Sunteți pe pagina 1din 10

PRINCIPII DE NGRIJIRE CALIFICAT N HIPERTENSIUNEA ARTERIAL

ESENIAL I SECUNDAR
Hipertensiunea arterial este
necontrolat i cucerete lumea
DEFINITIA ESC 2013
HTA = valori constant crescute ale
TA sistolice 140 mm Hg i/sau
TA diastolice 90 mm Hg
Clasificarea HTA- actual - Clasificarea !"C/!"H #01$%
&u'a valorileTA
HTA grad (% TAs=140-1)9 si/sau TAd=90-99 mm Hg*
HTA grad ((% TAs=1+0-1,9 si/sau TAd=100-109 mm Hg
HTA grad (((% TAs=1-0 si/sau TAd=110 mm Hg
HTA sist i.olata% TAs 140 si TAd/90 mmHg
Consideratii generale
HTA esen0ial = 1oal cronic2 trata1il2 dar nevindeca1il
Cau. 'rinci'al de mor1iditate i mortalitate cardiovascular%
Accidente vasculare cere1rale*
3oal coronarian*
(nsuficien0 cardiac*
(nsuficien0 renal cronic4
Clasificarea HTA
HTA esenial (primar)% cau. necunoscut 5 9)6 HTA7*
HTA sistolo-diastolica*
HTA sistolic i.olat 5HTA sclerotic74
HTA secundar% cau.e cunoscute
HTA renal% renovascular i reno'arenc8imatoas*
HTA endocrin% 9eocromocitom2 adenom Conn2 1oal Cus8ing*
HTA de sarcin*
HTA cardiovascular% coarcta0ia de aort2 insuficien0a aortic2 sindromul
8i'er:inetic ;-adrenergic2 1locurile totale2 fistulele arteriovenoase2 'oliglo1ulii4
HTA !"urolo#ic% sindroame de HT intracranian 5tumori2 encefalite2 acido.
res'iratorie72 sdr4 a'neii de somn etc*
HTA s"cu!dar u!or $"dica$"!%"% contrace'tive orale2 corticoi.i
<AT=>!?!@A HTA !"!?T(AA!
<redis'o.itia genetica-afectiune 'oligenica
Betentia renala de a'a si sare
&isfunctia endoteliala
Bemodelarea vasculara
1
Hi'eractivitatea "?C sim'atic
Activarea sistemului renina-angiotensina-aldosteron
Hi'erinsulinemia sau re.istenta crescuta la insulina4
PRINCIPALII FACT&RI DE RISC C' (JNC )*
Hi+"r%"!siu!"a ar%"rial
Fu$a%ul
&,"-i%a%"a (I.C /01 2#3$4*
I!ac%ivi%a%"a 5i-ic
Disli+id"$ia
Dia,"%ul -a6ara%
.icroal,u$i!uria sau3 i "RFG 781 $l3$i!9
':rs%a / ;; a!i la ,r,a i i / 8; a!i la 5"$"i
Is%oric 5a$ilial d" ,oal C' +r"$a%ur
C&NSECIN ELE HTA NEC&NTR&LATE
CREIER < A'C= d"$"!
C&RD < I.= IC= $oar%" su,i%
RINICHI < >oal r"!al cro!ic %"r$i!al
?1@ di! ,ol!avii cu >CR d"-vol% HTA
Co!%rol %"!sio!al o, i!u% la $ul% $ai +u i!i +aci"! i 5a d" c"i cu HTA
5r >CR (A0=4@*
HTA < 000 $il9 B! ril" d"-vol%a%"
80C $il9 B! ril" B! curs d" d"-vol%ar"
Pr"val"! a HTA "s%" B! cr" %"r"
A $ld9 A=;8 $ld9 B! 414;
+r"dic io!a% la 4D@ B! ril" d"-vol%a%"
+r"dic io!a% la ?1@ B! ril" B! curs d" d"-vol%ar" (A5rica= A$"rica
d" Sud*
ATACANDE P&ATE FI REC&.ANDAT UN&R TIPURI 'ARIATE DE
PACIENI PRINTRE CARE I PACIEN I L&R HIPERTENSI'I CU SINDR&.
.ETA>&LIC SAU DF
TRATA.ENTUL ANTIHIPERTENSI'G D!&(CAD!?T! B!C=DA?&AT!
#
Pri!ci+ii d" $surar" a %"!siu!ii ar%"rial"
Detoda sEngerEnd F standard Gde aurH
F inva.iv
F In la1oratoare de cercetare
Detode nesEngerEnde% $ 'rinci'ii te8nice%
- metoda asculatorie
- metoda oscilometric
- metoda 'letismografic
Dsurarea tensiunii arteriale In s'ital sau ca1inet
Dsurarea tensiunii arteriale In am1ulator
Donitori.area continu a tensiunii arteriale 'e #4 ore
HIPERTENSIUNEA ARTERIAL 'ARIA>IL < N&I C&NCEPTE
'aria,ili%a%"a %"!siu!ii ar%"rial" sis%olic"= %"!siu!ii ar%"rial" dias%olic" si $"dii c:% Hi
a 5r"cv"!I"i cardiac" "s%"= B!%r" a!u$i%" li$i%" Hi su, u! a!u$" +ro5il= acc"+%a% ca
5i-iolo#ic Hi ,"!"5ic +"!%ru sis%"$ul cardiovascular= cu +ro#!os%ic ,u! +"!%ru
+ro%"cIia or#a!"lor Ii!%= i!di5"r"!% dac ac"as% varia,ili%a%" "s%" s+o!%a! sau
i!dus %"ra+"u%ic9
Clasic2 circumstan0ele varia1ilit0ii fi.iologice a tensiunii arteriale i frecven0ei cardiace
sunt%
varia1ilitate 1taie cu 1taie 5interval B-B de 'e !J>7
varia1ilitate circadian 5di''ing nocturn7
varia1ilitate de la o .i la alta
varia1ilitate se.onier
$
Tratament
"co'% scaderea valorilor tensionale 'ana la tinta tera'eutica 5/140/90 mmHg la
masurarea clinica7 are sco'ul de a 'reveni afectarea organelor tinta si im'licit
a'aritia evenimentelor cardiovasculare nonfatale si fatale4
Tratament-nefarmacologic
-farmacologic
Dasuri tera'eutice nonfarmacologice
Dodificarea stilului de viata
='rirea fumatului
Doderarea consumului de alcool
Activitate fi.ica
"caderea 'onderala in ca.ul 'acientilor su'ra'onderali
Beducerea consumului de sare 5/) grame ?aCl/ .i7 si de grasimi saturate
Cresterea consumului de fructe si legume4
Tratament farmacologic individuali.at
Donotera'ie/tera'ie com1inata
Com1inatii fiKe-cresc aderenta la tratament
4
"electarea clasei de anti8i'ertensive in functie de comor1iditati5angina 'ectorala-
337
!fectul anti8i'ertensiv sa aco'ere #4 ore
!fectele secundare% edeme-3CC2 tuse-(!CA2 8i'otensiune ortostatica-diuretice2
(!CA/AB32 disfunctie seKuala-unele 1eta1locante4
)
+
,
Co!di%i" s+"ci5ica Clasa d" a!%i6i+"r%"!siv" r"co$a!da%a
L"-iu!i su,cli!ic" d" or#a!
HC" (!CA2 3CC2 sartan
Aterosclero.a asim'tomatica 3CC2 (!CA
Dicroal1uminurie (!CA2 sartan
&isfunctie renala (!CA2 sartan
Ev"!i$"!%" cardiovascular" cli!ic"
ACC in antecedente orice anti8i'ertensiv care reduce eficient
TA
(DA in antecedente 332 (!CA2 sartan
Angina 'ectorala 332 3CC
(nsuficienta cardiaca &iuretic2 332 (!CA2 sartan2 DBA
Anevrism aortic 33
9iA2 'reventie "artan2 (!CA2 332 DBA
9iA2 controlul frecventei
ventriculare
332 3CC ?&H<
3CB stadiu terminal/'roteinurie (!CA2 sartan
3oala arteriala 'eriferica (!CA2 3CC
Al%"l"
HTA sistolica i.olata 5varstnici7 &iuretic2 3CC
"indrom meta1olic (!CA2 sartan2 3CC
&ia1et .a8arat (!CA2 sartan
"arcina Detildo'a2 332 3CC
Basa neagra &iuretic2 3CC
"trategii tera'eutice in conditii s'eciale
Si!dro$ul $"%a,olic
- HTA 5inalt crescuta sau GmascataH7 se asocia.a cu cresterea circumferintei a1dominale
sau cu cresterea re.istentei la insulina
- coeKistenta HTA cu sd4 meta1olice creste riscul CC glo1al
- se recomanda initierea tera'iei farmacologice la valori ale TA / AD13C1 $$H#
- deoarece sd4 meta1olic re're.inta deseori o stare G'redia1eticaH2 se 'refera ,loca!%ii
SRA sau >CC
- se prefera evitarea beta-blocantelor sau diureticelor, sau administrarea lor in doze
mici
-
- daca se administrea.a diuretice2 se recomanda asocierea cu un agent economisitor de J2
deoarece de'letia de J 'oate avea ca si consecinta agravarea intolerantei la gluco.a
- alte recomandari% $odi5icar"a s%ilului d" via%a 5in s'ecial scaderea in greutate si
'racticarea eKercitiilor fi.ice72 care vor im1unatati atat valorile TA2 dar vor intar.ia
a'aritia dia1etului .a8arat4
Contraindicatii
PRINCIPII DE INGRIJIRE
!LAD!?MA CA(?(C
Anamne.a% investigatii asu'ra antecedentelor de 1oli ca 8i'ertensiunea
arteriala2o1e.itatea2dia1etul .a8arat2accidente vasculare
4Antecedente 'ersonale se insista asu'ra mediului in care traieste si munceste
'ersoana res'ectiva4
4(storicul 1olii va fi amanuntit2 consemnandu-se momentul cand s-au evidentiat 'rimele
semne de suferinta2 evolutia sim'tomelor eta'a cu eta'a2daca eKista si cand au a'arut
semne de decom'ensare cardiaca4
"im'tomele clinice%
=1oseala si dis'nee la eforturi fi.ice miNlocii si mici*
9
&urere2'al'itatii sau alte sen.atii in regiunea 'recordiala ce survin la
eforturi2emotii2sc8im1area mediului2eK'uneri la frig*
Cefalee2ameteli2tendinta de li'otimie*
"emne dis'e'tice% Nena e'igastrica2 greturi2 1alonari mai ales 'ost'randial4
!Kamenul o1iectiv se ince'e cu ins'ectie generala a 1olnavului2cu atentie asu'ra
tegumentelor si a regiunii 'recordiale4
"e face 'ercutia inimii si a 'lamanilor2'al'area regiunii 'recordiale si a socului
a'eKian4 "e cauta cu atentie edemele in 'artile declive5gam1e2regiunea lom1ara74
"e eKaminea.a a1domenul2viscerele a1dominale5ficatul2s'lina2care 'ot fi marite
de edemi n 1olilecardiace decom'ensde74"e o1serva turgescenta venelor Nugulare4
"e determina frecventa cardiaca2 socul a'eKian si tensiunea arteriala4 9recventa
cardiaca se determina la artera radiala2atat in decu1it dorsal2cat si in ortostatism4(n
mod normal frecventa cardiaca este de +0--0/minut4Cand valorile cresc 'este
-0/minut vor1im de ta8icardie2iar cand scade su1 +0/minut vor1im de 1radicardie4
Asistenta medicala detine o 'o.itie foarte im'ortanta in ingriNirea acestor categorii
de 1olnavi4Oustificarea rolului ei re.ida din caracterul unor 1oli
cardiovasculare5insuficienta cardiaca2 8i'ertensiune arteriala2infarct
miocardic7care reclama o s'itali.are indelungata2deci o
su'raveg8ere continua4<entru a-si inde'lini numirea2nu tre1uie sa se multumeasca
sa cunoasca si sa a'lice2c8iar 'erfect2diferitele te8nici de ingriNire a 1olnavului2ci
tre1uie sa cunoasca si notiuni teoretice care sa-i 'ermita de'istarea unui semn
'recoce2inter'retarea acestuia si daca este nevoie2c8iar interventia in situatiile in
care viata 1olnavului de'inde de cunostintele sale4
?ursa este o1ligata sa note.e toate datele referitoare la
'uls2TA42urina2edeme2dieta2medicatie4
!a tre1uie sa asigure re'ausul fi.ic si 'si8ic al 1olnavului2care2a'roa'e in toate
aceste categorii este indis'ensa1il4
?u tre1uie sa uite insa de.avantaNele re'ausului indelungat la 'at2fa't 'entru care
este necesar sa se recomande alegerea 'o.itiei se.ande sau semise.ande4
efectuarea .ilnica a masaNului gam1elor si 'icioarelor 'entru 'revenirea
trom1o.elor4
Toaleta .ilnica a 1olnavilor ii revine de asemenea4
Begim 8i'osodat2 uneori 8i'oglucidic si cu restrictie de grasimi animale4
Asigurarea tran.itului intestinal este ca'ital 'entru acesti 1olnavi*asistenta
medicalatre1uie sa stie ca eforturile mari de defecatie 'ot fi fatale intr-un infarct
miocardic sau accident vascular cere1ral4
!a tre1uie sa cunoasca indicatiile si contraindicatiile unor medicamente5(!CA2
diuretice74Tre1uie sa cunoasca si 'rimele masuri care urmea.a sa fie acordate in
urgentele cardiovasculare4 "a cunoasca semnele socului com'ensate 5ta8icardie2
reducere diure.ei orare7 si masurile de 'rofilaKie 'entru a im'iedica intrarea in
stadiul decom'ensat4
"a cunoasca 'rimele ingriNiri care tre1uie acordate intr-o li'otimie sau sinco'a si
masurile de reanimare necesare4
Becoltarea 'ro1elor de la1orator
!fectuarea electrocardiogramei
!ducatia sanitara a 'acientului si familiei
10