Sunteți pe pagina 1din 1

Termeni si conditii:

Utilizatorul declara pe propria raspundere ca:1. Este cetatean roman;

2. Are varsta de cel putin 18 ani;

3. Nu a lucrat in mod profesionist intr-o bucatarie in nici o functies. (Se pot fi inscrie
participanti care au urmat cursuri de bucatari sau diverse alte cursuri de cooking dar care nu
au practicat o meserie in acest domeniu ca profesionisti);

4. Are la cunostiinta de faptul ca inscrierea pe site nu garanteaza in mod automat
participarea la preselectie. Decizia in ceea ce priveste concurentii care vor fi chemati la
preselectie apartine exclusiv producatorului;

5. Isi da acordul ca datele sale personale furnizate ca urmare a acestei utilizari sa fie
colectate si prelucrate de catre S.C. MEDIA VISION S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul.
Pache Protopopescu, nr. 109, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9746/1995, cu cod fiscal R 7940942, operator de date cu caracter personal cu nr.
17422/12.08.2010, in scopul organizarii si realizarii concursului Master Chef;
6. A luat la cunostiinta ca, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, beneficiaza de
dreptul de acces, de interven!ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
"i dreptul de a se adresa justi!iei. Totodat#, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucr#rii
datelor personale care il privesc si de a solicita stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor
drepturi, v# pute!i adresa cu o cerere scris#, datat# "i semnat# la S.C. MEDIA VISION S.R.L.
persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1,
sector 2.

S-ar putea să vă placă și