.819

Din total capitol

SECTIUNEA FUNCTIONARE
SECTIUNEA FUNCTIONARE

7.059.101

2.335.467

2.339.493

1.184.777

1.199.364

8.864.000

9.215.000

9.539.000

TOTAL VENITURI

00.01

7.059.101

2.335.467

2.339.493

1.184.777

1.199.364

8.864.000

9.215.000

9.539.000

I. VENITURI CURENTE

00.02

6.859.101

2.285.467

2.189.493

1.184.777

1.199.364

8.650.000

8.993.000

9.309.000

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

6.859.101

2.285.467

2.189.493

1.184.777

1.199.364

8.650.000

8.993.000

9.309.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

136.393

45.681

36.810

23.830

30.072

87.000

90.000

93.000

Venituri din proprietate

30.10

136.393

45.681

36.810

23.830

30.072

87.000

90.000

93.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

136.393

45.681

36.810

23.830

30.072

87.000

90.000

93.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

6.722.708

2.239.786

2.152.683

1.160.947

1.169.292

8.563.000

8.903.000

9.216.000

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10

6.843.517

2.284.095

2.214.683

1.175.447

1.169.292

8.680.000

9.026.000

9.345.000

Taxe si alte venituri in invatamant

10

33.10.05

1.642.152

574.562

480.300

452.347

134.943

2.557.000

2.432.000

2.519.000

Venituri din prestari de servicii

11

33.10.08

5.000

2.000

1.000

1.000

1.000

5.000

6.000

6.000

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si


cantine

12

33.10.14

4.721.365

1.566.429

1.557.483

644.200

953.253

5.500.000

5.714.000

5.914.000

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie


sau anexa

13

33.10.16

110.000

50.000

40.000

12.000

8.000

114.000

119.000

123.000

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie


profesionala, specializare si perfectionare

14

33.10.17

53.000

1.000

37.000

10.000

5.000

241.000

482.000

500.000

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

15

33.10.50

312.000

90.104

98.900

55.900

67.096

263.000

273.000

283.000

Diverse venituri

16

36.10

691

691

Alte venituri

17

36.10.50

691

691

Pag. 6 / 12

2015

2016

18

37.10

-121.500

-45.000

-62.000

-14.500

-117.000

-123.000

-129.000

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea


sectiunii de dezvoltare a bugetului local

19

37.10.03

-121.500

-45.000

-62.000

-14.500

-119.000

-125.000

-131.000

Alte transferuri voluntare

20

37.10.50

2.000

2.000

2.000

IV. SUBVENTII

21

00.12

200.000

50.000

150.000

214.000

222.000

230.000

Subventii de la alte administratii

22

43.10

200.000

50.000

150.000

214.000

222.000

230.000

Subventii pentru institutii publice

23

43.10.09

200.000

50.000

150.000

214.000

222.000

230.000

TOTAL CHELTUIELI

24

49.10

7.617.920

2.894.286

2.339.493

1.184.777

1.199.364

8.864.000

9.215.000

9.539.000

CHELTUIELI CURENTE

25

01

7.617.920

2.894.286

2.339.493

1.184.777

1.199.364

8.864.000

9.215.000

9.539.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

26

10

1.110.824

372.972

402.605

326.802

8.445

1.371.000

1.424.000

1.480.000

Cheltuieli salariale in bani

27

10.01

869.590

295.970

311.740

255.120

6.760

Salarii de baza

28

10.01.01

274.108

96.029

117.500

54.154

6.425

Sporuri pentru conditii de munca

29

10.01.05

3.005

890

890

890

335

fond aferent platii cu ora

30

10.01.11

468.000

158.000

170.000

140.000

Indemnizatii de delegare

31

10.01.13

4.800

4.800

Alte drepturi salariale in bani

32

10.01.30

119.677

36.251

23.350

60.076

Contributii

33

10.03

241.234

77.002

90.865

71.682

1.685

Contributii de asigurari sociale de stat

34

10.03.01

179.799

57.847

66.924

53.756

1.272

Contributii de asigurari de somaj

35

10.03.02

4.910

1.320

2.180

1.380

30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

36

10.03.03

45.297

14.507

16.976

13.485

329

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


profesionale

37

10.03.04

3.319

858

1.629

826

Contributii pentru concedii si indemnizatii

38

10.03.06

7.909

2.470

3.156

2.235

48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39

20

6.501.096

2.519.314

1.934.888

856.975

1.189.919

7.470.000

7.767.000

8.034.000

Bunuri si servicii

40

20.01

1.265.054

535.708

347.460

198.530

183.356

Furnituri de birou

41

20.01.01

68.929

29.629

19.700

8.650

10.950

Materiale pentru curatenie

42

20.01.02

135.800

44.600

34.600

33.400

23.200

Incalzit, iluminat si forta motrica

43

20.01.03

150.039

86.139

37.400

15.500

11.000

Apa, canal si salubritate

44

20.01.04

31.500

9.000

14.500

2.500

5.500

Carburanti si lubrifianti

45

20.01.05

34.911

19.411

4.000

9.800

1.700

Piese de schimb

46

20.01.06

24.400

9.300

8.000

3.800

3.300

Transport

47

20.01.07

2.600

900

900

400

400

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

48

20.01.08

77.200

24.100

19.700

18.700

14.700

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

49

20.01.09

371.258

152.612

116.600

37.050

64.996

Pag. 7 / 12

Trim III

Trim II

Trim I

Trim IV

2014

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

Program

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Estimari

2016

2015

2014

Trim IV

Trim III

Trim II

Trim I

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Program

Cod indicator

Cod rand

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

50

20.01.30

368.417

160.017

92.060

68.730

47.610

Reparatii curente

51

20.02

342.210

169.257

84.000

56.243

32.710

Hrana

52

20.03

4.230.307

1.554.031

1.298.278

495.445

882.553

Hrana pentru oameni

53

20.03.01

4.230.307

1.554.031

1.298.278

495.445

882.553

Medicamente si materiale sanitare

54

20.04

9.270

2.970

3.300

2.000

1.000

Medicamente

55

20.04.01

5.500

2.000

1.500

1.500

500

Materiale sanitare

56

20.04.02

3.770

970

1.800

500

500

Bunuri de natura obiectelor de inventar

57

20.05

233.680

91.523

65.300

48.057

28.800

Uniforme si echipament

58

20.05.01

4.228

2.228

1.000

1.000

Lenjerie si accesorii de pat

59

20.05.03

31.000

10.000

16.000

2.000

3.000

Alte obiecte de inventar

60

20.05.30

198.452

79.295

48.300

45.057

25.800

Deplasari, detasari, transferari

61

20.06

19.950

10.050

5.500

3.200

1.200

Deplasari interne, detasari, transferari

62

20.06.01

19.950

10.050

5.500

3.200

1.200

Materiale de laborator

63

20.09

1.600

1.500

100

Carti, publicatii si materiale documentare

64

20.11

31.000

10.100

12.300

6.300

2.300

consultanta si expertiza

65

20.12

24.000

4.500

18.200

1.300

Pregatire profesionala

66

20.13

19.000

8.500

7.000

2.000

1.500

Protectia muncii

67

20.14

23.300

10.800

6.200

3.800

2.500

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

68

20.25

2.000

1.000

1.000

Alte cheltuieli

69

20.30

299.725

120.375

86.350

39.000

54.000

Reclama si publicitate

70

20.30.01

2.500

1.000

500

1.000

Prime de asigurare non-viata

71

20.30.03

12.000

5.000

3.000

3.000

1.000

Chirii

72

20.30.04

38.500

10.000

10.500

4.500

13.500

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

73

20.30.30

246.725

104.375

72.350

30.500

39.500

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

74

57

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

23.000

24.000

25.000

Asigurari sociale

75

57.01

Ajutoare sociale

76

57.02

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

Ajutoare sociale in natura

77

57.02.02

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

78

64.10

7.587.743

2.864.109

2.339.493

1.184.777

1.199.364

8.864.000

9.215.000

9.539.000

Invatamant

79

65.10

7.587.743

2.864.109

2.339.493

1.184.777

1.199.364

8.864.000

9.215.000

9.539.000

CHELTUIELI CURENTE

80

01

7.587.743

2.864.109

2.339.493

1.184.777

1.199.364

8.864.000

9.215.000

9.539.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

81

10

1.110.824

372.972

402.605

326.802

8.445

1.371.000

1.424.000

1.480.000

Pag. 8 / 12

2016

2015

2014

Trim IV

Trim III

Trim II

Trim I

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Program

Cod indicator

Cod rand

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

Cheltuieli salariale in bani

82

10.01

869.590

295.970

311.740

255.120

6.760

Salarii de baza

83

10.01.01

274.108

96.029

117.500

54.154

6.425

Sporuri pentru conditii de munca

84

10.01.05

3.005

890

890

890

335

fond aferent platii cu ora

85

10.01.11

468.000

158.000

170.000

140.000

Indemnizatii de delegare

86

10.01.13

4.800

4.800

Alte drepturi salariale in bani

87

10.01.30

119.677

36.251

23.350

60.076

Contributii

88

10.03

241.234

77.002

90.865

71.682

1.685

Contributii de asigurari sociale de stat

89

10.03.01

179.799

57.847

66.924

53.756

1.272

Contributii de asigurari de somaj

90

10.03.02

4.910

1.320

2.180

1.380

30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

91

10.03.03

45.297

14.507

16.976

13.485

329

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


profesionale

92

10.03.04

3.319

858

1.629

826

Contributii pentru concedii si indemnizatii

93

10.03.06

7.909

2.470

3.156

2.235

48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

6.470.919

2.489.137

1.934.888

856.975

1.189.919

7.470.000

7.767.000

8.034.000

Bunuri si servicii

95

20.01

1.234.877

505.531

347.460

198.530

183.356

Furnituri de birou

96

20.01.01

68.929

29.629

19.700

8.650

10.950

Materiale pentru curatenie

97

20.01.02

135.800

44.600

34.600

33.400

23.200

Incalzit, iluminat si forta motrica

98

20.01.03

150.039

86.139

37.400

15.500

11.000

Apa, canal si salubritate

99

20.01.04

31.500

9.000

14.500

2.500

5.500

Carburanti si lubrifianti

100

20.01.05

34.911

19.411

4.000

9.800

1.700

Piese de schimb

101

20.01.06

24.400

9.300

8.000

3.800

3.300

Transport

102

20.01.07

2.600

900

900

400

400

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

103

20.01.08

77.200

24.100

19.700

18.700

14.700

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

104

20.01.09

341.081

122.435

116.600

37.050

64.996

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

105

20.01.30

368.417

160.017

92.060

68.730

47.610

Reparatii curente

106

20.02

342.210

169.257

84.000

56.243

32.710

Hrana

107

20.03

4.230.307

1.554.031

1.298.278

495.445

882.553

Hrana pentru oameni

108

20.03.01

4.230.307

1.554.031

1.298.278

495.445

882.553

Medicamente si materiale sanitare

109

20.04

9.270

2.970

3.300

2.000

1.000

Medicamente

110

20.04.01

5.500

2.000

1.500

1.500

500

Materiale sanitare

111

20.04.02

3.770

970

1.800

500

500

Bunuri de natura obiectelor de inventar

112

20.05

233.680

91.523

65.300

48.057

28.800

Uniforme si echipament

113

20.05.01

4.228

2.228

1.000

1.000

Lenjerie si accesorii de pat

114

20.05.03

31.000

10.000

16.000

2.000

3.000

Pag. 9 / 12

2016

2015

2014

Trim IV

Trim III

Trim II

Trim I

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Program

Cod indicator

Cod rand

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

Alte obiecte de inventar

115

20.05.30

198.452

79.295

48.300

45.057

25.800

Deplasari, detasari, transferari

116

20.06

19.950

10.050

5.500

3.200

1.200

Deplasari interne, detasari, transferari

117

20.06.01

19.950

10.050

5.500

3.200

1.200

Materiale de laborator

118

20.09

1.600

1.500

100

Carti, publicatii si materiale documentare

119

20.11

31.000

10.100

12.300

6.300

2.300

consultanta si expertiza

120

20.12

24.000

4.500

18.200

1.300

Pregatire profesionala

121

20.13

19.000

8.500

7.000

2.000

1.500

Protectia muncii

122

20.14

23.300

10.800

6.200

3.800

2.500

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

123

20.25

2.000

1.000

1.000

Alte cheltuieli

124

20.30

299.725

120.375

86.350

39.000

54.000

Reclama si publicitate

125

20.30.01

2.500

1.000

500

1.000

Prime de asigurare non-viata

126

20.30.03

12.000

5.000

3.000

3.000

1.000

Chirii

127

20.30.04

38.500

10.000

10.500

4.500

13.500

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

128

20.30.30

246.725

104.375

72.350

30.500

39.500

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

129

57

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

23.000

24.000

25.000

Asigurari sociale

130

57.01

Ajutoare sociale

131

57.02

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

Ajutoare sociale in natura

132

57.02.02

6.000

2.000

2.000

1.000

1.000

Invatamant prescolar si primar

133

65.10.03

1.776.244

639.991

585.000

295.000

256.253

1.923.000

2.004.000

2.070.000

Invatamant prescolar

134

65.10.03.01

1.776.244

639.991

585.000

295.000

256.253

1.923.000

2.004.000

2.070.000

Invatamant primar

135

65.10.03.02

Invatamant secundar

136

65.10.04

4.606.428

1.827.168

1.329.793

535.256

914.211

5.409.606

5.609.336

5.806.200

Invatamant secundar inferior

137

65.10.04.01

278.411

101.144

63.610

53.556

60.101

331.506

367.000

383.000

Invatamant secundar superior

138

65.10.04.02

4.328.017

1.726.024

1.266.183

481.700

854.110

5.078.100

5.242.336

5.423.200

Invatamant postliceal

139

65.10.05

1.205.071

396.950

424.700

354.521

28.900

1.531.394

1.601.664

1.662.800

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,


LOCUINTE, MEDIU SI APE

140

69.10

30.177

30.177

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

141

70.10

30.177

30.177

CHELTUIELI CURENTE

142

01

30.177

30.177

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

143

20

30.177

30.177

Bunuri si servicii

144

20.01

30.177

30.177

Din total capitol

Pag. 10 / 12

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

2016

2015

2014

Trim IV

Trim III

Trim II

Trim I

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Program

Cod indicator

Cod rand

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

145

20.01.09

30.177

30.177

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii


comunale

146

70.10.50

30.177

30.177

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

147

96.10

REZERVE

148

97.10

EXCEDENT

149

98.10

DEFICIT

150

99.10

558.819

558.819

Din total capitol

SECTIUNEA DEZVOLTARE
SECTIUNEA DEZVOLTARE

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

TOTAL VENITURI

00.01

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

I. VENITURI CURENTE

00.02

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.10

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

TOTAL CHELTUIELI

49.10

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

CHELTUIELI CURENTE

01

CHELTUIELI DE CAPITAL

10

70

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

11

71

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

Active fixe

12

71.01

121.500

45.000

62.000

14.500

Constructii

13

71.01.01

10.000

10.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

14

71.01.03

57.000

25.000

32.000

Alte active fixe

15

71.01.30

54.500

20.000

20.000

14.500

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

16

64.10

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

Invatamant

17

65.10

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

CHELTUIELI CURENTE

18

01

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

20

71

121.500

45.000

62.000

14.500

119.000

125.000

131.000

Active fixe

21

71.01

121.500

45.000

62.000

14.500

Constructii

22

71.01.01

10.000

10.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

23

71.01.03

57.000

25.000

32.000

Alte active fixe

24

71.01.30

54.500

20.000

20.000

14.500

Pag. 11 / 12

2016

2015

2014

Trim IV

Trim III

Trim II

Trim I

Din care credite bugetare destinate


stingerii platilor restante

Program

Cod indicator

Cod rand

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

Din total capitol


Invatamant prescolar si primar

25

65.10.03

Invatamant prescolar

26

65.10.03.01

Invatamant primar

27

65.10.03.02

Invatamant secundar

28

65.10.04

37.000

10.000

27.000

38.700

36.500

38.300

Invatamant secundar inferior

29

65.10.04.01

Invatamant secundar superior

30

65.10.04.02

37.000

10.000

27.000

38.700

36.500

38.300

Invatamant postliceal

31

65.10.05

84.500

35.000

35.000

14.500

80.300

88.500

92.700

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

32

96.10

REZERVE

33

97.10

EXCEDENT

34

98.10

DEFICIT

35

99.10

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Ion Lungu

Ec. Elisabeta Vaideanu

BIROU BUGET INVATAMANT,


Ec. Mihaela Sireteanu

Pag. 12 / 12