Sunteți pe pagina 1din 62

401.

Entitatea ALFA SA particip la capitalul social al entitii nou-nfiin-ate BETA SA


cu un echipament tehnologic a crui valoare de aport determinat de un expert
evaluator a fost stailit la !"#$### lei$ A-ceast participaie i asigur un procent de
control de !#%$ &aracteristicile echipamentului sunt' valoarea de nregistrare
contail !(#$### lei) durata de utili*are economic a echipamentului ( ani) amorti*area
anului + (#$### lei$ ,lterior- entitatea cedea* .umtate din titlurile oinute n urma
participrii la capitalul social- la o valoare negociat de !/#$### lei$
Se cer'
a0 nregistrrile contaile legate de participarea societii ALFA la constituirea
capitalului social al societii BETA)
a0 nregistrrile contaile legate de v1n*area titlurilor$
2a0
nregistrarea titlurilor de participare n limita valorii neamorti*ate a
utila.ului'
(#$### lei 2813
Amorti*area instalaiilor
mi.loacelor de transport-
animalelor 3i plantaiilor
4 2131
Echipamente
tehnologice
!(#$### lei
!##$### lei 263
5nterese de participare
nregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamorti*at
a imoili*rilor corporale 2!"#$### 6 !##$###0'
"#$### lei 263
5nterese de participare
4 1068
Alte re*erve 7 analitic distinct
"#$### lei
20
v1n*area titllurilor'
!/#$###lei 461
8eitori diver3i
4 7641
9enituri din imoili*ri
financiare cedate
!/#$###lei
descrcarea gestiunii'
:;#$###lei 6641
&heltuieli privind
imoili*rile financiare
cedate
4 263
5nterese de participare
:;#$###lei
virarea re*ervei la venituri'
/#$###lei 1068
Alte re*erve 7 analitic
distinct
4 7641
9enituri din imoili*ri
financiare cedate
/#$### lei
:
"#/$ < entitate acord la #:$#:$+ dou mprumuturi pe termen de = ani- unul n valoare de
=#$### lei unei filiale 3i altul n valoare de :##$### lei unei alte societi$ 8o1nda
anual se calculea* la o rat de :=%- iar ramursarea se va face la sf1r3itul celor =
ani$
Artai care sunt nregistrrile contaile- conform <>F? nr$ !$#==7/##@- privind'
a0 acordarea mprumuturilor pe termen lung)
0 do1nda anual si ncasarea ei)
c0 ncasarea mprumuturilor la scaden$
Acordarea mprumuturilor pe termen lung
=#$### lei 2671
Sume datorate de entitile
afiliate
4 5121
&onturi curente la
nci
:=#$### lei
:##$### lei 2675
Amprumuturi acordate pe
termen lung
8o1nda anual de ncasat aferent mprumuturilor pe termen lung acordate
8o1nda anual datorat de filial 4 :=% B =#$### 4 ;$=## lei
8o1nda anual datorat de entitatea din afara grupului 4 := % B :##$### lei 4
:=$### lei
:=$### lei 2676
8o1nda aferent
mprumuturilor acordate pe
termen lung
4 763
9enituri din creane
imoili*ate
//$=## lei
;$=## lei 2672
8o1nda aferent sumelor
datorate de entitile afiliate
Ancasarea do1n*ii anuale
//$=##lei 5121
&onturi curente la
nci
4 2676
8o1nda aferent
mprumuturilor acordate pe
termen lung
:=$### lei
2672
8o1nda aferent sumelor
datorate de entitile afiliate
;$=## lei
Ancasarea mprumuturilor acordate la sf1r3itul celor = ani
:=#$### lei 5121
&onturi curente la nci
4 2671
Sume datorate de
entitile afiliate
=#$### lei
2675
Amprumuturi acordate
pe termen lung
:##$### lei
/
403.Entitatea ALFA SA acord entitii BETA SA un mprumut de =#$### lei pe termen de /
ani- cu o do1nd anual de :#% care treuie achitat la sf1r3itul fiecrui an$
8o1nda din primul an se ncasea* cu nt1r*iere- adic n cursul celui de-al doilea
an$
Artai care sunt nregistrrile contaile- conform <>F? nr$ !$#==7/##@- privind'
a0 acordarea mprumutului 3i nregistrarea do1n*ii cuvenite n primul an)
a0 ncasarea do1n*ii restante n cursul celui de-al doilea an)
0 nregistrarea do1n*ii cuvenite n anul al doilea)
c0 ramursarea mprumutului$
Acordarea mprumutului
=#$###lei 2675
Amprumuturi acordate pe
termen lung
4
5121
&onturi curente la nci
=#$###lei
Anregistrarea do1n*ii cuvenite n primul an la !:$:/$an 5 2=#$### B :#% 4 =$### lei0
=$###lei 2676
8o1n*i aferente
mprumuturilor acordate pe
termen lung
4
763
9enituri din creane
imoili*ate
=$###lei
Ancasarea do1n*ii restante n cursul anului 55
=$###lei 5121
&onturi curente la nci
4
2676
8o1n*i aferente mprumuturilor
acordate pe termen lung
=$###lei
Anregistrarea do1n*ii cuvenite n primul an la !:$:/$an 55
=$###lei 5121
&onturi curente la nci
4
763
9enituri din creane imoili*ate
=$###lei
Camursarea mprumutului
=#$###lei 5121
&onturi curente la nci
4
2675
Amprumuturi acordate pe termen
lung
=#$###lei
404. < societate-mam acord unei filiale din cadrul grupului un mprumut de =#$### lei pe
o durat de / ani- cu o do1nd preferenial de :#% pe an$ mprumutul se restituie n
dou tran3e egale la sf1r3itul fiecrui an- c1nd se ncasea* 3i do1n*ile anuale$
,lterior- filiala a intrat n stare de faliment- motiv pentru care nu s-au mai ncasat
rata din anul al doilea 3i do1nda aferent- care se includ n contul de profit 3i
pierdere$
!
Artai care sunt nregistrrile contaile- conform <>F? nr$ !$#==7/##@- privind'
a0 acordarea mprumutului 3i ncasarea do1n*ii pentru primul an)
0 ramursarea primei rate 3i do1nda cuvenit pentru anul al doilea)
c0 recunoa3terea pierderii generate de starea de faliment a deitorului$
Acordarea mprumutului prin anc
=#$###lei 2671 4
5121
=#$###lei
Ancasarea do1n*ii n primul an =#$###B:#%4=$### lei
=$###lei 5121 4
763
=$###lei
Camursarea primei rate a mprumutului =#$###'/4/=$### lei
/=$###lei 5121 4
2671
/=$###lei
8o1nda cuvenit n anul al doilea /=$###B:#%4/$=## lei
/$=## lei 2672 4
763
/$=## lei
5ncluderea la pierderi a do1n*ii nerecuperate
/$=## lei 663 4
2672
/$=## lei
405. La nceputul anului +- entitatea ALFA SA achi*iionea* :## de aciuni ale societii
BETA SA la un curs ursier de /## lei7aciune 3i le clasific n categoria
imoili*rilor financiare 2scadena mai mare de :/ luni de la data ilanului0$ ?e data
de !:$:/$+ cursul ursier a sc*ut la :D# lei7aciune$ ?e data de !#$ l <$+E: aciunile sunt
v1ndute la cursul de /:= lei7aciune$
Artai cum se nregistrea* conform <>F? nr$ !$#==7/##@'
a0 achi*iia titlurilor)
0 evaluarea la ilan a titlurilor)
c0 v1n*area titlurilor$
#:$#:$+ Cecunoa3terea iniial a datoriei
/#$###lei 265 4 5121 /#$###lei
!:$:/$+ Cecunoa3terea valorii .uste a investiiei la data ilanului
/$###lei 6863 4 2963 /$### lei
!#$:#$+E: 91n*area investiiei la data ilanului
/:$=##lei 461 4 7641 /:$=## lei
/#$###lei 6641 265 /#$### lei
"
/$###lei 2963 7863 /$### lei
8ac se prefer tratamentul recunoa3terii diferenei de valoare p1n la valoarea
.ust n conturile de capitaluri nregistrrile sunt urmtoarele'
!:$:/$+ Cecunoa3terea valorii .uste a investiiei la data ilanului
/$###lei 1171 4 265 /$### lei
!#$:#$+E: 91n*area investiiei la data ilanului
/:$=##lei 461
4
7641 /:$=## lei
:D$### 6641 265 :D$### lei
406. ?e data de #:$#@$+ entitatea ALFA SA a achi*iionat /$### de oligaiuni pe termen
lung- la un cost de :(# lei7titlu- valoarea nominal fiind de :=# lei7titlu$ 8o1nda
calculat cu o rat de :#% se plte3te la fiecare ( luni- iar scadena este la = ani$
Artai care sunt nregistrrile contaile- conform <>F? nr$ !$#==; /##@- privind'
a0 achi*iia oligaiunilor la < l $#@$+)
0 recunoa3terea do1n*ii la data ilanului$
#:$#@$+ Cecunoa3terea cuponului
!/#$###lei 265 4 462 !/#$###lei
!:$:/$+ Evaluarea venitului financiar adus de investiie n anul +
venit financiar 4 !##$### B "7:/ B :#% 4 :#$### lei
!:$:/$+ Cecunoa3terea do1n*ii la data ilanului
:#$###lei 2679 4 766 :#$###lei
407. 8ispunei de urmtoarele date' stocuri iniiale de materii prime la nceputul
perioadei !$### lei) achi*iia de stocuri de materii prime :#$### lei) stocuri finale de
materii prime @$### lei) stocuri iniiale de produse finite la cost de producie :/$### lei)
produse oinute n cost de producie :=$### lei) produse v1ndute la pre de v1n*are
facturate /#$### lei) reducere comercial nscris n factura iniial :#%) stoc final de
produse nev1ndute !$### lei) amorti*area cldirilor ;## lei) salarii datorate ($### lei
3i pltite ($=## lei) suvenii de exploatare /$### lei) suvenii pentru investiii virate
la venituri !$### lei$
=
Se cere'
a0 s se pre*inte- pe a*a informaiilor de mai sus- nregistrrile contaile
conform <>F? nr$ !$#==7/##@)
0 s se calcule*e producia exerciiului 3i excedentul rut din exploatare$
(1)Stocuri iniiale de materii prime la nceputul perioadei' soldul iniial al contului
!#: este !$### lei'
8 !#: &
Si !$###
:#$### 2achi*iie0
Sf @$### lei
(2)Achi*iie stocuri de materii prime'
:#$### lei !#: 4 "#: :#$### lei
(3)Stocuri finale' @$###$### lei' soldul final al contului !#: 4 @$### lei$ 8in contul
!#: re*ult un consum egal cu !$### lei E :#$### lei6 @$### lei 4 "$### lei'
"$### lei (#: 4 !#: "$### lei
(4)Stocuri iniiale de produse finite la cost producie' soldul iniial al contului !"=
este :/$### lei'
8 !"= &
Si :/$###
:=$### 2produse oinute0
Sf !$### lei
(5)?roduse oinute n cost producie'
:=$### lei !"= 4 ;:: :=$### lei
(6)?roduse v1ndute n pre de v1n*are facturate'

?re de v1n*are /#$### lei


- Ceducere comercial :# % x /#$### /$### lei
4 +et comercial :D$### lei
:D$### lei "::: 4 ;#: :D$### lei
(7)Stoc final de produse nev1ndute !$### lei' soldul final al contului !"= este
!$### lei$ 8in contul !"= re*ult produse v1ndute n cost producie 2descrcarea
gestiunii 0 4 :/$### lei E :=$### lei6 !$### lei 4 /"$### lei'
/"$### lei ;:: 4 !"= /"$### lei
(8)Amorti*area cldirilor'
;## lei (D:: 4 /D:/ ;## lei
(9)Salarii datorate'
($### lei (": 4 "/: ($### lei
(10)Salarii pltite'
($=## lei "/: 4 =:/: ($=## lei
(11).Suvenii de exploatare'
/$### lei ""= 4 ;": /$### lei
(12)Suvenii pentru investiii virate la venituri'
(
!$### lei :!: 4 ;=D" !$### lei
Taloul soldurilor intermediare de gestiune'
- lei-
Venituri Sume Cheltuieli Sume Indicatori Sume
;#; # (#; # >ar.a
comercial
#
;#:
;::
:D$###$
-@$###$
2:0
?roducia
exerciiului
@$###
>&
?E
#
@$###
(#: "$### 9aloarea
adugat
=$###
9A
;":
=$###
/$###
(": ($### EBE :$###
2:0
&ontul ;:: se pre*int astfel'
8 ;:: &
/"$### 2descrcarea gestiunii0 :=$### 2produse oinute0
Sfd @$###
sau
?roductia exercitiului4?dt$ 9anduta E ?roducia stocat E ?roductia imoili*ata
?roductia exercitiului4:D$###E2-@$###04@$### lei
EBE49aloarea adaugataESuventii de exploatare-5mpo*ite- taxe si varsaminte asimilate-
&h$ &u personalul
9aloarea adaugata4>ar.a comercialaEproductia exercitiului-&h$materiale-&h$serviciile
prestate de terti
9aloarea adaugata4#E@$###-"$###-#4=$###lei
EBE4=$###E/$###-#-($###4:$###lei
408. 8ispunei de urmtoarele informaii n cursul exerciiului +' o societate oine
produse finite la cost de producie de :#$### lei) vinde !#% din ele la preul de
:=$### lei) reducere comercial acordat pe o factur ulterioar :#%$ ntre cheltuielile
oca*ionate de oinerea produselor finite sunt' materii prime consumate l $### lei)
salarii datorate :$=## lei 3i pltite :$D## lei) contriuii cu caracter social @## lei)
do1n*i datorate "## lei) amen*i datorate autoritilor rom1ne (## lei$
Se cere'
a0 s se pre*inte- pe a*a informaiilor de mai sus- nregistrrile contaile conform
<>F? nr$ !$#==7/##@)
0 s se calcule*e mar.a comercial 3i excedentul rut din exploatare$
(1)<inere produse finite la cost producie'
:#$### lei !"= 4 ;:: :#$### lei
(2)91n*area produselor finite la pre v1n*are'

?re de v1n*are :=$### lei


- Ceducere comercial :# % x :=$### lei :$=## lei
4 +et comercial :!$=## lei
;
:!$=## lei "::: 4 ;#: :!$=## lei
(3)8escrcarea gestiunii de produse finite pentru !# % din produsele v1ndute-
adic !# % x :#$### lei 4- !$### lei'
!$### lei ;:: 4 !"= !$### lei
(4)>aterii prime consumate'
:$### lei (#: 4 !#: :$### lei
(5)Salarii datorate'
:$=## lei (": 4 "/: :$=## lei
(6)Salarii pltite'
:$D## lei "/: 4 =:/: :$D## lei
(7)&ontriuia unitii la asigurri sociale'
;## lei ("=: 4 "!:: ;## lei
(8)&ontriuia unitii la fond 3oma.'
/## lei ("=/ 4 "!;: /## lei
(9)8o1n*i datorate'
"## lei ((( 4 :(D/ "## lei
(10)Amen*i datorate autoritilor rom1ne'
(## lei (=D: 4 "(/ (## lei
(11)Anchiderea conturilor de cheltuieli'
"$"## lei :/: 4 (#: :$### lei
(": :$=## lei
("=: ;## lei
("=/ /## lei
((( "## lei
(=D: (## lei
(12)Anchiderea conturilor de venituri'
:!$=## lei ;#: 4 :/: /#$=## lei
;$### lei ;::
Ce*ultatul contail 4 9enituri totale 6 &heltuieli totale 4 /#$=## lei 6 "$"## lei 4
:($:## lei
Ce*ultatul fiscal 4 Ce*ultatul contail E &heltuieli nedeductiile 6 8educeri
fiscale 4 :($:## lei E (## lei 2amen*i datorate autoritilor rom1ne0 4 :($;## lei
Taloul soldurilor intermediare de gestiune'
- lei-
Venituri Sume Cheltuieli Sume Indicatori Sume
;#; # (#; # >ar.a
comercial
#
;#:
;::
:!$=##
;$###
?roducia
exerciiului
/#$=##
>&
?E
#
/#$=##
(#: :$### 9aloarea
adugat
:@$=##
9A
;":
:@$=##
#
(":
("=:
("=/
:$=##
;##
/##
EBE :;$:##
D
409.Se dau urmtoarele informaii' capitaluri proprii aferente exerciiului +' :$### lei)
capitaluri proprii aferente exerciiului +-l' (## lei$ n cursul exerciiului + au avut loc
urmtoarele operaii' cre3teri de capital prin aporturi noi n natur =# lei) conversia
datoriilor n capital /# lei) ncorporarea primelor de emisiune n capital "# lei)
ramursri de capital n numerar ctre asociai :# lei$
&are este re*ultatul net aferent exerciiului +F
Ce*ultatul exerciiului 4 &apital propriu + 6 &apital propriu +-: 6 >a.orari E
Ceduceri
Ce*ultatul exerciiului 4 :$### lei 6 (## lei 6 =# lei 6 /# lei -"# lei E :# lei 4 !## lei
410.La nceputul anului + o ntreprindere deinea :#$### euro$ &ursul leu7euro la
#:$#:$+ era de "-! lei7G$ ?e parcursul exerciiului + au fost nregistrate urmtoarele
fluxuri monetare' ncasri de !#$### euro la cursul *ilei de "-" lei7G 3i de :#$### euro
la cursul *ilei de "-: lei7G- 3i pli de /#$### euro la cursul *ilei de "-= lei7G si de
:=$### euro la cursul *ilei de "-/ lei7G$ La !:$:/$+ cursul era de "-( lei7G$
&are sunt- conform regulilor stipulate n <>F? nr$ !$#==7/##@- valorile aferente
tre*oreriei nete a societii si diferena de curs nereali*atF
Situaia n contul =:/"'
8 =:/" &
Sold iniial :#$### Euro x /!$### lei7
G 4 /!#$###$### lei
?li /#$### Euro x /"$!## lei7G 4
"D($###$### lei
Ancasri' !#$### Euro x /"$### lei7G 4
;/#$###$### lei
?li :=$### Euro x /!$=## lei7G 4
!=/$=##$### lei
Ancasri :#$### Euro x /!$=## lei7G 4
/!=$###$### lei
Total ncasri @==$###$### lei
Total ncasri E sold iniial
:$:D=$###$### lei
Total pli D!D$=##$### lei
Sfd :=$### Euro repre*ent1nd
!"($=##$### lei
La data de !:$:/$+ soldul final de :=$### Euro repre*int :=$### Euro x /"$:##
lei7G$ 4 !(:$=##$### lei
8iferena de curs nereali*at !(:$=##$### lei 6 !"($=##$### lei 4 :=$###$### lei
repre*int un venit din diferene de curs valutar'
Anregistrarea contail'
:=$###$### lei =:/" 4 ;(= :=$###$### lei
Tre*oreria net 4 Total ncasri 6 Total pli E 8iferena de curs nereali*at 4
@==$###$### lei 6 D!D$=##$### lei E :=$###$### lei 4 :!:$=##$### lei
@
411$ 8ispunei de urmtoarele informaii' toate aciunile filialei au fost achi*iionate cu
"$(## lei$ 9alorile .uste ale activelor achi*iionate 3i ale oligaiilor preluate sunt
urmtoarele' stocuri :$=## lei) creane /## lei) numerar /$### lei) terenuri 3i cldiri
"$### lei) furni*ori :$(## lei) mprumuturi din emisiuni de oligaiuni :$=## lei$ Au
fost efectuate pli n valoare de "$/## lei pentru achi*iia cldirilor$
8eterminai fluxul de numerar provenit din activitatea de investiii conform <>F?
nr$ !$#==7/##@$
- ?li privind achi*iia filialei
2:0
-"$(## lei
E +umerar afferent activelor preluate E/$### lei
- ?li privind achi*iia cldirilor -"$/## lei
4 Flux de numerar provenit din activitatea
de investiii
-($D## lei
412. < societate care ine evidena produselor finite la cost standard efectuea*
urmtoarele operaii n cursul lunii august'
- consum de materii prime' /=$### u$m$)
- consum de materiale consumaile' =$### u$m$)
- salarii' :#$### u$m$)
- se oin produse finite la costul de producie efectiv de "#$### u$m$)
costul standard este de ""$### u$m$)
- se v1nd produse finite la preul de (#$### u$m$- T9A :@%- cost standard al
produselor finite v1ndute //$### u$m$)
- sunt acordate gratuit produse finite la cost standard de ::$### u$m$- T9A :@%)
- sunt utili*ate produse finite pentru aciuni de protocol la cost standard de ::$###
u$m$
Soldul iniial al contului !"= H?roduse finiteI este =$### u$m$- iar soldul iniial al contului
!"D este :$### u$m$ 2diferen nefavorail n negru0$
La sf1r3itul anului valoarea reali*ail net a produselor finite este de "$### u$m$
&erine'
a0 Efectuai nregistrrile contaile corespun*toare conform <>F? nr$ !$#==7/##@$
0 &alculai valoarea la care sunt pre*entate n ilan produsele finite$
&alculai cifra de afaceri 3i re*ultatul din exploatare
8 !"= ?roduse finite &
S5 =$###
""$###
//$###
::$###
::$###
S 5.000
8 !"D 8iferene de pre la produse finite &
S5 :$###
/$(D"
"$###
#
:#
SC 316
a0 consum materii prime
/=$### (#: 4 !#: /=$###
0 consum materiale consumaile
=$### (#/ 4 !#/ =$###
c0 nregistrare salarii
:#$### (": 4 "/: :#$###
d0 oinere produse finite
""$### !"= 4 %
;:: "#$###
!"D "$###
e0 v1n*are produse finite
;:$"## ":: 4 % ;:$"##
;#: (#$###
""/; ::$"##
f0 descrcare gestiune
//$### ;:: 4 !"= //$###
-:$!"( ;:: 4 !"D -:$!"(
J42:###-"###072=###E""###04-#$#(:/
g0 produse finite acordate gratuit salariailor
:!$#@# (=D/ 4 !"= ::$###
4 ""/; /#@#
4
h0 produse finite utili*ate pentru aciuni de protocol
::$### (/! 4 !"= ::$###
J4
#(: - #
### $ "@
### $ !
### $ "" ### $ =
### $ " ### $ :
=

=
+

8iferene de pre aferente produselor ie3ite4 -#-#(:BCula.ul creditor !"=4-#-#(:B//$###


4-/$(D" 2diferen favorail0
i0 nregistrare diferene de pre aferente ie3irilor
-:!"( ;:: 4 !"D -:!"(
&ostul produselor finite 4 =$###-!:( 4 "$(D"
9aloarea neta a stocurilor de produse finite la data ilantului4Sf!"=-Sf!"D4"(@!
9aloarea reali*aila neta la data ilantului "(@!
::
9aloarea a.ustarii pentru produsele finite4"(@!-"###4(@!
5nregistrarea deprecierii
(@!lei 6814 ! 3945 (@!lei
0&alculul &A si a re*ultatului din exploatare
&A4 (#$###
9enituri din exploatare4(#$###E/#$(@!4D#$(@!lei
&heltuieli de exploatare4/=$###E=$###E:#$###E:!$#@#E::$###4("$#@#lei
Ce*ultatul din exploatare4:($(#!
413. Societatea ALFA achi*iionea* la !:$:/$+-: o cldire la un pre de "#$### lei- T9A
:@%$ ALFA estimea* o durat de utilitate de /# ani$ La sf1r3itul exerciiului +- valoarea
de inventar este estimat la !D$### lei$ La #:$#;$+E: managementul ntocme3te un plan
de v1n*are a cldirii 3i ntreprinde aciuni pentru a gsi un cumprtor$ 91n*area este
estimat s ai loc peste ( luni$ La sf1r3itul exerciiului +El valoarea de inventar a
cldirii este estimat la !"$### lei$
S se pre*inte nregistrrile contaile- conform <>F? nr$ !$#==7/##@- privind'
a0 achi*iia cldirii)
0 amorti*area cldirii)
c0 reclasificarea cldirii n categoria stocurilor)
d0 evaluarea n ilan a cldirii$
achi*itia cladirii
% 4 "#" ";(##
/:/ "####
""/( ;(##
amorti*area in +
(D:: 4 /D:/ /###
valoare la sfarsitul ex + 4 "####-/### 4 !D###
in ex +E:- amorti*area pana la #:$#;
(D:: 4 /D:/ :###
de la #:$#;- activul nu se mai amorti*ea*a- intra in categoria stocurilor destinate van*arii
25FCS =0
valoarea cladirii la #:$#;$+E: 4 !;###
:/
la sfarsitul +E:- valoarea estimata 4 !"###
se recunoaste o depreciere de !### lei
(D:/ 4 /@:/ !###
valoarea in ilant !"###
414. Societatea ALFA pre*int urmtoarea situaie a capitalurilor proprii la #:$#:$+'
- capital social' /#$### u$m$)
- re*erve' /$### u$m$)
- re*erve din reevaluare' !$### u$m$)
- re*ultat reportat' :$D## u$m$
n cursul exerciiului + s-au reali*at urmtoarele operaii'
- s-a ma.orat capitalul social prin aport n numerar- fiind emise /$### de aciuni-
pre de emisiune :-/ u$m$- valoare nominal l u$m$)
- s-au distriuit dividende n valoare de D## u$m$)
- s-a ma.orat capitalul social prin ncorporarea de re*erve n valoare de !$### u$m$-
fiind distriuite gratuit !$### de aciuni)
- s-au reevaluat imoili*ri corporale cu urmtoarele caracteristici'
cost de achi*iie ($### u$m$- amorti*are cumulat /$### u$m$- va loare .ust D$###
u$m$)
- au fost rscumprate /$### de aciuni la preul de :-= u$m$ pe aciune- care au
fost ulterior anulate$
Ce*ultatul contail net al exerciiului + a fost un profit de /$=## u$m$
a0 Efectuai nregistrrile contaile corespun*toare pentru operaiile de mai sus
conform <>F? nr$ !$#==7/##@$
0 &alculai total capitaluri proprii la sf1r3itul exerciiului +El$
a0 ma.orare capital social
/$"## 2/$### ac B:-/0
u$m$
"=( 4 %
:#:: /$### u$m$
:#": "## u$m$
ncasare aport
/$"## u$m$ =:/ 4 "=( /$"## u$m$
transferare capital social nevrsat la capital social vrsat
/$### u$m$ :#:: 4 :#:/ /$### u$m$
0 distriuire dividende
D## u$m$ ::; 4 "=; D## u$m$
c0 ncorporare re*erve
/$### u$m$ :#( 4 :#:/ /$### u$m$
d0 reevaluare imoili*ri
anulare amorti*are cumulat
:!
/$### u$m$ /D: 4 /:! /$### u$m$
9aloare net contail 4 ($### -/$### 4 "$###
9aloare .ust 4 D$###
D$### - "$### 4 "$### diferen po*itiv din reevaluare
nregistrare diferen po*itiv din reevaluare-
"$### u$m$ /:! 4 :#= "$### u$m$
e0 rscumprare aciuni
!$### u$m$ :#@ 4 =:/ !$### u$m$
2/$###
acB:-=0
anulare aciuni
/$### u$m$ :#:/ 4 :#@ /$### u$m$
:$### :"@ 4 :#:/ :###
" 1012 C
/$### u$m$2e0 SI 20.000 u.m.
/$### u$m$2a0
!$### u$m$ 2c0
S 23.000 u.m.
" 105 C
SI 3.000 u.m.
"$### u$m$2d0
S 7.000 u.m.
" 117 C
SI 1.800 u.m.
S 1.800 u.m.
#$%& S'a (re)u(u) un )old ini*ial al re+er,elor de 5.000 u.m.- .ntruc/t )e
.ncor(orau mai mult dec/t e0i)tau.
&apital social /:$###
E Ce*erve #
E Ce*erve din reevaluare ;$###
- ?ierderi din rascumparare act :$###
E Ce*ultat reportat :$###
E Ce*ultat curent /$=##
! Ca(italuri (ro(rii 30.500
415. La #:$#;$+- o ntreprindere oine o suvenie de =#$### u$m$ pentru a achi*iiona o
instalaie- al crei cost este de @#$### u$m$ 3i care va fi amorti*at conform metodei
degresive pe o durat de D ani$
" 106 C
!$### u$m$2c0 SI 5.000 u.m.
S 2.000 u.m.
:"
S se pre*inte nregistrrile contaile aferente exerciiului + conform <>F? nr$
!$#==7/##@$
a0 achi*iie instalaie
@#$### u$m$ /:! 4 "#" @#$### u$m$
0 primire suvenie
=#$### u$m$ ""= 4 ";= =#$### u$m$
c0 ncasare suvenie
=#$### u$m$ =:/ 4 ""= =#$### u$m$
d0 nregistrare amorti*are @#$###B
=
:/
(
B / B
D
:##
ani
::$/=# u$m$
rata amorti*rii lineare 4
% = - :/
D
:##
=
ani
::$/=# u$m$ (D: 4 /D: ::$/=# u$m$
e0 transfer suvenie la venituri
($/=# u$m$ ";= 4 ;=D" ($/=# u$m$
=#$### B :/-=%B/B
/=# $ (
:/
(
=
u$m$
416. Societatea deine echipamente achi*iionate la nchiderea exerciiului +-/ cu (#$###
u$m$ Echipamentele se amorti*ea* linear- ncep1nd cu l ianuarie +-:- pe o durat de
( ani$ La !: decemrie +- conducerea ntreprinderii decide reevaluarea
echipamentelor$ 9aloarea .ust a acestora este estimat la !#$### u$m$ La !:
decemrie +El- in1nd cont de schimrile intervenite pe pia- echipamentele sunt-
din nou- reevaluate$ 9aloarea .ust este estimat la =#$### u$m$
S se contaili*e*e diferenele constatate la !:$:/$+ 3i la !:$:/$+E: 3tiind c societatea
folose3te ca procedeu de reevaluare anularea amorti*rii cumulate 3i reevaluarea
valorii nete- conform <>F? nr$ !$#==7/##@$
8 /:! &
&ost (#$### u$m$ /#$### u$m$ 2anulare0
9C sf + "#$### u$m$ :#$### u$m$
9.ust sf + !#$### u$m$ ;$=## 2anulare0
9C sf +E: //$=## u$m$
8if po* /;$=## u$m$
9.ust sf +E: =#$### u$m$
&ost (#$### u$m$
- Amorti* cumulat 2+-:-+0
$ $ ### $ /# / B
(
### $ (#
m u
ani
=
:=
4 9aloare rmas "#$### u$m$
a0 anulare amorti*are
/#$### u$m$ /D:! 4 /:! /#$### u$m$
0 diferen negativ din reevaluare !#$### u$m$ 6 "#$### u$m$4 -:#$### u$m$
:#$### u$m$ (D:! 4 /@:! :#$### u$m$
c0 Amorti*are +E:4
=
ani "
### $ !#
;$=## u$m$
nregistrare amorti*are
;$=## u$m$ (D:! 4 /D:! ;$=## u$m$
anulare amorti*are
;$=## u$m$ /D:! 4 /:! ;$=## u$m$
d0diferen po*itiv din reevaluare =#$### u$m$ 6 //$=## u$m$ 4 /;$=## u$m$
:#$### u$m$ /@:! 4 ;D:! :#$### u$m$
:;$=## /:! 4 :#= :;$=## u$m$
417. ,n teren cumprat n exerciiul +-/ la un cost de !##$### u$m$ a fost reevaluat- n
exerciiul +-:- la !=#$### u$m$ ntre timp 2din +-: p1n n pre*ent0- re*erva din
reevaluare contaili*at nu a suportat nicio modificare$ La nchiderea exerciiului
+- valoarea de inventar a terenului este de /=#$### u$m$
&e nregistrri contaile sunt oca*ionate de evaluarea n ilan a terenului- conform
<>F? nr$ !$#==7/##@F
8 /::: &
&ost !##$### u$m$
8if po* =#$### u$m$
9.ust sf +-: !=#$###
u$m$
a0 sf1r3it +-: reevaluare teren
=#$### u$m$ /::: 4 :#= =#$### u$m$
0 sf1r3it +
valoare recuperail 2/=#$### u$m$0 K valoare .ust 2!=#$### u$m$0
pierdere din depreciere :##$### u$m$
=#$### :#= 4 /::: =#$### u$m$
=#$### (D:! 4 /@:: =#$###
418. Se cunosc urmtoarele informaii 2n lei0'
:#:/ -Sold final :$###
:(/: - Sold final D=#
:(
:#": - Cula. deitor :!#
:(/: - Sold iniial (##
:#": - Sold iniial D#
:#:/ - Sold iniial ;=#
:#": - Sold final :=#
8o1n*i pltite ;#
:(/: - Cula. deitor :##
5nformaii suplimentare'
- prima de :!# lei a fost ncorporat n capitalul social 2alte cre3teri de capital prin
operaii interne nu au avut loc0)
- ntregul capital social suscris a fost vrsat)
- nu au avut loc cre3teri de capital prin aport n natur$
&alculai fluxul net de tre*orerie din activitatea de finanare conform <>F? nr$
!$#==7/##@$
" 1012 C
SI 750
:!# 2:0
L 4 :$### 6
;=#-:!# 4120
S 1.000
" 1621 C
SI 600
:## 2"0
L 4 D=#E:## -
(##4350
S 850
" 1041 C
SI 80
:!# 2:0
S 150
:0 ncorporare re*erve
:!# lei :#": 4 :#:/ :!# lei
/0 ncasare capital social
:/# lei =:/: 4 "=( :/# lei
!0 transferare capital suscris nevrsat la capital suscris vrsat
:;
:/# lei :#:: 4 :#:/ :/# lei
"0 ramursare credit pe termen lung
:## lei :(/: 4 =:/: :## lei
8eterminarea fluxului net de tre*orerie din activitatea de finanare '
Ancasri din ma.orarea capitalului social :/# lei
- 8o1n*i pltite ;# lei
- Camursare credit pe termen lung :## lei
E &ontractare credit pe termen lung !=# lei
! lu0ul net de tre+orerie din acti,itatea de 1inan*are 300 lei
419. Se cunosc urmtoarele informaii aferente exerciiului + 2valori exprimate n
milioane u$m$0' Si !#: 4 /#- C& ;#; 4 "=#- Si ":: 4 :;- C8 (#: 4 (/#- Sf !#: 4
"=- Si !;: 4 !D- C8 (#; 4 "#- Si "#: 4 /#- C& ;#" 4 =;=- C8 (@: 4 /=- Sf ":: 4 /!-
Sf !;: 4 /(- Sf "#: 4 :"#- Si ""/! 4 D- Si "": 4 /- Sf "": 4 =- Si "/: 4 /#- Sf ""/! 4
=- Sf "/: 4 "#- C8 (": 4 ;##$ Toate achi*iiile 3i v1n*rile sunt impo*aile T9A
2cota :@%0$ >ateriile prime si mrfurile intrate au fost achi*iionate$
&alculai fluxul net de tre*orerie din activitile de exploatare conform <>F? nr$
!$#==7/##@$
" 301 C
SI 20
(/# 2/0
Achi*iie4(/#E"=
-/#4645
S 45
" 401 C
SI 20
?li 4 /#
E;(;-== E !!-!/-
:"#4680,87
;(;-== 2!0
!!-!/ 2=0
S 140
" 411 C
SI 17
=!=-= 2:0 Ancasri 4 :; E =!=-= E
(D"-/= 6 /! 4 1213,75
(D"-/= 2(0
S 23
" 371 C
SI 38
"# 2"0
:D
Achi*iie4/(E"#
6 !D 4 28
S 26
" 4426 C
://-== 2!0
=-!/ 2=0 :/;-D; 2@0
C8 :/;-D;
" 4427 C
D=-= 2:0
:@"-;= 2@0 :#@-/= 2(0
C& :@"-;=
" 4423 C
SI 8
?li 4 D E ((-DD
6 = 4 69,88
((-DD 2@0
S 5
" 441 C
SI 2
?li 4 / E /= 6 =
4 22
/= 2;0
S 5
" 421 C
SI 20
?li 4 /# E ;## 6
"# 4 680
;## 2D0
S 40
:0 v1n*are mrfuri
=!=-= lei ":: 4 % =!=-= lei
;#; "=# lei
""/; D=-= lei
/0 consum materii prime
(/# lei (#: 4 !#: (/# lei
!0 achi*iie materii prime
% 4 "#: ;(;-== lei
("= lei !#:
:@
://-== lei ""/(
"0 descrcare din gestiune a mrfurilor v1ndute
"# lei (#; 4 !;: "# lei
=0 achi*iie mrfuri
% 4 "#: !!-!/ lei
/D lei !;:
=-!/ lei ""/(
(0 prestare servicii ctre teri
(D"-/= lei ":: 4 % (D"-/= lei
;#" =;= lei
""/; :#@-/= lei
;0 nregistrare cheltuieli cu impo*itul pe profit
/= lei (@: 4 "": /= lei
D0 nregistrare salarii
;## lei (": 4 "/: ;## lei
@0 regulari*are T9A
:@"-;= lei ""/; 4 % :@"-;= lei
""/( :/;-D; lei
""/! ((-DD lei
8eterminarea fluxului net de tre*orerie din activitatea de exploatare '
Ancasri de la clieni :/:!-;= lei
- ?li ctre furni*ori (D#-D; lei
- ?li ctre salariai (D# lei
- ?li privind T9A (@-DD lei
- ?li privind impo*itul pe profit // lei
! lu0ul net de tre+orerie din acti,itatea de e0(loatare '239 lei
420. Se cunosc urmtoarele informaii 2n lei0'
"::: -Sold iniial :##
Salarii pltite /$/##
(#; - Cula. deitor /$=##
"#: - Sold iniial "$=##
5mpo*it pe profit pltit /#/
"::: -Sold final ;##
!;: -Sold final !$###
ncasri de avansuri de la clieni ;=#
;#; - Cula. creditor /$###
!;: -Sold iniial "$/=#
(@:: (##
;#" - Cula. creditor =##
/#
"#: - Sold final /$D##
(": "$###
(#= - Cula. deitor "=#
Toate achi*iiile 3i v1n*rile sunt impo*aile T9A 2cota :@%0$ >rfurile intrate au
fost integral achi*iionate$ Avansurile ncasate au fost reinute la ncasarea creanei$
&alculai fluxul net de tre*orerie din activitatea de exploatare prin metoda direct
conform <>F? nr$ !$#==7/##@$
" 411 C
SI 100
/!D# 2"0 Ancasri 4 :##E/!D#E
=@=- ;## 4 2375
=@= 2(0
S 700
" 421 C
SI
?li //## "### 2;0
S
" 371 C
SI 4250
/=## 2/0
Achi*iie4!###E
/=## 6 "/=#
4:/=#
S 3000
" 401 C
SI 4500
?li 4 "=##E
=!=-= E :"D;-=-
/D##43723
=!=-= 2D0
:"D;-= 2@0
S 140
" 441 C
SI
?li /#/ (## 2=0
S
/:
" 4423 C
SI 0
?li :=/ 2::0 :=/ 2:#0
S 0
:0 plat salarii
/$/## lei "/: 4 =:/: /$/## lei
/0 descrcare din gestiune a mrfurilor v1ndute
/$=## lei (#; 4 !;: /$=## lei
!0 ncasare avans
D@/-= lei =:/: 4 % D@/-= lei
":@ ;=# lei
""/; :"/-= lei
"0v1n*are mrfuri
/$!D# lei ":: 4 % /$!D# lei
;#; /$### lei
""/; !D# lei
=0 nregistrare cheltuieli cu impo*itul pe profit
(## lei (@:: 4 "": (## lei
(0 prestare servicii ctre teri
=@= lei ":: 4 % =@= lei
;#" =## lei
""/; @= lei
;0 nregistrare salarii
"### lei (": 4 "/: "### lei
D0 nregistrare cheltuieli cu energia electric
% 4 "#: =!=-= lei
"=# lei (#=
D=-= lei ""/(
@0 achi*iie mrfuri
% 4 "#: :"D;-= lei
:/=# lei !;:
/!;-= lei ""/(
:#0 regulari*are T9A
";= lei ""/; 4 % ";= lei
""/( !/! lei
""/! :=/ lei
::0 plat T9A
:=/ lei ""/! 4 =:/: :=/ lei
:/0 ncasare crean 3i reglare avans
/!;= lei % 4 ":: /!;= lei
//
:"D/-= lei =:/:
;=# lei ":@
:"/-= lei ""/;
8eterminarea fluxului net de tre*orerie din activitatea de exploatare '
Ancasri de la clieni /!;= lei
- ?li ctre furni*ori !;/! lei
- ?li ctre salariai //## lei
- ?li privind T9A :=/ lei
- ?li privind impo*itul pe profit /#/ lei
! lu0ul net de tre+orerie din acti,itatea de e0(loatare '4139-5 lei
421. S& ALFA SA contractea* la data de l ianuarie + un mprumut din emisiunea de
oligaiuni n urmtoarele condiii' numr de oligaiuni emise ($###- valoarea
nominal a unei oligaiuni l leu- pre de emisiune #-@= lei- pre de ramursare :-: lei-
durata mprumutului /# ani- rata anual a do1n*ii :#%$ mprumutul este ramursat n
rate anuale constante pltiile la sf1r3itul anului$ 8o1nda se achit odat cu rata
anual$
&e nregistrri se efectuea*- conform <>F? nr$ !$#==7/##@- n anul + pentru acest
mprumut oligatarF
a0 emitere oligaiuni
($(## lei % 4 :(: ($(## lei 2($###
oligB:-:0
=$;## lei$2($###
oligB#-@=0
"(:
@## lei :(@
0ncasare mprumut
=$;## lei =:/: 4 "(: =$;## lei
c0 do1nd + ($### oligB: leuB:#% 4 (## u$m$
(## lei ((( 4 :(D: (## lei
d0plat do1nd
(## lei :(D: 4 =:/: (## lei
e0ramursare rata :-
ani /#
(## $ (
4!!# u$m$
!!# lei :(: 4 =:/: !!# lei
f0amorti*are prime-
ani /#
@##
4 "= lei
"= lei (D(D 4 :(@ "= lei
422. < societate comercial deine o instalaie achi*iionat pe data de !#$:/$+ la
valoarea de =$### lei- amorti*at linear n = ani$ La sf1r3itul anului +E! se decide
reevaluarea sa- valoarea .ust stailit fiind de /$=## lei$ Ce*erva din reevaluare este
reali*at pe msura amorti*rii instalaiei$
n condiiile aplicrii <>F? nr$ !$#==7/##@- ce nregistrri se efectuea* n +E! si
+E"F
/!
8 /:! &
&ost =$### u$m$ !$### u$m$ 2anulare0
9C sf +E! /$### u$m$
8if po* =## u$m$
9.ust sf +E! /$=## u$m$
&ost =$### u$m$
- Amorti* cumulat 2+E:-
+E/- +E!0
$ $ ### $ ! ! B
=
### $ =
m u
ani
=
4 9aloare rmas la sf +E! /$### u$m$
a0 anulare amorti*are
!$### u$m$ /D: 4 /:! !$### u$m$
0 diferen po*itiv din reevaluare /$=## u$m$ 6 /$### u$m$4 =## u$m$
=## u$m$ /:! 4 :#= =## u$m$
c0 nregistrare amorti*are
:$/=# u$m$ (D: 4 /D:
ani /
=## $ /
4:$/=#
u$m$
d0 transfer :#= la ::;
/=# u$m$ :#= 4 ::;
ani /
=##
4/=# u$m$
423. Efectuai nregistrrile contaile conform <>F? nr$ !$#==7/##@ pentru urmtoarele
tran*acii7evenimente'
a0 se nchiria* o cldire cu o valoare contail de (#$### u$m$ pe o durat de / ani)
0 se prime3te factura pentru chiria lunar de D## u$m$ E T9A :@%)
c0 se plte3te factura)
d0 chiria3ul execut lucrri de moderni*are- efectu1nd urmtoarele cheltuieli'
- consum de materiale n sum de /$### u$m$)
- cheltuieli cu energia n sum de :$### u$m$ E T9A :@%)
e0 la sf1r3itul contractului de nchiriere cldirea este predat proprietarului mpreun
cu investiia reali*at de chiria3$
a0 primire cldire
(#$### u$m$ /#= 4 :(; (#$### u$m$
3i deit D#!D (#$### u$m$
nregistrare amorti*are
!#$### u$m$ (D:: 4 /D#=
ani /
### $ (#
4!#$###
u$m$
0 chirie lunar
@=/ u$m$ % 4 "#" @=/ u$m$
D## u$m$ :(;
/"
:=/ u$m$ ""/(
c0 plat furni*or
@=/ u$m$ "#" 4 =:/: @=/ u$m$
d0 moderni*ri
!$=;# u$m$ % 4 "#" !$=;# u$m$
!$### u$m$ /:/
=;# u$m$ ""/(
e0 amorti*area moderni*rii
:$=## u$m$ (D:: 4 /D:/
ani /
### $ !
4:$=## u$m$
f0 transmitere
(#$### u$m$ /D#= 4 /#= (#$### u$m$
!$### u$m$ /D:/ 4 /:/ !$### u$m$
credit D#!D (#$### u$m$
424. Efectuai nregistrrile contaile conform <>F? nr$ !$#==7/##@ pentru urmtoarele
tran*acii7evenimente'
a0 lipsa unui echipament la inventar n valoare de /$### u$m$- amorti*at /#%)
a0 imputarea acesteia unui salariat la preul de /$/## u$m$- T9A :@%)
0 reinerea din salariu a sumei)
0 donarea de ctre un ter a unui utila. cu o valoare contail de "$### u$m$-
amorti*at D#%)
c0 se prime3te un mprumut neramursail pentru achi*iionarea unui echipament n
sum de "$### u$m$)
d0 societatea ncheie un contract cu o firm de profil pentru executarea unor lucrri
de desecare a unui teren$ Lucrrile de amena.are sunt facturate la "$### u$m$- T9A
:@%$
a0 lips echipament la inventar
/$### u$m$ % 4 /:! /$### u$m$
"## u$m$ /D:
:$(## u$m$ (=D!
0 imputare
/$(:D u$m$ "/D/ 4 % /$(:D u$m$
;=D: /$/## u$m$
""/; ":D u$m$
c0 reinere din salarii
/$(:D u$m$ "/: 4 "/D/ /$(:D u$m$
d0 donare utila.
"$### u$m$ % 4 /:! "$### u$m$
!$/## u$m$ /D:!
D## u$m$ (=D/
8ac s-a dep3it cota admis de donaii se nregistrea* T9A (!=4""/;
e0 primire mprumut neramursail
"$### u$m$ =:/: 4 :(; "$### u$m$
/=
f0 lucrri desecare executate de o firm
"$;(# u$m$ % 4 "#" "$;(# u$m$
"$### u$m$ /::
;(# u$m$ ""/(
425. Efectuai nregistrrile contaile conform <>F? nr$ !$#==7/##@ pentru urmtoarele
tran*acii7evenimente'
a0 acordarea unui avans unui antreprenor pentru reali*area unei construcii n sum de
D$### u$m$- T9A :@%)
0 lucrarea este reali*at de ctre antreprenor n / ani$ n primul an costul lucrrilor
facturate este de =$### u$m$- T9A :@%$ &ostul total al construciei este de :;$###
u$m$)
c0 plata datoriei ctre antreprenor dup reinerea avansului acordat$
a0 avans acordat antreprenorului
@$=/# u$m$$ % 4 "#" @$=/# u$m$
D$### u$m$ /!/
:$=/# u$m$ ""/(
0 lucrri facturate pt prima perioad
=$@=# u$m$$ % 4 "#" =$@=# u$m$
=$### u$m$ /!:
@=# u$m$ ""/(
c0 lucrri facturate pt a doua perioad 2:;$### 6 =$### 4:/$###0
:"$/D# u$m$$ % 4 "#" :"$/D# u$m$
:/$### u$m$ /!:
/$/D# u$m$ ""/(
d0 recepie la cost
:;$### u$m$ /:/ 4 /!: :;$### u$m$
e0 plat furni*or cu reinere avans
datoria total 4 =$@=# E :"$/D# 4 /#$/!#
/#$/!# u$m$ "#" 4 % /#$/!# u$m$
/!/ D$### u$m$
""/( :$=/# u$m$
=:/: :#$;:# u$m$
426. Situaia stocurilor unei societi comerciale se pre*int astfel' la sf1r3itul anului +
valorile contaile ale stocurilor sunt' !#: - :$@## lei- !@: - ;## lei- !"= - "$### lei$
La sf1r3itul anului +El valorile contaile sunt' materii prime - /$### lei 3i produse
finite - "$=## lei- iar valorile reali*aile nete sunt' pentru materii prime - /$### lei 3i
pentru produse finite - "$### lei$
&are sunt nregistrrile la sf1r3itul anului +El conform <>F? nr$ !$#==7/##@F
a0 >aterii prime
/(
9al reali*ail net 2/$###0 49al contail 2/$###0- se anulea* a.ustarea pt
depreciere existent'
;## u$m$ !@: 4 ;D:" ;## u$m$
0 ?roduse finite
9al reali*ail net 2"$###0 K9al contail 2"$=##0- se constituie o a.ustare pentru
depreciere 4 =##
=## u$m$ (D:" 4 !@" =## u$m$
427. Efectuai nregistrrile contaile conform <>F? nr$ !$#==7/##@ pentru urmtoarele
tran*acii7evenimente'
a0 sunt donate produse finite la cost standard de @$### u$m$- cost efectiv :#$###
u$m$)
0 sunt folosite pentru aciuni de protocol produse finite n sum de @## u$m$)
c0 sunt constatate la inventariere plusuri de semifaricate n valoare de (## u$m$)
d0 sunt distruse n urma unui incendiu produse re*iduale de "## u$m$
a)8onaie produse finite'
:#$### lei 6582 4 345 @$### lei
348 :$### lei
2)?roduse finite folosite ca aciuni de protocol'
@## lei 623 4 345 @## lei
c)?lus de semifaricate la inventariere'
(## lei 341 4 711 (## lei
d)?roduse re*iduale distruse de incendiu
"## lei 671 4 346 "## lei
428. Efectuai nregistrrile contaile conform <>F? nr$ !$#==7/##@ pentru urmtoarele
tran*acii7evenimente'
a0 v1n*area de mrfuri la preul de /$### lei- T9A :@%- mpreun cu amala.e de
/## lei care circul pe principiul restituirii$ &ostul de achi*iie al mrfurilor v1ndute
este de :$(## lei)
0 societii v1n*toare i sunt restituite amala.e de :## lei$ Cestul amala.elor sunt
reinute de client- care plte3te contravaloarea acestora$ Se ncasea* creana
clieni$
a0 v1n*are mrfuri 3i amala.e
/$=D# lei "::: 4 % /$=D# lei
;#; /$### lei
""/; !D# lei
":@ /## lei
8escrcare gestiune
:$(## lei (#; 4 !;: :$(## lei
0 restituire amala.e
:## lei ":@ 4 "::: :## lei
/;
c0 restul de :## este reinut de client
:0 pre de facturare amala.e
:## lei ":@ 4 ;#D :## lei
/0T9A aferent amala.e reinute
:@ lei "::: 4 ""/; :@ lei
!0 ncasare crean
::@ lei =:/: 4 "::: ::@ lei
"0 descrcare gestiune
:## lei (#D 4 !D: :## lei
429.$ Societatea L achi*iionea* amala.e astfel' =# uci x :## lei7ucat$ 8eoarece
/# uci sunt deteriorate- acestea sunt scoase din eviden$ :# uci sunt
v1ndute la preul de v1n*are de :/# lei7ucat- T9A :@%$
Efectuai nregistrrile contaile conform <>F? nr$ !$#==7/##@$
a0 achi*iie amnala.e
=$@=# lei % 4 "#: =$@=# lei
=$### lei !D:
@=# lei ""/(
0 descrcare gestiune
/$### lei (#D 4 !D: /$### lei
c0 v1n*are amala.e
:$"/D lei "::: 4 % :$"/D lei
;#D :$/## lei
""/; //D lei
3i
:$### lei (#D 4 !D: :$### lei
430. Efectuai nregistrrile contaile conform <>F? nr$ !$#==7/##@ pentru urmtoarele
tran*acii'
a0 se ncasea* un avans de :$### lei- T9A :@%- pentru livrarea unor
semifaricate)
0 sunt livrate semifaricate pe a* de factur la preul de v1n*are de =$### lei- T9A
:@%$ &ostul semifaricatelor este de !$### lei)
c0 se ncasea* creana clieni- rein1ndu-se avansul)
d0 este acordat un avans de /$### lei pentru achi*iia unui utila.- T9A :@%)
e0 se achi*iionea* utila.ul la costul de !$### lei- T9A :@%)
f0 se plte3te datoria ctre furni*orul de imoili*ri- rein1ndu-se avansul$
a0 ncasare avans
:$:@# lei =:/: 4 % :$:@# lei
":@ :$### lei
""/; :@# lei
0 livrri semifaricate
/D
=$@=# lei "::: 4 % =$@=# lei
;#/ =$### lei
""/; @=# lei
3i desccarea gestiunii
!$### lei ;:: 4 !": !$### lei
c0 ncasare crean cu reinere avans
=$@=# lei % 4 "::: =$@=# lei
:$### lei ":@
:@# lei ""/;
"$;(# lei =:/:
d0 acordare avans pentru achi*iia utila.ului
/$!D# lei % 4 "#" /$!D# lei
/$### lei /!/
!D# lei ""/(
plat avans
/$!D# lei "#" 4 =:/: /$!D# lei
e0 achi*iie utila.
!$=;# lei % 4 "#" !$=;# lei
!$### lei /:!:
=;# lei ""/(
f0 plat furni*or cu reinere avans
!$=;# lei "#" 4 % !$=;# lei
/!/ /$### lei
""/( !D# lei
=:/: :$:@# lei
431. < societate comercial depune ca aport n natur la capitalul social al unei alte entiti
un echipament cu valoarea contail de =$### u$m$- amorti*area cumulat /$### u$m$
9aloarea de aport a fost stailit la !$=## u$m$ Societatea este remunerat cu interese
de participare pentru care ncasea* dividende n sum de "## u$m$
Efectuai nregistrrile contaile corespun*toare conform <>F? nr$ !$#==7/##@$
a0 valoarea contail a imoili*rilor acordate
=$### lei % 4 /:!: =$### lei
/$### lei /D:!
!$### lei /(:
0 diferena !$=## 6 !$### 4 =##
=## lei /(: 4 :#(D =## lei
c0 ncasare dividende
"## lei =:/: 4 ;(: "## lei
432. Se dau urmtoarele informaii n conturi la sf1r3itul anului +' cheltuieli cu materii prime
D$### lei) cheltuieli cu salariile personalului :"$### lei) cheltuieli de exploatare privind
a.ustarea activelor circulante /$### lei) cheltuieli cu despguiri- amen*i 3i penaliti
!$(## lei) cheltuieli privind sconturile acordate :$### lei) pierderi din creane 3i
/@
deitori diver3i :($### lei) pierderi privind investiiile financiare pe termen scurt
cedate /$"## lei) venituri privind a.ustarea activelor circulante :$(## lei$
&onform <>F? nr$ !$#==7/##@ care este suma care se va nscrie la total cheltuieli
de exploatare 3i valoarea a.ustrii activelor circulanteF
&heltuieli cu materii prime D$### lei
E &heltuieli cu salariile personalului :"$### lei
E &heltuieli cu despguiri- amen*i 3i penaliti !$(## lei
E A.ustarea valorii activelor circulante :($"## lei
! %otal cheltuieli de e0(loatare 42.000 lei
&heltuieli 2ct (=" Ect (D:"0 :($### E /$### 4:D$### lei
- 9enituri 2ct ;=" E ct;D:"0 :$(## lei
! 34u)tarea ,alorii acti,elor circulante
(cheltuieli 5 ,enituri)
16.400 lei
433. Societatea ALFA efectuea* urmtoarele operaii n cursul exerciiului +'
- societatea prime3te n concesiune un teren pe o perioad de /# de ani- preul
concesionrii fiind de D#$### lei$ Cedevena anual se achit prin ordin de plat)
- societatea achi*iionea* un revet de invenie la preul de (#$### lei E T9A- care se
achit cu ordin de plat$ Brevetul este prote.at pe o perioad de = ani)
- se achi*iionea* un program informatic la preul de :#$### lei E T9A$
Amorti*area programului se reali*ea* n ! ani)
- se achi*iionea* un utila. la preul de cumprare de :#$### lei E T9A :@%$
&heltuielile de transport facturate de un cru3 au fost de /$### lei E T9A :@%$
Amorti*area utila.ului se efectuea* linear n :# ani)
- societatea hotr3te construirea n regie proprie a unei maga*ii- n acest scop
efectuea* urmtoarele cheltuieli n exerciiul +'
M consum de materiale auxiliare "$### lei)
M salarii "$==# lei$
La sf1r3itul exerciiului cldirea nu este finali*at$
- societatea ncheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depo*it$ La
sf1r3itul anului constructorul facturea* lucrrile de investiii la valoarea de ($###
lei E T9A :@%)
- se oin din procesul de producie semifaricate la costul de producie efectiv de
D## lei$ ,lterior se elierea* spre prelucrare n alte secii semifaricate n valoare
de ;## lei)
- se oin din procesul de producie produse finite la costul de "$### lei)
- se acord salariailor produse finite ca plat n natur n sum de =# lei)
- sunt transferate la maga*inul propriu produse finite n valoare de !## lei)
- la inventariere se constat un minus de produse finite de D# lei care se imput
gestionarului la valoarea de :## lei plus T9A$ Suma se ncasea* ulterior n
numerar$
!#
Efectuai nregistrrile contaile conform <>F? nr$ !$#==7/##@$
a0
:0 primire n concesiune teren
D#$### lei /#= 4 :(; D#$### lei
deit D#!D D#$### lei
/0nregistrare amorti*are
"$### lei (D:: 4 /D#=
"$### lei 2
ani /#
### $ D#
0
!0 redeven anual
"$### lei :(; 4 =:/: "$### lei
0 achi*iie revet invenie
;:$"## lei % 4 "#" ;:$"## lei
(#$### lei /#=
::$"## lei ""/(
c0 :0achi*iie program informatic
::$@## lei % 4 "#" ::$@## lei
:#$### lei /#D
:$@## lei ""/(
/0nregistrare amorti*are
!$!!! lei (D:: 4 /D#D
!$!!! lei 2
ani !
### $ :#
0
d0 :0 achi*iie utila.
::$@## lei % 4 "#" ::$@## lei
:#$### lei /:!:
:$@## lei ""/(
/0cheltuieli de transport facturate de cru3
/$!D# lei % 4 "#: /$!D# lei
/$### lei (/"
!D# lei ""/(
!0 nregistrare amorti*are
:$### lei (D:: 4 /D:!
:$### lei 2
ani :#
### $ :#
0
e0 :0 cheltuieli cu materiale auxiliare
"$### lei (#/: 4 !#/: "$### lei
/0 cheltuieli cu salarii
"$==# lei (": 4 "/: "$==# lei
!0 cldire nefinali*at
D$==# lei /!: 4 ;// D$==# lei
f0 recepie lucrri executate
;$:"# lei % 4 "#" ;$:"# lei
($### lei /:/
:$:"# lei ""/(
!:
g0 :0 oinere semifaricate
D## lei !": 4 ;:: D## lei
/0 elierare spre prelucrare
;## lei ;:: 4 !": ;## lei
h0 oinere produse finite
"$### lei !"= 4 ;:: "$### lei
i0 :0 acordare produse finite salariailor ca plat n natur'
=# lei "/: 4 ;#:7;=DD =# lei
/0 descrcare gestiune
=# lei ;:: 4 !"= =# lei
!0 nregistrare T9A
@-= lei (!= 4 ""/; @-= lei
.0 transfer produse finite la maga*inul propriu
!## lei !;: 4 !"= !## lei
N0 :0 minus la inventar produse finite
D# lei ;:: 4 !"= D# lei
/0 imputare gestionar
::@ lei "/D/ 4 % ::@ lei
;=D: :## lei
""/; :@ lei
!0 ncasare numerar
::@ lei =!:: 4 "/D/ ::@ lei
434. ?e data de #:$#:$+ o societate L a semnat un contract de v1n*are urmat de
preluarea n leasing operaional pentru o cldire$ &ldirea avea o valoare contail
de :/$### u$m$ Amorti*area calculat p1n n momentul v1n*rii a fost de ($###
u$m$ ?reul de v1n*are este de "#$### u$m$ &hiria anual pltit este de D$### u$m$
S se contaili*e*e operaia de lease-acN la societatea L la data semnrii contractului- n
conformitate cu <>F? nr$ !$#==7/##@$
Van+area cladirii
"#$### 461 4 7583 "#$###
Scoaterea din gestiune a cladirii
:/$### 6 4 212 :/$###
($### 2812
($### 6853
Inca)area chiriei
D$### 4111 4 706 D$###
435. &ontaili*ai conform <>F? nr$ !$#==7/##@ urmtoarele operaii'
a0 achi*iionarea a l $### de aciuni proprii la costul de " lei7aciune$
9aloarea nominal este de / lei7aciune)
0 v1n*area a =## de aciuni proprii la preul de = lei7aciune)
c0 anularea a !## de aciuni proprii)
!/
d0 v1n*area a /## de aciuni la preul de ! lei7aciune$
a0 achi*iie aciuni proprii
"$### lei :#@: 4 =:/: "$### lei 2:$###
acB"0
0 v1n*are aciuni prorpii
/$=## lei
2=## acB=0
"(: 4 % /$=## lei
:#@: /$### lei 2=##ac B"0
:": =## lei
c0 anulare aciuni proprii
:$/## lei % 4 :#@: :$/## lei 2!##ac B "0
(## lei 2!##
ac B/0
:#:/
(## lei :"@
d0 v1n*are aciuni proprii
D## lei % 4 :#@: D## lei 2/##ac B "0
(## lei 2!##
ac B/0
"(:
/## lei :"@
436. &ontaili*ai conform <>F? nr$ !$#==7/##@ urmtoarele operaii'
a0 se emit l $### de aciuni la preul de emisiune de " lei pe aciune- valoarea
nominal ! lei pe aciune$ Se ncasea* contravaloarea aciunilor)
0 se emit l $### de oligaiuni la valoarea nominal de ; lei pe oligaiune$ Cata
anual a do1n*ii este de :#%$ 8urata mprumutului este de ( ani$ mprumutul
3i do1n*ile aferente se pltesc peste ( ani)
c0 sunt rscumprate :## de aciuni proprii la preul de = lei pe aciune- care sunt
anulate)
d0 sunt rscumprate :## de aciuni proprii la preul de / lei pe aciune- care sunt
anulate$
a0 :0 emitere aciuni
"$### lei "=( 4 % "$### lei
:#:: !$### lei
:#": :$### lei
/0 ncasare mprumut
"$### lei =:/: 4 "=( "$### lei
3i transferare capital nevrsat n capital vrsat
!$### lei :#:: 4 :#:/ !$### lei
0 emitere mprumut din emisiunea de oligaiuni
;$### lei "(: 4 :(: ;$### lei
c0 :0 rscumprare aciuni
=## lei :#@: 4 "(/ =## lei 2:## ac
B=0
!!
/0 anulare aciuni
=## lei % 4 :#@: =## lei
!## lei 2:##
ac B!0
:#:/
/## lei :"@
d0 :0 rscumprare :## acB/4/##
/## lei :#@: 4 "(/ /## lei
/0 anulare aciuni proprii
!## lei :#:/ 4 % !## lei
:#@: /## lei
:": :## lei
437.$ &ontaili*ai conform <>F? nr$ !$#==7/##@ urmtoarele operaii'
a0 produse finite acordate su form de donaie$ Evidena produselor finite se ine la
cost efectiv$ &ostul efectiv al produselor finite este de =#$### u$m$- T9A :@%)
0 lipsa la inventar a unui echipament cu valoarea de @$### u$m$- amorti*at ;#%-
care este imputat unui salariat la preul de !$### u$m$- T9A :@%$ 5mputaia se reine
din salariu)
c0 donarea de ctre un ter a unui utila. n valoare de /#$### u$m$- amorti*at D#%$
a0 produse finite acordate su form de donaie
=#$### lei (=D/ 4 !"= =#$### lei
8ac cheltuiala este nedeductiil se colectea* si T9A
@$=## lei (!= 4 ""/; @$=## lei
0 :0 lips echipament la inventar
@$### lei % 4 /:!: @$### lei
($!## lei
2;#%B@$###0
/D:!
/$;## lei (=D!
/0 imputare salariat
!$=;# lei "/D/ 4 % !$=;# lei
;=D: !$### lei
""/; =;# lei
3i reinere imputaie din salariu
!$=;# lei "/: 4 "/D/ !$=;# lei
c0 donaie utila.
/#$### lei % 4 /:!: /#$### lei
:($### lei
2D#%B/#$###
0
/D:!
"$### lei (=D/
8ac cheltuiala este nedeductiil se colectea* si T9A
;(# lei (!= 4 ""/; ;(# lei
!"
438. La nceputul lunii iunie- ntreprinderea L deine n stoc sortimentul de marf A n
cantitate de /## uci la costul de "# lei7uc- n cursul lunii au loc urmtoarele
operaii'
a0 achi*iia de marf A- !## uci la costul de "= lei7uc$- raat :#%- T9A :@%
2factura0)
0 v1n*area de marf A- /=# uci la preul de ;= lei7uc$- T9A :@% 2factura0)
c0 achi*iia de marf A- "## uci la costul de =# lei7uc$- T9A :@% 2factura0$
?lata se face pe loc 3i se eneficia* de un scont de decontare de =%)
d0 v1n*area de mrfuri A- !=# uci la preul de D# lei7uc$- remi* "%- T9A :@%$
ncasarea se face pe loc 3i se acord un scont de decontare de =%$
S se contaili*e*e operaiile de mai sus conform <>F? nr$ !$#==7/##@ 3i s se
calcule*e soldul final al contului H>rfuriI 3tiind c ie3irile din stoc se evaluea*
prin procedeul F5F<$
8 !;: &
S5 /## ucB"# 4 D$### lei
!## ucB"#-= 4 :/$:=# lei
/## ucB"# 4 D$### lei
=# ucB"#-= 4 /$#/= lei
Cest /=# ucB"#-= 4 :#$:/= lei /=# ucB"#-= 4 :#$:/= lei
"## ucB=# 4 /#$### lei :## ucB=# 4 =$### lei
Sold !## ucB=# 4 :=$### lei
a0 factura
?re de cumprare !## ucB"=4:!$=##
- Caat :#%B:!$=## :$!=#
4&ost de achi*iie :/$:=#
ET9A :@%B:/$:=# /$!#D-=
4Total :"$"=D-=
&ost de achi*iie unitar 4
= - "#
!##
:=# $ :/
=
buc
a0 achi*iie mrfuri
:"$"=D-= lei % 4 "#: :"$"=D-= lei
:/$:=# lei !;:
/$!#D-= lei ""/(
0 v1n*are mrfuri
//$!:/-= lei "::: 4 % //$!:/-= lei
;#; :D$;=# lei$2/=#
ucB;=0
""/; !$=(/-= lei
descrcare gestiune F5F<' /## ucB"#E=#ucB"#-= 4 :#$#/= lei
:#$#/= lei (#; 4 !;: :#$#/= lei
c0 achi*iie mrfuri
?re de cumprare "## ucB=#4/#$###
- Scont =%B/#$### :$###
49aloare net financiar :@$###
ET9A :@%B:@$### !$(:#
!=
4Total //$(:#
/!$(:# lei % 4 "#: /!$(:# lei
/#$### lei !;:
!$(:# lei ""/(
contaili*are scont
:$### lei "#: 4 ;(; :$### lei
plata furni*orului
//$(:# lei "#: 4 =:/: //$(:# lei
d0 v1n*are mrfuri
?re de v1n*are !=# ucBD#4/D$### lei
-Cemi* "%B/D$### -:$:/# lei
49al net comercial /($DD# lei
- Scont =%B/($DD# -:$!"" lei
49aloare net financiar /=$=!( lei
ET9A :@%B/=$=!( lei "$D=:-D lei
4Total !#$!D;-D lei
!:$;!:-D lei "::: 4 % !:$;!:-D lei
;#; /($DD# lei
""/; "$D=:-D lei
contaili*area scontului
:$!"" lei ((; 4 "::: :$!"" lei
descrcare gestiune F5F<' /=# ucB"#-=E:##ucB=# 4 :=$:/= lei
:=$:/= lei (#; 4 !;: :=$:/= lei
ncasare crean
!#$!D;-D lei =:/: 4 "::: !#$!D;-D lei
"!@$ &ontaili*ai conform <>F? nr$ !$#==7/##@ urmtoarele tran*acii7 evenimente'
a0 se casea* un mi.loc de transport complet amorti*at a crui valoare contail este
de :($### u$m$)
0 de*memrarea este reali*at de o firm speciali*at care emite o factur de D##
u$m$- T9A :@%)
c0 se plte3te datoria fa de firma speciali*at cu un efect de comer)
d0 ca urmare a de*memrrii se recuperea* materiale auxiliare de =$### u$m$ 3i
piese de schim de /$### u$m$)
e0 piesele de schim recuperate sunt utili*ate pentru repararea altui mi.loc de
transport$
7e+ol,are8
a0 casare mi.loc de transport complet amorti*at
:($### lei /D: 4 /:!! :($### lei
0 de*memrare
@=/ lei % 4 "#: @=/ lei
D## lei (/D
!(
:=/ lei ""/(
c0 plat cu efect comercial
@=/ lei "#: 4 "#! @=/ lei
d0 recuperare materiale auxiliare 3i piese de schim
;$### lei % 4 ;=DD ;$### lei
=$### lei !#/:
/$### lei !#/"
e0 utili*are piese de schim
/$### lei (#/" 4 !#/" /$### lei
""#$ ?e #:$#;$+- o societate a semnat un contract de lease-acN pentru un utila.- n
urmtoarele condiii' pre de v1n*are "/$:;: u$m$- durata contractului de nchiriere
" ani- chiria trimestrial !$=## u$m$ La sf1r3itul perioadei de locaie- societatea va
redeveni proprietara unului$ La data v1n*rii- utila.ul avea o valoare contail net de
!"$### u$m$ Cata implicit a do1n*ii este !-==%$
S se contaili*e*e operaia de lease-acN la aceast societate- la data semnrii
contractului- n conformitate cu <>F? nr$ !$#==7/##@$ ntocmii taloul de
ramursare a datoriei$
7e+ol,are8
"/$:;: lei 5121 4 167 "/$:;: lei
Trim. Flux trimestrial Dobanzi Rambursari Capital
42,171
1 3,500 1,497 2,003 40,1!
2 3,500 1,42 2,074 3!,094
3 3,500 1,352 2,14! 35,94
4 3,500 1,27 2,224 33,722
5 3,500 1,197 2,303 31,420
3,500 1,115 2,3!5 29,035
7 3,500 1,031 2,49 2,5
! 3,500 943 2,557 24,009
9 3,500 !52 2,4! 21,31
10 3,500 75! 2,742 1!,19
11 3,500 1 2,!39 15,7!0
12 3,500 50 2,940 12,!41
13 3,500 45 3,044 9,797
14 3,500 34! 3,152 ,44
15 3,500 23 3,24 3,3!0
1 3,500 120 3,3!0 0
!;
"":$ Efectuai nregistrrile contaile conform <>F? nr$ !$#==7/##@ pentru urmtoarele
tran*acii7evenimente'
a0 sunt emise l $### de oligaiuni la preul de emisiune de @ u$m$ pe oligaiune-
valoarea nominal :# u$m$ pe oligaiune- durata mprumutului = ani- rata
do1n*ii anual :#%$ 8o1nda se plte3te la sf1r3itul fiecrui an)
0 dup / ani sunt rscumprate /=# de oligaiuni la preul de :: u$m$ pe oligaiune-
care se anulea*)
c0 dup ! ani sunt rscumprate /=# de oligaiuni la preul de D u$m$ pe oligaiune-
care se anulea*)
d0 la scaden se ramursea* restul oligaiunilor$
7e+ol,are8
a0 emitere oligaiuni
:#$### lei % 4 :(: :#$### lei
@$### lei "(:
:$### lei :(@
a0 rscumprare oligaiuni
/$;=# lei =#( 4 =:/: /$;=# lei 2/=#
oligB::0
0 anulare oligaiuni
/$;=# lei % 4 =#( /$;=# lei
/$=## lei 2/=#
oligB:#0
:(:
/=# lei (("/
c0 rscumprare oligaiuni
/$### lei =#( 4 =:/: /$### lei 2/=#
oligBD0
d0 anulare oligaiuni
/$=## lei
2/=#
oligB:#0
:(: 4 % /$=## lei
=#( /$### lei
;("/ =## lei
e0 ramursare rest
=$### lei :(: 4 =:/: =$### lei 2=##
oligB:#0
442. Se dau urmtoarele informaii 2n lei0'
Cula. deitor clieni 2inclusiv T9A0 @@$@(#) cheltuieli cu amorti*area :!$=:#) materii
prime 2sold iniial0 "$:##) ie3iri de produse finite la cost de producie ;=$D##)
suvenii din exploatare aferente cifrei de afaceri "$;##) venituri din sconturi
primite =$!##) cheltuieli cu impo*itul pe profit /$;:#) achi*iii de materii prime
/!$D=# 2exclusiv T9A0) oinerea de produse finite la cost de producie D:$"##) chel-
tuieli cu a.ustarea pentru deprecierea titlurilor de plasament :$D##) materii prime
!D
2sold final0 =$!/#) datorii salariale 2sold iniial0 ($:##) salarii pltite :@$D##)
cheltuieli cu serviciile prestate de teri /$!;#) datorii salariale 2sold final0 =$###$
&alculai cifra de afaceri net 3i re*ultatul din exploatare conform <>F? nr$
!$#==7/##@$
7e+ol,are8
@@$@(# lei ":: 4 % @@$@(# lei
;#L D"$### lei
""/; :=$@(# lei
nregistrare amorti*are
:!$=:# lei (D:: 4 /D: :!$=:# lei
" 301 C
SI 4.100
/!$D=# L4 "$:##E
/!$D=#- =$!/# 4
//$(!#
S 5.320
consum materii prime
//$(!# lei (#: 4 !#: //$(!# lei
descrcare gestiune produse finite v1ndute
;=$D## lei ;:: 4 !"= ;=$D## lei
suvenii aferente exploatarii
"$;## lei =:/: 4 ;":: "$;## lei
sconturi primite
=$!## lei "#: 4 ;(; =$!## lei
impo*it pe profit
/$;:# lei (@: 4 "": /$;:# lei
achi*iie materii prime
/$D!D:-= lei % 4 "#: /$D!D:-= lei
/!$D=# lei !#:
"=!:-= lei ""/(
oinere produse finite
D:$"## lei !"= 4 ;:: D:$"## lei
nregistrare depreciere titluri de plasament
:$D## lei (D(" 4 =@: :$D## lei
nregistrare servicii prestate de teri
/$!;# lei (/D 4 "#: /$!;# lei
plat salarii
:@$D## lei "/: 4 =:/: :@$D## lei
" 421 C
SI 6.100
?li 4 :@$D##
S 5.000
!@
Salarii datorate 4 =$### E :@$D## 6 ($:### 4 :D$;## lei
:D$;## lei (": 4 "/: :D$;## lei
" 711 C
;=$D## D:$"##
SC 5.600
Orupa ;# D"$### lei
E 9ariaia stocurilor 2SF& 0 =$(## lei
E 9enituri din suvenii aferente cifrei de exploatare 2ct
;"::0
"$;## lei
! %otal ,enituri de e0(loatare 94.300 lei
&heltuieli cu amorti*area :!$=:# lei
E &heltuieli cu materii prime //$(!# lei
E &heltuieli cu serviciile executate de teri /$!;# lei
E &heltuieli cu salariile :D$;## lei
! %otal cheltuieli de e0(loatare 57.210 lei
7e+ultatul din e0(loatare 4 9enituri de exploatare 6 &heltuieli de exploatare 4
@"$!## lei 6 =;$/:# lei 4 37.090 lei
Ci1ra de a1aceri net9 4 grupa ;# 2D"$### lei0 E ct ;":: 2"$;## lei0 4 88.700 lei
""!$ Se dau urmtoarele informaii 2n lei0'
9enituri din suvenii de exploatare :=$=## 2din care @$=## pentru cifra de afaceri-
iar restul pentru cheltuielile cu do1nda0) cheltuieli cu amorti*area ::$/##) venituri
din exploatare privind provi*ioanele =$/##) produse finite 2sold iniial0 =$=##)
mrfuri 2sold iniial0 /$;##) cheltuieli cu sconturile acordate D$:##) achi*iii de
mrfuri ":$=##) cheltuieli cu telecomunicaiile ;$D##) venituri din v1n*area produselor
finite la pre de v1n*are de :#=$###) cheltuieli cu do1n*ile ($(##) produse finite
2sold final0 !$;##) venituri din prestri de servicii :"$;##) mrfuri 2sold final0 "$:##)
valoarea contail rut a activelor cedate "=$###) venituri din cedarea activelor
/:$=##) amorti*area cumulat a imoili*rilor cedate :;$###- venituri din v1n*area
mrfurilor (#$###$
&are este valoarea cifrei de afaceri nete 3i a re*ultatului din exploatare conform <>F?
nr$ !$#==7/##@F
7e+ol,are8
a0 suvenii de exploatare
:=$=## lei =:/: 4 % :=$=## lei
;":: @$=## lei
;":D ($### lei
0 nregistrare amorti*are
"#
::$/## lei (D:: 4 /D: ::$/## lei
c0 reluare provi*ioane
=$/## lei :=: 4 ;D:/ =$/## lei
d0 acordare sconturi
D$:## lei ((; 4 "::: D$:## lei
e0 achi*iie mrfuri
":$=## lei !;: 4 "#: ":$=## lei
f0 nregistrare cheltuieli cu telecomunicaiile
;$D## lei (/( 4 "#: ;$D## lei
f0 v1n*are produse finite
:#=$### lei ":: 4 ;#: :#=$### lei
g0 descrcare gestiune produse finite
:#($D## lei ;:: 4 !"= :#($D## lei
h0 nregistrare do1n*i
($(## lei ((( 4 :(D/ ($(## lei
.0
" 345 C
SI 5.500
:#($D##
S 3.700
S5 E <inere 6 8escrcare gest 4 SF
=$=## E <inere 6 :#($D## 4 !$;##
<inere 4 :#=$###
:#=$### lei !"= 4 ;:: :#=$### lei
N0 prestri servicii terilor
:"$;## lei "::: 4 ;#" :"$;## lei
l0 descrcare gestiune mrfuri v1ndute
" 371 C
SI 2.700
":$=##
S 4.100
S5 E Achi*iie 6 8escrcare gest 4 SF
E ":$=## 6 8escrcare gest 4 "$:##
8esccare gest 4 "#$:##
"#$:## lei (#; 4 !;: "#$:## lei
m0 venituri din cedarea activelor
/:$=## lei "(: 4 ;=D! /:$=## lei
n0 descrcare gestiune active v1ndute
"=$### lei % 4 /LL "=$### lei
:;$### lei /D:
/D$### lei (=D!
9enituri din prestri servicii :"$;## lei
E 9enituri din v1n*ri de produse finite :#=$### lei
- 9ariaia stocurilor 2SF8 0 :$D## lei
":
E 9enituri din suvenii aferente cifrei de afaceri @$=## lei
E Alte venituri din exploatare 2;=D!0 /:$=## lei
! %otal ,enituri de e0(loatare 148.900 lei
&heltuieli cu amorti*area ::$/## lei
E &heltuieli cu telecomunicaiile ;$D## lei
E &heltuieli cu mrfurile "#$:## lei
E &heltuieli cu cedarea activelor /D$### lei
- A.ustri privind provi*ioanele 29enituri din reluarea
provi*ioanelor0
=$/## lei
! %otal cheltuieli de e0(loatare 67.000 lei
7e+ultatul din e0(loatare 4 9enituri de exploatare 6 &heltuieli de exploatare 4
:=/$=## lei 6 D:$@## lei 4 70.600 lei
Ci1ra de a1aceri net9 4 ct ;#" 2:"$;## lei0 E ct ;#: 2:#=$### lei0E ct ;":: 2@$=##
lei0 4 129.200 lei
"""$ < societate pre*int n contul de re*ultate dup natur urmtoarele informaii'
venituri din v1n*ri (#$### u$m$- venituri din producia stocat :#$### u$m$- cheltuieli
cu materii prime /#$### u$m$- cheltuieli cu salarii :=$### u$m$- cheltuieli cu
amorti*area :#$### u$m$- cheltuieli cu comustiil 3i energie =$### u$m$
Firma are un manager care are salariul de /$### u$m$ 3i :! salariai cu salarii egale' @
salariai pentru activitatea de producie- / salariai pentru activitatea de distriuie si /
salariai pentru serviciile administrative- n ceea ce prive3te amorti*area- ;#% este
pentru producie- /#% este pentru distriuie 3i :#% este pentru administraie$ 8in
cheltuielile cu comustiil 3i energie- "$### u$m$ sunt pentru producie- =## u$m$
sunt pentru administraie 3i =## u$m$ sunt pentru distriuie$
ntocmii contul de re*ultate cu clasificarea pe funcii$
&?? dup destinaie
+r crt Elemente Sume
:$ Ci1ra de a1aceri net9 60.000
/$ Co)tul 2unurilor ,/ndute :i al )er,iciilor
(re)tate (3;4;5)
40.000
!$ &heltuielile activitii de a* 2/#$### mat
primeE@$### sal E;$### amorti* E "$###
comustiil0
"#$###
"$ &heltuielile seciilor auxiliare -
=$ &heltuielile indirecte de producie -
6. 7e+ultatul 2rut a1erent ci1rei de a1aceri
nete (1'2)
20.000
;$ &heltuielile de desfacere 2/$### sal E/$###
amorti* E =## comustiil
"$=##
"/
D$ &heltuielile generale de administraie 2/$###
sal E:$### amorti* E =## distriuie0
!$=##
@$ Alte venituri din exploatare
2venituri din producia stocat0
:#$###
10. 7e+ultatul din e0(loatare (6'7'8;9) 22.000
""=$ Se cunosc urmtoarele informaii despre costurile si stocurile societii ALFA pentru
exerciiul +'
- cheltuieli salariale directe (#$### u$m$)
- cheltuieli salariale indirecte /=$### u$m$)
- salariile managerilor /#$### u$m$)
- achi*iii de materii prime :/=$### u$m$)
- cheltuieli de ntreinere a echipamentelor =$### u$m$)
- cheltuieli cu pulicitatea !#$### u$m$)
- chirii 3i asigurri pentru faric :#$### u$m$)
- cheltuieli materiale indirecte :#$### u$m$)
- cheltuieli cu amorti*area instalaiilor :=$### u$m$)
- stoc iniial de materii prime =$### u$m$) sold final :=$### u$m$)
- stoc iniial al produciei n curs /=$### u$m$) sold final /#$### u$m$)
- stoc iniial de produse finite !#$### u$m$) sold final "#$### u$m$
:$ ntocmii foaia de calcul al costului de producie pentru produsele finite oinute n
cursul perioadei$
/$ Ptiind c veniturile din v1n*area produselor finite sunt de "##$### u$m$- ntocmii contul de
profit 3i pierdere dup funcii pentru exerciiul +$
re*olvare
8 !#: >aterii prime &
S5 =$###
:/=$###
SF :=$###
Achi*iii materii prime' !#:4"#: :/=$###
&onsum materii prime' (#:4!#: =$###E:/=$###-:=$###4115.000
8 !"= ?roduse finite &
S5 !#$###
/!=$###
2oinere0
SF "#$###
<inere produse finite' !"=4;:: /!=$###
8escrcare gestiune ;::4!"= !#$###E/!=$###-"#$###4225.000
"!
8 !!: ?roducie n curs &
S5 /=$###
SF /#$###
Anulare producie n curs ;::4!!: /=$###
&onstatare stoc final !!:4;:: /#$###
8 ;:: 9ariaia stocurilor &
/=$### /!=$### 2oinere
produse0
//=$###
2descrcare
gestiune0
/#$###
2constatare stoc
final
SF& =$###
&onsum materii prime ::=$###
E Salarii directe (#$###
4 Total cheltuieli directe :;=$###
E &osturi indirecte variaile 2/=$###
salariiE:#$### materiale directe0
!=$###
E &osturi indirecte fixe 2=$###
ntreinere echip E:=$### amorti*0
/#$###
E ?roducie neterminat la nceputul
perioadei
/=$###
- ?roducie neterminat la sf1r3itul
perioadei
/#$###
4 Co)t (roduc*ie 235.000
+r
crt
Elemente Sume
:$ Ci1ra de a1aceri net9 400.000
/$ Co)tul 2unurilor ,/ndute :i al )er,iciilor (re)tate
(3;4;5)
230.000
!$ &heltuielile activitii de a*
- materii prime
- salarii directe
:;=$###
::=$###
(#$###
"$ &heltuielile seciilor auxiliare -
=$ &heltuielile indirecte de producie
- variaile
- fixe
==$###
!=$###
/#$###
6. 7e+ultatul 2rut a1erent ci1rei de a1aceri nete (1'2) 170.000
;$ &heltuielile de desfacere
- pulicitate
!#$###
!#$###
""
D$ &heltuielile generale de administraie
- sal managerilor
- chirii 3i asigurri faric
!#$###
/#$###
:#$###
@$ Alte venituri din exploatare
2venituri din producia stocat0
=$###
10. 7e+ultatul din e0(loatare (6'7'8;9) 115.000
""($ &ontailul societii AB& a demisionat- iar contul de profit 3i pierdere urmtor a fost
ntocmit de noul contabil, care are mai puin eperien! 8ispunei de urmtoarele
informaii referitoare la aceast societate'
5nformaii 9alori
91n*ri "=#$###
Salarii de producie indirecte :/$###
,tiliti :=$###
Salarii de producie directe @#$###
Amorti*ri echipamente de producie /:$###
>aterii prime achi*iionate :=@$###
Amorti*area echipamentului de v1n*are :D$###
Asigurare "$###
&hiria pentru faric =#$###
Salarii pentru distriuie 3i administraie !/$###
&osturi de pulicitate ;=$###
?ierdere /($###
?1n n pre*ent- firma a avut profit n fiecare perioad- motiv pentru care se cere s
verificai modul de ntocmire a contului de profit 3i pierdere 2dup funcii 3i dup
natur0$
5nformaii suplimentare'
a0 (#% dintre utiliti 3i ;= % din asigurare sunt pentru faric- restul
sunt pentru activiti administrative 3i de distriuie)
0 stocurile se pre*int astfel'
5nformaii #:$#: !:$:/
Stoc de materii prime D$### /;$###
Stoc de producie n curs de execuie :($### /:$###
Stoc de produse finite "#$### (#$###
"=
c0 o parte de D#% din chirie corespunde produciei$ Explicai erorile
identificate n &?? pre*entat$
re+ol,are
a)
" 301
C
Si D$###
:=@$###
Sf /;$###
Achi*iie materii prime n valoare de :=@$### 2preluat din contul de profit 3i
pierdere0'
:=@$### lei 301 4 401 :=@$### lei
8in contul !#: re*ult un consum de' D$### E :=@$### 6 /;$### 4 :"#$### lei-
nregistrat'
:"#$### lei 601 4 301 :"#$### lei
<roare 18 =n contul de (ro1it :i (ierdere nu 1i>urea+9 achi+i*ii materii (rime
ci Cheltuieli cu materii (rime 140.000 lei
2)
Anulare sold iniial producie n curs'
:($### lei 711 4 331 :($### lei
&onstatare sold final producie n curs
/:$### lei 331 4 711 /:$### lei
c)
" 345
C
Si "#$###
!#!$###
Sf (#$###
&alculul costului de producie al produselor finite oinute'
&onsum materii prime :"#$###
E Salarii directe @#$###
E Amorti*are echipament producie /:$###
E Alte cheltuieli legate de producie
2(# % x :=$### E ;= % x "$### E D# % x =#$###0
=/$###
! Co)t de (roduc*ie al (rodu)elor 1inite o2*inute 303.000
Anregistrarea costului de producie'
!#!$### lei 345 4 711 !#!$### lei
8in contul !"= re*ult costul unurilor v1ndute 2descrcarea gestiunii0 4 "#$### E
!#!$### 6 (#$### 4 /D!$### lei- nregistrate'
"(
/D=$### lei 711 4 345 /D=$### lei
Situaia n contul ;::'
" 711
C
:($### /:$###
/D!$### !#!$###
Sfc /=$###
<roare 28 =n contul de (ro1it :i (ierdere tre2uia )9 1i>ure+e Varia*ia
)tocurilor- )old creditor 25.000 lei

"";$ < societate a achi*iionat la #:$#;$+ un utila. cu un pre de achi*iie de @#$### u$m$)
costurile de punere n funciune sunt de :=$### u$m$ Se estimea* o durat de
amorti*are de = ani- o valoare re*idual de =$### u$m$ 3i un mod linear de amorti*are$
La !:$:/$+E: exist indicii c activul este depreciat 3i se efectuea* testul de
depreciere$ Se estimea* o valoare .ust de ;($### u$m$- costurile estimate de
v1n*are sunt de /$### u$m$- iar valoarea de utilitate estimat este de ;!$### u$m$
Efectuai testul de depreciere conform 5AS !( H8eprecierea activelorI$
7e+ol,are8
&ost 4 @#$###E:=$### 4 :#=$### u$m$
9aloare amorti*ail 4 :#=$### 6 =$### 4 :##$### u$m$
Amorti*are anual 4
ani =
### $ :##
4 /#$### u$m$
Amorti*are
+
4 /#$###B
=
:/
(
:#$### u$m$
Amorti*are
+E:
4 /#$### u$m$
Amorti*are cumulat 4 !#$### u$m$
a0 anulare amorti*are cumulat
!#$### u$m$ /D: 4 /:! !#$### u$m$
0 valoare recuperail 4 max 29aloarea .ust minus cheltuielile cu
cedarea)valoarea de utilitate0 4 max 2;"$###- ;!$###0 4 ;"$### u$m$
valoarea recuperail 2;"$### u$m$0 K valoarea rmas 2;=$### u$m$0
?ierdere din depreciere4 :$### u$m$
:$### u$m$ (D:! 4 /:! :$### u$m$
8 /:! &
&ost :#=$### !#$###
SF ;=$### 2val
rmas0
""D$ < societate a achi*iionat la #:$#;$+ un utila. cu un pre de achi*iie de @#$### u$m$)
costurile de punere n funciune sunt de :=$### u$m$ Se estimea* o durat de
amorti*are de = ani- o valoare re*idual de =$### u$m$ si un mod linear de
amorti*are$ La !:$:/$+E: se reevaluea* activul la valoarea .ust de ::#$### u$m$
";
S se contaili*e*e reevaluarea prin procedeul reevalurii valorii nete si s se calcule*e
amorti*area pentru exerciiul +E/- conform 5 AS :( H5moili*ri corporaleI$
7e+ol,are8
&ost 4 @#$###E:=$### 4 :#=$### u$m$
9aloare amorti*ail 4 :#=$### 6 =$### 4 :##$### u$m$
Amorti*are anual 4
ani =
### $ :##
4 /#$### u$m$
Amorti*are
+
4 /#$###B
=
:/
(
:#$### u$m$
Amorti*are
+E:
4 /#$### u$m$
Amorti*are cumulat 4 !#$### u$m$
a0 anulare amorti*are cumulat
!#$### u$m$ /D: 4 /:! !#$### u$m$
0 diferen po*itiv din reevaluare 4 ::#$### - ;=$### 4 !=$###
!=$### u$m$ /:! 4 :#= !=$### u$m$
c0 Amorti*are
+E/
4
=
ani !
### $ ::#
!($((( u$m$
8 /:! &
&ost :#=$### !#$###
9al rmas ;=$###
8if po* !#$###
SF ::#$### 2val
.ust0
""@$ < societate a achi*iionat la #:$#;$+ un utila. cu un pre de achi*iie de @#$### u$m$)
costurile de punere n funciune sunt de :=$### u$m$ Se estimea* o durat de
amorti*are de = ani- o valoare re*idual de =$### u$m$ 3i un mod linear de
amorti*are$ La !:$:/$+E: se reevaluea* activul la valoarea .ust de ;/$### u$m$
&omentai efectele reevalurii conform 5AS :( H5moili*ri corporaleI$
7e+ol,ari8
&ost 4 @#$###E:=$### 4 :#=$### u$m$
9aloare amorti*ail 4 :#=$### 6 =$### 4 :##$### u$m$
Amorti*are anual 4
ani =
### $ :##
4 /#$### u$m$
Amorti*are
+
4 /#$###B
=
:/
(
:#$### u$m$
Amorti*are
+E:
4 /#$### u$m$
Amorti*are cumulat 4 !#$### u$m$
a0 anulare amorti*are cumulat
!#$### u$m$ /D: 4 /:! !#$### u$m$
0 diferen negativ din reevaluare 4 ;/$### - ;=$### 4 -!$###
!$### u$m$ (D:! 4 /:! !$### u$m$
"D
8 /:! &
&ost :#=$### !#$###
SF ;=$### 2val
rmas0
"=#$ < societate achi*iionea* la #:$#:$+ un utila. la un cost de achi*iie de :($### u$m$
pentru care se estimea* o durat de utili*are de = ani- o valoare re*idual de :$###
u$m$ 3i un mod de amorti*are linear- n exerciiul +El se estimea* o durat de
utili*are mai mare cu un an 3i o valoare re*idual de =## u$m$ La nceputul exerciiului
+E/ se efectuea* moderni*ri n sum de /$### u$m$ care conduc la reducerea
consumului de energie cu :#%$
&alculai amorti*area pentru durata de via a activului conform 5AS :( H5moili*ri
corporaleI$
7e+ol,are8
&ost #:$#:$+ 4 :($### u$m$
9aloare amorti*ail 4 :($### 6 :$### 4 :=$### u$m$
Amorti*are anual 4
ani =
### $ :=
4 !$### u$m$
Amorti*are
+
4 !$### u$m$
a0 anulare amorti*are cumulat
!$### u$m$ /D: 4 /:! !$### u$m$
0 +E:
9aloare amorti*ail 4 :!$### 6 =## 4 :/$=## u$m$
Amorti*are anual 4
ani =
=## $ :/
4 /$=## u$m$ 2" ani rma3i plus un an0
c0 anulare amorti*are
/$=## u$m$ /D: 4 /:! /$=## u$m$
8 /:! &
&ost :($### !$### 2anulare0
/$=## 2anulare0
9C sf + :!$###
9C sf +E: :#$=##
/$###
SF :/$=## 2val
rmas0
d0 n +E/ nregistrare moderni*are'
/$=## u$m$ /:! 4 "#" /$=## u$m$
9aloare amorti*are ' :/$=## - =## 4 :/$### u$m$
Amorti*are anual 4
ani "
### $ :/
4 !$### u$m$
"@
"=:$ < societate achi*iionea* la #:$#:$+ un utila. la un cost de achi*iie de :($### u$m$
pentru care se estimea* o durat de utili*are de = ani- o valoare re*idual de :$###
u$m$ si un mod de amorti*are linear$ La sf1r3itul exerciiului +El acesta se
reevaluea* la valoarea .ust de :/$### u$m$ n exerciiul +E/ se reestimea*
valoarea re*idual la :$=## u$m$- iar n +E! se prelunge3te durata de amorti*are cu un
an$
&alculai amorti*area pentru durata de via a activului conform 5AS :( H5moili*ri
corporaleI$
7e+ol,are8
8 /:! &
&ost :($### ($### 2anulare0
9C sf +E: :#$###
8if po*itiv /$###
9.ust sf +E: :/$### !$=## 2anulare0
SF D$=## 2val
rmas0
9aloare amorti*ail 4 :($### 6 :$### 4 :=$### u$m$
Amorti*are anual 4
ani =
### $ :=
4 !$### u$m$
Amorti*are
+
4 !$### u$m$
Amorti*are
+E:
4 !$### u$m$
Amorti*are cumulat 4 ($### u$m$
a0 anulare amorti*are cumulat
($### u$m$ /D: 4 /:! ($### u$m$
0 nregistrare diferen po*itiv din reevaluare :/$### 6 :#$### 4 /$### u$m$
/$### u$m$ /:! 4 :#= /$### u$m$
c0 An +E/
9aloare amorti*ail 4 :/$### -:$=## 4 :#$=## u$m$
Amorti*are
+E/
4
=## $ !
!
=## $ :#
=
ani
u$m$
anulare amorti*are cumulat
!$=## u$m$ /D: 4 /:! !$=## u$m$
d0 An +E!
9aloare amorti*ail 4 D$=## 6 :$=## 4 ;$### u$m$
Ani rma3i /Ema.orare cu un an 4 ! ani$
Amorti*are 4
!!! $ /
!
### $ ;
=
ani
u$m$
=#
"=/$ < societate a achi*iionat la #:$#; $+ un utila. cu un pre de achi*iie de @#$### u$m$)
costurile de punere n funciune sunt de :=$### u$m$ Se estimea* o durat de
amorti*are de = ani- o valoare re*idual de =$### u$m$ 3i un mod linear de amorti*are$
La !:$:/$+E: exist indicii c activul este depreciat 3i se efectuea* testul de
depreciere$ Se estimea* o valoare .ust de ;;$### u$m$- costurile de v1n*are
estimate sunt de l $### u$m$- iar valoarea de utilitate estimat este de ;!$### u$m$
Efectuai testul de depreciere conform 5AS !( H8eprecierea activelorI$
7e+ol,are8
&ost 4 @#$###E:=$### 4 :#=$### u$m$
9aloare amorti*ail 4 :#=$### 6 =$### 4 :##$### u$m$
Amorti*are anual 4
ani =
### $ :##
4 /#$### u$m$
Amorti*are
+
4 /#$###B
=
:/
(
:#$### u$m$
Amorti*are
+E:
4 /#$### u$m$
Amorti*are cumulat 4 !#$### u$m$
a0 anulare amorti*are cumulat
!#$### u$m$ /D: 4 /:! !#$### u$m$
0 valoare recuperail 4 max 29aloarea .ust minus cheltuielile cu
cedarea)valoarea de utilitate0 4 max 2;($###- ;!$###0 4 ;($### u$m$
valoarea recuperail 2;($### u$m$0 Q valoarea rmas 2;=$### u$m$0- deci utila.ul
nu este depreciat$
453. Societatea > deine D#% din aciunile societii A achi*iionate la data constituirii
societii$ La !:$:/$+ se cunosc urmtoarele informaii despre capitalurile proprii ale
celor dou societi'
Elemente Societatea > Societatea A
&apital social =#$### /#$###
Ce*erve "#$### :#$###
Ce*ultat =$### :$###
&alculai valoarea capitalurilor proprii n ilanul consolidat la !:$:/$+$
7e+ol,are8
1.?arta.ul capitalurilor proprii ale societii A'
<lemente ? 3 Conturi con)olidate
&apital social =#$### /#$### =#$###
Ce*erve "#$### :#$### "D$###
Ce*ultat =$### :$### =$D##
Ca(italuri (ro(rii 103.800
Intere)e minoritare 2.200
95.000 31.000 106.000
=:
2.Bilanul consolidat al grupului prin metoda integrrii gloale'
&apital social > 4 =#$###
E Ce*erve 2"#$### > E D$###0 4 "D$###
ECe*ultat 2=$### > E D##0 4 =$D##
4 Total capitaluri proprii 4 :#!$D##
"="$ Societatea > deine /#% din aciunile societii A achi*iionate la data constituirii
societii$ La !:$:/$+ se cunosc urmtoarele informaii despre capitalurile proprii
ale celor dou societi'
Elemente Societatea > Societatea A
&apital social =#$### /#$###
Ce*erve "#$### :#$###
Ce*ultat =$### :$###
&alculai valoarea capitalurilor proprii n ilanul consolidat la !:$:/$+$
7e+ol,are
&apital social > 4 =#$###
ECe*erve 2"#$### E :#$### x /# % 0 4 "/$###
ECe*ultat 2=$### E :$### x /# %0 4 =$/##
4 Total capital propriu 4 @;$/##
"==$ Societatea > deine (#% din aciunile societii BETA$ > pre*int n ilan stocuri
de mrfuri de !#$### u$m$- iar BETA are stocuri de mrfuri de :=$### u$m$ >
utili*ea* pentru evaluare metoda F5F<- iar BETA- metoda L5F<$ 8ac ar fi utili*at
metoda F5F<- valoarea stocului ar fi fost de :"$### u$m$ < parte din stocul de la
BETA provine de la societatea >- care a reali*at prin v1n*are un profit de =## u$m$
&are este valoarea stocurilor care apare n ilanul consolidatF
7e+ol,are8
Cetratarea valorii stocurilor'
:### 121 4 371 :###
:### 607 4 121 :###
Eliminarea profitului din stocuri
=## 121 4 371 =##
LE=## 707 4 6 LE=##
607 L
=/
121 =##
Cetratare
/"# 4412 4 121 /"#
/"# 121 4 792 /"#
456. Societatea > deine ;#% din aciunile ALFA 3i "#% din aciunile BETA$ Aciunile
au fost achi*iionate la constituirea societilor$ La !:$:/$+ capitalurile proprii
cuprind'
Elemente Societatea > Societatea ALFA Societatea BETA
&apital social (#$### !#$### /#$###
Ce*erve "#$### /#$### :#$###
Ce*ultat :#$### =$### :$###
&alculai valoarea capitalurilor proprii n ilanul consolidat la !:$:/$+$
7e+ol,are8
"lemente #l$a
%artea &e re'ine
(rupului ) *70+,
%artea &e re'ine
minoritarilor *30+,
Capital so&ial 30,000 21,000 9,000
Rezer'e 20,000 14,000 ,000
Rezultat 5,000 3,500 1,500
55,000 3!,500 1,500
"lemente -eta
%artea &e re'ine
(rupului ) *40+,
Capital so&ial 20,000 !,000
Rezer'e 10,000 4,000
Rezultat 1,000 400
31,000 12,400
"lemente ) #l$a -eta Total #.ustari Conturi &onsoli/ate
Titluri #l$a 21,000 21,000
Titluri -eta !,000 !,000
Titluri puse in
e&0i'alenta 12,400 12,400
Capital so&ial 0,000 30,000 !,000 9!,000 3!,000 0,000
Rezer'e 40,000 20,000 4,000 4,000 23,000 !7,000
Rezultat 10,000 5,000 400 15,400 1,500 13,900
1nterese
minoritare 1,500 1,500
110,000 55,000 12,400 177,400 39,500 39,500 177,400
Capital so&ial 000029!0003!000330000
Rezer'e &onsoli/ate )240.000 *rezer'e ), 4 530.000*&apital so&ial #l$a, 4 20.000*rezer'e /e la #l$a,6 7 70+ 3
21.000*'aloarea titlurilor #l$a la ), 4 520.000*&apital so&ial /e la -eta, 4 10.000*rezer'e /e la -eta, 7 40+ 2 40.000435.000412.0004!7.000
=!
Rezultat &onsoli/at )210.000*rezultat ), 4 5.000 *rezultat #l$a, 7 70+ 4 1.000 *rezultat -eta, 740+ 2 3.500 4 400 2 13.900
1nteresele minoritarilor 2 *30.000 4 20.000, 7 30+ 4 5.000 7 30+ 2 1.500
Titluri ale so&ietatilor puse in e&0i'alenta 2 *20.000 4 10.000 4 1.000, 7 40+ 2 12.400
457. n exerciiul + se efectuea* reparaia capital a unui echipament tehnologic al
ntreprinderii$ &ostul reparaiei este de ;$### lei 3i este format din'
- cheltuieli cu materialele consumaile /$### lei)
- cheltuieli cu salariile !$### lei)
- cheltuieli cu amorti*area :$=## lei)
- cheltuieli cu serviciile prestate de teri =## lei$
Experti*a tehnic atest o cre3tere a duratei de utilitate a echipamentului cu ! ani$
Efectuai nregistrrile contaile corespun*toare conform 5AS :( H5moili*ri
corporaleI$
a0 nregistrare cheltuieli
/$### lei (#/ 4 !#/ /$### lei
!$### lei (": 4 "/: !$### lei
:$=## lei (D: 4 /D: :$=## lei
=## lei (/D 4 "#: =## lei
0 costul reparaiei este recunoscut ca activ pentru c duce la cre3terea duratei de
utilitate
;$### lei /:! 4 ;// ;$### lei
458. $ Societatea L oine din producie proprie un echipament tehnologic$ &heltuielile
efectuate au fost'
- cheltuieli directe ($### lei)
- cheltuieli indirecte D$### lei- din care variaile ($### lei 3i fixe /$### lei)
- cheltuieli administrative :$### lei$
Oradul de utili*are a capacitii de producie este de @#%$
&ostul produciei neterminate la sf1r3itul perioadei de gestiune este de :$### lei$
&ostul produciei neterminate la nceputul perioadei de gestiune este de /$### lei$
&alculai costul echipamentului$
&heltuieli directe ($### lei
; &heltuieli variaile ($### lei
; &heltuieli fixeBgr de activ /$###
B@#%4:$D## lei
; ?roducie n curs la
nceputul perioadei
/$###
' ?roducie n curs la
sf1r3itul perioadei
:$###
! Co)t de (roduc*ie 14.800
="
459. La data de #:$#: $+ ntreprinderea achi*iionea* un utila. la costul de //$### lei$
>anagerii estimea* o durat de utilitate de " ani 3i o valoare re*idual de /$### lei$
>etoda de amorti*are este cea linear$ La sf1r3itul exerciiului +E/ managerii
estimea* c durata de utilitate care corespunde cel mai ine noilor condiii de
exploatare ale activului este de D ani$ n acela3i timp- valoarea re*idual este
reestimat la /$=## lei$ Se decide trecerea la metoda degresiv- iar coeficientul de
degresie este /$ La sf1r3itul duratei de utilitate activul este v1ndut la preul de =$###
lei- T9A :@%$
S se efectue*e calculele 3i nregistrrile aferente utili*rii 3i v1n*rii activului dac
ntreprinderea aplic 5AS :( H5moili*ri corporaleI$
&ost de achi*itie' //$### lei
9aloare re*iduala' /$### lei
9aloare amorti*aila' /#$### lei
Amorti*are anuala' =$### lei
Amorti*are cumulata' :=$### lei
9aloare ramasa de amorti*at' =$### lei
9aloare amorti*aila la #:$#:$+E! 4 "$=## lei 2//$###-/$=##-:=$###0
#nul
8aloare /e
amortizat
Cota /e
amortizare
#mortizare
anuala
/e(resi'a
8aloare ramasa
/e amortizat
943 4,500 40+ 1,!00 2,700
944 2,700 40+ 1,0!0 1,20
945 1,20 40+ 4! 972
94 972 4! 4!
947 4! 4! 0
9an*are utila.
=$@=# "(: 4 % =$@=#
;=D! =$###
""/; @=#
Scoatere din gestiune
//$### % 4 /:!: //$###
:@$=## /D:!
/$=## (=D!
460. Societatea A achi*iionea* de la societatea B un utila. al crui pre de achi*iie este de
=/#$### lei$ ?entru societatea B utila.ul este produs finit$ &ontractul ncheiat cu
furni*orul prevede posiilitatea fie a plii integrale la livrare a sumei de =/#$### lei-
==
fie a unei pli la livrare de !#$### lei urmat de o plat ulterioar- peste l an- de
=:#$### lei$
?reci*ai nregistrrile contaile la cele dou societi n ca*ul celei de-a doua
variante conform 5AS :( H5moili*ri corporaleI- respectiv 5AS :D H9enituriI$
Societatea 3
?li ulterioare 4 !#$### E =:#$### 4 ="#$### lei
&ost 4 =/#$### lei
&helt cu do1n*ile 4 ="#$### 6 =/#$### 4 /#$### lei
i0 achi*iie utila.
="#$### lei % 4 "#" ="#$### lei
=/#$### lei /:!
/#$### lei ";:
0 plat imediat furni*or
!#$### lei "#" 4 =:/ !#$### lei
c0 recunoa3tere chelt cu do1n*ile
:$((( lei ((( 4 ";: :$((( lei 2
luni :/
### $ /#
0
d0 plata final furni*or
=:#$### lei "#" 4 =:/ =:#$### lei
Societatea @
a0 v1n*are produse finite
="#$### lei "::: 4 % ="#$### lei
;#: =/#$### lei
";/ /#$### lei
0 ncasare imediat crean
!#$### lei =:/: 4 "::: !#$### lei
c0 recunoa3tere venituri din do1n*i
:$((( lei ";/ 4 ;(( :$((( lei 2
luni :/
### $ /#
0
d0ncasare final clieni
=:#$### lei =:/: 4 "::: =:#$### lei
461. < ntreprindere efectuea* urmtoarele tran*acii' vinde unui client pe data de
#:$#:$+ mrfuri n valoare de :##$### lei- condiiile de plat fiind' /#% din pre se
plte3te n momentul v1n*rii- !#% din pre se va plti dup un an de la v1n*are- iar
=#%- dup / ani de la v1n*are$ Se estimea* c n acel moment clientul ar putea
oine un credit echivalent de pe piaa financiar la o rat a do1n*ii de :#%$
n condiiile aplicrii 5AS :D H9enituriI'
- Efectuai nregistrrile contaile corespun*toare exerciiului +$
=(
- &alculai valoarea cifrei de afaceri 3i a creanei clieni la sf1r3itul anului +$
9aloarea .ust 4 /#$### E
=@= $ DD
%0 :# : 2
### $ =#
%0 :# : 2
### $ !#
/ :
=
+
+
+
a0 #:$#:$+ v1n*are mrfuri
:##$### lei "::: 4 % :##$### lei
;#; DD$=@= lei
";/ ::$"#= lei
0 #:$#:$+ ncasare crean
/#$### lei =:/: 4 "::: /#$### lei
c0 !:$:/$+ ncasare crean
!#$### lei =:/: 4 "::: !#$### lei
d0 !:$:/$+ recunoa3tere venituri din do1n*i
2DD$=@= 6 /#$###0B :#%4 ($D=@-=
($D=@-= lei ";/ 4 ;(( ($D=@-= lei
9aloarea creanei la !:$:/$+ este =#$### lei
9aloarea cifrei de afaceri DD$=@= lei
462. < ntreprindere efectuea* urmtoarele tran*acii' 2:0 9inde unui client pe data de
#:$#:$+ mrfuri n valoare de /##$### lei- condiiile de plat fiind' !#% din pre se
plte3te n momentul v1n*rii- =#% din pre se va plti dup un an de la v1n*are- iar
/#%- dup / ani de la v1n*are$ Se estimea* c n acel moment clientul ar putea
oine un credit echivalent de pe piaa financiar la o rat a do1n*ii de /#%$ 2/0
&umpr pe data de !#$#($+ un numr de :$### de oligaiuni) valoarea nominal a
unei oligaiuni este de :# lei- iar preul de achi*iie este de :/ lei) do1nda anual
este de /#%- ncasat la !: decemrie +$
n condiiile aplicrii 5AS :D H9enituriI'
- Efectuai nregistrrile contaile corespun*toare pentru exerciiul +$
- &alculai suma veniturilor din do1n*i la !: decemrie +$
9aloarea .ust 4 (#$### E
lei ::: $ :;:
%0 /# : 2
### $ "#
%0 /# : 2
### $ :##
/ :
=
+
+
+
a0 #:$#:$+ v1n*are mrfuri
/##$### lei "::: 4 % /##$### lei
;#; :;:$::: lei
";/ /D$DD@ lei
0 #:$#:$+ ncasare crean
(#$### lei =:/: 4 "::: (#$### lei
c0 !:$:/$+ ncasare crean
:##$### lei =:/: 4 "::: :##$### lei
d0 !:$:/$+ recunoa3tere venituri din do1n*i
2:;:$::: 6 (#$###0B /#%4 //$/// lei
//$/// lei ";/ 4 ;(( //$/// lei
=;
e0 achi*iie oligaiuni
:/$### lei =#( 4 =:/: :/$### lei
f0 ncasare do1nd anual
/$### lei
2:$###
oligB:#B/#%0
=:/: 4 % /$### lei
;(( :$### lei
2/$###B(7:/0
=#( :$### lei
2/$###B(7:/0
9enituri din do1n*i 4 //$/// E :$### 4 /!$/// lei
463. &alculai procenta.ul de control- procenta.ul de interes si preci*ai metoda de
consolidare aplicat pentru societile care fac parte din grupul >- care are urmtoarea
organigram'
Societatea 7ela*ia Arocenta4
control
?etod9
con)olidare
Arocenta4
intere)
A S> n A == % 5ntegrare
gloal
== %
B S> n B D# % 5ntegrare
gloal
D# %
& S> n & != % 5ntegrare
proporional
!= %
8 S> n 8 := % := %
E S> n A n E "= % 5ntegrare
gloal
== % x "= % 4
/"-;= %
S> n E /# % /# %
Total (= % ""-;= %
F S> n B n F ;# % 5ntegrare
gloal
D# % x ;# % 4
=( %
=D
S> n & n F # % != % x !# % 4
:#-= %
Total ;# % ((-= %
464. Efectuai retratrile de omogeni*are 2inclusiv efectul asupra impo*itului am1nat0
cunosc1nd urmtoarele informaii'
Societatea F deine construcii achi*iionate la un cost de (#$### u$m$ 3i amorti*ate
pentru suma de /#$### u$m$
?olitica grupului din care face parte F este de a evalua cldirile la o valoare
reevaluat$ 9aloarea .ust a construciilor determinat de experi la !:$:/$+ este de
==$### u$m$
?entru amorti*area unei categorii de utila.e- filiala F utili*ea* metoda de amorti*are
linear- n timp ce politica grupului este de a amorti*a aceste unuri degresiv$ Filiala
achi*iionase astfel de utila.e- la #:$#: $+- la un cost de achi*iie de "#$### u$m$ &onducerea ei
estimase o valoare re*idual nul 3i o durat de utilitate de " ani 2norm de amorti*are
linear 4 /=%- norm de amorti*are degresiv 4 !;-=%0$
Societatea F deine un utila. achi*iionat la nceputul exerciiului + la un cost de (#$###
u$m$ 8urata de utilitate a fost estimat n momentul achi*iiei la :#$### de ore de
funcionare- n cursul exerciiului +- utila.ul a funcionat /$### de ore$ ?olitica grupului
din care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei 5AS !( H8eprecierea acti-
velorI$
La sf1r3itul exerciiului + exist indicii c utila.ul s-a depreciat$ >anagerii estimea* o
valoare de utilitate de "#$### u$m$
9aloarea .ust este estimat la ""$### u$m$- iar cheltuielile determinate de ie3ire- la /$###
u$m$
Societatea F deine un teren cumprat n exerciiul +-" la un cost de !;$### u$m$ Terenul a
fost reevaluat- n exerciiul +-/- la ""$### u$m$ ntre timp 2din +-/ p1n n pre*ent0-
re*erva din reevaluare contaili*at nu a suportat nicio modificare$ ?olitica grupului din
care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei 5AS !( H8eprecierea activelorI$
La sf1r3itul exerciiului + exist indicii c terenul s-a depreciat$ 9aloarea real a
terenului- considerat a fi egal cu valoarea recuperail- este de !/$### u$m$
Societatea F 3i evaluea* stocurile la ie3ire prin metoda L5F<$ ?olitica grupului din care
face parte F este de a utili*a metoda F5F<$
La sf1r3itul exerciiului + n situaiile financiare individuale ale societii F stocul de
mrfuri este evaluat la "=$### u$m$ 8ac s-ar fi utili*at metoda F5F<- acela3i stoc ar fi
avut o valoare de !"$### u$m$
&ota de impo*itare este de :(%$
1.An ilanul individual pre*entat de F la !:$:/ cldirile au o valoare net de
"#$###$ Ce*ult o diferen po*itiv din reevaluare 4 ==$### 6 "#$### 4 :=$###
Ceevaluarea'
=@
:=$### lei 212 4 105 :=$### lei
Pi
/$"## lei 6912 4 4412 /$"## lei
2.An anul + amorti*area n conturile individuale ale lui F este de "#$### x /= % 4
:#$###
&onform politicii grupului amorti*area n anul + treuie s fie de "#$### x !;-= %
4 :=$###
An vederea consolidrii se aduce amorti*area la nivelul cerut de grup'
=$### lei 681 4 281 =$### lei
9aloare contail amorti*are 2din situaiile financiare consolidate0 4 :=$###
Ba*a fiscal 2din situaiile financiare individuale F0 4 :#$###
&rean de impo*it am1nat 4 =$### x :( % 4 D##
D## lei Im(o+it
am/nat
4 Venituri din
im(o+it
am/nat
D## lei
3.An + n contailitatea individual F a contaili*at o amorti*are de (#$### x
/$###' :#$### 4 :/$###
?entru situaiile financiare consolidate se face testul de depreciere'
9aloarea contail' (#$### 6 :/$### 4 "D$###
9aloarea recuperail 4 max 2""$### 6 /$### 3i "#$###0 4 "/$###
?ierdere de valoare 4 "D$### 6 "/$### 4 ($###- nregistrat'
($### lei 6813 4 2913 ($### lei
9aloare contail utila. 2din situaiile financiare consolidate0 4 "/$###
Ba*a fiscal 2din situaiile financiare individuale F0 4 "D$###
&rean de impo*it am1nat 4 ($### x :( % 4 @(#
@(# lei Im(o+it
am/nat
4 Venituri din
im(o+it
am/nat
@(# lei
4.An situaiile financiare individuale ntocmite de F n + terenul are o valoare de
""$###
?entru situaiile financiare consolidate se recunoa3te o pierdere de valoare de
""$### 6 !/$### 4 :/$### contaili*at astfel' ;$### pe seama re*ervei din reevaluare 3i
restul de =$### pe seama cheltuielilor'
;$### lei 105 4 211 ;$### lei
Pi
=$### lei 6813 4 2911 =$### lei
9aloare contail teren 2din situaiile financiare consolidate0 4 !/$###
Ba*a fiscal 2din situaiile financiare individuale F0 4 ""$###
&rean de impo*it am1nat 4 :/$### x :( % 4 :$@/#
:$@/# lei Im(o+it
am/nat
4 105 :$:/# lei 2;$###
x :( %0
(#
Venituri din
im(o+it
am/nat
D## lei 2=$### x
:( %0
5.An vederea consolidrii se aduce stocul la nivelul cerut de politica grupului'
2"=$### 6 !"$### 4 ::$###0
::$### lei 607 4 371 ::$### lei
9aloare contail stoc 2din situaiile financiare consolidate0 4 !"$###
Ba*a fiscal 2din situaiile financiare individuale F0 4 "=$###
&rean de impo*it am1nat 4 ::$### x :( % 4 :$;(#
:$;(# lei Im(o+it
am/nat
4 Venituri din
im(o+it
am/nat
:$;(# lei
465. < societate comercial import pe data de !: decemrie anul + o instalaie pentru
extracia ga*elor naturale- cheltuielile legate de achi*iie fiind' preul de cumprare
==$### lei) taxa vamal "$@=# lei) cheltuieli cu monta.ul /$### lei) cheltuieli de
desfacere /$### lei) pierderi iniiale din exploatare nregistrate nainte ca activul s
ating parametrii planificai D## lei$ Societatea estimea* c valoarea actuali*at a
cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sf1r3itul duratei de via este de
:"$### lei$ 5nstalaia este amorti*at prin metoda linear n = ani$ La sf1r3itul anului
+E! este v1ndut- preul ncasat fiind de !/$### lei- T9A :@%$ 9aloarea
provi*ionului pentru de*afectare la sf1r3itul exerciiului +E! este de :($### lei$
a0 &alculai costul de achi*iie conform 5AS :( H5moili*ri corporaleI$
0 Efectuai nregistrrile contaile pentru anul +E!$
?re de cumprare ==$### lei
E Taxa vamal "$@=# lei
E &heltuieli de monta. /$### lei
E &heltuieli de desfacere /$### lei
E &heltuieli demontare 3i
mutare activ
:"$### lei
! Co)t 77.950 lei
achi*iie instalaie
;;$@=# lei /:! 4 % ;;$@=# lei
""( "$@=# lei
:=:! :"$### lei
"#" =@$### lei
Amorti*are anual 4
=@# $ :=
=
@=# $ ;;
=
ani
lei
Amorti*are
+E:
4 :=$=@# lei
Amorti*are
+E/
4 :=$=@# lei
Amorti*are
+E!
4 :=$=@# lei
";$;;# lei (D: 4 /D:! ";$;;# lei
(:
v1n*are conform 5AS :(
!D$#D# "(: 4 % !D$#D#
;=D! !/$###
""/; ($#D#
5esire din gestiune
;;$@=# % 4 /:!: ;;$@=#
!#$:D# (=D!
";$;;# /D:!
anulare provi*ion pentru de*afectare
:"$### lei :=:! 4 ;D:/ :"$### lei
(/

S-ar putea să vă placă și