Sunteți pe pagina 1din 1
Declara\ie privind veniturile din salarii aferente anului: _ Venituri din salarii la func\ia de baza
Declara\ie privind veniturile din salarii aferente anului: _ Venituri din salarii la func\ia de baza

Declara\ie privind veniturile din salarii

Declara\ie privind veniturile din salarii aferente anului: _ Venituri din salarii la func\ia de baza Venituri

aferente anului:_

Declara\ie privind veniturile din salarii aferente anului: _ Venituri din salarii la func\ia de baza Venituri

Venituri din salarii la func\ia de bazaDeclara\ie privind veniturile din salarii aferente anului: _ Venituri din salarii în afara func\iei de baza

Venituri din salarii în afara func\iei de bazaaferente anului: _ Venituri din salarii la func\ia de baza Pentru personalul trimis în cursul anului

Pentru personalul trimis în cursul anului în misiune permanent[ în str[in[tatede baza Venituri din salarii în afara func\iei de baza 1. 2. 3. I. DATE DE

1.

2.

3.

I. DATE DE IDENTIFICARE ANGAJATOR

Denumire:

Cod de identificare fiscal[:

ANGAJATOR Denumire: Cod de identificare fiscal[: II. DATE DE IDENTIFICARE ANGAJAT Nume: Cod numeric personal:
ANGAJATOR Denumire: Cod de identificare fiscal[: II. DATE DE IDENTIFICARE ANGAJAT Nume: Cod numeric personal:

II. DATE DE IDENTIFICARE ANGAJAT

Nume:

Cod numeric personal:

II. DATE DE IDENTIFICARE ANGAJAT Nume: Cod numeric personal: III. DATE PRIVIND PERIOADA ANGAJ{ RII Data
II. DATE DE IDENTIFICARE ANGAJAT Nume: Cod numeric personal: III. DATE PRIVIND PERIOADA ANGAJ{ RII Data

III. DATE PRIVIND PERIOADA ANGAJ{ RII

Data angaj[rii:

z z l l a a
z
z
l
l
a
a

IV. DEDUCERI PERSONALE

Prenume:

angaj[rii: z z l l a a IV. DEDUCERI PERSONALE Prenume: Data încet[rii activita\ii: z z

Data încet[rii activita\ii:

z z l l a a
z
z
l
l
a
a
CNP/NIF 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CNP/NIF 01
CNP/NIF
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
CNP/NIF
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.
3.
2.
4.

V. VENIT DIN SALARII

 

Venit

Deduceri

Alte

Venit Baz[ de calcul

Impozit lunar calculat si re\inut

Luna

Brut

personale

deduceri

IaNuarIe

         

FebruarIe

         

MartIe

         

aPrIlIe

         

MaI

         

IuNIe

         

IulIe

         

august

         

sePteMbrIe

         

OCtOMbrIe

         

NOIeMbrIe

         

DeCeMbrIe

         

tOtal

         
Sub sanc\iunile aplicate faptei de fals, declar c[ datele înscrise în acest formular sunt corecte
Sub sanc\iunile aplicate faptei de fals, declar c[ datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
SEMN{TURILE REPREZENTAN|ILOR COMPANIEI
Nume `n clar:
+tampila
Func\ia:
Semn[tura: