Sunteți pe pagina 1din 20

Modelarea si calculul tamburului de frana

utilizand aplicatia Catia V5


MODELAREA TAMBURULUI
Modelarea virtual a tamburului presupune parcurgerea
urmtoarelor etape :
1. De la schi ele simplificate in 2D , se porne te programul CATIA pe
calea:
Se incepe schi area conturului tamburului ntocmai dup
specifica iile din schi :
Fig 1
Fig 2
Fig 3
Fig 4
Fig 5
Deorece este un corp de revolu ie forma complet a tamburului se va
realiza folosind comanda SHAFT , avnd gri! s selectm a"a de
rota ie corespunztoare.
fig 8
Fig 6
Fig 7
Dup ce forma de baz s#a ob inut se va trece la realizarea
nervurilor de rigidizare prezente pe fa a interioar a tamburului.
$entru aceasta este nevoie sa selectm suprafata corect pe care
se va putea crea profilul care mai apoi va fi decupat cu comanda
POCKET, avand gri! ca directia de decupare s fie cea corect.
fig %
Dup crearea profilului, urmeaz opera ia de multiplicare& avnd n
vedere c avem de#a face cu un corp de revolutie, selectia modului de
multiplicare este CIRCULAR PATERN .
$entru multiplicare va trebui sa declaram cateva conditii dupa cum
urmeaz:
#instances ' (
#angular spancing #)2
#reference element 'se va selecta gaura tamburului
fig 1*
fig 11
Dup ce nervurile au fost realizate, efectundu#se anfernuri i
racordri ntocmai cu schi a.
+n continuare in schi putem observa prezen a unor guri care
deasemenea se e"ecut ntocmai cu specifica iile din schi & dup
e"ecutarea acestora pe fata e"terioar se e"ecut o te ire.
, alt opera ie pe care o putem aplica , este atribuirea de material
piesei realizate.acest lucru se realizeaz prin selectarea din bara a
comenzii APPLY MATERIAL .
+n imaginea de mai !os vom observa aspectul final al piesei
fig 12
Sec iune prin pies
fig 13
n parta a !"#a #r$a%& 'a('#(#( !ina$i' )
fig 1-
fig 1(
Dupa ce facem clic pe ,., folosim umatoarea comand,,/,M$012,,
,facem clic pe ,selectm 344 i ,5.
fig 16
/lic 7es
fig 1)
fig 18
/lic pe ,5
Ana(*+i+1
M2S9:
2ntit7 Size
:odes %;(;
2lements ;)**8
242M2:1 1<$2:
/onnectivit7 Statistics
12- ;)**8 = 1**,**> ?
242M2:1 @034A1<:
/riterion Bood $oor Cad Dorst 3verage
Stretch ;6%-( = %%,8;> ? 6; = *,1)> ? * = *,**> ? *,1;% *,(86
3spect Eatio ;6%)2 = %%,%*> ? ;* = *,*8> ? 6 = *,*2> ? 1(,*)2 2,*(-
Materials.1
Material Aron
<oungFs modulus 1,2eG*11:Hm2
$oissonFs ratio *,2%1
Densit7 )8)*.gHm;
/oefficient of thermal e"pansion 1,21e#**(H5deg
<ield strength ;,1eG**8:Hm2
0meaza cele mai importante cazuri de deformarii:
Fr,#n'* Ca+ S"(#ti"n-1 . /f"r$! $+0-1
,ccurrence: ) # Ialue: 1*((,;19z
O''#rrn') 8 . 1a(#) 1231,21H%
O''#rrn') 4 . 1a(#) 5368,68H%
,ccurrence: 1* # Ialue: 2(1(,(9z
7("8a( Sn+"r+
Sn+"r
Na$
Sn+"r
1a(#
JreKuenc7
*9z
*9z
*9z
;,;;2e#
**-9z
6,)-2e#
**-9z
8,26-e#
**-9z
1*((,;19z
1*61,*19z
2;)8,))89z
2(1(,-%%9z
3naliza termica:
Jig.1
Se alege static anal7sis si se apasa butonul ,5.
Jig.2
Se apasa butonul /lamp si se selecteaza suprafata respectiva,
apoi din noi butonul ,5.
Jig.;
Se introduce temperatura aleasa de -(;.1( 5 si se apasa ,5.
Jig.-
Se apasa butonul /ompute si apoi se alege optiunea <es.
Jig.(
An Jig.( apare produsul final.