Sunteți pe pagina 1din 104

C AL C UL UL GRI NZI LOR P E R E I C U C O N T U R ORE PTUNGI III II.

AR
C a z u l de ncrcare di n fi gu ri i . 8. 26 se poate st u di i . n mod a na l og sau
se poate obine, p r i n su pr a pu ner ea efectel or, di n ca z u r i l e st u di a t e a nt er i or .
T I T T T T T T T t t ^
pfi)
- C 5
^r r r
a 7
Fi g. 9.26
[ sui . APLICAII
n acest paragraf vom da cteva apl icaii al e r ez u l t a t el or obinu te
ant eri or i n cteva ca z u r i pa r t i cu l a r e de ncrcare. A.m al es acest e ca z u r i
pa r t i cu l a r e astfel ca s prezi nte u n i nt eres n sine i ca s artm cu m se
poate a pl i ca pr i nci pi u l su pr a pu ner i i efectel or.
D i n st u di u l u nei compr esi u ni si mpl e (pent ru care cu noatem st area
de tensi u ne pr i n met ode el ementare) reies posibil itil e de a pl i ca r e
practic a f or mu l el or st a bi l i t e ma i su s. convergena met odel or de ca l cu l ,
precu m i mrimea croi ii cu care se obin rezu l t a t el e.
9.0.1. Gazul unei compresi uni -i i upl r
C onsiderm ca z u l u nei gr i nz i perete ptrate (>. = 1), supus u nei
sa i c ' n i u ni f or m distribu it de compr esi u ne, de i nt ensi t a t e /* (fi g. 9. 27).
Starea, do t ensi u ne corespu nztoare este dat de
% = <, nu = - p, = fii". (9.189)
V om arta cu m se pot obine aceste r ez u l t a t e por ni nd de l a formu l el e
date la su bpu nct u l 9. 3. 1. 2.
GRI NDA P1ZRETE C U O SI NGURA DE SC HI DE RE 603
ncrcarea se reprezint su b f or ma
;,(,) = p (.. ) = Y (
1)
C O S 7 (9.190)
rP
frm
r n i r n r r n T n T r m "
_U1 J . I
\ 0
i i m T r r r ^T r r r r n r j
l_t_i_j 1lLu. L U J J a J l uui - L
a
a
-Ir 4-a
I'i g. 9.27
V om ca l cu l a *) nti coeficienii (9.73' ) ; ast fel coef i ci ent u l an est e
da t de (am mers pn l a i = 11, deci a m l u at l i t er meni n dez vol t a r ea n
, n < )
/ 1 > V f
1
" m i t , (1,0000 0,1296 , 0,0219
0,0061 0,0023
10,9956
'
0 0 1 1
- ) 1,8325 (0,5457
7,8540
6,0275
+
(9.191)
1 1,1372 17,2788)
| 0,0028 + 0,0006 0,0002 + 0,0001) =1, 8325 - 0,5769 1,2556.
N u est e necesar, i n general , s mergem pn l a pa t r u zeci ma l e exa ct e;
a m vr u t ns s artm ct de r a p i d conver g aceste dezvol tri n ser i e,
n mod a na l og se cal cul eaz u n coefi ci ent eu i ndi ci di feri i ; fie
astfel
0,;.600 1,0000
+
" i ?,(')
0. 7785 - 0, 1479
7,8540
0,2578 0,0325
I L ' ,2788
1.8325
0,5244 - 0,0784
10,9956
0,1920 0,0234
20,420 1
+
+
1,0000 0,3600
1,7188
0,3600 0,0482
+
+
11,1372 (9.191' )
0,1 179 0,0176 \
= - (0,1905 (- 0,070:5 t 0,0147 + 0,0037
23,5619 )
(1,0012 ! 0,0005
0,0002 f 0,0001) 0,2931.
*) Se folosesc tabel el e cu val ori numeri ce de la sftritul vol umul ui .
C AL C UL UI . GRI NZI LOR PEREI CU C O N T O R DRE PTUNGHI UL AR
I >e asemenea se cal cu l eaz t er meni i l i ber i ; ast fel
n- A- rc t k
. 0,0000 , 0,3846 , 0,2800 0,2190 0,1803 0,15211
+ h H h + h h
3 5 7 0 11 13
. 0,1327 0,1172 0,1050 , 0,0950 , 0,0863 0,0799
-) h . u u
15 17 19 21 23 25
+ 0 ^
27 29 )
r M ^. ( ( , 5 i < ) e + a ? 2 . ( ) > m 8 +
+ ^ 2 0,1273 + M H i . 0,090 + . 0,0707 + ( , . m ,
i> 7 11
0,0579j = 0,811 ? ( 1,0000 + 0,2000 + 0,0769 +
0,0325
13
+ 0,0400 + 0,0244 + 0,0164 + 0,0118 + 0,0088 + 0,0069 + 0,005 5 +
t- 0,0045 + 0,0038 + 0,0032 + 0,0027 + 0,0024) +
+ 1,2732 p (0,5005 + 0,0254 + ' 0,0038 + 0,0010 +
+ 0,0004 + 0,0001) = - (0,811 1,419 - 1,2732 0,5 312)p =
= - (1,150 - 0,676) p = - 0,474 p.
D ac secionm si st emu l (9.73) astfel c ne mrginim l a o singu r
necu noscu t, vom a vea
1,250 J \ = - 0 , 4 7 4 ? , (9. 192)
de u nde rezu l t
A = - 0,377 p. (9. 192' )
D ac l u m dou necu noscu t e, scri em si st emu l su b f or ma
1,256 A - 0,293 D 3 = - 0 , 474?,
- 0,293 A + 4,330 D3 = 0,045 p,
ceea ce ne d
1\ = - 0,386 p , Da = - 0,037 ? . (9. 193' )
C u t r ei necu noscu t e obinem
1,256 A - 0,293 A - 0,170 D , = - 0 , 474? ,
- 0,293 Dl + 4,330 A - 0,372 DB = - 0 , 0 4 5 ? , (9. 194)
- 0,170Z>, - 0,372V>3 + 7,457 Dh = - 0 , 0 0 8? ,
(9. 193)
GRI NDA PE RE TE C U O SI NGURA DE SC HI DE RE
(9.195
sol u ia si st emu l u i f i i nd
A = - 0 , 388? , D , ' = - 0 , 0 38? , A = - 0 , 0 12?. ' (9.191' )
S i st emu l cu p a t r u ecu aii va avea f or ma
1, 25 6^ - 0,293 A - 0,170 A - 0.113 A = 0 , 474p,
0,293 A + 4,330 A - 0,372 A - 0,315 A = - 0 , 0 45 ? ,
- 0,170 A - > 3 7 2 D
s + 7,457 A - 0,402 A = - 0 , 0 0 8?,
0,113 A - 0,315 A - 0,402 A + 10,576 D1 = - 0 , 0 0 1?.
mpri nd cu coeficienii de pe di a gona l a principal , pu t em scr i e
si st emu l su b f or ma canonic
A - 0,233 A - 0,135 A - 0,090 A - 0 , 377?,
- 0,068 A + A - 0,086 A - 0,073 A = - 0 , 0 10 ?,
(9.195' )
0,023 A 0,050 A + A - 0,054 a = - 0 , 0 0 1?,
- 0 , 0 1 1 a - 0 , 0 3 0 a - < a " " s + A = 0 , 0 0 0 p .
Sol u iil e si st emu l u i snt
I). = - 0,388, A = - 0 , 0 38? ,
1
'
1
(9. 195 ")
A = - 0 , 0 1 2 ? , / ;, = - 0 , 0 0 5 ? .
- Fcnd o seciu ne eu ci nei ecu aii n si st emu l i nf i ni t , pu t em scri e
1,256 A - 0,293 A - 0,170 A - 0,113 D, - 0,082 D9 = - 0,474 p,
0,293 r>x +]4,330 A - 0,372 7>5 - 0,315 D7 0,263 A = ~ 0 , 0 45 ?,
0,170 A - 0 , 3 7 2 A + 7,457 A - 0,402 / >. 0,366 A = - 0,008j >, (9.196)
0 , 1 1 3 A ' 0,315 A 0 , 4 0 2 A i 10,570 / >7 0 , 4 1 1 A =- 0 , 0 0 1 ? ,
0,082 A - 0,263 A - 0,366 A - 0,411 / >, +13,719 D9 = 0, 000?,
de u nde obinem sol u iil e
D. = - 0,388 p , D.A == - 0,038 p , A = - > 0 1 2 P,
A = - 0,005 p, A = - 0 , 0 0 4?.
S i st emel e de ecu aii de ma i su s sepot r ez ol va p r i n a l gor i t mu l l u i G a u ss
sa u , ma i expedi t i v, p r i n met ode i t er a t i ve de ca l cu l . P ent r u obinerea sol u -
iil or de ma i su s a u fost necesare cel mu l t t r ei aproximaii su ccesi ve.
Se observ c n u este necesar s l u m u n nu mr ma i ma r e de ecu aii,
deoarece, n u l t i mel e t r ei ca z u r i , a m obinu t acel eai va l or i pent r u / >,.
i>, i A -
A m fcu t u n st u di u compa r a t i v ma i dez vol t a t a l acest or ecu aii,
pentru a ne pu t ea da seama de posibil itil e pr a ct i ce de rezol vare a l or .
6(1(1
C AL C UL UI , ORIMZILOR PE RL7I C U CONTUR DRE PTUNGHI UL AR
C oeficienii B pot f i cal cu l ai n mod a na l og cu a j u t or u l si st emu l u i
de ecu a *i i (9.72), (9. 72' ). E st e ns ma i si mpl u s f ol osi m r ez u l t a t el e dej a
obinu te i s cal cu l m aceti coeficieni ci l a j u t or u l rel aiil or (9. 74).
Ast f el Hi va fi dai de
4? y ( l ) 1 v o 5 0 0 5
/>, = i - D, = - 1.2 . .i 2 * - i
t i 1 qpj (l ) '- l
r 1
' (1,0000- 07388 | 0, 3600- 0, 038 0,1479 0,012 +
1,8325
0, 0784- 0, 005 0 , 0 482- 0 , 0 0 4)? 0,638p *'
1 0 1 1
= (0,838 0 . 2 2 0 ) ? = 0,118 p .
n f el u l acesta obj i n ci n
(9.197)
Hi = - 0 , 4 1 8 ? , 8 3 = - , 0 4 9 / , lis =^- 0 , 0 1p,
(9.198)
i:, = _ o,01(>? , Bt = 0 , 0 0 6 p.
Pe baza observaiil or f cu t e l a p u n c t u l 9. 2. 2, p u t em a p l i c a for-
mu l el e (9.74) pet r u a obi ne aceti coeficieni n cont i nu a r e, di n a proa pe
n aproape. C pt m astfel
/ >' =- 0 , 0 0 3? . Bu = - 0 , 0 0 2 p , / ;,, (1, 002/ ;, (9.109)
pr ecu m i
l)n = - 0,002p , J )i3 = - 0,001 ? , D u = - 0,001 p. (9. 199' )
C u a j u t or u l a cest u i ' coeficieni p u t em ca l cu l a st a r ea de t ens i u ne i
s t a r ea de deformaie i n fiecare p u nct a l gr i nz i i perete.
S ca l cu l m astfel t ensi u ni l e nor ma l e ntr- u n p u nct La mi j l ocu l
gr i n z i i per et e; de exempl u , p en t r u t ens i u nea normal t (0 , 0 ) vo m
a vea
(0,0)= .< 1.) "/ V , l ) S 8. ^. (0) -
v , ^ v ^ ^ . , . - (0,3985 0,0180 0,0008^
- S ( - 1)
2
/ >, M", (0) = 1,2732 p - - - + -
L

5
-
\ 1. .1 5 ;
[(- 0, 418? ) ( 0,3501) (- 0, 049 ?)- 0, 23 00+1 0,019?) ( 0,0357)]-
- [(- C L3 88p) ( -0,9018) - (-0,038/ *) (- 0,3990) + (9.200)
+ (- 0, 012? ) ( 0,0479)] = 1,2732? (0,3985 0,0060 0,0002) -
(0,146? + 0, 011? o.doi / o (0,350? 0,015? 0,001 ?) =
0,500 p 0,156 p 0,336 p = 0,008 p ^ 0.
GRI NDA P E R E T E CU O SI NGURA DE SCHI DE RE 607
n mo d a n a l og obi nem
ov (0,0) = - 1, 004? - p. (9.200')
P e c on t u r dez vol t r i l e n ser i e care ne da u t ens i u ni l e n ecu n o s cu t e
snt ma i l ent convergent e (est e ca z u l cel ma i def a vo r a bi l p en t r u ca l cu l ).
F i e a s t f el
m- l
* ; ( >o f (- ) '
2
= - [( W ? ) ( 3, 1416 )
0, 038?) ( 9,4248) | ( 0,012?} ( 15,7080)
( 0, 005 ?) ( 21,9912) ( 0, 004?) ( 28,2744)
( - 0 , 0 0 2?) ( 34,5 5 76) + ( 0, 001?) (40,8408) (9. 201)
( 0, 001?) ( 17. 1240)1 (1, 25 0? 0 , 3 5 8?
+ 0 , 187? 0 , 110 ? ! 0 , 113? 0 , 0 69? + 0 , 0 41?
0,047?) (1, 5 91? 0,5 84?) L , 0 67pes p.
D u p c u m se vede est e necesa r s f o l o s i m t oi coefi ci eni i Dm deter-
minai mai su s. even t u a l s det er mi nm si al i coefi ci eni n co n t i n u a r e.
D i n cel e de ma i su s ne p u t em da seama de di f i cu l t i l e ca r e i n t er vi n
in ca l cu l , pr ecu m i de aproximaia cu ca r e se Lucreaz. O bser vm a st f el
c se pot ca l cu l a , des t u l de u or coefi ci eni i care i n t er vi n n s i s t emu l de
ecu ai i l i n i a r e; n gener a l nu est e . nevoi e s se La, n dez vo l t a r ea n ser i e,
at i i t ermeni c i s- au l u a t n acest exempl u .
P en t r u st a r ea de t ens i u ne s- a u obi nu t r ez u l t a t e cu o aproximaie
foarte bu n (dup c u m se vede ma i su s. eroarea est e ma i mi c decl 1",,).
C a l cu l u l s- a ef ect u a t cu ri gl a de ca l cu l .
9.6.2. Ori ml si perete supus Iii ncovoiere
V om co ns i der a ca z u l u nei gr i nz i perete, de form dreptu nghiu l ar,
cu r a por t u l l a t u r i l or = 3/ 2, pe reazeme foarte Late (o t rei me di n deschi -
dere), acionat de o sarcin u ni f or m distribu it l a part ea su perioar, pe
t r ei mea mi j l oci e (fig. 9. 28).
Acest caz de ncrcare poate fi de asemenea consi dera t ea f i i nd
corespu nztor pr obl emei consol ei scu r t e pent r u u n pod r u l a nt , caz de
ca r e s- a ocu p a t D . M or a r i i [35 ]f C U u rmtoarel e i p ot ez e si mpl i f i ca t oa r e
de ca l cu l :
- exist dou consol e (de di mensi u ni 2a/ 3 i 2 b) s i met r i ce i n r a p or t
(i i stl pu l (de grosi me 2 a/ 3), ncrcate si mu l t a n cu o sarcin u ni f or m
distribu it ;
- reacimiea di n st l p este u ni f or m distribu it i a r sa r ci na care
provi ne di n st l p n u infl u eneaz st area de t ensi u ne di n consol e (vom
vedea c pu t em ine seama i de aceast sarcin).
*>08 C AL C UL UL GRINZILOR PEREI C U CCOTUR DE E Pr UMQHI UL AR
O binem astfel ca z u l de ncrcare di n f i gu r a 9.29), si met r i c i n r a por t
cu a xa Oy, pe care- 1 vom descompu ne n al t e dou ca z u r i de ncrcare,
du p proprietil e de si met r i e i de a nt i si met r i e n r a por t cu a x a Ox.
I >e a l t f el fi ecare di n aceste ca z u r i , l u a t i n pa r t e, poat e pr ez ent a u n i nteres
deosebi t.
P
1
r 0
\
H ii
IIHt !l
1 1 1 11 11
2a \ 'a
J J ~
._ o
o ' ta
a
ip
I
I
I .
F i . 9.28 F i g. 9.29
F i g. 9.:o F i g. 9.31
Ast f el , dac n ca z u l de ncrcare si met r i c (fig. 9.30 a) f a cem
abstracie do o compresi u ne simpl , obinem u n caz de ncrcare de f or ma
cel u i di n f i gu r a 9. 31, deci u n caz de compr esi u ne parial a gr i nz i i peret e.
D e asemenea, ca z u l de ncrcare a nt i si met r i e (fig. 9.30 b) reprezint for-
fecarea u nei gr i nz i perete sau a u nei piese p ent r u organe de maini.
GRI NDA PE RE TE C U O SI NGURA DE SC HI DE RE 609
9. 0. 2. 1. C a z u l u n e i c o m p r e s i u n i p a r i a l e a g r i n z i i p e r e t e . P ent r u
a cest caz de ncrcare (fig. 9.30 a) vom f ol osi r ez u l t a t el e obinu te l a su b-
p u nct u l 9. 3. 1. 1. V o m a vea
deci ncrcarea va f i
p(x) = p(x) = P - li si n cos ynx. (9. 202' )
3 t i n 3
C a l cu l u l coeficienil or btli se face cu u u rin, f ol osi nd f or mu l el e
<9.60' ). D e exemp l u , coef i ci ent u l bu este da t de rel aia (u nde a m mers
pn \ sk-l = 7)
/ 2\ p* 10,7250 0,1293 0,0322
* i i = X 2 UJ - T gT = 2,4332 - 4 3 + 9 ; 4 2 4 g + 1 4 > 1 3 7 2 +
{
"
J
(9.203)
0,0111 0,0047 0,0023 _0 ! 0 0 13 ^= _ ^ +
18,8496 23,5619 28,2743 32,9867 J
+ 0,0138 + 0,0023 + 0,0006 + 0,0002 + 0,0001 + 0,0000) = 2,2626.
N i ci a i ci n u este nevoi e s mer gem pn l a p a t r u zeci mal e exa ct e.
O p r i ndu - ne l a n = 5, gsim si st emu l de ecu aii
2,2626 B1 - 0,2089 B2 - 0,1703 B3 - 0,1343 4 - 0,1071 Bs = 0,2758 p,
- 0,2089 Bx + 3,9207 B2 - 0 , 27 0 8 B3 - 0,2377 B 4 - 0,2002 B5 = - 0 , 13 7 9 ? ,
- 0,1703 Bx - 0,2708 B 2 + 5,9982 B3 - 0,2753 B 4 - 0,2557 B5 = 0, (9.204)
- 0,1343 Bx - 0,2377 B 2 - 0,2753 B 3 + 8,0945 4 - 0,2775 Bs = 0,0690?,
- 0,1071 B x - 0,2062 B2 - 0,2557 BA - 0,2775 B 4 +10,2003 B5= - 0, 05 5 2? .
E ezolv nd pr i n iteraie, obinem
B1 = 0, 1198? , B2 = - 0 , 0 283? , B 3 = 0 , 0 0 23?,
(9. 204' )
B 4 = 0 , 0 0 96? , B 5 = - 0 , 0 0 44? .
3 9 - C . 3391
610 C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI C U CONTUR DRE PTUNGHI UL AR
C u a j u t or u l a cest or va l or i i f ol osi nd f ormu l el e (0.58) pu t em ca l cu l a
pe Dm; de exemp l u
n
i = " Atx S rfi Bt = -
1
[0,8521 0 , 1198? +
x p| < 4,7203 (9. 205)
- f 0,9216 (- 0 , 0 283 ? ) + 0,6400 0, 0023? + 0,4324 0,0096 p 4-
+ 0,3020 (- 0 , 0 0 4 4 ? ) = - 0 , 0 1 7 0 ? .
Gsim ast fel
l)x = - 0 , 0 170 ? , J )2 = - 0 , 0 0 28? , D j = 0, 0009?,
7)4 = - 0,0004 p , Z)s = - 0 , 0 0 0 2? . (9. 205' )
Se observ c aceti coeficieni descresc r a p i d.
F ol osi nd t ot f or mu l el e (9.58), p u t em ca l cu l a i
i * 6 = 0,0006 p. (9- 204")
P u t em deci s ne l imitm l a p r i mi i asecoeficieni B. C u a j u t or u l a-
cestor coeficieni i f ol osi nd f or mu l el e (9.63), determinm starea de t ensi u ne
n i nt er i or u l gr i nz i i perete. D e exempl u , pent r u cent r u l gr i nz i i perete
(x = 0, y = 0) vo m a vea
t ( 0 , 0) = (- 1) BB 0,(P ) + E ( - i r A . t i ( 0 ) = - 0, 1108p. (- 0, 6 07 0) +
+ (- 0, 283 ? ) (- 0, 4054) - 0,0023 ?(0,1241) -
(9.206)
- (-0,0.170 ?) 0,4846 0,0028p -0,0159 = 0,07.18 p +
4- 0,0115? + 0,0003? 4- 0,0082? + 0,0000? = 0,0918? 0,092?.
F ol os i n d f or mu l el e (9.65), (9.65') pu t em c al c u l a t en s i u n i l e pe c on t u r
(u nde convergena este ma i l ent ); ast fel
<jv(a,0) 0,6667 ? + 2
\ co t i i '
0, 1198?
(? )
sh .,
"
2
ci
4 t c
cot a
0, 0283? ,
3
- + 0, 0023?
( 2 r t ) 2 C 0 t h 2 r t
sh
1) ( 0,0170?)
sh 2i
(9. 207)
/ 3_7C
~2~
sb
3rei
= - 0,6667 ? + 0 , 2680 ?
0 , 0 30 6? + 0 , 0 0 0 7? - 0, 0003? = 0,4289 ? =- - 0,429 ? .
a)
r - r T T - r H T T - r - ^|
s
6
10,566p fOJ 50p ,0.1*8p
0,094p
o
'0,184p -
- 0,04-4-p
0,090p
0,060p
o.ouap
aosop :
F i g. 9.32
612
C A L C U L U L G R I N Z I L O R P E R E I C U C O N T U R D R E P T U N G H I U L A R
. S t area de t ensi u ne ast fel obinu t este dat n f i gu r a 9.32 p ent r u
ca z u l dencrcare di n f i gu r a 8. 31 (fi i nd ma i i nt eresa nt ).
T r ebu i e s remarcm apariia t ensi u ni l or nor ma l e de ntindere
cjx (sp, 0) (fig. 9.32 a) i <r(+_, ?/) (fig- 9.32 b), datorit r a p or t u l u i 1
su p r a u ni t a r . n ceea ceprivete pe a, se observ c are o distribu ie di -
ferit de cea u niform (corespu nztoare u nei compr esi u ni si mpl e), di n
acel ai mot i v. T ensi u nea tangenial t c 1 ( (fig. 9.32 6) este r el a t i v mic.
n mod a na l og se pot ca l cu l a depl asril e %i w, seri i l e corespu nz-
t oa r e f i i nd ma i r a p i d convergent e dect eel e care ne da u component el e
t ensor u l u i t ensi u ne. V o m ca l cu l a aceste depl asri n pu nct el e n care a u
va l or i ma xi me. F ol osi nd f or mu l el e (9.64) gsim
Bv(0, b) =b0b +2frE<-l)" Bn +
D (9- 208)
+ V [1 | l (1 + \ l) mu cot i i l u x ]
" f SllTO7T
i o rel aie anal oag p ent r u ti (a, 0). N u mer i c a vem
/ >io, \ =:-Z
2a
L + 2 [ - 0 , 1 1 9 8 ? + ( - 0 , 0 283 ? ) -
\ 3 i 3 3 3
- 0,0023 ? + 0,0090 p - (- 0,0044 ?)] + (9. 208' )
3 11,5489
i a na l og p ent r u w(a, 0). O bi nem astfel
r - 1 )
( - 0 , 4 0 1 + 0,004 p . ) ^
= n(a, 0) = (0,008 + 0,291 u . )^*-
E
(9. 209)
Se observ c n p r i ma di n aceste rel aii coef i ci ent u l de contracie
transversal jx j oac u n r ol negl i j a bi l ; n a dou a rel aie ns devi ne pr e-
ponder ent .
R el aiil e dema i su s ne confirm f a p t u l c, n ca z u l u nor gr i nz i perei
cu di mensi u ni de acel ai or di n de mrime, nu ma i p u t em ca l cu l a dep l a -
sril e pe ci el ement are, ci t r ebu i e s inem seama de def or ma bi l i t a t ea
ntregu l u i el ement de constru cie ; aceast a se poat e face p r i n met oda de
ca l cu l expu s.
9. 6. 2. 2. C a z u l u n e i f o r f e c r i a g r i n z i i p e r e t e . P ent r u ca z u l de
ncrcare di n f i gu r a 9.30 b f ol osi m r ez u l t a t el e da t e l a su bp u nct u l 9. 3. 2. 1.
ncrcarea va f i
3 TlTZ
p(x) = p(x) = V" s i n cos y x. (9. 210)
7C f % 3 "
GRI NDA PE RE TE C U O SI NGURA ' DE SC HI DE RE 013
F ol osi nd f or mu l el e (9.98' ) gsim si st emu l de ecu aii
1,3977 Bt 0, 25 04 B2 - 0 , 180 5 B3 - 0 , 13 82 B4 - 0 , 10 9 4 Bb = - 0 , 8274?,
0,2504 B x +3, 90 12 B2 - 0 , 25 5 8 B3 - 0,2288 Bi 0, 2008 B 5 = 0 , 4137?,
0,1805 B1 - 0 , 25 5 8B 2 +6, 005 3 B3 - 0 , 270 8Bt - 0 , 25 3 6 B& = 0, (9.211)
- 0 , 13 82 Bx 0, 2288 B2 - 0 , 27 0 8 B3 +8, 095 9 J B4 - 0 , 27 67 Bh = - 0 , 20 69 ? ,
0,1094 i ^- 0 , 2 0 0 8 J 32 0,2536 B3 - 0 , 27 67 Bt +10, 1784 B5 = 0,1655 ? ,
ca r e ne d coeficienii
B1 = - 0 , 5 847?, B2 = 0 , 0 65 6?, B3 = - 0 , 0 160 ?,
Bt = - 0,0339 ? , B5 =rz 0,0100 ? .
F ol osi nd f or mu l el e (9.100) p u t em ca l cu l a i coeficienii
D1 = 0,1985 p, D3 = 0,0414 ? , Z>5 = 0,0119 ? ,
J )7 = 0,0051 ? , D 9 = 0,0026 ? (9. - 1- )
i a poi su ccesi v
B6 = - 0,0037 ? , l)n = 0,0017 ? . (9. 212' )
C u a j u t or u l rel aiil or (9.96) i (9.101) p u t em ca l cu l a starea de t en-
si u ne care este dat n f i gu r a 9. 33 pent r u ca z u l de ncrcare di n f i gu r a
9. 30 J . Se observ c, datorit r a p or t u l u i X al es, distribu ia t ensi u ni i
nor ma l e ^( 0 , y) este mu l t diferit decea l iniar (fig. 9. 33 a) i a r distribu ia
t ensi u ni l or tangenial e t o t , yj i T x ^, y j s e a pr opi e mu l t de cea pa -
rabol ic (fig. 9.33 b).
9. 6. 2. 3. C a z u l n c o v o i e r i i g r i n z i i p e r e t e . Su prapu nnd efectel e,
gsim st area de t ensi u ne di n f i gu r a 9. 34, corespu nztoare pr obl emei con-
sol el or scu rt e. T ensi u nea normal ax descrete r a p i d n l u ngu l consol el or
(fig. 9.34 a), schimbndu - i semnu l pe l a t u r i l e de su s i dej os. T ensi u nea
tangenial txy a re o variaie dest u l de apropiat de cea parabol ic (fig.
9.34 b)'.
Acest e r ez u l t a t e per mi t s se trag u nel e concl u z i i n l egtu r cu
aceste consol e, distribu ia t r a i ect or i i l or t ensi u ni l or pr i nci pa l e etc. M en-
ionm c n u este necesar s meninem a dou a ipotez restrictiv, dene-
gl i j are a sa r ci ni i care pr ovi ne di n stl p dac aceast a este u ni f or m di s-
tribu it, deoarece a m st u di a t ca z u l de ncrcare di n f i gu r a 9. 31.
D ac interpretm ca z u l de ncrcare st u di a t ca o grind perete pe
reazeme f oa r t e l a t e (fi g. 9.28), p u t em t r a sa n- mod a na l og di agramel e de
t ensi u ni (fig. 9. 35). Se observ c distribu ia de t ensi u ni difer mu l t de
cea cu noscu t, datorit infl u enei ma r i pecare o a u reazemel e.
P ent r u o l ime c der ea z em ma i mic dect u n sfert di n deschi dere
(c < a/ 2), f i br a neu tr se gsete su b f i br a medi e (n regi u nea y < 0),
GRI NDA PE RE TE C U O SI NGURA DE SC HI DE RE
617
aa cu m se ntmpl n mod obinu it l a gr i nz i l e perei cont i nu e pe ma i
mu l t e reazeme. n ca z u l l imit c = a/ 2, se observ c, p r i n descompu ner ea
n dou ca z u r i de ncrcare, ca z u l si met r i c devi ne o compr esi u ne simpl ;
deci f i br a neu tr se confu nd cu f i br a medi e. P ent r u c > a/ 2 (n ca z u l
a)
12
i i i mi i i i i i i r i i
i i i M i i i i m i i n
L
10
3
a a J _ 20
7 7 3
a
F i g. 9.36
nost r u c ~ 2 a/ 3), f i br a neu tr se gsete dea su pr a f i br ei medi i (y > 0),
cu m s- a i ndi ca t n f i gu r a 9.35 a. T ensi u nea normal ny variaz monot on
de l a l a t u r a de su s l a cea de j os, condiionnd astfel t r a i ect or i i l e t ensi u ni l or
pr i nci pa l e (fi g. 9.35 b).
F ol osi nd r ez u l t a t el e de ma i su s, r ez u l t a t el e obinu te l a su bp u nct u l
9.6.2.1 i ca z u l u nei compr esi u ni si mpl e, p u t em st u di a i a l t e ca z u r i de
618
a)
tftfdfl 4307J J P,265p
o/ mp
F i g. 9.37
GRI NDA PE RE TE C U O SI NGURA DE SC HI DE RE 619
ncrcare i nt eresa nt e. Ast f el considerm ca z u l gr i nz i i peret e pe reazeme
l a t e, acionat de o sarcin u ni f or m distribu it pe toat l a t u r a de su s
(fi g. 9.36 a) i ca z u l acel eiai gr i nz i perete acionat de o sarcin u ni f or m
distribu it pe l a t u r a de j os (fig. 9.36 b). n p r i mu l caz obinem o stare de
t ensi u ne reprezentat n f i gu r i l e 9.37 a i 9.37 b; n a l doi l ea caz t ensi u ni l e
F i g. 9.38
0.500p
a
x i
t
m
v o r
^ acel eai, di a gr a mel e de t ensi u ni rj, care difer, f i i nd re-
prezent at e n f i gu r a 9. 38. P e ba z a acestor r ez u l t a t e, p u t em t rage concl u z i i
si mi l a re.
9.7. C O N C X 1 / .II
M et oda de ca l cu l expu s ma i su s se poa t e f ol osi p ent r u st u di u l u nei
ma r i varieti de el ement e de constru cie, de exempl u : gr i nz i perei p ent r u
si l oz u r i , bu ncre monocel u l a r e, front oane pent r u scene de t ea t r u , di a -
fragme (ori zont al e i ver t i ca l e) p ent r u constru cii mi j l oci i i nal te n re-
gi u ni sei smi ce, consol e scu rt e p ent r u p odu r i r u l a nt e, col u ri de ca dr u ,
gu see l a constru cii met a l i ce, di verse pi ese l a organe de maini, el ement e
de constru cie p ent r u va se, el ement e constru cie p ent r u a r i p i de a vi on et c.
E st e necesar s se a pl i ce met oda de ca l cu l p ent r u X <!2 ; p ent r u
X > 2 ca l cu l u l este, n genera l , su fi ci ent de exa ct cu met ode a p r oxi ma t i ve.
M et oda de ca l cu l expu s per mi t e efectu area u nu i st u di u care s preci zeze
l i mi t el e de a pl i ca bi l i t a t e a di feri t e met ode de ca l cu l .
Aceast metod de ca l cu l are a nu mi t e a va nt a j e :
Se poa t e face u n st u di u a i u nei gr i nz i perete cu exa ct i t a t ea pe
care o dor i m.
620 C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI C U CONi rUR DRE PTUNGHI UL AR
Se poa t e st u di a , n genere, ori ce caz de ncrcare; sa r ci ni l e con-
cent r a t e l e vo m consi der a r epa r t i z a t e pe o poriu ne mic de- a l nngnl
f r ont i er ei (coeficienii F ou r i er corespu nztori t r ebu i e s fi e cel mu l t de
or di nu l de mrime l\ n).
S pr e deosebi re de a l t e met ode de ca l cu l (diferene f i ni t e, de
exempl u ) care ne da u va l or i nu mer i ce n pu nct e, obinem expr esi i a na l i t i ce
at t pent r u t ensi u ni ct i p ent r u depl asri (care a l t mi nt er i nu se pu t ea u
ca l cu l a sau se ca l cu l a u dest u l de greu ).
P u t nd ca l cu l a depl asril e se poa t e a pr eci a r i gi di t a t ea gr i nz i i
perete, ceea ce este foart e i mp or t a nt n u nel e ca z u r i (de exemp l u p ent r u
di afragmel e de r i gi di z a r e l a constru cii mi j l oci i i nal te n r egi u ni
sei smi ce).
S i st emu l de ecu aii l i ni a r e l a care se r edu ce sol u ia pr obl emei
este si met r i c n r a por t cu di a gona l a principal , are de obi cei 4 5 necu -
noscu t e i este r a p i d convergent di n p u nct de vedere a l met odel or i t er a t i ve
de ca l cu l ; n met oda diferenel or f i ni t e nt l ni m, n general , si steme c u
mu l t e ecu ai i ; ast fel , exemp l u l de ca l cu l st u di a t de noi a fost t r a t a t n
[35 ], fol osi ndu - se met oda diferenel or f i ni t e i aju ngndu - se l a u n si st em
de ecu aii cu 42 de necu noscu t e.
S er i i l e care ne da u component el e t ensor u l u i t ensi u ne i al e vec-
t or u l u i depl asare, n speci a l , snt r a p i d convergent e n i nt er i or u l gr i nz i i
per et e; r a pi di t a t ea convergenii descrete pe cont u r . P e cont u r s- au dat,,
n u nel e ca z u r i al t e expr esi i r a p i d convergent e.
T oa t e fu nciil e care i nt er vi n f i i nd t a bu l a t e, ca l cu l u l pr a ct i c se
simpl ific mu l t i poa t e f i efect u at su f i ci ent de meca ni c. Acest e fu ncii
snt ca l cu l a t e cu mu l t exa ct i t a t e (4 z eci ma l e exa ct e), ceea ce d o ma r e
pr eci z i e de ca l cu l p ent r u r ez u l t a t el e f i na l e (erori de +1 2%).
C a l cu l u l p r a ct i c se poa t e face cu r i gl a de ca l cu l .
D i nt r e dez a va nt a j el e met odei de ca l cu l citm :
P ent r u fi ecare r a por t di nt r e di mensi u ni l e gr i nz i i perete t r ebu i e s
fa cem u n ca l cu l separat , nepu tnd ast fel efect u a u n ca l cu l general dect
di n pu nct de vedere t eoret i c (ca i n met oda diferenel or f i ni t e, de
exempl u ).
- P u t em u neor i s i nt r odu cem p a r a met r i a i ncrcrii care s ne
i ndi ce, de exempl u , o poziie arbitrar a u nei sa r ci ni concent r a t e. C a l cu l u l
devi ne greoi (u neori chi a r i mp osi bi l , di n p u nct de vedere pr a ct i c, t r ebu i nd
s f a cem u n st u di u p ent r u fi ecare caz n pa r t e). E emarcm totu i c, n
si st emu l de ecu aii l i ni a r e care t r ebu i e r ez ol va t , ncrcarea afecteaz n u ma i
t er meni i l i ber i . n f el u l acest a si stemel e de ecu aii l i ni a r e obinu te ma i su s
rmn acel eai (pr i vi t e ca si steme omogene) p ent r u gr i nz i perei cu acel ai
r a por t a l l a t u r i l or , ncrcate cu sa r ci ni ca r e a u acel eai proprieti de s i -
met r i e sau de a nt i si met r i e.
I dei l e u t i l i z a t e ma i su s pot f i a pl i ca t e i n u nel e ca z u r i ma i general e,
du p cu m a m fcu t noi [49], [51] pent r u o grind peret e cu cont u r p a r a -
l el ogr a m sa u du p cu m preconizeaz E . H a mp e [29] pent r u gr i nz i perei
l i mi t a t e de al t e cont u r u r i .
Acest e i dei a u de asemenea ext i nder i i nt eresant e n pr obl eme
spaial e.
GRI NDA P E R E T E C U O SI NGURA DE SC HI DE RE
B I B L I OG R A F I E
A . Curi
1. B a y II., Vber den Spannungszustand in hbhen Tragem und die Bewelirung von Eisenbeton-
tragwnden (Di ssert at i on). St ut t gart , 1931.
2. BE YE R K.,Die Slalik im Eisenbetonbau. II Ai i l l ., Spr i nger Ver l ag, Berl i n Gfi tti ngen
Hei del berg, 1950.
: i . GIBKMATO K. , Flchentragwerke. Spri nger Ver l ag, A'i ena, 1946 1948 195 1 1950 1959.
4 . ro.r i ;ei i 6j i aT H . H . , Pacnem u KOHcmpyupoeauue MceJ ie3o6emoHHi,ix 6ajioK-cmcitoK.
Opoi i H Sfl aT HapnoMC T poH, Moc KBa, 1940.
5. GOODi er J , x . . Thesis. Mi c hi gan Un i v., 1931.
6. HE NC KY II., Der Spannungszustand in rechteckigen Platten. Mun c hc n , 1913.
7. KanMai i oi t A . C , CmpoumejibuanMexanuna njiacmunoK, Mamc Tpoi t n3fl aT, Moc i oi a, 1950.
8. Pacuem ajioK-cmeuon, Toc Texi i SRaT, Moc KBa, 1956.
9. Paciem njiacmunoK, C n pan oi H oe noc oC i i e, Mo c n a, 1959.
l e, AlAsxioniCASA s., Fondamenti teoriei delta Fatlscenza niuraria. Per ugi a, 1960.
-11. i l a n uo n m TI. <!>., Teopua ynpyzocmu. Moc KBa, 1939.
-12. I I paTyc eBHH H . A. , Bapuaiuonitue Memodu e cmpoumejibuou jnexanuKe. On i 3
Moc i Ba, 1948.
13. TE ODORE SCU 1'. I ' . , CaiIcuIuI grinzilor perei cu o singur deschidere in caz general de. reze-
mate i ncrcare. E d. Mi n. nv., Bucureti , 1955.
14. Bapnai t TI. M. , Paauumue u npujioMcenue Memoria cemon k pacnemy njiacmunoK.
T o m. I I , Hafl . A n a n . H a y K Y n p . C C P, Pui en, 1952,
B. Articole
15. AC paMni t E . J L , 06 odiio.M cayiae njiocnou 3adavu meopuu ynpyzocmu djisi npuMoy-
zojibnuKa. J AH A p M. C C P, 21, 5, 193 (1955).
16. K njiocKoii 3adave meopuu ynpyzocmu djia npnMoyzojibiiuKa. I I pHKJ i . MaT.
h Mex., 21, 1, 89 (1957).
17. AopaMi i i i B. J I . Mai i yi t mi M. M. , Pemenue ruiocKou 3ada.mi meopuu ynpyzocmn
djia npsiMoijzojibHUKa e nepeMeueuuHX. J 1 A H A p M. C C P, 25, 4, 177 (1957).
18. BE E U L , PISOITELLI G. R. A . , Dclerminacion de las lensiones en el timpano de sistemas
plrgados. Tec n i c a Un i v. Nac i onal (le Tueuman, I, 0, 325 (1952).
19. BL E I C H F . , Der gerade Slab mit Rechteckquerschnitt als ebenes Problem. Baui ng., 4, 255 (1923).
20. CHOW L I , C.ONWAY H . D. , AVI NTE E G. , Slresses in Deep lieams. Pr oc . Ai ner . Soc. of.
C.iv. E ngr s., 121 (1952).
21. CONWAY H . I)., CHOW L i , MORGAN G. W., J our nal ol Appl . Mec h., 18, 163 (1951).
22. DUMO M. , Solutiem du probleme de la plaque rectangulaire a l'aide des fonctions ortlmgonates
des oscillatlons transoersales d'une poulre. Publ . I nst. Mat h. Ac ad. Serbe des Se ,
3, 79 (1950).
23. GOODIER J , N., Tr ans. A . S. M. E . , 54, 173 (1932).
24. 1'pnnGepr F . A., J l efi eaen II. H . , yUmmtR H . C , Memod peutenun o6u(eu 6ueapjno-
HunecKo sadanu dan npHMoyzojibiwu oOjiacmu npu 3adauuu ua rwiimype 3na-
nenuu. cf>yHKif.uu u ee nopMajibnoii npou3oojibHou. I I pi l KJ l . MaT. i i Mex., X VI I ,
1, 73 (1953).
25. GT t z ma n A. M. , L T J I S O M C. J . , Solucin variacional del problema de la uiga rectangular
simplemenle apogada de gran allura. C i enc ya y Tec ni c a, Buenos Ai r es, 111, 555,
149 (1948).
2(i. H a b e l a . , Zwei Spannungsaufgaben des Bunkerbaues. I ng.-Ar c hi v, ">, 265 (1934).
27. H A J DDT N. , Contribution a la solution du probleme plan. Publ . Inst. Mat h. Ac ad. Serbe des
Se , 5, 53 (1953).
28. H a m a d a M., Stress Distribution in a Rectangular Plate Subject to Forces Acting in its
Plane, l i ul l . of t he J ap. Soc. Mech. E ngr s., I, 4, 367 (1958).
29. H a m p e E . , Zur Berechnung beliebigbegrenzien Scheiben (Rahmenecken, Bogenscheibenbriicken,
u.s.w.) mii lliljr der Airgschen Spannungsfiinklinn. Baupl . u. Baut ec hn., 9. 3,
127 (1955).
622 C AL C UL UL GRI NZI LOR PEP.ET CU CO.NTUR DRE PTUNGHI UL AR
30. INGLIS C E . j Pr oc . Roy. Soc. I .ondon, A, 10S (1923).
31. Kaj l MaHOK A. C , K pemenwo sadanu, o ntiocKOM HanpntHceHHOM cocmonnuu np.iMoy-
eo.ibuo njiacmuiiKu. KoiiC T p. ii Mar. b ropo/CHOM C T poiirejiBcre, 6, 70 (1950).
32. J IpujiuMceMHbiu Mernod pumema. 6ajion Sojibiuoii eucomu. Mc c nesoBai i Hi r
no Teopua c oopyi n ei i i i i i , VI I , S37 (195 7).
33. KiiTO Bep K. A., Haau6 auconur. 6ajie>K. J l i i Ht. c 5 opun n , XVI , 199 (1953).
34. K o h j i o b v p i B. M. , 06 oduoM ypaenenuu c nacrnubiMiI npouasodnuMu temeepmoeo no-
pndh-a. H:i i !. C U B I I o j i h t . h h - t s , XI I , 125 (1902).
35. MOEAltu D ., Discuii asupra unghiului optim de aezare i dimensionare a armaturii ridicate!
in console scurte conform STAS J SiS-SO. St andardi zarea, VI I , 8, 15 (1955).
36. O K U B O H . , Tr ans. J ap. Soc. Mec h. E ngr s., 7, 2#, 23 (1941).
37. Tr ans. J ap. Soc. Mec h. E ngr s. 8, 33, 185 (194 2).
38. P a r k u s H . , Der wandarlige Trger auf lirei Stiltzen (Di ssertati on). Oesterr. I ng.-Archi v
II, 3, 185 (1948).
39. PI CKBTT G. , J our n of Appi . Mech. (Tr ans A.S.M.H .), A, 11, 176 (1944).
40. l l bi xTyi i OB M . O . , BapuaiiuoriHbiu Mernodpeutetiun ruiocKo sadanu meopuu ynpyzocmu.
djin odnocanntou o6.iacmu, oapa.HUMeHH.ou OayMH npou3eodnu.Mi1. hj>uebiMU u
deyMn napajiAe.ibHUMu npuMUMii. Hnnt . c Sopi mi ; , X V , 43 (1953).
41. RI BI E RE M. . Sur ia flexian des piices epuisses. C . Rend, des Seances de l 'Ac ad. des S e
de Pari s, 12G, 402 (1898).
42. Sl l i MAO.v II., Tr ans. J ap. Soc. Mec h. E ngr s., 20, 96, 431 (1954).
43. S T J N D A E A RAJ A I Y E M G A H K. T , Analgsis of Deep Beams. Proc. 2
n d
Congr. Theor . A p p l .
Mec h.. New- Del hi , 87 (1956).
44. T e o o o k e s c u p. p., O metod de aproximare a condiiilor pe contur in cazul problemei plane
a elasticitii. St udi i i cercetri de mecani c apl i cata, VI I , 3, 655 (1956).
45
- Asupra calculului grinzilor perei ca o singura deschidere. Partea l . St udi i i cer-
cetri de mecani c apl i cat, VI I I , 1, 115 (1957).
4(i
- Asupra calculului grinzilor perei cu o singur deschidere. Part ea II. St udi i i
cercetri de mec ani c i apl i cat, VI I I , 2, 451 (1957).
Sur une mithode d'approximdttoh des condltlonsdux limites dans le cas du probleme
plan de la tMoire de l'elaslicite. F ev . de Mec. appi ., II, 2, 237 (1957).
48. Ctteva consideraii in legtur cu problema plan a teoriei elasticitii. Bul . Mat .
al Soc. dc t. Mat . F i z . di n R. P. R. , 1 (-19), 3, 369 (1957). (Qiielques contidiratiora
concernant le probleme plan de la thiorie de l'elesticiti. Bul l . Mat h. de la Suc .
des Se Mat h. Phys. de l a R. P. R. , 1 (-19), 3,369 (1957)).
49. Asupra calculului grinzilor perei cu contur paralelogram. Anal el e Un i v . , .C. I. Par -
l i on ", seri a t. nat ., 20, 9 (1958).
50. Cber die lierechnung wandarliger Trger auf zwei Sliilzen. Rc v . dc Mec. A p r l ,
III, 2, 125 (1958).
51 On the Plane Problem of Elasticitg in obliQue Coordinates. Rev. de Mec Appi
I V, 3, 497 (1959).
52. Asupra unor sisteme infinite de ecuaii liniare care intervin i/ i problema plano a
teoriei elasticitii pentru un domeniu dreptunghiular. St udi i si cercetri de mec a-
nic apl i cat, X I , 4, 925 (1960).
53. l'bcr unendliche lineare Gleichungssysteme die im ebenen Problem der Elas-
lizillslheorie fur einen rechteckigen Bereich aditreten. Rc v . de Mec. A p p i , VI
1 (1961).
54. TTMOSHENKO S. P., Phi l . Mag., 47, 1095 (1924).
55. V a l e n t i n \ V., lierechnung ivandartiger Tfger naeh dern Zusammensetzverfuhren. Bet on- u
St ahl bet onbau, Ber l i n, 52, S, 176 (1957).
56. Wo j t a s z a k I . A. , the Calculation of Maximum Deflectton, Moment and Shear for Uniform
mii) Loaded Rectangular Plate wilh Clamped Edges. J . o l Appi . Mec h. , A, i 4
173 (1937).
57. W'OBHH G. , Cber Zusammenhnge zwischen der technischen lialkenbiegungslehre und der
Scheibentheorie. Baut ec hni kar c hi v, Ber l i n. S, 43 (1949).
58. Y a m a k i N. , Tr ans. J ap. Soc. Mec h. E ngr s, 23, 127, 115 (1957).
C A P I T OL U L X
G R I N D A P E R E T E N C A S T R A T
P r obl ema gr i nz i i peret e ncastrate este mu l t ma i dificil dect pro-
bl ema gr i nz i i perete si mp l u r ez ema t e, stu diat n ca p i t ol u l pr ecedent ,
ntr- adevr, n acest caz t r ebu i e pu se condiii n depl asri pe u nel e l a t u r i
al e cont u r u l u i dr ept u nghi u l a r , pe cel el al t e l a t u r i condiiil e pu nndu - se t ot
n t ensi u ni . Aceast probl em face deci pa r t e di n ca t egori a pr obl emel or
mi x t e al e t eori ei el asticitii.
A m fcu t l a su bp u nct u l 6. 1. 3. 2 u nel e consideraii n l egtu r cu
modu l de ncastrare a l gr i nz i l or dr ept e i a m vzu t l a su bp u nct u l 6. 4. 1. 3
cu m se pot pu ne condiiil e n ncastrare pe cal e el ementar. P r obl ema de-
terminrii strii de sol i ci t a r e n z ona de ncastrare rmne ns deschis,
du p cu m a su bl i ni a t i R . L ' H er mi t e [6].
S i mp l a a pl i ca r e a r ez u l t a t el or obinu te pent r u al t e pr obl eme n u poa t e
du ce l a r ez u l t a t e su fi ci ent de exa ct e, ba poa t e du ce chi a r l a neconcordan
c u r ea l i t a t ea fizic, du p cu m este ca z u l cu u nel e st u di i al e l u i M . R i bi er e
[12], [13].
n 1936, V . A. L a z a r i a n [10] pu bl ic l a K i ev u n st u di u a su p r a u nei
gr i nz i perete du bl u ncastrat, ncrcat cu o sarcin u ni f or m di st r i -
bu it. E st e p r i ma l u cr a r e care p u ne pe cont u r condiii su fi ci ent de exa ct e
n depl asri, dnd r ez u l t a t e dest u l de corecte i n concordan cu r ea l i t a t ea
fizic. Y . A. L a z a r i a n stu diaz pr obl ema gr i nz i i perete du bl u ncastrat, n-
crcat cu o sarcin u ni f or m distribu it pel a t u r a de su s. E l pu ne n ncastrri
condiia ca depl asarea du p direcia a xei gr i nz i i s fie nul (nepu nnd ni ci o
condiiep ent r u ceal al t component a depl asrii). Sepornete de l a o fu ncie
Ai r v exprimat p r i nt r - u n p ol i nom bi a r moni c, care ndepl inete condiiil e
n depl asri p ent r u seciu nea de ncastrare nu ma i a p r o x i ma t i v; cu a j u -
t or u l u nei dezvol tri n' serie trigonometric, du p o direcie normal l a
a x a gr i nz i i , se corecteaz aceste condiii, da r se obine o t ensi u ne t a ngen-
ial diferit de zero pe cel e dou l a t u r i opu se al e gr i nz i i ; pr i nt r - o fu ncie
de t ensi u ne, exprimat t ot cu a j u t or u l u nei seri i t r i gonomet r i ce du p
direcia a xei gr i nz i i , se face o nou corecie. V . A. L a z a r i a n d r ez u l t a t e
nu mer i ce p ent r u X = 1/ 2, 1/ 1, 2/ 1. V . K . P r ok op ov [11], f ol osi nd sol u ii
024 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P E R E I C U C O U T U R D R E P T U N G H I U L A R
de t i p P a p k o vi ci *), stu diaz de asemenea gr i nda peret e du bl u ncastrat,
ncrcat cu o sarcin concentrat u ni t ar; el pu ne acel eai condiii n
seciu nil e de ncastrare.
I n 195 0, A. S . K a l i n a n o k [7] stu diaz de asemenea aceast grind
perete, p or ni nd pe o cal e asemntoare eu cea a l u i V . A . L a z a r i a n. B l
pu ne ns condiii n seciu nea dencastrare i p ent r u component a depl a -
srii normal pe a x a gr i nz i i perete. E l x ei a u l t er i or aceste st u di i n [1] i
[2] i d t abel e de ca l cu l n [3]. n aceste l u crri stu diaz de asemenea
pr obl ema gr i nz i i peret e n consol . Acest e pr obl eme snt t r a t a t e de A. S .
K a l ma n o k [8] i pr i nt r - o metod aproxi mati v de ca l cu l . S t u di i l e l u i
A. S. K a l ma n o k snt pr i mel e care p u n condiii cor ect e n ncastrare.
M . 1. D l u ga ci [5] fol osete met oda diferenel or f i ni t e, pu nnd condiii
exact e de ncastrare.
R ecent V . V . V l a sov [15 ], [18] a i ndi ca t posi bi l i t a t ea de st u di u a
gr i nz i l or perei ncastrate perfect pe dou l a t u r i opu se, bazndu - se pe
met oda fu nciil or iniial e, el aborat de V . Z. Y l a sov [17].
D e asemenea, n 195 5 , a m da t i noi [4] o sol u ie n t ensi u ni a acest ei
pr obl eme, pu nnd condiii corecte n seciu nil e dencastrare. I dei l e fol osi te
i r ez u l t a t el e obinu te vor f i expu se n cel e ce u rmeaz.
Se pot efect u a cercetri anal oage p ent r u domeni i obinu te cnd u na
sau ma i mu l t e di n l a t u r i l e dr ept u nghi u l u i snt a r u nca t e l a i nf i ni t . M en-
ionm astfel l u crril e l u i M . L . Wi l l i a ms [18], L . M . K u ri n [9] i I a . S.
U f l i a nd [14], care a u consi derat ca z u l sf er t u l u i de p l a n el ast i c (pr ecu m i
ca z u l penei el ast i ce oarecare), ncastrat de- a l u ngu l u nei l a t u r i l a di s-
tan finit.
1 0 . 1 . REZOLVAREA PROBLEMI* N CAZ GENERAI
n cel e ceu rmeaz vom al ege ca axe de coor dona t e axel e de si met ri e
geometric al egr i nz i i perete. Acest e a xe pot s n u fie i a xe dc si met ri e
mecanic (di n pu nct de vedere a l modu l u i de rezemare a l gr i nz i i perete).
ntr- adevr, vo m face distincie, dup nu mru l l a t u r i l or ncas-
t r a t e, ntre :
gr i nda peret e du bl u ncastrat., p ent r u ca r e cel e dou axe de
si met ri e geometric snt i axe de si met r i e mecanic (dou l a t u r i opu se al e
gr i nz i i perete snt ncastrate) ;
gr i nda peret e n consol , p ent r u care n u ma i a xa gr i nz i i este i
ax de si met ri e mecanic (u na singur di n l a t u r i l e acest ei gr i nz i este i
ncastrat) ;
gr i nda perete ncastrat pe t r ei l a t u r i , care a r e de asemenea o
singur ax de si met r i e mecanic ;
gr i nda perete ncastrat pe dou l a t u r i a di a cent e, care n u are ni ci o
ax de si met r i e mecanic.
V o m st u di a pernd di feri t el e t i p u r i de gr i nz i perei ncastrate. V o m
ine seama de ncrcarea normal i ncrcarea tangenial ct i depr o-
*) Vez i punc t ul 7.5.3.
G R I N D A P E R E T E N C A S T R A T A 625
prietil e de si met r i e i a nt i si met r i e n r a por t cu axel e de si met r i e me-
canic. O r i ce caz de ncrcare a l gr i nz i i ncastrate se poa t e obine, p r i n
su pr a pu ner ea efectel or, di n ca z u r i l e dencrcare el ement are (care in sea ma
de proprietil e de si met r i e i a nt i si met r i e al encrcrii).
P ent r u a pu t ea pu ne condiiil e pe cont u r , sedezvol t sa r ci ni l e ex-
t er i oa r e n ser i i si mpl e P ou r i er , cu peri oade al ese n mod convena bi l .
I n general seu til izeaz o fu ncie Ai r y def or ma (9. 42); n ca z u l u nor
proprieti de si met ri e sa u a nt i si met r i e a rezemrii i ncrcrii se fol osesc
n u ma i u nel e di n su mel e corespu nztoare.
C ondiiil e n t ensi u ni pecont u r sep u n su b f or ma artat n ca p i t ol u l
precedent . I n ceea ce privete condiiil e n depl asri, va t r ebu i s f a cem
a nu mi t e i pot eze n l egtu r cu modu l de ncastrare.
S pre deosebi re de met odel e a pr oxi ma t i ve de ca l cu l , n ca dr u l crora
p u nea m condiii nu ma i p ent r u u nel e pu nct e de pe cont u r sa u n u ma i
p ent r u pu nct el e corespu nztoare a x ei gr i nz i i perete, n acest caz vo m pu ne
condiii pe ntreaga seciu ne de ncastrare.
n ca z u l u nei ncastrri perfecte (compl et rigide) va t r ebu i s p u nem
condiiil e
u b, 0 =0. (o.i)
P r i ma di n aceste condiii este cea ma i important. P resu pu nnd c
cer em s fie ndepl init nu ma i aceast condiie, pr obl ema se simpl ific
mu l t di n pu nct devedere ma t ema t i c. Aceast i dee a fost fol osit l a gr i nz i l e
l u ngi ncastrate, pu nnd condiii ntr- u n nu mr f i ni t de pu nct e (f ol osi nd
pol i noa me bi a r moni ce) sa u petoat l a t u r a ncastrat (seri i t r i gonomet r i ce).
I n ca z u l gr i nz i l or scu rt e ns, n spe a gr i nz i l or perei, aceast si mp l i -
fi care deca l cu l n u ma i este acceptabil .
T oa t e consideraiil e general e fcu te n 9.2 i 9.7 rrnn va l a bi l e.
M et oda de ca l cu l este aceeai, r ez ol va r ea pr obl emei redu endu - se di n
p u nct de vedere ma t ema t i c l a u n si st em deecu aii al gebri ce, l i ni a r e, cu o
i nf i ni t a t e de necu noscu t e. C oncl u z i i l e pr i vi t oa r e l a a va nt a j el e 'i dez a va n-
t aj el e met odei de ca l cu l rmn va l a bi l e.
n ca z u l u nei ncastrri i mperf ect e a u nei ncastrri el a st i ce
p u t em pu ne condiiil e pe cont u r su b f or ma general
M = fi (/ ), =/ (. / ), (10.2)
pe o l atu r x = const . Fu nciil e f1 (?/ ) i / 2(y) se vor r epr ez ent a cu a j u t or u l
ser i i l or t r i gonomet r i ce.
M o du l de ca l cu l este si mi l a r .
D ac nu cu noatem fu nciil e / x (y) i f2 (?/ ), se poa t e pr oceda di n
a pr oa pe n a proa pe. P ent r u a i l u st r a aceast i dee, s considerm de
exempl u ca z u l u n u i semi pl a n el a st i c, n care este ncastrat o grind
perete dreptu nghiu l ar, acionat de o sarcin oarecare p {x) (fi g. 10. 1).
Seciu nea x = 0 va f i considerat ca seciu ne teoretic de ncastrare.
n acest caz vo m a dmi t e nti o ncastrare perfect i vo m st u di a
gr i nda perete dreptu nghiu l ar, pu nnd condiiil e (10.1) pe l a t u r a x = 0.
R ezu l t o anu mit distribu ie de t ensi u ni ax i zxV pe aceast l atu r. V o m
40 - c. 3391
626 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P E R E I C U C O M T U R D R E P T U N G H I U L A R
ca l cu l a a poi semi pl a nu l el ast i c a ? <0 , su pu s aciu nii acest or t ensi u ni ,
care j oac a cu m r o l u l desa r ci ni ext eri oa re. P ent r u l a t u r a di n sting a
gr i nz i i peret e dr ept u nghi u l a r e vor r ez u l t a a nu mi t e depl asri u i v, di feri t e
de zero.
n a dou a etap deca l cu l , vo m st u di a gr i nda peret e dreptu nghiu l ar,
pu nnd condiiil e n depl asri care a u r ez u l t a t pent r u l a t u r a x =0. E ezu l t.
I
F i g. 10.1
o nou st are det ensi u ne peaceast l atu r, sestu diaz i a r semi pl a nu l
el ast i c, seobin noi expr esi i p ent r u depl asril e u i v .a.m.d. P r ocedeu l
de ca l cu l este conver gent , n ba z a a l gor i t mu l u i l u i S chwa r t z , asigu rndu - se
ast fel cont i nu i t a t ea deformaiei n seciu nea teoretic dencastrare.
n cel e ce u rmeaz ne vom referi nu ma i l a ca z u l ncastrril or
perfecte.
10.2. GRINDA PE RE TE III IIII NCASTRATA
V o m consi der a o grind peret e du bl u ncastrat, cu l a t u r i l e x = a
ncastrate, l a t u r i l e y = bf i i nd acionate desa r ci ni nor ma l e sa u t a ngen-
ial e. S t u di em p a t r u ca z u r i dencrcare cu sa r ci ni nor ma l e i p a t r u ca z u r i
de ncrcare cu sa r ci ni tangenial e, dup proprietil e de si met ri e sa u de
a nt i si met r i e n r a por t cu cel e dou axe decoor dona t e.
GRINDA PE RE TE NCASTRATA 627
10.2.1. ncrcare eu o sarci n normal
P i e gr i nda peret e ncrcat cu sa r ci na p(x) pel a t u r a desu s i cu
sa r ci na p (x) pel a t u r a dej os. P u t em st u di a cel e>patru ca z u r i de ncrcare
cu sa r ci ni nor ma l e n dou f el u r i , du p mo du l n care facem per i odi ci z a r ea
acestei ncrcri.
F ol osi nd u na di n met odel e de ca l cu l posi bi l e, vo m di scu t a , pe l a r g,
n cel e ce u rmeaz, u n si ngu r caz de ncrcare, dnd r ez u l t a t el e f i na l e p ent r u
cel el al te ca z u r i .
10. 2. 1. 1. N C R C A R E S I M E T R I C N R A P O R T C U A M B E L E A X E D E
c o o r d o n a t e . V o m consi der a gr i nda peret e du bl u ncastrat, ncrcat cu
o sarcin normal , simetric n r a por t cu a mbel e axe de coor dona t e (fi g.
10. 2). Al egem peri oadel e Lx = 4a i Lv = 46 p ent r u cel e dou direcii.
F i g. 10.2
R eprezentm ncrcarea su b f or ma
p(x) =p(x) = b0 + Yl
&
cos a x. (10.3)
P e l a t u r i l e x = a apar reaciu ni su b f or ma distribu iei det ensi u ni
nx i t x . i n nd sea ma deproprietil e de si met r i e n r a por t cu cel e dou
a xe de coor dona t e, condiiil e de echi l i br u al e ef or t u r i l or pe cont u r
(Nx = Na 0, f = Ty =0, Mx = J f , = 0) snt ndepl inite.
P u n em condiiil e l a l imit
x = 4z a :
y = b:
u 0, v =0,
T * = 0.
(10.4)
628 C AL C UL UL GRI NZI L OR PEREI C U C ONTUR DRE PTUNGHI UL AR
Fu ncia de t ensi u ne
1
f = Yi ~ ( ^
c n
** y + * 11
B
y) cos +
n
a

1 ( (10- 5)
+ "S" (^
e h
ft
37
+P, * Aehfc, x) cos pra
par n r a por t cu a mbel e va r i a bi l e, ne d component el e t ensor u l u i t ea -
si u ne
(10.8)
x = [(^ +2B) eh <x,t ?y 4- ot yf i l , sh a y~\ cos a
- (Pmeh p * 4- psoDn si Pn.jr) cos
<xt =- (^cha,^ +y/ Xsha#)cosatf +
n
+ [ ( + 2D) eh p^-T + pma?Z); sh pBa>]cos pra y,
= l(
A
n + B) s h any + ay Bn eh oc, y] s i n x, +
n
+ [(+ A,) s h p x 4- p asDi, eh pm s] sinp, y
i component el e vect or u l u i depl a sa re
J Eu= V I [(1 + (i.) .4,,+2J B] cb.ocy- f (1 +p.) aj/ Bshog/ l si n aa;
ni )
- ^f e ^+f
1
)
0
- - (l - [^)^] s h ^. r +(l +L l )^2>c h pm }c os [3 m ? / ,
Pml J
(10.7)
J Ev= - V )[ (14 - p)J . , - (1- | j l ) B ^] 8ha B ^+(l +(x)w ^c n x, y] c os a B a i 4-
l )
+-S.r (
[ ( 1
+P >
C
+
L > Z >

] c h
+(
1
+1^) K-DshP.] sinpra y,
>* Pin I J
depl asril e decorp r i gi d f i i nd l u a t e egal e cu zero di n mot i ve de si met ri e
n r a por t cu cel e dou axe de coor dona t e.
P u nem condiiil e
x = a : T = 0, y = b : e= p (a;), (10.8)
ceea ce ne d rel aiil e
[(1 + |i) CM + 2Z>;] ch p+ (1 + ii) pytX>; sh pwa =0,
(.ui . J )
(.!ch xnb + xnbB,t sh xxb) =&,
GRINDA PE RE TE NCASTRATA 629
sau
ch a . 6
+ P m t h p M a
(10. 9' )
i l +P
S t a r ea de t ensi u ne se va scri e n acest caz
a, = ~ r r r ^r c h aky cos akx +
T c h a ^
+ B l [(2 - <y.nb t h a.6) c h v.ny + ay s h ay] cos anx +
+B ,
=
(r
cos pm y,
* cha46
cl>. atycos a A a? +
+ I i B (*&t h a6 c h ay ay s h ay) cos <xMa; +
(10.10)
cos pf f l ? / ,
, =- V * - shaky sin akx +
i f ch.ako
+Bl [(1 a.nb tha6) sh y +y ch ocy]sin anx +
m
deformi
-(! +!*)
s t ar ea de deformaie cptnd f or ma
si n pm? y.
v., .chaj .b
ch a t y si n a4a? +
+ - t t ^ (1 +(i.) a n 6 t h aM 6 ]c h ay +(1 +l i ) ay s h ay}s i n a a?+
B *
+ {C
3
- l
1
+(
x
+1
1
) P
a t h
P ]
h
P m (1 +jx) P m a? chpma;}cosp yr
(10.11)
i
T
=(1 +(x) V s h af c y cos a 4 +
* a*chaf c fc
+ {[1- [a +(1+Ii) a,6t ha6]s hay- (l +Li) ayc han y} cosaa;
- (1 + [i) - 7 ^ ( Pm
ffi t h a c h
P - P *
S h
Pm )
S i n
P.2/ -
Pm
o:io
C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI CU COMTUR DRE PTUNGHI UL AR
C el el a l t e condiii l a l imit
x = rfc a : % = 0,
ne da u rel aiil e
- (i + iO s
*si n
* a., ch x,. 6
el* a-kH +
= 0 (10. 8' )
Btl si n
W7T
+ {[2 - (1 +u ) fr t h a*]c h xn y + (.1 +n) ^ys h a, y} +
m Pm
(1 + I*) M
+
c h pa
6f c t h a4 & s i n oct x + B, s h oc J>+
2
c os pM i , = 0, (10.12)
+
o.J )
c l i
Mt [f 2 \
V d ; s i n -- 1 - - pt h p. a s h pm x + p c h a
m 2 [V 1 + f* J
= 0.
D ezvol tm i n seri e trigonometric l i ni i l e i per bol i ce care i nt er vi n n
aceste rel aii, f ol osi nd a nexa 9. I nt r odu cem notaiil e
. nm ch x,, b
Bn = si n >
2 a*
/ >...
A>, si n -
(10.13)
D ac mrimil e Bnai i J >mpr snt mrginite n t ot a l i t a t ea l or , ceea
ce rezu l t di n r egu l a r i t a t ea si st emel or de ecu aii al gebri ce l i ni a r e l a care
se aj u nge, seri i l e du bl e ce i nt er vi n snt a bsol u t convergent e. P u t em deci
i nversa or di nea de sumar' i p u t em egal a coeficienii F ou r i er cor espu n-
ztori dezvol tril or n serie. O binem a st f el
2 . m-K _
fc
2
- - r P
8 m
- T - , . pt i
+
w 2 fc afc(<xfc +P -)
. 4 ', . mm * . i i z eh a. b ( 1
+ s m s m y j fcs i n * j
o 2 f 2 , " ( * 5 + Pl ) U + l * <* + P
+
=o, ^ s h P M , - ( s h ^ . + - ~^a
- bnthxnb+B'J sh.<y.nb + ^ M -
l eh a p J
4 l7t , chPj / 1 </."-
sin 2j J >, B.sin = 3-1 7, 7
a 2 1 2 a; + pr Vl +j/. aZ+pU
(10.14)
0.
GRI NDA PE RE T E NCASTRATA
e:u
Int r odu c nd notaiil e (10.13) i innd seama deanexel e 6 i 7, p u t em
serie si st emu l de ecu aii al gebri ce, l i ni a r e, cu o du bl i nf i ni t a t e de necu -
noscu t e :
~m? I
1
ii
+
l + u
Ptl*P*
+ f* 1
P,
k-1
1 1
D e a i ci rezu l t
2 P,
+ I*
a

Dm= - ' ^S(- l )


2
^Mm, i =l , 3, 5 , . . . ),
(10. 14' )
D , = ( - 1 ) V 6 b t h o l , 6 ( , 1, 3 , 5 , . . . ).
- l r 2 1 ^
J >.
? i (>>)
1 +fX
+ [ * ' I f* .
'
1
m \ ^mi
P*tl*P
(- 1) ^ V + (10.15)
1 +1* J '
Int r odu c nd n pr i ma ecu aie (10. 14' ), obinem

a
ml A
C
l '
u n de
I
^ 9i(x') 1
2 p 2 P,
1 +I* j
(10.16)
P
b
k-l
(- i )
2
(10.16')
t - i
(- i )~(*; V-mk-
9i (f c X ')6f c .
* 1 +1*
Int r odu c nd n a dou a ecu aie (10. 14' ), cptm
(10.17)
632 C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI C U C ONTUR DRE PTUNGHI UL AR
u nde
K = -
{ _ L _ M f _ J L A \
i +i *
6
n= "P i faX ') -
1 +* *
(10.17')
- f*i(f*i ., . I r
cP iUT O
1+1*
J n
6 d ' * '
R egu l ar i t at ea aces t or s i s t eme de ecu aii l i ni a r e se poat e de asemenea
st u di a ca l a su bp u nct u l 9. 3. 1. 3.
Fu ncia Ai r y se scri e su b f or ma
F = - " 1 ^ 7 h cos oc ^+ ( - 1 ) ~ | f Y ^a , y)ooa aa>
1 D
- ( - i )
2
- 1 ^T ; _ 3 (pa )c os f i 1 / l S .
1 +| * J > Pm
St ar ea de t en s i u n e va f i dat de
n-X
<t = - T n (a / j / )^c os a f c a ; - ( - 1 )
2
J Bf ,Y s (or ,y) cos +
k n
m 1
+ T X T r S ( - l )
8
. . - . ( ^ *) c os py,
* T t* m
71-1
<* = Y u (a i y)6 i c o s o c t a ! - ( - 1)
2
- B f t T 3 (a y) cos oc a? +
fc n
- 7711
+ - r r ; 5 ] ( - i f * ~ nm%MMc^my,
-l- I r+?j
T e l / = - T 1 2 (a j k y)^s i n a f t a + ( - 1 )
2
J 5Y 4(ecy) s i n a,x -
& n
^ 771 1
- t ~ (- l ) "
1
^B m T U (B,^) s i n (3ra y
(10.18)
(10.19)
GRl SOA PE RE TE NCASTRATA 633
i ar s t ar ea de deformaie de
n (*f )
2?= - (i + | t)
- ( i + u ) ( - i )
m-l B
II
ft*sinata? ( - 1 )
2
^ Y 8 _ 8 (a ^)s i n a n a ? - -
n
4
Pm L
1
+f*
(10.20)
- E p = (1 + I*)
V F l
^
( K f c y )
fttcos H x + ( - 1 ) ~ " Y2 _ 4 (a y)c os aa; +
+ ( i + i*) ( - i )
1 m uf
10.2.1.2. N C R C A R E S I M E T R I C N R A P O R T C U A X A Oy I A N T I S I M E -
t r i c I n b a p o r t c u a x a OX. n ca z u l u nei ncrcri nor ma l e, simetric
n r a por t cu a x a O y i antisimetric U r a por t cu a x a Ox (fig. 10. 3), al egem
peri oadel e Lx = ia i Lv = 2b, pent r u cel e dou direcii. '
F i g. 10.3
R eprezentm ncrcarea su b f or ma
P (*) = - P ( ) = K COS a X.
(10.21)
P e l at u r i l e ncastr ate x a apar reaciu ni su b f or ma t ensi u ni l or
ax i t w , C ondiia de echi l i br u gl oba l care t r ebu i e respectat se redu ce l a
(10.22)
634 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P E R E I C U C O N T U R D R E P T U N G H I U L A R
F ol osi m fu ncia Ai r y
> = - S h cos x, a? + S ( - 1 ) ' ^% % K 2/)os * -
* V - .
- ( - 1)* ^ ^ i - s ( *m*t
s i n S
^
1 + [X n 9m
St ar ea de t en s i u n e se s cr i e s u b f or ma
<rB = - \
X
F 1 4 (Kt y) ftAcos a.k a - ( 1)
8
^V,, ( ,y) os a. +
A' n
+ ^- (- 1)"' J >m * i - . ( ) s i n y,
1 + [X ,
it-1
<* = 2j ^'i i (i ^)6*c os af c a; - ( 1)
2 B
%K ? / ) cos +
+ - (- 1)"' A. * i -. (8 s) sin &m y,
1 + (X S
n - l
f = ' S
V F
i s K . V)
s i n
** +E (- 1)""
V f

v
l's(^?i)sin .oi 4-
(10.23)
(10.24)
- V(- l . )"J >*i - 4 (b ) cos 8mi /
1 + (X ffl
i ar s t ar ea de def or mat i e s u b f or ma
b = - (i + u.)
~~ K in t S V - l )"
a
Vu-H#) ****** -
(1 + [ ) ( - ! ) " <t>; ( ) - 8r a c d ; 2 ( s a)l s i n $ ?/,
1+1* J
(10.25)
m = (1 +n).S
Y
"
( <
** ^4 C OS f c > + ( - * ) V & V7 _,(ay)c os a1 1 a? +
+ (1 + (*) (- l )
m
f
9
<*i(K'*) cos Sm y.
C oeficienii Bn vor f i dai de si st emu l de ecu aii
S
B
* = ,
(10.20 )
GRI NDA PE RE TE NCASTRATA
635
nu de
{ " - T -
A
H > - ! + - - )
V 1 + 1* ar e V 1 + (x a J
? 2 (ZX ) S ,ot hS ,o ^ l +( * <*
1 + [X
= &i, =f=*)
2 &,<
* - * x ( i ' >- E - - v ' ~ T X ~ ' ( 1 0 - 2 6 , )
1
pa (i x) - j - j - ^&, a t h, a
v
- . ? . ?*
2 8,
71-1 * - l tal 'n .
< = ( - l p i B co t h a 6+ ( - 1 ) ~-
1 + t A K
"
;
' ''' S . a t h S . a
6 a
*
l - f- [x '
1
i a r coeficienii Dm de si st emu l de ecu aii
E m B, * =C m , (10.27)
I
unde
* x(A'-) l
m
1 + a a j l * 1 +a J
= - S -T7TZ7Z \
v
m( - r 11
v
- 7 - 7 - - 1 ( = w ^ 0,
(X 3t,
- 92 (m>) ~ ~4 ~^ t hS, - t ( vmi - St ) , (10.27')
i X i (X ) v 4 + (*
a
i y
* a i * V 1 + [X j . '
P u t em expr i ma u n ir de coeficieni cu a j u t or u l cel orl al i p r i n re-
l aiil e
B
* =
(
-
1 ) V
^
{ n r )
+ ^ W F
v
4 : - - i T i ^) ^
636 C ALC U LU L GRINZILOR PERLI CU CONTUR DREPTU NGHIU LAR
10. 2. 1. 3. N C R C A R E A N T I S I M E T R I C N R A P O R T C U A X A C i/ l S I M E -
T R I C N r a p o r t cu a x a Ox. n ca z u l u nei ncrcri nor ma l e, anbi -
simetric n r a por t cu a x a Oy i simetric n r a por t cu a xa Ox (fig. 10. 4),
u til izm peri oadel e Lx = 4a i Lv = 2 i , pent r u cel e dou direcii.
D i n condiiil e de echi l i br u gl oba l rezu l t
Tm = *, = 0, (10.29)
deci t ensi u nea normal se echil ibreaz pe seciunea de ncastrare.
E eprezentm ncrcarea su b f or ma
P, = = E si n aa?. (10.30)
n
F ol osi m fu ncia biarmonic
* = - E ( - 1) "
a
" 4 * Y 7 ( k , ,y) si n * +
1 " J 5 . (10- 31)
1 + [x , am
care ne d st area de t ensi u ne
n- l
rjx = E ( - l ) ^
r
B T 9 ( K f l y) s i n -
- - ~ (- l )
m
D.ti si 8nx)co$8my,
1 +[X
n - l
o, = E (- l )"
r
- B . Y 7 (ot , y)8i n . a 5 4- (10.32)
4- V (- 1)"' I)U't ( SM ) + Sm aO,'^Sa)| c os Smy,
n 1
* i * r ~E (- 1)"
1
" A 4% (?/ ) cos a - ( - 1 r DI>5- 8( 8 a)s i n S( y
n X . - )- [X ?/ (
GR INDA P E R E T E NCASTRATA 637
i st area de deformaie
B
J J ll = - S ( 1) - 9 ^ V t K ? / ) C 0 S *
0t
- (1 + |*) (- 1)' - * * 3 ( * . ) c os Smy,
E (- l )^
i
-
n
T 6 _ 8 (a l l / / )s i n
(10.33)
(1 + 1*) S ( - i )
m
v
1+[X
s i nSm/ / .
iru l de coeficieni Bn este da t de si st emu l de ecu aii l i ni a r e
I1K1 Bt = dn, (10.34)
u nde
= - E
k + - | - A ) k + - i - A )
1 8( t hS , a ^
1
+I
A
1 + f
1
W
1 + [X
(
b
m = bin, n =4=i),
' . ;(">. ' )- E
f 2 8,
(10.34' )
<*. = ( - 3 )
2
an
i ar irul de coeficieni de si st emu l
(10.35)
u nde
y
V m i v
" f v . 4- -
< 3C i(a. ) V 1
2 8.
+ !* k j
2 8
1
v
(i + - ~
L
| (z = i ,
- i>* fa*) - 8m t h 8m a - vm. + - 4 , (10.35')
1 + u T X i (*) l 1 + [X a j
v
/, 1
- E ( - i ) v r i T T 4
yj (AX ')
2 8
1 + f*
a
:
6 3 8 C ALC U LU L GRINZILOR PERLI CU CONTUR DREPTU NGHIU LAR
E xpri mm u n ir de coeficieni cu a j u t or u l cel orl al i, p r i n rel ai i l e
1
B
" X (V )
D =
( - 1)
1
. -
i
1
v 4- -+= -i -
1 + ^
- v A J + ^ ^ W .
(10.36)
10.2.1.4. N C R C A R E A N T I S I M E T U I C A N R A P O R T C U A M B E L E A X E
c o o r d o n a i - : . C onsiderm ca z u l u nei ncrcri nor ma l e, antisimetric,
n r a por t cu a mbel e axe de coordonare (fig. 10..
r
>), de f or ma
p(x) = - p{a) = a s i n a e. (10.37)
F ig. io.:)
A l egem per i oadele Lx = i a i Lk = 4b pe cel e dou direcii.
C ondiiil e de echi l i br u gl oba l a l gr i nz i i perete condu c l a rel aia de
condiie
Mx + M, = al\ . (10. 38)
F ol osi m fu ncia Ai r y
F = - ( - 1)7 - S ^( y) in *. * +
1 J i D l i )
1 + (A '" P .
GRINDA PERETE NCASTRATA 6 3 9
ca r e ne d st area de t ensi u ne
n- l
*. = ( - 1 )
2
A
Y
4(0) s i n a i a ? -
n
-j ni 1
- ( - 1 ) ~ i >m i - t <K a) si n By,
n- l
n
+ ( - 1)
1
Dm Y\ (B, x) + ~ BM a Y ; 2 (B,a)
n L * ."ir **
t = - ( - 1 f*" Bn T 3 ( y) cos nx +
n
-| T7? 1
+ (- 1 ) ~ D M ^5- 3 (Bm ) cos Bm y
sinB,,,,/ , (10.40)
i st area de deformaie
B
Eu = - ( - 1)
2
y4 _ 2 K ? / ) cos a -
n a
- (i + p ) ( - i ) ^^i C P - ^ p - y ,
^ = (. - 1)~ (*n V) in x +
(10.41)
(1 + i )
J
r +i *
cos 3,,,/ / .
C oeficienii Bn snt dai de si st emu l de ecu aii
hi
B
i =
d
n1
(10.42)
u n de
6.
!*, l*
l +ix
B , a t h B ( a
Ml X )
L ; A V , (10.42')
1 +1*
B,at hB, a
640 C ALC U LU L GRINZILOR PERETT C U CONTUR DREPTU NGHIU LAR
i a r coeficienii Dm snt dai de si st emu l
u nde
<x = - E n % r k + ^ ^ k + 7 - M ^ = * i
d!(*X ) V 1 +1 * j / V 1+X P * J
1-1 (Stfl^wk + i , )
^
l A
' <Li(fcX') *'
P u t em exp r i ma u n ir de coeficieni eu a j u t or u l cel orl al i p r i n rel aiil e
1
ifc. =
( - d "
s
" - - ^ i ^ +r f - i ^ ) ] '
J \ 1 + p a< 4
1 + fi-
i i 0.44)
10.2.2. du-rr<-;>[ eu i i - ;iri'ill;'i l i iij| l'll| ia Ifi
C onsiderm gr i nda perete ncrcat cu sa r ci na 1 (a) pe l a t u r a de su s
i cu sa r ci na t (x) pe l a t u r a de j os.
V o m da n cel e ce u rmeaz r ez u l t a t el e f i na l e de ca l cu l pent r u cel e
p a t r u ca z u r i de ncrcare el ement are, corespu nztoare di f eri t el or p r o-
prieti de si met ri e i de a nt i si met r i e fa de cel e dou axe de si met ri e a l e
gr i nz i i peret e.
10. 2. 2. 1. N C R C A R E S I M E T R I C N R A P O R T C U A M B E L E A X E D E
c o o r d o n a t e . n ca z u l u nei ncrcri tangenial e, simetric u r a por t eu
a mbel e a xe de coor dona t e (fig. 10. 6), al egem peri oadel e Lx = 4a ii/ = 4b.
R eprezentm ncrcarea su b f or ma
t(x) = t{x) = Yi < * n
8 m
-
x
n (10.45)
C ondiiil e de echi l i br u gl oba l a l gr i nz i i peret e snt ndepl inite.
GRINDA
1
PERETE NCASTRATA 641
Fu ncia de t ensi u ne care se fol osete este
J fm E ( - i )
2
- ^Y 1 _ , ( , , a O c o s M .
1 +H
A
Fig. 10.6
S t a r ea de t ensi u ne va f i dat de
n- l
. ", - E (- 1) * BHY&(xny) co s zn x 4-
n
1 ml
4- =- =- E (- l ) "
1
" D m T i - , ( 3 m x) cos3m y,
*, = - ( - 1 ) ~ -BY 3 (?/ ) cos ^ +
+ =4 ~ E ( - I f ^ ^ ^3- 5 (Sm x) c os Bm y,
1 T (i
n - l
^ - E (- 1)
2
A ^4 ( . y ) s i *. -
-| r/l 1
- - E ( - 1)
2
Pm ( K *) *
i n
P - y
(10.46)
(10.47)
41 - 0. 3381
642 C AL C UL UL GRI NZI L OR PEREI C U CONTUR DRE PTUNGHI UL AR
i a r s t a r e a de d e f o n u a t i e de
B
Ev - - _ ( - 1) 2 ~- ~ T s - 3 M s i a a ^ -
( i + i*) _ ( - i ) 2
D.
^ = _ ( ~ D 2 ^ Y 2 _ 4 ( <</ ) c o s +
+ ( l + f * ) S ( - l ) 2 ^ ^ ( S ^ s i u S , ^ .
"' Pro
C o e f i c i e n i i Hn v e r i f i c s i s t e m u l de ec n a i i l i n i a r e
i
u n d e
(10. 48)
(10.40)
2 M
r ' n i + i * J
<Pj ( X) - p , f t t h Pj
2 Pi
1 + 1* K4 j
= ^* ) |
* . - ? ! ( * * ' ) - _
<Pi (^) 7 3 7 - B , a t h ( 3 , a
r < i + n ,
, (10.49' )
d = ( - 1 ) 2
i a r c o ef i c i en i i 7 )m v e r i f i c s i s t e m u l
_ A 0 .
u n de
(10.50)
v ? i ( x ' ) r - 1 + n a < j r 1 + y , \ ) -
m m - <Pl (X)
1 + n
B m a t h Sr a a
'; m = - _ (
. & L _ . Y
? 9 ; ( t X ' ) 1 + !* a j
f a ' - - 2 - A l
_ i ) - r \ i + t* ^ ,
(10.50' )
GRIN.DA PE RE TE NCASTRATA 643
A c e t i c o ef i c i en i se p o t e x p r i m a u n i i c u a j u t o r u l c e l o r l a l i p r i n
r e l a i i l e
.1
B.
cp1 (wX) -
_ v , - . L - . _ ^ _ . f i , . )
a i V 1 + (* i )
(10. 5 1)
B.
10. 2. 2. 2. N C R C A R E S I M E T R I C N R A P O R T C U A X A Oy I A N T I S I M E -
t r i c A I m r a p o r t c u a x a Ou. P e n t r u o n c r c a r e t a n g e n i a l , s i m e t r i c
n r a p o r t c u a x a Oy i a n t i s i m e t r i c n r a p o r t c u a x a Ox (f i g. 1 0 . 7), de
f o r m a
t{x) t(x) = Yi
a
n s i n oc x, (10. 5 2)
n
f o l o s i m p e r i o a de l e Lx = ia i Lv = 2b, p e c e l e d o u di r ec i i .
F i a . 10.7
i n n d s e a m a de c o n di i i l e de e c h i l i br u g l o ba l a l g r i n z i i p e r e t e , v a
t r e bu i sa t i sf c ut r e l a i a
Tv =0, (10. 5 3)
d e c i t e n s i u n e a t a n g e n i a l se e c h i l i br e a z p e se c i un e a de n c a s t r a r e .
F u n c i a A i r y
F = _ ( - l ) " 2 ^ Y 8 ( c _ ) C O S . Of -
-t^ _ ( - 1 ) " J ^ 0 ; _ 3 ( S W ^ ) s i n S m ? /
1 + (* m d m
(10.54)
644
C AL C UL UI . GRI NZI LOR PEREI C U CONTUR DRE PTUNGHI UL AR
ne d component el e t ensor u l u i t ensi u ne
e_'=s - _ ( - ! )
2
BnYt0(a.,y) eos xnx +
n
+ r 4 ~ S ( - l )"J 5 O i - >( 8*)
1 +(A m
i t - l
- _ ( - ! )
2
BB Y 8 (ot , y) cos <xa>+
n
+ (- l ) - 2 _ >;_6 ( &m s i a S ^,
m
-l
= _ ( - l )
2
B T 9 K y ) +
n
+ 4 E( - i r J >, ^- 4 ( 8 B * ) cos K y
1 +P n,
i component el e vect or u l u i depl a sa r e
_ _ - E t - l ^^^i o - a C * , ? ) si n*, -
- (1 + (*)_(- 1 ) - ^
1 +1*
B
_ = _ ( - ! ) 2 - 5 Y , _ 9 ( / ) cos atf +
+ {l +n ) S ( - i y - i O ; ( . . J ! ) c o88_2/ .
C oeficienii B n snt dai de si st emu l de ecu aii l i ni a r o
_ i B i B t d,
u nde
' 92 (I X) -
1 +1*
8,aco t h8,
f 2 8,\ /
ftl l +i *
<io.r>)
W 0 - 8o O ( 8w a ) B i _ 8 . (10.55)
(10.57)
8,\
1 +t* i .
(10. 57' )
* ( x ' ) - E
' 92 (*X)
1 +p
8,a cot h8,ft
GRI NDA PE RE TE NCASTRATA
45
i a r coeficienii Dm desi st emu l deecu aii
E _ 4 >i - _ > (10- 58)
i
u nde
* ~ - ~ E
J
7 ? r r - r r - ^1 k - u-r
A
) K - =t a - * 0
4 k [(*X ' ) \ 1 + (L a j l l + [x o c j
E xpri mm u n ir de coeficieni cu a j u t or u l cel orl al i, p r i n rel aiil e
D i =
<p2 (wX)
1 +1*
S , t h8m
- E - C f ^ - r r - ^ U
a i V ! + [*(/
(10.59)
10. 2. 2. 3. N C R C A R E A N T I S I M E T R I C N R A P O R T C U A X A Oy I S I M E -
T R I C I n r a p o r t c u a x a OX. n ca z u l u nei ncrcri tangenial e,
I | I ' N l I 1 i'i l i i il
t i r
antisimetric n r a p or t cu a x a Oy i simetric n r a por t cu a xa Ox
(fig. 10. 8), al egem peri oa del e Lx =4a i Lv 2b. ncrcarea va f i
t(x) = t(x) =_ bneosccnx. (10.00)
6 4 6 C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI C O CONTUR DRE PTUNGHI I I L A N
E c h i l i b r u l g l o b a l a l g r i n z i i p e r e t e e s t e n de p l i n i t o da t , e u r e l a i a
NxTx=0. (10. 61)
F o l o s i m f u n c i a b i a r m o n i c ,
1 , . _ -D.
1 + fi
c a r e n e d s t a r e a d e t e n s i u n e
(10. 5 2)
+ 7TZ U t -
1
) " ^- ( S i ^o b a . , , ,
/ ' n-l
x = - Yi T ( i y ( ) &dn a < + _ ( - l )
2
#, B ( /) s i n i x , a i -
1 + [A m
n - l
o , = _ Y 1 3 ( a f c ? / ) \ s i n t _ + _ ( - 1) - Bn T 7 ( a / ) B U t e ^ a +
+ _ ( - i r J > .
1 - f |
( 10. 03)
n - l
T = _ Y 1 4 ( a , ? / ) ^c OSo t * - _ ( - 1)
2
, Y 8 (ot , y ) tos a . _ -
i
- r ^ _( - !)"/ >^- ( 8B , a ' ) ta
1 + j i m
i s t a r e a d e de fo r m a i e
_ = (1 -f- u) _ ^ ^ c o s _ ( - 1)~ T - ? Y e _ 7 ( a W s / ) o o s , x -
- (1 + ^ ( - 1) - <D8 ( S r a a ) c o s S m ? y ,
m 0
(10 . 6 4)
m - (i 4- i i ) %
V
M _ _ ) & a S i n f c x+ _ ( - 1 ) " ~ t 6 _ 8 (, y) r i n* -
(1 4- i i ) S ( - i ) ^r o i ( 8 _ _ ) _ _ i - S m a O ; 2 (8 m a ; ) l s i n 8 m . V .
Co e fi c i e n i i /? s n t da i d e s i s t e m u l d e e c u a i i
X * t H U d <h S)
GRI NDA PE RE TE NCASTRATA 4 7
n n d e
h _ ^
v
i i
' <|i ,(X ) 8 ( a t h 8
1 + l i
j ffl V l + [i a , A 1 + u a , . '
^
V
L C 2 8, V
fr., - <>' ) - - f - K +r r
' +l ( A ) - r J 8 , a t h8 , a V 1 + 1 1
(10 . 6 5' )
( - 1 ) 2 6 , c o t h, 6
<M& X) S , at h8 , a
w
"*
X T " [i
i a r c o e fi c i e n i i J > m d e s i s t e m u l
amt J >, = cm, (10 . 6 6 )
n u d e
U i = - _ 7 - 7 $ ^f +- f e ) f v i , + ~
:
M
(a
< =
a
^ "'
T h (X ') V 1 4- (i a t / v 1 4- [i a4 J
t . <X ) - ^ t h 8 m - j - ^ ( vm i + f - dO . 66' )
=- -
S
f S ( - 1 ) ^ - ^ 6 t + S ( - D ^ vm i f vm i +j 4 - ^ (*X ' ) v
U n i r d e c o e fi c i e n i s e e x p r i m c u a j u t o r u l c e l o r l a l i p r i n r e l a i i l e
4
<h (X ) - - 8 m a t h 8 m a
1 + \ L
T l i ( - l F ^ t b k + ( 1 0 . 67)
__ _
1 + H a 4
648
C A L C U L U L G R I N Z I L O R P E R E I C U C O M T U R D R E P T U N G H I U L A R
10. 2. 2. 4. N C R C A R E A N T J S I M E T R 1 C N R A P O R T C U A M B E L E A X E
d e c o o r d o n a t e . P ent r u o ncrcare tangenial ., antisimetric' i n r a por t cu
ambel e a xe de coordona t e (fi g. 10. 0), de f or ma
t{x) =t(%) = _ lncosaai, (10.68)
al egem peri oadel e Lx ia i Lv 4& pe cel e dou direcii.
Fig. 10. 9
C ondiiil e de echi l i br u gl oba l a l gr i nz i i peret e ne da u
Mx = blx + aTv.
Fu ncia de t ensi u ne T a f i
F _ ^( t y ) 6j f c ^ 0D_Yi T 2 (a2/ ) s i n a +
(10.69)
1 + (A m
1)
2
^ Y 4 - i ( M )
Pm
(10.70)
K ezu l t component el e t ensi u ni i
=- _ Y 1 2 (a _) bk si n t _ + _ ( - l )"
2
" _Y t { ) _ _ .
_ m 1
_ ( - l ) ~. _ Y * _ 2 ( p . a ! ) si nj ^y,
l + >
t = _ Y 1 8 ( a , y) ft48_.ta! 4- _ ( l )
-
" Y 2 K ? / ) s i _ a , 0 +
r 2 1 (10.71)
+ _ (- ! )
2
- ^( ^ ) + T ^p. T _ ( pw f l ) l _ a f J b , y >
m L -
1
T (i J
n - l
f - - _ T u (t y)6 f c c oB f c _ - _ ( - l ) ^_ . Y 3 ( a t , y ) c o B x , _ +
+ r _ r : S ( - i )
2
A ^5 - s ( p \ ^ ) c o s p n
-L ~T fl m
G R I N D A P E R E T E N C A S T R A T A 649
si c ompon en t el e depl asrii
_ - <1 + I ) 5 _ d f _ _ i f c C O s _ _ _ (_ l p T | " Y 4 _ 2 (o_ )c os a *
7)
(1 + i i ) S ( - l )
2
s i n
i P i
Ev <i + ^ n ^ i - - ^ &, _- , a?
(10.72)
+ _(-! ) ' _P1 l i (_f !) s i n a n ! r +
+ (1 + P ) _ ( - D
2
l f
b i Pm
1+[L
P Y ( pm *) cos p m y.
C oeficienii verific si st emu l de ecu aii l i ni a r e

B
< -
d
>
(10.73)
u n de
L +| i
P,at hp ,
^ ( Z a )
(hi -
w
# <)
1 +1*
p>t h
^ = - (- 1)
2
&t h & -
- \ 1 + u a. /
E ( - i ) ~
4 . . & a
2
. *
p>t h p>
l +l i
i ar coeficienii Dm verific si st emu l
ml A
= c

(10.74)
6.r> C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI C U C ONTUR DRE PTUNGHI UL AR
u nde
ft * - i ' fc-i
( _+
2 P W ,
C el e dou iruri de coeficieni se pot exp r i ma u nu l cu a j u t or u l cel u i -
l a l t , p r i n rel aiil e
/ > = -
<M a )
1 + u
p m t h ^ m a
* t
a
fc
(10.75)
10.3. GH I NDA M i K E T E l l \ CONSQ L A
n aces t c az, a xa de s i met r i e mecanic a gr i nz i i va i i l u at ca ax
Ox, a xa Oy f i i nd n u ma i ax de si met r i e geometric. F ol osi m met oda de
ca l cu l expu s n paragrafel e precedent e.
V o m consi dera n t ot a l 12 ca z u r i el ement are de ncrcare i a nu me :
P a t r u ca z u r i de ncrcare cu sa r ci ni nor ma l e pe cel e dou l a t u r i
I i ar al el e :
1) o ncrcare simetric n r a p or t cu a mbel e axe de coor dona t e
(fig. 10 . 10 ); n acest caz t ensi u nea normal se echil ibreaz pe seciu nea de
ncastrare;
2) o ncrcare simetric n r a p or t cu a x a Oy i antisimetric n
r a por t cu a x a Ox (fi g. 10 . 11); p ent r u echi l i br u l gl oba l a l gr i nz i i peret e
t rebu i e ndepl inite condiiil e
Nv = T + Nv, Mx + tiTv = 0; ( 10 . 7 6)
3) o ncrcare antisimetric n r a p or t cu a xa Oy .i simetric n r a p or t
cu a xa Ox (fig. 10 . 12); t ensi u nea normal se echil ibreaz pe seciu nea de
ncastrare;
4) o ncrcare antisimetric n r a p or t cu a mbel e axe de coor dona t e
(fig. 10 . 13); t ensi u nea tangenial se echil ibreaz pe seciunea de ncas-
t r a r e, i a r pent r u echi l i br u gl oba l va t r ebu i s se veri f i ce rel aia
Ma + Mv= Mv. (10.77)
rpflt)
f i t M i i T T T " T r r + r - r - n -
F i g. 10.10
t t t t
r r r
r r m
a
F i g. 10.11
3
50
1-1
O
E
i l I }. i l f ^
T I I
'
l r r
N'
-4<s,
654
GRI NDA PE RE TE NCASTRATA 655
P a t r u ca z u r i de ncrcare cu sa r ci ni tangenial e pe cel e dou l a t u r i
pa ra l el e :
1) o ncrcare simetric n r a por t cu ambel e a xe de coor dona t e
(fig. 10. 14); t ensi u nea normal se echil ibreaz pe seciu nea de ncastrare;
2) o ncrcare simetric n r a p or t cu a x a Oy i antisimetric n r a por t
cu a x a Ox (fig. 10 . 15 ); de asemenea t ensi u nea normal se echil ibreaz pe
l a t u r a ncastrat (J f ; = 0 );
3) o ncrcare antisimetric n r a por t cu a xa Oy i simetric n r a p or t
cu a x a Os (fi g. 10. 16); va t r ebu i s fi e ndepl init condiia de echi l i br u
gl oba l
Nx+Tx=fx; (10.78)
4) o ncrcare antisimetric n r a por t cu a mbel e a xe de coor dona t e
(fi g. 10. 17); n acest caz t ensi u nea tangenial se echil ibreaz pe seciu nea
de ncastrare. D e asemenea t r ebu i e s se veri f i ce rel aia
bTx + Mx = 0. (10.79)
D ou ca z u r i de ncrcare, cu sa r ci ni nor ma l e pe seciu nea de
capt :
1) o ncrcare simetric n r a por t cu a x a Ox (fig. 10 . 18); condiiil e
de ech i l i br u gl oba l snt i dent i c satisfcu te ;
2) o ncrcare antisimetric n r a por t cu a x a Ox (fig. 10. 19); t ensi u nea
tangenial se echil ibreaz pe seciu nea de ncastrare.
D ou ca z u r i de ncrcare cu sa r ci ni tangenial e pe seciu nea
de capt :
1) o ncrcare simetric n r a p or t cu a x a Ox (fig. 10 . 20 ); t ensi u nea
normal se echil ibreaz pe seciu nea de ncastrare;
2) o ncrcare antisimetric n r a por t cu a xa Ox (fig. 10 . 21); t r ebu i e
ndepl init condiia de echi l i br u gl oba l
Mm + aTv = 0. (10.80)
n cel e ce u rmeaz vo m da nu ma i r ez u l t a t el e f i na l e de ca l cu l , con-
sidernd cte ase ca z u r i de ncrcare si mu l t a n, du p proprietil e de si me-
t r i e sa u do a nt i si met r i e n r a p or t cu a x a Ox.
1 0 . 3 . 1 . ncrcri si metri ce n raport c u axa yr i nz i i perete
T o m consi der a gr i nda peret e n consol , acionat de sa r ci ni si me-
t r i ce n r a por t cu a xa Ox (fig. 10. 22). P e direcia Oy f ol osi m per i oa da
J J y = ih pe direcia Ox f ol osi m peri oa del e Lx= 2a i Lx = ia.
T r ebu i e verificat condiia de echi l i br u gl oba l
Nx+ TX = NX+ Tx. (10.81)
056 C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI C U CONTUR DRE PTUNGHI UL AR
ncrcril e se t o t reprezent a, su b f oi m
Pi (*) = = K + E Y . i
II
Pi ( = J >2 (#) = E
i r l
,
(10.82)
* ^U i l J J J J l i ^
; ^ r r r r n T r j
L ^i J l I L T
U ol J X I f ITTT U t *
a -
F i g. 10.22
, (a;) = M ) = S
8 m
Y ^
H
f, ( . t ) = - t, (:r) = C O S a , 0,
p
p' (y) = E k
c o s
P s
f' (j ) = <C s i n P m y.
(10.82']
(10.82";
GRI NDA PE RE T E NCASTRATA 657
Fu ncia de t ensi u ne se scri e su b f or ma
> t Y t -
y
< <
)
^ m ^ t
2 P*
(10.83)
(- 1)" h a (y, y) cos Y + (- f
5
" ^ t 3 (%y) s i n -
Y ;
m-l /)
_ ( _ 1 ) - f
i zi Z>'
P m
S t -
1
) '
2 x
n i M - f ^ - m M - Y .t p.a;)] cos . y.
R ezu l t st a r ea de t ensi u ne
. = - * n (r 4 )
&
*
c o s
r t * - E T u ( a t 0) a 4 s i n at ai
^ [*!(&) + V ; a ( M ) ] a,c os p4 t V
2 I
E (- i )"B , . >5 (Y , y)c o8Y . a - s ( - i )
2
st a +
+ E ( - 1 )
2
A | ^a P m ^ + ^[ ^2 ( P m ^-
x
F ; 8 ( P m a ! ) ] j c o 8 p r a i / +
+ E ( - 1 ) ~ M M - - ^(P ^)] }cos
*t - K + E u <Y *y) * *
c o s
\
x
+ E T u ( t y ) * s i n *a +
+ 4 - E c t ; s ( p + n ( p * * ) ] ; c 0 S p# -
2 fc
(10.84)
V j .
- (- 1)" <D3 (y 1/) c o s T x - B ; (a,?/ ) s i n , +
n p
4- (- 1)" D m ( T 9 (pm a 3 ) - ^ [ ^ ( P ^ ) - Y i .t p.a)] ) cos pj f +
m \ 1 +1* I
4- ( - l)
m
D'm1 Y ; (P s ) + - T i (P .a>)]) cos P m 2 / ,
l 1 +n )
2 - c. J39I
658 CAL CUL UL GRINZI IOV. PEREI "! CU CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
T
= - E *12(Y 4 y) h
S i l 1
\ + T l a (b J / ) OfcCOS oct as +
'fc
* fc
+i r E
[
( M ) +
T i
*
(
^
v ) ]
* * ^9 +
2 A:
P- l
f)
+ ( - 1 ) ^ * 4 ( Y ^ ) s i n r B * ' - ( - l )
2
* T 4 ( 0 V 2 / ) c o s s . t +
+ (- - l ) " ^}^ (| >. *> - [ T i ( p >) - in pf f l 3/ +
m _ 1
f ft 1
+ E ( - 1 ) T >. | T J (fc. as) 4- f ^\ Ta{M-Tu^)]\ ti a $my
i st area de deformaie
J 5 m = l i (a + a;) fc0 (1 + l i ) * ftA sm y as 4- .
4- (1 + u )y
7
"
1
' '
8 1
^ cos as -
i +>_ n t M ) + t 1 4 ( m ) ,
V
1 1 r
* "
v
' A, cos SvM
2 f ft,
L z .
l
B'
- ( - l f ^- s x Y 2/) si n 7 * + E ( - l )
2
T * - . ( ^co s a ^- f -
+ e ( - i f ^
2
( T t U ( p ^) +p \ ^[ n ( p . ) - t ; 4 (p a )]}cosp / +
+ E <- l f
r
T i
J 5
{*; _( &} - ft5ofYi(M)- T i(P.)]} eosft ,,,
" Pm
Bi>=b0y + (1 + j i)Y j f r t cos ^as+(1 4 - j l )
I 2
g
v
*
g /
g , a a af t a; +
+ l j i T .
f c
( M ) +y , <M ) , a . B i l l ^ ^ " ( 1 0 . 8 6 )
2
* P *
+ E ( - l ) V
I ,
- * ( T . y ) o o Y * + E ( - l )
2
^^. . ( ^( s i n v r
+ E ( - 1 ) ^ ^{T . , (K as) - [ Yu (M -
v
F ;8 ( p.)]> s i n p> +
Pi
. + E ( - i )
2
n r (T 4 _ 2 (pm ^) + P * [ T i (p. a - ' r 1 (p>)] } s i n pm 2 / .
m POT
n f el u l ac es t a snt ndeplinit e condiiil e, l a l imit
(10.86)
x = a: % = 0, x = a,: txv = t'(y),
GRI NDA PE RE TE NCASTRATA 65!)
cel el al te condiii l a l imit, i a nu me
a = a: v = 0, x = a:^ rsx = p'(y), (10 86' )
V = b: t w ==tx(x) + t2(x),
ne per mi t , du p cu m s- a i ndi ca t n 10.1, s obinem coeficienii l)t i
T>hQ, = 1, 3, 5, ...) ca sol u ii al eu nu i si st em i nf i ni t deecu aii l i ni a r e
de f or ma
E a * J > l + E ? i * - D = C m>
' (10.87)
E a i ! - i > i + E 5 r t : D a " 0 -
C oeficienii B n (, = 1, 2, 3, ...) i Bp {j > = 1, 3, 5, ...) snt dai
de u n si stem de ecu aii a na l og sa u sepot expr i ma n fu ncie de cei de ma i su s.
Acest e si steme de ecu aii se pot st u di a ca l a su bp u nct u l 9. 3. 1. 3.
10.3.2. i i erci i ri anl i si mc t r i c c n raport c u axa gr i nz i i perel e
V o m consi der a gr i nda perete n consol , acionat de sa r ci ni a nt i -
si met ri ce n r a por t cu a x a Ox (fig. 10. 23). P edirecia Oxf ol osi m peri oadel e
L'X = 2a i Li = 4 a ; pe direcia Oy f ol osi m per i oa da Lv 4b.
T r ebu i e ver i f i ca t e condiiil e de echi l i br u gl oba l
N T = N T
V V V x i r l
Mx + Mv - b(Tx + Tx) = Mx + My + a{Tv + 'v).
R eprezentm ncrcril e gr i nz i i perete su b f or ma
/ 'i () = -Pi(oo) = Yi
b
p
c o s
p2(x) = - p3(x) = an si n jnx ,
h () = k ( ) = p si n < x,
t2(x) = f2{x) = b0 + S FcosT j )
p'(y) = Y
a
m
sm
Kv,
m
' (y) =Y
b
'm
c o s
(10.88)
(10.89)
(10.89' )
(10. 89")
660 C AL C UL UL GRI NZI L OR PEREI C U C ONTUR DRE PTUNGHI UL AR
Aj u ngem l a r ez u l t a t e a na l oa go cu el e de l a pu nct u l pr ecedent ,
p or ni nd de l a o fu ncie de t ensi u ne de f or ma
F(x, y)'= E0xy + (A^ah^j + B'nchyj) s i n rt +
p p
+ S a " [ C - c h f c . + CT s i 3 a + p m r ( Z > , s i pnx +
4 - I > . c k f t * ) ] s i n B m y
(10 . 90 )
^r-l r 1 1 1-
i
r- r r r T T
i y - ^
T T T T - - 1 / i ?\ T 1t - ^
r 1 1 ' 1 1 i 1 1 >
1.1111 J..J X i -1L3a^
f f (J t)
r r r T T T m >
K - L i i j x L j j m J j m j _ l l l 5
F i g. 10.23
i p u n n d c o n di i i l e l a l i m i t
x = a: w= 0 , u = 0 ,
a3 = a : o e =y' <)' > T w =? ( y>,
y = b: a = (a r ) + p 2 ( ) , t m = ^ (a ?) + i 2(a >).
( 10. 91)
GRI NDA PE RE TE NCASTRATA 661
1 0.4. A L T E C A Z U R I D E N C A S T R A R E A G M N Z I I P E R E T E
V o m consi der a de asemenea a l t e dou ca z u r i de ncastrare a gr i nz i i
perete, care i nt er vi n ma i r a r n practic : gr i nda perete t r i p l u ncastrat
i gr i nda peret e ncastrat pe dou l a t u r i a di a cent e. Acest e pr obl eme pot
i nt er veni , de exemp l u , n ca z u l u nor p a nou r i care fac pa r t e di n carcasel e
de rezisten a constru ciil or mi j l oci i i nal te n zon seismic.
n cel e cc u rmeaz dm nu ma i indicaii n l egtu r cu modu l de
r ez ol va r e a l pr obl emei .
10.4.1. Gri nda perete ncastrat pe trei l aturi
n ca z u l gr i nz i i perete ncastrat pe t r ei l a t u r i di st i ngem dou ca z u r i
de ncrcare cu sa r ci ni nor ma l e i dou ca z u r i de ncrcare cu sa r ci ni
tangenial e. V o m consi dera aceste ca z u r i de ncrcare gr u pa t e cte dou ,
du p proprietil e de si met ri e sa u de a nt i si met r i e n r a p or t cu a x a Oy.
10. 4 . 1. 1. n c r c r i s i m e t r i c e N r a p o r t cu a x a Oy. F i e
r
gr i nda
perete t r i p l u ncastrat, ncrcat cu sa r ci ni si met ri ce n r a por t cu a x a
D T T 1T T T rT - r>> L
i a
3 H H
F i g. 10.24
q
Oy (fig. 10. 24 ). P e direcia Ox f ol osi m per i oa da Lx = 4a i a r pe direcia
Oy peri oa del e L'y = 2b i L" 4b.
662 C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI C U C ONTUR DRE PTUNGHI UL AR
T r ebu i e verificat condiia deechi l i br u gl oba l
Wt~Tv = 2F, - r. x (10.92)
R eprezentm cel e dou ncrcri al egr i nz i i peret e su b f or ma
* (.'/)= *f ( s i n a<z.
P u n em condiiil e l a l imit
(1(1.93)
M = o, V =9,
y b : /, =
o, =0,
r w = (a)
I 10.94)
P u t em ntreprinde u n Bt u di u anal og c u cel l e l a pa r a gr a f u l precedent ,
porni nd de l a fu ncia de t ensi u ne
+ S ^ t
J

c h
y +U .
s a
2/ +*mt (
s
8h a , y 4- Bnch a , y)] cos xB r +
n n
+ E ^( 0 * < * V + ' ^ - B h ^ ) cos 3M y + (10.95)
10. 4,1. 2. NC R C R I A NT I S I ME T R I C E N R A P O R T C U A X A Oy. n
ca z u l gr i nz i i perete t r i p l u ncastrat, ncrcat cu sa r ci ni a nt i si met r i ce
n r a por t cu a xa Oy (fig. 10. 25 ), a l egem per i oa da Lx = 4a pedirecia Ox
i peri oadel e L'v = 2b i Lv = 4b pe ceal al t direcie.
P ent r u echi l i br u l gl oba l a l gr i nz i i peret e, t r ebu i e ver i f i ca t e condi -
iil e (10.88).
C el e dou sarci ni CB care este ncrcat gr i nda perete se reprezint
su b f or ma
p(x) = , s i n anx,
t(x) = (
1 ( M ,
)
GRI NDA PE RE T E NCASTRATA 663
P en t r u r ezol var ea pr obl emei , i n t r odu c em fu ncia det ensi u ne
F{x, y) = K0xy +
+
E h(CqBh^x + VqxD9ch$qx) si n
1
H
<3
i pu nem condiiil e l a l imit (10.94).
F i g. 10.25
10.1.2. Gr i nda perete ncastrai pe dou l aturi adi acente
n ca z u l gr i nz i i peret e ncastrat pedou l a t u r i adi acent e di st i ngem
de asemenea dou ca z u r i dencrcare cu sa r ci ni nor ma l e i dou ca z u r i
de ncrcare cu sa r ci ni tangenial e, du p proprietil e de si met ri e sa u
a nt i si met r i e tu r a por t cu a xa Oy presu pu nnd ncrcat nu ma i u na di n
L atu ril e nencastratet n cel e ce u rmeaz, vom consi der a t oa t e aceste
eazu ri dencrcare si mu l t a n (fig. 10. 26). E st e necesar ca pedirecia Ox
664 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P E R E I C U C O N T U R D R E P T U N G H I U L A R
s f ol osi m peri oadel e l'x = 2 i L"t = 4 i a r pe direcia Oy peri oadel e
Ly = 2b i Lv =4b.
U a 4 - a
F i g. 10.26
C ondiiil e deechi l i br u gl oba l pecont u r se scr i u su b f or ma
J V 4- T = T
\ ~ *"m a
*
T
v ~ Tv = Ff) (10.98)
Mv -b('I\ + TJ - Mm +J f / 4 - 2V
ncrcril e vor f i
pj (ar) =6+5 ] &cos 7 ar,
ffl
= E , in *px,
h(*) - 1 , 2 * d n r ,
( 1 0 , 9 9 )
n
M ) = COS a p a r .
G R I N D A P E R E T E N C A S T R A T A 665
P u nem condiiil e l a l imit
xi a : =0 , =0 ,
(10. 100)
ic = a: ax =0 ,
T
a!v
=
0,
y = b : w =0 , =0 ,
y = & : t =yi (ar) - f p2(a>), t w =*,(*>) + f2 (ar);
F ol osi m fu ncia det ensi u ne
y) = -K^
2
+ KQxy +^K2y* +
+E ^L A <
n
YJ + K
sh
Yj + T n 2/ (Bn shyn 2/ + B'nchYj)] cosY n +
(10. 101)
+ E - i ^ i
c h 5 t
^ +^j ; '
s h a
J , y + \ y{B'vshcApy +B; ' ch a p y)] s i n a 9 a ; +
+ T J j T t
c

c l x 8
m
x
+
G
sh S m a; + S m ar (2>_ sh S m ar +Z>i ch 8m ar)] cos S m y +
+ E r
c l 1
P , + sh 3Q as + S 9 ar (D'q sh ar +Dq" ch Bgar)] si n B, y,
q P
pr obl ema redu endu - so ast fel , di n pu nct do vedere ma t ema t i c, l a r ez ol -
va r ea u nu i si st em deecu aii al gebri ce, l i ni a r e, cu o cu adru pl i nf i ni t a t e
de necu noscu t e.
10.5. C AZUL DOME NI I LOR AVl ND O PARTE DIN FRONTI E RA LA INFINIT
n cel e ceu rmeaz vo m l u a n consi derare ca z u l u nu i domeni u p l a n
dr ept u nghi u l a r , pent r u care u n a sau dou l a t u r i snt a r u nca t e l a i nf i ni t ,
u na di n l a t u r i l e l a distan finit f i i nd ncastrat. N eocu pm deu n si ngu r
caz dc ncrcare cu o sarcin normal l ocal , care prezint proprieti
de si met ri e, cel el al t e ca z u r i dc ncrcare posi bi l e (sarcin normal l ocal
cu proprieti de a nt i si met r i e, sarcin tangenial l ocal sa u sarcin
periodic) pu tndu - se st u di a n mod a na l og.
10.5.1. Uani l n elasti c ncastrat
F i e o band el astic | y \ -<b, ncastrat do- a l u ngu l l a t u r i i y =b
i acionat pel a t u r a y = b (fig. 10.27) de o sarcin normal , l ocal ,
simetric fa do a x a Oy,
p(x) = \ b(a.) cos a a r da . (10. 102)
J o
666 C AL C UL UL GRINZILOR PEREI C U COMTUR E RL PTWl i UI l I L AR
P ent r u a det er mi na st area de sol i ei t a r e al egem o fuuieie de t ensi u ne
de f or ma
F(x, y)
r 1
J o ^
2
[A eh ay + B sl i ay 4- ay (C sh ay 4 J >ch <xy)] cos xx doc,
(10.103)
a
F i g. 10.27
fu nciil e necu noscu t e A = A(a), B = B (a), C = C (a ) i 7) = / J (a) f i i nd
det er mi na t e cu a j u t or u l condiiil or l a l imit
y = - b: cv= p(x), t 1 = 0.
C al cu l m astfel starea de t ensi u ne
nx = L " [(A + 2C ) eh y + (J ? | 2B) ah x y. +
J o
- f ay(O sh ay 4 2> ch ay)] cos <xar da ,
orw ( [Ac h a y- f B s h xy-\ -xy<C sh ixy4- B e l xy)} cos aa; d a , (10.105)
J o
r:rV= [ [(A + O) sh ay + (B+D) ch xy + ay (C eh ay 4 B s h ay)] si n aa' dx
. o
i st area de deformat ic
Eu= T {[(1 + |*) A 4- 20 ] ch y + [(1 + u ) B 4 21>] sh xy +
J o
+ (1 4- [l ) 2/ (C sh xy 4- D ch ocy)} si n ax da , (10.106)
< - v0) = {[(1 + }t)A + 2(xC ] sh ay + [(1 + u ) B +
J o
a
+ 2| xB] ch ay 4- (1 + (t) ay ( ch xy + D sh xy)} cos ax da ,
depl a sa r ea de corp r i gi d *0 f i i nd determinat de condiiil e n depl asri.
G R I N D A TE RE TE NCASTRATA 0 6 7
(10.108)
C ondiiil e (10.104) ne condu c l a
[(1 - f u ) ! ! 2C ]ch xb + [(1 + \L)B + 2B] sh xb +
4 (1 4- \ i) ab (C sh ab + D ch xb) = 0 ,
[(1 + p M 4 2L i 0 ]sh a &4 [(14 - L i )B+2L . D ]ch &4 - ( 1 0 1 0 7 )
4 (1 4- n) 6 (O ch a& + B sh ab) = 0 ,
Achcd> B s h a i 4 &(C sh a D ch a f t ) = fe(a),
(J _ 4- C ) sh aft - ( B 4- B) ch a i 4- <*b (G ch a i - B sh a i ) = 0 .
P r i n r ez ol va r ea si st emu l u i de ecu aii l i ni a r e de ma i su s, obinem
fu nciil e necu noscu t e
A (a) = - [2 (1 - p) ch a i (ch 2a i 4- 2p s h
2
a i ) 4
V ( a )
4- (1 - p
2
) a i sh 3 a/ 4 2 (1 4- l i )
2
a i (sh ab 4- ab ch a i )],
B(a) = - ^- [ 2 (1 - p.) sh a i (ch 2afo + 2[x c h
2
a i ) 4-
J V(a)
4- (1 - [x
2
) a i ch 3 x i - 2 (1 4 (x)
2
a i (ch ab + ab sh oft)],
G{x) =( 1 4 - Lt) A l ^L rj2 (1 4 (i ) a i sh a i + (1 - u ) c h 3 a i ] ,
N(x)
D(a) = (1 4- [a) [2 (1 4 Lt) a i ch a i - (1 - jx) sh 3 a i ] ,
N(x)
u nde a m not a t n u mi t o r u l
J V(o) = 2 [(1 - ci )( ch
2
2a i 4- [L sh
2
2a i ) 4- 2 (1 4- f x )
2
a
2
i
2
]. (10.109)
Fu ncia de t ensi u ne devi ne astfel
g =
~ r L M "? > (2(1 - L l ) [c h 2 a 6 c h a ( 6 - y) 4 - [ J i s h 2 a o s h a ( f c - y)] 4
J o
2
A ()
4- 2 (1 4 l i )* ai [sh a(o 4- 2/) 4- oc(6 - y) ch a (6 4- y)] 4 (10.110)
4- (1 (L
2
)a i 4- y) sh a (3b y)} cos aa?da.
S t a r ea de t ensi u ne se scri e su b f or ma
' {2 (1 - l i ) [sh 2a6 sh a (b y) 4- jx ch 2ab ch a (6 - ,(/ )] 4
J c J T ()
4- 2 (1 4- [x)
2
x & [sh a(6 4- y) - a ( 6 - y) ch a (6 4- y)] -
(1 [x
2
) x (b 4- y) sh a (3& y)} cos aic d a ,
f #(a )
' \ { 2 (1 - w) [ch 2a?>ch oc (6 y) + n sh 2a& sh a (6 - y)] 4-
J o N [x)
+ 2{14-<i)
2
xb[8ha(b + y) + a(b-y)chx{b-y)]+ (10.111)
4- (1 fx
2
) a (& 4- y) sh a (3b y)} cos xx da ,
{(1 - ;x
2
) x (b 4 y) ch a (36 - y) -
o J V ()
[(1 - fx)
2
4- 2 (1 4- [x)
2
a
2
6(& - y)]sh a (6 4 y)} si n a ^d a .
668 C A L C U L U L G R I N Z I L O R PE I E T l CU C O N T U R D R E P T U N G H I U L A R
S t a r ea de deformaie va f i
E f - b[x)
% - = \ ^- {2 ( L - ( i ) 2 g l i 2B sh a (B - y)-
J n aA(oc)
1
+ ^ .'O
- (1 - i t ' )a (* +3 ) s h a (36 - y ) +
+ 2( 1 [( l - f x j s h a (B- f - y) -
- (1 + (jl) ( B y) ch k (B + / )]} si n aar d a , (10. 112)
E f
00
&<atl
v = i - ^- {2 ( 1 - l L )
2
c h 2 a J S l i a ( i - y ) +
1 + l i J 0 a J /
r
(a )
+ (1 - i*
2
) ( * +2/ ) c h a ( 3 i - y ) -
- 2 ( 1 +u ) o i [ ( l - | * ) c h * ( * +) +
+ (1 + (l ) (B y) Sh oc (b - f y)] }cos aa; da .
P e l i ni a de ncrcare obinem t ensi u nea normal
(10.113)
aa{x, -b) = p{x)-2[-^- [(L - p )
2
+ 4 ( 1 + u )
2
x
2
B
2
] co s ocda,
J o ^ ( )
i nt egr a l a f i i nd r a p i d convergent.
I n seciu nea dc ncastrare a pa r t ensi u ni l e
a{x,b) =2[i . r - ^^- [( l (i.) ch2od> 4- 2 (1 + fc sh 2oti] o o b a s da ,
J o - 2V()
a v ( , 6) = 2 C 1M [(1 _ (x) ch 2aB 4- 2 (1 + l i ) aB sh 2a 6] cos ociedoc,
J o- (*)
(10.114)
f M (a , B) - ( 1 - t 4 ) C " - ^^[( l | i )Bh2oci 2(l +u )aJ eh2aB]amod. oe.
J p C )
u nde i nt egral el e snt do asemenea rapi d, convergent e. Se verific uor c
pent r u aceast seciu ne l u ngi r ea specific sa este nu l .
F o r ma deformat a l i ni ei de ncrcare va f i dat de
u(x, b) - ^ i + ^ r - ^ - [(1 - p ) W 2 * * -
B .\ ocJ V (a)
- 2 (1 + l l )
2
oc
2
*
2
] si n z a doc, (10.115)
v(x, -b) = - L ^! r _ A l 5 L [ ( 1 _ ^ s l 4 a 6 _
E J 0 a i 7(a )
2 (1 -- jji) aB] cos ace da .
Aceast prohl em corespu nde i l a ca z u l u nei gr i nz i do l u ngi me
infinit, ncrcat cu o sarcin oarecare i rezemat pe u n somi pl a n i nf i ni t
r i gi d, caz care va f i di scu t a t n ca p i t ol u l u rmtor.
GRI NDA PE RE TE NCASTRATA 669
10.5.2. Startul de pl an el asti c ncastrat
C onsiderm sf er t u l de p l a n el ast i c x > 0, y > 0, ncastrat de- a l u ngu l
l a t u r i i a>= 0 i ncrcat cu o sarcin l ocal normal de f or ma (10.102)
p e- l a t u r a y = 0 (fig. 10. 28).
T r m
m n
F i g. 10.28
Al egem fu ncia l u i Ai r y
f
0 0
1 _
F(x,y) =\ (A + ayB) e
x
cos aa; da +
J o
2
+ r (C + Ba; D) e~
p
*cos By dB,
J o P
2
(10.116)
care u e condu ce l a st a r ea de t ensi u ne
om = ( [A - (2 - ay) B] e~*" cos aa; da - (" (C + BarB) e~
p a !
cos BydB ,
\ J o
o, == 4- a yB) e"
0 : ,
c o s a a ; d a +( " [0 - (2 - Ba;) B ] e~
Px
cos BydB ,
J o J o
T ^= f[A (1 ay) B] e~
a
" si n aa; da -
J o
Cr_c - (1 - Ba ; )B]r
3
' s i n By dB
J o
(10.117)
6 7 0
C AL C UL UL OBI NZI LOR PEREI CU CONTUR DRE PTUNGHI UL AR
i l a st area de deformaie
E[U - ( - C O o 2 / + U0)] = r {(1 + y)J . _
J o a
[2 (1 + j j l ) a y] B) e . si n doc 4-
r i
+ J - . {(1 4 u ) G + [1 - u - f (1 + ^ p^] Z)J e- *co g pydp ,
B [ - (*>* + v0 )] =( I f l i ^ i i (10. 118)
J o a
+ [1 (i + (1 + (jl) <xy]B}e""cog a da 4
+ \ - {( ! + !*)<? - [2 - (1 4 w) p.r] Z>} -
M
s i n 3 y d P .
Fu nciil e A = A (oc), B = B (a), G = C (P) i D = D (fi), p r ecu m
i const a nt el e t t 0 , v0, co0 , se determin p r i n condiiil e l a, l imit
= 0 : u o>0 , p = 0.
o / v (10. 119)
d i ( i i l ,
F

l 0 S i n d p r 0 C e d e e l e d e e a l e a l
P i c a t e I n 7. 3, vo m pu ne mt i i con-
x = 0 :
* ~ 0 " 0 : 9, (10. 119' )
ceea ce ne condu ce l a
(1 4 u ) 0 4 (1 - (x) j ) = o,
A - B = 0. "-
120
>
su b f o
T
r nr a
d
* * '
i m t C I U e x r T i m a h m c
< '
i a
<N
t e
^a e
(10.121)
S t a r ea de t ensi u ne va fi

T =
~ i
j B ( a )
"
8 ( x y ) c o
'
s
^
d a
+7 ^- r ^( P ) ^5 - s C ^) c o 8 P yd p ,
-* T l *- . 0
V - - V B(ot) Q3(ocy) cos a a ; da + %( p ) Q , _5 ( B*)co S Py dB,

1
4 n-J o
(10.122)
GRI NDA PE RE TE NCASTRATA 6 7 1
st a r ea de deformaie scr i i ndu - se su b f or ma
Eu = f^_L ^) Q 5 _8 ( K y) si n aa; da - (1 4 | t ) C " ^- ^ Q 4 (Ba ;)cos pydp,
J o a J o p
(10.123)
f B (a) C
x
DIQ)
Ev = \ ^ Q2_4 (ocy) cos a i t d a +l ^ Q 7 l 3 (pa ; ) si n pydp.
J o a J o P
Fu nciil e B( a ) i B( B) vor f i da t e de si st emu l de ecu aii i nt egral e
F r edhol m de spea a dou a
D ( B ) i L _ C - f l + d T f +P ' B =
( 3 - p ) x J 0 r ( Y
2
+P T
care, pr i n el i mi na r ea u nei a di nt r e fu nciil e necu noscu t e, se poa t e redu ce
l a o singur ecu aie integral de acest t i p ecu aie ce se integreaz p r i n
metode a pr oxi ma t i ve de ca l cu l .
10 . ' ). : i . Seiuibuinlii elastfo ncastrat*
n ca z u l semi benz i i el ast i ce x >- 0, | y | <; b p u t em consi der a dou
t i p u r i de ncastrare. U n mo d de ncastrare este cel n care seciu nea de
capt este ncastrat, semi ba nda f i i nd ncrcat pe u na di n l a t u r i l e paral el e
(fig. 10.29 a). D e asemenea este p osi bi l ca u na di n l a t u r i l e pa r a l el e s fie
ncastrat, seciu nea do capt f i i nd ncrcat (fig. 10. 29 b).
n ammdou ca z u r i l e se pot a pl i ca met odel e de ca l cu l i ndi ca t e n
7. 5. Se fol osete o fu ncie de t ensi u ne de f or ma
F(x, y) = i {Kj, x* 4- K^) 4- (" \ {A(x) ch ay 4 B( a ) sh ay +
2 J c a
4- ay [C (a ) sh ay 4- B( a ) ch ay]} cos aa; da 4- * (10.125)
+ + l "cB'J - . ' cos 8m y,
pu nhi du - se condiiil e l a l imit
(10.126)
X = 0 : u = 0, V = o,
y
= b : rsy=p (X), = 0,
y
==- b : <J V = 0, T V 0 ! = o,
672 C AL C UL UL GRINZI LOR PEREI C U CONTUR E E E Pr UMQHI TJ L AE
n p r i mu l caz, i condiiil e
oo = 0: .=?'()>
y = b : n = 0 3
y = - b: a = 0,
n cel de- a l doi l ea caz.
17 = 0,
= o,
(10.127)
a)
T T T T T f m f l
- o
F i g. 10..9
P r obl ema seredu ce l a i nt egr a r ea u nei ecu aii i nt egr a l e de t i p F r edhol m
<le spea a dou a , cu nu cl eu degenerat, sa u l a r ez ol va r ea u n u i si st em i nf i ni t
de ecu aii l i ni a r e.
C a z u l semi benz i i , ncastrat pe seciu nea de capt, corespu nde l a
consol foart e l u ng. D e asemenea semi ba nda , ncastrat de- a l u ngu l u nei a
di n l a t u r i l e pa ra l el e, poa t e f i considerat ca o grind de l u ngi me semi-
infinit rezemat pe u n semi pl a n i nf i ni t r i gi d.
GRIMI>A PE RE TE NCASTRATA
B I B L I OG R A F I E
A . Ci ii
1. KA J I MA H 0 K A . C , C mp o urne JU,imn, MexaiiUKa n.iacmuiion. Maui CTpottH3J aT. Mo c KBa,
1350.
2. .Pactem 6aAOK-crnenoK. Toc r ex H S^aT, Moc KBa, .1956.
3. Pactem. njiacmunoK. C n paE Oi H oe noc o6ne, Moc un a, 1959.
4 . TE ODOI SSC O I*. I'., Calculai grinzilor perei cu o singur deschidere in caz gcnerctl de reze-
mare i ncrcare. E d. Mi n . nv., Bucureti , 1955.
B . Articole
5. flJ iyrAT M. IA., Paciem saueMJ ienHbix 6ajion-cmenoK. Bo n p. n po' i i i . i i yc TOft l . c Tpoi i T.
KOHTc p. KweB, 21, 81 (1956).
G. I.' HElt-M 1T 10 | {. Problemes non resolus en resistance des maleriaux. C. Bond. des recherches
des L ab. du bat. et des Ir. publ ., X X I (1954).
"j. KAJ I MA.I I OH A. C , K peweiiuio acidan o UJIOCKOM HanpHMcewiOM coemosmuu npnMoy-
eo/ ibHoi njia.cmu.HKU. Ko i i c T p . h MaT. b r opoac KOM CTpoHTeJ i t c TBe, 6, 70 (1950).
8. I[j>u6jiuMceHHbiiit Mernod pacienta 6ajion 6ojibiu,ou sucombi. M ocnea, no
'leopim coopyH-temi i t, VI I , 337 (1957).
9. KVPH I H H J I . M. , CMeiuanHa.it, njiocnan 3adata meopuu ynpyeocmu djia Keadpanma.
II pn ii. i . MaT, h Mex., XXI I I , 5, 981 (1959).
"10. J l A.I APJ UI B. A., 06 odnoM cjiyvae njiocnoeo uazuCa Hopomnoii CajiKu. T p . KiieBC Horo
IIl Ii K.-CTpOMT. HHCT., III, 289 (1936).
11. n i ' OKOl I Ol i I i . K., 06 odnou njiocKou 3adave meopuu ynpyeocmu djw npiiMoyeoAbHou
o6Aacmu,. I I pHK.i. MaT. i i Mex. XVI , 6, 739 (1952).
12. KI Bl i E B J l . . Sur In ftexion des pieces epaisses. C. Bei ul . Ies seances de l 'Ac ad. des Sc. de
Pari s, 126, 402 (1898).
13. Sur la resistance des mussifs epais, C. Bei ul , dus seances de l 'Ac ad. des Sc. de Par i s,
1190 (1898).
14. Y'h.Ti l l I, I fi . C., CMemannan zadana meopuu yiipyeocmu DAU KJIUHU. M A H C C C P.
OTfl . TexH. ii m c x o i i . i i auj wi i ocTp., 2, 156 (1959).
15. J i .TA('ol ) l i . I. Mernod HanaAbHux ijiyintiuu njiocmil sadane meopuu ynpysocmu.
H3B. M. B. O. , CTpoHTej i bCTBOh apx nTei t Typa, 2 (1958).
16. lTpuMenetiue Memoda na%aMiHbix ifiynKuuu K njiocKou 3adane meopuu ynpy-
eocmu. djin npsiMoyzoAiMou ojiacmu. M A H C C C P, O T H , Mex aHHi t a h Ma -
i mi n oc r poen n e, 3, 114 (1959).
17. BJ I AC OB B. 3., Mernod navajihtibix gryHKUUu e nadanax meopuu ynpyeocmu. M AH
C C C P, OT H . , 7 (1955).
l<s. WTXLLAMS M. L ., Stress Singularities ResuUing front Various Bouudary Conditions in Angu-
lar C.orners of Ptates in Extension. J . Appi . Mec h., 19, 4, 52G (19521.
4 3 - c. 3391
C A P I T O L U L \ I
GRI NZI PE ME DI U E L A ST I C
P r obl ema gr i nz i i dr ept e pe medi u el a st i c a fost atacat pr i n di f e-
r i t e met ode de ca l cu l - nc di n secol u l t r ecu t , datorit i nt er esu l u i pr a ct i c
pe care- 1 prezint.
P r obl ema f i i nd, n genera l , dificil di n pu nct de vedere ma t ema t i c,
s- a cu tat s se dea o sol u ie aproxi mati v, p r i n i nt r odu cer ea u nor a i m-
V
F i g. 11.1
mi t e i pot eze si mpl i f i ca t oa r e de ca l cu l deci s- a cu tat o sol u ie pr i n me-
t odel e rezistenei ma t er i a l el or .
F i e ast fel ' o grind dreapt (de l u ngi me infinit sau fi ni t), care r ea -
zem pe u n medi u el ast i c (semi pl a n el a st i c (fig. 11.1)sa u band el ast ic).
G r i nda este acionat pel a t u r a de su s de o sarcin normal oarecare j>(io)
(n spe de o for normal concentrat P ). P e l a t u r a de j os a gr i nz i i va
aciona reaciu ne semi pl a nu l u i el a st i c (sau a benz i i el asti ce) p(v), ca r e
G R I N Z I P E M E D I U E L A S T I C 675
are o l ege dedistribu ie necu noscu t de- a l u ngu l a xei Ox; di f i cu l t a t ea pr o-
bl emei const n det er mi na r ea fu nciei p (x).
I pot ez a cea ma i simpl care s- a consi dera t a fost i pot ez a proporio-
nal itii ntre reaciu ne distribu it p(x) i depl a sa r ea pu nct el or f i br ei
medi i a gr i nz i i pe o direcie normal l a a cea st a ,
p\ x)= lva{x), (11.1)
u nde p,(a>) cor espu nde l a gr i nda dreapt. C oef i ci ent u l de proporional itate
k este poz i t i v i se consider const a nt ; el poart nu mel e de coeficient al
patului sa u coeficient de balast, pr obl ema f i i nd stu diat l a ncepu t n
l egtu r cu inel e de cal e ferat, care reazem cont i nu u pe ba l a st , p r i n
i nt er medi u l t r a ver sel or .
I pot ez a a cea st a a fost fcu t nti de E . Wi nk l er [16], a poi de
H . Z i mmer ma nn [17] i este cunoscut su b nu mel e de i pot ez a Wi nk l er -
Z i mmer ma nn. E a a fost mu l t discu tat u l t er i or de diferii cercettori,
pr i nt r e care L . A. G a l i n [22]. n ba z a acest ei i pot ez e de ca l cu l , s- a st u di a t
Lnti gr i nda de l u ngi me infinit pe u n medi u el a st i c presu pu s i nf i ni t . D i n
p u nct devedere ma t ema t i c, pr obl ema s- a r edu s l a i nt egr a r ea u nei ecu aii
diferenial e or di na r e l i ni a r e, cu coeficieni constani. P ent r u gr i nz i l u ngi
rez u l t a t el e obinu te snt su fi ci ent deexact e. D i nt r e aceste st u di i menionm
n speci al pe cel a l l u i J . W . S chwedl er [40].
D i f er i t e l u crri i nt eresa nt e, l egate de aceeai ipotez, a u fost fcu te
n decu r su l t i mp u l u i de K . H a ya sh i [4], K . Wi egh a r dt [43], W . P r a ger
[35 ], P . I N emenyi [33] i al ii. P . L . P a st er na k [34] i G . V . K l i evi ci [30]
a u a pl i ca t met oda forel or di n st a t i ca constru ciil or. S. P . T i moshenk o
i B. F . L a ngcr [42] a u st u di a t pr obl ema inei de cal e ferat. U l t er i or
M . H et enyi [28] a da t o metod aproximativ de ca l cu l corespu nztoare
gr i nz i l or dr ept e f i ni t e.
O metod interesant de ca l cu l , bazat pemo du l de a pu ne condiii
iniial e det i p C a u cby, a fost dat de A. S". K r l ov [8], n 1931. M et oda este
apl icabil cu su cces at t n ca z u l gr i nz i l or dr ept e pe reazeme obinu ite
ct i n ca z u l gr i nz i l or drept e pe medi u el a st i c; aceast metod a fost
rel u at u l t er i or de M . M . F i l onenk o- Bor odi ci [20]. D e asemenea, met oda
a fost prel u crat n di f er i t e f el u r i de A. A. U ma n s k i [13], [14] i N . P .
P u zrevsk i [11].
U nel e st u di i i nt er esa nt e, u tibznd fu ncia l u i G r een, a u fost fcu te
de K". M . G her seva nov [23] i B. G . K orei ev [31].
I pot ez a Wi nk l er - Z i mmer ma nn n u d ns o aproximaie su f i ci ent
de bun n a nu mi t e ca z u r i . D e aceea s- a cu tat s se fac u n ca l cu l ma i
exa ct , u til iznd a l t e i pot ez e ma i a pr opi a t e de r ea l i t a t e sa u neintrodu cnd
ni ci o ipotez si mpl i f i ca t oa r e. P r i ma ncercare de acest fel a fost fcu t
de G . E . P r ok t or [36] n 1922, ntr- o l u cr a r e de dipl om, l u nd n consi de-
rare i medi u l el ast i c pe care este aezat gr i nda . P r obl ema a fost rel u at
u l t er i or su b di f eri t e forme. , i
Ast f el , V . I . K u z neov [9] d ecu aiil e i nt egr a l e al epr obl emei pu s
n mod corect. M . I . G or bu nov- P osa dov [27], [3] prezint a nu mi t e met ode
676
C AL C UL UL GRINZILOR PEREI C U CONTUR DRE PTUNGHI UL AR
p r op r i i de ca l cu l u aceast direcie, mergnd pn l a r ez u l t a t e pr a ct i ee
fi nal e pe care l etabu l eaz. V . Z . V l a s o r [15 ] face o a na l ogi c ntre p r obl ema
gr i nz i l or cu perei su biri i aceast probl em, pr ez ent l nd de asemenea o
metod original de ca l cu l . R ez u l t a t e i nt er esa nt e se gsesc i n ca r t ea
. l u i B. G . K or enev [7]. P r obl ema gr i nz i i i nf i ni t e peu n medi u el ast i c i nf i ni t
a fost considerat de K . G i r l ma n n [24], [2] i u l t er i or de K . M a r gu er r e
[32] i M . A. Bi o t [18]. E . E ei ssner [37] se ocu p de pr obl ema gr i nz i i
de l u ngi me finit. T J n st u di u i nt er esa nt a ntreprins recent A . A. S l a l -
k opevev [41].
P . L . P a st er na k [10] pr opu ne o metod aproxi mati v de ca l cu l ,
p or ni nd t ot de l a i pot ez a propori onal i ti i ; el i nt r odu ce do i coeficieni
a i p a t u l u i , cel de- a l doi l ea coefi ci ent de asemenea const ant corectnd
erori l e care se i nt r odu c p r i n consi der a r ea n u ma i a p r i mu l u i coefi ci ent.
O val oroas metod aproximativ de ca l cu l se datorete l u i B. M". J cmo -
ci k i n [29], [5] i B. U ". J emoci k i n i A. P . Sinin [6]; el nl ocu iete
r ez ema r ea continu pe u n medi u el a st i e pr i nt r - o rezemare ntr- u n
nu mr f i ni t de pu nct e, redu cnd pr obl ema l a det er mi na r ea u nor mri mi
necu noscu t e st a t i c nedet er mi na t e, p r i n met odel e de ca l cu l al e st a t i ci i
constru ciil or.
n ca z u l gr i nz i l or scu rt e i foart e r i gi de pr obl ema capt u n a l t
aspect, transformndu - se n pr obl ema apl icrii u nei stane r i gi de pe u n
medi u el a st i c, deci o probl em de cont a ct . U n st u di u de acest f el a fost
fcu t p ent r u p r i ma dat de M . S a dowsk i [38] p ent r u ca z u l u nei stane
r i gi de, acionat de o for concentrat. H . Bor owi ck a [19] a a j u ns l a
acel eai r ez u l t a t e, p or ni nd de l a pr obl ema spaial corespu nztoare.
L . F o p p l [21] a ntreprins u n st u di u cu p r i vi r e J a u ni ci t a t ea sol u iei
ecu aiei i nt egra l e care sol u ioneaz p r obl ema .
n aceste st u di i se negl ij eaz f reca rea ca r e poat e l u a natere ntre
grind i medi u l el a st i c. H". I . G l a gol ev [25 ], [20] consider .i ca z u l u nei
frecri cou l ombi ene, eompl etnd r ez u l t a t el e obinu te a nt er i or .
Acest e pr obl eme snt di scu t a t e pe l a r g n l u crril e de sintez a l e
l u i I . I a . taerman [12] i L . A. G a l i n [1], care da u de asemenea o bogat
bi bl i ogr a f i e.
n general , n aceste l u crri se stu diaz gr i nda dreapt p r i n met o-
del e rezistenei ma t er i a l el or . Sepoa t e ntreprinde ns i u n st u di u , innd
sea ma dedef or ma bi l i t a t ea acest ei gr i nz i l u at n t ot a l i t a t ea ei , deci f ol osi nd
met odel e t eor i ei el asticitii i p ent r u ca l cu l u l gr i nz i i drept e ; n acest caz
gr i nda dreapt poa t e f i i o grind perete. R ez u l t a t el e obinu te n
cap. I X i X pot f i fol osi te ca r ez u l t a t e i nt er medi a r e pent r u aceast
probl em.
P r obl ema devi ne ast fel o probl em de el a st i ci t a t e a u nu i corp cu
neomogenei t at e discontinu o probl em de corp st r a t i f i ca t ( 12. 2).
C a z u l n care medi u l este i nf i ni t r i gi d a fost consi dera t l a 10. 5
(ba nda el astic ncastrat).
V o m pr ez ent a su cci nt , n cel e ce u rmeaz, cel e ma i i mpor t a nt e
r ez u l t a t e care s- au obinu t, f ol osi nd met ode ma i exacte de ca l cu l n
speci a l p ent r u a arta modu l n care se p u n probl emel e.
GRINZI PE ME DI U E L ASTI C 677
11.1. GRI N DA E LU X G1ME I N FI MT PE ME D I U E LAST I C
C onsiderm o grind de l u ngi me infinit, rezemnd pe u n semi pl a n
el ast i e, acionat pe l a t u r a de su s de sa r ci na normal l ocal (fig. 11.1)
p (x) = \ fe(a) cos a x da . ( U - 2 )
E eaciu nea necu noscu t pe seciunea de cont a ct ntre cel e dou
cor pu r i va f i de f or ma
S.
A (a)COS OLX d a . (11- 3)
S t u di em deformaia gr i nz i i drept e p r i n met odel e rezistenei ma t e-
r i a l el or , innd sea ma n u ma i de infl u ena moment u l u i ncovoietor. R el ai a
(S.22) ne va da
d
g
3f *(a 0 = p-(x) -p(no) (11.4)
da;
2
i a r f or mu l a (6.25) se scri e su b f or ma
\ Mx{x)
da ; 2 E I
(11.5)
0 V
u nde semnu l mi nu s apare deoarece si st emu l de a xe de coor dona t e este
u n si st em st i ng, Mx(x) este moment u l ncovoietor ntr- o seciu ne cu rent
a gr i nz i i drept e, i a r E7It este r i gi di t a t ea corespu nztoare.
E l i n i i u i n d moment u l ncovoietor ntre rel aiil e (11.4) i (11.5) i
innd sea ma de (11.2) i (11.3), obinem
Eele-^^ = p(x) - p{x) = r [A (a) - &(<*)] cos ax da , (11.6)
da;
4
J o
rel aie care este val abi l , n ca dr u l met odel or rezistenei ma t er i a l el or , i
p ent r u f i br a inferioar a gr i nz i i drept e.
S emi p l a nu l el a st i c va f i acionat de sa r ci na p (x) pe l i ni a de separaie
y = 0. F ol osi nd r ez u l t a t el e obinu te l a su bp u nct u l 7. 2. 1. 3, p u t em scri e
E(v - v) = - V

^1 [2 4. (1 4- u.)a y ]<r
a
"cos aa;da. (11.7)
J o *
Y o m pu ne condiia l a l imit (presu pu nnd c n u i a u natere frecri
ntre gr i nda dreapt i semi pl a nu l el asti c)
v(x,0)=vg(x) (11.8)
sa u
dx* dar*
C ~8 C AL C UL UL GRINZILOR PEREI C U CO.VTUR DRE PTLTtf&H HILAR
admind c, pri n. i nt egra re n r a por t eu , i nt r odu cem acel eai const a nt e
i n a mbi i membr i . I n acest caz p u t em scri e
~T?\
A
^ **
c

8 a x d a
= jry-\ VA(a) - 6(a )]cos ocr dx, (11.9)
de u nde obinem
P r i n u r ma r e
de u nde
A m not a t
I 1.10)
1 + 2 i ' i c
!
, ; f
00
&()
p { r ) =
r o s
6 < > s a a t l y
- <
11
-
I L
)
.'o 1 -f- 2 a
J
z
(11.12)
u nde 7, se refer l a o l ime de grind dreapt egal cu u ni t a t ea . D ac
l imea gr i nz i i este diferit de l imea semi pl a nu l u i (care este egal cu 70
vo m fol osi notaia
h
3
' S 7 T
(11.12' )
X El
u nde I se refer a cu m l a ntreaga seciu ne transversal a gr i nz i i dr ept e
I n ca z u l u nei fore dc compr esi u ne P (fig. 11. 1), vom pu t ea scri e
- P f"
p(o?) = l cos x d , (11.13)
de u nde rezul t
, , P f
0 0
C OS XJ ?
* ( ) - \ dx . ( l l . U )
x J o 1 - f 2a
3
y.
3
'
E vi dent , pr esi u nea maxim va a vea l oc n seciu nea x = O si va
f i da t a de *
7
_ P f da 2 P p
D u p cu m se vede n f i gu r a 11. 1, reaciu ne p (a?) este repartizat
a p r ox i ma t i v t r i u nghi u l a r , pe o l u ngi me l, care rezu l t
7 2 P 2
= ~fT^ * =
c
>
5
*- (11- 10)
Pmxx 0,30,>j
G R I N Z I P E M E D I U E L A S T I C 679
I n mod anal og p u t em consi der a i al t e ca z u r i de ncrcare cu acel eai
proprieti de si met ri e sau eu a l t e proprieti de si met ri e sau a nt i si met r i e,
precu m i ncrcri cu sa r ci ni per i odi ce.
^1 1. 2. PRO BLE MA DE C O NT AC T V STANEI RI GI DE PE ME D I U E LAST I C
(' onsiderm o stan rigid (reprezentat schema t i c n f i gu r a 11. 2,
pt' i ntr- o grind dreapt scu rt, de l u ngi me 2a), acionat de o for P
i de u n moment M l a mi j l ocu l ei . n fel u l aceast a este cu pr i ns i ca z u l
a nei torte P ca r e ar aciona excent r i c.
P
F i g. 11.2
V om ca l cu l a st area de t ensi u ne care i a natere n i nt er i or u l semi -
p l a nu l u i e l a st i c su b aciu nea acest ei stane. P ent r u aceast a t r ebu i e s
determinm pr esi u nea pe care stana o exercit pe l i ni a de separaie a
semi pl a nu l u i el ast i c, negl ij nd frecarea care event u a l poa t e l u a natere.
P i e nti ca z u l n care stana rigid este acionat de fora normal
concentrat P (fig. 11. 3 a), ntr- u n pu nct de pe l i ni a de separaie acio-
neaz fora concentrat normal el ementar p (1%) , care t rebu i e
determinat.
D ac inem sea ma de f or mu l el e (7.184), rezu l t c n i nt er i or u l
semi p l a nu l u i el a st i c i a natere o stare de t ensi u ne dat de
* J _ 0 [(X
T C J - [(x )
2
+ ,//
2
]
2
6 8 0 C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI Cb* CONTUR DRE PTUNGHI UL AR
Acest e r ez u l t a t e cor espu nd condiiil or l a l imit
2/ = 0, \ x\ ^a: av = p (a), T = 0.
(11. 18)
D eoarece stana este rigid i a r ncrcarea est e simetric, va t r ebu i
de asemenea ndepl init i condiia
y = 0, \ ,x | < a : <o = const. (1.1.18')
Aceast a dou a condiie ne per mi t e s determinm pr esi u nea necu -
noscu t p (x).
O)
b)
p
0
f J Ta
1
II
C onf or m f or mu l ei (7.157), p u t em scri e, pent r u u n pu nct de pe L ini
de separaie
K\ r(x, 0) - v0] = f p(Q I u | x - \ % | (M. (11.19)
C ondiia l a l imit (11. 18' ) ne condu ce l a ecu aia integral
[ P())n | * '] d = const. f | " I O ) . (11.20)
E emarcm c p u t em p u ne condiia (11.18' ) i su b f or ma
9p
y = 0, | j j | <a - : = 0, (11. 18")
dx
du p cu m a fcu t G . S chu ber t [3 9 ]; se aj u nge l a acelai r ez u l t a t .
GRINZI PE ME DI U E L ASTI C 6 8 1
Sol u ia ecu aiei i nt egral e (11.20) se scri e su b f or ma
1 f P
=
i 7 =f
= =
l \ P(^)^= v .
tc[/ 2 x*}-a T rVa
2
x
2
semnu l mi nu s aprnd deoarece fora P este de compresi u ne.
M
(11. 21)
P r i n u r ma r e pr esi u nea pe l i ni a de sepa ra i ie \
r
a f i reprezentat ca
n f i gu r a 11. 3 b. C u a j u t or u l f or mu l el or (11.17) p u t em ca l cu l a a poi st a rea
de t ensi u ne n i nt er i or u l semi pl a nu l u i el a st i c.
Se observ c p ent r u x = a pr esi u nea p (x) crete i ndef i ni t i a r
component el e t ensor u l u i t ensi u ne corespu nztor semi pl a nu l u i el a st i c de
asemenea. Acest r ez u l t a t se obine datorit f a p t u l u i c nu inem sea ma
de proprietil e pl a st i ce al e ma t er i a l u l u i . n r ea l i t a t e presi u nea p (x)
va f i repartizat n zonel e respect i ve du p l i ni a pu nctat.
D ac stana rigid este acionat de moment u l concent r a t M
(fig. 11.4 a), p u t em face u n st u di u a na l og, pu nnd condiiil e de depl a sa r e
y = 0, | a ; | <a : J cx (h = const. ). (11.22)
682 C A L C U L U I . G R I N Z I L O R P E R E I C U C O N T U R D R E P T U N G H I U L A R
n acest caz obinem o repartiie <le presi u ne dc f or ma
, . 221/ x
reprezentat grafi c n fi gu ra, 11. 4 b. P en t r u a? = a se fa c acel eai obser-
vai i ca ma i su s.
P e o cal e anal oag se poat e st u di a i ca z u l n care apare o for de
frecare ntre stana rigid i l i ni a de separaie a semi pl a nu l u i el a st i c.
D ac pa r t ea de j os a stanei n u este pl an, p u t em pu ne condiia
(1.1.18') su b f or ma ma i general
y = 0, | d ? | <: v=f(x). (11. 18"' )
Menionm c pr obl ema este ma i interesant n ca z u l u nei stri de
deformaie pl an, de exempl u pent r u semispaiu l el ast i c pe care este ae-
zat o^stan rigid de l u ngi me infinit, acionat de- a l u ngu l ei .
n mod a na l og sepoate st u di a pr obl ema dac senl ocu iete semi pl a nu l
el ast i c pr i nt r - o band el astic (r espect i v semispaiu l el ast i c p r i nt r - u n
st rat el ast i c).
B I B L I OG R A F I E
A . Cuiji
1. T A J I i m J I . A. , KoiimaKmiiue mdaiu. meopu.it ynpyeocmu. Moc KBa. 1953.
2. G i k k m a n n K., Flchentragiverke. E d. V. Vl ena, 1959,
3. r oPByi I OB- I I OC A;j , OB M. H . , BCUIKU, u njxumu na ynpyeoM ocnoeanuu. Mamc r pot B-
jaT, 1949.
4. H a y a s h i K. , Theorie des Trger auf elastischen Unterlage, Ber l i n, 1921.
5. KE MOHKHH Ii . 11., Teopux ynpyiocmu. H3fl . II, Mo c r a a , 1957.
6. J K e mo ' I K H H B. H . , C l I H H UL I l l A . n , Upamnuvecuue Meinodu pacvema <f>yud oMcnm-
Hbix 6ajiOK u nAum naynpyicM ocnoeanuu. CTpofi n:i ;aT, 1947.
7. K o p e i i k h B. I\ , Bonpocu paciema OOAOK U n/ ium na ynpysoM ocu.oeanu.ii. Foc Tool tn:t-
aT, 1954. 1
8. K P B I J I O B A . II., O pacneme (JOAOK, jieotcaufiix na ynpyeoM ocnoaanuu. H m . Ai t aj l
H a y u CCCP, Moc i .Ba, 1931.
9. KV3H E I I OU B. H . , Vnpyeoe ocHoeanue. Pacnem Canon, nAum u paj*. Moci >na, 1952.
10. l l A C T E PH A K II. J I ., Ocnoebi noeoio Memoda paciema ifiynOaMenmoe na ynpy?.0M ocno-
eanuu npu noMoutu deyjc KoiMutivcnmoe nocnie.iu. r oc c Tpoi i i i a; i aT M o c k -
Ba, 1954.
11. n v : t i . l i ' KKC i ; i i n II. II., PacM.em.iJ tyHdaMenrn.oe. t o m I I I , J I HOT1C , Moc KBa, 1923.
12. I l l T A E PMA H II. II., lioiiiiiaKiiiiian aadana meopuu ynpyeocmu, MocKua-J I ei i i i nrpa/ , 1949.
13. \ MAI l r i .TI M \ . A., O pacneme 6ajioK na. ynpyeoM ocnoeanuu. J I o n r o c ' mun c i i : u u t .
MocK Ba, 1933,
' CnetuajibHuu xypc cnipoumeAbnou MexaiiuKu. T o m. I, O H T H , Mor i t n a, 1933.
15. BJ I AC OB B. 3., ToHKocmenime npocmpancnieeiinue ciccmeMbi, Moc n ea, 1958.
16;. Wi n k l e r Die Lehre von der Elaslizildt unei Fesligkeit. Praga, 1867.
17. ZTHME E MAKN II., D/ e Berechnung des K isenbuhnoberbaues. Ber l i n, 1888.
B. Articole
18. Hi oT M. A. . Bending uf an Infinite Beam on an ElasticFoundation. J our n . ol Appi Mec h.,
1937.
19. n oi i owi c KA l ., Druckverteilung unter elastischen Platten. I ng.-Archl v, 1 . 113(1939).
G R I N Z I P E M E D I U E L A S T I C 683
'20. ( J r i J l OI l E l I Ko E o r o z i H U M. M. , Mernod A. H. Kpujioea e npuAoncenuu K 6ajinaM
in wecrnuwx onopax u. na ynpyeoM ocnoeanuu. MeTan- T . KOi i c Tp., O H T H , 1934.
21. FOPPL I... Blasiitcht Beanspruchung ttes Enlbaues unter Fundamentai. F or sc hung. I ng.-
\ \ i ss, 12, 31 (1941).
22. TAJ I HI I J I . A. , O su-nomese luMMcpMaHHa BuHKjiepa OAH Oa.ioK. IIpHBJ I. MaT. i i
nex., VI I , i (1943).
23. r E r C E BA H OI t II. M. , (bynKuuonaabnwc npepbwameAU e cmpoumcjibtiou Mexanutce u ux
npujioMcenue K pacnemij jieumomiux (fiyiidaMenrnoe. B H O C , Oc i i OBanHH n
4)yn^aMei i TLi , / , 2 (193334).
24. G i k k k a k m ' k . , Stegblechbeulung unter iirtliehein Laslangriff. Si l / .. Ber. Oesterr. Akad. d.
Wi ss., Vl ena, Mat h.- Nat . Kl . , 1 4 5 (1936).
25 . TJ I Ar OJ l I B H . H . , ynpyaue nanpnoweiiuA edoAb ocuoeaHua nAomww. TI AI I C C C P,
X X X I V , 7 (1942).
26. Onpede.ienue nannotcenuu. npu dasACHiiu. cucrneMU MceentKUX npogjuAeu.
l i p i i k . i . waT. Hwex . , A' I I , 5 (1943).
27. r OPByH OB- I I OC A aOB M. H . , Paettm 6UAOK na ynpyzoM ornoeaHUU e ycAoeu.ix nAOCKou
3ada.HU meopuu. ynpysocmu. C oopoHH HHHC, (jiyn;i.aMeiiT C T pon, S, (1937).
:28. n i T E NY l M. , Rappor t fi nal , l i me Congres de l 'Assoc. Intern, des l 'ont s et Cl i arpent s, Ber l i n.
1938.
29. KeMOU KH H B. II., Pacnem Canon na ynpyeoM noAynpocmpaHcm.ee u noAynAocnocmu.
B H A , 1937.
30. H j i h i u e b h h r . B., Pacnem 6a.tou na ynpyzoM ocnoaanuu, MaT. no ni ;poJ i ori m, r n p o -
r pa$H n h no;i i i i , i M CHJ i au C C C F , c epi i a I V, X (1932).
31. K OPE H E B B. T., Tlj)uAo.>ifc/ uie <J ,>ini.iiuk Tpuna >;pactemy KOHcmpym^uU na ynpyeoM
ocHoeaHuu. T p . flHenponeTp. H h w. c t p o h t . H h c t . , 4 (1936).
-V2. .AUi t GUFRRa k . , Ober den Trger auf tlattischen l nterlage. Z. A . M. M. , 17 .221 (1937).
23, MMf i Ni l P. , 'Iragwerke auf elastischen Unterlaye. Z.A.M.M., , 1 1 , 450 (1931).
34. PA 8 E E UMK P. L . , Die baiistalisclie Theorie biegefesler Balken und Platten auf elustischer
Bellung. Bet on u. E i sen, 83 (1926).
35. I BAQBB \ V. .y.n'r Theorie. elasliscti gtlugerter Konslruktiimen. Z . A . M . M . . " . 3;i 1 (1027).
36. E l ' O K T O P T . E . , 06 rniue 6OAOK, Aeowaiuux na CHAOIUHOM ynpyeoM ocnoeanuu Oe.i
zunomem BuHK.iepa-HuMMepMaiina. fliinjioMBaa paC oTa b J l e m i m p . TexH.
HH- r e, 1922.
37. I t m s K K B E . , O/ i the Theory of Beam on an Elastie Foundation, Feder hoI er -GI r kmann-
Fest st hri ft , A'i ena, 1950.
38. S A D 0 W 8 K I m . , Zweidimensionale Probleme der Elastizittstheorie. Z . A . M . M . . , - ' . 107 (1928).
J 9. S C H U B E M G. , Zur Frage cler Druckiierteiluny unter etuslisch gelagerlen Tragtverkcn, I ng.-
Ar c hi v. 13, 132 (1942).
40. S C H W E O L E R .1. \ Y., lieitrdge zur Theorie des Eisenbahnoberbaues. Z. Bauvc r w., 8 0 ( 18K . )).
-41, C J I AJ TKOl I E Bn E B A . A. , Paciem 6a.tKu, omcmaioiue om ynpyeoeo ocnoeanuH. Mc c j i . no
Teopun c oop. Moc KBa, V I I I , 427 (1959).
42. 1 I M O S H E N K O S. P., L a n g e r B . F . , Tr ans A . S. M. l i . . M , 277 (1932). navr\
43. W T E G H A I S D T K. , Cber den Balken auf nachgiebiger Unterlaye. Z. A . M. M. , 2, 3, l bj (1.)).
C A P I T O L U L X I I
GRI NZI AC I ONATE D E SARC I NI E L A S T I C E
n cel e ce u rmeaz, vom nel ege p r i n sarcin el astic ce acioneaz
a su pr a u nei gr i nz i a cea sarcin care se t r a nsmi t e p r i n i nt er medi u l u nu i a l t
el ement de constru cie cu proprieti el ast i ce.
C onsiderm ast fel o grind dreapt, continu pe reazeme l at e (de
l ime 2c) avnd t eoret i c o i nf i ni t a t e de deschi der i de l u ngi me 2a ,
reaciu ne corespu nztoare f i i nd reprezentat p r i n ncrcarea p (x)
a su pr a creia se t r a nsmi t e o sarcin normal p ( j c ) , p r i n i nt er medi u l u nei
gr i nz i perete de nl ime finit (fig. 12. 1). n f el u l a cest a , pr obl ema pus
este i nver sa cel ei st u di a t e n ca pi t ol u l precedent , 11.1 (dac a m nl ocu i
semi pl a nu l el ast i c p r i nt r - o band el astic).
Asemenea pr obl eme se ntl nese adesea n p r a ct i ca inginereasc.
Acest a este, de exempl u , ca z u l u nei gr i nz i de bet on a r ma t , care pr ei a o
ncrcare de l a z i du r i por t a nt e, acionate l a rndu l l or de sa r ci ni pr oveni t e
di n pl anee et c, transmind- o l a fu ndaii i z ol a t e. U n asemenea caz a
fost st u di a t de P . V . V er nescu [7], [3],' negl i j nd infl u ena modu l u i de
rezemare a su pr a deformaiei gr i nz i i drept e ; ca l cu l el e snt du se pn l a
posibil iti de a pl i ca r e nu meric, u nel e di n r ez u l t a t el e obinu te f i i nd t a bu -
l a t e. C a z u l n care gr i nda perete de nl ime finit este nl ocu it pr i nt r - o
grind perete de nl ime infinit (sau u n semi pl a n el ast i c) a fost consi dera t
de B. N . J emoci k i n [1], care obine a p r ox i ma t i v o variaie triu ngkiu l ar-
pent r u pr esi u nea care i a natere ntre gr i nda dreapt i gr i nda p er et e;
acest r ez u l t a t corespu nde de a l t f el cu cel obinu t n 11. 1.
O ast fel de probl em se poa t e ntl ni i n i ngi ner i a de mi ne, l a ex-
pl oa t a r ea cari erel or p r i n ga l er i i . n acest ca z , sa r ci na p (x) poate p r oveni
di nt r - u n ma t er i a l necoezi v, ca r e se gsete dea su pr a . U n st u di u de acest
fel a fost fcu t de K . V . E u p p enei t [5], [2], care a a j u ns de asemenea l a
r ez u l t a t e f i na l e ce se pot a pl i ca cu u u rin n ca l cu l .
n mod obinu it se face u n ca l cu l ba z a t pe a nu mi t e i pot eze si mpl i f i -
cat oare (ca n 11. 1), presu pu nnd n speci a l c ntre gr i nda dreapt i
gr i nda peret e nu i a u natere frecri (t ensi u nea tangenial corespu nztoare
este nu l ). D ac vr em s f a cem u n ca l cu l exa ct , pr obl ema se compl ic
G R I N Z I ACIONATE D E SARCINI E L ASTI C E 685
mu l t , deveni nd di n p u nct de vedere a l t eor i ei el asticitii pr obl ema
u nei benz i st r a t i f i ca t e, al ctu it di n dou ma t er i a l e cu proprieti el ast i ce
di feri t e (o probl em de cor p el ast i c cu neomogenei t at e discontinu ). S - a
st u di a t n speci a l ca z u l n ca r e u na di n l a t u r i l e u nei a di n benz i este a r u n-
cat l a i nf i ni t , deci pr obl ema gr i nz i i perete al ctu it di nt r - o band el astic
i u n semi pl a n el a st i c. n 1937, K . S eza wa i K . K a n a i [6] a u da t o sol u ie
m i
i ^
a-
V W
-a
L,=2a
F i g. 1 2 . 1
a acestei pr obl eme, pu nnd pent r u l i ni a de separaie condiii de ega-
l i t a t e al e component el or vect or i l or depl asare i al e t ensi u ni l or nor ma l e
i tangenial e corespu nztoare. O probl em de acest f el a st u di a t i Bu r -
mi nst er [4] n 1945 . Acest e r ez u l t a t e prezint i nt eres p ent r u det er mi na r ea
strii de sol i ci t are n pmntu ri st r a t i f i ca t e.
12.1. ME TODA APROXI MATI VA DE C AL C UL
n cel e ce u rmeaz vom st u di a ca z u l u nei sa r ci ni p (x), simetric
n r a por t cu a x a Oy (fig. 12. 1). Al egem per i oa da Lc = 2a i reprezentm
ncrcarea gr i nz i i peret e su b f or ma
V(m) = K + Yih cos yx, C
1 2
-
1
)
68G C A L C U L U L G R I N Z I L O R P E R E I C U C O N T U R I D R E P T U N G H I U L A R
C U
T _ ~ ~' (= 1, 2, 3 , . . . ). (12. 2)
D e asemenea, reaciu nil e gr i nz i i dr ept e t o t da o ncrcare a a cest ei a
de f or ma
p{$) = b0 + y,bn cos x% . (12. 3)
D i n mot i ve de echi l i br u pe pa nou va t r ebu i s avern
D atori t periodicitii, f enomenu l fi zi c t rebu i e s fie i dent i c pe p a -
nou r i de l ime 2a. P u n em condiiil e l a l imit
jl = b: (7 , = f ( j ? ) , ivt = 0 , ( 1 2 . 5 )
m - * : = 0 , tf f t - J f . , N = 0. (12. 5' )
P ent r u l a t u r a de j os a gr i nz i i peret e vo m a dmi t e c t ensi u nea t a n-
genial est e mil (
9 = - b : = 0, (12. 5 ")
negl ij nd frecarea. D e asemenea considerm c depl asarea du p direcia
normal l a a x a gr i nz i i este aceeai pent r u gr i nda dreapt i pent r u gr i nda
perete
(, - & ) = ,, (12.6)
s au
di y'x, b) = d
4
t >, ( 1 2 . 6 ' )
pr esu pu nnd c, pr i n i nt egrare n r a por t cu x, i nt r odu cem acel eai const a nt e
n a mbi i membr i .
Admi t em c ntre gr i nda dreapt i gr i nda peret e i a natere o p r e-
si u ne *)
Pi (a) = K + S . cos y ( 1 2 - 7 >
care t r ebu i e determinat.
P u nnd condiiil e l a l imit (12.5), (12..V), (12. 5 ") i
V = - b : <r , *(f t ) (12. 5 "' )
pent r u gr i nda peret e i innd seama de rez u l t a t el e obinu te l a su bp u nct u l
7. 4. 1. 1, p u t em scri e component a v a depl asrii pe l i ni a de separaie
su b f or ma
6
) aiem seama i de relaia (12.4)
G R I N Z I A C I O N A T E D E S A R C I N I E L A S T I C E 087
. M oment u l ncovoietor n gr i nda dreapt va f i dat de
dAf,(.- r)
da;
2
= Pi(
x
) - P(
x
)
i a r deformaia f i br ei medi i va cor espu nde ecu aiei
d *
2
Mx(x)
(12. 9)
( 1 2 . 1 0 )
u nde J IX (a) este moment u l ncovoietor ntr- o seciu ne cu rent a gr i nz i i
dr ept e i a r EIg este r i gi di t a t ea corespu nztoare seciu nii t r a nsver sa l e.
E l i mi n i mi moment u l ncovoietor ntre rel aiil e (12.9) i (12. 10)
p u t em scri e
~ T -PM = S M n - U c o s Y a?, (12. 11)
da^ "
E,Ia
rel aie care este val abil i p ent r u f i br a su perioar a gr i nz i i peret e.
P u n nd condiia (12.6' ), obinem
Yrl
b . + A _ ^ l Z l A " ! cos y x = 3 (A - b) cos Y < * , ( 1 2 . 1 2 )
ceea ce ne d
P r i n u r ma r e
u nde
x i (x ' ) ^; ( ' ) J
II., =
i + x * y : /
i
z ; ( a ' )
7T +
42 (
(nX ' )J
A m not a t
E
(12. 12' )
(12. 13)
(12. 13' )
(12. 14)
u nde I . serefer l a o l ime de grind dreapt egal cu u ni t a t ea . n ca z u l
n ca r e l imea gr i nz i i drepte difer de l imea semi pl a nu l u i (egal a cu h),
vom f ol osi notaia
, ][ V1* , ( 1 2 - 1 4 ' )
x
~ \ hE
u nde 1Q se va referi l a ntreaga seciu ne transversal a gr i nz i i dr ept e.
688 C A L C U L U L GRI NZI LOR PEREI C U C ONTUR DRE PTUNGHI UL AR
Se observ c p ent r u n oo vom a vea
l i m / r = H m (12.15)
D eoarece b% i bn t r ebu i e s fie de acel ai or di n de mrime, rezu l t
c coeficienii An a j u ng a p r ox i ma t i v proporional i cu coeficienii F ou r i er
bn, pent r u va l or i ma i ma r i al e l u i %.
n f el u l acest a a vem t oa t e dat el e l a ndemn pent r u a ca l cu l a st a r ea
de sol i ci t are att n i nt er i or u l gr i nz i i peret e, ct i p ent r u gr i nda dreapt.
12.2. ME TODA E XAC TA DE CALCUL
V o m st u di a pr obl ema gr i nz i i perete aezate pe o grind dreapt,
fol osi nd met odel e t eori ei el asticitii, at t p ent r u ca l cu l a i gr i nz i i peret e
ct i pent r u ca l cu l u l gr i nz i i drept e. Ans a mbl u l cel or dou gr i nz i poate f i
consi der a t ca u n cor p cu neomogenei t a t e discontinu , fie u n semi pl a n el ast i c
-a-
Fig.
-a
12.2
st ra t i f i ca t (gri nda perete este de nl ime i nfi ni t), fie o band el astic
stratificat (gr i nda peret e este de nl i me finit).
C onsiderm ma i nti gr i nda peret e de nl ime infinit i de const a nt e
el asti ce E i p i gr i nda dreapt de nl ime b i de const a nt e el asti ce Ea
GRINZI ACI ONATE DE SARCINI E L ASTI C E
689
s i i a (fig 12 2) Al egem a x a Ox du p l i ni a de separaie a cel or dou medi i
\ ]i considerm l a t u r a y = - b ncrcat cu o sarcin l ocal nor ma l a
p(x) = \ b(x) cos ax Aa. (12.16)
.'o
Al egem fu ncii de t ensi u ne di feri t e pent r u cel e dou medi i , pu nnd
a nu mi t e condiii de cont i nu i t a t e pe l i ni a l or de separaie.
F i e a st f el
(12.18)
F'(x, y) _ [- L [A' + xyB') e c o s a a d a (12.17)
J o a 2
pent r u semi p l a nu l el a st i c i
F"(x, y) = [A" ch ay + B" sh ay + ay [C" sh ay +
J o - 2
+ J J " ch xy)] cos ax da
pent r u ba nda el astic.
P u nem condiiil e pe cont u r *)
y = - b : nv=p(x), t w = 0 (12.19)
i condiiil e pe l i ni a dc separaie a cel or dou medi i
%=
a
v i
T
* =
T
' (12.20)
1
' _ u", v' = v" .
Fu nciil e A' = A'{a), B' = B'(a), A " =A " ( a ) , B" = B" (x),
G><= o " ( ) i D " = D" (x) vor f i astfel da t e de si st emu l de ecu aii
l i ni a r e
A" ch xb - B" sh ab + xb{C" sh xb - D" ch ab) = - b{x),
(A" + C") sh xb (B" + D") ch xb + xb(C" ch xb - D" sh xb) = 0,
A' = A",
_ ( 2 f __ B') m B" + D " , (12- 21)
A [ ( i + [i) A ' 2 B'] = i - [d + fc) 4" + 2 C"],
E A,
A m -f- ;x) A ' + ( l fc) = - [(l + ^ ^" +
2
K"] i
E &Q
st a r ea de t ensi u ne i st a rea de deformaie obinndu - se a poi cu u u rin.
*) F ol osi m notai i l e corespunztoare funci i l or ele t ensi une i nt r oduse.
- 44 - c. 3391
690 C AL C UL UL GRINZILOR PEREI ,CU CONTUR DRE PTUNGHI UL AR
Acest e r ez u l t a t e cor espu nd i ca z u l u i gr i nz i i de l u ngi me infinit ce-
reazem pe u n semi pl a n el a st i c.
n ca z u l u nei gr i nz i perete de nl ime finit (fig. 12. 3), acionat
de sa r ci na l ocal normal
p(x) =\ b (a) c o s se do
J o
f >
i -
a
a i
_ 7
F i g. 12.3
p u nem condiiil e pe cont u r
V = b J >(*)> = 0,
- K < = p(x).
i condiiil e pe l i ni a de separaie
(12. 22;
( 1 2 . 2 3 )
y = 0 :
% = 11
v =v
(.12.24)
Al egem dou fu ncii de t ensi u ne de f or ma (12. 18), care i nt r odu c
opt fu ncii a r bi t r a r e. C ondiiil e (12. 23), (12.24) ne condu c l a u n si st em
de ecu aii l i ni a r e ce ne per mi t e s determinm aceste fu ncii necu noscu t e.
P r obl ema propu s este ast fel rezol vat.
n mod a na l og sepoat e st u di a pr obl ema gr i nz i i semi i nf i ni t e ncrcat
cu o sarcin el astic. D ac gr i nda peret e corespu nztoare este de nl ime
infinit, obinem pr obl ema sf er t u l u i de pl a n el ast i c st r a t i f i ca t i a r dac
gr i nda peret e este de nl ime finit cptm pr obl ema semi benz i i el a st i ce
st r a t i f i ca t e.
GRINZI ACIONATE DE SARCI NI E L ASTI C E 691
n ca z u l gr i nz i i de l u ngi me finit a j u ngem l a pr obl ema pl an a
t eor i ei el asticitii p ent r u u n domeni u al ctu it di n dou su bdomeni i de-
f or ma dreptu nghiu l ar, al tu rate, fi ecare di n el e avnd al t e ca r a ct er i st i ci
meca ni ce. Aceast probl em se poa t e st u di a cu a j u t or u l r ez u l t a t el or da t e
n ca p. I X .
b i b l i o g r a f i f ;
A. Cri
1. 5 KE MOH KH H B. H . , Teopua ynpyeocrnu. Moc KBa, 1957.
2. Py n i I E H E H T K . B., HeKomopue eonpocu MexanuKu eopnux nopod. Vr J i eTex usfl aT,
Moc KBa, 1954.
3. V e e n e s c u P . V . , C i s m i g i u Al . I . , Aplicaii ale teoriei elasticitii in conslrucii. E . S . A . C . ,
Bucureti , 1955.
B. Articole
4. B T J E M I N S T E E , The General Theory of Stress in Layerd Systems. J . Appi . Phys., 1945.
5 P y m i E H E l l T K . B., FIpoeepKa npomiocmu nomojioHHUX naMep. Majr. AKaj . H ayi c
C C C P, O T H , 4, 579 (1951).
fi. S e z a wa K. , K a n a i K. , On the ElasticDeformations of a Stratific Bodij Subjected lo Ver-
tical Surace Loads. Bul l . ol the E ar t hquake Reas. I nst., Tokyo I mp. Un i v . ,
\ \ , (1937).
7. V E E N E S C T J P. V . , Determinarea solicitrilor qrinzilor ncrcate cu perei elastici. Bul . ti i n.
I nst. coi i str, B u c , 1, 14 (1953).
B I B L I O G R A F I E G E N E R A L * )
1. A C T A XOB M . C>., K A P A B A E B A. B. , MA KA POB C . I - , C y3; i A J l MI E B fl. fl., Cnpaeomiaix
KHuia no pacnetny caMojiema na npomocnib. Moc Kn a, 1954.
2. A V E A MC , Grinzi coninut cu moment de inerie constantei variabil.Ud. tehni c, Bucureti , 1959.
3. B a b o S k a I., Pi E KTOUl s K. , V y c T c h l o F . , Mathemalischc Elastizlttstheorie der Ebenen
Probelme. A k a d. - Ve r l a g, Ber l i n , 1960.
4. B a c i i C , Elasticiliil und Festigkeit. Die fur die Techntk wichtigsten Stze am' deren
erftthnmgamsslge Grundlage. 11 Aufl ., J . Spri nger, Ber l i n, 1894.
5. B A K 3 I,., Resistance des materialii. Bruxel l es, 1934.
6. BLAN T., Mecanica teoretic. Bucureti , 1955.
7. BE L . E S A., Curs de rezistena materialelor Elasticitatea plan. Bucureti , 1950.
X. BE L E g A . , V 0 I N E A R., Rezistena materialelor. Voi . II, E d, tehni c, Bucureti , 1958.
9. BE J I H E B H . M. , Conpornuejienue Mamepua/ ioe. Toc Tex Ha^aT, Moc KBa, 1953.
10. B E L 1 T J Z I 0.,Seienza delte coslruzioni. Vo i . 3, Bol ogna, 1956.
11. BE 3 Y XOB H . H . , Teopun ynpyzocmu u. nAoemwmocmu. TocTexHBTraT, Moc KBa, 195 3.
12. BI E ZE KO C . B. , Gr ammel R., Technisclie Dijnamik. Voi . I, II, II Aufl ., Ber l i n, l !)o;i .
13. BL E 1CH F Theorie unit lierechnung der eisernen Briicken. Ber l i n, 1924.
14. B R I C A 8 M., La theorie de l'elaslicili bidimensionnelle. At henc s, 1937.
15. B I i l i a .1., Anizotropicke steny. Br at i sl ava, 1958.
16. BUTTV II., Tralaio de Elaslicidad Teorico-Tehnica. Voi . I, Buenqs Ai r c s, 1946.
17. BUZDUGAN GH . , Rezistena materialelor. Voi . I, II, Bucureti , 195 6- 195 7.
18. CAE ACOSTE A A. , Rezistena materialelor. Vo i . I, Bucureti , 1956.
19. CABACOSTE A A . , SOAE E M. , 7'con'a elasticitii. Bucureti , 1955.
20. CASTIGLIANO A . , Theorie de l'equilibre des systimes eJ lasligues. Tur i n , 1879.
21. C o k e r E . G. , 1 I L O N L. N. G. , A Treatise on Pholo-Elusticity. C ambr i dge, 1931.
22. GOLLONE TTI G. , Scienza delle coslruzioni. Voi . I, II, III, Mi l ano, 1952 1950.
23. COVBBON J . , Cours de re'sistance des materiaux. Par i s, 1955.
24 CRTSTE SCU >j., Probleme dinamice In teoria plasticitii. E d. t ehni c, Buc uret i , 1958.
25. , n , H H I I K K A . H . , CnpaeoiHUK no mexnuuecKo Mexauune. Moc KBa, 1945.
26. DBGAN M. , Introducere matematic In fizica teoretic modern. Voi . I, E d.t ehni c, Buc u-
reti , 1957.
*) Ai c i se dau l ucrri l e cu caracter general (cri , tratate), care au fost consul t at e. A r t i -
col el e de speci al i tate, pr ec um i cri l e care c upr i nd probl eme speci al e au fost t recut e l a bi bl i o-
grafi a fi ecrui capi t ol i n part e.
694 B I B L I O G R A I T E G E N E R A L A
27. DKE Y E E G. , Festigkeitslehre unii Elaslizitutslclue. L ei pz i g, 1955.
28. Formelsammtung zur Festigkeitslehre unei Elastiziiiilslehre. L ei pzi g, 1957.
29. DUBAS P., Calcul numerique des plaqucs el des parois minces. Ztiricti, 1954.
30. DUC HAC E K J . , Nauka o pminotti a pevnesti. Voi . I, Praha, 1957.
31. F i l i p e s c c j GH . E M. , Statica construciilor si rezistena.materialelor. E d. II, Bucureti , 1940.
32. HJ I OHE HKO- E OF OJ I HH M. M. , Teopir.i ynpyeocmit. 11*^. II, 4">H3MaTrn3, Moc KBa, 1959.
33. (DI WI OHE HKO-BOI 'OJ I I I U M. M- , H 3I OMOB C . M., OJ I HC OB B . A., KSTI Pfl Bn i i B H. H. ,
MA J i r H H OB J I. II., Kypc conpemue/ ieHUfi uarnepuajioe, Maro.. II, tom I, I I ,
Moc KBa, 1956.
34. FONTVI OLANT B. de, Resistance des materiaux. Vo i . I, II, Pari s, 19231927.
35. FOPPL A . , Vorlesnngen iiber tecliniscfie Mechunik. Vo i . III {b'estigkeilslehre), "voi . V (D/ e
wtchtigsten Lehren der hoheren Elastizitiitstlieorie). L ei pz i g, 1920.
36. I-'OPPL A . , FOPPL L . , Drang tind Zuiang. Voi . I, II, III, l l i i n chei i Ber l i n , 1920, 1947.
37. FOPPL L . , MONCH E . , Praktische Spannungsoptik. Ber l i n, 1950.
38. FOPPL L . , NE UBE B H . , Festigkeitslehre mittets Sptinnungsoplik. Mi i nc hc i i , 1935.
39. FROCHT M. M. , l'lwtoelasticiti). Voi . I, I I , New Yor k, 1941- 1948.
40. T a j i e p k i i h B. r ., Co6panue covuneiiuH. Tow. 1, II, Han,. Ana. H a y K C C C P, Moc KBa,
19521953.
41. F A C T E B B. A., HparrtKu Kypeconpcrnuemnujt Mamepu,a.jioe, (Di MMai rw? , Moc uBa, 1959.
42. r oJ l b;i E :HI i J I AT H. H. , HeKOmopae aonpocbi MeaaHUKU. efjopMupyeMbtx cped. F o c T ex -
U3dam., Moci(oa, 1955.
43. G o o d i e r J . Ni , H o d g e P. G. J r . , Elusticiti tuni Pitulicii]/ . J ohii AVi l ey & Sons, I nc ..
New Yor k, 1958.
44. GRE E N A. E . , ZE RNA W., Theorelical Elasticitg. Qar endor l Press, Oxford, 1954.
45. HANGAN M. , Betonul armat. Introducere in alctuirea i ctilculul structurilor slatice. Voi . I,
E . S. A . C . , Bucureti , 1955.
46. HARTOG P. J . , Strcngtli of materials. New Yor k, 1949.
17. L ' H E RMI TE B. , Resistance des materiaux, theerique el experimentale. Vo i . I, Pari s, 1954.
48. FfUBE R M. T . , Teoria sprezystosci. Vo i . I, War sz awa, 1954.
49. HOTJ WINK R., Elastizitut, l'laslizitiit tind Strukttir der Materie. Drcsrten L ei pz i g, 1957.
50. J A C O B C., Introdtiction matliemalique la Mlcanique des jluiiles. E d. de l ' Ac ad. de l a
R.P.R., BucarestGauthler- VHlars, Paris, 1959.
o l . H j i i o i u H H A. A., J L E H C KH B l . G., Conpomuejienue Mamepuajioe. <Dn3waTrn3, Mocn-
Ba, 1959.
52. IOSIPESCU N., Introducere in jotoelasticitate. Vo i . I, II, E d. t ehni c i i , Bucuret i , 19581960.
53. > K e m o h k h h B. H. , Teopun ynpyeocmu. Mocnea, 1957.
54. J e n s e n A . , Applied Strengtli of Materials. Mc Gr aw- H i i l Book Co. I nc., New Yor k
Tor ont o I .ondon, 1907.
55. KAJ I MAHO K A. C , Pacient CajioK-cmeiioK. Mocnua, 1956.
56. Ka MME RE R A., Les proprietes mecaniques des solides reels ei la theorie de l'elasticite. Pari s, 1951
57. K a h A. M., Teopun ynpyeocmu. Toc Tex Ma^aT, MocuBa, 1956.
58. KHJ IHE BC KHft H. A., djteMenmu mensopuoao UCHUCJWHUH u. eeo npujioMceituHK Mexanwte.
FocTexn3J L,aT, Mocicna, 1954.
59. KI RC HHOF F G. R., Gesammelle Abhandlungen. L ei pz i g, 1882.
60. K O L L B R U K N E R K. F . , ME I STE R M. , Knicken, Theorie und lierechnung. Spri nger Ver l ag,
Ber l i n, 1955.
61. Ausbeulen. Spri nger Ver l ag, Ber l i n, 1958.
62. L A M E G., Lecons sur la theorie mathematique de l'elasticite des corps solides. Pari s, 1852
B I B L I O G R A F I E G E N E R A L A 695
03. / Tmi .' I AV J I . H-, J IIIi Pl l l IIH E . M., Mexatiuita cnjioiutiux cpetl. TocTexHi i i raT, Moc i t Ba,
1953.
64. J l KXl I l l UKH t l C. F , Anu3omponuue njiacrnunnu. Vl-is,. II, Toc Texuafl aT, Moc KBa- J I eunH-
rpaj , 1958.
85. Teopun ynpyeocmu nnu3omponnoeo me.ia. rocTexi i aj aT, Moc KBa- J I ei i mi -
r pa;, 1950.
66. J I E H BE H 3 0 H J I, C , Kypc meopuu ynpyeocmu. Moc KBa, 1947.
87. Copanue mpydoe. T o m. I, H3j r. Ai t afl . Hayi < C C C P, Moc KBa, 1951.
88. LOVK A. E . H . , The Matlumatical Theory of Elasticity. Dov er New Yor k, 1944.
(>!). J I WPHE A . II. flpocmpancrneenitue sadanu meopuu ynpyeocmu. Moc KBa, 1955.
70. M a u c o l o n g o R., Teoriu matematica della elasticil. 1902. S
71. M a r h u e e b e K., IXeuere Festigkeitsprobleme des Inyenieurs. SpringerVerlag, Berli n, 1950.
72. M a t k f . s c u D., Construcii metalice speciale. E d. tehni c, Bucureti , 1956.
73. Mk i . a x i : . , I a h k u s H . , Wrmespannungen infolge stationdrer Temperaturfelder. Spri nger
Verlag, Vi ena, 1953.
71. MKSMi i H G. , Spannungseptik. Berl i n, 1939.
75. MIIX.TIIII G. I\ , Bapuauuonnue juemodu e MameMamwtecKou ifiuiune. F oc Tex i i a^aT,
Mo c F Ba, 1957.
76. Ml l . N J ' . - T H O M S O X L . M., Plane Elastic Sgslems. Spri nger Ver l ag, Ber l i n Got t i n gc n
Hei del ber g, 1960.
77. M O H R ( ). , Technische Mechunik. II Aufl ., Ver l ag von W . E r nst & Sohn, Ber l i n, 1914.
78. Moi si i , G* . C , Mecanica mediilor continue deformabile. Bucureti , 1950.
79. Myc XE J l Ml l l BH J l H H . M., HeKornopbie ocHoeubte 3adanu MameMamunecKou meopuu
ynpyeocmu. J F i fl . Anafl . H ayK, C C C P, Moc KBa, 1954.
89. N'ADAa n T . , Curs de rezistenta materialelor. Voi . I, II, III, Ti mi oara, 1953 1956.
81. H u l u . i h M' OI S C . H . , Teopun ynpyeocmu u n.racmunnocmu. Moc KBa, 1955.
82. HOBOrt i OJ I OI i B. B., Teopun ynpyeocmu. Moc uBa, 1958.
83. I l AI I BOBH q n . <P., Teopun ynpyeocmu. Moc KBa, 1939.
84. CmpoumeAbiian Mexanuna. KopajiH. T o m. I I , Moc KBa, 1941.
85. Pa k k . u " s LI., lmtatiimiire Wrmesptinnungen. Spri nger - Ver l ag, Vi ena, 1959.
80. PKLE AU G. , Resistance des materiaux et elasticite. Par i s, 1918.
87. Pl E A E D A . , La Photoclnslicite. Par i sL i ege, 1947.
88. I I ol l OMAPE B C . fl., Bl I.IKI'YI \ II B. J I ., J I H XA PE B K. K. , MAH VTH H H B. M. , MA J I H -
IIHII H . H . , 3>E OJ 10CbE B B. H . , Pacnemu na npomiocnibi e Mamunoempoenuu.
T o m . 1, II, I I I , Maui r H.:, Moc uBa, 195 6195 9.
8 9. POPE SCU V. , Construcii metalice. E d. tehni c, Bucureti , 1959.
90. P O s c h l T . , Elementare Festigkeitslehre. Ber l i n, 1952.
91. r i l ' A T yc ' E BH T H . A., BapuaiiuoHuue Memodu e cmpoumejibiioi MexanuKe. Oi ' M U . Mo c KBa,
1948.
92. PE E SC OI T 1. I., Applied Elasticily. New Yor k, 1946.
93. PA E OT H OB K). H . , Conpomuenenue Mamepuajioe. I Fi J T M o c k . V h h b . , Moc KBa, 1950.
94. ROARK R. I., Formulas for stress and strin. New Yor k, 1954.
95. S c h l e i c h e e F . , Taschenbuch fiir liauingenieure. Voi . I, II, Spr i n ger Ver l ag, Ber l i n,
1955.
96. C E TAJ I A . VI., npuKjiadnaa meopuu ynpyeocmu. C y^npoi vi ni a, J l enni i r pai t , 195 7.
97. SHANL E Y T . K. , Strength of Materials. New York, ' 1957.
98. SNE DDON J . , Fourier Transforms. New Yor k Tor on t o I .ondon, 1951.
99. SOARE M. , llezistetifa materialelor. Bucureti , 1955.
696
B I B L I O G R A F I E G E N E R A L A
100. SOAl i E M., Aplicarea ecuaiilor cu diferene fin ile la calculul plcilor curbe subiri. E d. Ac ad.
R. P. R. , Bucureti , 1959.
101. S O B E E E O L . , Theorie der ebenen Elastizitiii. "Verl ag B . G . Tc ubner, Lei j )zi g, 1934.
102. S O K O L N I K O F F I. S., Mathemalical Theonj of Elasticity. I I * E d. , New Yor k Tor ont o
L on don , 1950.
103. SOMME BFE L D A. , Mechanih ier deformierbaren Medien. II Aul l . , L ei pz i g, 1949.
104. SOOTHWE L L R. V., An Introduction to Ihe Theorij of Elasticity, for Engincers and Physicists.
II"<l E d. , Ox for d Uni v. Press, L on don , 1953.
105. TE ODOE E SC U c . C , Curs de rezistena materialelor. Bucureti , 1945.
106. T E O D O E E S C U P. M., Construcia tunetelor. E d. ci l or ferate, Bucuret i , 1958.
107. TE ODOE E SC U P. P., Calculul grinzilor perei cu o singura deschidere n caz general ie reze-
mare si ncrcare. E d. Mi ri . nv., Bucureti , 1955.
108. T H O M S O N W., TAI T P. G. , Treatise ori Natural Philosophu. L on don , 1861.
109. T i m o s h e n k o S. P., Historg of Slrenglh of Materials. Mc Gr aw- Hi l l Book Co. I n c ,
New Yor k Tor ont o L on do n, 1953.
110. Collected Papers. Mc Gr aw- H i l l Book C o. I nc., New Yo r k T o r o n t o L o n do n
1954.
111. Strength of Malerials. Voi . I, II, D. -van Nost r and Co. I nc., l 'i i nc et on
New J c r sc y, 1955.
112. VALCOVI CI V. , Curde mecanic teoretic. Voi . I I , Bucureti , 1950.
113. VAL COVI CI V., BL AN t ., YOL NE a R. i col ab., Mecanica teoretic. E d, tehni c, Buc u-
reti , 1959.
114. WANG, C h i - T e h Applied Elasticii. New Yor k, 1953.
115. WE STE E GARD H . M. , Theory of Elasticity and i'iasticitg. New Yor k, 1952.
116. . * . Beton Kalender. Voi . I, II, Ber l i n, 1956.
117. , * . Biilte, Des Ingenieurs Tasehenbucti. Voi . I, Thecretiscbe Grunilagen. Ber l i n, 1955.
118. , * . Manuid pentru calculul construciilor. E d. tehni c, Bucureti , 1959.
119. , * . Manualul inginerului. Voi . I, Bucureti , E d. tehni c, 1955.
120. , * . Manualul inginerului constructor. Voi . 1, E d. tehni c, Bucureti , 1950.
121. , * . Manualul inginerului mecanic. Vo i . 1, E d. tehni c. Bucureti , 1958,
122. , * . CnpaeoHHUK UHOtceuepa cmpoumejin. Moc KBa, 1958.
123. * CnpaeoHHUK no cmpoumejibHoii Mexanune K,opa6jin. T o m. I, C y/ n i poi i n i n ,
J leHHiirpa/ , 1958.
124. * , CnpaeoHHUK Momunocmpoumejm. T o m . 3, Moci -tua, 1955.
125. . * . St ahl bau Taschenkal ender. Ber l i n, 1956,
A N E X E
I
A N E X A 1
Se da n expresi i l e pol i noa mel or bi a r moni ce Pn [x,y) = 1, 2) i
a l e der i va t el or l or parial e pn l a gr a du l 12 i ncl u si v. I ndi cel e n ne indic
gr a du l p o l i no mu l u i ; i ndi ci i su per i or i i, j cor espu nd va r i a bi l el or x, res-
pect i v y; pent r u i ndi cel e 1 p ol i nomu l va f i i mpa r n r a por t cu va r i a bi l a
respectiv i a r p ent r u i ndi cel e 2 va f i p a r :
Pf = a 3 a? + M
2
, <J , = 2 p 8 l 5 = 2 a a , T l V = 0 I (A 1.1)
n
1
= ha + *) *v , < v = , T r v = - ( r 2 + S2 ) , (A 1.1')
P 3
2
= oc3 * + P, *, k =
2
h ! = 6 * 3 V = - 2P 3 y, (A 1.2)
P I
1
= T 3 + S 3 y
3
, o., = 6 S3 ?/ , <r, = 2Y j y , t x v = - 2 y 3 ^ , (A1. 2' )
Pf = 0 ^ - 3 ir
2
j /
2
) + p4(?/
4
- 3a;
2
?/
2
), o, = - (i a 4 x
2
+ (34 (12 y
a v = oc4 (12^ - 6j rM - 6 %y\ xm = 12(a 4 + P 4 ). ^,
P J i = y 4 x
s
y + S4 J ? / /
3
, cx = 6 84 .17/ ,
, = 6T i 0 7 1 / , t , , = - 3 y ^
2
- 3 o-4y*,
Pf = x5 (a ^- 5 + P 5 ( ^
5
- *
3
. ' /
2
) , <T. = - 10 a 5 a> +
+ p5 (
1 2
^y
2

2
v
3
)-,
a , - 5 (20 a
3
- 30 a ) - 6 %xy*, tm = 30 Hx*y +
+ P | -( -* y * + 6
2
y ) ,
- P !
1
= r 5 ( - ^ - + o, = - 6 t 5 ^ + .
+ S5 (20 #
3
- 30 xhi),
av = r 5 (12 ^ - 2y) - 10 S 5 y, T ; c V = y g (- i +
+ 6.z*/
2
) +3 0 o-axy*,
- 6 a;
2
),
(A 1.3)
(A 1.3')
(A 1.4)
(A 1.4')
co
+
CO
Si

t
Si
^55_
C3
+
Si
co
55
r-l
CM
I
+
co
c
+
L.
8 ^
1 '
*8 ^
a t -
II +
o
8

10
CQ-
+
8
O
co
co
I
CM
ir
CD
'O -0.
c - .T"
+
8
i cm
I
J O >>
+
Si
CO
(M
o
CD
CM
r-1
+
CM
Si
O i
55
co
co
01 Ttl
H CO
II+
Ss
CN
II
g ^
w O
00 c >
1- Si
co ,
+ 2
55
n
sa
ce
*5
co
c -
co
+
55
CD
9 01
a
+
+
Si
N
+
Si
I
55
r
co Si
8 r-l
(M
II
2-
^ C O
+
Ui
S>
8
t H
CO
l
O
+
IO
55
CM
Si
T -
cm
55
01
IO
^ CD
a C M
+
t-
Si
i o
!
os
+
Si
cm
I
CM
55
CO
+
Si
55
CO
t -
CO
i -l
+
55
O
15 s
H
2
55
CD "8
2.
1 Si
Si io
15
CD g
+ +
CO 8
os M
+ II+
+
55 55
Oi oi
++
Si
CI


IC
OS
H
5* S-.
co oo
1-1 1-1
++
CM O
Si Si
ea c-i
55 55
CO co
o o
o o
+
Si
CC
55
o
IC
Si r-
55 55
55
-
55
+
1 1
Tfi

co 00
1 O
Ss Si
1
00
1 O
15

CM O o
l CO CO
C\
t ~ t~
55 55 1
CO CO
CD
1
4- -L.
CM
11 r-l Sa o 91
++
55
CM
Si
(N
55
Si
55
Si
00
55
co
CO
55
CO
co
2 S
+
oo
55
CM
I
CO CO
O CO
CM CM
Si
10
S:
co
5

S5
m
55
" !
55
ei CO CO
S 1
i - o O
Cl CM
-f.
CM
+
n
10
r^i
10 CC
55
1
^*

CM CM
ta
CO O
CO co
+ II
I
X
8
O
-
Si rv"
CM *
I
Si
55
O CO
sa.
+
+
+
55
CO
I
co
Bl
55
Ci
I
S-.
-
Si
55
CO
co
CD
CO
+ +
55
Oi
o
+
Oi
H
Si
55
i-H
Si I
M
m
Si
e m
CM H
i H CM
ICM
M I
Si ^
% "Si
CM
l O
5 4
CM 00
+ co
Si I
1^
55
"*
l O
Si
I Si
IfS
Si
o cD
55 Ol
CM
1 - 1
ta |
CM
+
~- Si
^ 55
+ +
^ *Si
i O
co oo
55
CM
+
io
Si
1
H
^.
CC
55
Si
i -
55
CM
IO
0
55
X CM Oi
O
+
00
co
+
1-1
1
Si
+
Si
55 00
i -
*
55
55 IO (Si
M 1 1
1 - 1 1
9
Oi
X

+
x
Si
CTi
I
o o c O CD
;-
o
p o
II
+
II+ II+
s
ir b
n
*
r-l
++*
Ss 5^
1
- 5
o o
8
r l cq c i
, r-i I -^1
a + S
c ^
5 5 3
^
-v O CD
1 + S o-
09
15 + r i |
15
15 1*
CM
I O O
1
co 00
I
te
-L
ci co
S 8
i q
T1
<1
m
5i
Si
si
8
IO
Si
8
o
+
n
Si
M
8
10 | co
1
1
8
m
<5 g
1
I
?
1
w
CC
r l
1
55 1
ea
l co Si

M
.
55
8
O kt;
4-


>-
8 > "55
>f 8 J O
0 0 ,
H <M }-
II
i - i
CL
CO
*5
CO I
n
Si
8
Si
+
ui
Si
CM
55
CO
r-i
4
^ IM
55 %
+ 0 1- 1
^ 1
n t H I
* + l 4
00 Si o
" N H

8 0
+
+
O
+
5S
55
S: o
01 ^-1
Q
m m 01
8 Si Si
, *i n
+ T(1
^ I+
55 o
o f
CM CO
I O
IIII
+
S)
IN
55
-4
Ol
I
00
o.
+
5i
N
8
+
+
m
Si
M
o
co CM
- Si
Si
si
8
r i
CM
IO
CO
+
IM
N Si
^ i s
o, 1
I
Si
op
S I
00 IO
CO
i
1
CM
CM
CO
+
1
+ h
8
1
CM k.
I^
- O
00 CM
8
Si
M
8
9
CM
^ Si
CN ei CC
Si Si 55 ^
s i
O O 10
8
CO i -l .
O CM | CO
IISi +
te ^
8
i -
00 CM 00 co
8 - * S 10
+
b 15
+ II
b
CO
CO
CM
Si
Si
w
8

CO
I
CO ^
Si
+
Si
8
co
CM
O
+
H
+
o
CI
:0
Si
IC
8
01
O
1-
+
Si
1-
+
55
10
CO
Si
^*
55
o
+
8
00
+
+
Si
CO
8
Ss
ai
8
CO
+ +
Si
"i
8 8
Ol
CO 10
10
Si
CC
<3s o
Ol
c o i -
+
co
Si
O
Si
8 8
+
CO
CI
+
Si
8
3 I
CM
C i
+
Si
Ol
8
cc
OO
Ol
CM
+
X
CM
Si
CC

* oo 10 * oo
i 0 X)
4-
1-
Si
co
8
i
fi
5
CM
CM
Si
co
8
00
CM
Si
10
8
CC
l
ci 8
8 c=
ccs Ci
C i
Si -. ,
*8 8
-ni
CN CM
Ci C i
+++
Si
10
8
i o rH
50 hcH

CO
>o 5
10
ac IO
Si
"8
co co
cC CC
CO CO
+
8
8
9
Si
co
8
Ol
C i
CSi Si
8 8
c co
C i C i
CO CO
+ + +
CC
CC
8 1
ii
ri
1 1 1
00 >* 60
71
f
J ^cSC
1
+
II
+
II
ia
C
II +
g
4-
Si
8
c o
c o
4-
CB
Si
t i
01
ai
10
-
N
8
oo
C i
+
Si
8
8
CM
i
8
co
01
8
CM
CQ-
+
8
X
X
Si
*8
OO
Si
8 %
cr
Ss
in
8
I r -
+
cp
Si
8
n
g s
CO CM
CM
CO
I
oo
Si
8
O
C i
+
CA
8
X
X
I
8
ce
C i
* CM
CO l -
+
li 8
CD TT
i-( O
c o >a
oo ,
-
N Si
Si n
8
*
o
8
oo
CO
rH
CO
+
Ci
8 c
Si
+ 2
Si I
*> wl
Si
12 l i
CC
i c o
Si +
t a " *
a jj
5 10
+ T
Si r>
% STi
c oi
r* 8
- f oc
:
;
3
i +
% *
Ol r-|
C i |
33.
+
+
CQ.
+
+
*1
8
8
CM
Si
fl
8
o
C-l
CM
Si
o
"8
>-
co
co
Ss
8

CI
cs
Si
55
00
cft
i -l
+
I
+
+
H
x
o
H
4-
co
Si 8
CM
55
CM
+
io
Si

r r
O
.0
o
IO
+
Si
%
CM
I
I
co
Oi
e
CO
Si
t i
<cp
rH
CO
CC
+
Si
Ol
8
X
CD
H
CO
I
II +
+
Si ^
oi
+*
X
8
10
Si
+
in
Si
"8
c
I
1
+
1i
co CM
Si 8
8
CD
t -
CM
c o
t - CM
c o
1
+
I Ci
Si Si
00 X
8 X
O 1
C i 1
- f
' "
o
1
II
+
+
X
to
Si
l i
CM
CS
co
CO
CO
+
Si
l i
CO
IO
8
X
X
Ol
8
o
Si
fl
55
IO
IO
+

o
IO
+ I
8
Ol
C i
+
8 8
Sn Si
8 "8
X> CC
r i rH
++
ta co
Si Si 8
<M M
CC CO
II
8 8
o
co CO
CO CO
++
o Si
Si
+
8
O
Ci
Si
l i
co
CM
Ci
+
#
Si
fi
8
-
CC
OC
CO
+
Si
CB
8
CO
co
X
co
Si
8
o
X
X
+
8
rH CM
8 8
IO IO
i 0 'O
I I
8 Si
S CQ.
Si
O
CC
Ci o
" o
Ci
I
+
rH
8
O
8
oi
CM
I
O
fH 01
Si Si
oi
C0
r-l o
CQ. II
+ +
+
Si
'8
<c
CC
CC
O
O
X
X
H
+
CM
Si
00
8
O
i O
Ci
H*
8
O
Ci
Ci
<*
Si
<c
8
O

CM
Ci
Si
s
co
oo
eo
i i
+ ^
' CC
CO
2 &
Si co
CM +
CM
1
8 Si
Ol
co 8
x
rr Ci
Si
o
aa.
+ +
r
Si
5r~
Si 8
8 co
<o Ol
CM cM
CM
4_
+
co
Si
r-
C0 8
8
O
O X
X Ol
CM IO
l O
+ I
Si
14
8
Si
o
8
01 U
co to
CO
4-
Si
co
8
o S
co g
I
rH
1 - 1
I I
+
co
Si
8
fii fii
Si
Oi
di
Si
8 8
O O
o O
rH rH
rH rH
fii fii
co!
II
e
Ir*
A N E X A 2
Se da u dezvol tril e n seri e simpl T ou r i er corespunztoare laetevar
ncrcri u z u a l e.
Al egem or i gi nea l a mi j l ocu l i nt er va l u l u i care ne intereseaz (de
l u ngi me 2a) i f a cem o per i odi ci z a r e cu per i oa da Z a =, 2a (fi g. A2. l a )
sa u cu per i oa da Lx = ia (fig. A2.15).
a)
i a
-Li-za- -U'2Q
bj f
'Ml
a -i' a , a
1,'4-a
Fig. A2.1
n p r i mu l caz
1t = ,&i + Y K s i l 1 Y + Y K c o s T _ i
cu
(A2. 1)
(A2. 2)
A.NEXE 705
oeficienii dezvol trii f i i nd dai de
i r
\ y () s i n y dc;,
* J - a
1 f
\ ]) () cos y ^ t^dc;,
* J - o
i ar n a l doi l ea caz
p(,x) = oB s i n a x -f- S
b

c
s a B ,
eu
2a
( = 1, 3, 5,. . .),
coeficienii dezvol tri i f i i nd da t i de
1 r
a
=\ j>(c\ ) si n .,
(A2. 3)
(A2. 3' )
(A2. 4)
(A2. 5)
(A2. 6)
C onsiderm cteva ca z u r i ma i i mpor t a nt e de ncrcare, al t e r ez u l t a t e
obinndu - se p r i n su pr a pu ner ea efectel or.
J a i
1 UL*r- _
fl l ^- f f - f - fl - ;
uza -* Lx-za
t
1 a p i
- tf ^ -
j r n n T "' '
J v-' 4--^J . fl
- f l +a
Fig. A2.2
45 o. :tS9l
706 ANE XE
a) Sarcin u ni f or m distribu it, de i nt ensi t a t e p, ne l u ngi mea 2c, cu
cent r u l l a distana Ga ( 6 < 1 ) de ori gi nea O (fi g. A 2 . 2 ) :
p(x) - -
2p
TC
1 .
+ s i n y o cos y [s 9 )]
2 a ' j
2>c 2p ^ 1 .
2j s m 7 e s m no7t s i n y ^
a 7t t i n *
^ - 2j s i n y c c o s w 9 t c c o s y x,
p(x) = -
4/ j 1

r
V s i n ocn o cos oc (a? 9) =
^ 1
TC n n
2j s m <xnc cos 9t c cos a,
s i n oc.c s m W-Tc s m au ?
2
o) , a . e)
<7 4 - a -
-L-Za
0
ti? - i
f i m / f
P.
-L-Za
0 P
U L'ta
67 4> c7
L.-za
3>
d) o
u <WA
ML
_ j i l ^t l l t l l ] j T
fl
F ig. A2.3
C a zu r i par t i c u l ar e i mpor t an t e :
per i odi c i zar e c u Lx 2a (fi g. A2.3)
,
2
P 4 i > V 1 o
(a?) = Z>
sm
T cos w97u cos y x,
71 n n
p (x)
po _ 2p^ ( 1 ) "
7t l
s i n y c cos y x,
(A2.7a)
(A2.7b)
(A2.8a)
(A2.8t>)
A N E X E .707
p (x) = Y s i n y c cos y a, (A2.8c )
p() == - s i n y c s i n w0t c s i n y a?, (A2.8d)
p(x) = 5] ( 1 cos y e) s i n y x, (A2.8e)
p (a;) = i *L i L (i _ c o s y c ) s m y a J j (A2.8f)
TI n 71, " "
p(a;) = -^~Y s i n y a; (= 1 , 3, 5,. . . ); (A2.8g)
n n l
per i odi c i zar e c u Lx = 4a (fi g. A2.4)
p (a;) = 2j s m a c cos 6 t t cos a x,
n n 2
n-l
-1
, Sp 1 . . W
p (a) = 2j s m <xn c s m 0t c s i n an x,
n n n 2
(A2.9a)
p (x) = - i . S
( 1 ) 2
( 1 - cos a C) cos aM , (A2.9b)
p(x) == ^] s i n a c cos a x, (A2.9c )
p {X) = - Y
2
cos a (A2.9d)
(A2.9e)
= - ^ s i n a. c s i n a n a;, (A2.9f)
= ^ 5] ( 1 cos ar e c) s i n a n a?, (A2.9g)
n n n
p[x) = Y s i n a a?. (A2.9h)
K n n
708
O)
ro <a i cr.
L. _
4
| o i . - 4- - a A- a-
/ g.fff
c)
fl-
A7
r \ a
Lx'4-a
~n i m -
LJ .UJ j-y7
4
p T . T n n
L I_l i_Ll_l_l
.a 4 . c7 67 H
6) "g
-ai- a 6 7
- 067- j
t7 -
- V f l
fl
67 i. 67 m67
-L-4-a
3 H L
--fl -
1 67-
- 1,-4-a \
^iriiiimrrnm
i c 7 - i a 67 -
Fi g. A2.4
AN E X E 709
6) Sarcin concentrat, de i nt ensi t a t e P, cu p u nct u l de apl icaie l a
distana 6o (9 < 1) de or i gi nea 0 (fig. A2. 5 ) :
V (*} = - -^jl f 2 cos yn (* - 8o)J -
I' P P
s i n nGr c s i n y x cos n G u cos y x,
2a a
n
a n "
(A2.10a)
4 ^
r -t 9f l
a i o*
6)
-Lr2a
a -
fl - i - 6? -
-6967
67
~l f l
..#67
F ig. A2.5
v[x) = Yi os a(a? Ga)
a
P
a n
s i n 0t c s i n a # cos 0t c cos a
a 2
(A2.10b)
7
- r -
-9a-
a-a
L.-za -
b)
0
-9
d)
p
o
T
i ,.2a
l, -?o
^gaJ ^f f aJ , \
a ~L a |
lrZa>
F ig. A2.6
Cazu r i par t i c u l ar e i mpor t an t e :
per i odi c i zar e c u Lx = 2a (fig. A2.6)
p'x) >j c o s t i 6 t c c o s y x,
a a >'
(A2.11a)
7 1 0 A N E X E
'' ' P P
p(x) = Y (- 1)"08 r X,
2a a "
(a;) = . Vj c o s y Xj
2a a n *
2j P
p(a ) = Y s i 07c s i n v
p i
f l 1 - a
o
Vea-
r : 1
f
a - i -- f l
9
a -
(A2.111)
(A2.11c)
(A2.11d)
p\
p \ p
r~a-
l, -4a
- 6 7 m
d)
o
1
67-
F i g. A2.7
per i odi c i zar e c u Lx = 4a (fig. A2.7)
, . 2P v c
j) (a;) = 2 j c o s Gt c cos a n x,
an 2
p (x) = J ] cos a a?,
a
. , 2 P ^. n Q .
i> (#) = 2 j s m 07t s m x,
an 2
p ~
p{x)=> ( 1 )
2
s i
a
(A2.12a)
(A2.12b)
(A2.12c)
(A2.12d)
\
A N E X E 711
c) M omen t c on c en t r at , de i n t en s i t at e AT , l a distana 8a (0 < 1) de
or i gi nea O (fi g. A2. 8) :
p (x) = 7i Y
n s i n Y =
(A2. 13a )
t c S %cos T idrc si n - y a? + t c r Y
n s i n
^
9 t t c o s
T
1
4 - ^
. t f ^ - 6 7 -
h-067-
6? +fl
' V_.
-Z,^67 U-2Q-
-ea
-a-X-a
- a i a
Fig. A2.8
p(x) Y n si n a - 6) =
2 a
2

T C M
(A2. 13b)
T C M
L wc o s 0 t u si n &n x -\ 2 j
n s i n

6 t c 0 0 8 a
n
2 a
2
2 2 a
2
2
- fl + 67
-2,-2a
L.-2a-
- fl ff- i #7- 1 !
- fl flj
Z,=*67 - l
fl - 4- f l
Lx-2a
F i g. A2.9
C a z u r i pa r t i cu l a r e i mpor t a nt e :
per i odi ci z a r e cu x = 2a (fi g. A2.9)
j>(ic) = 2 t c 2 j n smndv: cos x
00
1
a
2

p(x)2n 2 j Tj-cos j 0t c s m y x,
a
2
"
(A2.14a)
(A2.14b)
712
A N EXE
p (f f )==- 7t (1)" n s i n r x,
a* n *
P (JT)
A f
a
fl
2
n
n s i n y a
12
-o* a-
L,"4a -
L.-4-7
| t - T - f - r - J 9 ' i * , ' - - ) , _
ua-
v i
~9a -*-6a^
a 4- a- (7!
I
A
cr\ 6 7
-
L
7"
F i g. A2.10
periodoizftre cu Lx = Ac (fi g. A2. 10)
p(x)
.1/ v . % 0
tc - 2j II am Orc cos oc, ,
P(a)
p(a?)
7t_A
2 a
2
'
n - l
-1) 2 n cos or,
/
n
t c . 2j cos Urc Sin a a;,
ct
2
2
, , TC M v
2 r
d) Sarcin distribu it l i ni a r , de i nt ensi t a t e maxi m p :
per i odi ci z a r e cu La = 2a (fig. A2. l l )
p(x) == ^- (- 1) s i n T i 0,
P () =
p Ap ^ 1
r L - - O O B T a? <n = .1,3, f,. >;
(A2.14c)
(A2.14d)
TC* * %
(A2.15)
(A2.15b>
(A2.15c)
(A2.15d)
(A2.16)
(A2.16b)
713
714 A.NEJ XE
per i odi ci z a r e cu Lx = 4o (fig. A2. 12).
p(x) i
8y v 1
J -j
e ( > s a

a?
-
^ f J T r r r ^ T
t
-a- - <7- ^- 67 i
U-4a ~X
0
U !'v!T n r r u r t n r n / n - j ' T U ' : T
! - 1 J J _ | j j j l A-
a-4-a -wa
.teta
d)
P
-a -a ... a-
F i g. A2.14
(A2. 17)
(A2. 17b)
e) Sarcin distribu it pa r a bol i c, de i nt ensi t a t e maxim p :
per i odi ci z a r e cu Lx = 2a (fig. A2. 13)
1
[ 1 - ( - l ) ] j si n fn x, (A2. 18a)
TC \ 71
. 2p v [( - 1)'
TC'i'.'i
TC W
Vi l + [1 - ( - l )] J s mT t i 0, (A2. 18b)
7t 2 n 3
ANE XE 715
*>() = + ~ E (- 1)" ~ cos yB a;, (A2. 18c)
3 TC 71
p ^) = _ J ? . _ J ? V i - c o s y ( A 2 . 1 8 d )
3 t c 2 w
2
"
per i odi ci z a r e cu 2/ e = 4a (fi g. A2. 14)
p (x) = s i n a a;, (A2.19a)
TC
3
n
3
n - l
y (a?)
16p
TC
2
(- 1)
n
n-l
1 _ _ 1 _ l g i n ( A 2. 19b)
T t n 3 J
,(*) = ~ ^ f - E ( - D ^- i c O B a,, (A2.19C)
TC n "
n - l
, ( - - I f i L E -
2 (
~
1 )
3
2
- ] cos (A2.19d)
A N E X A 3
Se da u i nt egra l el e F ou r i er corespu nztoare l a ctera. ncrcri u z u a l e.
a) Sarcin u ni f or m distribu it, de i nt ensi t a t e p, pe l u ngi mea 2c,
cu cent r u l l a distana %de or i gi nea O [fig. A 3.1) :
-/ i si n ac , , ,
p(x) = O O Ba 0 da . (A3. 1)
2p f si i
TC J
P
-U- J
F i g. A3.1
C a z u r i pa r t i cu l a r e i mpor t a nt e (fig. A3. 2
4p f
00
si n ac cos <xu , . 4p f si n ac cos m
(ar) = i - V cos aa; da , (A3. 2a)
tc J o a
, . 2p f " si n ac
/ >(ar) = \ c o s a * da , (A3. 2b)
tc ,)(, a
, . ip f si n ac si n &u .
p(x) = \ si n d*, (A3. 2c)
tc J o a
. . 2 f
00
1 cos ac .
p(x) -\ sm ax da . (A3. 2d)
tc J o a
b) Sarcin concentrat, de i nt ensi t a t e P , cu p u nct u l de apl icaie l a
distana u de or i gi nea O (fig. A3 . 3 ):
P f*
p(x) = \ cos cx(u ar) da .
tc J o
(A3. 3)
717
b ]
m m i l i t a
c)
o mT T T t ^
7
U ~r U-
d)
p
p\ \ \ \ \ \ O
F i g. A3.2
-U
F i g. A.3.3
a)
p
p
\ a - - u i
p
i)
0
P \
U ! ui
F i g. A3.4
718 A N E X E
C a z u r i pa r t i cu l a r e i mp or t a nt e (fi g. A3. 4)
2 P f
0 0
p(oc) = V cos trwcos aas da , (A3. 4a)
TC J o
P f
0 0
p(x) = V cos oca?doc, (A3.4T >)
TC J o
2P f
p'x) = V si u OM sl u aiiot. (A3. 4c)
TC J o
c) M oment concent r a t , de i nt ensi t a t e M, l a. di st a nt a u de or i gi nea O
(fig. A3. 5 ) :
M f
0 0
p(a;) = V a sm oc( x) doc. (A3. 5 )
TC J o
e t
F i g. A3.5
C a z u r i pa r t i cu l a r e i mp or t a nt e (fig. A3. 6)
, . 2Af f
0 0
p( a r ) = \ a s m k m cos x; cda , (A3. 6a)
TC J o
\ u 4 -a - i
* c .
0
F i g. A3.6
2Af f
0 0
p[x) = -V a cos OLU si n oca? doc, (A3. 6b)
TC J o
Af f
00
y(ar) = V a si n ar doc. (A3. 6c)
TC J o
A N E X A 4
Se da u dezvol tril e n serie du bl F ou r i er corespu nztoare l a c teva
ncrcri u z u a l e.
Al egem or i gi nea n cent r u l dr ep t u nghi u l u i care ne intereseaz (de
l a t u r i 2a i 26) i f a cem o per i odi ci z a r e cu L = 2cx, Lv = 26 (fi g. A4. 1a )
sa u cu Za <=>2a, Lv = 46 (fig. A4. 16) sa u cu Lx ==>4a, Lv = 26 (fi g. A4. 1c)
sa u cu Lx 4a, Lv 46 (fig. A4. 1d).
n p r i mu l caz
p (x, y) dO0 +
b
no s i n y ar + cos y x -f
+ <W s i n 8m7y + L. cos Sm 3/ +
m m
(A4.1)
+ E -
s m
Y ^s i n Sm2/ + 6n m s i n Y n x cos Smy +
n m n m
+ < V cos t ar s i n 8m?/ + dnm cos yn ar cos 8my,
n m
n
n m
CU
Y = ^ , S m = ^ L ( , W = 1, 2, 3 , . . . ), (A4.2)
" a 6
coeficienii dezvol tri i f i i nd dai de
( ? 0 0 = _ l r (
a
f
6
p ( 5 , i j )d5 d7 i , (A4. 3)
4ab J -aJ -b
73
ixf
73
i xf
>-*
.g
' 5 3
i ?
i x?
r
73
73 as
XxP
rri
73 r

g
CC
ej
O fi
O
"53
,.
,^
...
- ^>
R R
IXT
-o
E
o
o
i X f
ixT
e
}-
.3
SC
R _ xxP
R
J J J
1
73
O
C
}-
-
R
c r
73
xxp
73
S"
fl
o
a
s?
XX?
R
xxr>
73
o
05
O
CV
XXP
00'
O
<s
f*
xx?
R
-S - a
e e
H
c-i
- a
s
!
CB
O
c3
' o
73
d3
F4
c
S
fl
I
-C
5=5
8
R
s
C Q .
'f.
o
I
O
+
I
+
+

CQ.
CC
s
o
CQ.
s
I
I
e
+
s
CTL
OO
O
CC

i
+
S
CQ.
H
*H
'oQ
Si
a
CC
C
O
IO
i o
-o
CQ.
JC7
73
i xP
73
e
s "53
73
-i
+3"
ca
-3
i
n
d

R
^
s 1
* -
a
\ -

i
1
0 : 1
>
II
S
13
c

4
fl
3
'e

ti
e
73
73
oo
O
Cv
l x?
R
73
R
73
us
73
E
CQ.
CC
O
Ci
.}=
R
M Ol
7 2 2 ANHXE
=
ab \ ^
s h l
1m l in P n d \ dv),
ab
l a J - b
a
" . - a J t
fa r>b
V \ p ( , / ]) cosT s s i n ^ >] S dr j ,
- oj - b
1 f f
V
=
~r\ \ V
(
*)>
c o s
T ; 5
c 0 s
?>1 a 5 dyj ;
ai L/ , " .
(A4.6')
mm ,
(II)
1 f" f*
ai>
n al t r ei l ea caz
p(#, y) = E
s i ] |
( Y
f l
<>* +
A N
+ <, s i n 8m // j - Y *> ews 8M y |
! Y Y <K, n k ' ' ' 8m .'/ + Y b*i cos 8g
+ Y c cos cn a; s i n 8 j + H d L cos oc * cos f my,
(A l . 7 ,
ou
= ' =
]
(" 1. . >, . . . ; , = 1, 2, 3, . . .), (A4.8)
2a r>
coeficienii dezvol trii f i i nd dai de
bnU = - i - ( ( p (l, -t)) si n aa c; d E dr,,
26 J -aj-t
1 f f
b
2 a .1 _ . ]. . 6
=
26 S i
P
^ ^ -
d

5
"
r j d
^
d r j
'
1 f
a
f
2fc . ' - a J - o
(A4. 9)
A N E X E 7 2. ",
I fl fb
r r pa, >
J - a J ~
ab
1 f f
b
* U = \ \ P (Z>
T
i)
, s i n a
5 c<s 8, rj ( U d ^,
0 J - o J - 6
n) .sin sc si n 8 >).'dl;
(A4. 9' )
1 f* f
1
"
c
, = \ \ P(Zi~rd cos ocre si n 8, yj dc; dr ; ,
* J - a J - b
1 f f*
- \ \ P (li r)) cos a 5 cos 8B t j d c; dT j ;
OO J - a J -
n a l p a t r u l ea caz ,
p(x, y) = - 0 s i n a a? + dno cos a B +
i i
f c0, s i n [}, // ! r7, c os p, // t
(A4.10)
+
i n
oc. * s i n P w ?/ + bm s i n . x cos +
ft DI n m
+ Y Y <, cos xn x s i n pM // + <w cos a cos p,
n m n m
C U .
= - ~ P = ~V
( w = A
'
3
'
B
'), (A4.11)
2<r 26-
coeficienii dezvol trii f i i nd dai de
1 f
a
f
6
0o = - - \ \ p ( 5 , )) sm ccBc; di ; dy},
2a6 J _ . J j,
1 f f*
<U = - - \ \ P ( 7 j ) cos a ? dE drj ,
a b
1
(A 1.12)
f
W = r \ \ P ^'
7
)
s m
P l dc; d-/ ),
2a6 J - o,V
1 f f*
d o m =
~T V \ \ P ( ? )
(
'
( >s r
' dS dv),
2o6 J - . J -
1 f f
1
=? \ \ J ( ^TQ)
s i n a
^
s i n
P 1 dS dyj,
ao ,)- . )-
1 f f
= - \ \ Pil, fi) si n oc ci cos p, yj dE dy,.
ab J - oJ - b
ab
~r [ [ Pil, t\ ) cos a ci si n p, t j d? dvj,
^ J - o J - b
1 f* f
<. = \ \ P ( 5l ) cos a ci cos , 7] di ; dr,.
6 J - oJ -b
(A4. 12' )
724
A N E X E
C onsiderm cteva ca z u r i ma i i mp or t a nt e de ncrcare, a l t e rez u l t a t e
obinndu - se p r i n su pr a pu ner ea efectel or.
a) Sarcin u ni f or m distribu it, de i nt ensi t a t e p (considerat poz i -
t i v), pe u n dr ept u nghi de di mensi u ni 2c i 2d, eu cent r u l n p u nct u l
(\ a, %b) (fig. A4. 2) :
7>(i ?/)
Ap t c 2 cd , t c d _ 1 . _ ,
A ab 2 b n
+ - - V si n 8m d cos 8M(/ / - 0,1) +
2 o I r
+ smY n 0 8i n8M (f co8Y l , (<- M )cof i 8 (g - 9, 6)
c<7 , 2pd _ 1 o -
= V smY B csi neK 7 r sm7 a ! +
. 2d _ 1 a
+ - y, s i n yc c os ? i con ynoo -4-
Tcfe n
4. Wf l j LS i n s m ^8 i n T Oe t c s i n 8m y + . (A4.13 a)
TCfl I ttl
V s i n 8m d c os m O, t c c o s 8w y -f
TCffl m Wl
4 L
-f- V V s i n y o s i n 8m d s i n M 6^t c s i n m 0 t c siny,, re s i n 8m y +
TC
2
n m
4 1
4------ V y sinYcsin8mr 7sinea,7:cos7weu 7:sin-Yt l./ ;cos^,,./ / |
t c 2 m nm
Av 1
+ - - y y s i nY cs i n 8m d c os ni>, T csin 1 6 , t c c o s r as i n 8 1/ +-
TC
2
m
4 1
- f V V - s i n y c s i n 8m dc os n 8a t c c o s 6 t c cos Y
c o s s
. ?/<
t c 2 n m nm
. 725
F ig. A4.2
u
X
tu
OQ-
O
C D
c
=
+

ti
A
C D
g j Ol
"oG
v.
N
C D
$ Ol
00
i
C Q .
- - 9
. -4-
g
COL
CO.
d DG
C 3 "5o 5
i S
Cf
30
C ^
i ; n
C D *
C D *-.
3| <m 5 -
1
5 ! s-i
oo
, H
a 3
l i

cd~
C D
S I <M
s l o i
.g
oo
C C L
8
fl
S
O Q .
O
"O
s
CQ.
ci
I S: ^ 1 -
1 $
- |
d 1
w
s W
- i
I: 5 *
Si t i
2 | ti
2 ti
nTTTTTTl^
\ \ \ \ \ \
1
qi
-y
-A
i\
-.1 3
~P>J >-
1
I
1
1 1
_ i
IIIIIIU J I
y;/ / / / / / / St
i
1
+
Ii]
Z
<
e
o a
oc
O
E.
OC
i
X | ti
CO-
CO
o
C O T '
32
O
w
(
ca.
g
"55
e
>-
g
I s

c a
s I ^
d

" I ^
c a
OC
5
C=>
1
oc
"
ed
c
S i
c a
x
s-
c a
oc
ti
_ C D
N H
c CC"
d y.
5
ac
cc

CCL a i
H A
' J I '
tr
3 X
^ H | |
d 1
W
s
R '1-
X ! B X 1 P
+ +
I
<2".
>0
e
+
ti
<r>"
S J . t
-j~
-
(

A

1

6C
70
o
oc
s 5? g
s
d d
C D
3G
ti
l i
C D
S 5
8
S
SC

-r.

5
I
1
-
CD
5 N
I *
w
OC
CD *
X I
p
+
C D
i
l

1

i
n

os
"~^
o o


f. ' x

S

-
-
-
'A. zc x
l i
.9
z
o
M
8
a.
728
ANE XE
Se pot obine simpl ificri n aceste reprezentri, fol osi nd di feri t e
proprieti de si met r i e i de a nt i si met r i e.
C a z u r i pa r t i cu l a r e i mpor t a nt e :
P er i odi ci z a r e cu Ls = 2a i Lv = 2 b (fig. A4. 3)
. , pcd . 2pdr, 1
ab Ttbn w
+ 2po 1_ 8 j n ^ 5 c o g ^ ^ + ( A 4 , , ft (
jza m m
4rf 1
+ o
s i j l
V. " in Sw dos y o oos SM/ y,
p (, y) = ? V V s hi Y ,t a;s i i i >y = 1-, 3, 5, . . . ). (A4.14- b)
p (0, y) = + --- y 8i i i y , e s m % Qj, k s m y a +
T C V
- - y s i n 7, / 'c os n 0 r t c c o s y , #, (A4.14 c)
T C
y> (x, !/) = + V
1
s i n 8,u r f s i n w 0, x s i n 8B y +
h t c 77 m
+ V s i n8C T a'c os OT 6,xCOS$y. (A4.1 I d)
t c t r w
Cazu r i l e de ncrcare di n f i gu ri l e A4 . 3 c i A4. 3 se reprezint i n
mod a na l og cu ca z u l de ncrcare di n f i gu r a A2. 2 a i sc pot face pa r -
t icu l arizri anal oge.
P er i odi ci z a r e cu Lx = 2 a i = 4 b (fig. A4. 4)
4 wc 1
p(x, y) = - V sin(3r acosp,/ / |
Tea m
+ '
8 i n
T ** s m(3md cos T b r c c os ^;y, (A4.15 a)
t c t m nm
p{x, y) = ^r Bi n Y . *8i n pi , . v ( = 1, : i , 5 , . . . ). (A 4. 15b)
T C 2 , HUI
rea m //*
q m1 -j^
- f I i (- i f
2
"" r
s i n
i r
c s i n
" -
7 1 s i n
y *
0 0 8
P y
TC n m
+ - ? E S < 1) 8 8i n Y ,c os 8i l .T c c os Y B a;c o8pJ B y, ( A 4 . 15 c)
TC
2
~ ~ ' " Dl
F ig. A.4.4
F ig. A U
A N E X E 7 3 1
8 * 0 1
p(a>,y) = S ( -
1
)
2

eo
*$*y +
T C * TO
\ i \ j> 1
1 t (- 1)"- s i n Y 0 C O S *0, t c c o s Y ' cos pw ,//, (A4.15 d)
TI
I D C n 1 |
p (a, y) = V ( _xl )~5~ cos pw y +
t c t r '//
+ . ( ) - s i n Y / <. i s v , . i - c o s fJ ,.V, (A4.1f, e)
T C m J
1 /> '":
1
1
0(0, ./) V (_ l ) - cos $ny
T C " '
8p i
II III
( - ! ) "
2
Y . e o s r .
( ,
<>s p , . / , (Al .i r f)
TC
2
" ' t
/ '(>,/ / ) - f y ( l )
2
si nT c in/ 6KT ctsin Y ( , c o s p , y , (A4,15 g)
TC
?(*>y) ' ; ( - l ) ( cos y <)s i n y cosp //. (A4.15 h)
t c 2 / / <
/'('.//) - f 2 _ (1 cos Y T .c)s i i .Y .r eos (Vy, (A 1.15 i)
t c 2 17 nm
1 (>
m
~
1
i
,.(./:,//) ( - A )
2
s i n Y .ac os p,..'/ (/ =.!, 3, 5, . . .), (A l.l.j )
t c ' - 7 n m
p (r , /) = - s i n pM r f s i n -^67c s i n ^i / +
t c " m . 2
l / ;
V ' s i n [ V' c o s ' " O.r ccosp,,,,/ . (A 1.15 k)
t c , //? 2 .
Cazu l de ncrcare d i n f i gu r a A4. 4 fc se reprezint n mod a na l og cu
ca z u l de ncrcare di n f i gu r a A2. 2 b i se pot face particu l arizri anal oage
(s c h i m b n d va r i a bi l a , deci direcia pe care se face dez vol t a r ea ).
P er i odi ci z a r e cu Lx =4 a i Lv 2b (fig. A4. 5 )
. . \ pd _ 1
/ >(.'. //) = - y siny.c cosa , , * - f
-/ / n
8 /> 1
+
si
" , ''
si l
*$m d COSa .r, cos Sm y. (A l . 1 ti a)
t c - ,r , uni
p (X, .//) =
1
V y ' ina,, XsinSm2/ (m =1, 3, 5. . . .), ( Al . l ti b)
T C " m II IU
732 ANE XE
V (, V) = s i n t xn c s i n ^T c s i n BtA,a>4-
TC n n 2
,
4
P 1
+ s i naccos ej .ncos oa (A4.16 c>
t c n 2
F ig. A . 4.5
(c azu l de ncrcare di n f i g. A4 . 5 c se reprezint n mod a na l og cu ca z u l
de ncrcare di n f i g. A2. 2 b i se pot face particu l arizri anal oage),
Ap t - i 2'
/ ' ( *, ? / )= V (_ i ) * cos aa? +
x n
8 z 1
+ ( - l )
2
s i n Sw s i J n we,T c c o8x,a 8m8w y+
T C n m nm
Sp ' tl 1
+ - - y y ( l )
2
sin&m< cos/ 0T icosaa;cos8T O .y. (A4.lt ) d)
t c n m nm
733
C a zu l de ncrcare di n f i gu r a A4 . 5 , se reprezint n mod a na l og
cu ca z u l de ncrcare di n f i gu r a A4. 4 c i se pot face particu l arizri a na -
l oage (schimbnd va r i a bi l a , deci direcia pe care se face dez vol t a rea ).
P er i odi ci z a r e cu L, = ia i Lv Ab (fig. A4. 6)
P ( ) ! ) = ~ L S si ncx n csi nP m dcosa B #cosp m y, (A4. 17 a)
TC n nm
P (0,3f) = si n aa s i n p m y, (A 1.17 b)
T C n m nm
P (*, 2/) = 7 ( - 1)
2
' " 8i n . s i n v- T csin cos pm? / +
t c m nm 2
+7
2
s i n n c c os 6 ^t c c o s a f l * cos p y , (A4.17 c)
t c m wi 2 '
32t ) mi 2 u
p{x,y)=~Vy ( 1)
2
- s i n aB c c os 8 t t c c o s aM a;c os pmi / , (A 4.17d)
t c 2 m nm 2
mp !a i
p{x,y)= ;f ( - l )
2
- (1- c os a B c )c os a B *c os p1 ? / , (A4.17 e)
t c - 17 rWM
!(>- !!L A 1
p(a>, y) = i y y (- 1) * s i n ac c os an *c os pm/ / , (A 4.17f )
t c n m nm
p(s , y) = ~~ y y ( - l ) "
2
' s i n n c s i n en T cs i na*cos p,:v, (A 4.17g)
T C 2 n
111)1
2
s i s
/ )(*,?/ )= ( - 1 ) - - s i naos i n a*cosp,?/ , (A4.17 h)
x
2
ST nm
Ati p *z| 1
p (a?, ?/) = f V y ( _ i ) *" - (1 - cos ac)s i n a.ccos pm p, (A4.17 )
t c n m nm
Lt>
m
- i i
p (, //) = f ( i ) * s i n a.<zcos pT O.y, (A4.17 j )
X 2 l
1 t>/>
n 1
1
P (<*. .V) = f ( - 1)
2
- i n P s i " %" cos a a; s i n pw //
H f ( - l )
1
s i np,r fcos 6xc os an a;c os pM y.(A4..17k)
TC- n m nm 2
Cazu l de ncrcare di n f i gu r a A4 . 6 J cse reprezint n mod a na l og
ou ca z u l de ncrcare di n f i gu r a A4 . 4 c i se pot face particu l arizri a na -
l oage (schimbnd r ol u l va r i a bi l el or , deci direcia pe care se face dez-
vol t a rea ).
-qt
J
7
9~T 9-
- 4 -
:
:
o
1
..... I \
1
0 x
^ ;
- - 4
i
i
i
1
i 3 _
I
. . . . 1
<
c3
<$
C C C C
u
u
z
c
e
A
8
s
-i
a
.3 .SP
CD
>c =>
-S a
ri CD
es ^
CP
> ri -
es
3 ri
0 0 a
II
^>c
- a 43
p - ~~
I <*
CO
+
O
I
e
03
O
V
w
ei
+ 1
8 >'
S
CD O
l
0 0
'

o
' e
>- CD
00 .
O
O
w
CI
e
+
+
ei
CC
o
w
H
CD
e
OQ

I ci
+
55
CD
ri
7.
Rh s
I C l
+
4-
9
tc
CD
g
I C l
+
<0O
ri
CD
g
ri
00
I ci
+
+ + +
t s S
oc 0C
C
ll
00
o
S
O
O OQ SG
5
i~
a
00
O
'oo
al
O
CV
OO
cp
CJ
tc IC IC IC
&
CD CD CD CD
i
g g s
d 00
O
d OC
O 00 OO Ci
ti tc tc a

ti
o CD CD
0

d
p-
fl
OQ
O
00
O GG OQ
+
-CS
+
+
+
CD
I
s
CQ.
O
CJ
CD
CTL

CD
X
+
E
CQ.
oo
O
2
a.
CD
g| <N
02
o
I C M
g
CQ.
fl
'oo
IC
CD
C l
Oh 1
1 ^ C l l C l
II
+
II
4-

C 2.
fl
tc
CD
CD

fl
00
(As
M l
E
CQ.
oo

Ci
tc
CD
Cl s Cl
c
|c
CD
^ I
4-
CQ.
a
O0

l :
CD
CD

00'
O
4-
9s
I
OQ.
0D.
O
S
8
O
o
t;
CD
00
C
Ic
CD
M l
%
ANE XE
P
2ab
cos a.(a; - 6 B a ) -f
n
I 2 cos a (x %a) cos8 (;y - 9, J ) I =
n i J
y s i n 6^t c sina jr -j V cos 6,71 cos <x. v - f
P n
H
S U 1
0, tcsul mf)t 7rsijL cxaa;sinS, .</ -f- (A l . S e)
p
/(/>
p
ffl/ >
p
( ///
J >
<(//
p
(A4.18 d)
1
n t
n
,S1II
2
9S t c c o s / / i ()v T csiji x, r cos8O T / -f

n m
n
C O S
2
8^t c s i n m 8 T C cos a a; s i n 8mi / -4-

n t/i
M
cos
'>
Ifi
8, T C C O S >f*6 T C C C S X iCCOS 3,?y,

cos a,, (0 6.)oofcdr - - A 6 ) =

h m
. n
sm
2
o, - s i n 0t r cs i n ot^xemf i ^ +

. n
s i n
>
8^. t c cos - - 6, T C s i n oc, c os ^, ?/ 4-
2
(-

n m
11
cos
2
M
U^T csin 8 t c c o s aa?sin pmy +

n m
n
cos
8J, t c cos r 9 t c cos aB * cos | 3, //.
Sc pot obine simpl ificri n aceste reprezentri, fol osi nd di feri t e
proprieti de si met r i e i de a nt i si met r i e.
(l a zu ri pa r t i ci i l a r e i mp or t a nt e :
P er i odi ci z a r e cu L, = 2 a i Lv = 2 b (fig. A4. 8)
P (' .'/) ="= ~. + ~ cos T x + ~- cos Sm? y +
lab 2ab 24 77
7
,
l
'
o s
"' '
8 , 0 0 8
(A 4.19a)
ANE XE 7H!>
P P
0 (l
+ - V cos/ / O . - c o s y (A l .l ! b)
1 >
1 1
1 *
__1
1
4i
-a '< a-
P :
3
1
...1
u a\ a*
F i g . A 4 .8
P P
p (x, i )) = r- - 8V T csm Sm./ +
2d a
-f y COSW ( ( t c c o s tmy.
a 7
(A4.19 c
(J azu r i le dc ncrcare di n f i gu r i l e A4 . 8 b i A4 . 8 c se reprezint n
mod a na l og cu ca z u l de ncrcare di n f i gu r a A2. 5 a i se pot face p a r t i -
cu l arizri anal oage.
O l
fl
o
0 1
c d
CM
<
O l
fl
ui
X
bl
Z
<
+
s
CQ.
00
tc
t
CQ.
SC
O
O
OC
O
4
^ I ?
+
^Illlllllllillllllll
" 7
Cb
<5o
<
ei
I
. 1
. J - . - i
s
CQ.
OC
0
O
a
^*
S~
c 00
CQ. O
oo O
O
O
o i ! ^
O i i e
^ ! tc
5
i i
5!
S
CQ.
O
CO
tc
S [ O l
oo
O
e
S5>

CQ.
oo
O
O
ti
'o o
tc
CD
s
CQ.
00
t i
CD*
I
8 8_
5 .

CD
N
<
-
2
<
4
SJO
CC"

Ol
fl
O
co
55
OC
O
W ,
CQ.
O0'
O
2 W'
c
2 &h
cp
-St
e
o i
o
5=0
-q-
- l
A
l
I J L
4 -
0Q
O
^ I
I M
0-1 I 3
o i tc
3r>
8
a *
OO
CO
S5
a
CD
+
E
C2.
BO
O
o
8
>-*
r:
O
C0
M

CD

o c
O
Ci
5 r i
I N
s l
1
Bn l e
0 Q.
oo
o V
8

00
O
o
t i
+

CD

CQ.
OQ
p
00
5
r n | S
T L
T L S I
EI
~
O i ] s
O i i
e
* t i ac t-'
II
4 - .
742 ANE XE
C a z u l de ncrcare di n f i gu r a A4 . 9 g se reprezint n mod a na l og
cu <;azul de ncrcare di n f i gu r a A2. 5 b i se pot face particu l arizri a na -
l oage (schimbnd va r i a bi l a , deci direcia pe care se fa.ce dez vol t a rea ).
o)
y
Cl .
1
0
i
x
p
p
SL
i/ P
Cl .
2
1 . . . .
1
0 ~
I -
1
.1
Fi g. A l . 10
P er i odi ci z a r e cu L^. = 4 * i L w = 2b (fig. Al . 10 )
P P
P V) = cos a; + - eos a#cos 8W/ / ,
(A l .i i 1 a )
(A4.21 b)
2ab
P n P
P (> V) = Y s i n ea T Bi nan x -f Vc o s 9, r ccoa as
* 2 . T 2
(ca z u l de ncrcare di n f i g. A4 . 10 b se reprezint n mod a na l og cu ca z u l
de ncrcare di n fi g. A2. 5 fr i se pot face particu l arizri anal oage),
2 P *
- 1
1
P ( , ) = ( - 1) - COS , x +
s i n m9 T : eos a^u sinS,,,,/ / -f
nb "n" ' n
+ s S ( - D
T i
4 P S-J 1
H ( 1)
2
cosm0 t c c o s a a?cos 8m //.
"K0i n m %
(A 1.21 c)
ANE XE 743
Cazu l de ncrcare di n f i gu r a A4. 10 c sc reprezint n mod a na l og
cu ca z u l de ncrcare di n f i gu r a A4. 9 fr i se pot face particu l arizri a na -
l oage (schimbnd va r i a bi l a , deci direcia pe care sc face dezvol t area).
a)
cl
.y
jj
I
<a
cu }
0 X
x
p
a.
^-ar a-
bl
L
-ea
-o-^a
dj
Fig. A 4. l l
- P er i odi ci z a r e cu Lx = 4 a i Lv 4 fr (fig. A 1.1 L)
P
v (> y)
p ?/ )
i>(! ?/)
/> (-', 2/)
5 ] cos ao;cos $my,
Q'V n m
4 P
4 P
m- l ]_
( - 1)
2
s i n 6;(. t : s i n am x cos p, ?/ +
m 2
8P

4 P
1 ) 2 cos 8 t c cos . * cos (3m y,
ni 2
m
~* 1 %
( - 1 ) ~
c o s
v
e
*
T C c o s a
*
x c o s p m y
'
T C
(- 1)
2
cos a; cos >m y,
(A4. 22 a)
(A4. 22 b)
(A 1.22 c)
(A4. 22 d)
ni
744 ANE XE
8 P " r i 1J %
P (, ) = - ' (- 1)
2
s i n W eos (iB,y, (A4.22 e)
p(x,y) = Yi Yi na . a co s p . y, (A4. 22 f)
.1
0
"O
. 1
""I
- <5
i n i l i i l U
F i g. A 4. 11
4 P ^ ^ 1=1 1 . m a
P{x,y)= (- 1)
2
sm6 , 7 c oo8G t Ba Bi n pB, y +
rea n. 2
4 P " ^i 1 m
+ S ( - 1 )
2
o e, n c o B . a ? o o s m ^ (A4. 22 g)
C a z u l de ncrcare di n f i gu r a A 4 . H g se reprezint n mo d anal og
cu ca z u l de ncrcare di n f i gu r a A 4 . l l b i se pot face particu l arizri
anal oage (schimbnd r ol u l va r i a bi l el or , deci direcia pe caT e se face dez-
vol t a rea ).
A N E X A 5
Se da u i nt egral el e du bl e F ou r i er corespu nztoare l a cteva ncrcri
u z u a l e.
a) Sarcin u ni f or m distribu it de i nt ensi t a t e p (considerat ]><>
zi t i v), pe u n dr ep t u nghi de di mensi u ni 2c i 2d, cu cent r u l n p u nct u l
(te, *) (fig. A5 . 1) :
y ( a > , ) - l g C " C "
S i n a C 8 i n M
- c o s a ( M - j t i . f r - y)dd^ (A5.1)
TC
2
J o JO <*P
L .
'rC-r-C"
...t
_
F i g. A5.1
Caz par t i c u l ar (fi g. A5.2)
s i n ac s i n $d 4 f f
00
P (a V) - - r \ \
T C J o J o
F i g. A 5.2
ap
COS a a? c os d a dJ . (A5.2)
746 A N E X E
b) Sarcin concentrat, de i nt ensi t a t e P (considerat pozi t i v),
apl icat n p u nct u l (u, v) (fig. A5 . 3) :
p raa poc
//(.,,//)= l l c o s o c ( m - a ;)co8p(* 0 )dct da . (A5. 3)
T C
2
J o
Fig. A5 .3 F i g. \ r>4
I n cel e dou ca z u r i de ncrcare reprezent at e n f i gu r i l e A5 . 1 i
A5 . 3 se pot obine simpl ificri i mp or t a nt e, f ol osi nd di feri t e proprieti
de si met ri e i de a nt i si met r i e.
C a z pa r t i cu l a r (fig. A5 . 4)
J J rec r x:
p(x,y) = \ \ cosaa?cos(3i / d(xdp. (A5 . 4)
T C 2 J o J o
A N E X A 6
Se da u u nel e fu ncii raional e care i nt er vi n n scri erea si st emel or dc
ecu aii a l gebr i ce l i ni a r e, r ez ol va nt e al e pr obl emei gr i nz i l or perei cu
cont u r dr ep t u nghi u l a r .
a) Vom fol osi notaiil e
T = 1 *m=? (n,m = 1, 2, 3 , . . . ) (A(i .l )
" a b
s a u
rn = ~r V ^ ( , =1 ^, 3 , ...), (A .L' )
" f h
nu de 2 a, Lv = 2b s au L = 21, L,, = 2h snt l u n gi n u de per i oade, i
u nde Lx = 4 a, Lv 4 b snt de asemenea l u ngi mi de peri oade.
fc) C u a j u t or u l acestor notaii, i nt r odu cem u rmtoarel e fu ncii r a -
ional e de r , 8W , k , p :
2 y 8
( n , m = 1, 2, 3 , . . . ),
= (n , . i .} 5 . . .).
v
. - ( =1 , 3 , 5 , . . . ; m = 1, 2 , 3 , . . . ) ,
* + *
V - . ? . ( = 1, 2, 3, . . . ; w = 1, 3, 5, . . .).
(A. 2)
(A6. 2' )
74
A N E X E
Ban
c) R a p or t u l cel or dou di mensi u ni a l e gr i nz i i va, f i
X =
T '
X =
T
=
T
( A 6
-
$
'
}
O bservm c fu nciil e (A6. 2), (A6. 2' ) snt de f or ma
/ (m, n, X ) = . = , (A6. 4)
n
2
4- m
2
X. n
2
X '
2
4- m
2
astfel i nci t
() = / (w, , X) (, = 1, 2, .3, . . .),
= f('
m
>
n
, ) ( , w = 1, 3, 5, . . .), <
A6
- P>
v m ( M = / C i , *) = 1, 3, 5, . . . ; = 2, 4, 6, . . . ),
\ J V=f(m,n,X) {n=2, 4, 6, m = 1, 3, 5 . . . ).
( A 6
-
5
' >
D i n (A6. 4) se observ cu u u rin u rmtoarea rel aie fu ncional
/ (m, f, X ) = / ( , m, X ' ). (A6. 6)
D eci , pent r u r a poa r t el e i nver se X i X ' se gsesc u rmtoarel e rel aii
Hm( - ( A), (Xm R ( X ') = (/ ),
vm(X ' ) = v,m(. X ), vM ( X ' ) = v (X ),
(A6. 7)
care per mi t si mpl i f i ca r ea ca l cu l el or.
Fu ncia / (m, n, X) se ma i poa t e scri e su b f or ma
f(m,n,l) = ^J mW^_
n
2
4- (wX )
2
'
2
ca r a por t ntre medi a geometric i medi a aritmetic a dou mrimi.
P r i n u r ma r e
/ C m, n, \ ) <1 . (A6. 9)
Dac notm
, n L 1
= X , a>= X ' = , (A6. 10)
u m w
fu ncia (A6. 4) se va scri e su b f or ma
/ (") = - ( A6. l l )
1 -f- (O
ANE XE 749
G r a f i cu l acest ei fu ncii (pent ru va l or i poz i t i ve care ne i ntere-
seaz al e a r gu ment u l u i co) este da t n f i gu r a A6. 1. S e observ c fu ncia
t i nde a si mpt ot i c ctre z ero.
n ca l cu l el e pr a ct i ce, m i 11 variaz ntre 1 i 30 ; de asemenea X
este cu pr i ns ntre 1/ 2 i 2/ 1. D eci a r gu ment u l co variaz ntre 0 i 60.
P ent r u co = 60 gsim / (co) = 0,03.
(0Q 1.73 2.00 3,00 400 5,00
F i g. At i . l
E st e satisfcu t u rmtoarea rel aie fu ncional :
/ K ) = / ( ^ ) = / ( ) ,
(AC). VI)
ceea ce ne arat c este su fi ci ent s se t a bu l ez e va l or i l e fu nciei pent r u
<o < 1.
d) D e asemenea, f ol osi m notaiil e
2a S m
(m = 1, 2, 3 , . . .),
2, 3, . . . ),
(A6. 13)
m
n
pent r u
pent ru ori ce va l or i al e va r i a bi l el or a i (3.
e) n t a bel a nr . 1*' s- au t r ecu t va l or i l e r a p or t u l u i
n, m = 1, 2, 3, . . . , 30, ca l cu l a t e cu - p a t r u zeci ma l e.
) ' "
a j u t or u l cru ia se poa t e ca l cu l a a r gu ment u l de ca l cu l <oc, care se va obine
t ot dea u na su bu ni t a r (inem sea ma de va l or i l e pr a ct i ce al e r a poa r t el or X
j X ' ). Ast f el :
pent r u < 0,5 s- a t r ecu t va l oa r ea r a p o r t u l u i , care se mu l -
n ' n
tipl ic a poi cu X , p ent r u a cpta i oc .
) Vezi tabel el e de val ori numeri ce de la sfi ri tul vol umul ui .
750 A N E X E
p ent r u 0,5 < < 2,0 s- a t r ecu t va l oa r ea r a p or t u l u i dea su pr a
n n
i va l oa r ea r a p or t u l u i dedesu bt . D a ca X < , se mu l tipl ic r a por t u l
m m
cu X i se obine ooe; dac X > , semu l t i p l i ca r a p o r t u l cu X' i se
n m m
obine t oc .
- p en t r u > 2,0 s- a t r ecu i val oarea r a p or t u l u i , ca r e se mu l -
i m
t i pl ic cu X ' pent r u a cpta coc.
T a bel a nr . 3 a fost a st f el al ctu it i nci t d a r gu ment u l *ae cores-
pu nztor fu nciil or Lmn, f i ^, vm, V n cu p a t r u z eci ma l e.
n t a bel a nr . 4 *' se da u va l or i l e, cu p a t r u z eci ma l e, al e fu nciil or
/ (co), /
2
(t o) i /
4
(t o), pent r u var i i n d di n 0,001 n 0,001, de l a 6,000
pn l a 1,000.
u t a bel a nr . 5 *> se da u di rect va l or i l e, eu p a t r u zeci ma l e, al e
fu nciil or u r o B , vm n , yV, (t abel el e nr . 5.1 . . . 5.4 a) i tfnn, | *&, v*R ,
v
m (t abel el e nr . 5.1 b . . . 5.4 b). D e asemenea se da u va l or i l e, cu patru
z eci ma l e, al e fu nciil or v^, vJ J , (tabel el e nr . 5.1 o . . . 5.4 o).
Acest e fu ncii snt t a bu l a t e pent r u rapoart el e X. = 1/ 1; X = .1/ 2 si
X = 2/ 1 ; X = 3/ 2 i X = 2/ 3; X = 3/ 4 i X = 4/ 3.
u di agrama nr . 1 se da u grafi cel e fu nciil or / ( ) , /
2
(co) i j*(o>)
p ent r u co <; 1,00.
*) Vezi tabelele <!> valori numerice ic la sflritul volumului.
A N E X A
Sc da u u nel e fu ncii i per bol i ce care i nt er vi n n st u di u l gr i nz i l or
perei cu cont u r dr ept u nghi u l a r .
d) T o m i nt r odu ce u rmtoarel e fu ncii :
Q^frT T c:):^ ^ - [(2 - f T cth&T c)ch&T tc; - *i chni ;
ch >TC
2(&Tt) = [ ( 1 + 9- T cth&r;)sh bn - & t c c h t c J ,
ch l>t c
0 , ( t c O = ' ^- ( n t h 7 ech 7 c!: - ftw^sh^T cO , (
A7
- ">
cit !>TC
9 (tC) = - CU- 7C th708h&7C : +arC ^cha- T C C l J ,
ch &TC
9 / A 7 t n = $1L~[(2 - T tthi u )chT cC + ftw^ahT c],
, " eh**
@ ( a n ) =
& 7 t
[(2 + a- T ccothT c)shT c!: - fcxeh],
sh 9-tc
0 7 ( t c c ; ) =
& 7 t
[(i + 9T ccoth7t)cb ^t c : - t j c g d i f K C i ,
sh &TC
- (f t r ccot ht t T csh&T cc; - 7c:ch*7tO (A7..1' )
sh 9-rc
0 b ( t c O = [ ( ! - &T ccothi>T c)ch&T cc: + fr*C*tt>w S]>
sh S-t c
= ^[(2 - O rccoth T c)sh&7r(: + bTzch&Tt],
sh iv
71
n ra n ch ^t c ^ shr cC .
( A 7
-
i
'
752 ANE XE
P ent r u u u rina ca l cu l u l u i , remarcm c ntre aceste fu ncii exist
u rmtoarel e rel aii diferenial e :
d(#T c;)
d(i u O
d08(!>7ca
s ^O ,
, ( * >* ! . ) ,
0 9 ( ^0 ,
i (0 )
0. (0)
P ent r u X, = 0 obinem
ch 9- tc
ch ^t c
(2 + &7l th&7t),
D rctl i D - xc),
a , ( t c j : ) _
dQ4 (T cg) _
d(-9-T cQ
d 0 ,
. d(a- T cO
d(8- rt O
0, (0) =
- 0 ,
- 0 6 ( **C )
- 0. . (*6>
- 0k . (*i eC ).
(A.7.2)
(A7. 2' ]
d-rt
ch &7i
sh O vr,
, (0 )
0 (0)
02 (O )
\)7Z
(1 - #7u eoth$T u ), 0 n ( O )
Sh &- tt
1
(.1 + {>T lC O tb*7u)
sh 7t
4 () = 6 (0) = 8 C )
P ent r u = 1 obinem
0 , ht j = 0 6 (A*) = 2 $7C ,
eh- i b
i 3 (0 )
(A7. 3)
1
ch &7i sh &n
io (0) - ] 2 (0) = 0 M (O ) =0 .
0 5 (**) = 0 ] f l = - 2 0 7 1 ,
BO th &TC-+ 1& 7 X , (&7C ) = (C 0t h &7C \ $ T C ,
0,,(i>7T)
0 7 (&TC)
0 3 (T C ) = 0 8 (i>7l) = 0,
0 1 3 (4>7V) = t h 8-t,
D e asemenea i nt r odu cem notaiil e
e;:,(**Q - e(*n.g - [i 0 i ' (**^),
u nde (x este coef i ci ent u l de contracie transversal a l l u i P oi sson.
F i e coordona t el e redu se
ii (*n) = i4 ( * ) = 1,
0 1 3 ($.T) = cot h d-TC.
(A7. 4)
5
(A 7.5)
(A7. 6)
ANE XE 753
(A7. 7)
N ot m ( = 1, 2, 3, . . ., 14)
<1>.(Y ?y) = 0.(*7tc^) p ent r u = nX' (n = l , 2, 3, . . .), = T),
0: (8ma;) = 0.(8-7*0 pen t r u & = mA (m = 1, 2, 3, .. .), = $,
fl,
^, ( 0 2/ )= 0 4 (J hu O p ent r u = A' (n = 1, 3, 5, . . . ), C = i ),
T ; ( M ) = , ( ^) P ent r u 9 = X (m = 1, 3 , 5 , . . . ), C = 5 ,
p r ecu m i
*i _, (r . y) = f / (*?> P
e n t

&
= * l = 1, 2, 3, . ) , t = i i ,
5 05 )= 04 _ . ( O t c O p ent r u & = mX (w = 1, 2, 3, . . .), t = 5 ,
F{_ j (ot/ ) = j (&7t O p ent r u * = X ' ( = 1, 3, 5, . . . ) , = ^ (A7.7')
Y l i i M - 04 _ , (*O P en t r u fr = - X (m = 1, 3, 5, , . . )C = 5.
2 | _
fc) n f el u l ac es t a apar fu nciil e ( = 1, 2, 3, . . .)
Y &
0 l (
V
/ ) =
7 mV &
[ ( 2
+ Y B ^Y B ) c h Y j - Y . y sh V ] ,
' n
0 a ( T
^
) =
mr T f c
[ ( 1
+ Y n & t h Y B & ) s h Y . y - Y BychY 2/ ],
' n
Y &

(
V )
=
c h T 6
( Y
-
6 T H Y
.
F R C H Y
.

'
-
V
S H
^ ) > (A7. 8)
Y *
* (Y V) - - [(2 - Y* t h Y fr) ch y. y + Y . h y2/ ] ,
c >

( Y

y ) =
s i r V
[ ( 2 + Y & c o t h Y & ) s h t . * -
T

: ( /
* v i
1
'
're
Y b

7 ( Y
.
y ) =
B h T 6 "
C ( 1
+Y n f r cot h Y / )ch y ? / - Y ^sf cY 2/ )],
^
0 8 ( Y
n
; ( / ) =
~ - S ^ T
( Y
^
C

T H Y

& S H Y
^ ~
Y

Y
'
Q Y

Y )
'
( A 7
'
8 , )
're
Y fr
% (rj) = ^T T j [(i - Y B f r o o t h Y i | &)ohyj + tny s h y ] ,
Y *
<t>io(YB2/ )= - ' g f - J [(2- Y f r cot hY f , &)shY | i y + Y B 2/ ehY . J i
4H - c. 33S1
75- 1 A N E X E
" (A7 . ")
ch y y sh v y
P u t em r epr ez ent a aceste fu ncii eu a j u t or u l dezvol tri l or n seri e
F ou r i er de f or ma *'
m
ml
<4>.,(r ;(/) = 4 ( 1 ) ~ w'
2
v' - s i n fi ,
M
*.(Y .l r ) = - ( t h T fe - j ^^) [ l + ( - D " o' l ^c oi Sr a ? / ] +
+ t h Y B & (- 1)"'
c o s
*. (
A
)
n
w 1

,
4(Y B y) = E ( - D ~v 2 . 8 i n ^y ,
M
<l >5 (Y ? / )= - ( t ^f r + ^^j c i +S f - t ^' ^V ^^s S ^]
- t h Y n f r S ( - l )
m
^ c o 8 frj,,
m
( V ) = 2 3 c ot h y , 6 +f f i f r - J l ] ( - l )
2
' v M s i n (3 ^
ml
m
<t >7 (Y ?/ ) = 2 +S ( - l )
m
' V * , C 0 8
M
/ y * i .
*Avuy) = - 2^c o t h Y . & ' : . P . +
m -1
+ c ot h y . fr (- l f
5
" v ^s i n ^ y, (A7.9')
*) F o l o s i m not a i i l e d i n a n ex a <>.
A N E X E
V ^ ) " - Y fr - (- 1)
2
" V in -
m - l
c ot hY f | f r , - 1)
2
C n f t . ,
t h Y fr
f u (Y . * = "V f c
[ 1
+ S (~
J
>"'
w
' '
u
-
0 0 8 S
" ' '
t> m l
1>,9(Y ) = r V ( 1)"*" <'
v
' si n S ,
O i (Y B y) = i [1 + (- 1)"' V cos 8my ],
YB m
2 c ot h y fr "'
1
u n de am l u at per i oada Lv ='2b pen t r u fu nciil e pare i per i oa da Ly <= \ l>
jentru fu nciil e i mpa r e.
D e asemenea a vem
^_ , ( Y , y) = , ( T . y)^t **, ( Y . l f ). (A7. 10)
Snt va l a bi l e rel aii diferenial e de f or ma (A7. 2), (A7. - !' ).
e) n mod a na l og obinem fu nciil e [m = 1, 2, 3, ...)
<l>;(8m.<r)= [(2 I 3 T O t hS m )cl . S , r - 8ma>sh8wa>],
* . ) = - r ^ - t (
J
+ *
t h 8 t
M - . eh ' *, . *] ,
ch 8r o a
W M . t ) = - A f L ( 8 m a t h $Mach8na> $mxahSnx), ( A7 . l l )
ch 8 m a
<W . ) = " T ~ ~ 1(1 . * t h 8W ) sh 8 , B + 8x ch 8. 0 ],
ch w o
8*) - - t (
2
-
S
t h S m a) ch 8r a 0 4- 8M 0 sh S M 0 ],
ch 8mrt.
1>;(8) = ~ " [(2 + K, a cot h 8m)sh8m. r - 3 m 0 c h 8 M 0 ] ,
sh Sm a
K*) = [(1 + K a cot h 8m a) ch * + 8ma; sh 8>a ; ],
sh 8 M a
<J >s( K 0) = - ( Sa cot h 8a sh 8m .r - 8 m * ch 80 ), (A 7.1 T )
sh 8 m a
<l >(Sm*) = [U - 8 cot h 8mrt) d i 8r + 8 m 0 s h 8 m 0 ] ,
sh 8m
<!>;( 8ma?) = - [(2 - 8m a cot h 8m a) sh 8, x -\ 8m 0 ch 8m 0 ],
sh 8 m a
756 ANEXE
. ch 8a; A r , , v sh S_ a?
sh S m a sh STO<*
K eprezentm aceste fu ncii cu a j u t or u l dezvol tril or n seri e F ou r i er ,
su b f or ma
- t h 8 B l a ( - l ) a i , c 8 Y . a ,
n-l
0>2( S m * ) =4 S ( - l )
2
o ^s i n c ^,
n
(p;(8m0) = - (t h 8m - - ^ r l [(1 + (- 1J *>r WC08 r, ]+
+ t h 8m ( & .
C O B
T , (A'7.12)
n
n-l
O i ( M ) =E ( - l ) " ^^- 8i n , ,
n
4>i( Sm^) = - (t h *- + c t ^ a ) [1 + ( - D " oa o8 y, ] -
- t h 8 B ( -
l
) >S
C 0 8
\ ^'
n
3 c ot h 8r a a + g ^p i j E ( - l )"
5
*
v

n-l
- c ot h 8 a ( - 1 ) ~ \ >ln s i n . *,
n
07 (8w a )=2 + ( - l ) j i . c oi Y . ,
c ot h 8, a + c l ^ j (-
2
)
2
!
m a
'+
w-1
+ cot h 8m a (- 1) ^s i n a_x, (A7.12')
^ ( M ) = <- ^ L
C
s y b 0 >
* W M > - -
2
(
t h 5
- i H ^ I ? <-
1 }
* * V * * ^
n-l
- c ot h 8ma S (- 1 ) ~ L .
ANEXE 757
^i ( M =^- [1 f ( - D " c o ^c o s y ; #] ,
2 1
i ( M ) - T T S
2
c ovmn s i n a^, (A7.12")
ama
"^- [1 +(-!)"' L c o 8Y . * ] ,
.-, , 2 c ot h 8m a v-.. J ^r
i(L)"* . (- *)
2
vmn s i n a.,
u nde a m l u at per i oada Lx = 2a pen t r u fu nciil e pa r e i per i oa da Lx = ia
p ent r u fu nciil e i mp a r e.
Snt va l a bi l e rel aii diferenial e de f or ma (A7. 2), (A. 7. 2' ).
Fu nciil e de l a pu nct el e b) i c) depi nd evi dent de r a p or t u l X . n
acest caz se verific u or rel aiil e fu ncional e (* = 1, 2, 3 , . . . , 14 )
O A(X ' ) = <X (X ),
0!(X ' ) = <D.(X),
(A7. 13)
va l a bi l e p ent r u n m i \ = ).
D e asemenea a vem
^ = % ^J
6
) - (8nx). (A7. 14)
Menionm i rel aiil e fu ncional e
o<:,(x') = o;_,(x), ( A 7 1 5 )
va l a bi l e p ent r u = m i cj = t j .
d) n mod a na l og p u t em scri e fu nciil e (n = 1, 3, 5, ...)
a 6
(.'/ ) = " . [(2 + ,& t h a6)chory - ap sh a y],
ch xnb
^2( 2/ )=- ~^~' [( ! + aM &tha&) sh a : y- a , yc h a ^] ,
ch afr
f3K:</ )= ^- ( 6 t h a B 6 c h a y - an;(/ sh ccny), (A7. 16)
ca*,
*Ft( <*:</) = , t l
1
-
K

&
t h a ft )sl i a n y + cht . y],
cha n f t
vtJ
*6(
0C
n?/ )= ~r [( 2- a 6t h a6)chaB. y + ar. i / sha^],
ch a o
758 ANE XE
sh <xBfr
Y 7 ( , y) = - ,- [( 1+ ,,,&COth a ^) c h zj - xjshajil.
sh oc o
sl ia^fr
B6cotb.aB&shawJ / a?/ ch a,,?/ ), (A7. 16' )
T (a?/) = 2 [(1 - & cot hoB 6) eh ysh ay ],
sh a,w
' I n K.'/ ) =
c h y ;
C h k b 6
sh afr
[(2 - abeo)thix, J )sh ay j l ot s y],
ch a, A
sh a.:*/
Sh a*
a ; .i o")
R eprezentm aceste fu ncii cu a j u t or u l dezvol tril or n seric F ou r i er ,
su b f or ma
.(? / ) = ( 3th ot, 6
ch
2
a B *
- t h a B & ( - i )
m
< cos * w y ,
m - l
T 2 (?/ ) = (- 1 ) ~ (o'u ;*H s i n pm y,
T 3 (B y) - - (t h xnb - - ^k ~)| 1 + ~~(- i r t o' v^cos 8yj 4
+ t h a r e f r (- l )v ; c os S^y,
m - 1
Y 4 ( ? / ) ^E ( - i )
B
C P , . " -
, - t h a,
m
3 c o t h j , + < - )
2
' p;8mpr a ?/
(A7. 17)
tothaBiE ( - 1)
2
l & B f o
A N E X E 7 5 9
(
F 7 K, ? , ) = 2 4- (- l )- c o- v
2
mc os 8my,
4 771
F 8 (*y)= ~ c ot h anb +
oc 0 i "' - 1
m 1
+ e o t h a 6 E (- l )
2
!/
2
>n (3 y,
ni
<*. fr
(A7.17')
T l c (a B y)= - c ot h afr
s h
2
afc] m
1)
2
co'u,' si n 8 y
cot h a , * S ( - l )
2
u ' s i n B
' i - ' u K y)
1
Vi a (. y) =
v
l".3(?/ ) =
t ha M f c
1 +- E ( - ~l r ' v m c os Sr o y
- 1)
1
.1 -
i i
.1 -
2
c ot i a
fr
I (
m
.
!>
I (
m
(A 7.17")
1
u nde ani l u at per i oada Lv = 2b pen t r u fu nciil e pa r e i per i oa da i = U
pent r u fu nciil e i mp a r e.
Snt va l a bi l e rel aii diferenial e de f or ma (A7. 2), (A7. 2' ).
Se observ c ntre fu nciil e i nt r odu se l a pu nct el e b) i ) a vem rel a-
iil e fu ncional e (i = 1, 2, 3 , / 1 4 )
D e asemenea a vem
Menionm i rel aiil e fu ncional e
(A7. 18)
(A7. 19)
<I>. , (T y) = T . .(2 a y).
(A7. 20)
7 6 0
AMEXE
e) V o m pu t ea scri e de asemenea fu nciil e {m = 1, 3, 5, ...)
P m
ch em
ch B m a
[(2 + 8 m a t i Ma) c l B M a - pas sh p n a s],
ch Br o a
[(1 4- Bm t h Bm ) sh 3 M a? - as ch p^ar],
(P t h p a. ch pm - BO T a; shBO T a;), (A7. 21)
^4 ( Bm 0 )=- f ^- [( l - Bm t h m )s h a r o a 3 + pra arenda],
ch B m a
n (P ) =
p
ch B m a
[(2 - Bm t h 3r o a ) ch aa>4- Bm a ; sh8r o ^]
sh B m a
[(2 + B,cot h. BO T a )sh ^a s f a s c i i Bm0],
sh a
[(1 + Br a a cot h B,)ch pm os - | J m rcsh Sro0],
P
sh BO T a
( Bm a cot i i BO T a s h Bm a ! pcl i p0), (A7. 21' )
n>(P**>)=
sh B m a
sh Bm a
c h Bm 0
[(1 - B, coth R ) ch Bma; +P* 0 sh S m a?],
[(2 pm*cotl Bmo)sh6mar+ p^iehp^],
shB.M0
ch 6 m a
sh B m a
ch
sh Bm a
(A7. 21")
E eprezentm aceste fu ncii cu a j u t or u l dezvol tril or n seri e F ou r i er ,
su b f or ma
3 t h Bm a -
h
2
PJ t 2 c h
2
S,
- t h a ( - ! ) v,c os Y ,a>,
- ( - 1 ) ' o>v' c o s Y 0
V
F 2(6M 0) =S(- l )
2
t ai x^8man 0,
m
^( B M * ) =- ( t h B m a -
V c h
2
B
+t h B m a ( - ! ) " v ^c o s y ^,
+
(A7.22)
ANE XE . 761
Y . (. l * . 0)=(- 1)
2
^s i n a 0,
n(.P . - (
t h
P-
a
+ 4f ~] l
1
+ \ S
ttv
ln
c o s
VM <
c h
2
B m a J
- t i P S (- 1)" C cos yM x,
Y . (BM 0) = (3 c ot h Bm a +
)Y[-l)~
Ui J n
co[amn sm a0
- cot h S m a ( - 1)
2
[xm
2
n s i n a 0,
n
" T O * ) - 2 + ( - i r
2
v m
2
cos y, 0,
4
VSt M) = - (coh pm + ( - i )"
1
" f C
s i n
V +
4- cot h po S (- 1)
2
fC, s
i n
fl
*5(P b. )-S' (- i )" C
c o
r >,
Fi o( P ) - - [cot h S m a - - ^" p J (.- 1) " I V
s i n a
*
n-l
- cot h B m a (- 1)
2
am
2
s i n a 0,

t h B m a
(A7.22'>
P m
1
l + J ' S ( - i r < c os Y M <r l
2 .n J
n-l
~2
P m
S(- l )
2
wu ^, s i n a , 0,
1
+~ S (-i rwv'.c os y ,
P mL 2 .
c o t h B m a
,n
zl
B fl ~2j (- 1)
2
^ s i n a0,
(A 7.22")
u n de a m l u at per i oada 3 = 2a pen t r u fu nciil e pa re i per i oa da Lx 4a
p ent r u fu nciil e i mpa r e.
762 A N E X E
Snt va l a bi l e rel aii diferenial e de f or ma (A 7.2), (A 7.2' ).
Se observ c ntre fu nciil e i nt r odu se l a pu nct el e o) i e) a vem rel a -
iil e fu ncional e (i 1, 2, 3. . . . , 14)
0< (; ) = Y <( 2 k ) .
D e asemenea a vem
Menionm i rel aiil e fu ncional e
(A 7.23)
(A 7.24)
(A 7.25)
Fu nciil e de l a pu nct el e ) i e) depi nd de r a p or t u l 1. n acest caa
sc verific uor rel aiil e fu ncional e (i = 1, 2, 3, . . . . 14)
T>.' ) = T , ( X ) ,
p ent r u n = m i 5 = rj.
D e asemenea vo m pu t ea scri e
^h ( V ) = ' P i ' ,-U),
t ; _ , - ( x ' ) =
pent r u n = m i = rr
f ) Vo m n ot a
04 (O-TC) = p (frx) , 0 2 (1C ) = f (7l ),
expresi i l e acest or fu ncii f i i nd da t e de [A 7.4).
D e asemenea fie
9(frT c)
y ( 0 Tt) =
t h fr
t l l T C
0 4 ( 9 t c )
Qn ( * )
2 (7t )
13 (**)
, ( *) j ^eo t i i ^ H -
c h
2
frTC J
I h D-tc
t h!)-
-9-7U
c h
2
- 9- tc
cot h \ >rt
frrr
sl
3
&x
i) TU
(A 7.26)
(A 7.27
(A 7.28)
(A 7.29)
A N E X E 763
Se observ cu u u rin c
X (7t) = <p(a-7t), x(frT c) =4(^T E )
<7) N ot m
(A 7.30)
pr ecu m i
y (fr7t) pent r u fr =
m
- X (? =
2
1, 3, 5, .
),
<pa(mX) = y (fric) p ent r u fr =m X (m =1, 2,
),
<j>j (//,)/) =y(frre) p ent r u fr = 1, 3,
),
? ( * )
p ent r u fr =n\ ' (n 1, 2, 3, . ),
9 ( frn:) pent r u fr =- X (m =
2
1, 3, 5, . ),
<p2(raX) = p ent r u fr =wiX (w =1, 2, 3, .
),
9 >V ) = y(frT c) p ent r u fr = X (n
2
1, 3, 5, .
),
y(fri c) p ent r u fr =X ' (n = 1,2, 3, . . . ).
(A 7.31)
(A 7.32)
Acest e fu ncii se pot scri e su b f or ma
a
-)pma (m = 1, 3 , 5 , . . . ), <pi(mX) = Y 4 ( Bm ) = (t h faa +
y2 (mX ) = <bt(K
a
) = (*& K
a
+
9i (X ' ) = V . K f t ) = (t h a b f - j M (" = l , 3, 5
V ch
2
a bj
ch
2
3,
ch
2
- U M a (m = 1, 2, 3 , . . . ),
(A 7.33)
= % (T . '>) = (t h Yfr + - ^ L - j Yfr ( = t , 2, 3,
i se pot r epr ez ent a cu a j u t or u l dezvol tril or n seri e
<Pj (wX) = (n, m = 1, 3, 5, . . . ) ,
<p2(mX) =
n
(n = 1, 3, 5, . . . ; m ==1,2, 3, .
),
(A
<p T(* ' ) = I V
2
M
(n, m = 1, 3, 5, . . . ),
<pi(X ' ) = ( = 1, 2, 3, . . . ; m = 1, 3, 5, . . . ) .
764 A N E X E
D e asemenea vo m avea.-
9 i ()X )
92 (mX ) =
ft(nx') =
* ; ( 8 B )
Y 4 (a f l f r )
Q i i ( r . f c )
t h 3 M a
1, 3 , 5 ,
eh
2
B,n o /
t h 8a
P *
t h S a +
ch>S m a
t h ot>
( m = 1 , 2 , 3 , . . . ) ,
t h +
eh
2
cxn 6.
(A 7.35)
1, 3, 5 , . . .),
t h r fr
t h 7 * +
T *
ch
2
v &
n.
(ra = 1, 3 , 5 , . . . ).
T,
Fu nciil e de ma i su s depi nd de r a p or t u l X. Se observ c a vem rel a-
iil e fu ncional e (i = 1, 2)
<p.(X') = ^(X )
pent r u m = .
D e asemenea
9x (2mX ) = <pg(mX)
cp^/ nX ) = <pa(mX )
Vi ( = <P, ( M i
fiO ' ) = ;(X ),
<p| (2X ' ) = cp2(/* X ' )
pj (2X ' ) = cp2(X ')
(A 7.36)
(A 7.37)
ft) N ot m
Mm X ) = 9(frrt) pent r u
* =
m
X Im
2
= 1 3, 5 , . - . ),
9 2 (mX ) = 9(frT t) pent r u fr =m X (w t
= 1, 2,
3, . . . ),
9 i (nX ' ) = pent r u fr =
n
X ' (n
2
= 1, 3, 5, . . . ),
KCnX') =9 ( fr*) pent r u fr =%X ' (fi
= 1, 2, 3, . . . ),
pr ecu m i
(wX ) = ^(frTc) pent r u & = X (m = 1, 3, 5,
2
92 (mX ) = 9(frrt) pent r u fr = m X (w = 1, 2, 3,
<ft(X ' ) ="$(frT c) pent r u fr = X ' (n = 1, 3 , 5 ,
^i (X ' ) = l (frrc) p ent r u & = X ' (n = 1, 2, 3,
(A 7.38)
(A 7.39)
A N E X E 765
Acest e fu ncii se pot scri e su b f or ma
<Mm X ) = T 2 ( Ba ) = f t h S m a - Pro< ( m = 1, 3, 5, . . .),
*, (. ) = <&2(8ma) = f t h Sma - -^) K" ( = 1, 2, 3, . . .),
I c h
2
8M a j ( A 7 4 ( ) )
Yi i n X') - Y , {^ 6) = f t h a n - ^- ] & ( n - l , 3, 5, . , . ),
^( nX ' ) - <D2 (Y >6) - (t h T n 6 - Y fr (n = 1, 2, 3, ...)
i se pot r epr ez ent a cu a j u t or u l dezvol tril or n serie
(A 7.41)
D e asemenea vo m a vea
| ,(ffl X ) =
Y
i 2 ( P ) = _ - (m = l , 3 , 5, . . . ),
9!(T O X ) =
n
9 2 (wX ) =
<K(V) =
K (x' ) =4 s o / 2 *
n . ( P . )
t h B m a
(t h P w
P 1
P m (t h P w
c h
2
B m a
P m
t h 8 M a
(t h 8r o a (t h 8r o a
ch
2
8m a
Y l s ( a B 6 ) t h <xra&
Y 2(afc)
[ t h a.nb
6 i
Y 2(afc)
[ t h a.nb
ch
2
a& .
$12 ( Y n * )
t h y fr
1 n
(A 7.42)
<| i(iX ').- ( = 1, 3 , 5 , . . . ),
$ J ( W X ' ) = "
V l
" " . , - (n = 1, 2, 3 , . . . ).
(
t h
^ - - c n ^ r ) ^
Fu nciil e de ma i su s depi nd de r a p or t u l X . S e observ c a vem rel a -
iil c fu ncional e (i = 1, 2)
_ _ (A 7.43)
y;,(x') = ^(x),
pent ru = n.
766 ANE XE
De as emenea
(M2vnX) = <f2(mX), j; (SflX') = j (flX').
i ) N ot m
X j fwtX ) = 7 (-9-tc) pent r u fr
(A 7.44|
pr ecu m i
X (ni
= 1,
3, 5, . O ,
m X (m
=1,
2, 3 , .
),
X ' (fl
2
=1, 3, r, ),
n X ' (fl
=1, 2,3, . ),
iw . ,
/. (111
2
=1,
3, 5, .
),
m X (m
=1, 2, 3, .
(A 7.415)
Z i ( V ) = x ( * ) P at ru 9 = >.' (fl 1,3, 5, . . . ),
(A 7.46)
X 2 (f l X ' ) = 7(frT t) p ent r u fr = X ' (fl = 1, 2, 3, . . .).
Acest e fu ncii se pot scri e su b f or ma
X ,(i X ) = T 7 ( 3 m ) = f cot l i 3 m a + ' J M ' , \ pd (M - L, 3, 5, . . .),
1 s h
2
e,a /
X 2 ( mX ) = * D ; (8M a ) = (cot h 8m + - r l ' v - ) ' V < (<" - 3, - >>
' (A 7.47)
X i (fl X ' ) = M- 7 (afc) = cot h xnb + - j M anb (u = 1. 3, 5, . . .),
X 2 ( ^X ' )= < D 7 ( Y ( 1 & ) = (cot hY & + ^ - j - J y . , 6 ( - 1, 2. 3 , ..- )
i se pot r epr ez ent a cu a j u t or u l dezvol tril or n serie
x, (**) -
2
+ - i n = l , 2,3, . . . ;M . 1, 3, ),
4 n
X , (* X) =2 + 6>V; (fl, m =1, 2, 3, ...).
[ (A 7.48)-
X i (f lX ') - 21+ w'
2
^, , (ft = 1, 3, 5, . . . ; m = 1, 2, 3, ...),
4 "
(V) = +E w'
2
pL (fl, i m =1,2, 3, . . .).
ANE XE 767
De as emene vom avea
YaOm") =
c o t h P a
( , w = 1 3 5 )
\ sl i
2
mffiJ
X , (*N = 4 ^ - > c o t h M ^ _ _ l f 2 f s > . ; _) f
*i <*> " ( c o t h S m a +- ^- ) s m a '
(A 7.49)
S (AX - ) = - 3 ^ 1
c o t h a
"
&
. , - ( - 1,3,5,...),
co t h a B & +
a
^ _ K M f r
1, S h
2
anb )
C onf or m rel aiil or (A 7.30), p u t em scri e
^( mX ) = 9j (mX ), X 2 ( ^X ) = ^(t f l X ), ? ^
/ . ; ( ' = ? ; ( x ' ), x ; (x ' ) = ?; (v).
Fu nciil e de ma i su s dep i nd de r a p or t u l X . Seobserv c a vem r el a -
iil e fu ncional e (i = 1, 2)
Z ( X 0 x i ( * ) . X ' M =X | ( *)i (A 7.51)
x,t>')= x ; ( ^ ' ) =X i ( ^
p ent r u r/ i = fl.
D e asemenea
/ i (2mX ) = / 2 (/ X ), X ; ( 2V ) = 72 (X ' ), ^
71 (2mX ) = ^( wX ), xi (2nX ' ) = %{n,\').
j) N ot m
tu
X j (mX ) = x(frT t) p ent r u fr = X (m = 1, 3, 5, . . .).
2
x2 (mX ) = / .(frrc) pent r u fr = m X ( = 1, 2, 3, . . .),
x ' ( nX ' ) = x(frrc) p ent r u fr = X ' (fl = 1, 3, 5, . . .),
x ; (nX ' ) =s x(frn) p ent r u fr = X ' (fl = 1, 2, 3, . . .).
(A 7. 5 3,
768 ANE XE
pr ecu m i
m
X (m
2
in X
n
X ' (
~2~
(
n
X' ('n
(A 7.54)
Acest e fu ncii se pot scri e su b forma.
*, (mX ) - VUM = (
c o t h
M - ] 3r a a (m - 1, 3, 5 ,. . .),
x2 (mX ) = <B (Sma) =(c ot h Sm a - | J , (m =1, 2, 3 , . . . )
V s i l &m/
K (X ' ) = T 9 (a f c ) =fc ot i i ^ - ^ \ 6 (n = 1, 3, 5,. . .),
x2 (n X ' )= 09 (r &) =( c o t h T ^ - ^ r ^ j J j (= 1, 2, 3 , . . . )
i se pot r epr ez ent a cu a j u t or u l dezvol tril or n seri e
(A7. 5 5 )
x1(w,X )

( = 1, 2, 3 , . . . ; m = 1, 3 , 5 , . . . ),
x2 (mX ) (, = 1, 2, 3, ...),
*i ( x ' )
(
= 1, 3 , 5 , . . . ; u = 1,2,3,. . . ),
x(X'J
(*i m = 1, 2, 3, ...).
(A7.56)
De as emenea vomscr ie.
, Vit(K
a
) c ot h8 *
(wX ) = "* = Q im -i q k v
\ sh
2
B,a J
/ $ i 8(
8
m ) cot h Sma
X. l t nX ) =
m
= ?! lm _ 1 9 Q 4
di
2
8w a I
(A7. 5 7)
'/ v\ V13(ab) cot h aj>
-/ . (riX ) = " " 7 = 5 . ( n , 1 k \
l s h
2
a& J '
{
r
" sh
2
y fc I '
ANE XE 769
C onf or m rel aiil or (A7. 30) vom a vea
X i (mX ) = ^( mX ), x2 (mX ) = y~2(mX ),
_ _ (A7. 5 8)
x (i X ' ) = i R (fl X ' ), x2 (rt X ' ) = y2 (X ' ).
Fu nciil e dema i su s depi nd der a p or t u l X . Seobserv c a vem r el a -
iil e fu ncional e (i = 1, 2)
x{(x' ) = x;(x), x: (x' ) = x; (x),
Si(X ') =xj(X), x: (X ' ) = x; (X ),
pent r u m =n,
D e asemenea,
X j (2mX ) = x2 (mX ), y.[{2n\ ') = x 2 (X ' ),
x 1 (2TOX) = x2 (mX ), x (2^X ' ) = x2(w- X ' ).
(A7. 5 9)
(A7. 60)
fc) F ol osi m n mo d a na l og fu nciil e 0 4 (a?/ ), 0 , (Ba?) (i = 1, 2, 3 , . . ., 14),
a cror semnificaie rezu l t i medi a t . D e asemenea i nt r odu cem fu nciil e
y(afc), 9 (Ba ), . . . , x(Ba ), n ba z a rel aiil or (A7. 28).
I) n t a bel a nr . 2 *' s- au t r ecu t va l or i l e cu p a t r u zeci ma l e al el i ni i l or
t r i gonomet r i ce, i perbol i cei al e exponenial el or arcel or oct c (mu l t i pl e de t c ) ,
pent r u a <; 2,00 (t a bel a nr . 2a)va r i i nd di n 0,01 n 0,01 i pent r u a >- 2,00
(t a bel a nr . 26)va r i i nd di n 0,05 n 0,05 pn l a <x' = 3,00 i a poi di n 0,50
n 0,50.
n t a bel a nr . 6 *' seda u va l or i l e, cu p a t r u z eci ma l e, al e fu nciil or
0 ; (fri ^) (= 1, 2, 3 , . . . , 12), p ent r u X. = 0 , 0 0 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,00 i
va r i i nd di n 0,10 n 0,10 p ent r u fr < 2,00 (t abel a nr . 6. 1a . . . 6. 12a)
sa u va r i i nd di n 0,20 n 0,20 pent r u fr >- 2,00, pn l a .fr = 4,00 i a poi
va r i i nd di n 0,50 n 0,50 (t abel a nr . 6. 1b. . . 6.12fc). n t a bel a nr . 6.13 i
t a bel a nr . 6.14 se da u va l or i l e fu nciil or 013(fr T c) i 0 1 4 (9- t u ^) p ent r u
fr <; 2,00, va r i i nd di n 0,10 n 0,10. D easemenea gsim va l or i l e fu nciil or
p(frc) (t abel a nr . 6.4), ^(frrc) (t abel a nr . 6.2), x (
& 7 t
) (t a bel a nr . 6.7) i
x(frT c) (t a bel a nr . 6.9).
Menionm c p ent r u fr > 10,00 p u t em l u a p r a ct i c (cu p a t r u zeci -
ma l e exacte)
^fri i O 06 (frT r ;) o*frT c [2 + fr;i(l - )] e- ^d- i ,
02(fr T c ) 7 (f r ^) = fric [1 + t c ( 1 - O ] e~s*"-^,
Q3(*<) =1 @8 ( M ) Ot - (fr T i )
2
(l - K) e-
9
"'
1
^, '
^ 8C*0 = [1 A t c (1 - O ] e
- 9
"
1 1
-
0
,
05 (f r xc O 0f O (9 O ^ - fric [2 - *7 t (l - t)] e~^^,
(A7.61)
*) Vezi tabel el e deval ori n umeri ce del a sfiritul vol umul ui .
4tf - C . 3391
770 ANEXE
n t a bel a nr . 7 *' se da u va l or i l e, cu p a t r u z eci ma l e, a l e fu nciil or
i(Yy), * ( V ) i Y 4 ( B i/ ), T ;(pm0!) ( = 1, 2, 3 , . . . , 14) pent r u pr i mel e
ci nci va l or i al e l u i m i n i p ent r u ,)'==0, 00; 0,25 ; 0,50 ; 0, 7 5 ; 1,00,
consider nd c t eva val or i par t i c u l ar e i mpor t an t e ale r apor t u l u i >,: r apor t u L
X = 1/ 1 (t abel a n r . 7.1), r apoar t el e X = 1/ 2 i X = 2/ 1 (t a bel a nr . 7. 2)r
ra poa rt el e X = 3/ 2 i X = 2/ 3 (tabel a nr . 7.3) i ra poa rt el e X = 3/ 4 i
X = 4/ 3 (t a bel a nr . 7.4).
I n t a bel a nr . 8 *>se da u va l or i l e, cu p a t r u z eci ma l e, a l e fu nciil or
9, 9, 9, y, x> pent r u di feri t e va l or i al e r a p or t u l u i X : fu nciil e q)j (ml ),
92 (mX ), 9 (X ' ), y2 (nX ' ) (t a bel a nr . 8. 1a), fu nciil e ^(r a X ), cp2(mX ),
9 (j i X ' j , 9 2 (X ' ) (t abel a nr . 8.16), fu nciil e ^( a l ) , t }2 (wX ), i J (
W A
' )
92 (wX ' ) (t a bel a nr . 8.2a), fu nciil e <\ i1 (rraX), <J ;2 (mX ), <J (X ' ), y* (n )J ) (t abela,
n r . 8.26), fu nciil e X i (
m ?
0 , X2 (
m A
), x (*X ' ) xli^') (t a bel a nr . 8.3) i
fu nciil e X j (mX ), x2 (mX ), y.(;/ X '), y. 2 (X ' ) (t abel a nr . 8.4).
n di a gra mel e nr . 2 . . . 15 sc da u grafi cel e fu nciil or 6{(to- K%>
(i = 1, 2, 3 , . . ., 14), pent r u X = 0,00 ; 0 , 25 ; 0 , 5 0 ; 0,75 ; 1,00.
*) Vez i tabel el e de val ori numeri ce de l a sl'iritul vol umul ui .
A N E X A 8
Se da u u nel e fu ncii exponenial e care i nt er vi n n st u di u l p l a nu l u i
el ast i c, semi pl a nu l u i el a st i c, sf er t u l u i de p l a n el ast i c i semi benz i i el ast i ce.
a) I nt r odu cem u rmtoarel e fu ncii
- (3 + &7t?:) e~
&
^,
0 , ( 0 * 0 = (2 + 9 * 0 e ^,
0 , (0 7 ^) = (1 + 9 * 0 e~^,
0 , ( 9 0 = - 9* e~^,
0, ( 0* 0 =( 1 - 9 * 0 e"
8
"',
0, ( 9 * 0 = (2 - 9 * 0
O 7 ( 9 * 0 =- (3 - 9 * 0 e-
S n
"
(A8.1)
P en t r u u u rina ca l cu l u l u i , observm c aceste fu ncii verific u rm-
t oarel e rel aii diferenial e
d Q
^ = Q 2 ( 9 * Q ,
d Q
( * > = - O 3 ( 9 * 0 ,
d ( 9 * 0 d ( 9 * 0
d Q 3 ( 9 * Q = Q g W = - l ! j M ) (A8. 2)
d ( 9 * 0 d ( 9 * 0
d O , ( 9 * Q = ^ d Q s ^ ) = _
d ( 9 * 0 d ( 9 * 0
P ent r u = 0 obinem
0, (0) = Q 7 (0 ) = - 3 , 0 , ( 0 ) - 0 , (0 ) =2 ,
(A8. 3)
0 , (0 ) = O 6 (0 ) = 1, O 4 (0 ) = 0.
6) D e asemenea i nt r odu cem notaiil e
O < , ( 0 * 0 = 0 , ( 9 * 0 a 0 , ( 9 * 0 , (A8. 4)
772 ANE XE
u nde [i . este coef i ci ent u l de contracie transversal a l l u i P oi sson.
c) V o m a vea [i = 1, 2, . . . , 7)
O , ( 9 * 0 = Q(y pent r u & == r = = 1, 2, 3 , . . . ), =i - ,
' " a a
(A8.5)
Q4 (9 *0 = 0, (8^) pen t r u 9 = m, Sm = - ^L (m = 1, 2, 3 , .
In t r odu c em de as emenea fu nciil e O i } ( y j/ ), O i 3 . (Sma;).
d) V o m fol osi i fu nciil e O ^a y), Q( (Sa?) (* = 1, 2, . . . , 7), a cror
semnificaie rezu l t i medi a t .
e) P u t em r epr ez ent a fu nciil e O t : ( 9 * 0 ( = 1, 2, . . . , 7) cn a j u t or u l
i nt egr a l el or P ou r i er su b f or ma (par n r a por t cu O
[a
2
+ 2(9 *)
2
] cos ada
>
l *
1 0
T a
2
4- 2
0 , ( 9 * 0 = - 4 * 1
1
^
) [a
2
+ (9*)
2
]
2
O 2 ( 9 * 0 =2 a f [ ' + oo
J , [a
2
4- (9 *)
2
]
2
cos da O 3 ( 9 * 0 =4 9 ( 9
2
4 -(* * )]
0 4 ( 9 * 0 = - 29
[ (
^
) 2
-
a 2 ] C O S
, (A8. 6)
.v [oc
2
+ (9*)
2
r -
J o [*
2
+ (9 *)
2
]
2
O 6 ( 9 * 0 = - 2 9 r [ 3 ' 4 ^) ' 3 c o S U
)o [a
2
+ (9 *)
2
]
2
0 7 ( 9 * 0 = ^ 4 9 r ^
2 a 2
+
(
^
C O S
^
a a
[a
2
+ (9*)
2
]
2
sa u su b f or ma (impar n r a p or t cu O
r, / a n 2 f
0 0
[3 oc
2
+ 5 (9*)
2
] oc si n da
12,(9* 1 ,) = V
* J 9 [oc
2
+ (9 *)
2
]
2
4 f [a
2
+ 2 (9x)
2
] cx si n aC doc
4 r
a
O 2 ( 9 * 0 = - \
* J o [a
2
+ (9 *)
2
]
2
O 3 ( 9 * 0 =J - r ^
2
+ 3 ( 9 * )
2
] a s i n o c U a ,
rz)u [a
2
+ (9 *)
2
]
2
A N E X E
773
O 4 ( 9 * 0 = - 4 9 ( 9 * ) T r " ^ ; ^ " - p (A8. 6' )
J o [a
2
+ (9 *)
2
]
2
O 5 ( 9 * 0
2 r
* Jo
[(9*)
2
a
2
] a si n oc da
4 f"
O 6 ( 9 * 0 =- \
* Jo
[a 2 + ( 9 t c ) 2 ] 2
4 f
00
a
3
s i n c/Z, da
[a
2
+ (9 *)
2
]
2
O , ( 9 * 0
O .'oo
J()
[3 a
2
+ 2 (9*)
2
] a si n oc^ da
[a
2
+ (9*)
2
]
2
/ ) n t a bel a nr . 9 *' se da u va l or i l e, cu p a t r u zeci ma l e, al e fu nciil or
Q ( 9 * 0 (i = 1, 2, . . ., 7) pent r u = 0,00 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,00 'i 9
va r i i nd di n 0,10 n 0,10 pent r u 9 <2, 0 0 (t a bel a nr . 9. 1a. . .9.7a) sa u va r i i nd
di n 0,20 n 0,20 p ent r u 9 >>2,00 pn l a 9 = 4,00 i a poi va r i i nd di n
0,50 n 0,50 (t abel a nr . 9. 16. . . 9. 7).
n di a gr a mel e nr . 16. . . 22 se da u grafi cel e fu nciil or 0 4 ( 9 * 0
(t = 1, 2, . . . , 7) p ent r u Z, = 0,00 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,00.
*) Vezi tabelele devalori numerice de la sfritul volumului.
A N E X A 9
Se da u u nel e dezvol tri n. serie simpl F ou i i er , u nel e reprezentri
su b form de i nt egr a l e E ou r i er i u nel e i nt egra l e def i ni t e, care i nt er vi n n
st u di u l gr i nz i i perete cu cont u r dr ept u nghi u l a r (cu t oa t e l a t u r i l e l a di s-
tan finit sa u avnd u na sa u ma i mu l t e l a t u r i a r u nca t e l a i nf i ni t ).
b)
V
a i
Y
L,'ta-
-LX'40
Fig. A9.1
a) D ezvol tm n serie simpl F ou r i er u nel e fu ncii i perbol i ce, per i o-
diciznd fu nciil e ast fel ca s n u a vem discontinu iti l a capetel e i nt er -
va l u l u i . P ent r u fu ncii pa r e al egem ca perioad Lx = 2a (fig. A9. 1a ) i
p u t em scri e *>
U n 1 i o ,
2
Pm u o ^ COS Yl-K COS Y X
ch S, as = r g sh 0mei + s h 8M v , fia '
P ms h B,r
+
(P c h p - s h R ma) + (A9.1)
Pm V. o V COS 7T COS Y / , T

P "\
s h
v-> , R 2 P c ot h 6, +
a y + pm i t ; t Pm ;
*) F ol osi m notai i le i ntroduse n anexa 6.
ANEXE 775
n mod a na l og vo m a vea
, 1 . . , 2 o l , . r cosm* cos Smy
ch j / = s h anb + sh xnb v , ^ S3
m J
,
a- + 8
n
1
m
v.ny s h any = - (o t B 6 c h B f t - s h a , 6 ) +
c o s t o t c cos 8m?/ ( , , <*
aJ > c ot h at>
(A9.1')
n
1
m \ n
1
n
P en t r u fu ncii i mp a r e l u m per i oa da Lx = 4a (fig. Ad.lb) i obinem
H
11TZ.
si n sm aa?
" n 1 rg|
(A9. 2)
7t .
si n si n * * a 2 _
M ch Sma? = ^ ch B, - - Bmt h p + " 1"
a
*
a
+ ?m \
a
+ P
23 ^
a
n mod an al og

h a
?/ = - T T " c h aMfc S
2 - P S
s i n J l^L s i n B,,1?/
c h any = c h afe ^T T f t l
O m T " P m
b) Vom da dezvol tri n serie simpl F ou r i er anal oage, astfel ca s
a vem discontinu iti de spea nti l a capetel e i nt er va l u l u i .
" + Pm
ixnb t h a.ub
(A9. 2' )
i + P; m '
u-ia
Fig. A9. 2
776
A M E X E
P ent r u fu ncii pa r e a l egem per i oa da J LX = ia (fig. A 9 . 2 ) i p u t em
scri e (n acest caz n u ma i a vem t er men l i ber)
<xBsm cos x x
ch Kx = 4 ch (3m
2
,
(A9. 3)
. n-Tt
asm cos oeB as
Bmar sh Bma; = ch R mo I 0,a t h B m a - " -
a

K
. + Pm V . + i ; /
De as emenea,
ps i n cos ar a?/

2 M m c o b P j / 2
4 ay = T c h f r p l T " l * ^ " ^ [ +
n ca z u l u nor fu ncii anal oage i mpa r e, f ol osi m per i oa da L.e = 2x
(fig. A9. 26) i cptm
, 2 ^ y cost i n si n y
sh P m a ; = sh Br a a , '
(A9.3'>
r i + P ;
(A9.4>
2
, n v T cosw7csinr 357. ,,
2
r>m
Bm.T c hB m x = s h B,S . , R , M
c o t
h P . * - ZTJ Tv
a n y + P * l Y -r P r
pr ec u m i
2 . , \ - $_ cos m.7t si n <Li/
Sh j = - Sh aJ fY*
m
,
b n "T om
(A9. 4' >
, 2 , ^ S mcosw7t sin8r a 2/ f + v , "
z
l \
6 ">
a
+
d
m l
a
+
c) R eprezentm su b form par, cu a j u t or u l i nt egr a l el or F ou r i er , .
u nel e fu ncii exponenial e, ast fel ca s nu a vem o di scont i nu i t a t e n or i gi ne
(fig. A9. 3). O binem
2 f
00
cos aa; da
n \ , a
2
+ B
2
(A9. 5 )
_ . 2 f " (a
2
S
2
) COS ax da
A N E X E 777
n mod a na l og p u t em scri e
2 f
0 0
cos By dB
+ P
3
2 f
0 0
cos
- = a \
* J o
2
2 f (a
2
- B
2
) cos B?/ dB
TC J o (<* + P
2
)
2
(A9. 5 ' )
Fig. A9.3
D ac p u t em a vea o di scont i nu i t a t e n ori gi ne (fig.. A9. 36), f ol osi m
o reprezent are impar, su b f or ma
2 f a si n aa? da 2 r a Si
+ P
2
(A9. G)
Sa;e
rc J o (a
0 0
a si n aa; da
2 _J _ p,2)2
7 7 8 A N E X E
D e asemenea
J f
0 0
Bsi i
TC J o a
2
(AO .(i')
4 r
xye ~
a
" = ocU
TC \
si n By dB
, 2 + p 2
B si n $y d(3
U
2
.+ B
2
)
r
d) D m u nel e i nt egr a l e def i ni t e care se intl nesc ma i des n ca l cu l .
F i e ast fel fu nciil e pare n r a por t cu x
C " 2e - e o s a a ; 4 a t = M ^ ! ? f ) , (A9.
V. (a;
2
4- ?/
2
)
3
r
J o oc
(*o , j/2 . ,-v.2
\ cte- cos aa; da = , (A9. S)
.] (a;
2
+ ?y
2
)
2
( e
-
"C O S aarda = , (A9. 9)
J o a
2
+ y
i
V e~
av
cos x r d a = I n (a;
2
+ i/
2
), (A9. 10)
J o a 2
pr ecu m i fu nciil e corespu nztoare, i mpa r e n r a por t cu x,
C " si n K da = 2a; (%
2
- a;
2
)
J o (*
3
+ . V
2
)
3
C a e- *" si n ax da = ^1 , (A9. 8' )
\ tT< si n ax da = i (A9. 9' )
J o & + y*
HO
e~
a
" si n aa; da = a r ct g (A9. 10' ]
T A B E L E D E V A L O R I N U M E R I C E
Tabela nr. 1
Valurileraportului [nun - 1.S, . .., 30)
n \
1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ' 17
1 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000 11,0000 12,0000 13,0000 14,0000 15,0000 16,0000 17,00 1 '!
2 0,5000 1,0000 1,5000 2,0000 2,5000 3,0000 3,5000 4,0000 4,5000 5,0000 5,5000 6,0000 6,5000 7,0000 7,5000 8,0000 8,5000
3 0,3333 0,6667 1,0000 1,3333 1,6667 2,0000 2,3333 2,6667 3,0000 3,3333 3,6667 4,0000 4,3333 4,6667 5,0000 5,3333 5,6667
4 0,2500 0,5000 0,7500 1,0000 1,2500 1,5000 1,7500 2,0000 2,2500 2,5000 2,7500 3,0000 3,2500 3,5000 3,7500 4,0000 4,2500 \
r> 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000 1,4000 1,6000 1,8000 2,0000 2,2000 2,4000 2,6000 2,8000 3,0000 3,2000 3,401)0
6 0,1007 0,3333 0,5000 0,6667 0,8333 1,0000 1,1667 1,3333 1,5000 1,6667 1,8333 2,0000 2,1667 2,3333 2,5000 2,6067 2,8333 |j
7 0,1429 0,2857 0,4286 0,5714 0,7143 0,8572 1,0000 1,1429 1,2857 1,4286 1,5714 1,7143 1,8572 2,0000 2,1429 2,2857 2,42i i 6
8 0,1250 0,2500 0,3750 0,5000 0,6250 0,7500 0,8750 1,0000 1,1250 1,2500 1,3750 1,5000 1,6250 1,7500 1,8750 2,0000 2,1250
9 0,1111 0,2222 0,3333 0,4444 0,5556 0,6667 0,7778 0,8889 1,0000 1,1111 1,2222 1,3333 1,4444 1,5556 1,6667 1,7778 1,8889
10 0,1000 0,2000 0,3300 4,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000 1,1000 1,2000 1,3000 1,4000 1,5000 1,6000 1,7000
11 0,0909 0,1818 0,2727 0,3636 0,4545 0,5455 0,6364 0,7273 0,8182 0,9091 1,0000 1,0909 1,1818 1,2727 1,3636 1,1545 1,5455 |
12 0,0833 0,1667 0,2500 0,3333 0,4167 0,5000 0,5833 0,6667 0,7500 0,8333 0,9167 1,0000 1,0833 1,1667 1,2500 1,3333 1,4167
13 0,0769 0,1538 0,2308 0,3077 0,3846 0,4615 0,53X5 0,6154 0,6923 0,7695 0,8462 0,9231 1,0000 1,0769 1,1538 1,2308 1,3077 1
14 0,0714 0,1429 0,2143 0,2857 0,3571 0,4286 0. 5000 0,5714 0,6429 0,7143 0,7857 0,8571 0,9286 1,0000 1,0714 1.1 129 1,2143 |
15 0,0667 0,1333 0,2000 0,2667 0,3333 0,4000 0,4667 0,5333 0,6000 0,6667 0,7333 0,8000 0,8667 0,9333 1,0000 1,0667
1,1333 1
16 0,0625 0,1250
0,1875
0,2500 0,3125 0,3750 0,4375 0,5000 0,5625 0,6250 0,6875 0,7500 0,8125 0,8750 0,9375 1,0000 1,0625 !
17 0,0588 0,1176
0,17115
0,2353 0,2941 0,3529 0,4118 0,4706 0,5294 0,5882 0,6471 0,7059 0,7647 0,8235 0,8824 0,9412 i ,oopo i
18 0,0556 0,1111
0,1667
(1,2222 0,2778 0,3333 0,3889 0,4444 0,5000 0,5556 0.61 1 1 0,6667 0,7222 0,7778 0,8333 0,8889 0,94)44 j
19 0,0526 0,1053 0,1579 0,2105 0,2632 0,3158 0,3684 0,4211 0,4737 0,5263 0,5789 0,6316 0,6842 0,7368 0,7895 0,8422 0,8947 j|
20 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0.3500 0,4000 0,4500 0,5000. 0,5500 0,6000 0,6500 0,7000 0,7500 0,8000 0,8E 00
21 0,0476 0,0952 0,1429 0,1905 0,2333 0,2857 0,3333 0,3810 0,4286 0,4762 0,5238 0,5714 0,6190 0,6667 0,7143 0,7619 0,8095
22 0,0455 0,0909 0,1364 0,1818 0,2273 0,2727 0,3182 0,3636 0,1091 0,4545 0,5000 0,5455 0,5909 0.0364 0,6818 0,7273 0,77 27
23 0,0435 0,0X70 0,1304 0,1739 0,2174 0,2609 0,3043 0.3478 0,3913 0,4348 0,4783 0,5217 0,5652 0 . 6 0 8 7 0,6522 0,6957 0,7391 |
24 0,0417 0,0833 0,1250 0,1667 0,2083 0,2500 0,2917 0,3333 0,3750 0,4167 0,4583 0,5000 0,5417 0,5833 0,6250 0,6667 0,7083
25 0,0400 0,0800 0,1200 0.160(1 0,2000 0.2 100 0,2800 0,3200 0,3600 0,4000 0,4400 0,4800 0,5200 0,5600 0,6000 0,6400 0,6800
26 0,0385 0,0769 0,1154 0,1538 0,1923 0,2308 0,2692 0,3077 0,3462 0,3846 0,4231 0,4615 0,5000 0,5385 0,5769 0,6154 0,6! 38
27 0,0370 0,0741 0,1111 0,1481 0,1852 0,2222 0,2593 0,2963 0,3333 0,3704 0,4074 0,4444 0,4815 0,5185 0,5556 0,5926 0,6296
28 0,0357 0,0714 0,1071 0,1429 0,1786 0,2143 0,2500 0,2857 0,3214 0,3571 0,3929 0,4286 0,4643 , 0,5000 0,5357 0,5714 0,6( 71
29
30
0,0345 0,0690 0,1034 0,1379 0,1724 0,2069 0,2414 0,2759 0,3103 0,3448 0,3793 0,4138 0,4483 0,4828 0,5172 0,5517 0,5$62 | 29
30 0,0333 0,0667 0,1000 0,1333 0.1607 0,2000 0.2333 0,2667 0,3000 0.3333 0,3667 0,4000 0,4333 0,4667 0,5000 0,5333 0,5i 67 |
n /
/
m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
c. 8301
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m /
18,0000 19,0000 20,0000 21,0000 22,0000 23,0000 24,0000 25,0000 26,0000 27,0000 28,0000 29,0000 30,0000
9,0000 9,5000 10,000 10,5000 11,0000 11,5000 12,0000 12,5000 13,0000 13,5000 14,0000 14,5000 15,0000 2
6,0000 6,3333 6,6667 7,0000 7,333.3 7,6667 8,0000 8,3333 8,6667 9,0000 9,3333 9,6667 10,0000 3
4,5000 4,7500 5,0000 5,2500 5,5000 5,7500 6,0000 6,2500 6,5000 6,7500 7,0000 7,2500 - 7,5000 4
3,6000 3,8000 4,0000 4,2000 4,400(1 4,6000 4,8000 5,0000 5,2000 5,4000 5,6000 5,8000 6,0000 5
3,0000 3,1667 3,3333 3,5000 3,6667 3,8333 4,0000 4,1667 4,3333 4,5000 4,6667 4,8333 5,0000 6
2,5714 2,7143 2,8572 3,0000 3,1429 3,2857 3,4286 3,5714 3,7141 3,8572 4,0000 4,1429 4,2857 7
2,2500 2,3750 2,5000 2,6250 2,7500 2,8750 3,0000 3,1250 3,2500 3,3750 3,5000 3,6250 3,7500 8
2,0000 2,1111 2,2222 2,3333 2,4444 2,5556 2,6667 2,7778 2,8889 3,0000 3,1111 3,2222 3,3333 9
1,8000 1.0001) 2,0000 2,1000 2,2000 2,3000 2,4000 2,5000 2,6000 2,7000 2,8000 2,9000 3,0000 10
1,6364 1,7273 1,8182 1,9091 2,0000 2,0909 2,1818 2,2727 2,3636 2,4545 2,5455 2,6364 2,7273 11
1,5000 1,5833 1,6667 1,7500 1,8333 1,9167 2,0000 2,0833 2,1667 2,2500 2,3333 2,4167 2,5000 12
1,3846 1,4615 1,5385 1,6154 1,6923 1,7695 1,8462 1,9231 2,0000 2,1769 2,1538 2,2308 2,3077 13
1.2857 1,3571 1,4286 1,5000 1,5714 1.6 129 1,7143 1,7857 1,8571 1,9286 2,0000 2,0714 2,1429 14
1,2000 1,2667 1,3333 1,4000 1,4667 1,5333 1.6000 1,6667 1,7333 1,8000 1,8667 1,9333 2,0000 15
1,1250 1,1875 1,2500 1,3125 1,3750 1,4375 1,5000 1,5625 1,6250 1,6875 1,7500 1,8125 1,8750 16
1,0588 1,1176 1,1765 1,2353 1,2941 1,3529 1,4118 1,4706 1,5294 1,5882 1,6471 1,7059 1,7647 17
1,0000 1,0556 1,1111 1,1667 1,2222 1,2778 1,3333 1,3889 1,4444 1,5000 1,5556 1,6111 1,6667 18
0,9474 1,0000 1,0526 1,1053 1,1579 1,2105 1,2632 1,3158 1,3684 1,4211 1,4737 1,5263 1,5789 19
0,9000 0,9500 1,0000 1,0500 1,1000 1,1500 1,2000 1,2500 1,3000 1,3500 1,4000 1,4500 1,5000 20
0,8571 0,9048 0,9524 1,0000 1,0476 1,0952 1,1429 1,1905 1,2333 1,2857 1,3333 1,3810 1,4286 21
(1.8182 0,8636 0,9091 0,9545 1,0000 1,0455 1,0909 1,1364 1,1818 1,2273 1,2727 1,3182 1,3636 22
0,7826 0,7391 0,8696 0,9130 0,9565 1.0000 1,0435 1,0870 1,1304 1,1739 1,2174 1,2609 1,3043 23
0,7500 0,7917 0,8333 0,8750 0,9167 0,9583 1,0000 1,0417 1,0833 1,1250 1,1667 1,2083 1,2500 24
0,7200 0,7600 0,8000 0,8400 0,8800 0.9200 0,9600 1,0000 1,0400 1,0800 1,1200 1,1600 1,2000 25
0,6923 0,7308 0,7692 0,8077 0,8462 0,8846 0,9231 0,9615 1,0000 1,0385 1,0769 1,1154 1,1538 26
0,6667 0,7037 0,7407 0,7778 0,8148 0,8519 0,8889 0,9259 0,9630 1,0000 1,0370 1,0741 1,1111 27
0,6429 0,6786 0,7143 0,7500 0,7857 0,8214 0,8571 0,8929 0,9286 0,9643 1,0000 1,0357 1,0714 28
0,6207 0,6552 0,6897 0,7211 0,7586 0,7931 0,8276 0,8621 0,8966 0,931o 0,9655 1,0000 1,0345 29
0,6000 0,6333 0,6667 0,7000 0,7333 0,7667 0,8000 0,8333 0,8667 0,9000 0.93:!.'! 0,9667 1,0000 30
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
\ n
m \ ^
Tabela nr. 2 a
Liniile trigonometrice, iperboliee i exponenialele arrelor multiple de re. pentru a ^ 2.00
a si n a - COS IXTC sh x - c h an th a - coth a~ e
a n
e - a r :
a
0,00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 co 1,0000 1,0000 ' 0,00
0.(11 0,0314 0,0314 0,9995 0,0314 1,0005 0.0314 31,8471 1,0319 0,9691 0,01
0.02 0,0628 0.0628 0.9980 0,0628 1,0020 0,0627 15.9490 1.0618 0,9391 0.02
0,03 0,0942 0,0941 0,9956 0,0943 1,0044 0,0939 10,6196 1.0988 0.9101 0,03
0,04 0.1257 0,1254 0,9921 0.1260 1,0079 0,1250 8,0000 1,1339 0,8819 0,04
0,05 0,1571 0,1565 0.9877 0,1578 1,0124 0,1558 6,4185 1,1701 0,8546 0.05
0.0(1 0.1885 0.1874 0.9823 0,1896 1.0178 0.1863 5,3677 1.2074 0.82X2 0.06
0 . 0 7
0,2199 0,2181 0.9759 0,2217 1,0243 0,2164 4,6211 1,2460 0^8026 0,07
0.08 0.2513 0.2487 0.9686 0,2540 1,0318 0,2461 4,0634 1,2857 0,7778 0,06
0,00 0.2827 0,2790 0,9603 0.2865 1.0402 "* 0.2751 3.6311 1,3267 0.7537 0,09
0,10 0,3142 0,3091 0,9511 0,3194 1,0498 0,3043 3,2862 1,3602 0,7304 0.10
0,11 0,3456 0,3388 0.9488 0,3525 1,0603 0,3325 3,0075 1.4128 0,7078 0.11
0,12 0,3770 0.3691 0,0298 0,3860 1.0719 0,3601 2.7770 1,4579 0.6859 0.12
0,13 0,4084 0,3971 0,9178 0,4199 1,0846 0,3871 2,5883 1,5044 0,6647 0,13
0,14 0,4398 0,4258 0.9048 0,4541 1,0983 0,4135 3,4164 1,5524 0,6442 0,14
0.15 0,4712 0.4540 0,8810 4,4888 1.1136 0,4392 2,2769 1,6019 0.6243 0.15
0,16 0,5027 0,4818 0,8763 0,5241 1,1200 0,4642 2,1542 1,6532 0,6050 0,16
0,17 0,5341 0.5091 0.8607 0,5599 1,1461 0,4885 2,0471 1,7059 0,5862 0,17
0.18 0,5659 0,5362 0.8445 0.5966 1,1644 0.5124 1,9516 1.7610 0,5679 0,18
0,19 0,5969 0,5621 0,8271 0.6330 1,1835 0.5348 1,8699 1.8165 0,5505 0,19
0,20 0,6283 0,5878 0,8090 0,6705 1,2040 0,5569 1,7957 1,8744 0,5333 0,20
0,21 0,6597 0.6129 0.7902 0,7086 1.2256 0,5782 1.7295 1,9342 0,5170 0,21
0,22 0.6912 0,6375 0.7705 0,7476 1.2485 0.59X8 1.6700 1,9953 0,5010 0.22
0,23 0,7226 0,6613 0,7501 0,7872 1,2726 0.6185 1,6168 2,0598 0,4855 0.23
0,24 0,7540 0,6846 0,7290 0,8275 1,2980 0,6375 1,5686 2,1255 0,4705 0,24
0.25 0,7854 0,7071 0,7071 0,8687 1.3246 0,6558 1,5249 2,1933 0,4559 0,25
0,26 0,8168 0,7290 0,6846 0,9107 1.3526 0.6733 1.4852 2.2032 0,4418 0,20
0,27 0,8482 0,7501 0,6613 0,9536 0,3818
0,6901 1,4 191 2,3355 0,4282 0,27
0,28 0,8796 0,7705 0,6375 0.9975 1,4124 0,7062 1,4160 2,4099 0,4150 0,28
0,29 0,9111 0,7902 0,6129 1.0425 1,4446 0,7217 1,3856 2,4871 0,4021 0,29
0,30 0,9425 0,8090 0,5878 1,0884 1,4780 0,7364 1.3580 2.5664 0,3897 0.30
0,31 0,9739 0,8271 0,5621 1,1353 1,5129 0,7504 1,3326 2,6482 0,3776 0,31
0,32 1,0056 0,8445 0,5362 1,1839 1,5497 0,7639 1,3091 2.7333 0,3658 0,32
0,33 1,0367 0.8607 0,5091 1,2326 1,5872 0,7766 1,2877 2,8199 0,3546 0,33
0,34 1,0681 . 0,8763 0,4818 1,2831 1,6267 0,7888 1,2678 2,9099 0,3437 0,34
0,35 1,0996 0,8910 0,4540 1,3350 1,6680 0,8004 1,2494 3,0030 0,3330 0,35
0,36 1,1310 0,9048 0,4258 1,3880 1,7107 0,8114 1,2324 3.0988 0,3227 0,36
0,37 1,1624 0,9178 0,3971 1,4424 1,7552 0,8218 1,2168 3,1976 0,3127 0.37
0,38 1,1938 0,9298 0,3681 1,4983 1,8013 0,8318 1,2022 3,2996 0,3031 0,38
0,39 1,2252 0,9488 0,3388 1,5556 1,8493 0,8412 1,1888 3,4049 0,2937 0,39
0,40 1,2566 0,9511 0,3091 1,6144 1,8991 0,8501 1,1763 3,5135 0,2846 0,40
0,41 1,2881 0,9603 0,2790 1,6751 1,9509 0,8586 1,1647 3.6259 0,2758 0.41
0,42 1,3195 0,9686 0,2487 1,7371 2,0044 0,8667 1,1538 3,7416 0,2673 0,42
0,43 1,3509 0,9759 0,2181 1,8010 2,0599 0,8743 1,1438 3,8609 0,2590 0,43
0,44 1,3823 0,9823 0,1874 1,8665 2,1175 0.8815 1,1344 3,9841 0,2510 0,44
0,45 1,4137 0,9877 0,1565 1,9339 2,1772 0,8883 1,1258 4,1112 0,2432 0,45
0,46 1,4451 9,9921 0,1254 2,0033 2,2390 0,8947 1,1177 4,2423 1,2357 0,46
0,47 1,4765 0,9956 0,0941 2,0746 2.3031 0,9008 1,1101 4,3776 0,2284 0,47
0,48 1,5080 0,9980 0,0628 2.1482 2,3695 0,9066 1,1030 4,5177 0,2214 0,48
0,49 1,5394 0,9995 0,0314 2,2237 2,4382 0,9120 1.0965 4,6618 0,2145 0,49
0,50 1,5708 1.0000 0,0000 2,3013 2,5091 0,9172 1.0903 | 4,8105 0,2079 0,50
Tabela nr. 2 a (conti nuare)
a ONE si n CCTC cos arc Sh 0C7T ch arc th 0C7T coth an a
0,51 1,6022 0,9995 - 0, 03 14 2,3812 2,5827 0,9220 1,0846 4,9639 0,2015 0,51
0,52 1,6336 0,9880 - 0, 06 28 2.4635 2,6587 0,9266 1,0792 5,1223 0,1952 0,52
0,53 1,6650 0,9956 - 0, 09 41 2,5482 2.7374 0,9309 1,0742 5,2857 0,1892 0,53
0.54 1,6965 0,9921 - 0, 125 4 2,6358 2.8191 0,9350 1,0695 5,4549 0,1833 0,54
0,55 1,7279 0,9877 - 0, 15 6 5 2,7256 2,9059 0,9389 1,0651 5,6288 0,1777 0,55
0,56 1,7593 0,9823 - 0, 187 4 2,8181 2,9902 0,9424 1,0611 5,8083 0,1722 0,56
0,57 1,7907 0,9759 - 0, 2181 2,9134 3,0802 0,9458 1,0573 5,9036 0,1668
0,57
0,58 1,8221 0,9686 - 0, 2487 3,0116 3,1733 0,9491 1,0536 6,1848 0,1617 0.58
0,59 1,8535 0,9603 - 0, 27 9 0 3,1128 3,2691 0,0521 1,0503 8,3821 0,1567 0,59
0,60 1,8850
0,9511 - 0, 3 09 1 3.2173 3,3691 0,95 19 1,0472 6,5864
0,1518 0,60
0,61 1,9164 0,9488 - 0, 3 3 86 3,3247 3,4718 0,9576 1,0443 6,7964 0,1471 0,61
0,62 1,9478 0,9298 - 0, 3 6 81 3,4353 3,5779 0,9602 1,0415 7,0132 0,1427 0,62
0,63 1,9792 0,9178 - 0, 3 9 7 1 3,5493 3,6876 0,9625 1,0390 7,2369 0,1382
0,03
0,64 2,0106 0,9048 - 0, 425 8 3,6670 3,8008 0,9648 1,0365 7,4078 0,1339 0,64
0,65 2,0420 0,8910 - 0, 45 40 3,7881 3,9179 0,9669 1,0342 7,7060 0,1298 0,65
0,66 2,0735 0,8763 - 0, 4818 3,9135 4,0392 0,9689 1,0321 7,9526 0,1258 0.66
0,67 2,1049 0,8607 - 0, 5 09 1 4,0422 4,1641 0,9707 1,0302
8,2063 0,1219 0,67
0,68 2,1363 0,8445 - 0, 5 3 02 4.1750 4,2931 0,9725 1,0283 8,4681 0,1181 0,08
0,69 2,1677 0,8271 - 0, 5 6 21 4,3119 4,4263 0,9742 1,0265 8,7382 0,1144 0,69
0,70 2,1991 0,8090 - 0, 5 89 8 4,4530 4,5639 0,9757 1,0249 9,0169 0,1109 0,70
0,71 2,2305 0,7902 - 0, 6 129 4,5986 4,7061 0,9772 1,0233 9,3046 0,1075 0,71
0,72 2,2619 0,7705 - 0, 6 3 7 5 4,7486 4,8527 0,9785 1,0220 9,6013 0,1042 0,72
0,73 2,2934 0,7501 - 0, 6 6 13 4,9038 5,0048 0,9798 1,0206 9,9086 0,1009 0,73
0,74 2,3248 0,7290 - 0, 6 846 5,0634 5,1612 0,9811 1,0193 10,2247 0,0978 0,74
0,75 2,3562 0,7071 - 0, 7 07 1 5,2280 5,3228 0.9822 1,0181 10,5466 0,0948 0,75
0,76 2,3876 0,6846 - 0, 7 29 0 5,3977 5,4896 0,9833 1,0170 10,8873 0,0919 0,76
0,77 2,4190 0,6613 - 0, 7 5 01 5,5728 5,6618 0,9843 1,0160 11,2346 0,0890 0,77
0,78 2,4504 0,6315 - 0. 7 7 05 5,7534 5,8396 0,9852 1,0150 11,5929 0,0863 0,78
0,79 2,4819 0,6129 - 0, 7 9 08 5,9402 6,0238 0,9861 1,0141 11,9640 0,0837 0,79
0,80 2,5133 0,5878 - 0, 809 0 6,1323 6,2133 0,9870 1,0132 12,3456 0,0810 0,80
0,81 2,5447 0,5621 - 0, 827 1 6,3305 6,4090 0,9878 1,0124 12.7394 0,0785 0,81
0,82 2,5761 0,5362 - 0, 8445 6,5349 6,6110 0,9885 1,0116 13,1458 0,0761 0,82
0,83 2,6075 0,5091 -0,8607 6,7457 6,8194 0,9892 1,0109 13,5651 0,0737 0,83
0,84 2,6389 0,4818 - 0, 87 6 3 6,9632 7,0346 0,9899 ' 1,0102 13,9978 0,0714 0,84
0,85 2,6704 0,4540 - 0, 89 10 7,1883 7,2575 0,9905 1,0096 14,4458 0,0692 0,85
0,86 2,7018 0,4258 - 0, 9 048 7,4197 7,4868 0,9910 1,0091 14,9065 0,0671 0,86
0,87 2,7332 0,3971 - 0, 9 17 8 7,6585 7,7235 0,9916 1,0085 15,3821 0,0650 0,87
0,88 2,7646 0,3681 - 0, 9 29 8 7,9048 7,9678 0,9921 1,0080 15,873 0,0630 0,88
0,89 2,7960 0,3388 - 0, 9 488 8,1590 8,2200 0,9926 1,0075 16,379 0,0611 0,89
0,90 2,8274 0,3091 - 0, 9 5 11 8,4212 8,4803 0,9930 1,0071 16,902 0,0592 0,90
0,91 2,8589 0,2790 - 0, 9 6 03 8,6925 8,7498 0,9935 1,0065 17,442 0,0573 0,91
0,92 2,8902 0,2487 - 0, 9 6 86 8,9707 9,0262 0,993S 1,0062 18,106 0,0552 0,92
0,93 2,9217 0,2181 - 0, 9 7 5 9 9,2595 9,3133 0,9942 1,0058 18,573 0,0538 0,93
0,94 2,9531 0,1874 - 0, 9 823
9,5662 9,6183 0,9946 1,0054 19,165 0,0522 0,94
0,95 ' 2,9845 0,1565 - 0, 9 87 7 9,8631 9,9136 0,9949 1,0051 19,777 0,0506 0,95
0,96 3,0159 0,1254 - 0, 9 9 21 10,1792 10,2282 0,9952 1,0048 20,407 0,0490 0,96
0,97 3,0473 0,0941 - 0, 9 9 5 6 10,5055 10,5530 0,9955 1,0045 21,058 0,0475 0,97
0,98 3,0788 0,0628 - 0, 9 9 80 10,8431 10,8891 0,9958 1,0042 21,733 0,0460 0,98
0,99 3,1102 0,0314 - 0, 9 9 9 5 11,1905 11,2350 0,9960 1,0040 22,425 0,0446 9,99
1,00 3,1416 0,0000 - 1, 0000 11,5489 11,5921 0,9963 1,0037 23,141 0,0432 1,00
1,01 3,1730 - 0, 03 14 - 0, 9 9 9 5 11,9186 11,9604 0,9965 1,0035 23,879 0,0419 1,01
Tabela nr. 2 a (conti nuare)
a. OLT. si n OCT: COS OLTZ Sh CX7t ch a - th a* coth a7t e*
n
a
1,02 3,2044 - 0 , 0 6 28 - 0 , 998 0 12,3001 12,3406 0,9967 1,0033 24,641 0,0406 1,02
1,03 3.2358 - 0 , 0 941 - 0 , 9956 12,6937 12,7331 0.9969 1,0031 25,427 0,0394 1,03
1,04 3,2673 - 0 , 1254 - 0 , 9921 13,1011 13,1392 0,9971 1,0029 26,241 0,0381 1,04
1,05 3,2987 - 0 . 156 5 - 0 , 98 7 7 13,5203 12,5572 0,9973 1,0027 27.078 0.0369 1.05
1,06 3,3301 - 0 , 187 4 - 0,9823 13,9527 13,9885 0,9974 1,0026 27,941 0,0358 1,06
1,07 3,3615 - 0 , 2181 - 0 , 97 59 14,3988 14,4335 0,9976 1,0024 28,833 0,0347
1,97
1,08 3,3929 - 0 , 248 7 - 0 , 96 8 6 14,8592 1 1,8928 0.9977 1,0023 29.754 0,0336 1,08
1,09 3.1243 - 0 , 27 90 - 0,9603 15.3343 15,3669 0,9979 1,0021 30,701
0,0326
1,09
1.10 3,4558 - 0 , 30 91 - 0 , 9511 15.826 15,858 0,9980 1,0020 31,684
0,0316 1,10
1.11 3,4872 - 0 , 3388 - 0 , 9488 16.332 16.362 0,9981 1,0019 32.694 0,0306
1,11
1.12 3,5186 - 0. 3681 - 0 , 9298 16,854 16,883 0,9983 1,0017 33.737 0,0296 1,12
1,13 3,5500 - 0. 3971 - 0 , 917 8 17,392 17,421 0,9984 1,0016 34,813 0,0287 1,13
1,14 3,5814 - 0 , 4258 - 0 , 90 48 17,948 17,976 0,9985 1,0015 35,923 0,0278 1,14
1.15 3,6128 - 0 , 4540 - 0 , 8 910 18,521 18,518 0,9986 1,0014 37,070 0,0270 1,15
1,16 3,6442 - 0 , 4818 - 0 , 87 6 3 19,113 19,139 0,9986 1,0014 38,253 0,0261 1,16
1,17 3,6757 - 0, 5091 - 0 , 86 0 7 19,725 19,751 0.9987 1.0013 39,476 0.0253 1,17
1,18 3,7071 - 0 , 536 2 - 0 , 8 445 20,355 20,380 0,9988 1,0012 40,735
0,0246 1,18
1,19 3,7385 - 0 , 56 21 -0,8271 21,006 21,030 0,9989 1,0011 42.035
0,0238
1,19
1,20 3,7699 - 0 , 587 8 - 0 , 8 0 90 21,677 21,700 0,9989 1,0011 43,376
0,0231
1,20
1,21 3,8013 - 0 , 6 129 - 0 , 7 90 2 22,369 22,391 0,9990 1,0010 44,760
0.0223
1,21
1,22 3,8327 - 0 , 6 37 5 - 0 , 7 7 0 5 23,083 23,104 0,9991 1,0009 46,187
0,0217
1,22
1,23 3,8642 - 0 , 6 6 13 - 0 , 7 50 1 23,822 23,843 0.9991 1.0009 47,665 0,0210 1.23
1.24 5.8956 - 0 . 0 846 - 0 . 7 290 . 24.582 24.603 0.9992 1.0008 49,185 0.0203 1.24
/ M g
1,25 3,9270 - 0 , 7 0 7 1 - 0, 7071 25,367 25,387 0,9992 | 1,0008 50,754 0,0197 1,25
1.26 3.9584 - 0 . 7 290 - 0 , 6 846 26,177 26,196 0,9993 1,0007 52,374 0.0191 1,26
1,27 3,9898 - 0 , 7 50 1 - 0 , 6 6 13 27,013 27,032 0,9993 1,0007 54,044 0,0185 1,27
1,28 4,0212 - 0 , 7 7 0 5 - 0 , 6 37 5 27,875 27,893 0,9994 1,0006 55,768 0,0179 1,28
1.29 4,0527 - 0 , 7 90 2 - 0 , 6 129 28,767 28,775 0,9994 1,0006 57,553 0,0174 1,29
1,30 4,0841 - 0 , 8 0 90 - 0 , 587 8 29,686 29,703 . 0.9994 1,0006 59,389 0,0168 1,30
1.31 4,1155 - 0, 8271 - 0, 5621 30,634 30,650 0,9995 1,0005 61,283 0,0163 1,31
1,32 4,1469 - 0 , 8445 - 0 , 536 2 31,611 31,627 0,9995 1,0005 63,238 0.0158 1,32
1,33 4,1783 - 0 ;8 6 0 7 - 0, 5091 32,620 32,635 0,9995 1,0005 65,255 0,0153 1,33
1,34 4.2097 - 0 , 87 6 3 - 0 , 4818 33,661 33,676 0,9996 1,0004 67,337 0,0149 1,34
1,35 4,2412 - 0 , 8 910 - 0 , 4540 34,738 34,753 0,9996 1,0004 69,491 0,0144 1,35
1,36 4,2726 - 0 , 90 48 - 0 , 4258 35.847 35,861 0,9996 1,0004 71,708 0,0139 1,36
1,37 4,3040 - 0 , 917 8 - 0 , 397 1 36,991 37,004 0,9996
1,0004 73,995 0,0135 1,37
1,38 4,3354 - 0 , 9298 - 0, 8681 38,171 38,184 0,9997
1,0003 76,355 0,0131 1,38
1,39 . 4,3668 - 0 , 9488 - 0 , 3388 39,389 39,402 0,9997
1,000.3 78,791 0,0127 1,39
1.40 4,3982 - 0, 9511 - 0, 3091 40,646 40,658 0,9997
1,0003 81,304 0,0123 1,40
1,41 4,4296 - 0 . 96 0 3 - 0 , 27 90 41,943 41,955 0,9997
1,0003 83,898 0,0119 1,41
1,42 4,4611 - 0,9686 - 0 , 2487 43,285 43,297 0,9997
1,0003 86,583 0,0115 1,42
1,43 4,4925 - 0 , 97 59 - 0 , 2181 44,667 44,678 0,9998
1,0002
89,345 0,0112 1,43
1,44 4,5239 - 0 , 9823 - 0 , 187 4 46,091 46,102 0.9998
1,0002 92,195 0,0108 1,44
1,45 4,5553 - 0 . 987 7 - 0 , 156 5 47,562 47,573 0,9998
1,0002
95,136 0,0105 1,45
1,46 4,5867 - 0 , 9921 - 0 , 1254 49,080 49,090 0,9998
i ,oeo2
98,170 0,0102 1,46
1,47 4,6182 - 0 , 9956 - 0 , 0 941 50,654 50,661 0,9998
1,0002
101,311 0,0099 1,47
1 48 4,6496 - 0 , 998 0 - 0 , 0 6 28 52,267 52,276 0,9998 1,0002 104,543 0,0096 1,48
1,49 4,6810 - 0 , 9995 - 0 . 0 314 53,934 53,944 0,9998 1,0002 107,878 0,0093 1,49
1,50 4,7124 - 1, 0 0 0 0 0,0000 55,655 55,662 0,9998 1,0002 111,319 0,0090 1,50
1.51 4,7438 - 0 , 9995 0.0.314 57,488 57,497 0,9999 1,0001 114,870 0,0087 1,51
Tabela nr. 2 a (continuare)
OL - si n ocr cos ar: sh arc cl i a * t h xn c ot h a e
0
"
1
a
1,52 4.7752 - 0. 998 0 0,0628 59,263 59,271 0,9999 1,0001 118,534 0,0084 1,52
1,53 4,8066 - 0, 995 6 0,0941 61,154 61,162 0,9999 1,0001 122,315 0,0082 1,53
1,54 4,8381 - 0, 9921 0,1254 63,110 63,118 0,9999 1,0001 126.230 0,0079 1,54
1,55 4,8695 - 0, 98 77 0.1565 65.124 65,132 0,9999 1,0001 130.256 0,0077 1,55
1,56 4,9009 - 0, 98 23 0,1874 67,201 67,209 0,9999 1,0001 134,411 0,0074 1,50
1,57 4.9323 - 0, 975 9 0,2181 69.346 69,353 0,9999 l .OOdl 138,698 0,0072 1,57
1,58 4,9637 - 0, 968 6 0,2487 71,558 71.565 0,9999 1,0001 143,122 0,0070 1.58
1.59 4,9951 - 0, 9003 0,2790 73.840 73.847 0,9999 1,0001 147,688 0,0066 1,59
1,6(1 5.0265 - 0, 95 11 0,3091 76.196 76,203 0,9999 1,0001 152,399 0,0066 1,60
1,61 5,0580 - 0, 948 8 0,3388 78,635 78,641 0,0999 1,0001 157,28 0,0064 1,61
1,62 5,0894 - 0, 9298 0,3681 81,143 81,149 0,9999 1,0001 162,29 0,0062 1,62
1,63 5,1208 - 0, 9178 0.3971 83,731 83,737 0,9999 1,0001 167,47 0.0060 1.63
1,64 5,1522 - 0, 9048 0,4258 86.402 86,408 0,9999 1,0001 172,81 0,0058 1.64
1,65 5,1836 - 0, 8 910 0,4540 89,159 89,164 0,9999 1,0001 178,32 0,0056 1,65
1,66 5,2150 - 0, 8 763 0,4818 92,003 92,009 0,9999 1,0001 184,01 0,0054 1,66
1,67 5.2465 - 0, 8 607 0.5091 94,948 94,953 0.9999 1.0001 189.91 0.0053 1,67
1,68 5,2779 - 0, 8 445 0,5362 07,976 97,981 1,0000 1,0000 105,06 0.0031 1,68
1,69 5,3093 - 0, 8 271 0,5621 101,102 101,107 1,0000 1,0000 202,21 0,0049 1,69
1,7(1 5,3407 - 0, 8 090 0,5878 104,327 104,332 1,0000 1,0000 208,66 0.0048 1,70
1.71 5,3721 - 0,7902 0,6129 107.656 107,661 1,0000 1,0000 215.31 0.0046 1.71
1,72 5,4035 - 0, 7705 0,6375 111,090 111,091 1,0000 1,0000 222,18 0,0045 1,72
1,73 5,4350 - 0, 75 01 0,6513 114,644 114,649 1.0000 1.0000 229,29 0,0044 1,73
1,74 5,4664 - 0, 7290 0,6846 118,183 118,168 1,0000 1,0000 230,01 0,0042 1,74
1,75 5,4978 - 0, 7071 0.7071 122,075 122,080 1,0000 1,0000 244,15 0,0041 1,75
1,76 5,5292 - 0, 68 46 0,7290 125,969 125,973 1,0000 1,0000 251,94 0,0040 1,76
1,77 5,5606 - 0, 6613 0,7501 129,987 129,991 1,0000 1,0000 259,96 0,0038 1,77
1,78 5,5920 - 0, 6375 .0,7705 134,134 134,138 1,0000 1.0000 268.27 0,0037 1,78
1,79 5.6235 - 0, 6129 0,7908 138,427 138,430 1,0000 1,0000 270,86 0,0036 1,79
1,80 5,6549 - 0, 5 8 78 0,8090 142,842 142,846 1,0000 1,0000 285,69 0,0035 1,80
1,81 5,6863 - 0, 5 621 0,8271 147,399 147,402 1,0000 1,0000 294.80 0,0034 1,81
1.82 5,7177 - 0, 5 362 0,8445 152,100 152,104 1,0000 1,0000 304,21 0,0033 1,82
1,83 5,7491 - 0, 5 091 0,8607 156,953 156,956 1,0000 1,0000 313,91 0,0032 1,83
1,84 5,7805 - 0, 48 18 0,8763 161,96 161,96 1,0000 1,0000 323,92 0,0031 1,84
1,85 5,8119 - 0, 45 40 0,8910 166,11 166,11 1,0000 1,0000 334.26 0,0030 1,85
1,86 5,8434 - 0, 425 8 0,9048 172,47 172,48 1,0000
1,0000
344,95 0,0029 1,86
1,87 5,8748 - 0, 3971 0,9178 177,97 177,98 1,0000
1,0000 355,95 0,0028 1,87
1,88 5,9062 - 0, 3641 0,9298 183,66 183,66 1,0000
1,0000
367,30 0,0027 1,88
1,89 5,9376 - 0, 338 8 0,9488 189,50 189,50 1,0000
1,0000
379,03 0,0026 1,89
1,90 5,9690 - 0, 3091 0,9511 195,56 195,56 1,0000
1,0000
391,11 0,0026 1,90
1,91 6,0004 - 0, 2790 0,9603 201.79 201,79 1,0000
1,0000
403,59 0,0025 1,91
1,92 6,0319 - 0, 248 7 0,9686 208,25 208,25 1,0000 1,0000 416,51 0,0024 1,92
1,93 6,0633 - 0, 218 1 0,9759 214,90 214,90 1,0000 1,0000 429,79 0,0023 1,93
1,94 6,0947 - 0, 18 74 0,9823 221,75 221,75 1,0000 1,0000 443,50 0,0023 1,94
1,95 6,1261 - 0, 15 65 0,9877 228,82 228,82 1,0000 1,0000 457,65 0,0022 1,95
1,96 6,1575 - 0, 125 4 0,9921 236,12 236,12 1,0000 1,0000 472,25 0,0021
1,96
1,97 6,1889 - 0, 0941 0,9956 243,66 243,66 1,0000 1,0000 487,31 0,0021 1,97
1,98 6,2204 - 0, 0628 0,9980 251,45 251,45 1,0000 1,0000 502,90 0,0020 1,98
1,99 6,2518 - 0, 0314 0,9995 259,47 259,47 1,0000 1,0000 518,95 0,0019 1,99
2,00 6,2832 0,0000 1.0000 267,75 267,75 1,0000 1.0000 535.50 0,0019 2,00
Observa(ie. Pent r u a > 1,84 put i n i l ua sh <XTC = c h an = e i t h oar = c ot h arc = 1,0000.
Tabela nr. 2 b
Li ni i l e triononielrice, i pertol i ce i exponenialele arcelor ni nl l i i i l e (ie ic, pentru a ^'IM
a si n a:r COS OOT Sh CC7T Ch (X7T t h a7r COth 0C7T e
a
* e
a n
a
2,00 6,2832 0,0000 1,0000 267,75 267,75 1,0000 1,0000 535,50 0,0019 2.00
2,05 6,4403 0,1565 0,9877 313,30 313,30 1,0000 1,0000 626,60
0,0016 2,05
2,10 6,5973 0,3091 0,9511 366,56 366,56 1,0000 1,0000 733,11 0,0014 2,10
2,15 6,7544 0,4540 0,8910 428,91 428,91 1,0000 1,0000 857,82
0,0012 2,15
2,20 6,9115
0,5878 0,8090 501,88 501,88 1.0000 1.0000 1003,75 0,0010 2,20
2,25 7,0686 0,7071 0,7071 587,25 587,25 1,0000 1,0000 1174,50 0,0009 2,25
2,30
7,2257 0,8090 0,5878 687,15 687,15 1.0000 1,0000 1374. 30 0,0007 2,30
2,35
7,3827 0,8910 0,4540 803,96 803. 96 1,0000 1,0000 1007,9 0,0006 2,35
2,40
7,5398 0,9511 0,3091 940,72 940,72 1,0000 1,0000 1881.4 0,0005 2,40
2,45
7,6969 0,9877 0,1565 1100,76 1100,76 1,0000 1,0000 2201,5 0,0005 2,45
2,50
7,8540 1,0000 0,0000 1288,01 . 1288.01 1.0000 1.0000 2370.(1 0,0004 2,50
2.55 8,0111
0,9877 - 0 , 15 65 1506,21 1506,21 1.0000 1.0000 3014,2 0.0003 2,55
2,60 8,1681
0,9511 - 0 , 3 0 9 1 1703.3 1763,3 1,0000 1,0000 3526,7 0,0003 2,60
2.65 8,3252
0,8910 - 0 , 4 5 4 0 2063,3 2063,3 1,0000 1.0000 4126,5 0,0002 2,65
2,70 8,4823 0,8090 - 0 , 5 87 8 2414,3 2414. 3 1,0000 1.0000 4828,5 0,0002 2,70
2,75 8,6394 0,7071 - 0 , 7 0 7 1 2825,0 2825,0 1,0000 1,0000 5649,9 0.0002 2.75 j
2,80 8,7965 0,5878 - 0 , 80 9 0 3305.2 3305,2 1.0000 1,0000 6611,1 0.0002 2,80
2,85 8,9535 0,4540 0,8910 3867,5 3867. 5 1,0000 1,0000 7735.0 0.0001 2,85
2,90 9. 1106 0,3091 - 0 , 9 5 11 4525,4 4525,4 1,0000 1,0000 9050,7 0,0001 2,90
. 2,95 9,2677 0,1565 - 0 , 9 87 7 - 5295,2 5295. 2 1.0000 1,0000 10590,4 0,0001 2,95
3,00 9,4248 0,0000 - 1, 0 0 0 0 6196,0 6196,0 1,0000 1,0000 12391,9 0,0001 3,00
3,50 10,9956 - 1, 0 0 0 0 0,0000 2,9800. 10* 2. 9800. 10
4
1,0000 1,0000 5 . 9600. 10
4
0,0000 3,50
4,00 12,5664 0,0000 1,0000 1,4330.1,0* 1. 4230. 10
5
1,0000 1,0000 2, 8460. I O
5
0,0000 4,00
4,50 14,1372 1,0000 0,0000 6,8962. I O
5
6, 8962. I C
5
1,0000 1,0000 1,3792. I O
8
0,0000 4,50
5,00 15,7080 0,0000 - 1. 0 0 0 0 3,3174. I C 3.3174. i r . " 1,0000 1.0000 6,6348. 16* 0.0000 5,00
5,50 17,2788 - 1, 0 0 0 0 0,0000 1, 5 95 840' 1,5958. 16' 1.0000 1,0000 3,1916. 10' 0,0000 5,50
6.00 18,8496 0,0000 1.0000 7.6765. I O
7
7,6765 . 10' 1,0000 1,0000 1. 5353. 10
8
0,0000 6,00
6,50 20,4204 1,0000 0,0000 3. 7294. 10
8 3.7294.1 (
8
1,0000 1,0000 7,4588. 10*
0 . 0 0 0 0 6,50
7,00 21,9911
0,0000 - 1, 0 0 0 0 1,7762. I O
9 1.7762.10 1.0000 1,0000 3,5524. 10" 0,0000 7,00
7,50 23,5619 - 1, 0 0 0 0 0,0000 8. 5 442. 10
9
8. 5 442. 10
9
1,0000 1,0000 1,7088. 10
10
0.0000 7,50
8,00 25,1327 0,0000 1,0000 4,1101. I O
1 0
4,1101. I O
1 0
1,0000 1.0000 8,2202. I O
1 0
0,0000 8,00
8.50 26,7035 1,0000 0,0000 1, 9771. I O
1 1
1. 9771. 10" 1,0000 1,0000 3,95 42. 10
1 1
0.0000 8,50
9,00 28,2743 0,0000 - 1. 0 0 0 0 9, 5 10 8. I O
1 1
9,5 108. 10
1 1
1,0000 1,0000 1,9022. I O
1 2
0,0000 9,00
9,50 29,8451 - 1, 0 X 0 0 0,0000 4, 5 75 1. I O
1 2
4, 5 75 1. I O
1 2
1,0000 1,0000 9, 15 0 2. I O
1 2
0,0000 9,50
10,00 31,4159 0,0000 1,0000 2. 2006. 10
1 3 2. 2006. 10
1 3
1,0000 1,0000 4 , 4 0 12. I O
1 3
0,0000 10,00
00 oo
oo oo 1,0000 1,0000 OO 0,0000 oo
Tabela nr. 3
Valorileraportului ^ j
0,1250
0,2500
0,3750
2,0000
0,5000
1,6000
0,6250
1,3333
0,7500
1,1429
0,8750
1,0000
1,1
0,8889
1,1250
0,8(
1,2500
0,7273
1,3750
0,6667
1,5000
0.615 I
1,6250
0,5714
1,7500
0,5333
1,8750
0,5000
2,0000
0,4706
0,4444
0,4211
0,4000
0,3810
0,3636
0,3478
10
11 13 15
11 12 13 14
11 13
15
15
17
16 17
17
0,1111
0,2222
0,3333
0,4444
0.1000
0,2000
0,3000
0,4000
1,8000
0,5556
1,5000
0.6667
1,2857
0,7778
1,1250
0,8889
1,0000
1,0000
0,9000
1,1111
2,oo( io
i i . r . ooo
1,6667
0,6000
1,1286
0,7000
1,2500
0,8000
1,1111
0,9000
1,0000
1.0000
0,8182
1,2222
0,7500
1,3333
0.6923
1,4444
0,6429
1,5556
0,6000
1,6607
0,9091
1,1000
0,8333
1.2000
0.7695
1.3000
0,7143
1.1000
0.6667
I ,5000
0,5625
1,7778
0,5294
1,8889
0,5000
2,0000
0,4737
0,4500
0,6250
1,6000
0,5882
1,7000
0,5556
1,8090
1.5263
1,9000
0. 5000
2, i
0,4286
0,1091
0,3913
0,4762
0,4545
0.4348
0,0909
0,1818
0,2727
0,3636
0, 1545
1,8333
0,5455
1,571 I
0,6364
1,3750
0,7273
1,2222
0,8182
1.1000
o.9091
1.00O0
1,0000
0.9 107
1,0909
0,8462
1,1818
0,7857
1,2727
0,7333
1,3636
0,6875
1.15 15
0,6471
1,5455
0,6111
1,6364
0,5789
1,7273
0,5500
1,8182
0,5238
1,9091
0,5000
2,0000
',1783
0,0833
0,1667
0.2.100
0,3333
O. I 167
0,0769
0,1538
0,2308
0,3077
0,3846
0,0714
0,1429
0,2113
0,2857
0,3571
0,0667
0,1333
0,2000
0,2667
0,3:133
2. 0 0 0 0
0 . 5 0 0 0
1.71 13
0,5833
1,5000
0.0667
1,3333
0,7500
1,2000
0,8333
o. 1615 0.1286
1,8572
0,5385
1,6250
0.615 1
1,4444
0,6923
1.3000
0,7695
2,0000
0,5000
1,7500
0,5714
1,5556
0,6129
1,4000
0,7143
0,4000
0,4667
1,8750
0,5333
1,6667
0,6000
1,5000
0.6607
1. 0909
0.9167
1. 0000
1. 0000
0.9231
1,0833
0,8571
1.1667
0,8000
1.2500
1,1818
0,8 102
1,0833
0,9231
1,0000
1,0000
0,9286
1,0769
0,8667
1.1538
1,2727
0,7857
1.1667
0,8571
1.0769
0,9286
1,0000
1, 0000
0,9333
1,0714
1,3636
0,7333
1,2500
0,8000
1,1538
0,8667
1,0714
0,9333
1,0000
1,0000
0,7500
1,3333
0,7059
1,4167
0,6667
1,5000
0,6316
1,5833
0,6000
1,6667
11,8125
1,2308
0,7647
1,3077
0.7222
1,3846
0,6842
1,4615
0,6500
1,5385
0,8750
1,1429
0,8235
1,2143
0,7778
1,2857
0,7308
1,3571
0,7000
1,4286
0,9375
1,0667
0,8821
1,3333
0,8333,
1,2000
0,7895
1,2667
0,7500
13333
0,5714
1,7500
0,5455
1,8333
0.5217
1,9167
0.6190
1,6154
0,5909
1,6923
0,5652
1.7695
0,6667
1,5000
0,6364
1,571 I
0,6087
1,6429
0,7143
1,4000
0,6818
1,1667
0,6522
1,5333
18
0,0625
0,1250
0,1875
0,2500
0,3125
0,0588
0,11
0.1705
0,23
0,29 1
0,3750
0,4375
2,0000
0,5000
1,7778
0,5625
1,6000
0,6250
' 0,35
0.41 18
19
10
19 20
19
11
21
21
21
23
12
25
22 23 24 25
23 25
13 14 15
26
27 29
27 28
27
29
29
0,0556
0,1111
0,1667
0,2222
0.2778
0,0520
0,1053
0,1579
0,2105
0,2632
0,0500
0,1000
0,1500
0,2000
0,2500
0,4706
0.3333
0.3889
o . l l l l
1,8889
0,521)4
1,70(| 0
0,5882
2,0000
0,5000
1,8000
0,5556
0,3158
0,3684
0,1211
0,4737
0,3000
0.3500
0,4000
0,4500
1,9000
0,5263
2,0000
0,5000
1,4545
0,6875
1.3333
0,7500
1.2308
0,8125
1,1429
0,8750
1. 0697
0, 937 5
1,5455
0,64^1
1,411 7
0,70f 9
1,30'
0,76 7
1. 2K 3
0,82: 5
1,1.3: 3
0,88i 4
1. 0 0 0 0
1,0000
0,9412
1,0625
0,8889
1,1250
0,8422
1 .1875
0,8000
1,2500
0,7619
1,3125
0,7273
1,3750
0,6957
1,4375
1,0618
0,9412
1.636 1
0,6111
1.5000
0,6667
1,38 16
0,7222
1,2857
0,7778
1,2000
0,8333
1,7273
0,5789
1,5833
0,6316
1,4615
0. 68 12
1,3571
0,7368
1.2667
0.7895
1,8182
0,5500
1,6667
0,6000
1,5385
0,6500
1,4286
0 . 7 0 0 0
1, 3333
0.7500
1,0000
1, 0000
0,9444
1,05,'8
0,89- 7
1,11
0,85(0
1,17(5
6
1,1250
0,8889
I ,0588
0,9444
1,0000
1,0000
0,9474
1,0556
0,9000
1,1111
1,1875
0,8422
1,1176
0,8947
1. 0556
0,9474
1. 0000
1,0000
0,9500
1,0526
1,2500
O.NIIOO
1,1765
0.8500
1,1111
0,9000
1,0526
0,9500
1,0000
1,0000
0,8095
1,2353
0,7727
1.2941
0,7391
1,3529
0,8571
1,1667
0.8182
1,2222
0,7826
1,2778
0,9018
1,1053
0,8636
1,1579
0,7391
1,2105
0,9524
1,0500
0,9091
1,1000
0,8696
1.1500
0,0476
0,0952
0,1429
0,1905
0.2333
0,0455
0,0909
0,1364
0,1818
0.2273
0,0435
0,0870
0,1304
0.1739
0.2174
0,0417
0,0833
0,1250
0,1667
0,2083
0,0100
0,0800
0,1200
0,1600
0,2000
0.2857
0,3333
0,3810
0,1286
0,4762
0,2727
0,3182
0,3636
0,4091
0,4545
0,2609
0,3043
0.3 178
0,3913
0,4.348
0.2500
0,2917
0,3333
0,3750
0,4167
0,2400
0.2800
0,3200
0,3600
0,4000
1,9091
0,5238
1,7500
0,5714
1,6154
0,6190
1,5000
0,6667
1,4000
0,7143
2,0000
0,5000
1,8333
0,5455
1,6923
0. 5909
1,5714
0,6364
1,4667
0.6818
0,4783
1,9167
0,5217
1,7695
0,5652
1,6429
0,6087
1,5333
0,6522
0,4583
2, 10
0,5000
1,8462
0,5417
1,7143
0,5833
1,6000
0,6250
0,4400
0,4800
1,9231
0,5200
1,7857
0,5600
1,6667
0,6000
1,3125
0,7619
1,2355
0,8095
1,1667
0.8571
1,1053
0,9048
1,0500
0.9524
1,3750
0,927.3
1,29 11
0.7727
1,2222
0.8182
1,1579
0,8636
1,1000
0,9091
1,4375
0,6957
1,3529
0,7,391
1,2778
0,7826
1,2105
0,7391
1,1500
0,8696
1,5000
0,6667
1,4118
0,7083
1. 3333
0,7500
1,2632
0,7917
1,2000
0,8333
1,5625
0,6400
1.1706
0.6809
1,3889
0,7200
1,3158
0,7600
1,2500
0,8000
1,0000
1,0000
0,954o
1,0476
0,9130
1,0952
1,0476
0,9545
1, 0000
1. 0000
0,9565
1,0455
1,0952
0.9130
1,0455
0,9565
1,0000
1,0000
1,1429
0,8750
1,0909
0,9167
1,0435
0,9583
1,1905
0,8400
1,1364
0.8800
1,0870
0,9200
0,0385
0,0769
0,1154
0,1538
0,1923
0,0370
0,0741
0,1111
0,1481
0,1852
0,0357
0,0714
0,1071
0,1429
0,1786
0,0345
0,0690
0,1034
0,1379
0,1724
30
0,0333
0,0667
0,1000
0,1333
0,1667
0,2308
0,2692
0,3077
0,3462
0,3846
0,2222
0,2593
0 2963
0,3333
0,3704
0,2143
0,2500
0,2857
0,3214
0.3571
0.2069
0,2414
0,2759
0,3103
0,3448
0,2000
0,2333
0,2667
0,3000
0,3333
0,4231
0.1615
2,0000
0,5000
1,8571
0,5385
1,7333
0,5769
0,4074
0,4444
0,4815
0,3929
0,4286
0,16 13
0,3793
0,4138
0.1 183
1,9286
0,5185
1,8000
0,5556
1,6250
0,6154
1,5294
0,6538
1,4444
0,6923
1,3684
0,7308
1,3000
0,7692
1,6875
0,5926
1,5882
0,6296
1,5000
0,6667
1,4211
0,7037
1,3500
0,7407
2,0000
0,5000
1,8667
0,5357
0,4828
0,3667
0,4000
0,4333
0,4667
1,9333
0,5172
2,0000
(1,5000
1,7500
0,5714
1,6471
0,6071
1,5556
0,6429
1,4737
0,6786
1,4000
0,7143
1,8125
0,5517
1,7059
0,5862
1,6111
0,6207
1,5263
0,6552
1,4500
0,6897
1,2333
0,8077
1,1818
0,8462
1,1304
0,8840
1,2857
0,7778
1,2273
0,8148
1,1739
0,8519
1. 5333
0,7500
1,2727
0,7857
1,2174
0,8214
1,3810
0,7241
1,3182
0,7586
1,2609
0,7931
1,8750
0,5333
1,7647
0,5667
1,6667
0,6000
1,5789
0,6333
1,5000
0,6667
1,4286
0,7000
1,3636
0,7333
1,3043
0,7667
11
13
15
17
19
21
23
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
10
11
0,3333 0,3750 0.1167 0,4583
~o )50 f l ^
2,0000
0,5417
1,8462 1,7143 1,6000 1,5000
0,7083
1,4118 1,3333 1,2632 1,2000 1,1429 1,0909 1,0435 1,0000 0,9600 0,9231 C,8889 0,8571 0,8276 0,8000
24 12
0,3200 0,3600 0,4000 0,4400 0,4800
0,5200
1,9231
0,5600
1,7857
0,6000
1,6067
0,6400
1,5625
0,6800
1,4706
0,7200
1,3889
0,7600
1,3158
0,8000
1,2500
0,8400
1,1905
0,8800
1,1364
0,9200
1,0870
0,9600
1,0417
1,0000
1,0000
1,0400
0,9615 (
,0800
,9259
1,1200
0,8929
1,1600
0,8621
1,2000
0,8333
25 25 25
0,3077 0,3462 0,38 16 0,4231 0,4615
0,5000
2,0000
0,5385
1,8571
0,5769
1,7333
0,6154
1,6250
0,6538
1,5294
0,6923
1,4444
0,73( 8
1,3614
0,7692
1,3000
0.8077
1,2333
0,8462
1,1818
0,8846
1,1304
0,9231
1,0833
0,9615
1,0400
1,0000
1,0000
,0385
,9630
1,0769
0,9286
1.1154
0,8966
1,1538
0,8667
26 13
0,2963 0,3333 0,3704 0,4074 0,4444 0,4815
0,5185
1,9286
0,5556
1,8000
0,5926
1,6875
0,6296
1,5882
0,6667
1,5000
0,7937
1,4211
0,7407
1,3500
0,7778
1,2857
0,8148
1,2273
0,8519
1,1739
0,8869
1,1250
0,9259
1,0800
0,9630
1,0385
]
1
,0000
,0000
1,0370
0,9643
1,0741
0,9310
1,1111
0,9000
27 27 27
0,2857 0,3214 0,3571 0,3929 0,4286 0,4643
0,5000
2,0000
0,5357
1,8667
0,5714
1,7500
0,6071
1,6471
0,6429
1,5556
0,6786
1,4737
0,7143
1,4000
0,7500
1,3333
0,7857
1,2727
0,8214
1,2174
0,8571
1,6667
0,8929
1,1200
0,9286
1,0769
(
1
,9643
,0370
1,0000
1,0000
1,0357
0,9655
1,0714
0,9333
28 14
0,2759 0,3103 0,3448 0,3793 0,4138 0,4483 0,4828
0,5172
1,9333
0,5517
1,8125
0,5862
1,7059
0,6207
1,6111
0,6552
1,5263
0,6897
1,4500
0,7241
1,3810
0,7586
1,3182
0,7931
1,2609
0,8276
1,2083
0,8021
1,1600
0,8966
1,1154
(
1
,9310
,0741
0,9655
1,0357
1,0000
1,0000
1,0345
0,9667
29 29 29
0,2667 0,3000 0,3333 0,3067 0,4000 0,4333 0,4667
0,5000
2.0000
0,5333
1,8750
0,5607
1.76 17
0,6000
1,6667
0,6333
1,5789
0,6667
1,5000
0,7000
1,4286
0.7333
1,3636
0,7667
1,3043
0,8000
1,2500
0,8333
1,2000
0,8667
1,1538
(
1
,9000
,1111
0,9333
1,0714
0,9667
1,0315
1,0000
1,0000
29
30 15
9 11 13 15 19 21 23 25 27 29
sp7/
177/ m m
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m m
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
m
4 5 6 7 8 0 10 11 13 14 15 n / f m n
/
m ! ,
i
2
3
n
f /
m
^ mn /
i 3 5 7
n n
J ^ r n n
i 2
3 4 5 6 7
n n
&
/n
i 3 5 7
1 1 1
1,0000
1,0000
2,0000
0,5000
0,3333 0,2500 0,2000 0,1667 0,1429
1 2
0,5000
2,0000
1,0000
1,0000
1.5000
0,6667
2,0000
0,5000
0,4000 0,3333 0,2857
3 3 3 0,3333
0,6667
1,5000
1,0000
1,0000
1,3333
0,7500
1.6667
0,6000
2,0000
0,5000
0,4286,
2 4 0,2500
0,5000
2,0000
0,7500
1,3333
1,0000
1,0000
1,2500
0,8000
1,5000
0,6667
1.750U
0,5714
5 5 5 0,2000 0,4000
0,6000
1,6667
0,8000
1,2500
1,0000
1,0000
1,2000
0.8333
1,4000 1
0.71 13
3 6 0,1667 0,3333
0,5000
2.0000
0,6667
1,5000
0,8333
1,2000
l ,000o
1,0000
1.1667
0,8572
7 7 7 0,1429 0,2857 0,4286
0,5714
1,7500
0,7143
1,4000
0,8572
1,1667
1,0000
1,0000
4 8 0,1250 0,2500 0,3750
0,5000
2,0000
0,6250
1,6000
0,7500
1,3333
0,8750
1,1429
9 9 9 . 0,1111 0,2222 0,3333 0,4444
0,5556
1,8000
0,6667
1,5000
0,7778
1,2857
5 10 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000
0,5000
2.0000
0,6000
1,6667
0,7000
1.4286
11 11 11 0,0909 0,1818 0,2727 0,3636 0,4545
0,5455
1,8333
0,6364
1,5714
6 12 0,0833 0,1667 0,2500 0,3333 0,4167
0,5000
2. 0000
0,5833
1,7143
13 13 13 0,0769 0,1538 0,2308 0,3077 0,3846 0,4615
0,5385
1,8572
7 14 0,0714 0,1429 0,2143 0,2857 0,3571 0,4286
0,5000
2, 0000
15 15 15 0,0667 0,1333 0,2000 0,2667 0,3333 0,4000 0,4667
8 16 0,0625 0,1250 0,1875 0,2500 0,3125 0,3750 0,4375
17 17 17 0,0588 0,1176 0,1765 0,2353 0,2941 0,3529 0,4118
9 18 0,0556 0,1111 0,1667 0,2222 0,2778 0,3333 0,3889
19 19 19 0,0526 0,1053 0,1579 0,2105 0,2b32 0,3158 0,3684
10 20 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500
21
21 21 0,0476 0,0952 0,1429 0,1905 0,2333 0,2857 0,3333
11 22 0,0455 0,0909 0,1364 0,1818 0,2273 0,2727 0,3182
23
11
23 23 0,0435 0,0870 0,1304 0,1739 0,2174 0,2609 0,3043
12 24 0,0417 0,0833 0,1250 0,1667 0,2083 0,2500 0,2917
25 25 25 0,0400 0,0800 0,1200 0,1600 0,2000 0,2400 0,2800
13 26
0,0385 0,0769 0,1154 0,1538 0,1923 0,2308 0,2692
27 27 27 0,0370 0,0741 0,1111 0,1481 1,0852 0,2222 0,2593
14 28
0,0357 0,0714 0,1071 0,1429 0,1786 0,2143 \ 2500
29 29 29 0,0345 0,0690 0,1034 0,1379 0,1724 0,2069 0,2414
15 30
0,0333 0,0667 0,1000 0,1333 0,1667 0,2000 0,2333
n
j \
n
V777/7 )
V !
V
7
/
1 3 5
n
j \
n
V777/7 )
\
1 2 3 4 5 6 7
n
j \
n
V777/7 )
\ n
n \
1 3
:
7
n N
1 2 3 '
c. 3391
793
Tabela nr. 4
Funciile / (u), / 2o)i / 4o) pentru O < M < I
co f(<o) / *<<) / V )
CO / "(co) / 2(<o) / 4(co)
0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,030 0,0600 0,0036 0,0000
0,001 0,0020 0,0000 0,0000 0,031 0,0620 0,0038 0,0000
0,002 0,0040 0,0000 0,0000 0,032 0,0639 0,0041 0,0000
0,003 0,0060 0,0000 0,0000 0,033 0,0659 0,0043 0,0000
0,004 0,0080 0,0001 0,0000 0,034 0,0679 0,0046 0,0000
0,005 0,0100 0,0001 0,0000 0,035 0,0699 0,0049 0,0000
0,006 0,0120 0,0001 0,0000 0,036 0,0719 0.0052 0,0000
0,007 0,0140 0,0002 0,0000 0,037 0,0739 0,0055 0,0000
0,008 0,0160 0,0002 0,0000 0,038 0,0759 0,0058 0,0000
0.000 0,0180 0,0003 0,0000 0,039 0,0779 0,0061 0,0000
o.oi o 0,0200 0,0004 0,0000 0,040 0,0799 0,0064 0,0000
0,011 0,0220 0,0005 0,0000 0,041 0,0819 0,0067 0,0000
0,012 0,0240 0,0006 0,0000 0,042 0,0838 0,0070 0,0000
0,013 0,0260 0,0007 0,0000 0,043 0,0858 0,0074 0,0001
0,014 0,0280 0,0008 0,0000 0,044 0,0878 0,0077 0,0001
0,015 0,0300 0,0009 0,0000 0,045 0,0898 0,0080 0,0001
0,016 0,0320 0,0010 0,0000 0,046 0,0918 0,0085 0,0001
0,017 0,0340 0,0012 0,0000 0,047 0,0938 0,0088 0,0001
0,018 0,0360 0,0013 0,0000 0,048 0,0958 0,0092 0,0001
0,019 0,0380 0,0014 0,0000 0,049 0,0978 0,0095 0,0001
0,020 0,0400 0,0016 0,0000 0,050 0,0997 0,0100 0,0001
0,021 0,0420 0,0018 0,0000 0,051 0,1017 0,0104 0,0001
0,022 0,0440 0,0019 0,0000 0,052 0,1037 0,0108 0,0001
0,023 0,0460 0,0021 0,0000 0,053 0,1057 0,0112 0,0001
0,024 0,0480 0,0023 0,0000 0,054 0,1077 0,0116 0,0001
0,025 0,0500 0,0025 0,0000 0,055 0,1097 0,0120 0,0001
0,026 0,0520 0,0027 0,0000 0,056 0,1116 0,0125 0,0002
0,027 0,0540 0,0029 0,0000 0,057 0,1136 0,0129 0,0002
0,028 0,0560 0,0031 0,0000 0,058 0,1156 0,0134 0,0002
0,029 0,0580 0,0034 0,0000 0.059 0,1176 0,0138 0,0002
0,030 0,0600 0,0036 0,0000 0,060 0,1196 0,0143 0,0002
794
'['ulei a nr. 4 (conti nuare)
co Aco) / !(co) /*<*) co / (") fK) / '(co)
0.001 0,1215 0.0148 0,0002 0,091 0,1 805 0,0326 0,0011
0.062 0,1235 0,0153 0,0002 0,092 0,1825 0,0333 0,0011
0.063 0,1255 0,0156 0,0002 0,093 0,1844 0,0340 0,0012
0,064 0,1275 0,0162 0,0003 0.094 0,1864 0,0347 0,0012
0,065 0,1295 0,01 68 0,0003 (),(195 0,1X8.3 0,0355 0,001 3
0,060 0,1314 0,0173 0,0003 0,096 0,190,3 0,0362 0,001,3
0,067 0,1334 0,0178 0,0003 i 0.097 0,1922 0,0370 0,0014
0,068 0,1354 0,0183 0,0003 0,098 0,1941 0,0377 0,001 4
0.069 ' 0,1373 0,0189 0,0004 0,099 0,1960 0,0384 0,0015
0,070 0.1393 0,01 9 1 (i .(i ( 104 0,100 0.198(1 0.1)392 (1,0015
0,071 0.1413 0,0200 0,0004 0,101 0,2000 0,0400 0,0016
u.072 0,1432 0,0205 0,0004 0,102 0.2019 0,0408 0,0017
0.073 0.1452 0,0211 0,0004 0,103 .0,2038 0,0415 0,0017
0,074 0,1472 0,0217 0,0005 0,104 0,2058 0,0423 0,001 8
0.075 0,1 192 0.0222 0,00115 0,105 (1,2077 0,0431 0,0(119
0,076 0,1511 0,0228 0,0005 0.106 0,2096 0,0440 0,001 9
0.077 0,1531 0,0231 0,0005 0.107 0,2116 0,0448 0,0020
0,078 0,1551 0,0240 0,0005 0,108 0,2135 0,0456 0,0021
0.079 0,1570 0,0247 0,0006 0,109 0,2154 0,0464 0,0022
0,080 0,1590 (1,0253 0,001 i o 0,110 0,2174 0,0172 0,0022
0.081 0,1609 0,0259 0,0007 (i , 111 0,2193 0,0481 0,0623
0,082 0,1629 0,0265 0,0007 0,112 0,2212 0,0489 0,0024
0,083 0,1649 0,0272 0,0007 0,113 0,2232 0,0498 0,0025
0. 08 1 0,1669 0,0278 0,0008 0,114 0,2250 0,0507 0,0026
0. 085 O.1089 0.0285 0,0008 0,115 (1.2270 0.051 5 0.0027
0,086 0,1707 0,0292 0,0009 0,116 0,2289 0,0524 0,0027
0.087 0,1727 O.0298 0,0009 0,117 0,2308 0,0532 0,0028
0,088 0,1747 0,0305 0,0009 0,118 0,2328 0,0542 0,0029
0,089 0.1766 0,0312 0,0010 0,119 0,2346 0,0550 0,0030
0.090 0.1786 0.0319 0,001(1 0,120 0,2366 0,0560 0.0031
795
Tabela nr. 4 (conti nuate)
co /(co)
/ 2 M / \ co) co / () / V )
0,121 0,2385 0,0569 0,0032 0.151 0,2953 0,0872 0,0076
0,122 0,2404 0,0578 0,0033 0,152 0,2971 0,0883 0,0078
0,123 0,2423 0,0587 0,0034 0.158 0.2990 0,0894 0,0080
0.121 0,2442 0,0597 0,0036 0,154 0,3009 0,0905 0,0082
0,125 0,2462 0,0800 0.0037 0,155 0.3027 0.0916 0,0081
0,126 0,2477 0,0614 0,0038 0,156 0,3046 0,0928 0,0086
0,127 0,2250 0,0625 0,0089 0,157 0,3064 0,0939 0,0088
0,128 0,2519 0,0634 0,0040 0,158 0,3083 0,0951 0,0090
0,129 0,2538 0,0644 0,0041 0,159 0,3102 0,0962 0,0093
0.130 0.2557 0,0654 0,00 18 0.169 0,3120 0.0974 0.0095
0,131 0,2576 0,0663 0,0044 0,161 0,3139 0,0985 0,0097
0,132 0,2595 - 0,0673 0,0045 0,162 0,3157 0,0997 0,0099
0,183 0,2614 0,0683 0,0047 0,163 0,3176 0,1008 0,0102
0,134 0,263.3 0,0693 0,0048 0.161 0,3194 0,1020 0,0104
0,135' 0,2652 0,0703 0,00 19 0,165 0,3213 . 0,1032 0,0107
0,136 0,2671 0,0713 0.0051 0.166 0,3231 0,1044 0,0109
0,137 0,2690 0,0723 0,0052 0,167 0,3249 0,1056 0,0.111
0,138 0,2708 0,0734 0,0054 0,168 0,3268 0,1067 0,0114
0.189 0,2727 0,0744 0,0055 0,169 0,3286 0.1078 0,0117
0,1 10 0.2716 0,075 1 0,0057 0,170 0.3301 0,1092 0,01 19
0.1 11 0,2765 0,0765 0,0058 0,171 0,3323 0,1104 0,0122
0,142 0,2784 0,0775 0,0060 0,172 0,3341 0,1116 0,0125
0,143 0,2803 0,0786 0,0062 0,173 0,3359 0,1129 0,0127
0,144 0,2821 0,0796 0,0063 0,174 0,3378 0,1141 0,0130
0,145 0.28 10 0,0807- 0,0065 0,175 0,3.396 0,1153 0,0133
0,146 0,2859 0,0817 0,0067 0,176 0,3414 0,1166 0,0136
0,147 0,2878 0,0828 0,0069 0,177 0,3432 0,1178 0,0139
O.l 18 0,2897 0,0839 0,0070 0.178 0,3451 0,1190 0,0142
0,149 0,2915 0,0850 0,0072 0,179 0,3469 0,1203 0,0145
0.150 0.2934 0,0861 0,0074 0.180 0.3487 0,1214 0.0147
796
Tabela nr. 4 {continuare)
co rt)
/
2
(to) f\ o>) co
i) /
2
(co)
1 f<)
0,181 0,3505 0,1229 0,0151 0,211 0,4040 0,1632 0,0266
0,182 0,3523 0,1241 0,0154 0.212 0,4058 0,1647 0,0271
0,183 0,3541 0,1254 0,0157 0,213 0,4075 0,1661 0,0276
0,184 0,3559 0.1267 0,0161 0,214 0,4093 0,1675 0,0281
0,185 0,3578 0.1280 0.1)164 0,215 0,4110 0.1689 0,0286
0,186 0,3596 0.1293 0,0167 0.216 0,4127 0,1703 0,0290
0,187 0,3614 0,1306 0,0171 0,217 0,4145 0,1718 0,0295
0,188 0,3632 0,1319 0,0174 0,218 0,4162 0,1732 0,0300
0,189 0,3650 0,1332 0,0177 0,219 0,41 80 0,1747 0,0305
0,190 0,3668 0.1.345 9,0181 0,220 0,4197 0,1761 0,0310
0,191 0,3686 0,1359 0,01 85 0,221 0,4214 0,1776 0,0315
0,192 0,3703 0,1.371 0,0188 0,222 0,4231 0,1790 0,0320
0,193 0,3721 0,1385 0,0192 0,223 0,4249 0,1805 (1,0326
0,194 0,3739 0,1398 0,0195 0,224
0,225
0,4266 0,1820 0,0331
0,195 0,3757 0.1412 0,01 99
0,224
0,225 0.428,3 0,1834 6,0336
0,196 0,3775 0,1425 0,0203 0,226 0,4300 0,1849 0,0342
0,197 0,3793 0,1439 0,0207 0,227 0,4318 0,1865 0,0348
0,198 0,3811 0,1452 0,0211 0,228 0,4335 0,1879 0,0353
0,199 0,3828 0,1465 0,0216 0,229 0,4352 0,1894 (1,0359
0,200 0,3846 (1,1479 0,0219 0.23O 0,4369 0.1909 (1,0364
0,201 0,3864 0,1493 0,0223 0,231 0,4386 0,1924 0,0370
0,202 0,3882 0,1507 0,0227 0,232 0,4403 0,1939 0,0376
0,203 0,3899 0,1520 0,0231 0,233 0,4420 0,1954 0,0382
0,204 0,3917 0,1531 0,0235 0,234 0,4437 0,1969 0,0388
0,205 0.3935 0.1548 0,0240 0,235 0,4451 0,1984 0,0394
0,206 0,3952 0,1562 0,0244 0,236 0,4471 0,1999 0,0400
0,207 0,3970 0,1576 0,0248 0,237 0,4488 0,2014 0,0406
0,208 0,3988 0,1590 0,0253 0,238 0,4505 0,2030 0,0412
0,209 0,4005 0,1604 0,0257 0,239 0,4522 0,2045 0,0418
0,210 0,4023 0.1618 0,0262 0,240 0,4539 0,2060 0,0424
797
Tabela nr. 4 (conti nuare)
co K ) /
2
(<o)
/
4
(o) co
/ "(") /
2
<) /
4
(*>)
0.241 0,4555 0,2075 0,0431 0.271 0,5049 0,2549 0,0650
0.242 0,4572 0,2090 0,0437 0,272 0,5065 0,2566 0,0658
0,243 0,4589 0,2106 0,0444 0,273 0,5081 0,2582 0,0667
0,244 0.4606 0,2122 0,0450 0,274 0,5097 0,2598 0,0675
0,215 0,462.3 0,2137 0,0457 0.275 0,5113 0.2615 0,0684
0.246 0,4639 0,2152 0,0463 0,276 0,5129 0,2631 0,0692
0,247 0,4656 0,2168 0,0470 0,277 0,5145 0.2647 0,0701
0,248 0,4673 0,2184 0,0477 0,278 0,5161 0,2664 0,0709
0,249 0,4690 0,2200 0,0484 0,279 0,5177 0,2680 0,0718
0,250 0,4706 0,2215 0,0491 0,280 0.5193 0,2697 0,0727
(1,251 0,4722 0,2230 0,0497 0,281 0,5209 0,2713 0,07,36
0,252 0,4739 0,2246 0,0504 0,282 0,5225 0,2730 0,0745
0,253 0,4756 0,2262 0,0511 0,283 0,5240 0,2746 0,0754
0,254 0,4772 0,2277 0,0519 0,284 0,5256 0,2763 0,0763
0,255 0,4789 0,2293 0,0526 0,285 0.5272 0,2779 0,0772
0,256 0,4805 0,2309 0,0533 0,286 0,5288 0,2796 0,0781
0,257 0,4822 0,2325 0,0540 0,287 0,5303 0,2812 0,0791
0.258 0,4838 0,2341 0,0548 0,288 0,5319 0,2829 0,0800
0,259 0,4854 0,2356 0,0555 0,289 0,5334 0,2846 0,0810
0,260 0,4871 0,2372 0,0563 0,290 0,5350 0,2862 0,0819
0,261 0,4887 0,2388 0,0570 0,291 0,5366 0,2879 0,0829
0,262 0,4903 0,2403 0,0578 0,292 0,5381 0,2896 0,0838
0,263 0,4920 0,2420 0,0586 0,293 0,5397 0,2912 0,0848
0,264 0,4936 0,2436 0,0594 0,294 0,5412 0,2929 0,0858
0,265 0,4952 0,2452 0,0601 0.295 0.5428 0.2946 0,0868
0,266 0,4968 0,2469 0,0609 0,296 0,5443 0,2963 0,0878
0,267 0,4985 0,2485 0,0617 0,297 0,5459 0,2979 0,0888
0,268 0,5001 0,2501 0,0625 0,298 0,5474 0,2996 0,0898
0,269 0,5017 0,2517 0,0633 0,299 0,5489 0,3013 0,0908
0.270 0,5033 0.2533 0,0642 0. 300 0,5505 0.3030 0,0918
798
Tabela nr. 4 (conti nuare}
10 /
J
(co) f H*>) o f(co)
0,301 0,5520 0,3047 0,0928 0,331 (1,59116 0,3560 0,1 267
0.302 0,5535 0,3064 0,0939 0,332 0,5981 0,3577 0,1279
0,303 0,5550 0,3081 0,0949 0,33.3 0,5995 0,3504 0,1292
0,304 0,5566 0,3098 0,0959 0,334 0,6010 0,3612 0,1304
0.305 0.5581 0,31 15 0. 0 97 0 0,335 0,6024 0,3629 0.1317
0,306 0,5596 0,3132 0,0981 0,336 0,6038 0,3646 0, 1329
0.307 0,5611 0,3149 0,0991 0,337 0,6053 0,3663 0, 1342
0. 30S 0,5626 0,3165 0,1002 1.338 0,6067 0,3681 0, 1355
0,309 0,5641 0,3182 0,1013 0,339 0,6081 0,3698 0, 1368
0.310 0,5651; 0,3200 0, 102 1 0, 340 0,61195 0,3715 0.1380
0.311 0,5671 0,3217 0,1035 0.3 11 0,6110 0,3733 0,1393
0.312 0,5686 0,3234 0,1046 0,342 0,6124 0,3750 0,1406
0,313 0,5701 0,3251 0,1057 (1,343 0,6138 0,3767 0,1419
0,31 1 0,5716 0,3268 0,1068 0, 3 4 4 0,6152 0,3785 , 0,1432
0.315 0.5731 0.3285 0,1079 0,345 11.(11 66 0,3802 0,1446
0,316 0,5746 0,3302 0,1090 0,346 0,6180 0,3819 0,1459
0,317 0,5761 0,3319 0,1102 0,347 0,6194 0,3837 0,1472
0.318 0,5776 0,3336 0,1113 0,348 0,6208 0,3854 0,1485
0,319 0,5791 0,3353 0,1124 0,349 0.6222 0,3871 0,1499
0,320 0,5806 0,3370 o.i 136 0. 350 (1,6236 0.8889 0,1512
0,321 0,5820 0,3388 0,1148 0,351 0,6250 0,3906 0,1525
0,322 0,5835 0,3405 0,1159 0,352
0,353
0,6264 0,3924 0,1539
0.323 0,5850 0,3422 0,1171
0,352
0,353 0,6278 0,3941 0,1553
0,324 0,5864 0,3439 0,1183 0,354 0,6292 0,3958 0,1567
0.325 0,5879 0, 3 156 0.1 195 11.855 11.6305 0.807(1 0,1581
0,326 0,5894 0,3474 0,1207 ! 0,356 0,6319 0,3993 0,1595
0,327 0,5908 0,3491 0,1219 0,357 0,6333 0,4011 0,1608
0,328 0,5923 0,3508 0,1231 0,358 0,6347 0,4028 0,1622
0,329 0,5937 0,3525 0,1243 0,359 0,6360 0,4045 0,1686
0. 330 0.5952 0,3542 0.1255 0,360 0,6374 0,4063 0.1051
799-
Tabela nr. I (conti nuare}
(0 ava 7
2
(to) / 4<")
CO fi) r-(e>) / * ( )
0,361 0,6388 0,4080 0,1665 0.391 0,6783 0,4601 0,2117
0.362 0.6401 0,4097 0,1679 0,392 0,6796 0,4618 0,2133
0.863 0,6415 0,4115 0,1693 0,393 0,6808 0,4635 0,2149
0,364 0,6428 0,4132 0.1708 0,394 0,6821 0,4653 0,2165
0.365 0.6442 0.4150 0,1722 0.395 0,6831 0,1670 0,2181
0.366 0,6455 0,4167 0,1736 0,396 0,6846 0,4687 0,2197
0,367 0,6469 0,4184 0.1751 0.397 0,6859 0,4705 0,2213
0.368 0,6482 0,4202 0,1766 0.8,98 0.6872 0,4722 0,2229
0,369 0,6496 0,4219 0,1780 0,399 0,6884 0,4739 0.2246
0,370 0,6509 0,4237 0.1795 0.400 0.6897 o.i 7r,'i 0,2262
0.371 0,6522 0,4254 0,1810 0,401 0,6909 0,4773 0,2279
0,372 0,6536 0,4271 0,1824 0,402 0,6921 .0,4791 0,2295
0.878 0,6549 0,4289 0,1839 0,403 0,6934 0,4808 0,2312
0.8,71 0,6562 0,4306 0,1854 0,404 0,6946 0,4825 0,2328
0.375 0.6575 0.4321 0,1869 0,405 0,6959 0,4812 0.2345
0,376 0,6589 0,4341 0,1884 0,406 0,6971 0,4859 0,2361
0,377 0,6602 0,4358 0,1899 0,407 0,6983 0,4877 0,2378
0,378 0,6615 0,4376 0,1915 0,408 0.6996 0,4894 0,2395
0,379 0,6628 0,4393 0,1930 0,409 0,7008 0,4911 0,2412
(1.380 0,6641 0,4410 0,1915 0,410 0,702(1 0,4928
0,2428
.0,381 0,6654 0,4428 0,1960 0,411 0,7032 0,4945 0,2445
0,382 0,6667 0,4445 0,1976 0,412 0,704 1 0,4962 0,2462
0,383 0,6680 0,4462 0,1991 0,413 0,7056 0,4979 0,2479
0,384 0,6693 0,4480 0,2007 0,414 0,7068 0,4996 0,2496
0,385 0,6706 0,44 97 0,2022 0,415 0,7081 0,5013 0.2513
0,386 0,6719 0,4514 0,2038 0,416 0,7093 0,5030 0,2531
0,387 0,6732 0,4532 0,2054 0,417 0.7105 0,5048 0.2548
0,388 0,6745 0,4549 0,2069 0,418 0,7117 0,5065 0,2565
0,389 0,6757 0,4566 0,2085 0,419 0,7129 0.5082 0,2582
0,390 0,6770 0,4581 0,2101 0.420 0,7140 0.5099 0.2600
800
Tabela nr. 4 (conti nuare}
' co
ro>) co
/ O) / *()
0.421 0,7152 0,5116 0,2617 0,451 0,7495 0,5618 0,31 56
0,422 0,7164 0,5133 0,2634 0,452 0,7566 0,5635 0,3175
0,423 0,7176 0,5150 0,2652 0,453 0,7517 0,5651 0,31 93
0.424 0,7188 0,5166 0,2669 0,454 0,7528 0,5668 0,3212
0,425 0.7200 0,5183 0.2687 0,455 0,7539 0,5684 0,32,31
0,426 0,7211 0,5200 0,2704 0,456 0,7550 0,5700 0,3249
0,427 0,7223 0,5217 0,2722 0,457 0,7561 0,5717 0,3268
0,428 0,7235 0,5234 0,2740 0,458 0,7572 0,5733 0,3287
0,429 0,7246 0,5251 0,2757 0,459 0,7583 0,5749 0,3306
0,430 0,7258 0,5268 0.2775 0,460 0,7593 0.5766 0.3324
0.131 0,7270 0,5285 0,2793 0,461 0,7604 0,5782 0,3343
0,432 0,7281 0,5302 0,2811 0,462 0,7615 0,5798 0,3362
0,433 0,7292 0,5318 0,2828 0,463 0,7625 0,5815 0,3381
0,434 0,7304 0,5335 0,2846 0,464 0,7636 0,5831 0.3400
0.185 0,7316 0,5352 0,2864 0,465 0,7647 0.5847 0.3419
0,136 0,7327 0,5369 0,2882 0,466 0,7657 0,5863 0,3438
0,437 0,7339 0,5385 0,2900 0,467 0,7668 0,5879 0,3457
0,438 0,7350 0,5402 0,2918 0,468 0,7678 0,5896 0,3476
0,439 0,7361 0,5419 0,2936 0,469 0,7689 0,5912 0,3495
o, i 10 0,7373 0,5438 0,2955 0,470 0,7699 0,5928 0,3514
0,441 0,7384 0,5452 0,2973 0,471 0,7710 0,5944 0,3533
0,442 0,7395 0,5469 0,2991 0,472 0,7720 0,5960 0,3552
0,443 0,7406 0,5486 0,3009 0,473 0,7730 0,5976 0,3571
0,444 0,7418 0,5502 0,3027 0,474 0,7741 0,5992 0,3590
0,4 15 0,7429 0.5519 0,3046 0,475 0,7751 0,6008 0.3610
0.446 0,7440 0,5535 0,3064 0,476 0,7761 0,6024 0,3629
0,447 0,7451 0,5552 0,3082 0,477 0,7772 0.6040 0,3648
0,448 0,7462 0,5569 0,3101 0,478 0,7782 0,6055 0,3667
0,449 0,7473 0,5585 0,3119 0,479 0,7792 0,6072 0,3687
0,450 0,7484 0,5602 0,3138 0.480 0,7802 0,6088 0.3706
801
Tabela nr. 4 (conti nuare)
co m /
2
(") / 4(<o)
co /"(co) / 2(co) / 4(co)
0,481 0,7812 0,6104 0,3725 0,511 0,8104 0,6567 0,4313
0,482 0,7823 0,6119 0,3745 0,512 0,8113 0,6582 0,4333
0,483 0,7833 0,6135 0,3764 0,513 0,8122 0,6597 0,4353
0,484 0,7843 0,6151 0,3783 0,514 0,8132 0,6612 0,4372
0.485 0.7853 0,6167 0,3803 0,515 0,8141 0,6627 0,4392
0,486 0,7863 0,6182 0,3822 0,516 0,8150 0,6642 0,4412
0,487 0,7873 0,6198 0,3842 0,517 0,8159 0,6657 0,4432
0,488 0,7883 0,6214 0,3861 0,518 0,8168 0,6672 0,4452
0,489 0,7893 0,6229 0,3881 0,519 0,8177 0,6687 0,4471
0,490 0,7903 0,6245 0,3900 0,520 0,8186 0,6702 0,4491
0,491 0,7912 0,6261 0,3920 0,521 0,8195 0,6716 0,4511
0,492 0,7922 0,6276 0,3939 0,522 0,8204 0,6731 0,4531
0,493 0,7932 0,6292 0,3959 0,523 0,8213 0,6746 0,4551
0,494 0,7942 0,6307 0,3978 0,524 0,8222 0,6761 0,4571
0,495 0,7952 0,6323 0,3998 0,525 0,8231 0,6775 0,4591
0,496 0,7961 0,6338 0,4017 0,526 0,8240 0,6790 0,4610
0,497 0,7971 0,6354 0,4037 0,527 0,8249 0,6805 0,4630
0,498 0,7981 0,6369 0,4057 0,528 0,8258 0,6819 0,4650
0.199 0,7990 0,6385 0,4076 0.529 0,8267 0,6834 0,4670
0,500 0.8000 0,6400 0,4096 0,530 0,8275 0,6848 0,4690
0,501 0,8010 0,6415 0,4116 0,531 0,8284 0,6863 0,4710
. 0,502 0,8019 0,6431 0,4135 0,532 0,8293 0,6877 0,4730
0,503 0,8029 0,6446 0,4155 0,533 0,8302 0,6892 0,4750
0,504 0,8038 0,6461 0,4175 0,534 0,8310 0,6906 0,4769
0,505 0,8048 0,6476 0,4194 0,535 0,8319 0,6920 0,4789
0,506 0,8057 0,6492 0,4214 0,536 0,8328 0,6935 0,4809
0,507 0,8067 0,6507 0,4234 0,537 0,8336 0,6949 0,4829
0,508 0,8076 0,6522 0,4254 0,538 0,8345 0,6963 0,4849
0,509 0,8085 0,6537 0,4273 0,539 0,8353 0,6978 0,4869
0,510 0,8095 0,6552 0,4293 0,540 0,8362 0,6992 0,4889
51 - c. 3391