Sunteți pe pagina 1din 2

104

cATETUL MEU DE LI MBA


t l
LI TEM{ TURA
ROMANA
Experimentul
E vineri. Xenia e singura acasl. Ea face un mic experiment.
E, curioasa
s6 afle in aproximativ
c6te secunde
arde un
chibrit.
Aprinde chibritul.
Flacara ii arde degetul
9i
il scap6' Cautd
speriatd apa oxigenatd
pentru mica arsurl. Chibritul
aprinde
covorul.
Exact atunci intr6 Alexandru.
cu vrtezd maxima
stinge
flacdra.El
o dojenegte
pe feti16. ii explici
pericolul. Ar fi putut
avea loc un incendiu
urmat de o explozie'
Discutali
Proverbul:
Paza bund trece
Primeidia
rea'
x
( ! a^o
9 oo' ; dr '
b 6
""_"
?t\
expozigie,Pk,@,Xena
AUXI LI AR DI DA<TI C PENTRU CLA5A I
t05
Transcrie din text cuvinte care conlin literele nou invdlate:
o
Completeazd in mod corespunzdtor:
Unde?
Experimentul
De ce?