Sunteți pe pagina 1din 24

Principiul egalitii

i nondiscriminrii
Chiinu 2012
CENTRUL PENTRU DREPTURILE
OMULUI DIN MOLDOVA
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 2 -
Toi cetenii Republicii Moldova snt egali
n faa legii i a autoritilor publice, fr deose-
bire de ras, naionalitate, origine etnic, limb,
religie, sex, opinie, apartenen politic, avere
sau de origine social.
(articolul 16 din Constituia
Republicii Moldova)
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 3 -
Ce este dreptul la egalitate?
Dreptul la egalitate este dreptul tuturor fine-
lor umane de a f egale n demnitate, de a f tratate
cu respect i consideraie i de a participa n con-
diii de egalitate la orice aspect al vieii economi-
ce, sociale, politice, culturale sau civile.
Toate finele umane snt egale n faa legii i au
dreptul la protecie i benefcii egale.

Tratament egal
Tratarea n mod diferit a persoanelor n unele
condiii specifce nu poate f califcat ca discri-
minatorie i nu poate f considerat ca tratament
inegal. n lipsa condiiilor strict necesare, toate
persoanele necesit i trebuie s se bucure de un
tratament egal.
Pentru a f efcace, dreptul la egalitate necesit
aciuni pozitive i aciuni negative din partea au-
toritilor.
Aciunea pozitiv
Aciunea pozitiv include un ir de msuri le-
gislative, administrative i de politici pentru a de-
pi dezavantajele i pentru a accelera progresul
spre egalitate al unor grupuri specifce.
Aciunea negativ
Aciunile negative snt ndreptate n sensul
de a se abine de la luarea de msuri care ar f n
detrimentul omului. Aceste aciuni snt elemente
necesare ntr-o societate democratic n promo-
varea dreptului la egalitate.
Uniunea European i Consiliul Europei pro-
moveaz drepturile fundamentale, nediscrimina-
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 4 -
rea i egalitatea de anse pentru toi. Parlamentul
European i Consiliul Uniunii Europene cer ca
statele s ntreprind msuri n aceast direcie n
vederea asigurrii unei participri depline a fec-
rei persoane la viaa politic, economic i social.
Tratatele ulterioare constituirii Comunitii
Europene i-au consacrat noi atribuii, find adop-
tate un ir de directive n domeniu:
Directiva 75/117 CE privind aplicarea prin-
cipiului egalitii de remunerare pentru fe-
mei i brbai;
Directiva 76/207/CE privind aplicarea prin-
cipiului egalitii de tratament ntre femei i
brbai n privina accesului la angajare, for-
mare profesional i promovare, precum i n
ceea ce privete condiiile de munc;
Directiva 92/85/CE privind introducerea
msurilor de ncurajare a mbuntirii se-
curitii i sntii n munc a lucrtoarelor
gravide, luze sau care alpteaz;
Directiva 97/80/CE privind sarcina probei n
cazurile de discriminare pe baz de sex;
Directiva 79/7/CE privind aplicarea progre-
siv a principiului egalitii de tratament n-
tre brbai i femeile care execut o activitate
independent, inclusiv agricol, precum i a
proteciei maternitii;
Directiva 96/34/CE referitoare la concediul
parental;
Directiva 78/2000/ CE privind egalitatea de
tratamente n domeniul ocuprii forei de
munca i condiiile de munc;
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 5 -
Directiva 43/2000/CE cu privire la imple-
mentarea principiului tratamentului egal
ntre persoane, indiferent de originea rasial
sau etnic.
Aceste directive au aprut n urma adoptrii
tratatelor care au urmat dup constituirea Comu-
nitii Europene, atribuindu-i-se noi prerogative n
vederea combaterii discriminrii pe criterii de sex,
origine rasial sau etnic, religie, convingeri sau
orientare sexual.
Principiul egalitii vizeaz combaterea stere-
otipurilor i rolurilor atribuite femeilor i brba-
ilor indiferent de etnie, religie, dizabiliti, vrst
i orientare sexual, precum i necesitatea modi-
fcrii comportamentelor, atitudinilor, normelor
i valorilor care aduc atingere demnitii umane.
Aciunile prevzute n aceast direcie se refer la
nlocuirea modelelor, care refect stereotipurile
la nivelul societii i cu integrarea deplin a per-
soanelor n viaa cotidian.
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 6 -
Valorifcarea diversitii culturale, etnice i a di-
ferenierilor de gen, de vrst constituie premisele
pentru dezvoltarea societii i, totodat, asigur
un cadru n care relaiile sociale au la baz valori
ca tolerana i egalitatea.
Problematica promovrii egalitii anselor
n viaa social pentru ambele sexe constituie o
cerin esenial a societii, find considerat o
component de baz pentru respectarea dreptu-
rilor fundamentale ale oamenilor. De aceea, sti-
mularea n egal msur a contribuiei femeilor i
brbailor la dezvoltarea durabil i la progresul
societii a cptat o importan deosebit n so-
cietate.
Legislaia naional garanteaz drepturi egale
cetenilor de a participa la viaa economic i so-
cial, de a se pregti pentru o anumit profesie, de
a avea acces egal la ocuparea funciilor publice, de a
se promova i participa la distribuirea benefciilor,
bucurndu-se de protecia statului.
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 7 -
Pe 25.05.2012, Parlamentul Republicii Moldo-
va a adoptat Legea cu privire la asigurarea egalit-
ii (care va intra n vigoare ncepnd cu 1 ianuarie
2013), chemat s reglementeze activitatea auto-
ritilor competente, indiferent de forma de pro-
prietate ntru redresarea cazurilor de neadmitere
a actelor de discriminare, precum i autoritile
abilitate cu prevenirea i combaterea unor astfel
de cazuri i mecanismul de protecie a persoane-
lor care au suferit n urma actelor discriminatorii.
Legea cu privire la asigurarea egalitii de an-
se ntre femei i brbai nr.5 din 09.02.2006 abili-
teaz cu atribuii i competen n domeniul ega-
litii ntre femei i brbai urmtoarele autoriti:
Parlamentul
adopt cadrul legislativ care asigur egalita-
tea ntre femei i brbai n toate domeniile;
monitorizeaz implementarea principiului
egalitii ntre femei i brbai n toate di-
reciile i la toate nivelurile politicii de stat;
examineaz rapoartele Guvernului i ale
avocailor parlamentari privind situaia n
domeniu;
Guvernul
asigur integrarea n politici, strategii, pro-
grame, acte normative i investiii fnan-
ciare a principiului egalitii ntre femei i
brbai;
aprob planurile i programele naionale
privind egalitatea ntre femei i brbai, mo-
nitorizeaz realizarea lor;
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 8 -
prezint periodic Parlamentului rapoarte
privind situaia n domeniu;
Comisia guvernamental pentru egalitate
ntre femei i brbai, organ consultativ, creat pe
lng Guvern, care activeaz n temeiul unui re-
gulament aprobat de acesta, avnd urmtoarele
atribuii:
promovarea egalitii ntre femei i brbai,
abordarea ei complex;
coordonarea activitii autoritilor admi-
nistraiei publice centrale i locale n pro-
blemele egalitii ntre femei i brbai;
dezvoltarea colaborrii structurilor de stat
cu societatea civil n problemele egalitii
ntre femei i brbai;
Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Fami-
liei, n cadrul cruia funcioneaz Direcia poli-
tici de asigurare a egalitii de gen i prevenirea
violenei, abilitat cu:
elaborarea i avizarea proiectelor de acte
normative n baza principiului egalitii n-
tre femei i brbai, propunerea de amenda-
mente la actele normative pentru aducerea
lor n concordan cu legislaia n vigoare;
coordonarea i monitorizarea implement-
rii la nivel naional a instrumentelor inter-
naionale;
prezentarea de propuneri privind integra-
rea principiului egalitii ntre femei i br-
bai n strategii, programe i investiii fnan-
ciare, precum i de rapoarte n domeniu;
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 9 -
elaborarea i coordonarea implementrii
programelor, organizarea campaniilor de
mediatizare, cercetrilor i altor aciuni pri-
vind asigurarea egalitii ntre femei i br-
bai;
coordonarea activitii unitilor gender;
colaborarea cu organizaiile neguverna-
mentale, fundaiile, sindicatele, patronatul
i organismele internaionale care contri-
buie la implementarea egalitii ntre femei
i brbai;
exercit alte atribuii de domeniu;
Autoritile administraiei publice centrale
de specialitate, n care funcioneaz uniti gen-
der, care:
monitorizeaz respectarea legislaiei n ma-
terie de egalitate ntre femei i brbai n
cadrul autoritilor administraiei publice
centrale;
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 10 -
prezint propuneri de integrare a principiu-
lui egalitii ntre femei i brbai n politi-
cile i planurile de activitate ale administra-
iei publice centrale;
examineaz petiiile persoanelor juridice i
cele ale persoanelor fzice asupra cazurilor
de discriminare dup criteriul de sex;
prezint periodic organelor specializate ra-
poarte privind activitile n problema ega-
litii ntre femei i brbai;
exercit alte atribuii de domeniu;
Autoritile administraiei publice locale, de
competena crora ine:
asigurarea integrrii principiului de egalita-
te ntre femei i brbai n politici, progra-
me, acte normative i investiii fnanciare la
nivel local;
monitorizarea implementrii programelor,
organizarea campaniilor de informare, a
cercetrilor i altor aciuni privind egalita-
tea ntre femei i brbai la nivel local;
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 11 -
colaborarea cu organizaiile neguverna-
mentale, fundaiile, sindicatele, patronatul
i organismele internaionale care contri-
buie la implementarea egalitii ntre femei
i brbai.
n cadrul autoritilor administraiei publice
locale (organele de asisten social), funcio-
neaz uniti gender, care:
prezint propuneri de integrare a principiu-
lui egalitii ntre femei i brbai n poli-
ticile, programele i actele normative ale
administraiei publice locale, n bugetele
unitilor administrativ-teritoriale;
colaboreaz cu organizaii neguvernamen-
tale i cu alte organizaii n problema egali-
tii ntre femei i brbai;
examineaz petiiile persoanelor juridice i
cele ale persoanelor fzice asupra cazurilor
de discriminare dup criteriul de sex;
monitorizeaz activitatea administraiei
publice locale n domeniu;
prezint periodic autoritilor administra-
iei publice locale rapoarte despre lucrul
efectuat.
Avocaii parlamentari asigur garantarea i
respectarea egalitii ntre femei i brbai ca parte
integrant a drepturilor i libertilor constituio-
nale ale omului.
Acte decisive n impulsionarea instaurrii egali-
tii de drepturi ntre femei i brbai snt Convenia
asupra eliminrii oricror forme de discriminare
fa de femei CEDAW din 18 decembrie 1979
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 12 -
i Convenia Internaional privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare rasial din 21
decembrie 1965, adoptate de Adunarea General
a ONU. Republica Moldova a aderat la aceste acte
internaionale recunoscnd rolul excepional al
instrumentelor internaionale care confgureaz
drepturile i libertile fundamentale ale omului i
intensifc eforturile de a dezvolta i ncuraja res-
pectarea acestor drepturi fr deosebire de origine
etnic, limb, sex sau religie.
De asemenea, ara noastr este parte la Con-
venia privind drepturile politice ale femeii (20
decembrie 1952), la Convenia asupra drepturi-
lor copilului (20 noiembrie 1989), la Convenia
privind lupta contra discriminrii in domeniul
nvmntului (14 decembrie 1960), la alte con-
venii n domeniul drepturilor omului, care con-
in direct sau indirect dispoziii cu privire la prin-
cipiul egalitii.

Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 13 -
Ce este discriminarea?
Discriminarea constituie orice deosebire,
excludere, limitare sau favorizare, care se bazea-
z pe criteriile de ras, culoarea pielii, gen, limb,
religie, opinii politice, statut naional sau social,
proprietate sau de alt natur i care are drept
scop sau urmrete s umileasc drepturile i li-
bertile fundamentale utilizate de toate finele
umane.
Discriminare direct tratarea unei persoane
n baza oricruia dintre criteriile prohibitive n
manier mai puin favorabil dect tratarea altei
persoane ntr-o situaie comparabil;

Discriminare indirect orice prevedere, ac-
iune, criteriu sau practic aparent neutr care are
drept efect dezavantajarea unei persoane fa de o
alt persoan n baza criteriilor stipulate de lege,
n afar de cazul n care acea prevedere, aciune,
criteriu sau practic se justifc n mod obiectiv,
printr-un scop legitim i dac mijloacele de atin-
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 14 -
gere a acelui scop snt proporionale, adecvate i
necesare;

Discriminare prin asociere orice fapt de
discriminare svrit mpotriva unei persoane
care, dei nu face parte dintr-o categorie de per-
soane identifcat potrivit criteriilor stipulate de
lege, este asociat cu una sau mai multe persoane
aparinnd unei astfel de categorii de persoane;

Segregare rasial orice aciune sau inaciu-
ne care conduce direct sau indirect la separarea
ori diferenierea persoanelor pe baza criteriilor de
ras, culoare, origine naional sau etnic;

Hruire orice comportament nedorit care
conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil,
degradant, umilitor sau ofensator, avnd drept
scop sau efect lezarea demnitii unei persoane pe
baza criteriilor stipulate de lege;
Victimizare orice aciune sau inaciune sol-
dat cu consecine adverse ca urmare a depunerii
unei plngeri sau naintrii unei aciuni n instana
de judecat n scopul asigurrii aplicrii prevede-
rilor legii sau n scopul furnizrii unor informaii,
inclusiv a unor mrturii, care se refer la plngerea
sau aciunea naintat de ctre o alt persoan;

Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 15 -
IMPORTANT!
Dac v confruntai cu un comportament dis-
criminatoriu din partea unei persoane sau unui
grup de persoane, fzice sau juridice, dac ai luat
cunotin de un act sau de o fapt de discrimina-
re cu care se confrunt o alt persoan, sesizai-ne
n scris, venind personal s depunei petiia sau
transmind-o prin fax, e-mail sau pot. Trebuie
s tii c datele personale snt confdeniale. De
asemenea, putei sesiza faptele de discriminare di-
rect n instan.
Centrul pentru
Drepturile Omului din Moldova
Adresa: str. Sfatul rii, 16,
MD-2012, Chiinu
Telefon: 0 (22) 234800, Fax: 0 (22) 225442
e-mail: cpdom@mdl.net

Petiia trebuie s conin urmtoarele date obli-
gatorii:
Numele i prenumele dumneavoastr (a per-
soanei care ne sesizeaz);
Adresa la care dorii s primii rspunsul
nostru (adresa de contact), pentru a putea
lua legtura, n caz de informaii suplimen-
tare necesare soluionrii cazului;
Numrul de telefon, pentru a v putea con-
tacta pentru informaii suplimentare;
Coninutul plngerii, n care vei scrie deta-
liat faptele pe care le considerai discrimi-
natorii. Trebuie s scriei ct mai amnunit
i s prezentai ct mai multe argumente n
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 16 -
favoarea cazului, pentru demonstrarea fap-
tei de discriminare, mprejurrile n care
s-a petrecut fapta, martorii care au asistat la
aceasta;
Datele de identifcare ale persoanei pe care
o acuzai de discriminare (adresa, eventu-
al telefonul etc.), necesare pentru contacta-
rea acesteia n vederea audierii sau pentru
investigaii suplimentare.
Noi vom analiza cazul i v vom rspunde!
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 17 -
Dup primirea petiiei dumneavoastr, ea se
nregistreaz i se transmite spre soluionare. Se-
sizarea poate f fcut n termen de un an de la
data svririi faptei de discriminare sau de la data
la care ai luat cunotin de ea. Important este
ca petiia pe care o transmitei s o ntocmii ct
mai repede de la momentul svririi faptei sau de
cnd ai luat act de ea, deoarece, cu trecerea tim-
pului, probele i mrturiile se pierd. Termenul de
examinare a petiiei este de 30 de zile, ns pentru
luarea unei decizii corecte, pentru a face investi-
gaii suplimentare, termenul de soluionare poate
f prelungit.
Dumneavoastr avei obligaia s dovedii
existena faptelor de discriminare, iar persoana pe
care o acuzai are obligaia s dovedeasc c acesta
nu constituie discriminare.

Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 18 -
Ce obin dac folosesc legea?
Dac sntei victima unei discriminri, pu-
tei s v adresai la Centrul pentru Drepturile
Omului din Moldova (CpDOM) i/sau instanei
de judecat.
Instana de judecat examineaz cauza i poate
acorda despgubiri, poate s oblige pe cel care v-a
discriminat s nceteze discriminarea, s i cear
scuze public, s v acorde despgubiri morale i
materiale. Instana poate chiar s dispun retrage-
rea autorizaiei de funcionare a unei frme, dac
aceasta v-a discriminat.
Curtea European a
Drepturilor Omului (CEDO)
Dac nu sntei mulumii nici de soluia dat
de instana de judecat, iar hotrrea a devenit
irevocabil, n termen de maxim ase luni de la
data cnd ai luat cunotin de hotrrea defni-
tiv i irevocabil a instanei de judecat, putei
face plngere la Curtea European a Drepturilor
Omului din Strasbourg.
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 19 -
n ce domenii v protejeaz legea?
Legislaia naional v protejeaz mpotriva
discriminrii n mai multe domenii, cum ar f:
Acces la angajare i alegerea profesiei: ra-
portul de munc, locul de munc, prestarea mun-
cii, salariu, formarea profesional, libertatea de
asociere n sindicate;
Serviciile publice administrative i juridice
(autoritile publice centrale i locale, in-
stane de judecat, poliie etc.);
Serviciile de sntate, medicul de familie,
asisten medical, asigurri de sntate,
serviciul de urgen;
Accesul la educaie, nscrierea, admiterea la
coal, instituii superioare etc.;
Acces n locuri publice: teatre, cinemato-
grafe, biblioteci, muzee, magazine, hoteluri,
restaurante, baruri, discoteci, indiferent
dac snt proprietate public sau privat;
Acces la transportul public: tren, autobuz,
troleibuz, taxi;
Libertatea de circulaie, dreptul la libera
alegere a domiciliului, accesul la locuri pu-
blice;
Alte domenii.
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 20 -
Standardele internaionale i naionale
cu referire la prevenirea, interzicerea i
eliminarea discriminrii
Printre standardele internaionale de baz,
care stipuleaz prevederi n vederea diminurii
discriminrii, exercitrii drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului pot f numite:
Carta Naiunilor Unite (1945);
Declaraia Universal a Drepturilor Omu-
lui (1948);
Pactul Internaional privind drepturile eco-
nomice, sociale i culturale (1966);
Pactul Internaional privind drepturile civi-
le i politice (1966);
Convenia privind eliminarea tuturor for-
melor de discriminare rasial (1965);
Convenia privind eliminarea tuturor for-
melor de discriminare fa de femei (1979);
Convenia european a drepturilor omului
i libertilor fundamentale (1950), Proto-
colul nr.12 la Convenie;
Convenia privind lupta mpotriva discri-
minrii n domeniul nvmntului (1960);
Convenia nr.111 din 25.06.1958 privind
discriminarea n domeniul ocuprii forei
de munc i exercitrii profesiei;
Carta social european revizuit (1996).
Aceste standarde asigur cooperarea n do-
meniul prevenirii i combaterii discriminrii i al
practicilor discriminatorii, care evideniaz res-
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 21 -
ponsabilitile statului n ceea ce privete promo-
varea, respectarea i asigurarea proteciei dreptu-
rilor omului prin implementarea unor strategii n
domeniu.
Standarde naionale
Pe 25.05.2012 Parlamentul Republicii Moldova
a adoptat Legea cu privire la asigurarea egalitii
(care va intra n vigoare ncepnd cu 1 ianuarie
2013). Cadrul legal existent specifc egalitatea n
drepturi a tuturor cetenilor n Constituia Repu-
blicii Moldova, Codul penal, Codul de procedur
penal, Codul civil, Codul de procedur civil, Co-
dul familiei, Legea cu privire la drepturile copilului,
Legea ocrotirii sntii, Legea cu privire la drep-
turile persoanelor aparinnd minoritilor naio-
nale i statutul juridic al organizaiilor lor, Legea cu
privire la asigurarea egalitii de anse ntre femei
i brbai, Legea cu privire la prevenirea i comba-
terea violenei n familie, alte acte normative, care
prevd anumite baze juridice i organizaionale
ale activitii de prevenire i combatere a fenome-
nului discriminrii, stabilesc procedura de sesiza-
re i soluionare a cazurilor de discriminare.
Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 22 -
IMPORTANT!
Prevenirea fenomenului discriminrii i a
practicilor discriminatorii reprezint una din pri-
oritile activitii avocatului parlamentar. n caz
c vei f tratat n mod discriminatoriu sau vei f
inta tratamentelor difereniate, putei apela la:
Centrul pentru Drepturile Omului
din Moldova
Adresa: str. Sfatul rii, 16
MD-2012, Chiinu
Telefon: 0 (22) 234800
Fax: 0 (22) 225442
e-mail: cpdom@mdl.net


Pr i nci pi ul egal i t i i i nondi scr i mi nr i i
CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA
- 23 -
La realizarea publicaiei au contribuit:
Tudor Lazr
avocat parlamentar
Victoria Colesnic
consultant principal
Natalia Vianu
ef Serviciu Programe Instructive,
Relaii cu Publicul
Procesare computerizat:
Vitalie Leca
.S. Firma Editorial-Poligrafc Tipografa Central,
MD-2068, Chiinu, str. Florilor, 1
tel.: 022 49 31 46, 022 43 03 60
Centrul pentru Drepturile Omului
din Moldova
Adresa: str. Sfatul rii, 16,
MD-2012, Chiinu
Telefon: 0 (22) 234800,
Fax: 0 (22) 225442
e-mail: cpdom@mdl.net