Sunteți pe pagina 1din 90

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata

iata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau1

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE
VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE
A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE,
PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE
INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE
APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA
OFERTEI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN
APLICAREA ACESTEIA.


Prospect de admitere la tranzactionare a actiunilor
emise de

S.C. CEMACON S.A.
ZALAU
pe piata reglementata administrata de BVB
INTERMEDIAR: SSIF BROKER SA
Membra a Bursei de Valori Membra a Bursei de Valori Membra a Bursei de Valori Membra a Bursei de Valori
Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau2
CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI ................................................................................................. 3
DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE........................................................................... 4
I. PERSOANELE RESPONSABILE CU INTOCMIREA PROSPECTULUI...................... 5
II. AUDITORII FINANCIARI .................................................................................................. 5
III. INFORMATII FINANCIARE SELECTATE .................................................................... 6
IV. FACTORII DE RISC........................................................................................................... 10
V. INFORMATII DESPRE EMITENT................................................................................... 13
VI. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATII EMITENTULUI ............................ 28
VII. PRIVIRE GENERALA ASUPRA SITUATIEI FINANCIARE SI A ACTIVITATII
DE EXPLOATARE A EMITENTULUI................................................................................... 32
VIII. ORGANELE DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE....... 54
IX. INFORMATII SUPLIMENTARE..................................................................................... 68
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau3

NOTA CATRE INVESTITORI

CNVM a aprobat acest Prospect prin Decizia nr. 1646/25.11.2009

Acest Prospect (Prospectul) contine informatii in legatura cu Emitentul S.C. Cemacon
S.A. Zalau necesare admiterii actiunilor sale la tranzactionare pe piata reglementata
administrata de Bursa de Valori Bucuresti, societate comerciala pe actiuni inmatriculata
la Registrul Comertului sub numarul J31/2/21.01.1991, CUI 677858, avand un capital
social de 24.438.965 lei impartit in 244.389.650 actiuni nominative, fiecare cu valoarea
nominala de 0,1 lei, evidentiate prin inscriere in cont (Actiunile Existente).

Informatiile continute in acest Prospect au fost furnizate de catre Emitent sau provin din
alte surse, care sunt indicate in Prospect; alegerea surselor si selectarea informatiilor s-a
facut de Societatea Initiatoare prin membrii Departamentului Operatiuni cu Firme.

Emitentul a depus toate diligentele necesare astfel incat toate informatiile continute de
prezentul Prospect sa fie reale, exacte si sa nu induca in eroare in ceea ce priveste
aspectele semnificative. Prospectul, inclusiv informatiile financiare si anexele acestuia,
au fost intocmite in conformitate cu reglementarile legale in vigoare precum si cu
reglementarile CNVM privind admiterea la tranzactionare.

Dupa verificarea acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul
sau si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta.

Societatea Initiatoare - SSIF BROKER SA - a intreprins toate demersurile necesare in
cadrul procedurilor de due diligence pentru a se asigura ca, in conformitate cu
documentele si informatiile puse la dispozitie de Emitent, informatiile cuprinse in
Prospect sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze
semnificativ continutul Prospectului.

Societatea Initiatoare - SSIF BROKER SA - nu isi asuma nici o responsabilitate cu privire
la performantele si evolutia viitoare a Emitentului. Nimic din continutul acestui
Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Societatii
Initiatoare asupra situatiei Emitentului si nici o consiliere juridica sau fiscala. Fiecare
potential Investitor trebuie sa faca prin propriile mijloace o evaluare independenta, care
sa nu fie bazata doar pe informatiile cuprinse in acest Prospect. Emitentul si Societatea
Initiatoare recomanda potentialilor investitori consultarea propriilor consilieri in ceea ce
priveste aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau4
Nici o persoana nu este autorizata de catre Emitent sau de catre Societatea Initiatoare sa
ofere alte informatii sau sa faca alte declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in
acest Prospect. Difuzarea unei astfel de informatii, declaratii sau aprecieri care nu sunt
incluse in acest Prospect trebuie considerata ca fiind facuta fara autorizarea Emitentului
sau a Societatii Initiatoare, care nu isi asuma nici o raspundere in acest sens. De
asemenea trebuie avut in vedere faptul ca situatia Emitentului, precum si datele si
informatiile incluse aici, pot suferi modificari dupa aprobarea de catre CNVM a acestui
Prospect.

Prospectul va putea fi studiat la sediul central, respectiv sediile secundare ale Societatii
Initiatoare, cat si la sediul central al Emitentului.

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Prospect contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile conducerii
Emitentului referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si in general,
perspectivele Emitentului. Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri
cunoscute, dar si riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum si alti
factori care, in viitor, pot modifica substantial rezultatele efective, existand posibilitatea
ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind perspectivele sa nu
fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificari includ, fara insa a se limita la
acestea, aspectele prezentate in Capitolul Factorii de Risc.

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe
astfel de declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a
actualiza declaratiile de perspectiva incluse in Prospect pentru a reflecta eventualele
modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile
sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.
Prezentul Prospect de admitere la tranzactionare va fi comunicat Bursei de Valori
Bucuresti pe care se intentioneaza admiterea la tranzactionare a actiunilor Emitentulului
pe suport de hartie si suport electronic ulterior aprobarii acestuia de catre CNVM in
limba romana. Rezumatul acestui prospect va fi tradus in limba engleza de catre un
traducator autorizat.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau5

I. PERSOANELE RESPONSABILE CU INTOCMIREA PROSPECTULUI

Acest Prospect de admitere la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. Cemacon SA
Zalau pe piata reglementata administrata de SC Bursa de Valori SA Bucuresti, a fost
realizat de catre SSIF Broker SA, in calitate de Societate Initiatoare, reprezentata legal de
dnl. Anton Ionescu, in calitate de Presedinte, cu sediul social in Cluj Napoca, strada
Motilor, nr. 119, inregistrata la ORC Cluj Napoca sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423.
S-au folosit informatiile puse la dispozitia sa de catre Emitent SC Cemacon SA Zalau,
reprezentata legal de dl. Ioan Crehul in calitate de Presedinte Director General, cu
sediul social in Zalau, strada Fabricii, nr. 1, judetul Salaj, inregistrata la ORC Zalau sub
nr. J31/2/21.01.1991, CUI 677858, si/sau a unor informatii provenite din alte surse
indicate in mod corespunzator in Prospectul de admitere la tranzactionare.

In urma verificarilor informatiilor inserate in cadrul prezentului Prospect, SSIF Broker
SA impreuna cu SC Cemacon SA Zalau, dupa toate cunostintele lor, confirma ca acesta
contine toate informatiile importante cu privire la Emitent, ca ele sunt reale si corecte in
privinta aspectelor semnificative, ele fiind responsabile pentru totalitatea informatiilor
incluse in prezentul Prospect. Totodata, precizam ca toate opiniile, previziunile si
intentiile Emitentului consemnate in acest document sunt exprimate cu buna credinta si
ca nu exista nici un alt fapt sau aspect care sa fi fost omis si care ar fi fost necesar
investitorilor si consilierilor acestora pentru a face o evaluare corecta a tuturor activelor
si pasivelor, a situatiei financiare, a profitului si a perspectivelor Emitentului, omisiune
in masura sa conduca la formarea unei opinii eronate privind unele aspecte relevante
privind activitatea Emitentului sau care in contextul admiterii la tranzactionare sa fi fost
sau sa fie important si necesar a fi incluse in cadrul prezentului Prospect.

II. AUDITORII FINANCIARI

Situatiile financiare aferente exercitiilor financiare incheiate la 31.12.2006, 31.12.2007 si
31.12.2008 sunt auditate de catre firma de audit SC Intercont SRL Zalau, persoana
juridica romana, cu sediul social in Zalau, str. Armoniei, nr. 6, bl. 02, sc.A, et.2, ap.9,
judetul Salaj, inregistrata la ORC sub nr. J31/105/1997 si avand codul unic de inregistrare
nr. 9528647, reprezentata legal prin dl. Terhes Vasile in calitate de auditor financiar
inregistrat la C.A.F.R. sub nr. 635/2001.
In cazul in care auditorii financiari au demisionat, au fost demisi sau nu au fost realesi in
perioada acoperita de informatiile istorice, se furnizeaza informatii detaliate despre
aceste situatii, daca informatiile in cauza sunt importante. Nu este cazul.

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau6
III. INFORMATII FINANCIARE SELECTATE

Potrivit declaratiei Emitentului, situatiile financiare la 31 decembrie 2008, 31 decembrie
2007, 31 decembrie 2006 au fost auditate de catre SC Intercont SRL Zalau. Auditorul
autorizat a auditat situatiile financiare si a emis raporate de audit asupra acestor situatii
financiare, la care se face referire in acest Prospect. Auditarea situatiilor financiare ale
Emitentului a fost efectuata in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera
Auditorilor Financiari din Romania care sunt bazate pe Standardele Internationale de
Audit, al caror obiectiv este ca auditorul sa isi formeze o opinie privind faptul daca
situatiile financiare prezinta, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara,
rezultatele operatiunilor si fluxurilor de numerar potrivit cerintelor Reglementarilor
contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor
Publice nr. 1752/2005. Auditul trebuie sa fie efectuat cu scopul de a obtine o asigurare
rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Avand in vedere ca un
audit incorporeaza conceptul de testare selectiva a datelor, lucru care este bazat pe
judecata profesionala, atat in ceea ce priveste selectia conturilor, cat si numarul
tranzactiilor testate, auditul este supus unor riscuri inerente privind posibilitatea
existentei unor erori semnificative care sa nu fi fost detectate. Mai mult, un audit nu se
refera la posibilitatea aparitiei unor erori semnificative in viitor.
In opinia auditorului SC Intercont SRL Zalau, situatiile financiare ale Emitentului
prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a Emitentului
asa cum se prezinta aceasta pe parcursul celor trei exercitii financiare auditate, contul de
rezultate si tabloul fluxurilor de trezererie pentru anii mentionati mai sus, in
conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si Ordinul Ministerului
Fiantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene.
Auditorul financiar atentioneaza asupra gradului ridicat de indatorare al Emitentului
determinat prin raportarea datoriilor bancare pe termen scurt si lung la valoarea
capitalurilor proprii astfel: 97,6% in anul 2006, 65,8% in anul 2007 si 272.7% in anul 2008.
In toti cei trei ani, activele imobilizate totale depasesc valoarea capitalurilor proprii ale
emitentului, in anul 2006 cu suma de 17.640.256 lei, in anul 2007 cu suma de 14.093.752
lei, in anul 2008 cu suma de 39.278.739 lei, fapt ce indica existenta unui fond de rulment
insuficient. In anul 2006 Emitentul nu si-a constituit provizion aferent pachetului de
actiuni de 15,2% (in valoare totala de 1.078.150 lei) detinut in capitalul social al SC
Cercon Ariesul SA Campia Turzii ca urmare a situatiei de reorganizare judiciara a
acestei societati. Tot in anul 2006 nu s-au constituit provizioane aferente celor 4 litigii in
care Emitentul avea calitatea de parat si i se solicita despagubiri pentru daune produse
la imobile si terenuri ca urmare a surparii terenurilor din zona carierei de argila Tunari,
care in prezent este inchisa. In anul 2007 provizionul in valoare de 75.155 lei privind cele
5 litigii pe care le avea Emitentul, pentru daunele produse ca urmare a surparii terenului
din cadrul carierei de argila Tunari este considerat de auditor mult mai mic decat
valoarea despagubirilor solicitate de reclamanti. La sfarsitul anului 2008 Emitentul era
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau7
actionat in judecata intr-un numar de trei dosare, in care i se solicita despagubiri pentru
daune produse la imobile si terenuri ca urmare a surparii terenurilor in urma exploatarii
argilei din cariera Tunari. Societatea a intreprins actiuni de intampinare si au avut loc
audieri preliminare, fiind in desfasurare procese la judecatoria sau Curtea de Apel in
toate cele trei cazuri. In anul 2008 provizionul in valoare de 12.380 lei privind cele 3
litigii pe care le avea Emitentul, pentru daunele produse ca urmare a surparii terenului
din cadrul carierei de argila Tunari este considerat de auditor mult mai mic decat
valoarea despagubirilor solicitate de reclamanti.

Datele financiare selectate trebuie citite impreuna cu situatiile financiare mentionate,
precum si informatiile din Capitolul Privire generala asupra situatiei financiare si a
activitatii de exploatare a Emitentului.

Informatii privind pozitia si structura financiara a Emitentului:
31 decembrie
2006 2007 2008
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 48,513 304,726 257,282
Imobilizari corporale 36,000,246 39,202,593 71,219,379
Imobilizari financiare 275,583 1,459,600 405,468
Total active imobilizate 36,324,342 40,966,919 71,882,129
Active circulante
Stocuri 2,564,069 3,791,932 5,390,376
Creante 884,081 2,534,617 3,413,747
Lichiditati 306,807 1,425,219 47,399,538
Total active circulante 4,758,250 7,751,768 56,203,661
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0

Datorii curente
Sume datorate institutiilor de
credit 6,043,947 7,218,910 9747994
Datorii comerciale 2,719,237 2,255,585 5397280
Total datorii curente 10,134,070 11,169,613 16,934,737
Datorii pe termen lung
Sume datorate institutiilor de
credit 12,046,763 10,469,638 76716471
Datorii comerciale 0 0 0
Total datorii pe termen lung 12,189,281 10,539,686 78,535,283
Datorii totale 22,323,351 21,709,299 95,470,020

Capitaluri proprii
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau8
Capital social 7,327,338 15,480,730 19,170,980
Prime de capital 0 0
Rezerve din reevaluare 6,858,348 6,858,348 6,858,348
Rezerve 3,828,381 701,775 1,052,585
Rezultat reportat 670,019 0 0
Rezultatul exercitiului 717,462 4,044,771 5,872,286
Total capitaluri proprii 18,684,086 26,873,167 32,603,390
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
Informatii privind performantele financiare ale Emitentului :
31 decembrie
2006 2007 2008
Cifra de afaceri neta 24,457,472 34,153,365 48,619,215
Productia vanduta 23,669,444 33,429,327 47,846,215
Alte venituri din exploatare 583,697 1,435,322 1,175,205
Total venituri din exploatare 26,155,568 36,244,762 53,201,290
Cheltuieli cu materii prime si materiale
consumabile 4,808,197 4,645,438 8,299,091
Alte cheltuieli materiale 107,093 69,183 84,045
Cheltuieli cu energia si apa 5,962,303 7,922,851 10,960,693
Cheltuieli privind marfurile 770,833 755,217 750,353
Cheltuieli cu personalul 6,663,386 7,067,407 9,713,465
Ajustari privind imobilizarile corporale si
necorporale 1,071,201 1,853,988 3,572,148
Alte cheltuieli de exploatare 6,089,404 7,282,734 7,953,013
Total cheltuieli de exploatare 25,676,798 29,456,600 42,058,180
Rezultat din exploatare 478,770 6,788,162 11,143,110
Venituri financiare 998,294 100,075 1,043,501
Cheltuieli financiare 545,115 2,251,110 5,045,874
Rezultat financiar 453,179 -2,151,035 -4,002,373
Rezultat curent 931,949 4,637,127 7,140,737
Rezultat net 717,462 4,044,771 5,872,286
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
Informatii privind fluxurile de trezererie ale Emitentului:

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare 2006 2007 2008
Incasari de la clienti 31,436,862 39,736,546 57,546,567
Plati catre furnizori si angajati 26,715,033 31,734,568 50,093,120
Dobanzi platite
Impozitul pe profit platit 298,280 715,292 1,214,034
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau9
Trezoreria neta din activitatea de exploatare 4,423,549 7,286,686 6,239,413
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie
Plati pentru achizitionarea de actiuni 200,000
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 16,513,029 4,818,232 22,795,229
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 400,641 1,389,737 865,613
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Trezoreria neta din activitati de investitie
-
16,112,388 -3,628,495
-
21,929,616
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari din imprumuturi pe termen lung, mediu,
scurt 18,788,380 4,352,138 68,676,375
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si
rambursari credit 6,011,947 5,877,525 4,800,261
Dividende platite si dobanzi platite 921,060 1,014,392 2,211,592
Trezoreria neta din activitati de finantare 11,855,373 -2,539,779 61,664,522

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de
trezorerie 166,534 1,118,412 45,974,319
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul
exercitiului financiar 140,273 306,807 1,425,219
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul
exercitiului financiar 306,807 1,425,219 47,399,538
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau10

IV. FACTORII DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Potentialii investitori trebuie
sa aiba in vedere faptul ca o investitie in actiunile Emitentului prezentat in cadrul
acestui Prospect implica un anumit nivel de risc. Prin urmare, inainte de a lua decizia
de a investi, acestia trebuie sa tina cont atat de informatiile referitoare la Emitent
cuprinse in Prospect cat si de factorii de risc care ar putea avea efecte negative asupra
activitatii Emitentului.

Mediul economic din Romania si riscul de tara

Risc de piata emergenta
Piata de capital romaneasca se incadreaza la nivelul actual de dezvoltare in categoria
pietelor emergente, piete care prezinta riscuri mai mari comparativ cu pietele dezvoltate,
dei pot oferi investitorilor performante mai bune. Riscul de tara este generat de
probabilitatea aparitiei unor schimbari politice, sociale i economice neprevazute,
schimbari legislative repetate, fluctuatii ale cursului de schimb sau rate ridicate ale
inflatiei. Chiar daca Romania este stat-membru al Uniunii Europene din ianuarie 2007,
situatia financiara si rezultatele Emitentului pot fi influentate de evenimente
neprevazute caracteristice unei piete emergente, considerata o piata caracterizata de o
volatilitate mult mai ridicata, mai ales in contextul actual global.

Risc determinat de corelarea cu evolutia pietei globale
Evenimentele de pe piata financiara mondiala au impact direct si indirect asupra
evolutiei pietei economice romanesti, fapt reflectat in evolutia pietei de capital romanesti
in ultimul an. Prin urmare evolutiile la nivel mondial afecteaza atat activitatea
Emitentului cat si evolutia acestuia pe piata de capital.

Risc legislativ
In prezent, legislatia Romaniei este in cea mai mare parte armonizata cu legislatia
Uniunii Europene conform recomandarilor impuse i principiilor acquis-ului comunitar.
Totusi, pot aparea o serie de modificari si completari ale legislatiei in vigoare ce pot
afecta activitatea Emitentului.

Riscul valutar
Liberalizarea operatiunilor valutare de capital aduce un risc suplimentar si anume,
dreptul conferit prin lege Bancii Nationale a Romaniei de a lua masuri de salvgardare pe
o perioada limitata de cel mult 6 luni datorita existentei pe termen scurt a unor fluxuri
de capital cu amploare semnificativa. Orice interventie BNR pe piata valutara cat si
posibilitatea dezalorizarii monedei nationale vis a vis de moneda euro va avea efecte
semnificative asupra situatiei financiare a Emitentului luand in considerare gradul de
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau11
indatorare al acestuia evidentiat prin contractarea creditului pe termen lung pentru
investitii.

Riscul relativ la piata de capital
Volatilitatea este o caracteristica esentiala a oricarei piete de capital. Volatilitatea poate
caracteriza si evolutia titlurilor Emitentului astfel incat exista riscul ca la un moment dat
sa apara o pierdere partiala sau totala a sumelor investite in actiunile Emitentului.

Factori de risc relativ la industria constructiilor si a materialelor de constructii

Concurenta
Pe segmentul materialelor de constuctii concurenta va deveni din ce in ce mai puternica
mai ales din partea marilor firme producatoare externe care in contextul global actual
vor cauta noi piete de desfacere. Acesti producatori externi detin avantajul capacitatii de
a sustine o politica puternica de reducere a preturilor de vanzare la materialele de
constructii. Deja in prezent, datorita scaderii activitatii pe piata constructiilor, piata
materialelor de constructii este afectata prin politici de pret in scadere.

Factori de risc relativ la Emitent

Scaderea cererii de materiale de constructii
O scadere a cererii pe piata materialelor de constuctii va fi resimtita la nivelul
Emitentului prin diminuarea valorii afacerii acestuia cu consecinte directe asupra
profitabilitatii viitoare si asupra capacitatii proprii de finantare a investitiilor aflate in
derulare.

Factorii de risc aferenti valorilor mobiliare
Investitia in actiuni este o investitie care are ca scop obtinerea de profit. Ea nu este o
investitie garantata, ci reprezinta o optiune a investitorului, care incearca pe aceasta cale
sa fructifice cat mai bine resursele financiare disponibile. Actiunile, inclusiv cele ale
Emitentului, sunt instrumente de investitie cu grad ridicat de risc. Obiectivul
investitorilor este de a realiza o anumita rentabilitate din capitalul pe care il investesc. Pe
o piata finaciara normala riscul asociat unei rentabilitati mai mari este la randul sau mai
mare. Din acest punct de vedere, investitorul in actiuni trebuie sa cunoasca faptul ca
profitul asteptat in urma unei investitii in actiuni nu apare totdeauna imediat si depinde
de o multitudine de factori dintre care cel mai important este succesul viitor al societatii
in ale carei actiuni investeste.
Dintre riscurile asociate actiunilor in general, respectiv actiunilor Emitentului in special
mentionam:
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau12
Riscul de societate. Reprezinta posibilitatea ca un eveniment major sa afecteze
activitatea unei societati, de natura sa duca la declinul sau chiar falimentul
acesteia.
Riscul sectorial. Este dat de investitia in societati care activeaza in cadrul aceleiasi
ramuri economice sau care sunt dependente de o singura ramura.
Riscul de piata. Este riscul dat de instabilitatile din mediul politic si economic la
nivel national si international. Acest risc poate afecta toti emitentii, indiferent de
sectorul in care activeaza.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau13

V. INFORMATII DESPRE EMITENT

Informatii generale despre Emitent
Denumire : SC Cemacon SA Zalau
Sediul : Judetul Salaj, Localitatea Zalau, Strada Fabricii, Numarul 1;
Forma juridica : societate pe actiuni;
Codul fiscal : RO677858 ;
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J31/2/1991
Data infiintarii: in anul 1991, pe baza H.G. nr. 1200/12.11.1990
Durata de functionare : nelimitata
Pagina de internet : www.cemaconzalau.ro
Date de contact : telefon : 0260/615120; fax: 0260/661003;
Adresa de e-mail: office@cemaconzalau.ro

SC Cemacon SA Zalau a fost infiintata ca societate comerciala prin HCM nr.
1657/14.08.1969 si reorganizata ca societate comerciala pe actiuni in baza Legii nr.
15/1990 si a HG nr. 1200/1990. Societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei
aplicabile pe teritoriul Romaniei. Societatea detine certificatul SR EN ISO 9001:2001
privind implementarea si mentinerea sistemului de managament al calitatii in domeniile
fabricarea si comercializarea blocurilor ceramice si a pulberilor minerale zeolitice. Prin
certificatul de acreditare nr. LI 443 acordat de Asociatia de acreditare din Romania
RENAR se declara ca laboratorul de incercari apartinand Emitentului satisface cerintele
SR EN ISO/CEI 17025:2005 si este competent sa efectueze activitati de incercari privind
determinarea urmatoarelor elemente: dimensiunile produselor, granulatiei argilei,
vitezei initiale de absorbtie a apei, volumului net si a procentului de goluri, umiditatii,
contractiei, finetii de macinare, plasticitatii, densitatii aparente si absolute in stare uscata
a elementelor pentru zidarie, rezistentei la compresiune.
Incepand cu data de 3.12.1996 actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe piata Rasdaq.

Prezentarea sectorului de activitate al Emitentului

Date sectoriale istorice
Anul 2007 a reprezentat perioada de varf a expansiunii pietei constructiilor, ritmul anual
de crestere fiind de aprox. 55% comparativ cu anul precedent. La inceputul anului 2008
specialistii din domeniu prognozau o temperare a ritmului anual de crestere pana la 20-
25% pana la sfarsitul anului 2010, insa exacerbarea influentelor negative ale crizei
financiare mondiale i-au determinat sa-si reconsidere asteptarile ulterior. Piata
imobiliara a fost si este unul dintre sectoarele cele mai afectate de criza financiara
internationala, iar amanarea sau intarzierea unor proiecte, precum si conditiile mai
restrictive de creditare au dus la reducerea ritmului de crestere a unor segmente din
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau14
domeniului materialelor de constructii, printre care tamplaria termoizolanta, caramizile,
placile ceramice sau vopselele.
Piata locala de blocuri ceramice a inregistrat in 2007 o crestere cu 25% de 2006 pana la
valoarea de aprox.200 milioane de euro, in timp ce piata agregata a produselor pentru
zidarie era estimata la 600 milioane euro. In 2008 piata materialelor de constructii a
inregistrat un avans de pana la 10%, semnificativ mai redus comparativ cu 2007, factorii
decisivi in aceasta evolutie fiind restrangerea si stoparea multor proiecte din sectorul de
real-estate precum si inasprirea conditiilor de creditare ale populatiei.
In ce priveste raportul cererii de produse Cemacon fata de capacitatea de productie, in
primele doua trimestre ale anului 2008 cererea de blocuri ceramice s-a situat mult peste
nivelul capacitatii de productie din momentul respectiv. In trimestrul III, cererea s-a
mentinut la nivelul capacitatii de productie, iar in trim. IV cererea pietei a reprezentat
cca. 60-70% din nivelul capacitatii de productie.
Ca urmare a situatiei de ordin economic aparute in a doua parte a anului 2008 (trim IV),
respectiv semnalele crizei economice, care de altfel si-a facut simtita prezenta pana la
momentul prezent, prognozele vanzarilor pe termen mediu si lung au fost profound
afectate.
In primele trei trimestre ale anului 2009 cererea pietei pentru produsele Cemacon s-a
situat la nivelul capacitatii de productie.


Structura pietei
Din punct de vedere structural piata blocurilor ceramice este aproximativ echivalent
impartita intre producatorii locali si produsele din import (Ungaria, Serbia si Croatia)
datorita capacitatilor limitate de productie ale producatorilor autohtoni. In viitorul
apropiat insa ponderea importurilor este asteptata sa scada, pe de-o parte ca urmare a
scaderi cererii de materiale de zidarie ( ex. ponderea importurilor din Ungaria a scazut
fata de 2008 la 60-70%) iar pe de alta parte ca urmare a investitiilor efectuate de
majoritatea producatorilor autohtoni, materializate in extinderea capacitatilor de
productie (modernizarea liniilor de producie existente, fie n noi linii). Totusi datorita
faptului ca o investitie in acest domeniu are nevoie de aproape doi ani pana la punerea
in functiune a liniilor de productie, se estimeaza ca abia in 2010-2011 productia
romaneasca va putea acoperi nevoile pietei.

Principalii jucatori de pe piata
Cei mai importanti competitori pe piata interna sunt: grupul austriac Wienerberger,
grupul de firme Kronberger, Siceram Sighisoara, Ceramica Iasi, Cemacon Zalau si
Europoroton Biharia.
In cursul anului 2008 nu s-a luat in considerare segmentul de producatori mici si
mijlocii, ponderea acestora fiind de cca. 2-3% din consumul intern al materialelor de
zidarie.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau15
In anul 2009, avand in vedere preturile foarte mici(125-145 lei/mc) practicate de catre
acestia, precum si agresivitatea in livrare, cu toate ca nivelul calitativ al produselor
fabricate este inferior produselor Cemacon, s-a considerat ca trebuie tinut cont si de
acest tip de concurenta.
De mentionat si concurenta neloiala din partea unor firme mici din Ungaria (
Fehergyarmat, Maly), a caror produse ajung direct catre consumatorii finali, in special
persoane fizice, la pretul de 140 lei/mc (include si transport), caile fiind legale sau mai
putin legale (fara TVA). S-a concluzionat ca segmentul de piata afectat de acest fenomen
este de aprox. 6-7% in zona Satu-Mare si Maramures, in special in mediul rural, zona
aferenta desfacerii produselor Cemacon

Performante intermediare
In primul trimestru al anului 2009 cererea pentru materiale de constructii a scazut cu
20% fata de aceeasi perioada din 2008, scaderea fiind determinata de contractia
sectorului constructiilor si a segmentului de real-estate ca rezultat al costurilor ridicate cu
finantarea precum si datorita unei mai puternice sezonalitati (conditii meteo mai dificile)
comparativ cu primele 3 luni din 2008, iar pe semestrul I al anului 2009 cererea pietei a
scazut cu aprox. 30% fata de aceeasi perioada din anul 2008.

Perspective termen lung
Conform unor estimari ale Asociatiei Producatorilor de Materiale de Constructii
(APMCR) piata materialelor de constructii din Romania va continua sa avanseze cu un
ritm anual de 15-20%, in urmatorii 4-5 ani, ca urmare a proiectelor de infrastructura, iar
stagnarea sectorului rezidential din acest an nu va afecta avansul pietei in ansamblu. Pe
de alta parte intreprinzatorii din domeniu se asteapta ca piata sa isi continue evolutia,
insa intr-un ritm mai moderat, care va ajunge la 5-6% anual in 2012, acest avans fiind
considerat normal pentru o piata matura.
Conform estimarilor managementului, piata materialelor de zidarie va stagna in
urmatorii 2-3 ani ca urmare a scaderii drastice a investitiilor din sectorul rezidential din
acest an, piata de constructii de locuinte individuale diminuandu-se cu doar 10-15 % , si
probabil va ajunge la o crestere de 5-6 % abia in anul 20012.
Conform estimarilor noastre si prognozei Wienerberger, fata de anul 2008 cand numarul
autorizatiilor de constructii eliberate a fost de 1,15 /1000 locuitori, aceasta nu se va dubla
in urmatorii 5 ani (pana in 2014 ), iar in urmatorii 10 ani (2019) numarul de autorizatii va
fi de 4-5/1000 locuitori, predominand piata de constructii individuale.
Incepand cu anul 2010 odata cu pornirea productiei la noua investitie si diversificarea
produselor, pentru sustinerea cererii pe piata se va elabora o ampla strategie de
acaparare a noi piete, atat intern cat si extern, astfel incat productia sa fie permanent
sustinuta de vanzare.
Momentan SC Cemacon SA nu are previziuni de vanzare pe piata externa insa
organizatia are in planul viitor dezvoltarea unei strategii de vanzari externe, cu
preponderenta pe piata Poloniei, unde a avut o perioada de colaborare in anul 2007.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau16
Odata cu pornirea liniei noi de productie se va incerca reacapararea pietei mentionate
precum si a noi piete cum ar fi Ungaria si Slovacia.
Preconizandu-se o micsorare a costurilor de productie prin noua investitie, astfel incat
produsele sa poata fi oferite la preturi competitive, se va demara gasirea unor noi solutii
pentru extinderea pietei.
Ca faza premergatoare a implementarii noului proiect de investitii s-a luat in calcul in
cursul anului 2009 proiectrea si lansarea de noi produse conform cerintelor pietei. Astfel
gama produselor comercializate este in curs de diversificare, semnalele pietei fiind
pozitive in acest sens.
Din cererea de blocuri ceramice altele decat 290x240x238 fiind de aproximativ 25-30%
din productia lunara (3000-3600 mc). Prin fabricarea unor noi produse se estimeaza o
tendinta de dezvoltare a pietei, sustinuta de satisfacerea clientilor prin acordarea unor
produse noi si diversificate, solutie in optimizarea constructiilor pe viitor si implicit
vanzarea capacitatii de productie de 100%.

Activitatea Emitentului
Activitatea principala a Emitentului este: Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor
produse pentru constructii din argila arsa, cod CAEN 2332.

Istoricul obiectului de activitate al Emitentului se prezinta astfel:
a. Conform cererii de inmatriculare nr. 2/31.12.1990, si a incheierii judecatorului delegat
din 21.01.1991, si a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1200 din 12.11.1990 obiectul de
activitate al SC Cemacon SA Zalau este: Producerea si comercializarea de caramizi si
blocuri ceramice, tigle si coame, tuburi ceramice pentru drenaj, prefabricate din beton,
produse termoizolatoare tip Stabilit, poliesteri armati cu fibra de sticla si alte materiale
de constructii. Codificarea primului obiect de activitate a SC Cemacon SA Zalau se
prezinta astfel:
cod CAEN 1411 extractia pietrei pentru constructii,
cod CAEN 2523 fabricarea de articole din material plastic pentru constructii,
cod CAEN 2623 fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica,
cod CAEN 2640 fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii,
cod CAEN 2661 fabricarea elementelor din beton pentru constructii,
cod CAEN 5113 comert intermediar cu material lemnos si de constructii,
cod CAEN 5248 alte tipuri de comert cu amanuntul in magazine speciale,
cod CAEN 5263 alte tipuri de comert cu amanuntul care nu se fac in magazin,
cod CAEN 6521 activitati de creditare pe baza de contract,
cod CAEN 6522 alte activitati de creditare,
cod CAEN 6523 alte tipuri de intermedieri financiare,
cod CAEN 7312 cercetare aplicativa,
cod CAEN 9901 comert import-export.

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau17
b. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 1153/29.10.1992, a incheierii judecatorului
delegat din 29.10.1992 si a hotararii Consiliului imputernicitilor statului nr. 46/24.07.1992
se completeaza obiectul de activitate al SC Cemacon SA Zalau cu rumatoarele activitati:
1422 extractia argilei si caolinului,
2621 fabricarea de articole ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental,
5010 comert cu autovehicule,
5117 comert intermediar cu produse alimentare, bauturi si tutun,
5119 comert intermediar cu produse diverse,
5211 comert cu amanuntul in magazine nespecializate pentru produse alimentare,
5212 alte tipuri de comert cu amanuntul in magazine nespecializate,
5221 comert cu amanuntul de fructe si legume,
5222 comert cu amanuntul cu carne si produse din carne,
5225 comert cu amanuntul cu bauturi,
5245 comert cu amanuntul cu articole si aparate de uz gospodaresc, radio-tv,
7012 cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii sau nu,
7020 inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau ale tertilor,
7032 administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract,
7110 inchirierea autovehiculelor,
7483 activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare, traduceri.

c. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 484/19.05.1994 si a incheierii judecatorului
delegat din 06.06.1994 se completeaza obiectul de activitate al SC Cemacon SA Zalau cu
urmatoarele activitati mentionate dupa condul CAEN astfel:
1581 produse de panificatie si patiserie,
2630 fabricarea placilor si dalelor din ceramica,
2621 fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental,
2622 fabricarea de obiecte sanitare din ceramica,
2623 fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica,
2624 fabricarea produselor ceramice de uz tehnic,
2625 fabricarea altor produse ceramice,
2626 fabricarea produselor ceramice refractare,
2640 fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii,
2663 fabricarea betonului,
2666 fabricarea altor elemente din beton, ciment sau ipsos,
2670 taierea, fasonarea si finisarea pietrei,
2682 fabricarea altor produse din minerale nemetalice,
1411 extractia pietrei pentru constructii,
1412 extractia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei,
1421 extractia pietrisului si nisipului,
1422 extractia argilei si caolinului,
1450 extractia si prepararea altor minereuri nemetalifere,
2412 fabricarea colorantilor si a pigmentilor,
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau18
2811 constructii metalize si parti componente,
2812 structuri si tamplarii metalice,
2821 productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2875 fabricarea altor articole din metal,
2921 fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor,
2924 fabricarea altor echipamente de utilizare generala,
2957 fabricarea altor masini si utilaje specifice,
4521 lucrari de constructii de cladiri, inclusiv lucrari de arte,
4525 alte lucrari de constructii ingineresti,
4534 alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare,
4543 lucrari de pardosire si placare a peretilor,
5050 vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule,
5112 comert intermediar cu combustibil,minerale si produse chimice pentru industrie,
5113 comert intermediar cu material lemnos si de constructii,
5114 comert intermediar cu masini, echipamente industriale, nave si avioane,
5115 comert intermediar cu mobila, articole de menaj si de fierarie,
5116 comert intermediar cu textilele, confectii, incaltaminte si articole din piele,
5117 comert intermediar cu produse alimentare, bauturi si tutun,
5118 - Comert intermediar specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,
5119 comert intermediar cu produse diverse,
5144 comert cu ridicata cu ceramica, sticlarii, lacuri, vopsele, tapete, produse
intretinere,
5145 comert cu ridicata cu produse cosmetice si de parfumerie,
5146 comert cu ridicata cu produse farmaceutice,
5147 comert cu ridicata cu alte bunuri de consum, excluzand cele alimentare,
5151 comert cu ridicata cu combustibil,
5153 comert cu ridicata cu material lemnos si de constructii,
5154 comert cu ridicata cu echipamente si furn. de fier, ipsoserie si incalzire,
5156 comert cu ridicata cu alte produse,
5211 comert cu amanuntul in magazine nespecializate de vanzare de produse
alimentare, bauturi, tutun,
5212 alte tipuri de comert cu amanuntul in magazine nespecializate,
5228 alte tipuri de comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al
produselor din tutun,
5420 alte tipuri de comert cu amanuntul in magazine specializate,
6025 transporturi rutiere de marfuri,
6311 manipulari,
6321 depozitari,
7421- activitati de arhitectura si de proiectare,
7430 activitati de terasari si analize tehnice,
6713 activitati auxiliare neclasificate in alta parte,
7012 cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate,
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau19
7020 inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate,
9901 comert import-export.

d. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 637/13.05.1999, a rezolutiei nr.
637/18.05.1999, a hotararii AGA din 05.05.1999 si a actului aditional nr. 1221/12.05.1999
se completeaza obiectul de activitate al SC Cemacon SA Zalau cu urmatoarea activitate:
cod 0119 cultura legumelor, bostanoaselor si cuipercilor.

e. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 1352/13.05.2002, a certificatului de inscriere
mentiuni eliberat in data de 20.05.2002, a rezolutiei nr. 1352/20.05.2002, a hotararii AGA
nr. 2 din 25.04.2002 precum si a actului aditional nr. 105/08.05.2002 se completeaza
obiectul de activitate al SC Cemacon SA Zalau cu urmatoarea activitate: cod 8042 alte
forme de invatamant.

f. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 1226/23.01.2009, a certificatului de inscriere
mentiuni eliberat in data de 06.02.2009, a incheierii nr. 237/28.01.2009 si a hotararii
AGEA intrunita in data de 29.12.2008, se completeaza obiectul de activitate al SC
Cemacon SA Zalau cu urmatoarele activitati:
0119 cultivarea altor plante din culturi nepermanente,
4621 comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat.

g. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 14708/22.06.2009, a certificatului de inscriere
mentiuni eliberat in data de 26.06.2009, a incheierii nr. 2821/24.06.2009, se completeaza
obiectul de activitate al SC Cemacon SA Zalau cu urmatoarele activitati:
7712 activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele,
7732 activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii.

Organigrama Emitentului:
Conform Organigramei Emitentului, repartizarea actuala a angajatilor pe departamente
se prezinta astfel:
- departament aprovizionare transport 5 persoane,
- serviciul intern de prevenire si protectie 9 persoane,
- sectia cariere materii prime 9+1/2 persoane.
Directorul tehnic are in subordine 50 de persoane repartizate astfel:
- compartiment mecano-energetic 4 persoane,
- compartiment tehnic investitii - 45 persoane,
- atelier mentenanta 5 persoane,
Directorul productie are in subordine 56 persoane repartizate astfel:
- sectia blocuri ceramice 54 persoane,
- sectia pulberi minerale 2 persoane.
Directorul vanzari calitate are in subordine 9 persoane repartizate astfel:
- compartiment vanzari 6 persoane,
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau20
- compartiment marketing 1 persoana,
- laborator-incercari 1 persoana,
- compartiment managementul calitatii 1 persoana.
Directorul economic are in subordine - 4 persoane repartizate astfel:
- compartiment financiar-contabil 2 persoane,
- compartiment IT 1 persoana,
Directorul resurse umane are in subordine 3 persoane repartizate astfel:
- compartiment resurse umane- 1 persoana,
- compartiment normare-salarizare 1 persoana,
- compartiment secretariat 1 persoana.
Externalizari:
- oficiul juridic
- auditor financiar externalizat,
- audit intern externalizat
Consiliul de administratie este format din cinci membri iar conducerea executiva este
asigurata de sase persoane prezentate in cadrul prezentului Prospect la capitolul
Organe de administrare, conducere si supraveghere .
Emitentul nu face parte dintr-un grup.Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau21
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau22
Investitii
Investitiile realizate de Emitent in ultimii 3 ani incheiati sunt prezentate mai jos:

Anul 2006 2007 2008
Valoarea investitiilor (lei) 1.674.240 24.947.758 38.744.000

Investitiile au fost realizate atat din surse proprii cat si pe baza creditului bancar,
urmarind in principal marirea valorii societatii prin implementarea sistemelor
informatice, modernizarea halelor de productie, cladirilor si in principal a
echipamentelor tehnologice.

In anul 2006 investitiile totale s-au situat la nivelul sumei de 1.674.240 lei din care
830.536 lei au fost alocate pentru achizitionarea unui excavator si a unui motostivuitor,
753.888 lei pentru modernizarea cladirilor, modernizare cuptor tunel, schimvare
acoperis hala de productie, 9.844 lei in echipament pentru protectia mediului, 9.991 lei
alocate sistemului informatic si 69.981 lei pentru alte investitii.

In anul 2007 investitiile totale s-au situat la nivelul sumei de 24.947.758 lei din care
21.730.574 lei alocati pentru o linie noua de fabricatie blocuri ceramice cu o capacitate de
300 to/zi, investitie care a fost initiata in luna septembrie 2004, continuata in 2005 2006
si pusa in functiune in 2007. Linia este compusa din utilaje de preparare, fasonare si
manipulare second hand din Germania, uscator si cuptor nou complet automatizat.
Linia noua de fabricatie a fost montata intr-o hala a unei linii vechi de fabricatie
dezafectata, aceasta hala fiind modernizata si adaptata cerintelor de functionare impuse
de noua linie de fabricatie. Suma de 1.157.665 lei a fost alocata pentru achizitionarea
unui utilaj pentru prepararea argilei, 726.170 lei pentru achizitionarea a doua
autobasculante pentru transportul argilei, 68.790 lei pentru echipamente de protectie a
mediului, 36.862 lei alocati sistemului informatic iar 49.998 lei catre alte investitii.
In vederea relocarii fabricii pe un nou amplasamet, Emitentul a achizitonat in cursul
anului 2007 (septembrie-decembrie) in localitatea Recea, judetul Salaj, la 14 km de
actualul amplasament din Zalau, un teren cu o suprafata totala de 325.600 mp in valoare
de 1.177.699 lei.

In anul 2008 investitiile totale s-au ridicat la nivelul sumei de 38.744 mii lei, concretizate
in achizitii de teren in cariera de argila, modernizari de constructii, achizitii de
echipament tehnologic, mijloace de transport, avansuri si imobilizari in curs pentru
noua fabrica de blocuri ceramice.
Investitii initiate in anul 2008, care vor continua pana la finele anului 2010
Pentru consolidarea pe plan national actionarii Cemacon SA Zalau au horarat relocarea
fabricii pe un nou amplasament si realizarea unei investitii de peste 27 milioane euro in
urma careia Emitentul sa devina cea mai mare si moderna fabrica de caramizi din
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau23
Romania. Investitia de la pe amplasamentul de la Recea vizeaza realizarea urmatoarelor
obiective: realizarea drumului de acces de 1.4 km de la DN 1H, cariera de argila,
achizitonarea de utilaje si transport argila, hala de preparare a argilei, hala de fabricatie
a blocurilor ceramice, depozitul de produse finite si corpul administrativ. Lucrarile de
investitii au fost demarate in luna februarie 2008, dupa ce Emitentul a obtinut toate
autorizatiile si avizele necesare de la organele competente. Demararea lucrarilor se
proconizeaza a se realiza in trei etape majore cu finalizarea lor la finele semestrului I al
anului 2010. Aceste etape cuprind: investitia in cariera de argila cu finalizare in august
2008, investitia in hala de preparare a argilei cu finalizare in decembrie 2008 si investitia
in fala de fabricatie blocuri ceramice cu finalizarea la finele semestrului I al anului 2010.
Noua linie de fabricatie va avea o capacitate de productie de 1,000 to/zi cu posibilitatea
maririi acestei capacitati, functie de cererea si gradul de absorbtie de pe piata
constructiilor.
In vederea finantarii acestei investitii importante, Emitentului i-a fost aprobat un credit
de 20 mil euro, contractat pe o perioada de 7 ani cu rambursare incepand cu luna
octombrie 2010. Pe langa creditul bancar vor fi folosite si surse proprii de finantare. In
cursul anului 2008 Emitentul a mai achizitionat in Recea 44,000 mp de teren pentru care
a platit suma de 90,188 lei.
In afara investitiilor prezentate la acest pasaj nu exista alte investitii pentru care organele
de conducere ale Emitentului sa-si fi asumat deja angajamente ferme.

Proprietati imobiliare, utilaje si echipamente
SC Cemacon SA Zalau detine in proprietate deplina toate proprietatile imobiliare,
utilajele si echipamentele. Acestea sunt urmatoarele:
- Cladire tip administrativ, construita in 1990 formata din parter si etaj I, modernizata in
anul 2003, cu o suprafata utila de 300 mp, aflandu-se intr-o stare generala foarte buna,
fiind destinata pentru birouri. Nu este ipotecata.
- Laborator, cladire construita in 1975, modernizata in 2005, cu o suprafata utila de 620
mp, avand ca destinatie laboratorul, birouri si arhiva. Cladirea este ipotecata in favoarea
BCR pana in 2011.
- cladirea poarta, construita in 1975, formata din P+1, modernizata si renovata integral
in 2003, cu o suprafata utila de 577 mp, aflandu-se intr-o stare generala foarte buna
avand ca destinatie birouri + poarta. Nu este ipotecata.
- cladire Stejarul achizitionata in 2004 compusa din doua corpuri: corpul A(P+3), corpul
B(P+1), intreaga cladire a fost renovata si modernizata in 2004-2005. Emitentul detine din
aceasta cladire 994,41 mp din corpul A si 466,51 mp din corpul B. Cladirea se afla intr-o
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau24
stare foarte buna si este folosita atat pentru birouri cat si ca apartament de serviciu. Este
ipotecata parial, respectiv apartamentul 1, sc. A n suprafa de 340,4 mp, n favoarea
BCR pn n anul 2015.
- Hala de productie sectia I, construita in 1970, modernizata in 2005 - 2007, are o
suprafata construita de 19.900 mp si utila de 17.500 mp. Starea generala a cladirii este
foarte buna. In aceasta hala functioneaza linia tehnologica automatizata veche de
fabricatie blocuri ceramice cu capacitatea de 300 t/zi. Este ipotecata in favoarea BCR
pana in 2011.
- Hala de productie sectia II, construita in 1974, modernizata partial prin schimbarea
acoperisului in 2005 si 2007, are o suprafata construita de 6,720 mp, cu o stare a cladirii
foarte buna. n aceasta hala a functionat linia veche de fabricatie blocuri ceramice, care a
fost oprit la 31.12.2008. Este ipotecata in favoarea BCR pana in 2011.
- cladirea centrala termica construita in 1973, avand o suprafata desfasurata de 1.046
mp, starea generala a cladirii este buna, avand ca destinatie iniial centrala termica
zonala, n prezent este n conservare fiind utilizat ca magazie de piese i subansamble.
Este ipotecata in favoarea BCR pana in 2011.
- cladire sectie tuf constructie realizata in anul 1994, cu o suprafata utila de 1.100 mp,
starea generala buna. In cladire functioneaza sectia de productie tufuri zeolitice. Nu este
ipotecata.
- linia tehnologica de fabricatie blocuri ceramice 300 to/zi pusa in functiune in anul
2007 in cadrul halei de productie sectia II. Nu este ipotecata.
- terenul fabricii din Zalau in suprafata totala de 57,898 mp, ipotecat in favoarea BCR
pana in 2011.
- trenul carierei Tunari - 133,303 mp, neipotecat.

Proprietati imobiliare, utilaje si echipamente in amplasamentul Recea. O scurta
prezentare a investitiilor in noua locatie.

La Recea Emitentul detine o suprafata total de teren de 411.270 mp din care 325.500 mp
este ipotecat. Drumul de acces de la drumul naional DN 1H la obiectiv, cu o lungime
de 1,4 km, s-a betonat si s-a realizat iluminatul stradal al acestuia. Locatia Recea s-a
racordat la conducta de apa DN1000 care alimenteaza cu apa potabila orasul Zalau din
lacul de acumulare Varsolt. Lungimea bransamentului este de 700 m. Racordarea la
curentul electric s-a facut din linia aeriana LEA 20kV-Baraj, care alimenteaza statia de
pompe Varsolt si care este amplasata paralel cu DN 1H. Pentru alimentarea cu energie
electrica a liniei de preparare a argilei s-a realizat linia subterana LES 20kV, amplasata
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau25
pe acostamentul drumului de acces in lungime de 1,45 km, aceasta linie alimentand
postul de transformare PT 20/0.4 kV 2x1600 kVA amplasat la intrarea in locatia fabricii
de la Recea, racordul la aceasta linie asigurand o putere de 680 kW. Pentru alimentarea
cu energie electrica a liniei de fabricatie blocuri ceramice care necesita o putere de 3000
kW se va realiza un alt racord subteran LES 20 kV, pe un traseu de 4,1 km amplasat pe
acostamentul drumului national DN 1H.
In cariera de argila s-au efectuat lucrari de amenajare a suprafetelor pentru depozitarea
argilei excavate si pentru caile de acces. S-a realizat o platforma betonata de 2.000 mp
intre depozitele de argila si depozitul de cenusa i hala de preparare, pentru realizarea
transportului argilei din depozite in hala de preparare. Pentru efectuarea lucrarilor de
excavare si alimentare cu argila a fabricii s-au achizitionat urmatoarele utilaje: buldozer
cu lama, incarcator cu cupa 3,4 mc si 2 autobasculante tip 8x8 bena 18 mc i 2
autobasculante tip 8x4 cu ben de 18 mc.

Linia de preparare a argilei cuprinde hala (hala de prelucrare si hala siloz), utilajele
pentru prepararea argilei si utilajele pentru scoaterea argilei din siloz. Hala are
dimensiunile de 3.896,4 mp, inaltimea maxima de 18 m, compartimentata in doua: hala
de preparare a argilei cu suprafata de 1260,6 mp si hala siloz cu suprafata de 2.635,8 mp,
aceasta hala siloz adapostind o cuva din beton cu suprafata de 2.062,8 mp si inaltimea de
10 m in care se depoziteaza argila preparata, constituindu-se un stoc tampon in vederea
realizarii unei alimentari constante si continue a liniei de fabricatie.
Utilajele pentru prepararea argilei. Fluxul cuprinde utilaje si benzi care asigura
prepararea si transportul argilei de la primirea din depozitele din exterior pana la siloz.
Acestea sunt: 3 dozatoare de argila cu o capacitate de 40 mc/h, zdrobitorul de argila cu o
capacitate de 80 mc/h, valtul grosier diferential si valtul fin care realizeaza laminarea
argilei, amestecator cu o capacitate de 80 mc/h, filtrul desprafuitor si releul de benzi
transportoare dintre utilaje. S-a montat un sistem de cantarire autovehicule care este
utilizat pentru cantarirea autobasculantelor care transporta in vrac argila preparata la
linia de fabricatie de la Zalau.

Utilajele pentru scoaterea argilei din siloz: excavator cu cupa cu o capacitate de 80
mc/h si releul de benzi transportoare care in prezent asigura transportul argilei preluate
de la excavator la depozitul exterior unde se incarca pe masini si se transporta la linia de
fabricatie Zalau, iar in viitor acest releu va asigura transportul argilei de la excavator
direct la hala de fabricatie.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau26
La data intocmirii prezentului prospect linia de preparare a argilei este finalizata in
totalitate, utilajele si benzile transportoare sunt montate si se executa lucrari la
instalatiile electrice, de automatizare si de racordare la utilitati. In cursul lunii martie
2009 se vor realiza probe, reglaje si punere in functiune a acestei linii. De la punerea in
functiune a liniei de preparare a argilei si pana la punerea in functiune a noii linii de
fabricatie de pe amplasamentul Recea, aceasta linie va functiona la capacitatea de 350
to/zi intr-un schimb (fata de 1,000 t/zi la cat este proiectata), in vederea asigurarii argilei
pentru linia actuala de productie de la Zalau, iar dup punerea n funciune a liniei noi
de fabricaie va asigura argila preparat pentru ambele linii tehnologice..

Linia de fabricatie blocuri ceramice cu capacitate de 700 t/zi va fi amplasata intr-o hala
de fabricatie si cuprinde utilaje pentru fasonare, manipulare a produselor crude si
uscate, uscator tunel, cuptor tunel, utilaje de paletizare si ambalare a produselor.
Hala de fabricatie are o suprafata construita de 15,028.1 mp cu inaltimea de 11m si este
alcatuita din trei parti: hala cuptorului avand dimensiunea de 7,249.5 mp, hala da
fasonare si manipulare a produselor cu dimensiunea de 3,720.2 mp si hala uscatorului cu
dimensiunea de 4,058.4 mp. Utilajele care alcatuiesc linia de fabricatie sunt: pentru
fasonarea produselor (dozator argila, valt fin, extruder), pentru manipularea produselor
crude, uscatorul tunel (120 m lungime, 17.80 m latime si 5.75 m inaltime), pentru
asezarea produselor uscate, cuptorul tunel pentru arderea produselor (220 m lungime,
6.85 m latime si 3.75 m inaltime), instalatia pentru paletizarea si ambalarea produselor,
compresorul de aer si motostivuitoarele cu furci.
Pe langa cele mentionate mai sus noua locatie va dispune de o platforma betonata cu o
suprafata de 14,900 mp si care va fi amenajata alaturi de hala de fabricatie, pentru
depozitarea paletilor cu produsele finite si de o cladire administrativa in suprafata
construita de 192 mp.
Intreaga proprietate de la Recea cu toate activele care presupun investitia in noua locatie
sunt ipotecate in favoarea Anglo-Romanian Bank Limited pana in iunie 2015 (data
finalizarii creditului). Suprafaa de teren de 85.770 mp achizitionata ulterior nu este
ipotecata.
In prezent nu exista probleme de mediu care sa afecteze utilizarea de catre Emitent a
imobilizarilor corporale mentionate mai sus.

Politica de mediu a Emitentului
SC Cemacon SA Zalau detine pentru activitatea principala Autorizatia integrata de
mediu nr. 9 NV6/14.03.2006, revizuita in 24.10.2007. Aceasta autorizatie cuprinde toate
prevederile legislatiei romanesti referitoare la activitatea Emitentului inclusiv la
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau27
Directivele europene de mediu transpuse in legislatia romaneasca. In acest sens
Emitentul a recurs la investitii de mediu pentru reducerea emisiilor de poluanti si
pentru monitorizarea acestora. De asemenea Emitentul detine Autorizatia de mediu nr.
8-GES NV6/21.02.2008 privind emisiile de gaze cu efect de sera. Prin relocarea activitatii
fabricii la 14 km de orasul Zalau, Emitentul urmareste incadrarea in normele de mediu
impuse pentru a reduce impactul activitatii asupra populatiei. In noua fabrica de la
Recea se vor implementa si utiliza echipamente si tehnologie moderna avand ca scop
reducerea cat mai mult a poluarii mediului inconjurator.
Actiunile intreprinse de Emitent pentru reducerea impactului activitatii desfasurate
asupra mediului inconjurator se rezuma la: colectarea deseurilor si valorificarea lor prin
firme specializate, reducerea consumului de resurse si a deseurilor tehnologice,
utilizarea cuvelor de retentie la depozitele de carburanti, inlocuirea produselor pe baza
de azbest, folosirea de utilaje terasiere si mijloace de transport mai putin poluante,
utilizarea de utilaje cu nivel de zgomot scazut, materiale fonoabsorbante, utilizarea
filtrelor tehnologice pentru reducerea emisiilor de pulberi, contorizarea evacuarilor de
ape menajere, etc.
Inchiderea carierei de argila de la Tunari implica Emitentul la stabilirea unui program
de conformare pentru refacerea mediului si aducerea terenului in circuitul zonal. Acest
plan cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari: executia de contraforti de pamant intre cele
doua maluri si umplerea golului produs in urma excavatiilor pe suprafata exploatata de
SC Cemacon SA (58,190 mp de teren), cu pamant provenit din sapaturi de la fundatii si
materiale inerte provenite din demolari, refacerea zonei istorice a carierei exploatata
intre anii 1948-1977 (87,967 mp de teren) prin lucrari de taluzare, inierbare si impadurire
inclusiv realizare a planului de urbanism zonal zona rezidentiala, continuarea
urmaririi stabilitatii versantului prin masuratori inclinometrice la forajele detinute in
proprietatea Emitentului.

Punctele de lucru ale Emitentului: A.Depozit situat in comuna Beltiug, str. Noua, nr.
95, jud. Satu Mare, detinut de emitent pe baza contractului de v/c incheiat in data de
08.06.2004. B.Cariera de argila din comuna Varsolt, sat Recea Mica, concesionata pe baza
contractului de concesiune din 16.03.2007 cu o durata de valabilitate de 49 de ani. C.
Cariera de argila si linia de preparare din comuna Varsolt, sat Recea, detinuta de
Emitent pe o perioada nelimitata. D.Cariera de tuf vulcanic din sat Chilioara, comuna
Coseiu, concesionata pe baza contractului de concesiune pe o perioada de 10 ani.


Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau28

VI. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATII EMITENTULUI

Activitatile principale desfasurate de Emitent. Produsele realizate.
SC Cemacon SA Zalau are ca activitate principala productia si comercializarea blocurilor
ceramice cu goluri verticale pentru zidarie exterioara si interioara portanta, respectiv
zidarie interioara neportanta, acest segment de activitate reprezentand in cursul anului
2008 aproximativ 99% din afacerile societatii. Aproximativ 1% din afacerile Emitentului
sunt reprezentate de productia de BECAP buiandrugi din elemente ceramice armati
prefabricati pentru incadrarea golurilor ferestrelor si usilor si de productia de tuf zeolitic
materie prima pentru fabricarea de adezivi speciali.
In prezent Emitentul produce o gama de unsprezece tipodimensiuni de blocuri ceramice
si anume :
- POROBLOC 29AR cu dimensiunile: 290 x 240 x 238 mm,
- POROBLOC 29AR LM (locas mortar) cu dimensiunile: 290 x 240 x 238 mm,
- POROBLOC 29AR V (ventilatie) cu dimensiunile: 290 x 240 x 238 mm,
- POROBLOC 20AR cu dimensiunile: 460 x 200 x 238 mm,
- POROBLOC 1/2 29AR cu dimensiunile: 290 x 120 x 238 mm,
- POROBLOC 12AR cu dimensiunile: 460 x 120 x 238 mm,
- POROBLOC 14AR cu dimensiunile: 290 x 140 x 238 mm,
- BECAP (buiandrugi din elemente ceramice armati prefabricati cu dimensiunile:
(1.200-1.400-1.600-1.800-2.000-2.200-2.400) x 120 x 138 mm.
Incepand cu anul 2007 si in special in cursul anului 2008 vanzarile principale s-au axat
pe produsul EUROBLOC 29AR (240 x 290 x 238 mm), acesta crescand semnificativ in
ponderea productiei si a vanzarilor. Estimarile pe termen mediu si lung arata ca acest
produs va inregistra in continuare o crestere a cererii pe piata ceea ce va determina
cresterea ponderii acestuia in total productie.
In decursul ultimilor ani functie de cerintele pietei, Emitentul si-a canalizat productia
treptat spre unele produse functie de cererea clientilor si de zonele de acoperire. Daca
in anul 2005 vanzarile la produsul EUROBLOC 29 (290 x 240 x 138 mm) au reprezentat
aproximativ 95% din totalul vanzarilor, situatia s-a schimbat in anul 2006 cand
ponderea in vanzari a acestui produs scade cu 12% la valoarea de 83%, incepand sa
castige cota de piata produsul EUROBLOC 29AM (290 x 240 x 188 mm), cu 5,5% din
total vanzari, cu mentiunea ca acest produs nu se fabrica in anul 2005. Situatia se
schimba si mai mult in cursul anului 2007 cand odata cu implementarea noii linii
automatizate de productie precum si datorita cererii din ce in ce mai ridicate pentru
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau29
blocuri ceramice de dimensiuni mari, ponderea tipurilor de produse in totalul
vanzarilor Emitentului se modifica astfel:
EUROBLOC 29AR 35%, EUROBLOC 29AM 6% si EUROBLOC 29 49%
In cursul anului 2009 principalele produse detin urmatoarele ponderi in totalul
vanzarilor Emitentului: POROBLOC 29AR 90% din totalul vanzarilor, POROBLOC 1/2
29AR 9% din totalul vanzarilor si POROBLOC 29AR V 1% din totalul vanzarilor.

Vanzarile de blocuri ceramice exprimate valoric si care reprezinta peste 95% din cifra de
afaceri a Emitentului incepand cu anul 2006 si aproximativ 99% din cifra de afaceri a
Emitentului in cursul anului 2008 se prezinta astfel:
- 22.868.652,88 lei fara TVA in anul 2006,
- 32.067.209,30 lei fara TVA in anul 2007,
- 45.728.150,94 lei fara TVA in anul 2008,
- 13.112.903,80 lei fara TVA in semestrul I al anului 2009.

Piete de desfacere
Principalele piete de desfacere a produselor Emitentului sunt impartite pe patru zone
astfel:
- zona I cuprinde Nord-Vestul Transilvaniei, mai exact judetul Salaj si zonele limitrofe
acestuia: Satu Mare, Maramures, Bistrita, Cluj si Bihor.
- zona II cuprinde centrul Transilvaniei, judetele Mures, Sibiu, Brasov, Alba.
- zona III cuprinde judetele Prahova, Arges, Ramnicu Valcea si Bucuresti,
- zona IV cuprinde zona Moldovei in principal judetele Suceava si Bacau.
Piata georgrafica a Emitentului a suferit modificari in decursul anilor 2005-2007, ea
extinzandu-se treptat. Daca in anul 2005 principalele piete au fost Satu Mare si
Maramures, acestea au scazut dezvoltandu-se zona Salajului, Clujul si Bistrita. In anul
2006 piata s-a extins spre centrul tarii (judetele Mures si Sibiu) si in sud in judetul
Prahova si in Bucuresti, urmand ca in 2007 Emitentul sa fie prezent si pe piata din
Moldova. . Cresterea concurentei in zona traditionala Satu Mare, venita mai ales din
Ungaria, ca urmare a integrarii in UE, a avut ca efect scaderea vanzarilor in zona
respectiva, in acelasi timp cu scaderea constructiilor in zona Oasului, aceasta
compensandu-se cu cererea crescanda in zonele de centru cu preponderenta in Cluj. In
anul 2007 Emitentul si-a crescut vanzarile externe in Polonia. Datorita cererii interne
foarte mari Emitentul a renuntat la vanzarile pe piata externa, preturile fiind
contracarate in acelasi timp de Wienerberger Polonia.

Vanzarile procentuale (%) in perioada 2006-2009 prezentate pe principalele zone de
distributie se prezinta astfel:

Judet 2006 2007 2008 2009-SEM I
Salaj 30.1 27.5 31 32.7
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau30
Satu Mare 34.8 24.2 20 25.5
Maramures 23.0 18.9 15 14.2
Bistrita 1.5 3.3 4.5 1.6
Cluj 4.8 10.8 10.5 20.0
Bihor 2.0 1.3 0.5 0.7
Mures - 0.6 1.6 -
Sibiu 2.1 3.8 8.4 1.5
Brasov - - - -
Prahova - 2.3 1.7 -
Arges - 0.5 - -
Bucuresti 1.8 2.3 - -
Suceava - 1.2 2.7 3.8
Export - Polonia - 3.3 - -

Emitentul realizeaza procesul de distributie prin contractarea in principal a marilor
depozitari de materiale de constructii, dintre care majoritatea au si potential de transport.
In cursul anului 2008 distributia s-a realizat exclisiv prin intermediul distribuitorilor.
Clientii principali sunt depozitele de materiale de constructii si firmele de constructii.

Evenimentele exceptionale care au influentat sau vor influenta pietele de desfacere a
Emitentului. In cursul anului 2007 si-n primul semestru al anului 2008 Emitentul a
cunoscut dificultati de livrare a blocurilor ceramice datorita cererii foarte mari care a
depasit capacitatile de productie a Emitentului, datorita exploziei investitiilor in piata
imobiliara. Situatia s-a schimbat in semestrul al II-lea al anului 2008 cand raportul cerere
oferta s-a echilibrat. Situatia actuala din piata imobiliara, lipsa finantarii pe aceasta piata cu
implicatii directe asupra proiectelor imobiliare concretizate fie in amanarea unora sau chiar
abandonarea lor va crea dificultati Emitentului atat cu privire la capacitatea de absorbtie a
pietei de desfacere cat si cu privire la presiunile asupra preturilor de vanzare. Chiar daca
inchiderea liniei vechi de productie situata in Zalau (linia II de productie care functioneaza
din 1974) face parte integranta din strategia Emitentului pe urmatorii ani datorita punerii
in aplicare a planului investitional, renuntarea la linia veche de productie la sfarsitul
anului 2008 a fost cauzata si de necesitatea eficientizarii activitatii la nivelul costurilor
precum si a prognozei de reducere a volumului vanzarilor cu 27% in anul 2009.

Informatii sintetice privind masura in care Emitentul este dependent de patente si
licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de
fabricatie. Nu este cazul.

Materia prima folosita de Emitent
Principala materie prima folosita de Emitent in producerea blocurilor ceramice este argila.
Ea este exploatata in prezent de la noua cariera de argila de la Recea, locul unde va fi
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau31
amplasata si noua fabrica de blocuri ceramice. Marimea carierei de la Recea permite
Emitentului exploatarea argilei pe o perioada foarte lunga de timp, de cel putin 200 de ani.
Pana in anul 2007 Emitentul a folosit argila explotata din cariera Tunari, care in prezent
este inchisa. In acest sens Emitentul va reface o parte din terenul fostei cariere, aproximativ
2 ha, va monitoriza stabilitatea versantului si umplerea golului excavat cu moloz provenit
de la fundatii de cladiri intr-o perioada de 20 de ani.

Clienti
Politica de distributie agreata de Emitent in cursul anului 2008 a fost livrarea produselor
exclusiv catre distribuitori. Pe tot parcursul anului 2008 Emitentul a incheiat relatii
contractuale cu un numar de 73 clienti distribuitori.
Primii 10 clienti ai CEON au realizat vanzari de 40,7% din vanzarile totale ale companiei
aferente intregului an 2008. Ponderea fiecaruia in totalul vanzarilor este urmatoarea:
- SC Micutu 76 SRL Zalau 6,5% din total vanzari,
- SC Ceramica SA Zalau 6,4% din total vanzari,
- SC Eco Grup SRL Cluj Napoca - 6,1% din total vanzari,
- SC Miral Com SRL Zalau 4,7% din total vanzari,
- SC Ambient SA Sibiu 3,7% din total vanzari,
- SC Pedonis Grup SRL Baia Mare 3,1% din total vanzari,
- SC Direct SRL Pitesti 2,7% din total vanzari,
- SC Multicom SRL Zalau 2,6% din total vanzari,
- SC Bricomat SA Sibiu 2,6% din total vanzari,
- SC Clar Import Export SRL Cluj Napoca 2,3% din total vanzari.
Primii 20 de clienti ai Emitentului au realizat 64,1% din vanzarile totale ale Emitentului
pe intregul an 2008.

Concurentii
Concurentii directi ai Emitentului sunt marii producatori interni de blocuri ceramice: SC
Europoroton SA Biharia, SC Siceram SA Sighisoara, SC Kronberger SA Targu Mures si
SC Ceramica SA Iasi, precum si fabrica de la Triteni a firmei Wienerberger singurul
concurent extern.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau32
VII. PRIVIRE GENERALA ASUPRA SITUATIEI FINANCIARE SI A ACTIVITATII
DE EXPLOATARE A EMITENTULUI

Privire generala
Situatiile financiare ale SC Cemacon SA Zalau au fost intocmite in conformitate cu
Ordinul MFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene. Informatiile de mai jos, reprezentand situatiile financiare pentru
exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2006, 2007 si 2008 sunt redate intr-o forma
prescurtata. Datele financiare selectate trebuie corelate cu situatiile financiare
mentionate, precum si cu informatiile prezentate in Capitolul Informatii financiare
selectate. In cadrul informatilor prezentate la acest capitol au fost extrase si date
operationale din Rapoartele administratorilor precum si din Rapoartele de Audit ale
auditorului pentru anii 2006, 2007 si 2008.

31 decembrie
2006 2007 2008
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 48,513 304,726 257,282
Imobilizari corporale 36,000,246 39,202,593 71,219,379
Imobilizari financiare 275,583 1,459,600 405,468
Total active imobilizate 36,324,342 40,966,919 71,882,129
Active circulante
Stocuri 2,564,069 3,791,932 5,390,376
Creante 884,081 2,534,617 3,413,747
Lichiditati 306,807 1,425,219 47,399,538
Total active circulante 4,758,250 7,751,768 56,203,661
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0

Datorii curente
Sume datorate institutiilor de
credit 6,043,947 7,218,910 9747994
Datorii comerciale 2,719,237 2,255,585 5397280
Total datorii curente 10,134,070 11,169,613 16,934,737
Datorii pe termen lung
Sume datorate institutiilor de
credit 12,046,763 10,469,638 76716471
Datorii comerciale 0 0 0
Total datorii pe termen lung 12,189,281 10,539,686 78,535,283
Datorii totale 22,323,351 21,709,299 95,470,020

Capitaluri proprii
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau33
Capital social 7,327,338 15,480,730 19,170,980
Prime de capital 0 0
Rezerve din reevaluare 6,858,348 6,858,348 6,858,348
Rezerve 3,828,381 701,775 1,052,585
Rezultat reportat 670,019 0 0
Rezultatul exercitiului 717,462 4,044,771 5,872,286
Total capitaluri proprii 18,684,086 26,873,167 32,603,390
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
31 decembrie
2006 2007 2008
Cifra de afaceri neta 24,457,472 34,153,365 48,619,215
Productia vanduta 23,669,444 33,429,327 47,846,215
Alte venituri din exploatare 583,697 1,435,322 1,175,205
Total venituri din exploatare 26,155,568 36,244,762 53,201,290
Cheltuieli cu materii prime si materiale
consumabile 4,808,197 4,645,438 8,299,091
Alte cheltuieli materiale 107,093 69,183 84,045
Cheltuieli cu energia si apa 5,962,303 7,922,851 10,960,693
Cheltuieli privind marfurile 770,833 755,217 750,353
Cheltuieli cu personalul 6,663,386 7,067,407 9,713,465
Ajustari privind imobilizarile corporale si
necorporale 1,071,201 1,853,988 3,572,148
Alte cheltuieli de exploatare 6,089,404 7,282,734 7,953,013
Total cheltuieli de exploatare 25,676,798 29,456,600 42,058,180
Rezultat din exploatare 478,770 6,788,162 11,143,110
Venituri financiare 998,294 100,075 1,043,501
Cheltuieli financiare 545,115 2,251,110 5,045,874
Rezultat financiar 453,179 -2,151,035 -4,002,373
Rezultat curent 931,949 4,637,127 7,140,737
Rezultat net 717,462 4,044,771 5,872,286
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
Situatiile financiare ale Emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2006 au fost auditate de SC Intercont SRL.
Situatiile financiare ale Emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2007 au fost auditate de SC Intercont SRL.
Situatiile financiare ale Emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2008 au fost auditate de SC Intercont SRL.

Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera
Auditorilor Financiari din Romania care sunt bazate pe Standardele Internationale de
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau34
Contabilitate. Aceste Standarde cer ca auditul sa fie planificat si executat astfel incat sa
permita obtinerea unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin erori
semnificative. Auditul include examinarea, pe baza de teste, atat a sumelor cat si a
celorlalte informatii cuprinse in situatiile financiare. Auditul cuprinde, de asemenea,
evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre
conducerea Societatii, precum si a prezentarii de ansamblu a situatiilor financiare.

Opiniile auditorului cu privire la situatiile financiare

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2006 au fost
auditate de SC Intercont SRL si fara a exprima o opinie cu rezerve, raportul mentioneaza
urmatoarele:
- la data de 31 decembrie 2006 societatea are angajate credite bancare (garantate prin
contracte ipotecare) in suma totala de 18.245.683 lei, echivalente a 97,6% din capitalul
social.
- activele imoblizate totale (36.324.342 lei) depasesc capitalurile proprii ale societatii
(18.684.086 lei) cu suma de 17.640.256 lei, fapt ce indica existenta unui fond de rulment
insuficient.
- societatea are, inca, in curs de executie lucrarea de investitii Linie modernizata de
blocuri ceramice inceputa in anul 2005. Termenul de punere in functiune, din luna iulie
2006 a fost mult depasit. Cheltuielile totale cu investitii in curs, la 31 decembrie 2006,
sunt in suma de 21.229.353 lei, iar la data de 28 februarie 2007 sunt in suma de 21.476.880
lei. O data cu punerea in functiune a acestor investitii, costurile suplimentare cu
amortizarea, calculata pe baza metodei liniare de amortizare, folosind rate medii anuale
de 7,1%, vor fi in suma anuala de 1.524.860 lei.
- societatea are cumparate din perioada: aprilie 2004-februarie 2006 un numar de
2.229.377 actiuni in valoare totala de 1.078.150 lei la SC Cercom Ariesul Turda SA si
reprezinta aproximativ 15,2% din capitalul social al SC Cercom SA. SC Cercom SA este
in situatia de reorganizare judiciara, iar actiunile sale sunt suspendate de la
tranzactionare pe piata de capital. Ca urmare pretul de piata al actiunilor Cercom este in
scadere. Intrucat diminuarea valorii lor nu a putut fi cuantificata, nu a fost constituit un
provizion cu acest scop.
- societatea este actionata in judecata, intr-un numar de patru dosare, in care i se solicita
despagubiri pentru daune produse la imobile si terenuri ca urmare a miscarii (surparii)
terenurilor in urma exploatarii argilei din cariera. Societatea a intreprins actiuni de
intampinare si au avut loc audieri preliminare, fiind in desfasurare procese la
judecatorie sau la Curtea de apel in toate cele patru actiuni. In prezent nu pot fi
determinate rezultatele, iar in situatiile financiare nu s-au constituit provizioane pentru
niciuna din obligatiile ce pot rezulta.

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau35
Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2007 au fost
auditate de SC Intercont SRL si fara a exprima o opinie cu rezerve, raportul mentioneaza
urmatoarele:
- la data de 31 decembrie 2007 societatea are angajate credite bancare, pe termen lung si
scurt (garantate prin contracte ipotecare) in suma totala de 17.688.548 lei, reprezentand
65,8% fata de capitalurile proprii totale si 114,2% fata de capitalul social subscris si
varsat.
- activele imobilizate totale (40.966.919 lei) depasesc capitalurile proprii ale societatii
(26.873.167 lei) cu suma de 14.093.752 lei, fapt ce indica existenta unui fond de rulment
insuficient.
- societatea este actionata in judecata, intr-un numar de cinci dosare, in care i se solicita
despagubiri pentru daune produse la imobile si terenuri ca urmare a miscarii (surparii)
terenurilor in urma exploatarii argilei din cariera Tunari. Societatea a intreprins actiuni
de intampinare si au avut loc audieri preliminare, fiind in desfasurare procese la
judecatorie sau Curtea de apel in toate cele cinci actiuni. In prezent nu pot fi determinate
rezultatele acestor actiuni, iar provizioanele constituite in acest scop (75.155 lei) sunt
mult mai mici decat despagubirile solicitate de reclamanti.

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 au fost
auditate de SC Intercont SRL si fara a exprima o opinie cu rezerve, raportul mentioneaza
urmatoarele:
- la data de 31 decembrie 2008 societatea are angajate credite bancare, pe termen lung si
scurt (garantate prin contracte ipotecare) in suma totala de 21.687.497 Euro, care la
cursul de la 31 decembrie 2008 (3,9852 lei/euro), sunt echivalente cu 86.429.014 lei, si
credite angajate in lei in suma de 2.494.563 lei. Astfel, suma totala a creditelor exprimate
in lei, la data de 31 decembrie 2008 este de 88.923.577 lei si reprezinta 272,7% fata de
capitalurile proprii totale si 463,8% fata de capitalul social subscris si varsat. Se
mentioneaza ca datorita deprecierii monedei nationale in raport cu euro in primele 4
luni ale anului se inregistreaza o majorare a datoriei in Euro echivalenta cu peste 5
milioane lei.
- activele imobilizate totale (71.882.129 lei) depasesc capitalurile proprii ale societatii
(32.603.390 lei) cu suma de 39.278.739 lei, fapt ce indica existenta unui fond de rulment
insuficient.
- societatea este actionata in judecata, intr-un numar de trei dosare, in care i se solicita
despagubiri pentru daune produse la imobile si terenuri ca urmare a miscarii (surparii)
terenurilor in urma exploatarii argilei din cariera Tunari. Societatea a intreprins actiuni
de intampinare si au avut loc audieri preliminare, fiind in desfasurare procese la
judecatorie sau Curtea de apel in toate cele cinci actiuni. In prezent nu pot fi determinate
rezultatele acestor actiuni, iar provizioanele constituite in acest scop (12.380 lei) sunt
mult mai mici decat despagubirile solicitate de reclamanti.

Situatia financiara a Emitentului
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau36

31 decembrie
2006 2007 2008
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 48,513 304,726 257,282
Imobilizari corporale 36,000,246 39,202,593 71,219,379
Imobilizari financiare 275,583 1,459,600 405,468
Total active imobilizate 36,324,342 40,966,919 71,882,129
Active circulante
Stocuri 2,564,069 3,791,932 5,390,376
Creante 884,081 2,534,617 3,413,747
Lichiditati 306,807 1,425,219 47,399,538
Total active circulante 4,758,250 7,751,768 56,203,661
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0

Datorii curente
Sume datorate institutiilor de
credit 6,043,947 7,218,910 9747994
Datorii comerciale 2,719,237 2,255,585 5397280
Total datorii curente 10,134,070 11,169,613 16,934,737
Datorii pe termen lung
Sume datorate institutiilor de
credit 12,046,763 10,469,638 76716471
Datorii comerciale 0 0 0
Total datorii pe termen lung 12,189,281 10,539,686 78,535,283
Datorii totale 22,323,351 21,709,299 95,470,020

Capitaluri proprii
Capital social 7,327,338 15,480,730 19,170,980
Prime de capital 0 0
Rezerve din reevaluare 6,858,348 6,858,348 6,858,348
Rezerve 3,828,381 701,775 1,052,585
Rezultat reportat 670,019 0 0
Rezultatul exercitiului 717,462 4,044,771 5,872,286
Total capitaluri proprii 18,684,086 26,873,167 32,603,390
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului
a) Analiza sintetica a situatiei patrimoniale

In ultimele 3 exercitii financiare s-au inregistrat modificari substantiale la nivelul
activelor imobilizate, modificari care au condus la cresterea valorii patrimoniale ale
acestora in anul 2008 cu 97.9% fata de anul 2006. Aceasta crestere se datoreaza, in
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau37
principal, achizitiilor de terenuri in cariera de argila in loc. Recea, modernizarilor
efectuate la sectia I de blocuri ceramice, punerea in functiune a instalatiilor tehnice la
sectia I de blocuri ceramice. In cadrul perioadei considerate, o crestere mai accentuata s-
a remarcat in anul 2008 cand activele imobilizate au cunoscut o apreciere cu 75.5%
comparativ cu anul precedent pe fondul investitiilor de capital derulate.
Activele circulante au inregistrat o crestere mai putin spectaculoasa comparativ cu cea a
activelor imobilizate in perioada 2006-2007, in schimb datorita tragerii a 50% din
valoarea creditului pentru investitii contractat, activele de exploatare au urcat cu 625%
in anul 2008. Aceasta dinamica pozitiva se datoreaza in mare parte disponibilitatilor
existente in conturile la banci care au sporit cu 3.225% in ultimul exercitiu financiar
incheiat.
Dupa o crestere accelerata in 2007 (+187%) creantele societatii au inregistrat o crestere
mai termperata in 2008 (+34.7%) fiind cifrate la 3.41 milioane lei. Ponderea cea mai
insemnata in cadrul creantelor o detin creantele comerciale (98% in 2007 si respectiv
92.5% in anul 2008).

Datoriile curente cu o perioada de exigibilitate mai mica de un an au cunoscut o crestere
cu 67.1% in 2008 comparativ cu 2006. Cresterea cea mai mare s-a inregistrat insa in anul
2008, cand variatia fata de anul precedent a fost de 51.6%. Ponderea majoritara in cadrul
acestora o au datoriile catre institutiile de credit (57.5% in 2008), acestea cunoscand o
apreciere cu 35% in 2008 fata de 2007, respectiv de 19.4% in 2007 fata de 2006. Datoriile
comerciale au o pondere de 31.9% in totalul datoriilor curente, iar in perioada analizata
ponderea medie a fost de 26.3%. Se observa astfel o diminuare a creditului comercial si o
crestere a ponderii creditului bancar pentru nevoi curente, dar mai ales a creditelor
bancare pe termen mediu si lung in vederea efectuarii de investitii, a caror valoare se
situa la sfarsitul anului 2008 la suma de 76.7 milioane lei, in crestere cu 536.8%
comparativ cu anul 2006.
La nivelul capitalurilor proprii se remarca o crestere semnificativa in anul 2007
comparativ cu anul anterior de 43.83%. La finele anului 2008 nivelul capitalurilor proprii
se cifra la 32.6 milioane pe fondul unei cresteri anuale in medie cu 32.5% in perioada
2006-2008. Dinamica crescatoare a capitalurilor proprii a fost sustinuta de operatiunile
de majorare a capitalului social efectuate in perioada considerata cat si pe seama
rezultatului net in crestere.

b) Evolutia activelor

Activele imobilizate
In cadrul activelor imobilizate cea mai insemnata pondere o detin imobilizarile
corporale (99.1% in 2008, 95.69% in 2007, 99.11% in 2006). Cresterea semnificativa a
valorii imobilizarilor corporale in perioada analizata (cca 97.8% in 2008 fata de 2006), se
datoreaza inregistrarii unor imobilizari corporale in curs de executie (amenajari
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau38
constructii, instalatii tehnice si masini) in suma de 34 milioane lei precum si achizitiei de
noi echipamente tehnice pentru modernizarea sectiei II blocuri ceramice.
Imobilizarile necorporale au o valoare foarte redusa in totalul activelor imobilizate,
detinand o pondere de sub 1%, fiind reprezentate in principal de cheltuielile de
dezvoltare.
In totalul imobilizarilor financiare, ponderea majoritara este data de investitiile detinute
ca imoblizari, si anume de actiunile detinute de Emitent in capitalul social al SC Cercon
Ariesul SA. Cemacon SA Zalau mai detine o participatie in valoare de 0.27 milioane lei
in capitalul social al SC Bol Tub SRL Jibou.

Activele circulante sau de exploatare
Din totalul stocurilor, valoarea cea mai mare revine stocurilor de produse finite si
marfuri (81% in 2008, 54.41% in 2007, 69.95% in 2006). Viteza de rotatie a stocurilor s-a
mentinut relativ constanta in ultimii 2 ani la 9 rotatii/an dupa ce in anul 2006 media era
de 9.50 rotatii/an.

Valori exprimate in lei 31 decembrie
Situatia stocurilor 2006 2007 2008
Materii prime si mat consumabile 537,846 1,099,402 992,210
Prod in curs de executie 128,332 190,712 9,019
Produse finite si marfuri 1,793,486 2,063,144 4,366,799
Avansuri pt cump de stocuri 104,405 438,674 22,348
Total stocuri 2,564,069 3,791,932 5,390,376
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
Creantele societatii au cunoscut cu 186.7% in anul 2007 si, respectiv cu 34.7% in 2008
fiind cifrate la 3.41 milioane lei. Ponderea cea mai mare in totalul acestora o au sumele
de incasat de la clienti (92.5%). Din perspectiva indicatorilor de activitate se observa o
tendinta de crestere a perioadei de incasare a creantelor in ultimii 3 ani, de la 10 zile in
2006 la 29 de zile in 2007 si 36 zile in 2008.

Schematic situatia se prezinta astfel:

Valori exprimate in lei 31 decembrie
Creante 2006 2007 2008
Creante comerciale 686,192 2,484,017 3,159,141
Alte creante 197,889 64,406 254,606
Total creante 884,081 2,534,617 3,413,747
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau39
O evolutia crescatoare au inregistrat si lichiditatile detinute de societate in conturile
bancare. Astfel, nivelul disponibilului din conturi au crescut semnificativ in perioada
2006-2008 pana la 47.4 milioane lei datorita tragerii a 50% din valoarea creditului pentru
investitii contractat.

c) Elementele de pasiv

Capitalurile proprii detin o pondere importanta in total pasiv, fiind conturata o evolutie
oscilatorie a ponderii acestora pe parcursul perioadei 2006-2008. Astfel, in 2006
capitalurile proprii reprezentau 45.6% din pasiv, in 2007 55.3%, iar la sfarsitul anului
2008 au ajuns la 25.5%. In sume absolute capitalurile proprii au crescut de la 18.68
milioane lei in 2006 la peste 32.6 milioane lei la sfarsitul exercitiului financiar 2008.
Dinamica crescatoare a capitalurilor proprii se datoreaza in principal operatiunilor de
majorare a capital social derulate in perioada analizata, precum si rezultatelor favorabile
inregistrare de Emitent.

Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului
Datoriile totale ale Emitentului se cifrau la sfarsitul anului 2008 la 95.47 milioane lei, din
care 16.93 milioane reprezinta datoriile care au perioada de exigibilitate mai mica de 1
an, datoriile pe termen mediu si lung, in speta creditele bancare contractate pe o
perioada mai mare de 1 an si alte datorii, fiind in suma de 78.53 milioane lei. In totalul
datoriilor o pondere semnificativa de 80.3% o detin creditele bancare pe termen lung
pentru investitii, respectiv noua fabrica de caramida de la Recea-Salaj, acestea avand o
valoare de 76.72 milioane lei, de peste 6 ori mai mari comparativ cu anul 2006. Ponderea
datoriilor catre institutiile de credit pe termen scurt in totalul datoriilor se ridica la 10.2%
la finele anului 2008 dupa ce in 2007 detineau o cota de 33.25% in total datorii. Din punct
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau40
de vedere al structurii datoriilor pe termen scurt se observa ca creditele bancare pe
termen scurt cumuleaza 57.5% din total in timp ce datoriile comerciale aveau la sfarsitul
anului 2008 o pondere de 31.9%.Evolutia creditelor bancare:

lei 2006 2007 2008
Credite pe termen scurt 6,043,947 7,218,910 9,747,994
Credite pe termen lung 12,046,763 10,469,638 76,716,471
Total lei 18,090,710 17,688,548 86,464,465
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
Mai jos este prezentata situatia creditelor la 31.08.2009.


Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau41
d) Evolutia activitatii de exploatare si cea financiara

Activitatea de exploatare
In exercitiul financiar 2008, Emitentul a realizat o cifra de afaceri in crestere cu 42.4% fata
de anul anterior, dupa ce in 2007 cifra de afaceri inregistra un avans sensibil apropiat de
cca 39.6%. Din totalul veniturilor din exploatare cifra de afaceri reprezenta 91.38% in
anul 2008, aceasta pondere fiind in scadere comparativ cu anii precedenti (94.22% in
2007, respectiv 93.50% in 2006). Cresterea cifrei de afaceri in anul 2008 este explicata prin
cresterea productiei vandute, crestere determinata atat de cantitatile vandute, cat si de
cresterea preturilor de vanzare.

Veniturile totale din exploatare au avansat mai accelerat in 2008, la o rata anuala de
46.8%, pana la 53.2 milioane lei dupa ce cu un an in urma dinamica de crestere a fost
usor mai lenta (+38.6%). Ritmul de crestere a cheltuilelilor de exploatare a fost mai redus
decat cel al veniturilor de exploatare in perioada considerata. Prezentam in continuare
ponderea principalelor cheltuieli de exploatare in totalul cifrei de afaceri, pentru
intervalul 2006-2008:

31 decembrie
(%) din cifra de afaceri 2006 2007 2008
Cheltuieli cu materiile prime 19.70% 13.60% 17.07%
Alte cheltuieli materiale 0.40% 0.20% 0.17%
Cheltuieli cu energia si apa 24.40% 23.20% 22.54%
Cheltuieli cu marfuri 3.20% 2.20% 1.54%
Cheltuieli cu amortizari si provizioane 4.40% 5.40% 19.98%
Alte cheltuieli de exploatare 24.90% 21.30% 7.35%
Cheltuieli cu personalul 27.20% 20.70% 16.36%
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului
Cheltuielile cu materiile prime si-au diminuat ponderea in cifra de afaceri de la 19.7% in
2006 la 17.07% in 2008.
Nu se remarca o crestere semnificativa a vreunei categorii de cheltuieli ca pondere in
cifra de afaceri, decat a cheltuielilor cu amortismente si provizioane, de la 4.4% in 2006,
la 19.98% in 2008.
Cheltuielile cu utilitati (energie si apa) au ponderea cea mai mare in cifra de afaceri.
Acestea au crescut intr-un ritm inferior dinamicii cifrei de afaceri pe intreaga perioada
analizata, ponderea acestora in cifra de afaceri coborand de la 24.4% in anul 2006 la
22.54% la finele anului 2008. Cheltuielile cu personalul reprezinta a 3-a categorie de cost
ca si importanta, insumand cca 16.36% din cifra de afaceri, in scadere fata de nivelurile
inregistrate in precedentii 2 ani (27.2% in 2006, 20.7% in 2007).
Veniturile din exploatare au atins un nivel de 53.2 milioane lei in exercitiul financiar
2008, fiind echivalentul unei cresteri procentuale cu 46.8% fata de anul anterior. Acesta
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau42
crestere s-a inregistrat pe fondul extinderii cifrei de afaceri, crestere datorata cresterii
volumului vandut. La nivelul cheltuielilor operationale s-a inregistrat o crestere de
42.8% in 2008 dupa ce in 2007 avansase cu 14.72%. Profitul din exploatare s-a apreciat
semnificativ in ultimii 2 ani pe fondul expensiunii sectorului constructiilor si cresterii
marjelor de profit pe industrie. Evolutia cheltuielilor, veniturilor si a profitului din
exploatare, este redata mai jos.


Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
e) Activitatea financiara
Urmarind activitatea financiara a Emitentului in ultimele 3 exercitii financiare, se poate
observa o evolutie de crestere accelerata a cheltuielilor financiare ca urmare a majorarii
cheltuielilor cu dobanzile bancare. Astfel in anul 2008 cheltuielile financiare au ajuns la
nivelul de 5.045 milioane lei din care dobanzile platite au fost de 1.73 milioane lei, in
timp ce la nivelul anului 2007 cheltuielile financiare s-au cifrat la 2.25 milioane lei, din
care dobanzile platite au fost de 1.01 milioane lei. In conditiile in care cheltuielile
financiare au devansat dinamica de crestere a veniturilor financiare societatea a
inregistrat pierderi pe filiera financiara in ultimii 2 ani, dupa ce in 2006 consemnase un
rezultat financiar pozitiv de 0.45 milioane lei.
Dupa un an 2006 cu performante financiare modeste, in urmatorii doi ani (2007 si 2008)
performantele financiare s-au imbunatatit semnificativ. Astfel, in 2007 profitul brut a
urcat cu cca 398% pana la 4.04 milioane lei pt ca in 2008 profitul brut sa ajunga la 5.87
milioane lei, in crestere cu 45.2% fata de anul precedent.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau43

Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;

Profitul net al exercitiului are urmatoarea componenta:

lei 2006 2007 2008
Rezultat din exploatare 478,770 6,788,162 11,143,110
Rezultat financiar 453,179 (2,151,035) (4,002,373)
Rezultat brut 931,949 4,637,127 7,140,737
Impozit pe profit 214,487 592,356 1,268,451
Profit net 717,462 4,044,771 5,872,286


Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau44
Analiza fluxurilor de trezorerie

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare 2006 2007 2008
Incasari de la clienti 31,436,862 39,736,546 57,546,567
Plati catre furnizori si angajati 26,715,033 31,734,568 50,093,120
Dobanzi platite
Impozitul pe profit platit 298,280 715,292 1,214,034
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor
Trezoreria neta din activitatea de exploatare 4,423,549 7,286,686 6,239,413
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie
Plati pentru achizitionarea de actiuni 200,000
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 16,513,029 4,818,232 22,795,229
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 400,641 1,389,737 865,613
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Trezoreria neta din activitati de investitie
-
16,112,388 -3,628,495
-
21,929,616
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari din imprumuturi pe termen lung, mediu,
scurt 18,788,380 4,352,138 68,676,375
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si
rambursari credit 6,011,947 5,877,525 4,800,261
Dividende platite si dobanzi platite 921,060 1,014,392 2,211,592
Trezoreria neta din activitati de finantare 11,855,373 -2,539,779 61,664,522

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de
trezorerie 166,534 1,118,412 45,974,319
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul
exercitiului financiar 140,273 306,807 1,425,219
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul
exercitiului financiar 306,807 1,425,219 47,399,538
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
Flux de numerar din activitati de exploatare
Analizand fluxul de numerar din activitatea de exploatare se poate constata ca tendinta
acestuia a fost una oscilatorie, astfel ca in anul 2008 a inregistrat o valoare de 6.24
milioane lei, in scadere fata de valoarea inregistrata in anul 2007, insa peste valoarea din
2006 de 4.42 milioane lei.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau45
Scaderea din ultimul an a fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare se
datoreaza dinamicii mai lente de incasare a creantelor de la clienti comparativ cu ritmul
platilor catre furnizori.

Flux de numerar din activitati de investitii
Societatea a achizitionat imobilizari corporale in valoare de 22.8 milioane lei in anul
2008, in timp ce achizitii mai mari s-au efectuat in anul 2006, in valoare de 16.51 milioane
lei, dovedind astfel un efort investitional ridicat.
Fluxurile de numerar din activitatea de investitii au fost negative in toata perioada
analizata, in conditiile in care anual, valoarea achizitiilor de imobilizari corporale
depasind valoarea incasarilor din vanzari de imobilizari corporale.

Flux de numerar din activitati de finantare
Fluxul de numerar din activitatile de finantare in perioada analizata a cuprins variatia
imprumuturilor, plata datoriilor aferente contractelor de leasing, precum si plata
dobanzilor aferente imprumuturilor, cat si cea a dividendelor.
In cazul acestei activitati numerarul net generat la finele fiecarui an este urmatorul :
intrari de 11.85 milioane lei pentru 2006, iesiri de 2.53 milioane lei pentru 2007 si,
respectiv intrari de 61.66 milioane lei in 2008. Trezoreria neta de valoare ridicata
inregistrata in anul 2008 se datoreaza creditelor contractate de societate.

Analiza indicatorilor financiari

Denumire indicatori 2006 2007 2008
Indicatori de lichiditate
Lichiditatea curenta 0.47 0.69 0.59
Lichiditatea imediata 0.22 0.35 0.27
Indicatori de risc
Gradul de indatorare pe termen lung 65.24% 39.22% 240.88%
Acoperirea dobanzilor (ori) 3.49 5.57 5.14
Indicatori de gestiune
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
(ori) 0.67 0.83 0.68
Viteza de rotatie a activului total (ori) 0.60 0.70 0.59
Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat 0.04 0.15 0.16
Marja bruta din vanzari 1.96% 19.88% 22.92%
Rentabilitatea financiara 3.84% 15.05% 18.01%
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului, rapoartele de audit ale
Emitentului, determinari SSIF Broker SA.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau46
Analiza lichiditatii

Analiza Emitentului sub aspectul lichiditatii scoate in evidenta o imbunatatire usoara a
indicatorilor de lichiditate in anul 2007 fata de 2006 urmata de o tendinta de scadere in
ultimul exercitiu financiar incheiat. Valorile mici inregistrate de acesti indicatori se
datoreaza in principal cresterii datoriilor curente, respectiv a datoriilor catre institutiile
de credit.

Analiza gradului de indatorare pe termen lung
Gradul de indatorare, calculat ca raport intre datoriile pe termen mai mare de un an si
capitalurile proprii a avut o evolutie mixta in perioada analizata, ajungand la sfarsitul
anului 2008 la 240.88%, cel mai mare nivel inregistrat in perioada mentionata. In anul
2007, gradul de indatorare al societatii a fost de 39.22%. In cadrul datoriilor pe termen
mai mare de un an, ponderea majoritara revine creditelor angajate de catre societate la
institutiile bancare (97.68% in anul 2008), in timp ce alte datorii cumuleaza un procent de
2.32% din total. Creditele bancare au inregistrat o crestere graduala, acest lucru fiind
unul normal, datorita dezvoltarii societatii care nu s-a putut baza numai pe surse
proprii.

Analiza profitabilitatii
Sub aspectul profitabilitatii, societatea a inregistrat performante foarte bune in ultimii 2
ani, toti indicatorii semnalnd acest lucru. Astfel, rentabilitatea financiara a crescut de la
3.84% ct era in 2006, la 15.05% in 2007 si, respectiv 18% in 2008. De asemenea si marja
profitului brut a urcat pana la 22.92% in ultimul an, desi media ultimilor ani se situeaza
sub 20%.


Analiza rezultatelor din exploatare

2006 2007 2008
(%)
07/06 (%) 08/07
1 Cifra de afaceri 24,457,472 34,153,365 48,619,215 39.60% 42.36%
2
Costuri bunurilor vandute si serviciilor
prestate 16,833,111 22,050,400 27,751,619 31.00% 25.86%
3 Cheltuielile activitatii de baza 10,422,001 13,625,217 20,951,528 30.70% 53.77%
4 Cheltuielile activitatii auxiliare 2,599,728 3,405,493 4,024,000 31.00% 18.16%
5 Cheltuieli indirecte de productie 3,811,382 4,992,690 2,776,091 31.00% -44.40%
6
Rezultat brut aferent cifrei de afaceri
nete 7,624,361 12,102,965 19,692,391 58.70% 62.71%
7 Cheltuieli de desfacere 786,328 6,804 802,931 -99.10% 11701%
8 Cheltuieli generale de administratie 6,942,960 5,307,999 8,921,555 -23.50% 68.08%
9 Alte venituri din exploatare 583,697 1,435,322 1,175,205 145.90% -18.12%
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau47
10 Rezultatul din exploatare 478,770 6,788,162 11,143,110 1317.80% 64.16%
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;

Structura veniturilor din exploatare


Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului;
Alte informatii - Indicatori de performanta financiara
2006 2007 2008
Cifra de afaceri 24,457,472 34,153,365 48,619,215
Profit operational (EBIT) 478,770 6,788,162 11,143,110
Amortizari si deprecieri 1,071,201 1,853,988 3,572,148
Profit operational EBITDA 1,549,971 8,642,150 14,715,258
Profit brut 931,949 4,637,127 7,140,737
Sursa Situatiile si rapoartele financiare ale Emitentului; Determinari SSIF Broker
EBITDA se refera la profitul inainte de dobanzi, impozit pe profit, cheltuiala cu amortizarea asa
cum se mentioneaza in situatiile financiare auditate ale Emitentului.

Numerar si resurse de capital

- in mii lei - 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Elemente de
activ Elemente de pasiv
Nevoi
permanente 36,324 40,967 71,882
Capitaluri
permanente 30,873 37,412 111,139
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau48
Imobilizari
necorporale 48 304 257 Capital social 7,327 15,481 19,171
Imobilizari
corporale 36,000 39,202 71,219
Rezerve din
reevaluare 6,858 6,858 6,858
Imobilizari
financiare 275 1,459 406 Rezerve 3,828 702 1,053
Rezultat reportat 670 0 0

Rezultatul
exercitiului 717 4,045 5,872

Repartizarea
profitului 717 212 351
Subventii pt investitii 0 0 0

Datorii pe termen
lung 12,189 10,540 78,535

Nevoi
temporare 4,451 6,326 8,804 Resurse temporare 4,165 4,086 7,199
Stocuri 2,564 3,791 5,390
Furnizori si conturi
asimilate 3,262 2,690 5,671
Creante 884 2,534 3,414
Alte datorii fiscale si
sociale 827 1,259 1,516
Cheltuieli in
avans 0 0 0 Provizioane 75 136 12
Investitii
financiare pe
termen scurt 1,003 0 0
Nevoi de
trezorerie 306 1,425 47,400
Resurse de
trezorerie 6,043 7,218 9,748
Disponibilitati 306 1,425 47,400 Credite bancare 6,043 7,218 9,748
Total 41,082 48,718 128,086 Total 41,082 48,718 128,086
Sursa Determinari SSIF Broker
Cele doua parti ale bilantului pun in evidenta interdependenta dintre elementele de
activ si pasiv. Partea superioara indica gradul de acoperire a nevoilor permanente din
surse proprii precum si marimea fondului de rulment, iar in partea de jos a situatiei este
pus in evidenta echilibrul financiar pe termen scurt, modul in care nevoile temporare si
de trezorerie curente sunt acoperite de cele 3 elemente principale si anume: fondul de
rulment, resursele atrase, precum si resursele de trezorerie. Resursele temporare cuprind
disponibilitatile banesti aflate la dispozitia companiei, pana la plata furnizorilor si a altor
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau49
datorii asimilate functie de scadenta si conditiile contractuale stabilite, sumele aferente
datoriilor fiscale pana la plata acestora, datorii catre bugetul de stat consolidat, precum
si provizioanele constituite. Toate aceste resurse temporare sunt evidentiate ca
disponibilitati de care compania se poate folosi pana la expirarea scadentei si plata
efectiva a acestora. Partea de alte datorii fiscale si sociale se refera la datoriile
societatii catre bugetul statului, respectiv la plata contributiilor sociale pentru angajati,
alte impozite si taxe.

-mii lei- 2006 2007 2008
Nevoi pe termen scurt 4,757 7,886 56,216
Surse atrase 4,165 4,086 7,199
Resurse de trezorerie 6,043 7,218 9,748
Fond propriu de
rulment -5,451 -3,418 39,269
Sursa Determinari SSIF Broker
Situatia financiara a companiei pe termen lung arata ca investitiile mari antrenate de
societate nu sunt finantate exclusiv din capitalurile permante, ci pentru sustinerea
acestora este nevoie de apelarea si la resursele temporare. Aceasta situatie se va echilibra
in momentul finalizarii acestor investitii.


Rezultate semestriale

Pe primul semestru al anului 2009 principalele elemente ale bilantului si a contului de
profit si pierdere, conform situatiilor financiare neauditate sunt urmatoarele:

Elemente cont de profit si
pierdere 30.06.2008 30.06.2009
Cifra de afaceri neta 24,438,978 13,850,516
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau50
Venituri din exploatare 24,096,379 16,283,097
Cheltuieli materiale 3,604,549 3,557,597
Cheltuieli cu personalul 4,366,992 3,212,523
Amortizari 1,681,956 2,031,214
Cheltuieli de exploatare 19,001,463 13,540,789
Rezultat din exploatare 5,094,916 2,742,308
Venituri financiare 59,607 4,899
Cheltuieli financiare 942,691 839,118
Rezultat financiar -883,084 -834,219
Rezultatul curent 4,211,832 1,908,089
Venituri totale 24,155,986 16,287,996
Cheltuieli totale 19,944,154 14,379,907
Rezultatul brut 4,211,832 1,908,089
Rezultat net 3,589,927 1,630,084


Elemente bilantiere 30.06.2009
Imobilizari necorporale

222,754
Imobilizari corporale

86,441,517
Imobilizari financiare 414,318
Active imobilizate 87,078,589
Stocuri

5,972,130
Creante

4,647,183
Casa si conturi la banci

35,716,423
Active circulante 46,335,736
Datorii pe termen scurt

21,743,523
Datorii pe termen mai mare de un an

77,678,439
Capitaluri proprii 33,979,983
Sursa - Situaiile financiare ale Emitentului

Informatii privind orice strategii sau factori de natura guvernamentala, economica,
bugetara, monetara sau politica care au influentat sau pot influenta semnificativ,
direct sau indirect, operatiunile emitentului. Nu este cazul.

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau51
Cercetare si dezvoltare, patente si licente
In cazul in care acestea sunt importante, o descriere a politicilor de cercetare si
dezvoltare aplicate de emitent in cursul fiecarui exercitiu din perioada acoperita de
informatiile financiare istorice, indicand costurile activitatilor de cercetare si de
dezvoltare sponsorizate de emitent. Pentru deschiderea carierei de argila din localitatea
Verveghi s-au efectuat in cursul anilor 2006 si 2007 cheltuieli constand in foraje, lucrari
topo, studii si documentatii in suma de 66.070 lei, iar in anul 2007 pentru deschiderea
carierei din localitatea Recea un volum al cheltuielilor de 243.712 lei.

Informatii privind tendintele
Principalele tendinte care au afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si
preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului an financiar incheiat si pana la data
intocmirii fisei de inregistrare. Inchiderea celei de-a doua linii de productie din Zalau a
condus la injumatatirea capacitatilor de productie existente ale Emitentului cu implicatii
directe asupra vanzarilor si afacerilor acestuia. Scaderea lucrarilor de constructii pe piata
constructiilor din Romania este cauza principala care influenteaza in mod negativ piata
materialelor de constructii si implicit activitatea Emitentului.

Informatii privind orice evolutie cunoscuta, incertitudine sau cerinta sau orice
angajament sau eveniment care ar putea sa influenteze semnificativ perspectivele
emitentului, cel putin pentru exercitiul financiar curent. Investitia in curs pe care
Emitentul o deruleaza si care presupune relocarea actualei fabrici in localitatea Recea
din judetul Salaj va conduce la realizarea unei fabrici de caramida moderne apartinand
Cemacon cu implicatii pozitive pe termen mediu asupra afacerilor acestuia.

Previziuni sau estimari privind profitul. Nu este cazul.

Politica de distribuire a dividendelor
Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul
social, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Plata dividendelor se face in
termenul stabilit in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, sau dupa caz, stabilit prin
legi speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale
aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea va plati daune-interese
pentru perioda de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau
prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor care a aprobat situatia financiara
aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.
Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita anual pentru aprobarea situatiilor
financiare aferente anului precedent, hotaraste in privinta destinatiilor profitului net. In
ultimele 3 exercitii financiare in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor Emitentului
s-a hotarat ca profiturile obtinute sa nu fie distribuite sub forma de dividende
actionarilor.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau52
Profitul net obtinut in ultimele 3 exercitii financiare si modul de repartizare a acestuia
este redat in tabelul de mai jos:

2006 2007 2008
Profit net 717,462 4,044,771 5,872,286
- Rezerve legale 47,443 212,457 350,809
- Participarea la profit a CA - 121,343 176,169
- Participarea la profit a dir. exec. - 20,720 77,323
- Fond de dezvoltare 670,019 3,690,251 5,267,985

Proceduri judiciare si de arbitraj. Litigii.
La data intocmirii prezentului Prospect, Emitentul este implicat in urmatoarele litigii,
avand calitatea procesuala mentionata mai jos:

Nr.
Crt.
Partile implicate
in proces
Nr.
dosar
Obiectul litigiului

Natura litigiului Calitatea procesuala a
Emitentului, stadiul
procesului
1. Turcas Grigore 7151/337/2006 Pretentii despagubiri in
suma solicitata de
reclamant de 380.000
lei plus cheltuielile de
judecata
Pretenii
despgubiri
Parat instanta de fond
2. Ardelean Ana,
Adrelean
Alexandru,
Ardelean Iosif,
Ardelean Maria,
Ardelean Albert
8579/337/2006 Revendicare imobiliara
pentru suprafata de
2.476 mp teren plus
cheltuieli de judecata
Revendicare
imobiliar
Parat - instanta de fond
3. Duma Ioan 5014/337/2007 Pretentii despagubiri in
suma solicitata de
reclamant de 425.883
lei plus cheltuieli de
judecata
Pretenii
despgubiri
Parat instanta de fond
4. Agenia pentru
Protecia
Mediului Salaj
722/84/2009 Cerere n anulare act
administrativ
contencios
administrativ
Reclamant instanta de
fond n rejudecare dup
casare
5. SC Euroedilitar
SRL
Bucureti
46175/3/2008 declaraie de crean procedura
insolvenei
Creditor instana de
fond
6. SC Coclamar
SRL Seini jud.
Maramure
1666/100/2009 declaraie de crean procedura
insolvenei
Creditor instana de
fond

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau53
Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale
Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta vreunor modificari semnificative ale
pozitiei sale financiare sau comerciale, modificari produse de la sfasitul anului financiar
2008 pana la data intocmirii prezentului Prospect.

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau54
VIII. ORGANELE DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

ADMINISTRAREA
Potrivit prevederilor statutare, conducerea societatii SC CEMACON SA Zalau este
asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor, iar administrarea societatii este
asigurata de un Consiliu de Administratie.

Consiliul de administratie al emitentului

Administrarea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5
administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor care au puteri depline,
temporari si revocabili. Numirea sau inlocuirea administratorilor se fac exclusiv de catre
adunarea generala a actionarilor. Presedintele consiliului de administratie este in acelasi
timp si directorul general al societatii. Administratorii nu pot primi, fara autorizarea
adunarii generale, mandatul de administratori in alte societati concurente sau avand
acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent, pe cont
propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si
raspunderii pentru daune. Administratorii pot face toate operatiile si sa incheie acte de
administrare si de dispozitie pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii.
Administratorii adopta decizii in cadrul consiliului de administratie, fiecare
administrator avand dreptul la un vot. Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de
societate pentru: realitatea varsamintelor efectuate de actionari, existenta reala a
dividendelor platite, existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, exacta
indeplinire a hotararilor adunarii generale, stricta indeplinire a indatoririlor pe care
legea si actul constitutiv al Emitentului le impun. Adminsitratorul care intr-o operatiune
determinata are interese personale contrare celor apartinand societatii, nu poate lua
parte la nicio deliberare sau decizie privind aceasta operatiune. Nerespectarea acestei
prevederi atrage raspunderea administratorului in cauza pentru daunele pricinuite.
Sistemul de administrare al Emitentului este cel unitar.

Componenta actuala a Consiliului de Administratie este redata in tabelul de mai jos:

Nume Pozitie
Dl. Crehul Ioan Presedinte al Consiliului de Administratie
Dl. Elekes Stefan Membru al Consiliul de Administratie
SSIF Broker SA prin Florica Venter Membru al Consiliului de Administratie
SC H. Invest SRL prin Andrei-Dorin Hodis Membru al Consiliului de Administratie
SC Middle Investments SRL prin Fader
Cristian-Robert
Membru al Consiliul de Administratie

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau55
In continuare prezentam curriculum vitae al fiecarui membru al Consiliului de
Administratie:

CREHUL IOAN Presedintele Consiliului de Administratie

Dl. Crehul s-a nascut la data de 05 nov 1954. A absolvit in anul 1980 Facultatea de
constructii civile industriale si agricole Cluj Napoca.
In perioada 1974-1976 a lucrat la Intreprinderea Judeteana Constructii Montaj Zalau ca
muncitor calificat (zidar). Din 1980 si pana in prezent lucreaza la SC Cemacon SA Zalau
(Intreprinderea de Produse Ceramice Zalau denumirea Emitentului pana in 1990),
indeplinind pe rand functiile de [inginer (1980-1983), sef sectie (1983-1984), sef serviciu
(1984-1990), director tehnic (1990-2006), director general (2006-prezent). A detinut si
functia de administrator al Emitentului in perioada: dec 1990 mar 1992, dec 1997 mai
2003, iunie 2007 prezent. In prezent indeplineste atat functia de Director General cat si
cea de Presedinte al Consiliului de Administratie al Emitentului. In ultimii 5 ani nu a
detinut si alte functii de administrare si/sau conducere decat cele mentionate mai sus.

ELEKES STEFAN - Membru al Consiliului de Administratie

Dl. Elekes s-a nascut la data de 17 aug 1950. A absolvit in anul 1978 Facultatea de masini
si instalatii miniere sectia electromecanica miniera Petrosani.
In perioada 1968 1977 a lucrat ca si lacatus la Exploatarea Miniera Lonea si la IGL
Petrosani. Din iunie 1977 si pana in februarie 1978 a lucrat ca si tehnician la EGCL
Lupeni. Din 1978 si pana in prezent lucreaza la SC Cemacon SA Zalau (Intreprinderea
de Produse Ceramice Zalau denumirea Emitentului pana in 1990) indeplinind pe rand
functiile de [sef atelier (1978-1985), subinginer principal (1985-1990), sef sectie (1990
2001)]. Din 2001 prezent indeplineste functia de director general la SC Ceramica
Service SA Zalau. A detinut si functia de administrator al Emitentului in perioada: dec
1990 mar 1992, dec 1997 mai 2003, iul 2006 prezent. In ultimii 5 ani nu a detinut si
alte functii de administrare si/sau conducere decat cele mentionate mai sus.

SSIF Broker SA prin Dna. Florica Venter - Membru in Consiliul de Administratie

SSIF Broker SA, persoana juridica romana, inregistrata la ORC Cluj Napoca sub nr.
J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj Napoca, strada Motilor, nr. 119, are
ca activitate principala Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare cod
CAEN 6612, si este reprezentata in cadrul Emitentului prin reprezentantul sau Florica
Venter. D-na Venter Florica s-a nascut in 02 iun 1979 in loc. Valea Mare de Cris, judetul
Bihor. A absolvit facultatea de Stiinte Economice a Universitatii Babes Bolyai Cluj
Napoca. De la absolvirea facultatii (2002) si pana in prezent activeaza in cadrul SSIF
Broker SA. A lucrat in cadrul departamentului operatiuni cu firme din 2002 si pana in
aprilie 2009, ulterior a preluat functia de Dir. Gen. Interimar, iar din 01 iulie 2009 detine
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau56
functia de Dir. Gen. Adj. In prezent mai detine functia de administrator in cadrul SC
Minesa ICPM SA Cluj Napoca. In ultimii 5 ani nu a detinut si alte functii de administrare
si/sau conducere decat cele mentionate mai sus.

SC H INVEST SRL prin dl. Hodis Andrei - Membru in Consiliul de Administratie

SC H Invest SRL , persoana juridica romana cu sediul in Zalau, strada Fabricii, nr. 10,
inregistrata la ORC Salaj sub nr. J31/214/2001, CUI 14142170, are ca obiect de activitate
servicii de management al directiilor cod CAEN 7010 si este reprezentata de Dl. Hodis
Andrei, persoana fizica romana, nascut la data de 11.04.1978 in Mun. Zalau, judetul
Salaj.
In anul 2001 a absolvit Facultatea de Constructii de Masini, profilul inginerie economica,
specializarea ingineria si managementul sistemelor de productie din cadrul
Universitatii Tehnice Cluj Napoca. Din anul 2007 reprezinta SC H Invest SRL in consiliul
de administratie al SC Cemacon SA. Tot din acelasi an este membru in consiliul de
administratie si la SC Simex SA Simleu Silvaniei. In ultimii 5 ani nu a detinut si alte
functii de administrare si/sau conducere decat cele mentionate mai sus.

SC MIDLLE EUROPE INVESTMENTS SRL prin Fader Cristian Robert - Membru in
Consiliul de Administratie

SC Middle Europe Investments SRL, persoana juridica romana cu sediul in Mun.
Bucuresti, sector 5, str. Vicol, nr. 7, inregistrata la ORC sub nr. J40/19128/2005, CUI
18128488, are ca obiect de activitate Activitati de consultanta pentru afaceri si
management cod CAEN 7414 si este reprezentata de Dl. Fader Cristian Robert,
persoana fizica romana, nascut la data de 24.11.1980 in Mun. Arad, judetul Arad.
In anul 2003 a absolvit Facultatea de Studii Europene a Universitatii Babes Bolyai din
Cluj Napoca.
Din noiembrie 2003 pana in iunie 2005 a lucrat la Unicredit Romania SA indeplinind
functia de credit analyst si credit officer. Din iulie 2005 si pana in prezent lucreaza in
cadrul fondului olandez de investitii MEI Roemenie en Bulgarije N.V. avand calitatea de
Director, reprezentant in Romania a acestui fond.
Dl. Fader Cristian Robert pe langa SC Cemacon SA Zalau este reprezentant membru in
consiliul de administratie la urmatoarele societati comerciale: SC Contor Group SA
Arad, SC Condmag SA Brasov, SC Prospectiuni SA Bucuresti, SC Euron Investments
SRL si SC Amarad SA. In cadrul SC Imotrust SA Arad, indeplineste functia de
reprezentant membru in consiliul de supraveghere, iar la SC Prestige Car Imports SRL
indeplineste functia de reprezentant administrator. In ultimii 5 ani nu a detinut si alte
functii de administrare si/sau conducere decat cele mentionate mai sus.

Intre membrii conducerii administrative, de supraveghere si executive nu exista relatii
de familie.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau57

Conducerea executiva a Emitentului
Structura conducerii executive a societatii este urmatoarea:
1. Crehul Ioan director general;
2. Remes Ioan director tehnic,
3. Pop Ana director economic,
4. Butka Coloman director marketing,
5. Sarpataki Alpar director productie,
6. Guia Sanda Eva director resurse umane.

Remes Ioan Director tehnic
Dl. Remes Ioan s-a nascut la data de 22 ianuarie 2005. A absolvit in anul 1980 Facultatea
de Electrotehnica Institutul Politehnic Cluj Napoca. De la absolvirea facultatii (1980) si
pana in prezent lucreaza in cadrul SC Cemacon SA Zalau (fosta Intreprindere de
Produse Ceramice Zalau) indeplinind functia de inginer stagiar (1980-1983), responsabil
energetic (1983 1991), sef birou mecano-energetic-investitii (1991 2006), director
tehnic (2006 prezent). A detinut si functia de administrator al Emitentului in perioada:
dec 1990 mar 1992, feb 2002 mai 2003, iul 2006 iunie 2007. Nu detine si nu a detinut
in ultimii 5 ani functii administrative si/sau de conducere in alta societate comerciala.

Pop Ana director economic
Dna. Pop Ana s-a nascut la data de 21 aprilie 1957. A absolvit in anul 1981 Facultatea de
Stiinte Economice Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca. In perioada 1976 -1977 a
lucrat ca si planificator la spitalul din Somcuta Mare. Din 1981 si pana in prezent
lucreaza in cadrul SC Cemacon SA (fosta Intreprindere de Produse Ceramice Zalau),
indeplinind pe rand functiile de economist (1981 1990), sef birou (1990 1994), director
economic (1994 prezent). Nu detine si nu a detinut in ultimii 5 ani functii
administrative sau de conducere in alta societate comerciala.

Butka Coloman director vanzari si asigurarea calitatii,
Dl. Butka Coloman s-a nascut in 15 februarie 1954. A absolvit in anul 1977 Facultatea de
Chimie si inginerie chimica din Iasi. Din 1977 si pana in prezent lucreaza in cadrul SC
Cemacon SA Zalau ((fosta Intreprindere de Produse Ceramice Zalau) indeplinind pe
rand functiile de subinginer (1977 1985), sef sectie (1985 1997), tehnolog sef (1997
1998), reprezentantul managementului de calitate (1998 2004), director calitate (2004
2006), director vanzari si asigurarea calitatii (2006 prezent). A detinut si functia de
administrator al Emitentului in perioada: dec 1990 mar 1992, dec 1997 - mai 2003. Nu
detine si nu a detinut in ultimii 5 ani functii administrative sau de conducere in alta
societate comerciala.

Sarpataki Alpar Laszlo director productie
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau58
Dl. Sarpataki Alpar Laszlo s-a nascut in 20 mai 1957. A absolvit in anul 1983 Facultatea
de tehnologie chimica din cadrul Universitatii Babes Bolyai Cluj Napoca. In perioada
1976 1978 a lucrat la Intreprinderea de Constructii Montaj Sfantul Gheorghe in calitate
de functionar tesa. In perioada 1978 1980 a lucrat la Intreprinderea pentru industria
sfeclei de zahar Targu Mures la departamentul aprovizionare desfacere in calitate de
lucrator comercial. In perioada 1980 1983 a lucrat la TCM Mures ca si muncitor
necalificat. In perioada 1983 1985 a lucrat la Combinatul pentru lianti Hoghiz in
calitate de subinginer. Din 1985 si pana in prezent lucreaza la SC Cemacon SA Zalau
((fosta Intreprindere de Produse Ceramice Zalau) indeplinind pe rand functiile de
suinginer (1985 1992), sef cariera (1992 2000), sef sectie la sectia de blocuri ceramice
(2000 2006), director productie (2006 prezent). A detinut si functia de administrator al
Emitentului in perioada: iul 2006 iun 2007. Nu detine si nu a detinut in ultimii 5 ani
functii administrative si/sau de conducere in alta societate comerciala.

Guia Sanda Eva director resurse umane
Dna. Guia Sanda Eva s-a nascut in data 9 mai 1954. A absolvit in anul 1979 Facultatea de
stiinte economice Babes Bolyai Cluj Napoca. Este expert evaluator din 1992, evaluator
din 1999, auditor financiar din 2007 si specialist resurse umane.
Din 1979 1983 a lucrat la Intreprinderea conductor electrici emailati Zalau in calitate de
economist stagiar. In perioada 1983 1990 a lucrat la Intreprinderea judeteana de
produse industriale si prestari servicii Salaj indeplinind fucntia de economist (1983
1985) si functia de sef serviciu (1985 1990). Din 1990 si pana in 2003 a lucrat la Directia
generala a finantelor publice Salaj indeplinind functiile de sef serviciu resurse umane
(1990 2001) si functia de consilier asistenta contribuabili persoane juridice (2001
2003). In perioada 2003 2006 a avut functia de administrator la SC Sandicont SRL
Zalau. Din 2006 si pana in prezent lucreaza la SC Cemacon SA Zalau avand functia de
director resurse umane. In prezent este administrator la SC Bol Tub SRL Jibou. In ultimii
5 ani nu a detinut si alte functii de administrare si/sau conducere decat cele mentionate
mai sus.

Organele de supraveghere
Conform actului constitutiv al Emitentului, in ceea ce priveste organele de
supraveghere, situatiile financiare ale acestuia, sunt supuse auditului financiar, care
organizeaza potrivit legii auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera
Auditorilor Financiari din Romania. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de
catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice in conditiile prevazute de
lege. Adunarea Generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea
sunt insotite de raportul auditorilor financiari. Auditorii vor aduce la cunostinta
administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale
prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor
aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau59
Auditul financiar este asigurat de SC Intercont SRL, cu sediul in Zalau, str. Armoniei,
nr. 6, bl. 02, sc.A, et.2, ap.9, jud. Salaj inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din
Romania sub nr. 052/31.05.2001, reprezentata legal prin Dl. Terhes Vasile, in calitate de
director.

Auditul intern este asigurat de SC Eculda SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Alexandru
Vaida Voevod, nr. 2, reprezentata legal de Culda Emil, inregistrata la ORC Cluj sub nr.
J12/2278/2005, CUI RO17696242. Durata contractului incheiat cu SC Eculda SRL este de 3
ani, incepand cu data de 16.08.07 si pana in data de 16.08.10.

Emitentul declara ca membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere
nu au existat nici una dintre situatiile prevazute la punctele (a), (b) si (c) mentionate
mai jos:
(a) condamnari pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani cel putin;
(b) proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociata, in
cursul ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare,
conducere sau supraveghere, care au actionat in calitatea data de una dintre pozitiile
mentionate ;
(c) incriminari si/ sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de
catre autoritatile statutare sau de reglementare (inclusiv de catre organismele
profesionale desemnate).

Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere
Emitentul declara ca nu au existat si nu exista conflicte potentiale de interese intre
obligatiile fata de emitent ale oricareia dintre membrii organelor de administrare,
conducere sau supraveghere si interesele sale private si/sau alte obligatii.
Informatii privind orice intelegere, acord cu actionarii principali, clienti, furnizori sau
alte persoane, in temeiul carora oricare dintre membrii organelor de administrare,
conducere sau supraveghere a fost aleasa ca membru al unui organ de administrare,
conducere sau supraveghere: Nu este cazul.

Detalii privind orice restrictie acceptata de membrii organelor de administrare,
conducere sau supraveghere privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a
participarilor lor la capitalul social al emitentului. Nu este cazul.

Istoricul componentei Consiliului de Adminitratie al emitentului de la infiintare si
pana in momentul elaborarii prezentului Prospect

Modificarile inregistrate in componenta Consiliului de Administratie, de la infiintare si
pana in prezent, sunt urmatoarele:
a. Conform cererii de inmatriculare nr. 2/31.12.1990, anexa 3 si a incheierii judecatorului
delegat din 21.01.1991, primul consiliu de administratie al SC Cemacon SA Zalau are
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau60
urmatoarea componenta: Hodis Ioan presedinte avand si functia de director, Crehul
Ioan vicepresedinte avand si functia de inginer sef, Talos Mircea vicepresedinte
avand si functia de director adjunct, Ignat Florian vicepresedinte avand si functia de
contabil sef, Crisan Alexandru membru avand si functia de sef sectie, Paraianu Emilian
membru avand si functia de mecanic sef, Butka Coloman membru avand si functia
de sef sectie, Elekes Stefan membru avand si functia de sef proiectare, Nagyi Iosif
membru avand si functia de consilier juridic.

b. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 235/19.03.1992 si a ordinului Ministerului
Resurselor si Industriei nr. 2037/22.04.1991, consiliul de administratie al SC Cemacon SA
Zalau are urmatoarea componenta: Hodis Ioan membru CA cu specializarea inginer
constructor, Corodan Viorel membru CA cu specializarea economist, Udrea Vasile
membru CA cu specializarea inginer foraj, petrol si sonde.

c. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 516/06.06.1994, a incheierii judecatorului
delegat din 27.06.1994 si a hotararii AGA nr. 1 din 22.12.1993 se numeste consiliul de
administratie cu urmatoarea componenta: Hodis Ioan, Ignat Florian, Loreanu Viorel,
Ludosan George, Cobzas Gavril.

d. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 1288/17.12.1997, a certificatului de inscriere
mentiuni eliberat in data de 19/12/1997, a hotararii AGA din data de 04.04.1997 si a
actului aditional nr. 4109/09.12.1997 se aproba noul consiliu de administratie al SC
Cemacon SA Zalau cu urmatoarea componenta: Ing Hodis Ioan presedinte, Crehul Ioan
membru, Elekes Stefan membru, Butka Coloman membru, Ludosan George membru.

e. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 316/11.02.2002, a certificatului de inscriere
mentiuni eliberat in 18.02.2002, a rezolutiei nr. 316/18.02.2002 si a actului aditional nr.
40/20738/13.11.2001, se numeste in consiliul de administratie al SC Cemacon SA Zalau
D-ul Remes Ioan, pe locul ramas vacant in urma decesului d-lui Ludosan George, restul
componentei CA ramane nemodificata.

f. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 1727/14.05.2003, a certificatului de inscriere
mentiuni eliberat in data de 19.05.2003, a incheierii judecatorului delegat nr.
846/19.05.2003, a hotararii AGEA nr. 1/1364/05.05.2003 si a actului aditional nr.
386/13.05.2003, urmare a incetarii mandatului Consiliului de Administratie format din
Hodis Ioan, Crehul Ioan, Remes Ioan, Butka Coloman, Elekes Stefan se numeste SC
Management Grup SRL ca si adminsitrator unic al SC Cemacon SA Zalau incepand cu
data de 01.05.2003.

g. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 8754/07.07.2006, a incheiarii judecatorului
delegat nr. 2893/10.07.2006, a certificatului de inscriere mentiuni eliberat in 17.07.2006, a
hotararii AGOA nr. 3/30.05.2006 s-a ales prin vor secret pentru un mandat de 4 ani
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau61
consiliul de administratie avand urmatoarea componenta: ing. Calb Ioan, sing. Elekes
Stefan, ing. Hodis Ioan, ing. Remes Ioan si sing. Sarpataki Alpar.

h. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 9927/29.06.2007, a certificatului de inscriere
mentiuni eliberat in 07.07.2007, a incheierii judecatorului delegat nr. 2376/02.07.2007 si a
hotararii AGOA nr. 3/10.04.2007, se alege prin vot secret consiliul de administratie
pentru un mandat de 4 ani cu urmatoarea componenta: Crehul Ioan, Elekes Stefan, Turc
Silviu, SC H Invest SRL, Middle Europe Investments SRL.

i. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 6157/27.05.2008, a certificatului de inscriere
mentiuni eliberat in 29.05.2008, a incheierii judecatorului delegat nr. 1717/28.05.2008, a
hotararii AGOA nr. 3/29.04.2008 se ia act de dimisia d-lui Turc Silviu din functia de
administrator si alegerea membru C.A. Societatea de Servicii de Investitii Financiare
Broker SA. Astfel noua componenta a consiliului de administratie si actuala este
urmatoarea: Crehul Ioan, Elekes Stefan, SSIF Broker SA, SC H. Invest SRL, SC
Middle Europe Investments SRL.

Remuneratii si beneficii

Pentru ultimul exercitiu financiar incheiat (31.12.2008) si pentru toti membrii organelor
de administrare, conducere si supraveghere: cuantumul remuneratiei platite (inclusiv
orice remuneratii conditionate sau amanate) si beneficiile in natura acordate de catre
emitent si filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate in beneficiul lor de persoana
in cauza.

Remuneratii administratori 2008

Crehul Ioan:
salarii 162.200 lei
retributie suplimentara + alte premii 41.400 lei
indemnizatii CA 34.000 lei
participare la profitul net 24.268 lei
comitet de supraveghere investitii 24.000 lei
Total: 285.868 lei

Elekes Stefan:
indemnizatii CA 34.000 lei
participare la profitul net 24268 lei
comitet de supraveghere investitii 24.000 lei
Total: 82.268 lei
Turc Silviu:
indemnizatii CA 10.000 lei

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau62
SSIF Broker Cluj
indemnizatii CA 24.000 lei
participare la profitul net 24.268 lei
Total: 48.268 lei

SC H Invest SRL:
indemnizatii CA 34.000 lei
participare la profitul net 24.268 lei
comitet supraveghere investitii 24.000 lei
Total: 82.268 lei

SC MIDDLE EUROPE INVESTMENTS SRL:
indemnizatii CA 34.000 lei
participare la profitul net 24.268 lei
Total: 58.268 lei

Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau filialele sale pentru
plata pensiilor sau a altor beneficii. - Nu este cazul.

Functionarea organelor de administrare si de conducere
Pentru ultimul exercitiu al emitentului, cu exceptia cazului in care se specifica contrariul,
se furnizeaza urmatoarele informatii pentru fiecare dintre membrii organelor de
administrare, conducere sau supraveghere:

Data expirarii actualului mandat al persoanei in cauza, daca este cazul si perioada in
care a ocupat functia
SC CEMACON SA Zalau este administrata de un Consiliu de Administratie compus
din 5 membrii, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate
cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
realesi.
Actualul consiliu de administratie a fost numit in AGOA din 10.04.2007 pe o perioada de
4 ani. AGOA din 29.04.2008 ia act de demisia D-lui Turc Silviu si alegerea SSIF Broker
SA in locul acestuia.
Perioada in care a ocupat functia fiecare membru al Consiliului de Administratie este
precizata in curriculum vitae prezentat mai sus pentru fiecare membru.
Emitentul declara ca nu exista contracte incheiate intre membrii organelor de
administrare, conducere si supraveghere si emitent sau oricare dintre filialele sale prin
care este prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului.
Informatii privind comitetul de audit si comitetul de remunerare ale emitentului,
inclusiv numele membrilor acestor comitete si un rezumat al mandatului in temeiul
caruia comitetele functioneaza nu este cazul.
Emitentul declara ca a respectat si respecta in prezent regimul de administrare a
societatilor comerciale in vigoare in Romania.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau63

Salariati

Numarul de angajati la sfarsitul exercitiilor financiare pentru care se furnizeaza
informatii financiare istorice (2006, 2007 si 2008) sau numarul mediu de salariati pentru
fiecare exercitiu financiar pana la data documentului de inregistrare, precum si o
distribuire a salariatilor pe categorii de activitati prestate si locatie geografica. Daca
emitentul utilizeaza un numar semnificativ de angajati temporari, se vor include, de
asemenea, informatii privind numarul mediu de angajati temporari pentru exercitiul
financiar incheiat la 31.12.2008:

In anul financiar 2006 Emitentul a inregistrat un numar mediu de 287 salariati din care:
217 angajati in activitatea de productie blocuri ceramice, 11 angajati in activitatea de
productie pulberi minerale, 15 angajati in mentenanta si 44 angajati tesa si indirect
productivi.
In anul financiar 2007 Emitentul a intregistrat un numar mediu de 277 salariati din care:
197 angajati in activitatea de productie blocuri ceramice, 7 angajati in activitatea de
productie pulberi minerale, 28 angajati in mentenanta si 45 angajati tesa si indirect
productivi.
In anul financiar 2008 Emitentul a intregistrat un numar mediu de 284 salariati din care:
201 angajati in activitatea de productie blocuri ceramice, 7 angajati in activitatea de
productie pulberi minerale, 30 angajati in mentenanta si 46 angajati tesa si indirect
productivi.
Prin hotararea CA din 04.12.2008 s-a dispus inchiderea incepand cu luna ianuarie 2009 a
liniei vechi de fabricare a blocurilor ceramice si disponibilizarea personalului prin
concediere individuala si/sau colectiva de la aceasta sectie de blocuri ceramice si de la
celelalte structuri ale societatii, corelata cu restrangerea activitatii de productie si
restructurarea compartimentelor functionale de la nivelul societatii.
In acest sens au fost disponibilizati un numar de 145 angajati din care: 123 angajati din
activitatea de productie blocuri ceramice, 1 angajat din activitatea de productie pulberi
minerale, 10 angajati din mentenanta si 11 angajati tesa si indirect productivi.
La data intocmirii prospectului Emitentul are un numar de 149 angajati (un salariat cu
jumatate de norma), din care:
108 angajati in activitatea de productie blocuri ceramice, 2 angajati in activitatea de
productie pulberi minerale, 5 angajati in mentenanta si 34 angajati tesa (1 cu jumatate de
norma) si indirect productivi.

Participari si optiuni

Cele mai recente informatii posibile privind participarile detinute la capitalul social al
SC Cemacon SA Zalau de catre fiecare dintre membrii organelor de administrare,
conducere si supraveghere si orice optiune conexa actiunilor detinute. La data intocmirii
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau64
prezentului Prospect dintre persoanele mentionate mai sus, urmatoarele detin actiuni
emise de SC Cemacon SA Zalau:
- Crehul Ioan 14.531.169 actiuni reprezentand 5.95% din capitalul social,
- Elekes Stefan 7.190.805 actiuni reprezentand 2.94% din capitalul social,
- SSIF Broker SA 32.412.818 actiuni reprezentand 13.26% din capitalul social,
- SC Middle Europe Investments SRL zero actiuni.
- SC H Invest SRL zero actiuni.
- Remes Ioan - 6.971.173 actiuni reprezentand 2.85% din capitalul social,
- Butka Coloman - 6.230.263 actiuni reprezentand 2,55% din capitalul social,
- Sarpataki Alpar - 6.885.759 actiuni reprezentand 2,82% din capitalul social,
- Pop Ana - 71.771 actiuni reprezentand 0,029% din capitalul social
- Guia Sanda 6.500 aciuni reprezentand 0,003% din capitalul social
O descriere a oricaror acorduri care prevad participarea salariatilor la capitalul
emitentului. Nu este cazul.

Actionari semnificativi
Structura sintetica a actionariatului SC Cemacon SA Zalau la data de 23.07.2009
conform informatiilor furnizate de Depozitarul Central si facute publice prin site-ul BVB
este urmatoarea:
SSIF Broker SA Cluj Napoca cu o detinere de 32.412.818 actiuni reprezentand 13,2628%
din capitalul social al SC Cemacon SA Zalau,
Alti actionari persoane fizice si juridice cu o detinere de 211.976.832 actiuni
reprezentand 86,7372% din capitalul social al SC Cemacon SA Zalau.

SSIF Broker SA, persoana juridica romana, cu sediul social in Cluj Napoca, strada
Motilor, nr. 119, CUI 6738423, inregistrata la ORC sub nr. J12/3038/1994, este
reprezentata legal de D-ul Grigore Chis in calitate de Director General. Obiectul de
activitate al SSIF Broker SA este Alte tipuri de intermedieri financiare cod CAEN 6523.
La data intocmirii prezentului Prospect capitalul social al SSIF Broker SA este de
144.735.840,50 lei impartit in 289.471.681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0.5
lei/actiune. Conform datelor furnizate de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti la
data de 31.01.2009, structura sintetica a actionariatului SSIF Broker SA se prezinta astfel:
Cartis Ioan cu o detinere de 8,2200% din capitalul social, SC Intervalco SA Baia Mare cu
o detinere de 6,1800% din capitalul social, alti actionari persoane fizice cu o detinere de
77,89% din capitalul social si alti actionari persoane juridice cu o detinere de 7,71% din
capitalul social.

In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane
care nu este membru al vreunui organ de administrare, conducere si supraveghere al
emitentului si care detine, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din
drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat in temeiul legislatiei interne
aplicabile emitentului, precum si valoarea participarii in cauza, sau, in absenta unor
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau65
astfel de persoane, o declaratie negativa adecvata. Conform datelor facute publice prin
intermediul Bursei de Valori Bucuresti, s-au raportat persoane cu detineri peste 5%
din capitalul social al Emitentului, urmatorii actionari:
- la data de 20.11.2007 - SC CERAMICA SA ZALAU impreuna cu persoanele cu care
actioneaza in mod concertat cu o detinere de 11,75% din capitalul social al Emitentului,
- la data de 20.11.2007 - SC Ceramica SA Zalau cu o detinere de 9,16%,
- la data de 09.05.2008 - JULIUS BAER INVESTMENT MANAGEMENT LLC (in calitate
de mandatar) cu o detinere de 10,05% din capitalul social.
- la data de 12.10.2009 Crehul Ioan cu o deinere de 5,94%
- la data de 30.10.2009 SIF Muntenia cu o detinere de 5.01%.
Informatii privind situatia in care actionarii principali ai emitentului au drepturi de vot
diferite sau o declaratie negativa adecvata. Nu este cazul.
In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca
emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine, o descriere a
naturii controlului si a masurilor adoptate pentru ca acest control sa nu fie exercitat in
mod abuziv. In data de 15.02.2007 sub nr. 639 s-a incheiat un acord de politica comuna
intre urmatorii actionari: SSIF Broker SA, Crehul Ioan, Calb Ioan, Remes Ioan, Elekes
Stefan, Sarpataki Alpar, Butka Coloman, Lazar Ioan, Nechita Vasile, Szenasi Coloman,
Gavris Ioan, Crehul Vasile, SC Marketing Grup SRL, SC Ceramica Service SA, care la
data incheierii acordului detineau impreuna 40,66% din capitalul social. La data
intocmirii prezentului prospect (12.10.2009) SC Marketing Grup SRL este societate
lichidata in baza Certificatului de radiere nr.3234/2007. Actionarii acordului detin
impreuna 42,61% din capitalul social.

SC Cemacon SA Zalau nu este controlat de nicio persoana fizica sau juridica la nivel
individual. Prin acordul de actiune concertata semnat in data de 15.02.2007 de catre
persoanele mentionate la paragraful anterior, acestea impreuna controleaza in prezent
42,61% din capitalul social al Emitentului.
Masurile adoptate de catre Emitent pentru ca grupul de persoane care au aderat la
acordul de politica comuna sa nu exercite in mod abuziv controlul direct asupra acestuia
Nu este cazul.
O descriere a acordurilor cunoscute de emitent a caror aplicare poate genera, la o
anumita data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului. Nu este cazul.

Operatiuni cu persoane implicate

Art. 2, alin. 22, legea 297/2004 defineste persoanele implicate astfel:
a) persoane care controleaza sau sunt controlate de catre un emitent sau care se gasesc
sub un control comun, b) persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor
acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca
actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control, c) persoane fizice din
cadrul societatii emitente care au atributii de conducere sau control, d) sotii, rudele si
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau66
afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice mentionate la al. a-c), e) persoane
care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administratie in cadrul unui
emitent.
Detalii privind operatiunile cu persoane implicate (care, in acest sens, sunt cele
prevazute de normele adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002),
incheiate de emitent in perioada pentru care se furnizeaza informatii financiare istorice,
pana la data documentului de inregistrare, in conformitate cu standardul relevant
adoptat in temeiul regulamentului in cauza, daca emitentul intra sub incidenta acestuia.
SC Cemacon SA Zalau, in perioada pentru care se furnizeaza informatii financiare
istorice pana la data intocmirii actualului prospect, are incheiate relatii contractuale si
comerciale cu urmatoarele persoane implicate: SC Ceramica Service SA Zalau, SC
Ceramica SA Zalau si SC Bol Tub SRL Jibou.

Cuantumul sau procentul reprezentat de operatiunile incheiate cu persoane implicate
din cifra de afaceri a emitentului. Prezentam mai jos procentul din cifra de afaceri a
Emitentului datorat relatiilor comerciale existente intre acesta si persoanele juridice
implicate:
- SC Ceramica Service SA Zalau are incheiate cu emitentul urmatoarele tipuri de
contracte: contract de prestari servicii, contract de inchiriere si contract de vanzare
cumparare blocuri ceramice.
- SC Ceramica SA Zalau are incheiate cu emitentul urmatoarele tipuri de contracte:
contract de inchiriere si contract de vanzare cumparare blocuri ceramice.
- SC Bol Tub SRL Jibou are incheiate cu emitentul urmatoarele tipuri de contracte:
contract de vanzare cumparare blocuri ceramice.

Operatiuni cu
persoanele juridice
implicate
% in CA de afaceri a
Emitentului la
31.12.2006
% in CA de afaceri a
Emitentului la
31.12.2007
% in CA de
afaceri a
Emitentului la
31.12.2008
SC Ceramica Service
SA Zalau
2,96 5,99 3,33
SC Ceramica SA
Zalau
6,01 6,8 6,36
SC Bol Tub SRL Jibou 1,17 1,68 0,57

Dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus, operatiunile derulate intre Emitent si
persoanele implicate nu depasesc 10% din cifra de afaceri a acestuia din urma.

Daca standardul in cauza nu se aplica emitentului, se publica urmatoarele informatii:
Natura si cuantumul tuturor operatiunilor care, luate separat sau in ansamblu, sunt
importante pentru emitent. Daca operatiunile cu persoane implicate nu s-au desfasurat
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau67
in conditiile pietei, se explica motivele. In cazul imprumuturilor in curs, inclusiv al
garantiilor de orice tip, se indica cuantumul sumei de rambursat. Nu este cazul.


Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau68
IX. INFORMATII SUPLIMENTARE

Capitalul social al SC Cemacon SA Zalau subscris si integral varsat este in prezent in
suma de 24.438.965 lei si este impartit in 244.389.650 actiuni cu o valoare nominala de
0,1 lei/actiune, avand urmatoarea structura:
- SSIF Broker SA cu sediul in Cluj Napoca, strada Motilor, nr. 119, judetul Cluj,
fiind inregistrata la ORC sub nr. J12/3038/1994, cu o detinere de 13,2628% din
capitalul social al SC Cemacon SA Zalau, reprezentand un numar de 32.412.818
actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare,
- Alti actionari persoane fizice si juridice cu o detinere de 86,7372% din capitalul
social reprezentand 211.976.832 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
Emitentul ori filialele acestuia nu detin in nume propriu actiuni proprii.
Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de
subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere. Nu este
cazul.
Informatii privind conditiile care reglementeaza orice drept de achizitie si/sau orice
obligatie conexa capitalului subscris, dar nevarsat, sau privind orice angajament de
majorare a capitalului social. Nu este cazul.
Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei
optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat prevazand acordarea unor
optiuni asupra capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea
persoanelor la care se refera aceste optiuni. Nu este cazul.

Istoricul capitalului social, modificarile acestuia si a structurii de actionariat

a. Conform cererii de inmatriculare nr. 2/31.12.1990, si a incheierii judecatorului delegat
din 21.01.1991, capitalul social initial al SC Cemacon SA Zalau este in valoare de 14.317
lei impartit in 28.634 de actiuni, fiecare cu valoarea nominala de 0,5 lei/actiune. Capitalul
social initial este detinut in totalitate de catre Statul Roman.

b. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 235/19.03.1992, a incheierii judecatorului
delegat din 19.03.1992 si a hotararii consiliului imputernicitilor statului nr. 41/29.02.1992
se aproba modificarea prin diminuare a capitalului social al SC Cemacon SA Zalau la
data de 31.12.1991 la suma de 13.500 lei. Capitalul social este impartit in 27.000 actiuni cu
valoarea nominala de 0,5 lei/actiune si este detinut in totalitate de catre Statul Roman.

c. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 1152/29.10.1992, a incheierii judecatorului
delegat din 29.10.1992 si a hotararii Consiliului imputernicitilor statului nr. 45/24.07.1992
se majoreaza capitalul social al SC Cemacon SA Zalau de la suma de 13.500 lei la suma
de 162.903,0700 lei cu suma de 149.397,0778 lei, prin emiterea unui numar de 298.794
actiuni, urmare a reevaluarii mijloacelor fixe in temeiul art. 4 din Hotararea Guvernului
nr. 26/1992. Capitalul social ajunge la valoarea de 162.903,0700 lei, impartit in 325.806
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau69
actiuni, fiecare cu valoarea nominala de 0,5 lei si este detinut in totalitate de catre Statul
Roman.

d. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 760/02.06.1993, a incheierii judecatorului
delegat din 02.06.1993 si a hotararii imputernicitilor mandatati ai Statului nr.
47/16.04.1993 se majoreaza capitalul social al SC Cemacon SA Zalau de la suma de
162.903,0700 lei la suma de 169.178, 3263 lei cu suma de 6.275,2563 lei, prin emiterea
unui numar de 12.550 actiuni, urmare a reevaluarii mijloacelor fixe in temeiul art. 4 din
Hotararea Guvernului nr. 26/1992. Capitalul social ajunge la valoarea de 169.178,3263 lei,
impartit in 338.356 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 0,5 lei si este
detinut in totalitate de catre Statul Roman.

e. Conform cererii de inscriere mentiuni nr.756/22.09.1994, a incheierii judecatorului
delegat din 26.09.1994 si a hotararii AGA nr. 4/07.09.1994 se majoreaza capitalul social al
SC Cemacon SA Zalau de la suma de 169.178,3263 lei la suma de 1.407.675 lei cu suma
de 1.238.496,6737 lei, prin emiterea unui numar de 224.714 actiuni, urmare a reevaluarii
imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile art. 6 din Hotararea Guvernului
nr. 500/1994. Capitalul social ajunge la valoarea de 1.407.675 lei, impartit in 563.070
actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2,5 lei.

Structura actionariatului se prezinta astfel:

Nr. crt Nume
actionar
Nr. actiuni
detinute
Valoare detinere
(lei)
% din capitalul social
1 FPS 394.149 985.372,5 70
2 FPP 168.921 422.302,5 30
TOTAL 563.070 1.407.675 100

f. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 622/26.09.1995, a incheierii judecatorului
delegat din 02.10.1995 si a hotararii AGA nr. 11/30.08.1995 se majoreaza capitalul social
al SC Cemacon SA Zalau de la suma de 1.407.675 lei la suma de 1.465.467,5 lei cu suma
de 57.792,5 prin emiterea unui numar de 23.117 actiuni in conformitate cu Hotararea de
Guvern nr. 834/1991. Capitalul social ajunge la valoarea de 1.465.467,5 lei, impartit in
586.187 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2,5 lei.

Structura actionariatului se prezinta astfel:

Nr. crt Nume
actionar
Nr. actiuni
detinute
Valoare detinere
(lei)
% din capitalul social
1 FPS 410.331 1.025.827,5 70
2 FPP 175.856 439.640 30
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau70
TOTAL 586.187 1.465.467,5 100

g. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 20871/22.12.2005, a incheierii judecatorului
delegat nr. 4192/23.12.2005, a certificatului de inscriere mentiuni eliberat in 27.12.2005, a
hotararii AGEA nr. 1/17.10.2005 si a actului aditional nr. 244/25.10.2005, se majoreaza
capitalul social al SC Cemacon SA Zalau de la suma de 1.465.467,5 lei la suma de
7.327.337,5 lei cu suma de 5.861.870 lei pe baza incorporarii in capitalul social a
rezervelor constituite din profitul net, respectiv prin emiterea unui numar de 2.344.748
actiuni. Capitalul social ajunge la valoarea de 7.327.337,5 lei impartit in 2.930.935 actiuni
nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2,5 lei.

Structura actionariatului furnizata de Registrul Miorita la data de 06.03.2006 se prezinta
astfel:

Nr. crt Nume actionar Nr. actiuni
detinute
Valoare
detinere (lei)
% din
capitalul social
1 SC Ceramica SA 727.665 1.819.162,5 24,83%
2 Alti actionari pr. fizice
si juridice
2.203.270 5.508.175 75,17%
TOTAL 2.930.935 7.327.337,5 100

h. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 13276/13.12.2007, a certificatului de
inregistrare mentiuni eliberat in 17.12.2007, a incheierii judecatorului delegat nr.
4047/14.12.2007, a hotararii nr. 1/13.09.2007 si a deciziei CA nr. 01/07.12.2007, se
majoreaza capitalul social al SC Cemacon SA Zalau de la suma de 7.327.337,5 lei la
15.480.730 lei cu suma de 8.153.392,5 lei prin emiterea unui numar de 3.261.357 actiuni,
prin incorporarea in capitalul social a rezervelor in suma de 4.009.082,5 lei si a aportului
in numerar in valoare de 4.144.310 lei. Capitalul social ajunge la valoarea de 15.480.730
lei impartit in 6.192.292 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2,5 lei.

Structura actionariatului furnizata de Depozitarul Central la data de 21.02.2008 se
prezinta astfel:

Nr. crt Nume actionar Nr. actiuni
detinute
Valoare
detinere (lei)
% din
capitalul social
1 SSIF Broker SA Cluj
Napoca
785.395 1.963.487,5 12,68%
2 Alti actionari pr. fizice
si juridice
5.406.897 13.517.242,5 87,32%
TOTAL 6.192.292 15.480.730 100

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau71
i. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 8767/02.07.2008, a certificatului de
inregistrare mentiuni eliberat in 07.07.2008, a incheierii judecatorului delegat nr.
2213/04.07.2008 si a hotararii AGOA nr. 4/29.04.2008 se spliteaza valoarea nominala a
actiunilor emise de SC Cemacon SA de la valoarea de 2,5 lei la valoarea de 0,1
lei/actiune. Totodata se aproba majorarea capitalului social de la suma de 15.480.730 lei
la suma de 19.170.980 lei prin emiterea unui numar de 36.902.500 actiuni noi la valoarea
nominala de 0,1 lei/actiune urmare a incorporarii rezervelor in cuantum de 3.690.250 lei
in capitalul social. Capitalul social ajunge la valoarea de 19.170.980 lei impartit in
191.709.800 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 0,1 lei.

Structura actionariatului furnizata de Depozitarul Central la data de 31.12.2008 se
prezinta astfel:

Nr. crt Nume actionar Nr. actiuni
detinute
Valoare
detinere (lei)
% din
capitalul social
1 SSIF Broker SA Cluj
Napoca
24.534.989 2.453.498,9 12,7980%
2 Alti actionari pr. fizice
si juridice
167.174.811 16.717.481,1 87,2020%
TOTAL 191.709.800 19.170.980 100

m. Conform cererii de inscriere mentiuni nr. 14708/22.06.2009, a certificatului de
inregistrare mentiuni eliberat in 26.06.2009, a incheierii judecatorului delegat nr.
2621/24.06.2009 si a hotararii AGEA din 24.04.2009 se majoreaza capitalul social al SC
Cemacon SA Zalau de la suma de 19.170.980 lei la suma de 24.438.965 lei cu suma de
5.267.985 lei prin emiterea unui numar de 52.679.850 actiuni noi la valoarea nominala de
0,1 lei/actiune. Capitalul social ajunge la valoarea de 24.438.965 lei impartit in
244.389.965 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 0,1 lei.

Structura actionariatului furnizata de Depozitarul Central la data de 23.07.2009 se
prezinta astfel:

Nr. crt Nume actionar Nr. actiuni
detinute
Valoare
detinere (lei)
% din
capitalul social
1 SSIF Broker SA Cluj
Napoca
32.412.818 3.241.281,8 13,2628%
2 Alti actionari pr. fizice
si juridice
211.976.832 21.197.683,2 86,7372%
TOTAL 244.389.650 24.438.965 100


Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau72


Actiunile Emitentului

Actiunile Emitentului sunt nominative, dematerializate, ordinare, emise in lei si confera
detinatorilor persoane fizice si juridice drepturi si obligatii egale in conformitate cu
dispozitiile legii societatilor comerciale nr. 31/1990 R, cu reglementarile pietei de capital
si ale Actului Constitutiv al Emitentului. Registrul actionarilor emitentului este gestionat
de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti. Codul ISIN alocat actiunilor este:
ROCEONACNOR0.

Drepturile conferite de actiunile Emitentului

a) dreptul la dividende
AGOA se va intruni cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului
financiar. In functie de rezultatele financiare ale societatii, adunarea va decide asupra
repartizarii profitului sub forma de dividende daca este cazul, sau de capitalizare a
profitului in cazul necesitatii finantarii activitatii viitoare, sau in caz de inregistrare de
pierderi se va decide asupra reintregirii sau reducerii corespunzatoare a capitalului
social. Hotararile AGOA se depun in termen de 15 zile de la data adoptarii la ORC spre
inregistrare si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. AGOA prin
care se decide distribuirea de dividende va stabili o data de inregistrare (cu cel putin 10
zile lucratoare datei AGOA) care va servi la identificarea actionarilor care urmeaza sa
beneficieze de dividende. Plata acestora se va realiza la o data stabilita de AGOA, dar
termenul de plata a acestora nu va depasi 6 luni de la data AGOA de stabilire a
dividendelor. In cazul in care AGOA nu stabileste un termen de plata a dividendelor,
Emitentul este obligat sa le achite in maxim 60 de zile de la data publicarii hotararii de
fixare a dividendului in M. Of. al Romaniei, partea a IV-a, hotararea constituind titlu
executoriu. Actionarii au dreptul de a solicita plata dividendelor in termen de 3 ani de la
data aprobarii de catre AGOA a situatiilor financiare a societatii. In cazul in care s-au
platit dividende contrar prevederilor legale, Emitentul are la dispozitie un termen de 3
ani in care poate solicita restituirea dividendelor, daca dovedeste ca actionarii au
cunoscut sau trebuiau sa cunoasca neregularitatea distribuirii. In cazul in care are loc o
miscare a capitalului social, se va proceda la reducerea sau reintregirea capitalului
social.

b) dreptul la vot
Orice titular de actiuni poate participa la adunarile generale ale actionarilor, fiecare
actiune subscrisa si varsata dand dreptul la un vot, dreptul de a alege si de a fi ales in
organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor si
a cotei cuvenite in cazul lichidarii societatii. Actionarii pot participa si vota in cadrul
adunarilor generale si prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau73
respectiva adunare. Actionarii pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii,
cu exceptia membrilor CA, directorilor ori functionarii societatii. Modalitatile de
obtinere si termenul de depunere a procurilor vor fi mentionate in convocatorul
adunarii. Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie nu pot
vota in baza actiunilor pe care le detin, nici personal nici prin mandatar, descarcarea
gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.
Aceste persoane pot vota aspecte legate de situatia financiara anuala, daca nu se poate
forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv. Actionarul care, intr-o
anumita operatiune, are, fie personal fie ca mandatar al unei alte persoane un interes
contrar societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind votul pentru respectiva
operatiune, fiind raspunzator de daunele produse societatii, daca doar prin votul sau nu
s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice conventie prin
care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date
sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare
este nula.

c) dreptul de preferinta
Modificarea capitalului social al Emitentului se face cu respectarea conditiilor prevazute
in Legea 31/1990R si a normelor in vigoare pe piata de capital, Actul constitutiv al
Emitentului neincluzand conditii mai restrictive decat cele legale. Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor poate decide ca Emitentul sa-si majoreze capitalul social
prin emisiunea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente
in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura sau prin incorporarea
rezervelor (cu exceptia rezervelor legale), a profitului aferent unui exercitiu financiar
incheiat si a primelor de emisiune sau, dupa caz, prin compensarea unor creante lichide
si exigibile ale actionarilor asupra societatii cu actiuni ale acesteia. Actionarii
Emitentului beneficiaza de un drept de preferinta in cazul majorarii prin aport in
numerar, actiunile nou emise trebuind a fi oferite spre subscriere in primul rand
acestora, proportional cu numarul de actiuni detinute. Noile actiuni vor fi oferite spre
subscriere:
a). detinatorilor de drepturi de preferinta, apartinand actionarilor inscrisi in
Registrul actionarilor la data de inregistrare care nu si le-au instrainat, sau le-au
instrainat partial in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul sau dobandite
in aceasta perioada;
b). publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in
totalitate in decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, daca emitentul
nu decide in AGEA anularea acestora.
Asadar fiecarui actionar existent la data de inregistrare i se vor aloca un numar de
drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute. Aceste drepturi se detaseaza
de actiunile vechi, actionarul in cauza avand doua optiuni: fie pastrarea drepturilor de
preferinta pentru a subscrie ulterior in majorarea de capital social, fie vanzarea lor prin
sistemul BVB numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau74
emitentului. Legea romana privind piata de capital prevede in cazul majorarilor de
capital social prin aport in numerar si posibilitatea ridicarii dreptului de preferinta a
actionarilor de a subscrie noile actiuni insa numai daca la AGA Extraordinara care
decide in acest sens sunt prezenti din numarul titularilor capitalului social iar votul
este luat de actionarii care detin cel putin 75 % din drepturile de vot. Cat priveste
majorarile de capital social prin aport in natura, acestea trebuie sa fie aprobate de AGA
Extraordinara la care participa cel putin din numarul titularilor capitalului social si cu
votul actionarilor ce detin cel putin 75 % din drepturile de vot.
Numarul de actiuni care urmeaza a fi emise in cazul majorarilor de capital social cu
aport in natura va fi egal cu raportul dintre valoarea aportului si cea mai mare dintre
urmatoarele valori:
- pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni anterioare
datei de desfaurare a AGEA,
- valoarea/actiune calculata in baza activului net contabil aferent ultimelor situatii
financiare publicate si auditate ale Emitentului,
- valoarea nominala a actiunii.
Pretul de vanzare catre public a actiunilor ramase nesubscrise in cadrul perioadei de
exercitare a dreptului de preferinta va fi mai mare decat pretul de subscriere al
actiunilor de catre detinatorii de drepturi de preferinta. Actionarii pot sa-si exercite
dreptul de preferinta si atunci cand societatea emite spre subscriere obligatiuni
convertibile in actiuni.

d) dreptul de a participa la majorarile de capital social din resurse interne
AGOA a Emitentului poate decide asupra repartizarii profitului net cu destinatia de
alocare de actiuni cu titlu gratuit. Distribuirea acestora se va face proportional cu
numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Pot sa beneficieze de actiuni cu titlu
gratuit numai persoanele care au calitatea de actionari la data de inregistrare.

e) dreptul de a beneficia din orice surplus rezultat din lichidarea Emitentului
In situatia in care lichiditatile obtinute in urma lichidarii activului depasesc valoarea
cumulata a datoriilor, actionarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social
net proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social varsat. Sumele care
se cuvin fiecarui actionar sunt stabilite de catre lichidatori si mentionate in situatia
financiara finala, situatie care se va depune, in vederea mentionarii, la Registrul
Comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a. Orice actionar
poate face opozitie la Registrul Comertului in 30 de zile de la data publicarii situatiei
financiare, opozitie mentionata in Registru si inaintata ulterior instantei judecatoresti
competente. Daca nici un actionar nu va face opozitie in termen de 30 de zile situatia
financiara se considera a fi aprobata in intregime iar lichidatorii sunt liberati sub rezerva
repartizarii activului social net al Emitentului. Sumele cuvenite actionarilor, neincasate
in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare vor fi depuse la o banca sau
la una din unitatile acesteia cu mentionarea numelui si prenumelui actionarilor.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau75

Reguli privind conversia
Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta, precum si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni va fi hotarata de AGEA.

Retragerea actionarilor Emitentului din societate
Conform legislatiei in vigoare, actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a
adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea
actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are
ca obiect: a) schimbarea obiectului principal de activitate, b) mutarea sediului societatii
in strainatate, c) schimbarea formei societatii, d) fuziunea sau divizarea societatii.
Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii
hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a, in cazurile
prevazute la punctele a)-c) si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul
prevazut la punctul d). Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul
de retragere va fi stabilit de catre un expert autorizat independent, ca valoare medie ce
rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in
vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat, la cererea
consiliului de administratie. Prevederile legale referitoare la retragerea actionarilor
dintr-o societate comerciala se regasesc in legea pietei de capital nr. 297/2004, art. 206 si
art. 207 precum si in Regulamentul CNVM nr. 31/2006, art. 5, pct. 13, 14 si 15.

Art. 206 (1) Urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si
pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris
in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni la un prt echitabil, daca acesta se afla in una din
urmatoarele situatii:
a) detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social,
b) a achizitionat in cadrul ofertei publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si
pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand mai mult de 90% din cele vizate in
cadrul ofertei.
(2) In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin (1) se vor
aplica separat pentru fiecare clasa de actiuni.
(3) Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum si in cadrul unei
oferte publice de preluare voluntare, in care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul
ofertei actiuni reprezentand mai mult de 90% din actiunile vizate se considera a fi un prt
echitabil.
(4) In situatia mentionata la alin. (3) prezumtia referitoare la pretul echitabil se aplica numai in
situatia in care ofertantul isi exercita dreptul precizat la alin. (1), in termen de 3 luni de la data
finalizarii respectivei oferte. In caz contrar, pretul va fi determinat de un expert independent, in
conformitate cu standardele internationale de evaluare.
(5) Pretul determinat de un expert independent se aduce la cunostinta publicului prin
intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare in Buletinul CNVM, pe website-ul
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau76
CNVM si in doua ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la intocmirea
raportului.
Art. 207 (1) Urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru
toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai
mult de 95% din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un prt echitabil.
(2) In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin (1) se vor
aplica separat, pentru fiecare clasa.
(3) Pretul va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 206 alin (3). In situatia in care este
necesara numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de catre respectivul
actionar minoritar.

Regulamentul CNVM nr. 31/2006, art. 5, pct 12, 13, 14, 15:
12. La art. 74, inainte de alin (1) se introduc doua noi alineate cu urmatorul continut:
Procentul de 95% din capitalul social prevazut la art. 206, alin (1) lit. (a) din legea nr. 297/2004
se refera la 95% din numarul total al actiunile cu drept de vot si la 95% din drepturile de vot.
Procentul de 90% din actiunile vizate in cadrul ofertei prevazut la art. 206 alin (1) lit (b) din
legea 297/2004 se refera la 90% din numarul total de actiuni cu drept de vot si la 90% din
drepturile de vot in cadrul ofertei.
13. Art. 74 alin (1) devine alin (13) si va avea urmatorul continut: (1) Dreptul prevazut
al art. 206 din legea 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei.
Actionarul care isi exercita acest drept si intermediarul transmit CNVM spre aprobare un anunt
privind initierea procedurii de retragere, ce cuprinde cel putin informatiile prevazute in anexa nr.
27, insotit de urmatoarele documente: raportul de evaluare intocmit conform prevederilor legale
de un evaluator independent (daca este cazul), pic inchis si sigilat continand pretul la care
urmeaza a se realiza retragerea actionarilor.
14. Art. 74 alin (4) va avea urmatorul continut: (4) Pretul oferit in cadrul unei oferte
publice de preluare voluntare sau al unei oferte publice adresata tutror actionarilor si pentru toate
detinerile acestora in cadrul careia ofertantul a achizitionat, prin subscririle din cadrul ofertei,
actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total al actiunilor cu drept de vot vizate in
oferta se considera a fi un prt echitabil. In cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul
oferit in cadrul ofertei se considera a fi un prt echitabil.
15. Art. 75 alin (1) si respectiv alin (4) vor avea urmatorul continut: (1) Dreptul prevazut
la art. 207 din legea 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei
publice. Actionarul care isi exercita dreptul transmite CNVM spre aprobare un anunt cu privire
la intentia sa de vanzare ce cuprinde cel putin informatii cu privire la identitatea actionarului,
numarul de actiuni detinute, pretul de vanzare, precum si modalitatea in care se poate efectua
plata actiunilor ce urmeaza a fi vandute (virarea contravalorii actiunilor intr-un cont indicat de
actionar, mandat postal cu confirmare de primire cu mentionarea locului unde urmeaza a fi
transmisi banii.(4) Pretul determinat in conformitate cu art. 74 alin (4) se considera a fi un
prt echitabil.

Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau77
Modificari de natura semnificativa in Actionariatul Emitentului
In cazul operatiunilor de achizitie sau instrainare a actiunilor Emitentului, precum si in
cazul ori caror alte operatiuni, care fac ca drepturile de vot detinute de o persoana sa
atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%,
75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectiva are obligatia sa
informeze, in maximum 3 zile lucratoare, in mod concomitent, societatea, C.N.V.M si
piata reglementata pe care sunt tranzactionate respectivele valori mobiliare. Drepturile
de vor se calculeaza pe baza tuturor actiunilor cu drept de vot detinute, chiar daca
exercitiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat. De asemenea, notificarea
trebuie sa se realizeze prin raportare la tate actiunile de aceeasi clasa, care au drept de
vot. Termenul de 3 zile lucratoare in care trebuie sa se realizeze notificarea potrivit celor
mentionate anterior se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare datei la care
actionarul sau persoana fizica ori entitatea juridica ia cunostiinta despre achizitie sau
instrainare ori de posibilitatea exercitarii drepturilor de vot, sau, avand in vedere
circumstantele, ar fi trebuit sa ia la cunostinta, indiferent care este data la care achizitia,
instrainarea sau posibilitatea exercitarii drepturilor de vot devine efectiva, sau ia
cunostinta de operatiunile mentionate mai sus, altele decat cele de achizitie sau
instrainate.

Restrictii la nivelul Emitentului privind libera transferabilitate a valorilor mobiliare
La momentul intocmirii prezentului prospect nu exista restrictii la nivelul Emitentului
cu privire la libera transferabilitate a valorilor mobiliare emise de acesta.

Descrierea conditiilor privind ofertele publice obligatorii

In ceea ce priveste ofertele publice de preluare obligatorii, legea pietei de capital nr.
297/2004, regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare modificat prin regulamentul CNVM nr. 31/2006 de completare a
reglementarilor CNVM in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor
europene, prevad urmatoarele pentru societatile comerciale ale caror actiuni sunt
tranzactionate pe o piata reglementata:
Art. 203 (1) O persoana care, urmare a achizitiilor sale sau ale persoanelor cu care actioneaza
in mod concertat, detine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale
este obligata sa lanseze o oferta publica adresata tuturor detinatorilor de valori mobiliare si avand
ca obiect toate detinerile acestora cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 luni de la
momentul atingerii respectivei detineri.
(2) Pana la derularea ofertei publice mentionate la alin (1), drepturile aferente valorilor mobiliare
depasind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul
actionar si persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte
operatiuni, actiuni ale aceluiasi emitent.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau78
(3) Prevederile alin (1) nu se aplica persoanelor care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi,
au dobandit pozitia de detinator a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor
legale incidente la momentul dobandirii.
(4) Persoanele prevazute la alin (3) vor derula o oferta publica obligatorie, in conformitate cu
prevederile alin (1) numai daca, ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi majoreaza
detinerile, astfel incat sa atinga sau sa depaseasca 50% din drepturile de vot ale respectivului
emitent. Pana la derularea ofertei publice, drepturile aferente actiunilor achizitionate care
depasesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul actionar si persoanele cu care acesta actioneaza in
mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi emitent.
Art. 204 (1) Pretul oferit va fi cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de
persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara ofertei.
(2) daca prevederea de la alin (1) nu poate fi aplicata, pretul oferit va fi determinat in
conformitate cu reglementarile CNVM cu luarea in considerare cel putin a urmatoarelor criterii:
a) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare derularii ofertei,
b) valoarea activului net al societatii, conform ultimei situatii financiare auditate, c) valoarea
actiunilor rezultate dintr-o expertiza, efectuata de un evaluator independent, in conformitate cu
standardele internationale de evaluare.
Art. 205 (1) Prevederile art. 203 nu se vor aplica in cazul in care pozitia reprezentand mai
mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobandita ca urmare a unei
tranzactii exceptate.
(2) In contextul prezentei legi, tranzactie exceptata reprezinta dobandirea respectivei pozitii: a) in
cadrul procesului de privatizare, b) prin achizitionarea de actiuni de la Ministerul Finantelor
Publice sau de la alte entitati abilitate legal, in cadrul procedurii executarii creantelor bugetare, c)
in urma transferurilor de actiuni realizate intre societatea-mama si filialele sale sau intre filialele
aceleiasi societati-mama, d) in urma unei oferte publice de preluare voluntara adresata tuturor
detinatorilor respectivelor valori mobiliare si avand ca obiect toate detinerile acestora.
(3) In cazul in care dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot
asupra emitentului se realizeaza in mod neintentionat, detinatorul unei asemenea pozitii are un
din urmatoarele obligatii alternative: a) sa deruleze o oferta publica in conditiile si la pretul
prevazute la art. 203 si art. 204, b) sa instraineze un numar de actiuni, corespunzator pierderii
pozitiei dobandite fara intentie.
(4) Executarea uneia dintre obligatiile prevazute la alin (3) se va face in termen de 3 luni de la
dobandirea respectivei pozitii,
(5) Dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului
se considera neintentionata, daca s-a realizat ca efect al unor operatiuni precum: a) reducerea
capitalului prin rascumpararea de catre societate a actiunilor proprii, urmata de anularea
acestora, b) depasirea pragului ca rezultat al exercitarii dreptului de preferinta, subscriere sau
conversie a drepturilor atribuite initial, precum si al convertirii actiunilor preferentiale in actiuni
ardinare, c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.
Atat in cursul ultimului exercitiu financiar incheiat cat si in cursul anului curent nu s-
au anuntat oferte publice de achizitie facute de terti si care sa aiba ca si obiect actiuni
ale Emitentului.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau79

Statutul fiscal al actiunilor

Informatiile de mai jos prezinta un sumar al celor mai importante consecinte ale
detinerii si instrainarii de actiuni din punctul de vedere al sistemului fiscal din Romania.
Aceste informatii au la baza legile, normele si reglementarile in vigoare, la data
intocmirii prezentului Prospect si nu isi propun sa fie o opinie juridica sau sa abordeze
exhaustiv aspectele fiscale ce decurg din achizitia, detinerea sau instrainarea actiunilor
tranzactionate pe o piata reglementata.
Avand in vedere dificultatile inregistrate pe piata financiara internationala cu efecte
negative asupra pietei interne de capital, Guvernul Romaniei a adoptat in 8 octombrie
2008 ordonanta de urgenta nr. 127 privind modificarea si completarea legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal.

I. Actiunile dobandite si detinute de catre rezidentii romani
1) Rezidenti persoane fizice
Impozitarea castigului de capital rezultat din transferul actiunilor Emitentului
In perioada 1 ianuarie 2009 31 decembrie 2009 inclusiv, castigurile realizate de
persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile
mobiliare emise de societatile inchise sunt venituri neimpozabile.
Incepand cu 1 ianuarie 2010 profiturile realizate de actionarii persoane fizice din
tranzactiile pe piata de capital in cazul revanzarii actiunilor Emitentului intr-un interval
mai mic de 1 an de la data cumpararii se vor impozita cu 16%, calculat si virat astfel:
intermediarul tranzactiei are obligatia de a calcula si a plati 1% din acest impozit pana la
data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, iar obligatia platii
impozitului de 15% revine persoanei care-si instraineaza detinerile.
Daca respectivele actiuni au fost pastrate in portofoliu de catre actionari o perioada mai
mare de 1 an de zile iar ulterior acestei perioade au fost instrainate, castigul obtinut va fi
impozitat doar cu 1%. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului apartine acelui
intermediar care administreaza si realizeaza activitati de custodie privind titlurile de
valoare, altele decat titlurile de participare, apartinand contribuabilului si este virat de
catre acesta pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. In
cazul in care efectuarea tranzactiilor se face de catre un intermediar care nu efectueaza
activitatea de custodie, agentul custode are obligatia de a furniza toate informatiile si
documentele justificative intermediarului care a efectuat tranzactia pentru ca acesta sa
poata sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul corespunzator. Retinerea impozitului
se realizeaza la momentul decontarii tranzactiei de vanzare iar termenul maxim de
virare al impozitului la bugetul de stat este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in
care s-a realizat castigul impozabil.
Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat cele rezultate
din tranzactiile cu parti sociale sau valori mobiliare apartinand societatilor inchise
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau80
inregistrate in cursul anului fiscal se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile
de aceeasi natura realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare in cursul anului
respectiv. Daca in urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, incepand cu
pierderea anuala a anului fiscal 2010, aceasta se reporteaza numai in anul urmator.
Pierderea anuala inregistrata in anul fiscal 2009 nu se reporteaza.

Impozitarea dividendelor obtinute
Dividendele pe care Emitentul le va plati actionarilor persoane fizice de cetatenie
romana se supun impozitului pe venit. Impozitul se calculeaza cu o cota de 16%, sarcina
determinarii si retinerii impozitului revine entitatii care plateste dividendele, odata cu
plata acestora catre actionari.

2) Rezidenti persoane juridice
Impozitarea castigului de capital rezultat din transferul actiunilor Emitentului
Castigul obtinut de catre persoanele juridice romane in urma valorificarii actiunilor
Emitentului fac parte din venitul impozabil al acestora, fiind aplicabila rata obisnuita a
impozitului pe profit de 16%. Acest impozit va trebui achitat de catre persoanele juridice
in cauza, nefacandu-se nici o retinere de catre Intermediar sau Emitent.

Impozitarea dividendelor obtinute
Are loc prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit.
Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are
obligatia sa retina si sa vireze impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat, pana
la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in
care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au
aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de
31 decembrie a anului respectiv. Aceste prevederi nu se aplica in cazul dividendelor
platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca
beneficiarul dividendelor detine mimimum 15%, respectiv 10% incepand cu anul 2009
din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada
neintrerupta de cel putin 2 ani.

II. Actiunile dobandite si detinute de catre nerezidenti
1) Nerezidenti persoane fizice

Impozitarea castigului de capital rezultat din transferul actiunilor Emitentului
Se aplica acelasi regim fiscal ca in cazul obtinerii castigului de capital de catre un
rezident, avand incidenta si prevederile conventiilor pentru evitarea dublei impuneri.
Nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa justifice dreptul de a
beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania
si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala eliberat de
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau81
autoritatea competenta din statul respectiv. In cazul cand nerezidentul beneficiar al
veniturilor din Romania prezinta un alt document prin care se atesta rezidenta fiscala,
acest document va trebui sa fie vizat de organul fiscal al statului sau de rezidenta.
Nerezidentul are obligatia de a depune la intermediari sau Emitent originalul sau copia
legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului care atesta rezidenta
fiscala vizat de organul fiscal al statului sau de rezidenta, tradus si legalizat de catre
entitatile autorizate din Romania.
Veniturile obtinute de catre nerezidenti pe pietele de capital straine din transferul
titlurilor de participare (actiuni emise de societatile pe actiuni) detinute la o persoana
juridica romana, precum si din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani,
nu reprezinta venituri impozabile in Romania.
Veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din transferul instrumentelor financiare
derivate, definite potrivit legii, nu reprezinta venituri impozabile in Romania.

Impozitarea dividendelor
Si in acest caz se aplica cota de 16% cu specificarea ca in functie de tara in care persoana
fizica este rezidenta din punct de vedere fiscal, acest impozit poate fi redus sau chiar
eliminat in temeiul unei conventii de evitare a dublei impuneri. In acest din urma caz
nerezidentul trebuie sa puna la dispozitia Emitentului un certificat de rezidenta fiscala.
Impozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Romania, cu titlu de
dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine in
momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri si se varsa la bugetul de stat, la
cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in
ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti.

2) Nerezidenti persoane juridice
Impozitarea castigului de capital rezultat din transferul actiunilor Emitentului
In perioada 1 ianuarie 2009 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul
obtinut de persoanele juridice straine din tranzactionarea pe piata autorizata si
supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a titlurilor de participare
detinute de aceste persoane la o persoana juridica romana.

Impozitarea dividendelor obtinute
Se aplica cota de impozit de 10% asupra dividendului brut platit de catre Emitent.
Aceasta prevedere nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica
romana unei alte persoane juridice dintr-un stat membru al Comunitatii Europene, daca
beneficiarul dividendelor detine mimimum 15%, respectiv 10% incepand cu anul 2009
din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de
neintrerupta de cel putin 2 ani.
In functie de tara in care este rezidenta fiscal persoana juridica straina, acest impozit
poate fi redus sau eliminat in temeiul unei conventii de evitare a dublei impuneri sub
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau82
conditia prezentarii de catre nerezidentul in cauza a unui certificat de rezidenta fiscala.
Impozitul datorat de nerezidenti persoane juridice, pentru veniturile obtinute in
Romania cu titlu de dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv
se retine in momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri, si se varsa la
bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit
venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, in lei, la bugetul de stat, la cursul
de schimb al pietei valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua
retinerii impozitului pentru nerezidenti.

Actul constitutiv

In conformitate cu Nomenclatorul CAEN revizuit 2 la Cap. 2 din Actul constitutiv al SC
Cemacon SA Zalau actualizat in data de 02.07.2008 se prevede ca obiect principal de
activitate Fabricarea materialelor de constructii din argila cod CAEN 233 cu
activitatea principala Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii
din argila arsa cod CAEN 2332, fiind insotit de urmatoarele obiecte secundare de
activitate:
0811 extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei si ardeziei,
0990 activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor,
0812 extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului,
0899 alte activitati extractive n.c.a.
3821 tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase,
1071 fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor prospete de patiserie,
1085 fabricarea de mancaruri preparate,
1089 fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
2331 fabricarea placilor si dalelor de ceramic a,
2341 fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental,
2342 fabricarea de obiecte sanitare din ceramica,
2343 fanricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica,
2349 fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2320 fabricarea de produse refractare,
2332 fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa,
3319 repararea altor echipamente,
3320 instalarea masinilor si echipamentelor industriale,
2363 fabricarea betonului,
2369 fabricarea altor articole din beton, ciment sau ipsos,
2370 taierea, fasonarea si finisarea pietrei,
2399 fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.,
2012 fabricarea colorantilor si a pigmentilor,
2433 productia de profiluri obtinute la rece,
2511 fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice,
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau83
3311 repararea articolelor fabricate din metal,
4120 lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale,
2512 fabricarea de usi si ferestre din metal,
4332 lucrari de tamplarie si dulgherie,
2529 productia de rezervoare, cisterne si containere metalice,
2571 fabricarea produselor de taiat,
2599 fabricarea altor articole din metal n.c.a.
3299 fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 repararea articolelor fabricate din metal,
2821 fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor,
3312 repararea masinilor,
2829 fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
3250 productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice,
3313 repararea echipamentelor electronice si optice,
2573 fabricarea uneltelor,
2894 fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei,
2896 fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului,
2899 fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
4212 lucrari de constructie a cailor ferate de suprafata si subterane,
4213 constructia de poduri si tunele,
4221 lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide,
4222 lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii,
4299 lucrari de constructie a altor proiecte ingineresti, n.c.a.
4399 alte lucrari speciale de constructii,
4321 lucrari de instalatii electrice,
4329 alte lucrari de instalatii pentru constructii,
4333 lucrari de pardosire si placare a peretilor,
4730 comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine
specializate,
4612 intermedieri in comertul cu combustibil, minereuri, metale si produse chimice
pentru industrie,
4613 intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii,
4614 intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane,
4615 intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si fierarie,
4616 intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din
piele,
4617 intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun,
4618 intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific
n.c.a.,
4619 intermedieri in comertul cu produse diverse,
4644 comert cu ridicata al produselor de ceramica, sticlarie si al produselor de
intretinere,
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau84
4649 comert cu ridicata al bunurilor de uz gospodaresc,
4673 comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si
echipamentelor sanitare si de incalzire,
4645 comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie,
4646 comert cu ridicata al produselor farmaceutice,
4643 comert cu ridicata al aparatelor electricce de uz gospodaresc, al aparatelor de
radio si televizoarelor,
4647 comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat,
4648 comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor,
4671 comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor
derivate,
4674 comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii
sanitare si de incalzire,
4676 comert cu ridicata al altor produse intermediare,
4711 comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzarea predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun,
4719 comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de
produse nealimentare,
4721 comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine
specializate,
4729 comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate,
4741 comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului, in
magazine specializate,
4742 comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, in magazine
specializate,
4753 comert cu amanuntul al covoarelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea in
magazine specializate,
4759 comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz
caznic n.c.a.,
4764 comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate,
4765 comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate,
4776 comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al
animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate,
4777 comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate,
4778 comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate,
4942 servicii de mutare,
5224 manipulari,
5210 depozitari,
7111 activitati de arhitectura,
7112 activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea,
7420 activitati fotografice,
7490 alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, n.c.a.,
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau85
7120 activitati de testare si analize tehnice,
6810 cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii,
6820 inchirieirea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing,
5610 restaurante,
5630 baruri si alte activitati de servire a bauturilor,
2223 fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii,
2733 fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si
electronice,
2361 fabricarea produselor din beton pentru constructii,
4779 comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine,
4791 comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet,
4799 comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si
pietelor,
6491 leasing financiar,
6492 alte activitati de creditare,
6420 activitati ale holdingurilor,
6430 fonduri mutuale si alte entitati financiare similare,
7211 cercetare-dezvoltare in biotehnologie,
7219 cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie,
7220 cercetare dezvoltare in stiinte sociale si umaniste,
4511 comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3.5 tone),
4519 comert cu alte autovehicule,
4722 comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine
specializate,
4725 comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate,
4743 comert cu amanuntul al echipamentului audio/video, in magazine specializate,
4754 comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine
specializate,
4763 comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari
audio/video, in magazine specializate,
6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract,
8110 activitati de servicii suport combinate,
7711 activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele,
7430 activitati de traducere scrisa si orala (interpreti),
8211 activitati combinate de secretariat,
8219 activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate
de secretariat,
8299 alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
0119 cultivarea altor plante din culturi nepermanente,
4621 comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
7712 activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele,
7732 activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau86

Rezumatul prevederilor aferente actului constitutiv privind procedurile si alte
reglementari interne ale emitentului care vizeaza membrii organelor de administrare,
conducere si supraveghere sunt prezentate in cuprinsul capitalului Organele de
administrare, conducere si supraveghere din cadrul prezentului prospect.

Potrivit Actului Constitutiv al Emitentului Fiecare actiune da dreptul la un vot. Actiunile
sunt indivizibile cu o valoare nominala de 0,1 lei. In cadrul Actului Constitutiv al
Emitentului nu sunt prevazute mentiuni cu privire la masurile necesare pentru
modificarea drepturilor actionarilor, mentiuni care sa aiba ca efect amanarea,
suspendarea sau prevenirea schimbarii controlului asupa emitentului, sau prevederi
care sa stabileasca o limita peste care participarile la capital trebuie facute publice; in
sensul acestor prevederi societatea supunandu-se reglementarilor legale in vigoare.

Convocarea adunarilor generale ale Emitentului si conditiile de admitere in adunarile
generale. In temeiul art. 4 din Actul Constitutiv al Emitentului : Adunarile generale sunt
ordinare si extraordinare si se vor tine la sediul societatii sau in locul ce se va indica in convocare.
Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea
exercitiului financiar. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar.
Prin actul constitutiv al Emitentului se deleaga Consiliului de Administratie exercitiul
atributiilor adunarii generale extraordinare a actionarilor privind mutarea sediului societatii si
schimbarea obiectului de activitate al societatii. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale
extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime
din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare prezenta actionarilor
reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu
majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a
obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de
schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate
de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Adunarea generala va fi convocata de consiliul de administratie ori de cate ori va fi nevoie in
conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv si prevederile legale. Termenul de intrunire in
nici un caz nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea a IV-a. Consiliul de administratie respectiv directoratul convoaca de indata
adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5%
din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea
generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60
de zile de la data primirii cererii. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala
proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Actionarii vor putea fi reprezentati in
adunarile generale prin alti actionari in baza unei procuri speciale. Hotararile luate de adunarea
generala in limitele legii sau a actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care
nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Dreptul de a ataca hotararile adunarii generale
se exercita in conditiile legii.
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau87
Contracte importante

Rezumatul fiecarui contract important (altele decat cele incheiate in cadrul normal al
activitatii) incheiat de catre emitent sau de catre orice alt membru al grupului, in cursul
celor doi ani anteriori publicarii documentului de inregistrare. Nu este cazul.
Rezumatul oricarui alt contract (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii)
incheiat de catre orice membru al grupului si continand dispozitii care atribuie oricarui
membru al grupului o obligatie sau un angajament important pentru intregul grup, la
data documentului de inregistrare. Nu este cazul.

Informatii furnizate de terti, declaratii ale expertilor si declaratii de interese

In cazul in care documentul de inregistrare contine o declaratie sau un raport atribuite
unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica numele, adresa de la locul
de munca si calificarile persoanei in cauza si, dupa caz, orice interese semnificative ale
persoanei respective cu privire la emitent. Daca raportul sau declaratia au fost intocmite
la cererea emitentului, se anexeaza o declaratie prin care se confirma faptul ca
documentele in cauza au fost incluse, in forma si in contextul in care au fost incluse, cu
consimtamantul persoanei care a autorizat continutul acelei parti din documentul de
inregistrare. Nu este cazul.
In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a
faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele
emitentului si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele
publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile
reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa
(sursele) informatiilor in cauza. Nu este cazul.

Documente puse la dispozitia publicului

O declaratie prin care se confirma faptul ca, in perioada de valabilitate a documentului
de inregistrare, pot fi consultate, dupa caz, urmatoarele documente (sau copii ale
acestora): - a) actul constitutiv si statutul emitentului, b) toate rapoartele, corespondenta
si alte documente, informatiile financiare istorice, evaluarile si declaratiile intocmite de
experti la cererea emitentului, din care anumite parti sunt incluse sau mentionate in
documentul de inregistrare, c) informatiile financiare istorice ale emitentului sau, in
cazul unui grup, informatiile financiare istorice ale emitentului si ale filialelor sale,
pentru fiecare dintre cele doua exercitii anterioare publicarii documentului de
intregistrare. Documentele mentionate anterior, fie pe suport fizic, fie pe support
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau88
informatic, pot fi consultate la sediul SC Cemacon SA sau la sediul SSIF Broker SA si pe
site-urile acestora (www.cemaconzalau.ro, www.ssifbroker.ro).

Informatii privind participatiile

La data intocmirii prezentului Prospect, SC Cemacon SA Zalau detine 99,98% din
capitalul social al SC Bol Tub SRL Jibou. Pe langa aceasta participatie majoritara,
Emitentul mai detine in prezent 11,45% din capitalul social al SC Cercon Ariesul SA
Campia Turzii.

SC Bol Tub SRL Jibou, persoana juridica romana cu sediul social in loc. Jibou, strada
Morii, nr. 4, judetul Salaj, CUI RO10840455, inregistrata la ORC sub nr. J31/204/1998,
reprezentata legal de D-na Guia Sanda Eva in calitate de administrator. Obiectul de
activitate al societatii este Fabricarea produselor din beton pt. constructii cod CAEN
2361. Capitalul social al societatii este de 271.000 lei, impartit in 27.100 parti sociale cu
valoarea nominala de 10 lei fiecare si este detinut in totalitate de 2 asociati dupa cum
urmeaza: SC Cemacon SA Zalau cu o detinere de 27.095 parti sociale reprezentand
99,98% din capitalul social si Ludosan George Eugen cu o detinere de 5 parti sociale
reprezentand 0,02% din capitalul social.
Valoarea investitiei SC Cemacon SA la aceasta societate este de 275.213 lei care
reprezinta un procent de 0,56% din activul total al SC Cemacon SA la 31.12.2007.

Mai jos sunt detaliate creantele si datoriile SC Bol Tub SRL, pentru ultimii 3 ani:
- lei -
Elemente de bilant 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
Creante 54.308 257.067 83.092,33
Datorii 35.698 250.240 41.656,82

Relatiile contractuale dintre SC Cemacon SA Zalau si societatile in cadrul carora
aceasta detine participatii: Intre SC Cemacon SA Zalau si SC Bol Tub SRL Jibou exista
incheiate urmatoarele contracte:
- contractul de vanzare cumparare blocuri ceramice nr. 7022/17.12.2007 incheiat pe o
durata cuprinsa intre 19.01.2008 31.12.2008. Pentru anul 2009 s-a prelungit contractul
nr. 7022 prin Actul aditional nr.1 pana la data de 31.03.2009. Noul contract s-a incheiat
pe perioada 01.04.2009-31.03.2010.
Intre Emitent si SC Cercon Ariesul SA Campia Turzii nu exista relatii contractuale.


Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau89
Alte informatii de baza

Declaratie privind capitalul circulant net
Emitentul declara ca in opinia sa, capitalul circulant net este suficient pentru
indeplinirea obligatiilor sale actuale.

Capitalurile proprii si gradul de indatorare
Emitentul declara ca la data de 31.12.2008 capitalurile proprii detinute de SC Cemacon
SA Zalau sunt in suma de 32.603.390 lei, iar datoriile totale sunt in suma de 95.470.020
lei.

Interesele persoanelor fizice sau juridice participante la emisiune/oferta
Atat Emitentul cat si Intermediarul declara ca nu exista niciun interes, inclusiv interese
conflictuale, care ar putea afecta procesul de admitere la tranzactionare la BVB a
actiunilor Emitentului.

Motivele ofertei si utilizarea fondurilor
Prezentul Prospect de admitere la tranzactionare este intocmit exclusiv cu scopul
admiterii pe piata reglementata administrata de BVB a actiunilor SC Cemacon SA Zalau,
acest fapt nu presupune subscrierea de actiuni de catre investitori si nici colectarea de
fonduri banesti de la acestia.

Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare
Prezentul Prospect este intocmit in vederea admiterii actiunilor Emitentului pe piata
reglementata administrata de BVB. In acest sens BVB a emis in data de 03.11.2009
acordul de principiu cu privire la admiterea actiunilor SC Cemacon SA Zalau pe piata
reglementata. La data intocmirii prezentului Prospect actiunile emise de SC Cemacon
SA sunt tranzactionate pe segmentul de piata Rasdaq a BVB. Emitentul declara ca nu
exista intermediari care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca si intermediari
pe pietele secundare pentru a garanta lichiditatea actiunilor Emitentului prin cotatii de
cumparare respectiv vanzare.

Cheltuieli aferente emisiunii/ofertei
Cuantumul total net al fondurilor incasate in urma admiterii la tranzactionare a
actiunilor Emitentului. Nu este cazul. Estimarea cheltuielilor totale aferente acestei
operatiuni. Nu este cazul.

Informatii suplimentare privind actiunile
Daca in nota privind valorile mobiliare sunt mentionati consilieri care au legatura cu
oferta, o declaratie precizand calitatea in care au actionat acestia. Nu este cazul.
Se precizeaza ce alte informatii din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau
examinate de catre auditori si daca acestia au elaborat un raport. Se prezinta raportul in
Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a
actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau actiunilor emise de SC Cemacon SA Zalau90
intregime sau, cu aprobarea autoritatii competente, un rezumat al acestuia. Nu este
cazul.
In cazul in care nota privind valorile mobiliare contine o declaratie sau un raport
atribuite unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica numele, adresa de
la locul de munca si calificarile persoanei in cauza si, dupa caz, orice interese
semnificative ale persoanei respective cu privinre la emitent. Daca raportul sau
declaratia au fost intocmite la cererea Emitentului, se anexeaza o declaratie prin care se
confirma faptul ca documentele in cauza au fost incluse, in forma si-n contextul in care
au fost incluse, cu consimtamantul persoanei care a autorizat continutul acelei parti din
nota privind valorile mobiliare. Nu este cazul.
In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a
faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele
Emitentului si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele
publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile
reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa
(sursele) informatiilor in cauza. Nu este cazul.SOCIETATE INITIATOARE EMITENT
SSIF BROKER SA SC CEMACON SA

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
Chis Grigore Ing. Ioan Crehul

S-ar putea să vă placă și