Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT

PERSPECTIVELE SERVICIULUI DE TURISM


CUPRINS
1. Introducere
2. Analiza evolutiei serviciului de turism in Romania
3. Corelatia intre !radul de dezvoltare economico"social a zonei sud estice si evolutia
serviciilor de turism
4 Analiza com#arativa a evolutiei serviciului de turism din re!iunea de sud"est cu a celei din
alte re!iuni
5 Pers#ective ale serviciului de turism in re!iunea sud"est #e #erioada $%%$"$%%&
6 Concluzii
INTRODUCERE
Turismul in Romania se concentreaza asu#ra #eisa'elor sale naturale si a istoriei sale (o!ate
Traversata de a#ele dunarii)Romania are un scenario sensi(il)incluzand *rumosii si im#aduritii
Muntii Car#ati)Coasta Marii Ne!re si Delta Dunarii)care este cea mai mare delta euro#eana
atat de (ine #astrataCu rolul de a #uncta #eisa'ele naturale )sunt satele rustice)unde oamneii
de acolo traiesc si mentin #entru sute de ani traditiile
In Romania este o a(undenta a ar+itecturii reli!ioase si a oraselor medievale si a castelelor
Turismul in Romania are o contri(utie im#ortanta la economia tarii
In $%%&)turismul intern si international a asi!urat ,)-. din PI/ si a#ro0imativ 'umatate de
million de locuri de munca de munca
Du#a comert)turismul este cea de"a doua ramura im#ortanta din sectorul de servicii
Dintre sectoarele economice ale Romaniei)turismul este unul dinamic si in curs ra#id de
dezvoltare)*iind de asemenea caracterizat d eun mare #otential de e0tindere
Du#a estimarile 1orld Travel and Tourism Council)Romania ocu#a locul , in to#ul tarilor
care cunosc o dezvoltare ra#ida aturismului)cu o crestere anuala a #otentialului turistic de -.
din $%%2 #ana in $%3&Numarul turistilor a crescut de la ,)- milioane in $%%$)la &)& milioane
in $%%,Dee asemena)in $%%4)turismul romanesc a atras investitii de ,%% milioane de euro
In ultimii ani)Romania a devenit o destinatie #re*erata #entru multi euro#eni)rivalizand si
*iind la concurenta cu tari #recum /ul!aria)5recia)Italia sau S#aniaStatiuni #recum
Man!alia)SaturnVenus)Ne#tun)Olim# si Mamaia)sunt #rintre #rinci#alele atractii turistice #et
im# de vara
In tim#ul iernii)statiunile de #e Valea Pra+ovei si din Poiana /rasov sunt destinatiile #re*erate
ale turistilor straini
Pentru atmons*era medievala si #entru castelele a*late acolo)numeroase orase transilvanene
#recum Si(iu)/rasov)Si!+isoara)Clu' Na#oca sau Tar!u Mures)au devenit niste im#ortante
#uncte de atractie #entru turisti
De curand)s"a dezvoltata si turismul rural)ce se concentreaza au#ra #romovarii *olclorului si
traditiilorPrinci#alele #uncte de atractie le re#rezinta Castelul /ran)Manastirile #ictate din
nordul Moldovei)(isericile de lemn din Transilvania sau Cimitirul Vesel din Sa#anta
Alte atrctii turistice im#ortante din Romania sunt cele naturale #recum Delta Dunarii)Portile
de *ier)Pestera Scarisoara si inca alte cateva #esteri din Muntii A#useni
Prin *unctiile sale com#le0e)#rin #ozitia in cadrul tarii si #rin numeroasele o(iective cu
valoare oistorica )ar+iotectonica si de alta natura )/ucurestiul se remarca #rin amestecul
eclectic de stiluri ar+itecturale)ince#and de la Curtea Vec+e)ramasitele #alatului din secolul
6V"lea al lui Vlad Te#es)la (iserici ortodo0e)la ar+itectura !r 4$4*4-* eoaie stalinista din
#erioada comunista si termiand cu Palatul Parlamentului)o cladire colosala cu sase mii de
inca#eri)a doua ca marime in lume du#a Penta!on
Capitolul 1.
Po#ulatia ocu#ata in turism7+oteluri si restaurante8 la nivelul Romaniei
Tab 1
Anul Po#ulatia ocu#ata in
turism7mii #ersoane8
Po#ulatia ocu#ata in
economia nationala
Ponderea #o in
totalul #o#ulatiei
ocu#ate in
economia
nationala7.8
$%%$ 94 9$:, 3
$%%: 3%4 9$$: 3)3
$%%, 3:: 934- 3),
$%%4 3:: 93,2 3),4
$%%& 3:, 9:3: 3),:
Din ta(elul de mai sus se #oate o(serva o crestere a #ondere #o#ulatiei ocu#ate in turism)in
totalul #o#ulatiei ocu#ate in economia nationala
In tim# ce in anul $%%$)#o#ulatia ocu#ata in turism ocu#a 3. din totalul #o#ulatiei ocu#ate in
economia Romaniei)in anul $%%4)#onderea a crestcut la 3),4
Evolutia #o#ulatiei ocu#ate in turism)intara noastra este caracterizata de indicatorii #rezentati
in urmatorul ta(el;
Tab 2
Anii Indicatorii
a(solute7mii
#ersoane8
Indicatori relativi7.8 Indicatorii medii
De
nivel
Modi*icari
a(solute
Indicele
dinamicii
Ritmul de
crestere
Calculati
din
valori
a(solute
Calculate din
valori relative
Valori
<i
=i>3 =i>i"
3
Ii/1 I/i-1 Ri>3 Ri>i"3 ? = I R
$%%$ 94 % " 3%% " % " 3$
%
9)24 3)3-
2
"9-)-3
$%%: 3%4 3% 3% 33%)4
$
33%)4$ 3%)4$ 3%)4$
$%%, 3:: :- $- 3,% 3$&)&& ,% $&)&&
$%%4 3:: :- % 3,% 3%% ,% %
$%%& 3:, :9 3 3,3 3%%)24 ,3 %)24
Se o(serva o crestere a #o#ulatiei ocu#ate in turism"de la 3% la :- mii #ersoane
Pe #arcursul anilor s"a inre!istrat o valoare medie a #o#ulatiei ocu#ate in turism de 3$% mii
#ersoane)o modi*icare medie #ozitiva de 9)24)un indice mediu al dinamicii su(unitar si un
ritm mediu ne!ative de "9-)-3
Tab 3
Structuri de
#rimire
turistica
$%%$ $%%: $%%, $%%4 $%%&
@oteluri si
moteluri
92, 3%$9 3%22 334, 3$$%
@anuri
turistice
3& 3& 34 33 9
Ca(ane
turistice
3,% 3:- 3:$ 33: 33&
Cam#in!uri
si unitati ti#
casuta
3$9 3:, 3$4 3$, 3$3
Vile
turistice si
(un!alouri
9$- 9,3 92% 3%$3 3%,%
Total
unitati
$3-2 $$4- $:39 $,$: $4%&
Pe #arcursul anilor se #oate o(serva o crestere a unitatilor de #rimire turistica)de la $3-2 la
$4%&
Cel mai mare numar de unitati de #rimire turistica in anul $%%& este re#rezentat de +oteluri si
moteluri*iind urmat de vile turistice si (un!alouri)cam#in!uri)ca(ane si +anuri
Tab 4" nivelul PI/"ului in zona sud"estica #e #erioada $%%3"$%%4
Anul PI/ 7mil lei8"
turism
PI/ total
re!ional
$%%3 ,%4 3:3&4)$
$%%$ ,-&)& 3233$):
$%%: 444), $$$&:)-
$%%, 2::)9 $9,$4)3
$%%4 99% ::%9&)2
Se #oate o(serva o crestere considera(ila a nivelului PI/"ului in turism)de la ,%4 mil lei in
$%%3)la 99% mil lei in $%%4
Tab 5"Indicatorii a(solute)relative si medii #entru PI/ creat in turism)in re!iunea de sud
est)in anii $%%3"$%%4
Se o(serva o crestere a PI/"ului in #erioada $%%3"$%%4S"a inre!istrat un PI/ mediu anual de
&:,)3- mil lei)cu o modi*icare anuala de 3,&)$4)un indice mediu de 3)4&:)ceea ce inseamna o
scadere de 9-),:
Capitolul 2
Pentru a sta(ili in ce masura #o#ulatia ocu#ata in Romania in*luenteaza PI/"ul creat in
turism)se calculeaza coe*icientul de corelatie"r
Tab 6"Calcularea le!aturii dintre #o#ulatia ocu#ata si PI/"ul creat in turism in Romania
Anii Po#ulatia
ocu#ata7mii
#ersoane8"0
PI/ din
turism 7mil
lei8"?
6iA?i x
i
2
y
i
2
$%%, 3:: ,,&9 49,:22 32&-9 399239&3
$%%4 3:: &%$-), -%3222)$ 32&-9 :&:,3&%&)&
Anii Indicatori a(soluti"mld lei Indicatotii relativi Indicatorii medii
De nivel Modi*icari
a(solute
Indicele dinamicii Ritmul de crestere
Calculate din
valori a(solute
Calculati din
valori relative
Valori
<i
=i>3 =i>i"3 Ii>3 Ii>i"3 Ri>3 Ri>i"3 ? = I R
$%%3 ,%4 % " 3%% " % " &:,)3- 3,&)$
4
3)4&: "9-),:
$%%$ ,-&)& -3)& -3)& 3$%)3
,
3$%)3
,
$%)3, $%)3,
$%%: 444), 34%), &-)- 3:2)3
:
33,)3
:
:2)3: 3,)3:
$%%, 2::)9 :$-)9 32-)4 3-3)$
%
3:$)3
:
-3)$ :$)3:
$%%4 99% 4-4 $4&)3 $,,),
,
3:,)-
9
3,,),
,
:,)-9
$%%& 3:, 2:$4)2 9-3&,:)- 3294& 4:&&4--%)4
B ,%% 32-$:)3 $:2229- 4:::, 3%9929,,-
r= = C%)-:
Avand in vedere ca rCo)-: si tinde s#re 3)#utem s#une ca intre cei $ indicatori e0ista o
corelatie #uternica)directa si #ozitiva
Coe*icientii de corelatie S#earman si Dendall vor *i calculati la nivel re!ional)#entru anul
$%%4)cu a'utorul urmatoarelor ta(ele;
Tab 7
Re!iunea PO7mii
#ers8"0
PI/
turism7mil
lei8"?

r
x
r
y
d
Nord"est 3$&4)& 4%4): 3 , 9
Sud"est 3%$-)$ $$%)% 4 - 9
Sud 33--)9 ,,4)2 $ & 3&
Sud"vest -42)3 ,,%), 2 2 %
Vest -:,)9 ,-2 - 4 9
Nord"vest 33,4), &%2)3 : : %
Centru 3%%-)3 3%33 & $ 3&
/ucuresti 3%&$)3 34,3)9 , 3 9
Total -:9%): 4$4-), &-
Sp =1- = 0,19
Tab 8
Re!iunea r
y
Pi Ei
Nord est , , :
Sud & $ 4
Nord"vest : 4 $
Centru $ & 3
Sud"est - % 2
/ucuresti 3 2 %
Sud"vest 2 3 &
Vest 4 : ,
Total $- $-
K = = %
S= = $-"$-C%
PiCnr ran!urilor su#erioare du#a ?)in ordinea stricata data in ta(el
EiCnr de ran!uri mai mici du#a ?)in ordinea stricta din ta(el
Din calcularea coe*icientilor de corelatie)rezulta ca)la nivelul re!iunilor)le!atura dintre PO si
PI/ este una sla(a
Capitolul 3
Pentru com#aratie s"au luat in considerare urmatorii indicatori;PO in servicii)PI/ creat in
servicii si #roductivitatea muncii7PI/>PO8 in servicii
Tab 9
Re!iunea PO in
turism7mii
#ersoane8
PI/ turism7mil
lei8
PI/ turism>PO
servicii7mil>#ersoane8
Ran!#i(>#o
Nord"est 3&)2 4%4): :%)3: 2
Sud"est 3&)- 99%)% 4-)9$ $
Sud 34), ,,4)2 $-)9, -
Sud"vest 3%)2 ,,%), ,3)3$ ,
Vest 3$9 ,-2 :2)24 &
Nord"vest 34)3 &%2)3 ,%)$% 4
Centru $$)2 3%33 ,,)4: :
/ucuresti $$)2 34,3)9 &2)9$ 3
Total 3:: 4$4-), :9)4:
Din ta(elul de mai sus)se #oate o(serva o di*erenta considera(ila intre #roductivitatea muncii
din domeniul turismului in /ucuresti)in com#arative cu alte re!iuniProductivitatea muncii
din domeniul turismului este de &2)9$)in tim# ce in re!iunea nord"est este de :%)3:
Capitolul 4
a8 metoda s#orului mediu
Tab 10"#reviziuni #entru #o#ulatia ocu#ata in servicii in Romania
Anii <i7mii #ers8 ti
?iC?3F * ti
y
i
- !
2
$%%$ 94 % 94 %
$%%: 3%4 3 3%,)24 %)%&$4
$%%, 3:: $ 33,)4 :,$)$4
$%%4 3:: : 3$,)$4 2&)4&
$%%& 3:, , 3:, %
Total ,3-)-2
Din datele anterioare se cunoaste ca =9,75 mii pers; =120mii pers
GC
"C C2)&$.H4.
Capitolul 5
In urma analizei si #reviziunii evolutiei turismului o(servam o crestere a ;
" #onderei #o#ulatiei ocu#ate in turism in totalul #o#ulatiei ocu#ate in economia nationala
" unitatilor de #rimire turistica) de la $3-2 in anul $%%$)la $4%& in anul $%%&
" nivelului PI/"ului in turism
#iblio$ra%i&
3 +tt#;>>IIIinssero
$ Economia serviciilorPro(leme a#licative
: Maria Ioncica Economia serviciilor A(ordari teoretice si im#licate #ractice Editura
Uranus /ucuresti $%%&