Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABE BOLYAI CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR


CATEDRA DE CONTABILITATE
FIA DISCIPLINEI
Denumie! "i#$i%&inei: EVALUAREA AFACERILOR
C''"'n!(' "i#$i%&in): Conf.univ.dr. Adela DEACONU
S%e$i!&i*!e!+ COD+ Anu& "e
#(u"iu+
Seme#(u&
"e #(u"iu:
O,&i-!('iu.
O%/i'n!&
E$'n'mi! 0n(e%in"eii EBC1123 II 4 O%/i'n!&
M!n!-emen( EBC1123 II 4 O%/i'n!&
S(!(i#(i$) 5i %e6i*iune
e$'n'mi$)
ES4378 IV 9 O%/i'n!&
Fin!n/e 5i ,)n$i EB437: IV 9 O%/i'n!&
In;'m!(i$) e$'n'mi$) EI4822 IV < O%/i'n!&
Re&!/ii e$'n'mi$e
in(en!/i'n!&e
ER43<: IV 9
OBIECTIVUL CURSULUI+
nsuirea conceptelor, metodelor i procedurilor specifice, precum i a reglementrilor
profesionale i a modalitilor practice de evaluare a unei !ntreprinderi "afaceri#
PROGRAMA ANALITIC=+
Capitolul $ CAD%U& 'ENE%A& A& E(A&U)%**
$.$. *nterdependena dintre conta+ilitate i evaluare
$.,. Evaluarea - delimitri conceptuale
$.,. Evaluarea - normali.are
$./. Evaluarea - profesie li+eral
Capitolul , 01A2*&*%EA D*A'NO01*CU&U* A3ACE%**
,.$. Diagnosticul glo+al al afacerii
,.,. Diagnosticul macroeconomic
,./. Diagnosticul microeconomic
Capitolul / (A&O%* 4A1%*5ON*A&E A&E A3ACE%**
/.$. 1ipuri ale valorii activelor prev.ute !n standardele de evaluare
4revederi ale standardelor de evaluare europene
4revederi ale standardelor de evaluare ANE(A%
/.,. Determinarea valorilor patrimoniale ale afacerii
Capitolul 6 'OOD7*&& - U& 8 CO54ONEN1) A (A&O%** A3ACE%**
6.$. 4re.entarea conceptului
6.,. 5etode de evaluare
Determinarea superprofitului
4re.entarea metodelor de evaluare semnificative
Capitolul 9 (A&O%* DE %ANDA5EN1 A&E A3ACE%**
9.$. (alorile de randament: semnificaie i modaliti de determinare
4revi.iunea
Actuali.area
5etodologia de determinare a valorilor de randament
9.,. %ata de actuali.are i rata de capitali.are
9./. 5etode de sta+ilire a valorii entitii "afacerii#
(alori de randament determinate prin metode de actuali.are a cas:8flo;8urilor
(alori de randament determinate prin metode de capitali.are a +eneficiilor
9.6. 5etode de sta+ilire a valorii capitalurilor proprii
(alori de randament determinate prin metoda su+stractiv
(alori de randament determinate prin metode +a.ate pe dividende
Capitolul < A&1E (A&O%* A1%*2U*1E A3ACE%**
<.$. (alori determinate prin metode comparative
3undamentul aplicrii metodelor comparative
Etapele evalurii afacerii prin metode comparative
<.,. (alori ale afacerilor !n dificultate
Definirea afacerilor !n dificultate
Caracteristicile afacerilor redresa+ile
Capitolul = DE &A (A&OA%E &A 4%E>U& A3ACE%**
=.$. A?ustri ale valorii afacerii
=.,. Conclu.iile evalurii i reconcilierea valorii
=./. Diferene !ntre valoare i pre
BIBLIOGRAFIE+
$# 2tr@ncea *. i colectiv, Analiza diagnostic i evaluarea societilor comerciale,
Ed. Dacia, Clu?8Napoca, $AAB
,# C:ampness 4., Standarde profesionale europene aprobate pentru evaluarea
proprietilor imobiliare, 'rupul European al Asociaiilor de Evaluatori
"1E'O(A#, Estates 'a.ette, $AA=
/# Crivii A., (ascu A., Evaluarea ntreprinderilor curs, ed. a (8a, ANE(A%,
$AAA, pag. B8,A, /98BA
6# Deaconu A., Bilanul contabil al agenilor economici Modele de analiz, Ed.
*ntelcredo, Deva, $AAA
9# Deaconu A., Evaluarea afacerilor, Ed.*ntelcredo, Clu?8Napoca, ,CC,
<# *fnescu A. i colectiv, Evaluarea ntreprinderii, Ed. 1ri+una Economic,
2ucureti, $AAA
=# 5ut: D.4., &loEd %., Evaluare i pre, Casa de editur Capital i Editura EFpert,
2ucureti, $AA=
B# 0e+e &., 2descu ':., Contabilitatea i fiscalitatea operaiunilor privind
fuziunea i licidarea societilor comerciale, Ed. 1ri+una Economic,
2ucureti, ,CC$
A# 0tan 0., Evaluarea ntreprinderilor metode i uzane, Ed. 1eora, 2ucureti,
$AA<
$C# Corpul EFperilor Conta+ili i a Conta+ililor Autori.ai din %om@nia
"CECCA%#, Cartea e!pertului evaluator "orme profesionale i recomandri#
Ed. CECCA%, 2ucureti, ,CC/
$$# *nternational (aluation 0tandards Committee, Standarde $nternaionale de
Evaluare# Ediia a (*8a, Editura ANE(A%, 2ucureti, ,CC6
MODUL DE EVALUARE A CUNOTINELOR +
8 rspunsuri la eFamenGcolocviuGlucrri practice 9C
8 activiti la seminar i lucrri practice $C
8 teste pe parcursul semestrului ,C
8 teme de control ,C