Sunteți pe pagina 1din 4

1

Imperiul Austriac
Imperiul Austriac (n german Kaisertum sterreich) a fost o forma iune statal ce a
existat n centrul Europei ntre 1804 i 1918. Cu toate acestea, uneori, numele de
!mperiu "ustriac e folosit i referitor la perioade mai timpurii, pentru a desemna
domeniile Casei de #a$s$urg, su$ stp%nirea crora, dincolo de &f%ntul !mperiu 'oman
de (a iune )erman, se mai aflau i *ngaria, Croa ia , +ransil,ania (1-99),
)ali ia (1../), 0uco,ina (1..1) i 2alma ia . !mperiul "ustriac a fost oficial proclamat n
anul 1804 n $a3a domeniilor coroanei familiei #a$s$urgilor, care de inuse din secolul
45 p%n la nceputului secolului 4!4 coroana imperial german.
!storic6modificare 7 modificare surs8
!mperiul "ustriac a fost creat n contextul cri3ei seculare n care intrase &f%ntul !mperiu
'oman de (a iune )erman, care a fost lic9idat n anul 180- su$ lo,iturile :ran ei
$onapartiste, i a cunoscut ca atare dou perioade ;
<n 1811 de,ine principala putere din cadrul nou=createi Confedera ii )ermane, de i
po3i ia sa era puternic concurat de 'egatul >rusiei. Cuprinde atunci /0 de pro,incii de
statuturi diferite (regate, principate, ducate, marc9i3ate) dar administrati, egale. "ceast
prim perioad se nc9eie n 18-- c%nd ri,alitatea celor dou mari puteri din cadrul
Confedera iei )ermane ; "ustria i >rusia, conduce la declan area r3$oiului austro=
prusac, c% tigat de >rusaci, care a a,ut drept consecin destrmarea Confedera iei
)ermane, i apari ia *niunii (ord=)ermane pe de o parte (din 18.1 se ,a numi !mperiul
)erman) i a "ustro=*ngariei pe de alt parte ? aceasta din urm pierde n !talia
posesiunile sale @ilane3e i 5ene iene (regatul Aom$ard=5ene ian).
<ntre 18-. i 1918 !mperiul "ustriac se mparte n dou monar9ii componente ale "ustro=
*ngariei ; Cisleit9ania (de la r%ul Aeit9a pe care trecea ,ec9iul 9otar dintre "ustria i
*ngaria) i +ransleit9ania ; prima includea preponderent domeniile casei de #a$s$urg
din fosta Confedera ie )erman i din fosta >olonie, a doua preponderent domeniile
coroanei regale ungare, mparatul :ran3=!osif (18B0=191-) fiind simultan monar9 la
5iena i la 0udapesta. Cficial, n aceast a treia fa3, du$la=monar9ie se denumea
/
!mperiul "ustriei i 'egatul *ngariei (Daiserreic9 Esterreic9 und DFnigreic9 *ngarn),
nu !mperiul "ustro=*ngar iar titlul lui :ran3=!osif era mprat austriac i rege mag9iar.
<n anul 1910, !mperiul "ustriac (Cisleit9ania) fr *ngaria creat la 18-., a,ea B00 mii
GmH i /8,1 milioane de locuitori (germani = B1,8I? restul = ce9i =//,-I, polone3i,
ucraineni, e,rei = 4,.I, slo,eni, croa i, italieni =/,4I, rom%ni = 1I, igani .a.). Capitala
!mperiului era ora ul 5iena (a,ea /,0B mln locuitori n 1910). !mperiul s=a destrmat la B
noiem$rie 1918, imediat dup capitularea "ustro=*ngariei n >rimul '3$oi @ondial i
a$dicarea #a$s$urgilor de la tronul "ustro=*ngariei, deoarece na ionalit ile din du$la=
monar9ie aspirau de mult ,reme sa fie, dup ca3, independente (@ag9iarii ? Ce9ii i
&lo,acii mpreun) sau unite cu semenii lor de peste 9otarele imperiului (!talienii,
>olone3ii, *crainenii, 'om%nii, apoi &lo,enii, Croa ii i &%r$ii mpreun). 2ispari ia
imperiului a fost oficili3at prin tratetele de la &aint=)ermain i de la +rianon, cu at%t mai
u or, cu c%t corespundea cu al 10=lea din >atruspre3ece puncte ale pre edintelui
american JoodroK Jilson $a3at pe 2reptul popoarelor de a dispune de ele nsele.
L 'egatul 0oemiei (Knigreich Bhmen)
L @arc9i3atul @ora,iei (Markgrafschaft Mhren)
L 2ucatul &ile3iei (Herzogtum Schlesien)
L 'egatul )ali iei i Aodomeriei (Knigreich Galizien und Lodomerien)
L 2ucatul 0uco,inei (Herzogtum Bukowina; Dronland)
L 'egatul *ngariei (Knigreich Ungarn) 181-=18-.? din 18-. p%n n 1918, unic
partener al "ustriei n 2ualismul austro=ungar.
L @arele >rincipat al +ransil,aniei (Grossfrstentum Sie!en!rgen, integrat n 18-.
'egatului ungar)
L @arca 5oi,odinei i 0anatului (Mark "oiwodina und Banat, integrat n 18-.
'egatului ungar)
L 'egatul Croa iei i &la,oniei (Knigreich Kroatien und Slawonien, integrat n
18-. 'egatului ungar)
L Comitatul 5oral$ergului (Grafschaft #oral!erg)
L Comitatul +irolului (Grafschaft $irol)
L 2ucatul &al3$urgului (Herzogtum Salz!urg)
B
L 2ucatul &tiriei (Herzogtum Steiermark)
L "r9iducatul "ustriei de sus (%rzherzogtum &!er'sterreich)
L "r9iducatul "ustriei de Mos (%rzherzogtum (ieder'sterreich)
L 2ucatul Carintiei (Herzogtum Krnten)
L 2ucatul Carniolei (Herzogtum Krain)
L @arc9i3atul !striei (Markgrafschaft )strien, Kstenland)
L 'egatul 2alma iei (Knigreich *almatien)
L >%n n 18--, 'egatul Aom$ard=5ene ian (Knigreich Lom!ardei'#enetien)
L 2up 1908, Dronlandul 0osniei i #er ego,inei (Kronland Bosnien und
Herzegowina, ocupat, ca pro,incie otoman, nc din 18.8).
Imperiul Rus este denumirea su$ care este cunoscut statul rus de la expansiunea 'usiei
su$ Petru cel Mare, continu%nd cu expansiunea rii de la @area 0altic la Cceanul
>acific, p%n la rsturnarea ultimului ar , Nicolae al II-lea al Rusiei, la
nceputurile'e,olu iei ruse din 191..
&tatul a fost numit n mod oficial Imperiul Rus (n lim$a rus !")
din 1./1 p%n n 191..
Capitala Imperiului Rus a fost ora ul &anGt >eter$urg (dup 1914 a fost redenumit
>etrograd).
Aa sf%r itul secolului 4!4, suprafa a imperiului era de apro3imati, //.400.000 GmH. <n
conformitate cu re3ultatele recensm%ntului din 189., popula ia imperiului era de
1/8./00.000 oameni, cu maMoritaea lor (9B,4 milioane) trind n partea european a
'usiei. <n !mperiul 'us triau mai mult de 100 de grupuri etnice, n condi iile n care
ru ii repre3entau cam 41I din popula ie. :a de teritoriul de a3i al 'usiei, n imperiul
de dinainte de 191. erau cuprinse i rile $altice , *craina, 0elarus, o parte a >oloniei,
0asara$ia, Cauca3ul, :inlanda, i cea mai mare parte a "siei Centrale (+urGestanul
rusesc).
<n 1914, Imperiul Rus a fost mpr it n 81 de pro,incii (gu!ernii) i /0 de regiuni
(o!lasturi). #anatele 0u9ara, #i,a i din 1914 i +u,ase numrau printre statele ,asale
sau protectoratele ruse ti.
Imperiul Rus a fost o monar9ie ereditar, condus de un mprat ( ar ) autocrat din
2inastia 'omano,. Cre tinismul ortodox era credin a oficial a Imperiului Rus i era
controlat de mprat prin intermediul &f%ntului &inod. &upu ii Imperiului Rus erau
4
mpr i i n clase dup cum urmea3; d,orianst,o (no$ilimea), clericii, negustorii, ca3acii
i ranii . >opula ia $ tina din &i$eria i "sia Central erau nregistra i ntr=o clas
separat, inorodts+ (str,inii).
&tema Imperiului Rus era; 5ulturul $icefal. !mnul na ional era; #um$e%eule& ap'r'-l
pe ar ((o)e& aria *ra$i ). Aim$a oficial era; rusa.
2up rsturnarea monar9iei din timpul 'e,olu iei din :e$ruarie din 191., 'usia a fost
proclamat repu$lic de ctre )u,ernul pro,i3oriu rus.
ari i arine ale Imperiului Rus;
L Petru cel Mare, (1-8/=1./1)?+cateri$a I, (1./1=1./.)?Petru al II-lea, (1./.=
1.B0)?A$a, (1.B0=1.40)?I,a$ al -I-lea, (1.40=1.41)?+lisa.eta, (1.41=1.-/)?Petru
al III-lea, (1.-/)?+cateri$a cea Mare, (1.-/=1.9-)?Pa,el I, (1.9-=
1801)?Ale/a$0ru I, (1801=18/1)?Nicolae I, (18/1=1811)?Ale/a$0ru al II-lea, (1811=
1881)?Ale/a$0ru al III-lea, (1881=1894)?Nicolae al II-lea, (1894=191.).