Sunteți pe pagina 1din 4

9,02

11,2
10,1
105,7
116,1
132,2
47,1
49,3
51 13,7
13,6
13,6
639
644
632
698 682
563
0
100
200
300
400
500
600
700
ntreprinderi
individuale
Cooperative SA Colhozuri SRL o!pod"rii
#"r"ne$ti
Graficul 1. Structura terenurilor agricole aflate n proprietate privat dup forma
organizatorico-juridic, mii ha
2004 &' 2005(01'01'05) 2005(01'11'05)
*+volu#ia pie#ei ,un-iare $i a !i!te.ului de rela#ii ,un-iare /n Repu0li-a
1oldova2
3' Chivri4a
Cadastrul funciar la situaia din data de 1 noiembrie 2005 a fost aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 422 din 25.04.2006 cu suprafaa de !!"46 mii #ectare inclusiv 22"! mii
#ectare terenuri iri$ate %i 6&2 mii #ectare terenuri desecate. 'in suprafaa total terenurile cu
destinaie a$ricol ocupau o suprafa de 1&52654&5 #a (1!2&!21 deintori funciari)
terenurile satelor ora%elor municipiilor destinate construciei caselor de locuit cldirilor de
menire social*cultural altor construcii %i amena+ri utili,rii publice * !0&14"!5 #a (1022-51
deintori funciari) terenurile destinate industriei transportului telecomunicaiilor %i cu alte
destinaii speciale * 5"4""&" #a (1022-51 deintori funciari) terenurile destinate proteciei
naturii ocrotirii sntii activitii recreative terenurile de valoare istorico*cultural terenurile
,onelor suburbane %i ale ,onelor ver,i *!04-!5 #a (22- deintori funciari) terenurile ale
fondului silvic * 42&25512 #a (1&"4 deintori funciari) terenurile ale fondului apelor * "!66-&&
#a (115! deintori funciari) terenuri ale fondului de re,erv * 54"!62-& #a (&-" deintori
funciari).
5ro0le.e -heie6
1' 7ondul ,un-iar a4ri-ol li.itat'
2' 8i.en!iunile redu!e a propriet"#ilor ,un-iare'
3' 5ia#a ,un-iar" e!te pu#in atra-tiv" (terenurile -u de!tina#ie a4ri-ol")'
4' Lip!a in,or.a#iei re,eritoare la -ererile, o,ertele $i tranza-#iile -u 0unuri ,un-iare'
5' 5re#urile redu!e la terenurile -u de!tina#ie a4ri-ol"'
6' 5onderea .are a terenurilor erodate, !aline, al-ali-e, et-'
Conform cadastrului funciar privind situaia de la 1 noiembrie 2005
1
suprafaa terenurilor cu
destinaie a$ricol aflate .n proprietate privat constituia 16""5&22& #a dintre care/ &2102 #a*
intravilan 1450!0255 #a*terenuri arabile 11621-! #a*prloa$ &-40-64 #a * live,i %i
11"&5&5! #a*vii. 0n perioada ianuarie*noiembrie 2005 suprafaa terenurilor a$ricole arendate
%i aflate .n posesia cooperativelor %i societilor pe aciuni a crescut iar suprafeele terenurilor
a$ricole aflate .n $estiunea societilor cu rspundere limitat a .ntreprinderilor individuale %i a
$ospodriilor rne%ti s*au diminuat. Conform cadastrului funciar privind starea de lucruri
.nre$istrat pn la 1 noiembrie 2005 suprafaa terenurilor a$ricole prelucrate de $ospodriile
rne%ti (de fermier) s*a redus simitor. 1stfel suprafeele terenurilor a$ricole aflate .n
proprietatea $ospodriilor rne%ti %i cele arendate de acestea s*au diminuat cu 11&000 mii #a
sau cu 1-52 comparativ cu .nceputul anului 2005. 0n acela%i timp s*a redus %i numrul
deintorilor funciari care $estionau aceste terenuri pn la !-"0-0 ceea ce constituie o
1
Hotrrea Guvernului nr. 422 din 25.04.2006 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar la data de 1 noiembrie 2005. 3onitorul
4ficial al 5. 3oldova nr. -0*-26465 din 05.05.2006.
reducere a acestora cu 125002 fa de .nceputul anului 2005
2
.1ceste sc#imbri nu s*au produs
.n urma unor optimi,ri importante .ntreprinse pe piaa funciar ci reflect doar modificrile
operate .n 7i%a Cadastral Centrali,atoare a 8erenurilor privind situaia de pn la 1 noiembrie
2005. 9a capitolul :1lte terenuri aflate .n proprietate privat; al acestui document aflm numrul
deintorilor funciari %i al terenurilor aflate .n posesia acestora e<cedent din numrul total al
$ospodriilor rne%ti %i al terenurilor aflate .n posesia acestora .nre$istrate pn la 1 ianuarie
2005.
=nitile a$ricole incluse .n acest tabel al fi%ei cadastrale ocup po,iia a patra .n structura
terenurilor a$ricole private (privind forma or$ani,atorico*+uridic) dup terenurile a$ricole aflate
.n posesie %i po,iia a doua dup numrul deintorilor funciari. 'up prerea noastr aceste
mutaii .n cadastrul funciar au fost cau,ate de nere$ulile din cadrul monitorin$ului funciar
!
%i al
sistemului informaional al monitorin$ului funciar
4
.
1probarea cadastrului funciar la 1 noiembrie 2005 %i nu la 1 ianuarie 2006 constituie un
ar$ument .n plus .n spri+inul afirmaiei noastre
5
. Conform aceluia%i cadastru funciar .n perioada
ianuarie*noiembrie 2005 au avut loc importante sc#imbri care au influenat mrimea entitilor
a$ricole
6
. 0n aceast perioad suprafaa medie a terenurilor a$ricole aflate .n $estiunea
cooperativelor .ntreprinderilor individuale societilor pe aciuni %i a $ospodriilor rne%ti au
crescut simitor. 4 e<cepie constituie societile cu rspundere limitat %i col#o,urile.
5ro4ra.ul de -on!olidare a terenurilor a4ri-ole
Prin Hotrrea Guvernului nr. 554 din 22.05.2006 a fost aprobat
Programul de consolidare a terenurilor agricole pentru anii 2006-202
7
.
!onform programului" #criteriul principal de consolidare a terenurilor
2
Conform articolului 4 din Codul 7unciar prin deintorii de terenuri se presupun titularii dreptului de proprietate de posesiune de
beneficiere funciar. 'eintorii de terenuri cu titlu de proprietate privat pot fi ceteni ai 5epublicii 3oldova %i investitorii strini .n
conformitate cu le$islaia 53. 'eintorii de terenuri cu orice titlu s.nt prote+ai de stat. >u se admite restituirea terenurilor fo%tilor
proprietari %i urma%ilor lor. 1cestora li se pot atribui terenuri .n proprietate .n condiiile prev,ute de Codul 7unciar.
3
3onitorin$ul fondului funciar ca parte component a monitorin$ului $eneral al naturii repre,int un sistem de suprave$#ere
permanent a sc#imbrilor resurselor funciare de anali, a lor %i de pronosticare a acestor sc#imbri. 9ucrrile de monitorin$ se
efectuea, pe .ntrea$a suprafa a fondului funciar %i prevd/ 1) suprave$#erea permanent a sc#imbrilor cantitative .n #otarele
deintorilor de terenuri ale satelor (comunelor) ora%elor(municipiilor) raioanelor republicii .n ansamblu calcularea pe ba,a
cercetrilor aerofoto$eode,ice %i carto$rafice a suprafeelor terenurilor a cror destinaie a fost sc#imbat? 2) suprave$#erea
permanent a sc#imbrilor calitative .n componena resurselor funciare %i a solurilor calcularea suprafeelor sc#imbate efectuarea
sistematic a cercetrilor pedolo$ice a$roc#imice $eobotanice $eomorfolo$ice land%aftolo$ice climaterice %i de alt natur
necesare pentru aprecierea corect %i la timp a sc#imbrilor produse.
4
@istemul informaional al monitorin$ului funciar se .ntocme%te dup o metod unic %i include date despre sc#imbrile cantitative
%i calitative din cadrul republicii raionului ora%ului (municipiului) satului (comunei) $ospodriei. Coninutul informaiei %i termenele
de pre,entare a acesteia or$anelor respective se aprob de Guvern. 1ccesul la informaia privind starea resurselor
funciare este asigurat, n modul stabilit, tuturor persoanelor fizice i juridice interesate.
5
Cadastrul funciar tradiional este aprobat pe data de 1 ianuarie. !in anul 1""5 p#n$ n anul
2%%&, aceast$ tradiie nu a fost nc$lcat$.
&
!up$ suprafaa medie a terenurilor agricole aflate n gestiune.
'
(ot$r$rea )uvernului nr. 554 din 22.%5.2%%&, privind aprobarea *rogramului de consolidare a
terenurilor agricole. +onitorul ,ficial nr. -3.-&/&%& din %2.%&.2%%&
51,8
22,5
45,8
952 829
899
496
441
491
3414
3408
3396
540
510
489
1,25
1,36
1,5
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
ntreprinderi
individuale
-ooperative SA 4o!podarii
-ole-tive
SRL o!pod"rii
#"r"ne$ti
Graficul 2. Suprafaa medie a entitilor agricole dup forma organizatorico-juridic
(incluiv terenuri arendate!, ha.
2004 &' 2005 (01'01'2005) 2005 (01'11'2005)
$l constituie stabilitatea sectorului compact $n spa%iu &i $n timp"
conform cruia sectorul de teren $&i va pstra forma &i dimensiunile
un interval c$t mai mare de timp'. Programul de consolidare urmea( a
fi reali(at pe parcursul a trei etape. Prima etap de reali(are a
programului va include elaborarea &i implementarea proiectelor-pilot"
$n conformitate cu legisla%ia $n vigoare. Etapa a doua va include
elaborarea cadrului legislativ-normativ" asigurarea metodico-
&tiin%ific" informarea popula%iei" crearea comisiilor de coordonare a
lucrrilor la nivel local. Etapa a treia va include crearea
condi%iilor te)nico-materiale &i financiare favorabile consolidarii
terenurilor pe $ntreg teritoriul republicii. Programul de consolidare
prevede $nlturarea gre&elilor comise $n cadrul privati(rii a peste
" 6 milioane )ectare de terenuri agricole &i implementarea unui
concept" care urmea( a fi definitivat dup finali(area primei etape
de reali(are a programului respectiv. *r fi bine" ca acest conceptul
de consolidare s nu contravin noului concept de agricultur
european" care prevede" printre altele" de(voltarea economic
comple+ a (onelor rurale" ceea ce $nseamn sus%inerea tuturor
formelor economice de organi(are $n agricultur &i oferirea unor
facilit%i speciale pentru unit%ile agricole mici din (onele
limitrofe. ,e asemenea" este oportun ca un astfel de program s fie
sus%inut &i de mai multe ac%iuni" iminente $n crearea unui sector
ter%iar $n mediul rural" ceea ce va duce la asimilarea unei bune pr%i
a agriculturilor" care se vor retrage din activit%ile agricole.
Ane9"' :u."rul de e9ploata#ii a4ri-ole, di.en!iunea .edie !i !tru-tura ,er.elor pe -la!e
de ."ri.e, /n anul 2003

:u."rul de
e9ploata#ii
(1000)
5ondere /n
nu."rul
total de
e9ploata#ii
(;)
8i.en!iunea
.edie a
e9ploata#iei
(ha)
Stru-tura ,er.elor pe -la!e
de ."ri.e (;)
0<5 ha
5<50
ha
.ai .are
50 ha
1ustriaA 1&& 1! 1- !64 5&2 45
Bel$ia 55 04 254 -- 15" 41
'anemarca 4& 0! 54- 0& 14" "6
7inlanda -5 05 2&& !- 2-- 62
7rana 614 40 45! "4& 121! 1014
Germania 412 2- 412 4"" 115& 41"
Grecia "1- 54 44 !142 &!0 21
Crlanda 1!5 0& !2! 52 504 122
CtaliaA 2.152 141 61 "452 2155 1&!
4landa "6 06 2!5 12- 24& 52
@paniaA 1.12" -4 22! !-10 2240 501
@uedia 6" 04 461 !6 20" &-
5e$atul =nit 2"1 1" 5-4 51& 50& !-"
=otal >+ 13 6'071 39,8 ? ? ? ?
Cipru 45 0! !5 1&" 26 02
5epublica
Ce# 54 04 66& 164 -" 2&
Dstonia1&&- !- 02 216 &4 "0 11
=n$aria --! 51 56 !4-! !4- 54
9etonia1&&- 141 0& 102 !&1 2&- 1-
9ituania1&&6 2-& 1" &1 "5& 512 26
3altaAAAAA 11 01 1 54 01 00
Eolonia1&&6 2.1-" 14! - -012 !-21 &!
@lovacia1&&6 -2 05 2&" !!0 1- 12
@lovenia
1&&- -- 05 6! 222 16! 01
=otal :S1 3'667 24,0 ? ? ? ?
=otal >+
13@:S1 9'738 63,8 ? ? ? ?
Bul$aria 1.780,6** 11- F F F F
5omnia 3.739,1** 245 2 A A A
8otal CC 5.51&- !62 A A A A
=otal 26 #"ri 15'257,7 100,0 ? ? ? ?

S-ar putea să vă placă și