Sunteți pe pagina 1din 0

P

a
g
e
1

MIHAI ANITEI


FUNDAMENTELE
PSIHOLOGIEI
(MECANISME PSIHICE
COGNITIVE)
P
a
g
e
2


MECANISME PSIHICE DE PROCESARE
PRIMAR A INFORMA#IILOR
P
a
g
e
3

1.SENZATIILE

1.1. De la excitabilitate la sensibilitate
Studiul experimental al senzaiilor a constituit actul de na!tere al psihologiei ca !tiin$
autonom$. Cercet$rile experimentale au permis stabilirea locului !i specificului senzaiilor n
ierarhia celorlalte manifest$ri ale vieii psihice.
Dup$ cum arat$ P. Popescu-Neveanu !i Mihai Golu (1970) sensibilitatea nu este un
fenomen n sine, izolat sau ad$ugat din afar$ la fenomenele !i procesele naturale ci o funcie, o
proprietate obiectiv determinat$. Funcia sensibilit$ii este condiionat$ de necesit$i obiective de
ordin biologic impuse de procesul adapt$rii organismului la mediu. A!adar, senzaia trebuie s$
fie abordat$ !i analizat$ n cadrul funciei mai generale a sensibilit$ii. n ordinea evoluiei
biologice funcia sensibilit$ii a ap$rut !i s-a dezvoltat n condiiile interaciunii cu mediul
ambiant !i n m$sura n care organismul dezvolt$ capacit$i de detectare, nregistrare !i analiz$ a
stimulilor externi. Funcia sensibilit$ii a ap$rut !i s-a dezvoltat pe fundalul excitabilit$ii.
Excitabilitatea constituie proprietatea biologic general ce asigur fiin#elor vii
posibilitatea de a recep#iona influen#ele externe $i de a rspunde la ele selectiv printr-o stare de
modificare intern (P. Popescu-Neveanu, M. Golu, 1970). Ea constituie atributul oric$rei materii
vii !i nu apare ca expresie a unor organe specializate; stimularea oric$rei poriuni a corpului
produce anumite modific$ri de natur$ biochimic$ sau biofizic$ pe baza c$rora ia na!tere o
anumit$ stare de excitaie ce se propag$ din aproape n aproape n tot organismul, care este n
ansamblul s$u att receptor ct !i efector n acela!i timp.
Momentul crucial n evoluia interaciunii dintre organism !i mediu l constituie apariia
regnului animal. Particularitatea cea mai important$ a vieuitoarelor o constituie modul lor de
via$ mobil, ceea ce confer$ comportamentului un caracter activ. Deplasarea spore!te
considerabil cantitatea de informaie cu care este confruntat organismul. Acest bombardament
informaional complic$ existena !i provoac$ dezvoltarea unor comportamente adaptative
adecvate. Dac$ din punctul de vedere al excitabilit$ii avem de-a face cu o reacie primar$,
simpl$, nn$scut$, orientat$ preponderent spre ap$rare fa$ de stimulii nocivi, din punctul de
vedere al sensibilit$ii avem de-a face cu o reacie selectiv$ difereniat$ !i specializat$ ce se
soldeaz$ cu comportamente adaptative mai complexe. Concret, multiplicarea factorilor

P
a
g
e
4

biologice!te necesari !i detectarea lor provoac$ animalul la aciuni de c$utare, descoperire n
cadrul unei mulimi infinite de factori indifereni, neutri. Astfel, se realizeaz$ n timp corelarea
dintre ace!ti factori indifereni !i cei necondiionai n sensul stabilirii unui raport cu semnificaie
biologic-adaptativ$. Cu alte cuvinte, sensibilitatea avnd ca baz$ genetic$ excitabilitatea permite
dezvoltarea unor comportamente adaptative complexe n raport cu noi stimuli din mediul
nconjur$tor.
Din punct de vedere evolutiv-genetic, funcia sensibilit$ii s-a dezvoltat n condiiile
desprinderii treptate din senzoriumul comun a unor organe cu funcii receptoare difereniate !i,
apoi, prin constituirea unor c$i specifice de conducere a excitaiei !i a unor zone de proiecie
specializate n analiza !i sinteza semnalelor. Rezult$ c$ sensibilitatea !i mi!carea realizeaz$ o
corelare structural$ funcional$ alc$tuind mpreun$ un sistem unitar de comand$ !i control dotat
cu autoreglare. Mi!carea constituie astfel un factor genetic dar !i funcional n cadrul
sensibilit$ii. Din punct de vedere genetic rezult$ c$ datorit$ mi!c$rii, deplas$rii organismul viu
recepteaz$ o varietate de stimuli ceea ce impune diferenierea lor !i, dup$ cum am ar$tat,
stabilirea unui raport cu sens adaptativ ntre stimulii indifereni !i necesit$ile biologice. Pe
aceast$ cale n timp s-au produs diferenieri !i specializ$ri ale organelor de sim !i ale zonelor de
proiecie specializat$. Astfel s-a constituit analizatorul ca organ de sim specializat n detectarea
!i integrarea informaiei oferite de c$tre anumii stimuli ntr-o imagine-cod specializat$. n
acela!i timp mi!carea constituie un factor funcional fundamental n desf$!urarea tuturor
modalit$ilor senzoriale. Recepia senzorial$ este facilitat$ de c$tre mi!care ntruct permite
explorarea activ$ a stimulilor, detectarea unor nsu!iri !i integrarea lor ntr-o imagine
semnificativ$ din punct de vedere biologic.

1.2. Definirea i specificul psihologic al senza#iilor
Integrarea senzaiei n cadrul funciei sensibilit$ii permite reliefarea dinamicii acesteia n
sens procesual !i calificarea ei ca prim nivel de prelucrare, interpretare !i utilizare a informaiei
despre nsu!irile obiectelor !i fenomenelor lumii externe !i despre st$rile mediului intern.
Sensibilitatea define!te !i capacitatea omului de a recepta cu finee !i a discrimina
particularit$ile stimulilor senzoriali. Practic pe aceast$ cale desemn$m capacitatea omului de a fi
sensibil la stimuli de intensitate foarte sc$zut$ ceea ce exprim$ nivelul nalt de receptivitate
senzorial$ al omului. S-a demonstrat pe cale experimental$ c$ omul poate detecta un spot de

P
a
g
e
5

lumin$ ce conine doar 100 de cuante. n acela!i timp doar 7 dintre acestea iau contact cu celulele
fotosensibile de la nivelul retinei. Celulele fotosensibile realizeaz$ transformarea energiei fizice a
luminii n energie nervoas$. Fiecare dintre aceste 7 cuante acioneaz$ asupra unei celule n parte.
Dovada cea mai vie a remarcabilei sensibilit$i a simurilor umane o constituie urm$toarele
exemple (Galanter, 1962). Astfel, la nivelul v$zului omul este capabil s$ recepteze flac$ra unei
lumn$ri care poate fi observat$ de la distan$ de aproximativ 48 km. ntr-o noapte senin$; la
nivelul auzului tic$itul ceasului poate fi auzit n condiii de lini!te de la o dep$rtare de circa 6
m.; la nivelul gustului o linguri$ de zah$r poate fi simit$ ntr-un volum de 3,4 l. de ap$; la
nivelul mirosului o pic$tur$ de parfum poate fi simit$ la nivelul unei camere; la nivelul
simului tactil aripioara unei insecte poate fi simit$ pe obraz de la o distan$ de 1 cm.
Dup$ cum observ$m senzaia este indisolubil legat$ de stimuli !i particularit$ile lor
fizice !i permite elaborarea unor reacii adaptative la solicit$rile mediului. n aceste condiii
putem defini senzaia drept procesul psihic de receptare $i prelucrare a stimulilor din mediul
extern sau intern cu ajutorul unor analizatori specializa#i n vederea elaborrii unei imagini
senzoriale cu efect adaptativ.
Din punct de vedere psihologic specificul senzaiei este conferit de urm$toarele
particularit$i:
1. existena unor stimuli n raport cu care exist$ analizatori specializai capabili s$
recepteze energia specific$ a acestor stimuli. Stimulii sunt interni sau externi; stimulii
externi la rndul lor pot fi nespecifici sau specifici. Stimulii nespecifici sau stimulii
universali nu prezint$ analizatori specializai n detectarea lor; este vorba de curentul
electric, de anumite !ocuri mecanice la aciunea c$rora fiecare analizator r$spunde
prin reacii proprii nespecifice. Stimulii specifici sau modali sunt cei n raport cu care,
n cadrul evoluiei filogenetice s-au constituit analizatori, organe de sim specializate.
Ace!ti stimuli sunt de ordin optic, acustic, chimic, termic, mecanic;
2. existena analizatorului ca organ de sim. Structura analizatorului prezint$
urm$toarele componente: receptorul, c$ile de transmitere !i zona de proiecie
cortical$. La om analizatorul atinge cele mai nalte cote de specializare !i difereniere
funcional$;
3. procesarea primar$, ceea ce presupune faptul c$ senzaia se realizeaz$ numai n
condiiile prezenei stimulului n cmpul de aciune al receptorului;

P
a
g
e
6

4. un coninut informaional specific, n condiiile n care senzaia reflect$ nsu!irile
concret-intuitive simple, primare ale obiectelor !i fenomenelor, sau st$rilor din mediul
intern.
Rezult$ c$ senzaia este primul nivel de procesare a informaiilor, nivelul bazal care
permite elaborarea unei imagini subiective n plan cortical asupra stimulilor.
Dup$ cum arat$ M. Zlate (1999), definirea senzaiilor !i diferenierea lor de alte
mecanisme psihice este un demers dificil care reflect$ disputele teoretice n jurul acestui proces.
Acela!i autor, ncercnd o definire a senzaiei propune trei perspective: definirea senzaiei prin
opoziie cu excitaia, prin opoziie cu percepia !i prin integrare psihofiziologic$.
Definirea senzaiei prin opoziie cu excitaia se impune atunci cnd realiz$m distincia
dintre excitaie !i senzaie. n mod obi!nuit excitaia determin$ o modificare reversibil$ sub
influena stimulului, pe cnd senzaia implic$ transmiterea mesajului nervos, a excitaiei pn$ la
centrii corticali. Astfel unii stimuli pot r$mne pur !i simplu stimuli reflexogeni care nu
angajeaz$ n mod direct o senzaie dar pot determina o reacie comportamental$. Este citat H.
Pieron care vorbea despre o specificitate presenzorial$ la nivelul sensibilit$ii !i care s-ar
manifesta n r$spunsuri reflexe declan!ate la nivelul analizatorului. Dup$ cum susine M. Zlate,
definirea senzaiei prin opoziie cu excitaia are o dubl$ semnificaie: se precizeaz$ mai bine
distincia dintre fiziologic !i psihologic !i se evideniaz$ continuitatea procesual$ de la excitaie
la senzaie.
Definirea senzaiei prin opoziie cu percepia s-a realizat n mod obi!nuit prin
evidenierea superiorit$ii percepiei n raport cu senzaia. Astfel, cele mai multe manuale de
psihologie semnaleaz$ faptul c$ senzaia este un proces simplu, primar, elementar prin
intermediul c$ruia sunt reflectate nsu!irile concret-intuitive simple, elementare n condiiile
relaiei directe ntre analizator !i stimuli. Aceste atribute nu trebuie s$ fie v$zute n nici un caz
drept limit$ri ale senzaiei. n mod firesc senzaia se realizeaz$ ca prim contact al organismului
cu stimulii senzoriali pe cnd percepia este procesul prin care stimulii senzoriali sunt
interpretai, analizai !i integrai cu alte informaii senzoriale (Feldman, 1993, n M. Zlate, 1999).
Definirea senzaiei prin integrare psihofiziologic$ este evideniat$ prin raportarea acesteia
la activitatea cortical$ evideniindu-se paradigma identit$ii funcionale dintre senzaie !i
con!tien$. A simi !i a fi con!tient este unul !i acela!i lucru. Aceast$ idee a psihologului francez
P. Szalzi este pus$ n eviden$ de c$tre M. Zlate care subliniaz$ ideea perfecion$rii senzaiilor ca

P
a
g
e
7

urmare nu numai a bunei funcionalit$i anatomo-fiziologice ci !i perfecion$rii activit$ii mintale
a individului. Avem de-a face cu o integrare reciproc$ pentru c$ nu numai simurile ascut mintea
omului ci !i mintea contribuie la ascuirea simurilor.

1.3. Calit$#ile senza#iilor
Imaginea senzorial$ ca produs al senzaiei prezint$ urm$toarele calit$i: intensitate,
durat$, calitate, tonalitate afectiv$, valoare cognitiv$.
Intensitatea senza#iei constituie un atribut de ordin cantitativ !i exprim$ relaia dintre
energia fizic$ a stimulului sau magnitudinea acestuia !i energia sau fora senzaiei. n principiu
ntre intensitatea stimulului !i intensitatea senzaiei este o relaie direct$ dar numai n anumite
limite care sunt precis determinate prin legea pragurilor senzoriale sau a intensit$ii. Astfel, n
mod normal senzaia atinge un prag de intensitate con!tientizat$ n condiiile n care stimulul
manifest$ o anumit$ magnitudine sau intensitate. Pe m$sur$ ce cre!te intensitatea stimul$rii
asist$m la o cre!tere a intensit$ii senzaiei dar aceast$ intensitate se manifest$ n limitele ei
optime n condiii de intensitate medie a stimul$rii. A!adar nu se poate spune c$ exist$ o
proporionalitate direct$ ntre intensitatea stimul$rii !i intensitatea senzaiei, fiecare senzaie
prezint$ un prag maximal care, dac$ este dep$!it, provoac$ trecerea ntr-un alt nivel calitativ:
senzaie nespecific$ sau de durere.
Durata este un atribut de ordin temporal al imaginii senzoriale !i exprim$ relaia dintre
durata stimul$rii !i durata de manifestare a senzaiei. 'i n acest caz se poate vorbi de o relaie
direct$ astfel nct durata imaginii senzoriale se realizeaz$ n concordan$ cu durata stimul$rii.
Acest aspect este definitoriu pentru senzaie ca proces psihic primar. Dar, !i aici, se impun o
serie de limit$ri. Astfel, stimulul nu este perceput de la bun nceput n condiiile n care
intensitatea acestuia porne!te de la valori subliminale. Fiecare senzaie prezint$ un anumit timp
de laten$ necesar declan!$rii. Latena excitaiei senzoriale se datoreaz$ proceselor neurochimice
de la nivelul celulei nervoase. Neuronul acioneaz$ dup$ legea tot sau nimic astfel nct el intr$
n stare de excitaie numai n momentul n care se realizeaz$ un proces de sumaie excitatorie !i
abia n urma acestei sumaii neuronul declan!eaz$ impulsurile excitatorii. Fiecare dintre
analizatori prezint$ valori proprii ale latenei excitatorii. Este ceea ce denumim timpul de reac#ie.
Pe de alt$ parte, senzaia, ca tr$ire subiectiv$, nu-!i nceteaz$ aciunea spontan, automat, mecanic
imediat dup$ ncetarea aciunii stimulului. Aceast$ remanen$ excitatorie este !i ea expresia

P
a
g
e
8

specificului activit$ii neuronilor !i se traduce prin termenul de postefect. Acesta se menine o
perioad$ foarte scurt$ de timp !i permite activarea urm$toarelor secvene de procesare senzorial$.
Vederea cinematic$ are la baz$ postefectul. Astfel, celulele de la nivelul retinei sunt excitate !i
!i menin starea de excitabilitate n funcie de viteza cu care este urm$rit un obiect n mi!care.
Exist$ chiar un fenomen de coresponden$ ntre viteza de deplasare a unui stimul luminos
perceput n ntuneric !i postefectul excitator al celulelor de pe retin$: la viteze mari ale stimulului
se constat$ un postefect lung, la viteze mici un postefect scurt.
Calitatea imaginii senzoriale este un atribut al coninutului informaional specific
diferitelor modalit$i senzoriale. Astfel, calitatea stimulilor, natura acestora este n strns$
leg$tur$ cu calitatea, specificul imaginii senzoriale. Acest gen de corespondene pot fi: stimuli
optici senzaii vizuale; stimuli acustici senzaii auditive; stimuli chimici senzaii gustative !i
olfactive; stimuli mecanici senzaii tactilo-chinestezice; stimuli termici senzaii termice etc.
Tonalitatea afectiv a imaginii senzoriale exprim$ ecoul afectiv al senzaiei. Este vorba
despre o tr$ire afectiv$ simpl$, primar$, slab difereniat$, slab verbalizat$ !i, evident, slab
con!tientizat$. Este mai mult o impresie afectiv senzorial$. Intensitatea tonalit$ii afective
evideniaz$ implicaiile adaptative ale senzaiei respective. Astfel, ntr-o ordine descendent$ a
intensit$ii tonalit$ii afective putem aminti: senzaia de durere, senzaiile vestibulare, organice,
interne, senzaiile olfactive, gustative, auditive !i vizuale. Nu trebuie s$ confund$m reaciile
afective declan!ate de stimulii vizuali cromatici cu simpla tonalitate afectiv$. Tonalitatea afectiv$
are n primul rnd o valoare adaptativ$ pentru c$ declan!eaz$ mecanismele de ap$rare ale
organismului punndu-l n stare de alert$.
Valoarea cognitiv exprim$ poziia senzaiei pe o scal$ a importanei !i semnificaiei
pentru cunoa!terea senzorial$. Constat$m n acest caz o inversare a ierarhiilor n raport cu
tonalitatea afectiv$. De aceast$ dat$ pe prim plan se impun senzaiile vizuale, apoi cele auditive,
cele tactilo kinestezice !.a.m.d.
1.4. Legile sensibilit$#ii
Legea intensit$#ii sau legea pragurilor senzoriale

P
a
g
e
9

M$surarea pragurilor senzoriale a constituit una dintre primele preocup$ri ale psihologiei
!tiinifice n curs de elaborare la jum$tatea secolului al XIX-lea. Cercet$rile lui Weber !i apoi
cele ale lui Fechner au condus la elaborarea conceptului de prag senzorial !i a primelor metode
de evaluare ale pragului.
Pragul absolut minimal reprezint$ valoarea minim$ a unui stimul necesar$ pentru
determinarea unei senzaii specifice.
Pragul absolut maximal reprezint$ valoarea maxim$ a intensit$ii unui stimul necesar$
!i suficient$ pentru a determina nc$ o senzaie specific$. Dincolo de aceast$ valoare senzaia !i
pierde specificitatea !i se transform$ ntr-o senzaie nespecific$ de durere.
Conceptul de prag vizeaz$ particularit$ile fizice ale intensit$ii stimulului.
Conceptul de sensibilitate se refer$ la particularit$ile analizatorului, respectiv nivelul
sensibilit$ii acestuia.
Registrul sensibilit$ii

PA
m
PA
M

PA
m
= prag absolut minim
PA
M
= prag absolut maxim

Valoarea registrului sensibilit$ii este funcie de distana dintre cele dou$ praguri
absolute.

Legea pragurilor absolute afirm$ c$ ntre valoarea pragului i nivelul sensibilit$#ii
este un raport invers propor#ional: cu ct crete valoarea pragului cu att scade nivelul
sensibilit$#ii i invers.
Au fost stabilite astfel valori minimale ale pragurilor pentru variatele tipuri de
sensibilitate.
Problem$: Cu ct trebuie s$ creasc$ intensitatea unui stimul pentru ca s$ se produc$ o
nou$ senzaie specific$. R$spunsul la aceast$ problem$ a pornit de la o ipotez$ mecanicist$ dup$
care intensitatea stimulului trebuie s$ creasc$ cu cte o unitate valoric$. Dar cercet$rile lui Weber
asupra sensibilit$ii difereniale tactile la greutate au demonstrat c$ la nivelul fiec$rui analizator
exist$ raporturi constante de cre!tere a intensit$ii stimulului necesare modific$rii senzaiei

P
a
g
e
1
0

iniiale. Aceasta este prima form$ a legii pragurilor difereniale descris$ de c$tre savantul german
Weber:
x = modificarea iniial$
Studiile ulterioare ale lui Fechner au condus la elaborarea legii pragurilor difereniale.

Legea pragului diferen#ial afirm$ c$ pentru ob#inerea creterii senza#iei n progresie
aritmetic$ este necesar$ o cretere a intensit$#ii stimulului n progresie geometric$.
E = K log x + C E = estezia, senzaia
K, C = constante ale analizatorului
x = intensitatea stimulului

Legea contrastului exprim$ modificarea sensibilit$#ii ca efect al raporturilor
spa#io-temporale a stimulilor de intensit$#i diferite care ac#ioneaz$ simultan sau succesiv
asupra aceluiai analizator. n mod corespunz$tor se poate vorbi despre dou$ tipuri de
contraste: simultan !i succesiv. Contrastul simultan se manifest$ fie prin accentuarea reciproc$ a
clarit$ii !i pregnanei stimulilor prezentai n acela!i moment, fie prin accentuarea stimulului
principal sub influena stimulilor de fond. O condiie de baz$ este ca deosebirile de intensitate
dintre stimuli s$ nu fie prea mari sau prea mici: dac$ diferenele sunt prea mari se produce
fenomenul de alternan$; dac$ diferenele sunt prea mici se produce amestecul. Contrastul
simultan este cel mai bine evideniat n sfera sensibilit$ii vizuale n ceea ce prive!te contrastul
cromatic. Efectele de contrast cromatic sunt cu att mai puternice cu ct distana dintre nuanele
cromatice din punctul de vedere al lungimii de und$ este mai mare: culorile aflate la distan$ mai
mare produc efecte de contrast mai puternic, iar cele cu lungimea de und$ mai apropiate produc
efectul de amestec al culorilor. n mod obi!nuit se obin un contrast bun n condiiile n care se
suprapune o nuan$ cromatic$ nchis$ pe un fond deschis: negru pe alb, ro!u pe alb, verde pe alb,
albastru pe alb, negru pe portocaliu.
Contrastul succesiv se manifest$ prin modificarea sensibilit$ii ca efect al ordinii de
prezentare a stimulilor. Se constat$ o cre!tere a sensibilit$ii analizatorului dac$ acesta este
stimulat la scurt timp dup$ aciunea mai ndelungat$ a altui stimul de aceea!i modalitate dar
diferit ca intensitate. Contrastul succesiv este prezent la nivelul tuturor analizatorilor dar mai

P
a
g
e
1
1

pregnant evideniat n cadrul analizatorului gustativ, olfactiv, termic !i vizual. De exemplu, prin
stimularea repetat$ a analizatorului gustativ cu substane dulci provoac$ o cre!tere a sensibilit$ii
pentru acru.
Este important de subliniat faptul c$ la nivelul fiec$rui analizator au fost identificate
mecanismele de accentuare a contrastului. Aceste mecanisme sunt cel mai bine puse n eviden$
la nivelul analizatorului vizual unde procesare foto-chimic$ de la nivelul retinei implic$ procese
foarte complexe de accentuare a contrastului.

Legea adapt$rii eviden#iaz$ dinamica proceselor de la nivelul analizatorului.
Este o lege psihofiziologic$ !i relaional$ ntruct demonstreaz$ specificitatea proceselor care se
produc la nivelul analizatorului. Concret, legea adapt$rii demonstreaz$ modificarea nivelului
sensibilit$ii analizatorului n condiiile stimul$rii prelungite a acestuia. Se demonstreaz$ pe
aceast$ cale capacitatea analizatorului de a-!i modifica dinamica sensibilit$ii n raport cu durata
stimul$rii dar !i cu intensitatea acesteia. Astfel, stimularea prelungit$ a analizatorului cu stimuli
de intensitate sc$zut$ provoac$ o sc$dere a pragului !i o cre!tere a nivelului sensibilit$ii
(adaptare ascendent$). Stimularea prelungit$ a analizatorului cu stimuli de intensitate crescut$
provoac$ o cre!tere a pragurilor !i corespunz$tor o sc$dere a nivelului sensibilit$ii (adaptare
descendent$).
Fenomenul adapt$rii poate fi analizat !i din perspectiva vitezei, a rapidit$ii cu care acesta
se produce. Psihofiziologul american Adrian, 1928 mp$rea analizatorii n trei categorii din acest
punct de vedere: rapid adaptabil, mediu adaptabil !i lent adaptabil. Viteza adapt$rii se afl$ n
strns$ leg$tur$ cu valoarea adaptativ$ a analizatorului pentru integritatea organismului. Vom
nelege a!adar c$ senzaiile de durere sunt lent adaptabile, la fel cele interne, organice,
vestibulare. Apoi ntre analizatorii cu vitez$ medie de adaptare este considerat auzul, iar ntre
analizatorii rapid adaptabili tactul, gustul, mirosul. V$zul prezint$ o particularitate aparte:
vederea nocturn$ este lent adaptabil$, iar vederea diurn$ este rapid adaptabil$.
Adaptarea la ntuneric a fost cel mai intens studiat$ datorit$ implicaiilor de ordin
economic !i social. Au fost puse n eviden$ urm$toarele faze ale adapt$rii la ntuneric: faza
modific$rii bru!te a sensibilit$ii n sensul cre!terii sau sc$derii acesteia, faz$ care dureaz$ circa
15 min. n aceast$ etap$ se constat$ o pierdere total$ a sensibilit$ii echivalent$ cu senzaia de
orbire; a doua faz$ este cea a modific$rilor lente la fel n sens ascendent sau descendent. n

P
a
g
e
1
2

aceast$ etap$ se constat$ o cre!tere treptat$ dar lent$ a nivelului sensibilit$ii pe parcursul a circa
50 min.; a treia faz$ este cea a relativei stabilit$i prin meninerea sensibilit$ii la nivelul stabilit
pe parcursul unui interval mai lung de timp, de circa 2 ore; cea de-a patra faz$ este de stabilizare
deplin$ !i atingere a maximumului sensibilit$ii vizuale dup$ 4 ore. Constat$m c$ adaptarea este
un mecanism de optimizare a procesului recepiei senzoriale, de stabilizare a sensibilit$ii la un
nivel funcional care corespunde cel mai bine caracteristicilor fizice !i valorii de semnalizare a
stimulilor specifici.

Legea sensibiliz$rii i depresiei sau legea interac#iunii analizatorilor. Dup$ cum
am v$zut, n mod definitoriu, senzaia se raporteaz$ la analizatori strict specializai care ofer$ o
informaie specific$ raportat$ la stimuli de o anumit$ natur$. Dar analizatorii nu funcioneaz$
separat f$r$ a se influena reciproc n dinamica lor procesual$. Dimpotriv$, analizatorii
interacioneaz$ !i se influeneaz$ reciproc. Aceast$ interaciune este de dou$ tipuri: a)
interaciunea intramodal$ se manifest$ la nivelul unuia !i aceluia!i analizator atunci cnd p$rile
componente ale unui analizator pereche se influeneaz$ reciproc provocnd cre!terea
sensibilit$ii (sensibilizarea) sau sc$derea acesteia (depresia). Exemplul cel mai edificator este
analizatorul vizual. Astfel, constat$m c$ absena stimul$rii pe o anumit$ perioad$ de timp a unuia
dintre cei doi ochi nu se soldeaz$ cu pierderea sensibilit$ii acestuia; dimpotriv$, atunci cnd
ochiul !i reia activitatea se constat$ o revenire rapid$ la parametrii normali de funcionare
datorit$ unui proces de sensibilizare continu$ manifestat prin impulsurile activatorii oferite de
c$tre ochiul pereche; b) interaciunea intermodal$ se manifest$ ca sensibilizare sau depresie ca
efect al stimul$rii altui analizator. Astfel stimularea unui analizator la un anumit nivel de
intensitate poate s$ provoace cre!terea sau sc$derea nivelului sensibilit$ii n cadrul altui
analizator. De obicei aceste interaciuni se realizeaz$ ntre analizatorii apropiai ca funcii !i
valoare de semnalizare. Stimularea vizual$ cu stimuli de intensitate medie poate s$ conduc$ la o
cre!tere a nivelului sensibilit$ii auditive, gustative sau olfactive. Tot a!a stimularea auditiv$ la
nivel de intensitate medie poate s$ conduc$ la o cre!tere a sensibilit$ii la nivelul altor
analizatori. Stimularea cu o intensitate crescut$ foarte apropiat$ de pragul absolut superior
provoac$ n mod obi!nuit sc$derea nivelului sensibilit$ii altor analizatori. Cel mai bun exemplu
este senzaia de durere care antreneaz$ diminuarea sensibilit$ii vizuale sau auditive.

P
a
g
e
1
3

La baza interaciunii analizatorilor stau mecanismele zonelor de asociaie subcortical$.
Cmpurile neuronale care alc$tuiesc ariile de proiecie cortical$ specializat$ pentru diver!i
analizatori trimit terminaii nervoase n zona subcortical$, terminaii care se extind !i se
intersecteaz$ cu cele ale altor zone de proiecie cortical$. n mod evident efectele de interaciune
vor fi mai ample ntre analizatorii care au arii corticale nvecinate. Un alt mecanism care poate fi
invocat n explicarea interaciunii analizatorilor este cel al raporturilor dintre excitaie !i inhibiie
la nivel cortical. De exemplu, stimularea cu intensitate crescut$ a unui analizator provoac$ la
nivelul ariilor lui de proiecie specializate de pe cortex un fenomen de inhibiie n zonele
nvecinate (depresie). Ulterior dup$ ncetarea aciunii stimulului de intensitate puternic$ zonele
nvecinate revin la nivelul iniial al sensibilit$ii (sensibilizare).
Un caz particular al interaciunii analizatorilor l constituie fenomenul de sinestezie. n
acest caz asist$m la o cre!tere a sensibilit$ii unui analizator ca efect al aciunii altui analizator
f$r$ ca acel analizator s$ fie stimulat n mod specific. Cu alte cuvinte, stimularea unui analizator
provoac$ efecte specifice unei stimul$ri senzoriale la nivelul altui analizator f$r$ ca acesta din
urm$ s$ fi fost stimulat. Acest fenomen a constituit o preocupare a psihologilor nc$ de la
nceputurile psihologiei experimentale dar trebuie s$ spunem c$ e greu de adus dovezi
experimentale riguroase n sprijinul acestui fenomen. 'tim doar c$ persoanele care prezint$
aptitudini native artistice sunt capabile s$ descrie manifest$ri de sinestezie. Nu ne putem baza
dect pe relat$rile subiective ale unor persoane f$r$ s$ putem m$sura obiectiv aceste senzaii. n
schimb, cea mai bun$ demonstraie a faptului c$ arti!tii dotai tr$iesc fenomene de sinestezie o
constituie operele lor. Noi, n calitate de beneficiari, de exemplu putem s$ tr$im un anumit tip de
senzaii vizuale atunci cnd audiem anumite piese muzicale sau putem s$ tr$im anumite senzaii
auditive, melodice atunci cnd vizualiz$m o scen$, o imagine, o pictur$.

1.5. Senza#iile vizuale
Particularit$#ile stimulilor vizuali
Spectrul undelor vizibile este cuprins ntre 397 !i 723 )m, ntre 0,01 !i 0,04 )m se
manifest$ undele ultraviolete iar ntre 0,8 !i 350 )m undele infraro!ii.
Lumina are o frecven$ foarte ridicat$ ajungnd la valoarea de 6 x 10
14
c/s pentru
lungimea de und$ de 500 )m !i o viteaz$ de propagare de 300 de mii de km/s. Propagarea

P
a
g
e
1
4

luminii are un caracter rectiliniu !i o slab$ presiune de radiaie, respectiv un efect mecanic
extrem de sc$zut.
Luminozitatea este calitatea unei surse care emite lumin$ proprie.
Iluminarea este calitatea suprafeelor care reflect$ !i difuzeaz$ lumina unei surse str$ine.
Sursele luminoase pot fi:
naturale,
artificiale,
luminiscente, ca rezultat al excitaiei electronilor intraatomici,
electroiluminiscente, n cazul n care o substan$ fosforescent$ este excitat$ de un
curent alternativ,
bioluminiscente, produse de licurici !i anumite microorganisme marine prin procese
chimice de oxidare a substanei luciferice,
fluorescente, ca manifestare luminiscent$ a fotonilor,
incandescente, ca lumin$ rezultat$ din supranc$lzirea corpurilor sau substanelor (I.
Ciofu, 1978).
Sursele de lumin$ sunt cel mai adesea indirecte ca lumin$ reflectat$. Astfel, corpurile
care reflect$ toate radiaiile apar albe, cele care absorb toate radiaiile apar negre iar n cazul n
care sunt absorbite toate mai puin una corpul apare luminos prezentnd culoarea
corespunz$toare radiaiei cu lungimea de und$ respins$. n cazul n care raportul dintre reflectare
!i absorbie este aproximativ egal corpul apare transparent sau semitransparent, a!a cum este
cazul sticlei sau a apei limpezi.
Structura retinei
F$r$ a intra n detalii anatomofiziologice prezente n oricare tratat de anatomie !i
fiziologie vom consemna acele componente ale structurii retinei importante pentru experimentele
de laborator n domeniul sensibilit$ii vizuale.
Aria periferic$ a retinei se nume!te ora serata este continuat$ cu o zon$ numit$ macula
lutea sau pata galben$ care ncepe de la prelungirea axului optic spre partea temporal$ a
ochiului.
Foveea central se afl$ n prelungirea axului vizual !i are receptorii vizuali dispu!i radial.
Distribuia celulelor cu conuri !i bastona!e se prezint$ n felul urm$tor: pe m$sur$ ce ne
deplas$m de la macula lutea la ora serata raportul dintre num$rul conurilor !i al bastona!elor se

P
a
g
e
1
5

modific$ treptate predominnd celulele cu bastona!e n interiorul foveei centrale sunt numai
celulele cu conuri, responsabile de vederea cromatic$.
Pata oarb$ este zona retinei pe unde fibrele nervoase p$r$sesc retina. n aceast$ zon$ nu
exist$ celule receptoare. Zona de maxim$ sensibilitate la ntuneric se afl$ n macula lutea.
Vederea fotopic$ i scotopic$
Senzaiile vizuale ndeplinesc dou$ roluri fundamentale. n primul rnd cel de receptare a
luminozit$ii !i str$lucirii !i n al doilea rnd cel de receptare a culorilor. Aceste dou$ funcii
opereaz$ inseparabil n condiiile vederii diurne. Vederea diurn$ se mai nume!te !i vedere
fotopic$ !i este specializat$ pentru intensit$i luminoase ridicate.
Vederea scotopic$ sau crepuscular$ !i de noapte intervine n cazul unor intensit$i
luminoase sc$zute.
Vederea fotopic$ !i cea scotopic$ stau la baza dualit$ii anatomice !i funcionale a retinei
exprimat$ prin existena celor dou$ tipuri de receptori: conurile pentru vederea diurn$,
bastona!ele pentru vederea crepuscular$. Cercet$rile au demonstrat c$ valoarea maxim$ a
sensibilit$ii scotopice se afl$ la o lungime de und$ de 551 )m n zona spectrului albastru-verzui
propriu vederii crepusculare. n schimb, vederea fotopic$ prezint$ valori maxime ale sensibilit$ii
la valori de 555 )m n zona spectrului galben-verde proprie vederii diurne.
n procesul trecerii de la vederea diurn$ la cea crepuscular$ sau invers se produc
fenomene optice paradoxale descrise n psihofiziologie drept fenomenul purkinje. Fenomenul
const$ n pierderea culorii obiectelor care devin cenu!ii n condiiile trecerii de la vederea
fotopic$ la cea scotopic$ sau invers. n mod experimental se poate demonstra fenomenul astfel:
pe un fundal heterocronic se proiecteaz$ o lumin$ alb$ cu intensitate variabil$ pn$ la aparenta
egalizare a luminozit$ii fiec$rei radiaii. n acest moment culoarea albastr$ de care este legat$
vederea scotopic$ ne va ap$rea mai clar reliefat$ n comparaie cu cea ro!ie caracteristic$ vederii
fotopice.
O alt$ variant$ experimental$ implic$ alegerea unei intensit$i medii de iluminare astfel
nct culorile ro!u !i albastru s$ ne apar$ ca avnd aceea!i str$lucire. n aceste condiii vom
observa c$ albastrul este mai bine perceput. A!adar, n vederea scotopic$, nivelul cel mai ridicat
al sensibilit$ii se reg$se!te pe frecvena culorii albastre. Spre exemplu iarba iluminat$ noaptea
artificial va ap$rea de un gri luminos n timp ce orice obiect de culoare albastr$ va manifesta n
aceste condiii un spor de luminozitate (I. Ciofu, 1978).

P
a
g
e
1
6

Cei mai muli autori explic$ fenomenul purkinje prin dualitatea mecanismelor vederii: o
parte dintre procesele retinei sunt orientate spre receptarea culorilor iar alta spre receptarea
intensit$ii luminii. Exist$ argumente n aceast$ direcie astfel: la viet$ile exclusiv diurne cum ar
fi porumbeii sau reptilele retina conine doar conuri iar la viet$ile exclusiv nocturne cum ar fi
bufnia sau crtia retina conine doar bastona!e.
Unele persoane manifest$ dificult$i n vederea nocturn$, cecitate nocturn$ sau
hemeralopie, ceea ce sugereaz$ faptul c$ exist$ deficiene n funcionarea sistemului bastona!elor
din retin$ !i asociate cu tulbur$ri de sintez$ a rodopsinei.
Vederea cromatic$ reprezint$ capacitatea ochiului uman de a discrimina calit$ile
obiectelor din mediul nconjur$tor n funcie de nuana sau tonalitatea cromatic$, de intensitate
sau str$lucire !i de saturaie. Ace!ti factori constituie variabile independente fundamentale n
studiul experimental al vederii cromatice.
Lungimea de und! sau tonalitatea cromatic! exprim$ specificitatea fiec$rei culori. Cele
!apte culori spectrale prezint$ lungimi de und$ specifice: violet 390-450 )m; indigo 450-480
)m; albastru 480-510 )m; nuane intermediare ntre albastru !i verde 510-550 )m; verde
550-575 )m; galben 575-590 )m; portocaliu 590-620 )m; ro!u 620-800 )m. dintre aceste
!apte culori spectrale de baz$ patru sunt culori cromatice unice: ro!u, verde, galben, albastru.
Amestecul lor dou$ cte dou$ numite unice complementare conduc la alte culori sau nuane. De
asemenea, se vorbe!te !i despre trei culori acromatice !i anume: alb, negru !i gri.
n procesul vederii cromatice este specializat$ n primul rnd fobeea apoi restul retinei,
respectiv macula luteea, pn$ la ora serata, zona periferic$ oarb$ la culori.
Oamenii reu!esc s$ disting$ n medie 100 de nuane cromatice. Unii pot ajunge la 140,
alii se menin n jur de 50. Acestea sunt nuane cromatice pe care oamenii obi!nuii la pot
utiliza. Standardele industriale utilizeaz$ cca. 5000 de nuane cromatice iar num$rul de
combinaii !i nuane posibile pe cale digital$ a ajuns n momentul de fa$ la cca. 70.000.
Al doilea factor implicat n vederea cromatic$ este intensitatea radiaiei sau str!lucirea
care provoac$ modificarea nuanelor cromatice.
Al treilea factor implicat este saturaia definit$ drept capacitatea de a distinge intensitatea
tonalit$ii cromatice n raport cu gradul de puritate.
Diverse teorii au ncercat s$ explice fenomenul vederii cromatice. Teoria tricromatic$
susinut$ mai ales de c$tre Helmholtz (1852) consider$ c$ n retin$ exist$ trei tipuri de receptori

P
a
g
e
1
7

pentru culorile ro!u, verde !i albastru. Ulterior au fost identificai pigmenii implicai n absorbia
celor trei culori. cercet$rile desf$!urate de-a lungul timpului au adus confirm$ri ale acestei teorii.
Dup$ cum arat$ I. Ciofu (1978) n urma unei treceri atent n revist$ a teoriilor cromatice, nu
exist$ n retin$ receptori specifici pentru fiecare culoare. Senzaia uneia sau alteia dintre culori
este legat$ de activarea mai multor tipuri de receptori, num$rul acestora fiind ns$ mult mai
sc$zut dect num$rul culorilor perceptibile. Concluzia autorului citat este c$ nu trebuie s$ ne
ambiion$m n a apela la o teorie care s$ verifice ca atare !i n ntregul s$u procesul parcurs de la
recepie ocular$ la cortexul vizual deoarece procesele subiective sunt de cele mai multe ori
rezultatul unor verigi morfofuncionale care presupun posibilitatea integr$rii mecanismelor
centrale cu experiena subiectiv$ a culorii.
Tulbur$rile vederii cromatice sau cecitatea cromatic$.
Cecitatea cromatic$ apare mai des la b$rbai (n proporie de 3-4%) !i mai rar la femei
(0,5%). Caracteristic cecit$ii cromatice este faptul c$ subiecii pot numi corect culorile chiar
dac$ nu le disting !i aceasta n baza experienei care atribuie anumite culori anumitor obiecte sau
lucruri: iarba este verde, sngele este ro!u. Cecitatea cromatic$ total$ numit$ acromatopsie
este o tulburare foarte rar$, la fel de rar$ este !i cecitatea pentru albastru-galben. Cea mai
frecvent$ de cecitate este cea pentru ro!u-verde. Cecitatea pentru ro!u se nume!te protanopie iar
cea pentru verde deuteranopie. Aceste forme de cecitate exprim$ faptul c$ persoanele respective
confund$ ro!ul cu verdele !i chiar cu alte culori de aceea!i str$lucire sau saturaie cum ar fi
albastrul sau cenu!iul. Pentru investigarea tulbur$rilor cromatice se folosesc plan!e
pseudoizocromatice stilling, ishihara sau atlasul polack. Aceste probe sunt alc$tuite din plan!e pe
care sunt prezentate prin cerculee de m$rimi, culori !i nuane diferite cifre, litere sau figuri. I se
prezint$ subiectului pe rnd aceste plan!e !i i se cere s$ identifice cifra, litera sau semnul
imprimat. Aceste plan!e sunt astfel realizate nct ochiul normal le poate citi clar, n timp ce
persoanele care sufer$ de cecitate cromatic$ identific$ cifrele, literele sau semnele cu greutate,
incorect sau deloc (Al. Ro!ca, 1971).

1.6. Senza#iile auditive
Particularit$#ile stimulilor acustici
1. Frecven#a. Se define!te prin num$rul de vibraii sau oscilaii pe unitatea de timp
(secund$). Valorile frecvenei se m$soar$ prin cicli pe secund$ sau herzi. Indicatorul de frecven$

P
a
g
e
1
8

se manifest$ pe un continuum situat ntre dou$ limite: limita inferioar$ de joas$ frecven$ !i cea
superioar$ de nalt$ frecven$. Urechea uman$ reu!e!te s$ acceseze un registru de frecvene
cuprins ntre 20 !i 20 de mii de Hz. Sub 20 de Hz ne afl$m n zona frecvenelor joase, a
infrasunetelor iar peste 20 de mii n zona frecvenelor nalte, a ultrasunetelor. Spre exemplu,
vocea uman$ are frecvena medie de 500 Hz, vocea unei soprane, n concert, evolueaz$ ntre 80-
1150 Hz. Sunetele pianului evolueaz$ pe un registru !i mai larg ntre 27 4150 Hz iar orga pare
s$ se suprapun$ aproape n ntregime cu registrul de audibilitate al urechii umane ntruct
sunetele acesteia se manifest$ ntre 16-16.700 Hz.
2. Amplitudinea sau intensitatea undei sonore. Se define!te prin fora oscilaiei !i este
rezultanta distanei dintre vrful unei oscilaii !i linia nul$ de echilibru. Amplitudinea
desemneaz$ particularit$ile energetice ale undei care determin$ intensitatea sunetului. Unitatea
de m$sur$ a intensit$ii este decibelul: dB reprezint$ a 10 partea dintr-un bel, este a!adar o
unitate de m$sur$ logaritmic$.
Decibelul este rezultanta relaiei dintre dou$ intensit$i, respectiv dintre o intensitate
concret$ ce urmeaz$ a fi evaluat$ !i o intensitate de baz$ sau etalon. Astfel, dac$ o intensitate
concret$ I
1
evaluat$ n unit$i de energie este de 10 ori mai mare dect o alt$ intensitate etalon I
0
,
m$surat$ n acelea!i unit$i de energie, atunci I
1
va fi cu 10 dB mai mare dect I
0
. Rezult$ c$
valoarea de 10 dB este doar un raport de intensit$i !i nu intensitatea absolut$. Pentru scopuri
experimentale !i practice au fost elaborate diferite scale decibelice care exprim$ nivelurile
intensit$ii.
Registrul sensibilit$ii auzului uman la indicatorul de intensitate este foarte larg la fel ca
!i la v$z. Diferena de intensitate dintre cel mai slab sunet abia perceptibil !i cel care produce
durere este foarte mare.
ntre indicatorul de frecven$ !i cel de amplitudine sunt relaii de condiionare reciproc$
exprimate printr-un raport invers proporional.
3. Forma sau timbrul define!te aspectul general al curbei undelor sonore. Cercet$rile
experimentale au demonstrat c$ oscilaiile undei sinusoidale prezint$ o amplitudine !i frecven$
constante sau variabile. Simultan, peste frecvena de baz$ a undei sonore se suprapun diverse
frecvene secundare numite armonici. Combinarea dintre tr$s$turile de baz$ !i cele suprapuse
conduc la elaborarea timbrului sunetului.

P
a
g
e
1
9

Din punctul de vedere al formei sau al timbrului sunetele pot fi mp$rite n: sunete
simple !i sunete complexe. Sunetele simple sunt tonuri pure ce pot fi reprezentate cu ajutorul
unei singure sinusoide sau armonic$. Se ntlnesc foarte rar n natur$ !i se pot genera artificial
foarte dificil. Majoritatea cople!itoare a sunetelor sunt sunete complexe alc$tuite dintr-o
frecven$ fundamental$ !i variate frecvene supraad$ugate. n situaia n care timpul periodic
ciclic al componentelor ad$ugate este acela!i cu al componentelor de baz$ unda va avea un
caracter periodic !i sunetul corespunz$tor va fi perceput ca un sunet melodic, muzical. n situaia
n care timpul periodic ciclic al componentelor supraad$ugate difer$ de cel al componentelor de
baz$ unda sonor$ va avea un caracter aperiodic !i sunetul va fi perceput ca un zgomot.

Clasificarea stimulilor acustici:
a) dup$ natura sursei putem identifica:
stimuli acustici generai de surse naturale;
stimuli acustici generai de surse artificiale;
stimuli acustici generai de vocea uman$
b) dup$ indicatorul periodicit$#ii undei sonore putem identifica:
unde sonore periodice, melodice, sunete muzicale;
unde sonore aperiodice, zgomote;
c) n raport cu indicatorul de frecven#$ sau de registru al sensibilit$#ii se poate vorbi
despre:
registrul sunetelor de joas$ frecven$ cuprins ntre 16 !i 500 Hz;
registrul sunetelor de frecven$ medie cuprins ntre 500 !i 3500 Hz; acesta fiind
registrul optim de audibilitate;
registrul sunetelor de nalt$ frecven$, ceea ce dep$!e!te 5000 Hz;
d) n raport cu indicatorul de intensitate al undelor sonore putem vorbi despre:
sunete de intensitate puternic$;
sunete de intensitate moderat$;
sunete de intensitate slabe;
e) dup$ indicatorul valorii de semnalizare putem vorbi despre:
stimuli acustici semnificativi, care induc comportamente specifice cu o finalitate
bine definit$;

P
a
g
e
2
0

stimuli neutri; n general relativ neutri ntr-un prim moment al recepiei ntruct
tendina de acordare a unei valori de semnalizare se manifest$ foarte rapid. Stimulii
neutri determin$ a o reacie nespecific$ de orientare.

Adaptarea auditiv$
Dup$ clasificarea fiziologului american Adrian, analizatorul auditiv, prezint$ un nivel de
adaptabilitate medie. Se constat$ c$, efectul cel mai puternic al adapt$rii, asociat cu sc$derea
sensibilit$ii se realizeaz$ la sunetele de intensitate mare. Fenomenul se explic$ prin faptul c$
urechea uman$, prin construcia ei anatomic$, este expus$ stimulilor sonori, zgomotelor de
variate intensit$i astfel nct adaptarea se impune ca o m$sur$ de protecie a analizatorului
auditiv. n primele trei minute ale aciunii unui sunet puternic sensibilitatea auditiv$ r$mne la
nivelul iniial, f$r$ modific$ri deosebite. Urmeaz$ o sc$dere brusc$, masiv$ a sensibilit$ii !i apoi
o sc$dere lent$ pn$ la stabilizarea ei la un nivel constant.
O particularitate a adapt$rii auditive este caracterul ei generalizat: efectele adapt$rii
respectiv sc$derea sensibilit$ii se extind !i n raport cu sunetele nvecinate !i mai ales n raport
cu cele de intensitate sc$zut$. Pe de alt$ parte, sunetele de frecven$ nalt$ !i intensitate crescut$
provoac$ o cre!tere a nivelului pragurilor pentru frecvenele mai nalte.
n ceea ce prive!te adaptarea binaural$ se constat$ c$ aceast$ antreneaz$ o sc$dere mai
pronunat$ !i de mai lung$ durat$ a nivelului sensibilit$ii dect n adaptarea monaural$. n
schimb, adaptarea monaural$ antreneaz$ cre!terea sensibilit$ii ntr-o manier$ compensatorie la
nivelul celeilalte urechi.
Dinamica adapt$rii auditive este destul de rapid$ astfel nct n trecerea de la un mediu de
intensitate sonor$ la unul silenios se produce fenomenul de dezadaptare !i corespunz$tor o
cre!tere a nivelului sensibilit$ii. n schimb, meninerea subiectului pentru un timp ndelungat
ntr-un mediu silenios, izolat fonic provoac$ fenomene de suprasensibilizare, de concentrare
tensionat$ a ateniei precum !i manifest$ri de tip anxios.
O particularitate a dinamicii adapt$rii auditive este !i selectivitatea acesteia. Astfel, pe un
fond zgomotos, pot fi discriminai stimuli sonori cu o nalt$ valoare de semnalizare pentru
persoana respectiv$. Desigur c$ cea mai nalt$ valoare de semnalizare o prezint$ semnalele
verbale. n condiii de specializare a unor activit$i profesionale pot fi sesizate sunete specifice

P
a
g
e
2
1

unor ma!ini, utilaje, instrumente aflate n activitate !i pe care persoana respectiv$ le manevreaz$.
Fenomenul de selectivitate auditiv$ se reg$se!te n raporturile dintre adaptare !i mascare.
Fenomenul de mascare se manifest$ n condiiile n care urechea este expus$ aciunii
simultane sau intersectate a dou$ sau mai multe sunete care difer$ ntre ele sub raportul
intensit$ii !i al frecvenei. Cercet$rile au demonstrat c$ efectul de mascare cel mai puternic l
prezint$ sunetele cu o frecven$ joas$ cuprins$ ntre 150 !i 450 Hz !i cu o intensitate puternic$.
O combinaie ntre un num$r de surse acustice nerelaionate produce un zgomot. n
condiiile n care nici una dintre sursele singulare nu este mai intens$ dect celelalte atunci
distribuia zgomotului va fi gaussian$. Dac$ avem de-a face cu o energie egal$ la toate
frecvenele atunci zgomotul este alb. Zgomotul este folosit adesea n experimentele
psihoacustice, n studiile asupra camufl$rii, ntruct face dificil$ sau imposibil$ auzirea altui
sunet. La o prim$ aproximare dac$ semnalul este detectabil cu zgomot de fundal !i dac$ nivelul
zgomotului cre!te cu 10 dB atunci semnalul trebuie s$ creasc$ !i el cu 10 dB pentru a atinge
acela!i nivel de audibilitate.

1.7. Senza#iile gustative
Gustul este unul dintre simurile chimice ce se bazeaz$ pe capacitatea limbii de a dizolva
!i de a recepta calit$ile chimice ale stimulilor. Limba are un aspect poros dat de cele patru tipuri
de papile aflate pe suprafaa ei. Mugurii gustativi se g$sesc la suprafaa epitelial$ a celor patru
tipuri de papile. Mugurul gustativ este o aglomerare de celule globulare aranjate sau dispuse ca o
felie dintr-o portocal$. Deschiz$tura acestor celule care leag$ mugurul gustativ de limb$ este
denumit$ por gustativ. Celule din mugurul gustativ nu sunt toate identificate la microscop unele
apar mai ntunecate dect celelalte !i s-a ajuns la concluzia c$ exist$ o difereniere a acestor
celule n funcie de luminozitatea lor. Dar ele mai sunt difereniate !i prin caracteristicile lor
morfologice. Fibrele analizatorului gustativ se ramific$ nainte s$ inerveze celulele receptoare
gustative astfel c$ un singur neuron poate inerva mai mult de o singur$ celul$ receptoare. Atunci
cnd o celul$ receptoare gustativ$ este stimulat$ sunt transmise impulsuri c$tre zonele de
proiecie din sistemul nervos central. F$r$ a insista asupra mecanismelor anatomo-fiziologice ale
gustului este important s$ amintim specializarea diferitelor zone ale limbii pentru cele patru
substane de baz$ astfel pentru dulce este specializat vrful limbii, pentru amar baza limbii,
pentru acru zonele marginale !i pentru s$rat zonele anterioare !i marginale.

P
a
g
e
2
2

Gustul s$rat este produs n principal de s$ruri anorganice dizolvate n ap$. Gustul s$rat
cel mai pur este provocat de clorura de sodiu (NaCl). Alte s$ruri tind s$ provoace gustul acru,
amar, dulce !i s$rat. Gustul acru s-a crezut mult timp c$ rezult$ din disocierea ionului de
hidrogen n acizi. O enigm$ o constituie faptul c$ acizii organici slabi (acidul acetic) tind s$ fie
mai acri dect acizii puternici cu acela!i pH (dup$ S.S. Stevens, 1989).
Gustul dulce are drept stimul zaharozele, glucoza !i fructoza. Fructoza !i glucoza sunt
monozaharide. Sucroza este o dizaharid$ format$ din monozaharidele fructozei !i glucozei. O
serie de compu!i anorganici sunt dulci cum ar fi clorura de bariu, dar gustul dulce, este asociat n
mod tipic cu compu!i organici. O varietate a acestora este foarte cunoscut$ deoarece ele au fost
sau sunt folosite n substanele nenutritive care ndulcesc. Acestea includ dulciurile, s$rurile
ciclamate, s$rurile zaharine !i aspartamul. Gustul amar ca !i cel dulce este produs de unele
substane anorganice !i de o varietate de compu!i organici. Nu exist$ o generalizare a tuturor
propriet$ilor comune substanelor amare !i deci nici un model general al receptorului pentru
gustul amar. De-a lungul timpului au fost propuse variate tipuri de gusturi. Ultima form$
acceptat$ fiind cea a lui Kiesov din 1896.
Aristotel
(384-322 .Hr.)
Fernel
(1581)
Haller
(1786)
Horn
(1825)
Orhwall
(1892)
Kiesov
(1896)
dulce dulce dulce dulce dulce dulce
amar amar amar amar amar amar
acru acru acru acru acru acru
s$rat s$rat s$rat s$rat s$rat s$rat
aspru nestrict aspru alcalin
picant picant spirtos
nestrict aspru aromat
gras insipid
insipid putrefact
urinos
acri!or


P
a
g
e
2
3

Cele patru gusturi de baz$ !i-au dovedit utilitatea pentru descrierea experienei gustului !i
pentru organizarea datelor psihofizice (praguri, contrast, adaptare) !i probabil c$ vor continua s$
domine gusturile psihofizice chiar dac$ va ap$rea un sistem mai util.
A. Factori obiectivi care privesc nsuirile nespecifice ale stimulilor i ambian#ei.
1. Temperatura
a) Temperatura mediului ambiant: se constat$ c$ o cre!tere a temperaturii mediului
ambiant conduce la sc$derea sensibilit$ii pentru s$rat, acru !i amar. Meninerea unei temperaturi
ridicate o perioad$ mai mare de timp face ca sc$derea sensibilit$ii s$ dobndeasc$ un caracter
constant.
b) Temperatura substanei stimul are o influen$ mai net$. Astfel, cercet$rile sistematice
ale lui Hahn !i Gnther (1932) cu ajutorul gustometrului au evideniat urm$toarele relaii:
sensibilitatea fa$ de substanele dulci poate cre!te o dat$ cu cre!terea temperaturii
acestora dar numai pn$ la limita de 37C dincolo de care sensibilitate scade
brusc, iar la 50C senzaia de dulce dispare total;
pentru s$rat temperatura optim$ este de 18C;
pentru amar temperatura optim$ este de 10C;
la 0C toate senzaiile gustative sl$besc considerabil sau dispar complet.
2. Lumina:
!ederea timp ndelungat (20-24 de ore) n ntuneric conduce la sc$derea
sensibilit$ii gustative;
lumina diurn$ optim$ cu cer senin provoac$ o u!oar$ cre!tere a sensibilit$ii
gustative.
3. Concentra#ia de oxigen din atmosfer$:
sc$derea concentraiei de oxigen provoac$ o sc$dere a senzaiei de dulce !i
oscilaii n celelalte trei senzaii: cre!tere n primul moment apoi sc$dere.
4. Culorile asociate influeneaz$ dinamica sensibilit$ii gustative n strns$ leg$tur$ cu
experiena culorii asignate alimentelor consumate. n acela!i timp varietatea cromatic$,
combinaiile cromatice conduc la cre!terea sensibilit$ii gustative. n acest caz un rol important l
are experiena !i stilul de via$.P
a
g
e
2
4

B. Factori subiectivi, psihofiziologici
1. Dinamica trebuin#ei de hran$ i trebuin#ele alimentare. Iniial senzaia de foame
provoac$ o cre!tere general$ a acuit$ii gustative. Nesatisfacerea alimentar$, accentuarea
senzaiei de fl$mnzire provoac$ o sc$dere a sensibilit$ii pentru dulce !i s$rat !i o cre!tere a
sensibilit$ii pentru amar (gust am$rui n gur$). Alimentele n deficit sau fa$ de care subiectul
are un set pozitiv par foarte gustoase n schimb saietatea sau reacia repulsiv$ fa$ de anumite
alimente face ca substanele s$ par$ lipsite de gust sau chiar nepl$cute !i provoac$ o sc$dere a
sensibilit$ii fa$ de acestea.
2. Tonalitatea afectiv$ i experien#a perceptiv-gustativ$. Gustul !i mirosul sunt
puternic nc$rcate afectiv; la aceasta se adaug$ experiena perceptiv-gustativ$ dobndit$ n
anumite mprejur$ri. Este bine cunoscut faptul c$ o experien$ puternic negativ$ poate s$
provoace repulsie pentru un aliment sau o substan$ pe o durat$ foarte lung$ de timp ce se poate
prelungi de-a lungul ntregii viei. La fel, o experien$ pozitiv$, un context afectiv favorabil poate
provoca meninerea unui interes !i apetit pentru o lung$ durat$ de timp n raport cu respectivul
aliment. Trebuie s$ subliniem c$ oamenii nva$ !i !i dezvolt$ gusturi alimentare ntr-o strns$
dependen$ cu nivelul de trai, cu resursele materiale dar !i cu mediul social, cultural n care
tr$iesc.
3. Modific$rile n compozi#ia sngelui influeneaz$ dinamica sensibilit$ii gustative. De
exemplu, injectarea intravenoas$ a narcoticelor, dup$ o perioad$ de laten$ provoac$ o cre!tere
general$ a sensibilit$ii gustative.
4. Diminuarea propor#iilor diferitelor substan#e n organism influeneaz$ dinamica
sensibilit$ii gustative pentru acestea n sensul sc$derii pragului senzorial. Spre exemplu, n
hipoglicemie subiecii prefer$ soluia de zaharoz$ n concentraie de 30%, n schimb ce n stare
normal$ li se pare excesiv de dulce.
5. nv$#area, antrenamentul la degust$tor conduce la perfecionarea capacit$ilor
gustative n sensul sc$derii pragurilor !i cre!terii abilit$ilor de discriminare, de difereniere
gustativ$.
6. n anumite maladii, mai ales n tuberculoz$, n faza incipient$ a bolii se constat$
iniial o cre!tere a sensibilit$ii urmat$ de denatur$ri oscilate !i apoi o sc$dere considerabil$ a
sensibilit$ii gustative. n st$rile gripale se produc denatur$ri ale gustului. n afeciuni ale
sistemului nervos !i afeciuni psihice (traumatisme, tumori, epilepsie, paralizie progresiv$,

P
a
g
e
2
5

isterie, neurastenie) se constat$ o sc$dere a sensibilit$ii gustative mergnd pn$ la fenomene
paradoxale cum ar fi halucinaiile gustative.

1.8. Senza#iile olfactive
Mirosul este unul dintre simurile chimice pe lng$ gust. Substanele chimice care sunt
detectate cu ajutorul mirosului trebuie s$ ndeplineasc$ anumite calit$i astfel moleculele
odorifice trebuie s$ fie suficient de mici pentru a fi volatile !i prin evaporare s$ ajung$ la nivelul
n$rilor !i s$ se dizolve n mucoasa nazal$. Comparativ cu gustul, mirosul ne poate avertiza
asupra diferitelor pericole datorit$ capacit$ii moleculelor de a se deplasa pe calea aerului.
Capacit$ile olfactive ale fiinei umane sunt reconsiderate ast$zi de!i mirosul a fost considerat
mult$ vreme drept un sim de natur$ biologic$ !i f$r$ implicaii deosebite n viaa social$.
Comparativ cu performanele olfactive ale unor animale simul olfactiv al omului pare s$ fie
foarte slab. Cu toate acestea spre exemplu mirosul de mosc (secretat de o specie de mamifere din
Asia) poate fi simit chiar ntr-o concentraie a aerului care nu dep$!e!te 0,00004 mg/l. Aceast$
concentraie ar corespunde dizolv$rii ntr-un bazin cu ap$ cu lungimea de un km, l$imea de 250
m !i adncimea de 10 m a unei cantit$i de 100 g de mosc. Se pare c$ exist$ o capacitate
nn$scut$ a fiinei umane de a detecta mirosul de natur$ adversiv$ astfel bebelu!ii de o zi
detecteaz$ !i le place mirosul de pe!te !i mirosul de ou$ stricate.
Mirosurile sunt detectate cu ajutorul unor celule receptoare amplasate n epiteliul olfactiv.
n interiorul fiec$rei n$ri pe partea superioar$ a acesteia se afl$ a!a numita mucoas$ nazal$ care
conine epiteliul olfactiv acoperit de mucus. Aceast$ regiune are o suprafa$ de 5 cm
2
la oameni
!i de 25 cm
2
la pisici. Tot n mucoasa nazal$ se afl$ !i celule epiteliale pigmentate a c$ror nuan$
se pare c$ este corelat$ cu sensibilitatea olfactiv$. La oameni pigmentul culorii este galben
deschis, iar la cini galben nchis sau chiar maro. Se presupune c$ pigmentul are rol n procesul
olfactiv pentru c$ ar conduce la detectarea unor tipuri de radiaii n infraro!u. Num$rul de celule
receptoare este de cca. 10 milioane la oameni !i evident mult mai multe la !obolani, pisici sau
cini. Mucusul are rolul unui adev$rat filtru n stimularea olfactiv$ putnd chiar s$ altereze
mirosul.
Variabile experimentale n studiul olfaciei.
O serie de factori influeneaz$ dinamica sensibilit$ii olfactive (M. Golu, 1978). Ace!ti
factori pot fi abordai !i ca variabile experimentale de lucru n studiul olfaciei:

P
a
g
e
2
6

dominan#a cerebral$-nazal$ : la stngaci nara dreapt$ are rolul dominant !i la
dreptaci nara stng$;
diferen#ele de sex: sensibilitatea olfactiv$ a femeilor cre!te n timpul ciclului
menstrual atingnd maximul n timpul ovulaiei. Diferenierile pe baz$ de sex sunt
evidente numai dup$ pubertate !i pn$ la menopauz$. Se consider$ c$ mirosul este
un veritabil caracter sexual secundar. Femeile n timpul sarcinii manifest$ o
hipersensibilitate olfactiv$ !i de aici apar !i st$rile de r$u, reaciile de vom$. Pe de
alt$ parte, sensibilitatea olfactiv$ a femeii este mai accentuat$ dimineaa dect
seara, n timp ce la b$rbai, n special la cei extroveri, sensibilitatea olfactiv$ este
maxim$ dup$-amiaza. De aici deriv$ !i necesitatea adapt$rii programului
persoanelor specializate n mirosit n industria cosmetic$ !i a parfumurilor;
rela#ia mam$-copil: la !ase zile bebelu!ii recunosc mirosul laptelui matern; la
vrsta de 2-3 ani 70% dintre copii recunosc mirosul matern iar la 3-4 ani doar
50%;
specificitatea mirosului personal: fiecare persoan$ prezint$ o amprent$ osmic$
proprie. Aceast$ amprent$ osmic$ prezint$ o serie de variaii de-a lungul vieii n
raport cu vrsta dar !i cu ali factori cum ar fi maladiile. Anumite boli cum ar fi:
guta, difteria, abcesul pulmonar sunt nsoite de o amprent$ osmic$ specific$.
Persoanele care sufer$ de hipertiroidie prezint$ hiperosmie (o accentuare a
simului olfactiv) iar hipertiroidienii prezint$ hipoosmie care poate merge pn la
anosmie (pierderea sensibilit$ii olfactive);
vrsta: sensibilitatea olfactiv$ cre!te ncepnd de la 6 ani pn$ pe la 18-20 ani,
spre b$trnee nivelul ei scade dar se conserv$ mult mai bine dect v$zul sau
auzul;
fl$mnzirea provoac$ o sc$dere a sensibilit$ii olfactive;
bolile sistemului nervos cum ar fi infeciile, tumorile cerebrale, leziuni pot afecta
dinamica sensibilit$ii olfactive fie n sensul cre!terii fie n sensul diminu$rii;
afec#iunile respiratorii cum ar fi gripa, guturaiul, virozele respiratorii provoac$ o
sc$dere sau chiar abolirea sensibilit$ii olfactive;
afec#iunile nazale cum ar fi atrofierea mucoasei, leziuni ale nervului olfactiv
provoac$ la rndul lor sc$derea sensibilit$ii olfactive mergnd pn$ la abolirea ei;

P
a
g
e
2
7

tumorile cerebrale profunde, isteria i unele st$ri maniacale pot provoca
exacerbarea sensibilit$ii olfactive mergnd pn$ la halucinaii;
factori fizici cum ar fi temperatura, umiditatea, iluminatul !i saturaia cu alte
substane mirositoare. n nc$perile dezodorificate se produce o sc$dere a pragului
sensibilit$ii olfactive cu 25%. Temperatura optim$ pentru olfacie este de 35 pn$
la 38C. Umiditatea !i iluminatul n limite normale favorizeaz$ olfacia dar nu s-
au stabilit raporturi ferme;
normele morale. Acela!i miros este apreciat diferit n funcie de aceste norme.
ntr-un experiment b$rbai !i femei au fost solicitai s$ aprecieze mirosul de mosc
ce are o puternic$ conotaie sexual$. Femeilor le-a provocat o reacie repulsiv$,
dezgust !i proteste vehemente n schimb b$rbaii l-au apreciat ca fiind extrem de
agreabil. Acelea!i femei au apreciat drept delicios parfumul n compoziia
c$ruia moscul constituia elementul de baz$.
Adaptarea. La nivelul sensibilit$ii olfactive dup$ faza iniial$ de integrare se constat$ o
diminuare a senzaiei olfactive. S.S. Stevens sugereaz$ o sc$dere exponenial$ a sensibilit$ii
care explic$ timpul de adaptare n sfera olfaciei. Dup$ cteva minute de stimulare continu$
intensitatea senzaiei scade cu aproximativ 30-40% din valoarea magnitudinii iniiale.
Experimentele sistematice desf$!urate au ajuns la ideea c$ exist$ diferene minore de variaie
pentru rata declinului de la miros la miros sau diferene n atingerea stadiului de adaptare. Clasic,
dup$ fiziologul american Adrian olfacia face parte dintre modalit$ile senzoriale rapid
adaptabile. ntr-adev$r unii stimuli olfactivi precum sortimentele de mosc sau anisol sunt
cunoscui ca fiind u!or adaptabili. Acest lucru s-ar putea explica prin proprietatea moscului dea fi
u!or absorbit la nivelul suprafeei pielii. Pentru stimulii care se absorb mai greu, absorbia sau
purificarea ntre inhal$ri pot conduce la o acumulare de particule odorante la nivelul mucusului !i
al receptorilor. n orice caz, un miros care provoac$ iritaii va tinde s$ determine o adaptare mult
mai grea.
Adaptarea olfactiv$ prezint$ o serie de particularit$i:
doi stimuli olfactivi relativ asem$n$tori, cu structuri moleculare similare determin$ o
adaptare ncruci!at$ mai puternic$ dect stimulii nesimilari;
doi stimuli relativi nesimilari pot determina o adaptare ncruci!at$ puternic$ n timp
ce doi stimuli similari pot determina o adaptare mai redus$;

P
a
g
e
2
8

adaptarea ncruci!at$ este n general asimetric$, respectiv stimulul A poate avea un
efect mai mare asupra stimulului B dect o are stimulul B asupra lui A. Adaptarea
ncruci!at$ se poate manifesta atunci cnd un stimul l precede pe altul !i produce
chiar efecte de facilitare reciproc$ cu o inversare a ordinii de prezentare. Trebuie
subliniat faptul c$ o expunere anterioar$ la un stimul determin$ invariabil ngreunarea
perceperii altuia, indiferent de calit$i sau structura molecular$ a particulelor. O alt$
observaie este aceea c$ adaptarea ncruci!at$ cu un stimul rar conduce la alterarea
calit$ii celuilalt stimul !i ngreuneaz$ adaptarea;
adaptarea !i oboseala olfactiv$ tind s$ se confunde. Un miros, un stimul, slab aplicat
continuu nceteaz$ de a mai fi simit dup$ cteva minute. Este vorba aici de ceea ce
H. Pieron denumea sub titlul de timp util de aplicare a unei stimul$ri n funcie de
dinamica adapt$rii;
cre!terea gradului de concentrare al unui miros poate da impresia unui miros diferit.
De exemplu, indolul n concentraie puternic$ are miros de fecale iar n concentraie
slab$ are miros pl$cut de flori (indolul este o substan$ chimic$ extras$ din gudroane
!i se folose!te pentru accentuarea mirosului parfumului de flori);
n fenomenul adapt$rii olfactive nu se poate vorbi la modul general despre o adaptare
rapid$ ntruct aceasta depinde !i de natura substanei, de concentraia ei sau de
experiena persoanei. n aceste condiii putem asista la variaii destul de largi !i durate
lungi necesare adapt$rii cum ar fi spre exemplu: sulfoamoniacul 4-5 min; citratul 7-
106 min; benzaldehida 4-*; cauciucul 02-23 min; usturoiul 45min-*; camforul 2
min-*; fenolul 9 min *; apa de colonie 7-12 min; cumarina 1-2 minute (cumarina
este un produs cristalin cu miros de fn proasp$t extras din fructele unor plante sau
sintetizat, este folosit pentru esene, parfumuri !i aromatizarea tutunului).

Amestecul n sfera olfac#iei
Mirosuri pure din punct de vedere olfactiv nu exist$ n natur$ n mod obi!nuit, chiar !i
mirosurile simple de produse cum ar fi !unca pr$jit$, cafea fierbinte, parfumurile, vinul, ig$rile
sunt rezultatul, n structura molecular$ a fiec$rei substane, a sute sau chiar mii de molecule
constituente. O excepie o constituie ardeiul verde al c$rui miros se bazeaz$ pe un singur
constituent chimic iar pragul pentru acest constituent este de unul la un trilion plasndu-l n

P
a
g
e
2
9

categoria celor mai puternice mirosuri. Chiar !i o urm$ infim$ din acest miros sau dintr-un altul
cu un prag similar dac$ ar ap$rea n aproape orice amestec ar domina. Trebuie s$ subliniem
faptul c$ !i un miros de o puritate de 99% este de fapt un amestec ntruct procentul de 1% r$mas
poate automat s$ domine efectul olfactiv.
Principiul de baz$ al amestecului n olfacie este acela c$ un amestec va avea o intensitate
a mirosului mai redus$ fa$ de suma intensit$ilor constituenilor luai separat. n aceste condiii
fenomenul de mascare constituie o tr$s$tur$ definitorie a sensibilit$ii olfactive. La limita
extrem$ mascarea reprezint$ excluderea unui miros de prezena altuia (a!a cum proced$m cnd
odoriz$m o nc$pere, spre exemplu). Fenomenul de mascare sau de camuflare are grade diferite
de intensitate n raport cu intensitatea concentraiei substanei. Limitele de concentraie care
definesc zona dintre mascarea complet$ !i absena masc$rii sunt situate la o distan$ foarte mic$
dar prezint$ !i grade de variabilitate n funcie de perechile de mirosuri.
Fenomenul de amestec !i mascare este puternic influenat de combinaia miros-gust.
Amestecurile de substane nutritive !i odorante introduse n cavitatea bucal$ conduc la o perfect$
mbinare de senzaii. De aici se ajunge la dese situaii n care se confund$ mirosul cu gustul.
Astfel se poate ntmpla ca o soluie cu miros dar f$r$ gust fiind introdus$ n cavitatea bucal$ s$
fie perceput$ ca avnd !i gust !i miros. Aceast$ iluzie a gustului se menine chiar !i atunci cnd
observatorul altereaz$ perceperea astupndu-!i n$rile avnd posibilitatea de a descoperi absena
gustului. Se pare c$ n relaia dintre miros !i gust mirosul este cel mai adesea sacrificat n
favoarea gustului !i aceast$ iluzie nu a fost nc$ suficient investigat$.

1.9. Senza#iile cutanate
Senzaiile cutanate fac parte din categoria exteroceptorilor avnd rolul de receptare a
stimulilor mecanici, electrici !i termici din mediul ambiant. Fiecare zon$ a pielii dispune de cele
trei forme de sensibilitate respectiv tactil$, termic$ !i dureroas$. Exist$ deosebiri semnificative
ntre aceste trei submodalit$i datorit$ prezenei lor difereniate pe suprafaa pielii sau n
profunzimea acesteia !i datorit$ specializ$rii lor corespunz$toare. Spre exemplu, senzaiile tactile
sunt provocate de aciunea stimulilor mecanici: atingere, presiune !i sunt transformate n
impulsuri specifice de corpusculii lui Meissner, corpusculii lui Merckel !i corpusculii Pacini.
Stimulii termici pentru rece sunt preluai cu ajutorul conurilor lui Krause, stimulii termici pentru
cald cu ajutorul cilindrilor Ruffini iar stimulii algici tactili sunt preluai cu ajutorul unor

P
a
g
e
3
0

terminaii nervoase libere. n consecin$ putem vorbi despre trei submodalit$i senzoriale n
cadrul senzaiilor cutanate: senzaiile tactile, senzaiile termice !i senzaiile algice cutanate.
I. Senza#iile tactile cuprind la rndul lor urm$toarele forme: a) senzaii de atingere
(contact); b) senzaii de presiune !i c) senzaii de gdilare (prurit).
Senzaiile tactile asigur$ integrarea a dou$ mari categorii de semnale senzoriale:
a) semnale senzoriale care permit elaborarea imaginii eului fizic, respectiv conturul
schemei corporale;
b) semnale senzoriale care permit integrarea imaginii obiectelor cu care omul intr$ n
contact nemijlocit prin intermediul unor calit$i de substanialitate, form$, volum,
asperitate, duritate.
n experimentele care vizeaz$ studiul senzaiilor tactile trebuie s$ se in$ seama de
distincia dintre tactul pasiv !i tactul activ. nc$ Secenov, la mijlocul secolului al XIX-lea,
sublinia importana relaiei dintre v$z, tact !i chinestezie ce a fost desemnat ulterior prin
termenul de complex senzorial tactilo-chinestezic. Tactul !i chinestezia sunt considerate o form$
aparte de integrare senzorial$ care ofer$ informaii extrem de asem$n$toare v$zului prin finee,
discriminare !i completitudine. De altfel strategia de explorare tactilo-chinestezic$ opereaz$ dup$
acela!i principiu al informaiei relevante ca !i v$zul. Informaia relevant$ este amplasat$ n
zonele cu nc$rc$tur$ informaional$ maxim$: coluri, curburi, muchii, denivel$ri, asperit$i,
proporionalit$i ale laturilor. Se constat$ o anumit$ specializare funcional$ a mi!c$rilor n
mi!c$ri de c$utare !i preg$tire !i n mi!c$ri de urm$rire. Prin mi!c$rile de tatonare se realizeaz$
detectarea zonelor cu nc$rc$tur$ informaional$ maxim$ iar, apoi, prin mi!c$rile de evaluare !i
comparare se realizeaz$ integrarea acestor informaii ntr-o imagine a obiectului.
n explorarea pe cale tactil$ constat$m importana asimetriei funcionale a minilor:
mna dominant$ realizeaz$ mi!c$rile de percepere propriu-zis$, iar mna subdominant$
realizeaz$ mi!c$rile de fixare !i de susinere a obiectului. La mna dominant$ se constat$ !i o
ierarhizare, specializare a degetelor: degetul ar$t$tor !i cel mijlociu realizeaz$ explorarea
suprafeelor !i asperit$ii iar degetul ar$t$tor !i cel mare detecteaz$ colurile.
II. Senza#iile termice
Senzaiile termice sunt la rndul lor difereniate n dou$ modalit$i: pentru cald !i pentru
rece. Diferenierea celor dou$ modalit$i de senzaii termice este influenat$ de diferena dintre

P
a
g
e
3
1

constanta termic$ a organismului ca etalon de referin$ !i nivelul actul al temperaturii corpului !i
mediului ambiant.
Cercet$rile au demonstrat existena unei gradaii descendente a temperaturii corpului
uman pornind de la mediul intern al organismului spre suprafa$:
temperatura sngelui n circulaie: 37,5C;
temperatura ficatului 38-38,5C;
suprafaa obrajilor: 25C;
suprafaa abdominal$: 34C;
suprafaa frunii: 35C.
Distincia dintre senzaiile de cald !i rece n procesul regl$rii homeostaziei termice a
organismului nu este precizat$ n termeni fizici sau tehnici ci n termeni fiziologici. Acest prag
care desparte senzaia de cald de cea de rece este denumit zero fiziologic echivalent cu
temperatura suprafeei pielii cuprins$ ntre 20 !i 36C. Senzaia de rece este resimit$ sub zero
fiziologic, cald ceea ce este deasupra lui zero fiziologic iar fierbinte la 40-47C. Cercet$rile
realizate de Wach n 1949 (citat n M. Golu, 1978) au ar$tat c$ pentru producerea senzaiei de
cald este necesar$ o deviaie de 0,2C peste zero fiziologic iar pentru producerea senzaiei de
rece este necesar$ o deviaie de 0,4C sub zero fiziologic. Rezult$ c$ pragul termic pentru
senzaia de rece este mai ridicat, evident din motive de adaptare a organismului la frig. Din
acelea!i motive de adaptare distribuia zonelor de sensibilitate termic$ pe suprafaa corpului este
diferit$, astfel zonele cele mai sensibile se afl$ dispuse pe faa ventral$, la nivelul articulaiilor
apoi la nivelul lobului urechilor, la vrful nasului !i al limbii.
Contrastul este cel mai relevant fenomen la nivelul sensibilit$ii termice. Se constat$ c$
un contact prelungit cu un stimul cald provoac$ o cre!tere a sensibilit$ii fa$ de aciunea
stimulilor reci !i invers. De exemplu, la trecerea dintr-o nc$pere rece ntr-una cald$ se
accentueaz$ senzaia de cald !i invers. Experimentul clasic pentru evidenierea contrastului
termic este cel n care subiectul este solicitat s$ introduc$ mna prima dat$ ntr-un vas cu ap$ la
temperatura de 38C !i, apoi, trecerea rapid$ a minii ntr-un vas cu ap$ la temperatura de 25C,
drept efect se va accentua senzaia de rece. Invers, dup$ ce mna este inut$ ntr-un vas cu o
temperatur$ mai sc$zut$ de 15C !i apoi este introdus$ rapid ntr-un vas cu ap$ la temperatura de
25C se va accentua senzaia de cald.

P
a
g
e
3
2

Senzaiile cutanate termice au un rol adaptativ important n reglarea homeostaziei
organismului. Astfel aciunea stimulilor reci, frigul, declan!eaz$ reacii de conservare a c$ldurii
corpului prin manifest$ri de vasoconstricie, piloerecie, tremuratul !i intensificarea mi!c$rilor de
nc$lzire. n schimb, aciunea stimulilor calzi provoac$ vasodilataie, deschiderea porilor,
ncetinirea arderilor, diminuare ritmurilor motorii, transpiraie, c$utarea unor locuri r$coroase.
III. Senza#iile algice cutanate
Senzaia de durere semnalizeaz$ o agresiune mecanic$, termic$, chimic$, electric$ asupra
tegumentului. Acest tip de senzaii se elaboreaz$ relativ lent astfel nct n stare de veghe trebuie
s$ treac$ cca. o secund$ pentru a fi activat cortexul. Problema cea mai delicat$ din punct de
vedere neurofiziologic este aceea a specificit$ii acestui tip de senzaii. S-a conturat ideea c$ n
realizarea senzaiilor algice cutanate c$ile nespecifice au un rol fundamental !i s-a conturat
modelul celor trei sisteme de transmisie: dou$ sisteme cognitive !i unul afectiv.
Primul sistem cognitiv este asigurat de fibrele nervoase senzitive de la nivelul
formaiunii reticulare mezencefalice care asigur$ starea de vigilen$ nespecializat$ !i care
permite tratarea mesajelor de c$tre cortex.
Al doilea sistem cognitiv este reprezentat de nucleele reticulare ale talamusului care
reunesc fibrele nervoase aparinnd rinencefalului.
Al treilea sistem, cel afectiv constituie circuitul emoional realizat de formaiunile
sistemului limbic unde are loc un prim nivel de integrare ce asigur$ r$spunsuri comportamentale
mai puin adaptate. Apoi, semnalele sunt integrate la un al doilea nivel legat de activitatea
talamusului, hipocampului !i cortexului frontal, determinnd r$spunsuri mai bine adaptate. Cele
dou$ niveluri funcioneaz$ sincronizat. Senzaiile de durere prezint$ o puternic$ not$ afectiv$.
Durerea este interpretat$ n cele mai multe culturi !i la cei mai muli oameni ca o stare opus$
satisfaciei, pl$cerii. Totu!i, sunt cazuri n care subiectul !i provoac$ o anumit$ pl$cere spre
exemplu consumnd mnc$ruri puternic condimentate sau cu gust nep$tor, arz$tor.
Dificult$ile de definire a specificit$ii senzaiilor de durere se v$desc !i n cele dou$
teorii explicative mai importante. Teoria intensit$#ii este un prim model explicativ !i cel mai
simplu considernd c$ sporirea intensit$ii stimulilor termici, mecanici, chimici, auditivi, vizuali
etc. conduce la durere. Aceast$ teorie susine absena unei specificit$i a senzaiilor de durere
punndu-le pe seama momentului dep$!irii unui prag de intensitate maximal$ a stimulului.
Totu!i nu se ntmpl$ acest lucru n toate cazurile. De exemplu, la sensibilitatea olfactiv$

P
a
g
e
3
3

cre!terea concentraiei conduce la o senzaie dezagreabil$ dar nu la durere; acela!i lucru se
ntmpl$ !i la o serie de senzaii gustative.
Teoria specificit$#ii susine faptul c$ durerea este o form$ specific$ de sensibilitate,
independent$ de celelalte modalit$i senzoriale. Argumentul principal, n favoarea acestei teorii,
este existena unor puncte de sensibilitate dureroas$ pe tegument, altele dect cele specifice
senzaiilor tactile sau termice. S-au descoperit receptori specializai pentru stimularea prin
nepare (entalgie); presiune (crusalgie); arsuri (termalgie); stimulare electric$ (ligopatie sau
baripatie); furnic$turi (mirmalgie). Zonele sensibile la durere se afl$ dispuse pe toate suprafaa
corpului dar densitatea lor difer$ de la o zon$ la alta n raport cu importana adaptativ$ !i de
protecie a zonei respective.
Adaptarea la nivelul senza#iilor algice este foarte dificil$ !i de lung$ durat$. S-a
constatat c$ noaptea, cnd aciunea scoarei cerebrale sl$be!te !i cnd solicit$rile externe sunt
foarte reduse, intensitatea durerii se amplific$ devenind mai greu suportabil$ dect n timpul
zilei.
Rolul setului preg$titor. Se constat$ c$ avertizarea provoac$ o cre!tere a pragurilor
sensibilit$ii algice, o sporire a toleranei fa$ de stimulul nociv. Spre exemplu, la stomatolog
vom suporta mai u!or durerea dac$ medicul ne avertizeaz$ !i ne explic$ ceea ce urmeaz$ s$ fac$.
Rolul experien#ei anterioare. Se constat$ c$ oamenii pot dezvolta reacii fobice, de
team$, fric$, intoleran$ ce produc o sensibilizare excesiv$ fa$ de stimulii respectivi. Experiene
traumatizante tr$ite la un moment dat !i pot prelungi efectul n timp !i s$ conduc$ la cre!terea
sensibilit$ii fa$ de stimulii respectivi n orice mprejurare. Invers, un anumit antrenament,
autocontrol, educaie n situaiile n care suntem confruntai cu durerea fizic$ poate s$ contribuie
la diminuarea reaciilor comportamentale negative. n orice situaie surpriza, apariia pe
nea!teptate a stimulului dureros provoac$ n primul moment o reacie afectiv$ negativ$.
Condi#ionarea social-cultural$. Diferenele de sex, vrst$, etnie, religie, cultur$ !i
civilizaie, obiceiuri, tradiii induc modific$ri semnificative n felul n care oamenii se raporteaz$
la durere. Reprezent$rile sociale au un rol important n acest sens, spre exemplu, faptul c$
femeile sunt fricoase !i incapabile s$ suporte durerea fa$ de b$rbai. Ori n aceast$ privin$
interpret$rile trebuie s$ fie nuanate, s$ se in$ seama de diferenele de statut dar !i de faptul c$
iat$ experiena na!terii pe care o tr$ie!te femeia este traumatizant$, dureroas$ !i demonstreaz$
rezistena remarcabil$ la durere n cazul femeilor. Tot a!a de cunoscut este comportamentul

P
a
g
e
3
4

b$rbailor n condiiile de boal$, de suferin$ fizic$ ntruct pretind s$ primeasc$ ntreaga atenie
a familiei !i a soiei mai ales. Tot a!a de bine cunoscute sunt reaciile fobice remarcabile ale unor
b$rbai la cea mai banal$ injecie. Pe de alt$ parte, ntr-adev$r, b$rbaii dispun de o condiie
fizic$ mai bun$, sunt dotai mai bine pentru efortul fizic !i pot rezista la traume fizice puternice.
n ceea ce prive!te vrsta, se constat$ c$ o dat$ cu naintarea n vrst$ pe m$sur$ ce
resursele biologice scad, scade !i pragul sensibilit$ii algice. Persoanele vrstnice tind s$ se
plng$ mereu de diferite suferine unele reale altele invocate tocmai pentru a atrage atenia
asupra lor ntruct se simt ignorai, abandonai.
n ceea ce prive!te diferenierile ce in de etnie, religie, obiceiuri, tradiii se pot identifica
foarte multe particularit$i. Cercet$ri realizate n spitale n care erau pacieni de diferite
naionalit$i au pus n eviden$ seturi comportamentale tipice pentru respectivele naionalit$i. Se
exemplu, anglosaxonii tind s$ se manifeste ntr-o manier$ cenzurat$, controlat$, s$ braveze chiar
ncercnd s$ nu amplifice suferina familiei. Italienii, n schimb, se manifest$ zgomotos, pretind
ajutor, sprijin !i participarea ntregii familii la suferina lor. Evreii sunt revendicativi !i mereu
nemulumii de calitatea serviciilor medicale prestate tinznd s$ se autovictimizeze. n general
religiile, oricare ar fi acestea, pun accent pe validarea credinei religioase prin ascetism,
rezistena la ncerc$ri fizice !i morale, ba chiar prin autoflagelare.


1.10. Senza#iile proprioceptiv-kinestezice i de echilibru
Cercet$rile asupra motricit$ii sub toate aspectele ei au luat un avnd deosebit ncepnd
cu anii 80. Studiul mi!c$rii !i al controlului ei neuronal a constituit n permanen$ o tem$
central$ a neurofiziologiei ceea ce a condus la o cooperare deosebit$ ntre neuro!tiine !i
psihologia experimental$. Studiul mecanismelor cerebrale ale preg$tirii !i execuiei voluntare a
mi!c$rilor a fost mult timp limitat de constrngerile metodologice !i tehnice care menineau
explorarea funcional$ a structurilor nervoase centrale la un subiect viu. Pn$ spre anii 60 acest
gen de explor$ri nu se puteau efectua dect pe animale anesteziate !i n baza datelor furnizate de
deficienele motorii rezultate din leziuni cerebrale. La om s-a acumulat observaii n urma unor
traumatisme accidentale sau a tulbur$rilor patologice ale motricit$ii. Dup$ anii 60 savanii au
nceput s$ dispun$ de instrumente decisive pentru accesul la mecanismele cerebrale ale
motricit$ii: modific$rile electroencefalogramei asociate activit$ii motrice, schimb$rile

P
a
g
e
3
5

intervenite n activitatea metabolic$ cerebral$ precum !i posibilitatea de a nregistra cu ajutorul
microelectrozilor implantai n esutul nervos activitatea neuronal$ la animalul viu !i activ. Mai
trebuie subliniat rolul important pe care l-a jucat n aceast$ perioad$ expansiunea cercet$rilor
motricit$ii susinut$ de interesul companiilor asupra eficienei activit$ilor de munc$ dar, mai
ales, cercet$rile moderne asupra activit$ii sportive. Nu n ultimul rnd, cercetarea motricit$ii a
fost ntreinut$ de importana vital$ acordat$ mi!c$rii n societatea modern$. Este suficient s$
amintim consecinele dramatice ale unei paralizii totale. Un organism paralizat nu mai poate s$
realizeze comportamente de explorare, de manipulare, de consum care i confereau omului
autonomia !i i asigurau supravieuirea. Pe lng$ rolul biologic fundamental al motricit$ii
trebuie amintit !i rolul ei psihologic n tot ceea ce nseamn$ autonomia aciunilor omului n
mediul nconjur$tor.
Aparatul muscular controleaz$ un num$r foarte mare de contracii musculare variabile n
intensitate !i durat$ avnd ca efect o deplasare unghiular$ sau o poziie fix$. n cursul evoluiei
organizarea sistemelor de control neuromuscular este modelat$ prin procesul de interiorizare a
mi!c$rii mecanice a corpului !i al interaciunilor cu mediul nconjur$tor. Mi!carea unui segment
al corpului poate fi descris$ prin trimitere la segmentul care o continu$ n direcia proximal$ ca
sistem de referin$. ntregul corp este angajat n realizarea majorit$ii mi!c$rilor. n analiza
comportamentului motor ca !i n cea a suportului neuromuscular se pun probleme de reglare-
echilibrare, manipulare !i urm$rire ocular$. n apucarea normal$ a obiectelor sunt implicate o
serie de feed-back-uri vizuale !i proprioceptive care sunt posibile numai dup$ analiza poziiilor
iniiale obiectului !i ale minii !i dup$ anticiparea prinderii ntre degete !i apoi de apucare.
Retroaferentaia de control a informaiilor senzoriale contribuie la ajustarea continu$ a
r$spunsului !i a programelor motorii ceea ce constituie suportul cerebral al comenzii mi!c$rilor.
Mi!c$rile haptice (de apucare) pun sistemul motor n faa unei situaii mai dificile ntruct
trebuie puse n joc numeroase grupe musculare: unele pentru fixare altele pentru meninerea
echilibrului. Studierea deplas$rii articulaiilor mobile prin filmare cu ncetinitorul arat$ c$ exist$
un maximum al vitezei unghiulare care se propag$ ntr-o ordine strict$ cu un decalaj temporal
foarte slab care s$ permit$ transferul de comenzi de acceleraie pn$ la proiecie.
Funcionarea mu!chilor este determinat$ de propriet$ile lor mecanice, de elasticitate !i
inerie. La un atlet, de exemplu, energia mecanic$ acumulat$ sub forma unei tensiuni elastice
prin mu!chii ntin!i n cursul fazei de ap$sare este restituit$ n faza impulsului care urmeaz$.

P
a
g
e
3
6

Elasticitatea relativ$ a mu!chiului permite nmagazinarea n scurt timp a energiei mecanice
dezvoltate de mu!chi. n schimb rigiditatea mu!chiului se datoreaz$ interaciunii moleculare care
frneaz$ implicarea proteinelor n cursul alungirii pasive a mu!chilor n opoziie cu mi!carea lor.
Astfel este favorizat$ amortizarea efectului forelor care i sunt aplicate.
Unitatea motric$ constituie elementul funcional de baz$ al activit$ii musculare. Ea este
constituit$ dintr-un neuron motor !i dintr-un ansamblu de fibre dispuse n esutul muscular care
sunt n contact cu axonul acestui neuron. Unitatea motric$ funcioneaz$ ca o entitate, totalitatea
acestor fibre contractndu-se la fiecare potenial de aciune emis de neuron. M. Bonnet, Y.
Guiard, J. Requin, A. Semjen (1994) propun o difereniere a unit$ilor motorii dup$ caracteristici
mecanice legate de propriet$ile metabolice specifice la nivelul forei dezvoltate sau dup$ viteza
contraciei !i a relax$rii. n conformitate cu aceste criterii se difereniaz$ unit$i motorii rapide
sau lente la care asist$m la o repartiie. Se difereniaz$ unit$i motorii rapide cu un caracter
predominant fazic !i unit$i motorii lente cu un caracter predominant tonic. Unit$ile motorii
tonice sunt dirijate de neuroni motorii de talie mic$ !i foarte excitabili cu vitez$ de contracie
limitat$ care produc o tensiune slab$ !i nu obosesc rapid. Unit$ile motorii fazice sunt coordonate
de neuroni motorii de talie mai mare, mai puin excitabili care se contract$ rapid !i produc o
tensiune ridicat$. Autorii amintii consider$ c$ exist$ !i cazuri intermediere ntre aceste dou$
extreme ntruct unele fibre !i pot schimba categoria sub efectul exerciiului muscular ceea ce le
confer$ o anumit$ plasticitate unit$ii motorii. Spre exemplu, practicarea gimnasticii aerobice
conduce la dezvoltarea unui num$r mai mare de fibre lente care favorizeaz$ rezistena la
oboseal$ muscular$. n schimb blocarea utiliz$rii mu!chilor n cazul imobiliz$rii n aparat
ghipsat conduce la atrofia fibrelor musculare reversibil$ prin folosirea lor n cteva s$pt$mni.
Cele dou$ modalit$i senzoriale se afl$ n raportul de subordonare dinamic$. Astfel n
sarcinile ce presupun meninerea pe o perioad$ mai lung$ a unei poziii statice verticale,
orizontale, nclinate sau a!ezat se impun semnalele de tip proprioceptiv n schimb n situaiile n
care apare necesitatea efectu$rii unor mi!c$ri fine, coordonate se impun semnalele de ordin
kinestezic.
Rela#ia dintre v$z i kinestezie. Pe parcursul dezvolt$rii ontogenetice se stabilesc
leg$turi funcionale condiionate ntre analizatorul proprioceptiv kinestezic !i cel vizual. Pe cale
vizual$ estim$m greutatea obiectelor n mod indirect prin m$rimea lor datorit$ faptului c$, n
experiena noastr$, s-a elaborat o relaie direct proporional$ ntre m$rimea obiectului !i

P
a
g
e
3
7

greutatea acestuia. Este vorba despre binecunoscuta iluzie de greutatecare const$ n tendina de
subestimare a greut$ii obiectelor mici !i corespunz$tor de supraestimare a greut$ii obiectelor
mari. Renunarea la informaia vizual$ prin acoperirea ochilor va conduce la corectarea erorilor
!i la mbun$t$irea preciziei aprecierii greut$ilor.
Se constat$ un proces de transfer al strategiilor de explorare din sfera vizual$ n cea
proprioceptiv-kinestezic$. Informaiile proprioceptiv-kinestezice despre forma, volumul !i
raporturile spaiale ale obiectelor este furnizat$ de amplitudinea !i caracteristicile traiectoriei
mi!c$rilor explorative !i de apucare. Zonele cu nc$rc$tur$ informaional$ relevant$ sunt
colurile, unghiurile, zonele curbe !i raporturile de proporionalitate. n acest gen de explorare se
v$de!te cel mai bine relaia dintre v$z !i tactilo-kinestezie. Experimentele efectuate de Bartley
Leontiev !i Vekker au demonstrat c$ n percepia pe cale proprioceptiv-kinestezic$ a m$rimii !i
formei obiectelor se reactualizeaz$ !i imaginea vizual$ sau se caut$ o vizualizare a contactului cu
obiectul.
n absena controlului vizual se constat$ c$ semnalele kinestezice exercit$ un efect
perturbator asupra evalu$rii pe cale tactil$ a unor indicatori ai distanelor !i lungimilor. S-a
constatat pe cale experimental$ c$ n acest gen de estim$ri intervin factori perturbatori cum ar fi
viteza mi!c$rilor de explorare. Spre exemplu, n cazul mi!c$rilor pasive ca !i n cel al mi!c$rilor
active parcurgerea rapid$ a marginii, a muchiei unui obiect determin$ cel mai adesea erori de
subestimare. n schimb parcurgerea lent$ a aceleia!i lungi conduce la erori de supraestimare. n
condiii de recepie normal$ viteza mi!c$rilor de explorarem$surare este subordonat$
controlului vizual !i sistemului de reprezent$ri !i noiuni despre unit$ile convenionale de
m$sur$. Se evideniaz$ acest aspect n utilizarea unor unit$i empirice de m$sur$ cum ar fi:
palma, piciorul, pasul, cotul. Omul modern utilizeaz$ reprezent$ri destul de exacte ale sistemului
metric.
Reid (1954) a descris iluzia de mi$care n sfera sensibilit$ii proprioceptiv-kinestezic$:
mi!carea de la dreapta la stnga conduce la subestim$ri; mi!carea n plan median dinspre corp !i
spre corp conduce la supraestim$ri.
Raportul vitez!-precizie a fost pentru prima dat$ pus de c$tre Woodworth n 1899. El
considera c$ durata total$ a unei mi!c$ri poate fi inferioar$ timpului cerut pentru a detecta !i
corecta eventualele erori iniiale. Ipoteza lui Woodworth pornea de la o relaie invers$ ntre
vitez$ !i precizia mi!c$rii. Prima estimare cantitativ$ a relaiei dintre rapiditate !i precizia

P
a
g
e
3
8

mi!c$rii se datoreaz$ lui Fitts (1954). n experimentul s$u a utilizat dou$ inte dispuse la o
anumit$ distan$ una de alta. Sarcina subiecilor consta n lovirea alternativ$ a celor dou$ inte cu
un stilet mic executnd o mi!care de dute-vino ct mai rapid posibil. Fitts a modificat distana
urm$rind s$ determine efectul acestor modific$ri asupra timpului de execuie a mi!c$rii. n urma
experimentelor autorul a elaborat o lege care-i poart$ numele n conformitate cu care durata
execuiei unei mi!c$ri este n funcie de raportul dintre amplitudinea mi!c$rii !i variaiile spaiale
tolerate. Fitts a elaborat o execuie care rezum$ aceste rezultate !i care stabile!te o relaie
logaritmic$ ntre durata medie a mi!c$rii, distan$ !i marja de eroare tolerat$.
P
a
g
e
3
9

2. PERCEP'IA

2.1. Teorii ale percep#iei

Teoriile percepiei pot fi organizate n funcie de r$spunsurile pe care le dau la trei
probleme importante: problema nn$scut/dobndit, problema raionalism/empirism !i cea a
globalismului/elementarismului. Pentru autori precum J. Locke, W. James, D. Hume, G.
Berkeley, Helson, C.L. Hull, D.O. Hebb, percepiile sunt dobndite, ele se achiziioneaz$ prin
experien$ !i nv$are. n schimb, ali autori precum B. Spinoza, J. Muller, E. Kant, E. Hering,
Gibson !i Gestalti!tii, consider$ percepiile ca fiind nn$scute, automate, un r$spuns pasiv care
reflect$ ntr-o m$sur$ relativ direct$ structura stimulului. Raionali!tii R. Descartes, H.L.
Helmholtz, J. Piaget !i cognitivi!tii, susin ideea conform c$reia cunoa!terea perceptiv$ este de
natur$ deductiv$, este o interpretare logic$ !i activ$ a informaiilor senzoriale pariale.
A. Senzualismul asocia#ionist (empirismul) reprezentat prin Priestley, Hartley, Bain, J.St.
Mill. Hartley a recunoscut asociaia ca fiind un pincipiu important al vieii mintale. El considera
c$ repetiia este cea care st$ la baza tuturor asociaiilor. Astfel, dac$ o senzaie este asociat$ cu
altele de suficiente ori, ea cap$t$ o influen$ asupra ideilor corespondente, iar dac$ una din aceste
senzaii va fi adus$ n plan con!tient, toate celelalte asociate ei se vor activa.
John Stuart Mill susine c$ senzaia este fenomenul psihic elementar, percepia fiind
rezultatul unei sume de impresii senzoriale. n acest fel percepia era redus$ la senzaii
pierzndu-!i identitatea.
Un punct de vedere interesant este exprimat de c$tre cercet$torul german Lotze care
considera c$ fiecare percepie este rezultatul unei nsum$ri de puncte de excitaie retinian$.
B. Gestaltismul reprezentat prin Wertheimer, Koffka !i Khler ofer$ prima teorie
coerent$ asupra percepiei. nc$ n 1890 savantul german von Ehrenfels n articolul s$u ber
Gestaltqualitten (Asupra calit$ilor formei) d$ exemplul cu melodia ce nu poate fi redus$ la o
simpl$ sum$ de tonalit$i sonore !i, dac$ se schimb$ ceva nu se pierde forma.
La nceputul secolului al XX-lea Wertheimer a realizat un experiment simplu !i ilustrativ
menit s$ demonstreze faptul c$ percepia nu se reduce la simpl$ sum$ de senzaii. Experimentul

P
a
g
e
4
0

consta n aprinderea succesiv$ a dou$ becuri astfel nct la o vitez$ de dintr-o secund$ se
obine o band$ luminoas$ continu$. Acesta este fenomenul phi al mi!c$rii aparente. Pentru
gestalti!ti percepia este un proces unitar !i autonom care nu se reduce la o simpl$ sum$ de
impresii senzoriale. Ceea ce primeaz$ este forma (Gestalt) n condiiile principiului pregnanei.
Conform acestui principiu obiectele se impun percepiei prin particularit$ile lor de form$, de
structur$. Oamenii prezint$ o tendin$ nn$scut$ de a percepe obiectele n integralitatea lor.
Obiectul este perceput n cadrul cmpului perceptiv cu atributele sale de ordin fizic. Gestalti!tii
au studiat !i au elaborat o serie de legi ale percepiei care !i menin actualitatea.
Wolfgang Kohler a f$cut cercetare pe cimpanzei timp de 6 ani n Insulele Tenerife. El a
observat modul cum cimpanzeii reu!eau s$ obin$ mncarea care era n afara cmpului lor de
desf$!urare. De exemplu cimpanzeul era ntr-o cu!c$ iar bananele erau suspendate deasupra
cu!tii. Cimmpanzeul nu putea s$ ajung$ la banane doar prin simpla ridicare a minii. n cu!ca sa
erau plasate cutii !i bee de bambus. Kohler a constatat ca dup$ ce maimua ncerca sa ia
mancarea cu mna !i nu reu!ea, avea un moment de pauz$, dup$ care reu!ea s$ pun$ cutiile una
peste alta !i s$ se foloseasca de bee astfel inct s$ ajung$ la hran$. Kohler a concluzionat c$
cimpanzeii nu ajunseser$ la aceast$ soluie prin procesul de ncercare-eroare, ci mai degrab$ prin
insight (denumit de asemenea fenomenul aha). Astfel, cimpanzeii au observat cmpul !i
elementele prezente n el (fondul !i forma), au g$sit r$spunsul, !i-au creat un plan !i au acionat
pentru obinerea bananelor.
Sintetiznd, gestaltismul insist$ asupra primordialit$ii ntregului n raport cu partea;
obiectele sunt percepute n ntregul lor prin forma, structura, configuraia lor specific$. Ceea ce
s-a repro!at gestaltismului este caracterul nn$scut al tendinei spre integralitate perceptiv$.
Aceast$ concepie va fi comb$tut$ de c$tre J. Piaget.
C. Structuralismul genetic al lui J. Piaget este susinut de celebra lucrare Mecanismele
perceptive ap$rut$ n 1961. Piaget considera c$ percepia deformeaz$ prin ns$!i natura ei. El
studiaz$ dezvoltarea perceptiv$ m$surnd evoluia gradului de eroare (inadecvare) dintre obiectul
fizic !i obiectul perceput n funcie de naintarea n vrst$. Conform legii centr$rilor relative,
mecanismele perceptive acioneaz$ prin e!antionare de natur$ probabilistic$. Acest tip de
pricesare determin$, n concepia autorului, efecte de cmp (centrare perceptiv$), responsabile de
iluziile perceptive. Efectele de cmp variaz$ cantitativ n funcie de vrst$ !i de relaiile fizice

P
a
g
e
4
1

care exist$ ntre elementele stimulului pe durata prezent$rii, ns$ din punct de vedere calitativ ele
r$mn acelea!i la toate vrstele.
Pentru Piaget percepia este strns legat$ de evoluia structurilor inteligenei, astfel nct
ea evolueaz$ n raport cu evoluia acestor structuri. Piaget preia conceptul de structur$ de la
gestaltism, dar consider$ c$ aceste structuri nu sunt nn$scute n totalitate, ci numai n
componentele lor anatomo-fiziologice pentru ca o dat$ cu dezvoltarea structurilor operatorii ale
inteligenei s$ se constate o dezvoltare !i a mecanismelor perceptive. Dezvoltarea acestor
mecanisme perceptive are doua efecte. Primul este decentrarea, care face percepia s$ fie mai
exact$ prin reducerea efectului de cmp. Iar al doilea este apariia de noi erori, cauzate de
punerea n relaie a elementelor prea ndep$rtate n timp !i spaiu pentru a aparine aceluia!i
cmp de centrare !i acumul$rii de fixaii oculare pe anumite zone privilegiate ale stimulului.
D. Teoria tranzac#ionalist$ a lui A. Ames !i Ittelson introduce o nou$ perspectiv$
asupra percepiei ca rezultat al unui proces de tranzacie, de schimb ntre organism !i mediu. n
acest context toate p$rile tranzaciei intervin ca participani activi !i !i dovedesc existena
numai n aceast$ participare activ$. Percepia implic$ emiterea unei supoziii, n sensul c$ noi
tindem s$ alegem supoziii verificate n experiena anterioar$; semnificaia obiectului ine de
experiena personal$ a subiectului; aceast$ experien$ presupune un raport anticipativ cu viitorul.
Adelbert Ames este cunoscut n special pentru crearea unor iluzii vizuale, el este cel care a
inventat Camera Ames, Fereastra Ames !i Scaunul Ames. Acestea au fost denumite de Ittelson
configuraii echivalente (1952). Definiia dat$ de Ittelson a fost urm$toarea: configuraii n
care mesaje receptate identic pot proveni din spaii externe diferite. n absena altor informaii, ...
configuraiile echivalente vor fi percepute ca identice, indiferent de ct de diferite sunt din punct
de vedere al realit$ii fizice.
E. Teoria senzorio-tonic$ a lui H. Werner !i S. Wapner consider$ c$ percepia nu este
exclusiv de origine senzorial$ ntruct la realizarea ei particip$ !i tonusul muscular ce asigur$
postura !i activitatea motric$. n amplasarea perceptiv$ a obiectului fa$ de subiect nu este
suficient s$ lu$m n consideraie doar poziia obiectului n cmpul vizual ci trebuie s$ inem
seama !i de postura corporal$, de poziia capului n raport cu restul corpului. Percepia
verticalit$ii este polisenzorial$ implicnd orientarea retinian$ !i orientarea proprioceptiv$ n
raport cu axa gravitaional$. Aceast$ teorie subliniaz$ rolul factorilor nonperceptivi n percepie:
tonusul muscular, postura, kinestezia, senzaiile interne, st$rile afective.

P
a
g
e
4
2

F. Teoria st$rilor centrale directoare propus$ de c$tre F.H. Allport demonstreaz$
importana factorilor comportamentali n percepie. Sistematiznd cercet$rile fundamentale n
domeniul percepiei realizate n anii 40 ai secolului al XX-lea, autorul ajunge la concluzia c$
percepia este influenat$ de o varietate de factori comportamentali cum ar fi trebuinele, valorile,
pulsiunile, reaciile defensive, personalitatea !i experiena subiectului.
G. Teoria psihofizic$ a lui Gibson, evideniaz$ percepia ca o priz$ de contact cu mediul,
reunind priza de con!tiin$ !i comportamentul. Informaia este organizat$ deja n stimuli !i rolul
percepiei este acela de aprehensiune sau de rezonan$ cu aceast$ informaie organizat$.
Individul devine capabil s$ determine tr$s$turile caracteristice ale obiectului !i s$ extrag$
propriet$ile lui generale. Gibson respinge distincia dintre senzaie !i percepie, el negnd de
asemenea existena procesului de prelucrare a informaiilor receptate din mediu. Esena
informaiei, pentru Gibson, se afl$ n stimul, sarcina organismului fiind cea de a sesiza aceast$
informaie. O asemenea poziie l conduce pe autor spre studierea structurii stimulilor cu scopul
de a gasi organiz$ri susceptibile s$ permit$ percepiei o funcionare ct mai adecvat$. Teoria lui
Gibson, asemenea teoriei gestaliste, este una globalist$.
H. Modelul cognitivist reprezint$ n prezent abordarea dominant$ deoarece realizeaz$ o
sintez$ relativ$ a poziiilor antagoniste cu privire la percepii. Abordarea cognitiv$ este una
constructivist$; ea s-a impus ca domeniu distinct n lucrarea lui U. Neisser Cognitive
Psychology (1967).
Neisser, porne!te de la teoria lui Gibson !i propune conceptul de procesare de informaii.
Modelul cognitivist reabiliteaz$ rolul experienei !i al factorilor nonperceptivi acordnd un rol
predominant anticip$rii sau expectaiei. Conform acestui model obiectul are o anumit$ cantitate
de informaie disponibil$ care este extras$ n baza unei activit$i de explorare a subiectului
dirijat$ de scheme mentale interne. Schema mental$ se va modifica !i, n aciunile perceptive
ulterioare, se va impune ca experien$ dobndit$. Cognitivi!tii consider$ c$ este important s$ se
fac$ distincia dintre senzaie !i percepie. Astfel, senzaia se refer$ la prelucrarea senzorial$ a
informaiilr fizice (independent de semnificaia lor), n timp ce percepia este raportat$ ntr-un
mod mult mai direct la semnificaiile obiectelor, la interpretarea informaiilor venite pe cale
senzorial$.P
a
g
e
4
3

2.2. Definire i specific psihologic

Percep#ia se definete ca proces psihic de prelucrare i interpretare a informa#iei
senzoriale sub forma unei imagini cu sens pentru subiect.
Analiznd aceast$ definiie rezult$ dimensiunea procesual$ a percepiei, desf$!urarea ei
fazic$ !i plurinivelar$. Apoi, se impune considerarea percepiei ca proces senzorial. Coninutul
informaional al percepiei l constituie nsu!irile obiectelor !i fenomenelor luate n ansamblul lor
unitar !i integrat. n percepia reflect$m obiectul n totalitatea nsu!irilor lui att cele de detaliu
ct !i nsu!irile principale relevante. Percepia este un proces de integrare a informaiei senzoriale
ceea ce nseamn$ c$ informaia senzorial$ oferit$ de c$tre analizatori este preluat$ !i integrat$
ntr-o manier$ unitar$. n acest proces ceea ce predomin$ este ntregul, obiectul n ansamblul s$u
!i abia apoi elementele componente.
Percepia este un proces senzorial complex, primar pentru c$ se desf$!oar$ n prezena
obiectului. De asemenea, durata percepiei este condiionat$ de durata aciunii obiectului n
cmpul perceptiv.
n analiza specificului psihologic al percepiei trebuie s$ inem seama de mbinarea celor
dou$ orient$ri ascendent$ !i descendent$ de procesare a informaiei. Orientarea ascendent$ sau
percepia direct$ se bazeaz$ pe datele informaiei senzoriale pe care le fructific$ valorificnd
activitatea analizatorului. Acest punct de vedere este susinut de c$tre Gibson care consider$ c$
abordarea direct$, nemijlocit$ permite culegerea informaiilor oferite de mediul nconjur$tor ntr-
o manier$ natural$, spontan$, f$r$ s$ reflect$m asupra lor. Din aceast$ perspectiv$ percepia este
reductibil$ la informaia de tip senzorial.
Percepia indirect$ este dirijat$ de datele experienei, de schemele perceptive, de
orient$rile subiectului, de factorii comportamentali. Dup$ cum susine Gregory, prin abordarea
indirect$ constat$rile noastre n leg$tur$ cu profunzimea se realizeaz$ pe baza experienei
anterioare despre profunzime sau alte caracteristici.
Cele dou$ direcii de procesare a informaiei sunt susinute de c$tre psihologia cognitiv$
!i sunt aduse o serie de dovezi provenite din sfera iluziilor perceptive sau din sfera formelor
complexe ale percepiei.
Mecanismele percepiei implic$ pe de o parte abordarea monomodal$ !i pe de alt$ parte
abordarea plurimodal$. Percepia ca integrare a informaiei senzoriale se realizeaz$ la nivele

P
a
g
e
4
4

diferite de complexitate. Din perspectiva coninutului informaional percepia reflect$ nsu!iri
concret-intuitive, complexe, bogate n coninut, semnificative, relevante. Raportarea percepiei la
o anumit$ categorie de nsu!iri ne poate conduce la ideea complexit$ii acesteia. Percepia poate
deriva din activitatea unui analizator ceea ce face ca s$ avem percepii corespunz$toare
senzaiilor: senzaii vizuale percepii vizuale; senzaii auditive percepii auditive !.a.m.d. Dar
n perceperea obiectului particip$ mai muli analizatori astfel nct putem vorbi despre o
percepie plurimodal$ referitoare la form$, m$rime, volum, distane, vitez$, timp, spaiu.
Constat$m c$ percepia monomodal$ este efectul unei proces$ri de tip direct, ascendent n
schimb percepia plurimodal$ este efectul unei proces$ri de tip indirect, descendent. Nu trebuie
s$ consider$m c$ cele dou$ direcii de procesare sunt disjunctive. Dimpotriv$, ele se coreleaz$ !i
interacioneaz$ ceea ce permite elaborarea unei imagini perceptive bogate n coninut.
Imaginea perceptiv$ prezint$ o serie ntreag$ de atribute cum ar fi:
este o imagine primar$, actual$, elaborat$ aici !i acum, n condiiile prezenei
obiectului n cmpul perceptiv;
este o imagine bogat$ n coninut care prezint$ att nsu!irile principale ct !i pe cele
de detaliu, att fondul ct !i obiectul percepiei, att culorile principale ct !i nuanele
cromatice;
este o imagine integrat$ !i unitar$ ntruct integreaz$ nsu!irile oferite de c$tre
analizator ntr-o manier$ unitar$; ceea ce se impune este caracterul unitar !i integrat al
obiectului;
este o imagine obiectual$, ceea ce face trimite la capacitatea percepiei de a semnala
obiectele a!a cum sunt ele n integralitatea nsu!irilor lor;
este o imagine semnificativ$, ceea ce demonstreaz$ capacitatea percepiei de a integra
informaia senzorial$ ntr-o imagin$ cu sens pentru subiect. ntotdeauna ceea ce
percepem are o anumit$ semnificaie pentru noi, iar atunci cnd aceast$ semnificaie
nu o putem accesa vom tinde s$ o atribuim prin reducere la experiena anterioar$.
Confruntarea cu informaii ce nu pot fi integrate unei semnificaii provoac$ un
fenomen de disonan$ cognitiv$, de conflict cognitiv ntre experiena proprie !i datele
realit$ii. n aceste condiii tindem s$ reducem necunoscutul la ceva cunoscut,
prefer$m s$ oper$m cu semnificaii m$car pariale dar care s$ ne scoat$ din impas.

P
a
g
e
4
5

Principiul vizualizrii demonstreaz$ c$ n percepie tindem s$ acord$m atributele
vizualiz$rii nu numai informaiilor provenite de la analizatorul vizual ci !i celor provenite de la
ali analizatori, n special cel kinestezic !i auditiv. Acest lucru demonstreaz$ rolul primordial al
informaiei vizuale n procesarea perceptiv$. Experiena fiec$ruia dintre noi ne arat$ c$ atunci
cnd informaia vizual$ lipse!te tindem s$ acord$m atributul vizualiz$rii informaiei obinute pe
alte c$i de semnalizare.
Principiul verbalizrii sugereaz$ rolul cuvntului n percepie. Acest rol poate fi privit
prin dou$ perspective. n primul rnd, cuvntul are un rol integrator ntruct prin cuvnt este
integrat$ experiena perceptiv$ privitoare la un obiect !i cuvntul desemneaz$ obiectul, l
denume!te. Denumirea obiectului, eticheta lui verbal$ tinde s$ se substituie nsu!i obiectului n
cauz$ ntruct prin pronunarea numelui obiectului perceput realiz$m n mod automat trimiterea
la ansamblul experienelor informaiilor, cuno!tinelor pe care le deine n leg$tur$ cu acel obiect.
A doua perspectiv$ prive!te rolul cuvntului ca factor de reglare, coordonare a activit$ii
respective. Prin comenzi verbale subiectul !i poate orienta explorarea perceptiv$ sau este
orientat din exterior. n acest caz vorbim despre nv$area perceptiv$ !i efectele ei benefice. n
timp, prin mijloace verbale se realizeaz$ o coordonare a explor$rilor perceptive, o asimilare a
experienelor, o integrare a lor ceea ce va permite ulterior proces$ri perceptive tot mai rapide !i
mai eficiente.

2.3. Fazele procesului perceptiv

Percepia are o desf$!urare fazic$ procesual$ !i plurinivelar$. Procesualitatea percepiei
este superioar$ n raport cu procesualitatea senzaiei. Desf$!urarea procesual$ a senzaiei este
indisolubil legat$ de conceptul de prag. Pragul desemneaz$ nivelul de intensitate al stimulului
necesar pentru a declan!a o senzaie con!tientizat$. Pragul este specific, propriu fiec$rui
analizator. n cazul percepiei se poate vorbi despre praguri doar cu trimitere la procesarea
perceptiv$ monomodal$ ce integreaz$ informaiile senzoriale de la un singur analizator. n aceste
condiii cercet$toarea Alexandrova a reliefat urm$toarele praguri ale procesului perceptiv:
pragul de minimum vizibile, constituie momentul n care obiectul intrat n cmpul
perceptiv este abia perceput; este o percepie oscilant$, nesigur$, subiectul poate doar
s$ spun$ c$ ceva se petrece f$r$ s$ fie sigur ce anume;

P
a
g
e
4
6

pragul de minimum separabile, este momentul n care obiectul intr$ n cmpul
perceptiv, atrage atenia asupra sa dar nu suntem sigur despre calit$ile lui specifice
menite s$-l individualizeze. La acest nivel se realizeaz$ comparaii ntre atributele
obiectului !i cele ale cmpului perceptiv n urm$ c$rora se separ$, se aleg nsu!irile
specifice obiectului;
pragul de minimum cognoscibile, este momentul n care obiectul este perceput,
con!tientizat, integrat verbal !i comportamental. Aceasta corespunde minimumului de
cantitate de informaie necesar$ pentru a construi o imagine perceptiv$ coerent$.
J. Piaget analiznd mecanismele procesului perceptiv consider$ c$ desf$!urarea sa
procesual$ implic$ urm$toarele faze:
faza de activare perceptiv$, n cadrul c$reia se produce activarea analizatorilor,
intrarea lor n priz$ de contact n raport cu obiectul;
faza de centrare perceptiv$, este momentul n care subiectul este dominat de
particularit$ile obiectului. Piaget abordeaz$ aceast$ faz$ att ontogenetic ct !i
procesual. Din punct de vedere ontogenetic, centrarea perceptiv$, exprim$ nivelul de
procesare specific copilului mic n condiiile n care structurile operatorii ale
inteligenei sunt foarte slab reliefate. Absena acestor disponibilit$i operaional-
intelective pune copilul ntr-o stare de inferioritate n raport cu obiectul perceput.
Obiectul se impune, !i impune calit$ile !i conduce la o imagine perceptiv$
distorsionat$ sau marcat$ de iluzii. Pe m$sur$ ce structurile operatorii ale inteligenei
se dezvolt$, n aceea!i m$sur$ mecanismele perceptive devin capabile s$ dep$!easc$
centrarea perceptiv$ !i s$ realizeze o percepie performant$ adecvat$. Din punct de
vedere procesual centrarea perceptiv$ este specific$ oric$rui subiect n condiiile
primului contact perceptiv cu obiectul. n aceste prime momente obiectul tinde s$ !i
impun$ atributele !i s$ determine o percepie uneori eronat$, imprecis$ sau chiar iluzii
perceptive. Dar, ntr-un timp foarte scurt subiectul investe!te experien$, cuno!tine,
operaii intelectuale care i permit dep$!irea centr$rii perceptive;
faza decentr$rii perceptive, descrie momentul n care subiectul ia n st$pnire
obiectul realiznd o percepere adecvat$. Decentrarea perceptiv$ este efectul evoluiei
dezvolt$rii, maturiz$rii, perfecion$rii structurilor operatorii ale intelectului.

P
a
g
e
4
7

Dup$ cum observ$m, centrarea-decentrarea perceptiv$ ca faze ale percepiei pot fi
subsumate modelului cognitivist de abordare direct$-indirect$.
Teoria detect$rii semnalelor a permis abordarea percepiei dintr-o perspectiv$
informaional$. M. Golu (2002) propune urm$toarele faze ale procesului perceptiv: orientarea,
explorarea, detecia, discriminarea, identificarea !i interpretarea.
Orientarea constituie o prim$ reacie pe care subiectul o realizeaz$ n cmpul
perceptiv, este expresia unei reacii nn$scute, de orientare care r$spunde la ntrebarea De ce?.
Starea de vigilen$ este activat$ !i subiectul se orienteaz$ asupra obiectului surs$. Formaiunea
reticulat$ faciliteaz$ fenomenul de focalizare, de orientare a ateniei, inhib$ alte surse
perturbatoare !i permite aducerea n prim plan a obiectului surs$.
Explorarea are loc n condiiile activ$rii st$rii de vigilen$. Explorarea const$ dintr-o
sum$ de aciuni motorii, de parcurgere, de c$utare activ$ n cmpul perceptiv. Prin explorare se
produce un decupaj informaional, se realizeaz$ o prim$ decupare a obiectului din fondul
perceptiv. Explorarea conform teoriei cognitiviste se realizeaz$ fructificnd datele experienei
anterioare !i valorificnd informaia disponibil$. Termenul de informaie disponibil$ este
sugestiv pentru contextualitatea percepiei. Un obiect ntr-un moment dat, ntr-un anumit context,
n anumite condiii ofer$ o anumit$ cantitate de informaie. Este vorba despre condiii de
vizibilitate, condiii de audiie, de explorare tactilo-kinestezic$ sau condiii necesare interveniei
altor simuri. La aceasta se adaug$ condiiile mediului nconjur$tor care pot s$ faciliteze sau s$
deterioreze explorarea perceptiv$. Astfel, n nici un moment, cantitatea de informaie disponibil$
nu este aceea!i cu cea anterioar$ sau cu cea ulterioar$. La aceste particularit$i obiective trebuie
s$ ad$ug$m !i pe cele subiective ce in de subiect, de orientarea acestuia, de poziia lui, de
tonusul muscular, de starea psihofizic$, de motivele, trebuinele, interesele, preocup$rile,
experiena proprie. Constat$m c$ explorarea perceptiv$ pune n oper$ un num$r foarte mare de
factori !i de aici apare riscul ca ea s$ se desf$!oare haotic, aleatoriu. Dar, a!a cum arat$ Neisser,
explorarea perceptiv$ este4 ghidat$ de schemele mentale interne astfel nct ea se realizeaz$ ntr-
o manier$ eficient$.
Detec#ia este momentul n care informaiile sunt puse n cump$n$. Informaia
favorabil$ obiectului se afl$ n disput$ cu cea defavorabil$ acestuia. Raporturile dintre cele
dou$ tipuri de informaie pot s$ oscileze de la eroare, iluzie spre incertitudine !i apoi spre
certitudine. Mecanismele acestui proces pot fi descrise pe baza principiului informaiei relevante.

P
a
g
e
4
8

Dup$ cum am v$zut la faza anterioar$, n explorare se investigheaz$ informaia disponibil$. Dar
aceast$ informaie disponibil$ nu este n totalitatea ei !i relevant$. Cea care va nclina balana
deteciei este informaia relevant$. Amplasarea informaiei relevante este caracteristic$ !i
specific$ fiec$rui obiect. Fiecare obiect are o identitate proprie, atribute proprii caracteristice
astfel nct informaia relevant$ se instituie ca indicator fundamental n procesul percepiei.
Acest gen de informaie este amplasat$ pe contur, pe elementele de structur$, pe configuraie.
Este vorba despre coluri, muchii, unghiuri, zone curbe, asperit$i, porozit$i !i alte particularit$i
proprii obiectului. Subliniem c$ informaia relevant$ ine de particularit$ile proprii mediului n
care omul tr$ie!te. Ceea ce este informaie relevant$ pentru un lapon nu este !i pentru un
european !i invers.
Teoria detect$rii semnalelor pune n discuie conceptul de canal !i cel de zgomot.
Informaia este transmis$ printr-un canal !i este supus$ unor distorsiuni. Nivelul zgomotului sau
al distorsiunii influeneaz$ procesul deteciei. Raportul dintre informaia transmis$ pe canal !i
zgomotul perturbator constituie un indicator al dificult$ii deteciei. Din aceast$ perspectiv$
canalul informaional prezint$ o zon$ de intrare a informaiilor apoi o zon$ de transmisie supus$
presiunii zgomotelor adic$ a informaiilor perturbatoare din exterior !i o zon$ de ie!ire
corespunz$toare cu finalizarea detect$rii.
Discriminarea este faza n care se realizeaz$ o comparaie ntre atributele obiectului !i
cele ale mediului nconjur$tor precum !i ntre atributele obiectului la momentul dat !i atributele
acestuia n momente anterioare. Discriminarea este o segregare, o desprindere a unor informaii
relevante pentru procesul perceptiv. n aceast$ faz$ se accentueaz$ contrastul, se pun n eviden$
unele calit$i n raport cu altele n condiiile n care se utilizeaz$ un num$r mare de indicatori ce
pot fi comparai la un moment dat.
Identificarea presupune n fapt acordarea unei identit$i obiectului perceput n baza
integr$rii informaiei ntr-o imagine unitar$ !i semnificativ$. Identificarea presupune o
comparaie, un cuplaj informaional ntre un model etalon, o schem$ mental$ a obiectului !i
obiectul perceput. Cuplajul informaional implic$ o participare activ$ a tuturor p$rilor conform
teoriei tranzacionaliste. n ultim$ instan$ identificarea trebuie s$ r$spund$ la ntrebarea Ce este
acesta? ceea ce presupune utilizarea unor indicatori verbali. Cuvntul permite integrarea
informaiei despre obiect n cadrul etichetei verbale. Pe aceast$ cale informaia relevant$,
semnificativ$ este operat$ !i asignat$ (atribuit$) obiectului perceput n realitatea datelor acestuia.

P
a
g
e
4
9

Identificarea poate fi categorial$ sau individual$. n procesualitatea identific$rii se
impune mai nti forma categorial$ a acestuia: obiectul perceput este integrat ntr-o categorie
anume de obiecte n baza unei operaii de categorizare. Categorizarea permite atribuirea
nsu!irilor unei categorii de obiecte !i altor obiecte individuale n m$sura n care acestea
ntrunesc cel puin unul dintre atributele relevante ale categoriei. Identificarea individual$
presupune decuparea obiectului din categorie !i precizarea mai fin$ a nsu!irilor lui relevante
caracteristice semnificative.
Interpretarea este ultima faz$ a procesului perceptiv, este momentul n care informaia
este raportat$ la cerinele activit$ii, la necesit$ile subiectului, la imperativele situaiei. n
interpretare obiectul este evaluat sub aspectul importanei, utilit$ii sau al altor criterii relevante
pentru subiect. Drept urmare, interpretarea se poate solda cu abandonarea demersului perceptiv
sau cu aprofundarea acestuia n funcie de nivelul de utilitate implicat$ n momentul respectiv.

2.4. Rolurile percep#iei

Percepia, a!a cum reiese din cele prezentate n subcapitolele anterioare, este un proces
psihic care se finalizeaz$ printr-o imagine primar$, bogat$ n coninut, integrat$ !i unitar$, care
semnaleaz$ nsu!irile obiectelor !i care prezint$ informaia senzorial$ ntr-o form$ cu sens pentru
subiect, care poate fi verbalizat$. La nivelul percepiei are loc, a!adar, o prim$ form$ de
interpretare a realit$ii, pornind de la informaia senzorial$. +innd cont de produsul percepiei !i
de fazele procesului perceptiv, se pune problema formul$rii funciilor percepiei.
Cercet$torii, n frunte cu David Marr, s-au ntrebat care sunt sarcinile la care procesul
perceptiv trebuie s$ r$spund$. n majoritatea studiilor se formuleaz$ dou$ roluri importante:
a) identificarea obiectelor din exterior (c$ri, scaune, cire!e etc) n cazul percepiei vizuale,
!i identificarea sunetelor n cazul percepiei auditive (telefon, interfon, radio);
b) localizarea obiectelor, distana la care acestea se afl$ fa$ de subiect sau fa$ de alte
repere, sau localizarea sunetelor atunci cnd este vorba despre percepia auditiv$.
Dup$ cum se observ$, indiferent de tipul de percepie, cele dou$ funcii sunt acelea!i:
identificare !i localizare. Raportnd aceste dou$ roluri la fazele procesului perceptiv, putem
spune c$ localizarea obiectului, sunetului, mirosului, are loc n primele trei faze (orientare,
explorare, detecie), cnd persoana se !i ndreapt$ atenia spre locul din care provine stimulul.

P
a
g
e
5
0

Identificarea are loc n urm$toarele trei faze (discriminare, identificare, interpretare), cnd
subiectul descoper$ obiectul, poate s$ l numeasc$ !i ia decizia cu privire la utilitatea sau
inutilitatea informaiei respective la acel moment.
Recunoa!terea obiectelor are o foarte mare importan$ pentru supravieuire, cu ajutorul ei
putem identifica alimentele, putem evita obiectele periculoase, putem gasi ceea ce c$utam etc.
Localizarea spaial$ are de asemenea un rol crucial pentru supravieuire, prin perceperea corect$
a distanelor !i a mi!c$rii putem s$ apreciem ct de departe sau de aproape este o ma!in$ de noi
!i vom !tii dac$ s$ travers$m strada sau s$ astept$m s$ treac$ autovehiculul. De asemenea
perceperea corect$ a obiectelor n spaiu ne ajut$ s$ nu ne lovim de ele, s$ le ocolim.
Ambele roluri semnalate de cercet$tori prezint$ dou$ componente senmificative pentru
percepie, o component$ informa#ional$ (att identificarea, ct !i recunoa!terea ofer$ date
obiective despre realitatea nconjur$toare) !i o component$ adaptativ$ !i reglatorie, care se refer$
la importana celor dou$ funcii pentru supravieuire.

2.5. Factorii determinan#i ai percep#iei
n desf$!urarea ei procesual$, percepia, este influenat$ de o serie de factori care
condiioneaz$ att dinamica desf$!ur$rii ct !i finalitatea, imaginea perceptiv$. Ace!ti factori pot
fi abordai din dou$ perspective. n primul rnd sunt factori care in de suportul neurofiziologic al
percepiei, de atributele, calit$ile !i mecanismele de funcionare ale analizatorilor, de atributele
obiective ale situaiei stimul. Este vorba despre informaia senzorial$ care influeneaz$ direct,
nemijlocit dinamica perceptiv$. n aceast$ categorie de factori avem n vedere coninutul
informaional specific, intensitatea, durata !i frecvena. O a doua categorie de factori sunt cei
care in de subiect, de particularit$ile sale de vrst$, sex sau alte variabile comportamentale.
Calitatea sau modalitatea senzorial$ exprim$ determinarea percepiei de c$tre
coninutul informaional specific reflectat. De aici deriv$ direcia direct$ dintre tipul de
informaie senzorial$ !i modalitatea perceptiv$ specific$. n general se p$streaz$ relaia de
coresponden$ care ne conduce c$tre percepii vizuale derivate din senzaii vizuale, percepii
auditive derivate din senzaii auditive !.a.m.d. Dup$ cum ar$tam n acest capitol, coninutul
informaional al percepiei vizeaz$ nu doar nsu!iri specifice care declan!nd o senzaie
specializat$ sunt integrate apoi n percepii monomodale. Esenial pentru coninutul

P
a
g
e
5
1

informaional al percepiei sunt nsu!irile complexe ale mediului fizic cum ar fi: spaiul, distane,
m$rime, volum, timp, vitez$ !.a.m.d. Integrarea acestor nsu!iri cu cele specifice variailor
analizatori va determina dezvoltarea unor percepii plurimodale complexe.
Intensitatea este un factor determinant al percepiei care acioneaz$ ntr-o manier$
specific$. Dac$ n cazul senzaiilor intensitatea este un factor fundamental pentru declan!area !i
susinerea senzaiei, n cazul percepiei intensitatea este sensibil diferit abordat$. La acest nivel
acioneaz$ ntr-o anumit$ m$sur$ intensitatea stimulului care declan!nd o procesare senzorial$
influeneaz$ !i percepia specializat$. Dar, dincolo de aceast$ intensitate obiectiv$ avem de a face
!i cu o intensitate operaional$ (M. Golu, 2002). n contextul aciunii unor factori multiplii sunt
situaii n care stimulul cel mai puternic ca intensitate fizic$, obiectiv$ s$ nu exercite o influen$
tot att de mare ca !i un stimul mai slab dar avnd semnificaie operaional$ mai mare. Se poate
vorbi despre un mecanism operaional al percepiei n cadrul c$ruia se realizeaz$ o integrare
particular$ a variatelor intensit$i fizice obiective n cadrul unei intensit$i globale specifice,
proprii obiectului stimul sau situaiei stimul.
Durata este un factor determinant care exprim$ relaia dintre durata de aciune a
situaiilor stimul !i durata desf$!ur$rii procesului perceptiv. Avnd n vedere faptul c$ percepia
este, n mod definitoriu, un proces senzorial rezult$ c$ durata expunerii !i durata percepiei se
suprapun n mod firesc !i abaterile semnific$ perturbarea procesului perceptiv. n aceast$ relaie
factorul durat$ prezint$ un optimum de expunere ceea ce sugereaz$ desf$!urarea fazic$ a
procesului perceptiv. De la o durat$ minim$ pn$ la o durat$ maxim$ avem un registru de aciune
al situaiei stimul ntre limitele c$ruia se integreaz$ durata optim$. n situaiile n care expunerea
la stimuli este prea lung$ se produce un fenomen de saturaie, de oboseal$ perceptiv$. Din acest
motiv variaiile de intensitate, semnificaie, contextualitate pot determina refacerea raporturilor
optime perceptive.
Frecven#a manifest$rilor situaiei stimul determin$ percepia prin gradul de noutate sau
nivelul de familiaritate. Stimulii noi cu o frecven$ sc$zut$ pot declan!a o reacie perceptiv$ iar
familiaritatea acestor situaii stimul poate s$ conduc$ la un proces de obi!nuire. Totu!i, frecvena
situaiei stimul este un factor de consolidare a procesului perceptiv.
Vrsta este un factor care influeneaz$ dinamica percepiei pe axa temporal$,
ontogenetic$ a individului. n contextul dezvolt$rii proceselor psihice, percepia cunoa!te n mod
firesc o perioad$ de evoluie ascendent$, de dezvoltare !i complicare a mecanismelor ei

P
a
g
e
5
2

funcionale, apoi, o perioad$ de stabilizare, de echilibru optim ce rezult$ din consolidarea
achiziiilor anterioare !i, n final, o perioad$ descendent$ care, de sc$dere a performanelor
perceptive ca efect al procesului de mb$trnire !i de uzur$ a capacit$ii analizatorilor. Vrsta nu
acioneaz$ ntr-o manier$ mecanic$ ntruct intervin mecanisme compensatorii care permit
recuperarea unor pierderi, accentuarea unor performane datorit$ experienei !i altor factori
socio-culturali, profesionali.
Sexul este un factor determinant care !i relev$ influena ntr-o manier$ mai puin
pregnant$ datorit$ faptului c$, n cazul proces$rii informaionale de tip senzorial !i cognitiv,
mecanismele senzoriale !i cognitive sunt mai puin influenate de factorii de sex.

Factorii comportamentali F.H. Allport a sistematizat cercet$rile din domeniul
percepiei realizate pn$ la vremea lui !i a subliniat c$ oamenii percep difereniat, n funcie de
valorile lor, de tensiuni, reacii defensive, personalitate, trebuine.
Aceast$ teorie se rezum$ la 6 ipoteze specifice:

1.Trebuin#ele, nevoile biologice ale subiec#ilor tind s$ determine ceea ce este
perceput.
ntr-un experiment s-au prezentat unor subieci nfometai, la tahistoscop, imagini cu
hran$. S-a constat o cre!tere a r$spunsurilor tip hran$ dup$ 3 ore. Dup$ 6 ore cre!terea
r$spunsurilor de tip hran$ a fost mai ampl$, iar dup$ 9 ore s-a nregistrat o sc$dere a acestor
r$spunsuri de tip hran$. Concluzia experimentului a fost aceea c$ peste o anumit$ limit$ de timp
intervin mecanismele biologice de ap$rare a organismului, n cazul de fa$ a fost vorba despre
evitarea diminu$rii nivelului de glucoz$.
2. Recompensa i pedeapsa asociate percep#iei obiectului tind s$ determine ceea ce
este perceput.
ntr-un cadru experimental s-au prezentat unor subieci dou$ imagini schematice ale unui
profil uman. Prima imagine prezenta profilul din partea stng$, iar celalalt$ reprezenta profilul
din partea dreapt$. Pentru una dintre imagini, la fiecare recunoa!tere subiecii primeau o
recompens$. Pentru cealalt$ imagine, recunoa!terea presupunea pedeaps$. S-a constatat c$
recompensa favorizeaz$ percepia mai rapid$.

P
a
g
e
5
3

3. Valorile caracteristice individului tind s$ determine o sc$dere a vitezei de
recunoatere a stimulilor asocia#i acestor valori.
Subiecii participani la un experiment au fost solicitai s$ r$spund$ la un chestionar de
valori Allport-Vernon, menit s$ identifice valorile primordiale ale subiecilor din 6 categorii:
valori economice, valori estetice, valori sociale, valori politice, valori teoretice !i valori
religioase. Fiecare dintre noi are un profil al valorilor c$ruia i suntem ata!ai. S-a constatat la
tahistoscop c$ viteza de recunoa!tere a cuvintelor care fac parte din sistemul de valori proprii
este mai mic$ dect recunoa!terea valorilor neutre.
4. Valoarea pe care o reprezint$ un obiect pentru individ tinde s$ determine
aparen#a de m$rime a acelui obiect.
ntr-un experiment clasic, dar controversat, copiii, mp$rii n 3 grupe aveau sarcina de a
evalua aparena de m$rime a subdiviziunilor USD. Subiecii au fost mp$rii n grupe dup$ cum
urmeaz$: grupul de control era alc$tuit din copii aparinnd clasei de mijloc, n grupul 1 erau
copii care f$ceau parte din clasa defavorizat$, iar grupul 2 era alc$tuit din copii ce proveneau din
clasa nst$rit$.
n urma experimentului s-a constatat o tendin$ de a supraevalua aparena de m$rime la
copii din toate grupele, ns$ au existat diferene semnificative n tendina de supraevaluare astfel:
fa$ de grupul de control, supraevaluarea a fost mai puternic$ la cei din grupul 1 (copii din clasa
defavorizat$) !i mai slab$ la cei din grupul 2 (copii din clasa nst$rit$).
Discuia de ordin etic pe care a provocat-o acest experiment este aceea c$ exploateaz$
poziia social$ !i economic$ a subiecilor, ceea ce este incorect deontologic.
Datorit$ criticilor aduse acestui experiment, s-a elaborat o variant$ experimental$ corect$,
n care s-au folosit ca subieci studeni (maturi !i care !i-au dat consim$mntul) aparinnd clasei
de mijloc. Ace!tia au participat la experiment sub form$ de sugestie hipnotic$: n prima situaie
experimental$ li se sugera s$ se identifice cu oameni foarte s$raci, iar n a doua situaie
experimental$ sugestia era aceea de a se identifica cu oameni bogai. n urma procesului de
evaluare a monedelor s-a constatat o diferen$ net$ ntre cele dou$ situaii: n condiia de s$r$cie
monedele au fost supraevaluate, iar n condiia de bog$ie ele au fost subevaluate.P
a
g
e
5
4

5. Personalitatea individului l predispune s$ perceap$ de o manier$ conform$ cu
aceasta.
Tr$s$turile de personalitate predispun la un mod de percepere a realit$ii. Cea mai bun$
dovad$ o constituie testele proiective de personalitate. Acestea au fost construite avnd n vedere
impactul tr$s$turilor de personalitate n percepie, posibilitatea ca aceste tr$s$turi de personalitate
s$ poat$ fi evaluate prin interpretarea r$spunsurilor perceptive ale subiectului.
6. Stimulii verbali perturbatori, afectogeni tind s$ prelungeasc$ timpul de
recunoatere fa#$ de stimulii neutri iar forma i semnifica#ia stimulilor neutri tinde s$ fie
perceput$ alterat.
Cuvintele tabu, afectogene, provoac$ reacii neuro-vegetative !i emoionale nainte de a fi
percepute (cuvinte tabu imprimate n copil$rie, respinse, refulate, neacceptate, zona de
intimitate). n anul 1953, Postman supune unui experiment 4 grupuri de subieci. Grupul 1 era
alc$tuit din subieci neinformai (naivi), grupul 2 era compus din subieci informai n manier$
struct necesar$, grupul 3 coninea subieci facilitai afectiv, iar grupul 4 era alc$tuit din subieci
inhibai mental (le fuseser$ amintite cuvintele tabu). S-a constatat o sc$dere a performanelor n
urm$toatea ordine a grupelor: grupa 3, grupa 2, grupa 4, grupa 1.

2.6. Legile percep#iei

Primii care au studiat n mod sistematic percepia !i au desprins legit$i specifice sunt
reprezentanii 'colii de la Berlin Gestaltismul.
Legile gestaltiste ale percep#iei:
Legea celei mai bune forme (Figure-ground) afirm$ c$ nu exist$ materie f$r$ form$,
neorganizat$ n structuri, astfel nct componentele cmpului perceptiv prezint$ o tendin$
intrinsec$, legic$ de a se unifica n cea mai bun$ form$ posibil$. De exemplu, sunetele unei
melodii se contopesc ntr-o structur$ melodic$ ireductibil$, formele geometrice, liniile, dreptele,
segmentele, curbele tind s$ se integreze ntr-o form$ coerent$. La baza acestei legi st$ principiul
pregnanei care face ca organizarea psihic$ a cmpului s$ fie bun$, forma s$ fie stabil$, structura
s$ fie proeminent$, simpl$, regulat$, simetric$. Atunci cnd percepem un stimul vizual, forma pe
care o percepem reprezint$ centrul ateniei noastre, restul fiind un fond nediferentiat. Imaginea
II. 1. arat$ c$ acest fel de a percepe lucrurile poate schimba natura realit$ii. Figura !i fondul

P
a
g
e
5
5

acestei imagini pot fi inter!anjate pentru a percepe fie o vaza, fie doua profiluri de fee umane.
Acest principiu al percepiei este foarte util in a demonstra ca ceea ce percepem este adesea bazat
mai mult pe ceea ce se petrece n mintea noastra dect pe ceea ce este n faa ochilor no!tri.
Urmatoarele legi gestaltiste dezvolt$ acest punct de vedere.

Imaginea II.1.


Legea unificrii (closure) susine c$ percepia formelor este supus$ unui principiu al
incluziunii. Inclusivitatea permite ca dou$ elemente componente s$ alc$tuiasc$ o figur$ unitar$
astfel nct p$rile componente !i pierd individualitatea. Astfel, formele incomplete ale unor
figuri familiale, precum cele din Imaginea II.1., tind s$ fie percepute ca un ntreg. De exemplu n
imaginea de mai jos, liniile discontinue sunt integrate astfel ncat putem vedea un p$trat, un cerc
!i un triunghi. A!adar avem tendina de a completa informaia senzoriala lips$ pentru a crea
forme cu sens.

Imaginea II. 2.
P
a
g
e
5
6

Legea bunei continuit#i (continuity) sustine c$ atunci cnd ni!te elemente sunt
prezentate la un moment dat ca o serie, creierul continu$ s$ le perceap$ ca parte a unei unit$i. De
exemplu, n Imaginea II. 3, chiar daca s$geile se opresc la un moment dat, bulinele care nu mai
sunt demarcate de aceste s$gei continu$ s$ fie percepute ca urmnd acela!i pattern ca celelalte !i
ca f$cnd parte dintr-un ntreg.


Imaginea II. 3.


Legea proximit#ii sau a destinului comun ne arat$ c$ elementele aflate n vecin$tate n
cadrul cmpului perceptiv tind s$ fie percepute unitar. n Imaginea II. 4. distana dintre punctele
a!ezate vertical este mai mic$ dect distana dintre cele a!ezate orizontal, astfel, n aceast$ figur$
vom avea tendina sa grup$m punctele n 6 coloane verticale a cte 9 puncte fiecare.

Imaginea II. 4.


P
a
g
e
5
7
Legea similitudinii demonstreaz$ c$ elementele similare, asem$n$toare, tind !i ele s$ se
supun$ principiului celui mai bun destin !i s$ fie percepute n mod unitar atunci cnd acioneaz$
mpreun$ n cadrul cmpului perceptiv. Observ$m c$ n imaginea de mai jos (Imaginea II. 5.), n
partea stng$, tindem s$ vedem dou$ coloane de puncte !i dou$ coloane de p$trate (pe
vertical$), n timp ce in partea dreapt$ a figurii percepem, datorit$ legii similitudinii, dou$
rnduri de p$trare !i dou$ rnduri de puncte (pe orizontal$), cu toate c$ spaiile ntre obiecte sunt
egale.

Imaginea II. 5.


Legile generale ale percep#iei:
Legea selectivit#ii perceptive pune n eviden$ raporturile dintre obiect !i fond n
procesul percepiei. Este vorba despre o relaie dinamic$. Selectivitatea perceptiv$ exprim$ cel
mai bine influena factorilor determinani ai percepiei. Cea mai bun$ dovad$ a selectivit$ii
perceptive o constituie raportul dintre obiect !i fond n percepie. Percepia se realizeaz$ prin
decuparea obiectului din fondul perceptiv, reliefarea caracteristicilor acestuia dar !i modificarea
raporturilor astfel nct n orice moment, n funcie de cerinele procesului perceptiv, se poate
modifica acest raport (de exemplu, figurile duble).
Legea integralit#ii perceptive define!te o particularitate esenial$ a percepiei !i anume
orientarea acesteia spre surprinderea obiectului n integralitatea nsu!irilor lui. Dup$ cum ar$tau
reprezentanii curentului gestaltist, n percepie exist$ o tendin$ intrinsec$ spre integralitate, spre

P
a
g
e
5
8

receptarea obiectului ca tot unitar. Aceast$ legitate este demonstrat$ de capacitatea percepiei de
a ntregi o figur$ lacunar$, de a completa o informaie absent$ !i de a elabora n plan mintal o
imagine perceptiv$ unitar$, integral$ !i semnificativ$. Constat$m c$ atunci cnd citim rndurile
unei c$ri !i, din motive tipografice, literele nu se v$d complet avem tendina !i capacitatea de a
ntregi informaia !i de a reu!i o lectur$ coerent$. Trebuie s$ preciz$m c$ integralitatea nu
funcioneaz$ ntr-o manier$ automat$ !i n orice condiii ntruct este necesar$ o anumit$
cantitate de informaie util$, semnificativ$ !i relevant$. Astfel, dac$ aceast$ informaie se
prezint$ ntr-o proporie sc$zut$, sub 50%, atunci avem de-a face cu o percepie eronat$; dac$
raportul dintre informaia util$ !i cea irelevant$ sau absent$ este n proporie de 50% atunci avem
de-a face cu o percepie oscilant$, marcat$ de incertitudine, iar dac$ proporia informaiei
relevante dep$!e!te 50% atunci legea integralit$ii opereaz$ corect !i asigur$ o receptare
obiectiv$ a informaiei. Informaia relevant$ nu este dispus$ n mod egal pe suprafaa obiectelor
sau n cadrul situaiei stimul ci este dispus$ pe a!a numitele zone cu nc$rc$tur$ informaional$
maxim$, pe configuraia obiectului, pe structur$.
Legea structuralit#ii perceptive exprim$ dispunerea informaiei relevante, utile n a!a
numitele puncte de concentrare informaional$ maxim$ aflate pe configuraie, pe structura
obiectului stimul. Aceste puncte de concentrare informaional$ sunt amplasate pe margini,
muchii, coluri, unghiuri, zone curbe, n general n zonele de modificare a direciei de explorare
perceptiv$. Fiecare obiect prezint$ elemente de identitate !i specificitate proprie !i n cursul
dezvolt$rii, maturiz$rii !i nv$$rii perceptive se asimileaz$ o experien$ a explor$rii perceptive
orientat$ dup$ aceste puncte de concentrare informaional$ maxim$. De exemplu, figura
oamenilor privit$ din fa$ prezint$ urm$toarele zone de urm$rire prioritar$: buzele !i ochii care
sunt citite de c$tre interlocutor, prin fix$ri succesive menite s$ asigure contactul vizual !i
comunicarea. n schimb, profilul prezint$ alte elemente de identitate oferite de c$tre forma
nasului, b$rbia, fruntea, urechea.
Legea constan#ei perceptive exprim$ capacitatea percepiei de a-!i menine parametrii
funcionali de receptare obiectiv$ a informaiei n condiiile n care se produc modific$ri datorate
variaiilor de distan$, m$rime, form$, luminozitate, culoare. Acest atribut al percepiei este
esenial pentru percepia uman$ capabil$ s$ recepteze adecvat forma, m$rimea, configuraia,
culoarea unui obiect n condiii dificile.

P
a
g
e
5
9

Constan#a formei i a m$rimii are la baz$ n primul rnd mecanismele specifice
analizatorului vizual, capacitatea acestuia de a realiza acomod$ri, regl$ri fine n condiiile unei
distane maxime de 25 m fa$ de obiect. La aceasta se adaug$ !i experiena tactilo-kinestezic$
acumulat$ n timp care confer$ elemente de certitudine n explorarea perceptiv$. La distane mai
mari constana perceptiv$ permite subiectului s$ perceap$ adecvat forma, m$rimea unor obiecte
n condiiile n care intervin legile perspectivei, interpoziia, distana unghiular$ ce modific$
parametrii funcionali ai percepiei. Multe dintre iluziile perceptive care in de legile perspectivei
se datoreaz$ dificult$ilor de realizare a constanei perceptive. n acest caz experiena acumulat$
de c$tre subiect joac$ un rol foarte important !i confer$ percepiei un realism obiectiv.
n cele ce urmeaz$ vom prezenta un exemplu ce vizeaz$ rolul experienei n perceperea
constanei formei !i m$rimii. Oamenii care locuiesc la ora! !i care s-au aflat n blocuri nalte sau
care au c$l$torit cu avionul percep oamenii !i ma!inile ca avnd dimensiunile cunoscute,
normale, chiar dac$ ei le v$d la un moment dat de dimensiunea unor furnici, imaginea retinian$
fiind foarte mic$. Un studiu cross-cultural arat$ c$ o persoan$ dintr-o alt$ cultur$ poate percepe
oamenii !i ma!inile ca fiind ntr-adev$r ni!te insecte dac$ privesc dintr-un avion. Antropologul
Colin Turnbull (1961) a f$cut aceasta descoperire pe un Pigmeu African, pe nume Kenge, care
credea c$ bivolii aflai la cap$tul ndep$rtat al unui cmp deschis erau un fel de insecte. Turnbull
mpreun$ cu Kenge au mers cu ma!ina nspre turma de bivoli. Pe m$sur$ ce bivolii cre!teau n
dimensiune, Kenge bomb$nea pentru sine !i se apropia de antropolog de team$. Chiar !i dup$ ce
Kenge a v$zut c$ acele animale erau ntr-adev$r bivoli, familiari pentru el, !i nu un tip
necunoscut de insecte, tot se ntreba cum au putut s$ creasc$ att de repede. Explicaia pentru
aceasta confuzie este aceea c$ el locuia ntr-o p$dure deas$ !i nu avea ocazia s$ vad$ animale de
la o distan$ att de mare. Din acest motiv, el nu a dezvoltat constana m$rimii pentru obiecte
aflate la distan$. Cu toate acestea, Kenge nu avea nici o dificultate n a percepe constana
m$rimii !i a formei atunci cnd venea vorba de obiecte a!ezate la distane diferite n interiorul
casei sale (Rathus S., 1996).
Constana m$rimii se manifest$ atunci cnd percepem un obiect ca avnd o anumit$
forma, cunoscut$ !i caracteristic$ pentru obiectul respectiv, n ciuda imaginii retiniene deformate
din cauza unghiului din care privim. Percepem marginea unui pahar sau a unei cani ca fiind
rotund$, chiar dac$ este rotund$ numai atunci cnd privim de sus, din lateral avnd form$
elipsoidal$. Un alt exemplu este imaginea unei u!i. Atunci cnd u!a este nchis$, ea are form$

P
a
g
e
6
0

dreptunghiular$, atunci cnd este deschis$ !i o privim din fa$, are form$ de trapez. ns$ datorit$
constanei m$rimii noi percepem n continuare u!a ca fiind dreptunghiular$ (Imaginea II. 6.)

Imaginea II. 6.


n ceea ce prive!te constan#a culorilor i a luminozit$#ii aceasta explic$ disponibilitatea
percepiei de a recepta n mod adecvat culoarea obiectelor. Fiecare obiect are anumite atribute
cromatice proprii. Aceste atribute pot fi afectate de unghiul de inciden$ al luminii, de nivelul de
luminozitate sau iluminare. Constana perceptiv$ ne permite s$ atribuim obiectelor culoarea lor
real$ !i s$ nu accept$m aceste modific$ri. Faptul c$ ntr-un apus de soare o p$dure pare s$ fie
ar$mie nu nseamn$ c$ arborii !i-au modificat culoarea.
Legea proiectivit#ii perceptive exprim$ o proprietate specific$ percepiei de a elabora
imaginea obiectului n plan mental !i apoi de a o proiecta asupra acestuia. Cu alte cuvinte nu
v$d cnd v$d, ci v$d dup$ ce v$d. Acest paradox se explic$ simplu pe baza mecanismelor
senzorial perceptive. Astfel, informaia este captat$ !i procesat$, se realizeaz$ imaginea mental$,
cortical$ a obiectului !i, apoi, aceast$ imagine este proiectat$ pe obiectul surs$. Condiia
fundamental$ a proiectivit$ii o constituie sentimentul propriei identit$i corporale: pentru a
percepe adecvat ceea ce se ntmpl$ n jurul meu, trebuie s$ m$ percep pe mine ca subiect al
procesului perceptiv. Alte mecanisme care stau la baza proiectivit$ii perceptive in de
capacitatea analizatorului vizual !i de experiena tactilo-kinestezic$.P
a
g
e
6
1

2.7.Formele complexe ale percep#iei
Percep#ia spa#iului se realizeaz$ ca percepie a formei, m$rimii, distanei, direciei !i
profunzimii. Aceste forme complexe ale percepiei pot fi reunite !i ordonate n dou$ categorii
majore: spaiul bidimensional !i cel tridimensional.
n percepia formei !i a m$rimii obiectelor se mbin$ mecanismele recepiei vizuale
asociate cu experiena tactilo-kinestezic$. Analizatorul vizual are rolul predominant integrnd
informaia vizual$ cu cea tactil$ !i cea kinestezic$. Forma !i m$rimea obiectelor sunt percepute
att direct n baza explor$rii vizuale !i tactilo-kinestezice dar mai ales indirect n baza experienei
!i prin raportarea la etaloane de m$rime !i form$. n acest caz acioneaz$ constana perceptiv$
care permite elaborarea unei imagini adecvate, corecte n condiiile n care se modific$ distana
sau poziia obiectelor. n percepia spaiului un rol important l are sistemul de coordonate ce
presupune integrarea orizontalei cu verticala gravitaional$. Percepia spaiului tridimensional, a
volumului obiectelor, a profunzimii presupune n cel mai nalt grad combinarea ntre abordarea
direct$ bazat$ pe informaia de tip senzorial$ !i abordarea indirect$ bazat$ pe evalu$rile
conceptuale !i experiena subiectului. n percepia volumului un rol deosebit l prezint$ o serie de
indici proprii spaiului perceptiv: luminozitatea, unghiul de inciden$ al luminii, raportul dintre
lumini !i umbre, poziia, amplasarea obiectului. Disparitatea binocular$ are !i ea un rol
semnificativ n percepia volumului. Disparitatea se datoreaz$ modului n care este captat
obiectul cu fiecare dintre cei doi ochi. Unghiurile vizuale ale celor doi ochi se intersecteaz$ !i
permit receptarea obiectului simultan din unghiuri diferite.
Percepia distanei. Pentru a putea localiza un obiect n spaiu trebuie s$ estim$m corect
distana la care se afl$, sau adncimea. Cu toate c$ suntem obi!nuii s$ percepem adncimea !i
pare c$ nu depunem nici un efort, aceast$ capacitate reprezint$ o achiziie important$ a structurii
fizice a organului nostru vizual. Imaginea retinian$ este bidimensional$, putnd fi descris$ doar
n termeni de sus-jos, dreapta-stnga. Pentru a reu!i s$ percepem lumea tridimensional$ prin
intermediul imaginilor bidimensionale, utiliz$m o serie de indici monoculari care creaz$ impresia
de distan$.
Indicii monoculari n percepia distanei pot fi percepui cu un singur ochi. Ace!ti indici
sunt utili n viaa cotidian$, iar arti!tii se folosesc de ei pentru a crea imagini artistice care par a
avea adncime pe suprafee plane. Cei 8 indicatori monoculari sunt:

P
a
g
e
6
2

a)Gradientul de textur. Textura obiectelor este mai clar$, se observ$ mai exact de la
apropiere, iar cu ct obiectele sunt mai dep$rtate cu att textura este mai mic$ !i mai
nedifereniat$. Putem observa un exemplu al gradientului de textur$ ca indicator al distanei n
Imaginea II.7, !tim c$ pietrele cubice mai mari sunt mai aproape !i cele mai mici, mai multe !i
mai neclare sunt mai dep$rtate.

Imaginea II.7


b)Perspectiva linear. Cnd un obiect este la distan$ imaginea sa retinian$ este mai
mic$. n consecin$, dou$ linii pararele, precum !inele de cale ferat$, par s$ se apropie cu ct sunt
mai dep$rtate de privitor (Imaginea II.8).

Imaginea II.8.

c)Superpozi#ia. Obiectele aflate mai aproape de privitor tind s$ fie n faa sau s$ acopere
parial obiectele mai ndep$rtate. De exemplu, n Imaginea II.9. Cercul 1 acoper$ dreptunghiul 2

P
a
g
e
6
3

!i cercul 3, ceea ce ne d$ impresia c$ el se afl$ n faa celorlalte dou$ forme geometrice. Cercul 3
este acoperit att de cercul 1 ct !i de dreptunghiul 2, a!adar el pare cel mai ndep$rtat.


Imaginea II.9

d)Umbra. O imagine avnd umbre !i p$ri mai luminate ofer$ impresia de adncime cu
toate c$ se afl$ pe o suprafa$ plan$ (v. Imaginea II.10).

Imaginea II.10


e)Viteza mi$crii. Obiectele ndep$rtate par s$ se mi!te n cmpul vizual mai repede dect
obiectele apropiate. De exemplu, atunci cnd mergem cu trenul pare c$ ceea ce vedem pe geam
se mi!c$, iar stlpii care sunt apropiai se succed n cmpul vizual mult mai rapid dect munii
din dep$rtare.

P
a
g
e
6
4

f)Perspecitva spa#ial. Cu ct distana dintre privitor !i peisaj cre!te culorile se
estompeaz$ !i cap$t$ o tent$ de albastru datorit$ vaporilor de ap$ din atmosfer$ (v. Imaginea
II.11)

Imaginea II.11


g)Mrimea relativ. Dac$ ntr-o imagine se afl$ o arie de obiecte similare, care difer$ ca
m$rime, persoanele vor interpreta obiectele mai mici ca fiind mai ndep$rtate (v. Imaginea II.12).

Imaginea II.12


h)Pozi#ia vertical. Cnd obiectele sunt pe p$mnt, cu ct par a fi mai ndep$rtate sub linia
orizontului, cu att par a fi mai aproape de noi. Pentru obiectele aflate n aer, ns$, cu ct sunt
mai ndep$rtate deasurpa liniei orizontului cu att par a fi mai aproape de privitor..
Pe lng$ indicii monoculari exist$ !i doi indici binoculari importani pentru perceperea
adncimii. Ace!ti indici se numesc binoculari ntruct imaginea provine de la ambii ochi.
a)Convergen#a. Atunci cnd ambii ochi privesc un obiect care se afl$ n centrul cmpului
vizual, trebuie s$ se apropie mai mult unul de altul atunci cnd obiectul este mai aproape, dect
atunci cnd acesta este mai departe (v. Imaginea II.13). Informaia de la mu!chii responsabili

P
a
g
e
6
5

pentru mi!carea ochilor ofer$ indicii cu privire la distana la care se afl$ un obiect fa$ de
privitor.
b)Disparitatea retinian. Datorit$ faptului c$ ochii no!tri se afl$ la civa cenimetri distan$,
se formeaz$ dou$ imagini ale aceluia!i obiect privit din unghiuri diferite. Aceast$ diferen$ dintre
cele dou$ imagini este un factor cheie pentru percepia distanei.


Imaginea II.13


Percep#ia mi$crii are la baz$ att mecanisme ale percepiei directe ct !i mecanisme ale
percepiei indirecte. Mecanismele percepiei directe vin s$ susin$ ideea c$ mi!carea obiectelor
este accesibil$ privirii umane ntr-o manier$ direct$, chiar !i n absena reperelor. Cea mai bun$
dovad$ o constituie capacitatea privirii umane de a recepta deplasarea unui stimul luminos n
ntuneric n absena oric$rui reper. La baz$ sunt mecanismele retiniene !i legea postefectului:
deplas$rile succesive ale stimulului sunt receptate punct cu punct pe retin$ iar excitaia fiec$rei
celule retinale se menine un timp foarte scurt ca postaciune activnd urm$toarele celule
retinale. Aceast$ dr$ excitatorie corespunde vitezei obiectului. La vitez$ mare dra excitatorie
este mai lung$ dect la vitez$ mic$. Mecanismele percepiei indirecte a mi!c$rii in de implicarea
reperelor !i a experienei perceptive a subiectului. J. Piaget a demonstrat c$ percepia vitezei este
condiionat$ de dezvoltarea structurilor operatorii ale inteligenei. n cea mai mare parte copiii
tind s$ perceap$ viteza ntr-o manier$ ordinal$: obiectele aflate n mi!care pe prima poziie sunt
considerate ca avnd o vitez$ mai mare dect cele aflate n poziiile urm$toare. Se constat$ c$ n
percepia vitezei capacit$ile omului sunt destul de limitate. Experiena omului n deplasare !i

P
a
g
e
6
6

mi!care este condiionat$ de calitatea sa de fiin$ terestr$. Astfel, oamenii tind s$ perceap$ relativ
corect viteza n limite destul de restrnse: vitezele foarte mici sau foarte mari sunt percepute
eronat.
Percep#ia timpului are la baz$ n special mecanisme de procesare indirect$ ceea ce
sugereaz$ complexitatea acestei forme. Experiena direct$, nemijlocit$ a percepiei timpului are
la baz$ informaia senzorial$ oferit$ de c$tre analizatorul auditiv !i cel tactilo-kinestezic datorit$
faptului c$ ace!ti analizatori realizeaz$ o procesare succesiv$ a informaiilor astfel nct subiectul
dobnde!te n timp capacitatea de evaluare a succesiunii evenimentelor !i n baza acestui tip de
experien$. Dar, dup$ cum ar$tam mai sus, mecanismele percepiei indirecte sunt fundamentale
!i ele implic$ participarea unui ntreg sistem de repere cum ar fi: mi!carea astrelor, succesiunea
zi-noapte, succesiunea anotimpurilor sau utilizarea unor mijloace artificiale de m$surare a
timpului. Perceperea nemijlocit$ a timpului este extrem de limitat$ !i ea se reduce la cteva
sutimi de secund$ pn$ la maximum 2-3 secunde. Foarte rapid perceperea timpului implic$
mecanisme mnezice !i reprezentarea timpului trecut. Prezentul psihologic este un punct
infinitezimal suspendat ntre trecut !i viitor. De aceea se poate spune c$ timpul este n cea mai
mare m$sur$ tr$it !i mai puin perceput. Drept dovad$, intervalele de timp pline, nc$rcate de
activit$i sunt percepute ca fiind mult mai scurte dect intervalele de timp lipsite de activit$i. n
general timpul trece greu n condiii de activit$i plictisitoare, lipsite de interes.

2.8. Iluziile perceptive
Iluziile perceptive sau percepiile deformate constituie un caz aparte de percepii supuse
unor efecte distorsionante sub aspectul lungimii, formei, m$rimii, greut$ii. Dac$ graficienii au
elaborat o mulime de iluzii optico-geometrice, trebuie s$ spunem c$ percepia deformat$ nu se
reduce la acest gen de iluzii ci se datoreaz$ unor particularit$i specifice evoluiei procesuale a
percepiei ca !i desf$!ur$rii acesteia. Analiza cea mai pertinent$ a mecanismelor deform$rii
percepiei o dator$m lui J. Piaget care a introdus termenul de efecte de cmp. Efectele de cmp
sunt distorsion$ri ale imaginii perceptive datorate unor raporturi specifice ce se instituie n
cmpul perceptiv ntre p$rile componente ale aceluia!i obiect sau ntre obiecte diferite aflate
simultan n cmpul perceptiv. Efectele de cmp sunt create tocmai de un anumit mod de
amplasare a obiectelor, de anumite raporturi de supra sau subevaluare a unor laturi ale obiectelor.
Dup$ cum am ar$tat la discuia asupra fazelor procesului perceptiv, n faza de centrare perceptiv$

P
a
g
e
6
7

subiectul este expus acestor efecte de cmp datorit$ faptului c$ nu dispune de mecanismele de
evaluare adecvat$ a raporturilor dintre p$rile componente ale obiectelor sau a raporturilor dintre
diferite obiecte. Legile perspectivei, superpoziia, ecranarea, raportul dintre lumini !i umbre,
anumite contraste de m$rime, form$ sau culoare pot determina aceste percepii eronate. Prin
decentrare intervin mecanisme !i structuri operaionale proprii inteligenei ceea ce permite
corectarea percepiilor deformate.
Iluziile vizuale gndite de psihologi manipuleaz$ n mod intenionat indicii care ne ajut$
n percepie, crend percepii deformate. Ele sunt instructive ntruct ne ajut$ s$ nelegem mai
bine procesul percepiei !i demonstreaz$ c$ ceea ce vedem nu este ntotdeauna identic cu
informaia exterioar$ la care avem acces prin simuri. De exemplu, n Imaginea II.14 (Iluzia lui
Ponzo) cele dou$ linii orizontale nu par a fi de aceea!i dimensiune, ns$ ele sunt identice. La fel
!i n Imaginea II.15, linia vertical$ pare mai lung$ dect cea orizontal$, de!i n realitate au
aceea!i lungime. n Imaginea II.16 nu exist$ nici un p$trat n desen, exist$ doar 4 cercuri,
fiec$ruia lipsindu-i un sfert. n iluzia Zollner (Imaginea II.18) liniile diagonale sunt paralele, de!i
nu par.
Aceste iluzii reu!esc s$ ne p$c$leasc$ folosindu-se de indicii monoculari ai adncimii.
De exemplu, iluzia Muller-Lyer (Imaginea II.18) se constituie din dou$ linii verticale care par de
lungimi diferite, cu toate c$ au aceea!i lungime. Ele par diferite din cauza contextului n care se
afl$. n mod normal, orientarea liniilor de la cap$tul celor dou$ drepte ar fi indicatori de
adncime. n iluzia Ponzo, cele dou$ linii vericale par c$ vor converge la distan$, asemenea
!inelor de tren, astfel linia orizontal$ de sus ar fi mai departe dect cea de jos, de unde !i iluzia
lungimilor diferite.


P
a
g
e
6
8

Imaginea II.14 Imaginea II.15
Imaginea II.16 Imaginea II.17Imaginea II.18P
a
g
e
6
9MECANISME PSIHICE DE PROCESARE
SECUNDAR A INFORMA#IILOR

P
a
g
e
7
0

3.REPREZENT(RILE

3.1.Definire i caracterizare psihologic$
n limbajul cotidian termenul de reprezentare are variate nelesuri !i este utilizat n
multe domenii ale !tiinei !i tehnicii. Indiferent de nuanele utiliz$rii termenului esenial este c$
reprezentarea desemneaz$ substituirea a ceva prin altceva, ntruct este un proces care se produce
ulterior altui proces. Re-prezentarea sugereaz$ prezentarea a ceva dup$ ce s-a produs un anumit
fenomen. Rezult$ c$ reprezentarea este un proces secundar ntruct se petrece n urma unei
experiene perceptive anterioare. La baza reprezent$rii stau mecanisme ale memoriei !i ale
percepiei. Dac$ reprezentarea are ast$zi un loc bine delimitat n psihologie !i o poziie
privilegiat$ datorat$ psihologiei cognitive, nu astfel au stat lucrurile la nceputurile psihologiei.
Perspective n abordarea reprezentrii. Ebbinghaus n lucrarea sa Despre memorie
(1885) comparnd percepia cu reprezentarea sublinia c$ reprezentarea este palid$ !i acorporal$,
foarte s$rac$ n nsu!iri !i lacunar$, instabil$ !i inconsistent$, ntruct nu persist$ dect un timp
foarte scurt !i !i schimb$ mereu forma. Mai apoi reprezentanii introspecionismului
experimental au ncercat s$ demonstreze existena unei gndiri f$r$ imagini. Ei au insistat asupra
faptului c$ gndirea se desf$!oar$ ntr-un plan abstract total lipsit$ de imagini concret-intuitive.
n acest scop au solicitat subiecii s$ descrie secvenele rezolv$rii unor situaii problematice
spernd c$ ace!tia o vor face f$r$ s$ implice descrieri !i imagini ci doar secvene abstracte. S-a
constatat ns$ c$ subiecii deseori utilizau imagini, descrieri chiar pentru procese abstracte.
'coala de la Berlin, curentul gestaltist de!i s-a ocupat primordial de percepie are
contribuii substaniale !i n privina reprezent$rii. Imaginile manifest$ o anumit$ consisten$ !i
continuitate datorit$ priorit$ii ntregului !i mai ales a schemei relaiilor spaio-temporale. Iniial
nu se opera o distincie net$ ntre percepie !i reprezentare propunndu-se mai de grab$ o fuziune
a acestora. Cu toate acestea, Wertheimer sugera c$ imaginea secundar$ ar rezulta dintr-o
reactualizare a schemei, a structurii, a gestaltului. Acest proces implic$ o restructurare a imaginii
dup$ o nou$ ierarhie.
Teoria aciunilor mintale a condus la recuperarea reprezent$rilor pentru psihologie
ntruct a demonstrat leg$tura reprezent$rilor cu aciunile mintale. Joacobson demonstra n 1931
c$ reprezentare mintal$ a unei mi!c$ri este nsoit$ de schiarea ei corespunz$toare prin

P
a
g
e
7
1

microcontracii musculare. Este fenomenul de ideomotricitate demonstrat de c$tre Rey, n 1948,
care a dovedit c$ blocarea coardelor vocale prin anestezie local$ afecteaz$ procesul de
construcie mental$ a structurilor verbale !i imagistice. Mai apoi, s-a demonstrat rolul
micromi!c$rilor oculare n elaborarea reprezent$rilor vizuale. Teoria acional$ insist$ asupra
faptului c$ reprezentarea este rezultatul unui proces de interiorizare a schemelor perceptive !i de
elaborare a unor scheme mentale ce reproduc ntr-o manier$ mult mai s$rac$ n coninut
imaginea !i experiena perceptiv$ dar, dup$ cum vom vedea, acest caracter schematic este un
factor de superioritate al reprezent$rilor n raport cu percepiile.
Un alt reprezentant al !colii acionale, H. Wallon sublinia c$ la baza reprezent$rilor se
afl$ aciuni imitative interiorizate. La copil modelarea postural$ !i gestic$ a unor acte !i a unor
lucruri constituie sursa reprezent$rilor. n acest context imitaia, gesticulaia, mimica, dansul,
desenul, imitarea vocal$ sunt mecanisme ale genezei reprezent$rilor. Dup$ cum sublinia P.
Popescu-Neveanu (1976) geneza reprezent$rii se integreaz$ n geneza funciei de simbolizare !i
comunicare.
Contribuia decisiv$ la elaborarea unui model interpretativ explicativ asupra
reprezent$rilor o are J. Piaget. Acesta a interpretat reprezentarea din perspectiva evoluiei
structurilor inteligenei. n acest context, reprezentarea apare ca un substitut al imaginii
perceptive, ca un simbol, nlocuind sau simboliznd alte obiecte !i aciuni. Funcia de simbol a
imaginii are un caracter intuitiv, reprezentarea constituind o extrapolare sau decodificare a
semnelor prin care se codific$ experiena ntr-o form$ sau alta. Piaget ajunge la concluzia c$
reprezentarea este o reconstituire activ$ a experienei perceptive.
P. Popescu-Neveanu (1976), pornind de la cercet$ri proprii sublinia c$ nainte de
constituirea conceptului figural, n gndirea copilului intervine o alt$ strategie interpretativ$ ce
corespunde unei imagini sau figuri conceptuale. Astfel, conceptul deriv$ din figura care l
influeneaz$. Considernd reprezent$rile ca element al gndirii acestea nu se mai subordoneaz$
doar exigenelor memoriei ci !i normelor de construcie logic$ !i semantic$. Se contureaz$ trei
tipuri de strategii n structurarea reprezent$rilor: reproductiv-mnezic$, constructiv-logic$ !i
anticipativ-fantezist$. Aceste strategii nu sugereaz$ reducerea reprezent$rii la memorie, gndire
sau imaginaie ci subliniaz$ mecanismele procesului reprezent$rii.
Perspectiva cognitivist$ asupra reprezent$rii sugereaz$ c$ reprezentarea prezint$ o
realitate fizic$ sub forma unui cod simbolic la nivel cortical. Dup$ cum arat$ M. Golu (2002)

P
a
g
e
7
2

simbolurile au o realitate att fizic$ dar !i semantic$ iar procesarea simbolic$ este condiionat$ de
realitatea semantic$. Activitatea !i procesarea simbolic$ implic$ operarea cu realitatea fizic$ !i
semantic$ a reprezent$rilor. Elaborarea reprezent$rilor se realizeaz$ n baza mecanismelor de
engramare prin activarea diferitelor semnale din mediul intern sau extern !i, pe de alt$ parte, n
baza unui proces de nv$are. Dup$ cum remarca M. Zlate (1999), psihologia cognitiv$ l$rge!te
sfera noiunii de reprezentare, referindu-se mai ales la rolul ei n funcionarea cognitiv$ general$
!i mai puin la natura ei psihologic$. Psihologia cognitiv$ a renunat la sensul tradiional al
noiunii de reprezentare ca imagine schematic$ a unui obiect n absena aciunii acestuia asupra
organelor de sim !i propune termenul de imagine mintal$. Imaginea mintal$ se refer$ la acele
producii imagistice cu care opereaz$ sistemul cognitiv n absena aciunii unor stimuli vizuali
asupra organelor de sim (M. Miclea, 1994).
Neuropsihologia aduce argumente experimentale asupra mecanismelor reprezent$rii !i
leg$turii acesteia cu percepia. Imagistica mental$ este asem$n$toare cu percepia fiind mediate
de aceea!i zon$ cerebral$ (Rita Atkinson !i colab., 2002). Cercet$ri efectuate pe subieci ce au
suferit traumatisme cerebrale n zona emisferului drept au ar$tat c$ pacienii manifest$ omisiuni
vizuale n partea stng$ a cmpului perceptiv. Aceste persoane nu reu!esc s$ perceap$ obiectele
situate n partea stng$ a cmpului vizual. Acest gen de afeciune se reg$se!te !i n elaborarea
imaginii mentale !i descrierii coninutului acesteia. Pacienii descriu doar obiectele plasate n
partea dreapt$ a imaginii mentale. Utiliznd tehnicile moderne de imagerie cortical$ (rezonan$
magneto-nuclear$, RMN) s-a demonstrat un nivel mai ridicat al circulaiei sanguine n cadrul
cortexului vizual n timpul rezolv$rii unor sarcini imagistice comparativ cu cel din timpul
rezolv$rii unor sarcini aritmetice. De asemenea, s-a constatat c$ modific$rile de circulaie
sanguin$ nregistrate n timpul sarcinii imagistice sunt similare celor care au loc n timpul
sarcinilor perceptuale.
Geneza reprezentrii poate fi abordat$ din dou$ perspective: onotogenetic !i procesual.
Din punct de vedere onotogenetic, geneza reprezent$rii, a fost abordat$ !i demonstrat$
experimental prin cercet$rile ntreprinse de c$tre J. Piaget. n contextul modelului s$u evolutiv-
genetic reprezentarea apare la copil spre sfr!itul primului an de via$ o dat$ cu sistematizarea
experienei perceptive. Pn$ pe la vrsta de 8-9 luni experienele perceptive ale copilului sunt
repetitive. Obiectul pierdut din cmpul perceptiv dispare pentru totdeauna !i nu mai este solicitat.
Cu alte cuvinte, copilul nu conserv$ experiena perceptiv$. Dar pe m$sur$ ce se dezvolt$ !i se

P
a
g
e
7
3

sistematizeaz$ experiena perceptiv$ cu obiectul n aceea!i m$sur$ se constituie !i se conserv$
treptat un invariant perceptiv al obiectului. Astfel, se conserv$ o serie de nsu!iri concret-
intuitive ce in de form$, volum, greutate, culoare cu pot fi atribuite mai multor obiecte. Piaget
denume!te acest moment crucial n dezvoltarea intelectual$ a copilului drept conservare a
obiectului permanent sau conservarea permanen#ei obiectului. Acest lucru permite copilului s$
opereze n plan mintal cu imaginea obiectului dincolo de particularit$ile sale concret-intuitive.
Dac$ pn$ n acel moment obiectul disp$rut din cmpul perceptiv nu mai era revendicat, o dat$
cu dezvoltarea acestei capacit$i de conservare a permanenei obiectului, obiectul disp$rut din
cmpul perceptiv este c$utat sau solicitat sau, !i mai mult, copilul se deplaseaz$ pentru a
recupera acel obiect. Schematic obiectul din punctul A ajunge n punctul B !i copilul recupernd
obiectul realizeaz$ o schem$ reversibil$. Reversibilitatea este, dup$ J. Piaget, operaia
fundamental$ a inteligenei. Prin reversibilitate o operaie se cupleaz$ cu inversa ei dup$ schema
+1-1 = 0. Reversibilitatea este fundamentul achiziiei invarianilor perceptivi !i apoi al noiunilor
!tiinifice. Deplasarea A B, B A sugereaz$ anularea efectului iniial, este ca !i cum nimic
nu s-a ntmplat. Aceast$ reversibilitate a deplas$rilor este punctul de pornire al elabor$rii
imaginilor mintale. Mai apoi, spre sfr!itul stadiului inteligen#ei senzorio-motorii se constituie
una dintre funciile fundamentale ale intelectului denumit$ de c$tre Piaget func#ia simbolic-
reprezentativ. Imaginile mintale ca substitut al obiectelor se asociaz$ cu cuvintele ca substitut
att al obiectelor ct !i al imaginii obiectelor. n ultim$ instan$, esena inteligenei o constituie
capacitatea de a opera n plan mintal cu aceste gen de substitute, capacitatea de a intui o
transformare, de a reface drumul transform$rii !i de a surprinde ceea ce este invariabil ntr-o
transformare. Expansiunea reprezent$rilor se va produce n stadiul inteligenei preoperaionale.
Prin jocul simbolic copilul va substitui realitatea nconjur$toare cu ajutorul imaginii a unor
simboluri, a unor reprezent$ri. Copilul se va juca de-a !oferul, de-a vatmanul, de-a doctorul, de-
a buc$tarul, de-a educatoare, de-a tata, de-a mama, transpunnd n plan mental realitatea
obiectiv$ !i opernd asupra ei cu un grad din ce n ce mai ridicat de autonomie. Dup$ cum arat$
Piaget, din acest moment, reprezent$rile se integreaz$ firesc activit$ii cognitive fiind n
permanen$ solicitate de c$tre gndire n elaborarea unor imagini tot mai schematice !i mai
abstracte.
Din punct de vedere procesual, geneza reprezent$rilor trebuie c$utat$ n activitatea
cognitiv$ obi!nuit$ a oamenilor. n acest context reprezentarea nu trebuie s$ fie v$zut$ ca o

P
a
g
e
7
4

simpl$ evocare din memorie a unor imagini. Ea rezult$ n baza unui proces de acumulare,
sistematizare, condensare, structurare, restructurare a experienei perceptive. Constat$m din acest
punct de vedere c$ mecanismele genezei reprezent$rii sunt puternic influenate de particularit$i
socio-culturale proprii unei anumite populaii !i unui anumit spaiu geografic. Spre exemplu,
dac$ vom solicita unor persoane care locuiesc n zona de influen$ a culturii europene, nord-
americane s$-!i reprezinte un obiect (cas$, caban$, munte, ora! etc.) vom constata similitudini
izbitoare. n acest caz este !i efectul utiliz$rii prototipurilor n gndire !i n reprezentare.
Specificul reprezentrii ca proces. Reprezentarea constituie primul proces care
sugereaz$ un anumit nivel de autonomie mintal$ !i spiritual$. Reprezentarea se deta!eaz$ de
realitatea concret$, de particularit$ile raportului hic et nunc pe direcia elabor$rii unui spaiu
mintal autonom, distinct !i dinamic. Reprezentarea este dependent$ de experiena perceptiv$ dar
se desf$!oar$ cu un anumit grad de autonomie datorit$ faptului c$ ea nu mai este declan!at$ doar
de fenomenele concrete, directe ale lumii externe ci, mai mult, de dinamica lumii interne
subiective. Reprezent$rile pot fi declan!ate de trebuinele noastre, motivaiile, interesele,
preocup$rile dar !i de emoiile, sentimentele pe care le tr$im. Mai mult dect att, reprezentarea
poate s$ fie declan!at$ !i susinut$ ntr-o manier$ voluntar$ n raport cu cerinele activit$ii
intelectuale.
Psihologia cognitiv$ aduce !i o perspectiv$ nou$ asupra modului n care este procesat$
informaia n elaborarea imaginii mintale. Se vorbe!te astfel despre o procesare direct, dirijat$
de datele perceptive ca !i despre o procesare indirect dirijat$ de mecanismele cognitive. Cele
dou$ direcii de procesare se ntrep$trund n procesul de elaborare a imaginii mintale. Acest lucru
se v$de!te cel mai bine n analiza mecanismelor reprezent$rii.
Definirea reprezent!rii. Reprezentarea este procesul de elaborare a imaginii unui
obiect n condi#iile absen#ei acestuia din cmpul perceptiv, n baza unei experien#e perceptive
anterioare.
Dup$ cum rezult$ din aceast$ definiie, reprezentarea este un proces secundar ntruct
se bazeaz$ pe exploatarea unor informaii perceptive anterioare. Reprezentarea este simultan
proces !i produs. Ca proces, reprezentarea, realizeaz$ o sistematizare a experienei perceptive
anterioare, o structurare a acesteia, o reorganizare, schematizare ce are drept rezultat o imagine
mintal$ secundar$. Produsul reprezent$rii este tocmai aceast$ imagine mintal$ care la rndul ei

P
a
g
e
7
5

este caracterizat$ printr-o serie de particularit$i: este o imagine concret-intuitiv$, schematic$,
figurativ$.

3.2. Calit$#ile reprezent$rilor

Analiza specificului imaginii mintale impune o tratare a mecanismelor care conduc la
acesta. Analiza acestor mecanisme ne permite reliefarea unor tr$s$turi definitorii ale reprezent$rii
cum ar fi caracterul intuitiv-concret, caracterul figurativ, schematic !i generalizat.
Mecanismele reprezentrii. Reprezentarea este un proces complex aflat ntr-o poziie
intermediar$ ntre procesarea direct$ senzorial$ !i cea cognitiv-intelectual$. Din acest motiv se
vorbe!te despre o dubl$ natur$ a reprezent$rii: una intuitiv-figurativ$ !i alta operaional-
intelectiv$ (Tinca Creu, 2004). La baza acestei duble naturi a reprezent$rii stau urm$toarele
mecanisme: perceptive, mnezice, cognitive, verbale, imagistice !i reglatorii.
Mecanismele perceptive ale reprezent$rii sugereaz$ rolul definitoriu al experienei
perceptive n reprezentare. Informaia oferit$ de c$tre analizatori este integrat$ de c$tre procesul
perceptiv ntr-o imagine unitar$ cu atribute de integralitate. Aceast$ informaie brut$, de tip
senzorial, condiioneaz$ existena unor percepii specifice de ordin vizual, auditiv, tactilo-
kinestezic. Tipul de experien$ senzorial-perceptiv$ l reg$sim ca surs$ primar$ de informaii dar
!i drept criteriu de clasificare al reprezent$rilor: reprezent$ri vizuale, auditive sau kinestezice.
Formele complexe ale percepiilor conduc la forme corespunz$toare ale reprezent$rilor astfel
nct putem vorbi despre reprezent$ri spaiale, tridimensionale, reprezentarea timpului sau a
mi!c$rii. O serie de particularit$i, de tr$s$turi definitorii ale percepiei !i vor pune amprenta
asupra reprezent$rii: integralitatea, structuralitatea, figurativitatea.
Deseori, n manualele de psihologie, constat$m c$ definirea !i caracterizarea
reprezent$rii se realizeaz$ prin raportare la percepie. Sub aspectul coninutului informaional
cele dou$ procese se aseam$n$ ntruct ele capteaz$ !i proceseaz$ informaii concret-intuitive,
accesibile simurilor. Sunt informaii care vizeaz$ forma, m$rimea, culoarea, distana, poziia,
mi!carea !.a.m.d. Dar, din punctul de vedere al produsului se constat$ diferene semnificative.
Dac$ imaginea perceptiv$ este bogat$ n coninut prezentnd att nsu!irile principale ct !i pe
cele de detaliu, imaginea din reprezentare este mai s$rac$ n coninut, mai schematic$ ea prezint$
doar nsu!irile relevante, semnificative, importante, caracteristice. Dac$ n imaginea perceptiv$

P
a
g
e
7
6

sunt redate att culorile fundamentale ct !i nuanele cromatice, n imaginea mintal$ sunt
prezentate doar culorile fundamentale lipsind nuanele cromatice. Dac$ imaginea perceptiv$ este
contextual$, relaionat$ cu fondul perceptiv n cazul imaginii mintale aceasta este deta!at$ de
fond, neraportat$ la context. Dac$ n percepie se ajunge la elaborarea unor imagini complexe cu
o nc$rc$tur$ informaional$ foarte bogat$, n reprezentare imaginea este schematic$, s$rac$ n
coninut dar, aceast$ imagine, ntrune!te anumite atribute de generalitate pentru c$ face trimitere
la o categorie ntreag$ de obiecte, fenomene.
Mecanismele cognitive ale reprezent$rii sugereaz$ implicaiile proces$rii de tip
descendent, indirect, cognitiv. J. Piaget a demonstrat modul n care se implic$ structurile
operatorii ale inteligenei n geneza !i procesul reprezent$rii. Imaginea din reprezentare are
atribute operaional-intelective conferite de implicarea operaiilor gndirii. Pe aceast$ cale se
dezvolt$ generalitatea reprezent$rii, aspectul ei categorial. Reprezent$rile generale fac trimitere
la o ntreag$ clas$ de obiecte, fenomene, sunt adev$rate prototipuri implicate n gndirea uman$.
Reprezentarea nu este o reproducere fidel$ ci o imagine cu un anumit grad de conceptualizare.
Mecanismele mnezice ale reprezent$rii sugereaz$ rolul memoriei ca suport
neurofiziologic. Capacitatea sistemului nervos de a memora, de a fixa !i a conserva informaiile
constituie suportul fundamental al reprezent$rii. Dar reprezentarea nu trebuie s$ fie confundat$
cu o simpl$ reproducere din memorie. Memoria constituie doar suportul reprezent$rii nu !i
esena ei. Definitoriu pentru memorie este reproducerea fidel$ a informaiei stocate. Procesele
mnezice se valideaz$ tocmai prin capacitatea de a reproduce fidel !i ct mai complet informaia
stocat$. Nu acela!i lucru se poate spune despre reprezentare. Reprezentarea se caracterizeaz$ prin
actualizarea ntr-o manier$ intuitiv$, figurativ$ !i schematic$. Sunt redate nsu!irile cele mai
relevante, semnificative !i importante. Sunt omise nsu!irile de detaliu, nesemnificative !i
nerelevante. Se poate spune c$ ceea ce valideaz$ reprezentarea este tocmai nivelul nalt de
schematizare !i generalizare.
Mecanismele verbale ale reprezent$rii sugereaz$ rolul cuvntului. Dup$ cum am v$zut
funcia simbolic-reprezentativ$ constituie unul dintre instrumentele cele mai importante ale
intelectului. Cuvntul este un integrator verbal, el integreaz$ nsu!irile unui obiect !i denumirea
obiectului activeaz$ n plan mintal aceste nsu!iri. Cuvntul se substituie att obiectului ct !i
imaginii acestuia. El constituie un vehicul pentru imaginile din reprezentare. Cuvntul are !i un
rol reglator ntruct poate activa, poate susine, coordona !i conduce procesul reprezent$rii.

P
a
g
e
7
7

Reglarea voluntar$ a reprezent$rii se realizeaz$ prin cuvnt. Prin cuvnt imaginile mintale sunt
integrate, coordonate !i devin modalit$i de lucru ale activit$ii intelectuale.
Mecanismele imaginaiei se manifest$ abia dup$ ce reprezentarea s-a maturizat !i
integrat n activitatea intelectual$. Din punctul de vedere ontogenetic, reprezentarea. constituie
un suport !i un mecanism fundamental pentru imaginaie. Bog$ia reprezent$rilor, dinamica
acestora contribuie la dezvoltarea !i manifest$rile imaginaiei. Mecanismele imaginaiei sunt
implicate n dinamica reprezent$rii. Imaginaia este procesul psihic ce manifest$ cel mai nalt
grad de autonomie. Deseori, n activitatea intelectual$, reprezent$rile sunt nevoite s$ reproduc$
structuri informaionale mult mai complexe !i mai dinamice dect informaia oferit$ de c$tre
percepie. Sunt procese !i manifest$ri cu un nalt grad de dinamism !i de autonomie mental$ care
pot fi reproduse n virtutea implic$rii mecanismelor imaginaiei. Cu alte cuvinte, sunt
reprezent$ri care nu se revendic$ direct ntr-o experien$ perceptiv$ ci sunt rezultatul unor
construcii !i reconstrucii cognitive !i imagistice. Este cazul reprezent$rilor transformative ce
reproduc procese !i transform$ri complexe, inaccesibile experienei perceptive. Pe de alt$ parte,
deseori, rezultate ale procesului imaginativ devin obiect !i coninut al reprezent$rii. Spre
exemplu, visele sau alte construcii imagistice rezultate din reverie sau imaginaie reproductiv$
sunt reactualizate !i supuse unor prelucr$ri cu ajutorul reprezent$rii.
Mecanismele reglatorii sugereaz$ cel mai bine autonomia reprezent$rii ca proces psihic.
Reprezentarea poate fi declan!at$ !i susinut$ prin intermediul trebuinelor, motivelor, st$rilor de
necesitate, intereselor, preocup$rilor subiectului ca !i cerinelor activit$ii. Toate aceste
mecanisme reglatorii pot declan!a !i susine dinamica elabor$rii imaginilor mintale.
Integralitatea imaginii n reprezentare !i are originea n integralitatea imaginii
perceptive. 'coala gestaltist$ susinea c$ exist$ o tendin$ nn$scut$ spre integralitate n
raporturile perceptive ale omului cu lumea. Cu alte cuvinte, obiectul se impune dar se !i conserv$
ca entitate unitar$, integrat$. J. Piaget a demonstrat c$ reprezent$rile nu au un caracter nn$scut ci
ele se achiziioneaz$ !i se dezvolt$ n cadrul evoluiei structurilor operatorii ale intelectului.
Integralitatea imaginii mentale ne sugereaz$ faptul c$ ne reprezent$m obiecte, lucruri ntr-o
manier$ unitar$ integrat$. Imaginea mintal$ nu se construie!te aditiv ci ea pare c$ se impune cu
atributele ntregului.
Figurativitatea imaginii mintale !i are !i ea originea n figurativitatea imaginii
perceptive. Caracterul figural este strns legat de structuralitatea imaginii perceptive. Construcia

P
a
g
e
7
8

imaginii perceptive se realizeaz$ prin operarea pe elementele de contur, de structur$. Fiecare
obiect, fiecare lucru are o identitate proprie rezultat$ din modul particular n care se structureaz$
particularit$ile obiectului pe elementele de configuraie. Constat$m c$ n procesul explor$rii
perceptive aceasta se orienteaz$ preponderent pe structur$, pe configuraie. Acest demers se
reg$se!te n modul n care se conserv$ imaginile perceptive n plan mintal. Avem tendina de a
p$stra, de a reine cu prioritate tocmai acele informaii care sunt mai puternic asociate cu
elementele de identitate ale obiectului. Practic asist$m la un proces de codificare prin intermediul
c$ruia sunt selectate !i reinute elemente structural-figurative ale obiectului. Astfel, n plan
mintal, se poate ajunge la un nivel de schematizare foarte nalt care ia forma unui simbol
figurativ. Cel mai bun exemplu de simboluri figurative sunt figurile geometrice care redau doar
prin cteva tr$s$turi grupuri, categorii ntregi de obiecte, fenomene. Spre exemplu cele trei linii
ce deseneaz$ conturul unui triunghi fac trimite la o sum$ ntreag$ de obiecte, lucruri ce prezint$
aceast$ configuraie: arbori, acoperi!uri, piramide etc.
Operativitatea imaginilor mintale sugereaz$ implicarea proces$rilor descendente de
ordin cognitiv. Pe aceast$ cale, reprezent$rile, manifest$ dinamism !i disponibilitate asociativ$.
Prin mecanismele cognitive imaginile mintale sunt integrate n lanuri ideative !i asociative care
le confer$ un grad ridicat de eficien$ !i constructivism mental. J. Piaget a propus ca nivelul de
operativitate intelectual$ s$ se instituie drept criteriu pentru clasificarea reprezent$rilor n statice,
dinamice !i de transformare. Operativitatea imaginilor mintale se elaboreaz$ treptat, n strns$
dependen$ de operativitatea inteligenei. Un exemplu sugestiv l constituie rotirea imaginilor
mintale. n variate experimente s-a solicitat subiecilor s$-!i reprezinte poziii intermediare ale
unor obiecte tridimensionale sau ale unor litere. Se constat$ c$ nivelul de operativitate este strns
legat de viteza de rotire, existnd un raport optim ntre viteza real$ de rotire n plan perceptiv !i
viteza de rotire n plan mintal.
Caracterul panoramic al imaginii mintale sugereaz$ cel mai bine absena fondului,
imaginea obiectului este redat$ simultan sub toate faetele. Acest atribut demonstreaz$
dezvoltarea reprezent$rii ca !i aptitudine specializat$ n variate domenii: arhitectur$, pictur$,
scenografie etc.
P
a
g
e
7
9

3.3. Clasificarea reprezent$rilor

n clasificarea reprezent$rilor pot fi utilizate variate criterii dar s-au impus urm$toarele:
criteriul coninutului informaional, criteriul nivelului de generalizare !i criteriul nivelului de
operativitate intelectual$.
Dup criteriul con#inutului informa#ional reprezent$rile se aseam$n$ foarte mult cu
percepiile datorit$ tipului de informaii procesate prin intermediul analizatorilor. Conform
acestui criteriu analizatorii, organele de sim ofer$ o informaie brut$ de tip senzorial integrat$
apoi prin intermediul percepiei ntr-o imagine unitar$ !i complex$. La rndul ei informaia
perceptiv$ este sistematizat$, restructurat$, schematizat$ !i organizat$ n imagini mintale
corespunz$toare. Conform cu aceast$ descenden$ ce-!i are originea n analizatori putem vorbi
despre reprezent$ri vizuale, auditive, kinestezice.
Reprezentrile vizuale ntrunesc cel mai bine caracteristicile, tr$s$turile !i calit$ile unei
imagini mintale. Reprezent$rile vizuale sunt deta!ate de context, sunt mai palide, mai puin
nuanate cromatic dect percepiile corespunz$toare. n acela!i timp, se evideniaz$ prin
figurativitate, operativitate !i caracter panoramic. Reprezent$rile vizuale sunt puternic angrenate
n activit$i cum ar fi pictura, arhitectura, scenografia, desenul, modelarea. n mod obi!nuit
reprezent$rile vizuale au un caracter bidimensional. Imaginile mintale tridimensionale sunt mai
greu accesibile, implic$ antrenament, exers$ri sau chiar o dotare special$. Dup$ cum arat$ Piaget,
reprezent$rile spaiale tridimensionale sunt accesibile n condiiile dezvolt$rii structurilor
operatorii ale inteligenei.
Reprezentrile auditive vizeaz$ transpunerea n plan mintal a diverselor sunete
muzicale, structuri melodice, cuvinte, propoziii, discursuri verbale. Reprezent$rile auditive
reduc succesivitatea la o relativ$ simultaneitate. Percepia auditiv$ are un caracter de
succesivitate care este dificil de transpus n reprezentare. Astfel, structurile melodice sunt
reprezentate schematic prin ritm, intonaie !i variaie de n$lime. Reprezent$rile auditive au un
rol deosebit n nsu!irea limbilor str$ine !i n creaia muzical$.
Reprezentrile kinestezice asociaz$ n plan mintal imaginea unei mi!c$ri cu
micromi!c$ri corespunz$toare la nivelul grupurilor de mu!chi. Astfel, reprezentarea unei aciuni
dinamice, puternic nc$rcat$ afectiv dezvolt$ micromi!c$ri ale mu!chilor implicai ntr-o situaie
real$ n aciunea respectiv$. Persoanele care asist$ la manifest$ri sportive prezint$ acest gen de

P
a
g
e
8
0

micromi!c$ri. Actele ideomotorii sunt implicate !i n povestire n limbajul intern n forma sa
desf$!urat$. Atunci cnd vorbim cu noi n!ine, atunci cnd citim sau cnd povestim n planul
limbajului intern se constat$ la nivelul coardelor vocale existena unor micromi!c$ri care
reproduc n fapt vorbirea. Dac$ se anesteziaz$ coardele vocale se constat$ perturbarea discursului
mintal. n sportul de performan$ se practic$ antrenamentul ideomotor care permite dezvoltarea
prin exers$ri a unor scheme mintale care antreneaz$ n mod corespunz$tor grupurile de mu!chi !i
permit nsu!irea mai u!oar$ a unor scheme de aciune motorie sau scheme tactice.
Dup$ criteriul nivelului de generalizare putem vorbi despre reprezent$ri individuale !i
reprezent$ri generale.
Reprezentrile individuale se raporteaz$ la obiecte, situaii, fenomene particulare.
Aceste reprezent$ri sunt mai bogate n coninut pentru c$ redau obiectul cu mai multe detalii,
ntr-o manier$ mai vie. Dar, nu se poate spune c$ acest gen de reprezent$ri redau strict un obiect
anume pentru c$ !i aici asist$m la un anumit nivel de generalizare ntruct imaginea obiectului se
construie!te n urma unor raporturi succesive. Desigur c$ avem reprezent$ri foarte bogate,
detaliate, pline de substan$ pentru anumite situaii, evenimente, ntmpl$ri care ne-au marcat
existena. Rezult$ c$ aceste reprezent$ri au o puternic$ nc$rc$tur$ afectiv$, emoional$. n
aceast$ categorie putem include !i o categorie mai rar$ de reprezent$ri care rezult$ din experiene
unice ce au marcat profund viaa, existena individului. Acest gen de situaii prezint$ o
nc$rc$tur$ afectiv-motivaional$ foarte mare pentru individ. De obicei este vorba despre imagini
ale unor evenimente, situaii care au produs un puternic !oc emoional. De exemplu, pentru
persoanele care au tr$it cutremurul din 1977 reprezentarea cutremurului va purta definitiv
pecetea acelei unice experiene.
Reprezentrile generale reproduc ntr-o imagine schematizat$ acele nsu!iri comune
relevante, semnificative pentru o ntreag$ clas$ de obiecte, fenomene. Nivelul de generalitate
este invers proporional cu num$rul de nsu!iri redate. Cu ct o reprezentare este mai
schematic$, mai structurat$ ea se refer$ printr-un num$r redus de nsu!iri la o categorie tot mai
larg$ de obiecte. Reprezent$rile generale fac parte din arsenalul de lucru al gndirii n demersul
ascendent al acesteia. Categorizarea, ca demers al gndirii, este o operaie prin intermediul c$reia
se utilizeaz$ reprezent$rile generale ce definesc o categorie sau alta de obiecte. Spre exemplu
categoria fructe este desemnat$ prin cuvntul mr. Din acest motiv reprezent$rile generale

P
a
g
e
8
1

constituie cea mai bun$ dovad$ a demersului ascendent al gndirii n construcia conceptelor
empirice.
Dup$ criteriul nivelului operativit$ii intelectuale implicate, J. Piaget mparte
reprezent$rile n reproductive !i anticipative.
Reprezentrile reproductive sunt reprezent$rile obi!nuite ce rezult$ din raporturile cu
experiena perceptiv$ anterioar$. La rndul lor aceste reprezent$ri pot fi statice, cinetice !i de
transformare. Reprezentrile statice redau imaginea unor obiecte fixe, a!a cum au fost ele
percepute. Acest gen de reprezent$ri sunt primele care se dezvolt$ !i sunt cel mai bogat
reprezentate n experiena noastr$. Reprezentrile cinetice redau imaginea obiectului n mi!care.
Reprezentarea mi!c$rii este ngreunat$ de faptul c$ pe ecranul minii lipse!te fondul, lipsesc
reperele. Astfel, nu exist$ posibilitatea raport$rii imaginii obiectului mobil la un reper fix. Cel
mai adesea subiectul evoc$ ntr-o manier$ voluntar$ fundalul sau reperele pentru a-!i reprezenta
obiectul n mi!care. n aceste condiii reprezentarea mi!c$rii se apropie foarte mult de abstract.
Reprezentrile de transformare redau secvenele succesive prin care trece o structur$ geometric$
n transformarea sa, cum ar fi de exemplu trecerea de la un arc de cerc la o linie dreapt$ sau
invers. Reprezent$rile cinetice !i de transformare apar o dat$ cu achiziia unor structuri operatorii
mai complexe dup$ vrsta de 7-8 ani.
Reprezentrile anticipative pot fi la rndul lor cinetice !i de transformare. Ele redau
deplas$ri sau transform$ri care nu !i au corespondentul ntr-o experien$ perceptiv$ direct$. La
elaborarea acestor reprezent$ri particip$ gndirea !i imaginaia. Sunt reprezent$ri n cadrul c$rora
reg$sim prin excelen$ procesarea de tip descendent, dirijat$ de procedeele imaginaiei !i
operaiile gndirii. Pe aceast$ cale subiectul !i poate reprezenta mi!c$ri, deplas$ri foarte
complexe cum ar fi traiectoria unei nave cosmice n zbor, traiectoria unui vapor pe oceanele
lumii sau anticiparea unor transform$ri n baza unor modele abstracte cum ar fi modelul
circulaiei sanguine, modelul transmiterii influxului nervos, modelul mi!c$rii pl$cilor tectonice.


P
a
g
e
8
2

4.GNDIREA

4.1. Perspective de abordare a gndirii
O trecere n revist$ a principalelor perspective, curente, orient$ri n abordarea gndirii
pune n eviden$ dificultatea analizei gndirii, complexitatea remarcabil$ a acestui proces psihic.
Dup$ cum arat$ M. Zlate (1999), ceea ce frapeaz$ din capul locului n psihologia gndirii este
polarizarea concepiilor. S-a trecut cu u!urin$ de la tratarea extensiv$ la tratarea intensiv$, de la
extensia gndirii asupra tuturor proceselor psihice la ignorarea ei. Este consemnat$ n acela!i
timp !i o varietate terminologic$ remarcabil$ mergnd de la inconsecven$ !i insuficien$ la
abord$ri sistematice !i detaliate. Autorul citat consemneaz$ !i atitudinile exclusiviste n modul de
prezentare a gndirii n variate lucr$ri !i dicionare, trecnd de la ignorare la abordare detaliat$.
Dincolo de aceste aspecte frapante o trecere sistematic$ n revist$ a variatelor !coli !i curente
pune n eviden$ continuitatea preocup$rilor oamenilor de !tiin$ n raport cu gndirea !i
dimensiunea ei psihologic$.
Perspectiva logicii clasice !i are originile nc$ n logica aristotelian$. Aristotel este cel
care a ntemeiat logica !i principiile asocierii. Logicienii sunt cei care au abordat pentru prima
dat$ operaiile gndirii !i le-au definit. Este vorba despre operaiile de analiz$, sintez$,
abstractizare, generalizare, comparaie, inducie, deducie sau despre judec$i, raionamente,
silogisme !.a.m.d. Astfel, pn$ pe la nceputul secolului al XX-lea, gndirea era prezent$ n
diferite manuale sau tratate din aceast$ perspectiv$ a logicii fiind integrat$ n studiul filozofiei, al
epistemiologiei. Pe aceast$ cale se impunea aspectul normativ al gndirii. Dup$ cum ar$ta J.
Piaget logica este pentru cunoa!tere ceea ce este morala pentru conduit$. Acela!i autor a
demonstrat, n mod str$lucit, convergena evolutiv$ a structurilor biologice, logice !i cognitiv-
intelectuale. Organizarea logic$, structura riguroas$, demersul normativ al gndirii sunt tr$s$turi
indubitabile care demonstreaz$ contribuia logicii la nelegerea aspectului formal, operaional al
gndirii.
Asocia#ionismul senzualist reduce gndirea la o asociere de impresii senzoriale, lipsit$
de suport motivaional. La baza gndirii sunt puse legile asocierii. Cele trei principii ale asocierii
provin nc$ de la Aristotel: asocierea prin contrast, prin asem$nare !i prin contiguitate spaio-
temporal$. dincolo de eroarea metodologic$ de reducere a gndirii la o sum$ de impresii

P
a
g
e
8
3

senzoriale, asociaionismul are meritul de a fi propus totu!i un mecanism explicativ al gndirii
prin asociaie. Este incontestabil faptul c$ asociaiile constituie modalit$i de lucru !i de operare
ale gndirii. Gndirea uman$ opereaz$ n mod frecvent uznd de lanuri asociative. n cadrul
acestor asocieri imaginile !i cuvntul joac$ un rol primordial ca suport intuitiv verbal al
variatelor asociaii de idei. Toate curentele !i !colile psihologice care au urmat s-au raportat la
asociaionism ca reper, ca piatr$ de hotar n psihologie.
Introspec#ionismul experimental sau 'coala de la Wrtzburg prin reprezentanii ei O.
Klpe, K. Marbe !i Ach ncerca s$ dep$!easc$ limitele asociaionismului senzualist n abordarea
gndirii. Preocuparea acestei !coli pentru studiul gndirii a condus la elaborarea unei psihologii a
gndirii n cadrul acesteia. Este pentru prima dat$ cnd se desf$!oar$ un demers sistematic de
explorare !i interpretare psihologic$ a gndirii ca proces de rezolvare de probleme.
Reprezentanii acestui curent !i propuneau s$ demonstreze natura abstract$ a gndirii, faptul c$
aceasta nu este reductibil$ la o sum$ de impresii senzoriale. Metoda de investigare experimental$
consta n solicitarea adresat$ unor subieci experi de a rezolva variate probleme de matematic$,
logic$, lingvistic$ !i de a descrie n timp sau dup$ ncheierea activit$ii rezolutive procedeele,
modul de lucru. Se dorea, pe aceast$ cale, s$ se demonstreze natura abstract$ a gndirii, faptul c$
aceasta nu opereaz$ cu imagini !i cuvinte. Ipotezele nu au fost confirmate, deseori subiecii
utilizau descrierea n imagini !i cuvinte a unor activit$i abstracte ale gndirii. Aceste rezultate au
descump$nit autorii !i chiar i-au f$cut s$ aprecieze c$ numai foarte puini oameni sunt capabili
de gndire abstract$. Aceast$ judecat$ a fost sever criticat$ de lumea academic$ dar r$mne
incontestabil meritul acestui curent n iniierea unor studii experimentale cu privire la gndire.
Semnificativ este faptul c$ psihologia experimental$ modern$ subliniaz$ rolul raportului verbal
n studiul gndirii. Mai mult dect att, Newell !i Simon 50 de ani mai trziu, n anii 70 ai
secolului al XX-lea au elaborat experimente prin intermediul c$rora au ncercat s$ demonstreze
compatibilitatea dintre logica operatorie a gndirii umane !i cea a computerelor. Modelul lor
experimental era foarte apropiat de cel al 'colii de la Wrtzburg: subiecii erau solicitai s$
descrie n timp ce rezolvau o problem$ de logic$ sau matematic$ pa!ii, secvenele necesare.
Autorii au denumit acest demers protocolul gndirii cu voce tare. Transpunerea acestor
protocoale n limbajul de programare al calculatoarelor s-a demonstrat faptul c$ gndirea uman$
!i computerele uzeaz$ de strategii asem$n$toare. Iat$ cum fiecare curent, !coal$ psihologic$ !i
aduce contribuia la progresul psihologiei !i nu trebuie s$ ne gr$bim cu catalog$rile !i aprecierile

P
a
g
e
8
4

critice la adresa diferitelor !coli !i curente. O contribuie remarcabil$ a acestei !coli psihologice
este abordarea gndirii ca sistem de operaii. O. Selz s-a desprins din cadrul acestei !coli !i a
realizat primele cercet$ri sistematice asupra operaiilor gndirii. Cele mai importante operaii
erau: completarea complexului, abstracia selectiv$ !i reproducerea asem$n$rilor (vezi P.
Popescu-Neveanu, 1977). Completarea complexului este operaia de umplere a golului cognitiv,
de nlocuire a necunoscutului cu ceva cunoscut; abstractizarea selectiv$ realizeaz$ desprinderea
variatelor caracteristici ale obiectelor !i relaiilor dintre componentele unei situaii complexe;
reproducerea asem$n$rilor permite deta!area din experien$ a unor nsu!iri asem$n$toare n
vederea stabilirii de corespondene, coincidene !i identific$ri.
Psihologia formei sau gestaltismul abordeaz$ gndirea prin raportarea pe de o parte la
asociaionismul senzualist !i pe de alt$ parte la modelul ncercare !i eroare propus de c$tre
Thorndike.
n cercet$rile sale asupra nv$$rii, Thorndike a ajuns la concluzia c$ n rezolvarea unor
situaii problematice se impune strategia ncerc$rii !i erorii bazat$ pe legea efectului. Conform
acesteia o aciune nsoit$ de succes tinde s$ fie repetat$ iar dac$ a fost nsoit$ de e!ec va tinde
s$ fie ndep$rtat$. Acest model valorific$ rolul motivaiei n nv$are !i rezolvarea de probleme.
Gestalti!tii prin reprezentanii lor de seam$ W. Khler, K. Koffka, M. Wertheimer au
abordat psihologia gndirii pornind de la cercet$rile lor n domeniul psihologiei percepiei.
Gndirea era explicat$ ca un demers de reorganizare a datelor cmpului perceptiv. n urma
acestei reorganiz$ri !i restructur$ri rezolvarea unei situaii problematice se impune de la sine
avnd aspectul unei intuiii spontane. n cercet$rile sale ntreprinse n insulele Telerife asupra
cimpanzeilor Khler propune un model experimental ingenios: cimpanzeul nfometat prime!te
obiectul-stimul (un ciorchine de banane) atrnat undeva sus deasupra cu!tii f$r$ a putea fi atins.
n interiorul cu!tii se afl$ dispuse una, dou$ l$die de lemn. Dup$ un num$r de ncerc$ri haotice,
cimpanzeul pare c$ a renunat !i se a!az$ undeva ntr-un col pentru ca la un moment dat s$ sar$
brusc s$ se ndrepte spre l$di$, s$ se suie pe ea !i s$ ncerce s$ ating$ obiectul-scop. Astfel, n
baza reorganiz$rii cmpului perceptiv obiectul-scop !i obiectul-mijloc sunt reunite n acela!i
cmp !i drept urmare are loc un fenomen de intuiie spontan$ (einsicht, insight) sau momentul
Aha.
n termenii psihologiei cognitive moderne cele dou$ orient$ri, ncercare-eroare !i
intuiie spontan$ pot fi subordonate celor dou$ tipuri de proces$ri implicate n tratarea

P
a
g
e
8
5

informaiilor: procesarea descendent$, indirect$ specific$ modelului gestaltist !i procesarea
ascendent$, direct$, bazat$ pe datele empirice specific$ modelului ncercare !i eroare. Constat$m
c$ cele dou$ modele de abordare a mecanismelor psihologice ale gndirii nu se exclud ci,
dimpotriv$, se completeaz$ reciproc !i aduc contribuii remarcabile la nelegerea mecanismelor
gndirii.
O alt$ contribuie important$ a !colii gestaltiste este legat$ de rezolvarea de probleme.
Cercet$rile iniiate de c$tre Wertheimer au fost continuate n mod str$lucit de c$tre Duncker.
Ast$zi tratatele de psihologie experimental$ utilizeaz$ modelele experimentale ale acestui savant
n descrierea mecanismelor gndirii, ale rezolv$rii de probleme !i mai ales ale fixit$ii
funcionale. Pentru cei doi autori orice problem$ declan!eaz$ n interiorul subiectului o stare
conflictual$ iar acesta manifest$ tendina de a nl$tura conflictul prin reorganizarea structural$ a
datelor. n mod obi!nuit, n urma acestei reorganiz$ri, rezolvarea se impune practic spontan. Spre
exemplu, Wertheimer ofer$ o problem$ pe care matematicianul Gauss a rezolvat-o foarte rapid la
vrsta de !ase ani: calculai ct mai repede suma 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. n baza
reorganiz$rii datelor se poate constata c$ suma extremele este aceea!i: 1 + 10 = 11, 2 + 9 = 11
!.a.m.d, adic$ cinci perechi de 11 care ne conduc la suma 55 (vezi P. Popescu-Neveanu, 1977).
Structuralismul genetic J. Piaget. preia de la gestalti!ti conceptul de schem$ ca
indicator al unor structuri mintale de tip operator, dar consider$ c$ structurile operatorii nu sunt
nn$scute ci achiziionate. Piaget nu contest$ existena unor scheme nn$scute, care se refer$ la
analizatori !i mecanismele lor neurofuncionale, la variatele reflexe necondiionate care permit
nou-n$scutului o prim$ form$ de adaptare la mediu. Inteligena este definit$ ca modalitate
superioar$ de adaptare la mediu. Adaptarea se realizeaz$ n baza a dou$ procese majore:
asimilarea !i acomodarea. Prin asimilare se interiorizeaz$ ceva n urma unor exers$ri, aciuni
repetate cu obiectele. Se fixeaz$ astfel o schem$ de ac#iune, mai nti n planul extern, concret.
Schema va fi asimilat$, interiorizat$, preluat$ de structurile mentale, interne care se vor
acomoda, se vor restructura, vor integra noua achiziie !i vor deveni astfel mai competente,
apte s$ coordoneze activit$i mai complexe !i s$ solicite asimil$ri mai bogate n coninut, mai
diversificate. Astfel noile asimil$ri vor conduce la noi acomod$ri !.a.m.d. ceea ce sugereaz$ o
dinamic$ evolutiv$, ascendent$ a structurilor operatorii ale inteligenei. J. Piaget !i 'coala sa de
la Geneva au demonstrat ntr-o manier$ experimental$ !i n baza unor observaii laborioase
procesul evoluiei structurilor operatorii ale inteligenei n cadrul celor patru stadii:

P
a
g
e
8
6

stadiul inteligenei senzorio-motorii (0 2 ani);
stadiul inteligenei preoperaionale (2 6 ani);
stadiul operaiilor concrete (6 11 ani);
stadiul operaiilor formale (11 17 ani).
Modelul tridimensional al intelectului propus de J.P. Ghuilford ofer$ posibilitatea
nelegerii mecanismelor de funcionare ale gndirii.
Modelul tridimensional al intelectului (dup P.J. Guilford)


Dimensiunea sintetic$ a gndirii rezult$ din interaciunea celor trei laturi. Aplicarea
unei operaii asupra unui coninut conduce la elaborarea unui produs. Fiecare cub prezint$ pe o
faet$ o operaie, pe cealalt$ un coninut !i pe a treia un produs. Cubul cap$t$ astfel o identitate !i
el descrie o form$ de manifestare a inteligenei. Spre exemplu, dac$ aplic$m operaia de evaluare
sau apreciere, comparare ca operaie mai simpl$ asupra unui coninut figurativ, intuitiv-concret
vom obine un produs mai simplu, gndirea asupra unui obiect, a unui lucru concret, a unei
OPERA+II
PRODUSE
Gndire convergent$
Gndire divergent$
Memorie
Cogniie
Unit$i
Evaluare
Clase
Relaii
Sisteme
Transform$ri
Implicaii
Figurativ
Simbolic
Semantic
Comportamental
CON+INUTURI

P
a
g
e
8
7

unit$i cognitive. Aplicarea fiec$rei operaii asupra fiec$rui coninut n parte ne ofer$ imaginea
unei combinatorici bogate. Fiecare cub are o existen$ proprie, autonom$, dar el exist$ numai n
cadrul ansamblului. Cubul, n ntregul s$u, adic$ intelectul va funciona numai prin angrenarea
tuturor p$rilor componente. Fiecare dintre noi prezint$ o configuraie proprie a intelectului ca
rezultat al combin$rii particulare a operaiilor, coninuturilor !i produselor. Astfel intelectul poate
c$p$ta o orientare preponderent intuitiv-figurativ$, sau abstract$-logic$ !.a.m.d.
Opera#iile sunt: evaluare, gndire convergent$. gndire divergent$, memorie !i
cogniie. Evaluarea este operaia specific$ gndirii critice !i presupune comparaii, aprecieri;
gndirea convergent este rezultatul unei convergene depline ntre mijloace !i scopuri; tipic
pentru gndirea algoritmic$: n vederea atingerii scopului, a rezolv$rii unei situaii sunt
cunoscute mijloacele, care trebuie s$ fie aplicate f$r$ abateri; gndirea divergent exprim$ o
divergen$, un conflict ntre mijloace !i scopuri ntruct, atingerea scopului se poate realiza prin
variate c$i !i mijloace care trebuie s$ fie explorate; este operaia tipic$ pentru gndirea euristic$
sau creatoare care exploreaz$, caut$ noi c$i !i mijloace pentru rezolvarea problemelor; memoria
ca operaie sugereaz$ modul n care este conceput$ ea n psihologia modern$, !i anume ca sistem
de operaii; dimensiunea operatorie a memoriei sugereaz$ faptul c$ nu trebuie s$ fie privit$ ca un
simplu depozit de informaii ci ca un demers sistematic de organizare, structurare, clasificare,
ierarhizare, grupare, categorizare a informaiilor; cogni#ia este operaia cea mai complex$ care
implic$ n primul rnd abstractiz$ri, generaliz$ri, concretiz$ri, particulariz$ri !.a.m.d.
Con#inuturile sunt: figurativ, simbolic, semantic !i comportamental. Con#inutul
figurativ se refer$ la coninuturile informaionale de tip concret-intuitiv provenite de la percepie
!i de la reprezentare; sunt imagini, cuno!tine simple despre aspectele concrete ale lumii;
con#inutul simbolic face trimitere la ansamblul de semne !i simboluri care mediaz$ gndirea;
sunt specifice limbii !i altor limbaje proprii variatelor domenii; con#inutul semnatic face trimitere
la cuno!tine, experimente, concepte care au acoperire n semnificaii, au un neles pentru
subiect; con#inutul comportamental descrie procedurile de lucru, strategiile rezolutive.
Produsele sunt: unit$i, clase, relaii, sisteme, transform$ri !i implicaii. Unit#ile sau
elementele descriu cele mai simple rezultate ale gndirii atunci cnd aceasta prin concretizare
descrie un obiect, un fenomen, un eveniment n plan mintal; clasele descriu grup$ri de elemente;
gndirea, n urma evalu$rilor, analizelor, comparaiilor surprinde criterii dup$ care poate grupa
mai multe elemente ntr-o clas$; rela#iile descriu raporturi de tip inferenial prin care elementele

P
a
g
e
8
8

se grupeaz$ ntr-o clas$ !i clasele n sisteme; sistemele descriu ansambluri structurate !i articulate
de cuno!tine, concepte, explicaii !i descrieri; transform$rile descriu raporturile din interiorul
sistemului, interaciunile dintre p$rile lui componente; implica#iile descriu finalitatea cea mai
complex$ a gndirii capabil$ s$ surprind$ cauzalitatea !i s$ emit$ predicii.
Abordarea cognitivist$ a gndirii !i are originile n cercet$rile lui Newell, Schaw !i
Simon (1958) care au lansat modelarea cibernetic$ a intelectului n celebrul Rezolvitorul general
de probleme ca sistem de prelucrare a informaiei pentru rezolvarea unor probleme specifice
gndirii umane. n rezolvitor sunt introduse o serie de variabile e pot fi reunite cu ajutorul unor
operaii logice de tipul conjunciei, disjunciei !i implicaiei. Programul const$ n trecerea
succesiv$ de la o etap$ la alta prin modificarea continu$ a structurii problemei considerate.
Programul rezolvitorului realizeaz$ trei tipuri de sarcini: 1) transformarea obiectului A n
obiectul B; 2) aplicarea operatorului B la obiectul A !i 3) reducerea deosebirilor D ntre obiectul
A !i obiectul B.
Mai apoi, W. Reitman (1965) a valorificat din punct de vedere psihologic cercet$rile
celor trei autori ar$tnd c$ att n gndirea uman$ ct !i n inteligena artificial$ elementul cel
mai important l constituie procesele informaionale. Gndirea este definit$ prin prisma
prelucr$rii de informaii cu ajutorul unor operatori. Operatorii permit ca din stocul memoriei s$
se selecteze informaiile adecvate n raport cu un sistem de ordonare a sarcinilor.
Neisser (1967) este ntemeietorul formal al psihologiei cognitive. Din punctul lui de
vedere, gndirea este procesul prin care se execut$ o serie de operaii centrale asupra
reprezent$rilor ce conin informaii din mediul extern. Constat$m c$ n centrul gndirii este
amplasat$ reprezentarea, imaginea mintal$. Conceptul de schem$ este preluat pe linia unei
continuit$i ce-!i are originea n cercet$rile gestaltismului !i ale structuralismului genetic.
Schema are un rol decisiv n organizarea !i ordonarea reprezent$rilor interne dirijnd activitatea
gndirii n scopul disponibiliz$rii unei cantit$i mai mari de informaii. Procesarea informaiilor
n plan mintal se realizeaz$ cu ajutorul unor inferene, structuri operatorii ce permit extragerea
unei anumite informaii !i integrarea ei la nivelul schemelor. Schema se modific$ la rndul ei
dezvoltnd disponibilit$i crescute de asimilare conceptual$. n sine descrierea acestui proces
cognitiv ne arat$ asem$n$ri mari cu modelul lui J. Piaget. Dar, cognitivi!tii insist$ asupra
proces$rilor, a trat$rii informaiei. Astfel gndirea este organizat$ modular !i ierarhic utiliznd
simboluri !i structuri simbolice. Cognitivi!tii trateaz$ gndirea n special din perspectiva

P
a
g
e
8
9

rezolv$rii de probleme, a strategiilor rezolutive. Pe aceast$ cale procesarea cognitive se exercit$
asupra reprezent$rilor interne cu scopul de a elabora generaliz$ri predictive.

4.2. Gndirea ca proces cognitiv superior

Gndirea este un proces cognitiv superior prin intermediul c$reia avem acces la
nsu!irile eseniale ale realit$ii. Prin intermediul proceselor senzoriale lu$m act despre aspectele
concrete, intuitive, accesibile simurilor. Suntem informai despre form$, m$rime, culoare, gust,
miros, s.a.m.d. Acestea sunt nsu!iri aparente pentru c$ a!a apar ele simurilor noastre. Lumea
real$ este plin$ de astfel de nsu!iri pe care le constat$m !i le interpret$m n conduitele noastre
adaptative. Dar omul ca fiin$ cunosc$toare este capabil s$ treac$ dincolo de aparen$ la esen$.
Aparena nsu!irilor este conjunctural$, contextual$. Pentru a nelege n esen$ lumea real$
trebuie s$ surprindem acele nsu!iri eseniale, necesare logice care ne spun ceva despre partea
ascuns$, invizibil$, inaccesibil$ simurilor.
nsu$irile esen#iale sunt invarian# cognitivi, ele condenseaz$ ceea ce este constant,
invariabil n manifest$rile unui fenomen. Ploaia este o nsu!ire aparent$, dar esena
fenomenului ine de evaporare, formarea norilor, condens, adic$ aspecte care nu ne sunt
accesibile, dar despre care citim, nv$$m, nelegem !i ne form$m o concepie !tiinific$ ce
nglobeaz$ tocmai aceste nsu!iri eseniale. Gndirea valorific$, reune!te, integreaz$ rezultatele
proceselor senzoriale, dar nu este reductibil$ la acestea. Gndirea are un grad ridicat de
autonomie mintal$ !i spiritual$: se deta!eaz$, se poate dispensa de raporturile perceptive directe,
se repliaz$ asupra propriilor coninuturi pe care le supune unor prelucr$ri sistematice.
Gndirea se desf$oar ntr-un plan mintal, intern, subiectiv !i, cu ajutorul judec$ilor,
raionamentelor !i unui vast sistem de operaii, realizeaz$ prelucrarea nsu!irilor eseniale,
necesare !i legice. Am v$zut ce nseamn$ nsu!iri eseniale; necesare pentru c$ sunt imperative,
se impun gndirii noastre !i legice pentru c$ stau la baza formul$rii unor relaii riguroase, precise
!i verificabile.
Gndirea are o desf$urare procesual, cu grade mari de libertate pe verticala
cunoa!terii !i pe axa timpului. Pe verticala cunoa!terii gndirea evolueaz$, conform psihologiei
cognitive, n sens ascendent !i n sens descendent. Aceast$ interpretare vizeaz$ modul !i nivelul
de procesare, prelucrare (tratare) a informaiei.

P
a
g
e
9
0

Procesarea ascendent prezint$ urm$toarele caracteristici:
se orienteaz$ de jos n sus, bottom-up, de la baza de date spre reprezent$ri !i
concepte cu grad tot mai larg de cuprindere !i generalizare;
este dirijat$ de datele observaiei, de experienele individului, inclusiv cele perceptive,
de reprezent$rile acumulate n timp;
este un demers de tip inductiv, care se orienteaz$ de la particular la general, de la fapte
!i date concrete spre generaliz$ri tot mai cuprinz$toare;
este modul natural de evoluie a gndirii umane.
Procesarea descendent prezint$ urm$toarele caracteristici:
se orienteaz$ de jos n sus, top-down, de la reguli, legi, norme, definiii spre
datele particulare;
este dirijat$ de legi, reguli, norme, principii;
este un demers de tip deductiv: din anumite legi se deduc atribute ale unor fenomene,
categorii de obiecte;
are un caracter imperativ, se impune gndirii noastre !i deriv$ din nivelul cunoa!terii
umane la un moment dat;
este o evoluie a gndirii bazat$ pe nv$are, instrucie !colar$, educaie.
Cele dou$ tipuri de procese sunt complementare !i stau la baza achiziiei !i form$rii
sistemului de cuno!tine, concepte, noiuni proprii cunoa!terii umane.
Desf$urarea gndirii pe axa temporal se realizeaz$ ntre trecut, prezent !i viitor.
Procesele senzoriale, ndeosebi senzaia !i percepia se desf$!oar$ aici !i acum, n prezent.
Gndirea, n schimb, !i extrage coninuturile, n cea mai mare m$sur$, din memorie, din trecut;
reactualizeaz$ n raport cu cerinele prezentului, informaii, cuno!tine !i experiene, elabornd
anticip$ri !i predicii asupra viitorului (P.Popescu-Neveanu). Demersul anticipativ al gndirii se
refer$ !i la orient$rile subiectului, planurile sale de aciune. Cu ajutorul gndirii ne planific$m
viitorul !i ne organiz$m existena n vederea atingerii acesteia.
Perspectiva cognitiv$ asupra gndirii insist$ asupra acesteia ca organizare $i
manipulare a reprezentrilor interne sau informa#iilor $i cuno$tin#elor stocate n memorie, n
vederea nelegerii unei situaii !i elabor$rii de noi informaii.
Caracterul mijlocit al gndirii este una dintre tr$s$turile cele mai importante care
definesc specificul acestui proces. Indiferent de modul de procesare gndirea este mijlocit$: n

P
a
g
e
9
1

procesarea direct$, dirijat$ de datele experienei directe, gndirea este mijlocit prin experien#a
perceptiv, prin imaginile din reprezentare, iar toate aceste date sunt stocate n memorie $i
vehiculate cu ajutorul limbajului.
n procesarea descendent$, indirect$, dirijat$ de reguli, norme, legi, caracterul mijlocit
al gndirii este asigurat prin cuno!tinele acumulate la un moment dat, prin informaiile
sistematizate n lucr$rile !tiinifice. Limbajul este instrumentul fundamental care permite
vehicularea, coordonarea acestor informaii. Este un limbaj riguros al definiiilor; sunt formul$ri
precise, clare, care nu las$ loc de dubii. Se folosesc intens limbajele de specialitate proprii
variatelor domenii ale cunoa!terii: matematica, biologia, psihologia, s.a.m.d.
Caracterul abstract-formal al gndirii pune n eviden$ nivelul ridicat al selectivit$ii n
procesarea informaiilor. Selectivitatea este o tr$s$tur$ definitorie a sistemului psihic uman n
ceea ce prive!te raportarea la nsu!irile reflectate. n procesele senzoriale selectivitatea opereaz$
dup$ criterii de pregnan$, contrast, form$, m$rime, culoare, deci criterii concret-intuitive.
Evident, se adaug$ !i criterii afectiv-motivaionale (interesul, emoiile, preocup$rile, experiena,
etc.). Constat$m o progresie a resurselor selectivit$ii de la senzaii (tr$s$tur$ legic$ prin care se
desf$!oar$ jocul subtil al raporturilor dintre obiect !i fond) !i apoi la reprezent$ri (unde sunt
selectate nsu!irile relevante, caracteristice, schematice).
La nivelul gndirii selectivitatea este maximal realizat$ prin operaiile sale analitice !i
mai ales prin abstractizarea formal$.
Gndirea las$ de o parte, face abstracie de restul !i se focalizeaz$ asupra unui
proces mintal. n demersul s$u gndirea extrage !i utilizeaz$ nsu!iri eseniale tot mai s$race n
coninut, dar cu un grad tot mai ridicat de generalizare.
Aspectul formal ine de norme, reguli de desf$!urare a gndirii. Gndirea se orienteaz$
dup$ reguli !i norme ale logicii, este propoziional$ (uzeaz$ de judec$i ipotetico-deductive,
avanseaz$ ipoteze pe care ncearc$ s$ le verifice. Este o gndire probabilistic$ care ia decizii n
baza evalu$rii alternativelor echiprobabile.
Rezult$ c$ procesarea cognitiv$ are un caracter profund, prezint$ un grad ridicat de
autonomie mintal$, un nivel maximal de selectivitate n raport cu nsu!irile lumii !i vieii.
n concluzie, gndirea este procesul cognitiv superior de extragere a nsu$irilor
esen#iale, necesare $i legice cu ajutorul unor opera#ii abstract-formale, n vederea n#elegerii,

P
a
g
e
9
2

explicrii $i predic#iei unor rela#ii cauzale din realitate $i a elaborrii unor concepte, no#iuni,
teorii, sisteme cognitive ca modele mintale ale realit#ii.

4.3. Opera#iile gndirii
Gndirea este procesul psihic care dispune de cel mai vast sistem de operaii.
Superioritatea !i poziia unui proces psihic n ansamblul vieii psihice a omului este dat$ de
sistemele operatorii de care dispune.
Psihologia studiaz$ operaiile gndirii ca instrumente psihice dobndite !i perfecionate
prin dezvoltarea intelectual$, prin nv$are !i exerciiu. Operaiile gndirii acioneaz$ n cupluri
operatorii ce se completeaz$ reciproc: analiza !i sinteza, abstractizarea !i generalizarea, inducia
!i deducia. Latura operaional$ a gndirii este format$ din totalitatea operaiilor !i procedeelor
mentale de transformare, combinare, relaionare a informaiilor cu scopul obinerii unei mai bune
nelegeri, a unor cuno!tine noi sau a rezolv$rii unor probleme.
Analiza i sinteza cognitiv$ !i au originile !i sunt precedate de analiza !i sinteza
perceptiv$ care se desf$!oar$ ntr-un plan concret-intuitiv, asupra unor obiecte !i situaii
concrete. n schimb, analiza !i sinteza de tip cognitiv se desf$!oar$ ntr-un plan mintal, dup$ un
model !i sunt mediate prin cuvnt !i alte sisteme de semne !i simboluri.
Prin analiz$ nsu!irile unui obiect sau ale unei clase de obiecte sunt separate, sunt
descompuse mental cu scopul de a extrage acele tr$s$turi eseniale. Prin analiz$ se relev$
semnificaia fiec$rui element pentru ntreg, importana sa. Sinteza vine n continuarea !i n
completarea analizei, ea recompune mintal obiectul din elementele eseniale care au fost
descoperite n urma procesului analitic. Analiza separ$ necesarul de ceea ce este ntmpl$tor,
semnificativul de nesemnificativ, iar sinteza utilizeaz$ aceste componente pentru a construi un
ntreg cu sens, care beneficiaz$ de legi proprii de structurare !i de evoluie.
Analiza !i sinteza sunt dou$ operaii indisolubil legate, ele se presupun reciproc, chiar
trec una n alta. De exemplu, la un examen de psihologie vi se cere s$ facei o lucrare de
sintez$ ntre gndire !i reprezentare, primul punct al acestei sinteze va fi, n mod firesc, analiza
fiec$rui proces n parte, a ceea ce este specific pentru el, ca n urma acestei analize s$ poat$ fi
relevate asem$n$rile !i deosebirile semnificative dintre cele dou$ procese psihice, modul cum ele
relaioneaz$ !i cum se influeneaz$ reciproc. Prin analiz$ se surprind acele elemente cheie ale
unui obiect, ceea ce este necesar pentru ca el sa existe, iar prin sintez$ se surprind legile

P
a
g
e
9
3

fundamentale, dar se pot chiar deduce noi reguli !i legit$i care deriv$ din cele de baz$. A!adar,
n urma analizei !i sintezei efectuate asupra unui fenomen, cunoa!terea !i nelegerea cu privire
la acesta se pot mbog$i.
Compara#ia este operaia de evaluare prin raportare la unul sau mai multe criterii. 'i aceast$
operaie !i are originea n comparaia dup$ criterii perceptive de culoare, form$, m$rime,
contrast etc. Compara#ia implic$ eviden#ierea asem$n$rilor i deosebirilor esen#iale dintre
minimum dou$ obiecte, persoane, evenimente, situaii, fenomene dup$ minimum un criteriu
comun. Comparaia poate interveni !i ntre minimum dou$ ipostaze ale aceluia!i obiect, persoan$
etc. dup$ minimum un criteriu comun.
Dac$ n plan perceptiv comparaia se impune deseori de la sine prin pregnana unor nsu!iri
sau a unor contraste, n plan cognitiv compara#ia se desf$oar$ dup$ un plan, !i are o anumit$
finalitate. Finalitatea nu este doar constatativ$, cel mai adesea este subordonat$ necesit$ii
evidenierii unor raporturi de superioritate-inferioritate, unor poziii ierarhice ntr-un sistem de
referin$. Comparaia se folose!te de argumentaia de tipul dac$ ... atunci menit$ s$ pun$ n
eviden$ o anumit$ calitate, o anumit$ poziia !.a.m.d.
Operaiile de analiz$, sintez$ !i comparaie constituie instrumente mintale importante
mai ales n procesarea ascendent$, dirijat$ de date. Acest lucru se datoreaz$ tipului de informaii
vehiculate. Sunt cuno!tine, nsu!iri, experiene, cu un grad mai redus de generalitate care se
preteaz$ cel mai bine unor operaii analitico-sintetice !i de comparaie.
Abstractizarea i generalizarea constituie operaiile cele mai complexe ale gndirii !i
au un caracter formal, se desf$!oar$ exclusiv n plan mintal, sunt tipice pentru procesarea de tip
descendent. n plan ontogenetic sunt precedate !i anticipate de schematizarea !i generalizarea
concret-intuitiv$ de la nivelul reprezent$rii. n reprezentare sunt selectate, conservate !i redate
nsu!iri din ce n ce mai puine, mai schematice, dar comune pentru o grupare tot mai larg$ de
obiecte-fenomene. n gndire selectivitatea este maximal$ prin abstractizare, iar
generalizarea se refer$ la clase, categorii foarte largi de obiecte-fenomene.
Abstractizarea este operaia de extragere a unor nsuiri esen#iale, a unor invarian#i
cognitivi, nsu!iri comune pentru o ntreag$ clas$, categorie. Operaia de abstractizare exprim$
simultan dou$ sensuri: pe de o parte se extrage ceva esenial, iar pe de alt$ parte se renun$ la tot
ceea ce este nerelevant, accidental, contextual sau conjunctural. Abstractizarea avanseaz$ n
profunzime a!a cum c$ut$torul de diamante sap$ !i d$ la o parte p$mntul pn$ ajunge la

P
a
g
e
9
4

diamant (esen$). Mai mult dect att, limbajul (omul care gnde!te) !lefuie!te diamantul brut !i
ajunge la formele pure ale esenei.
Generalizarea este operaia prin care nsu!irile extrase cu ajutorul abstractiz$rii sunt
extinse la o ntreag$ clas$ de obiecte-fenomene. Abstractizarea !i generalizarea opereaz$
simultan astfel nct, pe m$sur$ ce sunt relevate nsu!irile eseniale, acestea sunt extinse la
categorii din ce n ce mai largi. Abstractizarea !i generalizarea prezint$ grade variate de
profunzime !i expansiune n funcie de evoluia cunoa!terii umane. Rezultatele abstractiz$rii !i
generaliz$rii sunt cuprinse n legi care pun n eviden$ relaii cauzale cu o sfer$ ct mai larg$ de
cuprindere. Astfel se ajunge la teorii !i modele explicative asupra unor aspecte ale realit$ii. O
teorie bun$ conine un num$r redus de afirmaii !i acoper$ un num$r mare de situaii. Spre
exemplu, legea gravitaiei universale este foarte concis$ !i se refer$ la toate obiectele atrase de
p$mnt. Sau, n psihologie, legea efectului descoperit$ de savantul american Thorndike spune c$
o aciune urmat$ de succes tinde s$ se consolideze, iar dac$ este urmat$ de e!ec tinde s$ fie
abandonat$.
Opuse abstractiz$rii !i generaliz$rii sunt operaiile de concretizare i particularizare.
Drumul de la concret la abstract este complementar celui de la abstract la concret, dar profund
diferit calitativ. Concretizarea ce urmeaz$ abstractiz$rii define!te prin tr$s$turi eseniale un
obiect ideal, abstract ce ntrune!te nsu!irile eseniale. n acela!i mod opereaz$ particularizarea.
Cele dou$ operaii servesc cel mai adesea exemplific$rii cognitive care nu se va referi la un
obiect anume ci la un obiect mintal, un caz particular mintal !i nu unul anume din realitatea
imediat$. Este un demers specific proces$rii descendente dirijat$ de legi, reguli, norme, definiii.
Prototipul care reprezint$ exemplar ideal, un portret-robot al unei categorii este rezultatul
acestor operaii ale gndirii.
Induc#ia i deduc#ia sunt operaiile care descriu cel mai bine evoluia gndirii pe
verticala cunoa!terii. J. Piaget arat$ c$ induc#ia organizeaz$ datele observaiei sau experienei !i
le claseaz$ sub form$ de concepte. Inducia este suportul logic al proces$rii ascendente care
porne!te de la baza de date, experiene concret-intuitive !i imagini mintale. Inducia are un
caracter profund intuitiv, se extrag relaii simple ce grupeaz$ o clas$ de obiecte dup$ criterii
observabile empiric.
Ra#ionamentul inductiv surprinde regularitatea i faciliteaz$ extragerea i
formularea unei concluzii generale dintr-o multitudine de cazuri particulare. Limita acestui

P
a
g
e
9
5

tip de raionament const$ n faptul c$ nu sunt utilizate ct mai multe cazuri specifice !i ct mai
variate. Astfel concluzia r$mne valabil$ pn$ cnd vom ntlni o excepie, deoarece n
raionamentul inductiv intervine hazardul, el are un caracter probabilist.
Deduc#ia descrie demersul descendent al gndirii pe verticala cunoa!terii.
Ra#ionamentul deductiv pornete de la general, prin inferen#e i implica#ii i ajunge la
cazuri particulare. Deducia debuteaz$ prin ipoteze sau premise demonstrate ca fiind adev$rate
!i apoi deriv$ implicaiile acestor ipoteze. Dac$ premisele sunt adecvate atunci concluziile
trebuie s$ fie adev$rate.
Expresia logic$ a raionamentului deductiv este silogismul, n care, pornind de la dou$
premise se extrage o concluzie. Concluziile extrase dintr-un set de reguli pot fi juste numai dac$
premisele sunt valide !i precis formulate. n manualele de logic$ sunt analizate !i exemplificate
erorile de raionament. Din punct de vedere psihologic inducia !i deducia constituie demersurile
operaionale care stau la baza form$rii conceptelor empirice !i !tiinifice.

4.4. Categorizarea concept i prototip

Dac$ gndirea extrage !i prelucreaz$ invariani cognitivi cu ajutorul unui sistem
complex de operaii cognitive, ace!ti invariani sunt sistematizai n cadrul unor clase, categorii
de obiecte, fenomene, a unor concepte, noiuni vehiculate cu ajutorul judec$ilor !i
raionamentelor. Categorizarea reprezint$ un atribut important al gndirii propoziionale, adic$
al gndirii care opereaz$ cu cuvinte, deoarece cu ajutorul ei obiectele sunt organizate n clase.
Pornind de la aceste clasific$ri, este facilitat accesul la informaiile semnificative pe care le
deinem cu privin$ la o anumit$ categorie, prediciile fiind astfel posibile.
M. Miclea (2003) a formulat trei funcii importante ale categoriz$rii: a) similaritatea, b)
codarea experienei, c) generarea de inferene.
a) Similaritatea se refer$ la gruparea obiectelor asem$n$toare n aceea!i categorie.
Similaritatea poate fi de doua feluri: fizic$ !i funcional$. Un exemplu de categorie fizic$ este cea
a p$s$rilor, n aceast$ categorie sunt cuprinse toate speciile de p$s$ri, precum rae, porumbei,
vulturi, p$uni, curcani etc ( v. Imaginea III. 1.), deoarece ele au multe atribute fizice comune:
cioc, aripi, pene, care le fac u!or de recunoscut !i de identificat, n ciuda aparenelor diferite. n
schimb categoria papet$rie de exemplu, este una funcional$, obiectele din cadrul s$u nu se

P
a
g
e
9
6

aseam$n$, ns$ ele servesc pentru a desf$!ura n general activit$i de lucru, la birou : coli de
hrtie, capsatoare, pixuri, gum$ de !ters etc.
Imaginea IV. 1.


n general, n contextele obi!nuite de via$, categorizarea dup$ criteriul
similarit$ii fizice primeaz$ fa$ de similaritatea funcional$. Categorizarea dup$ principii
funcionale intervine atunci cnd avem o problem$ de rezolvat. Conform lui Miclea,
caracteristicile funcionale pot genera categorii diferite n interiorul aceleia!i categorii bazate pe
similaritate fizic$. Un exemplu n acest sens ar fi urm$torul: un student !i cump$r$ 4 pixuri
identice, care fac parte a!adar din aceea!i categorie conform similarit$ii fizice, ns$ studentul
ajunge acas$ !i pune dou$ dintre pixuri pe birou, hot$rnd c$ acelea vor fi pixurile folosite n
sesiune, iar celelalte dou$ pixuri le pune ntr-un sertar, cu gndul c$ dup$ sesiune le va folosi
pentru pasiunea sa de a scrie versuri. Astfel, tn$rul a instituit dou$ categorii funcionale, n
cadrul aceleia!i categorii fizice. Cu toate acestea, tendina general$ a categoriilor este aceea de a
exista ct mai multe similitudini ntre membrii unei clase !i ct mai puine similitudini ntre
obiectele aparinnd claselor diferite.
b) Codarea experien#ei. Pentru ca oamenii s$ aib$ acces mai u!or la anumite categorii !i
la caracteristicile acestora ei !i le reprezint$ ntr-un format comprimat, simplificat. Tindem s$
includem obiectele n categorii cu un grad mare de generalitate care s$ ne permit$ o exprimare !i
o nelegere rapid$, nlesnind astfel comunicarea !i sporind eficiena sistemului cognitiv. E.
Rosch (1976, 1980) nume!te acestast$ form$ de codare a experienei nivelul categoriilor de

P
a
g
e
9
7

baz$. Aceste categorii conin maximum de informaie ntr-un minim de format (Miclea,
2003).
Cercet$tori precum Roch, Richard !i Smith au conturat 5 caracteristici de specificitate ale
categoriilor de baz$:
1. Categoriile de baz$ sunt reprezentate printr-un singur cuvnt n limbajul natural.
2. Cuvintele corespunz$toare categoriilor de baz$ au cea mai mare frecven$ n limbajul
vorbit.
3. Din punct de vedere ontogenetic, categoriile de baz$ !i expresiile lingvistice
corespunz$toare sunt dobndite mai devreme dect categoriile sub- sau supraordonate.
4. Categoriile de baz$ pot fi definite ostensiv, prin indicarea direct$ a obiectului.
5. Categoriile de baz$ sunt cele mai abstracte categorii care pot fi asociate cu o form$ fizic$
specific$.
c) Generarea de inferen#e. Categorizarea face posibil$ realizarea raionamentului inductiv !i
deductiv. Dac$ toi membrii unei categorii au un anumit atribut, atunci un anumit membru al
acelei categorii va prezenta atributul respectiv. De exemplu putem spune: Toate p$s$rile au aripi.
G$ina are aripi. Concluzia fiind aceea c$ g$ina este o pas$re. Prin facilitarea raionamentului,
categorizarea este un instrument util n realizarea prediciilor legate de evoluia unei persoane
sau a unui fenomen.

Conceptele
Conceptul este unitatea de baz$ cu care opereaz$ gndirea uman$. Un concept reprezint$ o
clas$ de obiecte, el nsumeaz$ un set de propriet$i care sunt atribuite respectivei categorii.
Atunci cnd ne gndim la un concept avem acces la toate caracteristicile necesare !i suficiente
ale categoriei pe care o reprezint$. Datorit$ conceptelor omul are capacitatea de a generaliza, de
a face conexiuni ntre experiene, ntre lucruri, ntre fenomene, poate realiza predicii cu privire
la lumea nconjur$toare. Conceptualizarea este esenial$ pentru buna funcionare a gndirii !i a
memoriei deoarece fiecare lucru cu care intr$m n contact este stocat ntr-o anumit$ categorie,
sub cupola cuprinz$toare a unui concept, putnd fi apoi mult mai u!or de accesat, de reactualizat.
Atunci cnd oper$m cu un concept avem acces la informaia !i la semnificaia oferite de
acesta. Conceptul nu este asemenea unei imagini, care de multe ori nu conine semnificaia n
sine, ci el implic$ o nelegere de esen$, cu un nivel mai mare sau mai mic de generalitate.

P
a
g
e
9
8

Conceptele nu sunt de sine st$t$toare, ele nu au o existen$ izolat$, dimpotriv$, ele se
consteleaz$ crend ierarhii !i aflndu-se n relaii de interdependen$ unele fa$ de altele. M.
Zlate nume!te conceptele strcturi structurante deoarece ele se organizeaz$ !i se reorganizeaz$
n timp, pe m$sura acumul$rii de experiene !i de cuno!tine. Ele au un caracter evolutiv,
schimbndu-!i permanent coninuturile, ad$ugnd obiecte adecvate !i excluznd lucrurile
inadecvate !i n felul acesta !i sporesc valoarea informaional$ !i capacitatea de reglare.
Clasificarea conceptelor
n funcie de gradul de generalitate, conceptele pot fi generale, particulare sau
individuale.
a) Conceptele generale sunt foarte cuprinz$toare, ele pot subsuma o categorie foarte mare
de obiecte. Un exemplu de concept general este cel de vehicul (v. Imaginea III. 2. ).
b) Comceptele particulare au un nivel mediu de incluziune. Acestea sunt conceptele cel
mai des utilizate n viaa cotidian$, reprezentnd, conform lui Rosch (1973) nivelul
categoriilor de baz$. De exemplu, conceptul de ma!in$ include multe elemente, dar nu
la fel de multe ca cel de vehicul care i este supraordonat.
c) Conceptele individuale au un sens restrictiv, ncluznd o categorie restrns$ de obiecte.
Conceptul ma!in$ sport include mai puine articole dect conceptul de baz$ ma!in$
sau dect conceptul general vehicul.
n Imaginea IV. 2. este iulstrat$ grafic piramida noiunilor cu ajutorul exemplelor de
conceptelor generale, particulare !i individuale enunate mai sus.

Imaginea IV. 2.P
a
g
e
9
9

Dup$ criteriul existenei sau inexistenei unui concret n realitatea obiectiv$, imediat$,
conceptele pot fi concrete sau abstracte.
a) Conceptele concrete au un corespondent n realitate. Atunci cnd un concept concret
este evocat n general el este nsoit de reprezentarea obiectului. Conceptele concrete se
refer$ la obiecte care exist$ n realitate, care pot fi ar$tate. Exemple de astfel de concepte
sunt: m$r, biciclet$, can$ etc.
b) Conceptele abstracte nu au corespondent n realitatea obiectiv$, fizic$, de aceea ele se
achiziioneaz$ mai trziu n ontogenez$. Chiar dac$ ne putem forma reprezent$ri cu
privire la conceptele abstracte, acestea au o semnificaie !i o natur$ personal$, mult mai
puin general$ dect reprezentarea conceptelor concrete. Termenii de vacan$,
romantism, generozitate sunt exemple de concepte abstracte.
n funcie de modul de formare, de achiziionare, conceptele se mpart n concepte empirice
!i concepte !tiinifice.
a) Conceptele empirice, dup$ cum arat$ M. Zlate, integreaz$ tr$s$turi concrete,
particulare, nsu!iri locale restrictive, dependene accidentale !i neeseniale. Ele se constituie n
copil$rie !i pe parcursul !colarit$ii prin acumularea !i sistematizarea unei experiene concret
intuitive, ntr-o manier$ ascendent$, de jos n sus, de la aspecte particulare, de la obiecte !i
situaii concrete, care se organizeaz$ n reprezent$ri cu un grad din ce n ce mai mare de
generalizare, dar cu un grad sc$zut de esenializare. De aceea conceptele empirice sau
semiconceptele sunt instabile, se restructureaz$ n timp, sunt supuse hazardului, sunt
probabiliste. De!i ele reflect$, prin categorii !i prototipuri, un mod relativ comun de
reprezentare a unor cuno!tine la un anumit moment dat ntr-o populaie, totu!i poart$ pecetea
subiectului cunosc$tor !i dezvolt$ un anumit ata!ament afectiv. +inem la conceptele noastre
empirice pentru c$ sunt dovada vie a resurselor noastre personale de nelegere a lumii. Ele tind
s$ se transforme n convingeri pseudo!tiinifice pe care le ap$r$m !i le promov$m. n mod
obi!nuit conceptele empirice uzeaz$ de limbajul cotidian !i de aceea sunt mai puin riguroase, iar
n comunicarea lor sunt personalizate prin expresii !i exemplific$ri proprii limbajului natural.
b) Conceptele tiin#ifice se achiziioneaz$, n mod obi!nuit, prin nv$are, educaie,
asimilare de cuno!tine !tiinifice sistematizate n cunoa!terea uman$ la un moment dat. Prin
demersul descendent se porne!te de la legi, norme, reguli, principii, definiii care au un caracter
imperativ. Conceptele sau no#iunile tiin#ifice integreaz$ i condenseaz$ nsuiri esen#iale

P
a
g
e
1
0
0

valabile universal pentru o categorie de fenomene. Noiunile !tiinifice nglobeaz$ tr$s$turi
eseniale, dar nu sunt reductibile la o anumit$ nsu!ire. De exemplu, atunci cnd ne ndulcim
ceaiul cu o linguri$ de zah$r nu ne gndim !i nu vedem n faa ochilor sfecla de zah$r. n urma
unor procese repetate de rafinare, condensare !i cristalizare zah$rul este esena sfeclei f$r$ a fi
sfecla ns$!i. Sfecla este doar o surs$ pentru c$ zah$rul se poate obine dintr-o varietate de plante.
Conceptele se organizeaz$ n structuri piramidale care au la baz$ nsu!iri conjuncturale,
uneori chiar false, care se mbog$esc prin alte nsu!iri supraordonate, pentru ca n vrful
piramidei s$ troneze conceptul !tiinific. Observ$m c$ n construc#ia conceptelor tiin#ifice se
mbin$ cele dou$ demersuri ale cunoaterii, conceptele empirice constituie o baz$, un
suport pentru cele tiin#ifice, care, la rndul lor introduc o ordine riguroas$ n structura
piramidei.
Conceptele !tiinifice uzeaz$ de limbaje specializate proprii diferitelor domenii ale
cunoa!terii, cum ar fi limbajul matematicii, informaticii, gramaticii, fizicii, chimiei, psihologiei
!.a.m.d. Este un limbaj riguros, structurat n definiii, legi, principii, tr$s$turi definitorii !i nu
admite abateri.
Spre deosebire de conceptele empirice, cele !tiinifice nu sunt personalizate, nu exercit$
un ata!ament afectiv pentru c$ sunt neutre, aparin cunoa!terii universale, nu pot fi contrazise,
puse la ndoial$. Ele exercit$ un efect de autoritate !i trebuie s$ fie acceptate a!a cum sunt date.
Prototipul
Prototipul ntrune!te ntr-un mod empiric. n baza experienei proprii !i n baza
experienei unei anumite culturi !i civilizaii la un anumit moment dat, tr$s$turile comune, cele
mai evidente ale unei categorii. Prototipul poate fi reprezentat prin unul sau mai multe
exemplare reale care apar cu cea mai mare frecven$ atunci cnd se cere exemplificarea unei
categorii (Miclea, 2003). De exemplu, la ntrebarea Ce evoc$ cuvntul arbore?, imediat dup$
cel de al II-lea r$zboi mondial, r$spunsul cel mai frecvent era un arbore distrus; 20 de ani mai
trziu arborii verzi, pentru ca n prezent cel mai frecvent r$spuns s$ fie arborii uscai (de ploile
acide). Prototipul categoriei fructe este m$r putei verifica !i alte prototipuri pentru
urm$toarele categorii: pas$re vrabie, vehicul ma!in$ (autoturism); mobil$
scaun.
Conform lui Rosch (1975) conceptele naturale, care reprezint$ nivelul de baz$ al
categoriz$rii, care se exprim$ printr-un singur cuvnt n limbajul cotidian, care au un grad mediu

P
a
g
e
1
0
1

de generalitate !i un caracter ostensiv, pot fi prototipuri pentru categoriile din care provin. n
cercetarea ei care a avut ca subieci membri ai tribului Dani din Noua Guinee, Rosch (1973) a
adus dovezi temeinice !i interesante care s$ susin$ teoria ei conform c$reia conceptele naturale
pot reprezenta prototipuri. Acest trib, care dispunea de o tehnologie foarte limitat$ n anii 70,
avea doar dou$ concepte de culori n vocabular: mola pentru culorile deschise !i mili pentru
culorile nchise. A!adar, ace!ti oameni erau subieci ideali pentru o cercetare care viza nv$area
de noi concepte pentru categoria supraordonat$ culoare.
Membrii tribului Dani au fost nv$ai s$ eticheteze obiectele dintr-o categorie de culori
unde se aflau att culori primare pure (care se aflau n centrul intervalului, precum ro!u sau
albastru) ct !i culori intermediare (precum verde-alb$strui). Numele culorilor primare !i
numele culorilor intermediare reprezint$ ambele concepte de baz$, dar membri tribului Dani au
nv$at cu mai mare u!urin$ denumirile culorilor primare. Este cunoscut faptul c$ detaliile
despre un eveniment dispar cu mai mare u!urin$ din memoria de lung$ durat$, fa$ de ideea
general$, de baz$. Raportndu-se la teoria lui Rosch, cercet$torii au afirmat c$ acest fenomen are
loc pentru ca amintirile s$ fie n concordan$ cu conceptele de baz$, !i astfel mai u!or de stocat
pe termen lung (Pansky, Koriat, 2004).
n general, reprezentarea mental$ a unei categorii se face prin cteva exemplare
reprezentative ale acelei categorii, prin prototipuri ale clasei respective, !i nu prin stabilirea
gradului n care el satisface caracteristicile eseniale ale clasei respective. ns$ prototipul nu se
refer$ ntotdeauna la un exemplar real, o a doua accepiune a sa este cea de exemplar ideal care
adun$ la un loc caracteristicile mai multor membri ai aceleia!i categorii. n acest caz, pentru a
verifica apartenena unui obiect la o categorie el este raportat la acest portret robot (Miclea,
2003).
Pornindu-se de la aceast$ importan$ a prototipului n gndirea uman$ a fost formulat$
teoria prototipului care are la baz$ urm$toarele idei (apud Zlate, 2004):
a) conceptele au o structur$ de prototipuri, deoarece prototipul reprezint$ cel mai bun
exemplu pentru un concept;
b) nu mai exist$ o linie delimitativ$ pentru atributele necesare !i suficiente necesare
apartenentei unui membru la o anumit$ categorie;

P
a
g
e
1
0
2

c) categoriile se omogenizeaz$, relaiile !i leg$turile dintre categorii sunt neclare, fragile, un
membru putnd trece cu u!urin$ de la o categorie la alta (de exemplu, ro!iile pot fi
considerate ca fiind legume !i nu ca f$cnd parte din categoria fructelor);
d) locul unui concept n piramida noiunilor variaz$ n funcie de tipicalitatea lui;
e) determinarea apartenenei membrilor la o clas$ definit$ printr-un anumit concept este
influenat$ de compararea atributelor membrilor cu cele ale prototipului categoriei
respective.

4.5. Ra#ionamentul

Raionamentul reprezint$ o structur$ informaional$ desf$!urat$ !i ierarhizat$, n care
gndirea porne!te de la anumite date !i ajunge la obinerea altora noi, sub forma unor concluzii.
Raionamentul este specific gndirii propoziionale, n care secvenele de idei sunt organizate.
Spencer A. Rathus (1996) pune n discuie un model interesant de raionament:
Dac A sunt B $i unele B sunt C,
Atunci unele A sunt C.
Pare c$ este vorba despre o cre!tere gradat$ de la categorii subordonate la categorii
supraordonate. Autorul a oferit urm$torul exemplu n acest sens: dac$ merele (A) sunt fructe (B)
!i fructele (B) sunt mncare (C), atunci merele (A) sunt mncare (C). ns$ aici este omis$
condiia unele, deoarece toate merele (A) sunt mncare (C). Rathus s-a gndit apoi la un alt
exemplu, prin care s$ verifice raionamentul: Dac$ cercurile (A) sunt forme geometrice (B) !i
unele forme geometrice (B) sunt p$trate (C), atunci unele cercuri (A) sunt p$trate (B), Imaginea
IV.3.. n felul acesta a dovedit c$ raionamentul era fals, cu toate c$ iniial p$rea logic !i corect.
Prin utilizarea cuvntului unele, se poate face trecerea de la o categorie subordonat$, la una
supraordonat$ !i napoi la una subordonat$.
Exist$ dou$ tipuri majore de raionament, raionamentul deductiv !i raionamentul
inductiv.

P
a
g
e
1
0
3

Imaginea IV. 3.

Ra#ionamentul deductiv este o form$ de raionament n care concluzia este adev$rat$
dac$ premisele sunt adev$rate. Se porne!te de la judec$i universale pentru a ajunge la o
concluzie individual$. Iat$ un exemplu clasic de raionament deductiv:
1. To#i oamenii sunt muritori.
2. Socrate e un om.
3. A$adar, Socrate este muritor.
Propoziiile 1 !i 2 se numesc premise. Premisele ofer$ informaiile de baz$ care permit
enunarea concluziilor. Propoziia 3 reprezint$ concluzia. n acest exemplu, propoziia 1 afirm$
ceva despre o categorie, propoziia 2 include un individ n acea categorie, iar propoziia 3
concluzioneaz$ c$ ceea ce este adev$rat pentru o categorie este adev$rat !i pentru un membru al
categoriei respective. A!adar, concluzia a fost dedus din cele dou$ premise.
Ra#ionamentul inductiv porne!te de la judec$i particulare pentru a formula o
concluzie general$. S$ lu$m ca exemplu o adaptare a exemplului anterior:
1. Socrate e un om.
2. Socrate e muritor.
3. To#i oamenii sunt muritori.
Concluzia este ntmpl$tor corect$, ns$ este ilogic$. Faptul c$ o persoan$ este ntr-un anumit
fel nu garanteaz$ c$ toate celelalte persoane au acelea!i caracteristici. A!adar, raionamentul
inductiv nu ne permite s$ ajungem la concluzii absolute, universale. Totu!i oamenii folosesc

P
a
g
e
1
0
4

foarte des raionamentul inductiv. Credem c$ a zmbi !i a saluta binevoitor ne va ajuta s$ facem
cuno!tin$ cu cineva ntr-un mod pl$cut, deoarece a funcionat pn$ acum. Concluziile inductive
sunt de multe ori suficient de corecte astfel nct s$ ne ajute s$ ne desf$!ur$m satisf$c$tor traiul
de zi cu zi, cu ncredere.
Raionamentul inductiv este folosit de asemenea n cercetarea psihologic$, !i n orice tip de
cercetare. Extragem din populaie e!antioane pe care le consider$m, dup$ anumite criterii, ca
fiind reprezentative. Apoi cercetarea se desf$!oar$ pe acele e!antioane. Se presupune c$
rezultatele obinute n urma test$rii e!antioanelor se aplic$ la ntreaga populaie pe care o
reprezint$. Cu toate acestea, nu putem s$ fim absolut siguri c$ e!antioanele sunt reprrezentative.
'i chiar dac$ sunt, pot exista anumite cazuri n populaie care sunt att de neobi!nuite nct nu
pot fi generalizate. n ciuda acestor impedimente, cercet$rile se dovedesc a fi eficiente de
suficient de multe ori astfel nct s$ continu$m s$ le efectu$m cu success

4.6. n#elegerea

nelegerea !i rezolvarea de probleme sunt dou$ procese inseparabile ale gndirii; ele nu
pot fi desprinse una de alta !i nici nu se desf$!oar$ una n afara celeilalte. 'i din punctul de
vedere al ordinii, al succesiunii este greu de stabilit o ierarhie. Practic, nelegerea este
indispensabil$ demar$rii unui proces rezolutiv, iar procesul rezolutiv se ncheie printr-o nou$
nelegere. n#elegem rezolvnd situa#iile problematice cu care ne confrunt$m i rezolv$m
aceste situa#ii pornind de la un anumit nivel de n#elegere.
n#elegerea exprim$ cel mai bine dimensiunea procesual$ a gndirii, care descrie
modul cum sunt prelucrate, procesate informaiile. n procesarea ascendent$ nelegerea este
rezultatul unui demers mai ndelungat (uneori de ani de zile) de acumulare de informaii care
sunt reunite n grup$ri succesive. n acest caz n#elegerea este o nm$nunchere, o integrare de
nsuiri ntr-o reprezentare general$, un concept empiric. n procesarea descendent$
n#elegerea este rezultatul impunerii unor modele explicative ale realit$#ii prin nv$#are,
instruire, educa#ie. De ast$ dat$ n#elegerea se manifest$ prin expansiune, ca !i cum ar lua n
posesie o serie de date, situaii, fenomene care i se subordoneaz$. Dac$ n procesarea
ascendent$ n#elegerea este o consecin#$, n cea descendent$ este o premis$. Rezult$ c$ a
gndi este, n mod definitoriu, sinonim cu a nelege. Conceptele, noiunile au o existen$

P
a
g
e
1
0
5

psihologic$, adic$ funcioneaz$ n mintea noastr$, n m$sura n care !tim ce nseamn$, n m$sura
n care nelegem coninuturile lor, adic$ suntem n posesia semnifica#iei lor. nelegerea ne
conduce la o explicaie, iar explicaia ne permite elaborarea unui model funcional al realit$ii
reflectate.
Mecanismul n#elegerii are la baz$, n primul rnd, un cuplaj informa#ional. n
raporturile noastre cognitive cu lumea venim cu un set ntreg de cuno!tine anterioare, concepte,
modele explicative !i a!tept$ri, anticip$ri. Suntem, a!adar ageni activi ai cunoa!terii. n cea
mai mare parte a existenei noastre cotidiene ne confrunt$m cu situaii obi!nuite, comune,
habituale care ne solicit$ deprinderile, obi!nuinele, rutinele. Situaiile care se cer a fi nelese
sunt n mod obi!nuit situaii problematice, adic$ acele situaii fa$ de care repertoriul nostru
de r$spunsuri nu este suficient pentru a le dep$!i. Avem de nv$at la diverse materii la !coal$, de
rezolvat probleme de matematic$, fizic$, chimie, de elaborat eseuri la literatur$ sau filosofie,
trebuie s$ nelegem o multitudine de situaii de via$, s$ r$spundem la probleme majore pe care
ni le pune viaa sau la ntreb$ri pe care ni le punem noi n!ine. Toate aceste situaii-problem$ se
comport$ !i ele ca ageni activi pentru c$ trezesc n noi o anumit$ stare de tensiune, o
ncordare, curiozitate, ner$bdare sau iritare, nervozitate. Pentru ca o situa#ie s$ devin$
problematic$ ea trebuie s$ vin$ n ntmpinarea unor necesit$#i, cerin#e ale subiectului.
Cuplajul informaional se realizeaz$ ca un proces de tranzacie, de negociere ntre subiect !i
obiect. Fiecare parte a acestui proces se comport$ activ !i, n funcie de cantitatea de informaie
pe care o aduc, putem vorbi de urm$toarele tipuri de cuplaj informaional-nelegere.
n al doilea rnd, la baza mecanismului nelegerii se afl$ sistemele asociative. Acestea
pun n relaie cuno!tinele, experienele stocate n memorie cu situaiile prezente !i avanseaz$
explicaii. n mod obi!nuit, o situaie prezent$ declan!eaz$ n minte un proces asociativ prin care
noua situaie este asociat$ cu o situaie anterioar$, deja asimilat$, neleas$. Procedeul este relativ
simplu !i uzeaz$ de operaii de comparaie, clasificare, categorizare. Principiul de baz$ al
asocierii stipuleaz$ c$, dac$ dou$ experien#e se produc mpreun$ i concomitent, atunci
fiecare dintre ele, cnd ajunge n contiin#$, are tendin#a de a o readuce i pe cealalt$. Cele
trei forme de baz$ ale asocierii sunt: dup$ asem$nare, dup$ contrast !i dup$ coexisten#a
spa#ial$ i succesiunea temporal$ (elementele care n trecut au ap$rut mpreun$ sau unul dup$
altul sunt reactualizate mai u!or). O situaie problematic$ constituie un stimul declan!ator al unor
asociaii, leg$turi care pot conduce la nelegerea acesteia. Se pot constitui lanuri asociative care

P
a
g
e
1
0
6

activeaz$ secvenial cuno!tine, procedee de lucru, scheme de aciune. Lanul asociativ poate fi
liniar pentru secvene de lucru algoritmice sau ramificat pentru secvene de lucru euristic.
Al treilea mecanism al nelegerii este analogia. Cnd oamenii pricep ceva anume prin
analogie, ei neleg un lucru n relaie cu alt lucru. Iat$ cteva exemple sugestive de analogie:
structura atomului sistemul solar;
moleculele de gaz bilele de biliard;
memoria uman$ bibliotec$.
Prin analogie putem nelege ceva nefamiliar n termenii altui lucru neles deja.
Matematicianul Hadamard afirma c$ arta descoperirilor st$ adesea n perceperea asem$n$rii a
dou$ elemente din domenii diferite ale cunoa!terii. Putem s$ rezolv$m o problem$ dificil$ mai
u!or dac$ naintea ei rezolv$m o problem$ analoag$. Astfel putem s$ extragem principiul de baz$
din prima problem$ !i s$-l aplic$m la a doua.

4.7. Rezolvarea de problem

Rezolvarea de probleme este domeniul performanial al gndirii. Dac$ nelegerea este
gndirea n desf$!urare, rezolvarea de probleme este gndirea n aciune. Tratnd nelegerea am
abordat deja unele particularit$i ale rezolv$rii de probleme. Cel mai adesea problema este
definit$ ca obstacol cognitiv, ca o bre$ n cunoatere, ca o situa#ie fa#$ de care repertoriul
de r$spunsuri ale subiectului nu este suficient pentru a o nelege.
Etapele procesului rezolutiv pot fi grupate n dou$ momente majore:

punerea problemei;
rezolvarea acesteia.

Aceast$ schem$ simpl$ ne atrage atenia asupra primului moment, al punerii problemei
pentru c$ o problem$ bine formulat$ este pe jum$tate rezolvat$. Elementul esenial al acestui
prim moment este elaborarea unei reprezent$ri mintale interne a problemei care se realizeaz$
n baza definirii datelor problemei, a explor$rii bazei de cuno!tine proprii cu privire la tipul de
problem$ cu care ne confrunt$m, la mijloacele adecvate de lucru !i prin avansarea unor ipoteze
asupra soluiilor posibile. Dup$ cum vedem este o deosebire mare fa$ de modul de lucru al

P
a
g
e
1
0
7

pisicii n cutia lui Thorndike sau al maimuei n cu!ca lui Khler. Timpul cel mai ndelungat !i
resursele intelectuale cele mai vaste sunt solicitate n aceast$ prim$ etap$. Rezolvarea propriu-
zis$ face apel la strategii de tip algoritmic, euristic sau combinate, apoi rezultatul este supus
verific$rii !i procesul poate fi ncheiat dac$ s-a ajuns la soluia corect$ sau reluat dac$ rezolvarea
este incomplet$ sau incorect$.P
a
g
e
1
0
8
Fig. nr. 2, Modelul schematic al rezolv$rii de probleme (dup$ Newell !i Simon)Punerea problemei
Reprezentarea intern$ a
problemei n memoria
de lucru
Identificarea
mijloacelor, strategiilor
de lucru n memoria de
lung$ durat$
Aplicarea strategiilor
de rezolvare
verificare
a
Soluie
corect
incorect

P
a
g
e
1
0
9

Formularea problemei
nainte de a ncepe demara procesul de rezolvare a unei probleme, trebuie s$ putem s$
definim problema ntr-un mod clar, inteligibil, familiar. Formul$m problema ntr-un limbaj
personal !i utiliznd concepte cunoscute, cu care putem opera. Uneori problema are un coninut
evident, care se relev$ de la sine. De exemplu, cineva vrea s$ conduc$ pn$ la Baia Mare ns$ nu
are la el suficieni bani pentru benzin$. Aici problema este foarte clar$, ns$ exist$ situaii n care
natura problemei nu este deloc clar$. 'tii, de exemplu, c$ i-ai propus de ceva vreme s$ obii o
promovare la serviciu, dar nu !tii de ce aceast$ promovare nu are loc. Problema este inexacta,
incert$, poate fi vorba despre o performan$ insuficient$ la locul de munc$, despre slaba
comunicare cu !efii, despre o lips$ de asertivitate etc. Cert este c$ pentru a rezolva o problem$,
trebuie s$ !tii care este problema.
Michael Posner (1973) considera cheia rezolv$rii de probleme ca aflndu-se n
formularea iniial$ a problemei. Dac$ problema are un coninut clar, logic, inteligibil, dac$ ofer$
date necesare !i suficiente ea este pe jum$tate rezolvat$.

Structurarea i n#elegerea elementelor problemei
Pasul urm$tor dup$ formularea problemei este inventarierea elementelor sale, mai
precis trecerea n revist$ a informaiilor !i a altor resurse de care dispunem. n anul 1989,
Halpern a formulat urm$toarea problem$: S$ presupunem c$ dumneavoastr$ suntei un !ofer de
autobuz. La prima staie se urc$ 6 b$rbai !i 2 femei. La a doua staie, 2 b$rbai !i o femeie urc$
n autobuz. La a treia staie, un b$rbat coboar$ !i 2 femei se urc$ n autobuz. La a patra staie,
urc$ 3 b$rbai !i 3 femei coboar$. La a cincea staie, coboar$ 2 b$rbai, urc$ 3 b$rbai, o femeie
coboar$ !i 2 femei urc$. Care este numele !oferului autobuzului?. Aceast$ problem$
demonstrez$ c$ un factor esenial n nelegerea problemei este focusarea pe informaia cheie.
Dac$ b$nuim c$ este important s$ ne concentr$m atenia pe num$rul de persoane care urc$ !i
coboar$ din autobuz, ne concentr$m asupra unei informaii care se dovede!te a fi neimportant$.
De fapt, aceast$ informaie ne distrage atenia de la ceea ce este cu adev$rat crucial pentru
rezolvarea problemei.
Atunci cnd suntem pu!i n faa unei probleme noi, cum putem !tii care informaie e
relevant$ !i care este irelevant$? Experiena de via$ !i cuno!tinele din domeniul c$ruia
problema aparine ne pot fi de ajutor. nelegerea problemei nseamn$ a contrui o reprezentare

P
a
g
e
1
1
0

mental$ coerent$ a situaiei problematice. ns$ tocmai aceast$ experien$ acumulat$ !i
informaiile pe care le avem n prezent, pot constitui o piedic$ n rezolvarea problemei. Karl
Duncker (1945) a formulat urm$toarea problem$: persoanei i se pun la dispoziie 3 lumn$ri,
ni!te piulie !i o cutie cu chibrituri. Cerina este de a pune una din lumn$ri pe perete ntr-un
asemenea mod nct dup$ ce lumnarea a fost aprins$ ceara s$ nu cad$ pe podea sau pe mas$.
Soluia problemei era de a monta o parte din cutia de chibrituri n perete, !i de a pune lumnarea
pe acest suport, a!adar, cutia de chibrituri devenea un element important n rezolvarea problemei,
primind o ntrebuinare cu totul nou$.
Limit$rile pe care cei mai muli dintre noi le experiment$m n evaluarea elementelor
problemei sunt acelea c$ ne bloc$m n patternuri de gndire, n anumite seturi mentale. Termenul
de set mental se refer$ !a un mod obi!nuit de a aborda sau de a percepe o problem$. Deoarece
problemele necesit$ adesea o utilizare nou$ sau flexibil$ a elementelor sale, un mod habitual de a
privi problema poate interfera cu g$sirea unei soluii. n experimentul lui Duncker cutia nu este
un element evident al soluiei, ea fiind considerat$ mai degrab$ un obiect al c$rui singur rol este
de a p$stra chibriturile.

Generarea solu#iilor alternative i evaluarea lor
Adesea o problem$ poate avea mai multe soluii corecte. n aceast$ situaie, sarcina
persoanei angajat$ n rezolvarea problemei este de a alc$tui o list$ cu soluiile posibile, s$ o
evalueze pe fiecare n parte ncercnd s$ anticipeze ce efecte sau consecine va produce, s$
aleag$ apoi cea mai bun$ soluie, iar n final s$ dezvolte un mod de implementare a ei n realitate.
Strategiile de g$sire a soluiilor sunt variate. Uneori oamenii abordeaz$ problemele f$r$
a avea vreo strategie cognitiv$, ci pur !i simplu testnd soluiile una dup$ cealalt$. Aceasta
abordare este de tipul ncercare-eroare. Acest model aparine savantului american Thorndike
care a efectuat experimente pe animale. Unul dintre cele mai cunoscute experimente ale sale
const$ n urm$toarele: ntr-o cu!c$ era introdus$ o pisic$ ce se va str$dui s$ evadeze printr-o serie
de ncerc$ri i erori pn$ cnd ntmpl$tor descoper$ c$ dac$ trage de o sfoar$ cu!ca se
deschide. n zilele urm$toare cercet$torul constat$ c$ timpul necesar evad$rii se scurteaz$ n baza
legii efectului: o aciune urmat$ de succes se consolideaz$, iar dac$ este urmat$ de e!ec va fi
eliminat$ din comportament. Observ$m c$ modelul ncercare-eroare se subsumeaz$ proces$rii de

P
a
g
e
1
1
1

tip ascendent, fiind ghidat$ de date concrete. Cu toate c$ aceast$ strategie este des utilizat$, ea
poate consuma mult timp !i energie f$r$ a garanta descoperirea soluiei.
Strategiile algoritmice, n schimb, pornesc de la pattern-uri sistematice de raionament
care, dac$ sunt urmate a!a cum trebuie, duc invariabil la g$sirea soluiei. Ele exprim$ o
convergen$ deplin$ ntre problem$, mijloacele de rezolvare !i soluie. Problema este bine
definit$, bine structurat$, cerinele sunt clar formulate, iar n raport cu ele exist$ un set de
mijloace, formule de lucru standardizate care conduc la un rezultat unic. Sunt problemele !colare
tipice care i ajut$ pe elevi s$ dobndeasc$ deprinderi !i cuno!tine stabile, verificabile. Este !i un
mod de gndire, un stil de abordare reproductiv. Formulele matematice precum Teorema lui
Pythagora - reprezint$ exemple de algoritmi. Ele vor conduce spre generarea r$spunsului corect,
atta timp ct se utilizeaz$ formula adecvat$ ntr-un mod adecvat. G$sirea formulei corecte poate
necesita o trecere n revist$ mental$ a tuturor formulelor stocate n memorie care conin variabile
care se reg$sesc n unul sau mai multe elemente ale problemei. De exemplu, Teorema lui
Pythagora se aplic$ triunghiurilor dreptunghice. A!adar, ea va fi potrivit$ pentru probleme n
care exist$ triunghiuri cu unghiuri drepte, dar nu !i pentru alte tipuri de probleme.
Strategiile euristice, spre deosebire de cele algoritmice, nu evalueaz$ sistematic
toate soluiile posibile !i de aceea ele nu garanteaz$ g$sirea r$spunsului corect, ns$ atunci cnd
au succes aceste strategii produc generare mai rapid$ a soluiei. Aceast$ metod$ este utilizat$ de
obicei pentru problemele complexe, unde exis$ o divergen$, un conflict, o discordan$ ntre
problem$, mijloace !i soluie. De obicei problema este slab definit$, slab structurat$, cerinele
sunt vag formulate, au mai mult un caracter ipotetic, probabilist, dup$ formula ce ar fi dac$ ...,
mijloacele, formulele de lucru nu ne conduc automat la rezultat, trebuie s$ explor$m, s$
inventariem mai multe c$i !i mijloace, iar soluia se relev$ ca o descoperire. Este modul de
rezolvare a problemelor prin explorare, descoperire, este un mod de rezolvare productiv sau
creativ.
Analogiile. Prin analogie putem descoperi asem$n$rile ntre lucruri care sunt ntr-o
m$sur$ mai mare sau mai mic$ diferite. Pentru a g$si soluia la o problem$ nou$ se verific$
validitatea unei soluii de rezolvare care a funcionat pentru o problem$ anterioar$. A!adar
folosim analogia frecvent atunci cnd ncerc$m s$ rezolv$m o problem$ actual$ avnd ca punct
de referin$ o problem$ din trecut, care se aseam$na cu aceasta (Halpern, 1990). Avocaii
folosesc analogiile atunci cnd se preg$tesc s$ susin$ cauza clientului la tribunal, n faa Curii.

P
a
g
e
1
1
2

Cazurile precedente le ofer$ informaii despre tipurile de argumente care au funcionat !i despre
cele care nu au dat rezultate n trecut. Psihologii !i medicii folosesc analogiile (n general sub
forma studiului diferitelor cazuri) atunci cnd ncearc$ s$ neleag$ un caz nou !i s$ conceap$ un
tratament, o metod$ de intervenie. A !tii ceea ce nu funcioneaz$ este la fel de important ca a !tii
ce funcioneaz$.
Insight-ul reprezint$ un mod spontan prin care rezolvarea i se poate releva persoanei,
fiind o strategie care se subsumeaz$ proces$rii de tip descendent, dirijat$ de scheme mintale.
Rezolvarea de probleme prin insight are un rol important n istoria psihologiei (Sternberg !i
Davidson, 1994). Psihologul gestaltist Wolfgang Kohler s-a convins de fenomenul insight-ului
atunci cnd unul din cimpanzeii pe care se f$ceau experimente, Sultan, a nv$at s$ foloseasc$ un
b$ pentru a ajunge la bananele care erau plasate n afara cu!tii. Kohler a dus experimentul si mai
departe !i a plasat bananele n afara ariei care putea fi atins$ cu b$ul, ns$ i-a oferit lui Sultan
dou$ bee de bambus care puteau fi asamblate pentru a ajunge la banane. Prima dat$ cimpanzeul
a ncercat s$ ajung$ la hran$ cu un singur b$, a!a cum nv$ase c$ se poate, dar cnd a v$zut c$
aceast$ metod$ nu mai funcioneaz$ Sultan a renunat s$ mai ncerce. Apoi, dup$ aceast$ pauz$,
a asamblat spontan cele dou$ bee !i a reu!it s$ obin$ bananele. Kohler a numit aceast$
nelegere rapid$ a relaiilor insight sau momentul aha. El a afirmat c$ insightul nu se
achiziioneaz$ treptat, ci pare s$ aib$ loc ntr-o clip$, n urma aranj$rii mentale corecte a
elementelor problemei. Sultan a reu!it s$ asambleze num$rul necesar de bee pentru a recupera
obiecte variate, nu doar banane. S-ar p$rea c$ Sultan a neles principul de baz$ al relaiei dintre
asamblarea beelor !i obinerea lucrurilor. La scurt timp dup$ ce descoperirile lui Kohler au fost
recunoscute n literatura de specialitate, psihologi din Statele Unite au demonstrat c$ !i !oarecii
sunt capabili de o anumit$ form$ de rezolvare a problemelor prin insight. E. C. Tolman (1948) a
demonstrat c$ !oarecii se comportau ca !i cnd !i-ar fi format h$ri cognitive ale labirintului.
De!i nv$au multe c$i de a ajunge la mncare, de obicei l alegeau pe cel mai scurt. Dac$ cel mai
scurt drum era blocat, se adaptau rapid !i urmau un alt drum. Psihologul N. R. F. Maier a oferit !i
el dovezi cu privire la existena insightului la !oareci. Bismarck, unul din !oriceii experimemtali,
era nv$at s$ se urce pe o scar$ care ducea la o platform$ unde se afla mncarea. ns$ ntr-o zi,
drumul spre mncare i-a fost blocat de c$tre un obstacol de care nu putea trece. O alt$ scar$ era
plasat$ pe partea cealalt$ a platformei. La nceput Bismarck a f$cut multe eforturi pentru a
ncerca s$ dep$!easc$ obstacolul. Apoi s-a oprit !i a nceput s$ dea semne de nervozitate,

P
a
g
e
1
1
3

frecndu-!i faa. Dintr-o dat$ a s$rit n aer, s-a ntros, a cobort rapid pe scara cunoscut$, a ocolit
platforma ajungnd la noua scar$ pe care a urcat-o reu!ind s$ ajung$ la mncare. Se pare c$
Bismarck a neles subit relaiile dintre elementele problemei sale astfel nct soluia a ap$rut prin
insight.

Importan#a factorilor emo#ionali n luarea deciziilor
De multe ori consider$m procesul de luare a deciziilor ca fiind unul exclusiv cognitiv,
ns$ adesea el nu se bazeaz$ pe o logic$ impecabil$. Emoiile noastre joaca !i el un rol important
n luarea deciziilor. De exemplu, la ntrebarea :V-ai simi mai n siguran$ dac$ ai conduce
ma!ina personal$ sau dac$ ai c$l$tori cu un avion ? majoritatea oamenilor ar alege drumul cu
ma!ina. ns$ din punct de vedere statistic este mult mai puin riscant s$ c$l$tore!ti cu avionul.
Care este motivul pentru care muli dintre noi judec$ n mod gre!it sigurana transportului
aerian? Unul dintre motive este acela c$ accidentelor de avion sunt mult mai mediatizate !i mai
investigate dect accidentele de ma!in$ ntruct victimele unui asemenea accident sunt mult mai
numeroase. Un alt motiv probabil este acela c$ imaginea unui avion c$zn din aer !i f$cndu-se
buc$i la contactul cu solul are un impact emoional mult mai mare asupra noastr$. A!adar care
sunt consecinele deciziilor luate emoional? n Statele Unite, dup$ atacurile teroriste din 2001 n
care au fost implicate avioane, muli oameni au decis s$ renune la a zbura cu avionul !i au ales
s$ se deplaseze cu ma!ina personal$. n consecin$, num$rul persoanelor care au murit n
accidente de ma!in$ n lunile care au urmat atentatelor au crescut cu 317 (Lahey, 2007).
Un alt exemplu care demonstreaz$ importana emoiilor n decizia oamenilor a fost
oferit de Daniel Kahneman !i Amos Tversky. n studiul lor, unui grup de medici i se oferea
urm$toarea problem$: Imagina#i-v c n Statele Unite urmeaz s nceap o epidemie
provocat de o boal asiatic rar, care se anticipeaz c va omor 600 de oameni. Au fost
propuse dou programe alternative n lupta cu aceast boal. S presupunem c estimrile
$tiin#ifice exacte ale consecin#elor programelor sunt urmtoarele: Dac este adoptat Programul
A, 200 de oameni vor fi salva#i. Dac se urmeaz Programul B, exist o probabilitate de 1/3 ca
600 de oameni s fie salva#i $i o probabilitate de 2/3 ca nici un om s fie salvat. Pe care dintre
cele dou programe l-a#i alege? Majoritatea medicilor a optat pentru Programul A. Garania de a
salva 200 de viei p$rea mai logic$ !i mai etc$ dect probabilitatea mic$ de a-i salva pe toi. Dar
un lucru interesant s-a ntmplat atunci cnd cercet$torii au prezentat exact aceea!i problem$

P
a
g
e
1
1
4

ntr-un mod diferit unui alt grup de medici. Versiunea a doua era urm$toarea: Dac se adopt
Programul A, 400 de oameni vor muri. Dac se adopt Programul B, exist o probabilitate de
1/3 ca nimeni s nu moar $i o probabilitate de 2/3 ca 600 de oameni s moar (Kahneman $i
Tversky, 1982). Aceast$ formulare a influenat decizia medicilor, moartea sigur$ a 400 de oameni
era prea greu de acceptat. A!adar formularea pus$ n termeni de via$ !i apoi de moarte, a f$cut
ca deciziile s$ fie diferite, cu toate c$ nu exista nici o diferen$ logic$ ntre cele dou$ probleme.
Emoiile pot avea a!adar efecte importante n luarea deciziilor chiar !i atunci cnd este vorba de
persoane foarte inteligente.

Rezolvarea de probleme creativ$: Gndire convergenta, gndire divergent$
Creativitatea este considerat$ ca fiind foarte valoroas$ n multe culturi. Conceptele
introduse n literatura de specilalitate de Guilfort (1950, 1967), cele de gndire convergent$ !i
gndire divergent$, ajut$ la nelegerea adecvat$ a rolului creativit$ii n rezolvarea de probleme.
Gndirea convergent$ este logic$, factual$, convenional$ !i ea este centrat$ asupra
problemei pn$ cnd se g$se!te r$spunsul. Cnd cuiva i se cere s$ rezolve o problem$ de algebr$,
persoana va folosi abilit$ile oferite de gndirea convergent$ pentru a ajunge la soluie. Educaia
clasic$ pune accentul pe predare !i evaluare prin intermediul acestui tip de gndire. Elevii sunt
ncurajai s$ gasesac$ r$spunsul corect, care n general nu poate fi dect unul.
Gndirea divergent$ este slab organizat$, direcionat$ doar parial !i neconvenional$,
ea se desf$!oar$ n direcii diferite, asemenea unui evantai. Spre deosebire de gndirea
convergent$, gndirea divergent$ produce r$spunsuri care pot fi evaluate subiectiv. Dac$ unui
grup de oameni li s-ar cere s$ alc$tuiasc$ o list$ cu ct de multe utilit$i posibile ale unei
c$r$mizi, este posibil ca unele dintre r$spunsuri s$ fie foarte originale !i unice, gradul lor de
corectitudine neputnd fi stabilit cu precizie. n acest caz, indivizii care alc$tuiesc lista cea mai
lung$ cu noi posibilit$i de utilizare a unor obiecte comune sunt considerai ca avnd gndirea
cea mai divergent$. A!adar, persoanele cu gndire divergent$ scap$ cu mai mare u!urin$ de
seturile mentale care de multe ori pot fi blocante pentru gndirea uman$.
Factorii care influen#eaz$ rezolvarea de probleme pot fi sistematizai, dup$ M. Golu,
n factori obiectivi !i subiectivi. Factorii obiectivi pot fi:
presiunea timpului: n general lucr$m prost n criz$ de timp, dar, pe unii, criza de timp
i stimuleaz$;

P
a
g
e
1
1
5

noutatea problemei: poate constitui pentru unii un factor inhibitor, dar pentru alii un
factor stimulator;
dificultatea problemei poate induce o stare de stres, de ncordare, dar poate constitui !i
un factor stimulator al nevoii de competi#ie;
modul de formulare a problemei: problemele clar formulate, concise, f$r$ exces de
date inutile sunt mai u!or rezolvate dect cele ngropate n detalii;
ambiana: o ambian$ cu disconfort, cu zgomot, cu multe persoane poate afecta
productivitatea rezolutiv$.
Factorii subiectivi care pot afecta negativ procesul rezolv$rii de probleme pot fi:
tensiunea emoional$ prea puternic$;
lipsa de motivaie sau motivarea excesiv$ prin teama de e!ec, teama de sanciuni sau
anticiparea unor recompense foarte mari;
oboseala intelectual$ care afecteaz$ capacitatea de concentrare, coerena logic$ a
aciunilor.
n ncheiere vom trece n revist$ cteva sfaturi utile n activitatea de rezolvare de
probleme sistematizate de c$tre M. Zlate dup$ psihologii americani Ellis !i Schumacher:
nainte de a rezolva o problem$ trebuie s$ fii siguri c$ o nelegei cu adev$rat;
reverificai datele din memorie pentru a v$ asigura c$ vei progresa c$tre obiectivul
principal;
ncercai mai nti ipoteza cea mai simpl$, iar, dac$ aceasta e!ueaz$, trecei la ipoteze
mai complexe;
nv$ai s$ rezistai dificult$ilor, e!ecurilor !i frustr$rilor ce intervin n cursul
rezolv$rii problemelor; r$mnei deschi!i pentru opiuni alternative !i abord$ri noi, nu
manifestai fixitate, rigiditate n descoperirea soluiilor;
dac$ ai ales o cale de aciune, o ipotez$ final$, mai aruncai o privire nainte de a
trece la fapte;
explicai problema unei alte persoane, aceasta v$ va ajuta n g$sirea unei perspective
optime de abordare;
nu v$ preocupai un timp de problem$, l$sai-o deoparte, dar nu transformai aceast$
perioad$ de a!teptare (sau de incubaie) ntr-o manier$ sistematic$ de evitare a problemelor.


P
a
g
e
1
1
6

5. MEMORIA


5.1. Modele de abordare
Confirmarea complexit$ii memoriei a fost evideniat$ relativ recent n psihologie. S-a
ajuns la un punct de vedere comun privitor la faptul c$ memoria nu este pur !i simplu un sistem
(orict de complex ar fi acesta) ci mai multe sisteme diferite, nu ntotdeauna unificate,
funcionnd ca module, independent !i serial, opernd att automat ct !i voluntar, limitat !i
probabil inexact, dar !i de o fidelitate remarcabil$.
Vocabularul psihologiei moderne a memoriei relev$ att complexitate ct !i confuzie:
memoria senzorial$, de scurt$ durat$, de lung$ durat$, autobiografic$, semantic$, explicit$ !i
implicit$, holografic$ sau atomar$ pn$ la amintiri din vieile anterioare.
Structura modular$ a memoriei pune n eviden$ !i specializ$ri remarcabile: memoriea
muzical$, matematic$, statistic$, figural$, topografic$ !.a.m.d. Cercet$rile s-au focalizat pe
gndire, n special pe persoanele cu leziuni sau afeciuni corticale sau care au suferit intervenii
chirurgicale radicale majore de separare a celor dou$ emisfere cerebrale. Chirurgia experimental$
pe animale a condus la identificarea unor circuite specifice pentru diferite tipuri de memorie,
cum ar fi circuite pentru memoria recunoa!terii vizuale, memoria spaial$, circuite care
conecteaz$ emoiile cu amintirile !i semnificaiile cu amintirile. Combinnd asemenea intervenii
cu test$ri psihologice, neurologii au propus tipuri contrastante de memorie numite memorie
declarativ$, asociat$ cu amigdala !i memoria procedural$, asociat$ cu hipocampul. Se
vorbe!te !i despre un circuit total diferit, al memoriei habituale, asociat$ frontalului !i
independent de circuitele sistemului limbic. Aceast$ parte a frontalului este foarte veche !i ne
ajut$ s$ explic$m implicarea mecanismului repetiiei n nv$are !i memorare la animale !i la om.
Noile tehnologii de explorare non-invaziv$ a creierului permit reliefarea mecanismelor
memoriei la nivel electrochimic !i metabolic. Tomografia computerizat$ !i imaginea vibraiilor
magnetice (RMI) evideniaz$ zonele de profunzime ale creierului !i pot pune n eviden$ posibile
anomalii structurale. Alte tehnologii permit vizualizarea fluxului sangvin cerebral n zonele
investigate. Tomografia emisiei pozitronilor (PET) poate oferi harta metabolic$ a activit$ii
corticale, incluznd dinamica fluxului sangvin, metabolismul celular !i volumul sangvin pe arii

P
a
g
e
1
1
7

specifice. S-au evideniat astfel procesele electro-chimice ntr-un singur neuron ca rezultat al
nv$$rii.
Pentru o mai corect$ nelegere a memoriei se impune o trecere n revist$ a principalelor
modele de abordare.
Modelul lui Ebbinghaus. Cel care a pus bazele investigaiilor experimentale asupra
memoriei a fost psihologul german Hermann Ebbinghaus. Spre deosebire de contemporanul s$u
Wilhelm Wundt, a susinut c$ psihologia experimental$ !i poate extinde domeniul de studiu
asupra proceselor superioare !i nu trebuie s$ se limiteze la studierea senzaiilor. Ebbinghaus a
f$cut cercet$ri asupra memoriei !i a publicat n 1885 lucrarea Memoria: o contribuie la
psihologia experimental$ n care demonstreaz$ c$ se pot obine r$spunsuri corecte la multe
ntreb$ri legate de memorie prin efectuarea unor experimente empirice.
Cea mai important$ problem$ pe care !i-a pus-o autorul a fost aceea a modului cum poate
fi m$surat$ memoria. El s-a folosit pe sine ca subiect al experimentelor !i metodelor de
investigaie imaginate. Instrumentul de baz$ pe care l-a utilizat au fost silabele f$r$ sens de tipul
consoan$-vocal$-consoan$ (CVC). Motivul pentru care a ales acest tip de stimuli este nevoia de
a reduce influena unor eventuale asociaii verbale ce pot s$ apar$ n cazul cuvintelor cu sens.
Ulterior s-a demonstrat c$ unele dintre aceste silabe erau totu!i cuvinte !i le se atribuiau asociaii
!i sensuri. Lista de stimuli era alc$tuit$ dintr-un num$r de 30 de silabe f$r$ sens, selectate dintr-
un num$r mai mare de 2300. Metoda aplicat$ era relativ simpl$: se citea lista cu voce tare,
uniform$ !i apoi se ncerca reproducerea acestei liste. Dac$ dup$ prima lectur$ a listei nu !i-a
reamintit silabele a reluat lectura !i reactualizarea pn$ la obinerea unui procent bun de
reactualizare. Drept criteriu pentru determinarea performanelor n reactualizare a fost luat
num$rul de ncerc$ri necesare pentru o reproducere corect$ a listei. Aceast$ metod$ a fost
frecvent folosit$ n experimentele asupra memoriei.
Ebbinghaus a fost preocupat !i de m$surarea memoriei la un interval de timp mai lung
(de exemplu, o lun$) de la nv$area listei. Presupunnd c$ nici chiar citirea primei silabe de pe
list$ nu duce la reamintirea listei el !i-a pus ntrebarea dac$ ceea ce a nv$at un timp n urm$ nu
a l$sat nici o impresie !i a inventat o metod$ pentru a r$spunde la aceast$ problem$. Astfel, a
ncercat s$ renvee lista de silabe f$r$ sens n acela!i mod ca !i prima dat$ prin citire repetat$ !i
apoi s$ o reproduc$ m$surnd din nou num$rul de ncerc$ri necesare pentru nv$area listei. A
constatat c$ este necesar un num$r mai mic de repet$ri, un timp mai scurt, ceea ce nseamn$ c$ s-

P
a
g
e
1
1
8

a produs o economisire n procesul de renv$are. Metoda economiei a fost perfecionat$
ulterior de c$tre psihologul american Hilgard care a !i propus o formul$ de calcul a cotei
economiei nv$$rii.
Metoda economiei este folosit$ !i ast$zi n studiile asupra memoriei. Orice am nv$at la
un moment dat, chiar dac$ este uitat sau reamintit n foarte mic$ m$sur$, va fi cu siguran$ mult
mai u!or neles !i renv$at mai trziu.
Cercet$rile lui Ebbinghaus asupra memoriei !i-au dovedit validitatea chiar dac$ autorul s-
a folosit doar pe sine ca subiect, metod$ ce este greu acceptabil$ n cercet$rile moderne. De
altfel, un alt repro! care i se aduce lui Ebbinghaus este faptul c$ modelul s$u experimental nu
prezint$ o validitate ecologic$. Se apreciaz$ c$ metoda silabelor f$r$ sens nu prezint$ un realism
psihologic, nu reflect$ situaii normale de via$ ntruct niciodat$ nu suntem pu!i n situaia s$
memor$m silabe f$r$ sens. Privind retrospectiv trebuie s$ spunem c$ Ebbinghaus a anticipat o
problem$ important$ n controlul variabilelor !i anume nivelul de educaie, nivelul intelectual !i
cultural. Este de domeniul evidenei c$ materialele stimul pentru memorie (cuvinte, imagini,
cifre, propoziii, fraze) sunt influenate n memorare !i reactualizare de aceste particularit$i
intelectuale !i culturale. Silabele f$r$ sens ne ofer$ posibilitatea evit$rii acestor pericole !i
evalu$rii capacit$ilor memoriei n expresia lor pur$. De altfel, metodele marelui savant german
au fost aplicate ulterior !i pe grupuri mari de persoane !i rezultatele au fost validate.
Modelul memoriei duale iniiat de cercet$rile lui Hebb (1949). Acesta a pornit de la
ipoteza c$ reprezentarea neural$ a unei informaii se menine temporar prin circulaia unui flux n
neuronii interconectai formnd structuri celulare. Acestea sunt unit$i de baz$ care, atunci
cnd sunt activate, se pot organiza n unit$i de ordin superior. Nu rezult$ dac$ cele dou$ tipuri
de influxuri nervoase se stabilesc secvenial sau n paralel, existnd argumente n favoarea
ambelor posibilit$i.
Ulterior, majoritatea autorilor au propus adoptarea unui model dinamic al memoriei de
scurt$ durat$ !i luare n consideraie a dimensiunii structurale a memoriei de lung$ durat$.
Modelul modal a lui Atkinson !i Shiffrin (1968, 1971). n esena lui acest model este o
prelungire a modelului dual.
Conform acestui model operaiile mnezice utilizeaz$ trei tipuri diferite de stocare:
a) registrul senzorial, care menine pentru un timp scurt !i sub o form$ slab elaborat$
informaia specific$ modalitr$ii respective;

P
a
g
e
1
1
9

b) sistemul memoriei tampon preia rapid informaia din registrele senzoriale !i
realizeaz$ o prim$ codificare;
c) sistemul de stocare pe termen lung presupus a fi unic !i cu capacitate nelimitat$.
Informaiile nu pot ajunge n sistemul de stocare pe termen lung f$r$ a trece prin cele de
stocare pe termen scurt, care constituie poarta de intrare obligatorie.
Modelul memoriei de lucru a lui Baddeley (1986). Noiunea de memorie de lucru este
neleas$ ca un sistem cu capacitate limitat$ destinat p$str$rii temporare !i manipul$rii unor
informaii n timpul realiz$rii unei serii de procese cognitive de nelegere, gndire !i nv$are.
Sistemul memoriei de lucru este structurat n urm$toarele componente:
a) administratorul central ca sistem de atenionare cu capacitate limitat$ !i care poate
s$ pun$ n funciune unul dintre sistemele sale pentru a controla alte informaii cognitive;
b) subsistemele care conin urm$toarele registre:
registrul vizual !i spaial care manipuleaz$ informaia vizual$ !i spaial$,
imaginile mentale;
sistemul fonologic care p$streaz$ informaia verbal$;
sistemul recapitul$rii articulatorii care are funcii de mprosp$tare a
informaiei din sistemul fonologic !i de transferare a informaiei verbale prezentate vizual.
n cadrul acestui model s-a studiat n special gestionarea informaiei verbale. Aciunea
sistemului fonologic este pus$ n eviden$ de faptul c$ atunci cnd este prezentat un material
verbal sub form$ auditiv$ sau vizual$ itemii apropiai din punct de vedere fonologic sunt mai
greu de reinut (efectul similitudinii fonologice).
Repetiia articulatoare este invocat$ n leg$tur$ cu efectul lungimii cuvintelor, antrennd
o m$sur$ mnezic$ mai potrivit$ pentru cuvintele scurte dect pentru cele lungi.
Modelul nivelelor de procesare a lui Craik !i Lockhart (1972).
Acest model a fost anticipat de cercet$rile lui Thompson !i Tulving (1970). Ei au elaborat
un experiment n care cuvintele stimul au fost nsoite fie de un cuvnt strns asociat semantic,
fie de un cuvnt cu o slab$ leg$tur$ sau de un context neutru. Performanele mai ridicate sau
obinut atunci cnd condiiile au fost similare celor din faza de studiu fa$ de situaia unor
condiii neasem$n$toare, perturbatoare. Aceste observaii au condus la elaborarea legii
specificului engram$rii, conform c$reia performana depinde de gradul de compatibilitate ntre
ceea ce a fost engramat a!a cum a fost nregistrat !i informaia prezent$. Este vorba att despre

P
a
g
e
1
2
0

contextul semantic ct !i despre condiiile de mediu intern sau extern, fapt pus n eviden$ de
diferite probe de reactualizare spontan$ sau de recunoa!tere. Memoria implicit$ este mai puin
dependent$ de contextul general dar este mai sensibil$ la alte modific$ri ale situaiei.
Craik !i Lockhart (1972) au propus un model ce presupune existena unui sistem al
memoriei de scurt$ durat$ sau primar$, care poate procesa materialele ntr-o varietate de moduri,
de la simpla luare la cuno!tin$ a caracteristicilor vizuale ale unui cuvnt tip$rit sau prin
memorarea atent$ a sonorit$ii sale pn$ la codificarea complex$ pe baz$ de sens. Conform
acestui model avem de a face cu o procesare superficial$, senzorial$, bazat$ pe indici de
suprafa$ !i o procesare profund$, semantic$ bazat$ pe sensul cuvintelor. Dup$ cum se constat$,
modelul pune n relaie strns$ procesarea perceptiv$ cu engramarea !i nv$area !i, mai apoi, cu
reactualizarea.
Modelul neural. Utilizarea tehnicilor moderne de studiere noninvaziv$ a activit$ii
creierului a permis evaluarea gradului de activare a diferitelor structuri cerebrale n timpul
evoc$rii unor amintiri. De asemenea, n condiiile unor intervenii chirurgicale se realizeaz$ teste
comportamentale menite s$ precizeze care sunt operaiile cognitive afectate de respectivele
intervenii sau de anumite medicamente.
Cercet$rile de neuropsihologie asupra persoanelor cu leziuni corticale au semnalat rolul
preponderent a hipocampului n memoria declarativ$. Studiile pe maimue au relevat !i ele rolul
important al hipocampului n elaborarea memoriei episodice care implic$ identificarea obiectelor
!i organizarea spaial$.
Alte studii arat$ c$ un rol important revine cortexului prefrontal n integrarea temporal$ a
evenimentelor !i planificare aciunii.
De asemenea, s-au identificat structuri neuronale implicate n elaborarea h$rilor vizuale
ale spaiului. Aceste structuri au un rol deosebit n integrarea informaiilor utilizate n elaborarea
reprezent$rilor !i n memorie ceea ce permite orientarea finalist$ a comportamentului.P
a
g
e
1
2
1

5.2. Definire i caracterizare

Memoria poate fi definit$, la modul general, ca mecanism cognitiv de encodare, p$strare !i
reactualizare a informaiilor.
F$cnd trimitere la coninutul informaional, putem spune c$ memoria reflect$ trecutul,
experiena trecut$. n acest caz definiia ar putea fi completat$: memoria este mecanismul psihic
cognitiv de reflectare a experienei trecute, fixare !i p$strare a informaiilor n vederea
recunoa!terii !i reproducerii acestora ntr-o manier$ ct mai fidel$. Consemn$m astfel !i
finalitatea memoriei: aceea de recuperare a amintirilor.
n ceea ce prive!te coninutul informaional, la nivelul memoriei constat$m o mare
varietate de coninuturi ceea ce reflect$ rolul ei major n viaa psihic$. Practic, orice stimulare
receptat$ prin intermediul analizatorilor are !ansa de a fi reinut$, conservat$ la nivelul
structurilor neuronale pentru durate variabile de timp. Memoria senzorial$ este, la rndul ei,
divizat$ n raport cu sursele n memorie vizual$, auditiv$, gustativ$, olfactiv$, kinestezic$
!.a.m.d.
Implicarea memoriei n toate activit$ile omului conduce !i la alte specializ$ri: memorie
imagistic$, cognitiv$, voluntar$, afectiv$, social$ etc. n faa unei astfel de variet$i de coninuturi
ne putem ntreba dac$ memoria !i mai p$streaz$ specificitatea !i dac$ nu cumva este divizat$ ca
mecanism de encodare, p$strare !i reactulizare n variatele procese !i activit$i amintite. Chiar
ncadrarea n seria mecanismelor cognitive superioare poate fi pus$ sub semnul ntreb$rii.
Dac$ vom analiza specificul proces$rii informa#iilor la nivelul memoriei, vom da
r$spuns acestor semne de ntrebare. Dup$ cum arat$ P. Popescu Neveanu (1977), M. Zlate (1999)
sau M. Golu (2002) memoria realizeaz$ o procesare activ$, selectiv$, situaional$, mijlocit$. Este
o procesare activ$ ntruct memoria intervine activ n materialul memorat, nu este un proces
pasiv de reflectare n oglind$. Evident, aceast$ intervenie activ$ ine de mecanismele !i
structurile operatorii implicate n encodare !i p$strare cu scopul unei mai bune reactuliz$ri; este o
procesare selectiv$ de informaii, ceea ce presupune implicarea selectivit$ii perceptive, care
opereaz$ dup$ criterii de form$, culoare, structur$, configuraie, pregnan$, dar !i dup$ unele
criterii care privesc interesul, preocup$rile, semnificaia. Dup$ cum vedem este o selectivitate
impus$ de momentul recepiei !i starea subiectului n acel moment !i de aici deriv$ o alt$
caracteristic$: este o procesare situa#ional$, contextual$. Memoria este tratat$ aproape exclusiv

P
a
g
e
1
2
2

din perspectiva informaiei ca !i un automat, o ma!in$ care capteaz$, p$streaz$ !i red$
informaia. Se omite un aspect esenial: orice act de memorie are un caracter contextual, se
petrece n anumite condiii de spaiu, timp, mprejur$ri !i tr$iri particulare ale subiectului.
Memoria pare c$ encodeaz$ informaia !i o trimite, n baza unor scheme logice, ntr-o locaie
bine precizat$ de unde urmeaz$ a fi recuperat$. Nu se ntmpl$ a!a. Particularit$ile situaiei,
contextul memoriei, tr$irile subiectului ncapsuleaz$ informaia ca o coaj$ !i aceasta poate
ajunge ntr-o locaie nea!teptat$ pentru tentativele ulterioare de recuperare ale subiectului.
Sugestiv$ este strategia empiric$ de c$utare care solicit$ refacerea unei aciuni, a unui traseu
tocmai pentru a reconstrui contextul !i a recupera informaia prin spargerea cojii care o
nconjoar$. Multe informaii declarate ca pierdute irecuperabil se afl$, poate, ncapsulate
contextual !i plasate n locaii nea!teptate ale minii noastre. Orict de comod$ ar fi asem$narea
cu un computer, memoria uman$ nu are fi!ierele att de bine organizate. Memoria realizeaz$ o
procesare mijlocit$ a informaiei ceea ce presupune utilizarea unor variai mediatori: semne,
nod la batist$, nsemn$ri n agend$, dar !i mediatori complec!i ce in de operativitatea
intelectual$, de strategii !i procedee mnemotehnice performante. Calendarul este cel mai
important factor mijlocitor al memoriei umanit$ii: anotimpul, luna, anul, ziua sunt repere
eseniale pentru istoria umanit$ii !i fixarea n memoria (istoria) ei !i a individului confer$
continuitate n evoluia speciei umane !i a fiec$rui membru al ei n parte.
Caracterul mijlocit al proces$rii din memorie se realizeaz$ prin intermediul unor coduri.
Din momentul n care informaia este captat$ ca energie psihic$ !i pn$ n momentul cnd
aceasta este reactualizat$ se produc o serie de transform$ri. Sunt decodific$ri !i recodific$ri
succesive ceea ce implic$ un sistem de coduri, ncepnd cu codurile senzoriale !i ajungnd pn$
la codurile abstracte, semantice. Cele mai importante sisteme de coduri implicate n procesarea
informaiei n sistemul mnezic sunt: codul lexical !i codul imagine.
Codul lexical implic$ verbalizarea !i codurile non-verbale. Se constat$ c$ de exemplu
este mai u!or s$ ne reamintim amplitudinea unei mi!c$ri circulare dac$ vom codifica deplasarea
ca acele ceasornicului. Tot a!a amintirea unor mirosuri sau gusturi, a unor mi!c$ri este mai u!or
realizat$ prin cuvinte. Lectura este considerat$ de c$tre muli autori ca un sistem de coduri
vizuale. Dup$ cum arat$ A. Lieury (1996), citnd experimentele lui Conrad (1964), n
experimente asupra memoriei n care reprezentarea este vizual$ (lectur$) nu apar erori de tip
grafic ci de tip auditiv. Conrad a avansat ipoteza c$ informaia vizual$ este recodificata prin

P
a
g
e
1
2
3

subvocalizare (micromi!c$rile coardelor vocale implicate n lectur$). Asist$m la recodificarea
grafismelor ntr-un cod nou, codul lexical care cuprinde ansamblul tr$s$turilor cuvntului:
grafice (vizuale), auditive (imagine sonor$ a cuvntului) !i articulatorii (pronunarea cuvntului).
Codul lexical constituie interfaa ntre codurile grafice, auditive, articulatorii !i semnatice
(Lieury, 1996). Lectura ine de domeniul audio-vizualului !i nu numai de codurile vizuale.
Copilul vocalizeaz$ cnd cite!te, iar adultul realizeaz$ o subvocalizare ce poate fi pus$ n
eviden$ prin electromiografia laringelui.
Sunetul !i cuvntul nu se confund$; ele implic$ dou$ coduri distincte: codul lexical ce
corespunde aspectului morfologic al cuvntului !i codul semantic implicat n memorarea
aspectelor conceptuale, abstracte. Spre exemplu: nu reu!im s$ ne amintim numele unui obiect
sau al unei persoane (codul lexical), dar reu!im s$ descriem obiectul sau persoana (codul
semantic).
Codul imagine implicat n memorare demonstreaz$ c$ imaginile sunt memorate mai bine
dect frazele, iar n memorarea aciunilor reprezentarea etapelor aciunii sub forma unui film sau
serii de fotografii amelioreaz$ reamintirea. S-a demonstrat o capacitate remarcabil$ de stocare a
imaginilor pe termen lung. Performanele superioare n codarea imagistic$ sunt explicate prin
teoria dublei cod$ri propus$ de Paivio (1971). Cercet$ri ntreprinse de P. Fraisse (1965) au
demonstrat c$ asocierea imagine-cuvnt nu conduce automat la rezultate superioare fa$ de
condiia numai imagine, iar cele dou$ condiii ofereau rezultate mai bune dect condiia cuvnt.
La om, imaginea evoc$ automat cuvntul !i astfel cele dou$ condiii imagine-cuvnt !i imagine
au rezultate asem$n$toare. Imaginea evoc$ un cuvnt, iar cuvintele concrete evoc$ o imagine.
ncercai s$ asociai cuvinte concrete precum ora!, cas$, copac, floare !i cuvinte abstracte precum
determinism, criteriu sau concept cu imagini !i vei constata diferena. Rezult$ c$, la nivelul
codului imagine, omul dispune de dou$ coduri imagine (explicit) !i cuvnt (implicit). n
experimente ingenioase Paivio !i Csapo (1964) au ncercat s$ determine timpul de reacie care ar
diferenia codul imagine de codul cuvnt. Dac$ denumim imaginea timpul de reacie se
prelunge!te !i atunci cei doi autori au prezentat imaginea un timp foarte scurt de exepunere
pentru a nu permite verbalizarea (n A. Lieury, 1996). Pe aceast$ cale cei doi autori au
demonstrat existena dublei cod$ri n codul imagine.
Un ultim argument al proces$rii cognitive la nivelul memoriei l constituie distincia ntre
procesarea ascendent$ bottom-up !i procesarea descendent$ top-down. Procesarea

P
a
g
e
1
2
4

ascendent$ intervine numai asupra informaiei ce urmeaz$ a fi encodat$, iar procesarea
descendent$ este implicat$ cu prec$dere n reproducere prin ad$ugiri, contribuii. n baza
proces$rii descendente memoria devine constructiv$. Tindem s$ facem apel la cuno!tinele,
experienele noastre pentru a elabora un scenariu potrivit cu aceste experiene sau cu
stereotipurile !i schemele noastre n leg$tur$ cu evenimentul memorat !i reactualizat. Scenele
vizuale receptate !i apoi reproduse beneficiaz$ !i ele de deduciile noastre personale. Acest gen
de memorie constructiv$ rezultat$ din procesarea top-down este intens studiat n leg$tur$ cu
implicaiile sale n depoziiile martorilor n practica judiciar$.

5.3.Procesele memoriei
n ultimii ani, psihologii au ncercat s$ dezvolte teorii ale memoriei avnd drept model
funcionarea computerului. Aceste teorii de procesare-informa#ional sunt bazate pe
similarit$ile aparente dintre modul cum opereaz$ creierul uman !i modul n care opereaz$ un
computer. n modelul proces$rii informaionale, datele pot fi urm$rite trecnd prin cele trei
procese: encodare, stocare !i reactualizare. n fiecare dintre aceste etape ale procesului de
memorare intervin anumite mecanisme de control, dintre care atenia este unul foarte important.
Encodarea corespunde transform$rii input-ului fizic (unde sonore, vizuale, mirosuri,
gusturi, atingeri !.a.m.d.) ntr-un tip de cod sau reprezentare acceptat$ de memorie !i plasarea
acesteia n memorie. Informaia exterioar$ ajunge la simurile noastre sub form$ de stimulare
fizic$ sau chimic$. Atunci cnd encod$m informaia, transform$m aceste inputuri n informaie
psihologic$ ce poate fi reprezentat$ mental, utiliznd trei tipuri de coduri: vizuale, auditive !i
semantice. Encodarea vizual$ uitilizeaz$ codul vizual, imaginile putnd fi ntip$rite ca atare, ca
imagini mentale ale imaginilor reale percepute. Unii arti!ti !i critici de art$ pot s$ p$streze
reprezent$ri mentale foarte exacte ale operelor de art$, astfel nc$t pot s$ recunoasc$ imediat
autenticitatea unei opere. Encodarea auditiv$ corespunde codului auditiv, care nseamn$ o
reprezentare a stimulilor ca o secven$ de sunete. Encodarea semantic$ se folose!te de codul
semantic, propoziional, !i este cea prin care reinem sensul informaiei. De exemplu, daca am
avea cuvntul MAS,, el ar putea fi encodat vizual, persoana reinnd imaginea cuvntului, ar
putea fi encodat auditiv, ca secven$ de 4 sunete, !i ar putea fi encodat semantic, innd cont de
semnificaia sa, de utilitate. n general encodarea de tip modal (vizual$ !i auditiv$) nu poate fi

P
a
g
e
1
2
5

separat$ de cea de tip amodal (semantic$). Oamenii tind automat s$ dea sens a ceea ce rein,
chiar daca este vorba despre un num$r de telefon, ei nu l vor encoda strict vizual sau auditiv, ci
vor g$si o anumit$ semnificaie personal$ a cifrelor respective.
Encodarea poate lua dou$ forme, ea poate fi voluntar$ sau involuntar$. Encodarea
voluntar$ presupune prezena scopului de a memora. Subiectul are o sarcin$ trasat$ clar !i va
trebui s$ se mobilizeze !i s$ depun$ un anumit efort pentru a memora informaia care i este
necesar$. Encodarea voluntar$ difer$ n funcie de sarcin$, de aceea este important ca persoana s$
cunoasc$ n ce mod va utiliza informaia, care este succesiunea n care trebuie s$ o rein$, ct de
apropiat sau de dep$rtat n timp este momentul n care va trebui s$ reactualizeze ceea ce a
memorat !i cu ct$ precizie este nevoie s$ memoreze. De exemplu, nainte de un examen este
important ca studentul s$ !tie dac$ testul urmeaz$ s$ fie gril$ sau dac$ vor fi subiecte de
dezvoltat. n cazul n care !tie c$ va avea test gril$ el trebuie s$ fie foarte atent la detalii, !tie ca
este necesar s$ cunoasc$ ntreaga materie destul de exact !i se va axa mai mult pe capacitatea de
recunoa!tere. n cazul unui test care implic$ dezvoltarea unor aspecte va fi nevoie de un efort de
memorare mai mare, deoarece aceast$ prob$ implic$ reproducerea. El va trebui de asemenea s$
neleag$ ceea ce nva$ deoarece ar putea fi nevoit s$ exprime cuno!tinele ntr-un limbaj
propriu, din cauz$ c$ este vorba despre un mare volum de materie, iar fidelitatea memoriei este
relativ$.
Encodarea involuntar$ are loc n absena controlului voluntar sau a mecanismelor
ateniei direcionat$ de scop. Subiectul nu depune efort pentru a memora. Memorarea incidental$
este facilitat$ de o interaciune semnificativ$ !i ndelungat$ a subiectului cu materialul, de o
implicare a sa n rezolvarea unei sarcini. Encodarea automat$ este cu att mai productiv$ cu ct
subiectul are un grad mai mare de nelegere !i cu ct activismul s$u intelectual este mai crescut.
O persoan$ care cite!te o carte de psihologie practic$,de exemplu, fiind foarte interesat$ de acest
domeniu cu toate c$ profesia sa este alta, poate reine n mod involuntar mult mai multe aspecte
dect un student care are de nv$at acea carte n dou$ zile pentru un examen.
Cele dou$ tipuri de encodare relaioneaz$ ntre ele, aflndu-se n relaie de interaciune !i
interdependen$. Chiar dac$ ne propunem s$ citim o carte !i s$ reinem doar informaiile din
anumite capitiole, vom memora !i informaii importante din capitolele pe care le-am citit cu
titlu informativ, deoarece acea informaie are sens n contextul a ceea ce am avut de memorat.

P
a
g
e
1
2
6

M. Zlate a alc$tuit o list$ cu factorii care pot facilita sau, dimpotriv$, perturba procesul
encod$rii. Ace!ti factori se mpart n dou$ mari categorii, factorii ce in de particularit$ile
materialului !i factori ce in de particularit$ile subiectului.

1. Factori ce #in de particularit$#ile materialului
a) Natura materialului, un material intuitiv se ntip$re!te mai u!or dect un material
abstract, de asemenea un material care este semnificativ din punct de vedere verbal va fi reinut
mai u!or dect unul verbal lipsit de semnificaie.
b) Organizarea materialului. Un material care dispune de un grad mai mare de organizare
!i structurare va fi mai u!or reinut dect un material mai slab organizat !i structurat.
c) Omogenitatea sau heterogenitatea materialului. Efectul Robinson susine c$ o serie va
fi memorat$ mai u!or cu ct este mai omogen$. Conform efectului Restorff sunt mai bine reinute
elementele heterogene aflate ntr-o serie mai mare de elemente omogene. Iar efectul Underwood
postuleaz$ c$ materialele cu un grad mai mare de omogenitate se rein mai greu dect cele cu un
grad mai sc$zut de omogenitate.
d) Volumul materialului. Cu ct un material este mai amplu, cu att frecvena repetiiilor
necesare pentru memorare este mai mare, ns$ un material lung exersat n acelea!i condiii cu
unul scurt va fi amintit cu mai mare u!urin$.
e) Alte particularit$i ale materialului. Familiaritatea, caracterul agreabil sau dezagreabil,
semnificaia general$ !i cea personal$, reprezint$ factori care intervin n procesul encod$rii.
2. Factori ce #in de particularit$#ile subiectului
a) Gradul de implicare n activitate. Cu ct subiectul este mai implicat n activitatea pe
care o desf$!oar$ cu att performanele sale mnezice vor fi mai nalte.
b) Modul de nv$are. Memorarea global$ se bazeaz$ pe nelegerea coninutului de
memorat !i pe o reinere mai mult de esen$ dect a detaliilor. Memorarea parial$ presupune
divizarea materialului n unit$i logice !i nv$area secvenial$, ns$ ridic$ probleme n ceea ce
prive!te o nelegere de ansamblu.
c) Nivelul reactivit$ii sistemului nervos. Constantin Voicu a observat n urma
cercet$rilor sale c$ subiecii hiperreactivi obin scoruri mai bune la sarcini simple, cu stimului
nonverbali, n timp ce persoanele hiporeactive obin rezultate mnezice mai bune la sarcini mai
complexe.

P
a
g
e
1
2
7

d) Num$rul de repetiii. Este important s$ existe un num$r optim de repetiii n raport cu
materialul de repetat, n general num$rul de repetiii necesar pentru o memorare global$, cu sens,
este mai mic dect num$rul repetiiilor unui material f$r$ sens.
Stocarea este procesul de reinere sau de p$strare a informaiilor. Fiind un proces,
stocarea nu implic$ doar o imprimare a informaiei n sistemul mnezic, ci la nivelul ei se produc
schimb$ri !i transform$ri continue, determinate de acumularea de noi cuno!tine, de situaii !i
experiene care mbog$esc sau modific$ vechile informaii. Sunt dou$ caracteristicile care
trebuie luate n discuie atunci cnd se abordeaz$ problematica stoc$rii: durata !i caracterul
dinamic.
n ceea ce prive!te durata stoc$rii, ea se define!te ca fiind perioada dintre encodarea
informaiei !i reactualizarea ei. Materialul memorat poate fi p$strat n memorie la nivel activ o
perioad$ mai scurt$ sau mai lung$, n funcie de utilitatea pe care o are pentru subiect, de ct de
frecvent opereaz$ persoana cu acea informaie, sau de ct$ relevan$ are ea pentru viaa !i
activitatea sa. Primul model propus a fost al lui Waugh !i Norman (1965), model completat de
c$tre Atkinson !i Shiffrin (1968). Cei doi autori vorbesc de existena a trei tipuri distincte de
stocaje mnezice: senzoriale, de scurt$ durat$ !i de lung$ durat$. Se stabilea un circuit al
informaiei ntre cele trei module. Stocarea senzorial$ exprim$ persistena imaginii senzoriale
cteva sutimi de secund$ dup$ ce a ncetat aciunea stimulilor. Este fenomenul de remanen$
excitatorie sau de postefect. Stocarea senzorial$ vizeaz$ reinerea informaiilor precategoriale,
ceea ce implic$ o retenie automat$, preatenional$. Procesele implicate n acest tip de stocare
preced iniierea celor implicate n atenie.
n ceea ce prive!te stocarea informaiilor la nivelul memoriei de scurt$ durat$ (MSD) !i
cel al memoriei de lung$ durat$ (MLD) s-au conturat puncte de vedere contradictorii. Brown
(1958) !i Peterson (1959) au ar$tat n experimentele lor c$ informaiile poposesc n minte pentru
un anumit timp dup$ care se !terg. Cercet$rile lui Atkinson !i Shiffrin susin existena unei
diferene structurale ntre MSD !i MLD. Cei doi autori le consider$ ca sisteme autonome,
distincte, dar aflate n interaciune. Comparnd cele dou$ sisteme mnezice constat$m
urm$toarele diferene:
P
a
g
e
1
2
8

Criterii Sisteme mnezice
MSD MLD
Capacitate limitat$ nelimitat$
Durat$ 2 20 sec. nelimitat$
Codare verbal$,imagistic$ semantic$
Actualizare serial$ paralel$
Localizare
neurofiziologic$
hipocamp ariile
parieto-occipitale stngi

Baddeley (1998) consider$ c$ aceste diferene nu sunt att de evidente, c$ stocarea de tip
MSD !i de tip MLD exprim$ doar diferene de stare, de activare a cuno!tinelor. El introduce
termenul (sistemul) de memorie de lucru (ML) ca sistem tampon ntre MSD !i MLD. Imaginea
schematic$ a ML cuprinde urm$toarele componente (Baddeley, 1996)

Sistemul executiv central sau administratorul central reprezint$ un sistem atenional de
capacitate limitat$ care utilizeaz$ unul sau altul dintre celelalte subsisteme pentru a-!i elibera o
parte din capacit$ile sale n vederea rezolv$rii sarcinilor cognitive complexe. Dup$ opinia
autorului, stocajul de scurt$ durat$ este implicat$ n efectuarea raionamentelor, nelegerii !i
nv$$rii.
Bucla fonologic$ sau articulatorie descrie, n viziunea lui Baddeley, exersarea repetat$
prin verbalizare mental$ n vederea fix$rii informaiei. Dac$ sunt lipsii de posibilitatea de
articulare subiecii nu reu!esc s$ transfere materialul prezentat vizual n memoria fonologic$ de
scurt$ durat$. Este un proces de exersare mental$ repetat$ cu scopul de a mprosp$ta amprentele
informaionale din memorie nainte ca acestea s$ fie pierdute. Bucla articulatorie acioneaz$ ca
un mecanism de verificare n p$strarea ordinii unei secvene informaionale.
n ceea ce prive!te stocarea de lung$ durat$ s-au propus tipuri diferite (vizual$ sau
verbal$) cu grade diferite de eficien$. Stocarea vizual$ de lung$ durat$ s-a dovedit mai eficient$,
ba chiar prodigioas$.
Pentru ca materialul s$ se p$streze n memorie o perioad$ ct mai lung$, M. Golu
vorbe!te despre importana factorilor emoional-afectivi !i motivaionali. Durata p$strarii n
memorie a unor informaii sau experiene este direct proporional$ cu rezonana materialului

P
a
g
e
1
2
9

memorat n sfera noastr$ personal$, afectiv-motivaional$. Situaiile de via$ !i informaiile cu
nc$rc$tur$ negativ$ pentru persoan$ tind s$ se fixeze mai puin trainic dect cele pozitive, fapt
determinat de mecanismele de ap$rare ale Eului. Golu susine c$ materialul f$r$ nc$rc$turi
afectofene sau motivaionale duce de fiecare dat$ la o fixare superficial$ !i scurt$ ca durat$.
Dinamica stoc$rii ine de trei aspecte : de fidelitatea cu care este p$strat$ informaia, de
completitudinea !i exactitatea informaiei n stocul memoriei !i de mbog$irea informaiei n
timp.
Fidelitatea exprim$ raportul de coresponden$ dintre structura materialului memorat
iniial !i cea a materialului care se afl$ n stocul mnezic. Dup$ se !tie, memoria este relativ fidel$,
n aceast$ situaie, o stocare este considerat$ fidel$ dac$ transform$rile care se produc n timp
asupra materialului stocat nu-i anuleaz$ identitatea sau coninutul s$u iniial (Golu, 2004). Unul
din factorii de care depinde fidelitatea stoc$rii este calitatea encod$rii. Cercet$rile au relevat c$
encodarea asociativ$ este benefic$ pentru fidelitate. Principiul asociaiilor a fost formulat de
Aristotel !i se refer$ la contiguitatea n timp !i spaiu, la asem$nare !i la contrast, ulterior fiind
ad$ugate !i asociaiile de tip cauzal. Cu ajutorul memoriei asociative se poate p$stra o perioad$
ndelungat$ informaie cu coninut abstract, simbolic.
Completitudinea este dat$ de raportul cantitativ dintre ceea ce se p$streaz$ !i ceea ce a
fost memorat iniial. Iar exactitatea se refer$ la corespondena izomorfic$ dintre elementele
encodate iniial !i cele p$strate n stocul memoriei.
Amplificarea informaiei ine de mbog$irea sa, de plasarea ei ntr-un context logic !i
semnificativ mai larg, de sistematizarea !i ierarhizarea datelor encodate. n timpul stoc$rii
materialul se modific$, diferite componente ale sale intr$ n legatur$, informaiile pe care le
conine relaioneaz$ cu informaii preexistente, se produc asocieri !i grup$ri de elemente
informaionale. n literatura de specialitate se consider$ c$ amplificarea se datoreaz$
mecanismului organiz$rii informaiei. Ellis !i Hunt definesc organizarea ca fiind procesul de
grupare a itemilor individuali, distinci, n unit$i mai mari, n funcie de existena unor relaii
specifice ntre itemi (apud Zlate, 2004).
Reactualizarea sau recuperarea informaiilor const$ n scoaterea la suprafa$ a
coninuturilor encodate !i stocate, este vorba de aducerea n plan con!tient a unor informaii !i
experiene care au fost stocate cu un anumit timp n urm$. n procesul reactualiz$rii putem
observa schimb$rile, amplific$rile sau diminuarile, care au avut loc n materialul memorat iniial

P
a
g
e
1
3
0

pe perioada stoc$rii. Informaia este mai nti localizat$, pentru ca apoi s$ fie readus$ n planul
con!tiinei.
Reactualizarea involuntar, spontan. Aunci cnd este vorba de informaie cunoscut$,
legat$ de evenimente importante din viaa noastr$ sau de date semnificative despre noi,
reactualizarea se produce spontan !i f$r$ efort, acest$ caracteristic$ f$cnd conversaiile despre
viaa personal$ s$ aib$ cursivitate !i ntlnirea cu noi persoane s$ se desf$!oare firesc, prin
prezentarea de sine. Reactualizarea spontan$, a!adar, nu necesit$ efort !i este foarte util$ n
situaiile practice de via$. O alt$ form$ a recuper$rii spontane, pe care o identific$ M. Golu, este
reactualizarea retroactiv$. Aceasta are loc dup$ ce am ncercat cu tot efortul, n mod voluntar, s$
ne aducem aminte numele unei persoane, al unui cuvnt, al unei localit$i !i nu am reu!it. La un
timp dupa acest e!ec de reactualizare informaia ne apare spontan n minte, n timp ce
desf$!ur$m o activitate care nu mai are leg$tur$ cu situaia anterioar$.
Reactualizarea voluntar. Cnd ncerc$m s$ recuper$m cantit$i mari de informaie,
informaie exact$ care a fost memorat$ cu mult timp n urm$ sau informaie care nu a fost pe
deplin neleas$, procesul reactualiz$rii va avea o desf$!urare mai lent$ !i va presupune efortul de
a c$uta informaia !i de a lua decizia asupra relevanei informaiei localizate n stocul mnezic.
C$utarea informaiei are loc prin punerea n plan intern a anumitor ntreb$ri ajut$toare legate de
contextul n care a fost encodat$, de momentul !i locul n care s-a intrat n contact cu informaia,
de ce asocieri con!tiente s-au realizat ntre acea informaie !i ni!te date familiare etc. n cazul n
care o persoan$ nu-!i mai g$se!te un obiect !i nu !i aminte!te unde la pus, se va ntreba cnd a
v$zut ultima dat$ obiectul, ce activit$i a desf$!urat n ziua respectiv$ cnd a avut obiectul asupra
sa, se va gndi la locul n care p$streaz$ de obicei asemenea obiecte !i a!a mai departe. n astfel
de situaii memoria vizual$ poate fi de multe ori un real ajutor, deoarece sunt vizualizate
secvene din trecut, locuri, circumstane.
Mecanismele recuper$rii informaiei constau n dou$ tipuri de procesare, care au fost
relevate prin experimentele lui Sternberg !i ale altor cercet$tori. Subiecilor li se prezentau liste
scurte cu cifre sau litere cu minim un item !i maxim !ase. Imediat dup$ prezentarea unei liste se
proiecta un item !i sarcina subiecilor era de a spune dac$ acesta a f$cut parte sau nu din list$. De
exemplu, pe display a fost seria de cifre 4 7 5 2, apoi este prezentat$ cifra 3 !i subiecilor li se
cere s$ apese tasta DA daca acest item a aparinut seriei, !i tasta NU dac$ nu a f$cut parte
din seria pe care tocmai au v$zut-o. n cazul de fa$, r$spunsul corect ar fi ap$sarea tastei NU.

P
a
g
e
1
3
1

Sterneberg a nregistrat timpul de reacie (TR) n care subiectul ap$sa tasta. El a constatat c$
atunci cnd seria avea un singur item, timpul de reacie era de 398 milisecunde, la fiecare
ad$ugare de item n list$, TR cre!tea cu 38 de milisecunde n medie. A!adar s-a ajuns la
observarea faptului c$ TR cre!te liniar cu num$rul itemilor aflai n memorie. n urma
interpret$rii acestor rezultate, Sternberg a concluzionat c$ subiecii operau o procesare serial a
itemilor din memorie. Fiecare item era reactualizat !i apoi comparat cu itemul care se afla pe
display. Dac$ ar fi fost vorba de o procesare paralel timpul de reacie nu ar fi trebuit s$ creasc$
la ad$ugarea altor itemi n list$ deoarece compararea s-ar fi produs simultan. Totu!i, n viaa de
zi cu zi recunoa!tem cu u!urin$ cuvinte pe care le auzim, le nelegem semnificaia f$r$ efort, !i
nu suntem nevoii s$ c$ut$m n memorie momentul cnd am encodat acea informaie, !i cu att
mai puin s$ compar$m cuvntul respectiv cu toate cuvintele din vocabularul nostru. n prezent,
se consider$ c$ procesarea serial$ este specific$ reactualiz$rii din memoria de scurt$ durat$, iar
procesarea paralel$ celei de lung$ durat$.
Reactualizarea implic$ urm$toarele tipuri de conduit$ mnezic$:
amintirea ca reconstituire a trecutului;
recunoa!terea ca identificare de c$tre subiect a ceea ce s-a nregistrat n prezena
informaiei originare;
renv$are ca reluare mult mai economicoas$, ntr-un timp mult mai scurt a nv$$rii
anterioare;
reproducerea ca evocare a experienei trecute n absena informaiei originare.
Baddeley (1996) denume!te recuperarea din memorie a informaiilor reamintire, pornind de
la faptul c$ individul stabile!te anumii indici de recuperare pe care i evalueaz$ progresnd
spre reprezentarea unui eveniment trecut care i se pare acceptabil.
Reactualizarea de la nivelul MLD pune, n mod acut, n discuie e!ecurile de memorie
(recuperare). Cei mai muli autori consider$ c$ e!ecurile de la nivelul MLD se datoreaz$, mai
degrab$, pierderii accesului la informaie dect pierderii de informaie n sine. Se pare c$ o
memorie s$rac$ reflect$, de fapt, un e!ec de reactualizare !i nu unul de stocaj. Deseori se
folose!te metafora bibliotecii: reactualizarea unui item din MLD echivaleaz$ cu tentativa g$sirii
unei c$ri ntr-o bibliotec$ mare: faptul c$ nu ai g$sit cartea nu nseamn$ c$ ea nu exist$ n
bibliotec$ (Atkinson !i colab, 2002).

P
a
g
e
1
3
2

n procesul de recuperare sunt foarte importani indicii de reactualizare. Ace!tia se
refer$ la orice element, am$nunt relevant, care ne poate ajuta s$ reactualiz$m o amintire. Este o
relaie direct proporional$ ntre calitatea !i num$rul indicilor de reactualizare !i performanele
memoriei. Indicii de reactualizare intervin mai ales n procesul de recunoa!tere, ceea ce explic$
de ce recunoa!terea este de cinci ori mai productiv$ dect reproducerea.
Nivelul performanelor n reactualizare este sensibil influenat de contextul n care s-a
desf$!urat encodarea. Se pot mbun$t$i performanele n reactualizare prin restocarea
contextului n care a avut loc memorarea. Totu!i, cel mai adesea, nu ne putem ntoarce fizic la
contextul n care am nv$at. Dar putem invoca o refacere mental$ a contextului.
Un alt factor care influeneaz$ nivelul performanelor n reactualizare este modul cum a
funcionat organizarea informaiilor n procesul encod$rii.


5.4. Formele memoriei
Memoria senzorial
Diferite modele de abordare ale memoriei !i mai ales cel al lui Atkinson !i Shiffrin au pus
n eviden$ aceast$ form$ de memorie asociat$ cu modalit$ile de recepie senzorial$ specific$.
Este o memorie de foarte scurt$ durat$, chiar volatil$ care activeaz$ pe durata a cteva secunde !i
se suprapune, n bun$ m$sur$, cu conceptul de postefect, ca remanen$ senzorial$. Ea este
considerat$ ca fiind primul stadiu al memoriei. Se pare c$ oamenii p$streaz$ o copie a
experienei senzoriale o durat$ foarte scurt$ ns$ suficient$ pentru a localiza !i a se concentra
asupra elementelor importante de informaie !i pentru a le transfera la stadiul urm$tor al
memoriei.
William James vorbea despre cursul nentrerupt al gndirii, al con!tiinei, folosind
metafora unui ru. Cnd privim stimulii vizuali, avem impresia de fluiditate, dar n realitate se
produc serii de fix$ri ale ochilor, mi!c$ri oculare sacadate. Aceste mi!c$ri sar de la un punct la
altul de patru ori pe secund$. 'i totu!i percepia vizual$ pare continu$ tocmai datorit$ memoriei
senzoriale.

P
a
g
e
1
3
3

Psihologii cred c$ exist$ un registru mnezic senzorial pentru fiecare sim. Dintre acestea
cele mai studiate au fost memoria senzorial$ pentru stimulii vizuali, sau iconic$, !i memoria
senzorial$ pentru stimulii auditivi, denumit$ memoria ecoic$.
Memoria iconic$ reprezint$ memoria senzorial$ a stimulilor vizuali. Cadrele de imagine
imprimate n memoria iconic$ sunt foarte scurte, cercet$rile indicnd c$ ele dureaz$ aproximativ
sec. n memoria iconic$ imaginile se p$streaz$ cu exactitate, ca ntr-o fotografie. A!adar,
oamenii care pot vedea, care !i pot reprezenta mental stimulii vizuali, au amintiri fotografice,
care ns$ se p$streaz$ foarte puin timp.
George Sperling (1960) este unul dintre cei care au studiat memoria iconic$. ntr-unul din
experimentele sale el a prezentat participanilor pe un display un tabel cu 12 litere aranjate
orizontal pe trei rnduri a cte patru litere (Imaginea V. 3). El a ar$tat participanilor acest tabel
timp de 1/20 sec, apoi le cerea s$ !i aminteasc$ literele dintr-unul din cele trei rnduri. Nu le
spunea dinainte care este rndul pe care le va cere s$ !i-l reaminteasc$. n schimb, modul s$u de
semnalizare era un anumit ton. Un ton nalt indica primul rnd, un ton mediu indica rndul al
doilea, iar un ton sc$zut corespundea rndului al treilea. Dac$ tonul se auzea la foarte scurt timp
dup$ prezentarea tabelului cu litere, subiecii !i puteau aminti majoritatea literelor din rndul
indicat. Dar dac$ ntrzierea cu care se declan!a tonul era mai mare de sec. fa$ de ncetarea
proiect$rii imaginii pe ecran, participanii !i aminteau n medie o singur$ liter$ de pe rndul
respectiv, fapt ce demostreaz$ rapiditatea cu care informaia este pierdut$ n registrul mnezic
senzorial.
Imaginea V.3.


Un alt experiment simplu, !i la ndemna oricui, este cel imaginat de c$tre Segner. El a
pornit de la observaia empiric$ a faptului c$ ntr-o camer$ ntunecat$ dac$ mi!c$m o igar$
aprins$, n urma ei r$mne o dr$ vizibil$ de c$tre oricine (putem s$ !i scriem o liter$). Segner a
ncercat s$ m$soare durata memoriei vizuale senzoriale. El a ata!at un t$ciune aprins la o roat$ n

P
a
g
e
1
3
4

mi!care. Cnd roata este nvrtit$ se produce un cerc luminos complet. M$surnd timpul necesar
unei mi!c$ri de rotaie complete. Segner a stabilit c$ durata nmagazin$rii informaiei senzoriale
este de o zecime de secund$.
Este important de menionat c$ memoria fotografic$ n adev$ratul sens al cuvntului este
cea care dureaz$ mai mult de cteva zecimi de secund$. Aceast$ memorie poart$ numele de
memorie eidetic$. Sunt ns$ puine persoanele la care stimulii vizuali persist$ durate ndelungate.
Aproximativ 5% dintre copii pot privi o imagine, apoi s$ li se ia imaginea din fa$, iar peste
cteva minute ei s$ !i poat$ aminti poza cu excepional$ claritate, ca !i cnd ar avea-o n faa
ochilor. Aceast$ abilitate se pierde ns$ cu vrsta !i n majoritatea cazurilor dispare n ntregime
pn$ la vrsta adolescenei.
Memoria ecoic$ este memoria senzorial$ auditiv$. Urmele mnezice ale stimulilor
auditivi pot dura cteva secunde (asemenea ecoului care persist$ dup$ ce sunetul a ncetat),
a!adar mult mai mult dect urmele stimulilor vizuali. Probabil aceast$ diferen$ de durat$ este
determinat$ de distinciile biologice dintre organul vizual (ochiul) !i organul auditiv (urechea).
Aceast$ diferen$ reprezint$ unul din motivele pentru care n procesul de encodare este util s$
pronun$m cu voce tare un !ir de litere, de exemplu, pe care l-am perceput pe cale vizual$.
n cazul memoriei senzoriale auditive Segner a propus urm$torul experiment: n colurile
unei camere se emit zgomote foarte scurte. Ne putem da seama din ce direcie vine zgomotul
apreciind diferenele ntre timpii de sosire a pocnetelor n cele dou$ urechi (ceva asem$n$tor
sonarului). Pentru a putea realiza acest lucru trebuie s$ existe un sistem care s$ nmagazineze
informaia legat$ de primul zgomot pn$ la sosirea celui de al doilea.
Memoria de scurt durat
Memoria de scurt$ durat$, dup$ modelele descrise anterior, ne apare ca un sistem tampon
ntre memoria senzorial$ !i memoria de lung$ durat$. Rolul ei este relevant pentru operaiile
aritmetice care presupun o reinere temporar$ a informaiei, sau pentru diferite situaii ale vieii
cotidiene. Atunci cnd cineva ne spune un num$r de telefon de care avem nevoie !i nu avem pe
ce l nota n momentul respectiv, l vom reine n memoria de scurt$ durat$ pn$ cnd, la scurt
timp dup$ aceea, vom g$si un pix si o foaie sau pn$ cnd l vom apela. De asemenea apel$m la
memoria de scurt$ durat$ atunci cnd facem cuno!tin$ cu o persoan$ la o petrecere, dup$ care
imediat ne adres$m acelei persoane direct, spunndu-i pe nume. n memoria de scurt$ durat$,

P
a
g
e
1
3
5

odat$ ce sarcina s-a ncheiat, informaia nu mai este necesar$, devine irelevant$ !i nu mai este
p$strat$. Acest sistem al memoriei de scurt$ durat$ este considerat ca o memorie de lucru.
Baddley (1994), susine c$ dac$ ne concentr$m atenia asupra unui stimul din registrul senzorial,
acesta va fi trasferat n memoria de scurt$ durat$.
Nu toat$ informaia din memoria de scurt$ durat$ este pierdut$, uneori o parte din aceast$
informaie este transferat$ n memoria de lung$ durat$, conform modelului lui R.C. Atkinson !i
R.M. Shiffrin. Cei doi autori au formulat un model al continuit$ii ntre tipurile de memorie, ei
susineau c$ tipurile de memorie sunt distincte, au capacit$i diferite ca durat$, volum, au
localiz$ri corticale diferite, ns$ comunic$ ntre ele. A!adar, informaia aflat$ n memoria
senzorial$ va trece cu ajutorul mecanismelor ateniei n memoria de scurt$ durat$. Din memoria
de scurt$ durat$ o parte din informaie se transfer$ mai departe la memoria de lung$ durat$
(Imaginea V. 4).
Encodarea n memoria de scurt$ durat$ se realizeaz$ prin intermediul ateniei. Pentru ca
informaiile senzoriale s$ fie reinute n MSD este necesar s$ fim ateni la ele. Datorit$ acestei
selectivit$i, nu tot ceea ce se afl$ n memoria senzorial$ este transferat n memoria de lucru.
A!adar multe dintre elementele cu care intr$m n contact nu vor ajunge niciodat$ n memoria de
scurt$ durat$ !i nu vom putea avea acces la ele n viitor. De aceea trebuie s$ fim ateni la
distincia dintre probleme de memorie !i probleme de aten#ie. Dificult$ile noastre n
reactualizarea informaiilor despre anumite obiecte cu care am intrat n contact provin de multe
ori din lipsa de atenie pe care am acordat-o respectivelor obiecte, !i nu sunt o urmare a uit$rii.

Imaginea V. 4


P
a
g
e
1
3
6

Stocarea. MSD are o capacitate limitat$, ea poate conine n medie 7 itemi, plus sau
minus 2 (72 elemente). H. Ebbinghaus (1885) a constatat faptul c$ el nsu!i are o capacitate de
memorare de scurt$ durat$ de 7 unit$i informaionale. G. Miller a denumit aceast$ constant$
cifra magic$ !apte. Recent, cercet$rile au demonstrat c$ aceast$ constant$ se p$streaz$ !i la
culturile non vestice (apud Atkinson, 2002).
Capacitatea MSD a fost m$surat$ prin diferite experimente !tiinifice n care subiecii au
fost rugai s$ memoreze liste simple, de diferite lungimi, care conineau litere, cifre sau cuvinte
ce nu aveau leg$tur$ ntre ele. Prima cercetare experimental$ asupra capacit$ii memoriei de
scurt$ durat$ a fost realizat$ de Jocobs, n 1887 (dup$ S. Laroche !i B. Deweer, 1984), care a
imaginat metoda !irului limit$: subiectului i se prezint$ un !ir de cifre !i i se cere s$-l
reproduc$ n aceea!i ordine din memorie. Lungimea !irului este m$rit$ pn$ cnd se ajunge la
erori continui, respectiv la limita de memorare a subiectului. Majoritatea subiecilor reproduc
corect 4-5 cifre, alii 10 !i chiar mai multe, media r$mnnd ns$ de 7 2.
Pe lng$ funcia de a stoca temporar informaia, MSD mai serve!te !i unui alt scop, care
i limiteaz$ !i mai mult capacitatea, ea funcioneaz$ ca memorie de lucru (Baddeley, 1992,
1999). Aceasta nseamn$ c$ spaiul s$u este folosit atunci cnd aducem temporar n planul
con!tiinei elemente din memoria de lung$ durat$ pentru a fi utilizate sau mbog$ite. Spaiul
MSD este de asemenea folosit atunci cnd ne gndim la anumite informaii, atunci cnd
ncerc$m s$ rezolv$m o problem$ sau s$ ne facem un plan (Morris, 1986). De exemplu, daca am
avut intenia de a reine un num$r de telefon pentru cteva secunde pn$ l vom forma, !i n
perioada dintre vizualizare !i formare ne gndim la ce avem de f$cut dup$ aceea, cnd ncepem
s$ form$m ne d$m seama c$ am !i uitat num$rul respectiv. Faptul c$ gndurile ocup$ capacitatea
MSD explic$ de asemenea dificultatea noastr$ de a ne gndi la probleme care implic$ mai mult
de 7 2 variabile. Uit$m elemente ale unor probleme complexe deoarece aceste probleme ne
dep$!esc capacitatea MSD. n asemenea situaii, a scrie toate elementele pe o foaie ne ajut$ s$ le
avem n vedere n timp ce ne gndim.
Capacitatea memoriei de scurt$ durat$ poate fi totu!i mbun$t$it$ n mod eficient. O
modalitate de a face acest lucru este de a nv$a informaia att de bine nct ea s$ fie transferat$
n memoria de lung$ durat$, iar o alt$ modalitate este de a include mai mult$ informaie n cele
72 unit$i.

P
a
g
e
1
3
7

George Miller (1956) nume!te unit$ile informaionale chunks, termen care a fost preluat
ca atare n limba romn$ !i care ar putea fi tradus prin termenul de semen (Miclea, 2003). Cu
toate c$, ntr-adev$r, pe termen scurt putem reine doar 5 pn$ la 9 unit$i informaionale, putem
adesea s$ punem mai mult de un singur element n fiecare unitate, chunk. De exemplu, dac$
avem urm$torul !ir de litere:
F P S E C O R A S E F R F
!i l prezent$m unor subieci dup$ care le cerem s$ l reproduc$ n aceea!i, vom obseva c$ vor
ap$rea erori din cauza num$rului prea mare de elemente, ns$ dac$ persoanele vor recunoa!te n
acest !ir abrevierile : F.P.S.E (Facultatea de Psihologie !i 'tiinele Educaiei), C.O.R (Comitetul
Olimpic Romn), A.S.E. (Academia de Studii Economice) !i F.R.F (Federaia Romn$ de
Fotbal), nu vor avea nici o problem$ n a-l reine deoarece cele 13 elemente iniiale s-ar
transforma n 4 chunks.
Faptul c$ ne este mai u!or s$ memor$m informaia grupat$ explic$ de ce numerele de
telefon se scriu cu spaii sau cu punct ntre grupuri de cifre (ex: 0709.654.176, sau 0729 645
176), la fel ca !i num$rul unui card etc. Chiar !i atunci cnd dict$m cuiva un num$r de telefon,
facem pauze ntre grupuri de cifre cu elemente egale, sau naintea unui grup semnificativ. De
exemplu dac$ o persoan$ n$scut$ n anul 1989 are num$rul de telefon 0793201986 ea ar putea s$
l spun$ astfel : 0793, 20, 1989, deoarece ultimele patru cifre reprezint$ anul ei de na!tere !i un
an semnificativ din punct de vedere istoric pentru cet$enii romni.
Durata de stocare a informaiei n MSD este temporar$. n general aceast$ informaie se
pierde n mai puin de jum$tate de minut dac$ nu este rennoit$. Aceast$ rennoire se poate
produce prin reluarea mental$ a informaiei sau prin repetiie. Repetarea informaiei n MSD a
fost comparat$ cu un exerciiu de jonglerie cu ou$: atta timp ct jonglatul continu$, ou$le se afl$
ntr-o condiie perfect$, dar dac$ te opre!ti din jonglat, ele se sparg, sunt pierdute.
Lloyd !i Margaret Peterson (1959) au realizat primul experiment consistent cu privire la
durata limitat$ a informaiei din memoria de scurt$ durat$. Participanilor li se ar$ta o singur$
combinaie de trei consoane (precum LRP) !i erau rugai s$ rein$ aceast$ combinaie n timp ce
num$rau descresc$tor din 3 n 3 cifre, aciune ce i mpiedica s$ repete cele 3 litere n minte.
Aceast$ num$r$toare dura ntre 0 !i 18 secunde dup$ care subiecii erau rugai s$ reproduc$ cele
trei litere n combinaia iniial$. Dup$ cum se poate observa n Imaginea V.5.(apud Lahey, 2007)

P
a
g
e
1
3
8

mai puin de 20% din participani !i-au reamintit consoanele dup$ 12 secunde. Acest experiment
a demonstrat c$ informaiile stocate n MSD au un caracter tranzitoriu n absena repetiiei.

Imaginea V.5Informaia stocata n memoria de scurt$ durat$ poate proveni de la toate simurile: putem
reine mirosul unui parfum, tonalitatile unei melodii, gustul unei fructe, faa unei persoane,
textura unui obiect etc. ns$ oamenii sunt predispu!i spre a transforma informaia n sunete, sau
n coduri acustice, de cte ori acest lucru este posibil pentru o stocare mai eficient$ n MSD.
Dac$ i cerem unei persoane s$ memoreze o list$ de litere este foarte probabil ca persoana s$
memoreze acele litere dup$ cum se aduc, dupa numele lor, !i nu dup$ form$. Acest lucru este
cunoscut datorit$ faptului c$ multe persoane au recunoscut c$ aceasta este metoda pe care o
folosesc pentru a memora !i pentru c$ erorile care intervin sunt provocate de confuzia unor litere
care sun$ similar, f$r$ a se asem$na ca form$ (Reynolds, Flagg, 1983). Probabil folosim codurile
acustice ct mai mult posibil n memoria de scurt$ durat$ datorit$ faptului c$ este mai u!or s$

P
a
g
e
1
3
9

repet$m informaia n gnd, folosind limbajul intern. Cu toate acestea, MSD poate stoca orice fel
de informaie care va p$trunde n creierul nostru prin simuri.
Uitarea intervine n memoria de scurt$ durat$ fie prin nlocuire, fie prin stingere, prin
pierderea informaiei. Informaia din prim-planul memoriei se pierde sau este nlocuit$ rapid,
singura excepie fiind informaia care este repetat$. Repetarea informaiei poate anula nlocuirea
ntruct itemii noi nu pot fi prelucrai n acela!i timp cu repetarea celor anteriori. De asemenea,
repetarea poate mpiedica !tergerea informaiei, prin repetarea unui item parial !ters din
memorie readucerea lui n stadiul iniial este posibil$.
Reactualizarea. n memoria de scurt$ durat$ informaia este foarte u!or reactualizabil$
deoarece ea este deja activ$ n planul con!tiinei. Avnd o capacitate limitat$ de 72 itemi,
reactualizarea se produce serial, trecnd n revist$ fiecare item n parte, de aceea reactualizarea
este cu att mai lent$ cu ct sunt mai muli itemi n MSD, dup$ cum a demostrat Sternberg prin
experimentele sale.
Memoria de lung durat
Dup$ cum spune termenul acest tip de memorie conserv$ informaiile pe o durat$ de timp
considerabil$ ce poate s$ se ntind$ de-a lungul ntregii viei. Unii autori consider$ c$
informaiile stocate n memoria de lung$ durat$ nu dispar niciodat$ ci devin doar mai puin
accesibile. n orice caz, termenul de memorie de lung$ durat$ se refer$ la o informaie cu o
suficient$ durabilitate n timp pentru a fi accesibil$ dup$ un interval de cteva minute.
Mecanismul implicat n acest tip de memorie este p$strarea informaiei spre deosebire de
memoria senzorial$ !i cea de scurt$ durat$ unde p$strarea este doar o caracteristic$ accidental$
pe lng$ alte aspecte.
n literatura de specialitate exist$ o disput$ mai veche care pune sub semnul ntreb$rii
raporturile dintre memoria de scurt$ durat$ !i memoria de lung$ durat$. Pn$ n anii 60 nu au
existat discuii pe aceast$ tem$ pentru c$ cei care studiau memoria de scurt$ durat$ nu studiau !i
memoria de lung$ durat$ !i invers. n prezent se consider$ c$ exist$ patru diferene majore ntre
memoria de lung$ dutar$ !i memoria de scurt$ durat$: 1. modul de reactualizare a informaiei; 2.
forma n care este stocat$ informaia; 3. mecanismele prin care intervine uitarea; 4. localizarea la
nivelul creierului. n cele ce urmeaz$ vom analiza aceste patru diferene:

P
a
g
e
1
4
0

1.Datorit$ faptului c$ informaia care se afl$ n MLD este att de vast$, nu putem scana
toate coninuturile stocate atunci cnd c$ut$m o informaie, a!a cum facem n memoria de scurt$
durat$. Reactualizarea n MLD este paralel$, informaiile au un index dup$ care pot fi accesate.
Recuper$m informaia din memoria de lung$ durat$ folosind categorii, a!a cum facem atunci
cnd c$ut$m o carte n bibliotec$. Reactualizarea poate fi intenionat$, de exemplu atunci cnd ne
ntreb$m Care este numele uneia din persoanele cunoscute la o petrecere, sau neintenionat$,
ca atunci cnd auzim un cntec vechi care ne aminte!te de o dragoste pierdut$. n ambele cazuri,
este reactualizat$ doar informaia relevant$, !i nu se caut$ serial prin toate coninuturile.
2. Memoria de lung$ durat$ difer$ de memoria de scurt$ durat$ prin modul cum este
stocat$ !i prelucrat$ informaia. n cazul MSD materialul este prelucrat n general pe baza
sonorit$ii cuvintelor, prin codurile acustice, iar n cazul memoriei de lung$ durat$, prelucrarea se
face n funcie de sens, de coninut, de codurile semantice. Un experiment realizat de c$tre
Conrad, n anii 60, constituie un argument n acest sens. Subiecilor li s-a prezentat vizual serii
de consoane, f$r$ leg$tur$ ntre ele, !i au fost rugai apoi s$ le scrie corect, n ordinea prezent$rii.
Erorile care au ap$rut erau legate de forma fonetic$ asem$n$toare (de!i prezentarea a fost
vizual$), producndu-se o serie de substituiri. Rezultatele sugereaz$ c$ memoria de scurt$ durat$
se bazeaz$ pe un cod acustic.
Baddeley (1996) a repetat experimentul folosind liste de cinci cuvinte asem$n$toare
fonetic dar diferite. Rezultatele au ar$tat c$ subiecii !i-au amintit mai greu cuvintele cu
sonoritatea asem$n$toare dect pe cele diferite. n acest caz sensul cuvintelor nu a exercitat o
influen$ semnificativ$. Pentru a studia memoria de lung$ durat$ Baddley (1996) a folosit acela!i
experiment cu liste de 10 cuvinte mpiedicnd subiecii s$ repete mecanic cuvintele prin
ntreruperea procesului dup$ fiecare prezentare. Dup$ 20 de minute s-a testat reactualizarea. De
ast$ dat$ asem$n$rile sonore nu au mai avut nici o relevan$, performanele fiind influenate de
similaritatea sensului. Memoria de lung$ durat$ elimin$ informaiile superficiale, particularit$ile
acustice, reinnd numai sensul. Nu nseamn$, desigur, c$ doar sensul este nmagazinat pentru c$,
n acest caz, nu am mai nv$a s$ vorbim. Sunt date care sugereaz$ c$ ne amintim uneori !i unele
caracteristici superficiale, cum ar fi de exemplu locul exact al unei informaii pe o pagin$
tip$rit$.
3. Diferena dintre MLD !i MSD se observ$ !i prin modul cum intervine uitarea. Spre
deosebire de memoria de scurt$ durat$ unde informaia care nu este repetat$ tinde s$ fie pierdut$,

P
a
g
e
1
4
1

!tears$ din memorie, informaia stocat$ n memoria de lung$ durat$ nu numai c$ este durabil$, ci,
dup$ cum se pare, chiar permanent$. Bahrick (1984) a testat pe populaie american$ memoria
pentru limba spaniol$ pe care participanii o nv$aser$ n liceu, cu 50 de ani n urm$. S-a
observat c$ participanii lui Bahrick aveau nc$ multe cuno!tine de limba spaniol$, chiar !i dup$
o perioad$ de 50 de ani. Nu toi psihologii sunt de acord c$ amintirile din MLD au un caracter
permanent, ns$ exist$ foarte multe dovezi n sprijinul acestei ipoteze. Dac$ informaiile din
memoria de lung$ durat$ sunt ntr-adev$r permanente, acest lucru nseamn$ c$ uitarea are loc
prin e!ecul reactualiz$rii, !i nu prin !tergerea informaiei din sistemul mnezic.
4. S-a demonstrat c$ fiec$rui tip de memorie i corespunde o alt$ localizare cerebral$.
Argumente din clinica de neurochirurgie au ar$tat c$ pacienii cu traumatisme ale creierului cu
localiz$ri diferite au tulbur$ri de memorie diferite. Tulbur$rile memoriei de scurt$ durat$ sunt
asociate cu lezarea emisferului stng, foarte aproape de centrul vorbirii. Ace!ti pacieni pot avea
probleme !i n vorbire, dar nu obligatoriu. n schimb, pacienii cu tulbur$ri ale memoriei de lung$
durat$ prezint$ de obicei leziuni ale lobilor temporali la nivelul cortexului !i a structurilor mai
profunde cum ar fi hipocampul !i corpii mamilari. Faptul c$ cealalt$ form$ de memorie r$mne
intact$, n aceste condiii, este o dovad$ a existenei separate a celor dou$ sisteme mnezice.
Tulving (1972,2002) a propus existena a trei tipuri de memorie de lung$ durat$: memoria
procedural$ (implicit$), memoria semantic$ !i memoria episodic$. Utlimele dou$ tipuri de
memorie alc$tuiesc memoria explicit$ (declarativ$).
Memoria explicit$ este forma veritabil$ a memoriei con!tiente !i voluntare implicnd
valorificarea sensurilor !i a semnificaiilor. Acest tip de memorie de lung$ durat$ include
memoria episodic !i memoria semantic. Memoria episodic$ este cea n care se stocheaz$
amintirile legate de evenimentele autobiografice: locul !i momentul aproximativ n care a avut
loc un anumit eveniment din viaa noastr$. De exemplu amintiri despre prima zi de !coal$,
despre primul s$rut, despre ultimul concediu etc. Informaiile din memoria episodic$ sunt
asociate cu contexte precise de spaiu !i de timp. Aici ntlnim acele amintiri autobiografice, care
ne reprezint$, care ne definesc !i ne ajut$ s$ ne con!tientiz$m mereu identitatea.
Memoria semantic$ sau conceptual$ conine informaiile pe care le avem despre lume !i
mediul nconjur$tor, !i care nu sunt asociate cu un anumit context spaio-temporal. De exemplu
!tim c$ Eminescu este autorul Luceaf$rului ns$ s-ar putea s$ nu ne amintim cu exactitate cnd

P
a
g
e
1
4
2

am aflat aceast$ informaie. A!adar n memoria semantic$ g$sim acele coninuturi informaionale
obiective, care nu au valoare sau semnificaie personal$.
Memoria implicit$ se manifest$ atunci cnd o experien$ anterioar$ faciliteaz$ realizarea
unei sarcini f$r$ s$ se fac$ apel la amintirea acestei experiene. A fost denumit$ drept memorie
f$r$ con!tiin$. Se manifest$ n situaii de genul nv$$rii regulilor gramaticale, a unor
deprinderi perceptiv-motorii, a deprinderilor perceptiv-verbale, n identificarea perceptiv$,
deciziile lexicale, completarea spaiilor libere sau a fragmentelor de cuvnt, asocierea liber$ a
cuvintelor, identificarea de figuri !.a.m.d.
Schachter (1987, 1989) apreciaz$ c$ memoria implicit$ difer$ de memoria explicit$ dup$
urm$toarele caracteristici:
a) tipul sau nivelul trat$rii stimulului;
b) schimbarea de modalitate senzorial$;
c) manipularea intervalului ntre nv$are !i reproducere;
d) manipularea interferenei;
e) dup$ caracteristicile stoc$rii.

5.5.Uitarea

Definirea uit$rii este controversat$, avndu-se n vedere c$ nu !tim nc$ precis
mecanismele neurocerebrale ale acesteia. Fenomenul uit$rii se pare c$ se nscrie pe o linie de
normalitate a funcion$rii sistemului mnezic !i se define!te simplu prin incapacitatea de
reamintire a unor informaii. Aceste informaii nu !tim dac$ sunt pierdute definitiv sau numai
temporar atta vreme ct, n variate mprejur$ri, constat$m att fenomenul uit$rii ct !i cel al
reamintirii. Dincolo de aceste aspecte controversate putem evidenia o serie de factori de care
depinde uitarea:
particularit$i ale materialului memorat: se in minte mai u!or evenimentele
neobi!nuite spre deosebire de evenimentele similare cu altele sau banale;
frecvena producerii evenimentelor: ne reamintim mai u!or evenimente, informaii
petrecute recent sau n mod repetat folosite spre deosebire de cele petrecute cu mult timp n urm$
!i cu o frecven$ foarte rar$ de manifestare;

P
a
g
e
1
4
3

p$strarea/schimbarea circumstanelor: schimbarea circumstanelor creeaz$ dificult$i
n reamintirea unui eveniment, a unei persoane atunci cnd sunt ntlnite n alte situaii;
asocierea evenimentelor, informaiilor: cuvinte, stimuli singulari sunt mai greu de
inut minte dect dac$ sunt asociate cu alte cuvinte sau evenimente.
Toi ace!ti factori au constituit obiectul unor cercet$ri experimentale. Problema
controversat$ a m$surii n care o informaie stocat$ n memoria de lung$ durat$ r$mne
permanent acolo, r$mne n continuare o problem$ neelucidat$. Dar ceea ce s-a putut demonstra
experimental este faptul c$ anumite p$ri din ansamblul informaiilor reinute tind s$ se piard$
dup$ nv$are.
n toate cercet$rile asupra uit$rii s-a pus n eviden$ rela#ia dintre gradul, nivelul de
nv$#are, de asimilare a unei informa#ii i nivelul uit$rii. n acest scop trebuie, n primul rnd,
s$ identific$m nivelul iniial !i cel final al performanelor !i s$ stabilim apoi curba uit$rii,
respectiv m$sura n care performanele se modific$ de la un nivel la altul. Experimentele
realizate !i descrise de c$tre Underwood (1964) au ajuns toate la aceea!i concluzie. Nivelul
nv$$rii, indiferent cum se obine, influeneaz$ performanele memoriei dar nu are nici o
influen$ asupra ratei uit$rii.
Un alt aspect vizat au fost modific$rile contextului !i implicaiile lor asupra uit$rii.
Schemele contextuale au fost recunoscute ca un factor determinant al uit$rii nc$ de la primele
formul$ri ale teoriei asociaiei, vorbindu-se chiar despre o lege a contextului. Astfel, dac$ se
nva$ un cuvnt englezesc ca replic$ pentru un sinonim romnesc, depinde de circumstanele
asem$n$toare celor din momentul nv$$rii pentru ca la o nou$ confruntare cu acel cuvnt
englezesc s$ se dea replic$ cu un cuvnt romnesc corespunz$tor. Studierea contextului !i a
circumstanelor nv$$rii a fost realizat$ n aer liber sau sub ap$ !i s-a descoperit c$ reamintirea
depinde n mod semnificativ de asem$narea dintre condiiile nv$$rii !i cele ale reactualiz$rii
(Godden !i Baddeley; 1975, 1980).
Tot n categoria factorilor contextuali intr$ !i variabilitatea encod$rii. Prin acest termen
introdus de c$tre Martin, n 1972, se nelege modul n care, din timp n timp, se poate schimba
spontan interpretarea unui stimul sau eveniment cu efecte de schimbare corespunz$toare la
nivelul memoriei. De exemplu, dac$ atunci cnd nva$ echivalentul romnesc al cuvntului
cine din limba englez$, subiectul s-a gndit la terrier !i el !i va aminti cuvntul cine n
limba romn$ mai repede cnd va ntlni un terrier dect dac$ va ntlni o alt$ ras$ de cini.

P
a
g
e
1
4
4

S-a dovedit c$ schimb$rile de ordin contextual !i circumstanial care intervin ntre
momentul memor$rii !i momentul amintirii produc sc$deri ale performanelor n reactualizare
corespunz$toare cu nivelul schimb$rilor contextuale. Rezultatele variate obinute n
experimentele care vizeaz$ modific$rile contextului sunt determinate de felul n care contextul
intervine n reactualizare n diferite situaii experimentale. Schimb$rile n context elimin$ indici
eseniali implicai n scanarea pe care memoria o realizeaz$ n c$utarea informaiei solicitate.
Imaginea asupra memoriei, ca memorie digital$, cu alocare precis$ de informaii n fi!iere
bine determinate este ct se poate de fals$. n mod efectiv memoria uman$ este o memorie
contextual$, ceea ce nseamn$ c$ n momentul memor$rii, factorii contextuali provoac$ alocarea
informaiei ntr-o anumit$ zon$ corespunz$toare circumstanelor date dar !i asocierilor de
moment. Mai mult dect att, dac$ la factorii de ordin contextuali asociem !i variabile afectiv-
motivaionale se produce o ncapsulare a informaiei !i de aici senzaia de pierdere a ei n
h$i!ul memoriei. Reactualizarea poate s$ fie favorizat$ de reiterarea elementelor contextuale,
inclusiv evocarea variabilelor adiionale asociate. Oricte interpret$ri cognitiviste sau
neurologice am realiza constat$m strategii !i ritualuri foarte eficiente ale omului naiv de a-!i
reaminti date, informaii, evenimente uitate uznd de tehnica reconstruciei contextuale.
Cercet$rile asupra rolului contextului s-au limitat la desene dar rezultatele pot fi extinse
asupra unor categorii mai largi de condiii att n laborator ct !i n mediul natural. Un lucru este
cert: circumstanele n care se realizeaz$ nv$area nu sunt niciodat$ identice, ceea ce atrage
multe schimb$ri, implicaii. De aici rezult$ c$ eficiena reamintirii depinde de m$sura n care
contextul a r$mas neschimbat. De exemplu, o ntrebare pus$ n acela!i context cu informaia
original$ va tinde s$ declan!eze o reamintire fidel$ !i rapid$ a acelei informaii, pe cnd, dac$ va
fi pus$ ntr-un context cu totul diferit poate s$ conduc$ la reamintirea altor evenimente.
Un lucru bine stabilit este c$ performanele memoriei scad n perioada n care nu este
folosit$ (evident ntr-o anumit$ zon$). Un interval de timp este plin de evenimente care ar putea
fi implicate n uitare. Experimentele lui Ebbinghaus au demonstrat o curb$ a uit$rii raportat$ la
timp. El a stabilit c$ ntotdeauna o parte dintre elemente sunt uitate. Pentru a m$sura cantitatea de
informaie uitat$ a folosit intervalul de timp necesar pentru a nv$a din nou o list$ de cuvinte. A
constatat c$ uitarea este rapid$ la nceput !i se diminueaz$ treptat. Ritmul uit$rii poate fi descris
mai u!or printr-o curb$ logaritmic$ dect una liniar$.

P
a
g
e
1
4
5

Thorndike (1932) vorbea despre o lege a uit$rii, conform c$reia informaiile nv$ate
erau readuse la lumin$ n perioada de inactivitate. Chiar dac$ aceast$ lege nu a fost confirmat$
prin experimente ea a avut o larg$ r$spndire n prima jum$tate a secolului al XX-lea.
Brown (1958) !i Peterson (1959) au introdus o metod$ de studiu a memoriei care poart$
numele celor doi autori: materialul de memorat este prezentat subiecilor, apoi ace!tia sunt
angrenai ntr-o alt$ activitate (de exemplu, s$ numere invers). n aceste condiii uitarea era
rapid$, reinerea elementelor atingnd un maximum de 75%.
Reitman (1971) !i Shiffrin (1973) pornind de la metoda anterior expus$ au nlocuit
num$rarea invers$ cu ascultarea unui semnal n intervalul de memorare. Subiecii, concentrndu-
se asupra semnalului sonor, nu mai repetau involuntar stimulii de memorat. S-a constat c$ uitarea
nu s-a produs. Totu!i, alte cercet$ri au ar$tat c$ subiecii repetau involuntar stimulii de memorat
dar atunci cnd experimentatorul s-a asigurat c$ repetarea nu se produce s-a constatat
manifestarea uit$rii (Reitman, 1974). Concluzia acestor studii este c$ uitarea este influenat$ de
activitatea pe care subiecii o desf$!oar$ (sau nu) n perioada dintre nv$are !i reactualizare.
O cauz$ important$ a uit$rii este interferen#a. n acest caz uitarea este determinat$ de o
alt$ situaie, eveniment, activitate de nv$are care intervine nainte sau dup$ cea actual$. Cea
mai mare parte a studiilor asupra nv$$rii umane, n prima jum$tate a secolului al XX-lea, s-au
axat pe interferen$ !i rolul ei n memorare.


P
a
g
e
1
4
6

6. IMAGINA'IA

6.1. Aspecte controversate n abordarea imagina#iei

Destinul imaginaiei in psihologie este unul contradictoriu, iar atitudinea
variatelor !coli, curente sau autori importani a oscilat de la negare la adaptare entuziast$ si din
nou la contestare. Dup$ cum susine M. Golu (2002), imaginaia trebuie s$ fie considerat$ ca o
modalitate distinct$, specific$ de procesare, integrare si utilizare imagistic$ a informaiei !i s$ fie
inclus$ in seria proceselor cognitive active.
Asocia#ionitii nu au considerat imaginaia dect cel mult expresia unor
combinaii mnezice. Asocierea ca mecanism de producere a imaginilor perceptive !i a ideilor nu
se potrivea destinului imaginaiei. Important este c$ asociaioni!tii au relevat rolul memoriei ca
suport al combinaiilor imagistice.
W.Wundt considera imaginaia ca o capacitate de a reproduce reprezent$rile ntr-
o ordine modificat$, ca o forma de gndire prin imagini. El sugereaz$ c$ imaginaia este cu att
mai vie !i mai puternic$ cu ct este mai slab$ activitatea gndirii logice. Poate o definiie mai
interesant$ a intemeietorului psihologiei !tiinifice este aceea n care susine c$ imaginaia este
capacitatea de a reprezenta in mod viu obiectele, de a inventa, de a concepe.
Ebbinghaus se nscrie pe aceea!i direcie a asociaioni!tilor !i a lui Wundt
reducnd imaginaia la memorie, la combinarea amintirilor sau a reprezent$rilor.
Scoala de la W*rzburg declar$ imaginea drept dovad$ a absenei abstractiz$rii
!i doresc s$ demonstreze c$ gndirea veritabil$ se realizea$a n absena imaginilor. Dup$ cum
arat$ Marbe imaginea este iremediabil particular$ si ar fi fals s$ spunem ca noi o gndim; !tiina
gndirii va fi exclusiv logic$, gndirea pur$ radical separat$ de imagine. Trebuie sa preciz$m c$
reprezentanii acestui curent psihologic aveau n vedere imaginile concret-intuitive. Ei doreau s$
demonstreze c$ gndirea nu este reductibil$ la o simpl$ asociere de impresii senzoriale. Desigur,
pe cale de consecin$ putem aminti faptul c$ ei au conceput imaginea fie ca gndire cu ajutorul
imaginilor, fie ca desf$!urare iraional$. E!ecul lor n a demonstra puritatea gndirii lipsit$ de
imagini este sugestiv pentru orice tendin$ exclusivist$ n explicarea mecanismelor psihice.

P
a
g
e
1
4
7

Asist$m, la nceputurile psihologiei, la o negare prin integrare a imaginaiei n rndul
proceselor mnezice, a amintirilor !i reprezent$rilor sau, n cel mai bun caz, ca o gndire n
imagini. Dar, tot n acea perioad$, au existat autori care au evideniat leg$turile imagina#iei cu
afectivitatea. P. Popescu-Neveanu (1977) scoate n eviden$ poziia savantului francez Th.
Ribot, care, la 1900, susinea c$ imaginaia rezult$ dintr-un ciclu de disocieri si reasocieri ce au
un substrat motor !i sunt susinute afectiv; emoia este fermentul f$r$ de care nici o creaie nu
este posibil$.
Psihanaliza. S. Freud merge !i mai departe pe linia sublinierii relaiei dintre
imaginar si afectivitate. Imaginaia este raportat$ exclusiv la afectivitate ca efect al proieciei n
sfera cunoa!terii a pulsiunilor incon!tientului. Imaginaia constituie repetarea deghizat$ a unui
imaginar incon!tient prin care sunt dramatizate tensiunile afective. Imaginaia ndeplineste un
rol prin sublimare, este dovada vie a realiz$rii fictive a unor dorine frustate. Blazer (1963, n P.
Popescu-Neveanu, 1977) identific$ urm$toarele funcii ale imaginaiei din perspectiva
psihanalitic$: de desc$rcare tensional$ (catharsis) prin regresiune la un nivel elementar n
situaii critice; de proiectare a conflictelor dintre tendine opuse; de substituire, prin alte
scopuri, a aciunilor imposibile sau interzise; de compensare prin satisfacerea fantastic$ a
dorinelor real nesatisfacute. Dup$ cum semnala critic P. Popescu-Neveanu, prin modelul
psihanalitic integrarea cognitiv$ a imaginarului este cu totul devalorizat$; proiectele hedoniste nu
ne pot explica satisf$c$tor proiectele aciunilor eficiente si creatoare. Meritul lui Freud este
tratarea imaginaiei n contextul personalit$ii ca expresie a nevoii omului de a-!i organiza lumea
dup$ nevoile sale ceea ce i va permite s$ nfrunte mai u!or problemele ei.
-coala francez$, reprezentat$ prin Th. Ribot si prin Dugas a adus contribuii
importante la construirea unei psihologii a imaginaiei. Th. Ribot nu numai c$ a evideniat
legatura strns$ dintre imaginaie si afectivitate, dar a introdus !i termenul de imagina#ie
creatoare, asociat$ cu invenia si creaia. P. Popescu-Neveanu (1977) si M. Zlate (1999) aloc$
un spaiu larg analizei contribuiei savantului francez Dugas la psihologia imaginaiei. Dugas
extinde rolul imaginaiei asupra ntregii viei atunci cnd afirm$ c$ aceasta se ntinde de la
domeniul ideilor pure sau al abstraciilor la cel al realit$ii concrete de ordin spiritul sau material,
psihologic sau fizic. Mai mult: imaginaia susine inteligena si inteligena ghideaz$ si dirijeaz$
imaginaia. Pentru marele psiholog francez toate senzaiile, toate emoiile, toate st$rile sufletului
si corpului intr$ in imaginaie cu titlu de elemente (vezi M. Zlate, 1999). Putem spune c$ Dugas a

P
a
g
e
1
4
8

realizat cea mai optimist$ abordare a imaginaiei, c$ a impus-o, pentru o bun$ bucat$ de vreme,
drept obiect de studiu important al psihologiei.
Dac$ n prima jumatate a secolului al XX-lea imaginaia dobnde!te un statut
privilegiat reliefat prin multitudinea de lucr$ri ce i-au fost dedicate !i, mai ales, prin considerarea
ei ca proces fundamental al creaiei, dup$ anii 50 se produce un declin al interesului pentru
imaginaie. Dup$ cum susine M. Zlate (1999) este vorba despre lansarea noului concept de
creativitate si apoi despre apariia psihologiei cognitive.
Termenul de creativitate a fost propus n psihologia american$ n anii 40 ai sec.
al XX-lea ca o tentativa de obiectivare a activit$ii creative fa$ de terminologia europeana care
vorbea despre inspiraie, geniu, talent. In acest context imaginaia pierdea mult din locul ei
pivilegiat, fiind redus$ la statutul de proces component al activit$ii creative. Diver!i autori
rezervau imaginaiei un loc ceva mai important in creaia artistic$ !i mai puini n cea !tiinific$.
Pentru creaia !tiinific$ sunt propuse diverse tehnici de stimulare a imaginaiei: brainstorming
(A. Osborn), sinectica (W. Gordon).
n momentul de fa$ tendinele dominante n psihologia contemporana
cognitivismul !i neuro!tiinele au eliminat imaginaia din vocabularul psihologiei. Paradoxal,
obiectul principal de studiu al psihologiei este imaginea mintal$, reprezentarea prin
intermediul c$reia este explicat$ intreaga via$ psihic$!

6.2. Definirea si caracterizarea imagina#iei

Dup$ trecerea n revist$ a orient$rilor in domeniul imaginaiei se impune o
concluzie interesant$ : destinul controversat al imaginaiei este legat de cele dou$ mari !coli de
psihologie europeana: german$ si francez$. Dac$ n Germania romantismul a iniiat problematica
imaginaiei prin preocup$rile sale pentru explicarea geniului creator, acest lucru i-a g$sit
imunizai pe savanii germani care s-au aplecat cu seriozitate asupra manifest$rilor simple !i
m$surabile ale constiinei: senzaiile. Introspectionismul german !i apoi cel american constat$ o
dinamic$ aparte a st$rilor de constiin$, dar prefer$ s$ fie sceptic n continuare cu privire la
imaginaie. n psihologia francez$ se produce un fenomen invers: interesul aparte pentru

P
a
g
e
1
4
9

imaginaie vine s$ contrabalanseze raionalismul cartezian si mecanicismul francez. Practic,
psihologia francez$ nu va fi bntuita de angoasele lui Wundt privitoare la dificult$ile
experiment$rii proceselor superioare. Dac$ psihologia german$ se va opri asupra gndirii
(introspecionismul experimental) sau asupra memoriei (Ebbinghaus), psihologia francez$ se va
concentra cu toate forele ei speculative asupra imaginaiei prin Th. Ribot, L. Dugas, G.
Bachelard, Jeanne Bernis !.a. Dincolo de ocean, G. Allport va introduce termenul de creativitate,
U. Neisser cognitivismul !i astfel istoria imaginaiei poate s$ se ncheie.
n psihologia romneasc$ exista un curent puternic pentru meninerea studiului
imaginaiei, orientare mp$rt$!it$ de P. Popescu-Neveanu, M. Golu, M. Zlate, S. Marcus s.a.
n definiia sa, P. Popecu-Neveanu (1977) susine c$ imaginaia este procesul
psihic de prelucrare, reconstrucie, transformare a datelor experienei n vederea reflect$rii
necunoscutului, viitorului, posibilului sau dezirabilului prin noi imagini sau proiecte. Imaginatia
este descris$, din punct de vedere psihologic, ca ansamblu de tablouri mintale, imagini figurative
cu o anumit$ consisten$ concret$, aflate ntr-o continu$ desf$!urare, avnd un anumit grad de
dinamism !i emergen$ transformativ$. Se insist$ asupra potenialului combinatoric !i
transformativ ce duce la apariia de imagini noi, f$r$ echivalent n experiena subiectului sau n
realitate (p.359).
Dup$ M. Golu (2002), care argumenteaz$ necesitatea studiului imaginaiei,
aceasta este, prin excelen$, un proces de generare, de producere mai mult sau mai putin activ$,
mai mult sau mai puin intenional$ a imaginilor !i de articulare a lor n variate moduri (p.436).
Pentru M. Zlate (1999) imaginaia este procesul de combinare si recombinare a
datelor din experiena anterioar$ n vederea dobndirii unor imagini noi f$r$ un corespondent n
realitate sau n experiena noastr$ personal$; imaginaia este procesul de creare a noului n form$
ideal$ (p.490).
Pornind de la necesitatea preciz$rii coninutului informaional, a intrumentelor,
operaiilor necesare !i a finalit$ii, avans$m urmatoarea defini#ie: imaginaia este mecanismul
psihic cognitiv de procesare transformativ$ a evenimentelor, situaiilor, st$rilor prezente sau
stocate la nivelul memoriei n vederea elabor$rii de noi imagini !i proiecte alternative ale
realului.

P
a
g
e
1
5
0

Prima problem$ care se pune este dac$ imaginaia are un coninut informaional
specific. Cu alte cuvinte, ceea ce proceseaz$ i apartine? Se pare c$ nu! Ne ntoarcem la Dugas !i
trebuie s$ fim de acord cu el imaginaia este prezent$ n toate demersurile, n toate operaiile
spiritului, n cele mai legitime, dar !i n cele mai slab fondate, n cele mai elementare !i mai
modeste, dar !i n cele mai elevate. Imaginaia este o for$ care dirijeaz$ masa enorm$ a forelor
psihice.(Dugas, 1903, p.7, n M. Zlate, 1999, p. 485). Mai precis$ apare analiza efectuat$ de
Tinca Cretu (2005) atunci cnd afirm$ c$ imaginaia prelucreaz$ un material cognitiv divers,
idei !i mai ales imagini conceptualizate !i semnificative; valorific$ toate combinaiile care apar
in sfera subcon!tientului !i incon!tientului (p.64, 65). Revenind la ntrebarea noastr$: imaginaia
proceseaz$, prelucreaz$ informaii? R$spunsul este: da! Imaginaia beneficiaz$ de aportul
experienelor perceptive directe: orice scena perceput$ poate fi subiectul imaginaiei. Iimaginile
mintale, reprezent$rile constituie un mecanism de lucru al imaginaiei, ele alimenteaz$ n
permanen$ imaginaia cu experiene proprii, tr$ite de c$tre individ. Gndirea ofer$ imaginaiei
informaii conceptualizate, surse de reflexie imaginativ$. Dar sursa cea mai bogat$ a imaginaiei
este memoria, care ofer$ imaginaiei materie prim$ extrem de divers$, pornind de la adncurile
incon!tientului pn$ la informaia structurat$ logic. Rezult$ c$ imaginaia prezint$ o cert$
dimensiune procesual$, tot ceea ce intr$ n sfera ei de aciune este supus unui demers
transformativ.
A doua ntrebare este: cu ce anume intervine imaginaia n tratamentul
(procesarea) informaiei? Psihologia creativit$ii si euristica au identificat o serie ntreag$ de
procedee de lucru, de structuri operatorii care au fost adaptate !i n psihologia imaginaiei:
substituie, tipizare, amalgamare, analogie !.a.m.d. asupra c$rora vom reveni n detaliu la finele
leciei de fa$.
A treia ntrebare vizeaz$ func#iile, rolurile imagina#iei n via#a psihic$. Cea mai
important$ funcie este cea de anticipare, proiectare prin intermediul c$reia imaginaia joac$
un rol fundamental n anticiparea !i proiectarea viitorului. Se anticip$ noi situaii, noi realit$i, se
proiecteaz$ modele alternative. Dincolo de faptul c$ ar fi imposibil$ o existen$ uman$ cantonat$
doar n trecut sau n prezent, anticip$rile si proiectele alternative sugereaz$ nevoia fundamental$
a omului de a alege ntre mai multe alternative. Imaginaia este chemat$ n calitate de proiectant
!ef sa ofere alternative realului. Esena uman$ const$ poate tocmai n capacitatea de a se vedea
proiecta ntr-o alt$ realitate. Aici afl$m r$spunsul revoltei, al nesupunerii, al luptei pentru

P
a
g
e
1
5
1

libertate. Vom afirma cu t$rie c$ imaginaia este procesul psihic de maxim$ specificitate uman$.
S$ nu uit$m fabula lui Toprceanu: la intreb$rile retorice ale boului i r$spunde un ecou: pentru
c$ e!ti bou. Acest subiect este unul deschis, iar societ$ile deschise stimuleaz$ creaia !i
imaginaia pe fondul democraiei !i al libert$ii.
O alt$ alternativ$ care deriv$ din aceast$ funcie este gradul nelimitat de
libertate al imagina#iei. Dintre toate procesele psihice imaginaia se bucur$ de cel mai nalt grad
de libertate; nu este restricionat$ de nimic. Dac$ anticip$rile !i prediciile gndirii trebuie s$ fie
raionale !i verificabile logic, anticip$rile !i proiectele imaginaiei sfideaz$ orice granie ale
realului, vizeaz$ posibilul !i imposibilul. Nu intmplator savantul francez Malebrache considera
imaginaia la falle du logis (nebuna casei).
A doua funcie major$ a imaginaiei este cea constructiv-creativ$ prin
intermediul c$reia este implicat$ n funcia creatoare a con!tiinei, precum !i ca suport
procesual-dinamic al creativit$ii. Capacitatea de a avansa ipoteze dintre cele mai ndr$znee, de
a elabora proiecte noi ofera gndirii, creativit$ii soluii nea!teptate !i deseori profitabile.
Imaginaia pare s$ lucreze ntr-un regim discret, continuu, alimentat$ de interesele,
preocup$rile, emoiile !i sentimentele subiectului. Este fals$ optica asupra unei imaginaii care se
declan!eaz$ spontan !i produce ceva nou. Cel care a intuit foarte bine acest lucru este
matematicianul francez H. Poincar care a insistat asupra procesualit$ii actului creaiei !i,
implicit, al imaginaiei. Imaginaia intr$ n funciune de la primele semne ale unei teme de
preocupare n faza preg$titoare !i avanseaz$ ipoteze, apoi n faza de incubaie imaginaia suport$
efervescena pulsiunilor motivaional-emoionale slab con!tientizate sau chiar incon!tiente,
pentru ca, in iluminare, imaginaia s$ releve aparent apontan soluia novatoare.
A treia funcie a imaginaiei este cea de desc$rcare, de catharsis jucat$ nu doar
de imaginarul oniric (visul ca desc$rcare pulsional$), dar !i de actele obi!nuite de imaginare
mai ales ale propriului eu ntr-o realitate alternativ$, cel mai adesea favorabil$ individului. E
drept c$ exist$ !i vise morbide, temeri care alimenteaz$ un imaginar anxios, depresiv, panicard.
Omul obi!nuit se confrunt$ cu o realitate - de obicei tern$, monoton$, cu conflicte, dispute ce
alimenteaz$ nevoia de imaginare a unor alternative binevoitoate pentru el.
O ultim$ ntrebare izvorat$ din definiia imaginaiei este cea care prive!te
finalitatea subiectiv$, produsul procesului imaginativ. Din discuia de pn$ acum s-a conturat un

P
a
g
e
1
5
2

r$spuns !i nu ne r$mne dect s$ sistematiz$m. Rezultatul procesului imaginativ l constituie noi
imagini, proiecte, modele alternative ale realului. Produsul imaginaiei este totu!i sensibil diferit
n funcie de forma activit$ii imaginative. Astfel, visul din timpul somnului este tr$it n plan
subiectiv ca o derulare rapid$ de imagini nsoite de intense tr$iri afective; sunt imagini aparent
haotice, scene bizare pe care subiectul ncearc$ s$ le raionalizeze dup$ trezire, n m$sura n care
!i le reaminte!te. Reveria este tr$it$ tot ca o derulare de imagini, dar aici subiectul poate interveni
!i poate susine sau bloca procesul elabor$rii lor; sunt deseori proiecte, modele anticipative !i
modele reconstitutive ale unor situaii !i evenimente trecute. n imaginaia reproductiv$ se
produc imagini, se reconstituie realit$i care nu au fost tr$ite direct de c$tre subiect. n imaginaia
creatoare produsul se caracterizeaz$ prin noutate, originalitate, iar n visul de perspectiv$
produsul este un proiect mental al propriului drum, al inteniilor !i planurilor de aciune
personal$. Rezult$ c$ imaginaia este tr$it$ n plan subiectiv ca o derulare, desf$!urare de imagini
ca un film sau scenariu al unor posibile situaii, evenimente sau mprejur$ri de via$.

6.3.Mecanismele imagina#iei

Complexitatea procesului imaginativ este asigurat$ de o serie de mecanisme care
particip$ la geneza, dezvoltarea !i funcionarea imaginaiei. Analiza mecanismelor implic$ !i
evidenierea raporturilor imaginaiei cu aceste procese psihice. Avem n vedere urmatoarele
mecanisme: mnezice, reprezentarea (imaginea mintala), cognitive (gndirea), verbale (limbajul),
reglatorii (motivaionale, afective, voluntare !i atitudinale).
Mecanismele mnezice. Memoria constituie un suport al desf$!ur$rilor imaginative; mare
parte dintre coninuturile imaginaiei sunt extrase din stocul memoriei, reactualizate, supuse
combinatoricii transformative pentru ca, n final, s$ imbog$easc$ tezaurul memoriei. Nu toate
desf$!ur$rile imaginaiei au !ansa s$ fie encodate de memorie. Procesul imaginativ cunoa!te
derul$ri fulgurante, sclipiri, flash-uri, imagini foarte vagi, impresii volatile. Memoria va
encoda !i p$stra rezultate ale imaginaiei n m$sura n care acestea sunt ncorporate ntr-o
activitate cu o anumit$ finalitate. Pe fondul unor preocup$ri creative se pot produce sclipiri de
imaginaie, revelaia unei solutii. Creatorii, oamenii de !tiin$ sunt ndemnai s$ aib$ la ndemn$

P
a
g
e
1
5
3

un pix !i un carneel pe care s$ noteze imediat astfel de impresii fugare pentru a le valorifica n
procesul creaiei.
Indubitabil, memoria constitue mecanismul !i suportul primar al imaginaiei. Putem
afirma c$ o memorie bogat$ n coninuturi !i experiene, o memorie organizat$ !i sistematizat$
constituie o condiie pentru imaginaie. Dar nu putem afirma c$ este o relaie determinant$.
Bog$ia imaginaiei, dinamismul acesteia, productivitatea ei implica !i ati factori care joac$ un
rol foarte important. Asadar nu vom putea nainta corelaii de genul: memorie bogata -
imaginaie bogata, sau invers. Cert este c$ imaginaia are nevoie de un suport mnezic n toate
formele ei de manifestare. Visul din timpul somnului exploreaz$ zone ascunse ale memoriei din
sfera incon!tientului, reveria se ntoarce deseori asupra unor evenimente din trecut, dar, mai ales,
imaginaia reproductiv$ uzeaz$, n mare m$sur$, de cuno!tinele acumulate de memorie.
La rndul ei imaginaia reproductiv$ intervine, ntr-o anumit$ m$sur$, n memorie, n
reproducere, pentru c$ introduce o anumit$ not$ personal$ n amintiri. Aceea!i scen$ este relatat$
nuanat de c$tre mai multi participani. Este o problem$ serioas$ n psihologia martorului.
n concluzie, dup$ cum arat$ P. Popescu-Neveanu (1977), sensurile oper$rii mnezice !i
a celei imaginative sunt diferite, chiar opuse, una fiind retrospectiv$ !i alta perspectiv$, una
conservativ$ !i alta nnoitoare, una legat$ de certitudinile experienei realului, iar alta debutnd
cu dep$!irea realului n direcia irealului !i viznd posibilul, nereu!ind s$ evite imposibilul.
Memoria poart$ asupra cunoscutului, pe cnd imaginaia construie!te modele referitoare la
necunoscut. Cu toate acestea memoria !i imaginaia se ntretaie !i fuzioneaz$ complementar, mai
ales n ordinea continuit$ii vieii psihice (p.369).
Mecanismele imaginii mintale. Rolul reprezent$rii este determinant pentru imaginaie.
nc$ Wundt considera imaginaia drept o capacitate de a reproduce reprezent$rile ntr-o ordine
modificat$; elementul caracteristic este modul de reunire al reprezent$rilor. Mai departe, Wundt
afirm$ c$ n fantezie reprezent$rile se unesc dup$ un plan spre deosebire de memorie unde se
reunesc ntr-o manier$ asociativ$. Leg$tura imaginaiei cu imaginile mintale este !i mai bine
precizat$ de c$tre marele psiholog german atunci cnd afirm$ c$ fantezia este facultatea de a
reprezenta n mod viu obiectele sau facultatea de a inventa, de a concepe(n P.Popescu-
Neveanu, 1977, p.364).

P
a
g
e
1
5
4

n geneza imaginaiei reprezentarea constituie un moment crucial: capacitatea copilului
de conserva, p$stra imaginea subiectului este premisa de la care porne!te reprezentarea !i apoi
imaginaia. C!tigarea autonomiei mentale prin reprezent$ri, deta!area de realitatea lui hic et
nunc !i reproducerea n plan mintal n raport cu nevoile, interesele, preocup$rile subiectului
constituie primii pa!i spre imaginaie. n faza jocului simbolistic (cam ntre 2 si 6 ani) copilul
exerseaz$ asupra realului, transpune realul ntr-o lume a sa, lumea juc$riilor, obiectelor sale !i se
joac$ de-a, reproducnd scenarii de viaa. Atenie, nu este imaginaie, ci o aplicare a
experienei sale proprii !i a imaginilor sale la lumea concret$! Este un imaginar in nascendi
care antreneaz$ disponibilit$ile combinatorice asupra imaginilor mintale, le exerseaz$. Este
momentul deta!$rii depline a omului de animal pentru c$ !i poate construi o lume alternativa n
raport cu lumea real$. De aici ncolo imaginaia va evolua foarte rapid, atingnd un moment
culminant n jurul vrstei de 10-11 ani. Asupra acestui moment vom z$bovi la relaia cu
gndirea. Desigur, reprezentarea este tributar$ experinelor concret-intuitive proprii percepiei,
dar sunt manifest$ri ale reprezent$rilor care se ndep$rteaz$ mult de orice experien$ concret$
perceptiv$ !i implic$ mecanisme cognitive !i imaginative. Sunt reprezent$rile transformative
anticipative care permit elaborarea n plan mintal a unor imagini, a unor transform$ri,
modific$ri !i, mai ales, anticiparea acestora. Psihologia cognitiv$ aminte!te despre efectele de
rotire, de pliere, decuparea !i anticiparea acestor efecte.
Imaginaia reproductiv$ este cea care beneficiaz$, n cea mai mare m$sur$, de
mecanismele reprezent$rii. n mod obi!nuit subiectul se antreneaz$ n imaginarea unor realit$i
pe care nu le-a perceput vreodat$, dar face acest lucru apelnd la reprezent$ri, la combinarea unei
scene de tip reproductiv imaginativ.
Mecanismele gndirii sunt pentru geneza, dezvoltarea !i funcionarea imaginaiei o
condiie determinant$. Geneza imaginaiei este indisolubil legat$ de evoluia structurilor
operatorii ale inteligenei (J.Piaget). n stadiul inteligenei preoperationale, dup$ cum am ar$tat
ceva mai sus, jocul simbolic, funcia simbolic-reprezentativ$ antreneaz$ disponibilit$i de
combinatoric$ mental$ indispensabile apoi imaginaiei. Totu!i, n aceast$ etap$ copilul r$mne
prizonierul efectelor de cmp, nu se poate deta!a complet de procesele fizice concrete; nu poate
intui o transformare n sensul ei invers, nu poate conserva invarianii perceptivi ai masei,
substanei, greut$ii sau volumului. n aceast$ etap$ imaginaia debuteaz$ ca o combinare de
imagini concret intuitive !i este mai aproape de reprezentare. n stadiul operaiilor concrete

P
a
g
e
1
5
5

asist$m la o dinamic$ accentuat$ a operativit$i intelectuale, !i, mai ales la autonomia acestor
operaii. Gradul ridicat de autonomie mental$ permite o combinatoric$ avansat$ !i dinamic$ prin
intermedul c$reia se realizeaz$ modific$ri, transform$ri prin deta!area de realitatea concret
intuitiv$. Totu!i, !i n acest stadiu, dup$ cum susine J. Piaget operativitatea intelectual$ se
raporteaz$ n continuare la situaii concret intuitive. Dincolo de astfel de limit$ri inevitabile,
imaginaia copilului cunoa!te n aceast$ perioad$ o desc$tu!are !i un anumit nivel de
productivitate ancorat n imaginarul concret intuitiv.
Odat$ cu trecerea la stadiul inteligenei formale se dobnde!te deplina libertate a
dezvolt$rilor intelectuale, autonomia mental$ !i spiritual$ se exprim$ plenar, copilul putndu-se
deta!a complet de realitatea direct$ !i transpune ntr-o realitate abstract$, ideal$ sau imaginat$.
Proiectele, anticip$rile sunt posibile datorir$ capacit$ii inteligenei de a elabora predicii,
previziuni pornind de la datele realului sau de la coninuturile memoriei. Funcia anticipativ-
predictiv$ a gndirii st$ la baza funciei anticipativ-proiective a imaginaiei. Dar n timp ce
anticip$rile !i prediciile gndirii sunt subordonate exigenelor logicii, raiunii, verificabile,
anticip$rile !i proiectele imaginaiei sunt lipsite de orice constrngeri avnd grade maximale de
libertate. n stadiul inteligenei formale asist$m la o expansiune a imagisticii, proiectelor !i
construciilor fanteziste care sfideaz$ orice legatur$ cu realitatea. Preadolescentul !i adolescentul
exploateaz$ aceast$ nou$ libertate care le confer$ posibilitatea s$ evadeze din lumea real$ ntr-o
lume nchipuit$, ntr-o realitate alternativ$.
De!i unii autori au apreciat c$, din punct de vedere genetic, imaginaia ar constitui o
premiz$ a gndirii, cercet$rile lui J. Piaget au demonstrat c$ relaia este invers$. Dup$ cum
susine P. Popescu-Neveanu (1977) ntre inteligen$ !i imaginaie exist$ o interpenetraie
mutuala, interferen$, dar nu !i identitate. De altfel, Dugas ar$ta c$ imaginaia susine
inteligena, !i inteligena ghideaz$ !i dirijeaz$ imaginaia. Psihologul american A. Osborn
(1971) subliniaz$ c$ baza comun$ a gndirii !i imaginaiei o constituie operaiile de analiz$ !i
sintez$ efectute cu mijloace verbale !i conducnd la simbolizare. Dar imaginaia are posibilit$i
mai largi de operare dect gndirea !i dispune de disponibilit$i mai ample de raportare la
realit$i complexe.
Cercet$rile lui Guilford (1971) au adus noi direcii de raportare a imaginaiei la gndire.
Prin conceptul de gndire divergent$ autorul sugereaz$ disponobilit$i de operare liber$ mai

P
a
g
e
1
5
6

puin subordonate demersurilor logice !i avnd un puternic support imagistic. In fapt, Guilford
nu face distincia dintre imaginaie !i gndire, dar include n mod evident desf$!ur$rile imagistice
n gndirea divergent$ !i calit$ile acesteia : flexibilitate !i originalitate.
Sub aspectul relaiei dintre inteligen$ !i imaginaie putem face trimitere la studiile care
au urm$rit raporturile dintre nivelul intelectual !i nivelul realiz$rilor creative. n anii 30 ai
secolului trecut un profesor de literatur$ dintr-un colegiu american a fost interesat de posibilele
raporturi dintre nivelul intelectual !i performanele creative ale studenilor la eseurile de
literatur$. Muli oameni !i ast$zi sunt dispu!i s$ considere c$ ntre inteligen$ !i creativitate este
un raport univoc !i direct proporional. Cu alte cuvinte, mult$ lume consider$ c$ persoanele cu
un nivel intelectual ridicat obin n mod automat performane superioare n sfera creativ$. Acest
lucru a fost infirmat chiar de c$tre profesorul mai sus amintit !i, mai ales, de cercet$rile din
domeniul creativit$ii desf$!urate n anii 70 ai secolului trecut. Nu putem vorbi de o relaie
univoc$ !i determinativ$ ntre nivelul inteligenei !i cel al creativit$ii. Sunt persoane bine dotate
intelectual dar care nu au realiz$ri creative !i nici disponibilit$i n acest sens. Evident, nu putem
s$ tragem concluzia c$ persoanele cu deficit intelectual ar putea fi creative. Adev$rul este c$ cei
doi factori, inteligena !i creativitatea evolueaz$ pe direcii paralele !i se intersecteaz$ doar n
momentele n care gndirea, inteligena evaluez$ critic produciile imaginaiei. n principiu, un
nivel intelectual mediu constituie una dintre premisele creativit$ii la care trebuie s$ se adauge
factorii motivaionali, afectivi, voluntari !i atitudinali.
Din perspectiva influenei gndirii asupra imaginaiei A.Osborn a insistat asupra
blocajelor pe care le poate provoca raionamentul critic elanului imagistic generator de noi idei.
Atunci cnd pe primul plan de impune raionamentul logic se va reduce libertatea imaginaiei.
Din acest motiv Osborn recomanda ca imaginaia creatoare s$ fie stimulat$ prin suprimarea
cenzurii critice a raionamentului logic n vederea producerii ct mai multor idei noi sau proiecte.
Gndirea !i imaginaia nu pot fi separate. Ele se ntrep$trund !i se susin reciproc, alc$tuiesc un
continuu, iar graniele dintre ele sunt mobile, neputnd fi precizate rigid. Dup$ cum susine
Blazer (citat n P.Popescu-Neveanu, 1977) n timp ce gndirea se ocup$ de relaiile dintre
situaii, imaginaia nf$i!eaz$ situaiile ca atare.
Rolul gndirii n imaginaie ine a!adar de influena asupra genezei imaginaiei !i mai
ales de influena exercitat$ asupra operativit$ii acesteia. Combinatorica !i transform$rile care se

P
a
g
e
1
5
7

produc la nivelul imaginaiei uzeaz$ de structurile operaionale ale gndirii. Astfel produsele
imaginaiei cap$t$ o consisten$ !i o valoare productiv$ mai mare. Pentru reverie gndirea
constituie sursa unor ipoteze, baza de lucru a unor demersuri anticipative. Pentru imaginaia
reproductiv$ operativitatea gndirii, resursele ei conceptuale constituie o baz$ de lucru
fundamental$. Imaginaia reproductiv$ c!tig$ n rigoare !i consisten$ prin intermediul
nelegerii, nv$$rii !i rezolv$rii de probleme.
Imaginaia creatoare valorific$ rezultatele activit$ii cognitive, valorific$ idei, concepii,
sisteme teoretice, modele conceptuale, dar nu se poate cantona la nivelul acesteia !i le dep$!e!te
n direcia explor$rii unor teritorii necunoscute !i a originalit$ii. La acest nivel, a!a dup$ cum
ar$ta Osborn, gndirea logic$, raional$, restrictiv$ poate s$ exercite efecte de blocaj, inhibiie a
elanurilor imaginaiei creative.
Rolul imaginaiei n sfera gndirii este vizibil, a!a cum a aratat Guilford la nivelul
gndirii divergente, care beneficiaz$ de disponibilit$ile explorative !i de tatonare ale
imaginaiei. Euristica, la rndul ei este beneficiara demersurilor imaginative. n general orice
demers creativ, nonconformist al gndirii este susinut de imaginaie !i combinatorica sa
transformativ$. Dac$ imaginaia exploreaz$ noi teritorii extinznd neb$nuit teritoriile minii
umane, gndirea este cea care valorifc$ aceste demersuri !i le exploateaz$ prin adncirea
cunoa!terii, prin profunzimea operativit$ii !i prin conceptualizare. Cu alte cuvinte gndirea este
cea care valideaz$ demersurile imaginaiei.
Din perspectiva cognitivist$, a nivelelor de procesare, gndirea are grade majore de
libertate pe verticala cunoa!terii, realiznd proces$ri informaionale de tip bottom-up !i top-
down, iar pe axa timpului se desf$!oar$ ntre trecut, prezent !i viitor. n schimb, la imaginaie
este dificil s$ surprindem, ntr-o manier$ verificabil$, aceste modalit$i de operare. Demersurile
imaginaiei sunt paradoxale: ea combin$ intuitiv concretul, imaginea, impresia senzorial$ cu
evalu$ri abstracte, asociaz$ unor concepte abstracte imagini dintre cele mai bizare, construie!te,
elaboreaz$ proiecte originale !i, n acela!i timp se poate ntoarce n spaiul memoriei !i realizeaz$
reconstrucii, reconfigur$ri ale ns$!i datelor trecutului. Imaginaia nu reflect$ viitorul, pentru c$
viitorul nu exist$ dect n m$sura n care memoria ine minte ce are de f$cut. Poate, din aceste
motiv, cognitivi!tii nu se ocup$ n mod special de imaginaie. Trebuie s$ recunoa!tem c$ ar fi
foarte dificil, dac$ nu chiar imposibil, s$ construie!ti modele computaionale ale imaginaiei.

P
a
g
e
1
5
8

Mecanismele limbajului au, n primul rnd, un rol determinant n geneza imaginaiei.
Dup$ cum aminteam, imaginaia constitutie procesul psihic de maxim$ specificitate uman$ !i, n
aceste condiii, mecanismele verbale asigur$ !i ele acest$ specificitate. Pn$ la apariia limbajului
!i a funciei simbolic reprezentative operarea mintala prin imagini, combinarea lor se reduce la
un imaginar senzorial, concret intuitiv, la o combinare de impresii asociate cu tr$iri emoionale
care sunt volatile !i cu semnificaii biologice, adaptative. Problema imaginaiei este problema
autonomiei mintale, or una dintre cheile acestei autonomii o constituie cuvntul care vehiculeaz$
imaginile mintale.
Cuvntul ca substitut al obiectului, dar !i a imaginii acestuia se instituie ca instrument de
lucru a imaginaiei. Combinatorica imaginativ$ nu poate fi disociat$ de vehicularea cuvintelor-
imagini. Att timp ct limbajul se menine ntr-un plan al comunic$rii !i relaion$rii cu voce tare
pentru alii imaginaia este foarte slab prezent$. Momentul n care copilul utilizeaz$ limbajul,
propoziiile, frazele pentru a-!i descrie, pentru a-!i povesti lui nsu!i vocal !i apoi subvocal
scene din viaa real$ !i pentru a comunica astfel cu obiectele-fiin$ (jocul simbolic), constituie !i
momentul debutului imaginaiei. Ceva din lumea nconjur$toare este reprezentat n plan mintal,
imaginea este animat$, susinut$ prin mijloace verbale. Urm$toarea etap$ n care limbajul se
instituie drept factor determinant al genezei imaginaiei este achiziia limbajului intern, care se
produce n jurul vrstei de 5-6 ani, fiind legat$ de trecerea la stadiul operaiilor concrete. Din
acest moment autonomia de care are nevoie imaginaia este asigurat$ prin toate resursele
evoluiei cognitive a copilului.
Limbajul intern are o vitez$ foarte mare de desf$!urare, vehiculeaz$ etichete verbale,
aciuni mintale, scheme de lucru ceea ce ofer$ imaginaiei acea vitez$ remarcabil$ de desf$!urare
!i posibilitatea ancor$rii rezultatelor acesteia la nivelul memoriei de lung$ durat$. Este greu de
f$cut distincia ntre memoria episodic$ !i memoria semnatic$ n acest caz. Constructivismul
memoriei are drept suport !i o anumit$ contribuie a produciei imagistice. Memoria prospectiv$
se structureaz$ prin mijloace verbale !i prin combinatoric$ parial imaginativ$. Niciodata
proiectele !i planurile nu r$mn la forma iniial$, ele se mbog$esc mereu prin ad$ugiri
succesive.
Mecanismele reglatorii. Pn$ acum am descris mecanismele operaionale ale
imaginaiei, cele care asigur$ combinatorica !i operativitatea imaginaiei ca mecanism cognitiv.

P
a
g
e
1
5
9

Cel care a relevat cu mult$ convingere rolul emoiilor n imaginatie a fot marele psiholog francez
Th. Ribot. n Eseu asupra imaginaiei creatoare, scris la 1900, insist$ asupra faptului c$
imaginaia este susinut$ afectiv, c$ emoia este fermentul f$r$ de care nici o ceaie nu este
posibil$.
Orice discuie asupra mecanismelor de ordin reglator (motovaie !i afectivitate) trebuie s$
porneasc$ de la sublinierea rolului incon!tientului. Masiva nc$rc$tur$ afectiv$ a acestuia,
ancorarea trebuinelor pulsionale la nivelul lui fac din incon!tient o surs$ de tensiune, de
pulsiuni, de energii, de efervescen$ a oric$rei forme de fantezie. Visul este cea mai vie !i
plenar$ expresie a inco!tientului, dar este !i o form$ primitiv$ a imaginaiei. Cercet$rile din
domeniul creativit$ii au subliniat participarea incon!tientului, mai ales n faza de incubaie,
atunci cnd se realizeaz$ o fermentare a ideilor sub imperiul unor tensiuni, pulsiuni, st$ri afective
necon!tientizate de c$tre subiect. Dar aceste tensiuni !i pulsiuni incon!tiente sunt alimentate de
preocup$rile creative ale subiectului, de problemele cu care acesta se confrunt$. Asist$m la o
susinere reciproc$ ntre tensiunea con!tientizat$ a problemei creative !i pulsiunile
incon!tientului. Prin actele de iluminare subiectul are senzaia plenar$ a descoperirii, a
clarific$rii, a limpezirii unor raporturi, chiar a r$spunsului la o problem$ care l fr$mnt$. Dac$
acesta este viziunea matematicianului Poincar, sau a psiholgului Wallace trebuie s$ spunem c$
din punct de vedere experimental este greu de dovedit c$ o anumt$ perioad$ de incubaie este n
mod real favorabil$ iluminarii. Totu!i cei mai muli dintre speciali!tii n domeniul psihologiei
creativit$ii nu contest$ rolul incon!tientului ca suport energetic al imaginaiei creatoare.
Incon!tientul alimenteaz$ imaginarul n permanen$, de la visul din timpul somnului pn$ la
actele de imaginaie obi!nuite, cotidiene, st$rile de reverie, visarea cu ochii deschi!i, pornind de
la anumite tensiuni, pulsiuni care !i au originea n incon!tient. Incon!tientul trimite impulsuri
care declan!eaz$ mecanisme asociative, nl$nuiri de imagini puternic nc$rcate afectiv.
ntotdeauna imaginaia are un anumit coeficient de nc$rc$tur$ incon!tient$.
Deseori imaginaia a fost considerat$ ca un joc gratuit al minii umane, neavnd nici o
leg$tur$ cu realitatea. n fapt fiecare act de imaginaie are o motivaie proprie izvort$ dintr-o
trebuin$, dint-o nevoie, o stare de necesitate. Imaginaia nici nu se poate declan!a f$r$ un fervent
motivaional !i afectiv. Trebuinele, st$rile de necesitate pot s$ declan!eze, s$ susin$, dar s$ !i
orienteze !i s$ direcioneze desf$!ur$rile din imaginaie. Mai ales atunci cnd vorbim despre
forme productive ale imaginaiei constat$m importana motivaiei epistemice, a curiozit$ii, a

P
a
g
e
1
6
0

trebuinelor de performan$, a atitudinilor faa de munc$ !i creaie. Segmentele orientativ
direcionale ale motivului menin imaginaia pe un f$ga! al productivit$ii, o subordoneaz$
scopului, finalit$ii. Oricare persoan$ cu preocup$ri !i realiz$ri creative cunoa!te pericolul ca
imaginaia s$ divagheze, s$ se ndep$rteze de subiect. Imaginaia ntinde mereu capcane
creatorului, i ofer$ alternative posibile !i tentaii care pot scoate creatorul de pe f$ga!ul ce
conduce la finalizarea aciunii. Desigur c$, n acest caz, sunt importante atitudinile !i propria
experien$ a succesului !i e!ecului.
Imaginaia nainteaz$ pe muchie de cuit ntre logica raiunii !i cea afectiv$. Se
impune un echilibru care s$ asigure att exigenele raiunii ct !i pe cele ale afectului. Este un
echilibru pe care l asigur$ implicarea reglajului voluntar prin intermediul c$ruia imaginaia este
subordonat$ scopurilor, este disciplinat$, ancorat$ n atingerea elului final. Mai ales formele
creative ale imaginaiei cunosc un reglaj voluntar bine reliefat ce presupune atitudini creative
izvorte din calitaile voinei : ambiie, perseveren$, independen$ n aciune.
n cadrul mecanismelor reglatorii trebuie s$ amintim !i atitudinile caracteriale. Este vorba
despre atitudiea fa$ de sine, fa$ de lume !i fa$ de propria activitate. Dup$ cum subliniaz$
A.Osborn atitudinile de teama, panic$, ncordare, anxietate paralizeaz$ imaginaia fiind preferate
cutezana, entuziasmul, ncrederea n forele proprii. Atitudinea autoritar$, rigid$, intoleramt$
inhib$ imaginaia. Persoanele creative manifest$ o intoleran$ fa$ de banal, fa$ de schemele
rigide !i un puternic sim al noului. n ultim$ instan$ disponibilitatea pentru imaginaie !i mai
ales pentru originalitate se instituie ca o tr$s$tur$ a personalit$ii autorealizate. A!a dup$ cum
susine C. Rogers autoactualizarea se exprim$ pregnant n proiecte imagistice, omul
autoactualizat este tolerant, deschis, cooperant, ncrez$tor n sine, nu suport$ autoritatea arbitrar$.

6.4. Formele imagina#iei

Formele imaginaiei sunt tratate ntr-o manier$ sensibil diferit$ de la autor la
autor. Cei mai muli dintre autori analizeaz$ urm$toarele forme: visul din timpul somnului,
reveria, imaginaia reproductiv$, imaginaia creatoare, visul de perspectiv$ !i procesele hipnoide

P
a
g
e
1
6
1

(spre exemplu: P. Popescu-Neveanu, 1977, M. Golu, 2002). M. Zlate (1999) adaug$ imaginaia
substitutiv$, imaginaia ascensional$ !i cea social$.
Visul din timpul somnului este forma primar$ de manifestare a imaginaiei.
Includerea sa n rndul formelor imaginaiei poate p$rea inadecvat$. Visul este o modalitate de
manifestare a sistemului nervos de la o anumit$ treapt$ de dezvoltare !i complexitate a acestuia.
Putem face urm$toarele supoziii: visul este o activitate vital$ a cortexului animalelor care nu
sunt dotate din start cu toate mijloacele, instrumentele, procedeele, tehnicile de supravieuire.
Animalele care au o existen$ complex$ ce presupune raporturi adaptative foarte variate !i
nv$area, memorarea unor informaii, deprinderi, procedee de lucru dein un cortex din ce n ce
mai sofisticat !i care are nevoie de o perioad$ de reorganizare, restructurare !i sedimentare a
informaiilor, de o perioad$ de somn care asigur$ odihna !i recuperarea sistemului nervos, dar !i
sistematizarea !i fixarea informaiilor. Pe acest fond, visul se instituie ca un mecanism
fundamental de funcionare a cortexului mamiferelor. S-a demonstrat, n mod experimental, pe
animale cobai c$ privarea sistematic$ a acestora de vis a condus la decesul lor. n experimentele
realizate pe subieci umani s-a demonstrat c$ privarea de vis declan!eaz$ tulbur$ri neuropsihice
ample !i refuzul subiecilor de a mai participa la experiment. Faptul c$ visul se nscrie n
dinamica activit$ii nervoase superioare ca un proces vital este relevat !i de experimentele care
au demostrat existena unui remarcabil ceas intern care m$soar$ perioadele de vis astfel nct o
persoan$ privat$ de vise n noaptea anterioar$ va visa n a doua noapte n plus, exact cu acea
perioad$ a priv$rii de vis.
Cecet$rile realizate de savani precum Aserinski, Kleitman, Dement, Popoviciu au
demonstrat mecanismele neurofiziologice ale visului !i mai ales rolul s$u n sanogeneza
activit$ii nervoase superioare. Cercet$rile moderne din domeniul neuro!tiinelor au reliefat cu
mai mult$ precizie perioadele de vis, modul n care sunt activate variate zone ale cortexului n
timpul visului !i rolul neurotransmi$torilor n fazele de vis.
Din punctul de vedere al activismului bioelectric somnul este mp$rit n dou$
perioade care se desf$!oar$ alternativ: somnul profund, f$r$ mi!c$ri oculare rapide (NREM -
nonrapid eye mouvement) !i somnul cu vise (REM-rapid eye mouvement). S-a constatat c$ n
timpul somnului cu vise au loc mi!c$ri oculare rapide care sugereaz$ mi!c$rile globilor oculari n
urm$rirea unor scene visate. Perioadele de vis sunt recunoscute nu numai printr-un pattern

P
a
g
e
1
6
2

bioelectric specific ci !i prin mi!c$rile globilor oculari. Astfel se pot identifica cu precizie aceste
perioade care sunt n numar de patru pn$ la cinci pe parcursul ntregii nopi, la intervale de
aproximativ 90 de minute !i dureaz$ circa 10-15 minute. Privarea de vise se realizeaz$ prin
trezirea subiectului n momentul n care apar ritmurile rapide pe electroencefalograf precum, !i
mi!c$rile globilor oculari. Prima perioad$ de vis se instaleaz$ la circa 90 de minute dup$
adormire.Persoana asist$ ntr-o manier$ pasiv$ la derularea visului f$r$ s$ poat$ interveni. Este
captiv n vis !i l tr$ie!te ca pe o desf$!urare de scene percepute foarte viu, plenar !i foarte
puternic nc$rcate afectiv. Tr$irile afective sunt de o intensitate remarcabil$ datorit$ absenei
oric$rei cenzuri.
Activitatea bioelectric$ a creierului n timpul visului este foarte asem$n$toare cu
cea din timpul st$rii de veghe. De asemenea, reacia electrodermal$ n timpul visului este
identic$ cu cea din timpul st$rii de veghe !i de stimulare senzorial$. Visul ne apare ca o period$
de activism remarcabil al cortexului n condiiile n care toate celelalte funcii sunt inhibate.
Sugestiv este faptul c$ imediat dupa adormire intervine un mecanism reflex care blocheaz$ din
punct de vedere motor corpul de la gt n jos. Astfel suntem protejai de participarea motorie la
vise, ceea ce ne protejeaz$ de manifest$ri motorii total necontrolate. A!a se explic$ de ce n
timpul co!marelor tr$im senzaia dramatic$ a neputinei de a fugi, de a sc$pa de pericolul din vis.
Somnambulismul este expresia unor tulbur$ri de maturizare neurologic$ ce se manifest$ n
perioada copil$riei. n acest caz este afectat sistemul de blocare neuromotorie !i copilul
desf$!oar$ manifest$ri ambulatorii nocturne n perioadele de vis, nsoite !i de verbalizare. n
mod obi!nuit aceste tulbur$ri dispar o dat$ cu maturizarea neuronal$ sau prin tratament !i
intervenie neurologic$. Manifest$rile de somnambulism au fost privite dintotdeauna cu spaim$,
temeri, suspiciune !i persoanele respective erau privite ca ciud$enii ale naturii umane.
Din punctul de vedere neurohormonal s-a constat c$ la nivelul sinapselor circuitul
informaional se realizeaz$ prin eliminarea de c$tre vezicule a unor mediatori neurohormonali,
substane chimice complexe, polimorfe alc$tuite din hormoni provenii de la variate glande
endocrine. Ace!ti neurotransmi$tori pur !i simplu se uzeaz$ n timpul zilei datorit$ activit$ii
intense a cortexului. nlocuirea lor se va realiza n timpul somnului ceea ce presupune activarea,
excitarea paradoxal$, haotic$ a reelelor neuronale. A!a se !i explic$ de ce inem minte cu mai
mult$ u!urin$ visele din ultima parte a nopii, ntruct procedurile de rennoire a
neurotransmi$toilor sunt ncheiate !i memoria ncepe s$ opereze n parametri relativ normali.

P
a
g
e
1
6
3

Vis$m anumite lucruri cu prioritate datorit$ tensiunilor existente la nivelul acelor populaii de
neuroni legate de o anumit$ imagine, de un anumit scenariu, eveniment, persoan$, ntmplare !i
care menin o intensitate crescut$ a focarelor de excitaie. Tot astfel se explic$ !i faptul c$
tematizarea visului are puternice leg$turi cu activitatea con!tient$, cu problemele curente care ne
fr$mnt$ n timpul zilei !i care menin n cortex puternice focare de excitaie.
Mecanismele bioelectrice !i neurohormonale ale visului aduc o serie ntreag$ de
l$muriri importante, scond visul de sub imperiul explicaiilor exclusiv psihanalitice.
Contribuia psihanalizei a fost remarcabil$ atunci cnd a susinut c$ visele sunt declan!ate de
dorine incon!tiente, de relaiii conflictuale dintre tendine ce rezult$ dintre reprim$ri !i reful$ri.
Freud a ar$tat c$ n vis subiectul are tendina de a restaura aspecte ale propriei viei pe care a
trebuit s$ le sacrifice n condiiile vieii con!tiente. Visul apare ca o modalitate de satisfacere
imaginar$ a unei dorine, este o regresiune spre perioade anterioare n condiiile eliber$rii de
orice cenzur$. n vis intervine o operaie de deghizare a coninutului latent (tendine afective
oarbe, egoiste !i amorale) ntr-un coninut manifest ce simbolizeaz$ indirect realitatea dorinei.
Pornind de aici Freud a dezvoltat o fastidioas$ simbolistic$ oniric$ precum !i necesitatea
descifr$rii, decodific$rii acesteia. Nu insist$m mai mult asupra abord$rii psihanalitice a viselor
ntuct Freud nu punea visul n leg$tur$ cu imaginaia, ci n leg$tur$ cu personalitatea !i cu
pulsiunile libidoului. De asemenea, nu vom poposi nici asupra perspectivei lui Jung asupra
visului sau asupra orient$rilor mai noi de tip transcendental.
Psihologia cognitiv$ trateaz$ visul din perspectiva reprezent$rilor onirice (J.
Montangero, 2003). Visul este considerat drept un ansamblu de reprezent$ri n timpul sonmului
care produc un fenomen de halucinaie !i care funcioneaz$ adesea dup$ modalitatea vizual$ sau
imagistic$. Aceste reprezent$ri pot s$ comporte bizarerii !i s$ fie nsoite de emoie. Se
subliniaz$ caracterul halucinatoriu al reprezent$rilor din timpul visului; sentimentul de tr$ire
plenar$ ca !i cum ar fi vorba despre percepii veritabile. Se consider$ c$ visul este echivalent cu
tr$irea unei experiene ntruct ne raport$m fa$ de coninutul visului la fel ca !i fa$ de
evenimentele din viaa real$. Modalitatea senzorial$ predominant$ a visului este impresia
vizual$, imaginile mentale care au un caracter halucinator, sunt false percepii.
Cercet$rile de laborator evocate de autorul sus amintit au demonstrat !i alte tipuri
de coninuturi. Montangero (2003) citeaz$ o statistic$ elaborat$ de Strauch !i Meier (1992)

P
a
g
e
1
6
4

asupra coninuturilor visului: 56% au un caracter vizual !i 25% un caracter auditiv. Alte tipuri de
coninuturi sunt foarte slab reliefate; se mai amintesc senzatii de mi!care !i de pip$it. Studiul
cogntiv al visului nu exclude afectivitatea. Se vorbe!te despre o activitate conjugat$ a proceselor
cognitive !i afective care actioneaz$ cu ajutorul relaiilor cognive de tip cauz$-efect sau mijloc-
scop implicate n elaborarea unor scenarii care exprim$ nevoi sau temeri ale subiectului.
Perspectiva cognitivist$ adopt$ o poziie critic$ fa$ de psihanaliz$. Cognitivi!tii
apreciaz$ c$ modelul cenzurii nu este aplicabil mecanismelor visului, cu att mai puin reducerea
semnificaiilor visului la sexualitate sau raporturile dintre psihanalist !i pacient. Pentru
cognitivi!ti a visa nseamn$ a tr$i o experien$ !i nu exclud din asta componenta afectiv$; a visa
nseamn$ a procesa, a trata cuno!tine, adic$ exact ceea ce face gndirea n timpul st$rii de
veghe.
Visul este o form$ de gndire ntruct aproape toate funciile cognitive din starea
de veghe se reg$sesc la nivelul visului. Visul este nsoit de o puternic$ impresie perceptiv$ !i de
procesarea percepiilor, respectiv atribuirea unui sens lucrurilor percepute. Constat$m !i
capacitatea de a procesa imagini !i limbaj, de a planifica aciuni !i de a prevedea reacii. Practic
toate cuno!tinele subiectului sunt mobilizate fie c$ este vorba despre memoria episodic$, fie c$
este vorba despre memoria semantic$. O alt$ tr$s$tur$ definitorie a visului pentru cognitivi!ti
este capacitatea acestuia de a simula un context fictiv n timpul somnului: sunt utilizate cele trei
dimensiuni ale spaiului pentru a fixa un cadru spaial. Se elaboreaz$ !i un cadru temporal
organizat dup$ reguli de succesiuni sau simultaneit$i, dup$ senzaia duratei variabile dar care nu
are nici o leg$tur$ cu durata real$ a visului.
Dup$ cum ar$tam nc$ de la nceputul acestei lecii imaginaia realizeaz$ un
model alternativ al lumii reale. Este ceea ce cognitivi!tii numesc simularea unui context. Dar
paradoxul const$ n faptul c$ n vis este simulat$ o lume, dar nu este copiat$ niciodat$ lumea
real$. Cognitivi!tii acord$ visului prezumia de varietate !i originalitate. Se pare c$ n vis evit$m
coninuturi !i itinerarii prea des utilizate n timpul zilei de!i materia prim$ a visului provine din
elementele experienelor cele mai recente. Mecanismele de producere a viselor au drept funcie
general$ declan!area reprezent$rilor necontenit variate. Montangero (2003) subliniaz$ o tr$s$tur$
deosebit de interesant$ a viselor !i anume faptul c$ sunt puse n scen$ evenimente tr$ite
insuficient tratate n starea de veghe. Este ca !i cum probleme, situaii insuficient tratate n starea

P
a
g
e
1
6
5

de veghe din lips$ de timp sau mijloace tind s$ fie tratate de c$tre gndirea oniric$. Deseori sunt
aspecte care vizeaz$ propria existen$, idealurile, principiile, regulile de via$, problemele
profesionale, !.a.m.d.
Reveria este o form$ de imaginaie semivoluntar$ ntruct se poate declan!a
involuntar !i poate fi susinut$, ntreinut$ ntr-o manier$ voluntar$. Stimulii reveriei pot sa
provin$ din existena cotidian$ curent$, din viaa obi!nuit$ ca !i din problemele acumulate la
nivelul memoriei. Reveria este un fel de experiment mintal asupra trecutului. Situaii,
evenimente, ntmpl$ri personale !i puternic nc$rcate afectiv sunt readuse la timpul prezent !i,
prin mecanismele reveriei, sunt supuse unui proces de reconstrucie imagistic$. Se elaboreaz$ noi
scenarii, mai ales n raport cu ntmpl$rile, situaiile negative care au afectat imaginea de sine a
persoanei. Pe acest$ cale se construieste un scenariu alternativ pozitiv, subiectul elaboreaz$
scenarii ipotetice dup$ expresiile ce ar fi fost dac$ sau ce ar fi trebuit s$ spun, dac$
spuneam a!a, dac$ s-ar fi ntmplat a!a n aceste condiii reveria ndepline!te o funcie de
catharsis, de sublimare a dorinelor !i contribuie la recuperarea imaginii de sine afectat$ n
mprejur$ri mai puin fericite pentru subiect. E!ecurile sunt ndulcite, ba chiar pot deveni mici
victorii, traumele sunt aliniate, du!manii p$timesc din greu. Dup$ cum se vede reveria este o
adev$rat$ form$ de autoterapie. Desigur sunt greu de stabilit limitele ntre care reveria !i
p$streaz$ aspectul de normalitate.
Un alt aspect, o alt$ funcie a reveriei este aceea de proiectare, anticipare, de
formulare de ipoteze. De ast$ dat$ reveria, pornind de la trecut sau de la datele prezentului se
orienteaz$ spre viitor ocupndu-se n mod sistematic cu elaborarea de ipoteze alternative, de
scenarii, de simul$ri ale unor situaii de via$. Expresiile favorite dup$ care se ghideaz$ n acest
caz reveria este ce ar fi dac$, dac$ atunci sau presupund c$ !.a.m.d. n acest caz
reveria este debutul unui experiment, este implicat$ n cercetare, explorare, n cunoa!tere
!tiinific$, n stadiul preg$titor al imaginaiei creatoare. Studenii, tinerii cercet$tori sunt stimulai
s$ pun$ ntreb$ri realit$ii !i s$ avanseze ipoteze imaginndu-!i scenarii alternative, r$spunsuri la
problemele care li se pun.
Imagina#ia reproductiv$ este o form$ activ$ !i voluntar$ a imaginaiei care
porne!te de la datele acumulate n memorie, de la cuno!tinele subiectului !i elaboreaz$ imagini
ale unor situaii, ntmpl$ri, evenimente care nu au corespondent n experiena personal$ a

P
a
g
e
1
6
6

acestuia. Imaginaia reproductiv$ ndepline!te o funcie cognitiva major$ pentru c$ intervine n
procesul nv$$rii !i asigur$ un suport imagistic, o construcie imaginar$ a unor realit$i pornind
de la ceea ce studiaz$, cite!te, nva$. ntotdeauna lectura unor opere beletristice este nsoit$ de
imaginarea foarte vie a acelei realit$i, ceea ce confer$ subiectului un sentiment plenar de
participare personal$ la povestea descris$. Combin$rile sunt uneori paradoxale. Se asociaz$
imagini cunoscute sau mai puin cunoscute, peisaje, ora!e, iar personajele sunt deseori ntrupate
prin actori cunoscui !i apreciai de c$tre cititor sau prin rude, prieteni, cuno!tine. Pe acest$ cale
lectura se personalizeaz$ !i este tr$it$ viu, amplu !i sugestiv. Acest lucru se ntmpl$ n studiul
unor materii !colare care implic$ din plin imagini concret intuitive: !tiinele naturii, istoria,
geografia. Un caz aparte este geometria unde se realizeaz$ o combinare de reprezent$ri
schematice, iar imaginaia permite elaborarea imaginii unui obiect ntr-o manier$ abstract$.
Nu trebuie s$ confund$m imaginaia reproductiv$ cu memoria sau cu
reprezentarea. Dac$ memoria realizeaz$ o reproducere fidel$ a informaiei, imaginaia
construie!te noi realit$i. Dac$ reprezentarea se revendic$ ntr-o experien$ perceptiv$ conservat$
mai mut sau mai puin fidel, imaginaia reproductiv$, pornind de la datele memoriei !i de la
reprezent$rile mentale, elaboreaz$ imagini noi f$r$ corespondent n experiena anterioar$ a
subiectului. Imaginaia reproductiv$ de!i acioneaz$ n mod obi!nuit ntr-o manier$ relativ
spontan$ fiind incitat$ de factorii mai sus amintii, poate fi susinut$ voluntar mai ales n situaii
de nv$are a unor informaii complexe. n acest caz memoria, reprezentarea !i imaginaia sunt
activate mpreun$ n beneficiul cunoa!terii. Rezult$ c$ aceast$ form$ de imaginaie contribuie la
structurarea !i mplinirea cunoa!terii ap$rnd ca o component$ a acesteia prin imaginile
ilustrative pentru concepte care poart$ pecetea subiectului.
Imagina#ia creatoare este forma cea mai complex$ !i cea mai important$ a
imaginaiei. Conceptul de imaginaie creatoare este oarecum artificial ntruct orice manifestare a
imaginaiei este, ntr-o anumit$ masur$ creativ$; coeficientul de originalitate este variabil.
Cercet$rile asupra creativit$iii au impus termenul de imaginaie creatoare.
Imaginaia creatoare se define!te prin raportare la finalitatea sa: un produs nou
caracterizat prin originalitate. Sub acest aspect se face distincia ntre inovaie !i invenie.
Inova#ia rezult$ dintr-o combinare transformativ$ a unor elemente !i date cunoscute, rezultatul
fiind un produs cu atribute de noutate. Inven#ia este caracterizat$ n totalitatea ei de originalitate.

P
a
g
e
1
6
7

Orice invenie valorific$ ceea ce s-a produs !i s-a realizat n domeniul respectiv, dar se
caracterizeaz$ prin ingeniozitate !i originalitate n combinarea !i modelarea datelor de la care s-a
pornit. n timp ce n inovaie pornim de la ceva cunoscut, supus unor transform$ri !i se ajunge la
un produs nou, n invenie se porne!te de la o ipotez$, de la supoziii, se elaboreaz$ noi procedee,
se combin$ !i se transform$ ntr-o manier$ original$ iar produsul este !i el original. Invenie este
avionul cu reacie a lui H. Coand$, iar inovaiile au condus la avionele reactive moderne.
Imaginaia creatoare are mari libert$i de mi!care, dar este n acela!i timp limitat$
de o serie de reguli, norme ale creaiei !i cercet$rii !tiinifice. Cercetarea !tiinific$ modern$
impune un ansamblu de reguli foarte stricte care ghideaz$ imaginaia !i creativitatea
cercet$torului astfel nct rezultatul final s$ poat$ fi verificat, validat !i aplicat. n domeniul
psihologiei aceste exigene sunt cuprinse n reglement$rile A.P.A. (Asociaia Americana de
Psihologie) care tind s$ fie unanim acceptate n psihologia contemporan$.
Savani precum Einstein, Hadamard, Poincar sau Moisil au ncercat s$ se apropie
de psihologia creaiei !tiinifice !i au semnalat rolul incubaiei !i al intuiiei. Mai trziu
psihologul Wallace a sistematizat sugestiile oamenilor de !tiin$ !i a propus urmatoarele stadii
ale imaginaiei creatoare: preg$tirea, incubaia, iluminarea, elaborarea !i verificarea. Despre
incubaie am vorbit la relaia dintre imaginaie !i incon!tient. n ceea ce prive!te iluminarea
acesta este un concept foarte slab acoperit din punct de vedere !tiinific. De!i savanii
semnaleaz$ caracterul viu, plenar al acestor st$ri de iluminare, din punct de vedere experimental
este foarte greu de verificat realitatea ei psihologic$.
Deseori n loc de iluminare se utilizeaz$ conceptul de intui#ie. Gestalti!tii au fost
cei care au susinut rolul intuiiei n rezolvarea de probleme. Intuiia are un aspect spontan, slab
con!tientizat, astfel nct subiectul dobnde!te r$spunsul la o problem$ ca o revelaie, ca o
iluminare sau ca o idee str$lucitoare. Este un fel de sintez$ ideoimagistic$ tr$it$ ca un fapt
nemijlocit, evident !i instantaneu. Desigur, savanii atunci cnd vorbesc despre rezultatele muncii
lor prefer$ adesea o anecdotic$ ce face ca discursul lor s$ fie mai atractiv, mai captivant. Ar fi
plictisitor ca un savant s$ descrie travaliul s$u imens pn$ cnd a ajuns la realiz$rile care l-au
f$curt celebru. Adev$rul este c$ intuiiile geniale, ilumin$rile str$lucitoare apar ca o
consecin$ a permanenei preocup$rilor (P. Popescu-Neveanu, 1977). Psihologul romn atr$gea
atenia c$ ntreruperea travaliului !i a preocup$rilor permanente conduce la blocaje creative.

P
a
g
e
1
6
8

Multor oameni le-au c$zut mere n cap, dar lui Newton i-a ap$rut ideea gravitaiei n contextul
preocup$rilor !i cercet$rilor sale din domeniu.
Visul de perspectiv$ este o form$ a imaginaiei raportat$ la propria persoan$. Prin
intermediul s$u facem proiecia mental$ a vieii noastre n viitor, ne imagin$m, cu mai multe sau
mai puine detalii, n funcie de persoan$, cum se va desf$!ura viaa noatr$ n viitorul apropiat
sau chiar dep$rtat. Aceast$ form$ a imaginaiei porne!te n crearea scenariului de via$ pentru
viitor de la disponibilit$ile, aptitudinile individuale !i innd cont de condiiile obiective.
Persoanele care nu in cont de realitatea obiectiv$ n momentul construirii visului de perspectiv$
tind s$ fie apoi dezam$gite !i nemulumite.
Procesele hipnoide sunt provocate de consumul de stupefiante. Ele se manifest$ n urma
suprim$rii leg$turii cu realitatea obiectiv$, perceput$ prin simuri. Con!tiina este destructurat$
!i anihilat$, astfel nct se elibereaz$ mecanismele subcorticale ale activismului involuntar,
oniric (Golu, 2004). n procesele hipnoide ncep s$ se manifeste imagini halucinatorii, al c$ror
coninut este determinat de dinamica motivaional-afectiv$ a personalit$ii individului. n fazele
incipiente ale consumului de drog, coninutul imaginilor este n general pozitiv !i placut,
inducnd o stare de bine, de euforie chiar. n fazele avansate, coninutul imaginilor se modific$
semnificativ, ele cap$t$ un caracter negativ, !i provoac$ st$ri de disconfort !i de agitaie.
Mielu Zlate (2004) vorbe!te n cartea sa Psihologia mecanismelor cognitive despre trei
forme ale imaginaiei c$rora li s-a acordat mai puin spaiu n psihologia imaginaiei. Aceste
forme sunt: imaginaia substitutiv$, imaginaia ascensional$ !i imaginaia social$.
Imagina#ia substitutiv$ este acea form$ a imaginaiei care face posibil$ empatia. Osborn
considera c$ multe nenelegeri provin din simpla noastr$ neputin$ de a ne imagina reaciile
posibile ale celeilalte p$ri (apud Zlate, 2004). El considera imaginaia substitutiv$ ca fiind
mijlocul psihologic ce asigur$ producerea proieciei !i a introieciei, ambele necesare unei
persoane cu capacit$i empatice. Anumii autori au identificat dou$ tipuri de empatie:
identificarea afectiv, unde procesul psihic predominant care faciliteaz$ empatia este
afectivitatea, !i empatia predictiv, care depinde de cunoa!tere !i de nelegere anticipativ$, adic$
de imaginaia substitutiv$.

P
a
g
e
1
6
9

Ezra Stotland (1969) identific$ dou$ mecanisme ale empatiei: self-image condition, cnd
persoana !i imagineaz$ cum s-ar simi n locul altei persoane, !i image-him condition, atunci
cnd subiectul !i imagineaz$ ce simte altul f$r$ ns$ a se transpune n locul acestuia.
Imagina#ia ascensional$ a fost propus$ de c$tre Bachelard, reprezentant al psihologiei
ascensionale. El considera c$ imaginaia dispune de o difereniere vertical$, asemenea sufletului,
emoiilor, speranelor, forelor morale. Bachelard era de asemenea de p$rere c$ omul este menit
s$ urce, s$ !i dep$!easc$ condiia, el spunea c$ omul care nu urc$ va c$dea !i c$ n general
oamenii sunt nclinai spre verticalitate !i nu pentru a sta la orizontal. n viziunea sa, imaginaia
ascensional$ este cea care germineaz$ imagini, care genereaz$ imagini din imagini, care
sugereaz$ !i asigur$ urcu!ul (Zlate, 2004).
Imagina#ia social$ este cea care rezult$ din fuziunea creaiilor personale cu cele
colective, sociale. Aceast$ form$ de imaginaie contribuie la p$strarea organiz$rii sociale !i
reprezint$ un suport pentru toate activit$ile publice, dar !i private, ale omului.
Cercet$rile din domeniul creativit$ii au pus n eviden$ rolul esenial al motivaiilor !i
atitudinilor creatoare. P. Popescu-Neveanu (1990) n baza cercet$rilor sale de peste dou$zeci de
ani privitoare la relaia dinstre aptitudini !i atitudini ca model explicativ al creativitaii propune
urm$toarele atitudini creative:
ncrederea n forele proprii !i nclinaia puternic$ c$tre realizerea de sine;
interesele cognitive !i devotamentul fa$ de profesiunea aleas$;
atitudinea antirutinier$;
cutezana n adoptarea de noi scopuri neobi!nuite !i ndep$rtate precum !i
asumarea riscurilor legate de ndeplinirea proiectelor dificile;
perseverena n c$utarea de soluii; revizuirea continu$ a proiectului !i permanenta
lui optimizare;
simul valorii !i atitudinea valorizatoare: recunoa!terea deschis$ a valorii altora !i
afirmarea onest$ !i demn$ a valorii proprii;
atitudini cu orientare direct creativ$: un sim aparte pentru nou, receptivitatea
pentru tot ceea ce este nou !i original, c$utarea consecvent$ a originalit$ii.P
a
g
e
1
7
0

6.5.Procedeele imagina#iei

Procedeele imaginaiei aduc n discuie problema operaiilor. ntrebarea este:
dispune imaginaia de structuri operatorii specifice, proprii? Operaia este definit$ ca o structur$
acional$ cu desf$!urare extern$, motorie, sau mintala, cognitiv$. Operaiile sunt dobndite,
nsu!ite prin imitaie, exerciiu, instrucie !i nv$are; ele au un caracter standardizat, sunt
structuri, modele de aciune. Imaginaia beneficiaz$, n baza strnselor sale raporturi cu
activitatea cognitiv$, de operaiile gndirii, dar dezvolt$ o serie ntreag$ de procedee de
combinatoric$ ce poart$ pecetea imaginaiei. Multe dintre aceste procedee au fost dezvoltate !i
perfecionate n creaia artistic$. n ceea ce prive!te creaia !tiinific$ procedeele imaginaiei au
fost dezvoltate de c$tre diver!i cercet$tori, savani, dar sunt !i procedee propuse de c$tre
psihologii care au studiat !i studiaz$ creativitatea (creatologi). Aceste procedee sunt propuse
creatorilor n vederea activ$rii !i dezvoltarii imaginaiei creatoare.
Spre deosebire de operaiile gndirii, procedeele imaginaiei sunt puternic
influenate de pulsiunile afective, de motivaiile !i atitudinile subiectului. n acela!i timp, spre
deosebire de operaiile gndirii, procedeele imaginaiei prezint$ un grad nalt de plasticitate !i de
libertate combinatoric$. Dac$ operaiile gndirii trebuie s$ r$spund$ la ntreb$rile: ce este?,
cum este?, cum se explic$?, cum poate fi interpretat?, procedeele imaginaiei trebuie s$
r$spund$ la ntreb$rile ce ar mai putea fi?, ce ar mai putea nsemna?, ce s-ar mai putea
spune?, cum s-ar mai putea combina?, cum s-ar mai putea asocia?, cum s-ar mai putea
modifica?, cum s-ar putea nlocui?, cum m-a! putea transpune n ceea ce simte altcineva.
P. Popescu-Neveanu (1977), A. Cosmovici (1996), T. Creu (1999), M. Zlate
(1999) pun n eviden$ variate procedee ale imaginaiei. Vom analiza n continuare cele mai
importante dintre ele.
Analogia porne!te de la ceva cunoscut !i interpreteaz$ o situaie nou$ prin
raportarea la modelul asimilat. Psihologia cognitiv$ aloc$ un rol important analogiei n
rezolvarea de probleme. Aceste cercet$ri au fost iniiate de c$tre psihologul american de origine
germana K. Duncker (1945) prin celebrele probleme ale radiaiei !i ale comandantului. Prin
analogie subiectul realizeaz$ un transfer al unei situaii vechi, cunoscute, ntr-o situaiei nou$, n
vederea explic$rii celei noi.

P
a
g
e
1
7
1

Asocierea se raporteaz$ la principiile asociaiei, mai ales la asocierea prin
contiguitate spaio-temporal$. Psihologul american A. Osborn (1971), n studiile sale dedicate
creativit$ii, acord$ un rol important asocierii sistematice ca procedeu de imaginaie voluntar$.
Subiectul este forat la astfel de asocieri cu ajutorul unor intreb$ri privitoare la structurile
asociative posibile pornind de la contiguitatea spaio-temporal$, de la asem$n$ri sau contraste.
Spre exemplu, un procedeu de investigare a creativit$ii l constituie nl$nuirea asociativ$
privitoare la utiliz$ri ct mai variate ale unor obiecte banale. Mai mult dect att, Osborn
antreneaz$ subiectul n operaii de modelare mentala, virtual$ a relaiilor spaiale !i simbolice.
Adaptarea este un procedeu prin care mijloace !i modalit$i de imaginaie
utilizate ntr-un context sunt adaptate !i utilizate ulterior ntr-un alt context. Este un procedeu
frecvent utilizat n creaia literar$ sau n adapt$rile regizorale ale unor piese de teatru clasice.
Modificarea este un procedeu mai complex ce implic$ transform$ri care vizeaz$
aspecte, laturi ale obiectelor. Se ajunge la noi forme, la noi configuraii, la un nou aspect pornind
de la ceva cunoscut. Modificarea !i restructurarea sunt, pentru producia modern$ de bunuri de
consum, mijloace des utilizate n vederea sporirii atractivit$ii !i a cre!terii vnz$rilor. Un
calculator a c$rui unitate central$ este dotat$ cu carcas$ transparent$ !i cu iluminare intern$ apare
mai atractiv pentru unii cumpar$tori dect un calculator banal, cu carcas$ opac$.
Substituirea este procedeul de nlocuire a unor elemente cu altele n vederea
producerii unor produse noi, mai performante. Avioanele moderne de pasageri apeleaz$ la
substituirea metalului cu substane polimerizate care au o duritate apropiat$ de cea a diamantului,
rezisten$ la suprasolicit$ri !i sunt mai u!oare de zeci de ori dect metalul.
Amplificarea, hiperbolizarea este un procedeu frecvent utilizat n literatur$ cu
scopul de a m$ri impactul asupra cititorului.
Diviziunea i rearanjarea presupune un procedeu similar analizei !i sintezei.
Obiectul sau rezultatul artistic al unei creaii este separat, descompus n p$ri componente, se
ncearc$ rearanjarea, reordonarea n vederea obinerii de efecte noi. Uneori rearanjarea ia forma
amalgam$rii prin unificarea componentelor astfel nct s$ acioneze ntr-o manier$ concertat$.
Empatia este cel mai complex procedeu al imaginaiei !i presupune capacitatea
de transpunere n plan imaginativ n sfera tr$irii sim$mintelor, atitudinilor altei persoane. n

P
a
g
e
1
7
2

empatie este implicat$ transpunerea perceptiv$, cognitiv$ !i afectiv$. G. Allport (1981) consider$
c$ avem de a face cu un fenomen de transpoziie ce implic$ dou$ etape: transpoziia intelectiv$,
care presupune nelegerea rolului, situaiei, a contextului !i semnificaiilor, !i transpoziia
imaginativ$ care presupune implicarea subiectului !i construirea unui alter-ego n snul propriei
persoane. Astfel, la nivelul imaginarului se va dezvolta un comportament participativ, iar
identificarea imaginativ$ cu un personaj se va prelungi cu tendina de proiectare n afar$ n
propriile manifest$ri comportamenltale.
A. Osborn (1971) introduce termenul de imaginaie substitutiv$. Imagina#ia
substitutiv$ realizeaz$ predicia necesar$ apropierii modelului perceput sau invocat de propria
persoan$ (introiecie) precum !i substituirea propriului eu n modelul respectiv (proiecie) .
J. P. Guilford (1971) consider$ c$ imaginaia deine un rol prepoderent n
nelegerea !i recunoa!terea psihologiei celorlali. Autorul american apreciaz$ c$ empatia are
valoare de abilitate predictiv$ n baza c$reia se realizeaz$ recunoa!terea dispoziiilor psihologice
ale unei persoane, percepiile sale, gndurile, sentimentele !i atitudinile sale ca tr$s$turi proprii.
n psihologia romneasc$ S. Marcus (1971) are contribuii deosebite n studiul
empatiei. Psihologul romn define!te empatia ca fenomen psihologic de identificare a unei
persoane cu un model de comportament uman perceput sau evocat, favoriznd un act de
nelegere !i comunicare implicit$ precum !i o anumit$ contagiune afectiv$. Oamenii se
adapteaz$ n raport cu semenii lor prin transpunere, dobndind astfel nelegerea lor f$r$ ca prin
aceasta sa-!i piard$ propria individualitate.
n concluzie, empatia constituie o capacitate specific uman$, puternic amplificat$
la firile artistice, este un instrument psihologic de adaptare la condiiile sociale prezente ca !i la
condiiile posibile pe care omul le invoc$ imaginativ. Empatia este o intenie cognitiv$, o voin$
participativ$, un efort imaginativ, o tentativ$ de anticipaie viznd nelegerea eului altuia, o
previziune a potenialului s$u, f$r$ ns$ a deveni o fuziune efectiv$ de tipul identific$rii
emoionale totale (S. Marcus, 1971).
P
a
g
e
1
7
3

Bibliografie

Allport, F.H. (1955), Theories of Perception and the concept of Structure, John Wiley & Sons
Inc., New York, London
Ames, A. (1952), The Ames Demonstrations in Perception, New York, Hafner Publishing
Atkinson, R.L., Atkinson R.C., Smith E.E., BEM, D.J. (2002), Introducere n psihologie,
Editura Tehnic$, Bucure!ti
Cosmovici, A. (2005), Psihologie general, Polirom, Ia!i
Gibson, J.J. (1987), The Ecological Approach to Visual Perception. Lawrence Erlbaum
Associates, Boston
Gibson, J.J. (1950), Perception of the Visual World, Houghton Mifflin, Boston
Lahey, B.B. (2007), Psychology an Introduction, Mc-Graw-Hill, New York
Neisser, U. (1967), Cognitive psychology, Appleton-Century-Crofts, New York
Piaget, J. (1963), Psihologia inteligen#ei, Editura 'tiinific$, Bucure!ti
Piaget, J. (1963), The Origins of Intelligence in Child, W.W. Norton, New York
Popescu-Neveanu, P. (2004), Bazele psihologiei generale, Editura Universitar$, Bucure!ti
Rathus, S. A. (1996), Psychology in the New Millennium, Harcourt Brace College Publishers,
Texas
Zlate, M. (2004), Psihologia mecanismelor cognitive, Polirom, Ia!i