Sunteți pe pagina 1din 6

Curs 4 procedura civila Arta de a conduce si de a prezida

Audierea martorilor

Fiecare martor va fi ascultat separat , cei neascultati inca neputand fi de fata .
- identificarea martorilor ( art 318) si depunerea juramantului ( art 319)- minorii nu depun juramant , ci
doar li se atrage atentia sa spuna adevarul ; de asemenea , exista persoane care nu pot depune juramant ,
de aceea exista 3 modalitati de depunere a juramantului prevazute de art 319 ;
- audierea incepe cu o serie de intrebari adresate de presedintele completului pentru a se contura
personalitatea martorului ;
- cu ocazia audierii , martorul va fi lasat sa isi faca liber depozitia , fara sa aiba voie sa citeasca un raspuns
scris de mai inainte ; el se poate servi insa de insemnari cu incuviintarea presedintelui , dar numai pentru
a reciti cifre sau alte denumiri ;
- ii sunt puse intrebari , in ordine , de catre : presedinte , partea ca l-a propus si apoi partea adversa ;
intrebarile de partile din proces sunt puse prin intermediul presedintelui : va rog sa intrebati martorul..
- instant poate refuza anumite intrebari , daca gaseste ca ele nu pot duce la dezlegarea procesului ori sunt
jignitoare ;
- martorii pot fi reascultati , daca , dupa finalizarea audierii , instanta gaseste ca este necesar ;
- martorii ale caror declaratii nu se potriveste pot fi confruntati ;
- depozitia martorului se consemneaza de catre grefier , dar dupa dictarea presedintelui partile pot face
obiectiuni in acest sens ;
- depozitia va fi semnata pe fiecare pagina si la sfarsitul ei de judecator , grefier si martor , dupa ce acesta
a luat la cunostinta de cuprins ;
- orice adaugiri , stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incuviintate si semnate de
judecator , grefier si martor , sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare ;
- locurile nescrise sunt barate pentru a nu se putea face adaugiri ;
- in ceea ce priveste aprecierea probei cu martori , judecatorul trebuie sa determine sinceritatea
martorului si in ce masura depozitia corespunde realitatii ;
- daca exista banuiala de marturie mincinoasa art 325, judecatorul va incheia un proces verbal si
va trimite cauza catre procuror ;
- judecatorul trebuie sa verifice daca ceea ce afirma martorul acesta a cunoscut prin propriile simturi sau
reprezinta expunerea unei alte persoane , caz in care va fi considerata proba indirecta ;
- drepturile banesti ale martorului art 326


Prezumtiile

- prezumtiile sunt rationamente logice pe care legea sau judecatorul le trage dintr-un fapt
cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut : - art 327 ( ex : prezumtia de paternitate faptul
cunoscut : barbat casatorit cu femeie , femeia a nascut un copil , iar acesta a fost conceput
in timpul casatoriei ; ceea ce este necunoscut este faptul ca sotul mamei este tatal copilului)

Precizari:
-intre faptul cunoscut si faptul necunoscut considerat dovedit pe baza prezumtiei trebuie sa existe
o legatura , o conexitate ;
- probabilitatea poate fi apreciata de legiutor prezumtie legala sau poate fi facuta de judecator si
atunci prezumtia este judiciara ;Clasificare :
1. legale ;
2. judiciare ;

Prezumtiile legale sunt :
a. simple ( juris tantum) permit proba contrara ;
b. absolute ( iuris et de iure) nu permit proba contrara ( nu se mai identifica in prezent astfel
de prezumtii ) ;
c. mixte permit proba contrara , dar numai prin anumite mijloace de proba , numai de catre
anumite persoane sau in anumite situatii ;

Exemple : timpul legal al conceptiunii ( art 412 NCC) era prezumtie absoluta in Codul Familiei ;
prezumtia de filiatie fata de mama ; prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor ( art 660 NCC) ;
remiterea voluntara a inscrisului original constatator al creantei( inscris sub semnatura privata) facute de
creditor catre debitor ( art 1503 , alin 1 NCC) legiuitorul trage concluzia ca s-a produs stingerea
datoriei ; proba contrara revine celui interest sa dovedeasca stingerea obligatiei pe alta cale ;Prezumtiile judiciare sunt supuse unei duble conditii :
1. sa aiba greutatea si puterea de a naste probabilitatea faptului pretins si necunoscut ;- poate fi
verificata doar de instanta superioara de apel , nu si de recurs
2. sa fie admisibila proba cu martori ; - a doua ipoteza poate fi verificata atata de instanta de apel cat si
de instant de recurs ;

Efectul prezumtiei :
- in prima faza , partea trebuie sa dovedeasca numai faptul vecin si conex celui ce este
generator de drepturi si obligatii ; - art 328 NCPC
- in a doua faza , intervine o scutire de proba in privinta faptului generator de drepturi si
obligatii ;
- este scutit de dovada faptului generator, doar daca, in prealabil ,s-a facut dovada faptului
vecin si conex ;


Expertiza
- mijloc de proba prin care se lamuresc aspectele de fapt pentru care sunt necesare
cunostinte de specialitate ;
- expertiza nu vizeaza aspecte de drept , ci doar imprejurari de fapt ;
- domenii de specialitate : expertia tehnica evaluatoare , expertize tehnice privind evaluarea
constructiilor ; expertize contabile , medico-legale , criminalistice ;

Regula : caracterul facultativ al expertizelor ( instant poate dispune ..) ;

Exceptia : caracter obligatoriu ( expertiza psihiatrica in cazul punerii sub interdictie art 937 NCPC;
dovada conceperii copilului intr-o anumita perioada a timpului conceptiunii sau in afara acestuia ; in cazul
inregistrarii tardive a nasterii , stabilirea despagubirilor in caz de expropriere. In materia recunoasterii
paternitatii , chiar daca nu se prevede expres obligativitatea expertizei , jurisprudenta a stabilit efectuarea
unei astfel de expertize .

Dreptul comun : art 330 340 NCPC ;
Reguli speciale : OG 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza , tehnica judiciara si
extrajudiciara , OG 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutelor de medicina legala ,
OUG 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, OG 75/2000 privind organizarea activitatii de
expertiza criminalistica .


Incheierea de incuviintare a probei

- desemnarea expertului/expertilor ; pot fi desemnati 1 sau 3 experti ;
- expertii sunt alesi de parti ; daca partile nu se inteleg vor fi desemnati prin tragere la sorti
de instanta ; fie ca sunt alesi , fie ca sunt trasi la sorti , expertii sunt dintre cei aflati pe lista
desemnata pentru instanta ;
- daca nu exista experti autorizati intr-un anumit domeniu , atunci se va recurge la
desemnarea unor specialisti , care nu sunt , insa , experti ;
- sunt situatii in care expertiza nu poate fi facuta de experti , ci de structuri ; in aceasta
situatie , nu se desemneaza un expert , ci un institut acel institut va stabili persoanele care
vor efectua expertiza ; ( ex : expertiza medico legala INML si in cazul expertizelor
criminalistice de Biroul de expertize criminalistice pe langa MJ ) ;
- legea prevede posibilitatea pentru fiecare parte de a-si desemna si consilieri dintre expertii
autorizati in domeniul respectiv care sa asiste partea la efectuarea expertizei ; acesti
consilieri experti sunt peste nr celor 1 sau 3 desemnati de instanta si vor fi platiti de catre
partea care ii angajeaza ;
- incheierea cuprinde obiectivele expertizei ,adica intrebarile la care trebuie sa raspunda
expertul , termenul in care trebuie efectuata expertiza , precum si onorariul
provizoriu,dovada achitarii onorariului trebuie depusa in termen de 5 zile de la incuviintare
, sub sanctiunea decaderii;
- expertii desemnati de instanta nu pot primi de la parti alte sume decat cele stabilite de
instanta prin incheirea de sedinta ; orice suma primita de experti de la parti in afara celor
scrise in incheiere reprezinta infractiunea de luare de mita ; cheltuielile de deplasare
ale expertilor , precum si cele de cazare trebuie cuprinse in incheierea de sedinta ;
- sunt situatii in care instanta poate fixa un termen scurt , in camera de consiliu , atunci cand
crede ca este necesar consultarea expertului cu privire la termenul expertizei ,obiectivele
stabilite de parti , precum si cuantumul cheltuielilor = partile sunt citate ;
- expertul poate fi recuzat ( art 41 , 42 NCPC) ; termenul de formulare a cererii de recuzare
este 5 zile care curge de la data numirii sau de la momentul ivirii , in celelalte cazuri ;
cererea de reuzare se judeca CU citarea partilor si a expertilor ; incheierea se ataca odata
cu fondul;
- daca expertul nu se infatiseaza atunci cand este citat de catre instanta , instanta va proceda
la inlocuire lui ; de asemenea , instanta il poate inlocui daca a intervenit caz de boala , iar
expertul se afla in imposibilitatea realizarii raportului de expertiza ; daca nu a depus
raportul de expertiza in termen va putea proceda la inlocuirea acestuia ;

Administrarea probei cu expertiza

- atunci cand este posibil , expertul va fi ascultat in sedinta ;
- expertul trebuie citat si ascultat in sedinta ;
- ascultarea se va face si cu citarea partilor intrucat si partile pot pune intrebari expertulu ;
- opinia expertului se consemneaza intr-un process verbal ;
- regulile de la martori referitoare la citare , amenda si aducerea cu mandat sunt aplicabile ;

Efectuarea unui raport de expertiza

Expertiza nu se materializeaza intr-o simpla declaratie data de expert . Efectuarea expertizei are
loc cu citarea partilor in doua situatii :

a. daca este nevoie de o lucrare la fata locului adica sa zicem , daca se masoara un teren ,
expertul trebuie sa se deplaseze pt efectuarea masuratorilor ; daca se stabilesc aspect legate
de semnele de granituire ;
b. daca sunt necesare explicatiile partilor explicatiile se dau in contradictoriu ; ambele parti
trebuie sa fie prezente ;
Exista insa situatii cand nu este necesara citarea partilor : (de ex: expertiza contabila ) .

Citarea partilor se face prin scrisoare recomandata cu continut declarat cu 5 zile inainte de
termen . Daca partile nu sunt citate intervine nulitatea raportului de expertiza ( nulitatea este
una relativa , nulitatea va putea fi invocate de partea prejudiciata si doar la primul termen al
depunerii raportului ) .


Exista o situatie specaiala atunci cand una dintre parti face opozitie la efectuarea lucrarii de
expert :
- se creeaza o prezumtie relativa impotriva partii care a impiedicat efectuarea lucrarii ;
- partea care se opune va suporta costurile expertizei ;
- in mod exceptional , instanta va autoriza folosirea fortei publice pentru efectuarea
expertizei; instanta se va pronunta printr-o incheiere , data cu citarea partilor ;

Raportul de expertiza se va depune cu 10 zile inainte de termenul fixat pentru judecata , cu
exceptia cazurilor urgente .

Forma raportului de expertiza
- parerea fiecarui expert , daca sunt mai multi experti si au pareri diferite ;
- obtinerea avizelor , atunci cand legea le impune ;
- expertii consilieri ai partilor pot formula rapoarte separate ;


Lamurirea . Completare . Noua expertiza

Toate acestea pot interveni ca urmare a doua evenimente :

1. cererea partilor ; partile pot formula obiectiuni , care , daca sunt admise , ar conduce la
lamuriri sau completari ale raportului de expertiza .

Obiectiunile se fac in 3 ipoteze :
a. expertiza cuprinde aspecte neclare ;
b. expertiza contine contradictii intre parerile expertilor ;
c. nu s-a raspuns la toate obiectivele stabilite de instanta ;
Exista pe langa obiectiuni si cererea de refacere a expertizei ,atunci cand neclaritatile
sunt profunde ,atunci cand partea nu are incredere ca aceeasi experti mai pot raspunde
la obiectivele expertizei , caz in care , instanta va dispune refacerea expertizei . Noua
expertiza nu se confunda cu anularea raportului si refacerea lui.
Lamuriririle si completarile se fac de acelasi expert . In cazul unei noi expertize ,
acestea se fac de un nou expert sau de alti experti . Cererea trebuie facuta la
primul termen de la depunerea raportului .
Raportat la cererea de refacere a raportului de expertiza art 338 ;

2. din oficiu , de catre instanta ;


Aprecierea probei cu expertiza

- instanta nu e tinuta de concluziile expertilor ; instanta s-a declarant din start incapabila sa
cerceteze un domeniu ;
- proba este lasata la libera apreciere a instantei ; instanta nu va putea inlatura concluziile
expertilor decat intr-un mod motivat , iar motivele trebuie sa aiba la baza argumente de
aceeasi natura cu cele ale expertilor ( valoare stiintifica egala ) ;
- constatarile de fapt ale expertilor , precum prezenta partilor , sustinerile acestora. data ,
aratarea operatiunilor efectuate fac dovada pana la inscrierea in fals .
- cand se fac mai multe rapoarte de expertiza , instanta va putea sa adopte concluziile unuia
sau a celuilalt , dar nu poate face o medie ,.


Mijloace materiale de proba

- lucrurile care prin insusirea lor , aspectul , urmele , semnele sau urmele pe care le pastreaza
conduc la stabilirea unui fapt ;( exemple : fotografii , benzi de inregistrare a sunetului ,
fotocopii , filme) ;
- conditii de admitere ca proba : obtinerea lor sa nu fie contrara legii sau bunelor moravuri ;

Marturisirea art 349 NCPC este o dovada deplina , dar nu si absoluta
-recunoasterea de catre una dintre parti , din proprie initiativa sau provocata prin
intermediul interogatoriului , a unui fapt pe baza caruia partea adeversa isi intemeiaza
pretentiile sau apararile .


Felurile marturisirii:

- extrajudiciara este admisibila numai in cazul in care este admisibila si proba cu martori ;
este facuta in afara instantei care judeca procesul pentru ca poate fi marturisire judiciara
cea facuta in alt proces decat cel care se judeca ; ( marturisirea facuta in procesul penal nu
are calitatea de proba in procesul civil , ci de marturisire) ;
- judiciara :
a. face dovada deplina contra celui care a facut-o ;
b. in principiu , nu poate fi divizata , dar poate divizata daca cuprinde fapte distincte si
care nu au legatura intre ele ( de ex : am luat 100.000 euro, dar nu cu titlul de imprumut
nu poate fi divizat ; am luat suma respectiva , dar i-am restituit presupune
alaturarea unui alt fapt concomitant , caz in care poate fi divizat ) ;
c. marturisirea nu poate fi revocata decat pt eroarea de fapt scuzabila ;
d. marturisirea trebuie sa provina de la o persoana cu discernamant ;
e. marturisirea nu poate privi drepturi de care partea nu poate dispune ;
f. marturirisirea trebuie facuta personal sau prin mandatar cu procura speciala ;

Marturisirea are caracter personal ; daca se fac marturisiri pt altul ai calitatea de martor .
Marturisirea presupune recunoasterea faptelor legale de adversar. Exista o problema raportata
la caracterul personal : reprezentantul legal ( art 353 NCPC) .

Interogatoriul persoanele fizice

Presupune citarea celui in cauza , cu mentiunea personal la interogatoriu . Daca partea nu se
prezinta la acest termen sufera niste consecinte mai grave decat neprezentarea la un simplu
termen ( neprezentarea poate echivala cu o recunoastere) art 358 NCPC . La interogatoriu
partea trebuie citata chiar daca avea termen in cunostiinta , cu exceptia cazului in care masura
s-a dispus in sedinta la care partea era prezenta .
Intrebarile se adreseaza de presedintele completului . Partea ar putea sa dea raspunsul si in
scris in urmatoarea situatie :

- are domiciliul in strainatate ;
- este reprezentata prin mandatar ;
- in cadrul procurii pe care o va da mandatarului va cuprindesi raspunsurile ; procura trebuia
data in forma autentica ;( daca mandatarul e avocat este suficienta o procura certificata) .

Presedintele completului poate sa si inlature o serie de intrebari care nu au legatura cu cauza. Regula
este interogatoriul in sedinta , exceptia este interogatoriul in scris . Celelalte parti pot pune intrebari
direct in sedinta , dar prin intermediul presedintelui de complet . Partea nu poate citi un raspuns , dar se
poate folosi de insemnari cu privire la cifre sau denumiri . Raspunsurile se trec pe aceeasi foaie cu
intrebarile . Interogatoriul se semneaza pe fiecare pagina de grefier , de cel care l-a propus , partea care a
raspuns .

Observatie : in caz de refuz sau de imposibilitate de a semna , aceasta se consemneaza. In cazul
interogatoriului din oficiu intrebarile si raspunsurile se consemneaza in inchiere .

Persoanele juridice :
- vor raspunde in scris , dupa ce li se vor comunica intrebarile ;
- se excepteaza societatile de persoane in cazul lor asociatii cu drept de reprezentare vor fi
citati personal- se aplica regulile de la persoanele fizice ;

Neprezentare la interogatoriu sau refuzul de a raspunde art 358 NCPC

Efecte : Instanta poate aprecia aceasta atitudine a partilor in sensul neprezentarii sau al
refuzului de a raspunde ca fiind :

- marturisire deplina ;
- inceput de doavada scrisa in folosul celui care a propus interogatoriul ;