Sunteți pe pagina 1din 78

Contabilitatea de

angajamente la
institutiile publice
Contabilitatea de
angajamente la
institutiile publice
1
Contabilitatea - activitate de prestari servicii care face
legatura dintre operatiunile economice si factorii de decizie
Operatiuni economice = tranzactii economice (vanzarea
cumpararea, incasarea - plata) sau orice alt eveniment
economic ce nu implica un schimb (consum de materiale,
amortizarea activelor fixe etc.)
-cuantifica = masoara operatiunile economice inregistrand
in expresie baneasca tranzactiile si evenimentele
-prelucreaza = stocheaza informatiile intr-o ordine
cronologica si sistematica
-furnizeaza informatiile factorilor de decizie prin
intermediul situatiilor financiare si a altor rapoarte
financiare
Contabilitatea - activitate de prestari servicii care face
legatura dintre operatiunile economice si factorii de decizie
Operatiuni economice = tranzactii economice (vanzarea
cumpararea, incasarea - plata) sau orice alt eveniment
economic ce nu implica un schimb (consum de materiale,
amortizarea activelor fixe etc.)
-cuantifica = masoara operatiunile economice inregistrand
in expresie baneasca tranzactiile si evenimentele
-prelucreaza = stocheaza informatiile intr-o ordine
cronologica si sistematica
-furnizeaza informatiile factorilor de decizie prin
intermediul situatiilor financiare si a altor rapoarte
financiare
2
Factorii de decizie utilizatori ai informatiei contabile
Utilizatorii informatiei contabile
- managementul
- investitori actuali sau potentiali
- organele fiscale
- organele de control intern si extern
- organe de prognoza macroeconomica care dezvolta
politici economice si programe economice
- grupuri diverse (consultanti financiari, salariati, sindicate,
clienti, contribuabili, organizatii neguvernamentale)
Factorii de decizie utilizatori ai informatiei contabile
Utilizatorii informatiei contabile
- managementul
- investitori actuali sau potentiali
- organele fiscale
- organele de control intern si extern
- organe de prognoza macroeconomica care dezvolta
politici economice si programe economice
- grupuri diverse (consultanti financiari, salariati, sindicate,
clienti, contribuabili, organizatii neguvernamentale)
3
Cerintele actuale privind managementul public
Institutiile publice- sa furnizeze servicii publice de calitate,
sa fie eficiente, sa satisfaca pe deplin interesele cetatenilor,
asteptarile lor.
Managementul financiar- bugetul sa fie orientat catre
obiective si rezultate, respectiv trecerea de la un buget de
resurse la un buget de politici economice;
- asumarea responsabilitatii pentru rezultatele
obtinute;
- managerii sa fie apreciati dupa capacitatea lor de a
realiza obiectivele, dupa rezultatele obtinute, dupa modul in
care aplica principiul bunei gestiuni financiare a fondurilor
publice si a patrimoniului public.
Cerintele actuale privind managementul public
Institutiile publice- sa furnizeze servicii publice de calitate,
sa fie eficiente, sa satisfaca pe deplin interesele cetatenilor,
asteptarile lor.
Managementul financiar- bugetul sa fie orientat catre
obiective si rezultate, respectiv trecerea de la un buget de
resurse la un buget de politici economice;
- asumarea responsabilitatii pentru rezultatele
obtinute;
- managerii sa fie apreciati dupa capacitatea lor de a
realiza obiectivele, dupa rezultatele obtinute, dupa modul in
care aplica principiul bunei gestiuni financiare a fondurilor
publice si a patrimoniului public.
4
Cerinte internationale privind contabilitatea
publica
Obiectivul contabilitatii publice-cresterea calitatii informatiilor din
situatiile financiare in vederea prezentarii fidele a pozitiei
financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de numerar
Trasaturile calitative ale situatiilor financiare
Sunt 4 caracteristici calitative principale care trebuie indeplinite de
informatiile cuprinse in situatiile financiare
a)Relevanta
-informatiile trebuie sa fie relevante, deoarece pot influenta deciziile
economice ale utilizatorilor;
- sunt relevante daca pot fi utilizate in evaluarea evenimentelor trecute,
prezente si viitoare;
- pentru a fi relevanta , informatia trebuie sa fie oportuna.
Cerinte internationale privind contabilitatea
publica
Obiectivul contabilitatii publice-cresterea calitatii informatiilor din
situatiile financiare in vederea prezentarii fidele a pozitiei
financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de numerar
Trasaturile calitative ale situatiilor financiare
Sunt 4 caracteristici calitative principale care trebuie indeplinite de
informatiile cuprinse in situatiile financiare
a)Relevanta
-informatiile trebuie sa fie relevante, deoarece pot influenta deciziile
economice ale utilizatorilor;
- sunt relevante daca pot fi utilizate in evaluarea evenimentelor trecute,
prezente si viitoare;
- pentru a fi relevanta , informatia trebuie sa fie oportuna.
5
b)Credibilitatea-informatiile sunt credibile daca nu sunt afectate de erori
semnificative si de influente si utilizatorii pot avea incredere ca acestea:
-reprezinta fidel starea financiara a institutiei si rezultatele obtinute;
-reflecta fondul economic al evenimentelor si tranzactiilor si nu numai forma
juridica;
-sunt neutre, adica lipsite de influente. Situatiile financiare nu sunt neutre daca
informatiile pe care le contin au fost selectate sau prezentate intrun mod
facut sa influenteze luarea unei decizii sau realizarea unui rationament
pentru a obtine un anumit rezultat.
b)Credibilitatea-informatiile sunt credibile daca nu sunt afectate de erori
semnificative si de influente si utilizatorii pot avea incredere ca acestea:
-reprezinta fidel starea financiara a institutiei si rezultatele obtinute;
-reflecta fondul economic al evenimentelor si tranzactiilor si nu numai forma
juridica;
-sunt neutre, adica lipsite de influente. Situatiile financiare nu sunt neutre daca
informatiile pe care le contin au fost selectate sau prezentate intrun mod
facut sa influenteze luarea unei decizii sau realizarea unui rationament
pentru a obtine un anumit rezultat.
6
-sunt prudente - se tina seama de deprecierea elementelor de activ si de
pierderile potentiale.Prudenta reprezinta includerea unui grad de precautie
in efectuarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in
conditii de incertitudine,cum ar fi acelea ca activele si veniturile sa nu fie
supraevaluate iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate.
-sunt complete sub toate aspectele semnificative, respectiv in limita pragului
de semnificatie si ale costului.Informatia este semnificativa daca omisiunea
sau prezentarea eronata ar influenta deciziile utilizatorilor sau evaluarile
facute pe baza situatiilor financiare;
-sunt prudente - se tina seama de deprecierea elementelor de activ si de
pierderile potentiale.Prudenta reprezinta includerea unui grad de precautie
in efectuarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in
conditii de incertitudine,cum ar fi acelea ca activele si veniturile sa nu fie
supraevaluate iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate.
-sunt complete sub toate aspectele semnificative, respectiv in limita pragului
de semnificatie si ale costului.Informatia este semnificativa daca omisiunea
sau prezentarea eronata ar influenta deciziile utilizatorilor sau evaluarile
facute pe baza situatiilor financiare;
7
c)Comparabilitatea-informatiile din situatiile financiare sunt comparabile
atunci cand utilizatorii pot identifica asemanarile si deosebirile dintre acele
informatii si informatii din alte rapoarte. Datele furnizate trebuie sa asigure
comparabilitatea atat cu cele ale institutiei publice din perioadele
anterioare, cat si cu situatiile financiare ale altor institutii publice;
d)Accesibilitatea(inteligibilitatea)-informatiile sunt inteligibile atunci
cand se anticipeaza in mod rezonabil ca utilizatorii le inteleg sensul.Avand
in vedere multitudinea de utilizatori ai informatiilor furnizate de situatiile
financiare ale institutiilor publice,care nu intotdeauna au cunostimte
economice, informatiile cuprinse trebuie sa fie astfel prezentate incat sa
poata fi intelese usor de toti utilizatorii.
c)Comparabilitatea-informatiile din situatiile financiare sunt comparabile
atunci cand utilizatorii pot identifica asemanarile si deosebirile dintre acele
informatii si informatii din alte rapoarte. Datele furnizate trebuie sa asigure
comparabilitatea atat cu cele ale institutiei publice din perioadele
anterioare, cat si cu situatiile financiare ale altor institutii publice;
d)Accesibilitatea(inteligibilitatea)-informatiile sunt inteligibile atunci
cand se anticipeaza in mod rezonabil ca utilizatorii le inteleg sensul.Avand
in vedere multitudinea de utilizatori ai informatiilor furnizate de situatiile
financiare ale institutiilor publice,care nu intotdeauna au cunostimte
economice, informatiile cuprinse trebuie sa fie astfel prezentate incat sa
poata fi intelese usor de toti utilizatorii.
8
Mod de realizare: trecerea de la o contabilitate de
casa orientata pe intrari (resurse)-cash
accounting -la o contabilitate de angajamente
orientata pe iesiri (rezultate economice)- accrual
accounting
Mod de realizare: trecerea de la o contabilitate de
casa orientata pe intrari (resurse)-cash
accounting -la o contabilitate de angajamente
orientata pe iesiri (rezultate economice)- accrual
accounting
9
Cadrul international de reglementare
privind contabilitatea publica
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr.
1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil
bugetului general al Comunitatii Europene;
Regulamentul Comisiei Comunitatii Europene nr.
2342/2002 privind reguli detaliate de implementare a
Regulamentului financiar aplicabile bugetului general.
Regulamentul Comisiei Comunitatii Europene nr.
2909/2000 privind managementul contabil al activelor fixe
nefinanciare ale Comunitatii Europene;
Sistemul European de Conturi (SEC95)
Standardele Internationale de Contabilitate pentru
Sectorul Public ( IPSAS ).
Cadrul international de reglementare
privind contabilitatea publica
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr.
1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil
bugetului general al Comunitatii Europene;
Regulamentul Comisiei Comunitatii Europene nr.
2342/2002 privind reguli detaliate de implementare a
Regulamentului financiar aplicabile bugetului general.
Regulamentul Comisiei Comunitatii Europene nr.
2909/2000 privind managementul contabil al activelor fixe
nefinanciare ale Comunitatii Europene;
Sistemul European de Conturi (SEC95)
Standardele Internationale de Contabilitate pentru
Sectorul Public ( IPSAS ).
10
Cadrul legal national de reglementare privind
contabilitatea institutiilor publice
Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Legea privind finantele publice nr. 500/2002 (art 74);
Legea finantelor publice locale nr.273/2006 (art 73);
Ordinul ministrului finantelor nr. 1954/2005,cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul ministrului finantelor 1917/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul ministrului finantelor 556/2006;
Cadrul legal national de reglementare privind
contabilitatea institutiilor publice
Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Legea privind finantele publice nr. 500/2002 (art 74);
Legea finantelor publice locale nr.273/2006 (art 73);
Ordinul ministrului finantelor nr. 1954/2005,cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul ministrului finantelor 1917/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul ministrului finantelor 556/2006;
11
Cadrul legal national de reglementare privind Cadrul legal national de reglementare privind
contabilitatea institutiilor publice contabilitatea institutiilor publice
Ordinul ministrului finantelor nr. 616/2006;
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.
1649/2006;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 40/2007;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 46/2007;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 1146/2008;
Ordinul ministrului finantelor nr. 616/2006;
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.
1649/2006;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 40/2007;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 46/2007;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 1146/2008;
12
Ordinul ministrului finantelor publice nr.3769/2008;
Ordinul ministrului finantelor publice nr.547/2009;
Ordinele ministrului finantelor publice nr.629/2009, 2169/2009
2290/2009, 2941/2009;
Ordinul ministrului finantelor publice nr 79/2010;
Ordinul ministrului finantelor publice nr 980/2010.
Ordinul ministrului finantelor publice nr.3769/2008;
Ordinul ministrului finantelor publice nr.547/2009;
Ordinele ministrului finantelor publice nr.629/2009, 2169/2009
2290/2009, 2941/2009;
Ordinul ministrului finantelor publice nr 79/2010;
Ordinul ministrului finantelor publice nr 980/2010.
13
Cerintele privind contabilitatea Cerintele privind contabilitatea
publica in Romania (1) publica in Romania (1)
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata {art 2 alin (1)}
Contabilitatea ca activitate specializata in masurarea,
evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor
obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute
la art.1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si
sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu
privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de
trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si
pentru relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii
financiari si comerciali, clientii.
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata {art 2 alin (1)}
Contabilitatea ca activitate specializata in masurarea,
evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor
obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute
la art.1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si
sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu
privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de
trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si
pentru relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii
financiari si comerciali, clientii.
14
Cerintele privind contabilitatea
publica in Romania (2)
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile
ulterioare-art 2 alin (2)
Contabilitatea publica cuprinde:
a. contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte
incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
b. contabilitatea trezoreriei statului;
c. contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii
drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si
patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul patrimonial;
d. contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor
aprobate.
Cerintele privind contabilitatea
publica in Romania (2)
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile
ulterioare-art 2 alin (2)
Contabilitatea publica cuprinde:
a. contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte
incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
b. contabilitatea trezoreriei statului;
c. contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii
drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si
patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul patrimonial;
d. contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor
aprobate.
15
Rezultatele oferite de contabilitatea
publica in Romania
Contabilitatea publica trebuie sa ofere informatii privind:
Patrimoniul aflat in administrarea institutiilor publice
Executia bugetului de venituri si cheltuieli
Rezultatul executiei bugetare
Rezultatul patrimonial (economic)
Costul programelor aprobate.
Rezultatele oferite de contabilitatea
publica in Romania
Contabilitatea publica trebuie sa ofere informatii privind:
Patrimoniul aflat in administrarea institutiilor publice
Executia bugetului de venituri si cheltuieli
Rezultatul executiei bugetare
Rezultatul patrimonial (economic)
Costul programelor aprobate.
16
Obiectiv de reforma
Suplimentarea contabilitatii de fluxuri de lichiditati (cash
accounting) cu contabilitatea de obligatii
(accrual accounting)
Cash accounting = contabilitatea pe baza de
numerar recunoaste tranzactiile si evenimentele cand
numerarul este incasat sau platit.
Rezultatul executiei bugetare se determina la
finele exercitiului ca diferenta intre numerarul incasat
si numerarul platit.
Obiectiv de reforma
Suplimentarea contabilitatii de fluxuri de lichiditati (cash
accounting) cu contabilitatea de obligatii
(accrual accounting)
Cash accounting = contabilitatea pe baza de
numerar recunoaste tranzactiile si evenimentele cand
numerarul este incasat sau platit.
Rezultatul executiei bugetare se determina la
finele exercitiului ca diferenta intre numerarul incasat
si numerarul platit.
17
Accrual accounting = contabilitatea de angajamente
recunoaste tranzactiile si evenimentele in momentul cand
o valoare economica, o creanta sau o obligatie este creata,
transformata, transferata sau anulata.
Rezultatul patrimonial este un rezultat economic si se
determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile
aferente perioadei, indiferent daca veniturile au fost
incasate sau cheltuielile platite.
Inregistrarea operatiunilor economico - financiare se
efectueaza in conturi din cele 5 grupe recunoscute:
Active, Datorii, Capitaluri,Venituri, Cheltuieli.
Accrual accounting = contabilitatea de angajamente
recunoaste tranzactiile si evenimentele in momentul cand
o valoare economica, o creanta sau o obligatie este creata,
transformata, transferata sau anulata.
Rezultatul patrimonial este un rezultat economic si se
determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile
aferente perioadei, indiferent daca veniturile au fost
incasate sau cheltuielile platite.
Inregistrarea operatiunilor economico - financiare se
efectueaza in conturi din cele 5 grupe recunoscute:
Active, Datorii, Capitaluri,Venituri, Cheltuieli.
18
Avantajele Avantajele contabilitatii contabilitatii de de
angajamente angajamente
- contabilitatea de angajamente este mai completa
decat contabilitatea de numerar;
- impune institutiilor publice sa tina evidenta
activelor, datoriilor, capitalurilor, veniturilor si
cheltuielilor;
- pune accent pe transparenta si acuratete;
- furnizeaza o imagine mai clara asupra activelor
si pasivelor institutiei publice;
- contabilitatea de angajamente este mai completa
decat contabilitatea de numerar;
- impune institutiilor publice sa tina evidenta
activelor, datoriilor, capitalurilor, veniturilor si
cheltuielilor;
- pune accent pe transparenta si acuratete;
- furnizeaza o imagine mai clara asupra activelor
si pasivelor institutiei publice;
19
- inregistrarea activelor fixe si recunoasterea deprecierii
acestora ii ajuta pe ordonatorii de credite sa
administreze in mod adecvat activele fixe;
- informatiile privind cheltuielile sunt importante pentru
luarea unor decizii sanatoase cu privire la finantarea
serviciilor viitoare si a resurselor alocate;
- informatiile privind veniturile permit creditorilor
bugetari sa cunoasca marimea creantelor neancasate, in
vederea luarii celor mai bune masuri pentru cresterea
gradului de colectare a veniturilor ;
-ofera informatii privind performanta sau neperformanta
obtinuta de institutiile publice in termeni economici si
nu numai a existentei disponibilitatilor de numerar
- inregistrarea activelor fixe si recunoasterea deprecierii
acestora ii ajuta pe ordonatorii de credite sa
administreze in mod adecvat activele fixe;
- informatiile privind cheltuielile sunt importante pentru
luarea unor decizii sanatoase cu privire la finantarea
serviciilor viitoare si a resurselor alocate;
- informatiile privind veniturile permit creditorilor
bugetari sa cunoasca marimea creantelor neancasate, in
vederea luarii celor mai bune masuri pentru cresterea
gradului de colectare a veniturilor ;
-ofera informatii privind performanta sau neperformanta
obtinuta de institutiile publice in termeni economici si
nu numai a existentei disponibilitatilor de numerar
20
Scopul contabilitatii de angajamente
Sa inregistreze valoarea unei operatiuni economice in momentul
constatarii acesteia
1. Constatarea = identificarea momentului in care trebuie
inregistrata in contabilitate o operatiune
economica.
Momentul constatarii:
-pentru Active, Datorii, Capitaluri cand iau nastere drepturi si
obligatii cu valoare economica
-la venituri cand au fost realizate (obtinute)
--la cheltuieli cand au fost efectuate (resursele au fost utilizate,
consumate).
Scopul contabilitatii de angajamente
Sa inregistreze valoarea unei operatiuni economice in momentul
constatarii acesteia
1. Constatarea = identificarea momentului in care trebuie
inregistrata in contabilitate o operatiune
economica.
Momentul constatarii:
-pentru Active, Datorii, Capitaluri cand iau nastere drepturi si
obligatii cu valoare economica
-la venituri cand au fost realizate (obtinute)
--la cheltuieli cand au fost efectuate (resursele au fost utilizate,
consumate).
21
Operatiuni de regularizare
Au loc cand operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar
veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost
realizate.
Scopul: respectarea principiului independentei exercitiului
Cheltuieli in avans = anticipate = plati inainte de a fi efectuate
cheltuielile
Amortizarea = repartizarea valorii pe cheltuieli pe durata de viata
utila
Venituri in avans = anticipate = incasari inainte de a fi realizate
veniturile
Operatiuni de regularizare
Au loc cand operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar
veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost
realizate.
Scopul: respectarea principiului independentei exercitiului
Cheltuieli in avans = anticipate = plati inainte de a fi efectuate
cheltuielile
Amortizarea = repartizarea valorii pe cheltuieli pe durata de viata
utila
Venituri in avans = anticipate = incasari inainte de a fi realizate
veniturile
22
2. Evaluarea = atribuirea unei valori monetare unei operatiuni
economice
Valoarea contabila = costul istoric(original)
Costul = pretul de schimb asociat operatiunii
economice in momentul constatarii
3. Clasificarea = procesul de inregistrare a unei operatiuni in
conturi corespunzatoare
= atribuirea de conturi corespunzatoare
operatiunilor economice care se deruleaza.
2. Evaluarea = atribuirea unei valori monetare unei operatiuni
economice
Valoarea contabila = costul istoric(original)
Costul = pretul de schimb asociat operatiunii
economice in momentul constatarii
3. Clasificarea = procesul de inregistrare a unei operatiuni in
conturi corespunzatoare
= atribuirea de conturi corespunzatoare
operatiunilor economice care se deruleaza.
23
Principalele schimbari aduse prin noile reglementari contabile
1. Introducerea unor concepte noi privind activele, datoriile, capitalurile,
veniturile si cheltuielile si determinarea rezultatului patrimonial
Activele reprezinta resurse controlate de catre institutia
publica ca rezultat al unor evenimentetrecute, de la care se
asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru
institutie si ale caror costuri pot fi evaluate in mod credibil.
Datoriile reprezinta obligatii actuale ale institutiei
publice ce decurg din evenimente trecute si prin decontarea
carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care
incorporeaza beneficii economice .
Principalele schimbari aduse prin noile reglementari contabile
1. Introducerea unor concepte noi privind activele, datoriile, capitalurile,
veniturile si cheltuielile si determinarea rezultatului patrimonial
Activele reprezinta resurse controlate de catre institutia
publica ca rezultat al unor evenimentetrecute, de la care se
asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru
institutie si ale caror costuri pot fi evaluate in mod credibil.
Datoriile reprezinta obligatii actuale ale institutiei
publice ce decurg din evenimente trecute si prin decontarea
carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care
incorporeaza beneficii economice .
24
Capitalurile reprezinta interesul rezidual al statului sau
unitatilor administrativ-teritoriale, in calitate de proprietari
ai activelor unei institutii publice dupa deducerea tuturor
datoriilor
Active-Datorii=Capitaluri=Active nete
Capitalurile reprezinta interesul rezidual al statului sau
unitatilor administrativ-teritoriale, in calitate de proprietari
ai activelor unei institutii publice dupa deducerea tuturor
datoriilor
Active-Datorii=Capitaluri=Active nete
25
Veniturile reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume
de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute
si serviciilor prestate, dupa caz, aferente unei perioade de
timp.
Cheltuielile reprezinta costul bunurilor si serviciilor utilizate
in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor, dupa
caz, precum si subventii, transferuri, asistenta sociala
acordate, aferente unei perioade de timp.
Venituri-Cheltuieli=Rezultat patrimonial
(Excedent/Deficit)
Veniturile reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume
de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute
si serviciilor prestate, dupa caz, aferente unei perioade de
timp.
Cheltuielile reprezinta costul bunurilor si serviciilor utilizate
in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor, dupa
caz, precum si subventii, transferuri, asistenta sociala
acordate, aferente unei perioade de timp.
Venituri-Cheltuieli=Rezultat patrimonial
(Excedent/Deficit)
26
2) Introducerea principiilor de contabilitate general
acceptate
Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare
anuale se efectueaza in conformitate cu urmatoarele
principii:
- Principiul continuitatii activitatii;
- Principiul permanentei metodelor;
- Principiul prudentei;
- Principiul contabilitatii pe baza de angajamente;
- Principiul evaluarii separate a elementelor de
activ si de datorii;
- Principiul necompensarii;
- Principiul comparabilitatii;
- Principiul materialitatii (pragului de semnificatie);
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
.
2) Introducerea principiilor de contabilitate general
acceptate
Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare
anuale se efectueaza in conformitate cu urmatoarele
principii:
- Principiul continuitatii activitatii;
- Principiul permanentei metodelor;
- Principiul prudentei;
- Principiul contabilitatii pe baza de angajamente;
- Principiul evaluarii separate a elementelor de
activ si de datorii;
- Principiul necompensarii;
- Principiul comparabilitatii;
- Principiul materialitatii (pragului de semnificatie);
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
.
27
3) 3) Introducerea Introducerea unor unor reguli reguli generale generale de de evaluare evaluare aa
elementelor elementelor de de activ activ si si pasiv pasiv
a) Evaluarea la intrarea in patrimoniul institutiei
publice:
- la cost de achizitie- pentru bunuri procurate cu
titlu oneros;
- la cost de productie- pentru bunurile produse in
institutie;
- la valoarea justa- pentru bunurile obtinute cu titlu
gratuit.
a) Evaluarea la intrarea in patrimoniul institutiei
publice:
- la cost de achizitie- pentru bunuri procurate cu
titlu oneros;
- la cost de productie- pentru bunurile produse in
institutie;
- la valoarea justa- pentru bunurile obtinute cu titlu
gratuit.
28
b) Evaluarea la iesirea din gestiune
La iesirea din institutie sau consum, activele se scad la
valoarea de intrare (valoarea contabila)
Metodele de evaluare a stocurilor :
Metoda primul intrat-primul iesit (FIFO)
Metoda costului mediu ponderat (CMP)
Metoda ultimul intrat-primul iesit (LIFO)
29
b) Evaluarea la iesirea din gestiune
La iesirea din institutie sau consum, activele se scad la
valoarea de intrare (valoarea contabila)
Metodele de evaluare a stocurilor :
Metoda primul intrat-primul iesit (FIFO)
Metoda costului mediu ponderat (CMP)
Metoda ultimul intrat-primul iesit (LIFO)
c) Evaluarea cu ocazia inventarierii
Se face optional la valoarea actuala a fiecarui
element, denumita valoare de inventar, stabilita in
functie de:
- starea bunului;
- utilitatea acestuia;
- pretul pietei.
c) Evaluarea cu ocazia inventarierii
Se face optional la valoarea actuala a fiecarui
element, denumita valoare de inventar, stabilita in
functie de:
- starea bunului;
- utilitatea acestuia;
- pretul pietei.
30
Evaluarea Evaluarea activelor activelor la la inventar inventar
a)Evaluarea activelor fixe si a stocurilor se face la valoarea
actual a fiecrui element, denumit valoare de inventar, stabilit n
funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei.
b) Creanele se evalueaz la valoarea probabil de ncasat.
c) Titlurile de valoare se evalueaz la valoarea de pia potrivit
prevederilor pct.1.7 din Normele metodologice privind nchiderea
conturilor contabile, ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
ale instituiilor publice la 31 decembrie 2006 aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr.40/2007.
a)Evaluarea activelor fixe si a stocurilor se face la valoarea
actual a fiecrui element, denumit valoare de inventar, stabilit n
funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei.
b) Creanele se evalueaz la valoarea probabil de ncasat.
c) Titlurile de valoare se evalueaz la valoarea de pia potrivit
prevederilor pct.1.7 din Normele metodologice privind nchiderea
conturilor contabile, ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
ale instituiilor publice la 31 decembrie 2006 aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr.40/2007.
31
Inscrierea Inscrierea in in inventar inventar aa activelor activelor
n cazul n care se constat c valoarea de inventar,
stabilit n funcie de utilitatea bunurilor pentru unitate,
starea acestuia i preul pieei, este mai mare dect
valoarea din contabilitate, n listele de inventariere se
inscriu valorile din contabilitate.
n cazul n care valoarea de inventar a bunurilor
este mai mic dect valoarea din contabilitate, n
listele de inventariere se nscriu valorile de inventar.
n cazul n care se constat c valoarea de inventar,
stabilit n funcie de utilitatea bunurilor pentru unitate,
starea acestuia i preul pieei, este mai mare dect
valoarea din contabilitate, n listele de inventariere se
inscriu valorile din contabilitate.
n cazul n care valoarea de inventar a bunurilor
este mai mic dect valoarea din contabilitate, n
listele de inventariere se nscriu valorile de inventar.
32
c) Evaluarea la incheierea exercitiului financiar
Se face optional la valoarea de intrare pusa de
acord cu rezultatele inventarierii.
- Pentru elementele de activ, diferentele constatate
in minus intre valoarea de inventar si valoarea
contabila neta se inregistreaza pe seama unei
ajustari pentru depreciere sau pierdere de
valoare, atunci cand deprecierea este reversibila;
c) Evaluarea la incheierea exercitiului financiar
Se face optional la valoarea de intrare pusa de
acord cu rezultatele inventarierii.
- Pentru elementele de activ, diferentele constatate
in minus intre valoarea de inventar si valoarea
contabila neta se inregistreaza pe seama unei
ajustari pentru depreciere sau pierdere de
valoare, atunci cand deprecierea este reversibila;
33
La evaluarea elementelor de activ,cu ocazia incheierii exercitiului
se au in vedere urmatoarele:
-activele fixe corporale i necorporale se evalueaz la valoarea
contabil mai puin amortizarea i ajustrile cumulate din
depreciere;
-activele de natura stocurilor si creanele se evalueaz la
valoarea contabil, mai puin ajustrile cumulate din depreciere;
-titlurile de valoare se evalueaz la valoarea de intrare mai
puin ajustrile cumulate pentru pierdere de valoare;
La evaluarea elementelor de activ,cu ocazia incheierii exercitiului
se au in vedere urmatoarele:
-activele fixe corporale i necorporale se evalueaz la valoarea
contabil mai puin amortizarea i ajustrile cumulate din
depreciere;
-activele de natura stocurilor si creanele se evalueaz la
valoarea contabil, mai puin ajustrile cumulate din depreciere;
-titlurile de valoare se evalueaz la valoarea de intrare mai
puin ajustrile cumulate pentru pierdere de valoare;
34
- Pentru elementele de natura datoriilor,
diferentele constatate in plus intre valoarea de
inventar si valoarea contabila se inregistreaza pe
seama elementelor de datorii;
- La fiecare data a bilantului:
- elementele exprimate in valuta (disponibilitati,
acreditive, depozite, creante, datorii) se evalueaza
la cursul comunicat de BNR.
- Pentru elementele de natura datoriilor,
diferentele constatate in plus intre valoarea de
inventar si valoarea contabila se inregistreaza pe
seama elementelor de datorii;
- La fiecare data a bilantului:
- elementele exprimate in valuta (disponibilitati,
acreditive, depozite, creante, datorii) se evalueaza
la cursul comunicat de BNR.
35
4) 4) Componenta Componenta situatiilor situatiilor financiar financiaree
a) a) Bilantul Bilantul;;
b) b) Contul Contul de de rezultat rezultat patrimonial; patrimonial;
c) c) Situatia Situatia fluxurilor fluxurilor de de trezorerie trezorerie;;
d) d) Situatia Situatia modificarilor modificarilor in in structura structura activelor activelor
nete nete//capitalurilor capitalurilor;;
e) e) Anexe Anexe la la situatiile situatiile financiare financiare:: politici politici contabile contabile
si si note explicative; note explicative;
f) f) Conturi Conturi de de executie executie bugetara bugetara..
4) 4) Componenta Componenta situatiilor situatiilor financiar financiaree
a) a) Bilantul Bilantul;;
b) b) Contul Contul de de rezultat rezultat patrimonial; patrimonial;
c) c) Situatia Situatia fluxurilor fluxurilor de de trezorerie trezorerie;;
d) d) Situatia Situatia modificarilor modificarilor in in structura structura activelor activelor
nete nete//capitalurilor capitalurilor;;
e) e) Anexe Anexe la la situatiile situatiile financiare financiare:: politici politici contabile contabile
si si note explicative; note explicative;
f) f) Conturi Conturi de de executie executie bugetara bugetara..
36
4.a BILANTUL 4.a BILANTUL
Bilantul este documentul contabil de sinteza prin
care se prezinta elementele de activ, datorii si
capital propriu ale institutiei la inceputul anului si la
sfarsitul perioadei de raportare
Elementele de natura activelor sunt prezentate in
functie de gradul crescator al lichiditatii.
Elementele de natura datoriilor sunt prezentate in
functie de gradul crescator al exigibilitatii.
Bilantul este documentul contabil de sinteza prin
care se prezinta elementele de activ, datorii si
capital propriu ale institutiei la inceputul anului si la
sfarsitul perioadei de raportare
Elementele de natura activelor sunt prezentate in
functie de gradul crescator al lichiditatii.
Elementele de natura datoriilor sunt prezentate in
functie de gradul crescator al exigibilitatii.
37
STRUCTURA STRUCTURA BILANTULUI (1) BILANTULUI (1)
A. ACTIVE
I. Active necurente
-Active fixe necorporale
-Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,
plantatii, mobilier aparatura birotica si altele
-Terenuri si cladiri
-Alte active nefinanciare
-Active financiare
-Creante peste 1 an
A. ACTIVE
I. Active necurente
-Active fixe necorporale
-Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,
plantatii, mobilier aparatura birotica si altele
-Terenuri si cladiri
-Alte active nefinanciare
-Active financiare
-Creante peste 1 an
38
STRUCTURA BILANTULUI (2) STRUCTURA BILANTULUI (2)
II. Active curente
- Stocuri
- Creante sub 1 an
- Investitii pe termen scurt
- Conturi la trezorerie si banci
- Cheltuieli in avans
II. Active curente
- Stocuri
- Creante sub 1 an
- Investitii pe termen scurt
- Conturi la trezorerie si banci
- Cheltuieli in avans
39
STRUCTURA BILANTULUI (3) STRUCTURA BILANTULUI (3)
B. DATORII
I. Datorii necurente
-Datorii peste un an
-Imprumuturi pe termen lung
-Provizioane
II. Datorii curente
- Datorii sub un an
- Imprumuturi pe termen scurt
-Imprumuturi pe termen lung ce trebuie platite in
exercitiul curent
-Venituri in avans
- Provizioane
B. DATORII
I. Datorii necurente
-Datorii peste un an
-Imprumuturi pe termen lung
-Provizioane
II. Datorii curente
- Datorii sub un an
- Imprumuturi pe termen scurt
-Imprumuturi pe termen lung ce trebuie platite in
exercitiul curent
-Venituri in avans
- Provizioane
40
STRUCTURA BILANTULUI (4) STRUCTURA BILANTULUI (4)
C. CAPITALURI
-Rezerve, fonduri
-Rezultatul reportat
-Rezultatul exercitiului
Capitaluri/Active nete =Active Datorii
C. CAPITALURI
-Rezerve, fonduri
-Rezultatul reportat
-Rezultatul exercitiului
Capitaluri/Active nete =Active Datorii
41
4b.CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 4b.CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
EExprima performanta financiara pentru respectivul exercitiu financiar (excedent sau xprima performanta financiara pentru respectivul exercitiu financiar (excedent sau
deficit); deficit);
PPrezinta veniturile si finantarile dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate rezinta veniturile si finantarile dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate
sau nu; sau nu;
**PPrezinta cheltuielile dupa natura si destinatie, indiferent daca au fost platite sau nu; rezinta cheltuielile dupa natura si destinatie, indiferent daca au fost platite sau nu;
SSe determina rezultatul patrimonial: excedent/deficit. e determina rezultatul patrimonial: excedent/deficit.
4b.CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 4b.CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
EExprima performanta financiara pentru respectivul exercitiu financiar (excedent sau xprima performanta financiara pentru respectivul exercitiu financiar (excedent sau
deficit); deficit);
PPrezinta veniturile si finantarile dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate rezinta veniturile si finantarile dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate
sau nu; sau nu;
**PPrezinta cheltuielile dupa natura si destinatie, indiferent daca au fost platite sau nu; rezinta cheltuielile dupa natura si destinatie, indiferent daca au fost platite sau nu;
SSe determina rezultatul patrimonial: excedent/deficit. e determina rezultatul patrimonial: excedent/deficit.
42
STRUCTURA: STRUCTURA:
Venituri operationale Venituri operationale
-- venituri din impozite si taxe, contributii si alte venituri venituri din impozite si taxe, contributii si alte venituri
-- venituri din activitati economice venituri din activitati economice
-- finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala
-- alte venituri operationale alte venituri operationale
Total venituri operationale Total venituri operationale
Cheltuieli operationale Cheltuieli operationale
-- cheltuieli cu salariile si contributiile sociale aferente cheltuieli cu salariile si contributiile sociale aferente
-- subventii, transferuri subventii, transferuri
-- cheltuieli cu stocuri, lucrari si servicii executate de terti cheltuieli cu stocuri, lucrari si servicii executate de terti
--cheltuieli de capital,amortizari,provizioane cheltuieli de capital,amortizari,provizioane
-- alte cheltuieli operationale alte cheltuieli operationale
Total cheltuieli operationale Total cheltuieli operationale
Excedent/Deficit din activitatea Excedent/Deficit din activitatea operationala operationala
STRUCTURA: STRUCTURA:
Venituri operationale Venituri operationale
-- venituri din impozite si taxe, contributii si alte venituri venituri din impozite si taxe, contributii si alte venituri
-- venituri din activitati economice venituri din activitati economice
-- finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala
-- alte venituri operationale alte venituri operationale
Total venituri operationale Total venituri operationale
Cheltuieli operationale Cheltuieli operationale
-- cheltuieli cu salariile si contributiile sociale aferente cheltuieli cu salariile si contributiile sociale aferente
-- subventii, transferuri subventii, transferuri
-- cheltuieli cu stocuri, lucrari si servicii executate de terti cheltuieli cu stocuri, lucrari si servicii executate de terti
--cheltuieli de capital,amortizari,provizioane cheltuieli de capital,amortizari,provizioane
-- alte cheltuieli operationale alte cheltuieli operationale
Total cheltuieli operationale Total cheltuieli operationale
Excedent/Deficit din activitatea Excedent/Deficit din activitatea operationala operationala
43
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Excedent/Deficit din activitatea financiara
Excedent/deficit din activitatea operationala +/-
Excedent/deficit din activitatea financiara
Excedent/Deficit din activitatea curenta
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Excedent/Deficit din activitatea extraordinara
Rezultatul patrimonial al exercitiului
Excedent/Deficit din activitatea curenta +/-
Excedent/Deficit din activitatea extraordinara)
44
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Excedent/Deficit din activitatea financiara
Excedent/deficit din activitatea operationala +/-
Excedent/deficit din activitatea financiara
Excedent/Deficit din activitatea curenta
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Excedent/Deficit din activitatea extraordinara
Rezultatul patrimonial al exercitiului
Excedent/Deficit din activitatea curenta +/-
Excedent/Deficit din activitatea extraordinara)
Situatia fluxurilor de trezorerie Situatia fluxurilor de trezorerie
-- Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, care care
prezinta miscarile din trezorerie rezultate din activitatile curente: prezinta miscarile din trezorerie rezultate din activitatile curente:
-- Incasari Incasari
-- Plati Plati
-- Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii, Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii, care care
prezinta miscarile din trezorerie rezultate din achizitiile ori prezinta miscarile din trezorerie rezultate din achizitiile ori
vanzarile de active fixe: vanzarile de active fixe:
-- Incasari Incasari
-- Plati Plati
-- Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, care care
prezinta miscarile din trezorerie rezultate din imprumuturi prezinta miscarile din trezorerie rezultate din imprumuturi
acordate si rambursate, ori alte surse financiare: acordate si rambursate, ori alte surse financiare:
-- Incasari Incasari
-- Plati Plati
Situatia fluxurilor de trezorerie Situatia fluxurilor de trezorerie
-- Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, care care
prezinta miscarile din trezorerie rezultate din activitatile curente: prezinta miscarile din trezorerie rezultate din activitatile curente:
-- Incasari Incasari
-- Plati Plati
-- Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii, Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii, care care
prezinta miscarile din trezorerie rezultate din achizitiile ori prezinta miscarile din trezorerie rezultate din achizitiile ori
vanzarile de active fixe: vanzarile de active fixe:
-- Incasari Incasari
-- Plati Plati
-- Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, care care
prezinta miscarile din trezorerie rezultate din imprumuturi prezinta miscarile din trezorerie rezultate din imprumuturi
acordate si rambursate, ori alte surse financiare: acordate si rambursate, ori alte surse financiare:
-- Incasari Incasari
-- Plati Plati
45
CONTURI DE EXECUTIE BUGETARA: CONTURI DE EXECUTIE BUGETARA:
a) a) informatii informatii privind privind veniturile veniturile::
-- prevederi prevederi bugetare bugetare initiale initiale,, prevederi prevederi bugetare bugetare definitive; definitive;
-- drepturi drepturi constatate constatate;;
-- incasari incasari realizate realizate;;
-- drepturi drepturi constatate constatate de de incasat incasat..
b) b) informatii informatii privind privind cheltuielile cheltuielile::
--credite credite de de angajament angajament;;
-- credite credite bugetare bugetare initiale initiale,, credite credite bugetare bugetare definitive; definitive;
-- angajamente angajamente bugetare bugetare;;
-- angajamente angajamente legale legale;;
-- plati plati efectuate efectuate;;
-- angajamente angajamente legale legale de de platit platit;;
-- cheltuieli cheltuieli efective efective ((costuri costuri). ).
c) c) informatii informatii privind privind rezultatul rezultatul executiei executiei bugetare bugetare ((incasari incasari realizate realizate
minus minus plati plati efectuate efectuate). ).
CONTURI DE EXECUTIE BUGETARA: CONTURI DE EXECUTIE BUGETARA:
a) a) informatii informatii privind privind veniturile veniturile::
-- prevederi prevederi bugetare bugetare initiale initiale,, prevederi prevederi bugetare bugetare definitive; definitive;
-- drepturi drepturi constatate constatate;;
-- incasari incasari realizate realizate;;
-- drepturi drepturi constatate constatate de de incasat incasat..
b) b) informatii informatii privind privind cheltuielile cheltuielile::
--credite credite de de angajament angajament;;
-- credite credite bugetare bugetare initiale initiale,, credite credite bugetare bugetare definitive; definitive;
-- angajamente angajamente bugetare bugetare;;
-- angajamente angajamente legale legale;;
-- plati plati efectuate efectuate;;
-- angajamente angajamente legale legale de de platit platit;;
-- cheltuieli cheltuieli efective efective ((costuri costuri). ).
c) c) informatii informatii privind privind rezultatul rezultatul executiei executiei bugetare bugetare ((incasari incasari realizate realizate
minus minus plati plati efectuate efectuate). ).
46
PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE in PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE in vigoare vigoare de la de la
1.01.2006 1.01.2006
CLASA 1 CLASA 1 -- CONTURI DE CAPITALURI CONTURI DE CAPITALURI
CLASA 2 CLASA 2 -- CONTURI DE ACTIVE FIXE CONTURI DE ACTIVE FIXE
CLASA 3 CLASA 3 -- CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
CLASA 4 CLASA 4 -- CONTURI DE TERTI CONTURI DE TERTI
CLASA 5 CLASA 5 -- CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE
CLASA 6 CLASA 6 -- CONTURI DE CHELTUIELI CONTURI DE CHELTUIELI
CLASA 7 CLASA 7 -- CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI
CLASA 8 CLASA 8 -- CONTURI SPECIALE CONTURI SPECIALE
PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE in PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE in vigoare vigoare de la de la
1.01.2006 1.01.2006
CLASA 1 CLASA 1 -- CONTURI DE CAPITALURI CONTURI DE CAPITALURI
CLASA 2 CLASA 2 -- CONTURI DE ACTIVE FIXE CONTURI DE ACTIVE FIXE
CLASA 3 CLASA 3 -- CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
CLASA 4 CLASA 4 -- CONTURI DE TERTI CONTURI DE TERTI
CLASA 5 CLASA 5 -- CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE
CLASA 6 CLASA 6 -- CONTURI DE CHELTUIELI CONTURI DE CHELTUIELI
CLASA 7 CLASA 7 -- CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI
CLASA 8 CLASA 8 -- CONTURI SPECIALE CONTURI SPECIALE
47
Caracteristicile sistemului actual de
contabilitate publica (1)
- existenta unui cadru unitar privind elaborarea,
aprobarea, executia si raportarea executiei bugetar
- existenta unui cadru unitar privind organizarea si
conducereacontabilitatii;
- existenta unor structuri proprii pentru organizarea
si conducerea contabilitatii la institutiile
publice cu personalitate juridica ;
- forma de inregistrare in contabilitate: maestru-sah
simplificat;
- utilizarea de catre institutiile publice a metodei de
inregistrare in partida dubla ;
Caracteristicile sistemului actual de
contabilitate publica (1)
- existenta unui cadru unitar privind elaborarea,
aprobarea, executia si raportarea executiei bugetar
- existenta unui cadru unitar privind organizarea si
conducereacontabilitatii;
- existenta unor structuri proprii pentru organizarea
si conducerea contabilitatii la institutiile
publice cu personalitate juridica ;
- forma de inregistrare in contabilitate: maestru-sah
simplificat;
- utilizarea de catre institutiile publice a metodei de
inregistrare in partida dubla ;
48
Caracteristicile sistemului actual de
contabilitate publica (2)
- organizarea contabilitatii institutiilor publice pe baza contabilitatii de
angajamente ;
-stabilirea lunara sau trimestriala a rezultatului patrimonial;
- stabilirea anuala a rezultatului executiei bugetare;
- existenta unui cadru unitar privind raportarile financiare
(structura situatiilor financiare, termene de prezentare a
situatiilor financiare);
- asigura informatii cu privire la patrimoniul aflat in administrare si
executia bugetului de venituri si cheltuieli.
Caracteristicile sistemului actual de
contabilitate publica (2)
- organizarea contabilitatii institutiilor publice pe baza contabilitatii de
angajamente ;
-stabilirea lunara sau trimestriala a rezultatului patrimonial;
- stabilirea anuala a rezultatului executiei bugetare;
- existenta unui cadru unitar privind raportarile financiare
(structura situatiilor financiare, termene de prezentare a
situatiilor financiare);
- asigura informatii cu privire la patrimoniul aflat in administrare si
executia bugetului de venituri si cheltuieli.
49
A. PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR DE BILANT A. PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR DE BILANT
ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE
I.ACTIVE FIXE NECORPORALE I.ACTIVE FIXE NECORPORALE
1. 1. Definitie Definitie:: Activele Activele fixe fixe corporale corporale sunt active fara substanta fizica, care sunt active fara substanta fizica, care
se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an. se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an.
2. Continut 2. Continut
-- cheltuieli de dezvoltare cheltuieli de dezvoltare(cont 203) (cont 203);;
-- concesiuni concesiuni,, brevete brevete,, licente licente,, marci marci comerciale comerciale,, drepturi drepturi
si si active active similare similare(cont 205) (cont 205);;
-- alte active fixe necorporale alte active fixe necorporale(cont 208) (cont 208);;
-- inregistrari ale reprezentatiilor teatrale, programe de inregistrari ale reprezentatiilor teatrale, programe de
radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente
sportive, lucrari literare, artistice ori recreative sportive, lucrari literare, artistice ori recreative
efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte
suporturi suporturi(cont 206) (cont 206);;
-- avansuri avansuri(cont 234) (cont 234) si si active fixe necorporale in curs active fixe necorporale in curs de de
executie executie(cont 233) (cont 233)..
A. PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR DE BILANT A. PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR DE BILANT
ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE
I.ACTIVE FIXE NECORPORALE I.ACTIVE FIXE NECORPORALE
1. 1. Definitie Definitie:: Activele Activele fixe fixe corporale corporale sunt active fara substanta fizica, care sunt active fara substanta fizica, care
se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an. se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an.
2. Continut 2. Continut
-- cheltuieli de dezvoltare cheltuieli de dezvoltare(cont 203) (cont 203);;
-- concesiuni concesiuni,, brevete brevete,, licente licente,, marci marci comerciale comerciale,, drepturi drepturi
si si active active similare similare(cont 205) (cont 205);;
-- alte active fixe necorporale alte active fixe necorporale(cont 208) (cont 208);;
-- inregistrari ale reprezentatiilor teatrale, programe de inregistrari ale reprezentatiilor teatrale, programe de
radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente
sportive, lucrari literare, artistice ori recreative sportive, lucrari literare, artistice ori recreative
efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte
suporturi suporturi(cont 206) (cont 206);;
-- avansuri avansuri(cont 234) (cont 234) si si active fixe necorporale in curs active fixe necorporale in curs de de
executie executie(cont 233) (cont 233)..
50
3.Evaluare: 3.Evaluare:
-- evaluarea evaluarea initiala initiala:: -- cost de cost de achizitie achizitie;;
-- cost de cost de productie productie;;
-- valoarea valoarea justa justa..
-- cheltuieli cheltuieli ulterioare ulterioare:: -- reparatii reparatii;;
-- investitii investitii..
-- evaluarea evaluarea la la bilant bilant ((optionala optionala): ): valoarea valoarea de de intrare intrare mai mai putin putin ajustari ajustari cumulate de cumulate de
valoare valoare ::
-- aajustari justari permanente permanente ((amortizari amortizari); );
-- ajustari ajustari temporare temporare ((ajustari ajustari pentru pentru depreciere depreciere); );
4. 4. Amortizare Amortizare:: -- metoda metoda liniara liniara;;
-- durata durata prevazuta prevazuta de de reglementarile reglementarile in in
vigoare vigoare..
3.Evaluare: 3.Evaluare:
-- evaluarea evaluarea initiala initiala:: -- cost de cost de achizitie achizitie;;
-- cost de cost de productie productie;;
-- valoarea valoarea justa justa..
-- cheltuieli cheltuieli ulterioare ulterioare:: -- reparatii reparatii;;
-- investitii investitii..
-- evaluarea evaluarea la la bilant bilant ((optionala optionala): ): valoarea valoarea de de intrare intrare mai mai putin putin ajustari ajustari cumulate de cumulate de
valoare valoare ::
-- aajustari justari permanente permanente ((amortizari amortizari); );
-- ajustari ajustari temporare temporare ((ajustari ajustari pentru pentru depreciere depreciere); );
4. 4. Amortizare Amortizare:: -- metoda metoda liniara liniara;;
-- durata durata prevazuta prevazuta de de reglementarile reglementarile in in
vigoare vigoare..
51
II.ACTIVE FIXE CORPORALE II.ACTIVE FIXE CORPORALE
11.. Definitie Definitie:: Active Activele le fixe corporale sunt active fixe care fixe corporale sunt active fixe care se se utilizeaza utilizeaza ca ca atare atare
si si indeplinesc cumulativ doua conditii: au valoare de intrare mai mare decat indeplinesc cumulativ doua conditii: au valoare de intrare mai mare decat
limita stabilita prin hotarare a Guvernului si durata normala de utilizare mai limita stabilita prin hotarare a Guvernului si durata normala de utilizare mai
mare de un an. mare de un an.
2. Continut 2. Continut..
IIn categoria activelor fixe corporale se cuprind: n categoria activelor fixe corporale se cuprind:
-- terenuri si amenajari de terenuri terenuri si amenajari de terenuri(cont 2111,cont 2112); (cont 2111,cont 2112);
-- constructii constructii(cont 212 ) (cont 212 );;
-- instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
plantatii plantatii(cont 213) (cont 213);;
-- mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a
valorilor umane si materiale si alte active corporale valorilor umane si materiale si alte active corporale(cont214) (cont214);;
-- avansuri avansuri (cont 232) (cont 232)si si active fixe corporale in curs active fixe corporale in curs de de executie executie
(cont231). (cont231).
II.ACTIVE FIXE CORPORALE II.ACTIVE FIXE CORPORALE
11.. Definitie Definitie:: Active Activele le fixe corporale sunt active fixe care fixe corporale sunt active fixe care se se utilizeaza utilizeaza ca ca atare atare
si si indeplinesc cumulativ doua conditii: au valoare de intrare mai mare decat indeplinesc cumulativ doua conditii: au valoare de intrare mai mare decat
limita stabilita prin hotarare a Guvernului si durata normala de utilizare mai limita stabilita prin hotarare a Guvernului si durata normala de utilizare mai
mare de un an. mare de un an.
2. Continut 2. Continut..
IIn categoria activelor fixe corporale se cuprind: n categoria activelor fixe corporale se cuprind:
-- terenuri si amenajari de terenuri terenuri si amenajari de terenuri(cont 2111,cont 2112); (cont 2111,cont 2112);
-- constructii constructii(cont 212 ) (cont 212 );;
-- instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
plantatii plantatii(cont 213) (cont 213);;
-- mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a
valorilor umane si materiale si alte active corporale valorilor umane si materiale si alte active corporale(cont214) (cont214);;
-- avansuri avansuri (cont 232) (cont 232)si si active fixe corporale in curs active fixe corporale in curs de de executie executie
(cont231). (cont231).
52
3.Evaluare: 3.Evaluare:
-- evaluarea evaluarea initiala initiala:: -- cost de cost de achizitie achizitie;;
-- cost de cost de productie productie;;
-- valoarea valoarea justa justa..
-- cheltuieli cheltuieli ulterioare ulterioare:: -- reparatii reparatii;;
-- investitii investitii..
-- evaluarea evaluarea la la bilant bilant:: valoarea valoarea de de intrare intrare mai mai putin putin ajustarile ajustarile cumulate de cumulate de
valoare valoare::
-- ajustari ajustari permanente permanente ((amortizari amortizari); );
-- ajustari ajustari temporare temporare ((ajustari ajustari pentru pentru
depreciere depreciere). ).
4. 4. Amortizare Amortizare:: -- metoda metoda liniara liniara;;
-- durata durata din Catalog; din Catalog;
55.. Reevaluarea Reevaluarea,, potrivit potrivit legii legii..
3.Evaluare: 3.Evaluare:
-- evaluarea evaluarea initiala initiala:: -- cost de cost de achizitie achizitie;;
-- cost de cost de productie productie;;
-- valoarea valoarea justa justa..
-- cheltuieli cheltuieli ulterioare ulterioare:: -- reparatii reparatii;;
-- investitii investitii..
-- evaluarea evaluarea la la bilant bilant:: valoarea valoarea de de intrare intrare mai mai putin putin ajustarile ajustarile cumulate de cumulate de
valoare valoare::
-- ajustari ajustari permanente permanente ((amortizari amortizari); );
-- ajustari ajustari temporare temporare ((ajustari ajustari pentru pentru
depreciere depreciere). ).
4. 4. Amortizare Amortizare:: -- metoda metoda liniara liniara;;
-- durata durata din Catalog; din Catalog;
55.. Reevaluarea Reevaluarea,, potrivit potrivit legii legii..
53
Ajustarile Ajustarile pentru pentru depreciere depreciere
Institutiile publice pot inregistra deprecierea activelor fixe corporale
(ajustari provizorii) la sfarsitul exercitiului pe seama
cheltuielilor.
In cazul in care ajustarea devine total sau partial fara obiect deoarece
motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe
,aceasta ajustare trebuie diminuata printr-o reluare la venituri.
In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea
care a fost reflectata , ajustarea trebuie majorata.
Institutiile publice pot inregistra deprecierea activelor fixe corporale
(ajustari provizorii) la sfarsitul exercitiului pe seama
cheltuielilor.
In cazul in care ajustarea devine total sau partial fara obiect deoarece
motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe
,aceasta ajustare trebuie diminuata printr-o reluare la venituri.
In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea
care a fost reflectata , ajustarea trebuie majorata.
54
Contabilitatea Contabilitatea ajustarilor ajustarilor de de
depreciere depreciere
1.Constituirea sau suplimentarea ajustarilor de depreciere:
a)aferente activelor fixe corporale si in curs de executie
6813=290,291,293
b)aferente activelor financiare-titluri de participare
6863=296
c)aferente stocurilor
6814=391-398
d)aferente creantelor-clienti ,debitori,creante bugetare
6814=491,496,497
d)aferente altor titluri imobilizate-obligatiuni emise si rascumparate
6863=595
1.Constituirea sau suplimentarea ajustarilor de depreciere:
a)aferente activelor fixe corporale si in curs de executie
6813=290,291,293
b)aferente activelor financiare-titluri de participare
6863=296
c)aferente stocurilor
6814=391-398
d)aferente creantelor-clienti ,debitori,creante bugetare
6814=491,496,497
d)aferente altor titluri imobilizate-obligatiuni emise si rascumparate
6863=595
55
Contabilitatea Contabilitatea ajustarilor ajustarilor de de
depreciere depreciere
1I.Diminuarea sau anularea ajustarilor de depreciere:
a)aferente activelor fixe corporale si in curs de executie
290, 291,293=7813
b)aferente activelor financiare-titluri de participare
296=7863
c)aferente stocurilor
391-398=7814
d)aferente creantelor-clienti ,debitori,creante bugetare
491,496,497=7814
d)aferente altor titluri imobilizate-obligatiuni emise si rascumparate
595=7863
1I.Diminuarea sau anularea ajustarilor de depreciere:
a)aferente activelor fixe corporale si in curs de executie
290, 291,293=7813
b)aferente activelor financiare-titluri de participare
296=7863
c)aferente stocurilor
391-398=7814
d)aferente creantelor-clienti ,debitori,creante bugetare
491,496,497=7814
d)aferente altor titluri imobilizate-obligatiuni emise si rascumparate
595=7863
56
III. III. ACTIVE FINANCIARE ACTIVE FINANCIARE
1. Definitie si continut 1. Definitie si continut
Un Un activ activ financiar financiar este este orice orice activ activ care care reprezinta reprezinta:: trezorerie trezorerie, un instrument , un instrument
de de capitaluri capitaluri proprii proprii al al unei unei entitati entitati, un , un drept drept contractual. contractual.
La La institutii institutii publice publice, se , se intalnesc intalnesc active active financiare financiare sub sub urmatoarele urmatoarele forme forme::
-- titlurile de participare titlurile de participare (cont 260) (cont 260);;
-- alte titluri imobilizate alte titluri imobilizate(cont 265) (cont 265);;
-- creante creante imobilizate imobilizate(cont 267). (cont 267).
Titlurile Titlurile de de participare participare reprezinta reprezinta drepturile drepturile sub forma de sub forma de actiuni actiuni
detinute detinute de de institutiile institutiile publice publice n n capitalul capitalul social al social al unor unor societati societati comerciale comerciale
sau sau organisme organisme internationale internationale, a , a caror caror detinere detinere pe pe oo perioada perioada indelungata indelungata
aduce aduce venituri venituri sub forma de sub forma de dividende dividende..
III. III. ACTIVE FINANCIARE ACTIVE FINANCIARE
1. Definitie si continut 1. Definitie si continut
Un Un activ activ financiar financiar este este orice orice activ activ care care reprezinta reprezinta:: trezorerie trezorerie, un instrument , un instrument
de de capitaluri capitaluri proprii proprii al al unei unei entitati entitati, un , un drept drept contractual. contractual.
La La institutii institutii publice publice, se , se intalnesc intalnesc active active financiare financiare sub sub urmatoarele urmatoarele forme forme::
-- titlurile de participare titlurile de participare (cont 260) (cont 260);;
-- alte titluri imobilizate alte titluri imobilizate(cont 265) (cont 265);;
-- creante creante imobilizate imobilizate(cont 267). (cont 267).
Titlurile Titlurile de de participare participare reprezinta reprezinta drepturile drepturile sub forma de sub forma de actiuni actiuni
detinute detinute de de institutiile institutiile publice publice n n capitalul capitalul social al social al unor unor societati societati comerciale comerciale
sau sau organisme organisme internationale internationale, a , a caror caror detinere detinere pe pe oo perioada perioada indelungata indelungata
aduce aduce venituri venituri sub forma de sub forma de dividende dividende..
57
Alte titluri imobilizate Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de sunt reprezentate de
obligatiunile detinute de institutiile publice, a caror obligatiunile detinute de institutiile publice, a caror
detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub
forma de forma de dobanzi dobanzi..
CCreantele imobilizate reantele imobilizate includ urmatoarele categorii: includ urmatoarele categorii:
-- Imprumuturi pe termen lung Imprumuturi pe termen lung acordate tertilor n acordate tertilor n
baza unor contracte pe o durata mai mare de un an. baza unor contracte pe o durata mai mare de un an.
-- Alte creante imobilizate Alte creante imobilizate cuprind garantiile, cuprind garantiile,
depozitele si cautiunile depuse de institutia publica la terti. depozitele si cautiunile depuse de institutia publica la terti.
Alte titluri imobilizate Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de sunt reprezentate de
obligatiunile detinute de institutiile publice, a caror obligatiunile detinute de institutiile publice, a caror
detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub
forma de forma de dobanzi dobanzi..
CCreantele imobilizate reantele imobilizate includ urmatoarele categorii: includ urmatoarele categorii:
-- Imprumuturi pe termen lung Imprumuturi pe termen lung acordate tertilor n acordate tertilor n
baza unor contracte pe o durata mai mare de un an. baza unor contracte pe o durata mai mare de un an.
-- Alte creante imobilizate Alte creante imobilizate cuprind garantiile, cuprind garantiile,
depozitele si cautiunile depuse de institutia publica la terti. depozitele si cautiunile depuse de institutia publica la terti.
58
2. 2. Evaluarea Evaluarea
-- Evaluarea initiala: Evaluarea initiala:
-- cost de achizitie; cost de achizitie;
-- valoarea determinata prin contract. valoarea determinata prin contract.
-- Evaluarea la data bilantului (optional) : valoarea de intrare Evaluarea la data bilantului (optional) : valoarea de intrare
mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare. mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.
2. 2. Evaluarea Evaluarea
-- Evaluarea initiala: Evaluarea initiala:
-- cost de achizitie; cost de achizitie;
-- valoarea determinata prin contract. valoarea determinata prin contract.
-- Evaluarea la data bilantului (optional) : valoarea de intrare Evaluarea la data bilantului (optional) : valoarea de intrare
mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare. mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.
59
Contabilitatea Contabilitatea titlurilor titlurilor de de participare participare
Evaluarea initiala
-inregistrarea sumelor datorate pentru titlurile de participare
achizitionate(actiuni subscrise si nevarsate)
260=269
-varsaminte efectuate pentru titlurile de participare achizitionate
269=560,770 etc.
-inregistrarea titlurilor de participare in situatia in care aportul subscris la
capitalul social este in natura
260=117
-scaderea din evidenta terenurilor transmise ca aport in natura
102,104=2111
% =2112
281
658
Evaluarea initiala
-inregistrarea sumelor datorate pentru titlurile de participare
achizitionate(actiuni subscrise si nevarsate)
260=269
-varsaminte efectuate pentru titlurile de participare achizitionate
269=560,770 etc.
-inregistrarea titlurilor de participare in situatia in care aportul subscris la
capitalul social este in natura
260=117
-scaderea din evidenta terenurilor transmise ca aport in natura
102,104=2111
% =2112
281
658
60
-scaderea altor active fixe corporale
% =212,213,214
281
658
Evaluarea la inventar-in functie de pretul pietei(actiunile cotate)sau activul
net pe actiune(actiunile necotate)
Evaluarea la incheierea exercitiului-titlurile de participare trebuie
prezentate in bilant la valoarea contabila mai putin ajustarile cumulate
pentru pierderea de valoare.
-daca valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare sau valoarea
activului net/actiune este mai mica decat valoarea de intrare se
inregistreaza ajustari pentru pierdere de valoare
6863=2961
-scaderea altor active fixe corporale
% =212,213,214
281
658
Evaluarea la inventar-in functie de pretul pietei(actiunile cotate)sau activul
net pe actiune(actiunile necotate)
Evaluarea la incheierea exercitiului-titlurile de participare trebuie
prezentate in bilant la valoarea contabila mai putin ajustarile cumulate
pentru pierderea de valoare.
-daca valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare sau valoarea
activului net/actiune este mai mica decat valoarea de intrare se
inregistreaza ajustari pentru pierdere de valoare
6863=2961
61
In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea
care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.
In situatia in care motivele pentru care a fost constituita ajustarea de
depreciere nu mai exista ,acea ajustare se reia la venituri
296=7863
Evaluarea la iesire
-vanzarea si scaderea din evidenta a titlurilor de participare vandute
461= 764
664=260
- in situatia in care pentru actiunile respective au fost constituite
ajustari pentru depreciere, ajustarea trebuie anulata deoarece a
ramas fara obiect
296=7863
In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea
care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.
In situatia in care motivele pentru care a fost constituita ajustarea de
depreciere nu mai exista ,acea ajustare se reia la venituri
296=7863
Evaluarea la iesire
-vanzarea si scaderea din evidenta a titlurilor de participare vandute
461= 764
664=260
- in situatia in care pentru actiunile respective au fost constituite
ajustari pentru depreciere, ajustarea trebuie anulata deoarece a
ramas fara obiect
296=7863
62
B. ACTIVE CURENTE (CIRCULANTE)
In categoria activelor curente (circulante) intra:
- stocuri;
- creante;
- investitii pe termen scurt;
- casa si conturi la banci;
I. STOCURI:
1.Definitie:
Stocurile sunt active circulante:
a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii
normale a activitatii;
b) in curs de productie in vederea vanzarii;
c) sub forma de materii prime, materiale si alte
consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de
productie sau pentru prestarea de servicii.
B. ACTIVE CURENTE (CIRCULANTE)
In categoria activelor curente (circulante) intra:
- stocuri;
- creante;
- investitii pe termen scurt;
- casa si conturi la banci;
I. STOCURI:
1.Definitie:
Stocurile sunt active circulante:
a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii
normale a activitatii;
b) in curs de productie in vederea vanzarii;
c) sub forma de materii prime, materiale si alte
consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de
productie sau pentru prestarea de servicii.
63
2.Continut. 2.Continut.
In In cadrul cadrul stocurilor stocurilor se se cuprind cuprind::
-- materii materii prime(cont301); prime(cont301);
--materiale materiale consumabile consumabile(cont 302) ; (cont 302) ;
--materiale materiale de de natura natura obiectelor obiectelor de de inventar inventar(cont 303); (cont 303);
-- produse produse(cont341,cont345,cont 346); (cont341,cont345,cont 346);
--animale animale si si pasari pasari(cont 361); (cont 361);
-- marfuri marfuri(cont 371); (cont 371);
--ambalaje ambalaje(cont 381); (cont 381);
-- productia productia in curs de in curs de executie executie(cont 331,cont 332) (cont 331,cont 332)
2.Continut. 2.Continut.
In In cadrul cadrul stocurilor stocurilor se se cuprind cuprind::
-- materii materii prime(cont301); prime(cont301);
--materiale materiale consumabile consumabile(cont 302) ; (cont 302) ;
--materiale materiale de de natura natura obiectelor obiectelor de de inventar inventar(cont 303); (cont 303);
-- produse produse(cont341,cont345,cont 346); (cont341,cont345,cont 346);
--animale animale si si pasari pasari(cont 361); (cont 361);
-- marfuri marfuri(cont 371); (cont 371);
--ambalaje ambalaje(cont 381); (cont 381);
-- productia productia in curs de in curs de executie executie(cont 331,cont 332) (cont 331,cont 332)
64
3.Evaluare 3.Evaluare
-- evaluarea evaluarea initiala initiala:: -- costul costul de de achizitie achizitie;;
-- costul costul de de productie productie;;
-- valoarea valoarea justa justa..
-- evaluarea evaluarea la la iesirea iesirea din din gestiune gestiune:: -- FIFO FIFO
-- LIFO LIFO
-- CMP CMP
-- evaluarea evaluarea la la bilant bilant (optional): (optional): valoarea valoarea realizabila realizabila neta neta ==
valoarea valoarea de de intrare intrare mai mai putin putin ajustari ajustari pentru pentru depreciere depreciere
3.Evaluare 3.Evaluare
-- evaluarea evaluarea initiala initiala:: -- costul costul de de achizitie achizitie;;
-- costul costul de de productie productie;;
-- valoarea valoarea justa justa..
-- evaluarea evaluarea la la iesirea iesirea din din gestiune gestiune:: -- FIFO FIFO
-- LIFO LIFO
-- CMP CMP
-- evaluarea evaluarea la la bilant bilant (optional): (optional): valoarea valoarea realizabila realizabila neta neta ==
valoarea valoarea de de intrare intrare mai mai putin putin ajustari ajustari pentru pentru depreciere depreciere
65
II.INVESTITII PE TERMEN SCURT
Continut: obligatiuni emise si rascumparate(cont 505)
Evaluare:
a) Evaluarea initiala:
- cost de achizitie;
- valoarea stabilita potrivit contract;
b)Evaluarea la bilant (optional): valoarea de intrare mai
putin ajustarile cumulate pentru pierderea de
valoare.
II.INVESTITII PE TERMEN SCURT
Continut: obligatiuni emise si rascumparate(cont 505)
Evaluare:
a) Evaluarea initiala:
- cost de achizitie;
- valoarea stabilita potrivit contract;
b)Evaluarea la bilant (optional): valoarea de intrare mai
putin ajustarile cumulate pentru pierderea de
valoare.
66
III.CASA SI CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI
Continut:conturi la trezoreria statului si banci:
- disponibil al bugetelor(cont 520,cont 521etc);
- casa si alte valoricont(531,cont 532);
- acreditive(cont 541);
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala
(cont 550, cont 551,cont 552etc.)
- disponibil al institutiei finantata integral sau
partial din venituri proprii(cont 56o,cont 561,
cont 562)
- disponibil din veniturile fondurilor speciale
(cont 571,cont 574).
III.CASA SI CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI
Continut:conturi la trezoreria statului si banci:
- disponibil al bugetelor(cont 520,cont 521etc);
- casa si alte valoricont(531,cont 532);
- acreditive(cont 541);
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala
(cont 550, cont 551,cont 552etc.)
- disponibil al institutiei finantata integral sau
partial din venituri proprii(cont 56o,cont 561,
cont 562)
- disponibil din veniturile fondurilor speciale
(cont 571,cont 574).
67
IV. TERTI. IV. TERTI.
Creante: Creante: -- necurente (sume ce trebuie incasate intr necurente (sume ce trebuie incasate intr--oo
perioada mai mare de un an); perioada mai mare de un an);
-- curente (sume ce trebuie incasate intr curente (sume ce trebuie incasate intr--oo
perioada mai mica de un an). perioada mai mica de un an).
Datorii: Datorii: -- necurente (sume ce trebuie platite intr necurente (sume ce trebuie platite intr--oo
perioada mai mare de un an); perioada mai mare de un an);
-- curente (sume ce trebuie platite intr curente (sume ce trebuie platite intr--oo
perioada mai mica de un an). perioada mai mica de un an).
IV. TERTI. IV. TERTI.
Creante: Creante: -- necurente (sume ce trebuie incasate intr necurente (sume ce trebuie incasate intr--oo
perioada mai mare de un an); perioada mai mare de un an);
-- curente (sume ce trebuie incasate intr curente (sume ce trebuie incasate intr--oo
perioada mai mica de un an). perioada mai mica de un an).
Datorii: Datorii: -- necurente (sume ce trebuie platite intr necurente (sume ce trebuie platite intr--oo
perioada mai mare de un an); perioada mai mare de un an);
-- curente (sume ce trebuie platite intr curente (sume ce trebuie platite intr--oo
perioada mai mica de un an). perioada mai mica de un an).
68
2. Continutul categoriei terti
Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si
creantelor institutiei publice n relatiile acesteia cu:
- furnizorii(cont 401,cont 404,cont 408 ,cont409)
- clientii(cont411,cont 418,cont419);
- personalul(cont421,cont 423,cont 425 cont 426,cont428);
- bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de
stat(cont431,cont 437,cont 448)
- decontarile referitoare la fondurile nerambursabile primite de la
Comunitatea Europeana (cont 450,cont 458)
- cu debitorii si creditorii diversi(cont461,cont462);
- decontarile intre institutii publice(cont481,cont482);
2. Continutul categoriei terti
Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si
creantelor institutiei publice n relatiile acesteia cu:
- furnizorii(cont 401,cont 404,cont 408 ,cont409)
- clientii(cont411,cont 418,cont419);
- personalul(cont421,cont 423,cont 425 cont 426,cont428);
- bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de
stat(cont431,cont 437,cont 448)
- decontarile referitoare la fondurile nerambursabile primite de la
Comunitatea Europeana (cont 450,cont 458)
- cu debitorii si creditorii diversi(cont461,cont462);
- decontarile intre institutii publice(cont481,cont482);
69
3. 3. Evaluare Evaluare::
-- Evaluarea Evaluarea initiala initiala valoarea valoarea nominala nominala de la data de la data
constatarii constatarii drepturilor drepturilor si si obligatiilor obligatiilor..
-- Evaluarea Evaluarea la la momentul momentul lichidarii lichidarii creantelor creantelor si si datoriilor datoriilor in in valuta valuta
== diferente diferente de curs sub forma de de curs sub forma de venituri venituri sau sau cheltuieli cheltuieli financiare financiare
-- Evaluarea Evaluarea la data la data bilantului bilantului (optional): (optional):
-- creante creante:: valoarea valoarea probabila probabila de de incasat incasat==
valoarea valoarea contabila contabila mai mai putin putin ajustarile ajustarile pentru pentru depreciere depreciere
-- creante creante si si datorii datorii in in valuta valuta:: evaluare evaluare la la cursul cursul BNR BNR sau sau BCE, BCE, dupa dupa caz caz..
3. 3. Evaluare Evaluare::
-- Evaluarea Evaluarea initiala initiala valoarea valoarea nominala nominala de la data de la data
constatarii constatarii drepturilor drepturilor si si obligatiilor obligatiilor..
-- Evaluarea Evaluarea la la momentul momentul lichidarii lichidarii creantelor creantelor si si datoriilor datoriilor in in valuta valuta
== diferente diferente de curs sub forma de de curs sub forma de venituri venituri sau sau cheltuieli cheltuieli financiare financiare
-- Evaluarea Evaluarea la data la data bilantului bilantului (optional): (optional):
-- creante creante:: valoarea valoarea probabila probabila de de incasat incasat==
valoarea valoarea contabila contabila mai mai putin putin ajustarile ajustarile pentru pentru depreciere depreciere
-- creante creante si si datorii datorii in in valuta valuta:: evaluare evaluare la la cursul cursul BNR BNR sau sau BCE, BCE, dupa dupa caz caz..
70
Provizioane Provizioane
1. 1. Definitie Definitie:: oo datorie datorie cu cu exigibilitate exigibilitate sau sau valoare valoare incerta incerta..
Se Se constituie constituie pentru pentru:: -- litigii litigii,, amenzi amenzi,, penalitati penalitati,, despagubiri despagubiri,, daune daune
si si alte alte datorii datorii incerte incerte;;
-- service in service in perioada perioada de de garantie garantie;;
-- restructurari restructurari de de unitati unitati..
2. 2. Conditii Conditii pentru pentru constituire constituire:: cumulativ cumulativ 33 conditii conditii::
-- oo entitate entitate are o are o obligatie obligatie curenta curenta generata generata de un de un eveniment eveniment anterior; anterior;
-- este este probabil probabil ca o ca o iesire iesire de de resurse resurse care care incorporeaza incorporeaza beneficii beneficii economice economice
sa sa fie fie necesara necesara pentru pentru aa onora onora obligatia obligatia respectiva respectiva;;
-- poate poate fi fi realizata realizata oo estimare estimare credibila credibila aa valorii valorii obligatiei obligatiei..
3. 3.Alte Alte precizari precizari::
Nu pot Nu pot avea avea drept drept scop scop corectarea corectarea valorii valorii activelor activelor..Trebuie Trebuie revizuite revizuite la data la data fiecarui fiecarui
bilant bilant..
Provizioane Provizioane
1. 1. Definitie Definitie:: oo datorie datorie cu cu exigibilitate exigibilitate sau sau valoare valoare incerta incerta..
Se Se constituie constituie pentru pentru:: -- litigii litigii,, amenzi amenzi,, penalitati penalitati,, despagubiri despagubiri,, daune daune
si si alte alte datorii datorii incerte incerte;;
-- service in service in perioada perioada de de garantie garantie;;
-- restructurari restructurari de de unitati unitati..
2. 2. Conditii Conditii pentru pentru constituire constituire:: cumulativ cumulativ 33 conditii conditii::
-- oo entitate entitate are o are o obligatie obligatie curenta curenta generata generata de un de un eveniment eveniment anterior; anterior;
-- este este probabil probabil ca o ca o iesire iesire de de resurse resurse care care incorporeaza incorporeaza beneficii beneficii economice economice
sa sa fie fie necesara necesara pentru pentru aa onora onora obligatia obligatia respectiva respectiva;;
-- poate poate fi fi realizata realizata oo estimare estimare credibila credibila aa valorii valorii obligatiei obligatiei..
3. 3.Alte Alte precizari precizari::
Nu pot Nu pot avea avea drept drept scop scop corectarea corectarea valorii valorii activelor activelor..Trebuie Trebuie revizuite revizuite la data la data fiecarui fiecarui
bilant bilant..
71
C. CAPITALURI C. CAPITALURI
Capitalurile includ:
1.Rezerve si fonduri
-Fondul activelor necorporale(cont100)
-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului sau al
unitatilor administrativ-teritoriale(cont101,cont103)
-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului sau al
unitatilor administrativ-teritoriale-nu se
amortizeaza(cont102,cont104)
-Rezerve din reevaluarea activelor fixe corporale-aferente activelor
fixe existente in institutie care se amortizeaza(cont105)
2. Rezultatul patrimonial(cont121)
3.Rezultatul reportat(cont 117)
4.Fonduri cu destinatie speciala(cont 131-cont139)
Capitalurile includ:
1.Rezerve si fonduri
-Fondul activelor necorporale(cont100)
-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului sau al
unitatilor administrativ-teritoriale(cont101,cont103)
-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului sau al
unitatilor administrativ-teritoriale-nu se
amortizeaza(cont102,cont104)
-Rezerve din reevaluarea activelor fixe corporale-aferente activelor
fixe existente in institutie care se amortizeaza(cont105)
2. Rezultatul patrimonial(cont121)
3.Rezultatul reportat(cont 117)
4.Fonduri cu destinatie speciala(cont 131-cont139)
72
PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR CONTULUI DE PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR CONTULUI DE
REZULTAT PATRIMONIAL REZULTAT PATRIMONIAL
Prevederi generale: Prevederi generale:
-- Inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri Inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri
se efectueaza, de regula, la sfarsitul perioadei, se efectueaza, de regula, la sfarsitul perioadei,
cand se intocmesc situatii financiare cand se intocmesc situatii financiare
(trimestru,an). (trimestru,an).
-- Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe
de cheltuieli, dupa de cheltuieli, dupa natura si destinatia lor. natura si destinatia lor.
-- Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de
venituri, dupa venituri, dupa natura si sursa lor. natura si sursa lor.
PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR CONTULUI DE PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR CONTULUI DE
REZULTAT PATRIMONIAL REZULTAT PATRIMONIAL
Prevederi generale: Prevederi generale:
-- Inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri Inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri
se efectueaza, de regula, la sfarsitul perioadei, se efectueaza, de regula, la sfarsitul perioadei,
cand se intocmesc situatii financiare cand se intocmesc situatii financiare
(trimestru,an). (trimestru,an).
-- Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe
de cheltuieli, dupa de cheltuieli, dupa natura si destinatia lor. natura si destinatia lor.
-- Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de
venituri, dupa venituri, dupa natura si sursa lor. natura si sursa lor.
73
I.CHELTUIELI
Momentul recunoasterii cheltuielilor:
- Cheltuielile de personal - in perioada
cand munca a fost prestata;
- Cheltuielile cu stocurile - cand se
consuma, cu exceptia materialelor de
natura obiectelor de inventar, al caror
cost se recunoaste la scoaterea din
folosinta.
I.CHELTUIELI
Momentul recunoasterii cheltuielilor:
- Cheltuielile de personal - in perioada
cand munca a fost prestata;
- Cheltuielile cu stocurile - cand se
consuma, cu exceptia materialelor de
natura obiectelor de inventar, al caror
cost se recunoaste la scoaterea din
folosinta.
74
-- Costurile Costurile cu cu serviciile serviciile in in perioada perioada cand cand serviciile serviciile au au
fost fost prestate prestate si si lucrarile lucrarile executate executate;;
-- Costurile Costurile cu cu dobanzile dobanzile se se recunosc recunosc in in perioada perioada
cand cand sunt sunt datorate datorate conform conform contractului contractului de de imprumut imprumut
Costurile Costurile de capital de capital se se recunosc recunosc lunar, sub forma lunar, sub forma
amortizarii amortizarii care se care se inregistreaza inregistreaza in mod in mod sistematic sistematic,, pe pe
parcursul parcursul duratei duratei de de viata viata utile a utile a activului activului fix. fix.
-- Costurile Costurile cu cu serviciile serviciile in in perioada perioada cand cand serviciile serviciile au au
fost fost prestate prestate si si lucrarile lucrarile executate executate;;
-- Costurile Costurile cu cu dobanzile dobanzile se se recunosc recunosc in in perioada perioada
cand cand sunt sunt datorate datorate conform conform contractului contractului de de imprumut imprumut
Costurile Costurile de capital de capital se se recunosc recunosc lunar, sub forma lunar, sub forma
amortizarii amortizarii care se care se inregistreaza inregistreaza in mod in mod sistematic sistematic,, pe pe
parcursul parcursul duratei duratei de de viata viata utile a utile a activului activului fix. fix.
75
Continut: Continut:
-- cheltuieli privind stocurile; cheltuieli privind stocurile;
-- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti; cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti;
-- cheltuieli cu alte servicii executate de terti; cheltuieli cu alte servicii executate de terti;
-- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate; asimilate;
-- cheltuieli cu personalul; cheltuieli cu personalul;
-- alte cheltuieli operationale; alte cheltuieli operationale;
-- cheltuieli financiare; cheltuieli financiare;
-- alte cheltuieli finantate din buget; alte cheltuieli finantate din buget;
-- cheltuieli cu amortizarile,provizioanele si ajustarile cheltuieli cu amortizarile,provizioanele si ajustarile
pentru depreciere sau pierderile de valoare; pentru depreciere sau pierderile de valoare;
-- cheltuieli extraordinare. cheltuieli extraordinare.
Continut: Continut:
-- cheltuieli privind stocurile; cheltuieli privind stocurile;
-- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti; cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti;
-- cheltuieli cu alte servicii executate de terti; cheltuieli cu alte servicii executate de terti;
-- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate; asimilate;
-- cheltuieli cu personalul; cheltuieli cu personalul;
-- alte cheltuieli operationale; alte cheltuieli operationale;
-- cheltuieli financiare; cheltuieli financiare;
-- alte cheltuieli finantate din buget; alte cheltuieli finantate din buget;
-- cheltuieli cu amortizarile,provizioanele si ajustarile cheltuieli cu amortizarile,provizioanele si ajustarile
pentru depreciere sau pierderile de valoare; pentru depreciere sau pierderile de valoare;
-- cheltuieli extraordinare. cheltuieli extraordinare.
76
II. II. VENITURI SI FINANTARI VENITURI SI FINANTARI
Momentul Momentul recunoasterii recunoasterii veniturilor veniturilor
-- veniturile veniturile fiscale fiscale la la momentul momentul declararii declararii pe pe baza baza de de
declaratie declaratie fiscala fiscala sau sau decizie decizie aa organului organului fiscal; fiscal;
-- veniturile veniturile din din activitati activitati economice economice la la momentul momentul transferului transferului
dreptului dreptului de de proprietate proprietate;;
-- veniturile veniturile din din diferente diferente de curs de curs valutar valutar la la momentul momentul
decontarii decontarii sau sau al al evaluarii evaluarii la la intocmirea intocmirea situatiilor situatiilor financiare financiare;;
-- veniturile veniturile din din dobanzi dobanzi pe pe masura masura generarii generarii venitului venitului
respectiv respectiv (nu al (nu al incasarii incasarii). ).
II. II. VENITURI SI FINANTARI VENITURI SI FINANTARI
Momentul Momentul recunoasterii recunoasterii veniturilor veniturilor
-- veniturile veniturile fiscale fiscale la la momentul momentul declararii declararii pe pe baza baza de de
declaratie declaratie fiscala fiscala sau sau decizie decizie aa organului organului fiscal; fiscal;
-- veniturile veniturile din din activitati activitati economice economice la la momentul momentul transferului transferului
dreptului dreptului de de proprietate proprietate;;
-- veniturile veniturile din din diferente diferente de curs de curs valutar valutar la la momentul momentul
decontarii decontarii sau sau al al evaluarii evaluarii la la intocmirea intocmirea situatiilor situatiilor financiare financiare;;
-- veniturile veniturile din din dobanzi dobanzi pe pe masura masura generarii generarii venitului venitului
respectiv respectiv (nu al (nu al incasarii incasarii). ).
77
Continut Continut
-- venituri venituri din din activitati activitati economice economice;;
-- venituri venituri din din alte alte activitati activitati operationale operationale;;
-- venituri venituri din din productia productia de active fixe; de active fixe;
-- venituri venituri fiscale fiscale;;
-- contributii contributii de de asigurari asigurari;;
-- venituri venituri nefiscale nefiscale;;
-- venituri venituri financiare financiare;;
-- finantari finantari,, subventii subventii,, transferuri transferuri,, alocatii alocatii bugetare bugetare cu cu
destinatie destinatie speciala,fonduri speciala,fonduri cu cu destinatie destinatie speciala speciala;;
-- venituri venituri din din provizioane provizioane si si ajustari ajustari pentru pentru depreciere depreciere
sau sau pierderile pierderile de de valoare valoare;;
-- venituri venituri extraordinare extraordinare..
Continut Continut
-- venituri venituri din din activitati activitati economice economice;;
-- venituri venituri din din alte alte activitati activitati operationale operationale;;
-- venituri venituri din din productia productia de active fixe; de active fixe;
-- venituri venituri fiscale fiscale;;
-- contributii contributii de de asigurari asigurari;;
-- venituri venituri nefiscale nefiscale;;
-- venituri venituri financiare financiare;;
-- finantari finantari,, subventii subventii,, transferuri transferuri,, alocatii alocatii bugetare bugetare cu cu
destinatie destinatie speciala,fonduri speciala,fonduri cu cu destinatie destinatie speciala speciala;;
-- venituri venituri din din provizioane provizioane si si ajustari ajustari pentru pentru depreciere depreciere
sau sau pierderile pierderile de de valoare valoare;;
-- venituri venituri extraordinare extraordinare..
78