Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE

-semestrul II-
-an colar 2008 2009-
Pe parcursul semestrului II activitatea educativ colar i extracolar
a fost complex, s-a a!at pe o u" comu"icare, activit#ile desfurate
fii"d tratate cu serio!itate i implic$"d u" "umr mare de elevi, cadre
didactice, pri"#i i repre!e"ta"#i ai comu"it#ii locale%
&a '"ceputul semestrului al II-lea s-au reali!at docume"tele specifice
de pla"ificare a activit#ii educative( Planul managerial, Programul
activitilor educative extracolare i extracurriculare, Planificarea
edinelor cu prinii, '" elaorarea acestora av$"du-se '" vedere(
- '"tocmirea docume"telor de lucru ale co"silierilor educativi i
corelarea temelor propuse cu ceri"#ele claselor de elevi)
- utili!area u"or strate*ii didactice, '" cadrul orelor de diri*e"#ie,
asfel '"c$t elevul s se poat exprima, s fie ascultat i '"drumat
eficie"t)
- implicarea tuturor diri*i"#ilor '" activit#i educative extracolare
+ spectacole, co"cursuri, excursii, etc%, i valorificarea acestora di"
pu"ct de vedere educativ)
- atra*erea spri-i"ului pri"#ilor '" vederea reali!rii u"ui parte"eriat
real coal-familie%
Activitatea extracurricular i extracolar s-a a!at pe Pro*ramul
activit#ilor educative, primit de la I./, la care s-au adau*at activit#ile proprii,
ea desfasur$"du-se su diverse forme%
I. Analiza SWOT a departamentului educativ
uncte tari
Experie"# '" dome"iul activit#ii
educative colare i extracolare
Perso"al didactic calificat, cu
compete"#e "ecesare evalurii i
valorificrii vale"#elor educative
Diversitatea pro*ramului de activit#i
educative la "ivelul u"it#ii de
'"v#m$"t
Vi!iilitatea actului educa#io"al '"
comu"itate pri" mediati!area
uncte sla!e
0o"duri extrau*etare i"suficie"te
1eparticiparea tuturor factorilor
deci!io"ali la activit#ile
desfurate
activit#ilor extracolare i
extracurriculare +spectacole, recitaluri,
co"cursuri, competi#ii ,
Desc2iderea oferit de discipli"ele
op#io"ale '" co"formitate cu i"teresele
copiilor i perspectivele de de!voltare
ale societ#ii
Existe"#a parte"eriatului educa#io"al
cu Co"siliul repre!e"tativ al pri"#ilor,
Poli#ie, Co"siliul local '" vederea
respo"saili!rii acestora '" sus#i"erea
i 'mu"t#irea actului educa#io"al
Rela#iile i"terperso"ale +diri*i"te-
elev, co"ducere-diri*i"#i, profesori-
pri"#i, profesori-profesori etc%,
existe"te favori!ea! crearea u"ui
climat educa#io"al desc2is, stimulativ
Comisia diri*i"#ilor or*a"i!ea!
'"t$l"iri cu repre!e"ta"#i ai Poli#iei '"
scopul preve"irii deli"cve"#ei -uve"ile
3"t$l"iri cu Co"siliul repre!e"tativ al
pri"#ilor, cu Comitetele de pri"#i ale
claselor, suplime"tate de co"sulta#ii
i"dividuale cu pri"#ii
Co"tactele cu diverse i"stitu#ii pe"tru
reali!area u"or activit#i
extracurriculare
+ excursii tematice, vi!io"ri de
spectacole, ac#iu"i caritaile la cmi"ele
de tr$"i, orfeli"ate etc% , i"troduc
elevii '" mediul comu"itar i co"triuie
la sociali!area lor%
Oportunit"#i
I"i#ierea cadrelor didactice '"
ma"a*eme"tul de proiect
Amplificarea dime"siu"ii europe"e
pri" accesarea "oii *e"era#ii de
pro*rame i proiecte de cooperare
Amenin#"ri
4odificari la "ivelul comisiei ca urmare
a moilitatii cadrelor didactice) "ecesitatea
co"stituirii u"ei ec2ipe de co"silieri
educativi care s poat colaora '" co"di#ii
De!ava"ta-ul creat de pro*ramele
i"ter"a#io"al
Valorificarea pote"#ialului creativ al
elevilor pri" i"i#ierea de "oi proiecte
educative i asumarea de roluri
Desc2iderea activit#ii educative spre
implicare i respo"saili!are '" via#a
comu"it#ii
Existe"#a co"silierului
psi2opeda*o*ic '" u"itate
colare '"crcate care "u permit
de!voltarea compo"e"tei educative
II. $venimente
III. roiecte % cola!or"ri derulate
I&. Su'estii pentru (m!un"t"#irea activit"#ii educative (n unitatea de
(nv"#"m)nt*
Implicarea colii i a cadrelor didactice '" proiecte Come"ius)
O#i"erea de fo"duri extrau*etare pri" '"c2eierea de parte"eriate cu
O15- uri '" vederea or*a"i!rii i derulrii u"or activit#i educative de
amploare)
Co"stituirea asocia#iei "o"profit Copiii notri n coala de mine.
Respo"sail comisie metodic,

S-ar putea să vă placă și