Sunteți pe pagina 1din 3

1

Tematica pentru examinarea candidailor


n vederea dobndirii calitii de practician n insolven


1.DREPT
1. Procedura insolvenei
2. Concordatul preventiv i mandatul ad-hoc
3. Dizolvarea i lichidarea societilor reglementate prin Legea nr. 31/1990 prin alte metode
dect procedura insolvenei
4. Reglementarea legal a activitii practicienilor n insolven
5. Executarea silit.

LEGISLAIE I BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT

1. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 359
din 21/04/2006, modificat i completat expres inclusiv prin Legea nr. 76/2012 i implicit prin
noul Cod civil i Legea nr. 71/2011;
2. Legea nr. 381/2009, privind introducerea concordatului preventiv i mandatului ad-hoc, publicat
n Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 14/12/2009, modificat i completat inclusiv prin
Legea nr. 76/2012;
3. Legea nr. 31/1990 privind societile, republicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din
17/11/2004, modificat i completat inclusiv prin O.U.G. nr. nr. 47/2012: art. 227-237
1
, art.
252-270
2
;
4. O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitii practicienilor n insolven, republicat n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 13/10/2011, modificat i completat inclusiv prin Legea
nr. 149/2013;
6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr.
485 din 15/07/2010, republicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012,
modificat i completat inclusiv prin Legea nr. 72/2013;
7. Lege nr. 76/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur
civil, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012, modificat i completat
inclusiv prin O.U.G nr. 80/2013.
*
* *
1. Gheorghe Piperea, "Insolvena: legea, regulile, realitatea", Editura Wolters Kluwer, 2008
2. Gheorghe Piperea, Legea concordatului, Editura Wolters Kluwer, 2010
3. Ion Turcu, Legea procedurii insolvenei. Comentariu pe articole, Ediia a 4-a, Editura C. H.
Beck, 2012
4. Gheorghe Piperea, Drept comercial. ntreprinderea, Editura C. H. Beck, 2012
5. Stanciu D. Carpenaru, Tratat de drept comercial romn. Conform noului Cod civil, Editura
Universul Juridic, 2012
6. Stanciu D. Carpenaru, Predoiu Marian Catalin, Gheorghe Piperea, David Sorin, "Legea societilor
comerciale. Comentariu pe articole", Ediia a 4-a, Editura C. H. Beck, 2009, capitolele referitoare la
dizolvare i lichidare (art.227-237 i art.252-270 din Legea societilor comerciale)
7. Piperea Gheorghe, Antonache Ctlin, Piperea Petre, Dimitriu Alexandru, Piperea Mirela, Ratoi
Alexandru-Serban, Atanasiu Ana-Gabriela, Noul Cod de procedur civil. Note. Corelaii.
Explicaii, Editura C. H. Beck, 2012
2
8. Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Gabriela Raducan, Andreia Constanda, Carmen Negrila,
Delia Narcisa Theohari, Marius Eftimie, Marcel Dumitru Gavris, Veronica Danaila, Flavius
Pancescu, Noul Cod de procedura civil - comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2013


2.CONTABI LI TATE SI FI SCALI TATE
2.1.Contabilitatea i fiscalitatea reorganizrii societilor comerciale

2.1.1. Fuziunea societilor comerciale
2.1.1.1.Evaluarea societilor care fuzioneaz (evaluarea activului net contabil-corectat, evaluarea
aportului net, evaluarea global a societilor i determinarea raportului de schimb);
2.1.1.2.Contabilizarea operaiunilor de fuziune prin absorbie i de fuziune prin contopire.
2.1.1.3.Aspecte fiscale referitoare la fuziunea societilor comerciale;

2.1.2. Divizarea societailor comerciale: aspecte fiscale si contabile
2.1.2.1.Contabilizarea operaiunilor de divizare;
2.1.2.2.Aspecte fiscale referitoare la operaiunile de divizare.

2.2.Contabilitatea i fiscalitatea lichidarii societilor comerciale
2.2.1.Aspectele fiscale ale lichidarii societailor comerciale;
2.2.2.Contabilitatea operaiunilor de lichidare a societailor comerciale;
2.2.3.Contabilitatea operaiunilor de partaj al activului net.

2.3.Contabilitatea i fiscalitatea retragerii i/sau excluderii unor asociai din cadrul societilor
comerciale

2.4.Abordari contabile n viziunea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitailor Economice Europene

2.4.1.Aria de aplicabilitate si moneda de raportare
2.4.2. Dispoziii generale privind situaiile financiare anuale;
2.4.3.Utilizatorii situatiilor financiare anuale
2.4.4.Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale
2.4.5.Formatul bilanului;
2.4.6.Prevedri referitoare la elementele din bilan;
2.4.7.Formatul contului de profit si pierdere;
2.4.8.Prevederi referitoare la elementele din contul de profit si pierdere;
2.4.9.Principiile contabile generale;
2.4.10.Reguli de evaluare;
2.4.11.Coninutul notelor explicative la situaiile financiare anuale;
2.4.12.Auditarea sau verificarea situatiilor financiare anuale;
2.4.13.Planul de conturi general;
2.4.14.Structura situaiilor financiare anuale.

2.5.Organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii

2.6.Documentele financiar contabile
2.7.Tratamente fiscale (definiii ale termenilor comuni utilizai n fiscalitate, impozitul pe profit,
veniturile din investiii, impozitul pe veniturile microntreprinderilor, taxa pe valoarea adugat
i impozite i taxe locale)
3

2.8.Aspecte prevazute de Legea contabilitaii nr. 82/1991 (republicat)

Bibliografie

1.Legea contabilitaii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, cu
modificrile i completrile ulterioare;

2.Legea 31/1990 privind societaile comerciale, republicat n Monitorul Oficial. nr. 1066 din
17.11.2004, cu modificrile i completrile ulterioare;

3.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice,

4.Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial nr. 766 din 10.11.2009, cu
modificrile i completrile ulterioare (inclusiv anexele la acest ordin, respectiv Reglementarile
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitailor Economice Europene, publicate n Monitorul
Oficial nr. 766 bis, din 10.11.2009, cu modificrile i completrile ulterioare)

5.Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea normelor metodologice
privind reflectarea n contabilitate a principalelor operaiuni de fuziune, divizare, dizolvare si
lichidare a societailor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociai din cadrul
societailor comerciale i tratamentul fiscal al acestora, publicat n Monitorul Oficial. nr.1012 din
03.11.2004 (inclusiv anexa la acest ordin).

6.Codul Fiscal adoptat prin Legea 571/2003, cu modificrile si completrile ulterioare (versiunea n
vigoare/consolidat la 05.08.2013);

7.Normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind Codului Fiscal aprobate prin
Hotrrea de Guvern nr. 44/2004 (versiunea n vigoare/consolidat la 14.03.2013);

8.Ordinul ministrului economiei si finanelor nr. 3.512/2008 privind documentele
financiar - contabile, publicat n Monitorul Oficial nr. 870 din 23.12.2008 (inclusive normele
metodologice, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 i Anexa 4).

9.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii, publicat n Monitorul Oficial nr. 704 din 20.10.2009 (inclusiv anexa la acest ordin).

10.Colegiul Consultativ al Contabilitaii - Norme metodologice privind reflectarea n contabilitate
a principalelor operaiuni de fuziune, divizare, dizolvare i lichidare a societailor comerciale,
precum i retragerea sau excluderea unor asociai din cadrul societailor comerciale i
tratamentul fiscal al acestora, Ed. CECCAR, Bucuresti, 2004;

11.Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru Contabilitate aprofundat, Editura Universitara,
Bucuresti, 2005, pag. 269-313;

12. *** Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010.